----- Denne side: db201609.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  September 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. september 2016:

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og disig med regn og yr utover formiddagen, med 14 pluss-grader klokken 11. Mindre nedbør og disig henimot 13-tiden. Omkring 12 pluss-grader og tildels regn og yr videre utover dagen. Mørkt, vått, regn og 12 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207993735415969

   Hovmod står for fall, ikke bare i Norge

   Det er ikke bare i Norge at politikerne har blitt en anti-demokratisk nepotisme som opprettholder og viderefører seg selv. Og som egentlig ikke er folkevalgte, men parti-valgte. Som tidvis tilbyr fiskekroker med valg-flesk på, for å få fokus vekk fra sin kriminelle politikk. Samtidig som valg-flesket er krydret og marinert i en saus av falskhet og organiserte egoismer.

   De har blitt vandt med å gjøre som de selv vil, innenfor moderasjon av de andre i nepotismen, uavhengig av over-ordnet lov og rett og uavhengig av hensynet til rettferdighet. Samtidig som de bruker den offentlige forvaltningen til å beskytte sine grove forbrytelser mot enkelt-mennesker og sivilbefolkningen.

   Og der er deres egne valgte dommere og nøkkel-personer særdeles viktige og av sentral betydning. Fordi dommerne (også i vid betydning av ordet) alltid er ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer.

   Som fineste bekledning å smykke seg med er menneskerettighetene, hvor meget de enn har en helt annen politikk og moral enn menneskerettighetene og deres prinsipper for lovlig lov og rett.

   I praksis sier slike politikere at reell lov og rett ikke skal gjelde for politikerne og dommerne og andre nøkkel-personer eller nyttige personer i eller for eller under den politiske forvaltningen. At menneskerettighetene og Straffeloven har lovbestemt noe helt annet, forholder se seg likegyldige til.

   At politisk offentlig organisert kriminalitet alltid har vært og er det farligste som finnes for enkelt-mennesker, sivilbefolkningen og verden, forholder de seg også likegyldige til. Og også likegyldige til prinsippene for lovlig lov og rett.

   Slikt blir det selvfølgelig en ond sirkel og spiral av, som i forskjellig grad uhemmet gjennomsyrer den offentlige forvaltningen.

   Når klimaks blir nådd så har i praksis ulovlig lov og rett erstattet menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. Da blir det og er det i praksis motsatt lovlig lov og rett som gjelder.

   Og det er hva som smittsomt skjedde i Norge - og i flere andre land.

   I Norge ble endog kidnappinger av barn og foreldre i regi av den offentlige forvaltningen, fullstendig uten efter prinsippene for nødvendighet, forholdsmessighet og rettssikkerhet, ikke bare noe som foregikk i det skjulte, men noe som ble akseptert, systematisert og alminnelig utbredt i regi av den politiske forvaltningen!

   Politikerne og dommerne ble vandt med ustraffet å gjøre som de ville, uavhengig av menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett!

   Hva altså menneskerettighetene for nu mange ti-år siden kom som en solid og sterk reddende engel for å forhindre, politisk og offentlig organisert kriminalitet, ble fortiet, neglisjert og forvrengt.

   Med andre ord er det fortsatt og stadig verre og smittsomt den gamle tidens politiske nepotisme og adelskap (kaste system) og slavedrift, utplyndringer, menneske-handel, terror, inkvisisjoner, tortur og falske dommere og falsk og hvitvasket dokumentasjon, indoktrinering og propaganda som rår.

   Gamle William Wilberforce i England sin forståelse av viktigheten av å beskytte andre ("the importance of protecting others"), nestekjærlighet i praksis, som iallfall efter hvert fikk slutt på den gamle tidens slavedrift, ble senere og videre stadig mere, skjult og åpent, forvridd til det motsatte.

   Også endog de offentlige kidnappingene av barna og foreldrene skjer under påskudd av å beskytte barna og rettssikkerheten!
   Men altså fullstendig uten efter prinsippene for nødvendighet, forholdsmessighet og rettssikkerhet!
   For at liksom hensikten skal helliggjøre midlene!

   Og det til tross for menneskerettighetene og Straffeloven. Men hvem legger vel merke til det eller klarer å bry seg når i politisk regi propaganda, indoktrinering, hysteri, falske dommere og motsatt lovlig lov og rett rår?

   Men klimaks er nådd og den politiske nepotismen og kidnapper-virksomheten blir stadig mere og bedre avslørt, både inter-nasjonalt og nasjonalt.

   Den politiske offentlige mafiaen både i Norge og andre land står for fall. Den og dens medspillere vil jo snarere dess bedre bli kompetent straffet for sine forbrytelser. Endelig!


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1080824745300618/

   Cecilia Anderson:
   Jeg håper du har rett ! <3 !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153890427123785/

   Kjell Selen:
   La oss enkelt å greit ri salen av disse politiske drew å propell greienevå angripe de me praktisk politikkm det er de rimelige forsvarsløse

   Rune L. Hansen:
   Både politikk og rettsvesen skal være under-ordnet lov og rett, Kjell Selen. Uten blir det blandt annet som dette:

   "Skulle bli kommuneadvokat med 3,7 mill. i fallskjerm
   Det var tidligere ordfører Einar Strøm (Sp) som signerte den «hemmelige» avtalen som sikret Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik flere millioner kroner i etterlønn dersom han sluttet i jobben som rådmann eller i hans fremtidige stilling som kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune."

