----- Denne side: db202402.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. --- 
----- 
---  Februar 2024 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. januar 2024:

   Noe hagl og omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Blålig og hvitlig himmel og 3 pluss-grader klokken 15. Lett yr videre. Mørkt, yr og mellom 3 og 4 pluss-grader klokken 20. Det samme videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. februar 2024:

   Fortsatt jevnt mye nedbør hele natten, med omkring 4 og 6 pluss-grader Celsius. Med 8 pluss-grader, disig himmel og nedbøren litt lettere en stund omkring klokken 13. Med mye nedbør også derefter.

   Dagens Norge er ikke bare et u-land når det gjelder lov og rett, men er også styrt av en grotesk offentlig mafia-virksomhet som skredder-syr lover og regler og instanser og praksis for optimalt skjult å beskytte sin virksomhet, utplyndring, soros-politikk og terror. Slikt tiltrekker seg og premierer selvfølgelig mange slags medspillere og investeringer i propaganda, forfalskninger, fortielser og perversiteter. I liksom skjult full forakt for menneskeretts-konvensjonene og enkelt-menneskene. Det er uhyre smittsomt, ødeleggende og livs-farlig.

   Endringer til og for sannhet, integritet, medmenneskelighet og anstendighet blir stadig mere nødvendige - og uunngåelige, før det helt blir for sent og alt av uskyld er tapt og kanskje alle og enhver er fortapt.

   
Skal mennesker kunne bestemme over andre mennesker så må det utvetydig være gode nok grunner for det.

   Dette er selvfølgelig meget meget viktig.

   Menneskeretts-krenkere og menneskeretts-krenkelser skal minst av alt kunne forekomme i regi av offentlige forvaltninger.

   For eksempel er innvandring eller annet som svekker eller krenker en eller flere borgerrettigheter ikke lovlig innvandring.

   Det er ikke bare Joe Biden i USA og hans medspillere som er en katastrofe for hele verden.
   
   Alle nasjoner og alle mennesker har styrker og svakheter i forskjellig grad, men det er ikke menneskeretts-krenkelser som skal være bestemmende eller praksis. Vi må bedre lære av og for hverandre.
   
   Mørkt, 9 pluss-grader og fortsatt mye nedbør klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. februar 2024:

   For det meste uten nedbør og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett yr ankommende en stund klokken 09.30. Delvis og helt lett grålig-hvit himmel og omkring 6 pluss-grader videre utover dagen, tildels med noe nedbør. Noe disig og noe dunkelt med lett yr og 5 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, vått og i overkant av 4 pluss-grader klokken 19.30. Det samme mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. februar 2024: 

   
Vått, tildels med nedbør og for det meste omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet lys blå himmel, vått og 4 pluss-grader klokken 10.30. For det meste overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen, tildels med nedbør. Mørkt, stjerner, vått og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. februar 2024: 

   Mørkt og 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe litt kornete sne mellom klokken 06 og 07. Hvitlig himmel, vått og mellom 2 og 3 pluss-grader utover dagen.

   Den meget dyktige og populære journalisten Tucker Carlson fra USA er nu i Moskva i Russland, nokså nylig ankommet dithen, trolig for forhåpentligvis å få intervjuet president Vladimir Putin, blir det i disse dager fortalt i nyhets-kanaler på Internettet. Meget interessant og av betydning. Et direkte møte med to slike sannferdige og hensynsfulle mennesker, krefter og myndigheter er av meget stor interesse og betydning for veldig mange, ikke minst i dagens USA, hvor kristendommen blandt folk flest fortsatt står sterkt og er sannhets-søkende og mildt sagt meget nødvendig. Hvor også veldig mange også der enda har latt seg vill-lede av onde og falske myndighets-krefter og tids-ånder.

   Som uskyldig og ydmyk er en kjært nærmere Gud. Men hvordan kan mennesker som er vill-ledet meget og lenge vite eller forstå det eller noe som helst av stor vesentlig, egentlig betydning? Alt og alle er enda ikke fortapt.

   Men overfladiskhet og forhastede slutninger kan være katastrofalt livs-farlig.

   Når noe i menneskeretts-konvensjonene eller samsvarende lov og rett forfalskes eller erstattes med synsing inviteres, premieres og oppstår et utrolig mangfold av ondskap og perversiteter.

