----- Denne side: db201201.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. -  31. ---- 
----- 
---  Januar 2012 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. januar 2012, Vinberget:

   7 pluss-grader Celsius, grålig og yr formiddag og klokken 13, derefter tåkete og endel mere regn en times tid og mørkere sky-drev og noe skiftende. Noe tåkete og 6 pluss-grader klokken 20. Regn og 5 pluss-grader mot midnatt.
---

   Victoria A. Daae, 28.12. 2011:

   feilen en gjør er nettopp å oppsøke hjelp og hva skjer...
   Misbrukt tillit!!!
   Og saken blir til noe helt annet enn det man oppsøkte i utgangs punkte..
   Lure på hvem som oppsøker offentlige konflikter og blir 'Barnslig'..
   Syns jeg kjente en sånn tenårings adferd her..
   Foreldrene melder seg selv til barnevernet
   http://www.p4.no/story.aspx?id=441990
   www.p4.no
   Mange foreldre melder fra til barnevernet om at barna deres trenger hjelp.

*

   Rune L. Hansen:
   Slik har det vært og er det i alle terror-regimer.

   Cecilie Bedsvaag:
   Jeg så hva slags folk som gikk på min gamle ungdomsskole Apalløkka, som ble omgjort til Helse- og sosialhøgskule på begynnelsen av 80-tallet, og det var skremmende. Jeg tenkte at det måtte være farlig å falle i hendene på slike folk.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har sett det samme, Cecilie. Og i tillegg er det hele langt langt verre enn som så.

   Cecilie Bedsvaag:
   Jeg har aldri oppsøkt bv for å "få hjelp". Selv om jeg aldri hadde trodd at jeg var i "målgruppen", så har jeg alltid skjønt at dette er farlige folk. Jeg så dem på T-banen tidlig på 80-tallet.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har selv opplevd og sett at visse unge mennesker jeg visste var onde og falske overfor andre velge en lettvint 3-årig "utdannelse" for å kunne få seg jobb innenfor "barnevernet" og å kalle seg sosionom.
   Tilsvarende har jeg ved flere tilfeller sett også hva gjelder "lærere".

   Rune L. Hansen:
   Men ofte de aller verste velger å gjøre seg en politisk karriære.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Kanskje den kongen vil bytte sine menneskerettigheter med meg, eller med noen?

   Anita Lunde:
   Menneskerettighetene er kanskje blitt bedre, men her i Norge følger ikke Norges barnelover den trenden.... Her går de motsatt vei...

   Paul Price Bernhard:
   jeg vil støtte dere alle å si at vi har ei kommune som bryter regler sammen med bv i sogndalen kommune i vest agder fra min sak i 2008 som kommer ut i aviser snart

   Ellen Beate Hbk Bottolfs:
   Alle kommuner bryter regler, men de vil ikke inrømme det... Alt er så perfekt i dems øyne.

   Paul Price Bernhard:
   men min sak vil bli den største skandalen ever for sørlandet

   Lise Raastad:
   HAHAH Sier jeg det skjer aldrig:!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Cecilie Bedsvaag:
   Kongen har blitt en propaganda-duks for myndighetene. Det skulle ha vært hans barnebarn, Ingrid Alexendra med flere, som var tatt av bv, da hadde han nok ikke tenkt at det stod så bra til med menneskerettighetene i dette landet.

   Gry Karlsen:
   Skriv til han å fortell om BV.... han må få vite. Og, ja det kunne godt vært Mette Marit dette hadde hendt med.... i tia før hun traff Håkon!!!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettigheter og lov og rett på papiret og egentlig, men nektet sin verdi og noen som helst verdi av et terror-regime av kriminelle i den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.01. 2012, and Otto Lund shared a link:

   Nyhetsspeilet.no » USA på vei mot diktatur?
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/usa-pa-vei-mot-diktatur/
   www.nyhetsspeilet.no
   USA har i mange år vedtatt sterkt ikke-demokratiske lover som bidrar til økt kriminalitet i statlig regi. Og som vanlig er det vanlige mennesker det går ut over; demonstranter eller andre.

*

   May- Harriet Seppola via Otto Lund:
   USA har i mange år vedtatt sterkt ikke-demokratiske lover som bidrar til økt kriminalitet i statlig regi. Og som vanlig er det vanlige mennesker det går ut over; demonstranter eller andre.

---

   Otto Lund:
   Open Your Eyes: Obama Signs NDAA Martial Law! (Civil Liberties Are Being Taken)
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/usa-pa-vei-mot-diktatur/comment-page-7/#comment-79489

   Ann Gudmestad:
   Kan ikke synes godt om den slags..

   
---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 01.01. 2012, and Otto Lund shared a link:

   40,000 Laws Passed In The U.S. In 2011
   http://www.youtube.com/watch?v=Y7YBqhbzyfY
   www.youtube.com
   December 30, 2011 MSNBC News http://MOXNews.com/

*

   Government Schools Destroy Children's Minds:
   More laws = less liberty = more criminals courtesy of the Criminal Industrial Complex. Ron Paul 2012.

   
---

   Otto Lund, 01.01. 2012, via David Michael Tweedie:
   Same shit as in EU, laws passed by unelected entity. David Icke on Lisbon Treaty
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=276#M4704

   
---
---

   Tone Vimsa Jacobsen, 01.01. 2012:

   Strupetak på fastlegene
   Forslaget til ny forskrift om fastlegeordningen som ble kunngjort 22. desember pålegger fastlegene økte forpliktelser hva gjelder tilgjengelighet, møtedeltagelse, rapportering og andre administrative oppgaver. Legene oppfatter forslaget som intet mindre enn et strupetak på dagens fastlegeordning. Et av flere eksempler på dette er pålegget om å administrere et innkallingssystem for pasienter som går sjelden til lege, og eventuelt oppsøke dem hjemme − uavhengig av om pasienten ønsker det eller ikke.
   Fastlegene slakter forslag til ny fastlegeforskrift - Fastlegen
   http://www.fastlegen.no/hjem/Fastlegene+slakter+forslag+til+ny+fastlegeforskrift.13205.cms
   www.fastlegen.no
   Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny fastlegeforskrift møter massiv motstand blant norske fastleger. Forslaget innebærer økte forpliktelser og mer å

*

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet og dets med-spillere ser stadig og alltid efter nye tvangs- og tvangs-kontroll-muligheter overfor både sivil-befolkningen og de enkelte yrkesgrupper. Hensikten er absolutt full manipulerende kontroll over enkelt-mennesket og familiene og alt og ethvert i samfunnet, med enkel og effektiv "rett" til tortur, utplyndring og drap (skjult bak falsk dokumentasjon og manipulering med ulovlige lover, regler og vedtak).
   De er seg selv lik.

   Tone Vimsa Jacobsen:
   øke forpliktelser står det..da må i det minste fastlegen LESE hva spes sier om diverse...og gjøre HANDLING av hva spesialistene sier....

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke det det handler om, Tone Vimsa.

   
---
---

   Kjell Ivar Larsen, 31.12. 2011:

   Nyhetsspeilet.no » Stay behind – Norges skjulte statlige monster-mafia
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-%E2%80%93-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/
   www.nyhetsspeilet.no
   Det norske Stay behind-nettverket ble først kjent i 1990-årene. Noen famlende forsøk ble foretatt for å bringe på det rene om dette klandestine nettverket utførte samfunnsfiendtlige aktiviteter som ikke tålte dagens lys. Men ethvert forsøk på reell dybdeboring møtte en usynlig mur. Nyhetsspeilet pre...

*

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 01.01. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2473539962631&id=1376391163

   Det fundamentale prinsipp er at alle personer som befinner seg under statens omsorg er i en særskilt sårbar posisjon og at myndighetene derfor har en særskilt plikt til å verne om disse menneskers liv og helse (i sårbare livssituasjoner).
   Men menneskerettskonvensjon artikkel 2 stopper ikke ved vern, den pålegger også staten å iverksette grundig etterforskning for å finne ut hva som har skjedd, rette opp i dette og gi en tilstrekkelig reaksjon, for å sikre at årsakene fjernes, de ansvarlige straffes og feilene ikke gjentas.

*

   Rune L. Hansen:
   Men for Arbeiderpartiet og dets med-spillere er jo alltid bortimot absolutt alt fullstendig motsatt.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   http://www.facebook.com/groups/172731152807350/220256474721484/

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor skryte av noen "fosterforeldre" og fosterforeldre-virksomheten i Norge? Og hvorfor skryte av de i "barnevernet" som forsøker å gjøre noe bra eller som til og med kanskje klarer å gjøre noe bra? Det blir helt feil og kun brukt for liksom å "legalisere" uhyre grov og grotesk kriminalitet. Det er ikke det og de som ikke er det kriminelle som er det groteske problemet.

   Rune L. Hansen:
   Godt om noen av de har noe å forsvare seg med den dagen kortene skal frem på bordet.

   Tore Svendsen:
   Det er bare robotter som blir "fosterforeldre". Normale oppegående folk skjønner at dette dreier seg om barnehandel.

   Tore Svendsen:
   Ja jeg skjønner at det er vikti å spre propaganda sån at fler hopper på den overgrepsbølgen som herjer landet. Populært kalt "fosterhjemskampanjen"

   Tore Svendsen:
   ‎"Barnevernet" tar aldri dem barna som virkelig trenger hjelp. Dem gir dem helt fn i. "Barnevernet" tar barna som blir oppdratt til frie sjeler. "Fosterforeldre" er med på omsetningen å sørger for at "barnevernet" kan dekke etterspørslen. Allt i felleskapets ånd.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderparti-ideologien elsker justismord.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.01. 2012:

   Om det russiske narrespillet om å beholde dobbeltstaten.
   http://www.aurapuls.no/-/bulletin/show/712221_kongen-fortrenges-og-blir-kuppet-gradvis-ut
   Kongen fortrenges og blir kuppet gradvis ut.
   www.aurapuls.no
   Kongen fortrenges og blir kuppet gradvis ut.

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.01. 2012:

   Ethvert håp om at Stoltenbergs ord om å respondere på terrorangrepene 22/7 med mer åpenhet, mer frihet og mer demokrati var alvorlig ment er allerede forsvunnet, og avløst av et hykleri helt uten sidestykke i nyere norsk historie.
   http://www.folkets.info/component/content/article/12763-stoltenbergs-hykleri
   Stoltenbergs hykleri
   www.folkets.info
   Ethvert håp om at Stoltenbergs ord om å respondere på terrorangrepene 22/7 med mer åpenhet, mer frihet og mer demokrati var alvorlig ment er allerede forsvunnet, og avløst av et hykleri helt uten sidestykke i nyere norsk historie.

*

   Karlene P. Grinnell:
   Den mest SVIKEFULLE mannen jeg har sett komme i makten på lenge; og den kvinnelige som var like ille (muligens verre)!! var GRO H. Brundtland!! Med henne begynte sviket!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 31.12. 2011:

   http://www.riksavisen.no/?p=254
   Når retten underslår beviser.
   www.riksavisen.no
   Å bringe Lys hvor Mørke råder, i mennesket og i samfunnet

*

   Karlene P. Grinnell:
   Skremmende... men masse gode linker til videre lesning derinne!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 28.12. 2011:

   MAKTEN har mange lag.
   http://rikspolitikk.origo.no/-/bulletin/show/711612_dobbeltstatens-foelger
   Dobbeltstatens følger.
   rikspolitikk.origo.no
   Dobbeltstatens følger.

*

   Trond Ruud:
   sitat: Jens Stoltenberg har ikke gjort annet enn å undergrave sikkerhetspolitiet siden han ble statsminister. Thorbjørn Jagland sparket som statsminister hele ledelsen i 1996 og stanset all etterforskning i øst-tyske Stasis arkiver.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, Exposing Corruption in Norway:

   Gunn Tove Mathisen, 31.12. 2011:
   At psykyatriske diagnoser blir diagnosert og oppfunnet etter politiske og religiøse svigninger er ikke noe nytt. Synes denne artikkelen så apselutt har relevans, og om noen vil misbruke mot Synnøve at denne blir postet her, er jo et tydelig tegn på at de kunn har lest overskriften. Her er enda en fornøyelig diagnose oppfunnet etter politiske svigninger. Jøssingmus psycopatica http://www.dagsavisen.no/kultur/article479269.ece..
   – Hvordan våger De, Herr Quisling : Dagsavisen
   www.dagsavisen.no
   Ingrid Bjerkås var ikke bare Norges første kvinnelige prest. Hun var også en av landets modigste kvinner. I 1941 forlangte hun at Vidkun Quisling skulle gå av og oppløse NS.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 30.12. 2011, via Ole-John Saga:

   Vi oppfordrer Stortinget til å avvise forslaget om å endre Grunnlovens § 93, slik at dagens krav til flertall for å avgi suverenitet endres fra ¾ flertall, til 2/3 flertall i fremtiden.
   go.dagbladet.no
   www.opprop.no
   Signer oppropet!

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 29.12. 2011, via Otto Lund:

   TIDIGARE CHEF FÖR STORT LÄKEMEDELSBOLAG: "OM JAG BERÄTTADE ALLT SKULLE JULIAN ASSANGE SE UT SOM EN A
   http://newsvoice.se/2011/12/19/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/
   www.mynewsdesk.com
   “Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.”

*

   Rune Langeland:
   Ja, les boken " dødelige bivirkninger" av samme person. På norsk, hos altshop, på salg nå :-)

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 26.12. 2011:

   Finn Ørjan:
   "Olav Versto i VG, av traust Arbeiderparti-slekt fra Telemark, hadde også sniffet opp den spesielle saken, riktignok uten at det kom til noen smell i VG. Men akkurat det løpet kunne blitt langt tøffere både for Jens Stoltenberg og for Arbeiderpartiet som sådan. Olav Versto har vært veldig snill slik, men han kan være tøff nok journalistisk, når han først slår til."
   2 dager etterpå fant de Olav Versto død, flytende i havnebassenget i Farsund.
   Når aktørene får skrive historien
   http://www.document.no/2011/07/hvem-av-ap-toppene-samarbeidet-ikke-med-kgb/
   www.document.no
   Jens Stoltenberg ble innkalt til møte med POT om sin kontakt med KGB, som var uforenlig med sete i Forsvarskommisjonen.

*

   
---
--- 

   Rigmor Fossdal, 26.12. 2011, via Peder Aresvik:

   Angrepskrig er også forbudt etter norsk lov. Grunnlovens paragraf 26 gir regjeringen bare rett til å innlede krig når dette er til «Landets Forsvar» og da bare når den norske regjering selv har den «høieste Befaling» over de norske styrker. Disse ufravikelige betingelsene forelå ikke i Kosovo og foreligger ikke i Afghanistan og Libya. Fra å ha vært okkupert er vi blitt okkupanter.
   Morgenbladet.no - Fra okkupert til okkupanter
   
http://www.morgenbladet.no/article/20110610/OIDEER/706109987
   www.morgenbladet.no
   Statsministeren bør ikke dele ut frigjøringsmedaljer til sine medskyldige i folkerettsbrudd.

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 24.12. 2011, via Norulv Øvrebotten:
   http://www.facebook.com/rigmorf1/posts/332141776814008

   Norulv Øvrebotten
   Når dommere er inhabile fra begynnelsen

I går ble det utnevnt to dommere fra Oslos beste frontfamilier til å saksbehandle massemorderen Anders Behring Breiviks forbrytelser. De to dommerne ble til og med presentert for pressen. Noe som straks burde øke mistenksomheten i seg selv.

Det første de gjorde var å presentere en forutsetning for rettsforhandlingene som snur den omstridte problemstillingen om Anders Behring Breiviks habilitet på hodet i saksbehandlingen. Dette går klart fram av hva Klassekampen gjengir fra dem. Med andre ord er det videre russisk saksbehandling i kjent stil, og det er slett ikke uventet. Handlingsmønsteret i den offentlige saksbehandlingen er i det minste konsistent og konsekvent. Det gjør analyser av hendelser lettere.

Anders Behring Breivik er i dette russiske narrespillet gitt en diagnose som gjør det nødvendig å ta stilling til hans menneskelige habilitet, det mest fundamentale avgjørelsen om hans rettsstilling i Norge. Dette er et spørsmål som skal avgjøres før en rett blir satt og forhandlinger åpnet, eller det skal i hvert fall være det første retten tar stilling til som følge av også lytte til sakkyndig råd. Anders Behring Breivik kan jo ikke straffes hvis han er psykotisk. Noe han i virkeligheten ikke kan være når han leser aviser og blogger. Det forstår enhver.

At dette sakkyndige rådet er fikset på forhånd med å trekke to bestemte psykiatere inn i saksbehandlingen på en snedig måte på forhånd, ser jeg bort fra. Det er ikke relevant for hva som er poenget mitt her. Om diagnosen skulle ha vært riktig og ikke bare tull som åpenbart i dette tilfelle, ville dommerne likevel hatt plikt til først å ta stilling til den tiltaltes menneskelige habilitet. Fordi håndteringen ellers i alle andre forhold vil hvile på dette premisset. Enten det nå er fra aktorat, forsvarere eller det norske folk.

Hva gjør de nyutnevnte dommerne med mye omdiskuterte habiliteten? La meg sitere fra Klassekampen:

"De to fagdommerne Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen gjentok flere ganger under pressekonferansen i går at spørsmålet om Breivik er strafferettslig tilregnelig, vil være tema i hovedforhandlingene, og at konklusjonen først kommer i dommen."

Hva er strukturen i saksbehandlingen? Det helt fundamentale spørsmålet som handler om Anders Behring Breiviks habilitet blir altså ikke avgjort først, men sist. Det skal bli avgjort helt til slutt i dommen! Det er klar tale fra dommerne.

Dette er stikk motsatt av hva som er normalt. Norsk presse og andre går igjen på et smart triks. Som går ut på å snu saksbehandlingen av dette viktigste forholdet og eg grunnleggende forutsetning på hodet. Jeg har systematisk påvist at KGBs gamle spillet i det negative rom er den røde tråden i hele saksbehandlingen fra myndighetene i fem måneder nå. Narrespillet følger denne røde tråden også fremover. Inn i Oslo tinghus nå. Det burde ikke overraske.

Om Anders Behring Breivik er menneskelige habil og dermed tilregnelig til å kunne møte som straffetiltalt med alle rettigheter som menneske og norsk statsborger, er og blir helt åpent gjennom ti uker i en rettsprosess ut på vinteren! Først i dommen skal de to dommerne fra kjente frontfamilier i hovedstaden komme med konklusjonen. Alle lar seg lure.

Noe troverdig bevis for verken det ene eller det andre om tiltalte Anders Behring Behring Breiviks menneskelige habilitet er ennå ikke kommet på bordet, men dommerne Arne Lyng og Wenche Arntsen har derimot ført solide bevis for at de selv ikke er habile og bør tas av saken. De følger oppskriften som de hemmelige russiske tjenestene har lagt opp til som en del av den generelle prosedyren fra skyggene i slike narrespill. Alt skal snus opp ned.

Å legge noe som skal være først i rekkefølgen til å bli sist i saksbehandlingen, er et knep som KGB og FSB har benyttet mye rundt om i Norge og verden for øvrig. I stedet for en ordnet saksbehandling får du absurde tilstander i Oslo tingrett fordi ingen kjenner drapsmannens habilitet før det dukker opp en konklusjon lenge etter i en dom. Med andre ord er følgen enda mer allmenn villfarelse.

For ingen vil vite under rettsforhandlingene om massemorderen skal behandles med menneskelige habilitet eller uten. I siviliserte samfunn avgjør du hvem som er undermennesker og likestilte mennesker på forhånd ved bruk av diagnoser, alt blir da mer logisk og rasjonelt å forholde seg til. I et russisk dobbelstat skjer ikke det når andre hensyn er overordnet. Når det skal skapes enda bedrag. Som er et viktig mål på ethvert trinn i prosessen fra de hemmelige russiske tjenestene. Som styrer dette løpet fra skyggene. Etter en fast oppsatt kjøreplan.

Ingen vet i dag på julaften om Anders Behring Breivik er habil, det eneste vi vet er at de to dommerne fra Oslos frontfamilier er inhabile og bør bli avvist som dommere. De har allerede bevist det ved å snu håndteringen av forholdet om drapsmannens habilitet opp ned. Det er grovt gjort, særlig i en sak hvor narrespill og bedrag er lappet over hverandre på russisk vis i hele fem måneder fra før. For å befeste Russlands gamle kontroll over staten i Norge, og i denne virkelige konteksten er det få dommere og domstoler som kan betraktes som habile under noen omstendighet. Saken burde ha blitt behandlet i et annet land.

Vi er som nasjon ikke i stand til å styre eller dømme oss selv. Særlig ikke når forutsetningene legges på bakrommet i det hemmelige russiske tjenestenes regi hele tiden. Russland er ikke en habil premissleverandør. Samme om det skjer direkte eller som her indirekte. Å stole på norske domstoler er ikke mulig.

Oslo er et politisk rottereir og da blir det slik. Alltid.

   Skal lege nasjonens sår
   http://www.klassekampen.no/59691/article/item/null/skal-lege-nasjonens-sar
   www.klassekampen.no
   ALVOR: - Vi går til oppgaven med stort alvor og ydmykhet, sier Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen, ansvarlige fagdommere i Breivik-saken.

*

   Bianca Rytter:
   tror dommere styrings makta er mer masse morder som selger andres barn til dopslaver drap slaver ?

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 21.12. 2011, via Øyvind Bremnes:

   Øyvind Bremnes
   "Alle skal med!"
   Det virkelige Nord-Korea - Side3
   http://www.side3.no/article3296098.ece
   www.side3.no
   Hyong Kang (24) rømte fra Nord-Korea i 1998. Her forteller han sin groteske historie.

*

   Rune L. Hansen:
   Hva er saklig sett verst? Norge eller Nord-Korea?

   
---
---

   Annina Karlsson, 01.01. 2012:

   DOES CHILD PROTECTIVE SERVICES HATE CHILDREN?
   http://www.youtube.com/watch?v=57tsYvGTP8s&feature=share
   www.youtube.com
   Look who they hire. Look what they do to children. Look what they do to families. You be the judge: Does CPS hate children?

*

   
---
---

   Otto Lund, 20.12. 2011:

   Fight disinformation and corruption, don't vote, don't buy massmedia newspapers, spread the important truth.
   Bekjemt desinformasjon og korrupsjon, ikke stem, ikke kjøp massemedia aviser, spre den viktige sannheten

*

   Richard Chiu:
   It's not enough to not vote (even presuming that's wise), one must actively find alternative ways to make one's displeasure with the kleptocrats felt. Don't sit down, don't shut up. Do more, not less.
   December 21, 2011 at 12:02am ·

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 22.12. 2011:

   I de dypere lag en interessant standpunkt:
    "– Slik jeg kjenner Anders, når han en dag våkner opp og finner ut hva han har gjort, så tror jeg han vil takle det meget dårlig. For jeg kjenner Anders som en myk person, akkurat motsatt av det han har foretatt seg, sier Tollefsen."
   Uttalelsen stadfester definitivt ikke diagnosen ABB er gitt -
   Stefaren: – Han var ingen tøffing
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7923342
   www.nrk.no
   Stefaren til Anders Behring Breivik, Tore Tollefsen, sier han kjente stesønnen som en myk person.

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 22.12. 2011, via Øyvind Bremnes:

   Dømt i Tyrkia. Knusende for norsk barnevern og norske fosterforeldre.
   Fosterforeldre fra Stavanger dømt i Tyrkia
   http://www.aftenbladet.no/lokalt/Fosterforeldre-fra-Stavanger-domt-i-Tyrkia-2907636.html
   www.aftenbladet.no
   Stavanger-paret hadde tyrkisk politi, barnevern, media og rettsvesen på nakken. Likevel greide de i august 2006 å få de to norsk-tyrkiske fosterbarna hjem til Norge. I sommer ble paret dømt til fengsel.

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 22.12. 2011, via Ann Gudmestad:

   Ann Gudmestad
   Brian Gerrish har studeret de sociale myndigheder i Engeland i flere år og finder kidnapping og menneskehandel gjort av staten.
del1 http://www.youtube.com/watch?v=E0HQINaypE8
del2 http://www.youtube.com/watch?v=KZxw8lXaF1o
del3 http://www.youtube.com/watch?v=GVAhHtSSgOs
del4 http://www.youtube.com/watch?v=BpbfAeHiZ5A
del 5 http://www.youtube.com/watch?v=rNBCSs8a1To
del 6 http://www.youtube.com/watch?v=pEVWNEyFIDk
del 7 http://www.youtube.com/watch?v=q_0OmEndaFQ
   Anbefales på det stærkeste at afsætte tid til disse.
   Child stealing by the state
   www.youtube.com
    Brian Gerrish delivers a very informative presentation which describes in some depth the corrupt processes behind the unjust and unnecessary removal of child...

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 28.12. 2011, via Dung Svalland:

   Om IQ-TESTER OG GENETIKK I BARNEVERNET.
   http://ditthalden.no/-/bulletin/show/711559_om-iq-tester-og-genetikk-i-barnevernet
   ditthalden.no
   Om IQ-TESTER OG GENETIKK I BARNEVERNET.

*

   Cato Martin Jakobsen:
   Lesning som kan skremme fanden på flatmark, alt for få som bryr seg. Få opp øya før du blir rammet selv.

   Rigmor Fossdal:
   Saken er den: mange lever med lim i hodet. Svært mange er falt for propaganda om barnevern som en støttende og livgivende instans. Gud hjelpe dem når det smeller. Jeg vet at sjokket er så stort og angrepene så massive at mange vaser rundt i årevis - i ring og med troen på hele statsapparatet i behold.

   Cato Martin Jakobsen:
   Jeg leser med skrekk enkelte kommentarer der mennesker påstår hårdnakke at det ikke forekommer juks og fanteri i norsk barnevern,og alle fylkesnemdsaker er rettferdige saker med korrekte avgjørelser. Dette basert på "man må jo huske på at det er fagfolk som arbeider der.." Stakkars dem når virkeligheten rammer dem.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 27.12. 2011:

   BARNEVERNETS HERJINGER I NORGE:
   En mindre norsk familie f.eks teller ca. 20 personer med små og store.
   - I 2010 ble 12 497 barn tvangsdeportert bort fra sin familie.
   - For 2011 og 2012 er ikke tallene klare, men det er ingen som helst grunn som tilsiser at de har blitt eller vil bli lavere.
   - Derfor: 12497 rundes til 12500 x 3 + 25 000 barn for 2011 og 2012 blir 40 000. BARN.
   40 000 BARN x 20 i FAMILIEN =800 000.
   - 800 000 mennesker på en 3årsperiode tvinges leve under direkte helseskadelige livsvilkår.
   - Dette er da perioden 2010-2012.
   Noen som fortsatt vil mene at utysket barnevern skal få fortsette?

*

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 25.12. 2011:

   12.492 barn ble i 2010 tvangsdeportert fra sine familier.
   Til enhver tid ca. 121 000 barn.
   Økningen SKAPES av barnevernet gjennom propaganda OG DEG og MEG. Et av de viktigste spørsmål er: HVOR LANGT ville barnevernet kommet med dette dersom du og jeg aktivt hadde vist den motstand dette berettiger?
   På en annen måte: ikke vært en aktiv-passiv støttespiller for et utyske som pr. nå har rammet m i n s t 1/4 av folket og som vil ramme flere.
   Barn har null beskyttelse når og om du eller jeg faller for oppfordringen om angiveri forkledd som "å bry seg".
   Uten deg og meg ville ikke dette kommet dit det nå er. Det er fakta.
   Fra 1. juledags artikkel nevnes:
   Den klassiske løgnen:
   "Vi" må foreta inngrep fordi... En som utøver vold legger altså skylden for sin voldutøvelse på den som vedkommende utøver vold mot; foreldre og barn. Du og jeg sitter hjemme og skylder på barnevernet og tar svært sjelden del i den aktive beskyttelse dette krever.
   Havik lyver videre og skylder på "samfunnets normer for hvordan barn skal ha det har endret seg".. Så..du og jeg er skyldige - sammen med slike som henne..
   Liste over årsaker til barnevernets tvangsdeportasjoner:
   "Velferdsbehov" = dårlig fysisk og psykisk helse, lite utdanning, en løselig tilknytning til arbeidslivet, en stor andel har ikke arbeid, har lav inntekt og bor dårlig.."
   Havik/Trommald lyver om at barnevernet ugjerne utøver vold med å tvangsdeportere barn fra "biologisk familie" og at de heller opptrer foreldrestøttende.
   GOD JUL.
   Flere barn flyttes vekk fra hjemmet - VG Nett om Foreldre og barn
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10016699 
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) I fjor ble 12.492 barn flyttet bort fra sine biologiske foreldre av barnevernet. Rapportering til nå tyder på at det blir flere i år.

*

   Irene Hov:
   For jævlig. Har ikke annet å si til dette.

   Cato Martin Jakobsen:
   Irene,du sa det.

   Rigmor Fossdal:
   Nærmeste familie ca. 13 personer med unntak av nevøer og nieser... for 3 år- 2012-2012.. sier at
   barnevern RAMMER OG SKADER 513 383 mennesker på 3 år .
   En halv million... 3 ÅR!!
   (2000 er plusset på i og med at tallene for 2011 og 2012 ikke foreligger..
   Så tilkommer alle de andre årene.
   Ingen skal komme å fortelle meg at dette ikke er folkemord. Hvilket ikke nødvendigvis krever døde legemer, men død i form av mentale eksekusjoner.
   I tillegg kommer faktiske dødsfall som er 8 ganger høyere enn i befolkningen ellers. (NIBR-rapporten).
   Klarer ikke dy meg på denne heller: Saft SUSE for noen idioter som hevder "vi må ha barnevern- barneverner bra". Hva har de inntatt? Faen heller.

   Irene Hov:
   Dette er industri, money talks!

   Irene Hov:
   Tror du mente fra 2010 -2012..? Kopierer kommentaren din Rigmor. :-)

   Rigmor Fossdal:
   Tror jeg la den på lenken din ;)

   Rigmor Fossdal:
   Tror de tallene mine var litt snille. En liten familie f.eks teller ca. 20 personer med små og store. 12497 rundes til 12500 x3 + 2500 barn for 2011 og 2012 blir 40 000. 40 000 x 20=800 000. Dette er da perioden 2010-2012.

   
---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, 2. nyttårsdag - mandag 02. januar 2012, Vinberget:

   5 pluss-grader Celsius, noe tåkete og regn her ute klokken 08.30 og utover formiddagen, videre 3 pluss-grader. Med hagl omkring 18-tiden og vekslende med regn, yr og hagl utover kvelden.
---
---

   Irene Hov, 02.01. 2012, and 3 other friends shared a link:

   De vergeløse : Ny Tid
   http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20060116/de_vergelose/
   www.nytid.no
   Ny Tid : De vergeløse

*

   Irene Hov:
   Barnehjem på 60 tallet.
   "Ola Ødegaard i foreningen Rettferd for taperne, som selv ble sexmisbrukt da han var barn, har sagt at slike institusjoner kunne fungere som rene paradis for pedofile og sadister. Sjansen for å bli oppdaget var liten, og sjansen for at en oppdagelse ville få følger var enda mindre. Overgriperne valgte seg ut ofrene ganske tidlig, og hadde en forkjærlighet for dem som hadde lite besøk av familie og nettverk."

   El Torgeiro:
   Jeg er redd ikke alt for mye har endret seg, når en ser på rutinene og hangen til å dekke hverandre, og all ukulturen som blir latt vedvare i "barnevernet"

   Irene Hov:
   Nei, jeg tror heller ikke det er noe bedre i dag. En etat som henter mer enn 12 000 barn i året med politimakt, og er hermetisk lukket for innsyn, må være et eldorado for pedofile.

   El Torgeiro:
   Absolutt et eldorado for pedofile. Absolutt
   Men om folk blir flinkere til å gjøre (skjulte) film og lydbåndopptak av dem, samt komme sammen om å fortelle om sine opplevelser i kjølvannet av dem - så skulle det være fort gjort å klippe sammen noen dokumentarfilmer som totalt torpederer hele det skandalebelastede "barnevernet"

   Rune L. Hansen:
   Det er i en overflod bort-torpedert bort vekk for lenge siden og konstant siden. Men opprettholdes og videreføres fortsatt og villere og villere av de du vet.

   
---
---

   Vibeche Olsen, 02.01. 2012:

   ja ja jense mann digitale nabokjærringer og yttringsansvar--sier jo mye om hva vi har i vente..og ved å måtte se ondskapen på nytt--kamuflerer du godt hva du og dine makt politikere på stortinget gjør mot egen befolkning--og i afganistan og lybia....

*

   
---
---

   Marie O Flera, 02.01. 2012:
   

   Hundratals barn får sina liv förstörda - P4 Granskar | Sveriges Radio
  
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3375&artikel=4880263
   sverigesradio.se
   Hundratals barn får sina liv förstörda Mängder av barn i Sverige sätts i särskola på helt felaktiga grunder. Kommunerna gör undermåliga utredningar so...

*

   Ingalill Elenius Öhman:
   Tragiskt! Svårt att rätta till för den enskilde....

   
---
---

   NN, 02.01. 2012:

   Det värsta med att ha barn som är omhändertagna är när man inte ens får en handlingsplan eller några riktlinjer för vad som måste till för att man ska kunna få dem åter.
   Och att barnen separeras från varandra och vänjer sig vid att alltid vara den enda som står i blickpunkten. Umgängena hemma blir en evig strävan efter att försöka ta igen förlorad tid och att ge dem något av sig själv medan de vänjer sig vid att helgen är den enda verklighet man har med mamma. barn är smarta, de spelar ut de vuxna omkring sig och som bioförälder hamnar man i skymundan och man vill inte använda tiden med barnen till konflikter men det är just vad som uppkommer. Barnen vill ha och vill göra, men varken tiden eller pengarna räcker till och när de åker tillbaka till familjehemmet så sitter man där ensam kvar med en känsla av att inte räcka till, inte duga till. Och hjärtat blöder.... Det är trots allt ens barn men varför känns det som att man känner dem mindre och mindre allt eftersom tiden går? Hur man än försöker upprätthålla en normal familjefunktion när de är hemma så märker man hur situationen har förändrat allt man en gång stod för och kämpade för. Man har blivit en helgförälder utan auktoritet och barnen vant sig vid någon annans regler och uppfostran. Jag känner mig helt maktlös och ni kanske inte ens förstår vad jag svammlar om.... Suck!

*

   Mona:
   jag förstår ! jag känner samma maktlöshet och oförståelse till att återförena barn med biologiska föräldrar ........ en stor brist jag ser när barn fosterhems plaseras är något få tycks tänka på ......... man lär sig från sina biologiska föräldrar att handtera med ärvda egenheter som fosterföräldrar inte kan ersätta ....... det blir ett dilemma när barnen blir vuxna och inte fått den informationen ..... nycker, känslo handtering, att härma och hitta lösningar genom att härma föräldrar ....... de nekas chansen att lära sig hantera sig själva föra sig bland vuxna ..... och så riskerar de tack vare detta att inte klara vuxen livet och föräldra skap så hamnar ytterligare nästa ej födda generation i fosterhem ....

   Gun:
   ja det har jag märkt med

   Maria:
   Jag vet exakt hur du känner det.

   Annina:
   Allt detta är bra skrivet och det bör komma ut mer överallt. Jag är inte i den sittsen för jag är inte helgförälder och kommer aldrig att bli. Det är socialen som staten göder som stjäl barnen bi för bit.

   Annina:
   Föräldrarna blir utnyttjade i detta spelet till att vinka bort barnen bit för bit verkar det som so det blir smidigt för dem. Det är tillomed LAG po att föräldrar ska medverka till umjänge?????

   Anna:
   Vilken lag? Mitt ex har umgängessaboterat med div lögner - han har upphävt en dom i ÖVER ett år. Jag har alltså inte fått se mitt barn (4,5 år gammal) i ÖVER ett år. Vilken lag? I dethär landet följer man allt annat än lagar! Min erfarenhet av svenska domstolar är att de inte alls fyller någon funktion - de fastställer vårdnadshavarens "önskemål" och lögner och ser på så vis till att barnet stannar hos förövaren och den som är olämpliga som vårdnadshavare. Vilken lag? Den dagen de "följer lagar" blir väl när helvetet fryser igen.

   I:
   Ett LVU ska vara tidsbegränsat. För soc ska då kunna "jobba" för ett återförenande. Eftersom soc ska kunna förklara varför de kidnappade barnet.

   Anna-Karin:
   Hemska verklighet!.... Styrkekramar hjälper inte mycket...

   I:
   Soc har svårt att följa lagen. Alltså sin egen lag. Märkligt tycker jag.

   Anita:
   Barn skall bara tidsbegränsat placeras i syfte för föräldrarna att kunna rätta till dom brister dom ev har. Det är en av socialens mest använda klyschor och det för att: Handlingsplan inte finns eller svar på varför barnen omhändertagits. Dessa svar borde vara det första föräldern får vid en placering. Undermåliga utredningar fyllda av påståenden och antaganden där det blir förälderns sak att motbevisa. En brottsling behöver inte försvara sig på det sättet som en förälder måste vilket bara det gör oss rättslösa. Det enda vi kan är att överklaga och leva rövare med att skicka anmälningar till Socialstyrelsen. När dom utreder har kanske redan handläggaren fått ett annat arbete inom soc och behöver inte ens ta ansvar för den söndertrasade familjen.

   
---
---

   Fortsettelse fra 29.12. 2011:
   http://www.facebook.com/monica.markussen/posts/299365980105781?notif_t=share_reply

   Rune L. Hansen:
   Strafferammen for tortur, drap, falsk dokumentasjon og utplyndring gjort av ansatt i det såkalte "banevernet" er vel i henhold til Straffelovens bestemmelser litt kritikk eller en times tid med en smule dårlig samvittighet?

   Dina Monica Helen:
   Nesten alle barnevernstiltak fører til omsorgsovertagelse. Egen opservasjon på dette plan, er at de prioriterer de beste foreldrene først, som de som blir fratatt barna. Kanskje har dette med at bv må skjule egne feil og også det jeg fortalte tidligere i denne tråden.

   
---
---

   Tom Skeie Magnussen, 02.01. 2012:

   Noe av det beste jeg har funnet om emnet Permakultur!

   "Sepp and Veronica Holzer, Austrian mountainside permaculturalists from before the term was invented, at their farm the Kramaterhof, became well known only after publicity in 2000.
   Sepp Holzer narrates the history of synergistic ideas that have made his farm a high production combination of agroforestry, aquaculture, terraces and raised beds, water heat exchange, self-produced electricity, pig raising, and fish farming without toxic pesticides, herbicides, or having to buy additional foods to feed the pigs and fish. The Kramaterhof farm is more biodiverse than his surrounding "pine tree desert" landscape and it generates its own Mediterranean microclimate through ingenious techniques--despite being 1500 meters up in the Austrian Tyrol. The Tyrol, with some of the finest skiing in Europe, under Sepp's care can grow lemons and kiwis. The film and his discussion provide a treasure trove of abstract techniques you can use. Learn how to integrate these techniques based on his 40 years of experimental expansion across 45 acres. He has turned marginal, erosion-prone mountain lands with poor, acidic soils into a stable Eden on Earth with rich soils, high biodiversity, and high productivity. This is done without irrigation, without expensive pesticides and herbicides, and without any imported fish, cattle, or pig feed. Instead it utilizes well chosen ecological cycles to expand production naturally. Sustainability and high productivity are elegantly conjoined."
   http://video.google.com/videoplay?docid=235437896615994763
   Permaculture_-_Sepp_Holzer_-_Aquaculture_-_Synergy_of_Land_and_Water.avi
   video.google.com

*

   Mai Skywatcher Nielsen:
   ♥♥♥

   
---
---

   Marius Fynboe, 02.01. 2011:
   Krisesentere er fantastiske steder for mødre som ønsker og posisjonere seg i en kommende barnefordelingssak......

---
---

   Stig Von Hirschenjeger, 02.01. 2011:

   En rettstat uverdig, vedkommende må anke til Høyesterett siden både tingretten og lagmannsretten forkastet anken. Hvem har økonomi og vilje til å føre sakene frem til Høyesterett, selv om en har rett?
   Klinikk Haugesund seiret i Høyesterett
   http://www.h-avis.no/nyheter/stuve-seier-i-hoyesterett-1.6692507
   www.h-avis.no
   VANT FRAM: Advokat Anders Brosveet er ikke overrasket over utfallet, men at Klinikk Haugesund måtte anke helt til Høyesterett for å vinne fram. Arkivfoto: Håkon Eikesdal

*

   Kenneth Skailand:
   Rett og rett, det er jaggu ikke godt å vite. Blir som å tippe på V75, er ikke mange som vinner der heller.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.01. 2012, shared a link:

   H.M. Kongens nyttårstale 2011
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10042589
   www.vg.no
   Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre. Dagen i dag - den kan bli vår beste dag. Slik lyder en strofe i en av Erik Byes viser.

