----- Denne side: db201411.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 
----- 
---  November 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. november 2014, Vinberget:

   Mørkt, et vind-drag med omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, disig, yr, vind og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 11. Derefter mere regn og mere disig. Men mindre og 10 henimot 16-tiden. Mørkt, fuktig og 10 klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 8 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203489249046625
   
   Ny-startet Facebook-gruppe:
   Borgervern Norge - mot politisk og offentlig organisert kriminalitet

   Det store spørsmålet er: Hvem og hva kan hjelpe oss?

   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/

   *

   
---

   https://www.facebook.com/hermanj.berge/posts/10203489368889621

   Ingunn Sigurdsdatter:
   Det kan bare vi selv. But we ain't afraid

   Rune L. Hansen:
   Problemet er at alene blir vi alle og enhver ødelagt når overmakten er for mektig med en slik hensikt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203491361899445

   Norge, landet med de kidnappede og fangeholdte barna.

   (Norway, the country with the kidnapped and captured children.)

   http://mayharriet.wordpress.com/2014/10/31/institusjonsbarn/
   INSTITUSJONSBARN.
   “I kjølvannet av det tragiske drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund (30), som ble drept av en 15 år gammel jente da hun var på jobb ved den private barnevernsinstitusjonen Små Enheter (BSE) på Vo...
   MAYHARRIET.WORDPRESS.COM

   *

   Britt Lind:
   Hurte aldrig om sån för om drap og det har blitt mycke vere dem seneste åra

   Rune L. Hansen:
   Ja. I Norge terroriseres, kidnappes, fangeholdes, utplyndres og tortureres snart alle barn - og foreldre. En smittsom politikk som stadig mere og verre perverterer landet og verden.

   Britt Lind:
   Ufff da

   
---
---

   Jane Kile, 01.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1497685827172621/

   Slike episoder skjer jo daglig. Barnevernet henter barn på skolen for å tvangsflytte dem fra sine foreldre, familie og venner. Vi som har opplevd at våre barn har blitt utsatt for slike voldsomme og belastende opplevelser har skreket og ropt i vår fortvilelse, men det er liksom helt greit med akuttvedtak når barn flyttes fra oss på denne måten. Den sorgen våre barn opplever i den forbindelsen er liksom til "barnets beste", og det er ingen som bryr seg.

   Ja, kontakt Solveig Horne. Hun som ikke vil stille spørsmål omkring kompetansen til de som fatter vedtak om slike handlinger mot våre barn. Hun som nå vil tvinge foreldre til å godta enda mer tvang og fornedrelse mot foreldre.

   Endelig er det noen som reagerer her når de opplever at dette går inn på sine egne barn.
   "– Tirsdag var en veldig tung dag. Det er forferdelig å se et barn som står og gråter mens det sier ha det. To av mine barn har vært denne ungens beste venner her, og spesielt den yngste av dem reagerte veldig sterkt på avskjeden, sier Thomas Nylund.

   Tirsdag fortalte NRK historien om en barneskoleelev som ble flyttet fra en institusjon i Målselv, til en annen institusjon i landsdelen. Dette er niende gang barnet ble flyttet mens vedkommende ennå går på barneskolen.

   Medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Arild Grande (Ap) reagerer på historien fra Målselv.
   Han sier at det på generelt grunnlag er viktig å sikre stabilitet og ro rundt barn i barnevernet.
   Arild Grande sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
   – Når det er snakk om så mange flyttinger, kan man jo spørre seg hva slags effekt dette får for barnet, sier Grande."

   Når skal dere spørre dere om hva slags effekt det har for barnet å miste hele sitt naturlige miljø med familie og samfunn?

   http://www.nrk.no/nordnytt/_-det-er-forferdelig-a-ta-farvel-med-et-gratende-barn-1.12013133
   – Det er forferdelig å ta farvel med et gråtende barn
   Voksne i lokalsamfunnet reagerer på at barneskoleelev ble flyttet for niende gang av barnevernet. Nå stiller stortingspolitiker spørsmål om saken til statsråd Solveig Horne.  
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Jan Myhre:
   Hvorfor må de på død og liv hentes på skolen? Er ikke dette fagfolk, skal ikke de klare omsorgsovertakelser uten at det blir voldsomme konflikter?

   Rune L. Hansen:
   Det er umulig det, Jan Myhre. Og de plukker barna fra hvor som helst. Bare ikke sine egne.

   Rune L. Hansen:
   Hun der Ap-kvinnen liksom gråter, gudene må vite hvorfor!

   Elise Kristoffersen:
   Hvorfor. BV forstår ikke hva de gjør ved å bruke skolen som arena for å utøve omsorgsovertakelse. De er for feige og må vise makt.

   Rune L. Hansen:
   En må være fullstendig pervertert eller sadist for å stjele et barn fra en far eller mor. Og slik smittsom pervertering og sadisme premieres, gir fortjeneste i form av penger, karriære og makt i dagens Norge. Og er det meget risikabelt og livs-farlig å protestere på!

   Jane Kile:
   Barne hentes på skolen fordi de da ikke har sine foreldre med seg og da våger de kanskje ikke protestere, og lærerne samarbeider med dem for å skåne de andre elevene. Eller når de hentes i barnehagen, så gjør også de ansatte det på en slik måte at de andre barna ikke oppdager det som skjer

   Rune L. Hansen:
   Ja, barna er hjelpeløse uten foreldrenes beskyttelse.

   Rune L. Hansen:
   Foreldrene også når overmakten er for mektig.

   Jane Kile:
   Bare tenk deg den frykten de opplever. Det er ikke noe anderledes enn å bli tatt som gisler. Jeg forstår ikke at lærere og barnehagepersonell eller politi vil være med på slike grusomme handlinger mot barn

   Maj Britt Furuvald:
   Har bare ett spørsmålstegn til dette her, kan umulig være bra og bli flyttet på så mange ganger, vet at bv reagerer på foreldre som flytter mye,,, uff å uff

   Nina Langfeldt:
   Alle som ikke har vært direkte med på å fatte beslutningen om omsorgsovertakelse, pleier bare å unnskylde seg med at de "bare gjør jobben sin". Jeg minner i den forbindelse om at uten nettopp denne holdningen fra norsk lokalpoliti før og under 2. verdenskrig, så ville ikke masse utsendelser av norske jøder til konsentrasjonsleirene vært mulig....

   Shut Up:
   http://thirdseconds.org/bryter-barnevernet-den-fundamentale-konvensjonen-som-omtaler-tvungen-forsvinning/
   Bryter barnevernet den fundamentale konvensjonen som omtaler tvungen...
   THIRDSECONDS.ORG

   Rune L. Hansen:
   Jo dårligere samfunnet blir dess flere lar seg lure eller friste til og med på absolutt hva som helst. Når offentlig ansatte politikere som Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Lysbakken, Thorkelsen, etc. får vedta ulovlige lover og direktiver og dirigere masse-mediaen, etc. fritt frem uten å bli straffe-forfulgt så smittes og perverteres både den offentlige forvaltningen, sivil-befolkningen, andre politikere og også andre land. Og masse-mediaen fylles opp med propaganda, forvridninger, babbel og dårlig litteratur. Mange mennesker lar seg narre eller friste til å tenke at det er slik det skal være. Mange til og med (også i andre land) tror at dette representerer noe nytt, som er Barnekonvensjonen - og derfor fremskritt. Mens det ofte eneste de "vet" om Barnekonvensjonen er propagandaens to egnede yndlings-forvridninger om at "barn skal bli hørt" og "barn skal ikke utsettes for vold". Uten at de vet eller forstår det minste som helst om hva dette innebærer eller hva vold er eller hva Barnekonvensjonen er! Hva de ikke skjønner er at politiske og andre offentlige forbrytelser som ikke straffe-forfølges fordi de samme politikere og deres med-spillere beskytter hverandre og sine nøkkel-personer smitter og perverterer så lenge mafia-virksomheten får fåregå!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. november 2014, Vinberget:

   Mørkt og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt, efter hvert med regn og noe vind. Videre disig, regn, yr og 10 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme videre utover dagen. Noe dunkelt, grålig overskyet drivende fra sør, uten regn med omkring 10 pluss-grader henimot 17-tiden. Et nytt brev fra terroristene, underskrevet Gulating lagmannsrett, datert 30.10. 2014 ankom meg med posten i går eftermiddag ( ekstern ). Helt mørkt og noe yr mot klokken 18. Med 8 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Morten Aarmo, 02.11. 2014 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/311321585726161/

   MAL FOR KVALITETSSIKRING. Jeg oppfordrer alle som har problemer med offentlige organ til å gjøre det samme :

   From: Morten Aarmo <morten.aarmo@gmail.com>
   Date: 2014-11-02 10:30 GMT+01:00
   Subject: Ad Manglende saksdok.
   To: "(PK) NAV Internasjonalt" <nav.internasjonalt@nav.no>
   Cc: "Fornes, Per Ivar" <Per.Ivar.Fornes@nav.no>

   Til  
   Nav Internasjonalt
   v/ Ricke Spenning.

   Det henvises til tlf samtale mellom deg og Per Ivar Fornes av 29.okt 2014, der du bekrefter at Nav Internasjonalt ikke hadde skaffet til veie de nødvendige dokumenter, for at vedtak kunne besluttes lovlig av Nav Forvaltning eller Nav Klageinstans jf Forvaltningslovens § 17.

   Det bes derfor om kopi av dokumentliste på fødselsnr 07.09.59. XXXXX.
   Det vises til hjemmel i Forvaltningslovens § 18, samt Arkivloven og arkivforskriften.

   Det vises først her til arkivloven :
   § 1.Føremål.
   Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.
   § 2.Definisjonar.
   I denne lova vert desse omgrepa nytta slik:
   c. Statleg arkiv: arkiv skapt av statleg organ.
   e. Offentleg arkiv: statleg eller kommunalt arkiv.
 
   § 5. Verkeområde.
   Føresegnene i dette kapitlet gjeld for alle offentlege organ med unnatak for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombodsmann for forvaltninga og andre organ for Stortinget.
   § 6. Arkivansvaret.
   Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

   Det vises til Forskrift om offentlig arkiv :

   § 1-1. Arkivansvaret i offentlege organ
   Første ledd:
   Offentlege organ pliktar å halde arkiv i samsvar med føresegnene i forskrifta her. Som offentleg organ blir rekna statleg, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller eining, jf. arkivlova § 2.
   Tredje ledd :
   Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet.

   § 2-1. Organisering av arkivarbeidet
   Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarleg.

   § 2-3. Arkivnøkkel
   Organet skal normalt ha eit klassifikasjonssystem - ein arkivnøkkel - som omfattar alle dei saksområda organet steller med.

   § 2-4. Arkivordning
   Daglegarkivet (aktivt arkiv) skal vere sentralisert så langt dette er praktisk tenleg.
   I aktivt arkiv inngår
   a) sakarkivet (som omfattar alle saksdokumenta) med tilhøyrande register og databasar, som journalar, journalregister og kopibøker m.v.

   § 2-6. Journalføring og anna registrering
   Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.

   § 2-7. Opplysningar i journal- og arkivsystem
   Innføring i journalen skal skje på ein måte som gjer det mogleg å identifisere dokumentet, så langt dette kan gjerast utan å røpe opplysningar som er undergitt teieplikt i lov eller i medhald av lov, eller som elles kan unntakast frå offentleg innsyn. Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:
   a) journalføringsdato,
   b) saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journalar),
   c) sendar og/eller mottakar,
   d) opplysningar om sak, innhald eller emne,
   e) dateringa på dokumentet.
   I tillegg skal journalen innehalde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte.

   § 2-10. Kvalitetssikring av elektronisk journal og arkivsystem
   Organet skal leggje opp administrative rutinar som sikrar at arkivtenesta kan utføre kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen. Leiinga for organet må avgjere kven som skal ha høve til å gjere ulike former for registreringar og rettingar i basen.
   Kvar dag skal det takast tryggingskopi av databasen på elektronisk lagringsmedium. Tryggingskopiane skal lagrast på einingar som er fysisk åtskilde frå dei einingane der databasen ligg.

   § 3-1. Mottak og opning av vanleg post
   Inngåande post skal leverast til arkivtenesta. Dersom arkivfunksjonane er desentraliserte, i delarkiv eller eigne journalførande einingar, må ein fastsetje kva for eining av arkivtenesta som skal motta post som er adressert til organet utan nærmare spesifikasjon.
   Personleg adressert post, dvs. brev der personnamnet er nemnt før namnet på organet, skal leverast uopna til adressaten, med mindre organet har inngått avtale med adressaten om at arkivtenesta kan opne slik post. Dersom brevet viser seg å vere eit saksdokument for organet, skal det straks returnerast til arkivtenesta og behandlast som post til organet. Dette gjeld også post som er adressert til den politiske leiinga i eit organ.
   Post til organet skal opnast av arkivtenesta. Rekommandert post og verdipost må behandlast etter særskilde reglar. Det same gjeld annan post dersom det er nødvendig av tryggingsgrunnar, jf. tryggingslova og verneinstruksen, eller for å ivareta lovbestemd teieplikt.
   I samband med opninga av posten skal det gjennomførast arkivavgrensing etter føresegnene i kap. III C.

   § 3-2. Behandling av telefaks og elektronisk post
   Dokument som blir avsende eller mottekne via telefaks og e-post, og som etter form eller innhald må reknast som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandlast som andre saksdokument etter denne forskrifta, jf. særleg §§ 2-6, 3-1 og 3-8.
   Organ som nyttar e-post, skal ha eit sentralt e-postmottak for post til organet. E-post til det sentrale postmottaket skal opnast av arkivtenesta.

   § 3-4. Stempling av saksdokument
   Mottekne saksdokument på papir skal ved journalføringa påførast stempel som identifiserer dokumentet og knyter det til journalen. Stemplet skal minst ha følgjande rubrikkar: namnet på organet, saks- og dokumentnummer (journalnummer) og journalføringsdato.
   Arkivkode (etter arkivnøkkelen) skal førast på saksomslaget, eventuelt også på dokumentet dersom ein finn dette tenleg. Dersom ein ikkje har saksomslag, skal arkivkoden alltid førast på dokumentet.

   § 3-5. Registrering og fordeling
   Saksdokument skal registrerast i journalen før dei går til saksbehandling. Dette gjeld også for hastesaker, sjølv om desse kan vere underlagde særskilde behandlingsprosedyrar.

   § 3-10. Interne utlån, intern informasjon
   Ingen saker eller dokument må fjernast frå arkivet utan at det er registrert i journalen eller markert ved utlånskort i arkivet. Arkivdokument skal normalt ikkje nyttast til intern sirkulasjon for informasjonsformål. Til dette bør ein nytte kopiar

   § 3-11. Eksterne utlån
   For å unngå at arkivmateriale går tapt, skal det ikkje lånast ut saker eller dokument frå arkivet til ekstern bruk med mindre spesielle omsyn gjer dette nødvendig. I staden kan dokumenta kopierast.
 
   På grunnlag av overnevnte Forvaltingslovens § 18, samt Arkivlov og Arkivforskriften, bes det om at dokumentliste i Journalregister utleveres omgående da dette svar kan utgjøre bevismateriale i pågående rettsakt.

   Mvh
   Morten Aarmo
   7817 Salsnes.

   *

   Morten Aarmo:
   Dette gjelder selvsagt også dok til interne saksforberedelser, selv om disse er til intern bruk skal dok.liste forefinnes, og dokumentlisten her er selvsagt heller ikke unntatt offentlighet. Merk interne dok, er ikke lenger interne så fort disse har blitt overlatt til annet organ, det gjelder for eksempel regjeringsadv, påtalemyndighet el.

   Knut Myrebøe:
   Flott Morten! Dette er en viktig del av Kvalitetssikringen - som er lite kjent i Barnevernssystemet! Og blant Advokater!

   Lise Henriksen:
   Kan jeg spørre deg Morten, hvordan er loven der.. Når det gjelder dokumenter på skolen.. Har de lov til å makulere alle henvendelsene jeg har gjort til dem angående den alvorlige mobbingen av min sønn over flere år.. 2 år etter at han byttet skole, snakket jeg med sosiallæreren på skolen.. Jeg sa at jeg ville ha ut alle dokumentene i den saken.. Desverre det kunne jeg ikke få, da de hadde makulert alt sammen.. De kunne ikke sitte med sensitive opplysninger om elever der... Han ble attpåtil kvalt med hoppetau på skolen av to gutter, uten at skolen informerte hjemmet, meg som mor om episoden.. Jeg tilkaldte også forebyggende på politistasjonen.. da dette skjedde.. Nå har jeg ingen dokumenter eller bevis på all mobbingen og alle henvendelsene jeg trenger i erstatningssak, annmeldelse, og fikk ikke brukt dette i retten mot Barnevernet heller..

   Morten Aarmo:
   Nei det kan de ikke Lise Henriksen, dette gjelder også kommunale organer så som skole. Jf Arkivforskriften § 1- 1 første ledd (over) : )

   Lise Henriksen:
   så hvordan kan jeg kreve erstatning om jeg ikke kan dokumentere det nok... For alt han har gjennomgått der, samt under BV. i 2år og 10 mnd.. Endte med at han nesten klarte å kvele seg med ledning for 1uke siden..

   Lise Henriksen:
   så han bor hjemme nå endelig, men for jævlig at det må ende sånn for å bli hørt

   Morten Aarmo:
   Knut Myrebøe Hjelper heller ikke dette skal du henvise til personopplysningsloven : § 6.Forholdet til lovbestemt innsynsrett etter andre lover
   Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.

   Dersom annen lovbestemt rett til innsyn gir tilgang til flere opplysninger enn loven her, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak veilede om retten til å be om slikt innsyn.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. november 2014, Vinberget:

   Mørkt, noe yr og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 02.30-tiden. Efter hvert noe stjerne-himmel og 4 pluss-grader. Overskyet og oppmot 7 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 12. Derefter regn og 8 en times tid. Grålig mørkt overskyet drivende fra sør og 7 pluss-grader mot klokken 17 og dunkelt. Derefter og videre mørkt og regn. Med 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203502464657007

   Til de som finnes som forsvarer "barnevernet" må blandt annet følgende sies:

   "Barnevernet" er ikke noe barnevern, det er en politisk og offentlig ulovlig og straffbar mafia-virksomhet. Medvirkning har en straffe-ramme på opptil 30 år fengsel-straff.

   Den "hjelpen" de gir til de som mest trenger hjelp er terror, tortur, trakassering, utplyndring, falsk dokumentasjon, fangehold, falske rettssaker, ulovlige hus-inkvisisjoner, kidnappinger, tvang, livs-farlige trusler, falsk familie-stand, osv.!
   Og slik ulovlig, straffbar og livs-ødeleggende "hjelp" gir de først og fremst til uproblematiske og velfungerende barn og foreldre som i det heletatt ikke trenger hjelp,

   Nyttig for de som tjener penger, karriære, makt eller annet på kidnapping og fangehold av barn og foreldre.

   Hjelp er noe fullstendig helt annet enn grov forbryter-virksomhet og det motsatte av hjelp.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnasvernEmk/299403493589917/

   Gro Anita Molstad:
   Du har så fullstendig rett i det............ De driver med ren mafia etterforsking på foreldrene. De klarte å få ut hele journalen min og bruker det mot meg......... På løpet av den tiden de har vært inn i bildet og det er en del år. Det eneste tiltak de har kommet er kun 2 ting og det er bare den ene de har brukt, så er de faen meg tause i flere mnd. Plutselig sender de papirene til Fylkesnemnda for omsorgsovertagelse og det gjorde de dagen før de skulle ha møte med meg og adv, det var i okt og saken kommer opp allerede i des. Så jeg vet ikke om jeg får feiret jul med sønnen min : (

   Rune L. Hansen:
   De har ingen hverken plikt eller rett til hus-inkvisisjoner, eller til forbrytelser mot EMK Art 8. Og heller ikke til forbrytelser mot de andre menneske-rettighetene.
   At noen aksepterer eller ønsker slike grove forbrytelser er utrolig forskrekkelig (og perverterende)!
   Det er også utrolig forskrekkelig at mange av de som av en eller annen grunn midlertidig unnslipper deres mafia-virksomhet er så naive og dumme eller glade at de roser og applauderer virksomheten for å ha latt de midlertidig unnslippe!

   May Lis Kjelås:
   Hvor ble det av kommentaren min? Skrøt ikke bv opp i skyene akkurat, men at det i 90-95% av tilfellene er slik du beskriver og det er helt horribelt, men er ikke alltid slik og en annen ting som er trist er at der de skulle vært tilstede for mange år siden kommer de alt for sent (for å utdype litt: der det er vold f.eks)

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt ingenting som rettferdiggjør, nødvendiggjør eller unnskylder slik mafia-virksomhet, May Lis Kjelås.

   May Lis Kjelås:
   Gro Anita Molstad: Siden du har advokat på saken og de bruker gamle ting (?) Altså hele journalen din bryter de jo også loven. Dette prøvde de med oss ang. min journal fra tiden jeg bodde under bv (92-2009/10 hvorav 92-2005 var hos familie, 2005-2007 var i fosterhjem og 2007-2009/10 var på et av institusjonene i landet som faktisk er bra) Jeg svarte at dere skal konsentrere dere om åra etter at dattera vår ble født og IKKE før, for det har dere ikke lov til. Videre bodde jeg hos familie uten at det ble funnet noe som helst negativt fram til 2005 så hvis dere er ute etter "grums" er det lurt å sjekke fakta først. : )
   I "min sak" har de hjulpet mye i tillegg, men husk på det Gro at dersom du anker mener jeg loven sier at du skal få ha han hjemme fram til ankesaken kommer opp uansett dersom det ikke er alvorlige ting slik som vold o.l <3
   Krysser fingra for deg : )

   May Lis Kjelås:
   Jeg rettferdigjorde ikke mafia-virksomheten på noen måte Rune L. Den er helt horribel og det påpekte jeg, men det er viktig å se at i noen prosenter er de faktisk til hjelp. Om det er fordi de skjønner at de ikke kommer noen vei eller at de faktisk finner ut at ting er greit vites ikke. Jeg har blanda erfaring og det vet de også, for det har jeg sagt klart ifra om. De har både hjulpet og gjort det stikk motsatte både mot meg personlig og min nærmeste familie dessverre, men i noen sjeldne tilfeller hjelper de faktisk på rette måten.

   May Lis Kjelås:
   Poenget mitt med kommentaren er at det er jo dette vi skal få en stopper for og "hjelpe" de til å fungere på den rette måten, ikke slik de gjør i dag.

   Gro Anita Molstad:
   May Lis Kjelås De fikk ut det som er mest sensetiv opplysninger om meg som har gjort at jeg fikk psykiske problemer og det bruker de mot meg. Min adv sa til meg at det dem har gjort er rent overgrep mot min familie.

   
---
---

   Annette Morgaine Olsen, 03.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1498496077091596/

   Legger ut denne

   https://www.youtube.com/watch?v=V1HnWqy_0yM&list=FLKOwJJ4d1omWcWcMkrikdrA&index=1

   *

   Annette Morgaine Olsen:
   Galskapen er like ille over hele den vestlige verden.....

   Jane Kile:
   Men dette vil ingen SE.

   Annette Morgaine Olsen:
   Desverre. Hadde folk sett, VIRKELIG SETT hva som VIRKELIG foregår i bv systemet, så hadde de besvimt og gått inn i total benektelse pga at det er så jævlig ille at det er vanskelig å tro på. Og det er her vårt problem ligger. Vanlige mennesker vil ikke klare å gjøre noe sånt mot ett barn, og da blir det utenkelig at dette foregår MED statens velsignelse.....

   Jane Kile:
   Jeg har ordene i hodet som barnevernsjefen i hallingdal sa... "vi MÅ tro at barna har fått det bedre"
   Når dette blir holdningen, så er ikke våre barn trygge.
   Jeg har snakket med fosterforeldre som fortalte meg at tilsynsføreren avtalte med dem om hva som skulle skrives i rapporten.

   Annette Morgaine Olsen:
   Snart vil folk se, den dagen mange nok blir rammet....

   Jane Kile:
   Tiden er inne for at vi får belyst dette, og derfor sprer jeg nå informasjonen om de møtene vi har her i Kristiansand. Folk må komme ut fra facebook og snakke om de overgrepene de og deres barn utsettes for, og jeg samler det jeg hører om og kan være en talsmann. Etterhvert blir vi alle tøffe nok til å reise oss opp og si ut sannheten om hva våre familier utsettes for.

   Rune L. Hansen:
   Politikere, dommere, bv-ansatte og andre offentlig ansatte er ikke og kan ikke være så utrolig onde og grovt kriminelle, tror fortsatt mange. De tar grundig feil!

   Annette Morgaine Olsen:
   Ja, de tar skammelig feil. De er AKKURAT så ille som det er mulig å få blitt. Ja, jeg forstår at dette er vanskelig å forstå for den vanlige mann i gata, men sannheten er som den er. Og det nytter ikke å feie sannheten under teppet, den kryper frem igjen.....

   Rune L. Hansen:
   Det har gått system (og karriære, politikk, etc.) i galskapen. Og de beskytter og verner (og perverterer) hverandre.

   Jane Kile:
   Noen MÅ gjøre noe. Mange sitter desverre og venter på disse NOEN, og det har også vært en vei å gå for min del. Ingen må tro at det ikke koster å stå fram, men jeg har fulgt med lenge nok nå til å se at vi må.
   Det er folk so ikke våger å skrive, og folk som ikke våger å gå på møter.

   Det er også folk som opplever at familien og venner forsvinner når de trenger dem som mest fordi "barnevernet vet best", og når dommerne har avsagt sin dom for et barns fremtid, så må det jo "være noe".

   Jane Kile:
   Rune L. Hansen
   Jada. De beskytter hverandre. Man kan klage på en av aktørene, men til og med fylkesmannen og fylkeslegen svarer med at saken henlegges eller rutinene er fulgt.
   Det er såkalte sakkyndige som får lov å ødelegge et menneskeliv, og de gjør det uten skrupler.

   Annette Morgaine Olsen:
   Ja, det koster å stå frem.... Det vet jeg allt om.

   
---
---

   Alan Hess, 03.11. 2014 via Barnens Rätt Till Sina Föräldrar !!!:
   https://www.facebook.com/groups/374528769361755/permalink/394986770649288/

   I have always stood up for others when their rights have been questioned; however, I believe that rights should not be questioned, since it is a right ...

   *

   
---
---

   Morten Aarmo, 03.11. 2014 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/311752782349708/

   IF BRUKER KNEP FOR Å TRØTTE UT SINE KUNDER, HVA MED NAV ?

   Det er samme taktikk som brukes av skattebetalernes eget forsikringsselskap, Nav, som skal forhindre økonomisk og sosial nød ved sykdom eller skade. Jeg kan ikke se noen forskjell i hvordan de behandler sine klienter (kunder), bortsett fra at det ene (Nav) er vi tvunget til å betale for forsikringen til enten vi vil eller ikke gjennom skatten. Kanskje de samme advokatene burde engasjere seg i det "Forsikringsselskapet" også. Det gjelder vel i høyeste grad også media.

   - Bruker knep for å trøtte ut skadelidte
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsikringer/bruker-knep-for-aa-troette-ut-skadelidte/a/10048886/
   Her er triksene advokater mener at forsikringsgiganter overkjører skadelidte nordmenn med.
   VG.NO

   *

   Morten Aarmo:
   Klipp fra artikkel over : "Det er bare offentlige ordninger, som for tiden er verre å forholde seg til. Men også andre selskaper bruker knep for å trøtte ut de skadelidte, sier advokat Finn Linde Eriksen, som er partner i Codex advokat.
   - If kan være tøffe de også, men det er ikke på samme nivå som Gjensidige"
   -
   Altså mener advokaten at det offentlige er verre enn de verste forsikringsselskapene.....

   Rune L. Hansen:
   Mange får livene sine ødelagt og blir drept på grunn av NAV-ansatte (og deres dirigerende politikere) sin trakassering, uthalings-taktikk og unnlatelse av å respektere menneske-rettighetene og menneskene. De opererer dessuten til og med med blandt annet med såkalte "livsopphold.satser" etc. som for de fleste er så grovt kriminelt lave, utplyndrende og torturerende at de gjør et verdig sosialt, økonomisk og anstendig liv - om i det heletatt et liv - umulig. Og går i lange eller endeløse køer med beskjed om å fylle ut manipulerende, krenkende og mere eller mindre uforståelige søknader, blanketter, etc. for i det heletatt å kanskje kunne overleve.
   Systemer er skredder-sydd for krenkelser og forbrytelser mot våre menneske-rettigheter, på kryss og tvers. Fra en politisk mafia sin side som i egoisme diskriminerer ethvert menneske i sivil-befolkningen. Utplyndrende felles-kassen - stadig fra de som har minst og mindre, oppover til de som har mere og mest. Et "moderne" kaste-system - av verste slags. Og utrolig mange rammes via NAV-ansatte (som i likhet med sine dirigenter ikke engang blir straffe-forfulgt for de groveste forbrytelser!).
   Minst en 4-del av Norges befolkning "går på NAV" i følge masse-mediaen (og da er f.eks, ikke såkalte "barne-bidrag" medregnet - som også er et politisk skrekk-kammer av ulovlig og straffbar diskriminering, utplyndring, trakassering, inkvisisjoner, terror og tortur), For her å ha nevnt litt og noe.

   http://www.nettavisen.no/na24/1-av-4-nordmenn-gar-pa-nav/8505017.html
   1 av 4 nordmenn går på NAV
   Innvandrere er ikke verre enn resten av befolkningen.
   NETTAVISEN.NO

   Morten Aarmo:
   Vet det er en villet politikk som har ført oss dit vi er nå, men jeg nekter å gå gjennom denne kverna for å komme ut i A4. Denne kverne er best illustrert gjennom dumskapens system :

   http://www.nrk.no/ytring/dumskapens-system-1.10998630
   Dumskapens system
   Som representant for NAV-systemet plukker jeg livet ditt fra hverandre, til jeg finner en måte å trykke deg...
   NRK.NO|BY NRK

   Rune L. Hansen:
   Heldig om du i det heletatt kommer ut! Mange gjør ikke det og overlever dårlig eller ikke lenge! Hvor meget de enn protesterer så forsvinner efter hvert stemmene deres - og begraves i ulovlig falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Og blir usynlige - og stille som graven.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt og regn med ned til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og disig utover formiddagen og dagen, med oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 14. Omtrent det samme videre utover dagen, og halv-mørkt klokken 17. Mørkt uten regn henimot klokken 19. Men litt senere og videre utover kvelden igjen regn. Omtrent det samme videre og mot midnatt.
   
---
---

   Stefan Pettersson, 04.11. 2014 via Rättsupproret Gotland:
   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/329318013922509/

   Jag vill bara tacka socialtjänsten så otroligt mycket att jag sitter här nu som 22 åring med hjärnspöken och panikångest till följd av min borderline som är ett resultat av 28 placeringar på allt från jourhem, fosterhem, öppna HVB hem, utredningshem, SiS instutitioner och rättspsyk.

   Att sedan 12 års ålder aldrig kunnat känna mig hemma någonstans. Tack för att jag som 17 åring fick sitta på rättspsyk och lyssna på pedofiler skryta om sina bravader, tack för att jag som 15 åring hamnade på min första SiS instutition bland äldre tjejer som såg till att man var värre när man kom därifrån än när man åkte in.

   Tack för att jag fick spendera ytterligare 3 år på olika p12or runtom i landet. Att jag fick lära mig att överleva genom att bli hård, äta eller bli uppäten. Tack för att jag aldrig fick gå gymnasiet, inte för att jag inte ville eller inte var tillräckligt smart utan för att jag INTE FICK, de e svårt o skaffa sig en utbildning när man istället är inlåst dygnet runt och får se världen genom ett fönster av pansarglas.

   Tack för alla LVU förhandlingar där jag fått sitta tyst och höra er tala om för alla närvarande vilken hemsk människa jag är och hur jag bör låsas in. Aldrig har jag under dessa år av "behandlingar" fått någon behandling. Förvaring är ett ord som bör användas istället. hur började detta ? Jo, jag var 12 år och mamma var alkoholist. Därför straffades JAG. Tack till socialtjänsten i gävle då jag trots min fysiska frihet nu är fast med en sjukdom som jag måste jobba med i ytterligare några år för att kunna bli fri psykiskt. Ni har stulit så viktiga år från mitt liv, de åren som formar en. Tack för att jag är så institutions skadad att jag inte vet hur man fungerar bland vanligt folk. Tack för att jag aldrig fick en chans."

   http://zombinabacon.blogspot.se/2013/03/ett-stort-tack-till-socialtjansten-i.html
   Zombina Af Sweden
   ZOMBINABACON.BLOGSPOT.SE|BY ZOMBINA BACON

   *

   Leila Papadopoulus:
   Hemskt !!

   Annina Karlsson:
   Så brukar gången vara.

   Leila Papadopoulus:
   Brukar ? De är ju rent helvete

   Annina Karlsson:
   Ja det brukar vara ett rent helvete.

   Jerzy Donus:
   DET AR VAD SOCIALTJANSTEN MENAR MED BARNETS BASTA

   Leila Papadopoulus:
   Skit i s tjänsten kräv bara vad som är rätt !

   Margareth Ohlsson:
   En person som kan uttrycka sig så i skrift och med sådan inlevelseförmåga är begåvad. Samhället verkar vara duktiga på att beskriva människor som psykiskt sjuka och det utan att de som bedömer det ens har kompetens. Förfärligt är väl bara förnamnet. Och rätten till utbildning har alla och det här har jag sett på nära håll - att omhändertagna nekas skola.

   Pia Lindvall:
   Jag lider med dig. Va fan de värsta att socialen har en sån jävla makt med sina lögner. Nu ska dom fan me bort

   Ingela Hedman:
   Bra skrivet, detta borde barnomnudsmannen få en kopia av.

   Maria Arnesson:
   Stefan Pettersson Det gör så ONT att höra din resa o vet att du inte är ensam om den. Måste säga, jag blir oerhört rörd över hur du trots allt, kan uttrycka dig på ett sätt som berör mig så starkt. Tårarna rinner är jag läser din resa...Du är som Margareth också skriver, begåvad, begåvad med skrift och känslan du förmedlar fångar du upp många många år timmar dagar av vanmakt och uttrycker dig otroligt för att ha gått igenom i det du skriver. Jag hoppas verkligen att du finner en plats där du finner Din trygga zon, kan bygga upp Dig igen trots det som hänt. Jag kan aldrig sätta mig in i din resa, men har min egen men min son som satt djupa spår. Jag skulle haft ett barn i din ålder kanske därför jag berörs extra mycket. Du borde skriva en bok om Din Resa, har du funderat på det? Du är verbal och lätt att uttrycka dig, du borde kunna sätta dig ner och bara skriva... tror det samtidigt kan vara det bästa man kan göra när man upplevt traumatiska bitar i livet, sätta orden på pränt. Du kan göra revansch, jag menar att läsa om du vill med tanke på din ålder men undrar, har du fått ngn sorts hjälp att bearbeta detta? Du skriver om ngn sorts behandling...jag vill gärna höra vad du får för sorts stöd. Du kan pm om du vill eller skriva här, du väljer. Tänkte om jag kunde bistå med mina erfarenheter, där jag fått hjälp och stöd. Stora Kramar från mig

   Stefan Pettersson:
   Bara att sända till barnombudsmanen.
   info@barnombudsmannen.se

   Mona Hedström Lassander:
   Frågan är vad får man för hjälp efter åt. ? Min dotter är helt sönder trasad.frågan är om hom kan få någon hjälp... nu stoppa r de i henne 5 sorters mediciner och min dotter är aldrig mer sig lik .

   Mia Hasselgren:
   Vi får INGEN hjälp! Vi som överlever... Snarare hånas vi som orkat delta i vanvårdsutredningen och sedan inte räknas för att vi placerats efter 1980. Och vanvården fortsätter i detta nu runt om i landet ej att förglömma!

   Siw Grönkvist:
   Fruktansvärt,,, har en dotter som varit i liknande situation,,, o nu har dom tagit hennes son oxå,, utan att ge henne en enda chans,,

   Mona Hedström Lassander:
   Näe vet våran älskade milva är också borta kommer aldrig mer hem hon var 6 veckor när de tog henne... nu är hon 2 år. Hon får aldrig veta vilka vi är.
   Att hon har en helsyster som bor med oss..
   För vi har lills engla som är 1 år och4 månader.
   Men det är en annan kommun så hom bor hos oss..
   Det ska inte pratas om misskötseln och vanvårdaden som socialtjänsten får hålla på med .. för vi färldrar ska skämmas och ta skulden. skulden för att vi mister barnen och barnen mister alla sina bilogiska band..
   Detta måstr få ett slut... jag hoppas verkligen att du får någon upprättelse ..
   Jag hoppas vi alla går ihop i en förening.. att vi börjar säga i från.. alla vi som är dravbbade.. att vi går till samman.
   Som ensam är vi svag .
   Men till sammans skulle vi vara starka ..

   Sambou Darboe:
   Den beskrivning som gav ovanför är just det min dotter uppleva just nu. Hon sitter ofta inlåst. Hon går inte skolan. Det ljuger mycket om hennes placering. Hon hade inte begick något brott. Hennes ända brott var att hon inte vill prata med socialen och mamman. Jag vill ta min ansvar men mamman motsätt sig. Hon kunde inte ta hand om min dotter. Min dotter och mamman bråkar. Mamman skrev under LVU. Jag bestred socialen förslog om placering. Det finns inte något vetenskapliga bevis på min dotters psykisk tillstånd ändå lyckades socialen och mamma LVU. Mamman hade skrivit till socialsekreterare ÅSA Edqvist, sam våldtog mig, vår dotter och andra män rörde vår dotter. Jag kunde inte räknade med sådan fabrikation/mytomanska från en JEHOVAS VITTNE. Hon sade att hon tror på God. Hon sade Jesus sade så, så. NEVER BUY THAT. SHE WAS AFTER MY HEAD. Hon skrev att Sam är naiv till mina väninnor. Mamman är ensam vårdnad och hon är så glad att jag inte fick stoppat LVU och min dotter fick inte bor hos mig. Mamman tror att det här är en tävling. Många av de social placerade barn klarar inte av livet. På grund av den brutal behandling de gick genom.

   Leo Suverän:
   svenskarnas kultur håller på institutionaliseras..
   Detta börjar faktist bli vanligt gott folk..

   Najmi Wetterlind:
   Mållös att detta får fortsätta, de ber om offentlig ursäkt i blå salen i sthlm och bedyrar hur de ska omvända allt som sker... men vart försvann det? Det bara fortsätter dagligen med missär, vanvård, död, utnyttjande, korrupt, förtal, kränkningar.. ja listan är lång!

   Mona Hedström Lassander:
   Näe det har inte fortsatt utan blivit hundra gånger värre änn förut verkar det som...

