----- Denne side: db201410.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Oktober 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. oktober 2014, Vinberget:

   Mørkt, noe vind og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med en mild vind fra sør og 14 pluss-grader frem mot klokken 09. Videre utover formiddagen omtrent det samme, med oppmot 16 pluss-grader. Fra omkring 14-tiden disig og regn. Halv-mørkt, disig, tildels nokså mye regn og 11 pluss-grader frem mot klokken 20. Straks derefter mørkt, vått og fuktig, men lite nedbør med 10 pluss-grader frem mot klokken 22. Som snarest og med lite ork innom Facebook. Mørkt, noe stjerner og 7 pluss-grader mot midnatt.
      
---
---

   Rune L. Hansen, 30.09. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203271654646901

   Kriminelle autoriteter

   Det er utrolig mange mennesker, i visse land, som aksepterer og mere eller mindre stille applauderer omtrent hva som helst av ulovligheter og perversiteter som kommer fra offentlig ansatte politikere og dommere, etc.!

   De ser på disse mere eller mindre folkevalgte som autoriteter og klikker som har lov til å gjøre og å bestemme hva de vil. Og som at de hverken kan eller skal politi-anmeldes og straffe-forfølges for ulovlige vedtak eller dommer, etc.
   Til stor glede og tilfredshet for de kriminelle myndighets-misbrukere eller autoriteter!

   Å bagatellisere slikt noe er katastrofalt smittsomt, perverterende og livs-ødeleggende for menneskene, samfunnet og verden!

   *

   Ann Caroline Magnussen:
   Skulle vært landssvikeroppgjør hvert 4 år.

   Rune L. Hansen:
   Det er skremmende og truende for utenfor-stående f.eks. å se at offentlig ansatte politikere både utøver en politikk og vedtar lover og direktiver som er ulovlige og motsatt lov og rett. Altså både selv dermed begår forbrytelser og lurer, frister og oppfordrer andre til å gjøre det samme! Og får til og med dommerne til å bli sine nikke-dukker!
   Da har det allerede blitt organisert kriminalitet.

   Iveren efter å gjøre sin egen politikk og sine egne ønsker gjeldende for andre kan gi seg uhyre groteske utslag.

   Den såkalte Barneloven og den såkalte Barnevernsloven f.eks. er jo ikke bare fullstendig uødvendige lover, som i beste fall kunne ha vært som "smør på flesk" i forhold til Barnekomvensjonen og de andre menneskerettighetene. Men er også ulovlig lov og vitnesbyrd om iveren efter å omskrive Barnekonvensjonen og lovlig lov og rett til det motsatte!
   Når en i tillegg vet at praksisen og ønskene og hensiktene er enda verre, så sier det jo også sitt.

   Jo verre ting som ikke lovlig blir stoppet dess mere og verre perverteres menneskene, samfunnet og verden!

   Rune Sarnet Östensen:
   Ja, det der med lov og rett har nok mest med vems pisstråle som varmer mest i kroner og öre, desverre...

   Rune L. Hansen:
   Små eller mentalt skadede mennesker blir fort opp-blåste grov-kriminelle dritt-sekker om de får misbruke offentlige myndighet eller autoritet. Og smitter og stimulerer andre.
   Ingen er så kloke, smarte og gode som de altfor dumme!

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingenting er farligere for mennesker, samfunnet og verden enn offentlig organisert kriminalitet som krenker våre menneske-rettigheter. Og nu har forlengst, stadig verre og verre, omtrent alt i Norge blitt politisk og offentlig organisert grov kriminalitet. En katastrofe ikke bare i og for Norge, men også for resten av verden.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152293562446875

   Jeg leste om IOC toppenes krav til sin egen pampefest i forbindelse med OL i Oslo i 2022 i VG i dag. Her ble det blant annet forlangt:

   Eget coctailparty med Kongen, hvor Kongehuset selv betaler mottakelsen.
   Limousiner med egne sjafører til hver IOC pamp
   Egne OL felt på alle veier, forbeholdt IOC toppene
   IOC hotellene må ha egne butikker som ikke får stille ut varer som konkurrerer med OL-sponsorene
   Alle møterom til IOC pampene må holde nøyaktig 20 grader
   Full kontroll over alle reklameplasser i hele Oslo by. Selv gateselgere skal fjernes
   IOC presidenten skal mottas på rød løper ved ankomst Gardermoen
   Osv osv.....
   Men, så ble det ikke OL likevel. Det kan vi takke pampene for.

   *

   Christin Kahya:
   Hahaha, skulle tro det var 1 april : )

   Tove Vilter Gretesdatter:
   Vil forøvrig takke Gerhard for å illustrere på en glimrende måte, hvor langt vekk fra virkeligheten det er mulig å komme. Og dermed gi oss innsikter i deres verden vi ellers ikke ville hatt.
   Og jeg skjønner noen politikere er skuffet nå, det er jo morrore med nye ting og fjærer i hatter, en kjedelig rydding og vedlikehold. Men nå har vi bedre tid til å rydde i helsevesen, nav, rettsystemer og menneskerettighet. Nok av oppgaver å ta fatt i... lykke til.

   Tove Vilter Gretesdatter:
   Ikke glem egen lege parat 24/7...

   Ann Tove Buklev:
   Har de røyka sokkene sine, eller har alderen innhentet de så de begynner å bli litt "tokig" som svensken sier?

   Åse Reidun Hæhre Østmo:
   Så bra . ; )

   Liv Andresen:
   Det er nesten en stor vits dette her!

   Martha Aftret:
   Ja, de fornekter seg ikke.....pampene !

   Anne Rønnaug Teigen:
   For noen forbannede egoister! At slike ting går an å komme med, er for meg helt utrulig. Jeg stemte nei ved valget i fjor høst, da jeg har bostedsadr. i Oslo.

   Per Bronson:
   Delt. Dette må verden få del i for å jekke pampene ned. Godt vi har sosiale nettverk!

   Tove Vilter Gretesdatter:
   Heiberg klate seg veldig bra i nrkdebatt. Og slagene i trynet som han kaller det, ser ut til å sette fart i en allerede intern prosess i IOC om midre flashing av limusinbehov og dess like. Veldig bra! Glad vi føyer oss inn i rekken av nei, og håper det kommer noe fruktbart ut av det.

   Roar Moe:
   De ville visst ikke ha fest med meg, så derfor ble det intet.

   Bjorn Hannaas:
   Alarmerende at en rekke innflytelsesrike nordmenn i det hele tatt frontet dette svinaktige svineriet. Det forteller om en tvilsom mentalitet i osloeliten. Hadde ikke folk sagt så klinkende klart ifra, hadde vi nok hatt det gående

   Janne Tindvik:
   Jiipii da sparte vi de pengene som kan gå til så mangt som det er manko på hær.!!!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det er jamen brukt nok millioner på all denne utredningen allerede.

   Unni Stangnes:
   Når små mennesker får litt makt.........

   Øystein Andre Falch:
   Med tanke på situasjonen vi har i verden i dag er jeg glad for at vi ikke får OL !!! Og med tanke på at de stiller krav mot KONGEN er jeg glad at det ble nei !!! INGEN SKAL GJØRE KRAV MOT KONGEN !!!!

   Lill Heidi:
   Høres ut som rene kjendisfesten gange 10...! Og på toppen av det hele skal vi liksom late som om de har lykkes i å innbille oss at dette handler om sport og idrett.. *sukk*

   Eva Engø:
   Å takk å pris for det...

   Hanne Judith Jacobsen:
   pamper, hva har de med idrett å gjøre, er ikke de vi skal se på, makan til folk... : (

   Liss Skogmo:
   med tanke på barna som lider under krig, ville det smakt direkte fordervelig å skulle bruke så mye penger på slikt tull,, åja,, jeg mener det er tull i forhold til sult i verden

   Ellenor Hennie Johansen:
   Akkurat det jeg håpet på! YESS!!! "Dreit på draget" gjorde de til gagns : ) !

   Rune L. Hansen:
   Milliardene vil sikkert nok i steden gå til noe enda verre.

   Anne Lise Harsem Ørstavik:
   Skam!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. oktober 2014, Vinberget:

   Mørkt, noe stjerner og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 og 03 i natt. Og 3 klokken 06. Dus sol, hvitlig dus himmel og 8 pluss-grader klokken 11, Dus blålig og 9 klokken 12. Med oppmot 11 klokken 14.30. Mindre dus himmel senere på eftermiddagen, med 6 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt og 5 klokken 20. Mørkt, stjerne-himmel og 4 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.09. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203280974399889

   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!


   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:
   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125,
§ 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   
Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   
   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   
   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Osv.!
   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
   Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

   *

   Rune L. Hansen:
   Noen vil kanskje hevde at disse lov-paragrafene sluttet å være gjeldende lov og rett i og for Norge da norsk retts-praksis ble motsatt lov og rett? Eller da den såkalte Barneloven og Barnevernsloven ble vedtatt?
   Men slik er det selvfølgelig ikke?

   
---
---

   Anita Synnøve Haug, 02.10. 2014 via Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152704867119857/

   Hadde en tlf til BUP, som for 3 gang nektet meg innsyn i min sønns dokumenter.

   Fikk denne gangen snakk med en av legene, der, Ragnhild Valla.
   Som eg spurt hvilken lovhjemmel de brukte for å nekt meg innsyn i min sønns dokumenter og journaler, osv.
   Hun måtte til slutt innrømme at de kunne ikke nekte meg det, og alle papirer blir sendt fra de i morgen.
   Stilte henne også spørsmål angående - hvorfor ikke vi biologiske foreldre var blitt involvert i en utredning av vår sønn?
   - Nei DE måtte forholde seg til det barnevernet sa.
   Jeg spurte så om hun ikke trodde det da kunne bli feil i hele utredningen, og feil diagnose?
   - NEI, det ble det jo ikke da barnevernet hadde den informasjonen de trengte for å stille en diagnose.
   Så et klart bevis på at barnevernet har faktisk makt til å stille hvilken som helst diagnose på et barn, via deres antakelser.
   Skremmende? Hvor mange barn i dag er feil behandlet og feil medisinert i regi av barnevernet?
   For de som måtte tenke- dette hadde vært flott å hatt opptak av, JODA jeg har det : )

   *

   Tore Svendsen:
   Barnevernet driver med forskning.

   Anita Synnøve Haug:
   De ha no vel opp til flere ganger fått bevist at den forskningen de driver med ødelegger barn. - Våre barn!!
   Hvem er det som godtar at de forsker på "våre barn" - jo alle de foreldre som sitter stille og er snille og tror de skal få barna hjem bare de TIER!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152295028291875

   Til de ansvarlige i Justisdepartementet/ Domstolsadministrasjonen
   Tema: Mangel på etterlevelse av menneskerettsdommer, også der Norge er blitt dømt for menneskerettsbrudd i EMD.

   Det er utrolig nedslående at norske domstoler, i dette tilfellet domstolene i Bergen, fortsetter å bryte menneskerettene, selv etter at Norge er domfelt i tilsvarende forhold.

   EMK Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten, etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig. Vårt rettssystem må helt åpenbart tilpasse seg slik at krenkelsene ikke skjer igjen.

   I Bergen har åpenbart rettssystemet intet lært av de krenkelser som er konstatert av EMD.

   Primo 2007 ble Norge domfelt i saken mellom Kaste og Mathisen v. Norge.
   Norge ble domfelt for brudd på EMK artikkel 6 nr 1.

   Klagerne påberopte seg krenkelse av EMK artikkel 6 §§ 1 and 3 (d), hvor det heter i d original oversettelse:

   (d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
   I premiss 52 flg. i dommen heter det:
   ...”
   52. Furthermore, the Court is not convinced that, had the applicants been afforded an opportunity to question D directly, this could not have been reconciled with D’s right not to answer those questions that might have incriminated him.
   53. The High Court’s interpretation of the law seems to have had implications for its conduct of the proceedings in relation to the matter complained of under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention. The Court cannot but note that the High Court considered that, as a co-accused, D had not been a “witness” for the purposes of these provisions (see paragraph 10 above). According to the Supreme Court, the High Court appeared to have proceeded from the assumption that the Convention
limitations on the reading-out of depositions to the police did not apply to such statements made by a co-accused (see paragraph 16 above). In the Court’s view, this interpretation by the High Court is hardly consistent with the autonomous meaning of the term “witness” in the Court’s case-law, according to which the fact that the depositions were made by a co-accused rather than by a witness is of no relevance (see Vidal v. Belgium, 22 April 1992, § 33, Series A no. 235-B). It should be reiterated that where a deposition may serve to a material degree as the basis for a conviction then, irrespective of whether it was made by a witness in the strict sense or by a co-accused, it constitutes evidence for the prosecution to which
the guarantees provided by Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention apply (see Lucà, cited above, § 41).
   54. The Court finds no reason to adopt a different approach in this case. Having regard to the findings of the Supreme Court, it must be presumed that D’s depositions had a decisive influence on the outcome of the case (see paragraphs 19 and 45 above).
   55. Against this background, the Court is not satisfied that the applicants were given an adequate and proper opportunity to contest the statements on which their conviction was based.
   56. The applicants were therefore denied a fair trial. Accordingly, there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention.

   Norge ble altså domfelt, fordi klagerne hadde blitt neket å krysseksaminere et sentralt vitne.
   Det samme er tilfellet i x sak. Y slapp å møte til rettsmøte. Dette selv om x påberopte seg hans tilstedeværelse.

   Basert på de rettspremisser som kan utledes av dommen mot Norge av februar 2007, var det følgelig ikke anledning for y å unnlate å møte for å avgi partsforklaring som ville ha belyst saken.

   Menneskerettsdomstolen har gjentatte ganger presisert at enhver borger har krav på muntlige behandlinger i minst en instans, i saker som faller inn under EMK artikkel 6 nr.1. Konkurssaker er slike saker.
   Men, heller ikke dette tar domstolene i Bergen notis av. Her slår de folk konkurs, uten at den de slår konkurs, får mulighet til å møte for muntlige forhandlinger

   Men selv når justismordet er et faktum, er ikke domstolene det minste interessert i å abortere krenkelsene. I stedet fortsetter domstolene i Bergen å begå nye krenkelser, hvor Norge tidligere er blitt domfelt i samme saksforhold.

   I saken mellom Watson og Norge fra ultimo 2003, ble Norge domfelt for å unnlate å kommunisere prosesskrift til den ene parten i en tvistesak.
   I tilknytning til skifteoppgjøret, som uansett aldri skulle ha vært behandlet ved Bergen tingrett etter alle overgrep som der har skjedd, så unnlot Bergen tingrett å sende over stevningen fra y mot x, og fattet følgelig kjennelse uten at x da hadde hatt muligheter til å komme med sine argumenter.

   Det er for øvrig ikke første gang at rettsmyndighetene i Bergen unnlater å kommunisere stevning/ prosesskrift fra den andre parten. Det har , som jeg tidligere har redegjort for, også skjedd før.

   Det er svært alvorlig at vi har domstoler som ikke følger opp sine menneskerettsforpliktelser, selv i de tilfeller der Norge tidligere er domfelt av EMD i Strasbourg.

   Ved at domstolene hopper bukke over menneskerettene, får det enorme konsekvenser for mennesker, noe x sak er et klart eksempel på. X har nå feilaktig vært holdt konkurs i nærmere fem år! Og det uten at norske myndigheter gjør noe for å rette opp i feilene. I stedet fortsetter man med å begå nye menneskerettsbrudd for å dekke over tidligere menneskerettsbrudd.

   Bergen, den 2.10.14
   Marius Reikerås

   *

   Andre Woll:
   Ja. Norsk rettsvesens arroganse kjenner ingen grenser ...

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hvor er rettsikkerheten i dette landet??

   Marit Hagen:
   ! Lykke til!

   Heidi Turid Dammann:
   Må vi fortsette å ha det sånn?

   Heidi Asphaug Svendsen:
   Start undeskriftskampanje som krever at dommerene som ikke følger loven mister bevilgningen

   Anne Rønnaug Teigen:
   Høres da helt merkelig ut, at slikt kan fortsette. Hvem er det som kan stoppe slike ting? Kan vår justisminister gjøre det? Jeg har ikke helt oversikt i dette hierarkiet. Kan tilsynsrådet gripe inn? Jeg har i andre sammenhenger sett at det er så mye kameraderi i de "høyere" kretser, at de fleste beskytter hver andre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152295210121875

   Fredrik Ludvig Fasting Torgersen fylte 80 år i går. Han er som kjent domfelt i Torgersen-saken, en drapssak fra 1957. I 1958 ble han idømt livsvarig fengsel og 10 års sikring for drapet på Rigmor Johnsen i Oslo. Han sonet 16 år i fengsel, og ble løslatt i 1974.

   I 57 år har han kjempet for sin uskyld. 57 år! Personlig er jeg, etter å ha satt meg inn i sakens beviser, overbevist om at han er uskyldig. Men uansett hva man måtte mene: Hva er grunnen til at norske myndigheter konsekvent og systematisk har motarbeidet hans mulighet til gjenopptakelse i alle disse årene?
   Å leve med et justismord i 57 år! Det må da være tilnærmet verdensrekord, og er noe alle nordmenn burde reflektere over.

   *

   Marit Hagen:
   Ja, stakkars mann

   Lilliann Roppen:
   Sinne, frustrasjon, raseri, bitterhet..., men sikkert mest fortvilelse!

   Jan Franskmann:
   Forferdelig, og direkte skammelig ! : (

   Anita Lysgård:
   typisk lorte norge og systemet stakkars mand, helt forferdeligt

   Anita Lysgård:
   jeger flau av og vere en normand

   Mette Solberg:
   For et fantastisk rettsvesen vi har her i landet!! Rett og slett flaut!

   Anita Lysgård:
   ja du har rett, SKAM PÅ DEN NORSKE STAT

   Elias Engeskog Wind:
   Kampen mot den offentlige brannmuren er nesten håpløs. Torgersen kan kanskje finne en liten trøst i at han antakeligvis har støtte hos 99 % av den norske befolkningen..

   Bjorn Hannaas:
   Det er staten sin, det. Verdensmester også her.
   Når de gjeve verdensrekordene er vriene å få, så tar vi de verste, og er strålende fornøyd med det : (

   Anja Gabriele Neske:
   Forferdelig tragisk. Hadde håpet han fikk oppleve å bli renvasket.

   Raymond Hobekk Johansen:
   Når du har sona 16 år, så bruker du ikke 41 år etter soning på å renvaske deg hvis du ikke har rent mel i posen! Hvis han hadde vært skyldig, ville han takke for sine 16 år og lagt ballen død og startet livet derfra, når man er uskyldig dømt soner man i egen kropp til man blir renvasket. SKAMMENS STAT...

   Elisabeth Haugen:
   Ja dette er noe å tenke over. Skammelig!

   Siri Hjelm:
   Rett og slett trist:(

   Bernt Bøhle:
   Ja dere ser hva som hente på breviksbrua når en politimann var i bilde...hadde en av oss gjørtevså hadde det blir mange dobbelt av straffen han fikk

   Mandel Stang:
   Systemet er for dårlig.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Dette er bare en ekstrem skam !!!

   Gunnar Vaaga:
   Et helvete å være etnisk norsk I Norge. Kan de lage det vanskelig for noen så gjør de det med glede...

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja, vi er vel en av de få land i verden, som har en domstol som dømmer folk til livstid, KUN på indisier, i tillegg har vi ikke stenografer engang... det ble vedtatt i stortinget i 2005, at vi skulle innføre lyd og bildeopptak i våre rettsaler, det er ennå ikke gjort, hvorfor det?? dommerstanden er vel redd de skal bli tatt med buksene nede.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Stakkars mann! Grusom sak!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Påtaleverket er i enkelte saker, gjennomkorrupt, likt land vi kritiserer for det samme.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152293542461875

   I dag fyller Fredrik Fasting Torgersen 80 år. Hans sak viser at vårt maktsamfunn, prioriterer systemvern fremfor individvern. Håper at Torgersen får gjenåpent sin sak mens han enda er i live For alle oss andre, bør det være tankevekkende at systemvernet er viktigere enn individvernet blant de som forvalter makten.

   1. oktober: Torgersens 80-års dag feires med festskrift
   http://torgersensaken.no/2014/09/1-oktober-torgersens-80-ars-dag-feires-med-festskrift/
   1. oktober fyller Fredrik Fasting Torgersen 80 år. I anledning jubiléet har hans venner og støttespillere gått sammen for å hedre han med et festskrift. Festskriftet vil bli overrakt jubilanten på Litteraturhuset i Oslo klokken 14.30, og alle er...
   TORGERSENSAKEN.NO

   *

   Lilliann Roppen:
   Gratulerer med dagen til Fredrik Fasting Torgersen!

   May Brith Harestad Hollos:
   Gratulerer med dagen oversendes.. & lykke til med saken !

   Per Steinar Sørå:
   Gratulerer

   Cath Woldstad:
   Gratulerer med dagen og håper han får gjenåpnet saken sin.

   Elisabeth Haugen:
   Gratulerer og lykke til med saken!

   Unni Stangnes:
   Gratulerer med dagen, Torgersen!

   Cecilie Victoria Falch:
   Gratulerer med dagen måtte du få saken din gjenåpnet .Håper og tror att rettferden må vinne en dag .Alle gode ønsker på dagen din <3

   Greta Solheim:
   Håper mange deler og slik sett sprer advokat Jan Tennøes budskap til folk flest! I boka ”Torgersensaken”gir Tennøe en aldeles fortreffelig beskrivelse av dommerstanden, som må anses å ta livet av alle myter om at dommerstanden har en særlig dannelse, ære og moral, og således ivaretar sine plikter herunder folks rettssikkerhet. Det er absolutt ikke tilfelle. Dommere opptrer ikke i samsvar med en rettsstats prinsipper, men som om domstolene er en stat i staten med sin egen lovgivning.

   I realiteten beskriver advokat Tennøe en kriminell virksomhet som også kan anses å falle inn under mafiaparagrafen i strl § 60 a.

   På side 85-86 henviser Tennøe til jusprofessor Carl August Fleischers uttrykk om ”miljøenes fortreffelighet” som en forklaring på enkelte miljøers selvgodhet, og at våre dommere anser seg selv som en del av en så fortreffelig stand at de ikke tror at feil kan ha skjedd dersom de selv eller noen av standens andre fortreffelige medlemmer har truffet avgjørelsen. Og kanskje enda verre: Hvis de likevel – med skylappene på plass – ser at det har skjedd feil, så ofrer de enkeltpersoners skjebne for å spare sitt ”fortreffelige” miljø.

   Vi ser også at dommerernes tillit strekker seg videre enn til deres egen stand. Det ”fortreffelige” miljøet omfatter etter Høyesterett mening tydeligvis også påtalemyndigheten.

   Således ser vi at Høyesterett nekter å legge til grunn at det har skjedd feil i påtalemyndigheten dersom det gjelder grove og forsettlige feil som rammes av strenge straffebestemmelser. Dette i motsetning til mindre betydelige feil.

   For grove (og straffbare) feil hvor det ikke er mulig å forsvare det som har skjedd, skal vi se at Høyesterett flere ganger bare lukker øynene og uten tilløp til begrunnelse nøyer seg med å postulere at det ikke er holdepunkter for at feil har skjedd.

   I slike tilfelle må det antas at mangel på begrunnelse skyldes at dommerne selv er klar over at deres standpunkt ikke lar seg begrunne. Om det – når det ikke lar seg begrunne – da går an å mene at feil ikke har skjedd, blir et åpent spørsmål, et spørsmål som bør oppfattes som ubehagelig for de dommere som treffer avgjørelser på slikt ”grunnlag”.

   Anne-britt Kaltun:
   Gratulerer med dagen og lykke til <3

   Anne-Marie Hansen:
   Gratulerer med dagen til Fredrik Fasting Torgersen

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152295404386875

   Det er ingen som er råere til å frarøve andres verdier, enn landets namsmenn. Her selges menneskers eiendeler unna for spottpris. Men, ingen bryr seg med at en slik praksis er i strid med menneskerettene. Slik er det i Norge i 2014.

   *

   Eric Van Brug Wilting:
   : )

   Eivind Steinstoe:
   jaaaa og de finnes ingen anke muligheter mot JÆVELSKAPET heller når det er gjort grove feil : (

   Eivind Steinstoe:
   er huset solgt med saks feil eller andre alvorlige feil og mangler , er det INGEN instans som sørger å rette opp i det..

   Eivind Steinstoe:
   leter ,ed lys og lykter , men nei

   Eivind Steinstoe:
   TIDSFRISTER for ditt og datt KORUPT hele faenskapet

   Eivind Steinstoe:
   ingen vil heller hjelpe å fronte en slik sak pga tidsfrister etc kan jo ikke få huset tilbake om det er gjort feil??? det er vel strengt tatt det som går ant

   Shannon Johansen:
   Marius Reikerås, kan ikke du poste de 17 original pnkt fra 1789, menneskerettserklæringen? Det står flere punkt der om eiendom. Jeg mener at mann gå tilbake til den historisk kilden, den original versjon for å forstå "tanken bak" som er folkets suvernitet og frihet fra undertrykelse. Jeg sendte det til deg på chat, på norsk og på engelsk. Eller du kan bare klipp og lim den fra veggen min.

   Shannon Johansen:
   Jeg deler den med deg på chat nå.

   Jørgen Skarsvåg:
   Hvem jobber de for, Norges lover eller bedrifter som ønsker å gjøre profitt i andres verdier????
   DE ER UNDERLAGT NORGPLOVER INKL EMK : )

   Shannon Johansen:
   Gikk ikke an å dele på chat, legger den her, så kan du heller klippe og lime som eget innlegg med egne kommentarer hvis du vil.

   Shannon Johansen:
   1789 – Declaration of Human rights ( Menneskerettserklæringen ).
   På norsk
   1. Menneskene fødes og forblir frie og like i rettigheter.
   2. Målet for enhver politisk sammenslutning er å bevare menneskets naturlige og umistelige rettigheter. Disse rettighetene er frihet, eiendomsrett, sikkerhet mot og rett til motstand mot undertrykkelse.
   3. Opphavet til all suverenitet er etter sitt vesen hos folket.
   4. Friheten består i å kunne gjøre alt som ikke skader andre; utøvelsen av hvert menneskes naturlige rettigheter har altså bare de grenser som sikrer andre medlemmer av samfunnet de samme rettigheter. Disse grenser kan bare bestemmes av loven.
   5. Loven har bare rett til å forby handlinger som er skadelige for samfunnet. Det som ikke er forbudt i loven, kan ikke bli hindret, og ingen kan tvinges til å gjøre det som loven ikke befaler.
   6. Loven er uttrykk for folkeviljen. Alle borgere har rett til, personlig eller gjennom sine representanter, å være med på å utforme den. Den skal være den samme for alle, enten den verner eller straffer. Da alle borgere er like for loven, har de lik adgang til alle verdigheter, embeter og offentlige ombud etter sin dyktighet og uten annen forskjell enn forskjellen i deres dyder og talenter.
   7. Ingen kan bli anklaget, fengslet eller holdt fast uten i de tilfeller som loven bestemmer, og i samsvar med de former som den har foreskrevet. De som tilskynder til, besørger, utfører eller lar utføre vilkårlige befalinger, skal straffes; men enhver borger som blir stevnet eller grepet i henhold til lov, skal øyeblikkelig lyde; han gjør seg skyldig ved å gjøre motstand.
   8. Loven skal bare fastsette straffer som er strengt og øyensynlig nødvendige, og ingen kan bli straffet uten ifølge en lov som er vedtatt og kunngjort før forbrytelsen og lovlig anvendt.
   9. Det forutsettes at en mann er uskyldig inntil han er kjent skyldig. Hvis det er absolutt nødvendig å fengsle noen, skal derfor enhver strenghet som ikke er nødvendig for å sikre seg hans person, være strengt forbudt i loven.
   10. Ingen skal forfølges for sine meninger, selv religiøse, med mindre de gir dem til kjenne på en måte som forstyrrer den offentlige orden som loven fastsetter.
   11. En av menneskets dyrebareste rettigheter er fritt å kunne meddele andre sine tanker og meninger; enhver borger kan derfor tale, skrive og trykke fritt, med det forbehold at han skal svare for misbruk av denne friheten i de tilfeller som loven fastsetter.
   12. Sikkerheten for menneske- og borgerrettighetene krever en offentlig myndighet; denne myndighet er innsatt til fordel for alle, og ikke til særlig nytte for dem som den er betrodd til.
   13. For å opprettholde den offentlige myndighet og dekke utgifter til administrasjon er en alminnelig skatt uunngåelig; den skal fordeles likelig på alle borgere i forhold til deres evne.
   14. Alle borgere har rett til, selv eller ved sine representanter, å dømme om den offentlige skatt er nødvendig, til fritt å godta den, å følge bruken av den, og å bestemme dens beløp, utligning, oppkreving og varighet.
   15. Samfunnet har rett til å kreve enhver offentlig embetsmann til regnskap for hans embetsvirksomhet
   16. Et samfunn hvor rettighetene ikke er sikret, eller makten ikke er delt mellom bestemte myndigheter, har ingen forfatning.
   17. Da eiendom er en ukrenkelig og hellig rett, kan en ikke ta den fra noen med mindre tvingende offentlige grunner, fastslått på lovlig måte, klart krever det, og på betingelse av at han får rettferdig vederlag, fastsatt på forhånd.

   In English  
   1 People are born and remain free and equal in rights .
   2 The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights . These rights are liberty , property, security and resistance to oppression .
   3 The source of all sovereignty is by its nature the people .
   4 Liberty consists in being able to do anything that does not harm others , the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which ensure other members of society the same rights . These limits can only be determined by law.
   5 The law has only the right to prohibit actions that are harmful to society. What is not forbidden in the law , can not be prevented , and no one can be forced to do what the law does not command .
   6 Law is the expression of the popular will . All citizens have the right , personally or through their representatives , to participate in designing it. It should be the same for all , whether it protects or punishes . When all citizens are equal before the law , they have equal access to all dignities , offices and public ombudsman for his skill and without other distinction than that of their virtues and talents.
   7 No one can be accused , arrested or detained except in the cases provided by law and in accordance with the forms which it has prescribed. Those who incite , attends , performs or allows performing arbitrary orders must be punished , but any citizen summoned or seized by law , shall immediately obey : he makes himself guilty by resistance .
   8 The law shall determine the penalties that are strictly and obviously necessary , and no one may be punished except by virtue of a law established and promulgated prior to the offense and legally applied .
   9 It is assumed that a man is innocent until he is found guilty . If it is absolutely necessary to detain someone, therefore any rigor that is necessary to secure his person , is strictly prohibited by law.
   10th No one should be persecuted for his opinions, even religious, unless they give them to know in a way that disturbs the public order established by law .
   11th One of man's most precious rights is the free communication of ideas and opinions , any citizen may therefore speak , write and print freely , with the proviso that he must answer for the abuse of this liberty in the cases established by law .
   12th The safety of human and civil rights requires a public authority , that authority constituted for the benefit of all and not for the benefit of those to whom it is entrusted.
   13th To maintain the public authority and the expenses of administration a general tax unavoidable , it should be distributed equally to all citizens in proportion to their ability.
   14th All citizens have the right , in person or through their representatives , to judge whether the public tax is necessary , to freely accept it , to follow its use, and to determine its amount, basis, collection and duration.
   15th Society has the right to require any public officer accountable for his official business
   16th A society where rights are not secured , or power is divided between certain governments, has no constitution .
   17th When property is an inviolable and sacred right , no one can take that from anyone unless urgent public necessity , legally determined manner , clearly requires it, and on condition that he receive fair compensation , determined in advance .

   Rune Fardal:
   Hvordan bryte biligsalg med EMK?

   Ronny Rastløs:
   Daniel Usler

   Halldor Hamre:
   Menneskerettighetene er like lite gjeldene i Norge som Grunnloven...

   Nina Grønneberg Andresen:
   : (

   Per Bronson:
   Jo takk, øya mi utenfor Kragerø gikk til spot pris grunnet skattesaken : (  Ble som kjent frikjent på alle tiltalepunkter. Skattesaken ble kjørt separat, men som følger av og der ligger mye grums man ikke snakker om.

   Jeg fikk ikke konkurskarantene, begrunnet skriftlig fra Bostyret med at det var tvilsomt om jeg noen gang ville klare å reise meg igjen. Det var i 1995. Nok et bevis på at de ikke vil at du skal reise deg.

   Det er i hvert fall sparsomt med hjelp til å komme seg opp igjen. Det ble med 9 år i min tverrfaglige praksis før jeg sa farvel til Norge og reiste til USA i slutten av 1999. Startet opp etter 8 uker i isolert varetekt, frem til slutten av januar 1991 med blanke ark og negativ egenkapital. Det samme gjorde jeg i 2010, men in business!

   Susanne Johansen:
   NAVI fungerer og som innkrevingssentral for inkassoselskaper!! Utrulig. Forhandlingsmuligheter forsvinner som dugg for solen. Utrulig frekt av staten.

   Wenche Tømmervik:
   Jeg opplevde at namsmannen kom i en strid om lokaler der advokater eide bygget. Og namsmannen hadde gått på skole med advokaten.

   Per Bronson:
   NAV tar også 10 % rente på det de inkasserer, "for å hjelpe" folk som er på ræva fra før og tross i at brukere nylig har fått innvilget gjeldssanering!