*

   Gerd Mikkelsen:
   da kan kongen gå i slum strøk i norge før han går i bslumstrøk i utlandet hannes norske befolkning bor mange i slumstrøk

   Jørgen Lykke:
   AT TÆNKE SIG: Du ved at vinteren er kold når selv advokater har hænderne dybt begravet i sine egne lommer. Smil ...

   Jørgen Lykke:
   Jeg fik et godt råd på randen af det nye år: Hvis du ikke kan finde en advokat som kender loven, så prøv i hvert fald at finde en advokat som kender dommeren.

   Kirsten Meyn Grieg:
   Det beste ved talen var at han ikke moraliserte om at "vi må dele på godene", og han var mer alert enn noen gang.
   Jeg er ellers så skittlei hele monarkiet som velter seg i palass, sommerboliger, vinterboliger, nye kreasjoner med pels i alle mulige fasonger, samtidig som de har en hel stab PR-folk som sørger for at vi "hyller" dem.

   Tove Johnsen:
   Han skrev ikke den talen selv,en viss herremann som hjalp til,,, så fikk hjelperen fletta inn sitt eget navn med litt ros til..

   Hans Ove Skau:
   Jeg har sluttet å høre på taler fra norges folkekjære mafia-konge. Slikt er jo ikke noe å bruke tiden sin på. 90 % av ens energi går bort til å kjempe mot mafia-kongens organiserte nett av kriminelle, hvert år som går. Og så skal en liksom ta seg tid til å høre på nyttårstalen fra HM Kongen??? Dette blir altså for mye av 'the bad stuff'!!!

   Bente Hansen:
   Nei, tale fra konge og tale fra statsminister er bare provoserende... de lever et liv laaaaaaaangt unna Norges mørke sannhet.... mangler fullstendig bakkekontakt.... hører ikke på noen av dem....

   Unni Hedegaard-Friis:
   dette var harde ord

   Kristian Dirdal:
   Det er altid de på toppen av verdikjeden som skal si noen god ord ! Det er ikke noen som ligg med brukket rygg som slipper til i disse fora, da er det stort sett som blikkfang til en eller annen hjelpeorganisasjon som skal markedsføre sin godhet!

   Unni Hedegaard-Friis:
   ok,, men Å kalle kongen MAFIAKONGE ?????

   Johanne Almli:
   Syns vi har ett bra og eksemplarisk kongehus jeg. Vår konge trekker på seg gummistøvler og besøker folk som er rammet av katastrofer. Det er mer enn hva man kan si om lillekongen, JENS!

   Tove Johnsen:
   Lillekongen reiser en tur han også,så ikke store forskjellen der.Fin måte og drive pr på... Ikke så imponerende akkurat... lett og stå der å riste på hodet når det ikke koster noe.og ingenting blir gjort..

   Unni Hedegaard-Friis:
   han kan vel ikke gjøre stort,her må politikerne på banen,og DE har jeg ingen tro på

   Tove Johnsen:
   De det var snakk om da, som om lillekongen Jens gjør noe som ikke gagner han selv og resten av familiebedriften?, aldri om det skjer....

   Bente Hansen:
   Men uansett... hva skal vi med kongehuset? Kanskje de er hyggelige personer og alt det der... men trenger vi dem for å rundt å hilse på krigsveteraner, besøke katastrofeområder, klippe snorer og holde taler? Masse penger for å opprettholde skjeve fordelinger i samfunnet. La eventyr være eventyr.... Kongen og dronninga passer best i barnebøkene.

   Unni Hedegaard-Friis:
   hvem vil dere ha so president da???

   Birgitte Rie:
   Heller Kong Harald enn " Kong " Stoltenberg. :)

   Birgitte Rie:
   Siden det kom litt kritikk mot monarkiet som blir beskyldt for å ikke oppsøke de som er vanskeligstilte ;
   http://www.tk.no/bilder/article5424387.ece
   Her har det ikke vært mange politikere på besøk. Sonja kom. Tror dere på ramme alvor at Stoltenberg vil finne tid ?

   Tove Johnsen:
   Jens finner nok tid så lenge han får godt betalt.Hva om de pengene hadde gått rett til det det gjelder?.Samme med kongehuset,det koster flesk å sende sånne på tur..

   Birgitte Rie:
   Det vil koste det samme om man har en president på tur. Jeg er for monarkiet. Jeg er for å beholde en tradisjon i vårt land. Røde mennesker og mennesker med kommunistisk bakgrunn liker ikke monarki.

   Tove Johnsen:
   Det går jo så det suser,lenge leve tradisjonen med urettferdighet. Farlig med forandring sikkert...

   Birgitte Rie:
   Monarkiet har ingen politisk makt. Hvorfor skal man da skylde på monarket for uansvarlige politikere som er over grensen til det ene og det andre. Forandringer er ikke farlige, men det er ikke alle forandringer som er til det bedre .

   Birgitte Rie:
   Er det urettferdighet i dette landet, noe det er. Så spark etter de tafatte politikerne som man faktisk er med på å velge.

   Bente Hansen:
   Men Birgitte Rie... hvis vi ikke hadde dronning, så hadde jo heller ikke dette besøket skjedd liksom. Selvfølgelig blir det satt pris på at kongelige tar seg tid så lenge vi har dem, men hvis de ikke eksisterer!?... Da er det jo ingen som hverken savner/forventer oppmøte..... Og forressten skulle det bare mangle at de stiller når vi da har monarki.

   Bente Hansen:
   Hvem vil vi ha som president?.... det er jo slettes ikke sikkert en verdig president er blant noen i dagens regjering, men det kan jo komme etterhvert. Mye kan uten tvil bli sinnsykt mye bedre enn nå!

   Birgitte Rie:
   Nei, det er riktig. Da hadde nok ikke dette besøket skjedd. Da hadde nok også vært en større sjanse for at de fattige ble enda mer glemt . For det er jo ingen som kan komme som stedtfortreder. Det at det skal bli mye bedre i dette landet, er avhengig at innbyggerne i dette landet nå begynner å dra nisseluen litt opp og ikke nedover ørene :)

   Bente Hansen:
   men det er slettes ikke det jeg hverken mener eller tror... stedfortreder? til hva? se hvordan de fattige har det? nei, jeg ønsker å ha noen til makten som gjør noe med det!  

   Birgitte Rie:
   Jeg nevnte stedfortreder i forhold til å synliggjøre problemet. Den reelle makten til å gjøre endringer er innbyggerne i Norge. Det er vårt ansvar å ikke hoppe etter politikerne og tro på valgflesk. Dernest ønsker jeg meg direkte demokrati som Sveits har. Ikke den indirekte formen som vi har.

   Bente Hansen:
   Og her er jeg helt enig :)

   Birgitte Rie:
   Det er bra vi er i allefall enig om noe ;)
   Så får vi heller være uenig om monarkiets fremtid :)

   Bente Hansen:
   jepp :)

   Marit Ringen:
   Ja det var en fin tale ! :-)

   Tania Petrova:
   Kongens nyttårs vits "At vi gjør fremgang når det gjelder menneskerettigheter, likestilling og beskyttelse av barn."???!!!

   
---
---

   Chris Overgaard, 01.01. 2012:

   Jeg har nettopp hørt Statsministerens Nyttårstale. Kort sagt er det noe av den verste propaganda jeg har hørt. Med all respekt for ofrene- og de etterlatte fra 22. juli, så er Stoltenbergs oppgulp i denne sammenheng blant annet et slag mot yrtingsfriheten. Oppfattet du ikke budskapet i talen så oppfordrer jeg deg til virkelig å lyttet til du fatter hva mannen, ikke landsfaderen, mener. Dette er mitt nyttårsønske, samtidig som jeg igjen ønsker alle mine venner et rigtig Godt Nytt År!

*

   Tore Langeland Tangen:
   Død og pine! Etter å ha lest innledningen konkluderer jeg med at Sleipenberg bør dele rom med "han-som-klikka".

   Kristin Engel Bergan:
   Helt enig Chris!

   Christian Schiffer:
   Vel, Stoltenberg og Breivik er jo losjebrødre så jeg er helt enig de fortjener å bo på samme sted.

   Chris Overgaard:
   Merkelig! Jeg hørte den uformelle nyttårstalen fra folket, klippet og satt sammen av utallige innringere til NRKs telefonsvarer, på NRK1. Statsministeren brukte ca halve Nyttårstalen på 22/7 mens folkets nyttårstale ikke inneholdt ett ord om samme hendelse. Jeg lurer på om Per Sandberg hadde mere rett i den uttalelsen han fremsatte tidligere i fjor høst, enn hva han ble kreditert for.

   Monicha Nyhuus Aas:
   han starter med å si at ingen foreldre skal behøve og miste sine barn...... ingen ansvaarlig i dette landet har tatt flere barn fra sine foreldre, enn hva denne mannen har gjort med sin politikk... tror han det er mindre vondt så lenge barnet er i live eller??????????? koker i hue av denne typen..... sjela må være kullsvart....

   
---
---

   Rune Fardal, 02.01. 2011:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150437487616150&set=a.10150345404876150.336983.716856149&type=1&ref=nf

   Psykolog Ragnar Hnasen, Bergen.... innhabil?
   400013_10150437487616150_716856149_8779775_2069502767_n.jpg
   Samfunnsdebatt

*

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Pent, oversiktlig og forståelig oppsett :)

   
---
---

   Tore Svendsen, 02.01. 2012:

   ‎"Brusetkollen er en ideell barnevernsinstitusjon i Asker."
   Fangene har ikke engang et eget rom!
   Barne- og ungdomskonferansen 2010
   41123_146763445359928_143789015657371_205856_2214676_n.jpg
   By: Oslo Sanitetsforening Brusetkollen

*

   Gry Karlsen:
   Jeg blir kvalm bare jeg hører om det!!!

   
---
---

   Filip Ring Thenderup, 02.01. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272409152812283&id=100001296005709

   Jens Stoltenberg er en anti-krist type og dikatorisk satanist. Obs - der ble visst min melding lagret sammen med telefonsamtaler, sms'er, bilferdsel og internetttrafikk.
   Innføring av KGB stat der naboer angir bussjåfører som overvåker lensmannen til presten som sladrer på at nabokona drikker øl ser ut til å være innført i Norge ved Stolte bildenberg 2012.

*

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎..litt underlig å tenke på at lederen av en stat som betegner som kristent, har en leder som er ateist... vel vel..

   Filip Ring Thenderup:
   eller enda værre: satanist.

   Thor Eivind Nordgarden:
   En moralærer. slik også kongen er blitt. spis av treet..kunnskapen om godt og ondt..men vi har en som avskaffet loven. jesus

   Rune Helander:
   KGB staten er et steinkast unna- uten tvil ! http://www.youtube.com/watch?v=FiIv6BBbgs4&feature=related

   Filip Ring Thenderup:
   hva mener du Rune?
   KGB, FBI og norsk etterettning er selvsagt enda mer usynlige og utspekulerte enn soviet under den kalde krigen.
   Man dreper eller skader mennesker forkledd som ulykker - eller gradvis svekker dem med stråling, forgiftning eller bakvaskelser.

   Rune Helander:
   Dette kalles paranoia Filip. Når du kaller stoltenberg for antikrist og satanist er vel tiden kommet for en liten selvransakelse.

   Erling Møgster:
   Er det dette som kalles Behring-effekten, i så fall tror jeg han ville likt dette,om han fikk lese det..

   Øyvind Havstrygeren Selseng:
   han er jaffal nazikommunist......

   Ståle Kristiansen:
   Huff, igjen disse usakelige spekulasjonene igjen. Hvilken medmenneskelig holdning! Bra å hjelpe og passe på hverandre, hvis vi skal være til hjelp for hverandre. Jeg anbefaler å ikke ta alt opp i verste mening alltid.

   Ståle Kristiansen:
   Forøvrig er det mye viktigere å be for ham, enn å gå ut på denne måten.

   Toril Kristiansen:
   Hva behager? Du blir nettopp nå strøket fra min venneliste. Regner med at dette var ment som en spøk, men jeg tar ikke sjansen. Kan ikke ha venner på nettet som ikke har lært seg grunnleggende ferdigheter i hvordan man kommuniserer på nett.

   Rune L. Hansen:
   Din bønn, Ståle, er det vel ingenting i som kan hjelpe de mennesker Arbeiderparti-regjeringen torturerer, utplyndrer og dreper? Dine med-mennesker og din neste omkring deg.

   Rune L. Hansen:
   Sadister og deres med-spillere, hva skal en kalle slikt noe?

   Hans Christian Jakobsen:
   paranoide idioter... er det mulig både å skrive og tenke sånn... skam dere,og dere kaller dere kristne...? hva med å elske sin neste..? fy skam dere voksne mennesker...

   Ståle Kristiansen:
   Skjønner ikke hvilken verden du Rune lever i, eller hva slags virkelighetsoppfatning du har, og de som fremstår som kristne burde absolutt ha tiltro til bønn. Hvem er det AP torturerer her til lands? Hva slags noiatanker er dette?

   Hans Christian Jakobsen:
   må bare si at jeg verken er kristen, muslim eller har noen annen form for relegion... men jeg mener at vi som mennesker har ett stort ansvar for våre medmennesker... og med sånne noiatanker og paranoia kommer det til å gå galt....

   Rune L. Hansen:
   Bønn er for noen og visse absolutt hva som helst.

   Ingvill Helen Tjomsland:
   Rom 13 ;)

   Rune L. Hansen:
   Myndigheter som overskrider sin myndighet er ikke myndigheter, men kriminelle. Ikke bare i GT og NT, men også i Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov og overalt ellers i virkelighetens verden. Selv om kriminelle og deres med-spillere jo sier og syns noe annet.

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 02.01. 2012:

   Noralf Aunan
   Jeg kom over et intervju med villmarkens Monsen i Dagbladet, hvor jeg fant noen erfaringer som norske såkalte barnevernere burde merke seg. De er jo ofte hjelpesløse overfor litt vanskelige ungdommer. Tenker spesielt på forholdene på sørlandet, og de vanskeligheter som ble avslørt der. Jeg siterer:
   Monsen har gjennom sin bakgrunn som lærer også fått oppleve utfordringen ved såkalte vanskeligstilte barn.
   - Vanskeligstilte? De var ikke vanskeligstilte. Det jeg fikk høre var at det var en gjeng pøbler. Men så viste det seg at det eneste de trengte var grenser og utfordringer. At det ble stilt krav til dem. I dag er vi mye mer opptatt av å ta oss av potensielle tapere enn å stille krav til dem, slik at også de kan bli vinnere. Disiplin. Grensesetting. Pugging. Det er tre svært positive ord for meg. Sitat slutt.
   Hvis de såkalte barnevernere overhode hadde vært interessert i forbedringer, finnes det både kunnskaper og erfarne personer å støtte seg til. Alt for mange bv ansatte er dessverre ikke interessert verken i kritikk eller gode råd.
   Et meget klart bevis er utstrakt blokkering av personer som har prøvd å gi avklarende informasjon om forskjellige uakseptable men seriøse bv forhold på en åpen FaceBook side for bv ansatte. De tåler altså ikke kritiske bemerkninger til den tvilsomme virksomhet de driver med, og det går dessverre igjen i de aller fleste sammenhenger. Utstrakt bruk av tvang og trusler er også tilsvarende mottrekk som benyttes, i stedet for å opptre seriøst.

*

   Lise Raastad: 
   Første bud er å vise medmenskligh het å hva er så det det hvet jo ikke dem:!!!

   Gry Karlsen:
   Det er jo fordi BV er på villspor. De er ikke interessert i samarbeide. De er kun iteressert i å få mest mulig negativt ned på papiret av løgn og fordreide saker, for deretter å ta barnet. Snk kun for meg selv her...... prøv å si til de at de skal ta i mot veiledning av folk med kompetanse... De gjør stikk motsatt...

   Ann Mari Bigset:
   Andre bud er å respektere at vi mennesker er forskjellige og godta at ikke alle er A4.

   Gry Karlsen:
   Ja, har sett hvordan de har "hjulpet" her..... det er ikke mye å rope hurra for!!!

   Marianne Lund:
   Tror gruppen het Faggruppen barnevern som blokkerte meg , og ved å blokkere meg så gir det meg egentlig de samme tankene som du nevner Noralf : De tåler altså ikke kritiske bemerkninger til den tvilsomme virksomhet de driver med.

   Gry Karlsen:
   De er livredd for å bli gjennomskuet og det er de for lenge siden, men hvordan få det UT!!!! Og ikke minst få stoppet galskapen!

   Cecilie Bedsvaag:
   De er utelukkende interessert i å få bekreftet vrangforestillingene sine. Det er som en lukket sekt som ikke tillater åpen meningsutveksling. Alle må mene det samme, hvis ikke blir de ekskludert fra sekten.

   Anna Sand:
   Faggruppen Barnevern har så til de grader avslørt at de ikke ønsker dialog eller noen form for input. Blokkerer enhver som ikke jatter med i hylekoret om hvor flinke de er i jobben sin. Huttemegtu!

   Gry Karlsen:
   Dette er ett svar fra en X BV-ped.... ett svar til en BV-ped som forsøkte å fortelle oss hvor mye de hadde å gjøre. Legger ikke ut navnet på X- pedagogen.... Dette er vås! Barnevernsansatte har aldri vært interesert i å slukke der
   det brenner mest som du sier. Jeg har selv arbeidet i denne etaten og
   sluttet etter mange år fordi jeg ikke orket å være en del av denne
   organisjonens manglende kompetanse lenger.
   En del av mine tidligere kollegaer vil jeg sågar påstå ikke likte barn! Flere ganger opplevde jeg at arbeidsoppgavene som ble prioritert var mildt sagt underfundige. Jeg klagde høyere opp men fant aldri gehør. La meg gi et eksempel som ganske så typisk forteller hva som ble prioritert.
   For noen år siden fikk vi inn en anonym bekymringsmelding på et ektepar med tre barn. Bekymringsmenldingen gikk ut på at foreldrene var Jehovas vitner og tvang barna til å studere bibelen samt være med på 'møter' sent på kvelden.
   Selv om jeg, etter innledende undersøking, påpekte at denne familien aldri hadde vært i politiets søkelys (besøk av politi pga husbråk eller lignende), at far i huset hadde vært i samme stilling siden han gikk ut av ungdomsskolen, at mor samvittighetsfullt fulgte opp alle skolemøter, at fastlegen aldri hadde følt behov for å kontake oss, at barna var ved utmerket helse og var både rolige og veloppdragne og svarte greit og intelligent på alle mine spørsmål, ja selv etter alt dette insisterte min avdelingsleder å gjennomføre en to år lang etterforskning av denne familien.
   Jeg gremmes ved tanken på hva vi lot de gjennomgå...
   Vi måtte til slutt henlegge saken etter 27 måneder, etter vår konsulterende psykiaters anbefaling.
   I løpet av de 27 månedene var det uendelig mange barn som kunne trengt vår hjelp.
   Jeg kan bare gjette hvorfor min avdelingsleder forfulgte denne familien. Ja, jeg kaller det forfølgelse, for vi hadde egentlig aldri noen skjellig grunn til å etterforske den saken. Min avdelingsleder sa nemlig, flere ganger, at var det noen hun ikke kunne fordra så var det Jehovas vitner.
   Jeg er nå i et annet yrke, og vil aldri tilbake til den etaten.

   Cecilie Bedsvaag:
   Og tenk om den konsulterende psykiateren hadde vært av samme ulla som avdelingslederen, som besluttet å forfølge familien i to år? Ja, da, hadde barna blitt tatt.

   Ann Mari Bigset:
   Trynefaktor, status, religion og personlige meninger skal altså bestemme om vi skal få beholde våre barn eller ikke. Altså tilfeldigheter og flaks/uflaks. Og resultatet kan bli så katastrofalt for barna våre.

   Gry Karlsen:
   Så dette er sannheten om hvordan de går fram, men det har vi jo visst hele tiden!!!!!

   Ann Mari Bigset:
   Å ja da, med de dekker hverandre, og de som reagerer, bli trykket ned og slutter. Hadde alle de som har jobbet i etaten, og sett virkeligheten, stått fram, ville kanskje noen reagert. De reagerer jo ikke på oss små, for vi er jo ikke brukbare som foreldre, for det har jo barnevernet "bevist". Og bevisene består av svada og tullprat fra andre barnevernsarbeidere. Hvis de tror de straffer foreldrene med å flytte barna deres til fosterhjem, tar de feil- Det er barna de straffer, men det ser de ikke, for barna betyr ingenting. Det er kun et middel, ikke mennesker med følelser og tanker.

   Cecilie Bedsvaag:
   Bv-leder kan helt vilkårlig gå inn i familien og ta fra deg barna dine. Det er skremmende hvor lett det er.

   Gry Karlsen:
   JA, hvis alle X-BV-pedagoger hadde stått fram så hadde det betydd desto mer!

   Ann Mari Bigset:
   Og snakker du med rådmannen i kommunen så sier han: Dere har vel anket? Hvor var han da de holdt på da? Det er han som er sjefen til disse tøttene, og så lenge han ikke er kritisk, får de holde på som de vil.

   Knut-Helge Jakobsen:
   Da vår sak begynte å rulle i lille Kvænangen og bekymringmeldingen var levert oss, var jeg så "heldig" å bli invitert på kontoret til denne mannen, som var ordfører i kommunen: http://www.facebook.com/john.helland med beskjed om at "dette skal jeg hjelpe deg med, (med trykk på at han ikke kan blande seg inn i selve saken), HAN er utdannet jurist og kan være behjelpelig med å skrive motsvar TIL SINE EGNE ANSATTE (hehe), om denne saken vår, og som jurist kan bistå oss i møter MED SEG SELV OG SINE ANSATTE (hihi)," men slike har jeg møtt før og vet akkurat hvordan de arbeider, en ordfører, lege eller lærer og tom en vaskehjelp er selvsagt tro og lojal til sin arbeidsgiver. Så mitt råd er å ikke si så mye til slike uansett om de arbeider i kommunen eller til noen andre i den kommunen, fordi bv's ører er som gestapos, de er overalt og du kan bli snart tystet på. Det var akkurat slik det var i "Svanhildsaken", noen hadde hørt av noen at Svanhild skulle gå i dekning i kirka, kirkeasyl, da gestapistene slo til....
   John Helland

   Cecilie Bedsvaag:
   Det hadde ikke hjulpet henne mye å gå i kirkeasyl, for det respekteres ikke av politi når bv er involvert. Det er kun i asylsaker at det blir respektert.

   Knut-Helge Jakobsen:
   Nei det er en annen sak, men det er tystinga og ryktene som jeg ville ha frem....:)

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 02.02. 2012:

   Når vi nå snakker om Europarådet, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetsdomstol; har dere noen gang stilt dere spørsmålet hvem som etablerte institusjonene, hvem som fant opp lovverket, hvem som oppnevner dommerne?
   Riktig; det var ikke folket, men statene og statens tjenestemenn. Husk at innklagede i saker for EMD i Strasbourg alltid er en stat og at det normalt er borgeren som er klager. Dersom jeg belyser problemstillingen litt annerledes, vil dere sikkert forstå poenget: La oss forestille oss at din nabo hugger ned tuntreet ditt, eller bygger sin garasje litt over innkjørselen din og du klager til han/henne og ber vedkommende erstatte treet, eller rive garasjen og bygge den innenfor vedkommendes egne grenser. Ville du da ha akseptert følgende reaksjon fra naboen: - Du, jeg har en løsning. Jeg lager reglene for hvordan vi skal løse saken, både prosessuelt så vel som materielt. Deretter henter jeg inn tre dommere som jeg kjenner og som jeg stoler på, og så lar vi dem se på saken og avgjøre vårt lille problem. Hva sier du til det? Ville dette være greit for deg? Ja, ville du virkelig ha godtatt en slik ensidig behandling av din sak? Neppe, men det er like fullt med dette utgangspunkt at domstolen i Strasbourg faktisk eksisterer og behandler borgernes klager.
   - Herman Berge

*

   Rigmor Fossdal:
   http://www.rettsnorge.no/artikler/2011/November/241111_Domstolenes%20uavhengighet_Dommerforsikringer.htm

   Rigmor Fossdal:
   Videre burde du stille deg spørsmålet om hvorfor borgeren normalt ikke har fysisk tilgang til domstolen og dens ansatte, hvorfor det er satt opp glassbåser (som man kun finner igjen i filmsekvenser fra besøksrommene i Amerikanske fengsler) rett ved inngangen hvor du – dersom du på forhånd har avtalt møte og er så heldig å få noen minutter med en eller annen tredjerangs sekretær som ikke vet noe, og derfor ikke kan hjelpe deg - må sitte og snakke med vedkommende gjennom en mikrofon og høytaler, hvorfor disse gjennomsiktige båsene er utstyrt med tjukke skuddsikre glassvegger, hvorfor du aldri vil få tilgang til postjournalen eller dokumentlisten i din sak, ja, hvorfor domstolen egentlig er et lukket hvelv?

   Rigmor Fossdal:
   Har dere for øvrig tenkt over hvilke konsekvenser en dom fra Strasbourg får for den tapende part, staten? I de fleste tilfeller vil en dom fra Strasbourg kunne sammenlignes med en dråpe vann på en døsig gås. Og hvilke konsekvenser vil det få for klageren dersom vedkommende skulle være plukket ut til å vinne? Adele Johansen-saken kan gi en pekepinn.
   Slik konkluderer EMD i Adele I (1996):
   The Court recalls that the mutual enjoyment by parent and child of each other's company constitutes a fundamental element of family life and that domestic measures hindering such enjoyment amount to an interference with the right protected by Article 8… The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child.

   Rigmor Fossdal:
   Det kunne jo derfor se lysende ut for Adele og datteren, men som forventet hadde denne dommen – i likhet med de fleste avgjørelser fra EMD – selvsagt ingen betydning for den tapende part, staten. Ikke lenge etter at dommen hadde falt, ble datteren tvangsadoptert, og Adele måtte ta tre nye runder i Norge og deretter en ny runde i EMD. På dette tidspunkt hadde datteren vært tatt bort fra sin mor i alle sine 12 år av sitt liv. Det var da enkelt for EMD å konkludere med (Norges argumenter) at nå hadde datteren bodd så lenge hos andre, at det ville være ødeleggende for henne å bli revet bort fra sine fosterforeldre (det er jo for øvrig merkelig at ikke barnevernet blir konfrontert med dette argumentet når de henter 12 åringer fra foreldrene). Adele tapte fullstendig.

   Bianca Rytter:
   rettsystemet har drept masse flere en hitler og er di samme vel medisinvåpen mafiamyndigheter-stortinget-regjeringa-nato som har stjelt makt med våpen ?

   Bianca Rytter:
   for forgiftinger-narkohandel som blir trua på mennesker som blir kalt medisin og er skadelig og forgiftinger-narko påføringer med mer også vaksine og styringsvåpen forskninger i norge og andre land bak menneskers rygg og styrer fb -telenor -eb nett -media boretslag overvåking for styring drap?

   Rigmor Fossdal:
   http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm

   Rigmor Fossdal:
   Etter mange års erfaring med europeiske rettssystemer har jeg kommet frem til en rekke erkjennelser. En av disse er at vi alminnelige mennesker er slaver av eliten, hvilket vi har vært siden elitens opprinnelse for noen tusen år siden. En annen erkjennelse er at man aldri vil få hjelp (til å vinne frem) av dem som ikke har omtanke for en, hvilket er eliten. Den tredje erkjennelsen er at alle de såkalte demokratisk etablerte institusjoner (folkevalgte organer, regjeringer, domstoler, påtalemyndigheten osv) er i hendene på eliten, hvilket egentlig ikke er så merkelig idet det er eliten som har etablert og kontrollert utviklingen av disse institusjonene. Konklusjonen blir derfor at man i viktige, prinsipielle saker som på en eller annen måte kan få negative konsekvenser for eliten, aldri vil vinne igjennom. De få saker som fra tid til annen tilsynelatende vinner igjennom mot eksempelvis barnevernet, er nødvendige kontrollerte tap (som vi for øvrig opplever på alle rettsområder) fremstilt av eliten for å bevise at rettsvesenet både fungerer og er rettferdig.

   Rigmor Fossdal:
   Barnevern er i seg selv en næring og følgelig en del av det ”alminnelige” næringslivet. Dersom eksempelvis Adele skulle ha vunnet igjennom, ville dette ha fått ganske alvorlig konsekvenser for barnevernsnæringen, hvilket selvsagt ikke kunne aksepteres av dem som kontrollerer det hele. Adele II (EMD 10.10.02) fremstår i så måte som en endelig sperre for dem som måtte ha lyst å fortsette kampen for sitt barn etter å ha vunnet i Strasbourg, med den lite skjulte meldingen: Du har vunnet her i denne omgang, men dersom du er så dum at du fortsetter kampen om din rett til å se ditt barn, så kjenner du resultatet.

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 02.01. 2011:

   http://www.aftenbladet.no/lokalt/Indiske-myndigheter-gar-sterkt-inn-i-norsk-barnevernssak-2912878.html
   Indiske myndigheter går sterkt inn i norsk barnevernssak
   www.aftenbladet.no
   Det indiske utenriksdepartementet har kontaktet norske myndigheter både i Oslo og India i et forsøk på å hente hjem to små barn som barnevernet i Stavanger har tatt hånd om.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2595051550319?ref=notif&notif_t=feed_comment

   Ett eneste justismord og tilfelle av uhyre grov terror, tortur og utplyndring den norske Arbeiderparti-regjeringen har gjort seg skyldig i og tilsikter?
   Nei, det er årlig ti-tusener. Og de skyldige premieres.
   Hvem av oss er med-skyldige i dette?

*

   Rune L. Hansen:
   Og for hvem er dette bagateller og noe å forholde seg likegyldig eller uinteressert til?

   Bianca Rytter:
   medisin våpen mafiamyndigheter-kommuner-media ?

   Bianca Rytter:
   stortinget-regjeringa-nato ?

   Lars Christian Braavold:
   ja var det, se bare på oss veteraner og nordsjødykkere som blir behandlet som søppel, vi blir så trakkasert av regjering og stat at årlig begår ca 20 selvmord

   Rune L. Hansen:
   Mens de kriminelle som trakasserer, torturerer, utplyndrer og dreper premieres ... og fortsetter og fortsetter og fortsetter.

   Lars Christian Braavold:
   Det er helt utrolig de skulle blitt buret inne for livet

   Rune L. Hansen:
   Det motsatte av lov og rett gjelder for de, mens de konsekvent nekter sivil-befolkningen tilgang til lov og rett, annet enn for ytterligere å trakassere, torturere og utplyndre.

   Lars Christian Braavold:
   Og de kan lure seg unna alt ansvar, som Jens satt på TV og lovet 20 dager i kreftsaken. Så klarer den svikeren og si at Nei det har jeg aldri sagt, er det mulig, sitte der og juge hele Norge rett i ansiktet , det er vel ca 100 ganger han gjorde det, som til oss veteraner og nordsjødykkere, og psykisk syke . En skam og skandale

   Rune L. Hansen:
   Og den der Jens og de andre sitter der enda, selv når de på kryss og tvers begår grove, groteske forbrytelser i forhold til Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens paragrafer. Paragrafer som sier at de skal straffe-forfølges og dømmes til mange års fengsel samt erstatninger.

   
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. januar 2012, Vinberget:

   Formiddag grålig, tåkete, yr, regn og 4 pluss-grader Celsius. Og utover eftermiddagen med nokså kraftig, vilter vind en stund. Rolig med tåke og regn og 3 til 4 pluss-grader mot midnatt.
   Strømmen her ble borte omkring 14.30 tiden i dag, forårsaket av vinden tror jeg. Trodde jeg først, men fant jeg ut av var en intern feil.
---

   Jeg oppdaget i dag tidlig at telefonen her har vært fra-koblet i noen dager uten at jeg har tenkt på det. Fra-koblet den da det lynte og tordnet og glemte å til-koble den igjen efterpå. Men til-koblet den igjen altså i dag tidlig.
   Telefon fra Utne ved politiet i Haugesund til meg i dag klokken 11.30. Vedkommende var den ene av de to med "pisk og gulrot" fra forleden dag.
   Han spurte om jeg husket hva vi hadde snakket om der på kontoret og jeg sa ja at det gjør jeg. Gulroten var at han skulle frafalle siktelsen mot meg hvis jeg ville være behjelpelig med at Stauda gir et solid og utvetydig livstegn fra seg innen de nærmeste dager.
   Jeg sa jeg alltid forsøker å være behjelpelig i forhold til loven og det som er rett og riktig. Og jeg spurte om hensikten er å fange Stauda. De sa at det er den ikke. Og jeg spurte om hvordan jeg kan ha tillit til eller forsikre meg om at de snakker sant, jeg og mine barn har jo grundig erfart at de både lyger, kidnapper, fangeholder og annet av urett og ulovligheter. Jeg sa at hvis deres hensikt igjen er å fangeholde Stauda og å krenke hennes rettigheter så er ikke jeg rette vedkommende å spørre om vil være behjelpelig med slikt. Og jeg sa at jeg hverken er forpliktet til eller har interesse av å være behjelpelig med en slik hensikt. Og at jeg hverken har gjort eller gjør noe som helst ulovlig. Og at det er de som har kidnappet mine barn og som fortsatt fangeholder de som har gjort og gjør noe grovt ulovlig, også i forhold til Straffelovens § 216. Og at disse forhold er politi-anmeldt av meg og er det både ulovlig og straffbart å forholde seg unnlatende til. Og jeg spurte om hvorfor han og politiet viser ingen som helst interesse for de ulovlige og straffbare forhold motparten i denne saken har gjort og gjør seg skyldig i. Han henviste til den rettskraftige dom - fra
08.05.2009 i Haugaland tingrett ( ekstern ) - som han imidlertid tydelig nok ikke engang kjenner til innholdet i. Hverken den eller min politi-anmeldelse viser han eller politiet saklig interesse for. Hvilket jo har hatt og har de konsekvenser det har.
   Da jeg også nu konfronterte ham med disse forhold la han på telefonen, avbrøt telefon-samtalen.
   Jeg har fortsatt og inntil videre all god grunn til å anta at deres ønske og hensikt angående Stauda (og alle mine umyndige barn) er fortsatt kidnapping, fangehold, knebling, tortur, trakassering og utplyndring.

---
---

   Rune L. Hansen, 03.01. 2012:

   Monicha Nyhuus Aas, om stats-ministerens nyttårs-tale:
   han starter med å si at ingen foreldre skal behøve og miste sine barn...... ingen ansvaarlig i dette landet har tatt flere barn fra sine foreldre, enn hva denne mannen har gjort med sin politikk... tror han det er mindre vondt så lenge barnet er i live eller??????????? koker i hue av denne typen..... sjela må være kullsvart....

*

   Synnøve Kjellby:
   Han har ikke ide om hva som skjer derfor har han det så fortrefellig og som han tror uten feil.

   Rune L. Hansen:
   Der tar du feil, Synnøve. Han er en pervers grov-kriminell som tilsiktet driver med terror, trakassering, tortur og utplyndringer overfor sivil-befolkningen. Han og hans med-spillere ser seg tjent med dette og slikt.

   Rune L. Hansen:
   Kan et voksent menneske i Norge mere kunne si h*n ikke visste eller vet? Nokså vel umulig bare det?

   Berit Mikalsen:
   Ja @Rune L, de som drikker, ruser seg, blir dopa ned, torturert, psykotiske.. de som er holdt i fangenskap, de er ofte lenge uvitende, selv etter de kom fri...

   Hans-Christian Staum:
   Mannen er gal rune se på øya hans når han ikke får vilja si

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg har mistet 7 barn til systemet..... Jeg må ærlig talt si at det hadde vert lettere om de hadde vert døde, for da hadde jeg visst at de ikke led noen nød eller opplevde noen overgrep..... Det gjør jeg IKKE i dag!!!

   Berit Mikalsen:
   ‎:'( @Anette

   Rune L. Hansen:
   Det er vel til og med verre enn som så, Annette. Du kan være sikker på at de har blitt, er og blir på det groveste mishandlet, torturert, trakassert og utplyndret. Og de på sin side kan være sikker på det samme hva gjelder deg.

   
---
---

   Marianne Lund, 03.01. 2012:

   Merker meg dette som kommer frem er : " Hvor ille det kan gå når tilsynet ikke virker viser en sterk sak fra Rogaland. Kai Stene forteller at han har hatt samtaler med en fosterfar som selv har erkjent over 100 overgrep mot fire gutter. Denne mannen arbeidet på en stor barnevernsinstitusjon, hvor han lærte seg hvordan han skal gjennomføre overgrepene.
   – Så ble han fosterfar, hvor han fortsatte med nye overgrep.
   – Denne mannens fosterhjem ble av politikere holdt fram som eksempel på et ekstremt vellykket fosterhjem. De viste fram et råttent glansbilde. Alle lot seg lure.
   Kai Stene sier denne saken skiller seg fra andre saker.
   – Det er høyst sjeldent at overgripere selv erkjenner sine overgrep. Det skjer nesten aldri."
   – 1500 overgrepsofre siden 2000
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7908196
   www.nrk.no
   – 52 domfellelser i overgrepssaker mot barn under offentlig omsorg er bare toppen av isfjellet.

*

   Rune L. Hansen:
   Den overflod som enda skal frem overgår den enkelte sine villeste tanker om tortur, terror, trakassering, perversiteter, utplyndringer og drap!!!

   Rune L. Hansen:
   Likevel kan forlengst nær ingen voksne mennesker i Norge mere med troverdighet si eller påstå å ikke ha visst eller skjønt!

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 03.01. 2012:

   Hele den sosiale fordelingsnøkkelen må være feil i dette landet, med tanke på lite innbyggere, i forhold til de enorme summer vi bruker på velferd, og det alikevel ikke fungerer.... noe vi alle MÅ reflektere over!!!!!

*

   Jasmina Radulovic:
   så mye penger men allikvel så skjer det så mye justismord, helt utrolig

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja det også, men jeg tenkte litt videre en det...

   Ottar Vinje:
   Jepp, ganske utrolig.... Skulle tro pengene gikk i et 'Sort Hull'....

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.01. 2012:

   De kriminelle i den offentlige (inkludert politiske) forvaltningen må straffe-forfølges for forbrytelsene efter paragrafene i Straffeloven, Menneskerettsloven og Grunnloven. Disse er over-ordnet faktisk og konkret gjeldende lov og rett i og for Norge. Og har de kriminelle i den offentlige  forvaltningen enda ikke klart å omskrive.

*

   
---
---

   Kjell Nygaard-Andersen, 03.01. 2012:

   Angrep fra Gaza fortsetter i 2012
De palestina-arabiske terroristene i Gaza fortsatte inngangen til 2012 med nye terrorangrep. Søndag morgen ble det skutt flere granater mot Negev, og denne formen for krig har pågått i 11 år. Det var også flere angrep i forrige uke, og israelske styrker skjøt ned og drepte en terrorist lørdag. På fredag drepte de en terrorist i Gaza like før han skulle til å skyte en rakett mot Israel.

IDF tror Jerusalem blir mål i neste krig
Det israelske forsvaret (IDF) oppdaterte nylig scenarioet for hvordan en krig vil virke inn på israelske byer. IDF tror at Jerusalem i fremtiden vil bli et mål for fiendtlige raketter, noe de inntil nå har ansett som mindre sannsynlig på grunn av den arabiske befolkningen i byen og de ”islamske stedene.” Medlemmer av bystyret i Jerusalem er orientert og de snakker nå om å prioritere byggingen av nye tilfluktsrom. Jerusalem er innenfor rekkevidde av raketter fra Syria og Libanon, og det utelukkes ikke at terrorister i Gaza også vil kunne nå hovedstaden med raketter i fremtiden.

PLO planlegger å bryte med Israel
Medlem av PLOs øverste råd Tayseer Khalid sa i forrige uke at den nye strategien til et samlet Fatah-Hamas er å bryte forhandlingene med Israel å vende tilbake til ”populær motstand” mot jødestaten. Dette håper de vil spre seg i Judea og Samaria og denne motstandsformen vil skape et nytt forhold mellom palestina-araberne og Israel, sa han. De siste ukene har det kommet flere lignende uttalelser fra andre PLO-kilder og dette blir i Israel tolket som at Fatah ønsker å gjøre Judea og Samaria om til et nytt Gaza.

