----- Denne side: (db200712.html)  internteksternt

<---- forrige måned ( internteksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )  - <--- Oversikt dbn ( internteksternt )

---- dato denne side / måned: 

---- 1.2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11. – 12.13.14. – 15. - 16. - 

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 


--- Dagboks-notater, rlh, for desember 2007:

---

***** 

--01--

-- Lørdag 01.12. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord kommune:


Temperaturen her ute i natt omkring 6 pluss-grad Celsius, ned til 4, 5.

Temperaturen på det høyeste her ute i dag 9 pluss-grader. Fuktig og regn.

Advents-tiden begynner! Julen nærmer seg! Ungene her begeistres meget.

---

Gudmund kom hjem i går også, ved 1-tiden i natt. Han hadde vært hos Pål Snabel. De hadde sett to filmatiseringer av Frank Herbert sine Dune-bøker. Flotte saker av meget god kvalitet. Han hadde uten å spørre først og uten å gi beskjed tatt med seg to av de tre Dune-filmene jeg har her, i går tidlig da han tok bussen til Steinerskolen i Haugesund. (Gudmund har også sett de før, - for et års tid eller to siden.)

Da Trude telefonerte efter Gudmund i går ved 18-tiden sa han at han skulle komme hjem nokså straks, hvilket han likevel ikke gjorde.

Per, far til Pål, kjørte Gudmund hjem efterpå, altså utpå natten. Trude med Frøydis, Stauda og Bobby gikk ham i møte og kom hjem først ved 2-tiden i natt.

Far til Per er veldig glad for å ha Gudmund som en venn til Pål og familien deres, som jeg tidligere har omtalt. Han kjører nokså ofte Gudmund hjem, og andre steder.

---

Jeg fikk lastet opp Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato, til min nye hjemmeside "Ekte kristendom" i dag. Til mitt domene hunwww.net i Amerika. Det gikk forholdsvis meget bra og trenger bare litt justeringer og efterarbeide og slikt noe i efterhånd!

Endelig!

---

Bredbånd-telefon fikk jeg pr. brev ifra NextGenTel beskjed om at jeg likevel ikke kan få hertil, og at det er på grunn av at det er for dårlig kapasitet eller kvalitet på linjenettet her i området. Jeg vurderer nu derfor eventuelt pr. satelitt.

---

--- Et dikt jeg skrev i kveld:


I tilværelsens vegger


I tilværelsens vegger, vet vi, - er både vinduer og dører.

Innganger og utganger, stier og veier, og øyne og ører.

Som ifra virkelighetens rom kom, til virkelighets rom.

Og som ifra atmosfære til atmosfære forfører eller fører.


Moder jord, det store erkjennelsens bord, fruktene Guds ord.

I det å virkeliggjøre virkeligheten er vårt sanne og ekte være.

Når hva som er uvirkeliggjør virkeligheten, da mangler ære.

Herrens rette vei er naturligvis hva vi alle bør og burde lære.


Nu i tilværelsens vegger, er både stier, vinduer og dører.

La virkeligheten slik den bør være, hva som mest oss berører.

Herrens rette vei, Guds ord som snakker til både meg og deg.

I tilværelsens vegger er Guds munn, - som vi vel ser og hører?


Altomfattende også fandens forlokkelser og kortsiktige stund.

Den utrygghet og forvirring vi ikke velger eller selger et sekund.

Herrens rette vei, i det indre og i det ytre, skal lindre all vår vei.

Kilden ei forsøples, veien ei forkrøples, se og hør Guds munn!


Se og hør erkjennelsens bord, - velg aldri forvirringens veier!

Fremad Guds ord, i Jesus Krist, forløs alt som er trist, i Guds seier!

Fremad Guds ord, i Jesus Krist, forløs alt som er trist, i Guds seier!


*


Rune L. Hansen, 01.12. 2007, Vinberget.


***

---

***** 

--02--

-- Søndag 02.12. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord kommune:


Temperaturen her ute i natt omkring x pluss-grad Celsius.

Temperaturen på det høyeste her ute i dag x pluss-grader.

---

--- ---

***** 

--12--

-- Onsdag 12.12. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord, Vestlandet:


Siden sist har temperaturen her ute på det laveste vært minus 1, 2 grader Celsius. Og på det høyeste 13, 6 pluss-grader. 

---

Jeg fikk et alvorlig og omfattende data-virus på data-maskinen for snart to uker siden, og har jobbet en hel del med å få det renset fullstendig bort. Mye arbeid med det. Derfor har jeg ikke fått gjort dagboks-notater i mellomtiden. Men nu ser alt ut til å være ok igjen, - og i så måte noe bedre enn før. 

