-- Denne side / ref.:  20080515-Brev-til-Joar-Tranoy-ifra-RLH.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

  RLH: Dette oversendes torsdag 15. mai 2008 pr. e-post til Joar Tranøy /20080515 Angående undersøkelse av rapport - ifra Rune L. Hansen /

Hei Joar Tranøy! --- Dato: torsdag 15. mai 2008, Vikebygd.

  Jeg henviser til vår telefon-samtale og avtale i dag.
  Her nu oversender jeg link til angjeldende rapport. Til første side av den (som er s. 182 i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin Begjæring overfor Fylkesnemnda i Rogaland). Derifra er den på tilsammen 35 sider - som du også derfra finner. ( intern ).
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/HEKSEBOKEN-2008/Side-182-Hekseboken-2008.html

     Hele Begjæringen finner du på følgende link:  ( intern):
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Index-Hekseboken-2008.html

  I tillegg finner du all annen tilgjengelig saksdokumentasjon komplett utifra følgende link:  ( intern ):
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

  Beste hilsen ifra
  Rune L. Hansen,
  Tindeland,
  5568 Vikebygd.
  Tlf. 53 76 76 87.

---