-- 20111111-penge-krav-fra-NAV.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

UFERDIG

-- 20111111-s1a2-penge-krav-fra-NAV.jpg ( ekstern ) 
-- 20111111-s2a2-penge-krav-fra-NAV.jpg ( ekstern ) 

Kopi / avskrift, RLH: Ankom meg med posten tirsdag 15.11. 2011. Samtidig med to andre brev datert samme 11.11. 2011 fra NAV. Det ene ( ekstern ) i samme konvolutt som det andre ( ekstern ).


(( side 1 a 2: ))

BM NAVI 797
RUNE LEANDER HANSEN H NO-9917 Kirkenes
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD
Dato: 11.11.2011
Innbetaling av fastsettelsesgebyr
Fødselsnummer: 061255***** Navn: RUNE LEANDER HANSEN
(Oppgi saksnr: 186525, eller ditt fødselsnummer ved alle henvendelser til NAV Innkreving )
Vi viser til vedtak fra NAV lokalt angående fastsettelsesgebyr Beløp til betaling:
860,00 kroner
g e s
Du finner mer informasjon på baksiden.
NAV Innkreving
Postadresse: NO-9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubeveien 4 // NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no // navi@nav.no
Kvittering
Innbetalt til konto
8276 01 00435
Tel: +47 21 05 11 00 // Faks: +47 21 05 11 01 // Kontonr: 8276 01 00435 Org.nummer: NO 991 076 573 MVA // Undernummer: 974 650 991
Belop
Betalerens kontonummer
860,00
Blankettnummer
6149391651
Betalingsinformasjon
Saksnummer: 186525
GIRO
Underskrift ved girering
r
fru?""9'" [ 26.11.2011
"1 J
"1
r
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD
L
Betalt til
r
NAV Innkreving 9917 Kirkenes
j
L
Belast konto
J
Kundeidentifikasjon (KID)
100204342671865250-
L
Kroner Øre Til konto
860    00  < 7  >   8276 01 00435
Kvittering tilbake
Blankettnummer
<6149391651>
(( side 2 a 2: ))

Frist for betalingen
Beløp skal betales innen 26.11.2011. Manglende eller for sen betaling vil medføre at du kan bli ilagt purregebyr.
Hvis du betaler på en annen måte enn ved å bruke giro, må du alltid oppgi KID-nummer 100204342671865250- for at innbetalingen skal bli raskest mulig registrert.
Alle spørsmål om betalingen skal rettes til NAV Innkreving.
Med hilsen NAV Innkreving
Frist for betalingen
Beløp skal betales innen 26.11.2011. Manglende eller for sen betaling vil medføre at du kan bli ilagt purregebyr.
Hvis du betaler på en annen måte enn ved å bruke giro, må du alltid oppgi KID-nummer 100204342671865250- for at innbetalingen skal bli raskest mulig registrert.
Alle spørsmål om betalingen skal rettes til NAV Innkreving. Med hilsen
NAV Innkreving

---