-- Denne side / ref.:  20080504-aapent-brev-til-Iren-K-Hebnes-ifra-RLH.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH: Iren K. Hebnes sin e-post-adresse i Barnevern-tjenesten skal være iren.hebnes@vindafjord.kommune.no -
hvortil jeg straks efterpå, tidlig 04.05. 2008, tilsendte dette brevet.Åpent brev til Iren K. Hebnes,
sosial- og barnevern-leder i Vindafjord kommune-administrasjon,
angående kidnappingene av mine barn, etc.

Dato: søndag 04. mai 2008.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no
---

Til:
Iren K. Hebnes,
sosial- og barnevern-leder,
tlf. 53 65 56 02, mobil-tlf. 97 96 93 82, felefaks 53 65 56 01.
E-post: irene.hebnes@vindafjord.kommune.no -
Org.nr.: 988.893.226.   Du er antagligvis bekjent med at du 30.04. 2008 ble politi-anmeldt av meg. ( ekstern ). For brudd på alvorlige straffbare forhold i henhold til Straffeloven. Som blandt annet dreier seg om to kidnappinger av barn.

   Jeg har i den forbindelse et forslag til deg her nu. Følgende:

   At du snarest, senest innen utgangen av mandag 05. mai 2008, ber deg fratatt din stilling som sosial- og barnevern-leder i Vindafjord kommune-administrasjon - og ber Ingeborg Nyland for sitt vedkommende også om å bli fratatt sin stilling i Barnevern-tjenesten i kommune-administrasjonen. Og at du samtidig, innen utløpet av samme dag, gjør hva du kan for å trekke tilbake
Begjæringen til Fylkesnemnda overfor meg og min familie. ( ekstern ). Fordi den er usann og falsk. Og samtidig, samme dag, tilsender meg eller min advokat Helene Cameron en skriftlig orientering om at du har gjort dette.

   Dette sier jeg her nu til deg, Iren K. Hebnes, i forkant av at jeg nokså snart i tilknytning til politi-anmeldelsen og straffesak eventuelt nokså sikkert 
skjerper, viderefører og sammenfatter anklagene og påstandene om deg. Før jeg altså klemmer hardere til. Hvor hardt vil jeg altså ikke avgjøre før tidligst tirsdag 06. mai 2008.

   Samtidig oversender jeg deg her nu - herunder - et Vedlegg, som en videre - inntil nu - orientering i saken, i form av mine Dagboks-notater for tiden fra og med mandag 28. april 2008 til og med lørdag 05. mai 2008.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


Med kopi - inklusivt vedlegg - avsendt til:
--
Vindafjord kommune lensmannskontor, 5580 Ølen. Tlf. 02800 / 53 76 63 00. E-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no -
-- Grue kommune Lensmannskontor, tlf. 62 94 24 00. -
-- Barnevern-tjenesten i Grue kommune, via sosialsjef Kjell Ivar Pettersson, tlf. 62 94 24 24. E-post: kjell.ivar.pettersson@grue.kommune.no 
--
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, Sentrum, N-4001 Stavanger, Norge. Tlf. 51 56 87 00. E-post: postmottak@fmro.no -
--
 Vindafjord kommune-administrasjon, tlf. sentralbord 53 65 65 65, faks 53 65 65 66. Adresse: Vindafjord kommune, Rådhuset, 5580 Ølen.  E-post: postmottak@vindafjord.kommune.no - Org. nr. 988 893 226 - 3240 17 27271 - 1160. -
-- Advokat Helene Cameron,
Webjuristene, Frimannsgt 24B, 0165 Oslo. Tlf. 95 06 53 69 / 22 49 03 00. E-post: helene.cameron@webjuristene.no -

---

*** VEDLEGG:

-- Dagboks-notater, mandag 28. april 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 10, 4 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og regn og vind. På det høyeste 21, 8 i dag.

---

   Noen telefonerte hit klokken 0.35 i natt, jeg sa hallo, og telefonen ble lagt på i den andre enden.
   Antagligvis bare Trude og Aud Signy som ville sjekke om jeg var hjemme.
   De telefonerer nok i morgen tidlig også - for å sjekke om jeg er hjemme.
   Hvilket jeg er.
   Bortsett fra at jeg på formiddagen skal til Ølen en tur, for å utlevere Videre Informasjon
i Bekymrings-meldingen og anmeldelsen (nr. 
10268497  4274/08-9) til Politiet og Barnevern-tjenesten. ( ekstern ).
   Herifra. 
   Hvis ikke jeg får de det overbragt på annen måte da. Jeg har en del forskjellig jeg holder på med her hjemme, men må uansett bortom butikken en tur.
   Og uansett også få det overbragt.
   Men jeg kommer uansett ikke til å ta telefoner ifra de eller ifra anonyme i morgen.
   Iallfall ikke på formiddagen!
   Og heller ikke til å laste opp mere Dagboks-notater til Internettet imens.
   Og da ringer de vel naboene for å spørre, tenker jeg, om bilen min står her ute.

---

   Jeg bruker vanligvis å laste opp Dagboks-notater mange ganger pr. dag. Omtrent for hvert avsnitt jeg skriver.
   Nu har jeg ikke lastet opp siden i gårkveld.
   Ikke siden derifra jeg der skrev herifra.
   Eirik sa han forstod det på Aud Signy og Trude som at de følger nøye og kontinuerlig med i alt hva jeg skriver i Dagboks-notatene mine.

---

   Hjelp barna mine!
   De er ivrige efter å komme seg hjem!
   De har ikke gjort noe som helst galt!
   Og ikke jeg heller!
   Stopp de som gjør det gale!
   
---

 
 Jeg oversendte tidlig i morrest også et ps ( ekstern ) til de samme.
   Politi og Barnevern-tjenester.


---

   Når jeg tenker meg om, så er det kanskje tvilsomt om Trude telefonerer noen av naboene våre her.
   Det begynner vel også å ha gått opp for de hva som har skjedd?
   Jeg snakker imidlertid lite eller nærsagt ingenting med de i disse dager. Har det ganske enkelt for travelt til det.

---

   Ungene vet - og skal vite - at jeg står på 100% for de!
   Det skal de aldri noensinne kunne betvile, at jeg ifra første stund og til inn efter dødens port gjorde og gjør!
   Men jeg kjemper ikke imot lov og rett.
   Da og der er jeg maktesløs.
   Og om urett i lov og rett tar fra meg barna mine da har jeg dog lov og rett?
   Men har jeg mere barna mine? Og hvor lenge?
   Og hvor maktesløs er jeg? Og hvor stor er skaden?
   Så stor at jeg må fraskrive meg det hele og fulle ansvar?
   I håp om at den kjærlighet jeg gav barna lever videre i de?
   Og for å vise verden den urett og renhet ofrer jeg alt.
   For å synliggjøre den urett, og den kjærlighet som var og er!
   Den umistelige kjærlighet.
   Pappa Rune sviktet ikke. Men de som ikke vet bedre vil si det motsatte!
   Og det er hva de ser - før de våkner ifra hysteriets blindhet!
   Jeg går kun videre i renhet, styrket i kjærlighet.
   Om så foraktet!
   Jeg vender det andre kinnet til - og går videre.

---

   Jeg kjørte til Haugesund i steden, og kom hjem igjen klokken 12.30.
   Og så at klokken omtrent 10 har to anonyme telefoner ringt hit.
   Ganske så sikkert Aud Signy og Trude.
   Som nu tror at jeg er på vei dithen.

---

   Barna vil ha mye å fortelle når de kommer hjem!
   Og de undrer enda nu meget hvorfor ikke noen kommer og hjelper de!
   De er som sagt bragt dit imot sin vilje, og befinner seg der imot sin vilje.
   Det er det ikke det minste som helst tvil om.
   Og kan også bevises.
   Og Trude har rett ut sagt at hun ikke har tenkt å komme hjem igjen noensinne, og at det også er hennes tanke med barna. Og hun holder seg til "sannheten".

   Det er tvilsomt om de vil fortelle hva som har skjedd til Barnevern-tjenesten.
   Naturlig nok efter hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon med Iren Hebnes i spissen har villet gjøre med barna!
   Men til Politiet vil de nok trolig uansett fortelle?
   Hvis jeg kortfattet - også over telefon - ber de om å fortelle alt, til Politiet eller Barnevern-tjenesten, så vil de uansett komme til å gjøre det!
   Og de har nok meget å fortelle!
   Om hva de har vært utsatt for, ifra sin egen mor.
   Som de dog er glad i. Eller?

   Bør jeg dra dit med noen medhjelpere og hente barna tilbake igjen?
   Det er jo Politiet som bør gjøre det!
   Og de gjør det ikke fordi Iren K. Hebnes ( ekstern ) i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon ikke vil gjøre det! Hun som hele veien har villet våre barn ondt!
   For derigjennom å til-intetgjøre vår familie, - slik hun sa tidlig i 2006!
   Da hun truet med nettopp det.
   Hvis jeg offentliggjorde Saksdokumenter!
   Og slik er altså den offentlige norske Barnevern-tjenesten anno 2008!

   Bør jeg med andre ord likevel dra dit med noen medhjelpere, og hente barna tilbake igjen?
   Det er en sak jo politiet bør ta seg av.
   Men det ville ikke ha vært kidnapping. Å bringe barna hjem igjen er det motsatte av kidnapping.

---

   Jeg telefonerte ved 13-tiden til Trygde-etaten, for å spørre de om noe.
   Blandt annet om Trude har fått Trygdekontoret til å innbetale Barnetrygden vår til en annen konto enn den vanlige Barnas Trygghetskonto som vi bruker? Og om det lar seg gjøre å få stoppet alle utbetalinger av Barnetrygden vår inntil videre, på grunn av at Trude har kidnappet barna og ved selvtekt forsøker å tilrane seg alene-omsorg og alene foreldre-ansvar - og er politi-anmeldt for disse forhold?
   Det første spørsmålet kunne ekspedisjonen i trygdeetaten ikke svare på, men det andre skulle de undersøke - og telefonere meg tilbake om.
   Barnetrygden har normalt vært innbetalt i Trude sitt navn til den Barnas Trygghetskonto i Postbanken som vi begge disponerer. To ganger månedlig betaler jeg regninger og faste utgifter med den faste innkomsten jeg har, samt med Barnetrygden. Har Trude nu tilranet seg også Barnetrygden?
   Da Fødsels-pengene ifra Trygde-etaten ankom, 34.000,-, til Trude sin bankkonto, da og i tiden efterpå hadde vi endel ekstra utgifter - en telefonregning mye større enn vanlig, tannlege, etc. Jeg tenkte likevel ikke å foreslå eller nevne for Trude at vi bør betale ut dette med Fødsels-pengene, men avventet at hun foreslo det. Det gjorde hun aldri, og det ble jeg lei meg for - uten at jeg viste det for henne. Heller ikke ble det så hun ville snakke noe som helst om hva vi burde bruke pengene til. Sånn som det har vært i alle årene før. Hun agerte på en måte som om de ikke var der. Og som at det ikke vedkom meg, men bare henne. Jeg tenkte at det var simpelt. Men sa absolutt ingenting som helst.
   Dagen før den planlagte kidnappingen, har jeg fått vite, tok hun ti tusen kroner ut ifra sin bankkonto, av Fødsels-pengene. Uten å nevne et ord om det til meg.
   Antagligvis for å ha til kidnappingen.
   Lyd-opptaket ifra natt til den kidnappingen, som altså ble forpurret, viser at hun var urolig og søvnløs, mens jeg gjorde kontor-arbeide. Vi sa noen få ord til hverandre med en times mellomrom omtrent, ifra hver vår ende av sengen.
   Telefonen hennes til Åse efterpå, og Åse og Dag som kom var antagligvis et ledd i det hun tenkte som kidnapping.
   Og derfor hennes hysteri når hun fryktet seg gjennomskuet. 

---

   Og jeg telefonerte ved 13.30-tiden til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og ble fortalt at Iren K. Hebnes satt opptatt i en telefon. At hun skulle bli gitt beskjed om å telefonere meg, og hvis ikke jeg hørte fra henne om litt så kan jeg forsøke å telefonere tilbake igjen.

   Iren K. Hebnes telefonerte, og vi snakket om kidnappingen og om barnevern.
   Jeg gjorde lyd-opptak.
   Barnevern-tjenesten i Grue kommune har vært der på et hjemmebesøk, og meldte sin ankomst en dag eller to i forveien.
   Og da kunne de selvfølgelig ikke finne noe bekymringsverdig.
   Hvilket de meldte til Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Sykt!
   Samtidig som Iren K. Hebnes også i dag sier at hun og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon er overbevist om at å plassere barna i institusjoner og fosterhjem vil være det beste for barna!
   Hun har ingenting som helst enda forstått underveis!
   Og tviholder på sitt.
   Akkurat som Trude!
   Og gjør seg verre og verre!

   Og politiet peker på Iren K. Hebnes.
   Og Iren K. Hebnes peker på politiet.

   Efterpå telefonerte jeg Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord.
   Der kunne jeg telefonere noen i morgen tidlig.    

---

   All den stund Trude i tiden før avgjørelsene skal taes av andre kjemper for seg alene eller imot meg, så kan hun, så vidt jeg ser det, bare i beste fall håpe på noen få timers årlig samvær med barna.
   Kjemper hun for seg alene så kan hun umulig vinne frem!
   Umulig.
   Annet enn i beste fall få timers samvær årlig med barna.
   Og kjemper hun imot meg så kan hun likså umulig vinne frem!
   Umulig.
   Annet enn i beste fall få timers samvær årlig med barna.
   Og nu kjemper hun både imot meg og imot Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Samtidig!
   Og imot lov og rett i tillegg!
   Og til andres forskrekkelse i tillegg!
   Sinnssykt!
   Og det er jo også hva jeg hele veien har forsøkt fortelle henne.
   Jeg tror ikke hun har hørt det engang.

---

   Jeg hadde også en prat med Eirik i dag. Han sier, at det er bare så utrolig tydelig i hele denne saken, at det er den såkalte Barnevern-tjenesten som fra ende til annen har terrorisert oss og har skapt alle disse forskrekkelighetene!
   Det sier Eirik at alle og enhver så fullstendig lett ser.
   Og også det med Balder. Klart de var glade for at Balder kom til de, og de sammen kunne snakke stygt om hans far!
   Og gi Balder full oppvartning.
   Og Eirik sier at han jo kjente oss før dette med Mattilsynet skjedde.
   Og at nu er er alt på en måte fullstendig ugjenkjennelig.
   Ja, sier jeg til ham.
   
---

   Jeg laster altså igjen Dagboks-notane til Internettet. Efter at jeg kom hjem, og skrev litt, og telefonerte litt.

---

   Hva jeg skrev om kjærlighet et stykke over her, og om mine barn, har jeg nu tilføyd noen linjer til.
   Og vil jeg underveis tilføye flere linjer til. Mist ikke noe mine barn! Mist ikke det som ikke kan mistes! 
   Pappa er sterkere enn noensinne. Hva som enn skjer! Og om det så motsatt synes!

---

   Jeg var så heldig å få tak i norske Aril Edvardsens bokserie "Solgudens autostrada" for ikke lenge siden. Tykke, illustrerte bøker. Om forhistoriens sivilisasjoner. Spennende! Men jeg og ungene har bare såvidt nådd å kikke i de enda.
   Jeg skal skrive mere om de efter hvert. Det er 4 bind i serien, men jeg mangler enda bind 1. Vennligst gi meg et tips den som erindrer det hvis bind 1 står lagelig til!

---

   Hva som ikke er mine barn, er ikke mine barn. Jeg driver ikke med barnerov.
   Og skal jeg være pappa for noen, så skal jeg være pappa for de. Ingenting mindre.

---

   Jeg har hørt på et annet lyd-opptak - MIC-2008-01-15_23h05m31s.wav - ifra kvelden tirsdag 15. januar 2008.
   Alt som vanlig i en familie. Men omtrent 6 timer og 30 minutter skjer noe.
   Frøydis og Stauda hadde sett at Trude var på vei ut uten at hun ville at noen skulle se det. Og de spurte henne hvor hun skal hen. Trude sier at hun bare skal gå seg en tur, på en måte som de syns var rar, sier de til meg. Hm, tenker jeg. Og Frøydis og Stauda har lyst til å få efter henne for å se hvor hun skal.
   Jeg blir en liten smule mistenksom, av grunner som jeg heller skal komme tilbake til. Men kan jo si såpass, at Trude da i den senere tid tenkte mye på det at vi måtte flykte noe sted, så Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og Fylkesnemnda i Rogaland ikke kommer og tar barna våre. Til det sa jeg blandt annet til Trude at livet som fredløse kanskje ikke er så særlig eller varig. Samtidig i denne tiden hadde Trude endel telefon-samtaler med Aud Signy Jakobsen, som forundret meg i diverse formuleringer jeg mere eller mindre tilfeldig overhørte. De var på sett og vis egoistiske. Samtidig som Aud Signy og Trude mere efter hvert virket litt hemmelighetsfulle - eller private.
   Denne tirsdags-kvelden 15. januar 2008 forsvant Trude altså på noe hemmelighetsfullt vis. Og jeg tror det var sånn at Frøydis og Stauda kom utenfor her og sa at de hadde gått litt bortover ut her og at det hørtes ut som at mamma snakket i telefonen med noen, oppi skråningene i mørket. Vi gikk inn igjen, tror jeg. Og jeg så at vår mobil-telefon hang på plassen sin. Mistenkelig det også - i og med at den var ladet. Og jeg spurte Gudmund om mamma hadde lånt hans mobil-telefon. Gudmund ville ikke lyge, og sa en smule tilbakeholdent ja. Jeg fikk bange anelser og gikk ut for å se efter henne. Da kom hun hitover her ute - og jeg spurte om hun hadde telefonert. Og hun sa ja, og at hun hadde gått seg en tur. Jeg spurte om hvem hun hadde telefonert til, og hun sa noe tilbakeholdent Aud Signy Jakobsen. Jeg sa at det var da underlig at hun skulle være så hemmelighetsfull med det. Og hun sa at hun ikke prøvde å være hemmelighetsfull. Og jeg sa: - Men hvorfor telefonerte du ikke fra stuen heller da, så vi andre også jo kunne ha hørt på. Og hvorfor ikke med vår egen mobil-telefon? Hun sa at det var bare en telefon-samtale og at det hun ville snakke med Aud Signy om kanskje ikke passet for ungene å høre på. Og jeg sa: - Men hvorfor så hemmelighetsfull også overfor meg, enda din mann? Hun sa at hun ikke forsøkte å være hemmelighetsfull.
   Da vi var inne i stuen igjen gav jeg forsiktig uttrykk overfor Trude, at måten hun gjorde det på virket mistenkelig og hemmelighetsfull. Og at hun burde ha gjort det annerledes for ikke å vekke mistenksomhet og for å være åpenhjertig og redelig. Derefter ble det en rolig og tilbakeholden samtale ut av det, ifra min side, men med en smule hysteri og tilbakeholdenhet ifra Trude sin side.
   Jeg skal ikke gå inn på alle detaljer her nu.
   Men hun virket fortsatt ikke ærlig og redelig.
   Og nu når jeg hører på dette og erindrer hva som skjedde, undrer jeg enda mere.
   Om de da kanskje hadde begynt å planlegge noe?
   Men jeg måtte da absolutt ikke tro slikt noe om Aud Signy, sa på sett og vis Trude også på dette lyd-opptaket.
   Hvilket jeg sa, at det tvert om kan være gode grunner for å tro.
   Og blandt annet at Aud Signy er falsk. Hvilket Trude protesterte på.
   Jeg sa også til Trude, at det vel ikke er særlig meget å snakke om, for tiden vil jo likevel vise oss hvordan det faktisk forholder seg, både med hensyn til Aud Signy og Trude.
   - Hva mener du med det? sa Trude. Hva er det for noe snakk?
   Og jeg gjentok hva jeg sa.
   Og Trude virket forundret.

   Hun er vel mindre forundret nu i dag.

---

   Trude hadde kanskje håpet at jeg skulle kunne være eller bli som en onkel for hennes barn.
   Jarle, hennes biologiske far, håpet på noe bedre. Og jeg også for ham og oss.
   Og nu sitter han der som en forskrekket onkel. Og skjønner hvor nytteløst det var.
   Sykt!

---

   Når de dumme blir for kloke ... Da er det farlige tider!

---


*****

--29-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 29. april 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 7, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 17, 7 høyest i dag ute.
   Overskyet og tildels sol og godt vær.
   Nu har søtmisplene begynt å komme seg i blomst også! Hærlig! Og brudespirea også! Og flere stjerne-magnolia-blomster har åpnet seg! Og småfuglene kvitrer og synger - i sødme. Og jeg har gjødslet i dag også.

---

   Jeg høres nok rå og brutal ut til tider. Men det er kanskje ikke det som ligger i det som det høres ut som?
   Viljen til å misforstå er jo også et interessant fenomen. Og talent for å bli misforstått er vel noe annet? Eller hva?
   Og oppi det hele: Hva er løgn - og hva er sannhet? Og hva er forhastet? Og hva blir forkastet?

---

   Trude sier på noen lyd-opptak ifra de siste måneder, at det er ikke bare hun som lyger og at jeg lyger likså mye jeg som hun.
   Hva er det som får en løgner til å si slikt noe?

---

   Skittentøy-vask?
   Men hva er det som fører til de kriminelle ugjerninger? Og hva er det godt for? Også det å forstå de?
   Og er vel løgn og falskhet og hemmelighetskremmeri godt for noe som helst? Og hva er konsekvensene?
   Og hvor fatale og katastrofale kan konskvensene bli?
   Hele denne groteske saken - og vår familie sitt liv - er et unikt omfattende, grundig og pålitelig materiale også for den som vil gjøre studier i slikt noe! Og vil være det også for fremtiden. Og til skrekk og advarsel for fremtiden! Og nutiden!

---

   Iren K. Hebnes reagerte så ganske annerledes på den Bekymrings-meldingen hun fikk ifra Mattilsynet!
   Pent innpakket ifra selveste Mattilsynet.
   Mine tanker og slikt noe om dette er forsåvidt ikke særlig viktige. De tilgjengelige fakta - hva er det de sier? Og hva er det de avslører?

   Iren K. Hebnes, keiseren i Vindafjord, forkaster ganske så mange av oss hun, egentlig. Utrolig så mange av oss!
   Særlig jazzmusikere, og fotballspillere, motorsyklister, frimerkesamlere, gammeldans-entusiaster, punkere, filmstjerner, barn på tv, politikere, mormonere, pinsemenigheten, den katolske kirken, ungdom i puberteten, de som har barna sine i barnehage, de som har vært slemme i jobben sin, osv., osv.!
   I kjøtt-kvernen med de! Rævv-slikkere er det eneste hun trenger! Og å få være med på leken! 

---

   Som jeg forstod det på Iren K. Hebnes i telefon-samtalen i går, så var det den Hekseboken 2008 ( ekstern ) som hun selv har laget hun la til grunn når det efter hennes vurdering ikke var bedre for barna å være hjemme enn der hvor de nu befinner seg.
   At det derfor er farligere for barna å være her hjemme enn der hvor de nu befinner seg!
   For det var vel snarere det hun sa egentlig.

   Den samme Hekseboken 2008 som forårsaket denne kidnappingen!
   Det er stadig bukken som passer havresekken. Og ulven som passer på lammene. Den nærsagt over alt mektige og allmektige ulven i Norge!

---

   Den forrige gangen - desember 2006 ( ekstern ) da Trude kidnappet barna, for å få det som hun ville med Balder, da ivret straks Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon - og forsøkte med penger og forlokkelser å friste Trude til å forlate sitt ekteskap! Og skyndte seg bortover til kidnapperne med en konvolutt med tusen-lapper! Som ble overlevert utenfor en bensin-stasjon der. (Dette blir iøvrig også omtalt av Trude på lyd-opptaket ifra tidlig på dagen 22.01. 2008.) Trude ville ikke ha noen penger av de, sier hun, men ble lokket og lurt til å ta imot de. (Og dette var lenge før det fantes noen Heksebok 2008!) Og da Trude likevel, imot deres vilje, reiste hjem igjen - da gikk Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere helt amokk!
   Iren K. Hebnes har nok indirekte sørget for at hun får penger nu også! Enda mere! (For å lure Trude til å tro at hun er snill, og at det skal gå så bra så! Og at kidnappingen er ingenting å bry seg om. Den skal hun ta seg av å få gjemt unna. Bare småtteri.)
   Iren K. Hebnes har det ikke så travelt. Hun skal likevel uansett til-intetgjøre hele vår familie - og også Trude - i Fylkesnemnda i Rogaland 16. juni 2008 og derefter! Og jo mere spetakkel før den tid, dess bedre. Og da særlig hvis spetakkelet kan brukes som bevis for hva som står i Hekseboken 2008! Og for å styrke hva som står i den! Hun gnir seg sånn sett fornøyd i hendene nu. Og støtter også sånn sett opp om kidnappingen. Som hun selv har forårsaket. Både forårsaket - og videreført, og stimulert og lokket til!
   Om Trude nu kom hjem, så ville ikke Iren K. Hebnes ha kunnet gå amokk eller noe som helst annet - men hun ville ha blitt meget så lei seg. Også fordi det ville ha svekket vinnersjangsene hennes så meget! Men hun kunne ikke ha latt det synes.

---

   Jeg telefonerte Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord ved 9-tiden i dag. Og fikk snakke med førstebetjent Grindheim der. Jeg forstod det på ham som at saken blir tatt på alvor - og går sin gang. Og tross alt syntes jeg det var veldig godt å høre! Og jeg gråter nu efterpå av den grunn.
   Jeg gjorde ham også entydig og klart oppmerksom på at Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, så absolutt også er tenkt politi-anmeldt ifra min side, for medvirkning i denne kidnappingen - og i den forrige. Og at en slik politi-anmeldelse på henne og hennes medhjelpere skriftlig blir innlevert om ikke lenge! Som en tilføyelse i den samme saken. (Og blir den tatt på alvor i forhold til lov og rett så har jeg og min familie allerede vunnet i Fylkesnemnda!)

---

   Iren K. Hebnes har nu i mere enn to år på det groveste truet, trakassert og terrorisert - med tortur - livet til meg og min familie. Uten noen som helst rett til noe som helst! Det har vært en uhyre forskrekkelig tid, og den har tatt dag og natt og hvert sekund og minutt for meg og min familie. På det nærmeste. Grundig og i det dypeste!
   Trude og mormor gjorde, hver for seg, en gedigen feil underveis - allerede ifra begynnelsen. Som resulterte i at angrepene ifra Iren K. Hebnes og den såkalte Barnevern-tjenesten hennes, fikk utrolig mye kraft og omfang i seg! Nøyaktig slik som Iren K. Hebnes og kompani antagligvis hadde håpet på! Å spre frykt, splittelse, løgner og hysteri!
   Trude sin store feil, bortsett fra frykten, var dette med Balder, hvor hun til sin forskrekkelse så at vi var i ferd med å miste Balder. Og for å unngå det satte seg selv og Balder opp imot meg. Til min store forskrekkelse. Og hun kom inn i det blinde hysteri, panisk og desperat.
   Mormor sin store feil var det at hun desperat på sin måte begynte for full fart å kjempe for sin datter Trude, med alle midler, imot meg! Hun tenkte skilsmisse - og en annen fremtid for sin datter. Som alene-mor for alle barna, med morstrygd!    For mormor ble jeg borte vekke. Og en fiende. Bak en falskhetens maske. Hvilket jeg på annet vis jo også ble for Balder og for Trude!
   Og dermed tok det hele til! Og fikk Iren K. Hebnes og kompani det slik som de ønsket. Det blinde hysteri!

---

   Jeg hverken skal eller kan si at alle mine vurderinger med hensyn til prognosene for det som videre vil komme til å skje for meg og min familie er riktige eller absolutte. Det er mange vurderinger, momenter og muligheter å inneha hensyn til. Og sammenfallet av det hele kan både by på bekreftelser, benektelser og overraskelser!
   Men jeg er hundre prosent åpenhjertig, ærlig og redelig. Og uskyldig og troskyldig. Og i kraft av dette er også jeg håpefull, nysgjerrig og spent på hvordan det vil komme til å gå i det videre. Og jeg gjør meg mang en anelse og tanke.

   Jeg er også oppmerksom på at jeg samtidig og i ett og alt avslører meg selv og hva jeg står for - og hvem og hva jeg er.
   Og det er jeg hjertelig glad for!

---

   Og jeg er meget bekymret for det høye og kriminelle spill Trude nu igjen dumdristig bedriver med barna våre som uforskyldte brikker! Så unødvendig! Og så ødeleggende! Og så lite talende til hennes fordel!

   Jeg ville jo - som alltid - helst og heller at hva hun gjorde og gjør skulle tale til hennes fordel! Og vitne om hvor flott en kone og kjæreste jeg egentlig hadde!

   Skulle bare ønske jeg kunne tro og tenke det enda! Og at hun ville komme hjem nu! Og slippe fangene løs!
   Mest av alt at hun kom hjem! Til seg selv igjen, og til meg igjen. Og til barna våre igjen. 

---

   Jeg skulle egentlig ha vært til tannlegen i dag klokken 13. Men en telefon-samtale med advokat Helene Cameron i dag ble så lang at klokken ble alt for mye, før jeg oppdaget at det var for sent. Jeg fikk derfor nu ny avtale med tannlegen.

---

   Jeg dag-drømte nettopp at Trude telefonerte og sa: - Jeg kommer hjem nu Rune!
   Og jeg sa: - Ja, gjør det Trude. Så jeg kan si deg hvor glad jeg er i deg! (Brudekjolen står og venter på deg.)

---

   Hvor mange ganger - også på lyd-opptakene - sier hun om og om igjen til meg, at jeg er så uendelig snill og god og hvor høyt hun elsker meg - og at hun absolutt ikke vil ha noen skilsmisse! Inntil for ikke lenge siden!
   Og så strander det hele, om og om igjen på det med Balder. Og hun drives lengre og lengre inn i hysteriets blindhet og galskap!
   Og i løgnaktighet, falskhet, svik, kidnapping, etc. Som hun har store problemer med å vedkjenne seg.
   Men blindt unnskylder med det hellige målet!
   Hun skulle ha vært den første til å gråte over Balder. Og ikke den siste!

---

   Den største kjærlighet er å ville og å våge kjærlighet! I visdom. Ekte kjærlighet! Ren kjærlighet!

---

   Aud Signy er nok så forrykende sint på meg at hun forherder Trude fullstendig! Kjenner jeg henne rett.
   Og skjønner absolutt ikke at jeg forsøker å hjelpe henne. Hun betakker seg så absolutt for denslags hjelp.
   For fedre i det heletatt.
   Trude og de andre blir nok skikkelig redd henne. Uten å våge å si noe.
   Skjønner hun hva det vil si å være mild og snill? Jeg tviler på det. Og det er vel hennes problem. Hun vet ikke hva besinnelse er.
   Og hun tar nok alt jeg sier i ond mening. Ingen god innflytelse for Trude nu.
   Det er forskjell på frykt og respekt.

---

   Jeg har sett filmen "Goyas Ghost" (Goyas gjenferd) i dag. I stødig regi av Milos Forman, 2006.
   En gedigen film, på så forskjellig vis.
   Handlingen har utgangspunkt i den spanske maler-mesteren og grafikeren Francisco Goya, som levde ifra 1746 - 1828. Den hjertegode kunstneren som årvåkent følger med i begivenhetene.
   Viden kjent for sine bilder av ondskapens og lidelsens ansikter, ifra hekse-sabbater, kjetter-prosesser, tyrefektninger og krig. Voldsomme, groteske og avslørende scener. Men også det motsatte og så forskjellig annet.
   Filmen skildrer begivenheter i et avsnitt av hans liv. Omtrent år 1780 i Spania. På samme tid som folket i Frankrike kapper hodet av sin kong Ludvig, ved giljotinering, ved offentlig henrettelse. Og 15 års tid senere, i det Napoleon Bonaparte ifra Frankrike går til krig imot Spania for blandt annet å befri Spania ifra inkvisjonens og korrupsjonens terror. For å gi folket vern og borger-rettigheter. Mens Francisco Goya, i mellomtiden blitt døv, bevitner og skildrer også krigens redsler og pine.
   Men før Napoleon fordømmer inkvisisjonen, i første halvdel av filmen, blir et barn født i inkvisisjonens torturkamre, av en kvinne som filmen også handler om. Barnet vokser opp i et barnehjem, rømmer derifra som 11-åring, og blir hore. Hennes mor vet ingenting om hva som har skjedd med datteren, som hun ikke engang rakk å gi morsmelk. Men forsøker å gjenforenes med henne. Dette handler filmen også om.
   Den handler også om svikeren, som sviker om og om igjen og stadig dog innhentes av sine svik, for til slutt ikke å makte hverken å svikte eller noe annet mere og ender opp i den fullendte galskap i sin egen død.
   Galskap! Galskap! Galskap! Satt i system for ondskap ifra makt-misbruk, løgn, frykt og korrupsjon.
   Annerledes i det ytre enn den galskap familien Hansen i Norge anno 2008 utsettes for, men likevel den samme slags galskap! Nu mildere? Mere hygienisk? Mere sterilt? Ikke lett å si egentlig. Men den samme slags galskap!
   Gjort av nesten den samme slags inkvisisjon. Nu er det Arbeiderparti-ideologien, dengang var det den katolske kirken. Inkvisisjonens omfang større i Norge anno 2008.
   Filmens tematikk forskrekkelig virkelighet, løgn, falskhet, ondskap, korrupsjon og slikt. Som noen trodde kanskje ikke finns? Om slikt noe blir en for nært eller kjært kan en bli blind for det!

---

   Det er enda mange som ikke evner å se den filmen de selv deltar i!
   Det er enda mange som hverken ser film eller leser bøker også. Men som heller holder seg til spetakkel og underholdning.
   Og er det slik så blir det ikke bedre av den grunn!

---

   Jeg finner ikke noen annen forklaring enn at det kan være at jeg ikke er far til barnet.
   Kom likevel hjem Trude!

   Hun ble forundret på det ene lyd-opptaket da jeg selvfølgelig trodde jeg var far til barnet.
   Hun sa først at hun trodde at jeg hadde skrevet at jeg ikke trodde det. Jeg sa at det har jeg da ikke. (Men har jeg riktignok senere jo gjort.) Og hun virket meget overrasket, og også gledelig overrasket. Og det forundrer meg nu.
   Var det noe som skjedde på Sjølberger-treffet i Telemark i juli i fjor, hvor vi var noen døgn?
   Jeg tror nu nesten det.
   Kom likevel hjem, Trude! Vi begynner på nytt igjen sånn sett. Klart jeg kan tilgi deg det!
   Hvem så enn far til barnet er!

---

   Det kan vel ikke være noe annet svar på mysteriet?

---

   Jeg forsøkte nettopp to ganger å telefonere Aud Signy, for å fortelle dette. At jeg lett kan tilgi Trude det.
   Klokken er snart 23. Det ringte og ringte begge gangene, men ingen tok telefonen.
   Jeg har iallfall sagt det her nu!

---

   Om jeg er far til barnet eller ikke finner jeg uansett ut.