Egypt: Vil ha folkeavstemming over fredsavtale
Det muslimske broderskapet som blir regnet som vinneren etter første valgrunde i Egypt i forrige måned har kunngjort at de ikke vil anerkjenne Israel og akter å bringe Camp David avtalen (fredsavtalen med Israel fra 1978) opp til folkeavstemming, ifølge Dr. Rashad Bayoumi som er nestleder i broderskapet

*

   Kjell Nygaard-Andersen:
   fra Karmel, Israel-nytt. Ja - jeg velger å poste alle disse fire nyhets oppdateringene. Som vi ser fortsetter verden å legge onde råd mot Israel. Og selv om dette nok er trist, så er det likevel helt i tråd med Jesu Ord og Bibelens lære. Og "vennene til utenriksminister Støre i Egypt" - Det muslimske brorskapet, forbereder å slippe løs det islamske hatet mot Israel av all kraft - som de har lengtet etter gjennom alle år. De vet nok neppe hva de driver med, for da hadde de nok vært skjelvne i knærne og bleke om nebbet. Men fordi de nekter å ta til seg lyset og visdommen i Guds Ord - Bibelen, så lar Gud selv det komme uforstand og åndelig mørke over dem, så de ikke ser utgangen av sine handlinger (jf. 2 Tessaloniker 2:8-12).
   De sitter i ugudelig råd og planlegger framtiden med sin politikk og handel, arrogant og spottende mot Den levende Israels Gud - og tror at de skal slippe unna med en slik oppførsel. Men om de ikke vender om og angrer sine mørke og onde veier, vil de ende foran Guds domstol, og der vil også deres ugudelige politikk og planer ende sine dager. Gud velsigne Israel
   Ingunn Tysse Israel har kort tid på seg....

   Kjell Nygaard-Andersen:
   ja, de har nok det, Ingunn. Noe som igjen varsler, at hele verden har "dårlig tid" - til å VENDE OM, mens nådeporten fortsatt står åpen. Så de som søker etter å fylle det mørke tomrommet i livet som bare JESUS kan fylle, må ikke lengre nøle og tro at verden skal stå til evig tid. For Israel er i sannhet Den levende Guds termometer som måler verdens åndelige tilstand, og i Guds timeglass har endetidens sant siget ut, jevnt og trutt, siden Israels gjenreisning i 1948. Det er fordi at Israel var den nødvendige nøkkelen, for at alle endetidsprofetiene i Skriften skulle bli effektuert. Fordi både kirken/menigheten, verden og Israel må eksistere side om side, før det som Gud har sagt skal skje, vil skje. Mange har ikke forstått dette godt nok, fordi kirken allerede på fra første stund, innførte en antisemittisk erstatningsløre som har vært høyst ødeleggende for den kristne menigheten. Men på samme måten som de jødiske lederne hadde ført hele det Israelske folket inn i et blindspor på Jesu tid, så er det rettferdighet i dette også. Slik at kun en sann omvendelse i TRO på Jesus, er den eneste Vei til Himmelen, først for jøde og så greker. Gud velsigne Israel

   Ingunn Tysse:
   Troen kommer av forkynnelsen! God bless you!

   Kjell Nygaard-Andersen:
   takk for gode ord, Ingunn. Det er mange venner her på facebook, som jeg ser ivrer for Herren, Israel og sannheten i Ordet. Og det kjennes godt, for vi får det av Gud i nåde for intet, og skal gi det videre for intet.

   Anne Marie Kolnes:
   Be for Israel...

   
---
---

   Ole-John Saga, 03.01. 2012:

   Vi må la vær å sette likhetstegn mellom elite, formell dannelse og institusjonell posisjon.
   <<Eliten>> må vi lete etter på alle nivåer i samfunnet. Den befinner seg ikke på toppen av et sosialt eller intellektuelt hierarki. Elitens kjerne er antiinstitusjonell (ukorrekt) i vid betydning. Hos den virkelige elite er erkjennelse, moral og liv helt sammenvevd. Eliten er innenfrastyrt: den gjør gode gjerninger uten å komme i avisen. Den formidler sine refleksjoner om samfunn og moral uten å la seg affisere av samtidens smaksdannere.
Erfaringen har vist oss at en slik elitær livsstil ytterst sjelden lar seg kombinere med institusjonell suksess eller akademisk posisjonering.
   Helge Iberg

*

   
---
---

   Ole-John Saga, 03.01. 2012:

   Under krig, som soldat eller embedsmann, handler mennesket ikke som individ, men som et ledd i et kollektiv - og kollektiver er ikke og kan ikke være moralske.
   Man kan undres på om de menn som gjennomførte rettsoppgjøret i Nurnberg var fullt klar over hvilke følger det må få for hele det sosiale og politiske liv i vår verden, hvis det prinsipp de la til grunn for sine dommer virkelig blir alminnelig anerkjent og videreført:
Adlyd ingen ordre eller befaling hvis moralske konsekvenser du ikke selv kan ta på deg, bryt enhver lov som du ikke ut fra din egen moralske erkjennelse kan godta, vit at du kan bli dømt som en gemen forbryter om du aldri så meget var en lovtro embedsmann eller pliktoppfyllende soldat!
   Aasmund Brynildsen

*

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 03.01. 2012, via Einar Nyaas:

   Barnebedrag
   http://www.dagbladet.no/2011/10/21/magasinet/jesper_juul/barn/helse/18711590/
   www.dagbladet.no
   Norske barn tvangsinstitusjonaliseres fra de er ett år. Kanskje ikke så rart at 41 prosent av alle femåringer sliter?

*

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Det tar omtrent 2 år å institusjonalisere en voksen, hvor lang tid tror dere det tar for et barn !!?

   Anette Marie Holmen-Tøftum:
   jøss jeg syntes jeg var sånn institusjonalisert etter 6mnd jeg! :O det var ikke noe særlig. Kom ut i den store verden og ante ingenting om åssen noenting var. :S

   
---
---

   Ola Kristian Johansen, 30.12. 2011:
   http://www.facebook.com/groups/111350734729/10150489857414730/?notif_t=group_activity

   Ola Kristian Johansen: Barn som savner foreldrene sine
   http://olakristianjohansen.blogspot.com/2011/07/barn-som-savner-foreldrene-sine.html
   olakristianjohansen.blogspot.com

*

   Marit Hagen:
   Godt skrevet!

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Norge er domfelt en rekke ganger for brudd på menneskerettighetene. 27.06.2011 ble Norge domfelt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for brudd på EMK artikkel 8.
   Barnas mor var i dette pådømte tilfellet utvist av Norge, og forbudt fra å komme inn i landet i to år, men EMD finner barnas behov for kontakt med sin biologiske mor så viktig at utvisningen blir funnet å være i strid med EMKs artikkel 8. Fordi EMD mener at fravær av kontakt med mor anses å ha svært negativ innvirkning på barna. Dette viser at Menneskerettighetsdomstolen vektlegger retten til familieliv tyngre enn hva som er vanlig i det norske rettsystemet."

   Rune L. Hansen:
   Og hva har representanter for norske myndigheter gjort eller gjør i forhold til dette? Som vanlig alt fullstendig kriminelt og motsatt.

   Ola Kristian Johansen:
   Takk for oppmerksomheten, det stimulerer :-)
   Rune L. Hansen  hverken myndighetene eller noen politiske partier har gjort eller foreslått noe som representerer en radikal endring i barnevernspolitikken.

   Rune L. Hansen:
   Iallfall minst av alt til det bedre, Ola Kristian.
   Og alt hva de har gjort pakkes inn i løgn, falskhet, kriminalitet og menneske-forakt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.01. 2012:
   Grunnlovens § 110c sikrer uttrykkelig menneskerettighetene. FNs internasjonale menneskeretts-konvensjoner, hvorav de mest sentrale er med i Menneskerettsloven, er ikke det samme som FN. Vi trenger og vi har både Menneskerettsloven og Straffeloven sammen med Grunnloven som over-ordnet gjeldende lov og rett i og for Norge. Skal noen bestride noe i forhold til dette er vel det rette at bestridelsen skjer i henhold til lov og rett? Like så det forhold at FN eller EMD gies eller er gitt over-ordnet status i forhold til eller i norsk over-ordnet lov og rett. Det gjelder vel både om å forholde seg saklig og ryddig i forhold til disse og slike forhold?

   
--- 
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. januar 2012, Vinberget:

   Tåkete og regn og omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent 2 pluss-grader og tildels mindre overskyet og motsatt utover formiddagen og derefter tåkete og regn og hagl. Omtrent det samme med yr utover kvelden.
---
---

   June Rode, 04.12. 2012:

   Ifølge Tv2 "Alltid nyheter" tok barnevernet i norge 12 492 barn fra hjemmene sine i 2010, og de regner med at antallet er enda høyere for 2011. Unnskyld, men.... HÆ?? Det er snakk om over 34 barn hver eneste dag! En hel skoleklasse tas av barnevernet hver dag. Det finnes ikke så mange dårlige foreldre i det FN kaller verdens beste land og vokse opp i!!??!! Nå må denne terroren mot barna våre stoppes!!

*

   Elisabeth Kirkvold:
   Helt på trynet...

   Kjell Ivar Larsen:
   så mange unger pr dag det er jo rene kidnappingen dette her de driver med i bv.

   June Rode:
   Terror, Kjell Ivar! Ren terror!

   Liv Myran:
   Å politikerne sitter å ser på.Hva skal en gjøre?

   Elisabeth Kirkvold:
   Ingen tør ta ansvar....

   Kjell Ivar Larsen:
   at det er terror vet vi vi det som myndightene driver med. Er og kidnapping som om det er gått sport i mellom bv kontora hvor mange kan vi kidnappe i år se hvem som får flest poeng da. Det er et helvet de setter et hvert forhold i der barn er i bilde. Takk til bv så har mange foreldere blitt skilte og mange barn har miste sine foreldere takk til bv sin makt missbruk.

   Kjell Ivar Larsen:
   ansvar er hos myndighetene som driver teror råere en 22.07. Myndighter her i lande driver en ren sykisk teror for en hver barne fam.

   Tore Svendsen:
   ‎12 492 barn x 23 år = 287 316 barn

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   DET HJELPER LITE AT VI BARE SITTER HER OG KLAGER OGSÅ VIIII MÅ FORETA OSS NOE SELV, INGEN GJØR DET FOR OSS I ALLEFALL, DET ER BRA SIKKERT.....

   Kjell Ivar Larsen:
   vi har ingen menneskrettighter her i Norge.

   Kjell Ivar Larsen:
   det må vi stå sammen mot et system som har til hensikt og tråkke alle oss ned. Samhold for nå er nok er nok nå. Hvor lenge tror myndigheten de kan holde på med sitt folk?

   Tore Svendsen:
   Dem som prøver å gjøre noe blir bare motarbeida. Staten setter inn sine stalkere på sånne. For å bringe dem til taushet. Det er derfor det er så mye bråk i sånne barneverngrupper å.

   Kjell Ivar Larsen:
   jo men nok må da være nok myndighetne er ennå i minderetall, Staten det er oss

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   det er sant, men vi MÅ foreta oss noe uansett. jeg for min del, har delt galskapen i Norge med store deler av verden, og de er RIMELIG sjokkert, og de deler igjenn, så det sprer seg iallefall....

   Elisabeth Kirkvold:
   Ja se på Gry Sholtz Nærø som fikk rassia hjemme og på sine kontorer fordi hun er kritisk til bv!! Skulle liksom skjule barnefamilier som bv er etter??? Stasiregime med hemmelig politi ? Kan begynne å lure..

   Tore Svendsen:
   Det er mange som har hatt sånne rassiaer hjemme. Arild, Bjørn Erik, Rune, May Hariet, Liv. Å sikkert enda fler.

   Kjell Ivar Larsen:
   hemlig politi hva med alle angiverne som blir lønna av myndightene? Hva med de som spionere på folk for egen vinnig. Slike folk er ikke verd dritten under våre sko såler. Pakk kaller jeg angivere og løgnere for. Bv bygger jo sine saker på

   Tore Svendsen:
   Skal man klare å få mobilisert folk til handling å samarbeid så må alle først stå sammen å luke ut dem som skaper splid innad i detta miljøet. For dem er kun innafor våre linjer av en grunn. Å skape splid så vi ikke blir noen effektiv motstand.

   Elisabeth Kirkvold:
   jepp jeg også.. helt umotivert og garantert på tips fra noen i systemet.. skulle såkalt ha pengebunker og store mengder rusmidler hos meg???? med to barn og rent rulleblad??? Advokaten min holdt på å få fnatt.. fant jo ingen ting selvfølgelig, og en av politibetjentene begynte å gråte og sa unnskyld,dårlig samvittighet for noe?? Hmm, får iikke svar på hvorfor de kom

   Elisabeth Kirkvold:
   men de kom en uke etter at en viss psykolog fra BUP påstod at jeg ruset meg og utsatte barna mine for rus og vold...

   Liv Myran:
   Jeg er opp levd noe av krigens år.Der var det nasistene som herjet med angivelig både på slekt venner og naboer. Så tyskerne kom og tok dem som var tystet på og hvart torturert.Si meg er det den tiden som holder på å komme tilbake?

   Tore Svendsen:
   Ja alt er bygget opp på den samme ideologien Liv.

   Kjell Ivar Larsen:
   jeg har ikke opplevd krigen men har lest mye om den. Ja angivertiden er på full fart til oss igjen.

   Elisabeth Kirkvold:
   Ja Liv, min kjære farfar jobbet i motstandsbevegelsen og fortalte meg mange historier fra krigen..jeg er skamfull over hvordan samfunnet har blitt,og over hvor lite vi har lært av krigen og okkupasjonen av Norge!!

   Elisabeth Kirkvold:
   Det verste er at folk er så forbanna BLINDE!!! Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!!!

   Elisabeth Kirkvold:
   Jeg vet!!!! Forferdelig, bare det i seg selv skaper såå mange problemer og misforståelser..

   Kjell Ivar Larsen:
   I dag oppforders folk til og angi hverandere i fra regjeringen sin side og i fra NAV sin side. At folk har angitt naboer for bv er gammelt nytt. Et angiversamfunn har vi alt fått.

   Liv Myran:
   Ja både folk i nabolaget,i barnehagen og ikke minst skolen er blandt de som melder i fra til bv.

   Tore Svendsen:
   Angiversamfunnet var det Gro Harlem Brundtland som inførte med oppfordring om å angi naboene. Jeg har lagt ut et innlegg om Stay Behind som er verd å lese.

   Kjell Ivar Larsen:
   hvor har du lagt det ut Tore Svendsen og er det muligt og dele det?

   Tore Svendsen:
   ligger rett under dette innlegget

   
---

---

   Elisabeth Kirkvold, 04.01. 2012:

   Jeg kan med bitterhet si at alt grunnlag (om enn bittelite) for at min sønn kan få treffe sin far av og til er borte :( Guttens far har alltid vært der for oss på sitt vis, og alltid tatt hensyn til tross for alvorlige problemer.
   Jeg har blitt tvunget til å ta avstand og ikke inkludere eller samarbeide pga bv, og nå sitter jeg og min sønn aleine tilbake og sørger over nok en knust familie :( Vi hadde i utgangspunktet et godt samarbeid og helt rene klare linjer for hvordan samarbeidet skulle være( dvs, besøk under tilsyn og møter etter evne). Han tror nå at vi ikke er glade i han og at han ikke er ønsket i vårt liv..verdens tristetste jul og min sønn føler seg sviktet, selv om det ikke hadde vært nødvendig. Guttens far har bukket fullstendig under og jeg sitter med bare knuste drømmer og et hat mot bv som ikke kan beskrives. Bv klarte å ødelegge en helt brukbar ordning, og knuste oss alle :((((

*

   Anna Sand:
   Føler sånn med deg, Elisabeth. Høres ut som om dere hadde funnet en fin løsning der faren kunne få være far de gangene han kunne klare det. Utrolig trist at barnevernet ikke forstår hvor viktig den kontakten er for alle parter, nå og senere i livet. Det er grusomt å måtte følge krav man er fullstendig uenig i.

   Christian Schiffer:
   Jeg er helt enig, jeg føler dypt med dere alle tre Elisabeth, det er flott å høre at du tenker som du gjør. Jeg lurer på om en løsning kan være å vurdere å gjenoppta forholdet med din mann? Ja du vet dette best selv og jeg skal slett ikke blande meg, men kanskje det kunne være en løsning for for meg høres det ut som om dere ikke er så langt fra hverandre til at bruddet er uopprettelig.
   Uansett Måtte Yahweh velsigne og bevare deg og din familie, din sønn og din mann og gi dere fred (kanskje spesielt fra BV)

   Marita Kristiansen:
   herregud!!!e d muli???!!!!♥

   Tanja Natascha Røyland:
   Du aner ikek hvor mange ganger de gjentatt har ødelagt gode avtaler her i gården. De bruker tiden til å spinne opp fantasihistorer o meg for faren istedet. Så vi skal bli enda mer uvenner. Så skylder de op at hans reaksjoner er min psykiske lidelse. Gankse rart at det går an å bruke livet sitt på å ødelegge andres. Og tro at jeg holder kjeft.

   Elisabeth Kirkvold:
   Først av alt :TAKK ♥ til dere alle for gode ord,trudde jeg var alene om å ha det vondt og vanskelig( i allefall i dag ;p) Når jeg ser tilbake hadde jeg fått til det umulige,og funnet den beste løsningen for oss alle!!! Det ser ut til at bv nå endelig gir seg,men jeg har følt så mange ganger at jeg har gjort feil,har vært redd for å gjøre feil osv. de holdt nesten på å knekke meg ;( Nå etterpå kommer alt og jeg gråter og gråter,og sørger ;(( Og ja Anna,jeg har nesten kastet opp i forhold til å være tvunget til å gjøre ting som er stikk i strid med min egen natur og det jeg tror på..nestekjærlighet,inkludering,omsorg,se positivt på livet osv. jeg ser nå at jeg nesten har mistet min egen identitet underveis ;( Så takk Christian ♥ du ga meg HÅP om at det kanskje ikke er umulig likevel,og det hadde jeg mistet troen på helt til jeg leste dine ord :) Velsigne deg og dine også ♥ Og ja,Tanja,de har krisemaksimert og vridd og vendt på alt i forhold til oss,og absolutte lavpunkt for meg var at JEG måtte levere rusprøver selv om det er guttens far som har det problemet!!! For en knusende nedverdigende opplevelse...tre mnd. med helvete før jeg fikk bevist at det IKKE er tilfelle?? Jeg er nyutdannet sosionom nå og stolt av det,men frykter det systemet jeg skal begynne å jobbe i..sukk! Guttens far holder på å gå til grunne av rus og ingen vil hjelpe han,, det er såå tungt :(

   Anna Sand:
   Så flott at du er sosionom, Elisabeth. Vi trenger mennesker som tenker utenfor den bittellille firkanten i slike stillinger. Håper ikke de klarer å ta motet fra deg når du ikke lar deg manipulere til å bli en dårlig saksbehandler. Altfor mange av de beste slutter for eksempel i barnevernet fordi de ikke orker å være en del av det menneskesynet etaten er gjennomsyret av. Selvoppnevnte bedrevitere som ikke lytter til dem som kjenner sin egen situasjon best, er det dessverre mange av. At noen av dem omfavner fagbokforfatteren Kari Killen i tillegg, har vært en tragedie for mange barn. Anerkjennelse og tilhørighet er dessverre fremmedord for mange.

   Elisabeth Kirkvold:
   Ja sukk..bv er ikke noe for meg,men alle vennene mine sier at jeg må begynne der for å knuse systemet innenifra..har såå lyst,driter i om jeg får sparken så lenge jeg kan avverge noen få skandaler og familitragedier..men er redd for at det skal slå tilbake på mine egne barn!!

   Liv Myran:
   Jeg veit det er mange som ønsker den samme tanken.

   Jenny Myran:
   Det er vell den eneste muligheien som skal til for å knekke bareverett inen i fra. vær en mollvarp.

   Elisabeth Kirkvold:
   Ja hadde vært helt herlig, kunne godt ha via livet mitt til det..venter vel egentlig bare på at barna mine skal bli store så de ikke kan røre dem ..gutten min er bare sju enda,men hun største på 16 heier på meg og hater bv for det de har gjort mot oss..hun kjøpte julegave til guttens far i år også... søte jenta mi :)

   
---

---

   Pia Stensaas, 04.01. 2012:
   http://www.facebook.com/groups/172731152807350/223548227725642/

   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7939851
   Advokater sjokkert i barnevernsak
   www.nrk.no
   Advokater er sjokkerte og opprørte etter at to foreldre i Vest-Oppland mistet foreldreretten til sine fire barn.

*

   Ellen Beate Hbk Bottolfs:
   Fy faen..... De folka der er kjøpt og betalt.

   Liv Myran:
   Enig i det.

   Siw Monica Sølvik:
   er fulstendig enig.barneværnet har for stor makt.

   Siw Monica Sølvik:
   dommere i fylkesnemda er også kjøpt og betalt.likeså sykologger

   Liv Myran:
   Advokatene må begynne å samarbeide om disse bv.folkene. Da står dem mere sterkere. Det må takes hardere i om dere skal vinne over bv.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   Moren er svært nedbrutt:
   – Alle gråter i telefonen. Barna spør hvorfor de gjør dette, sier moren.
   Vi savner hverandre, gråter hun.
   Nå får hun kun møte barna to timer hver fjerde måned.
   – Sjokkerende
   – Behandlinga i fylkesnemnda var en sjokkerende opplevelse og svært lite betryggende.
   Det sier morens advokat Øyvind Bratlien. Også farens advokat reagerer kraftig på behandlinga i fylkesnemnda. Det var satt av tre dager til saken. Fylkesnemnda mente den hadde hørt nok på formiddagen den andre dagen.
   Det ifølge Bratlien til:
   2/3 av vitnene fikk ikke uttale seg
   Foreldrenes advokater fikk ikke holde sine sluttinnlegg
   – Det er all grunn til å tro at utfallet ble påvirket av saksbehandlinga, sier Bratlien.
   Han reagerer også kraftig på begrunnelsen for at foreldrene mistet foreldreretten, nemlig mors personlighet.
   – Det er kun basert på en time i vitneboksen, ingen sakkyndig vurdering, sier Bratlien."

   Rune L. Hansen:
   Og sitat:
   "Farens advokat Håvard Fremstad reagerer også kraftig på måten fylkesnemnda behandlet saken på.
   – Jeg er opprørt over den type behandling der to foreldre blir fratatt sine barn, sier Fremstad.
   Han reagerer kraftig på referatet der det står at advokatene fikk anledning til å holde sine sluttinnlegg og at barnevernet frafalt sine vitner.
   – Det er positivt feil, sier Fremstad."

   Paul Price Bernhard:
   jeg vil også komentere at det er viktigt å sette fokus på at de som er annerledes får også ei sjanse til å bli foreldre uten at barnevernet og kommuner tar i fra oss den muligheten og mot foreldre sjenerelt og dette støtter jeg fullt ut stå på det er viktigt at advokater bryr seg om foreldrene enn barnevernetsovergrep og kommuners holdninger

   Kjell Ivar Larsen:
   Fylkesnevnda sitter jo i samme kontor som fylkesbarneverne så det må være innhabilitet siden at bv og Fylkes nevnda er så nære hverandere, og folk kommer jo selvsagt i fra en eller annen kommune så om bv i en kommune vil ha ei sak opp forfylkesnevnda så klart de bare ringer en av ders gammle kolegare. Så det stinker av innhabilitet i disse sakene.

   Rune L. Hansen:
   Inhabilitet er bare en av de mange bokstavene. Hele virksomheten er på kryss og tvers grov, grotesk kriminell. Og uten lovlig lov-hjemmel.

   
---
---

   Rune Fardal, 04.01. 2012, and Trond Blindheim shared a link:

   Ny vurdering: Breivik er ikke schizofren eller paranoid
   http://www.dagbladet.no/2012/01/03/nyheter/anders_behring_breivik/terrorangrepet/innenriks/19654622/
   www.dagbladet.no
   Tre psykologer og en psykiater har fulgt opp Anders Behring Breivik i Ila fengsel.

*

   Rune Fardal:
   HA -HA-HA-HA......... jeg ler meg i hjel! Sakkyndige er den største bingobransjen i hele landet! Svindlere med fine titler. På høy tid disse straffes og fengsles for sin svindler! TENK SÅ MANGE MENNESKER SOM HAR FÅTT SINE LIV ØDELAGT AV DISSE AMATØRENE?

   Anna-Lena Hagberg:
   Hur kan detta få förekomma?????

   Flemming Kibsgaard:
   Norge er dog stadigt et hestehoved foran Danmarks psykiatri, da den norske fejlprocent er oplyst til 80 % i Breivik sagen, hvor man i Danmark har utallige fejlprocenter på 100 % begået af psykisk ustabile psykiatrilæger.

   Rune Fardal:
   Politisk bestemt diagnose... de som kritiserer Jens sin innvandringspolitikk er sinnsyke!

   El Torgeiro:
   Hvor mange andre har Torgeir Husby og Synne Sørheim "vurdert" - og hva med disse?

   
---

   Trond Blindheim:
   Hva sier den skråsikre og ufeilbarlige riksadvokat Tor Aksel Busch nå?  

   Trond Blindheim:
   Det er ikke fullt så enkelt å bortforklare terroranslaget med psykologi og psykiatri nå.

   Peter Valderhaug:
   det sitter vel noen bakmenn ett sted som ikke forstår at et friskt menneske kan gjøre noe slikt..

   Per Ivar Aamodt:
   Bush er samme mann som er bukken til havresekken i treholt-saken. Han fremstår mindre troverdig enn noensinne

   Trond Blindheim:
   Det er mange typer makthavere som helst vil ha en diagnose.

   (...)
   Trond Blindheim:
   Fanatikere er ikke sinnssyke, og ekstreme holdninger er ikke sinnssykdom. Breivik har i mange år kunne forholde seg til andre mennesker. Han har betalt sine regninger, gått på jobb, lært seg data, kjører bil, skriver bok, ringer familien, stå opp og kle på seg selv, dusje, spise, gå i butikken, trene, lese filosofi, være sosial, lure andre, snike seg unna, manipulere, diskutere på sosiale medier, planlegge og snike seg unna overvåkningspolitiet. Ingen av hans venner har sagt at han er sinnssyk. Det er kun de to psykiaterne som sier det. Tre psykologer og en psykiater som har daglig kontakt med ham sier at han slett ikke er sinnssyk. Dessuten: Simulanter kan simulere hva som helst mens de snakker med en psykiater.

   
---
---

   Rune Fardal, 04.01. 2012:

   Hvorfor får ikke "sinnsyke" brevik medin? Hvorfor er han ikke innlagt på Dikemark? Selvfølgelig fordi han er tilregnelig!
   Breivik vil ikke ha nye sakkyndige
   http://www.dagbladet.no/2012/01/04/nyheter/innenriks/terror/anders_behring_breivik/rettspsykiatrisk_vurdering/19661488/
   www.dagbladet.no
   Ønsker heller vitner om politisk motivert terror, historie og statsvitenskap under rettssaken.

*

   Charisma Dahlin:
   Ja, latterlig diagnose

   Dag Vidar Madsen:
   Da kan man jo ta med seg en del statsledere i dragsuget. Er maktmennesker gale? javel!

   Liv Beathe Hauger:
   Hvorfor skal han ha medisin når fagfolkene rundt han ikke deler de sakkyndiges vurderinger?
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Har-sjekket-Behring-Breivik-over-80-ganger-6733943.html

   Øyvind Bremnes:
   En tids tvangsmedisinering vil nok få ham til å innrømme galskap, bivirkningene får ikke så rent få til å ta livet av seg.

   Rune Fardal:
   E det en ting denne saken viser så er det at slike vurderinger verken er reliable (ulike sakkyndige vurderer helt ulikt) eller valide ( de klarer ikke få svar på de spørsmål de stiller). Egentlig dokumenterer dette for all tid at sakkyndige psykologer(psykiatere er ren svindel!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.01. 2012:

   FLERE LØGNER FRA BARNEVERNETS SIDE.
   http://www.document.no/2011/12/alvorlige-barnevernssaker-oker-dramatisk-i-oslo/

*

   Birgitte Rie:  
   Økningen har en sammenheng med at terskelen for å ta barn fra foreldre er lavere. Da må det bli en økning. Det som er mest alvorlgi her at man kunne bry seg fint lite om barna

   Gry Karlsen:
   Så det sto Stovner der....... stakkars folk som er i klørne på de der!!!

   Gry Karlsen:
   De lager jo ett helvete over flere år for folk og lyver så det ryker av toppen på dem! De veit jo ikke engang hva de sier sjøl!

   May- Harriet Seppola:
   So Marianne Haslev Skånland skrev i sin artikkel" Dr Mengele & co på besøk i norske hjem": En parallell til slik "ressurs-utnytting" ble åpent lansert av Hordaland fylkeskommune i Bergen i sommer: Fylket var vertskap for "Den 9. Internasjonale Fosterheimskonferanse". Konferansen hadde tittelen "Å byggje bruer", og programmet stilte tilsynelatende rørende spørsmål som: "Korleis kan foreldre vere ein ressurs i fosterheimsomsorga - både for barna, fosterforeldra og dei profesjonelle hjelparane?" og "[spørsmålet om] omsorgsarbeidarar sin bruk - eller mangel på bruk - av media for å bringe barnas røyst ut i samfunnet".

   I klartekst: Barna skal ikke få komme hjem til sine foreldre, men de voksne ofrene skal tjene sine og sine barns plageånder. Den reelle grunn til barnevernets bortføring av barn ligger ikke i forhold hos foreldrene eller barna, den ligger i behovet for jobber og makt hos barnevernets sosionomer og psykologer. Det utgjør et pengesluk uten like, en ødsling med hundretalls millioner på totalt unyttig, ja direkte ødeleggende, virksomhet. Denne barnevernets aktivitet betales av samfunnet, oss alle. Men i tillegg må ofrene ofte ruinere seg med utgifter til slikt som advokathjelp og uavhengige sakkyndig-vurderinger i sin ganske ensomme kamp mot terror-barnevernet. Fordi barnevernet holder barna som gisler i barnehjem og fosterhjem, kan foreldrene ikke effektivt verge seg og barna mot "ressurs-utnyttingen".

   Foreldre blir i praksis berøvet sin lovfestede ytringsfrihet til å kritisere myndighetene fordi barnevern - og domstoler! - truer og straffer dem og deres barn hvis de går til media eller på annen måte lar offentligheten få vite om sosialvesenets overgrep mot dem. Derimot foranstaltet altså Hordaland fylkeskommune at deltakerne på en fosterhjems-konferanse diskuterte hvordan barnevernet kan benytte media til å fremme sine og fosterhjemmenes interesser, og det under dekke av at de representerer "barnas røst"! Avisreportasjer fra konferansen gjenga da også fosterhjem og barnevern på den måte disse ønsker - en ren skjønnmaling av idyllisk harmoni. Jeg minnes at Røde Kors på besøk i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, der SS presenterte en vakker fasade for anledningen, ikke så noe galt med forholdene for jødene.

   Forøvrig vil nå det norske Barne- og familiedepartementet bruke 3-4 millioner til å propagandere for fosterhjem, ettersom de er kommet i beit for dem (forhåpentligvis fordi anstendige mennesker er begynt å våkne og forstå at de ikke må melde seg som håndlangere for en organisasjon som er ute av all etisk kontroll, et regime som har utviklet seg til en ren skadevolder). Flere enn jeg husker kanskje hint berømmelige møte der SS planla organiseringen av "den endelige løsning"? Norsk barnevern holder stadig slike strategi-møter; de heter "seminarer", "konferanser" og "etterutdanningskurs".

        *
   Slik oppførsel fra sosialmyndighetenes side er ikke ny i Norge. I flere årtier ble våre tatere internert i arbeidsleir og truet med at hvis de dro, ville barna bli tatt fra dem. Imidlertid kunne barna bli tatt uansett, og ofrene bli både sterilisert og lobotomert. Lenge etter siste krig pågikk disse uhyrlighetene mot taterne fortsatt. I nyhetene noen dager før frigjøringsdagen den 8. mai 1995 sto en mann frem og sa omtrent som følger: "Nei, vi ønsker ingen frigjørings-feiring av frihetshelten overlege Scharffenberg. Han sto i spissen for overgrepene mot de norske taterne, som fant sted for at dr. Scharffenberg skulle få praktisere sine 'teorier'. Mange av oss leter fremdeles fortvilet etter våre familier."
   Nå er overgrepene mot taterne utvidet til befolkningen generelt. Som i Sovjetunionen under Stalin kan hvem som helst, rent tilfeldig, utsettes for husransakelse, vedholdende forhør og årelang overvåking, tvangs"behandling" for ikke-eksisterende mentale sykdommer, og selvfølgelig deportasjon av barna. Men det er til pass til oss at samfunnet ødelegges på denne måten, vi som har latt det skje med taterne. Vi nordmenn er slett ikke særlig frihetselskende; vi lar oss imponere og svinebinde av autoritet og indoktrinering akkurat som andre, for eksempel slik som store deler av det tyske folk som ikke kunne, eller ikke ville, tro på "konsentrasjonsleirene": http://www.barnasrett.no/Artikler/dr_mengele.htm .
   Dr Mengele
   www.barnasrett.no
   Artikkelen ble først publisert i 1995, etter 50års-jubiléet for frigjøringen etter annen verdenskrig, og har stått i avisene Dagen og Kvinnheringen, i FrP's Fremskritt, i forbindelse med at Carl I. Hagen og John Alvheim la frem sitt Dokument 8-forslag om endring av barnevernet, samt i den svensk...

   May- Harriet Seppola:
   Eller for å vise hhva Brian Gerrish har funnet "ut": http://www.youtube.com/watch?v=5FE5qiqYrzg
   Brian Gerrish (Common Purpose) takes on Social workers & Adoption Agencies
   www.youtube.com
   Brian Gerrish takes on our social services. CAFCASS, CPS, DCSF, BAAF, CORAM, hang your head in shame. Brian Gerrish is working with Ian Josephs of www.forced...

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 04.01. 2012:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3033213675914&set=a.1117522344828.2019026.1430072444&type=1&ref=nf

   Minister Audun Lysbakken reagerte omsider da jeg skrev at han støttet overgrep i fosterhjem og institusjoner.

*

   May- Harriet Seppola:
   Audun Lysbakken wrote: "Det har kommet mange kommentarer om barnevernet i julen. Jeg har et annet syn på norsk barnevern enn det som framkommer i mange av disse kommentarene. Mange barn utsettes for omsorgssvikt i Norge, og mange av dem får nødvendig hjelp av barnevernet. Barnevernet har også blitt langt bedre. Når det er sagt er det også mye som kan bli bedre enn det er i dag. Derfor har vi satt i gang Barnevernsløftet, som blant annet skal styrke det kommunale barnevernet. Så er jeg også enig i at barnevernet iblant gjør feil. Det er alltid dramatisk, fordi det er en svært alvorlig sak når samfunnet griper inn i en familie. Jeg har satt ned et utvalg for å gå gjennom barnevernets biologiske prinsipp, med sikte på å vurdere endringer. Noen mener, som dere som har kommentert her, at barnvernet griper inn for mye og for ofte. Andre mener de griper inn for sjelden, og blir et foreldrevern i noen sammenhenger. I virkeligheten finnes nok eksempler på begge deler."

   Anita Lunde:
   I virkeligheten Audun Lysbakken, så har barn det best av å bli hos sine foreldre...Hvorfor ser du ikke heller på muligheten til å hjelpe foreldre bedre enn det gjøres i dag, slik at familien kan være en helhet... DET er det som det biologiske prinsipp går ut på....!!!


   Hiawatha Lee:
   Vel Audun ..Med et slik arrogant uttalelse ,så vil jeg spørre deg : Hva har økonomi å gjøre ved en omsorgovertakelse?? En uttalelse fra en barneverns ansatt :: "Men det holder ikke bare med god omsorg og kjærlighet " .....Vel ,hvis Audun Lysbakken mener at et barn skal fratas sine biologiske foreldre på grunnlag av dårlig økonomi ,men at familien er godkjente som omsorgsfulle og kjærlige foreldre ,så hva da?? Hvorfor frata et barn sine foreldre på et slikt snevert grunnlag ! Hadde det da ikke hvert bedre å støtte familien økonomisk på lik grunnlag som en fosterforeldre? De sitter jo med gigantlønn ,feriegodtgjørelse ,og i visse tilfeller har de blitt sponset BÅT !! Skam deg Lysbakken ,Lurer på hvor god far du egentlig er eller resten av dine disipler i barnevernet og på stortinget .. Dere har vel aldrig motatt så mye som en bekymmringsmelding ,og vil ei gjøre det pga deres falske fasade og stilling .. Meget bra May Harriet ,at brevet kom igjennom og Pinoccio fikk lest det ,selv om svaret hans var helt absurd !

   Monica Rasch:
   Man hadde nok støttet de biologiske foreldrene økonomisk, hvis man i Norge hadde hatt oppfatningen at i de fleste tilfeller er det foreldrene som kjenner sine egne barn best,og som vil være de beste omsorgspersoner. Men da måtte de jo gå bort fra sin filosofi, at absolutt ALLE ANDRE enn barnets biologiske foreldre,er det beste for barnet... helt motsatt av de fleste andre kulturer ?? Tidligst mulig inn i barnepark/barnehage, tidligere og tidligere skolestart (ikke at barna viser seg å bli så mye klokere av det,men..), heller fosterhjem enn opprinnelig hjem, heller avlastningshjem ved funksjonshemminger enn å styrke familiens egen økonomi.. Hele veien går samme syn på familiens verdi igjen.Familien har mistet sin verdi og funksjon i Norge,et av verdens rikeste land. Likevel klør man seg i hodet og lurer på hvorfor fler og fler utvikler angst. Det har kanskje noe å gjøre med, bl.andre ting, at Norges valgte ledere er med på å fjerne to av samfunnets mest grunnleggende ting : familien og dermed tryggheten og de rammene familiens base gir.

   Kristian Dirdal:
   ‎" Fagfolk av ymse slag" vil heller bortadoptere barn til avvikere med Trond Birkedals legning! Da slipp disse å filme gutter i skjul for å tifredstille seg selv !Lysbakken prioriterer slike foran biologisk familie,og "kjønnsforskere"med den rette legningen applauderer! Er du rompis,og venn og kompis med Jens da går det meste,det er bare å stikke av etter at "bulken" til offeret blir oppdaga er parolen!

   Monica Rasch:
   Anbefaler boka "Hva skal vi med barn ?" av Simen Tveitereid !! Tar opp myndighetenes ensporede propaganda.Skremmende hva våre ledere mener er bra for barna våre-og familiene !!

   May- Harriet Seppola:
   Jeg fikk svar fra Lysbakken etter at jeg skrev om at han og sttaen støtter overgripere, men det var bare svada som vanlig, : jeg er av en annen mening blablabla, var om barnevernet og bekymringsmeldinger på nrk1 (radioen) hvor de løy videre at det er foreldrene selv som ber om hjelp og bidrar til at barn blir fjernet fra dem .

   Rune L. Hansen:
   Gærningen både bagatelliserer groveste sort justismord og oppfordrer til flere.

   
---
---

   Marianne Lund, 04.01. 2012:

   Ikke til å leve med - adressa.no
   http://www.adressa.no/meninger/article1751629.ece
   www.adressa.no
   De fleste av oss blir litt engstelige når vi passer andres barn.

*

   Marianne Lund:
        Etter å ha lest denne artikkelen om hva du sier og mener så er det et spørsmål som kommer opp gang på gang og det er : Hvorfor feilinformerer du ut til folket ?
        Du har en jobb som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken , og så feilinformerer du til det norske folk igjennom media ? Og dette skal da være til barns beste som du til stadig sier du er så opptatt av.
        Veldig mange vet sannheten om hvordan mange ansatte i barnevernet jobber, og det er ikke for barnets beste. Skulle det vært riktig så skulle det vært satt inn en gransking av barnevernet, men dette mener ikke du Audun Lysbakken.... Hvorfor er spørsmålet jeg her har til deg ? Har ikke en gang hørt deg si noe om en gransking heller.

        Merker meg dette som står skrevet og som kommer fram her i artikkelen som du skal ha sagt Audun Lysbakken : " Det var en del medieoppslag med slike titler for noen år tilbake. Historiene ble ofte fremstilt som om følelsesløse barnevernsansatte rev gråtende barn fra kjærlige foreldre. Jeg skal ikke mene noe om disse historiene. Men de skremte nok foreldre fra å ta kontakt med barnevernet når de trengte hjelp. Og de skremte nok skoler, barnehager og naboer fra å melde fra når de fryktet at barn ikke hadde det bra.
        Nå ser det ut som om dette har endret seg.
        Rundt 50 000 barn fikk hjelp fra barnevernet i fjor. Det er en økning på nesten 3 300 sammenlignet med året før. "

        Du sier her Audun Lysbakken at historiene ble ofte fremstilt som om følelsesløse barnevernsansatte rev gråtende barn fra kjærlige foreldre, og at dette skal ikke du mene noe om ? Men du gjør jo det Audun Lysbakken. Du forteller at de skremte nok foreldre fra å ta kontakt med barnevernet når de trengte hjelp. Og de skremte nok skoler, barnehager og naboer fra å melde fra når de fryktet at barn ikke hadde det bra. Videre sier du : Nå ser det ut som om dette har endret seg. Og så sier du rundt 50000 barn fikk hjelp fra barnevernet i fjor og at det er en økning på nesten 3 300 sammenlignet med året før.
        Jo dette skjer enda Audun Lysbakken at barna gråter når barnevernet henter dem. Hvordan tror du det er for de barna som har det bra hos sine foreldre, men blir hentet fordi mange barnevernsansatte ikke gjør den jobben de er pålagt å gjøre, som er å gjøre en ærlig jobb. Altfor mange saker handler om prestisje for barnevernet ( de tør ikke å innrømme feil eller å bli avslørt for å kommet med uriktige opplysninger) I mange saker kan det rett og slett bli en omsorgsovertakelse fordi saksbehandler ikke liker deg og kommer da med løgn om foreldrene som da får utviklet seg til å bli mere og mere løgner altså utvikler seg til en pretisjesak.

        Legger ved en link hvor det kommer frem at foreldre i Kautokeino ikke tør å ha sine barn i barnehagen, fordi man er redd etter at flere foreldre er blitt meld til barnevernet etter beskymring fra barnehager. Rådmannen i Kautokeino sier de må ta foreldrenes frykt på alvor, og at de forplikter seg til å undersøke saken. http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/817100/

        Ja hva er det egentlig som skjer Audun Lysbakken ? Er det slik vi skal ha det ?
        Ja hva med skoler etterhvert ? Skal foreldre også bli beskymret for å sende sine barn til skolen ? Bare et spørsmål .

        Merker meg også dette som er skrevet i artikkelen hvor du Audun Lysbakken sier : " Barnevernsløftet handler også om organisering. Vi må vurdere hvilke oppgaver kommunene og staten skal ha. Og hvilke krav som skal stilles. Et eksempel er tilsynsførerordningen. Alle barn i fosterhjem skal ha en egen tilsynsfører som passer på at de får omsorgen de trenger. Adresseavisen har vist oss at ordningen ikke fungerer bra nok. I et intervju med avisen forteller Ann Helen Nilsen om hvordan fosterfaren misbrukte henne seksuelt i fem år. Hun forteller om ulike tilsynsførere som kom og gikk. Fosterfaren ville ikke la Ann Helen og lillebroren snakke med dem alene. –Så når de spurte hvordan vi hadde det, sa vi bare at vi hadde det bra. Vi sa det samme hver gang, forteller Ann Helen.
        Slik skal vi ikke ha det. Derfor jobber vi nå med å bedre tilsynsførerordningen."

        Ja hvordan har du tenkt å bedre denne tilsynsførerordningen Audun Lysbakken?

        Legger inn en link her med overskrift : Barna blir rettsløse , og er en artikkel om en tilsynsfører som står frem.  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7908652

        Merker meg dette som kommer fram i denne artikkelen : Barna blir rettsløse , at tilsynsfører Berit Opheim har 20 års erfaring som tilsynsfører for barnevernet og hun har opplevd å ikke bli hørt når hun rapporterer om overgrep i fosterhjem. Videre forteller Berit Opheim at hennes erfaring er at barnevernets saksbehandlere ofte har et bestemt syn på forholdene i fosterhjemmet og selv om de mottar nye opplysninger i en sak så endrer de sjelden oppfatning.

        Ja da begynner vi igjen om å snakke om mangel på etikk og moral. Hvordan kan en del ansatte i barnevernet eller barnevernsledere la være å ta slike ting alvorlig?
        Jeg vil vel egentlig stille et spørsmål og det er : Hvem er mange av disse personene som jobber i barnevernet ?

        Utifra at det til stadighet kommer frem om overgrep mot barn under offentlig omsorg, så kan man stille et spørsmål om hvem er mange av de personene som er ansatt i offentlig omsorg som jobber med barn ?

        Legger en link her om noe Adresseavisen publiserte 08.12.2011 hvor det ble skrevet om 52 rettskraftige dommer siden år 2000 der barn under offentlig omsorg har blitt utsatt for seksuelle overgrep. http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7908196

        Merker meg at fra denne linken så står det skrevet : " I klartekst betyr det at bak de 52 dommene Adresseavisen har funnet fram til fra perioden 2000–2011 finnes det 1.500 andre usynlige barn som har blitt utsatt for overgrep mens de var under offentlig omsorg.
        - Det er minst snakk om 1.500 barn, sier Kai Stene. "

        Ja hva skal jeg si til deg Audun Lysbakken etter å ha sett hvor lite dette ordet : " Barnets beste " egentlig betyr for deg. Det handler om noe helt annet for ellers så hadde du forlangt en gransking av barnevernet og det raskt nettopp på grunn av at barna har krav på en rettferdig behandling.
        Ikke en eneste gang snakker du om familien til barnet og da tenker jeg på søsken, tanter, onkler, besteforeldre .
        Her er det bare om å gi barnevernet mere makt og penger sette inn kampanjer for å få tak i flere fosterforeldre.
        Dette er rett og slett så trist for dette går ut over de som er fullstendig avhengig av de voksne , nemmelig våre barn. At du ikke en gang kan se dette som er blitt pappa er en skam!

   Rune L. Hansen:
   Et sitat, fra en kommentar:
   Innsendt av A.L., 04.01.2012 18:21:56
   Ser man det!
   Hele femti tusen av et fødselstall rundt seksti tusen i Norge har fått livet sitt omorganisert i større eller mindre grad av barnevernet i fjor!
   Det vil si i overkant av åtti prosent (80%) det folkens!
   Og av det samme tallet på femti tusen har nærmere tolv tusen til barnets beste blitt tatt bort fra hjem, foreldre og kanskje søsken. Det har altså blitt "organisasjonsformen" til hjelpen som det offentlige har ydet fireogtjue (24%) av de barna til hvis beste de har intervenert familiene til. Hvert fjerde hjelpetiltak barnevernet setter inn, er altså å ta barnet bort fra hjem og familie!
   Norge må være et av verdens verste land å bo i!

   
---

   Rune Fardal:
   Lysbakken: "«Barnets behov for beskyttelse skal veie tyngre enn foreldrenes rettigheter»"
   Jeg sier bare: Barnets behov for beskyttelse skal veie tyngre enn barnevernets behov for prestisje!
    Lysbakken er en uvitende moldbo der han bruker antall barnevernsbarn som et utrykk for at flere får hjelp! Kan Lysbakken venligst foklare hvorfor erstatningsbeløpene for grov svikt i barnevernet mot barn nå snart runner 1 milliard dersom tilstanden i barnevernet er så rosenrød?
   Først når disse lovbryterne, disse ansatte i barnevernet som utfra grov kunnskapsvikt og maktbegjær ødelgger tusenvis av barn blir tiltalt og straffet, vil Lysbakken ha noen troverdighet. det nytter ikke bare se fremmover når det er så mye grums i den etaten som skulle sikre de svakeste!
   Skammelig! Men hva kan man vente av en tannløs politiker !

   Rune L. Hansen:
   Gærningen som vanlig både bagatelliserer groveste sort justismord og oppfordrer til flere.

   
---

   Ole-John Saga, 04.01. 2012, via Peder Aresvik:

   Peder Aresvik: Ser man det!
   Hele femti tusen av et fødselstall rundt seksti tusen i Norge har fått livet sitt omorganisert i større eller mindre grad av barnevernet i fjor!
   Det vil si i overkant av åtti prosent (80%) det folkens!
   Og av det samme tallet på femti tusen har nærmere tolv tusen til barnets beste blitt tatt bort fra hjem, foreldre og kanskje søsken.     Det har altså blitt "organisasjonsformen" til hjelpen som det offentlige har ydet fireogtjue (24%) av de barna til hvis beste de har intervenert familiene til. Hvert fjerde hjelpetiltak barnevernet setter inn, er altså å ta barnet bort fra hjem og familie!
   Norge må være et av verdens verste land å bo i!

*

   Ole-John Saga:
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7939851
   Advokater sjokkert i barnevernsak
   www.nrk.no
   Advokater er sjokkerte og opprørte etter at to foreldre i Vest-Oppland mistet foreldreretten til sine fire barn.

   Earl Lasson:
   Hvordan er dette mulig?

   Earl Lasson:
   Det virker som om det er satt igang en prosses mot det Norske folk ved å splitte familier, hvem i svarte er det som har fått og gitt slik makt? Det siser seg selv at så mange familier ikke kan ha så alvorlige problemer at barn må omplasseres?

   Rigmor Fossdal:
   http://forum.r-b-v.net/index.php? sid=677d0d735e200b725793167f36bc9f7b

   Erik Pettersen:
   Her bør det foreligge en tellefeil HVA ?!

   Rigmor Fossdal:
   BARNEVERNETS HERJINGER I NORGE:
   En mindre norsk familie f.eks teller ca. 20 personer med små og store.
   - I 2010 ble 12 497 barn tvangsdeportert bort fra sin familie.
   - For 2011 og 2012 er ikke tallene klare, men det er ingen som helst grunn som tilsiser at de har blitt eller vil bli lavere.
   - Derfor: 12497 rundes til 12500 x 3 + 2500 barn ekstra hvert år for 2011 og 2012 . 3 år blir 40 000. BARN.
     40 000 BARN x 20 i FAMILIEN =800 000.
   -  800 000 mennesker på en 3-årsperiode tvinges leve under direkte helseskadelige livsvilkår.
   Noen som fortsatt vil mene at utysket barnevern skal få fortsette?

   Rigmor Fossdal:
   http://www.lailand.net/blogg/2011/12/14-omsorgsovertakelser-pr-time/

   Rigmor Fossdal:
   I 2010 var det 12 497 tvangsovertakelser.
   Tallet for 2010 medfører for det året 1041 omsorgovertakelser pr.måned. Året rundt.
   Som blir 34,71 pr. dag. Året rundt.

   Rigmor Fossdal:
   Det blir 1,44 barn pr. time, det.

   Rigmor Fossdal:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10016699

   Rigmor Fossdal:
   Spread the word, godtfolk! Forresten vil de ha 1000 nye til neste år og bruker denne karen
   http://www.youtube.com/watch?v=YOvI_fZ876c

   Earl Lasson:
   Dette mener jeg faktisk beviser at det IKKE er Nordmenn som styrer Norge, om så var tilfelle ville vi beskyttet familiene, ikke splittet dem!

   
---
---

   Katherine Klotilde Myhre, 04.01. 2012:

   Foreldre frykter barnehagen
   http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7939026
   nrk.no
   En fjerdedel av foreldrene til barna i en barnehageavdeling i Kautokeino har blitt meldt til barnevernet.

*

   Ellen Beate Hbk Bottolfs:
   Det er helt vanvittig....

   Katherine Klotilde Myhre:
   ‎.angiversamfunn....

   Anita Lunde:
   Forferdelig... hva er de vil oppnå... at bv tar bort en fjerdedel av barna...Tror barnehagen trenger å bli gransket jeg...!!!

   Tanja Natascha Røyland:
   Kulturelle misforståelser. Når folk ikke får lov til å beholde sine egne indivduelle familiære kulturer men alt skal gjøres etter et mønster som om barna var små maskiner.... og ikke levende vesener. De kan gå til felles anmeldelse av barnehagen.

   
---
---

   Elisabeth Kirkvold, 04.01. 2012:

   ♥ En mamma tenker på sine barn, selv om de ikke er hos henne.
   ♥ En mamma elsker sine barn på et vis som de aldri kommer til å forstå.
   ♥ En mamma slutter aldri å bry seg, uansett hvor gamle barna blir.
   ♥ En mamma kommer til å være der for sine barn, når ingen andre er det.
   ♥ En mamma kommer til å fange en granat, ta en kule, stå foran et tog og be Gud ta henne istedet for sine barn.
   ♥ En mammas kjærlighet består i evighetenes evighet ♥

*

   Rune L. Hansen:
   Høres ut som en pappa-morder den der mammaen.

   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. januar 2012, Vinberget:

   1 til 2 pluss-grader Celsius, tåkete og regn her ute i natt. I overkant av null grader og nokså blålig himmel utover formiddagen og solen lavt på himmelen i sør. Efter hvert også et meget tynt og ujevnt lag med sne. Med litt i overkant av null grader henimot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2012:

   Mennesker som respekterer en Trond Giske, Audun Lysbakken eller Jens Stoltenberg eller andre og disse sine ord fordi de har albuet seg frem til makt og posisjon, er det noe alvorlig galt med.

*

   May- Harriet Seppola:
   Helt enig, vi har nå prøvd å gi Lysbakken så mye info han kunne ønske seg , men det er tydelig at han støtter overgriperne framfor barn og biologiske foreldre .

   Rune L. Hansen:
   Akkurat det har vel egentlig hele veien ifra hans begynnelse mildt sagt vært tydelig? Både hva gjelder han og de der og deres falskheter, løgner og hensikter. Kan noenting egentlig være tydeligere og lettere omfattende å bevise?

   May- Harriet Seppola:
   Det som er tragisk er at de skal diskutere en endring i barneevrnloven , som gir foreldrene enda mindre rettigheter og gir politiet og barnevernet absolutt all makt, og jeg tviler på om en eneste av diise hodeløse politikerne setter seg imot dette, nå vil de forhindre at biologiske foreldre skal bruke sine barn i barnehandel, akkurat som om det ikke er staten og myndighetene som utfører dette.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig gjør de det, May-Harriet, de gjør alt i sin makt for å oppnå sine hensikter og mål. Deriblandt også for ikke å bli avslørt. At de på kriminelle vis overskrider den makt og myndighet de har er ikke noe nytt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2012:

   Kidnapping of children, is a big industry in Norway.

*

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping of children, is a big industry in Norway. A grotesque instrument for criminals in and around the public administration.

   Norwegian so-called “child protection service” is a grotesque criminal activity, as a tool for criminals in and around the public administration. There are very many children, parents and families who have had their lives destroyed by this grotesque business that threatens everybodys dearest and nearest values. While there are many who also benefits from and who earns on the kidnapping, catch hold, harassment, false documentation, torture, exploitation and out-plundering of children, parents and families. A very very big and central problem in Norway. In Sweden, Denmark, England and some other countries too.
   Read more about this, for example, on the following links:

   Rune L. Hansen:
   http://africanpress.me/2007/02/20/barnevernet-child-protection-services-in-norway-destroy-families-says-professor-skaanland/
   “Barnevernet – Child Protection Services in Norway destroy families”, says Professor Skaanland
   africanpress.me
   Not only minority families are destroyed by the CPS (child protection services) in Norway. It is done to ethnic Norwegians too, though it is correct that minority families are harassed to an even g...

   Rune L. Hansen:
   http://www.fampo.no/cps.html
   The Child Protection Service in Norway
   www.fampo.no
   Norway is notorious for taking a large number of children away from their families. The Child Protection Service (CPS) is often supported by a corrupt legal system. Read more.

   
---
---

   Ole-John Saga, 05.01. 2012:

   Putter man mennesket i en uniform og gir det maktmidler (våpen), så har vettet en tendens til å renne ut.

*

   Synnøve Kjellby:
   Da skulle en tro at de som jobber i barnevernet hadde uniform.

   Bianca Rytter:
   rettsystemet = menneskehandel med organisert kriminalitet for penger

   Ole-John Saga:
   Du vet at tittel og høy utdanning også kan sette griller i hodet på folk Synnøve.

   
---
---

   Ole-John Saga, 05.01. 2012:

   Utdanning på sitt beste. "Fattigdom skaper terrorisme". Og hvem skaper fattigdom. Gud å glad jeg er for at jeg ikke har tatt utdanning, det ødelegger deg for livet.
   http://www.hibu.no/studietilbud/statsvitenskap/menneskerettigheter/fattigdom
   www.hibu.no

*

   Ole-John Saga:
   Denne burde jo være obligatorisk i en utdanning som tar for seg fredsabeide http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8
   AMAZING SPEECH BY WAR VETERAN
   www.youtube.com
   Check out Glenn Greenwald's excellent book on the subject
   http://www.amazon.com/gp/product/0805092056/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=thelibeunde-20&linkCode=as2...

   Ole-John Saga:
   Og denne http://www.youtube.com/watch?v=WibmcsEGLKo&feature=related Begge sier jo mer enn om man leste alle verdens litteratur om emnet.
   The Greatest Speech Ever Made
   www.youtube.com
   ‎(Song: Window by The Album Leaf) One of the most inspirational speeches in recorded history was given by a comedian by the name of Charlie Chaplin. If you li...

   Ole-John Saga:
   La oss tenke at en politisk terror organisasjon sprengte en jumbojet full av mennesker. Alle sammen døde. En heslig og avskylig handling ville vi utvilsomt si. Men kan noen svare meg på hvorfor det hvert år må dø førti millioner mennesker av sult og underernæring. Førti millioner mennesker er mange. La oss regne det over i antall jumbojets. Det tilsvarer omtrent noe sånt som at tre hundre jumbojets skulle bli sprengt i luften hver dag hele året igjennom. Nåvel, poenget et at det finnes nok mat i verden til å fø alle. Men de førti millionene dør fordi de ikke har midler til å skaffe seg denne maten. Disse førti millionene dør på på grunn av det vi kaller legalisert, akseptert og bevisst terror fra storkapital, supermaktspolitikk og kortsiktig profitthunger. Det har seg nemlig slik min damer og herrer, at terroren blir utført på to nivåer. Terroren på det lille nivået blir gjerne utført av desperate mennesker som ikke ser noen annen måte å endre et urettferdig system på. Terroren på det store nivået, blir utført av høflige og korrekte herrer med dress, dokumentmappe og kredittkort. Den terroren som den rike overklasse utøver mot det fattige flertallet på denne kloden er det største folkemordet som noensinne er begått. Dette vil ikke kunne fortsette i all evighet. Jeg kan med temmelig stor sikkerhet si at den dagen snart vil komme da den fattige delen av verden tar i bruk midler som de selv har fått lide under i århundrer. Nåvel, gå nå ut å tenk over følgende: Det eksploderer hver dag tre hundre jumbojetfly rundt omkring på kloden. Hvordan stopper vi dette ?
   Fra boken Mengele zoo av Gert Nygårdshaug

   Totto Stave Mjåtvedt:
   ‎"Education is a system of imposed ignorance.." - Noam Chomsky

   Ole-John Saga:
   Men er det ikke helt utrolig at vi blir indoktrinert med halvsannheter, gjennom utdanning, og nesten ingen setter spørsmålstegn ved det. Man blir ikke klok av svart hvitt oppfatninger, man blir ikke klok av å lære seg noe utenatt, man blir klok av å resonnere, samtidig som man forstår at ingenting er statisk, alt er flytende. Det som er sant i dag er nødvendigvis ikke sant i morgen. Ny informasjon og kunnskap ( det kan også vare gammel og glemt og undertrykt kunnskap) gjør at man hele tiden må revurdere ens virkelighetsoppfattelse. Klarer man ikke dette så har man ingenting å gjøre i en utdannings institusjon. Men i den virkelige verden så ser det ut til at de motsatte kriteriene av det jeg nevner er det som skal til for å bli autoriteter innen utdanning. I bakvendt land der kan alt gå an der er de like skrullete å gærne alle mann.

   Totto Stave Mjåtvedt:
   Nydelig sagt :) synd at folk flest ikke ser dette :( De personene som har de største og mest "latterlig gjørende/spydige" diskusjoner/meningene om mitt "syn" på livet. Er de med høyest utdanning. Og faktisk de personene som jeg har best og åpen diskusjon med (trenger ikke tro på det samme som meg, men man merker at de tenker med eget hode) er de personene som har minst utdanning, de som kanskje har hatt det vanskelig i livet. de som har opplevd av å bli sviktet av foreldre, autoriteten ol i barndommen, som har fått dem til å innse at man faktisk må finne ut av ting selv, "utdanne seg selv" og lære seg selv og kjenne....

   Ole-John Saga:
   Flere eksempler på et intelektuelle sinn som klarer å se uttafor boksen:
   Det gjelder å grave frem det riktige i gamle erkjennelser og erfaringer, så vil det oppstå en syntese mellom det gamle og det nye. I strid med denne helhetstanke er all sektor tenkning og symptom behandling. Ved et sykdomstegn skal man alltid søke tilbake til årsaken og behandle hele organismen, ikke bare det syke organ. Dette gjelder ikke bare medisinen, men all vitenskap og samfunnsaktivitet. Spesialister og eksperter som isolerer seg med sin begrensede, lille forskning i årevis MÅ nødvendigvis bli ensidige og ute av stand til å vurdere helhetsløsninger. Det er ikke uten grunn at lege autoritetene gjennom en årrekke har nektet å undersøke helhets medisinen. I sin natur er den en trussel mot den høyt teknologisk utviklede og spesialiserte medisin.
   Selvstendig tenking vil føre til opprør mot autoritetene.
   Det er autoritetene og ekspertene som bestemmer utviklingen. Verdens folk blir aldri tatt med på råd. Problemer må ikke overlates til eksperter og politikere. Hele folket må være med, hver eneste en av oss. Vi må ikke bli så blåøyde at vi har blind tillit til våre autoriteter. De trenger kontroll.
   Utdrag fra forordet i boken Kjerringa mot strømmen historien om Elsa Jacobsens liv, sykdom og kamp mot autoritetene av Jo Bech-Karlsen, Gyldendal 1976

   Ole-John Saga:
   Å frasi seg muligheten til å skille mellom godt og ondt, er det samme som å undertrykke sann skepsis og sann radikalitet - drivkraften i all intellektuell virksomhet.
   Den moderne (akademiske) innsikten har fraskrevet seg denne muligheten. Brutalt og reservasjonsløst har den knust alle myter og forhåpninger om en underliggende mening eller et overordnet mål med livet. Dette nådeløse har formet begreper om det radikale og gitt det en heroisk, men nihlistisk, slagside. Det er ingen tvil om at det radikale engasjementet forutsetter en radikal skepsis, men det er ikke slik at den skånselløse utfording av alle verdier betyr verditomhet. Den dype skepsisen kan faktisk gi oss et nødvendig livsrom for det << det vi ikke kan tale om>>, altså de fundamentale, men ikke-kommuniserbare sidene ved vår eksistens. Det er faktisk ingen motsetning mellom den radikale nådeløsheten og muligheten for andre erfaringer enn de vitenskapelig <<bevisbare>>
   Vi kan ikke sette likhetstegn mellom akademikere og <<intellektuelle>>, selv om mange både tror og ønsker at det var slik. En akademiker er systemets (og dannelsens) mann/kvinne - et system han/hun garantert vil få problemer med dersom han/hun velger eller evner å bli en intellektuell.
   Helge Iberg

   Ole-John Saga:
   Under krig, som soldat eller embedsmann, handler mennesket ikke som individ, men som et ledd i et kollektiv - og kollektiver er ikke og kan ikke være moralske.
   Man kan undres på om de menn som gjennomførte rettsoppgjøret i Nurnberg var fullt klar over hvilke følger det må få for hele det sosiale og politiske liv i vår verden, hvis det prinsipp de la til grunn for sine dommer virkelig blir alminnelig anerkjent og videreført:
   Adlyd ingen ordre eller befaling hvis moralske konsekvenser du ikke selv kan ta på deg, bryt enhver lov som du ikke ut fra din egen moralske erkjennelse kan godta, vit at du kan bli dømt som en gemen forbryter om du aldri så meget var en lovtro embedsmann eller pliktoppfyllende soldat!
   Aasmund Brynildsen

   
---
---

   Kjetil Dreyer, 05.01. 2012:

   Vil gjerne dele denne artikkelen jeg har skrevet med dere alle. Den handler som dere ser i tittelen om sykehusfødsel vs hjemmefødsel. Kontrasten og en mengde fakta og informasjon. Jeg har brukt over 8 uker på artikkelen. Bør leses av alle som ønsker barn, leger, sykepleiere mm. Denne artikkelen vil gi et annet perspektiv på ting.
   http://www.altshop.no/generell-helse/hjemmefodsel-vs-sykehus-fodsel-en-erfaring-rikere

*

   Mona Olafsen:
   Dette intervjuet må du ta deg tid til. Kanskje det kan hjelpe deg noe mer på vei ang.hva som skjer med morkaken.. Tusen takk for en flott artikkel :) http://www.redicecreations.com/radio/2011/12/RIR-111225.php
   Red Ice Radio - Jeanice Barcelo - Hour 1 - Hospital Birth Trauma & Baby Mutilation
   www.redicecreations.com
   Red Ice Radio

   Melissa Thelwall Bjargo:
   Knall artikkel Kjetil! Vi ble rett og slett nødt til å ikke gå til noe leger i det hele tatt nettopp pga det du skriver, at man blir skremt til å føde på sykehus. Jeg var kun på en håndfull kontroller med baby 1 og bare et par med baby 2.
   Ingen sprøyter eller veiing, bare kos og kjærlighet. Morkaken ble også gravd ned. Ikke i hagen men på en populær tursti i området vårt. Stå på og fortsett med arbeidet!

   Alexandra Sidorova:
   Tusen takk Kjetil. Vært å vite!

   
---
---

   Betty Heebøll Timotheussen, 05.01. 2012:

   hun skal hjem til mor!!!!!
   Støttegruppe skal hjælpe Hannahs barn hjem
   http://www.bt.dk/kendte/stoettegruppe-skal-hjaelpe-hannahs-barn-hjem
   www.bt.dk
   En støttegruppe forsøger nu at hjælpe Hannah Melissa Ginics datter hjem, efter kommunen onsdag tvangsfjernede den unge mors lille pige.

*

   Betty Heebøll Timotheussen:
   BT´s dårlige komenatrer skal ikke gøre min delte link til noget negativt. de gik da helt i selv sving fra BT medlemmerne.

   Lise-lotte Trab:
   vi er da også andre der kæmper imod systemet for at få vores børn hjem, men det er der ikke fokus på da vi ikke har været i tv, man behøver sku da ikke være kendt for at kæmpe

   Karina Uldbæk Hansen:
   Ja undskyld mig men det vi ser i tv er jo nok kun det "gode" vi ser jo ikke alt og der er nok en grund til at hun er blevet fjernet det sker jo ikke bare for deres blå øjne 's skyld .

   Rune L. Hansen:
   Og grunden er vel at "ingen" bryr seg om slike bagateller?
   (Som både kan være og er verste sort justismord, tortur og utplyndring et menneske kan utsettes for.)

   
---
---

   Dana Lawhon, 05.01. 2012:

   I have said this before and some people do not believe me and here is a good example I was right. This man who fought for his child that was adopted is Indian. Like I have said before Indian rights supersede the states and because he and his daughter are both Indian he was allowed to get his child back even though she had already been adopted. I tell people to check and make sure the child they want to adopt was not taken illegally and they want to call me a liar this story proves I am not.
   http://www.adoptivefamiliescircle.com/groups/topic/2_Year-Old_Girl_Returned_to_Biological_Father/
   2 Year-Old Girl Returned to Biological Father
   www.adoptivefamiliescircle.com
   On December 31st, a two year-old girl in South Carolina was legally forced to leave her adoptive family. She began on a 20 hour car trip to Oklahoma, to live with her her biological father, who had relinquished his rights at the time of the child’s birth. A couple in South Carolina adopted this g...

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2012:

   Avvikle "barnevernet"? Nei, hvorfor avvikle et kvasi-politi, en på kryss og tvers uhyre grotesk kriminell virksomhet? Og hvorfor avvikle en overflod av justismord, tortur, trakassering og utplyndring overfor barn, foreldre og familier? Og hvorfor avvikle et nyttig redskap og verktøy for kriminelle, perverse og psykopater? Og noe som har vært og er så nyttig for så mye annet også?

*

   
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. januar 2012, Vinberget: 

   Omtrent null grader Celsius efter midnatt her ute og videre i underkant av null grader og tildels måne-lyst. Grå-hvitt overskyet og omtrent null grader utover formiddagen og efter hvert med slafsete regn utover dagen og kvelden.
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2012:

   Vi vet vel bortimot enhver at det eneste Arbeiderparti-regjeringen & co. kan og kan garantere og er eksperter på, er å iverksette tortur, mishandling og utplyndringer overfor barn, foreldre og enkelt-mennesker. At ikke alle og enhver til enhver tid treffende nok kan nåes må vi vise forståelse for.

*

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.01. 2012:
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/2613027799714

   De "feilene" Barnevernet begår er selvfølgelig noe regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, har instruert dem til å begå.
   Noen som trodde noe annet?

*

   Rune L. Hansen:
   Jo flere "feil" dess bedre!

   Audun Forgard:
   rg trur endel også kan skyldes generell blindhet også

   Bianca Rytter:
   ap familien styrer i myndigheter-kommuner- stortinget media -grupper-foreninger-organisasjoner med forgiftinger -narkohandel -menneskehandel -kidnappinger masse drap på familier med falske papirer falske diagnoser og falsk dom dem selv styrer i rettsystemet . ?
   og bruker liksom leger-psykriatrin -bv til leiemordere ? og styrer -manipulerer kjøper mennesker til drap for seg ?

   Rune L. Hansen:
   Den generelle blindheten er det vel egentlig utrolig vanskelig å kunne tro på, Audun?

   Bodil Andreassen:
   Rune, hva er poenget?

   Rune L. Hansen:
   Ja, hva er poenget og mere til?

   Thomas Dahl:
   Jeg synes dette blir for uthengende og stigmatiserende.
   Jeg liker selv ikke ap eller den rød-grønne regeringen, ikke BV heller grunnet maktmisbruket dems.
   Det som er utrolig viktig er å ikke ta alle under en kam.
   Vi kan være enige om at ap er ett parti som lover og lyver hele tiden.
   Men hvorfor har du så sterk bitterhet??

   Thomas Dahl:
   mye bedre og vise vilje til å kunne gjøre noe som kan forandre den negative trenden i stat og kommune, istede for sinne irritasjon og utskjellelse...

   Rune L. Hansen:
   Hvem har eller fremviser bitterhet, sinne, irritasjon eller utskjellelse? Ikke jeg iallfall. Og hvem ser eller ser ikke hva jeg herover har skissert?

   Thomas Dahl:
   Grunnen til at jeg stiller det spørmålet er på grunn av at jeg har over en tid nå lest innleggene dine. Det er fra dem jeg mener det er mye irritasjon og bitterhet.
   Jeg sier ikke at jeg er uenig i det du sier, for det e jeg ikke. Men det er bare ikke rette måte å gjøre det på.
   Vi nordmenn er ALT fo FEIGE til å vise hva vi mener. Vi er nødt til å go hardere til verks, med demostrasoner og opprør faktisk.    Det hørs kanskje drastisk ut. Men uansett hvor mange demostrasjoner vi har, så sitter dem i regeringen å bare flirer av oss. Vi må gjøre motstand som vises. Selvfølgelig ikke la det gå utover sivile og uskyldige, men vise at vi lever i ett demokrati

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Det er fullt ut forståelig å være både bitter, irritert og sint også, bare det ikke får feste seg slik at det ødelegger livet. For de urettferdige makt-folkene vil aldri bli bortem selvom de alle en dag skal stå til rette for sine urettferdige handlinger. I Norge mangler vi etterhvert fullstendig et vern av den kristne kjernefamilien med mor og far og barn, fordi en rekke maktmennesker har bare forakt til overs for kristne verdier. Det er viktigere å beskytte homofiles rettigheter til å adoptere andres barn og til å gifte seg med hverandre, framfor å beskytte det bibelske ekteskapet som skaper de tryggeste barna med gode verdier for framtiden. I Norge er derfor også mye barnevern ikke basert på disse gode verdiene, fordi det altså ligger en forakt mot dette som gjennomsyrer nasjonen vår. Disse arrogante og "farlige" rødgrønne maktmenneskene som gjennomsyrer dagens politisk korrekte kontroll-samfunn, ønsker å fjerne mest mulig av de kristne verdier for deretter å tvangsinnføre en kontroll over barna som de kan manipulere inn i deres egen sekulærhumanistiske ideologi. Og et land som lærer opp en hele generasjon å forakte Jesus og Guds Ord, vil gå i oppløsning og påføre enorme lidelser på gode og kjærlighetsfulle foreldre, som kan ha problemer i perioder som noe helt naturlig. Og summen av dette, er et ukjent antall barn som har lidelser som langt overgår alt de ville hatt sammen med sine biologiske foreldre som elsker de slik ingen andre kan gjøre. Jeg vet av egen erfaring, at mennesker som kjemper for å holde sammen i ekteskapet, der barn er involvert, blir direkte motarbeidet av disse farlige maktmenneskene både i Nav og ellers, som ødelegger økonomien deres ved å ta vekk store stønader en ville fått om en var skilt, eller levde vilkårlig med en annen. Det er direkte sykt, når en ser at dette er satt i system, og slett ikke er tilfeldige "uhell" - men en bevisst, anti-kristen, ideologi. Fordi det er så mye mørkelegging av statens kontroll og politiske myndigheters handlinger i Norge, kan man skjelden eller aldri, "bevise" konkret hva en bestemt person har gjort. Og det er jo slik de også gjør det, ved å pumpe inn titusener av villige- rødgrønne kontrollører som fyller opp alle stillinger i samfunnet, mens folk som står for kristne eller andre verdier, også ofte blir tapere ved ansettelser av slike statlige og kommunale jobber. Eller de er rett og slett for gode og samvittighetsfulle mennesker, til å orke å behandle andre folk så dårlig som statsmakten ofte legger opp til. For folk er ikke tall og nummer, men levende sjeler, som trenger nestekjærlighet og omsorg. Det er ikke mangel av penger i Norge, bare kjærlighet. Guds fred

   Merete Ekeheien:
   Jeg tror de går på kurs sammen jeg. BV og Regjering. Hvor Ap har lange lister med ondskapsfulle feil gjort mot familier. Jeg tror de øver på de verste overgrepene sammen. Litt som på en teater sene. I hemmelighet da. De andre partiene vet ingenting. De bruker spesial effekter, teatersminke og kostrymer. Lydeffekter og lys er satt. I salen sitter Ap folk og klapper.

   Merete Ekeheien:
   Instruert som du sier av Ap. Barnevernet altså.

   Merete Ekeheien:
   Jeg ser at de noen ganger, på TV ikke har fått av seg all sminken. Vi vet det. De har vært på trening. Slemmeplage trening.

   Rune L. Hansen:
   De fleste vet at det ikke er slik det foregår, Merete.
   Men de fleste vet jo egentlig også veldig mye om hvordan det egentlig foregår.
   Ikke sant?
   *
   Hvor lett mange har for å lese og å se, høre, føle og forstå noe som ikke er der. Det er som med keiseren og hans så fine klær i H.C. Andersens eventyr. Et jo utrolig godt og treffende eventyr, har jo mange av oss mildt sagt forstått. Også ikke minst hva angår det offentlige såkalte "barnevernet". Navnet er vakkert og forlokkende og frister enhver, men innholdet i Norge er mildt sagt fullstendig det motsatte.
   *

   Rune L. Hansen:
   Mange overraskes til og med over at de kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen er mange og over at de både bagatelliserer sin kriminalitet samt later som om den er noe annet enn hva den faktisk og konkret er.

   Merete Ekeheien:
   De fleste vet ikke hva som foregår ville jeg heller ha sagt, å aller minst de selv. Vi har alle kjedet oss på jobb gjennom livet, særlig som unge. Kan nesten ikke vente på at dagen skal ta slutt. Selvfølgelig er det slik i denne etaten som på alle andre arbeidsplasse også. Kjeder man seg, mangler man også litt yrkes stolthet. Mangler man det, yrkesstolthet begynner man å sluntre unna med ting. Forter seg for å bli ferdig osv De samme reglene for å imponere kolleger gjelder også her som på ICA og i Sparebanken Sør. Noen er av den typen at de vil levere mengder med resultater for da blir sjefen fornøyd. Det jeg prøver å si er at det er bare en vanlig arbeidsplass som aller andre arbeidsplasser på godt og vondt. Mennesketyper på godt og vondt også.

   Rune L. Hansen:
   Trakassering, tortur, terror, trusler, løgn og falsk dokumentasjon, kidnappinger, fangehold, knebling og utplyndring, etc. er ikke bare vanlige arbeidsoppgaver, hvilkne midler og våpen det enn skjer med. Bagatellisering, bortforklaring og falsk dokumentasjon i forhold til slikt noe er heller ikke noe som skal være vanlig.

   Rune L. Hansen:
   Men det vel egentlig overrasker vel ingen at kriminelle i og omkring den offentlige (inklusivt politiske) forvaltning og deres med-spillere reklamerer for grov kriminalitet samt bagatelliserer og forsøker å skjule og å bortforklare sine justismord og sin trakassering, tortur og utplyndring overfor barn og foreldre og andre?

   Merete Ekeheien:
   De har det i utgangspunktet, vanlige arbeidsoppgaver. Om jeg arbeider ved ICA er uoppmerksom rygger en lastebil slik at den velter å varer flyter utover, bilen havner over en gammel dame så hun blir paddeflat å dø er dette gjort av en uoppmerksom arbeidstaker. Som kanskje til og med var fyllesyk den dagen. Det som skjer nå etterpå kommer an på hvem som blir berørt, er pårørende å hvordan de reagerer. Mannen til den gamle damen kan reagere med ett voldsomt sinne eller han er av en annen type.  Det er her det du beskriver over begynner å skje.

   Merete Ekeheien:
   Den kan ta mange vendinger som en gresk tragedie, thriller, romantisk komedie,western (he he) osv. Jeg prøver å snakke i ligninger. Men jeg er enig i det du sier at kollegar i samme etater særlig ofte forsøker å "hjelpe" hverandre ved å dekke over ja

   Merete Ekeheien:
   Det gjelder å spille med. For å overleve rett og slett.

   Merete Ekeheien:
   Å du, i grunn bra han Breivik fikk tatt rotta på noen av de jyplingene der .

   Rune L. Hansen:
   Det er iallfall mange ansatt i den offentlige forvaltningen som langt på vei eller mere til og med er skyldige i minst likså alvorlige og mange forbrytelser overfor sivil-befolkningen som Anders B. Breivik.

   Merete Ekeheien:
   Så absolutt, det har jeg sagt hele tiden. Ennå verre, da det innbefatter langt flere å holder på i dag som i årene fremover hver dag. Absolutt terror.

   Bianca Rytter:
   Olav Nøstvold: Å ta barna fra foreldrene har vært brukt av mafiaen så lenge mafiaen har eksistert. Dette dreier seg om makt, penger, frykt, redsel og befolkningskontroll - med en depopulasjonsagenda!

   Elin Osaland:
   Tror heile barnevernet snart blir nedlagt, nå har dem gått så langt at unger begynner å nekte å gå på skolen på grunn av at dem er redde barnevernet. Hørte senest i dag om en gutt som ikkje ville gå på skolen for da kunne barnevernet komme, godt at ungene begynner å forstå. Synd med de mindre som ikkje forstår, eller dem som blir lokket med penger, kjenner godt til akkurat det med belønningsystemet. Viss det ikkje ender opp med at barnevernet begynner å hente nyfødte på sykehus i hopetall. Alle har god grunn til å frykte dem. De har utdannet masse nye folk, og da trenger dem masse unger. Har hørt at dem som er under utdannelse får i oppgave å plukke ut barn i barnehager i praksisperioden. Barnehageansatte får så i oppgave å sende bekymringmelding på de barna dem har plukket ut. Så viss man ikkje er heldig er barna borte på et øyeblikk.

   Merete Ekeheien:
   Så trist om dette er en oppgave som på hvilken som helst skole. De leker en stygg lek med de familiene det rammer. Familier som kan ha vært uheldige ved å ha en dårlig dag eller barnet er i en dårlig periode. Som vi vet har alle barn det. Det er å leke med ilden dette. Håper de lærer hvordan det psykisk føles for en familie som blir ett offer. Det synes jeg bør være obligatorisk.

   Rune L. Hansen:
   Og obligatorisk at falsk dokumentasjon, propaganda og trusler skal gå for sannhet og fakta?

   Aud Storrøsten:
   Barnevernet skal jobbe for barnets beste , men der gjøres ikke i de fleste tillfeller, personlig er jeg meget frustert over en sak som er gjort.

   Rune L. Hansen:
   Hvem sier at "barnevernet" skal jobbe for barnets beste? Det offentlige norske barnevernet skal jobbe for barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste og utenfor lov og rett og motsatt lov og rett. Og gjør det også. Noe annet ville så absolutt ikke blitt eller vært tillatt fra Arbeiderparti-regjeringen sin side.

   Rune L. Hansen:
   For et effektivt terror-regime skal tilnærmet alt være motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   For olje-sheikene bak kulissene handler det blandt annet og særlig om penger, makt og effektiv utplyndring.
   Ingen makter eller våger å motsette seg slikt!

   Rune L. Hansen:
   Trusselen om å ta noens barn, karriære og liv kan få hvem som helst til å si og å gjøre hva som helst.

   Rune L. Hansen:
   Et nyttig våpen for ethvert terror-regime.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2012:

   Avvikle "barnevernet"? Nei, hvorfor avvikle et kvasi-politi, en på kryss og tvers uhyre grotesk kriminell virksomhet? Og hvorfor avvikle en overflod av justismord, tortur, trakassering og utplyndring overfor barn, foreldre og familier? Og hvorfor avvikle et nyttig redskap og verktøy for kriminelle, perverse og psykopater? Og noe som har vært og er så nyttig for så mye annet også?

*

   Thomas Dahl:
   Det som må avvikles er de personene på disse som misbruker sin makt. Man må få bukt me innhabile saksbehandlere, korupte stats og kumune ansatte osv. Da har man kommet langt. Men uheldigvis, så er ikke staten norge så åpen for slike endringer. Jeg har ett problem med å forstå folk som bare har det i sin ord og uttrykk. Hva med å sammle folk til en folkeaksjon og vise hva norge trenger. For staten norge er alt for blåøyd

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   https://www.facebook.com/OkkuperNorge
   Okkuper Norge (Occupy Norway)
   SAMMEN FOR GLOBAL REVOLUSJON På den 15 oktober vil mennesker fra hele verden ta over gatene. Fra Amerika til Asia, og Afrika til Europa våkner folket og står opp for sine rettigheter og krever et ordentlig demokratisk samfunn hvor folket blir tatt vare på. Tiden er inne for at alle forenes og går sammen i en global ikke-voldelig protest. Den regjerende eliten gir fordeler for få og overser oss vanlige innbyggere og prisen både miljø og mennesker må betale. Dette er det på tide å sette en stopper for. Samlet vil vi vise politikerne og bank-bakmennene i eliten at avgjørelsen om vår egen framtid skal være opp til oss, folket. 15 oktober samles vi i gatene for å tydelig markere forandringen i systemet som vi krever. Vi vil demonstrere, kommunisere og organisere/mobilisere til det skjer. Det er tid for OSS å samles - og tid for DEM å lytte. Våkn opp og bli med den 15 oktober i din by! 15october.net * Okkuper Norge er et sted å samles for de som er insterresert i okkuspasjon av bl. a. Wall street i Amerika og i Europa med utgangspunkt i okkupasjonene i mai i Spania. Vi legger merke til at media i (aftenposten, Vg, dagbladet og NRK) Norge knapt sier noe om dette. Det har også vært en mediablackout i Amerika. Først nå begynner demonstrasjonen å synes, ved hjelp av sosiale medier som Facebook, Google+, twitter og uavhengige nettverk. Kanskje holder vi dem utenfor denne gangen. Kanskje denne omveltningen ikke skal brukes til å selge abonnementer eller løsalgaviser. Hvis du har et kamera kan du være en fjernsynskanal. Hvis du har en blog kan du være en journalist. Informer dine venner, og håp at dine venner informerer deg. * Våre mål er ennå ikke definert. Første skritt er rett å slett å komme sammen. Veien blir til mens vi går. Båten blir til mens vi ror. * Noen av oss ønsker ikke en hestehandel om enkeltsaker, men en omgripende omveltning av samfunnet som fjerner/utjevner ulikheten mellom fattig og rik. Noen av oss ønsker å vite mer om det som skjer og møte andre som er opptatt av lignende temaer. Det er mindre enn en prosent som har kontrollen over verdens økonomi. De har tatt seg til rette på andres bekostning. Noen av oss ønsker handling heller enn ord. * Vi er flere enn vi aner. * ORGANISASJONER OG INITIATVER DU KAN BLI MED I: Attac Norge  https://www.facebook.com/AttacNorge Okkuper Norge https://www.facebook.com/OkkuperNorge Real democracy Now Norway  https://www.facebook.com/pages/Real-Democracy-Now-Norway#! Democracia real Oslo  https://www.facebook.com/event.php?eid=271461922875712 PLANLAGTE OKKUPASJONER I NORGE: Okkuper stortinget:  https://www.facebook.com/event.php?eid=268476543183653 I Trondheim:  https://www.facebook.com/event.php?eid=271461922875712 I Bergen  https://www.facebook.com/event.php?eid=201142329954676 I Bodø https://www.facebook.com/event.php?eid=269392723093874
 * Hva du kan gjøre: meld deg på de ulike sidene eller eventene på facebook. Hvis det ikke er et initiativ der du er, prøv å samle venner til en aksjon. Heller en liten handling gjort enn en stor dåd ugjort. Fotografer, film og skriv om det. Slik kan en liten handling få mer oppmerksomhet. Kreativitet kan være viktigere enn antall. Hvis du vet om en okkupasjon som ikke er på listen gi oss beskjed. * Vi presiserer: Vi ønsker ikke person eller parti basert diskusjon. Og vi ønsker ikke å diskutere dette temaet. Vi fokuserer på saken. Tre forsøk og ut. Dette er ikke sensur, siden vi ikke hindrer deg i å fortsette diskusjonen et annet sted. Men hvis du ikke kan respektere disse enkle reglene så er du ikke en vi ønsker å leke med. På forhånd takk til alle som respekterer rammene for denne gruppen.
   Page: ‎1,618 like this

   Benthe Stensgaard Wacherhausen:
   OCCUPY-bevægelsen holder BIG BIG GLOBAL AKTIONSDAG - i storbyer i hele verden LØRDAG den 12. MAJ 2012. De holder også GLOBAL FORSAMLINGSDAG Lørdag den 14. januar og GLOBAL AKTIONSDAG Søndag den 15. januar i mange storbyer hele verden over ! Kommer I med ? Sammen ændrer vi verden og dagligdagen.

   
---
---

   Marianne Lund, 05.01. 2012:

   Merker meg dette som kommer frem : " En tapt barndom kan aldri erstattes med penger og en unnskyldning fra ordføreren. Men det hjelper å bli trodd, sier Brox Guldbjørnsen, som oppfordrer andre barnehjemsofre til å stå fram. "
   http://nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7937811
   Vil gi barnehjemsbarn oppreisning
   www.nrk.no
   Nesten alle kommuner i Nordland blir med på oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Kjempeflott, sier Rødøy-mann, som sjøl har fått oppreisning etter overgrep i Finnmark.

*

   Noralf Aunan:
   Det er nok ikke bare barnehjemsbarn før 1980 som skal ha erstatning for overgrep av bv-etaten. Det blir imidlertid snakk om helt andre erstatninger for de overgrep som blir avslørt de senere år, så hvordan vil det gå med kommunenes økonomi når de stadig vekk må betale ut millionbeløp for de overgrep de er ansvarlig for?

   Elin Brodin:
   Myndighetene vil nok helst bare betale for det som er såpass langt tilbake i tid at de ikke selv kan lastes

   Noralf Aunan:
   Det er nok ikke snakk om hvem som vil betale når seriøse og skarpskodde advokater krever erstatning for klare brudd på f.eks. EMK art. 3 Torturparagrafen. Nedverdigende eller umenneskelig behandling er faktisk tortur, og det finnes ikke et eneste unntak for denne Torturparagrafen.

   Rune L. Hansen:
   Og det er vel mildt sagt ikke mindre enn rett og riktig at kommuner og mennesker og instanser som har vært delaktige i slikt noe eller som har latt det skje, både straffes og erstatter derefter i henhold til lov og rett?

   
---
---

   Marianne Lund, 05.01. 2012:

   Merker meg dette som kommer frem : " Det oppsto uro blant foreldrene i barnehageavdelingen etter hvert som foreldrene snakket sammen og fikk kjennskap til at flere hadde fått brev i posten med varsel om at barnevernet var kontaktet, uten å ha hørt om saken på forhånd.
   – Vi syntes grunnlaget for meldingene til barnevernet var dårlig. Det førte til at foreldrene fryktet at barn plutselig skulle bli hentet i barnehagen. Er det min tur neste gang?
   Vedkommende forelder ser nå fram til at Kautokeino kommune svarer på brevet. "
   Bekymret etter barnevernsmøte
   http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7942499
   www.nrk.no
   En barnehageavdeling i Kautokeino har meldt en fjerdedel av foreldrene til barnevernet.

*

   Anna Sand:
   Det er ekstra urovekkende at Kautokeino er en ekstremkommune når det gjelder omsorgsovertakelse. Fire ganger så ofte som nabokommunen, Karasjok, går de til omsorgsovertakelse i stedet for å bruke andre tiltak. Disse foreldrene har med andre ord god grunn til å være vettskremte.

   Marianne Lund:
   Enig med deg Anna.

   Gry Karlsen:
   At ikke noen begynner å våkne av dvalen med all denne galskapen.... merkelig altså.

   
---

   Bjørn Hannås:
   Barnehagen anmeldte 25% av barna til barnevernet!!!! Selv mente de at de hadde gjort en god jobb med dette. Hvilket samfunn leder dette til?

   
---

   Bente Alertsen:
   En barnehageavdeling i Kautokeino har meldt en fjerdedel av foreldrene til barnevernet!!!!!!!!!! ANGIVERSAMFUNNET har tatt helt av, den totale galskap utspinner seg foran våre øyne, det er barna, familiene de raserer og ødelegger. Familiene er grunnpilaren i samfunnet. Når skal folk våkne?????

   
---

   Geir Otto Andreasen:
   Angiversamfunnet 2012 !!! Quisling hadde blitt stolt av det norske folk i dag !

   Fred Husby:
   Qusling? Tror du tar feil der gitt. Q jobba sammen med Nansen og var den som innførte barnetrygd i Norge, IKKE AP. At han gjorde noen beklagelige feil er forferdelig. Men han var en av vår histories mest intelligente menn.

   Fred Husby:
   Angiversamfunnet til AP har eksistert siden dem sammen med NAZISTENE fikk regjeringsmakt i 1933, Nygaaedsvold-regjeringen (AP) skulle etter alle normale betingelse vært dømt for LANDSSVIK eter krigen.

   Fred Husby:
   Det ble dem ikke. Hvorfor? Fordi AP med sitt latterlige motstandsapparat ("Gutta på skauen") og sitt propaganda apparat hadde fått folk til tro at AP var delaktig i seeren. Einar Gerhardsen som stod utenfor sesjonsleire og ropte og skrik og delte ut sedler om å legge ned våpnene før kigen ble frenstililt som en helt. SKAMMELIG

   Fred Husby:
   ‎"Det brukne gevær" har gjenoppstått i AP's regi i våre dager. Nå kaller dem det "Flerkultur!" Sann mine ord! Om mange år fra nå, så kommerr sitater fra det jeg sier til å bli brukt i historiebøkene. Kanskje bare for spesielt interessert slik som i dag. Likevel! Vi går mot stupet.

   Hans-Christian Staum:
   Stupet er veldig nær. Nor råtner på rot

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 06.01. 2012:

   De vergeløse
   En bred gjennomgang av barnehjem i Finnmark på 1900-tallet. Boken bretter ut mishandling av barn som ikke står noe tilbake for det som praktiseres i fangeleire for voksne. Med Guds velsignelse. Og alle ansvarlige blånekter.
   http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20060116/de_vergelose/?mid=5701
   De vergeløse : Ny Tid
   www.nytid.no
   Ny Tid : De vergeløse

*

   Dung Svalland:
   Tusen takk May- Harriet for linken

   
---

   Inger Djmel, 06.01. 2012:

   Indiske myndigheter går sterkt inn i norsk barnevernssak
   http://www.aftenbladet.no/lokalt/Indiske-myndigheter-gar-sterkt-inn-i-norsk-barnevernssak-2912878.html
   www.aftenbladet.no
   Det indiske utenriksdepartementet har kontaktet norske myndigheter både i Oslo og India i et forsøk på å hente hjem to små barn som barnevernet i Stavanger har tatt hånd om.

*

   Hilde Ottesen:
   blir flere og flere land som vil reagere mot dette nå... hva har norske myndigheter tenkt å gjøre når de finner ut at bv faktisk IKKE har all makt i himmel og på jord?

   
---
---

   Noralf Aunan, 05.01. 2012:

   Hvordan henger det sammen at to advokater kan la Fy-nemnda avslutte uten en fullstendig gjennomført nemndbehandling, og deretter gå ut å klage? Det tok forresten flere måneder før de fikk saken omtalt også!
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7939851
   Advokater sjokkert i barnevernsak
   www.nrk.no
   Advokater er sjokkerte og opprørte etter at to foreldre i Vest-Oppland mistet foreldreretten til sine fire barn.

*

   Noralf Aunan:
   En Høyrepolitiker har også kritisert den uakseptable saksbehandlingstida. Er han interessert i å gjøre noe mere mon tro?
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7940262
   Vil ha kortere saksbehandlingstid
   www.nrk.no
   Stortingsrepresentant fra Oppland, Olemic Thommesen (H), er bekymret over den lange saksbehandlingstida i barnevernssaker. Det trengs ressurser for å bli kvitt ventelistene, sier han.

   Hjørdis Rikstad Lundsbakken:
   Tviler jeg personlig på at han vil.. Mye sies for å vinne velgere etter mitt syn. Har høyrt mye på 3 Busserulls eg, fra sangen: Manfolg Lyge: " Han var politikar og hadde løge før, han kom med løfter og sa han var eit godt parti. Da same har vell 50 andre hørt han si. Du har ikkje sett han frå den gongen han snudde å gikk, då vett du alt om ikkje meir om politikk." Personleg tror jeg at ingen noen gang kommer til å klare å gjøre noe med dette korrupte systemet (som jeg velger å kalle de) også kalt barnevernet blant de mer pent talende. Folk kjemper og kjemper men kommer ingen veg og slik har det holdt på i over 50 år.. Dette systemet (usystemet) kalt barnevern får nok lov å fortsette slik de alltid har gjort om det ikke blir ett radikalt maktskifte, men det partiet er alt for lite til å sitte i regjering alene.. Så hvorfor undres når man vet svaret med mindre spørsmålet er retorisk ment .

   
---
---

   Rune Fardal, 06.01. 2012. and Aftenposten shared a link:

   ap.no > Vennene hans så ingen sykdomstegn
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vennene-hans-s-ingen-sykdomstegn-6735467.html
   www.aftenposten.no
   Ingen av de over 20 vennene og familiemedlemmene som møtte den terrorsiktede de siste årene før 22. juli-angrepene mener "han var ute av stand til å ta vare på seg selv", slik de to sakkyndige psykiaterne konkluderer.

*

   Rune Fardal:
   ‎"De sakkyndige konkluderte, etter 13 samtaler over 36 timer i fengselet, at Behring Breivik var "ute av stand til å ta vare på seg selv. Etter at han flyttet hjem til sin mor i 2006 var hans funksjonstap totalt"."
   Deretter gikk han ut og begikk nadlinger som krever ekstremt god planlegging og evne tilgjennomføring!
   Disse sakkyndieg er en vits!

   Richard Bruvoll Jr:
   De "sak-kyndige" stilte ikke en diagnose, de leverte et tverr- politisk "bestillingsverk". Behring hører ikke hjemme i psykiatrien, han er/har en personlighets-forstyrrelse (borderline/narssisime/psykopati), som uansett flyter over i hverandre. Han er også et kulturelt "produkt", vi kan gremmes over hva han gjorde, men han ble sviktet av de fleste rundt seg, inkludert de sk "proffesjonelle". Han bør seff aldri slippes løs, men om vi vil unngå fremtidige "behringer", må vi faktisk tre en smule ut av vår selv-forherligende moralske forakt (!)... og ta en aldri så liten titt på psyko-sosiale dynamiske faktorer !!

   Rune L. Hansen:
   Jeg tror du er et slikt tilfelle, Richard.

   Roy Ove Svarstad:
   Frimurer vennene hans oppdaget heller ikke noe galt

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.01. 2012:

   Barnehagebaronen Einar Magne Jansen tjener millioner på barnehageutleie og har en formue på nesten 300 millioner kroner.
   http://nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7858364
   Tjener millioner på barnehageutleie
   www.nrk.no
   Barnehagebaronen Einar Magne Jansen tjener millioner på barnehageutleie og har en formue på nesten 300 millioner kroner.

*

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Jansen, i slekt med Bente Iren Jansen - Psykolog i Trondheim ?

   
---
---

   Lars Rønbeck, 06.01. 2012:
   http://www.facebook.com/lars.ronbeck/posts/2956637725502?notif_t=feed_comment_reply

   FORTSATT SPERRET FRA Å SENDE MELDINGER OG LEGGE TIL VENNER.

Jeg har fått opplyst av FB venner at skepsisgjengen (skepsis.no) og HEF`ere går sammen og rapporterer folk de ikke liker fordi man har forskjellig syn på ting, og dermed mister de profilen sin.

Jeg får også beskjed av FB om å gå til hjelpesenteret når jeg skal sende melding og her er teksten de har lagt inn der.

"Hvorfor gikk ikke venneforespørselen min gjennom?

Basisfunksjoner » Administrere brukerkontoen » Venner
Utvid alle · Del
Hvorfor gikk ikke venneforespørselen min gjennom?
Facebook er et sted hvor du kan holde kontakten med venner, familie og andre du kjenner personlig.

Hvis du blir hindret i å legge til venner på Facebook, er det sannsynligvis fordi venneforespørsler du har sendt, ikke har blitt besvart, eller at medlemmer har rapportert kontakten fra deg som uønsket.

Du vil få mulighet til å legge til venner igjen snart. Når det skjer, ber vi deg huske å bare sende venneforespørsler og meldinger til personer du allerede kjenner personlig. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det bli lagt inn begrensninger på kontoen din.

Du kan finne ut mer om retningslinjene våre ved å lese gjennom Facebooks standarder.

Permalenke · Del
Var dette svaret nyttig?"

Dette er altså kravet for å være her på Facebook.

"Når det skjer, ber vi deg huske å bare sende venneforespørsler og meldinger til personer du allerede kjenner personlig."

Hvordan er det mulig på et sosialt fora å ta fra folk muligheten til å knytte nye kontakter. Til og med muligheten til å sende en hyggelig melding og spørre om vennskap blir man forhindret fra.

Det ser sannelig ut til at sosialist Norge med sine underbruk som bl.a Skepsis.no har tatt skikkelig grep om å kneble ytringsfriheten som til nå har vært en befrielse via sosiale medier som Facebook.

Få sparket sosialistene ut i verdensrommet fortere enn fortest.
De ødelegger de frie samfunn.

*

   Gry Karlsen:
   Dette høres jo helt bak mål ut....

   Karin Vange:
   Det er tydelig at det er frykt for at sannheten skal nå det Norske folk.

   Lise Sand:
   Mellem Min profil ble rapportert fordi jeg på et tidspunkt kalte men Kodenavn Lise(fordi jeg ble lei av personangrep -og at folk gravde i hele min internettfortid og angrep på usaklige ting - utdannelse etc). ... jeg ble tvunget til å bruke mitt fulle og hele navn. Men jeg ser jo at flere bruker psevdonymer ennå.. Ergo - hef/skepsis rapporterte meg.

   Blue Blessing:
   Samme problem her.

   Dung Svalland:
   jeg fikk samme beskjed som deg, Lars for et par dager siden

   Terje Stensland:
   He He ja dette har jeg oppdaget mange ganger, noen sletter kommentarer på div sider på fjæsboka, egentlig så er jo jeg ingen berømmelighet, kun en som reiser mye i verden.

   Blue Blessing:
   Timeline-profiler åpner opp for lettere og mer spionasje, oxo fra hackere...

   Johanne Almli:
   Helt bak mål!

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst kan når som helst og uten grunn bli kastet ut fra Facebook.

   Kenneth Isaksen:
   man kan bare glede seg til DLD-direktivet blir lovfast den 1. juni i år

   
---
---

   Filip Ring Thenderup, 06.01. 2012:

   Jeg elsker Adolf Hitler, Stalin, Cæsar, Bush, Jens Stoltenberg, Viggo Kristiansen, Anders Breivik og Pilatus. Endog Jonas Støre og Vidar Kleppe.
   Ikke av egen kraft - men i kraft av Kristus.

*

   Oskar Jørgensen:
   Med fare for å bli beskylt for å vri tråden: STØTTER! Håvard!

   Thor Einar Yeahsaja Isaksen:
   Finnes en høyere enhet, så forstår i såfall denne ignoransens kraft, ikke fordi den gjør oss apatiske, men fordi den tier nysgjerrigheten i tilfall hvor det skåner de utsattes sinn. Og et, om ikke flere navn, kan med enkelhet unnlates fra et prinsipp. Så får man heller be for dem man mener trenger det, men i stillhet. Hvorfor virke provokativ mot dem som sørger, Filip?

   Håvard Frimann Hedning:
   Hvor lenge sørger man? Hvor lenge må en vente for å bringe et tema på banen for å ikke støte noen?

   Ronny Haugeland:
   Du blir ikke et bedre menneske av å skylde på Gud, Filip. Ufølsomme og klønete utsagn basert på en virkelighetsoppfattelse som ikke hører hjemme i vårt moderne samfunn er til liten nytte for felleskapet.

   Ronny Haugeland:
   På Facebook!

   Oskar Jørgensen:
   Håvard!det kan begynne å virke som om enkelte politiske interesser ønsker å benytte Utøyakatatrofen for å skjerme vårt samfunn for en nødvendig debatt og herunder beskytte sine egne politiske analyser og utspill! Hvis dette skjer i alt for lang tid er både ytringsfriheten død - og demokratiet i ferd med å bli det! (uansett hvilken religiøs tilknytning man har)

   Bjarne Fritjof:
   With Jesus var en provokatør… det er også Filip. Tror imidlertid ikke at Jesus gikk rundt og proklamerte sin kjærlighet til mennesker som hadde utført de nedrigste misgjerninger og som påkaller en "naturlig" fordømmelse og mishag hos oss alminnelige! Derimot er nok hans oppfordring til å elske sin neste (og sine fiender) mer en veiliedning i ikke å hate!

   Unni Anita Iversen:
   av og til er du ikke helt navla, Filip :) Og faktisk så tror jeg du lyver så du renner over her.

   Janet Gysland:
   Utrolig hva noen kan finne på å skrive for å sole seg i oppmerksomhet.

   Sonja Moi Bubresko:
   Tror faktisk ikke noe på at jesus elsket slike mennesker jeg hadde du spurt han idag, men tipper han valgte å ikke hate dem heller og den er jeg enig i... men elske? da tror jeg ikke han visste hva å elske var!!... Hva med din kraft Filip? Syns det er på kanten å bruke andres navn i en slik uttalelse... hold den for deg selv, bruk energien og elsken din på andre..på fremover.. på positivitet... slike mennesker du i kraft av jesus elsker... trenger vi ikke!! Dårlig utvikling kaller jeg det! Nå får vi reise oss, utvikle oss og ta fremtiden på alvor!... Fortsetter vi slik har vi misforstått hele greia rett og slett. Glem faenskapet, ikke dyrk dem... ikke la de få noe oppmerksomhet, for det er du gjør!

   Sigbjørn Utland:
   Det Filip prøver å si er at Jesus elsker alle mennesker, men det er Jesus sin sak ikke vår sak. Breivik må få sin straff ubeskåret her i dette livet.

   Mona Jørnsdotter:
   jah. jeg skjønner jo hva du vil frem til, men jeg må si meg enig med de andre som har kommentert denne statusen. og spesielt i forhold til ABB, det blir desverre bare provoserende og sårende det du skriver. akkurat nå. det er for tidlig, mange, mange mennesker sliter etter tragedien, både direkte berørte og pårørende, jeg er en av dem. når det er sagt, jeg også finner styrke og kjærlighet i å prøve å forstå, prøve å elske og iallefall ikke hate.

   Filip Ring Thenderup:
   Det er veldig viktig at vi elsker alle mennesker - Breivik inkludert. Hans handlinger hater jeg, men personen elsker jeg.
   All ære til Kristus.

   Filip Ring Thenderup:
   Angående de som mener det er for tidlig å elske Andreas Breivik: Det er nettopp hat i øyblikket som ofte fører til vold. Man må lære seg å elske alle mennesker om man skal kunne greie å vende det andre kinnet til i opphetede situasjoner.
   Men, jeg fikk også mye kritikk av den gangen jeg sa det samme om Viggo Kristiansen. Lynsje-mentaliteten vår og hevntankene bør vi legge til side.

   Mona Jørnsdotter:
   Jeg mener ikke det er for tidlig å elske ABB, jeg mener det er for tidlig å si det høyt. Det er så sårende for så veldig mange mennesker, og jeg tenker at vi ikke taper noe på å vise dem kjærlighet og støtte nå. Jeg er forøvrig helt enig med deg når det kommer til at lynsjementaliteten og hevntankene må bort. De er ingen tjent med, tvert imot.

   Filip Ring Thenderup:
   Men, Jesu ord om å elske sine fiender er og var nok veldig provoserende også på disiplenes tid. Det er rørende å høre historier om mennesker som ble torturert i fengsler og fremdeles ba og elsket torturistene. Slikt kan man ikke gjøre av egen kraft.

   Sonja Moi Bubresko:
   Hevntanker må legges til side, det er jeg helt enig!

   Filip Ring Thenderup:
   Overvinn det onde med det gode sier Paulus.
   Det å elske Breivik som person tror jeg er det beste våpen som finnes mot ondskapen.

   Mona Jørnsdotter:
   Det kan godt være og jeg kan langt på vei være enig med deg, men jeg tror det kan være klokt å ikke utbasunere sine tanker og meninger uten tanke for alle de som sitter igjen etter tragedien.

   Sonja Moi Bubresko:
   Det virker ikke som det hjelper da Filip!

   Filip Ring Thenderup:
   ‎Mona Jørnsdotter: Jeg tror det å greie å tilgi og elske de som gjør vondt mot en er det beste middel mot depresjoner, tomhet og nedtrykthet. Det er min personlige erfaring etter overgrep mot meg selv som barn, og senere erfaring i arbeid med mennesker. Jesus var den største psykolog.

   Remi Werner Minnesjord:
   Filip: jeg er helt enig med deg. Lista over personer var kansje provoserende for noen. Men ikke mindre rett, verken nå eller siden.

   Remi Werner Minnesjord:
   Og ingen skal stoppe deg, Frank. :)

   Mona Jørnsdotter:
   ‎Filip Det er min personlige erfaring også, men jeg har behov for å nyansere litt og også ta hensyn til de som er offere for for disse menneskene.

   Håvard Frimann Hedning:
   Hallo folkens! Om vi skal måle liv opp mot liv, noe de mange ser ut til å gjøre, så blir ABB en så gutt å regne i forhold til Hitler og Stalin, men bare bruken av ABB blir kritisertl. Tror det er et godt eksempel på hvilke irrasjonelle følelser som er involvert...

   Mona Jørnsdotter:
   Klart det er prat om følelser! ABB er jo et meget ferskt sår, i forhold til Hitler og Stalin. Jeg ser ingen grunn til å sammenligne og finne "den verste". Faktum er at de har gjort grusomme ting, ja, de er mennesker og fortjener å bli elsket. Men ofrene for disse menneskene fortjener også kjærlighet og ikke minst støtte og hensyn fra sine medmennesker.

   Filip Ring Thenderup:
   Absolutt Mona. Jeg tror dog det beste offere for undertrykkelse kan gjøre er å hate handlingene som er gjort mot dem, men elske overgriperene. Det er kjærlighet som leger sår - ikke hat eller taushet.

   Mona Jørnsdotter:
   Det er sant.

   Håvard Frimann Hedning:
   Da spør jeg igjen.. hvor lenge sørger man? Hvor ferskt er såret? Hvor lenge må det heles?
   22. juli døde det nesten 100 mennesker i Norge mens 1000vis døde på afrikas horn. Men det som skjedde i Norge kunne ikke forhindres, mens de i afrika kunne vært reddet med ENKLE midler. Likevel ser vi ut til å rope høyest om det som er mest "politisk korrekt".
   Jeg la ganske tidlig merke til medias manipulering av følelser denne dagen (vi burde egentlig slutte å bruke datoen som et uttrykk, ala 9/11). På bunn lå den rasjonelle naturlige følelsesmessige responsen, men på toppen lå det et vibrerende nivå av følelser fremprovosert frem av media, bl.a. med bilder av folk som gråter, og andre show offs som vil vise hvor mye de bryr seg. Sier ikke at de som gråt gjorde seg til, men hvor mange pr 1000 av Norges befolkning gråt denne dagen? Tviler på at det er representativt for antallet gråtende vi fikk se i media....
   Vi må prøve å se ting i en større sammenheng og ikke la følelsene løpe avgårde med oss.....

   Remi Werner Minnesjord:
   Man bør kansje heller annonsere at man elsker offrene enn overgriperen. I norge har vi en snodig kultur, der man alltid er opptatt av gjerningspersonens ve og vel. En voldtektsmann ble feks sendt på sydenferie fordi han hadde det så fælt - sponset av kommunen. Mens offeret satt igjen i skam og sorg. Dette er kansje et ekstremt tilfelle, men man trenger å fokusere mer på offrene, mener jeg. Men jeg er ikke uenig med deg Filip om at det er rett å elske fiendene sine.

   Remi Werner Minnesjord:
   Jeg syns ellers at det er interessant å diskutere slike viktige temaer. Jeg regner med at du hadde en tanke om å sette igang noen tankeprosesser og diskusjoner. Det er bare positivt syns jeg.

   Filip Ring Thenderup:
   Vi skal selvsagt verne samfunnet mot overgripere og skjerme dem for å gjenta sine syke handlinger. At vi skal ta oss av ofrene ser jeg på som en åpenbar selvfølge. Jeg tror dog at det beste et offer kan gjøre er å elske overgriperen som person og skille personen fra de handlinger de har gjort.

   Mona Jørnsdotter:
   Enig med deg, Håvard i at vi må se ting i en større sammenheng. Men spørsmålet ditt om hvor lenge man sørger synes jeg er respektløst, for du utgår fra at nå burde vi være ferdige? Jeg har ikke TV og ikke har jeg lest noe særlig aviser heller, jeg mistet noen på Utøya og tida etterpå har vært svært vanskelig uten at jeg skal gå nærmere inn på det, for ikke å prate om de som faktisk var der. Det finnes utallige andre tragedier i verden idag og de er ikke mindre viktige, men vi må få lov til å sørge over våre mistede og ikke få ABB trøkt i trynet hele. jævla. tida.

   Filip Ring Thenderup:
   Tror du ikke endel av sorgprosessen til ofrene fra Utøya nettopp er å måtte tilgi sin overgriper og leve med å elske han som person?

   Håvard Frimann Hedning:
   Mona: Det var retoriske spørsmål... siden du ikke skjønte det kan jeg godt utdype. For noen er det kanskje akseptabelt å rote rundt i saken et par mnd etterpå, mens andre mener saken burde vært tabubelagt for all fremtid. Hvem bestemmer hva som er riktig?

   Mona Jørnsdotter:
   Jeg vet ikke, Håvard. Jeg vet bare at det er ingen som taper på å ta hensyn til medmennesker som lider.

   Filip Ring Thenderup:
   Hensyn burde vel gjøres til offrenes beste - og eksponering av virkeligheten (her Breivik) er endel av en slik naturlig prosess.

   Håvard Frimann Hedning:
   Ser den Mona, men det vil alltid være noen som føler seg støtt av hva som helst..

   Mona Jørnsdotter:
   eksponering til en viss grad ja. Vi står overfor en latterlig dekning av ABB som person nå, synes jeg.

   Mona Jørnsdotter:
   Sant det og, Håvard. Men dette er ikke hva som helst....

   Håvard Frimann Hedning:
   Nei, det er ikke mye av det som skjer ute i verden heller...
   Vi lever i velstand på bekostning av den fattigste delen av verden, men vi hører sjelden noen tale den saken, for det innebærer at vi selv må gjøre forandringer i vårt eget liv..........

   Mona Jørnsdotter:
   Jeg synes det blir litt eh... merkelig av deg å dra den sammenligningen. Jeg kan bare prate for meg selv, men jeg gjør hver eneste dag forandringer i mitt eget liv nettopp av denne grunn. Og mange taler den saken! Men ja, folk flest trenger å åpne øynene sine.

   Håvard Frimann Hedning:
   Ja, kanskje litt søkt sammenligning, men av og til må man dra den litt langt for å få frem et poeng...

   Mona Jørnsdotter:
   næh, poenget ditt har du fått frem for lenge siden, jeg er bare ikke helt enig.

   Håvard Frimann Hedning:
   Point taken.. ;)

   Mona Jørnsdotter:
   ‎:)

   Sissel Rørvik:
   For å kalle en spade en spade så må jeg bare si at "å elske ABB som person" er noe av det dummeste jeg har lest.
   Mulig Filip og jeg har forskjellig oppfatning av hva "å elske" er men dog.....
   Rekonvalens og sorg(prosess) har ingenting å gjøre med "å elske sin fiende". Å komme seg gjennom en slik tragedie, og å kunne fortsette livet, handler om å klare å *akseptere* det fryktelige som har hendt, og ikke la hatet ta styring over følelsene.
   I ABB's tilfelle er han ingen *fiende*, men en *overgriper*. Og for de her som tror på Jesus, så vet dere at det ikke står noe om å "elske sine overgripere".

   Sissel Rørvik:
   En overgriper har forlengst passert grensen fra å være *fiende*.

   Filip Ring Thenderup:
   Hvis man hater vil det ført ta styring på følelsene våres. Det er kun kjærlighet som helbreder.

   Rune L. Hansen:
   Du ser Filip, at menneskeverdet og Ordet har forsvinnende lav status i dagens Norge. Er ikke bare på billig-salg, men på det nærmeste ingenting verdt - politisk villet og tilsiktet. Det har nokså langt på vei pervertert hele Norge. Men falskheten rår. Og de fleste som sier seg å tro på Jesus tror egentlig at Jesus løy eller at de selv er større og vet bedre. Og midt i det hele er det Synseloven som rår. Det motsatte av Ordet og det motsatte av lov og rett. Og kjærlighet til penger og ussel grådig egoisme forveksles med kjærlighet. Et groteskt terror-regime rår i dagens Norge, med en overflod av grove justismord, tortur, utplyndringer, trakassering og falsk dokumentasjon. Og mange ser seg tjent med det.

   Sigbjørn Utland:
   Jeg tror ikke vi må sammenlikne oss med Jesus. Det er en sak at Jesus kan tilgi, men vi mennessker kan ikke tilgi på samme måte og skal heller ikke gjøre det. Det går ikke ann at en kristen polis klapper ABB på skulderen og sier jeg tilgir deg. Det vil være helt forkastelig og heller ikke i tråd med bibelen. Har du gjordt noe gale og så mye gale som ABB har gjordt så skal han dømmes etter våre jordiske låver. Hva Gud og Jesus vil gjøre etter døden kan vi bare spikulere i. Det å hate er ikke det samme som å idømme han den straff han fortjener. Ta et eksempel. : Naboen kommer inn til deg og skyter din kone i stua. Da kan fort hatet komme opp som en gjengjellessak og du tar ned rifla og går og skyter naboen fordi han sjøt din kone. Slik kan hatet være farlig.

   Filip Ring Thenderup:
   ‎Rune Helander: For alt du vet kan ABB har skutt noen av mine venner, eller jeg har vært i situasjon der noen av mine venner er drept og jeg har tilgitt drapsmannen.

   Sigbjørn Utland:
   Jesus sa at vi skulle elske hverandre slik han elsket oss og vi ber jo i fader vår om tilgivelse fra Gud slik vi tilgir hverandre. Jeg sier ikke at ABB skal dømmes etter norske lover - alt jeg sier er at vi bør elske ham. Bibelen sier også at man straffer dem man elsker.

   Sigbjørn Utland:
   For å holde ro og orden i ett land (Norge) må den som har gjordt noe gale straffes etter gjellende lover fordi vi elsker vårt land og vårt folk. Slik kan man jo si det og ha dekning i både bibelen og låven hvordan en forbryter skal behandles. Evt. å tilgi betyr ikke at han slipper straff, eller mener du Filip at vi skal elske en forbryter så høyt at han skal slippe straff???.

   Filip Ring Thenderup:
   Jeg er helt enig med deg i at vi må ha lover i et land og følge dem. ABB er intet unntak og han må dømmes etter vårt lands lover.
Bibelen sier at Gud straffer dem han elsker. Tilgivelse handler om at man ikke bærer personlig nag til en person, og at man tilgir personen. At han gjør opp for seg er en ting - det viktigste er dog at dette ikke gjentar seg. Noen ganger må man verne samfunnet for et menneske og jeg tror det er tilfellet med ABB.

   Sissel Rørvik:
   Hmmm..... Kanskje det er det er det prestene som (mis)bruker barn og voksne tenker.....

    Filip Ring Thenderup:
    På hvilken måte tenker du at vi skal elske ABB Sigbjørn?

   Sigbjørn Utland:
   Ved å straffe han og skåne samfundet for gjentagelser. For slipper vi han løs vil han bli skutt.

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger foruretter. Mange enda både torturerer og dreper og ødelegger med forhastede slutninger. Midler og våpen for slikt noe kan være forskjellige. En dommer eller saksbehandler med kriminelle dommer kan med sin underskrift og sine ord være en verre kriminell enn Anders B. Breivik. Mange ser seg enda blind på de våpen som bråker mest. Det blir det hverken rettferdighet eller neste-kjærlighet av. Rettferdighet er Guds bolig. Det er hva som utgår fra vår munn som ...

   
---
---

   Anna Frederiksen, 06.01. 2012:

   da har jeg kommet i kontakt med advokat for menneskerettighetene i danmark... han vil se på saken men det er jo par andre også som skal få se hvordan norge er!!

*

   Hilde Lopez:
   hei, hvordan fikk du tak i den advokaten? jeg trenger også en for å se på saken min

   Anna Frederiksen:
   jeg har to gode advokater i norge og i danmark.. hvor i norge bor du?? har to til og abefale i bergen.. men du skal bare søke etter advokater for menneskerettigheter som er spesalister i akurat dette

   Jasmina Radulovic:
   jeg er også på utkikk etter en advokat helst et mennesketrettighetsadvokat

   Anna Frederiksen:
   du finner dem på nettet.. en vanelig advokat kan ikke gjøre jobben like gdt.. da det skal frem i retten att dette er en org at dem som ikke skal ta barn osv

   Jasmina Radulovic:
   har søkt klarer ikke å finne dem

   Anna Frederiksen:
   hmmm jeg finner dem lett i danmark.. men prøv og finn en i danmark og skriv til han og fortell litt om din historie og la han finne en i norge han kjenner mange.. kan være du skal prøve noen ganer..

   Anna Frederiksen:
   aner

   Anna Frederiksen:
   ganger

   Jasmina Radulovic:
   har du noen navn eller?

   Anna Frederiksen:
   du kan skrive google.dk så søker du der

   Jasmina Radulovic:
   det er tusenvis av advokater så det er litt vanskelig for meg å bare google fram

   Anna Frederiksen:
   men hvis du kun søker på menneskeretsadvokat så skal det helst kun komme

   Jasmina Radulovic:
   vet ikke hvordan jeg gjør det

   Jasmina Radulovic:
   har søkt det kommer ikke noe

   Anna Frederiksen:
   http://www.google.dk/search?source=ig&hl=da&rlz=1G1ACPW_DADK418&&q=menneskerettigheder+advokat&oq=menneskerettigheder+advokat&aq=f&aqi&aql&gs_sm=e&gs_upl=13298l31667l0l32393l35l33l4l16l18l1l326l2118l0.2.6.1l9l0

   Jasmina Radulovic:
   takk :) men er det mulig å få frirettshjelp dersom mann har en advokat i Danmark og det å hente ham hit slik at staten dekker... fordi jeg tror at det er en regel om at mann kan ta utenlandske avokater..eller kommet en ny regel

   Anna Frederiksen:
   du skal selv betale advokat i danmark men han kan kansje hjelpe deg til og finne en i norge som passer til din sak.. men ambefaler deg til ha par stk i norge..

   Anne-lise Hvidsten:
   hra har advokater og de jobber for menneskerettigheter.

   Jasmina Radulovic:
   bare så lenge ikke noe korrupt, jeg har byttet ca 10 stk som er mange alle motarbeidet meg eller bare ja unnlot å hjelpe meg

   Anna Frederiksen:
   hmmm det er ikke for godt .. nei jeg har to i norge som er virkelig gode.. men problemet er retten.. dem har alerede dømt oss før vi kommer inn i rettsalen!!

   Jasmina Radulovic:
   ja typisk det samme her..de har skrevet et falsk dom, vil si de har ikke skrevet det som ble sagt i min sak så da er det okej... og advokaten var tilstede og vet hva som ble sagt av både dommer og motpartneren men vil ikke ta stilling til det

   Jasmina Radulovic:
   hva er det som gjør at du ikke vil fortelle navnet til disse to advokater det er viktig at vi andre barnevernsoffrer også får hjelp vi er jo her for å hjelpe hverandrer og ikke å skjule noe ovenfor hverandre

   Jasmina Radulovic:
   Anna Fredriksen

   Jasmina Radulovic:
   føler at det blir en del forskjellsbehandling på meg her tror jeg

   Kjell Ivar Larsen:
   er det ikke typisk av bv og få medhold i retten heleveien da på løgner og indiser. Så vi foreldre er og blir rettsløse i norge med det maktaprate bv er.

   Jasmina Radulovic:
   tenkt ikke det men hadde tenkt i forhold til advokater, i forhold til en advokat

   
---
---

   Chris Overgaard, 06.01. 2012:

   http://covergaard.blogg.no/?c=1325867566
   covergaard = free speech - Barnevern i særdeleshet - samfunn og politikk...
   covergaard.blogg.no
   Barnevern i særdeleshet - samfunn og politikk...

*

   Marianne Lund:
   Når jeg leser dette Chris så kjenner jeg at vi må bare stå sammen for dette blir ikke bedre.

   Chris Overgaard:
   Ja du har rett Maianne. Alt går den gale veien inntil vi sammen kan sette systemet i klart lys.

   Hilde Ottesen:
   det vil fortsette å gå gale veien helt til vi greier samle oss i motstanden mot dette systemet vi har nå

   Chris Overgaard:
   Samlingsmotstanden vil tvinge seg selv fram før eller siden. Skulle helst vært før da...

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Et foreldrepar har fått rettskjennelse for beskyttelse av sin 14-årige datter for å hindre at barnevernet fortsetter å "hjelpe" henne. Det fremgår av artikkelen at barnevernet er like sprøtt også i Texas som her til lands. Dette er for så vidt ingen overaskelse, siden sosialetater over hele verden lærer av hverandres metoder og bygger ut sitt apparat etter et mønster som er utprøvd med suksess i andre deler av verden."

 
---
---

   Bente Alertsen, 06.01. 2012:

   FORNUFTEN har ENDELIG tatt enkelte politikere!! HURRA!!!
   FrP krever bedre barnevern
   www.aftenbladet.no
   Nå krever FrPs Solveig Horne at regjeringen griper inn i landets barnevern. – Vi må ha tilsyn med kommunene, sier hun.
   Forsiden
   www.aftenbladet.no
   Nyheter fra Vestlandet

*

   Tanja Natascha Røyland:
   Man kan jo håpe. Kjernen i alt er å se ressursene i enkeltmenneskene, for disse er større enn antatt og hver og en har sin egen personlige styrke. Hvis man ser på et misforstått religionsaspekt oppi det hele er altså stakkars meg og velvferd via tilgjort hjelpesløshet ikke veien å gå. En krykke er en krykke som skal brukes til å trene opp styrke, ikke noe en skal bli avhengig av, eller gjøres avhengig av. Reis dere, reis dere, reis dere igjjen,... og dere... her dere sittet lenge på nettet nå? I fjernkommunikasjonens land. Ta en tur til naboen eller en venn ikveld. Følg kongens råd... men dropp konjakken dersom det er barn tilstede... forresten dropp den uansett.. bare et råd. Man mottar det som er konstruktivt og kjenner sin egen styrke best.

   May- Harriet Seppola:
   Det er spill for galleriet, barnevernet bør etterforskes for alle selvmord av både fosterbarn og biologiske foreldre som har tatt sitt eget liv under "barnevernets omsorg" ndet Solveig Horne vil er at det skal settes mere tilsyn, det som er nødvendig, legg ned fylkesnemda, ta en oversikt over dommere som ikke har signert dommerpapirer og bytt ut sakkyndige psykologer som løper barnevernets œrende , sørg for at barnevernet slutter med akkuttvedtak og sorg for at de ikke fjerner barn uten at det har vœrt nødvendige hjelpetiltak basert på individuelle behov, ikke tvangsmetodene til
   "barnevernet": http://www.youtube.com/watch?v=VlVepAVBmd8
   Brian Gerrish - UK Rally Against Child Abuse June 2011
   www.youtube.com
   Brian Gerrish of the UK Column newspaper, is a speaker and member of various valuable groups dedicated to exposing the corruption taking place in our governm...

   Rune L. Hansen:
   Det er mye mere nødvendig enn som så May-Harriet.

   Rune L. Hansen:
   Men som du sier, utspillet fra FrP er av det velkjente slaget og ikke godt for annet enn ondt.

   
---
---

   Ravsat Menchikova, 06.01. 2012:

   Маrius R.
   Jeg lurer på hvem jobber som advokater? Hvor har fleste av dem har fått utdannelse. Dette er degradering av samfunnet totalt. I dag snakket jeg med to unge folk, som leier leilighet i Oslo. Mannen, som leier den er advokat, når de har funnet ut, hvordan egentlig leiligheten ser ut så ringt de til personen-advokaten, som leier leilighet.
   De har fått høre fra han, at han er advokat, han får i timen 3000 kr- og annet r og han prøvde å gå vekk fra samtalen om leilighet og problemer med leiligheten, med forskjellige unnskyldninger. Hvordan kan samfunn styres på den måten? Hva slags GALSKAP som foregår i samfunnet? De to unge mennesker er sjokkert over han advokat og de spurte meg, hvordan kan vare at han er advokat, for å vare sikkert at han er det, de har sjekket ut, jo han var advokat. TH IKKE på TIDE å ta opp hvem styrer landet og hvem sitter i strukturen.
   Ellers må annulleres hele rettssystemet, vi fan trenger ikke det. NOK er NOK.

*

   Ravsat Menchikova:
   Jeg har opplevd selv to gang at jeg har kontaktet med feil advokater, som kanskje er ikke en gang advokater. Dette er VIRKELIG galskap. Det ser ut at der foregår mye kriminalitet og det lukter ikke bra.

   Ravsat Menchikova:
   For en drittsekker, slike typer skulle vart rettt og slett sparket ut og det virker at REGJERINGEN, som selv er helt på toppen i drittem, lukker øyne på det. som foregår virkelig i makten. Folk er totalt utnyttet og misbrukt av MAKT i MAKTEN.

   Kari Johnsen:
   de har ikke utdannelse i alt for de kan bare noen lover ikke alle lovene så tar de saker kun får å få mer praksis på enkelte områder

   Kari Johnsen:
   dvs en selv blir prøvekaniner for advokater som ikke har peiling på hva de driver med'

   
---
---

   Julie Muren, 06.01, 2012:

   Corruption at its finest!
   http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/Kommunen-kan-ikke-gjore-rede-for-500000-kr-2915214.html
   Kommunen kan ikke gjøre rede for 500.000 kr.
   www.aftenbladet.no
   Stavanger kommune innrømmer at den ikke kan gjøre rede for bruken av 500.000 kroner i Tyrkia-saken.

*

   
---
---

   Joan Myhre, 05.01. 2012:

   Møtte en meget oppgående jusstudent 3. året på studiet sitt som kunne informere meg om hvor mye tid som brukes på EMK.
   Hun kunne fortelle at de inntil nå hadde brukt noen å timer (mener hun sa 4 timer). Grunnen til at hun husket det svært godt var at hun hadde lyst å fordype seg i Menneskerettigheter men det skjønte hun fort ikke var noen vits ettersom hun ble avspist med i forelesningene at Grunnloven var mer enn god nok!!!!! Så på Jusstudiet starter indoktrineringen. Jeg spurte henne da om hvorfor NOrge tapte 74 % av sakene sine i Strassbourg ifjor og hun ble svært overrasket!! Jeg spurte henne hvorfor Norge ligger på toppen i Europa av barn som fjernes fra familiene sine!!! Hun skjønte med engang at noe ikke stemte og hun ville bli VENN med Marius Reikerås og vi har forhåpentlig en jus student som ønsker å gå i dybden på Menneskerettigheter til glede for alle. Takk Caroline for din interesse.

*

   
---
---

   Bente Enga, 03.01. 2012, posted to Dagbladet.no:

   Har fått med meg at det blir kristisert at barnevernet får så mye "pepper" rundt på facebook for tiden. Og til det så vil jeg svare at kritikken barneverntjenestene har fått er i høyeste grad fortjent.
   Det betyr på ingen måte at barnevernet... bare gjør feil. Verden er ikke "svart-hvitt".
   Mange barnevernsarbeidere gjør en fremragende jobb. Det er ikke dem vi kritiserer! De som blir kritisert, er dem som ikke gjør jobben sin, lyver, overdriver, underdriver i disfavør i forhold til dem de skal arbeide for og med, nemlig familiene.
   Barnevernsansatte lyver også i rettsaler. Og dommere de føyer barnevernet i de aller fleste sakene har jeg hørt.
   Følg med det jeg legger ut, så får dere bevis for mine påstander så det holder! Det er en skremmende utvikling. Og den utviklingen har pågått i svært lang tid. Hvordan, tenker du kanskje? : Jo, fordi media har vært veldig avisende til å avdekke ulovlighetene i disse sakene!
   Det er igrunn veldig rart. For mens NAV og div. andre etater blir satt søkelyset på, slipper barnevernet i Norge veldig lett unna! Dette er grusomt gjort spesielt ovenfor barn som lider under omsorgssvikt, mens barnevernet har det daglige ansvaret for dem. ( Omsorgen som de svikter)
   Som administrator i en gruppe for trygt barnevern fikk jeg god kjenskap til disse sakene. Og det er hårreisende hva jeg fikk vite!
   Så kom ikke her fordi dere har lest noen saker. Eller kanskje kjenner til en sak eller to. Eller noen god saksbehandler i barnevernet.
   Jeg vet faktisk at det finnes både "engler" og " djevler" i den etaten. Hilsen Bente.

*

   Bente Enga:
   Samtidig som disse sakene har tatt en alvorlig utvikling, -nemlig at de tunge tiltakene som barnevernet kaller omsorgsovertakelse, setter regjeringen ned et utvalg som skal vurderere om det biologiske prinsipp står for sterkt. Tar man en titt på dette utvalget, så ser man at det er en "haug" med barnevernsvennlige mennesker. Og en forelder som har fått god hjelp fra barneverntjenesten. Og det er ikke vanskelig for meg å tippe hva utfallet av denne vurderingen blir, nemlig at det biologiske prinsippet står for sterkt. Det betyr i praksis at staten med loven i hånden ikke bare svekker foreldrene enda mer, det gjør foreldre totalt rettsløse i forhold til sine kjødelige barn. Og barn i Norge går en enda mer rettsikkerhetløs fremtid imøte. Tenk på barn som utsettes for torur, vold og omsorgssvikt under barnevernets omsorg. De er totalt overlatt til tilfeldighetene. Bjerke barneverntjeneste er skyldige i å underbeskytte et barn, tross gjentatte bekymringsmeldinger fra skole, foreldre, advokater. Marit Brattlie, barnevernsjefen, hennes kollagaer ( Kari Sakrisrud) sa gang på gang, tross bekymringsmeldinger at: " Vi har full tilitt til fosterhjemmet på Løten" Barnet ble nektet nødvendig legehjelp. Ekspempelvis kunne fosterfaren si til barnet: " Du har en legejournal tjukkkere en bibelen, du, det er itte bra, veit du" Dette er kun et eksempel på hva barn kan utsettes for med barnevernets velsignelse.

   Bente Enga:
   Jeg anmoder regjeringen på det sterkeste å styrke rettsikkerheten til barn og foreldre, ikke svekke det som det blir lagt opp til i dag! Det tjener hverken barna, foreldre eller samfunnet! Det er umenneskelige forhold, forholdene jeg tar opp her. Og slik skal det ikke være i et demokratisk og rettsikkert samfunn.

   Nina Kilde Borge:
   Det er vel bare å lese det som stå i denne linken, så kan man ta sine egene vurderinger om dagens BV

   Nina Kilde Borge:
   Jeg må si meg enig i at BV er blitt en destruktiv etat i Norge. Det viser de siste ukers oppslag i media. Barneverns barn misshandlet i BV omsorg, dyre erstatningsaker til barneverns barn, ulovlige aksjoner i utlandet osv. Jeg er meget lei av å se på disse overtrampene og maktutøvelsen fra barnevernets side og jeg jeg tror at ingen kan forestille seg hvordan det er, før man sitter midt oppe i det selv. Barnevernet har så absolutt alt for mye makt og derfor må man begynne å ta makten fra dette såkalte barnevernet som ikke fungerer i Norge. Hva er galt med barnevernet? Flere og flere barn flyttes vekk fra hjemmet, fjernet fra sine foreldre, sine søsken, sine besteforeldre, sine tanter og onkler, kusiner\fettere, ja alt som er trygt i livet.
   Barnevernet kan virke både maktsyke og engstelige for å innrømme feil.
   Det er slutt på at barnevernet kun fjerner barn slik vi så det før. Når barn ble fjernet fra foreldre, var det ofte pga. misshandling, rus osv, nå er det "omsorgsvikt" som er det populære begrepet. Og hva defineres som omsorgsvikt. De tilfellene jeg har vært med å støttet, har omsorgsvikten godt på : "prater ikke på barnets nivå", "Ser ikke barnets fantasi behov", osv.
   Dette er uttalelser tatt direkte ut fra BV sine egene vedtak.
   Ofte ser man at tiltak i hjemmet ikke blir satt igang i det hele tatt, eller at nær familie overhodet ikke blir spurt dersom det er snakk om fosterhjem.
   Ofte går BV inn i hjem der det overhodet ikke er behov for noe som helst, og mange ganger opplever vi at der de burde gå inn, der skjer det ikke noe.
   Dette er noe vi, som har påtatt oss ett ansvar om å være vaktbikkjer for dette systemet, hører om daglig.
   Ett barnever må vi ha, da det fortsatt er barn som trenger hjelp, men Bv bør fungere slik at det er ett trykt sted å komme, ett sted hvor man kan få den hjelpen det er behov for.
   Slik det er nå, så er BV blitt en "stat i staten", og de fleste for negative assosiasjoner når BV blir nevnt.
   Det er mange hjem og mange barn som har blitt ødelagt av barnevernets innblanding, derfor må det bli en forandring.
   Dette er noe våre folkevalgte må gjøre noe med. I mine øyne er politikerene som det overordnede organet her, like skyldig i disse barns lidelser som BV og den etaten.

   Kristin Caitcey Kanestrøm:
   Slik barnevernet opererer i dag, gjør de mer skade for våre barn, enn å faktisk hjelpe Og ja det er mye ris til B.V nå i dag, og dem fortjener ikke noe annet enn ris. Bare det og flytte et barn ut fra hjemmet deres pga "omsorgsvikt", hvor tiltak kunne rettes opp i stedet for fosterhjem. Familie i rundt mor og far, har alt for få krav til barnebarna, og barna blir flyttet til helt andre kommuner framfor da og kunne gi barnet et fosterhjem i samme kommune eller nabokommune så biologisk familie kunne fått beholdt kontakt. Men neida, barna blir fjernet lengst mulig unna alt det de er blitt kjent med, og hvor mye skade tar ikke et barn av det? Og besøkstiden mor og far har etter barnet har blitt flyttet ut, er alt for knapt etter min mening. Jeg håper noen der ute begynner etterforske heksejakten B.V har drevet med i alle år. Finnes nok mange skrekkelige historier der ute, men alt for få blir hørt av de som sitter midt oppi en BV sak.

   Bente Enga:
   Det er helt korrekt det du skriver. Og jeg håper også på en reel etterforskning av disse sakene. Problemene er etter mitt skjønn at regjeringen er med på dette. Jeg vet det høres utrolig ut, men det er faktisk sant. For regjeringen, barne og likestillingsministeren, Audun Lysbakken har fått mye informasjon om hva som faktisk foregår. Det vet jeg, for jeg har avlevert tykke permer med dokumentasjon på disse forholdene, samt en god del forslag til å rette opp i de mange grove feilene som blir begått. Lite skjer. Og han følger ikke opp samarbeidet med foreningen som har jobbet hardt for dette. Faktisk så er venstre og fremskrittspartiet de partiene som viser vilje til å gjøre noe. IKKE den rødgrønne regjeringen, og det skuffer meg. De vil ikke få min stemme ved neste valg. Og det i protest for at de på sin manglenede vilje til å gjøre noe for barn og foreldre som lider. Tross for at den rødgrønne regjeringen vet! Det er skammelig. Et stort fy til den rødgrønne regjeringen, som etter mitt syn har sviktet sin oppgave i forhold til barnefamiler. Og hvordan barnefamilier blir utsatt for massive overgrep fra nettopp staten. Mange barn lider!!! Jeg nekter å se på dette uten å forsøke å gjøre noe. Kunnskapen i 2012, blant politikere når det gjelder disse sakene, er desverre lavmål. Og barna, og vi som foreldre betaler "regningen"........

   Rune L. Hansen:
   Engler blir vel hverken værende innenfor slikt noe eller gjør karriære der?

   Rune L. Hansen:
   Og hvis de åpner sin munn, hva da?
   Det er ensbetydende med selv-mord.

   
---
---

   Eric Wilting, 02.01. 2012:

   Tvilen kommer tiltalte tilgode i rapport om utilregnlighet i abb saken. En ny rapport med motsatt konklusjon vil således ikke endre rettens syn på hans tilregnlighet. Det blir tøvete å holde fast ved "tvil prinsippet" dersom en ny rapport påpeker alvorlige feil og mangler ved den første konklusjonsgrunnlaget. Aner en noen tendensiøse krefter i denne saken?

*

   Eric Wilting:
   Et klart eksempel på svakheter i rettergangen, når "ikke eksakte" vitenskaper eller data, allikevel kan bli tillagt såpass vekt at det påvirker utfallet i en dom. Ikke så vanskelig å forstå at den samme praksis også gir en del totalt unødvendige justismord i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Tvilen komme tiltalte til gode? Bare en rettsstat tar lovens og rettens prinsipper på alvor. Dagens Norge er et terror-regime og på ingen som helst måte noen rettsstat i den praktiske virkelighet.
   En trenger ikke gå lengre enn til for eksempel den hyppige og alminnelige bruken av ord som "skjellig grunn til mistanke", så har en det fullstendig motsatte av at tvil kommer tiltalte til gode.
   For bare å ha nevnt et ørlite eksempel av et mylder.

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 05.01. 2012:

   Aksepterer du at så mange som 1 barn skal oppleve slikt noe?
   16 sterke historier
   http://www.aftenbladet.no/innenriks/16-sterke-historier-2903374.html
   www.aftenbladet.no
   Historiene til 16 av barna er gjengitt under.

*

   Line Solheim Taklo:
   Kor e det blitt av straffene her i Norge?! Dei gjer det jo nesten lovlig!

   Line Solheim Taklo:
   EG har såtte inne lenger enn mange av dei der, og eg har ikkje gjort nåkee ulovlig en gong.

   Rigmor Fossdal:
   Det er barna som straffes vettu. Slik at psykopatene kan leve videre..

   
---
---

   June Rode, 05.01. 2012:

   Ifølge Tv2 "Alltid nyheter" tok barnevernet i norge 12 492 barn fra hjemmene sine i 2010, og de regner med at antallet er enda høyere for 2011. Unnskyld, men.... HÆ?? Det er snakk om over 34 barn hver eneste dag! En hel skoleklasse tas av barnevernet hver dag. Det finnes ikke så mange dårlge foreldre i det FN kaller verdens beste land og vokse opp i!!??!! Nå må denne terroren mot barna våre stoppes!!

*

   Jorunn Engelbrecthsen:
   Helt enig..

   Otto Lund:
   Gedigent problem i bl.a. UK, men Brian Gerrish sier de snart er klar for å stille bl.a. flere toppolitikere for retten, med beviser, så får vi håpe vi får hull på byllen i Norge også, men så langt har vi ingen 'Brian Gerrish' her, vi nordmenn er dessverre generelt for sosialdemokratisk tilpasset, les sløve, til å rydde opp: Brian Gerrish - Blowing The Whistle conference [23rd October 2011]
   http://www.youtube.com/watch?v=8b7ujQ0-KsA&feature=player_embedded
   Brian Gerrish - Blowing The Whistle conference [23rd October 2011]
   www.youtube.com
   Subject: Child Stealing By The State

*

   
---
---

   Rune Fardal, 06.01. 2012, shared a link:

   – Overgrep å hemmeligholde far
   http://www.tv2.no/nyheter/-overgrep-aa-hemmeligholde-far-3162307.html
   www.tv2.no
   Titusener av nordmenn lever med ukjent far. Eksperter mener det kan være både stor psykisk belastning og et overgrep å bli forhindret fra å kjenne sitt biologiske opphav.

*

   Rune L. Hansen:
   Gud og Kristus og alle de andre hadde rett!

   
---  
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. januar 2012, Vinberget: 

   Tåkete, regn og omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-hvitt, fuktig og 5 pluss-grader utover formiddagen og med mere regn utover dagen. Omtrent 3 pluss-grader mot midnatt.
---
---

   Marianne Lund, 07.01. 2012:

   Merker meg dette som kommer frem :
   "Her ligger det en åpenbar politisak. Flere av de kommunalt ansatte som håndterte den delikate saken sommeren 2006, har innrømmet at de ikke kan garantere at deler av beløpet ikke ble benyttet til å bestikke tyrkiske tjenestemenn til å slippe familien på fire gjennom passkontrollen.
   Dersom det er dette som har skjedd, har Stavanger kommune finansiert korrupsjon. Noen vet hva som skjedde. Ola Thune er en åpenbar plass å begynne. Han snakker ikke med pressen, i alle fall ikke om denne saken, men politiet må han snakke med. Hvis da politiet gjør jobben sin, og innleder etterforskning. Foreldelsesfristen for grove korrupsjonssaker er ti år. "
   http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/En-apenbar-politisak-2915500.html
   En åpenbar politisak
   www.aftenbladet.no

*

   
---
---

   Marianne Lund, 07.01. 2012:

   Merker meg dette som kommer frem :
   "I det tre sider lang notatet innrømmer Vestvik at i juli 2006 ba personen han ikke ønsker å navngi om å finne ut om det var mulig å smugle barna ut på tross av utreiseforbudet.
   Sent samme måned fikk han vite at det gikk an, men at det ville bli dyrt. Vestvik koblet etter dette inn nok en ekstern advokat på Stavanger kommunes regning. Atle Helljesen ble angivelig engasjert for å ivareta fosterforeldrenes interesser.
   Tidlig i august arrangerte Vestvik et møte der han selv, Helljesen og Ola Thune var til stede. Der fikk de vite at privatetterforskeren ville trenge rundt en halv million kroner for å planlegge, organisere og gjennomføre utreisen. "
   Merker meg også til sist hvor det står skrevet :
   " Advokat Vestvik ønsker ikke å fortelle Aftenbladet hvilke politikere eller hvem i administrasjonen som ga ham inntrykk av at det var greit å gå i gang med aksjonen.
   Kommunens advokat koblet inn Thune
   http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/Kommunens-advokat-koblet-inn-Thune-2915502.html
   www.aftenbladet.no
   Stavanger kommunes advokat Nils Geir Vestvik innrømmer at det var han som først tok kontakt med mannen som smuglet guttene ut av Tyrkia.

*

   Marianne Lund:
   Merker meg igjen : " Advokat Vestvik ønsker ikke å fortelle Aftenbladet hvilke politikere eller hvem i administrasjonen som ga ham inntrykk av at det var greit å gå i gang med aksjonen. "

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2012:

   When the people fear their government, there is tyranny;
   When the government fears the people there is liberty.
   Experience hath shewn, that even under the best forms of government those entrusted with power have, in time, and by slow operations, perverted it into tyranny.
   - Thomas Jefferson
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=318155384863507&set=p.318155384863507&type=1&ref=nf

*

   
---
---

   Dung Svalland, 07.01. 2012:

   It is written in the bible:
   Exodus 2: 23
   Years passed, and the king of Egypt died. But the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cry rose up to God.

   Gud har hørt alt rop om hjelp og dom er uunngåelig

*

   
---
---
 

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://timesofindia.indiatimes.com/nri/other-news/Separating-kids-from-parents-unjustified-India-tells-Norway/articleshow/11392212.cms
   Separating kids from parents unjustified: India tells Norway - The Times of India
   timesofindia.indiatimes.com
   Issuing a strong demarche to Norway, the second in nearly a week, India has said that its actions of separating two children from an NRI couple was unjustified.

*

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://indiatoday.intoday.in/video/india-begin-talks-norwegian-agency-anurup-bhattacharya-kids/1/167450.html
   | Video | India begin talks with Norwegian agency | World Videos | - India Today
   indiatoday.intoday.in
   The young children of Anurup Bhattacharya and his wife Sagarika have been taken away by the Norwegian Child Protection Services.The Indian government has now initiated a dialogue with the Norwegian Child Protection Services Agency.

*

   Kjell Ivar Larsen:
   Norges barne vern tror de er GUD som har makt i alle land. Når de kidnapper unger i India ja da er de jo syke makten har gått til hode på dem.

   Sidsel Garsegg:
   Uff a meg er jo ikke til og tro, hva tror dem at dem er ----- tragedie::))

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://netindian.in/news/2012/01/06/00018115/india-lodges-protests-norway-over-separation-indian-children-parents
   India lodges protests with Norway over separation of Indian children from parents | NetIndian
   netindian.in
   India has once again lodged strong protests with the Norwegian authorities over the decision of an official agency in Oslo to separate two Indian children from their natural parents and to place them under foster care with limited visits by their parents.

*

   Sven-Erik Hagen:
   Bra du viser at verden reagerer på hvordan det er i "Verdens beste land"!!!!

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.12. 2012:

   http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Separating-kids-from-parents-unjustified/Article1-792369.aspx
   'Separating kids from parents unjustified' - Hindustan Times
   www.hindustantimes.com
   Issuing a strong demarche to Norway, the second in nearly a week, India has said that its actions of separating two children from an NRI couple was unjustified.

*

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-01-06/kolkata/30597332_1_indian-embassy-indian-diplomat-indian-families
   Glimpse of hope for couple in Norway
   articles.timesofindia.indiatimes.com
   KOLKATA: There's finally some light at the end of the tunnel for the couple who has been forced to stay away from their children in Norway. The Indian embassy in Oslo has taken up the matter and is...

*

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://www.deccanherald.com/content/217166/india-norway-separating-kids-parents.html
   India to Norway: Separating kids from parents unjustified
   www.deccanherald.com
   India has made it clear to Norway that the decision of the Norwegian Childcare Services to separate two children from their NRI parents was an extreme step and unjustified. Strong demarches were made to the Norwegian embassy in New Delhi and to the Norwegian foreign ministry and the ministry of chil...

*

   
---
---


   Rune L. Hansen, 07.01. 2012:

   Consular Assistance to NRI Couple in Norway
   http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=190018848
   MEA - Ministry of External Affairs
   www.mea.gov.in
   It is understood that Mr. and Mrs. Anurup Bhattacharya, whose two young children were taken under protective care by Barnevarne (Norwegian Child Welfare Services) and placed in foster parental care as per the directive of the local Norwegian court, have appealed the decision of the Norwegian court. ...

*

   Rune L. Hansen:
   Ministry of External Affairs, Government of India,
   has preliminary said the following:


Consular Assistance to NRI Couple in Norway

December 30, 2011

It is understood that Mr. and Mrs. Anurup Bhattacharya, whose two young children were taken under protective care by Barnevarne (Norwegian Child Welfare Services) and placed in foster parental care as per the directive of the local Norwegian court, have appealed the decision of the Norwegian court.

Meanwhile, the Embassy of India in Oslo has vigorously pursued the matter with the Norwegian Foreign Ministry on 28 December 2011. A similar démarche was made with the Norwegian Embassy in New Delhi on 29 December 2011. Government of India’s serious concerns were conveyed regarding the need to take into account social and cultural traditions of the country to which the parents and the children belong before taking a decision to separate the children from the parents. It was also emphasized that if the parents decide to return to India then the children should be allowed to return with them as there could be no doubt that it would be in the long-term interests of the two young Indian children as they would be brought up in the loving care of their extended family in India. Further, as the children were Indian nationals, the Embassy has sought access to them to check on their welfare.

New Delhi
December 30, 2011   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk (av meg):

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk (translation to Norwegian):

Ministry of External Affairs, Government of India,
(Utenriks-myndigheten, den Indiske regjering,)
har foreløbig sagt følgende:


Konsulær bistand til NRI-par i Norge

30. desember 2011

Det er forstått at herr og fru Anurup Bhattacharya, som har to små barn som ble tatt under beskyttende omsorg av Barnevernet (norske barneverntjenesten) og plassert i fosterhjems omsorg med direktiv av den lokale norsk domstol, har anket avgjørelsen fra den norske domstolen.

I mellomtiden har ambassaden i India i Oslo iherdig forfulgt saken med det norske Utenriksdepartementet den 28. desember 2011. En lignende démarche ble gjort med den norske ambassaden i New Delhi 29. desember 2011. Indias regjering har alvorlige bekymringer som ble formidlet om behovet for å ta hensyn til sosiale og kulturelle tradisjoner i landet som foreldrene og barna tilhører før det taes beslutning om å skille barna fra foreldrene. Det ble også understreket at dersom foreldrene bestemmer seg for å returnere til India så skal barna få lov til å returnere med dem fordi det kan ikke være noen tvil om at det vil være i de to unge indiske barnas langsiktige interesse som da vil bli oppdratt i kjærlig omsorg av den utvidede familien i India. Videre, eftersom barna var indiske statsborgere, har Ambassaden søkt tilgang til dem for å sjekke deres velbefinnende.

New Delhi
30. desember 2011   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://www.washingtonbanglaradio.com/content/13982912-strong-moves-help-nri-children-mea
   www.washingtonbanglaradio.com

*

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=190018866
   MEA - Ministry of External Affairs
   www.mea.gov.in
   On 5th January 2012, strong demarches were made to the Norwegian Embassy in New Delhi and to the Norwegian Foreign Ministry and the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion in Oslo to reiterate the Governments serious concern regarding the decision of the Norwegian Childcare Services to …

*

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://www.aftenbladet.no/lokalt/India-presser-barnevernet-i-Stavanger-2915350.html
   India presser barnevernet i Stavanger
   www.aftenbladet.no
   Indiske myndigheter kaller Stavanger-barnevernets tvangsovertakelse av et indisk søskenpar for "ekstrem" og forlanger barna hjem til India hvor de kan oppdras blant sine egne.

*

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20120105/tom-seng-odelagt-mor/
   Tom seng, ødelagt mor : Ny Tid
   www.nytid.no
   Ny Tid : Tom seng, ødelagt mor

*

   Anurup Bhattacharya:
   please see this in today nytid

   
---
---

   Anurup Bhattacharya, 07.01. 2012:

   yesterday we had the meeting with barnevarne officials and apart from the shocking things like asking for our passports and telling us to sign papers where we forefit the right as parents they gave some updates about abhigyan they told he is ok and doing good now he eat by himself but still cannot speak also they said he is a bit stubborn but thats normal to his age but in the documents they have written by wife describes him stubborn as she does not understand Abhigyan ....simply describing abhigyan is rude and her incapableness.

*

   Vikas Baranwal:
   what a shock to the poor child and what way they claim to protect him rather than traumatizing only?

   
---
---

   Gunn Tove Mathisen, 03.01. 2012:

   Hmmmm, har lenge lurt på hvordan vi skal klare å påvirke politikken innen barneværnet. kanskje løsningen er å lære av våre nye landsmenn, Somalierne, som med et enkelt penne strøk og et kryss, fikk inn sine representanter inn i Oslo bystyre.
   Det var jo egentlig genialt!!! Skjemmes over at våre nye landsmenn lærer oss hvordan demokrati kan virke/ burde virke. Somalierne stemte på dem DE ønskket støtte, og strøyk de som partiet hadde satt øverst på listen. GENIALT, det samme kan vi gjøre, vi tilhører jo alle politiske retninger. Så la oss lage vår egen nominasjons liste til neste valg, hvorfor skal vi velge dem de vil at vi skal velge mellom. Vi kan vel for f. velge hvem vi vill. Så som kandidat for FR,P. nominerer jeg Marianne Lund (eller var det SV hun støttet, ikke sikker, ;p ). Og så ville jeg nominere vår elskede hobby politiker Anne Christin Samfunnskritiker Fjeldstad , ikke sikker på hvilket parti hun tilhører, men jeg ville elske å høre henne fnyse på talerstolen, he he vår nye Hanna Kvannmo. Vi har mange gode verdige politiker kandidater, Monicha Nyhuus Aas f.eks. La oss bruke demokratiet, vi kan lage våre egne lister og stryke de drittsekkene som fører den politikken vi ikke liker. Somalierne klarte det, da burde vi også klare det, vi sloss for våre barn/ barnebarn......

*

   Monicha Nyhuus Aas:
   her er et godt poeng )

   Gunn Tove Mathisen:
   Dette er faktisk gjennomførbart, om vi reagerer raskt, våre kjære folkevalgte er i full panikk etter Oslo valget og ønsker endre valg loven. Men dette er gjennomførbart. Skjeldent jeg har kost meg så mye over et valg resultat enn årets lokal valg. Og da Riber Mon gikk offentlig ut og grååt at det var jo bare en fra Oslo vest i bystiret, va var min lykke fullkommen. He he he, Velkommen til den Oslo de fleste Oslo borgere lever i. Politiker familiene har okkupert makta i generasjoner, de lager lister over hvem vi skal stemme på. La oss vise dem hvordan demokrati skal virke, med folke vallg av representantene, ikke slik det fungerer nå, at politikerne bestemmer hveem vi skal stemme på. La oss få våre egne inn på listene, dette kan vi klare.

   Rune L. Hansen:
   På de kriminelle og deres intensjoner sine lister?

   Gunn Tove Mathisen:
   Vår stemme teller!!!! Somalierne klarte få inn 2 fra Somalia og en fra Somalialand i Oslo bystyre. Pakistanerne gjorde det bedre/ værre, kan de, kan vi.

   Katherine Klotilde Myhre:
   Det forutsetter at vi er organiserte, saklige, og når ut til mange nok.

   Rune L. Hansen:
   Å nå et slikt mål forandrer ingenting som helst.

   Kjell Ivar Larsen:
   jeg har et håp at om vi alle sammen hadde mere samhold i folket da hadde ikke politikkern kunnet gjord noe som helst, de kaller dette lande et demokrati. Jeg vil ta vekk orde demokrati og påstå vi lever under nærmest komunismen ånd. På grunn av at her bøtlegges folk for det minste vi er tvungen til og ha sikkertesbelte på vi er verden største barnehage. Vi må snart organiser oss for et demokrati og få vekk de tullingene på toppen bv må få mindere makt i vårt samfunn.

   Gunn Tove Mathisen:
   Dette er fakktisk realistisk, vi kan ta demokratiet tilbake gjennom det frie valg og nominasjon. Vi har full rett/ mulighet til å gjøre som somalierne, stemme på de VI vil stemme på, og ikke det DE vil vi skal stemme på. Vi tilhører alle politiske retninger, vi burde klare finne 2-4 representanter innen hvert parti, som ønsker fokus på det samme som vi. Dette er faktisk gjennomførbart, enkelte av stortings politikerne har bare en liten sterk lokal gruppe i ryggen. (Hvordan trur dere ellers vi har kllart å få en så stor gjeng med undermålere i sirkuset regjeringen). Nok er nok, la oss ta demokratiet tilbake. Vi stemmer på dem vi vil stemme på, ikke dem DE vil vi skal stemme på.

   Rune L. Hansen:
   Om dere for alvor er så naive og dumme så tilsvarer det fritt frem videre for de kriminelle.

   Gunn Tove Mathisen:
   Du sparer deg i hvertfall ikke i din klokskap Rune, kalle folk naive og dumme, på en felles støtte gruppe, smart og oppbyggende for felleskapet.. Som sakt Somalierne klarte det i vårt eget land, i vår egen hovedstad, så skal ikke vi klare det? Men grunnen til at vi ikke klarer og samles om en eneste ting er innvendig motarbeidelse, og usaklig pessimisme som knekker enhver optimisme. Jeg har ikke tall på alle demonstrasjoner ol, som folk ikke møter opp på. Har i tillegge opplevd at mennesker som kjemper for samme sak, en omlegging av barnevernet, advarer folk mot å delta på demonstrasjoner. Så jeg har tru på dette, om vi ikke er så naive og dumme at vi biter på Runes pessimisme. Han kan jo legge seg på sofaen og gi opp, men jeg har ikke tengt å gi meg på manged år.

   Kjell Ivar Larsen:
   er til dels enig med Rune L. Hansen. I at folk flest er naive og om ikke dumme men de kan ikke tenke 2 ganger igjenom en handling før den er gjord. så der skåret Rune L. En 10.

   Tanja Natascha Røyland:
   Kriminaltet finnes ikke i et lovløst samfunn, det som skal bygges opp må brytes ned. Og strukturen må endres helt. Grunnleggende prisnipper misbrukes og det er igrunn gravsteinen systemet legger for seg selv.

   Hans Jørgen Strøm:
   det må til en skandale som ryster hele nasjonen :(

   Bente Alertsen:
   det har vi jo hatt mange av hans jørgen, store skandaler i bv, men er det noen som reagerer da ?? niks !!!

   Gunn Tove Mathisen:
   Det som er moro, mens dere sitter og er pessemister og ikke trur vi kan gjøre det samme ved neste valg. Så sitter våre nye landsmenn og studerer modellen til Somalierne i Oslo, det vil bli jævla moro i valgene i fremtiden, for Normenn på grasrota har dradd nissalua ned og trur ingen ting nytter, mens våre nye fremmedkultureller jubler over vårt demokrati, som de setter seg inn i , og DE har faktisk oppdaget at de kunne stemme på hvem de ville, ikke på de partiene ville. resultatet i Oslo bystyret er over 60% fremmedkulturelle. Ikke innbill dere at ikke det samme kommer til å skje i de andre større byer og tettsteder. de omfanger demokratiet. På tide vi begynner å gjøre det samme. Og jeg synes det er en bedre løsning å angripe partiene inneni fra , enn opprette nye partier som kan ligne på rent bondefangeri i måten de binder barneværns ofre til seg. DETTE ER GJENNOMFØRBART. SOMALIERNE KLARTE DET I VÅR HOVEDSTAD I VÅRT LAND. Men vi er jo Norske, så vi trur jo ikke på slikt, og en god normenn må jo la bygde dyret styre og knuse ethvert forsøk i begynnelsen, gjerne benytte seg av hersketeknikker som å kalle folk for dumme og naive. Alt er tillatt bare all tiltak og enggi blir latterliggjort så ting går som det pleier å gå med ola donk, vi sitter og syter og klager på facbook grupper, men klarer ikke å enes om en eneste ting, sier man et ufortjent ord så er man blokkert, så samhold o fellesskapsfølelse i forhold til at vi sloss for det samme.. Det eksisterer ikke, her skal vi tråkke på hverandre, sjikanere hverandre, gå til ufine personangrep og hersketaktikker, Og det virker kjempe bra. Fortsetter det slik, så er det ikke bare i Oslo bystyre vi har 60% muslimer, det har vi i løpe av 2 valg på stortinget og, om vi ikke begynner og ta i bruk demokratie!!!!!

   Gunn Tove Mathisen:
   Og da sønnen min var ung var barneværnssjefen en kort periode på Lindeberg muslim, det er bare et tidsspørsmål for de stiller opp i fosterhjemstjenesten, og da kan dere tru vi blir lykkelige, når våre barn blir oppdratt i den muslimske tro. dere må ikke innbille dere at de kommer til å respektere ønsker om at barn av krisne skal vokse opp i kristne hjem, det blir jo ikke respektert med de muslimske barna. De organiserer seg. Vi har mistet enhver tro på at det nytter. Men jeg er 100% enig med Rune L. Hansen og Kjell Ivar Larsen, når de trur ingen ting nytter, så nytter ingenting for dem! Men jeg trur det nytter i kjempe, og jeg VET at det hjelper, i noentilfeller kan jeg ikke hjelpe alle, men jeg har reddet utalleligee barn og unge å bli systematisk neddopet og misbrukt. selv da de jaget meg ut av landet, ga jeg ikke opp min kamp. Og det nyttet!!!! De barna ble reddet ut av misbruket, den pedofile drittsekken fikk seg forvarings dom. DET NYTTER.

   Hans Jørgen Strøm:
   så så Gunn Tove, vi våkner nok. men du vet, Ola og Kari Dunk er litt sirumpa. ;))

   Hans Jørgen Strøm: 
   og.. vi må ikke klandre Somaliere og andre innvandrere som oppdager demokratiets muligheter, vi må bare respondere og komme på banen, men vi må være kjappere. det er jo meget bra at Somaliere tar vårt norske demokrati ibruk. noen av dem kommuniserer med familie og kjente i hjemlandet og lærer dem om dette. det håper jeg kan skape en spillover effekt.

   Gunn Tove Mathisen:
   Jeg synes det er kjempe flott, at vi fikk høre noe annet om Somalierne enn at de sitter på Grønnland og tygger cat. Jeg har all respekt for hvordan de klarer å organisere seg, tiltross for store innbyrdes konflikter i det Somaliske miljøet, så klarer de å stå sammen om viktige saker, og de har vist oss, DET NYTTER. Somalierne har f.ex. sin egen gruppe, Somalierne mot barneværnet, og bv. har i tillegge offnentlig sakt at de frykter den gruppen/ slike grupper der samholdet er sterkt. Jeg angriper på ingen måte Somalierne, he he det er ola dunk mentaliteten jeg angriper, og jeg mener vi må begynne å ta demokratiet tilbake, la oss lære av Somalierne, de skjønte det: vi kan stemme på hvem vi vill, ikke på dem DE vil at vi skal stemme. Så Somalierne kummelerte/ strøk de på toppen av listene og stemte på sine egen. GENIALT det kan vi også gjøre.

   Rune L. Hansen:
   Du trekker veldig fort veldig mange forhastede slutninger, Gunn Tove. Og hvem er det vel som har sagt eller tenkt at ingenting nytter? Det er den metoden og det målet du skisserer som ikke nytter, fordi det ikke kan føre til nødvendig resultat. Den som tenker seg litt om skjønner såpass.

   Rune L. Hansen:
   Å spre om seg med falske og dumme forhåpninger er hverken hva som nytter eller er nødvendig. Tvert om.

   Gunn Tove Mathisen:
   Du sparer deg virkelig ikke i din sjikananse av dine medmennesker Rune!!! Først kaller du meg dum og naiv, og så fortsetter du like frekk og kaller mine tanker falske og dumme... Den måten du SJIKANERER meg på gidder jeg ikke svare mere på. Dine holdninger er klare, jante loven teller. Tråkk, sjikaner, kall folk dumme, naive, latteliggjør demmes tankker og ideer. Det blir spennende å følge det nye bystyret i Oslo, lokalpolitikerne har stor makt, og de har stor innflytelse over skoler og barnehager. Du Rune, har kun dokumentert i denne debatten din evne til å tråkke på andre. Skjemmes burde du! Helt greit du/ dere mener lokalvalget i oslo var naivt og dumt og tra la la, våre nyvalgte lokalpolitikere sitter enna stille runt bordet, men det skal bli moro og følge med Oslo lokal politill, de har stor innflytelse over skoler, barnehager osv. og nå har vi over 50% muslimer i lokal styret. De trur på demokratiet, og stemmer på sine for harde livet, Men vi, Ola Donk, sitter og kaller hverandre dumme og sier her er det bare å gi opp..

   Monicha Nyhuus Aas:
   jeg har advart mot personsjikane inne på denne siden før, og jeg gjør det igjen: de som deltar i debatten, bruker høflig språk, og dere diskuterer sak, !!! Denne gruppen er skapt i lys og den skal fortsette å bygges på det. Her er ingen dumme!!! Hvis dette ikke respekteres, blir man kastet ut. Med hilsen Monicha Nyhuus Aas, ADMIN

   Rune L. Hansen:
   Det som er dumt er dumt. Tabu å si det, i henhold til Molbo-lovens § 1.

   Gunn Tove Mathisen:
   Å gå til personangrep, og latterliggjøre/ mobbe folk er totalt uakseptabelt. Å jeg følte meg både angrepet som person og mobbet med dine personrettede bemerkninger. Det er ikke tabu å si unnskyld. I stede fortsetter du og latterliggjør meg. Skjemmes burde du/ dere.

   Rune L. Hansen:
   Se heller hvem som gjør hva, Gunn Tove.
   Alle våre formuleringer står over her.

   Rune L. Hansen:
   ‎(Og det er ingen skam å være dum.)

   
---
---

   Anna Sand, 05.01. 2012:

   Oslo tingrett har kommet med krass kritikk av barnevernet i Oppegård, og 12 desember vant Susan Hansen og Eddy Hansen en klar seier over barnevernet. 19 desember ble den 6 måneder gamle gutten tilbakeført til tanten og hennes mann. Rådmannen i Oppegård "skal se om vi har noe å lære", men insisterer på at barnevernet har gjort en god jobb. Når skal de lære å ta selvkritikk? Skjønner de ikke at det skjer ingen endring før de innrømmer at noe er helt galt!
   ap.no > En families barn
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4255098.ece
   www.aftenposten.no
   FOSTERHJEM. Jeg er tante til mitt barn. Derfor ble det tatt fra meg.

*

   Anne Grethe Eckmann:
   Det er håp!

   Anna Sand:
   Sitat fra Aftenposten:"Retten mener barnevernet ikke vurderte Hansen skikkelig fordi de allerede før barnet var født hadde innstilt seg på adopsjon av barnet til allerede godkjente fosterforeldre." Dette er så horribelt, så avslørende og så forferdelig. Kan noen ta til vettet snart? Hvor mange barn skal tvangsadopteres, og hvor mange voksne oppdage at de ble fratatt en familie som elsket dem, på barnevernets helt gale premisser?

   Eileen Monic Munkvold:
   Folk må gjøre opprør, men det eksisterer jo ikke motstand i folket som forholder seg helt apatiske til rettsløshet og tyranni. Det står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter at folk ikke skal behøve og finne seg i tyranni, heller ikke av barnevern og sosionomer, eller politikere, derav Audun Lysbakken som velger å neglisjere problemet.
   Verdenserklæringen om menneskerettigheter
   Innledning
   Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse... ER DETTE TYDELIG NOK, SE TIL Å VÅKNE, ALLMINNELIGE LOVLYDIGE - PSYKISK TILREGNELIGE OPPEGÅENDE MØDRE OG FEDRE - BESTEMØDRE OG BESTEFEDRE. SI FRA - NOK ER NOK OG TA I BRUK DENNE NØDRETTEN! FÅ I DET MINSTE I STAND EN LITEN GRUPPE - GÅ TIL MEDIA OG INSISTER PÅ Å MØTE LYSBAKKEN...

   Kate Asgautsen Larsen:
   jeg er mormor, men fikk ikke engang spørsmål fra b.v om å få ha henne hos meg... og det var en 22 år gammel saksbehandler sin dom: mormor er ikke istand til å passe sitt barnebarn hørt slikt sludder..

   Rune L. Hansen:
   Audun Lysbakken og Arbeiderparti-regjeringen og deres med-spillere neglisjerer ikke problemet. De tilsikter og ønsker "problemet", jo verre dess bedre. Den som er i tvil om det må være både blind og døv, eller meget så utrolig "glemsk".

   Rune L. Hansen:
   Det noe utrolige her er at Oslo tingrett forsøker å gi uttrykk for noe annet?

   
---
---

   Marianne Lund, 07.01. 2012:

   Gry Scholz Nærø:
   KONTINUERLIG KONTROLL AV FOSTERBARNS SITUASJON, INKL JURIDISK HJELP V/ KRIMINELLE HANDLINGER MOT BARN - OGSÅ I NORGE:
   "Children's Rights Commissioner for the President of the Russian Federation, Pavel Astakhov, created a special group of continuous monitoring of crimes against the foster children in Russian and foreign families!"
   Her har virkelig Norge noe å lære av sin store nabo i øst! Norske myndigheter med SV-nestleder & barnevernminister Lysbakken i spissen kunne samtidig vise at Norge omsider tar på alvor FNs barnekomites langvarige, skarpe kritikk & sterke bekymring vedr barnevernet generelt & fosterbarns situasjon spesielt. I sin siste rapport om Norge (2010) kritiserer komiteen IGJEN mangelfullt tilsyn - fravær av reell kontroll - av barnevernsbarn generelt og fosterbarn spesielt.
   Nyere & tidl medieoppslag, eget bokprosjekt "RETTSLØS!" mm bekrefter IGJEN et fundamentalt uakseptabelt off. system - en voksende multimillionindustri - fullstendig uten reell styring & kontroll - der barnevernsbarn nå som før utsettes for alvorlige, grove overgrep & menneskerettsbrudd, ja grov offentlig omsorgssvikt.
   Hvordan er det fortsatt mulig for regjeringen / myndighetene generelt å ignorere faktum - år etter år etter år ???!! - la rettsløsheten m/ tilhørende overgrep blomstre, t.o.m i eskalerende omfang - risikofritt for overgriper - for alltid ødelagte & tapte liv for de mange forsvarsløse ofrene.
   Er bv-familier m.a.o fortsatt SÅ mye mindre verdt enn alle andre??!
   Children’s Rights Commissioner for the President of the Russian Federation
   http://english.rfdeti.ru/display.php?id=3810
   english.rfdeti.ru
   We ought to mention that Astakhov, jointly with the Russian Foreign Ministry, the Investigative Committee and the Prosecutor-General's Office is developing a procedure for providing practical legal assistance for the victims.

*

   
---
---

   Fortsettelse fra onsdag 04.01. 2012:

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   Moren er svært nedbrutt:
   – Alle gråter i telefonen. Barna spør hvorfor de gjør dette, sier moren.
   Vi savner hverandre, gråter hun.
   Nå får hun kun møte barna to timer hver fjerde måned.
   – Sjokkerende
   – Behandlinga i fylkesnemnda var en sjokkerende opplevelse og svært lite betryggende.
   Det sier morens advokat Øyvind Bratlien. Også farens advokat reagerer kraftig på behandlinga i fylkesnemnda. Det var satt av tre dager til saken. Fylkesnemnda mente den hadde hørt nok på formiddagen den andre dagen.
   Det ifølge Bratlien til:
   2/3 av vitnene fikk ikke uttale seg
   Foreldrenes advokater fikk ikke holde sine sluttinnlegg
   – Det er all grunn til å tro at utfallet ble påvirket av saksbehandlinga, sier Bratlien.
   Han reagerer også kraftig på begrunnelsen for at foreldrene mistet foreldreretten, nemlig mors personlighet.
   – Det er kun basert på en time i vitneboksen, ingen sakkyndig vurdering, sier Bratlien."

   Rune L. Hansen:
   Og sitat:
   "Farens advokat Håvard Fremstad reagerer også kraftig på måten fylkesnemnda behandlet saken på.
   – Jeg er opprørt over den type behandling der to foreldre blir fratatt sine barn, sier Fremstad.
   Han reagerer kraftig på referatet der det står at advokatene fikk anledning til å holde sine sluttinnlegg og at barnevernet frafalt sine vitner.
   – Det er positivt feil, sier Fremstad."

   Paul Price Bernhard:
   jeg vil også komentere at det er viktigt å sette fokus på at de som er annerledes får også ei sjanse til å bli foreldre uten at barnevernet og kommuner tar i fra oss den muligheten og mot foeldre sjenerelt og dette støtter jeg fullt ut stå på det er viktigt at advokater bryr seg om foreldrene enn barnevernetsovergrep og kommuners holdninger

   Kjell Ivar Larsen:
   Fylkesnevnda sitter jo i samme kontor som fylkesbarneverne så det må være innhabilitet siden at bv og Fylkes nevnda er så nære hverandere, og folk kommer jo selvsagt i fra en eller annen kommune så om bv i en kommune vil ha ei sak opp forfylkesnevnda så klart de bare ringer en av ders gammle kolegare. Så det stinker av innhabilitet i disse sakene.

   Rune L. Hansen:
   Inhabilitet er bare en av de mange bokstavene. Hele virksomheten er på kryss og tvers grov, grotesk kriminell. Og uten lovlig lov-hjemmel.

   Jenny Myran:
   Det som er et paradoks i hele barnevernsetaten, og Lysbakken. Bryter med FN barnekonvensjon som ikke kommer frem i mediene i slike saker. Det er ikke et eneste parti her i Norge som tørr å snakke om den biten.Norge har fått tilsent en rapport fra.FN dere blir sterkt kritisert for sin håntering av barnevernett. Bufdir , Bufetat , Fylkesnemd. Er kjøpt og betalt av barnvern.Likeledes er psykologer, offentlige sykehus, og private sykehus som Aleris er en av samarbedspartnerne til barnevernett.

   Paul Price Bernhard:
   jeg håper at min sak fra 2008 fra sogndalenkommune og andre bv saker og andre som sliter med å bli hørt bør stå på fordi nå må lille norge forstå at verden der ute ikke støtter oss slik vi holder på

   Ellen Beate Hbk Bottolfs:
   Har slitt siden 2002 jeg, og kommer ikke så langt.... Blir så forbanna... Samvær 5 ganger 3 timer i året....

   Annina Karlsson:
   När de sen har tagit barna klagar de po barnens personlighet. det blir dubbelt grymt för barnen.

   Ann Mari Bigset:
   De bruker barnas personlighet som unnskyldning til omsorgsovertakelse også.

   Gry Karlsen:
   De bruker forsvarsløse barn som om de var gjenstander. De hevner seg på foreldre som vet sannheten, ved å ta barnet! Fordi foreldre sier i mot dem...... De vil ikke innrømme at de tar feil eller lyver, til tross for en haug med bevis!!!! Rett og slett hevn og prestisje. Og det går utover forsvarsløse barn som aldri har bedt om å komme til denne verden. Er dette til barnets beste? NEI!!!!

   Ann Mari Bigset:
   De tenker ikke på at barna har følelser, de er bare et våpen mot foreldrene. Men det er barna som soner....

   StarfaceNefertiti Jackie Hansen:
   ‎Gry Karlsen HELT ENIG MED DEG, KUNNE IKKE SAGT DET BEDRE SELV! Det er akkurat slik di er. 99.9 % av di som jobber i barneværnet har ikke noe der og gjøre, di kan rett og slett ikke jobben sin!!!

   Gry Karlsen:
   Og dette flotte barnevernet som de fleste vet er det stikk motsatte, sitter Lysbakken å roser opp i skyene. Han vet også hvordan det er, etter massevis av mail fra meg og mange andre..... Men dessverre så vil han ikke hverken høre eller se det foreldrene sider... Han jobber på samme måte som barnevernet. Bak lukkede dører!

   Rune L. Hansen:
   Det er både barna, foreldrene, besteforeldrene og flere og samfunnet som soner, tortureres, trakasseres, utplyndres og perverteres.

   
---
---

   Marianne Lund, 06.01. 2012:

   Merker meg dette som kommer frem : " Det oppsto uro blant foreldrene i barnehageavdelingen etter hvert som foreldrene snakket sammen og fikk kjennskap til at flere hadde fått brev i posten med varsel om at barnevernet var kontaktet, uten å ha hørt om saken på forhånd.
   – Vi syntes grunnlaget for meldingene til barnevernet var dårlig. Det førte til at foreldrene fryktet at barn plutselig skulle bli hentet i barnehagen. Er det min tur neste gang?
   Vedkommende forelder ser nå fram til at Kautokeino kommune svarer på brevet. "
   Bekymret etter barnevernsmøte
   http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7942499
   www.nrk.no
   En barnehageavdeling i Kautokeino har meldt en fjerdedel av foreldrene til barnevernet.

*

   Anna Sand:
   Det er ekstra urovekkende at Kautokeino er en ekstremkommune når det gjelder omsorgsovertakelse. Fire ganger så ofte som nabokommunen, Karasjok, går de til omsorgsovertakelse i stedet for å bruke andre tiltak. Disse foreldrene har med andre ord god grunn til å være vettskremte.

   Marianne Lund:
   Enig med deg Anna.

   Gry Karlsen:
   At ikke noen begynner å våkne av dvalen med all denne galskapen.... merkelig altså.

   Anne Lene Hermansen:
   Syns det er merkelig selv.. Har de gått i dvale hele gjengen.. men godt for hver sannhet og ting som opplyses, håper barna som er såpass store til det, som er eller har vært i fosterhjem får styrke til å stå frem mer snart også.. ser lite av dette, og kan heller ikke forvente d av dem. men hvis de hadde klart å samlet seg i en egen gruppe og gått ut med her som foreldrene har gjort.. så kanskje det også hadde hjulpet noe...

   Ann Mari Bigset:
   Ja, hvor er disse barna, og hvor er foreldrene deres? Hvor mange av disse barna er såkalt vellykket voksne med en god jobb og familie? Og hva har skjedd med foreldrene deres?

   Rune L. Hansen:
   Drept. Torturert, utplyndret og drept.

   Rune L. Hansen:
   Begraves i og med falsk dokumentasjon, under et tykt dekke med propaganda.

   Gunn Tove Mathisen:
   Grunnlaget for at dette skjer kan være f.eks. forskjellig livssyn. Mange bygder i nord sliter med extrem fanatisk relgiøs fanatisme gjennom sekter som f.eks. Lestatianerne, de liker og jobbe med barn og unge, så de utdanner seg til lærere og førskolelærere. De har sitt liv syn som en "normal verdi", dvs. skjørt ned til knærna og skaut på hodet. de som ikke følger demmes ekstreme leve regler, blir fordømt. Vet ikke om det er det som skjer der, men jeg vet at Lestatianerne er sterkt inne i skoler og barnehager, de liker å sikre at barna får "riktig" guds syn. Disse foreldrene har all grunn til å være vetskremte om det stemmer slik Anna Sand sier at Kautokeino komune overtar omsorgen for barn 4 ganger oftere enn nabo kommunen Karasjok. Et annet tanke kors, med dette vi husker jo også Knuteby sekten, uten sammenligning forøvrg, de utdannet seg også bevisst inn i skoler og barnehager, for å kunne påvirke barna. Vi ser også at tendensen til at veldig mange av våre kvinnelige nye normenn velger omsorgs yrker, for å sikre "sine" barns kultur verdier. Det er veldig farlig den manglende definasjonen på hva er en god omsorgs person, slik det fungerer nå, varierer normen på en god mor fra avdeling til avdeling, fra saksbehandler til saksbehandler. De har ingen klar definasjon på hva er en god omsprgs person. Nå ser vi oftere og oftere at foreldre mister abran pga. f.eks dårlig økonomi. Så en mor som velger å være hjemme med sitt barn, og heller forsake 2 biler i garasjen, risikerer å miste barnet sitt, forde hun ikke leverer ungen på instutisjon og jobber. At moren vurderer tid som mest viktig i forhold til sitt barn, og ikke jobb og status. Er nok til å miste barnet. Hun er jo fattig, og lat, har ikke bil til å kjøre, kan ikke kjøpe tra la la la. verdien til mennesket er nå kunn vurdert i forhold til menneskets evne til å tjene staten/ jobbe. Jobber du ikke, har du ingen verdi, da er du ikke verdig til å ta vare på det kjæreste du har en gang, barna.... JOBBB FOR FAen, hvist ikke tar vi unga dine...

   
---
---

   Rune Fardal, 07.01. 2012:

   Vi snakker rettens horer!
   Nesten en årslønn for Breivik-rapport : Dagsavisen
   http://www.dagsavisen.no/innenriks/article527300.ece
   www.dagsavisen.no
   Rettspsykiater Torgeir Husby fikk 366.525 kroner for jobben med rapporten om Anders Behring Breivik.

*

   
---
---

   Lars Rønbeck, 07.01. 2012, via Øistein Østgaard:

   Øistein Østgaard skriver:
   Kan dette bli et godt alternativ til Facebook som bare ser ut til å bli mer og mer manipulert og overvåket?
   The Diaspora Project
   http://diasporaproject.org/
   diasporaproject.org
   Hashtags allow you to label and follow your interests. They're also a great way to meet fun and interesting new people on Diaspora*.

*

   Lars Rønbeck:
   Det er et opensource "facebook" alternative. Fungerer på samme måtte som Google+, Twitter og andre sosiale nettverk.

   Bjørn Fxsts Johansen:
   hmmm må ta en titt :)

   Bjørn Fxsts Johansen:
   Ser jo mye likt ut på en måte men samtidig ser jeg det er en stor forskjell :)

   May- Harriet Seppola:
   Synes det virker bra, har bare vœrt innom og tatt en rask titt,

   Nina Sundby:
   Internett er internett, tror jeg. Har hatt noen merkelige forandringer i andres tekst/historikk her på FB, "for"- ledetekst tenkte jeg.

   Willy R B Anthonsen:
   Ja jeg er enig med deg og Øistein, det så ikke så dumt ut dette nye som dere har foreslått, så kan FB ta sin hatt å dra sin vei.

   Rune L. Hansen:
   Facebook - et blivende monopol?

        Uten frodighet av muligheter er vi fattige og faller lett fort og skades og ødelegges. Det slags monopol særlig Facebook har oppnådd innebærer så absolutt ikke bare fordeler. Mulighetene for å kneble, isolere og videre forurette enkelte og mange og alle er også dermed mere tilstedeværende. Slikt noe er på ingen som helst måte holdbart i lengden, og heller ikke nu! Hva er løsningene for hvordan unngå dette?
        Flere ben å stå og å gå på, flere gode nok muligheter.
        Flere gode nok sosiale nettverk i Internettet! En nokså uunngåelig nødvendighet. Men hvordan få til dette? Eller er det for vanskelig å få til, nu?
        Nei, det er egentlig ikke for vanskelig å få til. Og vi kan til og med få det til enda mye bedre!
        Vi evner det - særlig fortest og lettest - om vi vil og vi forsøker, og satser nok iver og interesse. Mange er allerede igang for å få det til.
        Det trengs enda mere og flere.
        Og enda mere bevissthet om det.
        Det er ikke et spørsmål om eller avhengig av penger.
        Å lage til enheter tilsvarende Facebook, og som langt overgår Facebook, er i dag for mange ikke det vanskelige.
        Hva gjør vi så for å få til det fremtidsrettede vi trenger?
        Stikkord er åpne nettverk som kommuniserer godt med hverandre og for brukerne.
        Og bevissthet om og orientering efter dette. Og brukere som eksperimenter og leker seg nysgjerrig og interessert i forhold til dette, for forskjellig slags nytte og kommunikasjon.
        Både Facebook og nokså nye Google+ er slikt noe, og også blandt annet kommende Diaspora.
        Norsk-islandske hunwww.is ( http://hunwww.is/ ) er også det, med bevissthet om dette som er underveis.
        Og det trengs stadig flere og mere!
        Åpne nettverk som kommuniserer godt med hverandre og for brukerne!

        *
        hunwww.is » Forhastede slutninger foruretter.
        hunwww.is
        Samarbeide, vennskap og fellesskap for reell etablert reell respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.

*

   
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. januar 2012, Vinberget: 

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius, fuktig og noe tåkete her ute i natt og tildels noe overskyet og 2 til 3 pluss-grader utover formiddagen og klokken 12, med dus sol lavt på himmelen i sør. Fuktig, yr, mørkt og 1 pluss-grad klokken 17 og derefter.
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2012:

   Enhvers bagatellisering og likegyldighet av grov urett rammer enhver.

*

   Rune L. Hansen:
   Bagatellisering og likegyldighet av grov urett er en ussel flukt bort fra virkeligheten i virkeligheten.

   
---
---

   Anna Frederiksen, 08.01. 2012:

   ‎12. desember 2011 ble det i en polsk domstol avgjort at en ni år gamle jente, som av den polske privatetterforskeren Krzysztof «Rambo» Rutkowski ble tatt ut fra beredskapshjemmet i Vestfold natt til 29. juni i fjor, for så å bli forenet med foreldrene i Polen, ikke skal returneres til Norge.
   1. august oppga Krzysztof til Dagbladet å ha hjulpet en 13-årig polsk gutt å rømme fra det norske beredskapshjemmet han bodde i. Ifølge Rutkowski var det gutten selv som tok kontakt og ba om hjelp til å flykte.
   Den russiske avisa Pravda fortalte 11. oktober 2011 om en russisk mann som av det norske barnevernet ble fratatt sønnen uten gyldig forklaring:
   «Jeg kommuniserte med myndighetene gjennom en russisk tolk, og forsto ikke at jeg skrev under på å miste min egen sønn», sa mannen.
   «De får ikke lov til å snakke russisk når de får møte foreldrene... Er ikke dette en grov overtredelse av menneskerettigheter?», spurte avisa. Sakene vakte stor oppsikt og fordømmelse i både Polen og Russland. ■

*

   Anna Frederiksen:
   så er utlandet med i dette.. danmark og tyskalnd er varslet.. men hvis det er andre som kjenner andre i verden så be dem skrive om dette.. spre buskapet..

   
---
---

   Stian Rostad, 08.01. 2012:

   det er så bra att det finnes sånne som dere som står på og kjemper for en av de viktigeste tingene i "velferdstaten"... stå på!!! :))

*

   
---
---

   Lennart Og Monica Karlsen, 08.01. 2012:

   http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20120105/tom-seng-odelagt-mor/
   Tom seng, ødelagt mor : Ny Tid
   www.nytid.no
   Ny Tid : Tom seng, ødelagt mor

*

   Lennart Og Monica Karlsen:
   Hvis flere av disse påstandene her er riktig så er det jo direkte lovbrudd fra barnevernet sin side og klare brudd på Barnekonvensjonen

   Gry Karlsen:
   De bryter alt som finnes av lover hver eneste dag Lennart Og Monica Karlsen. Dessverre....

   Anne Lene Hermansen:
   Har vært m i denne gruppa ei stund, Monica, og kjenner noen og vet historien til noen som er berørte her... og desverre så er det så mye brudd som er begått og mange tragiske skjebner og ofrer grunnet bv og staten..så her trengs en stor endring..og det nytter ikke bare å sitte og betrakte det,man må støtte opp på best mulig måte..selv om hverken dere eller jeg er berørte av dette så er d så viktig å få m ikke berørte folk m omsorg og empati for andré her..så godt å se at du også er inne her,Monica..hils lennart og resten av slekta og familien min så mye..dere er viktige ressurser her.. klem

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2012:
   Kjærlighet til svik manglet kjærlighet.
   Gud er kjærlighet og har tre øyne.

---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2012:
   Både menneske-verdet og dyre-verdet er fraværende i Norge. Erstattet med falskhet, egoisme og grådighet.

---
---

   Irene Hov, 08.01. 2012:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297585410291965&id=784172898

   Snakker om selvbedrag!
   " Tidligere ble barnevernet ofte forbundet med omsorgsovertakelse, men det er veldig sjelden at en henvendelse fører til at barnevernet tar over omsorgen for barn, sier hun."
   "Trommald mener at det tidligere så ut til at flere oppfattet barnevernet som en trussel mot familien. Det økte antallet henvendelser reflekterer en endring av folks oppfatning av barnevernet, mener hun."
   Flere barn flyttes av barnevernet
   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7929246
   www.nrk.no
   I fjor ble 12.492 barn flyttet bort fra sine biologiske foreldre av barnevernet. Det blir trolig flere i år.

*

   Per-Ivar Rindarøy:
   Utrolig at i 2012 lever mennesker i en sånn fantasiverden !!

   Irene Hov:
   Trommald vet godt at tilliten til barnevernet er et synkende skip. Dette er løgn, bedrag og propaganda.

   Irene Hov:
   Hvis folk blir forledet til å tro at tilliten er økende til barnevernet, gir det synergieffekt og flere får faktisk uberettiget tillit til det ultra-destruktive barnevernet!

   Rune L. Hansen:
   Ingenting er frekkere og mere falskt enn frekkheten.

   Irene Hov:
   Ja det stemmer nok Cato Martin Jakobsen, som advokat Venil Thiis sa det: Om ti år vil vi se tilbake med vemmelse på hva vi gjorde mot barn og foreldre og snu oss bort i avsky. Slik som vi nå gjør med måten vi behandlet Romanifolket...... Det er kun snakk om tid.

   
---
---

   Anja Gabriele, 16.01. 2012:

   Ledere fortsetter å mele sine egne kaker....
   Sykehusene må kutte, men direktøren får fem måneder i Roma
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/sykehusene-maa-kutte-men-direktoeren-faar-fem-maaneder-i-roma-3676680.html 
   www.tv2.no
   Direktøren i Helse Sør-Øst skal være fem måneder i Roma, med alt betalt – og full lønn.

*

   Rune L. Hansen:
   Efter NAV sine takster?

   
---

   Ole-John Saga:
   Tony Holm: Denne saken er helt vanvittig, mens norske sykehus forfaller(bygninger råtner og sykehusene sentraliseres) drar direktør i Helse Sør-Øst Bente Mikkelsen på en 5 måneders treningsleir i Roma, betalt av staten. Dette samtidig som norske sykehus må kutte for å spare budsjetter. Hun har en årslønn på rundt 2 mill. Det politiske vanstyre i Norge tar stadige nye høyder.

   Tulla Samuelsen:
   Skammelig:-(

   Jarle Oppen Stromsbråten:
   Hva med styret som godkjente dette da?Og byråkratene som fikk det til å skje?Er de kompetente til å styre et foretak?Jeg synes ikke det.:(

   Ole-John Saga:
   Når folk har høy utdanning og lang fartstid innen disse organisasjoene, politikken og yrkene, burde man ikke da forvente at de har såpass klarsyn at de ser at dette er feil, eller er det sånn at de vet det er galt det de gjør ? Hvis det i såfall er tilfelle, så har vi med kriminelle å gjøre som muligens også kan være sosiopater, siden de ser ut til å mene at det er viktigere å karre mer penger og matrealisme til seg selv enn det er å utføre den jobbe de er satt til å gjøre. Manglende empati ser ut til å være noe man ofte finner hos disse byråkratene og politikerne. Sitter man i slike stillinger, så må jo det formelle være i orden, og da kan de jo ikke skylde på at de ikke visste det. Alle må jo sette seg inn i reglene i den stillingen de tiltrer, før de kan tiltre stillingen. Vi, folket er ikke politikerens tjenere, det er politikerne som er folkets tjenere.

   Jarle Oppen Stromsbråten:
   Ronald Reagan sa mye rart,og en gang sa han at det finnes ikke brukbare mennesker i offentlig styre og stell.Hadde de finnes ville de øyeblikkelig blitt fanget opp av privat virksomhet og gitt betingelser de ikke ville sagt nei til... Jeg tror han har rett.... hehe

   Ole-John Saga:
   Google Trance Formation of America pdf, les boka og du vil få ny og lite hyggelige opplynsinger om Reagan.

   Ole-John Saga:
   Med mindre du har lest boka før da.

   
---
---

   Bjørn Johansen, 08.01. 2012:

   Maten plyndres for næring. Jeg har ropt om dette lenge og til å med Det Globalist vennlige NRK bekrefter nå at over 800 tusen unge vil tilbake til bondegården og det trivelige liv i bondestans livet som kulturelt sett er det riktige for Normannen
   ap.no > Maten plyndres for næring
   http://www.aftenposten.no/meninger/Maten-plyndres-for-nring-6446917.html
   www.aftenposten.no
   UTPINT GRØDE. Det er med nåtidens kornslag og planter som det er med moderne mennesker: På avstand ser det ut til at alt er i orden.

*

   Hanne Marit Dyrnes:
   Gagnlause er skattar vunne med urett, men rettferd bergar frå døden.:)

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "DE FLESTE KORNSLAG og planter er kapable til å ta opp i seg 60 ulike mineraler fra jorden de er plantet i. Problemet består i at de bare behøver noen få av disse mineralene for å vokse. Korttenkte og grådige mennesker har derfor utviklet kunstgjødsel bestående av nitrogen, fosfor og kalsium.Noen har sammenlignet dette med å ta ut 60 kroner årlig fra en konto hvor det aldri skytes inn mer enn tre. De fleste forstår at dette med nødvendighet må ende med konkurs og utpanting."

   
---
---

   Bente Alertsen, 08.01. 2012:
   Hvis jeg skulle straffe mine fiender, skulle det bli å la dem få den plagen av å leve livet uten sine barn, slik de selv utsetter uskyldige mennesker for.

---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2012:
   Det er "lovlig" å mene noe i Norge ja, bare en mener det samme av fraser og svada som Arbeiderparti-regjeringen. Alt annet er livs-farlig, mildt sagt.

---
---

   Oddvar Husby, 08.01. 2012:

   http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/110502/sannheten-om-libya
   Sannheten om Libya
   www.abcnyheter.no
   I løpet av de siste månedene har den vestlige verden fått en ny fiende. Iran har fått en liten pause og på banen kommer et noe ukjent land, Libya, inn i bildet.

*

   Thomas Tarzan:
   still Gah Støre og Jensemann for krigsrett! Grunnloven sier tydelig at norske soldater ikke har lov å føre krig på annet lands jord! Norske bedrifter har vært etablert, med norsk personell, i Libya siden 70-tallet. Hadde det vært grov undertrykking i det landet, hadde vi hørt om det for lenge siden. Jeg har aldri vært der, men jeg kjenner folk som har vært mye i Libya, og ingen av dem skjønner hvorfor vi blandet oss inn i denne konflikten i utgangspunktet!

   
---
---

   Kristel Hansen, 08.01. 2012:

   Jeg kan være snill, omsorgsfull og kjærlig - også slem, ondskapsfull og hevngjerrig. Men alt er helt avhengig av deg, hvordan du behandler meg!

*

   Kjell Nygaard-Andersen:
   det blir feil. En kan ikke basere sin integritet og oppførsel på andre menneskers innfall og følelser. En må ha et solid fundamente i livet, noe som holder hver dag helt inn i evigheten. Og JESUS er Hans navn. Guds fred

   Tina Vestergaard:
   Så det er helt greit for deg kjell at folk er slemme ved hinanden, så skal vi nare vende den anden kind til, eller? Har ikke noe mot kristendommen eller for den sags skyld andre religioner, er slev persomlog kristen, men der må være måte på galskap.

   Rune L. Hansen:
   Alles krig mot alle.

   
---
---

   Ragnhild H Johannessen, 08.01. 2012:

   BARNEVERNET IGJEN ANSVARLIG FOR INTERNASJONAL SKANDALE:
   Matet 3-åring med skje=«omsorgssvikt»=permanent tvangsplassering av indisk statsborger. Samvær under tilsyn 2 ganger pr. år. Mvh norsk barnevern i det 21. århundre
   En adm. & juridisk praksis & off. norsk politikk som dypt sjokkerte, vantro myndigheter i land etter land fastslår er "statlig kidnapping" av DERES statsborgere....

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 08.01. 2012:

   Stortinget i dag : SNIKMORD PÅ GRUNNLOVEN.

*

   May- Harriet Seppola:

   Om dette endringsforslaget av grunnloven går igjennom Stortinget (noe det høyst sannsynlig gjør!), kan det fort hende vi vil oppleve en reprise av EU-innpressingen Irland ble utsatt for etter at de ved to folkeavstemming hadde nektet å godta EU-grunnloven Lisboa-traktaten.
   Den gang var alle gode ting tre for EU. Et halvt år med fryktpropaganda via massemediene knakk irene en gang for alle, og de innførte Lisboa-traktaten. Vi får håpe at nordmennene er mer motstandsdyktige når det kommer til tvangsinnmelding i den overnasjonale EU-klubben. En tvangsinnmelding i EU er og forbli en tvangsavståelse fra selvstyre og folkestyre.
   Forslaget er fremmet av de fire EU-tilhengerne Per Kr. Foss (H), Inge Lønning (H), Svein Roald Hansen (AP) og Marianne Aasen "(AP)": http://www.folkets.info/component/content/article/12870-stortinget-i-dag-snikmord-grunnloven .
   Stortinget i dag: Snikmord på Grunnloven.
   www.folkets.info
   Arbeiderpartiet begrunner endringsforslaget med et ønske om å LAGE en indre logikk i Grunnloven. De har åpenbart neglisjert, eller fortrengt, at Norges grunnlov har hatt en uomtvistelig indre logikk helt siden den ble skrevet i 1814.

*

   Johanne Almli:
   Måtte de råtne en viss plass, politikerne på stortinget!

   May- Harriet Seppola:
   Helt enig .  

   
---
---

   Ole-John Saga, 08.01. 2012:

   Det har vært atskillig mere debatt om Viktor Orbans nye grunnlov i Ungarn enn om dette - ikke sant?
   Grunnloven opp til doms i ettermiddag
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/20/grunnloven-opp-til-doms-i-ettermiddag
   www.abcnyheter.no
   Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité offentliggjør sin mening om færre stemmer skal være nok til å melde Norge inn i EU.

*

   Tulla Samuelsen:
   Makan til frekkhet... feier folkets mening bare glatt av veien... landsforædere hvis dette blir godtatt:-(

   
---
---

   Dung Svalland, 08.01. 2012:

   Barnevern lyver for å stjele barn. Det er fakta

*

   Dung Svalland:
   De skal komme sikkert en plass i helvete

   Torill Gitar:
   Jeg vet at dem får masse å svare for Dung,,,

   Rune L. Hansen:
   En bagatell og hensikt for Arbeiderparti-regjeringens offentlige forvaltning.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 08.01. 2012, recommends a link:

   Slik er skrekkregimet til Nord-Koreas smilende diktatorsønn
   http://www.dagbladet.no/2012/01/07/nyheter/kim_jong-un/utenriks/kim_jong-il/nord-korea/19707474/
   Soldater slakter avhoppere og deres slektninger for fote.

*

   Rune L. Hansen:
   Mere ekstremt enn Norge?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2012:

   Mangel på respekt for barn, far og mor og likeverd gir en enorm heksegryte med kidnappinger, fangehold, kneblinger og utplyndringer av barn og også uhyre grovt forurettede foreldre og familier.
   Her et typisk eksempel:
   http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/28/4045734/3/b%EF%BF%BDrn-blev-bortf%EF%BF%BDrt-til-f%EF%BF%BDr%EF%BF%BDerne
   Børn blev bortført til Færøerne - Aalborg - Nordjyske.dk
   nordjyske.dk
   En morgen i sommeren 2010 er Jesper Dahlins børn og kone pludselig væk fra rækkehuset på Skelagervej i Aalborg. Skabene står åbne, og der er kun pakket det mest nødvendige. Det er gået hurtigt. Det viser sig, at konen har taget børnene med til Færøerne uden faderens samtykke. Moderen ville skabe sig...

*

   
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. januar 2012, Vinberget: 

   Omtrent 1 pluss-grad Celsius, fuktig og yr her ute i natt. Yr, regn, 4 pluss-grader, grålig overskyet og tildels tåkete og noe vind utover formiddagen og videre omtrent det samme.
---
---

   

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. januar 2012, Vinberget: 

   Omtrent 1 til 3 pluss-grader Celsius, yr, fuktig og tåkete her ute i natt. Mere tåkete og regn fra tidlig på dagen. Tåkete, regn og 5 pluss-grader klokken 9.30 og omtrent det samme videre utover dagen og kvelden, med overskyet, dottete himmel mot midnatt.
---

   Jeg avsendte omkring 17-tiden i dag et brev til advokat Stian Kristiansen i Stavanger ( ekstern ).
   Fikk kontakt med ham kun pr. hans telefon-svarer i går.
   Jeg ble i går kontaktet av advokat Tone Linn Thingvold som jeg derefter snakket med via telefon. Hun var blitt kontaktet av Haugesund kommune, som ville gi uttrykk for det samme som i sitt brev til meg datert 08.11. 2011 ( ekstern ).
   Advokat Tone Linn Thingvold snakket jeg med også i dag. Hun skrev derefter i dag et brev til Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ).
   
   Jeg snakket i telefon i går også med Trygve Einar. Han sa han enda en gang er innkalt til avhør hos politiet, hvor han skal møte i morgen.
   De truer og trakasserer videre i våre omgivelser. Stadig ivrige efter å torturere, utplyndre og til-intetgjøre.
   De gjør jo liksom bare jobben sin.

