--- Denne side: 20080125-ang-huv-rapport_fra-staben.html    
<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 


--- KOPI / AVSKRIFT: rlh pr. 29.01. 2008.

(((RLH: Konvolutt post-stemplet 28.01. 2008 ankom tirsdag 29.01. 2008, med dette brevet i, samt vedlagt Rapport. ( ekstern ).)))


Fra:

Staben,

Vindafjord kommune,

Saksh.: Arne J. Borgemyr,

Tlf: 53 65 65 37,

Postadr.: 5580 Ølen.Til:

Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

5568 Vikebygd


Dato: 25.01.2008. – Vår ref: 08/1020. – Dykkar ref: - Arkiv: DATO. – Ikkje offentleg. Off.lova § 5a, fvl. § 13.RAPPORT FRÅ TILSYNSBESØK OM HEIMEUNDERVISNING, OPPLÆRINGSLOVA §14-2  ( ekstern


Me viser til tilsynsbesøket som kommunen gjennomførte 23. november 2007 i Dykkar heim.


Vedlagt finn De ein rapport som er utarbeidd etter dette besøket. ( ekstern ). Me seier oss leie for at det har tatt noko lang tid før rapporten ligg føre.Med helsing


Arne J Borgemyr,

Stabsrådgjevar – (Underskrevet.)Kopi: Per Ivar Ertresvåg---

Vindafjord kommune,

Postadr.: 5580 Ølen,

Telefon: 53 65 65 65,

Telefax: 53 65 65 66,

http://www.vindafjord.kommune.no

postmottak@vindafjord.kommune.no


---

***