---

I dag ankom ifra Anne Kristine, rektor ved den kommunale musikk-skolen, en brev-konvolutt, med kopi av brevet hun nu sist mottok ifra den offentlige Barnevern-tjenesten ( intern ) angående vår familie, og hennes svar-brev. ( intern

Det brevet hun mottok er jo meget-sigende nok i seg selv – i den pågående saken. 

---

Gudmund kom ikke hjem fredagen, og heller ikke mandagen. Han forsov seg og nådde ikke bussen til Haugesund i dag tidlig. Han sa det var noe feil med vekke-klokken han bruker.

Vi ser som sagt nokså lite til ham. Men han oppfører seg gledeligvis nokså brukbart og bra når han er hjemme. Selv om han er nokså fullstendig endret. Det at han er så nokså fullstendig endret gjør seg mest gjeldende for resten av familien i det at vi ser lite til ham, og at han bare hører på bråkete og dårlig musikk, og at han snakker overfladisk og bablende, og at han bryr seg lite om hva vi som foreldre og resten av familien sier og vil at han skal gjøre eller ikke gjøre. Og at mobil-telefonen som mormor dumt nok og imot vårt ønske forsynte ham med har blitt nærsagt som en slags kose-bamse for ham, - hvor han mest snakker med andre ungdommer på sin alder, titt og ofte.

---

Frøydis og Stauda på to-timers trening i idretts-laget i Vikebygd i går kveld. Jeg kjørte de både frem og tilbake. (Det var også noe kaldt og hustrig i været her ute.) Både Balder, Idun, Gudmund og Frøydis pleide en gang ukentlig, mens vi har bodd her, å være med på disse trenings-kveldene, hvor det er forskjellige slags fysiske aktiviteter. I og utenfor samfunns-huset i Vikebygd. Pluss korps, musikk-skole, orienteringsløp og diverse annet.

---

***** 

--13--

-- Torsdag 13.12. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord, Vestlandet:


Omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i natt.

--- 

***** 

--14--

-- Fredag 14.12. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord, Vestlandet:


   Travelt opptatt noen dager!

--- 

***** 

--17--

--- Mandag 17.12. 2007:


Frøydis, Stauda og Alfredo konsert i dag, i kveld, i Skjold kirke. I regi av den kommunale musikk-skolen. Jeg Haugesund imens, Trude til Ødegård efterpå, med barna. Jeg hentet de der. Jeg snakket litt med Anne Kristine også, da konsertene var ferdige utpå kvelden. Spurte henne om hun ikke var redd for at damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kunne bli misfornøyd med brev-svaret ifra henne. ( intern ). Anne Kristine sa at hun bare har holdt seg til sannheten. Jeg sa: - Nettopp derfor kan de jo bli meget misfornøyd med ditt svar-brev. Det er ikke sannheten de forventer eller ønsker å høre. Hun sa: - Det får være som det vil. Jeg har forsøkt å holde meg til det som er sant. Hun sa også, at hun telefonerte og snakket med de om de syntes det var greit at hun tilsendte oss en kopi av det brevet hun fikk ifra de, ( intern ), samt av hennes svar-brev. Og at de sa at det naturligvis var helt greit. Jeg sa til Anne Kristine: - Jeg håper inderlig at ikke du får problemer nu for ikke å ha svart de som de forventet og ønsket. Ja, de forsøker å fremstå som så greie og folkelige og liketille, utad, - men hva er det de gjør når nærsagt ingen hører eller ser de?! Da er det noe ganske så makabert og umenneskelig annet som foregår! 

--- 

Kriminelle mennesker høyt på strå og med et viss nivå med makt har en selvfølgelig og særlig yndlings-forkledning: De forkler seg med Gode gjerninger! Det koster de lite og innbringer meget.

Som for eksempel Jens Stoltenberg nu, statsminister, som i massemediaen sier at han på vegne av regjeringen nu gir flere millioner kroner til Regnskog-fondet ... Osv.

---

I et korrupt og egoistisk samfunn er det innrettet som så at mennesker må stemples og godkjennes for å komme inn i «det gode selskap», eller avansere, gjøre karriære, etc. Det gjør de ved i praksis og ved sine valg å vise at de fraskriver seg samvittighet og hensynsfull bevissthet!