   Vått og mellom to og en pluss-grader her ute klokken 17.30.

   Et offentlig direkte møte mellom to slike gode og populære ånds-personligheter vil selvfølgelig mere eller mindre synlig og tydelig eller fort derav komme til å få stor vesentlig god betydning.

   Mørkt og en pluss-grad klokken 19. Antagligvis omkring null grader mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. februar 2024: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring en eller to minus-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Sne ankommende og omkring null grader klokken 09.30. Gradvis ankommet omkring to cm lett sne og en til to pluss-grader utover dagen. Mere enn dobbelt så mye sne i luften og på bakken klokken 17. Mørkt og kanskje 10 cm eller mere klokken 19.30. Omkring 20 cm mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. februar 2024: 

   Mørkt og omkring 2 og 3 minus-grader Celsius her ute i natt.

   Tucker Carlson klarte gledeligvis å få intervjuet Vladimir Putin i Moskva. Til tross for at særlig den offentlige mafia-virksomheten i USA forsøkte å hindre at det skulle kunne skje. Jeg har enda ikke sett intervjuet, men regner med at jeg vil så fort det blir publisert lett tilgjengelig - og det blir det sikkert nok.

   Lett spredt skyet og 2 minus-grader klokken 10. Hvitlig lett overskyet med litt blålig og omkring null grader klokken 15. Mørkt, omkring en pluss-grad og mere lett sne på bakken og i luften klokken 20.

   Det opplyses også at Tucker Carlson i disse dager nokså samtidig forsøker å få intervjuet Zelensky.

   Mørkt, stille og i overkant av en pluss-grad her ute mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. februar 2024: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Omkring 4 eller 5 minus-grader klokken 09.30. Månen "snur" i disse dager. Blå himmel og nærmere null grader klokken 11.30. Mørkt og ned mot 4 minus-grader klokken 19. Omkring 6 og 7 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. februar 2024: 

   Ned til mellom 8 og 9 minus-grader Celsius her ute i natt. Nærmere null og en pluss-grad utover dagen. To minus-grader klokken 17.

   Tucker-intervjuet med Putin, omkring to timer, ble publisert og har jeg nu sett. Et saklig, sindig og direkte intervju, hvor særlig et godt nok og åpent helherts-perspektiv fremkom, for alle og enhver. Og det er jo mildt sagt meget viktig.

   Uten et godt nok og åpent helhets-perspektiv er det selvfølgelig mangt som splittes og ikke blir forstått og blir åpent for løgner, synsing og ondskap.

   Slik er det i forhold til de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene også. Det er nødvendig å kunne de og å forstå de godt nok for ikke å åpne for hovmod, dumhet, vilkårlighet og synsing. Med et godt nok nødvendig helhets-perspekiv er det mangt som blir avslørt og nødvendig og bedre forstått.

   Det er da for eksempel meget enkelt for alle og enhver å se hvilken stor urett og ondskap jeg og min familie har vært og er utsatt for og konkret hvem de skyldige har vært og er og hvordan det må rettes opp. Og at det samme på lignende måte gjelder for også veldig mange andre.

   De skyldige i ondskap forstår ofte ikke at de avslører både seg selv og mange andre og meget annet.
Et godt nok nødvendig og åpent helhets-perspekiv er uansett alltid i og for vesentligheter og medmenneskelighet en nødvendighet - uten går det galt.

   Putin har solide og sindige helhets-perspektiver, også i forhold til menneskeretts-konvensjonene og i det heletatt internasjonal lov og rett, uten synsing og hovmod, men er anstendig og ydmyk.

   Mørkt, noe vind-drag og omkring to minus-grader klokken 23. Jeg såvidt ser et fly på vei mot nord. Noen flere fly tidligere i dag, i begge retninger. Omtrent det samme været videre mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. februar 2024: 

   Mørkt, noe vind og lenge omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig himmel tildels med litt blått, vind og omkring en pluss-grad utover dagen. Litt sne-rusk i luften og mørkt klokken 20. Noen flere cm med sne ankommet frem mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. februar 2024: 

   Ankommet omkring 15 eller 20 cm mere sne her ute i natt. Hvitlig himmel, meget lett yr i luften og to pluss-grader klokken 10. Grålig-hvit himmel og omkring 4 pluss-grader klokken 13. Omkring 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt, i underkant av 5 pluss-grader og vått i luften utover kvelden. Omtrent det samme mot midnatt.

