----- Denne side: db202403.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mars 2024 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. mars 2024:

   Mørkt, lett yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Lysnet, disig himmel, vått, fortsatt lett yr og omkring 6 pluss-grader klokken 09. Tildels nokså uten nedbør videre. Med yr og omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 15 og videre. Mørkt, vått og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   En kortfattet innføring i menneskeretts-konvensjonene, 20240301

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene skal alltid og samtidig kunne beskytte og gavne ethvert menneske,
ethvert samfunn og enhver nasjon. Gjensidig reell respekt er en forutsetning og en nødvendighet.
   
   Poenget med menneskerettighetene er at enhver av de alltid er og skal være ukrenkelig, umistelig og uavhendelig for enhver borger. Samtidig er de en slags både globalt og nasjonalt minste felles multiplum. Ingen ideologi, religion, politikk, avgjørelse, domstol, lov eller menneskerett skal kunne krenke, forfalske eller neglisjere en borger eller en menneskerett.

   Det eneste "unntak" som noensinne kan lovliggjøres er uforfalsket nødverge (emergency), inklusivt selvforsvar, for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, hvis det ubestridelig er tvingende nødvendig.
Heller ingen menneskerett skal kunne krenke en annen menneskerett.

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være lex superior - det vil si, alt annet av lov og rett, offentlige avgjørelser og politikk må være i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være en ukrenkelig helhet. Dette bør og må enhver forholde seg til.

   Mere eller mindre bevisst å unnlate å respektere en menneskerettighet er også en menneskeretts-krenkelse og kriminalitet.

   *

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. mars 2024:

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet, noe bris og 11 pluss-grader klokken 13. En smule dunkelt og i underkant av 10 pluss-grader klokken 18.45. Mørkt og 8 pluss-grader klokken 19.30.

   De kriminelle klovnene i USA og deres medspillere og likesinnede, det store galehuset Circus Biden-Soros, den såkalte regel-baserte orden, the international rules-based order, blir stadig tydeligere mere avslørt og desperate og hysteriske, i frykt for å bli straffet for sine groteske forbrytelsen og svik når Donald Trump om et års tid igjen vil bli innsatt som president.

   Mørkt, svakt litt bris og 9 pluss-grader klokken 22.30. Det samme videre mot midnatt.

--- 
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. mars 2024:

   
Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 10.30. Litt yr og omkring 10 pluss-grader noe midt på dagen, derefter uten nedbør. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 22. Det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. mars 2024: 

   
Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med litt yr og omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Delvis lett skyet, svaks litt vind, uten nedbør og 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 10 pluss-grader frem mot klokken 18.

   Det blir varmere og tørrere og nærmere våren her ute. De første krokuser begynner å komme frem også. Fra før av blomstrer nu ganske mange sneklokker, men ikke veldig særlig mye annet enda. Flere sorter eple-frø jeg har sådd i beholdere her ute har begynt å spire - Rubinstep, Asfari, Topaz, Lobo, Pinova, etc. (Billigere enn å kjøpe trær, og mere spennende og rotekte.) Forskjellig annet er underveis også og det er og blir behagelige, enklere og trivligere å være ute i hagen - og mange flere gjøremål der også, som jeg og hunden forholder oss rolige til.

   Mørkt, stjerner og 8 pluss-grader klokken 21. Med 7 mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. mars 2024: 

   Mørkt og ned til omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt lysnet klokken 06.30. Hvitlig og blålig himmel og omkring 10 pluss-grader omkring klokken 12. Lys blå himmel og omkring 11 pluss-grader klokken 14.

   Hjemstedets nødvendigheter, positive gjøremål, fremtid og medhjelpere må en ha for å kunne leve. Hvem vet vel ikke det?