   http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/09/01/Skulle-bli-kommuneadvokat-med-37-mill.-i-fallskjerm-13269888.ece
   Skulle bli kommuneadvokat med 3,7 mill. i fallskjerm
   fosna-folket.no|By Knut Inge Blix Furuseth

   Kjell Selen:
   Kjenner til dette å benkrok ble satt ut etter beste evne med suksess

   Rune L. Hansen:
   Litt av en enorm heksegryte og forurettelse av sivilbefolkningen, bare dette og slikt, i liksom offentlig regi.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153685456951875

   I saken mellom MARC BRAUER v. Tyskland i dag, så ble det konstatert krenkelse fordi ankeinstansen ikke hadde vurdert det materielle innhold som lå til grunn for anken. Det hadde den tyske ankeinstansen en plikt å gjøre, og når den ikke gjorde det, forelå det en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1:

   "The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to conclude that the applicant’s right of access to a court was restricted in such a way and to such an extent that the very essence of the right was impaired."

   *

   Vidar Fagerholt:
   Oj ! Da må enhver rettsinstans - særskilt HR - nå begrunne avvisning av anken basert i de reelle / materielle anførsler.

   Ove Martin Kolnes:
   Interessant dom. Dette tilsier at det vel skal være en viss kvalitet over begrunnelsen i ankesilingen? Slik norske lagmannsretter har bedrevet det har det blitt gitt en begrunnelse, men denne har ofte ikke hengt på greip. Eksempelvis vil en ankeavvisningsbegrunnelse som konkluderer noe slikt som med at lagmannsretten stoler på at bevisføringen og bevisvurderingen i tingretten er riktig og som avviker fra det den ankede anfører/påstår, vil bryte med EMK. Anker man på bevisvurdering/føring kan ikke lagmannsretten avvise anken samme hva som sies i ankesilingsbegrunnelsen sies det vel? Det kan vel nå bare ankeavvises ved at lagmannsretten stadfester at riktig lovanvendelse/tolkning er gjort i tingretten? Kan man tolke det slik? I vår sak ble anken avvist med den begrunnelse at lagmannsretten antok at bevisføringen og vurderingen i tingretten var riktig :) Det henger ikke på greip.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere og bedre de ikke besvarer eller saksbehandler den ankende sine påstander og de faktiske forhold dess bedre håper de ikke å bli avslørt. Så enkelt kan det sies - og er det jo.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153685339271875

   Norge, vårt lille land som råtner på rot.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, September 1, 2016 11:37 am

   To: @jd.dep.no
   Cc: postmottak@jd.dep.no

   Åpent brev:

   Norge, vårt lille land som råtner på rot.

   "Det Høyesterett i realiteten har gjort er å endre vår grunnlov."

   Ja, det sier Carl I. Hagen, en av landets desidert mest erfarne rikspolitikere.

   Det sier ikke lite, når han angriper Høyesterett på denne måten.

   http://www.nettavisen.no/na24/carl-i-hagen-tar-pensjonssaken-til-menneskerettighets--------domstolen/3423257311.html

   Det er langt flere enn Hagen, som bør bekymre seg stort over at våre domstoler, langt på vei, har satt menneskerettene til side, og dømmer etter eget forgodtbefinnende.

   Den dagen du selv opplever det, vil du skjønne hva jeg mener.

   Men, den dagen du våkner kan det være for sent, om likegyldigheten tar ytterligere overhånd.

   At en av Norges absolutt mest erfarne rikspolitikere sier at Høyesterett har satt Grunnloven til side, bør få oss alle til å våkne.

   Det samstemmer meget godt med hva Tomáš Zdechovský, en av de aller mektigste politikerne i Europa , sa under sin appell utenfor Stortinget den 11. juni i år:

   "If you sleep in a democracy, you will wake up in a dictatorship."

   Og er det allerede for sent?

   Les under, og døm selv:

   - Dommere som dømmer i alvorlige saker, og som har Alzheimers.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dommeren-utredet-for-alzheimers-krever-dom-opphevet/a/23774418/

   - Dommere som forgriper seg på små barn, men som får strafferabatt i forhold til andre som begår tilsvarende overgrep.

   http://www.nettavisen.no/nyheter/krever-10-maneders-fengsel-for-eksdommer---en-grotesk-atferd/3422880135.html

   - Dommere som kjører i fylla med 2.98 i promille,men som slipper unna med et behandlingsprogram der andre må sone lange fengselsstraffer, og som attpåtil blir omplassert i staten med millionlønn.

   - Dommere/ påtalemyndighet som beskytter hverandre gjennom frimurerbroderskapet, ref f eks statsadvokat Erik Stolt Nielsen i Hordaland, og tidligere lagdommer i Gulating, Svein Alsaker

   - Dommere som nekter å forholde seg til de grunnleggende menneskerettighetene, og som har fått flere av Europas toppolitikere til å rase over den arrogante norske adferden som utøves.

   Som en av de ledende politikerne i EU parlamentet skriver:

   "I am deeply worried about the Human Rights situation in Norway in general."

   - Dommere som støtter fiktive postkasseselskaper, med fiktive eiere på Bahamas.

   - Dommere som slår folk konkurs og straffedømmer, fordi de ikke gidder å ta en fem minutter lang telefonsamtale med sine dommerkolleger.

   http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-domt-etter-misforstaelse-2618364.html

   - Og hvor systemet attpåtil forfremmer de menneskene som har utført dette, og andre justismord.

   Ja, hvem husker ikke de groteske justismordene mot Fritz Moen?