---
---

   Noen kortfattede notater, særlig i forhold til dagens Norge, 20240211

   Kjøp og salg av forbrytelser er en lønnsom butikk, særlig for en kriminell offentlig forvaltning. Og særlig om prisen er så lav at det koster bare ens stemme eller aksept.

   Det meste av den offentlige forvaltningen i dagens Norge og deres medspillere er delaktige og skyldige i en offentlig mafia-virksomhet.
   
   
Bevisst å unnlate å respektere loven er kriminalitet. Dette gjelder menneskerettighetene mere enn noe annet. Fordi enhver menneskerettighet gjelder og skal gjelde over alt annet av lover, bestemmelser og avgjørelser. Det eneste unntak som kan lovliggjøres er uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Å unnlate å respektere loven, hvis loven er lovlig og gjeldende, er den enkle og lett-forståelige definisjonen på kriminalitet.

   Med et system eller en offentlig forvaltning eller mennesker som ikke respekterer og sikrer alle menneskerettigheter for enhver av sine borgere går automatiske og smittsomt videre og mere mye galt.

   For eksempel blandt annet sier menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Blandt annet i The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16.

   Respekt for menneskerettighetene og medborgere skjer ikke i regi av den politiske forvaltningen og dens medspillere i dagens Norge.
   
   Menneskeretts-konvensjonene sier mangfoldig klart og tydelig, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   ICESCR & ICCPR.


   Politiske nepotismer som befester seg som menneskeretts-krenkere i et land insisterer i det lengste på å ha makt og på å bestemme. De setter seg selv over de felles-menneskelige umistelige og uavhendelige menneskerettighetene, så lenge de klarer det.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er et menneskeretts-tyveri og en smittsom kriminell katastrofe.

   Det er for eksempel ikke slik at respekt for en ideologi, politikk, domstol eller religion lovliggjør noen eller en offentlig menneskeretts-krenkelse.


   De kriminelle forfalsker, ned-prioriterer og stjeler våre enhvers viktigste og mest sentrale verdier, så lenge de klarer det.

   Noen sier det er umulig alltid å respektere og sikre enhver borgers alle menneskerettigheter, men det er tvert om både lett og en nødvendighet og enhvers ukrenkelige forpliktelse.

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."
    The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 30.

   Med et system eller mennesker som ikke respekterer og sikrer alle menneskerettigheter for sine medborgere går videre mye galt. Det er egentlig meget lett å forutsi.

   Det er ikke bare enhvers rett til sitt familieliv som krenkes i dagens Norge, men jeg nevner det her som et eksempel på med den kriminelle grovhet menneskerettighetene krenkes og den utplyndring og det hykleri som pågår. Slik kriminell grovhet må man lete lenge for å finne andre steder.
   
   Fra innledningen i Menneskerettighetserklæringen (UDHR):
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
    kunngjør Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Fra Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Fra Art 16:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Fra innledningen i Barnekonvensjonen:
   "som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag"
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".)

   Fra Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Fra Art 29:
   "Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på: (...)
   å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur"

   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Alt dette kriminelt forfalskes og neglisjeres i dagens Norge. Og mange enda ikke vet det.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. februar 2024: 

   Mørkt, noe vind-drag, vått i luften og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nebør og 3 pluss-grader klokken 08. Disig himmel, vått og omkring 3 pluss-grader klokken 13. Våt sne i luften og 2 pluss-grader klokken 14.30. Mørkt, vått og
2 pluss-grader klokken 21. Det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. februar 2024: 

   Mørkt og omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 3 pluss-grader frem mot klokken 11. Med omkring 2 og 3 pluss-grader videre utover dagen.

   Samfunn og politikk handler om å forbedre beskyttelsen og sikringen av enhver medborgers menneskerettigheter og best å hindre at det motsatte skjer.