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Vi er ingen her på berget?! Takk at vi ikke fikk OL . Vi er jo så generøse utad, men ka skjer her hjemme?

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152295393941875

   Snakket akkurat med en mann som sliter med namsmannen i Midt- Norge. Namsmannen ønsket å selge en eiendel taksert til 150 000, for kr 5000.

   Det er godt kjent at landets namsmenn selger andre menneskers eiendeler for langt under markedsverdi. Å frarøve folk verdiene sine på denne måten, kan fort være i strid med EMK artikkel 1 protokoll 1. Men, igjen: Det bryr ikke det offentlige seg så mye om. Slik er det i det konsekvensløse samfunn.

   *

   Randi Heggertveit:
   På tide at noen griper inn og får stoppet slike syke tvangssalg, namsmannen får selge for takst han også. Korrupsjon

   Ellen Ronæss:
   Nei, de skal bare få "sakene" unna "sitt" bord.

   Øystein Andre Falch:
   NEI SÅNN ER DET BARE

   Greta Solheim:
   Folks manglende rettssikkerhet øker proporsjonalt med domstolenes/dommeres lovstridige og vilkårlige saksbehandling, og Høyesteretts manglende ivaretakelse av sitt rettsavklaringsmandat. I stedet trur dommere åpenbart at siden de - den "fortreffelige" stand - har sagt noe - det vil si konkludert og svært ofte også uten noen adekvat begrunnelse, så er det slik, uavhengig av lovgivers vilje herunder EMKs bestemmelser. Dommere utgir mao mot bedre vitende rettsstridige og dermed ugyldige avgjørelser.

   Dette bør selvsagt ingen akseptere! Toppen av galskapen er når de saksøkte via sine prosessfullmektiger svært ofte plutselig opptrer som saksøker og begjærer utleggspant og trur de har et gyldig krav som kan tas utleggspant i eller tinglyses. Det foreligger ingen legitimasjon og notoritet ved slike krav. Notoriet i juridisk sammenheng betyr etterprøvbar/etterviselig og kontrollbar, og det er altså ikke slike krav.

   Når det grunnleggende kravet – det underliggende forhold – domstolavgjørelsene, dokumentene som er lagt til grunn, er rettsstridig og ugyldig, følger det samme for det avledede med hensyn til utleggspant og tinglysning. Disse blir jo ikke gyldige i den forstand at de kan stifte noen rettighet, når det underliggende forhold etter sitt innhold er utelukket.

   Tinglysning i seg selv angir ikke en rettighetsstiftelse – en rettighetsoverføring, men er en registreringsordning som skal ”befeste det underliggende forhold overfor omverden”. Da sier det selv at tinglysningen i slike saker ikke har noe gyldig å registrere; ”befeste overfor omverden”.

   Det er ganske åpenbart at både dommere, namsmann og kartverket konsekvent legger feil lovforståelse til grunn, og ignorerer at i henhold til tinglysningslovens formål er det direkte lovstridig å tinglyse dokument uten å undersøke om de er gyldige og dermed at tinglysningen har noe gyldig å registrere som kan befestes ovenfor omverden. Dette betyr at alle dokumenter må gjennomgå en gyldighetskontroll før de kan tinglyses.

   I en rettsstat har rettssikkerhetshensyn forrang, og det tilsier at domstolavgjørelser ikke skal være noe unntak. Og i alle fall ikke der en part både faktisk og rettslig kan bevise, fremlegge dokumentasjon på at avgjørelsen er rettsstridig og derved ugyldig.

   Dersom det ikke blir skikk på dette må lovgiver tydeligvis rydde opp og innføre formålsparagraf i tinglysningsloven.

   Det vises til Sivilombudsmannens presisering i sak 2007/1061:

   ”Et sentralt poeng i klagen hit har vært hvordan forarbeidenes uttalelse om at ”det på behørig måte blir faststått at ”rettighetsstiftelsen eller – overføringen er ugyldig”, skal forstås?

   Begrepet ”ugyldighet” er i første rekke et koblingsbegrep, og dets innhold må knyttes til og klarlegges ut fra det rettsområdet det benyttes innen.

   Selve tinglysningsordningen tilsier at rettighetsoverføring og rettighetsstiftelse er noe annet enn tinglysning, nærmere bestemt det underliggende forhold som tinglysningen skal befeste overfor omverdenen. Tinglysning er nettopp en offentlig registrering/registreringsforretning av dokumenter som gir publisitet og notoritet, og har til formål å sikre rettsvern for rettstiftelser som dokumentet inneholder, se for eksempel Falkanger /Falkanger, Tingsrett (6utg.2007) s 503-504. Med andre ord er tinglysning ikke en rettighetsstiftelse/overføring i seg selv, men en registrering av en rettighetsstiftelse/overføring for å verne den mot tredjeparter.

   En rettighetsstiftelse som vinner frem etter sitt innhold på grunn av ekstinksjon som følge av tinglysning i aktsom god tro, har imidlertid likhetstrekk med en avtalt rettighetsstiftelse i fast eiendom som gis virkning etter sitt innhold enten den er tinglyst eller ikke.

   Jeg er likevel ikke enig med departementet i at tinglysning av hjemmesoverføring til fast eiendom er eksempel på en slik rettighetsstiftelse, mens det er mindre naturlig å omtale den underliggende kjøpsavtalen som en rettighetsstiftelse eller overføring. Jeg mener derimot det er omvendt”.

   Ellen Ronæss:
   Kortversjon: Moralen er å gjøre opp for seg, okke som, ellers er fanden løs.

   Kent Steinhaug:
   Dette er regulært ran, og namsmannen burde dømmes ifølge dette også. Det burde være et helt klart krav at gjenstander, dersom de skal tvangsselges for å dekke gjeld, skal selges til markedsverdi. Ikke til "venner og kjente" for ingenting, og stakkaren mister eiendelene og skylder fortsatt like mye - eller mer. Han belastes jo for at namsmannen gir bort tingene hans til venner også...

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg fikk assosiasjon til de so driver med rettslig innkasso, ofte enkeltmannsforetak. Regner med at de også skor seg grovt på andres bekostning. Noen jeg vet om har jo store formuer, grunnet hytter, hus mm. som de har tilegnet seg veldig billig. Vet heller ikke om slike ting er lovlig?

   
---
---

   Cecilie Greentara Spro, 02.10. 2014 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152295347411875

   Tips om sak til hele landets journalister : En mor i Andebu fikk høre av en sakkyndig at hun hadde gått rundt i Andebu og trodd hun var en engel på jord, utkledd som en engel. Og dette har bl.a. blitt brukt mot denne moren for at hun skulle miste omsorgen for sitt barn.

   Det er mye som tyder på at barnevernet prøvde skape en shizofrenidiagnose på henne for å vinne frem med sin sak. Uten noen form for bevis på dette ble dette med i saksmappen til denne moren. Moren stiller seg helt uforstående til dette, hun ser på det som svært hårreisende og henne og hennes venner vet at hun aldri kunne finne på noe slikt. Dette kan IKKE ties om lenger. Kan slike uhederlige midler brukes for å "redde" barna fra sine foreldre? Noe MÅ gjøres med barnevernet i Norge NÅ

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Spørs om barnevernet har fått feil info, fra noen som de lytter for mye til?? Kjenner noen slike tilfeller dessverre. Det foregår litt av hvert i vårt land.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.09. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/906434992712785/

   Anja Gabriele Neske, 30.09. 2014:

   "Biologisk familie kan ikke erstattes. Myndighetene spør ikke oss som vet hva det å vokse opp med fremmede innebærer.
   Og da snakker jeg ikke om fosterbarn hos betalte fosterforeldre, men om adoptivbarn hos adoptivforeldre som i utgangspunktet er ressurssterke mennesker med et genuint ønske om å ta til seg et barn som sitt eget. I verden er det nå en bølge av voksne adoptivbarn (innenlands- og utenlandsadopterte) som begynner å uttale seg meget kritisk til adopsjonsindustrien og om følgene av å vokse opp uten biologisk tilknytning. Mange forteller samme historie; historien handler om å få dekket sitt materielle behov, men også om å vokse opp som en fremmed i egen familie, om kjærlighet på betingelser, om psykiske vansker som følge av en ufattelig rotløshet. Påfallende mange av oss har opplevd grove psykiske (og fysiske) overgrep. Hvorfor snakker ingen med oss? Vi vet hva biologisk tilknytning betyr. Jeg tror ikke mennesker som vokser opp hos sin egen familie (som de fleste faktisk gjør) forstår rekkevidden av det vi forsøker å formidle - og da må dere spørre OSS. Ikke spørre adoptivforeldre, adopsjonsorganisasjoner og psykologer, men oss som har kjent det på kroppen! Facebook og internett har gjort det enkelt å organisere seg, og vi er hundretusener adopterte som i grove trekk forteller samme historie. Det er en tsunami av følelser som kommer opp når man hører sin egen historie fortalt av andre, at man ikke er den eneste som sliter, at man ikke er den eneste som er sint på systemet. Vi lar oss ikke kneble, for vi som ble adoptert på 60-, 70- og 80-tallet begynner å snakke nå. Vi er voksne nå."

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. oktober 2014, Vinberget:

   Helt mørkt, en rolig vind og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Halv-mørkt, vind, noe yr og grå-mørke skye-masser hastig drivende fra sør og 10 pluss-grader klokken 07. Nokså grålig overskyet drivende fra sør med vind utover formiddagen og dagen, med oppmot 16 og 15 pluss-grader. Stadig mye epler som skal eller kan plukkes inn, men mindre og lite med pærer nu. Nokså mørkt omkring 20-tiden og ellers omtrent det samme været utover kvelden, med 14 pluss-grader mot midnatt. 
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. oktober 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, vind fra sør og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig dunkelt, jevn vind med mørkt grålige sky-masser fra sør klokken 07. Omtrent det samme videre utover formiddagen og dagen, med oppmot 16 pluss-grader, men mindre med sky-masser fra sent på eftermiddagen. Med 14 pluss-grader, tiltagende halv-måne i sør og mørkt klokken 22. Til-laging med svarthyll for det meste i dag, og i morgen også med pærer. Omtrent det samme stadig med omkring 14 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vind og 14 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 03 i natt. Disig, regn og 8 klokken 08. Dus blålig himmel, solen i sør-øst og 8 pluss-grader klokken 10.30. Blålig himmel, lite skyer og oppmot 10 videre utover dagen og klokken 15.30. Med 8 klokken 18. Nesten helt mørkt og 7 klokken 20, disig og yr frem mot klokken 21. Mørkt, mørk grålig himmel, yr og 8 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152297853631875

   Norge ble dømt av Menneskerettsdomstolen i går i en sak som vedrører veldig mange nordmenn. Jeg kan ikke se at at pressen har nevnt domfellelsen med ett eneste ord.

   *

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Deler

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Media er vel opptatt med å skrive om agurknyheter, samt han karen som ble frikjent i dag for ytringer på facebook. Det er DET som selger.
   Samt at da er de med på å kritisere Staten, å da truer politiet med å ikke gi de informasjon. Så den tredje statsmakt TØR nok rett og slett ikke å ytre seg om den slags.

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   *fjerde

   Nina Dale:
   Sikkert redd for å miste pengene dr får... i Norge går man over lik for penger.... Griskhet og menneskerettigheter er et fremmedord.....

   Ronny Johansen:
   Jeg la ut en artikkel med link til disse videoen som omtaler Norsk rettsvesen som en bløff i forhold til menneskerettighetene på verdidebatt.no. Jeg hadde i vanvare skrevet bokstaven R. i stedet for Ronny på profilen min. Dog, etternavnet mitt stod der med et telefonnummer de kunne ringt og sjekket. Jeg hadde sikkert 50 artikler på denne profilen, som alle var aktive og lå ute. Noen av disse artiklene var ganske skarpe overfor øvrigheta.

   I det øyeblikket jeg la ut linken til disse videoene, så tok moderatoren for verdidebatt.no og slettet hele profilen min og sendte meg en epost det ikke går an å svare på, med beskjed om at det ikke er lov å bare skrive fornavnet sitt med en forbokstav.

   Når jeg forsøker å svare på eposten, får jeg den i retur. Jeg tok så kontakt med verdidebatt.no på deres facebookside med beskjed om at jeg ikke når dem på nevnte epost. Her heller får jeg ingen svar.

   Jeg syntes dette forteller noe vesentlig om norsk presse. I denne sammenhengen handler det om avisen Vårt Land.

   https://www.youtube.com/playlist?list=PLhNfMfa2xnpwSyr3VbjWRmpkCE61hBcX7
   BLØFFEN OM MENNESKERETTIGHETENE I NORSK...
   YOUTUBE.COM

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg delte denne Marius! Å nei,media tar nok ikke opp det som ikke passer i deres politiske system nei!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Thorvald Stoltenberg skal jo inn i Oslopolitikken igjen, og det har jeg sett og hørt gjentatte ganger i hele dag. Jeg er enig i at det er viktig med noen eldre politikere også, men det gjelder jo i alle parti, og så må hvertfall hodet være klart.

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Haha Ronny Jonasen, de blokkerte deg å sto på, offisielt fordi du hadde skrevet R Jonsen. Men den egentlige grunnen var at du la ut noe sanfunnskritisk. Det er helt utrolig, men sånn er det på nett. Når en moderator på en side ikke kjenner dynamikken på internett, så er mangen av de overnervøs... Jeg og har blitt lempet ut av sider, det er her på face. For det er ikke alltid meningene mine er "godtatt"...

   Odin Knutson:
   NRK passer litt inn med Norsk Riks Korrupsjon?

   Ove Christian Owe:
   Retsvesen, pressen og den politiske elite tar slike uttalelser til etterretning "Å ta til etterretning" Det betyr å gi blaffen. Og er et diplomatiord! Det betyr hva som helst. MEN : Kan norske dommere avvise og ignorere saker som de har tapt/fått korreks for brudd på loven, i en høyere rett, i GENEVE!!!! Og uten å avgi noen begrunnelse, gir NORGE blaffen i å gjøre noe. Og slipper unna med det ? Hvem, Hva, Hvor, Hvilken paragraf eller hjemmel tillater dèt.? Og uten noen form for innstanser som kan gi en "Keiserenharingenklærpå"oppvåkning av ALLE i Norge. Og få straffet "demokrati"tyvene ?? !! ...... Det er en extrem mangel på KVALITETSSIKRING, i Norge, såogsi i alle off etater. Teknisk-bygg-eiendom og alt som gjøres.. og BV f.eks. Instutisj0ner, for alle former PSYKISK helse, sykehus at vedtak og at dommer blir fulgt opp, Og at en straffereaksjon kommer når det ignoreres.. Hmm-men fra hvem??.. Hvor finnes det en mektigere retsinstans enn i Geneve egentlig??? Norge oppfører seg som om Breivik, etter dommen, bare hadde tuslet ut og sagt, jeg tar dommen til etteretning....... Nå, når myndighetene gir faen ivåre egne norske demokratiske idealer som blant annet er å ha RESPEKT for folket og LOVEN. Som skal være lik for alle Folket har "valgt" politikerene til i sine verv. Som gjør at folket, blir medansvarlige og skal da ha dårlig samvittighet for det hele.En russisk politiker sa det så bra. Ca sånn : " Den skandinaviske modellen lykkedes der vi feilet. Sovjet var tydelig i sitt,harde diktatur.ingen god taktikk. Det smuldret bort. Men dere i Norden innførte et smart diktatur, ###sosialdemokratiet### eller sosialdiktaturet er vel bedre Sosialdiktatur er : at makteliten får befolkningen i landet til å tro : at det er folket selv, som bestemmer!!!. ÒG, derfor også sitter med annsvaret. Og så må vi betale for det en gang til når det går galt. Vi vedtar vår egen elendighet. Og vi godtar det !!!!! Dèt er det verste. Vi er kollektivt plassert. i et dårlig teaterstykke. Hvor skuespillerene har forfalt i kvalitet og stykkene er nyfeilskrevet av gammelt nytt. Husker dere forestillingen : 36,9 ? der hvor hovedrollen Jagland gir fra seg makten pga et desimal.... Antiklimaks på en måte. Spenningen er borte for alltid. De selv synes at det ikke er viktig hvem som styrer. forstår jeg.... For DE FOLKEVALGTE ER IKKE DE SOM BESTEMMER.. Det er , som Gro Harlem Brundtland sa så treffende ; A/S-NORGE. Det betyr at uansett hvem som sitter i regjering merker vi lite eller ingen forskjell. Noen flaggting er jo såkalt viktige politiske forskjeller som; boksing, fart, arvesølv, gamle unge mm.. Og selv med alle de megamilliarder vi disponerer kan vi ikke gjøre det vi må, og som alle politikere er enig om burde være på plass Norge. F.eks boksing, fart, arvesølv, gamle unge, besinpriser og 36,9. Ideologidebatter Viktige hendelser og politiskefilosofiske samtaler er på nett. ikke på tinget. Ò G skjelden i media. De har nok med å snakke med hverandre Men nå Må de utrolig dårlige demokratiog posørkeiserutenklærmakteliten her på berget forstå,at de snart smuldrer igjennom det slitte flornettet av fernisse av romantiske bilder av oss selv som Demokrati. Staten må rystes i sine skinnhellige grunnvolder. "Sosialdiktaturet" tar selvmord uten å vite det, og overlater det til..,, Tja, folket kanskje ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152297693726875

   Jeg regner med at det er mange mennesker som fortvilet har opplevd å få sine saker forkastet i rettssystemet uten noen form for begrunnelse. Til informasjon ble Norge i går dømt for brudd på EMK artikkel 6 nr.1 av Menneskerettsdomstolen.

   
Grunnen var nettopp fordi domstolene ikke begrunner sine ankeavslag på tilstrekkelig måte. Dommen vil selvsagt ha betydning for alle som har opplevd å havne i en slik situasjon.

   *

   Julianne Olaisen:
   Herremin, det må være mange justismord i Norge.

   Pia Stene:
   når man opplever at advokater og påtalemyndigheter driver trakassering i en Tingrett .... Hvor er da rettsikkerheten blitt av ? ..og ikke minst - hvor henvender man seg da ??!!!

   Per Bronson:
   Helt Riktig Julianne. Det er for mange justismord og skyhøye mørketall. Ansvaret ligger hos våre politikere!

   Cath Woldstad:
   Hvilken betydning får det for alle de andre? Blir dommer opphevet, eller får de bare en visshet om at deres dom strider mot EMK, men altså ingen forandring?

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152297611571875

   Norge er altså igjen domfelt for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 som følge av at norske domstoler ikke begrunner på en overbevisende måte sine ankeavslag. Det skjedde den 2.oktober, altså i går. Dommen ble avsagt med 6 mot 1 stemme, hvor den norske dommer dissenterte.

   Denne dommen er pinlig for Norge, fordi vi ble dømt for tilsvarende forhold av FN- komiteen i Geneve allerede i 2008. Det EMD i realiteten sier, er at vi ikke har lært siden den gang.
   Selv seks år etter domfellelsen i Geneve, driver fortsatt norske dommere og avviser saker uten å avgi noen tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor.

   Som EMD avslutningsvis skriver før den konkluderer med brudd:
   "Thus, while the said review would be based on the same case-material as before the High Court (see paragraph 39 above), the Court is not persuaded that the reasons stated by the High Court for refusing to admit his appeal made it possible for the applicant to exercise effectively his right to appeal (see Hadjianastassiou, cited above, § 33; Hirvisaari, cited above, § 30) against the High Court’s procedure to the Supreme Court, for the purposes of Article 6 § 1 of the Convention.
   84. There has accordingly been a violation of this provision."

   Det er svært mange som har opplevd å ikke få noen adekvat begrunnelse for sine ankeavslag. De kan nå med god grunn hevde krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 ved å vise til denne dommen.

   *

   Ronny Rastløs:
   Vil evt lobbyvirksomhet/korrupsjon bli underlagt art. 6 også?
   Leste den akkurat og antar det.

   Erik Nordbye:
   Den norske dommeren skal vel ha jobb i Norge en eller annen gang, så klubbforholdet må bevares.

   Alf Reuss Kollsete:
   Jeg vil tro at denne dommen kommer til nytte i min sak Marius Reikerås, eller hva mener du?

   Gunnar Reinsnes:
   Hurra!!!!

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Deler

   Glenn Westbye:
   Så fint. Håper vi får muligheten til å skrive ut dommen så fort som mulig.

   Arthur Sandberg:
   Har faktisk samme spørsmålsstilling som Westbye... denne dommen er nok mange nordmenn som har opplevd å bli "tiet ihjel" av vårt rettssystem.

   Nina Mittet:
   Vil Norge noen gang ta seg selv på alvor?

   Bent Isaksen:
   Dessverre forstår ikke befolkningen at de i praksis ikke har det rettsvernet de har krav på.

   Alf Reuss Kollsete:
   HVOR og NÅR finner vi dommen på nett?

   Kristian Rønås:
   Øvre romerike tingrett nekter å ta stilling til menneskerettighetene i min sak !

   Rune L. Hansen:
   Det er molbo-aktig ille med alle "autoritets-tro" mennesker som tror at en dom eller avgjørelse er lovlig og gyldig når den f.eks. mangler både lovlig begrunnelse og efterprovbarhet og i tillegg f.eks. også har feil lov-anvendelse. Men alt dette og mye mere til av galskap fra den offentlige forvaltningen sin side er vanlig i dagens Norge. Men er uansett selvfølgelig ikke lovlig!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/

   Finn Kristian Halvorsen:
   Dette er en kostnad grunnet at man forsøker å tildekke egne feil. Det bør vel være en enighet i at dommer hvor man ikke bevis begrunner resultatet, ikke kan anses som gyldig? Man kan jo ikke si at folk er kriminelle, uten at man kan føre bevis for sin påstand.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152297064416875

   I Magna MAGNA CARTA OF JUDGES, utstedt av Europarådet i Strasbourg den 17. november 2010 heter det i artikkel 10:

   "10. In the exercise of their function to administer justice, judges shall not be subject to any order or instruction, or to any hierarchical pressure, and shall be bound only by law."

   Spørsmålet er da: Kan dommerfullmektiger opptre på vegne av andre dommere etter alminnelig fullmakt?

   *

   Sissel Wennevik:
   Du stiller her ett spørsmål som ut fra art 10 tilsier at det kan en dommerfullmektig ikke.
   En annen ting er at her til lands blir det gjort.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152300401621875

   Torsdag ble Norge domfelt på nytt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Jeg skal juble over hver eneste domfellelse, helt til Norge slutter med å begå menneskerettsbrudd overfor sin egen befolkning.

   *

   Sverre Zachariassen:
   Hvilke konsekvenser er blir det for norge å bli dømt?

   Sverre Zachariassen:
   Kan det bli innført noen form for straff el

   Geir Rudolfsen:
   Da må vel hver enkelte kjøre rettsak mot staten, for så å kreve erstatning. Dvs holde på slik mange gjør i hele sitt liv, for så å dø fattig, syk og utmattet

   Sissel Klungsøyr:
   Sverre Zachariassen: Godt spørsmål. Dommen blir vel sendt til en overordnet norsk instans som frikjenner dem. Akkurar slik som i forvaltningen der de lever i sin egen boble og opptrer som om de har diplomatisk immunitet for loven. Har du noensinne opplevd å se at noen i det offentlige blir sparket hvis de begår lovbrudd mot en eller flere i befolkningen? : )

   Geir Rudolfsen:
   Nemlig (Sissel)

   Roar Moe:
   Takk Siv Jensen for det.

   Anne Sunde:
   Og dette var dom nummer 26? Har du en nummerert liste, Marius? Kan være greit å holde tellingen

   Nils Even Pettersen:
   Egoismen og likegydigheten + materialismen i NOrge vil forsinke dette målet.

   
---
---

   Annina Karlsson, 04.10. 2014 added 2 new photos:
   https://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/844309425582288

   ENLIGT SOC EGNA STATISIK 75 % AV PLACERADE BARNEN BLIR VÅLDTAGNA, MYNDIGHETERNA VET OM DET MEN FORTSATTER ATT UTSATTA BARN FOR ÖVERGREPP.

   *

   Alexander Papadopoulos:
   Fan det är många ju 7av 10barn

   Alexander Papadopoulos:
   Sjukt

   Julle Samyaza Rampeltin:
   Glömde att lägga in min bild ' : )

   Modou Boye Jallow:
   Trist o sjuk

   Tord Skarp:
   Vart finns dessa uppgifter att hitta?

   Annina Karlsson:
   Jerzy Donus kanske kan tipsa. Man kan även själv ta och fråga en massa äldre som varit fosterbarn och det är väldigt många som slitit på jordbruk och blivit sexuellt utnyttjade.

   Annina Karlsson:
   Nu samlar även de som ska betala skadestånd in en himla massa material från gamla offer och det lägger man i ett slutet valv för att de ska förvaras där.

   Julle Samyaza Rampeltin:
   Själv så skrotar Alliansen sina hårdiskar och mobiltelefoner men dokument från andra förvaras i slutna valv.

   Elisabeth Carlsén-Svärdtorp:
   Sociala är kriminella medlöpare som skiter i omhändertagna barn! Rakt i händerna på pedofiler och penningfixerade empatilösa s.k familjehem! Fyyy

   Elisabeth Carlsén-Svärdtorp:
   Det stämmer det Annina berättar om övergrepp av barn hos just jordbrukare. Har lärt känna en kvinna som är 70+ och som var placerade hos sådana typer och fick jobba som slav och sen bli sexuellt utnyttjad.

   Julle Samyaza Rampeltin:
   Ja att det förvaras i slutna valv betyder att materialet är värdefull "forskning"att förstöra andra människors liv med övergrepp och tortyr kallar dom forskning.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 05.10. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/739025336152350/

   MEPs must investigate this child-snatching scandal - Telegraph
   http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/10715806/MEPs-must-investigate-this-child-snatching-scandal.html
   Social workers who take away children is one of the most disturbing human rights scandals of our time
   TELEGRAPH.CO.UK

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.10. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/

   Selvfølgelig. Den politiske mafiaen har jo bestemt at det skal være en krig om barna.
   Hvorfor late som noe annet?


   http://www.nrk.no/sognogfjordane/foreldre-melder-kvarandre-1.11948860
   Foreldre melder kvarandre
   Det blir stadig vanlegare at foreldre melder kvarandre til barnevernet i barnefordelingssaker. Fleire barnevernskontor stadfestar denne utviklinga.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   М. Томова-Каллмир:
   what does kvarandre means in Swedish??

   Rune L. Hansen:
   Varandra. Each other.

   Ariane Marques:
   Den er Mafien Barnavern, advokat, politi, psykolog fra rettsak, dommen alle sammen

   Rune L. Hansen:
   Alles krig mot hverandre. Everybodys war against each other.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.10. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/724855984235105/

   DEI INVOLVERTE I DENNE SAKA VAR:

   BARNEVERNLEIAR CLARA ØBERG
   BARNEVBERNKURATOR ELIN PETTERSEN TYSSE
   ADVOKAT RUNE PETTERSEN TYSSE

   MERK DYKK AT DENNE BARNEVERNLEIAREN VAR OG ER I NÆR FAMILIE/SLEKT MED BARNEVERNKURATOREN SOM BESTEMOR TIL HENNAR BARN OG AT ADVOKATEN ER GIFT MED BARNEVERKURATOREN OG HAR FÅTT BARN MED HENNE!

   BARNEVERNKURATOREN ER NO NESTLEISR I SOGN BARNEVERN, SAMSTUNDES SOM HENNAR EKTEFELLE ER SOGNDAL KOMMUNE SIN ADVOKAT I BARNEVERNSSAKER!

   http://alfkollsete.wordpress.com/2014/10/05/barnas-rett-til-samvaer-med-begge-foreldre/
   BARNAS RETT TIL SAMVÆR MED BEGGE FORELDRE!?
   DERSOM DET OPPSTÅR EIN SITUASJON I EIN FAMILIE DER FORELDRA SKIL LAG VIL DET ALLID VÆRE BEGGE FORELDRE SITT ANSVAR Å FINNE LØYSINGAR IVARETEK BARNET SINE...
   ALFKOLLSETE.WORDPRESS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "DERSOM DET OPPSTÅR EIN SITUASJON I EIN FAMILIE DER FORELDRA SKIL LAG VIL DET ALLID VÆRE BEGGE FORELDRE SITT ANSVAR Å FINNE LØYSINGAR IVARETEK BARNET SINE INTERESSER!

   DETTE GJELD SÅVEL JURIDISK SOM MENTALT!

   DERSOM DEN EINE FORELDEREN LEGG OPP TIL EI KONFRONTASJONSLINJE MED ALL VERDENS USAKLEGE SKULDINGAR MOT DEN ANDRE, TILDØMES AT DENNE ER EIN FARLEG PERSON FOR BARNET OG “LEGG NED FORBOD MOT SAMVÆR”, UTAN DEKNING FOR SINE PÅSTANDER, VIL DET VÆRE TIL STOR OG KANSJE UBOTELEG SKADE FOR BARNET!

   DERSOM DENNE SITUASJONEN HAR SITT UTSPRING I AT MOR ER BLITT MANIPULERT, TRAKKASERT OG TRUGA AV DET SÅKALLA BARNEVERNET ER DET SOM ALLE NORMALE MENNESKE FORSTÅR;

   EIT SÆRDELES GROVT OG KLART STRAFFBART OVERGREP FRÅ DEI ANSVARLEGE I BARNEVERNET! DETTE ER SÅLEIS UDISKUTABELT I STRID MED EI REKKJE BESTEMMELSAR I SÅVEL STRAFFELOVA, SOM FN.S BARNEKONVENSJON OG MENNESKERETTSLOVGJEVINGA, HERUNDER KAP. E I GRUNNLOVA!

   BARNEVERNSTILSETTE OG DEIRA MEDHJELPARAR, HERUNDER LEIARAR, BARNEVERKURATORAR OG ADVOKATAR SOM HAR HATT ANSVAR FOR SLIKE INNGREP OG OVERGREP, SKULLE SJØLVSAGT HA VORI ETTERFORSKA, SETT UNDER TILTALE OG STRAFFA FOR SINE SÆRDELES GROVE FORBRYTELSAR!

   UNDERTEIKNA HAR INNGÅANDE KJENNSKAP TIL EI SAK FRÅ SOGN BARNEVERN DER DETTE HAR SKJEDD!

   (...) DENNE SITUASJONEN AKSEPTERER SOGNDAL KOMMUNE, MED RÅDMANN JOSTEIN AANESTAD OG ORDFØRAR JARLE AARVOLL SOM KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OG POLITISKE ANSVARLEGE!?

   Kollsete 05.10.2014

   Alf Reuss Kollsete"

   Rune L. Hansen:
   Politikk og offentlig forvaltning har blitt - og er - grov organisert kriminalitet. Lov og rett gjelder ikke mere for sivil-befolkningen!

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 05.10. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152434699338785/

   1472918_841959555837115_6494423504697547413_n.jpg

   Socialtjänsten sedan 30-talet och fram till och med i vår moderna tid... dags att slänga ut socialtjänsten ur Sverige!

   *

   
---
---

   Alexandra Hasselström, 05.10. 2013 via Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/permalink/863431887007810/

   Titta på den här videon. Här tvingar en psykolog ett barn att säga att övergrepp ägt rum fast att det faktiskt ALDRIG hände. Se hur den här norska psykologen jobbar....

   Jag tror jag kan påstå att de flesta vuxna inser felet i det här tillvägagångssättet. Barnet blev fosterhemsplacerat tills hon var myndig, med denna psykologs arbete som grund.

   http://www.barnefjern.org/her-blir-jenta-6-manipulert-av-en-psykolog/
   www.barnefjern.org
   BARNEFJERN.ORG

   *

   Noia Nomy:
   Äckliga jävla myndigheter! Så jävla fel feeeel! Och alla häftiga värld-förändrande anti-krig politiker blundar för skiten på deras egna tomt!!! Äckliga jävlar! Dom är alla lika skyldiga så länge dom blundar för det !!

   Oriana Cottard:
   Om inte mer Noia Nomy Så frusterad man blir. Hur kan sådana kriminella får hålla på så helt öppet o skyddade utav en hel system samt att andra samhällets människor som inte förstår något över hur det verkligen ligger till, fortfarande går o tycker att detta är en bra system vi har o att soc gör ett mycket bra arbete blablabla..... blir så utom mig så det spricker inom mig!!!!!!!!!!! Vad är det som krävs för att allt detta skall få sitt slut, undrar jag jämt o ständigt????????

   Alexandra Hasselström:
   Det jag tycker är mest skrämmande är den av staten accepterade misshandeln av barn och föräldrar. I Norge dör 1 förälder i veckan till följd av självmord (som framkallats av psykisk tortyr och falska anklagelser gentemot föräldern av Barnevernet).