---

Frykten er en ting. Hva og hvem er det som skremmer? Den som vet det holder seg kanskje heller og helst til likegyldigheten! Det er for eksempel der, i likegyldigheten, den offentlige Barnevern-tjenesten ønsker og forventer at alle og enhver og folk flest skal befinne seg. (Eller på deres side.) Bare slik kan den gjøre seg håp om å opprettholde og å videreføre seg selv, - og om ikke å bli avslørt!

---

For den som ikke er klar over det, bør følgende presist og tydelig nok sies:

Terror-regimer som forsøker å skjule sin groteske umenneskelighet har et knippe med i historisk sammenheng særlig velkjente groteske våpen de særlig ofte anvender. Et av disse våpen går under benevnelsen psykiatri – eller eventuelt omskolering, eller deportasjon. Et annet av disse særlige våpen er korrupsjon og karriære. Hvilket også innbefatter fristelser - kontra det ikke å få medlemskap til «livets rett». Samt ideologiske skoler. Enda et annet av disse særlige våpen er såkalt barnevern-tjeneste, og derunder også ideologisk skolering og omskolering.

Hvem og hva som gjerne er idealene og forbildene – og tals-personer og representanter - i slike samfunn, bør grundig og godt betenkes!

---

Ungdommer i et dårlig samfunn snakker underforstått ofte og gjerne om foreldre og de voksne som pyton. Som noe forfærdelig, og giftig. Og særdeles mange av de voksne holder med de og sier seg underforstått eller direkte enige. Så går det noen år, - så er disse de samme ungdommene selv pyton. Bare enda verre.

Og hvem trekker vel de rette konsekvensene av slikt noe? Av at det faktisk er slik?

Og hvem våger eller har vel bevissthet til å uttrykke at det i så fall er enda mere ungdommene, som er pyton!?

---

***** 

--18--

--- Tirsdag 18.12. 2007:


Siden sist har temperaturen her ute på det høyeste vært 10, 4 pluss-grader Celsius. Og på det laveste 1, 5 minus-grader.

---

Jeg er enda nokså travelt opptatt med pc-arbeider.

---

***** 

--19--

-- Onsdag 19.12. 2007: 


Temperaturen klokken 10.40 her ute i dag 4, 7 pluss-grader Celsius. Og på det høyeste i dag 5, 5 pluss-grader.

---

Hvorfor vil man ha såkalte barnehager, slikt noe som Arbeiderparti-ideologien snakker om på en ganske så spesiell og svikefull måte? Nettopp i egoisme, og for å svikte barna. Ikke for noe særlig annet.

En times tid på tv-n, NRK, i dag formiddag, hvor politikerne snakker blandt annet om barnehager, og om kristendom, etc. Grøsselig å høre på! Folk flest her til lands har nu efter hvert i de senere få årene nokså fullstendig latt seg hjernevaske av frasene om «full barnehage-dekning», - som om det skulle være noe positivt i slikt noe!

---

Vi var i Haugesund og handlet også i dag. Mye julehandel der i disse dagene.

Det har vært noen her hjemme mens vi var borte i dag, som har sluppet ut Bobby.

Nusse-pusen – som også heter Nudi (Idun – baklengs) har vært borte vekke siden omtrent mandagen! Og det er utrolig til å være henne. Hun bruker alltid å være i nærheten her ute. Hva kan ha skjedd? Vi har lett mange steder her omkring efter henne i disse dagene. Trist om det har skjedd noe og hun ikke er her mere! Hun er mor til de andre kattene våre her og meget så snill, flink og god. Mildt sagt.

---

Vi var hos tannlegen 6. desember. Alle ungene null hull.

---

***** 

--20--

-- Torsdag 20.12. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord: 


Temperaturen her ute i natt på det lavest 1, 9 pluss-grader Celsius. Og på det høyeste 5 pluss-grader. Utpå kvelden, imot midnatt, 1, 5 minus-grader.

---

Jarle telefonerte utpå kvelden og snakket med meg. Han antydet at farmor og mormor kanskje hadde invitert Balder og Idun til Trondhjem i julen. Jeg sa at jeg hadde vært inne på tanken om at slikt noe kunne skje, - men at jeg uansett er maktesløs overfor slikt noe. Men at de forhåpentligvis ikke er så utrolig dumme, - og falske.

---

Men kanskje det er nettopp det de er.

Dummingenes domme-dag. Lurt ¨snakke om slikt noe også. Skjønner de så bortimot ingenting – før dummingenes domme-dag?!

