-- http://hun.net/lyd-opptakene index.html    ---  BREVENE ( ekstern ) ---  Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) ---  Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( ekstern ) ---

RLH, pr. 31.10. 2013: Lyd-opptakene tar stor plass og jeg vet enda ikke hvor på Internettet jeg skal kunne laste de opp for å gjøre de offentlig tilgjengelige. Derfor er bare litt enda her tilgjengelig.
   Et godt pc-program for avspilling av lyd og musikk, som jeg selv bruker, er AIMP, som er gratis og kan lastes ned blandt annet fra http://aimp.ru/
   PS: Om noen ønsker å hjelpe til med å nedskrive hva som blir sagt i et eller flere lyd-opptak kan gratis pc-programmet Listen N Write anbefales å bruke under slikt arbeide. Det er et praktisk hjelpemiddel til slikt.

-- 2006 -- 2007 -- 2008 -- 2009 -- 2010 -- 2011 -- 2012 -- 2013 -- 2014 -- 2015 -- 2016 -- 2017 --


--- UFERDIG / rlh pr. 21.03. 2017:
INDEX,
Lyd-opptakene i saken / Menneskevern:

2006:
--
20060313, mandag - Møte nr. 1 med BVT i Vindafjord kommune-administrasjon. I deres kontorer i Vikedal i Vindafjord. Det aller første møtet. Jeg, Balder og Stauda i møte med de. - Utskrift av dialogen i hele møtet. ( ekstern ). Iøvrig diverse kommentarer i mine Dagboks-notater - og i Brevene i Saks-dokumentasjonen. - Lyd-opptaket, INTRO.mp3 ( ekstern ) 00:04:06 ca. 3,75 MB og VIKEDAL-2006-03-13.mp3 ( ekstern ) 01:32:44, mp3, ca. 85 MB. 
--
--
--

2007:
--
--
20070117, onsdag - Møte nr. 2 med BVT i Vindafjord kommune-administrasjon. I deres kontorer i Vikedal i Vindafjord. Trude i lag med advokat Sverre Kvilhaug i møte med de. - Diverse kommentarer i mine Dagboks-notater. - Lyd-opptaket ( ekstern ). -
--
--
20070501, fredag Møte nr. 3 med BVT i Vindafjord kommune-administrasjon. Hos og med Steinerskolen i Haugesund. - Både jeg, Trude og Gudmund til stede. - Møte-referat. ( ekstern ). - Diverse kommentarer i mine Dagboks-notater. - Lyd-opptaket ( ekstern ). -
-- 20070615, fredag Møte nr. 4 med BVT i Vindafjord kommune-administrasjon. Hos og med Steinerskolen i Haugesund. - Både jeg, Trude og Gudmund til stede. - Møte-referat. ( ekstern ). - Diverse kommentarer i mine Dagboks-notater. - Lyd-opptaket ( ekstern ). - 
-- 20070914 Møte nr. 5 med BVT i Vindafjord kommune-administrasjon. Hos og med Steinerskolen i Haugesund. - Både jeg, Trude og Gudmund til stede. - Møte-referat. ( ekstern ). - Diverse kommentarer i mine Dagboks-notater. - Lyd-opptaket ( ekstern ). - 
--
--
--

2008:
--

-- 20080227, onsdag - Trude telefoneres av Bente Djupaas. Om bekymringsmeldinger, etc. - Lyd-opptaket: 20080227-Bente-Djupaas-tlf-Trude.mp3 ( ekstern ) - 01:14:18, 40 kbps, 21,2 MB.

-- 20080924a, onsdag - Kort telefon-samtale, Rune og Trude. Angående fylkesnemnda, etc. - Lyd-opptaket: trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24-18h34m07s.wav ( ekstern ) 00:14:02, 64 kbps, 6,48 MB.

-- 20080924, onsdag - Lengre telefon-samtale, Rune og Trude. Hvor Trude forteller hva hun egentlig står for. - Lyd-opptaket:
   trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_01h40m41s.wav ( ekstern ) 02:45:43, wav, 76,4 MB.
   Oppdelt i 5 porsjoner til mp3-format.
   Lyd-opptaget gir et megetsigende innblikk i forholdet mellom Rune og Trude og deres forhold til saken den 24.09. 2008. Og i hvor fullstendig meget annerledes alt dette var enn Irene Hebnes og den politiske mafiaen og dens med-spillere har fremstilt det som. Det er av dette og alt annet, blandt annet og særlig også av lyd-opptakene av rettssakene, ikke vanskelig meget grundig å bevise og dokumentere at Rune grovt ulovlig og straffbart blandt annet ble straffedømt. Og hva som egentlig skjedde og hvorfor og hvordan. Og hvem de kriminelle var og er. Den som sammenligner med blandt annet og særlig lyd-opptaket av rettssaken 9.-11.03. 2010 i Gulating lagmannsrett i Stavanger  (ekstern ) og med kronologien i den såkalte straffesaken ( ekstern ) og med mine offentlige Dagboks-notater ( ekstern ) og med den såkalte dommen datert 17.03. 2010 fra samme Gulating lagmannsrett ( ekstern ) og med de andre brevene ( ekstern ) og dommene ( ekstern ) og politi-anmeldelsene ( ekstern ), vil meget lett se og forstå hva som egentlig har skjedd.

   - 20080924-1a5-m0-22.mp3 ( ekstern ) - ca. 28 min., ca. 9,9 MB
   - 20080924-2a5-m28-59.mp3 ( ekstern ) - ca. 31 min., ca. 12,3 MB
   - 20080924-3a5-m59-91.mp3
( ekstern ) - ca. 32 min., ca. 12,3 MB
   - 20080924-4a5-m91-120.mp3 ( ekstern ) - ca. 29 min., ca. 11,4 MB
   - 20080924-5a5-m120-166.mp3 ( ekstern ) - ca. 46 min., ca. 14,1 MB
   
   Noen punkter ang. innholdet:
   > 00 til 22-28 min.: Trude (barnas mor) telefonerer Rune (barnas far), sin ektefelle, og sier hun ringer tilbake om litt. Imens snakker Rune og Idun (en av deres døtre). 28 > Trude telefonerer tilbake og snakker med Rune. < 66 > Hun snakker blandt annet om hvorfor hun har "lagt seg flat" for Irene Hebnes og kompani. < 70 > Hun snakker blandt annet om hvordan hun snakket i Fylkesnemnda. (Hva hun sa i Fylkesnemnda er det også et lyd-opptak av ( ekstern ).) Det snakkes videre blandt annet om Irene Hebnes i forhold til Fylkesnemnda og vår familie. < 77 > Blandt annet om da Balder og Idun flyttet hjemmenfra. < 78 > Ang. "hjelpetiltak" og truslene fra Hebnes og "saken utilstrekkelig opplyst", Trude sin advokat sin taktikk, etc. < 83 > Ang. enkelte punkter fra Rune mot Hebnes. < 86 > Litt angående Runes advokat Cameron. < 88 > Angående ny advokat for Rune og anke av Fylkesnemnda, Hebnes sin hensikt, etc. < 92 > Mere om da Balder og Idun flyttet hjemmenfra. < 96 > Litt om Westly, påstander og bevis, etc. < 100 > Angående Fylkesnemnda som diplom og kidnappingen av barna. < 103 > Her snakker Trude om sitt brev fra Finnskogen datert 14.05. 2008 til Iren K. Hebnes efter kidnappingen ( ekstern ), og sier direkte at dette brevet var falskt og usant. Dette og mye annet av vesentlig betydning som har vært fremført i saken blir også ellers i hele dette lyd-opptaket utvetydig avslørt som falskhet og løgner fremsatt. < 108 > Litt angående sannhet kontra usannhet, samt om vitner i saken. < 114 > Litt om skadene og ødeleggelsene for de minste barna. < 116 > Litt om anke-fristene 04. og 09.10. 2008, samt tilsvar, etc. < 120 > Litt om offentlig kontra privat. < 128 > Litt om besinnelse, etc. < 133 > Litt om nære kontra fjerne naboer.

--
--

2009:
--
--
--
20091214, mandag Møte rlh nr. 1 med den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund. Hos Lensmannen i Vindafjord kommune, i Ølen, fra kl. 10.00. - Tilstedeværende: Lensmann Gjærde som arrangerte og ledet møtet. Rune L. Hansen, dr. Hans Olav Tungesvik, og to unge menn ifra den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund (den ene het Sjurson). Lyd-opptaket: 20091214-mote-sc-128.mp3 ( ekstern ) 01:18:55, ca. 28 MB. Sammenlign også f.eks. med et brev pr. e-post jeg 08.11. 2013 mottok fra sikkert nok samme Sjurson / Sjursen: 20131108-fra-BV-Haugesund-Sjursen-til-RLH.html ( intern ) -
--
--

2010:
--
--
20100114 Møte rlh nr. 2 med den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund. Jeg og Idun hos Barnevern-tjenesten i Haugesund, møte med tre representanter der. Lyd-opptaket ( ekstern ). -
-- 20100215 - Møte rlh nr. 3 med den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund. ---->  20100215-bvt-mote-inntrykk-rlh.html  ( ekstern ) ---->  20100215-bvt-mote-ps.html  ( ekstern ) - 20100225-ps-motet-bvt-hansen-15-02-2010.html  ( ekstern ) - Lyd-opptaket ( ekstern ). -

-- 20100428 - Advokat_Thingvold_i_Fylkesnemda_20100428.mp3 (eksternt / internt) Lyd-opptak 37,43 min. ca. 53MB

-- 20100429 - Rune_L_Hansen_i_Fylkesnemda_20100429.mp3 (eksternt / internt) Lyd-opptak 48,31 min. ca. 68MB

-- 20100430 - Korridor-samtale_RLH_og_advoka_Hjelde-20100430.mp3
(eksternt / internt) Lyd-opptak 22,49 min. ca. 32MB

--

2011:
--
--
--

2012:
--
--
--

2013:
--
-- 20131022-3mattilsynet-og-2politi.mp3 ( ekstern ) -
-- 20131129-tlf-politiet.mp3 ( ekstern ) 00:29:41, ca. 13,7 MB -
To telefon-samtaler på samme lyd-opptaket, en med politiet og med Spesialenheten for politisaker. - Fredag 29.11. 2013: Straks efter klokken 9 å ha telefonert nær-butikken og bestilt dagligvarer for en ny uke tilkjørt telefonerte jeg politiet for å høre om statusen for politi-anmeldelsen min ( ekstern ). Den mannlige vedkommende i den andre enden visste straks det var "Hansen" som telefonerte. Hadde det tydeligvis på en eller annen skjerm der. Visste også at jeg har hunder, men sa han ikke visste noe om min politi-anmeldelse og sa jeg kan skrive f.eks. en e-post til politiet og spørre om det. Og vil jeg da få svar? spurte jeg. Ja, sa han. Men altså ikke svar på hva jeg allerede har spurt om og har skrevet? spurte jeg videre. Men det kom ingenting videre ut av samtalen enn at han var forhånende og viste ingen respekt. Helt typisk for utøvere av folkemord. Straks derefter telefonerte jeg Spesialenheten for politisaker, en offentlig instans, hvor en kvinne i den andre enden hadde en kort samtale med meg. Jeg har tidligere vært i skriftlig kontakt med de ( ekstern ), men uten at det har kommet annet ut av det enn at de der virker som å være fullstendig gjennom-korrupte. Enhver kan selv bedømme den hele dokumentasjonen. Kvinnen der nu ga meg noen opplysninger om hvordan de der krever at jeg må henvende meg til de, gjerne pr. e-post, for å få noen reaksjon fra de på min sak. Jeg sa blandt annet at jeg har fått med meg hva hun har sagt og at det vil bli oversendt til de slik fra meg pr. e-post. Begge samtalene gjorde jeg lyd-opptak av, et lyd-opptak som ble noe mislykket ( ekstern ) fordi en på grunn av tekniske mangler her på lyd-opptaket knapt hører hvem som snakker eller hva som sies i den andre enden av telefonen.
-- 20131210-RLH-tlf-samtale-med-politiet.mp3 ( ekstern ) 00:14:06, ca. 5,964 kB - Telefon-samtale Rune L. Hansen med Roger Andre Løkken ved Lensmannskontoret i Vindafjord (Ølen) angående hans brev datert 05.12. 2013 som jeg mottok med posten eftermiddagn 09.12. 2013 ( ekstern ) og besvarte samme kveld ( ekstern ). -
--

2014:
--
--
20140225-Vinberget.html ( intern ) - Mere hus-inkvisisjon, Mattilsynet og kompani. -
-- 20140314-RLH-tlf-til-og-med-politiet.mp3 ( intern ) - 00:31:20, ca. 29 MB - Telefon-samtaler. Fikk først i dag snakket med Marte Engesli, politifullmektig, hun var opptatt i retten både i går og i forgårs. Derefter med lensmann-sjef Gjærde i Vindafjord i og med at jeg av ekspedisjonen der ble henvist til å snakke med enten ham eller Austerheim der.
-- 20140321-tlf-RLH-politiet-Marte-Engesli.mp3 ( intern ) - Sammenlign mine offentlige Dagboks-notater ( intern ). Dette er lyd-opptaket av telefon-samtalen fredag 21.03. 2014 mellom Rune L. Hansen og politifullmektig
Marte Engesli. Hennes stemme fra den andre enden er mye svakere. -
-- 20140519-politiet-med-stevning-RLH.mp3 ( intern ) - mandag 19.05. 2014 ca. kl. 18.20-18.36. Ca. 15 MB mp3-128. -
-- 20140630-tlf-samtale-politiet-RLH.mp3 ( intern ) - mandag 30.06. 2014 ca. kl. 09.00-09.21. Ca. 21,6 MB mp3. -
--
--

2015:
--
-- 20150408-1-tlf-samtale-advokat-JHH-og-RLH.mp3 (28,9 MB) 31:39 ( intern ) -
-- 20150409-tlf-samtale-advokat-JHH-og-RLH-part1a2-mp3 (13,8 MB) 15:10
( intern ) -
-- 20150409-tlf-samtale-advokat-JHH-og-RLH-part2a2.mp3 ( intern ) -
-- 20150723-tlf-samtale-RLH-med-SI.mp3 (27,9 MB) 30:33 ( intern ) -
-- 20151002-tlf-samtale-RLH-med-SI.mp3 (22 MB) 23:25 ( intern ) -
--

2016:
-- 20160318-tlf-til-politiet-fra-rlh.mp3 (719 kB) 00:46 ( intern ) -
-- 20160321-tlf-politiet-og-rlh.mp3 (17,4 MB) 19:00 ( intern ) -
-- 20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.mp3 (14,6 MB 10:40) ( intern ) -
-- 20160804-politiet-kjennelse-lagmannsretten20160707.wav (8,02 MB 05:50) ( intern ) -
--

2017:
--
--

---
---


---
---