-- Denne side:  lov-og-rett-nyheter-2008.html  

<----- lov-og-rett-index.html ( ekstern )  <--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( eksternt )  <----- linker.html  ( ekstern
Lov og rett - nyheter 2008 /
---

-----> 
-----> Norsk barnevern i fortid og nåtid! ( ekstern - intern ekstern ) Av Noralf Aunan, leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR), områdekontakt for SIVORG. -
-----> Barnelovutvalget misbruker lovinstituttet! ( ekstern )Pressemelding datert 01.04. 2008 ifra Kystpartiet, stod også på trykk i avisen Grannar 31.03. 2008 under overskriften "Flytteforbud for foreldre"! -

---
 


---
---
---
---
---