-- 20080519-Krav-og-Paastand-Politi-anmeldelse-BVT.html  --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

<---- dbn.html  ( ekstern )

INNLEVERES PÅTALEMYNDIGHETEN pr. e-post mandag 19.05. 2008:
 

Krav og Påstand
angående
POLITI-ANMELDELSEN
på Iren K. Hebnes

Til:
Påtalemyndigheten
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.

Ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
 

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

Dato: mandag 19. mai 2008, Vikebygd.

   Jeg henviser til anmeldelses-nummer
10268497 4274/08-9, og til min politi-anmeldelse på Iren K. Hebnes i den sakens anliggende. Anmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.

   Jeg har ytterligere en påstand i sakens anliggende. Som jeg allerede har informert om i den innleverte saksdokumentasjonen vedrørende disse forhold.

   Samtidig vil jeg i anledning polti-anmeldelsen på Iren K. Hebnes at påtalemyndigheten på vegne av meg skal reise et erstatningskrav. Pålydende fire millioner norske kroner - 4.000.000. n.kr. -. Hvilket jeg anser som et nøysomt og rimelig erstatningskrav. Jeg og min familie har vært utsatt for groveste sort trakassering, terror og trusler nu i mere enn to år av Iren K. Hebnes. Også i form av løgner og sverting og bruk av falsk dokumentasjon og falske vitnemål. (Hvilket jeg om ønskelig grundig kan dokumentere.)

   Den nye påstand jeg vil fremme grunner seg på følgende:
   I april 2006 ble jeg og min familie av Iren K. Hebnes, sosial- og barnevern-leder i Vindafjord kommune-administrasjon,  via Jens Tveit i Vikebygd truet med et ultimatum: Hvis jeg offentliggjorde visse saksdokumenter så skulle Iren K. Hebnes i kraft av sin stilling som leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon komme og ta barna våre. Hvis jeg lot være å offentliggjøre saksdokumentene skulle hun la oss være i fred.
   Jeg anså meg dog som forpliktet til å offentliggjøre saksdokumentene. Hvilket resulterte i at Iren K. Hebnes påbegynte iverksettelsen av sin trussel, understøttet av diverse lovstridigheter og overgrep overfor meg og min familie.
   Jeg publiserer for hver dag fortløpende mine Dagboks-notater. Hvilket også ble gjort i april 2006.
    Jeg referer følgende ifra mine Dagboks-notater for april 2006 ( ekstern ) - fredag 07. april 2006 - ca. 14 dager efter at Haugesunds Avis lørdag 25. mars 2006 ( ekstern ) hadde et stort oppslag om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-adminmistrasjon sin trakassering av vår familie:

   "Jens Tveit kom innom her på besøk i eftermiddag. Han sa han hadde gode nyheter. Og det hadde han. Han sa han i telefon enda en gang har snakket med lederen for Barneverntjenesten i Vindafjord kommune, Iren Konstance Hebnes – at han snakket med henne i går. Og at hun nettopp da hadde bestemt at Barneverntjenesten umiddelbart helt og holdent og uten forbehold avslutter saken imot vår familie, og ikke kommer til å forstyrre oss med noe som helst – ikke engang med noe som helst brev. Og Jens Tveit kunne og ville overrekke oss dette glade budskap. Slik forstod jeg det på efterrettlige og kjære Jens Tveit. Og han sa at hun hadde sagt det var fordi hun nu hadde forstått at forholdene i vår familie og for våre barn er gode. Nesten for godt til å være sant, var min umiddelbare reaksjon – og jeg lyttet for å høre mere. Trude ble også glad, - meget glad. Jeg spurte skeptisk om de kanskje forsøkte å lure oss og Jens Tveit. Jens Tveit tenkte seg om og sa at det trodde han nok ikke. Jeg tenkte meg om og vi snakket også litt om det, - om at det kunne være troverdig og riktig – og jeg fant at det også hørtes riktig og troverdig ut. Men Jens Tveit mente dog at vi kanskje burde være forsiktige ifra vår side nu efterpå for ikke å fremprovosere mere ufred. Jens Tveit hadde det nokså travelt, idet han skulle til Brandøy ungdomshjem og også overnatte der noen døgn, så det ble ikke snakket særlig mye mere om saken i denne omgangen. Han fikk med seg mine dagboksnotater for i går."

   Og ifra mine Dagboks-notater ifra forleden dag - 16. mai 2008, refererer jeg følgende:

   "Det viste seg ikke lenge efterpå - efter at oppstyret efter oppslaget i Haugesunds Avis roet seg - at det dog var et MEN med hva Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon hadde sagt! Og det var rett ut sagt følgende:
   De skulle avslutte saken og la oss få være i fred, MEN da måtte jeg ikke offentliggjøre saksdokumentene! For hvis jeg gjorde det ville de komme og ta ifra oss barna!

   Og den trusselen viste seg å ikke være noen tom trussel! Jeg henviser til Hekseboken 2008 ( ekstern ).

   Alle omstendighetene og det hele omkring dette beskrevet i mine fortløpende offentliggjorte Dagboks-notater - for april 2006. Og forut - og efterpå - og videre!

   Er det noe rart Trude ble livredd? Er det noe rart at jeg nu to ganger har politi-anmeldt Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon? Er det hele alt som har skjedd noe rart? Bortsett fra at ingen enda har stoppet Iren K. Hebnes! Og ingen enda heller har stoppet Trude Monika Hansen! Hva som har gjort Iren K. Hebnes til kriminell av verste sort, det vet jeg ikke. Men hva som har gjort Trude Monika Hansen - min kone - til kriminell av verste sort og til et monster, det vet jeg! Den årsaken heter Iren K. Hebnes.

   En for litt siden lykkelig, fredfull og glad familie - er det nu snart ingenting igjen av! Og årsaken heter Iren K. Hebnes!
   Leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Som nu enda i ondskap sitter og fryder seg over hva som har skjedd - og skjer! Og som har fått det hele alt til å skje."

---


   Min påstand er at Iren K. Hebnes også med hensyn til dette har gjort seg skyld i grov kriminell virksomhet.
   Og at påtalemyndigheten kan innhente bevis for dette i mine Dagboks-notater, samt hos Jens Tveit og min kone. Jens Tveit vil kanskje benekte dette nu, men jeg kan føre videre bevis på at det var dette han videreformidlet ifra Iren K. Hebnes.


   Med hilsen ifra
   Rune L. Hansen

Kopi til:

-- Barnevern-tjenesten og Sosialsjef Pettersson i Kirkenær i Grue kommune-administrasjon. Tlf. 62 94 20 00. -
-- Undertegnedes advokat, Helene Cameron. Tlf. 95 06 53 69, mobil-tlf. 22 49 03 00.


***