---
---

   Rune L. Hansen, 10.01. 2012:

   Denne meget tykke "boken" inneholder en overflod på kryss og tvers med tusener linker om kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring av barn og foreldre, og er likevel en meget ukomplett oversikt uhyre grove forbrytelser som villere og villere begåes av ansatte i den politiske, offentlige forvaltningen i dagens Norge:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/dbn.html
   Oversikt over Dagboks-notater, kriminalsak Vindafjord kommune
   hunwww.net
   Avd. dbn. Sak: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato

*

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 10.01. 2012:

   Demonstranter i Calcutta brukte sterke ord da de demonstrerte mot tvangsovertakelsen av to indiske barn i Stavanger.
   http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/6000-demonstrerte-for-indiske-barn-i-Stavanger-2916319.html
   6000 demonstrerte for indiske barn i Stavanger
   www.aftenbladet.no
   Demonstranter i Calcutta brukte sterke ord da de demonstrerte mot tvangsovertakelsen av to indiske barn i Stavanger.

*

   Dung Svalland:
   De bruker riktig ord, de demonstrantene

   Jasmina Radulovic:
   jeg synes synd på dem og den familie fordi India har ikke så stor makt som Vesten og Norge..... og dette er ikke riktig....

   
---
---

   Dung Svalland, 10.01. 2012:

   Talsperson= bv sansatt= "fosterhjem" (les fangevoktere), dommere, advokater, psykologer, sakkyndige, leger, helsesøster, lærer, altså det offentlige apparatet er kriminelle og lyver for å stjele barn og å lage helvete for barn og deres familier og samfunnet til slutt.
   Derfor vil det bli flere og flere samfunnhatere

*

   (...)
   Rune L. Hansen:
   De premieres for det. Med blandt annet karriære og status, og med å få utløp for hovmod, frustrasjoner, psykopati, komplekser, meninger og synsinger. Og å la være kan straffe seg, mildt sagt livs-farlig.

   
---
---

   Dung Svalland, 10.01. 2012:

   I dag vil jeg legge ut igjen navnene på fosterhjemmene til Samuel Svalland, Ariel Svalland og Jehudit Svalland:
   Nancy Kvinlaug i Farsund, Laila Kyte på Spangereid og Britt Lian på Vennesla i tillegg til tilsynsfører Helge Andersen, talsmannen Tore Mydland (lærer på Sjøstrand skole i Kristiansand) og barnevernsansatt Torunn Viki samt kommuneadvokat Carl Henning Leknesund. Samtlige lyver for å kidnappe våre tre barn. Det stadfester de i dag i tingretten

*

   
---
---

   Dung Svalland, 10.01. 2012:

   Selvfølgelig vil jeg også nevne Kristian Gundersen som den sakkyndige som ikke vil at våre barn skal komme hjem i det hele tatt

*

   
---
---

   Bianca Rytter, 09.01. 2012:

   Det eneste mennesket du bør prøve å bli bedre enn, er deg selv.

*

   
---
---

   Bianca Rytter, 10.01. 2012:

   to av hundene til venn av meg klarte å stikke av for noen timer siden og politi fikk tak i dem og leverer dem til viking som forlanger 1800 kr før hun får tilbake hundene sine . penger henne ikke har og dem legger på prisen raner henne mer for lengere tid dem har hundene . samme som hunden jeg hadde før mafia kidnappan så sa forige eier at han bjeffa når han sto på værandan så da kom dyrevernet og politi og tok han så han måtte betale 10,000 kr for sin egen hund . mafia raner mennesker med ting dem selv står bak vel ? mafias styrte slave måte å tjene penger på? bv kriminelle som styrer norge for mafia

*

   Bianca Rytter:
   RETTSYSTEMET

   Bianca Rytter:
   kriminalitet -ran terror -forgiftinger-menneskehandel -kidnappinger -narkohandel rettsystemet ?

   Bianca Rytter:
   medisin våpen drap rettsystemet ?

   
---
---

   June Rode and 2 other friends shared a link, 10.01. 2012:

   Pedofilidømt fosterhjem | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2011/10/pedofili-fosterhjem-fengsel/
   www.knut.com
   Fosterforelder dømt til 5 års fengsel for pedofile overgrep mot 2 jenter som barnevernet hadde plassert i fosterhjemmet. Personen var godkjent og lønnet av barnevernet.

*

   June Rode:
   FY FAEN, AUDUN LYSEBAKKEN. DETTE ER DITT ANSVAR!!

   Tulla Samuelsen:
   Forferdelige historier vi bare ser toppen av isfjellet på:-(

   June Rode:
   Og barnevernet fortsetter og fortsetter sitt virke i suveren overbevisning om sin egen fortreffelighet!

   Rune Aadland:
   Fy for en skam,,,,,,,,,,,,

   
---
---

   Marit Hagen and 2 other friends shared a link, 09.01. 2012:

   Fosterfar dømt til fem års fengsel for overgrep
   http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/fosterfar-doemt-til-fem-aars-fengsel-for-overgrep-3580506.html
   www.tv2.no
   En 64 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til fem års fengsel for flere tilfeller av seksuelle overgrep mot sine egne to fosterbarn.

*

   Lillian Røstad:
   latterlig erstatning, med tanke på hva mannen har mottat i lønn for å ha de barna!!!!!!! Lønna pedofil!!!!

   
---
---

   Martin Larsen, 10.01. 2012:

   TV'en sier at Jens Stoltenberg er Norges mest populære mann. Men er det sant?

*

   Tom Ivar Hafskjold:
   Hvis det er på TV så er det sant Martin.

   Ingrid Kristine Rye:
   Det Tv sier er aldri sant. Tv er jo det største manipulasjonsverktøyet som finnes :P

   Svein Arild Gjestad:
   Han er vel norges mest populære mann i utlandet kanskje..

   Thomas Multimedia Rølandet:
   POP QUIZ : Vet dere hvorfor det blir kalt TV PROGRAM? Ja det gjør dere.. "program" .. programmering.. hehehe, enklere blir det ikke !!

   Øyvind Havstrygeren Selseng:
   Når TV'en sier sånt er jeg glad jeg ikke har TV....

   Martin Larsen:
   For vi stoler jo ubetinget på Norsk Gallup og andre private "stemningstakere"? Og vi stoler på TV'en? Hvorfor skulle DE lyve om noen verdens ting, liksom?

   Pojan Salim:
   Tven bestemmer, just surrender!

   Martin Larsen:
   Tell lie vision

   Martin Larsen:
   Jeg forstår det er vanskelig å få has på den svarte j... boksen når man sitter heeelt alene i en blokkleilighet i Groruddalen, men en vanlig norsk familie har vel nok medlemmer til at de sammen vil være i stand til å overrumple og overmanne TV'en, og pælme den j.. løgnboksen på dynga? 1 vs 1 is a huge risk, 4 vs 1 might just work! gogogogo :)

   Pojan Salim:
   Helt utrolig hvor stor effekt disse små kommentarene fra såkalte "eksperter" har på folk. "Jens beordret angrep på Libya!"
   Libyaekspert: " Ja det er helt nødvendig!"
   Folkets mening: Det er helt nødvendig.
   End of discussion

   Espen Waage:
   Tv'en har stått i stuen hele mitt liv, alltid vært der, lørdagskvelder tirsdagskvelder, tunge og gode dager også som hedersgjesten i familieselskapene... Klart jeg stoler på en som trofast har stått ved min side i tykt og tynt!

   Ole Kristian Sivertsen:
   Kan godt hende det er sant at Stoltenberg er populær hos mange. Men det er også sant at mange hater ham. Jeg så et tv-program om Øystein Sunde her en kveld, på vestlandet der han bor er det bare snø på tv'n sier'n.

   Yngvar Spone:
   NRK - Kanskje bedre kjent som Valium-kanalen...

   Sveinung Vegsund:
   Pravda eller svada ?

   Rune Langeland:
   Nei!!!!!!!!!!!
   Det sier vertfall ikke det som går på min tv ;-)

   Øyvind Havstrygeren Selseng:
   Det er noe jeg ikke skjønner her. Norges mest populære mann? Eller politiker? Eller tullebukk?

   Totto Stave Mjåtvedt:
   Når Obama "drepte" Osama rett etter all fødselsattest styret hans, så sa media at 4 av 5 var fornøyd med Obama.... Da er det lett å tenke: OK hvis så mange liker han, så må nesten jeg også gjøre det....

   Rune L. Hansen:
   Se og hør hva andre gjør først og hør og gjør det samme.
   Deg selv gjør du til skamme.

   
---
---

   Government Schools Destroy Children's Minds, 10.01. 2012:

   ‎"With 85% of the Christian community still enrolling their children into the officially self-proclaiming humanist public school system, it seems clear that we have a long way to go in understanding the clear command of Scripture to 'train them up in the way they should go.'"
   -- Dan Smithwick, Nehemiah Institute

*

   
---
---

  Government Schools Destroy Children's Minds, 09.01. 2012:

   “Ideas have consequences. What we believe determines how we live….The harsh truth is that public schooling is anti-Christ, literally, against Christ. Public schools substitute man for God in their explanations of all things….The secularism taught in public schools is diametrically opposed to Christianity. They are as different as night and day, and inflicting these lies on Christian children is a foolish thing.”
   – Bradley Heath

*

   Randy Boring:
   In a way, this is similar to Wile E. Coyote's schemes coming down on his own head literally. Our protestant ancestors used public schooling to de-catholicize the flood of immigrants. Now atheists are using it to de-christianize us all. It was unconstitutional from the beginning, but since it served our needs we went ahead with it. Now we're paying the price. Repent and repeal!

   Jim Roberts:
   Compulsory education really has NOTHING to do with educating at all. It is indoctrinisation it is anti individual and socialization it is the antisthesis of liberty.

   Melissa Ingebrigtsen:
   It is crazy to me to realize this after being so lost half of my life in that school system. Thank God my eyes were opened! :)

   
---
---

   Rigmor Fossdal, 09.01. 2012:

   Jasmina Radulovic:
   Sønnen vår på 14 år ble tatt/stjålet av barnevernet i Vestre toten for ca 10 mnd siden. Grunnen for dette var påstått omsorgsvikt. Da vår sønn bodde hjemme gikk han på skolen, var hjemme om natten ,spiste godt og var en livsglad og lykkelig gutt. Selvfølgelig hendte det at han var med på noen rampestreker,slik de fleste unge gutter gjør men ikke noe utover det.

   Så kommer barnevernet og tar over omsorgen. Han blir kjørt til et beredskapshjem langt hjemmefra og begynner etterhvert på skolen der... etter en liten stund tas han ut av skolen igjen og skal etter sigende få hjemmeundervisning...det skjer ikke. Han flyr ute på byen om kveldene,og begyner å ruse seg på hasj. Han er i beredskapshjemmet i noen mnd,så har barnevernet funnet et fosterhjem hvor han skal bo. (Barnevernet mener han må ha stabile rutiner og fastsatte rammer) Han blir kjørt dit og er der noen dager,så plutselig får vi beskjed om at han er flyttet til Mjøsvoll akuttinstitusjon. Etter få dager får vi beskjed om at han og noen andre er på rømmen. Fakta er at de ble sluppet ut midt på natta. Etter noen halvhjertede forsøk på å finne dem på dagtid,blir de etter 4 dager funnet av politiet,og blir kastet på glattcelle og avhørt. Deretter fraktes de tilbake til Mjøsvoll(D)

   Dagen etter forsøker guttene å ta seg en tur til Gjøvik,uten å spørre om lov. De blir da innhentet av ansatte ved Mjøsvoll(d) og slengt i bakken. De blir slått og dyttet. Bena og armene blir presset sammen på ryggen ,de tar kvelertak på guttene og står på ryggen deres. Den ene gutten må på legevakten. Vår sønn blir så hentet av barnevernet sammen med 3 politimenn og kjørt til en lukket institusjon i Eidsvoll. Han har ikke fått legetilsyn,men mor har via tlf fått vite at han har veldig vondt i rygg og armer. Han er rød på rygg,hender og hals,og har blåmerker. Han sitter nå innelåst på et lite rom,uten tilgang på tv,tlf,pc osv... Dette er verre en det insatte i norske fengsler har det. Det eneste han har til tidsfordriv er noen Donald blader....

   Barnevernet driver systematisk terror mot norske barn. De stjeler barn uten grunn for å opprettholde industrien rundt,og sine egne jobber.. Norsk statlig menneskehandel er en stor industri. På 4 år har de tatt ca 50000 barn i norge. Det tilsvarer ca 1.4 barn hver eneste time.

   Ønsker vi å ha det slik i Norge ??? FN's barnekonvensjon og en rekke andre land kritiserer norge på det sterkeste pga måten norske barn blir stjålet og nærmest solgt til fosterforeldre og institusjoner som håver inn millioner av kroner i året på barnehandelen.

   Vår sønn er nå forvandlet fra en livsglad lykkelig gutt,til en sint og deprimert ungdom !! Det har barnevernet oppnådd !! På tide at noe skjer med den etaten !!!!

*

   Rigmor Fossdal:
   Dessverre: ALT ER SANT. Praksisen for andre barneverninstitusjoner er IKKE nevneverdig bedre..

   
---
---

   Dung Svalland, 07.01. 2012:

   Norge har så uendelig mye penger for å undertrykke barn og deres familier som er under deres klør. The show must go on
Tidlig innsats og intervensjon – barnevernets inntog i barnehagene | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2012/01/tidlig-innsats-og-intervensjonbarnevernets-inntog-i-barnehagene/
   www.knut.com
   Barnevernet oppfordrer barnehagene om å sende bekymringsmeldinger og barnevernansatte reiser rundt i barnehagene for å jakte etter nye barnevernsbarn (barnevernklienter)

*

   Kjell Ivar Larsen:
   er helt enig med deg Dung.

   
---

   May- Harriet Seppola:
   Hensikten med at barnevernets ansatte skal reise rundt i barnehagene er å finne “tegn” på at barnet/familien har behov for barnevernet. Systemet skaffer seg “kunder” ved å søke barna opp, definere et behov og så slå til med vedtak, tiltak og eventuelt ta barna.

   Kjell Ivar Larsen:
   er jo mere og mere som staten skal knuse alle med barn, blir så maktesløs bare ved tanke på hva som skjer i Norge et fritt land liksom jøss si nå jeg.

   
--- 
---

   May- Harriet Seppola, 05.01. 2012:

   La ut historien på Glomdalen sone på origo
   http://lesernesglomdalen.no/-/bulletin/show/692976_da-politistaten-stormet-vaart-hus-med-skarpladete-vaapen-og
   DA POLITISTATEN STORMET VÅRT HUS MED SKARPLADETE VÅPEN OG TOK BARNA VÅRE !
   lesernesglomdalen.no
   DA POLITISTATEN STORMET VÅRT HUS MED SKARPLADETE VÅPEN OG TOK BARNA VÅRE !

*

   May- Harriet Seppola:
   Der fikk jeg meget fin hjelp av Marianne Haslev Skånland overfor ett menenske som priser barneevrnet i høye toner : To feilskjær fra Berit:

        1) Barn som fratas sin familie, føler ikke sorg fordi de ikke tilhører EN familie, de føler sorg og redsel og meningsløshet fordi de er fratatt SIN familie. Det er ikke likegyldig hvorvidt man vokser opp hos fremmede eller hos sine egne.

        2) Norge har ikke noe reelt barnevern. Barn som tas av den etaten som kalles barnevern, får i de aller, aller fleste tilfeller nettopp IKKE hjelp; de sendes ut i stor fare. Det såkalte barnevernet har ingen opplæring eller praksis som gir dem noen kyndighet i å vurdere hverken foreldre eller fosterforeldre eller institusjonspersonale, de har kun en ideologi som de er indoktrinert med, og som Berit klart deler: denne forestillingen om at biologiske bånd er uviktige eller ikke-eksisterende, foreldre egoistiske og farlige, og de selv utpekt til å ‘redde’ barn.

        *

        Når det gjelder spørsmålet om barnevernernes egne motiver, skal man være klar over at det, hvis barnevernernes makt til å tvinge igjennom omsorgsovertagelser ble fjernet, ville bli klart at de ikke gjorde reelt tiltrengt sosialt arbeid hverken for foreldrene eller for barna. Det familier som har det vanskelig trenger, er noen som trer til praktisk, for eksempel bistår med matlaging og vasking og barnestell i hjem hvor en mor ligger syk, eller som tar affære overfor skolen hvis et barn blir plaget på skolen og skolemyndighetene ikke beskytter barnet. Men dette mener barnevernet ikke er deres oppgave; de sier det ganske ofte rett ut: de går bare ut mot foreldre og annen familie, og hvis foreldrene klager over skolen, tas det som bevis på at foreldrene driver ‘omsorgssvikt’. Dertil er det et betydelig antall barnevernere som plasserer fosterbarn hos seg selv. Grunnet sin ‘kompetanse’ kan de figurere som ‘forsterket fosterhjem’. Bufetat & co averterer etter slike og angir årsinntekt opp til 430.000,-. I tillegg kommer betalt ‘avlastning’ (fosterbarnet sendes bort til enda andre som en pakke, så foster’foreldrene’ får fri fra ‘arbeidet’ med dem), de får pensjonsrettigheter osv osv. Grunnen til at antallet barn under barnevernet er blitt skyhøyt, er ikke at foreldre blir verre og verre, den er at barnevernerne blir flere og flere og får mere og mere makt til å spinne opp påstander om ‘omsorgssvikt’ og ‘overgrep’ og ‘skjevutvikling’ og ‘reaktiv tilknytningsforstyrrelse’ og annen spekulativ overtro.

        – – Barnevernet går særlig hardt frem overfor syke eller handikappede barn og syke eller handikappede foreldre.
        ….
        e) Et ektepar i Bergensområdet får i 1994 en datter. Noen timer etter fødselen får moren en kraftig hjerneblødning og svever i lang tid mellom liv og død på sykehuset. I en slik situasjon burde naturligvis barnevernet rykket ut for å hjelpe hennes mann, stelle babyen for ham i hjemmet og assistere ham på sykehuset så han kunne være hos sin kone så meget som mulig uten å bekymre seg for babyen. Men det som skjer er isteden: “Han følte seg overmannet av sorg og fortvilelse. Samtidig måtte Arne bevise overfor barnevernet at han kunne ha foreldreansvaret for den nyfødte datteren. ‘Føler du virkelig noe glede for henne?’ Spørsmålet ble stilt til Arne av en sosialkurator som ville vite hvilke følelser han hadde overfor datteren. På dette tidspunktet visste han ikke om konen hans kom til å overleve. Ingeborg lå bokstavelig talt på dødsleiet. Samtidig opplevde Arne at sosialkuratoren ikke syntes at han viste stor nok glede over barnet.” (19). (Sannsynligvis ønsket sosialkuratoren snarere at han ikke skulle demonstrere noen følelse for datteren; det ville være et sterkt argument for barnevernet til å kreve å overta barnet, og babyer er populære hos barnevernet og deres fosterforeldre (20).) – -

        Fra Barnevernet – dessverre en skadevolder
        (Fotnote 19 viser til artikkelen i Bergens Tidende. Det dreier seg altså om en reell sak, ikke oppspinn. Fotnote 20 viser til en artikkel fra VG med tittelen ‘Barnevernet lovet bort baby’.)

        Det er ganske alvorlig at man tror/synes folk som handler slik i sak etter sak, kan settes betryggende til å stelle med saker hvor foreldre kanskje virkelig driver mishandling. Mennesker som handler slik som barnevernets folk regelmessig gjør, og som deres foster’foreldre’ læres opp til å handle overfor de virkelige foreldrene, er minst av alle egnet til å “sikre at barn som har det vanskelig får hjelp”.  

   User_128x128
   Marianne Haslev Skånland

*

   May- Harriet Seppola:
   Damen som beskytter overgripere trakk seg hastig tilbake og kalte oss begge for useriøs.

   Dung Svalland:
   Ok, May- Harriet Seppola, det var bra. Du er meget dyktig med kampen og vinner alltid

   Anne Grethe Eckmann:
   Flott av dere begge!

   
---
---

   Kjell Ivar Larsen, 05.01. 2012:

   Barneverne er maktsyke mennesker. Med sin makt til og knuse en hver motstand.
   De skulle vært stilt for retten og blitt fratt all sin makt. Hvor hadde bv vært i dag?
   De hjelper de dem liker, det være seg angivere fam og fam de likertryne på. Resten av oss andere tar de barna i fra og knuser oss med sine kyniske maktmissbruker metoder. Så sum sumarium, lar disse mennesker med små barn leve i frykt for barneverets arogante makt. Hvor mange liv har ikke det Norske barnevern på sin samvitighet, og hvor mye blod har de ikke på sine hender i form av at mennesker ikke klare og stille opp i mot disse maktovergrep som myndighter med bv iog rettsysteme gjør i mot alle barne fam!!!

*

   
---
---

   Cecilie Greentara Spro, 10.01. 2012:

   Nå skjer det endelig noe:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-grunnlovsfeste-menneskerettighetene-6738541.html
   Vil grunnlovsfeste menneskerettighetene
   www.aftenposten.no
   Et eget kapittel om menneskerettigheter må inn i grunnloven, mener Lønning-utvalget, som leverte sin rapport til Stortinget i dag.

*

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er solid forlengst allerede grunnlovs-festet i Norge. Hva disse nu holder på med er kanskje heller et forsøk på det motsatte?

   Rune L. Hansen:
   La deg ikke lure av slikt noe, Cecilie!

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderparti-regjeringen (inklusivt Stortingspartiet) har aldri brydd seg det minste som helst om lov og rett, annet enn for å ødelegge lov og rett.

   
---
---

   Shanna Webster, 10.01. 2012:

   RepresentYou.com has expanded its action against child services to include three separate lawsuits. If you have been the victim child services and wish to have your case reviewed by an experienced attorney please fill out our child services questionnaire below.

   http://www.representyou.com/forms/child-services-intake/

   Please Note: There is no cost to families who use our service. We refer clients to the lawyers for free and the lawyers can sue on behalf of these clients on a contingency fee basis.

Lawsuit One: Wrongful Removal of Children and Reasonable Efforts to keep a Family United. This lawsuit has two basic points: Children were removed from a good home and put into foster care without just cause and child services did not make a reasonable effort to preserve or unify families.

Lawsuit Two: A Family Was Not Offered a Fair Trial.
This lawsuit has two basic points: Children were removed from a good home and put into foster care without just cause and the family was not given an opportunity to fight for their child in court.

Lawsuit Three: Foster Care Abuse When a child is placed in foster care one would expect a child to be safe from all forms of abuse. Unfortunately, this is not always the case. In fact, it is far too common for children to be taken from a stable home only to be seriously neglected and abused in foster care. If your child was placed in a group home, emergency shelter, foster home or residential care home and was abused or neglected in anyway, you may have a lawsuit.

Thank you,

The RepresentYou.com Team

--
RepresentYou.com, Inc.
Toll Free: 888-9-RepYou or 888-973-7968
Telephone: (310) 966-9004
Fax: (310) 510-6866
RepresentYou.com | Secure Case Submission System
www.representyou.com
This information will only be submitted to a qualified attorney. We will never share your information with any third party.

*

   
---
---

   Shanna Webster, 08.01. 2012:

   Under some circumstances use of the low preponderance of evidence standard may be a violation of constitutional rights.
   For example, if a state seeks to deprive natural parents of custody of their children, requiring only proof by a preponderance of evidence is a violation of the parents' DUE PROCESS rights (Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 102 S. Ct. 1388, 71 L. Ed. 2d 599 [1982]). Freedom in matters of family life is a fundamental liberty interest, and the government cannot take it away with only a modest evidentiary standard. However, a court may use a preponderance of evidence standard when a mother seeks to establish that a certain man is the father of her child (Rivera v. Minnich, 483 U.S. 574, 107 S. Ct. 3001, 97 L. Ed. 2d 473 [1987]). Most states use the preponderance of evidence standard in these cases because they have an interest in ensuring that fathers support their children.

*

   
---
---

   Leonard Henderson, 19.01. 2012:

   http://familyrights.us/how_to/fight_cps.html
   How To Fight CPS :: Get the TRUTH on the RECORD!
   familyrights.us
   HOW TO FIGHT CPS!

*

   Leonard Henderson:
   I just want people to know where the resources are to learn How To Fight CPS

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 10.01. 2012:

   ER FYLKESMANNENS TILSYN MED BARNEVERNET KORRUPT ?

*

   May- Harriet Seppola:
   Jeg har over 30 klagesaker som fylkesmannen har fått skriftlig, hvor disse klagene går på at barnevern driver omsorgsvikt ovenfor barn på institusjoner og hvor institusjon i Søgne og personalet ved institusjonen driver omsorgsvikt, psykisk fysisk terror, vold æreskrenkelse mot barns person, ifaresetter barns fysiske og psykiske helse hele tiden ved institusjonen. Barna får heller ikke det dem trenger av klær, mat, hygieneartikler eller penger til bruk av opplading av mobil kort. Når barn blir satt av utenfor institusjon, hos venninner eller familie uten å ha fått penger til å lade opp kortet på telefonen slik at barnet kan ha mulighet til å ringe om noe skulle skje og/eller om barnet er i fare eller har hatt et uhell eller blitt skadet. Og når institusjonen da ikke har sørget for å lade telefonen kort til dette barnet, da ifaresetter institusjonen barnets liv helse fysiske helse og psykiske helse og barnets liv i" fare":  
   http://www.knut.com/2012/01/er-fylkesmannens-tilsyn-med-barnevernet-korrupt/#comment-3069 .
   Er fylkesmannens tilsyn med barnevernet korrupt? | Barnevernbloggen
   www.knut.com
   ‎30 ganger har jeg varslet fylkesmannen om kritikkverdige og ulovligheter ved en av barnevernets institusjoner, uten at noe blir gjort. Er fylkesmannens tilsyn med barnevernet korrupt?

   Knut-Helge Jakobsen:
   Hele staten er korrupt ut til fingerspissene, fra slottet øverst til nederst i den statlige rangstigen, de som gjør alle disse møkkajobbene for dette korrupte systemet. Men har på følelsen at dette systemet står for fall, og dette er et veldig høyt fall, og det er mitt nyttårsønske for 2012...:)

   May- Harriet Seppola:
   Mitt og, Knut -Helge, vi må hjelpe de på vei.

   Bianca Rytter:
   fylkesmann ole bals bekrefter egen kriminalitet kidnapping av min datter og har latt bv bedrive terror mot familien i mange år uten å gjøre noen ting .og nekter meg papirer på forskning-narko med min unge etter kidnapping -mishandling -misbruk med mer

   Marina Lorieri:
   noe er fullstendig galt...

   Bianca Rytter:
   mafia vil bare ha meg i retten og til myndigheter-kommuner som forsker -terroriserer raner og lager til saker på meg bak min rygg for å skrive løyn og falsk dom . og falske papirer og falske diagnoser og vil ha meg til å ta medisin som er forgiftinger narko drap for å dekke over drap i rettsystemet ?

   Bianca Rytter:
   av mafiamyndigheter-kommuner media ?

   Bianca Rytter:
   med kjøpt og betalt styrt hjelp på mange måter hitlerstyringer ?

   Randi Bodin:
   Tror dere hadde tjent på å holde debatten på et saklig nivå.

   May- Harriet Seppola:
   Hva er det som ikke er saklig her, at barnevern og myndigheter utsetter barn på en grufull måte , hvor mange skal bukke under før noen åpner øynene og hvem tar ansvaret for alle disse skjebner .

   Randi Bodin:
   Nei, at det snakkes om korrupsjon og hinter til nazister er usaklig. Da må det bevis på bordet.

   Rune L. Hansen:
   Svaret på spørsmålet i overskriften er iallfall uansett mildt sagt ja.
   (Bianca har ikke alltid den beste uttrykksmåten.)

   Kjell Ivar Larsen:
   hvordan vi en ser på dagens barnevern så må jeg si at det har aldri forandert seg. Jeg ble selv bortsend da jeg var 8 år og har vokst på mye av den vonde erfaringen som et barn måtte gjenomgå. Jeg har selv vært utsatt for ondsinna løgner i fra mennesker som har sendt falske anmeldeser til bv, jeg kjenner det forbanna råttene systeme ders. De øddelegger fam på fam. Så at det er korupt og et pill råtten makt aprat vi har der myndighter undertrykker mennesker som slitter med pysken etter samlivsbrudd og seprasjoner hva det en måtte være. Ja barneverne i norge er selvsagt innhabile med fylkesmann via et fylkesbarnevern, der sitter nok en eller fler i fra den kommune som evetuvell bv sak utarbeids i. Så en telfon eller email til rett vedkommende, så en liten lunsje pause så er snøballen i gang. Jeg har selv motta ganske mange utrolige brever jeg har sett hos mennesker i samme sitvasjon, med bv i hælene brev fra fylkesnevda. Der BV i de fleste tilfeller får medhold. Så ja der er ganske så råtten og korput det system. Så Til Deg som påstår folk tar for hart i her sett deg heller i andere mennsker sine sko og gå ders steg så vil du finne ut folk tar ikke for hart i. Heller si de tar for lite i.

   Kjell Ivar Larsen:
   Syns Bianca, har sin utrykksmåtte og den må hun få ha, blir ingen mafia uten Bianca Rytter.

   Rune L. Hansen:
   Hvordan vi enn ser på dagens norske "barnevern" så er det iallfall ikke noe barnevern, men er fullstendig det motsatte.

   
---
---

   Dung Svalland, 10.01. 2012:

   I dag vil jeg legge ut igjen navnene på fosterhjemmene til Samuel Svalland, Ariel Svalland og Jehudit Svalland: Nancy Kvinlaug i Farsund, Laila Kyte på Spangereid og Britt Lian på Vennesla i tillegg til tilsynsfører Helge Andersen, talsmannen Tore Mydland (lærer på Sjøstrand skole i Kristiansand) og barnevernsansatt Torunn Viki samt kommuneadvokat Carl Henning Leknesund. Samtlige lyver for å kidnappe våre tre barn. Det stadfester de i dag i tingretten

*

   Rune L. Hansen:
   Og hva bryr seg vel tingretten om det?

   
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. januar 2012, Vinberget: 

   Omtrent 5 pluss-grader Celsius, fuktig og tildels yr her ute i natt. Grålig overskyet, regn og 2 pluss-grader klokken 9 og omtrent det samme videre utover dagen og kvelden.
---
---

   Rolf Solvang, 10.01. 2012:

   Vil grunnlovsfeste menneskerettigheter
   Menneskerettighetsutvalgets rapport.
   Menneskerettighetsutvalget, som har fått i oppdrag å foreslå grunnlovsfesting av sentrale menneskerettigheter, leverte sin rapport til Stortingets presidentskap 10. januar 2012.
   Stortingets presidentskap oppnevnte 18. juni 2009 et utvalg til å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven.  Formålet er å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter grunnlovs rang.
   - stortinget.no Vil grunnlovsfeste menneskerettigheter
    http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2011-2012/Vil-grunnlovsfeste-menneskerettigheter/ 
   www.stortinget.no
   Menneskerettighetsutvalget, som har fått i oppdrag å foreslå grunnlovsfesting av sentrale menneskerettigheter, leverte sin rapport til Stortingets presidentskap 10. januar 2012.

*

   (..)

   Noralf Aunan:
   Den norske Menneskerettsloven hvor de ratifiserte internasjonale konvensjoner inngår, er allerede overordnet alle norske lover, bortsett fra Grunnloven. Det mangler bare å etterleve dem.
   Det er meget viktig å se nærmere på EMK art. 3, Torturparagrafen. Den er til og med absolutt, og det tilsier at det ikke finnes et eneste unntak for Torturparagrafen.
   Nedverdigende eller umenneskelig behandling er også Tortur i henhold til EMK art. 3. Videre er det den som utsettes for tortur, som også skal vurdere hva som er f.eks. nedverdigende behandling. Likevel tillater det norske rettsvesen at f.eks. totalt uskyldige barn blir tvangsplassert av det såkalte barnevernet. Den slags er altså klare brudd på Torturparagrafen, og dette skjer altså i det "perfekte" Norge. Det er på høy tid at den norske befolkning våkner!

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov § 110c: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne." Det vil si SIKRE Menneskerettslovens bestemmelser. I tillegg er de også meget solid sikret i selve Menneskerettsloven, med blandt annet alt av sine paragrafer med forrangs status foran alt annet av under-ordnet lov og rett i Norge. Pluss også solid sikret i Straffeloven, og særlig i dens § 123.
   Men som vi vet, Stortingets representanter med Arbeiderpartiet i spissen på ingen som helst måte respekterer eller sikrer menneskerettighetene eller lov og rett. Men de er utvetydig og entydig i henhold til både Norges Grunnlov, Menneskerettsloven og Straffeloven kriminelle med strafferamme og erstatnings-ansvar i forhold til sine konkrete og mange forbrytelser.
   Hva Stortinget med Arbeiderpartiet i spissen nu holder på med er antagligvis som vanlig det motsatte av lov og rett.

   
---
---

   Erling Borgen, 11.01. 2012:

   Jeg er på plass i London med dokumentaren "Death in Camp Delta". London-premieren torsdag er nå full. 24 løslatte Guantanmofanger vil være tilstede. Takk Cageprisoners, som arrangerer visningen på Curzon Cinema.Takk Fritt Ord og Norsk Filmfond som gjorde det mulig å lage filmen.

*

   Brita Valland:
   ♥ Takk for at du deler så mange historier fra scenen bak kulissene med oss ♥

   Egil Opsahl:
   Spennende - og en viktig film!!

   Erik Henning Edvardsen:
   Stå på, og lykke til!

   Inger Anderdal:
   Fantastisk !! Masse lykke til; Erling.. dette er jo strålende og ikke minst en viktig film å få ut til verden.. Jeg tar av meg hatten.. og sier tvi-tvi i London :-))

   Bjørg Irene Karlsen:
   Den neste filmen du bør lage er om hvordan flyktninger behandles i Norge , og spesielt forholdene på Trandum med retur til fengsel f.eks. til Palestina slik som det skjedde for noen dager siden. Han var også lenket med håndjern og midjelenke og fotlenke slik de er /var på Guantanmo; selv om han "crime" bare var å søke asyl i Norge.

   Anne Lund:
   Kan jo være å filme hvordan psykisk syke blir behandlet av politiet her hjemme også..

   Beate Ellingsen:
   GRATULERER. - EN BRAGD!

   Nina Hanssen:
   Lykke til:-)

   Bjørg Irene Karlsen:
   Selvfølgelig lykke til med denne filmen nå!

   
---
---

   Norulv Øvrebotten, 10.01. 2012:

   Å hevde en konklusjon for å bevise premisset
   Er han ikke gal, så skal han i hvert fall bli det.
   Du gir ethvert positivt forhold en samtidig negasjon, og dermed kan du ved å få andre til å handle på dette usanne grunnlaget hevde en usann konklusjon for å bevise en like usann forutsetning.
   Mennesket som er målet for slike sovjetiske metoder, blir tvunget i samsvar med konklusjonen som blir hevdet. Det betyr tortur på veien i form av medisiner med grusomme følger for kroppen. Mye ærligere å henrette morderen Anders Behring Breivik sammen med riksadvokat Tor-Aksel Busch og de andre som mest medvirker til dette narrespillet. For å befeste Russlands maskerte kontroll over Norge. De har vist kortene lenge nok nå. Signaturen er KGBs.
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Psykiater-vil-tvangsmedisinere-Behring-Breivik-6738815.html
   Psykiater vil tvangsmedisinere Behring Breivik
   www.aftenposten.no
   Tidligere overlege ved Dikemark mener tvangsmedisinering av Anders Behring Breivik med små doserantipsykotiske medikamenter kan gi viktig informasjon om han er strafferettslig tilregnelig.

*

   
---
---

   Noralf Aunan, 09.01. 2012:

   Her har vi en meget interessant uttalelse fra dagens VG. Det gjelder vurderingen av Breiviks psykiske tilstand:
   "Han har utført bevisste handlinger over et langt tidsrom. Er dette nivået for denne typen rettspsykiatriske konklusjoner, sitter det mange justismorddømte i norske fengsler."
   Man må tydeligvis være psykiater for å kunne akseptere den foreløpige vurderingen av denne personeen.

*

   
---
---

   Eileen Monic Munkvold, 11.01. 2012:

   Sosionommakt i grove og enkle trekk...

   Lyst på makt, bli sosionom...

   Så mye makt har en sosionom, barnevernpedagog basert på skjønnsutøvelse og ukultur, hvor barnevernloven settes til side: Og hvor hele systemet med et "knips" fra sosionomen, nesten uten unntak lyder...

   Kan alene bestemme om du får beholde barnet ditt (barnebarnet ditt)

   Kan alene iverksette "tiltak" omsorgsovertakelse, uten å måtte ta hensyn til fakta.

   Kan arbeide isolert med en sak, gjerne over flere år og få med seg hele hjelpeapparatet, som heller ikke sjekker om det som blir sagt og skrevet ned er i overenstemmelse med virkeligheten. Jeg sier ikke at dette skjer konsekvent, men svært ofte og det gjelder domstolene som må støtte seg på fagkompetansen (sosionomen) dette gleder også BUP, sakkyndige, skole, helsestasjon etc.(forståsegpåere og de, som for å få litt krydder i hverdagen, synes at det er spennende å lyve eller bry seg)

   Den samme sosionomen, støttet av sine egne internt kan forberede en sak for Fylkesnemden, som verken lar advokater komme til ordet, heller ikke vitner. Der adopterer de også bort barn uten foreldrenes samtykke. Den samme sosionomen er informanter og saksforberedere også her.

   Den samme sosionomen har fullmakt til å sette inn politiet som bistand for å hente barn og pågripe fortvilte foreldre som forsøker komme seg unna. Barn som forsøker rømme. Sette inn interpol, og departement om de forsøker komme seg ut av landet, inndra NAV-stønad og pass via noen mellomledd.

   De samme sosionomene får status som vitner og "fageksperter" i sivile prosesser som behandles av domstolene etter lov om barn og foreldre, opplysninger som dommeren og retten ikke har mulighet til å gå inn og overprøve eller kvalitetssikre.

   Du får ikke automatisk fri rettshjelp til å gå ti erstatningskrav og søksmål mot en sosionom, slik har de samme immunitet mot å måtte stå ansvarlig for sine handlinger som konger og diplomater.

   Er det rart at noen vil bli sosionom...

   Det er ikke et yrke i dette land som har så mye makt som sosionomyrket; det er udemokratisk, loven blir ikke fulgt, mennesker krenkes på det groveste, barn og familier ødelegges og det begås systematiske menneskerettighetsbrudd og myndighetsmisbruk mot sivile. Er det slik vi vil ha det, eller vil vi kreve et system med demokratisk innsyn, hvor loven respekteres og sosionomyrket kontrolleres...

*

   Chris Overgaard:
   Låner denne Eileen.

   Eileen Monic Munkvold:
   Væ så god Chris... godt nyttår også

   Chris Overgaard:
   Tusen takk og Godt Nyttår til deg også Eileen :)

   Rune L. Hansen:
   Der sa du det, Eileen. Nei, det er ikke slik vi eller noe som helst anstendig menneske vil ha det eller kan finne på å akseptere det. Men det er konkret slik (og enda verre) representantene for Arbeiderparti-regjeringen (inkludert Stortingspartiet) vil ha det og har gjort det. Noe mere sinnssykt, kriminelt og perverst skal en måtte lenge efter!

   
---
---

   Eileen Monic Munkvold, 11.01. 2012:

   Og dessuten, er det i henhold til Verdenserklæringen om menneskerettigheter ikke ulovlig å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse som en siste utvei...

   Som når barn blir tatt bort fra sine biologiske foreldre uten rettferdig rettergang, saklig begrunnelse eller adgang til effektive rettsmidler fordi Norge kjører sitt "lokale løp" og politikerne lukker øynene for den umenneskelige lidelse, krenkelse, økonomisk ruin og tortur de påfører sivile...

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Innledning

Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,

da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,

da det er nødvendig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,

da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdi og på like rettigheter for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre livsstandard under større frihet,

da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir allment respektert og overholdt,

da en felles forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,

kunngjør GENERALFORSAMLINGEN nå denne

Verdenserklæring om menneskerettighetene
som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet.

*

   Bianca Rytter:
   mafiamyndigheter -kommuner dreper i rettsystemet på falsk dom ?

   Eileen Monic Munkvold:
   Ja, det er faktisk slik...

   Bianca Rytter:
   som media er med på å dekke over med løyner om familier

   
---
---

   Jarle Johansen, 11.01. 2012:
   Biskoper er jo statsautorisert og får sin lønn fra staten, så det er jo ikke så rart at de er politisk korrekt i alt ; ingen er vel dum nok til å bite den hånden som mater dem ?

---