   Oriana Cottard:
   Ojoj Alexandra, detta är så kriminellt så man skulle verkligen göra emot om vi inte våre de goda människor som vi är. Att skylla på att föräldrar är helt olämpliga o placera deras barn hos helt främmande o galna sociopater folk o sen som själva begår riktiga brott mot dessa barn som deras egna Bio-föräldrar aldrig någonsin gjort..... Mår illa mår illa

   Oriana Cottard:
   Hur mår dessa sadister behöver man inte gå för långt för det märks på deras beteende o agerande. Förstå om alla de skulle tvingas till utredning o psykotest innan de ens började jobba med människor? De flesta skulle nog aldrig vara därute o hålla på o hämnas sina frustrationer o hat mot helt oskyldiga samhällets människor. Aldrig

   Alexandra Hasselström:
   Många fosterhem i Norge är fosterhem just pga den ekonomiska ersättning de får för att vara fosterhem. De tänker inte på barnet/barnen ifråga.

   Oriana Cottard:
   Det är nog ingen skillnad i sig mot vad svea riket är måste jag samtycka här.... Som jag brukar säga så ofta Alexandra: Världen är helt upp o ner

   Alexandra Hasselström:
   I Norge får en fosterfamilj med 1 fosterbarn mellan 35000 Norska kronor och upp till över 100 000 Norska Kronor i månaden. En stor del av de pengarna behöver fosterfamiljen inte skatta för.

   
---
---

   Jostein Løvetann Wetteland, 04.10. 2014 added 3 new photos:
   https://www.facebook.com/jostein.wetteland.1/posts/360811937420310

   ADVARSEL NORGES FARLIGSTE MANN!

   Dette er trolig Norges farligste mann. Ingen annen i Norge har overlatt flere barn til overgrep innenfor barnevernet i Norge enn denne mannen Gunnar Thoresen barnevernsleder i Stavanger barnevern, Tyrkia og India ambassadør. Dette er mannen som aldri fornekter seg et barn!

   *

   Kristian Dirdal:
   Og som har hatt Nokas ranere på lønningslisten!

   Kate Asgautsen Larsen:
   den der mannen må sparkes, hva må til?

   Tommy Dutten Mathisen:
   Denne mannen burde vært til utredning på dps. tvangsinnlagt omgående.

   Hilde Schønning Asplin:
   Burde han ikke straffeforfølges?

   Jane Kile:
   Denne mannen får være med å forme dagens barnevernspolitikk og tas i mot med åpne armer .....

   Kate Asgautsen Larsen:
   bv må være et himmelrike for sosiopater/psykopater. : (

   Kari Sørli:
   idiot

   Eli-Ann Egset:
   : (

   May- Harriet Seppola:
   Hva med korrupssjonsskandalen han var innblandet i , grøss og gru for ett usselt mennesker.

   Lena Haukland:
   Han der har vi lest om.. Skulle vært straffet og fratatt sin lederstilling. Norges befolkning burde gjort opprør mot sånne som han her.. Underskriftskampanje som krever han straffet og fratatt sin stilling. .Ut i media med dette. . : (

   Morten Bakken:
   Bra du tar det opp jostein
   ! !

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner, noe vind og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Dus blålig himmel og vind utover formiddagen, mindre dus videre utover dagen, med litt lette skyer og oppmot omkring 14 og 15 pluss-grader. Nokså sterk, mild vind fra sør hele dagen. Mørkt, mørk grålig himmel, tiltagende nokså full måne i sør-øst, vind og 8 pluss-grader klokken 21. Mørkt, noe stjerner, fortsatt nokså sterk vind, månen lysende i sør og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152305751156875

   I dag skriver vi mandag kveld, og det er snart gått en uke siden sist Norge ble domfelt av EMD i Strasbourg. Jeg har fortsatt til gode å se at et eneste medium har omtalt saken, selv om dommen potensielt kan berøre veldig mange mennesker.

   Og så lenge likegyldigheten til menneskerettsbruddene er på det nivået vi har nå, er jeg redd for at det ikke blir så mye bedre rettssikkerhet heller. Konsekvensene merker man først når det er din tur til å møte med et rettsapparat, som ikke bryr seg nevneverdig med dine menneskeretter.

   *

   Anne Sunde:
   Nei, menneskerettigheter står svakt her, det selger ikke som overskrift

   Nina Dale:
   Jo det tror jeg Anne men media vil ikke dekke det. Undres på om det har noe med penger å gjøre..... : )

   Steinar Ursin:
   Var det ikke "mer demokrati" vi skulle få? Tomme ord uten gjennomslagskraft. Mennskerett er vel nr 1 i et demokrati.

   Mette Solberg:
  Skulle tro at media var intr i slik. Tenk for et oppslag. men de tør vel ikke... Kjøpt og betalt : (

   Steinar Kolnes:
   Kan de være en ide å sende en email til samtlige stortingspolitikere? Det kan være at noen tar det opp i stortingets spørretime.

   Anne Sunde:
   Jepp, bare å sende e-post. la de f høre.... man finner adressene på http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
   regjeringen.no
   - Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen...
   BY REGJERINGEN.NO

   Heidi Asphaug Svendsen:
   Hvordan er det mulig å være så likegyldig? Eller er folk og presse i Norge rett og slett lite inteligent og ikke skjønner hvor alvorlig dette er?

   Per Bronson:
   Jeg koser meg når det fremheves at folk flest ikke bryr seg, ikke merker seg ved elendig rettssikkerhet og menneskerettigheter før de opplever det selv. Det skjer aldri meg har jeg hørt fra foreldre som sånn helt plutselig ble pårørende til eget barn med narkotikaproblemer. Ingen, absolutt ingen har noen gang fått garantistempelet fra vår Herre, at de skal slippe oppover bakkene. Noen får små bakker, andre litt større og de som får den største byrden får svart bakke hvor noen aldri kommer seg til toppen. Mange får føle gleden i svart slalombakke når det går nedover, til de igjen når bunnen av helvete.

   Per Bronson:
   Enkelt: Ta kopier, klipp fra innlegg og kommentarer fra Facebook. Send alt samlet til www.regjeringen.no Eller i bøtter og spann til statsministerens kontor. Jeg hadde Jens sin adresse hvor det garantert satt en sekretær og sluset alle e-poster : ) Ikke lett....
   http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
   regjeringen.no
   - Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen...
   BY REGJERINGEN.NO

   Per Bronson:
   Har mange FrP politikere i mitt nettverk og gruppen min Rusomsorg her på fb. De er der, men veldig anonyme. Det er vel en strategi i at de helst ikke skal ha personlige meninger, spesielt nå som de er i regjering. Noen av dem var langt mer aktive og positive til gruppa og formålet tidligere mht siden Landsbyprosjektet Ranch 911.

   Å skrive til hver enkelt, da trenger jeg sekretær og det finnes ikke frivillige yngre hender å oppdrive. Eldre gidder ikke, eller har ingen forståelse/sympati, som nevnt tidligere, før de selv opplever helvete. Da blir de så utslitt at de brenner ut i begge ender!

   Oivin Eknes:
   Den som ikke blander seg innslipper å trekke seg ut

   Julianne Olaisen:
   Mange ganger kan det virke som media har stor mangel på gode og viktige saker å skrive om. Om de starter å skrive om det som virkelig rører seg rundt om i dette landet, så kunne de økt salgstallene betraktelig.

   Rune L. Hansen:
   Mangelen på interesse, oppmerksomhet og saklighet for våre menneske-rettigheter taler sitt tydelige sprog om hvor dypt ned i perversiteter og politisk organisert grov kriminalitet vårt land har sunket! Vi har en masse-media som ikke virker, et rettsvesen som ikke virker, et NAV som ikke virker, et menneskevern som ikke virker, et familievern som ikke virker, et barnevern som ikke virker, politikk som er forkrøplet, osv. Men som typisk nok virker motsatt lov og rett, kultur, anstendighet og demokrati. Mildt sagt. Mange, stadig flere og flere, har fått interesse, karriære og fortjeneste for forbrytelser mot våre menneske-rettigheter. Et rettsvesen og en offentlig forvaltning som nokså fullstendig forbigår og fortier våre menneske-rettigheter - og som forbryter seg uhyre grovt overfor sivil-befolkningen. Et såkalt barnevern som systematisk og i stor stil utøver groveste former for vold, terror, tortur og utplyndring overfor barn, foreldre og samfunnet. Et NAV som systematisk og i stor stil diskriminerer samt nekter sivil-befolkningen våre økonomiske menneske-rettigheter. En politisk feminisme som premierer falske alene-mødre (og -fedre) og falsk familie-stand i en for verden revolusjonerende sjokk-behandling. Omtrent en fjerde-del av alle barn i Norge nu med falske "alene-mødre"! Et slikt enormt "sosialt eksperiment" er i seg selv både et folkemord og en gedigen forbrytelse mot menneskeheten. Med kidnappede, fangeholdte, torturerte, utplyndrede, degraderte og diskriminerte barn og foreldre. Og en enda pågående ødeleggelse og feminisering også av fremtidige generasjoner. Groveste forbrytelser mot barns og foreldres rett til familie-liv og foreldre-rett. Og til ikke å bli torturert. Osv.!

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152305793946875

   Her følger listen over de ulike lands status i forhold til menneskerettene. Norge har som kjent B- status.

   http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf
   www.ohchr.org
   OHCHR.ORG

   *

   Monika Johnsen:
   Ja, dette er sørgelig lesning. Ingenting å være stolt over nei.

   Rune L. Hansen:
   C-status skulle ha vært gitt forlengst!

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152305719346875

   I domfellelsen av Norge sist torsdag, sier EMD i Strasbourg følgende i premiss 71, oversatt til norsk av meg:

   EMD understreker at mens konvensjonen ikke tvinger Norge til å sette opp et spesifikt rettssystem, så kreves likefullt at menneskerettene sikres for alle de personer som befinner seg i det spesifikke system, jf. Delcourt v. Belgia 17. januar 1970 s. 14, Series A no. 11)

   Med andre ord: Når vi feks. har valgt en ordning med Fylkesnemnder, så kan ikke denne løpe fra sitt ansvar med hensyn til å sikre innbyggernes menneskeretter.

   *

   Eli Sand:
   De må gjøre det de er satt til

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152305783021875

   Den 2. oktober i år, avsa EMD en viktig dom i en sak mot Russland. Sosiale rettigheter, er definert som en "eiendel" som ikke kan vilkårlig frarøves den som har denne legitime rettigheten i henhold til artikkel 1 Protokoll nr 1 (se Vasilopoulou v. Hellas, nei. 47541/99, og Malinovskiy v. Russland, nei. 41302/02, § 43, EMK 2005-VII

   *

   Gunnar Reinsnes:
   Trodde du la ut hele dommen i morges, men finner den ikke. Kan du legge den ut en gang til??

   Marius Reikerås:
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146701#{"itemid":["001-146701"]}
   HUDOC Search Page
   HUDOC.ECHR.COE.INT

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152305701696875

   Dette er hentet fra dommen der Norge ble domfelt i Strasbourg forrige torsdag. Dette er viktig å merke seg, fordi norske domstoler ofte har syndet grovt når det gjelder å begrunne sine standpunkter overfor mottakeren.

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11). As to the requirement to state reasons, which is at issue in the case under consideration, in García Ruiz v. Spain [GC], no. 30544/96, § 26, ECHR 1999‑I, it held as follows:
“26. ... [A]ccording to its established case-law reflecting a principle linked to the proper administration of justice, judgments of courts and tribunals should adequately state the reasons on which they are based. The extent to which this duty to give reasons applies may vary according to the nature of the decision and must be determined in the light of the circumstances of the case (see the Ruiz Torija v. Spain and Hiro Balani v. Spain judgments of 9 December 1994, Series A nos. 303-A and 303-B, p. 12, § 29, and pp. 29-30, § 27; and the Higgins and Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, § 42). Although Article 6 § 1 obliges courts to give reasons for their decisions, it cannot be understood as requiring a detailed answer to every argument (see the Van de Hurk v. the Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 20, § 61). Thus, in dismissing an appeal, an appellate court may, in principle, simply endorse the reasons for the lower court’s decision (see, mutatis mutandis, the Helle v. Finland judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60).”

   *

   Einar Nyaas:
   Hva er saksnummeret til den dommen som omtales?

   Marius Reikerås:
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146701#{"itemid":["001-146701"]}
   HUDOC Search Page
   HUDOC.ECHR.COE.INT

   Einar Nyaas:
   Takk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152305439066875

   Det er grenser for hvor mange ganger Norge kan bli domfelt av EMD i Strasbourg, før rettssystemet her hjemme får en real troverdighetsknekk.

   Norske domstoler er pliktig til å behandle menneskerettsanførslene på en skikkelig måte. Hvis ikke brytes menneskerettene.

   Det vises til hva som fremkommer i WAGNER AND J.M.W.L. v. LUXEMBOURG:

   “The Court reiterates that the right to a fair trial as guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention includes, in particular, the right of the parties to the trial to submit any observations that they consider relevant to their case. The purpose of the Convention being to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective (see Artico v. Italy, judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 16, § 33), this right can only be seen to be effective if the observations are actually “heard”, that is duly considered by the trial court. In other words, the effect of Article 6 is, among others, to place the “tribunal” under a duty to conduct a proper examination of the submissions, arguments and evidence adduced by the parties, without prejudice to its assessment of whether they are relevant (see Perez v. France [GC], no. 47287/99, § 80, ECHR 2004-I, and Albina v. Romania, no. 57808/00, § 30, 28 April 2005).

   *

   Wenche Elisabeth Wiig:
   TAKK ! , jeg er involvert i en meget alvorlig sak og retts systemet fungerer ikke i forhold til å hvordan jeg skal kunne jobbe med denne saken, er meget fortvilet og desperat : (

   Anne Rønnaug Teigen:
   Uffa meg, nå synes jeg Norge er i forfall på mange områder,og har vært det ganske mange år. De berger seg vel med å øse ut våre skattepenger i øst og vest, slik at de får noen høye stillinger internasjnalt?

   Steinar Ursin:
   Norge blir vel degradert fra B til Å nasjon før noen våkner.

   Steinar Ursin:
   Bare Northug & co kommer seg i form igjen blir alt bra.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, måne-lys, fortsatt tildels nokså kraftig vind og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blålig himmel, tildels kraftig vind, lite skyer og omkring 11 pluss-grader utover formiddagen. Eftermiddagen omtrent det samme, med noe sirlig og mønstret himmel og efter hvert jevnt overskyet, med noe regn fra omkring 17-tiden og 10 pluss-grader. Mørkt og 10 klokken 21. Omtrent det samme videre og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203323535423888
   
   Mere fra EMD (ECHR) om retten til familie-liv: 

   - Case of B v. the United Kingdom

   (Application no. 9840/82)
   Judgement Strasbourg 8 July 1987

   ”A. General principles
   60. The mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life. Furthermore, the natural family relationship is not terminated by reason of the fact that the child is taken into public care. It follows – that the Authority’s decisions resulting from the procedures at issue amounted to interferences with the
applicant’s right to respect for her family life.
   61. According to the Court’s established case-law:
   (a) an interference with the right to respect for family life entails a violation of Article 8 [ art. 8 ] unless it was «in accordance with the law», had an aim or aims that is or are legitimate under Article 8 § 2 (art. 8-2) and was «necessary in a democratic society» for the aforesaid aim or aims (see notably, mutatis mutandis, the Gillow judgment of 24
November 1986, Series A no. 109, p. 20, § 48);”

   Oversatt til norsk:

   "A. Generelle prinsipper
   60. Gjensidig glede av foreldre og barn i hverandres selskap utgjør et grunnleggende element av familie-liv. Videre, er det naturlige familieforholdet ikke avsluttet på grunn av det faktum at barnet er tatt i offentlig omsorg. Det følger - at autoriteters beslutninger ifølge prosedyrene ved saken utgjorde forstyrrelser med søkerens rett til respekt for sitt familieliv.
   61. Ifølge Domstolens etablert rettspraksis:
   (a) et inngrep i retten til respekt for familielivet innebærer en krenkelse av artikkel 8 [art. 8], med mindre det var «i samsvar med loven», hadde et eller flere mål som er lovlige i henhold til artikkel 8 § 2 (art. 8-2) og var «nødvendig i et demokratisk samfunn» for det eller de nevnte mål (se spesielt, med nødvendige tillempninger, i Gillow dom av 24.
November 1986, Series A no. 109, p. 20, § 48); "

   * * * 
   EMK Art 8 (som det refereres til) har følgende lov-bestemmelse:

   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."
   * * * 

   Rune L. Hansen:
   
Case of B v. the United Kingdom
   (Application no. 9840/82)
   Judgement Strasbourg 8 July 1987
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57453#{"itemid":["001-57453"]}


   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, grålig mørk himmel, fuktig, yr og 7 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03 i natt. Disig, regn, yr og 8 fra omkring 8-tiden. Omtrent det samme med omkring 10 og 11 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, full måne i øst og 8 pluss-grader klokken 20. Tillaginger med eple, pære og svart-hyll også i dag, antagligvis blir jeg ferdig i morgen med disse porsjonene. Det tar sin tid å gjøre seg flid med det. Dunkelt mørkt i måne-lyset fra månen i sør-øst og 6 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Overskyet, regn, yr og 8 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme og disig og våtere videre frem mot klokken 12 og noe fjerne torden-brak som kommer nærmere. Mye regn og mye og livlig torden som kom nært og disig videre utover dagen, frem mot 21-tiden. Mørkt med full-månen i øst og 8 pluss-grader klokken 21.30, med tildels mørke sky-masser drivende fra sør. Regn og disig igjen fra omkring 22-tiden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn. yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot 3-tiden i natt og derefter. Med mye lyn og torden-brak og mye regn fra omkring 5- og 6-tiden til frem mot 8- og 9-tiden. Overskyet, 9 pluss-grader, tildels noen huller med sol og lys blålig himmel klokken 09. Disig og meget regn fra omkring 10-tiden til omkring 11-tiden, derefter noe vind, disig, regn og 11 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme med omkring 10 videre utover dagen. Mørkt, yr og 8 klokken 20 og 22. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203343385600130

   FNs menneskeretts-konvensjon om beskyttelse av alle personer mot tvungen forsvinning.

   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICCPED)

   Norge har signert men ikke ratifisert konvensjonen.
   
   I et forsøk på å få slutt på bortførelse av mennesker, vedtok FN i desember 2006 en internasjonal konvensjon for beskyttelse for alle personer mot tvungen forsvinning.  Konvensjonen har som formål å forhindre forsvinninger, avdekke sannheten når de forekommer, straffe overgriperne og gi erstatning til ofrene og deres familier.

   Konvensjonens bestemmelser har for barn og foreldre sitt egne tilsvarende blandt annet i Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Og videre i Straffeloven (blandt annet Straffeloven 2005 kap. 16), og i EMK, etc.

   Her er begynnelsen, oversatt fra engelsk til norsk (av meg, Rune L. Hansen):
   
   "Internasjonal konvensjon om beskyttelse av alle personer fra tvungen forsvinning
   
   Preamble (Fortale / formåls-paragraf)
   De statlige parter til denne konvensjonen,

   I betraktning statenes forpliktelser under pakten til FN for å fremme universell respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter,

   Under henvisning til Verdenserklæringen om menneskerettighetene,

   Minner om Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og andre relevante internasjonale instrumenter på områdene menneskerettigheter, humanitær lov og internasjonal strafferett,

   Minner også om Erklæringen om beskyttelse av alle personer mot tvungen forsvinning vedtatt av generalforsamlingen i FN i sin resolusjon 47/133 av 18. desember 1992,

   Klar over det ekstreme alvoret i tvungen forsvinning, hvilket utgjør en forbrytelse, og i visse omstendigheter definert i internasjonal lov, en forbrytelse mot menneskeheten,

   Fast bestemt på å hindre forsvinninger og å bekjempe straffrihet for kriminalitet av tvungen forsvinning,

   I betraktning den rett som enhver person har til ikke å bli utsatt for tvungen forsvinning, retten til ofre til rettferdighet og til reparasjon,

   Bekreftende den rett som ethvert offer har til å vite sannheten om omstendighetene rundt en tvungen forsvinning og skjebnen til den forsvundne person, og retten til frihet til å søke, motta og meddele opplysninger til dette formål,

   Har blitt enige om følgende artikler:

   Part 1

   Artikkel 1:
   1. Ingen må utsettes for tvungen forsvinning.
   2. Ingen spesielle omstendigheter overhodet, enten en tilstand av krig eller krig truer, intern politisk ustabilitet eller annen offentlig nødstilstand, kan påberopes som begrunnelse for tvungen forsvinning.

   Artikkel 2:
   Ved anvendelsen av denne konvensjonen, "tvungen forsvinning" anses å være den arrest, fengsling, bortføring eller noen annen form for frihetsberøvelse bevirket av ansatte av staten eller av personer eller grupper av personer som opptrer med tillatelse, støtte eller aksept av staten, som derefter nekter å erkjenne frihetsberøvelse eller ved fortielse av skjebnen eller omstendighetene til den forsvundne person, hvilket plasserer en slik person utenfor beskyttelse av loven.

   Artikkel 4:
   Hver statlig part skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at tvungen forsvinning utgjør et lovbrudd under sin strafferett.

   Artikkel 5:
   Den utbredt eller systematisk praksis med tvungen forsvinning utgjør en forbrytelse mot menneskeheten som definert i gjeldende internasjonal lov, og skal tiltrekke seg de konsekvenser fastsatt under en slik relevant internasjonal rett.

   Artikkel 6:
   1. Hver part skal treffe de nødvendige tiltak for å holde strafferettslig ansvarlig i det minste:
   (A) Enhver person som begår, beordrer, oppfordrer til eller oppmuntrer til, forsøker å begå, er medskyldig til eller deltar i en tvungen forsvinning;
   (B) En overordnet som:
      (i) Visste, eller bevisst neglisjerte informasjon som klart indikerte at underordnede under hans eller hennes effektive autoritet og kontroll begikk eller i ferd med å begå en forbrytelse av tvungen forsvinning;
      (ii) Utøvet effektivt ansvar for og kontroll over aktivitetene som var involvert i kriminalitet av tvungen forsvinning; og
      (iii) Klarte ikke å ta alle nødvendige og rimelige tiltak innenfor hans eller hennes makt for å hindre eller bekjempe gjennomføring av en tvungen forsvinning eller for å forelegge saken for de kompetente myndigheter for efterforskning og straffeforfølgning;

   (C) Sub-paragraf (b) over berører ikke de høyere standarder for ansvar, som gjelder i henhold til relevant internasjonal rett til en militær kommandant eller til en person som effektivt opptrer som en militær kommandant.

   2. Ingen ordre eller instruksjon fra noen offentlig myndighet, sivile, militære eller andre, kan påberopes for å rettferdiggjøre en utførelse av tvungen forsvinning."

   Osv.

   *

   Rune L. Hansen:
   FN-konvensjonen i sin helhet, på engelsk:
   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICCPED)
   http://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
   Convention CED
   Article 2 For the purposes of this Convention, "enforced disappearance" is considered to be the arrest, detention,...
   OHCHR.ORG

   Rune L. Hansen:
   The International Coalition against Enforced Disappearances (ICAED)
   From Wikipedia:
   "The International Coalition against Enforced Disappearances (ICAED) gathers organizations of families of disappeared and human rights NGOs working in a nonviolent manner against the practice of enforced disappearances at the local, national and international level.

   The ICAED is promoting the early ratification and effective implementation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which was adopted by the United Nations General Assembly on December 20, 2006."

   Mere på link:
   http://en.wikipedia.org/wiki/International_Coalition_against_Enforced_Disappearances
   International Coalition against Enforced Disappearances - Wikipedia, the free encyclopedia
   The International Coalition against Enforced Disappearances (ICAED) gathers organizations of families of disappeared and human rights NGOs working in a nonviolent manner against the practice of enforced disappearances at the local, national and international level.
   EN.WIKIPEDIA.ORG

   Shut Up:
   http://thirdseconds.org/bryter-barnevernet-den-fundamentale-konvensjonen-som-omtaler-tvungen-forsvinning/ 
   Bryter barnevernet den fundamentale konvensjonen som omtaler tvungen...
   THIRDSECONDS.ORG

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2014 via Shut Up:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203343506923163

   "I følge Wikipedia kom Forente Nasjoners Høykommisær for Menneskerettigheter i februar, 2012, med oppfordring til Spania om å følge Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og etterforske prosessene, og minte myndighetene i landet på at forbrytelser mot menneskeheten ikke har foreldelsesfrist."

   "Likhetene mellom de statlige bortføringene som skjedde fra førti- til åttitallet i francoist-Spania, er slående med praksisen av statlige bortføringer som skjer i Norge, idag."

   http://thirdseconds.org/bryter-barnevernet-den-fundamentale-konvensjonen-som-omtaler-tvungen-forsvinning/
   Bryter barnevernet den fundamentale konvensjonen som omtaler tvungen forsvinning?? | Third...
   En morgen ringer det på døren. Du setter ned kaffekoppen, og åpner, smilende, for å ønske en uventet gjest velkommen til et varmt hjem som lukter...
   THIRDSECONDS.ORG

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/911933862162898/

   "Surrogatmödraskapet är nämligen oförenligt med barnkonventionen. Där står att barn har rätt att ”så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.”"

   http://www.etc.se/ledare/surrogatmodraskap-ar-oforenligt-med-barnkonventionen
   Surrogatmödraskap är oförenligt med barnkonventionen
   Barn ska inte bli sålda, bortrövade, tvångsadopterade av kolonialmakter. För så har skett och så sker fortfarande.
   ETC.SE

   *

   
---
---

   Veronica Elvedahl Marcussen, 10.10. 2014:
   https://www.facebook.com/veronicahappy.marcussen/posts/779800378725039

   Som mange av dåkke ser, så e eg i Rogaland Avis idag! Det blir kje siste gangen!

   Eg har 3 heilt vidunderlige og herlige barn som eg elske øve alt på jord, så e blitt tatt ifra meg av barnevernet i stavanger!

   Ingen kan forstå koffår! Men barnevernet meine at mine barn ikje har skikkelig tilknytning t meg og at eg ikje "ser" ongane mine på den rette måten! Eg har barnehage, spesialpedagoger, språklærer, familie og venner som meine det motsatte! Skolen seie og at det går så bra me Ruben!

   Hvis mine barn ikje har tilknytning t meg, så vær så snill å fortell meg koffår eg ikje har hatt et einaste dobesøk aleina på 6 år! Fortell meg koffår min seng e full av barn når eg våkne kver morgen! Fortell meg koffår folk kvie seg t å sidda barnevakt fordi de seie ungene e for knytta t meg! Plis fortell meg ka så e gale me tilknytningen hos mine barn t meg!
De seie og at eg ikje ser mine barn skikkelig! De seie eg ikje rose de nok! Dette har eg og lurt veldig på! Eg har spurt mine venner om kossen de rose sine barn, og de gjør d nøyaktig likt meg!

   Et eksempel: Ruben komme t meg og ska visa at han har gjort leksene, så ser eg på leksene og seie t han "Så bra gjort! Du e kjempeflinke Ruben! Eg e stolte av deg!"

   Dette e ikje bra nok for barnevernet! Det va kje nok ros!

   Det e ingenting galt me d praktiske! De har sagt at de har aldri sett ei mor så har så god kontroll og tolmodighet så eg har! De seie og at eg drive ikje me psykisk eller fysisk vold! Mine barn mangle ingenting! De e ikje vanskjøttet, tvert imot så e de over kurven på helsestasjonen på vekt og lengde! De har klær, sko og hygienen e d ingenting på!

   Men når flesteparten så komme inn i fylkesnemnda i dag, så tape de! 98% av alle sakene barnevernet tar inn t fylkesnemnda vinne barnevernet!

   Sitere et en nemndsleder fra ein artikkel så blei lagt ud på nett igår
   "Det er jo helt naturlig at barnevernet skal få medhold" !

   Når eg kom inn i fylkesnemnda 23 september, så satte nemndslederen seg ned og sa at mine vitner ikje fikk komme. Selv om min advokat motsatte seg dette! Nemndslederen va mer opptatt av tiden dette tok og kommenterte dette heile veien!

   1 oktober fekk eg beskjeden så ingen vil hørra! Mine barn vil bli plassert i fosterhjem t de e 18 år og eg sko kun få se de 3 ganger i året!

   3 oktober måtte eg levera fra meg tvillingane t 2 homofile menn. Eg har ingen fordommer mot homofile, og eg seie ikje at de ikje kan ver lika gode omsorgspersoner som et heterofilt par, men mine tvillinger e vandt me å bo me ei dama. Christina ska voksa opp uden et kvinnelig forbilde, så kan støtta hu i vanskelige situasjoner som man naturlig henvende seg t sin mor!

   Å se at mine barn grine og skrike og vil bli med mamma hjem, og at eg i viten vet at d vil bli 4 mnd t neste gang eg ser eller hørre ifra de, va den verste dagen i mitt liv! De holdt seg fast i meg og ville ikje sleppa taket, og barnevernet og fosterforeldrene reiv de ut av armene mine! Eg fekk ikje lov t å roa ner ongane mine eingang! Eg ser scenarioet for meg gang på gang på gang me klump i halsen og som ein kniv så konstant stikke meg i hjerta!

   Og et par dager seinere så ska eg gå gjennom det samme ein gang t me Ruben! Ruben e i et fosterhjem så ikje e bra! Dette vil komma i RA, så eg går kje någe mer inn på d.

   Men eg sidde nå aleina for fysste gang på 6 år! Det e så roligt her! Rommene t ongane e tomme, sengene e tomme! Eg savne mine barn någe så utrolig mye! Eg har så vondt, eg har så lyst å bare dra å henta de hjem! Hjem der de tilhøre og får masse kjærlighet!! Tårene trille!

   Eg va på kino igår! Eg har någen fantastiske venner så drar meg vekk fra papirmøllå! Men når eg satt på kinoen og blei påminna at d kun va et par dager siden eg va her me Ruben, så fekk eg over meg " koffår sidde eg her og ikje e hjemma og gjør alt eg kan for å få de hjem igjen!" Det e ein sprø tanke! For d e ikje så mye mer eg kan gjør før tingretten komme. Eg har kontakta RA og får ein så enorme støtte så røre meg langt inn i hjerta! Eg har advokat! Eg leide frem på lover og regler! EG kan ikje stenga meg inne og slutta å leva! Det vil verken ver bra for meg eller ongane!

   Grunnen for at eg ikje har sagt någe før om dette e fordi eg, som mange andre i min situasjon, har følt at dette e ein skam! Någe d ikje e i 2014! For d e så mange der ude så e i akkuratt samme situasjon som meg! De tør bare ikje å sei d t gud og kvermann! Folk har komt å sagt t meg at hvis du Veronica kan mista ongane dine, så kan kem så helst mista de!
Eg jobbe kver dag me å gjør alt eg kan for å få denne saken ut og å få mine ongar hjem igjen der de tilhøre!

   Eg gir aldri opp! Dette e ikje rettferdig! Om det tar meg år og dag, så gir eg aldri opp! Eg ska sloss for mine barn og rettferdigheten!

   *

   Silje S Nygård:
   Stå på, Veronica! : )

   Tone Storhaug:
   Hjerteskjærende lesing. aldri aldri gi deg! Jeg støtter deg!

   Runar Malmei:
   : (  ikje kjekt å lesa... Stååå på Veronica håpe på alt det besta t din fordel

   Christine Wiken Andreassen:
   Stå på. Håpe dette ordne seg <3

   Linda Elvedahl:
   Trodde ikke at de delte ungene i 2014. Det er en skam. Stå på og lykke til. : )

   Therese Cedergreen Longum:
   Eg leste dette nå nettopp i RA Veronica. På pauserommet på jobb. Eg kjente blodet frøys t is og tårene pressa på. Dette e galskap uten sidestykke. Kan ikje sette meg inn i kor absolutt jævlig dåkkår må ha det. Min støtte har du, er det noe eg kan gjør, kontakt meg. Dette e ikje riktig Veronica! Therese
<3

   Sonja Salomonsen:
   det ordner seg sikkert , stå på

   Camilla Nilsen:
   Off så hjerteskjærende og vondt å lesa! Helt ufattelig at dette har skjedd ei så fantastiske mor så deg 
<3 Di folkå så har gjort dette mot deg og dine e jo kjemisk rensa for empati og ved! Du e en kriger og eg ønske deg alt det besta Veronica <3

   Linda Lie Andersen:
   Del statusen hennes folkens

   Silje Pingvin Pedersen:
   Omg dg sidde her å tårene renne!! Dette hadde eg aldri trodd! Leste overskriften udpå RA idag men kjøpte ikje aviså. Hadde vell aldri i heile verden tenkt atte d sko handla om deg å dine sjønne onger : ( : ( fytti grisen verden e urettferdige asså! Sende deg hauer å lass me klemmer 
<3 du e goe,stå på å aldri je opp <3 : (

   Nina Strømsvold Tangen:
   Stå på. Dette skal du vinna Veronica Elvedahl Marcussen

   Catherine S Hegreberg:
   Off : ( Nå skar d skikkeligt i hjerta mitt : ( Du e ei kanon goe mor Veronica! ♡♡ Aldri gje opp, du e goe ♡

   Asbjørn Elvedahl:
   Dette bør etterforskes grundigere bade med hensyn til kompetanse/inkompetanse, straffbarhet, tjenesteforsømmelse, osv. Jeg vil hjelpe min datter, Veronica, til det bitter end. Her virker det som noen har forsømt noe. Veronica og ungene var her I Thailand på ferie i 3 uker hos oss I juni I år. Jeg oppserverte Veronica og ungenes adferd under normale daglige forhold og her var det ikke noe som tilsa at ungene skulle skilles fra mor. Jeg skal komme tilbake med en mer utfyldig redegjørelse. Jeg er stolt av min datter at hun står så på. Fortsett Veronica... dette er urettferdig.. håper mange støtter deg..

   Steven M Jones:
   Eg har ikke ord:( stå på Veronica dette e heilt absurd. keep strong. du e ein real figther. det va jo ikke så lenge siden du spurte meg om turer i nærområde kor enn kunne ligge i telt me ungane så de kunne opplleve naturen på sitt beste... visst det va ei mor så ikke brydde seg så hadde hu aldri hatt gidda å engasjert seg for ungane... men det gjør du:) alenemor å tar me seg tre unger på telttur uti skog å mark.... det står det respekt av.... kjør på ikke gi deg...

   Linda Lie Andersen:
   Ja Asbjørn Elvedahl dette e galt så galt

   Glenn Anfinsen:
   De e jo heilt vildt!! Stå på.. Håbe du knuse di i retten!!

   Harry Hedland:
   Te helvette me haila barnevernet!

   Asbjørn Elvedahl:
   NB! Les saken I Rogalands Avis I dag.... og det kommer mer. Jeg tror det mange som har opplevd dette. La alle saker komme fram..

   Elisabeth Pedrikke Johansen:
   Helt grusomt Veronica, dette er ikke riktig. Du gjør alt for barna dine. Stå på, selv om det er knalltøft.

   James Brendan Baker:
   Stå på Veronica : ) : )

   Ellen Rusman:
   Stå på

   Andreas Bjørheim:
   Stå på ja !! må ordna seg dette ; )

   Siri Tullerusk Huse:
   Stå på Veronica 
<3 du e ein goe å sterke mamma! Isje gi dg du komme t å få di tbage uten tvil! Stor klem <3

   Annett Ask Iversen:
   Eg leste innlegget i RA, og syns du e tøffe så står fram!! Dette va veldig trist å "hørra", og all credit t deg:) stå på og aldri je opp! Men husk å ta vare på deg sjøl og oppi dette, d e og viktigt… klem*

   Veronica Elvedahl Marcussen:
   Eg sette så stor pris på all støtten eg får fra dåkke! D røre meg virkeligt! Eg har gått gjennom ein kamp i 2 år med redsel for at folk fekk nyss i d! Men her møde eg bare støtte, empati og folk så tilbyr hjelp! Eg kan ikje setta ord på ko utrolig alt dette e! Tusen takk alle sammen!

   Cindy AJ Løvås:
   Herregud noge så forferdeligt!!! Eg ska lese saken i avisa før eg kommentere men eg kan iche skjønna koss du må ha det.... Go klem sendes herfra
<3

   Lene Hansen:
   Flott skrevet fikk klomp i halsen når eg leste dette. Stå på Veronica
<3

   Vanja Langøy:
   off 
<3 aldri gje dg .bv e heilt på tryne .föle me dg !!!

   Hans Olav Hjelm:
   Utrolig trist ! Stå på Veronica !

   Cecilie Herland:
   Leste saken i RA, og eg kan ikkje forestilla meg kor vondt d må ver. Dette gjør jo at folk ikkje tørr å ta kontakt med de offentlige instansene for å få hjelp, for d kan lett ende opp som dette.. : ( eg føle me deg Veronica og eg syns du e utrolig sterke!

   Daniel Saua Olsen:
   Det e jo heilt vildt : ( Stå på Veronica og ikkje gje deg!

   Mette NP:
   
<3

   Jan Kyllevik:
   Gud velsigne deg. Ska be for deg kver dag.. dette va utrolig vont å lese

   Esmeralda la Unica:
   
<3

   Karianne Goa Rasmussen:
   Off, trillet noen tårer her på jobb når eg leste dette. Du så er så flink med ungene dine
<3  stå på jenta og ikje gi deg her.,. Tenker masse på deg

   Linn Ødegård:
   Tårene trille her..... du e ei fantastiske mor og et fantastisk menneske! Stå på kjære Veronica, me e mange som støtte deg. Glad i deg vennen
<3

   Jan Ove Bahamondes:
   Stå på... barnevernet har for mye makt her til land !! Og vis de gjør feil ødleger familier så får de ikke noe konsekvenser for dem !! hadde de får det hadde de sjekket fakta før de går inn i en familie og Ødleger den !!! Skjede med min familie de skulle(Prøvde) ta mine i fra meg Så etter 2 år fant de ut at de hadde tatt feil !! Jævlane hadde da ødlakt helle familien meg og min samboer gikk i fra hverandre ble for mye Og nå har mine unger en mor og en far som ikke bor med hverandre !! Gikk til sak fikk advokat Men han sa at det var umulig å vinne mot barnevernet her i Norge de har altid rett. Men fikk en liten erstatning fra politiet.. Men det var barnevernet jeg ville skulle få svare for hva de hadde gjort !!!!

   Linda Merethe Øye:
   Linn Cathrin, kjent argumentasjon? : (

   Terese Grødem:
   Håpe det ordne seg for deg! Kjempe sterk e du : )

   Siri Hjelm:
   Kjenner deg ikkje, men vet kor jævlig barnevernet kan vêr! Stå på! Klem

   Erik Iversen:
   Fy faen. Stå på Veronica. Eg vett du klare det og har mange kjente og kjære bag deg så kan hjelpa deg gjønå dette!!!

   Christoffer Ege:
   Stå på Veronica, ikke gi deg før du har ungane hjemme igjen. Kjenne deg ikke så godt, men slik som jeg kjenne deg, er jeg ikke i tvill om at du er ei kjempe god og dyktig mamma, som gjør alltid til det beste for ungane dine. Håper virkelig dere snart er samlet alle fire igjen.

   Espen Kirkham:
   </3

   Silje Cedergreen Longum:
   
<3 <3 <3 <3

   Simone Neumann:
   Dette e SÅ gale, at eg ikkje finne ord. Ungene blir traumatiserte, og moren stakkar, får seg vel en psykisk knekk. Stakkars menneske. Måtte fornuften seire
<3
   Stå på, kjære deg

   Sven Inge Marcussen:
   Veldig vondt å lese dette Veronica jeg tror kjærligheten du har for barna dine vinner til slutt. Sender over noen gode ønsker til vestlandet.

   Veronica Høyland Seim:
   
<3 <3 <3 <3 Du er såå sykt sterke jentå mi <3 Eg forguder deg og dine barn å eg krysser fingrene for dere å håper på at ungene dine kommer hjem igjen til der de høre hjemme <3 <3 Dette er så FEIL av Barneværnet og gjøre!

   Gunnar Sollys Friestad:
   Dette skjer HELE VEIEN! Det er sykt! Det må da finnes et punkt i lov om menneskerettigheter som kan knyttes til denne situasjonen?

   Kim Ove Qvam:
   Følger  
<3

   Geir Sivertsen:
   Stå på. : )

   Sveinung Andersen:
   Dette e jo offentlig praksis i et nøtteskall. Reagere ganske kraftig på at nemdslederen vise ein så sterk aroganse å ikkje lar deg bruka dine middler te å forsvara din rett. Vitnene sko vert utspurt slik at de konne danna seg et korekt bilde av deg å situasjonen, men i stedet velge han å overkjøra deg totalt.
   Masse lykke te videre i denne saken, å stå på!

   Rakel Olsen:
   Flott skrevet. Du har så rett i alt du skrive. Någe må virkelig ver feil i systemet her. Stå på jenta dine ungar komme aldri te å få det bedre noen plass enn di har hos deg. Eg må sei eg fikk totalt sjokk : (

   Rakel Olsen:
   ♡

   Line Rekvik:
   Off, dette skar i mamma hjerta så t di grader !! Dette e ikje rettferdigt en plass... kjenneg blir fly forbanna ! Kjenne deg ikje, eg e ei vennina av Silje som bare hadde godt å sei om dg å ongane dine, å heller kje konne fatta å begriba dette her !  Eg har kje ord..egentli..
<3 Men stå på å aldri ji opp, d e dine unger, ingen andre sine... så di sga ver hos dg, hos mamman sin  <3

   Olga Olsen:
   Stå på !  ije gje deg 💕

   Heidi Wik:
   
<3

   Michael Schippers:
   Fy faen eg blir så forbanna eg tror virkelig ikkje d eg lese asså

   Christine Iren Steffensen:
   Det va veldig trist å lesa dettee i dag... fekk sjokk når steffen sa at det va deg.... stå på!!

   Anita Røstøen:
   Off Veronica.  : ( grusomt! De må hjem igjen til mammaen sin. Du som e en så fantastisk mamma, det har eg altid sett når eg har vært med dere!
   Dette fortjener du ikke .. Og hvertfall ikke de!
   De MÅ hjem igjen

   Leif Arne Moi Nilsen:
   Grusomt! Dette må vi komme til bunns i!

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Ikke gi deg!!! Dette var forferdelig Å lese. Kontakt Marius Reikerås han står veldig på i slike saker og jeg mener det er en fb side som han er adm for her inne. Klem til deg fra kusinen til din farfar , Arnulf Elvedahl!

   Karina Rege Olsen:
   Eg kjenne deg isje men, eg leste dette i aviså i dag å eg fekk sjokk... fatte isje ka så skjer me denne verden å bv! Loven seie at du å dine vitner og ska bli hørt å d sks vel isje handla om tid i nemdå? Håbe d ordne seg for deg å ongane
<3

   Kosovare Duvarci:
   Kun når det er fare for liv og helse da burde dem ta ungane. Barna trenge mamma sin! Istedenfor å tilby hjelp så Gjør de sånn. Uff eg har Vært barnet i slik situasjon. Det ødela meg alt og savne te mamma og pappa. Det kan de aldri betale selvom med kom hjem igjen. Vær sterk!

   Liv-Tone Lykketroll:
   Fy f... Veronica Elvedahl Marcussen eg e så stolte av deg. Eg e her ford eg... dag og natt vennen. Gla i deg stå på.. ps dele denne..

   Richard Norland Møller:
   Galskap dette her, er så godt å se at noen tør stå frem mot barneværnet, kossen kan en gjeng med kontorrotter ha så my makt? Det går ikke an!
   Er på høy tid at folket sier klart ifra at nå er nok NOK!!

   Janne Brimsøe:
   All respekt te dg Veronica som har styrken te å si det høyt og tydelig. Stå på med hodet hevet.. Du er beundringsverdig å eg håper systemet tar te 'ved' for deg og dine barn's skyld.. ♡♡

   Turid Haaland Wiersholm:
   Jeg kjenner hverken deg, barna dine eller saken annet enn fra RA og kommentarer her på FB. Forutsatt at det ikke er noe som jeg ikke har fått med meg er det helt utrolig at slik oppførsel fra BV kan forekomme og at de ikke tar til motmæle. Jeg er klar over at de kan bruke en § som går på taushetsplikt, men du kan løse dem fra denne, Veronica. Håper du gjør det. Og dersom du ønsker hjelp er jeg her. Lykke til : )

   Monica Pedersen:
   Stå på Veronica. Du e utrolig sterk.

   Mariann Henriksen:
   Kjenner ikke hele saken din, utenom det som stod i RA i dag og det du skriver her. Virker som om BV nok en gang begår overtramp (har erfart dem selv, men fikk en unnskyldning fra dem da det viste seg at de tok fullstendig feil). Stå på - du har min fulle støtte !! Masse lykke til : )

   Veronica Elvedahl Marcussen:
   Hei Turid. Jeg har fritatt dem fra taushetsplikten, men de vil ikke kommentere min sak!

   Irene Børresen:
   Ja da var de vel på gang igjen. Holde deg saklig og kald, Veronica. Ikke la de få ta deg på noe som helst (lettere sagt enn gjort) som du skriver/sier i fortvilelse/affekt og husk at de følger med på det du skriver. Advokatfirma Sylte har jeg hørt mye godt om i BV-saker, kanskje du skulle snakke med dem? Turid, BV bryr seg ikke om moren, de har taushetsplikt av hensyn til barna, så den der er nok bare å glemme.

   Linda Aadland:
   Grusomt, Rørende historie.
<3

   Turid Haaland Wiersholm:
   Hei Veronica. Med hviken lovhjemmel kan de nekte ? Mener bestemt at det kan de ikke, men skal søke juridisk bistand før jeg uttaler meg mer kategorisk.

   Irene Børresen:
   Du skal heller ikke glemme det, Veronica, at du er en av de særdeles få som får komme til i media i disse sakene. Bruk det for det det er verdt, du er en viktig stemme for svært mange i din situasjon. Folk ber om hjelp, og i stedenfor mister de ungene. Det er noe riv ruskende galt med systemet.

   Veronica Elvedahl Marcussen:
   Eg sette så utrolig pris på all denne støtten! Mobilen min er varm og går i lås! Men d varme hjerta mitt virkelig mye! Eg e så takknemmlig og så målløs! Eg hadde aldri trodd at eg ville få så mange henvendelser her i kommentarfeltet, innboksen, epost og via RA fra folk så vil hjelpa meg! Tusen tusen takk igjen! Denne kampen ska eg vinna me nebb og klør! Eg sa t ongane mine før de måtte inn i fosterhjemmene at mamma gir aldri opp! Mamma ska virkelig gjør alt for å få dåkke hjem!!! Og d meinte eg virkelig!!

   Turid Haaland Wiersholm:
   Hei Irene, dersom Veronica ønsker åpenhet om sin sak kan den offentliggjøres. Det er bare å gjøre det. Flere offentlige instanser skremmer oss borgere for å få oss til å tie om urett som blir begått. Jeg lar meg ikke skremme av noen og det burde ikke noen gjøre, synes nå jeg da.

   Stig Myhre:
   Kjør på frøken dings, ett lass av folk så heie på deg : )

   Stine Olsen:
   Åå fysøren! stå på Veronica, heie på deg  

   Lene Henriksen:
   Veronica, eg kjenne deg ikkje.. Men dette va helt forferdelige historie.... : ( Jeg føler skikkelig med deg kjære deg.... : ( Stå på og alldri gi deg!!.... : ) Me heie på deg.. : ) og med dette vil jeg si: Og barnevernet er liksom opptatt med som er barnets beste!!.. De går mot seg sjøl! Sykt!.. Masse lykke til.. !!

   Line Skjerve:
   Varme tanker går te deg&dine Veronica! Stå på!

   Monica Røed K:
   Du e tøff som får dette frem og ut. Føler virkelig med deg i det du står i nå  stå på!!
<3

   Jannike Lien-Dahl Skomedal:
   Skaff deg Sylte! Barnevernet frykter han.Vet ikke hvem du er, men masse lykke til og håper du får igjen dine barn!

   Marianne Husebø:
   Eg håpe du får all hjelp. Hadde barevernet hjulpet like mye deg, som de hjelper fosterforeldere. Kunne barna vært der de hører hjemme. Slik jeg har hørt får fosterforeldre både avlasting, godt betalt, og betalte ferier fra barnevernet for omsorg for andres barn. Hvorfor ikke heller satse på at hjelpen blir gitt til barnas foreldre. Dette landet blir bare verre og verre. Ka slags folk e det som jobbe i barnevernet. Føler virkelig med deg.

   Torhild Aleksandra Eriksen:
   av og te finne me ikkje ord, men stå på kjære goe mor
<3

   Marianne Husebø:
   Eg kjenne til en familie hvor alle barna ble delt opp, hadde de fått hjelp som fosterhjemmene får. Hadde de vært en samla familie i dag. istedenfor har det ødlagt hele familien.. Folk mister barn i død, men de vet i det minste hvordan de er. Det og ikke vite. Å mitt hjerte blør.

   Therese M. Wammeli-Johannesen:
   Jeg kjenner deg ikke, men det betyr ikke at din historie ikke rører meg, som datter og mor. Du er tøff! Og ved å lese dette saklige, godt utfyllende innlegget ditt så ser jeg en engasjert, elskverdig og flott mor. Stå på for det som er rett og for de tre små vidundrene dine
<3

   Elin Pedersen:
   
<3

   Vigdis Øksnevad:
   Trodde barnevernet var til for å støtte og hjelpe i hjemmet om det trengtes, ikke å rive det i fillebiter som her... Stå på du, ikke gi deg, kjemp for ungene dine, det vil de få vite senere om det ikke går deres vei i dette byråkratiet...
<3

   Herjus Risbakken:
   Sygaste eg har lest på lenge!! Gud vær me deg gjennom denne ondskapen!

   Henriette Monan Husebø:
   Omg.... Tårene renner!! Helt ufattelig!! Kan ikke annet en å bare håpe at dette ordener seg og rettferdigheten seirer!!! Sterk lesning!!

   Hatice Duman:
   Hei de er veldi trist i 2012 tok dem fire barna mine grunnen var grenssesettnin nå bor to hjeme to hos søsteren min eg skal heller aldri gi meg du er sterk stå på dem gjør så mye feiler at eg blir kvalm av bsrnevernet dem kan hjelpe barn som er oppi vold foreldrer dom duper seg russer seg eller ikke kjøpe mat klær til barna dem trenger hjelpen av barneverner ikke dem som har dd got((

   Sissel-Anne Jakobsen:
   
<3 Håper det ordner seg tilslutt : )

   Linn Merete Olsen:
   Jeg får helt vondt her jeg sitter. Ikke nok ros? Jeg synes at det er kanon flott at du har gitt Ruben Ros når han har gjort leksene sine, der ser jeg INGEN feil! :S Stakkars barn,stakkars deg! Tårene mine renner. Å jeg forstår virkelig ikke hvorfor barnevernet har gjort dette mot deg å at de skal leve hos andre folk til de er 18 er helt på tryne! DU er moren, ikke andre, det er INGEN som kan erstatte deg! årh jeg blir sint!! Stå på og gjør alt du kan, jeg virkelig håper du får tilbake barna dine!  
<3 <3

   Terese Nøstdal Horn:
   
<3 <3 <3 <3

   Hatice Duman:
   dem kom på sjukehuset med 6 store politi biler ca 25 politi menner med uniform for å hente en spedbarn på barselavdelingen 12 timer etter føtselen tok dem han minste alle dører blei låst akuttens dår låste dem eg blei kassta ut fra barselavdelingen12 timer etter føtselen dem tok sønnen min eg pumpte meg natt dag leverte morsmelken i tre måneder til stavanger politi kamer endelig så fikk vi gulle tilbake når han var fire måneder eg sov ikke spiste ikke var hellt ødelak eg skal gør allt for å få de andre barna mine også kunne trod dem skulle hente breivik fra sjukehuset dem er bare hjævlige eg støtter deg

   Charlotte Haugeland Hamre:
   Lykke til, stå på
<3

   Gunnar Sirevåg:
   Stakkars deg, grusomt. har du problemer så kontakt i hvertfall ikke barnevernet. be om hjelp fra venner og familie istedet. Dette må politikerne i formannskapet i stavanger gå inn og de på.

   Gunvor Frafjord:
   Veldig trist og lesa dette, barneverne gjør mye feil desverre. Eg huska deg som liten Weronica, du va så skjønn ; ) Stå på aldri gje opp

   Irene Børresen:
   Turid, det er ikke Veronica BV er der for, - det er barna hennes lovverket gjelder. Det er barna som skal beskyttes. Som du kanskje ser, så er foreldrenes rettigheter etter en omsorgsovertakelse nevnt med omtrent en setning i barnevernsloven. Taushetsplikten er regulert i forvaltningsloven, barnevernsloven, offentlighetsloven, helseloven og den er streng når det gjelder å beskytte barna fra at andre enn parter i saken får innsyn. Brudd på den straffes etter straffelovens § 121

   ************

   § 121. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
   Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.

   Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

   **********
   Det eneste BV har anledning til å gi innsyn i, er saker som angår dem selv, og da skal det ikke være av en sånn art at det stiller BV i et dårlig lys overfor folk flest og svekker tilliten (som om de ikke klarer det godt nok selv uten at det gis innsyn i saker!)

   Denne linken har et ganske leselig (les: som de fleste forstår, istedenfor en haug med lovhjemler) språk om taushetsplikt i barnevernssaker:

   http://www.regjeringen.no/.../243383-q-24_rundskriv...

   Elise Gravdal:
   Stå på,Veronica! Ikkje mist håpet. Dette er så forferdeligt trist å høyra at sånt går ann. Stå på.. : )

   Roy Hansen:
   Barnevernet taper, de har gjort masse feil i denne saken. Og dette vil vi få med oss i media senere. Barnevernet hadde ett kjempebra år i 2012 da de klarte å ta 14.000barn rundt i Norge. Og de skal ikke få beholde disse ungene for lenge.
Stå på søster vi støtter deg fullt.
   http://www.advokatsylte.no/barn/14000-nye-barn-i-barnevernet-i-2012

   Irene Børresen:
   Fra Barnevernsloven (store bokstaver av meg):

   § 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
   Barneverntjenesten SKAL bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak SKAL ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

   Barneverntjenesten SKAL, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

   Fylkesnemnda KAN om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda KAN gi pålegg om tilsyn når vilkårene i § 4-12 er til stede. For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker, KAN fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formål å redusere barnets atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av et institusjonsopphold med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak.

   Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved ANDRE hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige. Hvis det må FORUTSETTES at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf.

   ************

   § 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak.
   Når hjelpetiltak vedtas, SKAL barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten SKAL følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen SKAL evalueres regelmessig.

   **********************

   § 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn.
   Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

   a) dersom det er ALVORLIGE mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller ALVORLIGE mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,

   - Og da lurer jeg på hva ALVORLIGE mangler er? Jeg har spurte tidligere Barne- og Familieminister Audun Lysbakken om det sikkert 20 ganger uten å ha fått svar.

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-5/7.html?id=671516

   *******************

   Til slutt synes jeg, Veronica, at du skal se litt på linken jeg legger ved her, den er høyaktuell for deg og kommer fra advokat Sylte, som jeg nevnte tidligere i tråden.

   http://www.advokatsylte.no/barn/resept-pa-omsorgsovertakelse

   Ble som en stil dette her, men håper det er litt oppklarende for de som har lyst å vite litt mer om hvordan disse tingene fungerer. Min erfaring er at selv om en del saker nok er svært berettiget, så er det noen som absolutt aldri burde ha vært iverksatt. Jeg kjenner ikke din sak, Veronica, men jeg vet at de finnes. For ordens skyld, jeg har ikke barn selv, men har fulgt en del saker opp gjennom de siste årene.

   Alina Lillesund:
   Hjerteskjærende! Håpe dine barn komme hjem te dg igjenn. 
<3

   Anette Mestad:
   
<3

   Kristian Rønås:
   Til alle de som jobber med barn bør vite hvor jævlig mye penger fosterhjem koster ? 600 000-1 000 000 i året pr barn ! Hva med å bruke litt penger på familien ! Hun kunne skapt et jævla bra hjem med hjelp av 3 millioner !

   Unni Håland:
   Hei Veronica. Jeg leste nettopp om saken din i RA, fikk frysninger nedover ryggen. Du er sterk som står frem i RA, stå på for ungene dine. Men glem ikke å ta vare på deg sjøl og. Jeg vil gjerne komme i kontakt med deg, kan du sende meg en pm.

   Christina Marvik:
   Håper virkelig at du vinner over bv å får dine 3 skatter hjem der de hører til!!! Gråt voldsomt når jeg leste dette!! Og tidligere på nettet! Tenkte på hvordan det ville vært om mine 2 små skulle blitt tatt fra meg!!!
   Stå på å kjemp med nebb å klør å få gullbarna dine hjem til mammaen sin igjen
<3

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. oktober 2014, Vinberget: 

   Spredt overskyet, fuktig og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 09. Videre utover dagen tildels overskyet, regn og yr og fra 8 og oppmot 11 pluss-grader. Telefon-linjen her død i dag, nokså sikkert på grunn av alle de livlige lyn-nedslagene. Tildels nokså mørk himmel og yr utover kvelden og omkring 8 pluss-grader. Helt mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, mye regn og 8 pluss-grader Celsius rett efter midnatt. Efter hvert mindre og uten regn og ned til 3 pluss-grader. Formiddagen disig himmel, regn, yr og oppmot 11 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Enda noen esker med diverse slags epler jeg skal hermetisere nu i disse dager. Grålig og 7 klokken 19. Mørkt, mye regn og 8 mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, tildels regn og yr og overskyet og ned til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig lav himmel, fuktig og 5 frem mot klokken 09 og 10 mot klokken 12. Spredt skyet og mindre skyet utover eftermiddagen, med 5 pluss-grader og lite skyet mot klokken 17. Telefonen her virker enda ikke, men jeg innleverte feil-melding i går og har fått beskjed om at det er en jording-feil efter lyn-nedslagene og at noen kommer onsdag for å reparere. 4 pluss-grader klokken 18.45. Mørkt, stjerne-himmel og 1 pluss-grad frem mot klokken 23 og med en avtagende halv-måne i øst mot midnatt.
   
---
---

   Shut Up, 13.10. 2014 via Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/shutupmediaproductions/posts/1483263865277073

   Rune L. Hansen opplyser om det norske lovverket som er til for å regulere statlig bortføring.

   Det kan her nevnes at systematiske bortføringer alltid vil falle inn under forbrytelser mot menneskeheten, i følge internasjonal lovgivning.
   Dette er de groveste mulige forbrytelser, uten foreldelsesklausul. Dvs at alle medvirkende er personlig, strafferettslig ansvarlige for disse alvorlige forbrytelser, resten av sitt liv.

   Rune L. Hansen
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203280974399889 ( intern link )
   
   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!

   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:
   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Osv.!
   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det må definitivt for enhver bli slutt på den tiden hvor en slik forbrytelse bagatelliseres eller fremstilles som lovlig! Det er med rette lovens strengeste straff for medvirkning i en slik forbrytelse i offentlig regi! Og den foreldes ikke, hvor meget utmattelses-strategier, fortielser, bagatellisering, bortforklaringer og forbigåelser som enn skjer!

   Shut Up:
   Godt sagt, Rune L. Hansen

   
---
---

   Fortsettelse fra 10.10. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/911557142200570/  ( intern link )

   Rune L. Hansen:
   FN-konvensjonen i sin helhet, på engelsk:
   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICCPED)
   http://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
   Convention CED
   Article 2 For the purposes of this Convention, "enforced disappearance" is considered to be the arrest,...
   OHCHR.ORG

   Shut Up:
   Siden Norge utenkelig nok ikke har ratifisert konvensjonen, har de også nektet innbyggerene å rapportere til den gjeldende komitéen. Men, FN har en arbeidsgruppe mot tvungen forsvinning, der alle kan og blir oppfordret til, å melde fra omgående, om man har blitt utsatt for at myndigheter har bortfført, og nekter en informasjon om et familiemedlem.

   Rune L. Hansen:
   Hva enten ICCPED-konvensjonen blir ratifisert eller ikke så gjelder både de andre menneskeretts-konvensjonene og annen inter-nasjonal lov og Straffeloven og Norges Grunnlov omtrent det samme, med omtrent de samme straffe-rammer, etc.
   (Uansett om en nektes eller hindres informasjon om et familie-medlem eller ikke.)

   Hva enten en kaller det en bortførelse eller en tvungen forsvinning eller annet i offentlig regi, så er det uansett likså ulovlig og straffbart og ekstremt alvorlig.

   Retten til familie-liv og foreldre-retten er mere enn bare hellig, ukrenkelig, umistelig og uavhendelig.

   Det er mye mere enn bare Norges Grunnlov § 110c som har lov-bestemt at:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."

   Og også at menneske-rettighetene forplikter oss enhver og alle.

   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel, avtagende halv-måne høyt i sør-øst, noe fuktig og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute omkring 3 og 4-tiden i natt. Lys blå himmel, solen i øst og 4 pluss-grader klokken 10. Oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 12 og oppmot 7 frem mot klokken 15.30. Og 6 klokken 17. Halv-mørkt og 3 klokken 19.30. Mørkt, noe stjerne-himmel og 2 pluss-grader henimot klokken 20.30. Mørkt, noe stjerne-himmel og 1 pluss-grad mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203384033256296

   Mange er ikke så heldige å kunne ha fine dager eller å overleve i dagens Norge. Mange blir terrorisert, torturert, utplyndret og drept.

   Et nytt brev med livs-truende terror og trusler fra kidnapper-dommerne via Statens Innkrevingssentral datert 08.10. 2014 ankom meg med posten ca. i går ( ekstern ).

   Deres hensikt har med tydelighet siden begynnelsen vært ikke bare kontinuerlig å ødelegge, terrorisere, kidnappe, fangeholde, torturere og utplyndre meg og min familie, men også fullstendig å drepe. En mafia-virksomhet som er seg selv lik. Metodene, forsøkene, oppskriftene og med-spillerne de har brukt har vært mange, med grov kriminalitet som felles-nevner.

   Men driver ansatte i den offentlige forvaltningen i Norge med slikt da? undrer fortsatt mange og har i naivitet vanskelig for å tro. En naivitetens holdning som enda beskytter de grov-kriminelle ansatt i og av den offentlige forvaltningen. Og de hærjer enda fritt frem.

   Det er vel mere enn interessant og tanke-vekkende med dommere som vil straffe en meg med krav om penger de vet jeg hverken har, har hatt eller har mulighet for å skaffe?
   Og hva er den forbrytelsen disse dommerne med penge-krav vil straffe meg for å ha begått? Det er iallfall ingen forbrytelse jeg har begått. Og det gjør vel det hele enda mere interessant og tanke-vekkende?
   Heller ikke har jeg eller har jeg noen avtale etc. eller inngått noen avtale etc. jeg ikke har overholdt som jeg kan kreves penger for. Og også det gjør vel det hele enda mere interessant og tanke-vekkende?
   Hva er det de driver med? Eller hva konkret er det de mener jeg har gjort eller driver med som de krever at jeg skal betale for? Og krever de endatil at jeg skal betale med noe jeg hverken har hatt eller har mulighet for?
   Penge-krav som de vet i seg selv er ulovlige og straffbare. Og som de også vet er livs-truende og drepende. Hvilket også i seg selv er ulovlig og straffbart.

   Hva er det en skal eller kan si til slikt eller gjøre med det som ikke allerede er sagt eller gjort?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.01. 2011:
   https://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/straffeloven-og-misbruk-av-offentlig-myndighet/173795512656443

   Straffeloven og misbruk av offentlig myndighet

   Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
 
   Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
 
   9.17.2 Gjeldende rett
 
   Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet.
 
   "(...) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. Skyldkravet er forsett. Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
 
   Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling. Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
 
   Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe. Skyldkravet er forsett. Straffen er bot eller tap av tjenesten.
 
   Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning. Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
 
   Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende. Skyldkravet er forsett. Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen. Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
 
   Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten. Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter. Advarselen må være gitt av en kompetent person, eventuelt kompetent påtalemyndighet. Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
 
   Straffen er bot eller tap av tjenesten. Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
 
   Paragraf 324 er lite brukt i praksis. Det reageres normalt tjenstlig mot denne typen handlinger, se for eksempel tjenestemannsloven §§ 14 og 15 (...)".
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-8-2007-2008-/9/17.html?id=488249

   *

   Rikke Ekeberg:
   Og tenk om noen av disse hadde blitt benyttet...
   Har det noen gang skjedd?

   Tove Mathisen:
   I hvilke sammenhenger er denne loven gjeldende?

   Bjørn Hjelmerud:
   "Paragraf 324 er lite brukt i praksis"
   Det virker som en død paragraf.

   Νινα Κβαμμε:
   på høy tid at denne paragrafen settes i bruk og få bort disse "tjenestemenn "som lyver om andre til sin egen vinning....

   Anne-Lise Solli:
   kan det være misforstått snillisme som gjør at lovene mange ganger er til pynt slik at alt ser bra ut på overflaten...

   Monicha Nyhuus Aas:
   delt ;))

   Hilde Klæboe Knudsen:
   Delte denne ; )

   Rune L. Hansen:
   Hva med Straffelovens § 189 (og 190) i disse sammenhenger?
   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

   § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel heter det i Straffelovens paragraf 110:
   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Jan Johannessen:
   Jeg så dette innlegget fra januar 2011 først nå, i oktober 2012. Og først til Rune; Strl. §§ 189 og 190 rammer alle ("menigmann") som begår slik dokument-løgn, men er i innhold anvendbart (analogt med) de tilsvarende bestemmelsene i Strl. §§ 120-125 om dokumenter utarbeidet av det offentlige med forsettlig uriktig innhold, jf. Straffelovens kapittel 11 om forbrytelser i den off. tjeneste (av off. tj.menn). Faktum om slike tilfeller er det "makt-påliggende for også påtalemyndigheten å skjule eksistensen av. Makt beskytter makt, dvs. hverandre. Den instans som er ment å straffe & hindre kriminalitet, lyver og bedrar selv, for at maktens eget løgn-apparat ikke skal bli avslørt. Så    Anne-Lise Solli har rett, jf. kommentar nr. 6 over, men hun formulerer seg faktisk for mildt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun gjør det.

   Naoh Foralg:
   §120 sier at om en offentlig ansatt legger skjul på sannheten eller dømmer uten bevis i en sak straffes hun/han med 3 års fengsel eller 6 år hvis dommeren handlet for å skaffe motparten en vinning. I oktober 2013 ble det levert en begjæring om Riksrett etter §§ 86 og 87 i grunnloven- Det er dokumentert lovbrudd begått av navngitte høyesterettdommere som har brutt §120 i straffeloven. Enten la de skjul på sannheten i en sak, eller så dømte de uten bevis Dessverre er dette en grunnlovstridig tradisjon som har pågått i århundre. Og som regelmessig forårsaker ar vanlige borgere lider urett. Ingen menneskerettighet organisasjon vil gripe tak i dette. Carl I Hagen har kjempet for å bli kvitt Riksrett. Norge ble et sosialistisk land med kommunistisk preg da Carl Marx innførte kommuner på slutten av 1800 tallet. Makten ble gitt til offentlige ansatte og § i grunnloven bleknet. Det spiller ingen rolle om det er Erna Solberg som er statsminister eller Jens Stoltenberg. Makten tilhører embedsverket og offentlige ansatte. NRK har laget program serien Jakten på Norge 1814 - 2014.- Det er om alle endringer som har skjedd i vårt land i løpet av 200 år. Elegant har de unnlatt å nevne grunnlovstridige tradisjoner, og at vår grunnlov bygger på prinsippene rett og rettferdighet for alle!!! Programmet er skreddersydd et sosialistisk/kommunistisk land. ER DET IKKE PÅ TIDE I GRUNNLOVENS JUBILEUMS ÅR Å FÅ SLUTT PÅ URETTFERDIGHET OG BEGYNNE Å ANVENDE ALLE PARAGRAFER I GRUNNLOVEN SLIK AT BORGERES RETTSSIKKERHET BLIR IVARETATT????????????????

   Maileen Pedersen:
   Meget nyttig å ha straffe loven! : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ingen tvil om at det nu er veldig mange meget meget grov-kriminelle ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som nu kan og skal straffe-forfølges og dømmes til meget lange fengsel-straffer!
   At de beskytter hverandre og dokumenterer falskt også med å hvitvaske hverandre og å hindre og å unnlate å straffe-forfølge hverandre, det er ingen formildende eller straff-reduserende omstendighet.
   Deres forbrytelser ofte ikke bare er veldig grove og mange, men skal straffes blandt annet også som organisert kriminalitet.
   Dessuten er det viktig og i henhold til loven riktig at ikke bare politikere og dommere blir straffet, men at også de mange andre nøkkel-personer og nyttige idioter og andre i og omkring den offentlige forvaltningen som har vært medvirkende blir straffe-forfulgt og dømt i henhold til loven. Uten den enkelte av disse ville de grove forbrytelsene og mafia-virksomheten ha stoppet opp!

   Erlend Helljesen:
   Mange flere må tørre å anmelde etter disse paragrafene. Da blir de også brukt mer.

   Marit Hagen:
   Anvendelig tenker eg, you know Marius!

   Rune L. Hansen:
   NB: Det er mildt sagt ikke ment at den eller de som misbruker offentlig myndighet skal kunne nekte eller hindre kompetent og habil straffe-forfølgelse.

   Bjørn Dahlberg:
   Takker for utlegg, holdt akurat på med et brev dær alle disse passet rett inn. så slap jeg å søke på Lovdata. Ha en fin dag i kampen for Lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Mange er ikke så heldige å kunne ha fine dager eller å overleve i dagens Norge. Mange blir terrorisert, torturert, utplyndret og drept.

   Et nytt brev med livs-truende terror og trusler fra kidnapper-dommerne via Statens Innkrevingssentral datert 08.10. 2014 ankom meg med posten ca. i går. Deres hensikt har med tydelighet siden begynnelsen vært ikke bare kontinuerlig å ødelegge, terrorisere, kidnappe, fangeholde, torturere og utplyndre meg og min familie, men også fullstendig å drepe. En mafia-virksomhet som er seg selv lik. Metodene, forsøkene, oppskriftene og med-spillerne de har brukt har vært mange, med grov kriminalitet som felles-nevner.
   Men driver ansatte i den offentlige forvaltningen i Norge med slikt da? undrer fortsatt mange og har i naivitet vanskelig for å tro. En naivitetens holdning som enda beskytter de grov-kriminelle ansatt i og av den offentlige forvaltningen. Og de hærjer enda fritt frem.

http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2014/20141008-13-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf

   Bjørn Dahlberg:
   Hva blir resultetet av den nye omskrevne straffeloven ? forsvinner disse paragrafene til fordel for politikerne og statens tjenestemenn ?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, Bjørn Dahlberg, ulovlig og straffbart, med det som den tydelige hensikten, å på papiret å frata sivil-befolkningen beskyttelse og rettigheter, (Tydelig for den som bryr seg og som undersøker.) Politikerne, dommerne og de andre "statens tjenestemenn" skal erstatte all reell lov og rett gjeldende i og for Norge. Ulovlig og straffbart, som sagt, men det er det som er hensikten. I bevissthet om at mange ikke vil tro det eller bry seg og om at det hele vil bli glemt.

   Rune L. Hansen:
   Når - eller der - dommerne (i vid betydning av ordet) erstatter lov og rett og prinsippene for lov og rett med seg selv blir ulovlige lover og terror alltid resultatet.

   Bjørn Dahlberg:
   begynnelsen på dette var jo AP med sine ulovlig innførte London anordninger og det vi ser siden er deres omskriving av Landets lover. Det hele ender vel med at en eller flere blir skutt om de fortsetter å rive ned det som har tatt generasjoner å bygge opp av rettferdig lovverk :O)

   Rune L. Hansen:
   Ja, men Ap-ene og deres med-spillere har jo verre enn skutt en stor mengde av Norges sivil.befolkning. Og de fortsetter stadig frekkere og frekkere og verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   De gjorde politikk til groveste organisert kriminalitet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203385702058015

   Litt om "sakkyndige" og "sakkyndig-rapporter"

   Mht. "sakkyndige" har f.eks. både Joar Tranøy og Ole Texmo forholdsvis god peiling. Typiske "sakkyndig-rapporter" i seg selv avslører at det handler om partisk å krenke, trakassere, lyge, forvrenge og hvitvaske for å karakter-drepe den og de som skal kidnappes og ødelegges eller drepes.
   Enda viktigere er at offentlig forvaltning uansett hverken har plikt eller rett til uønsket forstyrrelse eller innblanding i noen sitt privat- eller familie-liv. Tvert om! Med visse begrensede unntak av kriminelle tilfeller.

   *

   Ann Caroline Magnussen:
   Gjelder ikke i kongerike norge.

   Rune L. Hansen:
   Det er gjeldende lov og rett i og for Norge og noe annet ville dessuten ha vært både fullstendig perverst og grovt kriminelt. Men pervers og grov kriminell politikk har altså forrang?

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel, avtagende halv-måne høyt i sør-øst og omkring null grader Celsius her ute omkring 03-tiden i natt. Omtrent det samme, men med månen høyt i sør klokken 07. Lys blå himmel og oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 12 og 8 frem mot klokken 14 og 15. Tilskyende fra sør omkring 16-tiden. Mørkt, noe stjerner og 6 pluss-grader klokken 20.30 og 21. Mørkt, noe stjerner og 3 klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203390696822881

   Et regime som tror seg å ha rett til å forurette eller ødelegge livet til et eller flere mennesker i sivil-befolkningen, skal straffe-forfølges og settes i fengsel for det.

   Blandt annet i henhold til Straffeloven § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   *

   Cecilia Ohvall:
   Rune gå in. På spør en barnevernspedagog .. og gilla dom der . Med lovar .ein sluten grupp

   Rune L. Hansen:
   Straffelovens § 123 gjelder i forhold til alle og enhver ansatt i eller under den offentlige forvaltningen i Norge.

   Cecilia Ohvall:
   De kan ikje førsvara sig nor e steller spørs mål.

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle må kompetent straffe-forfølges, for at samfunnet ikke skal perverteres.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 14.10. 2014:
   https://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/straffeloven-og-misbruk-av-offentlig-myndighet/173795512656443 

   Rune L. Hansen:
   De gjorde politikk til groveste organisert kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Dommeres og politikeres ønske og iver efter å erstatte reell lov og rett med ulovlige lover og seg selv resulterer i mye kriminelt fra de samme og deres med-spillere sin side! Dette har jeg skrevet om flere ganger tidligere. Og også innlevert politi-anmeldelse i forhold til.

   Et eksempel er ønsket om å erstatte Straffeloven med Straffeloven 2005, for samtidig å utelate blandt annet og særlig § 123 og § 110. Et annet meget graverende eksempel er forsøket på å erstatte Straffelovens § 1 med en helt ny og utrolig meget skremmende § 1 i Straffeloven 2005. Hvor de samme dommerne og deres med-spillere forsøker å forbeholde seg "retten til" å følge eller å bruke fortolkninger! Det ulovlige lov-forslaget, som ikke er i kraft, og som uansett hvor meget eller hvordan det blir vedtatt er og blir ulovlig og straffbart.

   Den ulovlige endringen av Straffelovens § 216 (som også blir forsøkt videreført i den parallelle Straffeloven 2005) er et graverende eksempel. I forhold til Norges Grunnlov er det også noen slike graverende eksempler.

   Enhver slik ulovlig endring uansett hverken blir eller er lovlig eller gyldig, hvem enn som sier det motsatte.

   Lov-endringer - skal og må ta lang tid. Blandt annet fordi det medfører straffe-ansvar å iverksette eller å bruke ulovlige lov-bestemmelser. Unntaket er hvis eller når en lov-bestemmelse må erklæres ulovlig eller unødvendig og derfor må fjernes, hvilket dog også må skje med nødvendig forsiktighet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152326645231875

   Verden vil bedras, er det noe som heter.

   I dag har jeg vært, med blant annet Mike Axdal fra Danmark, i møte med Per Sandberg på Stortinget. Dette i forbindelse med Scandinavian Star saken. Axdal, som mistet sin bror og far under brannen, har kjempet en utrettelig kamp i snart 25 år mot dette ufattelige justismordet. Jeg trodde jeg hadde hørt mye opp gjennom årenes løp, men det Mike på en imponerende måte forklarte oss på en drøy time, var heftig. Så heftig at det er vanskelig å tro at det kan skje i det vi selv liker å kalle en demokratisk rettsstat. Her har man ikke spart på noe av kreativiteter, for å dekke over de faktiske forhold. Mordbrannnen på Scandinavian Star, som tok 159 menneskeliv, er aldri oppklart.Punktum!

   Etter møtet var TV 2 på plass utenfor Stortinget. En skulle tro at TV 2 ville gripe Mike sin nye dokumentasjon med alle hender. Det er tross alt etterkrigstidens største drapssak i Skandinavia, og Mike var der med alle dokumenter tilgjengelig for kanalen. Men nei. De var mer interessert i å få vite hvorfor jeg skrev en mennneskerettsartikkel på "Nyhetsspeilet" tilbake i 2010. Så ja. Verden vil bedras. Og igjen vil vi alle risikere å sitte igjen med skjegget i postkassa.

   *

   Mona Kågen:
   Vi nordmenn er ikke særlig årvåkne av oss.. går rundt i svime hele gjengen..

   Johanne Almli:
   Bedrøvelig : (

   Øistein Østgaard:
   Ingen norske massemedier og redaktører ønsker sannhet. De er godt betalt for å grave over istedet for å grave opp..

   Anne Rønnaug Teigen:
   Nei, jeg kan hvertfall bekrefte at veldig mange nordmenn ikke er opplyste nok på mange områder. Vi har blitt vant til at det offentlige har rett,og det en advokat sier er rett, og jeg tror det er bare en liten prosent som vet hva mennerettigheter dreier seg om. Skjønner derfor ikke hvordan vi skal greie å bli tøffe nok, til å takle alle utfordringer vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt nå??

   Synnøve Eliassen:
   Man kan lure på hvorfor vi i det hele tatt har journalister når de ikke ønsker å skrive om sannheten.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Synnøve Eliassen Så sant, så sant Synnøve! For en verden vi har, og her i Norge bør vi snart holde oss til sannheten nå, da det er mye å ta fatt i.

   Jorun Bech:
   Ja, det forteller mye om oss nordmenn.., kanskje vi med rette kan kalles Ola dunk..!!..

   Inger Karin Tvedt:
   Folk vil altid bedras, det ligger latent i alle mennesker. Dyr lar seg ikke lure. De biter.

   Gunn Margit Olsen:
   Kameraderi.... som går i arv

   Brit Jensen:
   Ja den tok 159 liv der å da, men alle de som døde av senskader blir ikke talt opp.. Hadde ei søster som døde i 2002 av kreft etter asbest og blåsyrerøyken ..

   Nina Dale:
   Forferdelig : (

   Anita Skippervik:
   Bare å klare og stille det spørsmålet er vel svar nok i seg sjølv for kvifor det trengs å skrive artikkel om menneskerettar : )

   Ann Tove Buklev:
   Kjeltringene beskytter hverandre. Hvem har pressen i sin hule hånd? Hvem hindrer pressen i å utføre plikten som folkeopplyser og ettergå makten i dens maktutøvelse, der den misbrukes. En kan spy av hele maktapparatet som styrer landet!

   Marina Hansson:
   Sanningen er tøff å høre ja.

   Elisabeth Haugen:
   Det var disse skylappene da! Det er lettere å late som man ikke vet! Forkastelig! Og feigt!

   Elisabeth Haugen:
   Det var disse skylappene da! Det er lettere å late som man ikke vet! Forkastelig! Og feigt!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Mange gode poeng her, - men hva GJØR VI for å få slutt på denne ansvarsfraskrivelsen på alle hold - også pressen.

   Ann Tove Buklev:
   Norsk presse er i dyp krise. Når leserne ikke lenger tror på det de formidler, hvem skriver de da for?

   http://journalisten.no/2014/09/tilliten-til-medier-og-journalister-er-deprimerende-lav
   – Tilliten til medier og journalister er deprimerende lav
   Blant funnene i undersøkelsen er at: • en av tre i den norske befolkningen har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle, • to av fem mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og annonsører, • en av fem har ikke tillit til at mediene er…
   JOURNALISTEN.NO

   Julianne Olaisen:
   Det er skremmende sterke krefter i sving.

   Marianne Skoge:
   Et hån mot de døde og igjenlevende pårørende. Hvem representerte TV2?

   Rune L. Hansen:
   Ethvert justismord - både i handling eller unnlatelse - representerer minst en kriminell i den offentlige forvaltningen. Tanke-vekkende?

   Bjørn Dahlberg:
   Dær staten feilet og politikerne i uforstand tror de er "Ledere" av folket.
   Enhvær statstjenestemann er folkets tjener og skall jobbe ene og alene for folkets beste og etter folkets vilje.
   Tiltale og etterforskning er påkrevet i følgende saker:

   1. Folkesuverenitetsprinsippet

   innebar at makten skulle ligge hos folket, som dermed hadde rett til å styre seg selv. Folket skulle selv velge sine representanter til en folkeforsamling, som blant annet skulle vedta de lovene som skulle gjelde i samfunnet.
   (Folket har ikke stemt en eneste representant eller utsending inn på tinget, det er det lukkede partigrupper som har gjort)
   (hær jobber stortinget mot folket for å fremme sin egen makt over folket) (Omskriving av landets lover for å kontrollere folket til makthavernes fordel)

   2. Maktfordelingsprinsippet

   gikk ut på at det var nødvendig å skille den lovgivende (Stortinget), utøvende (kongen) og dømmende (domstolene) statsmakt. Makten måtte deles mellom flere maktorganer som var uavhengige av hverandre og kunne kontrollere hverandre. Hensikten var å hindre maktkonsentrasjon og maktmisbruk.
   (hær er alle styrt av regjeringen og deres utplaserte folk i stillinger på alle plan i retssystemet) (bryter med alle intensjoner )

   3. Borgerrettighetene

   skulle sikre borgernes «medfødte og umistelige» rettigheter. Grunnloven slo fast borgernes rett til ytringsfrihet, næringsfrihet og rettssikkerhet. Også religionsfrihet.
   (hær arbeider de såkalte tilitsvalgte i regjering og storting for ulike økonomiske alianser for å frata befolkningen sitt "medfødte og umistelige" eiendomsrett til landet og dets resurser)

   Til tross for vår viten om disse angrep på folkets "medfødte og umistelige felleseie" og vår rett til å styre oss selv fortsetter lovbruddene mot folket og deres rettigheter. Dette skjer også uten at Politi og Påtalemakt gjør noe for å stanse åpenbare Lovbrudd.
   1. Dette er klare Lovbrudd fra både Politi og Påtalemyndighetene.

   2. Politiet er ifølge politivedtektene forpliktet til å sette igang etterforskning av Mistanke om lovbrudd.
   3. Gjør de ikke dette så bryter de politivedtektene.
   4. De har omgående å begynne med å arrestere fedrelandsforbrytere som klart og åpenlyst forbryter seg mot:
   Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
   Anden Del. Forbrydelser.
   8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

   § 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

   Og de har også plikt til å igangsette etterforskning av de skader disse har påført landet og folket og det Lovverk som "de i utgangspunktet var satt til å beskytte"
   Foretar ikke politi og Påtalemakten seg noe i denne saken så betyr dette at de også er lovbrytere og derved ikke lengre har noen som helst myndighet i Nasjonen Norge og ikke lengre jobber for det norske folk og ei heller for opprettholdelse av Norsk Lov.

   For Norge og det Norske folk den 15.10.2014.

   Rune L. Hansen:
   Klar, presis og god tale, Bjørn Dahlberg.

   Rune L. Hansen:
   Politisk eller offentlig kriminalitet skal ikke kunne dirigere sivil-befolkningen og vårt land!

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 14.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203385702058015

   Rune L. Hansen:
   Det er gjeldende lov og rett i og for Norge og noe annet ville dessuten ha vært både fullstendig perverst og grovt kriminelt. Men pervers og grov kriminell politikk har altså forrang?

   Rune L. Hansen:
   Det er f.eks. dessuten oftest mange andre på listene til det såkalte barnevernet og deres med-spillere og dirigenter som ivrige eller redde stiller opp for å gjenta, utbrodere og hvitvaske alt og ethvert og hva som helst av løgner og påstander. Mange, både offentlig ansatte og andre, også uten noen som helst direkte betaling for det. Jeg har blandt annet en rekke lyd-opptak som blandt annet meget klart og tydelig beviser dette.

   
---
---

   Bjørg Brennan, 15.10. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/871725026185468/

   Frp: Ny Statoil-sjef kan tjene 90 millioner
   Dersom det er rett person for jobben.
   http://www.nettavisen.no/na24/frp-ny-statoil-sjef-kan-tjene-90-millioner/8497758.html
   NETTAVISEN.NO

   *

   Ann Kathrine Lund:
   Ja, det minner jo om inntekten til en som er ufør....

   Bjørg Brennan:
   - Og som bor i et ufør land... ; p

   Bjørn Barstad:
   ikke rart det er lite penger når sjefen og eierne og styret har fått sit utbytte

   Rune L. Hansen:
   Fullstendig uten samvittighet, korrupt, falsk og frekk nok er eneste kravet til stillingen,

   
---

---

   Rune L. Hansen via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/745672692154281/

   2009 deltog 172.000 barn i åk 6-9 i en kartläggning om barns psykiska hälsa. Det innebär en svarsandel på 83 %.

   Enligt Folkhälsomyndigheten som skrivit enkäten ökar barnets psykiska hälsa när både en mamma och en pappa finns med i bilden.

   http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12645/R2011-9-Kartlaggning-av-psykisk-halsa-bland-barn-och-unga-2.pdf
   www.folkhalsomyndigheten.se
   FOLKHALSOMYNDIGHETEN.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/745279562193594/

   "Studies have shown that one in five will become homeless after 18; at 24, only half will be employed; less than 3 percent will have earned a college degree; 71 percent of women will be pregnant by 21; and one in four will have experienced post-traumatic stress disorder at twice the rate of United States war veterans.

   And that’s not all. All too often, these same foster children will end up in juvenile centers and prisons.
   Instead of being returned to their parents or adopted, these foster care youth will face many challenges including emotional problems, illegal drug use, and involvement with the judicial system."

   http://www.theblaze.com/contributions/is-the-foster-care-system-the-next-big-scandal/
   Is the Foster Care System the Next Big Scandal?
   Earlier this year, the Department of Veterans Affairs was caught in a horrific scandal that resulted in the resignation of its department head, Eric Shinseki. Shinseki stepped down after it was alleged that more than 1,000 veterans over...
   THEBLAZE.COM

   *

   Karol Peter:
   pregnant by 21 - efect of emotional insufficiency from childhood ? Unable to have a job - same problem have children from children state homes...

   Karol Peter:
   Who is the monster to throw 18 old child to street - are this people completly idiots ?

   Rune L. Hansen:
   From the Report: Child Removal Cases in Sweden and the neighbouring Nordic countries, page 10:

   "Many of the foster and institution children having died prematurely, the Commission, called Vanvårdsutredningen, (Neglect and abuse inquiry) interviewed ca 400 of the survivors who had applied to be heard.
   The government investigation, which so far, has delivered three reports, found that the former foster and institution children had suffered severely at the hands of the staff at the institutions and the foster parents. The report shows that the children were removed from conditions that the authorities deemed to be unfavourable, but instead of receiving better living conditions, they had been brutalised, harassed, insulted, mentally, physically and even sexually abused. The chairman of the Commission said that he and his team of interviewers were shocked by the information that they had gleaned from the former foster and institution children. The report suggested an official apology and pecuniary damages to be awarded to former foster and institution children. (...)

   The violations of children's and their families' Human Right to private and family life and the non-adherence to the rule of law exhibited by the social services - and in the wake of the findings of the government investigations and due to the experiences of abuse of power and violations of Human Rights of members of the NKMR/NCHR and our clients, on February 7, 2012, on behalf of the NKMR/NCHR, the undersigned lawyer Ruby Harrold-Claesson, president of the NKMR/NCHR, sent a missive to the present Minister for youth and elderly, concerning the need for a total reform of the LVU with a list of 12 points that needed to be addressed urgently

   The NKMR/NCHR has still not received a reply from the Minister in question.

   At the outset, we pointed out that "We (The NKMR/NCHR) find it difficult to understand that this activity based on substandard social studies, statements ordered from child psychiatry and perhaps even corrupt foster care is allowed to continue, and we deem that the government must intervene and stop the entire operation."

   http://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/EditForm/sprava.pdf

   Rune L. Hansen:
   From page 13:
   "International Scientific Research
   Although some children apparently survive separation from their parents reasonably well, it is established, from many years of international research (see for eg Kvilhaug 2005 and 2007, also Stilo et al 2012, Turk et al 2012, Crawford et al 2009, Pesonen et al 2009, Schuengel et al 2009 among many others) that a child's separation from its parents increases the risk that the child, often well into adulthood, will experience severe depression, psychosis or other mental and physical ailments, 2 - 3 times more often than persons without similar experiences.
   Separation from parents is therefore just as harmful to the child as another "adversity" and it falls even under the term "neglect". It seems obvious that one can not repair an allegedly serious neglect by subjecting the child to another serious neglect, namely, eparation from its parents."

   Rune L. Hansen:
   (...)
   "Associate professor Bo Edvardsson's research questions whether "Child protection investigations in the Swedish social services - are they really children's best interests?" and, "Is a "hunting the monster theory" influencing social work and decisions?" The reply to the questions are given in Discussion: "It will never be acceptable for any case according to the requirement for objectivity in the Swedish constitutional law to use the investigative practices here described. Children will be hurt and the parents and even society will be hurt when investigative practices based on "hunting the monster theory" are used." (,,,)

   It is indeed high time that the organs of the Council of Europe should investigate the violations of children's and their parents' Human Rights that are being perpetrated by the social authorities and the administrative court systems in the Sweden and Nordic countries.

   We, the signatories, duly submit this report to the Organs of the Council of Europe, today,
   Human Rights Day, December 10, 2012."

   Karol Peter:
   Finally, this is what I wanted to hear in order to publicly spoken by experts. This is logical, easy to understand and every pediatrician, psychiatrist and psychologist are in agreement - worldwide. This we need to hear repetitively everywhere, in media, public, tv, this kind of informations must by publicly very well known, everybody must be "attacked" by this informations until everybody will accept it as fact. We need to hear it, from left, from right, in public everywhere - it will be good invite experts to TV to talk about it - what cause removal of children from parents for them - cut of from everything they need.

   Karol Peter:
   where I find link to this document in NKMR site ?

   Rune L. Hansen:
   Try on this link:
   http://www.nkmr.org/en/
   The Nordic Committee for Humans Rights - English
   Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter NCHR...
   NKMR.ORG

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 1 pluss-grad Celsius her ute henimot klokken 02 i natt. Månen høyt i øst og null klokken 05. Lys blå himmel, solen i øst og 2 pluss-grader klokken 10. Og 8 pluss-grader frem mot klokken 12. Klokken er 17 og Telenor har enda ikke rettet opp feilen med den døde telefon-linjen her. Selv om de gav meg skriftlig beskjed om at de skulle rette opp feilen onsdag. 6 pluss-grader her ute nu. Nokså mørkt, noe stjerne-himmel og i overkant av null grader klokken 19.30. Derefter mørkt, mere stjerne-himmel og i underkant av null grader. Omtrent det samme med 1 minus-grad mot midnatt. Telefon-linjen fortsatt død. Også for flere andre her i området.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203394065387093
   
   Trivsel - Trygghet - Tillit - Troverdighet
- TTTT - 4xT 

   Det er veldig viktig for alle og enhver å forstå den viktige betydningen av disse 4 basis-elementene for utfoldelse, samfunn og fellesskap! Derfor her nu litt folke-opplysning.

   Trivsel og trygghet er som identitet og integritet, men også som rettferdighet og sannhet.
   Tillit og troverdighet er som rettferdighet og sannhet, men også som identitet og integritet.

   (De er minst likså viktige som de 4 elementene vann, jord, luft og ild.)

   Tillit og troverdighet representerer blandt annet også tilgivelse og tro.
   Men først og fremst rettferdighet og sannhet.

   Det er ikke uten grunn at blandt annet Barnekonvensjonen har følgende formulering:
   "De stater som er part i denne konvensjon, - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Og videre i Barnekonvensjonen Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Trivsel - Trygghet - Tillit - Troverdighet - Og essensen av det hele:

   Det er veldig viktig for alle og enhver å forstå den viktige betydningen av disse 4 basis-elementene for utfoldelse, samfunn og fellesskap!

   *

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafia-virksomheten har omskrevet de 4xT til det motsatte: Trakassering - Terror - Tortur - Taushet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10152461826748785/

   Rune Sarnet Östensen:
   Ja jisses, det jag har lärt är de om 4 elementene er, tro ikke på dom, de ljuger bare, jeg sitter fast i en ekonomiisk livslang felle, hursom är staten fientllg inför mig, begrenser med alle middel mitt liv som likverdig forelder. Så är det bara.... Livslangt skyld gjenom papparollen! Fratatt ett likverdig foreldreliv! Jeg har ingen dom som rettferdiger dette apharteid!

   Jane Kile:
   Deler videre!

   Rune L. Hansen:
   Du er et av veldig mange offer for en uhyre grotesk pågående politisk mafia-virksomhet, Rune Sarnet Östensen.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafia-virksomheten har omskrevet de 4xT til det motsatte: Trakassering - Terror - Tortur - Taushet.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 15.10. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/871725026185468/

   Rune L. Hansen:
   Fullstendig uten samvittighet, korrupt, falsk og frekk nok er eneste kravet til stillingen.

   Frank Roger Nordengen:
   Hva i he.....e gjør noen fortjent til slike summer, flytt til et annet land, dette er bare kvalmt !

   Frank Roger Nordengen:
   Rune L. Hansen, tror det hjelper godt med alvorlige psykopatiske / sosiopatiske trekk, kjenner en mangemillionær, den største drittsekken jeg har møtt i mitt 56 år lange liv.

   Rune L. Hansen:
   Slike groteske trekk og egenskaper er en "hemmelig" forutsetning og et krav i dagens Norge for å kunne bli ansatt i sentral leder-stilling i eller under den offentlige forvaltningen, Frank Roger Nordengen. Stortinget og de politiske partiene der har forlengst blitt en grov-kriminell mafia-virksomhet, som ikke aksepterer hverken anstendighet, samvittighet eller lov-lydighet.

   Frank Roger Nordengen:
   Altså, Ingjald Nissen har rett i sin bok " Psykopatene iblant oss"

   Åse M. Lammethun:
   Det er ikkje" eldrebølgen" som blir problem for landet i framtiden. Det står den store megabølgen av middelklasse samholdet for, når ballongen sprikker.

   Laila Sivertsen:
   JO DA DETTE MÅTTE KOMME DE SOM STYRER I DE STORE STATLIGE KONSERNER VIL NÅ FÅ LØNN ETTER HVOR MYE DE KLARER Å INNTJENE IKKE RART DET BLIR VANSKELIG Å VÆRE SOSIALMINISTER DA DE ER JO NØDT TIL Å TA PENGER FRA DE FATTIGE FOR Å VISE AT DE IKKE ER I UNDERSKUDDD SKAM DERE DET ER IKKE SLIK MAN BYGGER OPP ETT LAND OG DET ER IKKE SLIK MAN SKAL GJØRE MOT SIN NESTE DET ER IKKE SUMMEN PÅ BRUTTONASJONAL PRODUKTET SOM TELLER MEN NETTOEN. OG DA SKULLE DEN DELES MED BEFOKNINGEN SLIK AT MAN KUNNE FÅ HALVPARTEN TIL Å GI TIL VELFERD OG IDERIKDOM KREATIVITET OG ØNSKE OM Å HA ETT LIV UTEN BEKYMRINGER MEN LATTER OG ALLSANG DET ER MORRO KAREOKE FOR EKS. HVORFOR GJØR IKKE LANDET NORGE DET GRUNNLOVEN SIER AT DET ER PM STATEN GÅR I OVERSKUDD DELES LIKT MELLOM ALLE NORSKE STATASBOTRGERE DET ER IKKE NOEN FORKJELL PÅ MEG ELLER DEG

   Rune L. Hansen:
   Den enorme "lønnen / belønningen" er også fordi det forventes at de skal kunne - og måtte - tie om det som skjer. Både nu og senere.
   Og ja, diskriminering og forakt for ethvert med-menneske og samfunn.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 16.10. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/745895978798619/

   "What children want and what children need—what they see as stability—is open access to both parents.

   From a 2000 paper by William V. Fabricus and Jeffery Hall on young adult perspectives on living arrangements after a divorce, reporting on their follow-up in the late ’90s with children of divorce they had studied in the ’70s:

   Earlier research on younger children’s perspectives on living arrangements has demonstrated that children desire free and frequent access to noncustodial parents. For example, Rosen (1979) found that 60% of children wanted unrestricted contact, regardless of whether the noncustodial parent was mother or father. Children repeatedly insisted that being able to see the noncustodial parents whenever they wished and being able to see that parent often made their parents’ divorces tolerable for them.

   Kelly and Wallerstein (1977) reported that young children viewed the typical every-other-weekend visitation arrangement as severely inadequate. ‘The only younger children reasonably content with the visiting situation were those 7- and 8-year-olds visiting 2 or 3 times a week, most often by pedaling to their father’s apartment on a bicycle’ (p. 52). (...)

   Wallerstein and Lewis (1998) found that many of their respondents reported that their visitation schedules with their fathers had been too disruptive and too inflexible and that when this was true they got little enjoyment or benefit from visitation in the way of enhanced relationships with their fathers. As adults, they feel strongly now, as they did then, that their wishes should have been taken into account, and they remain angry and resentful that they were not."

   What ‘New’ Studies Say Is Best For Children Of Fractured Homes
   http://thefederalist.com/2014/10/06/what-new-studies-say-is-best-for-children-of-fractured-homes
   Trading weekends is out. Children need open access to both parents.
   THEFEDERALIST.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   International Covenant on Civil and Political rights (ICCPR)
   Art 3:
   "The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant."
   Art 23:
   "1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
   2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.
   3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.
   4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children."
   Art 26:
   "All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

   Convention on the Rights of the Child (CRC)
   Art 7:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Rune L. Hansen:
   So-called child custody cases are nothing else than political mafia business. Period.

   (Såkalte barnefordelingssaker er ingenting annet enn politisk mafia-virksomhet. Punktum.)

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 16.10. 2014 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/773314106062156/

   Likestillingsdepartementet som også er gitt å være forvalter av Barneloven er selv dårligst på Likestilling.

   Av en stab på 205 personer er 166 Kvinner og kun 39 menn! Dette forklarer nok mye av Barnelovens innebygde grove diskriminering av menn og fedre! Departementet som krever kjønnskvotering av alle andre er merkelig nok motstander av dette hos seg selv og hindrer med dette flere menn i eget departementet!

   Likestillingsdepartementet dårligst på likestilling
   http://m.db.no/2014/10/14/nyheter/arbeidsliv/likestilling/politikk/innenriks/35732060
   Skal bidra til økt likestilling, men er like fullt departementet med skjevest fordeling mellom kvinner og menn. Kvinneandelen av konsulenter og sekretærer er hele 83,3 prosent!
   DAGBLADET.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Men de er jo utrolig flinke til å diskriminere, kidnappe, fangeholde, torturere, terrorisere og utplyndre barn og foreldre. Skredder-sydd i alt og ett - og til stor glede for mange som tjener godt på det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152329660226875

   marius@reikeras.no
   Date: Thu, October 16, 2014 3:56 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Justisdepartementet ved dets ledelse.
   Vedrørende : Tilsynsrådets forsettelig løgner.

   Det er knapt til å tro alle disse lovbruddene som Tilsynsrådet konsekvensløst får bedrive.
   Selv overfor Stortingspolitikere, lyver ledelsen i Tilsynsrådet hemningsløst.

   Det vises til artikkel under, der stortingspolitiker Ørsal Johansen ble nektet innsyn i sine anliggender, med begrunnelse i at; "sekretariatet per i dag, legger til grunn at loven ikke gjelder for oss. Dette da det ikke er avklart hvorvidt vi er et statlig organ eller ikke..”

   Til meg den 4. juli i år, skriver daglig leder Hege Bjølseth, følgende:
   Fri, July 4, 2014 1:29 pm
   To: "'marius@reikeras.no'" <marius@reikeras.no>
   Deres nedenstående mail bekreftes mottatt, og henvendelsen ble forelagt for Advokatbevillingsnemnden i deres møte 1. juli d.å. Advokatbevillingsnemnden besluttet da å besvare Deres henvendelse slik:

  "Advokatbevillingsnemnden har aldri vært i tvil om at de er et offentlig organ, hensett til at både forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for Advokatbevillingsnemnden. Problemstillingene vedr. KOFA's ileggelse av et overtredelsesgebyr til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 23. februar 2010 er imidlertid ikke behandlet av Advokatbevillingsnemnden."
   Med hilsen
   - for Advokatbevillingsnemnden;
   Hege Bjølseth

   Med andre ord: Til meg skriver hun at det aldri har vært tvil om at Advokatbevillinsgnemnden er et offentlig organ.
   Til Morten Ørsal Johansen skriver hun det stikk motsatte. At de anser seg for å være et privat rettssubjekt og at offentligrettslige regler ikke gjelder for dem. Utelukkende for å nekte Ørsal Johansen innsyn i hva slags praksis de bedriver.

   Det skal vel vanskelig gjøre å bli tatt klarere i løgn enn hva som gjøres her. Tilsynsrådets ledelse tilpasser loven akkurat slik den passer dem.
   Nok må vel snart være nok.
   Tilsynsrådet og dets ledelses har for lengt undergravd respekten for loven. Og det må være likhet for loven. Eller hva?

   Bergen, den 16.oktober 14
   Marius Reikerås

   Vedlegg: Kapital 4/2014
   Kopi: Ørsal Johansen
   Justiskomiteen ved Ulf Leirstein

   Mailen legges for øvrig ut til offentlig informasjon.

   *

   Mona Kågen:
   Det skal være likhet for loven ja. Men da må vi ikke godta at folk omgås loven og håndterer saker på usann måte.

   Jørgen Skarsvåg:
   Hvem er leder i tilsynsrådet? : (

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel og 1 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, spredt noe lette skyer, rimfrost i gresset og 2 minus-grader klokken 08.30. Litt
derefter overskyet utover formiddagen, med oppmot 9 pluss-grader frem mot klokken 14. Telefon-linjen her fortsatt død, derfor fikk jeg ikke bestilt dagligvarer for en ny uke i formiddag. Overskyet med omtrent 8 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 18. Telefon-linjen fortsatt død. Mørkt og 6 klokken 19.30. Mørkt, stjerne-himmel og i underkant av 1 grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/746462325408651/

   "Socialstyrelsen har i samarbete med Chess skrivit en rapport ut­ifrån en undersökning som genomfördes 2009 bland Sveriges alla barn i årskurs 6 och 9 om levnadsförhållanden och psykiskt mående.

   172 000 barn deltog. En fråga gällde hur barnen mådde relaterat till hur de bodde. Undersökningen visar att bäst mår barn till föräldrar som bor tillsammans. Bra, men något sämre, mår barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Sämre mådde barn som bodde mest hos en förälder. Allra sämst mådde barn som bodde enbart hos en förälder."

   http://www.dn.se/insidan/barnen-behover-bada-sina-foraldrar/
   ”Barnen behöver båda sina föräldrar”
   Barn som bor växelvis mår bra, men något sämre än barn som bor i kärnfamiljer. Sämst mår barn som bor på heltid hos en förälder. Det visar en ny svensk undersökning. ”Barn mår bra av att ha tillgån...
   DN.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/746542968733920/

   "Studie beviser at barn har det bedre hjemme enn i fosterhjem

   NCCPR (national coalition for child protection reform) har lenge hevdet at mange barn som nå er fanget i fosterhjem ville hatt det langt bedre hvis de hadde holdt seg med…
   http://www.barnefjern.org/studie-beviser-at-barn-har-det-bedre-hjemme-enn-i-fosterhjem/
   BARNEFJERN.ORG

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/746543755400508/


   "Children whose families are investigated for abuse or neglect are likely to do better in life if they stay with their families than if they go into foster care, according to a pioneering study. (...)

   Doyle says his research, which tracked at least 15,000 kids from 1990 to 2002, is the largest study to look at the effects of foster care. He studied kids in Illinois because of a database there that links abuse investigations to other government records."

   http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2007-07-02-foster-study_N.htm
   Study: Troubled homes better than foster care - USATODAY.com
   Children whose families are investigated for abuse or neglect are likely to do better in life if they stay with their families than if they go into foster care, according to a pioneering study.
   USATODAY30.USATODAY.COM

   *
   
   
---

---

   Barneloven, 17.10. 2014:
   https://www.facebook.com/Barneloven/photos/a.488979781133665.110041.302287333136245/829951250369848/?type=1

   Dr. Richard A. Warshak (2014) har sammen med underskriften til over 100 av verdens ledende barne eksperter og forskere på barnekunnskap har konkludert -

   SELV DE MINSTE BARN HAR BEST AV Å OVERNATTE HOS BEGGE FORELDRE. Ikke kun sine mødre som frtrsEneforeldre selv om de er små! —

   10006381_829951250369848_71179692086646670_n.png

   *

   Sven Kieser:
   Problem er ja, som morr ikke vil (barnebidrag )lager hun bråk og du som far havner i en situation med med høyt konflikt nivå !så vil gå dette over din samver med barna dine ,normalt .
   Norske sakkyndige se ikke en far som en likeverdig foreldre som en morr !

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderpartiet og kompani sitt spesielle valg-flesk til den kvinnelige halvdel av sivil-befolkningen. Kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring av barn og foreldre - og belønning og karriære for det!

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel, en nesten liggende avtagende måne-sigd i øst og i overkant av null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Grålig overskyet fra sør, antydninger til regn og oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 09.30 og 10. Med yr og regn og noe vind og omkring 11 fra 11-tiden. Disig, omkring 10, vind og nokså mye regn frem mot 12.30-tiden og videre utover dagen. Helt mørkt, vått, 12 og regn klokken 20. Mindre regn, men omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, en mild bris fra sør og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vind sør-fra utover formiddagen, med 13 pluss-grader klokken 13. Disig og mye regn en stund efter 13.30-tiden. Derefter en stund mindre regn og mindre disig, med omkring 12 pluss-grader. Derefter igjen disig og regn og vinden kanskje mere fra vest og 11 pluss-grader. Mørkt, regn og omkring 11 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203412870417207

   Mange har det - og får det - vondt og blir ødelagt i og under et terror-regime. Det ligger i sakens natur, så lenge det vedvarer. 

   Også det at terror-regimet støttes og applauderes av mange, så lenge det vedvarer. Fort endog også av mange av dets motstandere og ens allierte. Det er den letteste måten å forsøke å holde ut på for mange, eller gir best kortsiktig fortjeneste.

   Trakassering, terror, tortur og taushet er effektive draps-våpen. Hvor hygienisk, forkledd eller fortidd det enn skjer, så er det virksomt.

   Jo fortere og bedre medvirkende i terror-regimet kan bli kompetent straffe-forfulgt dess bedre og flere vil mennesker slippe ondskapen og få trivsel og rettferdighet.

   Det finnes ingen annen løsning!

   *

   
---
---

   Mattias Gascoigne, 19.10. 2014 via Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/permalink/871843029500029/

   FÖLJANDE TEXT KOMMER ATT TRYCKAS UPP I STOR UPPLAGA, OCH SPRIDAS ÖVER HELA SVERIGE:
   RUBRIK:

   - DET PÅGÅR ÖPPEN SLAVHANDEL MED BARN I SVERIGE JUST NU!

   Spädbarn som rycks ur famnen på sina gråtande föräldrar, Poliser som slår in dörrar för att kunna kidnappa vettskrämda barn, nyfödda bebisar som tas direkt vid förlossningen, och förvägras amma och få en naturlig kontakt med sina mammor, förtvivlade föräldrar som desperat försöker skydda och försvara sina barn blir istället brutalt misshandlade av Polisen, åtalade i rättegångar för hot och våld mot tjänstemän, barn som låses in på institutioner tillsammans med mördare, våldtäktsmän och andra grova brottslingar, föräldrar som försöker hämta hem sina barn kastas i fängelse åtalade för Kidnappningsliknande orsaker, barn som gråter förtvivlat natt efter natt efter sina föräldrar, men får höra av sadistiska personer att föräldrarna är kriminella, skall i fängelse, och andra lögner, barn som övervakas av myndigheter för att ens bara våga försöka kontakta sina mammor och pappor på minsta lilla sätt hotas med alla möjliga konsekvenser, bla med att dom skall bli inlåsta och ensamma.

   Galenskapen har skenat iväg, bortom sans och vett, man menar på att man skyddar dessa barnen, men driver dom istället till självmord, tungt drogmissbruk, prostitution, och Kriminalitet.

   Det är så Sverige ser ut just nu!!

   Över 32 000 barn är i sk "vård" av samhället, det hade räckt till en hel liten stad i Sverige.

   Sedan det blev tillåtet att starta privata vårdbolag som skall "vårda" tvångsomhändertagna barn, har det skett en explosionsartad ökning av alla barn som tvångsomhänderas, dvs vårdas enligt LVU lagen.
   Företagen som poppat upp i denna smutsiga business, kräver bara mer och mer barn, att "vårda".
   Man tjänar miljoner på dessa olyckliga barn, varje barn ger dessa Vårdbolag mellan 2500 kr per barn och dygn (!), ända upp till 11 500 kr kr per barn och dygn, som är den värsta summan vi hört hitintills.
   Socialtjänstemän som förser dessa vårdbolagen med barn, är ofta nära personliga vänner eller släkt med ägarna till dessa företag, och i somliga fall är dom även direkt själva ägare av aktier i dessa vårdbolag!

   Vi kräver stopp på denna barnhandel omgående!
   Vi kräver stopp på denna misshandel av både olyckliga föräldrar och barn!
   Vi kräver stopp på den samhällskorruption, där man enligt tidningen advokaten, Advokaternas egen tidning, skriver att Föräldrarna, vars enda lagliga hopp, är att överklaga till Förvaltningsrätten och senare till Kammarrätten, förlorar så gott som alltid! Tidningen Advokaten skriver själva att Föräldrarna förlorar alltid i minst 90% av alla fall!!
   Vi anser att detta är ett vansinne, och nu har regeringen beordrat att omhändertagningarna av barn i Sverige skall öka ännu mer, eftersom vårdbolagen trycker på att dom vill ha fler barn att sk "vårda".
   Nyligen förlorade tex Alliansen valet, men bland det sista dom gjorde var att beordra att man from 1 Oktober 2014 kraftigt skall öka tvångsomhändertagningarna av barn till misshandlade kvinnor!
   Detta vansinne måste få ett slut!

   Vi i Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige, kräver ett omedelbart stopp på denna avskyvärda verksamhet!
   Människor lider i Sverige, föräldrar begår självmord när dom mister sina barn, barnen blir ofta både utsatta för sexuella övergrepp av sina sk "fosterföräldrar", och även både misshandlade, nerdrogade med sömnmedel, antidepressiva medel, och andra droger, får svälta, blir psykiskt misshandladem tvingas slavarbeta, ofta med att mocka hästskit i häststall mot sin vilja, eller på andra sätt. barnen fråntas alla sina mänskliga rättigheter, utsätts för sadism, och flyttas omkring från hem till hem, rycks upp oavbrutet från det ena fosterhemmet till det andra.

   Föräldrarna utmålas som rena ondskefulla monster, och man tvingar barnen att kalla fosterföräldrarna för mamma och pappa, medans dom naturliga föräldrarna skall kallas för sina förnamn, och förvägras sina erkännanden som barnens verkliga föräldrar. Ofta kallar även fosterföräldrarna barnens föräldrar hånfullt för "biosarna", slang för biologiska föräldrar, i syfte att nedvärdera dessa. Detta är bla mycket vanligt på internetforum där fosterfamiljerna chattar med varandra, och hånar barnens verkliga föräldrar.

   Denna ondska måste ta slut nu! Över 90% av alla LVU fall är direkt onödiga, och hade kunnat löst på bättre sätt. Att ge sig på samhällets svagaste, tex fattiga ensamstående kvinnor, misshandlade kvinnor, barn med vissa funtionshinder tex ADHD eller dyslexi, och tvångsomhänderta dem pga det, finner vi fruktansvärt, mot all känsla för vad som är rätt och riktigt, och brott mot dom dom mänskliga rättigheterna!

   Vi känner även till flera fall där Socialtjänsten tvingat mammor till abort mot sin vilja, tvingat dom att släcka sina ofödda barns liv på ett mycket blodigt sätt, fastän dom förtvivlade och söndergråtna mammorna kämpat emot dessa övergrepp in i det sista! Socialtjänsten har hotat med att sätta LVU på deras andra barn, om dom vågar föda fler barn, man har satt sig som Domare över mänskliga liv, och vi i vår förening anser att detta är inget annat än brott mot mänskligheten!

   Vi kräver att Staten går in och stoppar alla LVU beslut omgående, som inte kan anses extremt nödvändiga, och river upp alla felaktiga tvångsomhändertagningar, och lämnar tillbaka barnen till sina föräldrar!

   Socialtjänsten ljuger ofta, hittar på, förvränger och bär sig sjukt åt, och allt detta sanktioneras av både Domstolar, Regeringen, en nedtystad media, och alla andra som har intresse av att detta sopas under mattan!

   Över 32 000 barn är just nu i "Vård" i Sverige, och Alliansen har beordrat att det skall öka dramatiskt, istället för att man hjälper familjer i nöd.

   Vi i RFTS vägrar acceptera detta!
   Det får vara nog nu!

   Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige,
   www.doniahassans-minnesfond.org!

   Illustration Nedan:
   Ilse Koch, Lägerkommendant i Koncentrationslägret Buchenwald, hon älskade att tortera sina fångar, sitta och titta på när dom blev våldtagna, och sedan göra lampskärmar av deras hud, gärna om dom hade fina tattueringar. Ilse Koch begick självmord i fängelset, efter kriget.

   
   1958002_1513144398941897_5115642492293192508_n.jpg

   *

   Angelika Cilla Andersson:
   Bra skrivet Mattias Gascoigne : )

   Rune L. Hansen:
   Illustrasjonen også meget passende. Det er en utrolig sadisme og degradering og menneske-handel overfor barn og foreldre som nu smittsomt foregår.

   Mattias Gascoigne:
   Tack så mycket, Skall redigera texten lite i morgon, skrev den nu i natt, och har upptäckt några stavfel, men i princip är texten helt klar, skall kolla så att den får plats på ett A4, bara. jag är trött, halvsovande, men ger ändå järnet, kan bara inte sluta hata denna ondskan! Den måste bara bort!

   Mattias Gascoigne:
   Hej Rune! Ilse Koch var en djävul. En riktig djävul! Hon tog sitt eget liv, feg som hon var. Hade hellre sett att man hängde henne på ett lagligt sätt.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping av barn og foreldre i offentlig regi har i Norge en straffe-ramme på inntil 30 år fengsel.

   Rosita Sandervig:
   Mycket mycket bra skrivet Mattias..!! Skulle skickats till alla på regeringskansliet..!! Sätt in det på sidan som Stefan Löfven har på fb.. Sprid o sprid igen.. Låt sanningen synas..!! Sänd till alla tidningar som finns.. Någonstans kanske någon reagerar.. Säger som min dotter 23.. De är så man vill hänga sig bara av att läsa de här..!! ... får ja dela..?

   Mattias Gascoigne:
   Ja, tanken är att den skall spridas i tusentals över hela landet, överallt, skall bara rätta stavfelen : )

   Mattias Gascoigne:
   Har rättat till det nu. Dela på, alla som vill!

   Rune L. Hansen:
   Det er i det minste gledelig å vite at det også smittsomt mobiliseres stadig bedre og mere mot denne sadismen og galskapen. Både inter-nasjonalt og i de forskjellige land. Det er ikke bare ondskapen og perversiteten som er smittsom!

   Rune L. Hansen:
   Jevnt over både inter-nasjonalt og nasjonalt er straffe-rammen for kidnapping av barn og foreldre i offentlig regi meget høy.

   Mattias Gascoigne:
   Bra talat Rune! Jag skall skriva en text också om situationen i Norge, som vi skall lämna som ett protestbrev till Norges ambassad i samband med vår demonstration utanför Norska Ambassaden senare i år.

   Mattias Gascoigne:
   Har lagt texten på Stefan Lövfens sida, som du tipsade om Rosita.

   Rune L. Hansen:
   Kjempe-bra! Det trengs jo likså meget også i Norge.

   Rosita Sandervig:
   Mycke bra..!! De måste ta slut de här, o du e stark o drivande Mattias..!! Det behövs verkligen då orken är minimal hos dom drabbade emellanåt.. <3

   Mattias Gascoigne:
   Jag har dragit en gång en Jätteoffensiv mot ondskan nu!! Skriver på boken så pennan brinner, och jag kan lova att jag varken räds stämningar, åtal för förtal eller någonting annat! Nu Jävlar, skall sanningen fram i dagsljuset om vad svinen håller på med! Det skall till en ändring nu!

   Rosita Sandervig:
   Jaa..!! De e det som behövs..!! Se bara till o ät o sov o försök håll ihop..!!

   Susanne Laslo:
   Du är en klippa Mattias. Ja det är verkligen dags att sanningen kommer fram och öppnar ögonen på folket som är förda bakom ljuset.

   Rune L. Hansen:
   Mange "glemmer" at kidnapping av barn og foreldre automatisk medfører de groveste former for både tortur og terror. De indoktrineres av propagandaen til å glemme.

   Jerzy Donus:
   fantastikt bra skrivet och korrekt, vill garna printa mangder av det och dela ut vid min protest dag den 31oct

   Embla Diser:
   Superbra beskrivet, du fick med det mesta... Det är ren ondska som härjar!

   GunBritt Lundström:
   Mycket bra skrivet, jag delar 

   Veronica Johnsson:
   Mycket bra skrivet Mattias Gascoigne och allt det väsentliga kom verkligen med. Människor runt omkring oss förstår inte vad som sker. Ren ondska som fritt flödar utan dess like ...

   Susanne Laslo:
   Tänk om det kunde läsas upp på nyheterna och tas upp i godmorgon soffan med Tilda de Paula. Att äntligen få ett slut på makt missbruket och medborgarnas lidanden.

   Annina Karlsson:
   Hoppas texten går ut som ett ramaskri över hela Norden. På en vecka. Ramaskri var förresten skriket efter de kvinnor Herodes döda alla gossebarn ifrån under två år bara för han blev så rädd för en profetsia att en man som skulle bli mäktig skulle födas vid tiden som hota hans makt. Nu sätter jag igång och delar texten långt ut i grupper som handlar om annat med än barn så den blir vida spridd.

   Jan Ove Østen Andersson:
   delt

   Anne Skåner:
   Annina en sak bara alla 32 000 är inte tvångsplacerade det ingår ensamkommuande, barn där föräldrar bett om hjälp för att barnen missbrukare etc, sk beteende o miljöorsaker. Ta ner siffran till 20 000 ni kommer att få problem annars.

   Susanne Laslo:
   Jag har hört att inte alla ensamkommande har valt att komma ensamma. Att det även ligger en del mörkar bakom det också,

   Solveig Holmström:
   I Finland excisterar samma problem, som i Sverige och Norge. Närmare 19 000 barn bor utanför hemmet och av dessa är över 10500 barn omhändertagana, varav ca 2000 barn tvångsomhändertagana. Finland har mest barn omhändertagna i hela Norden i proportion till befolkningsantalet. Hela 1,4 % av alla minderåriga barn är placerade utanför hemmet och 10 % av alla minderåriga är kunder hos barnskyddet ( = 90 000 barn). Är helt övertygad om att vi i Norden måster med gemensamma krafter sträva till, att en förändring sker. Alla människor bör vara medvetna om denna barnhandel och bidra till att det stoppas! Tack Mattias, för att du gör ett stort jobb med att få fram dessa för de flesta människor okända fenomen.

   Mattias Gascoigne:
   Hej Anne Skåner. Jag skrev att över 32000 människor är i sk "vård" i Sverige. Där ingår helt riktigt som du skrev, människor som sk "frivilligt" sökt hjälp för sina barn, ensamkommande flykting barn, etc. men då skall vi komma ihåg två saker: 1.) Denna frivllighet är oftast allt annat än frivillig, den sker med en pistol mot huvudet: Antingen går du med på frivillig vård, eller så LVU:ar vi stället. Man påtvingar familjer att placera barn "frivilligt" i fosterhem, och på HVB hem, eller så blir dom placerade där i alla fall, fast med LVU. Man ger ofta inget annat alternativ, än att barnet skall SoL placeras, fast varken barn eller föräldrarna vill det, sedan 2.) när det gäller ensamkommande flyktingbarn, ( visst många av dessa är i 30 års ålder, det vet vi alla ) men dom som faktiskt verkligen är det per definition, barn, alltså, är också i en utsatt position, dom hamnar också på institution, tvingas också slavarbeta i stall hos fosterföräldrar, blir också våldtagna, forceras också in i kriminalitet, blir också slagna, mm. Därför skäms inte jag för att nämna Socialstyrelsen egen officiella siffra, 32 600 personer, som sannolikt är över både 33 000 pers, eller rentav 34 000 pers, vid det här laget, så som dom rycker barn oavbrutet. Skall kolla vilket datum Socialstyrelsen publicerade den siffran, har det gått några månader, har fallen ökat kraftigt, som vi alla vet. mvh Mattias.

   Susanne Laslo:
   Kan du skicka texten till TV 4 huset? Till cheferna : Castin Almqvist, Åsa Jamal, Mattias Berg.

   Mattias Gascoigne:
   Okej, skall göra det, -per brev!!

   Mattias Gascoigne:
   Eller någon som vill maila dom det, som är bra på sånt?

   Rune L. Hansen:
   Tallet er meget høyere enn 32 000! Medregnes til kidnappede barn (ig foreldre) må også alle de som er tatt i såkalte vårdnads-tvister (barnefordelings-saker).

   Rune L. Hansen:
   En politisk feminisme som premierer falske alene-mødre (og -fedre) og falsk familie-stand i en for verden revolusjonerende sjokk-behandling. Omtrent en fjerde-del av alle barn i Norge nu med falske "alene-mødre"! Et slikt enormt "sosialt eksperiment" er i seg selv både et folkemord og en gedigen forbrytelse mot menneskeheten. Med kidnappede, fangeholdte, torturerte, utplyndrede, degraderte og diskriminerte barn og foreldre. Og en enda pågående ødeleggelse og feminisering også av fremtidige generasjoner. Groveste forbrytelser mot barns og foreldres rett til familie-liv og foreldre-rett. Og til ikke å bli torturert. Osv.!

   Susanne Laslo:
   Jag kan inte heller maila. Måste få över din text på min mail adress i sådana fall. Jag ska be Emmeli hjälpa mig att skriva ut din text på papper och jag har också några namn på journalister som jobbar för TV4 som jag tänkte skicka personligt brev till deras hem adress.

   Mattias Gascoigne:
   Det är bara att kopiera texten; Susanne, och lyfta över den på ett mail, och klistra in den. Jätteenkelt.

   Mattias Gascoigne:
   Fast jag kan göra det till dig, och maila dig, om du hellre vill det. Skicka mig ditt e-mail, i såfall. Mvh

   Embla Diser:
   Skickat... per email...

   Susanne Laslo:
   Tack, jag gör allt på min iPhone så jag vet inte hur jag ska klippa och klistra med den. Min adress: susannelaslo@gmail.com

   Mattias Gascoigne:
   Okej, fixar det till dig, Kram Susanne, du är jätteduktig, engagerad och stark!

   Mattias Gascoigne:
   Bra du med, Embla!!

   Rosita Sandervig:
   Soc hotar med lvu om man inte frivilligt sol placerar för att därifrån kan dom sätta lvu så föräldrarna INTE får rättshjälp eller advokat eller annat eftersom dom frivilligt placerat, utan att betala det själva..!! Lvuas barn direkt från föräldrar så får föräldrar ekonomisk hjälp till adv o annat..!!

   Rune L. Hansen:
   Den typiske dagens "hjelp" man eventuelt får fra advokater ER IKKE at de som gjør inkvisisjoner og kidnapper barn og foreldre skal straffe-forfølges! Men er fra advokater som gjør penger og karriære på barnerov-industrien! Med andre ord er det i realiteten absolutt ingen som helst hjelp! Men tvert om det motsatte!

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.10. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152333806571875

   Takk for meg:)

   I nærmere fem år, har jeg brukt Facebook til å forsøke å skrive om menneskeretter, og bidra til å belyse urettferdigheter i vårt rettssystem. Det har vært en spennende reise, hvor jeg har møtt mange flotte mennesker underveis.

   Etter hvert som årene har gått, har engasjementet og fokuset på menneskerettene økt i styrke. Noe som er kjempeviktig.
   I sommer ble jeg veldig glad, da stortingspolitiker Ulf Isak Leirstein så behovet for å lytte til folket ved å danne en såkalt rettssikkerhetsgruppe.
   Jeg plukket med meg 9 personer som jeg visste hadde jobbet med rettsikkerhetsspørsmål i en årrekke, og som også turte å tale makta i mot. I min naivitet trodde jeg at kampen for vår alles rettsikkerhet,ville være noe hele landet kunne samles om.Jeg tok,dessverre, grundig feil.
   Helt siden gruppa ble kjent, har det haglet med personangrep. Man har ikke vært opptatt av gruppas mandat, men heller av en mobbekultur som dessverre utvikler seg i ekspressfart på nettet.
   Det kunne imidlertid både jeg og resten av gruppa leve med, så lenge vi hadde fokus på å få arbeidet gjort.
   Men for alle mennesker når det en grense. Så også for meg. Jeg var ute en tur i kveld, og fra Kl 2105 og utover, fikk jeg drøssevis av meldinger om innslaget som TV2 sendte.
   En av mine beste kamerater ringte meg, og hadde oppfattet innslaget slik at jeg lefler med rasistiske undertoner. Da han sa det, kjente jeg at grensen var nådd.

   Jeg tåler og skal tåle mye, men ikke å bli uthengt på riksdekkende tv for noe jeg aldri kan akseptere: Nemlig rasisme.
   Er det noe jeg har vært opptatt av hele mitt liv, så er det å reise i verden, og lære andre kulturer å kjenne. Det har gjort at jeg har venner fra alle type steder, og det er nettopp mye av bakgrunnen for mitt menneskerettsengasjement.
   Når tv2 konstruerer en menneskerettsartikkel jeg skrev på et nettsted for snart 5 år siden, på en måte som andre kan oppfatte slik beskrevet over, ja da er grensen nådd for mitt tilfelle.
   Tv2 klarte det. På under ett minutt, fikk de meg til å miste all motivasjon i kampen videre for menneskerettsarbeidet.
Jeg tar selvsagt sterk avstand fra det en av gruppas medlemmer skrev om Stoltenberg, fire år tilbake i tid. Men ingen kan forvente at jeg vet hva alle skriver rundt omkring. Heller ikke tv 2.
   På den annen side kjenner jeg denne personen godt, og vet at hun har lidd mer enn de fleste kan forestille seg.
   At tv 2 bruker dette mot en person som allerede ligger nede, synes jeg rett og slett er svært dårlig gjort.
   Men det har jeg lært meg: Og det er at makta bestemmer hvem som skal ha enerett, på både ytringsfrihet og rettssikkerheten her til lands.

   Jeg tar meg nå en pause. Motivasjonen er borte. Men vit at jeg heier på alle dere der ute som kjemper mot urettferdigheten og mot overmakten. Gi dere aldri:)
   Da takker jeg for meg, så får jeg heller vurdere å melde meg på igjen om motivasjonen kommer tilbake.
   Men jeg finner meg aldri i at noen skal antyde at jeg lefler med rasistiske undertoner. Når mine venner oppfatter innslaget til tv2 slik, er nok for lengst nok!

   *

   Gunnar Reinsnes:
   Forstår, men så det desverre ikke : )

   Tove Johnsen:
   "Noen " er i fåtall, de tar kanskje stor plass, men flertallet vet hva du står for. Synd at du blir utsatt for bermen ,forstår at du trenger en pause..

   Kine MamaKin Rolstad:
   Takk for alt du allerede har gjort - Lever i troa og håper på at du kommer tilbake igjen etter en velfortjent pause! : )

   Sindre Nordnes:
   Lykke til videre og håper motivasjonen snur seg.. Norge trenger folk som deg, er bare synd at vi ikke ser det før det er for seint..

   Kristian Rønås:
   Skriver under på det du skriver Marius Reikerås for makta rår og pressen rir makta

   Øystein Andre Falch:
   Det arbeide du har gjort har vert til hjelp for meg + flere andre : ) Skjønner godt at et sted går grensen for alle , Men husk alltid det at feilen ligger ikke hos deg !!! Feilen ligger hos dem som ikke skjønner bedere !!! Det finnes alltid en drittsekk som forsøker å sette andre i dårlig lys : ( Lykke til Marius !!! Håper du kommer over dette !!! Norge trenger en som deg : )

   Mette Heidi Prestegården:
   <3 <3 <3

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nå vinner de jo...

   Bjørn Røkeness:
   Trist : ( men forstår dette ikke var mye hyggelig .lykke til videre og takk for all hjelp så langt

   Anne Sunde:
   Jeg forstår at du føler det sånn, Marius, men nettopp det som skjedde i forbindelse med TV2, viser hvor mye vi har å gjøre før vi når frem med det som er satt igang. Jeg er riktig nok ikke i rettssikkerhetsgruppen, men har prøvd å støtte hele veien fordi det er et så viktig arbeid. Det er tydelig at noen jobber i kulissene for å stoppe det, sannsynligvis noen som har svin på skogen. som du selv sier..... gi deg aldri, rettferd er for viktig til det. Ta deg en tenkepuse og kom tilbake. Du har mer støtte enn du aner. Det råtne utspillet fra TV2 sier mer om dem enn om dere.... Jeg for min del har brukt så mye tid på disse tingene at jeg kan ikke snu nå, da er 30 års arbeid helt forgjeves...... håper du melder deg på laget igjen. Go'klem fra meg : )

   Barbro Nyseth:
   Gi ikke opp !!!!!!!

   Øystein Andre Falch:
   Sånn er det alltid når noen starter med menneskerettigheter !!! Da er det noen som starter en HEKSEJAKT og denne gangen var det TV2 drittsekkene : ( : ( : (  Hvor lenge skal vi akseptere forfølgelse av Menneskeretts forkjempere ?????

   Helge Refsnes:
   Dette er AP sitt verk de styrer TV2 gjennom daglig leder Alf Hildrum, AP har den vigtigste mediamakten i landet og har man media mot seg er det håpløst. Takk Marius Reikerås for at du taler den svakes sak. Synd at du gir deg.

   Rune L. Hansen:
   Mange "glemmer" at kidnapping av barn og foreldre automatisk medfører de groveste former for både tortur og terror. De indoktrineres av propagandaen til å glemme.

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152334390631875

   Oskar Jørgensen:
   Veldig veldig trist!

   Øyvind Solheim:
   Skjønner fullt ut ditt ståsted. Noen kan med dette oppnådd hva de ville. Den åpne og skjulte motarbeidelsen mot menneskerettigheter er over alt da sterke særinteresser i å holde det nede. Medias ekspertise når gjelder å vinkle, sette føringer, halvsannheter eller direkte løgner på en sak er helt utrolig dessverre. De kontrollerer meninger og holdninger til folk.

   Inger Haseth:
   Jeg var blåøyd og var stolt av å være norsk og bo i Norge hvor vi hadde rettferdig lovverk og ble rett behandlet ved lovbrudd. Vi kunne være stolte av at vi SÅ hvor feil landene ute i verden behandlet sine innbyggere og at vi nordmenn tok tak i deres vrange handlinger og fikk belyse vår egen renhet og rettferdighet. Jeg blir straks 77 og har våknet av dvalen og det er Marius Reikerås som har hjulpet meg med oppvåkingen. Jeg har delt hans innlegg på face book og i dag har jeg fått bekreftet at selv de som ikke har tastet liker har fulgt med på innleggene. De har sett TV2 programmet fra i går (det har ikke jeg) og synes ikke det er rart om han gir opp etter omtalen han fikk der. Jeg har selv vært i kontakt med barnevernet pga en slekning og de møtene har satt seg fast i mitt sinn. Stakkars familier og barn som havner hos de. Utenom barnevernet har Marius hatt innlegg om justismord og saksbehandlinger som tilsier en gjenopptakelse. Kjære Marius - vi trenger deg her i dette landet.

   Morten Hilvar Isaksen:
   Lukter bestillingsverk av det her, noen har gitt klar beskjed om at dette arbeidet skal avsluttet og legges dødt!

   Lill Gansmoe:
   Enig med deg, Morten.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. oktober 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, yr og regn utover formiddagen, med omkring 11 pluss-grader. Omtrent det samme fra vest videre utover dagen. Grålig dunkelt, nesten halv-mørkt og 8 pluss-grader mot klokken 19. Ny melding pr. Facebook fra meg til Telenor: "Telefon-linjen er fortsatt død (og jeg uten ukens dagligvarer). Når kan rettelse skje, tror dere? 2014-10-20 17:37:28" Dette var det svaret jeg fikk: "Telenor Norge / Hei Rune! Feilretting pågår, men vi har foreløpig ingen estimert rettetid, dessverre. Vi beklager ulempene dette medfører. / James 2014-10-20 18:15:26". Mørkt, noe stjerner og 6 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, vått og 7 klokken 22 og frem mot midnatt med noe yr.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2014 via Barnevernet og Ap-familiene, shared Jerzy Donus's photo:
   https://www.facebook.com/groups/147024521994211/permalink/914578958572093/

   De tror seg å ha blitt gude-mennesker.
   Da de ble ansatt av den politiske mafia.

   1510726_743341792382137_958577022910421413_n.jpg

   Jerzy Donus's photo.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Dette var en pen samling politikere. Hva kommer de frem til?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.10. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203414012405756

   Mange "glemmer" at kidnapping av barn og foreldre automatisk medfører de groveste former for både tortur og terror. De indoktrineres av propagandaen til å glemme.

   *

   Rune L. Hansen:
   Å lese regjerings-autoriserte fortolkninger av Barnekonvensjonen kan få en til å undre på om slike politikere og deres med-spillere har meget så svekkede evner til lov-lydighet og tekst-forståelse!
   Og at mange hermer efter eller adlyder de!
   Deres propanda for sine forkvaklede og kriminelle fortolkninger, hensikter og konsekvenser er dessuten meget så effektiv!
   Hvor utrolig grov-kriminell kan en makt-elite og dens med-spillere egentlig bli? Og hvor utrolig dum, forhånet og forurettet kan sivil-befolkningen egentlig bli?

   Rune L. Hansen:
   Og dette gjelder også mere enn "bare" Barnekonvensjonen!

   
---

---

   Jerzy Donus, 20.10. 2014 via Rättsupproret Gotland:
   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/323948141126163/

   På grund av att det är flera som inte riktigt förstår, vad LVU är skriver de t.ex. att inte hela socialtjänsten är dålig, eller t.ex. att innan vi avskaffar LVU måste vi komma med ett förslag om något annat gynnsam ersättare, mm.mm. Jag citerar ett svar som jag fick sist av en läsare  

   >>citatens start<<
   Vi kommer se att även LVU avskaffas dock man måste komma in med ett förslag om något annat gynnsammare som ersätter LVU .
   >>citatens slut<<

   Jag vill klargöra lite mera hur vi skall ersatta LVU.

   Jag känner att jag börjar bli alergisk mot alla som staller villkor i samband med att avskaffa LVU.

   LVU skall avskaffas utan nagra som hels "dock" eller "men".

   Ni som har nagra "men" verkar inte forsta vad LVU ar.

   Helt säkert, har NI själva inte drabbats av denna orättvisa och makt missbruk.
   Kom inte med nagra "dock", eller "men", LVU är pa liv och död för de drabbade, det finns ingen plats för tvivel, för "kanske det".

   Koncentrera Er pa att avskaffa det dåliga helt och hållet, fundera inte nu, innan och tappa inte tid och energi för att på försök hitta en ersättare av LVU, det med blir helt säkert något nytt som blir dåligt.

   Det är fel tänkt och på helt fel spår. Därför hamnade vi i denna återvändsgatan.
   Med en mycket tjockt och högt mur på slutet dessutom.

   Vi måste överge detta gamla tänkandet att staten eller främlingar kan vara bättre för våra barn än vi själva.

   Mänskligheten är inte mogen för sådant, det finns för många egoister och skurkar.
   Det är som att införa kommunismen med våld. Och hoppas på att den skall fungera.
   Flera misslyckade decenniers erfarenhet bevisade klart och tydligt att även om ideerna är finna så stupar de på att samhälle är inte moget än. Kanske aldrig kan bli ? Sådant funderandet har vi inte råd med just nu, inte vi redan drabbade och de som skall drabbas idag, i morgon, och alla näst dagar som kommer, alla dagar utan undantag, alla dagar tills vi inte lyckas utplåna LVU, tills vi inte lyckas ge det sitt rätta namn, tills vi inte samarbetar om det och får majoriteten av svenska folket att veta sanningen om den.

   Sanningen om LVU ?
   LVU är ett pågåände folkmord. Statligt finansierad slavhandel kamuflerad som BBIC Barnens Behov I Centrum.
   LVU är FOLKMORD, inget mindre.
   LVU är BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, inget mindre.

   Att behöva diskutera detta om och om igen känns frustrerande. Jag förstår att diskuteras behövs. Det svenska folkets okunnighet om sanningen om LVU är stor. Helt kort igen : LVU har mördad tusentals barn och hundratusentals vuxna sedan det har skaffats, en halv miljon barn just nu lider på grund av det och kommer ha trauman för resten av deras liv, mångdubbla siffran med barnens familjer och andra kring de som får sina liv förstörda, pappor och mammor som inte orkar och tinnar bort av smärtan, som utvecklar sjukdomar, cancer, det får ju Rwandas folkmord siffror att blekna, Saddams regim att se snällt ut.
   Barnsoldater i Afrika ? Traficking ? Barnhandel, sexturism, hjälpa utsatta kvinnor ? Vad som sägs om vara barn som blir hjärntvättade och blir socialens soldater mot sina biologiska föräldrar ? Vad sägs om våra sexutnyttjade i socialvård barnen ? Vad sägs om alla LVU-ade barn som lider och som utnyttjas , blir slagna, våldtagna dödade, alla de som inte slutar skolan, som rymmer och bor på pa gatan, blir prostituerade p.g.a. av att samhallet har LVU-ad de? Barnen som lärs ut att nödvändigt agera som slavar för att kunna överleva, att prostituera sig ar lite ont for de om de bara kan kanna sig fria från sina fosterfamiljer eller socialens förövarna. Hjälpa utsatta kvinnor? Ge de ekonomisk stödd, skapa rättvisare samhället, med färre orättvisor, med bättre fördelning av resurser och lagar verkligen lika för alla, lagar som följs och inte missbrukas. Sluta snacka om Afrika och Kurdistan och Palestina, och ta upp vara svenska problem, just nu är vi bara SVEDISTAN. Börja prata sanning och sluta tillåta lögn och manipulation i media.

   Kommer våra LVU-ade barnen att kunna skapa ett bättre samhället med LVU som härskar eller ett helvetet på jorden ? Kanske är vi i händerna på några inhumana alliens från en annan dimension eller från en annan Solsystem? Varför är det så omöjligt att få en regering som bryr sig om sina medborgare? En som inte ljuger?

   Vi vet att de LVU-ade barnens benägenhet ökar 10ggr att bli kriminella eller missbrukare, samhälls oanpassade och olyckliga, för de tiofaldigas frekvensen att rymma och leva på gatan och deras självmord frekvens ökar 16 ggr i jämförälse med vanliga barn, mm.mm.

   LVU skall avskaffas , det är verkligen ett folkmord som pågår i i Sverige det tysta, kamouflerad som Ä statligt hjälp och stöd till de utsatta barnen. Ä

   Det finns utsatta barn, fast inte alls så många som det ljugs om i media just nu.
   Om jag skall gissa med den erfarenhet jag har, med 14 år av observation och funderingar kring detta ämnet, det jag ser och kan tro på är att på 1 barn som verkligen hjälps, går det 99 barn och familjer som verkligen, bokstavligen drabbas hårt på liv och död, som får sin tillvaro förstörda. Verkliga siffror är med flit undersvårade att få, socialstyrelsen är väll medveten och medskyldigt till det som händer. Lika väll alla i regeringen, de gamla och de nya ministrarna. De alla vet men de låtsas som inte.

   Avskaffa LVU. Brott stämpla det, straffa alla medskyldiga. LVU = FOLKMORD !

   Vi måste börja om. Ta en annan vägg. Den mänskliga, den med hjärtat och empati.
   Stödd familjer, hjälp de financiellt om de har kris, arbeta med föräldrarna om de är dåliga, och sluta genast med LVU helt och hållet. Utan nagra "men".
   Stödd de organisationer och partier som kämpar får det, ex. EU-familia eu-familia.eu, eller: Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige, eller: RUG Rättsupproret Gotland, (alla de och manga fler finns på Facebook ) tala högt ut om felen överallt, med din familj, dina vänner, dina bekanta. Hjälp barnen nu.
   HJÄLP BARNEN NU !

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo helt utrolig perverst at noen ønsker å beholde et groteskt folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og kidnapping, fangehold, inkvisisjoner, terror og tortur av barn og foreldre!

   Selv om mange tjener makt, penger og karriære på det!

   Ulovlige lover er smittsom politisk organisert kriminalitet og mafia-virksomhet! Slik ondskap må vi endelig lære og vite å unngå - og å stoppe!

   Og politikere og dommere (i vid betydning av ordet) som fortolker Barnekonvensjonen og våre andre menneske-rettigheter i kriminelle hensikter eller konsekvenser - ER og GIR offentlig mafia-virksomhet!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/permalink/872550892762576/

   Jan Ove Østen Andersson:
   ... slutt aldri å sloss for dem du elsker,
   gi dem lojal kjärlighet. ...See More

   Susanne Laslo:
   Bra sagt Jerzy, människor är definitivt inte mogna för den uppgiften på grund att ingen är fullkomlig.

   Susanne Laslo:
   Och ändå fast vi har så många LVU -fall så kommer det ändå alltid finnas barn som aldrig blir räddade från sina hemska hem, men allt för många som får ett helvete i foster / HVB hemmen.

   Mattias Gascoigne:
   Människor som tycker att vi skall ha LVU lagen kvar, är antingen okunniga personer, som inte vet hur den fungerar i verkligheten, eller människor som lider av Stockholms syndromet, dvs folk som fått sina barn LVU:ade, och börjat ty sig till myndigheterna som sina beskyddare. Samma fenomen genomsyrar tex föreningen samhällets styvbarn, vilket gjorde att jag hoppade av den föreningen, eftersom jag tycker beteendet är obehagligt. Man tyr sig inte till dom som förtrycker en, man hatar dom, och inget annat. Vad LVU lagen beträffar, driver vi stenhårt frågan att det skall flyttas över på Åklagarämbetet, den lilla promille fall, där ett LVU ingripande kan vara förståligt, där Åklagaren skall bevisa i en rättegång att ett barn behövs omhändertas, och där föräldrarna får möjlighet att försvara sig inför en opartisk domare. Åklagaren skall ha bevisbördan, inte föräldrarna att dom är oskyldiga, som det är i dag.

   Malticro Aurora:
   Folket som inte förstå vad LVU innebar , är folket som inte har förstått att lagen är bara och enbart för att tillåta och skydda kriminella att på ett "lagligt sett " kidnappa barna , folket som inte vill förstå , är dom som själva stödjer dessa kriminella , och därför inte ska tillåtas infiltreras i våran grupper , som ständig kämpar för att rädda och skydda barna !

   Mattias Gascoigne:
   Bra skrivit, Malticro, den som är för LVU , kan omhänderta sig själva, och låta alla andra vara ifred, istället.

   Malticro Aurora:
   det är pengar dom är ut efter , dom bryr sig inte om barnens besta , och Bobby , Donia Felicia ..... med alla andra barn som har betalt med livet , bevisar bara hur illa det är ställt !

   Embla Diser:
   Bra talat Jerzy Donus

   Ola Eriksson:
   ALLDELES RÄTT!! FÖR DETTA SKA DU FÅ EN SNUS! Inget njash-mjash, bort med lvu! Inte mindre lvu . Reformera inte lvu, reformera inte lvu, reformera ingen annan brottslighet heller

   Embla Diser:
   Har tänkt på en sak, efter ett samtal jag hade med en annan drabbad igår. Det gick upp för mig om varför soc envisas med att inte låta barn och föräldrar träffas eller ge dem gemensamma samtalsstöd, anledningen till att de gjort allt för att motverka ett sammanförande mellan mig och min dotter och manipulerat henne, är för de vet att om vi skulle börja prata, så skulle allt om vad soc gjort komma fram... När jag mot alla odds lyckades få till samtal åt oss, så fick jag absolut inte nämna eller prata något om det soc gjort mot oss... Sedan rann samtalen ut i sanden men det är en story försig... Jag tror det är därför soc drar ut i det oändliga med att inte låta barn och unga komma hem, ju längre tiden går desto svårare blir det att reparera. De håller isär barn och föräldrar för att skydda sig själva. Och det är inte svårt för dem att få barnen att tro att föräldern har övergivit dem...

   Susanne Laslo:
   Vad sa soc det till dig? Att du inte fick säga att det inte var du som valt bort din dotter utan att det var soc som gjort det ? Bor hon hos fosterföräldrar ?

   Embla Diser:
   Familjehemmet matar henne med att jag inte bryr mig om henne, när jag i själva verket slitit med blod, svett och tårar att få ordning på det soc ställt till med... men familjehemmet tillsammans med soc ser till att kortsluta mig på alla tänkbara sätt... lång story... terrorn har slitit på våra relationer! Det finns inte ett rätt i det soc håller på med!

   Annina Karlsson:
   Bara det sjuka att man ska tvingas att vinka av barnen med ett tappert smile på läpparna som om man är för tvånget!! Jag skulle inte kunna ha det så och sa det till socialen. De var chockade och tyckte jag var en hemsk mor. - det är ju dina barn! Sa de upprört. Jag skulle antagligen ha sakt något rakt ut så de skulle ha stoppat besök?

   Embla Diser:
   Soc-häxorna är vidriga, de har makt och de njuter av det...

   Susanne Laslo:
   Sadister, jag hade spårat ur tror jag. Inte orkat spela med i deras sjuka lek. Det är det värsta , säger man sanningen rakt ut så blir de ännu värre . Ja man gör ju vad som Hellst för sina barn. Ja det hela är vidrigt. Vansinnigt att sådant får ske , tortera civil befolkningen. Hoppas det snart får ett slut.

   Malticro Aurora:
   det gjörde jag , och konseguenserna blev tvångmedicinering av bada grabbar , som hade alldrig för i sitt liv ätit psykofarmer , barna blev straffad , för att jag reagerade , emot kriminella asociala psykopater

   Susanne Laslo:
   Fy fan det måste du skriva om i Mattias bok.

   Embla Diser:
   Det är så det fungerar, ju mer man kämpar för sina barn, desto mer stryper soc åt... jag ger mig dän på att de går igång på det, det ger dem lite spänning i deras tråkiga tillvaro... De har inga normala känslor för andra människors lidande...

   Susanne Laslo:
   Att tvinga i barnen psykofarmaka för att föräldrarna säger ifrån , att inte flera soc kärringar blivit attackerade, ??? Men det är väl rädslan för sina barn , vad som skall hända dem som föräldrarna går med på precis vad som Hellst . Nej de är verkligen inga normala människor. De är en cancerböld som måste bort..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/916707785018839/

   "Att omhänderta barn är det största ingrepp en stat kan göra i en familj och detta måste därför omgärdas av en rigorös rättssäkerhet, speciellt som barn är det mest effektiva en stat kan använda sig av för att tysta obekväma och kritiska medborgare.

   LVU-vården i Sverige i dag är en miljardindustri där rättssäkerheten och insynen är bedrövlig. Utredningen som föregår ett LVU-ärende är sällan eller aldrig saklig eller objektiv och likheten inför lagen finns inte. Socialtjänsten har en mer eller mindre oinskränkt makt som skyddas av sekretess, en sekretess som ofta missuppfattas som om det var socialtjänsten själv som ägde den sekretessen. Socialtjänsten äger ingen egen sekretess utan sekretessen är alltid individens.

   Utredningar kantas ofta av rena tyckanden, som ”jag tycker att”, ”jag uppfattar”, ”jag känner”, vilket alltså reflekterar den enskilde socialsekreterarens egen uppfattning och tyckande, vilket alltså är rent grundlagsvidrigt och utredningar där sådana tyckanden finns borde omedelbart underkännas av domstolarna och starkt ifrågasättas av advokaterna, men så sker ytterst sällan. (...)

   Det är i detta skede som jag måste rikta mycket allvarlig kritik emot Sveriges advokatkår. Min kritik omfattar naturligtvis inte alla advokater, men mitt material varifrån jag utgått är stort. I ett LVU-förfarande får alltid barnet/barnen ett eget ombud. Jag har under mina 13 år aldrig varit med om att barnets/barnens advokat tagit kontakt med mig som föräldrarnas ombud eller föräldrarna. Advokaterna har enbart gått på vad socialtjänsten kommit fram till i sin utredning och detta anser jag vara ett mycket allvarligt åsidosättande av sin klients intressen.(...)

   Jag har varit med om att mycket unga barn som aldrig begått några brott eller något annat, spärrats in på slutna § 12-hem för att föräldrarna kanske inte kommer överens i vårdnadsfrågor. I ett fall, granskat av JO efter anmälan från mig som förälderns ombud, hade en 11-årig flicka och en 14-årig pojke olagligt frihetsberövats under två veckor (i enlighet med vad JO kommit fram till i beslut 2008 Dnr 4163-2006). Denna anmälan borde ha gjorts av barnens ombud, som i fallet inte gjorde något alls.
   JO har dessutom vägrat utreda om det överhuvudtaget är möjligt att låsa in så unga helt oskyldiga barn för föräldrars oförmåga att komma överens. Här borde alltså barnets advokat ha agerat med största tyngd och framför allt i barnens intresse begärt skadestånd för den tid de suttit olagligt frihetsberövade, vilket JO också vägrade befatta sig med.
   Det ointresse och brist på engagemang för utsatta barn som jag upplevt från advokatkåren är högst anmärkningsvärt och en stor fara för rättssäkerheten för dessa barn och familjer."

   Rättssäkerheten och insynen i LVU-vården är bedrövlig
   https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr82010-Argang76/Rattssakerheten-och-insynen-i-LVU-varden-ar-bedrovlig/
   Jag har under 13 år ideellt företrätt människor i LVU-ärenden. Jag är varken advokat eller jurist och 1997 halkade jag så att säga in på denna linje på ett bananskal. En familj som uttömt alla sina...
   ADVOKATSAMFUNDET.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/835028999881109/

   "Og journalistene ligger angivelig langt unna denne problematikken pga at nidkjære bøller i Nav tilsynelatende skal inneha tilstrekkelig makt for å kunne slippe unna med sine utidige herskefakter som de bare lyster.

   Hvor fundamentalt sinnsvakt høres da ikke dette ut?!:

   http://sommer17.wordpress.com/2014/10/20/offentlige-ansattes-sikkerhet-versus-bermen/#comments
   Offentlige ansattes sikkerhet, versus "bermen"!
   Fontene 13.10.2014 - Kritisk sikkerhetsoppdatering: "Thore Saugerud går inn i heisen som ansatte må dele med klientene, tar den ned forbi bakkeplan og går ut i garasjekjelleren. Han tilbakelegger 5...
   SOMMER17.WORDPRESS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Committee on Economic, Social and Cultural Rights
   Concluding observations on the fifth periodic report of Norway

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWyfGZLRp7qMd2d61J9CM%2fQdWvxyn40FgD6SOgRZ%2flwNDXIAjWiNh5nb6parCmsfajx0hv7mH7OTT7kJ5XlQmCFvDi8B5UePbkDV%2fomLxMW2y

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2014 via Stolen Children of the UK:
   https://www.facebook.com/groups/StolenchildrenoftheUK/528417580625670/

   Many "forgets" that kidnapping of children and parents automatically entails the gravest forms of both torture and terror. They are indoctrinated by the propaganda to forget.

   *

   Ian Robinson:
   I couldn't agree with you more!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/262543903950636/permalink/301703376701355/

   Leanne Pereira Nygård:
   Torture, terror, familar words when one lives in norway

   
---
---

   Knut Espegard, 20.10. 2014:
   https://www.facebook.com/knut.espegard/posts/10204665721784790

   Åpent brev til Solveig Horne....

   DETTE MÅ DU FAKTISK REDEGJØRE FOR SOLVEIG HORNE!

   Jeg savner en redegjørelse om hva BV og du Solveig Horne legger til grunn for deres stadige angrep på foreldre.
Det er på tide at samfunnet krever åpenhet og innsyn i hvilke kriterier BV legger til grunn for å påtvinge småbarnsforeldre hjelpetiltak, for å foreta omsorgsovertakelse og for å gripe inn i hjemmene til landets borgere med maktmidler. Kan ikke du svare utfyllende på dette Soveig Horne, så har vi virkelig et alvorlig retts-sikkerhets problem.

   Hva er det som gjør at vi nå har fått en slik situasjon her i landet, at BV stadig må foreta omsorgsovertakelser og gripe inn i hjemmene. Er Nordmenn plutselig blitt så dårlige foreldre? Er Nordmenn blitt en gjeng barnemishandlere sånn over natta? Har plutselig alle voldelige, rusmisbrukere og folk med manglende omsorgsevner hatt en baby-boom? Eller er dette vanvittige peset fra BV kulturellt betinget? Er det våre nye landsmenn som BV mener ikke egner seg til å fostre sine egne barn, så vil jeg vite det!!

   Som far og bestefar, finner jeg meg ikke lenger i at BV mistenkeliggjør en hel nasjon for manglende foreldre-egenskaper uten at de begrunner, forklarer og kommer med oppskriften på hva omsorgs-svikt er og hvilke betingelser de legger til grunn for å gripe inn i privatlivet til mennesker og utøve makt med loven i hånd! Skjønner du dette Solveig Horne?
Jeg er selv en 7-barns far, og på vegne av alle foreldre der ute som kjemper dag ut og dag inn for sine barn, som gjør sitt ytterste for å beskytte, bevare, oppdra og veilede sitt avkom til å bli sterke, frie, uavhengige og kloke samfunnsborgere, føler jeg meg krenket på deres vegne over alle de vage og tvetydige anklager BV fremmer som grunnlag for å rettferdiggjøre en stadig mer agressiv, statlig barneindustri som bare vokser og vokser hver eneste dag og koster samfunnet milliarder hvert år....

   Jeg vet om en flott, ressurssterk, kjærlig, klok og fantastisk ung mor Solveig Horne, som har en fortryllende liten datter på 3 år. Dette vakre lille barnet har verdens beste mor og far, en stor og kjærlig familie med onkler, tanter, beste og oldeforeldre som både forguder og oppdrar henne, som vokter, beskytter og gir henne all tenkelig kjærlighet, oppdragelse og omsorg. Men vet du hva Solveig Horne? Mamman til dette lille underet, frykter Barnevernet mer enn at barnet skal bli utsatt for noe annet som kan skade henne!!!!!

   Dette må du faktisk ta inn over deg og gi meg en plausibel forklaring på Solveig Horne! Jeg finner meg ikke i noe politisk korrekt standardsvada fra deg eller ditt departement i disse spørsmålene. Dette handler om vår fremtid, om hvilke normer samfunnet skal legge til grunn for rett og galt, for moral, forpliktelser og naturlige, menneskelige foreldre-egenskaper.

   Glem nå alle disse forståsegpåerne med en eller annen ideologisk agenda. Glem terapautene, barne og ungdoms-psykiatriske besservissere. Glem byråkratene og konsulentene som ofte ikke selv har barn, eller har vært utsatt for omsorgssvikt selv, og derved legger til grunn at alle er slik deres egne foreldre var.

   Ta deg nå et lite dypdykk i folkesjela, i historien og i de naturlige forutseninger de aller fleste mennesker har for å gi sitt avkom det beste de kan - og gjør en jobb i ditt departement som får vanlige folk til å se på dere som en klok og forstandig ressurs for barn, unge og familien, og ikke som en ideologisk forkvaklet trussel og en etterlevning av venstreradikal statsmafia som mener seg berettiget eierskap til arbeidsmaurenes avkom for fremtidig hjernevasking og genetisk ødeleggelse!

   Dette er alvorlig Solveig Horne!

   Med Hilsen
   Alvorlig bekymret far og bestefar på barnefamilenes vegne.

   *

   Aina Viola Larsen:
   veldig bra skrevet knut, og så sant.

   Yngvild Tone Meier:
   Dette var bra Knut : ) Akkurat sånn føler jeg det........ men jeg kjemper videre for å få min sønn hjem før jul <3

   Yngvild Tone Meier:
   Jeg måtte dele denne <3

   Knut Espegard:
   Stå på, ikke gi deg og lykke til Yngvild! : )

   Yngvild Tone Meier:
   Tusen takk : ) jeg gir ikke opp........ sterk som en okse med hjelp av venner og familie <3

   Svein Andresen:
   Du verden som du kan ordlegge deg. Flott innleg Knut Espegard

   Knut Espegard:
   Det er hjertet og ånden som taler Svein, ikke meg : ) Men takk for komplimentet.

   
---
---

   Herman J Berge, 17.09. 2014:
   https://www.facebook.com/hermanj.berge/posts/574801455981921

   18.09.2014
   ORAKLET I AKERSGATA – ESTEN O. SÆTHER - Northugsagaen

   Norske medier er noe dritt. De skriver aldri om den sannheten borgerne har behov for å gjøre seg kjent med, men kun den sannheten de kan tjene penger på, og er det dårligere tider, tar man det meste og koker suppe på det, som eksempelvis Petter Northugs fylletur tidlig i mai i år.

   Som vanlig ligger resten av artikkelen på http://www.rettsnorge.com
   Ha en fin og korrupsjonsfri dag,
   Herman

   .: :: RETTSNORGE :: :.
   Rettsnorge setter et kritisk søkelys mot norsk rettsanvendelse
   RETTSNORGE.COM|BY WEB2PEOPLE, GEIR J. ASLAUGBERG

   *

   Angelica Hatlestad:
   Det burde komme en bok, derfor elsker vi Rettsnorge !!!!!!

   May- Harriet Seppola:
   Fantastoisk å lese , sitat fra artikkelen"; PromilleMyhr ble fredet – Northug skal steines

   I motsetning til Northug ble sorenskriver Myhr fredet av avisene i en hel måned, dette for at hun skulle få summe seg og – sammen med lege, psykiater, advokat og arbeidsgiver (Domstoladministrasjonen) – finne frem til gode løsninger (si opp jobben ett år frem i tid, og i mellomtiden levere inn månedlige falske sykemeldinger, dette for å sørge for at hun deretter skulle kunne kvalifisere seg for avtalefestet pensjon). Når saken etter hvert døde hen, ble Myhr tilbudt forefallende arbeid i Domstoladministrasjonen, og i dag jobber hun – visstnok – som seniorrådgiver i Statens Sivilrettsforvaltning (verken sivilrettsforvaltningen eller Domstoladministrasjonen har svart på mine spørsmål om hva slags engasjement hun har hatt for disse institusjonene etter fyllekulen), dette for å tjene seg opp nok arbeidsår til å oppfylle vilkårene for avtalefestet pensjon. Det er vel egentlig ikke mulig å ydmyke og latterliggjøre massene/slavene mer enn dette.

   Hva med psykiateren som foreslo å sykemelde sorenskriver Myhr?

   For øvrig: Hvorfor er det ikke reist straffesak mot psykiater Thor Kvakkestad? Tross alt så skrev han ut den ene falske sykemeldingen etter den andre, slik at Myhr skulle kunne oppnå tilstrekkelig med arbeidstid til å kvalifisere seg for avtalefestet pensjon. Han har selv sagt at hun ikke kunne gå tilbake til arbeid som dommer, like fullt skrev han altså ut den ene sykemeldingen etter den andre. Hvorfor er det ikke reist tilsynssak mot Kvakkestad? Hvorfor er han fremdeles psykiater? Tja, svaret gir seg vel selv.

   Angelica Hatlestad:
   Godt spòrsmàl - HVORFOR bestàr denne nasjonen etter hvert av feiginger som bare kan sitte bak skjòrtet til mamma nàr de skal protestere pà noe eller finnes det menn og kvinner igjen i dette landet som tòr gi beskjed nàr det gàr over pottekanten som han sa han oppi i Rallkattlia.

   Angelica Hatlestad:
   korrupsjons fri, - Herman da, tror du pà julenissen ogsà. Bra HEEEEEIIIIIII alle, vi har fàtt en aerlig borger i Norge, Jubel !!!!

   Aslak Simensen:
   Alternative til altervinen Herman :=)

   Angelica Hatlestad:
   hmm

   Svein Berg:
   Hun sitter nå som senior rådgiver i sivilrettsforvaltningen og har min sak hvor jeg har saksøkt Romerike Politikammer. Lenge leve korrupsjonen.

   Herman J Berge:
   Ett av de større problem med det norske rettsvesen, er at det ikke eksisterer et fungerende kontroll-/tilsynsorgan for aktørene; dommerne, advokater og påtalemyndighet - og de respektives virksomhet.

   Den stadig økende frihet og uangripelighet som disse yrkesutøverne har tiltatt seg, er en naturlig følge av null kontroll. Denne løssluppenhet har kunnet utvikle seg helt fritt, takket være et omtrent fullstendig naivt og fordummet publikum. Resultatet ser vi hver dag; et norsk rettsvesen i fullstendig kaos. Domstoler som spyr ut den ene mer absurde avgjørelsen etter den andre. Et politi som lar seg kjøpe nær sagt til hva som helst, som henlegger de mest alvorlige straffesaker som "intet straffbart", som derimot misbruker store ressurser for å etterforske personer som har gitt uttrykk for politisk ukorrekte tanker, som enten gjemmer eller fabrikkerer bevis, alt dette for å tjene ett eller annet utenforliggende/usakelig formål. En advokatstand som føler seg fullstendig bundet - ikke til klientens interesser, men av hva den gitte dommer og motpartens advokat tåler/aksepterer, eller sagt med andre ord; hva som kan ødelegge advokatens familieidyll og ære.

   Lov og rett er ikke lenger forutberegnelig, slik meningen var. Går du til advokaten, til retten eller til politiet med en sak du og flertallet mener er innlysende, så blir det likevel ren bingo hva resultatet blir.

   Når det gjelder dommerne kan man i dag trygt slå fast at de ikke lenger forvalter loven slik de gjennom sin dommerforskring har sverget at de skulle. De har okkupert loven. Når massene en dag oppdager dette, er vi samtidig på randen av statskrig, neppe borgerkrig, men statskrig.

   Evelyn Kjørstad:
   ..for ikke og glemme parasittene på parasittene; psykologer og psykiatere. De rettoppnevnte Sakkyndige i barne-FORDELINGS-saker, må vite... Jeg forsikrer at: de er sprøere enn hvilket-som-helst knekkebrød!

   Aslak Simensen:
   Domstoladministrasjonen skriver på sin nettside at de er uavhengige til rettsvesen, altså et fungerende uavhengig kontroll-/tilsyn organ for aktørene. men når jeg snakker med de sier de noe annet, som herre gud hvordan skulle det ellers fungere. Og jeg sier at, selv om jeg bor i bibelbeltet skal det ikke være noen gud som skal styre rettergangen. Dette måtte de ha skriftlig per post. Vet ikke helt hvordan jeg skal formulere dette skrivet. Noen høyere? Uff.

   
---
---

   Herman J Berge, 09.09. 2014:
   https://www.facebook.com/hermanj.berge/posts/571067319688668

   09.09.2014
   RETTSSTATEN NORGE – EN MAFIASTAT

   Norge og nordmenn sliter under et korrupt rettsvesen, noe de aller fleste som har hatt befatning med domstolene kan bekrefte. Rettsvesenet slik det eksisterer i dag, har ingen leverett. Det må avvikles og byttes ut med noe som fungerer. Den eneste effektive metoden som jeg kan se at kan gi resultater, er å avkle domstolen/rettsvesenet for derigjennom å vise ubalansen mellom den tillit folket har gitt denne institusjonen, og den radbrekking av tillit som faktisk utøves. Når dere etter hvert vil bli tvunget å oppdage hva dette rettsvesenet egentlig er, vil selv ”die-hard” domstolstilhengere måtte gi tapt. Denne artikkelen bekrefter at rettsvesenet og dets tjenere, herunder advokatene, ikke fortjener selv den minste tillit fra folket. Uten tillit faller domstolen.

   Som vanlig finner dere artikkelen på http://www.rettsnorge.com

   Ha en fin dag!
   .: :: RETTSNORGE :: :.
   Rettsnorge setter et kritisk søkelys mot norsk rettsanvendelse
   RETTSNORGE.COM|BY WEB2PEOPLE, GEIR J. ASLAUGBERG

   *

   Dan Nilsen:
   Ja.
   Ingen ting overrasker meg når det gjelder "driften" av Norge, og de som drifter dette.

   Karina Hyggen Amland:
   Takk for at du bringer dette ut for offentligheten Herman!

   Jarle Johansen:
   Helt utrolig....