   Den døvstumme mannen, som ble påført to justismord av den norske stat, men hvor dommerne som var med på å utføre justismordene mot ham selvsagt fikk fortsette, helt uten konsekvenser.

   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Lagdommerne-bor-granskes-376381b.html

   - Dommer som dømmer i favør det offentlige på de fleste rettsområder, i langt over 90 % av sakene.

   - Hordaland politidistrikt, det desidert verste i Norge, dømt for grov uforstand i tjenesten i "Monika-saken."

   http://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-fikk-medhold-i-928-prosent-av-sakene-hvor-de-ville-frata-foreldre-omsorgen/60394768

   Men, staten vet å ta vare på sine egne, og gir den øverste ansvarlige for justismordet mot åtte år gamle Monika og hennes familie, tidligere politimester Geir Gudmundsen, millionlønn på livstid.

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/08/30/195239100/politimester-gikk-av-etter-monika-saken-har-rett-til-millionlonn-pa-livstid

   Samtidig som den samme staten, nekter å gi Monikas familie erstatning for den urett staten har påført dem.

   - Forvaltningsorganer som leker private rettsubjekter, som Tilsynsrådet for advokater, og når de blir tatt, unnskylder seg med at "at det var uaktsomt av oss å ikke være klar over at virksomheten var et "offentligrettslig organ",

   Likevel fortsetter det akkurat som før.

   http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2010/2009229/

   Og gud bedre, hvor lang jeg kunne laget denne listen, men det er har ingen hensikt.

   Da er det bedre å spørre: Hvor ille må det være, før våre folkevalgte tar grep, og stopper galskapen?

   For hver eneste dag går liv tapt, som følge av at det offentlige misbruker sin makt.

   Men, hva bryr vel staten seg om det?

   Skam over den norske stat.

   Bergen, den 1.9.16

   Marius Reikerås

   *

   Laila Evelyn Haukås:
   Ja, det råtner fort

   Tayla Inger Bekkelund:
   Tragiskt

   Sigbjorn Aase:
   De må ha et grusomt liv disse dommerene

   Ove Martin Kolnes:
   Hvis klagen til Hagen skulle komme inn nåløyet i EMD er jeg redd han vinner. Leste klagen hans og den virker velbegrunnet og hvis det er riktig det Hagen skriver angående Høyesteretts argumentering virker den meget tvilsom. Spesielt dette om at Hagen må behandles som andre pensjonister som opplevde det samme :) Det evnes altså ikke å se Hagen som en forkjemper for de andres sak. Hvis det er slik at staten Norge ønsket å redusere utgiftene på pensjoner kunne de enkelt ha gjort dette på annet vis og som ikke hadde brutt med EMK. Slik jeg forstår det blir Hagens pensjon fastsatt etter en prosent på 66 av stortingslønnen. Det enkle ville være å redusert Stortingslønnen og vips er man innenfor EMK, men det er nok ikke noe alternativ for Stortinget :)

   Per Ove Pettersen:
   Når det gjelder dommere så er det som påpekes her et problem spesielt i lagmannsretten. Her er det ofte benyttet dommere som har gått ut på dato, spesielt i sivilsaker. Har et godt eksempel på det fra en sak for en del år siden i Frostating lagmannsrett. Under forhandlingene spurte plutselig skrivende dommer saksøker om han ikke var interessert i å arbeide. Dette var ikke tema i det hele tatt og meddommerne ble temmelig lange i trynet. Dommeren levde i sin egen verden.

   Chris Overgaard Sverkmo:
   Jeg kan lett bekrefte at Frostating lagmannsrett har et alvorlig rettsproble. Dette både i form av egenerfaring og andres.

   Jens Vidar Helander:
   Dessverre er dette vel bare toppen på isfjellet. Har mistet tilliten så totalt til det offentlige Norge, det er synd. Har selvfølgelig opplevd selv hvordan kameraderiet florerer.

   Rolf Halln:
   Barnefordelingssaker også

   Jens Vidar Helander:
   Nei..tør nesten ikke være kritisk lenger. Ble vektlagt i en viss nemnd for en tid tilbake.. noen følger med hele tiden! Må tenke på barna nå.

   Terje Henriksen:
   Nemlig... vidunderlig vakkert skrevet igjen av Markus.

   Seda Gundogar:
   Veldig bra skrevet Marius, og helt på sin plass !

   Rune L. Hansen:
   Husk også at den samme Carl I. Hagen som stortings-politiker i mange år har vært aktiv - ikke bare i form av unnlatelser - i å begå menneskeretts-forbrytelser mot sivilbefolkningen. Og samtidig liksom har vært en forsvarer av menneskerettighetene! En forsvarer ikke menneskerettighetene med falskhet og forurettelser! Minst av alt med forhastede slutninger og avgjørelser som foruretter eller med grov uforstand og uansvarlighet. Når Carl I. Hagen nu reagerer og protesterer så er det bare fordi den angjeldende forbrytelsen direkte rammer ham selv. Dette samtidig med at han har vært og er en forsvarer og beskytter av dommere og andre som i offentlig regi misbruker makt og myndighet og begår grove forbrytelser mot andre og mot sivilbefolkningen! Inklusivt for dommere som dømmer i favør av den politiske nepotismen i langt over 90 % av sakene! Dommere som altså har vært en slags automatiske beskyttere av kriminalitet i politisk regi - inklusivt også har vært en beskytter av Carl I. Hagen sin kriminalitet. At de samme dommere nu ønsker å straffe Carl I. Hagen for i egoismens navn å protestere på en av særdeles mange forbrytelser i politisk regi som rammer sivilbefolkningen, er kanskje ikke så underlig?