   Stefan Pettersson:
   Tänk
   Att du satt fast i offer rollen eller utsatt för att den andra förälder lever som offer när det handlar om vårdnadskonflik.
   Detta är värt att belysa. För långt mer barn bor hos fel förälder som utsätter. Allt synns inte. Men att ha en mamma som utsätter. Ja då är man sista klassens barn.  
   En pappa då får ofta barn stöd och hjälp
   Att du varit med om någon konflikt och jag med. Tyvärr dessa går nog inte att jämföra.
   De ser säkert så olika ut som det går. Jag har documentation från första tiden med dessa feminister som driver allt de kan för att anklaga. Sedan så har bara hårt utsatta kvinnor hjälpt mig. På grund av att de är trötta på hur skydd missbrukas.
   Om du följer mig så ser du snart att det är LVU jag skriver mest om. Inte om pappor. Men jag är en av de som vågar ifrågasätta och lyfta ett problem. För de som lyfter dessa problem juridiskt hur det ser ut får problem. Män som inte är insatta. Skyddar kvinnor som vi är uppfostrade att göra. Även har FN beslut om att allt våld mot kvinnor skall utredas en stor invärkan på hur det ser ut. Det borde inte vara någon skillnad.
   Jag har en dom. Där misshandel är erkänd. Även där barnet var utsattt. Det tas inte ens en notis om. Hade jag gjort det som mamman gjorde så hade det blivit enorma problem för mig.
   Jag är emot systemet som finns. Inte kvinnor. Att kvinnor tar åt sig kan jag förstå när jag skriver. Men de håller med i rätt mycket.
   Att män skyddar kvinnor, vi är uppfostrade så. Sedan är en familjekonflikt något helt annat. Säkert känner sig båda föräldrar utsatta.
   Att hjälpa män är mycket svårt. För de vill inte ha hjälp. Utan skriva av sig, skötta sig själv. Där av går jag på LVU i stället. Som är direkt kopplat till att familjer inte får stöd. Utan utsätts.
   Enkla saker som direktiv om att splitra familjen vid konflikt. Det antas bara fram. Och i bland eller rätt ofta så klarar inte en part av att lämna. Kanske kärlek men även att dela på barnet. Kanske att bli ensam
   Enkla saker som att hjälpa båda i stället för att försöka lyfta den utsatta mot den andra förälder. Den som har på sig offerkappan får hjälp oavsätt om det är teater.
   Detta gäller hela systemet. Från soc till de skydd som är upp byggda.
   Offer. Mycket handlar om det. Antar att du är med i någon ensama föräldrar grupp. Gång efter gång gör sig kvinnan till offer.
   Just det med offer skiljer människor åt betydligt. Men framför allt spelar människor offer och även män gör detta. Den enklaste vägen att få ge hör.
   jag tror att din kunskap är stor. Men min är absolut inte att förakta.
   Men det stöd jag har att driva frågor emot sytemet är något jag lever för. För just det är mitt problem.
   Att mammor och pappor tar egenmäktiga beslut när lagen säger att det är ok. När lagen godkänner att människor anklagar falskt. När exempelvis socialtjänsten anklagar falskt. Det är dessa saker jag ser. Inte enskilda indevider. Utan maktmissbruk.
   Du må ha många besvärliga historie som du råkat ut för. Men lovar att jag inte är ett undantag.
   Jag har historier där myndigheter jävlas gång på gång. Långt över vad människor klarar av. Barn som varit utsatta, där det aldeig tar slut, utan soc fortsätter att gå på deras barn sedan. kvinnor och män dom behöver skydd, meninte får det. Där de är så utsatta att det är dags att starta på nytt och där namn med mer borde byttas. Där den andra oartens släkt eller vänner öppnar krig emot dig.
   Vi hat extremt utsatta som exempel, Tvångsgifte enligt dom i sverige för att soc skall komma undan att ge bostads bidrag. Problemet ligger på systemet. Det är det vi har för att styra upp människor. Det fungerar inte alls i dag. Det utsätter och personal ljuger och fantiserar ihop saker. För att rätta till så det inte synns att de gjort fel. Det är verkligheten.
   Att vi har ett system gjort för att plocka bort föräldrar på antaganden. För bevis behövs knapast. Antaganden blir bevis. Så skall inte mitt barn barn ha det.
   Allt detta ligger på att systemet acepterar det. En lag som är överkörd och blivit mer för den som utsätter än för den som blir utsatt.
   Sverige pratar om barkonventionen, säger att vi följer den. Vad är då skillnaden om den blir lag?
   Alla har ansvar för barnen. Utan socialtjänsten som mer jobbar anvars befriat. De har inte ens anmälningsplikt till polis som är utbildad att utreda brott. Utan det skötts genom direktiv som ser olika ut mellan kommuner.
   Våld är en stor fråga, men bara runt kvinnor och när de blir utsata. Att ta tag i problemet med våld redan i skolan. Glöms av. Barn missar skolan och får liv förstörda när de går i skolan som är skolplikt på. Hemundervisning kan acepteras i undantagsfall. Trotts att kanske ett stort antal barn borde ha det. Då de utsätter andra barn.
   Vi har haft en regering efter regering som gång efter gång struntar i ansvar.
   Dags att de vanvårdade barnen får upprättelse genom en statlig garanti. Att regler görs om så att de som blivit utsatta får ett grundbelopp, att ersättningen inte är tidsbegränsad och gäller alla barn.
   Dags att ansvar införs på myndigheter
   Sveriges socialtjänst skappar brottslingar när det kräver att de som jobbar där antar sig fram. "Det behövs ingen utbildning för att anta"
   Haveri kommission och gör om socialtjänsten. Justitministern måste självklart gå igenom lagar med mer. Lagar skall skydda offren och se till att de går igenom det som de blivit utsatta för någorlunda smärtfritt och då är ersättning ganska viktigt för att börja om och få i ordning på livet.
   UD bör ändra riktlinjer. Så de jobbar för att få hem barn från andra länder. Inte som i dag, drivas bara ur ett ekonomiskt syfte.
   Sverige har inte gjort mycket för att exempel få hem Svenska barn placerade i Norge. Dags att Sverige börjar agera politiskt.
   Barn våldtas genom falska anmälningar. barn hindras att se föräldrar på falska grunder.
   Att detta inte tas tag i är löjligt. Har bara med att barn och familjekonflikt har blivit en gigantisk marknad.
   Alla pratar om föräldrar ansvar. Få om skolans ansvar där barn är stora delar av liver. Ja där de lär sig leva med andra människor.
   Det måste till åtgärder inom skolan och skolan måste ha klara regler vad de kan göra när ett eller flera barn utsätter andra barn.
   Att förebygga. Har Sverige pratat om. Men de glömde så fort.
   Dags att våran nya regering tar tag i problem. Börjar att hitta lösningar. Det är därför vi har regering.
   Bostad, arbete, sjukvård. Är mycket viktiga saker. Men ett fungerande rättsystem är mycket viktigare.

   Madeleine Lundqvist Född Dahlqvist:
   pga socialens lögner har min bonusdotter på 12 år flyttats 21gånger av socialen det började när hon va 1 år. allt för hennes bästa som soc påstår

   Leila Papadopoulus:
   21 gånger ? Otroligt chanslöst agerande o detta godkänner regeringen fullt ut o har så gjort snart 100 år !

   Najmi Wetterlind:
   Madeleine Lundqvist Född Dahlqvist det är för jävligt : (

   Stefan Pettersson:
   21 gånger. Vilken värld. Hon är gjord till ett offer och får nog höra hur synd det är om henne. Att leva med hur jävla synd det är om än är ingen framtid. Alla placerade som flyttas runt så här får men för resten av livet

   Madeleine Lundqvist Född Dahlqvist:
   Hon är psykiskt skadad för livet. och soc vill ej erkänna sin skuld. utan lägger all skuld på pappa. han som varit hennes enda trygghet genom åren. jag kom in hennes. liv för 7 år sen

   Stefan Pettersson:
   Att anta sig fram om andra människor, det går inte. Det är vad dessa människor gör. Att de sedan utgår från eget bagage med olika problem, säkert just dessa som gör att de vill hjälpa. Ja det kan inte bli rätt. De utgår från sig själva. Gör en bild av andra. Omöjligt i det stora hela. Finns säkert människor som klarar det. Med dessa är undantag. För de flesta som antar sig fram. Gör mer fel än rätt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/754683917919825/

   The truth behind the UN RIGHTS OF THE CHILD. What it really entails?

   1. First of all, the government (unelected UN EU in this case)will be the parent not you. Dont like it, you lose them.

   2. Your child has a right to be forced to go to a communist indoctrination center (school) to be dumbed down, and conditioned to be a loyal marxist who will never question authority and grow up to be an illiterate factory worker

   3. Your child has a right to grow up in a marxist country with no freedom of speech, freedom of the press and has the right to be sent to a holocaust style camp if he/she is suspected of evil thoughts like freedom or religion.

   4. Your child has the right to be indoctrinated into becoming a pervert by other perverts and being forced to be brainwashed that promiscuity and prostitution are acceptable.

    Your child has a right to be a drug addict.

   5. Your child has a right to be free of any mention of the word God other than a curse word. The right to be forced to remain godless under penalty of death

   6. Your child has a right be forced into mandatory mental health screening run by communist doctors who will brand him/her mentally incompitent if does not agree with tenents of socialism in addition forced to take toxic drugs.

   7. Your child has a right when they grow up to loose all the fruits of their labor for the greater good.

   8. Your child has as right to grow up enslaved to the whims of the state in the name of the greater good and live in squalor and poverty just like all the other nations that are in lock step with the Socialist United Nations

    9. Your child has a right to earn little while those in charge live off of them. They have the right to be euthanized by force when they become to old to work or are crippled.

   ALL OF THIS IS FOR THE GREATER GOOD OF THE PEOPLE'S STATE AND ALL WORLD CITIZENS!

   The UN Rights of the Child - The Real Agenda.
   https://www.youtube.com/watch?v=S1gT2zeiq28
   The truth behind the UN RIGHTS OF THE CHILD. What it really entails 1. First of all, the government (unelected UN EU in this case)will be the parent not you...
   YOUTUBE.COM

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/923682897654661/

   A SAD SONG ABOUT CHILDREN IN NORWAY Text and singing By Lise Tollefsen Slembe
   https://www.youtube.com/watch?v=RVkI-EkyoxA&list=UUr-7Obc0cyAUpbZIfzMk6jg
   A SAD SONG ABOUT CHILDREN IN NORWAY Text and singing By Lise Tollefsen Slembe A sad song...
   YOUTUBE.COM|BY LISEHULK

   *

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius og efter hvert regn her ute i natt. Overskyet og oppmot 7 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13 og 15. Litt derefter med yr og 5 pluss-grader og grålig, noe dunkelt klokken 17 og mørkt klokken 17.30. Noe stjerne-himmel og full måne nokså høyt i sør-øst henimot klokken 21. Omkring 6 pluss-grader og mye mørke sky-masser drivende fra vest utover kvelden, månen tidvis noe synlig høyt og fjernt i sør mot midnatt.
   
---
---

   Kristian Berg, 05.11. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/883258188365485/

   " Som man reder ligger man."
   " Vi står midt i en orkan, sier Siv. Du snakker om klimaforandringer på bare litt i overkant av et år."

   " Men leser enn litt imellom linjene, så er det ikke bare Frp i regjeringen som ikke spiller kortene sine helt riktig etter valget for et år siden, og samtlige kommuniserer med at de skal ta den vanlige mann i gata. Leser en nøye mellom linjene, er vi aller for late, dumme og uintelligente i følge både politikk og statsbudsjett. "

   - Vi står midt i en orkan
   http://www.dagbladet.no/2014/11/03/nyheter/innenriks/samfunn/politikk/statsbudsjett_2015/36065052/
   Frp får katastrofale 9,5 prosent på en fersk TV 2-måling.
   DAGBLADET.NO

   *

   Eilen Hansen Rørdal:
   haha skulle vært 0.5 prosent etter alle løgnene før valget.... kjeltroline

   Tom Just Olsen:
   Krokodilletårer. De 130.000 rikeste fikk 12 milliarder i skattelette i 2014. De får (ser det ut til) ytterligere 8 millarder i 2015. Millionærene og milliardærene i Norge vil dele 50 - 60 milliarder i skattelette på de 4 årene som FrP/Høyre sitter ved makten. Siv Jensen har hatt klekkelig lønn ved siden av stortingsprepresentant-lønna - 'fra partiet'. Disse pengene kommer fra 'rike onkler' som FrP helst vil holde hemmelig. Noen er kjent. Som Olav Thon. Bare han vil få ca 40 - 50 millioner kroner i mindre skatt i løpet 2014 og 2015. Når vi endelig får sparket ut Høyre og FrP fra regjeringskontorene om 3 år har de rikeste onklene fått '100 millioner kroner i skattelette - hver'! De må ha mangedoblet sin 'investering i FrP og Høyre'. Jeg tror at Siv Jensen gir seg i politikken om 3 år. Hun får en pen pensjon etter mange år på Tinget - og vil sikkert få en hyggelig tilleggspensjon finansiert av de rike onklene. FrP? De vil gjenoppstå som innvandrerfientlig opposisjonsparti - med stor suksess. Nordmenns politiske hukommelse er maks 18 måneder.

   Jostein Setsaas:
   Å lyve før et valg straffer seg, ikke minst når de fleste utenlandsstemmer stemte SAK.

   Eilen Hansen Rørdal:
   budsjettet kommer ikke til å bli godkjent hvis de andre er fornuftige...men det er vel falskhet der og

   Rut Lillebo Nunn:
   har ikke både Siw og Erna vært på Bilderberger møte??

   May Brith Harestad Hollos:
   Jo de er begge to Bilderberger ! - Bilderberger - De Fremstår som bitre fiender utad, for at de så i neste omgang sammarbeider, og blir tilldelt nye stillinger, og hjelper hverandre.

   Rune L. Hansen:
   Ap-katter som Stotenberg, Støre og kompani tilhører den samme politiske mafiaen, som premierer og bytter ut hverandre ved behov.

   Rune L. Hansen:
   Leken med hvem som skal "i den svarte gryte" er den artigste de vet.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle og deres med-spillere vil alltid være fornøyd med og jublende til utplyndring, karriære, makt og fortjeneste.

   Eilen Hansen Rørdal:
   måtte bare dele dokumentet

   Øyvind Langstrand:
   "No må vi kom på bane, alle trygdenarkomane" sang Hans Rotmo.

   Morten Håland:
   "De 130.000 rikeste fikk 12 milliarder i skattelette i 2014. De får (ser det ut til) ytterligere 8 millarder i 2015. "

   Har du betalt skatt av penger en og to ganger, så må man regne med å betale skatt av pengene en gang til. La oss kalle det formueskatt. La den også gå ut over dem som har egne bedrifter
   ( http://www.nettavisen.no/na24/2295877.html ) , pensjonister med nedbetalt hus
   ( http://nhomagasinet.nho.no/2012/10-sp%C3%B8rsmal-om-formuesskatt/ ) ,
   fattige som arver barndomshjem som de må selge pga formueskatt.
   ( http://www.vg.no/nyheter/innenriks/knekkes-av-arveavgift/a/6598/ )
 
   Og lærte du ikke å ti stille angående Olav Thon? Hva var det han skulle gjøre med pengene sine når han døde? Åja, stemmer det, opprettholde arbeidsplasser, og donere bort formuen til vitenskap og forskning. Det må være fælt når private donerer bort sine penger til gode formål, pengene skulle helst vært innbragt av sosialister og donert ut i deres navn? Uff disse grådige milliardærer...
   http://www.aftenposten.no/okonomi/Olav-Thon-gir-bort-hele-milliardformuen-7402303.html

   Problemet med sosialismen er at man til slutt vil gå tom for andre menneskers penger.

   - Knekker norsk næringsliv
   http://www.nettavisen.no/na24/2295877.html
   - Om ikke velgerne straffer regjeringen, så straffer regjeringen norsk næringsliv.
   NETTAVISEN.NO

   Rune L. Hansen:
   Jeg ser med forskrekkelse at det er flere som ikke engang respekterer våre menneske-rettigheter!
   Som altså aksepterer groveste slags grov politisk organisert kriminalitet!

   Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Art 25: 
   "1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over." 

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11: 
   "1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett". 

   Osv.!

   Tom Just Olsen:
   Olav Thon har verken skapt eller opprettet arbeidsplasser. Han har kjøpt dem. Det er takket være sosialismen du har mat på bordet, Morten Håland.

   Cecilia Ohvall:
   De ger det eine og tar av det andre . Ps. Sloppa mat monse. Låt bönder få mer betalt. Små bönder . Uff norge helvetes land

   Tom Just Olsen:
   Det er enda verre i Sverige Cecilia Ohvall.

   Arthur Sandberg:
   Kjære Siv - Du tar feil. Regjeringen og Frp står ikke i noen orkan, enda ! Vent en måned eller to, så vil resultatene av dine og Ernas lovnader før valget bli presentert - som seg hør og bør. Ikke med skittkasting, men med å vise til løftene, partiprogrammene og det vi nå får se av resultater. I verste fall opplever du nå en liten kuling i reell styrke. Du har glemt hva FrP ble tuftet på av salige Anders Lange - og hvordan Carl I. Hagen overtok stafettpinnen med det for øye å senke skatter, avgifter og hindre offentlige inngrep. Orkanen er det du og dine som skaper nå, ikke i går eller i fjor, men NÅ - slik at dere får se hva "den norske grasrota gjør når landets trygghet rokkes ved". Belastningsskadene som skatteføljetongen har fremskaffet, er så omfattende at de er i ferd med å gjøre ubotelig skade. Hva sier du når meningsmålingene forteller at FrP er i fritt fall mot sperregrensen på 4 % ? Da er det for sent å rette opp "æille feil ifrå i går". Jeg leser hva min "navnebror" Per sier - hvor han gjør et fortvilt forsøk på å fortelle historien som ikke kommuniserer med løftene. Her er det at partiet skyter skivebom, gang på gang. Dette spiser opp partiet, fra innsiden !

   Cecilia Ohvall:
   Ja vet det.Tom .men efterapaing av sverige kan ikke löna sig tex NaV. Drittet

   Jan Rødseth:
   Siv bør kjenne på sin besøkelsestid. Den er over. Frp er borte.

   Rune L. Hansen:
   Frp har kjøpt seg endel mektige stemmer med en slik kriminell politikk. De svært mange som skades av den er mildt sagt meget lite mektige. Frp hermer efter Høyre og Ap, fordi det gir egen fortjeneste og i håp om at de mektige på samme måte vil bli deres støtte-spillere og med-spillere. Samtidig "glemmer" de at Ap og Høyre er langt mere og bedre etablert med en slik politikk - og ikke mindre frekke og grove.

   Tom Just Olsen:
   Rune L. Hansen - FrP er kjøpt - av de samme rike onkler som betaler Høyres politiske virksomhet. Bare at FrP har en litt annen 'produkt-palett'. For å tekkes velgere som 'rånere fra Notodden'. For å si det slik.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke mindre kriminelt hverken av den grunn eller andre grunner.

   Tom Just Olsen:
   Helt enig, Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   Enighet unødvendig, både det og straffe-rammene er lovlig og rett og riktig lov-bestemt i Straffeloven.

   Morten Håland:
   Takk o hellige sosialister for maten min. Jeg er evig takknemlig for at den store sosialistiske ånd forbarmet seg over meg slik at akkurat jeg kunne spise idag.

   Rune L. Hansen:
   De mange av deres torturerte, terroriserte, utplyndrede og drepte kan fortelle deg noe annet, Morten Håland.

   Hans Eirik Lund:
   Og de dummeste sitter i norsk toppolitikk, de hadde trengt noen år i normalt arbeidsliv og lært seg hva som er normalt for folk, ikke bare gå rett fra skole til storting/regjering. De fleste av dem har aldri hatt så mye som en sommerjobb engang, de er bortskjemte drittunger som har kommet seg fram pga slekt/ familie sånn som i alle andre korrupte land...

   Tom Just Olsen:
   'De dummeste sitter i Norsk toppolitikk'? Vi har en finansminister med bedriftsøkonomistudiet på BI og yrkeserfaring som servitør på Postkafeen i Oslo, - den bruneste av de brune. Er'ke det bra nok'a?

   Hans Eirik Lund:
   Utdannelse er ikke alt, det er noe som heter sosial intelligens også...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Hans Erik Hans Eirik Lund, mange av de ville ikke ha vært grov-kriminelle om de ikke blafret i vinden for karriære og vær-haner.

   Hans Eirik Lund:
   De snyter og lurer det norske folket hver dag, da er de vel ikke særlig bedre enn mange som sitter bak lås og slå...

   Frank Roger Nordengen:
   og snart er det 0,95%  

   Rune L. Hansen:
   Den eneste grunnen til at de enda ikke sitter bak lås og slå er at de beskytter og verner og premierer (og truer) hverandre via virksomhetens nøkkel-personer (og nyttige idioter).

   Rune L. Hansen:
   De foruretter grovt kriminelt sine med-mennesker, men ikke seg selv og sine egne. Den som ikke ser det må være blind. Impunity og nepotisme blandt annet heter det med finere ord.

   Frank Roger Nordengen:
   Nepotisme felte Romer riket !

   Roger Abel:
   Spørs om ikke FRP ligger i ruiner etter den orkanen....

   Frank Roger Nordengen:
   Håper de blir uhelbredlig syke og i behov av tjenestene de ikke unner andre, lurer faktisk på om dette er i ferd med å skje, Siv og Robert ser jo slettes ikke friske ut !.

   Morten Håland:
   Dette var virkelig en seriøs diskusjon.

   Tom Just Olsen:
   Roger Abel - Du overvurderer Nordmenns politiske hukommelse. Om 18 måneder er alt dette glemt og FrP vil fremstå blandt alle 'rånere fra Notodden' som 'fornuftigheten selv', med innvandrerhets, AP-hat og 'vi alene vite'-holdninger.

   
---
---

   Bjørg Brennan, 04.11. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/882805335077437/

   Strengere krav til sosialhjelp
   http://www.nrk.no/norge/strengere-krav-til-sosialhjelp-1.11851854
   Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil skjerpe kravene til folk på sosialhjelp. De skal ikke lenger bare kunne sitte hjemme og motta trygd.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Mette Knutsen:
   Hva med å sette Robert Eriksen på sosialhjelp så han får prøvd og sett hva han snakket om, og en annen ting disse kravene gjelder det alle eller bare norske.

   Rune L. Hansen:
   Det er mere risikabelt å forurette andre nasjoners borgere.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2014 via Rättsupproret Gotland:
   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/329891030531874/
   
   Jeg ser med forskrekkelse at det er flere som posterer her og posteringer som aksepterer bortførelse av barn i offentlig regi! Altså politisk organisert groveste slags kriminalitet!

   Som ikke engang respekterer våre menneske-rettigheter!
   Ytrings-frihet skal ikke være grov kriminalitet!

   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Den internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter Art 23 p1:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Osv.!

   *

   Sambou Darboe:
   Actions speaks louder than words. Det finns redan lagarna och paragraferna, det tilllämpas inte av länderna som skrev under avtalet.

   Cecilia Ohvall:
   Det är ikke lämpat att norge är norge överhuvutaget..om bv ska skapa krig. De pratar om terror i dag hot mot norge . Innom 12 mån .ja de ställer själv till de så . De har mer og venta. Lager paragafer som inte bv följer kan ha sitt straff .om ander länder går. Imot norge . Nya lager är inte fulllämdade med fn lagarna . Och fn kan straffa norge för de ikke följer den .

   
---
---

   Morten Aarmo, 05.11. 2014 uploaded a file via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/312336602291326/

   Viktig å huske lydopptak av alle samtaler :

   Fra: Morten Aarmo <morten.aarmo@gmail.com>
   Dato: 5. november 2014 kl. 17.39
   Emne: Lydopptak !

   Til: "DA (postmottak)" <dapost@domstoladministrasjonen.no>
   Kopi: postmottak@jd.dep.no, justis@stortinget.no, post@frostating.no
   
   Til orientering !
   Sak 14-028814FØR-FROS.

   Jeg sitter på et lydopptak fra samtale med resepsjonen i Frostating lagmannsrett, fra den 16.sept. 2014 kl 09.01, som beviser at avgjørelse om avvisning av sak var tatt før avgjørelsen om habiliteten.

   Habilitetsaken mot Lagdommer Heidi Vibeke Enger(som deltok i avvisningskjennelsen den 15 sept), var ikke ferdigbehandlet av Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo.
   Det vil si at avgjørelsene ikke har gått i rett rekkefølge og følgelig var da også kjennelsen om at Heidi Vibeke Enger var habil forutbestemt, og en ren formalitet.

   Ingen av disse dommene er da gyldige jf domstollovens §§ 106, 108 og en rekke andre §- er i Tvisteloven.

   Kjennelsen om Avvisning ble da forskjøvet 2 dager frem i tid, men Resepsjonisten i Frostating avslørte at avgjørelse, om avisning ble tatt 15.sept 2014 jf. tlf samtale (16.sept.2014 kl 09.01).

   Kjennelse ang. Habilitet påstås være avsagt 15.sept. 2014 i følge forkynnelse.
   Kjennelse ang, Avvisning påstås være avsagt 17.sept 2014 ifølge forkynnelse.

   Domstolen har også et spesielt ansvar til opplysninger ovenfor selvprosederende uten juridisk bakgrunn nedfelt i Tvisteloven.

   Sak kan av habilitet og andre årsaker, heller ikke behandles videre av Frostating Lagmannsrett etter en evt. kjennelse på anke til Høyesterett.

   Lydfil ( Uten navn (2).wma) vedlegges !
   NB ! All dokumentasjon vil bli offentliggjort på sosiale medier av rettsikkerhetsgrunner, da Staten ikke følger Arkivloven eller Arkivforskriften !

   Mvh
   Morten Aarmo
   7817 Salsnes

   Uten navn (2).wma · version 1
   Audio - Download
   https://www.facebook.com/download/374267912736352/Uten%20navn%20%282%29.wma

   *

   Rune L. Hansen:
   De avslorer seg selv på gangen - er det ofte og med rette blitt sagt.
   Iøvrig: Anser du habilitets-behandling for å være habil?

   Morten Aarmo:
   Selvfølgelig ikke, det var allerede bestemt. Det ser du av det jeg har skrevet.

   Rune L. Hansen:
   Jo da, enkelt nok å forstå, men det er litt uklart hvorfor du skriver at: "Sak kan av habilitet og andre årsaker, heller ikke behandles videre av Frostating Lagmannsrett etter en evt. kjennelse på anke til Høyesterett."

   Morten Aarmo:
   Det kommer en nærmere beskrivelse av dette når anke er sendt inn til Høyesterett.

   Rune L. Hansen:
   Ok. "Problematikken" er interessant og viktig og angår oss alle langt mere enn de fleste enda tror.

   Morten Aarmo:
   Du kan begynne å se nærmere på Tvistelovens § 1-1 (1) og (2), som er formålsparagrafen i loven. : )

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste i § 1 er § 1-2:
   "Folkerettens betydning for anvendelsen av loven
   Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat."

   Morten Aarmo:
   Se på selve §-en jeg henviser til Rune L. Hansen Du må ikke blande kortene her.

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg ser det - og at det er en lov som påstår seg angjelde "sivile saker" og "rettstvister".

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. november 2014, Vinberget: 

   Du blålig himmel, solen i sør-øst og i overkant av 5 pluss-grader Celsius frem mot klokken 11 i formiddag. Omtrent det samme videre utover dagen. Grålig med 3 pluss-grader klokken 16.30. Nesten halv-mørkt i lyset fra månen full noe høyt og fjernt i øst og 2 pluss-grader henimot klokken 20. En fin og tydelig regnbue-aura omkring månen snart i sør, noe vind og 3 pluss-grader klokken 23. Månen høyere i nær sør og ellers omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203523704627993

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR)

   "Art 5.

   1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.

   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Straffeloven
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Paragraf 123 er en av Straffelovens mest sentrale og viktige paragrafer.

   Og denne (siden 1994) en av Grunnlovens mest sentrale og viktige paragrafer:

   § 110c.
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."

   Det såkalte Grunnlovs-jubileet i år var og er ingenting annet enn en gedigen politisk bløff. Våre menneske-rettigheter var fra før av - og er fortsatt - fullstendig inkorporert i Grunnloven!
   Og selv om de ikke hadde vært det så er menneske-rettighetene i seg selv ratifisert av Norge - som lov og rett gjeldende i og for Norge, med forrang status fremfor alt annet av lov-bestemmelser.

   Ulovlige lov-bestemmelser, vedtak eller avgjørelser (dvs. som er i strid med lex superior eller menneske-rettighetene) er ulovlig og straffbart for enhver ansatt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen.

   *

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminell falskhet og frekkhet, diskriminering og egoisme kjennetegner den politiske nepotismen som hærjer i dagens Norge.

   Hele sivil-befolkningen er sviktet og bedratt - med i praksis fullstendig grov-kriminell forakt for alle og enhver av våre menneske-rettigheter og sivile rettigheter. Det er i praksis omtrent bare manipulering med ulovlige lov-bestemmelser og motsatt lov og rett som styrer og rår, inklusivt også i rettsvesenet. Det hele er katastrofalt (ikke minst for alle de veldig mange som allerede er rammet av det), makapert og perverst.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203524224560991

   Convention on the Rights of the Child (CRC):

   Art 29 p 1 c:
   "States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
   The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own."

   Art 7 p 1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 p1:
   "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."

   *

   Rune L. Hansen:
   Human Rights Act ICESCR and ICCPR has initial the same provision. The following paragraphs:

   "The States Parties to the present Covenant,
   - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   - Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,
   - Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,
   - Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,
   - Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,
   - Agree upon the following Articles:" Etc.

   Pay particular attention to, among other things, the phrase: "and of the equal and inalienable rights". And the formulation, that "the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs".

   We all have all and every one the same all and every one human rights.
   It is not one of them we don't have.

   Rune L. Hansen:
   You can't discriminate child or parent. You can't kidnap or capture or take away someones right to family-life or parent right. If you do so, that is torture, terror, etc. All illegal. Illegal laws or rules are not legal.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203524227641068

   Lov-bestemt - og lett nok å forstå?

   Barnekonvensjonen Art 29 p1c:
   "Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   - å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur"

   Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettighetserklæringen Art 16 p1:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   *

   Rune L. Hansen:
   Vi alle og enhver har de samme alle og hver eneste menneske-rettigheter.
   Det er ikke en eneste en av de vi ikke har.
   De er lov-bestemt å være for alle og enhver både "like og uavhendelige og umistelige".

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V3&4&5&6 (ICESCR & ICCPR:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   
---   
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2014: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203524668092079

   So called child custody cases in Norway and several other countries are nothing else than political organized criminality. Has to be stopped.

   You can't discriminate child or parent. You can't kidnap or capture or take away someones right to family-life or parent right. If you do so, that is torture, terror, etc. All illegal. Illegal laws or rules are not legal.

   We all have all and every one the same all and every one human rights.
   It is not one of them we don't have.

   *

   Tatiana Luminita:
   yes.... we have all and every one the same rights.... but not here in norway... i can not see my childrens from my country, because i can not get any help, from nooane here.. the advices i got it is ridiculos.... and not human.. and here i am talking about autorities.....

   
---
---

   Jane Kile, 06.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1500017680272769/

   Kollektiv uforstand.....

   Kollektiv uforstand hos  barnepsykologer og barnepsykiatere?
 
   Jeg har en del barnevernssaker, og får av forskjellige grunner ofte henvendelser fra kolleger og fra slektninger til barn i fosterhjem. Et gjennomgående trekk i barnevernssaker er at barnet etter at det er revet opp fra familien og blitt plassert i fosterhjem, viser atferdsvansker og angivelig utviklingsforstyrrelse. Et annet gjennomgående trekk er at de psykologer, psykiatere og andre fagpersoner som i en eller annen sammenheng får med barnet å gjøre, enten det er BUP eller andre, plasserer årsaken for dette i foreldrenes angivelige dårlige omsorg før omsorgsovertakelsen.

   Jeg har til dags dato ikke registrert èn gang, verken i saker jeg selv har, eller i saker jeg er blitt kjent med gjennom andre, at det har slått noen av disse fagpersonene at det barnet viser, er reaksjoner på selve omsorgsovertakelsen.
Det merkverdige er at de samme fagpersoner etter hvert har skjønt og tatt innover seg at barn som ble innlagt på sykehus, hadde slike reaksjoner hvis ikke foreldrene var med. Barnepsykiaterne Sommerschild og Grøholt som i sin lærebok har et bevisstløs forhold til dette problemet i barnevernssaker, skriver i et kapittel om barns reaksjon på akutte kriser og katastrofer at hvis barnet (2 - 5 år) blir "adskilt fra alle sine nære personer, kan reaksjonene bli svært alvorlige." De skriver videre: "Slike reaksjoner så vi før, da barn ble lagt inn på sykehus uten at kontakten med de nærmeste ble opprettholdt. Den første reaksjonen er ofte en aktiv protest med sinne og gråt og åpen lengsel etter foreldrene (protestfasen). Etter hvert øker sinnet og fortvilelsen, og den neste fasen blir preget av en desperat fortvilelse (desperasjonsfasen). I tredje fase regredierer barna, dvs. de vender tilbake til mer småbarnslig atferd." (S, 274, utgave i 1989).

   Den som vil  skjønne, skjønner selvsagt at slik reagerer også svært mange 2 - 5 åringer på en  omsorgsovertakelse, og ettersom omsorgsovertakelse innebærer en langt mer  dramatisk separasjon for barna enn en sykehusinnleggelse, vil selvsagt  reaksjonene også kunne bli langt sterkere. Reaksjonene blir rimeligvis også  ekstra forsterket som følge av at det samtidig blir strenge restriksjoner på samvær.

   Andre aldersgrupper kan ha sine spesielle reaksjonsmønstre, men det er svært få som kommer fra en omsorgsovertakelse uten skade.

   Dette vil nok de fleste fosterforeldre også kjenne seg igjen i, men de vil rimeligvis sveve i den villfarelse at problemene var der fra før og ikke oppstod i forbindelse med omsorgsovertakelsen.

   Selv om de to nevnte barnepsykiaterne har med i læreboken et kapittel om omsorgsovertakelse og et kapittel om fosterbarn, avslører forfatterne, også ved det de ikke sier, at de ikke klarer å se at det er minst like traumatisk og mer traumatisk for barna å komme i fosterhjem. Det lengste forfatterne går i å erkjenne vanskene, er å uttale (s. 366), men uten å problematisere det videre, at:
   "For barnet vil flyttingen ofte fremstå som en krise."
   De to barnepsykiaterne har sveket barna grundig når de ikke har slått klart fast at omsorgsovertakelse er så skadelig for barna at det kun kan brukes i ytterste nødstilfelle. Dette dokumenterer for øvrig den internasjonale barnevernforskningen overbevisende, se Bo Vinnerljungs avhandling i boken Fosterbarn som vuxna.

   Den uforstanden de to psykiaterne utviser når de ikke anerkjenner barns meget sterke traumatiske reaksjoner på omsorgsovertakelser, finner vi vanligvis både hos BUP og hos svært mange andre psykiatere og psykologer. Det har ført til, og fører stadig til, stor og unødvendig lidelse hos barna og deres familier. Hva skal til for at det skal ta slutt?
 
   <p>Av Sverre Kvilhaug, advokat</p>    skvilh@frisurf.no   
   http://www.barnasrett.no/Artikler/kollektiv_uforstand.htm

   *

   Nina Langfeldt:
   Jane, både barnevernet og sakkyndige vet selvfølgelig at barn får alvrolige reaksjoner på en omsorgsovertakelse, At skyld og årsaksforhold plasseres hos foreldrene og særlig hos mor, er som regel ren taktikk- de skal vinne saken i nemnda og må konstruere dokumentasjon. barevernet har eksistert i over 100 år i Norge og like lang tid har de hatt på seg til å utvikle herkseteknikker og allverdens taktiske finesser - de vet hva som funker og ikke funker i detalj for å vinne i nemnda og retten.

   Rune L. Hansen:
   "Kan brukes i ytterste nødstilfelle" - og for en kortest mulig tid! Og med tilbakeføring og gjenopprettelse som en aktiv strategi!

   Rune L. Hansen:
   Ethvert anstendig menneske vet hvor groteskt og skadelig og livs-ødeleggende en bortførelse fra far eller mor vil være for et barn, hvem og hva enn foreldrene er. Og at det er ulovlig og straffbart. Annet enn i ekstreme tilfeller som nødverge for en kortest mulig tid.
   De mange som later som om de ikke vet eller forstår dette har selvfølgelig sine grov-kriminelle karriærer eller hensikter!

   Rune L. Hansen:
   Og at tortur, inkvisisjoner, etc. som slikt noe automatisk medfører er ulovlig og straffbart, både overfor barn og foreldre!
   Og at menneske-rettighetene har lov-bestemt at ethvert menneske har krav på respekt for og ivaretagelse av sitt familie-liv og privat-liv! (Og at ordet "har krav på" er sterkere enn bare "har rett til".)

   Og EMD (ECHR) sier blandt annet, i Smirnova-dommen:
   “The Court has a number of times ruled that private life is a broad term not susceptible to exhaustive definition […] It has nevertheless been outlined that it protects the moral and physical integrity of the individual […], including the right to live privately, away from unwanted attention. It also secures to the individual a sphere within which he or she can freely pursue the development and fulfillment of his personality.”

   Og i Niemitz-dommen:
   ”The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relationships with other human beings.”

   Tore Svendsen:
   Klarer ikke, eller vil ikke? satser på det siste. vil ikke. adskillelse på sykehus rammet åsså dems egne barn. klart dem ville rette opp i det. omsorgsovertakelse rammer bare fattiges barn. å mange tjener masse penger på dette. big business. så dem barna er det ikke så nøye med.

   Rune L. Hansen:
   De kidnapper fra alle og enhver, Tore Svendsen. Unntatt fra seg selv og sine venner og med-spillere.

   Lise Henriksen:
   ikke nok med at barna får traumer av både den brutale måten de blir hentet på, men de flyttes også så mange ganger, min yngste på 13 flyttet 5 ganger på 2år.. Selv flyttet jeg 13 ganger. Man er bare kasteballer fra sted til sted til man enten går under, eller som ødelagt 18åring blir kastet ut for å klare seg selv..

   Rune L. Hansen:
   Ja, og de fleste foreldre overlever selvfølgelig heller ikke å få sitt barn kidnappet for særlig lang tid eller i det heletatt, Eller "overlever" særdeles dårlig.

   
---
---

   Jane Kile, 05.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1499419146999289/

   Glem barna deres og konsentrer dere om den nye babyen får foreldrene beskjed om......
   Glem barna dine??? Hvordan kan en mor eller en far glemme sine barn?

   Hvordan kan en bestemor glemme sitt barnebarn?
   Jeg får helt vondt når jeg hører slike ting.
   Håper folk tar seg tid til å lese. og dele

   http://www.byavisatonsberg.no/utgaver/477-2014/#/1/
   Byavisa Tønsberg
   BYAVISATONSBERG.NO

   *

   Hilde Strisland:
   <3

   Ramona Bigmama Haddeland:
   <3

   Kate Larsen:
   dettte e jo helt horribelt, man kan ikke glemme sine egne barn og barnebarn, de er og blir familie, basta

   Lorraine Wedlog:
   Ja det fikk jeg beskjed om å liksom!

   Anne Grete Axelsson:
   Du må gå videre i livet ditt du nå, var beskjeden som kom i "vår" sak.

   Mariah Tabitha Gundersen:
   Helt forbanna sykt blir dårlig!!!

   Elisabeth Stenvard:
   Ja, det jo bare å få noen nye unger etter som de fjerner de andre... Akkurat som å bytte bil...????? For kjærlighet og biologisk tilknytning er jo alltid irrelevant....???? Fy f....!!!!!!!! At de VÅGER!!!!! Blir kvalm og fatter ikke hvordan dette bare kan fortsette???

   
---
---

   Arild Holta, 06.11. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153010713443296

   A D V A R S E L

   "ORGANISASJONEN FOR DERE SOM ER ENIG I OMORGSOVERTAKELSE AV BARNA DERES OG ALDRI VIL HA DEM TILBAKE"

   Hjem
   http://www.barnevernsforeldrene.no/
   Velkommen til websiden til Organisasjonen for barnevernsforeldre. Vi håper både foreldre og ansatte i barnevernet kan ha glede av websiden vår. Følg oss også gjerne på Facebook.
   BARNEVERNSFORELDRENE.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, slike tiltak og hensikter liker den politiske og offentlige mafiaen og dens med-spillere særdeles godt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1500072426933961/

   Jane Kile:
   Dette kan jeg bekrefte via noen som har vært på kurs med dem

   Karin Andresen:
   Hørte rykter om at OBF har blitt gitt 5 mill i støtte fra BLD , de forskj. bv grupper på fb har ikke hørt noe om evt tilskudd for oss . . . . .merkelig:))

   Nina Langfeldt:
   Dette bekrefter styret i OBF selv - ingen uenighet om dette. Det jeg er imot er at de later som de er en organisasjon for barnevernsforeldre generelt og får Bufdir til å tro det og kontakte bare denne organisasjonen vedrørende høringer etc.

   Karin Andresen:
   Vet ikke hva som kom først- Bufdir el OBF. . . .

   Nina Langfeldt:
   Jeg kan ikke få gjentatt d ofte nok- hvis barnevernsforeldre samler seg i en eller noen få organisasjoner blir Bufdir og myndighetene veldig galde for da vet de hvor motstandsfolka befinner seg og det er mye lettere for dem å kontrollere ikke bara barna de har tatt fra foreldrene ,men også foreldrene. Derfor er det mye bedre meg mange små grupper over hele landet, enn en organisasjon som prøver å samle alle motstandsfolka-men det ene utelukker ikke det andre. 3. mai er vel eneste registrerte organisasjon som utøver motmakt? Eller d flere motmaktsorganisasjoner som er blitt registrert i Brønnøysund?

   
---
---

   Elisabet Clason, 06.11. 2014 via Rättsupproret Gotland:
   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/330297350491242/

   Mycket bra skriven bok med förord av Bo Edwardsson

   ... "har visat en närmast paranoisk inställning gentemot olika myndigheter," ...
   ... "överklagat samtliga beslut enligt barnavårdslagen som gått henne emot" ...

   Att protestera mot myndigheter och överklaga beslut är en grundlagsfäst rättighet. Ovanstående argument är ur en läkares skrivelse till socialstyrelsens ansvarsnämnd för att förklara sig angående ett ogrundat försök att frihetsberöva författarens mor i Växjö på sjuttiotalet. Modern som gjorde anmälan hade ju enligt läkaren blivit upprörd och handfast försökt hindra att hennes då tioåriga son skulle omhändertas och tvångsutredas mot hennes vilja.

   http://www.bokus.com/bok/9789163314490/den-underdaniga-lydnaden-dokumentarroman/
   Den underdåniga lydnaden : dokumentärroman
   Häftad, 2007. Pris 138 kr. Köp Den underdåniga lydnaden : dokumentärroman (9789163314490) av Birger Hjelm på Bokus.com
   BOKUS.COM

   *
 
   Yvonne Sand:
   Har jag läst!

   Elisabet Clason:
   Bra Yvonne, den innehåller många träffsäkra analyser, just pratat med Birger, vill någon beställa boken går det bra att göra det direkt från honom, så blir det lite billigare! : )

   birger.hjelm@tele2.se

   Yvonne Sand:
   Har du ringt upp honom också. Du är för härlig!
 
   Elisabet Clason:
   Tack Yvonne! <3

   Rune L. Hansen:
   For den politiske og offentlige mafia-virksomheten og dens med-spillere gjelder bare motsatt lov og rett. Og at ethvert menneske i praksis skal være umyndiggjort.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. november 2014, Vinberget: 

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og oppmot 8 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 11 og 14. Omtrent det samme videre utover dagen. Helt mørkt, et vind-drag og i underkant av 8 pluss-grader klokken 18. Sterkere vind utover kvelden. Nokså sterk vind mot midnatt og månen tildels noe synlig høyt og fjernt mot sørlig retning.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203528647831570

   For veldig mange så er dagens Norge et groteskt og hygienisk terror-regime. Men masse-mediaen dirigeres og kontrolleres fullstendig av den politiske mafiaen og dens løgner og propaganda. Uoppdaget for mange av de som enda ikke er eller vet de er grovt forurettet.

   Norge er av FN-sambandet redusert til en B-nasjon på grunn av manglende politisk vilje til å efterleve lov og rett. Mange nasjoner som mange i Norge tenker på som terror-regimer er A-nasjon og mindre terror-regimer enn Norge. Og Norge står faktisk i fare for å reduseres til en C-nasjon! (Verst tenkelige slags terror-regime.) Våkn opp!

   *

   
---
---

   Chriss Inaktiv Johansson, 07.11. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152501432713785/

   Anmälan om tortyr mot Sverige

   Det Du kanske inte visste om Dina medmänniskor i detta land!

   Snart nalkas det Julförberedelse, en tidpunkt då våra kroppar brukar säga ifrån på ett lite mer allvarligt sätt och vis, jag talar givetvis för många många tusen människor nu, för en speciell grupp människor i detta avlånga land.

   När man ser andra människor gå på gator, hand i hand med sina barn ibland julklappar, granar och belysning, så kämpar jag med, - ja dom är i alla fall lyckliga!

   Jag kräver av mig själv "no matter what", att var glad för andras skull, och det har jag varit även fast jag inte känner så, för jag känner ingenting längre. Jag måste upprätthålla det sunda förnuftet, det är mitt jobb som människa i ett modernt samhälle.

   Min pina skall inte bli andras pina, och andras lycka har jag inte rätt att ens kommentera, det tycker jag är viktigt att vi alla kämpar för, så att vi får bort avundsjuka mellan oss på familjär basis!

   Så istället för att jag kan säga något åt andras lycka under julen, andras välmående samt familjära boost, så tänkte jag berätta hur julen är för mig, och jag använder mig av den senaste forskningen som finns att tillgå.

   Julen för mig är en enda stor flashback, en trauma flashback som attackerar mina hippocampus i hjärnan, framloben, kopplingen mellan höger och vänster hjärnhalva, organ i kroppen, matsmältningssystemet, tarmfloran, ställer om enzymer i kroppen och torkar ut kroppen på grund av en för hög aktivitet, i för långa perioder.

   När jag ser leendet mellan barn och vuxna, när dom siktar på den där speciella dagen, så får jag tankar till mig att jag en gång hade det så, jag kunde titta i min sons ögon, känna det samma, julen är den tid då vi gör det lilla extra, det är då vi sätter oss vid bordet och myser det lilla extra.

   Dom minnen som kommer kan jag göra 2 saker med, jag kan ta in dom och falla snabbt till marken i fullständig gråt, det spelar ingen roll hur lång tid det går efter det vårt barn blev kidnappat av Region Gotland. Istället så blir denna känsla bara värre och värre för varje år som går.

   Släpper jag in dom här bilderna och alla dessa minnen, så förstör jag veckor framåt för mig själv. Det tar god tid att återhämta sig, det kommer en våg av sorg och saknad som inte är kontrollerbar. Så efter det är mitt jobb att med våld, hålla bort en stor del av mitt liv, och glömma att jag har en son. Och precis just nu är det blött på tangentbordet vare sig jag vill eller inte, kontroll över detta finns inte att uppnå.

   Jag håller borta reaktionen, det är bara tårar som rinner okontrollerat, i vanlig ordning, ptsd och trauma heter denna reaktion, med en ordentlig nypa flashbacks.

   Lösning nummer 2 lyder. Jag blockar bilderna med en gång, blir kall, blir total känslokall, ser förbi alla som står och mår familjärt kanon. Jag vänder och vrider för att hitta utrymme där jag kan hålla blicken, för att inte kalla på dessa bilder, dom måste bort, och dom måste bort snabbt.

   Jag får koppla bort alla ljud, endast ordet pappa, eller juldagen, eller vi måste hinna med det där, eller, vad önskar Du dig osv, ingenting får gå in, för då triggas "självförstörelse" ... hur jag än vänder och vrider på det.

   Självförstörelse blir det för att jag känner, för att jag har känslor för min familj, för att jag älskar min egen son. Om jag inte skall gå in i "self destructive mode", så måste jag släppa den iden om att jag tillhör en familj, att jag en gång satt och kramade mitt eget barn, att vi en gång satt på julafton och såg på varandra osv.

   Precis vid tillfället just nu så förklaras mitt tillstånd som chock, mina händer är kalla, jag darrar, jag svettas relativt mycket, men jag är inte varm, jag är kall. Jag är torr i munnen och jag känner att hjärtat bultar mer och mer, saknad bygger sig starkare och starkare, samtidigt så känner jag att jag tränat så länge nog, så nu är jag snart en biologisk robot, jag börjar vinna över mig själv, glömma minnen, mota bort verkligheten om att jag har en son, och jag o Annie (fru) sover i var sitt rum sedan länge tillbaka, det är mer praktiskt, då påminns man inte om att man har ett äktenskap eller hade en familj och barn.

   Jag vet vad jag skall skriva, men orden kommer saktare och saktare ut, kroppen börjar så av dom vanligaste funktionerna för att orka med att göra något annat. Jag vet inte just nu vilken dag det är utan att kolla, inte heller vad klockan är, eller vilken månad, det enda självklara är att det är 2014, och att jag sitter framför datorn.

   Nu efter ca: 10 minuter efter det jag började skriva, så har visslande toner inställt sig i huvudet, som jag inte kan göra något åt, det är troligtvis det som är signalen att nedbrytning är på gång, för hjärnan och kroppen och själen jobbar med allt som fanns och allt som vi hade, men jag har gett mig fan på att jag inte orkar med kollapsen, så fighten är igång inom mig för fullt.

   Så känner jag när jag går förbi en familj och ett skyltfönster på stan under jultid, man slåss mot sig själv för att inte förgås. Men förgår gör man ändå, man torterar sig själv från insidan för att man måste.
   
   Den här fighten har pågått i över 5 år, och detta handlar bara om några minuter som jag berättat nu, dra ut det 5 och ett halvt år, lägg sen till att Domare, nämndemän, socialtjänstemän, poliser och andra FULLSTÄNDIGT FÖRBISER DETTA!
   FULLSTÄNDIGT!
   Därför straffas Sverige gång på gång i Europadomstolen också, för Tortyr.

   Min nivåer i kroppen har förändrats nu, nu är jag inne som sagt i denna fight, där livet jag haft ger mig en ordentlig snyting, min motståndare är bilderna och minnena om min egen familj och min egen son.
   Nu efter 12-13 minuter så värker det en hel del precis under levern, jag vet inte vad det är, jag isd inte gå att kolla. Denna smärta lägger mig ner på golvet tätt som ofta, det smärtar och det gör ont. Jag lägger mig ner i yoga-ställning, drar ut hela magen så att det kanske på så vis skall släppa, och det gör det ibland, men det tar tid.

   Efter det så brukar jag bli hungrig, men det börjar göra för ont när jag käkar. Spelar roll vad jag äter, det skall igenom tarmsystemet också, och jag känner allt jag äter, det har grava problem att ta sig igenom tarmarna, ibland kan jag inte hålla käft, börjar då tyst, aj aj aj aj aj aj aj aj aj aj, stopp stopp stopp!

   Efter någon timme så har det släppt, men då är jag helt slut, så på den grunden så håller jag mig ofta borta från att äta numer, och har därför tappat ganska många kilo nu på senare tid.

   Eftersom allt detta händer då o då tätt som ofta, så kommer ytterligare en effekt in i bilden, som handlar om näringsbrist och vätskebrist samt utmattning. Jag tappar minnet dom gånger det blir jobbigt, kan då inte svära på när jag klev upp, eller när jag åt eller liknande, detta händer dagligen. Någon kan ringa på morgonen, har jag lite för mycket i skallen då så är infon och samtalet borta efter en timme, eller bara efter 5 minuter, processen tar så pass mycket tid och kraft.

   När jag glömt för mycket för många gånger, då tappar jag orken och synen blir snabbt suddig, torr i ögonen, kall, darrar, illamående, huvudvärk mm. Sen sänks jag till golvet vare sig jag vill eller inte. Jag försöker hinna till sängen, men lyckas inte alltid, så jag lägger mig där jag står, på toaletten, i trappan, på köksgolvet, till och med ute, ner i liggläge bara, för det är inte längre jag som bestämmer.

   Just nu är allt igång, floder av svett, darrar, det visslar i huvudet, försöker febrilt att fortsätta följa tråden i detta meddelande, men det är svårt. Jag har en del näring o vätska i kroppen, så jag kommer att fixa denna gång, o kommer förhoppningsvis att hinna skriva färdigt det här som jag tänkt på så väldigt ofta, för detta brev är viktigt, detta meddelande är viktigt, detta brev skall gå iväg som grund för en anmälan om tortyr av vår familj, utförd av Region Gotland, med uppsåt.

   Efter en liten paus så inser jag att jag tappat tråden lite, men jag kan inte gå tillbaka o läsa för mycket, det förvärrar saken en hel del, så jag försöker fortsätta ändå.

   När kollapsen kommer, som kommer då o då, ibland någon gång i veckan, ibland dag efter dag, ibland tar det två veckor. Det är då under den tiden då jag försöker finna någon som skulle kunna få mig att lé, men jag har ännu inte lyckats på över 5 år. Så fort jag drar på läppen så säger hela min kropp och mitt sinne, - eller hur? Du vet ju att det inte går, det där är bara ett patetiskt försök att må bättre i en situation som handlar om tortyr 24 timmar om dygnet.

   Nu efter 30 minuter ungefär, så känns det som jag varit med om något som skrämt mig kraftigt, jag darrar på samma vis som man gör, precis som när något allvarligt har hänt, bevittnat en tragedi eller liknande. Kroppen uppvisar exakt samma symtom.

   Ringer jag till polisstationen och berättar detta så får jag till svar, - vad skall vi göra åt det?
   Ringer jag till brottsofferjouren så får jag samma svar.
   Försöker jag prata med chefen på tingsrätten om detta så slängs man ut, vilket har hänt.
   Försöker man prata med Åke Svensson, eller Hanna Westerén, eller chef för socialtjänsten Christina Godarve inom region Gotland osv, som sitter med FULLT ansvar för att detta inte skall ske, så händer precis ingenting. Det är dom som bär ansvaret först och främst, det är lagstadgat i detalj. Regionen ansvarar först och främst för detta.

   Hanna Westerén vill inte ens prata om detta, hon vägrar ta ett möte samt att hon säger så här, Det finns inga brister registrerade hos oss angående socialtjänsten, så på den grunden så tar vi inte emot en anmälan. Åke Svensson avbröt mötet och slängde ut oss, och Christina Godarve, kan inte bry sig mindre då hon fungerar som målvakt för att detta skall fortgå.
   Jag har ingenting personligt emot dessa, jag föraktar bara deras sätt att sköta sin tjänst på.

   Ovanstående är bara en lite del av min vardag som drabbad av LVU och socialtjänsten, och i vårt fall så har jag semester jämfört med min Fru Annie, hon kommer inte ens härifrån, hennes reaktion på detta kan förklaras med 3 hjärtstillestånd samt 11 resor till akuten på grund av mental och total kollaps.

   I dag så pratar vi inte med varandra, allt är en ”trauma flashback trigger” för Annie, allt kan fälla henne, så hon mår så mycket sämre än mig och vad jag har berättat här nu, och vi är bara en av många många tusen.

   Samtidigt som jag skickar detta som en tortyr anmälan till Svenska myndigheter, så skickar jag även detta brev till European Court of Human Rights, samt Comission of Human Rights i New York.

   Jag vet att detta land behöver rättas till, jag vet att detta land har fällts flest gånger i Europadomstolen för tortyr, och är detta inte början på något bättre och att vi kan få slippa den grava tortyr vi är utsatta för, så kommer det aldrig att bli bättre, samtidigt så bevisar det att lagen och rätten inte längre fungerar alls, inte på något vis. Kan vi inte skydda varandra mot det här, så har vi förlorat greppet och andan för allas rätt och allas frid.

   I utbildningssyfte så avser denna skrivelse att gå till dom ansvariga på Socialtjänsten, och jag ställer ut denna med hjälp av förvaltningslagen om serviceskyldighet, vilket betyder att man måste svara, och i detta läge så kan inte myndigheter välja att inte svara, för att,
   http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070515.htm

   Förordningens tillämpningsområde
   1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen.
Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

   Här är den bestämmelsen som står över myndighetens möjlighet att förbise denna skrivelse.
   http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

   PART I
   Article 1
   1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

   Article 2
   1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.

   2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.

   3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.

   Article 4
   1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture. 2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.
etc

   Mitt liv är förstört, min familj är splittrad och min son hålls gisslan av socialtjänsten samt Region Gotland över lag, varvid man har använt grymma metoder för att lyckas med det. Vilket påvisas här i följande ljudklipp.
   https://www.youtube.com/watch?v=EMmKxzYzZGE

   Ljudklippet bevisar uppsåt till tortyr, och lämnas härmed in som bevis till alla de myndigheter jag nu kontaktar i och med denna skrivelse.

   Skrivelsen görs öppet och är ett svar på Riksdagens efterfrågan om aktioner för att göra Sverige till ett mer rättvist land.
   Svaret på denna skrivelse inom nationen, krävs inom 5 arbetsdagar, vilket kommer att, likväl som denna skrivelse presenteras öppet, vilket är del av den aktion som Riksdagen har bett om den 23 Maj 2011 på samrådet om mänskliga rättigheter.

   Jag tackar ja inför Riksdagen och gör nu vad Riksdagen har bett mig om.
   Mitt vittnesmål är mitt bevis, mitt vittnesmål kan inte och får inte förändras av någon, eller förbises på grund av att lagen om tortyr gäller alla och alla länder och stater.
   Denna aktion uppfattar jag är en del av min plikt till samhället och till nästa generation.

   Jag överlämna nu denna skrivelse till chefen för förvaltningsrätten samt chefen för högsta domstolen, varvid svar krävs inom 10 arbetsdagar, varvid svar måste inkomma senast fredagen den 21: a November, ca: 4 år efter det jag blev häktad i ett försök att krama min son utan socialtjänstemäns närvaro. Jag blev alltså pressad till att reagera mänskligt i en situation där jag är torterad var dag som går, för det fick jag betala dyrt. Jag häktades över Jul och Nyår 2010-2011, blev undersökt mot min vilja på rätts psykiatriska vårdmottagningen i Haninge, ett trauma som aldrig kommer att släppa då jag lider av klaustrofobi, vilket jag meddelade många gånger, men inte fick jag nåt svar på detta.
   Jag blev hotad att om jag retar upp vakten på häktet, så skulle jag få med honom att göra.

   Jag blev förnedrad mest i mitt hela liv på rätts-psyk under Jul och Nyår vi denna tidpunkt. Jag blev tvungen att ljuga, jag fick äta mat som gav mig svåra smärtor i buken, jag utsattes för "sleep deprivation" då min kropp inte längre tål en behandling som sådan.

   Man grävde i mitt förflutna och använde socialtjänstens ord för att stressa mig än mer, starta än mer flashbacks som tär fysiskt på hjärnans och kroppen organ enligt modern forskning om just ämnet kraftig post traumatisk stress.
   Det fanns inte tillstymmelse till medmänsklighet på denna avdelning där man utredde mig, där straffas man ordentligt, precis som en brottsling, fast i mitt fall så hade en förhandling ännu inte ägt rum, detta var en påtvingad undersökning för att skaffa material till huvud-förhandlingen.

   Jag blev panikslagen och bad på mina bara knän i den mån jag kunde, detta förbisågs fullständigt.
   Samtidigt som jag utreds mot min vilja, så kollapsar min fru Annie i hemmet, slår sig och man bestämmer sig för att köra in henne till akuten, och vidare till psykiatrin i Visby.

   Någon mildare behandling på grund av omständigheterna var det inte tal om varken för Annie eller mig, denna tid har varit en av den svåraste i mitt liv att handskas med, och jag vaknar fortfarande på nätterna dyblöt i svett samt att jag skakar okontrollerat.

   Effekten av allt detta har försatt oss i ett paniktillstånd som gjort att vi isolerar oss i huset helt och hållet. Detta har vidare resulterat i att Åsa Sjögren samt Marie Bergström på socialtjänsten i Visby, nu har dragit in vår rätt till existensminimum.

   Man har krävt att vi går utanför huset (som vi inte längre kan) och söker upp en läkare som socialtjänsteman Äsa Sjögren har valt ut till oss. Samtidigt så har man struntat i att tala med den professor vi redan har kontakt med, som kunde förklara det jag nu förklarar för alla Er. Men denna kontakt var inte intressant då Åsa Sjögren aldrig ställde frågorna hon behövde, eller tog reda på varför vi inte kan gå ut alls.

   Efter att detta uppdagades så kontaktade jag chefen för ekonomiavdelningen på Socialtjänsten i Visby, Marie Bergström, berättade vad som hänt. Då svarade hon så här, och med en ganska brysk stämma, Du kan inte tvinga Dig till pengar härifrån inte.

   Nej, det är inte det jag försöker, jag försöker bara överleva i en situation som bryter ner min kropp på daglig basis, och min fru Annie har det mycket värre. Hennes röst kommer inte med här, hon kan inte som jag skriva om det som hänt, då får hon allt för grava flashbacks som inte går att kontrollera, därav 11 resor till akuten i Visby på Gotland.
Jag berättade ovan för Ösa Sjögren, det hade ingen som helst effekt, hon tog istället bort vår rätt till ekonomsikt stöd i en situation som kräver det.

   Detta är mitt klargörande och mitt vittnesmål, varvid detta är max jag klarar av för tillfället. Jag har gjort så gott jag kan i en situation som aldrig skal uppstå, och som inte får ske i ett modernt samhälle. Nu ber jag om den rätt alla har enligt alla föreskrifter, att vi alla agerar i en anda av gemenskap, och att man sträcker ut handen till oss och hjälper oss resten av vägen med denna anmälan. Mer går inte att kräva av oss just nu, på grund av tortyren som pågår. Om vi missunnas på grund av att anmälan är för vag, så straffas vi än en gång för något som vi inte har kontroll över, för vi är människor vi med.

   Tackar på förhand
   Inväntar nu svar om snabb förhandling inom 10 arbetsdagar

   Christer och Annie Johansson
   Alva Gudings 363
   62346 HEMSE
   Tel: 0498-480458
   Sweden

   För att detta skall bli en aktion som Riksdagen har efterfrågat, så ber jag nu var och en att dela denna skrivelse så det blir en öppen sådan, alltså, en Kungörelse.

   Myndighetsförordning (2007:515)
   http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070515.htm
   1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.
   NOTISUM.SE

   *

   Chriss Inaktiv Johansson:
   https://www.youtube.com/watch?v=p5woTVtUuqo#t=
   Dokumentation om den Svenska domarkårens tortyrbrott i Juni 2014
   Förenta nationernas internationella dag för stöd till...
   YOUTUBE.COM

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Tro mig, man är inte längre detsamma efter ett tortyrbrott av svenska myndigheter. Lider för dig, för din fru och för alla som skadats pga skadeglada (just precis!) "tjänstemän". Höga som låga, unga som gamla utredare HAR ETT ANSVAR INFÖR GUD för de brott de begått och begår! Att ha en makttjänst utgår ett STORT ansvar och att det skall skötas lagenligt, riktigt och SANNINGSENLIGT (detta omskrivs och varnas om ii Bibeln).

   ”Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.” (Markus 4: 24-25)

   Emma Fryxelius:
   Mitt bland mina egna flashbacks försöker jag formulera ett svar på det här som uttrycker medkännande med er och frustration över hur ni blir behandlade, men min förmåga att uttrycka mig i skrift är som bortblåst. Istället sitter jag (precis som du beskriver) med brännande kinder, bultande hjärta och jag fryser ända in i märgen. Fem år av tortyr dygnet runt skulle knäcka vem som helst, men självklart vägrar tjänstemännen att lyssna på er och bevilja er försörjningsstöd, eftersom det vore samma sak som att erkänna att ni blivit och blir utsatta för trauma av deras handlingar och bemötande. Jag har, väldigt okaraktäristiskt nog, lust att söka upp var och en av dem och slå dem i huvudet med något tungt och hårt.

   Hasse Örn:
   Hej Emma Fryxelius, Du säger här att "självklart vägrar tjänstemännen att lyssna på er och bevilja er försörjningsstöd, eftersom det vore samma sak som att erkänna att ni blivit och blir utsatta för trauma av deras handlingar och bemötande."

   Så ser jag också att torterarna rättfärdigar sina sådana här gärningar inför varandra. Men det är ett helt felaktigt och olagligt rättfärdigande också under svensk lag, eftersom ett beviljande av försörjningsstöd de facto INTE utgör något erkännande av någon som helst gärning.

   Sådana här gärningar är repressalier som i Sverige i systematisk och vidsträckt omfattning verkställs på människor som framställer oro, farhågor, klagomål, vittnesmål eller bevis för myndighetsövergrepp. Sådana repressalier konstituerar tortyrbrott, och är en bidragande del i en tortyrhandling, som framgår av Artikel 13 i FN's Tortyrkonvention.

   Jag har nu anmält till FN's Tortyrkommitté att det i Sverige råder "en systematisk praktik av repressalier som ofta uppgår till tortyr", så som den som Chriss vittnar om här.

   Emma Fryxelius:
   Du har så rätt Hasse Örn. Tyvärr vägrar tjänstemännen även att erkänna anledningen till deras avslag, om det är medvetet eller inte är svårt att säga (och det varierar säkert också mellan olika individer). Istället försöker de hitta på anledningar som faller under lagen, såsom i Chriss och Annies fall och gömma sig bakom dem.

   Rune L. Hansen:
   Jeg gjenkjenner og forstår mye av det du beskriver, Chriss Inaktiv Johansson. Har opplevd og opplever det fortsatt selv. Vi enhver utholder tortur i forskjellig grad og tildels mere eller mindre forskjellig. Mange overlever ikke særlig lenge - og ikke særlig bra. Om vi som enda "overlever" i det lengste i all smerten og sorgen og kampen og arbeidet for å få straffe-forfulgt torturistene og mafia-virksomheten er heldige eller uheldige er et spørsmål med minst to svar. Og vi vet at dette er uutholdelig for mennesker flest. Og vi vet at torturistene, utpkyndrerne, terroristene og hele den politiske mafia-virksomheten og dens med-spillere vil at det skal være slik.

   Hasse Örn:
   Ja Emma, om de vägrar erkänna anledningen till sina avslag så är det brott mot rätten till rättvis rättegång (ECHR Art 6) och om de hittar på anledningar som den drabbade bestrider med påståendet att det är ett övergrepp eller tortyr och de då vägrar tillåta en tortyrutredning, så är det ett tortyrbrott (ECHR Art 3+6+13).

   Rune L. Hansen:
   Men loven er meget klar og tydelig og ubestridelig. Som også Chriss Inaktiv Johansson er oppmerksom på - og gjør oppmerksom på.

   Tore Svendsen:
   Veldig godt beskrevet det jeg sjøl opplever. hver jul, hver påske, hver sommerferie... jeg greier å komme meg ut av huset etter å ha mannet meg opp i flere dager. jeg greier ikke ta det på sparket. for meg hjelper det å ha en avtale, som en lege time eller nav time... men når jeg kommer hjem så er jeg sliten i flere uker etterpå.. jula er verst. da er det symboler å musikk over alt. å stressede forventningsenergier... så da beveger jeg meg ikke ut, annet enn til butikken. å legger altid den turen til butikken, til etter skoler er stengt, for jeg må forbi en skole... jeg har nå endelig blitt 100% ufør pensjonist grunnet ptsd påført av barnevernets handlinger. nå har jeg endelig en fast inntekt, så jeg slipper å stresse med dem bekymringene mer. håper jeg.

   Rune L. Hansen:
   Å bli utsatt for en slik forbrytelse (som i seg selv er mangfoldig) kan virke forskjellig for hver enkelt og i forhold til forskjellige faktorer og omstendigheter, Både forbrytelsen er mangfoldig - og virkningen og konsekvensene. Det er ikke alle som dermed likså fullstendig får ødelagt sin fremtid, nutid og fortid og sine følelser, tanker, sine muligheter, sine hensikter, sin økonomi, sine arbeidsmuligheter, sine drømmer, sitt sosiale liv, sin bevegelsesfrihet, sitt hjemsted, osv., osv. Og for foreldrene vil det alltid være annerledes enn for barna - og i forskjellig grad verre eller ikke verre og mulig å "overleve". Foreldre er dessuten i realiteten for all fremtid fratatt retten til å omgåes barn og andre barne-familier, fratatt retten til et verdig ekteskap, et verdig familie-liv, et verdig sosialt liv, bevegelsesfrihet, menneskeverd, sosial status, kultur-verdi, osv., osv.
   Og for samfunnet og sivil-befolkningen og verden er alt dette (og mye mere til) også groteskt og perverterende - og livs-farlig!

   
---
---

   Mareya Abrahamsen, 06.11. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/866390696713535/

   Eg diskuterer med personalet mitt hele tiden. eg klarer ikke mer av livet nå...

   eg har spurt om di kan gjøre noe som å si til bv at eg ikke har d bra der osvosv, og at di ikke kan ta ansvaret for meg og at eg vil få det bedre om eg bor hjemme! men di sier at di ikke kan gjøre noe som helst og at di e like maktløse som meg! ps:d e ingen grunn til at eg bor på institusjon! Så stemmer d at di ikke kan få meg ut derifra på noe vis?

   *

   Laura Mattila:
   De taper ju lønnsinntekter hvis de hjelper deg å forlate plassen...................................

   Miriam-Elise Martinsen:
   De er veldig maktløse. De gjør bare det de har fått beskjed om. Du må få deg en god advokat mener nå jeg...

   Pia Welde:
   Kjære, flotte ungdom: uansett hvor du er, har blitt plassert, eller tvinges til- se det fine rundt deg. Jeg ville foreslått at du lærte deg å spille et instrument eller synge. Musikken kan være din bestevenn, og er en fantastisk kanal for å få ut følelser og formidle dem. Skriv ned følelsene dine. Bruk store utropstegn. Husk å se etter sola og fuglene, hver eneste dag. Det er en mening med deg, selv om noen gjør deg vondt. Forsøk å ignorere det, du skal uansett videre og snart ut i samfunnet. Finn det gode! Jeg kan hjelpe deg om du vil : )

   Rune L. Hansen:
   Både kidnapping av barn (og foreldre) og tortur er totalt forbudt og meget straffbart, men den politiske og offentlige mafia-virksomheten og dens med-spillere som har okkupert Norge nekter både deg og alle andre tilgang til lov og rett, dine sivile rettigheter og dine menneske-rettigheter.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203531771029648

   Professor Skånland fikk sagt det ganske så tydelig i 2003:
   19.11. 2003:

   "– Kan vi stole på at barnevernet gjør det beste for barna?
   – Nei. De driver med helt irrelevante ting – til og med bevisst løgn – og de gjør klare feilvurderinger. Det er knapt til noe barns beste å bli skilt fra sine nærmeste og hjernevasket ved å høre nedsettende ting om foreldrene sine.

   – Dette er alvorlige påstander?
   – Det er full dekning for dem. Mange har ringt og takket meg etter tirsdagens program.

   – Hva er det som gjør at du synes barnevernet mangler legitimitet?
   – De handler ikke til barns beste. Heller ikke i overensstemmelse med loven eller med forskningen."

   Les mere på linken:

   http://www.ba.no/puls/article799466.ece
   Professor som pryler
   – Biologiske foreldre er uunnværlige for et barn, sier professor Marianne Skånland.
   BA.NO

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/925694524120165/

   Selvfølgelig, det premieres stort og er katastrofalt livs-farlig å ikke gjøre:

   Foreldre melder kvarandre
   http://www.nrk.no/sognogfjordane/foreldre-melder-kvarandre-1.11948860
   Det blir stadig vanlegare at foreldre melder kvarandre til barnevernet i barnefordelingssaker. Fleire barnevernskontor stadfestar denne utviklinga.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er dessuten veldig praktisk og nyttig også for den politiske og offentlige mafiaen også slik å kunne bestemme hvem livet skal ødelegges for. Og hvem som skal premieres, osv.

   Rune L. Hansen:
   Ja, for hvem som helst egentlig.

   Rune L. Hansen:
   I tillegg kan det lønne seg å ha de rette venner eller den rette politikk.
   Og ikke feil motstandere.

   
---
---

   Fortsettelse fra 26.10. 2014: ( ekstern )
   https://www.facebook.com/groups/323541211026616/781437581903641/

   Rune L. Hansen:
   Dette handler om barn og foreldre som får krenket og blir fratatt sine "umistelige og uavhendelige" menneske-rettigheter. Deriblandt foreldre-retten og retten til sitt familie-liv. Med de groteske konsekvenser dette automatisk impliserer og medfører. Meget grove og straffbare forbrytelser i nærsagt alle land - og inter-nasjonalt - og i Straffeloven.
   Men hvem bryr seg om det?
   October 26 at 11:50pm · 

   Richard Evensen:
   Bevisstheten. Sakene blir lagt frem slik at det virker som om staten er uskyldig. Det de ikke forteller, er at 100 mann skriver i all skjul, for å dekke saken på ulike måter, drepe sannheten, for å svekke tilliten til den uskyldige part.
   October 27 at 12:23am · 

   Rune L. Hansen:
   I stor stil bruk og hvitvasking av trakassering og falsk dokumentasjon både for å svekke tilliten og for liksom å rettferdiggjøre sine kriminelle hensikter og ugjerninger.
   November 2 at 6:42pm · 

   Lars Johan Alfsen:
   for min del må de råttna i H............
   Today · 

   Rune L. Hansen:
   Ja, slike former for grotesk politisk og offentlig kriminalitet har verden knapt noensinne sett maken til.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vind, 8 pluss-grader Celsius og full måne høyt og fjernt i sør tildels synlig her ute klokken 01.30 i natt. Disig, regn og yr utover formiddagen frem mot klokken 10, med omtrent 7 pluss-grader. Derefter tildels blålig himmel med tildels mye, store og tunge skyer drivende fra sør og omkring 8 pluss-grader. Jevnere og jevnt overskyet med oppmot 10 henimot 13-tiden. Grålig og yr henimot 14-tiden. Halv-mørkt klokken 17.30, med 7 pluss-grader. Derefter mørkt, med 6 pluss-grader klokken 21. Dus full-måne høyt og fjernt i sør-øst, et vind-drag og omkring 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra 06.11. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1500017680272769/

   Rune L. Hansen:
   De kidnapper fra alle og enhver, Tore Svendsen. Unntatt fra seg selv og sine venner og med-spillere.

   Lise Henriksen:
   ikke nok med at barna får traumer av både den brutale måten de blir hentet på, men de flyttes også så mange ganger, min yngste på 13 flyttet 5 ganger på 2år.. Selv flyttet jeg 13 ganger. Man er bare kasteballer fra sted til sted til man enten går under, eller som ødelagt 18åring blir kastet ut for å klare seg selv..

   Rune L. Hansen:
   Ja, og de fleste foreldre overlever selvfølgelig heller ikke å få sitt barn kidnappet for særlig lang tid eller i det heletatt. Eller "overlever" særdeles dårlig.

   Jan Myhre:
   Er din historie kommet i mediene, Lise Henriksen?

   Jan Myhre:
   - Hva skal til for at det skal ta slutt"? Et avgjørende spørsmål fra Sverre Kvilhaug. Jeg tror en reform av bv må til. Den kommer ikke av seg selv og om opptakten til den kan være helt uten bråk, er jeg mer usikker på. Mange har prøvd i mange tiår å endre bv til det bedre, men uten å lykkes. Jeg er redd det må et folkeopprør til for å få politikerne til å innse alvoret.

   Rune L. Hansen:
   Ja, dette har meget grovt kriminelt pågått i flere ti-år nu, stadig mere groteskt og verre og verre. De politikerne og nøkkel-personene i den offentlige forvaltningen som har makt og myndighet til å få stoppet galskapen gjør det ikke. Det er derfor de har den stillingen og karriæren de har. Internasjonale Criminal-domstolen (ICC) og stort og grundig nok press og straffe-forfølgelse fra andre nasjoner og det inter-nasjonale samfunn er eneste farbare vei videre.

   Lise Henriksen:
   Nei den har ikke det Jan, nå sender barnevernet inn på sønnen min på 15 som prøvde å ta livet sitt for 2uker siden i morgen... De sender inn til fylkesnemda nå... At han skal tilbakeføres til meg...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203536013015695

   Det eneste som vil kunne straffe forfølge og stoppe den politiske og offentlige mafia virksomheten med kidnapping av barn (og foreldre) er den International Criminal Court (ICC) - og stort nok inter-nasjonalt press fra andre nasjoner og fra det inter-nasjonale samfunn.

   Det er dette vi må arbeide for!

   *

   The only thing that will be able to prosecute and stop the political and public mafia business of kidnapping of children (and parents), is the International Criminal Court (ICC) - and large enough inter-national pressure from other nations and from the inter-national community.

   This is what we must strive for!

   *

   
---
---

   Stefan Pettersson, 07.11. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152504455428785/

   Det här är allvarligt. Systemet missbrukas och långt alla föräldrar där band klipps är farliga om ens dåligs

   Saxat

   Just nu ses reglerna för tvångsplacerade barn över. Varje år placeras tusentals barn i hem utanför familjen. Enligt kartläggningar från Socialstyrelsen visar det sig att utsikterna för dessa barn är dåliga. Riskerna ökar för psykiska problem, dålig utbildning, arbetslöshet, tonårsgraviditeter, kriminalitet, missbruk och bidragsberoende. Överrisker finns också för självmord och försök till detsamma.

   Ett av problemen adresseras i utredningen. Små barn upplever inte sällan att familjehemmet är deras riktiga hem. Men då placeringen ständigt omprövas bygger man in en osäkerhet som kan följa ett barn under hela uppväxten. Det låter rimligt att mer permanenta lösningar övervägs, för att skapa trygghet för barnet och lugn och ro i ett familjehem. Men det bör också övervägas om det går att skilja politiken från beslut i enskilda ärenden och, som Kristersson resonerade kring, att införa en modell där högre krav på professionen kombineras med ett ansvar under domstolarna för myndighetsutövningen. Då kan också frågan om tvångsadoption i enskilda fall föras in i bilden, vilket utredaren nu undviker. Det biologiska arvet väger naturligtvis tungt, och föräldrar har i grunden rätt till sina barn. Men barn har också rätt till en familj.

   Barn har rätt till en familj
   http://www.smp.se/ledare/barn-har-ratt-till-en-familj(4521895).gm
   Politiker med långvarigt engagemang inom kommunala socialnämnder har inte sällan någon allvarsamt, för att inte säga ödmjukt och ibland sorgset, i blicken. Det är ett av de tyngsta uppdragen man kan ha.
   WWW.SMP.SE|BY MAGNUS KARLSSON, CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

   *

   Chriss Inaktiv Johansson:
   Sverige rasserar artikel 16/3 i deklarationen, familjen är det grundläggande, och har rätt till statens skydd. I vårt land är det tvärt om, i detta land så sliter manisär familjer med glädje, så artikeln har ett oredntligt fel i överskriften, det skall vara - Barn har rätt till sin egen familj.

   Gaby Haferkorn:
   Att splittra en familj om det är inte rätt , det har förstör många barn  

   Rune L. Hansen:
   Ja, barn og foreldre har både rett og krav på sin egen familie! Vedkommende - og den politiske og offentlige mafiaen - later som ikke å vite dette! Både Barnekonvensjonen og Menneskerettskonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og EMD er meget tydelig angående dette!

   Se f.eks. også Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og f.eks. Den internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter Art 23 p1:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Osv.! Osv.!
   Barn og foreldre har umistelig og uavhendelig rett til og krav på sin egen familie! Uten noen som helst diskriminering - og i full likhet med ethvert menneske!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn, vind fra sør og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn, et vind-drag og oppmot 9 pluss-grader frem mot klokken 9 og 10. Derefter mye regn og disig utover dagen. Det samme og dunkelt henimot klokken 17. Og omtrent det samme utover kvelden, med mindre regn og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/846738382043504/

   Alla tjänar på att makten granskas

   "Och då talar jag inte om att du retat upp "Mediesverige" - utan alla oss som inte vill se en framtid där myndigheter och politiker kan inskränka våra grundlagsskyddade rättigheter. (...)

   Justitieombudsmannen har redan slagit fast att den aktuella kommunens agerande att inte lämna ut handlingar till kvinnan är "uppenbart rättstridigt". Kommunen har stridit mot grundlagens krav om att "beakta allas likhet inför lagen".

   Allas lika rätt inför lagen känns som en ganska viktig princip att stå upp för. Men nu vill alltså Maria Abrahamsson göra lag av det som JO smällt denna kommun på fingrarna för. Bland annat försvarade kommunen sig med att kvinnans frågor "saknade substans och relevans". Som grävande journalist blir jag mörkrädd.
Tänk er en framtid där det ska bli upp till dem som granskas att avgöra om frågan som ställs är relevant? Är det relevant om jag som reporter frågar efter politikernas kvitton på lyxrestauranger? Har din fråga "substans" om du vill veta varför kommunalrådets son fick bygglov snabbare än du? Vad är "för många" handlingar?

   Hela poängen med vår grundlag är att de som sitter på makten ska kunna granskas. Du ska aldrig behöva förklara vad du ska med de offentliga handlingarna till, för det är lika mycket dina handlingar som myndighetens. Om du först måste förklara att det exempelvis är för att: "granska dig så att du kanske blir av med jobbet" kan ju en igelkott räkna ut vad som kommer att hända. (...)

   Nej, alla har faktiskt ett intresse av att makten granskas - det handlar om våra gemensamma resurser.

   Nej, den offentliga ekonomin försämrats inte - utan skyddas av att det finns en stark offentlighetsprincip.
   Nej, en enskilds agerande är inte något att skriva en motion på - och speciellt inte med tanke på att det handlar om att ändra vår grundlag.
   Missbruket finns dock där. Men det är inte det miss- bruk som Maria Abrahamsson talar om. Det handlar om att Sverige tystnar. Att handlingar inte lämnas ut skyndsamt - eller alls. Det handlar om att anställda inom offentlig sektor är rädda för att berätta om missförhållanden. Att våra skattemedel går till PR-konsulter som råder våra makthavare att mörka hur de använt våra pengar.

   Lösningen? Skicka hela offentlighets-Sverige på kurs. Använd de lagar om sekretess och skydd för enskilda som redan finns. Och häng med i den tekniska utvecklingen och sluta sura med Maria Abrahamsson vid era kopieringsapparater."

   Alla tjänar på att makten granskas
   http://www.expressen.se/debatt/alla-tjanar-pa-att-makten-granskas/
   Tillhör jag offentlighetsmaffian? Ja, med stolthet Maria Abrahamsson! Ditt inlägg "Stoppa missbruket av offentlighetsprincipen" fick nog fler än mig att sätta kaffet i näsan.
   WWW.EXPRESSEN.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/926668600689424/

   "Att hävda att man skyddar barnen genom att frånta dem all kontakt med de två personer som är deras liv och trygghet visar på en oerhörd inkompetens. Socialtjänsten agerar maktfullkomligt utan hänsyn till barnets bästa. (...)

   Det som blir väldigt tydligt i programmet om familjen i gårdagens Uppdrag granskning är att det talas väldigt lite eller inte alls om vad barnen utsätts för genom att utan förvarning hämtas av socialtjänsten på skola och dagis och sedan överlämnas till okända vuxna. Utan något enda livstecken från mamma och pappa under 2,5 månader.
Föräldrarna nämner det men ingen annan. Inte socialtjänsten, inte polisen inte åklagare, inte socialnämnden ingen.
Att hävda att man skyddar barnen genom att frånta dem all kontakt med de två personer som är deras liv och trygghet visar på en oerhörd inkompetens. (...)

   Socialtjänsten bygger sina utredningar på luftslott, en persons anmälan och hänvisar sedan till deras utredningsbehov och utredningsförfarande.