   Vått og omkring 3 og 4 pluss-grader frem mot kvelden. Med 3 og mørkt klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. februar 2024: 

   Mørkt, vått, litt bris og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, overskyet fra vest tildels med litt blålig og omkring 5 og 6 pluss-grader klokken 11. Det smelter mye sne. Jeg og hunden også foretrekker og må enda være mye, for mye, inne og fysisk nokså passive for ikke å bli for kalde og våte og svake, og jeg må ikke minst også ikke slite for meget på klær for kropp og føtter. Selv om jeg jo vet at en må bruke helsen for å bevare helsen så må vi prioritere i forhold til været, ressurser, muligheter og nødvendige gjøremål. Det er sånn sett her mangt det må spares og prioriteres på og som må innskrenkes eller som ikke er mulig eller som er en utfordring. Vi er sånn sett gjort meget fattige og svake - som også apostlene og medmennesker med sine "hester" ofte var det. Paulus i Bibelens NT var seilmaker og laget på bestilling og efter behov nok ofte også sko og støvler, etc. Det å gå i naturen stimulerer også bevisstheten og tenke-evnen. Bevegelse og kommunikasjon og det å gjøre og lære for hverandre er alltid viktig. Det visste også ikke minst Paulus - og også mange andre. Den greske olympiske guden Hermes, den trefoldige store, den samme som den romerske Merkur, ble naturlig nok ofte fremstilt med blandt annet bevingede sko. Det handlet særlig om kommunikasjon - og også om handel. Og den enkle eller doble slange-staven, merkur-staven - om kunnskaper om remedier, mat, medisin, helse, etc. Den bevingede hatten, etc. Det er mangt forskjellig som bedrer kontra blokkerer menneskers kommunikasjon, bevissthet, tenke-evne, kunnskaper, bevegelse, helse, trivsel, trygghet, etc.

   Omkring 7 pluss-grader her ute klokken 13. Og 6 klokken 15.30.

   Soros-politikk, hovmod, hykleri, det å søke vinning på forfalskninger, andres nød, frykt, uvitenhet, glemsel, død og undertrykkelse av neste-kjærlighet, er mildt sagt hverken noe nytt eller bra. Men når og hvor og av hvem og hva lærer man - og hva er konsekvensene?

   For eksempel hva keiser Konstantin den store måtte gjøre og gjorde for å redde sin tids mennesker og verden for nu "snart" to tusen år siden da han anerkjente kristendommen som viktig og nødvendig, var godt, men ikke nok. Kampen og arbeidet for medmenneskelighet pågår enda, og hva er vel viktigere? Likegyldighet, snever egoisme, vilkårlighet, nød og død og splittelse - eller reelle erkjennnelser, integritet og nødvendigheter?

   Den som har opplevd og erfart eller forstått hvor utrolig svikefulle, falske og onde veldig mange mennesker tidvis kan være eller egentlig er har forstått noe meget viktig. Konstantin den store forstod det. Og stadig flere mennesker, igjen, forstår det. Og at det meget er beroende på omgivelser og tidsånder. Å finne solid tillit, uskyld og trygghet blir og er desto mere viktig - før ondskapen eller likegyldigheten ytterligere og plutselig nødvendigvis også rammer en selv.

   Hvordan kan en vel hjelpe andre og seg selv uten at en selv inderlig nok forsøker å være uskyldig og pålitelig?

   Mørkt og i underkant av 5 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. februar 2024: 

   
Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Nokså jevnt med yr utover eftermiddagen og kvelden, med 7 pluss-grader og mørkt klokken 21. Med 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. februar 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Noe disig overskyet og 8 pluss-grader klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørknet, 7 pluss-grader og smuler av yr i luften omkring 19-tiden.

   Faktiske forhold kan som sagt være forvirrende og kompliserte, veldig meget preget eller gjennomsyret av påstander, forhastede slutninger, løgner, halv-sannheter og synsing, men menneskeretts-konvensjonene hvis de ikke forfalskes er ikke det. Forskjellen er selvfølgelig meget viktig og sentral. Om man ikke vet dette blir forvirringene desto mere og verre. Hovmodige og deres medspillere liker ikke å høre dette, men det må tydelig nok sies.

   Mørkt, vått og 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. februar 2024: 

   Mørkt, stjerner og omkring to og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Null og lysnet klokken 08. Spredt lett litt skyet og omkring 4 pluss-grader klokken 14. Mørkt, vått, stjerner, den tiltagende halv-månen høyt sørlig mot vest og omkring en pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. februar 2024: 

   
Mørkt, disig og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett litt yr i luften og omtrent 6 pluss-grader klokken 10. Overskyet og omkring 6 og 7 pluss-grader utover dagen og kvelden. Med 6 pluss-grader og ankommet yr en stund før midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. februar 2024: 

   Mørkt, regn og mellom 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså mye tilsvarende hele dagen og kvelden, men tildels mindre nedbør.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. februar 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Tilsvarende utover formiddagen. Overskyet, litt vind og 8 pluss-grader klokken 13. Regn og 8 pluss-grader klokken 15.30. Med mellom 8 og 7 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Disig, vått og omtrent 7 pluss-grader fra 22-tiden og videre mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. februar 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig litt disig nesten overskyet og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme frem mot klokken 15.

