--- Denne side:  20060814-Vedlegg-Innhold-Politi-anm-fra-RLogT-Hansen.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  


--- Ifra Rune L. og Trude Hansen, Tindeland, N-5568 Vikedal, Norge /


--- VEDLEGGETS INNHOLD til POLITI-ANMELDELSE ( ekstern ), rlh pr. 14.08. 2006: 


-- Data-CD-n Menneskevern Vindafjord kommune – rlh, pr. 14.08. 2006, ( ekstern ), hvilket er hele saken komplett, - pluss utskrift av innholdet. Dvs. utskrift av alt unntatt dialogen med Mattilsynet ( ekstern ), og unntatt Dagboksnotatene ( ekstern ) til Rune L. Hansen for det aktuelle tidsrommet frem til 14.08. 2006, som det iallfall foreløbig er noe for ressurskrevende for oss å gjøre utskrift av. 

UTSKRIFTENE som her nu vedlegges er følgende:


-- Bekymringsmeldingen til Barneverntjenesten i Vindafjord kommune ifra Mattilsynet, datert 22.02. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Brevskriv til oss ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune datert 06.03. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Komplett tekst av MP3-opptak fra møte med Barneverntjenesten i Vikedal, Vindafjord kommune, mandag 13. mars 2006 fra ca. kl. 10.00 – 11.35. - ( intern - ekstern ) - 

-- Brevskriv til oss ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune datert 20.03. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Brev ifra oss til Barneverntjenesten i Vindafjord kommune, vedr. taushetsplikt, datert 20.03. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Brev ifra oss til Tilsynslærer Marta Straume, vedr. taushetsplikt, datert 20.03. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Vårt Klagebrev tilsendt Barneverntjenesten i Vindafjord kommune datert 27.03. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Vårt Brev til ordfører i Vindafjord kommune, Arne Bergsvåg, datert 05.04. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Brevskriv til oss ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune datert 05.05. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Og vårt Brevsvar til de datert 12.05. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Brevskriv til oss ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune datert 03.07. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Og vårt Brevsvar til de datert 12.07. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Politi-anmeldelse 14.08. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Politi-anmeldelse 14.08. 2006 – Vedlegg – Innhold. - ( ekstern ) - 


--- PLUSS, utskrift av:

-- Rune L. Hansen sine Dagboksnotater for 10.04. 2006. - ( intern - ekstern ) - 

-- Rune L. Hansen sine Dagboksnotater for 11.04. 2006. - ( intern - ekstern ) - 


---