--- Denne side:  20070108-09-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Kontroll-komm.html  

 

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

Herunder en kopi av innholdet i klagen 08. og 09.01. 2007 ifra Rune L. Hansen til Kontroll-kommisjonenen:

--- 

Mandag 08.01. 2007.


Klage til Kontroll-kommisjonen


Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har trakassert meg og min familie i mere enn 9 måneder. Nu i dag har de grovt krenket privatlivets fred og ro samt beordret meg frihetsberøvet. Dette nu har de gjort under påskudd av å ha en viss innsikt i meg og min familie sin helsetilstand, så vidt jeg forstår det. Disse menneskene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – som på det nærmeste har ingen som helst innsikt i meg og min familie sin helse-tilstand. Og som vi knapt i det heletatt har snakket med noensinne – bortsett fra et møte med de på ca. 90 minutter i mars i år ( ekstern ) og efterpå for flere måneder siden har utvekslet noen brever og noe saksdokumentasjon med. ( ekstern ). 

Hva de nu har gjort føyer seg til den kjeden av trakassering som de har utsatt oss for i disse mere enn 9 måneder – og er helt og holdent uberettiget og uakseptabelt. Deres formål har hele tiden klart og tydelig syntes som å være å ødelegge og å splitte vår familie. Og deres påstander og omtale av meg og min familie har hele veien vært vill og uhemmet løgn. 

Dette er en klage på den frihets-berøvelse jeg nu er utsatt for, og den krenkelse og det overgrep jeg og min familie ble utsatt for i dag ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Det grove makt-misbruk vi ble utsatt for.  


Med hilsen fra 

Rune L. Hansen 


Vedlegg til klagen: 

Mine dagboksnotater ( ekstern ) ifra igår her til i dag her klokken 08.30. 


--- HERUNDER PLUSSET PÅ TIDLIG DAGEN EFTER: 


Til Kontroll-kommisjonen: 

Dato: Tirsdag 09.01. 2007. 

Jeg klager på at jeg i dag ble lagt inn på tvangs-paragraf 3, 8. 


Med hilsen 

Rune L. Hansen 


---