   En pappa i Falun som fick tilldömt sig umgänge med sin dotter fick ett samtal från socialen där de berättade att mamman anmält att dottern kan ha varit utsatt fast mamman visste inte ens av vad, bara att det var något sexuellt. Pappan blev kallad förövare ”du som är en förövare”. Utredningen tog över fyra månader under tiden åkte mamman med barnet på semester till Thailand.

   En pappa fråntogs all kontakt med båda sina söner efter att han varit med barnen på stranden och badat och tvååring kom hem lite röd i rumpan och när mamma frågade sa tvååringen att pappa tagit där. Mamma polisanmälde, pappa misstänkt för sexuella övergrepp. Han hade tagit bort sand från stranden som fastnat i rumpan. Polisen inledde inte ens en förundersökning. Men socialtjänsten de visste bättre och har sedan under alla år vittnat till mammans fördel i två vårdnadsmål där pappa försökt få träffa sina barn. (...)

   Otaliga är de rättsprocesser som jag suttit i där socialtjänsten kallas av en förälder för att vittna mot den andra föräldern då de i sin utredning ”minsann sett att det kan ha hänt något”.

   En pappa brukade bada i badkar med sin dotter. Utredningen kom fram till att det var övergrepp att sitta med sin dotter i ett badkar, nästan nakna så nära. De föreslog att mamman, som förvisso erkände i utredningen att hon slagit pappan, var den som skulle ha dottern. Erkänd misshandel av pappa var ju inte något mot det sexuella övergrepp som man ansåg pappa gjort då han badade med sin dotter.

   Socialtjänsten agerar på sin upplevelse av, vad de uppfattar, vad som de tycker är rätt och fel, på känslan av att. (...)

   Socialtjänstens agerande gör att barn utan förvarning förlorar en förälder/båda sina föräldrar under en för barnet mycket lång tid helt i strid med Barnkonventionen Artikel 9 punkterna 1-3."

   http://www.svt.se/opinion/socialtjansten-ar-oerhort-inkompetent
   Debattartikel: ”Socialtjänsten är oerhört inkompetent”
   Barnrättsjurist om Sandviken-fallet där barnen togs efter ett enda samtal:
   SVT.SE|BY SVT OPINION

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/846715622045780/

   If you let the judge or court be the law, then it is a illegal law - starting a genocide. And not the rule of the law or the principles for law and justice. But impunity people.

   *

   
---
---

   Morten Aarmo, 07.11. 2014 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/313105012214485/

   Førstelagmann Sven -Jørgen Lindsetmo Frostating Lagmannsrett !

   Fra gårsdagens og dagens mail- korrespondanse, dette som svar på tidligere mail ang lydopptak som er lagt ut på fb gruppa om viktigheten av lydopptak ved henvendelse til offentlig myndighet, eller ved møter.

   Fra: Lindsetmo, Sven-Jørgen <Sven-jorgen.Lindsetmo@domstol.no>
   Dato: 6. november 2014 kl. 14.21
   Emne: E-post 5. november 2014
   Til: "morten.aarmo@gmail.com" <morten.aarmo@gmail.com>

   Det vises til nevnte epost. Den har et slikt innhold at jeg finner det nødvendig å besvare den personlig.

   Det medfører overhodet ikke riktighet at avvisningskjennelsen ble skrevet før jeg avgjorde habilitetsspørsmålet. Jeg avgjorde kjennelsen om habilitet onsdag 15. oktober 2014, og lagdommer Enger ble umiddelbart orientert om dette. Det hastet naturligvis å avgjøre kravet om avvisning av saken, og hun tok omgående fatt på arbeidet med avvisningskjennelsen. Denne ble avsagt i løpet av fredag 17. oktober. At saksbehandler den 16. oktober registrerte på vårt saksbehandlingssystem at kjennelsen (dvs dokumentet) var opprettet, og således under utarbeidelse, er absolutt intet bevis for at kjennelsen allerede var avsagt. Dokumentet opprettes i det øyeblikk dommeren starter å skrive på kjennelsen. Det er intet i det saksbehandler sier i samtalen med Dem som "beviser" noe annet, slik De hevder.
   I realiteten insinuerer De at vi bevisst opererer i strid med tvistemålslovens saksbehandlingsregler. Det kan De gjerne mene, men det har overhodet ikke rot i virkeligheten.

   Jeg reagerer også på at De tar opp telefonsamtaler med ansatte ved embetet uten å informere om dette på forhånd. Det er ikke akseptabelt.

   Frostating lagmannsrett
   Sven-Jørgen Lindsetmo
   Førstelagman

   Svar :

   Fra: Morten Aarmo <morten.aarmo@gmail.com>
   Dato: 6. november 2014 kl. 15.26
   Emne: Re: E-post 5. november 2014
   Til: "Lindsetmo, Sven-Jørgen" <Sven-jorgen.Lindsetmo@domstol.no>

   Hei !

   Dere bryter Tvisteloven over en lav sko, men det kommer jeg tilbake til i anke til HR.

   Normalt sett i Lagmannsretten skrives forslaget av en dommer og godkjennes når de 3 dommerne trer sammen for å underskrive dommen.
   Når dokumentet har forlatt Lovisa underskrives dommen.

   Sak om habilitet var for øvrig ikke rettskraftig, før kjennelse om Avvisning var avsagt.
   Dvs i denne sak først 20 nov 2014 om ikke sak er anket.
   Blekket var med andre ord ikke tørt før avgjørelse om avvisning ble avsagt.

   Når det gjelder opptak av samtaler henviser jeg til Straffelovens § 146 a, personen har heller ikke presentert sitt navn. Du finner dom i HR som bekrefter min påstand. Du finner også en rekke svar på dette ved henvendelse til Datatilsynet.
   Sett deg inn i Tvisteloven og straffeloven FØR du uttaler deg.

   Mvh
   Morten Aarmo

   Nytt mail med korrigering av anvisning til Straffeloven i dag :

   Fra: Morten Aarmo <morten.aarmo@gmail.com>
   Dato: 7. november 2014 kl. 00.25
   Emne: Re: E-post 5. november 2014
   Til: "Lindsetmo, Sven-Jørgen" <Sven-jorgen.Lindsetmo@domstol.no>

   Hei !

   Ved en inkurie er det gjort feil henvisning til Straffeloven i mail av 06.11.2014 kl 15.26. Det skal være strl § 145 a.

   Det vises for øvrig til at Tvistemålsloven, som du henviser til i ditt mail, ikke lenger er gjeldende Norsk lov.
   Tvistemålsloven ble erstattet 01.01.2008 av Tvisteloven, kunngjort ved kgl res. 17.06.2005.
   Ifølge forarbeidene til loven i NOU 2001: 32 "Rett på sak", ble loven innført for at saksbehandlingen skal oppfylle de stenge kravene til saksbehandling i EMK art 6.

   Det forklarer jo en del om de problemer jeg har hatt i forbindelse med saksbehandlingen i mine saker ved Lagmannsretten.

   Mvh
   Morten Aarmo
   7817 Salsnes

   Siden er intet hørt !

   *

   
---
---

   Fra postering:

   Song Solli:
   Takk for tips, Noralf Aunan Virkelighet hos meg viser hvordan det brede politisk enighet er i strid med praksis. Statens Sivilrettsforvaltning skriver i sitt brev datert 23.09.2013 til meg blant annet at "Det er imidlertid ved avgjørelsen lagt avgjørende vekt på at saken ikke er blant de prioriterte i rettshjelpsammenheng, og at det i praksis er lagt til grunn at det offentlige som hovedregel ikke skal gi bistand i saker som gjelder anke over Trygderettens avgjørelse. Bakgrunnen for dette er at søker allerede har fått prøvd saken sin administrativt to instanser og i Trygderetten. Disse instanser innehar spesialkompetanse innenfor trygderett. Søker må dermed anses å ha fått dekket sitt grunnleggende rettssikkerhetsbehov. Det et også lagt vekt på at Trygderettens avgjørelse ikke synes å ha bydd på tvil."...... Jeg vet at Buss-juss og lignede gir asylsøker/flyktninger juridisk tjenester som er i samsvar med at "Det er bred politisk enighet om at ingen skal lide rettstap på grunn av manglende økonomisk evne. Staten har derfor ansvaret for å sikre at privatpersoner som ikke har tilstrekkelige økonomiske ressurser, gis tilgang til juridiske tjenester". ......
   October 25 at 6:33am ·

   Julija Lande:
   I norske øyne var jeg aldri VERDIG til fri rettshjelp...
   October 25 at 9:12am ·

   Morten Aarmo:
   Song Solli Det er feil fra Statens Sivilrettsforvaltning. Frostating Lagmannsrett har i sak LF12- 144534 av 8 mars 2013, (side 6 siste avsn.) fastslått at Trygderettens saksbehandling er i strid med EMK art 6. Du har derfor ikke fått din sak dine grunnleggende rettsikkerhetsbehov dekket. Noralf Aunan.

   Rune L. Hansen:
   Takk for din dokumentasjon, Song Solli. Groteske forhold.

   
---

---

   Shut Up, 09.11. 2014:
   https://www.facebook.com/shutupmediaproductions/posts/1492986977638095

   Det som kalles barnevernsaker, avdekker politisk forfølgelse, de mest alvorlige forbrytelser, uten foreldelsesfrist.
   Vitnene er for mange til å ties, for mange nasjoner involvert til at fakta kan feies bort.

   The Norwegian cases claimed to be ones of child protection, reveal political persecution, the most severe crimes possible, without statute of limitation.
   There are too many witnesses to be silenced, and too many nations involved, for the facts of perverted nature, to be hidden.

   *

   
---
--- 

   Jannecke Høgøy Nilsen, 08.11. 2014 Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/867324639953474/

   Barnevernet har tatt våre sjønne flotte barn og plasert de i fire foskjellige private fosterhjem. Vi er dømt for omsorgsvikt pga bekyrings mld fra skolen om dårlig hygiene og jeg har/er feit og har sosial angst.

   Min flotte snille mann som har stått på med jobb og barn pluss en syk kone er knapt levnet en tanke. Heller ikke blir barna hørt om at de har det bra hjemme men ikke på skolen de gikk på. Der ble noen av de mobbet da de har spesielle behov. Barna er mobbet og vi føler oss stiggmatisert, ydmyket og krenket av skolen og bv. Hele familien blir straffet av et maktsykt barnevern som kjører over alles rettigheter. Denne menneskerettslige urettferdigheten skal jeg til bunns i.Tar i mot alla råd og hjelp med stor takk. Barna er fortvilet og vil hjem, våres hender er bundet. Vi er alle fanger i vårt livs værste mareritt

   Barnevernet har tatt våre sjønne flotte barn og plasert de i fire foskjellige private fosterhjem. Vi er dømt for omsorgsvikt pga bekyrings mld fra skolen om dårlig hygiene og jeg har/er feit og har sosial angst. Min flotte snille mann som har stått på med jobb og barn pluss en syk kone er knapt levnet en tanke. Heller ikke blir barna hørt om at de har det bra hjemme men ikke på skolen de gikk på. Der ble noen av de mobbet da de har spesielle behov. Barna er mobbet og vi føler oss stiggmatisert, ydmyket og krenket av skolen og bv. Hele familien blir straffet av et maktsykt barnevern som kjører over alles rettigheter. Denne menneskerettslige urettferdigheten skal jeg til bunns i.Tar i mot alla råd og hjelp med stor takk. Barna er fortvilet og vil hjem, våres hender er bundet. Vi er alle fanger i vårt livs værste mareritt :(

   10518834_10204967889778462_1402110727434422476_n.jpg

   *

   Helge Åforetleven:
   Andre her med kjennskap til Lindås barnevern ? Nøl ikke med å ta kontakt !

   Mariah Tabitha Gundersen:
   Off stakkars dere er helt forferdelig hvordan de svina holder på.... De tenker ikke på hvor stygg verden er utenfor hjemmets fire vegger.... man blir dømt med engang uten å vite noe som helst kun antar og tror.

   Kjell Gjerde:
   Behold fokus og troa på at barna skal hjem og gi aldri opp er mitt råd.. Vær nøye med å ha vitner og opptak av alle møter med etaten. Desverre er de villig til å bruke virkemidler ingen kan forestille seg uten egen erfaring. Lykke til..

   Mariah Tabitha Gundersen: 
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680772752038528&set=p.680772752038528&type=1
   Mariah Tabitha Gundersen's photo.

   John Vidar Børjesson:
   Må bare kjempe videre for at barna skal komme hjem, barnevern og fylkenemdene rundt om jobber som hand i hanske, barnevernet fatter akuttvedtak og fylkesnemdene følger dem opp med vedtak om omsorgsovertakelse i 96 % av sakene ført i fylkesnemdene. Eneste håp for slike som oss som barnevernet og fylkesnemdene er å få ført sak for tingretten, mi sak kommer opp på nyåret og da skal løgner og brudd på taushetserklæringer av barnevernet og trusler fremsatt i vedtak fra Nordland fylkesnemd svares for, blir å stevne inn alle som en av disse såkalte spesialpedagoger der dem skal bli nødt å svare for seg. har dokumenter som beviser løgner og trusler, i tillegg til beskyldinger som ikke stemmer avgitt under ed i Nordland fylkesnemd gjort av en ansatt i barnevernet.

   May- Harriet Seppola:
   Det er tragisk at skolene nå rundt omkring viser ansvarsfravœr, en billifg måte å vri seg unna ansvaret , ikke nok må barna bli tvunget hjemmefra , men de skal også skilles som søsken, slik at 4 kommuner nå får overforinger fra staten uten å b ry seg om hva barna ønsker . Håper dere har en god advokat som kan kjøre saken . Riksadvokaten har advart mot bekymringsmeldinger som blir sendt av ondskap, misunnelse - en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er "sendt":
   http://www.mayharriet.net/347292010

   May- Harriet Seppola:
   Justisministeren er enig i at bekymringsmeldinger ikke skal vœre noe avgjørende bevis-Denne regjeringen er svœrt opptatt av rettsikkerheten , ikke minst for barna og deres foreldre .
   Jeg slutter meg til de synspunkter om anonyme anmeldelser , somm kommer frem i Riksadvoakttens rundskriv som du viser til.
   Regjeringen er tilsvarende opptatt av menenskerettigheter og i mitt virke som justisminister tar jeg med meg synspunktene dine vedrørende "menenskerettigheter":
   http://www.mayharriet.net/408728216

   Jane Kile:
   Er dette mobbing? Erna Solberg skriver på sin side at vi alle må stå opp mot mobbing. Kanskje man burde dele denne historien med henne?

   May- Harriet Seppola:
   Det er vanvittig at skoler sender bekymringsmeldinger og fjerner barn framfor å gjøre noe med problemet

   Jostein Wetteland:
   Dritt i regjeringen hva gjør de fint lite. Det du må gjøre er å oppnevne advokat til de elsdte barna også få de til å uttrykke klart og tydelig til advokaten at de på eget insinativ vil vitne for domstolen for å komme hjem. De kan ikke bare ta barn på bakgrunn av en bekymmrings melding. Det må foreligge et vedtak fra fy -nemda. el tingrett. En slik sak om tilbakeførsel kan i Norge. Kreves med 1 års mellomrom. Selv om denne 1 års fristen er i strid med EMK,s artikler så praktiseres den i Norge.

   Jannecke Høgøy Nilsen:
   Det foreligger vedtak. Vi blir jo ikke hørt. Følte vi var overkjørt av dampveivalser. Plutselig var vi dømt for omsogssvikt og vannkjødsel. Psykologen sa han ikke så noen grunn til ikke å tro på skolen og bv. Han har ikke tatt det positive med at når hun eldste på 14 begynte på ungdomsskolen og fikk nye medelever og lærere som ikke mobbet ble hun en glad å lys jente. Nå er hun trist å lei og sier hun vil ta liv av seg hvis hun ikke får komme hjem. Dette sa hun til psykologen som utredet oss uten at noen syntes å bry seg. Han mente også at barna manglet mat fordi han som har AD/HD syntes vi spiser sen frokost på søndager!!! Han er oppe kl 6-7 og frokosten er ikke før kl 11. Noe som gjør at han lager seg selvfølgelig noe selv mens han venter. Psykologen innrømmet at det var vanskelig å forså gutten pga språk vansker gutten sliter med. Vannkjødsel pga mangel på mat? Jeg er jo psykisk overvektig, vi har for mye mat i huset. Psykologen snakket med meg knapt halvannen time, han har ikke sett oss foreldre sammen med barna som er tvillinger jente og gutt 12 år, jente 13år, jente 14 år. han har feilsitert både oss og barna. han hadde fått kritikk for raporten av barnekomisjonen, tror jeg det het, for mye forkortninger av setninger mm. Han beskylte oss å påvirke barna til å si de vil hjem. At det går ann. Vi er i sjokk. Vi vurderer nå advokat til barna og er enige om å få en ny advokat selv også. Den vi har nå har jobbet i bv og vi har fått råd om å bytte henne ut. Vi hadde 5 vitner(oprinnelig 12)men advokaten kuttet ut mange pga tidsmangel i retten!!! Bv hadde 10 vitner!!!

   May- Harriet Seppola:
   Jostein , kommunen gies medhold i 98 % av sakene , hvor rettferdig er fylkesnemda som kun er ett politisk forvaltningsorgan.

   Kay Aabelvik:
   Forferdelig trist sak. Stå på å oppsøk dine venner og få opplyst din sak. Ingen gjør noe om dere ikke kjemper. Vi er mange i samme situasjon. Spør og skiv. Det hjelper deg så andre også får høre din sak. Stor respekt får dine valg og opplysning. Mvh Kay.

   
---
---

   Markus Ollikainen, 09.11. 2014 via För barns behov och rätt till båda sina föräldrar/Event:
   https://www.facebook.com/groups/360023727394742/permalink/802469896483454/

   ”Att växa upp utan en pappa är som att ständigt gå omkring med en fråga som aldrig får ett svar. Att ständigt bära en ekande tomhet som man inte vet kan fyllas. Mycket av mitt eget sökande efter kickar och gränser bottnade i saknaden efter en trygg punkt – en pappa.”

   - Alf B Svensson (svD) bjuder på en klockren artikel som borde få även den mest skeptiske politiker och alla ämbetspersoner ute i landet att höja på ögonbrynen. Pappor behövs, 365 dagar per år och kanske nu mer än någonsin ; )

   Debattartikel: ”Engagerade pappor får barnen att må bättre”
   http://www.svt.se/opinion/article2458525.svt
   ”Våra barn behöver närvarande, engagerade pappor som byter blöjor, tröstar barnen när de är ledsna och inte skäms för att gråta”, skriver Alf B Svensson.
   SVT.SE|BY SVT OPINION

   *

   Markus Ollikainen:
   Mer matnyttig fakta om barns psykiska hälsa kan ni finna i Pappamanualens senaste skrivelse "Barns boende & utveckling" (2014):
   http://www.pappamanualen.se/bbu/
   Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform
   Skrivelse "Barns psykiska hälsa, uppväxt och...
   PAPPAMANUALEN.SE

   Göran Carlsson:
   Håbo kommun har plockat bort Y-faktorn ur min sons liv som nu gått in i en djup depression av att inte få bo 50/50 för en sketen taxi resas skull. Han mår nu så dåligt vägrar nu att komma till mig och skolangången har gått från att klara sig i alla ämnen trots besvär till att inte nå målen i något ämne alls. Detta är hur SOCOALDEMOKRATERNA & MODERATERNA hanterar och sköter Sveriges åtaganden i FNS barnkonvention och Salamanca deklarationen. BARNETS BÄSTA är inte rätten och behovet av bägge föräldrarna om det belastar BUDGET i ett samhälle styrt av S eller M

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, månen tildels synlig høyt og fjernt i sørlig retning, et vind-drag og omkring 7 pluss-grader Celsius og efter hvert også regn her ute i natt og tidlig formiddag. Derefter spredt skyet og omkring 8 pluss-grader. Halv-mørkt og 5 klokken 17. Mørkt og yr mot klokken 18. Mindre yr henimot klokken 21. Mørkt, fuktig, noe stjerner, avtagende måne i øst og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Korneliusz Zaczek, 09.11. 2014 via ‎Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/1483973951891147

    Politikernes ord styrer dine tanker
    http://www.avisen.dk/politikernes-ord-styrer-dine-tanker_82725.aspx
    Newspeak · Hedder Statens Uddannelsesstøtte SU eller cafépenge i dit ordforråd? Det kommer an på, om politikerne har manipuleret med dig. De opfinder hele tiden nye ord, som de vil have dig til at bruge. De dygtigste kan gøre det, uden at du opdager det
   AVISEN.DK

   *

   Rune L. Hansen:
   Mental uniformering. Hvor utplyndring og makt er hensikten og motivet er egoisme.
   En ond spiral som fjerner både anstendighet og rettferdighet og gir bare to ensartede valg-muligheter - valget mellom Circus pest & kolera og individuell og organisert egoisme fra vestre-siden og Circus pest & kolera og individuell og organisert egoisme fra høyre-siden. Mildt sagt.

   Korneliusz Zaczek:
   Newspeak:-" If you manage to control people's language, so you manage to control the way people think."

   Korneliusz Zaczek:
   Politikernes ord styrer dine tanker-Example of Newspeak: Audun Lysbakken; klimaendringene har kommet og hvor dramatiske de vil bli for menneskene. og forskerne advarer om at vi nå har svært liten tid på oss til å unngå en oppvarming på mer enn to grader. Konsekvensene av en så mye varmere verden vil bli katastrofale, med kamp om knappere ressurser og store folkeforflytninger som resultat.
   http://www.audunlysbakken.no/din-gronne-kampsak/
   Din grønne kampsak
   Hva er din grønne kampsak? Det vil SV gjerne vite, og derfor gjennomfører vi en to uker lang miljøkampanje i...
   AUDUNLYSBAKKEN.NO

   Rune L. Hansen:
   De nevner ingenting om at slik forurensning er ulovlig og straffbart. Og at dette er et rettssikkerhets-problem som umiddelbart må løses. Rettssikkerhet har de ingen som helst interesse for. Tvert om. Men å stå der som klovner og snakke babbel som perverterer, det har de ingen blygsel eller skamvett for.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/847326601984682/

   "Den domare som inte är beredd att förklara sin dom kommer att få det svårare i framtiden", sier Lennart Johansson, rektor för Domstolsakademin i Sverige i denne sin artikkel 07.11. 2014.

   Javisst har han rett i det. Noe som også er en selvfølgelighet for EMD (ECHR) - og en menneske-rettighet. At enhver dom skal ha det rette og riktige og nødvendige innhold. Og at det er en forbrytelse om ikke det skjer.

   Lennart Johansson har noen viktige poenger i sin artikkel, men perspektiv og konsekvenser bagatelliseres og mangler.

   Sitat:
   "Kultur är en form av levnadssätt vilket inkluderar beteendemönster, seder, klädsel, ritualer, normer och moral. En domarkultur är då när detta livsmönster överförs inom yrkeskåren domare.

   Domarkulturen har därmed flera likheter med det institutionaliserade lärande som förekommer i lärlingssystem och som uppkom redan under medeltiden. Samtidigt som en lärling lär sig yrket, förmedlas de grundläggande värderingar som är förknippade med yrket.

   Denna förmedlingspedagogiks modell för inlärning innebär att läraren bestämmer vad som ska läras, läraren undervisar och läraren kontrollerar att eleverna lärt. Konsekvensen blir en anpassningsinriktad syn på lärande.

    En domarkultur kan inte utvecklas fritt från samhället i övrigt. Att domare skulle kunna vara helt autonoma framstår inte som hållbart i längden. (...)

    Det finns ett annat problem när man ska angripa ämnet. Tidsaspekten. Ska man söka svaren i dåtid eller nutid? Eller är det själva utvecklingen som är intressant?

    Detta är inte helt självklart. Ändå tenderar man att söka svaren i nutid eller närtid. Det är precis som om dagens förhållanden är en bekräftelse på hur det alltid har varit, eller borde ha varit, och att man just nu nått fulländningens mål.

    Vad utmärker då en nutida svensk domarkultur? Jag skulle i det här sammanhanget vilja lyfta fram några nyckelord som enligt min mening ganska bra belyser den svenska domarkulturen – den anonyma domaren, den nationella domaren och karriäristen som domare.

   Svenska domare är alltså för det första förhållandevis anonyma. Detta kan vara ett utslag av lagspelaren, som är en benämning man ibland stöter på. Men vad menas med en lagspelare?

    Det stämmer att man framhäver kollektivet till den grad att domare i kollegial sammansättning förefaller sträva mot konsensus. Den svenske domaren uppfattas i detta fortfarande i mycket som en traditionell statstjänsteman. Samtidigt har det ämbetsmannaideal som så länge präglat svensk myndighetsutövning börjat raseras.

    En annan påverkan i sammanhanget är vilka som rekryteras till domaryrket.

    Men frågan om den anonyme domaren är större. Svenska domare undertecknar (ännu så länge) förvisso ”sina” domar och beslut på något sätt men de ges i namnet av en domstol. Man är mån om att inte framhäva sig själv på något sätt. Men vad hindrar en enskild domare från att ta steget ut i rampljuset och förklara sig?

    För forskning och diskussion kring den dömande makten har också fokus legat på domstolen – institutionen – snarare än domaren, den som dömer. Den enskildes roll har därmed tonats ned. Jag är inte övertygad om att detta är hållbart i ett längre perspektiv. Den domare som inte är beredd att förklara ”sin” dom eller ”sitt” beslut kommer sannolikt att få det svårare i framtiden.

   För det andra är den svenske domaren och den svenska domarrollen i allt väsentligt nationell snarare än internationell. I grund och botten hänger väl detta samman med att man tillämpar svensk inhemsk lagstiftning som ju också har en mycket begränsad internationell spridning. (...)

   För det tredje, avslutningsvis, skulle jag vilja lyfta fram bilden av svenska domare som karriärister.  Den svenska domarkulturen präglas av ett karriärsystem med en förhållandevis tydlig rangordning av meriterande arbetsuppgifter före utnämning till ordinarie domare. (...)

    Även om det skett en uppluckring av denna meritokratiska modell inom den statliga sektorn, har detta inte i någon större utsträckning påverkat formerna för domarrekryteringen. Vi har trots allt samma anpassningsinriktade syn på lärande som vi har haft under ganska lång tid. (...)

   Till avslutning bör det självklara framhållas: Domaren har en mycket viktig uppgift i en rättsstat. Den yttersta uppgiften är ju att värna själva rättsstaten och dess fundament.

    Även om själva kärnan i domarens arbetsuppgifter knappast förändras över tid, påverkas domarens yrkesroll av förändringar i samhället i stort. Dessa förändringar tenderar att öka och förstärkas. Yrkesrollen är därför satt under förändring och den utvecklas och formas kontinuerligt både genom att förebilder lyfts fram och genom det praktiska arbetet i domstol."

   http://www.dagensjuridik.se/2014/11/den-domare-som-inte-ar-beredd-att-forklara-sin-dom
   "Den domare som inte är beredd att förklara sin dom kommer att få det svårare i framtiden"
   Finns det någon egentlig svensk domarkultur eller är eventuella utmärkande drag bara ett uttryck för de...
   DAGENSJURIDIK.SE


   *

   Rune L. Hansen:
   Relevant stoff å sammenligne med. Norske Hanne Sophie Greve, lagmann (dommer) ved Gulating lagmannsrett gjennom mange år, som i 1998 ble utnevnt til dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), en stilling hun hadde til 2004. Her et meget bra og viktig foredrag hun avholdt ved en Rettssikkerhetskonferanse i 2011. Selv om hun bagatelliserer både perspektiv og konsekvenser - og mildt sagt, tross det hele alt, ufortjent skryter av sine kolleger (og seg selv?), hvilket er mere enn bare mistenkelig.
   Bortsett fra det er foredraget meget bra og meget viktig:

   http://www.youtube.com/watch?v=knTBCdFAQwQ
   Rettssikkerhetskonferansen 2011 - Sophie Greve
   Må rettsikkerhet vike for manglende ressurser?
   YOUTUBE.COM

   Rune L. Hansen:
   En lagmann - fra Wikipedia:
   "En lagmann er en fast utnevnt embetsdommer i en lagmannsrett. Alle lagdommere som er leder av en avdeling i lagmannsretten har denne tittelen (gjelder Borgarting og Gulating), men det er også lagmenn som ikke er avdelingsledere. Navnet stammer opprinnelig fra gammelt av, da en lagmann fungerte som en tillitsmann for bøndene. Lagmannen ble under kong Sverre gjort om til kongelig tjenestemann, og fungerte i perioden 1274 til 1797 som en dommer. I nyere tid var lagmann tittelen på lagmannsrettens leder, men fra 1980-tallet ble det utnevnt flere lagmenn i lagmannsrettene og embetslederen fikk da tittelen førstelagmann."

   Rune L. Hansen:
   Tore Sandberg avholdt et foredrag i den samme Rettssikkerhetskonferansen i 2011. Og gir, uten å omtale hverken perspektiver eller konsekvenser, et meget tanke-vekkende, avslørende og viktig innblikk i hvor grov-kriminelt politi, påtalemyndigheter og rettsvesen og advokater i dagens Norge arbeider:

   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qh-mfPbxly0
   Rettssikkerhetskonferansen 2011 - Tore Sandberg
   YOUTUBE.COM

   Rune L. Hansen:
   Som også fremgår av alt dette så er rettssikkerhet en menneskerett som er fullstendig vilkårlig og fraværende i dagens Norge og Sverige.

   Rune L. Hansen:
   Tore Sandberg kan en lese mere om i Wkipedia:

https://www.google.com/search?q=Tore+Sandberg+wiki&oq=Tore+Sandberg+wiki&espv=2&es_sm=90&ie=UTF-8&gws_rd=ssl
 
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/757538007634416/

   Verdens største, grundigste og viktigste politi-anmeldelse noensinne?
   
   Politi-anmeldelsene-Index
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Politi-anmeldelsene-Index.html
   HUNWWW.NET

   *

   Rune L. Hansen:
   I henhold til Straffeloven 2005 kap. 16 så foreldes aldri en slik politi-anmeldelse. Den er dessuten offentlig tilgjengelig og kan brukes eller påberopes av alle og enhver. Og inneholder blandt annet mange tusener vitnesbyrd.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203548153559201

   Jo mere sannhet en snakker, dess mere baksnakkelse og løgn blir en utsatt for.
   Er det ikke slik da?

   *

   Rune L. Hansen:
   Men den baksnakkede vet det kanskje ikke?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203548781894909

   Les Barnekonvensjonens Art 35, som utvetydig har lov-bestemt at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Til og med også de norske ordninger med såkalte "barnebidrag" er i henhold til dette ulovlige og straffbare - og er derfor også blandt annet politisk organisert kriminalitet, med en derfor høyere lov-bestemt straffe-ramme.

   Ps: Ordninger med "barnebidrag" er ikke nødvendigvis ulovlige. F. eks. hvis det er det offentlige som betaler en likeverdig sum til begge de biologiske foreldre, uavhengig av betingelser. Men ordningen slik den er i dagens Norge er fullstendig annerledes og ulovlig - og straffbar.

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel, den avtagende månen i sørlig retning og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus og blålig himmel utover formiddagen, med 5 pluss-grader klokken 14 og 4 klokken 16. Mørkt og 4 klokken 18. Og 7 klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203551920213365

   Til orientering angående barn og foreldre:

   Det er absolutt ingen lov-bestemmelse hverken i Barnekonvensjonen eller i de andre menneskeretts-konvensjonene eller i Straffeloven eller i Norges Grunnlov som sier eller antyder at det er lovlig å kidnappe barn fra sin far eller mor. Tvert om, mildt sagt!

   Og Barnekonvensjonen Art 7 p1 er bare ett av veldig mange eksempel på dette:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eksempel på det motsatte finnes i det heletatt ikke!

   *

   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås, 01.06. 2012:

   Dette sitatet fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i saken mellom RICHERT v. POLAND av 25/01/2012, viser at hverken dømmende eller utøvende myndighet kan ta loven i egne hender:

   42. The object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from parliament (see Coëme and Others, cited above, § 98, and Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 July 2006).

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   "Hensikten med begrepet "opprettet ved lov" i artikkel 6 i konvensjonen er å sikre at den juridiske organisasjonen i et demokratisk samfunn er ikke avhengig av skjønn av den utøvende, men at det er regulert ved lov som kommer fra Stortinget (se Coëme and Others, sitert ovenfor, § 98 og Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 juli 2006).

   Rune L. Hansen:
   Norge har blitt en nasjon av ordblinde og psykiske analfabeter. Og det har blitt en folkesport for mange å bytte ut lovens formuleringer og innhold med sin egen politikk ... Og da blir det selvfølgelig noe fullstendig helt annet enn lov og rett! Og særlig i politisk regi!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/314246525433667/

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Men dessverre oppleves det SÅ langt som om menneskets RETT til å vie sin omsorg til det nyfødte barn (menneske) ikke er et valg, lenger!

   Rune L. Hansen:
   Ja, Norge har efter hvert blitt et terror-regime, hvor ikke en eneste en av våre menneske-rettigheter respekteres av den offentlige forvaltningen.

   Trond Bråthen:
   Har EMK sagt noe om hva de legger i å kjenne sine foreldre. Hva med øvrig familie. I Hvilken utstrekning . 6 besøk pr år som vi har

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Det er riktig så sant! Følelsen av en evigvarende kamp blir plutselig virkelighet !
   Følelsen av maktesløshet innhenter en fort!

   Juliva Gaite:
   "Så lang det er mulig", rett til å kjenne sine foreldre.. Hvordan skal vi tolke det? "Så langt det er mulig"... hva som er umulig, hva i så fall er et hinder, "kjenne" sine foreldre eller vokse opp med sine biologiske foreldre?

   Rune L. Hansen:
   ECHR (EMD) CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74):
   "Avsnitt (paragraph) 45:
   "Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv.
"Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt (se, med nødvendige tillempninger, avsnitt 31 ovenfor)."

   Fra Council of Europe - Explanatory Report to the Convention on Contact concerning Children /
Europarådet - Forklarende rapport til konvensjonen om kontakt angående barn:

   "43. Faktisk, rettspraksisen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som angår kontakt, er tuftet på det grunnleggende prinsippet om at statene har positive forpliktelser iboende til en effektiv respekt for familielivet (Eur. Court HR, Marckx v. Belgia dom av 13. juni 1979, serie A n ° 31;. Eur Court HR, X og Y v. Nederland dom av 26. mars 1985 serie A n ° 91), som inkluderer forpliktelsen til å opprettholde og utvikle familiebåndene (Eur. Court HR, Kroon og andre v. Nederland dom av 27. oktober 1994 serie A n ° 297-C) og at den europeiske menneskerettskonvensjonen gjelder for barn som det gjør til voksne (Eur. Court HR, Nielsen v. Danmark dom 22 november 1988, som serie A n ° 144)."

   "58. Bokstav a. i artikkel 7 uttrykker plikten til rettsmyndighetene å sikre at begge foreldrene er informert om viktigheten for sine barn og for dem begge å etablere og opprettholde jevnlig kontakt med barnet sitt. Hensikten med den er å gjøre foreldrene forstått med at artikkel 4 i denne konvensjon inneholder en grunnleggende rettighet (for barnet og hans eller hennes foreldre) til å inneha og utvikle regelmessig kontakt mellom barnet og seg selv. Dette innebærer en plikt for hver av foreldrene til å handle til beste for barnet, og til ikke å hindre eller skape hindringer for utøvelsen av denne rett til kontakt med barnet sitt med begge foreldrene. Denne paragrafen reflekterer det viktigste innholdet i artikkel 9 i 1989 FN-konvensjonen, som etablerer barnets rett, som er adskilt fra en eller begge foreldre, til å opprettholde personlige forbindelser og direkte kontakt med begge foreldrene på en jevnlig basis. Den gjenspeiles også i artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som garanterer retten til hver mor og far til å opprettholde kontakten med sine barn, i henhold til tolkningen gitt til denne artikkel av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

   59. Denne informasjonen, som skal gis til begge foreldrene, bør særlig understreke at "begge foreldre har felles ansvar for oppdragelse og utvikling av barnet" (artikkel 18, paragraf 1 i 1989 FN-konvensjonen) og dette ansvaret innebære at den av foreldrene som barnet vanligvis bor hos bør sørge for at den andre forelderen har jevnlig kontakt med barnet. Det påhviler også en forelder som ikke vanligvis bor sammen med barnet å sikre at jevnlig kontakt faktisk skjer." 

   "69. Faktisk har den europeiske menneskerettighetsdomstolen forklart at manglende håndhevelse av rettslige beslutninger om foreldrenes rettigheter og ansvar, herunder kontakt ordrer, kan utgjøre en krenkelse av retten til respekt for familielivet som følger av artikkel 8 i EMK. Siden statene nyter en viss skjønnsmargin i dette området, kontrollerer retten om tiltakene av rettsmyndighetene eller administrasjonen er adekvat og tilstrekkelig til å sikre håndhevelse av søkers rett til respekt for familielivet (se, for eksempel, Eur Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania dom av 25. januar 2000 - hva som var viktig for retten i dette tilfellet var ikke om nasjonal lovgivning fastsetter tilstrekkelige tiltak og om de hadde blitt riktig brukt, men om de var vellykket i å bringe gjenforeningen av søkeren og hennes barn, se også Eur Court HR, Nuutinen v. Finland, dom av 27. juni 2000 og Hokkanen v. Finland, dom av 23 september 1994 Series A n ° 299-A) ".

   Juliva Gaite:
   Tusen Takk for ditt svar : )

   Juliva Gaite:
   Hva med de foreldrene som har få samvær med sitt barn siden barnet er tvangsplassert i et fosterhjem? Det er jo lovbrudd!

   Rune L. Hansen:
   - Case of B v. the United Kingdom
   (Application no. 9840/82):

   "60. Gjensidig glede av foreldre og barn i hverandres selskap utgjør et grunnleggende element av familie-liv. Videre, er det naturlige familieforholdet ikke avsluttet på grunn av det faktum at barnet er tatt i offentlig omsorg. Det følger - at autoriteters beslutninger ifølge prosedyrene ved saken utgjorde forstyrrelser med søkerens rett til respekt for sitt familieliv."

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Men, hvorfor har det seg slik da at mange ikke har kjennskap til sine biologiske opphav, som f. eks besteforeldre, onkler og tanter?
   Det jeg oppfatter er at den biologiske parten må KJEMPE for å ha sin rett på sin side?
   Hvor er barnets rettigheter? Det blir mer eller mindre oversett.
   Loven sier så mye, men befolkningen ender med å måtte ta sakene i egne hender å kjempe livet ut av seg for å ha retten på sin side!
   Jeg har for veldig lenge siden mistet min tillit til lovverket i Norge! Det er en grunn til at FN blander seg i Norges lovverk og rettigheter!

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Hvor skal man starte, og når skal man slutte?
   Hvor skal en henvende seg?
   Igjen, lovverket sier så mye, men virkeligheten er og har vært i lang tid en annen!

   Rune L. Hansen:
   CASE OF KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY
   (Application no. 32504/11)

   Avgjørelsen falt 24. juli 2014 og innebar at Norge ble ansett å ha brutt bestemmelsen i konvensjonens artikkel 8, som bestemmer at:
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.
   Den aktuelle saken dreide seg om en tyrker med kone og barn i Norge. Barnet hadde autisme og et nært forhold til sin far. Faren hadde ulovlig opphold i Norge og var også blitt straffedømt i perioden han hadde vært her. Som følge av dette ble han utvist fra landet med innreiseforbud i 5 år. I realiteten ble dette en splitting av familien, og avskjæring av kontakten mellom barn og en av foreldrene. Dette kan sett fra barnets ståsted, sammenlignes med situasjonen hvor barnevernet flytter barnet til fosterhjem.
   Selv om saken dreide seg om en utvisningssak, kaster den et tydelig lys over hvilken vekt menneskerettighetsdomstolen legger på retten til familieliv og det å sikre kontakt mellom barn og foreldre. Til tross for nevnte forhold, ble det som nevnt ansett som en krenkelse å skille barn og far, ved å foreta utvisning som nevnt.

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Og hvor skal man gå når et menneske blir sittet i en bås av statestikker, fremfor virkeligheten?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke loven det er noe galt med, men den politiske og offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen i Norge som i ren mafia-virksomhet nekter å rette seg efter våre menneske-rettigheter og lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   At de tillager og manipulerer med ulovlige lover er også et av mange uttrykk for det.

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Helt sant det du sier!
   Arrogante jurister og lite lyst vitende politiske partier som sitter på tronen å tror det er ok å "straffe" en hel befolkning!
   De er ikke lytter øre som de er etter loven PLIKTIG til å være!
   Ikke stiller de seg i rettferdighetens navn, men "gjemmer" seg langt bak i mørket blandt de andre fallene "høytsittende" mennesker å ser andre lide!
   Men jeg har tro og jeg KJEMPER for at paragrafer i Norge blir fulgt og at mennesker skal kunne leve med en trygghet om at dere(s) rettigheter som menneske til enhver tid ligger på dere(s) side!

   Lise Wicktoria Fredriksen:
   Rettigheter til menneske(t) i Norge i dag blir som tomme gjennomluftige ord!
   Det hjelper ikke hva loven sier når man har analfabeter sittende i styret med døve ører, blinde øyne, og som heller ikke er i stand til å føle på EKTE sympati og empati!

   
---
---

   Bjørn Dahlberg, 11.11. 2014 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/1001139913245192/

   Om noen tror at loven kun gjelder for folket, så er det altså feil. Loven skiller ikke verken lensmann eller prest, ei heller politikere og vanlige folk. Og det betyr at politiet må starte efterforskning og tiltale eventuelle forbrytelser. Hvis ikke så bryter også politiet loven.

   Spørsmålet er da: om ikke landets lover skall respekteres og embedsverkets saksbehandlere dømmes ifølge tjenestemanns loven under Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet.

   "(...) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. Skyldkravet er forsett. Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
   Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling. Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
   Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe. Skyldkravet er forsett. Straffen er bot eller tap av tjenesten.
   Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning. Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
   Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende. Skyldkravet er forsett. Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen. Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
   Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten. Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter. Advarselen må være gitt av en kompetent person, eventuelt kompetent påtalemyndighet. Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
   Straffen er bot eller tap av tjenesten. Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.

   http://www.nrk.no/norge/_-kan-vaere-grov-tjenesteforsommelse-1.8022921
   
   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, men vi har pr. i dag fortsatt en politisk og offentlig forvaltning som nekter sivil-befolkningen den viktigste halvdel av Straffeloven og våre menneske-rettigheter og Grunnlovens. En politisk mafia-virksomhet som tror seg å være smarte. Men slike forbrytelser foreldes ikke av at de unnlater å straffe-forfølge de. Og ikke heller menneskeretts-forbrytelser. Og vi må og vil uansett efter hvert både nasjonalt og inter-nasjonalt få effektive muligheter for å straffe-forfølge de.

   Rune L. Hansen:
   Og både meget viktig og nødvendig at det blir habil og kompetent straffe-forfølgelse. Uten det vil de blandt annet både benekte og bagatellisere forbrytelsene - og beskytte og verne hverandre.
   To viktige stikkord for hva de driver med er nepotisme og impunity.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Impunity
   Impunity - Wikipedia, the free encyclopedia
   Impunity means "exemption from punishment or loss or escape from fines".[1] In the international law of human rights, it refers to the failure to bring perpetrators of human rights violations to justice and, as such, itself constitutes a denial of the victims' right to justice and redress. Impunity…
   EN.WIKIPEDIA.ORG

   Rune L. Hansen:
   "In his address to the recently concluded review conference of the international criminal court (ICC), the UN secretary general, Ban Ki-moon, announced to delegates that "the old era of impunity is over". Central to the discussions that followed was a comprehensive evaluation of precisely what progress has been made towards this goal to date, eight years after the Rome statute – the statute that created the ICC – entered into force."

   http://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/jun/12/icc-impunity-rwanda
   The ICC alone cannot end the era of impunity | Michael Gibb
   Michael Gibb: A broader range of tools, judicial and...
   THEGUARDIAN.COM|BY MICHAEL GIBB

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt med en avtagende halv-måne på den sørlige side, et mildt vind-drag med skyer fra sør og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og oppmot 10 frem mot klokken 10. Omtrent det samme videre utover dagen, med noen antydningen til yr og mørkt mot 17.30-tiden. Helt mørkt og tildels yr utover kvelden. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. november 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og yr med omkring 7 pluss-grader utover formiddagen og klokken 13. Mere regn videre utover dagen. Helt mørkt og yr utover kvelden, med 7 pluss-grader. Omtrent det samme med et mild vind-drag og 8 pluss-grader mot midnatt.

   Jeg skrev ferdig og avsendte et nytt brev i natt ( ekstern ). Til blandt annet Gulating lagmannsrett.
   
---
---

   Jerzy Donus, 13.11, 2014 via För barns behov och rätt till båda sina föräldrar/Event:
   https://www.facebook.com/groups/360023727394742/permalink/804543462942764/

   Tyvärr dett ar en generel bild av social tjänsten, det ar praksis och socialtjanstens strategi att vilseleda och ställa föraldrar mot varandra, även om det inte finns nagot sa planteras motsatser och folk manipuleras, ex. att mamma får behålla barnen om hon skiljer sig fran fadern, vanligen utpressas de att om den ena är med den andra, så betyder det att soc maste ta barnen, men sa fort folk skiljer sig , blir de bara ännu svagare och soc tar lättare barnen ifrän de.

   Föraldrarna anklagar varandra och tror att det ar den andre som bar skulden. De skiljs, familjer förstörs. Tillhörigheten förloras.
   Hur kan du bli med ett sådant mönster? frågar soc mamman.
   Tror du inte på dina egna barn? Fast mamman får inte prata med sina barn, det ar bara soc som säger att barnen har berättad saker. Som soc hittar på, fast till mamman säger de det för att knäcka henne.
   Samtidigt staller soc gärna falska diagnoser , med hjälp av sina betalda lakej doktorer , psykologer mm, eller använder sig av sina budsforvanter, den andra grenen av denna smutsiga industri, den psykiatriska vården.
   Då finns det ett enslavad barn som säljs på slavmarknaden till fosterfamiljer, samt en påtvingad vård patient.
   MiIlion belopppen börjar rulla. 3 barn ger minst en miljon två hundra femtio tusen kronor per år i inkomst till fosterfamiljen och det är skattefrit!!! 1.250.000 kr.
   Detta ar minimum, det finns fall att det skruvas upp till 10000kr per dag. Desto mera problem barnet har desto mera betald kan fosterfamilj få.
   10000kr per dag x 365 dagar ger 3.650.000 kr per ar, skattefritt
   Vill fosterfamiljen hjalpa barnet och fa mindre pengar?
   En till miljon rullar till bolagen som förmedlar fosterhemmen, en till till socialtjänstens kassa, en till till värd och psykologer, jurister poliser mm inblandade i fallet.
   Det ar stora pengar och folk inblandade i detta vill inte förlora sina inkomster. Tvärrt om vill de få mer och mer. Som de flesta andra. Fast de är inte som de flesta andra, de skiljer sig fran andra att vara mot sammhället, underminerar det, som brottslingar.
   Idag (2014-11-13) pä nyheter uppdagas att soc i Tensta anställde brottslingar som fick begå brott under sin anställning och trots att soc visste om det, fick de forsätta. Det ar inget nytt for mig, eller förvånande, det ar bara bekräftelsen på att den svenska socjaltjänsten är brottsligt och korrupt.
   Svensk Social genomsyras av samma anda som enparti system i de forna kommunistiska länder, maktmissbruk och förakt for gällande lagar och svensk konstitution.
   Efter flera deceniers av utövande av sin makt har soc blivit en hydra med hundra tusen huvud. 100.000 anställda som livnär sig på andras olycka utan att hjälpa någon. De har utväcklat strategier for att tjäna mer och få mera makt. Här beffiner vi oss idag. Att tro att fbegågna av soc felen är enskilda och speciella fall ar naivt, felen ar det normala och korrektheten har blivit mycket sälsynta och enstaka fal.

   http://www.hjartamodochstyrka.com/mordhotet-mot-terese-o-hennes-barn/
   Mordhotet mot Terese o hennes barn - Hjärta Mod och Styrka
   HJARTAMODOCHSTYRKA.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   En velkjent taktikk også i Norge.

   
---
---

   Per Einar Guthus, 13.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1502705980003939/

   Stat og kommuner bruker stadig mer penger på advokater MOT borgerne. Det er helt andre satser disse advokatene får, enn det de samme kan ta for å hjelpe familiene... Hvor er den påståtte rettssikkerheten? Hele systemet er bygget på staten mot borgerne:

   En femmer for rettssikkerheten
   http://www.nrk.no/ytring/en-femmer-for-rettssikkerheten-1.12037621
   Stat og kommune bruker stadig mer penger på advokathjelp i saker mot borgerne. Samtidig kutter de i ordningen med fri rettshjelp. Slik svekkes rettssikkerheten for de aller svakeste.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Jane Kile:
   f.eks Modum kommune som bruker Mette Yvonne Larsen for 3000,- pr time?

   Jane Kile:
   I går snakket jeg med en mor som hadde fått beskjed om at hun hadde brukt opp timene hennes advokat hadde fått tildelt.

   "Store kontraster
   Kontrasten er stor sammenlignet med advokaten som møter på vegne av et av familiemedlemmene. Denne advokaten har som regel fått beskjed fra fylkesmannen om å bruke et begrenset antall timer til å forberede saken og får betalt 965 kroner per time, som også skal dekke utgifter til kontor, sekretær mm."

   Hanne Marit Dyrnes:
   Tydlig sorteringsamfunnet er på full frammarsj. Noen skal bort, og andre igjen forbeholdes visse privilegier. Og så har vi de midt imellom som er den grå masse? Stikkordet er vel å innordne seg systemet. Faller du utenom eller går egne veier, har du liksom ikke samme rettighetene. Bare noen tanker.

   Hanne Marit Dyrnes:
   Vet ikke hvilken politikk som føres, en blanding av rød og blå, med materialismen i høysetet? Ser ingen klar venstre eller høyreprofil.

   Hanne Marit Dyrnes:
   Skråstrek kapitalismen?

   Jane Kile:
   http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=104301
   Overvåkning og straff - Michel Foucault - Paperback (9788205266940)
   Vår pris 308,-(portofritt). I denne boka forsøker forfatteren...
   bokkilden.no|Av Bokkilden
   ..
   "Denne bevoktning ble utført av mennesker, som selv ble bevoktet. Systemet var slik at det ikke bare fungerte som bevoktning ovenfra og ned, men også sidelengs og nedenfra og opp. Det blir dermed et sammenvevd maktsystem. Vi er dermed på vei mot det normaliserende samfunn. Den strenge disiplin på alle plan skulle normalisere folket på et nivå man aldri ville kunne greie med loven skrevet på papir: ”Disiplinene lager et indre straffevesen som tar seg av et område som ikke berøres av lovene” (s.161). Foucault skriver videre at: ”Disiplinen har ved å ta i bruk en rekke, for øvrig meget gamle, metoder fått straffen til å fungere på en ny måte – og det er den som litt om senn har gjennomsyret det store ytre apparat som den beskjedent eller ironisk syntes å imitere… ved disiplinen fremtrer Normens makt. En ny lov for det moderne samfunnet?... Det normale får fotfeste som et tvangsprinsipp når det innføres standardisert undervisning i lærerskoler… normer for helse…” (s.166). For å tydeliggjøre forholdet mellom det, for Foucault kjente begrepene kunnskap og makt, brukte man eksaminasjon. Han skriver: ”Ved eksamen og eksaminasjon blir sammenhengen mellom makt og kunnskap aller tydeligst” (s.167)"

   "(s.258 sitat fra La Phalange 10. januar 1837). Det ytterste eksempel som kom i pressen, var når en gutt på tretten år, uten bopel og uten familie ble dømt til to års fengsel for omstreiferi. Gutten svarte at han jo ikke hadde noen familie og heller ikke noe hjem å gå til. Han hadde ingen fast jobb, og tok de jobber han kunne finne utover dagen. Han var sin egen sjef og levde et fritt liv. Et liv han trivdes med, og som han ikke ønsket å bytte ut. Tilsynelatende er det altså lovverket som regulerer, men faktisk er det disiplinen. Alle skal være på sin faste plass, alle skal tvangsinnordnes i systemet. Uten denne orden var det jo ikke noen arbeiderklasse, og uten den ville ikke fabrikkene fungere. Alt må være i system, og alle må følge systemet."

   Overvåkning og straff - Michel Foucault - Paperback (9788205266940)
   Vår pris 308,-(portofritt). I denne boka forsøker...
   BOKKILDEN.NO|BY BOKKILDEN

   Jane Kile:
   Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
   Gå til: navigasjon, søk
   Narrativ (av det latinske verbet narre, «å gjøre kjent») er en logisk struktur for å formidle en historie eller en fortelling i en eller annen form (tekst, levende bilder, maleri o.l) Man skiller som regel mellom handling og historie når man snakker om narrativ. Handlingen tar for seg kun den delen av teksten eksplisitt viser, mens historie er alle hendelsene i kronologisk rekkefølge. Det vil, kort fortalt, si at handlingen tar utgangspunkt i en liten del av historien.

   Per Einar Guthus:
   Man kan lure på om mange av de BV ansatte jobber på denne måten, for en fremmed makt.. altså ikke for familien og folkets beste. Som ulv i foreklær, sniker de seg inn i familiene og, leter over alt etter en grunn for å frata barna. I stedet for å se alt det bra, som det kan bygges videre på... Det er helt feil fokus. Men Historien har vist oss det mange ganger før, og det er på tide å spørre om det er slik at historien gjentar seg, forkledd på en litt annen måte....
   http://www.nrk.no/kultur/aud-maggi-var-en-av-gestapos-raeste-agenter-1.12040111
   Aud Maggi var en av Gestapos dyktigste agenter
   Flere nordmenn enn vi har trodd jobbet for Gestapo...
   NRK.NO|BY NRK

   Jane Kile:
   Ja. Man kan spørre seg om dette, Per Einar Guthus. Vi har sett dette i generasjoner. *"taterbarna" og "grønlandsbarna" er grelle eksempler. Nå er det en ny gruppe som står i fokus.... Nå er det ofte de uføres barn, Det kamufleres med historier om barnemishandling eller rus og psykiatri.

   Rune L. Hansen:
   Denne boken er også et studie av angivere som har fått det pene ordet VARSLERE i dagens samfunn. Var det ikke Gro som omformet dette ordet?

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/historie-og-arkeologi/norsk-sadisme-rystet-gestapo/a/23334670/
   Norsk sadisme rystet Gestapo
   Tyskerne i Gestapo benyttet ofte tortur, men selv de var sjokkert over norske kollegers råskap i tjenesten....
   VG.NO

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 13.11. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/870259192993352/

   I følge loven skal en omsorgsovertakelse være MIDLERTIDIG, og arbeidet for tilbakeføring skal starte umiddelbart etter at barnet er tatt ut av hjemmet, en omsorgsovertakelse skal heller ikke forekomme uten at liv og helse står på spill. Hvilket er langt fra hvordan barnevernet, barneministeren og barneombudet arbeider i dag.

   Før disse påstår at de arbeider for barns beste bør de kanskje ta hensyn til de barna det gjelder, og når ett barn blir deprimert og slutter spise fordi han eller hun savner mamma og pappa er det ikke til barnets beste å ta fra dem mobiltelefoner eller pc'er slik at de ikke kan få snakke med de personene de har savnet og føler de trenger mest.

   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2014/Art-Nov-2014/131114.Dette-er-helt-klart-til-barnets-beste.htm
   Velkommen til sfm.no - Samfunnsmagasinet
   Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. 1998 © 2014 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no) Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Ansvarlig...
   SAMFUNNSMAGASINET.NO

   *

   
---
---

   Jerzy Donus, 11.11. 2014 via Mansur Mahasev Fan-page:
   https://www.facebook.com/groups/1498117797072340/permalink/1529170307300422/

   Det är tyvärr allt för sant, detta om att rasismen i svenska kulturen och speciellt bland myndigheterna är så utbrett och djuprotad att jag skulle säga att den sitter i deras ryggmärgen.

   Det finns gott om nysvenskar, dvs. naiva idioter som alierar sig med sina förövare som Auschvitz capos som hjälpte övervaka och döda sina medfångar i förhoppning om att överleva själva. Jag kan inte begrippa hur dum måste man som en invandrare vara för att gå och jobba åt socialen. Springa deras smutsiga ohumana ärenden. Invandrare som tror att nu är de en del av det fina svenska sammhället. Troände att nu är de själva svenskarnas jämnlike och har fått svenska vänner.
Majoriteten soc anställda är dock svenska, outbildade, mislyckade, simpla skurkar utan empati, utan moral och utan annan möjlighet att tjäna pengar. Ofta oanpassade, traumatiserade av sina skäva familljeliv vill de hämnas på andra för sina misslyckande liv och förstöra för de som inte är lika som de själva. Kanske avundsjuka?

   Att social gömmer och isolerar barnen det vet jag själv av egen erfarenhet. Barnen hålls undan sina nära och kära i flera år, syskonen isoleras från varandra, förbjuds tala sitt språk, fårbjuds att ha några foton eller videoklipp från sina tidigare liv, förbjuds att ens i telefonen att prata med sin mamma i tre år !!!! F;rbjuds att ha kontakt med varandra !!! Känner till barn som är utsatta för allt detta just nu. Bröderna , bortrövade 2009 av soc i Spånga-Tensta, som nu är 5 och 7 år gamla får träffa mamma en gång om året under sista 4 år , och dottern 3 år ingen kontakt alls, inga foton ens, inte ens telefon, nu en gång per tre månader. En son på 3 år får inte alls ha kontakt med sina nära och kära sedan två år, efter att han bortrövades av socialen i Märsta 2012 hålls han isolerad och gömd. Soc t'nker tv[ngs bort adoptera honom till en rik familj som vill ha en inkomst bringande leksak.

   Flertalet av de stulna barnens rättigheter kränks på detta sätet. Soc hoppas att föräldrarna skall lida till döds.
   Ofta dödas barnen utan att utreda orsaken.
   Idag ex på teve 2 nyheter pratas om tvä omhändertagna flickor som är försvunna sedan två år. Inte nog att socialen har stulit och gömd barnen så dödades de förmodligen som sexslavar för några svenska rikas nöje. Nu ankalgar man barnens biologiska familj for flickornas f;rsvinnadet. Att de blev bortrövade av deras broder. Modetrendigt skäller polisen på att det handlar om fmailjerelaterad heder.

   Socialen som vanligt ligger bortom alla mistankar, polisen inte ens funderar på att ställa hypotetetiskt en fråga om att kanske det är fosterfamiljen som dödade flickor eller att det är ju socialen som har ansvar för de omhändertagna barnen , inte deras familj, man förbiser att socialen hade barnen i sin makt, att de blev kidnappade ifrån sin familj i sex månader inann de försvan.
Sedan kommer ett teve program om att 8 heroiska svenska skall leva i en diktatur, isolerade från omvärlden. Fast vi alla utleningar samt flertalet svenskar lever ju i diktatur dagligen.Svenskt dikatatur. Och ingen gör program om oss. Ingen är intresserad av att veta sanningen.

   Mammor och pappor bryts ner, famijer förintas, liv förstörs och det finns aldrig någon ansvarig. Det är det som är kännetecken för svenskt demokrati.

   Jag undrar om soc nu ber om ursäkt att de har gjorot fel, vilket i för sig är någonting mer miraculös än en mirakel, det är supermirakulöst, jag undrar om de skall ha någon ansvarig för felet ? Kommer någon att straffas ?
   Vanligen brottslingar som gör andra illa får straff, och desto större lidelse de orsakar desto större straff borde det vara.
   14 ar. For ett förstöd liv, dödad familj, vad borde straffet vara ?
   Förmodligen blir det ingen ansvarig och ingen kommer att straffas.
   Kanske snarare en avans på jobbet och låneförhöjning för att vara en social tjänste skurk av det rätta virket ? Utmärkande får sitt grymhet gestapo soldater avanserades snabbt ju.

   Så inget är nytt och historien uppreppas och som sagt det ar redan en mirakel att pressen skrev om mamman pga en annu större mirakel - att soc ber om ursäkt.
   Fast inte uppriktigt menad. I morgon skall soc ta nya hundra barn, och isolera de från andra mammor och pappor. Och dagen därpå igen och igen och igen..... tils de borjar ta 110, 120, .... tills vi alla lever i en diktatur, som slavar, rädda och skrämda av våra maktmisbrukande myndigheter. Som har ingen ansvar utan får medalj för att de ber om ursäkt.

   http://theswedishmafia.mozello.com/blog/params/post/199258/
   TheSwedishMafia - Blog - Jag heter inte Pia och är inte svensk och därför är jag alltid svensk...
   Jag heter inte Pia. Jag är inte blånd och blåögd. Jag bryter. Jag är inte svensk. Och då har mina intyg ingen betydelse. I landet där svenskheten och falskheten...
   THESWEDISHMAFIA.MOZELLO.COM

   *

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. november 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt med et mildt vind-drag og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Rolig grålig overskyet fra sør og 10 pluss-grader frem mot klokken 10. Efter hvert mindre overskyet og et vind-drag. Dunkelt, et vind-drag og 9 pluss-grader klokken 17. Helt mørkt, tildels noen stjerner og omkring 10 pluss-grader utover kvelden. Omtrent det samme mot midnatt.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt,
omkring 10 pluss-grader Celsius og gradvis nokså sterk vind her ute i natt. Overskyet formiddag med 10 til 11 pluss-grader. Det samme og noe vind videre utover dagen og mørkt og noe stjerner utover kvelden, med 8 pluss-grader klokken 22 og omtrent det samme mot midnatt. På grunn av en for dårlig nasjonal utbygd Internet-dekning, har jeg bare en begrenset mengde hastighet og mengde i tilgang til Internettet hver måned. Hvis mengden blir oppbrukt før slutten på måneden så blir hastigheten av Telenor uten varsel nedsatt til nokså ubrukelig snegle-fart. Denne måneden nu har jeg allerede midtveis i måneden brukt opp det meste av den månedlige mengden og risikerer derfor når som helst snegle-fart. Det har sine forskjellige ulemper å bo så lite urbant som her, til tross for de mange fordeler.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og nordlys og en smal avtagende måne-sigd i øst og ned til 4 pluss-grader Celsius frem mot klokken 04 her ute i natt. Med 2 pluss-grader klokken 05 og 1 klokken 7. Lett overskyet, tildels dust og med blålig utover formiddagen, med solen lavt i sør og 7 pluss-grader klokken 13 og 4 klokken 16. Mørkt med en grålig mørk himmel og 3 pluss-grader klokken 17.30. Nokså helt mørkt med 2 pluss-grader klokken 19. Mørkt, noe vind, noe stjerner og 7 pluss-grader klokken 22 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203577092042645

   "Artikkelen de to lærde nå har publisert, gir uttrykk for at hovedregelen i norsk barnevern tilsynelatende skal være ut fra det grunnsyn som en "enstøing" for to århundreder siden mente var riktig, og som alle også dengang mente var galt.

   Dette kan ikke bli et godt barnevern, og kronikkforfatternes syn må bero på en mental misforståelse av hvordan samfunnet fungerer i dag. (,,,)
   Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i en kronikk i Dagbladet i dag, om helseministerens bistand til å få resten av befolkningen til å utvikle seg. (...) Det er uklart om de to også ber om voksenopplæring for egen del. (...)

   Konsekvensen av resonementet fra de to lærde, er at alle landets barn må få nye foreldre og at situasjonen endatil er akutt. Den som ikke evner å se barns behov generelt, evner jo heller ikke dette for egne barn. Dersom det de to hevder er riktig, er det ihvertfall bra at det nå er mange arbeidssøkende i sør-europa. Skal tro om forfatterne mener at disse er bedre omsorgsgivere for våre barn enn det vi selv er.
   Forfatterne skriver blant annet at de:

   "etterlyser politisk vilje og mot til aktivt å mobilisere og ansvarliggjøre det sivile barnevernet. Det må politikk til for å etablere en mental avvergeparagraf i den norske folkesjela. Og man må ville det ganske sterkt fordi «man», du Jonas Gahr Støre, må komme over frykten for EMK paragraf 8 om familiens fred, det borgerlige kjøret som kommer om angiverstat og krenkingen av privatsfæren og slugger-argumenter bygget på forfalsket familieforherligelse om at alle foreldre vil barnas beste."
De to synes å mene på akademisk grunnlag, at det er et problem i alvorlige barnevernssaker, at naboer og andre ikke har brydd seg om gatas barn. Underforstått med unødvendige belastninger for barna til følge.

   Vi har flere hundre slike saker hvert år til behandling i rettssystemet hvor sakene blir grundig belyst, og har til gode å oppleve at manglende rapportering fra naboer er noen nevneverdig årsaksfaktor til barns (unødvendige) problem slik det antydes.
   Det vi derimot ser, er et helt annet bilde. Nemlig at naboer og venner av foreldrene, svært ofte ikke deler den oppfatning som barneverntjenesten har. Dette medfører at naboer og venner ofte ikke forstår, hvorfor barneverntjenesten må gå til det skritt å fjerne barna fra familien, for eksempel hvorfor det ikke i stedet søkes å hjelpe familien.
   Noen ganger ser vi også at personer velger å bruke politi eller barnevern, til å sverte andre og lage problem for dem. Skal tro hva slags sannhetsserum forfatterne mener at helseministeren skal skrive ut til barnevernsansatte som skulle få alle disse anonyme meldingene å håndtere. Disser ansatte er jo også bare mennesker, og evner vel heller ikke å se barns behov. Kanskje forfatterne mener at barnevernspedagogikk skal inngå i grunnskoleutdanningen i stedet for norsk og matematikk.

   Kronikkforfatternes syn på den grunnleggende menneskrettigheten om få "fred i eget hus", taler for seg og illustrerer en trangsynt tenkemåte som er skremmende og som minner om dagens situasjon i Nord Korea. De som er barn i dag, skal jo også en gang bli voksne og ha egne hjem. Ikke engang en sittende regjering kan endre på disse internasjonale forpliktelsene, som gjelder for alle individ i alle land omfattet av menneskrettighetskonvensjonen. Støre vet at Norge tilstekkelig antall ganger er blitt dømt i Strasbourg for brudd på menneskrettighetene. Heldigvis er det da heller ikke nødvendig for å få til et godt barnevern å bryte menneskrettigetene, naturligvis tvert imot."

   Mentalt tilbakestående barnevern? - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/mentalt-tilbakestaende-barnevern
   Dette er mer et forslag til et mentalt tilbakestående barnevern!
   ADVOKATSYLTE.NO

   *

   Jostein Setsaas:
   Angiverstaten, disse to herrer sin ideologiske verden burde ikke være ukjent.

   Ståle Johannessen:
   Dette er i likhet med mye annet, en del av det vi kaller for "den norske modellen"..
   Det litt absurde med den "norske modellen", er at ting som vi faktisk har lang historikk på, slik som blant annet det å ta barna fra sine egne foreldre, med påfølgende misbruk av disse i forskjellige offentlige institusjoner og deretter en «belastning» for samfunnet over flere tiår, synes å ha lært ingenting av historikken. Da man ufortrødent fortsetter i samme spor..
   Så hva handler egentlig den norske (perfekte) modellen om?? Den kan i allefall ikke handle om fornuft, da man for lengst da ville ha endret betingelsene, sett i forhold til blant annet overtakelse av barn.
   Og da koker den såkalte norske modellen ned til ren sosialistisk ideologi, der fornuften må vike for ideologien. Det samme ser man også i mange andre sammenhenger der ideologien står sterkt, at fornuften må vike. Deriblant i ekstreme religiøse miljøer.. Dvs Muslimer blar i koranen for å finne svar på livets gåter, imens sosialister (fortsatt) blar i Karl Marx litteratur etter svar, uten å ta hensyn til at verden faktisk har gått videre..

   Rune L. Hansen:
   Det trengs bare en person og noen med-spillere, f.eks. som utplassert eller ansatt leder for et departement, for automatisk å bli "den norske modellen" og "norsk standard" - hvor grovt og ulovlig og groteskt den enn foruretter sivil-befolkningen! Tilføy fortjeneste (i form av makt, penger, karriære eller diskriminering) for en eller flere interessse-grupper pluss ny-tale og propaganda, så gjør den heidundrende suksess! Og smitter og utvikler seg i heidundrende fart!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203577015280726

   Good news from Russia:

   http://en.itar-tass.com/russia/759836
   Pavel Astakhov urges human rights organisation to look to “the juvenile terror” in Norway
   The children’s rights ombudsman reported about 74 children removed from Russian families in Finland
   EN.ITAR-TASS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   http://m.db.no/2014/11/15/nyheter/politikk/barneombud/36253622/?www=1
   Russisk barneombud anklager Norge for «barneterror»
   Ber internasjonale menneskerettsorganisasjoner ta grep.
   DAGBLADET.NO

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203576953399179

   Den norske såkalte Barneloven er en ulovlig lov skredder-sydd for offentlig kidnapping, fangehold, knebling, tortur og utplyndring av barn og foreldre.

   Selvfølgelig later den politiske mafiaen som om de ikke vet og forstår dette og våre menneske-rettigheter.

   F.eks. Barnekonvensjonen Art 7 p1: :
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettighetserklæringen Art 16 p1:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Frp: – Mor og far må likestilles
   http://www.nrk.no/norge/frp_-_-mor-og-far-ma-likestilles-1.10871218
   Frp vil snu opp-ned på barnelovens hovedregel om hvor barna skal bo dersom foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Amine Samier:
   håper du kan hjelp alle barna som er kinapet av bv og de misbruker overgreper mot barna

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/929773030378981/

   Dette er jo ingenting i forhold til barn som blir kidnappet:

   "– Familien har hatt tre vanskelige uker hvor de har levd i uvisshet. De er lettet over at Veronica er funnet, men nå går de inn i en ny vanskelig fase hvor håpet om å finne henne i god behold er borte. Samtidig har de fortsatt ikke fått svar på hva som har skjedd. Det smerter å se hvordan familien har det nå. De er i dyp sorg, sier Øren."

   Veronica Heggheim Stegjerdet funnet død
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/11/16/211941/veronica-heggheim-stegjerdet-funnet-dod
   Politiet bekrefter at det var den savnede Veronica Heggheim Stegegjerdet (22) som ble funnet død i Sogndal fredag.
   ABCNYHETER.NO|BY NTB

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/850845714966104/

   De visste jo (liksom) ikke at våre menneske-rettigheter fra før av er inkludert fullverdig i Norges Grunnlov (§ 110c: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.").

   ""Folket" har altså i selve jubileumsåret blitt forledet til å tro at våre fremste folkevalgte leser det de vedtar, og til å tro at menneskerettigheter er særlig viktig for noen som helst dem.
   
   - Grunnlovsedtaket blir historisk sa stortingets kontrollsjef Martin Kolberg i vår da vedtakelsen fant sted. I dag sier han til Aftenposten at det hele egentlig var en inkurie.

   Det gjør det ikke enkelt for nordmenn å påberope seg menneskerettigheter, når situasjonen er så urovekkende ustabil."

   Menneskerettighetene i Grunnloven var feil! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/rett-og-urett/menneskerettighetene-i-grunnloven-var-feil
   Menneskerettighetene i Grunnloven var feil.
   ADVOKATSYLTE.NO

   *

   
---
---

   Chriss Inaktiv Johansson, 16.11. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152518045403785/

   Psykiatrin vill elchocka barn mer – Sjuksköterska larmar
   http://newsvoice.se/2014/11/14/psykiatrin-vill-elchocka-barn-mer-sjukskoterska-larmar/
   Psykiatrin i Sverige använder idag elchocksbehandlingar (ECT) mer än någonsin och även till barn. I Australien finns fall där 4-åringar fått elchocker. I Sverige vill...
   NEWSVOICE.SE

   *

   Gaby Haferkorn:
   Är dom sjuka eller ????? Sätt en dubbel dos på den personen först då ........

   Cecilia Ohvall:
   Det är misshandel .om ikke personen vill det

   Gaby Haferkorn:
   Ja, men tror du dom bryr sig, Ceciilia ?? NÄPP

   Alexandra Hasselström:
   usch.

   Cecilia Ohvall:
   Nej de bryr sig ikke men .det är ikke lov. Att göra det om barnet är under 16 år och deras med givande. . Bv / soc kan blidönde för barn misshandel våra barn är ikke några försöks kaniner .

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Psykiatrin i Sverige använder idag elchocksbehandlingar (ECT) mer än någonsin och även till barn. I Australien finns fall där 4-åringar fått elchocker. I Sverige vill psykiatrin öka antalet elchocksbehandlingar till barn via BUP.
   En elchocksbehandling innebär att man sänder 70 till 460 volt genom hjärnan. ETC orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall. År 2009 gavs i Sverige 60 000 elchocksbehandlingar. (...)

   För att undvika våldsamma kramper och frakturer sövs patienterna ner och får muskelavslappnande medel. Idag används allt oftare termen elbehandling eller ECT-behandling. På så vis förskönas behandlingsformen av psykiatrin.
   Det finns många vetenskapliga studier som visar att elchocksbehandlingarna inte ger någon nytta utan tvärtom, många patienter och anhöriga vittnar om svåra skador efter ECT, skriver Peter larsson."

   Embla Diser:
   Det är helt vansinnigt...

   Elisabet Clason:
   MER! Fy f-n, visste inte ens att det förekom... : (

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Det finns GOTT OM skelett i Sveriges garderob. Såg denna för ett tag sen, känns som en skräckfilm man bara ser på filmer... men detta är LIVS LEVANDE verklighet! Welcome to the world of surprices!

   Gaby Haferkorn:
   Borde straffas själva med denna metod , Det är sjuk f-n : ( : (

   Elisabet Clason:
   Višnja, när vi körde igång RUG för ett år sen trodde jag det skulle vara hemskt och vidrigt men det är mycket, mycket värre!

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Bakom en mardröm finns alltid en annan mardröm som ligger på lur. Om det försiggår att myndigheterna kidnappar våra barn genom LVU och i vårdnadstvister så kan man även vara klar med att det finns mer och mycket mer än bara barnhandel.... liknar filmen SAW (sågen)... skräckfilm av värsta scenario... detta är livs levande verklighet!

   Gaby Haferkorn:
   Tror er båda ........ : (

   Cecilia Ohvall:
   Hoppas. Det ärnågon. Som har hjärye problem som de ikke vet om .och den dör . Vem tar anvaret då ? Sjukt folk. Ström är ikke att leka med .

   М. Томова-Каллмир:
   det vet ni väl. ni bor jo i detta land

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/929793973710220/

   "Varje dag ser vi barn som omhändertags av myndigheterna och kanske ni tänker att det är bra men då ska ni veta att det räcker med ett hål på en jacka eller en anonym anmälan. Vem som helst kan lämna en sådan anmälan och det betyder inte att personen/personerna vet någonting överhuvudtaget. LVU blir resultatet och föräldrarna ser inte sina barn något mer.

   Barnen isoleras och får inte göra något annat än att lyda och bryts ner och många placeras om, inte för att placeringen i sig inte fungerar.
   Det är en del av programmeringen och den fungerar så och du ska lära känna slaven och vara den och i majoritet så blir barnen utsatta för våltäckt och sexuella övergrepp och utsatta för fysiska misshandel. Detta är olagligt men SOC/HVB/HAB får göra så här. LVU fungerar så här och det spelar ingen roll vad föräldrar än gör och många advokater i detta land är översvämmade med ärenden kopplade till Socialen.

   Det är inte heller ovanligt att socialsekreterare säger till barn "att det är bara snälla barn som får komma hem" och man gör allt för att knäcka de.
   Barnen drogas och flera artiklar har publicerats om att det säljs droger på HAB hemmen och detta är då alltså rätt och riktigt?

   Svensken sitter och tror att allt är i sin ordning för något måste ju ha hänt eftersom barnen omhändertagits och föräldrarna gjort fel."

   http://annalillanvaisanen.se/2014/november/myndighetsmissbruk-och-overgrepp-inom-psykiatrin.html
   
   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/850876564963019/

   "De ska granska om myndigheter gör rätt, det vill säga handlar i enlighet med gällande lagar och förordningar. Och medborgare som anser sig orätt behandlade kan klaga hos både JO och JK.

   I bilden av den svenska rättsstaten används dessa ämbeten som de yttersta bevisen för att den fungerar. Sant är att riksdagens (och därmed folkets) ombudsman JO kan kritisera myndigheter och enskilda tjänstemän för fel och försummelser. Men de kritiserade behöver inte rätta sig efter tillsägelser från JO. Kritiken har ingen rättsverkan. (...)

   Utmärkande för dessa myndigheter, som granskar sig själva, är att de sällan hittar något fel i sin maktutövning. Och tvingas de medge att tjänstefel begåtts är det ”ringa” och därmed inte leder till att någon tjänsteman ställs till ansvar. (...)

   För det andra borde alla rättsvårdande instanser med rätt att granska sig själva eller andra åläggas att utförligt motivera varför upptäckta tjänstefel är ”ringa” och därmed inte straffbara eller ens åtkomliga med disciplinära åtgärder."

   Hur rättssäker är den svenska rättsstaten?
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hur-rattssaker-ar-den-svenska-rattsstaten_4085627.svd
   Skyddsvallarna runt rättsväsendet måste ses över. Även företrädare för de olika rättsliga myndigheterna måste kunna krävas på ansvar för sina handlingar. Det skriver debattören Kjell-Olof Feldt.
   SVD.SE

   *

   Rune L. Hansen:
   "Jonas Sjöstedts artikel på denna debattsida om Vattenfalls anspråk mot Tyskland, investeringsskydd och demokrati är djupt osaklig och i ett demokratiskt rättsstatsperspektiv allvarligt oroande (...)

   Men, vad Sjöstedt inte tycks förstå är att den ”demokratiska” beslutsmakten inte är obegränsad. Detta följer bland annat av svensk grundlag. Regeringsformen ålägger nämligen nationella myndigheter och domstolar att i vissa situationer åsidosätta vad Sjöstedt och andra i riksdagen bestämt. Det kallas för lagprövning. Högsta förvaltningsdomstolen kan vidare bland annat upphäva beslut av regeringen som strider mot Europakonventionen. Det kallas rättsprövning. Barsebäcks-målet är ett exempel på detta. Såväl lagprövning som rättsprövningsinstituten går ut på att riksdagen och regering inte får besluta i strid med grundlag och andra överordnande normer som Sverige i likaledes ”demokratisk” ordning har beslutat. Till dessa hör internationella konventioner och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. (...)

   I många länder, även i Europa, är rättsväsendet vidare så dysfunktionellt att ett utländskt företag inte kan påräkna ett effektivt rättsskydd opåverkat av politiska påtryckningar, korruption, dröjsmål och oacceptabla tvistlösningsformer i övrigt. Till detta kommer att den politiska risken kan vara betydande. För en investerare att stämma en främmande stat i landets egna domstolar är av naturliga skäl ofta en mycket vansklig ide. Man riskerar helt enkelt att inte kunna komma till sin rätt. (...)

   Internationella domstolen i Haag, Europadomstolen, EU-domstolen, liksom skiljenämnden tillämpar lag grundad på demokratiska beslut. Detta är tvärtemot vad Vänsterpartiet och dess partiledare hävdar, ett uttryck för den demokratiska rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter. En sådan är äganderätten, även om vissa av ideologiska skäl inte gillar den tanken."

   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/politiska-beslutsmakten-ar-inte-obegransad_4105417.svd  
   Politiska beslutsmakten är inte obegränsad
   Jonas Sjöstedts artikel på denna debattsida om Vattenfalls anspråk mot Tyskland, investeringsskydd...
   SVD.SE

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 16.11. 2014 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/790395944353972/

   Hvor er det blitt av de Norske barnas klagerett som Venstre for 1 1/2 år siden hevdet at de hadde fått vedatt med et enstemig Storting at Norge skulle nå ratifisere denne klageadgangen slik at Norske barn endelig ble gitt klagererett ved brudd på FNs BK menneskerettighter?!

   Vi var mange som syntes dette var god seier for Norske barn og glade for at nå skulle dette endelig bli gitt barna etter at Norge i lang tid hadde nektet barn dette. Kan Venstre eller andre Stortings politikerere svare på hvorfor Norske barn fortsatt ikke har fått denne klage rettigheten selv etter at et enstemig Storting altså har vedtatt og bestemt at dette skulle innføres? Hvem har ansvaret for å faktisk utføre rattiffiseringen slik at Stortinget vedtak faktisk utføres?

   https://www.facebook.com/trinesg/photos/a.205016412881288.46215.139325896117007/515972778452315/?type=1
   Trine Skei Grande's photo.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/929830493706568/

   Snacka om alarmerande fakta! : (

   Sämre hälsa hos placerade barn
   Många placerade barn och unga lever i otrygga och osäkra miljöer under uppväxten med högre dödlighet, fler psykosociala problem och hög användning av psykofarmaka. Några exempel:

   Dödligheten är nästan fem gånger så hög bland barn och unga som varit placerade jämfört med andra barn och unga.
Tio gånger fler barn och unga som är placerade i hem för vård eller boende (HVB) har vårdats för självskadehandling. För barn och unga placerade i familjehem är andelen sju gånger högre än för barn och unga i befolkningen.

   Andelen unga placerade i HVB som regelbundet använder antidepressiva läkemedel, konventionella sömnmedel och antipsykotiska läkemedel var 15–19 gånger högre jämfört med barn och unga i befolkningen. Andelen som regelbundet använder ångestdämpande läkemedel eller melatonin var 12 gånger högre och för adhd-läkemedel var andelen 9 gånger högre. Vad gäller unga i familjehem var användningen av psykofarmaka 4–7 gånger vanligare än för unga i befolkningen.

   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-7
   Öppna jämförelser och utvärdering – Vård och omsorg om placerade barn – Rekommendationer till...
   Många barn och unga som är placerade i HVB eller familjehem får inte samma möjligheter som andra barn till ett gott vuxenliv. Det visar en utvärdering där Socialstyrelsen presenterar resultat och ger rekommendationer till kommuner och landsting.
   SOCIALSTYRELSEN.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/850940024956673/

   Det er enkelt nok å tillage offentlige ordninger og instanser som ivaretar ethvert menneske sine menneske-rettigheter og gjør alle og enhver (unntatt de med kriminelle hensikter) glade og fornøyde.

   Men det problematiseres av politisk organisert kriminell egoisme (individuell og organisert). Ønsket er ikke rettferdighet og menneske-rettighetene, men makt, karriære, penger og politikk for seg selv og sine med-spillere,

   Litt sitat:
   "Sånn går det, når det man lærte på studiesirkel i Unge Høyre trumfer virkeligheten til menneskene som rammes."

   http://www.dagbladet.no/2014/10/21/kultur/meninger/kronikk/uforetrygd/uforepensjon/35829784/
   Moralismelinja
   Har du slitt ut kroppen din i arbeidet eller fått en kronisk sykdom, og har tre barn? Synd for deg.
   DAGBLADET.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   "– Jeg har sett så mange eksempler på at mennesker i en utsatt livssituasjon føler seg overkjørt og tråkket på når de møter byråkratiet i NAV-apparatet. De opplever at de ikke blir trodd, og at deres problemer ikke blir tatt på alvor, sier Terland. (...)

   – Noen av dem synes å være opptatt av en ting, nemlig å unngå at folk får den trygden de rettmessig har krav på og at deres rettigheter blir ivaretatt. Det virker som de er mer interessert i å ta hensyn til arbeidsgivernes interesser enn til det enkelte menneske og deres problemer, sier Terland."

   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--NAV-knekker-brukere-1902772.html
   - NAV knekker brukere
   Fastlegen Ole Terland mener NAV-systemet i mange tilfeller bidrar til å knekke folk i stedet for å hjelpe dem.
   BT.NO

   Rune L. Hansen:
   "Som representant for NAV-systemet plukker jeg livet ditt fra hverandre, til jeg finner en måte å trykke deg igjennom kverna på. Her er mitt vitnesbyrd, skriver Heidi Follett: 

   Det har nylig vært alvorlige episoder ved flere NAV-kontor. Noen går berserk mot saksbehandler X, leser vi, eller ringer inn bombetrusler mot NAV-kontor Y.

   Jeg jobber hos en av NAVs tiltaksarrangører, i en stilling som krever bachelor i et helse- og sosialfag. Jeg er utdannet sosionom. Jeg skulle utjevne sosiale forskjeller, ta utgangspunkt i folks ressurser og legge til rette for endring. Jeg skulle ut og forbedre verden, ut på barrikadene! Jeg var herlig naiv.

   I dag er jeg blasert. Etter åtte år i Systemet kjemper jeg mot apati og maktesløshet. Jeg har blitt smittet av Systemidioti. Jeg ble ansatt som sosionom, men jobber som byråkrat. Jeg står ved samlebåndet og produserer dokumenter. Om andres privatliv. Dette har NAV bestemt.

   Her er mitt vitnesbyrd om Systemets dumskap. Jeg spør: Hva er en sunn reaksjon på et sykt system?

   Mitt møte med deg
   Vi som jobber i Systemet er en egen rase. Det er umulig å få tak i oss på telefonen og vi svarer knapt på e-post. Det er enklere å få til et møte med Elvis. Vi står mellom deg og mat på bordet.

   Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag. Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt. Jeg har vært med på det.

   Masseproduksjonen av dokumenter holder ryggen min fri. Systemet kjemper innbitt for å dokumentere sin uskyld. Vi har gjort det vi skal – du kan ikke ta oss på noe! Men vi tar gjerne et møte om deg uten at du vet det. Der kan du få skylden for relasjonsbrudd med oss eller andre du er forpliktet til å ha kontakt med. Systemet går fri, og du sitter igjen med svarteper.

   Valgene dine latterliggjøres. Livsstilen din er parodisk: Ingen utsikt til bedring der i gården! På personalrommene kaller vi det galgenhumor. Vi må jo ventilere litt. Vi har flørtet med taushetsplikten, også. Jeg har fortalt akkurat litt mer om deg enn nødvendig. Jeg har ledd med. Jeg er i ferd med å bli syk.
   Kalkyler og følgefeil
   Sosialt arbeid betraktes ikke som et eget fag i Dumskapens System. De viktigste sosialfaglige prinsippene reduseres til tragikomikk. Etter våre lynkurs går vi alle ut fra brunsjen med den samme standardiserte kompetansen. Når NAV sier «hopp!» kastes saken din som potpurri over bordet. Vi veksler mellom å være generalist og spesialist, avhengig av siste kvartalsvise omorganisering."

   http://www.nrk.no/ytring/dumskapens-system-1.10998630
   Dumskapens system
   Som representant for NAV-systemet plukker jeg livet ditt fra hverandre, til jeg finner en måte å trykke deg...
   NRK.NO|BY NRK

   Rune L. Hansen:
   Mange tror at alt hva representanter for politiske og offentlige myndigheter gjør er lovlig. Særlig hvis politiet eller masse-media eller andre autoriteter sier eller gir uttrykk for det samme. Eller om det er tillaget ulovlige lover og regler som liksom lovliggjør forbrytelsene.

   Og - til glede for de kriminelle og deres med-spillere - at evt. kritikk eller at de får sparken (med eller uten fallskjerm) er rett og riktig reaksjon på Straffelovens forbrytelser.

   Mange er hjernevasket av de kriminelle og deres med-spillere og propaganda sin versjon av hva som har skjedd og skjer.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/850956718288337/

   Alt av grov politisk og offentlig krimkinalitet i Norge bagatelliseres og forvrenges i all norsk offentlig dirigert eller finansert masse-media, i samsvar med propaganda og politiske vær-haner.

   Noralf Aunan,  16.11. 2014 via ‎Menneskerettighet.com:

   I helgas Ukeadressa kom jeg over en meget klar uttalelse av VG fotograf Harald Henden, med 25 års erfaring som reisende i krig og katastrofer:
   "Det er viktig med uavhengig rapportering, det er rett og slett jobben vår å dokumentere overgrep. I tider der mediehus over hele verden innskrenker og de mest kostbare operasjoner ryker, er det desto mer viktig at de av oss som kan, prioriterer fysisk tilstedeværelse."
   Spørsmålet blir da: Synes VG det er farligere å avsløre overgrep i norsk bv, enn å risikere livet i de verste krigsområder? Tenk gjerne over denne saken!

   *

   
---
---

   Per Einar Guthus, 16.11. 2014 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/790547017672198/

   Jeg fikk hovedomsorgen for barna i 2007 etter at barnas mor tok saken inn for retten. MEN hva skal jeg med disse kjennelsene og dommen??? De er mer verd som opptenningspapir enn som fyll i permen.

   Jeg har blitt dradd inn på familievern og barnevern en rekke ganger, og alle har så enorm sympati for mor, og har forsøkt hver eneste gang å få meg til å skrive over omsorgen til mor, noe dommen var helt klar på at ikke skulle gjøres. Ingen av disse instansene ønsker å lese dommene, "men de ønsker å danne seg sitt eget inntrykk av saken.." Barnevernet har også blitt sendt på meg en rekke ganger, ikke som følge av noe ved barna, men at jeg er kritisk til vaksiner!!, og derfor er BV "redde" for at jeg vil videreføre min kritiske holdning til barna.. Og på grunnlag av det, forsøkte de å frata meg alt samvær med barna og overnatting.(restriktivt samvær) Ingen i min familie er snakket med, ingen av mine venner... Men å tilby min X- å bli fostermor for egne barn, gjorde de, om hun var villig til å gå til barnelovsak mot meg, slik at BV fikk has på barna... Nå er det heldigvis mye bråk rundt BV i Tønsberg, så BV ble ikke tatt seriøst av tingretten, MEN hva er dette for et rettssamfunn? Hvor mange ganger må man møte for disse damene i det såkalte familievernskontorene og i barnevernet? For å si det rett ut: Nå er det nok! 9 år i dette systemet er alt for lenge. Jeg har IKKE bedt om et eneste møte, bare om fred og ro. Og at barna kan være bortimot 50/50.. Dom 60/40 til meg... Hva gir BV rett til å sette seg over tingretten? når det aldri har vært sendt inn noen bekymringsmelding på barna. Bare på mitt engasjement mot svineinfluensavaksinen i 2009, og en missfornøyd X, som ikke klarer å finne seg til rette med utfallet av dommen, hun selv satte igang i 2005...

   Jeg var aktiv i foreningen 2 foreldre i flere år, og mener barna trenger begge foreldrene. BV bare lo av meg, og nektet også å lese støtten fra kommuneoverlegen, som selv kjente meg...

   Hvor er støtten for fedre med omsorgen? Hvorfor skal vi tråkkes på, og helst knuses? Barna trenger 2 likeverdige foreldre, Men BV og familievern, er svært partiske til hvordan de møter foreldrene.. Er det slik at de hele tiden søker etter "offeret" og skal hjelpe til å knuse den andre? Det er mange "krigere" som er flinke til å spille "offerrollen" i dette faenskapens spill... 21 ganger har jeg blitt kalt inn på møter, men ingen av gangene har det kommet fra meg. ER DE HELT BLINDE? Hvem har lært dem å handle slik? Nye saksbehandlere hele tiden. Hva er agendaen bak dette systemet? Er det så enkelt at det nå har blitt "STATENS BARN" som vi foreldre er fosterforeldre for?

   Og nå har jeg truffet en annen mann som fikk hovedomsorgen ved dom, her i Tønsberg. Under en måned etter domsavsigelse kom BV og hentet barna og puttet dem hver for seg i beredskapshjem, Etter under en måned!!! Dette pga flere bekymringer fra den tapende part. Hvorfor blir ikke dette stoppet? Hvem skal man klage til når, Når BV setter seg over Ting og Lagmannsrett? Og lever som en Stat i Staten...... Saksbehandlerer uten autorisasjon, og ansvar for egne handlinger. Det er på tide å få ansvarliggjort disse folkene som går rundt og babler om "TIL BARNAS BESTE" De bør i det minste ha egne barn, slik at de kan føle litt på tanken, om hvordan de selv hadde følt det, de påtrykker andre.....

   *

   Jon Gulbrandsen:
   Feminismen, via venstresiden, har infiltrert hele statsapparatet, inkludert rettsvesen, samfunnsforskning og barnevern i flere tiår. Vinner du i første omgang, så taper du i neste. Dette er politikk, ikke logikk. Les 'Norske ruiner i utvalg', Lanser Forlag 2010.

   Hilde Salvesen:
   Barna trenger to foreldre som har respekt for hverandre & for barna som de laget sammen.. Også mødre opplever slike forhold i rettsvesenet.. : )

   Jon Gulbrandsen:
   Ja, det er sant Hilde.

   Rune Fardal:
   9 år? Jeg slår deg med 15 år….. Systemet er fullstendig galematias.

   Per Einar Guthus:
   Det jeg ser gang på gang, er at BV og familievernkontor er konfliktskapende i stedet for å roe ned, og skape trygghet, forståelse og respekt mellom partene. Det å si at "Vi bryr oss ikke om dere vi, vi bryr oss om barnet" Barna ønsker for alt i verden, at mamma og pappa skal være venner. Hvordan kan de da gå inn å være så partiske, uansett om det gjelder mor eller far... Det skaper bare splid, og vedvarende konflikt, som IKKE barna er tjent med. Det er virkelig på tide at det settes inn kunnskap om foreldrene, og ikke bare kunnskap om barna. Det ser ut som målet har blitt et angrep på familiene, slik at barna lettere kan overtas av staten...

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel, et mildt vind-drag og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Blålig og noe dus himmel, solen lavt i sør og 4 pluss-grader klokken 12. Tilskyende og nokså overskyet utover eftermiddagen, med nokså rolig himmel og oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 14 og 5 klokken 16.30. Nokså mørkt og 4 klokken 17. Helt mørkt og 4 klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203584310383099

   Barnekonvensjonen, i innledningen:

   "De stater som er part i denne konvensjon, - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendomsforhold, fødsel eller annen stilling"

   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Verdenserklæringen om menneskerettighetene Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Art 23 p1:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203584533988689

   Convention on the Rights of the Child (CRC), in the preamble:

   "The States Parties to the present Convention, - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status"

   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7 p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Universal Declaration of Human Rights Art 16:
   "1: Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
   2: Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
   3: The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Art 23 p1:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   *

   
---
---

   Jane Kile, 17.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1504674089807128/

   Ingen skal sitte å se på vold og overgrep, men er det barnevernet som har kompetanse til å gjøre noe med det dersom man har mistanke om at barn utsettes for dette?

   Krever bedre regelverk for varsling av vold og overgrep mot barn
   http://www.nrk.no/norge/krever-bedre-regelverk-for-varsling-av-vold-og-overgrep-mot-barn-1.12047391
   Mange som jobber med barn vet ikke når de kan varsle barnevernet ved mistanke om vold og overgrep, sier førsteamanuensis Elisabeth Gording Stang. Hun...
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Rune L. Hansen:
   Vold og forurettelse av barn er ulovlig og straffbart.. Og det er politiet og politi-anmeldelse som er rette instans. Ikke en mafia-virksomhet som i stor stil driver med kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring av barn! (Og foreldre!)

   Bente Andersen:
   Kanskje det burde være en egen gruppe som jobber tett sammen med politiet i slike saker og ikke BV

   Inga Rakita:
   "Mange som jobber med barn vet ikke når de kan varsle barnevernet ved mistanke om vold og overgrep, sier førsteamanuensis Elisabeth Gording Stang."
   Da spørsmål: Vet de mange som jobber med barn når de selv eller deres kollega gjør feil på jobben sin?
   Vet de mange hvor de skal melde når de ser med sine egne øyne, at læreren i naboklasserommet roper, slår, rister barn, drar på gulvet?..... osv.osv.

   Rune L. Hansen:
   Angående grovheten av forbrytelser mot barn så er dette noe Straffelovens straffe-rammer angir. Jo høyere straffe-ramme dess alvorligere forbrytelse.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske og offentlige bande misliker at Straffeloven skal bli brukt mot seg selv og sine med-spillere.
   Meget typisk er også deres iver efter (ulovlig og straffbart) å tillage og manipulere med ulovlige lover og regler - som f.eks. den såkalte Barneloven og den såkalte Barnevernsloven - med et fullstendig annet og motsatt innhold enn i Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Med meget grov-kriminelle hensikter og konsekvenser.
   Disse er ikke bare unødvendige lover, men også ulovlige og straffbare.
   En offentlig ansatt politiker eller dommer, etc. er bare et alminnelig menneske, som lett lar seg forlede både av makt, karriære, korrupsjon og politikk.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. november 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, tildels noe yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet formiddag med oppmot 8 pluss-grader frem mot klokken 12 og 14. Dunkelt og 5 pluss-grader klokken 17. Helt mørkt, noe stjerner og ned mot 1 pluss-grad klokken 19. Mørkt og 2 mot midnatt.
   
---
---

   Helge Åforetleven, 18.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1504988476442356/

   "«Barnekonvensjonens artikkel 19 slår fast at barn har rett til en oppvekst fri for vold, overgrep og maktmisbruk."
   http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barn%20og%20Ungdom/Barnekonvensjonen_program_20nov.pdf
   www.regjeringen.no
   REGJERINGEN.NO

   *

   Helge Åforetleven:
   Maktmisbruket gjelder vel til og med når det er barnevernet som misbruker makten ?

   Jane Kile:
   Hva opplever barna som blir revet i ordets rette forstand bort fra sine foreldre....

   Rune L. Hansen:
   Samme Art 19 sier også at; "beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."
   Men den politiske mafiaen er jo ikke interessert i noe av dette. Minst av alt å straffe-forfølge seg selv.

   
---
---

   Jane Kile, 18.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1504803213127549/

   "I rapporten fra Fylkesmannen kommer det fram at Furuly hadde bestemte at 16-åringen skulle på isolat. Gutten mente dette var feil og gikk mot døren på vei mot sitt rom.

   To av personalet stilte seg i veien og holdt ham tilbake i hver sin arm. Etter et basketak, ble han svært motvillig båret opp i andre etasje der isolatet ligger.
   Lovstridig
   Ifølge tiltalen skal gutten da ha satt en albue hardt i siden på en av de ansatte, slik at han fikk brudd i to ribbein.
   Gutten skal også ha sparket ham i brystet og slått ham i hodet. Noe senere skal han ha brekt den ansattes finger. Mannen var sykmeldt i to måneder.
   Det er kun lov å isolere beboere i en akutt faresituasjon. Fylkesmannen mener bruk av isolat mot gutten var unødvendig og lovstridig. Også personalets maktbruk var lovstridig.
   «At NN nektet å følge ordre og var verbal aggressiv og truende kan ikke sees på som et ulovlig angrep som gir personal rett til å gripe inn med nødrett eller nødverge», skriver Fylkesmannen."

   Ble utsatt for ulovlig tvang, svarte med vold - fvn.no
   http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article2708703.ece
   En rekke ganger er tenåringen blitt utsatt for ulovlig tvang på barnevernsinstitusjoner. Nå er han tiltalt for å ha brukt vold mot ansatte i forbindelse med en av gangene.
   FVN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Men fylkesmannen sa ingenting om at kidnapping, fangehold og tortur av barn (og foreldre) er ulovlig og straffbart?

   Jane Kile:
   Neida... Fylkesmannen er inneforstått med at kidnapping i barnevernets regi er nødvendig, og at barnas rettsikkerhet i den forbindelse er ivaretatt av barnevernet...
   fylkesmannen er overbevist om at foreldre som kjemper for sine barn gjør dette av egne egoistiske motiv.

   Rune L. Hansen:
   Så dum er han neppe. Men utrolig pervers, ja.

   Rune L. Hansen:
   Og trikser for å fiksere fokus bort vekk fra hva som er vesentlig.

   Mysan Aloysia:
   Det var jammen godt fylkesmannen protesterte mot denne galskapen. Gir meg tro på at det finnes friske folk i systemet.

   Hilde Strisland:
   beklager men har mistet troen på at et menneske kan jobbe hele eller deler av sitt liv i systemet uten å få personlighetsforandringer til det verre!

   Rune L. Hansen:
   Ja, mange lar seg lure av slikt, til å tro at fylkesmannen protesterte på kidnappingen, fangeholdet og torturen overfor barnet og foreldrene (og besteforeldrene), men det gjorde ikke fylkesmannen det minste som helst. Trikset er velkjent blandt trylle-kunstnere. Å fiksere fokus bort vekk fra hva som egentlig fåregår.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, 4 pluss-grader og antydninger til yr frem mot klokken 09. Det samme med oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 12. Og videre utover dagen. Mørkt og fra 6 til 4 utover kvelden og med 3 mot midnatt,
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og i underkant av 4 pluss-grader frem mot klokken 10. Efter hvert med antydninger til yr med oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 14. Yr og mere disig himmel utover eftermiddagen. Halv-mørkt, yr og 4 pluss-grader klokken 17. Derefter mørkt og regn med omkring 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. november 2014, Vinberget:  

   
Nokså ensartet mørkt, regn og mellom 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med i overkant av 3 pluss-grader omkring klokken 09. Videre med yr utover dagen. Halv-mørkt og fortsatt yr og i underkant av 4 pluss-grader klokken 17. Derefter mørkt og regn. Jeg har enda ikke helt brukt opp Internet-kvoten for denne måneden, men forsøker å være sparsommelig med det som er igjen for at ikke Telenor skal iverksette snegle-fart. Jeg er nu ferdig med de 95 episoder av "Three Kingdoms" - tv-serie fra China, Hong Kong drama fra 2010. Et film-verk på alle måter mesterlig tillaget og fortalt. Stikkord: dumhet, egoisme og hovmod - kontra det motsatte: visdom, med-menneskelighet og ydmykhet. To menneskelige ytterpunkter. Tv-serien i 95 episoder (a 45 minutter) handler om historiske begivenheter, politikk og kriger i China i ti-årene omkring år 200 e.Kr., og om hvor forskjellige vi alle og enhver er som mennesker - men hvor de ulike felles-trekkene dumhet, egoisme og hovmod leder til katastrofer for oss selv, våre med-mennesker, samfunnet og verden. Noe stjerner, mindre regn og ned mot 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203606301732869

   Straffelovens groveste forbrytelser mot sivil-befolkningen og verden ble i Norge av en politisk og offentlig mafia-virksomhet fordekt gjort til ubetydeligheter.

   Hverken Norge eller verden kan leve med eller akseptere slikt noe!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203606365574465

   The Penal Code's gravest crimes against the civilian population and the world was in Norway by a political and public mafia business covertly made to insignificants .

   Neither Norway or the world can live with or accept such a thing!

   *

   
---
---

   Stian Animalsk Abrahamsen, 21.11. 2014 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/1007590772600106/

   Hvor kan man finne strafferammer på grunnlovsbrudd, og finnes egentlig slikt i det hele tatt..?

   *

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelser mot en eller flere av Grunnlovens paragrafer dekkes først og fremst av Straffelovens paragrafer. I hvert enkelt tilfelle den eller de aktuelle av Straffelovens paragrafer. Pluss av Grunnlovens paragrafer om Riksrett og ansvar - og av Ansvarlighetsloven.

   Ansvarlighetslovens paragraf 1 har følgende innhold:
   "§ 1. Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved Riksrett.
   Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har brutt sine konstitusjonelle plikter.
   Endret ved lover 14 apr 1972 nr. 15, 30 mars 2007 nr. 13."

   
---
---

   Bjørg Brennan, 21.11. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/891946390829998/

   5 800 norske polititjenestemenn kan bli bevæpnet
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrortrussel-mot-norge/5-800-norske-polititjenestemenn-kan-bli-bevaepnet/a/23340801/
   Politidirektoratet har bedt justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til å bevæpne norsk politi inntil videre.
   VG.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Forutsigbart. Det er mange flere enn meg som ville ha vært fullstendig drept om politiet hadde vært bevæpnet.

   Bjørg Brennan:
   Mer fascisme=kommunisme=nazisme på oss..?

   Maria Khawaja:
   Forferdelig

   Rune L. Hansen:
   Konsekvensene er iallfall mildt sagt meget forutsigbare.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.11. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/762485520472998/

   "The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) in the US, challenges the existing understanding that exposure to a language in the first year of a child’s life can be “erased” if he or she is moved to a different linguistic environment.

   The study showed that Chinese children, adopted at 12 months to French-speaking families in Canada, responded to Chinese tones, despite having no conscious understanding of the language. (...)

   All groups were asked to listen to “pseudo words” that used the tones prevalent in Chinese languages. MRI scans revealed that the adoptees showed the same brain activity as native speakers, despite no longer being able to understand and speak anything in the language."

   ‘Lost’ first languages leave permanent mark on the brain, new study reveals
   http://www.theguardian.com/education/2014/nov/20/lost-first-languages-leave-permanent-mark-on-the-brain-new-study-reveals
   MRI scans show Chinese adoptees to French-speaking Canadian families retain ‘unconscious’ knowledge of their mother tongue
   THEGUARDIAN.COM

   *

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring null grader Celsius her ute i natt. Tildels slørete himmel, rim-frost i gresset og 2 minus-grader frem mot klokken 09. Efter hvert overskyet og oppmot 3 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 15. Mørkt og med regn og 4 pluss-grader klokken 19. Mindre regn henimot klokken 21. Helt mørkt, vått og omkring 5 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Stian Animalsk Abrahamsen, 21.11. 2014 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/1007590772600106/

   Hvor kan man finne strafferammer på grunnlovsbrudd, og finnes egentlig slikt i det hele tatt..?

   *

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelser mot en eller flere av Grunnlovens paragrafer dekkes først og fremst av Straffelovens paragrafer. I hvert enkelt tilfelle den eller de aktuelle av Straffelovens paragrafer. Pluss av Grunnlovens paragrafer om Riksrett og ansvar - og av Ansvarlighetsloven.

   Ansvarlighetslovens paragraf 1 har følgende innhold:
   "§ 1. Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved Riksrett.
   Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har brutt sine konstitusjonelle plikter.
   Endret ved lover 14 apr 1972 nr. 15, 30 mars 2007 nr. 13."

   
Stian Animalsk Abrahamsen:
   Så det er et buskass uten like å finne ut av for hvert enkelt grunnlovsbrudd man kan avdekke altså... Ikke det.. Det er jo aldri noen som i det hele tatt blir vurdert rettsforfulgt for grunnlovsbruddene de gjør heller da "Politikere og offentlig ansatte mener jeg", så var mest for nysgjerrighetens skyld jeg lurte.. Takk for svar Rune L. Hansen : )

   Rune L. Hansen:
   Nei, egentlig ikke særlig vanskelig. Det er jo meningen at vi alle og enhver skal kjenne til innholdet i Grunnloven, Menneskerettsloven og Straffeloven. Det er også derfor viktig at vi ikke har for mange under-ordnede lover - og at nødvendige under-ordnede lover er lovlige og derfor også i samsvar med de over-ordnede. Hvilket også vil si i samsvar med prinsippene for lov og rett.

   At mange av dagens offentlig ansatte politikere og dommere, etc. ulovlig og straffbart ikke bryr seg om eller forstår dette er noe annet og veldig ille - og perverterende. Iveren efter å forsøke å gjøre sin egen politikk og sine egne interesser til lov og rett er både myndighets-forbrytelse og offentlig organisert kriminalitet. Og i enda større grad når de verner og beskytter hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt.

   Hva angår de enkelte grunnlovs-forbrytelser, inklusivt menneskerettighets-forbrytelser, så foreldes disse i prinsippet ikke hvis og når de foruretter noen, Og det er også derfor og i det heletatt viktig å politi-anmelde slike forbrytelser. Hvert enkelt-menneske skal i prinsippet og i henhold til loven selvfølgelig innebære myndighet til å stoppe grov urett og urettferdighet.

   
---
---

   Shut Up, 21.11. 2014:
   https://www.facebook.com/shutupmediaproductions/posts/1498485757088217

   Det er ikke til å holde ut! Politisk forfølgelse

   Det er ikke til å holde ut, en eneste dag til, hva som blir gjort mot barn og voksne i regi av myndighetene, fra mange kanter.
Folk må samles på en eller annen måte, og historiene om terror må fram.

   Dette MÅ framstilles i ekte lys, de ekte historiene må fram.
   Det som framstilles som barnevern, handler om politisk forfølgelse og planlagt terror, støttet og igangsatt fra mange hold; politikere, "sakkyndige", dommere, såkalte barneverns ansatte, politi osv.

   Det handler IKKE om systemsvikt og uheldige enkeltsaker, eller udugelig barnevern, men organisert kriminalitet og tortur av mennesker i alle aldre, av familiemedlemmer i målgruppene.

   Det er min mening, som er mer og mer tydelig jo mer jeg ser og hører av det man kaller barnevern og prosessene rundt, inkludert propaganda i nasjonal media og uttalelser fra politikere, både nåværende og tidligere.

   *

   Jane Kile:
   Jeg chattet med to mødre i dag som kunne fortelle meg hvordan deres barn viser hvor smertefullt de opplever at samvær går mot slutten.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   så sant som du får det sagt!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/932687743420843/

   "Det fattes dårlig funderte beslutninger som rammer de involverte meget hardt. Konklusjoner trekkes på grunnlag av antakelser og på et altfor tynt observasjons grunnlag. Gode alternative tiltak uteblir, og den store ustoppelige kvernen – som sjelden lar seg snu – blir igangsatt. Som en erfaren barnevernsleder i en spissformulering uttrykte det til meg: «Vi kjører i grøfta begge veier. Vi tar ikke de barna vi skulle ta, men tar de vi ikke skulle ta!».

   Mange fagpersoner og familier beskriver offentlige instansers håndtering av omsorgsovertakelser som traumatiserende, nedverdigende og respektløs og som eksempler på hvordan et dysfunksjonelt system fører til katastrofalt feilaktige avgjørelser i alle ledd. Det er disse forholdene som her skal settes i fokus.

   I det følgende presenteres en oppsummering av erfaringer innsamlet gjennom møter og dialog med foreldre, vitner, advokater, helsearbeidere, nåværende og tidligere barnevernsarbeidere som har opplevet norsk barneverns praksis på nært hold. Videre, erfaringer fra saker der undertegnede har vært sakkyndig eller på annet vis vært involvert som fagperson (ca 30 saker). (...)

   Naiv tro på rettsikkerhet i det offentlige systemet
   «Dersom jeg ikke selv hadde opplevd barnevernets fremferd ville jeg ikke trodd dette var mulig i et land som vårt». «Hovedproblemet er at ingen som ikke har opplevd dette, selv vil tro at det kan være slik». (...)

   Etiske retningslinjer, tilsynsordninger, og uavhengige organer som skal godkjenne akuttvedtakene, forventes å være sikringsmekanismer som skal hindre urettmessige inngrep. Med andre ord går vi ut fra at den faglige kompetanse og det gode skjønn ivaretas gjennom barnevernets lovpålagte tilnærming kombinert med de øvrige instansers innspill og ansvar som skal tre i kraft for å ivareta rettsikkerheten. Slik vil vi gjerne ha tillit til at systemet fungerer, men erfaringen er dessverre altfor ofte en helt annen for oss som har gått enkeltsaker nærmere etter i sømmene.

   Det kan ofte se ut som disse sikringsmekanismene ofte virker mot sin hensikt: Nettopp fordi aktører i barnevernssystemet har så overdimensjonert tillit til systemet og til Norge som rettstat, uteblir i mange tilfeller den kritiske og objektive tilnærmingen. Mange familier, norske så vel som utenlandske, rammes. (...)

   Sviktende kvalitet på sakkyndighetsarbeid kombinert med habilitetsproblematikk
   Først og fremst viser sakkyndige mangler i forhold til å nærme seg en sak på en forsvarlig vitenskapelig måte: Det trekkes slutninger uten et tilstrekkelig faktagrunnlag, eller uten grunnlag i det hele tatt (synsing). Vi finner store sprik mellom faktagrunnlag (som i seg selv kan være syltynt), og vurderinger/konklusjoner. (...)

   Ofte kan det se ut som den sakkyndige har en tendens til å ta utgangspunkt i en gitt konklusjon og vektlegger de observasjoner og vurderinger som underbygger denne. Her kommer spørsmålet om habilitet inn: I en del saker er det tette bånd mellom barnevernet og de sakkyndige psykologer de oppnevner etter et akuttvedtak. « Når barnevernet først har fattet et akuttvedtak og satt barna i beredskapshjem er det gått prestisje i saken. Det er vanskelig å legge seg på en linje som avviker fra barnevernet», uttaler en sakkyndig psykolog jeg har drøftet dette med.

   Flere psykologer har uttrykt at det oppstår en avhengighet til barnevernet ettersom det er her de får flest sakkyndighetsoppdrag. Én fortalte at han ikke fikk flere oppdrag fra barneverntjenesten i fylket der han bodde etter at han hadde gått imot deres konklusjoner i en omsorgsovertakelse. Mange sakkyndige lever av oppdrag fra barnevernet, og enkelte har liten mulighet for alternative inntektskilder. Inntektene for et sakkyndig oppdrag for barnevernet, inkludert en sakkyndig rapport og oppmøte i Retten, er betydelige. (...)

   Ukritisk og manipulerende anvendelse av diagnoser
   Til tross for uforsvarlig tynt observasjonsgrunnlag er det ikke sjelden at sakkyndige går langt i å diagnostisere foreldre som står i fare for å miste omsorgen for sine barn. (...)

   I mange saker ser vi at dommeren overlater avgjørelsen til «ekspertisen» og slutter å utøve eget godt juridisk skjønn. Slik bygger den ene dårlig funderte beslutningen på den annen. (...)

   De vitner biologiske foreldrene fører i retten blir tillagt liten vekt, og en ser at det utspiller seg en «David mot Goliat» kamp der biologiske foreldre og deres støttespillere har en meget spinkel stemme i forhold til det mektige apparat de har som sin motpart. (...)

   Det er på høy tid med en kritisk gjennomgang, ikke bare av barnevernets arbeid og kompetanse, men av hele det omfattende apparatet som trer i kraft fra offentlige myndigheters side når barn fjernes fra sin biologiske familie."

   RETTSIKKERHET I OMSORGSOVERTAKELSER
   http://africanculturalawareness.blog.com/2014/11/01/rettsikkerhet-i-omsorgsovertakelser/
   Det er på høy tid med en kritisk gjennomgang, ikke bare av barnevernets arbeid og kompetanse, men av hele det omfattende apparatet som trer i kraft fra offentlige myndigheters side ...
   AFRICANCULTURALAWARENESS.BLOG.COM
 
   *

   
---
---

   Jane Kile, 22.11. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1506682189606318/

   Flere burde hørt på denne mannen som er blant de som virkelig vet hva han snakker om.

   Psykologer som er godkjent av den såkalte barnsakkyndigkommisjonen virker å være mer opptatt av de pengene de får for sine rapporter enn hva som virkelig er best for barn.

   Og når det er snakk om 70- 150 000,- pr rapport, så er det selvsagt mange som vil please oppdragsgiveren.

   Ja... Nå snakker jeg rett fra levra...

   RETTSIKKERHET I OMSORGSOVERTAKELSER
   http://africanculturalawareness.blog.com/2014/11/01/rettsikkerhet-i-omsorgsovertakelser/
   Det er på høy tid med en kritisk gjennomgang, ikke bare av barnevernets arbeid og kompetanse, men av hele det omfattende apparatet som trer i kraft fra offentlige myndigheters side ...
   AFRICANCULTURALAWARENESS.BLOG.COM

   *

   Tore Svendsen:
   "Vi vet det finnes mange tilfeller der det er nødvendig at myndighetsorganer griper inn og overtar omsorgen for barn, og der barnevernet skjøtter sine oppgaver på beste måte. "
   å der ramla jeg av!

   Jane Kile:
   "Jeg vil allikevel med tyngde hevde at vi i altfor mange saker – langt flere enn vi ønsker å tro – ser tendenser på at systemet rundt omsorgsovertakelser av barn i Norge ikke fungerer. Hvor dramatisk og traumatisk omsorgsovertakelse oppleves av familiene som utsettes for dette, kan ikke overvurderes. Bortsett fra bruk av tvang i psykiatrien, finnes det knapt noe annet område i vårt samfunn der staten griper inn så fundamentalt i menneskers private sfære. Barnevernets oppgave er i slike tilfeller derfor særdeles krevende og fordrer høy kompetanse på en rekke områder."

   Tore Svendsen:
   Dem kan bable så mye dem vil. Så lenge dem viser forståelse for at andre skades å ikke dem sjøl, SÅ GIDDER IKKE JEG Å LESE VIDERE. Så enkelt er det.

   Eli-Ann Egset:
   Bare tragisk, uansett : (

   Aina Gregersen:
   Kan noen i - Guds navn - fortelle meg Hvem jeg kan søke for og få igjen integriteten til meg og mitt barn , når skaden allerede er gjort : og "leves" med ? Hvem skal - og er lovpålagt og rydde svineriet ?
   Eller blir det gående rundt en rekke ABB'ere rundt funderende på hvordan Måtte kunne løse dette som enkelt "celle" ?
   For Så fundementalt kjennes dette for de som er angtepet og skadet i dette !

   Marita Neuber:
   Ikke lett Aina Gregersen, jeg har kun ett råd og det er å ta tiden til hjelp, og det tar lang tid, men det vil føles bedre etterhvert - uten å gå inn på selve historien her, så kan jeg si at jeg hadde ikke tillit til noen mennesker i mange år, men nå klarer jeg iallefall og slappe litt av og snakke med mennesker jeg møter, det sliter langt inn i sjelen, men en er laget for å overleve, så stå på : ) <3

   Aina Gregersen:
   Og er dette sendt til Horne ? Og Høie? Og Anundsen som er ansvarlig for rettsikkerheten her til lands? Er dette sendt ut til Helsedirektorat? Til Fyljesmannes kontorer på landsbasis? Er politidirektorat underrettet slik at de får gitt direksjon om dette til politidistrikt ? Erna Solberg ? Krf? Venstre? Er dette massesendt ? Orker noen ?
   Jeg har skrevet og sendt tre millioner mail til instansene -og lurer på om noen kan konfermere at noen vil ta denne oppgaven -eller om jeg må stålsette meg til og ta også denne omfattende oppgaven. Og glem ikke og også informere Kongen :han Har et faktisk ansvar her han også ! ; (

   Aina Gregersen:
   Marita Neuber :
   For og si det slik :
   IKKE FAEN !
   mener du seriøst at man skal måtte akseptere dette ?
   Er du død ?
   Jeg avgår ikke før jeg ikke puster mer . Så deg om det og zombie seg gjennom restene av en eksistens !

   Marita Neuber:
   Jeg har nok aldri fått lov til å være zombie Aina Gregersen, misunner faktisk de som får ha det privilegiet !

   Aina Rivenes:
   <3

   Jane Kile:
   Horne er informert. Salvesen har kontakt med henne selv, så dette bør ikke være ukjent for henne.

   Magne Magne:
   : )

   Jane Kile:
   Aina Gregersen. Jeg kjenner ikke til noen medisin mot dine opplevelser av tap av integritet og de andre følelsene du sliter med.
   Jeg opplevde dette selv i 1991, og det preger meg fortsatt.
   Forskjellen på da og nå var for det første at jeg den gangen sto midt oppi situasjonen, og den gang var det en følelse av å være helt alene om det, mot at det i dag er mulig å finne andre i samme situasjon.
   Vi kan selvsagt ikke føle hverandres følelser, men vi har nok en mulighet til å forstå hverandre, og vi kan snakke om det og få utløp for følelser og tanker sammen med hverandre.

   Aina Gregersen:
   Beklager Marita ! Jeg bare tåler ikke og godta -og vite at flere må , i dette øyeblikk -gjennomgå kampen jeg ser alle senskadevirkningene av . Om det skal koste meg mitt fysiske liv OGSÅ så Skal jeg dette til livs ! Jeg er lei for hvordan det kom ut. Som jeg har skrevet (mange år siden )
   "det er lyden av hjerte som brister , og sjel som knuses - når gørra renner av min munn ."
   Håper det er unnskyldning forståelig nok .

   Marita Neuber:
   <3 Jeg føler med alle som er og har vært der og ønsker ikke min verste fiende å gjennomgå det <3

   Jane Kile:
   Vet ikke hvor du bor heller, Aina Gregersen, men om du har mulighet, så er du hjertlig velkommen på et av møtene jeg arrangerer her i kristiansand. Det er i allefall hjerterom og mulighet for å gråte ut sammen med de som har forståelse, og det er heller ingen som fordømmer hverandre.
   Det er iallefall etter min mening bedre enn noen annen "oppfølging".

   Aina Gregersen:
   Jeg har rundet "dekadet" - og jeg trodde også min situasjon var unik. Også totalisolert i dette. Og det er først nå jeg ser Alle de som har opplevet det samme. Siste mnd'ene. Og jeg kjenner meg Rasende ! Og jeg og datteren er klare for det som trengs for og få slutt på dette. Så om noen har ideer er det to kvinner her som har et avklarert forhold til døden !

   Jane Kile:
   Føler du at du har klart å bearbeide ting, Marita Neuber?
   I så fall tenker jeg at det kan være godt for andre å høre om hvilke "grep" du har gjort samtidig som man må respektere at ikke andre nødvendigvis gjør de samme tingene, for dette er en prosess hver enkelt person skal gjennom, og vi har alle ulike utgansgspunkt, men mitt ønske er at vi som møtes skal kunne finne noe i oss selv som gjør livet levelig.

   Marita Neuber:
   Det eneste vi vinner på er å stå sammen, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt <3 Jo flere som kommer til jo bedre er det, da må de bare høre etter tilslutt ellers så har de ikke noe storting å gå til ; ) De er faktisk avhengige av folket og skattebetalerne for å holde liv i sin luksustilværelse ; )

   Jane Kile:
   Raseri kan være en sterk drivkraft, og vi må stå på barrikadene for å synliggjøre den torturen som myndighetene godtar mot menneskar her i landet

   Hilde Strisland:
   ! <3

   Marita Neuber:
   Ja Jane Kile, alle har sin veg å gå i livet uannsett hva det gjelder, vegene våre bare ligner litt på hverandre av og til : ) Ja jeg har bearbeidet det meste, men det er ting som sitter hardt i, jeg anbefaler alle å meditere og blåse vekk det som vi i smerten ikke klarer å overse, ta mentale utflukter og flyte ut i " universet " - lære oss å prøve å la være å la det spise oss opp ; for det vi nærer - det vokser desverre : ( <3

   Marita Neuber:
   Jeg har en liten trøst til alle som sliter i livet og det er : Tenk litt over alt du har lært av krisene i livet, og tenk at de rike zombiene har ikke lært en shitt - jeg er glad for all lærdommen jeg har fått, skulle bare ønske at den gjorde litt mindre vondt <3

   Tore Svendsen:
   tenk om dere kunne greie å holde det new age tullet ute av debattene hvertfall. det hadde vært en milepæl!

   Aina Gregersen:
   Så da sitter jeg med et nylig ankommet "svarbrev" fra Barne og likestillinhs departementet : som IKKE er undertegnet fra angiveligvis : Mette Solum avdelingsdirektør -og Kristina Mevold Engen førsteonsulent -om at det ikke gies "audiens" som jeg bad om . Og de fjasermed og henvise til "svar"brev fra i våres !
   Not good enough !
   ; (
   Og Magne : jeg er ikke sinna på "barnevernet" :jeg holder hvert enkeltmenneske ansvarlig !

   Marita Neuber:
   Du kan kalle det hva du vil Tore Svendsen, det har hjulpet meg og det er IKKE new age : (

   Tore Svendsen:
   Jeg er kansje en litten mygg i deres øyne, men ikke gløm at jeg er stemmet for dem undertrykkede. Å dem bynner det å bli jævlig mange av i dette landet.

   Marita Neuber:
   Ser den, Tore Svendsen, men etter en krig / krise så trenger folk å bygge seg opp igjen og ingen er tjent med å gå alderdommen i møte med stor bitterhet over livet som er gått : (

   Jane Kile:
   Du har en viktig stemme. Det er ingen som er større eller mindre. Men ingen av oss er helt like.

   Marita Neuber:
   Alle har en oppgave på jorden, derfor er vi her, alles oppgave er like viktige i den store helheten : )

   Marita Neuber:
   Det de på toppene må innse er at Barna er fremtiden, hvis de selv vil ha en ok alderdom så hjelper det ikke å knuse de som evt skal ta seg av dem, sånn som de durer på så må de kansje klare seg selv, for ingen orker dem når de blir gammel - selv om de har mye penger. Det hjelper ikke å være rik på gamlehjemmet alltid ; )

   Tore Svendsen:
   ja man blir sån comfortably numb etterhvert. men er det målet for dem fleste av dere? skal vi nøye oss med at det er sån å la andre gå rett i fella som vi gjorde? hvordan greier dere da å se dere sjøl i speilet eller sove godt om nattan?
   http://www.youtube.com/watch?v=km8QHSxDc8c
   Pink Floyd-Comfortably Numb (Lyrics)
   Lyrics: Hello. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone home? Come on, now. I...
   YOUTUBE.COM

   Aina Gregersen:
   Flere som har Hugh Hefner s alderdom i tankene : ) HIRRE : )
   gjentar : HVERT ENKELTMENNESKE !

   Anne Grete Axelsson:
   Trur IKKE noen BV- ansatte tenke på at de selv får kjenne på riset når de blir gamle.

   Marita Neuber:
   Hehehe nei Anne Grete Axelsson, ikke nå, men de gjør det nok den gangen de kommer der : )

   Marita Neuber:
   Og de er i den alderen at det er mange av de biologiske foreldrene som jobber der ; )

   Jan Myhre:
   Fantastisk godt tenkt! Tar av meg hatten for den psykologen.

   Mysan Aloysia:
   Jeg opplevde bv som barn Aina, og er redd for å få egne barn fordi jeg ikke orker risikere oppleve dem igjen.
   Skadevirkningene, hvertfall for min del var at jeg mistet selvfølelsen og troen på meg selv. Jeg begynte å tro bv løgner om meg. De behnadlet meg som jeg skulle vært en farlig kriminell og et umennske. Jeg gjorde faktisk ingenting galt (annet enn å sparke merke i en dør etter å ha blitt slått og daglig mobbet av en psykisk syk fostermor) det var det eneste jeg gjorde, og som bv skrev ned og brukte. Ellers var jeg skoleflink, interessert i kunst og spilte klassisk musikk. Jeg begynte å føle meg som en kriminell, og selv nå føler jeg at jeg "lyver" når jeg sier at jeg ikke gjorde noe kriminelt.

   Marita Neuber:
   Tar lang tid å " bygge " seg opp igjen etter en psykisk knekk og alt som har med bv å gjøre gir mennesker psykiske knekk - sånn er det bare : (  Du er god nok som du er Mysan Aloysia, glem aldri det <3

   Mysan Aloysia:
   <3

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/932727820083502/

   Det norske Barneombudet synes det er helt ok med kidnapping, fangehold og tortur av barn. Les selv hvordan vedkommende svarer barna!

   "Jeg selvskader meg , og min foster mor vet det og hun er forbanna og jeg klarer ikke å slutte jeg er utrolig deprimert og lei meg kver dag fordi jeg har folat minne ekte forelde jeg er avhengig nå fordi jeg føler mine psykiske smerter forsvinner og jeg føler meg glad etter på men jeg vet ikke ka jeg skal gjøre?
   — Jente (12)"

   http://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/selvskading-2/
   Selvskading - Barneombudet
   Jeg selvskader meg , og min foster mor vet det og hun er forbanna og jeg klarer ikke å slutte jeg er utrolig deprimert og lei meg kver dag fordi jeg har folat minne ekte forelde jeg er avhengig nå fordi jeg føler mine psykiske smerter forsvinner...
   BARNEOMBUDET.NO

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Sharon Wessel's note:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/932742503415367/

   Sharon Wessel
   Kjære Regjering og alle andre dette handler om.

   Spørsmål jeg har begynt å stille meg selv og andre i det siste er Hvorfor øker antall vold/overgrep saker mot barn? Hvorfor har vi så stor økning i antall bekymringsmeldinger som meldes inn til barnevernet? Står det virkelig så dårlig til her i Norge? Handler dette om at vi har blitt flinkere til å si i fra eller om at noe er fryktelig galt?

   Nå i dag er det altfor lite fokus på forebyggende arbeid. Det er altfor lite fokus på konflikthåndtering. Det er altfor lite fokus på hvordan vi snakker med barna våre og hverandre. Og det er altfor lite fokus på hvordan hjelpeapparatet rundt kan bidra til mer forståelse på dette området. Faktisk er det så ille at mange en gang ikke vet hvor ille det egentlig står til eller er flinke nok til å se seg selv i speilet.

   I workshoppen jeg deltok i under konferansen i forbindelse med Barnekonvensjonens 25 års jubileum ble det bla. tatt opp et spørmål som omhandlet en sak på et krisesenter. Der hadde de nå en mor og barn boende og hvor dem ikke visste hvordan dem skulle håndtere det ene barnet. Det sparket og slo rundt seg og ville hjem til pappa, som dem flyktet vekk fra pga. vold. Deretter kom det en del råd rundt hvordan dem skulle snakke med dette barnet. Men alle glemte det viktigste, og etter å ha rukket opp hånden en stund og pga. av at vi lå etter i tidsskjemaet, ble det aldri min tur til å svare. Derfor skriver jeg det nå her, da det rett og slett har vært et svar jeg kjenner behov for å komme med. Er det noen som har spurt dette barnet hvorfor det vil hjem til far? Er det noen som har satt seg ned på gulvet og vist at dem har all verdens tid til å gi dette barnet mulighet til å snakke om hva som er vanskelig? Det er jo nettopp dette som handler om at barn skal bli hørt. Det jeg mener har skjedd, det du mener har skjedd eller alle andre mener har skjedd er ofte helt uvesentlig i slike saker, hvis man skal komme frem til en god løsning for barnet. Det er nemlig barnet som skal leve med den løsningen resten av livet.

   Du kan ikke si til det barnet hvem det skal elske eller hate, selv om du mener det barnet burde holde seg langt borte fra den faren. Det er ikke sikkert at den beste løsningen for barnet er det vi mener, tenker og tror. Det er ikke engang sikkert at vi har fått riktig informasjon i slike saker, om ikke sikre beviser kan legges frem. For å dempe en slik situasjon, er det derfor viktig å lytte til barnet. Og om feks. en sak er under etterforkning, vil det være umulig å ta et standpunkt før man har sikret bevis. Altså, barnet skal bli hørt i mellomtiden. Barnet skal til og med bli hørt på et senere tidspunkt også.

   Det samme problemet oppstår i barnefordeling saker eller saker hvor den ene foreldren melder den andre foreldren til barnevernet. Ofte fordi det er en konflikt gående av økonomiske grunner eller uenighet rundt hvem som skal ha omsorgen for barnet. I værste fall oppstår det også konflikt når det er uenighet om selve bruddet, og en bekymringsmelding til barnevernet brukes for å kontrollere den andre foreldren.

   Uansett årsak til bekymringsmelding, ser vi at det i veldig mange tilfeller er mangel på kompetanse om hvordan man håndterer slike saker i hjelpeapparatet. Ofte bygges det opp av misforståelser. Når vi samtidig også ser at hjelpeapparat med innflytelse søker til løsninger og konklusjoner i feil retning, ja da er vi virkelig på vei i feil retning. Vi møter stadig på utfordringer om hvordan vi snakker med barna og foreldrene. Ofte handler det også om hvordan vi skal skape tillit. Og hvordan kan vi egentlig tro at vi får tillit og blir sett på som en støtte og hjelp hvis det er naturlig at vi i neste skritt tar over omsorgen for det barnet. Vi hører stadig om barn og unge som selv var uenige i at dette var riktig beslutning. Vi hører barn fortsatt ikke forstå hvorfor dem ikke kunne bo sammen med mamma og pappa. Og vi hører om barn som blir nektet telefonkontakt og samvær med sine foreldre. Selv i tilfeller hvor dem virkelig ønsker dette selv.

   Selv barn plassert i fosterhjem og på institusjoner har problemer med å bli hørt eller tatt på alvor. Hvor alvorlig dette problemet er, kan vi selv lese om på Barneombudet sine hjemmesider under "spør barneombudet og deretter barnevern". Vi kan lese om det på "www.ung.no under spørsmål og svar" og i mengder av artikler rundt omkring på nettet eller i aviser. Barn blir i de værste tilfellene slått og misbrukt i fosterhjem og på institusjoner. Mange av historiene når ikke engang ut slik at vi alle har tilgang til å lese om dem. Og vi snakker om store mørke tall. Flere tilfeller vet de som arbeider i barnevernet om, men dem velger å ikke ta det på alvor eller de unnlater å snakke om det. Mange barn, ungdom, foreldre og andre som engasjerer seg møter lukkede dører når dem ønsker å snakke om hva som skjer.

   Vi snakker varmt om hvordan vi bidrar til å bekjempe vold mot barn og hvordan hjelpeapparatet jobber. Men jeg ønsker å stille et viktig spørsmål. Virker det? Når vi ser statistikker og en økning av antall bekymringsmeldinger til barnevernet, kan vi da kalle dette for vellykket arbeid? Er det ikke da på tide å innkalle de med en litt annen erfaring inn på teppet? De som er i stand til å se nye løsninger fremfor å øke fokuset på det vi allerde har forsøkt i flere år.

   Det var ingen av disse som talte på konferansen i forbindelse med Barnekonvensjonens 25 års jubileum. Det var ingen av disse som fikk blomster for sin innsats eller for å stå frem med sin historie. Vi fikk riktignok et lite glimt i hva det dreier seg om, når en av ungdommene fra Forandingsfabrikken snakket om kjærlighet, og at barna inn under barnevernet og alle andre barn vil ha mer kjærlighet.

   Jeg er overbeist om at vi kan utgjøre en stor forskjell i dette arbeidet, om vi bare slipper til de riktige menneskene. Men da kan vi ikke fortsette med å tie dette ihjel eller late som om problemet ikke eksisterer. For det gjør det, i stor grad. Men i mellomtiden er dette en kostbar ventetid for mange av oss.

   For hvor lenge skal vi tillate oss å feile før vi forstår at vi må skifte kurs?

   Undertegnede er en av de som møter en del lukkede dører i sitt arbeid med å gi disse barna og foreldrene en stemme...

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er fullstendig grov-kriminelle forhold som rår - og barn og foreldre kidnappes, fangeholdes, terroriseres, tortureres og utplyndres fritt frem - i offentlig regi! Og iveren efter å kidnappe er stor - og premieres med makt og karriære. Til stor glede og nytte for veldig mange!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.10, 2014 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/845018942183179/

   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!

   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.
   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:

   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
   Osv.!

   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
   Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

   *

   Rune L. Hansen:
   Noen vil kanskje hevde at disse lov-paragrafene sluttet å være gjeldende lov og rett i og for Norge da norsk retts-praksis ble motsatt lov og rett? Eller da den såkalte Barneloven og Barnevernsloven ble vedtatt?
   Men slik er det selv følgelig ikke?

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Dere ferdre må være der når "mamma" ikke kan.. det er barns beste..

   Kate Tormodsdatter Fure:
   "mamma" må være der når pappa ikke kan..

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Når "ingen" av oss kan være der for våre barn.. kan tante og onkel hjelpe oss...

   Kate Tormodsdatter Fure:
   HUSK! Storfamilien.. : )

   Rune L. Hansen:
   Ja det er likså naturlig og selvfølgelig som at mennesket er skapt både med to hender og føtter, ører og øyne. Fra iboende og utfoldende kjærlighetens og visdommens kilder. Og at det uten både er forkrøplet og mangler noe meget meget viktig. Men dette og slikt bekymrer ikke den politiske mafiaen og dens med-spillere. De forakter familien, med-mennesker og samfunnet - unntatt seg selv og sine egne med-spillere. Og forakter kristendom, lov og rett og våre menneske-rettigheter enda dess mere.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/932766570079627/

   Lurer du på hvorfor så "mange" barn sier at de er fornøyd med den "omsorgen" de får av barnevernet?
   Her er spørsmålene de fikk stilt, (og skulle svare på mens kanskje fosterforeldrene satt ved siden av og passet på)

   "LITT OM DEG.
   1. Hvor gammel er du?
   - 9-12 år.
   - 13-18 år.
   - Over 18 år.
   2. Er du....?-
   - Gutt.
   - Jente.

   FOSTERHJEMMET DITT: ALT I ALT FORNØYD.
   Hvor enig eller uenig er du i dette.
   3. Alt i alt har jeg det bra hvor jeg bor nå.
   Svaralternativene er slik:
   * Helt enig.
   * Litt enig.
   * Litt uenig.
   * Helt uenig.
   * Vet ikke.

   FOSTERHJEMMET DITT.
   Hvor uenig eller uenig er du i dette.
   4. Jeg vet hvorfor jeg er her.
   7.. Fosterforeldrene mine snakker på en måte som jeg skjønner.
   10. Jeg føler meg trygg her.  

   FOSTERHJEMMET DITT: FÅR DU VÆRE MED PÅ Å BESTEMME?
   Hvor enig eller uenig er du i dette.
   11. Her får jeg være med å bestemme viktige ting som handler om meg.
   12. Her får jeg være med å bestemme over hverdagen min.
   13. Her får jeg være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til.

   FOSTERHJEMMET DITT: HJELPEN JEG FÅR.
   Hvor enig eller uenig er du i dette.
   15. Fosterforeldrene mine hjelper meg når jeg trenger det.
   16. Fosterforeldrene mine hjelper meg når jeg vil snakke med min saksbehandler i barnevernet.
   17. Fosteforeldrene mine hjelper meg så jeg skal ha et bedre forhold til familien min.
   18. Fosterforeldrene mine oppmuntrer meg til å gå på skolen.
   19. Fosterforeldrene mine hjelper meg med leksene mine når jeg trenger det.
   20. Fosteforeldrene mine hjelper meg så jeg får være med på aktiviteter i fritiden.

   BARNEVERNET OG SAKSBEHANDLEREN MIN.
   Hvor enig eller uenig er du i dette.
   27. Jeg vet hvem som er saksbehandleren min i barnevernet.
   28. Det er lett å komme i kontakt med saksbehandleren min.
   29. Saksbehandleren min gjør en god jobb for meg.
   30. Jeg får være med å skrive min omsorgsplan.
   32. Jeg får vite hva som står skrevet i rapporter som skrives om meg.
   33. Jeg vet hvem min tilsynsfører er.
   34. Min tilsynsfører bryr seg om hvordan jeg har det.

   SKOLE.
   35. Hvor ofte går du på skolen?
   - Jeg går på skole hver dag.
   - Jeg går på skole 3-4 dager i uken.
   - Jeg går på skole 1-2 dager i uken.
   - Jeg går ikke på skolen.
   - Usikker/Vet ikke.

   SKOLE.
   Hvor enig eller uenig er du i dette.
   36. Jeg trives på skolen.
   37. Jeg får hjelp av lærerne når jeg trenger det.
   38. Skolen er viktig for meg.
   39. Jeg gjør det bra på skolen.

   TIL SLUTT.
   40. Satt du alene da du besvarte denne undersøkelsen?
   - Ja, alene.
   - Nei, fikk hjelp av noen.
   - Usikker/Vet ikke.
   41. Her kan du skrive hva du mener er det viktigste med hjelpen du får fra barnevernet, og om det er noe du synes kunne vært bedre.

   VIKTIG.
   Du skal ikke skrive ned navn, eller fortelle noe personlig om deg selv.

   Takk for at du svarte på undersøkelsen.
   Svarene dine er nå lagret og du kan gå ut av undersøkelsen (klikk på krysset nede til høyre eller lukk nettleseren).
   ----------

   Historisk undersøkelse med barnevernsbarn
   Brukerundersøkelsens varighet 6 uker.
   23.09.10 - 04.11.10."
   -------------  

   "Dersom barna skal få være med å bestemme hva de vil, hvorfor er da ikke barnas bioligiske foreldre nevnt?
   ---

   Har ikke barna rett til å bestemme hvor de vil bo?
   ---

   Har Staten innhentet foreldrenes samtykke til at barna deres kan delta i brukerundersøkelsen?
   (Et samtykke skal være skriftlig).

   Har staten forelagt brukerundersøkelsen for de biologiske foreldrene i forkant og er brukerundersøkelsens innhlold og utforming godkjent av barnas bioligiske foreldre?"

   Kopiert fra Kristin Brataasaas

   https://www.youtube.com/watch?v=czlDi7YiGdc
   Bufdirs "historiske" brukerundersøkelse for barn og unge som er tvangsfjernet fra hjemmet
   LITT OM DEG. 1. Hvor gammel er du? - 9-12 år. - ...
   YOUTUBE.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=dFMhNaqslTQ
   Fosterforeldre og avlastningshjem - BIG BUSINESS.
   8 aug 08. Statlig legalisert menneskehandel.
   YOUTUBE.COM

   
---
---

   Marlene Krogh Rasmussen, 21.11. 2014 shared her video, via Oplysning til det Danske Folk:
   https://www.facebook.com/groups/oplysning/permalink/769591096444193/

   Samtale med børnesagsbehandler IDAG, som omhandler mit NEJ TAK til forældreevneundersøgelse af mig og bred psykologisk undersøgelse af min søn.

   Jeg udtrykker i øvrigt min viden om hvorledes forældreevneundersøgelser ofte misbruges, som våben mod forældre - og giver min holdning til kende om, at jeg ikke kan forstå, hvorfor børn der trives uden nogen form for problemer, skal underlægges en bred psykologisk undersøgelse ?!

   Som min advokat også påpegede under retssagen, hvor byretten stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse om tvangsanbringelse af mit barn: Det er jo ikke sådan i kongeriget Danmark, at man først tvangsfjerner folks børn og dernæst skaffer beviser, som en begrundelse herfor. MEN DET TYDER JO DESVÆRRE PÅ, AT DET ER SÅDAN I KONGERIGET DANMARK.

   I relation til tvangsfjernelse af børn i DK, har jeg lavet en lille stikprøveundersøgelse med fokus på forældreevneundersøgelse. Undersøgelsen er selvsagt foretaget iblandt forældre, som har fået tvangsfjernet deres børn. 95% af de deltagende har oplyst, at forældreevneundersøgelsen er blevet brugt imod dem, som våben, trods et positivt undersøgelsesresultat af forældreevnen.

   Så ja, der tegner sig unægteligt et væmmeligt og meget uheldigt billede, hvorudfra vi jo desværre må konstatere, at vi i demokratiet Danmark vejledes til/presses til/tvinges til, at underlægge os undersøgelser i kampen om at få vores børn hjem, som i forvejen ofte er fjernet på løst grundlag eller intet grundlag overhovedet..... Og selvom vi følger og føjer den forelagte arbejdsgang og dertil leverer et fint undersøgelsesresultat, gør det ingen forskel. Vi får fortsat ikke vores børn hjem. Er dette i orden? Er dette retfærdigt? Er det meningsfyldt? NEJ, det er det bestemt ikke. Vi må gøre alt hvad der står i vores magt for at få skabt fokus på dette faktum/problem. Vi har krav på at blive hørt.... for på nuværende tidspunkt er vi blot til grin for vores egne skattekroner. Hvortil vi og vores kære børn betaler en høj pris oveni ved at skulle leve separeret fra hinanden, på ubestemt tid, i en daglig dyb magtesløshed over intet at kunne stille op. Dette vanvid må og skal stoppes Dette er overgreb imod befolkningen og strider imod menneskerettighederne og børnekonventionen.


   https://www.facebook.com/video.php?v=10152864909819920

   *

   Morten Wilder:
   Hmmm godt nok sygt : ( det bliver tråd fremover med sådanne sager, om Forældreevneundersøgelse.
   
   Men de har vel deres kvoter de skal opfylde hvert år, så de håndplukker vel bare tilfældige mennesker og så ja, så håber man de ikke er stærke nok til at sige NEJ TAK og så er de fanget... det er et sygt spil de har gang i systemet og hvor, ja man fjerner børn uden lige, men at der ligefrem er undersøgelser først osv... ja, så skal folk fanme lærer at sige fra

   Tak fordi du gjorde det Marlene Krogh Rasmussen ! og endda optager det.

   Sara Sørensen:
   Kæft hvor er de blæst!! Den metode de bruger lyder ligesom et udlandsk firma der vil narre kunder (et firma der remser op og især med hvor de tøver med en masser af spørgsmål)
   Hvilket det minder mig om de tænker ikke selv

   Morten Wilder:
   Marlene Krogh Rasmussen Hvis du vil have alle skal kunne se den, skal du gøre video offentlig, lige nu er den kun delt med dine venner, så det er kun dem der er ven med dig der kan se det, så, hvis det skal gøres så alle kan se, skal den gøres offentlig, håber du vil gøre det : )

   Morten Wilder:
   Og tak for det, så burde alle kunne se video nu : ) ang samtaler, hvis der er nogen tvivl og man selv deltager.
   Det er lovligt at optage samtaler, som den pågældende selv deltager i. Journalister bruger f.eks. ofte at optage
interviews. Det er hensynsfuldt at oplyse det, men ikke et lovkrav.
   http://130.225.180.61/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB02515122

   Jeppe Severin:
   Kongeriget Danmark er underlagt fascistiske, globale kræfter, som er ude på at undergrave velfærdssamfund og gøre livet sur for folk, så de ikke kan være lykkelige og glade og koncentrere sig om at forstå, hvor presset imod dem i virkeligheden kommer fra. Der var heller ingen beviser for, at 9/11 blev udført af dem, man beskyldte inden for en dags tid - og selvom man stadig aldrig har FUNDET beviserne for den officielle påstand siden, skulle vi alligevel involveres i krig på den konto.

   Birgit A. Nielsen:
   Hvad pokker er det for en person du taler med!! Det lyder da totalt skørt, hun lyder da ikke som om hun har tjek på noget som helst !!

   Rune L. Hansen:
   Offentlig ansatte har hverken rett eller plikt til uønsket forstyrrelse av noen sitt privat- eller familie-liv.

   Søren B Andersen:
   Marlene Krogh Rasmussen det er fucking cool gået !!!!!!!!!!!!!!!

   Søren B Andersen:
   MEN DET TYDER JO DESVÆRRE PÅ, AT DET ER SÅDAN I KONGERIGET DANMARK. var du i tvivl ??????????

   Marlene Krogh Rasmussen:
   Ærligt, jeg havde en forestilling om at vi havde en eller anden form for retssikkerhed..... men puf, nu er den i hvert fald helt forsvundet, for aldrig at vende tilbage

   Søren B Andersen:
   Retssikkerhed i DK er at du er skyldig til du har bevist det modsatte

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper vel heller ikke å bevise det motsatte? Og ulovlig det også vel?

   Michael Hastrup Bendsen:
   Dejligt dejligt dejligt at vide der er folk der tænker  Er kun glad for min Mor gjorde det samme dengang skolen begyndte på netop det her. Det dansk skolevæsen STINKER og har alle tider gjort det.

   Morten Wilder:
   Fra Marlene Krogh Rasmussen

   I relation til tvangsfjernelse af børn i DK, har jeg lavet en lille stikprøveundersøgelse med fokus på forældreevneundersøgelse.
Undersøgelsen er selvsagt foretaget iblandt forældre, som har fået tvangsfjernet deres børn. 95% af de deltagende har oplyst, at
forældreevneundersøgelsen er blevet brugt imod dem, som våben, trods et positivt undersøgelsesresultat af forældreevnen.

   Så ja, der tegner sig unægteligt et væmmeligt og meget uheldigt billede, hvorudfra vi jo desværre må konstatere, at vi i demokratiet Danmark vejledes til/presses til/tvinges til, at underlægge os undersøgelser i kampen om at få vores børn hjem, som i forvejen ofte er fjernet på løst grundlag eller intet grundlag overhovedet..... Og selvom vi følger og føjer den forelagte arbejdsgang og dertil leverer et fint undersøgelsesresultat, gør det ingen forskel.

   Vi får fortsat ikke vores børn hjem. Er dette i orden? Er dette retfærdigt? Er det meningsfyldt? NEJ, det er det bestemt ikke. Vi må gøre alt hvad der står i vores magt for at få skabt fokus på dette faktum/problem. Vi har krav på at blive hørt.... for på nuværende tidspunkt er vi blot til grin for vores egne skattekroner. Hvortil vi og vores kære børn betaler en høj pris oveni ved at skulle leve separeret fra hinanden, på ubestemt tid, i en daglig dyb magtesløshed over intet at kunne stille op. Dette vanvid må og skal stoppes Dette er overgreb imod befolkningen og strider imod menneskerettighederne og børnekonventionen.

   Rune L. Hansen:
   De bestemmer seg først for hvem sine barn som skal kidnappes - og produserer og innsamler derefter alt de makter av løgner, halv-sannheter, trakassering, krenkelser og fiendtligheter mot foreldrene, som derefter hvitvaskes i ledd efter ledd og påplusses mere av det samme, Mange foreldre og også barn blir fullstendig skremt - og selvfølgelig ødelagt - av metoden og prosessen.

   Rune L. Hansen:
   Meget nyttig for en politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   
---
---

   Alan Hess, 22.11. 2014 via Barnens Rätt Till Sina Föräldrar !!!:
   https://www.facebook.com/groups/374528769361755/permalink/402812463200052/

   Barn skall ha tillgång till sina biologiska föräldrar...

   NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/
   2,353 Members

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. november 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, regn og et vind-drag efter midnatt. Videre utover natten det samme, med 5 pluss-grader, men uten vind. Videre regn og disig himmel utover formiddagen, med oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 14. Jevnt med regn med 5 pluss-grader også videre utover dagen og kvelden. Og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203621300587831

   "Dette inngår i en alvorlig og omfattende prosess der familiemedlemmer brytes ned systematisk.

   Folk tvinges til å «evalueres» av «barnevernets» såkalte sakkyndige, som finner på alvorlig psykiatriske diagnoser på familiemedlemmer, ofte uten å treffe dem. Man ser mange eksempler på såkalte sakkyndigrapporter som kun er oppkopiert, helt like, og der bare navnene er byttet ut. Det kan nevnes at det tjenes enorme pengesummer på disse oppdiktede «sakkyndigrapportene».

   Familiene kjenner seg maktessløse under massiv overmakt og karakterdrap, portrettert i media som overgripere, og får helse og økonomi utmattet til bristepunktet. Mange mister sitt støttenettverk av venner, kollegaer og familie, usannferdig mistenkt for overgrep mot sine barn.

   De rettsakene som jeg vil kalle hemmelige rettsaker, en kjent undertrykkelsesmetode for totalitære styresmakter, og et smertefullt ledd i trakaseringen. Medholdsprosenten til det offentlige under disse «rettsakene», er tilnærmet 100%.

   Alle bevis og vitneuttalelser som familien legger fram, blir tilsidesatt av dommere, og oppkonstruerte «bevis» fra såkalte sakkyndige, bv ansatte og fosteransatte, godtas som bevis. Mange opplever trusler og trakkasering fra dommerene.

   Noen opplever å bli brølt til av dommeren, og mange blir truet fra å anke.

   Det finnes ingen opptak eller stenograf under de såkalte rettsakene, som blir nedlegnet kun gjennom dommerenes egne mangelfulle notater. Familier finner fort ut at deres egen advokat ikke arbeider for andre enn motstanderene, og deltar i grusomhetene.

   Det som kalles samvær, inngår i prosessen med å bryte ned barn og voksne som har blitt fanget i terror-nettet. Foreldre og barn får se hverandre noen få timer i året, under streng bevoktning, og er ofte forhindret å vise hverandre kjærlighet.

   Slik blir foreldrene knekt -ofte til selvmord ser ut som eneste utvei til å stoppe smerten med å måtte forlate sine barn skrikende i smerte, og barna innbilt at foreldrene ikke bryr seg om dem.

   Statsstyrt media belyser praksisen gjennom massiv fosterhjems-propaganda, og på tross av mange henvendelser, kommer ikke disse omfattende overgrepene i media. Tvert i mot er overgriperene hyllet som helter i media, og barn blir vervet til å medvirke til propagandaen. Når det nevnes noe negativt om såkalt barnevern, er det utelukkende om mangel på bemanning som har resultert i at for få har fått «hjelp». Slik rettferdiggjøres mer midler til terrorisering av familier, en statsplan som også effektivt lammer framtidig, politisk motstand."

   Politisk forfølgesle forkledd som barnevern
   http://thirdseconds.org/politisk-forfolgelse-forkledd-som-barnevern/
   3 Totalt 3 I dag Diskusjon Kommentarer
   THIRDSECONDS.ORG
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Det hele handler konkret om norsk politisk og offentlig organisert grov kriminalitet overfor sivil-befolkningen og verden, i form av Straffeloven 2005 kapittel 16 forbrytelser mot menneskeheten  og folkemord - og full offentlig forakt for alle og enhver av våre menneske-rettigheter og Straffelovens bestemmelser. Og om impunity og nepotisme.

   Enhver bagatellisering, fortielse eller forvrengelse av dette er og blir en fadese - mildt sagt.

   
--- 
---

   Rune L. Hansen, 23.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203616674712187

   STATEMENT MARKING THE INTERNATIONAL DAY TO END IMPUNITY, SATURDAY 23 NOVEMBER

   GENEVA (22 November 2013) – A group of United Nations independent human rights experts* today called on the United Nations to adopt a more central role in the fight against impunity, and urged Member States to give more support to and strengthen on-going efforts to secure accountability and justice for human rights violations, including serious crimes.

   “Ending impunity requires greater scrutiny, prosecution and punishment, and no other international institution is better placed than the United Nations to effectively contribute to this goal,” they stressed. “It is time for the UN to take a more decisive role in combating impunity and focus on all dimensions of the problem, including the erosion of the rule of law and the violation of general principles of justice.”

   Welcoming civil society’s initiative to commemorate 23 November as an annual International Day to End Impunity, the human rights experts recalled that the Heads of State and Government pledged to ensure that impunity for serious violations of international human rights and humanitarian law is not tolerated, and that such violations are properly investigated, prosecuted and sanctioned, as stated in the UN Declaration on the rule of law adopted on 24 September 2012.

   http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/1A530FD67FB30433C1257C2B003064A5?OpenDocument
   Where global solutions are shaped for you | News & Media | STATEMENT MARKING THE INTERNATIONAL...
   This is the official Web Site of the United Nations Office at Geneva. Here you will find daily UN News, UN Documents and Publications, UN Overview information, UN Conference information, Photos, and other UN information resources, such as information on Conference on Disarmament, the League of Natio…
   UNOG.CH|BY UNITED NATIONS OFFICE OF GENEVA

   *

   Rune L. Hansen:
   World Leaders Adopt Declaration Reaffirming Rule of Law as Foundation for Building Equitable State Relations, Just Societies

   "Opening today’s “milestone” meeting, Secretary-General Ban Ki-moon reminded delegates that the wider body of international law developed at the United Nations provided the basis for peacefully resolving conflicts and the means to ensure there was no relapse into fighting. The universal standard-setting power of the General Assembly, the enforcement power of the Security Council and the judicial power of the International Court of Justice all provided indispensable tools to deepen the rule of law, he added. He pressed all States to commit themselves to the equal application of the law at the national and international levels, to uphold its highest standards in their decision-making, and to accept the jurisdiction of the International Court of Justice. “Make the most of this truly historic occasion to commit to respect for international law and justice,” he said. “It is as essential within countries as it is among the family of nations.”"

   http://www.un.org/press/en/2012/ga11290.doc.htm
   World Leaders Adopt Declaration Reaffirming Rule of Law as Foundation for Building...
   UN.ORG

   Rune L. Hansen:   
   "At the opening of the Meeting, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon called on all Member States to commit to the equal application of the law at both the national and international levels. He noted that there should be no selectivity in applying resolutions, decisions and laws. "We cannot allow political self-interest to undermine justice", he added."

   http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/27852-press-release-historic-high-level-meeting-on-the-rule-of-law-held-at-the-united-nations
   Press release: Historic High-level Meeting on the Rule of Law Held at the United Nations
   United Nations Regional Information Centre (UNRIC) - ...
   UNRIC.ORG|BY GREG

   Rune L. Hansen:
   https://www.questia.com/library/p1200/un-chronicle/i3308854/vol-49-no-4-december
   UN Chronicle, Vol. 49, No. 4, December, 2012 | Online Research Library: Questia
   Research within Questia's collection of full-text online...
   QUESTIA.COM

   Rune L. Hansen:
   “Thus rule of law is at the very heart of what is needed for development efforts to be effective,” she said. “Conversely, shortcomings in the rule of law underlie the exclusion, suffering, and poverty of many people.”

   UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay warned that rule of law without human rights is only an empty shell, citing her personal experience of growing up in South Africa under the Apartheid regime’s veneer of a “rule of law” based on legislation that institutionalized injustice."

   http://www.un-ngls.org/spip.php?article4105
   First ever High-level Meeting on the Rule of Law - United Nations - Non-governmental...
   UN-NGLS.ORG

   Rune L. Hansen:
   121101 ICC President speech to UN General Assembly
   http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9EA6BBE0-0687-4D34-8AA4-0354E7D5C069/285069/121101ICCPresidentspeechtoUNGeneralAssembly.pdf
   General Assembly. New York. 1 November 2012 ... adoption of the Genocide Convention and the early work of the ... Assembly's recognition of this role in the Declaration of the High-level. Meeting on the Rule of Law held on 24 September.
   www.icc-cpi.int
   ICC-CPI.INT

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=prrGk_0IiBc
   1st Intl Day to End Impunity: Message from UN High Commissioner for Human Rights
   UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al...
   YOUTUBE.COM

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152395409506875

   En skamplett av dimensjoner

   Statsadvokaten beholdt Torgersen-bevis i ni år
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/statsadvokaten-beholdt-torgersen-bevis-i-ni-aar/a/23341737/
   Etter ni år har Riksarkivet måttet purre Statsadvokaten i Oslo to ganger for å få tilbake de originale bevisene i Torgersen-saken.
   VG.NO

   *

   Tove Johnsen:
   Fysj!!!!

   Karin Narverud:
   det er skummelt når vi ikke kan være trygge på statsadvokater og andre rettsinstanser i dette landet.Har de blitt smittet av korrupte land? noen må vel bli stilt til ansvar! dette hører ikke hjemme i et land hvor vi har demokrati.

   Anne Sunde:
   Utrolig, men sant. Slik dekker staten over sine feil. Det er ikke politi/påtalemakt som avslører justismord, de blir avslørt ved privat initiativ. Staten bryr seg ikke om hvem som får ødelagt livet sitt bre de får dekket over sine feil og slipper å betale erstatning.

   Rino Roland:
   NORGE er en Politistat

   Jørgen Skarsvåg:
   dagens domstoler jo pill råtten. det blir ikke bra uten en konkurrent, en veiviser som en EMK-domstol, blir opprettet.

   Robert Steffensen:
   Hvor er folket og demokratiets SS--offiserer og som tar hand om forbrytelser begått av forvaltningen, vårt offentlige byråkrati -- vi mangler en uavhengig og kontrollerende rettsfunksjon for å oppfylle redelige forhold i vår rettsstat, - for folket, for demokratiet, for rettferdighet, for Norges Lovers oppfyllelse, for at ingen skal tru at de går fri av straff ved uredelige metoder.

   Ellinor Moe:
   Forbauser meg ikke da jeg kjenner til lignende forhold . Trenden snur ikke av seg seld, så hvor finner vi våre ledere ? Også pressen svikter, så hvem skal skal fronte vår kamp for rettssikkerhet ? Jeg har en plan som jeg håper jeg kan lykkes med.

   Per Steinar Sørå:
   Det er lett å velge inn politikere, det burde være like lett å kaste dem også. Dessverre finnes det dem som bruker ufine metoder for å beholde makten.

   Trude Elisabeth Skaug:
   Makabert at noen har samvittighet til å gjøre slikt!

   Ulf Finnes:
   http://moderatene.com/Partiprogramsider/Partiprogram-13.htm ?
   Partiprogram om EØS og Schengen / EU
   Den omstridte EØS-avtalen som også Sveits sa klart i fra om at landet ikke hadde bruk for, har heller ikke...
   MODERATENE.COM

   Lilliann Roppen:
   Skamplett? - det er ei tragedie når slikt skjer! Kvifor vert det gjort slik? Kopi " Etter at boksene med dokumentene på midten av 1990-tallet var utlånt til politiet en periode, ble de sendt tilbake med all dokumentasjon lagt hulter til bulter. Om noe var fjernet, har det ikke vært mulig å kontrollere." - er det politiet som har noke å skjule?

   Kari Sparhell:
   Svin !

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hans egne ord !

   10253899_10203296628241251_3077572970198252734_n.jpg
   Monicha Nyhuus Aas's photo.

   
---

   https://www.facebook.com/gunnar.v.havik/posts/10152834127741399

   Gunnar Håvik:
   Tja, hvis Henning Warlo var der, så var det nok litt pulver innvolvert. : )

   Men hvem kan kritisere Gulating lagmannsrett. Vel, alle advokater, og menneskerettighetsdomstolen kritiserer de tidt og ofte.
   Men de forandrer INGENTING, etter som jeg skjønner på han som er mest hissig på de, Marius Reikerås.
   De fortsetter ufortrødent i sitt spor, der det er de og pinken som er kamerater.

   Det som kommer fra menneskerettighetsdomstolen er bare svada i deres øyne.

   
---
---

   Bianca Beate Bjørnsen, 23.11. 2014 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204282524798305&set=p.10204282524798305&type=1

   Hvorfor feire 17mai i dette landet hvor det er lovløse tilstander i en gjennom korrupt statelig maktelite. Som krenker folk daglig.
   Uten at det har noen konsekvenser for utøver"e i systemet . . .

   Likhet for loven er fjernere enn noensinne og politikerne gjør lite da de ikke evner å se eller skape revolusjon der det må til -  ubrukelige.
   Menn blir diskriminert slik kvinnene ble før og det er ikke akseptabelt ei heller at barna våre er blitt en salgsvare i systemet å opprettholder ekstremt mange arbeidsplasser. Med dommere som ikke vil vite av menneskerettighetene, etater i systemet som systematisk hever seg over norske lover og EMK . Fylkesmenn og sivilombudsmannen er en vits . ..

   Familien"fundamentet i samfunnet er RETTSLØSE i denne kvalmende ukulturen som har spredd seg som gift over hele linja. Eneste grunnen til å gå i tog 17mai blir for å demonstrere - en perfekt dag å si ifra på

*

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. november 2014, Vinberget:

   Helt mørkt med regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 02-tiden. Videre utover natten omtrent det samme. Overskyet, regn og disig himmel også utover formiddagen, med 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Og utover kvelden og mot midnatt med tildels mindre regn og omkring 5 til 3 pluss-grader.
   
---
---

   Åpent brev til Solveig Horne, Erna Solberg og Siv Jensen, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/notes/10152886218637068/

   Åpent brev til Solveig Horne, Erna Solberg og Siv Jensen, 24.11. 2014

   Jeg er blant de mange FORELDRE som har opplevd overgrep fra barnevernet i Norge. Og nå skriver jeg dette brevet fordi jeg har sett meg lei på at politikerne snoker seg unna ansvaret for de mange som er blitt ødelagt av dette systemet.

   Hver en eneste dag leser en om ett nytt overgrep, og likevel er politikerne fast bestemt på å gi barnevernet mer makt slik at de kan bedrive overgrep mot enda flere. Stadig vekk får staten erstatningsaker fra tidligere barnevernsbarn, og likevel sørger barnevernet for at det blir laget nye offer hver dag. Når skal dere lære og høre på de som har opplevd barnevernet på nært hold?
   Solveig Horne.. tidligere slakter nå politiker Hvor er kompetansenivået hun har for å kunne avgjøre om barnevernet gjør for mye eller for lite... Det eneste hun hører er rykter eller barnevernets fortellinger. At fosterforeldre skal få mer makt innebærer flere overgrep og godt mulig også flere dødsfall innen systemet. Og da snakker jeg om barn som tar sine egne liv enten direkte eller indirekte.. Hvor mange skal til før dere politikere faktisk skjønner hvor feil dere tar..? Først når deres egne barn tar sine liv på grunn av barnevernet?

   Jeg har vært gjennom TO saker med barnevernet, den frste vant jeg med glans til tross for at vi mistet 18 måneder med døtrene våre. Da jeg fikk dem hjem var det to usikre jenter med mareritt som kom hjem.  Sakkyndige var det mange av, og alle var enige, jeg var mer enn kompitabel til å ta meg av døtrene mine, til og med barnevernets egen sakkyndig var enig i det. Likevel kunne vi aldri føle oss trygg etterpå. For er det en ting som er sikkert så er det at barnevernet gir seg ikke til tross for at foreldre vinner en sak. Men jeg for min del hadde ett kort i ermet... en skriftlig unnskyldning fra barnevernet som jeg ville ha dratt opp for enhver pris. Det sørget for at de gjorde ingenting mer mot mine eldste døtre, men derimot min yngste datter vel.. det er en annen sak. Den første barnevernsaken var i kjølvannet av Bjugnsaken, og som dere sikkert husker ble alle frikjent i den saken selv om den ene måtte ta saken til Strasbourgh. Han vant rettmessig der og Norge ble dømt.

   Har dere politikere merket dere hvor ofte Norge taper i menneskerettighetsdomstolen? Det bør dere kanskje begynne legge merke til, og brorparten av sakene dreier seg om norsk barnevern og deres brudd på menneskerettigheter og barnekonvensjonen. Det burde, om dere åpner øynene, kanskje tipse dere om at ting ikke er som de skal være i barnevernet. Og det reviderte tillegget av barnekonvensjonen... Hvorfor er ikke det undertegnet av staten? Det burde vært gjort for lenge siden... I allefall for ett land som påstår de er for menneskerettighetene.

   Biologisk bånd er i motsetning av hva Raundalen påstår veldig viktig. Ett barn trenger foreldrene sine. Det er viktig både for fysisk og psykisk helse. Og når grunnlaget for mange av omsorgsovertakelsene er pengemangel, sykdom (både fysisk og psykisk) feil jobb eller annet pjatt vel da har det gått alt for langt. Alt det kan nemlig hjelpes på av staten isteden for å gi store inntekter til fosterforeldre eller institusjoner. Med en brøkdel av de pengene som staten spyr ut til fosterhjem og institusjoner kan mye av disse dyre unødvendige omsorgsovertakelsene vært spart.

   Dere lurer sikkert på hvem jeg er... Jeg er ingen eller alle... En person som er blitt skadet av staten og da med barnevernet og NAV i spissen.

   Jeg er en av mange som sliter psykisk eller fysisk på grunn av terroren norsk barnevern har latt oss gå gjennom. For det er terror.

   Men vi som foreldre er ikke de eneste, barna som blir utsatte for barnevernet har det ofte mye verre... De blir sendt som pakkepost fra sted til sted til mennesker eller institusjoner som har avtale med staten (barnevernet). En gjensidig kontrakt på 3 måneder på ett barn. Og som attpåtil får i dyredommer for å ha barnet hjemme hos seg eller på institusjonen.  

   Hvordan tror dere barna har det når de får vite at fosterforeldre får betalt for å ha dem, hva gjør det med selvfølelsen til barna? Mange av barna blir mishandlet av de ansatte eller fosterforeldrene, og tro meg, barnevernet vet om det. Så staten har tillatelse til å mishandle barn?!

   Ja jeg skriver staten, for staten sitter med ansvaret for de mange som blir ødelagt i barnevernets kjølvann.Og akkurat nå er dere tre de som er mest ansvarlig for barnas ødeleggelse, og også foreldrenes ødeleggelse.

   Når ett barn fyller 18 år blir det barnet kastet ut på gata av barnevernet med de få tingene de har opparbeidet seg i årenes løp innenfor.De eier ikke stort mer, og den biologiske familien har enten mistet all kontakt med disse barna, eller så er de skubbet bort av grådige fosterforeldre.

   De står stort sett alene, de tørr ikke knytte seg til noen i frykt for å miste disse menneskene også. Mange har blitt narkomane på institusjonen de ble plassert på og mange kriminelle eller voldelige på andre måter.

   Felles for dem alle er at de har en frykt over seg, de har psykiske problemer som ganske mange påstår at må ha forekommet mens barnet bodde hjemme med biologisk familie. Men når barnevernet kan gå inn på fødestua å ta barnet omtrent ut av magen på mor så kan det ikke ha noe med hva barnet har opplevd tidligere å gjøre. Det er lite logisk tenking.Foreldrene til barna har jo ikke engang fått prøve seg som foreldre..igjen dette gjelder ofte mennesker som har vært innunder barnevernet selv og som derfor ikke har lært hva det vil si å være en omsorgsperson forde de enten har vokst opp i fosterhjem eller på institusjon.

   Barna ble jo vitteligen tatt ut av det biologiske hjemmet fordi de skulle få en bedre oppvekst... og det fikk de tydeligvis ikke.
   Solveig Horne har bestemt seg for at TVANG vil hjelpe for å få folk til å samarbeide med barnevernet...?

   Hvor hun har fått det fra aner jeg ikke, men alle vet at tvang fører til opprør, folk vil ikke akseptere å bli tvunget hverken til det ene eller andre rett og slett fordi barnevernet bruker nok tvang allerede. Og om Horne ikke vet dette fra før bør hun kanskje begynne å sette seg inn i ENKELTSAKER å lese sakspapirer. Slik ting er nå er det uholdbart.

   Nå mener ikke jeg at barn skal bo hos foreldre som mishandler dem på den ene eller andre måten, men de aller fleste (merk: jeg skriver ikke alle) har biologisk familie som kan ta seg av dem, og de bør fremdeles få møte sine foreldre langt oftere enn de gør nå.  
   Barnevernet er avleggs, folk vil aldri kunne stole på den etaten igjen, og bør derfor legges ned. Det bør heller opprettes en etat som er villige til å hjelpe familier... ett Familievern som kan hjelpe foreldre og barn å være sammen, med kompetent personell hvilket er noe barnevernet ikke kan skryte for mye av.
   Barna bør, mens denne behandlingen pågår , bo hos mennesker de kjenner som for eksempel, tanter onkler besteforeldre eller venner av familien. De bør få fortsette bo på sitt hjemsted og unngå å bli shippet rundt som pakkepost i hele landet. Ganske mange av barna blir flyttet hele landet rundt slik det er idag. Dette fører til alvorlige psykiske skader som for eksempel PTSD som er en livslang skade. Når barn og foreldre er modne til å kunne bo sammen igjen er det nettopp det som skal skje fortest mulig.
   Og som barnevernsloven sier, ett barn skal ikke taes ut av hjemmet dersom det ikke er fare for helse eller liv. I de aller fleste barne omsorgs overtakelsene i Norge i dag er det hverken fare for psykisk eller fysisk helse, langt mindre liv, hvilket gjør at de aller fleste omsorgs overtakelsene faktisk er ulovlige. Men når ett barn er først tatt ut av hjemmet skal det øyeblikkelig startes opp arbeid med å føre barnet tilbake. Det vil si at biologiske foreldre skal ha veiledning og oppfølging som gjør at de kan få barnet hjem igjen hvor barnet hører hjemme så fort som overhode mulig. Men dette er også en lov som barnevernet bryter daglig. Og det virker som om politikerne bryter lovene på lik linje med barnevernet.

   Nå sitter jeg i ett hus hvor to tidligere barnevernsbarn bor. De er begge sterkt preget av barnevernet, og ingen av dem vil noensinne sette barn til verden i Norge... Skremmende ikke sant? Ett land hvor ingen barneføtter løper?

   Jeg kan opplyse om at flere barnevernsbarn og andre føler det samme som de to i huset her. De er jo også blitt truet av barnevernet .. Fikk de barn ville barnevernet komme hente barnet... Og det før den yngste av dem var fylt 17 år..
   Begge to lider av skaden PTSD, den ene sterkere enn den andre. De sliter med å ha tillit til noen, NAV og helsevesen og ikke minst andre offentlige kontorer. Men etter det de har opplevd, hvorfor skal de ha tillit til noe offentlig? Det er jo det offentlige som har ødelagt en god posjon av livene deres...

   Så da er spørsmålet mitt til dere politikere... Er det slik barn og ungdom skal ha det i Norge?

   Nå er det ikke bare jeg som skriver at norsk barnevern er en trussel for barn over hele verden... Det er sagt av russiske diplomater, indiske myndigheter og beboere, polske, og lista fortsetter. Kanskje på tide å våkne opp å høre etter?

   Det påståes jo tross alt at Norge er "verdens beste" land å bo i... Hvorfor ikke gjøre det utsagnet sant før for mange flykter vekk på grunn av barnevernet.

   For min del er det for sent da jeg har PTSD på nivå av en soldag som har vært i krig, det eneste jeg for min del kan gjøre er å håpe på å bli hørt på vegne av alle andre som risikerer den samme skjebnen jeg selv har. For om dere tenker dere om, hvor produktivt vil ett land være om flere hundre tusen har PTSD eller andre lidelser som er påført dem av staten?
   Solveig Horne bør begynne å tenke seg om... Det er ikke fosterforeldre som trenger flere rettigheter, det er det barna som gjør. Og for barnas del også deres BIOLOGISKE foreldre.

   En ting kan jeg love dere... og det er flere tap i menneskerettighets domstolen, flere erstatningskrav og flere unge uføre. Og nei, jeg truer ikke..dette er ett løfte som staten selv har påført seg.

   Jeg håper dere åpner øynene deres fortest mulig, men det er vel for mye forlangt. Dette brevet blir nok lest av en sekretær som slett ikke bryr seg om å levere det videre til de det er adressert til. Jeg tror heller ikke jeg kan få noe svar fra dere, så naiv er jeg ikke, dere har forlengst bevist at dere ikke bryr dere om den norske befolkningen. Og dere har bevist at dere IKKE bryr dere om de som sliter....

   Med hilsen Hilde Ottesen

   *

   Svein Janson:
   vet åssen du har det jeg holdt på i 7 år mot barnevernet selv

   Hilde Ottesen:
   jeg har holdt på i 26 år... : )

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Geir-Ole Isaksen:
   Kan jeg skrive ut dette å ta det med i intervjuet med Russisk TV i Tromsø i morgen?

   Hilde Ottesen:
   Selvsagt.... :)

   Ståle Johannessen:
   Ja til tross for den absurde forhistorien til barnevernet, med påfølgende menneskelige tragedier og enorme erstatningsbeløp, så ser det ikke ut som om at man har lært noe som helst av forhistorien.. Men slik blir det gjerne i land med sterk sosialistisk forankring, der byråkrater og politikere "vet best" og der barna helst skal indoktrineres av andre utenforstående fra fødselen av...

   Elisabeth Haugen:
   Takk Hilde! Dette brevet krever et svar og det er ikke snakk om at dette stopper på sekretærens kontor. Dette er godt skrevet til riktige personer så dette må besvares. Det er dette som er den harde sannhet. Norge står for fall hvis Staten skal fortsette å godta terroren som oppleves av barnevernet. For vi blir syke av det. Ikke bare dem som blir utsatt for det, men også dem som er vitne til det og faktisk ikke få gjort noe med det.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203622881787360

   I et land med politiske nikke-dukker forsvinner både enkelt-mennesket, demokrati, rettssikkerhet, kultur, anstendighet, med-menneskelighet, rettferdighet, identitet og integritet.

   Jo flere nikke-dukker som smitter dess mere diktatur, terror, ulovlige lover, falskhet, tortur, utplyndring, propaganda, egoisme og grådighet, etc. I stadig nye forkledninger.

   Dette har i Norge nu fritt frem utfoldet seg i flere ti-år. En katastrofe det for hver dag haster stadig mere og mere med grundig å få stoppet!

   *

   Gro Hetlelid:
   Hvordan ?,

   Grethe E. Oddemilsdatter:
   Ved å styre landet med nasjonale lover som en start!

   Rune L. Hansen:
   De mange nikke-dukker vil bare ha den politiske mafiaen og motsatt lov og rett som sin autoritet og dirigent. Kriminalitet, falskhet og frekkhet lønner seg og gir makt, karriære og penger.
   Respekten for Grunnloven, Menneskerettsloven og Straffeloven er null.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203622956469227

   Hög tid avskaffa odemokratiska maktstrukturer, både i Sverige og i Norge

   Inför skapandet av en ny socialtjänstlag finns möjlighet att börja göra upp med de människoföraktande metoder som blivit en del av socialmyndigheternas vardag, skriver statsvetaren Lisbeth Lindeborg, som vill revidera lagen om vård av unga (LVU), som hon menar strider mot FN:s barnkonvention.

   Artikeln är tidigare publicerad i Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 6 april 1997, i anledning av Striptease reportaget om Familjen Frank i Lerum. Litt sitat:

   "I sin kommentar till TV-programmet "Striptease" om tvängsomhändertagande av barn och socialtjänstens missbruk av LVU (= lagen om vård av unga), gör Anita Ankarcrona (Brännpunkt 23/3) det viktiga påpekandet att myndigheter skyddar varandra på den enskildes bekostnad.

   Ty i programmet visades ett fall som återigen aktualiserar ett flertal frågor rörande den enskilde medborgarens svaga rättsposition gentemot maktfullkomliga svenska myndigheter, vilka inte är underkastade parlamentarisk eller annan kontroll. Inte minst i samband med undersökningar av LVU-fall har utredningsmetodikern, docent Bo Edvardsson, kartlagt den svenska socialtjänstens autokratiskt präglade struktur.
   Därvidlag uppenbaras hur propagandateknik, förföljelsestrategier och förfalskningar används mot den enskilde medborgaren.

   Grundvalen för detta maktmissbruk beror på att den enskilde (till skillnad från medborgare som agerar i grupp) automatiskt blir en "persona non grata', då han/hon råkar ha en annan uppfattning än staten och dess myndigheter; dessa "har alltid rätt".

   Ty "den svenska idén, den svenska historieförfalskningens Idé (..) är att vårt samhälle i sin essens är konfliktlöst. (..) Det finns fä länder där idealet om konformitet med det allmänna (..) normerna som definierar det normalt godtagbara - utopin om (..)enhetligheten med andra ord - har trängt så djupt in i den enskilde, skapat ett så järnhårt normalitetsbegrepp", lyder författaren Birgitta Trotzigs analys.
 
   Revidering nödvändig
   Inför skapandet av en ny socialtjänstlag finns dock möjlighet att börja göra upp med både det falska kravet på enhetlighet och de - i praktiken - människoföraktande metoder, vilka blivit del av socialmyndigheternas vardag. Därvidlag kunde en revidering av den svenska LVU-lagen, som f ö strider mot FN:s barnkonvention, utgöra en startpunkt.

   Ty det råder en stor diskrepans mellan Astrid Lindgrens barnvänliga Bullerby-Sverige och ett Sverige där förekomsten av en "barn-gulag" väckt stor internationell uppmärksamhet: av de 14 000 barn som under ett år är omhändertagna är minst 5 000 tvångsfall.

   Men då modiga svenska jurister med framgång företräder förföljda föräldrar såväl i svenska domstolar som i Europadomstolen utsätts de själva för olika slag av förföljelse.

   Eftersom LVU-fallen först och främst väcker stor upprördhet på det mänskliga planet lämnas det nationalekonomiska perspektivet ofta åsido. Men faktum är att LVU-industrins kostnadsslukande strukturer: barnpsykiatriska (BUP-)kliniker, jourfamiljer (3 500 kr per dag och barn) och fosterhem kostar miljarder.
   Undersökningar av såväl socialtjänst som BUP-kliniker visar dessutom låg kompetens, osaklighet, kvasivetenskapliga tester etc. (...)

   Även om omständigheterna i LVU- och Helmersfallen är fullständigt olika är de exempel på hur enskilda medborgare utan grund förföljs (mobbas) av myndigheten Då de värjer sig mot övergreppen stämplas de som besvärliga, som fientligt inställda till institutioner etc; de psykologiseras; förföljelsen intensifieras. Deras möjligheter att åberopa lag och rätt är begränsade. (...)

   Rättssystemet återspeglar den svenska samhällsuppfattningen. Ty i stater där idealet om konformitet och likriktning länge varit förhärskande är icke-konforma individer snarast fågelfria. De anses störa enhetligheten och måste stötas ut. Denna enhetlighet bygger på en kollektiv och inte individuell princip.

   Det är påfallande att en liknande excessiv mobbning som i Sverige inte förekommer i andra demokratier, allra minst i de anglosachsiska länderna. I Sverige mobbas enskilda av myndigheter och institutioner, i skola och på arbetsplats. I de försök man gör att komma till rätta med denna förföljelse är det hyckleri att inte klargöra att den "institutionaliserade mobbningen" från myndigheter i princip innebär en legitimering av denna i andra sammanhang. (...)

   Den enskilde svenske medborgaren som oförskyllt råkar i konflikt med en myndighet blir en "rättshaverist". Det är symptomatiskt att detta begrepp inte existerar på engelska, tyska, franska. Inte i någon annan demokrati förföljs den enskilde med en sådan intensitet och så slutgiltigt till "the bitter end".

   För svenskt vidkommande är det nu hög tid att avskaffa de anakronistiska och odemokratiska strukturer som vidlåder den koloss som myndighetsväsendet utgör, tillika en black om foten i det rörliga kunskapssamhället.

   Det är hög tid att börja respektera den enskilde medborgaren."

   http://nkmr.org/sv/artiklar/365-artikel-dags-att-avskaffa-odemokratiska-maktstrukturer-av-lisbeth-lindeborg
   Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter - Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer
   Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter NCHR NKMR PKIP
   NKMR.ORG

   *

   
---
---

   Inger Lill Edvardsen, 23.11. 2014 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/318372908354362/

   Når i H ble der Menneskerettigheter i Norge? Og... hvor er de?

   *

   Nina Søviknes:
   Jeg håper ditt spørsmål utløser en debatt rundt dette..

   Inger Lill Edvardsen:
   Jeg også!

   Inger Lill Edvardsen:
   Er lærer m fordypning i både ditten og datten- og tro meg! Systemet er like korrupt der som i alle andre samfunnslag!

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Inger Lill Edvardsen
   Det er grunnen til vi har fått igang organisasjon her,for å få frem brudd på våre faktiske rettigheter.
   Å, har tenkt litt på å kontakte deg ifh til dette med å få til en avd for dyr og eierne deres.
   Vi er ikke hjemme no, men om du ønsker kan vi ta kontakt når vi kommer hjem?

   Inger Lill Edvardsen:
   Høres interessant ut.... Men tro meg.. Her er mye som ulmer... ikke bare omkring dyrene!

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Dette er det som jeg og Ragnar har jobbet med de siste årene, Inger Lill.
   Så vi ønsker innspill på alle områder, tru meg vi er fullstendig klar over at det er mye som ikke er bra !!
   Å, vi har undergrupper om det er noe spesielt som er av interesse ; )

   Inger Lill Edvardsen:
   Vel... er vel også den siden av ting, der man som arbeider er pålagt taushetsplikt. Man skulle tro det burde gjelde forbrukerne.... men... Nope! Er nok mye mer i skapet enn slike "opplagte" ting ja.... møkkasamfunn!

   Inger Lill Edvardsen:
   Alt skjules bak taushetsplikt! Om det er til beste for forbruker eller ledere, er en annen sak. Tror nok det skjer mye mer bak lukkede dører for andre enn forukerne!

   Inger Lill Edvardsen:
   Jeg kjenner Ragnar Driveklepp og han kjenner meg. Han kan nok bekrefte at når jeg tar opp dette temaet har jeg god grunn til det!

   Inger Lill Edvardsen:
   Kunne forressten tenkt meg å invitert ei gammel venninne inn hit. Hun er bestemor nå, men har måttet oppleve å se barnebarnet bli tatt i fra dattera i det siste - basert på hva mannen i nabolaget greide å få til... uten hensyn for at vedkommende faktisk ødela for en hel familie

   Nina Søviknes:
   Du er hjerteligst til å invitere henne hit.. Og venner ellers... : )

   Inger Lill Edvardsen:
   Kort fortalt... ikke umulig at jeg mister jobben snart. Hvis så skjer... er det jo en selvfølge at det må være min egen feil... HA!

   Inger Lill Edvardsen:
   Har invitert Kristin og Lene.

   Inger Lill Edvardsen:
   HA! Tenk... etter at jeg gadd å åpne kommunebrevet til slutt i dag.... Fikk jeg ihvertfall bekrefta at barnevernsaken mot meg er avslutta! Kryss i taket! Skal tru hva onkel politi sier o den "dommen" i hvorvidt jeg har utøvd fysisk vold mot andre sine barn eller ikke !!! HA!

   Inger Lill Edvardsen:
   Å bli trua for å hatt fysisk nærkontakt m elever er en yrkesfare! Tru meg eller la vær`Selv mine værste fiender flirer av det her..

   Inger Lill Edvardsen:
   Er lærer... så det sagt... for desom måtte lure

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Nei Kjære Inger Lill,du vet jeg setter ikke spørsmålstegn ved deg og dine!
   Men kjenner sjøl til systemet i kommunen du bor i.. å vet hva det vil si
   Er det Lene til Heidi? Da blir familien bare større og større her inne.. godt det. Å vi har som sagt bruk for folk med beina på jorda slik som dere
   Husk.. om det skal være noe er vi alltid til for våre medlemmer, å det er viktig at dere gir oss innspill å viser til problemer i både kommune fylke og stat..

   Rune L. Hansen:
   Mange er meget tilfredse i Norge - på bekostning av de mange som ikke er det. Mildt sagt.
   De mange tilfredse jubler mere eller mindre for den politiske propagandaen.
   Og forsøker å overdøve de mange som overtrampes mere eller mindre grundig.
   Samtidig er faktum at det ikke er en eneste en av våre menneske-rettigheter som respekteres, Annet enn i falskhet og for de utvalgte innvalgte.
   Og enhver og alle i sivil-befolkningen kan plutselig katastrofalt rammes!
   De eneste som er beskyttet er den politiske mafiaen og dens aksepterte med-spillere - for et regime av motsatt lov og rett og full forakt for ekte med-menneskelighet og enhver og alle av våre menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg narre av all jubelen og propagandaen!
   Og mange tjener eller opprettholder makt og karriære på den grov-kriminelle galskapen.
   Men hverken rikdom, tilfredshet, tro og håp eller propaganda er ensbetydende med å ha menneske-rettigheter!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203625255246695

   Alle mennesker har rett til sitt familie-liv og beskyttelse mot inngrep i familie-livet.

   FN's Barnekomite kontrollerer at alle land som har skrevet under på Barnekonvensjonen følger bestemmelsene i den.

   Komiteen består av 18 eksperter på barns rettigheter. De kommer fra hele verden, og de møtes fire ganger i året i den sveitisiske byen Genève. Barnekomiteen vil gjerne få vite hvordan det er der du er. Derfor vil de høre fra barn, foreldre og mennesker fra hele verden.
   Barnekomiteens e-post adresse er:
   crc@ohchr.org

   Forbrytelser mot Barnekonvensjonens bestemmelser kan og bør dessuten politi-anmeldes. Særlig hvis det er dommere, politikere eller andre offentlig ansatte som forbryter seg mot en eller flere av Barnekonvensjonens bestemmelser.

   F.eks. Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller f.eks. Barnekonvensjonen Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   *

   Barnekomiteen har laget en generell anbefaling No. 14 fra 2013 om fortolkning av det overordnede prinsipp om barnets beste. Anbefalingen gir noen konkret anvendelige retningslinjer i forhold til forståelsen af barnets beste.

   Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14, 2013, on the right of the child to have his or her best interest taken as a primary consideration, 29 May 2013. - http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html 

   Komiteen slår her fast, at formålet med det overordnede prinsipp om barnets beste er at sikre den fulle og effektive nytelse av alle rettighetene i Barnekonvensjonen. (Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14, 2013, para 4.)

   Og at det ytterligere er et formål å sikre en helhets-orientert utvikling av barnet, forstått som både en fysisk, mental, åndelig, moralsk, psykologisk og sosial udvikling. Og at voksne personers vurdering av hva som måtte være et konkret barns beste, ikke kan tilsidesette forpligtelsen til å sikre alle barnets rettigheter i Barnekonventionen.

   Committee on the Rights of the Child, General comment No. 13, 2011, on the right to protection from all forms of violence, 18 April 2011, para 61. - http://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html

   *

   I henhold til praksis fra Den europeiske Menneskerettighetsdomstol er det statens ansvar å sikre, at barnet kan bevare sine bånd og relasjoner til familien og andre nærtstående – også i de tilfeller hvor noen har bestemt barnet fjernet eller adskilt fra en eller begge foreldre.

   *

   Committee on the Rights of the Child (CRC)
   Human Rights Treaties Division (HRTD)
   Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
   Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
   CH-1201 Geneva (Switzerland)

   Mailing address
   UNOG-OHCHR
   CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)

   Tel.: +41 22 917 91 41
   Fax: +41 22 917 90 08
   E-mail: crc@ohchr.org

   Procedure for complaints by individuals under the UN human rights treaties:
   http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152397309856875

   Hersketeknikkenes tid.

   Forrige uke vant en kvinne en viktig seier i Fylkenemnda mot Drammen barnevern.
   Veldig gledelig, og ikke minst veldig rettferdig.

   Men, saken reiser også flere problemstillinger, som jeg mener er viktig å diskutere.
   For saken illustrerer hvor langt det offentlige er villige til å gå, bare for å vinne. Og da dreier det seg ikke lengre om rettferdighet, men om kynisme, råskap og bruk av sin suverene maktposisjon.

   Slik skal ikke det offentlige opptre. Det offentlige skal alltid være objektiv. Den skal aldri la egen prestisje gå foran sannhet og rett.

   Jeg har fulgt denne saken fra sidelinjen over tid, og vil virkelig berømme de to kvinnene Elin Gregusson og Joan Myhre for den kamp de har ført mot urettferdigheten og overmakten.
   Den dagen saken skulle opp i Fylkesnemnda, tvitret Elin Gregusson noen ord på veien:
   Dette er hva Gregusson selv skrev:

   I dag er lakmustesten på moral, rettferdighet og rettssikkerhet kommet for en kjent advokat.
   Hvis ikke vedk snur nå, blir det en stor sak. Advokater PLIKTER å fremme rett og hindre urett. Ikke misbruke sin posisjon og stilling, og ødelegge liv, for å huke av en seier i boken.
   Gode advokater er modige og betrakter "rettssikkerhet og rettferdighet" som det endelige målet. Ikke egen ære, oppdragstilgang og lommebok."

   Meldingene bærer preg av en engasjert dame, og berører prinsipielle temaer.
   Men, disse meldingene ble likevel brukt mot kvinnen i den påfølgende Fylkesnemdsaken. Og det under selve prosedyren til kommunen.

   Som Gregusson videre skriver:
   
   "Men SÅ ille fant advokat Mette Yvonne Larsen disse enkle setningene at hun refererte til meg(!)"Elin Gregusson", og leste dem opp i prosedyren, forsøksvis som argument for å overbevise Fylkesnemndas leder og medlemmer om at en velfungerende baby med en velutdannet, oppegående og omsorgsfull mor ikke skulle bo sammen. Hva har min tvitring med avgjørelsen om en liten pike skal vokse opp hos mammaen sin, eller i fosterhjem å gjøre?
   Forstå det den som kan."

   Kommunen og dets advokat, bruker altså en kalkulert hersketeknikk mot en tredjepart, for å forsøke å vinne over kvinnen i Fylkesnemnda.
   På den måten tar den offentlige part prosedyren ned på sandkassenivå, i stedet for å føre en objektiv og nøytral prosedyre, som enhver kommune rettslig er forpliktet til å gjøre.
   At samfunnet har utviklet seg slik at det offentlige tyr til hersketeknikker og mobbekampanjer, bare for å vinne frem, kan vi rett og slett ikke akseptere.

   Heldigvis lykkes ikke det offentlige i denne saken, men hva om de gjør det i neste sak?
   Da står vi overfor nok et utilgivelig justismord.

   *

   Vera Gellein-Hansen:
   det lykkes de med gang på gang.....

   Monicha Nyhuus Aas:
   Makt ... betyr bare én ting: adgang til å påføre andre smerte.
   Jens Bjørneboe

   Irene Gurses:
   Jeg vant og med dommerens påstand om erstatningssak mot Bv. Men for dyrt for meg. Dommeren kalte dem FULLSTENDIG OVERGREP MOT MOR

   Anki Ødegaard:
   Hva er agendaen. ? Barnevern er big business,

   Hege Lillemy:
   Endelig : ) Gratulere masse : ) I ganske mange barnevernssaker så går det på prestisje - maktmisbrukt og uetisk oppførsel av kommunens advokat samt at det er fosterforeldrenes behov og ønsker som er satt i hovedsete...Viktig sak : ) Viktig seier : ) Viktig uttalelse fra Fylkesnemd om erstatningskrav... : ) Kan ikke annet enn å smile : )

   Rune L. Hansen:
   Flaks at dommeren fryktet for å bli altfor avslørt.

   Cath Woldstad:
   Hjelpes, skal galskapen ingen ende ta? Det er da fryktelig uprofesjonelt å bake inn en twittermelding i et sluttinnlegg i en sak som ikke engang omhandlet deg Elin P. Gregusson. Sjokkert.

   
---
---

   Bianca Beate Bjørnsen, 24.11. 2014 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152396275776875

   Tenk konkret sitvasjon: B.v er den etat i dette land som har en makt som f.eks politiet må se langt etter - de kan ikke en gang etterforske b.v som dekker seg bak taushetsplikt - selv om involverte har oppløst den.

   B.v mener deres jobb er så ekstremt viktig å få gjennomført raskt og greit Derfor brukes ufine metoder som løgner og systemsamarbeid som gavner alles arbeidsplasser å fyller deres egen innkomst av midler fra staten.
   De som er kritiske og stiller spørsmål blir fjernet eller straffet. om det er enkeltindivider i systemet eller foreldre m.m
   Deres maktmisbruk og krenkelser av barn og foreldre er bare tragisk.
   Menneskerettigheter er ikke noe de forholder seg til ei heller loven.
   
   Hvorfor blir de ikke ansvarlig gjort og dømt disse småkonger og hvem er det som beskytter denne skammens etat slik at den fortsatt er?

   *

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 24.11. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152532614293785/

   Citat:
   Barneombud Pavel Astakhov sa på Twitter fredag at han sammen med det russiske utenriksdepartementet «fortsetter kampen mot barneterror fra Norge og Finland mot våre landsmenn», melder Itar-Tass.

   Socialen i de nordiska länderna och England är under så hårda attacker från Ryssland, många länder i EU och andra länder som inte ägnar sig åt barnkidnappningar, att systemet är dömt att falla inom en mycket nära framtid.

   Det kan inte bli någon amnesti för barn-och-familjeterroristerna.

   Russisk barneombud anklager Norge for «barneterror»
   http://m.db.no/2014/11/15/nyheter/politikk/barneombud/36253622/?www=1
   Ber internasjonale menneskerettsorganisasjoner ta grep.
   DAGBLADET.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152397787761875

   «Norsk presse pr. idag er et kapittel for seg. De skriver omtrent ingenting om utallige familietragedier der tusener av barn blir fratatt fedrekontakt. De utformer ingen kritikk av rettsavgjørelser der utmerkede fedre frakjennes enhver kontakt med sine barn», sier leder i Mannsforum, Eivind Bade i en uttalelse til redaksjonen i Fedrerett.

   Mannsprisen 2014 til Per Sandberg
   http://www.fedrerett.no/nyheter/vis-nyhet/artikkel/mannsprisen-2014-til-per-sandberg/
   Mannsprisen er en årlig pris som deles ut av Mannsforum til menn som utmerker seg innen mannsrelaterte tema.
   FEDRERETT.NO

   *

   Anne Sunde:
   Norsk presse ligner mer og mer på Se&Hør alle sammen

   Robert Steffensen:
   På samme måte som vi ser at samfunnsstyringer har gått over stokk og stein i sin måte å være på, så har pressen, avisene hatt samme utvikling. Den som kunne forstå alle sammensatte årsaker til fenomenet, ville sikkert fått tildelt Nobels Fredspris. Tanker for at offentlige, autoritære trekk er skapt som et resultat av en historisk, sosialistisk utvikling er til stede.

   Klikkdannelser innfor partisystemene og de store organisasjonene har gjort at mange er blitt vant med makt, alt for lang tid av gangen, og er nok en av årsakene. De uformelle styringssystemer er nært knyttet til adferdstrekk, som setter seg over lovenes myndighet. Og ved stilltiende samtykke mellom aktører utvikles uformelle systemer som overtar ordinær og mer lovsatt samfunnsstyring. Ved bevisstgjøring og kartlegging kan disse forhold løses og endres gjennom demokratiet. Men, spesielt gjelder dette mer for opinionens aktivister for å endre forhold, og der er vi alle her inne viktige brikker i dette spillet. Slik har det alltid vært, men det er viktig å forstå at det er egenskapene i mennesket som er det viktigste, ikke intellektet i seg selv. Dette ser vi klart av alle de tusen topputdannede mennesker som kun mottar sin lønn og gir blaffen i det som de ser er galt i samfunnet.

   http://www.folketsrettigheter.no/
   Folkets Rettigheter
   ”Folkets Rettigheter” er partiet som ivaretar helheten i norsk politikk. Partiet vil kjemper for borgerrettighetene i Norge og...
   FOLKETSRETTIGHETER.NO

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152397804236875

   En offentlig part som er inhabil, skal selvsagt ikke tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller selv treffe avgjørelser i en forvaltningssak, jf EMK artikkel 6 nr 1 og fvl § 6.

   *

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. november 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vått, regn og yr med omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr og oppmot 7 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Derefter mindre overskyet og uten regn. Mye dis lavt sigende fra sør omkring 16- og 17-tiden. Mørkt, stjerne-himmel og 2 pluss-grader klokken 19. Med omkring null grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152399401871875

   § 31-4. Gjenåpning på grunn av feil ved avgjørelsen

   Gjenåpning kan begjæres
   b) hvis en bindende avgjørelse av en internasjonal domstol eller en uttalelse fra FNs menneskerettskomité i samme saksforhold tilsier at avgjørelsen var basert på uriktig anvendelse av folkeretten.

   Legg merke til denne regelen. Dommen som falt i Strasbourg i dag, og som stadfester hovedregelen om muntlige forhandlinger i minst en instans, er ofte krenket her hjemme. De som har opplevd det, har altså mulighet til å begjære saken gjenåpnet som følge av at norske domstoler har anvendt folkeretten uriktig.

   *

   Rune L. Hansen:
   For mange har det kanskje ingen eller liten hensikt å begjære gjenåpning for dagens norske grov-kriminelle, inhabile og inkompetente domstoler? Eller hva?

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152399385486875

   Fra dagens dom i Strasbourg:

   "The Court recalls that an oral and public hearing constitutes a fundamental principle in Article 6 § 1"

   Så hvordan kan da Fylkesnemnda opprettholde saker for lukkede dører?

   *

   Kjell Melhus:
   de fleste av oss som må til fylkesnemda er jo grønnere enn grønne amatører med null kompetanse og nervene utapå kroppen i utgangspunktet, mange er jo allerede mentalt voldtatt av systemet fra før, å når EMK tilsynelatende ikke har vært no tema før DU begynte å " bjeffe" : ) så har dette vært ukjent for de aller fleste dessverre

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152399391326875

   Her følger hva EMD i dag mener er konsekvensene av å bryte en persons menneskeretter.
   Hovedregel: Man skal stilles som om krenkelsen ikke hadde funnet sted

   "The Court reiterates that in the event of a violation of Article 6 § 1 of the Convention the applicant should, in so far as possible, be put in the position that she would have been in had the requirements of that provision not been disregarded (see Piersack v. Belgium (Article 50), 26 October 1984, § 12, Series A no. 85). The specific remedial measures, if any, required of a respondent State in order to discharge its obligations under Article 46 of the Convention must depend on the particular circumstances of the individual case and be determined in the light of the terms of the Court’s judgment in that case (see Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210, ECHR 2005‑IV). In this regard, bearing in mind the criminal nature, under the Convention, of the proceedings conducted against the applicant, the Court also refers to its related case-law under Article 46 of the Convention (see among others, Gençel v. Turkey, no. 53431/99, § 27, 23 October 2003; and Somogyi v. Italy, no. 67972/01, § 86, ECHR 2004‑IV)."

   *

   Kjell Melhus:
   så da sitter det plutselig 10800 barn i fosterhjem på ulovlig fattet vedtak som aldri skulle versert for domstol i utgangspunktet? som med andre ord MÅ bringes hjem til biologiske foreldre umiddelbart?

   Rune L. Hansen:
   Kjapt oversatt, med Google Oversetter:
   "Retten understreker at i tilfelle av et brudd på artikkel 6 § 1 i konvensjonen søkeren bør, så langt det er mulig, bli satt i den posisjonen at hun ville ha vært i hadde kravene i denne bestemmelsen ikke er blitt tilsidesatt (se Piersack v. Belgia (artikkel 50), 26. oktober 1984 § 12, serie A nr. 85). de spesifikke utbedringstiltak, om noen, som kreves av en innklagede stat for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 46 i konvensjonen må avhenge av de spesielle omstendighetene i den enkelte sak, og bestemmes i lys av vilkårene i domstolens dom i så fall (se Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210, EMK 2005-IV). i denne forbindelse, med tanke på den kriminelle natur, i henhold til konvensjonen, av forhandlingene gjennomført mot søkeren, viser retten også til tilhørende rettspraksis i henhold til artikkel 46 i konvensjonen (se blant annet Gençel v. Tyrkia, nei . 53431/99, § 27 23. oktober 2003;. og Somogyi v Italia, no 67972/01, § 86, EMK 2004-IV) "..

   Kjell Melhus:
   når man ser konklusjonen : " man skal stilles som om krenkelsen ikke har funnet sted " , kan det jo ikke bety annet enn det jeg kommenterte først?

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Å da betyr det sånn egentlig??

   Rune L. Hansen:
   Da betyr det vel egentlig (for den offentlige mafiaen) det motsatte? Som vanlig.

   Kjell Melhus:
   det betyr at livet ditt skal bringes tilbake til der det var da staten på uriktig og ulovlig fattet vedtak tok omsorgen for barna dine uten at det foreligger rettskraftig dom,alle fylkesnemdvedtak er igrunnen ugyldige som jeg forstår dette

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152399776236875

   Menneskerettsdomstolens reparasjonsregel er i utgangspunktet enkel å forholde seg til:
   Den sier at den som er utsatt for en krenkelse, av staten, skal stilles så langt som mulig i en posisjon som om krenkelsen ikke hadde funnet sted.

   *

   Kjell Melhus:
   Å da spør jeg igjen, sitter det da nesten 11000 barn i norske fosterhjem på vedtak fattet på ulovlig grunnlag?

   Kjell Melhus:
   det må itilfelle være tidenes justismord

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja!

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152399351466875

   I mange år har jeg forsøkt å få dommerne til å forstå at de plikter å avholde muntlige forhandlinger i minst en instans. Dette følger av Menneskerettsdomstolens rettspraksis.

   Jeg føler jeg har talt for døve ører, og at menneskerettene på nytt forsøkes dysses ned. Men, på nytt må staten ta innover seg denne universelle regelen fordi den er norsk lov som attpåtil har forrang for annen norsk lov.

   I dag sa EMD følgende:
   “the decision on the merits of the case without holding an oral hearing falls short of the requirements of a fair trial (see paragraph 26 above).
   40. Consequently, the Court holds that there has been a breach of Article 6 § 1."

   Snart på tide å respektere dette, ellers er Grunnlovens kapittel om menneskeretter av null verdi.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   folket lurt igjen, med nok et kapittel??

   Vedic Terje Vedic:
   Min sak er gått gjennom 3 retter uten at jeg har blitt innkalt , selv om jeg har bedt om det : (

   Unni Stangnes:
   "Skadefryd" er en sann glede!

   Elisabeth Haugen:
   Mange blir lurt, men enda fler går med skylapper! : (

   Marius Reikerås:
   Da bør du bruke dommen i dag, Vedic Terje Vedic til kreve saken gjenåpnet. Det har du krav på om det foreligger menneskerettsbrudd, noe det gjør om du ikke har fått muntlige forhandlinger.

   Vedic Terje Vedic:
   Takk Marius ... må vente å se hva som skjer neste måned ... jeg har lagt inn et motkrav , på utført arbeid i 14 år og jobber ikke gratis for andre enn de jeg selv velger .

   Vidar Mathiassen:
   Norske toppolitikere, dommere og byråkrater kjenner ikke nødvendigvis(det vet vi av erfaring) landets, samfunnets og menneskenes beste i Norge, tross gode intensjoner i Grunnloven og øvrig lovverk som egentlig lovpriser demokratiske idealer, humanistiske verdier og solid forankring i menneskerettighetsperspektivet. Det er et faktum, uansett hvor mye noen blant oss prøver å gjenta det motsatte/ noe annet og til tross for at det er en svært ubehagelig og krevende er