   Olaug Sævareid:
   Vil gjerne supplere lista med psykiatriens Kontrollkommisjoner. Spill for galleri KAN vi her til lands, kanskje vi rett og slett tar gull i tull? <3

   Lene Youngblood:
   Jeg var I norge i sommer, veldig koselig aa moete familien men gud saa gla jeg var for aa komme hjem til USA. Det ligger en sky over det norske land :(

   Noralf Aunan:
   Det må dessverre være mange som ikke er oppmerksom på at de en eller annen gang må stå til rette for sine handlinger. Det skjer nemlig helt automatisk, men det kan være aktuelt å gjøre de verste oppmerksom på hva de må være forberedt på!

   Ellen Oshaug:
   Er de sant stakkars : (

   Kjell Selen:
   Jada dette stemmer kunne supplere jeg også med flere lignende og noen kanskje enda alvorligere!

   Alf Reuss Kollsete:
   Jeg er oppriktig glad for å kjenne en slik Justisfighter som deg Marius!

   Marianne Høvik:
   Takk Marius Reikerås, jeg legger ved litt sånne flotte skriv, i en egen mappe til ICC, så får de selv finne noen til å oversette for dem..også endel av sakspapirene er jo på norsk, så noen må involveres for å oversette, uansett. ok at jeg gir det til Internationa Crime Court ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153686382751875

   Fastsettelsesdom for brudd på EMK og SP

   Det er uomtvistet at fastsettelsesdom for brudd på EMK og SP kan kreves.

   I Rt-2011-1666 uttalte Høyesterett i avsnitt 32 at:

   «Det er sikker rett at det kan reises fastsettelsessøksmål med krav om dom for at det foreligger brudd på en inkorporert menneskerettskonvensjon, jf. Rt-2003-301 avsnitt 39.»

   *

   Gs Allan:
   Ved søksmål med påstand om konvensjonsbrudd må staten være saksøkt jf. HR-2011-2325-A.

   Rune L. Hansen:
   Uttrykkene "fastsettelsesdom" og "søksmål", som med noe forskjellig betydning brukes i flere land, er ofte ikke noe annet enn et politisk forsøk på å unndra seg offentlige myndigheters forpliktelse til kompetent og komplett straffeforfølgelse!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153686822811875

   Husk at tvangsfullbyrdelsesloven kun gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat, jf lovens § 1-4.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og at enhver lovbestemmelse eller avgjørelse er ulovlig hvis den ikke er i samsvar med menneskerettighetene.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. september 2016:

   Mørkt, vått, regn, yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med en mild bris og omkring 12 til 14 pluss-grader utover formiddagen. Regn og yr utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, regn og 12 pluss-grader klokken 21.30. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153688547681875

   Greta Solheim:

   Jeg har for øvrig nylig bedt justisminister om en avklaring, nettopp ut fra prinsippet om rettslig forutberegnelighet - en rettsstats rettssikkerhets prinsipp, som innbærer at enhver skal kunne ha tillit til at det lovgivningen gir klar rettslig anvisning på kommer til anvendelse. Dommere er da også gitt ansvaret.for korrekt rettsanvendelse.

   Det er ikke tvilsomt at kravet om ”legal certainty” (rettslig forutberegnelighet) er en av de fundamentale bærebjelkene under ”the rule of law”, jf eksempelvis EMDs dom i saken mellom Ustimenko og Ukraina av 29.10.15.

   Spørsmålet er - med henvisning til justisministerens mantra om at han ikke kan blande seg inn i en dommers lovbrudd herunder konsekvent tilsidesettelse/ignorering av lovgivningen innbefattet menneskerettskonvensjonene, fordi domstolene i henhold til maktfordelingsprinsippet er uavhengige, er forenelig med statens menneskerettsforpliktelser - som selvsagt også - omfatter Stortinget og regjeringen, jf NOU 1993:18 side 159-69.

   Ikke minst må justisminister grunngi hvorvidt han mener hans påstander er forenlig med rettslig forutberegnelighet - legal certainty. Det vises her til påstanden om at ingen statsmyndighet kan gripe inn i dommeres lovbrudd, og videre slik justisministeren kan forstås, at han heller ikke vil sørge for at lovgivningen kommer til anvendelse i en sak, eller bry seg om offentlig ansattes tilsidesettelse av lovgivningen - lovbrudd herunder grunnlovsbrudd og brudd på statens menneskerettsforpliktelser. Med andre ord er altså norske myndigheter overhodet ikke villig til å forholde seg til de lover som foreligger og de konvensjoner som staten har forpliktet seg til.

   Hvilket følgelig ikke kan anses forenelig med kravet til rettslig forutberegnelighet - legal certainty.

   Dette bes justisminister besvare også ut fra ny straffelov § 6: Særlig folkerettslig grunnlag til å straffeforfølge, som nettopp fremholder at ”straffelovgivningen gjelder også for handlinger som Norge etter overenskomst med fremmede stater eller etter folkeretten for øvrig har rett eller plikt til å straffeforfølge”, samt ut fra det som kommer klart til uttrykk i EMD-dom i saken Jeronovics mot Latvia den 05.07.16, at det ikke å etterforske og straffeforfølge offentlig ansatte, strider mot EMK artikkel 3, jf artikkel 13.

   Det vises i så måte til EMD-dom av 26.04.16 i saken mellom S.C. Britanic World S.R.L. mot Romania, og hvor den private part fikk medhold i krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1, om prinsippet om "legal certainty" (rettslig forutberegnelighet) som følge av at klager måtte innordne seg en rettstilstand basert på vilkårlig og urimelig rett.

   *

   Rune L. Hansen:
   Rettslig forutberegnelighet betyr i dagens Norge at det i alt og ett i alminnelighet og tydelighet er det motsatte av det som er lovbestemt i Menneskerettsloven og Straffeloven som gjelder. En slik påstand fra min side fortoner seg kanskje som en overdrivelse? Og som for utrolig til å kunne være sant? Det mest utrolige er imidlertid, at så mange er lettlurte og naive i forhold dagens norske politikere og dommere!

   Noralf Aunan:
   Etter som domstolene skal være uavhengig av de andre statsmaktene må det bli Domstoladministrasjonen (DA) som arbeidsgiver for dommerne, som må sørge for at dommerne forholder seg til det gjeldende lovverket.
   Både stortinget, justisministeren og til og med Justisdep. bør kreve at DA som arbeidsgiver, stiller de klare krav om etterlevelse av de gjeldende lover, og naturligvis også Menneskerettsloven.

   Rune L. Hansen:
   At domstolene skal og må være uavhengige betyr ikke at deres forbrytelser skal aksepteres eller neglisjeres og ikke straffeforfølges, Noralf Aunan. (Selv om dommerne og deres medspillere i eller for forbrytelsene har interesse av at vi skal tro det.)

   Maktfordelings-prinsippet og hva som skal være uavhengigheten innebærer tvert om at både politikere, politi og alle andre skal kunne begjære de kompetent straffeforfulgt og dømt.

   Greta Solheim:
   Noralf; Staten kan ikke bortadministrere sitt ansvar til et forvaltningsorgan DA. Ellers; Mon tro om Justisminister Anundsen vil prøve å gjennopprette sin ettermæle før han går av? Her sier han nok er nok fordi han neste år har campert 12 år på Stortinget og ergo har rett til pensjon:

   http://www.dagbladet.no/nyheter/anundsen-ferdig-pa-stortinget/61955110
   Anders Anundsen ferdig på Stortinget
   Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (40) har gitt nominasjonskomiteen i Vestfold Frp beskjed…
   dagbladet.no|By Karl Martin Jakobsen

   Noralf Aunan:
   Når så mange av FrP toppene trekker seg kan det skyldes dårlige utsikter for nok en borgerlig valgseier.

   Rune L. Hansen:
   Valgseier? Det er bare verstinger å velge mellom. Valg-ordningen i dagens Norge er fullstendig anti-demokratisk og nepotisme.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153688956891875

   Snart seks år siden, og mer relevant enn noen gang.

   Marius Reikerås published a note, 9 December 2010:

   NORGE BØR OPPRETTE EN UAVHENGIG DOMSTOL FOR MENNESKERETTIGHETER SÅ FORT SOM MULIG.

   I alt for lang tid har det norske folk passivt akseptert at samfunnet styres av en rettspolitikk som daglig tillater å krenke menneskerettighetene.

   Mange tusen nordmenn vet hva norske myndigheter urettmessig kan gjøre med et menneskeliv. På menneskerettighetenes område, vil jeg dessverre påstå at det er et lavt kunnskapsnivå i Norge.

   Begrepet "menneskerettigheter", er en fellesbetegnelse for et regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep. Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket. Men det gjør de etter min mening ikke i tilstrekkelig grad.

   Når kunnskapsnivået ikke er godt nok, betyr det at overgrep forekommer i langt større grad enn det folk er klar over. Men de som er blitt utsatt for overgrep, og det er etter hvert ganske mange, kjenner på kroppen den smerten det er å måtte leve med de respektive krenkelser.

   I løpet av de år som jeg har jobbet med menneskerettigheter, lærer en at reglene er til for at de skal komme til nytte og ikke bare se fine ut på papiret. De skal være praktiske og effektive, og ikke illusoriske og teoretiske, slik det fremkommer i mange dommer fra EMD. Dette er tilnærmingen i Europa. I Norge derimot, er situasjonen en annen. Her har man en langt mer teoretisk tilnærming til problemene.

   Det er et faktum at Norge har et relativt beskjedent antall klager mot seg i Strasbourg. Min klare oppfatning er at det lave antallet klager sier mer om det lave kunnskapsnivået enn om menneskerettighetssituasjonen i Norge.

   Kunnskapsmangelen er et generelt problem og gjør seg gjeldende både hos myndigheter, dommere og praktiserende jurister. Det er krevende å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse om menneskerettighetene, men det er helt avgjørende å øke kompetansen på dette feltet. I Norge er vårt rettspolitiske fundament bygget opp slik at vi er villige til å gi mye makt til offentlige myndigheter.

   De personer som er satt til å håndheve makten, har ofte lite praktisk kunnskap om menneskerettighetene; men selv om overgrep foregår, får det ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller kvinne. Kanskje skyldes det at vi er et lite land hvor alle stoler på hverandre og tror at alt offentlige myndigheter gjør er vel og bra. I virkeligheten skaper den tilsynelatende tryggheten en livsfarlig situasjon.

   Å gå til kamp mot byråkratiet kan være svært farlig og ødelegge for deg selv. Å bli utsatt for krenkelser, er selvsagt klart ulovlig. Likevel skjer det uhindret, mens samfunnet i stedet burde ha gjort en stor innsats for å belyse dette og stoppe det. Derfor er det på tide at lovgivere, jurister, dommere, fagforeninger, arbeidstakere og ikke minst presse, blir oppmerksom på hvor omfattende og alvorlig dette problemet er. Lovbeskyttelsen har ikke funnet veien inn i rettslokalene.