   Jeg har vært ute i hagen og arbeidet litt med og for jord og vekster, sunt og godt, tidlig her i Norge noe litt vårlige fornemmelser, men skynder meg inn igjen for videre nødvendige studier og arbeider for menneskeretts-konvensjonene, saks-dokumentasjonenen, folke-opplysning, helse og enhvers trivsel og fremtid. Viktigere enn noe annet. Blir det for lite nødvendig sannhet og uskyld igjen så blir det for lite igjen å kunne redde godt nok. Vanskelige prioriteringer og utfordringer som stadig må forenkles og forbedres, efter evne og muligheter. Nødvendige rene organiske naturlige vitaminer, landskaper, vekster og mineraler etc. - choline, zink, jod, magnesium, etc., etc. - er i rette doseringer og kombinasjoner viktige og nødvendige for enhvers utvikling, trivsel og helse, men orientering, uskyld og kommunikasjon er viktigere og er en sentral forutsetning. Neste-kjærlighet, uskyld og integritet er en nødvendig forutsetning for alt annet som i lang tid skal kunne gå bra. Reell egen-kjærlighet og uskyld forutsetter neste-kjærlighet uten svik, kan det også forenklet sies. En skal minst av alt ikke glemme sin egen mulige positive betydning.

   For meg haster slikt nu mindre enn det i lang tid har gjort, men det kan likevel bli endel frem og tilbake, som en slags jojo i forhold til prioriteringer, muligheter og nødvendigheter.

   Litt bris og litt dunkelt klokken 18. Med yr og mørkt klokken 19.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. februar 2024: 

   Mørkt, med yr og 7 pluss-grader Celsius det meste av natten. Vått og 5 pluss-grader klokken 06. Lysnet og 4 pluss-grader litt senere. Hvitlig og grålig overskyet og 8 pluss-grader klokken 13.30. Dunkelt, noe vind-drag, månen østlig tildels synlig nokså full og 8 pluss-grader klokken 18.30. Litt derefter mørkt og yr og regn. Mørkt, regn og omkring 6 pluss-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. februar 2024: 

   
Mørkt, regn og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 03. Hvitlig himmel, våt sne i luften og omkring en cm på bakken og to pluss-grader klokken 11. Vått og 5 pluss-grader med jo smeltende sne klokken 14.45. Omkring 5 og 4 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått, full-månen høyt sørlig tildels noe synlig og i underkant av 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. februar 2024:

   Mørkt, vått og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og mellom 6 og 7 pluss-grader klokken 11. En blanding av yr og våt hagl og 6 pluss-grader omkring 13-tiden. Vått, omkring 6 pluss-grader og lett nesten overskyet videre utover dagen. Ikke synlig disig men preget av vane-guder - og av mange sin frykt, nød, død og forvirring, av mange som sanser slikt. Mange mere eller mindre bevisst stadig mere lukter eller fornemmer nok også eimen av krig og død. Joe Biden, Soros og deres mere eller mindre skjulte medspillere er faktisk nok alt-omfattende ødeleggelses-krefter. Og hva blir det neste og videre "overraskende" som vil skje?

   Månen ser for det blotte øye ut til å være full sammenhengende omtrent tre døgn før (tiltagende) og tre døgn efter (avtagende) den presist er full. Dette er enkelt for enhver selv å kunne se om ikke skyene er for tette. Dette er ikke noe komplisert esoterisk.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er blandt annet en organisk helhet og en soltavle eller et perspektivets øye som gjør det enkelt for enhver eller alle eller for folk flest å kunne se og erkjenne blandt annet hvilkne forbrytelser som har skjedd og konkret hvem de skyldige har vært og er og deres konsekvenser. Og også helhetlig å kunne unngå slikt - samt også å kunne forutse slikt. Inklusivt blandt annet også kriger og konflikter og så mangt forskjellig som ellers kan være meget forvirrende og komplisert. Dermed er det også enkelt å forstå hvem de kriminelle i offentlige forvaltninger og deres medspillere er og hvorfor de forakter eller forfalsker menneskeretts-konvensjonene, hva enten de gjør det av dumhet, uvitenhet eller bevisst. Slikt er uansett meget smittsomt og perverterende, hvor kloke eller smarte enn menneskeretts-tyvene tror seg å være.