   Delaktige i offentlige mafia-virksomheter og andre egoister vet mere eller mindre bevisst også det. De tror seg jo å vite nok - og å være kloke, sterke og mange eller smarte nok. Neste-kjærlighet er hverken i deres interesse eller forståelse. De er hovmodige molboer og kriminelle. De vet ikke at de narrer, utplyndrer og dreper seg selv når de narrer. utplyndrer og dreper andre. At når de forlater sin uskyld så forlater de samtidig også seg selv. De i Norge blandt annet planlegger nu å øke pensjons-alderen fra 67 til 72 år. De klokeste og mest kyniske av de grådige i den offentlige mafia-virksomheten har som en av sine "smarte" metoder å svindle, utplyndre og drepe så langsomt som nødvendig for at deres forbrytelser skal bli best mulig usynlige. Og å bagatellisere og normalisere sine forbrytelser. De yngste er for dumme til å forstå det - og de eldre skal snart nok dø, jo fortere dess bedre. Jo flere døde, overfladiske mennesker, skravlebøtter, hovmodige og forvirrede eller nærings-fattige og tomme skall og motsatt lov og rett, dess bedre. De onde sirkler og spiraler har jo også bruk for alt som er seg til nytte.

   Tenkte også at jeg blandt annet skal skrive litt videre notater om forhastede slutninger og om mafia-virksomheter som forfalsker, ødelegger og dreper både enkelt-mennesker og mange mennesker. Forhåpentligvis vil mange andre rekke å gjøre det og å forholde seg til det. Det blir som det blir.

   Lys blå himmel, litt hvitt skyet (antagligvis eksos fra fly) og 8 pluss-grader klokken 18. Halv-mørkt og omkring 4 pluss-grader klokken 19.15. Mørkt, stjerne-himmel og i overkant av null grader mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. mars 2024: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 3 pluss-grader klokken 11. Med omkring 4 og 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og omkring 3 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. mars 2024: 

   Mørkt og omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og 5 til 6 pluss-grader utover formiddagen. Med 7 klokken 15.

   Jeg blir kanskje og antagligvis helt uten muligheter for å kjøre bil nu fremover, og dermed enda mere isolert. Clutchen ble forleden dag ødelagt i den bilen jeg tidvis i flere år har kunnet bruke, dermed blir mangt for meg mye vanskeligere og tildels kanskje umulig.

   Ikke mindre når jeg ser hva som befinner seg i postkassen i dag - fra NAV. NAV er, som jeg har erfart i mange år nu, som vanlig fullstendig uforutsigbare og hensynsløse og kriminelle - og uten vilje til å formulere seg tydelig og forståelig. Det jeg imidlertid klart og tydelig forstår av hva de nu skriver er at de har bestemt seg for straks igjen å forsterke sitt draps-forsøk og sin terror og utplyndring av meg, og min familie. Den offentlige norske mafia-virksomheten har veldig mange mennesker i offentlige instanser som driver med slikt, og NAV er særlig meget sentrale, omfattende og målbevisste i slikt.

   Vel, alt blir uansett som det blir. Jeg kommer som vanlig nokså umiddelbart til skriftlig å besvare de, det vet jeg jeg er både forpliktet og kompetent til. Og de vil som vanlig være hva de er - det er det eneste forutsigbare med de når de ivrer for hva de gjør.

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader klokken 20.

   Jeg har en viss fornemmelse av mange i mafia-virksomheten mere og mere er misfornøyd med at jeg enda ikke er drept. Og at de derfor nu stadig mere utvider og forsterker sine forsøk. Vi får enhver oppmerksom og undersøkende eventuelt se.

   Omkring null grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. mars 2024: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Skyfri blå himmel og 4 pluss-grader klokken 10.

   Jeg sier ikke at avgjørelsene og skriveriene fra NAV og slike sine styrende og bestemmende er vanskelige å forstå. Det er de ikke når en vet hva de driver med og hvordan. Det de driver med er vilkårlighet og motsatt lov og rett. Overfladiskhet og vilkårlighet, snever egoisme, som rovdyrs begjær, flokker, sult og hunger. Deres kamp for å overleve, med l
øgn, lureri, falskhet, tyveri og drap. For folk flest er det i tidsrom som dette lettere og enklere å se, erkjenne og verdsette det ytre enn det indre. Uten dharma, uten det indre, mangler og forsvinner kjernen og den organiske utfoldelsen. Jo større flokker de blir dess likere og mere ensartet blir de og tror de seg å være. Det overfladiske uten dharma blir døende, blir fattigere og tommere, adharma, vill-ledet, som skall med ødelagte eller manglende kjerner. Det overfladiske, de ytre verdier, kontra de indre verdier.