   Grove overgrep og lovbrudd tillates av dommere som vegrer seg i å gå inn i komplekse problemstillinger på menneskerettighetens område. Det skjer fordi mange jurister og dommere fortsatt har liten kunnskap om disse rettsreglene som er gitt forrang for norsk lov. Dette ødelegger liv og helse.

   Hva er løsningen? Løsningene er mange, men krever politisk vilje og prioritering. Menneskerettigheter er først og fremst ledernes ansvar, og de må ha kunnskap om menneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre mot individer. Hovedansvaret ligger hos politikerne. Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket vårt på et overordnet nivå, jf. menneskerettighetsloven av 1999.

   Det er på tide at politikerne våre også tar ansvar for mennesker som utsettes for menneskerettighetsbrudd i Norge. Derfor bør det opprettes en uavhengig menmeskerettsdomstol i Norge.En slik domstol vil kunne informere publikum og offentlige myndigheter om de grenser menneskerettighetene setter for bruk av offentlig makt. Den bør også kunne gi rådgivning og enkel veiledning om menneskerettigheter, noe som er et sterkt ønske i Strasbourg.

   Maktmisbruk finnes i alle land. Det spesielle med Norge er at vi i så liten grad problematiserer det og heller prøver å benekte og bortforklare det. Mange vil kjenne seg igjen i møtet med byråkratiet.
    
   Det er som å møte en vegg, hvor frustrasjonene bare bygger seg opp.Mange grupper ville hatt en sterk sak hvis de hadde klaget til Den europeiske menneskerettsdomstolen. Problemet er bare at det norske rettssystem har knekket mange individer på veien frem til en konvensjonsklage. Menge mennesker er fortvilet over det de har opplevd i møtet med norsk byråkrati og domstoler. De føler at livet er i ferd med å bli ødelagt og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep. Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte. De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt. For disse menneskene blir politiske festtaler å regne som et ytterligere overgrep mot menneskeverdet. Psykiatrien er et av mange eksempler hvor det syndes i stor grad mot menneskerettighetene. Barnevernet, et annet. Eldreomsorgen også. Fattigdomsproblemene likeså.

    Folk som med god grunn ønsker å vite om deres menneskerettigheter er blitt krenket, må få et sted å henvende seg hvor det de beskriver tas på alvor og på saklig grunnlag vurderes opp mot internasjonale standarder.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Helt riktig Marius!

   Per Ove Pettersen:
   Hvem skal i så fall sitte i den?

   Rune L. Hansen:
   Ja, Per Ove Pettersen, det er et stort og viktig problem i forhold til alt slikt angående reell kompetanse. Og det særlig fordi en meget stor andel av det norske folk nu gjennom mange ti-år stadig mere og verre har blitt både indoktrinert og medvirkende til og for flerfoldig verste slags politisk organisert mafia-virksomheten med et massivt byråkrati og propaganda-maskineri og interesse-fraksjoner sine karriærer og makt-behov. Det hele har forlengst blitt så ille og katastrofalt av vi kommer ikke videre nok uten kompetent internasjonal hjelp.

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle i den politiske og offentlige forvaltningen vil på ingen som helst måte gi seg frivillig. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Vi enhver bør selv også forsøke å foreslå hvordan det konkret bør gjøres å få orden på lov og rett i Norge. For å forsøke å komme frem til 100% hensynsfulle løsninger, som kan formuleres best mulig kortfattet, kompetent og presist. Vi kan ikke bare unnlatende vente på internasjonal eller annen hjelp.

   Hva er for eksempel det viktigste og helt nødvendige? Selvfølgelig at de kriminelle og kriminalitet i den politiske og hele offentlige forvaltningen snarest og umiddelbart kompetent stoppes og straffeforfølges. Og at frigjøring og kompetent optimal gjenopprettelse og erstatning blir gitt til enhver og alle forurettet. Og at absolutt ingen blir glemt, fortiet eller neglisjert. 

   Det er dette vi snarest mulig må komme frem til!

   Noralf Aunan:
   Hva med 2 alternativer overfor våre myndigheter? Enten må Menneskerettsloven håndteres seriøst i domstolene, ellers må det opprettes en egen menneskerettsdomstol. Her bør det ikke være spesielt vanskelig å velge for stortinget.

   Rune L. Hansen:
   Det er og blir ingen seriøsitet eller lovlig lov og rett uten hva jeg nevnte over her som viktigst og nødvendigst!

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. september 2016:

   Mørkt, vått, regn og yr det meste av natten her ute og fra 12 til 9 pluss-grader Celsius. Overskyet, vått, tildels regn og yr utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Skyet og uten nedbør omkring 18-tiden. Mørkt og 10 pluss-grader omkring 22-tiden og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.09. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153690630811875

   Mener Norge diskriminerer fedre
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/likestilling/mener-norge-diskriminerer-fedre/a/23784083/#xtor=CS6-6-[23784083%20mener_norge_diskriminerer_fedre]
   De norske reglene om foreldrepermisjon tilsier at far ikke får permisjon dersom mor ikke har vært i jobb. Det er diskriminerende, sier Eftas overvåkingsorgan ESA.
   vg.no

   *

   Per Ove Pettersen:
   Ja dette var vel ikke noe nytt, greit at dette blir bekreftet.