   
De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er sånn sett et meget omfattende og sentralt og genialt organisk mirakel, med meget dype naturlige røtter i fortiden og i evigheten.

   Mørkt, vått, full-månen høyt og fjernt tildels disig synlig sørlig og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. februar 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå og hvit himmel og 5 pluss-grader klokken 11. Overskyet og 7 pluss-grader klokken 14. Mørkt, vått og mellom 3 og 4 pluss-grader klokken 21.

   Det er i blandt fristende å skrive mangt mere her, også utenfor eller forbi det vesentlige i temaet, men jeg gjør det forhåpentligvis i liten grad og lite forhastet. Det er i blandt også fristende å gjøre forskjellig ute når det er for vått og ikke tilrådelig. Etc. Særlig barn eller for uvitende eller for dumme eller
for nysgjerrige eller for hovmodige, eller for snille eller for slemme eller vill-ledede mennesker vet for lite hvor grense-overgangene og konsekvensene befinner seg. Det er alltid viktig og riktig å være forsiktig.

   Mørkt, vått, full-månen høyt sørlig og 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. februar 2024: 

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel og 3 pluss-grader klokken 11, med 5 pluss-grader klokken 12.30. Med 6 klokken 14.

   Jeg savner selvfølgelig Solid, hunden. Jeg har bare en hund nu. Tenkte jeg skulle søke på Internettet, om det er noen ikke for langt herifra som har en eller to hvalper eller større hunder å gi bort eller å bytte i noe, men oppdaget at det synes som å være umulig når man er utestengt fra Facebook. Og jeg er fortsatt fullstendig utestengt fra Facebook.

   Den hunden jeg har, født her hjemme 20101124, er selvstendig og har vært og er nærsagt meget perfekt tilpasset forholdene og omstendighetene her hjemme. Og jeg tenker blandt annet ikke minst på de gode innflytelser hun vil ha på hvalper eller andre hunder her hjemme. Hvor meget viktig det er vet jeg jo bedre enn de fleste. Hun har veldig mye forskjellig å lære fra seg. Når hun engang dør vil det være for sent.

   Omtrent 3 pluss-grader her ute klokken 17.30. Mørkt, stjerner og omkring en pluss-grad klokken 19.30.

   
Når hun engang dør vil det være for sent, skrev jeg. På lignende måte er det og blir det efter hvert for meg også, bortsett særlig fra at det stort vil glede den offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere.

   Jeg kan her nu ikke huske at hunden her noensinne i sitt liv har vært borte fra sitt hjemsted og eiendommen her hvor hun ble født, bortsett fra noen få ganger i det nærmeste nabolaget. Heller ikke at hun noensinne har plaget noen eller vært til skade eller ugavn for noen - tvert om.
På noe lignende måte er det og blir det efter hvert for meg også, bortsett særlig fra de få årene i min barnlige ungdom jeg av omgivelsene et stykke på vi ble vill-ledet bort vekk fra meg selv og min uskyld. De fleste ble mildt sagt langt mere og lengre vill-ledet enn meg.

   Mørkt og omkring en pluss-grad her ute mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. februar 2024: 

   Mørkt og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst overskyet, noe sørlig vind og opp mot 5 pluss-grader klokken 10.30. Med 6 pluss-grader klokken 12. Tildels disig og yr videre utover dagen. Med 5 pluss-grader frem mot 22-tiden, derefter uten nedbør frem mot midnatt.

---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. februar 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig-hvit himmel, vått og 6 pluss-grader klokken 09. Omkring 8 pluss-grader og noe vind videre utover dagen. Nokså mørkt, noe vind og 6 pluss-grader klokken 19. Mørkt, et mildt vind-drag og omkring 6 og 7 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. februar 2024: 

   
Mørkt, regn og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Omtrent det samme videre utover natten. Disig himmel, noe vind-drag, vått og 8 pluss-grader klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og omkring 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
***** 
 
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq