----- Denne side: db202311.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  November 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. november 2023:

   Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 13. Hvitlig overskyet, lett bris, hvitlig yr og omkring to pluss-grader frem mot klokken 16.30. Våt luft, vått, vind og omkring 4 og 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. november 2023:

   
Mørkt, vått, tildels yr og vind og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis skyet, vind og 8 pluss-grader klokken 09. Med 9 pluss-grader, vind og overskyet klokken 13 og videre. Med omkring 9 pluss-grader, noe antydning til yr og mørkt klokken 21 og videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. november 2023:

   
Mørkt, noe vind og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 9 og 10 pluss-grader utover dagen, tildels med noe lett yr omkring 13-tiden og senere. Halv-mørkt klokken 17.15. Mørkt og omtrent tilsvarende utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. november 2023: 

   
Mørkt, vind og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og litt noe lett yr omkring klokken 08.30. Hvitlig og grålig overskyet, svakt noe bris og 12 pluss-grader klokken 14. Nokså mørknet klokken 17.30. Mørkt, vått, lett yr og 9 pluss-grader klokken 19. Vått og 8 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. november 2023: 

   
Mørkt, den avtagende måne-sigden høyt østlig og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 06 i natt. Måne-sigden høyt sørlig og 4 pluss-grader klokken 07. Og 3 klokken 08. Delvis lett skyet og opp til omkring 9 pluss-grader utover dagen. Overskyet og i overkant av 8 pluss-grader klokken 16.30.

   Jeg skrev, daterte og avsendte i går på Internettet enda et svar-brev til NAV (pdf) ( html ), i nok et forsøk perr brev ( brevene-index ) på å få de til å forholde seg lovlig og adekvat til meg og alle andre. Det er meget viktig både for meg og alle andre, særlig ekstra meget viktig og nødvendig i tider som dette. Som alle og enhver bør vite.

   Jegeren jeg i år bruker for eiendommen her kom i dag og leverte meg et ferdig slaktet, partert og vakum-pakket rådyr, tilsammen antagligvis omtrent 5 kilo rent kjøtt. Hjorte-kjøtt forventes litt senere i år.

   Mørkt og 7 pluss-grader her ute klokken 20. Med i overkant av 5 klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. november 2023: 

   
Mørkt og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet utover dagen, med 5 pluss-grader klokken 16.

   Jeg og Bruno, den andre hunden, har vært ute og ropt og letet efter Solid, hunden her som enda er syk, men han svarer ikke og kommer ikke og det er meget uvanlig, og jeg finner ham ikke. Han ble borte i formiddag og jeg er meget bekymret både for det og hans helse og liv. Så svekket, tynn og skrøpelig som han gradvis om enn litt variabelt nu har blitt, frykter jeg det verste, men gir ikke opp enda i så måte, selvfølgelig.

   Mørkt og 4 pluss-grader klokken 18.30 og jeg og Bruno har gjort videre roping og leting, uten resultat. Det kan videre bli mye roping og leting hvis vi ikke snart finner ham. Han er nokså vandt med uproblematisk å være ute også i natten og mørket, det som bekymrer meg er at han nu er så syk og skrøpelig og ikke er hvor han bruker være og heller ikke svarer eller kommer når jeg roper. Blandt annet så ser det ut som ryggen er brukket på han og han har tydelig enda problemer i forhold til mat, avføring og urinering og å bevege seg.

   I det nu forlengst nokså "falleferdige" hønsehuset her befant seg en katt jeg ikke har sett før. Grå-stripet og noe redd og klar til flukt da jeg oppdaget den.

   Ingen Solid har jeg enda funnet, hørt eller sett klokken 22. Det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. november 2023: 

   
Mørkt, stille, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Halvt lett og slørete skyet klokken 11, stadig omkring 5 pluss-grader. Jeg og Bruno har vært på leting og roping her ute siden i går, efter Solid eller hva? Solid går sjelden noe annet sted enn på eiendommen her, bortsett fra i grense-området til postkassen vår, og eiendommen er nokså stor og har mange nærsagt ikke synlige stier, krinker og kroker og farlige områder hvor han også sjelden går uten sammen med meg. Mangt lærer han fort og godt underveis, og mangt ikke. Det kan vel sies at det er nokså slik det er for enhver og alle.

   Jeg forsøker best mulig efter evne og i uforfalsket lovlighet å undersøke både for godt å avkrefte og bekrefte.

   Den skaden hunden Solid og hans mor Bruno ble påført for nu mere enn to måneder siden er det underveis i disse dagboks-notatene kortfattet notert litt om, som jeg gjør videre også nu. Hvorfor og hvordan er Solid nu så mystisk og mistenkelig borte? Og hvordan ble Solid da og underveis så syk og skrøpelig at det også ble så for enhver så synlig og tydelig? Kan og bør det sies mere om hva som har skjedd angående dette og slikt?

   Rudolf Steiner og blandt annet mange antroposofer vil blandt annet si at dette også er og blir filmet av og fra Akasha og videre-formidlet og vil komme for dagen.

   Og hvorfor og hvordan ble Bruno, som hadde det verst i begynnelsen, så fort frisk og kjapp? Lærer jeg og andre fort og godt nok, eller er vi for fattige, hovmodige, fordummet, feige, grådige og overfladiske?

   Har noen drept han, også i for eksempel medynk med og hovmod over noe de ikke forstår eller egentlig vet? Særlig for eksempel blandt annet Solid sin ryggrad med de gradvis tydeligere skadede støt-dempende ledd og overganger for bevegelighet og friskhet kan ha skremt visse mange.

   Jeg så dog for meg at Solid tross tilstanden og det ille og alvorlige forløpet efter hvert kunne og ville bli frisk og kjapp igjen.

   Hvorfor narres så mange mennesker av hovmod, det overfladiske, forfengelighet, løgner og propaganda? Angår dette og slikt hva som i disse dager og tider har skjedd og skjer i og omkring Israel, eller for eksempel Ukraina eller USA og mange andre steder?

   Er Solid nu drept og død? Mangt kan tyde på det. Også Bruno som på sin måte alltid er på sporet i viten, lærd uvitenhet og hypoteser virker som å fortelle meg det.

   For eksempel et frø kan for mange egentlig synes som å være dødt, sykt, vakkert eller intet-sigende, bak det overfladiske og tilsynelatende inneholde eller overføre meget giftige og ødeleggende eller mirakuløst helbredende, nærende og nødvendige krefter og forhold.

   Og hvorfor er den egentlige, sanne og uskyldige sannheten frigjørende, og hovmod, falskhet og misforståelser det motsatte?

