-- 20110419-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR-og-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Ankom meg med posten 20.04. 2011.  

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Fra:
Gulating lagmannsrett
                

Til:
Rune Leander Hansen
5568 Vikebygd

Deres referanse:     Vår referanse:  11-016621ASD-GULA/AVD1     Dato:  19.04.2011

Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagt følger kopi av brev som er sendt til Høyesterett.

Kopi av "Anmerkninger til anken til Norges Høyesterett" følger også i dokumentført stand. ( ekstern )

Likelydende brev er sendt til begge parter.


Gulating lagmannsrett  (( + stempel ))

Linda M. Moen  (( + underskrift ))
saksbehandler


---
Adresse:
Postadresse:
Gulating lagmannsrett, Postboks 7414 Bergen.
Kontoradresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2.
Sentralbord: Bergen: 55699500. Stavanger: 51899880.
Telefaks: 55699501.
Saksbehandler: Linda M. Moen. Telefon:  55699536
Ekspedisjonstid: 08.30 - 15.00.
Organisasjonsnummer:
Internett: http://www.domstol.no/gulating/  
E-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  


---


((vedlegg:))  


(( stemplet med rødt: KOPI ))
Fra:
Gulating lagmannsrett
Dok 29                    

Til:
Høyesterett
Postboks 8016 Dep.
 0030 Oslo 


Deres referanse:     Vår referanse:  11-016621ASD-GULA/AVD1     Dato:  19.04.2011

 
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vi viser til oversending av anke med dokumenter 15.04.11 ( ekstern ) og ettersendt tilsvar 18.04.11 ( ekstern ).

Lagmannsretten har mottatt telefaks fra Rune Leander Hansen, datert 18.04.11, med anmerkninger til anken til Høyesterett ( ekstern ). Telefaksen er gitt dok. nr. 28, og videresendes dere, for å legges til sakens dokumenter.


Gulating lagmannsrett  (( + stempel ))  

Linda M. Moen  (( + underskrift ))
saksbehandler


Kopi: R. L. Hansen og advokat Helland

---