---

Solborg er meget så aktiv og flink og god og snill. Særdeles årvåken og flink til å snakke også, med en nydelig personlighet og nydelig våkent godt humør. Hun får med seg det meste på en særdeles fin og artig og årvåken måte. Hun snakker en hel del og meget fint når hun syns det trengs. Hun kan å springe også nu.

---

Nudi-pusen kom til rette igjen!

---

****** 

--21--

-- Fredag 21.12. 2007, Vinberget: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste omtrent 2, 4 minus-grader Celsius.

Dag-temperaturen litt mere enn 5 pluss-grader på det høyeste.

---

Mormor telefonerte, som vanlig. Både jeg og Trude snakket bare litt med henne.

Jeg spurte henne direkte om Balder og Idun har vært eller er i Trondhjem.

Hun fortalte at Balder har vært i omtrent tre uker i Trondhjem nu, og har bodd hos farmor, men nu har fått seg hybel noe sted i Trondhjem og forsøker å finne seg arbeide der.

Jeg spurte om hun husket at både jeg og Trude for en tid tilbake og underveis hele tiden sterkt har frarådet at Balder kommer til Trondhjem. At det antagligvis vil være meget så ugunstig for ham – og familien. Og heller ikke på annet vis vil ha noe som helst godt for seg.

Hun sa noe om at de er nokså voksne og gjør som de vil, - likesom hun selv og farmor også. Jeg sa maktesløs og oppgitt – at det er jeg også, og la på telefonen.

Noe senere telefonerte mormor tilbake hit igjen og snakket noen ord med Trude. Mormor sa til Trude at jeg hadde kjeftet på henne. Trude sa: - Jeg hørte på, og hørte ikke at Rune kjeftet noe som helst. Trude fortalte at mormor iøvrig sa, eller spurte, omtrent som så: - Det er vel ikke meningen at Balder og Idun ikke skal ha noe som helst sted å gjøre av seg, i julen?

Trude svarte omtrent som så: - Jeg orker ikke å snakke noe om det, jeg har andre ting jeg holder på med. Trude la også bare på telefonen. Vel maktesløs og oppgitt også hun. Over at ens nærmeste så til de grader kan oppføre seg så dumt.

Trude sa efterpå til meg: - De tror selv at de er snille og gjør noe godt og bra. Det er bare slik de er.

Jeg sa, omtrent: - Ja. Men det er bare egoisme og enorm dumhet som får de til å gjøre det. De bryr seg ikke om stort annet enn at de får lurt noen til å tro at de er snille. «Snille» på andre sin bekostning, - for å fremheve seg selv – og for å ha noe som skjer i livene sine. De skjønner det kanskje ikke før dummingenes domme-dag. Det er forferdelig trist. Dette var omtrent det verste som kunne skje for Balder. Jeg har ikke vært særlig bekymret for ham før, - men nu er det absolutt grunn for bekymring. Det kan komme til å gå meget så ille for ham nu fremover. På grunn av din og min mor, - i det de nu har gjort. Og så snakker de om å være snille! Snakk om å være dumme, – og slemme!

---

Det opplagte faktum at Arbeiderparti-ideologien ikke vil at det skal gå bra for Balder og våre barn, iallfall ikke uten at den selv kan ta til seg æren for det, - bekymrer meg naturligvis også nu i alt det som siden foråret 2006 har skjedd med hensyn til trakasseringen av oss. Balder, Idun og Gudmund er nokså uvitende om det enda, og tenker antagligvis ingenting på det. Deres naivitet i så måte beskytter de forhåpentligvis enda en viss tid.

---

Mange her til lands har på tv år om annet sett filmatiseringer av H. C. Andersen sin fortelling om «Piken med fyrstikkene», og Charles Dickens sin «A Christmas Carol». Disse to fortellingene har nærsagt ingenting som helst å gjøre med Balder og Idun sin livs-situasjon, særlig ikke i forhold til og for farmor og mormor, - men både farmor og mormor – og overfladiske, svikefulle og falske mennesker – vil nok både innbille seg selv og andre at det er en sammenheng og lignende!

---

Det ble ikke mye igjen av Balders utdannelse og fremtid, - når damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune tok til å ta seg av det!

Det ble og blir sånn sett det alminnelige lav-mål. Eller verre. Hadde det vært dødsstraff og henrettelser i Norge så hadde damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune straffet på en slik måte blitt effektivt nok stoppet i sine ugjerninger, til glede og velsignelse for all uskyld! Eller hva?

---

En må være idiot eller kriminell for å tro at det damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har gjort imot oss og i forhold til oss har hatt ingen virkning eller positiv virkning!

Særlig det de gjorde i januar 2007, er det vel lett nok å forstå at har hatt og har en meget stor og omfattende ødeleggende virkning, - på særlig det sosiale livet vårt - og på diverse omstendigheter for oss.

De har iøvrig og i det heletatt ødelagt enormt mye. Enormt my flott og fint. Og endatil jo ganske så sikkert ikke bare for vår familie! De er – og det er sikkert nok - av en meget så fæl sort kriminnelle.

---

Jesus sier hos Matt 18, 3 - 7:

«Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. (4:) Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. (5:) Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. (6:) Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. (7:) Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra.»

---

Stauda spurte meg for noen uker siden, om jeg også da jeg var ungdom hjalp andre mennesker. Hun har ofte tankevekkende og gode spørsmål, og er dypsindig av seg og meget så snill. Jeg sa:

- Ja. Jeg gjorde det, også da. Men jeg fant efter hvert ut at det ofte er vanskelig å virkelig kunne hjelpe mennesker som trenger hjelp, sånn at det nytter. Særlig ofte enda vanskeligere på kort tid, slik som det er her i Norge og mange andre steder. Og hvis en ikke godt nok vet hva som skal til for å være til ekte hjelp. Det kan ofte i mange omstendigheter være veldig vanskelig å virkelig hjelpe andre mennesker – som trenger hjelp. Mange som prøver på så forskjellige måter gjør egentlig ofte vondt verre. De store årsakene til at noen trenger hjelp, er ofte de viktigste og egentlige - og kan være mange og ikke så lett godt nok på ekte å finne.

Det gjør det ikke lettere at mange mennesker også forsøker å skjule årsakene til nød og elendighet.

Det kan være vanskelig å hjelpe, på ekte. Dette er det mange som enda ikke forstår.

---

Trygve Einar Gjerde var iøvrig til god praktisk hjelp her for oss, i all enkelhet.

---

***** 

--22--

-- Lørdag 22.12. 2007, Vinberget: 


Temperaturen her ute i natt omkring 5 pluss-grader Celsius.

---

Jeg utsendte med posten i dag Data-DVD med Menneskevern og julehilsen til følgende:

Advokat Sverre Kvilhaug, Svein Willy Sandnes, Børre Knudsen, Trygve Einar Gjerde og familie, Aud Signy Jakobsen, Ludvig Nessa, advokat Løvås, Noralv Aunan, Unn Skjærvik, Lars Hansen og familie, Martin Thorsen, Eirik og Hege.

---

Vi var i Årvik i dag, kjøpte en favne ved av nabo Jarle Årvik. Furu, ca. 30 cm, lagret under tak i fire år. 1.200, - kroner.

Tenke seg til at vi endog må kjøpe ved!

Han fikk et eksemplar av Data-DVD med Menneskevern og julehilsen.

Furu-veden tørr og fin. Furu-ved brenner godt og inneholder en del tjære, - og for ikke å få for mye sot i pipen, av tjæren særlig, så må den brennes med god nok trekk i ovnen. Ellers kan det bli pipe-brann og farlig!

En favne ved tilsvarer 2 ganger 2 meter med 60 cm dybde.

---

***** 

--23--

-- Søndag 23.12. 2007, Vinberget: 


Litt lett regn her ute i natt og tildels noe i dag. Det ble noe vind utover dagen. Temperaturen mellom 5 til 10 pluss-grader.

---

Vi hentet tilhenger-lass nr. to av to, med ved, i Årvik i dag. Med bilen. Dermed en favne ved ferdig-hentet.

---

Pynter juletre, etc.

---

***** 

--24--

-- Mandag 24.12. 2007 – julaften, Vinberget:


Vind her ute i natt. Og fuktig og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius.

Fuktig dag også.

---

Juletreet glitrer grønt og fint her i stuen.

---

***** 

--25--

-- Tirsdag 25.12. 2007 – 1. juledag: 


Den store Folkebevegelsen for å få fjernet den offentlige Barnevern-tjenesten som er på gang og lenge har vært underveis i vårt land, er på mange måter noe interessant og viktig.

Det er gjennom den store utbredelsen og bruken av Internettet nu de siste år at denne Folkebevegelsen virkelig får gjort seg gjeldende.

Godt voksne mennesker flest i Norge har egentlig visst nokså bra om metodene og ugjerningene ifra den offentlige Barnevern-tjenesten. Politikere flest også.

Likevel har de fleste – omtrentlig alle – agert som at de ikke vet!

Endog mange også forsøkt forsterke den offentlige Barnevern-tjenesten!

Tankevekkende!

---

***** 

--26--

-- Onsdag 26.12. 2007 – 2. juledag: 


Travelt opptatt. Også med å forsøke å ikke være travelt opptatt.

---

***** 

--27--

-- Torsdag 27.12. 2007:


Travelt opptatt.

Den splittelsen Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har kreert her i familien er meget trist og skulle de heller selv ha fått smake på!

Det vil ta tid å overkomme denne splittelsen, - i den grad det lar seg gjøre!

Både farmor og mormor har deres metoder og oppførsel nu også sørget for å sette imot oss, - nærsagt sagt på sin side. Familien – og slekten – er grundig og grovt sagt delt i to!

---

Jeg vil på sett og vis ikke kommentere brevet datert 13.11. 2007 ifra den offentlige Barnevern-tjenesten, ( intern ), som ble tilsendt Kulturskolen (musikk-skolen) i Vindafjord!

Andre bør vel kanskje heller og mest av alt kommentere dette og bakgrunnen for det, og at slikt noe faktisk kan skje i Norge. 

Hvilket forhåpentligvis også vil skje på kort sikt. 

Det er lett å forutsi at det efter hvert på lengre sikt vil komme til å skje i stort monn. Fatter og begriper de som har skrevet det og deres allianse hva de egentlig har gjort seg til representanter for?

---

Noen hastige og foreløbige ord om svar-brevet ifra Anne Kristine, rektor ved den kommunale Kulturskolen:  ( intern ):  


- Mormor har villet betale kontigenten for den kommunale musikk-skolen, Kulturskolen, for barna våre, - og det fikk hun lov til. Hun tilbød seg dette, og fikk altså lov til det. Og det synes som å ha gledet henne særlig i og med at barna er så flinke og gjør det så godt også sånn sett.

- Anne Kristine skriver, at: «Medan far er den som stiller krav og forventar at borna skal innrette seg etter dei reglar og rammer han set for at dei skal kunne ha kontakt med heimen, er mor den som betingelsesløst ønsker å ta i mot og ha kontakt med borna sine.» Anne Kristine sikter her til hva som skjedde med hensyn til Balder og Idun, og tildels Gudmund. Altså noe ganske så spesielt og særlig. Som ikke har relasjon eller betydning i forhold til de andre barna. Jeg har sjelden - bortimot aldri – hatt behov for å stille krav til noen av våre barn! Som den selvfølgeligste ting av verden har de utfoldet seg i glede og trivsel, også til min glede. Balder ble unntaket, og dette har jeg tidligere skrevet mye om. Barna har iøvrig alltid på selvfølgeligste vis svart til mine forventninger, og jeg til deres, - og det å stille krav og forpliktelser til barna er på sett og vis ikke min måte å gjøre tingene på. De respekterer mine ja og nei, og jeg deres. Jeg er ikke noen streng far. Men snill og bestemt, til glede for barna. Det er visdom, tillit, kjærlighet og gjensidig respekt og omsorg som veileder oss. Vår familie har internt særdeles lite hatt problemer av noe som helst slag. Men særdeles mye av det motsatte! Forholdsvis veldig mye av det motsatte! Hvilket også alltid har gledet andre, i alle år.

- Brevet ifra BAS / Ottar Krakk, ( intern ), bruker en mildt sagt tendensiøs og vill-ledende formulering, når det der står, at: «Som kjent har det vore eit vanskeleg forhold mellom foreldra og bl.a. barneverntenesta.» Og blandt annet Barnevern-tjenesten, - skriver han! Hvem andre? Meget bortimot ingen som helst andre! Annet enn løgn og bedrageri ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side! Forhåpentligvis lar ikke Anne Kristine seg lure av slikt noe!? Men hvem lar seg lure av slikt noe? Og av alle de andre løgnene ifra de?

--- 

Bare dette her nu i forbifarten.

---

***** 

--28--

-- Fredag 28.12. 2007: 


Travelt opptatt.

---

***** 

--29--

-- Lørdag 29.12. 2007: 


Travelt opptatt.

---

***** 

--30--

-- Søndag 30.12. 2007: 


Fuktig og regn her ute i dag også. Kaldere imot kvelden.

Maks-temperaturen her ute siden sist har vært 12, 8 pluss-grader Celsius. På det laveste 2, 5 pluss-grader – som det er imot midnatt i dag.

---

Trygve Einar Gjerde telefonerte en av dagene. Telefonen ble brutt to ganger, så det var vanskelig å få snakket.

---

Forleden kveld så vi den nokså nye filmen «The Nativity Story». (På norsk: «Fortellingen om fødselen», eller «Veien til Betlehem».) Skrevet av Mike Rich, regi av Catherine Hardwicke. Ifra 2006. En virkelig nydelig og flott film!

---

Jeg og Trude så i kveld en annen også virkelig god, men uhyggelig film. «Edges of the Lord» i regi og forfattet av Yurek Bogayevicz, ifra år 2000. Handlingen ifra Polen, Krakow, 1942 og 1943. Altså under Hitler-krigen. Om enn handlingen forsåvidt kunne ha foregått nærsagt hvor som helst, hvor samfunnet ikke er som det burde være.

Filmen handler først og fremst om det å være barn med en dårlig voksen-verden omkring seg, som infiserer og ødelegger barnas verden – og iøvrig virkelighetens verden. Og noe om hvordan dette skjer og kan arte seg.

Det er tøft å være barn og unge med en dårlig voksen-verden omkring seg! På mange måter overlatt til likegyldigheter og uansvarlighet. Barnet hermer lett, og fikseres eventuelt fort – av omgivelsene. (Som det i sin naivitet og uskyld trodde seg å kunne ha tillit til.) Og kan derigjennom fort og lett ødelegge eller miste seg selv og virkelighetens verden! Og mere eller mindre fullstendig og absolutt gå fortapelsen i møte. Å finne tilbake til seg selv ifra sin uskyld, kan bli mere eller mindre umulig, - eller temmelig tøft og vanskelig!

Utgangspunktet i filmen er dermed på sett og vis hva mange i våre dager har betegnet som «fri barne-oppdragelse». Altså hva som rettere kan betegnes som mangel på oppdragelse og ekte omsorg. Og mangel på reell forståelse og innlevelse.

En dypsindig og tøff film. Ifra en brutal og hard uvirkeliggjort virkelighet.

Sa jeg: - ifra en brutal og hard uvirkeliggjort virkelighet?

Mange – vet vi – vil nok tenke og tro at alt eller det meste er som det bør være, nærsagt uansett!

I en verden hvor medfølelse og ekte neste-kjærlighet står lavt i kurs kan mangt og meget være annerledes enn det burde være.

Gjennom barna opprettholdes og videreføres endog også en uvirkeliggjort virkelighet.

Tankevekkende stoff. Særlig for den som har bevissthet med god fordøyelse!

---

Pål har gjort mange fremstøt pr. telefon i disse juledagene for å få med seg Gudmund til seg og sitt.

---

Det er gledeligvis fred og ro her i julen.

Ungene her, bortsett fra Gudmund og Solborg, har gått på jule-besøk mange steder i nabolaget i julen. En slags «jule-bukk» de selv har funnet på for mange år siden. Og de er hærlige og meget så flinke og ivrige i så måte. De kler seg for best mulig å ligne nisser, i god og fin stemning og atmosfære, så går de i lange baner til naboer og hjemsteder i omgivelsene og banker på deres dør. Når døren blir åpnet synger de nydelig og samstemt vakre og nydelige naturligvis kristne julesanger!

De avslutter utpå kvelden når de kommer hjem, og banker på vår dør, så også vi her hjemme får opplevelsen.

Mange som åpner døren for de og hører julesangen ber de komme inn, eller også finner frem godsaker til de. Kjeks, kaker, frukt og slikt noe. Noen gav de endog også 200 kroner forleden dag!

Noen også fotograferer de.

Men så er de også meget så flinke og nydelige! År efter år.

Hvordan de så fint og lett greier å lære seg de mange og lange julesangene er vel et mysterium også for noen! Det er deres iver og glede som gjør det!

--- 

***** 

--31--

-- Mandag 31.12. 2007 – Nyttårsaften: 


Temperaturen her ute i natt omtrent 1 minus-grad Celsius. Noe rimfrost på bakken, siden i går kveld.

---

Noen gikk ut i dag tidlig, straks før klokken 7 – og var ikke kommet inn igjen et kvarters tid efterpå. Trude telefonerte til Gudmuns mobil-telefon, - og ganske riktig – han satt på bussen til Haugesund. Han hadde lurt seg ut i all hast i håp om at ingen skulle oppdage det. Hun gav han beskjed om å gå av bussen og å komme seg hjem igjen straks.

Hva Trude sa hjelper vel lite.

Og hvorhen og til hva Gudmund er på vei er ikke vanskelig å forstå.