   Det å lyge, stjele og forfalske er og blir noe naturlig og vanlig for slike mennesker. Det å drepe og å utrydde medmennesker blir som en bagatell og noe ubetydelig for de - medmennesker er og blir som overflødige og unødvendige kopier av seg selv. Kan de på noen måte tjene på det så er det og blir det enda bedre.

   Omkring 8 pluss-grader her ute klokken 15. Halv-mørkt og 3 klokken 19.30.  Mørkt, stjerner og omkring null grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. mars 2024: 

   
Omkring null grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og 4 pluss-grader klokken 09.30. Med 8 pluss-grader frem mot klokken 15. Med 4 og en smule dunkelt klokken 19.

   Det er mildt sagt et kjempe-stort problem og en katastrofe når og at mennesker i den offentlige forvaltningen tillates å begå menneskeretts-forbrytelser uten adekvat å ansvarliggjøres - og uten å ha en lovlig begrenset nødvendig og naturlig immunitet. Tillates av hvem og hva, kan man og skal selvfølgelig godt nok spørre og besvare.

   Programmet Dagsorden på kanalen Document.no i dag belyser dette på en dyktig og meget viktig måte, takket være den meget tydelig kompetente Per Antonsen i samtale med Hans Rustad. På følgende link:

   Dagsorden 8. mars 2024 - Har Norge svingt inn på en antisemittisk linje
   https://rumble.com/v4i1rtw-dagsorden-8.-mars-2024-har-norge-svingt-inn-p-en-antisemittisk-linje.html

   Mørkt, stjerner, svakt litt bris og 4 pluss-grader klokken 22. Med omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. mars 2024: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp mot 7 pluss-grader klokken 13. Flere små ekorn å se her ute i dag tidlig. Noen nye eller ny-ankomne små-fugler å se og å høre i de siste dager også, kanskje hjemkomne eller med en spise-pause på sin hjemreise. Men noen rødstruper som var her ute inntil det ble som kaldest i februar har kanskje enten forflyttet seg eller er døde. Det var nokså kaldt og stille her da, men nu en smule livner forskjellig vårlig. 6 pluss-grader klokken 17. Halv-mørkt og 4 klokken 19.30. Mørkt, svak bris og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. mars 2024: 

   
Mørkt og omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dottete skyet, svakt litt bris og omkring 5 pluss-grader klokken 09. Med 7 klokken 11.30. Med 8 og jevnere overskyet klokken 15.30. Mørkt og 6 pluss-grader klokken 21.30. Stjerner og ned mot 3 mot midnatt.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. mars 2024: 

   Litt lysnet og i underkant av 3 pluss-grader klokken 06. Litt dottete overskyet og omkring 9 pluss-grader klokken 11.30. Overskyet og 7 pluss-grader klokken 16. Mørkt og 6 pluss-grader klokken 20. Med omkring 5 klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. mars 2024: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og 8 klokken 08. Med litt yr i luften, disig himmel og 9 pluss-grader klokken 11. Med yr utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader frem mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. mars 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels overskyet og omkring 10 pluss-grader klokken 13.

   Brevet jeg gjengir herunder innsendte jeg i dag til NAV innlogget på NAV sine internett-sider. Hvilket svar jeg får gjenstår å se.

   Hvitlig med litt grått overskyet og 10 pluss-grader klokken 15.30. Jeg så årets første padde i dag. Og en litt sky ny rødstrupe også. Iøvrig er det mengder som gror og spirer. Kvann fra i fjor blandt veldig mye annet, og brennesler titter også frem. Små brennesle-planter vil jeg fortsatt, som sagt i fjor, svært gjerne bytte til meg. Overskyet og 8 pluss-grader klokken 17.45. Halv-mørkt og i underkant av 8 klokken 19.30.