---

   Eirik antydet at Trude kanskje var lei av diverse. At jeg jobber så mye med kontorarbeid, istedenfor å leve som vanlig. Hvilket jo er riktig, men dog av en viss nødvendighet. Av at jeg skriver så mye og bruker ord som "dum" og "løgnaktig" om henne. Hvilket jeg selv misliker sterkt. Og at vi burde konsentrere oss mere om å leve. Ja, hadde vi bare kunnet!
   Men også Eirik hadde vanskelig for å tro at det var grunnen!
   Bortsett fra hva jeg har konkretisert med hensyn til grunnen, kan det ellers være noe annet?
   Hennes oppførsel nu under kidnappingen er jo ellers fullstendig meningsløs?
   Og sånn sett kan det vel ikke være noe annet!?
   Enn da eventuelt at jeg ikke er far til barnet?

   Hadde det vært noe annet så ville hun jo ha sagt det!
   Eller snakket om det!
   Tidligere eller nu!

   All den uskikkethet jeg har gjort oppmerksom på hos henne har jo først og fremst konkret sammenheng med hva som skjedde med henne i og med Balder!
   Da hun jo ble som besatt av demoner!
   Og siden har vært!
   Det så farlige blinde hysteriet.
   En kan bli uføretrygdet av meget mindre enn som så!
   Og som har nødvendiggjort alle mine harde ord!

   Og nu prøver hun å bevise ved "selvstendighet" at det ikke er sant hva jeg har sagt om henne under besettelsen i de to siste år!
   Som stor-kriminell!

   Uenighetens mentalitet?

---

*****

--30-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 30. april 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt 7, 4 plussgrader Celsius på det laveste. Og 22 på det høyeste i dag.
   Ganske så bra vær.

---

   Det er, med andre ord, den forvirringens taktikk jeg tidligere har omtalt som vanlig i slike saker, Trude og Aud Signy nu bruker, i håp om å vinne forsprang og tid, og i håp om ikke å bli lagt videre merke til, i håp om slik lettere å kunne komme seg unna med forbrytelsen!
   Hvilket de nu ikke skjønner at de ved sin væremåte nu bekrefter. For de tror fortsatt at noen vil tro at ikke noe er annerledes i denne saken nu.
   Det er det imidlertid.
   Hvilket de er for dumme til å ta på alvor.

   Den som leser dette: Bevitne nu i disse dager med en smule tålmodighet hvorfor også derfor disse kriminelle innhentes av lov og rett, samtidig som de stadig mere og mere ekstremt forherder sin forbrytelse.

---

   Jeg snakket med Jarle, Trudes biologiske far, i går. Og han hadde heller ikke enda hørt det minste som helst ord ifra Trude eller ungene. Også han er meget så bekymret. Hva Trude så enn nu, for å bortforklare det, forsøker å fremstille ham som.

---

   Det er meget så interessant og tankevekkende å sammenligne denne nu pågående Trude sin kidnapping med den forrige - i juletiden 2006, ifra 19. - 26. desember 2006!
   Jeg henviser til mine Dagboks-notater ifra da! ( ekstern )!

---

   Barnetrygden, fant jeg ut, fikk Trude besørget overflyttet innbetalt til sin personlige bankkonto, som jeg ikke disponerer. Barnetrygden for alle barna er på omtrent 6.800,- kroner måneden.
   Trygdeetaten holden nu på å undersøke for meg hvorvidt utbetaling av Barnetrygd kan tilbakeholdes inntil avklaringer i saken. I og med at Trude ved selvtekt forsøker å tilrane seg alene-omsorg og alene foreldreansvar for barna, ved kidnapping, etc. og saken er politi-anmeldt.
   Jeg regner med et svar ifra Trygdeetaten med det første i så måte.

   Hele denne kidnappingen har iøvrig - hvilket fremgår av diverse - vært nokså godt planlagt på forhånd av Trude.
   Hvorvidt hun på forhånd hadde bestemt seg for å barrikadere seg hos Aud Signy, eller hos Åse, det vet jeg enda ikke.
   Jeg vet enda heller ikke om hun på forhånd hadde bestemt seg for tidspunktet.
   Brevet ifra hennes advokat til min advokat, ( ekstern ), datert samme dag som kidnappingen fant sted, kan kanskje tyde på at hun hadde bestemt seg for tidspunktet på forhånd.
   
---

   Jeg fikk før klokken 14 i dag svar ifra Trygdeetaten.
   Det er den som barna rent fysisk befinner seg hos som får Barnetrygden.
   Det blir da sånn sett betraktet som at vedkommende, far eller mor, har den daglige omsorgen for barna.
   Hvor barna har sitt hjemsted spiller ingen rolle. Det er hvor de fysisk befinner seg som er det avgjørende.
   Om ikke spesielle omstendigheter gjør seg gjeldende.
   Og skal da Barnetrygden kunne tilbakeholdes må det til Trygdeetaten ifra rette myndigheter fremkomme begjæring eller noe om det.
   Sånn omtrent var det jeg forstod svaret.
   Om at reglene er.

---

   Jeg har i alle år alene forsørget både Trude og ungene.
   Og jeg har i alle år hatt omsorg for både Trude og ungene.
   En omsorg som Trude også har vært delaktig i.
   Begge har vi felles foreldre-ansvaret og omsorgen for ungene.
   Nu med kidnappingen og innestengningen av ungene der hos Aud Signy Jakobsen i Finnskogen hindrer Trude fullstendig uberettiget barna og far all kontakt med hverandre.
   Og barna befinner seg der mot sin vilje, og ble bragt dit mot sin vilje, og vil hjem igjen. Hvilket Trude også nekter de.
   Trude forsøker ved selvtekt og kidnapping og barrikadering å tilrane seg alene den daglige omsorgen for barna, og foreldre-ansvaret.
   Hvilket er politi-anmeldt i henhold til Straffelovens bestemmelser.
   Hun befinner seg dog der enda, med barna som fanger.
   Hjulpet av Aud Signy Jakobsen.
   Hva skal en iøvrig si til slikt noe?
   Bortsett fra at det jo er så simpelt som noe kan bli?

   Burde jeg heller ha gjort det samme 22. januar 2008, da jeg sa til henne at det kunne jo jeg også gjøre, hvis jeg ville?
   Da ble hun livredd da!
   Og jeg sa til henne at hverken jeg eller hun kan gjøre slikt noe.
   At det både er meget straffbart kriminelt og grovt umenneskelig.
   Og uansvarlig også overfor barna.
   Vi ble da enige om at hverken jeg eller hun skal gjøre slikt noe.
   Hun forstod på så forskjellig vis alvoret i det.
   Og jeg viste henne tillit.
   Og hun misbrukte min tillit enda en gang!
   Som hun om og om igjen har gjort i de siste to års tid.
   Med løgn, falskhet, svik og allehånde.
   Og med den utroligste usle oppførsel.
   Om og om igjen!

---

   Jeg forsøkte i dag klokken omtrent 13.30 å telefonere Aud Signy igjen. Det ringte lenge, men ingen tok telefonen.
   Det kunne jo tenkes at jeg var så heldig at Frøydis eller Stauda befant seg i nærheten av telefonen og tok den og ropte HJELP PAPPA! eller noe slikt. Som jeg da også ville ha på lyd-opptak.

---

   Det har blitt kvelden.
   Jeg har innlevert en Politi-anmeldelse på Iren K. Hebnes ( ekstern ), datert i dag.

---

   Jeg har tidligere ved noen anledninger advart imot den libanon-amerikanske meget så populære forfatteren Kahlil Gibran (1883 - 1931), og hans bok "Profeten".
   Senest i mine Dagboks-notater for søndag 02. mars 2008. Der skrev jeg følgende:

---

   Nabo Kjetil Skartland kom en tur innom i dag, med traktor. Han spurte efter Gudmund og fikk hans mobil-telefon-nummer.
   Jeg spurte ham om han har noe greie på den terror vår familie er utsatt for ifra den såkalte Barnevern-tjenesten, og hva som sånn sett nu pågår. Han sa nei, at han ikke følger med. Vi hadde derefter en samtale og jeg fortalte ham litt, og jeg lyttet også til hva han sa.

   Han sa blandt annet noe jeg ofte har hørt og ofte har tenkt på. Ord som meg bekjent egentlig kommer ifra den popuære boken "Profeten" av Kahlil Gibran (libanon-amerikaner, 1883 - 1931). "Kahlil Gibran er den tredje mest best-selgende poet i historien efter Shakespeare og Lao Tse," skriver internett-encyclopedian WikipediA om ham. Og da er det særlig hans bok "Profeten" som har vært meget populær. Kanskje også på grunn av bokens tittel, - og på grunn av dens lettleste tilsynelatende dypsindigheter. Tilsynelatende dypsindigheter, sa jeg. Ja, det er dessverre ikke bare bare i boken. Det er som Kahlil Gibran sier i en av sine andre bøker, "Sand and Foam" (1926), når han sier: "Halvparten av hva jeg sier er meningsløst, men jeg sier det for at den andre halvparten kan nå frem til deg."
        

   Den formuleringen Kjetil Skartland brukte er med særlig stor forkjærlighet tatt til seg av Arbeiderparti-ideologien, og tilhører den meningsløse og dumme kategorien, er en tåpelig halv-sannhet og idiot-floskel som som propaganda lett blir sittende fast i overfladiske sinn så som et refreng.
   Kahlil Gibran og Arbeiderparti-ideologien, og Kjetil Skartland, sa omtrent som følgende: At vi har bare våre barn til låns og når låne-tiden er utløpt flyr barna ut av reiret og blir til låns for andre.
   Jeg sa til Kjetil Skartland, at ordene ville ha vært likså groteske om det var omvendt og de kom ifra barna.

   De færreste har enda betenkt at slike ord er både usanne, splittende og anti-kristne.
   Og at slike ord står for splittelse, egoisme, tingliggjøring, fremmedgjøring, isolasjon, utakknemmelighet, grådighet og mangel på samhold. Og for a-sosialisering, simpelhet, mangel på selvstendighet og integritet.
   Uten at jeg skal gå nærmere inn på dette her nu. Nu er det imidlertid nevnt, og kan bidra til å skjerpe bevisstheten!

   Samhold, integritet og samfunn, og ekte selvstendighet, er viktig. Er meget så kostelige verdier.
   Og dette at vi lærer av hverandre, og for hverandre.
   I neste-kjærlighetens navn, i og for Herrens rette vei. I og for forening og forløsning.
   For å komme mere og mere bort ifra galskap og forhastede slutninger.

   Halvparten av hva jeg sier og sa er meningsløst, sa Kahlil Gibran.
   En viktig selvinnsikt!
   Og hvem av oss er vel perfekte?
   For noen av oss er kanskje andelen av forhastede slutninger og babbel i hva s
om blir sagt og skrevet bortimot 90 % eller mere!
   For andre kanskje 20 eller 30 prosent. Og for atter andre ...
   Og dette er bare på det horisontale plan.
   Hvor vi også strever og arbeider.
   Vi er forskjellige - og vi har mye å lære av hverandre.
   Og hva så med det rom-dimensjonale plan?
   Hode, hjerte og vilje. Og kilden i Guds uskyld, frihet og kjærlighet?
   Dharma, Krishna, Kristus?
   Hvor meget lever vi i Ordet, og Ordet i oss? I og på Herrens rette vei?
   I ekte nestekjærlighet?
   Ikke i den kortsiktige og forblindende egoisme?
   Hører vi ikke selveste Guds munn?
   Det vesentligste?
 
---

   Skrev jeg altså om Kahlil Gibran da.
   Jeg bruker ofte også et uttrykk som blandt annet også henspiller på Kahlil Gibran, men på en motsatt måte, når jeg ofte sier, at det er kjærlighetens bånd som holder oss sammen.
   Kjærlighetens bånd, i sødme, i avstand og nærhet, i harmoni og i forening!
   Og da sikter jeg selvfølgelig ikke til splittelse, krig, forakt, svik, løgn, osv.!
   Men altså tvert om.
   Og Kahlil Gibran er for overfladisk og tøvete også angående slikt noe.
   Og har sånn sett på sitt forhastede vis bevirket mye skade.

   Det ankom i dag en e-post avsendt klokken 14.28 i dag ifra Idun til meg, som går slik:
 
   

Om ekteskap og barn

 

 Fra Profeten av Kahlil Gibran:

 

Da snakket Almitra igjen og sa: Og hva med Ekteskapet, mester?

Og han svarte:

Dere er født sammen og skal være sammen for bestandig.

Dere skal være sammen når dødens hvite vinger legger seg over deres dager.

Dere skal til og med være sammen i Guds tause minne.

Men la det være avstand i deres samvær, og la himmelens vinder danse mellom

dere.

Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til et bånd:

La den heller være et bevegelig hav mellom deres sjelers kyster.

Fyll hverandres beger, men drikk ikke av ett beger.

Gi hverandre av deres brød, men spis ikke av det samme brødet.

Syng og dans og vær glade, men la den andre få være alene,

Slik strengene i en lutt er adskilte, selv om de skjelver i den samme musikken.

Gi deres hjerter, men ikke i den andres varetekt.

For bare Livets hånd kan holde om deres hjerter.

Og stå sammen, men ikke altfor nær hverandre:

For templets pilarer står adskilte,

Og eketreet og sypressen vokser ikke i hverandres skygger.

 

 

OG EN KVINNE SOM HOLDT ET BARN MOT BRYSTET,

Sa, Snakk til oss om Barn

Og han sa:

Deres barn er ikke deres barn.

De er Livets sønner og døtre med egne lengsler.

De kommer gjennom dere, men ikke fra dere.

Og selv om de er sammen med dere, tilhører de dere ikke.

Dere kan gi dem deres kjærlighet, men ikke deres tanker.

For de har egne tanker.

Dere kan gi hus til deres kropper, men ikke til deres sjeler,

For deres sjeler bor i morgendagens hus,

Som dere ikke kan besøke, selv ikke i deres drømmer.

Dere kan strebe etter å ligne dem,

men prøv ikke å få dem til å ligne dere.

For livet går ikke bakover eller dveler ved i går.

Dere er som de buer som deres barn blir skutt ut fra som levende piler.

Bueskytteren ser merket på evighetens sti,

Og Han bøyer seg i sin kraft, så Hans piler skal fly langt og fort.

Vær glad over å bøyes i bueskytterens hånd,

For slik Han elsker pilene som flyr,

Elsker Han og den trygge buen.

Fra ”Profeten” av Kahlil Gibran, 1923

---

   Skjønner du, Idun?
   At det er fort og lett å la seg forlede og villede av tilsynelatende dypsindige og vise ord og fraser, som dog ved nærmere studium eller erfaring og visdom avslører seg som forhastede!
   Dette er Kahlil Gibran og hans popularitet et særdeles godt eksempel på, som har villedet frihets- og visdoms-søkende unge mennesker nu i noen generasjoner.
   Hvilket han selv på sett og vis også advarte imot faren og risikoen for.
   De skadene det har medført må gjenopprettes!

   R. S. Rajneesh er et lignende problem.
   Han ble derfor for eksempel jaget ut av Grekenland da han ankom der for noen år siden!
   Som søppel!
   Ikke i det heletatt velkommen!

   Et av problemene med de, er at de i sin rus av popularitet har gjort seg til representanter for hor og såkalt "fri kjærlighet"!
   For sin egen egoisme og grådighet.
   For splittelse, sykdom og løgn i verden.

---

   Det er ikke det du tror, mamma nu holder på med, Idun!

---

   Og her en e-post avsendt klokken 14.29 i dag ifra Gudmund til meg, under overskriften
   rune er så bra, genial og snill - alle de andre er dumme, slemme og onde:


Heisann

At du slenger dritt om andre i hytt og pine på din personlige hjemmeside (hunwww.net) er jo gammelt nytt, og er forsåvidt en sak om ytringsfrihet (om du overskrider denne ved å svartmale folk kan jo diskuteres, men det gidder jeg ikke hjøre her og nå).
At du nå tar denne løgnen med deg inn i mer formelle sammenhenger er ikke sjokkerende, men vitner om hvor desperat du er. Jeg tror ikke du selv kommer til å tjene på dette, så jeg gir deg bare et råd: hold tvetungene dine og kaoset for deg selv! Tror du faktisk at du vil vinne fram med løgner og andre falskheter? Ikke gidd.

Det provoserer meg, den måten du i lag med din "webjurid" har valgt å smørje sammen en kvalmende mikstur av løgn og virkelighet. (synes du heller burde sette deg ned å skrive noen episke dikt og skuespill eller noe)

  "Mor har nettopp født et barn som hun formodentlig bruker mye av sine ressurser og energi på slik at de øvrige barna er overlatt til seg selv eller mors venninne. Det antas at Rune Hansen er far til babyen. Han er uten mulighet til å treffe sin nyfødte sønn.

Mor har dårlig impulskontroll og har forlatt hjemmet uanmeldt før. Hun angrer sine handlinger etter hvert og søker seg tilbake til far. Dette vitner om en uselvstendig person som greier seg svært dårlig på egne ben. Mor er uten utdannelse og har ikke inntekt annet enn barnetrygd. Hun er uten bolig og har ikke førerkort"

har du noensinne lest to strofer med mer løgn, usaklighet og falskhet? At du i simpelheten jeg mikser sammen litt virkelighet og store mengder løgn til en mørje av kaos og babbel, og kaller det et tilsvar til fylkesnemda!


Det er framdeles mange andre momenter jeg kan ta for meg, men dette får holde for denne gang.

Ps. Jeg har nytt tlf. nr: 95734651, du kan godt komme innom på te en dag, eller kaffe om du vil

Beste hilsen fra Gudmund Hansen

***
---


   Våkn opp, Gudmund!
   Det er trist å si det, men din mor gjorde seg mere og mere til en stor-kriminell for to års tid siden, da hun kom i hysteri for det med Balder - og i frykten for den såkalte Barnevern-tjenesten!
   Det er nok ikke lett å fatte om sin egen kjære mor, men sant og trist er det dog likevel.
   Du burde jo snakke med din advokat om hva hun nu faktisk, og ikke for første gang, holder på med!
   Det er ikke småtteriet av kriminalitet og umenneskelighet. Og vi bør alle forsøke å hjelpe henne, heller enn å hjelpe henne videre i det kriminelle og umenneskelige!
   Jeg har inderlig forsøkt hele tiden og om og om igjen i de siste års tid. Men på grunn av at hun har fått støtte ifra dårlige innflytelser og ifra frykten for den såkalte Barnevern-tjenesten så har all min kjærlighet, flid og møye virket motsatt sin hensikt.
   Det har dog likevel på ingen som helst måte vært min feil, Gudmund!
   Og alt det inderlige arbeidet jeg i min kjærlighet har gjort for henne er fortsatt tilstedeværende!
   Og jeg gråter inderlig nu når jeg skriver dette!
   Jeg vil ha mamma hjem igjen, Gudmund!
   Sånn som hun var!
   
   Våkn opp, Gudmund!
   Du også trengs! 

***

   Alle de andre er ikke dumme og slemme!
   Og ikke så dumme og slemme!
   Det er ikke alle de andre som er kriminelle, eller som gjør seg til kriminelle!
   Men de som gjør det innhentes i beste fall av lov og rett.
   Og hjelpes til å beskikke seg.
   Og det å forholde seg bra i forhold til lov og rett er en nødvendighet.
   Dette er folk flest enige om.
   Det er derfor vi har lov og rett.
   Det foredler samfunnet!
   Og er en nødvendighet.
   Og snart er det 17. mai nu Gudmund!
   Og du har viktige ting du bør gjøre.
   Men:
   Våkn opp!
   Jeg vet det er et mareritt!
   Mamma lurte deg grundig, Gudmund!
   (Og mange flere!)
   Det forekommer at skurker også har barn!
   Og at barn har foreldre!
   Mamma kommer til å måtte stå til rette for det forskrekkelig gale hun har gjort.
   Både på det ene og på annet vis.
   Men nu vrir hun seg som en sleip ål for ikke å bli avslørt fullstendig.
   Det er også derfor hun ikke direkte våget ord.
   Og hun vrir seg verre og verre!
   Forherder seg i det lengste!
   I det umenneskelige.
   Og i det kriminelle.

   Det er ikke pappa som har gjort det gale!
   Ikke noe som helst.
   Det er mamma som har gjort det gale alt.
   Da hun ikke mere var seg selv!

***

---

-- Dagboks-notater, torsdag 01. mai 2008 - Kristi Himmelfartsdag:

   Temperaturen 11, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 13, 8 høyest her ute i dag.
   Ifra formiddagen overskyet og regn.
   
---

   Det trengs ikke engang en hønsefjær for å bli til tusen gale høns i en tullhøne-flokk!
   Jarle telefonerte ved midnatt og hadde en liten prat med meg.
   Han gav på sitt vis uttrykk for rykter, forhastede slutninger, sladder, løgn og spetakkel som råder i noen mørke krinker og kroker hist og pist.
   Uenighetens mentalitet.
   
Det trengs ikke engang en hønsefjær for å bli til tusen gale høns i en tullhøne-flokk!

---

   Trude føler jeg har gjort henne mye galt!
   Fordi jeg efter behov har snakket til henne om det gale hun har gjort.
   (Slikt tåler hun dog ganske enkelt ikke!)
   Og fordi jeg har snakket til andre offentlig om det gale hun har gjort, når jeg har ansett det for nødvendig.
   Og da har hun underveis følt seg uthengt.
   Såpass mye at hun fryktet seg avslørt.
   Og det reagerte hun også feil på!
   At hun ble avslørt.
   Det var dog helt nødvendig ifra min side at så skjedde!
   Fordi jeg forutså hva som kom til å skje.
   Og det skjedde!
   Og da ville jeg at hun skulle være grundig avslørt, for enhver og alle.
   Så hun kunne forstå det, besinne seg og beskikke seg!
   Og komme til seg selv igjen!

---

   Et par-tre måneders tid til, så kan kroppen min begynne å leve friskt og godt igjen!
   Da har jeg gjort hva som kunne gjøres! Da har jeg gjort mitt beste!
   Og da og derfor skal jeg være glad! Da er det verste og meste over!

---

   Barn, ungdom og ektefolk! Ungdom som har mistet tilliten forstår vanskelig! Og det er meg de tre eldste barna har mistet tilliten til. Og det var hva deres mor i sin galskap og klokskap støttet, lurte og lokket de de til! For å gjøre et team ut av seg!
   Og nu har hun nokså fullstendig glemt hva det vil si å være både ektefelle, barn og ungdom! Og med-menneske!

---

   Og denne e-post mottok jeg nu nettopp, som ble avsendt ifra Balder klokken 0.36 i natt:

Hei Rune. Det er fælt for deg, det som har skjedd med familien. Men hugs å nyte blomstrane og våren. Og du treng kanskje ein god psykolog.
 
Du vil sikkert få det betre med deg sjølv på lang sikt om du ikkje ausar frustrasjonen din ut over andre. Eit godt alternativ er å vaske eit putetrekk og grine.
 
Mamma gjorde det einaste rette da ho drog frå deg og tok med seg ungane. Det var ikkje kidnapping, men ansvar. Ingen har godt av å bli undertrykt og disrespektert.
 
 
Balder Skjærvik-Hansen 30/4-08


***
---

   Og jeg svarer ham straks her nu:

   Det er de store selv-avsløringenes tid!
   Og det bør vi alle være glade for, og beskikke oss i forhold til!
   Hva skal jeg si til deg Balder? Bortsett fra at mamma lurte deg og seg selv fullstendig grundig!
   Hun er nu blitt den tilbakeholdne anføreren for en bande!

***
---

   De tre eldste av barna er allerede nokså ugjenkjennelige for sin far. Som fremmede mennesker!
   Som nærsagt hvilkne som helst fremmede, men dårlige mennesker!

---

   Jeg telefonerte i dag også, ved 13-tiden. Telefonen ble lagt på straks i den andre enden. De har nok et info-vindu på telefonen, som viser hvem som telefonerer.

---

   Ivar B. Løne i Telemark telefonerte ved 16-tiden, og vi hadde en prat. Åse hadde telefonert ham. Hun hadde sett ham på vitne-listen for Fylkesnemnda - og advarte ham imot å blande seg inn i saken! Hun, av alle! Den kanskje mest hysteriske av alle! Og telefonerer Ivar og hans familie for å advare Ivar imot å ha et anstendig menneskehjerte! Ivar, som hverken har sagt det ene eller andre forhastede eller av galskap!
   Hun er frekkere enn frekk Åse! For å si det meget så mildt. Og selv en kidnapper, av og for et hvilket som helst kvinne-hjerte! Legg iøvrig merke til hvilkne mennesker Trude i sin galskap omgir seg med og finner sin støtte hos! Meget så interessant.

---

   Nok en flott, forseggjort, solid, helstøpt og gedigen film ifra Kina! Som jeg så nu i dag.
   "Son of the Dragon" (Dragens sønn), regi: David Wu, 2006. Efter en fortelling av Dominic Minghella.

   Dragen har ifra urgammelt av i så mange kulturer vært et sinnbilde på et virkelighets-rom, eller et stemnings-rom, eller altså også en tids-ånd. Så også i Kina. Enda. En kamp mellom to drager kan for eksempel for en kineser bety noe så enkelt og liketil som en slags kamp mellom for eksempel to slags mentaliteter - eller ideologier.

   Filmen handler blandt annet om forholdet til ekteskapet og til det å lyde sine foreldre. Og visse problematikker i dette.
   Og om kjærlighet og uskyld, av forskjellig slags renhet og ekthet. Og om frykt, løgn og juks og svik. Og om perlen Dragens øye! Den er en visdommens perle og viser en hva man trenger å se. Dragens øye, perlen i De tusen redslers skog. Perlen i munnen til sten-dragen i De tusen redslers skog. Og om denne sten-dragen som blir gjort seende. En dypsindig og fortreffelig film, med andre ord. Om det som står skrevet - og om det som foregår.
   Anbefales.
   Det er dog noe som gjennomgående fremhevet ifra bakgrunnen skurrer noe i hele filmen. En film som ellers på nærsagt alle sett og vis er av ypperste kvalitet. Og det er det nord-amerikanske elementet, de to hovedrolle-skuespillerne, som den spirituelle dialogen til tross, bærer med seg, den skurrende nord-amerikanske mentaliteten i de skuespillernes hjerte, sinn og øyne og ansikt! Filmens eneste feil og skavank.

---

   Et virkelighets-rom er på mange måter også som et slags egg. Både globalt - og i mindre målestokker. Hvorifra Kristus gjør sin himmelfart, ifra mørket - for efterpå å gjenkomme, på den hvite hesten ifra himmelen, beskuende. Rugende. For om hva kan forløses. De dypeste og sterkeste skjebne-kreftene. Hva er der inne i egget? Ordet på bordet!
   Og hestens hover bringer lys inn i mørket. Inn i de mørkeste krinker og kroker!

---

   Jeg akter å spørre Iren K. Hebnes om det er noen mulighet for at hun trekker tilbake Begjæringen til Fylkesnemnda overfor meg og min familie. Før jeg eventuelt nokså sikkert skjerper, viderefører og sammenfatter anklagene og påstandene om henne.
   Før jeg altså klemmer hardere til.
   Det samme gjelder fortsatt også Trude og de øvrige delaktige og medskyldige.
   Som de sår og har sådd kan de få høste.
   Jeg er dog likevel ganske så sikker på at de sier nei.

---

   Gudmund gjengav i sin e-post i går følgende ifra min advokats Tilsvar til Fylkesnemnda:

  "Mor har nettopp født et barn som hun formodentlig bruker mye av sine ressurser og energi på slik at de øvrige barna er overlatt til seg selv eller mors venninne. Det antas at Rune Hansen er far til babyen. Han er uten mulighet til å treffe sin nyfødte sønn.

Mor har dårlig impulskontroll og har forlatt hjemmet uanmeldt før. Hun angrer sine handlinger etter hvert og søker seg tilbake til far. Dette vitner om en uselvstendig person som greier seg svært dårlig på egne ben. Mor er uten utdannelse og har ikke inntekt annet enn barnetrygd. Hun er uten bolig og har ikke førerkort"


   For å kommentere dette, Gudmund, vil jeg si følgende:
   Det er selvfølgelig ikke det at hun kommer hjem igjen som vitner om uansvarlighet og dårlig impuls-kontroll. Det er ikke det som menes med det. Tvert om. Det taler jo til hennes fordel. Men det er det at hun gjør slike dumme, farlige og uansvarlige handlinger som vitner om at hun er en uselvstendig person som greier seg svært dårlig på egne ben.
   For her nu å ha presisert dette, så det ikke blir misforstått.
   Husk, Gudmund: Mamma har i alle år levd under min forsørgelse og omsorg. Hvilket i alle år hun har vært glad for!
   Bortsett fra efter det med Balder skjedde! Og nu prøver noen å selvstendig-gjøre henne!
   Hun har vært selvstendig i alle år hun, under min forsørgelse og omsorg! Til tross for at det er jeg som har tatt de fleste beslutninger - og som har ledet an. Det har hun vært glad for, og har hun følt seg trygg for! Og det enda hun også er en hissigpropp!
   Det er nok særlig Åse og Aud Signy som har forledet henne til de makabre og grovt kriminelle ugjerningene hun nu gjør. Og Per Scnabel og mormor, og Ødegård. Og særlig Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon!
   De tror det dreier seg om likestilling og selvstendighet og frihet og uavhengighet, osv.! Det var i det heletatt ikke det det dreide seg om for Trude: Men om Balder!

---

   Jeg har begynt å rydde huset. For å gjøre det ryddig, trivlig og fint.
   Passer godt nu på denne tiden av året. Det blir fort en stor-opprydding ut av dette. Alle husene, hele eiendommen.
   Jeg trenger å bevege meg også. Og nu er jeg frigjort ifra ungestell, matlaging og så mye forskjellig som hører familie-livet til. Får beveget meg mye friere og bedre her nu! Når jeg kan gjøre det på min egen selvstendige måte - uten Trude.
   Hærlig å få tid og anledning til også slikt iallfall! Som ny slags avløsning ifra kontor-arbeidet.

---

   Det er mye jeg kan tilgi deg Trude! Men minst av alt at du går den veien du nu går til ende!

---

   Hvem er far til barnet som ble født ved 21-tiden 15. april 2008?
   Vi var på besøk hos Eirik og Hege i Hardanger ifra lørdag 28. juli 2007 til onsdag 01. august 2007.
   Befruktningen skjedde rent matematisk (266 dager før fødselen): antagligvis torsdag 26. juli 2007. Få dager før eller efter. Trude skulle ha menstruasjon 12.05. 2007. Hvis vi da regner oss 14 dager tilbake, til eggløsningen - da kommer vi til dato: lørdag 28. juni 2007.
   Altså antagligvis lørdag 28. juli 2007, mens vi var på besøk hos Eirik og Hege! 

   Sannheten og åpenheten er så mye mye lettere Trude!

---

*****

--02-- 

-- Dagboks-notater, fredag 02. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 4, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 19, 8 på det høyeste i dag.
   Sol, fint og godt vær. Mange frukt-trær i blomst! Nydelig rent og hvitt! Plommetrær og søtmispler.

---

   Jeg kommer uansett overfor myndighetene nokså umiddelbart til å fremsette krav om at det blir funnet ut sikkert om jeg er far til barnet eller ikke. Selvfølgelig. Og jeg har flere meget så gode grunner for å tro at jeg ikke er det.
   Og ikke har jeg dårlig hukommelse heller.

---

   Det kunne ikke være noen annen forklaring egentlig!
   Det var derfor jeg omkring midnatt satte meg ned og regnet ut når befruktningen må ha skjedd.
   Og fant ut det.
   Jeg tror nokså sikkert hun ikke har fortalt det til noen!

---

   For at du ikke videre skal gjøre det fullstendig umulig og katastrofalt for deg Trude, så foreslår jeg at du telefonerer meg nu mens du enda rekker det. Og snakker med meg. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for deg, og du er min kjæreste enda - om du enda vil være det? Men det haster faktisk veldig. Tro meg på det også!
   Og enda er det mye jeg kan gjøre for langt på vei å unngå den katastrofen som forestår!
   Jeg holder fast i deg så lenge jeg kan! Og snart kan jeg ikke mere - da blir du borte vekke!

---

   Her ser du litt av hvorfor det haster, Trude. I henhold til Straffeloven - er:

4de Kapitel. Forsøg.

§ 49. Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbrydelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt.

       Forsøg paa Forseelse er ikke strafbart.

§ 50. Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt den skyldige af egen fri Vilje enten afstaar fra den forbryderske Virksomhed, før endnu fuldendt Forsøg foreligger, eller forebygger den Følge, ved hvis Indtrædelse Forbrydelsen vilde være fuldbyrdet, forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget.

§ 51. Forsøg straffes mildere end den fuldbyrdede Forbrydelse; Straffen kan nedsættes under det for denne bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.

       Den for den fuldbyrdede Forbrydelse bestemte høieste Straf kan anvendes, saafremt Forsøget har medført nogen Følge, der, om den havde ligget indenfor den skyldiges Forsæt, kunde have berettiget til Anvendelse af en saa høi Straf.


---

   Politiet kan faktisk komme der hvor du befinner deg når tid som helst med det første.
   Kanskje allerede i dag.
   For at de da har tatt visse avgjørelser i saken.

---

   Og hvis du klikker her ( ekstern ), så ser du de Straffelovens paragrafer jeg kommer til å inkludere i Politi-anmeldelsen allerede innlevert imot Iren K. Hebnes ( ekstern ), hvis hun ikke beskikker seg - og så godt hun kan trekker tilbake Begjæringen til Fylkesnemnda eller innrømmer og vedstår seg feilen.
   At hun har forbrutt seg imot disse Straffelovens paragrafer syns jeg det ser ut som at det er ganske så greit for oss å fremsette fullgode bevis for.
   Iallfall langt på vei, - hvor korrupt påtale-myndigheten, rettsbehandlingen, etc. enn er!

   Så du må bare ikke tro at det ikke er håp sånn sett heller!

---

   Forsøksvis kan vi forsøke med Balder igjen på besøk her også. Hvis han klarer å være flink til å rette seg efter begge sine foreldre.
   Jeg sier ikke at det vil komme til å gå. Men det er forsøket verdt.
   Både for han, deg og meg og de andre sånn sett å forsøke å strekke oss så langt som vi bør og kan, og å forsøke å være milde og snille, og samarbeidende.

---

   Jeg telefonerte ved 7-tiden nu til Eirik og Hege sin mobil-telefon. De er på et permakultur-treff i Sverige og kommer ikke hjem igjen før mandagen. Telefonen ringte flere ganger der og noen tok den men sa ingenting og jeg sa hallo, og da ble telefonen lagt på. Jeg telefonerte nokså straks tilbake igjen, og det ringte noen ganger, før deres telefonsvarer svarte. Jeg telefonerte derefter nokså straks tilbake igjen og det ringte bare litt før telefon-svareren svarte. Og da telefonerte jeg enda en gang, og telefon-svareren ble umiddelbart innkoblet. Likeså da jeg enda en gang prøvde.
   Eirik! Våg å være åpenhjertig og sann!
   Jeg vil nokså lett kunne tilgi deg.
   Så du vet det.
   Men vær sann!
   Og våg å være sann.
   Da er du uansett min gode venn.

---

   Bare litt efterpå telefonerte jeg til Aud Signy, hvor det ringte og ringte lenge. Men ingen tok telefonen.
   Jeg fikk likevel antagligvis vekket de.

---

   Jeg gjentok ved 7.30-tiden nokså det samme, til Eirik og Hege først, og Aud Signy efterpå.
   Med likt resultat hos Aud Signy. Og litt tilsvarende resultat hos Eirik og Hege, pluss at jeg la igjen kort beskjed i deres mobil-telefon-svarer. To korte beskjeder.
   Eirik er tydelig redd nu.
   Det sa jeg at han ikke trenger å være.
   Og at han ikke må være.
   Men har er jo også redd i forhold til Hege, sin kone.
   Også overfor henne må han være sann.
   Og ikke mere tilbakeholden.
   Og ikke utsette det.
   Hverken overfor meg.
   Som nu først forsøker å nå ham.
   Eller overfor Hege.

---

   Jeg har uansett ikke tenkt å tenke særlig mere på dette hvem som er far til barnet, hvis ikke Trude nu eller noen ønsker det. 
   Svaret kommer jo uansett.
   Men hvor mye enklere alt hadde vært med åpenhet og sannhet!

---

   Jeg telefonerte Eirik og Hege igjen ved 8-tiden, og fikk noen ord med Eirik.
   Kanskje ikke så greit for ham å huske hva som skjedde?
   Viljen til åpenhet og sannhet er viktig.

---

   Jeg har begynt å rydde ut av fjøset, hvor mye vil bli kastet og alt om-møblert, for å frigjøre mye plass.
   Resten av familien skulle ha vært her og hjulpet til også. Da hadde det nok gått mye fortere og mere effektivt.
   Ganske så mye vil bli kastet ja.

   Hva med hele familien samlet om dette?
   Da blir det fint her i dobbel forstand! Minst!

---

   I morgen har kidnappingen vart en måned! Og Trude holder fortsatt ungene i fangenskap, nektet enhver kontakt med meg, sitt hjemsted, hverdagsliv og vante omgivelser. 
   Dermed overskrides den omtalte en måned som Straffelovens paragraf 223 omtaler i morgen, og straffen er da som et minimum 1 års fengsel! Også for delaktighet.
   Altså for eksempel også for Iren K. Hebnes. Hvis jeg tilstrekkelig har bevist eller tilstrekkelig kan bevise hennes delaktighet, ved for eksempel å ha tilskyndet, lokket og oppmuntret Trude til kidnappingen. (Hvilket samtidig, hvis hun kommer hjem nu, er en formildnende omstendighet for Trude sitt vedkommende!)

---

   Jeg snakket med Trygdeetaten i formiddag, og de holder nu på å sjekke opp dette med farsskaps-undersøkelse for meg.
   Jeg forsøkte igjen å telefonere Aud Signy, hvor det bare ringer og ringer og ingen svarer.
   Jeg telefonerte også Iren K. Hebnes, men ingen svarte i mobil-telefonen hennes.
   Og derefter til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og spurte efter henne. Der fikk jeg beskjed om at hun har fått ferie frem til mandagen. Da jeg spurte om det var noen andre der som var orientert om kidnappings-saken fikk jeg beskjed om at det var bare Iren K. Hebnes.

---

   De samme lyd-opptakene jeg 25. april 2008 overgav Politiet som Bevis ( ekstern ) og til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, oversendte jeg også et eksemplar av til blandt annet Eirik.
   Eirik synes som å ha oversendt en kopi til Trude og Aud Signy. Aud Signys forhenværende ektemann gav meg i dag beskjed om at Aud Signy har telefonert ham i dag, og sagt at hun nu besitter disse lyd-opptakene.
   Men det kan jo være interessant også for Trude og Aud Signy å høre på!
   Og Trude har jeg enda ikke hørt det minste som helst ord ifra! Og ikke de kidnappede ungene heller!
   De fortsetter uanfektet sitt makabre spill.
   Menneske-hjerter har de vel ikke?
   Det ser ikke slik ut.

   Og slik kan altså noen av oss mennesker oppføre seg!
   Hvem kunne vel tro det?
   Og enda er de altså ikke stoppet!

---

   Tror Trude egentlig altså enda at det hun forsøker på vil la seg gjennomføre?
   At det enda er mulighet for at det skal kunne går efter planen?
   Og Aud Signy? Og Åse?
   Tror de virkelig det enda?
   Og er de villige til å satse alt på det? Og også på vegne av Trude?

   De er sinte!
   Illsinte!
   De er sinte fordi barna har en far og et hjemsted.
   De er sinte fordi barna har en far de er glad i og et hjemsted de er glad i, og for at barna trives og har det godt!
   Og de er sinte fordi barna ikke vil kidnappes!
   Og de er sinte for at også jeg vil ha noen ord med.
   De er sinte for at en far også teller!
   De er sinte fordi de får oppmerksomhet på hva de holder på med!
   Og for at andre kan komme til å bry seg!
   Og for at jeg har avslørt de!
   Hvis de tier så tror de seg kanskje ikke avslørt.

   De er meget så sinte!
   Og redde!    
   For at noen kan spørre om hva de har å si!
   For de har absolutt ingenting som helst å si til sitt forsvar.
   Og de vet instinktivt at hva de enn sier, for hvert ord og hver setning, avslører de bare seg selv enda mere!
   Og andre mennesker blir desto mere rystet og forskrekket.
   En fortvilende situasjon!
   Hvor de har ingenting som helst å si, uten å avsløre seg selv enda mere.
   De er sinte og føler seg urettferdig behandlet fordi noen bryr seg!
   Og fordi de risikerer oppmerksomhet.
   Og fordi ingen skal vite hva de driver med!
   Og for at ingen skal spørre de!
   For at de har ingen svar å gi.
   Ingen ord å gi.
   Ingenting som helst.
   Uten å avsløre seg selv enda mere.

   Og de er sinte for at det de har gjort kunne knapt ha vært verre.
   Det skulle jo egentlig foregå i ly av mørket!
   Og hvorfor da stoppe?
   Nei. De kommer ikke til å stoppe!
   De kjenner seg dypt fornedret både om de stopper eller ikke stopper!
   Nærsagt så dypt sunket som noe kan være.
   Og kanskje de likevel er så heldige underveis at det skjer et mirakel!
   At ingen spør de!
   Det er bare en vei å gå!
   Videre!
   I håpet!
   I håpet om medfølelse også.
   Om de ikke snakker.
   Kanskje ingen likevel spør de?
   Det er det de håper på.
   Og tror på.
   Kriminelle av verste sort.

---

   Men på de nevnte lyd-opptakene hører en hvem de er!
   Og hva de sier!
   Og forstår en godt hva de holder på med!
   Også der!
   Og de har forherdet seg mere og mere.
   I det utrolig forskrekkelige.
   Er det noen som enda ikke har skjønt det?

---

   De samme lyd-opptakene som nu også myndighetene og Politiet gransker.
   Sammen med sakens øvrige fakta og tildragelser.

   Da jeg snakket med førstebetjent Grindheim i Politiet tirsdagen, sa han at hele saken granskes alvorlig og nøye ifra Politiets side, og også lyd-opptakene, og at jeg kunne regne med en inngripen ifra Politiets side antagligvis om en ukes tid.
   Men hvordan inngrepet blir kunne han enda ikke si særlig meget om.
   Men at det er mange hensyn å ivareta.

---

*****

--03-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 03. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 8 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 18, 4 på det høyeste her ute i dag.
   Stille, rugende overskyet vær først på dagen, derefter sol, varmt og finvær. Noe vind henimot eftermiddagen og kvelden.

---

   I dag har barna vært kidnappet nøyaktig en måned! Og ved dagens utløp overskrider de den måneden som står omtalt i Straffelovens ( ekstern ) paragraf 223. Kvalifiserer dermed automatisk bare i henhold til denne ene Straffelovens paragraf til minimum 1 år i fengsel! Imponerende!
   Den Straffeloven som vi jo også feirer snart, - den 17. mai!
---

   Det er kanskje særlig en ting Trude skjønner svært så lite og dårlig. Og det er at hun ved sin fortløpende stadig forskrekkelige oppførsel også samtidig fortløpende fraskriver seg selv troverdighet. Og når hun mangler all troverdighet, har fraskrevet seg den om og om igjen i all grundighet, hvem og hva vil da kunne ta henne på alvor? Og hva er da i den situasjon hennes alvor? Det vet hun vel knapt selv! Enda. Alt efter forgodtbefinnende? Hva som helst?
   Troverdighet. Hun vet knapt hva det er!
   Og dette skjønner også Aud Signy seg svært så lite på. Begge de to.
   De lever så følelsesmessig og ustadig i det innskrenkede nuet at de mister så mange slags perspektiver og styringer for sine handlinger, følelser og tanker!
   At hun har dårlig impulskontroll og er en uselvstendig person som greier seg svært dårlig på egne ben, som advokat Helene Cameron skriver i Tilsvaret til Fylkesnemnda, ( ekstern ), er en realitet. Som jo også jo grundig fremgår av og i all hennes oppførsel i hele denne saken. Men Trude - og Aud Signy - ser og skjønner det ikke selv! Men smitter seg selv gjensidig.
   Og slik oppførsel er ganske enkelt - hvilket fremgår av alt som har skjedd - så uansvarlig at den er andre til fare og skade.
   Noen kan nok klare seg tilsynelatende bra et stykke på vei i samfunnet og sosialt, med en slik mentalitet og et slikt sjelsliv, men det er særlig i prøvelsenes tid og i vanskeligheter at det ikke står sin prøve godt nok, og særlig er til fare og skade for andre.
   Lov og rett bryr de seg tilsynelatende ingenting som helst om! Ikke anstendighet og mange andre naturlige, selvfølgelige menneskelige verdier heller! Ikke dialog, ikke åpenhet, ikke sannhet, ikke mildhet, ikke barns behov, ikke ekteskap, ikke familie, ikke, osv., osv.! Men i mørkets gjerninger går de i forvirringer og hysterisk blindhet de motsatte verdiers veier!
   Slikt noe skal aldri i noe samfunn være akseptabelt!

---

   Og det hele startet med et hysterisk anfall for to års tid siden, da Balder, eldste barnet vårt, da 20 år, flyttet hjemmenfra!
   Altså et småtteri, som ble til traumer i henne - og utløste katastrofer for hele familien! Verre og verre. Og nu er hun u-gjenkjennelig. Så selv de som trodde de kjente henne eller visste hvem hun var, er måpende forskrekket!
   En tilsynelatende normal og frisk kvinne på 40 år, - og dog en katastrofe! Som rømmer inn i likesinnede katastrofer!
   Mere og mere forblindet av hysteri og desperasjon! Knapt uten et fornuftig, klokt eller sannferdig ord å si!
   Fullstendig pisket til galskapens tinder av Iren K. Hebnes, ( ekstern ), sosial- og barnevern-sjef i Vindafjord kommune-administrasjon! Som skremte, truet, terroriserte og lokket og lurte henne inn i galskapen, og i det kriminelle og u-menneskelige!

---

   Trude liker seg nok godt der hjemme hos Aud Signy. Aud Signy har et stort og fint hus.
   Hvilket vi også nu hadde kommet til å ha, om det ikke var for at jeg nu i mere enn to år her hjemme tildels døgnet rundt har måttet arbeide med å verne og forsvare familien imot de uhyrlige angrepene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon med Iren K. Hebnes i spissen! Og hadde jeg ikke gjort det så hadde vi vært til-intetgjort for lengst! Takket være mitt grundige og flidige arbeide for å verne og å forsvare familien, så er flere til-intetgjørende angrep ifra Iren K. Hebnes og medspillere avverget! Med nød og neppe!
   Men det nye huset vårt, som kunne ha stått her ferdig nu, og mere til, er her ikke derfor! Og det som i steden befinner seg her, er en terrorisert og ødelagt familie i et stakkarslig hus hvor mye av stuen på det nærmeste er forvandlet til et nødverge-kontor. Og hvor den fullstendige til-intetgjørelsen av familien enda truer og skremmer på det groveste!

---

   Ungene liker seg ikke der. Og særlig ikke de største. Hva jeg forundret merket meg da jeg var der for å hente ungene, var at de var blitt tynne, allerede efter 4 døgn! Jeg har nu i eftertid tenkt på det, og regner det for trolig at særlig de eldste kanskje har nektet å spise særlig med mat mens de er der, er der imot sin vilje - og bare vil hjem igjen!
   Jeg tror nok det kan være noe i det. Godt gjort unger! Bare stå på! Kjemp for deres rettigheter!
   De minste liker seg nok ikke heller der! Det er ikke der de hører til. Og det er ikke det de savner! Og det Trude og Aud Signy nu gjør imot de, er forferdelig å tenke på!

---

   Med hensyn til å komme hjem igjen, så tror jeg nok Trude har rådspurt seg med de tre eldste av barna våre (som altså ikke er kidnappede, men som heller kanskje har vært med på kidnappingen), og da har fått til svar av de, at da vil ikke de uansett komme hjem hit mere - og at mamma ikke må gi seg! Og da må hun jo være der hvor hun er nu, for å kunne være sammen med alle barna - tidvis. Hvilket vel sier seg selv?
   Og det sier jo noe om hvilken klokskap, kjærlighet og visdom ens kone kan være belemret med?
   Og meget om onde, snevre sirkler!
   Jeg tror det kan ha vært slik. Fikk noe slags inntrykk av det kan ha vært slik da jeg snakket med Jarle. Men vet ikke hvorifra eller ifra hvilkne omveier han har det. Men det skulle ikke forundre meg! Hun er gal nok nu til også å tenke slik!
   Og da sier hun vel at det handler om følelser!
   Hun er langt langt borte vekke i galskapen nu! Kanskje mye lengre enn jeg trodde!

---

   Den kjærlighet hun nu snakker om er for verre enn incest å regne!

---

   Balder, Idun og Gudmund kommer hjem når og hvis de vil de, hvis vi gir de lov til det. Og hvis de ser og vet vår ekte kjærlighet for hverandre! Det var den de skulle ha sett og vært sikkert på helt ifra begynnelsen, alltid!
   Gjør ikke den samme feilen enda en gang Trude! Og la ikke de også lære den samme feilen! Hvordan skal de da kunne stole på sin ektefelle, når de selv en dag trer inn i ekteskapet?! Og hvordan skal de ellers kunne stole på - og være barn av - både sin far og sin mor?!
   Du er min kjæreste, i gode og onde dager. Og jeg er din kjæreste, i gode og onde dager. Svikter vi hverandre i det så svikter vi også barna, og oss selv og alle andre! Vi skal ikke leve i splittelse Trude, for da lærer vi bare de andre splittelse!
   Det er vår kjærlighet for hverandre barna stoler på og skal og må ha tillit til!
   Og det er det de elsker å se - og å vite! Vis de! Det er det som skal styrke de! Og da svikter de ikke lenge! 
   La aldri barna igjen få tvile - eller velge! Velge selv vil de og skal de uansett gjøre! Også de!

---

   Det er trafikk-regler for så mangt og mye. Som må følges!

---

   Klokken er snart 14. Jeg oppdaget nettopp at Trude også har stjålet med seg esken vår med våre verdi-papirer! Skjøtet på eiendommen her, etc. Og også esken min med de fleste og beste av våre (snarere mine) foto-albumer! Og diverse annet!

   Det er helt tydelig at noen har hjulpet henne med planleggingen av tyveriene og med kidnappingen. Og det er nokså sikkert først og fremst Åse! Alle de gangene hun har vært her har det blitt gjort lyd-opptak. Og disse lyd-opptakene dokumenterer en kvinne som kan synes som å være en hysterisk manns-hater. Så også da hun var her den spesielle dagen 22. januar 2008, som jeg har fortalt om - da jeg anskueliggjorde for Trude at kidnapping er en umenneskelig og ulovlig sak! Og Trude ble nokså fullstendig hysterisk. Hvilket det hele fremgår av lyd-opptak overbragt Politiet som Bevis.

   Åse og hennes sønn Dag var her og hjalp til med rydding den dagen. Og vel for å kidnappe barn! Muligvis allerede da har de stjålet med seg saker og ting i forberedelsene til kidnappingen! Det synes meg iallfall også nokså tydelig at det er Åse som har planlagt kidnappingen, og som antagligvis først og fremst har oppfordret og hjulpet Trude i så måte!

   På en i hennes øyne "saklig og ryddig måte"! Antagligvis både hjulpet Trude med å overføre Barnetrygden, og å ta seg av annet papir-arbeide, etc. Jeg fant forleden dag ut at den bank-kontoen i SpareBank1 som min månedlige pensjon innkommer til - og som jeg og Trude begge har disponert - nu plutselig ikke mere disponeres av Trude! Trude har sagt ifra seg, antagligvis straks før kidnappingen, sin disposisjonrett over lønnskontoen vår! Ganske så sikkert nok hjulpet og inspirert av den samme Åse - som tror seg å være så "ryddig og saklig"!

   De har tydelig nok et prosjekt på gang, som går ut på å "frigjøre" og å "selvstendig-gjøre" Trude! I og via den kriminelle verden!
   Trude har nok ikke stort mye hun skulle ha sagt nu mere! De har overtatt henne!

   Jo i alt dette har Trude fått - og får - makaber og kriminell slags såkalt hjelp! Og ifra hvem overrasker ikke meget!
   Det er ikke noe rart at Trude ikke har kommet hjem enda! Ikke det minste!

   Et forskrekkelig underlig slags besøk!

---

   Har ikke Trude og ungene hjemkommet før i morgen, så er jeg for mitt vedkommende temmelig så sikker på at både Aud Signy og Åse kommer til å tilbringe minimum et år i fengsel! Sann mine ord!

---

   Jeg telefonerte igjen Aud Signy, nu ved 15-tiden. Telefonen ringte og ringte - i tre minutter, og ingen svarte. Som vanlig.
   Litt efterpå også. Likedan.
   Det er nydelig fint vær og jeg holder fortsatt på med rydding.

---

   Det er selvfølgelig Åse og derigjennom også Aud Signy som har fått også Idun og Gudmund til ikke mere å ønske å komme hjem!
   Alt har dermed fått en ny og fullstendig annerledes vri! Og Idun og Gudmund lar seg fortløpende lure! Og har glemt hakk for hakk hvordan det var før, og hva som da på selvfølgeligste vis var gjeldende - og hva det dreide seg om!
   Nu er det ganske enkelt helt andre ting det dreier seg om! Fullstendig! Og fullstendig makabert. Utenkelige grøsseligheter bare for kort tid siden!
   Målet er nu skilsmisse, "frigjøring", "selvstendighet", alene-omsorg, morstrygd og penger for Trude! Koste hva det koste vil! For full guffe! Uten å ense noe som helst! Ingenting som helst! Det har blitt en krig for de! Hvor de bruker alle tenkelige og utenkelige verste sort våpen! Og hvor de satser absolutt alt! Og skyr ingen midler.
   Åse kan det der! Og Aud Signy også. Og nu er de trenings-leir og opplærings-anstalt for vår familie! I grådighetens og egoismens skole! Og fange-leir! Med utspekulert hjernevask på programmet hver dag og konstant!
   For de er jo så snille så! Som ulver utkledd som sauer!

---

   For Arbeiderpartiet var dette med godt betalt Morstrygd og alene-forsørgelse for mor, med dobbel Barnetrygd, etc., lenge, og særlig i og med Grøss & Gru Harem Brunstland, et virkemiddel for kvinne-kamp, "like-stilling", nedbrytning av ekteskapet, familien, opposisjonelle, homofiles rettigheter, osv. Og er det så langt de får det til enda! (Også blandt annet gjennom styringen av sin såkalte Barnevern-tjeneste.) Omtrent år 2000 måtte dog også Arbeiderpartiet motvillig gå med på en viss likestilling mellom kjønnene efter samlivs-brudd. Men det meste av mønsteret og malen for hva Arbeiderpartiet som ideologi stod for og står for er fortsatt anvendt og gjeldende for store deler av samfunnet, og derfor også for det instruerte bevissthetslivet mange steder i byråkratiet, og i skolene og i massemedier og blandt grasrota!
   Det er disse mønstrene og mekanismene Trude, Åse og Aud Signy nu satser for full guffe på. Og derfor de kjenner seg så selvsikre i all sin kriminelle grøss og gru. De er jo kvinner! (Og ingen skurk eller forbryter ser vel ut som en kvinne!) Kvinner som er i ferd med å gjøre enslags menn ut av seg! Slik de iallfall tror og tenker at menn er!
   Aud Signy og Åse skal nok lære Trude om alle disse så fine og verdifulle tingene!
   Bare hun fjerner sitt hjerte først. Og bare hun stoler på de!
   Og menn finns jo snart ikke!

---

   Det var nok aldri noe som helst besøk nei. Som de stappfull av løgn, falskhet og bedrageri forsøkte å få oss til å tro.
   De ville bare at disse tingene skulle komme på plass, uten at noen merket det eller fikk anledning til å avsløre de.
   Alene-omsorgen for ungene overfor Barnevern-tjenesten og Trygdeetaten først. Det vil blandt annet si Morstrygd og dobbel Barnetrygd. For så lettere å kunne hevde det også overfor Fylkesnemnda og Tingretten!
   Og da skulle jo helst vi andre tro at Trude bare var der på besøk, eller at hun trengte å hvile ut litt, og å tenke seg om.

   Men så gikk det ikke slik likevel. Og går det heller for full fart den motsatte veien, mens de likevel enda tviholder på sitt forsett - og ikke skjønner seg avslørt grundig forlengst!
   Og nu føler de seg allerede pinibelt avkledd. Og har dog selv ved hva de har sagt og gjort, og ved hva de ikke har sagt og gjort, fullstendig i lange baner avslørt seg selv! Og fordi disse tingene, og mye mere til, befinner seg på lyd-opptak så kan det hele alt til fulle bevises - og rekonstrueres! Hvilket de jo heller ikke hadde regnet med.
   Det er altså ikke bare påstand imot påstand. Men det er fakta det dreier seg om.
   Og avkledde skal de enda mye mere bli. Så det rekker i overdådigheter både for myndighetene og mere til!

---

   Klokken er rundt 21.30. Jeg fant nu i sted Dagboken til Stauda Sofie, vår datter på snart 12 år.
   Meget så interessant lesning! Stauda forteller blandt annet, 07. januar 2007, nokså fyldig med sine egne ord hva som skjedde underveis i hele kidnappingen i desember 2006 ( ekstern )! (Ja, flink er du Stauda: Det er sikkert og visst! Fin plass du hadde gjemt Dagboken på også!)
   Stauda skriver i denne blandt annet også om hvordan hun opplevde hva som skjedde 08. januar 2007. ( ekstern ).
   Denne Dagboken kommer jeg også om nødvendig til å fremlegge som Bevis i saken!
   Og Trude vet ikke hva som står i den!

---

   Trude har gjort seg til en fiende av sannheten og lov og rett. Som også Aud Signy og Åse.
   Ja også av neste-kjærlighet, anstendighet og åpenhjertighet.
   Og de har sånn sett et meget så større problem enn de fatter og begriper.

---

   Jeg har gjort klart et Åpent brev til Iren K. Hebnes ( ekstern ) datert i morgen, som jeg oversender henne tidlig i morgen.
   Og samtidig oversender Politiet og flere andre en kopi av.
   Det er et slags forslag til Iren K. Hebnes.

---

*****


---