Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme, mere -    Db1998r.htm

--- ---- ---- 1998, resten av /

--- Moderne sadisme, mere - Dagboksnotater fra Norge ...
Av Rune L. Hansen

- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

 DBN1999 | DBN1997 | DBN1996 | DBN1995 | DBN1994 | DBN1993 | DBN1992 |---
----------
FEBRUAR 1998 :
---
DAGBOKSNOTATER - Torsdag 19.02. 1998, Sveio:
---
Frøydis tegner mye i glede hver eneste dag omtrent, innimellom når hun finner anledningen til det. (De andre ungene her også.) Det er ikke måte på alt det fine og artige hun får til - og utviklingen og fremskrittet i det for hver dag! Spennende og kjempeartig!
Stauda Sofie er blitt litt av en utrolig så aktiv krabat, og det er mye artig med henne! Hun endog står og går littegranne av seg selv også allerede.
Balder og Idun og Gudmund tegner og skriver og dikter og så mye forskjellig annet.
Gudmund har omtrentlig også lært seg alle minusklene («småbokstavene / spesialbokstavene»), og leser ivrig mere og mere der hvor han finner og ser skriftbilder! Og skriver mere og mere også.
Vi hører mye artig og fin musikk, og holder på med forskjellig.
Det har ikke vært så mye karatetrening som det pleier å være her blandt barna i familien i de siste par månedene, av noen slags grunn.
Vi ser som vanlig også en og annen karate-film innimellom, omtrent ukentlig eller oftere eller ikke så ofte. Jackie Chan, Jet Lee, Bruce Lee, og særlig HK-filmer - tatt opp ifra tyske og andre tv-stasjoner ...
Mye historiske filmer også, og ifra naturen, etc. Utsøkt kvalitet fortrinnsvis, - som vanlig.
---
En hel del tåke her ute i dag og i natt, - og endel tåke det meste av den siste uken.
---
For hver dag stigende bekymring i forhold til, og maktesløshet mht., det at de resterende eiendelene våre kan gå tapt - bli borte vekke - i løpet av denne våren eller forsommeren!
---
Massemediaen - også den utenlandske - svært så mye opptatt av «nedtellingen» til det straks forestående militære inngrepet, i regi av USA, mot den gale despoten Saddam Hussein.
USAs og Bill Clintons ansvarlighet og holdninger i denne saken er beundringsverdige - og bedre og mere saklige og utadrettede siden forrige gang.
Forrige gang stoppet de sine inngrep straks forut for at Saddam Hussein så ut til å falle! - noe som fikk flere enn meg til å ryste fortvilet på hodet! Sikkert nok også i Irak!
---
Det er svært så mye molboaktig dårskap i de politiske forholdene rundt omkring oss i verden.
Altfor utrolig mange til at jeg her nu vil eksemplifisere!
La meg likevel ta et eksempel:
Da «verden» og Russland i frivillighet valgte å avsette Mikael Gorbatsjov som førende politiker i Russland til fordel for det alkoholiserte og forvirrede som virker i Boris Jeltsin!
---
Det norske Arbeiderpartiets Torbjørn Jagland er nu og i det siste temmelig så desperat fortvilet over sine tilbakeganger, - og i fornyet begjærlighet efter allmakten!
---

-----------

MARS 1998 :
---
Dagboksnotater --- mandag 02.03. 1998, Sveio :
--- TILSENDES AVISEN DAGEN (FOR SIKKERHETS SKYLD) ///
---
 Jeg bestemte meg torsdag 26. februar for å forsøke å telefonere den nye regjeringens justisminister Aud-Inger Aure - og gjorde det. Hun var ikke til stede, så jeg fikk ikke snakket med henne - men med forværelset der. Og jeg ble henvist til å snakke med flere andre der - for å kunne nå frem til noen som kunne være rette vedkommende i mitt saksanliggende. Jeg var som vanlig bare saklig og høflig, selvfølgelig. Jeg ble blandt annet satt over til politi-avdelingen (altså i Justis- og politi-departementet) to ganger, - og der var de ikke annet enn svært så uhøflige og ufine straks jeg fikk sagt litt om hva det gjaldt! (Selv om de driver med kriminalitet og politi-arbeide så syns jeg ikke at det var naturlig eller er på sin plass, - tvert om.) Jeg ble blandt annet også satt over til Kirke- og undervisnings-departementets juridiske avdeling, og fikk der snakke med Else-Britt Nilsen - et navn som jeg gjenkjente fra saksdokumentene i saken. Hun gjenkjente ikke mitt navn, men jeg gjorde henne oppmerksom på det - hvor jeg husket hennes navn fra - i løpet av samtalen. Vel; hun var fra første stund av ingenting annet enn et oppgulp ifra Arbeiderpartiet, med ivrige og fortløpende «fortolkninger» av særlig grunnskoleloven som var så forvirrede og molbo at det er ganske så forskrekkelig utrolig. På bakgrunn av flere ting hun sa nu kunne jeg si til henne at hun burde besinne seg og holde opp med det der sprøytet. (Hun snakket bl.a. også løgnaktig tøv om meg og min familie sin sak - uten at hun visste hvem meg hun snakket med.) Da jeg sa det til henne turet hun bare ufortrødent videre i sin galskap. Jeg sa da til henne at hun vet vel utmerket godt hva for slags falskt spill hun driver med og også litt om virkningene av det - f.eks. med hensyn til min familie. Og at jeg ønsker å stille også henne rettslig til ansvar for hva hun har gjort og hva hun gjør, den urett hun holder på med. Da jeg sa dette siste til henne, straks jeg sa dette om rettslig ansvar og om urett, kunne jeg momentant høre at hun ble helt perpleks og tilstivnet i skrekk. Og at hun ikke fikk frem et eneste ord, mens jeg forholdt meg taus og avventende. Du er der og hører hva jeg sier, sa jeg så. Hun klarte så å si ja og la straks derefter telefonen ifra seg, og forbindelsen var brutt.
 Jeg telefonerte og snakket straks derefter igjen med forværelset til justisminister Aud-Inger Aure, for tredje gang. Og sa at jeg bare - om og om igjen, som før - kom i kontakt med kompakt forvirring og forakt ifra Arbeiderpartiets tilsynelatende allestedsnærværende underavdelinger og holdninger. Hun sa det var ikke mulig for meg nu å få snakke med justisministeren, - men at jeg burde skrive et brev til henne og fortelle skriftlig om hva det gjelder. At det uansett ville være det beste. Jeg sa at jeg i flere år nu har skrevet så mye om alt dette og at det hele er blitt så mye og ganske så omfattende, og at det har tatt på kreftene og at det ikke er så mye mere krefter igjen og at fortvilelsen er så stor og har vært så langvarig at jeg vet ikke om jeg klarer så særlig mye mere sånn sett, - at å skulle skrive ned enda mere om alt dette hvor vi er blitt og er så forurettet, at det tar forfærdelig på helsen og kreftene. Men at hvis hun mener at jeg bør gjøre, og at det nu er lite annet å kunne gjøre, så får jeg vel bare gjøre det. Vi snakket noen ord om hvortil brevet, evt. en telefax eller e-mail, skulle sendes, adressen, og jeg takket for samtalen og for hjelpen.
 Straks efterpå skrev jeg ned et brev, brukte et par-tre timer på det, som ble til SDNR202-rlh: Et ÅPENT BREV til justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge. Det ble ferdig og avsendt herifra pr. fax klokken 16.00, uten at jeg orket å lese igjennom det i det heletatt først. Litt efterpå sendte jeg en kopi til avisen Dagen. Brevet ble også lastet opp til HUNs internett-siden utpå kvelden.
 Jeg ble nokså sliten av det. Det ble endel vind imens og efterpå, men likevel meget fin sol i været. Mot kvelden ble det regn og mere vind utpå natten, - og endel kraftig med lyn og torden her omkring! Dagen efter ble det mere og sterkere vindkast og med regn i været. Det var fredagen. Lørdags morgen var det kommet en hel del sne, og ble enda mere vind og sterke vindkast med mye sne i. Og søndag, altså i går, var det kommet enda en hel del mere sne, og mere igjen i dag, stadig med en hel del vind i atmosfæren. Det har ikke vært så mye sne her før mens vi har vært i Sveio.
 Dagene efterpå utsendte jeg pr. fax en kopi av brevet til minst tyve forskjellige av landets dagsaviser etc. Og i dag nu fikk jeg, for ordens skyld, også lagt brevet (med min og Trude sin underskrift tilføyd) i en konvolutt som nu postlegges til justisministeren.
 Enda er ikke kommet noen som helst slags reaksjoner hithen på brevet. Vi vet ikke om det vil komme til å komme noen heller. Dagen efter - altså fredagen - stod det som det stadig nye daglige bibel-ordet på forsiden til avisen Dagen ifra Matteus 6:21, følgende setning: «For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» Husker at jeg tenkte at det forhåpentligvis og trolig ikke var med brodd til meg og min familie, og at det i så fall ville ha vært utrolig så simpelt. Jeg gjorde meg også en refleksjon over at det er mange kristne i klærne som med stor iver bruker «kristendommen» som hammer overfor sine medmennesker. Og også - som så beklageligvis typisk og «naturlig» for samfunnet iøvrig - med særlig blodtørstig iver overfor de svakeste med styrke, talent og integritet. Det har en slags sammenheng med hva en kanskje f.eks. og bl.a. kan kalle for «ulve-nese-effekten», - og med den særlige ivrige og hyppig fremtittende forakten for og blodtørstigheten efter hva som er svakt og samtidig næringsrikt. (Absolutt berørende og angående Jantelov, hakkelov, misunnelse, uniformering, hovmod, etc.!) Mange kristne i klærne (eller ikke for dypt innunder) har det eller får det, som sagt, fort slik! Ofte lukker de også nokså fullstendig øynene for hva som har vært av inkvisisjoner, etc. F.eks. så kan Jesu ord i Bergprekenen om bekymring - lest fandenivoldsk - brukes om nesten for å «unnskylde» at man stjeler fra ham klærne, hjemsted eller eiendom - når Jesus i et bruddstykke f.eks. sier (Matteus 6:28): «Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke», osv. Likeså f.eks. ordene om at man skal gi keiseren hva som er keiserens. Bruddstykker som kan piske til - og ofte, forfærdelig ofte, gjør det! - forhastede slutninger, feilslutninger og annen styggedom. For f.eks. å frata mennesker troen på og håpet om jordisk medmenneskelighet og lov og rett! For å «unnskylde» eller oppfordre til å lukke øynene for urett, umenneskelighet, etc.! For å kunne bortforklare underdanighet overfor og dyrkelse av Fanden, m.m.! For mange dessverre nyttig med bokstaver som ihjelslår eller forvirrer, etc., når ånden ikke levendegjør, - når forvirring, maktbegjær, egoisme eller åndsfattigdom rår!
 Jeg mener her naturligvis absolutt ikke å ha sagt et eneste vondt ord om avisen Dagen! Tvert om er det absolutt svært så mye godt som bør sies om den avisen! Og det sier jeg på ingen måte fordi den har reddet livene til min familie her ved minst en anledning! Det er faktisk en ganske så helt annen sak. Men nu tenkte jeg ikke her nu heller å skrive om avisen Dagens fortreffelighet og fortreffelige sider!
 Som jeg har sagt: For hver dag stigende bekymring i forhold til, og maktesløshet mht., det at de resterende eiendelene våre kan gå tapt - bli borte vekke - i løpet av denne våren eller forsommeren! Dette er imidlertid også bare en viktig side ut av vårt fortvilte rop om hjelp nu til landets justisminister! (En side som iøvrig ikke har noe som helst med egoistiske begjær å gjøre; men som har sammenheng med så mye annet - vår skjebne og vår sammenheng med verden og livet iøvrig!)
 Vi trenger for Guds skyld å få våre liv og våre borgerrettigheter og det som hører oss til og tilkommer oss tilbake! Om så dobbelt så mange eller flere arbeider for og kjemper for det motsatte!

***

----------

---
Dagboksnotater - torsdag 05.03. 1998, Sveio :
---
Det ble litt av et snevær i dag, med vind og tilløp til lyn og torden. Mye sneføyk.
Avisen Dagens bibel-sitat igår fra Jak. 5:16: «Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.»
Og idag fra Sal. 29:11: «Hevnen skal velsigne sitt folk med fred.» (Undrer på hvordan dette forholder seg til original-teksten? Vel: meningen kan uansett sies å være den samme ...)
Men i dagens Dagen virkelig trist nytt i Mosvik-skole-saken! Statsadvokaten har bøtelagt familiene Hovd og Fjell - fortsatt efter oppskrift av Skaun-skole-saken ... ! Jeg skrev av det som stod der og ladet opp til HUN-sidene på Internettet (som iøvrig ikke har særlig mange lesere eller besøkende nu: - det er rett og slett ikke særlig mange som en gang vet om de!), samt et rykende ferskt intervju med meg og familien gjort av Billy Swansea i anledning av det som stod i Dagen.
Jeg telefonerte også Hovd i Mosvik - og fikk høre en stemme ifra telefonselskapet som sa at det ikke lot seg gjøre å komme frem pga. feil. Men jeg kom frem til Fjell efterpå og snakket med Håvard.
Han faxet meg efterpå det som står om hjemmeundervisningssaken i Mosvik i Trønder-Avisa for idag. Og jeg ham det Åpne brevet pluss det Billy Swansea skrev.
---
Odd Nerdrum har offentlig vist frem et nytt maleri - et selvportrett - ifra sin hånd, som vekker mye oppmerksomhet og omtale i massemediaen idag nu. Jeg har bare sett en dårlig og liten kopi av det på Internettet.
---
Mye - svært mye - av det som formidles av orientering og informasjon via massemediaen i vårt samfunn nu for tiden er rett og slett - og i forskjellig grad grøsselig - forhastet skråsikkerhet, og propaganda!
Jeg sitter akkurat nu på kvelden og kikker litt på et tv-program: NRK2, «Nordens historie: Barn er barn» - som f.eks. er et typisk eksempel på dette. Og av det for de fleste tilsynelatende «harmløse» slaget. Mye bra stoff «iblandet» - eller som basis, - men med mange små men «treffende» slagsider innimellom / iblandet ...
---
Været har roet seg nu utpå senkvelden.
«Fysikeren / Die Physiker» skrevet av Friedrich von Dürrenmatt på tysk tv (Bayern) i kveld. I en filmversjon fra Tyskland 1964. Tror ikke det blir så jeg ser det, så meget bra som det er til tross, - men skulle absolutt ha likt en reprise på Per Bronkens filmversjon av boken!
Det blir nok heller til at jeg ser og tar opp den franske filmen fra 1993 som på tysk (tv-stasjonen Das Erste / Ard) heter «Johanna, die Jungfrau - Der Verrat», i regi av Jacques Rivette. Den er vel dubbet til tysk antaglig (alt av film i Tyskland nærsagt er det!), men jeg forstår en smule tysk langt bedre enn fransk. Denne filmversjonen om Jeanne d`Arc har jeg ikke sett før og er jeg spent på.
---
Det som ble gjort imot Hans N. Hauge her til lands ville antagligvis også ha skjedd - værre eller bedre er ikke godt å si! - i disse dager!
---

----------

---
Dagboksnotater --- mandag 09.03. 1998, Sveio :
---
Det var kaldt og meget stille i været i natt. («Høytrykk»). Og det er mye sol her i dag nu.
---
Marta Straume telefonerte og snakket med Balder og Trude i formiddag. Hun ville også at jeg skulle faxe over til henne intervjuet SVS hadde med CWB i Dagen før helgen, hvilket jeg gjorde nu i kveld. Snakket også litt med henne, og faxet henne også intervjuet til Billy Swansea pluss det Åpne brevet til justisministeren.
---

----------

---

 16.03. 1998 - Notater med noen tankevekkende smuler

Om urett og folkevett - og om virkelighetens mennesker

Av Rune L. Hansen, Sveio
---
 Den uken som gikk fikk jeg ikke gjort så mye notater. Flere telefoner i begynnelsen og midten av uken. Bl.a. til kontoret til justisminister Aud-Inger Aure for å høre om vi kan regne med et svar på vårt skriftlige rop om hjelp dithen. (SDNR202-rlh.) Hun jeg snakket med spurte om navn og ba meg vente litt mens hun undersøkte - ca. 1 minutt efterpå ble telefonen brutt (der noe sted) og jeg ringte opp igjen. Da fikk jeg beskjed om at vårt brev var mottatt der og at det var utsendt et svar på dette som hun undret på om vi hadde mottatt. Det har vi ikke, sa jeg. Da vil dere motta dette en av dagene nå, sa hun. Jeg spurte om jeg kan spørre om hva omtrent det inneholder for noe svar. Hun sa vi i dette brevet får beskjed om at saken nettopp er blitt oversendt til Undervisningsdepartementet som rette instans. Og at den vil bli behandlet der. Jeg tenkte straks mitt, men sa bare takk og adjø - og hun likeså høflig. Jeg tenkte først og fremst at jeg får avvente brevet, og se hva nøyaktig som står i dette først.
 Jeg skjønner ikke hvorfor de oversender saken til Undervisningsdepartementet. Den gjelder jo de forurettelser jeg om min familie har vært og er utsatt for - som bl.a. har utgått fra Undervisningsdepartementet.
 Er det ærlig og riktig ment ifra justisministeren og hennes folk? Eller har det politiske eller andre hensyn eller grunner?
 Der i Undervisningsdepartementet sitter det fortsatt en horde av Arbeiderpartiets kriminelle folk. Men nu med folk fra den nye regjeringen (Sentrums-alternativet) i toppsjiktet, - med Jon Lilletun fra KrF som minister. Den Jon Lilletun som i det meste ivrer sånn for å gå i fotsporene til Arbeiderpartiet! Og han delegerer kanskje (eller antagligvis?) saken til noen av de så mange Arbeiderparti-folkene der (Cato Aarø, Else Brit Nilsen, osv.) - som saksbehandler eller juridisk rådgiver. Dette vet justisministeren og hennes folk minst likså godt som - eller bedre - enn meg? Det burde ikke være slik, - men det er slik.
---
 Han har så til de grader gått (og grått?) i Arbeiderpartiets barne- og folkeskole!
---
 Jon Lilletun kan være brutalt hensynsløs og dum. Og hans begeistring for (og ifra) Arbeiderpartiets ideologi er svært så anti-kristelig og åndsfattig og utvetydig. Det er i det heletatt lite kristelig i og ved denne mannen - annet enn i fraser og babbel. Han forekommer meg på mange måter å være et klassisk godt eksempel på en Syndebukk. I vid betydning av begrepet.
 For de lyssky og hensynsløse sfærer er Synderbukker av stor verdi. De er eftertraktet vare! Det må være nokså bedagelig og smigrende å være Syndebukk i disse (fortsatt) Arbeiderparti-tider! Inger Hagerups dikt «Med hilsen til vår kultur» - Månedens HUN-dikt, mars 1998 - handler på ett sett og vis om dette i sine ytterste konsekvenser ...
---
 Det er utrolig mange av oss som ikke bryr seg noe - eller lite - om forurettelser av enkeltmennesker (i stort antall). Som er svært så lite opptatt av eller interessert i hva menneskeverdet innebærer - anet enn evt. i dårlig eller pent kledde fraser.
 Det trenger ikke hjelpe særlig mye at KrF og Sentrumsregjeringen utnevner en Verdi-kommisjon (med homoseksuelle, ateister, nevrotikere, russe-feirende ungdom, professorer, yrkesaktive mødre, og verdi-orienterte, etc., i lett blanding)! De fellesmenneskelige verdier og menneskeverdet kan likevel på flere vesentlige sett og vis bli forbigått, - likesom det som ligger i den kristne nestekjærlighetens begrep og ide (for å si det med litt andre ord) også er blitt grundig forbigått på så forskjellig vis i to tusen års tid nu! Dog vil nok mange i f.eks. år 3000 komme til å være glade for også denne Verdi-kommisjonen her nu. (Bortsett da fra at menneskeheten er ødelagt og har ødelagt alt det som kan ødelegges nu snart efter hvert! Lenge lenge før den tid!) Når forvaltningen er uærlig og korrupt og hensynsløs overfor enkeltmennesker, da hjelper alt annet svært så lite! Når enkeltmennesker og uskyld blir hjelpeløse, forurettet og overtrampet - og det attpåtil er aksept eller likegyldighet overfor dette - da må det forskjellig slags nødvendig og god medisin til! Noe de som foruretter og deres holdninger og medskyldige (snart alle og enhver?) derimot (på allslags sleipe vis) ikke vil ha!
 Når mennesker og deres verd blir småtterier som forsvinner i mengden og som det ikke blir så nøye med - og som «attpåtil» trakasseres eller forurettes - ifra forvaltningen, da er det svært så ille. Det kvalitative må ikke få bli mindre viktig enn det kvantitative! Balansegangen eller harmonien i dette er vesentlig - likesom f.eks. balansegangen og avstanden mellom årvåkenhet og det paranoide. Men den er ikke det ekstreme som mange for fort tror eller blir hjernevasket med!
 Hva fremstod ifra de vestlige nasjonalkulturenes høyborg Tyskland ifra begynnelsen og over midten av vårt århundrede?! Millionvis av «mindreverdige» og tilfeldige eller opposisjonelle mennesker ble slått ihjel, voldtatt, forfulgt, skutt, gasset ihjel, osv. av forvaltningen og ganske så alminnelige hverdagsmennesker så som dr. Josef Mengele, Eichmann, Himmler, Barbie, osv., osv. - av hverandre! Mens Mozart stod på programmet i operaen, mens helsepersonell steriliserte og gav elektrosjokk og fjernet mandler ... Osv. Mens de som forurettet ble hyllet og elsket - og tatt alvorlig, i aksept og i frykt! Mens man hang opp smijernskilter på portaler til dødsleire så som Auschwitz om at «Arbeidermakt frigjør!», mens man bygde på atombomber, laget lampeskjermer av menneskehud, kunstgjødsel av mennesker brent levende, osv. Pyntelighet og kultur side om side med skrekk og gru. Likså meget som det hadde og har med systemet som gjorde og gjør det mulig å gjøre, så har det også med de ansvarlige og de uansvarlige å gjøre. Det har svært så mye med det personlige ansvar å gjøre. Også - og mest av alt - i systemet.
 Jeg og min familie her ble og blir behandlet på lignende og tilsvarende måte - fortsatt nu i disse dager. Hvem bryr seg? Ikke mange. De fleste bryr seg mest om å bortforklare det - og å forsøke å forbi-se det. Mange unnskylder seg eller beklager seg med at vi ikke er de eneste som tortureres og som det kanskje blir laget lampeskjermer eller kunstgjødsel av. Og mange og andre er selv så forurettet eller i frykt at de ikke makter eller våger å forsøke å gjøre noe i så måte.
 For mange forsvinner vi både i mengden, og i interessene de andre har for alt annet, og i frykten, og i unnskyldningene, falskhetene og bortforklaringene ifra de som foruretter. Og de mulighetene vi selv har for å komme oss ut av det er bortimot ingen. Svært så mye av det vi har krefter til har vi prøvd - mens vi mere og mere seigpines, svekkes og ødelegges. At vi ikke er eller har vært de første eller eneste som på lignende vis forurettes ble vi forlengst om og om igjen klar over. De færreste klarer seg halvveis så langt! Tusener av familier og enkeltmennesker og skjebner ligger gjemt unna ødelagte eller døde i massegravene underveis! Mange utsultede, giftsprøytede, oppløste eller ihjelfrossede med Gud og Jesus Kristus i sitt hjerte og på sine lepper. De som foruretter og deres medansvarlige vil ikke at de eller vi skal få bli sett eller hørt - og metodene og mekanismene for å skjule og å fortie er mange og interessante! Forsvarsmekanismene for tidligere synder er f.eks. også en interessant ond maktfaktor.
 Og ikke minst er glemselen (likesom f.eks. gjemselen, og skremselen) - blandt mye annet - for de som foruretter og deres mekanismer svært så god å ha og å kunne spille på! Mye kan f.eks. skjules med å forskyve eller forvri fokus. Eller med mere eller mindre intetsigende underholdning, med klovneri, karneval, cirkus, sport, lotterier, jubileer, kriminalitet, straffeprosesser, konkurranse, persondyrkelse, skravling, etc. Altså ved å fokusere mere på klinten som føde enn på hveten. Jo mere egoismen (i organisert, systematisk eller individuelt format) og hedenskap gjennomsyrer dess lettere å stimulere glemselen og fremmedgjøring mht. ærlighet, nestekjærlighet og medmenneskelighet. Vesentlige lønnsforskjeller i vårt samfunn for vårt forskjellige slags arbeide og våre kompetanser er i seg selv urettferdig og usunt og styrker og stimulerer sterkt urettferdighet, egoisme og korrupsjon. Med slikt får vi allerede et forskjellig slags menneskeverd - og et kastesystem. Pluss iøvrig at vi ledes på villspor - og på avveier. De færreste våger nu her mere å snakke om dette og slikt, av en slags berettiget - og uberettiget - frykt for å bli tatt til inntekt for noen slags maoisme eller marxist-leninistisk kommunisme eller lignende! Eller av frykt for å motsi den rådende kapital-fascismen! Eller makter ikke noe slikt fordi de eller vi er for indoktrinerte og hengende fast i det værendes utrygge trygghet og forvirring!
 Og hvor hærlig er det vel ikke for egoismen å smøre seg inn med penger, status og høyt hevet trygghet! Og å kunne kalle de andre for late, svake, syke, fattige, dumme, osv.! Disse som sier slik vil ha arbeiderklassen og kastesystemet som sine fråtse-privilegier. Vår nuværende Sosialminister (fra den nye regjeringen - er det Magnhild Kleppa hun heter?) f.eks. er ikke alene om å tenke slik. De verdsetter ikke arbeidet som det positive, helsebringende, nærende, gledelige og naturlige det er for oss alle og enhver, - men forsøker å fremstille det som et ork og et nødvendig onde, og å gjøre omstendighetene så orkelige og orkesløse at frekkhet og hovmod lyser ifra øynene og gyser nedefter ørene!
 En vaskekone fremstilles og behandles på sofistikert vis som mindreverdig i forhold til en direktør, snekkerkyndige som verdimessig forskjellig fra ingeniører, lærere, birøktere, osv., osv.! Våre interesser for og utgangspunkter mht. trivsel, samfunnsinteresser, det sosiale fellesskap, etc. reguleres av fremmedgjørende systemer, mekanismer og interesser.
 Faktum er derimot at de fleste av oss alle gjør så godt vi kan, og tilstreber trygghet, trivsel, næring og bæring på så forskjellig vis! Og at det er dette vi ikke bare vil, men elsker og må - for ikke å tørre ut, for ikke å bli syke, for ikke å bli late, osv.!
 Tenkte ikke jeg skulle eksemplifisere så mye. Men tilbake til saken:
 For mange av de svake eller sterke som tross alt kanskje overlever på sett og vis eller kommer seg bort fra forurettelsene er også glemselen ofte god og nødvendig å ha eller å ty til!
 De onde sirklene er særdeles interessante, - på så mangfoldig forskjellig slags vis!
 Når vi ikke erkjenner og gjennomskuer de blir vi fortere og lettere hengende fast i de. Eller rotløse og levende eller døde gjenferder!

 Amerika - USA - har sine grunnvoller i millionvis av drap og forurettelser. Først ble de røde, de som egentlig bodde der, av skitne hvite gjort døde. For å si det litt enkelt. Så ble millionvis (anslagsvis 20 millioner?) av svarte og annerledes fargede importert med slavehandel ifra Afrika - og forurettet og drept på så forskjellige tenkelige og utenkelige vis. Hva skal en si til slikt? Hva sier man til slikt?! Om det så «bare» hadde vært en eneste en!
 Hva med Australia? De millionvis med mennesker som på så forskjellig vis er blitt forurettet og drept og utryddet der, av skitne «hvite»! Og landskapene og atmossfærene og tradisjonenes skattkamre som er blitt skamplettet, forgiftet og ødelagte! De titusenvis med barn som ble og blir kidnappet ifra sine hjem og foreldre og plassert hos «fosterforeldre» (hvilket latterlig frekt uttrykk!) og i omskoleringsleire benevnt skoler!

 Hva galt har vel ikke endog misjonærer gjort?! Og de forskjellige slags inkvisisjoner?! Forskjellige slags mennesker innenfor forskjellige slags landegrenser, ordninger og systemer!

 Knut Hamsun - og flere med ham - kalte, i slutten av forrige århundrede, negrene for «halv-aber», de var, mente han, bare en begynnelse til mennesker, vesener med tarmer i hodet. Og han hånet det moderne Amerika som satte disse stakkars halv-aper i frihet og endog tillot hvite mennesker å gifte seg med dem, - hvilket han kalte å opprette et mulatt-stutteri.

 Store, norske åndspersonligheten Aasmund Brynildsen sier i et av sine tankevekkende essays, at:
 «Det er et vakkert symbol - og godt i pakt med den kristne europeiske tenknings første store lærere som hevdet at sannheten er kristen, hvor den enn finnes. - Disse første kristne visdomslærere hadde en åpenhet overfor den førkristne filosofi og visdom, en innsikt i menneskehetens åndelige fellesskap og enhet som idag må forbause og kanskje forferde mange kristne som ikke nettopp er for en slik åpenhet, men straks lukter «religionsblanding», som i deres munn er noe i likhet med giftblanding. Clemens av Alexandria omtaler med den dypeste respekt ikke bare gresk filosofi og visdom, men også brahaminenes og egypternes, jo han nevner endog druidenes. Sannheten, sier han, var spredt rundt blandt menneskene, alle hadde sin del av den, men den er samlet for oss og inkarnert i Kristus, og det er de kristnes oppgave å kjenne den igjen i delene i verden og i historien.»

 I et annet essay sier Aasmund Brynildsen følgende, som angår vesentlige bevegelsesretninger og besinnelse i våre samfunn:
 «De to viktigste retninger innen protestantismen her hjemme, den liberale «existensialistiske kristendom» og den bevisst anti-intellektuelle og kulturfiendtlige, pietistiske retning, står begge like avmektige over for de frigjorte religiøse behov hos det moderne menneske. Den første retning fornekter just det som nu søkes: det religiøse mysterium og det metafysiske verdensbilde; den har latt seg tyrannisere nettopp av den åndsform som man nu søker bort fra - nemlig av den materialistisk infiserte, populærvidenskapelige, rettere sagt kvasividenskapelige tenkning og har under innflytelse av den redusert Kristusbildet til bildet av «mannen Jesus» og evangeliet til en moralpreken. Den annen retning er stivnet i grotesk bokstavtro og når overhodet ikke frem til den mennesketype det her er tale om.»

 Jon Lilletun (og mange med ham) synes som å være en slags bastard av disse to typene. Med hovedtyngden solid i den førstnevnte. Hvor den babylonske besettelsen er mektig sterk.
 Når det gjelder den annen - en slags kristen chaddiseisme - skjer og har skjedd mere positivt interssant, særdeles interessant, en slags alkjemi i de senere år og nu, her i Norge - som har kommet og kommer til uttrykk gjennom dagsavisen Dagen! I redaksjon av særlig Finn Jarle Sæle. Menneskeverdet - og også Ordet - står på vesentlig og gledelig vis i fokus! Derigjennom kan og vil forhåpentligvis enda mere skje, som forløser Ordet og menneskeverdet. Og samfunnsmessig besinnelse! Men denne dagsavisen Dagen - som er så særdeles interessant og tankevekkende - har foreløbig (eller enda) et tungt (men ikke for tungt?) lodd på den siden hvor den babylonske besettelsen gjør seg gjeldende, i den førstnevnte retningen.
 
 Aasmund Brynildsen har sagt og sier så meget i sitt forfatterskap (tildels også selv preget av den førstnevnte retningen: - hvem er vel ikke det i vårt århundrede her!) - og sier etsted i samme essay noe viktig:

 «Mystikken er ikke et fremmedlegeme eller en sidelinje i kristendommen, men en hovedåre, en livsnerve. - Begrepet autoritet har ingen mening uten en objektivitet og en erkjennelsesvei som enhver prinsipielt kan gå. Hvis der ikke finnes en slik vei er autoritet ikke annet enn diktatur.»

 Videre her angående urett og folkevett - og  ur-mennesket eller virkelighetens mennesker:
 Angående erkjennelsen og anerkjennelsen av menneskehetens indre enhet, det fellesmenneskelige, menneskeverdet, det usynlige og synlige mennesket, mennesket verdighet - virkelighets-mennesket, etc.

 Jeg leste nylig nu igjennom en bok om forhold og opplevelser i Australia. (Trude leste den først.)
 Det er efter hvert i de siste ti års tid utkommet flere slike eller lignende bøker med «hvite menneskers» opplevelser og erfaringer ifra Australias urinnvånere, aboriginerne. Samt reportasjer i form av tv-filmer, tidsskift-artikler, etc.
 - Boken «Det virkelige folket / Mutant Message Down Under» av Marlo Morgan, 1991 - norsk utgave 1995, Gyldendal Norsk Forlag A/S, oversatt av Tormod Haugen - ISBN 82-05-22968-6 (& Bokklubben ENERGICA: ISBN 82-444-0044-7).

 - Fra vaskeseddelen: «Boken ble først utgitt på eget forlag i 1991, efter at Marlo Morgan kom tilbake til Kansas City, USA, fra sine opplevelser i Australia. Den ble raskt en «nderground bestseller», og Marlo Morgan, som nå har pensjonert seg fra sitt arbeid i helsesektoren, bruker mesteparten av sin tid på å reise rundt og holde foredrag om Det virkelige folket.»
 - Fra omslaget: «En eventyrlig beretning om en kvinnelig amerikansk leges opplevelser i den australske villmarken. Uten å ane hva hun går til, legger hun ut på noe som viser seg å bli en fire måneder lang vandring gjennom brennhet ørken sammen med en aborigin-stamme som kaller seg Det virkelige folket. Det blir en utrolig reise - både på det indre og ytre plan.»

 Forfatterinnen av denne boken er adskillig mere preget av den nevnte første retningens besettelse enn både Aasmund Brynildsen og avisen Dagen. For å ha det nevnt. Men boken er likevel meget interessant og givende - i kraft av det tematiske den omhandler. Og i kraft av at dette og slikt stoff dessverre enda er relativt ukjent og fremmedartet for folk flest her i Norden. Her forteller hun f.eks. bl.a., at:

  «Det virkelige folket sier de har vært her til all tid. Vitenskapsmenn vet at de har bebodd Australia i minst femti tusen år. Det er virkelig forbausende at de etter femti tusen år ikke har ødelagt noen skoger, ikke forurenset noe vann, ikke satt noen dyrearter i fare for å bli utryddet, ikke forårsaket noen smitte, og hele tiden har de fått mat og ly i overflod. De har ledd mye og grått lite. De lever lange, produktive og sunne liv og forlater det med tillit i sjelen.»
( s. 110 )
---
 «Helt siden tidenes morgen har de vært sannferdige, ærlige, fredelige mennesker som aldri har tvilt på sin forbindelse med universet.
 Det jeg ikke forstod, var at ingen av dem jeg snakket med, var interessert i verdiene til Det virkelige folket. Jeg forstod at det var truende å nærme seg det ukjente, å ta til seg det som ser annerledes ut, men som jeg prøvde å forklare at det kunne øke vår bevissthet. Det kunne avhjelpe våre sosiale problemer, til og med kurere sykdom. Jeg snakket for døve ører. Australierne kom i forsvarsposisjon. Ikke engang Geoff som en gang hadde nevnt noe om ekteskap, kunne akseptere muligheten av at det kunne komme visdom fra buskmenn.»
( s. 171 )
---
 «Mutanter har begrenset forståelse fordi de måler tiden i forhold til seg selv. De klarer ikke å godta noen annen tid enn nåtiden, og dermed ødelegger de hensynsløst for morgendagen.
 Men den store forskjellen mellom mennesker nå og slik de opprinnelig var, er at Mutantene bærer på en grunnleggende angst. Det virkelige folket er ikke redde. Mutanter truer barna sine. De trenger tvangslover og fengsler. Til og med landene baserer sin trygghet på å true andre land med våpen. Det virkelige folket mener at frykt er en følelse fra dyreriket. Der en den en viktig del i kampen for å overleve. Men hvis menneskene kjenner til Den Guddommelige Enhet og forstår at universet ikke er et vilkårlig fenomen, men en plan som blir virkeliggjort, kan de ikke bli redde. Enten har man tillit eller frykt, ikke begge deler. (...)
 Det virkelige folket forklarte hvor absurd det virket for dem når misjonærer forlangte at de skulle lære barna sine å folde hendene og be i to minutter før de spiste. De er takknemlige fra de våkner om morgenen! De tilbringer hele dagen uten å ta noe for gitt. Hvis misjonærer må lære sine egne barn å være takknemlige, noe som er medfødt hos alle mennesker, føler stammen at misjonærene burde ta en alvorlig titt på sitt eget samfunn. Kanskje det er de som trenger hjelp.»
( s. 144 - 145 )
---
 Noen mere interne problemer angående forurettelsen - som kan være «dagens tekst» i så måte:
 
 Frøydis får så forfærdelig mye mindre ifra meg (og også ifra Trude) enn de andre barna her har fått! Pga. at jeg og vi er så helt og holdent opptatt av og arbeidende med å komme oss ut av Olav Høstad- / Skaun-skole-saken.
 Det har gått utrolig mye ut over henne særlig av barna, dessverre. Og på det værst tenkelige tidspunkt mht. hennes utvikling og modning. Og det er særlig nu i den siste måneden at skaden virkelig har gjort seg gjeldende - i og med at hun på en slags naturlig måte har våknet mere opp overfor omgivelsene, og ser at hun jo ikke er der hvor hun faktisk skulle være! - At hennes kjære hjemsted er borte vekke, og den natur og de landskaper og stier og alt det der som er kjærest for oss er borte vekke - er her ikke mere! Hun og vi er der ikke mere nu! Utrolig forfærdelig å måtte oppleve og å se for meg! (Jeg vet ikke om det er det for Trude også: men antagligvis.) Og jeg kan bli så sint at jeg «fosskoker» hvis jeg tenker for mye på det - eller forfærdelig trist og fortvilet! Her forurettes vi fortsatt, seigpines og dør - og er mindreverdige i forhold til lov og rett, internasjonale konvensjoner og fellesmenneskelige verdier - uten at noen som helst bortimot bryr seg om det som kan gjøre noe med det!
 Men det har gått en hel del ut over Gudmund også. Og Balder og Idun særlig i det siste års tid, - pluss naturligvis da det skjedde, at vi mistet vårt så kjære hjemsted hvor vi hadde evigheten selv foran oss og trivsel og glede og fryd i overflod!
 Det er så fullstendig meningsløst på alle sett og vis for oss å være her! Og så forfærdelig mye som det går ut over barnas hjemmeundervisning, kunnskaper, modning og trivsel i livet! Dette som de, og vi hele familien, vet at vi hadde! Men som andre ikke er i stand til å se eller vite eller skjønne en millimeter av! Først og fremst fordi, - hva gjelder de aller fleste - de selv ikke har eller fatter noe som helst av det! Ikke det fnugg! De tramper det vilt ivei i skitten, og forbi det, - uten å ense noe som helst (om så de blir meget forsøkt gjort oppmerksom på det), - bortsett fra at det i mange av de (har vi så ofte erfart) på underlig forskrudd slags sett og vis vekker grøsselig mye og sterk misunnelse! Og mye av all denne misunnelsen er det som nu efter hvert temmelig så grundig har fjernet og ødelagt det meste av alt det hos oss og ved oss som var gjenstand for deres misunnelse! Men de vil enda fjerne og ødelegge mere, til den absolutt siste rest - til det ikke er noe som helst tilbake av oss! Og så utrolig som de triumferer og gleder seg når de overtramper og ødelegger oss, - desto mere fullstendig de klarer det og gjør det! (De av de som har det slik.) Og så triumferende ustoppelige som de er, - og så utrolig som det gjør de høyvelbårne i seg selv!
 På en måte glad til at vi slipper å se de eller merke noe til de her i Sveio! - Om så kan sies! (Det kan jo egentlig ikke sies slik.)
---
 Noen få betydningsfulle bagateller (i forutgående sammenheng) jeg kom til å tenke på å si noen få ord om i forbifarten:
 Ordningen med Sivilombudsmannen her til lands er vel bortimot beryktet for å være et rottereir av korrupsjon! Eller hva?
 Vi har også en ordning med såkalt «Fri rettshjelp» - som er så latterlig frekk og illusorisk at den vel ikke kan betegnes som annet enn rå galskap?! Rå galskap som onanerer ved hver revisjon!
 (Sterke eller upassende ord? - Jeg forsøker absolutt ikke å bruke hverken sterke eller upassende ord, men beskrivende, presise og treffende ord. Om noen skyver de fra seg som provoserende eller innskrenkede, etc., vel: så gjør de det da vel. Se så hvilke ord de evt. bruker om meg og dette efterpå! Jeg er, for å la det være sagt, ikke ute efter hverken å gjøre meg populær eller upopulær. Vurder og undersøk vår saklighet opp imot hverandre!)
 Er du redd for korrupsjon hvis eller når du evt. sitter eller står i retten og skal forklare deg om noe eller utspørres om noe? - Vel; det har du eller dere mye god grunn til! Du har f.eks., hvis du ønsker det, - i henhold til innlagte brister i lovverket, - ikke tilgang til å dokumentere via lydopptager eller filmkamera hva som faktisk foregår og foregikk der!
 Skulle jeg her nu nevne eller liste opp flere slike bagateller, så fikk listen tusenvis av flere punkter! Det er på ingen måte her hensikten.
---
 Beroende på hvem vi er i forhold til Gud forholder vi oss - alle som befinner seg i eksil - forskjellig til dette å være i eksil. For noen kan eksilet gi glemsel og nye muligheter - for andre er dette fullstendig umulig. For andre kan det gi hvile og midlertidig trygghet i en periode (som det også har gjort og gjør det for oss), for så samtidig mere og mere bli uutholdelig og virkelig drepende fengsel og stengsel og lengsel og torturkammer (som også for oss) om så veggene innenfor fengselet er aldri så trivlige. (Og det har ikke noe som helst med det interessante fenomenet at for gjeita kan gresset være grønnest på den andre siden av gjerdet!) For andre igjen er ikke forskjellene så store. Osv.!
 De som foruretter og holder mennesker i eksil eller er medskyldige til dette har antagligvis sine egne og til seg selv tilpassede forklaringer og forståelser ... Kanskje sier mange i uforstand eller beregnende også, at: - De burde heller takke seg til at de er levende i steden for døde!

***

----------

---

Dagboksnotater - mandag 23.03. 1998, Sveio :
---
 Telefonerte og snakket med Bjorvann i Dagen ved 12.30-tiden, som avtalt med ham i forrige uke. Han hadde enda ikke fått ordning i saken og hadde dårlig samvittighet derfor.
 Det endte med at han skulle snakke med redaksjonssjefen og nyhetsredaktøren og så telefonere meg tilbake. Og det gjorde han litt senere i dag, og sa at de tilsendte sakene ble for omfattende å trykke der - men de hadde besluttet å lage en reportasje om saken. Hvilket jeg også syntes hørtes bra ut, - hvis det kan komme noe brukbart ut av det som kan medvirke til at vi kommer oss ut av forurettelsene.
 Vi blir kontaktet av en jounalist fra Dagen som skal forsøke å ordne med en reportasje.
---
 Jeg telefonerte og snakket med Børre Knudsen for en ukes tid siden. Dagen efter telefonerte Per Körner og spurte om det paset at han kom innom en tur på besøk, hvilket det gjorde og han gjorde. Han sa at han ikke visste at jeg dagen før hadde snakket med Børre Knudsen og kom uavhengig av det. Trivlig for ungene og oss alle.
---
 Balder hadde 12-årsdag igår og et lite bursdagsselskap her hjemme. Reidar ble invitert og kom også.
---
 
----------

APRIL 1998 :
---
dbn - søndag 05.04. 1998, Sveio :
---
 Så mange mennesker som er og vil være attraktive og deiligst og finest i noe av hele verden, - og som derfor lar seg avbilde og filme og intervjue i pornografiske sammenhenger, for at samtiden og eftertiden (!) skal kunne bevitne det de selv tenker på som saksforholdet.
---
 Jeg, Idun, Gudmund og Frøydis gikk en tur i «skogen» her i nærheten i dag.
 Mye folk på bedehuset i den siste uken. Begravelser og slikt, mente eller sa Trude.
 En del skodde og varmere den siste tiden her i Sveio.
---
 Telefonerte og snakket med Marta Straume forleden dag, faxet over de siste greiene til og fra departementet til henne også (som hun var interessert i). Hun kommer hit på tilsynsbesøk nu tirsdag 07.04. 1998, sa hun, hvis det passet slik (og det gjør det).
---
  Går tregere enn jeg tenkte med å ordne ferdig til CD-platen (ilag med DataBibelen). Både fordi jeg ikke har så mye krefter her nu mere (utslitt), og fordi en hel del småtteri forstyrrer, men også impliserer seg.
---

---------

dbn - palmesøndag 10.04. 1998, Sveio :
---
 Marta Straume kom som avtalt på tirsdagen. Hun og Trude var handletur i Haugesund og kjøpte «skole-bøker». Marta Straume dro igjen utpå eftermiddagen.
 Jeg telefonerte Sigve i Data-bibelen igår ved 13-14-tiden. Fortalte at jeg er litt forsinket av meg for å få det til (særlig indexen) optimalt best og derfor hadde forsøkt å føle meg litt frem i forhold til ham, og at jeg gjør det jeg kan i fare for å slite ut øynene mine helt. Vi ble enige om at jeg sender ifra meg harddisken straks over påsken nu, ca. mandagen-tirsdagen, og at jeg regner med sikkert at den da er helt ferdig slik jeg ønsker det.
 Straks efterpå viser det seg at Fanden har sendt en kraftig forkjølelse av noe slag hit i familien, og jeg tar til å frykte at det jeg sa til Sigve kanskje likevel ikke er så sikkert! Jeg, Balder og Idun har det kraftigst. Kjenner meg temmelig sjaber og ille. Vondt i hodet, snørrete, etc. Så det blir absolutt ikke lett å få det til slik og så snart som jeg mente likevel; - men jeg kommer til å forsøke!
 Kunne muligvis eller antagligvis ha vært unngått hvis trude hadde sagt i fra til meg og oss andre her på mandagen, om at Gudmund (som hun gav medisin) var begynt å bli forkjølet!
 Stauda Sofie er særdeles glaf for at hun har begynt så smått å gå på egne ben (uten å holde seg fast i noe; men også med hendene stolt og glad i været!).
---
 Finner ikke bank-kortet mitt. Mulig jeg mistet det da vi var ute og gikk?
---

----------

---
dbn - lørdag 11.04. 1998, Sveio :
---
 Det begynte brått å sne ganske mye utpå eftermiddagen i dag!
---
 Jeg har vel - bare siden i forgårs - fått en lungebetennelse, som jeg forsøker å bli av med! Og Frøydis et snev av en. Dårlig med medisiner her nu. Må vente til vi får penger igjen (den 20. april) før jeg kan kjøpe medisiner. (Hvis vi overlever til da da!) Tyr i mellomtiden til det vi har tilgang til av nødløsninger.
---

---------

---
dbn - torsdag 16.04. 1998, Sveio :
---
 Hadde avtalt med Rolf at jeg kom innom de før kl. 15.00 på mandagen (2. påskedag), så han kunne ta med harddisken til Stavanger når han dro dithen samme dag. Jeg startet derfor med å legge over sakene til harddisken tidlig mandag morgen, for å ha god tid på meg. Men den pc-n her jeg hadde satt den inn i, med en DX 66-prosessor, sneglet langt mere enn jeg regnet med og husket for å ta imot data fra Zip-stasjonen, så det gikk nokså tregt. Men jeg skulle dog bra rekke det i god tid før kl. 15.00. Imidlertid dukket Rolf opp her ved 12-tiden - og skulle allerede da dra til Stavanger, tidligere enn han egentlig hadde tenkt fordi det da begynte å sne igjen og han hadde lagt om til sommerdekk. Han kunne ikke vente noe særlig, sa han, med å kjøre inn til Stavanger, for han skulle også bestille varer til butikken og regnet med å måtte holde på med det til langt på natt.
 Dermed ble det altså ikke så harddisken ble bragt inn til Stavanger på mandagen likevel. Tirsdagen telefonerte jeg Sigve i Stavanger og vi snakket om det. Ble enige om noen endringer jeg kunne rekke å gjøre enda, som han ønsket, og om at jeg heller da kunne sende harddisken pr. posten samme dag eller onsdagen (dagen efter). Det ble så jeg sendte den med posten på onsdagen, i går. Og han mottar den vel i dag eller i morgen, antagligvis.
---
 Stauda Sofie går mye på egne ben nu om dagen - de siste ukene særlig - og ganske så langt og stødig også, men faller litt (uten fare og uten at det gjør henne noe) noen ganger efter et lite eller lengre stykke. Hun går endog jublende med hendene rett i været og nærmest danser seg fremover, og også mens hun klapper med hendene! Frem og tilbake mellom stue og kjøkken og mellom stoler og vegger som hun finner feste i og leker med og utforsker og sånn der. Svinge og snu seg når hun går får hun også fint og greit til! Iøvrig så danser hun mye og fort straks når hun hører musikk og sang hun liker eller som det passer seg til!
---
 Ungene her - Balder, Idun, Gudmund og Frøydis - gikk i går eftermiddag på møte - en tale - på bedehuset, på eget iniativ. Fortalte efterpå at det ble snakket om Jesus og at de syntes det var fint å være der, og at de som var der syntes det var fint at de hadde kommet, at det også hadde kommet barn.
---
 Terje Svabø (er det han heter) som programleder på NRK-tv for «Til debatt» om grunnskolen i går; - tilrettelagt (den programlederen likt) på intrikat vis som et forsvar for Arbeiderparti-skolen, men liksom motsatt! (Det var nærsagt bare Eva Bratholm som manglet.)
 Et temmelig så uinteressant program med mye fraser, - men velegnet for å indoktrinere (og kjede) det store publikum.
---

---------

KLIKK HER FOR DAGBOKSNOTATENE FOR JUNI 1998!

---------

JULI 1998 :
---
Dagboksnotater - Torsdag 02.07. 1998, Sveio sentrum :
---
   Galskapen er overdådig i Norge!
---

----------

AUGUST 1998 :
---
Dagboksnotater - Lørdag 08.08. 1998, Høylandet, Nord-Trøndelag :
---
   Min mor ilag med Trudes mor og noen kommer hit på besøk i helgen som kommer. De kommer visst på søndagen, på Trudes 30-årsdag.
---
   Vi har vært her, på vårt nye hjemsted i eksilet, i mere enn tre uker allerede! Har fått pakket ut det nødvendigste nu i begynnelsen her og vi har såvidt litt sett oss litt omkring i noen av landskapene og fått ryddet og ordnet litt inne i huset og på tomten. Pakket ut og plassert litt møbler, datamaskineri, musikk-anlegg, tv, noen bøker og papirer, vasket og ordnet og tilordnet, og på tomten fått luket litt og ordnet med noen få bed og plantet litt og sånn der. Har kjøpt planter og veksttorv for omlag fem tusen kroner nu foreløbig i begynnelsen; - bl.a. deri to plommetrær, tre kirsebær, fem stikkelsbær, to solbær, tolv søtmispel, tre svartsurbær, ca. seks forskjellige rosebusker, seksti alperips i potter, rabarbra og noen andre stauder ... En del fin beplantning var her fra før da vi kom; - så som tre meget fine skogskjegg-planter, et fint og friskt, ungt almetre, noen fine rosa rugosa med enkle blomster, endel lupiner, rognspirea, noen litt gjengrodde rips- og solbær-busker, endel fagerklokke fredløs, akeleier (som er giftige) ...
   Skal bli artig å få plantet mere her ute, få ordnet med komposthauger, bed og små åkre, med hekker og slikt, selv om landskapets størrelse på tomten her er svært så sterkt begrensende og utilfredsstillende. Vi kan likevel få til en del av ute-apoteket vårt og nærhet til mulden - og sandgrunnen.
   Noen få av naboene og kommune-innbyggerne har vi truffet så vidt allerede.
   Vi var innom Poesihaugen før vi kom hit, da vi ankom Sør-Trøndelag nedefter Dovre. Det gjorde godt for oss alle. Poesihaugen lå der så skjønn og grønn, fredfull og deilig, med så utrolig fine lyder og utsikter! De som nu bor der, familien Ellefsen, var ikke hjemme, de var på fjelltur og en mann og en dame var på Poesihaugen og passet stedet for de imens.
---
   Rådmann i Høylandet kommune, Reidar Viken, telefonerte torsdag ved 13-tiden, og sa at kommuneadministrasjonen i Høylandet forsøker å gjøre seg kjent med nyinnflyttere og å si noen ord om kommunen til de og i den forbindelse at de inviterte til en prat med kaffe hvis vi hadde lyst og det passet for oss. Jeg sa det hørtes trivlig ut og takket ja, og det ble avtalt at jeg og familien kom til Gjestgiveriet (ved Revyriket) ved 11.30-tiden fredag, igår altså. Han sa at han selv og ordføreren og evt. flere kom.
   Vi var der hele familien. Han og ordføreren kom oss i møte. Det ble en times tid med bare fredelig og hyggelig samtale med kaffe og kaker servert. Det ble bl.a. også sagt noen setninger om hjemmeundervisning, både ifra de og ifra meg og Trude. Vi sa noen ord om hva vi fryktet og om hva vi håpet og noen få ord tilfeldigvis om forskjellig vi tenkte på. Jeg sa f.eks. at da jeg snakket med skolesjefen i Høylandet pr. telefon, (i god tid forut for at vi flyttet hit), sa han bl.a. at vi er velkommen og at alt vel vil gå bra og høres uproblematisk ut, og at jeg derfor håpet at han virkelig mente det han sa og ikke kom til å ha som skjult intensjon å få barna inn i den kommunale grunnskolen, bort vekk ifra hjemmeundervisningen. De sa at vi ikke trengte frykte for et slikt utgangspunkt ifra kommunal side. Jeg sa at jeg også hadde spurt skolesjefen i samme telefonsamtale om han hadde undersøkt med hensyn til tilsynsansvaret, om hvordan de ville forholde seg til dette - konkret om kommuneadministrasjonen vil være den som totalitært bestemmer hvem som skal være eller ikke være tilsynsperson ifra kommuneadministrasjonens side i forhold til hjemmeundervisningen? Eller om de også mht. dette heller vil forholde seg overfor hjemmeundervisningen i henhold til grunnskolens og grunnskolelovens formålsparagraf, og ikke på tvers av denne grunnskolens og grunnskolelovens paragraf 1, og i henhold til de internasjonale menneskeretts-konvensjoner som er underskrevet og ratifisert av vårt land og i henhold til de fellesmenneskelige verdier iøvrig. Han sa at han efter å ha snakket med rådmann og ordfører om saken, med mere, kunne fortelle angående dette at kommuneadministrasjonen vil måtte bestemme hvem som skal ha tilsyns-ansvaret. (Da jeg fosøkte å spørre ham utdypende om dette ville han ikke svare noe videre, og ville ikke snakke mere.) På Gjestgiveriet og vårt møte der igår sa ordfører og rådmann til dette at man på sett og vis fryktet å måtte betale dyrt for en fremmed tilsynsfører annet sted i landet fra når vel noen blandt kommunens egne billigere og enklere vel kunne eller kan brukes. De må ikke eller vil ikke, sa de forsiktig nu, ha hovedansvaret kun på sin side overfor hjemmeundervisningen - det var eller bør ikke være slik ment. De nevnte også at de efter at vi kom har snakket med skolesjefen i Sveio og også med Marta Straume - pr. telefon. Deres hensikt var, sa de nu, å få til en praktisk og grei ordning, i henhold til lovverket. De så seg om efter noen i kommunen som kunne passe til arbeidet som kompetent tilsynsperson, - og de håpet å kanskje kunne få til en ordning f.eks. med en evt. overgangsordning ifra Marta Straume, vår tilsynsperson mens vi bodde i Sveio kommune i Hordaland fylke på sørvestlandet.
   Hverken ordfører eller rådmann i Høylandet kommune var igår anti-menneskelige eller utrivlige eller ekle, men enkle og greie og saklige. Vi var ved godt mot og håp efter at vi snakket med de igår - og det er vi jo, jeg og Trude, glade for. De fortalte om og viste oss også litt av kommunen.
---

----------

---
Dagboksnotater - Fredag 28.08. 1998, Høylandet, Nord-Trøndelag :
---
   Å være kommet til skogen og trær igjen er som balsam for helsen. Vi er kommet til mere hjemlige landskaper enn vi var på Sørvestlandet ved Haugesund. Enn-skjønt det var åndelige, usynlig men fyldig tilstedeværende, landskapers atmosfære som gjorde seg beskjedent (mye altfor beskjedent) gjeldende der i og omkring Sørvestlandet som kjentes og gjorde virkelig godt. Liflig og livgivende i mere monn i forhold til det alminnelige i Trøndelag og på Østlandet! Svært så sørgelig at landskapene der i og omkring Sørvestlandet er så utarmede mht. naturen og økologien. Mildere vær er det jo der også, og egentlig ifra grunnen av tilrettelagt for mye sødme. Mye av grunnen der er bortimot fullstendig utplyndret, rett og slett. Svært så trist og sørgelig! Mentale og trivselsmessige konsekvenser og virkninger i befolkningen som en følge av dette påtrengende katastrofale der var både interessante og uhyggelige.
   Her i Høylandet i Nord-Trøndelag kan vi trives en hel del bedre særlig pga. våre røtter i Trøndelag. Vi har fått sett oss omkring i det nye huset og fått hengt opp gardiner og pakket ut litt og diverse forskjellig i løpet av de noen og førti dagene vi nu har bodd her. Litt av omgivelsene og landskapene har vi også allerede gått i og sett av. Blandt annet har vi vært etpar turer og plukket multebær og blåbær. (Hverken det eller tyttebær fantes det iøvrig stort av på Sørvestlandet!)
   Tomten her er ca. 8 dekar hvis vi inkluderer den ca. 3 dekar store nordvendte skråningen som hører til.
   Finn Jarle Sæle - reportasje i anledning forhold han som redaktør i dagsavisen Dagen i den senere tid har vært utsatt for - på tv-n igår. Noen har hetset på ham som redaktør for avisen, - antagligvis fordi han er så flink og har så mye vesentlig og elementært han får sagt og gjort. Hetserne er antagligvis tilskyndet av den fortsatt rådende og hærjende Arbeiderklasse-ideologien. Mao. av den enda gjengse og totalitære fascist-marxistiske tradisjonen til Grøss & Gru Harem Brunstland.
   Fire svaner fløy over her for en ukes tid siden. De fløy sørvestlig og hilste på meg der oppe ifra og fløy en runde rundt tomten her og hilste glad mere da jeg hilste tilbake. Det var som de samtidig tok stedet her nærmere i øyensyn og vil komme til å huske det siden hen når de flyr her forbi eller i nærheten. Et utrolig vakkert og betagende syn var de i sin saktmodige eleganse!
---

--------

SEPTEMBER 1998 :
---
Dagboksnotater - Tirsdag 22.09. 1998, Høylandet, Nord-Trøndelag :
---
   Kjøpte en tv til ca. 3.000,- kr. da vi var i Trondhjem og Stjørdal i midten av august, for en måneds tid siden. Merke: GoldStar. På Hell-senteret. Kjøpte også en mobiltelefon i samme prisklasse, merke: Bosch - i butikken hvor Lars, min bror, arbeidet.
   Kom beskjed i posten idag om restskatt for 1997, kr. 6.685,-!! Vi har kanskje da levd over evne i lang tid uten å vite noe som helst om det selv! Altså at vi av noen slags grunn er blitt trukket for lite «skatt». Tidligere har vi alltid fått igjen penger ved disse «skatteoppgjørene» hvert år! Merkverdig, besynderlig! Og ille!
   Jeg var og snakket med skolesjef Løkholm igår, og efterpå rektor Eigil Ulvin. Hadde med notater (SDNR208C-rlh) og SDNR208D-rlh. Svein Villy Sandnes telefonerte hit rett før det på formiddagen, og var interessert i å lage til noe om det som skjer her i forbindelse med at alt synes som å ordne seg så meget bra i forhold til hjemmeundervisningen.
   For en ukes tid siden var det noen dager hvor det fløy flere flokker med and (trolig) over her i så fine mønstre i sørvestlig retning.
   En del regn og vått her ute i går og i dag. Temperaturen ligger stort sett på et sted mellom 10 grader Celsius om natten og 20 grader om natten, i snitt de siste ukene. Noe kaldere og litt varmere noen døgn.
   Kjøpte noen materialer for ca. 300,- kr. igår, på et sagbruk her i Høylandetm, for å snekre til nytt rammeverk til ene fjøsdøren.
---
 
----------

NOVEMBER 1998 :
---
Dagboksnotater - Fredag 20. november 1998, Høylandet :
---
   Mosvik-skole-saken ble behandlet i retten første gang nylig, i Herredsretten i Steinkjer i Nord-Trøndelag i uke 45 - dvs. fra mandag 2. til og med fredag 6. november 1998. Mandag 9. eller tirsdag 10. november kom dommen. De to familiene ble bøtelagt, med 5.000,- kr. for hver av de fire foreldrene!
 
   Skulle det være slik at kommune-administrasjonen - eller fylkets utdanningsdirektør for den saks skyld - skulle bestemme hvem som skal være tilsynsperson for hjemmeundervisningen i en familie, da ble det også f.eks. for meg og min familie bortimot umulig å kunne flytte tilbake til Skaun kommune i Sør-Trøndelag! Og enhver hjemmeundervisningsfamilie ville måtte tenke seg grundig om før de evt. flyttet til en evt. bestemt kommune, - det ville bli et risikoforetagende! Beroende på holdningene til hjemmeundervisning (og til deg som person, og din familie) i de enkelte kommuneadministrasjoner!
   Skulle det bli slik at grunnskolelovens paragraf om den kommunale tilsynsplikt tilsidesetter grunnskolelovens formålsparagraf, - da har tilfeldigheter og galskapen overtatt for foreldreretten!
---
   Det ble hevdet i retten at «saksbehandlingsfeil» som en kommuneadministrasjon eller forvaltningen utsetter en familie for ikke har noen betydning for hvordan en familie skal forholde seg til kommuneadministrasjonen (angående hjemmeundervisning)! Om dette faktisk hadde vært tilfelle er i realiteten nærsagt alle og enhver umyndiggjort fullstendig overfor forvaltningen!
   En ønskedrøm for onde mennesker som ønsker å misbruke makt! Og ønskedrøm for Arbeiderpartiet, - og for Arbeiderparti-innfluerte politikere!
---
   Den korrupte Tor-Aksel Busch riksadvokat i Norge!
   Han sier, at: Uansett hva forvaltningen eller noen i forvaltningen gjør overfor noen av feil, så skal og kan ikke dette trekke noe straffeansvar efter seg!
   Det er på bakgrunn av dette, som er et uttrykk for og i pakt med Arbeiderpartiets ideologi, at Cato Aarø og flere fritt frem uten at det gjør de noe kan sitte og lyve om hva som helst også i retten!
   Det norske Arbeiderpartiet har iøvrig i omtrent 100 års tid også, hva de færreste enda har betenkt, faktisk hatt internasjonale innflytelser som er særdeles betenkelige. Både når det gjelder det ene og det annet! Og som vi er forpliktet til å forsøke å rette opp. Eksempelvis også når det gjelder skole-lovgivning. Flere land omkring i verden har blitt sittende med en tildels forkvaklet skole-lovgivning som en følge av det norske Arbeiderpartiets ideologi. Blandt annet fordi norske misjonærer hjernevasket med denne ideologien har hatt innflytelser i disse landene.
   Men dette skal jeg her nu ikke gå nærmere inn på. La det først nu bare såvidt være nevnt.
---
   Hadde jeg og min familie vært egoister så hadde vi reist fra Norge forlengst! Og sluttet med alt det vi har holdt på med og holder på med av diverse arbeider.
---
   Myndighetene burde stimulere til hjemmeundervisning! Det vil det være stor vinning i, - det er fremtidsrettet og det vil efter hvert uansett landsomfattende, ikke bare i Norge, komme til å skje.
    Så kan opportunisten Jon Lilletun - opportunist for byråkratene (i likhet med sin sjef Kjell Magne Bondevik) - gå der med skammen og erindre sin fortid, likesom Trønder-Avisa og det øvrige halehenget til Arbeiderpartiet!
---
  Har ikke Sentrumsregjeringen vært godt for noe?
  Jo. De har dempet Arbeiderpartipolitikken en smule. Samtidig som de har tilrettelagt for videre og mere Arbeiderpartipolitikk og babylonisme. På enkelte få og små områder har de dessuten også nærsagt «motarbeidet» Arbeiderpartipolitikken og fått til noe på tvers av den.
   Det anti-kristne har vunnet mye på regjeringstiden til Kristelig Folkeparti og Sentrumsregjeringen nu, - samtidig med at også tilløp til det kristne og positive verdier har vunnet noen få smuler.
---
   Sentrumsregjeringen, med Kristelig Folkeparti i spissen, turer frem i og med løgnaktigheter, spakhet, oppotunisme og mye diverse annen anti-kristelighet! På en måte også på tross av seg selv!
   Om enn ikke så grovt som Arbeiderpartiet, - så dog ikke så særlig langt ifra. Nettopp slik som tilsynelatende de fleste ønsker! (Ikke minst de fleste i Stortingets og massemediaens korridorer; - hvor alt er impregnert av og med Arbeiderparti-ideologien!)
---
   Hvorfor svikter Kristelig Folkeparti - med Kjell Magne Bondevik og Jon Lilletun og så mange av de andre - hvorfor svikter de Børre Knudsen og alle de andre som forsvarer det kristne i vårt land? Ikke bare svikter de, men gjør seg grovt og umenneskelig kriminelle for å svikte de og det kristne og lov og rett! Hvorfor? Det er iallfall ikke for at de ikke vet bedre. Men altså hvorfor?
   At de fra nærsagt alle kanter og bauger er presset fra Arbeiderpartiets idiotskare er sikkert nok, - men grunn nok? Absolutt ikke.
   Er de truet på livet? Om de ikke er det så er det vel antagligvis kanskje fordi det ikke har vært direkte nødvendig ifra Arbeiderpartiets side!
   Hvorfor svikter Kristelig Folkeparti det meste av alt, - særlig og absolutt efter at de kom i regjeringsposisjon, og en egentlig burde og skulle kunne vel forvente enda mere det motsatte?!
   Og hvorfor sviktet og svikter de familiene Hovd og Fjell i Mosvik? Og meg og min familie? Og nærsagt alt det Kristelig Folkeparti i utgangspunktet står for og har som program?
---
   Vi skal være like, drømme, tenke, føle og ville og fantasere likt. Og ingen skal være trygge, idealister eller medmennesker på ekte. Bare i falskhetens navn i forhold til de offentlig stemplede normene!
---
   Arbeiderpartiets ideologi og skoler representerer et livssyn og en livsstil som er så grøsselig at man må være fullstendig molbo eller hjernevasket for å finne den fremmedgjøringen, babyloniseringen, egoisme-politikken og virkelighetsfjernheten de representerer for en smule akseptabelt.
   Overdriver jeg? For den hjernevaskede kan det fortone seg slik, som om jeg gjør det. Men det er langt fra hva jeg gjør.
   Å sende sine barn i slike skoler, med mindre de er ekstreme eller unike unntak, er bl.a. omsorgssvikt og barnemishandling av grøsselige dimensjoner. Rett og slett.
   Her til lands brytes faktisk daglig grovt i stort monn bortimot de fleste av punktene i FN-s internasjonale verdenserklæring om menneskerettighetene, - uten at noen omtrent bryr seg, annet enn med å bortforklare og å lyve. I onde sirkler som forblinder og ødelegger kjempemessig!
   Det hovmod og den arroganse en Marit Nybakk eller Jon Lilletun representerer får det til å gå skremmende kaldt nedover ryggen min, samtidig som jeg lett forstår og finner det naturlig med oppkomsten av og makten til mennesketyper som Hitler, Stalin, Chaoczhesko, Amin, Hirohito, Hussein, Gro Harem Brunstland, Tor-Aksel Busch, Olav Høstad, osv.!
   Den som mentalt er fanget av slike typer har ikke mye å stille opp med!
   Den norske offentlige skolen masse-produserer tapere på løpende bånd. Hovedsaklig to sorter tapere, selv om variasjonene er diverse. Den ene sorten og store grupperingen er den sorten som av folk flest i vårt samfunn også regnes som tapere: de som «stemples» som kriminelle, narkomane, alkoholikere, ofre for forvaltningen, tilsidesatte, fattige, osv. (Statistikkene er også særdeles mange, sett i perspektiv, - og megetsigende!) Den andre hovedsorten er de mange som av folk flest i vårt samfunn blir regnet som vinnerne og vinnere: f.eks. politikere, byråkrater, store næringsdrivende, sportsidioter, mote-modeller, osv. Nærsagt alle av disse; hva er de også egentlig annet enn store tapere - i forhold til menneskeverd, integritet, korrupsajon, kristendom, samvittighet, familie, oppvekst, sykdom, trivsel, osv.?!
   Den nokså altomfattende mangelfulle erkjennelsen av - og bortforklaringen av - babylonismen, er vel et nokså megetsigende uttrykk for tingenes og forholdenes tilstand?!
   Ola og Kari Nordmann er ille ute! Og forsøker infantilt og frenetisk å trives med det.
---
   Resultatene av oppdragelsen og undervisningen og livsstilen i de offentlige norske skolene ser vi omkring oss over alt i samfunnet! Vi kan lese om den og det i de riksdekkende dagsavisene - sensasjonsavisene / hysteriavisene - Dagbladet og VG, og i Adresseavisen, og mange andre steder. At så mange nekter å se sammenhengen i øynene har mange naturlige årsaker. Den oppdragelsen og undervisningen folk flest har fått og får i Norge er ikke noe som helst å skryte av; - annet enn for de så dypt sunkne at de tror på den som noe bra! Fordi de er indoktrinert på kryss og tvers til å tro på den!
   Resultatene av galskapen må bli som den blir, - og som den er.
   Det kriminelle, korrupte, perverse, ekstreme, psykopatiske, åndssvake, menneskefiendtlige, hyklerske, løgnaktige, anti-kristne, fanatiske, frenetiske, ansvarsløse, umoralske, overfladiske, ensrettede, osv. i lange baner, florerer og overtar og impregnerer alt!
---

----------

---

Dagboksnotater - Lørdag 21.11. 1998, Høylandet :
---
   Rektor Egil Ulvin var her på sitt første besøk onsdag 18.11. 1998 fra kl. 12.00 og et par timer. Han hadde med seg noen fine skolebøker også. Han telefonerte mandagen og snakket med meg og dato og tidspunkt for besøket ble avtalt.
---
   Samme onsdag et stykke av Cato Aare, rådgiver i KUF-departementet, på side 2 i Dagen, ang. rettssaken / Mosvik-skole-saken, under overskriften «Mulig falsk vitneforklaring?» Der imøtegår han påstander om at han løy i rettssaken, med adresse til CWB. Det skal bli meget interessant å se hva CWB vil komme til å reagere på dette med! Og hva det egentlig dreier seg om. Det at Cato Aare skriftlig våger seg frem i dagsavisen i et slikt saksanliggende, og på en slik måte - åpen for ordskifte - er uhyre interessant og bemerkelsesverdig!
   Jeg hadde dessverre ikke anledning til å være til stede under rettssaken i Steinkjer; særlig pga. at vår bil da stod på bilverksted der i Steinkjer.
---
   Torsdag et treffende lite innlegg i Dagen under spalten debatt / kort sagt, skrevet av Oddvar Berge i Grimstad - med overskriften «Norge - en nasjon av horer?» Det går i sin helhet slik:

   Det vakte stor bestyrtelse da norske kvinner gjennom mediene ble betegnet som horer. Dette skulle man ikke ha på seg.
   At mennesker som kommer til Norge i vår generasjon må få et klart inntrykk av at dette er en horenasjon, er imidlertid helt uunngåelig. Nakne mennesker, mest kvinner, markedsføres i enhver Narvesenkiosk, og i enhver bensinstasjon over hele landet.
   Etter hvert vil man snart oppdage at svært mange har ett og flere ekteskap bak seg. Samboerskap, partnerskap, homofile og lesbiske samlivsformer er legalisert og lovregulert.
   Opplæring i og oppfordring til tidlig seksuell debut og utenomekteskapelige forhold innarbeides gjennom skoleverket. Som en uskreven lov oppfatter vi et nytt bud: Driv hor så mye du vil. Ikke nok med dèt. Som en følge av dette blir store antall uønskede barn drept i mors liv.
   Er Norge en horenasjon?
   Noen vil definere hor til å gjelde de som trekker på gata mot betaling. Ut fra en slik definisjon er ikke de fleste norske kvinner horer. Vi kan bare ikke rettferdiggjøre oss ut fra slike snevre grenser.
   Legger vi Bibelen til grunn, og Bibelen kommer vi ikke utenom, finner vi fort ut at det ikke er riktig å drive hor. Den sier at man ikke skal bryte ekteskapet. Den sier at om noen gifter seg med en fraskilt, så forårsaker man at det bedrives hor.
   Utenomekteskapelige forhold er hor. Jesus sier endog: «Om noen ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte».
   Har Norge blitt en nasjon som offentlig driver hor? Rommer Norge store antall horer og horebukker? Døm selv.
   For meg står svaret ganske klart: Dessverre vil dette straffe seg for nasjonen ganske kraftig om ikke folket vender om i anger og bot.
   Er man i tvil om at vi trenger vekkelse i vårt land? «Be, og dere skal få», lyder fremdeles Herrens ord.

---
     Innlegget er ingen overdrivelse. Tvert om. Det er ikke uvanlig i Norge de siste partre tiårene med både jenter og gutter i tenårene som har hatt dusinvis med samleiepartnere (ofte av begge kjønn og i forskjellige aldersgrupper), pluss aborter og kjønnssykdommer. De fleste, særlig i urbane strøk, har vært utsatt for massiv sexualfiksering (med allehånde pornografi og perversjoner) og suggesjon helt ifra den tidligste barndom.
   I løpet av 1960-årene og fremefter gikk blyghet og barneoppdragelse i oppløsning i «de vestlige» områder av verden. I kjølvannet av Freud, arbeiderklasse-ideologien, stor-industrialiseringen, Kinsey-rapporten, osv. Her til lands gjorde Arbeiderpartiets lærebøker, med røtter i politisk marxist-leninisme, filosofisk eksistenialisme, spekulativ humanisme og psykologisk surrealisme seg gjeldende - som et medløpersk opprør til den etablerte urett og hyklerske kristendom.
   Det rådende mottoet ble «fri barneoppdragelse», i form av minst mulig eller ingen barneoppdragelse. Også i skolene, hvor kun disiplinering og den nye, moderne ideologiens indoktrinering ble satt i høysetet. Barna og barneoppdragelsen ble overlatt til institusjonene og deres eksperter. Mangeårig slaveri i industrialiseringens inngjerdinger, efter burhønsprinsippet, ble gjort til den nye tids prinsipp og forkledd som velferdsideologi. Alle skulle ha rett - og derfor plikt - til likhet og «velferdsgodene»! Parring på kryss og tvers, mat på boks og de kjemiske «vaskepulverenes» sterilisering kunne bli den nye tidens mentalhygiene og frihet. Man kunne danse og synge i lag med ungdommen for å riste av seg alt ork!
   Gud, tradisjoner, visdom, integritet og samvittighet hørte den gamle tiden til! Den nye tids byråkrati, kjemikalier og teknikk gav løfter om å løse ethvert og alle problemer - på den eneste akseptable måte!
---
   Mange vet det ikke. Mange bryr seg ikke om det. Mange vil ikke vite om det. Mange reagerer ikke på det av frykt for å bli beskyldt for å være i utakt med tiden.
   Så mye mere kunne og burde vært sagt!
   Norge er definitivt forlengst blitt en nasjon fullstappet med horer og horebukker, og litt av et enormt molboland! Og det er ikke det eneste eller værste!
---
   Dere som leser dette nu, i Arbeiderpartiets storhetstid, er naturlig nok ganske så uenig og sint i anledning hva jeg her skriver.
---
   Besinnelse og selverkjennelse i et babylonsk samfunn? Man vet jo ikke engang hva Babylon er for noe! Ikke vil man vite noe om det heller. Men gjør bortimot alt for å unngå å få vite noe om det, - fordi det korrupte systems onde sirkler ønsker det slik! Bortforklaringer og løgn gir et mere behagelig egoistisk selvbilde, og er mindre farlig for likegyldighet og ondskap. Begreper skal for Fan ikke gi begripelse, men sørge for mere babbel! Fan vil jo ikke ha erkjennelse og besinnelse i sitt Helvete. Ordet være forbannet! Alt gå som det går! Spør karriærejegeren og de homoseksuelle om den rette vei!
---
   En ideologi som ikke skyr løgn og terror har mange fordeler og vinner lett frem i et samfunn som aksepterer babbel og korrupsjon
---

----------

---
Dagboksnotater - Tirsdag 24.11. 1998, Høylandet :
---
   Trude og jeg var bortom rektor Egil Ulvin igår og snakket litt med ham, efter å ha tenkt litt på besøket hans her onsdagen og hva som da ble sagt. Vi ønsket å snakke litt nærmere med ham om enkelte ting, og det gikk meget greit. Som Trude sa efterpå igår: - Han skjønte alt med det samme.
   Det hverken var, er eller har vært noen som helst uenighet om noe som helst med ham eller skolesjefen her i kommunen.
   Mosvik-skole-saken eller lignende synes som å være fullstendig utenkelig her i Høylandet!
---
   Vel; hadde det ikke vært for Olav Høstad i Skaun så hadde det vel ikke blitt noen som fikk noen anledning til å ødelegge det meste av vår families liv heller. Sosionom-damene til Olav Høstad, og rådmann i kommunen, og utdanningssjef Ola Moe var og er kriminelle uhyrligheter de også, men forholdene ville knapt ha tillatt de å ødelegge konkret meg og min familie - uten den onde drivkraften i Olav Høstad! Uten ham spesielt ville vi fortsatt ha hatt vår vanlige frihet og våre liv og meningen med våre liv intakt, samt vårt hjemsted og alt det andre og hele! Det ville efter all sannsynlighet heller ikke ha blitt noen Mosvik-skole-sak, - som nu forlengst holder på med å legge livet til de to fine familiene Hovd og Fjell i Mosvik i ruin!
   Så mye som ville ha vært annerledes! Og så mye som er ødelagt fullstendig og ikke lar seg rette opp, - og så mye som bare svært så vanskelig - beroende på så mye - evt. lar seg rette opp eller videreføre!
   Jeg er ikke bitter; selv om jeg også er grundig skadet og ødelagt. Men jeg er sint, om enn som vanlig sindig, og vet at uretten kan rettes opp et stykke på vei - og at det er det rette og nødvendige, med stor fortjeneste for oss alle, - for hele vårt samfunn, menneskeheten og det menneskelige.
   Gevinstene ved å inderlig forsøke å rette opp urett er er kjempemessige, og absolutt nødvendige, for menneskeheten og samfunnet som helhet! Unnlatelser i så måte viderefører og sår mere ondskap.
   Uskyld og bestrebelser for og i uskyld er det viktigste av alt! Deri er ofte ikke hastigheten det viktigste, den skal være alkjemisk, - men retningen. Det rette vesen og den rette vei! Det indre og det ytre inderlige, altomfattende hensynsfulle fremskrittet, - uten falskhet, løgn og bedrag.
   Som det blir sagt i den fine filmen om «Excalibur»: Hver løgn (og urett) ødelegger et stykke av verden.
   Å ikke forstå dette eller å resignere overfor det er utrolig ille!
   Disse ordene her nu endatil skrevet i et tidsrom hvor det meste i vår globale, jordiske virkelighet er skadet eller mye ødelagt, - og det hele alt står i stor fare for å bli ytterligere og bortimot fullstendig miserabelt ødelagt!
   Og nærsagt alle vet det, - men nærsagt «ingen» våger eller makter å si det på alvor!
---
   Det har vært plussgrader og noe fuktig med snesmelting her de siste døgnene. Kaldere og noen minusgrader igjen sent i kveld.
   Det norske Arbeiderpartiet gjorde et vedtak på sitt landsmøte forleden dag, hvilket naturlig nok ble meget omtalt i massemediaen, - om å forsøke å åpne adgang for homofile til å adoptere barn! Det måtte komme efter hvert der i gården, - det har fordekt vært lagt opp til det i mange år. Der har galskapen og det bakvendte ingen grenser eller slutt!
   Mange av de homofile - inklusive lesbiske og pedofile etc. - snakker liksom så fint om kjærlighet og medmenneskelighet, toleranse, følelser og frihet - og sogar kristendom og religion! De babler rettere sagt. Det er oftest temmelig ille å høre på hvordan de lirker ifra seg ifra små avkroker de har i seg. Oftest med en hysterisk aura av egoisme og grådig begærlighet.
   Jeg har - av diverse årsaker og grunner - et forholdsvis svært så godt innblikk i og oversyn over de homofile miljøene som har vært og er. Og jeg vet derfor - som også de fleste innenfor eller i tilknytning til disse miljøene selvfølgelig nok vet - at overveldende for de flestes vedkommende, er det oftest snakk om rendyrkelse og forgudelse av det seksuelle og pornografiske og perverse. For de fleste der dreier det seg faktisk - for mange utenforstående er det for utrolig! - oftest om sex med mange eller med «flest mulig» (f.eks. «for å finne frem til den og det rette»), og fortrinnsvis om å sexe med de uskyldsunge jomfruer og ynglinger, eller med ungdom og barn! Barna og ungdommen er, i sin søken og modningsprosess, i så mange av våre samfunn, lettest å lokke og å friste og å lure, med så mangt forskjellig - og representerer også ikke minst uskyld, formbarhet, friskhet, nysgjerrighet, mindre smittefare, færre sykdommer, mindre ansvarlighet, mindre eller dårligere befestet visdom, osv.! Derfor er det også viktigere for den bakstreverske «filosofien» de til syvende og sist representere å lure barna bedre og mere enn å lure de mere voksne. For at alle skal kunne lure seg selv og hverandre. Og å fjerne familierelasjoner, foreldre, omsorg, ekte kristendom, samvittighet, etc.!
   Barna er ikke mere trygge nærsagt noen steder i vårt samfunn, hvis man bryr seg om å beskytte de imot all den perverse råttenskapen! De perverse «hønsehaukene» er ute efter de alle steder; for å voldta de eller å forføre de, etc.!
   Samtidig med diverse har en omfattende tingliggjøring av menneskene og barna funnet sted i våre samfunn og i våre kulturer.
   De fleste av disse miljøene og menneskene er så perverse - i forhold til folk flests moral, visdom og vett opp gjennom tidene, de fleste steder - at det er rent for utrolig! En kan tolerere eller respektere mye rart, og man skal naturligvis respektere alle mennesker og ethvert menneske - idet det er menneske, men ikke det perverse og gale eller kriminelle som noen mennesker kan gjøre seg til! - og som f.eks. Arbeiderparti-politikken nødvendigvis gjør mennesker til!
   Det er mangt og meget som har snudd og snur fort og meget på seg og som skjer globalt og fort nu i Ordets og babbelets definitive omfattende, katastrofale og avgjørende århundrede!
   Elendigheten og forkrøplingen og ødeleggelsene som de onde sirklene sår for det snart kommende neste århundrede, og for våre barn og barnebarn og vår jordiske virkelighet, er en enorm og kompakt, massiv uhyrliglighet! Som noen få av oss og de annerledes villende som ble drept absolutt ikke ville eller kunne være med på eller rekrutteres til! Som bare de vill-ledede, som ble svært så mange, kunne og ville være med på!
   Vi trenger absolutt sårt nu til at menneskeheten melder seg inn i virkeligheten, eller rettere sagt også derfor slutter med å melde seg ut av virkeligheten! Finner frem til urgrunnen og Ordet! Men elendigheten og ødeleggelsene synes som å måtte bli så uomtvistelig overveldende - også for de onde sirklene! - først, at ingen er i tvil om at vi begikk et grøsselig, uhyre forfærdelig globalt selvmord, i en molbostil som nærsagt overgår alt som har med hovmod å gjøre!
---
   De store, mange og forfærdelige skadevirkningene av det homofile blir det snakket så utrolig lite om! Det synes som at både de fremste «Kristelig Folkeparti-folk» og Finn Jarle Sæle, og så mange flere - som en skulle kunne tiltenke bedre - har nokså dårlig greie på dette saksområdet, og som at de er svært så selv-restriktive eller resignerende, - eller indoktrinerte.
   De homofiles kamp og krigføring - bl.a. for å få lov til å forføre og å bederve barna og ungdommen, og for den sjenerelle sexifiseringen - har, naturlig (les: unaturlig) nok, har vært ført med stor slagkraft og har hatt en enorm tyngde (av frihetstrang efter perversiteter), og har gjort allehånde slags perversiteter og omsorgssviktelser til en slags mere eller mindre akseptabler! De er i stort monn blitt tatt på alvor og syntes synd på, særlig når de har brukt fine og troverdige ord og fraser om følelser, identitet og sex etc.! Retten til å pervertere har de - jo oftest uten selv å være seg det bevisst - forsøkt å gjøre til en menneskerett!
   Likesom mange byråkrater i babylonske samfunn har forsøkt og stadig forsøker å tilrane seg rett til å torturere, rett til å drepe, rett til drive rovdrift på landskaper, natur, etc., rett til korrupsjon, osv., osv.!
   Mange av «homofili-motstanderne» snakker mye bare om alle de mange og sterke forbudene som står om slikt i Bibelens Gamle og Nye Testamente, og ser bort ifra ånden og forståelsen og videre argumentasjon. Det kan forsåvidt være lett å forstå de, all indoktrineringen tatt i betraktning! De værste, om så kan sies, er vel likevel de «kristne» som forsøker å bortforklare og forvrenge - ikke bare hva som står så altfor tydelig på kryss og tvers i Bibelen - både Bibelens ord, - og innsikt, fornuft, forståelse og perspektiver og saksforholdene som er gjeldende!
   Mange av de «kristne» har ikke engang giddet å lese særlig av hva som står i Bibelen; - men refererer likevel ufortrødent i hytt og vær til hva de tror står i boken! Opplagt ofte fordi de indre fornemmelser av hva som burde stå i Bibelen, for at boken (eller de selv) skal være hva de helst vil! De vil være flinke nok for den alminnelige eller rådende normen, og for å kunne gjøre karriære! Og ikke analfabeter eller innskrenkede!
   Når de mektige onde sirklene kunngjør sine anbud ankommer tilbudene i sine beste finklær!
---
   Alle og enhver og alt som ikke har tiltro til at skjøgen Babylon og hennes makker Fanden selv har fremtiden i sin hule hånd og løsningene på problemene og vanskelighetene i verden, skal elimineres! Med ondt skal ondt fordrives, synes som å være mottoet - bak kulissene! Halvhjertede intensjoner og molbofilosofien er vår alles redning og fremtid! Fra de og det rådende til orientering for de som bryr seg om det eller blir nødsaget til å bry seg om det!
   Andre løsninger eller muligheter finnes ikke, sier Fanden. Og da skal vi stole på ham og ha tillit til det. Hvis altså Fanden egentlig finnes! Hvem vil vel svartmale? Og er det vel ikke de svarte flater som suger alt lys og all varme til seg? Og som har alle farvene og englene i seg? Og som er den skapende og bærende kraft? Og som har all viten, kjærlighet og muligheter i seg? Er det ikke sånn det er da?
   Hva er vel uskyld imot det?! Og ekte renhet? Noe ufødt? Noe uvitende? Noe umodent? Noe på forstadiet? Noe dumt og ukomplett?
   Hvem eller hva er vel våre store foreldre om ikke dette?
   Den rådende og bestemmende omskolering! Ifra menneskelighet til umenneskelighet!
   Alt bakstreverskt og omvendt!
   Jo værre desto bedre!
---
   En åpenhjertig darwinist snakker om «den sterkestes rett»:
   Spebarn som snur, som eventuelt velger å dø i krybben, av forskjellige slags særegne grunner, som tilbakeholder sitt åndedrett, eller ungdom og andre som begår selvmord, har ingenting de skulle ha sagt! Ikke den i Babylons øyne kriminelle heller! De representerer ikke noen slags form for følsomhet som har noe som helst den skulle ha sagt til oss andre! De er ikke våre sensorer. De er ikke en indikasjon på at noe som helst er feil eller galt! At mye er galt fra før av, er som det skal være og bare er som det er! De er og representerer de svakeste som dør, - som ikke har livets rett. Eller som bare tilfeldigvis eller fordi vi ønsker eller makter det kanskje likevel får leve, hvis vi altså redder de. Da kan kanskje også de eventuelt kanskje vokse seg forbi det vanskelige, og så kanskje også kunne bli store og sterke!
   Slikt noe er det fornuft i.
   De og det svake er ikke sterkt.
   Ethvert martyrium er en fadese. Det blir toppen bare en god story ut av det! Som kanskje kunne ha vært skrevet på annerledes vis!
   Vi er tross alt bare som en flokk aper med varierende intelligens, som gjør oss til for hverandre og hermer hverandre.
   Det finnes ingen som helst veiledende enhetlig, bærende harmoni mellom det moralske, estetiske og etiske. Iallfall ikke annet enn dette; - det pluralistiske og human-etiske. Eksistensialisme. Big Bang og darwinisme!
   Vi må alle og alt tilpasse oss de tilstedeværende variablene; eller snarligere dø! Mye av dette er på forhånd plassert i genene, i DNA-molekylene, via miljø, arv og naturlig seleksjon. Det hele handler om gener og spisse albuer!
   De som selv velger å være svake eller å stå inne for svakhet, gjør det enten fordi de er dumme eller som en slags mere eller mindre veloverveid gunst. Et fellesskap kan evt. kanskje ha råd til flere slike begunstigelser enn den enkelte. Men det er et spørsmål om økonomi og tilrådelighet! Og om styrke og svakhet. Det sterke bør ikke la seg infisere av svakheter og selv svekkes! De av oss som blir syke eller svake og ikke har sikret seg på forhånd vil vanskelig klare seg da.  Barmhjertighet, medlidenhet, medfølelse, er ikke noe man kan eller bør regne med! Den som i særlig monn har med slikt i sine regnestykker vil fort kunne komme til kort! Det er rett og slett uansett for risikabelt, og gir skuffelser og lidelse i stort monn. Det u-menneskelige er, som historien og fakta om og om igjen har vist oss, det mest og egentligste menneskelige. Menneskeverdet er en variabel men solid pengeenhet.
   Å begynne å snakke om sterke svakheter er å påbegynne noe som koster. Og som kanskje koster for mye? Livet og virkeligheten er som bekjent en kamp og en mangfoldig krig. Alles krig imot alle.
   La de fattigste være mange nok, så vi rike eller ambisiøse kan bli rikere. Men hold optimalt de fattige og svake skjult og bortforklart. Ærlig løgn - innad ærlig - forlenger livet og øker livskvaliteten.
   Egoismen er nerven i livets tre. De fleste av oss vet det; - har fått klar og entydig beskjed om at det er slik, av virkeligheten selv og våre omgivelser. Korrupsjonen og urettferdigheten er sånn sett et sunnhetstegn!
   Hvis du mis-liker tingenes tilstand sterkt nok, så svekkes du og dør. Eller lever i og med noe slags håp. Rimelige håp og lengsler kan overleve i århundreder, hvis verden overlever, før de forløses, - men ikke du!
   For mye samvittighet er en vittighet og svakhet!
   For levende moralske forventninger innbyr til skuffelser!
   La Saddam Hussein, Idi Amin, Adolf Hitler, Gro Harlem Brundtland og kompani bestemme og avgjøre hva og hvem som er det svake og det sterke! Det er ikke uten grunn disse og deres likesinnede har lyktes best, og får alle som kan overleve til å oppvise nesegrus beundring!
---
   Det er våre politikere, massemediaen og skolene som først og fremst ordinerer all undervisning og oppdragelse i vårt land. Både mht. barna og foreldrene. Det hele gjennomsyret av korrupsjon og ensretting.
   Og foreldrene finner seg i bortimot absolutt hva som helst!
---
   Kriminelle politikere og byråkrater som ikke stilles til ansvar for sine ugjerninger - inklusive drepende pennestrøk og samtykker - danner skole og aksept for løgn og korrupsjon. Desto større kan den heder, ære og fortjeneste som kommer de til del bli!
   Eksempelvis den durkdrevne, norske Gro Harlem Brundtland, som bl.a. var statsminister i mange år. Hun trakk seg brått og resolutt tilbake da hun intuitivt kjente det ble for hett under sine ben og sin rompe, og unngikk slik inntil videre mye av hva hun kunne risikere. Interessen for henne i den posisjon hun satt i ble betraktelig mindre, - og hun syntes som å ro seg helt i land med det meste av sin persons glans, glitter og fjasete glorie i behold; - for efterpå bl.a. å kunne innlede en storstilt kampanje for seg selv som kandidat til ny sjef for det nokså korrupte men anerkjente, internasjonale WHO / Verdens Helse Organisasjon. Og lyktes!
---
   Hun snakket iøvrig litt om injurieringer på norsk tv forleden, omtrent kanskje for noen ukers tid siden. Hun snakket om det i forbindelse med at hun også snakket om sin unge sønns selvmord i september 1992. Og det hun i denne sammenheng sa var absolutt bemerkelsesverdig. Det gikk ut på at det bortimot har blitt så ille her til lands at hvem som helst kan si hva som helst av løgn og bedrag om hvem som helst uten at de stilles til ansvar for det!
   Bare på sett og vis har hun ganske så mye rett i dette, og annerledes enn hun er klar over eller lett vil komme til å innrømme! Det er ikke så meget opposisjon eller uansvarlige som har gjort at det på sett og vis mere og mere er blitt slik i løpet av de siste tiårene, men svært mye mere og i hovedsak tvert om den korrupsjonspolitikk hun selv har stått for og har ført og utført i vårt land!
   Mange har måttet skrive og si utrolig mye fælt og grøsselig om visse andre (i hennes haleheng), som hadde vært svært så injurierende og ærekrenkende om det hadde vært løgn! Poenget er imidlertid at disse jeg særlig sikter til har måttet si og skrive i sin ytterste nød om hva de har blitt utsatt for og av hvem, - og at det har vært svært så sant. Men de har likevel ikke kommet noen som helst vei med sine påstander og fortellinger; - fordi de anklagede og deres støttespillere innenfor Arbeiderparti-politikken nettopp ikke har ønsket å reagere, av berettiget frykt for å bli avslørt og stillet til ansvar for sine gro-teskheter!
   Slik må det uunngåelig bli i slike korrupte samfunn, som også vårt: - De få som overlever alt det fæle og myrderiene og enda er så sterke at de kan klare å snakke og å skrive om det - de gjør det, i det monn og omfang de tross alle sosialpolitiske og helsemessige barriærer og hindere klarer det!
---
   Det flommer over av reklame for homofili, pedofili og andre perversjoner i massemediaen. (For ikke å snakke om sexifiseringen!) Eksempelvis omtrent daglig glorifisering av slikt på den norske tv-kanalen Canal Digital (tidligere Filmnet), på en eller flere filmer! Nu sist så jeg og Trude tilfeldigvis den nederlandske filmen «Fortapt soldat / For a Lost Soldier» fra 1992 - som reklamerer for pedofili. Men på denne tv-kanalens sendinger kryr det med lignende perverse filmer - iblandet helt andre også gode filmer!
   Det produseres utrolig mange lignende filmer, liksom beregnet både på ungdom, voksne og barn, i Amerika og de Vest-Europeiske landene nu i de siste ti-tyve årene! Og de utsendes via de forskjelligste tv-kanaler, som folk flest ser på! I tillegg til den alminnelige og gemene pornografien!
   Indoktrineringen er bortimot uunngåelig for nærsagt alle og enhver! Sodoma og Gomorra overgås i de «moderne» babylonske samfunn fullstendig overveldende, - samtidig som svært så mange utrolig nok både ikke  er oppmerksom på det - og lukker øynene for det! Eller rettere sagt: Indoktrineres med det, tilvennes det i en storstilt hjernevask-prosess! Samtidig med, som en følge derav, at det derfor tilkommer bare enda mere og enda mere av alt slikt perverst! Som appellerer til de nedrige, mørkets krefter, likegyldighet og egoisme.
   Overbærenheten med - og glorifiseringen av - alt slikt, av f.eks. den moderne Arbeiderparti-ideologien og kompani, har gjort og gjør at miljøene for slikt bare tiltar stadig raskere og værre og værre i omfang og innflytelse! Og preger seg inn i tenkning, landskaper, vitenskap og alt annet mere og mere! Impregnerende, - med råttenskap og forfengelighet!
   Det kanskje aller værste med alt slikt, er at det for de onde og demoniske sirklene og menneskefiendtlige ideologiene gir og stimulerer til bevisstløse og perverse mennesker - som igjen opprettholder og videre stimulerer de onde sirklene og alt det menneskefiendtlige! De onde selvopprettholdene systemene, grådigheten, grenseoverskridelsene og maktbegjærene tjener grovt på det! På bekostning av alt som har med menneskelighet, dyd, dåd, samvittighet, blygsel, besinnelse, bevissthet, ydmykhet, ærbødighet, menneskeverd og fellesmenneskelige verdier!
   Kjelleretasjens myndigheter og soldater! Underetasjens manipulerbare soldater og kommandanter! Manipulerbare for onde og vrange viljer, systemer og myndigheter! Normgivende aksepter. Det gale, kriminelle og onde - unndratt moral og etikk, det små og store demoniske i vold! Frihetenes galskap, - galskapens frihet!
   I babylonske samfunn har produksjon og efterlevelse av løgn, falskhet, egoisme og ondskap har alltid lønnet seg og gitt tilsynelatende stor fortjeneste, på kort sikt! Den enkleste og forteste fortjeneste! Fine klær, hovmod, luksus, ære og makt! Å forbise dette relativt enkle faktum tilrettelegger godt for ytterligere og mere korrpsjon. Og bifalles derfor mere og mere i vide kretser.
   Den frykt for å bli avslørt som sammensveiser korrupsjonens og moralens kriminelle, gir et svært så sterkt selvstimulerende og selvopprettholdende samhold, og makt og innflytelse som overgår det meste!
   Sannhetskommisjonen i Sør-Afrika og også Nelson Mandela og hans kone er særdeles interessant i denne sammenheng!
   Nelson Mandela og hans kone er av det samme kriminelle og korrupte kaliber som norske Gro Harlem Brundtland.
   Sannhetskommisjonen er et gruelig grøsselig stort historisk øyeblikk og en menneskehetens veldokumenterte uomtvistelige erfaring om korrupsjonens falskheter og nedrigheter, - på bekostning av svært så mye! I sitt opplegg - om det sluttføres efter oppskriften - forhåpentligvis og nødvendigvis en engangsforeteelse! Om så kan sies! Det kan det jo iøvrig ikke! F.eks. Nürnberg-prosessen var ikke, når alt kommer til alt, stort annet: - himmelropende enorm urettferdighet, og en smule rettferdighet! Og vil menneskene i Sør-Afrika selv akseptere den angjeldende Sannhetskommisjonen?! Kriminelle, sadister og mordere som tilstår sine grøsselige umenneskeligheter offentlig overfor denne Sannhetskommisjonen, - for dermed å slippe å stilles til ansvar!
   Det er mye slikt i gjæringen nu for tiden! Korrupte og korrupsjonspolitikk som ønsker amnesti for massemordere, for å ivareta sine kriminelle behov. Det kriminelle behovet for slikt oppstår oftest og gjerne når maktmisbrukernes støtte-byråkrati faller eller er allment gjennomskuet som forfærdelig og bedre eller «ny moral» er i emning.
   Sykelighet forsøkt bøtet på med sykelighet.
   Ingen rettssikkerhet. Falskheten og det kriminelle adles. Korrupsjonens videreutvikling. Kriminelle som Olav Høstad i Skaun, Ola Moe i Trondhjem, Idi Amin i Uganda, Tsjaosjesko i Romania, osv., unndras lov og rett!
---
   Samfunn av mennesker fastspikret og klyngende seg til urettferdigheten og umenneskeligheten, til tross for alt! Dypt og grundig uvillige til medmenneskelighet og trivsel!
---
   Indoktrineringen i skolene: Hjernevask ved hjelp av sosialisering, tvang, voldtekt, press, forflytninger, bortforklaringer, løgn, fristelser, psykisk terror, osv.
   Indoktrineringen iøvrig i samfunnet: Suggesjon ved hjelp av massemedia, sang, dans, musikk, flørting, pornografi,babbel, flokk-dirigering, røkelse, alkohol, lysorgel, erotikk, glitter, farvebruk, fremmedgjøring, psyk festkultur, skremsler, sensur-monopolisering, egoisme, osv.
---
   Bablende politikere og korrupte av alle slag forsøker i de fleste land å overbevise offentligheten om at det i politikken dreier seg om å være på høyre- eller venstre-siden, av det som liksom er eller dermed blir den gyldne middelvei. Det er dype (ifra urgrunnen) instinkter og intuisjoner som ligger til grunn for en slik forvrengning av virkelighetens tregrening - og altså tregreningsnøkkelen!
   Det overfladiske, det spekulative og det grådige - all fanskapen - tilbyr sine tilhengere noe så fristende som galskapens lettvinte løsninger og forhastede slutninger, - egoismens idylliske luftspeilinger!
   Grådighetens selvtilfredshet!
---

----------

---
Dagboksnotater - Onsdag 25.11. 1998, Høylandet :
---
   Det har, i babylonske samfunn, ingen betydning hvor hensynsfullt revolusjonerende og viktig eller livreddende en oppfinnelse eller oppdagelse er, - hvis opphavsmannen eller den eller de som utarbeider den ikke er trendy eller rovgriskt karriærebevisst nok vil den sannsynligvis ikke engang bli estimert, eller de og den vil kjapt bli motarbeidet og destruert!
---
   7-8 kuldegrader ute her i kveld, og som vanlig stille og rolig i været. Det virker som om det her i Høylandet kommune i Nord-Trøndelag i all hovedsak kanskje alltid er svært så stille og rolig i været. Nærsagt uten vind og uvær!? Vel; - vi har bare bodd her i litt mere enn 4 måneder enda, siden 15. juli 1998.
   Vi la iøvrig fort merke til da vi kom hit da, at skogen og planteveksten her i kommunen synes som å være svært så sjeldent frisk og fin. Men at kulturlandskapet her, som så mange andre steder i Norge, men enda mere, synes som å være svært så ungt. Her er ikke så mye av varig karakter gjort eller foredlet i landskapene opp igjennom tidene, - heller ikke i de siste hundre årene. Men i de siste hundre års tid er jo likevel en hel del gjort av alminnelig moderne norsk rydningsarbeide og i forbindelse med bosetningen: - hogst, veier, enger, bebyggelse og slikt.
   De mange og fine gamle områdene med kulturlandskaper i England og Midt-Europa, som preger landskapene og landene der så mye vakkert, og som medvirker så godt og fint til trivsel, helse og fellesskapets sunne verdier og tradisjoner og som beriker økologien, levekårene og oppvekstforholdene så kvalitativt megetsigende, - alt slikt er det jo mye mindre av i Norge. (Blandt annet kanskje særlig også fordi den gamle keltiske kulturen, goterne og druideskapet etc., og dens fine verdier gjorde seg lite gjeldende her til lands.) Her i Høylandet og i områdene omkring er det dessverre ytterst lite av slikt.
   Her i Norge har det vært nokså lite av slike kvalitative mentaliteter! Og enda mindre, ekstremt og gruoppvekkende lite, er det av slikt i det «moderne» Norge nu for tiden! Babylonismen, i all sin værste og feiteste velde, gjorde sitt inntog for hundre års tid siden, og med Arbeiderparti-ideologien og dens likesinnede og beslektede ble alt raskt og stadig værre og værre og storstilt katastrofalt.
   Her til lands er det nu mere bare hist og pist på sultekost i det små og karrige - og med det «akademiske og politiske» babbelet - flørting med slikt, stort sett innordnet eller i nærheten av terrorregien til den sterkt babylonske Arbeiderparti-ideologien, eller som mikroskopiske opprør eller opposisjoner til den!
   Bortimot ingen betenker eller vet mere at landskapene, jordsmonnet og atmosfæren er svært så viktige og vesentlige berikelser og muligheter i livssammenhengene! Babylonismen og Arbeiderparti-ideologien har bortimot alt og ethvert og enhver i sin hule, demoniske hånd. Og dreper eller ødelegger og fjerner så å si alt som ikke interesserer den eller som den ikke ønsker. Også på direkte kriminelt vis, i så mange aspekter og sammenhenger. De har overtatt eller drept alt!
---
   For levende mennesker og fauna er det svært så betydningsfullt og viktig å ha trivlige, interessante og sunne veier, leier, stier, områder, beplantninger, foredlinger med sten, vann, jordsmonn og naturstoffer i sine områder og i nærhet, - for helse, trivsel, glede, arbeidsiver, lek, utfoldelse, etc.!
   I og ved sine hjemsteder å kunne ha og få til stier, plasser og veier for i trivsel helsebringende å kunne gå, kommunisere og se, osv., f.eks. beplantet med frukttrær, vekster for forskjellig slags nytte, næring, glede, medisin, etc., murer og forhøyninger som gir le, ly, entusiasme, muligheter, rikdom, frodighet, stimulanser, osv.! I hensynsfull og befriende pakt med allnaturen.
   Heller enn f.eks. å ikke ha slikt utenfor og ved sine hjemsteder og livsområder! Å måtte gå ut til u-trivlige miljøer, bråk og støy, ensformige eller golde områder og veier kan være svært så kjedelig, næringsfattig, destruernde og livstruende eller fiendtlig! Mange blir da heller sittende inne i lukkede rom, avsondret fra livet selv, visnende, syknende, døende. F.eks. også hvis de ikke ønsker, makter eller vil gå ut for å befordre babylonisme ytterligere! I den ytre verden vil de være lite velkomne, - fordi den er babylonisert eller ikke byr på muligheter eller det rette iniativ. Bare det motsatte av natur, foredling og kultivering! Bare vanskeligheter og besvær. Som drepende gjør oss fattige, syke, golde og motløse.
   De vesentligste av de vesentlige sammenhenger - jevnt over - er i sine siste faser i disse tider, ikke bare her til lands, i ferd med totalt å svinne hen!
---
  En rikspolitikk som ikke tar hensyn til de elementære menneskelige behov og foredlingen av landet - som ikke har dette perspektivet som det vesentligste - er feilslått og farlig. Foredling av landet nasjonalt og lokalt er en skrittvis prosess over tid, som er en fremadskridelse for trivsel, trygghet, velstand og muligheter.
   Lokalbefolkningene, menneskene i sin alminnelighet, trenger trivlige og sunne landskaper, arbeidsmuligheter, og kanskje butikker og verksteder, skoler, postkontor, folkebibliotek, transportmuligheter, etc.
   Alt slikt bør være mest mulig gratis og passelig tilgjengelig. Og staten minst mulig grådig og mest mulig nøktern, rettferdig og redelig.
   Evt. e-kraftverk f.eks. felleseie uten profittinteresser. Byggekostnader og driftsutgifter fordeles over tid og mengde (brukere), for at det bygde optimalt skal kunne bli og være fellesgode mest mulig gratis og fremtidsrettet.
   Det norske Arbeiderpartiet og flere her til lands hadde tidvis og glimtvis slike idealer i sitt reportoar og program, særlig i tiden før 2. verdenskrig. Men det politiske babbel som vokste frem fra egoisme og villsporene tok knekken på det aller meste av alt slikt! Særlig gruppe-interessene som representerte egoisme, rovdrift og grådighet og maktbegjær skjøv de fellesmenneskelige idealene til side og bort vekk og sørget for ødeleggelser og forsøpling!
   De som senere har forsøkt å målbære de positive idealene og mulighetene har, naturlig nok, oftest blitt latterliggjort og forfulgt eller fjernet!
---
   Den norske Arbeiderparti-ideologiens demoniske innflytelser internasjonalt og globalt - og mentalt - (ikke bare via Grøss og Gru Harem Brunstland og hennes forgjengere & kompani, - endog også via norske misjonærer!) er iøvrig undervurdert og svært så lite forstått. At slike innflytelser i særlig stor skala har gjort seg gjeldende vil iøvrig særdeles iherdig bli motstridt og benektet meget av svært så mange!
   Min sprogbruk i disse sammenhenger vil iøvrig være noe av det første de forsøker å latterliggjøre og stemple for avkrokene. Også av frykt for innsikter og begreper som muliggjør begripelse, - som altså også kan destruere de. Begrepet Babylon og babylonisme f.eks. - og dets faktiske innhold - anser de, i likhet med de onde sirkler nu i mere enn to tusen år, som så farlig og truende at de vil gjøre svært så meget for ikke å gå inn på det, og for å bortforklare, stemple, latterliggjøre og drepe!
---
   Det er bare det korrupte, intetsigende, bortforklarende eller næringsfattige som skal nå frem! Det falske!
---
   Rammebetingelsene for sentraliseringen og fraflyttingen fra distriktene er politisk efterstrebede selvfølgeligheter i hele vårt land. Mange sier de vil det motsatte, men hyller samtidig den mentalitet, den ideologi, og det fordekte og frekke system som umuliggjør desentralisering, trivsel og utfoldelse i distriktene!
---
   Det er ifra flere hold (f.eks. bl.a. som betegner seg som «liberale») populært å snakke om «privatisering» av næringslivsinteresser som forvaltes av stat og kommune etc. Hva de oftest egentlig mener er at fellesgodene skal gies bort - ifra oss alle - til rikmannsklanen. At - som den ledende politikken på så mange områder er - de rike skal bli rikere og de fattige og nødlidende fattigere. Mere egoisme, kamp og krig!
   Det er ifra så mange hold også populært å snakke om fusjoner og sammenslåinger av næringslivsinteresser, og sentraliseringer (bort ifra virkelighet), for at de mektigste jo gjerne vil det slik i egoismens navn, - fordi de rovgriske så ofte og gjerne er umettelige, og hverken enser (mere enn nødsaget) forstoppelser eller hunger ...
---
   Fettet og overvekten i USA ... og i Norge!
---

---------

---
Dagboksnotater - Torsdag 26.11. 1998, Høylandet :
---
   Jeg, og muligvis eller antagligvis Balder, kjører til Hell og Trondhjem tidlig i morgen, med stopp i Steinkjer hvor jeg har avtalt med bilverkstedet (som koblet lysene feil). Skal hjelpe mamma med den siste flyttingen, fra Hell til Trondhjem. Skal være i Steinkjer ca. mellom klokken 10 og 11.
   Vi er antagligvis tilbake her til Høylandet igjen på lørdag eller søndag.
---
  Det er risikabelt og farlig å virkelig ha omsorg og ansvarlighet overfor sine barn. Særlig Homsepartiet, altså Arbeiderpartiet, misliker sterkt at noen ikke omsorgssvikter sine barn! De tolererer det absolutt ikke! De endog, og på så forskjellig vis, dreper uten å nøle for å få foreldrene til å omsorgssvikte sine barn! Og for å opprettholde en slik ordning. Vi er ganske mange som vet det, men få våger eller har muligheter til å kunne snakke eller skrive om det.
---
   Det livssyn og den livsstil Arbeiderpartiet og kompani står for er rett og slett værre enn i de fleste andre terrorregimer. Og den indoktrinering og ensretting de står for produserer langt på vei altomfattende mentalt uniformerte soldater. Langt på vei kopier av hverandre, og tjenere av korrupsjonens onde sirkler.
   Det er et livssyn og en livsstil de færreste av oss egentlig ønsker å dele eller ha! Mange har endog, alt til tross, et livssyn som er temmelig annerledes og motsatt, om enn det for manges vedkommende er særdeles søkende og famlende! Makelighetshensyn, likegyldighet og ikke minst frykt gjør at de fleste i våre dager enda likevel innordner oss tvangen og slaveriet til den fascist- og marxist-pregede Arbeiderparti-ideologien! (En frykt som er særdeles intuitivt velbegrunnet!)
   De fleste er ikke vant med noe annet og vet ikke om noe bedre og aksepterer derfor grøsselighetene i vårt land. Tror det skal og må være slik og at de selv er medbestemmende! Og får ikke muligheter eller livets rett uten å si at det meste er slik det skal være! Den som ikke er med på notene, men orienterer seg i menneskelig og medmenneskelig retning, kommer fort og grundig til kort!
   De bra forhold og saker vi tross alt har i Norge er absolutt ikke på grunn av Arbeiderpartiet, men på tross av Arbeiderpartiet.
   Kristelig Folkeparti fremadskrider i Arbeiderpartiets anti-kristne ånd, bare en smule saktere og med en smule mere forbehold. Den lille forskjellen er dog betydningsfull nok i et såvidt totalitert land som Norge.
---
   Myndighetene burde stimulere til hjemmeundervisning! Det vil det være stor vinning i, - det er fremtidsrettet og det vil efter hvert uansett, hvis det skal bli noenlunde til særlig fremtid, landsomfattende, ikke bare i Norge, komme til å skje. Det er jo også det foreldrene og familiene og bortimot alle egentlig vil. Om ikke annet så absolutt å ha disse selvfølgelige mulighetene åpne! Jeg tror at det kanskje kan komme til å skje i løpet av to til fire års tid. Beroende på diverse forhold. Kanskje særlig beroende på at Jon Lilletun og Kjell Magne Bondevik og Arbeiderpartiet og kompani har utspillet sin rolle og i politisk forstand blir sittende med knekket nakke!
   I et på mange vis lite land som Norge vil det også forholdsvis lett efter hvert nu snart bli lagt merke til resultatene og fruktene av de hjemmeundervisningene som har foregått og som er i gang! Hvor fortreffelige og overlegne på så mangfoldig vis disse har vært og er i forhold til det å ha barna i offentlig institusjon, utsatt for all mulig slags galskap!
   Endringer i stort monn kan komme til å skje relativt fort! Også hva enten myndighetene oppfordrer og stimulerer til hjemmeundervisning eller ikke. Og hva enten de forsøker å regulere og kontrollere hjemmeundervisningen eller ikke. (Et tilsyn bør det naturligvis uansett kunne være.) Det vil mere være beroende på om folk faktisk våger eller ikke, av frykt for hva Arbeiderparti-ideologien og dens likesinnede truer og tyranniserer med! Og hvor lenge Arbeiderparti-ideologien og dens likesinnede faktisk våger og makter å ture frem på sitt kriminelle og umenneskelige vis på tvers av lov og rett, folks ønsker og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner! Det bør og må nærsagt bli endringer i stort monn med det første! Til tross for at politikerne i Oslo-gryta og de onde sirklene er i ferd med å snikinnmelde oss i EU, og til tross for den massive indoktrineringen og ensrettingen, og til tross for så mye annet kriminelt, forkrøplende og ødeleggende!
   Både offentlige og private skoler bør naturligvis bestå, og også opprettes! Og ikke minst endres, og forbedres! Det er ikke det det først og fremst er snakk om. Endringer i stort monn mht. hvor mange som velger og våger - og ikke hindres i - å ha hjemmeundervisning, snakker jeg nu om. Og da tror jeg det kan være realistisk å tro at anslagsvis 5 til 10 prosent av landets barnefamilier ikke mere vil komme til å ha barna sine i de offentlige inngjerdingene efter burhønsprinsippet! I løpet av de nærmeste ti årene.
   Dessuten må absolutt bare den urbaniseringen og sentraliseringen av de offentlige skolene som har pågått i regi av Arbeiderparti-ideologien i mange tiår nu, på bekostning av utkantstrøkene, mens skole efter skole imot foreldrenes ønske er blitt nedlagt, med tvang og korrupt idioti, opphøre! Denne urbaniseringen og sentraliseringen av skolene, ofte faktisk nok utført med kriminelle vedtak, har vært og er en rasering av vårt lands kulturbasis!
   Det er iøvrig mangt og mye som beveger seg i retning av mere hjemmeundervisning! Den digitale kommunikasjonen f.eks., og dens rikholdige kommunikasjonsmuligheter og arbeidsbesparende teknologier, og den raske utviklingen hen imot mere hjemmebaserte arbeidsplasser og næringsvirksomheter, pluss uunngåelig oppmerksomhet efter hvert på Arbeiderparti-ideologiens hærjinger og skadevirkninger!
   Begynner folk å gi sine egne barn en smule mere oppmerksomhet, interesse og omsorg enn den de gir de bilene de velger å kjøre i og de gardinene de henger opp i sine hus, eller pornografien, så vil mangt og mye av endringer komme til å skje! Arbeiderparti-ideologiens destruksjon av kjernefamilien, tradisjoner og kristendom med masse mye mere vil nødvendigvis efter hvert få diverse begre til å flyte fullstendig over!
---
    Så kan opportunisten Jon Lilletun, om han fortsatt lever, gå der ilag med Marit Nybakk og likesinnede med skammen og erindre sin fortid, likesom Trønder-Avisa og det øvrige halehenget til Arbeiderpartiet!
---
   Den vesentligste forutsetning for diktatorer og fælinger av forskjellig slag, som f.eks. Adolf Hitler og Idi Amin, er korrupsjon i samfunnet.
   Fælingenes motto: Alt kan rettferdiggjøres!
   Og: Vi blir tilgitt!
---

---------

---
Dagboksnotater - Mandag 30.11. 1998, Høylandet :
---
   Norvald Yri, lærer ved Fjellhaug skoler, med klart og megetsigende innlegg om de norske biskopene og homofilien i dagens Dagen, først på side 2 - under overskriften «Når svermeriet vert rett lære».
---
   Jeg og Balder og Idun hjemkom hit natt til søndag, nesten søndag morgen. Idun ble også med på turen til Trondhjem ja.
   Bilverkstedet i Steinkjer skiftet vindusvisker-bryteren med det samme, - hvilket kom seg på 1.700,- kr.!
---
   Yngve Hågensen, leder i LO (egoismen nedenifra), i Kina i disse dager, med reklamekampanje for Arbeiderpartiets egoisme-ideologi!
---
   De «kristne» har mest av alt skylden for alt det anti-kristne. Erkjennelsen av dette blir naturlig nok oftest ansett som et tabuområde.
---
   Svært så mye av det som har vært skrevet om meg og min familie i massemediaen har vært forvrengninger og feilslutninger. En del av det - f.eks. i visse aviser - har også vært uhyrlige og kompakte løgnaktigheter. Den Rune L. Hansen som har fremkommet via massemediaen er absolutt ikke meg!
   Mange tror det er lett eller overkommelig å fremkomme med noe i dagens norske massemedia, for folk flest eller noen i bestemte situasjoner, - men det er det så langt derifra! Det som isteden fremkommer, om noe i det heletatt, er oftest det som de rådende ønsker skal fremkomme. Tilbøyeligheten til dette er enorm også i Norge! For mennesker med integritet eller situasjoner og forhold av forskjellig slags karakter er dette et utrolig skremmende problem!
   Når eller hvis så massemediaen i tillegg hetser eller lyver og bedrar så det fosskoker, av forskjellige slags grunner, hvilket ofte nok skjer, - så blir og er uhyrlighetene enda mere uhyrlige!
   De færreste vet eller aner hvor ille de faktiske forholdene vedrørende alt dette er!
   Og hvor bortimot umulig det efterpå er for utsatte å kunne gjøre noe som helst særlig med det som skjer! Å slippe til noe som helst sted med fakta eller bekjentgjørelse.
---

---------

DESEMBER 1998 :
---
Dagboksnotater - Tirsdag 01.12. 1998, Høylandet :
---
   Debatt-programmet «Holmgang» på TV2 fra kl. 20.00 til 21.00 om sexifiseringen av samfunnet i kveld, med stort panel av tullhøner og gale haner, fremavlet efter burhønsprinsippet - som dratt ut av rævva på Arbeiderpartiet! Langt mere overfladisk og gjørmete enn de mest grunne og gjørmete sølepytter! Typisk nok. Vårt samfunn er så massivt sexifisert og indoktrinert at de færreste har unnsluppet, - og særlig ikke de mere eller mindre karriærebevisste synserne.
   Leder i Kristelig Folkeparti Ungdom, Øivind Håbrekke, gjorde - som de andre - et svært så dårlig inntrykk! Jon Michelet, nu redaktør i avisen Klassekampen, gjorde kanskje et bedre inntrykk. Det hele et megetsigende uttrykk for hvor utrolig ille disse forholdene har blitt her til lands, og ikke bare her (men i det meste av den «vestlige» verden) i løpet av de siste 40 års tid. Representerende en tankens kraft og klarhet på linje med Molboland.
   Det ble i tv-programmet bl.a. ymtet noen ord om at mange nu kanskje har begynt å gå lei av den kompakte, årelange sexifiseringen ... Ikke om at den har vært der som en konsis og dyptpløyende krenkelse i så mange år. Barna ble svært lite nevnt. Og det var utrolig mye - alt det vesentligste - som ikke ble nevnt i det heletatt!
   Seerne ble oppfordret til pr. telefon på direkten å si hva de mente om sexifiseringen, til å si ja eller nei til om de syntes sexifiseringen var for ille. Ca. 75 % svarte ja, - og ca. 25 % nei. Intuisjoner og anelser kom dermed til uttrykk, på tvers av og til tross for Molbolandet.
   Molboland har forlengst blitt verdens største land og regime! I langt større grad enn noensinne, faktisk!
   Også Aids-programmer - om HIV-viruset og den sykdomsepidemien globalt det har forårsaket - på tv-kanalene i kveld. Vel; - sykdomsepidemien er jo egentlig ikke forårsaket av viruset, men rett og slett av homoseksualiteten, - av det perverse! Naturlig nok. Det som mobiliseres imot det er mere håp og tiltro til babylon-medisiner. Naturlig nok! Molbolandet er på alle sett og vis seg selv likt.
   Internasjonal Aids-dag på datoen idag. Mens galskapen og likegyldigheten uhemmet stormer frem og gjør Fanden og hans tøs tjukkere og feitere, globalt!
---
   CWB har et tilsvar til Cato Aare i dagens Dagen, under overskriften «Lov og ikke lov i Mosviksaken».
   CWB telefonerte forresten forleden dag, for en ukes tid siden, og vi hadde en prat.
---
   Det er ikke snakk om å like eller mislike Arbeiderpartiet! Det er snakk om faktisk å stille de til ansvar for den grove kriminelle aktiviteten de har bedrevet.
   Men flere i de andre politiske partiene og av vårt lands politikere har jo ikke vært stort bedre!?
   Disse må selvfølgelig også stilles til ansvar for hva de har gjort.
   Men det er først og fremst snakk om den uomtvistelige lederposisjonen Arbeiderpartiet har vært i når det gjelder den kriminelle aktiviteten. Denne skal det ikke sees bort ifra. Tvert om.
---
   «Kr.F.-regjeringen søker sin egen avgang», sa Høyres finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss lørdag 14.11. 1998 til NRK-tv-s Dagsrevyen. Ordene er mye mere sanne og riktige og dype enn Per-Kristian Foss er klar over!
   Den fullstendige mangelen på oppgjør med det kriminelle Arbeiderpartiet som Sentrumsregjeringen og Kristelig Folkeparti har stått for i regjeringsposisjon, har på eksellent vis (for Arbeiderpartiet) tilrettelagt forholdene enda bedre for Arbeiderpartiets makt, troverdighet og tilbakekomst!
   Sentrumsregjeringen har endatil rett og slett gjennomført en for Arbeiderpartiet ypperlig salvelse av Arbeiderpartiet og Arbeiderparti-politikken!
   Sentrumsregjeringens og Kristelig Folkepartis statsminister Kjell Magne Bondevik ble bortimot som en ønskedrøm for Arbeiderpartiet, og for så mange korrupte og kriminelle av alle slag i vårt land!
---
   Hvem våger eller makter vel å si noe som helst i et land bortimot fullstendig kontrollert av livsfarlige kriminelle?!
---
   «Jo større mannen er, jo større ansvar mannens bli.» Sa aktoratet i saken mot verdensberømte norske forfatter og nazist-sympatisør Knut Hamsun efter 2. verdenskrig.
   Det er mye sant i dette. Overfør dette til det store ansvar forvaltningen og politikere nødvendigvis må ha! Om de ikke kan stilles til ansvar for sine ord og gjerninger (inklusivt underskrifter), da får vi hva som på godt norsk heter korrupsjon!
   Maktmisbrukende mennesker, de korrupte, ønsker ikke å kunne bli stillet til ansvar for sine ugjerninger.
---
   F.eks. så har hovedtyngden av norske politikere og massemedia hatt og har en holdning i EU-saken som gjør at de bør stilles for riksrett for landsforræderi, på linje med Knut Hamsun,
   Dimensjonene og alvoret i saken - og den kompakte mengde med løgn og forræderi - frister mange til å se mindre alvorlig på saken. (Ikke minst tilskyndet av de skyldiges holdninger.) Til ikke å ta menneskeverdet særlig høytidelig!
---
   «Jeg hadde bare to aviser å holde meg til. Aftenposten og Fritt Folk. Og der stod det ikke at det var feil det jeg skrev. Tvert om.» Sa Knut Hamsun bl.a. i sin forklaring i retten.
---
   Korrupsjon ønkes og aksepteres, - og stimuleres!
---
   Notat / Eks.:
   - Sexifiseringen (av barndom og samfunn) til Arbeiderpartiet! Apene i Afrika har en bedre og mere både naturlig og menneskelig moral i så måte!
   - Det homoseksuelle!
   - Familien skal destrueres!
   - Gud er død! Ateisme og falsk religiøsitet.
   - Mangelen på respekt for menneskeverdet!
---
   Kr.F-s maktesløshet overfor Arbeiderpartiet!
   Korrupsjon er det meste av forklaringen!
   Arbeiderpartiet har sørget for å ha korridorene i tilknytning til regjering og Storting fulle av korrupsjons-politikere. Pluss i landets forvaltninger og i sentrale stillinger innenfor næringslivet og massemediaen etc.
   Karri-ære! En forutsetning for karri-ære!
---
   Har vi ikke demokrati i Norge da?
   Korrupsjonsdemokrati!
   Onde sirkler som opprettholder hverandre og gjør sin innflytelse gjeldende. Selvopprettholdende og selvstimulerende.
   Alle skal og må jatte med!
   Oslo-gryta er en heksegryte i politisk forstand.
---
   Ekstreme grupperinger - i forhold til lov og rett og menneskeverdet - så som Arbeiderpartiet, og mennesker som Gro Harlem Brundtland og Nelson Mandela, kan man ikke jatte med! De må stilles til ansvar for sine ugjerninger! Deres positive sider og innflytelse til tross!
---
   Riksadvokat Tor-Aksel Busch!
   Og KUF er fullstappet av Arbeiderparti-tilpassede byråkrater som er vant med å ødelegge og å drepe med sine pennestrøk!
---
   Det er ofte og av mange blitt sagt at makt korrumperer.
   Også i en slags resignasjon: - Det er lite eller ingenting vi kan gjøre med det, - det er bare slik.
   Hvorvidt makt korrumperer er et spørsmål om den menneskelige og sosiale kvalitet det er angående.
   Det er rent faktisk mye vi kan gjøre med det, - om vi er tilstrekkelig og nødvendig interessert i det! Det er en slik interesse som oftest og ofte grunnleggende hittil har vært fraværende! Naturlig nok på sett og vis, - i og med at korrupsjon i de forskjellige samfunn og tider har gitt uhyrlig med makt, - ikke minst fordekt makt.
---
   Angående sexifiseringen til Arbeiderpartiet:
   Spirene til nødvendig fjerning av denne er i den senere tid nu såvidt kommet til syne samfunnsmessig. F.eks. så har den særegne dagsavisen Dagen i dag (14.11. 1998) en noe bemerkelsesverdig artikkel om «etisk seksualundervisning». Hva jeg her særlig vil ha sagt, er at oppmerksomhet på problemet - er dermed enda videre på sett og vis satt på dagsorden!
   De av oss som som har gjennomskuet fordommene og hjernevaskingen til Arbeiderpartiet har likevel et særdeles stort hovedproblem som dreier seg om å kunne komme til ordet i de samfunnsmessige fora! Disse fora er i det store og hele dessverre totalitært kontrollert av Arbeiderpartiet og kompani! Arbeiderpartiets ideologi gjennomsyrer nærsagt alle skolene, litteraturen, filmindustrien, osv.! Det er bortimot umulig å slippe til med noe annet! (Den som alt til tross likevel forsøker risikerer meget!)
---
   Arbeiderpartiets ideologi:
   Vi skal alle og enhver være nokså like, mentalt. Og da like innenfor rammene av Arbeiderpartiets ideologi.
   Vi skal være mest mulig adlydende, intetsigende og underholdende og evt. ha vårt tankeliv og følelsesliv langt nede i den mørkeste underetasjen!
   Sannhet er for Arbeiderpartiet en variabel som tidsånden og Arbeiderpartiets forgodtbefinnende tilkjennegir under forutsetning av at det er Arbeiderpartiets ideologi som rår. Det er ingen annen Gud enn Arbeiderpartiet. Den er faktisk og 100 % dokumenterbart: likesom Adolf Hitlers ideologi i vesentlige sammenhenger.
   Enorme forbrytere og forbytelser straffes ikke eller sees ikke så lett, er det med rette ofte blitt sagt.
   Det norske Arbeiderpartiets forbrytelser er uhyre mange og grove.
   Hvordan har det seg så at Arbeiderpartiet likevel får stor, for ikke å si størst, oppslutning blandt menneskene i vårt samfunn?
   Likesom Saddam Hussein i Irak! Eller likesom Adolf Hitler fikk det i Tyskland, efter diverse inngrep!
---
   Forfatteren Jonathan Swift sier i en spissformulering, at: «Politikk, slik ordet vanligvis blir forstått, er intet annet enn korrupsjon.»
   Tilsier ikke nærsagt all erfaring at enorme forbrytelser og kriminelle - bare de er store nok - bare i liten grad straffes?
   Og at vond vane er vanskelig å vende?
   Hvorfor snakker politikere nødig om korrupsjon?
---
   Det kriminelle og det onde har mye sammenheng med dårlig oppdragelse og uvitenhet, og med forurenset og forurettet uskyld. Mest av alt med likegyldighet og korrupsjon.
---
   Opportunisten i indre harnisk: Den offentlige grunnskolen som et nødvendig onde, - og som et nødvendig slaveri!
   Det ble da folk av oss også! - sier Fanden i sin selverkjennelse!
---
   Hva barna selv, de aller fleste av de, i den offentlige grunnskolen egentlig sier, tenker og føler vil de absolutt ikke vite noe av! Ikke fordi barna er umodne eller innpreget av voksne, - men fordi de mere enn aner at barna er særdeles svært så grovt mishandlede og misfornøyde!
---
   Korrupsjon og det spekulative styre oss!
---

---------

---
Dagboksnotater - Torsdag 03.12. 1998, Høylandet :
---
   Så en megetsigende og interessant film om korrupsjon - i Chicago, USA - i går, på tv-kanalen Hallmark Entertainment, filmen «The Fixer». Omhandlende korrupsjonsforhold mye værre enn i Norge pr. idag. Men som dreide seg om mye av hvordan det fort videre kan komme til å bli bl.a. også i Norge efter hvert nu fremover. Det er i den retningen det mere og mere og fortere og fortere går; bl.a. fordi så mange av våre politikere, byråkrater, næringslivstopper og massemediaen vil det slik eller fremskynder det slik.
   En spennende og god film, - som mange skulle ha sett og betenkt. (Uten de vanlige bortforklaringer.)
---
   Fint og enkelt innlegg i dagens Dagen om troverdighet og tillit, og om Babylon, av Hans Svartdahl. Han er blandt de få her til lands som har fattet en hel del. Likesom - om enn på sitt vis - Finn Jarle Sæle, redaktør i avisen Dagen. Gullpennen Finn Jarle Sæle skriver megetsigende på dagens lederplass i avisen bl.a. om «Arafat-korrupsjonen»!
   Iøvrig bl.a. skriver Bjørn Lende, fra Nå, om det blandt orienterte velkjente faktum at «Ap utraderer private skoler». De ønsker egentlig også å utradere f.eks. Steinerskolene, men er i så måte taktisk tilbakeholdende for ikke å få for stor motstand nu for tiden. De ser, som bekjent, på privatskoler og Steinerskoler etc., og også hjemmeundervisning, som en fare for sitt totalitære monopol, for sin ideologi og dens indoktrinering - og for sin korrupsjons-politikk. Hva Arbeiderpartiets tidligere nestformann og ideolog, Edv. Bull, uttalte: «Hele skolen må gjennomsyres av sosialistisk tankegang. Den eneste måten vi kan nå dette på, er så vidt jeg kan se, at det bare ansettes sosialistiske lærere. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærere som skal gjøre dem til det», er bare et nokså direkte vitnesbyrd om Arbeiderpartiets typiske tankegang og babbel med ordene. Ordene «sosialistisk tankegang» kan forsåvidt utskiftes med omtrent hva som helst, - hvilket også blir gjort. «Og det er lærerne som skal gjøre de til det», sa han. Dette var bare et direkte og ideologisk forslag ifra hans side, og et forsøk på en skissering av muligheter. Arbeiderpartiet nådde mye lengre i sin fanatiske ideologisering! Lærerne skulle også gjøres til «sosialister», - til mennesker eller undersåtter av det rette korrupte og tjenende kaliber. Og skolene selv til effektive industrielle masse-produksjonshaller for den rette indoktrinerings pedagogikk. Osv.! Også med alt annet enn demokratiske virkemidler!
---
    Mangt og mye i mitt liv har vært selvfølgeligheter for andre, fordi det også har vært det for meg og i overensstemmelse med urgrunnen.
   Også dette dreier seg om troverdighet og tillit.
---
   Demokrati - eller for den saks skyld all annen politikk - uten et megetsigende og godt korrupsjonsvern, er f.eks. som en flokk sauer foran en flokk sultne ulver, uten gjetere eller redning i sikte!
---
   Bemerk deres uvilje til virkelig og egentlig å snakke om eller å gjøre noe med korrupsjon!
   Og hvor fort og lett de «glemmer» de svake og de fattige - til fordel for urettferdighet, glitter og fjas! Ofte også de svake eller fattige i eget land, for å briske seg med de gullmyntene de kaster til de i andre land - for optimalt ubesværet å kunne hærje videre.
   Og hvordan de vil ha mennesker eller undersåtter til å være med på, eller akseptere, ødeleggelser og grådighet, urettferdighet og rovdrift - og det spekulative, og det forhastede!
---

-----------

---
Dagboksnotater - Fredag 04.12. 1998, Høylandet :
---
   Om Dagbladets hetsing av den norske kongen på tv-nyhetene i kveld.
   Mange andre har blitt og blir hetset av Dagbladet og Arbeiderparti-ideologien, uten at kongen eller noen i noen særlig grad har reagert - særlig ikke mht. de tilgrunnliggende samfunnsmessige årsakene. Likesom få har reagert særlig på de kompakte daglige dosene med altomfattende babbel som Arbeiderparti-ideologiens monopoliserte massemedier hver dag har hærjet og indoktrinert det norske folk med - og fortsatt gjør! Den norske kongen har ikke i disse sammenhenger heller vært noe annet enn en så ganske alminnelig værhane, stimulerende til videreføring av babbelet og skjøgens feite, omfattende velde.
   Den norske kongen vi nu har, og den forrige, har iøvrig på alle slags sett og vis - ikke minst, kanskje mest, ved å være værhaner, eller opportunister - selv arbeidet for sin egen tiloversblivelse og varige bortgang!
   - Hvordan føles det selv å direkte bli hetset og krenket da konge?!
---
    Den foreløbig største filmen om Arnold Juklerød - i regi av Haakon Sandøy, fra 1997 - på norsk tv i kveld, på NRK TO. Og blir også sendt på tv NRK 1 kommende søndag!
   Jeg har ikke sett den før, og gleder meg til i kveld - og på vegne av Arnold Juklerød og hele det norske folk!
   Mange i den norske korrupsjonens onde sirkler vil mislike filmen sterkt, og også det gleder meg! Endog kanskje for eksempel Are Næss i Kristelig Folkeparti, som har vært en av de mange foruretterne, vil antagligvis komme til å mislike - og bortforklare - filmen! Jeg har en mistanke om at han er en av de så mange medvirkende norske, fordekte, umenneskelige sadistene! (De tyr oftest til alt de kan for å forsvare og å skjule sin virksomhet og sine bedrifter! Fordekthet og hemmelighetskremmeri - og utrolig frekke bortforklaringer og omformuleringer, er et av deres viktigste motto!)
   De «skjulte» massegravene i Norge er enda forskrekkelig forfærdelige og mange! Sånn er det faktisk, - men skal det ikke og må det ikke være! Det er foruretterne - og de og den som opprettholder de - som straks og umiddelbart må stilles til ansvar for de pågåtte og pågående grøsselighetene! Deres makt og innflytelse og lurerier til tross, - selvfølgelig! De skjuler sine straffbare handlinger og kriminelle perversiteter bak «fine» gloser og fraser - og bak hemmelighetskremmeri og ansvarsforvirring!
   De eller den som snakker om eller hevder at vi i Norge idag lever i et menneskelig og humant velferdsland er enten enormt hjernevasket, uoppdragne eller enormt uvitende eller bablende - eller desto mere direkte medskyldige.
---
   Væpnet med stempler, boremaskiner, sprøyter og tabletter ... Filmen viste de i aksjon. Ufattelig groteskt!
---
   Mange kriminelle byråkrater og onde mennesker blir særdeles glade når politikere og andre snakker om å bevilge mere penger og midler til psykiatrien i Norge!
---
   Allslags kriminelle og korrupte forsøker oftest å skjule seg som best de kan, - for de og det som kan komme til å stille de til ansvar for deres ugjerninger! Forkledningen er oftest i ordene, i form av finstaset eller best mulig skjult løgn - eller i klærne og statussymboler, som best mulig kan få de til å virke som alle andre eller finere, respektable, renslige, osv. Bare i sjeldne og ganske spesielle tilfeller er det noen hjelp for de i å forkle eller skjule seg bak svarte masker etc., - som jo snarere oftest gjør det mere innlysende og lett å se at de er kriminelle! Eller de skjuler seg også ofte bak rå makt og tvang! - som forutsetter at en viss varighet opprettholdes for maktmisbruket og tvangen!
   Og får de andre kriminelle - eller også «uskyldige» - til å omtale seg pent og rosende, som om de slett ikke er kriminelle, f.eks. mot betaling eller med forskjellige former for tvang eller lureri, blir de desto gladere og enda farligere samtidig som de onde sirklene forsterkes og blir mere omfattende og ødeleggende!
   Den som tror at de og den kriminelle ser ut sånn og sånn eller har kniv, revolver eller bomber som våpen og svart maske rundt øynene, tar skammelig grundig feil! Det er, naturlig nok i et gjennomkorrupt land, svært så mange slike brølende feiltagelser eller forhastede slutninger ute og går!
   Hvis jeg forteller, fordi jeg definitivt vet det og kan bevise det uomtvistelig, at den eller den eller de er grovt kriminell og umenneskelig, tross de pene, rene og pyntelige klærne og maktposisjonenen eller stillingen til vedkommende, etc., - så er det ofte temmelig rart om ikke mengdevis av andre skurker med hell - og med løgn og bedrag - forsøker å overbevise om det motsatte!
   I et korrupt samfunn blir ofte og gjerne villigheten til løgn og bedrag, overtramp og myrderier - til ikke å ha samvittighet - premiert på så forskjellig vis, særlig via karri-æren, - av de lengst fremskredne i posisjon av de øvrige kriminelle eller karriærebevisste!
   Aksept for eller lefling med korrupsjon, - hva er vel værre!? Et dårlig samfunn eller et samfunn med diverse problemer eller umenneskeligheter forutsetter korrupsjon i forskjellig slags form!
   Og korrupsjon formerer seg oftest fortere enn kaniner; - men er blygere eller mere perverst enn alt annet!
   Alt dette selvfølgelig også fordi korrupsjon har så nær og intim sammenheng med tillit, - med den enorme ødeleggende virkning den har på det meste som dreier seg om noe så enormt viktig og vesentlig som tillitsforhold! (Advarsel: - mht. å snu på alt dette så er absolutt ikke riktig strategi å være dumdristig!)
---
   Det ble igjen her minusgrader - ca. 5 - 8 - i går kveld og nu videre, efter noen døgn med omtrent likså mange plussgrader og snesmelting. All sneen forsvant, - men det kom litt mere igjen i gårkveld.
   Jeg satte bilen på låven i går, før jeg saget ved der også.
---
   Den nevnte filmen om Arnold Juklerød, - jeg har sett den nu, - er meget bra, og megetsigende! Selv om den er bare på mindre enn to timer! Den kunne ha vært mye mye lengre! - behovene for det, og for flere (til det er nok, til det er slutt på umenneskeligheten), er kjempestore og kjempeviktige!
   Et av aspektene ved noen av våre byråkraters perversiteter og umenneskeligheter fremkom tildels meget saklig og bra i filmen! Der de stod med anleggsbor og boret huller i hodene og hjernene til folk, grillet de med elektrisk strøm, osv.! Så makabert og utrolig (for den som ikke vet om det) umenneskelig at de færreste tiltenker medmennesker så til de grader perverse handlinger!
   Og det at det faktisk foregår uten at de skyldige og medskyldige sperres inne eller stilles til ansvar for sine handlinger!! Og det at noen faktisk forsøker å unnskylde eller å forsvare slike uhyre perverse og groteske ugjerninger!!
 ---
   Foruten som vanlig Finn Jarle Sæle på lederplass bl.a. et fint innlegg fra Jens-Petter Johnsen, redaktør i Credo - som er organ for Norges Kristelige Student- og Skole-ungdomslag - under overskriften «Ungdomskrise eller voksenkrise?»
   Det går i sin helhet slik:
---

- 04.12. 1998, Dagen, s. 2 / mening / lederrekruttering / synspunkt, fredag :
( Kopi / avskrift: HUN, rlh )
 

Ungdomskrise eller voksenkrise?

Av Jens-Petter Johnsen

   Det kristne ungdomsarbeidet i Norge er i krise, sies det. De fleste statistikker viser at færre tenåringer finner sin plass i kristent arbeid. Konfirmantprosenten holder seg stabil, men vi ser få av de i gudstjenesten, ungdomsklubben laget eller koret. Og det er ikke slik at nye ungdomstiltak i og utenfor statskirken bedrer statistikken vesentlig.

   Det er mange årsaker til dette. Vi vil peke på en av de viktigste: Voksnes fravær fra miljøene der ungdom formes og dannes og der de tar valg.
   En skal ikke være gammel før en kan se seg tilbake i livet og se hva som betydde mest for ens kristne livsvalg. De aller fleste vil da finne ett eller flere mennesker - mer enn saker og begivenheter. Mennesker som gav tid og tillit, som gav opplæring og utfordringer, og som fulgte opp.
   Troverdige forbilder. Går vi tretti år tilbake i tiden, var kirke, hjem og skole de viktigste formingsmiljøene for unge menneskers livsvalg. Konfirmasjon og frivillig ungdomsarbeid nådde langt de fleste på en avgjørende måte. Hjemmets avgjørende betydning for religiøst livsvalg er påvist i flere undersøkelser. Og midt i disse miljøene var det engasjerte og interesserte voksne mennesker som gav seg tid.
   I dag sier pedagoger at det er jevnaldringer og media som har den mest avgjørende betydning for unge menneskers livsvalg.
   Hvorfor? Fordi voksne mennesker ikke lenger tar tid til å være der ungdom er. I hjemmet er foreldre erstattet av media. I ungdomsmiljøene er de voksne erstattet av jevnaldringer.
   Derfor er kirkens ungdomskrise en voksenkrise!
   Vi trenger ikke voksne mennesker fra tyve år og oppover som overtar ansvar og oppgaver for tenåringene. «Ungt ansvar - voksent nærvær» snakker KFUK/M om. Vi snakker om «fra skoleelev til skoleelev». Men vi mangler de voksne som står omkring, støtter og assisterer, motiverer og inspirerer. Og som har tid! Til bare å være!
   I løpet av de siste tyve årene er antallet voksenledere i skolelagene omtrent halvert - fra nesten seks hundre til snaut tre hundre. Det svekker stabiliteten i lagene, ansvaret blir for stort for ungdommene helt alene, ingen tenker både kortsiktig og langsiktig på lederrekruttering, og vi ser skolelag går inn. Vi savner foreldregenerasjonens innsats. De som selv opplevde store og gode kristne ungdomsmiljøer på seksti- og sytti-tallet. De en ikke skulle kunne tro turte å se at det ikke finnes et kristent ungdomsmiljø der deres barn finner seg til rette. Så ikke bare en generasjon ungdommer går kirken forbi, men akkurat deres barn. Uten å møte Kristus.
   Derfor er dette en voksenkrise som bare voksne mennesker fra tyve år og oppover kan løse. Det utfordres og kalles dere til.

---
BILDE (lite, s/h) med teksten:
Jens-Petter Johnsen,
redaktør i Credo - som er organ for Norges Kristelige Student- og Skole-ungdomslag.
---

Credo 7-98

***
---
   Selv «konfirmerte» jeg meg som vanlig i tenårene kun av samme grunn som de aller fleste i Trondhjem på den tiden (og nu): For å få «konfirmasjonsgaver» fra familie og slekt, - som ofte også var penger. Det hadde for de aller fleste absolutt ingenting som helst med kristendom å gjøre, - som vi oftest hadde avsmak for, naturlig nok, på grunn av den skole-oppdragelsen og - undervisningen og alt det der vi hadde fått i den offentlige skolen. Det var ganske så bortimot umulig - den gang som nu - å bli satt i den offentlige skolens varetekt uten samtidig å få bortimot total og sterk avsky for bl.a. og kanskje særlig «kristendom»! Min hensikt var noe annerledes enn de andres mht. at jeg straks efter «konfirmasjonen» tenkte å melde meg sporenstreks ut av den norske statskirken. Jeg tenkte og planla at det fikk vente til efter «konfirmasjonen», pga. pengegavene som jeg kunne få. De fleste andre giddet ikke å melde seg ut efterpå, av alminnelig likegyldighet og orkesløshet. Jeg gjorde det. Dermed ikke sagt at jeg bare mere og mere fikk avsky for «kristendommen», som naturlig nok kunne være. Nei; - jeg gikk tidlig nok mine egne veier og søkte integritet og virkelighet oppi all falskheten og ondskapen som vi ble utsatt for. Hvilket langtfra ble lett! Men jeg så underveis i hele min barndom hvordan den ene efter den andre av barna gikk til grunne og ble ødelagt nokså fullstendig, og søkte for egen og andres del, med det lille jeg hadde, redning og muligheter. Tilsynelatende, og for nærsagt alle, et fullstendig håpløst og umulig arbeide! Vi var alle som en drept og seigpint på kryss og tvers, - og hadde ikke utsikt til stort annet enn en evt. videre tilværelse som maskinmennesker!
   Stadig mere og sterkere innså jeg behovet for å få hele skolen ut av kroppen, så fullstendig som mulig ut av kroppen, - til fordel for søken efter virkelighet, sannhet, moral, ekte kunnskaper og visdom og alt positivt. Jeg hadde ikke noe valg om jeg skulle kunne leve. Jeg hadde sett og forstått for mye, og hadde med meg for mye - sterkt forurenset og overtrampet - intakt ifra himmelen. Jeg var nesten blitt et uhyrlig u-menneske! En levende død! En fullstendig kriminell!
   Beslutningen og besluttsomheten gav meg liv! Hvem skulle, kunne eller ville ellers gjøre noe? De drepte?! Hvis ikke jeg gjorde noe, hvem ville så kunne gjøre noe?! Alle de som var langt tidligere og mere drepte enn meg?!
   Hvordan var en slik storstilt barne- og menneske-mishandling med tilhørende grotesk sadisme mulig?! Hvordan kunne det være mulig, - og hvordan kunne den være blitt så nærsagt altomfattende?! For ikke å snakke om rovdriften på og mishandlingen av moder jord og naturrikene! All hærligheten og økologien til tross!
   Hvor fullstendig annerledes var ikke de idealene og den moral nærsagt hele verden forsøkte, om og om igjen til alle tider, å fremholde for menneskeheten og verden! Og den ærlighet, kjærlighet og hærlighet deri som forsøkte så inderlig å komme bort ifra galskapen, falskheten og ondskapen!
---
   Jens-Petter Jensen snakker om «voksnes fravær fra miljøene der ungdom formes og dannes og der de tar valg».
   En viktig og mangesidig sak i et samfunn preget av burhøns-skolene til Arbeiderparti-ideologien!
   Barn og ungdom ansamlet under tvang i inngjerdinger, plassert efter alder og kjønn i «skoesker» på «lager- eller butikk-hyller», overlatt til noen få fremmede voksne (ifra andre familier og slekter og steder) på måfå! En sosialisering - og et forsøk på utvikling og modning - så grotesk som overhodet mulig! Hvor de beste betingelser ligger til rette for at værstingene skal influere de øvrige og utvikle flere værstinger og levende døde! Avgrunnsdypt fraskilt familie, hjemsted, menneskelighet og virkelighet!
   Med «hønsehaukene» og «gribbene» i enorme, vide flokker ansamlet omkring!
   Det bortimot første man i en sakte prosess lærer under slike betingelser og forhold er en underbevisst forståelse av hatet og forakten og svikten ifra de voksnes verden! Hvilket bekrefter seg sterkere og sterkere om og om igjen på så allehånde slags sett og vis, den enormt sterke iboende motviljen imot slike følelser og tanker til tross! Likesom man lærer utrolig dyp forakt for kunnskaper, erfaringer og visdom som tilkjennegir seg som intet annet enn babbel for å videreutvikle ondskapen, - enkellte og diverse fine ord og vendinger til tross! De voksnes falske og onde intensjoner tilkjennegitt i tusenfold! En spissrotgang i et lotteri for å kunne gjøre seg forhåpninger om å finne noe som minner om noe ekte og virkelig! - som så er forbudt! Forbudt til fordel for alt det onde og kriminelle som tilstrebes og stimuleres! Perversiteter, galskap og ondskap som ville fått nærsagt ethvert spedbarn til å begå krybbedød!
   Hvor stor og overøsende frodig er vel ikke Gud! Og hvor ødsel! Fordi Fan tar Ham! En fiskerogn kan f.eks. inneholde millionvis med egg som blir til avkom, - men de færreste av alle disse eggene blir til noe annet enn fostere og småfisk som blir til mat for større og andre fisker!
   Sammenligningen - og slike sammenligninger - har mye interessant ved seg, - men de fleste (f.eks. darwinister og ateister) «glemmer» eller utelater perspektivene og forskjellene! Det er f.eks. stor forskjell på menneskeriket, dyreriket, planteriket og mineralriket og også de indre og de ytre landskapene!
   Babylonskolene til Arbeiderparti-ideologien har lite om vesentligheter, - og har de få de tilfeldigvis berører i sørpen med alt det andre babbelet!
   For de kanskje fleste dreier de voksnes nærvær - nu og slik det stadig mere og mere er blitt - seg om nærvær til perversiteter, fristelser og alt ekkelt, galt og ondt! Svikt, løgn, hat, krig. Alles krig imot alle! Alt det motsatte av kjærlighet, medmenneskelighet og tillit! Vei-lederne og oppdragerne er nedrige vill-ledere!
   Og knapt noen våger å ymte et ord om det! Bare tanken er for de fleste ensbetydende med definitiv finito! Og å snakke om visdom er for de fleste blitt ensbetydende med all verdens slags latterligheter og ville spekulasjoner! De voksne og de gamle er en stor ansamling verdiløst skrap! Jo eldre dess mere dum, korrupt eller gal!
---
   Jeg husker godt da Arbeiderparti-ideologiens «fritidsklubber for barn og ungdom» gjorde sin entre - og hva de tydelig var ment for og ble! En ytterligere understrekelse av galskapen i de offentlige skolene, rett og slett. For å få samfunnet ytterligere mentalt uniformert - og «avslappet» - for Arbeiderparti-ideologien! Som skal gjennomsyre og impregnere absolutt alt som vil «overleve»! I kjelleretasjen eller døden med det hele! Via sex, porno, sprit, næringsfattig underholdning, grådighet, sport, lotterier, forfengelighet og komplekser, fritidsklubber, «barnehager», psykiatri, kjemikalier, osv.!
---
   Også i dagens Dagen enda et innlegg om Mosvik-skole-saken, av Svein Villy Sandnes, under overskriften «Stortingsrepresentanter kritiserer Mosvik-dommen».
   Det går i sin helhet slik:
---
- 04.12. 1998, Dagen, 2:2 s. 6 / nyheter, fredag :
( Kopi / avskrift: HUN, rlh )
 

Stortingsrepresentanter kritiserer Mosvik-dommen

   Stortingsrepresentantene Ursula Evje (Frp) og Anita Apeltun Sæle (KrF) er sterkt kritiske til dommen mot de to hjemmeundervisningsfamiliene i Mosvik. Begge er glade for at familiene nå anker dommen.

Av SVEIN VILLY SANDNES

TRONDHEIM: - Det hele begynte med en reell uenighet mellom foreldre og skolemyndigheter. Så valgte foreldrene å ta barna ut av skolen til fordel for å ta opplæringen selv. Deretter snudde skolemyndighetene saken helt på hodet, og lot saken dreie seg om kommunens tilsynsplikt med den opplæring foreldrene drev. I stedet for å finne en fleksibel løsning for det tilsynet som faktisk foreligger og er mulig, går man til en løsning som kan føre til at uønskede personer skal trenge seg på i private hjem, sier Ursula Evje.

Overordnet prinsipp

   - Fra tidenes morgen har det i vårt samfunn vært en positiv holdning til privatlivets fred. Lovgivningen har vært slik at det offentlige ikke har kunnet gå inn i private hjem uten skjellig mistanke om at det har foregått noe ulovlig, og ikke uten rettslig kjennelse, sier Evje.
   Hun mener tilsynsordningen kunne vært erstattet av en ordning som koster mindre. Barna kunne for eksempel innkalles til prøver med jevne mellomrom.
   Evje mener det er et problem for det norske samfunn at barndom og opplæring er gjennomregulert av staten, og dermed ensrettet. Dersom man tar utgangspunkt i det økonomiske systemet som landet bygger på, som går ut på at foreldre skal være i fullt arbeid, vil barnets våkne timer i meget stor grad være preget av offentlig ansatte personer. Foreldrene bærer med andre ord ansvar for det som det offentlige gjør, og dette er et omvendt prinsipp av et viktig rettsprinsipp - at du bærer ansvar for det du selv gjør, sier Ursula Evje.
   Hun tilføyer at professor Terje Ogden presenterte i januar i år en undersøkelse som viser at barn som går i barnehage ikke er bedre skoletilpasset og roligere i skolen enn andre, snarere tvert imot.

Ulogisk

   Også stortingsrepresentant Anita Apeltun Sæle (KrF) er uenig i dommen i Mosvik-saken.
   - Jeg mener at foreldrene har rett til å drive hjemmeundervisning, og det eneste skolemyndighetene kan blande seg borti, er kvaliteten på denne undervisningen. Hittil har barn som har hatt hjemmeundervisning, uansett om det har vært i Norge eller USA, gjort det godt og holdt seg godt innenfor kravene. Derfor er jeg veldig overrasket over at Inderøy herredsrett med to mot en stemmer dømte de to familiene i Mosvik, sier Anita Apeltun Sæle.
   Hun håper at lagmannsretten kommer til samme slutning som mindretallet i herredsretten.
   - Alle de hjemmeundervisningsfamiliene jeg har vært i kontakt med har vært i høyeste grad oppegående og dyktige foreldre. Men det har gjerne vært mobbing av barn på skolen, manglende kristent fundament i skolen og lignende som har gjort at de har valgt å satse på hjemmeundervisning, sier Anita Apeltun Sæle.

***
---

---------

---
Dagboksnotater - Mandag 07.12. 1998, Høylandet :
---
   Jeg ble 43 år igår. Vi koste oss med julesanger og diverse. Mamma telefonerte og sa bl.a. at hun begynte å komme i orden i den nye leiligheten.
   Det var cirka minus 15 grader Celsius i hele går, altså noe kaldere enn hittil. Ikke særlig mye sne på bakken. Ikke noe problem å holde lunt og varmt i huset her når vi fyrer jevnt med ved. Men ovnen kunne og burde ha vært bedre, - vi bør efter hvert evt. se oss om efter en ovn som utnytter veden bedre, hvis vi får råd til det. Jeg vet ikke hvordan det blir når det blir enda kaldere, - det kan vel bli både 30, 40 og 50 kuldegrader her når det er som det kaldeste, såvidt jeg har forstått det på noen av innbyggerne i Høylandet. Og nye og doble vinduer trengs i gamlefløyen (mot vest) her i huset, - hvilket også vil monne en hel del.
   Idag er det noe mildere ute, temperaturen er vel på ca. 5 eller 6 minusgrader. Og det har snedd enda litt mere, i formiddag, - bare litt, men riktig så fine snestjerner. Det sner fint igjen nu også, sent på kvelden.
   Den tidligere huseieren og hans kone kom iøvrig innom på besøk også forleden dag. Han har såvidt vært her omtrent tre-fire ganger siden vi flyttet hit.
---
   Doktor Per Fugelli - hans bøker har jeg fulgt med i med interesse gjennom mange år - på tv, NRK, i kveld, i samtale med forsvarsadvokat og jurist Tor Erling Staff. Per Fugelli tiltrådte som medvirkende i den regjeringsoppnevnte Verdikommisjonen tidligere i år, - og samtalen dreide seg i hovedsak om moral og etikk i samfunnet. Det ble flere tankekorn og tenderinger av interesse og i sammenheng med dette, - men også mye som «manglet» og som vitnet om forhastede slutninger. Dog er det jo absolutt slikt, bl.a., som det mangler så kjempemessig mye av her til lands og i andre land! Og i slike sammenhenger, om de har eller får et tilstrekkelig og nødvendig fora, fremkommer fort lett tilløp til mye viktig!
   Nærsagt ingen evner å fastholde vesentlighetene i virkeligheten, i et babylonsk samfunn!
   Per Fugelli nevnte boken «Vår forakt for svakhet» av «moralfilosofen» Harald Ofstad, som jo er betydningsfull, men begrenset. Bøker som denne og f.eks. «Toleransens og fordragelighetens problem» (fra 1933) av Kristian Schjelderup er absolutt interessante og viktige begivenheter; sine begrensninger til tross, - men blir jo bl.a. også i et babylonsk samfunn gitt utrolig liten og begrenset betydning - om de i det heletatt makter å komme på trykk eller for offentligheten! Betenk f.eks. også mitt eget, langt viktigere og vesentligere, hefte «Begrep og orientering» (fra 1988), som iøvrig også er utlagt på Internettet, - nærsagt ingen, pga. de babylonske mekanismene, får vite om det eller våger eller ønsker å nevne det.
   Mye godt og givende i tonen til og ifra Fugelli og Staff i dette tv-programmet. Men også innskrenket og endel mindre godt - og fordærvende! F.eks. særlig bemerkelsesverdig deres tydelige aksept for homofili (og pedofili). Staff sa i de samme åndedrettene noe om at toleranse ikke innebærer å tolerere f.eks. at mennesker drepes, - og han og Fugelli burde langt mere betenke alt det vesentlige som faktisk har med grenseoverganger og toleranse å gjøre, kontra frihet og moral. Der - og mht. diverse perspektiver - var de på flere måter grunne som sølepytter.
   Fugelli sa iøvrig f.eks. noe om «mangelen på toleranse ifra Kristelig Folkeparti-folkene overfor homofile». Men saken er jo bl.a. at «Kristelig Folkeparti-folkene» er spake og tildels rett og slett for «tolerante» overfor de og det homofile; - og da blir toleranse det motsatte av toleranse! (Typisk problematisk i forhold til mangel på innsikt i og forståelse for tregreningsnøkkelen, - motsetningene og urgrunnen i virkeligheten blir forhastet forstått og derfor eller derav fort og lett misforstått!)
---
   En annen negativ og skremmende ting med Per Fugelli er hans nokså direkte aksept av bærebjelkene eller fundamentet i den babylonske medisinen! Han var dog med i Arnold Juklerød-filmen og talte den babylonske psykiatrien nokså midt imot, - hvilket taler godt til hans fordel. Det er mye fordelaktig å si om virksomheten og arbeidene hans. Men hans bakgrunn i og utdannelse i det babylonske systemets skoler er beklagelig tydelig.
---
   Norske tradisjoner og norsk integritet har særlig i løpet av dette århundrede og Arbeiderparti-ideologien - men også tidligere - gått i oppløsning, på ondt og godt. Å kaste barnet ut med badevannet har lenge nu vært noe typisk norsk, ødeleggende det egentlige norske. Men mange andre land har hatt og har det samme problemet.
   Og det hele blir bare, i forrykende stor fart, værre og værre!
---

-----------

---

Dagboksnotater - Onsdag 09.12. 1998, Høylandet :
---
   EU- og  Schengen-saken mye mere oppe og fremme i massemediaen nu i den senere tid, - i den siste måneden. Tendensen og det det stort sett mye dreier seg om - med rammene til den monopoliserte massemediaen - er å få det kriminelle og riks- og lands-forræderi til å fremstå som noe av et harmløst akseptabelt gode for alle og enhver! Og at alle skal forte seg med å synse det samme.
   Men grådighetssjefene som bestemmer nærsagt alt gjemmer seg godt!
---
   Marta Straume - var det vel henne da hun var her sist? - spurte meg om man er værre utsatt for de offentlige terroristene hvis man har barn og familie, eller om man er alene!?
   Jeg svarte umiddelbart - også fordi saksforholdet ikke var nytt for meg, langt derifra - at med barn er man langt mye mere, enormt mye mereutsatt, og er alt mye mye værre! Som alene, uten barn og familie, har man jo i sammenligning ganske så lite å være redd for eller som kan torturere! Mitt svar var nokså alvorlig, men det var samtidig også en enorm og hensynsløs overdrivelse, - som jeg riktignok syntes var og synes er på sin plass!
   Bestialitetene og umenneskelighetene i vårt norske samfunn er enorme!
---
   Hun sa også - med nikkende samtykke fra tilstedeværende - at jeg mht. det offentlige Barnevernet skal vite at jeg ikke har noe som helst nu mere å være redd for, - de kan ikke om de måtte ønske det gjøre meg eller min familie her noe som helst. Og hun spurte om jeg skjønte og visste det. Bare nølende og halvhjertet - og sint! - medgav jeg at det vel kan være riktig nok. Hovedpoenget er at det aldri har vært eller er meg og min familie, som andre stort sett og med rette har «misunnet» for at vi har det så bra (- uten at det har hjulpet eller vært til hjelp), som har vært eller er de truede og utsatte for terrorveldet på det området.
   (Et engelsk moroprogram vist på norsk tv ifjor sommer, eller før, første episode av det, handlet megetsigende og treffende om det offentlige Barnevernet, - og poengterte blandt mye annet og med rette at det er «de beste av oss» som oftest kanskje mest og værst er utsatt for Fjernevernet eller Barnevernet! Og at det, som sant nok er, iøvrig er litt av et uhyre utrolig skrekk-kabinett!)
   Jeg for min del har vel efter hvert - og efter all livskampen og spissrotgangen hittil siden barndommen imot Arbeiderparti-ideologien - opparbeidet en slags uomtvistelig uangripelighet, sånn sett. En slags uangripelighet som er bedre enn alle de andres også, antagligvis, - de andre nokså uangripelige iøvrig er stort sett bare ansatte i forvaltningen og rike og kjendiser. Alle andre er truede, skremte, og uansett hvor godt de lever og trives og har det bra - for ikke å snakke om alminnelig -, i faresonen! Og alle og enhver bortimot vet det, av voksne, oftest uten å våge eller ville innrømme det - av frykt for å gjøre seg bemerket, hvor uhyrlig forskrekkelig farlig det er, - men undervurderer likevel og endatil hvor mye enda værre enn faktisk det faktisk er!
   Men under disse forfærdelige samfunnsforhold kan man aldri si aldri i så måte! Og at det fortsatt vil komme til å være også for oss, også i tiden fremover, vrange eller ondsinnede mennesker som ønsker oss ondt via det offentlige «barnevernet» - som jo er et ypperlig inkvisisjonens instrument for enhver overfor nærsagt enhver, de gjeldende lover og politikeres og byråkraters pisspreik til tross! - er rett og slett bare å regne med.
   Under Arbeiderparti-ideologiens mentale uniformering og sosialisering har med babbelet ordene «til barnas beste» fått et så grøsselig skremmende innhold at Fanden selv grøsser og ler!
   Det er masse mye livsfarlig og umenneskelig grøsselig - mht. forvaltningens og kolaboratørenes illgjerninger - i vårt samfunn!
---
   En hel del debatt og diskusjon om det offentlige Barnevernet på norsk tv i den senere tiden.
   Mange av de byråkratene og politikerne som omsorgssvikter barna sine mest snakker liksom med så fine ord om behovene de andre har for at Barnevernet kommer inn i bildet; - for å unndra oppmerksomhet på seg selv og sine familie og forholdene der. Velkjent og selvfølgelig taktikk. Jo værre bablende forståsegpåere, eksperter og normale; - dess mere de selv forsøker å skjule og å bortforklare, ofte.
   Få av de vil blånekte på denne min innsikt og påstand. Av frykt for oppmerksomhet bortforklares slikt heller med hoverende likegyldighet eller noen sekunders latterliggjøring til fordel for sine egne synspunkter! De er jo og skal jo være vinnerne!
---
   Det offentlige Barnevernet vi har - ikke bare her til lands, men også f.eks. i våre naboland, og i England og USA - er så absolutt - til tross for hva «alle» (som stort sett fremkommer i massemediaen eller som «eksperter») sier - et gjennomkorrupt system med onde sirklers beskyttelse og drivkraft. De onde sirklene og deres karriære-jegere vil be oss om å være nyanserte i den hensikt å få bortforklart dette vesentlige og viktige faktum, - og andre!
   Deres «saklighet» skal først og fremst sørge for å bortforklare vesentlighetene og det som er aller viktigst!
   De forsøker å beskytte seg selv og sin egoisme, - hvilket er hva de først og fremst har i tankene!
   Mistenkeliggjør eller håner jeg de nu her? (Dermed har de liksom hemmelig «unnskyldning» for å svare med samme mynt!) Er de kanskje ikke også «barn av sin tid»? Og er det ikke også det de mye fremfor alt ønsker å være? - hvordan enn omgivelsene og forholdene i tiden og landet er!?
---
   I de fleste av debatt-programmene i massemediaen blir det og er det sånn at de snakker og babler likesom katta som går rundt den varme grøten, - men bortimot uten at de noensinne kommer til grøten!
---
   I de «naturvitenskaplige» tv-programmene stadig mere og mere i mange år nu med reklame og propaganda for særlig gen-teknologi! (Med et par bisetninger om «etikk».) Og de offentlige myndighetene pøser på med penger og ressurser for å stimulere disse onde kjernekreftenes arbeide.
   Motto: Vår jordiske virkelighet skal ødelegges fortest mulig! - til fordel for Star-Wars-programmer og grådig, siklende egoisme i «pene, rene» klær!
---
   Også hasj-debatt i NRK-tv-n i kveld nu. Hvor det hele stort sett i hovedsak går efter det idiotiske prinsipp-programmet til Arbeiderpartiets Karl Evang for mere enn femti år siden! Som en kompakt mur imot alt som smaker av forsøk på innsikt, besinnelse og sannhet.
   Særlig sammenblandingen av hasj og sterke (og også syntetiske, kjemiske) narkotiske stoffer er pågående temmelig så frenetisk og fanatisk, - og lurer mye av ungdommen til å tro at knark ikke er farligere enn hasj!
   Mye av ungdommen - og efter hvert mange voksne - i stort antall har jo forlengst funnet grundig ut av at hasj ikke er særlig farlig eller skadelig, men tvert om ofte en ypperlig god stimulans og medisin!
---
   Bakenforliggende er også ønsket om å kunne opprettholde den innpodede holdningen til grupperinger og individer i vårt samfunn, - om at de skal kunne tilsidesettes, hærjes med, drepes og sensureres. Da hjelper det godt å si til og om hasj-brukere og knark-brukere; - at de ikke særlig har menneskeverd eller livets rett!
   Mens de registrerte dødsfallene som følge av overdoser med knark og div., særlig i Oslo og de andre større byene, blir større og større i stadig full fart! Men de regnes liksom ikke med, - annet som hoverende statistikk etc.!
---
   Ikke den kristne humanismen, men den ateistiske ideologien, den i teori eller praksis anti-kristne, er fortsatt i ferd med å forkrøple og å utrydde menneskeheten og dens miljøer.
---

----------

---
Dagboksnotater - Torsdag 10.12. 1998, Høylandet :
---
   Markeringer i det små i massemediaen - stort sett uten perspektiver; med unntak av dagsavisen Dagen - av 50.-årsdagen for undertegnelsen av FN-s internasjonale menneskerettighetserklæring i dag. Dagene fremover vil forhåpentligvis medbringe mere stoff i sakens anledning og om menneskerettserklæringer etc.
---
   Hverken universelle erklæringer om menneskerettigheter eller nasjonale eller andre loverk - eller tolkninger av noen av disse nevnte - skal være hjelpemidler for en stat eller et regime til å indoktrinere eller skade barn eller voksne.
---
   Med dårlige eller forfærdelig kår for ekte kristendom eller samvittighet så trengs naturligvis desto mere nedskrevne vern for mennesket og menneskeheten; - altså mere ytre bestrebelser på å få Ordet og orden i støpeskjeen!
---
   Gate-kriminaliteten og volden i Norge øker stadig, naturlig nok. Det vil den fortsette med så lenge trenden går som den går: - fortsatt babylonisering og korrupsjon.
---
   Apropos kapitalisme og lønnskrav etc.:
   Når alle vil ha lønn som fortjent gror egoismen, og medmenneskeligheten smuldrer bort.
---
   Den tilsynelatende dyktige og hjertevarme Hanne Sofie Greve trådte av som leder for den norske Verdikommisjonen forleden, efter noen måneders virke der. Hun har antagligvis mere enn nok av kjempeviktige arbeidsoppgaver i den andre hovedjobben hun fortsatt har, med å bidra til å oppspore krigsforbrytelser etc.!
   Erfaringene definitivt hittil, også i følge Hanne Sofie Greve, har vært og er at jo større forbrytere og værre forbrytelser mot mennesker og menneskeheten, - dess mindre har de blitt stående til ansvar for ugjerningene og umenneskelighetene!
   Et særdeles meget tankevekkende faktum som så våger eller også ønsker å ta til efterretning! Som vi egentlig nærsagt alle vet (fordi nærsagt alt i vår virkelighet forteller om det), så er frykten for selv å være medskyldig tilstedeværende i stort monn i våre samfunn! Og frykten for at andre - f.eks. slike som meg og andre med uskylds integritet - skal være uskyldige eller mindre skyldige i sammenligning i de onde sammenhengene er vel ikke til å bære?!
   - Hvor liten og fæl er vel ikke den andre i forhold til meg og min iver, ære og karriære! Kan vel jeg være enda mindre eller dummere?! I kampen for å overleve! Og i alles kamp imot alle!
   - Er det ikke en ærlig og redelig sak å være egoistisk da?! F.eks. i samhørighet med flest mulig andre!
   - Myrderier og overtramp må til hvis forholdene og omgivelsene krever det! Vi er jo alle bare som en flokk med uoppdragne barn på villveiene! Og det er den naturligste sak av verden for oss å herme! Og å feile! Og å aldri ha feilet!
   - Umåtelig frekke de eller den som vil ha oss til besinnelser eller erkjennelser eller hensynsfulle alternativer!
   - Iallfall må vi se hva de fleste og sterkeste gjør først! Som jeg holder meg til - eller unnflyr!
---

----------

---
Dagboksnotater - Fredag 11.12. 1998, Høylandet :
---
   Folk flest i et degenererende samfunn tilpasser seg borimot selvutslettende hva som helst på så forskjellig vis av grøsseligheter: enorme, idiotiske, forfærdelige kriger, diktatorer, politikere, drepende skoler, ideologier, underholdere, betvingere, osv.! De som ikke gjorde eller gjør det, med andre ord først og fremst de beste av de, blir oftest gjerne først forsøkt ødelagt og drept, - og får dermed mye de ikke får sagt eller viderebragt!
   Og se da hvordan maktmisbrukerne og idiotene triumferende danser på deres grav!
   Tvang - mangel på respekt for menneskeverdet - er nøkkelordet og mottoet for de, - egoistiske hensikter og rovdrift på miljøer. Fordekt eller åpenhjertig.
---
   Hvilken kompensasjon får vi som ikke vil forsøple, gjøre oss korrupte, drive rovdrift, osv.? Se hvordan de kriminelle i forhold til moral og økologi fremtvinger normer og standarder for å belønne seg selv og sine!
---

---------

---
Dagboksnotater - Mandag 14.12. 1998, Høylandet :
---
   Tor S. telefonerte lørdag formiddag og spurte om det passet at de kom på besøk samme dag. Noen timer efterpå var de her, med barna også, og ble her til utpå kvelden.
   Fredagen var vi en tur i Namsos og gjorde noe handling i noen butikker der.
   Ellers er det mye julemusikk og ordning til julen her i adventstiden, og ganske rolig og fredelig. Det er vel en ti centimeter med sne, og noe is under, her ute, og temperaturen mest omtrent fem til ti kuldegrader, Celsius. Ungene, mest Balder og Idun, så «Sangen om Bernadette» (USA, 1943), filmen, i går - og syntes den var meget spennende. Vi har god sans for slike filmer. Tenkte vi kanskje skal se den fine filmen «The Staircase» (USA, 1998) også en av dagene. Og kanskje - lenge siden sist nu - «Den hemmelige haven»!
---

----------

---

Dagboksnotater - Onsdag 16.12. 1998, Høylandet :
---
   USA og England gikk til det forventede angrep på Saddam Hussains Irak i kveld ved 23-tiden. USAs president Bill Clinton på tv-kanalen CNN i den forbindelse, nu rett efterpå, med en tale om hvorfor. En meget klar, enkel og god tale. Et historisk øyeblikk av vesentlige dimensjoner.
   Det sørgelige er bare at det første angrepet for snart 8 år siden ble avsluttet (som en følge av diverse protester) før målene var oppnådd. Målene å eliminere mulighetene for Saddam Husseins videre terrorregime.
---

-----------

---

Dagboksnotater - Torsdag 17.12. 1998, Høylandet :
---
   Mye forskjellig om USAs og Englands angrep på Saddams Husseins terror-regime i Irak i massemediaen.
   Selv kan jeg levende forestille meg den store gleden de utsatte i Irak kjenner som har overlevd de tre tiårene med terrorvelde! Men Saddam Hussein og kompani har jo forlengst myrdet og utslettet de fleste av de som mest av alt ikke kunne akseptere deres myrderierer og terror.
---

----------

---

Dagboksnotater - Søndag 20.12. 1998, Høylandet :
---
   Bill Clinton erklærte natt til i dag, efter hva tv-n her opplyser, at det 4 dager lange angrepet på Irak er avsluttet og at målene er nådd. Det vil, om det er riktig vel si at Saddam Hussein endelig er eliminert! Om det ikke er en modifisering av ordene Bill Clinton sa i talen i forkant av angrepet? En slik modifikasjon har dessverre vært som en implisitt selvfølgelighet for alle og enhver av de kommentatorene jeg har hørt i massemediaen!
---
   Foreldre som overlater barna sine til den offentlige skolen - det er jo det de gjør - må være, og er, svært så uselvstendige. Ekstra ille er det når man betenker hvor uhyre grøsselig, menneskefiendtlig og umenneskelig den offentlige skolen faktisk har vært og er!
   De fordelene det gir eller kan gi er for svært så lite godt å regne i sammenligning med de enorme og mange ødeleggelsene! Er mikroskopiske, og feilspor, i sammenligning.
   Snakk om å kaste barnet ut med badevannet!
   Hvor ille er vel ikke forholdene og tilstanden når så mange foreldre og foresatte bortforklarer og unnskylder hva de utsetter sine barn for! De bortforklarer og unnskylder sin inkompetanse, sin uansvarlighet, sin likegyldighet, sin umenneskelighet, - og ikke minst sin enorme, utrolige feighet.
   Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør?
   Men de vet jo oftest temmelig så bra hva de egentlig gjør! Derfor så blir de ofte heller ikke egentlig tilgitt, - hverken av barna eller av Gud! Men naturligvis det og mere til av Fanden og hans hærskare!
   Vi vet alle nu hva barna siden har gjort og gjør med sine foreldre og den eldre generasjon, og hvordan omsorgssvikten og umenneskeligheten i så måte smitter, videreføres og avler videre - om enn ofte nok skjult bak babbelet utsmykkede ord og fraser og bak sterile hvite kitler og vegger og offentlig godkjent knark!
   Osv.!
   Endog «kristne» mennesker svikter sine barn fullstendig, inn i de offentlige institusjonene! Og babler endog videre om kristendom og «kristendom» som om ingenting var skjedd!
---
   De prøver med allslags triks, juks og bedrag å fortie og å bortforklare det faktum at de fleste barna mistrives meget, for å si det mildt, i de fleste av de offentlige skolene. Omtrent alle barna, alle steder omkring i vårt land hvor jeg hadde eller fikk kontakt, den gangen jeg ble satt i den offentlige skolen, mistrivdes svært så mye, - og dette forhold har ikke endret seg særlig til det bedre siden dengang, - men mange steder til det værre. Barn ble hærjet med, plaget, pint og ødelagt jevnt over. De påskuddene, årsakene og forklaringene de voksne kom med var jevnt over som direkte importert fra Molboland og Helvete. Og med den kursen den offentlige skolen fortsatt nu har vil stort sett bare forværringer skje, som iøvrig i vårt samfunn, og generasjonskløften - en avgrunn - bli dypere og dypere, og ødeleggelsene og det kriminelle tilta. Det er ikke det minste vanskelig å se eller å erkjenne.
   Barna stoler, helt naturlig og selvfølgelig, på sine foreldre i det lengste. Vel; - nu for tiden gjør de også ofte det mindre og mindre, i yngre og yngre alder. Og det jo med rette, dessverre. Og de voksne blir mere og mere som forvillede og ødelagte barn, - bare på et noe annet plan. Den forkrøplede veksten og utfoldelsen er i et annet stadium og annerledes.
   Det er utrolig så grov barnemishandling rett og slett. Men den er fordekt bak babbelet og er - i vide kretser - offentlig akseptert!
---
   Faktum er at den offentlige skolen er både svært så usunn, forkrøplende, virkelighetsfjern, makaber, menneskefiendtlig, indoktrinerende, anti-kristelig, med mere!
   Det er ikke så rart at færre og færre (all løgnpropagandaen og glorifiseringen til tross) vil arbeide som lærere i en slik skole! Demringer har lenge vært i anmarsj, - som avfeies, bortforklares, straffes og skjules fortere enn fort ifra Arbeiderparti-klanens hold!
---
   I løpet av vårt århundrede har familien og slekten blitt temmelig så grundig ødelagt! Det er særlig enkelte forhold som har ødelagt for menneskefamilien. Det er teknifiseringen, stor-industrialiseringen og sentraliseringen. Det er også kommunikasjonen og globaliseringen. Og det er
---
   Så uhyre tjukk og feit den er blitt myten om babylonismen som noe som har med fremskritt å gjøre! Også dette - som så mye annet - omvendt i forhold til virkeligheten.
---

-----------

---
Dagboksnotater - Mandag 28.12. 1998, Høylandet :
---
   Jeg og Trude - og Balder - så en film som omhandlet blandt annet særlig Sannhetskommisjonen i Sør-Afrika på tv-n. Og i den sammenheng også Nelson Mandela. Jo mere jeg ser og vet om Nelson Mandela dess mere avsky og grøss vekker det i meg. Hans likhet med Grøss og gru Harem Brunstland er stor. De er begge kriminelle og korrupte i stort format, og av noenlunde samme kaliber.
   Sannhetskommisjonen i Sør-Afrika er iøvrig en temmelig så interessant sak, for å si det mildt.
---
   Hele familien så filmen «Merlin» forleden dag. Den falt særdeles godt i smak og er fin, - og av samme fine kvalitet som filmen om «Excalibur». Vi ser også den nydelige serie-filmen «Ratbag Stories».
---
   Det har kommet en del mere sne i løpet av den siste uken. Temperaturen befinner seg mye omtrent mellom null grader og ti minusgrader. Snemåkkingen hjelper ungene litt til med også. Jeg måkket sne inntil grunnmuren både på huset her og på fjøsbygningen, for å gjøre det lunere og for å spare en smule på veden.
   Enda mere artig leking inne også nu i julen. Særlig efter at julegavene ble pakket opp! I mangfold med musikkinstrumenter til barna: slagverk, keyboard, gitar og mere. For mere enn 15.000,- kroner! - Kjøpt for pengene som kom i efterbetaling i form av Kontantstøtten. En råflott prioritering! (Som jeg vel kan «angre» på utpå nyåret efter hvert - om så skulle være, - når flere regninger og slikt ankommer, - men som jeg forholder meg rolig til likevel. Jeg forholder meg dog urolig og bekymret til den grådige, rovgriske norske stats visse byråkrater og politikere når det bl.a. gjelder de uhyre kravene om innbetaling av «restskatt» og mere «forskuddsskatt» som ankom i høst og gjorde seg hårdt gjeldende for meg og familien!) Ungene her er så glade i å synge og å danse med mere, så det var på sin plass med mere enn munnspill og kasseroller. Pengene kunne absolutt ha vært brukt til mye annet og mye annet kanskje riktigere, - men livets matematikk er tidvis annerledes enn som så!
   Alle ungene her, unntatt Stauda Sofie, i lag med nabogutten Vegard, var og gikk julebukk før jul. De øvde på noen julesanger (særlig «Et barn er født i Betlehem») i noen dager og kledde seg opp som røde nisser og gikk til mange hus i nabolaget og høstet der stort med klementiner og kaker og slikt. Et sted fikk de også 50,- kroner. Flinke var de og det ble vel populært.
   Frøydis bruker ofte å springe eller gå ute (og inne) og synge høyt!
   Stauda Sofie har også begynt å synge mere og mere, samtidig som også hun storkoser seg. Og så mye som hun nu efter hvert snakker - og forstår!
   De største ungene her, også Gudmund, har snekret og spikket mye siden vi kom hit til Høylandet. De lager seg leker, julegaver og litt av hvert. Siden Poesihaugen har vi ikke hatt særlig anledning eller mulighet for slikt før vi kom hithen, dessverre.
   Jeg savner meget et bedre forhold til Bjørg og Reier! Som så meget praktisk - og forskjellig fortid og nutid - vanskeliggjør. Og det tynger meget at det er blitt vanskeligere i så måte, på grunn av hele Olav Høstad-saken / Skaun-skole-saken, isteden for lettere og bedre som det ellers ville ha blitt. Men jeg - og vi her - har jo i det minste og iallfall på sett og vis overlevd det hele en smule!
---
   Mye av kunsten å forsøke å ha god råd til tross for liten økonomi dreier seg på lang sikt og i det alminnelige om å forsøke «å få til mye med lite» - og om ikke å overskride grenser. Hvilket bl.a. forutsetter godt med besinnelse - og medmenneskelighet.
---
   Tanken er også - fortsatt, som planlagt for et års tid eller mere siden - å få til et innkjøp av OCR-programmet OmniPage (først evt. i LE) nu med det snarlig første.  (Bare tanken fryder mine øyne og min helse!)
   Samt innkjøp av den forholdsvis bra og interessante, store, norske boken «Gamle trehus - Historikk, reparasjon og vedlikehold» av Tore Drange, Hans Olaf Aanensen og Jon Brænne - ifra Universitetsforlaget AS, 1992 - ISBN 82-00-21389-7. (Jeg og vi her i familien er svært så interessert i slikt også ja, - på så forskjellig vis! Jeg kunne vel ha tilføyd eller sagt: naturligvis. Vi går langt mere og videre i dypdene og høydene mht. så mangt. )
---

-----------

---
Dagboksnotater - Tirsdag 29.12. 1998, Høylandet :
---
   Jeg leste av strømforbruket på strømmåleren i dag, 29.12. 1998. Den står nu i dag på 47574,0. Forrige avlesning var 15.07. 1998 (da vi flyttet inn), og da stod den på 35950,0. Vi har tariff NH4/H4.
   Har med vilje - av visse nødvendigheter - brukt forholdsvis mye strøm foreløbig, siden vi flyttet hit. Skal redusere forbruket nu fremover - i og med at behovet reduseres. Har gjort en del utluftning og opptørkning i forbindelse med innflytningen.
---

----------

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):
Rune L. Hansen,
N-7977 Høylandet, Norge.
Telefon: 74321530. Fax-modem: 74321530.

Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: hunwww@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no