--- Denne side:  Ang-lyd-opptakene-20070108-20070112-galskap.html  

 <---- brevene-index.html  ( ekstern )   <--- saker-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   


   INDEX LYD-OPPTAKENE, FLYTTET TIL:  EKSTERN ( intern ) -

   Se beskjeden over her!


--- ANG.-LYD-OPPTAKENE-20070108–20070112–GALSKAP, OG IØVRIG:

Rune L. Hansen pr. 14.04. 2007: 

   Angående disse lyd-opptakene kan for oversiktlighet særlig henvises til Brev til advokat Sverre Kvilhaug 20070402 ifra Rune L. Hansen. ( ekstern ). 

--- 

Rune L. Hansen, 20.01. 2008: 

   Disse lyd-opptakene er på grunn av sin digitale størrelse (som *.wav o *.mp3) vanskelige i sin helhet å få lagt inn på Internettet under alminnelig http:// 

   Jeg vil derfor få de lagt inn på annet slags vis nu efter hvert. Og trenger dessuten hjelp ifra noen (flere) som kan påta seg å lage utskrift av dialogene på disse lyd-opptakene! Om noen kan være interessert?

   Men de er samtlige i sin helhet på den fortløpende oppdaterte DVD-platen med hele Internett-domenet hunwww.net ( ekstern ) som jeg kan tilsende interesserte pr. post! (Dette å utsende en slik DVD-plate er nokså lettvint og fort gjort.) 

   Forhåpentligvis lar dette seg gjøre nu nokså snart! 

--- 

*** 

--- RLH, 21.02. 2010:

   Et av de viktigste kriteriene jeg har for å gjøre lyd-opptak, er hvorvidt det kan være kriminelle saker pågående, samt behovet for nødverge.
   Et annet er ønsker fra partene om å kunne dokumentere hva som skjer, eller ønsker om å kunne gjenoppfriske i efterhånd.
   Det kan være andre kriterier også. Jeg ville bare nevne dette viktigste her nu. 

--- 

---