   Hvor mange menneskeliv ville ha vært reddet i hvert enkelt land om menneskeretts-konvensjonene ikke forfalskes i de offentlige forvaltninger? Og hvor mange ødeleggelser ville ha vært unngått? Og hvor meget trivsel og trygghet ville man isteden ha oppnådd? De enda mange og skiftende vilkårligheter og hovmod bryr seg ikke eller tenker eller undersøker ikke nok vesentligheter. De er indoktrinert og forledet inn i snever egoisme, molboers tidsånder og soros-politikk. Litt av en tragedie!

   Mørkt og antydninger til yr klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   
---
---


   Til: NAV,
   Fra: Rune Leander Hansen,
   Dato: Torsdag 14. mars 2024

   Angående deres saksnummer 0806982 - angående såkalt underholdsbidrag til barn.

   Mine barn har fullstendig ulovlig vært kidnappet - og er det fortsatt. Den manglende kontakt mellom meg og mine barn har på ingen som helst måte vært frivillig eller ønsket fra min side. Det samme gjelder i forhold til min ektefelle.

   Mange ansatte i NAV har vært medskyldige i kidnappingen - og kidnapperne har underveis på forskjellige måter mishandlet, utplyndret, ødelagt og nær drept meg, og vårt hjemsted og vår familie og vår fremtid. Ikke minst også økonomisk og sosialt.

   Det kan ikke og må ikke fortsette slik. Og deres vedtak må fullstendig endres.

   Alt dette har jeg siden begynnelsen fortløpende daglig kontinuerlig efter evne offentlig dokumentert. Og også informert blandt annet NAV om i mine brever til NAV.

   Men det er tydelig at kidnapperne og deres medspillere, inklusivt ansatte i NAV, ikke har ønsket eller evnet å forholde seg lovlig til våre menneskerettigheter. I steden forholder de seg fullstendig og omfattende kriminelt.
Å krenke en menneskerettighet med mere eller mindre bevisst unnlatelse er selvfølgelig også kriminalitet.

   Er dette en klage? Ja, men i samsvar med våre menneskerettigheter og ikke slik NAV i denne sak ønsker den skal være. Saken har allmenn meget stor betydning. Jeg forholder meg nu direkte og godt nok og efter evne til det kriminelle brev datert 27.02.2024 jeg mottok i min postkasse torsdag 07.03.2024. Jeg har ikke ressurser til å "klage" slik NAV ønsker en klage skal være.

   Nærsagt enhver kan fort forstå hva dette egentlig handler om. Her under gjengir jeg for ordens skyld en kortfattet og presis innføring i menneskeretts-konvensjonene:

---

   En kortfattet innføring i menneskeretts-konvensjonene, 20240301

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene skal alltid og samtidig kunne beskytte og gavne ethvert menneske,
ethvert samfunn og enhver nasjon. Gjensidig reell respekt er en forutsetning og en nødvendighet.
   
   Poenget med menneskerettighetene er at enhver av de alltid er og skal være ukrenkelig, umistelig og uavhendelig for enhver borger. Samtidig er de en slags både globalt og nasjonalt minste felles multiplum. Ingen ideologi, religion, politikk, avgjørelse, domstol, lov eller menneskerett skal kunne krenke, forfalske eller neglisjere en borger eller en menneskerett.

   Det eneste "unntak" som noensinne kan lovliggjøres er uforfalsket nødverge (emergency), inklusivt selvforsvar, for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, hvis det ubestridelig er tvingende nødvendig.
Heller ingen menneskerett skal kunne krenke en annen menneskerett.

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være lex superior - det vil si, alt annet av lov og rett, offentlige avgjørelser og politikk må være i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være en ukrenkelig helhet. Dette bør og må enhver forholde seg til.

   Mere eller mindre bevisst å unnlate å respektere en menneskerettighet er også en menneskeretts-krenkelse og kriminalitet.

   *

---

   
   Hilsen fra Rune Leander Hansen,
   Vikeveien 1808, NO 5568 Vikebygd,
   Tlf. : 91 81 51 69 E-post: hunwww@online.no
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. mars 2024: 

   
Mørkt, yr og regn og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr, vått og omkring 7 pluss-grader klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt med mindre nedbør og omkring 6 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. mars 2024: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og 5 pluss-grader klokken 09. Spredt lett litt skyet og omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Halv-mørkt, voksende halv-måne høyt sørlig og 3 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, stjerner og omkring null og en pluss-grad klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. mars 2024: 

   
Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og 5 pluss-grader klokken 10. Med 6 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt, noe vind og 5 pluss-grader klokken 19.30. Med 6 klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. mars 2024: 

   
Mørkt og omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Og 7 klokken 12. Hvitlig og grålig overskyet og mellom 7 og 8 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 19. Mørkt, halv-månen tildels synlig sørlig og omkring 7 pluss-grader utover kvelden.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. mars 2024: 

   
Mørkt, noe vind og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet, vind og 8 pluss-grader klokken 09.30. For det meste yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen og kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. mars 2024: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring 8 utover formiddagen. Det er vårjevndøgn i dag og derefter påskens palmesøndag søndag. Ny clutch ble satt inn på bilen av bil-verkstedet i går, noe som kostet omtrent 13 tusen kroner - som jeg avtalt med farmor skal betale månedlig i løpet av 13 måneders tid. Det er en meget dyr og provisorisk midlertidig nød-løsning for meg og en noe skrøpelig gammel bil, for at jeg kanskje skal kunne bruke den frem mot november i år. Jeg rekker forhåpentligvis å finne bedre løsninger imens, men mine muligheter er meget begrensede.

   Folk flest har nu store problemer i Norge. De yngste vet det i mindre grad enda. Politiker-mafiaen og deres medspillere later som ingenting. De andre hovmodige er skravle-bøtter som tror seg eller ønsker å være løsningen, eller enda verre. Mye av det samme skjer særlig i det meste av både EU og USA. Forårsaket av soros-politikk og globalisme. Og enda blir alt stadig verre.

   Litt yr utover dagen. Mørkt og omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. mars 2024: 

   
Mørkt og omkring en og null grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, noe vind, noe vått og 5 pluss-grader klokken 12. Jeg utelukker heller ikke at jeg tidvis skal kunne bruke bilen lengre enn dens pliktmessige eu-kontroll i november, men eventuelle videre reparasjoner og vedlikehold kan fort komme til å bli for dyrt for meg. Bilen er for meg sentral og nødvendig for så mangt, selv om jeg bruker den forholdsvis lite.

   For det meste nedbør, tildels noe vind og omkring 6 og 7 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Mørkt, vått og omkring 7 til 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. mars 2024: 

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysner og forskjellige små-fugler hørlige omkring 06-tiden, derefter litt yr. Grålig hvitlig overskyet utover formiddagen. Yr igjen og mørkt og 6 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. mars 2024: 

   
Mørkt, yr og omkring 6 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Fortsatt yr og meget vått og omkring 6 pluss-grader utover dagen. Mindre nedbør utover kvelden, med 5 pluss-grader og vått klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, palmesøndag, søndag 24. mars 2024:

   Ned til o
mkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Små-fugler hørlige, nokså skyfritt, 3 pluss-grader og solen i øst klokken 07.30. Nokså skyfritt og 9 pluss-grader klokken 14. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. mars 2024: 

   
Ned til omkring en og null pluss-grader Celsius og full-månen tidvis synlig her ute i natt. Blålig og hvitlig himmel og 6 pluss-grader klokken 11. Med 8 klokken 13.30.

   
Det er blandt annet feighet eller dumhet å ikke ville eller våge å respektere og forsvare en eller flere menneskerettigheter, men i steden forfalske, svekke eller ignorere en eller flere av en medborger sine menneskerettigheter. Enhver slik feighet eller dumhet er hverken hensiktsmessig eller forsiktighet, men er absolutt katastrofal og samfunns-ødeleggende.

   Når jeg her sier og skriver medborgere, så er det for presist å være i samsvar med de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. I forhold til ikke-borgere er både en selv og de eller vedkommende forpliktet og ansvarlige på helt annerledes måter. Lovlige ikke-borgere i ens land eller jurisdiksjon er som midlertidige gjester eller besøkende i ens land.