   Vegard Tilrem:
   Kan så være....
   Men betyr helt minimalt når det gjelder samvær med barn, og barnekonvensjonens artikkel om Barns rett til likeverdig kontakt med begge foreldre...
   Dette med noen få dagers permisjon for samvær med barn blåses ofte opp som noe veldig, ofte for å tilsløre (kamuflere), at barn og fedre ofte varig mister helt kontakt med hverandre, og i praksis har ingen rettigheter etter skilsmisse og samlivsbrudd...
   Hva betyr vel noen skarve dager med Pappapermisjon i fra og til mens barna er små, mot å miste fullstendig, og eller helt kontakt med hverandre...
   Hvorfor er det ingen som setter focus på dette Mht. diskriminering...
   Nei denne voldsomme focusen på pappapermisjon i ett likestillingsperspektiv, opplever jeg kun som avledningsmanøver, og tilsløring av Apartheidpolitikken med adskillelse av Barn og Fedre etter skilsmisse og samlivsbrudd (jfr. Kvinneprivilegier og forfordeling i bidrags og trygdesystemet)
   Ikke ulv i fåreklær, men kvinnekamp i barneklær !

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen har blandt annet lovbestemt, i Art 16 at:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Enhver form for offentlig kidnapping av barn og foreldre er uansett i henhold til både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven både ulovlig og straffbart - og er samtidig også både diskriminering, tortur, terror, traumatisering, osv., som jo selvfølgelig også er ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Vegard Tilrem, det er mange som gjør mye for å innskrenke eller fjerne fokus bort vekk fra Barnekonvensjonens og Straffelovens lovbestemmelser. Det er fortsatt egoismen, både individuell og fraksjonert, som rår i dagens Norge.

   Bentelise Moe:
   Jeg trodde at pappapermisjonen var til for at far og barn skulle skape bånd?
   Ikke om hvem som skal sitte barnevakt til barnehagen tar over,-
   Helt klart diskriminerende! : (

   Klara Torunn Mammo Mi:
   min samboer fikk fjorten uker med ferie fra jobben :) Eg har hatt foreldrepenger pga at eg har gått på avklaring/sykmelding.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153691214826875

   Norges store menneskerettsbløff.

   Les dette utvalgets anbefalinger, og vurder det selv opp mot Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstolen(EMD) sin prnsipplære.

   EMD har gjentatte ganger (også i saken mellom Adele Johansen og Norge, der Norge ble domfelt for å krenket EMK artikkel 8) betingelsesesløst slått fast at en omsorgsovertakelse normalt er et midlertidig inngrep, som det offentlige selv skal avbryte så fort forholdene ligger til rette for det.

   Det regjeringsoppnevnte utvalget, anbefaler imidlertid noe helt annet, se her:

   "9.5.1 Anbefaling om toårsfrist

   Selv om foreldrenes omsorgskompetanse er bedret slik at det vurderes at det ikke vil oppstå en ny § 4-12 situasjon, skal barnets tilknytning til fosterforeldrene ha prioritet fremfor de omsorgsforholdene foreldrene nå kan tilby."

   Dette viser hvordan det offentlige Norge, hele veien, legger andre kriterier til grunn enn hva menneskerettene sier.

   Altså trosse de samme menneskerettene som er grunnlovsfestede.

   Dette er befriende avslørende, og jeg skal informere parlamentarikerforsamlingen i Europarådet om dette, i god tid før de skal avholde sitt møte i Paris den 21 september.

   NOU 2012: 5
   https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/?ch=10
   Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
   regjeringen.no|By Barne- og likestillingsdepartementet

   *

   Line Sandbæk Hansen:
   De får ett problem med å svare for seg på dette!!!

   Noralf Aunan:
   Det finnes heller ikke noe som helst samsvar når det gjelder uttalelser som presenterer som myndighetsinformasjon, så det er dessverre Will West når det gjelder f.eks. våre menneskerettigheter.
Det må sannsynligvis direkte konfrontasjon til mellom de aktuelle myndighetspersoner og de mest slagkraftige blant oss, og det må nok skje i et passende møte.
   Som ombudsmenn for velgerne bør de ha vanskeligheter med å kunne avvise krav om et slikt møte!

   Atle Rørdam:
   Det er som om de på toppen vet at noe skal skje, der ingen av den trenger å stå til rette for noen overgrep.
   Er det litt sånn 9 april i lufta folkens?

   Line Sandbæk Hansen:
   Og regjeringen nekter foreldre å ta opp saken før det har gått ett år, så går det fort 2 år for de trenerer i tillegg både fylkesnemda og tingretten

   Line Sandbæk Hansen:
   Det kan umulig være lov å nekte folk å ta opp saken før det har gått ett år, viss ting er på plass

   Rune L. Hansen:
   Ja, og en ting er jo at EMD klart og tydelig om og om igjen uttrykker at "en omsorgsovertakelse normalt er et midlertidig inngrep, som det offentlige selv skal avbryte så fort forholdene ligger til rette for det". Hva EMD i tillegg uttrykker fremgår blandt annet av EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Noe av dette som er vanskelig å forstå? Nei, ikke det minste som helst.

   Og det er jo også akkurat det samme, både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven flerfoldig alltid har hatt lovbestemt, bare med litt andre ord, men veldig meget tydelig.

   Rune L. Hansen:
   Og til videre orientering:
   Enhver lovbestemmelse, dom eller avgjørelse som sier noe annet enn dette, er ulovlig og straffbar!