   Mørknet, vått og 4 pluss-grader her ute omkring klokken 17.30. Med ned mot 2 pluss-grader klokken 19. Mørkt, vått, stjerner, stille og en pluss-grad klokken 23. Med nærmere null grader mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. november 2023: 

   I overkant av null grader Celsius her ute klokken 10 og i natt. Omkring 4 klokken 13.

   Den terror, tortur, utplyndring og isolering kidnapping helt eller delvis av ens familie medfører og har som konsekvenser er selvfølgelig ubeskrivelig. Men jeg har langt på vei underveis efter evne likevel forsøkt å beskrive det og konsekvenser og relevanser, etc. Enhver kapabel bør uansett forsøke å forestille seg også det. For den hensynsløse har slikt ingen eller liten betydning, når det skjer andre enn seg selv.

    
At alt forskjellig som virkelig har betydning eller gjør sterke inntrykk på mange forskjellige måter blir registrert og videreformidlet, hva er det annet enn uansett en selvfølgelighet? Det gjelder vel både i og for meg og enhver og alle? Men hvor og hvordan følsomme, sannferdige og bevisste eller vitende er enhver? Og hva og hvem er kjærest, nødvendigst og nærmest, for hvem og hva? Både nu og senere.

   Det er for eksempel mange forskjellige slags planter som betegnes som Juniperus, einer, cedar, etc., men ikke alle eller for mange er nyttige, nødendige eller viktige for meg eller forskjellige andre. For meg her er noen få spesifikke nyttige for særlig å skremme flotter og visse andre insekter. Er de for mange eller for nært skader det imidlertid blandt annet eple-trærne.

   Mens hegge-trær er nyttige for å holde mus, rotter, etc. på noe avstand. Etc.

   Her nu noen videre hastige tanker fra min side.

   Nasjonen Russland
har meget lenge vært forsøkt ødelagt og truet fra og av USA særlig via Ukraina. Slikt er meget alvorlig, selvfølgelig.

   Også nasjonen Israel har meget lenge vært forsøkt ødelagt og truet, med mange metoder, ikke bare fra naboer - og ble forleden dag brutalt og bestialsk angrepet. Nasjonen Russland ble også det.

   Trusler, skader og ødeleggelser kan være meget meget alvorlige og meget farlige.

   Noen mennesker, naboer, trusler og forhold kan være eller er farligere enn andre og skal og bør man forholde seg mere eller best mulig forsiktig til.

   For eksempel en av mine naboer her viste meg og mine hunder fra første stund og videre sitt hovmod, hykleri og fraværende respekt. Blandt annet ved nokså fullstendig å være hensynsløs i forhold til mine hunder. Jeg bevitnet at vedkommende tydelig nok med sin traktor i grense-området til postkassen hensynsløst kunne ha kjørt på og drept hundene. Og kanskje var det blandt annet det som egentlig skjedde og drepte, og ikke fiske-ben. Jeg vet ikke, også dette er hypotetisk og ensidig sagt og oppfattet av meg.

   Jeg og andre kunne ha nevnt mange flere eksempler angående også andre og slikt. Men jeg vet enda ikke stort mere konkret om dette med hundene her skjedd.

   Solid uansett hverken ville eller kunne alene, særlig nu i sin skrøpelighet, bevege seg langt. At også Bruno her nu enda heller ikke har funnet Solid er dessuten ikke minst meget meget-sigende.

   Hva film-opptak, Akasha, Elon Musk eller andre kan eller vil fortelle om dette er ukjent for meg. Hundene og hunder og dyr generelt er dessuten ikke flinke til å forholde seg forsiktig eller forsiktig nok til motorisert trafikk. Mangt annet også, mere eller mindre. Det er slik det er.

   Jeg skal nu ut med Bruno for videre å lete og rope her ute.

   Kommet inn igjen nu senere, det er spredt lett skyet og 4 pluss-grader og klokken har blitt 17, og jeg og Bruno har enda hverken funnet eller hørt noe stort annet konkret fra eller om Solid. Hvis han enda lever, hvor enn, og det gjør han neppe, så vil bare det å være borte fra meg og sitt hjemsted være ytterligere svekkende og nokså absolutt drepende for ham. Mørkt, mellom 6 og 7 pluss-grader og tildels noe bris klokken 18.30. Jeg kjenner meg forpliktet til å skrive alt dette her i dag. Med nærmere 8 pluss-grader og noe vind klokken 20.30, derefter med yr og regn. Med omkring 6 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. november 2023: 

   Nedbør en times tid eller to først inn i natten, videre mørkt, vått og i underkant av 5 pluss-grader Celsius klokken 04. Vått og for det meste og tildels nokså skyfritt og 3 pluss-grader klokken 09.30. Hvitlig og grålig tildels nesten overskyet og 7 pluss-grader klokken 13. Mørkt og ned til omkring 5 og 4 pluss-grader frem mot klokken 22.

   Jeg har også i hele dag lett og ropt og spurt meg selv videre, og også blandt annet hvilt - for selv ikke å bli ytterligere eller unødvendig svekket. Men det kan kanskje sies at jeg har enda ikke konkret funnet Solid eller hans kropp. Har Bruno det uten at jeg helt eller nok klarer å forstå, eller hun ikke helt eller nok klarer å fortelle eller vise meg videre frem?

   Er det kanskje lettere for enhver og alle å se og å forstå for eksempel hvem og hva som først og fremst og egentlig har "drept" og ødelagt meg og min nærmeste familie? Jeg sier her nu drept, til tross for at det enda tilsynelatende er igjen litt en slags liv i oss.

   De uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, med alt og hele sitt innhold, er og skal være fullstendig umistelige og uavhendelige for enhver borger - det er en selvfølgelighet ikke alle enda forstår - til tross for at det faktisk og uansett alltid er og skal være gjeldende lov og rett. Enhver menneskeretts-krenkelse, inklusivt forfalskning og ignorering, har og kan ha meget omfattende katastrofale konsekvenser, uansett hvordan den skjer, særlig hvis den skjer i regi av en offentlig forvaltning. Det for eksempel blir som et drepende og meget ødeleggende skudd fra en snik-skytter og et maskin-gevær eller en meget omfattende, farlig, livs-truende og ødeleggende bombe.

   Alt dette og slikt håper jeg også her snarlig å komme tilbake til og å videreføre før det blir for sent eller umulig.

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader her ute videre frem mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. november 2023: 

   Mørkt og ned til omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og 4 pluss-grader klokken 10. Med 5 og antydning til yr klokken 11.30.

   Enda stille fra og om Solid her, siden tidlig mandag. Skadet og gjort syk og svekket siden begynnelsen av september, i minst to skader kan det synes som, den ene efter den andre. Ble han også påkjørt av naboens lille traktor eller av andre? Jeg vil nødig trekke forhastede slutninger, helt særlig ikke hvis det kan medvirke i eller for å forurette noen. Men uansett er den og de svekkede eller sviktede i større nød og fare enn den og de som ikke er det. Særlig fordi den ene svekkelse også lettere medfører flere og mere. Dette er det jo også viktig å vite og å forstå.

   Mennesker og dyr, inklusivt hunder, har veldig meget felles, selv om også veldig meget er forskjellig. Blandt annet er hunde-eieren i alminnelighet som en slags foreldre og voksne myndighet og også som ens familie og også nyttige, kjære og umistelige venn for hunden. De er i alminnelighet naturlig lett det beste de ønsker og forstår for hverandre.

   Veldig mange mere eller mindre bevisst og synlig mildt sagt erfarer, forstår eller misforstår og lærer et meget stort mangfold av inntrykk og innflytelser gjennom sine og andres forhold og liv og mangfoldige generasjoner. Det er mildt sagt mangfoldige prosesser som forholder seg mere eller mindre sentralt til hverandre. Fra alt dette, fra mange tusener forhold, år og områder, fremkom blandt annet de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjone også.

   Forleden hørte jeg det såvidt ble nevnt fra et menneske med lang erfaring med hunder, en sammenheng og noe jeg også tidligere har hørt, at hunder når de tror eller kjenner seg dø forsøker å søke seg hen til et passende eller foretrukket sted hvor de der legger seg til for alene å dø. Mangt tyder på at dette er et forhold som mange har erfart og undret seg over. Se for eksempel på denne flerfoldig megetsigende linken til Internettet:

   Liker hunder å dø alene? https://midogguide.com/diseases/do-dogs-like-to-die-alone.html

   Som sagt, vi mere eller mindre lærer og forstår av og for hverandre.

   Vi lærer og forstår og misforstår uansett mangt og meget og forskjellig. Noe blir glemt eller blir instinkter, og annet blir sykdommer og skader eller lærdom, talenter, etc.

   Klokken er 16, det er overskyet, noe vått og omkring 6 pluss-grader. Jeg og Bruno har vært her ute og blandt annet plukket og spist noe tranebær og ekstra mange litt ekstra søte overmodne kiwi-bær. Det er enda store mengder kiwi-bær, nu også blandt løv på bakken, som Bruno lett kan og liker å finne og spise de. Litt tranebær tar jeg med inn for å tilsette den noe varme eller passende oppvarmede maten.

   For meg synes det som at Bruno nu og i den senere tid ikke tenker på eller ser efter den bortkomne Solid. Solid har som meg alltid likt å grave, til tross for giftige slanger og annet. Siden han ble alvorlig skadet og svekket har han også gravd og beredt enkelte visse steder til groper hvor han har plassert seg selv som i et rede for ro og hvile. Forberedelser for hva som videre kommer til å skje - er tanker og følelser jeg nu har. Bruno naturlig og selvfølgelig hjalp ham litt med slikt underveis, på en måte som om hun helt naturlig uanfektet visste hva han der og da forberedte seg på. Men hvor er Solid nu? Bruno synes for meg som ikke å ville eller klare å tenke på nettopp det.

   Halv-mørkt og 5 pluss-grader her ute klokken 17. Jeg kommer til å redusere min leting og roping nu fremover, fordi jeg antar det nu nokså sikkert vil være for sent og lite hastende hvis jeg finner ham. At jeg enda ikke har funnet ham eller hørt fra ham er for meg meget trist, men det er et faktum. Jeg vet enda ikke hva som drepte ham, men særlig min hypotese angående vedkommende nabo sin traktor gjør at jeg uansett inntil videre kommer til å forsøke å være mere forsiktig. Men også av flere andre grunner. Blandt annet oppdaget jeg på min leting at samme nabo har hatt og har et jakt-kamera som da jeg på litt avstand kikket på det så at kameraet
er direkte rettet mot eiendommen her og klart og tydelig ser og antagligvis filmer alt og alle som beveger seg på innkjørselen til eiendommen her, altså deriblandt også inklusivt meg og eventuelle besøkende. Meg bekjent er dette ulovlig, unødvendig og krenker min og andres rett til privatliv. Hvordan jeg videre og best og riktig skal forholde meg til også det vurderer og tenker jeg på enda.

   Jeg ønsker eller vil hverken han eller andre vondt eller krenkelser. Ansvar, reell lovlighet og hensynsfullhet er uansett alltid det beste og nødvendige forsvar.

   Mørkt, stjerner, stille og omkring en pluss-grad klokken 23. Omkring null mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. november 2023: 

   Mørkt, stjerner og omkring null grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt.

   Forvirring, uvitenhet eller uenighet om hva som faktisk er eller skal være reell lov og rett og betydningen av nettopp det er enda årsak til enormt utrolig mye ondskap og katastrofer i og for veldig mange mennesker og nasjoner. I og for "smått" og "stort" og nærsagt alt.

   Derfor har jeg vært og er jeg særlig interessert i og videre-formidler av innholdet i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   I forhold til for eksempel film-opptagere kan jeg blandt annet her nu si. At:

   Film- og eller lyd-opptagere er eller kan være nyttige saker, til lovlig bruk, nyttig til dokumentasjon og beskyttelse mot forskjellige slags reelle ulovligheter, ulovlige trusler og handlinger. Til bruk for ulovligheter eller beskyttelse av ulovligheter er de derimot kriminalitet.

   Selv bruker jeg til stor nytte ved behov også film- og lyd-opptagere, men ikke til eller for ulovligheter. Mens vi enda kunne ha noen slags kontakt med hverandre kjøpte og gav jeg også min ektefelle og flere av mine barn hver sine små, praktiske og enkelt å bruke lyd-opptagere for å bruke i forhold til de som truet, angrep og mishandlet oss. (Om de klarte det eller enda har klart å bruke de vet jeg imidlertid ikke.)

   For det meste nokså jevnt overskyet utover dagen, med omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 16. Jeg og Bruno har vært ute og blandt annet plukket inn omtrent 3 kilo mandel-poteter før kulde og frost trenger inn i de og dreper de. Jeg har mange drenerte baljer med jord her ute jeg bruker for diverse små studier, eksperimenter og forsøk med vekster, men har lite tid og ressurser til de og kan ikke prioritere de, uansett blir det ikke mye matnyttig av de og det, hva enten jeg er heldig eller ikke, mest litt lærdom. Jeg er glad for det også. Potetene nu var meget fine og blir det litt av tilbehøret til noen måltider av, hvis jeg klarer å oppbevare de inntil det.

   Mørkt og 2 pluss-grader klokken 21.

   Siste gang jeg så og hørte Solid var natt til siste mandag, men oppdaget på formiddagen samme mandagen at var borte. Når presis i det tidsrommet han ble borte vet jeg ikke, heller ikke hvordan. Han hadde et halsbånd på seg, men jeg hadde ikke festet det eller han til noe. Men noen av dagene og nettene før det festet jeg tidvis festet reim til halsbåndet hans. Det var muligvis søndagen eller lørdagen eller fredagen eller tidligere da jeg i presenning-garasjen ved inngangen til eiendommen vår skulle løsne ham om formiddagen at jeg oppdaget at noen allerede hadde løsnet ham, men meget trolig ikke han selv og absolutt ikke meg. Det undret meg, men jeg antok at han som vanlig hadde bjeffet litt for å skremme eller varsle om dyr eller mennesker, kanskje eller antagligvis den samme naboen jeg i notatene her har omtalt som hypotetisk skadevolderen. Stort mere tenkte jeg ikke på det da, bortsett fra at jeg tenkte at Solid kanskje var løsnet av den samme naboen for å ha skremt hjortedyr vedkommende jakter på rett og lett synlig og hørlig kort i nærheten av Solid, i det samme grense-området, engen omkring veien som er innkjørselen til eiendommen her, hvor naboen satte seg opp en jakt-hytte, og det spionerende film-kameraet jeg omtalte som ulovlig og uødvendig og overvåkende krenkende og forstyrrende og inngripende i privatliv og rettet direkte mot hele engen og veien og eiendommen her. Da den underlige løsningen fra reimen skjedde var Solid allerede syk og skrøpelig variabelt, men absolutt ikke borte. Muligvis ble Solid sykere, verre og skrøpeligere i dagene efter det underlige som skjedde med reimen, men det vet jeg ikke og er bare en tanke eller følelse jeg senere og nu har. Jeg har hørt flere skudd derfra, iallfall tre, fra eller omkring naboens jakt-hytte, men det var flere dager før Solid ble borte.

   Mørkt, stille og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.  

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. november 2023: 

   På det laveste ned mot 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Omkring to pluss-grader klokken 12 og en klokken 16.

   Hvordan og hvorfor ble Solid borte? Ble han forgiftet, påkjørt, eller hva annet og videre eller mere? Jeg undrer, leter og roper uansett videre, i det begrensede omfang jeg makter og kan, selvfølgelig. Hva har her skjedd?

   Jeg har gjennom lang tid måttet og "ufrivillig" villet erfare og lære at hovmodige, drittsekker og kriminelle og også dumrianer med makt innebærer og medfører mildt sagt mye ondskap, nød og katastrofer, hvor intelligente, mektige, velkledde, pene, hyklerske, etc, de enn er. Slike er mange og fort og lett mange flere dess dårligere samfunnet er. Og at slike og slikt absolutt ikke bør være bestemmende i forhold til andre mennesker eller samfunnet. Det bør og kan tvert om pålitelige, gode, rettferdige og ydmyke lover og ordninger - hvis det ikke jukses med de. Vi trenger og må ha dyktige samsvarende og ikke lett-lurte mennesker og samfunn. Har vi ikke det så blir alt lettere fort verre, mere eller mindre synlig. Venter vi for lenge eller er for uvitende, dumme eller feige så blir mangt for sent, selvfølgelig.

   Omkring to pluss-grader her ute utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. november 2023: 

   Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt halvt lett skyet, noe bris og omkring 6 og 7 pluss-grader klokken 13 og 14. Med 6 pluss-grader og litt mørknet klokken 17. Mørkt og 5 klokken 18. Omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.

---

   Jeg vet at samme nabo ute har satt opp flere slike avanserte spion-kameraer, hvor og hvordan vet jeg ikke.

   Jeg med Bruno har nu kontinuerlig lett og ropt så meget efter Solid at jeg nu anser som sannsynlig og trolig at noen også fjernet Solid.

---

   At veldig mange mennesker mere eller mindre synlig og mere eller mindre bevisst og mere eller mindre utspekulert enda har gjort og gjør og sier absolutt hva som helst for makt, karriære eller penger eller annet, er et faktum som nu i den senere tid har blitt og blir stadig mere tydelig og forstått av stadig flere mennesker.

   At mennesker med tilnærmet eller helt en slik ondskap, og deres likesinnede og medspillere, uansett også frykter å bli for meget tydelig avslørt og innhentet av loven har samtidig også for stadig flere mennesker blitt stadig
mere tydelig og forstått.

   Mange og de verste av de forfalsker eller ignorerer alt og alle så meget de makter eller våger. Det er ikke underlig at de særlig ikke minst forfalsker og ignorerer menneskeretts-konvensjonenes reelle innhold og helhet og sine egne forskjellige slags menneskeretts-krenkelser
eller egentlige hensikter så meget de makter eller våger. Og også Bibelens ti bud, og alt annet. Det er særlig slik de forsøker å skjule eller bagatellisere sine gjerninger og hensikter,

   Hyklerier, falskheten, menneske-mishandlingene og utplyndingene er mildt sagt meget og stadig mere utbredt i dagens Norge. Men jo ikke bare i Norge, i veldig mange andre land også. Det meste av alt som er er og var sant og godt ble og blir stadig mere og fortere erstattet med propaganda, løgner og overfladiskheter.

   I de første ti-årene av mitt liv ble jeg blandt annet vitne til at og hvordan folke-bibliotekene, skolene, massemediene og andre instanser i Norge stadig mere ble utplyndret og overtatt av slikt. Heldig var jeg som allerede da og fra min barndom og oppvekst mangt til tross forut stadig mere var og ble velkjent med og godt bevandret i verdens-litteraturen og dens forfattere og innskrifter. Veldig mange av dens offentlig kjente skrifter og kilder var og ble jeg gledelig og nyttig helt eller nokså helhetlig bekjent med.

   I flere ti-år nu har jeg lite eller ikke hatt tilgang til mine bøker og skrifter, men har i den grad det har vært mulig for meg måttet og klart å ty til digitale medier og muligheter. En slags redning i begynnelsen, men også der er nu stadig mere og flere muligheter forsøkt ødelagt av propaganda, kneblinger, forskjellig slags grådighet, kriminelt og kriminelle.

   Internettets gode muligheter gjør ikke kriminalitet mindre alvorlig. Slik er det også med menneskers eventuelle gode gjerninger eller hensikter, de
gjør ikke kriminalitet mindre alvorlig og inngripende. Slikt er i beste fall bare lovlig nødverge eller meget eller noe formildende omstendigheter.

   Allslags kriminelle og deres medspillere har sin egen lov og rett, som i snever egoisme eller uvitenhet og uforstand er motsatt reell lov og rett. De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene avslører lett slike, og det misliker og frykter de kanskje mere enn noe annet.