   Spredt lett litt skyet og 6 pluss-grader klokken 18. Halv-mørkt og 3 pluss-grader klokken 20. Mørkt, full-månen i sør og i underkant av en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. mars 2024: 

   Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Litt grålig hvitlig overskyet og 4 pluss-grader klokken 09, med litt rester på bakken noen steder av kornete sne nokså nettopp ankommet og smeltende. For det meste disig himmel og yr utover dagen. Fort mørknet og 4 pluss-grader omkring 20-tiden. Mørkt, vått, noe vind og omkring 4 og 5 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. mars 2024: 

   
Mørkt, noe vind og omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt noe grålig hvitlig overskyet, noe vind og antydninger til yr og omtrent 9 pluss-grader midt på dagen. Nokså det samme frem mot klokken 18.

   Luften bringer med seg stemninger av nød, forvirring, utrygghet, smerte, drap og kriger fra flere kanter, til den og de som fornemmer slikt, samtidig også gleden, kynismen, grådigheten, underdanigheten og likegyldigheten fra svikets venner, som enda er små og store og sterke tidsånder. Joe Biden og Jens Stoltenberg og deres mere eller mindre aktive medspillere og dirigenter er enda underveis i å ødelegge verden. De representerer svik og perversiteter som lenge og hyklersk har vært underveis - og forsøkt normalisert.

   Lett yr og omkring 8 pluss-grader utover kvelden. Med 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, skjærtorsdag, torsdag 28. mars 2024: 

   
Mørkt, vått, efter hvert uten nedbør og omtrent 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett litt yr og omkring 8 pluss-grader klokken 12. Med tyngre yr videre utover dagen. Med 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, langfredag, fredag 29. mars 2024: 

   
Mørkt, vått og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt og årets første ugle hørlig. Lett nesten overskyet, litt noe bris og 8 pluss-grader klokken 09. Spredt lett litt skyet og 11 pluss-grader klokken 10.30. Overskyet, tildels lett yr og vind med ned til 8 pluss-grader frem mot klokken 17. Overskyet, litt dunkelt, noe vind og 8 pluss-grader klokken 19.30 - og diverse små-fugler antagligvis nettopp ankommet som snakker. Mørkt og omkring 8 pluss-grader med lett yr i luften utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, påskeaften, lørdag 30. mars 2024: 

   Mørkt og omkring 8
pluss-grader Celsius her ute i natt. Mange trivlige fugle-lyder også i dag tidlig. Med 10 pluss-grader og noe vind og overskyet klokken 08. Diverse trivlig tidlig blomstring i disse dager her ute også noen steder. Og blandt annet mange av eple-frøene jeg sådde i beholdere her ute har spiret. Noe vind, tildels overskyet og 14 pluss-grader frem mot klokken 13. Overskyet og 12 pluss-grader klokken 17. Grålig og hvitlig overskyet, litt dunkelt, forskjellige mange små-fugler enda kvitrende og 10 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, stille og 10 pluss-grader klokken 20.30. Med lett yr og 8 pluss-grader henimot midnatt.

---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, påskedag, søndag 31. mars 2024: 

   
Mørkt, yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig våt morgen med mye fugle-lyder. I går blandt annet var det en spesiell slags fugl nært i skråningen rett her ute, en helt svart slags sot-høne som varmet og pjusket seg med lyset og varmen fra solen. Den så ut til å ha fløyet langt og lenge og koste og pjusket seg uforstyrret og enset knapt meg og hunden noen få meter unna, og vi forsøkte heller ikke å forstyrre den. Trivlig og fredelig og en merkelig slags fugl, som jeg ikke har sett her tidligere. Senere på dagen ryddet jeg litt kvister og grener i den lille skråningen, i nærheten av hjul-treet (Trochodendron aralioides), men da var den borte. Et annet sted her i landskapet så jeg også en liten slange som varmet seg og nokså fort slynget seg bort da jeg litt forstyrret den. Hvitlig og grålig overskyet, vått og 10 pluss-grader utover formiddagen. Spredt skyet lys blå himmel og 9 pluss-grader klokken 16.30. Hvitlig tørt overskyet klokken 19. Fortsatt fugle-sang, dunkelt mørknende og 8 pluss-grader klokken 21. Mørkt, omkring 7 pluss-grader og lyder fra minst en ugle mot midnatt.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq