Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199601.htm

--- ---- ---- 1996, januar /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen


- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<


---

DAGBOKSNOTATER --- 1. nyttårsdag - mandag 01. januar 1996 --- Rindal :

Jeg hørte Statsministerens nyttårstale til det norske folk. Det hun sa var ikke sant, men laget for at flest mulig skal tro det er sant og like hva de hørte. Hva hun ikke sa, er bl.a. at for hennes politikk er mennesker en forbruksvare. * En tittel som også kanskje kunne passet bra på disse dagboksnotatene er "Overlevende". *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 02. januar 1996 --- Rindal:

Jeg rakk ikke å få telefonert Marta Straume i går, og var også noe usikker i forhold til det brevet til Rindal kommune som SVS og jeg snakket om. Men det ble besluttet i dag tidlig å sende det, efter at jeg først telefonerte og snakket med Marta Straume om det, og det (SDNR147-rlh) ble avsendt pr. telefax kl. 08.10 idag tidlig. Innholdet går slik: "Jeg viser til tidligere samtaler og dialog vedr. tilsyn i forbindelse med hjemmeundervisning. Vil med dette foreslå Marta Straume som tilsynsperson efter "Sveio-modellen" ut dette skoleåret og at vi kommer tilbake til saken på nytt for neste skoleår. Vennlig hilsen ifra Rune L. Hansen, (sign.)," * Minus 30 grader Celsius ute her i dag ved middagstid. Tenkte jeg kanskje skulle dra til Trondhjem i dag for særlig å besøke TS, men det er såpass kaldt ute at jeg lar være. Fort gjort at det kan være vanskelig med busser og slikt kan hende derfor. * Jeg fikk en telefon ifra Hans Kringstad i avisen "Verdens Gang" avd. Trondhjem ved 14-tiden, som ville ha en prat. Han spurte bl.a. om jeg kjenner til at de er to familier i Mosvik i Nord-Trøndelag som har tenkt å begynne med hjemmeundervisning, hvilket jeg svarte bekreftende til og at det også er en familie i Namsos-traktene. Han sa at han hadde forsøkt å telefonere både Mosvik kommunes administrasjon og de to familiene der i dag, men ikke kommet frem - fordi de to familiene der satt i møte på kommunens skolekontor! Der var de travelt opptatt. Han hadde snakket med Christian W. Beck i dag tidlig, sa han. Og han hadde telefonert og snakket med kontorsjef HMN i Rindal kommune før han ringte hit. Han sa at hun bl.a. hadde sagt at Rindal kommune nu skal ha et møte hvor de tenker vedta retningslinjer for hjemmeundervisning i kommunen. Og han spurte meg om hvordan det går her nu og med forholdet til kommunen, kontra til Skaun kommune, etc. Han undret på hvorfor en kommune skal vedta retningslinjer, når det ikke trengs og når det som trengs står i Grunnskoleloven. Hvilket også jeg undret på. Han spurte også interessert om hvordan det går med foreningen HUN. Straks efterpå telefonerte jeg kontorsjef HMN og fortalte at jeg nettopp hadde snakket med Hans Kringstad i "VG", og at han bl.a. hadde sagt at hun hadde sagt at Rindal kommune i et møte nu tenker vedta retningslinjer for hjemmeundervisning i kommunen. Hun sa sånn omtrent: "Det sa jeg, som jeg også har sagt til deg, at Rindal kommune vil vedta retningslinjer for hjemmeundervisning i kommunen, på lignende måte som Åmli kommune." Jeg sa: "Vel; det har du ikke riktig fortalt meg, at det er det dette møtet skal dreie seg om. Betyr det at du ønsker å følge impulsene ifra Skaun kommune og skolesjefen i Åmli kommune, fremfor å følge Grunnskoleloven eller å være med på "Sveio-modellen" slik vår familie ønsker? Og hvorfor?" Det hørtes ut som hun ble noe brydd og hun svarte sånn omtrent: "Det er det dette møtet nu skal dreie seg om. Men jeg kan ikke si så mye nu, for jeg skal straks ut og reise og må skynde meg." Jeg sa: "Hvorfor ønsker du ikke at vi skal og kan følge "Sveio-modellen" rett og slett, hvilket vil være helt problemfritt og enkelt, og slik vi faktisk rett og slett ønsker? For vår familie er dette en meget viktig sak, som du nok har forstått, som også dreier seg om liv og helse. Hva som for dere kan dreie seg om noen ord på et papir og slikt, kan for oss være et spørsmål om liv og helse, - ja om liv og død ..." Hun svarte: "Jeg kan ikke snakke mye mere om dette nu, jeg må bare skynde meg, men vi kan snakke sammen igjen, jeg kan ringe deg så vi kan få snakket om det, ikke i morgen, men efter i morgen, i overmorgen. Jeg skal dra om fem minutter nu." Jeg skyndte meg og sa: "Hvis det nu skal være et slikt møte, som skal dreie seg om slikt, i kommunen, kan det ikke kanskje være en idé å invitere vår familie, som det så meget og viktig dreier seg om, evt. representanter for foreningen for hjemmeundervisning i Norge også?" Hun svarte: "Ja, det høres ut som en god idé." Jeg: "Men da snakkes vi da?" Hun: "Ja." Og vi sa ha det og samtalen var slutt. * Efter å ha snakket med Hans Kringstad oversendte jeg to telefaxer til ham, to oppslag ifra avisen "Dagen" ifra november 1995: Det ene om "Sveio-modellen" (21.11. 1995) og det andre om NKS / Norsk Korrespondanse Skoles opplegg for hjemmeundervisning (23.11. 1995). * Efterpå, ca. kl. 15.35, telefonerte jeg og fikk en hastig og kortfattet men fyndig og innholdsrik, og oppmuntrende, samtale med CWB. Han fortalte bl.a. at det kommer innslag med de to hjemmeundervisnings-familiene i Mosvik på TV2-nyhetene i kveld, muligvis også NRK-tv-nyhetene, og at flere dagsaviser kommer med stoff om saken ... Og han fortalte kort om flere hjemmeundervisnings-familier som er i gang ... * 18.30-nyhetene på TV2 hadde et oppslag om at det blir et oppslag / innslag om de to hjemmeundervisnings-familiene på 21-nyhetene der i kveld! Vi ble vist noen bilder fra oppslaget, og jeg fikk gjort et opptak på en video-kasett ... og skal ta opp det som kommer senere i kveld også. * Jeg leste i en "lokalavis" for en av dagene (dagsavisen "Driva", som utgis fra Sunndalsøra, tror jeg det var ...), en formulering om at Rindal kommune er på landstoppen når det gjelder å ha høye (les: dyre) kommunale avgifter ... * Jeg telefonerte Marta Straume også i kveld, ved 20.30-tiden. Hun visste om TV2-nyhetene i kveld, hadde sett også hun 18.30-nyhetene. Hadde en prat med henne om hjemmeundervisning før vi måtte avbryte før klokken 21.00. Oppslaget i TV2-nyhetene kl. 21.00 var kjempefint! Riktig så kjempefint! Hovedoppslaget i nyhetssendingen, helt aller først! Om familien Fjell og familien Hovd i Mosvik og deres hjemmeundervisning, om at de med loven i hånd begynner med hjemmeundervisning, en hjemmeundervisning som ingen kan nekte de, og om hvorfor. Joda; det var virkelig et fint og på alle måter bra oppslag, som nok også vil ha særlig positive virkninger! (Jeg fikk også det i boks på video-kasett. Likesom innslaget / oppslaget om vår familie og hjemmeundervisningen som ble sendt samme sted i fjorsommer, - som også var vellykket bra.) * Når jeg tenker på måten Rindal kommune ved kontorsjef Helene Marie Nergård har taklet vår sak så langt nu, så er jeg ganske skremt og skuffet, - over vrangviljen, motviljen, og det tilsynelatende utspekulerte lureriet og den tydelige iveren efter å følge opp Skaun kommuneadministrasjons toskeskap, som vanskelig kan ende i annet enn umenneskelighet. Om ikke ... Utgangspunktet synes som å være en viss iver efter ovenfra-nedad-holdninger som er nokså likegyldig i forhold til at menneskeverdet og lov og rett har sin vesentlige plass i det hele. Selv om jeg forsøker å være meget forsiktig for ikke å trekke forhastede slutninger, så synes det som at de kan være på gal vei (tilskyndet av Skaun kommuneadministrasjon og utdanningsdirektør Ola Moe & kompani, og deres enda tydelige desperate frykt for at saken skal komme frem i offentligheten og til rettslig behandling ...), som at de kan være ute med lureri, fusk og bedrag, - som at de kan være ute efter en ganske så bestemt partisk og ikke redelig eller riktig behandling av saken, - efter å "Forvalte" med hammeren-i-hodet-politikk! Samtidig som jeg er obs på at fordommene og Jante-loven sitter tett og tungt i vårt land, så vet jeg den iveren Skaun kommuneadministrasjon (og kompani) er ute med for å destruere oss, og ganske bestemt også har vært ute med overfor Rindal kommunes administrasjon ... Og det er en utbredt tendens dette at Forvaltningen fra "innsiden" er en særegen rase med sin egen "hudfarve" og sitt eget "rasehat", - som helst vil være så prioriterte og på bølgelengde at de står over og utenfor lov og rett, også for å opprettholde diverse slags andre privilegier og særegent hovmod. Da blir også besinnelse gjerne et ganske så fremmed ord, og det går fort, svært så fort, og lett, prestisje i både det ene og det annet -! Samtidig som de "vet" at enkeltmennesket og den enkelte familie "alltid" i forhold til Forvaltningen er og må være - urett og umenneskelighet til tross - den tapende part. Regelen om at den som lurer andre lurer seg selv (og omvendt), gjelder gjerne ikke for de, for deres kortsiktighet av en slags egoisme og overfladiskhet, tror de ikke, - for de mener seg kanskje å ha erfart at den som overtramper og tilintetgjør samvittighet og skrupler kommer lengst og vinner frem, såvel økonomisk som sosialt. At andres trivsel er egen trivsel, (og omvendt), er fremmed og uerkjent for de. De befinner seg i et slags mere eller mindre selvvalgt erkjennelsens proletariat, - som opprettholder og stimulerer de onde sirkler for lidelsens allehånde proletariat. Sånn snurrer hjulene rundt og går allting fremover, tror de ofte gjerne. At vår familie skulle kunne være en ressurs for de og for fellesskapet, er i utgangspunktet utenkelig for de ... Hvor er vel vår glitter og stas, vår formue i penger? Er vi vel filmstjerner, idrettsstjerner, rocke-musikk-stjerner, politikere innenfor det gode selskap med prangede kjoler og stramme slips, bestselgende forfattere, næringsdrivende med urokkelighet i banken, eiere av hus eller gård som har vært eller skal på trykk i fasjonable tidsskrifter, er vi vel sønn eller datter av Thor Heyerdahl eller justisminister Grete Faremo, - eller noe som helst av særlig betydning? Kan vi og bør vi kunne trakasseres? Og hvem vil vel bry seg? Bør vi eller bør vi ikke taes alvorlig, saklig og seriøst? Litt poetiske assoiasjoner dette, - men hvor meget av det som har gehalt i forhold til virkeligheten, vil kan vel hende tiden som går nu fremover og efterpå (særlig) perspektiver på hva som skjedde, gi enda bedre og mere presise og fyldige bilder av, - eller hva? Breidablikk er også en frodig og formdannende metamorfose i våre samfunn. Hvor alle og enhver av oss, og ethvert, har innflytelser. * Minus 31 grader Celsius her ute i eftermiddag. *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 03. januar 1996 --- Rindal:

Pappa telefonerte i gårkveld før jeg gikk og la meg og jeg hadde en prat med ham. Trude forteller at også SVS telefonerte, efter at jeg var sovnet, og at hun pratet med ham. Han hadde vært i Mosvik i går, for å dekke saken der. Kommunen hadde til å begynne med ikke visst hvordan de skulle reagere og hadde vært overrasket og motstridige; men nu var det fra kommuneadministrasjonens side full rettrett og det syntes som å gå svært så bra ...! * Det er morgen. Gudmund danser og synger i sengen her på kontoret, til "Mr. Bass Man" med Johnny Cymbal, som ungene er så storbegeistret for! Frøydis våknet tissvåt for en times tid siden, men har fått stell og ligger nu og dier ilag med Trude ... Jeg er nettopp ferdig med å digitalisere hele side 20 (med tre artikler) ifra lørdagens "Dagen", og går ned med Gudmund nu snart for å finne oss en matbit og legge ved i ovnen og sånn der. CWB skriver bl.a. i sin artikkel, angående den nye skoleloven som "Arbeiderpartiet" sikter seg inn på å få til: Den nye skoleloven I juli -95 la regjeringen fram en utredning om "Ny lovgivning om opplæring", utarbeidet under ledelse av professor Eivind Smith. Nåværende grunnskolelov, lov om videregående opplæring, privatskoleloven og lov om voksenopplæring skal samles til én skolelov. Det er her to momenter jeg vil trekke fram: 1. Den gjeldende læreplan (M-87) er svært løst forankret i den gjeldende grunnskoleloven fra 1969. Det er et frirom mellom lov og plan som gir den enkelte skole, den enkelte lærer, elevene og foreldrene et frirom for forhandlinger, vektlegging og menneskelige møter. Dette blir suverent satt til side. Ca. 80 prosent av den nye læreplanen skal nå festes til loven direkte eller som forskrift. 2. Retten til å drive private skoler og hjemmeundervisning er ikke lenger en rettighet i loven som nå. Slik tilsvarende undervisning skal ha det samme innhold og detaljstyres av planene som i den statlige skolen. Privatskoler og hjemmeundervisning skal nå deles ut som kvoter hvis staten finner det for godt. Dette gir rett og slett et statlig opplæringsmonopol. Da har vi ikke lenger opplæringsplikt i Norge, men skoleplikt. Veien å gå for å bedre norsk opplæring er mer frihet, flere friskoler og styrking av foreldreretten og familiens betydning. Regjeringen og Arbeiderpartiet ønsker en skole i motsatt retning, som ender opp i et statspedagogisk system med klare totalitære kjennetegn. Skal vi unngå dette må vi ut å slåss. Dette er en viktig del av åndskampen i vår tid! * Skremmende lesning! Også en artikkel om data-teknologi (i Israel kontra USA) i dette nr. av "Dagen", hvor det bl.a. (av Richard Oestermann) står: "Det førende land på "software"-området: Israel jakter høyteknologi-talenter. Tel Aviv (Dagen): Israel er blitt så dataorientert, at det menes at landet nå er nr. 2 i verden, efter USA, når det dreier seg om bruk av computere og annet avansert datautstyr. (...) Alle israelske firmaer som har bruk for teknologiske "vidunderbarn", har sin egen strategi for å verve dem. Flere rekrutterer data-folk mens de fremdeles går på skole, og gir dem deltidsstillinger mens de studerer." Det står videre om høye begynnerlønninger (på omkring 20.000,- kr. i måneden!) og stor mangel på slik arbeidskraft ... Hadde vi ikke vært så norske og rotfaste så kunne det kanskje være noe å tenke på for vår familie! Vi har forholdsvis ganske gode forutsetninger i alle fall! Men vi og jeg har også svært så meget å gjøre her i landet. Israel er dog vårt land! * Gledeligvis også meget stoff i lørdagens "Dagen" om abort-saken i Norge; bl.a. et intervju (av Thor Christian Skavlem) med påtroppende generalsekretær i organisasjonen "For Livsrett og Menneskeverd", Bente Bjerknes Haugen - bl.a. om regjeringens forfærdelige, umenneskelige stortingsmelding om abortloven. Den abortmeldingen hvor regjeringen bl.a. går inn for at det skal bli tillatt å transplantere vev fra aborterte fostre!!! I intervjuet står iøvrig Kåre Gjønnes i en passus nevnt, Fylkesmann i Sør-Trøndelag, (ifra Orkanger, "Kristelig Folkeparti"), - som jeg undres på hvorvidt vet om hva som har skjedd i "Skaun-skolesaken" og overfor vår familie? Altså hvorvidt han er involvert eller ikke, - hvorvidt han er en hykler og forbryter eller ikke?! * Gleder meg til avisen "Dagen" kommer i posten også i dag! (Antaglig mandagens som kommer i dag ...) Lørdagens nu har mangt et interessant tilbakeblikk på året som har gått. * En telefon hithen i dag, ca. kl. 13.00, som forløp omtrent slik: - Det er Audhild Øye som ringer. Fra avisen "Sør-Trøndelag". Du kjenner meg igjen? - Mm. Ja. - Jeg vet ikke om du er klar over at saken deres står omtalt i VG i dag? - Jeg regnet med det ja. - Ja, vel ... - Jeg lurer på om det har stått noe mere om oss i avisen "Sør-Trønderlag" siden sist du skrev om oss, om det er kommet noe dementi for eksempel? - Brevet ditt har kommet på trykk ja. - Det har ikke kommet noe mere eller annet enn det kanskje? - Nei. - Mm. - Det som nå har skjedd i Mosvik-saken setter saken deres i et nytt og annerledes lys, og jeg lurer på hva du har å si til det? - Jeg vet hvem du er og hva du står for. - Jeg tviler på at du vet det. Derefter la jeg rett og slett bare på telefonrøret. * Jeg telefonerte efterpå og snakket med mamma i Hell, for å spørre om hun kan forsøke å få tak i et eksemplar av avisen "VG / Verdens Gang" for i dag og sende hithen til oss. Det skulle hun se om hun fikk til. Men hun fortalte at det står om Mosvik-saken / hjemmeundervisning også i "Adresseavisen" for i dag. De hadde bare fått med seg litt av oppslaget i 21-nyhetene på TV2 i går. Det er og har vært mere enn tyve minusgrader i Hell, fortalte hun. Her er det omkring tredve minusgrader også i dag. * Avisen "Dagen" for mandag eller tirsdag kom ikke med posten i dag, - men for onsdag i dag! Underlige greier! Vel; mandag var 1. nyttårsdag og utkom antaglig ikke noen avis ... Et stort oppslag der av SVS om homofiligreier. Om boken "Kjærlighetens formørkelse", og om kristenfolkets møteserie til våren om homofili, etc. På redaktørens lederplass om henholdsvis kongens og om statsminister Gro Harlem Brundtlands nyttårstale. GHBs nyttårstale ser han som et positivt tegn; hvilket jeg tror han tar ganske så feil i ... Den var en finurlig utspekulert løgnpropaganda, hvilket "nerven" i den tydet nokså entydig på. Hun balanserte svaiende og utspekulert på en vaiende cirkus-line, på løgnaktige diktatorers vis ... syntes det for meg som om. I beste fall og forhåpentligvis tar jeg feil, - men jeg tror ikke det. Hun har da også vært slik hele tiden, siden begynnelsen ... * Også et finfint intervju (av Hermund Haaland) med Jørgen Høgetveit og Asbjørn Stoveland i "Akademi for Kristen Folkeopplysning / AKF", som bl.a. reagerer sterkt på utspillene fra regjeringen i den nylig fremlagte Stortingsmelding 14 vedr. "det nye kristendomsfaget", og tendensene til å ville innføre skoleplikt i vårt land, til å gjøre vårt land ytterligere totalitært! * Media melder i disse dager om et utbrudd av mange tilfeller av livsfarlig smittsom hjernehinnebetennelse i Buvika i Skaun kommune. Det er der i Buvika bl.a. den forfærdelige rådmann Knut Nygård bor. * Bl.a. også en artikkel om datateknologi i dagens "Dagen" (på baksiden), av Torbjørn Greipsland, om edb og DNA ... Temaet er aktuellere enn han kanskje vet: - det forskes flere steder i verden nu på en slags kybernetikk hvor DNA er tiltenkt en sentral rolle i morgendagens PC-er! En morgendag som ikke er særlig langt unna, hvis ikke ... Akk og ve! * Et innslag om hjemmeundervisning også i 21-nyhetene i kveld i TV2! - med Albretsen-familien i Åmli kommune. (Jeg tok også det opp på video-kasett.) Jeg telefonerte og hadde en prat med Marta Straume også i kveld. Undret bare på hennes inntrykk av det som stod i "VG" ... Hun fortalte at det er oppslag om Mosvik-familiene både i "VG" og "Dagbladet" i dag, og at CWB har vært til 8 radio-interjuer eller debatter i dag! I "VG" også bilde av vår familie med noe omtale (som i tonen syntes som noe farvet av svertingen ifra Skaun så vidt jeg forstod det). SVS snakket med henne forut for meg. I dagens "Adresseavisen" også om Mosvik-saken. I dag har det tilsynelatende skjedd svært så meget, iallfall på overflaten, vedr. hjemmeundervisning i vårt land! Det er kalde dager og netter i hele Norge - siden før jul - og mange problemer med litt av hvert i forbindelse med kulden for mange. Iallfall et dødsfall også som det meldes om - en 16-årig jente. Vannet fryser for bønder og andre folk, frostskader pga. telen i jorda hvor det er lite sne, osv. *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 04. januar 1996 --- Rindal:

Telefon fra Terje Dalen i TV2 i dag formiddag ved 10-tiden. Det var han som laget oppslaget i TV2-nyhetene med oss i fjor. Vi pratet litt og han ønsket komme hithen for å lage til en sak om oss og hjemmeundervisningen; - jeg sa vi er slitne, men at det kan være ok for vårt vedkommende. Han var ikke sikker på om han kunne komme i morgen, men en av dagene var så vidt jeg forstod det aktuelt og han skulle telefonere igjen. * Kontorsjef HMN telefonerte ved 11.30-tiden, som hun hadde sagt i forgårs. Det ble bl.a. sagt at et politisk møte hvor forslag til retningslinjer for hjemmeundervisning i kommunen skal behandles vil bli avholdt nu onsdag 10. januar, og at vi tilsendes et brev i den anledning, om hva som skal behandles. Jeg gjentok spørsmålet eller forslaget om at vår familie inviteres dithen, og evt. representanter for foreningen Hjemme Undervisningen i Norge. Hvilket hun så vidt jeg forstod det på henne skulle snakke med Tove Flåtten om. Jeg undret også hvorvidt pressen kan komme dithen, hvilket hun rett og slett svarte med taushet på, selv om jeg spurte to eller tre ganger så ble det bare besvart med taushet rett og slett. (Antagligvis fordi det er et åpent politisk møte, - og hun av noen grunn ikke ønsket å opplyse om dette.) Jeg spurte henne også om: "Hvorfor en kommune skal vedta retningslinjer for hjemmeundervisningen, når det ikke trengs og når det som trengs står i Grunnskoleloven? Og når vår familie ikke ønsker slike retningslinjer? Men å forholde oss til Grunnskoleloven." Jeg undret også overfor henne hvordan det skulle bli hvis kommunen ønsket å vedta retningslinjer efter "anvisning" fra Skaun kommune og de skulle sette makt bak de, - hvor langt mht. umenneskelighet de da evt. vil komme til å gå?! For vår familie måtte hun regne med vel ikke kommer til å innordne oss efter eller akseptere slike retningslinjer? (Og hva med evt. andre familier?) Jeg spurte om det er de samme retningslinjer som hun fra først av hadde laget en kladd til (SDNR145B, efter aa003V-wpd,) som det nu dreide seg om? Hun sa nei; - at de er ganske annerledes. Hun sa også at vi tilsendes et svar på vårt brev av 02.01. 1995 (SDNR147-rlh). Jeg understreket og utdypet også vårt behov for et svar på vårt brev til henne som kommunens representant vedrørende mistenkeliggjøringen og svertingen av oss i avisen "Sør-Trøndelag", og for ordentlig dementi i den saken. At det tilsynelatende er gjort av kommunens representant Tove Flåtten, og derfor vel også er eller bør være et kommunalt ansvar å få ordnet opp i snarest. Jeg gjorde henne oppmerksom på at det som står i hennes oppsummeringsbrev datert 12.12. 1995 (SDNR146-rlh) vedr. skolebøker ikke er helt korrekt, - der står det at "Møtet 11.12. sluttet med at Rune L. Hansen etter ønske får utlevert bøker som 1., 2. og 3. årskull ved Bolme skole og barnehage bruker." Det helt korrekte er at jeg foreslo for de at de, for at de kan vise en vennlig gestus og imøtekommenhet overfor oss, tilbyr vår familie skolebøkerne og materiell som anvendes ved den kommunale skole, - hvilket vi i så fall vil være glad for. Og det gjorde de straks der da det ble sagt! * Det ankom en telefaks hithen ifra Rindal kommune ved Helene Marie Nergård ved 14-tiden, - 3 A4-sider. Det ene et cover (med kommunens logo etc.) hvor det er påskrevet: "Sender saken både på faks og i brev." Det andre er et "Saksdokument for livsløpskomiteen i Rindal 10.01. 96 --- side 8" med (forslag til?) "Retningslinjer for heimeundervisning i Rindal". (Til slutt på arket står det at rådmannens innstilling er: "Livsløpskomiteen vedtar vedlagte RETNINGSLINJER FOR HEIMEUNDERVISNING AV BARN I GRUNNSKOLEALDER.") Det tredje er et vedlegg til nr. 2 og påskrevet "Rindal kommune - retningslinjer for heimeundervisning av barn i grunnskolealder" til overskrift samt "Vedlegg 1". Det helle fullstendig ille og totalitære saker! (Ikke stort annerledes enn SDNR145B og aa003V-wpd!) Jeg fornemmer på noe slags vis at hun og Tove Flåtten helt ifra aller første stund har "samordnet" sin holdning og sine reaksjoner med politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk ved Uttrøndelag politikammer og rådmann Knut Nygård & co. i Skaun kommunes administrasjon (samt utdanningsdirektør Ola Moe i Sør-Trøndelag)! At det er dette det er "prestisje" i og de tviholder på. Fordi de derifra har fått nokså klar beskjed om hva som bør gjøres med familien Hansen / Skjærvik, og om hva som helt sikkert vil skje ...! Journalist Audhild Øye i avisen "Sør-Trøndelag" har antaglig også ytet sitt i så måte ... Det hele i den samme ville desperasjon efter å, med alle midler, destruere eller "tilintetgjøre" vår familie før hele saken kan nå frem til rettslig behandling og offentligheten! * Oppslagene i "Adresseavisen" for i går om Mosvik-hjemmeundervisningen var bra. Og i tirsdagens "Dagen" enda mere om "Sveio-modellen" og om Mosvik-saken, av kjære, gode SVS! - som er så sjeldent meget flink! (Jeg skal digitalisere også den.) * TV2-s Terje Dalen telefonerte igjen ved 15-tiden, og sa at de kommer i morgen formiddag. * Jeg oversendte (pr. telefax) et bidrag til avisen "Dagen" tidlig i formiddag, som jeg skrev i morrest (siden i går kveld), om "Vår overtro og det okkulte." * Mildere ute i dag, temperaturen sunket fra 30 minusgrader til i overkant av 15 minusgrader Celsius. Er meget glad for at vi har et sted å være; og at vi enda får det til! "Overlevende" som tittel på utgivelsen av disse dbn ifra 1995-96 vil kanskje ikke være den rette tittel? Det er jo ikke sikkert på noe vis enda at vi vil komme til å overleve det hele!! Vi har mistet vårt kjære hjemsted og vårt arbeidssted, - flere år av vårt liv og våre dager, - Trude og jeg mange år av vår helse, og så meget av våre fremtidsutsikter, verdier og eiendeler at vi er ganske så bunnskrapt! Alle dyrene borte vekke også! Frukthaven, beplantningen, vårt apotek og vår fryd! Våre tenner! (Hvor det konstant er fare for at betennelser skal slå opp til hjernen og drepe!) Våre innvesteringer! Våre venner, naboer og kjente! Vårt gode navn og rykte! Vår ære! Nærsagt alt vi hadde opparbeidet og fått til! Vi har levd mere enn tre år under konstant frykt, umenneskelig press, tortur, terror, trakassering, - er svartmalt, hetset, utplyndret, osv., osv.!! "Overlevende" er nok en for dristig tittel! "Moderne sadisme" tror jeg er svært så treffende! * Det er blitt sagt noe sånt som at: "Når et menneske dreper og ødelegger tusener på tusener av mennesker, blir det kalt en erobrer eller keiser, og hedret. Men når et menneske dreper ett eneste menneske blir det kalt en morder og straffet." Hva med Forvaltningen & Co. i vårt land?! I den ene pyntelige stund, og for publikum og massemedia, - straks det skjer en nesten-ulykke eller et menneske går seg vill i fjellet eller utsettes for noe farlig, settes det inn redningsaksjoner, dåd og dyd, for å redde og hjelpe. Takk og pris for det! (Selv om det også er mange interessante eksempler på det motsatte og på likegyldighet!) Men når Forvaltningen & Co. misbruker sin makt og avholder et eller flere møter eller skriver et eller flere brev som dreper eller ødelegger et menneske, en eller flere familier, - da blir det fort og lett hysj-hysj, og ganske så umenneskelig under overflatene! For å få sagt det her helt skisseaktig! - Temaet er svært så interessant og viktig og må grundigere behandles, undersøkes og utredes, i optimalt helhetlig perspektiv (som ikke gjemmer unna noe som helst)! Det skal ikke mange fælinger til, før svært så mye forfærdelig kan skje! Og de som ikke er fælinger kan også altfor fort og lett gjøre seg til fælinger! *

DAGBOKSNOTATER --- fredag 05. januar 1996 --- Rindal:

Trudes mor telefonerte i romjulen og sa at hun hadde sendt en "krysset sjekk" på kr. 3.075,- til familien Jakobsen, og at de hadde ringt tilbake og bekreftet at de hadde mottatt pengene og alt i orden. Fint gjort av henne, og forhåpentligvis bare velment. Og fint at den saken tross alt gikk så bra. Det kom en telefon hithen idag kl. 10.45, fra en mann som spurte om han var kommet til familien Solhaug, tlf. 71 66 58 78. Jeg sa at nummeret var riktig, men at han var kommet til familien Hansen / Skjærvik. Han sa han skulle undersøke med Opplysningen til tele-verket. * Jeg skrev en skisse til et brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, jurist Else Britt Nilsen (som ble oppringt og intervjuet med basis i svertingen av vår familie i avisen "Sør-Trøndelag" 24.11. 1995, av Audhild Øye) i morrest. (PDNB003-rlh/wpd, - med 5 vedlegg.) Oversendte pr. fax et eks. til adv. LC og et til SVS, ved 8-tiden. * TV2 kom i dag, Terje Dalen pluss en kameramann, og filmet og intervjuet ... Det blir så vidt jeg forstod det et innslag i TV2-nyhetene ... Jeg bare svarte så ærlig som jeg fikk til der og da på det han spurte om. De gjenglemte eller la igjen utklipp fra avisen "VG" for onsdag 03. januar, om hjemmeundervisning, vår familie, CWB, etc. Bl.a. et stort bilde av meg og Trude med Balder og Frøydis, ifra Poesihaugen i fjor vinter. I alt to avis-sider, med bilde av kong Harald og GHB øverst på den ene siden, med referanse til deres nyttårstaler ... Under bildet av oss et lite bilde av leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, og et intervju med henne (av Rolf Sønstelie) - med et innhold dåraktig som forventet ifra den kanten. * Telefaksen som kom i går ifra HMN kom idag som brev også ... TV2 sa de hadde snakket med henne (og også med skolesjef Solveig Strand i Skaun), hvilket de også gav inntrykk av. Jeg gjennomarbeidet og nedskrev noen kommentarer til HMNs forslag om retningslinjer for hjemmeundervisning i Rindal kommune. * Også kom i posten avisen "Dagen" for i går og for i dag, med enda mere spennende og interessant stoff om hjemmeundervisningen - bl.a. mereom Mosvik-familiene (i dagens). I gårsdagens et intervju (av Tor Weibye) med Marit Nybakk, "Arbeiderpartiets" skolepolitiske talskvinne; - som slenger dritt og antyder en revisjon av Grunnskoleloven for å ta knekken på hjemmeundervisningen ( - slik som sikkert nok utdanningsdirektør Ola Moe i Sør-Trøndelag forlengst har lagt opp til)! Hun sier bl.a.: "- Jeg ser med stor bekymring på at fundamentalister av en eller annen farge tar ungene ut av skolen og gir dem en eller annen aparte undervisning." Samt med "Sosialistisk Venstrepartis / Svs" skolepolitiske talsmann, Øystein Djupedal, som typisk nok og i samme ånd sier: "- Slik jeg oppfatter det er hjemmeundervisning foreløpig helt marginalt og jeg oppfatter dette som udramatisk. Jeg er opptatt av at skolen er noe langt mere enn undervisning. Det er også et sted der man lærer tilhørighet, opplever kameratskap og får sosial trening. Den biten blir ungene frarøvet, og jeg mener derfor det ikke er noe gunstig for barna å bli tatt ut av skolen." Hjemmeundervisningen er mao. i ferd med å bli en politisk sak! Da jeg ved en anledning snakket med CWB i fjor, sa han, at aldri noensinne har hjemmeundervisning i Norge vært en "politisk sak" av noen særlig betydning, - og det er mulig han jo har rett i det. Men dette er nu altså i ferd med å endre seg, - og jeg tror mange fordommer, forhastede slutninger og mye dårskap også nu i denne forbindelse vil fremkomme i tiden fremover nu, dessværre - og da særlig med brask og bram ifra "Arbeiderpartiets" side, - med svært så totalitære holdninger! Og de styrer ganske så totalitært og menneskefiendtlig med svært så meget i vårt norske samfunn nu, siden lenge tilbake i vårt århundrede! Og Grøss & Gru Harem Brunstland har gjort det hele ganske så meget værre på mange måter. Forhåpentligvis vil endog også hun kunne makte og å ville besinne seg! Men det kan bli svært så stribart for svært så mange i tiden som kommer ... I værste fall. Enda mere stribart og beinhårdt! SVS med en artikkel i gårsdagens "Dagen" om misjonsorganisasjonenes hjemmeundervisning og skole - "Kombinasjons-modellen", i relasjon til "Sveio-modellen", med intervju med Gunhild Hagesæther ved Norsk Lærerakademi. Et interessant aspekt. Og med Marta Straume også vedrørende dette. Og i dagens "Dagen" litt av hvert om hjemmeundervisningen. Bl.a. intervju (av Thor Christian Skavlem) med informasjonsleder ved Norsk Lærerakademi, Audun Mosevoll, som bl.a. sier at: "- Marit Nybakk har et noe diffust forhold til begrepet foreldrerett. Det er ille at hun bruker fundamentaliststempelet om foreldre som av en eller annen grunn velger å undervise sine barn hjemme fremfor å sende dem på skolen. Det kan være mange grunner til at enkelte foreldrepar anser det som hensiktsmessig å gi sine barn undervisning selv." Videre blir det sagt: "Han mener at uttalelser av denne type varsler en tøff kamp for de som ønsker å hegne om foreldres rett til å bestemme undervisningsform for sine barn, enten de nå velger den offentlige skolen, privatskole eller hjemmeundervisning. - Skolepolitikk blir derfor noe kristenfolket bør se som vesentlig å konsentrere sin oppmerksomhet mot frem mot stortingsvalget i 1997, mener Mosevoll." Dette også som oppslag på førstesiden til "Dagen", med bilde av Audun Mosevoll (også inni - på side 4)! Og redaktør Finn Jarle Sæle på lederplass under overskriften "Gleden ved tvang" skriver: "Marit Nybakk har igjen gitt uttrykk for den fryd som sosialismen har i forbindelse med alle former for tvang. Skoleplikten må innskjerpes i forbindelse med de pågående skolereformer, sier hun med brodd mot friheten til hjemmeundervisning (se Dagen 04.01.96). Vi mener at man i stedet for å tvinge flere i skolen, skal gjøre den attraktiv og gi foreldrene et fritt valg mellom offentlig skole, friskoler og hjemmeundervisning. Det er dessuten viktig å være klar over at det ikke er skoleplikt, men opplæringsplikt i Norge. Slik har det vært i skolelovene til nå. Derfor har hjemmeundervisning hele tiden vært en mulighet. Skal sosialdemokratiet gjøre livet så surt og vanskelig som mulig for alle foreldre som selv tar iniativ? Det er stikk i strid med Gro Harlem Brundtlands nyttårstale som lovpriste foreldre som selv tok ansvar. Vi håper at også Marit Nybakk vil se verdien av signalene i vår statsministers nyttårstale. Dessuten har dette noe med FRIHET å gjøre. Det er Khomeini som lærer at det bare fins ett rike, staten, bare én ideologi, statens, og bare én skole, statens, og bare en slags kanal i TV, den offentlig godkjente osv. Det moderne sosialdemokrati må ha noe annet å tilby enn Khomeini og Marx sin én-rike-lære. Mot dette setter Bibelen borgernes frihet, som sikres ved læren om de to riker, der staten har begrenset makt, og der borgerne har frihet til å drive politiske partier, skoler, Tvkanaler, forretninger osv. Når skal sosialdemokratiet begynne å tenke frihet som en positiv verdi?" * CWB telefonerte mot kvelden. Trude hadde telefonert ham og Marta Straume i går, - jeg vet ikke om hva.. Han hadde bl.a. snakket med adv. LC og Marta Straume. Han sa at LC mener vi bør gå inn for og på foreliggende avtalemuligheter med kommunen her, nærsagt uansett, og at han selv er tilbøyelig til å være av samme oppfatning. Så vidt jeg forstod ham, og begrunnet i hensynet til vår families ve og vel. * På kvelden kom en telefon ifra Per Olav Hovd i Mosvik, som jeg snakket med en stund. Han gav meg et og annet å tenke på, og vi "avtalte" å snakkes nærmere. Jeg fikk hans families telefon og fax-nr., - 74 06 41 46, og til familien Fjell, - tlf. 74 06 44 25 og fax 74 06 44 44. Han nevnte noe som hadde stått i avisen "Trønderen" tidlig i uken vedr. saken, og div. Bør jeg vel se om jeg får tak i ... * Efterpå telefonerte SVS, og vi hadde en prat. Han skulle telefonere Marta Straume vedrørende en sak efterpå. Jeg la meg på sengen og sovnet og sov ganske lenge efterpå. *

DAGBOKSNOTATER --- lørdag 06. januar 1996 --- Rindal:

Eftermiddagen. Ungene ute, skulle gå for å leke med en Oddbjørn, en gutt på åtte år, som de er blitt kjent med og har lekt ivrig med i det siste, ved en av nabogårdene. SVS telefonerte isted, efter at jeg faxet over noen greier til ham. Vi snakket sammen tidligere i dag også. Han skal ringe på igjen i kveld. Postla et brev (PDNB004.WPD) til Tove Flåtten i Livsløpskomitéen i dag, med følgende innhold: "Fredag 5. januar 1996, Oversender deg med dette en kopi av utklipp fra avisen "Sør-Trøndelag" for 22.12. 1995, hvor jeg har et leserinnlegg. Vår familie ber om et svar i form av et innlegg til avisen ifra deg. Henviser samtidig til brev vedrørende dette tilsendt Rindal kommune ved kontorsjef Helene Marie Nergård, som vi formoder du er blitt satt inn i eller vil sette deg inn i hvis så enda ikke har skjedd. Med hilsen Rune L. Hansen, (sign.)," * Jeg betalte kr. 353,- forleden dag, FilmNet / MultiChoice fra 06.12. 95 tom. 31.01. 96. Samt kr. 193,- til Scandinavian Music Club for cd-n "Sound of Music" som ble glemt avbestilt! - en artig cd. Jeg og Balder gikk til den nærmeste butikken (i Surnadal) og handlet i går (for 572,- kr.). En kald spasertur, men det gikk da greit. Nu er vi helt tomme for penger i 14-dagers tid fremover. Endel post i postkassen i dag; - bl.a. siste nr. av "Jordvett" (eller var det "Hummelposten"?), fra mine foreldre utklipp fra "VG" for 03.01. 1996 og "Dagbladet" for samme dag. Et brev fra Det Kongelige Landbruksdepartement med avslag på klage om søknad om "produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet", datert 28.12. 1995 (saksbehandler Jongeir Haugen), underskrevet Martin Holtung og Aase Storhaug. Jeg arkiverer det for ordens skyld efter hvert. Det var "Hummelposten". Og nytt nr. (nr. 3, 1995, 32. årg.) av tidsskriftet "Herba"! Bl.a. med stoff om og fra Ove Arbo Høeg, - som er en av "heltene" i vår familie siden gammelt av. Trygve Sund også med. Temaet for dette nr. er særegent "Om ryllik og hjort". Jeg oversendte i kveld pr. fax til redaktør Ola Aukrust (som får det til så bra!) en kopi av mitt artikkelbidrag til "Dagen" - om "Vår overtro og det okkulte." Samt også et brev ifra HMN i Rindal kommunes administrasjon. Arkiveres som SDNR150-rlh. Innholdet går slik: "SVEIOMODELLEN" OG TILSYNSLÆRER I FORBINDELSE MED HEIMEUNDERVISNING. Kommunen viser til brev av 02.01.96. Når det gjelder modell for undervisningen, har kommunen bestemt seg for å utarbeide generelle retningslinjer for heimeundervisning i Rindal kommune. Disse kommer opp til politisk behandling den 10.01.96. Etter at retningslinjene er vedtatt, ønsker kommunen å forhandle fram en avtale med de foreldrene det gjelder. Kommunen ønsker å bruke lokale, kvalifiserte lærere til tilsyn. Rindal kommune ønsker ikke å inngå tilsynsavtale med en lærer som bor på et annet sted i landet. Dette vil vi komme tilbake til etter at retningslinjene er behandlet. Rindal, 04.01. 96 Med hilsen Helene Marie Nergård, (sign.)" Jeg blir mere og mere skeptisk til hva de holder på med og deres vrangvilje. Det synes nærsagt som de har inngått en "usynlig" avtale med Skaun kommuneadministrasjon & co.! * Kjempemessig fint oppslag av SVS om Mosvik-saken i dagens Dagen! (Enda han sier at det er halvert i forhold til hva han laget til ...) Og kjempevesentlig innlegg ifra CWB, - under overskriften "Trenger vi egentlig et barneombud?" - hvor han bl.m.a. skriver: "I dag lider barna under å ha blitt for mye statens barn og for lite er foreldrenes barn. (...) For tiden blir barna i lover, i offentlige dokumenter og i mye av faglitteraturen omtalt og behandlet som autonome individer. Dette gir så argumenter om dette beste for barn som noe som kvalitetsmessig kan måles og gies direkte til barna uten å gå veien om foreldrene. Denne tilsynelatende respekt for barna som selvstendige mennesker i forhold til staten, er grov uforstand og ender opp i en undergraving av foreldrenes livsgitte betydning og autoritet i barns liv. Dette er en trussel mot barna. I de siste ti-år er familien og foreldrenes posisjon når det gjelder egne barn blitt svekket i lover som angår barns rettigheter. Familien og foreldreretten står i norske lover mye svakere enn i andre land og i internasjonale barnekonvensjoner." Særdeles viktige og vesentlige ord! En meget bra og viktig artikkel det hele! Jeg digitaliserte den nu på eftermiddagen, - bl.a. for at den skal bli lett å sende ut som telefax herfra. Jeg faxet et eks. til Jan Brøgger i Trondhjem, og et til bladet "Vi og Vårt" i Oslo (som jeg har hatt abonnement på i mange år). * Et ganske fint oppslag om Mosvik-saken i gårsdagens "Adresseavisen" (av Knut Nordmeland), hvor Per Ola Hovd bl.a. sier: "- Vi mener at hjemmeundervisning er best for ungene, men skulle vi komme dårlig ut sosialt og faglig, er veien kort tilbake til grunnskolen igjen." * Det er, tror jeg, mistanke om at hjemmeundervisningsfamilier vil komme godt, fortreffelig godt, ut av det med, som er årsaken til frykt ifra ymse hold! Og misunnelse igjen ifra andre og også samme ymse hold, - kanskje særlig ifra visse deler av "Donald-Duck-kulturen", som nødes for å kjenne seg tilbakestående, dumme, tomme, kjeitete og uansvarlige! Det virker iallfall også på svært så mange måter slik! * Klokken 19.15: Vi var på TV2-nyhetene klokken 18.00! Avisen "Dagen" med sin redaksjon og med Finn Jarle Sæle også straks efterpå i samme innslaget! (Jeg fikk tatt det opp på video-kasett, også dette.) Kan hende kommer vi i 21-nyhetene der også i kveld?! * Vi var på TV2-s 21-nyheter også! Det samme innslaget med vår familie, men med noe annet straks efterpå i det samme innslaget. Jeg og Trude gikk imidlertid glipp av det hele! - men jeg fikk telefonert CWB straks efter kl. 21, som fortalte dette. (21-nyhetene til TV2 var bare på 6-7 minutter i kveld, men vi var altså med.) Så leit at jeg ikke sett eller tatt opp dette også, - men bra at iallfall CWB hadde sett det. Nu var det et kort intervju med Hjertrud Eggen i Norsk Lærerlag efterpå, - som i følge CWB helt fullstendig dåraktig sa noe slikt som at: "De kan ikke ta sine barn ut av skolen og så efterpå forvente å få hjelp av lærerne." En uttalelse nesten for utrolig til at det kan være sant! *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 07. januar 1996 --- Rindal:

Det ble sagt på TV2-nyhetene i går at vi flyttet fra Skaun hen til Åmli og derfra til Hegra og derfra igjen til Rindal. Hvilket jo ikke er helt riktig. Vi flyttet ifra Skaun til Åmli søndag 20. august 1995, - og derfra til Rindal 29. oktober 1995. Vi flyttet ifra Skaun kommune i Sør-Trøndelag, ifra Poesihaugen, gårdsbruket vårt der, uten å ha med oss stort annet enn det vi stod og gikk i. Mens vi bodde i Åmli var vi flere ganger tilbake til Skaun for å pakke sammen sakene der og rydde og vaske, - først jeg, men Trude og ungene også efterpå. Mens nedpakkingen, ryddingen og vaskingen foregikk bodde vi i Åmli kommune på Sørlandet, hos familien Jakobsen. Nedpakkingen og greiene pågikk når vi hadde anledning til det, - og familien måtte da, både samlet og oppstykket, av både praktiske og nødvendige grunner, søke kortvarig husly mange forskjellige andre steder enn i Åmli. - Både i Hell, og i Hegra kommune, og flere steder i Trondhjem og ved anledning også i Skaun, samtidig som vi også arbeidet med å få solgt eiendommen vår i Skaun og for å finne et nytt mere permanent hjemsted på Sørlandet. Vi klarte ikke, til tross for god hjelp ifra familien Jakobsen og ifra dagsavisene "Fædrelandsvennen" og "Agderposten" og ifra andre, - vi klarte ikke å finne et egnet mere permanent hjemsted der på Sørlandet eller i Åmli kommune. Først da vi fikk tilbudet om leie av husvære her i Rindal kommune fikk vi et mere permanent bosted. Siden vi 20.08. 1995 flyttet ifra Skaun kommune i Sør-Trøndelag bodde vi i Åmli kommune i Aust-Agder før vi 29.10. 1995 flyttet til Rindal kommune i Møre og Romsdal, - men måtte underveis, av de nevnte grunner, også søke midlertidig husly flere forskjellige steder. Alt dette fremgår også av mine daglige dagboksnotater ifra denne tiden. Jeg er svært så glad for at vi i det heletatt maktet å finne et mere permanent midlertidig bosted og husvære til slutt! Det var svært så vanskelig og så ganske så mørkt ut til slutt! Om vi skulle ha bodd ute i vinter så ville vi ganske så antaglig ha gått ivei, - hele familien! * Det er ganske så kalde og mørke realiteter i vårt land! Og ganske så mye skryt og falskhet om det motsatte! Særlig i de tilfellene hvor det er noen i Forvaltningen som "kriger" mot noen så blir det riktig så ille og forfærdelig! Uten at noen ser nærsagt noe som helst! For vårt vedkommende er det mirakuløst at vi enda lever som familie og mennesker! Og fra flere og visse hold innen Forvaltningen jobbes det på spreng for å gjøre det værre! Velferdsstaten har mange falske profeter og uhyrlige talsmenn! Forvaltningen har mange metoder og virkemidler hvis og når de ønsker å forbigå lov og rett, - hvis hele registeret blir satt inn er den eller de som blir utsatt riktig så ille ute! Og i mange tilfeller skal det svært så lite til for at det, for at svært så mye, skjer! Det er i Forvaltningen onde sirkler som rekrutterer likegyldighet, kortsiktig egoisme, umenneskelighet og mangel på samvittighet, moral og etikk! Ofte bare utenpåklistret moral og etikk! Vi har på mange måter fått en kultur som avler slusker og sjusker, skjøger og kolaboratører! En på mange måter svært så menneskefiendtlig og familiefiendtlig kultur, - hvor det er festkledde selskaper av organisert egoisme og utvendighet som teller! For ikke å snakke om at det er en barnefiendtlig og tingliggjørende kultur! - Med svært så mange bortforklaringer! På mange måter en slags "Donald-Duck-kultur" hvor det er utvendighet og pyntelighet som teller, og hvor det er mange og mangt - under overflaten, på baksiden - som går til grunne! * Det var likevel ikke "Hummelposten" som kom i postkassen i går, - det var tidskriftet "Hummelposten" og "Jordvett" i ett og samme blad! Ganske så overraskende. * Vi har enda ressurser, som vi forvalter på vegne av andre gjennom mitt arbeide, - som tildels er noenlunde trygge. Men det ser mørkt og vanskelig ut for oss på mange måter. Vi har mistet nærsagt alt, av det som betød aller mest for oss. Men uskylden og samvittigheten kan de vel ikke ta ifra oss?! LC og tildels kanskje CWB vil eller mener vi kanskje bør gå inn for hvilken avtale som helst med eller fra "motparten" nu, - så vidt jeg har fått antydet ifra CWB ... Idet det også påpekes at avtaler jo kan sies opp igjen ved anledning. Jeg er svært så betenkt vedrørende dette, på forskjellig vis, - samtidig som jeg vet hvor ille vi er medfarne og at det såvisst er enda mange uhyre farer ute og går! Det er dette med at ærlighet er noe dypt og inderlig som varer lengst. Og hvordan skal det vel gå oss om vi vanhelliger Ordet?! Jeg forsøker gjennomarbeide det hele i sedvanlig metodisk og pertentlig kjærlighet og besinnelse, så meget jeg i ydmykhet og saktmodighet formår. Og jeg forsøker å være lyttende, årvåken og hensynsfull og alt som godt er! Også uten å overdrive. Til stadighet åpenhjertig imøtekommende og samarbeidsvillig. Men jeg betenker og gjennomarbeider saken, i lag med andre. "Hva gavner det vel et menneske om det vinner den hele verden, men mister sin sjel?" * Jeg telefonerte Marta Straume. Hun skal forsøke å telefonere Rindal kommune i morgen, som jeg foreslo for henne. Jeg fikk litt efterpå telefon fra SVS. Jeg forsøkte å ringe Per Ola Hovd ved 21-tiden. Han var ikke inne da. Jeg faxet over de siste dagenes dokumenter til adv. LC i kveld. Håper hun får med seg det som skjer, og jeg skulle ha snakket med henne senest i morgen eller kan hende faxet over et brev til henne. Jeg er nokså redd for å "bruke" henne i utrengsmål! Det er onsdag 10. januar nu at kommuneadministrasjonen skal ha møte; - hvor de synes ganske så bestemt og ivrige på å vedta retningslinjer ... (Tanken kan i værste fall være den; - at de så efter å ha vedtatt slike retningslinjer føler de bedre har kontrollen og kan vise sitt egentlige ansikt!) Er du der LC? I så fall: - Bør jeg avsende SDNR149-, og hva med SDNR151-? Bør de evt. endres først? Og hva med SDNR152-?! Jeg er tilbøyelig til å ville oversende det hele slik det er, i morgen, så får de noe å tenke på - og håpe de tar det med besinnelse, - og humor! Og jeg gjør det kanskje! Dum som jeg er!? - Det er tydelig at Rindal kommune ved HMN ikke ønsker å gå med på "Sveio-modellen"? (SDNR 150-rlh, 148 og 148v.) At det de egentlig ønsker fremgår av deres forslag til retningslinjer ... Der hvor disse flesker seg i forhold til grunnskoleloven! Eller hva? Eller er det hele bare forvirring? * SVS sier at "grunnskoleloven" skal skrives med liten g! At lovene skal skrives med liten bokstav først. Er vel noe jeg bør huske på, og evt. sjekke opp. Og evt. forholde meg til på rette måten. * Tlf. fra Ugelstad ved 22-tiden. Efterpå snakket jeg med Per Ola Hovd en stund, og faxet ham efterpå saksdok. fra det som har skjedd i hovedsak her i Rindal. *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 08. januar 1996 --- Rindal:

Klokken er 09.15. Jeg oversendte pr. fax SDNR- 151, 149 og 152 til Rindal kommunes administrasjon i dag ved 8.30-tiden. Straks efterpå oversendte jeg pr. fax SDNR- 146 tom. 152 pluss PDNB 003-rlh til avisen "Dagen"s redaksjon i Bergen - så også de kan se. Det samme som jeg faxet over til Per Ola Hovd også. * Det er et dårlig tegn dette at Rindal kommunes administrasjon ønsker å vedta "retningslinjer" for hjemmeundervisning i kommunen, og at de tilsynelatende slett ikke ønsker "Sveio-modellen" og heller ikke en kompetent og kvalifisert "tilsynsperson" som Marta Straume, - og dette at de er vrange og ovenfra-nedad mht. ett og annet! Som om de forsøker å oppnå en kontroll og makt som kan misbrukes og befordre utrygghet, for å kunne gå i lumske ærender! * Gudmund gjør karate-akrobatikk i sengen, frisk, glad og opplagt til en ny dag. Sier han skal bli flinkere enn Jackie Chan, og er veldig flink! Vi går ned nu straks. * Per Ola Hovd telefonerte ved 10-tiden, og fortalte litt av hvert spennende og interessant. Bl.a. at Tove Flåtten er representant for "Kristelig Folkeparti" i Rindal, og at han nettopp hadde snakket med henne. Han ville også at jeg skulle faxe over det som stod i avisen "Sør-Trøndelag" 23. og 24. 11. 1995, hvor bl.a. Tove Flåtten sverter oss. Det gjør jeg, samt oversikten over SDNR-. Han trodde, så vidt jeg forstod ham, at vi steilt hadde motsatt oss tilsyn ifra Skaun kommune da vi bodde der, og at det var litt av det saken der hadde dreid seg om! Jeg sa at det var ikke det saken hadde dreid seg om, men at den dreide seg om kriminelle forhold fra ende til annen ifra administrasjonen & co. der, i en svært så lang liste. Antagligvis trodde han jeg overdrev. De færreste vil kunne klare å forestille seg alt hva som har skjedd i saken vår, og hvor grovt og hvor umenneskelig det har vært, - selv om jeg begynte å snakke om det, så har det vært og er det så mye at det overgår så svært meget langt de flestes tanker om hvor forfærdelig og umenneskelig mennesker i Forvaltningen kan finne på å være! De ville ikke ha trodd meg, om jeg så fortalte i flere timer og dager! Eller de ville rystes forfærdelig og dypt om og om igjen! Takk og pris for at vår sak helt siden begynnelsen har vært en ca. 100% skriftlig sak! Og at all dokumentasjonen er ivaretatt skikkelig og særdeles grundig helt siden begynnelsen! Det hele alt fremgår av den omfattende dokumentasjonen. * Det er blitt mye mildere i været ute i dag! Det er ikke mange kuldegraderne nu. Det har skjedd mye hver dag nu i det nye året! * Det kom en telefon fra en Marit Mjøen i avisen "Sør-Trøndelag" litt efter middagstid. En ganske så meget overraskende telefon, - på den måten at det syntes som at hun (i den avisen!) var ganske så positiv og vennlig med et hjertelag ... (Hvis det da ikke var lureri?) Det virket på henne som at hun hadde fått kjennskap til mine brev til Rindal kommune som ble avsendt i dag tidlig! Jeg svarte på alt hun spurte om og hun syntes som sagt som å ikke ville noe vondt, og det var dette med de "retningslinjene for hjemmeundervisning" som er foreslått å vedta i kommunale møtet på onsdag hun var interessert i. Jeg vet ikke hvem som har orientert henne (evt. oversendt henne noe) på forhånd. Hun skulle forsøke å lage til en bra sak på det til avisen i morgen, sa hun, og forsikret meg (sa hun) at det ikke skulle bli noe annet enn positivt. (Slike "forsikringer" har ofte nok tidligere vist seg å ikke være noe verdt, men ...) Jeg tror imidlertid hun fattet og forstod hva vi snakket om, også nyansene i det ... uten at jeg kan si det for sikkert eller hvorvidt det var forbigående ... Hun sa imidlertid både ett og annet som vekket tillit, den avisen hun sa hun arbeider for til tross. Hun sa også noe litt underlig, sa hun spurte om hvordan vi ville ta det og synes om det kom en politiker hjem til oss ... Jeg sa at det vel kunne være trivlig det, men hva hun mente med det spurte jeg ikke om. * Per Ola Hovd telefonerte en stund efterpå igjen og hadde ett og annet å fortelle og vi hadde en prat. Han sa bl.a. at de hadde tenkt kanskje komme hithen til Rindal i morgen, men at han ikke var sikker enda. Og også at han visste noen vi kanskje kunne knytte kontakt med for å ha som støtte her i Rindal, som han kunne snakke med om det. Han fortalte at da han kikket på saksdokument-oversikten jeg faxet ham, og kom til det der med psykiater-greiene ble han ganske så forskrekket. Jeg sa det på ingen måte var det eneste, at listen over forfærdeligheter er grotesk og lang. (- Bare han nu ikke tror det er meg eller oss det er noe i veien med! Men han vil nok bli svært så meget mere forskrekket efter hvert!!) Jeg telefonerte og snakket med pappa, som fortalte at han og mamma hadde skrapt sammen 800,- kr. som hun var ute for å postlegge til oss, som vi kunne få låne inntil videre. Mamma setter dem inn på min postgirokonto i dag. Han fortalte også at han en av dagene hadde lest om noen i avisen som hadde fått 8.000,- kr. i bot i forbindelse med en religiøs sekt eller noe han ikke riktig husket hva, men han skulle forsøke å finne det igjen, hvor hjemmeundervisning eller noe sånt hadde vært nevnt. Ved 16.15-tiden telefonerte Hanne Christensen (opprinnelig dansk) som driver med hjemmeundervisning og er med i HUN, ifra Sveio kommune. Hun og samboeren Rolf Oftedal har en "Helios-butikk" de driver. Hun sa hun hadde hørt at vi var på TV2 forleden dag. Og hun sa det kunne være muligheter for å finne et bosted for oss der i Sveio kommune hvis vi måtte flytte herifra nu på grunn av alt hvis det ikke går bra her. Vi snakket litt om det og om forholdene deres der hvor skolemyndigheten er så positive overfor hjemmeundervisningen, og jeg sa jeg enda håper og tror det skal kunne gå bra og at jeg skal fordøye litt på hva hun fortalte og takket for at hun telefonerte. Ved 17-tiden telefonere TS ifra Trondhjem og undret hvordan det stod til, og sa han skal forsøke å ta seg en tur hithen til helgen hvis han får det til. Han sa det skjedde mye også på og i hans trakter, og at han nu har tatt seg sammen og lært enda mye mere. Forhåpentligvis! Den frelsen som kom over ham i retssalen i sommer viste seg å være vaklende og vanskelig! * Jeg sitter i tanker om et menneske, og straks omtrent telefonerer vedkommende. Per Ola Hovd gjorde det nu nettopp ved 20-tiden, og det samme skjedde flere ganger, med andre jeg hadde i tankene, i går. Han hadde en del nytt å fortelle, som vekker bedre forhåpninger om at det kan gå bra.Endog sa han at det er bra muligheter for at mitt forslag blir det som blir vedtatt i kommunens møte på onsdagen. Han ville nødig vekke falske forhåpninger, men sa at det kan gå slik. Han mente at det antagligvis er alle avisskriveriene som har svertet oss samt innspill ifra Skaun kommunes administrasjon som har medvirket til den ille behandlingen av oss. Også nevnte han noe om at folk i området har sett lite til meg ute og undret på det ene og annet. Han sa at de vel ikke kunne forvente å se så meget til meg efter alt vi har vært igjennom og hvordan vår tillit til omgivelsene har vært nedbrutt igjennom så lang tid, - og jeg sa at jeg ikke gjør eller har gjort stort annet enn time efter time hver dag å måtte arbeide med alt i forbindelse med saken, ofte i både femten og tyve timer i døgnet, og at vi er ganske så nedhærjet ja. (Ikke har det blitt noe bedre efter hvert som tiden har gått heller, - bare værre og værre!) Han sa og at det kommer et medmenneske hithen på besøk i morgen. Ikke av kommuneadministrasjonens folk. Jeg forstår det som at Per Ola Hovd og hans nærmeste har et stort kontaktnett og mye innflytelse. Han snakket også om at det var blitt sagt overfor kommuneadministrasjonen her at han ville gjøre en innsats for å skaffe oss et nytt bosted hvis det er så at Rindal kommunes administrasjon vil trumfe igjennom med overgrep og maktmisbruk, så vidt jeg forstod ham. Han hadde bl.a. snakket med ordføreren her i kommunen. Tove Flåtten har han eller hans kontakter også vært i kontakt med bl.a. Videre snakket han bl.a. om at SVS har vært i kontakt med Departementet for å få saker til å skje. * Gudmund er blitt så særlig flink med å tegne bokstaven S; - en bokstav som han har særlig sans for og som nærsagt kan sies å være den første han i dypere forstand har lært ... og som han leker seg endel med. Han lærer ikke bokstavene så fort som Balder og Idun gjorde, - naturlig nok fordi han er tredjemann i den aldersnære søskenflokken sin, men på sin egen særegne, spennende måte. Nettopp denne bokstaven trengs også for ham, og tror jeg han har et indre behov for som tilkjennegir seg, og som kan ha sammenheng med de problemene var familie har vært igjennom ... Som er så forfærdelige! Jeg har iøvrig så vidt innimellom ved anledning begynt å la ham få smake litt på tallene, på aritmetikken. Efter R. Steiners idé om å ta fatt i det reelle, i å gå ifra helheten til delene. Altså ikke å temme hesten ifra halen! Det er i en av sine engelske, pedagogiske foredragsserier R. Steiner forteller om dette, i "Gegenwärtiges Geistesleben und Erzienhung / Oppdragelsen og tidens åndsliv" ifra Yorkshire, England 1923. En bok som i mangt og meget er efter mitt hjerte, og som jeg har med meg her i Rindal nu også. Han sier bl.a.: "Skal man lære barn å trekke fra, da må man ikke venne dem til først å søke resten, men subtrahenden: Hvis du har 7 nøtter og gir bort så mange at du har 3 igjen, hvor mange har du da delt ut? Altså ikke: Hva får man, hvis man trekker 4 fra 7? men omvendt: hvor meget må man trekke fra 7 for å få 3? Det reelle er det antall nøtter man først har og - videre - det antall man sitter igjen med. (...) For slik man i alminnelighet introduserer dem for barn, står egentlig addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon på hodet!" Trude har dessverre liten selvstendig sans eller forståelse for slike forhold. Desto mere beklagelig at jeg er så veldig meget opptatt med nødvendig å forholde oss til angepene, truslene, terroren og alt det forfærdelige vår familie utsettes for, - hvilket er mye mere enn en 8-timers arbeidsdag! Slikt piner meg oppi det hele når jeg tenker på det! Naturligvis alt slikt som går ut over barna! Apropos denne R. Steiners på mange måter interessante og givende bok, - som iøvrig på mange måter, bare denne alene, på flere måter er mere innholdsrik og helhetlig (sagt med visse bestemte forbehold!) enn "Mønsterplan for grunnskolen / M87" -: I forhold til denne er svært så mange av den norske, kommunale grunnskolens lærere ikke kompetente! F.eks. slett ikke Norsk Lærerlags Hjertrud Eggen som uttalte seg så menneskefiendtlig og hatsk i TV2-s 21.nyheter forleden dag! * Og apropos lærere: TH, som jeg har kjent i så mange år, som nesten var ferdig med sin lærerutdannelse ved Universitetet i sommer, og som på mange måter er en underlig kar, - hvem er vi vel ikke det? - han valgte å avslutte sin lærerutdannelse straks før eksamen, - og begrunnet det overfor venner og bekjente med at han ikke ville ha slike eksamenspapirer, ikke trengte eller ville ha de mere, - fordi hjemmeundervisningen i Norge er så sterkt og positivt underveis. Jeg vet ikke om det var eller er sant det han sa, - men det var faktisk det han sa og gav uttrykk for. Han ville heller ikke mere bli lærer, sa han, hadde funnet ut at han ikke egnet seg, og heller skulle vie seg til annet i sin søken efter mening i livet. Det var min virksomhet som hadde fått det til å gå opp for ham, sa han. Han sa også noe slikt som: "Hvorfor bli lærer med papirer på det, når snart hvem som helst kan bli lærere?" Han er iøvrig på flere måter ganske så uansvarlig og ubesindig av seg, - og jeg tror endel av forklaringen på hans beslutning kanskje kan være begrunnet også i det forhold. Forhåpentligvis ikke i det forhold at han på så mange måter føler seg "underlegen" i forhold til meg? Lærere av profesjon er ofte noe ganske så underlige! * Massemedia i dag melder om at det er kommet sne på Østlandet, og snestorm som ikke har sett sin like på 100 år på Østkysten i USA ... Og ellers i disse dager om svært så mange bønder i vårt land, særlig i Østerdalen, som har tomme eller frosne vann-brønner på grunn av den strenge kulden og lite med sne, og som risikerer å bli uten vann til sommeren. Endog frykter mange for permafrost pga. at frosten har trengt så langt ned i bakken. Mange som er uten vann til dyrene og strever i kulden for å unngå nedslakting. Vi var selv uten vann til oss selv og dyrene om vinteren på Poesihaugen i Skaun, forårsaket av terroren ifra kommuneadministrasjonen & co. der, - og vet såvisst at det kan være og er svært så strabasiøst og hardbart! Samtidig var vi også uten veiforbindelse! Bare det å få oppover mel og slikt som melk til oss selv var strevsomt og slitsomt nok, - 400 meter ifra vei, i dyp sne, vind og vær! I tillegg skulle vi også ha oppover ikke bare vann, men også mat og strø til dyrene! Samtidig som jeg arbeidet på spreng kontinuerlig med livsnødvendig papirarbeide, osv., osv.! Alt mens Skaun kommunes administrasjon & co. frydet seg for hver skade de ytterligere kunne påføre oss. *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 09. januar 1996 --- Rindal:

Tenker jeg i de kommende nr. av "Familie Posten" til HUN må få med en barnas tema-side, som f.eks. kan hete "Under-visningen!"; - til hjelp for både foreldre, lærere og barn. Det er et skrikende behov for slikt; for å forsøke å gjøre noe med de usle kår barna er utsatt for i den offentlige, kommunale grunnskolen, og for å vekke sansen for nye, friske idéer og stimulere til alternativer og interesser, - og for å stimulere til skole og til interesse for barna! Slik det nu er og så lenge har vært så er barna ganske så ekstremt tingliggjorte på mange måter, med rett og slett liten interesse for barna og for hva som egentlig er deres liv og trivsel i de asfalterte, firkantede inngjerdingene hvor de befinner seg så meget i "skoesker" med nr. ditt og datt, pendlende til og fra hjemmet og familien langsefter de trafikkerte, støyende veiene ...Ofte! * Klokken er snart 9.00, og Per Ola Hovd telefonerte for en halvtime siden og vi snakket om det som skjer og han hadde mere å fortelle. Han fortalte i går at han eller de likevel ikke kommer hithen til Rindal i dag; - at det likevel ikke er nødvendig. Han sa både i dag og i går at de likevel ønsker å komme å besøke oss efter hvert. * En nabo fra ikke så langt unna, hun het Odny Kokkestad, kom hit innom på besøk i formiddag og var her en times tid eller to. Trivlig med hyggelig besøk. Det har knapt vært noen her på besøk, bortsett fra julenissen på juleaften. Jo, forresten, - en eldre dame var også innom her på besøk rett før juleaften, og hadde endog med seg hjemmestrikkede ullsokker til barna, - men jeg har ikke sett henne mere siden, og det var en trivlig dame fra en av husene rett her i nærheten! Efterpå var jeg i postkassen, hvor det bl.a. lå en brevkonvolutt ifra adv. LC, med bl.a.kopi av "Rettsbok for Midt-Trøndelag herredsrett - år 1995 den 21. desember" nedi, - hvor det står at vi idømmes enda mere saksomkostninger, - kr. 36.970,- som skal betales innen to uker!!! Var det noen som snakket om at vi har et rettsvesen i vårt land?! Tanken eller strategien ser ut til å kunne være å ytterligere utplyndre oss videre. Eller derigjennom å forsøke å få oss i fengsel eller slikt noe, alt som kan destruere oss fullstendig! Eller tar jeg feil? Vanskelig å ta innholdet i skrivet som annet enn ganske så nedslående greier! * For kort å forsøke å oppsummere noen hovedtrekk i hva som har skjedd vedr. dette: Vi oversender forskriftsmessig en melding til Skaun kommunes Skolekontor i 1993 om vår hjemmeundervisning, - og får tilbakemelding om at hjemmeundervisning ikke er tillatt i henhold til Grunnskoleloven, hvorefter Skaun kommunes administrasjon bl.a. utsender en pressemelding med et oppsiktsvekkende og rystende innhold, og politianmelder oss, vi bøtelegges (8.000,- kr.) og de stevner oss for retten, - hvorefter de bl.a. begjærer rettsvesenet om "midlertidig forføyning" for med voldelig makt å komme å hente barna våre for å bringe de hen til den kommunale skolen, - hvilket de av rettsinstansen får et grovt lovstridig og overtrampende 18-siders falsum av et medhold i. Hvorefter vi flytter ifra kommunen. Da er ikke mere den "midlertidige forføyningen" om at barna skal bringes "til Jåren-Råbygda skole" gyldig. Dermed frafaller Skaun kommunes administrasjon saken, - og vi idømmes 3.000,- kr. i foreløbige saksomkostninger, og derefter nu ytterligere 36.970,- kr. (som skal betales innen to uker)! Og i dette skrivet nu skriver Midt-Trøndelag herredsrett bl.a.: "Etter tvistemålslovens § 175, 1. ledd, skal saksøker (Skaun kommune v/ ordføreren) pålegges å dekke sakens omkostninger når en sak blir avvist. Det er imidlertid unntak for det tilfellet at utfallet skyldes omstendigheter som ikke kan legges saksøker til last. I denne saken er det de saksøktes (Hansen / Skjærvik) flytting fra kommunen som er årsaken til at kommunen mister den rettslige interesse av å få saken fremmet. De saksøkte har flyttet for å unngå saken. De har "flyktet" for å unngå følgene av den midlertidige avgjørelse og de følger en dom kunne få for dem og deres barn. I denne situasjonen er det helt klart at utfallet av saken skyldes omstendigheter som saksøker ikke kan lastes for. I dette tilfellet er det rettens vurdering at de saksøkte må ta ansvaret for at sak ble reist og for at saken nå blir hevet. Retten finner det derfor riktig å dømme de saksøkte til å erstatte saksøkeren sakens omkostninger. Retten finner at det samlede omkostningskrav på kr. 36.970,- er nødvendig for saken, jfr. tvistemålslovens § 176. Omkostningsoppgavene legges til grunn for saksomkostningsfastsettelsen. SLUTNING: 1. Sak nr. 197/1995 A ved Midt-Trøndelag herredsrett avvises. 2. Trude Skjærvik og Rune L. Hansen dømmes til in solidium å erstatte Skaun kommune saksomkostninger v/advokat Arve Rosvold Alver, Trondheim, med til sammen kr. 36.970,- - kronertrettiseksnihundreogsytti - innen 2 - to - uker fra kjennelsens forkynnelse. --- Retten hevet. Morten Gunnes, (sign.), sorenskriver. (Stemplet Midt-Trøndelag Sorenskriverembete)." * Jeg undres på hvor han har det fra at vi "flyktet"? Ifra en eller annen avis? Eller har han bare tenkt seg til det? Eller er det bare en mistanke eller indisier om det? Men jeg undres mere på hvilken forbrytelse vi har gjort oss skyld i? - Det at vi flyttet, eller hva? - Eller det at Skaun kommunes administrasjon politi-anmeldte oss og stevnet oss for retten (selv om de altså ombestemte seg), for en forbrytelse de (uriktig) "trodde" vi var skyld i? (Men ikke ønsker å bevise.) - Det å bli politianmeldt og stevnet for retten er kan hende en forbrytelse? Eller hva? Selv om de altså trekker tilbake politianmeldelsen og stevningen? Det er vel ikke så underlig at jeg undres? Uskyldig i forhold til alt er vi jo også, rett og slett. * I tillegg undres jeg også - av gode nok grunner - om det er en (planlagt sammensvergelse og) strategi (også nu fremover!) i denne galskapen som går ut på å destruere vår familie med nærsagt alle midler? En strategi som også kan være omhyggelig "timet" på forhånd bak kulissene? - Vel, - tiden vil vel bedre nu fremover og efter hvert vise i så fall? Selv er jeg på vegne av vår families ve og vel forpliktet til å heller ikke være fremmed for den tanken, - på bakgrunn av alt som har skjedd så langt. - Jeg er den første til å være glad om så ikke er tilfelle! * Jeg telefonerte WH som ikke var hjemme. Og TS, som absolutt var hjemme, som knapt våget seg ut. Og pappa. Han fortalte at onkel Ingmar er død, at hans hjerte stoppet, efter mange år med svært så dårlig helse. At hans søster, tante Ellen, nu er alene tilbake. Tenkte jeg skulle forsøke å sjekke opp hva som står i avisen "Sør-Trøndelag" for i dag, - men det kan bli vanskelig. Håper at noen ringer hithen som har sett den. * Det synes som at det kan ta lang tid enda før saken snur og vi ikke mere er offere og lidende! Før saken virkelig snur! * Medmenneskeligheten og rettferdigheten i vårt samfunn er kan hende ikke som leseren av denne min beretning og disse mine dagboksnotater hadde trodd eller er blitt fortalt? Det er ganske så svarte, mørke onde krefter som hærjer og rår! * Det er blitt mørkt ute, klokken er 17.30. Det undrer meg om noen i Rindal kommunes administrasjon føler at de må konsultere med Skaun kommune & co. før de gjør noe som helst videre, særlig i positiv retning, her i kommunen, - om at de kanskje har forlovet seg? Ting kan absolutt tyde på det. Som f.eks. at de er på leting efter feil med eller ved meg (meg særlig), - så selv det at jeg er lite å se ute i kulden (og ikke kjører bil) i våre nye omgivelser kan være en fjær nok til en hønsegård! Og hva med holdningen til Tove Flåtten, og "fuskeriet" som tilsynelatende iøvrig er ute og går? Hva jeg frykter mest er dog hva misunnelse kan utrette! Og hva med denne journalist Marit Mjøen (som jeg ikke kjenner til ifra før) ifra avisen "Sør-Trøndelag" ... Hvis hun faktisk tenker skrive redelig om oss og greiene. Hvordan skal hun kunne få det klarert i forhold til Skaun kommunes administrasjon & co., - og i forhold til sin avisredaksjon? * Mange tv-kanaler å få inn via parabol-antennen ja. Det er rent forskrekkelig å se hvor mye vold og skvalder og overfladiskhet det er på "barne-tv"! Ikke bare på norsk "barne-tv", men svært mye også på andre kanaler i andre europeiske land, - og ifra USA! Særlig i "tegneserie"-filmene, men generelt i svært så mye av det de kaller "barne-tv" i det heletatt! Hvor de menneskelignende dukkene og dyrene kaster kniver efter hverandre, slår hverandre i hodet med hammere, setter dynamitt-kubber under rompen på hverandre, vrir rundt halsen på hverandre, skyter med allslags våpen, osv., osv.! Og dette er det som i kanskje mere enn halvparten av alle norske barnefamilier som hverdagskost brukes til barnevakt, underholdning og oppdragelse! Er det rart det er mennesker som Marit Nybakk, Hjertrud Eggen, Ola Moe, osv.!? At massemedia svømmer over av kriminalitet, psyk festkultur, babbel, psykopater, vold og all annen elendighet!? Når vi lever i en slags Donald-Duck-kultur eller Snurre-Sprett-kultur eller hva en nu velger å kalle det! * Klokken er 18.00 og Ola Aukrust telefonerte nettopp. Han sa han hadde fått oversendt fax-n fra meg med bidraget til "Dagen", og at han syns han ville trykke det om han kunne? Jeg sa at det kan vel være ok, at kanskje "Dagen" ikke trykker det nu, - kanskje ikke, for å unngå å provosere. Uansett gjør det antaglig ikke noe? (Selv er jeg ofte ikke så veldig flink til å unnlate å provosere, annet enn overfor enkeltmennesker, familier, etc., fordi jeg tross alt er litt av en forfatter og har mange også overordnede hensyn å forholde meg til, - kulturelle, opplysningsvirksomhet, etc.!) Hadde en hyggelig prat med ham, og særdeles godt å høre hans jordduftende stemme, og lovte å oversende ham en diskett. Forhåpentligvis gjør jeg ikke noe dumt eller galt nu, - overfor avisen "Dagen"? Jeg våger meg på det! Vel? Kommende nummeret av "Herba" har dead-line allerede nu i januar! Jeg har lest "Herba" siden de første årgangene for 20-30 års tid siden. Det er blitt bedre og bedre siden Ola Aukrust ble redaktør for få år siden! Jeg må huske å sende de flyttemelding også i morgen. * Jeg telefonerte PH i Skaun, og fikk en prat med ham, og fikk spurt ham om hva som har stått i avisen "Sør-Trøndelag" i dag om oss og saken. "Ingenting," sa han. Han sa også at jeg kan ringe ham igjen i morgen til samme tid, ved 18.30-tiden, for å høre om det står noe der i morgendagens utgave. Jeg forsøkte å telefonere SVS også, som ikke var hjemme ... * TS ringte på igjen, og sa bl.a. at han antaglig kommer hit ilag med TH til eller i helgen. Han vil også gjerne prøve å reparere på bilen her, sa han, så jeg evt. kan bruke den enda en kort stund. Hvilket han også snakket om tidligere i dag. * Kjempefine saker om hjemmeundervisning (og annet) av Svein Villy Sandnes nærsagt hver eneste dag i avisen "Dagen" i lang tid nu! I forrykende fart! Virkelig fine og betydningsfulle saker! Håper inderlig at han ikke glemmer å tenke på helsen sin, - at han ikke sliter seg ut helt! Han er særdeles aktiv også bak kulissene! Lørdag f.eks. helside (som opprinnelig skal ha vært to meget bra helsider!) om Mosvik-saken, med overskriften: "Hjemmeundervisningsfamilie ber departementet rydde opp: - Vi må bli den siste familien med oppstartproblemer". Og mandag (i går) med overskriften: "Gode erfaringer etter et halvt år med hjemmeundervisning: - Vi merker forskjell på våre egne barn!" Og i dag, med overskriften: "Erfarne familier, fagfolk og interesserte reiser til Ulvik til sommeren: Samles til konferanse om hjemmeundervisning"! SVS gjengir bl.a. henstillingen ifra Mosvik-familiene Hovd og Fjell, til Departementet: "- Vi henstiller til departementet om å si klart i fra til hele det norske folk om at hjemmeundervisning er lovlig her i landet. På denne måten må vi få slutt på at familie etter familie som velger hjemmeundervisning skal gjennom veldig mye ubehageligheter med kommunen inntil kommunen til slutt oppdager at hjemmeundervisning er lovlig." I dagens Dagen også en annen fin sak, av Thor Christian Skavlem, med overskriften: "Sterke reaksjoner på Marit Nybakks (Ap) utspill: - En autoritær ensrettende holdning", hvor stortingsrepresentant Are Næss (KrF), Siri Frost Sterri (H) og Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) "går i rette med uttalelsene nestlederen i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité, Marit Nybakk (Ap) kom med i et intervju med Dagen sist uke om foreldre som tar sine barn ut av skolen for å gi dem undervisning hjemme." Også ord på lederplass av Finn Jarle Sæle om hjemmeundervisningen i dag. Vedrørende konferansen om hjemmeundervisning skriver SVS bl.a.: "Helga 28. - 30. juni i år vil så godt som samtlige familier her i landet som driver med hjemmeundervisning samles til et hjemmeundervisningstreff på Hjeltnes gartnerskole i Ulvik i Hardanger. Dette opplyser lektor Marta Straume." Det blir antaglig ganske så umulig eller altfor vanskelig for vår familie å komme seg dithen, - hvis ikke forholdene begynner å snu sterkt på seg! - Likesom vi heller ikke fikk muligheten for å melde oss på eller dra til sammenkomsten hos Ola Aukrust i sommer, - hvilket særlig for barnas vedkommende ville vært og blitt litt av en opplevelse! * I gårsdagens Dagen også et innlegg om "Marit Nybakk og hjemmeundervisningen" av Håvard Fjell, fra en av Mosvik-familiene, hvor han skriver følgende: "Vi takker Marit Nybakk for hennes utsagn mot oss i diverse media torsdag 4. januar, der hun sier hun vil innskjerpe loven slik at det blir skoleplikt (tvang) i Norge. Dermed blir det klart for alle hva sosialistene vil. Dette viser at sosialistene (ikke lenger demokrater), vil at tvangen skal innføres og åndsfriheten knebles. Det er også det vi sier: Nemlig at sosialistene vil at enkeltmennesket skal inn i statens spor. Da forlater vi demokratiet. Vi kjemper for åndsfrihet og et levende demokrati. Vi setter ikke, som Marit Nybakk og lærerlagets Helga Hjetland, barneretten opp mot foreldreretten. Vi setter foreldreretten opp mot statsretten. Staten har ingen rett på barna. Barna hører foreldrene til og danner familien, som den bærende celle i samfunnet. Familien er Guds gode skaperordning. Foreldre-retten er også nedfelt i internasjonale konvensjoner som Norge har skrevet under på. Kan her nevne: Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra FN - 1948, UNESCO-konvensjonen om diskriminering i undervisning fra 1960, og Europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra 1950. Derfor: dersom sosialistene nå får gjennom en lov som hindrer frihet i undervisning, og gjør at all undervisning skal følge statens planer, vil saken havne i internasjonal rett." * Per Ola Hovd telefonerte på kvelden og vi hadde en lengre prat. * SVS telefonerte omkring midnatt, og spurte om jeg har sett oppslaget i avisen "Sør-Trøndelag" med meg i dag, - og jeg sa nei, at noen har fortalt meg at det stod ingenting i dag. Men det gjør det, sa SVS, - "en like bra eller bedre sak enn det jeg pleier å få til i Dagen," sa han. Dermed gledet jeg meg veldig til å få se det, - og SVS sa han kunne faxe det over, hvilket han straks efterpå gjorde. Efterpå telefonerte han igjen og vi pratet litt, - han var akkurat hjemkommet ifra Valsøyfjord, og hadde kjøpt avisen på veien hjem til Trondhjem og nu skulle han ordne seg med litt mat. Da jeg efterpå hadde lest oppslaget med meg i avisen "Sør-Trøndelag" telefonerte jeg tilbake til SVS og sa at han er tusen ganger flinkere! At jeg slett ikke udelt likte det som stod der. Han sa han ikke hadde lest det så nøye enda. Jeg misliker overskriften: "Rindalingene dummer seg ut", - hvilket jeg heller ikke har sagt. Overfor journalisten sa jeg, da hun spurte om jeg syns rindalingene dummer seg ut, at rindalingene dummer seg ut en smule hvis de vedtar disse retningslinjene. Hele oppsettet i avisen bærer preg av slurvete journalistikk, om enn det kan ha vært troskyldig ment. Jeg har f.eks. aldri sagt at "det er opp til kommunen å føre tilsyn med opplegget vårt." Men at kommunen har et tilsynsansvar. Jeg har heller aldri sagt at Skaun kommune viste generell vrangvilje overfor vår familie, eller at de var forvirrede - men at Skaun kommunes administrasjon og kompani har bedrevet omfattende trakassering og terror av vår familie. Iøvrig er det flere slurvete gjengivelser av hva jeg sa i oppsettet, samt at mye av det jeg sa ikke er gjengitt. *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 10. januar 1996 --- Rindal:

Ola Aukrust ville helst ha stoffet tilsendt pr. diskett, og i format for Word 6.0. Jeg har tekstbehandlingsprogrammet Word 6.0 på en partisjon på hardisken, men bruker det sjelden, men nu ble det altså bruk for det, for å sjekke hvilket format ifra WordPerfect for Windows v.6.0a som best egner seg å ta inn i Word v. 6.0. Så jeg lagret stoffet på en diskett i format Wpv. 5.2. Sendte og med diktene i "Har menneskene sjel?" Samt dbn for i går. Dbn for i går faxet jeg også over til SVS og POH. * Noen prøvde å sende en fax hithen ved 01-tiden i natt, men klarte det ikke. "Utenriksmagasinet" (NRK-tv) stiller med rette spørsmålet: "Hvor ble det av den russiske intelligensiaen under Boris Jeltsin?" Mikael Gorbatsjov har de stuvet unna fullstendig der borte! Folk vil ikke ha brød, men cirkus! Falske forhåpninger, - Cirkus, nød og slaveri! Noen å hærje og herse med! Altfor ofte! Erkjennelsens proletariat er blitt temmelig stort! De onde sirklene er også blitt store og tunge! * Det kom en telefax idag tidlig, til Rune & Co. fra Per Ola Hovd, med følgende håndskrevne tekst: "Onsdag 10.01.96. Prøvde å sende fax 01.00. Problemer. Prøver nå igjen. God kveld / go´ natt! / go´ morn! Takk for fax kl. 00.50. Artiklen i "Sør-Trøndelag" ser bra ut, men er vel provoserende overskrift. Innholdet er helt dekkende. Marta Straume ringer på Tove Flåtten ca. 07.00, og skal prøve å få enten saken utsatt, eller "Sveio-modellen" vedtatt. Og det må vi tro skal gå ann! Trolig vil du tjene på å ikke møte opp under møtet. Det kan provosere noen til å tro at du vil presse dem. Det er mitt råd, valget er ditt!!! Lykke til uansett. Det må da vel finnes noe realt "bondevett" også i Rindal, eller kanskje "selv i Rindal"? Ha det bra. Hilsen Mosvik-ligaen v/ Per Ola Hovd. PS. Du har flotte dagboksnotater!" POH telefonerte ved 10-tiden og vi hadde en lengre samtale. Han tilbød seg, enda en gang, å ordne med bosted for oss om det skulle bli nødvendig å dra herfra! * SVS (med slips) kom nokså overraskende hithen tidlig på kvelden, han hadde vært på møtet. Dvs. på ca. halvparten av møten (som begynte kl. 13.00), - som vi altså ikke fikk noen slags form for invitasjon til. Rindalingene har dummet seg ut en smule, spør du meg, - selv om SVS var ganske så positiv i forhold til møtet. Jeg tror han er sliten og trett, og kanskje også en smule forvirret eller resignert, skuffet. De hadde gjort et vedtak om retningslinjer for hjemmeundervisningen! Han fortalte at de hadde reist seg den ene efter den annen, en ti-femten stykker, og sagt bare positivt i forhold til vår familie, at de ønsket oss velkommen og at de bør være imøtekommende, osv., - men at det de fryktet var at de kunne bli erstatningspliktige, at barna siden hen kunne stille de til erstatningsansvar! Hvilket altså tyder på at de ikke engang har giddet å slå opp i "Norsk skolerett" (Universitetsforlaget, 1987), - eller å få avklaret "Sveio-modellen" i forhold til dette f.eks. med Departementet! I stedet legger de opp til at hver kommune skal ha sine egne spesielle "retningslinjer for hjemmeundervisningen" i forhold til grunnskoleloven og familiene! Med alt det uholdbare, uakseptable og urettferdige dette vil medføre! Selv om det i henhold til grunnskoleloven hverken er nødvendig med slike retningslinjer, - og også er på tvers av ånden i dens formålsparagraf! Mitt forslag om ikke å vedta slike retningslinjer - og hvorfor - synes det som ikke i det heletatt har vært fremme til vurdering!? Han sa også at det hadde vært en dame ifra avisen "Sør-Trøndelag" tilstede der. Jeg kunne skrive et essay, som kanskje kunne begynne slik: Rindalingene dummer seg ut mere enn en smule. Den 10. januar 1996 avholdes et kommunalt møte i Rindal hvor politikerne i kommunen skal vedta den norske grunnskoleloven ifra 1969 om igjen! Uten at de vet det. Riktig nok ble de forut for møtet gjort oppmerksom på det, ifra undertegnede og foreningen HUN, Hjemme Undervisningen i Norge, - men det sank ikke dypt nok ned i rindalingenes kommuneadministrasjon. Muligvis har de et problem med lærevansker, lesevansker eller analfabetisme i kommunen. Ikke utenkelig at de kommunale skolene i Rindal er av for dårlig kvalitet; - de er ikke den eneste kommunen i vårt land med et slikt problem. * Tove Flåtten lar ikke høre det minste fra seg, heller ikke kommuneadministrasjonen, med hensyn til hva som har vært av sverting i avisen "Sør-Trøndelag", og jeg bør vel bare avsende mitt brev til Departementet vedrørende dette. (PDNB003-rlh.) Kan hende med en kopi til Rindal kommune? SVS sa noe om at vi kanskje bare kunne eller burde glemme det, - og jeg har svært så vanskelig for å skjønne hvordan han kan si noe slikt?! Likegyldighet er på tvers av all kristen ånd, - og ikke ville det ha vært å betegne som tilgivelse eller nåde på noe slags vis heller. Det er tvert om svært så viktig å få rettet opp i det, - likesom også det hele alt ifra Skaun kommune & co. må rettes opp i, selvfølgelig, - annet ville fullstendig være galskap! Jeg kan ikke skjønne hva SVS tenker på nu!? Jeg tror ikke han skjønner hvor langt nede vi egentlig er heller, og hvor ekstremt uholdbart og smertelig det er, - og at vi ikke er noen spesiell huggstabbe for all verdens galskap og maktmisbruk! Eller han gjør vel egentlig det! * SVS skulle oversende en kopi i kveld av de retningslinjene som ble vedtatt i møtet. Så vidt jeg forstod det på ham så hadde utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal oversendt et forslag til retningslinjer til de, som var nokså likt deres eget. (Jeg rakk så vidt bare å kikke på de, og SVS hadde det noe travelt, - han skulle gjøre ferdig to saker til Dagen i kveld. Han er alltid velkommen og vil ha en sengeplass til disposisjon i vårt hjem! Han hadde det så travelt at jeg - som sist - også glemte å spørre om å få sitte på til Trondhjem med ham.) Jeg telefonerte og hadde en samtale med CWB, som var særlig interessant og spennende. Og med Marta Straume også i kveld. Det kommer i morgen svært så meget (enda mere!) interessant og spennende stoff av SVS (og CWB) i Dagen! Ifra Departementet, m.m.! Jeg glemte å nevne for CWB de 37.000,- kr. vi er blitt idømt i saksomkostninger, - som det kom beskjed om i går! En sak som jeg må få snakket med adv. LC om så fort som råd er. En meget merkverdig sak! *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 11. januar 1996 --- Rindal:

Tlf. ifra Ellefsen i dag. Han fortalte at han fikk et brev ifra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tirsdagen, hvor det står at konsesjonsbehandlingen er ferdigbehandlet og alt ok. Ellefsen hadde også snakket med Tilseth i banken, og de regner med at handelen og alt er i orden i løpet av neste uke. * Jeg postla idag brevet til Departementet vedr. Tove Flåtten og dementi og det der, - PDNB003-rlh. * Med posten i dag kom bl.a. et utklipp (helside) ifra avisen "VG" for søndag 07.01. 1996 (s. 7), som pappa har postlagt hit, - med et oppslag med familien Kjell og Elly Rydningen i Aukland i Aust-Agder, som tok sin nu 16 år gamle sønn Gideon Rydningen ut ifra 6. klasse (efter to måneder), og ble bøtelagt med 8.000,- kr. De er med i bevegelsen "Profetisk Kallelse" efter William M. Branham (USA, 1909 - 1965), og sier bl.a. at sønnen "blir moralsk forsøplet av dagens skolemiljø". Jeg telefonerte og snakket med Kjell Rydningen i eftermiddag, hadde en lengre samtale med ham og fortalte også litt om foreningen HUN. Deres situasjon er meget spesiell og interessant, og vil kunne ha stor betydning, og er også særlig interessant for HUN! De påberoper seg grunnloven og forventer (med rette) tilbud og service ifra den kommunale forvaltning mht. hjemmeundervisningsopplegg. Han fortalte også at han lenge har vært i dialog med familien Jakobsen i Åmli kommune. * Videre har jeg telefonert og snakket med bilselgeren (i "Riba" i Surnadal) vedr. bilen der, for evt. å kjøpe bilen der som jeg ble tilbudt. Det er snakk om 16.000,- kr. ferdig registrert for den, en "Ford Granada", årsmodell 1979? Som tilsynelatende er i meget bra stand. Mulig jeg kjøper den (på forskudd) i morgen. * Jeg faxet over noen greier til POH, LC og SVS, - skisse til et lengre avis-innlegg, hastig sammensnekret efter noen av dokumentene herfra i det siste, med tittelen "Mere om hjemmeundervisning i Rindal!" * Avisen "Dagen" for i dag kom med posten i dag, - med et intervju av SVS med førstekonsulent Cato Aarø i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om hjemmeundervisning. Under overskriften: "- Trenger ikke søke om hjemmeundervisning". Hans uttalelser ikke så veldig mye å skryte av akkurat. Krav-mentalitet ovenfra-ned! Håper og tror at CWB imøtegår de skikkelig og grundig! *

Mot kvelden nu. SVS har enda ikke faxet over "retningslinjene", slik han snakket om. Han er vel så travelt opptatt. Marta Straume skulle igjen gjøre et forsøk på å kontakte Rindal kommune, og jeg skulle ringe på henne i kveld for å høre hvordan det gikk. * Ser frem til at vi har "Sveio-modellen" i boks i Rindal kommune! Dermed får vi på vesentlig mange måter fred, ro og trygghet! Som vi hungrer efter! Hvis de ikke akseptere dette kan det bli vanskelig og værre! Enda mere! * Mamma telefonerte ved 20-tiden, og jeg hadde en prat med henne. Hun sier det er ca. 13.500,- kr. vi nu skal betale de. Hun skulle få tak i og sende siste nr. av "Bamse" til Balder og ungene; - hans abonnement utgikk for litt siden ... * CWB telefonerte ved 22.30-tiden og Marta Straume ved 23-tiden. CWB ville anmode meg om å ta det litt med ro, om ikke å gjøre særlig med utspill nu, men å avvente situasjonen og å glede meg over det gode og positive i statusen. Her gjelder det om å liste seg på tå for ikke å provosere eller irritere noen! Marta Straume hadde ikke fått kontakt med rette vedkommende i Rindals kommuneadministrasjon, men hadde lagt igjen sitt navn og telefonnr. etc., - og sånn sett altså gjort seg litt mere en smule reell og levende! Marta Straume var intervjuet på NRK-radioen (ca. et fem-minutt) i dag, fortalte CWB. * Tv-programmet om Boris Jeltsin i går var tankevekkende stoff. Iøvrig var og er 7. januar juleaften i Russland. Mikael Gorbatsjov var og er en stor mann, - hvilket vel ble for utålelig for mange! Jeg undres forresten om det er utkommet noen flere bøker ifra hans hånd? Jesus skrev antaglig (?) kanskje ingen bøker i vanlig forstand, - men han skrev i sanden! Også! Sin biografi ... Sitt liv. *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 14. januar 1996:

Bestillingsverk ifra bandittene i Skaun & co. *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 15. januar 1996 --- Rindal:

Forrykende travelt her ved skrivebordet i hele går! Telefonsamtaler, telefaxer, brever, etc. i lange baner! Jeg kom hjem fra Hell og Trondhjem natt til i går. (Heldigvis såpass tidlig!) Jeg dro til Trondhjem og Hell fredag 12. januar, og var hos mamma og pappa det meste av lørdagen.. Da jeg dro herfra fredagen dro jeg først til Skei i Surnadal ved 11-tiden. Jeg gikk ut ved veien her og stod og ventet på bussen til Surnadal ved 10.30-tiden. Da jeg stod der og ventet stoppet en buss som kjørte den andre veien, og sjåføren rullet ned vinduet og sa at det var skjedd en dødsulykke på veien nettopp, og at bussen på vei hithen ifra Trondhjem til Surnadal derfor var forsinket og at den trolig kom til å bli noen timer forsinket, at bussen stod ved ulykkesstedet ... Derfor gikk jeg bare inn igjen, og spurte naboene om de tilfeldigvis kanskje skulle til Surnadal - det skulle de ikke; men Birger sa han likevel kunne og skulle kjøre meg dit, og det gjorde han. Der ble det til at jeg handlet bil, - den hvite "Caddilacen" som ser så anstendig ut og jeg ble tilbudt å kjøpe. Vi avtalte at jeg betaler av ca. neste uke, - denne uken her. Og jeg kjørte ifra Surnadal litt efter med den bilen, hithen først. Derefter til Trondhjem hvor jeg dro innom TS og hvor jeg overnattet. På formiddagen dro jeg derfra til Hell, hvor jeg hadde noen ærender. Jeg ble hos mamma og pappa det meste av lørdagen. De hadde en leieboer for kort periode, en fra Karasjok i Finnmark. Jeg skyndte meg tilbake hit igjen efter hvert i tanke om at det antaglig var skjedd både det ene og det annet, - hvilket jeg på ingen måte tok feil i. Dagen i går ble svært så meget travel! Det var, da jeg kom hjem, ankommet et brev hithen ifra Rindal kommunes administrasjon ved kontorsjef Helene Marie Nergård. Henv. til SDNR154-rlh (som det ble arkivert og digitalisert som), samt vedleggene i brevet, SDNR154B- og SDNR154C-rlh. Et ganske så grovt og fullstendig så overtrampende brev om. Tilsynelatende et bestillingsverk ifra bandittene i Skaun kommunes administrasjon, og Co.! Ganske så ille til lesning, - ifra noen som sterkt ønsket å gjøre seg selv til midtpunkter i en molbo-historie. Det var tydeligvis et brev som sjokkerte og rystet også svært så mange andre; - bl.a. Mosvik-familiene, SVS, CWB, og flere! Brevet minnet på mange måter om brevet ifra en en "psykiater A. Hamnes" eller hva han nu het! Og det fortalte meg umiddelbart ett og annet om kontorsjef Helene Marie Nergård og efter hvert også om Tove Flåtten i "Livsløpskomitéen", - om deres forræderiske fusk og lureri. Hvilket fremgår av mine dbn og av saksdokumentasjonen. Forhåpentligvis vil de likevel kanskje kunne besinne seg, - før det begynner å gå enda mere galt av sted! Brevet og det hele fortalte meg også diverse mere, og brevet var trist lesning, - tydeligvis ifra Helene Marie Nergård og Tove Flåtten, som altså drev med lureri og fusk. - Hvorfor?! * Da jeg kom hjem hit igjen lå det også en beskjed - skrevet med Balders lekne, nydelige fine skjønnskriftbokstaver - ifra Balder på et A4-ark i stuen ved døren - om at jeg skulle hilses ifra ... og at den og den hadde telefonert og spurt efter meg ... Osv. Trude, fikk jeg høre, hadde snakket med SVS lørdagen ... og lest brevet for ham. En som het "Tiller" hadde ringt. En som hadde ringt feil sa han, hadde ringt. Etc. Lørdagens utgave av avisen Dagen med artikkel ifra SVS under overskriften "Efter uttalelelsen fra departementet: Beck mener "Sveio-modellen" er styrket"! En meget bra og velgjørende artikkel! * Jeg hadde kjøpt med meg 1000 A4-papir pluss 25 skrivebøker da jeg kom hjem, hvilket ungene var svært så meget mest opptatt med i går. De har alltid, bortsett fra den siste måneden, hatt nokså ubegrenset med tilgang til papir til de fleste formål, - for å tegne, skrive, brette, lime, klippe, lage bøker, osv. ... Likeså mht. blyanter og farvestifter, etc. ... Likeså når det gjelder lærdom, trivsel, kjærlige omgivelser, respekt og alt nærsagt som godt og riktig er! Selvfølgelig, - ifra min side har alt slikt vært intensjonen lenge før noen av de ble født! Også lenge før Bjørg ble født! Jeg fikk høre i Hell nu lørdagen, at jeg er blitt bestefar, - for ca. tre uker siden! * Skjebnens norner spinner og vever sin ull og sine tråder. Den nye verdensborgeren har de vært svanger med i mere enn ni måneder nu, - siden tiden ved vårjevndøgn i fjor! Bjørg hadde telefonert mine foreldre i Hell og fortalt litt om det hele på sitt vis. De hadde igjen også telefonert og snakket med Trude om det. Bjørg er det aller første av mine fem barn. Det eneste av de som Trude ikke er mamma eller mor til. Bjørg er nu nesten nærsagt på Trude sin alder ... Mine - våre - fire barn derefter er Balder, Idun, Gudmund og Frøydis! Jeg og Trude ble sammen for omkring 12 års tid siden, - men kjente hverandre på slags vis lenge forut ... Vi reiste ifra Trondhjem for ca. 11 år siden, - til Ertvågøy i Aure kommune i Nord-Møre ... hvor vi hadde det nærsagt paradisisk det meste av tiden og stunden vi bodde der! * I går var det svært så mange telefoner hit! Det ringte omtrent i ett sett i mere enn 12 timer! * SVS hadde utarbeidet et forslag til to brev til Rindal kommune ifra vår familie, - hvilket var umiddelbart på bølgelengde og meget velformulert! SVS er som hvirvlende med mirakler i sitt vesen! Det ble straks så jeg digitaliserte det. SDNR155- B og C-rlh. Oversendte en kopi til POH, som efterpå telefonerte tilbake og var svært så imponert og glad, også på sin kones vegne! Brevsvaret til kommunen ble også, av SVS, forelagt CWB, som også var glad på vegne av brevet. SVS hadde også forelagt det for Jørgen Høgetveit i Akademi for Kristelig Folkeopplysning (- er det det de heter mon tro?), som hadde tilsvarende respons. * Jeg snakket også med CWB i går, samt at han sendte over en fax hit, - ifra avisen Morgenbladet for 12.01. 1996, artikkel av Pål Mathiesen under overskriften Lære for livet ... Og jeg ham en i form av en avskrift av innlegg / artikkel av Ulf Thyrhaug, "Leder Norsk Lærerlag N-T", i Adresseavisen for lørdag, under overskriften Norsk Lærerlag og hjemmeundervisning, - et forfærdelig så hetsende, løgnaktig og ille artikkel-innlegg i Adresseavisen! På "Ordet fritt"-siden. CWB hadde iøvrig mye nytt å fortelle, men vi holdt oss til det "viktigste" ... Bl.a. også RU telefonerte, - og min mor som syntes ganske så nysgjerrig på hva som skjedde. * Jeg hørte at avisen "Trønderbladet" (som Adresseavisen nu også har kjøpt opp) 2. og 3. januar hadde stoff om hjemmeundervisning ... Dette har jeg enda ikke sett. CWB fortalte at avisen "Varden" hadde slikt stoff og store, fete overskrifter på forsiden en av dagene. (Noe slikt som at - Reform -97 skrinlegges! Og at avisen (ukeavisen?) til Kr.F. nu i siste nummeret har noe tilsvarende, med overskrift på forsiden med noe slikt som at - Hjemmeundervisningen er en udetonert bombe! Videre står det et oppslag (av Heidi K. Johnsen) i avisen "Sør-Trøndelag" for fredag 12.01. 1996, - med et slags møtereferat ifra kommunemøtets behandling av hjemmeundervisningen onsdag 10.01. 1996. Den avisen kjøpte jeg underveis fredagen. SVS hadde også lest det da jeg snakket med ham nu efter at jeg kom hjem. Tydelig nok mye uvitenhet og famling i mørket mht. til det hele i kommunemøtet ... og også hovmodig vrangvilje i henhold til Janteloven. Med mere! Babelsk forvirring! Forslaget ifra meg, vår familie og HUN, synes som fullstendig å ha vært holdt unna kommunemøtet ...! * Det er en meget roligere dag i dag, iallfall denne formiddagen nu ... * Det kom et forunderlig slags brev i postkassen i dag, en konvolutt poststemplet N-4850 Åmli 12.01. 1996, adressert (med håndskrift) "Til Rune L. Hansen, Aune, 6657 Rindalen". Inni et håndskrevet brev (samme håndskriften) hvor det står: "Øy 4. des -95 Hei Rune Vi vil med dette brev meddele deg at vi ikke vil eller kan ha noe med HUN forreningen å gjøre. Ønsker dere lykke til med hjemmeundervisningen. Hilsen Aud Signy og Rolf Jakobsen Øy." * Jeg vet ikke om brevet er et falsum eller hva det skal være ment å bety? Jeg skal telefonere familien Jakobsen for å undersøke med de. Innholdet i brevet er det samme som Øystein Emmanuelsen snakket om tidlig i fjor! Forunderlige greier! Jeg aner ikke hva det kan være. Jeg telefonerte nu nettopp - kl. er nu ved 15-tiden - og fikk snakke med Rolf J., som bekreftet at brevet er ifra de. Men han ville ikke si noe om hva det betyr, hvorfor, eller noe som helst annet enn at de hadde fått en "følelse i magen" at de ville forholde seg slik. Jeg spurte direkte om det kunne ha noe med at Trude var der alene med barna hos de i høst, med hennes umodenhet - dette at hun er rotete, slurvete, ikke helt pålitelig eller ærlig - om det kan ha noe med det å gjøre? Men han sa nei, at det hadde ikke det, at hun hadde vært "som en engel" der hos de. Han sa at jeg ikke burde snakke slik om konen min, og jeg at det er slik at jeg ville spørre om det, men at jeg er obs på at det ikke er noe heldig eller lurt å snakke slik overfor fremede eller mennesker som en ikke kjenner særlig godt eller som ønsker oss vondt. Jeg sa at jeg vel får finne ut av det kanskje efter hvert da. "Det gjør du sikkert," sa han. Og han hilste ellers hjertelig til hele familien, likesom meg til de. Jeg forstod det på ham som at det hadde ikke noe så meget med oss å gjøre, ... på noe slags vis? Men jeg klarte ikke å finne ut så særlig meget av det hele! Han sa de hadde sett oss i TV2-nyhetene nu forleden. Jeg husker at Rolf i sommer fortalte at de hadde fått et dårlig forhold til familien Albretsen (som også driver med hjemmeundervisning), - at det hadde oppstått problemer de imellom ... Kan det ha noe med noe slikt på noe vis å gjøre, mon tro? Jeg hverken aner eller vet. De holder oss forhåpentligvis ikke for narr på noe slags vis? Det tror jeg ialle fall ikke, - og er det også lite som tilsier at jeg skulle kunne tro. Hvorfor tier de såvidt meget om det? Forhåpentligvis så er det ikke forakt for de svakheter som kan hende de reagerer på, eller intoleranse!? Jeg sa til ham at de og han jo hele tiden har sagt og ytret seg om hvor fint det er med dette med HUN og de der greiene, ... Ja, det har ingenting med det å gjøre, sa han. * Jeg oversendte overstående til SVS (pr. fax), for at han skal få noe slags underlig - som kan hende angår saken på noe slags vis? - å tenke på ...! Jeg spurte Trude om hun vet noe som helst vedrørende dette brevet eller hva det kan bety, men hun sier nei, at det gjør hun ikke. *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 16. januar 1996 --- Rindal:

Jeg sovnet på eftermiddagen i går og våknet ikke før SVS telefonerte utpå kvelden, og vi hadde en prat. * Telefon fra Tilseth i banken i formiddag. Han undret på om vi kunne komme dithen og underskrive papirene helt ferdig, og vi avtalte å være der ved 2-3-tiden i dag, i Trondhjem ... *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 17. januar 1996 --- Rindal:

Vi kom hjem igjen i gårkveld, nokså sent. Vi kjørte, hele familien, til Trondhjem ved middagstid i går. Var i banken, og derefter innom TS en tur og til Trudes mor hvor vi fikk kaffe og sånn der. Vi underskrev skjøte, jeg underskrev pantsettelseserkæring: eiendomslånet ifra Skaun (kr. 187.855,- står det i en kopi jeg har her av pantsettelseserklæringen) overfører sin sikkerhet i en høyrentekonto med innestående 188.000,- kr. Hvor det ble sagt at renten ble 3.77 (?) prosent. Jeg syntes det var lite, - han sa det når som helst evt. gikk an å omgjøre. Rentesatsen på lånet som nu får ny og 100% sikkerhet var det snakk om kanskje kunne gå an å få satt til ca. 6, 2 prosent rente, men han måtte og skulle konsultere med de i banken i Skaun først under enhver omstendighet, sa han. Jeg gav uttrykk for at jeg ser frem til å¨ha minst mulig med forhold i Skaun kommune å gjøre, - bortsett ifra selve saken imot de. Ellefsen tilbakeskrives/godskrives 10.000,- kr. av de til sammen 300.000,- kr., for at vi likevel ikke fikk anledning til å rydde og ordne i fjøs-bygningen. Banken ville ha 5.000,- kr. for å ha tatt seg av hele saken. Dermed blir det stående igjen 285.000,- kr. Minus de 188.000,- kr. som overføres til høyrentekonto, blir det 97.000,- kr. Av disse slettes vårt kredittlån i banken på 35.000,- kr., og da blir det tilbake 62.000,- kr. Av disse 62.000,- kr. skal vi betale kredittlånet kr. 13.000,- til "Her & Nå", 13.500,- til mine foreldre, ca. 7.000,- kr. i den siste dyremat-regningen ifra Skaun (Orkla Kornsilo & Mølne, - som har vært så tålmodige!), Trudes mor kr. 1.000,-, TH kr. 1.000,-, TS kr. 500,- , CWB kr. 2.000,-, pluss pluss! Og den nye bilen skal betales med kr. 16.000,- Det blir ikke meget - om noe - til oss; - bortsett ifra at våre månedlige utgifter reduseres betraktelig! (Alene det at det 35.000,- kr. store kredittlånet blir slettet, hvor det månedlig er omkring 500,- kr. bare i rente, betyr mye!) Vi får re-finansert hele vår økonomi, som et betraktelig fremskritt! Og hvilken lettelse!! * POH telefonerte i dag, og han fakset også over (5 sider) oppslagene og lederen om hjemmeundervisning ifra avisen til Kr.F., "Folkets Framtid", - hvilket var bra saker ... Han sa at også de ville gjøre det på noe av den samme måten, mht. deres reaksjon overfor kommunens administrasjon nu. Han fortalte også hvordan tilsynelatende HMN her i kommunen har gjort innspill overfor kommune-administrasjonen der ... Hvordan det nu efter at vi mottok brevet, med fusk og lureri som bakgrunn, ifra henne her, plutselig ikke ble særlig travelt for motparten der i Mosvik ... Svirrende tanker: At antagligvis HMN og dem hun kolaborerer med ville ha gjort unna saken vår først, - for å få noen til å gi "retningslinjene" en slags aksept, (eller for å kunne dytte på oss politi, rettsvesen eller noe med kriminelt fusk!), - og dernest ta de! Han sa ikke alt dette, men tenkte antaglig eller kanskje i de banene ... SVS oversendte pr. fax i går og i dag det ferdige utkastet til oppslag om saken (vedr. våre brev og vår holdning) til avisen Dagen for i morgen ... Han hadde også fått CWB til å gå igjennom og gjøre noe korrektur først. I oppslaget har han også med et intervju om saken med utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal, som uttaler seg meget positivt i forhold til hvordan vår familie forholder seg overfor Rindal kommune nu! Som overskrift på oppslaget har han satt: Hjemmeundervisningsavtale må være mulig! * Jeg faxet over også gårsdagens dbn også til POH. * Programmet "Holmgang" i norsk TV2 i går hadde mobbing i skolen som tema og ble sendt i reprise i dag (og jeg fikk tatt det opp på video), og var også så vidt inne på dette med hjemmeundervisningen. På en særdeles "forsiktig" måte. Marta Straume var også med i debatt-programmet. Hun fikk ikke sagt så meget og ble avbrutt, men gjorde et helt fint inntrykk. Jon Lilletun ifra Kr.F. fullførte i det minste noen setninger for henne, - men alt i alt ble det hele hverken så særlig negativt eller så meget positivt, - men et lite og betydningsfullt nok pluss ifra Marta Straume og Jon Lilletun! Samtidig er egne debatt-programmer etc. i tv bare blitt enda nærmere realitet enn noensinne, gledeligvis nok! * Det ankom et brev, datert 12.01. 1996, ifra Kristen Informasjonstjeneste, ved Abel Struksnes, hvor det står: "Rune L. Hansen & Trude Skjærvik! Takk for tlf.samtalen. Sender med 5 hefter. Ønsker dere flere hefter, bare si ifra! Her får vi mange positive reaksjoner, jeg tror folk blir litt overrasket over hva som virkelig skjer for å sentralisere. Håper dere kan lese heftet helt igjennom, først da ser en hensikten, planen og løsningen. Vennlig hilsen Abel Struksnes, (sign.), KRISTEN INFORMASJONSTJENESTE, Bente og Abel Struksnes, Solberg, N-3522 Bjoneroa". Vedlagt 5 stk. av heftet (pluss intro-brev i hvert): "Se opp for makt-eliten!" av Abel Struksnes. Jeg har allerede lest det meste av det 32 A4-sider store heftet, men skal lese det enda en gang og mere grundig ... så jeg kan fordøye det hele og gehalten i det bedre. Jeg ser umiddelbart at det er svært så mange momenter i boken (heftet), og at det dreier seg om anti-krist, skjøgen Babylon, den katolske kirken og pavemakten, EF / EEC / EU / EØS, GATT, handelsavtaler, etc. ... Begrepet "skjøgen" og "Babylon" synes som å være anvendt upresist og noe feilaktig (eller "tilbakeholdent"?) ... Slutningene i boken synes også tilsynelatende å være en smule hastigere enn resonnementet og argumentasjonen, ... selv om de ofte ser ut til å være riktige og efterrettelige ... Utdypelsene er fraværende. Stoffet er interessant, og jeg skal som sagt se nærmere på det ved anledning ... 4 av heftene kan og skal jeg videregi til andre. * Jan Trygve Alvseike hadde telefonert en kveld, syns jeg erindre Trude sa ... RU telefonerte, som jeg har nevnt, forleden dag, og fortalte bl.a. at han blir bortreist ifra 10. til 25. februar, og at adv. LC ønsker å gjøre noe i hans sak (overfor Frei kommune?) - at han har snakket med henne om det, og han gjorde meg særlig oppmerksom på en ny serie som er påbegynt i avisen "Dagbladet" - "Junior"-sidene der, - hvor nu fra lørdagen står et oppsiktsvekkende intervju med advokat Per Faye-Lund (omtalt som "Sogndals kommuneadvokat" og som "høyesterettsadvokat"!), - som gir uttrykk for holdninger såsom at: "- Mobbing er barnas voksentrening"! *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 18. januar 1996 --- Rindal:

Telefon ifra en politimann nu ved 11-tiden. Husker ikke hans navn, men det hørtes på dialekten eller stemmen ut som han var her fra Rindal eller Surnadal. Han sa han ringte på vegne av noe sånt som Politiets Idrettsforbund, som hadde 25-årsjubileum og i den anledning solgte bokverket "Nordisk Kriminalkrønike" for kr. 480,-, samtidig som en da ble med i et lotteri eller noe ... Jeg takket nei og sa det var bare hyggelig han ringte, men at vi ikke har råd eller kan kjøpe. Han sa noe om at ... "Håper vi kan komme tilbake en annen gang da." Jeg nevner dette for den sedvanlige ordens skyld; og fordi han i måten å snakke på (tonefallet, artikulasjonen ...) kunne høres ut som om han egentlig sa: "Vi fikk deg ikke denne gangen nu. Men vi er her og hadde håpet å få tatt hånd om deg nu, og lar oss ikke lure så lett, og er snart på deg igjen, bare så du vet det." Jeg fornemmet noe slikt psykt infantilt, av kaliberet til Kjell Isdahl og Kjell Erik Waclawzpyk i hans stemme ... Imidlertid er det mulig jeg tar feil, at jeg er en smule for mistenksom i og med alt som har skjedd! Var det Bjørn eller Bård Haug eller noe slikt han het? Har jeg rett så er han ganske så psykisk umoden og infantil iallfall. Hadde folk flest levd så sindig, forsiktig, ærlig, redelig og hederlig som meg og min familie, så ble det ikke mye å gjøre for politiet og ble det ganske så meget mere fred og ro og trygghet i verden! * Klokken er ca. 16.30. Jeg og alle ungene har vært ute og kjørt med bilen en tur, til butikken i Rindal sentrum, hvor vi handlet noe dagligvarer. Var også innom banken, og postkontoret for å betale kr. 11,- til Trondheim Bomvei-selskap A/S, - det kostet på postkontoret 14,- kr. å få betalt de 11,- kr., altså i alt 27,- kr.!Vi var borte mellom ca. kl. 13.30 og 15.00. Jeg la merke til at det stod 15-16 biler utenfor Bolme barne-skole, at det derfor kanskje var etslags skolemøte der f.eks. fra kl. 13.00 til 15-tiden eller mere ... * Artikkel i avisen Dagen i dag av SVS (enda en gang!) om enda flere hjemmeundervisningsfamilier, under overskriften "Sarpsborg kommune er positiv til ny hjemmeundervisningsfamilie: Familier går sammen om å undervise barna". * Jeg har undret litt ilag med SVS over hvordan HMN (= kontorsjef Helene Marie Nergård) og Tove Flåtten (leder i Livsløpskomitéen) særlig vil reagere på brevene nu (SDNR155-rlh, datert 16.01. 1996)) ifra vår familie. De ble datert, postlagt og sendt dithen tirsdag 16.01. 1996, - og kom antagligvis frem dit til dem dagen efter, onsdag 17. 01. 1996, i går ... SVS - og jeg også - mener å kunne si at hun er et "maktmenneske", og at hun vil bortimot "eksplodere" efter hun mottar brevene nu, og bli enda mere fuskete og kriminell efterpå, - hvis hun kan! I værste tilfelle. Men at hun samtidig også er ganske så "sjakk-matt", - samme hvor hun snur og vender seg hen! Likeså Tove Flåtten. Det forfærder oss begge hvorfor og hvordan mennesker kan finne på å være slik overfor hverandre! Måtene det skjer på kan være så forfærdelige og umenneskelige, samtidig som det kan skje så tilsynelatende troskyldig og ubemerket! Antaglig nok vil HMN komme til å kontakte rådmann Knut Nygård i Skaun kommunes administrasjon nu ganske så fort, efter først (kanskje?) å ha kontaktet kommuneadministrasjonen i Mosvik samt utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal. Og der i Skaun vil de antagligvis kunne komme til å prøve seg med å sende Audhild Øye (i avisen "Sør-Trøndelag") på oss, - at hun kommer hithen med blomster og sier at hun er bare en journalist og at vi må gi henne en sjangse, så skal hun nu lage en riktig så fin og positiv sak om oss i avisen "Sør-Trøndelag", osv.! (Likesom da de to ifra "Adresseavisen" i mai 1995, men for færre "sølvpenger"!) "Timingen" deres brister iallfall et stykke på vei nu! Eller helt! Det spørs på hvor lenge, grundig og forutseende de har lagt an strategien? De er særdeles meget fordomsfulle, - hvilket bl.a. under enhver omstendighet innebærer at de mest av alt lurer seg selv. Hvilket imidlertid jo ikke gjør de mindre farlige! Forhåpentligvis vil det hele nu gå særdeles bra i menneskeverdets og rettferdighetens ånd! Livsløpskomitéen , alle der, vil få kopier av det ene brevet (i det minste), og fort kunne komme til å oppdage at det er fusk og fanteri ute og går, ifra kontorsjef HMN særlig. Jeg misliker imidlertid å være den som "forårsaker" slike gnisninger og greier! Eller rettere sagt den desperasjonen som kan fremkomme så farlig og umenneskelig derifra! * Idun skal ha bursdagsselskap en av dagene, er nu blitt åtte år. Vi kjørte til Trondhjem på bursdagen hennes. Balder og Idun og også Gudmund har i den siste måneden blitt kjent med og lekt endel med to eller tre forskjellige nabounger ... Oddbjørn på åtte år og Anne på ca. fem år ... og så vidt en som heter Steinar på ca. åtte år ... Det er ikke så mange barn i nabolaget her som det var i Skaun for oss, men heller ganske få her. Barna her i familien har imidlertid aldri noensinne kjedet seg, - og visste ikke før ca. i fjor omtrent hva det vil si å kjede seg, da de ble det forklart på en måte. Selv om Stamnes-familiens barn i Skaun forsøkte å lære de det ene og det annet av gyseligheter; såsom vold, kjedsomhet, trollskap, etc.! De fleste andre barna der i Skaun var svært så fint og lett å ha med å gjøre! * Vi savner hele familien også kankje særlig biblioteket vårt. Det store og omfattende biblioteket vårt, som vi hver dag på så naturlig vis levde med, med sin litteratur, sine bøker og skrifter, bilder, arkiver, adresser, osv., - med alle sine så selvfølgelige fordeler for oss! Og landskapet! Vårt hjemsted, - vårt arbeidssted! Vår trygghet! Vi hungrer efter trygghet, og efter vårt eget vandte liv, efter vårt eget hjemsted og alt det som betyr så meget for oss! * Vi lever i en slags indre landflyktighet nu, - det har vi gjort i mere enn tre år!, - i et slags indre eksil, forårsaket av noen få kriminelle elementer innenifra vår offentlige Forvaltning. Forårsaket av noen som mere og mere har vært desperate, umenneskelige og kriminelle for å unngå å bli avslørte! I løpet av disse mere enn tre år er vi på omfattende mange måter blitt utplyndret, og har levd under stadige overgrep og overtramp, under konstant trakassering og terror ifra motparten. De har selv klassifisert og behandlet vår familie som en slags undermennesker, som bør trakasseres og terroriseres, og som lov og rett ikke bør gjelde for! Denne deres klassifisering og behandling har vært grovt kriminell helt ifra begynnelsen, - og mere og mere desperat ustoppelig. * Jeg våger nesten ikke å tenke tanken at de kan synes som å være ganske så sjakk matt nu, - hvis de ikke har flere desperate forskrekkelser ifra umenneskelighetens dybder godt unnagjemt på lager! *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 21. januar 1996 --- Rindal:

Det svake kjønn? Kvinner lyver oftere og lettere enn menn slik det er i vårt samfunn nu, tilsynelatende. En kvinne som kjenner seg presset vil lettere ty til løgn eller glemme idealer og moral, - eller hva? Jeg har lagt merke til at kvinner som kjenner seg en smule presset, ofte fort og lett tyr til løgn og bortforklaringer og håper at partene skal ha glemt hva det dreide seg om. Det er ikke alltid slik, men det er ofte slik. At kvinnene tilsynelatende er mere "forræderiske"? Dermed ikke sagt at de slutningene svenske August Strindberg eller norske Jens Bjørneboe trakk om kvinnens vesen var riktige. Og hva med unikumer såsom norske Amalie Skram og finsk-svenske Edith Södergran, eller norske Aslaug Laastad Lygre? Og Tove Lie? Osv.? Og hva med forskrudde genier såsom Otto Weininger? Og Plotin?! Og hva med lærdommen i NT og GT, i relasjon til div.!? Og hva med Willy Buzzi, og urbefolkningen? Osv.! * Det har vært kaldere ute de siste dagene, og er særlig blitt kaldere ute i dag. Temperaturen er ca. minus 20 grader Celsius nu. Jeg undres litt hvorfor? * RU foreslo da vi snakket sist at jeg kunne skrive en artikkel eller noe til "Junior"-sidene i avisen "Dagbladet", om barnet og menneskeverdet, og forsøke å få noen (andre) til å skrive dithen med noe om hjemmeundervisning ... Jeg sa jeg kunne og skulle det hvis bare anledningen byr seg, - med forbehold, fordi jeg er så svært meget opptatt med saken til vår familie. Det er så mye jeg ikke vet og som jeg undrer på, og jeg vet ikke helt hvor moden jeg er for slike oppgaver enda ... Men det kan iallfall være svært så mye jeg har på hjertet ja, - vedrørende temaet vår respekt for hverandre, barnet og menneskeverdet, og om intoleranse, medmenneskelighet, etc.! Jeg vet iallfall absolutt så meget at vi må og bør respektere hverandre, uansett alder, hudfarge eller nasjonal tilhørighet, etc.! Og at f.eks. tillit, trygghet og toleranse er særdeles vesentlige verdier. I en familie er det viktig at ikke bare barna hører efter de voksne, men også at de voksne hører efter barna, og at barna hører efter hverandre. Viktig, - men i vårt samfunn nu ofte ganske så ualminnelig. Kanskje særlig fordi barna og mennesket er blitt så tingliggjorte, - og menneskeverdet så variabelt og degradert. I vårt molbosamfunn - i vår u-kultur - blir barna ofte og gjerne sett på som mindreverdige mennesker, og som mindreverdig selskap. Fordi det gir mindre utbytte - målt i babylonske verdier - å være ilag med og noe for barna! Mange foreldre blir derfor glad når de slipper unna barna; - f.eks. når barna kan sendes til barnehage eller skole, til mere eller mindre firkantede inngjerdinger, til sammenklemte, isolerte sosiale miljøer, hvor de kan plasseres til oppbevaring i "skoesker" av nr. ditt og datt, selv om det kan være svært så uheldig og upedagogisk og endog umenneskelig overfor barna. Til f.eks. skoler hvor noe av det første som skjer er at de mister interessen og sansen for lærdom, de settes på solide stoler hvor de tar til å lære seg om kjedsomhet, likegyldighet, bortforklaringer og frekkhet. For bare å nevne noe av alt det forskrekkelige som også statistikker og reportasjer i massemediaen, såvel som, vår følsomhet til stadighet bringer oss oppsiktsvekkende, skremmende meldinger om! Så meget strømmer på om mobbing, ateisme, kjedsomhet, pervesjon, vold, våpen, firkantede omgivelser, avsondring, psyk festkultur, uærlighet, frekkhet, manglende fremtidshåp og fremtidsutsikter, slusker og sjusker, psykopater, kolaboratører med og uten slips, mental uniformering, hovmod, intoleranse, forvirring, dårlig inneklima, dårlige "skoleveier", menneskefiendtlige holdninger, osv., osv.! Om fattigmanns-skolen i Molbo-land, - for erkjennelsens og lidelsens proletariat! For streberne efter den snevre, eksklusive, hensynsløse, kortsiktige egoisme, efter babbelets underholdning, efter de hengtes broderskap, efter fordomstykke idyller, efter slipsets velsignelse, osv.! * Grunnpillarene i livet og landskapet for barna, likesom en Jakin og Boas, er mamma og pappa, - som også omfatter søsken, familie og hjemsted. De dårlige vilkår ekteskapet, familien og mennekeverdet lenge har hatt i vår tid nu, har på forskrekkelige vis gått ut over særlig barna, den oppvoksende, og skremte generasjon ... Ødelagte ekteskap og aleneforeldre eller ruinerte familier er vesentlige elementære savn eller mangler for barna! Det kjærlige forholdet mellom Moder jord og Fader vår som våre Store foreldre representerer, skulle på menneskelig og selvfølgelig vis gjenspeile seg i familiens alkemi og forhold. Men når Fanden ifra avgrunnen og hans tøs, skjøgen Babylon, Maya Gaya, blander seg for meget i forholdene, kan det bli katastrofale forstyrrelser! I stort såvel som smått! Har du sett filmen "The Final Solution", eller "God aften, Mr. Wallenberg!"? Trodde du Fanden var til å forbise? Eller at han ikke virket igjennom oss mennesker?! Barnet er uskylden og samvittigheten i oss. Det er derfor så fort og lett at de tar inn over seg skyld! Før og efter Fødselens port er det store velkommen for barnet! Hvordan var velkomsten, til sødmefulle, store verden?! Med "Donald-Duck"-kulturen som barnevakt for din følsomhet? Straks slukt av Babylon-dragen? Av et rovgriskt, umenneskelig virkelighetsrom?! Av okkupasjonsmakten, - av tjukke, feite skjøgen Babylon? Skremt og omringet av kolaboratørene? Hvis samfunnet er slik ordnet at de menneskene som fortest og lettest lar seg prostituere eller lar sin samvittighet døyve, eller som babler mest, etc., vinner frem og får makt, - da har samfunnet et svært så alvorlig, dyptgripende og katastrofalt problem! For å ha sagt noen få hastige ord her nu! Om barnet, menneskeverdet, og Jante-loven, etc. ... Jeg har skrevet og snakket mye om det tidligere, i mange år nu, - og skal forsøke å fordøye mere på saken ved anledning.Tilbakevendende! Det trengs!! Mens en utdøende flora og fauna og økologi finner sitt skyggerike i teknikken, mens menneskeheten er i ferd med å ødelegge seg selv ... * Barnets himmelgaver er så veldige og store! "Barnet er slektens arkimediske punkt", sier Aasmund Brynildsen med rette! * Så meget som ødelegges og går til grunne og avgrunn nu i vårt katastrofale globale, Ordets århundrede! Og så meget som er oppnådd! * SVS telefonerte og snakket med Trude ... Var det i forgårs, på kvelden? Han kommer antaglig innom på hjemveien fra Valsøyfjord ... en av dagene ... Han er nok også svært så meget spent på utfallet av hele saken! Hvorvidt vi nu virkelig, faktisk har satt "motparten" i en tilstand av sjakk matt!? Om så kan sies? *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 23. januar 1996 --- Rindal:

Jeg dro til Trondhjem for å gjøre noen ærender i går. Gjorde klar Lada-en til vrakpant-innlevering. Betalte noen regninger. Handlet litt mere dagligvarer. Noen få besøk i Trondhjem. Kom hjem omkring 21-tiden. * Forsøke å være hvilende og avventende i forhold til saken? Til den endelig nu omsider kan ta slutt, og det som den også og egentlig dreier seg om videreføres, eller rettere sagt påbegynnes, i rettssvesenet i Norge! * Uten å bli overtrampet eller å bli slått i hodet med Jantelovens hammer! * Balder fortalte at Heidi K. Johnsen fra avisen "Sør-Trøndelag" telefonerte i går mens jeg ikke var hjemme og Trude var opptatt med noe annet (amming antaglig) ... Hun sa ikke noe om at hun skulle ringe tilbake igjen, sier Balder. SVS oversendte henne div. kopier av utklipp ifra Dagen forleden dag, som hun hadde lest med interesse, sa hun da hun ringte SVS efterpå (forteller Trude, som snakket med SVS). * HMN telefonerte ved middagstid. SVS og jeg tenkte forleden dag at hun som det makt-menneske hun synes å være, sannsynligvis kom til å "eksplodere" efter brevene ifra oss, - hvilket hun gav inntrykk av overfor meg nu i dag også, - under overflaten! Det er bare det som gjør meg betenkt, at makt-mennesker som "mister ansikt" (eller masken), som de sier det i Japan, kan bli så forrykende desperate og ubesindig farlige, - at de desto mere representerer galskap og fare for motparten og omgivelsene!! * Jeg telefonerte ved 13.30-tiden til bilselgeren, Ingebrigt i Riba i Surnadal. Fortalte ham at jeg og Trude underskrev skjøte i banken (i Trondhjem) onsdagen, og da ble fortalt at pengene ville komme i løpet av to eller tre dager. Men at de ikke var kommet til min bankkonto fredagen - og heller ikke mandagen. Derfor telefonerte jeg mandagen til Tilseth i banken, som sa at pengene samme dag (mandag) var kommet inn til banken. Jeg spurte Tilseth da om de kom til å være overført til min konto i løpet av ca. etpar dager, og det sa han ja til. Ingebrigt, som han heter, sa det var ok og at vi snakkes igjen. Snakket også med ham om å kunne låne / leie en (egnet) bil-tilhenger de har der, for å få kjørt gammelbilen til vraking ... * Dette bare noe jeg nevner for ordens skyld, - for ikke å unnlate å nevne det i fall det skulle vise seg å ha eller få noen betydning: Jeg tenkte senest i går at telefonen her har vært så fin, ren og klar i lyden siden den ble lagt inn i leiligheten av tele-verket straks efter vi flyttet hit, - nærsagt forunderlig ordtlig av seg og upåklagelig efter alt det rare som ganske så ofte skjedde med telefonforbindelsen vår i Skaun på Poesihaugen. Men i dag har den vært annerledes, i hele dag, - som om den kan være avlyttet. Som et svakt lite metallisk ekko som en smule forvrenger stemmen min, får den til å høres skjelvende av noe slag, når den går inn i mikrofonen. Og enslags "teknisk" susing og lyder i bakgrunnen, - som mamma sa hun ikke hørte; men hun sa uten at jeg spurte at det var så rare lyder i begynnelsen av samtalen da hun fikk forbindelsen med meg. Mine tanker går av noen slags fornemmelse av en grunn til politimannen eller lensmannen (var han vel?) som telefonerte forleden dag og hørtes ut på tonefallet som han snakket om noe helt annet enn han egentlig snakket om! Jeg ville som sagt bare for ordens skyld nevne dette. * Temperaturen mellom minus 20 og 25 grader Celsius ca. ute de siste døgn, - men mye fin sol i været i går. Og månen som en oransjerødliggylden rund, tynn, skarp høste-sigd over horisonten på kveldshimmelen ... Innoverbøyende (mot venstre) som et komma-tegn, (eller parentes slutt) - og ikke som bokstaven G (åpen mot høyre), fordi den er ny-kommende (les: komma-tegnet) og ikke gående som i bokstaven G! Et overveldende, særpreget og skjønt sødmefullt skue - oppsiktsvekkende, - stor, gyldenglødende og betagende! Hvilende enda nesten helt i skyggen av jorden ...! * "Vis meg dine venner så skal jeg si deg hvem du er!" Det er - noen ganger - et svært så ukristelig og fordomsfullt utsagn. * Telefonsamtalen med HMN i dag forløp omtrent noe slik: Det ringer, Trude tar telefonen, og hun sier "Hallo?" Det blir svart: "Helene Marie Nergård." T: "Trude Skjærvik." HMN: "Jeg ville snakke med Rune Hansen, eller med deg hvis han ikke er å treffe." T: "Jeg skal høre med ham. Vent litt?" Rune Hansen kommer til telefonen: - Helene Marie Nergård. God dag. - Rune Hansen. God dag. - Du ble tilsendt et brev ifra Rindal kommune datert 12.01. 1996, - har du besvart dette brevet? - Ja. Jo da. - Vi har ikke fått noe slikt brev. - Det høres rart ut. Det må ha kommet bort i postgangen da kanskje!? - Har du sendt et svar altså, på vårt brev til deg datert 12.01. 1996, med din underskrift på papiret du ble tilsendt? - Ja, jeg avsendte et brev til Rindal kommune, som ble datert 16.01., det var rettere sagt to brev, sendt sammen ifra meg, og begge ble underskrevet av meg, og de var et svar på deres brev ifra 12.01. i år, også et svar på deres brev ifra da, vet du vel? Hvis ikke har det kommet bort i posten, hele konvolutten? - Det brevet har jeg sett, som kom til Livsløpskomiteen. Men det var ikke noe svar på brevet ifra kommunen datert 12.01. 1996, med din underskrift på de retningslinjene for hjemmeundervisning i Rindal kommune som ble vedtatt i kommunens møte? - Det var et svar på det også, så du ikke det? Har du ikke lest det? Jo, det sa du. Og det fulgte med mine to brev en ferdig underskrevet tilsynsavtale, efter "Sveio-modellen". - Men det var ikke et svar på vårt brev, med din underskrift på retningslinjene, altså? - Jo, det er det det var. Du må besinne deg nu, ikke gjøre deg til senterperson i litt av en molbo-historie uten like? Du skal vel ikke bidra til å spre analfabetismen i Rindal vel? (Underforstått: Du kan vel lese?) - Du sier altså at jeg er litt av en molbo og at jeg er med på å utbre analfabetismen i Rindal kommune? - Og du ringer for å vri og vrenge på alt jeg sier nu, for å finne på eller fiske efter noe du kan bruke mot oss nu efterpå? - Nei det skal jeg ikke, - det er ikke det jeg gjør. Men da har du altså ikke besvart vårt brev datert 12.01. 1996, og har heller ikke tenkt å gjøre det? - Nu Helene Marie Nergård, må du besinne deg, og ta til å oppføre deg som et menneske ...! Med disse ordene avbrøt jeg samtalen ved å legge på røret, rett og slett. Jeg orket ikke det der tullet og tøvet.

* Siden i dag og i kveld har det vært endel telefonering og faxing hithen og herifra. Først og fremst ifra SVS som telefonerte ved 17.30-tiden og spør om jeg har sett hva som står i avisen "Sør-Trøndelag" i dag! Det hadde jeg ikke, og han leste begynnelsen hvor det står, under: Hansen fornøyd med Rindal (som overskrift): "Rune Leander Hansen sier i et brev til Rindal kommune at de positive signalene fra kommunen til heimeundervisning varmer både ham og familien. Ifølge avisa Dagen ønsker han nå at samarbeidet mellom familien og kommunen skal kunne bli et foregangseksempel også for andre kommuner. Oppvekstsjef Helene Marie Nergård bekrefter at Rindal kommune har mottatt to brev fra Rune Leander Hansen etter at retningslinjene for heimeundervisning ble behandlet. Brevene er imidlertid stemplet konfidensielt, og innholdet kan hun derfor ikke si noe om." * Jeg holdt nærsagt på å dette av stolen da SVS hadde lest dette, om at brevene de ble tilsendt har hun hemmelighetsstemplet! Eller hva?! SVS og jeg pratet om dette i telefonen og kom til at brevene bør offentliggjøres (i sin helhet) i f.eks. avisen "Sør-Trøndelag", og formulerte et tilskriv og leserinnlegg om dette til avisen. Et leserinnlegg som ble sjekket opp på kryss og tvers (også av CWB før det ble avsendt) pr. fax til avisen Sør-Trøndelag ved 23-tiden i kveld. Samt tilsendes de pr. post i en konvolutt i morgen, - for å være ganske så sikker på at det kommer frem. Arkivert her som SDNR156- og SDNR156B-rlh. SDNR156-rlh går slik, datert Rindal 23/1-1996: "Til: Avisen Sør-Trøndelag v/ redaktør Morten Wolden og journalist Heidi K. Johnsen, Boks 55, 7301 Orkanger. Hjemmeundervisning Jeg viser til meget godt intervju i avisen Sør-Trøndelag på side 7 tirsdag 23/1-1996. På grunn av at oppvekstsjef Helene Marie Nergård i Rindal kommune i intervjuet unnlater å gi journalist Johnsen svar på meget relevante spørsmål for avisen Sør-Trøndelags lesere med henvisning til at hun har hemmeligstemplet begge de to brevene fra meg av 16/1-1996, ber jeg med dette om spalteplass for å få trykket disse to viktige brevene i sin helhet. Med hilsen Rune L. Hansen". SDNR156B-rlh, som selve leser-innlegget, går i sin helhet slik: Leserinnlegg:

Viser til at oppvekstsjefen i Rindal kommune i intervju med avisen Sør-Trøndelag 23/1-1996 avviser å svare på sentrale spørsmål vedrørende hjemmeundervisning. Dette ved at hun har stemplet begge de to brevene fra meg av 16/1-1996 konfidensielle. For å løse oppvekstsjefen fra dette problemet - slik at avisen Sør-Trøndelags lesere kan få innsikt i dette prinsippielt meget viktige spørsmål vedrørende hjemmeundervisning, offentliggjør jeg med dette innholdet i begge brevene:

Brev nr. 1 av 16/1-1996 til livsløpskomiteen ved dens leder:

Hjemmeundervisningssaken og tilbakemelding til Livsløpskomiteen i Rindal

Jeg viser til Livsløpskomiteens møte 10. januar.

Gjennom pressen er jeg blitt kjent med at det ene medlemmet etter det andre i Livsløpskomiteen uttalte seg positivt om oss. Noen nevnte at vi kanskje kunne få låne globus, overheadprosjektor osv. En antydet at vi kanskje kunne få låne datamaskin for å lære barna data. Den ene etter den andre ønsket oss lykke til både med hjemmeundervisningen og som innbyggere i Rindal. Flere viste til at det er fin natur i Rindal - og at dette også vil være en berikelse for familier som flytter til kommunen.

Det er klart at reaksjoner som dette fra Livsløpskomiteen varmer både meg selv og hele min familie. Jeg vil hilse tilbake med å si hjertelig takk. Jeg ber om at takken bringes videre ved at hvert medlem av Livsløpskomiteen får et eksemplar av dette brevet.

I den ene kommunen etter den andre der det startes opp med hjemmeundervisninger, er det gjerne en del uoverensstemmelser mellom familiene som starter med slik undervisning og kommunene - noe som er borte når man er kommet skikkelig i gang.

Dette er ikke så underlig fordi hjemmeundervisning er noe helt nytt - og det er først i de siste årene at vi har fått en lang rekke familier som satser på denne undervisningsformen. Så vidt jeg kjenner til er det i dag 15 familier som driver med hjemmeundervisning her i landet. På samme måte vil det gjerne også være for familiene. Heller ikke disse har erfaring fra hjemmeundervisning fra tidligere. Vil ikke legge skjul på at jeg har vært veldig sliten på grunn av det jeg og min familie har vært igjennom før vi kom til Rindal - og at formuleringer kan bli noe annerledes enn om man ikke hadde vært i en slik stresset situasjon.

Derfor kan det kanskje både på den ene og den andre siden brukes ord som man i ettertid helst hadde sett usagt. Derfor har jeg et ønske - nemlig at vi nå setter en strek over det som eventuelt måtte være negativt både fra Rindal kommunens side og fra min side fram til nå - og at vi begynner med "blanke ark og fargestifter", slik det heter i sangen.

Jeg har et ønske i tillegg til dette. Lektor Marta Straume er den læreren her i landet som er best kompetent til å være tilsynslærer i hjemmeundervisning. Av denne grunn har hun tilsynet av flere familier som driver med hjemmeundervisning.

Straume er en lærer som kommuniserer meget godt med både foreldre og kommuner. De av dere som har hørt henne i radiodebatter om hjemmeundervisning vil lett oppdage dette. Dette er noe som kommuner setter pris på. I flere kommuner er det påpekt at det er viktig med en tilsynslærer som kommuniserer godt.

Men samtidig er det klart at hun tar jobben profesjonelt. Om for eksempel et av mine barn ikke får et godt nok tilbud når det gjelder hjemmeundervisning, så vet jeg at da vil Marta Straume opptre på samme måte som en hvilken som helst annen lærer.

Dessuten er ikke Marta Straume en lærer som er for oss og mot Rindal kommune. Hun ser profesjonelt på saken og vil bygge bruer.

Jeg vet ikke hvordan dere ser på denne saken, men jeg opplever situasjonen slik at det hadde vært godt å fått noen utenfra som hadde vært god til å kommunisere - for å få løst opp og det hele på gli. Slik at vi ikke kjører oss fast i ting som gjør at vi på en måte ikke kommer videre. Selv opplever jeg det slik - og jeg tror at det samme også er situasjonen for kommunen.

Hva om Marta Straume hadde kommet oppover ei helg og snakket både med kommunen og vår familie. Slik at vi får løst opp og får samarbeidet til å gli godt.

Gjerne at hun samtidig gjennomfører en prøvning av de to eldste barna - slik at man får en statusrapport om hvordan situasjonen er.

Så får man som en helt annen sak finne fram til hvem som skal være tilsynslærer. "Sveio-modellen" praktiseres slik at det inngås avtale med tilsynslærer for ett skoleår ad. gangen. Ny avtale starter altså i august hvert år.

Jeg er ikke feilfri og kan vel likedan som folk flest her i landet uttale meg på måter som ikke er helt tilsiktet. Det er ikke alltid så lett å uttale seg riktig, men jeg håper at jeg med disse ordene har fått sendt tilbake en varm og god takk til Livsløpskomiteen i Rindal - etter de signalene som ble gitt under komiteens møte 10. januar. Jeg og min familie vil gjøre det som er mulig for at vi skal få et godt samarbeid med Rindal kommune.

Med vennlig hilsen Rune L. Hansen * Brev nr. 2 av 16/1-1996 til livsløpskomiteen ved dens leder:

Hjemmeundervisningssaken og tilsynsavtale

Viser til ditt brev av 12/1-1996.

Jeg synes at grunnskoleloven er grei å holde seg til slik den er når det gjelder hjemmeundervisning. Dersom vi skal skrive under en avtale med kommunen, så måtte det være en tilsynsavtale.

"Sveio-modellen" er den mest brukte tilsynsavtalen her i landet. En rekke kommuner bruker denne avtalen - og kan også nevne at en familie i Åmli (oppslag i avisen Dagen 10. januar) vurderer å gå over fra den såkalte "Åmli-modellen" til "Sveio-modellen". Det vanlige her i landet er at tilsynsavtaler gjelder ett skoleår ad gangen - med mulighet for fornyelse av avtalen.

Dessuten er "Sveio-modellen" slik utformet at den holder juridisk og at kommunene som satser på denne ikke risikerer erstatningssaker fra barn. (Oppslag i avisen Dagen 13. januar). Dette var noe som den ekspertgruppen som utarbeidet denne modellen la stor vekt på.

Vi vil gjerne ha den tilsynsavtalen som er brukt i flest kommuner her i landet - og som eksperter også mener er den beste tilsynsavtalen - nemlig "Sveio-modellen".

For å spare tid oversender jeg "Sveio-modellen" i to eksemplarer undertegnet av meg. Dersom dere finner å kunne akseptere "Sveio-modellen" kan dere skrive under og returnere ett av de to eksemplarene tilbake til meg. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Rindal kommune.

Med vennlig hilsen Rune L. Hansen

Vedlegg: To eksemplarer av "Sveio-modellen" undertegnet av meg.

*

Dette er innholdet i de to prinsippielt meget viktige brevene i sin helhet. Av plasshensyn gjengir jeg ikke innholdet i "Sveio-modellen". Det fremgår i intervjuet med oppvekstsjefen at livsløpskomiteen har delegert saken til administrasjonen i kommunen. Da mine to brev angår en avtale om tilsyn for hjemmeundervisningen mellom meg og min familie med kommunen er disse brevene i samsvar med grunnskolelovens § 27, 3 adressert til den komiteen i kommunen som steller med skolesaker, i dette tilfelle livsløpskomiteen og ikke til kommunens saksbehandler i skolesaker. Jeg ser fram til behandlingen av disse to brevene som egen sak i livsløpskomiteen.

Rindal 23/1-1996, Rune L. Hansen * Forhåpentligvis (og trolig?) vil ovenstående altså komme på trykk i avisen "Sør-Trøndelag" en av dagene nu, - og antagligvis HMN "eksplodere" enda mere!! SVS faxet også over en kopi av utklippet med oppslaget ifra "Sør-Trøndelag"-avisen, s. 7, for i dag. Som jeg igjen oversendte et eks. av til fam. Hovd, til CWB (ved 20-tiden) og til adv. LC. Bl.a. CWB telefonerte nokså snart efter at jeg hadde faxet over utklippet til ham, og jeg oversendte ham efterpå brevet med leserinnlegget til avisen Sør-Trøndelag (pluss noe annet), hvorefter han igjen telefonerte, som nærsagt forventet! CWB foreslo etpartre små gode rettelser som tilstrammet sakligheten. Han sa iøvrig at dette virket som helt fornuftig og riktig å gjøre. Han fortalte ellers bl.a. at Mosvik-familien befinner seg i et kommunalt møte i kveld. SVS og jeg har fortløpende vært i kontakt pr. telefon (og modem-pc) i dag, sist nu efter midnatt, natt til onsdag. Endog laget han et knøttlite intervju med meg, som han tar med i forbindelse med en sak han har arbeidet på med CWB, som han nu skulle oversende Dagen, - om den historiske bakgrunnen i vårt land for dette med hjemmeundervisning. Hvilket blir meget interessant å lese ...! Iøvrig hadde da SVS snakket lenge på kvelden med fru Hovd i Mosvik, om hjemmeundervisning. Også pappa telefonerte i kveld, bare en kort prat for å gi meg et tips om noe (noe helt annet vedrørende) som han hadde i tankene. * HMN synes som å være ganske så langt ute å kjøre utenfor allfarvei nu, - hvilket jeg nødig vil ha det minste som helst skyld for! Jeg eller familien har på ingen som helst måte provosert, og endog har det vært kjære, gode hjelpere i omgivelsene som har stagget meg fortreffelig ...! Så vidt jeg kan se det, har hun antagligvis forlovet seg grundig overfor rådmann Knut Nygård (?) i Skaun kommuneadministrasjon & co., helt ifra begynnelsen! Og så var det dette med prestisjen og dårskapen da ...! Kanskje også samtidig med og overfor lensmannsbetjent Kjell Isdahl i Skaun eller Waclawzspyk i Trondhjem! SVS sier at nu er det bare å stramme til skrustikken overfor de, - skru til mere og mere! De er fullstendig sjakk matt! *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 24. januar 1996 --- Rindal:

Klokken er snart 20.00. Jeg har vært ute og kjørt, ilag med Idun og Gudmund, var vi til Skei og til Rindal sentrum. Mest for å få tak i avisen "Sør-Trøndelag" for i dag ... som jeg skal forsøke å følge med hver dag nu i noen uker fremover, for å se hva mere på godt eller ondt de finner på ... Samtidig var vi også innom Folkebiblioteket i Rindal og lånte noen bøker og blader. Hun som satt der visste hvem vi var uten at vi sa noe om det! En ung jente som var bare hyggelig. Gav henne / biblioteket et eks. av mitt foredragshefte "Begrep og orientering" som jeg tilfeldigvis hadde i jakkelommen, som hun bare takket for. Jeg blir - merker jeg - en smule paff og forundret når eller hvis noen overfor meg helt av seg selv synes som å være trivlig og grei ...! - efter det som skjedde i mai i fjor, som så brått forandret hele vår families verden, enda mere - og enda mere ekstremt! I Skei i Surnadal traff jeg igjen KS så vidt og vekslet noen ord. Han fortalte at Conny H. er til tannlegen i Trondhjem ... Da jeg spurte om det var bare bra med Conny. Kaldt ute også i dag. Bilen er imidlertid bare fin og grei å ha med å gjøre. * POH telefonerte ved middagstid i dag, og vi hadde en liten prat. De hadde vært i møte i går ja, - og nærsagt var biskopen selv kommet dithen! * SVS telefonerte for ordens skyld for å høre om noe nytt har skjedd. Så meget forskrudd rart å kunne vente seg ifra visse hold ...! SVS hadde bl.a. et antagligvis godt forslag om at vi unnlater å ta telefonen samme dagen som vårt leserinnlegg med de to brevene offentliggjøres. Et meget godt forslag antagligvis! *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 25. januar 1996 --- Rindal:

Jeg la meg på sengen for å lese og hvile litt ved 21-tiden i går kveld, - og sovnet og våknet først ved 3-4-tiden på natten ... nu. En lite trivlig drøm jeg hadde: Et helikopter var, viste det seg, havarert ved Trondhjem med en uran-bombe! Våknet ifra drømmen litt efter at jeg fant ut hva som egentlig var skjedd. * Betenker akkurat nu at mitt liv på egentlig mange måter har på forskjellig vis vært i særdeles berøring med kjernekreftene på underfundig vis ... På godt og på ondt. Noen svært så få av de mange momenter som kunne nevnes: Min opptatthet av farene ved "ultralyd-undersøkelser" som toppet seg for ti års tid siden (bl.a. ved noen innlegg om dette i masse-mediaen). Samtidig med gen-teknologien, mikroskop-makroskop-teknologien, edb-eksplosjonen, osv.! - Min umiddelbare opptatthet av Tsjernobyl-katastrofen (forårsaket av mennesker!) straks den skjedde! (Som bl.a. også kom til uttrykk ved noen innlegg ifra meg om dette i masse-mediaen). Og jeg tror faktisk jeg visste intuitivt så straks hva som skjedde (før jeg fikk det bekreftet - via NRK-radioens morgensending!) fordi jeg gjenkjente det ifra Andrei Tarkowski`s mesterlige film "Stalker" ifra noen år før! - Mitt dype innblikk i homofili og pervesjon som tok til for 25-30 år siden, som tok til allerede på "barneskolen", da mitt uskyldige sinn - som de fleste andres - ble utsatt for mangt og meget forskrekkelig og umenneskelig! Hvilket imidlertid - heldigvis for sterke (eller følsomme!) meg - ikke knekket meg. Jeg overlevde den så viktige innviklingsmessige og utviklingsmessige tid for barn og ungdom som betegnes som "pubertets-tiden", eller ynglinge-årene, - det store og forfærdelige mannefallet til tross! Ekteskapene og familiene var i ferd med nærsagt fullstendig å bli torpedert bakfra, av menneskefiendtlige impulser i tiden og virkelighets-rommet. Og menneskeverdet i full spreng med å bli oppgradert og nedgradert, - i en verden som samtidig blomstrer og folder seg ut i et erkjennelsesmessig særlig vesentlig perspektiv, eller globalt saksforhold! - 2. verdenskrig med den umenneskelige, bestialske og nærsagt ufattelige utryddelsen av millioner av jøder, ganske så, mildt sagt, nær innpå! Og da jeg var i Tyskland som ca. 15-åring. - Min inderlige "alltidige og altomfattende" opptatthet av hele verdens litteratur, arkiver, tradisjoner, mennesker, samfunn og økologi, menneskeverdet, barnet, poesien, Ordet, osv.! Min uskyldige, ærbødige, ydmyke og inderlige interesse for verden! - Osv., osv.! * Artikkelen i gårsdagens utgave av avisen "Sør-Trøndelag" av Heidi K. Johnsen gikk i sin helhet slik, under overskriften Hansen fornøyd med Rindal: "Rune Leander Hansen sier i et brev til Rindal kommune at de positive signalene fra kommunen til heimeundervisning varmer både ham og familien. Ifølge avisa Dagen ønsker han nå at samarbeidet mellom familien og kommunen skal kunne bli et foregangseksempel også for andre kommuner. Oppvekstsjef Helene Marie Nergård bekrefter at Rindal kommune har mottatt to brev fra Rune Leander Hansen etter at retningslinjene for heimeundervisning ble behandlet. Brevene er imidlertid stemplet konfidensielt, og innholdet kan hun derfor ikke si noe om. - Vil henvendelsen fra Rune Leander Hansen bli behandlet på neste møte i livsløpskomiteen? - Nei, livsløpskomiteen har vedtatt retningslinjene, og er dermed ferdig med saken. Videre behandling skjer administrativt, sier oppvekstsjefen. Rune Leander Hansen var ikke tilgjengelig for kommentar mandag ettermiddag. Livsløpskomiteen i Rindal vedtok for kort tid siden retningslinjer for heimeundervisning. I debatten understreket blandt andre komitéleder Tove Flåtten hvor viktig det er for kommunen å få til en dialog med foreldrene. Rune Leander Hansen er fornøyd med Rindal kommunes behandling så langt. Han har kvittert med å sende et takkebrev. Ifølge avisa Dagen viser han i brevet til at de positive signalene fra Rindal kommune varmer både han selv og familien. - Det er så unødvendig at det skal være strid mellom kommuner og familier som starter med heimeundervisning. Jeg håper at Rindal kommune og min familie kan bli foregangseksempler på godt samarbeid mellom kommune og familie, sier han til Dagen. Dagen skriver videre at Rune Leander Hansen har sendt inn to underskrevne eksemplarer av den såkalte "Sveio-modellen" til Rindal kommune, slik at kommunen bare kan skrive under på avtalen. Denne tilsynsmodellen ble også lagt fram for politikerne på møtet i livsløpskomiteen for snart to uker siden. Rindalspolitikerne valgte imidlertid å vedta et sett retningslinjer utarbeidet av Statens Utdanningskontor i Møre og Romsdal. Ifølge disse retningslinjene for heimeundervisning i Rindal skal kommunen og familien bli enige om en tilsynslærer, som skal ha som oppgave å følge opp undervisninga gjennom heimebesøk etter faste rutiner. Hansen gir overfor Dagen uttrykk for at han ønsker lektor Marta Straume som tilsynslærer. Hun er blandt dem som har vært med på å utarbeide "Sveio-modellen". I den generelle debatten om heimeundervisning i livsløpskomiteen i Rindal var politikerne stort sett samstemte om å bruke kommunens egne krefter som tilsynslærere ved heimeundervisning." * Antagligvis så har HMNogså hemmelighetsstemplet noen av våre eller mine tidligere brev, - kanskje f.eks. SDNR149- og SDNR152-rlh, mitt kontra-forslag mht. retningslinjene forut for kommunemøtet! * Oppslaget digitalisert og arkivert her som "230196ST.WPD". Den faxen av oppslaget jeg mottok var et digitalt bilde av teksten (og det hele), - nu er imidlertid også selve teksten digitalisert her. (For å ha nevnt og presisert, enda en gang, noe av hva jeg uttrykker med begrepet å "digitalisere".) Så nu har jeg oppslaget i to "digitale" versjoner, som begge kan utskrives til "analoge" versjoner (til "analogt" papir). Osv. * I dagens utgave av Dagen bl.a. stoff (av Thor Christian Skavlem) om barneoppdragelse, skole og undervisning i Kina, samt (usignert) om den norske grunnskolens "Lesebok" og Nordahl Rolfsen og Arne Flatmoen. Temaer som begge berører grunnskolens innhold. Likså mere: Også (av Tor Helge Gundersen) om den nye nu ferdige boken - om mobbing, hjemmeundervisning, "6-års-reformen", etc. - ifra forlaget Exodus! Noen fortalte forleden dag at den er blitt på mere enn 400 sider, med derav omkring en fjerdedel om hjemmeundervisning! Og en liten annen artikkel av SVS som skriver at CWB ønsker at "Hjemmeundervisningsfamiliene skal registreres"! * Som en meget fin oppfølger til redaktør Finn Jarle Sæle sin fortreffelige - i pakt med Bjørnstjerne Bjørnson (og meg selv)! - artikkel Hva er galt med skolebøkene? på lederplass i gårsdagens Dagen! Den lød i sin helhet akkurat slik:

Det er mye som er galt med dagens skolebøker og med bøkene på lærerskolen som framtidens lærere bruker. Derfor bør det skrives alternative lærebøker i viktige fag. Det fins bra bøker og. I matematikk er to pluss to fortsatt fire. Men går man til historiefaget, får man ikke vite mye om kristendommens og vekkelsens betydning for våre vestlige, protestantiske samfunn, for demokratiet og velferdsstaten. Vi har hatt en ateistisk historieskriving. Hvilken betydning kristenarven har hatt for kultur og sivilisasjon, står det ikke mange ordene om. I skolebøkene står det intet om Jesu enestående betydning for kampen for menneskeverdet. Vi får ikke vite mye om hva som bar vårt folk gjennom generasjoner: troen og bønnen. Slike ting som betød noe, i liv og død for slektene som slet seg fram og bygde landet, har ikke den ateistiske historieskrivingen hatt plass for. Dermed er hele vår åndelige arv og våre grunnleggende verdier skjøvet mer og mer til side i skolen. Aller verst er det når vi kommer til perlen blandt fagene, kristendomsundervisningen. Her opererer alle lærerhøgskoler, og alle lærebøker, med en ateistisk metode. Bibelen ses gjennom lupen til den historisk kritiske metode, som betrakter historien ut fra en metodisk ateisme, som om Gud ikke fins og under ikke skjer. På grunn av dette opererer alle lærebøkene for lærerhøgskolene med kategoriene "myte, sagn og legende" når det gjelder de bibelske beretninger, spesielt i GT. Disse kategoriene er en nødvendig konsekvens av den ateistiske, historievitenskapelige metode, selve den metodiske ateisme. Det er som i en datamaskin. De forutsetninger du putter inn, får du ut. Dette historiesynet er selvsagt ikke vitenskap. Det er en ideologisk forestilling, en tro. I utgangspunktet går det ikke an å si noe om underet med en slik forutsetning. Men enhver tale om Gud er en tale om underet, det som sprenger vår virkelighet. Med den metodiske ateisme som utgangspunkt forlanger en selvsagt at undervisningen ikke skal være forkynnende. Det er idéer man skal presentere, ikke realiteter. Den gamle kristendomsundervisningen derimot, bygget på barnetroen. Staten så ikke noe galt i barnetroen, men mente den var det beste grunnlag for borgernes liv. Første spørsmål hos Pontoppidan lyder: "Kjære barn, vil du ikke gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himmelen?". Svar: "Jo, kunne jeg bare bli det". Kristendomsfaget la altså grunnen for livet på jorden og for saligheten, det evige liv. I dag er det ikke lov lenger å undervise noen om å bli lykkelig på jorden og salig i himmelen. I stedet har vi fått vold i skolegårdene. Siste nummer av Der Spiegel analyserer volden som den nye trenden hos den nye ungdomsgenerasjonen, som er uten mål og mening. Flertallet av de unge ser på vold som noe normalt. De mangler identitet og normer. Dette har man oppnådd ved å ta fra den oppvoksende generasjon kristendommen. Ateismen har båret frukt. Også i norske skolegårder er kniven og volden blitt et mer og mer dominerende innslag. Det er på tide vi sprenger ateismens tryllesirkel og begynner å si "kjære barn, vil du ikke gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himmelen?" Såpass muligheter får skolen tilby, ellers er den bortkastet.

* Under ovenstående enda en liten artikkel (som vanlig!) ifra Finn Jarle Sæle på lederplass i Dagen, under overskriften Historiefusk står følgende, - om "fundamentalisme":

Det var Lenin som formulerte begrepet "nyttig idiot" om folk som utbredte et ideologisk syn som de ikke stod for. I fundamentalismedebatten finner vi både historiefusk og de nyttige idioter. Fundamentalisme betød opprinnelig en amerikansk apologetisk retning som ville fastholde og bekjenne fem sentrale grunnsannheter, "fundamentals", mot den liberale teologi: Jesu guddommelighet, forsoningen, oppstandelsen, Jesu gjenkomst og Skriftens ufeilbarhet. Vi kan si at fundamentalismen var en kamp for historisk kristendom, kirkens grunnsannheter, slik som Augustin og Luther kjempet for dem. Men det gikk ikke lang tid før fundamentalisme betød det syn at man trodde på Skriftens ufeilbarhet på alle områder. Slik ble fundamentalismen definert i debatten i Norge etter krigen. En variant av dette syn har dukket opp igjen i dag. Man karakteriserer enhver religion som opererer med begrepet hellig skrift, som fundamentalisme. Men den virkelige historieforfalskning kommer vi til når begrepet som var navn på en bekjennelseskamp for historisk kristendom i Amerika, blir et begrep som nyttes om Khomeinistyret i Iran. Fundamentalisme er plutselig blitt et internasjonalt begrep for énrike-fanatikerne, regimer som undertrykker andre syn og ikke tillater borgerlig frihet slik som prestestyret i Iran. Men i Vesten er det jo særlig sosialismen som i hele sin historiske tradisjon har vært en slik undertrykkende én-rike-lære og som den dag i dag kjemper for at staten skal forme menneskene i sitt bilde. De kristne fundamentalistene har derimot kjempet kampen for frihet, maktfordeling i samfunnet, skille mellom kirke og stat og mot undertrykkelse av de borgerlige friheter. Hele dette grepet der Khomeini blir selve modellen på fundamentalisme, er historieforfalskning. En biskop holder visst også på med et stort fundamentalismeprosjekt der legfolkets bibelsyn på Vestlandet settes i bås med Khomeini sitt prestediktatur i Iran. Verden vil bedras.

* Jeg tar med også hans tredje (som vanlig!) og siste lille artikkel på lederplass i samme gårsdagens Dagen, under overskriften Idealistiske bergensere står det en fornøyelig liten molbo-fortelling (om erkjennelsens proletariat):

I en meningsundersøkelse foretatt av Opinion er 49 prosent av bergenserne villig til å betale bompenger også etter år 2000 (bare 41 prosent mener bompengeordningen bør avvikles). Et stort flertall sier dessuten at bompengeinntektene også kan brukes til andre formål enn veibygging. Bergenserne er idealistiske mennesker, som nå har forvandlet en utskjelt bompengeordning til et velferdsgode. Sånne folk er gull verd.

* Skriver altså den åndfulle redaktør Finn Jarle Sæle i avisen Dagen! Han skriver imidlertid: "Det fins bra bøker og. I matematikk er to pluss to fortsatt fire." Han har jo rett i at det finns bra bøker og! Men faktisk ikke mht. til at bøkerne som anvendes i matematikk-faget (f.eks.) kanskje f.eks. kan være bra nok i kraft av sin tidløshet eller objektivitet! Også der er det behov for og nødvendig med sterke endringer! Det er f.eks. ikke alltid to pluss to bare blir fire; - f.eks. når gutt og jente kommer sammen i kjærlighet, en pluss en, - er det faktisk slik at resultatet kan bli både tre og fire! Også matematikken - såvel som de øvrige fagområdene - har sine foreløbig skjulte eller tildekte meget vesentlige aspekter! Henviser f.eks. til stoffet vedrørende dette i Familie Posten nr. 1, 1995! Eller til Chartres-skolens (ved Paris) studier og utredninger dengang for flere århundreder siden! Osv., osv.! Hva viktig og vesentlig sier f.eks. også William Blake (Englands kjempestore William nr. 2!) i en innskrift på sin Laokoon-gruppe ... Noe fortreffelig sant og sånt som at: "Antikkens guder og mytologi er matematikk og geometri"! Jeg har fra før av for lenge siden nu skrevet endel om dette, og vil forhåpentligvis få anledning til å komme inn enda langt mere på det efter hvert! Det er faktisk også ganske så viktig og vesentlig! Min enda upubliserte bok "Perspektivets øye" fra ti års tid tilbake, som jeg enda ikke har maktet å få utgitt, tar for seg forhold vedrørende dette på en særlig betydningsfull måte, - særlig vedrørende matematikken! Det ville nærsagt ha vært underlig om Finn Jarle Sæle kjente til disse saksforhold! Der er jeg nok en av ganske så få i vår tid!! Erkjennelsens proletariat er blitt ganske så forskrekkelig stort og babylonsk!! * Dette at skolens og undervisningens innhold også nu mere og mere kan bli et tema i fokus anser jeg som av vesentlig betydning. Likesom mht. økologien først det ytre miljøet var og har vært og er et sterkt tema i fokus, - før nu mere og mere forurensningen og ødeleggelsene av det indre miljøet, av våre indre forhold og miljøer, kan og bør bli mere og mere et tema i fokus! * Også fin sak med oppslag med advokat Liv Clemetsen (av SVS) i Dagen for mandagen, om hjemmeundervisning, - bl.a. også om hjemmeundervisningskonferansen som skal avholdes i Ulvik i sommer. LC sier bl.a.: "- Jeg mener at det viktigste med konferansen blir å få hjemmeundervisningen fullstendig sidestilt med undervisning i kommunal grunnskole. I den senere tiden har vi sett flere familier som har kjempet en kamp i forbindelse med at de har valgt hjemmeundervisning. Vi må få slutt på at foreldrepar skal kjempe en slik kamp. - Jeg mener at det bør gå ut to tilbud til foreldrene etter hvert som barna kommer opp i skolealder. For det første tilbudet om å innskrive barna i den kommunale grunnskolen - og for det andre orientering om at de kan satse på hjemmeundervisning dersom de foretrekker dette alternativet, sier advokat Liv Clemetsen." *

DAGBOKSNOTATER --- torsdag 25. januar 1996 --- Rindal:

Ved 13.30-tiden er mannsstemme som telefonerte hit feil, - dvs. han skulle til familien Ostvoll, Troll Foto, tlf. 71 66 58 78 - samme som nr.et hit. Hvilket tyder på at de som hadde vårt tlf.nr. tidligere, het så og drev "Troll Foto" ...? * Med posten i dag dagens Dagen, samt bl.a. en brevkonvolutt fra adv. LC, samt et brev (poststemplet 24.01. 1996) ifra Rindal kommune ved Helene Marie Nergård - digitalisert og arkivert her som SDNR157-rlh - (hvor hun "dummer seg ut" ytterligere"!) ... Hennes brev går slik:

Til: "Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, Aune, 6657 RINDAL. GJELDER SVAR PÅ BREV FRA RINDAL KOMMUNE AV 12.01.96. I brev av 12.01.96 ber Rindal kommune om underskrift på at dere aksepterer retningslinjene for heimeundervisning som er vedtatt av livsløpskomiteen i Rindal. I dag tok jeg kontakt med dere over telefon. Rune L. Hansen svarte i telefonen at de to brevene som var sendt til kommunen v / Tove Flåtten, var svar fra han. Kommunen kan ikke se at de to brevene inneholder noe om at retningslinjene aksepteres. Vi ber derfor på nytt om at dere skriver under på at dere aksepterer retningslinjene. Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Vennligst send svar tilbake før 01.02.96. Rindal, 23.01.96. Med hilsen Helene Marie Nergård, (sign.)" * SVS telefonerte i eftermiddag, og jeg leste brevet for ham (og faxet over til ham litt senere, samt gårsdagens dbn - likeså til LC og POH) ... * Senere på kvelden: Jeg kjørte til Rindal sentrum på eftermiddagen ved 15-16-tiden, efter å ha hatt på motorvarmeren til bilen en times tid (for effektivt å spare bensin og på motoren !), for å få tak i dagens utgave av avisen "Sør-Trøndelag" ... og noen dagligvarer, og for å sjekke med bankkontoen. Det var kommet inn ca. 62.000,- kr. til kontoen. Så nu er pengene for Poesihaugen ankommet og handelen avsluttet helt! Av de til sammen 300.000,- kr. skal 10.000,- kr. være fratrukket til Ellefsens og 5.000,- kr. til banken for å ha tatt seg av det hele. Det blir 285.000,- kr., hvor det igjen skal være fratrukket 35.000,- kr. til kredittlånet vårt i banken. Da blir det 250.000,- kr. igjen. Av disse skal 188.000,- være satt inn på min nyopprettede høyrentekonto i banken, hvor de står som sikkerhet eller pant for banklånet ifra og på "Poesihaugen" - som vi ikke innløser eller sier opp. (Fordi vi igjen best mulig skal kunne finne oss et hjemsted.) 250.000,- minus 188.000,- blir ganske så presist 62.000,- kr. Jeg tok ut 2.000,- kr. nu i dag (i "Mini-bank") og tar ut de resterende i morgen og betaler regningene med de, så langt jeg kommer. Og dermed er den saken i boks, "ute av verden" og avsluttet så langt! * "Sør-Trøndelag"-avisen for i dag hadde vårt leserinnlegg på trykk, - hvor de to brevene mine til Livsløpskomitéen (som ble hemmelig-stemplet!) offentliggjøres. Dermed kan alle og enhver i alle fall lese de, - også Livsløpskomitéen, hvis de ikke har mottatt det!! Oppslaget har fått overskriften: Hjemmeundervisningssaken i Rindal Hele leserinnlegget trykt i sin helhet, på siden for "Nyheter / debatt" under "Ordet er DITT" ... Kompakt og greit plassert, på mere enn halve avissiden - og i øverste halvdel er sannelig meg om en omtale (av Heidi K. Johnsen) av boken ifra forlaget Exodus -"Fokus på den offentlige skolen" - som nettopp er blitt ferdig, og som på omkring 100 av de 400 sidene omhandler hjemmeundervisning, samt også vår families sak ... Der også et foto, nokså stort i svart / hvitt, av meg med Idun i armen (med dukke i armen hun igjen), tatt for noen år siden på Poesihaugen om vinteren. Under bildet står følgende tekst: "NY BOK: Familien Hansen / Skjærviks kamp for å få drive med heimeundervisning er tatt med i boka "Fokus på den offentlige skolen" som lanseres i dag." Artikkelen hennes har overskriften Den offentlige skolen i fokus, og går i sin helhet slik:

I dag lanseres boka "Fokus på den offentlige skolen" fra forlaget Exodus, som består av presseoppslag om den offentlige skolen som er samlet og redigert. En stor del av boka omhandler heimeundervisningsproblematikken, blandt annet saker skrevet om Rune L. Hansen og Trude Skjærviks kamp for å få undervise barna sine selv. - Boka er tilegnet alle barn som lider seg gjennom skolehverdagen, deres foreldre som så altfor ofte møter veggen i forholdet til det rigide skolesystemet, og deres mange uvettige "pedagoger", skriver bokas redaktør, Jan T. Alvseike i ei pressemelding i forbindelse med boklanseringa. Forlaget Exodus har i to og et halvt år samlet og redigert presseoppslag om temaet den offentlige skolen. En stor del er viet de problemene som flere foreldre som ønsker å undervise barna sine selv har møtt i heimkommunene. Familien Hansen / Skjærviks kamp for å få drive heimeundervisning i Skaun er blandt familiene som er omtalt i boka. Familien flyttet først til Åmli sist sommer, og deretter videre til Rindal der de nå er bosatt. En rekke rystende presseoppslag om mobbing i skolen er også tatt med. - En har all grunn til å spørre seg: Må våre sønner og døtre gjennomleve slike uutholdelige dager på sin veg til kunnskapens land? Omkring 40-50.000 barn gruer seg hver dag til å gå på skolen, fordi de blir trakassert enten på skolen eller langs skolevegen, sier Alvseike. Han har tilegnet boka "alle de barna som lider i den offentlige skolen, som daglig blir overlatt til seg selv, og som blir utsatt for overgrep av elever og lærere. Boka er også tilegnet alle foreldre som sammen med sine barn har grått tårer over den offentlige skolen og dens behandling av våre sønner og døtre". De to første kapitlene i boka er viet avisartikler om vurderinger av skolen, og foreldre og barns rettigheter i skolen. Seksårsreformen har også fått sitt eget kapittel, og bokas redaktør stiller spørsmål om det er forsvarlig å sende seksåringene inn i en skolehverdag som han mener går på helsa løs for så mange barn.

FOR LITE MANGFOLD - Det er på høy tid å stille spørsmålet: Vil det norske folk virkelig ikke ha annet enn offentlige barne- og ungdomsskoler? sier han i pressemeldinga. Jan T. Alvseike spør i forordet til boka om den sosialistiske samfunnsutviklinga i Norge mer og mer nærmer seg de tidligere totalitære østeuropeiske samfunnene. - Når det gjelder våre barns utdannelse og Norges framtidige generasjoner, skal alle på død og liv støpes i den samme sosialistiske A4-forma, også kalt "enhetsskolen". Dette skjer i et rigid skoleverk, der framtidige norske borgere blir uteksaminert som tapere. For mye sosialisme, for lite kreativitet og mangfold, sier han. * Hvordan reaksjonene på dette blir er jeg spent på! Vi kommer ikke til å ta telefonen i hele morgen (bare la faxen stå på), og heller ikke åpne døren for journalister av noe slag, (unntatt Dagen naturligvis)! Vi skal dessuten ha bursdagsselskap for Idun her i morgen, som har invitert nabobarn. Idun fylte åtte år forleden dag, men skal ha bursdagsselskapet først nu i morgen ... Artig for ungene! * Jeg tenkte å faxe over overstående til POH og til CWB, hvilket jeg også har gjort nu. Da jeg først telefonerte til CWB, syntes jeg å gjenkjenne stemmen til Aud Signy Jakobsen i den andre enden av telefonen, - og det var henne. CWB var bare ute en tur. Hun ordnet så jeg fikk oversendt faxen. Jeg sa det brevet jeg fikk ifra de vedrørende HUN var så forunderlig rart og uforståelig, og jeg spurte henne om hun kunne si noe om hvorfor og hva det dreide seg om ... Hun sa at noe av bakgrunnen er dette med at du f.eks. har tatt av pengene til HUN. "Hvafornoe?" spurte jeg, - "synes du det er bedre at en hel familie med fire barn går til grunne fremfor at de låntar av en forening de administrerer og driver, når det virkelig er snakk om nødverge?" Hun svarte: "Jeg vil ikke diskutere dette med deg." Jeg sa: "Jeg tenker ikke på noen diskusjon heller, men må likevel stille spørsmålet, som er på sin plass? Eller hva er det dere mener?" Hun sa: "Jeg vil ikke diskutere det." Jeg sa: "Det er ikke det jeg tenker på heller, men som jeg sa i sted (samme samtale; her i dbn ikke nedskrevet i sin helhet), jeg foundres og kan ikke forstå hvorfor eller hva det dreier seg om? Er det det at dere trekker noen forhastede slutninger som gjør at dere kan få eller ha fordommer av noe slag, eller hva?" Hun sa: "Nei. Det er bare slikt jeg og Rolf har snakket om, og kommet frem til å være riktig å gjøre." Jeg sa: "Vel. Det forundrer meg stadig. Men jeg ønsker dere god kveld, og kanskje vi skal oversende den der faxen nu ...?" Hun sa: "God kveld og beste ønsker til dere hele familien. Ha det godt! Jeg trykker på knappen (til faxen) nu ..." Sånn omtrentlig gjengitt. Vi la på begge og jeg lot faxen bli oversendt. * Som om HUN skulle være en annen slags sosialdemokratisk forening! Eller umenneskelig! Som leder og ansvarshavende for alt i HUN skulle jeg ikke helt åpent og ærlig kunne gjøre økonomiske beslutninger? Og selv om jeg som privatperson føler meg beskjemmet mht. slike offer eller gaver, så skulle jeg altså velge å ikke stole på meg selv, men innkalle til og avholde et allmannamøte først!? Galskap over galskap, i en forening som ikke engang har eller har påtenkt noen slags slike "allmannamøter"! Og som har som motto og nærsagt eneste "formålsparagraf": - "HUN og foreningens virksomhet kreeres innenfra for å kreere seg selv, fremadskridende, i pakt med Ordet." Og: - "HUN er en forening for foreldre og familier som driver med hjemme-undervisning i Norge. En forening til støtte for disse og dette. Og da hjemmeundervisning ment i vid forstand, - f.eks. også i form av omgangsskoler, gruppeundervisning, fjernundervisning, etc." Hvis det er en annen slags forening hun og Rolf eller noen ønsker å lage til, vel - så står det de jo fritt det! Også endog å bemerke eller snakke om hva de mener eller tenker er galt, eller hva som burde gjøres bedre eller annerledes! HUN slik jeg har sett det for meg og så langt fremarbeidet, er noe fullstendig annet enn nærsagt hva som helst alt annet, og er underveis på særdeles så veloverveide og nødvendige måter. Er det dette som nu mere og mere vekker misunnelse og mindreverdskomplekser eller noe til live? At jeg så altfor bra får det til, - all min elendighet, fattigdom og litenhet til tross? At de ser at det synes som å ville gå altfor bra, uten at de selv har vært rådspurt om nærsagt noe som helst! Føler de at noen rekker nese av de, fordi de selv ikke har vært rådspurt eller har kunnet (eller villet) være med særlig i arbeidet eller utformningen? Jeg har iallefall aldri noensinne rukket nese av de på noe som helst slags vis, - bare tvert om. Men det har vært så mye rart med de nu, - tre forunderlige, ganske så uforståelige (eller hva skal jeg si?) saksforhold, - som tilsynelatende har et slags umenneskelig ansikt ...! Jeg er meget uviss, - men jeg undres! Jeg husker N. ifra den gangen vi bodde i Aure kommune, på Ertvågøy nord i Nord-Møre ... Hun var svært så imøtekommende og overstrømmende og tilsynelatende hjelpsom, - men når hun hadde fått noens tillit så snudde hun om tvert og ville ha kontrollen over de og med de - ha de i sin makt og som sine elever -og ble svært så fæl og farlig, særlig hvis noen motsatte seg eller ville noe som helst annet! Men ved førsteinntrykkene var hun helt fullstendig overøsende; - for så, når hun hadde de på kroken, å trekke til kroken! Slik prøvde hun seg på svært så mange, og gjorde det mere eller mindre vellykket og bevirket en lang skare av en hale med problemer blandt folk i stor radius efter seg og omkring seg! Det værste (eller beste?) var kanskje at hun også var saksbehandler på Sosialkontoret ...! Forhåpentligvis har hun beskikket seg mht. alt dette efter hvert!? Er det gått så meget årvåkenhet og dårlige erfaringer i blodet at jeg lurer meg selv nu?! Eller er det de som lurer meg eller seg selv eller noen? Eller hva? * Mamma telefonerte i kveld og spurte om pengene var kommet, og kom med div. råd og slikt som mammaer kan hende gjerne har gjort ... Hun fortalte dessuten at Aud Signy Jakobsen er i oppslag i "Adresseavisen" for i dag, med bilde og greier. *

DAGBOKSNOTATER --- fredag 26. januar 1996 --- Rindal:

Jeg gnager i tankene og følelsene på dette med Rolf og Aud Signy, med de tre så rare saksforholdene. Så uforståelig. Det er forhåpentligvis og vel ikke Jante-loven, splid og ufred de er ute med! Jeg sier det fordi Trude forteller at Aud Signy fortalte henne om grunnen til spliden mellom de og familien Albretsen, - at den i følge Aud Signy (og Trude) skal ha dreid seg om at fam. A. klandret fam. J. for å ha bidratt til at fam. A. fikk et dårlig forhold til Åmli kommune ... Jeg vet ikke, - men forholdet de imellom er iallfall ikke så ille at de ikke har noe med hverandre å gjøre, og er for det jeg vet kanskje heller ikke så særlig ille. Tore (en bekjent) hadde engang en kjæreste som han var sammen med i måneder. Hun hadde svært så alvorlige gnagsår på føtterne da jeg ble presentert for henne, - kanskje de utroligste jeg noensinne har sett! Dette nevner jeg fordi hun også faktisk var litt av et utrolig gnagsår selv! Rent som et ønskestudium for en Moliére! Kanskje jeg bør kalle disse dbn heller for "Sitt århundredes barn, 1996" som en assosiasjon til Alfred de Musset?! Jeg spøker harmløst og belest en smule nu! * SVS ringte ved midnattstid i natt og vi hadde en liten prat. Litt senere i natt faxet jeg leserinnlegget som stod på trykk i avisen "Sør-Trøndelag" nu (SDNR156-rlh) også over til Adresseavisen i Trondhjem, Dagbladet i Oslo, dagsavisen Driva i Sunndalsøra, Morgenbladet i Oslo, avisen Sentrum (hovedorgan for Senterpartiet), VG i Oslo, og til TV2 ... Med et kort ledsagerbrev (SDNR156N-rlh) hvor teksten er slik:

"Fra: Rune L. Hansen 6657 Rindal Til: Deres avis-redaksjon. Rindal 23/1-1996. Hjemmeundervisning Jeg viser til meget godt intervju i dagsavisen "Sør-Trøndelag", på side 7 tirsdag 23/1-1996. På grunn av at oppvekstsjef Helene Marie Nergård i Rindal kommune i intervjuet unnlater å gi journalist Johnsen svar på meget relevante spørsmål for avisen Sør-Trøndelags lesere med henvisning til at hun har hemmeligstemplet begge de to brevene fra meg av 16/1-1996, ber jeg med dette om spalteplass for å få trykket disse to viktige brevene i sin helhet. Og at journalist Johnsen og andre deretter gjerne kan stille de samme spørsmålene på nytt til oppvekstsjefen. Med hilsen Rune L. Hansen" * HMN har antagligvis både hemmeligstemplet og beslaglagt brevene, - sånn at de ikke engang er kommet frem til Livsløpskomitéen ... Hun er tilsynelatende både maktpsyk og sta og simpel ... og umenneskelig! Hensynsløshet og fordommer kan fort og lett ende opp i umenneskelighet! - og i karriere, penger og "respekt"! Moderne matematikk: - Jo mindre samvittighet, integritet og menneskelighet, dess mere karriére! * Jeg tenker dra til Trondhjem og Hell i løpet av dagen ... *

DAGBOKSNOTATER --- søndag 28. januar 1996 --- Rindal:

Kom hjem ved 1-2-tiden i natt. Er klar av kjøringen og turen enda. Det ble ikke så mye soving heller i natt. Og hele turen ble noe travel. Måtte kjøre ganske så forsiktig, for det er ganske så glatt ute på veiene, også enda. Det er blitt kvelden denne søndagen på slutten av januar, 1996. * Jeg dro mot Trondhjem fredagen ved 18-tiden, efter at Iduns bursdagsselskap gikk mot slutten. Det er glattere å kjøre på kveldstid og om natten, det gjelder da om å kjøre ekstra forsiktig når det kan være nødvendig ... I Iduns bursdagsselskap var de to barna ifra nabolaget som barna her er blitt kjent med, Oddbjørn og Anne. De lekte, tegnet og spiste og alt var bare bra. Jeg filmet de litt også, mens de satt og tegnet. Straks før jeg dro fredagen kom en fax ifra POH. Nysgjerrig på situasjonen og bevegelsene hos HMN. De har ikke fått kontakt med SVS i det siste, og undret om jeg vet om han er syk eller noe. Trude snakket med POH på kvelden senere, fortalte hun. Idag plinget SVS på for å høre. Han hadde kikket i gårsdagens utgave av avisen "Sør-Trønderen", og det stod ikke noe mere der enda ... Gårsdagens Dagen har jeg ikke rukket å lese enda. Og jeg plinget på til POH og hadde en lengre prat med ham. Jeg dro innom TS i Trondhjem og var der noen kveldstimer. Der var også Wencke og TH, og i alt syv barn. Johanna ble særlig glad for å se meg. Det ble litt sent, og efterpå kjørte jeg en tur til Uglaveien for å undersøke noe (i forbindelse med vårt opphold der i nærheten i sommer også), og derefter for å finne en telefonkiosk med telefonkatalog og myntinnslipp, for å ringe TV midt på kalde natten for å høre om han hadde en sengeplass til meg. Lettere sagt enn gjort, å finne en slik telefonkiosk! Det ble altfor sent til å ringe Bjørg, slik jeg tenkte på før jeg dro hjemmefra.Ved "Petters Pizza" på Lademoen har jeg pleid telefonere noen ganger før, så jeg kjørte dithen ved 4-tiden om natten og parkerte og gikk ut av bilen for å sjekke telefonkiosken der. Straks jeg gikk ut av bilen kom imidlertid en politibil fra bak meg og svingte inn foran og tre unge svartkledde politimenn i lærdrakter gikk ut av politibilen, den ene før de andre spurte om jeg hadde vognkort og førerkort, og jeg sa ja da, og om han kunne få se de, og jeg gikk bort til bilen, låste opp døren igjen og fant greit nok frem det han spurte efter så han kunne få se. De andre kom også underveis ut av bilen. Han første lyste på meg med en lommelykt han holdt opp foran seg, rett inn i mine øyne, mens han spurte om jeg hadde drukket eller hatt i meg tabletter eller noe. Jeg sa nei, og at det begynner å bli 25 års tid siden jeg prøvde denslags. Han lyste fortsatt på meg mens han spurte om akkurat det samme, - jeg svarte igjen nei. Sannelig om spurte han om akkurat det samme enda en gang, og fikk svaret nei, og enda en gang. "Hva er det som feiler deg, er det noe galt med ørene dine eller hva?" spurte jeg da. "Hva mener du med det? - er du frekk også?" sa han, og jeg sa nei, men at han hadde spurt om akkurat det samme mange ganger nu og fått svaret nei, og at jeg lar meg provosere ja. "Du har et problem nu, - og bør jekke deg ned minst tre trinn," sa han truende i hele sitt vesen. Jeg så han tenkte ta tak i mitt hode og slenge det inn i kanten på den åpne bildøren, og sa: "Er du ikke politi, er det ikke det det står på jakken din? Hva er det som er problemet? Har det vært for lite bråk i kveld, eller hva?" Samtidig kikket jeg demonstrativt og avslappet og en smule avledende opp mot himmelen ... Han lyste fortsatt, ganske så målløs, med lommelykten mot mitt hode. Han syntes jeg var svært så frekk og var ved å eksplodere. De andre to politimennene, som stod ca. 5-8 meter unna, kom en smule nærmere fra hver sin side. Det var ingenting frekt hverken i min gestus eller holdning eller i tonefallet eller stemmen. Jeg hadde bare, som vanlig, ingenting som helst å være redd for og forsøkte å være høflig og ærlig. Bare politimannen der representerte en fare, som jeg håpet han ville besinne seg på. "Du har et alvorlig problem nu, som du må gjøre noe med," sa han. "Jeg syns det høres ut som det er du som har et problem," sa jeg og kikket litt mere en smule opp. Han var enda ganske så nær ved å eksplodere da de to andre nærmet seg forsiktig mere. Den ene og tydelig nok roligste av de kom så nær at han kunne overta ordet for hissigproppen, og samtalen fortsatte helt uten besvær, annet enn at han var svært så nysgjerrig, og jeg svarte greit nok på det hele alt, - så uinteressant at jeg ikke orker gjengi det her. (Hvor har du vært hen, hvem er det sin bil, hvor skal du, hva gjør du ute midt på natten, osv.) Det hele gjengitt her nu bare sånn omtrentlig i farten. Efterpå tenkte jeg bare mht. dette at det er ganske så ille når et menneske i politiuniform oppfører seg så ubesindig og farlig. Telefonkiosken der var flyttet, borte vekke, men jeg fant efter hvert en annen, og TV sa jeg bare kunne komme, og jeg sovnet godt i sofaen der. Ved middagstid dro jeg til Hell, efter først å ha handlet litt, dusjet der og pratet med mine foreldre - fikk betalt de de 13.500,- kr. - og kjørte hjemover igjen utpå kvelden. Tenkte jeg skulle få med meg avisen "Sør-Trøndelag", men det ble for sent og jeg valgte isteden å kjøre innom ÅH for å bruke hennes telefon. Derfra ringte jeg ved 22.30-tiden til Bjørg, min datter, og sa jeg hørte snakk om at jeg er blitt bestefar. Jeg ville svært så gjerne komme og se nyingen, sa jeg - (for det har jeg hungret efter i det siste nu!) - og hun sa det kanskje ikke passet så godt akkurat nu da, for babyen hadde kolikk og gråt og hun var litt sliten. "Men det har jeg medisin for i vesken min," sa jeg, "så det kan passe godt." Hun sa ja og jeg at jeg kunne være der om ca. ti minutter, hvorefter jeg kjørte direkte dithen og kom efter omtrent ti minutter. Jeg hadde tatt med meg en boks med selvplukkede karve-frø (ifra Poesihaugen) ifra pappeskene hos mine foreldre. Den eneste "medisinen" jeg hadde med meg! Og det var altså nettopp en fin kolikk-medisin (i meget liten og svak dose dose!). Bare fennikel-frø som "manglet". Jeg viste Bjørg på kjøkkenet hvordan hun skulle gjøre det, og hun fikk rikelig med frøene, så hun også kan ha til å bake karve-boller eller karve-brød, - som babyen også vil nyte godt av via puppingen. Det var svært så fint å få sett og luktet på babyen, som hun sa skal hete Reiert. Et riktig fint navn, sa jeg! Jeg ble der ikke lenge, - ikke en time engang. Men det gjorde godt ja. Også pappaen - som jeg har truffet flere ganger før - var der, og vi gratulerte hverandre, og hans bror og brors kjæreste var der også. Trivlig, og meget bra at jeg fikk med meg det der! Bjørg sa også hun ville jeg snart skulle komme igjen og hilse mere på babyen, og jeg at også for ungene vil det være en svært så fin opplevelse. Ungene her har ikke den samme likegyldighet overfor små babyer som mange barn i vårt samfunn nu er flasket opp til, - tvert om. Både Bjørg, pappaen og babyen så godt ut, - selv om de satt og mesket i seg med klisj-klæsj og æsj-bæsj, - som jeg gjerne kaller alt det der babylon-snopet, det usunne og ekle "godteriet". Babyen ble født 18. desember, fortalte hun, klokken 20.19, på Regionsykehuset i Trondhjem. De hadde, så vidt jeg forstod det, vært fem dager der, og det hele gikk bare bra, sa hun. "Termin" hadde hun egentlig 15. desember. Joda, - det blir absolutt også noe for barna her og Trude å få sett efter hvert nu! * Kom til å tenke på at jeg så filmen "Willow" (fra ca. 1986?) ilag med ungene her i romjulen, - som er noe så sjeldent som en dyp og god film om og med et spedbarn i "hovedrollen"! En forrykende bra film, - som fenget meget! (Jeg har sett den før en gang, for flere år siden ...) I kveld har jeg forresten sett filmen "Clash of the Titans" (England, 1981) på en tysk tv-kanal. * Jeg har betalt noen regninger de siste dagene. I morgen drar jeg til Skei i Surnadal for å betale de 16.000,- kr. for bilen, og ellers hva jeg rekker. Jeg telefonerte også CWB i kveld, for å fortelle at jeg tenker sende ham de 2.000,- kr. i morgen. Han sa det var bare 1.600,- kr., at Rolf J. hadde lagt ut resten den gangen. (Rolf J. har ikke nevnt noe om det for meg.) *

