----- Denne side: db201202.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
---  Februar 2012 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. februar 2012, Vinberget:

   Formiddag 8 minus-grader Celsius og lett dottete overskyet himmel her ute. Med 2 minus-grader klokken 13, minus 4 klokken 20 og minus 5 mot midnatt. 
---
---

   Peder Aas, 30.01. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/fedregruppen/325622570815968/

   Blir ikke enige om barnefordeling | Pappamagasinet FAR OG BARN
   http://pappamagasinet.farogbarn.no/blir-ikke-enige-om-barnefordeling/2217?cbg_tz=-60
   www.pappamagasinet.farogbarn.no
   ‎25 prosent av barna i Norge bor samman med bare en av foreldrene. Undersøkelser viser at 60 prosent av skilte foreldre har et høyt konfliktnivå.

*

   Rune L. Hansen:
   ‎"Høyt konfliktnivå" er et av trylle-ordene som brukes i den norske borgerkrigen mellom kjønnene, for å til-intetgjøre den annen part.
   Etslags krav fra Arbeiderparti-regjeringens kriminelle sin side.

   Rune L. Hansen:
   ‎---

   Christian Sæle:
   hva er det egentlig som er problemet ditt rune? åssen i allverden kan du skrive noe så tåpelig som dette? høyt konfliktnivå er ett av trylle ordene? må du få opp øynene og ørene litt, så du får med deg omverdenen heller...

   Frank Fjeldstad:
   rune vær lit mere posetiv til ting

   Rune L. Hansen:
   Hvis dere ikke vet at det er slik det er så undersøk heller. Hvilken interesse har Christian Sæle og Frank Fjeldstad av å mistenkeliggjøre angjeldende formulering, eller av å lyge om de faktiske forhold angående dette i Norge?

   Tore Sveum:
   Når voksne lager konflikter om barnefordeling, så taper barna! Ofte så bør barna bo hos bare den ene foreldren i uka. Det krever et svært godt samarbeid mellom foreldrene for at barn ikke skal 'lide' under en løsning der dem f.eks bor ei uke hos mor og ei uke hos far.

   Rune L. Hansen:
   Justismord i form av diskriminering på basis av kjønn er en avskyelig, ulovlig og straffbar handling. Krenker og forbryter seg mot flere av Straffelovens paragrafer og Menneskerettslovens.
   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."

   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Protokoll 7, Art 5:
   "Likhet mellom ektefeller: / Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."

   Menneskerettslovens Vedlegg 6, Art 23 Punkt 4:
   "Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."
   ---

   Rune L. Hansen:
   For her å ha nevnt noe.

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange korrupte norske dommere i Arbeiderparti-regjeringens stall har forbrutt seg mot disse lov-bestemmelser, som altså er grove justismord som har en høy straffe-ramme?

   Frank Fjeldstad:
   jeg gir opp deg rune. du bør virkelig ta deg sammen

   Rune L. Hansen:
   Ja disse forbrytelser vet vi hvilkne mange har gjort seg og gjør seg fortjeneste på, og at de vil holde skjult. Groteskt!

   Rune L. Hansen:
   Verste sort forbrytelser overfor barn, med-mennesker og samfunn.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 01.02. 2012: 

   Sverige gransker den norske Nobelkomitéen
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/sverige-gransker-den-norske-nobelkomiteen-3697244.html  
   www.tv2.no
   Sverige har innledet gransking av Den norske Nobelkomité, som av enkelte kritiseres for ikke å etterleve Alfred Nobels testamente.

*

   Irene Hov:
   Nobel oppfant kruttet, nobelkomiteen sto bak døra da det smalt!

   
---

   Christian Jørgensen:
   I den komiten skulle det ikke ha vært lov å ha tidligere politikere eller noen som innehar politiske verv

   Jon Arnt Haarberg:
   Det at Nobelkomiteen ikke bryr seg om "vurderingskriteriene" i Nobels testamente er ikke noe særsyn. Man har det samme innen politikk; man følger ikke partiprogrammet. Så hvordan skal man forstå et partiprogram og Nobels testamente i det praktiske liv: Man kan forstå det som Marx; som tilsløring av virkeligheten. Jeg liker at svenskene tar tak den norske Nobelkomiteen, som opptrer i fir dressur. Heia Sverige!!

   Tommy Rossing:
   Det er mange som har fått fredsprisen, som ikke har hatt noe med fred og gjøre, Obama foreksempel.

   Tommy Rossing:
   Han slikker seg om munnen og sirkler etter Syria, jeg håper bare at han ikke får det til.

   
---

   Lars Christian Braavold:
   Jammen bra Nobelkomiten her i Norge er en skam, men med en AP man. Ledelsen så må det li mue rot.

   
---
---

   Irene Hov, 01.02. 2012:

   He, he he....... Snakker om å kjøpe seg frem! Denne begrunnelsen er vel noe oppblåst.....?

   " Her får du vårt syn på direktivet, og vi gjør det fordi det er viktig å få ut informasjon om saker som er mye debattert, forteller Anette Trettebergstuen, partiets arbeidspolitiske talskvinne."

   .......viktig å få ut søple propaganda tenker jeg.
   Arbeiderpartiet betaler Google for topplassering | Kommunal Rapport
   http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/arbeiderpartiet_betaler_google_for_topplassering
   www.kommunal-rapport.no
   Arbeiderpartiet kjøper topplassering hos søkeselskapet Google i saker som er viktige for partiet. En annonse med lenke til partiets nettside kommer øverst når søkeordet for eksempel er «vikarbyrådirektivet».

*

   
---

   Kristin Brataas:
   Hvem betaler regninga? Sivilbefolkningen ?

   Jarle Johansen:
   Regninga får vel vi skattebetalerne til slutt :)

   Øivind Kastbrekken:
   ja oss alle i skatta å avgifta... fellesskapet

   Birgitte Rie:
   Det betyr i praksis også at disse viktige sakene de mener de har kan gå tilbake i tid. Da kan vi også lese til oss til løftebrudd bl.a. Så jeg vil faktisk si at de er stokk teite som med egen midler vil påminne oss om at de lover mer enn de kan holde.

   Jarle Johansen:
   Sånn er det og sånn blir det Birgitte.. stemmekveget lar seg bløffe igjen og igjen :)

   Bjørn Fxsts Johansen:
   JA men blir det rett eller er det lov til og holde på slik

   Jarle Johansen:
   Loven lager de slik det passer for dem selv vettu Bjørn..

   Øivind Kastbrekken:
   her e d ikke lova som gjelder, men makta

   Jarle Johansen:
   helt enig Øyvind..

   Birgitte Rie:
   Moralsk så er det nok urett. Men iht til loven , så er det vel heller ikke ulovlig. Det er en form for markedsføring.

   Bjørn Fxsts Johansen:
   Markedsføring hmmm ja dette vil vel dem bruke i en senere anledning tenker jeg om det skulle være fare for at foræderene sku miste makta

   Øivind Kastbrekken:
   ja d sier vell mye om arbeiderpartiet og di flotte talerne fra jens

   Birgitte Rie:
   Tro meg, jeg mener de vil ikke profilere en kr på dette her. For når man googler AP + en sak , så får man opp også ting fra fortid som ikke er spesielt gunstig for de. Google er optimalt når man ikke har noen svin på skogen. Og det har ikke AP, derfor får man med langt mer med enn gull og grønne skoger

   Birgitte Rie:
   Så akkurat dette tror jeg er ikke så veldig mye å bekymre seg for

   Monika Pedersen Skogeng:
   fritt fram for alle partian å gjøre d samme da....

   Øivind Kastbrekken:
   ja e vell d..men it all som har så my å rutte me som ap.partiet..har jo lo i ryggen...men får sjå hvordan d går å i framtida å da..e vell it akurat arbeidernes parti da..framstille sæ så

   Emma Pauline Rosvold:
   Ja-ja, dette maa vel og budjetteres. Regner med at de tror paa god avkastning.

   Oivin Eknes:
   Intet er så komjukturømfintlig som langtidsplaner

   
---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 01.02. 2012:

   Modern Christianity = Leading Cause of Atheism!

*

   Chad Chilstrom:
   Very sad truth

   Marcell NegroSaki James:
   Churchianity, where the preacher's income matters more than what he preaches.

   Rissy Hamiltonian:
   I tried saying that to some of my former church members. They didn't get it.

   Charles Bannerman:
   You mean God doesn't love me no matter what I do, and that he doesn't want me to be a millionaire ?

   Christian Niemeyer:
   The leading cause of atheism is Darwinism and Humanism™. But the facts are that most people love Humanism and don't like Christianity. Insane. But we should ask ourselves: Why is this?

   Trina Riepe:
   Why? Because the natural man hates the things of God.

   Phil Stern:
   No, because of Sunday Warriors who claim Christ yet do not know Him, and do not act in the Lords Will. They are tied down by the bondage of self, unwilling to truly surrender to the Holy Spirit. So they go through the motions every Sunday, and then Monday through Saturday they're the most unchristlike creatures you could ever see. Worse than atheism, if you ask me.

   Government Schools Destroy Children's Minds:
   ‎Christian Niemeyer - We do agree with that to a point. But sadly, many so-called "Christians" today are so misguided in their approach to "witnessing" and are so obsessed with misplaced priorities that they produce only the rotten fruit of self-righteous, apathetic FOOLS who lack genuine brotherly love, compassion and grace for those in the Body and in the world! Because of the poor witness and depraved behavior of "God's people" they are turning many heathens away from Jesus Christ. This must change!
   If we were not strong in the Lord, we would have fallen away from the faith because of the back-biting deception, and evil intentions that took place at our former "church" which was lead by a dangerous cult leader in Denver named Bob Enyart. (Google him to see more.)
   The Scriptures are timeless and the Truth in God's Word never changes!

   Phil Stern:
   Bottom line, you won't find your heart in a temple, if you don't have a temple in your heart.

   Kristina Anderson:
   Modern christians adopt slogans like "hate the sin, love the sinner", etc. That's not even biblical. In Revelation, God calls out the "lukewarm" church. The lukewarm church is the "modern church".

   Government Schools Destroy Children's Minds:
   Now, we will not be intimidated by the "Christian Mafia" Cult of Denver - Do We Have Your Attention Bob Enyart?
   He's a radio host on Bob Enyart Live (KGOV.com), spokesman for American Right to Life (which calls Ron Paul a "pro-abort"), pastor of Denver Bible Church Cult, and well-known convicted child abuser is NOW involved in falsely reporting a homeschooling family to Social Services - It's CONFIRMED. Now, cult leader Bob has an important open message from our family:
   By now we know you have no conscience so you “DO WRONG & RISK THE CONSEQUENCES.” YES - One day all secrets will be revealed...
   Watch 5 min. message here => http://youtu.be/C7rYRs80PrI
   PLEASE SHARE and subscribe to hear the unbelievable story => http://www.youtube.com/user/chessversuscheckers
   It's CONFIRMED. Do we have your attention?
   www.youtube.com
   An open message: "By now we know you have no conscience so you DO WRONG & RISK THE CONSEQUENCES." "One day all secrets will be revealed..." "These six things...

   Christian Niemeyer:
   ‎"misplaced priorities" I like this term very much. Thanks!

   Krista StarGazer:
   I think it might be more accurate to include all of christian history in that declaration regarding the cause of atheism.
   And the bible itself, of course.... The majority of atheists being resolved in their atheism after actually having read it.
   If god's word never changes, I sure hope y'all aren't working or cooking on the sabbath. God says to kill sabbath breakers, and his word never changes.

   Krista StarGazer:
   PS, everyone is born an atheist, so it appears that the biggest cause of atheism is birth.

   Charles Bannerman:
   Krista everyone is born knowing God its only when they profess themselves to be wise that they show how foolish they are. The fool says in their heart there is no God

   Charles Bannerman:
   Krista is an example of someone who cannot understand spiritual things, spiritually dead and tries to compensate her lack of relation with God with worldly opinions. It's sad

   Government Schools Destroy Children's Minds:
   ‎Krista StarGazer also doesn't understand dispensationalism, and that's *ok* since she's not a *Christian*. But she judges wrongly, and that's not *ok*.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2012:
   De bryr seg i alminnelighet hverken om lov og rett eller om en overflod av beviser (heller ikke opptak). Poenget med å ivareta, innsamle og videre-formidle alt slikt er blandt annet synliggjøring, samt Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og den Internasjonale Kriminal Domstol, etc., samt at det kommer dager efter dette. Også dager som allerede nu er underveis.

---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 31.02. 2012:

   Marius Reikerås
   Det vises til statens eget rundskriv, G-12/02 vedrørende dommerforsikringer hvor det uttales følgende:
   ” Det er et vilkår for å kunne gjøre tjeneste som dommer at man har avgitt dommerforsikring, jf domstolsloven § 60.”

*

   Walter André Råen:
   Betyr det at alle dommere nå egentlig ikke hadde sitt på det rene på å være dommere og videre at egentlig alle domfellelser er ugyldig da :D

   Monicha Nyhuus Aas:
   det vet jeg ikke, men man bør absolutt etterspørre disse forsikringene, det er jeg sikker på.

   Jostein Setsaas:
   ‎"800 norske dommere tilfredstiller ikke kravene." Disse, kun kvalifisert på linje med med menige hvor kravet kun er rent rulleblad for å dømme i Forliksrådene, (DNB sin viktigste høyestrett!). Overskrift for 2-3 måneder siden i en norsk avis, husker ikke hvilken, men andre kan sikker gi referanse!

   
---
---

   Anne Gro Rønneberg, 31.01. 2012:

   Gry Scholz Nærø
   Joda - lever forts jeg!
   For her skrives det så blekket spruter både engelsk & norsk! Men jeg lurer seriøst på om min sakprosa egentlig er en dårlig krimroman??!! Noen av de mange stikkord i mitt pågående bokprosjekt «RETTSLØS!» om barnevern & menneskerettigheter kan tyde på det... Nevner i fleng NOEN av dem: • Ulovlige politirazziaer mot barnefamilier (spesielt populært om natten & i helger) • Kidnapping • Drapstrusler • Andre trusler & ditto ulovlige ord & handling mot liten som stor • Trusler om -& realisering av ulovlig fengsling etc • Trakassering • Offentlige kroner i milliardklassen pøses ut • Omfattende korrupsjon & kameraderi (hm må kontakte Eva Joly) • Misbruk av makt & stilling • Systematiske, grove menneskerettsbrudd – jf bl.a de mest grunnleggende - som Forbud mot tortur & Retten til liv • Liten som stor dør så alt for tidlig • Politikerne - m/ SV-nestleder & barne(mishandling)minister Lybakken i spissen løfter ikke en finger. I stedet pøses det på med menneskerettstridig off . propaganda, skattepengene våre etc. etc….. Ja, dette var dessv bare NOE av alt det mye! Så skriver videre om "Norway's Dirty Secrets", jeg Forts. følger……..

*

   Annina Karlsson:
   ♥ Fint , att du kan skriva,

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2012:

   Noen klager tidvis på for mye fokus på det negative ...
   Men hva er vel mere positivt enn å få slutt på det kriminelle, onde og vanskelige?
   Godt uansett og likevel alt som eventuelt er godt.
   Og hvem vil vel bagatellisere eller være likegyldige?

*

   Rune L. Hansen:
   Og visse forhold er ikke til å se bort fra eller å skjule eller bagatellisere. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Hva er vel mere gledelig?

   Rune L. Hansen:
   Og hva er vel mere viktig og nødvendig? Å komme dithen at det blir mindre viktig og mindre nødvendig.

   Tore Svendsen:
   Det er desverre mange som gir faen fortsatt :(

   Rune L. Hansen:
   De gir faen, - bokstavlig talt.

   
---
---

   Hans-Christian Staum, 01.02. 2012:
   http://www.facebook.com/hanschristian.staum/posts/2903280392340 

   Absolutt ingen ting av det de rød/grønne foretar seg er eller har blitt suksess bortsett fra det dem innbiller seg sjøl

*

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Nøden, uretten og elendigheten er stor og dyp i Norge.

   Rune L. Hansen:
   At Apene tror seg å ha æren for noe som helst er ikke mindre frekkhet og bedrageri.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2012:

   Ser ikke ut som om medlemmer av Bergen forliksråd heller har dommerforsikringen sin i orden. Den er i allefall ikke å finne i Fylkesmannens arkiver fra 1989 og frem til i dag, jf epost korrespondanse under.

SV:
From: "FMHO Postmottak Fylkesmannen i Hordaland" <fmhopostmottak@fylkesmannen.no>
Date: Wed, February 1, 2012 9:57 am
To: "marius@norm-norge.no" <marius@norm-norge.no>
Priority: Normal
Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file


Vi har anledning til å søke elektronisk i baser fra slutten av 1989 og fremover, og
kan ikke finne dokumentasjon vedrørende noen av personene på listen under i dette
materialet. Når det gjelder materiale fra 1989 og tidligere må vi søke manuelt, og
dette tar noe tid - minst en uke.

Med vennlig hilsen

fmhopostmottak@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Hordaland
Telefon: 55 57 20 00
www.fylkesmannen.no/hordaland

-----Opprinnelig melding-----
Fra: marius@norm-norge.no [mailto:marius@norm-norge.no]
Sendt: 31. januar 2012 16:10
Til: FMHO Postmottak Fylkesmannen i Hordaland
Emne:

Att: Fylkesmannen i Hordaland

Det bes med dette om å få utlevert kopi av avgitte dommerforsikringer for følgende
forliksrådsmedlemmer ved Bergen forliksråd, jf domstolsloven § 60:

1. May Linn Turøy,
2. Guttorm Alvsaker,
3. Ella Ystebø,
4. Kjell Sigurd Sørensen

Det bes om snarlig svar på henvendelsen.

På forhånd takk.

Mvh

Marius Reikerås

*

   Marita Borge:
   hva med sandefjord????

   Bo Torgersen:
   Det er like ens over hele landet

   Kristin Brataas:
   Da er det stor sannsynlighet for at ca alle forliksdommer er ugyldige.

   Nils Jakob Jacobsen:
   Og selv om det faktisk er så!! Tror dere virkelig at det har noen betydning?? Skal alle retts avgjørelser fra denne perioden da etter deres mening gjøres om?. Skal alle gærninger som er buret inne pga en vellfundert og begrunnet slippes ut ? Skal alle saker gjennopptaes ? fordi om det er så?? dere gauler på Anarki. det erdet dere gjørr. kjøp dere noe kunstgjødsel dere og og start deres eget lille kjemilabratorium siden dere hater systemet så inderlig som dere gjør. men det enkleste er å emigrere til et land som faktisk ikke bruker § men pistol. øks. strøm, pisk eller gift. velg sjøl. syns dere bruker vell mye tid på bitterhet dere dauer snart alikavell nyt livet. gled dere over livet dere har . ikke kast det bort på byrokratisk piss. god dag videre.

   Unni Haland:
   Ser ikke ut som Dommer/ Sorenskriver Jon Høyland heller har det... De fant iallefall ikke noe på han i DA

   Kristoffersen Knut Roald:
   xxxxxxxxxxxxx......

   Tania Petrova:
   svar fra Fylkesmannen i Vestfold... Vi viser til din henvendelse av i dag.
   Fylkesmannen kan ikke se å ha mottatt dommerforsikringer for nevnte personer.
   Dersom det foreligger dommerforsikringer, antas det at disse oppbevares hos forliksrådet og din henvendelse bør rettes til dem.
        Med hilsen
        Turid Elisabeth Kristiansen
        førstekonsulent

   Tania Petrova:
   Overnevnte svar gjelder Forliksrådet i Horten - 1. Anita Irene Øhrling,
        2. Lisbeth G K Stokkenes, 3. Terje Knutheim, 4. Synnøve Strømnes,
        5. Astrid Eleonore Ouff. Fylkesmannen i Buskerud har ennå ikke besvart tilsvarende forespørsel om Forliksrådet i Drammen som berører 6 navn...Venter spent svar fra DA på den lange dommer navn lista...så kan jeg bistå oppdateringen av oversikten med tingrett og lagmannsrett dommere i 2 fylker og en rekke Høyesterettsdommere om ikke lenge."Bare lekkert" i EMD sak...

   Ørjan Hesjedal:
   Såvidt jeg kan forstå, er det staten og kommunenes problem hvorvidt dommerne har dommerforsikringer eller ikke. Om dommerne kanskje en gang i tiden har signert en dommerforsikring, men denne ikke lengre kan oppdrives, må likestilles som om de overhodet ikke har signert slik forsikring. Her er det jo ikke dommerne selv man skal arrestere, men myndighetene som ikke har gjort jobben sin. Det er myndighetenes ansvar å sørge for at de som har embete som dommere, er kvalifiser til oppgaven, og den som har myndigheten har også ansvaret.
   Såvidt jeg kan forstå er det altså ikke hver enkelt dommer man skal klage inn for manglende dommerforsikring, men myndighetene. Kan det ikke fremvises forsikring, må dommen kjennes ugyldig. Egentlig bør det vel også dermed påløpe erstatningsansvar i mange saker overfor de som er ulovlig dømt.

   Ørjan Hesjedal:
   Fylkeskommunene skal det selvfølgelig stå (ikke kommunene).

   Rune L. Hansen:
   Ansvarlige eller uansvarlige enkelt-mennesker uansett i problem-stillingen.

   
---
---

   May- Harriet Seppola shared a link, 01.02. 2012:

   Tause offer
   http://www.aftenbladet.no/meninger/Tause-offer-2924693.html
   www.aftenbladet.no
   Den skulda og skamma ein ikkje får levert der ho høyrer heime – hjå overgripar – er ein plent nøydd til å bera sjølv, same korleis ein vrir og vender på det.

*

   May- Harriet Seppola:
   Dette er ett problem som sjelden eller aldri blir belyst , det må finnes utallige offer for dette når en ser erstatningen som blir utbetalt til barn i barnehjem, institusjon og fosterhjem .

   Rune L. Hansen:
   Barn og ungdom uten god nok nærhet til far, mor og besteforeldre og deres omsorg og vern blir fort lett ofre for overgripere, forvirring og forvillelse.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2012:

   Med andre ord; du betaler
   Mener staten bør betale for DLD
   http://www.vg.no/linkdeling/facebook.php?artid=10077407
   www.vg.no
   Datalagringsdirektivet (DLD) vil bli svært dyrt å gjennomføre. Nå mener et utvalg at staten må ta mesteparten av regningen.

*

   Nils Kåre Jørmeland:
   Aha enda mer skatter og avgifter.... hva skjer den dagen vi må betale mer i skatter og avifter en vi tjener??

   Nils Kåre Jørmeland:
   I dag betaler vi nærmere 90% i skatter og avgifter!

   Bob Alton:
   namsmannen selger huset ditt...

   Nils Kåre Jørmeland:
   Den dagen du ikke har noe hus å må bo i telt da?

   Nils Kåre Jørmeland:
   Tenker meg at da bærer det rett i kasjotten og du mister jobben.

   Øivind Kastbrekken:
   det er vell ingen her som hadde ventet seg att d var slutt på nye avgifter fra regjeringen stoltensnut

   Jon Henry Aspnes:
   Stoltensnut:-)

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Nei en kan ikke være helt "jens" heller........

   Gøril Irgens:
   Stoltenløs (les: æresløs)

   Tania Petrova:
   DLD er i strid med EMK. Saken vil bli forsøkt prøvd for retten med foreløpig mål medio april 2012. Det er hittil samlet over 500.000NOK av de estimerte 2,5 mill. nødvendige for å prøve saken for retten etter et initiativ som er tilsvar på Stortingets vedtak. Eventuelle kommentærer eller innvendinger ( for og imot DLD ) kan gjerne sendes meg eller prof. Espen Andersen. Dem som ønsker å bidra med midler til DLD rettsaken kan få opplyst konto nummer.

   
---
---

   Marius Reikerås and 2 other friends shared a link, 01.02. 2012:

   7.2 Regler for utnevnelser
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1999/nou-1999-19/8/2.html 
   www.regjeringen.no
   ‎7.2 Regler for utnevnelserGenereltGrunnloven § 21 lyder: «Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd.» Denne bestemmelsen har betydning i to retninger....

*

   Marius Reikerås via Rune Fardal:
   Fra regjeringen: "I tillegg til en dommerforsikring som alle dommere skal avgi etter domstolloven § 60, må dommere avlegge den samme embetsed/forsikring etter Grunnloven § 21 som andre embetsmenn. Før eden/forsikringen er avlagt, mottar ikke dommeren det bestallingsbrev som beskikker henne eller ham til tjeneste i embetet."

   
---
---

   Stig Von Hirschenjeger, 01.02. 2012:

   Fikk dette svaret fra:
   "Når det gjelder dommerforsikringene, blir disse gitt til fylkesmannen, som er rette vedkommende til å svare på dette. Vi sender ikke ut disse til noen".

Mvh
Margaret Kårhus
sekr.
Karmøy Forliksråd.

   Kan de nekte å utlevere disse, og i tilfellet kan du vise til en lov?

*

   Marius Reikerås:
   Offentlighetsloven § 3. Hovudregel
   Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150509401196875&id=733576874

   Offentlighetsloven § 3. Hovudregel
   Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

*

   Erick Baya:
   hello my friend please i no only English I am not understanding what you are writing ,so write in English please

   Tore Svendsen:
   Jepp den styrkes åsså av en annen lovparagraf men husker ikke hvilken lov det var snakk om. Det er en lovjungel.

   
---
---

   Kjell Einar Vegger commented on his own link, 01.02. 2012:

   Nå tvinges Facebook til å vise regnskapet
   http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/Na-tvinges-Facebook-til-a-vise-regnskapet-6752378.html 
   www.aftenposten.no
   Facebook verdsettes til opptil 100 milliarder dollar om de går på børs. Det er mer enn Statoil. Men ingen vet nøyaktig hvor mye selskapet tjener.

*

   Anne Lise Høydahl:
   ‎..og her bidrar vi til milliardene!..

   Kjell Einar Vegger:
   Tja.. blir spennende å se i alle fall..:)

   Jon Harald Bøvre:
   Det er en gal verden

   Kjell Einar Vegger:
   he he, ser frem til fakta jeg Jon, kanskje verden ikke er så gal :)

   Jon Harald Bøvre:
   Kanskje. En halv milliard mennesker bruker fb. 20 kr pr bruker er kanskje ikke så ille.

   Kjell Einar Vegger:
   Som sagt, det blir spennende, og åpenhet er jo uansett mest spennende, ligner litt på sjakk

   Jon Harald Bøvre:
   ‎200 var det pr bruker. Dollar.

   Kjell Einar Vegger:
   Er det verifisert?

   Jon Harald Bøvre:
   Bare korrigerte hoderegningen min.

   
---
---

   Marius Reikerås recommends a link, 01.02. 2012:

   Skandaleavsløring: EU-toppene veltet seg i luksus - VG Nett om EU
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/eu/artikkel.php?artid=10094804
   ‎(VG Nett) José Manuel Barroso og EU-toppene har svidd av millioner på privatfly, cocktailfester, luksushoteller og rådyre gaver

*

   Heidi Horgen:
   Æsj :(

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Ingen sak når man kan bruke andres penger.....

   Venke Silvergirl Langeland:
   Kjeltringer som driver på sånn.

   Kristel Hansen:
   PAKK....

   Kristian Dirdal:
   Makt korumperer blir det sagt,og det er rart at moderne mennesker ikke fjerner slike som beriker seg selv når de har fått en maktposisjon!Men det er vel slik at hele hierkiet nedover i systemet logrer for de oppover, og da forblir vi på grasrotnivå sittende her og komentere!

   Lars Opstad:
   Tjuar og kjeltringer..........

   
---
---

   Arvid Birkeland, 01.02. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/165219193589068 

   Hei Rune Håper på din og dine venners underskrift for rettferd:-) Klikk og signer i fall på linken under (blå skrift) og bidra til at justismord kan unngås! Knut Storberget har gitt lovnader om at info til fremmed statsmakt skal være riktig og følge likhetsprinsippet. Det er det vi ber Faremo sørge for! Tusen takk for hjelp og Mbh fra Arvid
   http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3687
   www.underskrift.no

*

   Rune L. Hansen:
   Sammenlign min underskrift i en slik sak med minister Faremo sin, den ene, min, er absolutt ingenting verdt, den andre innebærer makt, ansvar og konsekvenser - og evt. justismord.

   Rune L. Hansen:
   Jeg er ingen kriminell, men jeg er heller ingen Don Quiote.

   Rune L. Hansen:
   Så hva gjør vi egentlig?

   Vårhild Hoholm:
   Står på og viser at ingen kan knekke en. Fortsetter å kjempe for sin sak!!:)

   Rune L. Hansen:
   Don Quiote, i ridderlig og nytteløs kamp mot mygg og vindmøller?

   Vårhild Hoholm:
   Gir man op er slaget tapt!!!

   Rune L. Hansen:
   Hvor konkret på vegne av menneskeverdet er også dette problemet beliggende?

   Rune L. Hansen:
   Å gi opp er det motsatte av løsning, nødvendighet og rettferdighet.
   Hvor konkret er løsningen?

   Vårhild Hoholm:
   Det er vel løsningen som driver en i å jobbe for en sak?

   Rune L. Hansen:
   Og problemet?

   
---
---

   Guro Berg, 01.02. 2012:

   Vært på A-hus i dag..... Ett av verdens mest moderne sykehus (blir det sagt). Ble helt sjokkert da jeg kom inn der...... Korridor pasienter over allt, og ikke nok med det, det var IKKE DYNER TIL ALLE!!!! Uverdig..... Uverdig både for pasienter, pårørende og de som jobber der...... Helse Norge på sitt "beste"....... Synes synd på dem som jobber der i trengselen i korridorene og utstyrsmangel....... Vi sparer oss til "fant"...... Trist........

*

   Rune L. Hansen:
   Og over-tramper svakheter og nød. Det vil si, over-tramper med-menneskelighet, rettferdighet, trygghet, lov og rett.

   
---
---

   Nils Kåre Jørmeland, 01.02. 2012:

   Hvilken herlig regjering vi har. Den består av: Løgn, løgn og atter løgn, Svindel og bedrag, Falskhet og atter falskhet.
   Jeg gir dem terningkast 6 når det gjelder TOTAL undergraving av Det Norske Samfunn!!

*

   Sarah Leivestad:
   Så sant så sant, sitter en hel bunte med lögnere å bedragere:(

   
---
---

   Elisabeth Meze, 01.02. 2012:

   http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Fratatt-barn--anbefalt-som-fosterhjem-6752807.html
   Typisk Aftenposten: en fokuserer paa aa forbedre rutiner med utvalg av fosterforeldre enn paa kvalitetskriterier naar barnevern fratar et barn fra familie pga uspesifisert omsorgssvikt!!!!
   Fratatt barn – anbefalt som fosterhjem
   www.aftenposten.no
   Trebarnsmoren «Anne» ble fratatt omsorgen for et av barna sine. Ett år senere ble hun og kjæresten anbefalt som fosterforeldre av statens kursledere.

*

   Rune L. Hansen:
   Bakvendt-landet, et terror-regime.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2012:

   Krav til begrunnelse følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 nr. 1. Det følger blant annet av avgjørelsen i Monnell og Morris avsnitt 54 at det gjelder et krav til begrunnelse også ved ankesiling. Begrunnelsen må være tilstrekkelig til å vise at anførslene er oppfattet, og at de har vært undergitt en selvstendig vurdering.

*

   Rune L. Hansen:
   Viktig stoff.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/323391224369011

   Lett oppdatert:
   Verden vil ikke bli ødelagt av de som gjør mest ondskap, men av de som er tilstedeværende uten å gjøre hva som er nødvendig.
   Wall Photos
   313868_256585424376577_108734602494994_679337_414746438_n.jpg
   http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/313868_256585424376577_108734602494994_679337_414746438_n.jpg
   Requires no Comment......
   By: Wikileaks

*

   Henning Anne Granum:
   Her til lands betyr det de som fortsetter å stemme på politikken slik den er i dag... Vi MÅ få et direktedemokrati !

   Rune L. Hansen:
   En forbrytelse blir ikke mindre kriminell av at det er flere om den.

   Henning Anne Granum:
   Det er så sant, de bare føler seg som en struts

   Rune L. Hansen:
   Alvorlig er det uansett.

   
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. februar 2012, Vinberget:

   Noe fuktig tåke-disig luft og 4 minus-grader Celsius her ute klokken 7. Hvit-grålig formiddag med minus-grader, med 2 minus og sne-rusk i luften klokken 13.30. Gamle flekker med sne hist og pist på bakken i landskapene. Klokken 17 kommet et tynt lag fin-sne og 2 til 3 minus-grader. Lett fin sne mot midnatt, to-tre cm på bakken og 2 minus-grader.
   Lite lagrings-epler fra hagen igjen, men litt av noen sorter som enda i noe redusert forfatning holder seg. Det meste av fjor-høstens både epler og pærer tidvis efter høstingen konservert henholdsvis hermetisert og ned-pakket i fryser. Siste hermetiseringen av de lagrede i løpet av desember.
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2012:

   Diskriminering og "skjult" borger-krig mellom kjønnene er et nyttig redskap for å opprettholde og å videre-føre et terror-regime. Og mange ser seg tjent med det.

*

   Rune L. Hansen:
   Utrolig mirakuløst hvor mye grov kriminalitet, justismord, terror og tortur slikt noe tilrettelegger og videre-fører.

   
---

---

   Unni Evang, 02.02. 2012:

   Følgende ble vedtatt på årsmøtet i Stavanger Ap: "Stavanger Arbeiderpartis årsmøte 2012 mener at ureturnerbare asylsøkere må få muligheten til å forsørge seg selv og gis arbeidstillatelse samt rett til videregående utdanning på linje med øvrige nordmenn, så lenge de oppholder seg i landet. Behandlingstiden for asylsøkere må gå ned. Det må gjennomføres en regiularisering for barnefamilier som har hatt langvarig opphold i Norge."

*

   Rune L. Hansen:
   Et vedtak om at gjeldende lov og rett i og for Norge skal gjelde i et begrenset omfang for noen flere. Ap seg selv lik.

   
---
---

   Elisabeth Bettan Kjelstad and 6 other friends shared a link, 02.02. 2012:

   IDAG.NO - Norge IDAG
   www.idag.no
   http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=20471
   ‎(Kommentar): Etter at vi skrev om barnevernet og de overgrep som noen mener barnevernet står for, har vi fått mange underlige henvendelser. Vi er ikke naive. Vi vet at mange foreldre vil finne unnskyldninger selv om de faktisk har forbrutt seg mot sine egne barn. Vi vet at vi må høre flere side...

*

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   BRA!!!

   Rune L. Hansen:
   Erkjenner uhyre grove forbrytelser, bagatelliserer likevel.

   
---

   Bianca Rytter:
   kriminelle bv rettsystemet styrer norge med hjelp for jobb og penger også fra media . som skjuler sannheten

   Jasmina Radulovic:
   kriminelle maktsyke mennesker det er sikkert det du mener..ja..ødelagger mennesket liv uskyldige...

   Kjell Ivar Larsen:
   denne kommentaren til dette kvinnemenneske oser jo av innhabilite. Rett oversatt så sier hun vi er ikke naive men vi holder med BV uansett hva dere som er foreldere sier så har BV rett er jo slik jeg kan tyde teksten her.

   Bianca Rytter:
   media ødelegger dreper ?

   Berit Baklund:
   Veldig bra :-)

   Bianca Rytter:
   Olav Nøstvold
   Å ta barna fra foreldrene har vært brukt av mafiaen så lenge mafiaen har eksistert. Dette dreier seg om makt, penger, frykt, redsel og befolkningskontroll med en depopulasjonsagenda

   Bianca Rytter:
   mafian har masse styrt hjelp medisin -narko-penger med mer styringer og rettsystemet ?

   Kjell Ivar Larsen:
   hvor kjedligt hadde det vært uten deg Bianca. Da hadde det ikke vært en tekst med mafia på her.

   May- Harriet Seppola:
   Anita Apelthun Sœle er den enetse politikeren som har skrevet slik om barnevern, hun er œrlig og tror ikke på de utallige løgner som barnevernet kommer med , tvertimot setter hun ett spørsmålstegn ved troverdigheten til barnevernet.

   Rune L. Hansen:
   Og det som et mikroskopisk minimum skulle vel ikke mangle?

   Lars Rønbeck:
   Du må lese hele teksten Kjell Ivar. All motstand mot barnevernet rundt om på internett begynner nå å absorberes i diverse hjernekontorer rundt omkring og det er bra.

   
---
---

   Ragnhild H Johannessen, 01.02. 2012:

   Nå har hun utnevnt rød-grønn gjeng inn i styret- i stedet for å legge vekt på mer relevant kompetanse.. I et foretak som forvalter 63 milliarder
   Kanskje hun burde ha byttet ut seg selv - i stedet?
   - Hun har valgt de som logrer for henne
   http://www.nettavisen.no/nyheter/article3325420.ece
   www.nettavisen.no
   Lederen av helsekomiteen forstår ikke at Ap ser seg tjent med å beholde helseministeren.

*

   
---
---

   Lars Rønbeck, 02.02. 2012:

   http://www.rettsnorge.no/artikler/2009/Januar/040109_Arbeiderpartiregjeringen_med_konto_i_Sveits.DOC.htm
   Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansminister med konto i Sveits?
   www.rettsnorge.no
   Jeg er blitt dedikert førstesiden i Finansavisens siste utgave av 2008, samt spalteplass i de første utgavene av 2009 i både Finansavisen og Dagens Næringsliv, uten min medvirkning. Selv om jeg foreløpig ikke har sett opptrinnet, har jeg likevel hørt at det skal være et bedrøvelig og patetisk fo...

*

   
---
---

   Dung Svalland, 02.02. 2012:

   Det var godt at familien og indiske myndigheter gjør noe for barna Norge har kidnappet.
   Nye diplomatiske fremstøt i barnevernssaken - VG Nett om India
   http://www.facebook.com/groups/svalland/344194475610774/
   www.vg.no
   Indiske myndigheter gjorde onsdag nye diplomatiske fremstøt overfor Norge i saken som omhandler to indiske barn i barnevernets omsorg i Stavanger. Torsdag kommer barnas onkel til Norge.

*

   Rune L. Hansen:
   Leser blandt annet følgende formulering:
   "Barnevernet i Stavanger uttalte i forrige uke at det vil vurdere et slikt forslag, men understreket at det kun er domstolen som kan ta en avgjørelse."
   Som om det liksom er noen forskjell på de to. Som vanlig alt bare sinnssykt, kriminelt og groteskt latterlig når det gjelder det såkalte "barnevernet" til Arbeiderpartiet.

   
---
---

   May- Harriet Seppola and Irene Hov shared a link, 02.02, 2012:

   Nye diplomatiske fremstøt i barnevernssaken | Kommunal Rapport
   http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/nye_diplomatiske_fremstot_i_barnevernssaken
   www.kommunal-rapport.no
   Indiske myndigheter gjorde onsdag nye diplomatiske fremstøt overfor Norge i saken som omhandler to indiske barn i barnevernets omsorg i Stavanger. Torsdag kommer barnas onkel til Norge.

*

   Jack Borgen:
   de må stenge alt som heter barnevern i norge og stte de under lupen.de må granskes et hundre prosent.og se da hva som kommer frem.det er så mye snusk og fanteri innom b.v .

   May- Harriet Seppola:
   Diverse fylkesmenn sitter der og nekter å føre tilsyn, dvs det tilsynet som blir ført er under enhver kritikk.

   Jack Borgen:
   jada. må få tat hele systemet fra b.v. kyndige sykologer.fylkesmenn.men de få stoppet alt.føre vi i gata av vannlige mennesker tar igjen.og da mener jeg. tar igjen.

   Jack Borgen:
   tenk på alle de foreldrene som har mistet barna sine til den dritten de fint kaller barnevern.jeg kaller de for et stort horehus.for det er kun horer og halm som får jobb der.og jo mere snusk du har vært med på jo større status får du når du nbegynner og jobbe der.nå må vi slutte og stå og godta.de er ingen helgen.ikke er de kongelige.de kan røres.

   Kjell Erik Midtgård:
   vi kan ikke "ta igjen" Borgen, der er intet å "ta igjen" men et samfunn har plikt til å rense seg fra ondskap, "ond" definert som "å villet påføre lidelse." Vi har en av livet plikt til å beskytte barna, og må se til at disse menneskene aldri mer får anledning til å skade flere barn. Rettferdig rettergang og human avretting, delikat pent og ordentlig, noe vi kan stå for i all ettertid, men ikke noe "ta igjen."

   Jack Borgen:
   så da er du en av de som står og er feig.til og redde noen av de som barnevernet allerde har tatt?vi trenger folk som tørr og gå på b.v og dets system. ikke feiginger som bare sitter og jatter.

   Kristian Dirdal:
   Ondskapen bør i gapestokk! Ondskap satt i system er blitt avslørt flere ganger her i landet, men vi oppdager den for sent,og mange mennesker må lide å gå til grunne i ondskapen! Vi må få ondskapen frem i lyset slik at trollet sprekk,og menneskene som systemet har tråkket ned i dritten igjen kan reise seg før de blir til støv! Men ondskapen er ikke lett å avsløre når den har sugerør i en overfylt statskasse,og der mange utdanner seg til å ta i bruk sugerøret!

   
---

   Irene Hov:
   ‎"Barnevernet i Stavanger uttalte i forrige uke at det vil vurdere et slikt forslag, men understreket at det kun er domstolen som kan ta en avgjørelse."
   VURDERE??!! GI BARNA TILBAKE TIL SINE RESSURSSTERKE FORELDRE UMIDDELBART!! DETTE ER EN SKAM FOR NORGE!

   Rigmor Fossdal:
   Frekke barnevern.. Neida, de skal nå også vurdere onkelen.. satser på å opprettholde ytterligere... og regelrettt fører inderne bak lyset.
   At det er domstolens avgjørelse er blank løgn. Barnevernet kan når som helst oppheve hva som helst..
   Siden politiet i Stavanger har erklært seg inhabile (Tyrkiasaken) er nok også domstolen det. Ikke uvanlig.

   Rigmor Fossdal:
   Omtalt her : http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=18&t=6808

   
---
---

   Marianne Lund and Unni Anita Iversen shared a link, 02.02. 2012:

   Human Rights Alert - Norway - Aktuelt - Pressemelding 2/2-2012
   http://www.hra-n.no/?cid=1&aid=92505
   www.hra-n.no
   menneskerettsorganisasjon som arbeider for rettsikkerhet for barn og foreldre

*

   Marianne Lund via Inger Djmel:
   Merker meg dette som kommer frem : " Human Rights Alert- Norway (HRA-N) har den 26/1-2012 meldt to ansatte, saksbehandlerne Hildegunn Knardal og Gine Seland Hellebust, ved Vanylven barneverntjeneste til politiet for bl.a brudd på flere paragrafer i straffeloven samt krenkelse av flere artikler i Den Europeiske menneskerettskonvensjon.
    Bakgrunnen for saken er at barneverntjenesten har forsøkt å tvinge et par som venter barn til å skrive seg inn ved "Senter for foreldre og barn" i Molde, og at barnevernet har forlangt at fødselen skal skje i Molde. I tillegg skal saksbehandlere ha utrykt at mor ikke får lov til å amme etter fødsel. Flere av de ansatte har bl.a oppsøkt parets bopæl med roping og hamring på dører og vinduer."

   Marina Lorieri:
   umennesklig.

   Trond Hatlelid:
   Samma om barneværnet i norge får en real dom i mot seg når de jobber på den måten de gjør... Det er mange som bør straffes og skiftes ut i den etaten... De bruker egenproduserte bekymringsmeldinger i mange tilfeller. De sitter i retten og bruker de også bare for og fylle på med negative ting som mange ganger ikke har rot i virkeligheten.... så en får håpe håpe at rettssikkerheten blir bedre for foreldre med barn

   Vilje Hansen:
   Dette er overhodet ikke barnevernets jobb. Det er sosialtjenesteloven som skal brukes. Å uroe gravide på den her måten er jo vanvittig. Godt at noen står opp for dette paret.

   Svein Henriksen:
   Historien forteller ingentig paret som skal ha barnet, synes det er vanskelig og skjelle ut noen uten og vite historien.

   Marianne Lund:
   Det står mere inne på linken Svein.

   
--- 
---

   Verving av medlemmer til "For alle som er imot vold mot kvinner og barn", 02.02, 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382393511775222&id=382140648467175&notif_t=feed_comment
   
   Rune L. Hansen:
   Å stimulere diskriminering i forhold til kjønnene ... For dumt og urett.

   Liv Lu:
   gruppe er mot vold mot alle levende vesener.. Det står det i hovedgruppa..

   Rune L. Hansen:
   Det er Straffeloven også. Så hvorfor da skrive noe annet, diskriminerende avskyelig?

   Liv Lu: 
   En gruppe må ha et navn. Mange grupper er mot vold mot barn, andre mot mobbing m.m. På gruppens info står det at denne gruppen er imot vold mot alle levende vesener. Ikke bare imot vold mot kvinner og barn.