   Skades eller ødelegges menneskers integritet, moralske kompass eller rettferdighetssans så blir konsekvensene nokså automatisk katastrofale.

   Noen nokså hastige kortfattede notater i forbifarten fra meg også alt dette.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. november 2023: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt og omkring null grader klokken 07.30. Lys blå spredt lett litt skyet himmel og 3 pluss-grader eller litt mere klokken 14.

   Omkring null grader klokken 17. Jeg med Bruno har vært her ute og letet og ropt også nu frem mot klokken 17, men uten nytt resultat. Jeg vil komme til å lete videre, selvfølgelig.

   For mennesker er det mangt forskjellig som er enkelt og lett, men også
mangt forskjellig som er vanskelig, eller for vanskelig. Eller også som er nødvendig. Også mange vet ikke hva de egentlig gjør eller skal eller kan gjøre. Slik er det naturligvis også for hunder, og for enhver og alt levende.

   Det er ikke bare i dagens USA veldig mange mennesker ikke vet eller vil forskjell på rett og galt, men også i veldig mange andre land, deriblandt også i dagens Norge. Å lyge og forfalske og stjele og drepe er, og gjøres, lett for mange. Det er ikke bare i USA at mennesker og forhold, presidenter, lov og rett, kjønn og alt mulig annet forfalskes, velferd og med-menneskelighet til menneske-mishandling, fred til krig og forurettelser, ydmykhet til hovmod, etc.

   Mange forvirrer og foruretter og forvirres og forurettes, og da blir det selvfølgelig ille og stadig verre for enhver og alle, så lenge det går.

   Nedslående for mange. Og spennende og overraskende for mange, kanskje mest for de likegyldige, uselvstendige og for dumme eller naive?

   Mørkt og omkring null grader og nokså stille her ute utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. november 2023: 

   Mørkt og omkring null
grader Celsius her ute i natt. Overskyet og to pluss-grader klokken 09. Med 4 pluss-grader klokken 12.30.

   Enhver menneskretts-krenkelse kan også sammenlignes med for eksempel at nødvendige indre organer mere eller mindre synlig ulovlig frataes mennesker og samfunnet. Konsekvensene, hva enten de blir sett eller ikke, er mildt sagt meget skadelige og ødeleggende.
   Forstå det rett.

   Overskyet og 4 pluss-grader også klokken 16. Mørkt, meget lett yr ankommet og 3 pluss-grader klokken 19. Ikke mye annerledes videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. november 2023: 

   
Mørkt og nokså jevnt omtrent tre pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Joe Biden og partiet Demokratene i USA og deres medspillere, likesinnede og samarbeids-partnere har en politikk og moral som i praksis handler om å viske ut grensene mellom løgn og sannhet og mellom ditt og mitt, sine egne regler og ønsker og lov og rett, etc. Dette, som de ofte kaller og påberoper seg som "internasjonale regler" og "menneskerettigheter" er selvfølgelig det fullstendig motsatte av de felles-menneskelige menneskerettighetene, men dette som jo er kriminelt selvfølgelig hverken ønsker eller kan de si uten at de med det for tydelig avslører seg selv som kriminelle og hyklere.

   Det er akkurat den samme "politikk og moral" som selv-forsterkende egoistisk har vært og er stadig mere omfattende også i Norge og det meste av Europa, er styrende. Det er selvfølgelig politisk offentlig organisert kriminalitet, utplyndring og mafia-virksomhet. Men hvem våger, ønsker eller kan si det?

   Hva de selv med sine ord mere eller mindre direkte våger og ønsker å si og avsløre om dette er innskrenket til sine håp og ønsker om å mobilisere og rekruttere likesinnede medspillere for seg selv.

   Mange utspekulerte mennesker sier og gjør absolutt hva som helst for å oppnå hva de ønsker og og samtidig tror eller håper seg ikke å bli straffet for det. Mangt har blitt synligere for mange i den senere tid.

   Overskyet og i overkant av 4 pluss-grader her ute klokken 14.

   De lyger, stjeler og dreper som om det ikke betyr noe som helst. Ikke mindre når de forstår hvor naive og lettlurte omgivelsene er, og ikke mindre når de erfarer at det lønner seg eller er til sin fordel og de oppnår hva de ønsker.

   De fortsetter i forhold til stadig mere og stadig flere. De vil ikke at det grundig og entydig for meget skal oppdages eller bli forstått. Oppskriften i seg selv er enkel.

   Mørkt og en pluss-grad klokken 21.

   To unge fra politiet kom her i dag litt efter klokken 18, særlig angående overvåknings-kameraene satt opp ulovlig, men de hadde tydelig lite greie på slikt. Jeg viste de stauren hvor kameraet jeg vet her nært og ulovlig var plassert, men kameraet var nu borte, fjernet av noen. Jeg fortalte de litt om hva jeg vet og har erfart og uttrykte først og fremst at jeg håper de undersøker godt og grundig. Det kan de hvis de forsøker.

   Slutter loven å virke så blir konsekvensen vilkårlighet, lovløshet og enhver sin hovmodighet og splittelse.

   Mørkt, stille og i overkant av null grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. november 2023: 

   Mørkt og ned til omkring to minus-grader Celsius her ute i natt.

   Mange lyger, stjeler og dreper lett, fordi ingen og ingenting godt rett og riktig stopper de. De lar seg friste av og til nærsagt alt og hva og hvem som helst. Det er jo slik grådighetens, egoismens og dumhetens land og politikk er. Belærende nok for mange.

   Mange mister fort og lett sin uskyld og seg selv.

   Ikke mye over null grader i dag. Mørkt og omkring to minus-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. november 2023: 

   Mørkt, stille og omkring en og to grader pluss og minus Celsius her ute i natt. Ujevnt overskyet og 3 pluss-grader klokken 09. Overskyet og 5 klokken 12.

   Jeg med Bruno, mor til den enda bortkomne og nokså sikkert antagligvis drepte Solid, har nu vært ute litt og jeg blandt annet midlertidig plantet noe billig anskaffet tindved, en spesiell slags buskaktig lite og nyttig tre av hun-kjønn, Hippophae rhamnoides Juliet, nært en av han-kjønn, Hippophae rhamnoides Romeo, i håp om at de der vil overvintre og rote seg nok, for så å flyttes for senere å kunne bære oransje gyldne frukter. Forutsetninger for dette er blandt annet særlig gode nok erfaringer, kunnskaper, remedier og steder - uten går det ikke. Tindved-busker tåler ikke å bli overskygget av noe og må blandt annet særlig ha mye sol for å kunne overleve, og samtidig nært nok være begge kjønn for å kunne godt bære frukter. Etc.

   Utplantet nu nær ved åpningene til de to "presenning-garasjene" på parkeringen til inngangen til eiendommen her. For nu mange år siden har jeg langt unna der her annet sted på eiendommen også utplantet tindved-busker av begge kjønn, de lenge trivdes inntil de ble noe overskygget av fort nært oppvoksende trær fra selje og bjørk. Dengang, under den livs-farlige terroren og angrepene her kunne jeg selvfølgelig ikke nok gi og prioritere hva vekstene og alt trengte. Nu har mangt blitt nokså annerledes og mindre intenst.

   Noe vind og 5 pluss-grader klokken 14.30. Halv-mørkt, noe litt vind og 5 pluss-grader klokken 17.

   Solid likte seg i blandt ofte best nær eller på bakken under
"presenning-garasjene" våre, kanskje 50 til 100 meter fra husene her, særlig når han ble svekket eller ventet eller forventet noen eller noe. Derfra hadde han med alle sine sanser best oversikt og komfort og kunne passe på og varsle om det skjedde noe, ankom en bil, mennesker, dyr eller noe uventet eller mistenkelig eller jeg ropte på ham, eller han ikke kunne eller ville være inne eller i hundehuset, etc. Særlig i tiden efter han ble forgiftet.

   Mørkt, vind og 5 pluss-grader klokken 22.

   Jeg nevnte i forbifarten det norske Internet-stedet Spygadgets for de to fra politiet da de var her, om de fikk det med seg vet jeg ikke, men der er uansett også for andre nyttig og lett tilgjengelig på norsk oversiktlig og enkelt forståelig om forskjellige slags overvåknings-kameraer og deres egenskaper, priser, plassering, lovlig kontra ulovlig, etc.

   Omtrent det samme været her ute videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. november 2023: 

   
Mørkt, vind og omkring 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og omkring 5 til 6 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. november 2023: 

   Omkring 3
pluss-grader Celsius her ute i natt og derefter. Overskyet og omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Halv-mørkt og 4 klokken 17. Mørkt, stille og omkring 3 klokken 23 og videre mot midnatt.

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. november 2023: 

   
Omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Til oppmot 4 utover formiddagen, tildels og delvis skyet frem mot klokken 12. Lett spredt litt skyet og 3 pluss-grader klokken 15.

   Retten til ens privatliv er og skal selvfølgelig være likså ukrenkelig som retten til for eksempel ens famileliv og integritet og eiendom, etc. - de er umistelige uavhendelige menneskerettigheter. En selvfølgelighet for de fleste til alle tider, alle steder. Likevel har det vært og er det noen eller visse mennesker som hverken forstår det eller ønsker å respektere det. Mildt sagt for eksempel Joe Biden og partiet Demokratene i USA og deres medspillere. Eller andre grense-ødeleggende og såkalte "globalister", som for eksempel Bill Gates i spissen for blandt annet Microsoft og Windows. De mildt sagt irriterer og forstyrrer mange med sin utspekulerte spionering og innsamling av data. Samtidig som de tilsynelatende gir med den ene hånden, så tar eller ødelegger de langt mere med den andre mere skjulte hånden for å berike seg selv og likesinnede sin kriminelle karriære og makt.

   Jeg har ikke snakket mange ganger eller mye eller lenge med den angjeldende naboen jeg i det siste har omtalt, men da han kort fortalte meg at han ikke bare er jeger men blandt annet også en leder i et nokså nytt norsk politisk parti forstod jeg efter hvert at det var samme vedkommende som i år i tiden noen uker før og efter det siste offentlige politiske valget i Norge hadde plassert en nokså stor bil-henger påskrevet lett synlig politisk propaganda ved min postkasse ved nedkjørselen til min eiendom. Bil-hengeren plassert der var påskrevet noe slikt som: "Nei til vind-kraft-utbygging. Hilsen (eller: stem) Norges-Demokratene". Dette likte jeg selvfølgelig ikke, først og fremst fordi det der i grense-området syntes som et mere eller mindre bevisst forsøk på å forfalske og tilrane seg min integritet. Jeg visste eller vet ikke hvem de såkalte Norges-Demokratene er, men også bare navnet i seg selv er jo nok der til både å skremme og å lure mange. At det samtidig frister med noe godt og selvfølgelig gjør det ikke bedre, men for mange bare mere forvirrende.

   Forfalskninger, løgner, tyverier og forvirringer er sentralt i slike mennesker sine liv og taktikker.

   Før årets hjortedyr jakt her i området begynte kom vedkommende til meg med et slags tilbud. Vedkommende sin eiendom er større enn denne og har løyve til å skyte noen flere hjortedyr enn meg. Han tilbød seg å jakte og skyte for meg, overta min jakt-rett, og skulle i det tilfelle komme til meg både med noe kjøtt og noe fisk og noe ved. Jeg svarte at det kanskje kan være fristende, men at jeg uansett først må snakke om det med den jegeren jeg tidligere har brukt. Det trenger du ikke, sa vedkommende, og at en muntlig avtale er likså gyldig og bindende som en skriftlig. Vel, det er ikke akkurat slik jeg ser eller forstår det gav jeg utrykk for. Jeg trenkte at en nødvendig forutsetning for enhver bare muntlig avtale er tillit og pålitelighet.

   En tid efterpå kom vedkommende til meg og gav meg en porsjon fisk, nevnt her også i mine dagboks-notater. Vedkommende sa ingenting annet om hvorfor annet enn at han i  fiske-garn i det store vannet her som også han har en viss grense til nu hadde fanget så mange at han ville gi meg noe fra overskuddet sitt. Jeg takket og trodde og tenkte vennlig det beste.

   En tid efter det ble jeg oppmersom på at noen hadde vært til parkeringen her og lagt 8 netting-sekker med bjørke-ved der. Jeg undret hvem og hvorfor, uten å vite. Dagen efter, tror jeg det var, puttet jeg sekkene til inn i den ene av de to presenning-garasjene, for at de ikke skulle forstyrre meg og heller ikke bli våte, etc. Der og slik befinner de seg enda. Omkring en dag eller to-tre senere der ankom naboen med sin lille traktor og sa det var han som var kommet med de som gave. Jeg hadde lite bruk for de, men takket og undret uansett.

   Jeg fikk efter hvert en mistanke om at han da og slik kom med fisk først og siden ved som et tegn på at vi hadde en avtale, for liksom å bekrefte det.

   Vi har ikke det samme forhold til sprog og oppførsel, for særlig nu å si det sånn.

   Jeg trekker nødig forhastede slutninger,
hvor fristende eller skuffende det enn kan være for andre.

   Samme dag hjortedyr-jakten begynte kom den jegeren jeg gjennom flere år har brukt på besøk, med en ukjent for meg ung annen mann som jeger med seg. De ville som vanlig ha en for året skriftlig bekreftelse på å kunne jakte for meg. Og det fikk de, men jeg fortalte kort hva som i slik sammenheng nylig hadde skjedd.

   Noe efterpå mottok jeg en melding perr mobil-telefon fra naboen om at han var skuffet og sier vi hadde en muntlig avtale. Jeg besvarte den kortfattet og tenkte knapt nok mere på det.

   Solid er fortsatt fullstendig borte.

   Mørkt, noe antydning til yr og 4 pluss-grader her ute omkring klokken 20.

   At det er mennesker i vår nærhet som forsøker å gjøre våre enhvers menneskerettigheter til noe annet enn menneskerettigheter angår oss alle og enhver veldig meget, selvfølgelig.

   Mellom 4 og 5 pluss-grader og tildels noe bris klokken 22. I underkant av 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. november 2023: 

   Mørkt, vind, lett litt yr og 5 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 04 i natt. Disig, regn, vind og 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Regn og yr kanskje det meste av dagen. Mørkt, vått, tildels yr og 6 pluss-grader omkring klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. november 2023: 

   
Mørkt, vått, mye regn til langt i natten og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså mye regn her også i dag, dessuten litt hagl og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Høsten er blandt annet et grense-område til den nærmere kommende vinteren. Mørknet og vind her ute omkring 17-tiden. Mørkt, den tiltagende månen sørlig, vått og omkring en pluss-grad klokken 21.

   Dette at menneskerettighetene er så mange og alle er fundamentale, presise og skal for absolutt enhver være umistelige og uavhendelige gjør det ofte meget enkelt for nærsagt enhver å forstå hvem som er rammet av en eller flere menneskeretts-krenkelser og hvem den eller de skyldige er. Dette mildt sagt misliker de skyldige og deres medspillere, fordi de ønsker ikke bli avslørt og arrestert. 

   De faktiske omstendigheter kan være eller gjøres forvirrende og kompliserte, men menneskeretts-konvensjonene er og skal være stabile, entydige, uforfalskede og lett forståelige.

   Det er også samtidig egentlig lett å forstå at jo flere menneskeretts-krenkere med makt, karriære eller penger i eller utenfor offentlig forvaltning dess mere og bedre hjelper de hverandre i kriminelle unnlatelser og handlinger for å forsøke å skjule sin kriminalitet - og i og for å forfalske eller ignorere.

   Omtrent det samme været videre mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. november 2023:

   Mørk, vått, nedbør tildels med noe våt sne til omtrent to cm på bakken og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Lys blå nesten skyfri himmel, solen nokså lavt sørlig og 2 pluss-grader klokken 11. Med omkring 4 pluss-grader og fortsatt mange steder sne på bakken klokken 14. Omkring 2 pluss-grader klokken 16. Mørkt, mellom 3 og 4 pluss-grader, vått i luften og enda sne på bakken klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

   Jeg hørte med en viss interesse på Document Radio sin sending i dag på Internettet.

   
Document Radio 24. november 2023 (SIAN etc) - https://rumble.com/v3xjggd-document-radio-24.-november-2023.html

   Gledelig å høre at de også der endelig virker som å få en voksende mere og bedre interesse og forståelse for menneskeretts-konvensjonene - fraværet av det har også der, som så mange andre steder, vært nokså tydelig og uansett tildels katastrofalt.

   Jeg refererer sjelden spesifikt til ECHR, den Europeiske menneskeretts-konvensjonen og dens domstol. Det har sine grunner. Jeg refererer heller til de konkret felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, som uansett i alle forhold alle steder er og skal være mere faktisk gjeldende lov og rett enn ECHR. Dette er det viktigste å vite, men jeg skal her nu for ordens skyld kortfattet forklare og utdype det hastig litt, for de som har interesse for det og dets betydning.

   ECHR har sine begrensninger, hensikter, svakheter og styrker. Dette, de og det fremgår direkte også av innholdet, blandt annet noe i formåls-paragrafen. Er ECHR en ekte felles-menneskelig menneskeretts-konvensjon? Svaret er et både ja og nei. Mangt med ECHR er et både og, dessverre. ECHR er en slags europeiske regjerings-politiske tildels lukkede og inkompetent forsøk på å oppnå konsensus, forståelse, metoder og praksis for god nok implementering av menneskeretts-konvensjonene. Tildels meget lite vellykket.

   Det meste av selve innholdet i ECHR er ikke ulikt innhold i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, men det er også noen svakheter og selvmotsigelser og styrker i ECHR, selv om hensikten egentlig er og skal være den samme. Særlig forskjellene og svakhetene og det å forstå dette er uansett meget viktige forhold. Det er og blir som det er sagt i et godt og sant gammelt ordtak: "Gi ikke Fanden lillefingeren, for så tar Fanden hele hånden og alt annet i tillegg."

   
Absolutt ingen og ingenting - heller ikke ECHR - skal kunne medvirke i eller for å krenke en menneskerettighet eller "lovliggjøre" en menneskeretts-krenkelse - det nærmeste en kommer et slags unntak er tvingende nødvendig uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. november 2023: 

   Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og omkring en pluss-grad klokken 11. Mellom 2 og 3 klokken 13 til 16. Mørkt, månen østlig og omkring null grader klokken 18. I underkant av null grader mot midnatt.

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. november 2023: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt og frem mot klokken 10.30. Overskyet med lett yr og omkring en pluss-grad utover eftermiddagen frem mot klokken 14. Med 2 pluss-grader klokken 16. Våtere og mørkt klokken 17. Vind, slafsete nedbør og omtrent en pluss-grad klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. november 2023: 

   Mørkt og omkring en til null pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfri lys blå himmel og en minus-grad klokken 10. Skyfritt og en pluss-grad klokken 12.

   I de siste dager har jeg omtrent gjort ferdig de siste rester av mitt dette årets arbeide med epler. Litt sent, men bedre det enn for sent. De fleste og beste epler jeg i år har innplukket  tillager jeg til natur-eddik i beholdere efter å ha delt de opp og fjernet de fleste frøene. De mange frøene har jeg sådd eller spredt forskjellige steder. Noen av de blir kanskje til gode og nyttige nye sorter eple-trær - beroende på blandt annet pollineringen og egenskaper. Mulighetene er mange, de kan av mange grunner og forhold være og bli meget forskjellige.

   Vi er enhver underveis og har gort og gjør feil og er mere eller mindre saktmodige.
Vi enhver er forskjellige og uansett lærer av og for hverandre, må uanesett i respekt være og lære for hverandre - være i og for uskyld, lære den rette beste vei. Sannheten frigjør oss - og forener oss. Både sannheten og løgnen er smittsom, men villfarelsens nødvendigheter og løgner splitter oss. Den som bare ser det overfladiske eller øyeblikkets slør ser og forstår lite. Overfladiske og unge mennesker vet i alminnelighet for lite om hva som har skjedd og om hva som egentlig skjer. Mange lærer fortere enn andre og mange lærer senere enn andre og mange lærer for sent - hva, hvor, når og hvordan er også forskjellig. Også angående hva vi forstår, eller misforstår, eller ønsker eller ikke ønsker å misforstå, etc.

   Jeg forestiller meg at jeg vet for eksempel at "president" Joe Biden tidlig i sitt liv lærte seg at det å lyve er billig og lønner seg og er noe å gjøre karriære med, jo verre dess mere. Han kunne jo for eksempel også utgi seg for å være en kristen, for å bli respektert av andre. Til og med også utgi seg for å være en Israel-venn, med Israel sin kilde og historie i og for og før rettferdighet, neste-kjærlighet, kristendom og menneskerettigheter, etc., for enda bedre å bli respektert av mange og bedre kunne videre-føre sin karriære. Blandt mange andre hyklere og lett-lurte nok mennesker kan slikt føre frem. Det å lyve, forfalske, stjele og drepe er sånn sett egentlig ikke langt fra hverandre.

   Så og slik blir vedkommende en slags president, blandt mange likesinnede. En slags kriminell klovne-president. Det å drepe og ødelegge andre mennesker, hele USA og andre land, for eksempel Ukraina, Russland eller Israel, ja ethvert land og hele verden, blir stadig mere en nødvendighet og fristelse for ikke å bli for meget avslørt og stoppet. Samtidig kan veldig mangt og meget forskjellig skje. Og også av slike nødvendigheter iscenesettes. For eksempel, sammen med samarbeids-villige mennesker, å drepe og ødelegge alle kristne og rettferdige - og late som at det er andre eller de selv som gjør det. Det er jo slik det enda foregår mange forskjellige steder. Soros-politikk, motsatt lov og rett. Alt og alle kan forfalskes og ødelegges. Lettere jo flere likesinnede og dess mere forvirring og splittelse.

   
En minus-grad her ute klokken 14.30. Tro ikke at du selv betyr noe eller noe annet, er det mange som vil ha oss til å tro. To minus-grader klokken 16. Mørkt, grålig himmel og en minus-grad klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. november 2023: 

   Mørkt, full-månen dust synlig sør-vest på grålig himmel, noe sne-rusk i luften og to minus-grader Celsius klokken 03 i natt. Tre minus-grader klokken 06. Mørkt og 4 minus-grader klokken 08. Skyfri himmel og mellom 4 og 5 minus-grader klokken 13.30. Minus 6 her ute klokken 16, og pluss 6 her inne. Kaldere mange steder, ikke bare i Norge. Drepende kaldt for mange.
Mørkt og ned mot 7 her ute klokken 18.

   De kriminelle strøm-prisene, er ikke bare et tyveri av natur-ressurser og andre menneske-rettigheter, men er selvfølgelig også en ut-plyndring og et terror- og draps-våpen. Hvordan en enn klarer eller ønsker å forholde seg til det.

   Menneskeretts-konvensjonene og samsvarende adekat og forholdsmessig ansvarliggjørende straffe-reaksjoner og straffe-lovgining er ikke bare sentrale for å kunne forstå og reagere rett og riktig på slikt, men er også absolutte og viktige nødendigheter.

   
Menneskeretts-konvensjonene er i det heletatt de aller viktigste borger-rettigheter, umistelige og uavhendelige som ikke foreldes. En mildt sagt genial og nokså alt-omfattende oppskrift for absolutt enhvers trivsel, trygghet, respekt og velferd - og et aller beste middel for enhver å kunne både stoppe, forhindre og reparere offentlig organisert kriminalitet.

   Jeg har alltid efter evne vært særlig interessert i allslags mulige oppskrifter og kulturer fra hele verden, også ikke minst hva angår noe så viktig og sentralt som enhvers helse kontra skader, for å kunne trives godt og bedre. Særlig i de siste mere enn 20 års tid har jeg på grunn av offentlig organisert kriminalitet mildt sagt hatt meget erfart, og kriminelt begrenset med penger, tid og muligheter for dette. Mat, medisin og egen helse har jeg ofte meget måttet ned-prioritere.

   
Mat, medisin og helse har derimot særlig dr. Eric Berg på Internettet stadig mere og bedre og meget viktig og sentralt kunnet på engelsk opplyse og informere om. Se og hør for eksempel hans sending i dag:     

   The 7 Powerful Ways to Increase Autophagy
   https://odysee.com/@DrBerg:4/the-7-powerful-ways-to-increase:c

   Mørkt og 6 minus-grader her ute klokken 19. Omtrent 4 minus-grader klokken 23. Omtrent 3 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. november 2023: 

   
Omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og omkring 3 og 2 minus-grader utover formiddagen. Opp mot null grader klokken 15. Mørkt, månen østlig og to minus-grader klokken 20. Omkring 5 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. november 2023: 

   Mørkt og omkring 6 og 5 minus-grader Celsius her ute klokken 03 og 04 i natt.

   Jeg ser på Internettet at det er mange som undres på hvordan det utrolige faktum at den norke kronen nu har svak og lav og enda synkende verdi er mulig. Egentlig er det lett å forstå hvis en vet hva offentlig mafia-virksomhet og soros-politikk er. De kriminelle med makt kan fra og til utlandet selge de norske natur-ressurser, det norske folk og Norge billig. Norge svekkes, men den offentlige mafia-virksomheten tjener makt og karriære på det. Soros-politikk, den enes nød, svekkelse og død gir den andre brød, mere makt og karriære - lærdom, motsatt lov og rett, lærdom gitt av blandt annet av nazismen. Lands-morderen Gro Harlem Brundtland og hennes medspillere ruger enda på Norges Bank, sivil-befolkningen og verden. Kyllingene blir stadig mere forkrøplede, farlige og død-fødte. Alt forverrer seg.

   Soros-politikk, altså krig, nød og død, er og gir gode investeringer for mafia-virksomheter og deres medspillere, når folk flest vet minst mulig om hva det egentlig handler om og handles med.

   Mørkt og mellom 4 og 3 minus-grader her ute klokken 07.30. Opp til omkring null utover dagen. Mørkt igjen og ned mot 6 og 7 minus-grader frem mot klokken 20. Omkring 7 minus-grader og den litt avtagende månen høyt østlig mot midnatt.

---

---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq