-- 20100126-fra-NAV-F-Sandnes-ang-rev.html    --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

RLH:    


   Hele brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20100126-fra-NAV-F-Sandnes-ang-rev.pdf ( ekstern ) -Uferdig kopi / avskrift - RLH:    


Fra:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd


Sak nummer:  0806982     Saksbehandler:  Nahid Naroei          Dato:  26.01.10

Forhåndsvarsel - revurdering av underholdsbidrag
Og midlertidig vedtak


Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:    HANSEN TRUDE MONICA     Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:        HANSEN RUNE LEANDER      Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                     HANSEN TORMOD                                     15.04.2008


Du mottar trygd fra NAV der forsørgertillegget


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Sandnes

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandlerVedlegg:Ner

---


Adresse:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger.
Tlf.: 81581000. Faks: 52047301.
www.nav.no  

---