   Liv Lu:
   Fra gruppens info: FOR Å FJERNE ALL TVIL:
   VI ER IMOT BRUK ALLE TYPER VOLD MOT NOEN, NEI TIL ALLE TYPER VOLD/MISBRUK MOT NOE LEVENDE VESEN!.

   Rune L. Hansen:
   Dårlig unskyldning og fortsatt stimulerende til diskriminering, vold, trakassering og borgerkrig. Arbeiderparti-politikk, forlengst gjennomskuet og avslørt - men fortsatt aktiv og katastrofal for våre samfunn og mentaliteter.

   Rune L. Hansen:
   Det er den samme Arbeiderparti-politikken det og, å snakke med to tunger - for tilsiktet grov kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiets terror-regime er gjennomsyret av alt slikt.

   Rune L. Hansen:
   Her en link til den samme sort giftige og ullne sprog-bruk, ment i samme hensikter for trakassering, diskriminering og annen grov kriminalitet. Skjult bak formuleringer som for eksempel denne:
   "Den nye handlingsplanen om vold i nære relasjoner styrker ivaretakelsen av barn og andre utsatte grupper når det gjelder å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand. Det er bra. FO har også merket seg at ett av tiltakene er å styrke barnevernets kompetanse mot vold. Slik kommenterer forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Rigmor Hogstad, lanseringen av handlingsplanen om vold i nære relasjoner."
   -- Her er linken, med det "hemmelige" groteske innhold:
   http://www.fo.no/aktuelt/handlingsplan-styrker-ivaretakelse-av-barn-og-andre-utsatte-grupper-article5895-6.html
   Handlingsplan styrker ivaretakelse av barn og andre utsatte grupper - Fellesorganisasjonen (FO)
   www.fo.no
   ‎- Den nye handlingsplanen om vold i nære relasjoner styrker ivaretakelsen av barn og andre utsatte grupper når det gjelder å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand. Det er bra. FO har også merket seg at ett av tiltakene er å styrke barnevernets kompetanse mot vold. Slik kommenterer forbundsleder...

   Rune L. Hansen:
   Hvor den egentlige meningen i innholdet er den motsatte av hva mange lar seg forlede til å tro. I regi av grov-kriminelle volds-utøvere av verste sort.

   Rune L. Hansen:
   Årsak nr. 1 til alt av vold, mishandling, trakassering, terror, tortur og utplyndring i Norge. Og liksom det motsatte og liksom uskyldige! Grovt groteskt!

   Rune L. Hansen:
   Diskriminering fra den offentlige (inkludert kommunale og politiske) forvaltningen er et kjempe-sentralt katastrofe-problem i Norge. (I blandt annet Sverige og.)

   Rune L. Hansen:
   Barn og kvinnelige og mannlige foreldre bak kulissene tilsiktede ofre nr. 1 for slik uhyre grov kriminalitet - i regi av kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen.

   Liv Lu:
   Eg er bare ute etter å få folk med til å bekjempe vold.. Ikke annet. Eg har no sagt punktum i denne samtalen.

   Rune L. Hansen:
   Bekjemper ikke vold med å tilrettelegge for mere vold.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:

   Frimurerlosjen
   From: marius@norm-norge.no Date: Thu, February 2, 2012 1:21 pm
   To: post.hordaland@statsadvokatene.no Cc: postmottak@jd.dep.no Bcc: postmottak@domstolsadministrasjonen.no (more)
   Att: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen
   Vedrørende ditt medlemskap i Frimurerlosjen.
   Det vises til min e-post av 18 januar, hvor jeg ber deg redegjøre nærmere for ditt medlemskap i frimurerlosjen, herunder hvilke relasjoner dette skaper til frimurerne Henrik Lunde og Willy Dalheim. I ettertid er jeg blitt gjort kjent med at også lagdommer Svein Alsaker i Bergen er medlem av samme losje som du, den såkalte Johanneslosjen, Oscar. Det er svært bekymringsfullt og særdeles lite tillitskapende at både statsadvokat og dommer deltar i samme sak og holder informasjonen om sine medlemskap i frimurerlosjen hemmelig, før jeg selv får vite dette av andre. Det er videre bekymringsfullt at denne type henvendelse ikke besvares og det bes nå om en snarlig redegjørelse for hvilke bindinger som du har med lagdommer Alsaker, advokat Willy Dalheim og tidligere dommer og advokat Henrik Lunde i relasjon til denne frimurerordenen.
   Bergen, den 2.2.2012
   Marius Reikerås
   Kopi av denne e-post legges ut til offentlig informasjon, herunder på sosiale medier.

*

   
---

   Ole-John Saga:
   Er det dette man kan kalle innhabitiltet på høyt nivå ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:

   Dommerforsikring/ Frimurerlosjen
   From: marius@norm-norge.no
   Date: Thu, February 2, 2012 1:50 pm
   To: gulating.lagmannsrett@domstol.no
   Cc: dapost@dosmtol.no
   Bcc: postmottak@domstolsadministrasjonen.no (more)


Att: Lagdommer Svein Alvsaker

Det vises til tidligere henvendelse av 26.1.12, hvor jeg
har bedt om å få kopi av dommerforsikring for Dem, da
Domstolsadministrasjonen ikke var i besittelse av slik forsikring og det
var heller ikke mulig å etterprøve hvorvidt forsikring fantes hos
Justisdepartementet. Det bes om at du snarlig svarer på hvorvidt slik
forsikring eksisterer.

I ettertid er jeg blitt gjort kjent med at du også er medlem av samme
frimurerlosje som statsadvokat Stolt- Nielsen, den såkalte Johanneslosjen,
Oscar.
Det er svært bekymringsfullt og særdeles lite tillitskapende at du og
Stolt- Nieslen deltar i samme sak og holder informasjonen om deres felles
medlemskap i frimurerlosjen hemmelig, før jeg selv får vite dette av
andre.

Bergen, den 2.2.2012

Marius Reikerås

Kopi av denne e-post legges ut til offentlig informasjon, herunder på
sosiale medier.

*

   Siw Hole:
   Det er slik det diverre er rundt omkring ,ligger i en veitvist med en nærliggende golfbane.Litt vanskeligt når advokaten,lensmannen står å spiller golf sammen og advokaten vår også har tilknyttning til motparten "losjen"Hvor kan man gå?føler seg maktesløs.

   Rune Fardal:
   denne og 6 andre dommere sendt i dag: http://www.99999.no/DF/20120202-midttun.pdf

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.02. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3258430826202&set=a.1117522344828.2019026.1430072444&type=1&ref=nf

   HOBBØL BARNEVERN V/ OLA MARTIN HEJLI anmelder meg for brudd på taushetsplikten, selv har de skremt 3 barn ved å oppsøke dem på skolen , true en datter på 13 med at hun ikke lever lengre enn til hun blir 25 m.m

   396560_3258430826202_1430072444_33297676_874932115_n.jpg

*

   May- Harriet Seppola:
   Barneombudet er bekymret for barns sikkerhet , jeg har 2 fullmakter fra moren til å gjøre alt som er i min og andres makt til å forhindre at barnevernet tar fra henne barna grunnet diagnoser som scizofreni .hun har også hatt hjerneblødning uten at dette er påvist .

   Sølvi Olsen:
   Men du har ditt på det tørre May.Med 2 fillmakter og anmelde deg....hmmm? Ja da er han nok redd;) Og true barn og slike utsagn var ikke av en god art. Støtter deg....♥

   Gry Karlsen:
   Grusomt!

   Sølvi Olsen:
   Ja, bare grusomt.... Uff.

   May- Harriet Seppola:
   Han er ikke fast ansatt, ambulerende barnevernspedagog , barneombudet har anmeldt meg, så nå må jeg virkelig samle fakta her , hvis jeg havner i retten , her er hans merittliste , fjernet ca. 200 barn fra biologiske foreldre, la an på denen moren og ble rasende da hun ikke ville ha noe med han å gjøre, operer vilt og uhemmet med diagnoser som ikke er prøvet av en psykiater.

   Birgitte Rie:
   Kan jeg dele denne på min vegg, May -Harriet. Er det noe barneombudet bør være bekymret for så er det i forhold til sin egen innsats overfor barna

   Jack Borgen:
   går det ann og ta loven i egne hender nå tro.de gjør som de vil. hva om vi begynte og gjøre som vi ville?

   Sølvi Olsen:
   Ikke til og tro.Men du tar han,du May.Noe så frekt og freidig han er... Fysj..

   Birgitte Rie:
   Om man har det svart på hvitt at han setter diagnoser på folk uten hjemmel for det, så er det straffbart . Da er det grunnlag for å anmelde hele mennesket

   May- Harriet Seppola:
   Her er denne mannens merittliste som jeg fant på nettet og som jeg legger ut , denne informasjonen har jeg sendt til hOBBØL BARNEVERN : Hejll har drevet med barnevern siden 1987 og har jobbet med barnevernssaker i 60 – 70 ulike bydeler og kommuner i Norge.

   De siste årene har han drevet et konsulentfirma som blant annet gir råd til kommuner i vanskelige barnevernssaker. Han har undersøkt ca. 2000 familier rundt om i landet og plassert rundt 200 barn i fosterhjem eller institusjoner. I tillegg har han vært partsrepresentant i barnevernssaker i fylkesnemnder, tingretter og lagmannsretter.
   Hejll tar til orde for at stadige flyttinger er skadelig for barn: "de stadige flyttingene fører til at mange av disse ungene slutter å knytte seg til nettverk og personer på stedene de kommer, siden de ofte bare er innom på en kort visitt. "
   Men naturligvis nevner han ikke at barn som er i barnevernets varetekt flytter mest av alle barn.

   Hejll er en notorisk familieknuser. Men han tjener godt på det - det skal han ha!
   Quote:
        I 2009 tjente han kr 2 086 315, formue: 1 860 176, skatt: 717 195
        I 2008 tjente han kr 3 324 350, formue: 4 333 110, skatt: 1 089 703
        Kilde: http://skattelister.no/skatt/profil/ole ... -30583547/

        Det er lett å tenke seg hva som motiverer Ole Martin Hejll. Det er neppe empati med de svakeste. Han har ingen skrupler, kan foreldre som har hatt Hejll "på nakken" rapportere.

        UMA AS har hovedkontor i Tønsberg.
        Selskapet ble etablert i 1998, og omsetningen i 2004
        var på ca. 24. mill. Aktiviteten omhandler i hovedsak:

        Drift av institusjonen Nordli i Tønsberg.
        Drift av plasser for ettervern/hybeltiltak for ungdommer
        som flytter ut av institusjon.

        Familiehjem og fosterhjem ansatt i UMA AS som gir
        kortvarige eller langvarige omsorgstilbud til ungdommer
        med ulik problematikk.

        Drift av kommunale hjelpetiltak for ungdommer som har
        særlige behov i grensen mellom barnevern/psykiatri/rus.

        Drift av hybeltiltak for ungdom fra andre kulturer, bl.a. ved
        bruk av egne ansatte med fjernkulturell bakgrunn.

        Rådgiving til kommuner i barnevernsaker, herunder konkret
        saksbehandling i meget vanskelige barnevernsaker, fremming
        av saker i fylkesnemnda og rettsapparatet på vegneav kommunene.

        Daglig leder: Ole Martin Hejll.
        Tlf. 33 37 64 50
        Fax. 33 37 64 51
        Mobil. 91 31 25 30

        Barnevernet" som har drevet denne saken er ingen ringere enn Ole Martin Hejll, en kjent og beryktet skikkelse. Ja, han er kontroversiell langt forbi mine kretser. Hejll er ikke ansatt i barnevernet, men figurerer som innleid "konsulent". Han bedriver en slags etterforskning for barnevernet, spesielt i Vestfold-kommunene der han jakter på omsorgssvikt. Og det finner han! Vi har mange Fritzl-saker i Norge, ifølge Hejll...
        Hejll sitter også i fylkesnemnda. Denne umoralske virksomheten hans må sies å være svært innbringende
        Skatten 2010 - Skattelister.no - VG Nett
        skattelister.no
        Skattelistene for 2010. Søk i skattelister.no etter inntekt, formue og skatt for skatteytere fra alle fylker og kommuner i Norge.

   Sølvi Olsen:
   Helt enig med deg Birgitte.Da burde han anmeldes.

   Sølvi Olsen:
   Jeg mener att det er på tide han tar hatten og går.Dette er horibelt.

   May- Harriet Seppola:
   Skal kontakte advokaten henens i morgen , jeg skulle vitne for henne imorgemn, men fikk en telefon om at jeg var uønsket i retten av kommuneadvokat Knut Njøs , advokatfirmaet Ytterbøl & co , som har laget en sak på 365 sider utav noen bekymringsmeldinger på moren , de har oppsøkt barna på skolen og skremt vetett av en av dem som er meget astmatisk og som fikk ett anfall på skolen da han ble oppsøkt .

   Birgitte Rie:
   Er du uønsket som vitne ? Det at du vitner for noen, og blir hindret, er sabotering det

   Sølvi Olsen:
   Han liker sikkert og skremme barna,så han kan utøve makt han ikke har...

   May- Harriet Seppola:
   Jeg fikk en vitneinnkallelse og ble forhindret, skulle ha vitnet imorgen kl. 13.15 , det samme skjedde en gang før da jeg skulle vitne i telefonen i Rana tingrett, da var den samme KNUT NJØS der , men da jobbet han for en mor som mistet alle tre barna sine.

   Sølvi Olsen:
   Da har du en innkallelse og de kan da ikke nekte deg adgang,men det må jo være for de er redde for sitt eget skjinn.For en forferdelig type da May.De kan ikke nekte deg i å vitne.Det blir feil,så der kommer de ingen vei.Ikke gi deg på det.

   Sølvi Olsen:
   Du jobber med saker som skal komme barna til det beste,så saboterer de deg.... Nei,utenfor min tankegang...

   Birgitte Rie:
   Snåle saker for om man nekter å vitne, så henter de en person. Hvilket argument er det de bruker når du faktisk har vitneinnkallelsen ?

   Gudny Lervåg Hauge:
   Har du fått fullmakt skrevet av henne selv, kan ingen hindre deg, May- Harriet.

   May- Harriet Seppola:
        Her er den nee fullmakten : Jeg...................................................................., født............................
        gir herved May- Harriet Seppola , Jernbanegaten 3 A , 1531
        fullmakt til å opptre som fullmektig på mine vegne , til å tale min sak i overensstemmelse
        med min vilje jfforvaltningsloven § 12 .
        Fullmakten gjelder inntil den oppheves skriftlig .
        May – Harriet Seppola forplikter seg samidig til å behandle opplysninger og dokumenter som
        hun på denne måten får kjennskap til i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om
        taushetsplikt, jf.forvaltningsloven §13.

   Daniel Stephanek:
   Er veldig stolt av deg May-Harriet! Norge behøver flere av deg.

   Sølvi Olsen:
   Lykke til May;) Du er flink.

   Birgitte Rie:
   Den fullmakten er fullstendig gyldig

   May- Harriet Seppola:
   tAKK SKAL DERE HA, KANSKJE JEG BØR ANSKAFFE MEG EN ADVOKAT SELV - vet hvem jeg skal be.

   Sølvi Olsen:
   Ja,den er gjyldig. Men hvorfor nekte deg adgang til denne saken, er noe lumst... De er redde.

   Daniel Stephanek:
   PS: Det er lov å be om kronekrulling hvis det skulle bli aktuelt.

   Sølvi Olsen:
   Ja, ta kontakt med advokaten her May..

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg må bare advare om dette med taushetsplikten May- Harriet Seppola etter fullmakten er forpliktet til. Har der vært taushetsbrudd, vil jeg minne om menneskerettighetslovgivningen, at alle ved den er forpliktet til å kjempe for menneskerettighetene, at menneskerettighetsloven gjeldeer fremfor annen lovgiving, §3, og at menneskerettighetsloven er grunnlovsfestet. Dessuten er May-Harriet etter pressens "trå varsomt plakat" også forpliktet til å skrive om slike tingen. Taushetsplikten gjelder ikke fremfor menneskerettighetslovgivningen, og det er ikke anledningn for person eller gruppe hverken til å krenke menneskerettightslovgivingen eller arbeide for å svekke dens gyldighet eller at den blir håndhevet. Har altså motpart / barnevern forbrudt menneskerettighetslov, (barnets beste) så er forbrytelse av taushetsplikt nødverge.

   May- Harriet Seppola:
   Takk alle sammen , Kjell Erik , du har god peiling hva du skriver om , kopi av brev til barneevrnet i Hobbøl ble sendt Askim barneevrn der hun flyttet fra, til fylkesnemda som har opprettet sak og barneombudet .

   May- Harriet Seppola:
        Her er mere info om denne mannen : Sjekk Ole Martin Hejll i purehelp.no
        http://www.purehelp.no/role/viewBoardMember/10976101/olemartinhejll

        Han er bl.a. admin dir og styremedlem i Uma AS som arbeider med både rådgiving og tiltak innen barnevernet. Tiltak som bl.a består i fosterhjemsfamilier.

        Han sitter altså på begge sider av bordet, både som saksbehander som gir utredning og råd/vedtak til barnevernet og som leverandør av tjenestene barnevernet bestiller hos hans firma,
        Samtidig leverer de psykolog og legetjenester, samt at den godste hejll også eier eiendommene han leier ut til eget firma
        http://tms.no/helsepersonell/uma_as/

        Vanligvis blir det regnet som misligheter hvis noen sitter på begge sider av bordet og tilbyr og kjøper tjenester av seg selv.
        Ole Martin Hejll - Purehelp.no
        www.purehelp.no
        Oversikt over Ole Martin Hejll sine roller, antall relasjoner og styrescore verdi i det norske næringslivet.

   Jack Borgen:
   det at han sitter der er et skalkesjul may.det er for og få makt over til og utnytte barn og mødre på det verste det.du har min fulle støtte may- harriet

   Irene Hov:
   Du utnevnes herved til den nye"barneverninkvisitøren" May May- Harriet Seppola! For et rivjern du er!

   Kristin Johansen:
   Det Norge sår skal de høste. De sår skrekk og terror til familier. dette får landet smake selv en dag. Karma heter det også

   Kristin Johansen:
   La drenne moren og barna komme seg i sikkerhet en plass

   Kristin Johansen:
   Saken blir henlagt ganske sikkert

   May- Harriet Seppola:
   Jeg er ingen offentlig person , så jeg tror ikke det blir noe av, men barneombudet har ikke satt seg inn i lovvverket ,han har visst prøvd dette før, i forbindelse med diverse lister som ligger ute på netett med navn over advokater, sakkyndige og ansatte i barnevernet på svartelisten , det gikk ikke da .

   Hans Eiler Hammer:
   Dette bare understreker hvor sykt barnevernet i Norge er May-Harriet.

   Rune L. Hansen:
   Det er faktisk bare et nokså alminnelig av årlig mange ti-tusener uhyre grovt kriminelle angrep på barn, foreldre og enkelt-mennesker i Norge, i regi av Arbeiderpartiets mafia-styrte offentlige forvaltning. Den eneste forskjellen her er at May-Harriet har et langt mere bevisst forhold til dette enn de fleste enda har. Putt naiviteten i dass og trekk i snoren!
   At grov-kriminelle nøkkel-personer i og omkring den offentlige forvaltningen på så forskjellige vis forsøker å kneble, fordreie, hemmeligholde og skjule kidnappingene og fangeholdene av barna er ikke det minste som helst nytt.
   Det er viktig også ikke minst av hensyn til barna at absolutt ingenting som helst av alt dette hemmeligholdet. Men også ikke minst av hensyn til våre samfunn og oss alle.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 02.02. 2012:

   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensdommer-hengt-ut-p-nettet-2448327.html
   Bergensdommer hengt ut på nettet
   www.bt.no
   På en internettside blir tingrettsdommer Ove Kjell Hole og flere barnevernsansatte og psykologer i Bergen hengt ut. Datatilsynet skal nå gjennomgå «svartelister» på nettet.

*

   Rigmor Fossdal:
   Dommerne er allerede beskyttet av Domstolsadministrasjonen. Tilsynsutvalget for dommere - som Hole refererer til har knapt gitt advarsler for uetisk dommeratferd..

   Dommer sier:
   1."Personene henges ut av foreldre som er sinte på barnevernet"

   2. "Det jeg synes er kjedelig, er at en av de psykologisk sakkyndige trekkes inn og blir angrepet. Det er sakkyndige som retten innkaller og er avhengig av, sier Hole.

   - "Sinte foreldre" er både nedvurdering og avstand til sine objekter.
   - "Rettens sakkyndige" , hvem er de? En stand som skal ha mer beskyttelse enn barna? Og dommerne?

   Rigmor Fossdal:
   Avhengigheten dommer viser til - av "sakkyndige" er iallfall fakta..

   Dung Svalland:
   Så de vet at de er svartlistet fordi de dømmer de uskyldige skyldig ellers vil de ikke protestere på den måten.
   " For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertighet roser seg mot dommen", står det i Jakobs brev 2,13

   Rigmor Fossdal:
   Avhengigheten/sakkyndige gjør ikke sakene "riktige", men fyller dem bare ytterligere med påstander. Til OVER RANDEN.

   Juni Tobiassen:
   slik jeg har opplevd flere dommere er faktisk at det nermest fåreligger en dom før du påbegynner en runde i slike saker ,di har avgjort dommen på bakrummet ,å så, danser mann videre å videre,rundt å runt ,med kun en mulig het det er å ANKE saken igjen,da,tjener dommere ,barnevern,psykologer ,meddommere ,å deres egne bestillingsverk som bevis byrde ,å forreldre og barn blir så, ikke hørt dette er noe som igjenntarseg i rettssystemet ,å da har vi selvsakt ingen mulighet til å nå fram med sakene våres ,for dette er jo deres form for levebrød da dette bare er en JOBB,å man tar defor bort ,kapper ,som advokater å dommere bruker ,å må bruke for å tre på seg en annen rolle ,enn det å være innforstått med at det er faktisk lov å bruke SUNN FORNYfT,å kansje ta bedre stilling til,forreldre og barns vitner ,som jeg opplever at det ikke nedlegges noen vekt i det hele tatt da disse vitnene kun snakker i retten å ike får sat ord på,sine opplysninger slik som det offentlige gjør DA FØRST kann mann ha en slags kjanse till å bli hørt ,men SÅ har mann

   Juni Tobiassen:
   disse SAKKYNDIGE SOM ER HÅNDPLUKKET TIL,SELVE HJELPE MIDDELET DOMMERE HAR SOM ETT ESS I ARMET ,MEN DISSE HAR EN OPPGAVE DET ER Å BELYSE SAKEN FREM FOR DET OFFENTLIGES SIDE DA FÅR MANN DETTE KAMERADERIET SOM ER ALLEREDE ER TILLSTEDE FOR DI HAR FÅTT FREMMLAGT NOE SOM KALLES BESTILLING ,som når du handler i en butikk å plukker kun ut det EN SELV ØNSKER å da er sAkene så,godgjorte som di bare kann for di er jo FAGFOLK,LEKFOLK, MEN HVEM ER DET SOM VIRKELIG KJENNER DISSE BARNE FAMMILIENE SOM BLIR OFFRE FOR OVERGREP AV DET OFFENTLIGE .kjenner ,barnevernet ,eller dommere ,eller lekfolk ,eller advokatene som ikke hører sine klienter som det så flott heter .kjente man virkelig famileene å på hvilket grunnlag, jo sansene i rettsrundene der forreldre kjemper med nebb å klør, blir da sett på som om di ikke har kontroll for det er jo regler for oppførselskarakter, dette blir en skjønnsvurdering etter hvert at dersom foreldres adferdsmønster ,er oppgjaget ,da KJENNER MAN FANMILIENE MED ,EN FORSTÅELSE AV REPRISALIER AV FORELDRES uavlatelige kamper for å bli hørt å sett i helhetslig vurdering ,men da bruker man heller dette TIL MATERIALE SLIK AT MAN KAN FÅ EN DIAGNOSE AV FORRELDRENE ,SOM USTABILE ,HAR NOEN NOEN GANG VERT STABILE NÅR DI KJEMPER ELLER ER DE HELTER ,.

   
---
---

   Anne Søvik, 02.02. 2012:

   ‎"Svært mange mennesker tror at de tenker, mens de egentlig bare ommøblerer fordommene sine."
   Ha en fin kveld videre og God natt når den tid kommer :-)

*

   
---
---

   Kristin Johansen, 02.02. 2012:

   Det er ikke lett for folk og se eller innse de forferdelige overgrep som foregår i landet fordi den kollektive bevisstheten ikke har oppfattet det. Media påvirker folk i den grad at de tror at alt er greit så lenge de har det bra økonomisk og på det materielle planet.

*

   Bianca Rytter:
   media skjuler sannheten og jobber for barnehandlere i myndighetene -kommuner -rettsystemet stortinget-regjeringa

   Kristin Johansen:
   Ja de skjuler sannheten

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2012:

   Og dette og det som verre er visste vi liksom ikke:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Halvparten-av-fosterhjemsbarn-overlates-til-seg-selv-6754387.html
   Halvparten av fosterhjemsbarn overlates til seg selv
   www.aftenposten.no
   Bare halvparten av barna som bor i fosterhjem i Oslo blir fulgt opp slik de skal.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2778014964290 

   To store konvolutter med grov-kornet propaganda, løgn, smisk og "gaver" ankom meg med posten i dag, 02.02. 2012. Fra Arbeiderpartiet. Ser ut som å være en masse-utsendelse til hvert enkelt-menneske i hele Norge - som tydelig nok er påkostet enormt med penger. For å fortsette fordummelsen og indoktrineringen av det norske folk. Særlig mange ungdommer vil komme til å la seg lure av slikt "pent innpakket" billig falskhet og juggel. Hvordan beskytte det norske folk mot slikt noe livs-farlig for oss alle?

*

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det står beskjed om at jeg ikke vil ha reklame på postkassen her. Ble nu ikke respektert.

   Rune L. Hansen:
   Sjekk i postkassen - det er ikke småtterier av "pent innpakket" søppel.

   Berit Baklund:
   Send det tilbake - men uten porto :-)

   Rune L. Hansen:
   ‎((Arkiveres og fotograferes som bevis-materiale.))

   Vibeche Olsen:
   terror fra "tanke" partiet som vil eie mennesket--pågående propeganda må en si...stå i mot--ikke les det:)--får jeg slik søppel går det rett i søppelkassen!!

   Rune L. Hansen:
   Men mange, veldig mange, mildt sagt, kommer til å lese det, og særlig ungdom finne det artig med skrammelet av pins og refleks og skjorte-knapp etc. påtrykt Ap og AUF-logo etc. i konvoluttene. Svimlende påkostet det der pågående prosjektet - med tydelig formål å "redde" Arbeiderpartiet.

   Vibeche Olsen:
   sikkert fra budskjettet som skulle utrede et bedre tannhelse tilbud for "fattige" mennesker som trenger avlsatning og fred fra smerter -- de går over lik dette regimet..

   Rune L. Hansen:
   De torturerer og dreper i en overflod uten å blunke ja. Mange av de verre enn andre - får med seg de andre, videre. Enser hverken mennesker, lov og rett eller penger - de har i en overflod nok av det fra før av, efter forgodtbefinnende.

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle psykopater og masse-mordere er vel for mange av de sitt vedkommende nokså dekkende ord.

   Vibeche Olsen:
   alle mine barn har dette regimet tatt --- tilbake sitter jeg , redd og begymret ang barna mine, ikke liv -- ikke verdighet i en dyp fattigdom - for jeg kommer meg ikke ut av sorg, ikke et eneste menneske har regimet sendt min vei, de ønsker jeg skal råtne i fattigdom!! --- ja rune jeg er helt enig med deg -

   Rune L. Hansen:
   Like så, også fra årlig mange ti-tusener flere og stadig flere i Norge. Drepte, torturerte og utplyndret, av grov-kriminelle ansatt i den offentlige forvaltningen - fratatt livets rett, barn og voksne.

   Rune L. Hansen:
   Og dette og slikt på kryss og tvers i en overflod er det de der grov-kriminelle både holder på med - og reklamerer for!

   Rune L. Hansen:
   Mens de sier det motsatte.

   
---
---

   Vibeche Olsen, 02.02. 2012:

   ‎2012 norge_:i dyp krise og fattigdom er mitt menneskeverd gjemt av dette regimet som systematisk utslettet mitt liv--ikke et eneste menenske har myndighetene sendt min vei--som støtte--alt fra lege til nav brukes som aktører til å undertrykke meg mere( men er rørt takknemlig til en venn som stakk innom med en pose mat til meg i dag)

*

   
---
---

   Åse Nordby, 02.02. 2012:

   Akkurat nu sitter jeg og tenker på mine tre fine barnebaen i bergen, trst at di to guttene bv. har tatt framin yngste datter ikke får oppleve og ha det koselig sammen med dem og familie,er trist, veldig trist,bv. er F disipler.

*

   Bente Seljestad:
   ‎:( trist

   Anita Gulbrandsen:
   Ja det er ikke stas. Men kan kanskje hende de tar kontakt når de blir gamle nok. En må iallefall leve i håpet

   Håkon-Magnus Fossheim:
   ‎:(

   Åse Nordby:
   det er ikke godt nok, den har tatt i fra barna mine og få ha minner i fra barndommen.

   Knut-Helge Jakobsen:
   Kan ikke trykke "like" på dette, men trist er det..:(

   Solveig Vigdal:
   Ja det har du rett i utrulig trist klemz.

   Åse Nordby:
   ja, dette er Norge i ett nøtteskall, trist at så mange barn ikke får oppleve sin bardom sammen med sin familier, man er barn kun en gang i livet!

   Åse Nordby:
   det og trykke liker kan tolkes på flere måter, jeg tålker det slik at dere er med meg i sorgen for mine barnebarn

   Evelyn Nella Johansen:
   trist er det uansett,mine ord blir fattig liksom. men absoluTT enig at man er barn kun en gang i livet og trist å få frarøvet av barndommen sin... sukkk... trøste gynge klæm te dæ

   Åse Nordby:
   selv om det er det siste jeg gjør, så er det og få barna mine hjem, der dem hører til. ingen kan erstatte en familie. men desverre er det for mange som alderig får muligheten. jeg er en kjemper, men dete bv, er noen grusomme demoner og ha som motstander.
 
   Åse Nordby:
   skal i retten den 13 mars, kjempe for og få se mitt barnebarn, har ikke sett han siden 2007, dem har sikkert sakt til han at vi ikke vil se han! juge kan dem.

   
---
---

   Chris Johansson, 28.02. 2012:

   A Hot tip:
   Using forums and such, it is very easy to spread the rumor to many at once. The core problem in society is that most people don't have a clew about the rights. No one is talking about them, (demanding them)... So, I register on forums here and there, then I write this, (a thred/post that interest most people).
 
   - The most important document in the world! (Most people click on it)

   In the post, I write: - Also the most discriminated, by far!

   And finnish with this: http://www.un.org/en/documents/udhr/

   I have informed more then 1,5 million people in 2 days!

   What are you waiting for?
   The Universal Declaration of Human Rights
   http://www.un.org/en/documents/udhr/
   www.un.org
   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

*

   Annina Karlsson:
   ‎:)) tank you ♥

   Chris Johansson:
   The most simple solution is many times the best!
   All the best!

   Rune L. Hansen:
   Needed!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150511820721875&id=733576874

   Sjekk denne!!
   Forskrift om offentlege arkiv
   § 3-4. Stempling av saksdokument

Mottekne saksdokument på papir skal ved journalføringa påførast
stempel som identifiserer dokumentet og knyter det til journalen.
Stemplet skal minst ha følgjande rubrikkar: namnet på organet,
saks- og dokumentnummer (journalnummer) og journalføringsdato.

Arkivkode (etter arkivnøkkelen) skal førast på saksomslaget,
eventuelt også på dokumentet dersom ein finn dette tenleg. Dersom
ein ikkje har saksomslag, skal arkivkoden alltid førast på
dokumentet.

*

   Blue Blessing:
   Hva er vitsen med alt lovverk, når dette ikke ser ut for funke i praksis, og fører lovene godt med seg? Er lovene rene norsk samfunnspolitisk komponerte? Yter lovene rettferdige dom? Ingen menneskerittigheter blir brutt? Taes d hensyn til grunnlov? -Og alt dette + oss blir holdt overoppsyn av DLD ?

   Anne Gro Rønneberg:
   Fin den:-) Er det slik at offentlige kontorer ikke skal bruke personers fødselsdato som arkivkode.... eller?

   Blue Blessing:
   Trur d må være usunt å gruble ørti tanker samtidig...Men hva trur du/dere om dette...? For mye av d "gode" eller hva ?

   Anne Gro Rønneberg:
   Jeg er enig BB, men hva er vits med lovverk i søkk og kav når det ikke finnes kontroll?

   Blue Blessing:
   D kvelureres fra alle hold?

   Anne Gro Rønneberg:
   Jepp, med rette. Hvorfor i all verden skal det produseres lover og regler i dette land?

   Blue Blessing:
   Trur d hadde holdt med 2 sorter lovverk. De etiske, og Moses 10 bud. Enkelt men greit forståelig, vil æ tru, og ikke fasistisk?
 
   Blue Blessing:
   Deretter ; Lev og la leve...

   Blue Blessing:
   ‎- Og ingen advokater hadde trengt frykte for bli arbeidsløs, fordi dems renhårighet hadde hatt ei stjerne blandt folket?

   Blue Blessing:
   Vet at æ høres litt naiv og gærn ut, men bryr meg ikke.

   Blue Blessing:
   D eneste æ bryr meg om er at DU, og dine skal ha d GODT, sjøl om vi aldri har møttes. Sånn er d...

   Liv Beathe Hauger:
   Ja, det er det jeg har snakket om i mange dager, Marius- jf begrepet notoritet! Dvs at i mitt tilfelle hvor det er tale om at en dommerforsikring er underskrevet i 2002, men påført arkiv nr og stempel av DA i 2010.

   Marius Reikerås:
   Da er den først gyldig i 2010

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:

   Arkivloven inneholder mye interessant
   LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv [arkivlova].
   http://www.lovdata.no/all/hl-19921204-126.html 
   www.lovdata.no
   Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

*

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:

   Arkivloven § 6. Arkivansvaret.
   Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/312144698837673

   Justisminister Knut Storberget (Ap) vil senke bevis-kravene for vold i såkalte "barnefordelingssaker" og "barnevernsaker". Noe som helst bevis-krav finnes ikke fra før av, en løgn eller påstand er nok. Hvor langt ned ønsker Arbeiderpartiet å senke "bevis-kravene" mot enkelt-menneskene i sivil-befolkningen???
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/091218/vil-gjore-det-lettere-nekte-samvaer
   Vil gjøre det lettere å nekte samvær
   www.abcnyheter.no
   Justisminister Knut Storberget (Ap) vil senke beviskravene for vold i barnefordelingssaker

*

   Rune L. Hansen:
   Dette gjelder selvfølgelig "bevis-kravene" for hva som helst annet og.

   Rigmor Fossdal:
   ‎"... jeg er beinhard når det gjelder barnas rettigheter. Når ting kommer fra barn, er det også oftest grunn til å tro dem. De yngste skal uansett ha forkjørsrett, sier statsråden, som heller vil risikere at noen falske anklager fører fram, enn at flere barn skal bli utsatt for vold."
   Hvordan er det med praksisen i dette da? At barna aldri høres- og aldri blir trodd. Typisk barnevern.
   De aller fleste falske anklager fører frem, det er fakta.

   Rigmor Fossdal:
   Tor Langbach, leder for Domstolsadministrasjonen, tviler på om justisminister Storberget har rett i at beviskravet i sivile saker er strengere enn det loven sier.

   Rune L. Hansen:
   Ja, falske anklager stimuleres, tilsiktes og premieres - og det er i realiteten absolutt ingen som helst bevis-krav. Så tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Men hvordan er det så mulig å senke "bevis-kravene" ytterligere???

   Einar Inderberg:
   Jøss, har Storberget blitt justisminister igjen??????

   Rune L. Hansen:
   Det at Knut Storberget fratrer som justisminister, hvilket han gjorde for litt siden, endrer ingenting i forhold til de mange grove forbrytelser han gjorde seg skyld i overfor sivil-befolkningen i Norge, Einar Inderberg.

   Rune L. Hansen:
   Her en link hvor en kan lese blandt annet om endel av justisminister Knut Storbergets grove, straffbare forbrytelser i forhold til det norske folk:
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/180108_Bev_til_Kongen_anmeldelse_Engebretsen_Riksrett_Storberget.htm
   Herman J Berge
   www.rettsnorge.no
   H.M. Kong Harald V
   Luxembourg 18. januar 2008 Det Kongelige Hoff Det Kongelige Slott 0010 Oslo ...

   Rune L. Hansen:
   Et grundig godt dokumentert dokument - og bevis. Med fler-foldig bevis-materiale.

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle ønsker som Arbeiderpartiet og justisminister Knut Storberget og deres med-spillere at solid med beviser ingen som helst betydning skal ha.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150511896276875&id=733576874

   Synes jeg begynner å ane konturene av et lite rettsopprør. Det kan virke som om Domstolsadministrasjonen har hatt mye å gjøre med å svare på etterspurte dommerforsikringer.Ellers ville de neppe ha ringt meg for å forhøre seg om situasjonen. At folk står opp for urett, synes jeg er gledelig fordi vi skal aldri gå på akkord med vår rettferdighetsfølelselse. Det skal ikke være forskjell på de som må underkaste seg makt og de som besitter og forvalter makt. Dersom staten har brutt loven ved å la et stort antall dommere dømme uten dommerforsikring eller avlagt ed, så er det statens eget ansvar.

*

   Tony Freeman Mahony:
   Det er nå det skjer folkens ;)

   Tore Gudbrandsen:
   dette støtter jeg fult ut

   Rune Fardal:
   Keep up the pressure..... they did it in Tunisia, Libya, Egypt, yemen and Syria... we can too!

   Liv Beathe Hauger:
   Jeg legger til grunn at du Marius nå kontakter Aftenposten. For det hjelper svært lite at oppgjør skjer på en facebook side.

   Raymond Kanari Hammeren:
   bra marius. på tide slikt får oppmerksomhet offentlig.da ser du at det nytter.og det hjelper oss å stå på mor uretten vi er utsatt for

   Raymond Kanari Hammeren:
   mot

   Liv Beathe Hauger:
   Ikke begynn å snakke om riksrett, please! Hva med å få saken ut i media. Jeg har varslet Aftenposten, og så lenge det er Marius som står bak er det helt og holdent hans ansvar å få dette ut der. Journalisten jeg hadde kontakt med har gått over til en helt annen stilling.

   Veslemøy Lund:
   helt enig Marius:))

   Tore Svendsen:
   Gjelder denne dommerforsikringen for nemndledere åsså?

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Ved fradømming av autorisasjon i en domstol hvor ikke slik forsikring er gjort, blir det da ny rettsak eller får vedkommende automatisk autorisasjonen igjen?

   Rigmor Fossdal:
   Tore Svendsen: Du spør sikkert Marius Reikerås ,men siden fynemd ikke er en domstol og fynemdsleder ikke er en dommer, så vil jeg mene at svaret er nei.

   Marius Reikerås:
   Ikke helt enig der, Rigmor. Staten har selv definert Fylkesnemnda som en domstol og da skal også fylkesnemndsmedlemmene ha slik forsikring, på samme måte som er krevd av forliksrådsmedlemmer.

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Ugyldiggjørelse av en domstol og dom.... blir den så ugyldiggjort eller blir den allikevel stående slik at ny rettsak ikke kan finne sted mhvt at man ikke kan tiltales og dømmes for samme sak 2 ganger?

   Monicha Nyhuus Aas:
   dette er flott :)

   May- Harriet Seppola:
   Hva gjør man når svaret er at de ikke har plikt til å opplyse hvorvidt en dommer har avsagt ed /dommerpapirer eller ikke , jeg har noen fylkesnemdsvedtak uten signaturer, og der fikk jeg omsider brev fra tingretten at originalen med signaturer blir liggende i retten , mens folk som er parter får en kopi uten signaturer , here r det masse juks og bedrag, for det står at uten 3 signaturer er vedtaket ugyldig.

   Marianne Lund:
   Deler :)

   Tore Svendsen:
   Jeg vil tru at rette instansen for å få kopi av fylkesnemnvedtak er fylkesnemnda å ikke tingretten.

   Rigmor Fossdal:
   Marius: Det står, slik jeg har fått med meg, at fynemd er et domstolslignende organ. 'Utøvelsen skjer etter forvasltningsloven, og med vedtak, ikke dommer.

   Frode Føreland:
   Strengt tatt er det vel vi som har latt oss dømme...?

   Rune L. Hansen:
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/180108_Bev_til_Kongen_anmeldelse_Engebretsen_Riksrett_Storberget.htm
   Herman J Berge
   www.rettsnorge.no
   H.M. Kong Harald V
   Luxembourg 18. januar 2008 Det Kongelige Hoff Det Kongelige Slott 0010 Oslo ...


   Rune L. Hansen:
   Det trengs mye mere enn et lite rettsoppgjør.

   Rigmor Fossdal:
   http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-076/?lvl=0#a1
   "Disse nemndene er «domstolslignende» statlige forvaltningsorgan, og kan kun overprøves av domstolene. Disse nemndene arbeider etter lignende mønster som domstolene, og fatter svært viktige beslutninger i enkeltmenneskers liv."

   Rigmor Fossdal:
   Det er ikke "viktige beslutninger" nemda fatter.. det er særdeles skadelige vedtak.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. februar 2012, Vinberget:

   Klokken 6.30 og 4 minus-grader Celsius og ankommet omtrent 10 cm ren fin sne her ute i natt. Derefter himmelen nokså stinn av mere sne som også endel faller ned. 15 til 20 cm sne ankommet klokken 20 og 5 minus-grader, også mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2012:

   Ansatte i den offentlige (inklusivt politiske) forvaltningen som tror seg fritatt for straffe-ansvar, har fullstendig "misforstått" det ansvar de har påtatt seg - og alt og ethvert av lov og rett.

*

   Rigmor Fossdal:
   Jeg registrerer at du skriver misforstått i anførselstegn.. Det er vel strengt tatt ikke ansvarlig å påta seg misforståelsesmasken. Forvaltning er det iallfall ikke.

   Rune L. Hansen:
   Paragraf 123 i Straffeloven er bare en av mange viktige lov-bestemmelser som skal sikre enkelt-mennesket mot urett og makt-misbruk fra ansatte i den offentlige forvaltningen.
   Også unnlatelse er ulovlig og straffbart.
   Straffelovens § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   May- Harriet Seppola:
   Anita Apelthun Sœle er den enetse politikeren som har skrevet slik om barnevern, hun er œrlig og tror ikke på de utallige løgner som barnevernet kommer med , tvertimot setter hun ett spørsmålstegn ved troverdigheten til barnevernet.

   Rune L. Hansen:
   Og det som et mikroskopisk minimum skulle vel ikke mangle?

   Lars Rønbeck:
   Du må lese hele teksten Kjell Ivar. All motstand mot barnevernet rundt om på internett begynner nå å absorberes i diverse hjernekontorer rundt omkring og det er bra.

   Dung Svalland:
   Ja, vi hadde snakket med en journalist fra Norge i dag for 2 år siden og han nektet å skrive om vår sak.
Vi ga klar beskjed om at så lenge avisen tidde i hjel om barna som er kidnappet av bv ville ikke vi kjøpe den om den var så mye kristen. Kristen sensur vil vi ikke ha noe av

   Bianca Rytter:
   media er med på kidnappinger forskninger barneran -menneskehandel for jobb og penger ?hitler myndigheter rettsystemet med hjelpfra løynere ?

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skrev til avisen og ba dem overbringe min mail til henne og her er svaret : Takk for god tilbakemelding på min artikkel. Jeg er forbauset, og skremt over de mange tilbakemeldingene jeg får.
   Noe er alvorlig galt.
   Anita Apelthun Sæle

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Og dette og slikt på kryss og tvers i en overflod er det de der grov-kriminelle både holder på med - og reklamerer for!

   Rune L. Hansen:
   Mens de sier det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   Og fangehold, tortur, terror og utplyndring overfor barn og foreldre (og besteforeldre) er de groteskt frekke nok til å kalle "barnevern".
   Alt og det hele de holder på med på kryss og tvers motsatt lov og rett, nærsagt hva enn de gjør.

   Rune L. Hansen:
   Utplyndring, tortur og trakassering overfor sivil-befolkningen.
   Det er Arbeiderpartiet (med sin under-avdeling Stortingspartiet).
   Grov-kriminelle i den offentlige forvaltningen.
   Hovmodige, perverse monstre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2012:

   Mennesker delaktige i eller vitner til en folke-utrenskning, et folkemord, med groveste sort tortur, trakassering, utplyndring, terror, kidnappinger, fangehold og trusler overfor barn og foreldre. Og noen klager på at barna og foreldrene protesterer om de klarer det!!!
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensdommer-hengt-ut-p-nettet-2448327.html
   Bergensdommer hengt ut på nettet
   www.bt.no
   På en internettside blir tingrettsdommer Ove Kjell Hole og flere barnevernsansatte og psykologer i Bergen hengt ut. Datatilsynet skal nå gjennomgå «svartelister» på nettet.

