--- Denne side: 20080218-fra-ordf-Arne-Bergsvaag-til-RLH.html    

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 

--- KOPI / AVSKRIFT: rlh pr. 20.02. 2008.

(((RLH: Konvolutt post-stemplet 18.02. 2008 ankom tirsdag 20.02. 2008.))) 


Fra:

Ordføraren,

Vindafjord kommune,

Saksh.: Arne Bergsvåg,

Tlf: 53 65 65 70,

Postadr.: 5580 Ølen.Til:

Rune L. Hansen,

5568 Vikebygd 


Dato: 18.02. 2008. – Vår ref: 08/2026. – Dykkar ref: - Arkiv: DATO. – Ikkje offentleg. Off.lova § 5a, fvl. § 13.


HANDSAMING AV BREV  


Me viser til tilsynsbesøket som kommunen gjennomførte 23. november 2007 i Dykkar heim.

Det vert vist til Dykkar brev av 02.02.08 ( ekstern ) der De ber om at dette vert handsama i kommunestyret, heilt ope. 

Det er ikkje aktuelt å ta dette opp som sak i kommunestyret. 

Med helsing 


Arne Bergsvåg,

Ordførar 

(+ uderskrevet)


---

Vindafjord kommune,

Postadr.: 5580 Ølen,

Telefon: 53 65 65 65,

Telefax: 53 65 65 66,

http://www.vindafjord.kommune.no

postmottak@vindafjord.kommune.no


---

***