-- 20081017-Politi-Avhor-AaseM-Kristensen.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) --- dbn.html ( ekstern ) ---  Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:    

Side:  1 - 2 - 3.

(( Side 1 av 3: ))


Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Smedasundet 50 5501 HAUGESUND Telefon 52868000 Telefax 52868150
Avhør av vitne
Anm.nr.
10452772
Lok. ark. nr.
8647/08-32
Dok. løpenummer
616762
Skrivebeskyttet
Ja
Dok.nr.
Sidenr.
1 av 3
Dato
17.10.2008
Kl.
19:16
Skrevet av
Pb Bernt Arne Skjold
Tjenestested
Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt
Sak
Anmeldt forhold
Fra dato    Kl.    Til dato    Kl.    Gjerningskommune    Modus    Statistikkgruppe
10.10.2008    00:00    17.10.2008    00:00    VINDAFJORD    13-A    1599
Vitne
Navn        Fødselsnr.        Kjønn
KRISTENSEN, Aase Marie        08.04.1943        K
Adresse    Postnr, og sted        Telf. privat   
Lygre    5646 NORDTVEITGREND        56584156   
Arbeidsgiver, adresse, postnr, og sted            Telf. arb.giver   
Kan treffes på dagtid (jobb/telf.)
Forhold/slektskap til den/de fornærmede/mistenkte/siktede
Avhør/Forklaring
Sted    Start (dag, dato, kl.)
Vitnet ble avhørt pr telefon    fredag 17. oktober 2008, kl. 19:15
Andre som var tilstede under avhøret
Personer som ble varslet om avhøret, men ikke møtte
Forklaring
Gjort kjent med
• saken,
• vitneansvaret,
Villig til å forklare seg, og forklarte:
(Vitnet ble avhørt pr telefon, BAS)
Vitnet forklarte at hun tok kontakt med politiet den 17.10.08 fordi hun nå var redd for hvordan Trude Hansen, heretter kalt fornærmede, hadde det. Vitnet mente at fornærmede for tiden var hos sin fraseparerte mann, Rune Hansen heretter kalt mistenkte, i Vikebygd mot sin vilje. Hun var nok der sammen med 7 av barna sine.
Vitnet ble først kjent med fornærmede i 2002.1 tillegg hadde fornærmede bodd hos vitnet i halvannen måned nå i sommer sammen med barna. Vitnet mente hun kjente til deler av historien om hva som har skjedd mellom fornærmede og mistenkte.
Fornærmede har 10 barn sammen med mistenkte, og de hadde alle tidligere bodd sammen i Vikebygd. Fornærmede og mistenkte var nå separert.
Vitnet visste helt sikkert at fornærmede hadde vært i Vikebygd den 16.10.08 for da hadde fornærmede ringt til vitnet og fortalt at hun var i Vikebygd hos mistenkte. Vitnet hadde forstått det slik at fornærmede hadde vært ute i skogen da hun ringte slik at mistenkte ikke skulle få vite at fornærmede prøvde å kontakte noen. Mistenkte hadde på dette tidspunkt visst også vært borte fra huset når fornærmede ringte. Hadde han ikke vært det så var det ikke sikkert at fornærmede hadde våget å ringe.

OBO004(( Side 2 av 3: ))

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Anm.nr,
10452772
Avhør av vitne
Sidenr.
2 av 3
Dok.nr.
03

Fornærmede hadde fortalt at hun hadde vært hos advokaten sin den 14.10.08. Denne dagen eller dagen etter hadde fornærmede også prøvd å komme seg inn på krisesenteret i Haugesund, men de kunne ikke ta imot henne og 5 av barna hennes. Det var advokaten hennes, Trond Hjelde som hadde anbefalt fornærmede å ta kontakt med krisesenteret. Grunnen til dette hadde vært at mistenkte for en tid siden hadde dukket opp på adressen hvor fornærmede nå bor i Haugesund. Klokken 0500 om morgenen hadde han plutselig stått på soverommet tiljornærmede og vært truende. Han hadde sagt at han kom for å drepe henne. Fornærmede hadde klart å roe mistenkte ned, og hun hadde fått ham til å reise fra stedet mot at hun skulle trekke sitt motsvar i forbindelse med en barnefordelingssak de har gående.
Fornærmede har for tiden foreldreretten for alle barna hun har sammen med mistenkte, men denne saken har mistenkte anket, og fornærmede hadde skrevet et tilsvar til anken. Det var nok dette mistenkte ville at fornærmede skulle trekke.
Vitnet hadde også forstått det slik at fornærmede og mistenkte hadde skrevet et tilsvar sammen hvor det hadde fremkommet at de skulle ha foreldreretten sammen. Fornærmede hadde sagt at hun ikke hadde annet valg enn å være med på å skrive dette brevet.
Vitnet hadde hatt kontakt med fornærmede jevnlig pr telefon den siste tiden, og vitnet har alltid oppfattet fornærmede som rolig i forhold til mistenkte. Fornærmede har hele tiden ment at hun kan takle mistenkte.
Imidlertid hadde fornærmede sagt flere ganger til vitnet at mistenkte også flere ganger hadde sagt til fornærmede at hun måtte gjøre som han ville eller så ville hun være ferdig. Vitnet var usikker på hva som lå i dette.
Fornærmede hadde også forklart en gang nå i det siste til vitnet at hun hadde tenkt å ta sitt eget liv for hun var redd for hvordan mistenkte ville gjøre det. At det da ville bli smertefullt. Vitnet trodde imidlertid ikke at det var reelt at fornærmede ville ta sitt eget liv. Dette fordi fornærmede hadde alle disse barna.
Barnefordelingssaken som mistenkte hadde anket skulle komme opp nå i januar. Fornærmede hadde fortalt til vitnet at hun bare ville jatte med mistenkte inntil da, men når de stod i rettssalen ville hun våge å si i fra.
27-29.09 hadde vitnet vært på besøk hos fornærmede i Haugesund. Fornærmede hadde da fortalt vitnet om episoden da mistenkte hadde vært hjemme hos henne og truet henne med at han ville drepe henne. Dette skulle ha skjedd en gang i løpet av september i år.
Etter besøket har vitnet snakket flere ganger med fornærmede pr telefon. Tidligere har fornærmede ikke gitt uttrykk for å ha vært redd. Det var først den 16.10.08 da vitnet snakket med fornærmede på telefon fra Vikebygd at fornærmede hadde gitt uttrykk for at hun nå var redd. Hun sa flere ganger at hun nå var redd for mistenkte.
Fornærmede hadde også senere på dagen den 16.10 ringt til vitnet. Det var da en svigerdatter av vitnet som hadde tatt telefonen. Fornærmede hadde sagt at hun ville snakke med vitnet og svigerdatteren hadde fått gitt et telefonnummer som vitnet kunne nås på, før samtalen ble brutt. Etter dette hadde ikke vitnet fått kontakt med fornærmede på hennes mob.tlf. med nr 957 34 651.
Vitnet trodde nå at fornærmede fortsatt var i Vikebygd hos mistenkte mot sin vilje. Mistenkte trodde nok imidlertid at fornærmede var der frivillig for fornærmede hadde nok ikke turt å si noe annet til ham.

OBO004(( Side 3 av 3: ))

Haugaland og Sunnhordland    Anm.nr. 10452772    Avhør av vitne    Sidenr. 3 av 3    Dok.nr.    03
politidistrikt                   

Vitnet hadde også fortalt at mistenkte hadde vært i Haugesund og hentet fornærmede og barna, og at han hadde tatt dem med seg hjem til Vikebygd.
Vitnet kjente ikke til at fornærmede nå var fysisk voldelig mot barna eller fornærmede
Vitnet fortalte videre at fornærmede i følge dommen i barnefordelingssaken ikke skulle ha kontakt med mistenkte, for da kunne hun risikere at barna ble overflyttet til fosterfamilier.
Avhøret måtte nå avsluttes da vitnet skulle på jobb.
Det som jeg hadde skrevet ble lest opp for vitnet pr telefon. Hun hadde ingen kommentarer, dette var hennes forklaring.
Avhøret avsluttet 2000
Pb Bernt Arne Skjold


OBO004


---