*

   Inger Sandsengen:
   syntes det er flott få frem flere for de finnes .På tide at de at de snart må svare for all develskapen de har gjort

   Rune L. Hansen:
   Barna ikke minst forventer at torturistene og morderne anklages og stilles til ansvar for hva de grov-kriminelle har gjort! Og det er de ikke alene om. Øyvind Bremnes, 03.02. 2012: "Når barna får se at overgriperne ikke får holde på i fred, men derimot må forklare seg jevnlig ovenfor det øvrige samfunn - så kan de se håp for framtiden."

   Rune L. Hansen:
   Hverken barna eller foreldrene eller besteforeldrene skal sviktes med å tro seg glemt!

   Rune L. Hansen:
   Og hvordan enn de protesterer:
   Det er ikke ofrene en kan eller skal kreve det og det av bevissthet fra!

   Rune L. Hansen:
   Putt naiviteten i dass og trekk i snoren!
   At grov-kriminelle nøkkel-personer i og omkring den offentlige forvaltningen på så forskjellige vis forsøker å kneble, fordreie, hemmeligholde og skjule kidnappingene og fangeholdene av barna er ikke det minste som helst nytt.
   Det er viktig også ikke minst av hensyn til barna at absolutt ingenting som helst av alt dette hemmeligholdes. Men også ikke minst av hensyn til våre samfunn og oss alle.

   Inger Sandsengen:
   vist han hadde helt rent mel i posen så hadde anmeldelsen lagt der for lengst men kansje ikke så gøy og bli søm fart

   Rune L. Hansen:
   Enda et frenetisk forsøk fra de grov-kriminelle sin side på å skjule fokus på hva de egentlig holder på med.

   
---
---

   Irene Hov, 03.02. 2012:
   Det følger av domstolloven § 60 at en dommer uten dommer ed og dommerforsikring ikke kan dømme i en norsk rettsal. En dom må derfor regnes som nullitet, altså ikke gyldig. Men det har også blitt sagt at dersom dette skal følges slavisk, vil det bli kaotiske tilstander. Akkurat som en generaltabbe skal fortsette fordi ryddejobben er for stor. Men det hadde ikke forundret meg et sekund om dommerkollegiet hadde fått ordnet det slik.......
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2012:

   Må jo si det er rimelig oppsiktsvekkende når noen dommere nå nekter å svare ja eller nei på om de har avgitt dommerforsikring. Det er, slik jeg ser det, ren rettsfornektelse.

*

   Liv Beathe Hauger:
   Hvorfor spørre de når de uansett skal være registrert hos DA? De svarer selvfølgelig ikke så lenge de ikke har noen. Men hva skal du bruke informasjonen til, hvis du ikke tenker å gå til media med dette?

   Stig Von Hirschenjeger:
   Straffbart? Om jeg ikke når fram, har jeg ihvertfall gjort slik at noen har hatt en del søvnløse netter, bare det er godt å tenke på.

   Dag Vidar Madsen:
   Forakt for folkeretten?

   Anne-Marie Hansen:
   Typisk korupt spøøru meg...

   Marius Reikerås:
   Liv Beathe, jeg har snakket med TV 2 i dag og avtalt at de skal ringe meg igjen på mandag. Det de er interessert i er dommerforikringer og frimurere.

   Marius Reikerås:
   dommerforsikringer:)

   Stig Von Hirschenjeger:
   Er redd de bakker ut, frimurerene er mektige. Håper jeg tar feil.

   Marius Dallas:
   Første menneskelige refleks når det gjelder løgner er alltid å lyve, Så kommer innrømmelsene etter litt refleksjon:)

   Liv Beathe Hauger:
   Flott! For det er media som er veien å gå. Men det er nå slik at dommerforsikring handler om langt mer enn bare frimurere. Det har de skrevet om før. Det nye er dommerforsikringer, kaoset rundt dette, og hva slags betydning det har rettslig.

   Marius Reikerås:
   Enig, LB. Vi får se hvordan pressen nå tar tak i dette. De er i alle fall klar over at dette nå er kommet frem.

   Liv Beathe Hauger:
   Tenker noen er litt svette rundt omkring. Når en ser hva slags betydning det fikk med oppslagene om Weisæth og sakkyndighet generellt, med ytterligere reaksjoner ifm terrorsaken ser en at det er veien å gå.

   
---
---

   Martin Larsen, 03.02. 2012:

   Dersom du avslører og snakker ut om illojale og løgnaktige politikere eller partier, er du da en motstander av demokratiet, eller en forkjemper for demokratiet? Jeg spør, i og med at det ser ut som om PK-eliten anser individets politiske og rettslige bevissthet som en trussel mot det såkalte demokratiet de er en del av. Hva tror mine kloke FB-venner? :)

*

   Jahn Eirik Lorentz Figenschou:
   Så sant så sant .. mere åpenhet og demokrati blei nevnt ... Faktum er jo at folket skal ties ihjel ... I frykt for å bli stigmatisert og ansett for å være motstander .

   Martin Larsen:
   Det er en helt vanlig fremgangsmåte for totalitære regimer.

   Øyvind Havstrygeren Selseng:
   Jeg er ikke så opptatt av den enkelte politiker eller det enkelte parti, mer partistyret i sin helhet og bløffen om at stemmeretten er det samme som folkestyre. Mer demokrati (partistyre)? Nei, takk som byr!

   Terje Teigen Pedersen:
   Etter selv å ha blitt stoppet av landets statsminister fra å stille kritiske SPØRSMÅL rundt veldig betente emner, har en fått erfare på kroppen hvordan de ønsker å tie folket, alt eg ønsker er ett svar.. og blir tiet ned...! men å gi opp kampen for ett bedre Norge?? ikke faen

   Reidun Hommedal:
   Siden jeg liker Sannheter og ikke løgner så er jeg for Åpenhet Og Demokrati ..... men, det er ikke demokrati vi har i landet. Så jeg er ingen motstander av demokratiet, men jeg ønsker bort alle løgnene om at vi Har Demokrati i landet. Våre politikere er egentlig gitt Tilliten til å føre skuten Vår til det beste for landet .... men det som skjer er det stikk motsatte. Dem sitter og forer ''de store gutta'' - OG fyller sine egne lommer med felleseiene våre. Undres over hvem lobbyistene er .... mener dem som hjernevasker i korridorer og møterom .........

   
---
---

   Marianne Lund, 03.02. 2012:

   Merker meg noe av det som blir skrevet her i denne artikkelen :
   " - Det er som å se broren min bli banket, er det bra for oss å oppleve dette?
   Spørsmålet blir stilt av en av de som er intervjuet i studien Tvang i barneverninstitusjoner – ungdommenes perspektiver.
   I studien, som blir publisert i løpet av januar, forteller ungdom som bor i barnevernsinstitusjoner at gjentatt opplevelse av tvang mot seg selv eller andre oppleves skremmende og krenkende.
   I tillegg mister de fokuset på hva som er riktig å gjøre overfor hverandre. En av informantene beskriver ansattes bruk av fysisk makt i tvangssituasjoner som vold og mener at grensene for hva som er akseptabel adferd kan bli flyttet.
   – Jeg later som det er en film jeg ser på, forteller en av ungdommene som er intervjuet.
   Etter hvert blir tvang en normalitet i hverdagen og de unge reagerer stadig mindre på tvang og sperrende forsvinner, er noe av det de forteller."
   forskning.no > Barn i institusjoner vant til tvang
   http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/309879
   www.forskning.no
   Barn i barnevernsinstitusjoner ser at tvang av og til må brukes, men mener at mye kan gjøres for å forebygge tvangsbruk. – Snakk med oss, er ett av rådene de kommer med.

*

   
---
---

   Elin Klopp, 02.02. 2012:

   Skjønner ikke hvordan folk kan være anonyme og ringe og si hva dem vil.. for meg er det helt sprøtt !!!

*

   Knut-Helge Jakobsen:
   Velkommen til deg... E dem anonyme er det sikkert ikke viktig det de vil fortelle deg...:))

   Gry Karlsen:
   Hele barnevernet er en tragedie!

   Anett Saglien:
   Det viktigste er ikke hvem du er, men hva du har å fortelle. Har man rent mel i posen, så er vel ikke ett besøk av barnevernet det verste man kan ha ?

   Elin Klopp:
   joa, det var viktig, men de brydde seg ikke om de sa at de var anonyme, synes det er viktig jeg,det er faktisk et tråkk i privatlivet og man føler seg utrolig lei seg!!

   Knut-Helge Jakobsen:
   DET er det verste besøket man kan få... uansett

   Gry Karlsen:
   Hadde de vært ærlige så hadde det ikke vært noe problem å få besøk av BV..... men det er de dessverre ikke. Jeg har i alle fall til gode å se det! Det må være de mest negative menneskene som går i to sko!

   Anett Saglien:
   Jo, det kan jeg forstå Elin :)

   Elin Klopp:
   Enig med deg !! uansett rent mel i posen eller ikke...man føler seg uglesett !!

   Gry Karlsen:
   Spiller ingen rolle hvor rent mel man har i "posen" når BV lager det urent! Med løgner og fanteri..... de burde virkelig skamme seg!

   Kjell Ivar Larsen:
   Anonyme henvedelser bør bare legge på røre til. Disse Bv folka eier ikke medmennesklige medfølser og di eier ikke medmennesklighet. Di har ei alt for stor makt. Jeg forstår Anett Saglien. At du syns det er ekelt at di er anonyme og det er slike forhold som burde kunne anmeldes. Jeg skulle anmelde Bv i Strand da fikk jeg beskjed at bv kan en ikke anmelde for di er sitt eget politi. Di kan tråkke hvem som helst ned i dritten.

   
---
---

   Marianne Lund, 01.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/172731152807350/242535022493629/?notif_t=group_activity

   ANBEFALES Å LESE !
   Merker meg noe som er skrevet i denne artikkelen :
   " To virkelighetsoppfatninger; de som har vokst opp i et godt kjærlighetsfullt hjem med gode foreldre og de som er av dårlige hjem hvor alkohol, dop, misbruk, overgrep har funnet sted. De første ser verden som god og trygg, de andre som ond og utrygg – hvor overgripere skjuler seg bak ethvert hjørne. Fordi deres egne foreldre var overgripere, setter disse Killenske (Dr. philos Kari Killen) apostler likhetstegn mellom det mulige faktum, og at ALLE foreldre er overgripere.
Et interessant studium ville vært å granske Kari Killen’s barndom, som er en sentral leverandør av lærebøker og foredrag til de barne»faglige» profesjonene; hvor hun kom fra, hva slags politiske overbevisninger hun hadde og har, osv. Hva slags folk er det som innehar jobbene i dette barne-’vern’? Hva slags politiske synspunkter har de? Hva slags hjem kommer de fra? Representerer de alle slags mennesker i samfunnet, eller er deres oppvekstvilkår dårlig? Er deres politiske oppfatninger ganske homogene? Har de selv blitt overgrepet eller er egoistisk, og tror dette er gjengs for alle? "
   http://www.riksavisen.no/?p=7415
   Barnevern- og overgrepsindustrien gror på Sunnmøre
   www.riksavisen.no
   Å bringe Lys hvor Mørke råder, i mennesket og i samfunnet

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Hva skal en med bevis egentlig når barnevernet sier en er skyldig? Og rettferdigheten er selvsagt ikke så viktig, det viktigste er at barnevernet får rett. For alt de gjør er til barnas beste."

   Annina Karlsson:
   Jag har tyckt aldeles fel Men barnavärnet öppnade mina ögon. Har en helt annan verklighetsuppfattning idag.

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "En ansatt i barnevernet sa til meg at deres største problem er at de ikke har gode nok kontrollrutiner, dvs at dersom en kurator gjør en feil, så er det ingen som «tar» den kuratoren. I stedet er det en kultur der en dekker ryggen til hverandre. Og det er blitt dokumentert store økonomiske interesser mellom Barnevernet og psykiatere og psykologer som driver egen praksis som psykiatrisk sakkyndige. Dersom de ikke gjør som barnevernet sier og uttaler seg til barnevernets fordel td i en fylkesnemnd, så må de sakkyndige det gjelder kanskje se seg om etter annet å gjøre. Jeg vil i den sammenhengen igjen advare mot psykiater Arvid Sollie, som driver eget firma i Kristiansund. Jeg har som sagt vitneutsagn på at han er en overgriper. Og 800-900 kr i timen er godt betalt……. Historien vitner om at selv mord har blitt begått for pengenes skyld. Da kan en stille spørsmålet om hvem som er «morderne» til alle de fortvilte foreldrene som på grunn av barnevernets «hjelp» tar livet av seg selv, sine barn og kanskje også sine ektefeller, samboende. Det har vært en del tragiske familiedrap i Norge i det siste, kan det være et resultat av tilbud om «hjelp» fra Barnevernet? Jeg bare spør.
   Jeg er dømt til 6 års fengsel, og fradømt retten til å være prest og sjelesørger for all fremtid. Min kamp nå er nå for å få saken opp på nytt, men også for å advare andre og hjelpe der det trengest. Vi må stå sammen. Drømmen min er å få saken min tatt opp på nytt i Lagmannsretten, og kanskje er det noen der ute som kan hjelpe meg med det. Men jeg vil også gjerne at denne saken skal bli brukt for å vise galskapen i systemet, det som har ødelagt så mange mennesker. Jeg er sterk, mange har gitt opp for lenge siden, – eller er døde. På vegne av dem håper jeg at denne saken min kan være en tankevekker for mange. Det er på mange måter også på vegne av dem at jeg skriver. Og kan dette være med på å sette en stopper for dette, slik at andre familier blir reddet, ja da har vi ikke levd og dødd forgjeves."

   
---
---

   Vibeche Olsen, 03.02. 2012:

   Dagene er så triste,endeløse og grå....

*

   Frank Jonny Sørensen:
   nei nei du

   Frank Jonny Sørensen:
   jesus er gla i deg

   Vibeche Olsen:
   jo jo frank jonny -- det lille lyset mitt skal skinne klart..

   Frank Jonny Sørensen:
   du er go jesus kan

   Evy Johansen:
   God klem til deg, Vibeche ♥

   Vibeche Olsen:
   evy ♥

   Arve Melchior Bakken:
   Er du og deprimert nå då! Her eg er - skin det sol!

   Frank Jonny Sørensen:
   jeg er her for deg

   Solfrid Gavang:
   Har det på samme måten selv Vibeche,saken min skal opp igjen den 17 feb,og nå har bv gått inn for 0 SAMVÆR med Samuel, de skriver at han "ikke ønsker samvær med biologisk mor"..... HVA HAR DE GJORT/SAGT til gutten min??? Får jeg ikke samvær med han mer, orker jeg ikke mer ♥ ♥ ♥

   Vibeche Olsen:
   depresjoner ligger ikke for meg -- ikke den tåkelagte -- men hard realistisk konstatering av fakta - ikke noe pynt som psykologene kan berike seg på som psykoser og slik når de ikke skjønner medmenneskets språk.. men ja dagene er endeløse og triste og grå.. mangler relasjoner til de menneskene som står meg og mitt ♥ nær.. har ikke noe med været å gjøre -- selv om mange mener været definerer lykke følelsen..

   Vibeche Olsen:
   solfrid ♥ gode deg -- det er den nye taktikken barnevernet har fått tilatelse av regeringen stoltenberg -- lysebakken har sikkert en psykotisk ond skapsfull dekkende finger med i avgjørelsen -- 0 samvær og ta bort foreldreretten -- skjedde meg og ylva og -- vi får ikke treffes mere -- mange flere opplever det samme solfrid

   Rigmor Fossdal:
   Vibeche- du skinner klart! Always.

   Solfrid Gavang:
   Dette har ikke noe med værdepresjon å gjøre, folk som sier det, skjønner ikke hva vi sliter med rett og slett ♥

   Arve Melchior Bakken:
   Beklagar!

   Vibeche Olsen:
   går bra det kjøre deg arve.

   Rigmor Fossdal:
   Damene snakker sannheten, det er ingen "depresjon".
   Psykobabblerne verken vil eller trenger skjønne noe som helst så lenge de utfører statens krav : Ta barn, ta mange, flest mulig. Det får ingen konsekvenser for dere.
   Alt de trenger er å gå fritt rundt, heve lønn og tiltro seg selv at de har eksepsjonelle kvaliteter, såvel menneskelige som faglige.

   Solfrid Gavang:
   Vibeche: Tar de fra meg Samuel helt, har jeg ikke mer å leve for, det er han jeg har levd for hele tiden ingenting annet.... saken skal vidre til FN i Strassburg

   Vibeche Olsen:
   jeg vet og kjenner smerten som ligger bak det du her mener solfrid -- vi sitter igjen -- med 1000 vis av dokumenter barnevernets saksbehandlere har produsert og vidre utviklet .. solfrid ♥ du er velkommen når som helst tiil drammen og besøke meg-jeg kan re opp gjeste sengen -- men jeg vet også som deg -- at det eneste som redder oss er en tellefon fra barnevernet som sier -- kom vi har bestemt oss for at du og ditt barn skal få en dag sammen i frihet og gjøre noe hyggelig sammen -- som styrkenede berikende minner for barnet og ta med i livet -- vi er i stand til det -- selv om barnevernet svart maler og lyver med sine onde spådommer og fatasering --

   Rigmor Fossdal:
   Solfrid: Jeg forstår hva du sier, vet og opplever: Likevel- du må leve FOR sønnen din. Også i det mørke dere blir påtvunget. Dere er hverandres lys, og kjærligheten har ingen grenser. Der kan det aldri fattes noe "vedtak".
   Som det forøvrig er ulovlig å berøve barn med...

   Rigmor Fossdal:
   Dere er begge eslet til mer enn noen usle timer sammen med barna deres- dere er skapt til det edle oppdragert å oppdra og leve sammen med deres barn. For det er hva dere og deres barn har rett til.

   Solfrid Gavang:
   Takk for de fine ordene Rigmor. Vibeche: Kommer gjerne på besøk, men fikk igår en dårlig nyhet fra NAV, får mindre å rutte med pr.uke, og dermed vet jeg ikke hvordan jeg skal komme meg innover. Skulle gjerne vært der i uke 9, du vet jo hvorfor, cd-innspillingen min

   Vibeche Olsen:
   jeg og får beskjed fra nav om mindre penger -- det er etter mitt skjønn -- en del av taktikken til de som styrer mappa di... du vet du alltid er velkommen in her solfrid -- spiller du inn ny cd nå? disney?

   Vibeche Olsen:
   samarbeid mellom alle etater i forvaltningen--tro ikke at de er selvstendige den norske sosial mafian -- er en bande av kriminelle...

   Solfrid Gavang:
   Jeg skal i studio i uke 9, vi er på planleggingsstadiet, og i uke 9 passer det best, og da skulle jeg gjerne vært hos deg om det passer

   Vibeche Olsen:
   jeg er alltid hjemme ( har flyttet fra konggaten) men bor ikke langt fra statsjonen -- jeg henter deg -- bare meld meg på innboksen så kommer jeg og henter deg på statsjonen.. gleder meg å høre mere om innspillingen -- og kansje du kan synge litt for meg:) skal på you tube nå og  hente en av sangene dine og dele med de andre her :)

   Solfrid Gavang:
   Takk skal du ha vennen,det ser jeg frem imot ♥ Så glad i deg snuppa.... må bare finne en måte å komme meg innover på ♥ ♥ ♥

   Solfrid Gavang:
   Klart jeg skal synge for deg forresten

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Og, - snart skinner solen igjen !:-) Klem

   Vibeche Olsen:
   he he reidun.. ser den her i drammen i dag.. kommer stor og sterk frem mellom husene her - på små opplyste plasser -- skinner den ikke på deg, kan man trøste seg med at den skinner på noen andre -- om man opplever skygge -- solen er ikke for alle -- på samme tid

   Cato Martin Jakobsen:
   Solen kommer frem den, noen må vente lengre enn andre, noen har andre rundt seg som forsøker skygge for den så godt de kan,enten velmende, de tror du er for tander for solens skinn, andre kan ikke se solen og forsøker derfor etter beste evne å hindre andre fra å se den, men du vet at solen kommer til deg også, uansett hva de små ynkelige maurene som tror de kan stoppe den fra å nå deg måtte mene!

   Merethe Lie:
   ♥

   Solfrid Gavang:
   I en julesang lyder det i en setning om Gud: Han hjelper de minste, han løfter dem opp, de mektige bøyer han ned ♥ Det sier ALT, om at det kommer en dag da bv skal stilles til ansvar for det de har gjort mot utallige barn og foreldre ♥ ♥ ♥ Vi skal få vår oppreisning

   Renate Helen Ludvigsen:
   ♥

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2012:

   Synes vi skylder jurist Herman Berge en stor takk. Hen er blitt tråkket på av det offentlige Norge for sine uredde meninger. Men, historien vil vise at han har mye rett og han har gjort en fenomenal jobb med å avdekke mye som ikke tåler dagens lys i vårt "prektige" land.

*

   Anne Kathrine Eckbo:
   Lenge siden jeg har snakket med Herman nå, men fikk mye hjelp av ham da jeg gravde litt i kjølevannet til advokat Ole Lund og fikk han vekk som styreleder i Hurtigruten og Eckbos Legater... stor takk til Herman ja! ;-)

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150513585631875&id=733576874

   Mange har blitt lurt av et juridisk enevelde, hvor all makt har vært samlet i hendene på advokater, byråkrater og dommere. Få om noen har våget å stille kritiske spørsmål til dette eneveldet før sosiale medier kom. Med dagens informasjonstilgang , er dette eneveldet i ferd med å slå alvorlige sprekker. Det er på høy tid at mannen og kvinnen i gata tar tilbake kontrollen over rettssikkerheten. God helg!

*

   Knut-Helge Jakobsen:
   Takk og det samme til deg og dine..:)

   Frode Føreland:
   ‎"Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv." sa Bjørneboe. God helg :)

   Anne-britt Kaltun:
   Takk for alt du informerer om, det er nyttig å vite. Ønsker deg og dine en strålende helg:)

   Stig Von Hirschenjeger:
   Særs underlig at DA ringer, her skurrer det i mine ører. Hva er det de pønsker på?

   Bjørn Hannås:
   på høy tid, Marius. Det trengs en opprydding

   Liv Beathe Hauger:
   Å stille spørsmål er enkel jobb, men å handle er noe annet. For å ta et eksempel: psykiater Lars Weisæth har etter at jeg, og to til fikk A magasinet til å sjekke han grundig ut, har det nå et år etter medført at bistandsadvokatene i terrorsaken kasserte han. En må ut i media. Og den oppgaven har jeg gitt deg Marius.

   Marit Hagen:
   Ja, vi bretter opp arma. God helg!

   Stig Von Hirschenjeger:
   Gjør vi? Har inntrykk av at flesteparten er tøffe bak pc skjermen, men få gjør noe med det.

   Liv Beathe Hauger:
   Nettopp, Stig! Det er bare prat, og ingen handling. Vi tre klarte å få full flombelysning på Weisæth ved å samarbeide. Mens alle FN soldatene bare har snakket. Pasientskadeerstatningsnemnda diskuterte også saken, fordi de hadde startet så vidt debatten om sakkyndige. Jeg kjenner ei som var i trainee stilling der da saken smalt. Og hun sa at den ble lagt merke til, og diskutert.

   Stig Von Hirschenjeger:
   Enig, her er mange som mener og synser-men få gjør noe med det! Jeg selv har satt igang en prosess som jeg tror gjør en del ganske så svett i nakken! Å ønske det-å ville det-men å gjøre det..!!

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Helt sant det du forfekter her .'

   Stig Von Hirschenjeger:
   Det er rett og slett feighet tror jeg! Nytter ingenting å hyle i kor mens en stikker med halen mellom beina når det skal handles!

   Emma Pauline Rosvold:
   Jeg er med paa det!

   Emma Pauline Rosvold:
   Det nytter ikke aa vaere negativ, men handlekraft beror paa ulike ting, som hvor du er i din egen prosess rundt det some er viktig for deg. Man kan ikke regne med at alle skal ha foersteplass i media. Men som kjent, mange bekker smaa. Enig om at de sosiale medier er et interessant medium for meningsutveksling. Jeg tror meninger og mobilisering vokser nettopp her.

   Rune L. Hansen:
   Og menneskeverdet er fortsatt for de fleste i Norge en bagatell ...

   Rune L. Hansen:
   ‎((Fordi det alltid handler om de andre og ikke en selv ...))

   
---    
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. februar 2012, Vinberget: 

   Omtrent 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Og omkring 20 og 30 minus mange andre steder i Norge og Sverige. Her hjemme er blandt de mildeste områdene i hele Norge. 2 minus-grader klokken 14.30. Noe vind mot kvelden og videre. 4 minus-grader og noe vind utover kvelden.
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2012:

   Arbeiderparti-regjeringen gjennomsyrer og dirigerer den offentlige forvaltningen motsatt lov og rett. Inklusivt blandt annet dommerne, påtalemyndigheten, politiet og NAV, etc. - Hvem er så de egentlige dommerne???

*

   Bjørg Kristine Kullerud:
   ja det kan man lure på ha en fin lørdag

   
---
---

   Ann Gudmestad, 04.02. 2012:

   Gale barnefjernere..
   Business Line : Opinion : A child's nightmare called Norway
   http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article2854163.ece
   www.thehindubusinessline.com
   When news broke out of the three-year-old Abhigyan and infant-in-arms Aishwarya stranded in foster care in Norway, one wondered if the black humour of Roald Dahl had materialised for real. In children's stories, Dahl, the famous English writer born of Norwegian parents, presented the world from the ...

*

   May- Harriet Seppola:
   Deler den , Anne .

   
---

   Rune L. Hansen:
   A lot of people in Norway are very happy to see that the world is about to discover a little of what really happens in Norway (and Sweden)!!!

   

---
---

   Ann Gudmestad, 04.02. 2012:

   Gry Scholz Nærø
   NIGHTMARE IN NORWAY: * Norsk barnevern - & myndigheter bl.a helt til topps i UD med utenriksminister Gahr Støre i spissen - er ansvarlig for- og forsvarer på sin hals – det dypt sjokkerte, svært rasende indiske myndigheter kaller "statlig kidnapping" av to små indiske statsborgere ( ca 1 & 3 år)....... * Norske Telenor taper nå flere milliarder kroner & intet mindre enn lisensen til 36 millioner mobilkunder (sic!) i India, melder BBC. Telenor har allerede investert to milliarder dollar i indiske Uninor.........

*

   
---
---

   Anne Søvik, 04.02. 2012:

   30 år på midlertidig sosialhjelp
   http://www.dagsavisen.no/samfunn/30-ar-pa-midlertidig-sosialhjelp/
   www.dagsavisen.no
   SOSIALHJELP: Ifølge loven skal sosialhjelp være en midlertidig hjelp. Arild Taraldstad (50) har mottatt sosialhjelp i 30 år, og kan ikke jobbe. Hvis han får innvilget uførepensjon, kan han slutte å tigge for å overleve.

*

   
---

   Bjørg Kristine Kullerud:
   ja det er mye fælt nå for tiden skjønner ikke va dem driver med jeg helt for hjevelig

   Jane Øvertungset:
   Jeg regner med du har lest denne, Rune? http://www.bt.no/meninger/kronikk/Arbeiderpartidomstolen-1771211.html

   Rune L. Hansen:
   Ja, har det. Og den er ikke den eneste. Og jeg selv, og mange andre, har selv i forskjellige sammenhenger vært skrivende om det i mere enn de siste 20 års tid. Det er Arbeiderpartiets kriminelle så som Audun Lysbakken, Knut Storberget, Trond Giske, Stoltenberg, Brunstland og kompani som er de egentlige dommerne, påtalemyndighet, politi, etc. Men som later som de ikke er det og som later, særlig internasjonalt, som at de har respekt for lov og rett. Hvilket de fullstendig ikke har i det heletatt.

   Rune L. Hansen:
   Sentrale vesentligheter, mildt sagt - som begraves, knebles og skjules av uvesentligheter.

   Rune L. Hansen:
   Begraves, knebles og skjules av uvesentligheter. Og av en overflod med grotesk kriminell virksomhet i regi av Arbeiderparti-regjeringens kriminelle og kriminelle med-spillere.

   
---
---

   Ravsat Menchiko, 04.02. 2012:

   Her er igjen en SKAMMELIG politisk sak, med kriminelle AMERIKANSKE bak makten, hvor ASSANGE å bli beskyldt, for noe, som han er ikke skyldig i. Lurer på hvilken utbytte av pengesum, som å bli lovet til de to svenske kvinner av kriminelle BAK makten.
   I NORGE og i verden rundt i siste årene over tusenvis og kanskje mer voldtekter, som virkelig skjer på gata, å bli lagt på hylle av politi og samtidig her MAKTENS aggressiv handlinger og deres kynisk ansikt og hevn er åpen til oss alle, vi ser virkelig helt åpen, hvilken metode og midler, de bruker for å straffe, de som har avslørt deres galskap mot verden. Ingen tvil om at bak de virkelige voldtekter, som skjer i verden, det står den kyniske Elite makten.
   Dette er samfunns ansvar for at ASSANGE og ikke å bli levert til kriminelle makten og det er samfunns ansvar, for å stille den kriminelle makten til ansvar.
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/wikileaks/artikkel.php?artid=10077372

*

   Ravsat Menchikova:
   Vi vet ikke heler om de to SVENSKE kvinner å bli tvunget av makten å gå til den perverse HANDLINGEN å anmelde J. ASSANGE. Men jeg synes i slik situasjon, kvinner skulle samles til demonstrasjon mot det som makten har satt i gang i forbindelse med ASSANGE. Hvis vi ikke gjør det vi er alle tapt. I morgen dette kan skje med hvem som helst, med noen av oss, hvor makten misbruker makt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2787563643001

   Både menn, kvinner, barn og samfunn kan av regjeringen og ansatte i den offentlige forvaltningen tvinges, trues, lokkes, lures, fristes, forvirres, geleides eller indoktrineres til mangt og mye galt, kriminelt, urettferdig og ondt.
   Viktig for oss alle og enhver å avsløre og å få stoppet når det skjer!
   Konsekvensene kan være og blir fort katastrofale om de ikke stoppes.

*

   Bianca Rytter:
   må stoppes og skal stoppes

   Bianca Rytter:
   styres i rettsystemet og skal legges ned

   Rune L. Hansen:
   Blink-skudd ifra Bianca sin side?

   Bianca Rytter:
   bv myndigheter nav sosialen kommuner som bedriver onskap må legges ned vel?falske papirer og falske diagnoser på mennesker

   Hans-Christian Staum:
   Jeg er enig ä det akter jeg gjøre

   Annina Karlsson:
   Jag fatta hur de hadde blivit för mej om jag var besvärlig.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet og deres med-spillere er en livs-farlig, drepende kriminell katastrofe for Norge og Norges sivil-befolkning.

   Finn Halvorsen:
   Dårlig politisk og forvaltningsmessig styring er den største sikkerhetsfare for den vanlige norske borger

   Rune L. Hansen:
   Og det, Finn Halvorsen, er et meget så mildt uttrykk for det groteske terror-regimet Norge konkret har blitt og enda er.

   Annina Karlsson:
   Hur monga föräldrar har man satt falska diagnoser po och retat till vansinne och spärrat in tro?

   Rune L. Hansen:
   Ja hvor mange foreldre har de satt falske diagnoser på, og torturert og utplyndret og over-lesset med falsk dokumentasjon og trakassert og sperret inn og gjort gale eller uten illusjoner om håp eller anstendighet? Og hvor mange barn?

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange mennesker torturerer og dreper de årlig?
   Og når en også regner med hva som skjuler seg bak den falske dokumentasjon og de falske døds-årsaker?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange seig-piner de i det håpet som aldri blir innfridd?

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange og hvem premieres for løgn og falske påstander mot med-mennesker?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange tror ikke alt dette er mulig - før de selv rammes?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange trues, indoktrineres eller betales og premieres for å benekte, bagatellisere og bort-forklare det som så altfor faktisk skjer?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange og hvem finner seg i det fordi de tror det er slik det skal være?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange av de som ikke finner seg i det blir nokså fort drept?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange dør uansett nokså fort?!

   Rune L. Hansen:
   Og hvem kan overleve slikt noe, - eller hvordan?!

   Annina Karlsson:
   Det har väll blivit ett politiskt maktmedel mer än nogot annat.

   Rune L. Hansen:
   Ja det har "bak kulissene" blitt et politisk makt-middel mere enn noe annet.

   Annina Karlsson:
   Oliktänkares barn ska tas helt enkelt och sen kan man leta överallt efter fel po föräldrarna. Allt det positiva som avslöjjar deras bluff skalas bort. Uppgifterna om mej strider totalt mot logiken. Men i dum stolen är de väll blase och bryr sej inte i att tänka?

   Rune L. Hansen:
   Mange som også gjør fortjeneste på sin på å late som de ikke kan tenke. En trenger som bekjent ikke tenke for å tenke på seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Og hva er vel lettere å bære og å nære enn andres nød, smerte og død, hvis nesten ingen ser den?

   Rune L. Hansen:
   Eller alle de andre bryr seg mest om seg selv?

   Annina Karlsson:
   Sekretessen gör so de inte tror att detta är sant.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne og, gjør så ingen kan tro det er sant - annet enn hva de selv sier.

   Rune L. Hansen:
   En offentlig ansatt jo hverken lyger eller er kriminell?
   Og uansett ikke SÅ UTROLIG MEGET!!!

   Annina Karlsson:
   Och varför är rättegongarna bakom lykta dörrar det luktar skumt när inte ens vänner for närvara.

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle og enhver bryr seg. Og hvordan skulle de vel kunne det?

   
---
---

   Kai R Schantz, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/347320468621621/

   ‎"KrF vil endre lovverket radikalt slik at mor og far likestilles som foreldre." At loverket blir vurdert som må endres radikalt for at fedre skal få likeverdig foreldreskap og barn få to likestilte foreldre i norge sier ALT om hvor diskriminert fedre og menn er til alle dere som fortsatt tror på tåkeleggingen fra stat-feministene omkring dette!
   http://familiestiftelsen.no/node/16554
   KrF ypper til pappa-krig | Familiestiftelsen 15. mai
   familiestiftelsen.no
   Forankret i bl.a. FNs konvensjon om barns rettigheter arbeider Familiestiftelsen langsiktig for forståelse og forsvar av henholdsvis barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre, samt foreldrenes ansvar og rettigheter i relasjon til sine barn. Stiftelsen er en uavhengig, ...

*

   Unni Anita Iversen:
   kan vel like godt være at det burde endres, fordi mange fedre aldeles ikke vil yte ansvar, f.eks etter et samlivsbrudd. Hverken med å ha samvær med sine barn eller betale bidrag.

   Svein Arne Grønnevik:
   Det største problemet i dag, er at menn ikke FÅR ta ansvar.
   Den egentlige årsaken er at det taper mor penger å... ;-)))

   Geir Hongrø:
   Krf er homohatere. Det er det som er bakgrunnen for lovforslaget, og derfor må det naturligvis forkastes.

   Kai R Schantz:
   Sant det Svein Arne.. Unni Anita Iversen Vel, det at det finnes noen dårlige fedre som det også finnes dårlige mødre er ikke rettferdigjøreende for at vi har et loverk gitt av myndighetene som diskriminererer de restterende 98% av fedre, og behandler dem som annenrangs/tredjerangs foreldre! ??

   Kai R Schantz:
   ‎Geir Hongrø, mulig at det finnes mennesker i Krf som er skeptiske til homofile.. Men de er ikke mannshatere og fedrehatere som statfeministene i AP er..!

   Geir Hongrø:
   Det er uansett ikke akseptabelt å være skeptiske til homofile. Og, din definisjon av mannshatere er ikke så interessant, ettersom du selv er kvinnehater.

   Svein Arne Grønnevik:
   Til og med SP er mannsfientlig. Det beviste "Nei-dronningen" i en høringsuttalelse til et Dok-8 forslag om endring av bidragsreglene fra Høyre og FRP. Et forslag som AP har kopiert overskriftene i dagens regler...

   Kai R Schantz:
   Jeg er absolutt ikke kvinnehater Geir Hongrø, tvert imot så av de menneskene som er i livet mitt liker jeg kvinnene jeg kjenner minst like godt om ikke bedre enn mennene jeg kjenner . Du slenger som vannlig med kjeften din og kommer med løgnaktige påstander om andre..!

   Geir Hongrø:
   Men frigjorte kvinner liker du ikke. Altså feminister. Moderne kvinner er feminister. Hater du feminister så hater du kvinner.

   Kai R Schantz:
   ‎Geir Hongrø, du er og blir en idiot :-) Gidder ikke engang påpeke de logiske kortsluttingene i hva du du påstår..

   Svein Arne Grønnevik:
   Jeg er glad at den Hongrø-dusten har blokkert meg ---

   Geir Hongrø:
   Problemet er at du liker jo kun gammeldagse kvinner. Kvinner fra fortiden. Kvinner med en utdatert kvinnerolle. Slike er passé, og du må akseptere feminismen.

   Kai R Schantz:
   ‎Geir Hongrø Gjør jeg det? Skulle tro at man nesten måtte kjenne til hvilke kvinner jeg kjenner for å påstå disse er gameldagse og utdaterte..? Men i kjent stil så påatår du ting som du ikke har hverken forutseting for å vite eller vet noe om.. Jeg kunne selvsagt rettet deg og fortalt at at kvinnene jeg kjenner og betrakter som venner er mer moderene og kloke kvinner enn du gjenomsnittet.. men på den annen side så gidder jeg ikke bruke tid på deg.. men om du ikke forstår at du skal slutte å påstå løgner om andre mennesker så vil du snart få oppleve at jeg forteller noen personlige sanheter om deg her, så kankje du lærer å opptre noe mer respektfult og ikke slenge ut løgner om andere?

   Geir Hongrø:
   Du driver jo og går ut mot feminister i hytt og pine, så det er tydelig at du ikke liker dem.

   Frøydis Huseby:
   Her på bobla vet de mer om deg enn hva du vet selv, Kai R.

   Svein Arne Grønnevik:
   Ja Nyborg-mafiaen og deres nyttige idioter som Høngrø fra ARS og andre subkulturer bare elsker personsjikane og løgner for å sverte sine meningsmotstandere.
   For saklige argumenter har de tydeligvis ikke... ;-)

   Tobias Holm:
   Det er da virkelig et faktum at de fleste barn som vokser opp i to hjem, vokser 90% av dem opp hos mor som hovedomsorgsperson. At det i lovgivningen er skjevfordeling mellom kjønnene i et likestillingssamfunn, må ansees som et likestillingsproblem, og at ingen tar tak i det, må nødvendigvis kunne kommenteres i et "demokratisk" samfunn, der likestilling er kjempet frem av feminister? At feminister kjemper for sine rettigheter er IKKE feil, og da kan det vel neppe være et problem(eller feil) at fedre/menn kjemper for sine? Det er tydelig at menn har blitt forbigått i likestillingskampen, hvilket betyr at menns forhold til sine barn har blitt ytterligere svekket med dagens regler. At KRF tar tak i dette, betyr nødvendigvis at det kanskje begynner å bli tydelig nok, også blandt enkelte politikere? Synes det er fint jeg, med tanke på en videre utvikling av et likestilt samfunn.

   Geir Hongrø:
   Krf har en annen agenda her. Hvis ikke kunne de sagt at alle barn skal ha rett til to foreldre, ikke til mor og far. Dette er gjort først og fremst for å legge kjepper i hjulene for homofile foreldre.

   Hege Bakke Styrvold:
   Krf er nok bare lei av at kvinner har høyere sykefravær enn menn, og ønsker å jevne ut statistikken! Jeg ønsker en omfordeling av omsorgsoppgavene velkommen. Ikke bare ungene, men ungenes besteforeldre også. Velkommen mannfolk!

   Svein Arne Grønnevik:
   Si det til femifascistene i AP Hege Bakke Styrvold. ;-)

   Hege Bakke Styrvold:
   Sier det til alle som gidder å høre jeg, Svein Arne Grønnevik. Dessuten stemmer jeg som regel AP.

   Svein Arne Grønnevik:
   Da er du medskyldig i skjevfordelingen. :-))))

   Kai R Schantz:
   Hege, tror ikke at Krf trenger noe annet motiv enn akurat hva de hevder er motivet, da denne barnefiendtlige fedrediskrimineringen vi har fått i norge er da mer enn troverdig grunnlag for alle mennesker som ikke ønsker urett og som bryr seg om barn.. Da er det et bedre spørsmål å stille hva er motivet for at AP ønsker denne diskrimineringen og ikke ønsker likestilte fedre? Hva er grunnen til dette??

   
---
---

   Morten Carlsen, 04.02. 2012:

   Er det iferd med å bli akseptert å angripe offentlig ansatte, og rasere NAV-kontorer for å få penger raskere ? Må NAV bygge murer og skuddsikre glass for å beskytte sine ansatte ?
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10077657
   Rekordmange Nav-ansatte truet på jobb - VG Nett om Arbeidsledigheten
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Aldri før har Nav-ansatte opplevd mer vold og sjikane. Men ledelsen mener de har kontroll.

*

   Heidi Strikkedilla Kjelløkken:
   At man blir ekstremt frustrert har jeg ingen problemer med å forstå, men å angripe eller true er uansett ikke greit.

   Svein Arne Grønnevik:
   Lær NAV ansatte å behandle mennesker med verdighet, så vil en nok ikke se mye av trusler.
   Selv måtte jeg true en kvinnelig NAV-ansatt med å henge henne ut i media med bilde og adresse før hun ville gå med på å trekke meg korrekt bidrag. Og jeg er ikke den eneste som er/har vært frustrert og forbannet på vrange psykopater og totalt udugelige saksbehandlere der. Så dette er å snu tingene på hodet.
   Først må NAV gjøre det de er satt til å gjøre!

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Bedre at NAV-ansatte får torturere, seig-pine og drepe, enn at det reageres?

   
---
---

   Rita Jensen, 04.02. 2012:
   BV driver ikke barnevern, de driver for det meste med beredskaps/fosterhjemsvern. Alt satt i system med velsignelse fra de som styrer landet. Fra vugge til grav vil "systemet" at alle skal være "støpt" i samme form slik de vil. Det kalles også sosialisme og diktatur.
   Den friheten vi mennesker "liksom" skal ha, er ikke tilstede.
   "Systemet" skaper masse tapere som "systemet" skal tjene penger på.
   Det var sagt en gang: All makt i denne sal. Og det er det "systemet" har gjort og fortsatt gjør.

---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 04.02. 2012:

   When you believe a half-truth or take a truth out of context, you believe a lie. It is time to confront the LIE or perish.

*

   Chris Tussey:
   Revelation 21:8, "…and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone:"

   Robbie Lovan:
   I agree! Sneeky progressives really writing history and negating the truths of the Constitution! Hold your teachers accountable!

   
---
---

   Stig Von Hirschenjeger, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150513585631875&id=733576874
   Haugaland Tingrett ble plutselig stille da jeg påpekte at embedseden og dommerforsikring var to forskjellige forsikringer/eder.(Akkurat som om de ikke visste det..) De prøvde seg med å gi ut embedseden etter § 21, når jeg ba om dommerforsikring etter etter domstolsloven § 60. Lets get ready to rumble..!!

---
---

   Gry Kristin Hoelstad Berger, 03.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/346602325360102/?notif_t=group_activity

   ‎"–Dette er ikke ukjent for barnehagene, men jeg vil ha mer struktur og målrettet arbeid. Vi må ha systematisk observasjon, og så må dette følges opp med systematisk språkstimulering.
   Han vil gå inn med midler til kompetanseheving, og mener også det bør stilles strengere krav til språkkompetanse hos de ansatte.
   –Vi vet at det er mange som gjør en fantastisk jobb, men som har for dårlige norskkunnskaper." Kanskje en ide om man tilbyr norskopplæring til de ansatte også??
   Født i Norge, har gått i barnehage, men kan ikke språket
   http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Fodt-i-Norge_-har-gatt-i-barnehage_-men-kan-ikke-spraket-6754397.html
   www.aftenposten.no
   Selv om barna er født og oppvokst i Norge og har gått i barnehage, klarer de ikke følge norskundervisningen på skolen.

*

   Heidi Strikkedilla Kjelløkken:
   Det er svært viktig at ansatte i både skole og barnehage kan skikkelig norsk! Det sier seg selv det..

   Gry Kristin Hoelstad Berger:
   Det BURDE ha sagt seg selv, ja ;)...

   Frøydis Huseby:
   Ogsså foreldrene må lære norsk..... det burde være en forutsetning for å få bli i Norge. Barna må jo bli forvirret deresom de skal snakke et språk i barnehage/ skole og morsmålet hjemme. Vanskelig å lære norsk skikkelig da. Også ansatte i skole/barnehage må kunne norsk.

   Rune L. Hansen:
   Men dette sier da bare litt om hvor barne-fiendtlig det er for et barn å være i en såkalt "barnehage". Mange visse misliker å få høre dette og slikt.

   Heidi Strikkedilla Kjelløkken:
   Barnefiendtlig? Hmm...

   Gry Kristin Hoelstad Berger:
   Unga mine storkoste seg i barnehagen, jeg ser ikke noe barnefiendtlig i barnehage.

   Heidi Strikkedilla Kjelløkken:
   Unger har godt av det også...

   Trude Merethe Steiro:
   ‎Frøydis Huseby Barna blir ikke forvirret av å snakke et språk i bhg og et annet språk hjemme, tvert i mot så hjelper det å ha morsmålet skikkelig på plass for å kunne lære Norsk skikkelig.

   Trude Merethe Steiro:
   Når det kommer til bhg så er det økonomi, bemanning og kompetanse som er det viktigste å ha på plass. Det er ikke lett å jobbe med språket dersom man ikke er fullt bemannet, har bare gammelt og ødelagt materiale. Samtidig er det selvsagt viktig at majoriteten av de ansatte snakker godt Norsk.

   Trude Merethe Steiro:
   Ja, og sett opp lønna;-)

   Trude Merethe Steiro:
   Og det hjelper faktisk ikke å "bare" kunne skikkelig Norsk dersom man ikke er fokusert på språket. Feks så har jeg sett så mange ganger at etnisk Norske ikke setter ord på ting men sier kan du hente den og peker, istedenfor å si kan du hente den grønne genseren som ligger på den røde stolen:-)

   Liv Pettersen:
   Min barn laerte seg godt norsk innen noen faa uker, Engelsk ble snakket hjemme i huset men naar vi var ute snakket jeg bare Norsk med de, dermed gloemte de ikke engelsken sin da vi var i Norge.. Vi hadde ingen problemer,

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Skikkelig norsk? Hvorfor er det så viktig og hva kvalifiserer?

   Liv Pettersen:
   For de har smaabarn der i flere timer og jeg hadde iallefall blitt litt ergelig visst mitt barn hadde begynt aa snakke daarlig Norsk pga Barnehagen:-(
   Tross alt saa er det Norge.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Det er ikke noe svar vel? Man kan være en god språkmodell, eller lære bort konstruktiv kommunikasjon, uten å føre et rent språk. Av og til vil tospråklige barn blande grammatikken eller bruke ord fra begge språkene i samme setning. Det kan skyldes at barna ikke har klart å skille mellom de ulike språkene, eller at de savner ord på det ene eller andre språket. Barnet benytter sin totale språkkompetanse- det kan gå litt i rykk og napp, men språk- og kognitiv utvikling lider ikke likevel- på sikt.

   Rune L. Hansen:
   Så hvorfor egentlig hente barna?

   Karima Solberg:
   Dette er bare tåkelegging av det egentlige problemet nemlig at Oslo kommune ikke gir tilstrekkelig tilpasset norskundervisning i skolen. Et fagspråk som naturlig følger med de ulike fagfelt tilegnes i skolen. Hvis læreren ikke er bevisst på språksvake elever vil mye fagstoff gå over hodet deres selv om de gikk i norsk barnehage.
   Å tilegne seg nye begreper og nye ord for disse er et arbeid i seg seg selv. Et norskt barn har kanskje et forsprang fordi foreldrene er flinkere til å bruke og forklare begreper på hjemmebane. Min sønn spør stadig vekk om hva vanskelige begreper betyr og da må jeg være i stand til å gi en god forklaring med tilsvarende norske ord. Foreldre med et lavt nivå i norsk kan ikke dette og da må barna lære det i skolen.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Ser du ikke forskjellen på primæromsorg og sekudæromsorg Rune L. Hansen? På et hjemmemiljø og et læringsmiljø?

   Rune L. Hansen:
   Omsorg er vel ikke det motsatte av omsorg?
   Og læring er vel ikke det motsatte av læring?
   Koko, koko ...

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Jeg tar det som et nei :p

   Rune L. Hansen:
   Det er tre slags koko gjøker, - jeg er ingen av denslags.

   Liv Pettersen:
   Hva er det barna skal laere i Barnehagen.. Er det visse ting de laerer der?
   Er det som foerskolen her i USA eller bare leker de hele dagen?

   Emma Ulykkelige:
   Lunefulle ‎.http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf

   Emma Ulykkelige Lunefulle:  
   http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf ♥ ♥ ♥ fantastisk dokument

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20_om_spr%C3%A5kmilj%C3%B8_og_spr%C3%A5kstimulering_i_barnehagen_bokm%C3%A5l_web.pdf
   ♥

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20om%20antall%20rom%20og%20form.pdf

   Liv Pettersen:
   Blir det passet paa saa de ansatte gjoer dette og trenger de utdannelse for aa bli barnehage laererinne?
   det er jo saa mye snakk om at de ikke snakker ok Norsk osv. her inne.. Saa er de laererinner eller?

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   ♥ ♥
   http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290163-temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf ♥
   ♥

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Gir meg selv rødt kort for spamming, unnskyld, men det er norsk mainstream barnehagepedagogikk, er det virkelig grunn til å være stolt av. Får meg til å savne å være førskoleBÆRER :p

   Rune L. Hansen:
   En kan gjøre karriære på forkjærlighet for slikt.

   Rune L. Hansen:
   Den samme regjeringen driver med foreldre-bytte også. Og i stor stil med handel på barn og diverse former for fangehold, tortur og utplyndring overfor barn (og foreldre og besteforeldre).

   Rune L. Hansen:
   Kjærlighet, på pinne.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Ikke sant Hege : ) Dagmammaen jeg var hos dro armen min ut av ledd før jeg var ett år. Hun hadde et alt for stort ansvar ut fra egne forutsetninger. Foreldrene mine fant ingen andre til å passe meg heller, før de flyttet tilbake til hjemstedet sitt og jeg kunne være hos mormor på dagtid.

   Liv Pettersen:
   Jeg har aldri hatt dagmamma selv og det har heller ikke mine barn og jeg var dagmamma til mine barnebarn:-)

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Du har vært heldig Liv : )

   Liv Pettersen:
   Ja jeg har vaert veldig heldig syntes jeg.:-)

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2012:
   Bastøy fengsel er i Norge et spesielt unntak. Har veldig så lite med forholdene i norske fengsler å gjøre. Likså lite som Hitlers gode gjerninger har med Hitlers onde gjerninger eller i forholdene under hans regjeringstid å gjøre.

---
---

   Dung Svalland, 04.02. 2012:

   Tusen takk til alle her som støtter oss i kampen mot Staten og dens lakeier, barnevernet eller som en venn av oss kaller dem barn-u-vernet

*

   Kjell Ivar Larsen:
   det var et pass ord barne-u-vernet. Eller barne monstervesen.

   May- Harriet Seppola:
   Dokumentet fra Kristian tingrett har ikke tatt hensyn til at derer har restaurert huset fra topp til tå, de har overhodet ikke sett saken fra deres side, det lyser gjennom at det dere burde gjøre er å slutte å tro på en høyere makt, det står svart på hvitt at vitnene som vitnet for at dere skulle få barna tilbake ikke ble hørt fordi de ikke var enige med barnevernet , og at skjevutviklingen kommer fra dere . Sakkyndig psykiater Kristian Gundersen burde stå i gapestokk for å slikke skohœlene til barneevernet i Kristiansand.

   Dung Svalland:
   Du har alt lest, May- Harriet Seppola. Så fort altså gjorde du det

   Dung Svalland:
   Vi kommer aldri til å slutte å tro på Gud som ga oss barna og bevarer dem.

   May- Harriet Seppola:
   Men nå må vi gå videre på disse sakene og kjøre dem videre , jeg leser fort, gammelvane når jeg leser første gang

   May- Harriet Seppola:
   Har visst problemer med å skrive her , merker en viss motstand

   Dung Svalland:
   Ja, det er utfordrende å ha en fiende som er såkalt mektigere enn oss. Fordi det er vi som styrer oss og ikke fienden

   Dung Svalland:
   May Harriet, Psykologen som dømte oss som sakkyndig heter Kristian Gundersen.
   Her er han som VG har skrevet en artikkel som ga ham anerkjennelse
   http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=522465
   . . . men Linda ble kurert - VG Nett om Helse og medisin
   www.vg.no
   FROLAND (VG) Linda Modalen Høst (24) gikk på tannlegeskrekk-kurs og ble kurert.

   Kjell Ivar Larsen:
   det virker som den rettsaken var til fordel for bv i Kristansand, Og det må bety innhabilite i fra topp til bunn, Jeg er friste til og skrive noe stygd men lar være siden jeg har lovet min venn Dung Svalland, om ikke gjøre det, er bare friste. Er så leit at dere må stange hode i veggen på grunn av et innhabilt rettsvesen til fordel til bv. Ingen kan vinne en sak når hele systemet suges av innhabilitet og korupsjon. Denne saken er ikke enestående er nok av eksempler, og nå vurdere enkelte dommer og gå til det steg og holde med bv uansett. Jeg vil påstå at den saken i mot fam Svalland er kjøpt og betalt til fordel for bv. Er slik det kan virke for oss utenforstående.

   Rune L. Hansen:
   Hverken dommere eller politi eller andre ansatt i den offentlige forvaltningen har jo kompetanse når det gjelder barn, foreldre eller familie. Selvfølgelig. Men de tror jo liksom at de ansatte i det såkalte "barnevernet" har det. Litt av en pervers, grotesk kriminell galskap!

   Rune L. Hansen:
   Og ingen av de har interesse for lov og rett. Aller minst politiet og dommerne.

   Rune L. Hansen:
   Navnet lurer jo likevel de fleste.

   May- Harriet Seppola:
   Rettstaten er ett falsum, en samling av frimurerer hvor troskapen til broderskapet er mere verdt enn den troskapsed noen dommere har suignert og undertegnet , men like vel ikke holder . I England har de opprettet en folkets domstol, det er noe vi på lengre sikt må jobbe mot .

   Kjell Ivar Larsen:
   bare unders om det fortsetter i denne rettnigen da er vi rettsløse og har ingen rettigheter her i lande takket være et diktatur med ei skinnende overflate. Der dommere og hele systemet er kjøpt og betalt av en orden. Hva blir det neste nakke skudd på akershus! Er en alvorlig lek di bedriver, Synd at folke er så blinde og nagive som ikke ser disse fare som truer. Hadde det vært i et annet land da hadde det vært folkeopprør, men her i lande er folk så nagive og godt troene at det er heller trist en det er tragisk, så dum Ola og Kari er som ikke ser eller bare lukker øya vil ikke blande seg inn. Men er flinke til og løpe rundt med vondt snakk og sladder det nytter di mere en et noe annet. Vondt skapen har makt i lande det er det ingen tvil på.

   May- Harriet Seppola:
   Barna er helt klart blitt skadet av den måten foreldrene ble behandlet på og hvordan de ble hentet med makt , dette bør bevises av denne skoslikkeren av en sakkyndig , det skal ikke vœre nok at han uttaler det og at en rapport fra en œrlig sakkyndig rett og slett ikke blir tatt hensyn til.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker som om du ønsker noe som ikke er noe bedre, May-Harriet? Og som om det er frimurer-mennesker som er de angjeldende grov-kriminelle?  Forhastet sprog-bruk?

   May- Harriet Seppola:
   Rune, jeg er egentlig lei av dine negative kommentarer , vi prøver å finne ut hvem som er den virkelige fienden , ellers er det som å bokse mot vinden.

   Kjell Ivar Larsen:
   Godt sagt bokse mot vinden.

   Rune L. Hansen:
   Hverken å vill-lede eller forhastede slutninger er annet enn negativt.

   Rune L. Hansen:
   Og alt dette - er ikke din ene-tale, May-Harriet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2012:

   Grunnloven § 21 lyder: Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab..
   Videre, heter det i forarbeidene NOU 1999: 19: I tillegg til en dommerforsikring som alle dommere skal avgi etter domstolloven § 60, må dommere avlegge den samme embetsed/forsikring etter Grunnloven § 21 som andre embetsmenn. Før eden/forsikringen er avlagt, mottar ikke dommeren det bestallingsbrev som beskikker henne eller ham til tjeneste i embetet. Eden/forsikringen går ut på at man skal tilsi konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap.

*

   Jostein Setsaas:
   ‎800 dommere som ikke tilftedstiller minstekravene. Hvor lenge vil det gå før nordmenn forstår at Kongen og Grunnloven er erstattet av Ap sin reviderte?

   Kjell Ivar Larsen:
   det kan gå langtid for folk er jo så nagive her hjemme. Jostein Setsaas. De har så tro på AP og at di styre for landes beste her på berge. Så nagivitetn er stor bland oss fleste nordmenn.

   Jostein Setsaas:
   Vi som fant og utviklet norsk oljegistorie, det den historieløse generasjonen i Ap nå soler seg i glansen av, flyktet etter alt av ukunne utvist av Ap sine "slaktere" i det som benevnes som "helsenorge" for egen regning fra "helselandet," dette når vi ikke lenger fant det levelig. Vi som ikke overgav alt av selvrespekt i bytte mot ett to manns rom på en institusjon. (ABB har tre store rom og med alt av utstyr), avstraffes nå med 20% trekk fra NAV og privat *pensjonssparing,(* beskattes ikke i Norge) dette for ikke å ha kostet Ap regjeringene en NOK de siste 15 årene. Hvem kan bli forundret, dette da ingen jurist til disposisjon for Sigbjørn, selv etter flere omganger med spøtsmål på Stortinget, ikke har vært i stand til å forklare hva ordet Skatt betyr, bedre hva formålet med personbeskatning er. Jeg har gitt de stikkord som inftastruktur og fellesgode ( vi utelandsboende sliter ikke en m.m. asfalt fra Kleppa), men den internasjonale deffinisjonen av SKATT, bestrides også av AP! Er mine venner i Norge fortsatt så dumme at de gir sin stemme til et parti son ikke engang vet "kva pengar er"? I sin eksamen i norsk på studentfabrikken svarte Aukrust med to ord; "Sturkna sveitte" !

   
---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 04.02. 2012:

   ‎*ATTENTION Homeschooling families: ANYONE can call and make an "anonymous" report to Child Protective Services for "educational neglect" or anything else - YES, IT CAN HAPPEN TO YOU! Know your parental rights and register with HSLDA to protect your family from false accusers who seek to destroy your family. *See also parentalrights.org.
   HSLDA: Homeschooling Advocates since 1983
   http://www.hslda.org/
   www.hslda.org
   HSLDA members receive unique services, special discounts, and personal advice to support and equip their family's homeschool program. Members have direct access to:

*

   
---
---

   Kristian Berg, 04.02. 2012:

   Aner ikke hva datalagringsdirektivet vil koste!
   
Et snaut år etter at EU-direktivet ble vedtatt i Stortinget vet ingen hvor mye det vil koste å innføre tvungen lagring av din telefon, e-post og internettbruk.

*

   
---
---

   Ann Gudmestad, 03.02. 2012:

   Disse hurpene aner ikke hva kunnskap er..
   forskning.no > Barnevernet virker best med kunnskap
   http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/312236
   www.forskning.no
   Hvilke kunnskapsvalg tar barnevernet, hvor mye er praksis basert på forskning, hvordan virker barnevernet best? spør Erik Sørensen i denne kronikken.

*

   Bianca Rytter:
   forskningterrorister med hjelp fra rettsystemet som lar seg kjøpe ?

   Dung Svalland:
   Liker kommentaren fra Ann Gudmestad

   Dung Svalland:
   Kunnskap hos disse hurpene er å ta barn fra foreldre fortest mulig og på en bestialsk måte

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvor skulle de vel kunne få sin kunnskap fra? Kunnskap om noe som helst egentlig?

   
Dung Svalland:
   De får vel kunnskap fra avgrunnen, Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Forvillede, primitive instinkter ja.

   Turid Holta:
   Spåkjerringer

   
---
---

   Ann Gudmestad, 04.02. 2012:

   Bokanmeldelse af barne"vernets" bibel..
   B?rneværnets bibel Av Else Sommer
   http://www.barnasrett.no/else_sommer/barnevernets_bibel.htm
   www.barnasrett.no
   Skulle du være forfalden til krimier i sommertiden, skulle du måske skifte dem ud med denne bog. Desværre er titlen noget misvisende. Den burde nok hellere være: Bliv kriminel i en håndevending.Hør blot hvordan: Killén starter meget flot med at citere art.19 fra børnekonventionen: Staten skal ...

*

   
---
---

   Torstein Viddal, 03.02. 2012:

   Leste i en utgave av Friheten som jeg fant på benken ved VG-huset idag at norsk psykiatri handler om å få avvikere til å akseptere det borgerlige verdensbildet igjen. Er man da syk om man ikke aksepterer dette?

*

   Magne Onwuatuegwu Karlsen:
   Ja. Dette vet jeg av erfaring.

   Lars Hendrik Hausken:
   Jeg er sosialist. Bør jeg gå på anonyme møter og fortelle om det?

   Lars Hendrik Hausken:
   ‎"Hei jeg heter Lars, og jeg er sosialist" (Hei Lars - gruppen svarer)

   Lars Hendrik Hausken:
   ‎"Det begymnte med litt rettferdighetssans og empati, men raskt utartet det til rent landsforræderi og kulturmarxisme" (Takk for at du er ærlig Lars - gruppen svarer)

   Lars Hendrik Hausken:
   ‎"Nå unngår jeg fattigfolk og tiggere, og alt som kan trigge sosialisten inni meg, det handler om å bryte mønster" (gruppen klapper for meg)
 
   Lars Hendrik Hausken:
   ‎"Jeg unngår også tilbakefall med å høre på CNN og FOX og jeg unngår dårlig innflydelse fra gamle røde venner"

   Magne Onwuatuegwu Karlsen:
   ‎"Og dessuten synes jeg nå det er riktig å bruke våpenmakt for å spre demokratiet til stadig nye deler av verden. Dette har jeg tenkt meg fram til, etter å ha gransket min sjel nokså grundig."

   Lars Hendrik Hausken:
   ‎(stående applaus og noen i gruppa begynner å gråte gledestårer)

   Magne Onwuatuegwu Karlsen:
   ‎"Jeg stoler på min regjering. Og elsker mine ledere."

   Lars Hendrik Hausken:
   Den siste må gjøres litt mer subtil Magne men vi beholder hovedinnholdet.

   Jahn Sigurd Timbrevig:
   psykiatrien er full av annerledestenkende. Tenk hvilket sjokk jeg fikk når jeg startet mitt virke ved en slik institusjon. Jeg forventet depresjoner, psykoser, manier og schizofrenier, men det var kun politiske fanger der. Alle med underlige forklaringer på verden, men ingen direkte syke. Avvikende syn på verdensbildet er hovedsaklig det vi behandler her. Når en pasient er i stand til å jobbe på lageret på rimi og bestille abonnement på se&hør er han moden for treningsleilighet. Når han kan fylle ut en stemmeseddel med de rette kryss kan han utskrives.:)

   Torstein Viddal:
   Er det virkelig sånn, Jahn?

   Alette Elvenes:
   Hva om noen er 'en trussel for seg selv og sine omgivelser' da? Hva skjer med dem?

   Grete Antona Nilsen:
   Jeg jobber i psykiatrien Alette. Er du en trussel for deg selv eller andre, blir du lagt inn. Det er ikke lov å ta sitt liv i Norge, ei heller være en fare for andre. Jeg kjenner meg ikke igjen i det Jahn skriver over!

   Thore Harald Nyborg:
   Det er lov og ta sitt eget liv, all den tid man ikke er rallende psykotisk.

   Tor Fagerhaug:
   ‎Grete Antona Nilsen hvilken straff får du hvis du tar ditt eget liv?

   Thore Harald Nyborg:
   I noen land er planlegging av selvmord og selvmordsforsøk fremdeles straffbart, men det er ikke tilfellet for Norge. Derimot er både eutanasi, også kalt «aktiv dødshjelp» eller «barmhjertighetsdrap», og assistert selvmord ulovlig.

   Thore Harald Nyborg:
   Begravelse utenfor kirkegården... er det ikke slik ennå Tor?

   Grete Antona Nilsen:
   Tar du ditt liv er det greit nok, men blir du oppdaget på veien til det, da blir du innlagt!

   Tor Fagerhaug:
   ‎Grete Antona Nilsen det er en sannhet med modifikasjoner

   Thore Harald Nyborg:
   Man vil nok neppe gjeninnføre straffbarheten i forsøket i fremtiden heller, man har kommet en del lenger enn som så nå for tiden, noen er heldige og får hjelp, selv om uforskammet mange blir overlatt til seg selv etter fryktelig kort tid igjen etter akuttoppholdet. Skremmende.

   Tor Fagerhaug:
   ‎Grete Antona Nilsen eventuell innleggelse er ikke straff men behandling

   Grete Antona Nilsen:
   Tja, det er vel og en sannhet med modifikasjoner?

   Erling Westenvik:
   ‎Thore: Det er ikke lenger slik at udøpte og folk som har begått selvmord ikke kan ligge i vigslet jord. Iallefall ikke i den katolske kirke. Selvmord er selvsagt en dødssynd men Kirken sier «man skal ikke fortvile angående den evige frelse for dem som har tatt livet av seg. Gud kan, ad veier Han alene kjenner, lage det slik at en frelsende anger blir mulig. Kirken ber for dem som har tatt seg selv av dage...»

   Erling Westenvik:
   ‎Jahn: Det var en oppløftende beskrivelse, iallefall for meg. Men den er sikkert skremmende for enkelte ikke nærmere navngitte personer... ;-D

   Thore Harald Nyborg:
   Håper inderlig at du ikke tror jeg var alvorlig ang. utsiden av kirkegården Erling?

   Erling Westenvik:
   Vel... Jo, du lurte meg faktisk der, Thore... ;-)

   Magne Onwuatuegwu Karlsen:
   Man gikk etter mye om og men fra å begrave selvmordere og udøpte utafor kirkegårdsgjerdet til å ofre dem en gravplass på nordsida av kirka, der sola aldri lyste. :)

   Inger Marie Johnsen:
   Aralt Når sluttet de å begrave de som tok selvmord utenfor kirkegårdene? Noen som vet det?

   Inger Marie Johnsen:
   Aralt Ja man måtte skynde seg å døpe barna hvis de var svake ellers ble de begravd utenfor kirkegården...

   Delicatessa Olivengrønn:
   Blir jo en trist verden om vi ikke kan tåle de orginale. Det vil dessuten ikke da være noen genier heller.

   
---
---

   Anne Gro Rønneberg, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/172731152807350/244693508944447/?notif_t=group_activity

   I 2011 laget NRK Brennpunkt en dokumentar som omhandlet en familie med tre barn, hvorav et med Aspergers(en form for autisme). De rømte landet, da barnevern ikke hadde forståelse for, kunnskap om dette syndrom. Familien fikk en forhåndsvarsel og tok aksjon. Andre får ikke varsel, og blir utsatt for akutt tvangsfjerning av barn. Noen her som har informasjon i slike saker? Finnes det noen som kan hjelpe disse barna hjem igjen? Hvorfor skygger media banen i slike saker? Er dette til barnas beste?

*

   Gry Karlsen:
   Vi er i omtrent samme situasjon..... eneste vi sitter igjen med er en halv meter i saksdok. med grove løgner!!!

   Anne Gro Rønneberg:
   Modum Bads Senter for familie og samliv - avdeling for forebygging
   Lokalbedrift · Vikersund

   Gry Karlsen:
   Nei, takk..... vi greier oss veldig bra bare BV hadde holdt seg unna.... jeg har privat veileder og mange andre rundt oss, men spørsmålet var i utgangspunktet en støttekontakt. Nå ser jeg av dok. at til og med det er fordreid..... jeg satt hjemme med støttekontakt hele sommeren, fordi hun ikke fikk med seg barnet ut. BV hadde ikke fortalt at barnet var betydelig verre siden hun hadde sett det. Støttekontakt fikk ikke veiledning.... og nå har det blitt til "det gikk bra helt til mor kom å brøy seg"! Er det mulig? Eneste gangen hun fikk med seg barnet var da jeg ble med!!!! Men det er ikke støttekontakten sin skyld for hun er verdens koseligste, og vi hadde det koselig vi, men BV som har forverngt hele sannheten!!! Så typisk, så typisk..... de kan ikke annet enn å skrive negativt!

   Anne Gro Rønneberg:
   Samme her, de spurte om mitt barn ble for mye for meg, da jeg bad om å bli møtt på hans rett til hjelp i skole og fritid.

   Rune L. Hansen:
   Det er jobben deres: Jo flere kidnappede, fangeholdte og torturerte og ødelagte barn dess bedre og jo mere penger, trusler og frykt i omløp.

   Gry Karlsen:
   De får veldig godt betalt for barn med spesielle behov vet du. Kommunen får en masse når de tar barnet og plasserer han bort. Skulle de gitt deg hjelp som du har krav på, må kommunen betale for disse tiltakene. Bedre å rappe barn å tjene penger enn å hjelpe de. For barna er glemt..... det her er ett råttent spill som handler om økonomi!

   Gry Karlsen:
   Barn med diagnoser er i skuddet nå for tiden...

   Bente Seljestad:
   Kunne ikke væremer enig Gry Karlsen

   Knut-Helge Jakobsen:
   Ja samme her, vårt barn fikk diagnose "asbergers", og i møte med "hjelpeapparatet" etterpå fikk vi 2 dokumenter lagt under nesen: 1. frivillig omsorgsovertakelse (på den lette måten) eller 2. sak til fynemda, for som bv leder sa: vi tar henne før eller siden" Og fynemda la ikke noe vekt på at hun hadde asbergers og et klart hjelpebehov hjemme, og som hun ikke hadde fått. Alt handle om korrupsjon og penger, og hvilken pengesekk disse midlene skal hentes fra.....

   Anne Gro Rønneberg:
   ‎Knut-Helge Jakobsen, jeg registrerer flere og flere her som egentlig hører til under hjelpeapparatet/ressurser i kommunen. I noen kommuner er det faktisk barnevern som driver med avlastning, leksehjelp etc. Der tror jeg de fleste i barnevern ikke klarer skille. En av årsakene til denne gruppe tenker jeg.

   Knut-Helge Jakobsen:
   ‎Anne Gro Rønneberg tror du har rett i det, tror også at de som treng hjelp blir bedt om å til bv, fordi hjelpeapparatet forteller at det er bv som sitt på disse ressursene i den kommunen, og selvfølgelig går man dit fordi hjelpeapparatet ber en om det, og tenke ikke på ev. konsekvenser i leting etter hjelp i en vanskelig tid og stoler på hva disse sier, skulle si selvsagt, men i ettertid ser at det var forferdelig galt.

   Gry Karlsen:
   Det er ingen som vet hvordan BV fungerer før de går å spør de om hjelp! Da er man allerede i klørne deres..... ikke fordi de skal hjelp, men fordi de har makt! Kunnskapen deres er det så som så med....

   Anne Gro Rønneberg:
   Min nabo som er leder av barnevern på karmøy rådet meg å søke hjelp i barnevern, da andre instanser i kommunen sviktet. Etterpåklok kan man være. Noen i barnevern gjør nok en god jobb, andre ikke. Ser hun har startet utdannelse innen helse nå, hun unge som kastet mine barn i bilen og kjørte dem bort. Ikke sikkert hun får bruk for da, om min sak kommer frem, da får hun aldri jobbe med barn.

   Gry Karlsen:
   Skulle ønske jeg fikk oppleve en aller annen som kunne si noe godt om BV, for det MÅ da finnes unntak. Eller?

   Knut-Helge Jakobsen:
   Jo jeg vet om en Audun Lystgassbakken...:))))

   Kjell Ivar Larsen:
   Lysebakken Han sier vel godt om alle som ganger hans ministerpost så lenge den varer.

   Rune L. Hansen:
   Men hvorfor snakker dere også så godt om disse grov-kriminelle og den groteske virksomheten de er delaktige i?

   Rune L. Hansen:
   Indoktrinert sprog-bruk?

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   jeg kan si en god ting om bv Gry Karlsen, de ba meg om unnskyldning da jeg fikk tilbake mine 2 barn, uten rettsak, kall det frivillig tilbakeføring fra bv..

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   men jeg er helt imot det bv gjør, ødelegger familier...

   Gry Karlsen:
   Oi, ja det var jo "sjenerøst" ;)

   Knut-Helge Jakobsen:
   ‎Kate-eli Asgautsen Larsen bra for deg, men det er ikke bra for alle andre her, de som ser på bv som et banneord eller ett besøk fra he...., mener at å blank pusse glorien til dette pakket ikke høre hjemme her..

   Bente Seljestad Kate:
   : jeg også fikk en unnskyldning , men om jeg glemmer og tilgir når jeg ser resultatet deres ???? NEI !!!!!

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   eg blank pusse ikke bv langt ifra, men jeg har ikke lyst til å gå ut me hele historien hvorfor jeg fikk ungene tilbake,den er ikke så fin skjønner du, bv hadde nemlig ikke ressurser til og "hjelpe" lengre og da var det best og sende de tilbake igjen uff eg blir sint.

   Rune L. Hansen:
   Uten i det rette perspektiv blir det vel omtrent som å vri samtalen til å snakke om Hitlers eller Stalins gode gjerninger?

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   det gjør ikke jeg heller Bente Seljestad.

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   nå får jeg ikke klikke liker heller, men jeg er enig med deg Bente Seljestad

   Bente Seljestad:
   Man kan ikke tilgi eller glemme at noen eller en etat ødelegger barn / ungdommer

   Rune L. Hansen:
   Unntakene og naivitet etc. er god og billig reklame for de.

   Knut-Helge Jakobsen:
   ‎Kate-eli Asgautsen Larsen ikke bli sint på meg:) ikke slikt ment fra meg, skjønne at vi må ha lov å lufte våre pluss og minus med disse folka, så sånn sett er din mening velkommen...

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   bra knut jeg er ikke sinna på deg.....

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   ettervirkningene på barn/ungdommer etter bv herjinger er ikke noe kjekt lesestoff,familier sliter også masse..jeg har ingenting godt å si om bv de burde ikke fått lov til det de gjør... til barnets beste sier de....

   Knut-Helge Jakobsen:
   Samme her, har lyst å spy hver gang kommunelogoen deres dukke opp, jeg får en psykisk knekk når jeg ser logoen, ikke bra, men sakte har jeg kommet meg opp på beina igjen....

   Bente Seljestad:
   Sånn er det nok for de fleste som vet sannheten om bv

   Kate-eli Asgautsen Larsen:
   vi er nødt til å stå på hele tiden, bv skal ikke knekke oss...

   
---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 04.02. 2012:

   Thanks for the links, Sally Jo Pyle. Those are some scary stories (see comments).
   Thankfully, Child Protective Services in our case were very fair during the investigation and handled the situation with considerable restraint due to the lengthy and detailed list of alarming allegations against us. They investigated our family and judged rightly as ALL accusations were completely UNFOUNDED, praise the LORD! But we know that those involved were hoping that the "godless" government would live up to it's reputation of destroying families, but in our case, God's institutions: Family & church FAILED and the government prevailed.
   CPS Child Trafficking, Ga Senator Nancy Schaefer 2009, 3/2010 RIP Nancy
   http://youtu.be/Lkt5zeYQ7-A
   www.youtube.com
   UPDATE: Child trafficking, pedophile rings, sexual exploitation, teenage pornography and even organ harvesting. Specifically in Georgia, former Senator Nancy...

*

   Government Schools Destroy Children's Minds:
   Child Exploitation Investigator Nancy Schaefer Found Killed in Home, Victor Thorn, Issue # 19, 5/12/2010.
   http://www.americanfreepress.net/html/child_exploitation_investigato.html

   Death of Sen Nancy Schaefer What the media won't tell you. Garland Favorito, Note to VoterGA Supporters, MARCH 29, 2010
   http://conservativestateproject.blogspot.com/2010/03/death-of-sen-nancy-schae...

   Nancy Shaefer conservative activist killed Posted Mar 29, 2010, At least one friend of the Schaefers has questioned the murder-suicide theory.
   http://www.bpnews.net/BPnews.asp?ID=32592

   More information on her efforts and activism at: The Honorable Nancy Schaefer, President Eagle Forum of Georgia, Eagle Forum National Chairman of Parents' Rights, Former State Senator of Georgia http://www.eagleforumofga.org/

   Click the tab Parental Rights / CPS at: http://www.eagleforumofga.org/parents_rights_child_protective_services.php

   Nancy Schaefer spoke at the World Congress on Families V in Amsterdam, the Netherlands in August 2009. Pro-family leaders and groups from 63 nations attended the World Congress of Families V. 900 delegates were Dutch and other nations represented included, United States, Canada, Mexico, Venezuela, Chile, the U.K., Ireland, Spain, France, Belgium, Germany, Italy, Romania, Poland, Latvia, Moldavia, Slovakia, Russia, Nigeria, Ghana, the Democratic Republic, of Congo, Kenya, Pakistan, Australia, and the Philippines. More than 3,000 people around the world watched the live telecast via the Internet. On August 16th, Schaefer delivered, via cyber space, her speech to the Nordic Committee for Human Rights (NCHR) in Gothenburg, Sweden on the protection of Family Rights in Nordic countries. Nancy spoke on "The Unlimited Power of Child Protective Services" (CPS). She told her audience "children are seized unnecessarily from their families due to federal aid created in 1974 entitled "The Adoption and Safe Families Act." It offers financial incentives to the States that increase adoption numbers. To receive the 'adoption incentives' or 'bonuses', local CPS must have more children. They must have merchandise that sells. It is lack of accountability and it is a growing criminal / political phenomenon spreading around the globe."
   Nancy's August 2009 Amsterdam speech at the World Congress on Families in Amsterdam is at
   http://www.eagleforumofga.org/articles_and_alerts.php?filter=32

   Nancy Schaefer's Speech on CPS, Eagle Forum Natl Conf 9-26-08.
   On March 26, 2010 children all across America lost a guardian angel. Nancy spoke out vigourously against the corruption and fraud rampant in the CPS system. Nancy was actively exposing the system of corruption and making the public aware of CPS (Child Protective Services), a government organization that kidnaps children for money. Nancy was a true patriot who fought for preserving the Republic and the morals and traditions on which this nation was founded. Rest in peace Nancy.

   Perpetrators of Maltreatment (04' now much worse) # Cases per 100,000 Children in U.S. from NCCAN. Physical Abuse CPS 160, Parents 59; Sexual Abuse CPS 112, Parents 13; Neglect CPS 410, Parents 241; Medical Neglect CPS 14, Parents 12; Fatalities CPS 6,4, Parents 1,5.
  http://suncanaa.com/cps  

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2012:

   Mere om regjeringens oppførsel overfor barn og foreldre:
   Hvor er barneministeren?
   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread240466/#post_240466
   www.dagsavisen.no
   Skandalehistoriene om flyktningbarn har nå blitt så mange at barneministeren må bryte sin oppsiktsvekkende taushet i disse sakene.

*

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Garolin Nesjara fra Sri Lanka var på flukt og drømte om et verdig liv i Norge. Slik gikk det ikke. Hun brant i hjel i et asylmottak i Førde i januar. Hun gikk ut av tida bare 24 år gammel. Hennes 20 måneder gamle sønn mistet også livet. Det var Garolin selv som hadde tent på. Da kvinnen og sønnen døde på Haukeland Universitetssykehus, hadde hun ventet i fem og et halvt år på svaret fra de norske utlendingsmyndighetene. Da det endelige avslaget kom, orket hun ikke mer. Alle anstendige mennesker med et normalt utviklet sjelsliv gråter.

   I november i fjor ble en familie fra Nablus på Vestbredden kastet ut av Norge. De hadde bodd her siden 2002. Begrunnelsen var at familiefaren skulle ha vært tilknyttet Hamas, noe han selv benekter. Politiet kom om natten. De tre barna på fire, åtte og ni år hadde bodd hele sitt liv i Norge. De ble tvangssendt til Jordan."

   Rune L. Hansen:
   Les videre!

   Rune L. Hansen:
   Hvordan er respekten for mennesker, menneskeverdet og lov og rett for menneskene i Ap-regjeringen? Fullstendig ikke tilstedeværende.

   Rune L. Hansen:
   De ER i en overflod på kryss og tvers grov-kriminelle.

   Annina Karlsson:
   Kan de skilja po höger och vänster, kanske de är begränsade po nogot vis?

   Rune L. Hansen:
   De er iallfall grov-kriminelle perverser.

   Annina Karlsson:
   när en blind lrdrt

   Annina Karlsson:
   He he sitter i mörkret och vill skriva att när en blind leder en blind faller de i gropen.

   Rune L. Hansen:
   Den ene av de blinde du sikter til vet iallfall å bane seg vei.

   
---
---

   Erling Borgen, 04.02. 2012:

   Denne ukens lørdagsartikkel i Dagsavisen.: "Den skammelige behandlingen av barn på flukt i Norge, med eller uten foreldre, med eller uten papirer, må løftes opp på barneministerens skrivebord..... For tida har SVs barneminister omsorgspermisjon. Gratulerer som tobarnspappa, Audun Lysbakken! Du lever i et samfunn der dine barn får en problemfri oppvekst. Du er barneminister i et land med systemer og tiltak som hjelper foreldre å være gode foreldre. Når permisjonen din nå snart er over, må fokus flyttes mot barn på flukt."

*

   Trude Drevland:
   Veldig viktig Erling

   Gunn Lise Moe:
   Det er som vi har en kollektivt manglende empati. Føl på hvordan det må være å leve og vite at du hvilken som helst dag kan bli sendt tilbake til et h..... Hadde vi greid å kjenne på den følelsen ville barna og mange av de voksne fått bli.

   Alexander Mousavi:
   Veldig bra skrevet.

   Ann-Elisabeth Wiik:
   Endelig - og det måtte bli deg Erling - har noen satt ord på dette dypt tragiske!

   Elisabeth Eide:
   Veldig viktig. Og ikke minst, tenk på de ungene som sitter i mottak og venter på å bli sendt ut når de blir 18 ... Jvilke perspektiver får de på livet - og Norge?

   Tine Poppe:
   Takk!!

   Egil Opsahl:
   Flott - her myldrer det med gode og viktige poenger!
   "Norge må trolig være det eneste landet i verden der folk som vil jobbe og bidra til fellesskapet blir nektet skattekort. Sosialsatsene er også satt ned for flyktninger med endelig avslag. Norge bruker nå sult som metode for å få flyktningene ut."
   "Det er viktig å huske at når Lønseth snakker, er det politikernes stemme vi hører. Nylig kunne han opplyse at Norge var «det første landet i verden» som hadde framforhandlet en returavtale for etiopiske flyktninger. Når begynte vi i Norge å skryte av å lage avtaler med totalitære regimer og deres håndlangere?"
   "Denne uken fortalte statssekretær Lønseth at det forhandles om retur av flyktninger til Eritrea. Landet er så forferdelig at en reise til Etiopia plutselig vil fortone seg som en reise til Disneyland."
   "Senest denne uken sa Tønseth at dette med asylbarn og utvisning var en avveining mellom barns rettigheter og innvandringsregulerende tiltak. Det er faktisk stikk i strid med FNs barnekonvensjon og med norsk lov. Der slås det fast at barns beste skal komme foran innvandringsregulerende tiltak."

   Julija Lande:
   Godene må fordeles likt!!!!

   
---

   Bjørg Irene Karlsen via Sissel Egeland:
   Flott Erling Borgen. Er dette postet på Barne og familiedepartementet sin side?

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Garolin Nesjara fra Sri Lanka var på flukt og drømte om et verdig liv i Norge. Slik gikk det ikke. Hun brant i hjel i et asylmottak i Førde i januar. Hun gikk ut av tida bare 24 år gammel. Hennes 20 måneder gamle sønn mistet også livet. Det var Garolin selv som hadde tent på. Da kvinnen og sønnen døde på Haukeland Universitetssykehus, hadde hun ventet i fem og et halvt år på svaret fra de norske utlendingsmyndighetene. Da det endelige avslaget kom, orket hun ikke mer. Alle anstendige mennesker med et normalt utviklet sjelsliv gråter.

   I november i fjor ble en familie fra Nablus på Vestbredden kastet ut av Norge. De hadde bodd her siden 2002. Begrunnelsen var at familiefaren skulle ha vært tilknyttet Hamas, noe han selv benekter. Politiet kom om natten. De tre barna på fire, åtte og ni år hadde bodd hele sitt liv i Norge. De ble tvangssendt til Jordan."

   Rune L. Hansen:
   Les videre!

   Rune L. Hansen:
   Hvordan er respekten for mennesker, menneskeverdet og lov og rett for menneskene i Ap-regjeringen? Fullstendig ikke tilstedeværende.

   Rune L. Hansen:
   De ER i en overflod på kryss og tvers grov-kriminelle.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150515511101875&id=733576874

   ‎"I et ekte demokrati blir ingen tråkket på"
   Kristian Dirdal

*

   Monicha Nyhuus Aas:
   ♥

   Gry Karlsen:
   Nei..... på tide med ett ekte demokrati, kanskje.? De burde vel pakke sekken noen og enhver som sitter å "styrer" folket og landet vårt!

   Monicha Nyhuus Aas:
   det kan bare vi innbyggere gjøre noe med!!!

   Kirstin Harriet Øyen:
   Da har vi ikke demokrati i Norge,,

   Fred Husby:
   Demokratiet er i dagens oppfatning sosialdemokrati Soialdemokrati er bare en omskrivning og forlengelse av utviklingen via kommunisme/nazisme/Sharia.

   Monicha Nyhuus Aas:
   nei det har vi ikke, men vi later som ....

   Fred Husby:
   Jeg regner med at du har nok pepper på den saken din, men hvis du trenger noe mer, så stiller jeg opp for å vise hvor galt det blir at de kriminelle får støtte. mens offeret må betale selv

   Dag Vidar Madsen:
   Hodet på spikeren Marius:)

   Inge Bjart Torkildsen:
   Vi er flere utvandrere som har oppdaget at norske myndigheter lager noen sharia lover som forfølger statsborgerskapet også i utlandet der de overkjører andre lands lover. Dobbel og trippelbeskatning følger også med i flytteprosessen og hvem vet hvor lang tid det tar før man får et rettferdig oppgjør? Har enda ikke fått noe svar på min siste henvendelse til Skatteetaten og den kommer vel i form av en innbetalingsblanket for forskuddsskatt om en ukes tid. Det høres jo unektelig litt merkelig ut at man skal betale forskuddsskatt til et land man har flyttet fra for et par år siden og ikke har noen arbeidsmessig tilknytning til?

   Nils Jakob Jacobsen:
   Eller kansje du /dere kunne ta for dere Nav systemet !! Et helt reelt eksempel fra meg selv . Når man har delt omsorg delt bosted. etter§36. >Og begge parter har tilnærmet lik lønn "differangse på 5000 kr" på begge parter. Men far må betale 50 kr i mnd i bidrag på 2 barn !! Selv om bidrags kalkulatoren sier kr 0. Fordi systemet er gjennomsyret av forakt for fedre`s kamp for sine barn. og sedvane tankegang om at mor er best skikket er og blir virkeligheten i Norge .dette fordi det er nedfestet i grunnloven!. god helg

   Marianne Sulen:
   Noen blir alltd tråkket på dessverre...Uansett.. MEn i et godt demokrati tråkkes det gjerne ikke så hardt.

   Bjørn Hannås:
   Berlinmur og jernteppe har også sin egne vri i verdens beste "den norske modellen", Inge Bjart Torkildsen

   Geir Rudolfsen:
   Se bloggen til Jan Simonsen og STOPP BYRÅKRATENE. En begynnelse på noe større.

   Vigdis von Ely:
   Som borger av demokratiet så har vi jo etterhvert oppdaget at å avgi stemme til et parti ikke beskytter en for udemokratiske spilleregler. Norge er blitt et velnært samfunn og så lenge man oppfyller alle A4 reglene har man det godt. Nå viser det seg at selv A4 menneskene er høylydt misfornøyd med tanke på de som er offer i en eller form innen alle reformene vi holder på med. Rettssikkerhet er en ullen ting og vi leser om det men vet ikke helt sikker på hvordan man i det hele tatt begynner å ta fatt i det. Maruis har lagt ut en enkel og lettfattelig sak om Dommerforsikring og lovteksten bruker ordet "skal" som er uomtvistelig i juridisk forstand og jeg ser at mange har lyst til at det skal skje noe i denne saken. Nå blir det vel mer et spørsmål om hvordan ?

   Eric Van Brug Wilting:
   Om flertallet klarer å stemme mot sin egeninteresse, av hensyn til de få så vil alt gå bra. En induviduell etikk ift. fellesskapet er imidlertid en forutsetning

   Inge Bjart Torkildsen:
   Kanskje på tide med direkte valg av stortingsrepresanter også. Partier blir lett fundamentalistiske som religiøse bevegelser. Hvor mye "Frihet, likeverdighet og fellesskap" er det igjen i sosialistbevegelsen?

   Rune L. Hansen:
   Mange av de som "har det bra" har det bra uansett hvor mange som lider og er i nød og ofre for justismord omkring seg, fordi interessen for å bortforklare det også er tilstedeværende. Et eneste menneske kan bortforklare og bagatellisere de andres tortur, nød og smerte. To desto mere.

   Rune L. Hansen:
   Hvilket samtidig også bortforklarer og bagatelliserer lov og rett og de grov-kriminelle. Mest av alt til de grov-kriminelles glede!

   Inge Bjart Torkildsen:
   Ang. offentlig saksbehandling. Det koster nok 50 kr. å behandle 0 kr. Det sendes også ut en del robotbrev for å se hvordan ofrene reagerer. Da får man jo klart svar og sparer litt arbeidstid? De som ikke svarer har jo samtykket og godkjent roboten. På tide med en bedre middag med venner i Las Americas, det blir kanskje den siste? God helg!

   Eric Van Brug Wilting:
   Demokrati som vi ser idag er en illusjon. Om, flertallet har valgt inn folkevalgte, som i neste omgang allikevel ikke vil/kan/ makter å føre den demokratisk valgte politikken, så er alt en eneste stor vits egentlig.

   Rune L. Hansen:
   En stor, katastrofal og livs-farlig dårlig vits ja, når enhver og alle i realiteten nektes å straffe-forfølge de.

   Rune L. Hansen:
   For hvorfor skal de da bry seg om lov og rett og demokrati?

   Geir Rudolfsen:
   Litt tall tenking: La oss si at Norge har ca 400 kommuner og at det jobber ca 30 "heltids politikere og 30 byråkrater" i hver kommune og at hver person koster ca 1 mill pr år i lønn +reiser + hotell + kurs osv). Dvs 60 mill pr kommune pr år x 400 = 24.000 ?? millioner (2.4 milliarder) pr år. Hvis vi regner med fylke og stortings ansatte så er det bare å skifte batterier og kalkulere i blinde og snakker om enorme tall. Men hvis vi regner motsatt og tenker . Hvor lenge må en industriarbeider jobbe for å finansiere en "byråkrat og politiker" så er det kanskje enklere. Personlig ble jeg syk av å drive egen virksomhet i 30 år. Jeg slet meg rett og slett ut av å stange hodet i veggen og krangle med byrokrater,fagforbund og ansatte. Og jeg som trodde jeg var flink og som hadde på det meste neste 100 ansatte. Jau jau og bare en tanke og god helg.

   Eric Van Brug Wilting:
   Uff ja, jeg kastet inn handkle etter 20 år. 3-12 ansatte. Fant ut etterhvert at betingelsene for å overleve som næringsdrivende ikke er sunne/ tilstede.

   Geir Rudolfsen:
   Grunnen for at dette engasjerer meg såååå mye er at "systemet" tar knekken på så mange og ødelegger mulighetene til våre barn og barnebarn. De tar seriøst gnisten fra skapende mennesker og ødelegger livskvaliteten til enkelt mennesker og hele familier.

   Rune L. Hansen:
   På det nærmeste absolutt ingen grenser i så måte.
   Selv kjenner de jo ikke smerten. Og vil heller ikke se den.

   Rune L. Hansen:
   De vet jo hvem og hva som forårsaker den.

   Kristian Dirdal:
   Det er lett å være "demokrat" som saltstein i en kuflokk! Men som hakkekylling i en hønsflokk, da er demokratiet fjernt!

   
---
---

   Kjell Ivar Larsen, 04.02. 2012:

   Å miste et barn i live – av Remi Marents | En blogg om å være rettsløs forelder i Norge
   http://www.remimarents.com/
   www.remimarents.com
   Denne bloggen er skrevet av Remi Marents, og handler om hvordan jeg opplever å ha mistet min eldste sønn Liam. Han er ikke død – heldigvis – men han er når jeg skriver dette i hendene på sin mor, som ulovlig har hindret Liam og meg i å være sammen i mer enn 18 måneder. Historien er trist, men ganske...

*

   
---
---

   Marianne Lund, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286551791404300&id=871895157

   Merker meg dette som står skrevet :
   " Utvalget foreslår at følgende rettigheter grunnlovsfestes, hvorav enkelte rettigheter allerede følger av Grunnloven:

Stemmerett, herunder retten til å delta i frie og hemmelige valg
Statens generelle plikt til å respektere og sikre menneskerettighetene
Personlig integritet, herunder retten til liv, forbud mot dødsstraff, forbud mot tortur m.v., slaveri og tvangsarbeid
Personlig frihet, herunder lovskrav og forholdsmessighet ved frihetsberøvelse
Retten til rettferdig rettergang
Særlig vern på strafferettens område, herunder lovskrav for straff, uskyldspresumsjon og forbud mot dobbeltstraff
Forbud mot tilbakevirkende lover
Likhetsprinsippet og forbud mot diskriminering
Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet
Ytringsfrihet og offentlighet
Forenings- og forsamlingsfrihet
Personvern og personopplysningsvern
Retten til å inngå ekteskap og vern om familien
Barns rettigheter
Ekspropriasjonserstatningsvern
Bevegelsesfrihet
Retten til kulturell identitet, deltakelse i kulturlivet og kunstens og vitenskapens frihet
Urfolksrettigheter
Rett til grunnleggende opplæring
Rett til utkomme fra arbeid eller næring
Rett til sosial trygghet, tilfredsstillende levestandard og helse
Rett til et sunt miljø
Lovgrunnlag for myndighetsinngrep (legalitetsprinsippet)
Domstolenes rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven (domstolskontroll)
Generell bestemmelse om når og hvordan rettighetene kan balanseres mot hverandre eller begrenses (generell begrensningshjemmel)
Generell bestemmelse om når og hvordan rettighetene kan fravikes i krigs- eller krisesituasjoner (derogasjon) "

   http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2011-2012/Vil-grunnlovsfeste-menneskerettigheter/
   - stortinget.no Vil grunnlovsfeste menneskerettigheter
   www.stortinget.no
   Menneskerettighetsutvalget, som har fått i oppdrag å foreslå grunnlovsfesting av sentrale menneskerettigheter, leverte sin rapport til Stortingets presidentskap 10. januar 2012.

*

   Marianne Lund:
   Dette synes jeg er meget bra!

   Rune L. Hansen:
   Det er på ingen som helst måte bra. Men fremstilt slik for å narre andre til å tro at det er noe bra, rett og riktig. Hvilket det ikke er. Alt det oppremsede er fra før av solid lov-festet i og for Norge, både i Norges Grunnlov, Menneskerettsloven og Straffeloven. Solid lov-festet og lov-bestemt i og for en levende, dynamisk, demokratisk prosess. Dette er det Arbeiderpartiets (inklusivt Stortingspartiets) kriminelle nu forsøker å sementere med definisjoner tilpasset og tilsiktet sin grov-kriminelle virksomhet!

   Rune L. Hansen:
   Hvilket de også tenker seg brukt som en slags trumf-kort og joker i forhold til både sivil-befolkningen i Norge og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Marianne Lund:
   Hvis man nå kan bruke det som står i Grunnloven annerledes fordi det vil komme i et eget kapittel så er det bra. Men det er mye igjen som må forandres for at folket skal ha en rettsikkerhet. Som bl.a Opptak med lyd og bilde i fylkesnemnda og i våre domstoler.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker uten kunnskap og vett - og lar deg lure trill rundt Marianne. Det dette dreier seg om og handler om er svindel og bedrag fra ende til annen. Begynn først å lese hva jeg skrev herover om dette - for å komme til bedre og nødvendig forståelse av hva det faktisk og konkret handler om.

   Rune L. Hansen:
   Det er fra før av ikke loven det er noe feil med eller som må forandres!

   Marianne Lund:
   Du leste ikke hva jeg skrev Rune....

   Marianne Lund:
   Dette med å gå inn å forandre på grunnloven er det delte meninger om Rune. Jo jeg vet ganske mye om hva som skjer når mange ikke følger loven. Mange misbruker sin makt , og da skjer dette som du mener.

   Rune L. Hansen:
   Jeg leste og leser uproblematisk og presist hva du skrev og hva du skriver. Jeg mener ikke noe som helst om det, ville bare informere deg og andre om hva det er. Du har enda ikke fått det med deg.

   Odd Kjell Leiv Hemnes:
   Ja, det var sannelig på tide. Hva med å gi skrifttysk offisiell status ved siden av nasjonalspråket fransk i Alsace-Moselle?!

   Rune L. Hansen:
   Vet det i denne tid er noe vanskelig for mange i Norge å lese og å forstå både Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, og hva ditten og datten skriver om disse og deres innhold. Meget viktig likevel å forsøke å få det til rett. Og at vi som klarer det hjelper de andre.

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger veldig særlig i et slikt saks-angjeldende er katastrofalt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2012:

   Diskriminering mellom kjønnene fra den offentlige forvaltningen sin side i forhold til barna, er i Norge et effektivt middel for å opprettholde enslags skjult borgerkrig og også et terror-regime. Grovt ulovlig og straffbart, men av Arbeiderparti-regjeringren aktivt tilsiktet.

*

   Rune L. Hansen:
   Mottoet er: Den ene forelderen er unødvendig. Logisk derfor også begge. Barna trenger egentlig ikke sine foreldre.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av barn er en bagatell.

   Rune L. Hansen:
   Og for et terror-regime et nyttig våpen overfor sivil-befolkningen.

   Annina Karlsson:
   Som en hemlig polis.

   Annina Karlsson:
   fast fel att kalla det för polis för de asosierar man till nogot gott.

   Rune L. Hansen:
   Det splittede og mot seg selv krigende hus og hovmod som står for fall.

   Annina Karlsson:
   Korthus som skakar och väntar po dominoefekt ♥

   Annina Karlsson:
   Man slog sönder dörren till en kvinna härodagen för att hon var akut till läkare istället fö att komma till vordnadstvisträttegong i sverige. Ingen laga glaset och hon har kallt i huset nu. Träflisor säger hon skulle dödat henne om hon varit po väg att öppna dörren. Detta gör polisen i sverige.

   Rune L. Hansen:
   Og på kryss og tvers mere og verre enn som så!
   I Norge ganske så ofte også.
   (Flere ganger her hjemme også.)

   Annina Karlsson:
   ja har sett din bild och det är förskräckligt. Och vad skulle de ha fottona till som de tvinga dej at ta nere i den konstiga stolen i källaren.

   Rune L. Hansen:
   De har på så forskjellige gjennom lang tid vis intenst og kontinuerlig torturert, trakassert, kidnappet, fangeholdt og utplyndret meg og min familie. Årlig mange ti-tusener andre også i Norge. Og jeg vet at det er det samme pågående i vill galskap også i Sverige.

   
---
---

   Espen Hoppemannen Hæhre shared Ann Gudmestad's photo, 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/espenvh/posts/318354588211402?ref=notif&notif_t=share_reply
   
   291758_110541709052371_100002896288429_57841_4672101_n.jpg

   5. september 2011
   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.110537815719427.12751.100002896288429&type=3
   Politiet..- de sociale myndigheders nyttige idioter.
   By: Ann Gudmestad

*

   Rune L. Hansen:
   Terror overfor fullstendig uskyldige mennesker.
   I en overflod i Norge og Sverige.

   Espen Hoppemannen Hæhre:
   Sjukt.

   Rune L. Hansen:
   Veldig så mildt sagt Espen.

   
---

   Rune L. Hansen:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/261581280577660?notif_t=share_comment
   Terror overfor fullstendig uskyldige mennesker.
   I en overflod i Norge og Sverige.

   Rigmor Fossdal:
   Og Danmark.

   Rigmor Fossdal:
   Eller heller: hvor er det ikke det?

   Rune L. Hansen:
   Det blir feil Rigmor. Det er forskjeller i rom og tid og disse forskjellene er veldig betydningsfulle.

   
---
---

   Juni Tobiassen, 04.02. 2012:

   ja, mere, å mere kommer frem ,der er end, mere venter med spenning NORGE MÅ TA ETT STORT OPPGJØR , NÅ, STILLE FØR STORMEN .

*

   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. februar 2012, Vinberget: 

   Nokså hvitlig himmel og hvitt med sneen på bakken og et vind-drag og omtrent 3 minus-grader Celsius klokken 8, med noe sne-rusk i luften. Bratteste av berg-sidene hist og pist i landskapene mørkt, og furu- og gran-trærne mørke. Mye kaldere de fleste steder i Norge, og Sverige. 1 til 2 minus-grader, noe mere vind og sne-rusk klokken 12. Derefter mere vind med lett sne-fyk sør-fra. Vind og null grader klokken 22.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2012:

   Hvad perspektivet dog betyr, og hvilken skam det er å gå under i nuets stemning! Ikke før er vi kommet opp på den nærmeste av historiens utsiktshøider før vi ser hvor uværdig vi oppførte oss der nede i stridsvrimlen.”
   — Alf Larsen (Norway, 1885 – 1967).

*

   
---
---

   Ole-John Saga, 05.02. 2012:

   Er man blant de ti prosenta som klarer å tenke selvstendig, så skal man rope jævlig høyt for å overdøve de 90 prosenta som må ha hjelp for å tørke seg i ræva.

*

   Juni Tillilla El Hanaoui:
   hahah, sant.

   
---
---

   Arild Knutsen, 05.02. 2012:
   http://www.facebook.com/arild.knutsen/posts/186072861492522?notif_t=share_reply

   ‎Kirsten Frigstad, leder for 24sju, Kirkens Bymisjon og Heidi Horgen, nestleder i Foreningen for human narkotikapolitikk uttaler seg i denne artikkelen, sistnevnte kun i papirutgaven.
   Evig runddans på sosialhjelp - velferd.no
   http://www.velferd.no%2Fevig-runddans-paa-sosialhjelp.5016618-227399.html 
   www.velferd.no
   Rundt 50 000 mennesker er langtidsmottakere av sosialhjelp. Det skal ingen være, ifølge norsk lov. Rusavhengige Bjørn Jønsberg (57) har levd på sosialhjelp i 25 år.

*

   Solveig Kristiansen:
   Tragisk

   Berit Rodian Pedersen:
   Ikke til å fatte??????

   Arild Knutsen:
   Det er slike omstendigheter som gjerne sementerer brukere i rusmiljøene. Og da blir andre indignert og pusser politiet på dem. Ja, det er en evig runddans, inhuman sådan. Vi lever i et fantastisk velferdssamfunn, men kun for de som er ansett som verdig trengende.

   Solbjørg Bakkan:
   Har ikke uttrykk for inntrykk!!

   Rose Gube:
   har heller ikke uttrykk... hvertfall ingen som egner seg på trykk!!! "Velferdsstaten* ja! Hvorfor fungerer ikke velferdsordningene for alle? Hvordan kan det ha seg, at i et av verdens rikeste land med noen av verdens beste lovverk og velferdsgoder, så faller grupper av mennesker utenfor absolutt alle systemer? Hvor i systemet svikter det og hvem forårsaker denne svikten? Hvem er det som ikke klarer å fange opp alle de menneskene som kunne, skulle og burde hatt hjelp for evigheter siden?
   Jeg bruker sjeldent stygge ord. Bare når jeg er inmari sinna og nå spyr jeg snart sånne #¤%&/()=?#¤%&/="#¤%=?#¤%&/#!
   Ingen kan komme å si at de ikke VET! Alle politikere, byråkrater, helsearbeidere og Navansatte VET om rikets tilstand! Hvorfor tar de ikke grep? Det kan vel ikke være fordi de gir F**n???

   Rune D. van Leeuwen:
   Supert at dette taes opp, for dette er ganske nytt for meg.dette skal jeg forsøke å kanskje engasjere meg litt mere i...

   Bjørn Jensen:
   narkotikapolitikken her i landet bør være tverfaglig ta for eksempel medisin barna som for( ritalin ciba )og( conserter ciba)det er veldig vansklig å si om de er hyperaktive eller om de er umoden, dette har pykriaterne store problemer med å veie.mange av disse blir narkomane senere,men fra min stå sted, må jeg bare stå på sidelinjen å se, det er noen i min slekt som for disse medisinene og jeg er uening med at de skal få det de spiser lite,sover dårlig,narturligvis det hadde vi gjor å viss vi hadde tett ritalin hver dag, er det humant å tvinge i dem denne medisinen,husk einsten var umoden men han fikk ikke ritalin av den grunn,han var 35år da han skrev realitetsteroien,så umodenhet må veie tungt i sånne saker.

   Bjørn Jensen:
   litt feil skriving, men jeg skriver bra uansett.

   Rune L. Hansen:
   Politisk tilsiktet utplyndring av sivil-befolkningen. Arbeiderpartiets motto.

   Rune L. Hansen:
   De norske "oljesheikene" er grådige og ser annerledes ut enn i Donald Duck.

   Bianca Rytter:
   krigsforbrytere styrer norge bv myndigheter rettsystemet dem selv styrer på falsk dom ?

   Rose Gube:
   likte det du skriver Bjørn Jensen :) Det er egentlig en ganske trist utvikling som har skjedd fra Einsteins tid og fram til nå:
   Menneskeheten har liksom utvikla seg og samfunnet har blitt mer og mer systematisert, noe som kan høres fint ut egentlig... Men det er så feil sånn det fungerer: Ulike mennesker tvinges inn i like systemer. Hvem passer egentlig inn i A4 - forma? Hvor mange blir (på en eller annen måte) skadelidende på grunn av forventinger om "å passe inn" og av å tvinges til å tilpasse seg systemer? Flesteparten av oss! Det er en høyst personlig og absolutt udokumentert påstand, men den står jeg for!
   Det VÆRSTE av alt er at det IKKE BEHØVER å være sånn. Vi har aldri før (her i Norge) hatt så mange rettigheter (på papiret) når det gjelder INDIVIDUELL tilpasning og behandling. Hele veien fra vugge til grav er det mulig å tilrettelegge for et verdigfullt og verdig liv for absolutt alle mennesker! Problemet er (lettvindt sagt) at disse rettighetene må vi finne ut av sjøl, ingen fanger opp - eller hjelper noen inn i de gode systemene som finnes.
   Et eksempel: I 1977 ville jeg slutte på skolen i 8. klasse fordi jeg var skoletrøtt og egentlig lei av det meste. Dette sa jeg til læreren min som sa det til rektor som sa det til foreldrene mine. Før jeg visste ordet av det, innkalte rektor til et møte med læreren min, sosiallæreren, foreldrene mine og meg. På èn time på ett møte ble det avtalt, at jeg kunne få bytte klasse og fullføre ungdomsskolen sammen med 10. klassen og jobbe utenfor skolen en dag i uka! Jeg fullførte ungdomsskolen og gikk ut med et vitmemål som jeg ikke behøver å skamme meg over.
   NÅ for tida: En 9. klassing sier at hun vil slutte på skolen. Læreren sier fra til foreldrene og det bestilles utredninger hos PPT og BUP og kanskje kontakter noen barnevernet også. Det er store planer og masse møter om den geniale tilrettelegginga og den individuelle planen og det ene med det andre. Dette tar så langt tid, at når systemene har samsnakka seg ferdig har man kommet til maimåned det året ungdommen går ut av ungdomsskolen! Hun har ikke fått hjelp til noe som helst, bortsett fra at hun vekselvis "motiveres" og trues til å holde ut i et system der hun absolutt ikke mestrer noen ting. I beste fall ligger hun hjemme på rommet sitt og depper og mister et år av skolegangen sin uten at det skjer henne værre ting enn akkurat det. I værste fall søker hun kameratskap hos andre som også "har falt ut av skolen" og hva som skjer med sviktede, sinte tenåringer som ikke blir ivaretatt men forsøker å ta vare på hverandre - DET vet vi mye om...
   ...og dette kalles fremgang og samfunnsutvikling...

   Rune D. van Leeuwen:
   Festeparten av mennesker generelt, er villige til å gjøre NOE for å holde seg gående, og det kan jo være hva som helst som intereserer dem, f.eks. engasjement i FHN. kirkens bymisjon, frelsesarmeen aller annet frivillig arbeid, eller engasjementer, og det er ytterst få som virkelig er late, og gidder ikke gjøre noe som helst - jeg tror jeg har til gode å møte en slik person, for de fleste jeg kjenner,eller vet om gjør noe... noen vil jo seff ri på bølgen av å ikke gjøre noe og bare ta imot penger, men i de fleste tilfeller,av de som faller utenfor blir jo kanskje satt i bås som late og udugelige av NAV, og mer eller mindre satt til å gjøre ting de ikke trives med - det kan være mange årsaker til at en ikke kan jobbe, så som å våkne med angst og ikke være i stand til å gå noen steder, og ikke engang dra for gardinene for å se om det er vinter eller vår ute.men hvis mennesker som har det som det slik kan gies en frihet til å utfolde seg, og prøve seg frem uten tvang fra NAV, og slipper å engste seg for om de får det de har krav på fra NAV hver dag,så vil det være mer samfunnsnyttig - selv har jeg det slik, og har hatt det lenge ( jepp, jeg er gærn...) men så kom jeg i kontakt med kirkensbymisjon, og FHN, og på de stedene trives jeg utmerket, og kan bruke mye av det jeg har lært gjennom skolegang, og livets harde skole. Ellers så hadde jeg sannsynelig sittet hjemme og ikke dratt for gardinene. Men når en må kjempe en evig kamp for sine rettigheter, og krangle og be og gråte og hele suppa der for å få ting til å gå rundt, så tar det alle kreften fra en, og du blir bare verre og verre som tiden går - lurer litt på om NAV ikke spekulerer i at ta det fra folk.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/svalland/doc/346221348741420/  
 

   Dette skal udersøkes om meddommere : Meddommerne her:
   Rolf Ådne Eikenes - daglig leder i Agder Asfalt AS - Får de kommunale eller statlige oppdrag vil han være inhabil.
   Kirsten Margrete Tobiassen - spesialist i klinisk psykologi - Har hun gjort oppdrag for kommunen vil hun også sannsynligvis være inhabil.

*

   Marie Kristiansen:
   kirsten tobiassen var den kjerringa som gav meg de samme diagnosene som abb har fått, bare pga at hun fikk lese i papirene fra barnevernet at jeg var mye mobbet på barne og ungdomskolen, hun la også frem beskyldninger på at det var synlige tegn på at jeg var utsatt for grov omsorgssvikt av min mor på grunnlag av at jeg kysset min datter på samvær som eg ikkje hadde sett på 3 mnd da og ikke viste når jeg fikk treffe henne igjen, hun påstod at eg søkte nerhet fra henne ettersom jeg ikke hadde fått det av min mor da jeg var liten.

   Marie Kristiansen:
   og i den ene tingretten så satt wenke økland som arbeider innen for samme sone avdeling som kirsten tobiassen hvor begge vist nok har en sjefsstilling Dps solvang, men dem mente dem var habile ettersom at dem ikkje hadde så stor kjennskap til hverandre, men etter sammtaler med folk som har vært innenfor der så har kirsten tobiassen vært sjef for wenke

   May- Harriet Seppola:
   Har hun hatt oppdrag i kommunen ? Hele dette rettssystem er , jeg finner ikke ord , prøver å finne noe som kan felel dem .

   Marie Kristiansen:
   hun ble annsatt som sakkyndig, ho skulle oppservere oss med 2 samvær, vanligvis skulle vi hatt 2timer, men ho kutta begge ned med en halvtime for hun orket ikke mere. Og det var hun som satte på meg diagnosene skitzofren paranoid multipel personlighets forstyrrelse. Hun fulgte ikkje med på samværene å satte opp ting som ikke stemte, noe hun bortforklarte med missforståelse ellers så var alt anna bassert på ei bekymringsmld i 2007 som ble avkreftet samme dag, vildes rapport, annmeldelse eg la inn i 2006 og mobbing i barndommen. Samt at hun mente at eg innbilte meg at anne kristine høygilt hadde brutt taushetsplikten, noe vi faktisk har fått skriftlig medhold fra fylkes mannen at hun gjorde. Som var et av grunnlagene for at hun mente dianosen hun satte på meg var riktig uten utredning, hun kommenterte og at det ikkje var behov for utredning for med tanke på hvordan min oppvekst hadde vært ville jeg være psykisk skadet på ett eller annet vis derfor mente hun at hun satte rett diagnose på meg uten utredning.

   May- Harriet Seppola:
   Hun er det man kaller ugild, må bare lese gjennom en del ting, men hun bør absolutt ut av dette gemet , diagnosesetting kan ikke gjøres på den måten , det krever litt mere presisering, dessuten er det normalt å klemme sine egne barn, himmel for en suspekt bande dette er .

   Marie Kristiansen:
   Hun er falsk og vrir og vrenger på alt du sier å gjør til noe annet. eksempler eg forklarte for henne at i henhold til at jeg skulle føde min 2datter etter omsorgsovertagelse avb min førstefødte hadde jeg vært nervøs for at jeg skulle skyve henne i fra meg ,ettersom jeg var blitt fortalt at det var en normal bivirkning, men jeg gjorde det ikke så sendte ho inn bekymringsmelding til barneverntjenesten da jeg ventet min sønn ,med at hun var bekymret for meg og hvordan jeg ville takle en fødsel i samheng med en rettsrunde. Og at hun fryktet jeg ville være til fare for meg selv og min egen sønn "da jeg hadde fortalt henne at jeg ikke ville ha noe med min 2 datter etter å ha mistet min førstefødte" Samt at hun skrev i rapporten at vi på samvær hadde gitt datter vår skjokolade og brus som hadde gjort berdskaps mor sint, hvilket på samvær der fikk vi ikke lov å gi henne noe mat eller drikke. så det stemte ikke. Samt at hun påstod at far var for opptatt med å spille musikk på ipod og ikke fikk med seg barnets signaler. Vi har aldri eid en ipod å kommer heller aldri til å skaffe oss det. Vi lekte med jenta på gulvet i stedet for å ta henne med ut på tur, noe som var pga at beredskapsmor nektet oss å gå ut med datter vår å vi fikk bare lov å oppholde oss i stuen. og som sagt tidligere bare litt bedre forklart datter vår kom å satte seg på fanget mitt å holdt rundt meg å kysset meg å klemte på meg så eg gav henne klæm og kyss tilbake, som kirsten mente var at jeg gjorde for at jeg ikke hadde fått nærhet av min mor da eg vokste opp. Ho er falsk som fy , å holder seg kunn til det hun har lest i fra barnevernet.

   Dung Svalland:
   Hele gjengen er inhabile, de er vant til å dikte helt fra de går på barneskolen og opp gjennom.

   Marie Kristiansen:
   wenke som satt i tingretten var den samme personen som gav meg avslag på psykogisk utredning, å til tross for at jeg ble stemplet med den diagnosen, og bekymringen om at jeg var til fare for meg selv å mine barn så ble eg sent hjem med bussen til mine 4 småsøsken etter at dem gikk for omsorgsovertagelse 12 timer etter fødsel,. å da eg sporte om å få snakke med psykolog fikk eg beskjed om å komme tilbake dagen etterpå for dem hadde ingen tilgjengelig. Så ente opp med at eg fikk tak i en privat psykolog som tok utredning på meg å han mente at jeg var psykisk frisk. å da gikk kirsten over til at det var rett diagnose når jeg ble utsatt for press, og senere igjen når hun ikke fikk det igjennom gikk hun over på at jeg hadde gjort de 2 elste døtrene mine psykisk syk. vel å merke den ene er blitt diagnosert med adhd, og mye tyder på at begge jentene har de samme tilpassningsvanskene som jeg har. det tar litt lengre tid før vi tillpasser oss nye ting,steder og situasjoner enn det som er vanlig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2012:

   Og dette og det som verre er visste vi liksom ikke:  
   http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Halvparten-av-fosterhjemsbarn-overlates-til-seg-selv-6754387.html
   Halvparten av fosterhjemsbarn overlates til seg selv
   www.aftenposten.no
   Bare halvparten av barna som bor i fosterhjem i Oslo blir fulgt opp slik de skal.

*

   Annina Karlsson:
   ja där ser man det är inte mycket bevänt med uppföljning utan när de väl satt händerna po dem och har sia statliga bidrag,,,,,,

   Rune L. Hansen:
   Kidnapper de, fangeholder, knebler, torturerer og utplyndrer de - og overlater de derefter til seg selv.

   Myhr Ingrid:
   Det var vel å ta for "sterkt" i....... men det er/og har vært en kjennsgjerning at barn i fosterhjem IKKE har det bra. Gjelder vel for hele landet det. Men å få satt en stopper for dette virker ganske så umulig, bør ikke være det, men det virker sånn.....

   Bianca Rytter:
   stoppe med forskning-narkohandel -forgiftinger -masse drap for penger kanskje ?

   Rune L. Hansen:
   Det er på ingen som helst måte å ta for "sterkt" i, Ingrid Myhr.

   Myhr Ingrid:
   respekterer det......

   Rune L. Hansen:
   Det er mange og gode definisjoner på slikt noe i verdens-litteraturen - inklusivt i lov og rett. Og de er ikke veldig forskjellige.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/184433864989914

   Stadig flere erkjenner og oppdager at det offentlige såkalte "barnevernet" på kryss og tvers både er og driver en grotesk grov-kriminell straffbar virksomhet, for et terror-regime via den offentlige forvaltningen. Det trengs flere politi-anmeldelser - og et må kommende storstilt rettsoppgjør, med grundige lands-dekkende granskninger, gjenopprettelser og erstatninger, etc. Blandt andre HRA-N er på sporet:
   http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/02/meninger-nar-barnevernet-handler-ulovlig
   Når barnevernet handler ulovlig
   www.abcnyheter.no
   Human Rights Alert – Norway (HRA-N) er en NGO menneskerettsorganisasjon som jobber for å forhindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Det er i Norge ofte vanskelig å få gehør for at s

*

   Jane Øvertungset:
   En veldig bra artikkel! Det står dårlig til med individets rettssikkerhet her på berget. Godt det blir kjent utenfor landets grenser også!

   Randi May Brandt:
   fØR ELLER SIDEN MÅ det jo bli ei opprensking i den etaten etter alt som har kommet ut.

   
---
---

   Annina Karlsson, 04.02. 2012, commented on her own post in Kidnapping, fangehold og knebling av barn:

   Stockholmssyndromet - Wikipedia
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmssyndromet 
   sv.wikipedia.org
   Stockholmssyndromet är ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer hållna mot sin vilja – fångar – utvecklar en relation till kidnapparen/kidnapparna och tar parti för förövaren mot polisen. Denna solidaritet kan ibland bli en riktig delaktighet, med fångar som hjälper kidnapparn...

*

   Annina Karlsson:
   Orsaken till att jag tog med detta är att jag funderar po hur detta drabbar fosterbarn.

   
---
---

   Hans-Christian Staum, 05.02. 2012:
   http://www.facebook.com/hanschristian.staum/posts/2933316743230

   Hvis kronprinsparet hadde holdt seg mere hjemme hos sine barn som alle andre foreldre må gjøre istedenfor å reise bort så hadde dem sluppet flyproblemer. Kanskje bv burde gripe inn

*

   Tor Arne Larsen:
   VEIT DU IKKE AT DISSE ER VERNA MOT SLIKE LOVER OG REGLER!

   May-lisbeth Orskaug:
   ja jeg synes det dreier seg så mye om mette-marith jeg men det var jo andre med det flyet og da , men dem var da ikke noe vert dem , hu får tenke seg va hu kommer fra og da , men det gjør hu ikke

   Trond Russvoll:
   Kanskje bv burde gripe inn mot alle som har en reisejobb, eller har et fly som blir forsinket.... Naboen stod fast i kolonnekjøring over fjellet grunnet været. Muligens burde jeg varsle bv?

   Willy René Larsen:
   Hvis noen hadde moralisert overfor meg og min familie og sagt at jeg burde holde meg mer hjemme, så hadde jeg blitt fly forbanna!!!!!!
   Og vi har maktet bra å ta oss av ungene våre, vi har ikke trengt noe barnevern for å si det sånn. Det tror jeg ikke kronprinsparet trenger heller.
   Men når det er snakk om barnevern, så tror jeg snarere at de gjør for lite enn de gjør for mye, (som enkelte føles som overgrep) Når barnevernet trer inn så tror jeg det stort sett er berettiget. Det er godt at uskyldige små får hjelp når foreldre og andre svikter.

   Torill Midtlien:
   HELT enig med deg Willy :)

   Hilde Staum Libæk:
   Det er snart at barnevernet bryter seg inn i alle hjem der det er barnefamiler. virker som barnevernet er desperate og tjene penger.

   Hilde Staum Libæk:
   Jeg er uenig med deg Willy

   Willy René Larsen:
   Uten et velfungerende barnevern så blir de barna som trenger hjelp taperne. Forstår du ikke det da Hilde?
   Husker du Christoffer-saken borte i Vestfold? Gutten ble regelrett slått ihjel, han led lenge uten at skole, barnevern eller nærmiljø fulgte opp.

   Willy René Larsen:
   Når du, Hilde, er uenig i det jeg sier, så forstår jeg ikke hva du tenker på. Barn som trenger hjelp må ha et barnevern, det fungerer desverre ikke godt nok, men vi trenger de.

   Hilde Staum Libæk:
   Bv skulle grepet inn der det skulle grepes inn. Det gjør de ikke. De tar de uskyldige

   Willy René Larsen:
   Hva med en gjennomtenkt objektiv vurdering Hilde?

   Hilde Staum Libæk:
   Alle skal være like i dag virker det sånn. Den kardemommeloven skulle ha brukt mer

   Torill Midtlien:
   Ja helt klart Willy :) jeg kjenner folk som får god hjelp fra barnevernet.men det går vel litt på at voksne ikke klarer å se sine feil og mangler,så da føler dem vel at barnevernet gjør feil.voksne må prøve å se at de trenger hjelp,så kan barnevernet hjelpe dem bra tror jeg.

   Willy René Larsen:
   Men du synes det er ålreit at foreldre som mishandler og ikke greir å ta vare på ungene sine bare skal fortsette du da? OK med narkotikamisbrukende foreldree etc?

   Hilde Staum Libæk:
   jeg skriver ikke private ting inne på. Jeg syns folk burde respektere hverandre for hvordan man er. Men neida. Vi bor i Norge. Her skal vi være like.

   Willy René Larsen:
   Da bør du respektere at det er mange som har, og har hatt, og andre i tillegg som burde, ha nytte av barnevernet. Med all det seksuelle misbruk, rusmibruk og omsorgssvikt som finnes så bør du innrømme at bv er nødvendig, istedetfor å bare klage på barnevernets tilstedeværeløse. Tenker du ikke på barnas beste du da?

   Hilde Staum Libæk:
   Jeg skriver forsatt ikke sånn inne på her. Hele europa er RYSTET over hvordan Barnevernet i norge jobber. Er det noe rart folk flytter til andre land. Vi bor i et land vi blir overvåket 24 timer.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har i mere enn tredve år gransket og undersøkt i det vide og brede for å finne noen som virkelig har fått hjelp fra det offentlige "barnevernet", og det har jeg knapt funnet, selv om noen ganger tilsynelatende. Det motsatte derimot, barn og familier og foreldre som har blitt ødelagt av de finner en overalt rundt omkring! Myten og propagandaen om at "barnevernet" er et barnevern er totalt usann og løgnaktig. De eneste som påstår eller tror at "barnevernet" er noe barnevern er de som driver det eller som jobber der eller tjener penger, status eller karriære på det - eller som er nokså fullstendig hjernevasket av løgnene og propagandaen det pumpes ut penger i en overflod på.

   Willy René Larsen:
   Jeg foretrekker at barnevernet griper inn 10 ganger for mye enn en gang for lite.
   H-C, du kan da ikke mene at kronprinsparet ikke kan ta vare på ungene sine, de ungene lider nok ingen nød.
   Desverre er det mange barn som virkelig lider nød. Det bør både du og Rune se, at bv har reddet mange barn. At dere kan mene at vi ikke trenger et bv er for meg forunderlig.
   Det Rune sier er jo nesten paranoide tanker.
   Som sagt, bedre at barnevernet gjør 10 feil enn at de utelater å gjøre noe som i Christoffersaken i Vestfold. Det er uansett feil som bv kan rette opp, og som kan rettes opp via rettsvesenet. At bv lar vær å gripe inn når det er nødvendig kan aldri rettes opp.

   Rune L. Hansen:
   Om det er barn som lider nød, og det er det jo, så er iallfall ikke det såkalte barnevernet i stand til å gi hjelp! Det motsatte derimot, det kan de! Mildt sagt.

   Willy René Larsen:
   Så Rune synes bv skal nedlegges med andre ord? Hva med de barn som trenger hjelp, hvilket alternativ har du å foreslå?

   Rune L. Hansen:
   Hva med et barnevern? Det har vi jo veldig så mildt sagt ikke fra før.

   Hans-Christian Staum:
   Hvis foreldrene er mye bortreist så er vel det godt nok. En av dem bør holde seg hjemme. Gjør en norsk fam det vil det bli en bv sak

   Willy René Larsen:
   Rune hadde altså intet alternativ å foreslå....

   Willy René Larsen:
   H-C., du vet da vel det at om foreldrene er bortreist en gang i blant så har det ingenting med omsorgsvikt å gjøre. Det dreier seg jo om helt andre ting.

   Willy René Larsen:
   Hvis man ønsker å legge ned barnevernet så er det kun de barn som er utstatt for omsorgsvikt og misbruk som taper på dette, og det ønsker vi vel ikke?

   Hans-Christian Staum:
   Men kronprins paret er veldig mye ute å reiser

   Rune L. Hansen:
   Om du ikke ser at et barnevern et et alternativ til det såkalte barnevern som i en overflod på kryss og tvers driver med tortur og terror overfor barn, da er det noe alvorlig galt fatt med din kunnskap om samfunn og verden, Willy René Larsen.

   Willy René Larsen:
   Kona og jeg er veldig mye ute "å" (infinitivsmerke) vi også, men vi har greid å ta oss av ungene våre for det. Nå har de flytta hjemmefra også ;-)

   Willy René Larsen:
   Ja, Rune, jeg har ikke så mye peiling. Men det vet jeg, at unger lider og det er tragisk. Men du vil alstå erstatte barnevernet med et barnevern? Hmmmmm...........

   Rune L. Hansen:
   Ja. Det er vel eneste rette veien å gå?

   Willy René Larsen:
   Barnevernet har nok handlet ofte feil, men jeg tror, i min naivitet, at de mange flere ganger har handlet når det har vært nødvendig.

   Willy René Larsen:
   Pave the path, da Rune, spesifiser veien å gå!

   Rune L. Hansen:
   Om så hadde vært Willy René, om de altså noen eller flere ganger har handlet når det har vært nødvendig, - uansett har de ikke hatt noe hjelp å gi, bare en overflod av det motsatte. Vondt verre, med andre ord. Mildt sagt. Det motsatte av barnevern er ikke og kommer aldri til å bli barnevern. Det motsatte av hjelp er heller ikke hjelp. Dessuten er jo det såkalte barnevernet også det motsatte av lov og rett. Og et veldig så ulovlig kvasi-politi, uten noen som helst lovlig lov-hjemmel.

   Willy René Larsen:
   Det du sier Rune, forteller meg ingenting. Intet alternativ.
   Så du mener at barnevernet aldri har tiltrådt når det virkelig har vært behov for det?

   Rune L. Hansen:
   De har om ikke alltid så iblandt tiltrådt når det virkelig har vært behov for hjelp. Men ekte hjelp annet enn vondt verre og groteske ulovligheter har de ikke.

   Rune L. Hansen:
   Ingen behandler barn slik og kaller det barnevern!

   Hans-Christian Staum:
   Dessverre kommer kun det positive delen av bv fram i media men det negative kommer alldri fram . Mye av det som kommer fram  er usant

   Tore Svendsen:
   ‎"Willy René Larsen Jeg foretrekker at barnevernet griper inn 10 ganger for mye enn en gang for lite."
   Jeg foretrekker at noen slår deg 10 ganger for mye enn en gang for lite. Så er vi sikker på at du fikk straffa når du fortjente den.

   Rune L. Hansen:
   Omtrentlig alt det mere eller mindre positive som kommer frem i massemediaen om det offentlige "barnevernet" er jo bare løgn og lureri og atter løgn og lureri og svindel og bedrag, av verste sort.

   Willy René Larsen:
   Tore, prøv å ta det jeg sier uten å kverulere.
   Det virker som om flesteparten i denne tråden synes bv bør nedlegges.
   Og H-C., jeg synes stort sett det er de negative sakene som preger nyhetsbildet når det gjelder barnevern jeg. Når får bv ros i media da?
   Men så mye mishandling, omsorgsvikt og misbruk som foregår, så kan ikikke jeg forstå annet enn at vi har behov for bv., og bv´s intensjoner går jo ut på å hjelpe barna vel?

   Tore Svendsen:
   Willy. Ditto.
   De barnevernansatte er en terrorisgjeng som bør arresteres etter terrorloven å dømmes for den.

   Tore Svendsen:
   Mishandlingen omsorgssvikten å misbruket er det nemlig barnevernterroristene som står for.

   Hilde Staum Libæk:
   Det er syke folk. Jeg lurer på hvordan barna til de som jobber i BV er. Hjernevaska barn.

   Rune L. Hansen:
   Nedlegges? Behovet for et barnevern er viktigere enn å opprettholde et falskt og for barn og samfunnet grovt livs-farlig barnevern.

   Tore Svendsen:
   Hvordan barna til terrorister har det, sier vel seg sjøl?

   Hilde Staum Libæk:
   De har det verre enn andre normale barn kan jeg tenke meg

   Tore Svendsen:
   Ja det viser seg tidlig som mobbere på skolen å utvikler seg videre til terrorister på samfunnet.

         
---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 05.02. 2012:

   We don't need God put back in the humanist public schools...
   What we need is God put back in our children's lives, in our families, & in our homes. I want to see parents remove their kids from godless government schools and start discipling and educating their children for God in their own homes where God intended them to receive a much needed Christian education. I want to see kids put back in their homes with their families... and GOD put back into our KIDS!

*

   Rachel Vazquez:
   Very well said and very true!

   Donna Michael Janus:
   Exactly. There is no way to "fix" the schools, really. Children should be educated "one on one" by teachers who care, and ALL education is religious in nature. Even if one uses "secular" curriculum, children are still educated to become "secular" in mindset. Christian parents should pray about this point and seriously consider homeschooling.

   
---
---

   Johnny Wæhler and Erling Borgen shared a link, 05.02. 2012:

   UDI kritiserer innvandringspolitikk
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7983933
   www.nrk.no
   UDI meiner den raudgrøne innvandringspolitikken er for streng, og vil ha oppmykingstiltak som skal sikre at fleire barn får bli i landet.

*

   Johnny Wæhler:
   UDI skal ikke mene noe som helst, det skal politikerne.
   De skal bare gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

   Bård Standal:
   Dette er galt. Politikerne har valgt å organisere innvandringsforvaltningen som direktoratog ikke legge det direkte under justisdepartementet nettopp for at de skal kunne mene noe.

   Svein Thorstensen:
   Enig med deg Johnny. Det er politikernes oppgave. Denne innvandringspolitikken burde vært enda strengere. En kan se hva som kommer inn til Norge.

   Cecilie H. Bergh:
   innvandringspolitikken bør være langt strengere enn idag, og kanskje kan den også ha et snev av fornuft og rettferd?

   Rune L. Hansen:
   For ikke å være eller bli kriminell må den forholde seg rett og riktig til lov og rett gjeldende i og for Norge. Slik er det mildt sagt ikke i dag.

   Knut Røe-Berntsen:
   Synes det er bra når de som gjør jobben reagerer når de ser at praksis ikke er i hensikten som loven var ment å være. Det e rlov åbruke hodet! Byråkrater har vi nok av!

   Rune L. Hansen:
   Bedre å bruke rett forstand enn å gjøre seg kriminell.

   Knut Røe-Berntsen:
   Uansett så er jeg imot å sende ut barn til en uviss skjebne etter at de har fått smake hvor godt det går ann å ha det. DET blir en mye større straffe nne de vi kan forestille oss! Det går ikke an å sende noen til Iran!! Jeg kjenner dette landet siden 1985 veldig godt og vet hvordan det er der! Å sende små barn som blir hentet om natten som jødene ble hentet midt på natten som under krigen, kan vi i Norge ikke være kjent med! DET nekter jeg å godta!! Voksene kan klare seg, men barn er fremtiden! og den kan vi ikke ødelegge! DET vil straffe seg! Vi vil fostre terrorister om vi fortsetter slik!

   Knut Røe-Berntsen:
   DET ER
   EN ADVARSEL ,, sitat slutt,

   Sidsel Andersson Simensen:
   Helt enig med deg Knut. Hvorfor sender de ut barnefamilier, som faktisk jobber og betaler skatt og lar kriminell få lov til å bli. De gjør jo ikke annet enn å leve på trygd og narkopenger. Narko som de forer våre barn med. Alle må jo forstå at når barn blir født her til lands og er vokst opp i ett trygt norskt miljø, ikke kan sendes til ett fullstendig fremmet land, med hva det innebærer. Hva ville dere selv følt hvis noen tok barnet ditt og sedte det til f.eks Afganistan og satte det på gaten sammen med resten av familien? Hjerteløs. Så lenge de som er her jobber og tjener til livet opphold, mener jeg at de skal ha lov til å være her. Plass har vi nok av.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor gjør ansatte i den offentlige forvaltningen seg grov-kriminelle??

   Knut Røe-Berntsen:
   Narkolangerene har for lite stoff på seg til å bli tatt og forfulgt. Resultat av liberalisme fra de RødGrønne! Det koster politiet som er sulteforet å forfølge dem og finne deponiene dems. Så de bare fortsetter å selge dop til barna våre. Hvorfor i alle herrens dage finner vi oss i det da? Hvis en LO sjef ble offer for slikt på sine barn, ville det sikkert skejdd noe, men de er visst ikke berørt?

   Svein Michelsen:
   Og dette måtte selvfølgelig NrK sende på nyhetene. UDI får holde seg til lovverket som alle andre.

   Helge Wien:
   Et embedsverk (UDI) sin oppgave er å utføre, og ikke å mene. Medlemmer i et embedsverk har, på lik linje med alle oss andre, muligheten til å fortelle hva de mener gjennom demokratiske valg. Bruk den retten!

   Rune L. Hansen:
   Men å holde seg til lov og rett gjeldende i og for Norge gjør hverken Arbeiderparti-regjeringen eller UDI. Tvert om. Veldig så mildt sagt.

   
---

   Erling Borgen:

   UDI ønsker oppmykning av den rødgrønne flyktningepolitikken.

*

   Marion Sofie Hedberg:
   Og, enig , selvfølgelig.

   Egil Opsahl:
   Her kom dagens Lønsethisme:
   "– Det er ein utprega politisk vurdering kor strenge desse reglane skal vere. Skulle me oppmyke desse reglane ville det ha undergrava respekten for Utlendinglova, og ført til at fleire ville bryte lova. Og det vil ingen vere tent med, seier Lønseth."
   Dette er jo bare vås, å late som om man aldri kan endre en lov. Dette tilsvarer tøvet han kom med i Maria Amelie-saken for ett år siden, da han sa at man ike kunne endre en lov fordi det ville være urettferdig overfor de som hadde blitt rammet av loven slik den var før endringen. Som fagjurist *vet* han at dette er grunnleggende feil. Nå forsøker han seg med til svarende, bare at det nå er "undergrave" som er vinterens mote-ord for ham. Undergrave asylinstituttet, undergrave Utlendingsloven... det er ikke lenge siden han sa vi like godt kunne legge ned hele utlendingsforvaltningen dersom noe skulle oppmykes.
   Dette er i sannhet en merkelig logikk fra en velutdannet person som herr Lønseth.

   Unni Evang:
   Kanskje det er på tide å minne om fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu.

   Rolf Øvrum:
   Jeg synes den raudgrøne innvandringspolitikken er en skam, Erling! Og at vi har statsråder som mener at de ikke behøver å bry seg om avgørelser ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh - men at de ved å være "litt smarte" (Les: sleipe), kan late som om alt er i orden - det har jeg vanskelig for å sette ord på!

   Egil Opsahl:
  
Lønseth er ikke statsråd, men statssekretær. Den ene (Faremo) justisministeren etter den andre (Storberget) har sittet relativt musestille mens Lønseth har frontet saken som om det skulle vært en personlig vendetta. Og det er som du sier oppsiktsvekkende at ikke dommer ved Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg skal få konsekvens for norsk praksis. Som jurist vet Lønseth utmerket godt at EMD er totalt overarbeidet, og kun tar saker som er prinsipielt viktige presedens-saker.

   
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. februar 2012, Vinberget: 

   Mot 1 pluss-grad Celsius, fuktig og yr her ute i natt. Himmelen, landskapet og luften stinn av sne-filler først på formiddagen, derefter mere fuktig i luften. 2 pluss-grader utover dagen. Null grader og fuktig luft klokken 20 og frem mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2012:

   Når kriminalitet i den offentlige forvaltningen beskyttes av den offentlige forvaltningen ledes sivil-befolkningen av kriminelle - og konsekvensen er urett, justismord og et terror-regime.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2012:

   Marius Reikerås
   "Menneskerettenes grunnfilosofi bygger på likeverd og respekt. Statens tjenere skal bygge opp rundt disse grunnprinsippene, ikke bryte de ned. Og når ikke staten respekterer dette, er det vi som eiere av staten som må ta de nødvendige grep.

   Hvis byråkratiet hadde sett etter og dyrket frem det gode i ethvert menneske, så hadde utallige lidelser blitt spart og vårt samfunn hadde vært et bedre sted å være. På tide med et folkeopprør mot byråkratiets destruktive krefter!"

*

   Anne Søvik:
   Kopierer opp den ass...

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2012:

   Tenk deg at du skulle inn på en buss sammen med en rekke dommere. Du ble henvist til å sitte bakerst i bussen, fordi du ikke hadde samme sosiale rang som dommerne, som var henvist til å sitte foran i bussen.
   Dette ville vi kalt for segregerende atferd. Avsløringene rundt de manglende dommerforsikringene, har noe av det samme aspektet rundt seg. Mitt inntrykk, etter å ha korrespondert med både dommere og Domstolsadministrasjonen, er at lovbruddene ikke alvorliggjøres fordi de er utøvd av en gruppe mennesker som definerer seg selv med høy sosial status. Med andre ord; lovbrudd er noe som gjelder for deg, men ikke for oss. Spørsmålet er; bør en slik holdning aksepteres?

*

   Atle Harry Kierkegaard:
   Det er en forbryterliga & kriminelt nettverk som skader landet..

   Rune L. Hansen:
   Ap-regjeringen og deres med-spillere står på kryss og tvers for APART-HATE!

   Trond Ruud:
   Var dommeren kriminell?
   Av Herman J Berge, Rettsnorge.no
   Dersom det hadde vært noe tak i Lippestad, så hadde han erklært fengslingskjennelsen av 25. juli 2011 for ugyldig. Hvorfor? Fordi Kim Heger ikke er dommer. Som det fremgår av dette dokumentet, ringte jeg opp til DA og krevde innsyn i Hegers dommerforsikring og embetsed mens rettsmøtet pågikk. Svaret jeg fikk fra DA, utover det jeg fikk i samtalen? Stillhet, og stillhet er jo mange ganger svar godt nok. Heger har åpenbart, i likhet med sine likesinnede, nektet å avgi denne forsikringen, og er følgelig å anse som kriminell. Hæ, kriminell? spør dere. Ja, det er nemlig ikke lov å utgi seg for å være noe man ikke er, jf straffeloven § 332. Skulle noen lure, så har det altså ingen betydning at vedkommende person er oppnevnt på lovlig vis. Innstillingen til Heger, og den påfølgende oppnevning er sikkert helt i tråd med norsk vennetjenestelov av 1700-og-den-tid, men det er altså ikke nok å være oppnevnt på korrekt vis, man må i tillegg - før man tar sete - erklære sin uavhengighet til staten, til gamle venner og til alt mulig annet, og det er nettopp dette skrittet norske dommerer vegrer seg noe forferdelig for å ta. Hvorfor?
   Uansett; Breivik sitter egentlig ulovlig fengslet, tro det eller ei. Jeg gleder meg for øvrig til å se neste kapittel; hvem som skal dømmen han. Kanskje det blir selveste sorenskriveren, Geir Engebretsen, som heller ikke har signert sin dommerforsikring. Hvordan skal dette gå, Jens?
   http://rettsnorge.no/Blogger/Breivik/220711%20Anders%20Behring%20Breivik.htm

   Foruroligende for rettsstaten med illegale/forbryterske dommere, synes jeg.

   Untitled Document
   www.rettsnorge.no
   I uken som gikk kunne vi i realiteten lese at alle de som diskuterer politikk på Internet er skyldige i eventuelle handlinger som andre meddebattanter måtte utføre, dersom det kan bevises at handlingen har sitt arnested i en eller flere diskusjoner med mennesker på Internet.

   Trond Ruud:
   Dokumentet som Berge refererer til er dette:
   http://rettsnorge.no/Sakslinker/Dommerforsikringer/Andre%20dokumenter/250711%20Samtale%20mellom%20Berge%20og%20DA.pdf
   
www.rettsnorge.no

    

---

   Anne Skram:
   Nei, over hodet ikke. Godt noen tar tak i det. Mye i dette samfunnet MÅ SNART RETTES OPP.

   Birgitte Rie:
   Ved å unnlate å reagere så gir man de rett til denne praksisen. Og det smitter videre til andre områder

   Kjell Einar Vegger:
   Nei det skal ikke aksepteres, men jeg tillater meg å nevne den norske veteranen som kom på gjenbesøk til landet han gjorde utenrikstjeneste, og som spurte hvorfor kvinnene nå gikk foran, og fikk til svar at det var så innmaril mye miner nå

   Stian Undervurdert Abrahamsen:
   Ett ord: Underskriftskampanje.. =)

   Wenche Inger M Halvorsen:
   Jeg hadde satt meg på første sete hvis det var plass. en grense må det være.

   Ørjan Hesjedal:
   At vi har dommere som er så arrogante at de ikke engang anser seg så normale at de kan svare høflig tilbake på en høflig henvendelse, skyldes at vi som samfunn har videreført middelalderens tankegods om at personer som blir utsett som dommere skal ha (har) en høyere moral enn andre. Tanken er like destruktiv som om du hjernevasker et barn til å tro at det er bedre enn alle andre uten å måtte prestere noe som helst. Snåttklyser med manglende bakkekontakt blir det av begge deler.

   May- Harriet Seppola:
   Dette viser seg tydelig i retten når kommuneadvoakten og barnevernet fjerner vitner som vitner positivt i forhold til foreldrenes evne til omsorg for sine barn med den begrunnelsen at det er kun dommerne som kan detet med loven og det taes kun hensyn til det.

   Laila Evelyn Haukås:
   ALDRI!!!!! Ikke hørt på makan!!!!! Kan absolutt ikke aksepteres under noen omstendigheter...

   Henning Anne Granum:
   Overhode ikke

   Hanne Johansen:
   velkommen til rettssystemet i norge.

   Snefrid Landgraff:
   Burde ikke aksepteres under noen omstendig heter........

   Sveinung Vegsund:
   I Norge er alle like, men noen er likere enn andre ?

   Hanne Johansen:
   du må ha drept noen i dag for og komme unna dommerne.for i vanlige saker så får aldrig noen vitne lengre.de vil ha all den makten de kan få.og vi vanlige mennesker har ingenting vi skulle ha sakt.

   Tove Nygård:
   Dobbelmoral på høyt plan!!

   Joern Vork:
   Selvsagt skal ikke slikt accepteres, det skal ha følger for de ansvarlige...

   Einar Nyaas:
   Dommere er folkets tjenere. De er våre slaver.

   Sveinung Vegsund:
   Kjøpt og betalt av Jens ?

   Nina Sundby:
   Jeg har en god stund nå hatt den oppfatningen at lovverket, jo det brukes til å SKRU FRA GVERANDRE de personene som skal fjernes eller i det minste holdes nede. Det er god planlegging i bånn på dette.

   Nina Sundby:
   God planlegging på toppen mener jeg, selvsagt :-)))

   May- Harriet Seppola:
   Anbefaler alle å skrive ti, Domstoladministarsjonen og be om dommerpapirer og edsignering, det er 400 dommere i dette landet som ikke har signert dette, dvs de avsier dommer de ikke har rett til å avsi

   Ronny M Eide:
   Ovehodet ikke akseptabelt.

   Sveinung Vegsund:
   Ekke det mulig å kreve en personlig edsavleggelse før rettsmøtet innledes ?

   Yvonne Nordli:
   Absolutt IKKE! ;(

   Sveinung Vegsund:
   De ti bud består av 82 ord. Jeg synes at dommerne i forkant av ethvert rettsmøte burde avlegge ed overfor de ti bod ?

   Birgitte Rie:
   For å skrive for å tilgang til noe,så bør man ha navn på dommerne. Mange har stygge erfaringer med det offentlige uten at det har blitt en rettvist ut av det. Så da bør det vel være en liste hos DA med oversikt over alle dommerne som er i full virksomhet?

   Sveinung Vegsund:
   Vi leverer ikke ut dokumentasjon som skal/kan brukes i mot oss !

   Birgitte Rie:
   Bruk offentlighetslovens hovedregel :)

   Bo Torgersen:
   Ap ARUMENTERER MED AT DE STYRER ET Denokrati. MEN MED EN GANG DE KOMMER TIL MAKTEN SÅ REFUSERER DE LOVENE SLIK AT DE SKAL VÆRNE OM DERES POLITIKK OG SAMFUNNSHOLDNINGER. DERES FORSTÅELSE AV RETT OG GALT, MÅ SES I SAMMENHENG MED DERES RETSOPPFATNING. OG SLIK ER DET OGSÅ MED SOM HAR DEN UTØVENDE MAKTEN OGSÅ. = DET VIL SI. HELT FORKASTELIG. KAMERADERI

   Sveinung Vegsund:
   Krav får man innfridd ved hjelp av retttsapparatet, men det koster penger, masse penger ! Å vifte med lovverket hjelper ikke!

   Birgitte Rie:
   Jeg er ikke så sikker på at man får innfridd flere krav via rettsapparatet . Spesielt ikke hvor dommere ikke har denne forsikringen heller

   Sveinung Vegsund:
   Poenget er det skal være så ressurskrevende å få innfridd sin rettssikkerhet, at svært få krever denne retten innfridd !

   Birgitte Rie:
   Jeg ser den, og jeg ser også at mange ikke krever den for man har rett og slett ikke verken helse, ork eller økonomi til å kreve den. Jeg tror ikke det har så mye med vilje å gjøre, men heller faktorer som påvirker viljen. Dernest så har vi en advokatstand i Norge som knapt nok tør å gå i mot både stat og kommuner, så hva da ?

   Sveinung Vegsund:
   De som du tror er dine støttespillere, representerer ofte kun sine egne interesser eller vedkommende egeninteresser er sammenfallende med motpartens rettsoppfatning og virkelighetsforståelse ?

   Stig Von Hirschenjeger:
   Marius; Du får garantert mange kommentarer på dette, men desverre er det få om noen som gjør noe med det, bortsett fra å sitte bak sin trygge datamaskin og melde seg inn i hylekoret.

   Sveinung Vegsund:
   Noen foretar etter beste evne noen grep. Synes likevel at det er flott at mange begynner å forstå denne kamuflerte virkeligheten !

   Birgitte Rie:
   Stig : For å få ut info om noen , så man kanskje ha navn ? Her sitter det mange mennesker, men ulik bakgrunn. Ikke alle har streifet innom rettsalen. Det bør heller aldri være ett alternativ om man kan løse det utenfor. Det betyr ikke at selv om jeg personlig har hatt flaks som har holdt meg unna Oslo Tingrett, så er jeg ikke intressert i hva dommerne holder på med. Det er jo noe som vil event. påvirke i fremtiden

   Stig Von Hirschenjeger:
   Dette gjelder IKKE BARE denne saken. Dere har hatt mange muligheter til å vise at dere gjør noe med tingene, og ikke bare hyle i kor med resten. Jeg tør vedde en kasse rødvin på at ingen av dere kommer til å gjøre noe mer med denne saken, enn å trykke liker og kommentere. Fremtiden er i dag, ikke i morgen.

   Birgitte Rie:
   http://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen
   Der har jeg nå vært to ganger. Hvor mange ganger har du vært der, Stig?

   Liv Beathe Hauger:
   Takk, Stig! Jeg har etterlyst engasjement over måneder og år. Men det er bare prat. Og hovedsaklig de samme menneskene som skriver.

   Birgitte Rie:
   Den ene med akkurat dette med dommerne. Den andre med samarbeidet mellom tingretten og BV.

   Birgitte Rie:
   Kanskje best å lese og følge litt med før man utbasunerer noe ?

   Stig Von Hirschenjeger:
   Hva mener du med hvor mange ganger jeg har vært der? Mener du kontakt med DA?

   Sveinung Vegsund:
   Vet ikke hvem du sikter til, men.. Dersom jeg kun skal uttale meg om det som jeg har greie på, bør jeg si minst mulig, fortrinnsvis ingenting !

   Birgitte Rie:
   I det generelle, Stig. Jeg valgte en annen variant. En som var mer synlig enn å påstå pr vegg at man hadde skrevet noe som helst.

   Stig Von Hirschenjeger:
   Jeg har pr. nå tre saker mot DA, idag ble et forliksråd anmeldt til Spesialenheten. En annen sak er en dommer innklaget for tilsynsrådet for ikke å ha avgitt forsikring iht dl. § 60. Den siste avventer jeg svar på. Jeg trenger ikke hyle på veggen på hva jeg gjør, har ingen behov for det. Har du ellers en fin dag?

   Birgitte Rie:
   Jeg har en fin dag, men nå var det strengt talt ikke jeg som satte igang dette med hva folk gjør og ikke gjør. Folk gjør etter sin egen kapasitet. Og hva de makter i en hektisk hverdag.

   Stig Von Hirschenjeger:
   Akkurat, var det jeg tenkte. Liker best å provosere du.

   Birgitte Rie:
   Hvor har jeg provosert ? Jeg prøver å forklare deg at man jobber etter sitt eget ork og kapasitet.

   Birgitte Rie:
   Jeg prøvde også forklare at skal man påklage en dommer m.m så bør man ha ett navn. 400 dommere er ett enormt tall

   Stig Von Hirschenjeger:
   Uff så feil man kan ta.

   Birgitte Rie:
   Usakligheter hjelper aldri på noe som helst annet enn avsporing fra det tråden omhandler

   Henning Anne Granum:
   Vi har da ikke noe demokrati.. hvem tror det? Da har man fritt valg,politikere som vi Kan bestemme hvem skal være, taperne går hjem og vinneren holder løfter og gjør som folket bestemte... Vi er laaaangt unna det.

   Geir Rudolfsen:
   ‎60.000 timer med vidiomatriale, 6.000 "ting" beslaglagt, 1.500 i vitneavhør og gud vet hvor mange politiutdannete politisekretærer som bearbeider alt dette. Og det var litt "fakta".... Skal vi så tørre å gjette videre ? 1000 faste advokater, 300 politifolk, 200 psykologer, 300 psykiatikere og like mange "spesialister" osv osv. VG trykker extra ekstabilag og TVen går på høytrykk med "synse programmer" textet for svaksynte og oversatt til samisk, nynorsk og gammalost. Brevik er snart Norges største arbeidgiver (foruten staten selv) med kostnader jeg ikke tør gjette meg til. Demokrati i praksis. Jau jau og et par kløvnings hau. Phooo

   
---
---

   Stig Stellander, 06.02. 2012:

   Lysbakken: – Barnevernet må raskere på banen
   http://politisk.tv2.no/nyheter/lysbakken-barnevernet-ma-raskere-pa-banen/  
   politisk.tv2.no
   MER BARNEVERN, MINDRE FORELDREVERN: – Noen ganger tror jeg at terskelen er for høy og at barnevernet tar så mye hensyn til biologiske foreldre at barna får lide, sier barneminister Audun Lysbakken (SV). (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

*

   Rune L. Hansen:
   Vi grov-kriminelle vil ha mere kidnappinger, fangehold, terror, tortur, trusler, trakassering, utplyndringer og drap!!!

   
---

   Juni Tobiassen:
   NÅ HAR DET TØRNA FOR LYSBAKKEN OG HAN SKA SANNELIG ,SE DERSOM ,DETTE IVERKSETTES DA SER JEG FOR MEG KONSEKVENSER Å DET STORE OIIIIIIIII

   Randi May Brandt:
   Denne mannen er ikke riktig klok, makta har gått han til hodet å prøver sanke stemmer for å bli den nye partilederen.

   Randi May Brandt:
   Han skal vel bruke ungen sin som mal for hva som er riktig utvikling , å handle deretter.

   Arthur Sæbø:
   Ja , viss den tosken blir partileder , håper jeg det blir kroken på døren for SV politisk.

   Rune L. Hansen:
   SV? Ingenting av alt det der er SV. Selv om det jo også er det.

   Arthur Sæbø:
   Lysbakken har gjort så mange fadeser at dersom SV tar han til partileder , vil det si det samme som de anerkjenner han. Det gagner iallfall ikke partiet. Har er snart en stor fare for hele norges befolkning.

   Rune L. Hansen:
   Er det noen i eller med Arbeiderpartiet som ikke er en stor fare for hele Norges befolkning?

   Arthur Sæbø:
   Nei , der også.

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen forskjell.

   
---

   http://www.facebook.com/groups/202908623130008/230922220328648/?notif_t=group_activity

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle i Norge trenger slike anførere som Audun Lysbakken!

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle i Norge trenger slike anførere som Audun Lysbakken!

   Mary-Ann Nilsen:
   Hmmmm her er jeg ikke enig... Jeg synes det biologiske er viktigst!! Skal han gjøre det lettere for bv å hente barna!!? Eller har jeg misforstått noe her?

   Rune L. Hansen:
   Han skal gjøre kidnapping, fangehold, utplyndring, trakassering, terror, trusler og tortur overfor barn, foreldre, familier og samfunn lettere.

   Rune L. Hansen:
   ‎((Menneske-handel, folke-utrenskning og folkemord.))

   Rune L. Hansen:
   ‎((Pluss totalitær kontroll, overvåkning, knebling, ideologisk tvang, etc.))

   Mary-Ann Nilsen:
   Huff dette kan da ikke gå igjennom.... Etter alt som er skrevet i d siste om bv så kommer han med dette?! Hvor er hjernen hans plassert....

   Ellen Beate Hbk Bottolfs:
   Hjernen hans er midt i ....... Blir så ..........

   Mary-Ann Nilsen:
   Etter alt som er skrevet i media dosse tider så kommer han med dette?! Hvor er hjernen hans plassert?!

   Mary-Ann Nilsen:
   Disse

   Rune L. Hansen:
   Han dyttes frem som de grov-kriminelles stemme. Mangler samvittighet og er psykopat - og egner seg derfor godt.

   Rune L. Hansen:
   Den frykten de har for å bli avslørt kan bare besvares slik.

   Ingunn Kristiansen:
   helt klart enklere!denne herren synes å mene at barn ikke trenger SINE EGNEforeldre..d var d en av våre kjente filosofer som og mente en gang.biologi er ikke lysbakkens bord forstår en jo..uff..er ikke go den mannen og flere med ham!på tide for eventuelle bedrevissere å våkne opp fra tornerosesøvnen!intet er så viktig som de biologiske relasjoner...d e alfa omega!vern gjerne om barna dersom foreldre og annen familie ikke er i stand til d,slik d fungerer idag er rene skjære katastrofen.savn kan ødelegge barna...og hvor møter en dem senere i livet.på plata i fengsel osv...kansje møter en dem aldri..selvmordsraten er ikke akurat liten,ikke overdoser heller...og dette i bv's regi...skapt av et rigid lovverk uten noen form for kontroll!turer fram på sine høye hester uten å ta lærdom av ungdommers væren å laden!en gambler med menneskets sjel og sinn..gå inni de hjem å hjelp der ,og/ om d trengs.... d hele er en gedigen industri!!!

   Rune L. Hansen:
   Betyr vel ikke så mye fra eller til? Betyr jo mest for de grov-kriminelle ansatt i den offentlige forvaltningen. De risikerer å bli straffet - slik Straffelovens paragrafer sier!

   Rune L. Hansen:
   Ingen tror vel for alvor de er onde og for alvor vil gjøre eller mener ondt?

   Bente Alertsen:
   kanskje på tide å raportere denne lysbakken til bv, fordi han må jo være uegnet selv som foreldre , med hannes forvridde skrudde meninger ???

   Ingunn Kristiansen:
   ingen kan heller tolke dette som 'klokskap'tro du meg..dette kommer inn i historien engang...og disse generasjoner vil gremmes av lesningen

   Hilde Lopez:
   velsigne audun, for han vet ikke bedre...

   Rune L. Hansen:
   De har ingenting de ikke er enige med hverandre i. Dessuten, hvis en begynner å straffe de i henhold til Straffelovens bestemmelser så mister de (fengslet for mange år) jobben en efter en og hele barnerov-industrien med tilstøtende næringer og borgerkrig stopper opp. Tenk på alle de arbeidsplassene som dermed går tapt! For bare å ha nevnt noe.

   Rune L. Hansen:
   Folk flest skal ikke engang vite eller tenke på at det er en grov-kriminell virksomhet. (Til og med fullstendig uten lovlig lov-hjemmel.)

   Ingunn Kristiansen:
   tar d for det d er hilde lopez.... ironi... ofcourse...??

   Ingunn Kristiansen:
   ♥

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov som er ironi - og Arbeiderpartiets håp om også å omskrive. Audun Lysbakken går selvfølgelig villig i spiss og front også for det, sammen med Jens Stoltenberg og de andre apene - som vi vel alle er?

   Rune L. Hansen:
   Det er jo også en viktig side av saken - at den virksomheten han forsvarer og beskytter og intensiverer er lønnsom og god fortjeneste i form av økonomi, karriære, arbeidsplasser og status for mange ...?

   Rune L. Hansen:
   Og for å opprettholde og å videreføre Arbeiderpartiet og dets ideologi og kontroll - ikke minst! Viktig, viktig!!

   Kjell Ivar Larsen:
   På tide at vi foreldere som har vært under bv og de som er under bv i dag, at vi reiser oss opp mot dette her, eller er vi så nagive og tror at de som styre lande gjør alt til barnas beste. Hvorfor er vi så lite samholden het og hvofor har vi ikke reist oss for lenge siden? Skal ikke vi bli hørt ! Det nytter og klage på en vegg på tryneboka. Hvorfor slåss vi ikke for vår rett som biologiske foreldera?.

   Rune L. Hansen:
   Dette er alvor - for svært mange ansatt i prestisje-posisjoner i den offentlige forvaltningen. Og for deres mange med-spillere.

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle og enhver kan eller våger å fronte alt dette som en Audun Lysbakken! (Tror vel ikke en Knut Storberget for eksempel kunne?)

   Kjell Ivar Larsen:
   det er jeg klar over men jeg savner samholde for sammen er vi sterke Rune L. Hansen. Di kan ikke bare gjøre som di vil med folket det har di gjord lenge. Og når di skal berøre vårt eget kjøtt og blod da må det kjempes tilbake.

   Ingunn Kristiansen:
   ja rune l.hansen... og vilken ideologi og til vilken pris.... ødelagde sjelers land..klart d bidrar til god fortjeneste, status mv.merker dere noen forskjell før og etter EU/EØS.... tenker bare høyt;

   Rune L. Hansen:
   Nei, bagateller det hele alt vel? Når våre politikere og vår regjering og dens nøkkel-personer og nyttige "idioter" i den offentlige forvaltning både står for og underholder med grov kriminalitet - og de fleste andre enda sover?

   Rune L. Hansen:
   Vi alle som allerede er fratatt livets rett men som det enda er rester av liv igjen i?

   Otto Lund:
   SV har rundt 3% oppslutning på siste valgmåling, og i artikkelen ovenfor ser vi litt av årsaken. Audun Lysbakkens tankegods ser ut til å komme fra: Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 Nå blir SVs muligheter til politisk innflytelse i posisjon begravd

   Monicha Nyhuus Aas:
   Dette er hva denne senatoren i USA, mente om temaet som diskuteres i denne tråden, det kan ikke være mer å diskutere, men man bør komme opp med løsninger, http://www.youtube.com/watch?v=Ry5eSKyZ98g
   Nancy Schaefer "The Unlimited Power of Child Protective Services" Part 1 of 2.flv
   www.youtube.com
   ‎"After 4 years of viewing the ruthless and unsparing actions of CPS... I wrote a scathing report, entitled 'The Corrupt Business of Child Protective Services...

   Monicha Nyhuus Aas:
   slik gikk det med henne: http://www.youtube.com/watch?v=7vFomZHNTYk
   MURDER of State SENATOR - NANCY SCHAEFER, clip 1
   www.youtube.com
   No ONE Disagrees ... State Senator 50th District Georgia WAS MURDERED March 2011, and this is the 1 year anniversary of HER murder. Question remains who kill...

   Rune L. Hansen:
   Fullstendig avsporing og vill-ledning å håpe eller tro på rettferdighet, lov og rett og gjenopprettelse fra de de kriminelle mere eller mindre høyt på strå som mest av alt vil skjule samt bagatellisere sine forbrytelser.

   
---
---

   Inger Djmel, 06.02. 2012:

   Foreldre må forbedre seg fort - adressa.no
   http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1769790.ece 
   www.adressa.no
   Rapport om barnevern overleveres til statsråd Audun Lysbakken i dag. Kan føre til at flere fratas barna.

*

   Sølvi Dahl:
   Får helt vondt i magen.......... Tror alt blir bare verre og verre her i Norge, og skulle en få lyst til å emigrere, så må gudene vite hvor en skulle dra........

   Rune L. Hansen:
   De grov-kriminelle anser å videre-føre sine forbrytelser som sitt eneste håp om å unnslippe sine forbrytelser.

   Kirsten Versland:
   Helsetilsynet i Oppland skal hvert år lage en plan for sin tilsynsvirksomhet. Når disse tilsyn skal planlegges, skal de baseres på de kriterier vi er pålagt for ressursstyring av tilsynet:

   Kriteriene er
• stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet
• der sannsynlighet for svikt er stor
• der konsekvens av svikt for brukerne er alvorlig
• der brukerne/pasienter ikke selv kan forventes å ivareta sine egne interesser

   Et område som faller inn under disse kriterier, er hvordan bestemmelsene i Lov om helsepersonell § 33, opplysninger til barneverntjenesten, etterleves blant helsepersonell og helseinstitusjoner.

   Det heter i bestemmelsen:
   ”Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.”

   Bakgrunnen for at Helsetilsynet i Oppland vil fokusere å meldepraksis, er den oppmerksomhet svikt i samhandling mellom de ulike kommunale tjenester fikk i det landsomfattende tilsynet med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn for et par år siden, og ikke minst den omfattende dekning i media den såkalte ”Kristoffersaken” i Vestfold har fått.

   Mer spesifikt vil vi forsøke å få en oversikt over hvordan spesialisthelsetjenesten og deler av helsetjenesten i kommunene etterlever bestemmelsen, både som fastleger og i funksjoner knyttet til skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og deltagere i legevakt. I tillegg ønsker vi å fokusere på tannlegers meldeplikt. Risikoaspektet knyttes også til antatt manglende informasjon til barnevernstjenesten fra helsepersonell som yter helsehjelp til psykisk syke og rusmisbrukere der de kommer i kontakt med barn/barnefamilier. Derfor bes det også om meldinger fra annet helsepersonell i kommunene.

   Kartleggingen vil så være med å gi bakgrunnsinformasjon for Helsetilsynet i Opplands tilsyn for 2011/2012.

   Kirsten Versland:
   Virker som om de "høye" herrer ikke er helt samkjørte.

   Rune L. Hansen:
   Samkjørte i å snakke med to tunger, og splitt og hersk.
   Den giftige slangen de dyrker, det såkalte "barnevernet", er jo det motsatte av barnevern. Er jo en grotesk kriminell virksomhet som dyrkes og avles av regjeringens grov-kriminelle.

   Rune L. Hansen:
   Å snakke med to tunger (falskhet) er grov-kriminelles varemerke. Og jo og selvfølgelig Splitt og hersk.

   
---

   Marianne Lund:
   Når jeg leser denne artikkelen så er det mye jeg merker meg..

Det overrasket meg ikke dette som har nå kommet frem , men det er skremmende at barnevernspanelet( Raundalen-utvalget ) kan i hele tatt komme med en konklusjon, før det er utført en gransking av barnevernet.

Vi foreldre som har opplevd å bli fratatt et barn vet en del om hvordan systemet fungerer fra innsiden , og hvilke negative handlinger som foregår, uten at dette får bli belyst i media.

Merker meg dette som kommer frem her i artikkelen :
" Dette prinsippet kalles «utviklingsfremmende tilknytning», og utvalget foreslår at det skal ha forrang foran det biologiske prinsippet. Det vil i praksis bety at når relasjonen mellom forelder (foreldre) og barn er til hinder for barnets utvikling, skal dette være viktigere enn det biologiske prinsipp."

Når jeg leser dette så spør jeg meg selv om dette må være en spøk ?
utviklingsfremmende tilknytning ??

Hvordan skal en god utvikling mellom foreldre og barn få lov til å skapes når barnevernet minsker eller hindrer samvær mellom barnet og foreldrene ?

Hvordan skapes en god relasjon mellom et barn og sine foreldre kan man jo spørre om ?

Merker meg også dette som står skrevet:
" For spedbarn fra null til 18 måneder skal det tas stilling til adopsjon innen ett år.For små barn mellom 18 måneder og fire år skal det tas stilling til adopsjon senest to år etter fosterhjemsplassering."

Hva er det man har tenkt på her?
Når skjer det at et barn tas fra foreldre og setter det i fosterhjem ?
Etter at rettsaken er ferdig ?

Med et slikt system vi har, hvor saker tar altfor lang tid og at det ikke foregår noe kvalitetssikring av det som skjer i en fylkesnemnd eller domstol, så kan faktisk barnet bli adoptert før saken er ferdig eller hva ?

Uten noe kvalitetskontroll så kan det her skje justismord i det en adopsjon forekommer. For kan man anke når et barn er adoptert bort ??

Merker meg tilslutt dette som kommer frem her i artikkelen :
" Når biologiske foreldre går rettens vei og ber om tilbakeføring, foreslår utvalget at det skal være obligatorisk å vurdere tilknytningen til fosterforeldrene når det har gått mer enn to år siden omsorgsovertagelsen. Da skal det nye prinsippet «utviklingsfremmende tilknytning», veie svært tungt."

Dette må jo også være en spøk ? Når mange ansatte og ledere i barnevernet går inn for å gjøre en tilknytning mellom barnet og foreldrene så vanskelig som mulig. Ved blant annet å være med på samvær og prøve å ødelegge samværet med måter å opptre på ovenfor foreldrene...
Eller ved å hindre eller utvide sameværene tross at samvær har gått bra ?

Dette som kommer frem er rett og slett en skam !!

   Ingunn Kristiansen:
   livsfjernt spør du meg! forme folket er d dem egentlig er ute etter...

   Rune L. Hansen:
   Å forsvare sin grove, groteske kriminalitet og perversitet er hva de nu først og fremst er ute efter. Ikke minst ved samtidig å intensivere den.

   Kjell Ivar Larsen:
   enig Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   Finns ikke uenighet i verden blandt noe anstendige mennesker om slikt noe.

   
---

   Kjell Ivar Larsen:
   dette skremmer meg. Et bestillings verk i fra Audun Lysebakken.

   Dung Svalland:
   ‎" Kan føre til at flere fratas barna." Det er liksom de ikke gjør det.
   De kan ikke slutte å la være å ta barna fra foreldrene når de ikke møter motstand og de andre som enda ikke fratas barna sine fortsetter å si at det må være noe galt med disse foreldre som mistet sine barn til Staten.
   De kan ikke se bjelken i de offentlige

   Kjell Ivar Larsen:
   kjære Dung dette skremmer meg. At folk er så nagive og så lite samhold. Myndighetene gjør hva di vil med folke og deres fam.

   Dung Svalland:
   Det er derfor Staten kan ture fram som de gjør og mye verre skal det bli for hele folket og også for Statens ansattes barn og barnebarn noe lignende som Nord Korea som en venn av oss minner hver gang han prater med om tilstanden i Norge

   
---
---

   Bjørn Hannås, 06.02. 2012:

   Ny barnevernsrapport kan føre til at flere fratas barna
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ny-barnevernsrapport-kan-fore-til-at-flere-fratas-barna-6756524.html
   www.aftenposten.no
   Magne Raundalens utvalg gir rapport om barnevern til statsråd Audun Lysbakken mandag, og foreslår å bruke nytt prinsipp i barnevernets arbeid.

*

   Bjørn Hannås:
   Regjeringen med sv-minister Lysabakken har bestilt en rapport som selvfølgelig skal konkludere med hensynet til barnets biologiske foreldre skal telle ENDA MINDRE enn det gjør idag. Barna tilhører staten...

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150519928356875&id=733576874

   En rettsstat er en stat som både er bundet og begrenset av rettsregler; en rettsstat kan ikke handle slik den selv finner for godt eller på alle områder de synes den kunne handle. Dersom ikke avsløringene rundt de manglende dommerforsikringene får konsekvenser, har vi ingen rettsstat. Da har vi et system der lovens håndhevere kan bryte loven med fullt overlegg, og slippe unna med det. Da har vi et segregeringssamfunn.

*

   Hilde Aastrup:
   Det HAR vi...  

   Undis Hansen:
   Og dagen idag er en tragedie både når det kommer til det biologiske prinsipp og bruk av tvang ovenfor de svakeste .. The way to hell is build with good intensjons!

   Kjell Einar Vegger:
   Og det kan vi forandre når taushet erstattes med sekretess. (Det er med rimelig stor forundring jeg skriver dette, for lenge trodde jeg spesielt journalister, som kaller seg den fjerde statsmakt, var frie og uavhengige)

   Atle Harry Kierkegaard:
   Rettsstaten er rasshålle til han gammelerik. Det beste man kan gjøre er å stappe en dynamittgubbe i samme rauhåll,- sy rassen deres igjen og så trykke på knappen..

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja ,det er med lover et land skal byggjast... Det skulle vel ikke være nødvendig å utdype dette ,for den almenne borger ,med mindre att detm forbryter seg på desse felt.. dem som har makta og råder .

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Men infiltrering av utenlandske lover inn i Norske er også en forbrytelse mot suvereniteten til landet vårt . Hvorfor trengs det å en forklaring ,jo , det forstår vist ikke den almenne borger.Fordi dem er blitt hjernevaska ,av dess forhandlere i utenlandske spørsmål ,både her og ute.....! Det vil si ,dem skjelner ikke lenger på Norske lover og Utenlandske. fordi norge er blitt en leppstat ,med sine eøs og andre avtaler , som ikke ønskes av majoriteten i Norge.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Det er Nodvendig med en corrigering av dette begrepet "NORSK SUVERENITET" fordi denne finnes kanpt nok igjen ,i lovene .

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2012:

   Menneskerettenes grunnfilosofi bygger på likeverd og respekt. Statens tjenere skal bygge opp rundt disse grunnprinsippene, ikke bryte de ned. I det siste har vi nå sett at enkelte dommere trenerer sine svar/ unnlater å svare, med hensyn til hvorvidt de har avlagt dommerforsikring/ embetsed. En slik holdning, er åpenbart egnet til å svekke tilliten til dommerne.

*

   Gudny Lervåg Hauge:
   Har funnet ut at dommerne for ekstra goder, vil ikke si hva jeg mener her inne.

   Tania Petrova:
   Skremmende dette med "dommerforsikringer" og "loven"...Ved Forliksrådet i Drammen oppdaget jeg en annen fenomen - nemlig forliksrådmedlemmer viser seg HAR avgitt dommerforsikring, men IKKE 2 mystiske forliksråd "ledere" - Anne Grethe Vonsyld og Marie Sveen som Fylkesmannen i Buskerud har IKKE utnevnt iflg. FMBU 2008-2012 mandat utskrift og som FMBU kjenner ikke til?! Dette til tross for at i FMBU brev datert 05.02.2008 for oppnevning av forliksråd i Drammen kommune iflg. domstolloven par.58 tydelig fremkommer også følgende:" Fylkesmannen ber om at vedlagte dommerforsikringer fylles ut av nye medlemmer og varamedlemmer og sendes inn så snart som mulig". Alle forliksråd medlemmer i Drammen viser seg HAR levert omgående forsikring i løpet av mars2008 - utenom de 2 navngitte "ledere" som IKKE fremkommer blandt de utnevnte av Fylkesmannen hvor iflg. FMBU oversikt 2 helt andre navn er utnevnt og fremkommer istedet som HAR avgitt dommerforsikring. Men så var det de 2 mystiske navn som verken er utnevnt av Fylkesmannen eller har avgitt forsikring som i realitet og praksis ER "ledere"v/Forliksrådet i Drammen per d.d. Fikk sist fredag telefon fra FMBU som mener IKKE kjenner til de 2 "leder navn" som er uten forsikringer og er ikke utnevnt av FMBU i 2008?!Snodig sak! Måtte forklare FMBU at jeg i så fall disponerer en rekke skriftlige bevis - utstedt og undertegnet nettopp av de 2 ikke eksisterende/ukjente for FMBU navn som er uten forsikringer, mens Fylkesmannen står på sitt og mener 2 helt andre navn med forsikring er forliksrådet i Drammen og de 2 navn jeg opplyser kjenner IKKE Fylkesmannen til.WOW!LOL!END OF REPORT:) p.s. Kopi av resterende EKSISTERENDE dommerforsikringer for Forliskrådet i Drammen kan fåes hos meg ved behov.

   
---
---

   Marius Reikerås via Rune Fardal, 06.02. 2012:

   Svar fra lagman Ove Midtun ved Gulating Lagmannsrett, på forespørsel om dommerforsikring:
   http://www.99999.no/DF/20120203-svar-midttun.pdf
   www.99999.no

*

   Stig Von Hirschenjeger:
   Det kan se ut som om de har samlet seg i bunn for å enes om hvordan tilsvar skal gis. Hvordan skal dette gripes an, skal vi bare dele avslagene på facebook og igjen konstatere at vi ikke lever i et samfunn som ikke akkurat er tuftet på demokratiske prinsipper? Noe som skal handle og ikke bare stønne og vræle på sidene til Reikerås?

   Aina Villvetta:
   Ble noen tatt på senga??? Litt overivirg i tjenesten sin han der! 
   Det    er    ikke    aktuelt    for    meg    å    etterkomme    Deres    forespørsel.

   Kjell Einar Vegger:
   Dette var usedvanlig arrogant, selv til en lovens håndhever å være

   Birgitte Rie:
   For en "vennligsinnet" dommer :)
   Den forespørselen likte han heller dårlig :)

   Aina Villvetta:
   Vel... de har vel hørt litt om dette her, men muligens ikke forventet at "HAN" skulle bli spurt. Eller så ble han muligens litt nervøs. ;)

   Birgitte Rie:
   Han ble nok overumplet av spørsmålet :)

   Aina Villvetta:
   haha Ja jeg tror det. Er vel ikke vant til at noen krever noe av han liksom! ;)

   Birgitte Rie:
   Nei, for under normale omstendigheter så er det dommerne som befinner seg i en særskilt stilling hvor de setter andre til ansvar :)

   Aina Villvetta:
   Ja det er jo det de er vant til. Utrolig så mye de krever av andre som de selv ikke trenger opprettholde. Min farmor sa det før: Vil du oppnå respekt, så skal du ikke kreve mer av andre enn det du krever av deg selv. De har nok misforstått ordet respekt og byttet det ut med angst.. i forhold til hva andre må vise de. Og de som ikke finner seg i urettferdig behandlet.. blir jo "straffet" for det. Forakt for retten!

   Birgitte Rie:
   Man krever lisens av advokater som skal være ett "must". Det samme skal man kreve av dommere. Og det er også nedfelt. Det at man dømmer noen uten en slik forsikring er forakt for retten.

   Aina Villvetta:
   Det er det det er. Men det tror jeg ikke disse folka ser. Det er tydeligvis ikke noe som heter likhet for loven hos mange av de her.

   Birgitte Rie:
   Glem likhet for loven. Det prinsippet eksisterer ikke :)

   Aina Villvetta:
   ha ha Det har jeg funnet ut for lengst. Av egen erfaring og gjennom andres erfaring. Det er virkelig ille i dette systemet. Når jeg var mindre så jeg opp til disse, nå har jeg ingenting til overs for det norske rettsvesen i det hele tatt. Det er så mange feil og mangler der at det er en skam. Dessuten synes jeg det er grusomt at de vi skal forholde oss til i slike situasjoner i livet, dømmer utfra skjønn og sin egen makt, en det faktiske lovverket de er satt til å opprettholde, sier de skal dømme utfra.. De har misforstått totalt essensen i utdannelsen sin. De skal ikke begå maktmisbruk, men de gjør det.

   Ørjan Hesjedal:
   Noen burde jenke de der arrogante snåttklysene ned noen hakk. Ser ut som det blir deg Marius.

   
---
---

   Martin Larsen, 06.02. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151244929735311&id=835270310&notif_t=feed_comment_reply

   Har statan gjort oss til bomullsbarn hele gjengen? Kunnskap, ferdigheter og evner forvitrer stadig mer for hvert statlige inngrep som gjennomføres, hver nye lov som vedtas, hver nye byråkratiske hestkuk som skal ha smør på brødskiva.
   Hvem f.. bestemte at vi skal ha alt dette åndssvake byråkratiet? Who needs it? Dette bakfrem verdisluket ødelegger landet. Når byråkraten først er på plass, må han jo ha noe å gjøre! Da må det lages nye lover. Nye lover er derfor bra. For de gir smør på brødskiva til byråkratene i Oslo og i Brussel. Hallooooo! this is mass madness.

*

   Jan Eirik Lorentz Figenschou:
   Systemet lager seg jobb .. og enkeltindividet er føde ...

   Rune L. Hansen:
   Best i tillegg å være grov-kriminell byråkrat, frekk og uten samvittighet - og slike sin med-spiller.

   Rune L. Hansen:
   Penger, status, makt og ære i karriære ...

   Blue Blessing:
   Så la vær å stem på regjeringa i år 2013 da.

   Rune L. Hansen:
   Vanskelig eller umulig å klare seg uten ...

   Martin Larsen:
   Stortinget = Regjeringa? Har vi ikke et seriøst demokratisk problem rundt hele det parlamentariske system, slik det er lagt opp nå med partiledelse-diktatur, tomme valgløfter og total overkjøring av landets befolkning i alle saker?

   Blue Blessing:
   ‎; / Ser sånn ut, + korrupsjoner oxo, overstyrt?

   Rune L. Hansen:
   Vanskelig å klare seg uten ... for mange.

   Hege Kristin Sørensen:
   ‎"Kjennetegnet på en dårlig regjering er at den ustanselig vedtar lover for flere og flere bagateller." Platon

   Blue Blessing:
   Ja, og vi 90 % statborgere vet hva vi må gjøre....

   
---
---

   Fortsettelse fra 04.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/svalland/345251382171750/?notif_t=group_activity

   Turid Holta:
   Spåkjerringer

   Ann Gudmestad:
   I Danmark har de opgraderet fra spåkuler til pendul Turid Holta , men psykobablerne bruker fremdeles samme gamle blekklatter som i Norge ;o)
   Offentlig sagsbehandling langt mere effektiv med pendulering
   
http://rokokoposten.dk/2012/02/05/offentlig-sagsbehandling-langt-mere-effektiv-med-pendulering/
   rokokoposten.dk
   Et pilotprojekt i Rebild Kommune viser, at sagsbehandlingen bliver langt mere effektiv, når sagsbehandlerne bruger pendulering i beslutningsprocessen.

   Rune L. Hansen:
   Elle melle ...

   Rune L. Hansen:
   Ikke rart vel at pendelen og elle melle er langt mere effektivt?

   
---
---

   Dung Svalland, 06.02. 2012:

   Bv og co raner til seg barna fra de andre. Det de sår skal de høste rikelig.
   Forbannelse skal gå inn i tyvenes hus og bli værende der.
   Det står i bibelen: Lukas 6, 45:
   Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd.
   For det hjertet flyter overav, det taler hans munn:
   I vårt tilfelle så vis bv er av det gode trenger de ikke tilkalle SWAT, altså politiet i høyeste beredskap for å bryte seg inn hos uskyldig folk for å rane til seg barna og så spre dem rundt såkalte hjemmene ( les, privat fengsel)

*

   
---
---

   Hugo Fredriksen via Eliana Andrade, 05.02. 2012:

   En god venn av meg- fra Kurdistan- mestrer 24 språk, er utdannet sivilingeniør i petrokjemi,bl annet- fikk aldri jobb i Norge.. han ble aldri kalt inn til intervju i anledning jobber som etterspurte- spesifikt - hans kompetanse. Og når han søkte ANDRE .jobber, fikk han bare skriftlig svar om at han var uegnet, i det han var ansett overkvalifisert
   Da kan man jo berettiget undre: Er problemet egentlig at innvandrere ikke VIL integreres - eller er det vi som ikke VIL intergrere - tross våre vakre ord ( og harde krav)

   Overkvalifiserte innvandrere - Leger på lager
   http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200803/07/index.html 
   www.ssb.no
   Ingeniører som kjører drosje. Leger som jobber på lager. Jurister som gjør rent. Historiene om godt utdannede innvandrere i yrker de er overkvalifisert for, er mange. Nye data bekrefter at overkvalifisering rammer innvandrere i større grad enn gjennomsnittsnordmannen, også innvandrere som har sin u...

*

   Mariana Giovanna Cosenza:
   Jeg får snu det litt på hodet det Eliana spør om: Er det ikke slik at nordmenn også trenger å bli integrert - hvis de ønsker å være en del av verdenssamfunnet?

   Hugo Fredriksen:
   Norsk sosialdemokrati er egentlig et "beskytt dine egne- system". Blant annet grunnet Aps ,Svs og Los massive motstand mot å kunne ansette i midlertidige stillinger i privat sektor, , får flere kategorier ikke anledning til å PRØVE seg; vise at man duger - og komme INN i arbeidsmarkedet OG rettighetssamfunnet.Dette rammer både funkjonshemmede, innvandrere/folk med "minoritetsnavn" - og fattige / sosialhjelpsmottakere; slike som gjerne har hull i både Cv og tanngard

   
---

---

   Gabriel W Johansen, 06.02. 2012:

   BARNS BESTE.
   Barnets beste i formen det som er best for barnet, er et begrep som brukes i Barneloven §§43, 48, 55. Det brukes for å fokusere barnets behov og interesser. Barnets beste er i følge Barneombudet et vagt begrep og å lage regler som skal være dekkende for alle barns behov og livssituasjon er tilnærmet umulig. I utgangspunkt trenger barnet foreldre som samarbeider. De fleste er enige om at det normalt er et gode for barn å få omsorg og oppleve en trygg og stabil tilknytning til både far og mor. Uenigheter går ofte på hvilke virkemidler som må brukes for å bidra til dette. Barneloven pålegger foreldre å avtale samvær med barn etter samlivsbrudd utfra egen vurdering av hva som er best for barnet. Om enighet ikke oppnås er det tillagt domstolene og offentlige institusjoner å ta avgjørelsene. I lys av barnets beste vurderes og besluttes hvem barnet skal bo hos, hvor mye kontakt (også kalt ”samvær” og/eller ”omsorg”) foreldre, foresatte eller andre parter skal tillates å ha med barna og til hvem og av hvem bidrag skal betales.
   » NOU 2008:09 - Rapport fra barnelovutvalget » Om begrepet «barnets beste» Foreldrerettigher og barnets beste
Noen av dilemmaene knyttet til praktiseringen av prinsippet om «barnets beste» stilles kanskje mest på spissen i spørsmålet om omfang av kontakt/ bosted etter samlivsbrudd. I barnefordelingsspørsmål er det viktig å anerkjenne behov og interesser til alle involverte – barn, mødre og fedre; og alle former for kontakt foreldre-barn etter samlivsbrudd, inkludert spørsmålet om delt bosted, må baseres på et fleksibelt og respektfullt partnerskap (Smart 2004).
   Men det kan konstateres et økt spenningsforhold mellom foreldrerettigher og prinsippet om «barnets beste». Økt fokus på foreldrerettigheter har vært drevet frem særlig av fedres opplevelse av mangel på anerkjennelse og respekt som omsorgspersoner (Smart 2004). Smart (2004) advarer imidlertid mot en polarisert debatt der mødres rettigheter settes opp mot fedres, noe som har som konsekvens at oppmerksomheten rettes mot de voksnes interesser, rettigheter og krav. Problemet er at få representerer barnets erfaringer og synspunkter. Smart (2004) hevder at å bringe barnets perspektiv inn i debatten ikke nødvendigvis gir alle svarene, men det utvider forståelsen av disse spørsmålene utover de voksnes interesser og anliggende.
   Forkjempere for fedres rettigheter foreslår gjerne at foreldre skal ha like store «andeler» i barnet etter skilsmisse, hvilket kan innebære en deling av barn i to hjem. Dette oppfattes ikke bare som «barnets beste» men også som en utjevning i mødres og fedres status: Det kombinerer prinsippet om likhet med en overbevisning om at barnets beste er å ha mye kontakt med begge foreldre (Smart 2004). Det sentrale spørsmålet er imidlertid hvordan et slikt likedelingsprinsipp fungerer for barn.
   Dette bringer inn spørsmålet om hvilke verdier som bør ligge til grunn for politikk, og knytter an til en bredere debatt om anerkjennelse versus rettigheter som grunnlag for velferd (Smart 2004). En «anerkjennelsespolitikk» er viktig for ordninger for barn etter samlivsbrudd, barn trenger anerkjennelse av egne behov, og at disse endres over tid, hevder Smart (2004). Hennes poeng er at om man etablerer generelle regler for hva som er best for barn, kan det skapes en norm som gjør at det enkelte barnet ikke blir hørt eller anerkjent. Ordninger som automatisk tildeler foreldre like mye tid kan komme til å støtte prinsippene om likhet og rettferdighet, på bekostning av det individualiserte prinsippet om anerkjennelse av det enkelte barnets behov for respekt og økende uavhengighet.
Andre forskere har vært opptatt av forholdet mellom en omsorgsetikk og en rettighetsetikk når det gjelder barnets beste. En omsorgsetikk har vært lansert som et alternativ til en universell rettighetsetikk (Cockburn 2005). Det argumenteres for at ansvar og relasjoner bør settes foran regler og rettigheter, koplet til konkrete situasjoner i stedet for abstrakte prinsippet; omsorg er en moralsk aktivitet heller enn et sett av prinsipper som kan følges.
   Motsetning mellom omsorg og rettigheter er kunstig, hevder imidlertid Cockburn (2005). Han går inn for å beholde en rettighetsbasert diskurs, men innen en omsorgsetikk: Det er viktig å legge vekt på ansvar og på omsorgens relasjonelle sider. Men det er viktig å være seg bevisst at omsorgens natur er tvetydig, og at omsorgsetikken kan lede til en behovsorientert diskurs som har negative konsekvenser for barns rettigheter. En behovsbasert tilnærming der familie og eksperter definerer hvilke behov som er gyldig gir lite rom barnet selv. Barns interesser handler også om rettferdighet og likhet, og disse hensynene er viktige å ivareta. Men Cockburn (2005) hevder at det også er viktig å gi rom for barn til å bli aktive sosiale medspillere med en egen stemme, heller enn bare passive mottakere av omsorg og rettigheter. Kilde: http://www.familiestiftelsen.no/node/4458 og Wiki

   Rune L. Hansen:
   Bla bla om barns og foreldres rettigheter i henhold til menneskerettighetene skal respekteres eller ikke ... Og om barnets beste er å respektere disse eller ikke ... Sykt!

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett - dvs. menneskerettighetene - skal respekteres. Menneskerettighetene, som er høyeste lov og rett gjeldende i og for Norge, er barnets beste og også foreldrenes beste og familiens beste og samfunnets beste - og lov og rett. Det er kriminelle i den offentlige forvaltningen som ikke respekterer dette. Og deres med-spillere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2012:

   Straffeloven § 129. Den, som uhjemlet udøver nogen offentlig Myndighed eller medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder, men med Fængsel indtil 2 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at tilvende sig eller andre en uberettiget Fordel eller at skade nogen.

*

   Sveinung Vegsund:
   Arkivert. Denne hjemmelen er med overveiende sannsynlighet tilsidesatt , long time ago ?

   Rune L. Hansen:
   Tilsidesatt? Ha, ha - hva er det de ikke har tilsidesatt eller sagt som det motsatte av Straffelovens paragrafer?!? Og Menneskerettslovens?!? Og Grunnlovens?!?

   
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. februar 2012, Vinberget: 

   Null grader Celsius her ute i natt og med hvit-grålig himmel utover formiddagen og klokken 12. Minus 4 grader klokken 20. Omtrent 3 minus-grader og nokså full måne i sør mot midnatt.
---
---

   Tore Svendsen, 07.02. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/123940187626318/349401491746852/

   ‎"- Det er forbundet med skam og skandale dersom noen tropper opp på døren for å snakke om hvordan barna har det. Dette ville forsvinne helt dersom alle fikk hjemmebesøk, og slik ville vi helt sikkert avdekke mange flere ulevelige forhold, mener Raundalen. "
   Dette mente han i 2007
   Hvor mange barn er tatt etterpå å hvorfor forsvant det ikke?
   http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-kontrollere-foreldrene-1845335.html#.TzC1ocXj65J
   Vil kontrollere foreldrene
   www.bt.no
   Magne Raundalen vil ha obligatoriske hjemmebesøk fra helsestasjon, barnehage og skole. - Slik kan vi redde barn som lever i rein krig hjemme, mener psykologen.

*

   Tore Svendsen:
   Så har vi den samme Magne Raundalen 2012 etter å ha drevet iherdig kontrollering av foreldrene siden 2007!
   "Hensynet til barnets utvikling bør veie tyngre enn det biologiske prinsipp, mener det offentlige utvalget, som mandag la fram sin utredning om barnevernet.
   Når man skal ta avgjørelser om hvor barnet skal bo, og om samvær tiltak og tilbakeføring, må det legges stor vekt på tilknytning, skriver utvalget i sin rapport. De peker på at forskning viser at kvaliteten og kontinuiteten i samspillet mellom barn og omsorgspersonene er svært avgjørende for barnets utvikling. De foreslår å innføre et nytt prinsipp i barnevernet, om «utviklingsstøttende tilknytning».
Psykolog Magne Raundalen, som har ledet utvalget, sier at det nye prinsippet, vil gjøre det bedre for barna.
   – Det tror vi, basert på den mest banebrytende forskning vi har, nemlig tilknytningsforskningen. Den viser at tilknytning må bli et helt sentralt begrep i all tenkning om barn og utvikling i hvert fall i de første leveårene, sier Raundalen til TV 2. "
   http://politisk.tv2.no/nyheter/lysbakken-barnevernet-ma-raskere-pa-banen/
   Lysbakken: – Barnevernet må raskere på banen
   politisk.tv2.no
   MER BARNEVERN, MINDRE FORELDREVERN: – Noen ganger tror jeg at terskelen er for høy og at barnevernet tar så mye hensyn til biologiske foreldre at barna får lide, sier barneminister Audun Lysbakken (SV). (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

   Elin Brodin:
   Han uttalte en gang at en femtedel av befolkningen er helt ute av stand til å ta seg av eget avkom. Hvis dette skulle stemme, snakker vi om et samfunn på knærne ..

   Tore Svendsen:
   ‎"Aggressive barn

Barnepsykologen viser til forskning fra
Universitetet i California og internasjonal
forskning innen såkalt «brainmapping»:

* Omfattende omsorgssvikt i de to første
leveårene kan føre til utvidet emosjonshjerne, og
mindre utviklet språkhjerne. Det kan medføre at
barnet blir aggressivt og bruker sinne som mestring.

* Sterk forsømmelse de to første leveårene kan gi
redusert utvikling av hukommelse og redusert
læringskapasitet. Det viser ny forskning frontes av
den internasjonalt anerkjente hjerneforskeren Bruce
D. Perry ved Alberta Mental Health Board.

* Ved tilfeller av vold og mishandling kan
alarmsentralen i barnehjernen være utvidet og bygget
altfor slagkraftig - så barnet alltid er «på vakt»."

   http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=135478

   - Omsorgssvikt kan gi hjerneskade - VG Nett om Helse og medisin
   www.vg.no
   Omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader, viser nye forskningsmetoder. Nå ber flere fagfolk barnevernet gripe inn tidligere ved omsorgssvikt.

   Tore Svendsen:
   Her misbruker Magne Raundalen forskningen!

   Elin Brodin:
   Jeg har mislikt ham sterkt i tjue år

   Elin Brodin:
   Støtte første gang på ham da jeg skrev "Papirdukker" i 1991

   Tore Svendsen:
   Han er jo like ille som ho derre som har skrevet barnevernets bibel.

   Tore Svendsen:
   Han har spredd sin galskap til pedagnomene å!
   http://www.ark.no/SamboWeb/enkeltSok.do?enkeltsok=magne+raundalen&innsnevre=ja&button=+&rom=AR&gclid=CKiW34eVi64CFQ1-mAoduSdf4w
   Søk [magne raundalen] » ARK bokhandel
   www.ark.no
   Velg blant 2,6 millioner bøker. Hos ARK får du flest bøker for pengene!

   Rune L. Hansen:
   Ikke engang Hitler, Stalin, Mussolini, Idi Amin og kompani gikk så langt som Arbeiderpartiet og Magne Raundalen!

   Tore Svendsen:
   Arbeiderpartiet å Magne Raundalen er en videreutvikling av Hitlers tankegang!

   Rune L. Hansen:
   Den arbeiderpartiske rase ...

   Tore Svendsen:
   Der er du ikke på noe esensiellt

   Rune L. Hansen:
   ‎* inne på

   Tore Svendsen:
   Ja inne på noe esensiellt!

   Otto Lund:
   Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888

   Frederik Ludvig Konow Lund:
   Frederik Ludvig Konow Lund Gjennom historen har enkelte personer dukket opp som har bidratttil utviklingen av et mer humant samfunn. Disse har gjerne vokst opp under kummerlige forhold. Abraham Lincoln vokste opp i en tømmerhytte sammen med en skokk andre unger. Willy Brandt er et annet eksempel på en slik barndom. Yngve Haagensen det samme. Uten disse menneskenes bakgrunn, ville de kanskje ikke vært talerør for den gruppen av mennesker som støttet deres syn. Magne Raundalen tilhører en gruppe av mennesker som foretter en messe til fordel av Godhetens Tyranner. Det finnes endel av de her til lands;
   http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090520/godhetens-tyranni

   Otto Lund:
   Vaksiner gir mange permanent hjerneskade. Antall autister har i USA økt fra 1:10,000 til 1:100, en økning med faktor *100
   http://www.youtube.com/watch?v=OsnL9yHApIA
   Autism Conference and Vaccines: Raise Your Hand!
   www.youtube.com
   Bernard Rimland asks parents for a show of hands of parents who believe that their child is autistic from vaccination injury and which ones have documented p...

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Raundalen og det nye enstemmige utvalget har vært tydelige og kloke. Jeg ble rørt av Dagnytt 18 sendingen i går kveld. Forfattere av innlegg i surrugatitråden kunne med fordel ha lest innstillingen og begrunnelsene også.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/presseinvitasjon-magne-raundalen-overlev.html?id=670983

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Sterkt mandat og fantastisk at vedtaket ble enstemmig
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2011/utvalg-som-skal-vurdere-biologisk-prinsi.html?id=633852

   Bente Heggedal:
   Jeg blir helt svett, det får være måte på å trenge seg inn i folks privatesfære.

   Bente Heggedal:
   Dette er jo rett og slett et overgrep.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Å normalisere hjemmebesøk?

   Otto Lund:
   Relaltert til innledende artikkel, State Of The Nation - In Cornwall & Concerned
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=76#M7942

   Bente Heggedal:
   Ja, jeg ville sett det som et overgrep om noen inviterte seg hjem til meg og jeg ikke kan si nei. Det er mitt hus, mitt barn og jeg kan få og ta råd og hjelp men et sted går grensen til min privatesfære og det er dørstokken.

   Rune L. Hansen:
   Ikke engang Hitler gikk så langt, som sagt. Og hvem skulle vel trodd at noen var så perverse at de kunne komme på å ville gjøre slikt noe? Både med hensyn til det og alt det andre!!!

   Ola Kristian Johansen:
   Har du noe kilde på at Raundalen mener 1 av 5 ikke er kvalifiserte Elin Brodin? Jobber med en kronikk om temaet.

   Rune L. Hansen:
   I henhold til både Norges Grunnlov og Straffeloven er det jo dessuten grovt kriminelt - i henhold til flere paragrafer. Blandt annet Grunnlovens § 102. Og selvfølgelig ulovlig også i henhold til Menneskerettsloven. Men hva bryr vel en Magne Raundalen og Arbeiderpartiet (og Emma Ulykkelige Lunefulle) seg om det eller slikt. Perverse psykopater og grov-kriminelle tar seg som bekjent "friheter" - både friheter og mere til. De vet så absolutt ikke hvor grensene går.

   Rune L. Hansen:
   For ordens skyld - Norges Grunnlov § 102: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."

   Geir Hongrø:
   Da får de ta med seg politiet da, vet du. Politiet har lov. Det gjør de allerede idag.

   Geir Hongrø:
   Forøvrig vil jeg bare si at Magne Raundalen er en av Norges ledende fagmenn på området barnepsykologi, og når han snakker skal man lytte. Han kjenner sannheten om hva som er bra og ikke bra for barn

   Rune L. Hansen:
   Vi vet at han bryr seg likså lite og ingenting om sannheten som vi og vet det om Geir Hongrø - fra mange sammenhenger.

   Geir Hongrø:
   Han sier det som er sant og riktig. Hvis du skal bestride det han sier får du ta samme utdanning som ham.

   Tore Svendsen:
   Han burte vært sperra inne på Guantanamo for livstid!

   Geir Hongrø:
   Fagfolk med høyere utdanning vet alltid best. Ikke minst når det gjelder barneoppdragelse.

   Geir Hongrø:
   Nei, han vet best, Tore. Fordi om du er uenig så vet han best. Du tar feil, han har rett. Han er fagutdannet, du er det ikke. Ergo vet han best. Fagutdannede vet alltid best.

   Hege Bakke Styrvold:
   Pøh Geir Hongrø. Jeg vet best når det gjelder å oppdr mine barn.

   Rune L. Hansen:
   Og for ordens skyld sagt - både Grunnlovens, Straffelovens og Menneskerettslovens angjeldende paragrafer dreier seg om at det er nettopp blandt annet politiet og andre i den offentlige forvaltningen slike grove forbrytelser gjelder og er ulovlige og straffbare for.

   Tore Svendsen:
   Geir Hongrø. Hvis Magne Raundalen er så ekspert som du sier hvorfor har han da enda ikke klart å utrydde den omsorsvikten som han påsto han ville klare å utrydde i 2007?

   Geir Hongrø:
   Nei, du tar feil, Rune.

   Geir Hongrø:
   Ingenting som myndighetene vedtar er i strid med myndighetenes egne lover.

   Geir Hongrø:
   Ting tar tid.

   Tore Svendsen:
   Han er like skrudd i hue som en viss annen person her på tråden!

   Geir Hongrø:
   Og sånne som deg bidrar jo til å forsinke arbeidet.

   Tore Svendsen:
   Bullshitt!

   Geir Hongrø:
   Han er ikke skrudd i hodet, han er fagmann.

   Geir Hongrø:
   Han er fagmann. Han vet. Du er ikke fagmann. Du vet ikke.

   Geir Hongrø:
   Fagfolk skal man ikke motsi, man skal lytte til dem, og så skal man begynne å mene det samme som dem.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Det vil nok Magne Raundalen, AP og u.t. være enig Hege : )

   Geir Hongrø:
   Tror nok også Magne Raundalen vil være enig i at i de aller fleste tilfeller er det greiest å la foreldre oppdra sine egne barn, ja. Dette handler om unntakene, de som ikke klarer å unngå å få bl.a. aggressive barn.

   Tore Svendsen:
   Det er hjernevask å du er kraftig hjernevasket. Å om du ikke er hjernevasket så finnes det ikke håp for deg.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Ting tar tid, var et diplomatisk svar, synes jeg Geir : ) Det går ikke an å utrydde omsorgssvikt fult ut, og det har heller ingen påstått, men det er et poeng å forsøke.

   Geir Hongrø:
   Det er nok du som er hjernevasket, Tore. Du er jo en fundamentalist som er opphengt i kjernefamilien og biologi som det eneste rette. En ynkelig homohater er du også.

   Geir Hongrø:
   DØD over "Kjernefamilien"!!!!!!!!

   Tore Svendsen:
   Da syns jeg Geir å Emma bør oppsøke det fantastiske aparatet barnevernet er å teste ut Raundalens ekspertise i praksis!!!

   Geir Hongrø:
   Hva er vitsen med det? Det nye forslaget tilsier jo uansett at Barnevernet skal oppsøke alle. :)

   Tore Svendsen:
   Du må ha hatt en jævlig oppvekst ettersom du ønsker alle andre så vondt Geir.

   Geir Hongrø:
   Tror nok de færreste har noe å frykte, men det kan nok stemme at lavt utdannede vil ha LITT mer å frykte enn høyt utdannede, sånn jevnt over.

   Geir Hongrø:
   Høyt utdannede er nok mer snusfornuftige i barneoppdragelsen.

   Geir Hongrø:
   Neida, Tore, har hatt det fint, jeg. Men ser jo en del som har hatt en jævlig oppvekst, og at den oppveksten er deres biologiske foreldres skyld.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   De fleste foreldre er gode nok, men få er bedre enn det. De fleste nyanserte foreldre står ikke hardbarket på og sier "Jeg er en god far!" De beste foreldrene bagatelliserer ikke vanskeligheter knyttet til eget foreldreskap. De er ikke redde for å slippe noen innenfor døren heller. Den som ikke har noe å sjule, sjuler intet. Når helsesøster, kommer på besøk, benytter de anledningen til å ta opp tematikk knyttet til barnet sitt og søker aktivt hjelpeinstansens kompetanse. Det er derfor terapi virker best for de som trenger det minst.

   Geir Hongrø:
   De dårligste foreldrene har ofte prinsipper om at de IKKE skal gjøre som ekspertisen råder dem til, fordi de ikke har noe tro på ekspertisen og mener (feilaktig, naturligvis) at eksperter er teoretikere uten kontakt med virkeligheten. De ber om trøbbel.

   Geir Hongrø:
   Leste forleden om ei jente på 17 som utelukkende har spist Chicken Nuggets siden hun var 2 år. Og sånne foreldre skal få holde på som de vil?

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Kjernefamilien kan være et farlig sted. Nesten alt kan skje innenfor de dørene- men jeg elsker den uansett ♥

   Tore Svendsen:
   Neida dem skal innom alle hjem så nå er det best du gjemmer unna wiskyen å slutter å være så kverulant for ellers går det til helvete med deg å :D

   Geir Hongrø:
   Kjernefamilien vil alltid være vanligst (selv om mine, dine og våre barn begynner å bli en utfordrer av rang), men man må slutte med den religiøse fikseringen på den som det eneste rette.

   Geir Hongrø:
   Tore: Lytt til ekspertisens råd, gjør som ekspertisen sier, og ha som prinsipp at høyt utdannede eksperter alltid har rett. Gjør du det så er det ingen fare. :)

   Tore Svendsen:
   HAHAHAHA

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Ektepar uten barn, inkludert registrerte partnerskap uten barn.
   Ektepar med barn, inkludert partnerskap med barn.
   Samboerpar med felles barn. Enslige.
   Annen familietype som består av enpersonfamilier, barnløse samboende par, enslig mor med barn, enslig far med barn, samboerpar med bare særkullsbarn. Fosterfamilier. Adoptivfamilier. institusjoner. Kollektiv og polyamori. Liker alt jeg. Alle har sin funksjon og alle har sine utfordringer.

   Rigmor Fossdal:
   Hongrø "figurerer" alltid i disse diskusjonene. ALLTID systemtro, alltid gir han kredit til såkalt "fagfolk". Han opptrer mer som et nettroll. De faktiske kunnskaper sitter verken han eller Raundalen med. OG heldigvis for det- og samtidig så hjerteskjærende.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Tror egentlig Geir lever godt med å bli satt i samme bås som ovennevnte :p

   Rigmor Fossdal:
   ‎"Ekspertise" finnes ikke. De er myndighetsutnevnt for å ha uttalt seg opp gjennom årene- på en slik måte at myndighetene lar dem fremstå som kunnskaps- og autoritetspersoner. Fordi myndighetene trenger dem i sitt vanvidd. Og vissvass.

   Tore Svendsen:
   Geir er en ape om det sier deg noe Rigmor ;)

   Tore Svendsen:
   Såkalt nyttige idioter.

   Rigmor Fossdal:
   Det "nye prinsippet" Raundalen & co har dratt frem: "utviklingsfremmende tilknytning" er reneste svada og en omskrivning av et annet uttrykk som heller ikke betyr noe "barnets beste". Det såkalt "nye prinsippet" betyr vel helst at tvang og vold fremmer utvikling hos barn.
   Å frata barn foreldre,søsken og øvrige familie er VOLD. Det er bortføring av barn og tilvendelse av falsk familiestand.

   Rigmor Fossdal:
   Om Hongrø og Raundalen skal stå ved siden av hverandre..Vel, det er ikke godt for Hongrø det. Heller ikke for Raundalen.:o)))

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Har du studert tilknytningsteori Rigmor? Utviklingspsykologi? Voldsteori? Mestringsforskning? Traumeforskning? Stressforskning?

   Rune L. Hansen:
   Raundalen og andre av Synselovens forkjempere bryr seg som bekjent ingenting om lov og rett. De syns heller - og vil at andre skal innrette seg derefter. At noe er grovt kriminelt og perverst bryr de seg ingenting om - og bagatelliserer de og tegner rosenrødt - fordi de ser seg tjent med det.

   Rigmor Fossdal:
   Hehehe, fru Ulykkelig. "Studier" does not MAKE the man..or the woman. Det var ikke et svar på ditt spørsmål om meg og mitt. Det kommer du heller ikke til å få :) Det er imidlertid fakta.
   PS: Hvem som helst kan lese så mye som helst over så mange år som helst. Det gjør ingen til ekspert.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Jeg har til sammenlikning ikke studert Maritim Arkeologi, så det er litt vanskelig for meg å avvise teorien om Atlantis og kalle den svada :p (Likte du den Petter Krogstad?)

   Rigmor Fossdal:
   ‎? Og det skal liksom bevise hva?

   Inger Margrete Bratteberg Volle:
   Kunnskap er ikke noe å kimse av.

   Rigmor Fossdal:
   Hva er kunnskap, Volle?

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Det var egentlig et retorisk spørsmål.

   Inger Margrete Bratteberg:
   Volle Viten

   Hege Bakke Styrvold:
   Jeg har respekt for Magne Raundalen jeg. Uenighet i sak betyr ikke at han ikke besitter kunnskap. Det gjør han.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Uenighet, å påpeke nyanser, alternativer og kritisk sans skal man alltid ha!

   Ola Kristian Johansen:
   Ingen tvil om at Raundalen besitter mye kunnskap, men jeg hadde aldri turt å overlatt mine barn til en slik mann.

   Rigmor Fossdal:
   Herfra er det ingen respekt for Raundalen. Hvilken kunnskap besitter han så? Evt. viten?

   Bente Heggedal:
   Det at man liksom skal være så åpen når man ikke har noe å skjule er bare tøys. Jeg har rett på et privatliv.

   Astrid Hetland Bjerga:
   ‎"Mer snusfornuftige"?? Snusfornuft og reaksjonisme :-(( det lærte jeg i den offentlige vdg skole i sin tid (og det vi lærer der er alltid rett...)

   Tore Svendsen:
   Når barnet blir påført den traumatiske skaden ved å bli separert fra sine forelde, uansett hvordan denne separasjonen skjer, påfører det skader på hypothalamus og amygdala som viser seg som dette:

* Omfattende omsorgssvikt i de to første
leveårene kan føre til utvidet emosjonshjerne, og
mindre utviklet språkhjerne. Det kan medføre at
barnet blir aggressivt og bruker sinne som mestring.

* Sterk forsømmelse de to første leveårene kan gi
redusert utvikling av hukommelse og redusert
læringskapasitet. Det viser ny forskning frontes av
den internasjonalt anerkjente hjerneforskeren Bruce
D. Perry ved Alberta Mental Health Board.

* Ved tilfeller av vold og mishandling kan
alarmsentralen i barnehjernen være utvidet og bygget
altfor slagkraftig - så barnet alltid er «på vakt».

Varige skader

- «Sårbar» er et altfor svakt uttrykk når det
gjelder barn. Hjernen er enda mer formbar av
erfaringer enn tidligere antatt. Hvis det har skjedd
noe galt, er reparasjonskapasiteten på en tidlig
skadd hjerne antakelig lavere enn vi hadde regnet
med. Det vil i praksis si at skadene blir varige og
vil prege barnet hele livet, sier Raundalen.

   Det er altså ikke foreldrene som påfører denne skaden slik Raundalen har prakket så bestillt på foreldrene. Det er barnevernet gjerne ved hjelp av politiet og FY-nemnda med sine ulovlige hastevedtak som påfører barna disse varige skadene.

   http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=135478

   - Omsorgssvikt kan gi hjerneskade - VG Nett om Helse og medisin
   www.vg.no
   Omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader, viser nye forskningsmetoder. Nå ber flere fagfolk barnevernet gripe inn tidligere ved omsorgssvikt.

   Geir Hongrø:
   Lavt utdannede som tror de vet like godt som høyt utdannede er det verste jeg vet. Eksperter vet best.

   Rigmor Fossdal:
   ‎Bente Heggedal: Det du viser til er et pressmiddel. Hyppig brukt .

   Tore Svendsen:
   Raundalen å barnevernet å co er skyldig i at volden øker i samfunnet!

   Geir Hongrø:
   Ja til teknokrati. Det er det beste for et dumt og uutdannet folk.

   Tore Svendsen:
   Du ser ikke mer kunnskapsrik ut med bruk av vanskelige ord Geir ;)

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Privatsfæren er, og bør være, relativt beskyttet mot inngrep fra det offentlige såvel som mot innsyn fra offentligheten. Det skal mye til å miste den retten.

   Rigmor Fossdal:
   Stakkar deg, Hongrø. Du får ikke min medfølelse. Du må nok leve med marerittet ditt selv,

   Geir Hongrø:
   Vold skyldes nok helst lavt utdannede. Det er der du finnes rasister, homofobe og overtroiske.

   Tore Svendsen:
   Den retten er mistet for lenge siden Emma Ulykkelige Lunefulle. Så nå blir du nok enda mere ulykkelig å lunefull kansje...

   Rigmor Fossdal:
   Hongrø: Du mener jo at du er ekspert på at de du mener er eksperter.

   Tore Svendsen:
   hahaha den var KONGE Rigmor :DDDD

   Rigmor Fossdal:
   Jaja, Hongrø - da ser jeg meg nødt til å konkludere med at du er lavt utdannet.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Vold skyldes ikke lav utdannelse Geir, selv om vold mer utbredt i familier med dårlig råd, arbeidsløshet, lav utdannelse og rusproblematikk. Noen voldsformer er like utbredt overalt.

   Geir Hongrø:
   Dette har forøvrig veldig lite med AP å gjøre. Bort sett fra at dumme og kunnskapsløse idioter som ikke vet sitt eget beste har tendens til å stemme på Feilskrittspartiet, rasistenes og de dummes eget illeluktende møkkaparti.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Det har jeg allerede antatt at du har gjort Tore. Det er generelt sett ganske tydelig hvem som har en personlig agenda i debatter som denne- det er derfor man ofte bør avstå fra å gjøre vondt verre. Det er et dilemma det.

   Tore Svendsen:
   Hvor havner Soffapartiet i boxene dine Geir?

   Rigmor Fossdal:
   Hongrø: Påstod ikke du selv at du var i AP- hva skjedde? Kom du ikke i posisjon?

   Tore Svendsen:
   Sorry hva er det du antar jeg har gjort Emma Ulykkelige Lunefulle?

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   FRP tok til motmæle mot Raundalen i dag de, som forventet.

   Rigmor Fossdal:
   Fru Ulykkelig: Har du en agenda i "debatter som dette"? Om ikke- hvorfor deltar du da?

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   ‎Tore Svendsen, du skrev: "Den retten er mistet for lenge siden Emma Ulykkelige Lunefulle."

   Tore Svendsen:
   Ja det er helt riktig jeg skrev det Emma Ulykkelige Lunefulle. Å det er fordi den retten ble mistet for mange år siden men den blir legalisert nå.

   Rigmor Fossdal:
   Hhaha- selvfølgelig tar ikke de som bestiller rapporten (sittende regjering)til motmæle vr. sin egen bestilling.
At FrP gjør det er bare et spill. Og ikke noe verre eller annerledes spill enn AP & ca bedriver.
FrP er da ikke akkurat kjent for å stå på barnas side de heller.

   Hege Bakke Styrvold:
   Debatten er interesant også for oss uten personlig agenda. Men Emma har rett, det er generelt ganske tydelig hvem som har det.

   Geir Hongrø:
   Rigmor, jeg er i AP, men Barnevernet og Raundalen har ingenting med AP å gjøre. Statsråden er forøvrig fra SV, uten at det har noe med SV å gjøre heller. Borgerlige regjeringer har ikke stått for noe annerledes politikk overfor Barnevernet.

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Motivet for å skrive i tråden i dag, ble aktualisert av lanseringen i går. Engasjementet skyldes kunnskap og erfaring, respekt for barn og et ønske om å styrke deres rettigheter ytterligere. Av og til synes jeg noen bør ta til motmæle, men det er helt klart mest behagelig å la være.

   Geir Hongrø:
   Raundalen står på barnas side, Rigmor. Du står på de biologiske foreldrenes side. Altså den motsatte.

   Tore Svendsen Det er noen her som er redde for at den svære livsløgnen dems skal sprekke så derfor har dem en agenda mot å kverulere for sannheten for å få sannheten til å se tåpelig ut. Men det dem ikke enda har skjønt er at dem bare graver hue i sanden å selv ser enda mer tåpeligere ut. :)))
10 minutes ago · Like

Rigmor Fossdal ‎"OSS"- hvem er det, Styrvold? Det å ha interesse av hva andre skriver er ikke en agenda?
9 minutes ago · Like

Tore Svendsen Hvorfor har ikke barn rett til egen advokat i barnevernsaker da Geir?
8 minutes ago · Like

Rigmor Fossdal Fru Ulykkelig: Du skriver du har motiv - og erfaring. Nåja- den som styrkes gjennom ditt ønske og motivasjon er neppe barna, men deg selv.
7 minutes ago · Like

Geir Hongrø Fordi barn ikke er myndige.
6 minutes ago via mobile · Like ·  1

Rigmor Fossdal Hongrø: Nei, Raundalen står ikke på barnas side. Det kan være han har stått på ett og annet barns side, men for det meste står han på sin egen side.

Hvilken side jeg er på kan ikke du ha noen foremening om. Jeg har nemlig ikke ytret meg om det. Da er det din antakelse.
5 minutes ago · Like ·  1

Emma Ulykkelige Lunefulle Hvis man velger å studere eller jobbe med alvorlig tematikk, må man åpen for ny kunnskap. Livslang læring er et krav i arbeidslivet. Kunnskap er ferskvare. Å ta barns smerte inn over seg, gjør en neppe til verdens lykkeligste person- faren for sekundær traumatisering er tilstede- men det er likevel et samfunnsansvar, noen må ta.
5 minutes ago · Like ·  1

Emma Ulykkelige Lunefulle Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra det med det samme... men noen ganger er det nødvendig
4 minutes ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Hvem og hva er du, fru ulykkelig ,som kan påberope deg barns smerte? Hvor mange barns smerte, forresten?
4 minutes ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Barn har rett på særlig beskyttelse. Som Geir sier er det en rekke avmaktsbetingelser knyttet til barndommen, som samfunnet har et ansvar for å ivareta.
3 minutes ago · Like

Geir Hongrø Jeg har i hvert fall ingen personlig agenda. Jeg har ingen erfaring med BV, verken positiv eller negativ, har ikke BV-utdanning eller tilknytning til BV. Men jeg har tillit til fagfolk. Ikke fordi jeg er "naiv", men fordi jeg selv har studert andre fagområder og vet jeg har mye mer greie på dem enn jeg hadde hatt uten den utdanningen.
2 minutes ago via mobile · Like

Tore Svendsen ‎"Geir Hongrø Fordi barn ikke er myndige.
3 minutes ago via mobile · Like · 1"

Når er dem myndige da Geir Hongrø?
2 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Synseloven sier ofte i sin formåls-paragraf at barnet er foreldrenes fiende - og foreldrene er barnets fiende. Og at det jo egentlig er forbudt med foreldre - iallfall bilogiske. Og alt annet fra Guds side også egentlig er forbudt. Synseloven står over alt annet. '
2 minutes ago · Like
Geir Hongrø I de fleste tilfeller har barn og foreldre felles interesser. Så er det et mindretall av tilfeller hvor de ikke har det og det er der bv kommer inn.

   Emma Ulykkelige Lunefulle Et ansvarlig voksent mennesket Rigmor - litt mindre personifisering, hadde vært OK!
about a minute ago · Like
Rigmor Fossdal Du, Fru ulykkelig skriver videre om kunnskap , livslang læring osv. osv. MEN- hvorfor har det seg slik at "gammel kunnskap" er minst like holdbar- om ikke mer- enn de ferskvarer du refererer til?

Jeg antar du har en stilling innen det systemet du forsvarer. Ingen kunnskap er ny kunnskap. Det er fordreininger og omskrivninger av gamle fakta, evt. samme tema.

F.eks "tilknytningsfremmende utvikling", hva betyr det?

   Geir Hongrø Tore, myndighetsalderen er egentlig 18 år, selv om barn har noen bestemmelsesrettigheter før det.

   Rune L. Hansen Bra at noen syns at barn og foreldre ikke har felles interesser da?

   Emma Ulykkelige Lunefulle:
   Da jeg spurte deg hva du hadde studert var det ment retorisk, jeg ser jo at du ikke har studert noen av temaene- det var ikke en invitasjon til å gå tett på meg. Min utdannelse, arbeidserfaring, eller personlige forhold- er ikke et tema her. Jeg kan godt forklare hva tilknytningsfremmende utvikling er, men nå må jeg dra å trene.

   Rigmor Fossdal:
   SÅ: et ansvarlig og voksent menneske? Mindre personifisering?

   Tore Svendsen:
   Hjerneforskning er ferskvare å den viser at barna alltid tar varig skade.

   Frøydis Huseby:
   Vi lever i et overvåkings og angiversamfunn. Privatlivet blir innvadert. Norge blir mer og mer kommunistisk. Det neste blir vel at alle barn vokser opp i barnehjem/ internat for på den måten bli gode sosialister/ kommunister. Barnevernet gjør mye bra..... men jaggu gjør de mye feil også. Det beste må da være at familiene får hjelp før det går så langt at barna blir tatt fra dem. Og at barna skal bli adoptert bort er horribelt. Må aldri dette forferdelige forslaget bli godkjent. Valg i 2013 ;-)

   Tore Svendsen Hvorfor slipper dem ikke ut av barnefengslet når dem er fyllt 18 da Geir?
about an hour ago · Like

Ola Kristian Johansen Jeg har skrevet en kronikk om temaet, er det noen av dere engasjerte som kan tenke seg å lese korrektur og eventuelt komme med innspill før den går til pressen?
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Goddag mann økseskaft, fru Ulykkelig. Bare retorikk? Der lyver du. For du var ute etter opplysninger som skulle kunne bringe deg over meg. Blant annet med å påstå at jeg ikke har "studert" ...ikke noe, iallfall ikke nok...eller svært lite.
about an hour ago · Like ·  1

Tore Svendsen Jeg antar hun er en pedagnom.

   Rune L. Hansen:
   Vi kan vel være enige om å syns at Emma og Geir er verdiløse mennesker - i og med at alle andre, inkludert "barnevernet" og Raundalen også syns det. De vet nok best.

   Geir Hongrø Ettersom det spørsmålet bygger på brangforestillinger kan det ikke besvares, Tore.
about an hour ago via mobile · Like

Geir Hongrø Vrangforestillinger
about an hour ago via mobile · Like

Rigmor Fossdal Rigmor Fossdal Goddag mann økseskaft, fru Ulykkelig. Bare retorikk? Der lyver du. For du var ute etter opplysninger som skulle kunne bringe deg over meg. Blant annet med å påstå at jeg ikke har "studert" ...ikke noe, iallfall ikke nok...eller svært lite.

Kopierer inn..jeg var ikke ferdig!

Du løy og ville mene at du hadde en stand og en stilling som kvalifiserte dine ord mer enn mine. Du har selv gjort din såkalte utdannelse og arbeidserfaring til et tema her.
about an hour ago · Like

Tore Svendsen Det er desverre allerede godkjent Frøydis Husby. I 2010 om jeg husker riktig. Det vi ser nå er bare finpussen.
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Hongrø: Etter Menneskrettsloven er alle "victims" og har rett på egen advokat. Altså også et spedbarn på 2 uker- og før det. Inntil det er født er barnet beskyttet av art. 2 - retten til liv.
about an hour ago · Like ·  2

Tore Svendsen I sakkyndigerapporten til Geir kommer det til å stå at han lider av kverulantparanoia å vrangforestillinger. Jeg hater å ha rett så jeg håper i det lengste det er feil.
about an hour ago · Like ·  1

Emma Ulykkelige Lunefulle Så du at jeg skrev at jeg til sammenlikning ikke kunne kalle Maritim Arkeologi for svada Rigmor, fordi jeg overhode ikke har noen forutsetninger for å vurdere det teoretiske kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for fagfeltet.
about an hour ago · Like

Tore Svendsen Å jeg glemte det viktigste. Han skylder på alle andre. DET er OMSORGSVIKT!
about an hour ago · Like ·  1

Emma Ulykkelige Lunefulle ‎...Jeg har skrevet noen generelt om mennesker som velger seg til svært belastende yrker, der de kommer tett på andres smerte. Det er neppe like gøy på jobben hver dag, på Senteret for krisespykologi og tilsvarende steder.
about an hour ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Ja, jeg SÅ det, fru Ulykkelig. Og så? Hva var det for et argument? Påstander om at andre her ikke har lest de "viktige" bøkene du har lest og derfor ikke er berettiget å svare og å delta?
about an hour ago · Like ·  2

Emma Ulykkelige Lunefulle Å svare og delta kan man gjøre. Å avfeie det fremste av evidensbasert forskning som svada derimot- sier kun noe om en selv.
about an hour ago · Like ·  1
Rune L. Hansen De tror seg beskyttet ved å smigre og ved å tjene på - og å tjene - det grov-kriminelle og perverse. "Artig" derfor hist og pist å lese diverse steder at stadig flere og flere av de, deriblandt de "best kvalifiserte" og mest "lydige" og deres familier blir tatt - og ødelagt fullstendig. De er ikke så beskyttet som de tror seg å være.
about an hour ago · Like ·  2

Tore Svendsen Hva er det du gjør da Emma Ulykkelige Lunefulle. Avfeier evidensbasert forskning.
about an hour ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Å utelukkende eksternaisere og skylde på alle andre er ikke noe godt tegn nei Tore Svendsen :p
about an hour ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Buhu! Hvorfor har "de" valgt seg slike yrker? Gøy på jobben? Å leve blant,mellom, ved siden av , men ALDRI inne i - andres smerte er vel mer eller mindre en parasittisk tilværelse. Men si meg, hvordan i all verden klarer du (dere) å kjøpe mat ,bo , ferier osv. for andres lidelse?
about an hour ago · Like ·  1

Tore Svendsen DET har jeg åsså altid lurt på. Venter spent på et utfyllende svar :P
about an hour ago · Like

Tore Svendsen Så du er bare en sån lekpedagog du da Emma Ulykkelige Lunefulle?
about an hour ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Er det en pedagog som bruker lek som metode Tore, eller noe annet?
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Hva er svaret ditt? Du har nok selvinnsikt til å gi deg selv rødt kort?
about an hour ago · Like ·  1

Tore Svendsen En lekpedagog er en som leker at han hun er pedagog ;)
about an hour ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Jeg skal trene nå. Kanskje en med pedagogisk debattant kan ta over. Hege:p er rågod.
about an hour ago · Like

Tore Svendsen Jepp jeg så den jeg åsså Rigmor :) desverre rakk jeg ikke å klikke liker før den ble sletta get :))
about an hour ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Jeg skal trene nå. Kanskje en med pedagogisk debattant kan ta over. Hege :p er rågod.
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Nei, det er deg som må svare.
about an hour ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Jeg har ikke slettet noe her, kommentaren kommer nok tilbake.
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Nei, fru Ulykkelig. Her er det deg som gjelder. Scenen er din, vennligst svasr.
about an hour ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle ‎^^
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Spørsmålet er: Men si meg, hvordan i all verden klarer du (dere) å kjøpe mat ,bo , ferier osv. for andres lidelse?
about an hour ago · Like ·  1

Tore Svendsen Er du åsså sån lesbe sån som henne? Ser du har skrevet på profilen din at du har bytta bilde for å terge noen feminist hatere som du utrykker det. Stakkar syns syn på deg jeg du må ha mange tanker som svirrer i hodet nå. Ja gå å trene du det letter altid på trøkket å går tankene inn i de riktige hyllene i hjernen :)
about an hour ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Synes mer synd på de som ikke er istand til å skrive norsk...
about an hour ago · Like ·  1

Inger Margrete Bratteberg Volle Følsomt tema visst.
about an hour ago · Like

Tore Svendsen Var det det mest intelligente du kunne skrive Heidi Strikkedilla Kjelløkken?
about an hour ago · Like ·  1

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Ja, det var det Tore Svendsen. Har ikke fått nok kaffe. Kan du tilgi meg? =)
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal For tåpelig, Strikkedilla.
about an hour ago · Like

Geir Hongrø Tore er en vaskeekte homohater. Han er en av disse overtroiske kjernefamiliefundamentalistene som tiden og det moderne samfunnet har løpt fra.
about an hour ago via mobile · Like

Rigmor Fossdal Og det som verre er.
about an hour ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Jeje Rigmor..
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal Nå tar dere til med sjikane.
about an hour ago · Like

Tore Svendsen Ja vet du jeg har så stort hjerte at det kan jeg faktisk Strikkedilla. Men det er nok bedre du holder deg til strikking heretter sån for ditt eget beste. Trur du har mye mer kompetanse å erfaring der ;)
about an hour ago · Like
Rune L. Hansen Jeg syns ikke det har noen betydning om "barnevernet" gjør en god jobb eller ikke og det at det er en kriminell virksomhet. Vi vet jo at de nær alltid gjør en verre jobb enn de verste foreldre og familier. At de kidnapper, fangeholder, torturerer, seig-piner og utplyndrer barna og deres foreldre, men det viktigste er at de kan få gjøre jobben sin i fred og ro. Og at det blir så mange som blir tatt og ødelagt at det monner. Viktig å få fortalt løgner, sladder og rykter om Emma også - det har hun gjort og gjør hun seg fortjent til. Erfaring gir jo også kunnskap. Og hvorfor skal vel noen føle eller tro seg trygge? Vær med - eller bli en taper med det samme. Det er jo blandt annet sånn det er og må være. Barnas beste er - uansett det viktigste! Det har Emma og Geir enda ikke på noen som helst måte forstått, selv om det er litt tilløp til at iallfall Geir forsøker litt med noe seriøsitet.
about an hour ago · Like

Rigmor Fossdal JA! STrikkedilla!
about an hour ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Kan strikke et par sokker til deg som trøst Tore Svendsen :) Som ikek klør :D
59 minutes ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Give it up Rigmor..
59 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Hvor mange ganger har du blitt anmeldt til barnevernet, Emma?
59 minutes ago · Like

Rigmor Fossdal Så var det norsken ,da Strikkedilla.
59 minutes ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Ja, kan strikke et par sokker til deg som trøst Tore Svendsen som ikke klør :)
59 minutes ago · Like

Tore Svendsen Hvorfor har jeg homser på vennelista mi da Geir? Ja jeg spør deg for du vet jo så mye bedre enn meg hvem jeg er å hva jeg står for å hvilket parti jeg tilhører å... ja faen å hans oldemor?
58 minutes ago · Like

Geir Hongrø Ellers enig med Emma. Beundrer ansatte i UDI, NAV, Barnevernet, Trafikketaten, UP, Reguleringsmyndighetene og andre som gjør en viktig og god jobb, men bare får kjeft tilbake.
58 minutes ago via mobile · Like

Rigmor Fossdal Du får nok helst selv gi deg med det du begynte med ,STrikkedilla.
58 minutes ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Så var det det da Rigmor... Klarte til og med å endre tastefeilen. *klapper*
58 minutes ago · Like

Heidi Strikkedilla Kjelløkken PMS fru Fossdal?
58 minutes ago · Like ·  1

Tore Svendsen Gjør gjerne det Strikkedilla. Jeg trenger et par nye raggsokker i sommerskoene mine :P dem jeg fikk til jul er slitt ut :D
57 minutes ago · Like ·  1

Heidi Strikkedilla Kjelløkken Den er god :P
56 minutes ago · Like ·  1
Rune L. Hansen Hvis barnevernet sviktet tilførselen av barn til oss pedofile homser og perverser, hvor skal vi da gjøre av oss???
55 minutes ago · Like ·  1

Geir Hongrø Men en ting Bv burde bli flinkere til er å samarbeide bedre med psykiatrien slik at at foreldre som blir fratatt omsorgen også blir tvangsinnlagt og tvangsmedisinert slik at vi slipper at de skal operere fritt i tråder som denne.
55 minutes ago via mobile · Like ·  1
Rune L. Hansen Et barn på kryss og tvers mishandlet av barnevernet er et elskelig syn! (Og artig å se de stakkarslige foreldrene og besteforeldrene i sjokk og vantro!)
53 minutes ago · Like ·  1

Geir Hongrø Rune: sammenlikner du homofile med pedofile? Du er faen ikke god i hodet!!
53 minutes ago via mobile · Like

Tore Svendsen Ikke alle homser å lesber er pedofile perverser Rune. Det finnes mange nyanser der å :)
53 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Tar det som barnevernet tilbyr, Geir. Gjør ikke du?
51 minutes ago · Like

Tore Svendsen Begge deler er fetisher så dem går fint an å samenlikne
51 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Men enig med deg der, om foreldrene, send de gjerne i psykiatrien. Bli kvitt de iallfall. (Besteforeldrene og.)
50 minutes ago · Like

Geir Hongrø Om de tilbyr homofile er det like bra som alt annet. Tilbyr de dømte pedofile er det alvorlig rutinesvikt.
50 minutes ago via mobile · Like

Tore Svendsen Begge deler er alvorlig rutinesvikt
49 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Vi pedofile homser er beskyttet vet du vel? Du jo også vel?
47 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Det er foreldrene og kjernefamilien som er den store fienden Geir!!!
46 minutes ago · Like

Geir Hongrø Uansett skjer det mye oftere at bv tar barna FRA dømte pedofile enn at de gir dem TIL dømte pedofile. Heldigvis.
46 minutes ago via mobile · Like

Tore Svendsen Har du bevis for den påstanden Geir?
45 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Fra liksom pedofile ja, som vi vet ikke er det, for blandt annet å gi de til oss ekte pedofile homser!
43 minutes ago · Like

Geir Hongrø Tore og Rune: dere har forkastelige holdninger. Sammenlikne homofili og pedofili. Kvalmende!!
43 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen Enig med deg der, Geir Hongrø. Vi bør være forsiktige med hva vi sier offentlig.
42 minutes ago · Like

Geir Hongrø At dømte pedofile fradømmes samværsrett er ren rutine, Tore.
42 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen Ja, vi vet jo hvordan det er, det hele, Geir.
41 minutes ago · Like

Tore Svendsen Ja sannheten er kvalmende Geir. Er enig i den. Tvansspising av kameler å elefanter fører til spisevegring med oppkast som resultat.
40 minutes ago · Like

Tore Svendsen Begge deler er fili så hvorfor kan dem ikke sammenlignes?
39 minutes ago · Like

Geir Hongrø Deres holdninger er grums fra middelalderen. Homofili er del av naturen og derfor naturlig.
38 minutes ago via mobile · Like

Geir Hongrø Dere er like avskyelige som de folkene som er imot innvandring fra ikkevestlige land. Homofobi og fremmedhat kommer ut fra den samme stinkende intolerante svovelpølen.
36 minutes ago via mobile · Like

Tore Svendsen I dyreverdnen så handler det om hvem som har størst makt å høyest rang av de to å det samme gjelder i fengsler der homofili er sterkt utbredt Geir.
35 minutes ago · Like

Geir Hongrø Siviliserte mennesker har sluttet å rangere på den måten.
34 minutes ago via mobile · Like

Tore Svendsen http://www.facebook.com/groups/122942221161167/

Ikke deporter FB-vennen min Armin Bahrami
Ikkje deporter FB-vennen min Armin Bahrami. Han står i fare for å bli deportert tilbake til Iran. Armin er ein dei som har konfrontert våre korrupte NWO-politikere mellom anna gjennom sitt arbeid for ...
34 minutes ago · Like

Tore Svendsen Bullshitt! Vi har rangeringer i norge åsså. Det er dine holdninger et klart eksempel på.
33 minutes ago · Like

Geir Hongrø Men homofobi går også gjerne hånd i hånd med autorofobi.
33 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen Synselovens og ideologiens gode og dårlige foreldre må vi ha Geir. Uten blir vi uten kjærlighetens sex og behov!
33 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Autorifobi? De rette autoriteter er Arbeiderpartiet. Og de må vi ha!
31 minutes ago · Like

Tore Svendsen Har du autorofobi Geir?
31 minutes ago · Like

Geir Hongrø Tore: Homofili er en tilstand som er og ikke kan avskaffes. Engang homofil, alltid homofil.

Dette i motsetning til kunnskapsløshet og lav utdanning. Det kan enhver avskaffe hos seg selv gjennom å la seg kultivere.
29 minutes ago via mobile · Like

Frederik Ludvig Konow Lund Etter 22.juli er faren for et overvåkingssamfunn med likhetstrekk fra det George Orwell beskrev i "1984" presserende tilstede. Hvor langt skal inn i den enkeltes liv skal staten ha rett til å gå? - Hvordan dette skal dette foregå? - Hvem skal gjøre denne jobben?- Hva gjør de kvalifisert til dette ?
28 minutes ago · Like ·  1

Tore Svendsen Det samme påstår dem som har pedofili Geir :)
28 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Arbeiderpartiet eller kompani må kontrollere og overvåke, - ellers får ikke vi pedofile homser og andre med spesielle behov være i fred!
26 minutes ago · Like

Tore Svendsen Apene kan pakke sammen pikkpakket sitt å dra tilbake til regnskogene i afrika der de kommer fra.
25 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Blir et kjedelig samfunn uten sadisme, tortur, mishandling og fri sex, Tore. Prøv heller å forstå Geir Hongrø, - han viser oss rette veien! :))
22 minutes ago · Like

Geir Hongrø Jeg tror de pedofile har rett i det, Tore. Men i motsetning til homofile har de ikke en legning som kan leves ut sammen med andre med samme legning. Det er en vesentlig forskjell. Pedofil legning kan derfor ikke leves ut.
22 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen Alt unaturlig er naturlig egentlig. Sånn er det med det kriminelle og perverse også.
21 minutes ago · Like

Geir Hongrø Alt som finnes i naturen er naturlig.
20 minutes ago via mobile · Like

Ola Kristian Johansen http://olakristianjohansen.blogspot.com/2012/02/kritisk-til-utviklingsfremmende.html

Ola Kristian Johansen: Kritisk til "utviklingsfremmende tilknytning"
olakristianjohansen.blogspot.com
20 minutes ago · Like ·  1

Frederik Ludvig Konow Lund ‎"Alt som finnes i naturen er naturlig." - Hvordan vet du det ? Kan du dokumentere det ?
19 minutes ago · Like ·  1

Geir Hongrø Det er dokumentert gjennom at det finnes i naturen.
18 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen PS: Og derfor så viktig med "barnevernet". Foreldre (biologiske foreldre) beskytter barna, bare det er i seg selv galt.
17 minutes ago · Like

Geir Hongrø Naturen har ingen etiske lover om rett og galt. Den bare finnes.
17 minutes ago via mobile · Like

Geir Hongrø Det finnes ingen Gud.
17 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen Jepp.
17 minutes ago · Like
Rune L. Hansen Det gjør det ikke. Selvfølgelig ikke. Hvem har vel sett Gud? Bare psyko-skrullinger!
16 minutes ago · Like

Geir Hongrø Det finnes ikke rett og galt utover menneskets egne menneskeskapte definisjoner.
15 minutes ago via mobile · Like

Frederik Ludvig Konow Lund ‎"Det er dokumentert gjennom at det finnes i naturen." - Hvem definerer hvca som er natur og hva som ikke er natur ?
15 minutes ago · Like ·  1
Rune L. Hansen Synseloven, står over alt annet - og har alltid for den enkelte og alle rett.
14 minutes ago · Like

Geir Hongrø Alt som finnes er natur. Naturlig er ikke et etisk begrep. Det finnes ikke rett og galt i naturen.
14 minutes ago via mobile · Like
Rune L. Hansen Bare dotter og fjotter vil ha "lov og rett" og Gud Herre og pakken der!
12 minutes ago · Like

Frederik Ludvig Konow Lund Du svarte meg ikke på spørsmålet. Jeg gjentar; Hvem definerer hva som er natur og ikke natur? - Vær vennlig å svar på spørsmålet.
12 minutes ago · Like ·  1

Geir Hongrø Men nå gidder jeg ikke diskutere mer med dere middelalderske kulturreaksjonære kristenfundamentalister. Dere har avslørt dere som homohatere.
12 minutes ago via mobile · Like

Frederik Ludvig Konow Lund Geir Hongerø. Du svarte ikke på spørsmålet mitt. Hvorfor ikke? - Er du feig?
11 minutes ago · Like ·  1

Bente Heggedal haha, nei men seriøst jeg tror det vil være veldig vanskelig å skille natur fra kultur faktisk så er det vel det forskerne har brukt hele 1900 tallet på å få til..
11 minutes ago · Like

Geir Hongrø Jeg har svart på spørsmålet, Fredrik. At du er for dum til å godta mitt svar er ditt problem. Svaret er at det definerer naturen selv.
10 minutes ago via mobile · Like
   Rune L. Hansen Fordelen med Arbeiderpartiet er at de har forstått alt dette - og har det i sin pakke - og tillater alt, eller iallfall det meste. Ps: Hils Magne Raundalen!
10 minutes ago · Like ·  1

  Frederik Ludvig Konow Lund Feil. Menneskene definerer hva som er natur og hva som ikke er natur. At du kaller meg dum, får stå for din regning min gode mann.
8 minutes ago · Like ·  1
   Rune L. Hansen At noen tjener penger, status og karriære på det er en ærlig sak. Og nyttig også for oss andre.
8 minutes ago · Like

   Geir Hongrø Arbeiderpartiet og alle andre. Unntatt en håndfull underutviklede reaksjonære som lengter tilbake til 1700-tallet.
8 minutes ago via mobile · Like
   Rune L. Hansen Ingen lever evig. Dagen i dag pluss evt. i morgen er nok. For de fleste.
6 minutes ago · Like
   Rune L. Hansen Arbeiderpartiet gir oss og har det som trengs.

   Tore Svendsen:
   Du har bærer sterke preg av å ha blitt hjernevaska Rune. Er det naturlig?

   Rune L. Hansen:
   Ja, er det ikke - i Norge???

   Rune L. Hansen:
   De som tror noe annet trenger psykiatri - eller medisinering og spesial-behandling!

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet med kontroll over Stortingspartiet hjelper oss alle. Heldigvis enten vi liker det eller ikke. Ingen er ekspert eller har kunnskap eller er trygg uten å være med i og omkring Arbeiderpartiet. Vi kan stole på de. De er mennesker sånn som oss.

--- () ---

   Tore Svendsen Mennesker? Jeg trudde dem var heva over alle oss andre jeg. Sån "du skal ikke ha andre guder enn meg". :)
7 hours ago · Like
Rune L. Hansen De er eksperter. Jeg er bare ekspert på eksperter.
7 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Geir Hongrø skriver: " Tore er en vaskeekte homohater. Han er en av disse overtroiske kjernefamiliefundamentalistene som tiden og det moderne samfunnet har løpt fra. "

Hongrø: Hvor hen er ditt samfunn moderne, og hvordan?
6 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Geir Hongrø skriver: "Homofili er en tilstand som er og ikke kan avskaffes. Engang homofil, alltid homofil."

"Tilstand"? Enhver "tilstand" kan endres, Hongrø. Også homofili!
6 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Geir Hongrø skriver: "At dømte pedofile fradømmes samværsrett er ren rutine, Tore. "

Javel? Men nå er det barnet som har lovfestet samværsrett, Hongrø. JEg er mer enn usikker på om din påstand her er valid.
6 hours ago · Like ·  2

Emma Ulykkelige Lunefulle ‎Tore Svendsen, nei jeg er ikke lesbisk. Jeg er gift med en barsk mann ♥ Rune L. Hansen, man anmeldes ikke til barneverntjenesten. Det meldes bekymring til barneverntjenesten og svaret er ingen.
6 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Har du trent bort gruff nå, Fru Ulykkelig?
6 hours ago · Like ·  1

Emma Ulykkelige Lunefulle ‎Tore Svendsen, nei jeg er ikke lesbisk. Jeg er gift med en barsk mann ♥ og jeg er ikke det du kaller en leke-pedagog. Rune L. Hansen, man anmeldes ikke til barneverntjenesten. Det meldes bekymring til barneverntjenesten og svaret er ingen.
6 hours ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Jeg har ikke trent bort noe Rigmor- litt mindre personfokus og litt med sak, fra nå av hadde vært fint.
6 hours ago · Like ·  1

Bente Heggedal Jeg håper og tror dette ikke blir noe av, man må kunne si nei til et sånt "tilbud"
6 hours ago · Like ·  1

Rune Krane Ja man må kunne det...Kan ikke ha noe av at staten skal tvinge seg inn i folks hjem uten noen grunn...
5 hours ago · Like ·  1

Rune Krane Ingen vil at barn skal lide og ha det vondt men dette blir et overgrep om de skulle tvinge dette gjennom
5 hours ago · Like ·  1

Emma Ulykkelige Lunefulle Uten grunn? Hjemmebesøket er en hyggelig måte å bli kjent med en familie på og danner et godt utgangspunkt for det videre samarbeid.

Tiden er knapp når man skal hilse på familien, undersøke barnet, veie og måle det samt snakke om utvikling, amming, søvn, hjemmeforhold, gi råd og veiledning. Dessuten er det barnets naturlige omgivelser og familiens arena. Når man trår inn dit som hjelper, skal det være med ydmykhet og aktelse for de som bor der.
5 hours ago · Like

Emma Ulykkelige Lunefulle Utviklingsfremmende tilknytning er et mål for all omsorg Rigmor Fossdal og så langt vår viktigste forståelse av relasjoner. Hvem er jeg sammen med andre? Ikke bare av foreldre – barn-relasjoner, men også av bruker - profesjonell -relasjoner, pasient - terapeut -relasjoner og pedagog - barn -relasjoner. Det handler om en rekke integrert fag jeg har interessert meg for, men aldri fullt ut forstått - som etologi, psykodynamisk teori og systemteori, kognitiv teori, utviklingspsykologi, hjerne og traumeforskning, og har knyttet tilknytingsforskning sammen med forskning på omsorgssvikt. Tilknytningsmønstre har vist seg relativt stabile, og de overføres i generasjoner- men hvis barnet får en omsorgsperson som er sensitiv nok, kan det bli såkalt "earned secure." I et godt kjærlighetsforhold for eks, kan man leges.
5 hours ago · Like

Rune Krane Det er derfor man har en helsestasjon ;) Jeg personlig har ingen behov for at en totalt fremmed skal komme hjem til meg på snoke oppdrag
5 hours ago · Like ·  3

Rune Krane Det skal være jeg som bestemmer hvem som slipper inn i mitt hjem...Ikke noe staten har bestemt at skal være obligatorisk
5 hours ago · Like ·  4

Rune Krane Den dagen staten bestemmer at de har KRAV på og sette sine bein inn i ditt hjem uten noen faktisk grunn da har ting gått alt alt for langt
5 hours ago · Like ·  3

Rigmor Fossdal Rigmor Fossdal Fru Ulykkelig: Du insinuerer noen kjærlighetsforhold som ulykkelige("i et godt kjærlighetsforhold kan man leges").. ?

Hvor er kjærligheten hen da? OG HVA er den? Hvordan er den?

Du skriver at et godt kjærlighetsforhold leger.

NEI, man leges ikke av andre. Ikke for eller (sammen) med heller. Det er ikke kjærlighet.

Aller minst i forholdet barn-voksen, særlig relatert til FREMMEDE. (ditt: av bruker - profesjonell -relasjoner, pasient - terapeut -relasjoner og pedagog - barn ). Bittelitt på kanten, men ikke helt: Lagt merke til at psykiatrien f.eks aldri friskmelder en pasient?

Kan en påstå at barnevern er en kjærlig helbreder - eksempelvis gjennom sine oppdragstakere/ivaretakere? jf. adopsjon.

Barnevern er ingen helbreder, men en omplasserer som benytter seg av vold gjennom tvang. Der har du utgangspunktet. OG lønningsposen.

Det er av samme avart som du er inne på lenger oppe(yrket ditt tror jeg) - og som jeg kritiserer når jeg påstår at i n g e n kan leve seg inn i et barns smerte. Heller ikke dets kjærlighetliv.

Til en viss grad kan man det DERSOM man har opplevd lignende selv. Men, en viss grad er ikke nok, og barnets tanke -og følelsesgods er barnets eiendom. OG høyst privat. Ett som kompliserer er voksenstatusen som er vesensforskjellig(og mer til) ift. alder og erfaring m.m.

Derfor er det overgrep i barnets privatliv når fremmede tar seg inn dit.

Jeg vet om en sak der barnevernleder under ed sa at målet med tvangen- volden var å ta seg inn i barnets privatliv: tanker, følelser osv. og kvele dette (mental eksekusjon). Formålet med denne mentale eksekusjonen - å operere inne i barnets hode og følelsesliv var viktigst for barnevernet. Barnevernets posisjonering.

Dessverre finnes en hel hurv individer som påstår seg nettopp å inneha alt mulig av kvalifikasjoner etter å ha lest x antall bøker.

Det finnes ingen som kan påberope seg kompetanse på en annens liv, og enda mindre kjærlighetsliv og tanke-og følelsesliv.

Et barns kjærlighet, Ulykkelig, er det nærmeste du kan komme ekte kjærlighet.

Dessverre synes det som om pedagurker nå er på vei inn i alt de ikke kjenner eller kan noe om.
5 hours ago · Like ·  3

Rigmor Fossdal Fru ulykkelig skrev: "Uten grunn? Hjemmebesøket er en hyggelig måte å bli kjent med en familie på og danner et godt utgangspunkt for det videre samarbeid."

Hyggelig..? Bli kjent?

"Tiden er knapp når man skal hilse på familien, undersøke barnet, veie og måle det samt snakke om utvikling, amming, søvn, hjemmeforhold, gi råd og veiledning. Dessuten er det barnets naturlige omgivelser og familiens arena. Når man trår inn dit som hjelper, skal det være med ydmykhet og aktelse for de som bor der. "

Her er ingen hygge. Her er inngrep i familielivet. Allerede der er ydmykheten og aktelsen gått i kloakken. Og den fantes aldri heller.
5 hours ago · Unlike ·  3

Rigmor Fossdal Fru Ulykkelig skriver: " Jeg har ikke trent bort noe Rigmor- litt mindre personfokus og litt med sak, fra nå av hadde vært fint."

Jeg ser det- du har ikke trent bort noe.:)

Så du mener jeg ikke skal fokusere på dine holdninger? Mener du deg angrepet som person? Sak = holdninger /meninger om et visst tema.

Den som diskuterer en sak er en person som eier en holdning om denne spesifikke saken.
4 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal ‎"Utviklingsfremmende tilknytning" er ikke mitt ord. Det hører heller ikke til min forståelse av noe som helst. Det er et tilsynelatende pent ord på stygge handlinger.

"Tilknytningsmønstre"

og "tilknytningsforskning".

Siterer bare akjseeier i Pfizer Pharmaceuticals : "Science is NOT a fact, it's just a way of looking at things." Det gjelder såvel for de "mønstre" du henviser til - som nok er "forsket" på. Av alt man kan kjøpe for penger....
4 hours ago · Like ·  2

Merete Hoel Jeg vet ikke, jeg. Varslete hjemmebesøk vil ha mindre for seg overfor de som med forsett plager ungene (dvs at de ikke gjør noe for å unngå det om de kan). Det betyr ikke at sånne besøk ikke kunne avdekke noe. Jeg har hatt hjemmebesøk i forbindelse med familieråd, problemet er at de som da besøker ikke er i noen posisjon til å si noe om rett eller galt (den ene som gjorde det, ble byttet ut med en annen). Klimaet nå er at barnevernet f.eks. ikke tar et hjemmebesøk ved meldte psykiske problemer - de tar en telefon, og hva tror dere en som vet han sliter med omsorgen og samtidig har psykotiske tendenser svarer da ? "nei, alt går greit her". Nr unger har fått høre hele oppveksten at "alt går greit, det er vi som er normale", så svarer de det samme til den som spør. Jeg tror terskelen for hjemmebesøk ihvertfall kunne vært lavere, forutsatt at de som gikk på besøk hadde såvidt mye ballast at de kunne skille mellom normalt og unormalt. De grensene går ikke ved hvorvidt det er smuler på kjøkkenbenken, for å si det sånn.
4 hours ago · Like

Merete Hoel PS forsåvidt er det sånn at omtrent ingen som har noe med dette å gjøre vil si noe om rett eller galt. Klarer du ikke omsorgen for ungene pga mangel på hjelp er det i samme bås som aktiv mishandling. Likhetspedagogikken tillater oss ikke å være forskjellige.
4 hours ago · Like

Rune Krane ‎Merete Hoel forslaget er jo at de etatene skal kunne komme hjem til deg uten at du har noe du skulle ha sakt på det..
4 hours ago · Like ·  2

Geir Hongrø Den retten har de vel strengt tatt idag også, bare at det skal systematiseres mer nå.
4 hours ago · Like

Rune Krane Nei det har de ikke!I dag må de ha grunn til mistanke
4 hours ago · Like ·  2

Rune Krane Forslaget er at det skal ikke være noe mistanke en gang...Men OBLIGATORISK at de trår inn i ditt hjem
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø I praksis vil de neppe besøke noen som de ikke har i hvert fall LITT grunn til å mistenke.
4 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Såkalte bekymringsmeldinger som tas inn for undersøkelser...Bvl § 4-3 heter det seg at barnevern har rett og plikt til å undersøke. Det står at foreldre ikke kan motsette seg dette.

MEN; under grunnloven har ingen adgang til private hjem. § 102.
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Tror ikke det er så farlig heller, men det er ikke sikkert det er så mye de oppdager, for de fleste vil nok klare å skjule det som ikke er helt på høydenb.
4 hours ago · Like

Rune Krane O B L I G A T O R I S K! Geir Hongrø...Hva legger du i det ordet
4 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Tøys, Hongrø! Barnevern konstruerer grunner-
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Det står mye rart i Grunnloven. Drit i Grunnloven. Resten av lovverket er mye viktigere.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Neida, barnevernet vil kun barnas beste. Og i det fleste tilfeller går det HELT fint.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Men foreldre som setter seg opp mot dem og argumenterer imot de rådene de får ødelegger nok for seg selv.
4 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Hehehe, Hongrø: Nei, det er umulig- og straffbart å ikke følge grunnloven. Alle andre lover ligger under denne. ER nok derfor det er så mye aktivitet for å få den bort. Men hvem brydde seg??
4 hours ago · Unlike ·  2

Ola Kristian Johansen Det blir nesten litt komisk med slik agitering som Emma Ulykkelige Lunefulle og Geir Hongrø bedriver. Bra de ikke er signifikante personer :)
4 hours ago · Like ·  4

Geir Hongrø Du kan stikke den jævla Grunnloven opp i ræva. Den kan tolkes på alle mulige måter. Og blir det. Det er forøvrig rettsvesenet, ikke du, som har rett til å tolke den. Myndighetene har monopol på å tolke Grunnloven.
4 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Veldig enig der, Ole Ola Kristian Johansen
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Vi representerer flertallet, Ole Kristian. Det fornøyde flertallet som synes ting er bra, og som derfor ikke tilbringer time ut og time inn på syte og klage over alt det gale myndighetene gjør.
4 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Hehehehe, Hongrø! Enhver har både rett og anledning til å LESE, ytre seg og tolke hva som helst.
4 hours ago · Like ·  1

Ola Kristian Johansen Hvem er denne Ole?
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Ettersom heller ikke Høyre, Krf eller Venstre har noen veldig forskjellig BV-politikk fra dagens regjering kan man slutte at 80 prosent av folket støtter dagens linje.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Rigmor: Du kan tolke så mye du vil, men det er Høyesteretts tolkning som er den offisielle, ikke din. Høyesterett bestemmer.
4 hours ago · Like

Rune Krane Ehe??Det er SV sitt barneombud sin idiotiske ide
4 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Det er ikke noe "fornøyd "vi", Hongrø. Det er en haug med søvngjengere. Og forøvrig gjengangere i disse diksusjonene
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Så hvis du er uenig med Høyesterett så tar du FEIL!
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Barneombudet er ikke SV sitt barneombud
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Barneombudet er BARNAS barneombud.
4 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Nei, Hongrø. § 102 er klar.
4 hours ago · Like ·  1

Rune Krane Det er SV sin stortings rep
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Og han taler BARNAS interesser. Barna har interesser av foreldre som tar seg av dem og oppdrar dem skikkelig. Ikke foreldre som ikke takler omsorgen.
4 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Jeg trenger ingen lesehjelp fra Høyesterett.
4 hours ago · Like ·  1

Rune Krane SV et parti snart ute av tinger btw :)
4 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Kanskje du gjør det. SEr slik ut.
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Nei, barneombudet er ikke Stortingsrepresentant, og såvidt jeg vet ikke SVer.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Og han ble utnevnt av en AP-statsråd andre gang. Første gang ble han vel utnevnt av en Krf-statsråd.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Rigmor: Når ble Barnevernsansatte dømt av Høyesterett til fengsel for å gå inn i private hjem, da? Så lenge ingen er dømt så er ikke retten enig med deg, skjønner du!
4 hours ago · Like

Frederik Ludvig Konow Lund ‎"Det står mye rart i Grunnloven. Drit i Grunnloven. Resten av lovverket er mye viktigere" - Det må jo være dagens. Grunnlovens betydning rent juridisk og historisk er jo av en viss betydning Gei, men det har du kanskje ikke fått med deg ? Vel, la meg trekke frem grunnlovens § 100. Den omhandler ytringsfriheten. En frihet som gir deg rett til å komme medbåde den ene og annen ytringer her på fjasebokji. En selvfølge i dette land, men ingen selvfølge i syke diktaturer, men så er det vel kanskje dit du egentlig ønsker deg? Ting tyder på det.
4 hours ago · Like ·  4

Geir Hongrø Den har også en del begrensninger. Det Rigmor sier kommer neppe innenfor de begrensningene, men om man virkelig beskylder folk for å være kriminelle uten at de er dømt for kriminalitet, da grenser det faktisk mot injurier.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Kommer man med den typen beskyldninger mot barnevernet som sådan er det neppe kriminelt, men kommer man med dem mot Audun Lysbakken, Magne Raundalen, Reidar Hjermann eller navngitte bv-ansatte kan man dømmes. Det har man ikke ytringsfrihet til å gjøre uten å begrunne det. Da med dommer, ikke sin egen lovtolkning.
4 hours ago · Like

Merete Hoel Hvis folk oppfører seg må de bare komme på besøk hos meg. Det triste er at om man setter grenser overfor enkelte offentlige ansattes atferd i ditt hjem, er det DU som får klagen. Jeg har vært med på det, et utrolig og unødvendig tillitsbrudd. Men det endrer ikke på at jeg lurer på om ikke dette privatvernet er for strekt, av og til. Det er hvordandet håndteres, som er problemet, ikke prinsippet.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Eksperter KAN være arrogante. Og det er nok tendens til at jo mer det de ser strider imot det de selv står for, jo mer arrogante vil de kunne bli.
Men samtidig så er det jo eksperter, så det skader jo ikke å høre på dem og ta imot råd fra dem?
4 hours ago · Like

Frederik Ludvig Konow Lund ‎"Den har også en del begrensninger" - I kveld overgår du deg selv Geir. Hvilken utdannelse har du som gir deg et faglig grunnlag for å fremme en slik påstand ? - Du høres jo ut som en liten wannabe minidiktator. Hva gir deg rett til å fremme en slik uttalelse. Kom igjen nå. Lir av deg noe bra nå.
4 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Hvorfor skulle Høyesterett idømme straffer på sine egne? Det er av almenn interesse, jf. deg og dine 80% og forvaltningen selv- at ingen får dømt i dette forhold. Hvorfor? Fordi da er ALLE inntrengninger i PRIVATE hjem forbudt.
4 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Dobbelt forbudt,- for det er faktisk ulovlig. Det er forbudt ved lov. Den eneste gangen det er lov er ved kriminelle tilfeller. Og da holder det ikke med mistanke engang. Da må man- i dette tilfelle- ha dom for mishandling av barn.
4 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Har du en fartsbot på rullebladet, så holder ikke det. Politiet vet dette, de, men gjør det likevel.
4 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Frederik: Det er masse begrensninger i ytringsfriheten, og det vet du. Folk er dømt for injurier flere ganger. Arne Treholt er dømt for enkelte av sine ytringer overfor KGB, og fem ganger er også folk dømt for brudd på §135a som setter grenser for rasisme, xenofobi og homofobi.
4 hours ago · Like

Geir Hongrø Rigmor: Hva som er lov og ikke lov er opptil retten å bestemme, ikke deg.
3 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Ytringsfriheten er VID, den.
3 hours ago · Like

Geir Hongrø Hvis du mener barnevernet bryter loven så anmeld dem. Og hvis du ikke når frem så slutt å påstå at de bryter loven.
3 hours ago · Like

Geir Hongrø Ytringsfriheten er temmelig vid, men ikke ubegrenset.
3 hours ago · Like

Geir Hongrø Injurier mot barnevernsansatte og politikere kan være straffbart.
3 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Menneskerettsloven art. 10, jf. Grl. § 110c:

"Domstolen minner om at ytringsfriheten utgjør en av de essensielle grunnstenene for et demokratisk samfunn. Ytringsfrihet gjelder ikke bare ‘informasjon’ og ‘idéer’ som blir positivt mottatt eller blir betraktet som harmløst eller likegyldig, men også slikt som fornærmer, sjokkerer eller bekymrer Staten eller en hvilken som helst del av samfunnet. I tillegg gir journalistisk frihet også adgang til å gripe til en grad av overdrivelse, eller til og med provokasjon. Kommentarer kan være sterkt kritiske, men allikevel fremstå som rimelige i proporsjon til den opphisselse og indignasjon som alvorlige forhold referert til vekker. Med hensyn til polemisk og til og med aggressiv tone, må man huske at Artikkel 10 beskytter, ikke bare substansen i de idéer og den informasjon som uttrykkes, men også formen de uttrykkes i."
3 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Ja, OG? Betyr det at alle dommer som Høyesterett har godtatt mot ytringer er ugyldige? Hvorfor har du mer myndighet enn høysterett?
3 hours ago · Like

Geir Hongrø Folk er dømt i Høyesterett for rasisme, for homofobi, for injurier, for røping av forsvarshemmeligheter. Høyesterett har altså tolket Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet dithen at de IKKE er ubegrenset.
3 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Injurier.... ,j f. STrl. § 247 gjelder såvel off. ansatte som SIVILE. Slutt å babble.
En barnevernssak på papir kvalifiser for ovennevnte.
3 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Hvorvidt det kvalifiserer varierer fra sak til sak. Ytringsfriheten er, som du sier, vid. Men likefullt ikke ubegrenset.
3 hours ago · Like

Frederik Ludvig Konow Lund ‎"Frederik: Det er masse begrensninger i ytringsfriheten, og det vet du" ...Herrregud, du klarte det. Er du standupkomiker ? Begrensninger i ytringsfriheten.. Jeg har tidligere stilt deg et spørsmål i denne tråden som du ikke har svart på. Jeg antar at en person med din karakter ikke svarer nå heller. Svar meg feiging: Hvilken utdannelse har du som gir deg rett til å avgjøre hvorvidt ytringsfriheten har begrensninger eller ei? Med hvilken rett mener du å kunne avgjøre hvorvidt grunnloven har begrensninger eller ei? Kom igjen Geir. Dette fikser du.
3 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Hongrø: Enhver sivil har anledning og rett til å tolke lovgivningen. Uten det ville kontradiksjonen være nærmest fraværende. Verken dommere eller advokater osv. kan på noen måte (og du) forby det eller hevde at deres tolkning er rett.. Det er ikke forbudt, så hvor kildene dine er, er uvisst.

Ellers: LES godt på mnskrl. art. 10 der oppe.
3 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Åja- så nå er det plutselig "variasjon" .., men det er bare off. ansatte som har lov å "variere" sine tolkninger. Hahaha, nettopp! Der sa du det. Så lenge de - DU- mener de skal ha makten over etolkningene så finnes ingen rettssikkerhet. Det er nøyaktig hva du sier.
3 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal All makt til- og enda mer- til de som utvøver og utøser over andre..
3 hours ago · Like ·  2

Ulf Egil Kittelsen Her var det mye rare svar, som ikke har noe med virkligheten og gjøre.
3 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Barnevernsansatte dekker sine injurier bak "kompetanse" - såkalt "faglige" formuleringer. Den samme innpakningen finnes i politikken også.
3 hours ago · Like ·  2

Frederik Ludvig Konow Lund Vernet om den enkeltes frihet er vernet for barns frihet. Mennesker som truer denne friheten har andre motiver og det er ikke et gode. Hongrø og denne Emma (som ikke vil oppgi sin identitet) tilhører denne gruppen.
3 hours ago · Like ·  1

Tore Svendsen ‎"Geir Hongrø Den har også en del begrensninger. Det Rigmor sier kommer neppe innenfor de begrensningene, men om man virkelig beskylder folk for å være kriminelle uten at de er dømt for kriminalitet, da grenser det faktisk mot injurier."

Jepp du har kommet med mange bastante meninger om meg som er injurierende. :)
3 hours ago · Like ·  2

Rigmor Fossdal Frederik LKL:"Vernet om den enkeltes frihet er vernet for barns frihet."

Viktig, viktig. Jeg går ellers ut fra at den enkelte du her sikter til er barnets foreldre som verner sine barn mot de angrep de evt. måtte bli utsatt for-
3 hours ago · Like ·  1

Frederik Ludvig Konow Lund Rigmor: Vernet om det enkeltes menneskes rett til selv å organisere sitt liv slik selv vil, er noe jeg mener bør og skal stå sentralt i ethvert samfunn som fortjener å bli kalt sivilisert. Brudd mot denne friheten, er for meg et brudd ovenfor en helt fundamental rett i samfunnet. Hva som foreslås fra Raundaulen representerer etter mitt skjønn et angrep på denne fundamentale retten. Det gjøres uten respekt for den enkeltes integritet og verdighet. I noen tilfeller mener jeg at storsamfunnet må kunne gripe inn ovenfor barn som lever i uholdbare omsorgsmiljøer, men jeg tror ikke at dette er rette måten å gjøre det på. Det fratar mennesker opplevelsen av å ha myndighet i eget liv. Det blir, slik jeg ser det, helt galt.
3 hours ago · Like ·  1

Rigmor Fossdal Det står sentralt- i Menneskrettsloven og i Verdenserklæringen om menneskerettigeter.
Hva barnevern angår så står begrepet integritetstyveri sentralt. Går du på et barns integritet, fratar du det alt og opptrer ikke med verdighet.

Ellers liker jeg ikke nyord som "omsorgsmiljø". Det heter hjem. En trenger og bør ikke befinne seg i nytalens land der alminnelige, velkjente ord erstattes med intetsigende begreper. Et hjem er et hjem og er fortsatt den formen for "miljø" de aller fleste barn lever i selv om det blir stadig mørkere og mørkere...Det mørket som er senket over mange, mange uskyldige i dette landet er til å grine av.

Det er verre enn forferdelig at barn straffes for hva off. ansatte tillater seg å mene om deres foreldre, hjem og liv.

Det finnes mange, mange måter å bidra på til barn som for en kortere eller lengre periode ville hatt bruk for et midlertidig sted/et slags ekstrahjem. Storfamilien f.eks.
3 hours ago · Unlike ·  2

Rigmor Fossdal http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
3 hours ago · Like

Frederik Ludvig Konow Lund Vel Rigmor. Jeg forstår din aversjon mot ordet "omsorgsmiljø". Omsorgsmiljø bringer kanskje tankene hen på et teraupeut-språk som ikke er helt heldig. Når det er sagt, så må jeg understreke at jeg har forståelse for at det finnes situasjoner hvor samfunnet forøvrig bør gripe inn ovenfor uholdbare omsorgssituasjoner barn kan leve under.
2 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø ‎Frederik Ludvig Konow Lund; Mener du at f.eks. straffelovens §135a er ugyldig? Siden du sier ytringsfriheten ikke har begrensninger?

Forklar isåfall hvorfor høyesterett har bekreftet dommene mot Jarle Synnevåg, Jack Erik Kjuus og Hans Bratterud, som alle er dømt for sine YTRINGER i Høyesterett?
2 hours ago · Like

Geir Hongrø Eller mener du at Høyesterett ikke har rett til å definere hvordan lover skal håndheves kanskje? At du har mer rett enn Høyesterett til å dømme?
2 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Høyesterett ligger også under for Menneskerettsloven. Art. 10. Der oppe.
2 hours ago · Like ·  1

Frederik Ludvig Konow Lund Nei, men godag Geir, er du her enda? Skal du forsøke deg enda en gang som stand-up komiker ? Nå skal du høre det Geir. Du har ikke vært flink gutt. Du har nemlig ikke ikke svart på spørsmål jeg har stilt deg tidligere her serru. Gjør du det Geiregutten, så skal jeg svare deg.
2 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Den Menneskerettsloven er det EMD som skal tolke, ikk du, Rigmor!
2 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Ojojoj, Hongrø. SE på hva du selv har skrevet til Tore Svendsen.
2 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Frederik: Jeg har svart, men du er ikke fornøyd med svaret mitt. Fordi du er dum (les: religiøs)
2 hours ago · Like

Geir Hongrø Rigmor: Tore har jo selv vist at han er homohater i flere tråder. Og at han er riv ravende sinnsyk er helt tydelig.
2 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Hehehe. Hongrø. Menneskerettsloven ER tolket. Av EMD. OG jeg har lest ;o))
2 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø Alle som ikke er for HELT LIKE RETTIGHETER for homofile og heterofile på ABSOLUTT ALLE OMRÅDER er stinkende avskyelige homohatere!
2 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Upps, der kom det en ytring til, Hongrø.
2 hours ago · Like ·  1

Frederik Ludvig Konow Lund Geiregutten er ute på ridetur....hoppla som det går....den kugutten...
2 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø EMD har gitt Norge kritikk én eneste gang, Rigmor. Og det var for over 15 år siden.
2 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Upps igjen.Hongrø.
2 hours ago · Like ·  1

Geir Hongrø EMD har aldri gitt Norge kritikk for at vi dømmer folk for rasistiske ytringer, tvert imot oppfordrer FN (som EMD er del av) Norge til å gjøre det mye oftere.
2 hours ago · Like

Rigmor Fossdal Nei, det stemmer ikke.