   Aslak Simensen:
   Mennesker som jobber hardt og vet om urettferdig. Skriv om det som du, dere har alternativ styring innen dems deres så vit at det går. Ellers går det bra. Sånn er det med saken. Når jeg snakker med folk er det sånn at du ikke får det skriftlig undertegnet. En menneskerett i urett. Sånn går dagene. God jul. uten kjærlighet er vi ingenting.

   Jarle Johansen:
   Leser Forliksklagen, og den minner meg på en av mine favorittbøker, hvordan ' People of the Lie ' roter seg inn i stadig nye løgner som avløser den ene etter den andre, til de har spunnet et nett av løgner som for dem selv og alle andre blir helt uforståelig...

   Anbefales, for å forstå denne mennesketypen:

   http://www.amazon.com/People-Lie-Hope-Healing-Human/dp/0684848597
   People of the Lie: The Hope for Healing Human Evil
   In this absorbing and equally inspiring companion...
   AMAZON.COM

   Hilde Salvesen:
   Stadig flere ser hva som foregår.. : ) Takk.. http://www.openmindconference.com/
   OPEN MIND CONFERENCE 2014
   OpenMindConference 2014 is proud to announce the program for the 2014 event....
   OPENMINDCONFERENCE.COM

   Knud Jacobsen:
   Vi i Danmark kæmper den samme kamp se retten paa vrangen.dk
   10672412_824869210878488_208726918210219182_n.jpg

   Julija Lande:
   Fullstendig enig! Å tro på norsk rettsystem og statlig mafia, er å tro på julenissen!

   Louie Lord Andreassen:
   Det morsomme er hvordan norske domstoler TILLATER seg å omskrive naturlovene, som om det skal kunne la seg gjøre.
   Og at ankeinstanser ignorerer faktumet, tyder mer på psykiske lidelser en noe annet, om du spør meg.

   Herman J Berge:
   Knud, jeg har forsøkt å komme inn på sidene uten å lykkes? Hva kan være galt? Får dere andre tilgang?

   Ja, dere, denne saken er jo en case study i seg selv mht hva som skjer i Norske domstoler, og hvordan lov og rett forvaltes/mishandles. Situasjonen er så absurd at den lett kan sammenlignes med å hive ett kilo ost oppi en kjøkkenmaskin/-kvern, og ut kommer det en fiks ferdig Dalai Lama  

   Louie Lord Andreassen:
   Herman J Berge; http://www.rettenpaavrangen.dk/
   retten-paa-vrangen.dk v/Knud Jacobsen
   RETTENPAAVRANGEN.DK|BY SCRIPT: PETER WENDELBOE - WWW.WENDELBOE.DK

   Morten Aarmo:
   Meget godt skrevet, og forklart.

   Ole C. Ostlund:
   Jeg gjentar det jeg har skrevet før - kom med forslag til endringer !

   Louie Lord Andreassen:
   Vel, Ole, EN ting som bør forandres på er gjenopptakelsesmulighetene, men VIKTIGST er KRAVET til BEVIS.
At kravet er skriftlig nedtegnet, men ikke følges opp, bør få konsekvenser for domstolene.

   Ole C. Ostlund:
   Helt enig, men skal du får gjennomslag må der ryddes i rettssystemet. Kameraderiet må skiftes ut med demokrati. Har du noen tanker om endringer i systemet som kan føre til at de konsekvenser du søker kan virkelighetsgjøres?

   Louie Lord Andreassen:
   Leste en gang en artikkel om partikratiet i domstoladministrasjonen, noe som må fjernes.
   APe orienterte dommere gir domsavsigelser ihht statens ønske, og ikke sosialistiske gir domsavsigelser ihht individets beste/ønske.
   (sikkert flåsete resymert av meg, men forsøk å forstå).

   Men skal det ikke være gjeldende hva LOVEN sier?
   Skjønnet skal brukes, men skal ikke det brukes etter LOVENS bokstav, ikke stat/det enkelte individ?

   Jeg mener; formildende eller skjerpende retning i en straffesak bør nesten sees etter loven og handlingen opp mot intensjon fra evt. forbryter, for å kunne få en mest mulig rettferdig dom?

   Ole C. Ostlund:
   Det er en kjensgjerning at skal en ryddesjau være effektiv i ettertid må der "ryddes fra loftet av". Med andre ord - hvordan skjer utnevnelsen av de personer som skal lede rettsvesenet - Riksadvokat og Høyesterettsdommere ?

   Louie Lord Andreassen:
   Følgelig.
   Og derfor skjer en slik ansettelse basert på hvem dommere er positive til; sosialister eller borgere/individet (igjen, flåsete enkelt).
   Og om man får bort kjenningsmekanismen, og fokuserer mer på kvalitet, så vil det nok bedres.
   At dommere nyter godt av en slik beskyttelse som de har, tilnærmet lik kongens, ovenfor loven, er skremmende.

   Bevisfabrikkering er ulovlig, du skulle sett de dommene jeg er i besittelse av.
   Skremmende.

   Sidsel Emmy Nordby:
   Noen jusstudenter får forelest at de ikke bare skal se på loven (e) men, følge eventuelle domsavsigelser. Kanskje ikke så underlig at systemet innehar en del error.

   Ole C. Ostlund:
   Hvordan mener dere at de øverste i rettssystemet - Riksadvokat og Høyesteretts dommere skal utnevnes? - av Kongen? - av Regjeringen - av Folket ?

   Rune L. Hansen:
   De må iallfall bortnevnes, til kompetent straffe-forfølgelse og fengsels-straffer.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. oktober 2014, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, noe yr, noe vind-drag og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med oppmot 10 pluss-grader og noe vind frem mot klokken 12 og 14. Derefter med yr og regn. Telefon-linjen endelig i orden igjen klokken 19. Efter blandt annet dette spørsmålet (pr. Facebook) fra meg til Telenor: "En eller annen omtrentlig eller grovt estimert rettetid må dere vel kunne gi? Dette er viktig for meg, for jeg har i flere år nu vært isolert og fangehold her på min eiendom uten mulighet for kontakt med butikk, bank eller samfunnet, annet enn pr. telefonen og Internettet. 2014-10-21 14:25:19" Forut for denne meldingen fra meg skrev Telenor Norge følgende: "Telenor Norge. Det står her at de håper å ha rettet feilen innen kl 15.30 i dag, men det tas forbehold om at feilmeldingen kan utsettes igjen. Det har vært en ganske omfattende feil å rette, grunnet mye lynskade. Teknikeren vil kontakte deg så snart den større feilen er rettet, for å avtale et tidspunkt. /James / 2014-10-21 14:51:50" Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 20. Helt mørkt og regn utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Bjørn Dahlberg, 21.10. 2014 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/986488134710370/

   Offentlige tjenestemenn som fratar sivile samfunnsborgere sine rettmessige og lovfestede rettigheter.

   I følge landets lovverk har en vert menneske registrert i riket visse fornødne krav så som: tak over hodet, mat og klær. Denne basistingen er hva vi kaller livsnødvendigheter som vi alle samfunnsborgere av nasjonen Norge er avhengige av. De er også lovfestet som en rettighet alle har.

   Uten slike grunnleggende lover kan vi vel ikke kalles en Nasjon og vertfall ikke en «Rettsstat»?

   Det er i dag en gjennomgående situasjon der Offentlige ansatte fratar uskyldige individer deres rettigheter på totalt Lovløst grunnlag, ofte basert på antagelser og egne ønsker.

   Vi er alle i landet beskyttet av sosialloven og de andre lovene som regulerer Navs aktiviteter og det er altså livsnødvendig for privatpersoner at disse lovene respekteres og etterfølges. Å frata noe deres grunnleggende rettigheter truer altså vedkommende liv og livsførsel.

   Dette er i følge Tjenestemannsloven og Sosialloven forbudt og berammes ved følgende paragrafer:
   Straffeloven av 1902 § i loven som berammer offentlige ansatte.

   "(...) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. Skyldkravet er forsett. Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.

   Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling. Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe. Skyldkravet er forsett. Straffen er bot eller tap av tjenesten.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning. Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.

   Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende. Skyldkravet er forsett. Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen. Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.

   Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten. Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter. Advarselen må være gitt av en kompetent person, eventuelt kompetent påtalemyndighet. Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
Straffen er bot eller tap av tjenesten. Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.

   At ivrige saksbehandlere ansatt i offentlige institusjoner utsetter andre mennesker for ringakt og fratar dem deres menneskerettigheter er et alt for kjent faktum i Norsk administrasjon og Navs verden, Men det er like fullt totalt Ulovlig siden Både arbeidsinstruksen, sosialloven og Tjenestemannsloven brytes.

   Det er et paradoks at personer som er ansatt for å hjelpe sine medmennesker og har underskrevet en arbeidsavtale og derved også underskrevet på å fremme sosiallovens paragrafer og tjenestemannslovens formaninger, likevel ender opp med å motarbeide uskyldige individers rett til liv som frie samfunnsborgere.

   At dette skjer er et lovbrudd av verste sort og alle offentlige ansatte har jo plikt ifølge tjenestemannsloven og sosialloven til å hjelpe den klient som henvender seg til han/henne. Nekter den offentlige å hjelpe så bryter jo vedkommende sin arbeidsinstruks samt:

   1. Straffeloven av 1902 § 324, som rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten. Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter. Advarselen må være gitt av en kompetent person, eventuelt kompetent påtalemyndighet. Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
   2. Straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling. Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
I Navs telefon og kontakt systemer er det innarbeidet et system som skall hindre at menigmann skall få audiens med vedkommende saksbehandler i konkrete saker.

   Det er rutiner og praksis på å koble personer som ringer inn i en konkret sak til alle andre en den person som jobber med saken. På samme måte blir alle som spørsmålsstiller vedtak og handlinger som ikke følger lovverket koblet til saksbehandlere som ikke kjenner den aktuelle saken. Derav nye saksbehandlere hver gang man tar forbindelse med forvaltningen.

   Dette er et regime og et system som er oppbygget for å forsene og motarbeide befolkningens rett til å bli behandlet i tråd meg landets lover. Den forsinkelsen og stadige forhindringen som brukerne av NAV opplever, gjør at de som sårest trenger Lovverkets vern stadig må forklare sakens alle aspekter til stadig nye saksbehandlere til man til sist er så sliten at man gir opp.

   Om dette var meningen når man innførte sosiallovgivningen og tjenestemannsloven er vell heller tvilsomt. Men det er jo fint for alle de offentlige ansatte som beviselig bryter sin arbeidsinstruks samt Lovverket og som motarbeider alle samfunnets individers rett til vern under våre felles lover.

   Et slikt uhyre departement som Nav har blitt, er over hodet ikke samfunnstjenlig da systemet i sin helhet i dag er konstruert for å frata folket sin nødvendige rett. Lovverket står for fall og vår nasjon for salg. Er dette noe vi som folk ønsker ?

   *

   Rune L. Hansen:
   En viktig målestokk for hvor korrupt et land er, er hvordan det fra den offentlige forvaltningen sin side reageres på straffbare ulovligheter som skjer i den offentlige forvaltningen. Det er et gjennom-korrupt terror-regime om det straffe-forfølges dårlig eller ikke i det heletatt. Da er det en politisk og offentlig mafia-virksomhet som har okkupert landet og grovt forbryter seg mot menneskene og samfunnet. Ofte også med unnlatelser og med ulovlige lover som er motsatt lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett, eller som ikke er i samsvar med over-ordnet lov og rett.

   I enhver rettsstat skal også følgende prinsipp gjelde, som blandt annet fremgår av Straffelovens § 4: "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Unnlatelse av kompetent å straffe-forfølge forbrytelser i regi av den offentlige forvaltningen skaper og beskytter i realiteten en politisk og offentlig mafia-virksomhet og et terror-regime. Ingen i eller under den offentlige forvaltningen har eller skal ha straff-frihet (inpunity).

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 21.10. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152471568453785/

   Något nytt jag läse i dagen Metro.

   Kommunisterna har tydligen fått gehör för HÖJNING av underhållsbidraget med 300:- mer i månaden. Höjningen kommer att gälla fr.o.m nästa år.
   Det är SKANDAL med tanke på många pappor eller mammor som fått sina barn stulna i vårdnadstvister och har inte sett sina barn på flera år!!!

   *

   Ann-Britt Pettersson:
   Så är det för oss till exempel.........

   Örjan Bolander:
   Betala för något man inte får ha del i ????????

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   JUUUST precis! Mamman/pappan har på ett OJUST och FALSKT sätt tillskansat sig vårdnaden med "hjälp av" asociala. Jag SPYYYR på denna oförrätt. Dessa olämpliga föräldrar rent ut sagt PLÅGAR våra barn och så skall de ha pengar för detta... en höjning till och med. EN TOTAL förnedring!

   Gaby Haferkorn:
   Då kan vi göra det tillsammans : ( Višnja

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.10. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/917349208288030/

   "– Selv politikere med mindreårige barn, kvier seg for å stille kritiske spørsmål til lokalt barnevern av frykt for at man selv kan komme under lupen. Ubegrunnet eller ikke. Slik kan vi ikke ha det. Det er en fryktkultur som vi ikke kan finne oss i."

   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7464043.ece
   Bekymrede politikere
   Morten Wold (FrP) og Ingunn Dalaker Øderud (Sp) mener barnevernet i all hovedsak gjør en god jobb, men er bekymret for flere enkeltsaker.
   BYGDEPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ikke stort mere han våger å si.

   
---
---

   Irene Hov, 21.10. 2014:
   https://www.facebook.com/notes/irene-hov/dagbladets-artikkel-om-morten-wold-frp-antyder-korrupsjon-fordi-han-krever-redeg/983914828292161

   Dagbladets artikkel om Morten Wold (Frp), antyder korrupsjon fordi han krever redegjørelse av barnevernet.
   - Fordi han henviste til saken til en venn....

   http://www.dagbladet.no/2014/10/21/nyheter/meninger/morten_wold_larsen/barnevern/kommentar/35832127/

   Jeg har kommentert artikkelen som her:

   Journalist Aurdal sier en ting riktig i denne artikkelen: "Først når enkeltsaker avdekker feil ved systemet, blir de fruktbare å forfølge politisk."
   Lokalpolitikerne i de mange kommunestyrer rundt i landet har det overordnede ansvaret for at barnevernet drives iht lov og forskrifter. Internrevisjon og internkontroll skal og må utøves av de folkevalgte og de utvalg i kommunene som - in the end - sitter med ansvaret dersom barnevernet ikke har forstått loven og bedriver overgrep fremfor hjelp.

   Morten Wold har forstått sin rolle som lokalpolitiker - han har ikke bare en, men mange enkeltsaker som avdekker feil med systemet, og er sitt ansvar bevisst som folkevalgt politiker. Han er heller ikke alene som lokalpolitiker i Modum om å rette ramsalt kritikk mot barnevernet - slik det beskrives her.

   Derimot ser det ut til at Martine Aurdal har skulket alle samfunnsfag timene i grunnskolen.
   At hun ikke kjenner til kommuneloven, forvaltningsloven og barnevernloven og ansvarsfordelingen innad i kommunens administrasjon og politiske styre, er i så måte ikke overraskende.
   Her ligger ansvaret hos ansvarlig redaktør som burde ha stilt Aurdal noen kontrollspørsmål om innhenting av bakgrunnsinformasjon og journalistisk arbeid før dette gikk i trykken.

   Morten Wold har siden før sommerferien i år - sammen med flere andre politikere - engasjert seg i de enorme budsjettoverskridelsene til barnevernet i kommunen, og fått utallige henvendelser fra fortvilte familier som kan vise til både lovbrudd og uredelige metoder fra barnevernet. Altså er vel vilkårene for å "forfølge politisk" absolutt tilstede, eller hva Aurdal?
   Eller er det kanskje bevisst å trekke frem kun en av sakene, som fikk det til å renne over for Wold i denne debatten?

   Når en kommune som Modum med 13500 innbyggere og syv barneskoler bruker kr 100.000 pr dag, hver dag hele året, på kun barnevern - uten at en eneste politiker stiller spørsmålstegn ved lovligheten av driften - ja da oppfordrer jeg innbyggerne til å stemme ut de respektive lokalpolitikerne ved kommunevalget neste høst.
 
   Kommuner over hele landet legger frem tertialrapporter i disse dager som viser store underskudd og et vanvittig pengesluk fra barnevernet - med påfølgende innføring av eiendomsskatt, og nedskjæringer i eldreomsorg, skole/fritidstilbud for barn og andre velferdsytelser for å dekke opp dette. På salderingsposten finner man en rekke tiltak som går ut over de svake og hjelpetrengende i kommunen.

   Et lite utvalg av kommuner som må innføre eiendomsskatt og/eller redusere på velferdsytelser:
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=28776

   Og de fleste lokalpolitikerne sier det samme - Omsorg for barn er viktig, her kan vi ikke kutte kostnader.

   Politikere som i ren latskap sluker barnevernets argumenter om taushetsplikt - og med det hindrer reell kontroll av virksomheten, vet ikke hva de snakker om og har ingenting i kommunestyret å gjøre.

   Pressens forsøk på å putte spesielt Frp politikere i en bås som "harrytasser uten dømmekraft" - med flest "barnevernshatere" og "konspirasjonsteoretikere" blant velgerne sine - og med påfølgende karakterdrap i media - minner mer om grining og sipping og aldri så lite om hevn over at pressestøtten forsvinner - AP's pressestøtte - medias "real sugardaddy".

   Hadde Aurdal gjort hjemme-leksa si, så hadde hun fått med seg at flere enn Wold i kommunestyret har reagert:
  "Rådmannen må se på barnevernet"
   "Ståle Versland (Ap) mener rådmann og helse- og sosialsjef må gå inn i påstandene som rettes mot barnevernet."
   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7468271.ece

   "Leder av hovedut-valget for helse- og sosial i Modum, Nina Mjøberg (Ap) vil be om en grundig redegjørelse rundt driften av barnevernet."
   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7472717.ece

   "Ingunn Dalaker Øderud (Sp) mener barnevernet i all hovedsak gjør en god jobb, men er bekymret for flere enkeltsaker."
   "Hun sier at hun i sine 20 år i lokalpolitikken aldri har fått så mange henvendelser som hun har gjort de to siste årene når det gjelder barnevernet."
   Både Wold og Øderud har reagert på at akuttvedtak i kommunen har økt med 340% på noen få år. Hvis ikke det er ansvarlig politisk arbeid å reagere her, så vet ikke jeg.
   http://www.bygdeposten.no/loka...

   Aurdal sammenligner denne saken med da Inga Marte Thorkildsen ringte politiet og beordret de til aksjon i en bestemt sak til en venninne. Hun hevder dette utspillet er akkurat det samme - bare hakket verre. Uten å ha sjekket omfanget av lokalpolitikernes kritikk mot barnevernet i Modum Kommune, som i aller høyeste grad er tverrpolitisk.
   "Morten Wold (Frp), Ingunn Dalaker Øderud (Sp) og Nina Mjøberg (Ap) hadde i går et møte med barnevernet."
   "Dette kommer på toppen av at det har ulmet i det politiske miljø lenge rundt driften.
   Dette bunner i all hovedsak i at driftskostnadene til tjenesten har skutt kraftig i været."
   "– Jeg blir fortsatt kontaktet av folk som føler seg dårlig behandlet, sier Wold."
   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7651168.ece

   Og artikkelen om en bestemor som sier dette, som utløste kommunestyrets reaksjon mot barnevernet:
   "Våre politikere må se på ledelsen i det lokale barnevernet, for dette kommer til å koste oss som samfunn dyrt på alle måter."
   http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article7459331.ece

   Og bestemoren har rett - politikerne MÅ se på hvordan barnevernets virksomhet drives. Alternativt kan vi risikere et ras av erstatningssaker i fremtiden- fordi vi burde ha visst, og forstått og tatt ansvar.

   Noe som også journalist Martine Aurdal burde ha visst før hun henger ut Morten Wold som lenge har forsøkt å gjøre noe med ulovlighetene, og tar ansvar for kommunens innbyggere som har stemt han inn i kommunestyret.

   Sannsynligvis er det kun en feil Wold har gjort her - det å signere brevet som rikspolitiker og ikke lokalpolitiker. Men jeg håper han også klarer å ta noen grep som rikspolitiker mot barnevernets enorme apetitt på omsorgsovertagelser etterhvert.

   Fordi allmennheten forutsetter at barnevernet faktisk hjelper barn - til tross for at det aldri er forsket på - eller gjort en eneste objektiv undersøkelse som viser at hjelpetiltakene virkelig hjelper den det er tenkt å hjelpe.
   Det finnes vel ingen former for større konspirasjonsteori enn det vi finner på barnevernområdet. Virkemidler, hjelpetiltak og omsorgs tiltak er basert på en teori om hva som er barns beste, og ikke erfaringsbasert kunnskap og forskning. Ren og skjær konspirasjonsteori.

   Ja du leste riktig - utelukkende teori og ideologi om hva som er skadelig for barn og hva som hjelper barn, uten fnugg av evidensbasert forskning.
   Er det ikke paradoksalt at barn som er de mest sårbare i samfunnet ikke tilbys noe bedre enn eksperimentell behandling og hjelpetiltak?
   Ideologi, teori, eksperimentering med barns trygghet, tilknytning og utvikling. Det vi andre kaller fiksjon og fantasi og gambling - noe som forsterkes kraftig av at fagmiljøet motsetter seg alle former for å iverksette adekvat forskning og etterprøvbarhet på omsorgsovertagelse og hjelpetiltak.

   Hjelper det barna at kontakten og tilknytningen med biologisk familie fjernes? At barn rives opp med røttene og plasseres på andre kanten av landet på sperret adresse til de fyller 18 år? For deretter å bli kastet ut av fosterfamilien som ikke lenger får betalt for å være kjøpe-familie, samtidig som de ikke lenger kjenner sin biologiske familie.
   "Familien" blir erstattet med en saksbehandler i Nav for en 18 åring som skal stable et voksenliv på bena alene. Det mener staten er godt nok for 18 åringer - som neppe blir invitert på julaften hos sin saksbehandler, eller får besøk på bursdager og andre høytider av noe som kan ligne familie nettverk.

   Skal fellesskapet finansiere at staten fratar barn og unge retten til familieliv?

   Daglig kan man lese om psykiske problemer hos barn og unge - i vårt lille land som er så utrolig bra å leve i. Vi har rekordmange overdosedødsfall/unge som faller utenfor/selvmord blant unge/unge som har mistet troen på fremtiden og ikke fullfører utdannelsen/unge på sosial stønad osv osv...
   Mens de samme journalistene ikke evner å se sammenhengen mellom en generasjon som sliter - og virkningen av det såkalte "fagmiljøets" misforståtte beskyttelse av barn.

   Det er trist å lese at politikere og massemedia legger seg helt flate for virkemidler man ikke aner konsekvensene av - ikke minst uforståelig og skjødesløst når man vet at det såkalte fagmiljøets modernistiske ideer, tiltak & vedtak for å beskytte barn koster samfunnet 13 - 14 milliarder i året, og kanskje hjelper.... men de er ikke helt sikre.
   Barnevernloven som gir staten rett til å tvangsfjerne barn har vært i bruk i mer enn 20 år - og dermed er dagens generasjon et resultat av statens eksperimentering med barns oppvekstvilkår.

   Mange andre land har forskning som viser hvordan det går med barn som får hjelp av barnevernet - målt opp mot de familiene som motsatte seg dette og ikke fikk samme "hjelpen" til tross for at samfunnet mente de trengte det.
Med det resultat at den siste gruppen kommer best ut.

   Slik forskning har vi ikke i Norge. Og finnes den, så brukes den ikke. Det skaper ikke arbeidsplasser, og det innbyr ikke til tillit til systemet.

   Litt forskning på området kan leses her:
   http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

   Og selv har jeg skrevet om det her:
   https://www.facebook.com/notes...

   Her sitter konspirasjons-teoretikerne i fleng - i Bld, Bufdir og Bufetat godt støttet av journalister som Martine Aurdal.

   *

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Kan de ikke bare spørre Eva Joly om hvordan det står til med korrupsjonen og hvordan den virker : )

   Scott Johansen:
   Eva Joly ble sendt ut av landet bare TO MÅNEDER etter at hun ble hentet til Norge. Hun avdekket så mye korrupsjon blant landets politiske og økonomiske elite at hun ble en trussel mot denne eliten...

   Rune L. Hansen:
   Herover skrives det at: " til tross for at det aldri er forsket på - eller gjort en eneste objektiv undersøkelse som viser at hjelpetiltakene virkelig hjelper den det er tenkt å hjelpe."
   Men sannheten er at det er gjort mange seriøse undersøkelser og studier som klart og tydelig viser at de angjeldende såkalte "hjelpe-tiltakene" og inngrepene er ingenting annet enn ødeleggende for barn, foreldre og samfunn. Pluss at de jo også i et mangfold er grovt ulovlige og straffbare. Og samtidig også representerer de groveste menneskerettighets-forbrytelser og offentlig organisert kriminalitet.

   Bjarne Pedersen:
   GOD NATT.

   Irene Hov:
   Ingen av linkene ble fullstendige. Skal redigere og legge inn linker på nytt.

   Rune L. Hansen:
   Den der kvinnelige journalisten ved navn Martine Aurdal i den politisk stats-finanserte avisen Dagbladet tror seg å være en "skoleflink" tull-høne med en stor hønse-hjerne hun kan hovere med. Det er sin forakt for barns og foreldres menneske-rettigheter hun kakler om - på bekostning av alle andre. Sin forakt for f.eks. også denne:

   Menneskerettsloven V4:
   "Det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører."

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. oktober 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, regn og 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot 2-tiden i natt. Det samme videre, med 7 pluss-grader. Disig og regn utover formiddagen frem mot 12-tiden. Derefter bare overskyet uten nedbør, med omkring 8 pluss-grader. Dunkelt grålig og 4 klokken 18.30. Derefter mørkt og 4 til 5 og 6 og tildels noe yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Greta Devik Finnanger, 21.10. 2014 via NRK Nyheter og Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/857943604224911/

   I fokus nå --

   Eksplosiv økning i anmeldelser av vold mot barn
   http://www.nrk.no/norge/eksplosiv-okning-i-anmeldelser-av-vold-mot-barn-1.11992537
   I 2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold mot barn i Norge. I fjor ble det anmeldt 1 791. – Jeg har sluttet å bli overrasket over hva noen utsetter barna sine for, sier Kripos-etterforsker Kåre Svang.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Øystein Andre Falch:
   Trist at det er slik : (

   Rune L. Hansen:
   Påstander om vold mot barn premieres og gir fortjeneste for mange, hvor løgnaktige og falske de enn er. Det er vel heller meget overraskende at ikke antallet påstander er mye høyere?

   Jostein Wetteland:
   Det er hevet over en hver tvil at mange barn lever et uverdig liv med vold og overgrep i nære relasjoner. Det er ingen menneskerett å utøve vold og overgrep mot barn. Og heldigvis så tror jeg at de fleste ser at vi også trenger vern for de barn som trenger beskyttelse mot overgrep og vold. Problemet er at barnevernet griper inn med unødvendige makt inngrep der de ikke trenger å gripe inn. Og der de burde gripe inn lar de være å gripe inn.

   Rune L. Hansen:
   Det kan du si. Og de "nære relasjoner" er særlig i eller under den offentlige forvaltningen - og i regi av den offentlige forvaltningen. Groteske overgrep og vold i form av mangfoldige menneskeretts-forbrytelser overfor barn (og foreldre og samfunn) er der det alminnelige og typiske i dagens Norge. Fullstendig groteske forhold og overgrep i forhold til nær alt og ethvert av de aller verste forhold i sivil-befolkningens privat- og familie-liv.

   Sivil-befolkningens privat- og familie-liv er en mild bris med frodige variasjoner i forhold til alt det der. Unntakene er en politi-sak ved kriminelle forhold og eventuelt efterfølgende kompetent og habil straffe-sak og straffe-utmåling.

   Problemet med deg og mange andre i dagens Norge er at dere oppfordrer til og reklamerer for politisk og offentlig kriminalitet - av groveste slags. Likså lite som forbrytelser overfor barn er lovlige, så er heller ikke inkvisisjoner, tortur og terror eller politisk organisert kriminalitet det.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten: Barn i Norge er ikke beskyttet av sin naturlige far og mor og familie mere. Norske familier ødelegges i et enormt omfang - av den politiske og offentlige mafiaen.

   Rune L. Hansen:
   Splittelse, livs-ødeleggende trusler, trakassering, terror, tortur og utplyndring overfor barna, foreldrene og familiene har blitt dagligdags kost i Norge - i regi av en politisk og offentlig mafia-virksomhet med ulovlige lover, motsatt lov og rett, falske dommere og tull-høne kvasi-politi-styrker.

   
Rune L. Hansen:
   I steden for å forbryte seg mot våre menneske-rettigheter må en anstendig og lov-lydig politisk og offentlig forvaltning sikre våre menneske-rettigheter. Der og når den både har reell lovlig plikt og rett til det, og ikke motsatt.
   Selvfølgelig også disse:

   Menneskerettsloven V7&8 Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   John Vidar Børjesson:
   hva når barnet aldri er slått i hjemmet, men derimot fosterfar slår uten at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt, anmeldelse fra far blir fra advokater frarådet da dette kan virke som en hevneaksjon

   Jostein Wetteland:
   http://www.tv2.no/2014/10/21/nyheter/6144654

   Rune L. Hansen:
   http://www.knut.com/2011/12/barnevernets-fosterforelder-begikk-arelange-overgrep/
   Barnevernets fosterforelder begikk år med overgrep | Barnevernbloggen
   Barnevernet tok jente (2) og plasserte henne hos...
   KNUT.COM

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn
   Public Group - 201 Members

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/
   Child protection - studies, statistics, etc.
   Public Group - 196 Members

   Jostein Wetteland:
   Rune L. Hansen du trenger ikke overbevise meg om at det foregår overgrep innenfor barnevernet. Men mange barn lever også under uverdige forhold i hjemmene med vold og overgrep.

   Rune L. Hansen:
   Du er som en overdrivelsenes og forvrengningenes propaganda-papergøye i din forhånelse av ofrene for det norske terror-regimet, Jostein Wetteland.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   De som begår vold imot barn må straffes hardt. Er det lettere, bør foreldrene kurses og veiledes som Horne sier, i Aftenposten for 3 dager siden. Fosterhjem gjør som oftest vondt verre for barn. Glad jeg aldri har slått

   Rune L. Hansen:
   Straffe-rammene for forbrytelser mot barn er - og skal være - lov-bestemt i Straffeloven, Julianna Snill Ramp Keilhau. Og ikke av synsing.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Ja! Hører de er lave nå.

   Jostein Wetteland:
   Mennesker som er domfelt for vold og overgrep mot barn får ikke sympati hos meg!

   Rune L. Hansen:
   Straffe-rammene er ikke lave.

   Rune L. Hansen:
   Barne-mishandlende dommere, politikere og andre offentlig ansatte har kanskje din sympati, Jostein Wetteland?

   Jostein Wetteland:
   Slutt å klag. Det skulle du tenkt på før du slo!

   Rune L. Hansen:
   ??

   Jostein Wetteland:
   Strafferammene for vold og overgrep er latterlig lave. Og de som soner slike dommer er ofte for feige til å sone i ordinære fengsler. Så de sitter ofte å soner straffa si i åpne anstalter. For på innsia får de skambank.

   Rune L. Hansen:
   Les heller Straffeloven før du uttaler deg, Jostein Wetteland. Dessuten har du tydeligvis også veldig liten peiling på hva som er vold og overgrep overfor barn. Som sagt, les Straffeloven. Den er i det meste i pakt med inter-nasjonal forståelse og krav.

   Jostein Wetteland:
   Jeg vet utmerket godt hva som er vold og overgrep mot barn. Jeg er blitt utsatt for det. Og jeg har null sympati for de som utøver vold mot barn.

   Rune L. Hansen:
   Det virker ikke slik.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Ja. Må bare roe ner. Skulle liksom ikke barn ha et rettsvern? Politi er ofte etter som jeg kjenner bv,mer troverdige og med bevis,enn barnevernet og drama. Expl lokke ut av barn ting som ikke stemmer. Nå er jeg lit..ute å kjører i noe jeg har lite peil om. Men de som slår har jeg lite å ingen medynk med.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Hvorfor så sint Rune?

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor i all verden tror du jeg er sint, eller i det heletatt affektert?
   Det er jeg mildt sagt ikke.

   Jostein Wetteland:
   Men der det er en fellende straffedom for sånt. Der forstår jeg også at samfunnet verner de vergeløse barna!

   Rune L. Hansen:
   Jeg skriver i det heletatt her nu kun for å belyse et tema.
   En fellende straffedom - eller manglende sådan? Fra grov-kriminelle dommere i det norske terror-regimet?
   Det virker som du også vet veldig lite om straffe-forfølgelse og dommere, Jostein Wetteland.
   Men du har vel mere babbel på lager?

   Jostein Wetteland:
   Hvis du forventer at dine skriblerier skal bli tatt seriøst så bør du endre taktikk!

   
---
---

   Rune L. Hansen via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/917319104957707/

   "En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka
   För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp."

   En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka
   http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.583949-en-familjepolitik-som-gor-barnen-psykiskt-sjuka
   För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan...
   M.GP.SE