--- Denne side:  20080202-fra-Rune-L-Hansen-til-Staben-A-Borgemyr-og-P-I-E.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )
 

(((NB: Samtidig med dette brev ifra Rune L. Hansen ble også samme dag ifra hans kone Trude Hansen postlagt et brev ifra henne til de. ( ekstern ). )))


--- ÅPENT - OFFENTLIGGJORT - BREV avsendt tirsdag 05.02. 2008, post og e-post:

NB: Ber samtidig om at kommunestyret behandler denne saken, helt åpent.

Til:

Arne Borgemyr og Per Ivar Ertresvåg,

Staben,

Vindafjord kommune-administrasjon,
N-5580 Ølen.

Rogaland, Norge.

Adresse Arne Borgemyr:

Dir. telefon 53 65 65 37 / Mobil 413 20 375

E-post: arne.borgemyr@vindafjord.kommune.no


Fra:

Rune L. Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd.

Tlf.: 53 76 76 87.

E-post: hunwww@online.no


Dato: Lørdag 02.02. 2008, Vikebygd.


Hei igjen!


   Vi fikk ingen som helst respons eller svar på vårt forrige brev, datert 27.11. 2007. ( ekstern ).

   Vi mottok derimot 29.01. 2008 et helt annet brev ifra dere, datert 25.01. 2008. ( ekstern ).

   Dette sist-nevnte deres brev, med den rapport dere vedla brevet, skal dette brev her nu være et svar og en reaksjon på. Altså egentlig rapporten deres. ( ekstern ).


   For ordens skyld: Vår familie har hjemmeundervisning for alle våre barn, deriblandt også de 4 dere omtaler.

   Dere omtaler også blandt annet måten vår hjemmeundervisning foregår på, og omstendigheter vedrørende dette. Og som jeg på forhånd fryktet: Dere misforstod bortimot det meste vedrørende dette, - og også deres egen rolle og betydning i dette!

   Det er, som jeg har forsøkt å uttrykke for dere tidligere, ikke måtene som vår hjemmeundervisning foregår på som angår dere. Disse har dere da heller ikke minste som helst forutsetninger eller kompetanse til å kunne forstå. Hvilket denne deres rapport særdeles tydelig viser.

   Og hvor ble det av Sveio-modellen ( ekstern ) - som vi kom til enighet om å ha som basis for tilsynet? Borte vekke!

   Hva som egentlig angår dere, i henhold til opplæringsloven og annet relevant lovverk angående vår hjemmeundervisning, og som forpliktet tilsyn for vår hjemmeundervisning, er å vurdere hvorvidt efter deres skjønn vår hjemmeundervisning er seriøs og ansvarlig eller useriøs og uansvarlig. Ingenting som helst annet.

   Og så kommer dere hjem hos oss og tror dere er far og mor både for meg og Trude, og for våre barn.

   Og endatil også våre lærere og overlærere!

   Og endatil også våre psykologer og dommere!

   Dere er faktisk ingen av delene!

   Og tror at dere har noe som helst med vårt privatliv å gjøre!

   Hva i all verden er det dere innbiller dere!

   Les den der opplæringsloven ( ekstern ) og dens formålsparagraf enda noen ganger!

   Vi vil ikke ha mentale analfabeter som tilsyn for vår hjemmeundervisning.

   Unnskyld at jeg sier det, - men dere har selv bedt om det. Og dere syns vel nu jeg er vanskelig når jeg sier dette. Men disse ordene er hverken ment å være krasse eller hånlige ifra min side.

   Komme her og bli mottatt i høflighet og fortrolighet, for så å utlevere, forvrenge og krenke vårt privatliv! Selv om vårt privatliv og vår hjemmeundervisning av dere i denne rapport er forvrengt til bortimot det ugjenkjennelige! Eller kanskje nettopp også derfor?!


   La meg nu så i overbærenhet forsøke å gå noe inn på bare noe av det konkrete – og typiske – innholdet i deres rapport.


   Foreldra mener ditt og datt, skriver dere. Fakta er at deres far iallfall ikke mener noe som helst om noe som helst. Og det er noe ganske så annet. "Mener at opplæringen skal være lystpreget"!

   Enn å si noe så dumt!

   Og er det vel ikke en selvfølgelighet at opplæringen skal være lystpreget? (Vel ikke for dere kanskje? Menneske-mishandlere! I så fall!)

   Men det er vanskelig å i det heletatt se at deres beskrivelse av vår hjemmeskole og hjemme-undervisning har noe som helst med de faktiske forhold for oss å gjøre. Og når jeg sier dette så bør vel dette også kunne vekke endel tanker, - for eksempel om den kultur-kollisjon (eller hva en nu skal kalle det) som vårt møte med dere var! Og til det er iallfall følgende å si: At i så måte har dere trukket adskillig så mange forhastede og feilaktige konklusjoner eller også antagelser.

   Dere skriver følgende: "Lærebøker og materiell som vert nytta er i stor grad av eldre dato. Dette treng ikkje vere avgjerande. Men dei ønskte å få nyare bøker, og dette har kommunen no syt for. Dei har og fått meir materiell av type kladdebøker, teiknepapir, blyantar m.m. i samsvar med ønskje som kom fram i samtalen."

   Av en slik fremstilling og formulering kunne en vel som utenforstående forledes til å tro at vår familie ønsket å få skolebøker og skole-materiell ifra dere, - og kanskje endog forledes til å tro at dette og slikt noe nærsagt skulle kunne være en nødvendighet og forutsetning for vår hjemme-undervisning - eller å ha noen særlig betydning fra eller til for den. Det var dog dere som ytret ønske om å få lov til å gi oss slikt noe hvis vi ønsket det. Og vi gjorde oppmerksom på at det kan være av interesse hvis dere har noe av særskilt god eller bra kvalitet å by på - eller som også kan være til praktisk nytte. At vi i så fall ikke sier nei, - men at vi fra før av har særdeles meget å øse og å velge og vrake blandt, av gode kvaliteter. Både når det gjelder bøker og så forskjellig alt mulig annet. Og at eventuelle bøker og skolemateriell ifra dere uansett betyr svært så meget lite fra eller til for vår familie sitt vedkommende!

   Det er ikke bare deres oppfattelse og beskrivelse av forholdene som er feilaktig på et eller noen punkter, men så gjennomført med hensyn til det hele og alt. Ved hjelp av litt forvrengninger og formuleringer her og der, i det hele. Og dette finner iallfall vi for vår del nokså betenkelig.

   Dere skriver for eksempel i en annen formulering: "Barna lærer truleg mykje gjennom den undervisninga dei får, men kanskje like mykje ved at dei les mykje litteratur."

   Enn å si slikt noe!

   Om det, for å si det forkvaklet, hadde vært rett det dere der forsøker å få sagt, - hva så? Og hva hadde egentlig forskjellen vært?!

   Og når dere skriver, at: "Lærebøker og materiell som vert nytta er i stor grad av eldre dato. Dette treng ikkje vere avgjerande."

   Avgjørende for hva da?!

   Hovedtyngden av menneskehetens kultur, litteratur, vitenskap, historie, etc., befinner seg faktisk i fortiden, - og ikke engang i Norge! Og ikke engang i "Dagbladet" eller "VG" ifra igår!

   Og dere har da faktisk heller ingenting som helst med hvilkne lærebøker vi bruker eller ikke bruker, - om vi så brukte ingen som helst!

   Deres tilsyns-besøk kan iallfall umulig sies å ha vært et forsøk på å fralure oss våre pedagogiske triks og hemmeligheter! For å la det være sagt. Hvilket hadde vært langt mere redelig. Vi har for vår del ingen mislykkede, ødelagte eller fortvilede barn å stri med, - slik som dere!

   Og å komme her hjem til oss for å late som om dere vet ingenting som helst om den trakassering vår familie har vært utsatt for i to års tid av Barnevern-tjenesten i samme kommune-administrasjon som dere, - til tross for at dere også har blitt informert av oss. Også med hensyn til de løgnene om oss som de tre damene i Barnevern-tjenesten er ute efter. Og så viser det seg at det er nettopp disse løgnene dere er ute efter, og at dere er ingenting annet enn falske løpegutter utsendt ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten på samme arbeidssted som dere. Men hyklersk og hovmodig forsøker å fremstå som noe annet. Og har gått så langt som dere våget.

   Og da er det jo særlig dette med "sosialisering" som er ment å være det store angreps-punktet!

   Og hvor dere tankevekkende nok har forbigått alt fullstendig hva vi fortalte dere i så henseende, med hensyn til våre barns mange sosiale aktiviteter og vår familie sitt sosiale liv! Absolutt fullstendig fortiet – og løyet om – ifra deres side! (For ordens skyld vil vi her opplyse om at vi for vår del faktisk har komplette lyd-opptak av samtlige – av alle – våre møter og treff med dere. Disse kan vi om ønskelig kanskje også dessuten tilsende dere en kopi av.)

   Men også her gjelder hva jeg tidligere har sagt: Hva har vel dere i embeds medfør noe som helst med vårt privatliv å gjøre? Og det å videreformidle informasjon om dette? Om så i forvrengt form?

   Og med barna og vårt sitt sosiale liv, - som dere lyger om – og så fullstendig fortier den informasjon ifra vår side som dere har fått?! Og blandt annet får dere til å skrive følgende formulering – under overskriften Om barna si sosiale trening: "Under tilsynet kom me inn på kva fellesskap barna har med andre barn. Vårt inntrykk er at barna berre har sporadisk kontakt med andre, t.d. medan dei går på speling i regi av kulturskulen. Frøydis, som no er på 9. trinn, seier t.d. at ho ikkje kan tenkja seg å gå på vidaregåande skule. Ut i frå besøket kan me ikkje trekkja nokon endeleg konklusjon, men me er generelt uroa når det gjeld spørsmålet om barna si sosiale trening og utvikling gjennom fellesskap med andre barn utanfor familien."

   Hva annet enn de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kunne vel få dere til - imot bedre vitende – å få et slikt inntrykk?! Dere er som sagt i våre møter informert om hvordan det faktisk forholder seg.

Og hva har dere i det hele tatt med det å gjøre? For eksempel også det faktum at Frøydis ikke kan tenke seg å gå på noen slags form for offentlig videregående skole?

   Og å si at deres inntrykk er at våre barn "bare har sporadisk kontakt med andre"? Hvilket absolutt ikke er sant. Men om det så hadde vært sant, - hva hadde eller har dere i så fall med det å gjøre?! Om så vår familie hadde bodd nokså alene på en øy ved Trøndelags-kysten eller ute i Møre og Romsdal eller i Helgeland, - hva hadde så dere noe som helst med det å gjøre? Om vi så hadde vært den eneste familien bosatt på øyen?! Absolutt ingenting som helst!

   Og dere fortsetter med deres onde ærend, når dere videre sier følgende: "Men me er generelt usikre når det gjeld utviklinga og framtida til barna i familien."

   Sier dere! Sier dere, - som representanter for en offentlig skoleordning som er en enorm heksegryte av pågående og uløste problem-komplekser, på område efter område! Fjernt, langt borte vekke ifra vår verden og ansvarlighet og anstendighet! Hvor barna anbringes i menneske-fiendtlige konsentrasjons-leirer og i stort monn blir mistilpassede og mislykkede! Ifra familier som i stort monn fraskriver seg ansvaret for sine barn og deres trivsel, glede og fremtid og muligheter! Og som ofte og gjerne bor og lever nærsagt i grøftekanten og i rennesteinene, med allehånde bekymringer og problemer!

   Den frekkhet og uforstand og blindhet deres rapport oser av er nærsagt kanskje kriminell!

   Iallfall er den så utilbørlig at vi gjerne skulle ha sett deres besinnelse og unnskyldning i så måte.

   Hva skal det vel kunne bli ut av et slikt utrolig kolliderende tilsyn, - hvor deres ståsted er nettopp så mye av hva vår familie tar avstand fra som uansvarlighet og uanstendighet, og som i stort monn også ifra begynnelsen har nødvendiggjort vår hjemmeundervisning.

   Men som dere vet: Vi ville i åpenhet og vennlighet gi dere sjangsen til å prøve, og det gjorde vi.

   Allerede i deres aller første tilsyns-besøk fikk vi bange anelser, da Arne Borgemyr kom med en påstand og løgn som neppe kan ha vært hentet annet sted fra enn ifra de trakasserende tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

   Og Per Ivar Ertresvåg fremførte en annen påstand og løgn, ifra vilden sky! Eller nettopp ifra de samme tre damene i den trakasserende Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Hvorfra skulle han ellers ha kunnet sagt noe slikt? Og hvorfor skulle han ellers late som om han ikke hørte noenting som helst om hva vi faktisk fortalte ham angående vårt sosiale liv, og angående "sosialisering", etc.? Hvilket også fullstendig er fullstendig fortiet og løyet om i deres rapport nu! Vi fortalte faktisk stolt diverse om våre barns og vår families venner og sosiale liv etc. Slik som dette har vært.

   Vi reagerte forskrekket og straks på disse tingene, og tilsendte dere også snarlig, få dager efterpå, en e-post datert 27.11. 2007, angående dette. ( ekstern ). Som vi enda ikke har fått noe som helst av svar eller respons på.

   Vi foreslår derfor - av hva som fremgår av hva jeg her nu i dette brev skriver til dere - at den tilsyns-ordning som kommune-administrasjonen i henhold til Opplæringsloven er forpliktet til å ha ansvar for, videreføres med nye og andre tilsyns-førere.

   Nye og andre tilsyns-førere som vi felles kan være enige om. Som begge parter kan ha tillit til.


   Når det gjelder dette med kommunalt tilsyn vil jeg her også enda en gang gjøre dere oppmerksomme på det brevet dere fikk en kopi av, datert 01.10. 2007, ifra Aud Signy Jakobsen og Tove Fagerhøy, som også har hjemmeundervisning for sine barn, til den statlige kunnskapsminister. Vi er mange foreldre med hjemmeundervisning for våre barn, som forskrekket har opplevd at ensidig kommunalt utnevnt tilsynsførere ofte og gjerne egentlig bare har vært ute efter å føre barna inn i den offentlige skolen og ved hjelp av løgner og falske vitnemål forsøker å få den kommunale Barnevern-tjenesten til å komme og kidnappe barna, og på så forskjellig vis å sønderknuse deres familie og hjemsted. En kopi av dette deres brev angående slikt noe fikk dere som sagt også, i det formøte vi hadde med dere. Og dere finner det nu dessuten på Internettet på følgende link:

 20071001-til-kunnskapsministeren-fra-TF-og-ASJ.html   ( intern )

   Mere enn 10 % av Norges befolkning kan pr. i dag tenke seg å ha hjemme-undervisning for sine barn. Og dette statistiske faktum ( ekstern), er til tross for det nokså velkjente faktum at mange familier som har hjemme-undervisning har blitt trakassert grovt av særlig kommunale administrasjoner, og nettopp den kommunale Barnevern-tjenesten! Kommunale administrasjoner som dermed fullstendig er i strid med både internasjonalt anerkjente konvensjoner og norsk lovverk!

    Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune gikk ifra første stund trakasserende imot vår hjemme-undervisning - og imot verdier vi med stolthet står for. Se selv! Jeg henviser til vår familie sitt aller første møte med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune - lagt ut i utskrift på Internettet på følgende adresse:
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.html   ( intern )    

   Det er meget vanskelig å tolke deres rapport som noe annet enn et liksom troskyldig forsøk på gi Barnevern-tjenesten støtte i denne deres trakassering. En trakassering som har vært og er umenneskelig grov og kriminell, og som blandt annet særlig har dreid seg om produksjon av falske vitnemål og et mylder av løgner imot meg og min familie! Deres hensikter var det ifra første stund av nokså lett å forstå.

   Og nu også deres. Eller hva?


   Og apropo dette med "sosialisering". Vi for vår del er hverken nasjonal-sosialister som Tysklands befolkning under Adolf Hitler, eller type sosialister som under Stalin eller Bresjnev i Russland, og heller ikke som under Grøss og Gru Harem Brunstland i hennes glanstid. Vi er for vår del ikke noe av noe slikt noe.

   Dette med sosialisering kan bety så mangt og meget, også alt efter som hvem som snakker om det.
   For eksempel så handler slikt noe i Sør-Korea om noe ganske så fullstendig annet enn i Nord-Korea, og slik er det ofte og gjerne i land efter land, - og fra tid til annen! At det dog likevel også er felles-nevnere, både historisk og globalt, er en annen og langt mere interessant sak!

   Jeg kan som en tankevekker iøvrig gjengi en norsk definisjon ifra 1962, ifra "Cap-leksikon", som utkom det året på forlaget Cappelen - på ordet "sosialisering" (s. 1453). Der går definisjonen i sin helhet slik:  

   "Sosialisering, - betegnelse for samfunnets overtagelse av bedrifter og andre økonomiske virksomheter som tidligere har vært i privat eie."

   Vel, - uansett: Vår familie er ingen bedrift eller virksomhet som korrupte representanter for staten eller andre skal kunne innbille seg å overta!

   Lov og rett - og også menneskelighet, - skal faktisk egentlig også gjelde i Norge enda!

   Imidlertid mottok jeg og min kone forleden dag et brev-skriv ifra Barnevern-tjenesten, ( ekstern ), hvor de forteller at de har gjort et vedtak om å overta omsorgen for våre barn, og har avsendt begjæring om dette til Fylkesnemda i Rogaland. Hvilket er et uhyre grovt justismord. Og Fylkesnemndene er velkjent for å gi Barnevern-tjenesten medhold i omtrent absolutt alt, uansett hva. Barnevern-tjenesten saks-dokumenterer sin begjæring med et mylder av løgner, påstander og falske vitnesbyrd, - tilsvarende og lignende den aktuelle rapporten ifra dere. Dermed blir også dere å regne for medskyldige i disse kriminelle ugjerninger ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side. Kriminelle ugjerninger som er verre enn alminnelige slags mord.

   Men det var vel nettopp dette dere hadde tenkt?

   Dette er en velkjent sak - Internettet myldrer av dokumentasjon i så måte, i alle krinker og kroker, og det har de norske massemediene også gjort i alle år - at Barnevern-tjenesten meget ofte helt fullstendig forbigår og forvrenger allslags gjeldende lov og rett. Og at Barnevern-tjenesten sitt fasitsvar er løgner og falske vitnemål - og hemmelighets-kremmeri. Ingen kan imidlertid late som om de ikke vet dette mere. Andre enn medskyldige - eller utrolig naive, dårlig orienterte og likegyldige.

   Undersøk i så fall disse forholdene nærmere!

   Det ligger for eksempel et knippe linker på mitt nye Internett-sted, adresse:  http://hunwww.net

   

Med beste hilsen ifra


Rune L. Hansen,
på vegne av familie!

Kopi til:  Kommunestyret i Vindafjord.

---


***