Han er videre på vei inn i Ingeborg Nyland og kompani sin fantastiske, forlokkende verden – inn i heksegryten. I dag og i kveld skal den vel ekstra i lag med de virkelighetsfjerne og paralyserte krydres med alkohol, babbel, sex-fiksering, hor, falskhet, hjemløshet, osv.!

Trodde vel noen at en 16-åring har behov for foreldre, omsorg, anstendighet og ansvarlighet?

Aller minst representantene for Arbeiderparti-ideologien og den offentlige norske Barnevern-tjenesten!

Aspekter i deres forskrekkelige ideologi er blandt annet:

- Virkelighets-flukt via sex, uansvarlighet, likegyldighet og underholdning.

- Å abortere mennesker.

- Stemple og godkjenne svik og umenneskelighet.

- Hovmod, egoisme og ateisme.

- Babbel.

- Bortforklare Gud, uskyld og Fanden.

For å nevne noe her nu!

Det er bare slik det er, eller har blitt, sier dens representanter.

---

Og hva er det de frister og lokker med?

Babylons storhet og kriminell makt, og trusler. Og frihet!

Frihet til og for hva?

Noe stort og farlig å fordøye på.

Som Adam og Eva enda fordøyer på.

---

Hva er vel frihet uten ekte kjærlighet og tillit?

Og hva er vel barnet uten ekte foreldre, og forfedre?

---

Vi så også en annen meget bra film. «The Warrior» ifra India. I regi av Asif Kapadia og Amit Kumar, 2001. Med handling ifra ørkenområder i Rajasthan i India. Og åndelig sett ifra grenseområdet mellom virkelighetens verden og Babylon!

Spennende, helstøpt og flott laget film.

Også bonus-filmen, i samme pakken, meget bra: «The Sheep Thief» - Saue-tyven.

---

Av andre filmer vi har sett i den senere tid kan jeg nevne følgende:

-- «I Am David», i regi av Paul Feig, 2003. Efter en roman av danske Anne Holm. Meget bra film.

-- «Bridge to Terabithia», regi Gabor Csupo, 2007. Basert på bok av Katherine Paterson. Meget bra film. Som særlig går ut på at virkeligheten virkeliggjøres gjennom at vi ikke svikter virkelighetens uskyld.

-- «Fly Away Home», regi Carroll Ballard, 2001. Meget bra film. Med også en fin bonus-film i samme pakken: «Birds of a Feather», om de samme tingene.

-- «True Women», regi Karen Arthur, 1997. Bra film.

-- «Voces Inocentes», regi Luis Mandoki, 2005. Ifra El Salvador. Bra film.

--- 

Å bestrebe seg på å omgi seg med kvalitet, og å være og virke i kvalitet, er vesentlig og viktig.

Og å prioritere riktig og godt.

---

Jeg satt opptatt med noe skriving imot kvelden i dag. Ved 18.40-tiden spurte jeg ungene om Trude kanskje holder på med å rydde oppe. De sa at hun var gått til familien Snabel i Vikebygd, og hadde sagt at de skulle si det til meg, og at hun ville forsøke å få Per Snabel til å kjøre seg til Haugesund for å hente Gudmund. Jeg sa til ungene at de burde ha sagt det til meg tidligere, så hadde jeg heller kjørt Trude til Vikebygd. Men de ville antagligvis bare ikke forstyrre meg i skrivingen eller tenkte ikke på det før jeg spurte. De holdt iøvrig da på å gjøre seg klar til å gå på julebesøk til nabo Wencke, i håp om at hun er hjemme i kveld. Og nu har de gått dithen, for å synge og leke. Og for å glede henne.

Hva Trude nu gjør tror jeg ikke det er særlig god nytte i, kanskje egentlig? Hun tenkte vel at jeg ville komme til å si noe slikt, og sa derfor ikke ifra til meg. Samtidig som hun nok også kjenner seg en hel del med-ansvarlig for at det dårlige Gudmund har blitt til mere og mere efter hvert.

---

Klokken er 19.20. Ungene kom nettopp hjem igjen, med kurven full av julegodt. Samtidig telefonerte Trude og sa at hun og Per hadde vært i Haugesund og hentet Gudmund, og at de nu befant seg der hjemme hos Per og Mona og Pål. Og at Mona hadde satt frem kake og slikt noe, men at de kommer hjem nu efter hvert.

--- 

***** 

<---- saker–index.html  ( intern )  -  <--- Oversikt dbn ( internteksternt )

---- dato denne side / måned: 

---- 1.2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11. – 12.13.14. – 15. - 16. - 

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- Øverst denne siden ---

 

--- qqq