DAGBOKSNOTATER --- mandag 29. januar 1996 --- Rindal:

Kjendiser (og til dels også politikere og div. byråkrater) er på mange måter priviligerte i vårt samfunn her til lands og i mange andre land. Som jeg bl.a. snakket med POH om i går. Massemediaens kjendiser - som så mange av oss identifiserer oss med - vil f.eks. bli savnet og efterspurt offentlig hvis noe skjer med de! De vil ikke f.eks. så lett være utsatt for grove overgrep eller trakassering og terror ifra Forvaltningen og dens håndlangere ...! Folk og offentligheten er interessert i og opptatt av hvordan det går med og for de, i stort monn, - og folk "kjenner" de! Derfor kan ikke hvem som helst av noen slags Forvaltning f.eks. komme å uberettiget påstå at de er sånn eller sånn og at de derfor må taes hånd om sånn eller sånn, osv.! Løgner og fusk mot de har så mye mye større og mere mulighet for straks å bli avslørt, - tildels fordi folk "faktisk vet" hvordan det forholder seg. Ser det på tv, i radioen, i ukebladene, osv. Eller hva tror du, kong Harald?! Kjendiser er derfor ganske så trygge sånn sett! Derfor kan de da også stå frem i massemediaen og skryte og prale over at alt er så bra og fint, over at de ble så godt behandlet, osv.! Og alle de som identifiserer seg med de på forskjellig slags vis, beroliges og ser meget gjennom deres øyne! Snakk om å være uhumske onde sirkler ute og går! * En journalist - Atle Sæther (?) - fra avisen "Driva" telefonerte nu ved 9.45-tiden, sa han hadde fått faxen fra meg til avisen før helgen og derfor hadde lyst til å lage til en positivt vinklet sak om dette, og ville ha et intervju med meg i den forbindelse, hvilket han kunne komme og gjøre nu med det samme. Jeg takket for den positive interessen, men henviste til hva som fremgår av leserinnlegget om at vi ikke vil uttale oss til media før Livsløpskomitéen har behandlet saken. Han sa jeg kunne få lese gjennom alt før det evt. gikk til trykk, men jeg at jeg måtte overholde mitt skrevne ord. Han sa også at han hadde fulgt med i alt som avisen "Sør-Trøndelag" har skrevet om saken i lang tid, og derfor regnet med at han var godt inne i saken og hva den dreide seg om, - og syntes det var så fint å se at den nu kunne vinkles så positivt, som gode og gledelige nyheter. (!) Han spurte også om når Livsløpskomitéen skulle behandle saken, - og sa at jeg ikke er rette vedkommende til å svare på det, men at det fremgår av leserinnlegget at noen har hemmelighetsstemplet mine brev, - og kan hende (hint-hint!) også beslaglagt de hvis de ikke er kommet frem til adressaten ... Han ble kanskje snurten da han ikke fikk noe intervju nu, men jeg sa at efter Livsløpskomitéen har behandlet saken stiller jeg svært gjerne opp til intervju og greier. Da det hørtes ut som han kanskje ble snurten tenkte jeg at det kanskje kunne høres ut som om han kanskje kunne være forsøkt satt på saken av HMN (kanskje!) for lage til et svindeloppslag ...! Iallfall vil jeg også uansett være på den sikre side, også sånn sett. Han sa at han da vel kunne komme tilbake til saken senere, efter Livsløpskomitèens behandling av saken, hvilket jeg sa hørtes fint ut. Jeg beklaget at jeg ikke kunne hjelpe han utover dette nu. Straks efterpå oversendte jeg pr. fax til avisen "Driva" to saker av SVS ifra avisen Dagen, - den ene om Sveio-modellen og den andre om NKS-opplegget for hjemmeundervisning. * Jeg oversendte (fax) forsiden og innholds-siden av FP nr. 1, 1995, til POH i gårkveld. (Side 1 og 3.) Han oversendte også en sak, - brevet datert 25.01. 1996 de mottok nu fra Mosvik kommunes skolesjef, og deres, POHs, brev datert 24.01. 1996 til utdanningsdirektøren i Nord-Trøndelag. Det synes for meg (som ikke kjenner til det hele) som om kommunen der forsøker å trenere saken. (Kan hende i påvente av hvordan det går med saken her i Rindal!?) Familiene Hovd og Fjell har imidlertid vært så forutseende og fornuftige og rett på sak at de har gitt kommuneadministrasjonen der en tidsfrist frem til 30. januar nu til å underskrive en ferdig utfylt tilsynsavtale efter Sveio-modellen! Hvilket de også tenker påminne de om. Håper og tror de er ved godt mot! Men de har, det forstod jeg av POH i går, også oppdaget at det er svært så fæle, mørke, kriminelle krefter ute og går! Langt mere enn de trodde var mulig! Og det tror jeg forskrekker de ganske så meget. * Hvor ond er HMN, eller vil hun gjøre seg? Det er ikke sagt at hun er ferdig enda! Antagligvis har hun også pådrivere ifra Skaun & co. enda ... Pluss dette med prestisje, fordommer, hovmod, onde sirkler, osv.! * Det er formiddag, jeg har satt motorvarmeren på bilen - selv om det i går ble meget mildere, fra minus omkring tyve grader Celsius til plussgrader med regn! - og enda er ganske så tilsvarende mildt ute, - og jeg tenker kjøre til Surnadal nu snart. * Arnold Juklerød døde forleden dag! Han døde torsdag 25. januar, 71 år, "efter å ha blitt hjertesyk to dager tidligere", (i følge dagsavisen VG). I avisen VG (av Lars Chr. Wegner, for fredagen) står det bl.a.: "Mer enn noen annen ble Arnold Juklerød psykiatriens ansikt. De siste 25 årene av sitt liv tilbragte han på Gaustad sykehus. Først 11 år på en av de tyngste avdelingene, i tillegg til tre år på isolat. Deretter snart 11 år som frivillig "okkupant" på Gaustad. Juklerød nektet å la seg utskrive - noe som ga sykehusledelsen dundrende hodepine. I årevis bodde han i telt på sykehusets plen, eller på feltseng i velferdsbygget. Gaustad sykehus og Oslo kommune skal ha brukt mer enn en million kroner på politivakthold for å hindre den forhatte eks-pasienten å komme inn i bygningen. De siste fire årene av sitt liv bodde han langt mer komfortabelt, men fortsatt nøysomt, i en brakke på sykehusområdet. Fikk rett! Det var Juklerøds sterke engasjement i saken om nedleggelse av den lokale skolen, som førte ham ut i "elendigheten". Tvangsinnlagt i 1971 og igjen i 1974, med diagnosen "kverulant paranoia av åpenbart psykotisk grad". Høsten 1974 fikk han tilbud om utskrivelse, men nektet å reise fordi sykehuset ikke ville oppheve diagnosen. I august i fjor oppnådde Juklerød sin største seier. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet innrømmet at skoleloven ble feiltolket da Holtane grendeskole i Kragerø ble lagt ned i 1968: "Gærningen" hadde hatt rett hele tiden!" * Helside med bilder og litt av hvert i nevnte avisen. Tv hadde også innslag om hans bortgang, i nyhetssendingen. Aldri kanskje tidligere så meget sant og riktig om han og hans sak i massemediaen som nu når han efter 25 forfærdelig utholdenhet dør!! Det er til å gråte svært så meget av! KUFs innrømmelse i fjor rakk han ikke å nyte særlig meget godt av, - og ble ganske så bemerkelsesverdig "forbigått" eller "bortforklart" av massemediaen (med så meget "dårlig samvittighet"!!) da innrømmelsen kom i fjor! Forfærdelig triste saker og greier, - på vektig og vesentlig vegne av hele vårt samfunn! Hvilken umenneskelighet av værste sort mennesker i Forvaltningen kan gjøre seg skyld i ble særdeles godt og megetsigende "illustrert" av ansvarsbevisste godeste Arnold Juklerød!! Forskrekkelige forfærdelige greier, - som vi enda ikke på langt nær er ferdig med! Han ble da også litt av en martyr, i kongeriket Norge! Og ble innskrevet i vårt lands historie med blod og tårer. En side av vårt lands historie som mere og mere skal og må frem! En mildt sagt svært så rystende historie! Jo før dess bedre!! Litt av en skolehistorie - og litt av en lærepenge!! Og akkurat de samme onde sirklene er enda ute og går, - bak forhenget! * Senere: Jeg har vært i Surnadal i dag, og fikk blandt annet betalt inn for bilen (kr. 16.000,- pr postgiro). Fikk også ordnet så "Falken" kom og hentet gamlebilen, Ladaen, allerede i dag (takket være Ingebrigt) - og den ble bortkjørt til vraking i eftermiddag. (Vrakpanten på kr. 6.000,- kommer vel om en ukes tid eller mere kanskje.) Det gjør meg vondt å se at det antaglig ikke blir igjen penger til tannlegebehandling!! * Kjempefint oppslag av SVS om hjemmeundervisning også i dagens Dagen, under overskriften "Sosionom i Skjerstad kommune valgte hjemmeundervisning: - Foreldrene bør gi barna det beste alternativet". Om familien Terje og Lisbeth Leithe i Skjerstad kommune i Nordland. Den går i sin helhet slik:

- Vi valgte hjemmeundervisning både fordi dette var best for vår førsteklassing - men også fordi vi gjerne vil være et forbilde slik at også andre familier satser mer tid sammen med sine barn. Dette sier sosionom Lisbeth Leithe i Skjerstad kommune i Nordland. Ved nyttår tok hun og mannen Terje ei jente i første klasse ut av skolen til fordel for hjemmeundervisning.

I den senere tid har en rekke familier her i landet startet med hjemmeundervisning. Det spesielle med familien Leithe i Skjerstad kommune i Nordland, er at den ene av ektefellene er sosionom og har solid bakgrunn fra arbeid innen barnevernet.

Hjemmet må styrkes Leithe viser til at vi i dag er inne i en meget uheldig utvikling - en utvikling som har pågått over lang tid. I mange hjem er begge foreldrene ute i arbeidslivet. Det blir stadig vanskeligere for gjennomsnittsfamilien i Norge å få god nok tid til kontakt med barna. Leithe mener at det er viktig å få til en holdningsendring. Utviklingen vil bare fortsette i feil retning dersom stadig flere barn mer og mer blir overlatt til seg selv.

Mer tid med barna Leithe viser til at dersom flere foreldre hadde satset mer tid sammen med sine barn - gjerne i form av hjemmeundervisning - hadde det ikke vært så stort behov for generelle forebyggende tiltak innen barnevernet. En del spesielle tiltak ville man uansett hatt behov for, på grunn av at man i et samfunn uansett vil ha mennesker med for eksempel store alkoholproblemer.

- Vi i barnevernet lapper litt her og litt der, men dette er ganske paradoksalt når det er på det grunnleggende plan at det svikter. Dersom barna hadde fått et godt samspill med sine foreldre i hjemmet -- ved at foreldrene hadde hatt tid til å snakke med barna og fylle det tomrommet som oppstår når begge er i arbeid utenfor hjemmet, så hadde Barnevernets behov for å lappe på skader blitt kraftig redusert, sier Leithe. - Hva skal til for å få til en holdningsendring?

- Jeg tviler på at det er nødvendig med noe mer opplysning for å skape en holdningsendring. Dersom familier tenker seg om, vet de at noe blir galt når begge er utearbeidende og kontakten med barna blir alt for dårlig. - Derfor mener jeg at det er viktig at noen går foran. Når min mann og jeg nå har satset på hjemmeundervisning, håper jeg at dette kan føre til ringvirkninger slik at flere av dem som føler at de får for liten tid til sine barn, gjør noe konkret med dette - gjerne gjennom å satse på hjemmeundervisning eller på annen måte, sier Leithe.

Kommunen positiv I en del kommuner her i landet har det vært en del fram og tilbake mellom kommune og hjemmeundervisningsfamilie like etter at undervisningen har startet, men dette har ikke vært tilfelle for familien Leithe.

- Skjerstad kommune har reagert svært så positivt på vår hjemmeundervisning. Vi har fått tilbakemeldinger fra kommunen hvor de sier at de synes at det er interessant at vi har startet med denne undervisningsformen - og de er nysgjerrige etter å få vite hvordan det går, sier Leithe og fortsetter: - Videre har vi hele tiden hatt et veldig godt forhold til skolen. Vi har klasseforstanderen som tilsynslærer. Min datter skal være med i svømmeundervisningen sammen med de andre barna i klassen. Der skal jeg også delta. På denne måten blir det felles svømmeundervisning mellom vårt barn og elevene i klassen.

Positiv utvikling for barnet Det er bare noen uker siden hjemmeundervisningen startet, men fram til i dag har det ikke vært noe å utsette på den nye undervisningsformen. - Erfaringene er udelt positive. Vi hadde nærmest et deprimert barn før vi satte i gang med hjemmeundervisning - men det har vi ikke nå. Også når det gjelder det kunnskapsmessige, går det meget godt, sier Leithe. Her i landet har vi blitt så vant til at all undervisning skal foregå i et klasserom på en skole at folk oppfatter det nesten som unormalt dersom familier satser på hjemmeundervisning: - For det første vil undervisningen bli for dårlig og for det andre vil det sosiale fellesskap også bli for dårlig. Det blir derfor full fiasko med hjemmeundervisning, hevdes det. Denne måten å tenke på er Leithe sterkt uenig i. - Dersom vi ser på det rent faktiske, så bruker man på skolen mye tid bare for å få alle barna til å sitte i ro eller til å høre etter. Jeg tar vel kanskje sterkt i, men jeg tror at halvparten av tiden som brukes, går med til ting som ikke har med kunnskapsformidling å gjøre. - Derfor er det ikke så overraskende når det kommer rapporter om meget gode resultater fra hjemmeundervisningsfamilier, sier Leithe. Hun viser til at gjennom denne undervisningsformen kan man ta hensyn til dagsformen til barnet. - Vi gjør mer av det som vektlegges så sterkt i Mønsterplanen: trygghet, trivsel og glede. Jeg mener at man skal føle glede ved å lære noe.

- I en klasse med mange barn må man ta hensyn til hele klassen i stedet for å innrette undervisningen mot det enkelte barn. Det er ikke så lett å håndtere en stor klasse med de begrensninger som ligger i denne - for eksempel at alle elevene bør følge med på det samme sidetallet i ei bok, sier Lisbeth Leithe.

* Det er også et artig foto som viser to barn, en gutt og en jente i 5-årsalderen, til oppslaget, med følgende tekst under: - Det store problemet for mange barn er at de får for liten kontakt med mor og far - og jeg håper at vår satsing på hjemmeundervisning for vår førsteklassing kan føre til ringvirkninger slik at flere familier som opplever at de har for liten kontakt med sine barn gjør noe konkret med problemet, sier Lisbeth Leithe. ARKIV-ILLUSTRASJON. * På lederplass i dagens Dagen også enda flere viktige ord om den norske skolen av redaktør Finn Jarle Sæle. * Dette at hun er en veletablert sosionom har nok svært så meget å si! Sosionomer har svært så meget makt (rett og slett!) i vårt samfunn nu, i det skjulte!! De har en maktposisjon som ikke minst gjør de fryktet! Fordi de så svært meget lett kan misbruke den formen for makt de har! - Hvilket også svært så ofte og meget har skjedd i vårt samfunn, i lang tid nu!! Redelige og hederlige sosionomer har faktisk tilsynelatende på svært så mange vis vært unntaksfenomener hittil! De unntaksfenomenenene i så måte jeg selv har truffet i årenes løp har imidlertid også gjerne vært sterke og integrerte og inderlig kjære personligheter og mennesker tilsynelatende, hvilket har gledet meg! *

DAGBOKSNOTATER --- tirsdag 30. januar 1996 --- Rindal:

Jeg faxet avskrift / kopi av gårsdagens oppslag om hjemmeundervisning av SVS til 10 forskjellige aviser etc. i dag. Til Adresseavisa, Dagbladet i Oslo, Morgenbladet, Sentrum, Sør-Trøndelag, Tidens Krav, Driva, VG i Oslo, Vårt Land og til TV2. Balder og jeg har vært en kjøretur til Rindal sentrum i eftermiddag, til Folkebiblioteket hvor jeg fikk tatt kopi (i 5 eks.) av 10 forskjellige oppslag ifra avisen Dagen om hjemmeundervisning. Tilbød meg også å lage til en mappe på hjemmeundervisning for Folkebiblioteket i Rindal, - hvilket hun der straks sa hun ønsket og det ville være interesse for! (Jeg tenkte å gjøre det samme overfor andre kommuners Folkebibliotek også efter hvert ...) Efterpå var vi innom en kafeteria av noe slag der og kjøpte oss en karbonade med brød til hver som vi satt der og spiste. Oppdaget efterpå at det var enda en kafeteria eller spise-kro der. * Selvangivelse? Får vi levert noen "selvangivelse" i år, i morgen? Det ble ikke anledning til å få det gjort i fjor. Tenkte jeg skulle få til å levere noen hastige greier nu i morgen ... Forresten femten års tid nu siden jeg første gang tenkte jeg skulle skrive en artikkel som dreier seg om dette med "selvangivelse" og "ligningsattest" etc. Men enda har jeg ikke funnet anledning til å få det gjort. Det skal ikke mye tenkning og studium til for å finne ut av hvor dåraktig og også urettferdig systemet er! - også mht. dette. Noen årsoppgave / renteoppgave ifra banken har jeg enda ikke mottatt ... De har antaglig sendt det til feil adresse ... Jeg får ringe banken om det ... *

DAGBOKSNOTATER --- onsdag 31. januar 1996 --- Rindal:

Trude forteller at det kom en mann fra tele-verket hithen ved 14-tiden og banket på døren i dag, som kom inn og satte en hvit slags tape-bit (ifra et A4-ark med flere) på "frekvensomformer-boksen" ved siden av telefonstøpselet, sa den skulle plomberes - at det var ikke så mange som hadde slike bokser, men at de nu skulle plomberes. Han gikk straks efterpå, forteller hun. Han sa også at han skulle se på veggen utenfor. Hun så ikke hans bil. En varebil ifra tele-verket / Telenor som kjørte og parkerte utenfor her forleden dag, som jeg så, men vet ikke hva det da ble drevet med. * SVS plinget på ved 9.30-tiden i dag og vi hadde en prat om HMN, Hovd, etc. * Også avisen "Tidens Krav" ble faxet leserinnlegget med de to hemmelighetsstemplede brevene 26.01. 1996. Svært så mye folk ved Bolme pensjonat da jeg kom hjem forleden kveld, to busslaster fulle og flere til. Kanskje noe slags arrangement? Utenfor Bolme skole er det til vanlig på dagtid omkring 12-16 biler parkert har jeg lagt merke til. * Jeg var innom utleierne i kveld og betalte til sammen kr. 4.910,- Husleie nu altså kr. 3.000,- for februar, kr. 50,- for Adresseavisen, kr. 1.200,- for en favne med ved, og kr. 660,- for 110 liter med melk (til kr. 6,- pr. liter). Kvittering til begge parter. Efterpå kjørte vi, hele familien, bort til Rindal sentrum og fikk levert min og Trudes "selvangivelse", og derefter innom Folkebiblioteket hvor jeg denne gangen fikk gjort noen kopier av huv-saker (kostet kr. 65,- denne gangen, kr. 50,- forrige gang) i forbindelse med å klargjøre en mappe til Folkebiblioteket om huv, etc. Samt at jeg fikk sjekket opp de siste dagers aviser, "Sør-Trønderen" og "Driva", hvor det ikke stod noe mere vedr. huv. Trude lånte denne gangen noen bøker, - jeg og Balder forrige gang. Det stod en artikkel med foto om Rindal Folkebibliotek i avisen for idag, - om at det er så nedprioritert, etc. - og nu kun åpent 10 timer i uken til sammen. Til Folkebibliotek i Norge å være iøvrig nokså bra det der i Rindal sentrum ... * Av regninger jeg iøvrig har betalt i det siste kan nevnes: Kr. 16.000,- for bilen. Kr. 395,- for Viasat-kortet. Kr. 598,- for "På TV"-guiden fra Viasat for 1996. Kr. 607,- for bilforsikring, Uni Storebrand. Termin 1:3, 1996. Kr. 189,- for FilmNet for februar, MultiChoice. Kr. 1.739,96 til Telenor i telefonregning. Kr. 1.600,- til CWB. Kr. 13.500,- til mine foreldre. Kr. 1.000,- til TH. Kr. 500,- til TS. Kr. 539,- til Falken, frem til 15.01.1997. Kr. 1.061,37 til "Direkte Inkasso" (DNB A/S). * Av regninger iøvrig gjenstår bl.a.: Kr. 1.000,- til Trudes mor. Kr. ca. 13.000,- til Her & Nå. Kr. 7.180,- til Orkla Kornsilo & Mølne i Fannrem, for dyrefór i Skaun. Kr. 1.039,52 til S-laget i Skaun, Råbygda. Kr. ca. 1.250,- til S-laget i Skaun, Venna, (dyrefór pluss litt dagligvarer). Kr. ca. til Kjell Lofgren, Kr. ca. 16.000,- til mine foreldres kilde, vedr. HUN / edb (30.000,- minus 14.000,-) 1994. Kr. ca. ? til HUN ... Osv. * Av penger "i pungen" har jeg / vi nu igjen omkring 20.000,- enda. Pluss at vrakpant for Lada-en med 6.000,- er i vente. Jeg tenkte i neste etappe (i morgen?) å betale Orkla Kornsilo & Mølne i Fannrem nu, pluss S-laget i Skaun ... Tannlege bl.a., både for meg (som det er værst og vondest hos) og Trude, synes som å være utelukket ...

* Spennende og interessant film om sjamaner i Sibir på tv-n i går kveld ... Om disse samme megetsigende sakene og åndelige strukturene som vi gjenfinner hos de fleste folkeslag ... Efterpå, på nattetid, en annen film, "Madam Butterfly", med handlingen ifra ca. 1964 og fremover i Kina, ifra Bejing-operaen ... Interessant, men ikke stort mere enn det heller. Forholdene i og med Kina er iøvrig ganske så mildt sagt forskrekkelige! - Hvor er de vel ikke det nu for tiden! Det har aldri noensinne før i "historisk tid" vært så meget krig, elendighet og grøss og gru, som nu! Selv om svært så mange - f.eks. i Norge - tror og sier det motsatte eller noe annet! Fordommer, bortforklaringer og likegyldighet er vel noe til pest og landeplage!! Svensk-danske dr. Poul Bjerre (- hans far var dansk) sier et sted i sin store bok "Død og Fornyelse" (ifra 1919) - en andaktsbok som begeistret meg for mere enn tyve år siden og som aldri har sluppet taket i meg, og som jeg ofte har referert til - at: "For pøbelen har Gud til alle tider vært en herre som har hersket gjennom sine handlinger; - for mystikeren var han likså selvfølgelig den vesensvirkning som strømmet ut fra usynligheten, som gjorde hjertet levende og som gjorde usynligheten til et levende hjerte." Dr. Poul Bjerre (1876-1964) sier også: "Dypt i havet glir kolde og varme strømmer. Den seilende merker dem ikke; det måtte da være som et eventyr mens vindene skifter. Men på de strømmene beror det, om strandbreddene skal ligge øde som isørkener eller dekkes av grønt, spirende liv." Dr. Poul Bjerre sier megetsigende så meget! Slike mennesker og munner, - som virkelig har noe på og i hjertet, slipper imidlertid sjelden lett til når okkupasjonsmakten Babylon rår grunnen. De og vi er imidlertid, tross alt, mange, som hvert på vårt vis arbeider og lever for forløsning og harmoni! Mennesker som f.eks. svenske, nu avdøde, dr. Lars-Erik Essén (med sin store bok "Rättslös hälsa / Den forbudte sundhed" fra 1973), eller tyske Rudolf Hauschka (med bl.a. den store boken "Substanzlehre - zum verständnis der physik, der chemie und therapeutischer wirkungen der stoffe" fra 1950), eller en Vilhelm Pelikan, eller en dr. Alfred Vogel (fra Sveits, nu omkring 95 år - med sin mange store og liv-reddende bøker, produkter og arbeider!), osv.! - verdige Nobelpris-kandidater, som har det til felles at de ganske så konsekvent ikke kolaborerer med skjøge-makten, men går bakenfor fordommenes forkalkede murer og vegger ... Urbefolkningen (i vid forstand), som jeg gjerne og ofte kaller mennesker med hjerte og sinn av slik gehalt ...! Erindrer da jeg for ti års tid siden skriftlig foreslo Alfred Vogel som kandidat til Nobelprisen i medisin overfor Karolinska Instituttet i Sverige, - og fikk tilbake et svarbrev som omtrentlig gikk ut på at jeg måtte vise til papirer på at jeg var professor i ditt og datt-klikken for å kunne komme med forslag som kunne taes i betraktning ...! Skjøgen er såvisst tjukk og feit, og oversvømmer tilværelsens vegger med sine fordoms-murer, med sine onde sirkler, sine abstraksjoner i sterile lukkede logiske systemer, og sin mase-media, - tapetserer og impregnerer tilværelsens vegger, virkelighetsrommet og virkelighetsrommene, - og sitter veldig på taket med sin underholdning og sitt hysteri og sin psykopati, - for å utbre apati, forvirring, babbel og rabbel, - med mental uniformering, bakstreberi, hykleri, lureri, fusk og fa-nskap i skapene, - med vill-spor, blind-veier og av-veier utenfor dørene ...! Osv.! Glitrende og strålende i stas og fjas! Den altfor gemene hop er fortsatt altfor gemen. "Overalt må de beste av slekten lide for slektens frelse. Det er solidaritetens strenge, bitre og mysteriøse lov. Vi forløses og fortapes ved hverandre, det er vår rases bestemmelse. Sier Henri Frederic Amiel. Bare lidelsens proletariat er større enn erkjennelsens proletariat, sier jeg selv. Og hva er det Alf Larsen sier: "Det indre verdensrike er kjent av få. Men den som engang har vært der ..." osv.! Motto: Stell pent med de inderlige og med menneskeverdet, - ellers er Fanden løs! * Cadillac-en (som jeg i mitt stille kaller bilen) går bare fint og bra, selv om den (på grunn av sin bakhjuls-drift) ikke er noe særlig egnet for glatte, norske vinter-veier! Den må kjøres ytterst forsiktig, - og er ikke den sorten bil jeg kanskje egentlig til vanlig ville ha valgt! Men den er svært så fin og anstendig (og hvit) å se til, - og det, slikt noe, er det viktigste tross alt nu! Forresten også ille å tenke på at disse Ford-bilene ble laget tidlig i vårt århundrede, av jøde-hateren Henry Ford! (Som iøvrig også kjøpte opp en avis i USA, som han omgjorde til en ukeavis for jøde-hets!) Det er riktig nok en stund siden nu ... Menneskefiendtlighet dengang som nu! * Trude forteller at hun ringte og snakket med Marta Straume forleden dag, og at hun skulle hilse meg. To fine oppslag om hjemmeundervisning av kjære, gode SVS også i dagens Dagen! Om to nye hjemmeundervisnings-familier ... Og i gårsdagens enda mere om den "kriminelle" 6-årsreformen, - som forhåpentligvis vil bli stoppet! I samme avis også et stykke om forholdene i Kina ... Og en svært så meget fin og megetsigende minnetale over Arnold Juklerød av Trond Skaftnesmo, Velaug Lie og Thore Lie! Den vil bli stående, - og bør leses av alle og ethvert voksent menneske i vårt land! Og taes til grundig efterretning!

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):


Rune L. Hansen,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: runelh@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:
http://home.sol.no/runelh
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no