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Stig R. Eie:
   Kick Ass!!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Vårt storting bryter menneskeretten når de oppretter regelverker for sin egen feilslåtte forvaltning.... kan det bli særlig verre?? regjeringen får jo ikke iverksatt slik praksis, utenat det er vedtatt i stortinget !!!

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Utvalget gjentar barnevernets normer om tilknytning, som er gamle toner fra den kanten.

   Rune L. Hansen:
   Som om ikke hele verden vet at barn er født fra og mere enn noe annet tilknyttet sine foreldre for hele livet - og at forsøk på å endre dette er både livs-ødeleggende, samfunns-ødeleggende og natur og kultur på vill-veier!

   Kidnapper-mafiaen og dens medspillere må heller forsøke å tilknytte seg resten av verden! Og ikke minst tilknytte seg Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og både den nasjonale og internasjonale Straffeloven!

   Er det noen som noensinne har hørt kidnapper-mafiaen og dens medspillere nevne eller seriøst henvise til Barnekonvensjonen? Det forekommer i det heletatt ikke! De er på det groveste fullstendig analfabeter når det gjelder Barnekonvensjonen. Til tross for blandt annet Barnekonvensjonens Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Så ille er det enda i dagens Norge! Barnekonvensjonen og menneskerettighetene er bannlyst!

   Samtidig som kidnapper-mafiaen og dens medspillere massivt sprer sin propaganda, fordi dens nøkkel-personer har okkupert alt som er av penger og byråkrati i Norge!

   Til tross for dens massive propaganda og smittsomme indoktrinering så har den vokst seg til et klimaks av terror, tortur, inkvisisjoner, traumatisering og menneske-fiendtlighet som stadig flere, nasjonalt og internasjonalt, både ser og ikke aksepterer!

   Reell kunnskap er også viktig i denne nu stadig voksende internasjonale protest-bevegelsen mot kidnappingene og indoktrineringen. Uten reell kunnskap om menneskerettighetene blir det fortsatt mye forvirring og uvesentligheter å kjempe mot!

   Folket og menneskene må indoktrineres, tilknyttes og opplyses av menneskerettighetene isteden!

   Forholdene i dagens Norge er så katastrofalt ille at bortsett fra meg selv og noen få andre som også lenge har vært indoktrinert av menneskerettighetene, så er protestene i meget stort monn preget av uvitenhet, forvirring, naivitet, egoisme, kompromisser og halv-sannheter!

   Protest-bevegelsen må bli mere solid og konkret målbevisste i og med menneskerettighetene og forskjellen på lovlig og ulovlig lov og rett!

   
---
---

   Sylvia Haga, 22.08. 2016 via Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10154390343394857/

   Eg set her i dag og les om Naustdalfamilien, som måtte flytte til Romania, for å få fred for barnevernet.

   Eg kjenner stor sorg for dei, for oss, og for alle andre som er ramma av barnevernet. Eg les ei bok om slavetida i Amerika, der dei tok borna frå foreldra og selde dei til andre. Dette minner mykje om barnevernet i Norge. Dei går inn i heimane og tek born frå foreldre og familie. Foreldra står hjelpelause, og kan ingenting gjera, fordi barnevernet har alle topp-politikarane på si side, og dei bruker makta si. Dei tenkjer ikkje på kva det gjer med borna, det å bli rivne vekk frå heile familien sin. Barnevernet påfører barna frykt og traumer. Barnas beste?
   Er det eit slikt system me vil ha i Norge? Vil me at borna skal tilhøyra staten?
   No nærmar det seg fire år sidan barnevernet tok barneborna våre på skulen, og førte dei til ein annan kommune. Dette kom som lyn frå klar himmel på foreldra og resten av familien. Det hadde ikkje vore nokon kontakt med barnevernet før denne dagen. Det knuste heile familien. Foreldra vart sønderknuste, og dei klarte ikkje belastninga. Me fekk høyra at dei ville ta tvillingane på 2 år også. Då flykta me frå Norge, med tvillingane og mora.
   Gutten bur hos fosterforeldre. Me besteforeldre får besøkja han, saman med faren, 8 gonger i året / 3 timer kvar gong, med tilsyn.
   Me har mista gutten, og me har mista tvillingane som bur i Thailand ( dei snakkar ikkje norsk). Her heime lever me eit einsamt liv. Me har nokre få vener som støtter oss, og me har resten av familien. Mannen min er sterkt ramma av både tapet, og av sjukdom. Me høyrer at mennesker ramma av tragedier, får krisehjelp. Kor er krisehjelpa vår?

   Sylvia Haga, Samnanger

   *

   Knut-Helge Jacobsen:
   Ja det er trist at mennesker må forlate Norge pga barnevernet, men jeg forstår alle sammen. Jeg er en av de, og jeg kjenner andre som også har måtte flytte...

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. september 2016: 

   Mørkt, vått og i underkant av 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Dus blå himmel, tildels dust skyet, sol og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Lys blå himmel, solen imot sør og 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Jeg annonserte i en Facebook-gruppe efter tomme glass med lokk og har foreløbig vært så heldig å få positive tilbakemeldinger som har skaffet meg mere enn 50. Det gjør at jeg kan fortsette med det jeg mye har holdt på med nu i flere uker, konservering, hermetisering, etc. Det kjennes godt igjen slik å kunne tillage og konservere mat og medisiner, efter omtrent 10 års opphold med også slikt. Det krever både tid og flid, men gjør nødvendig godt. Jeg tar noen pauser innimellom, særlig for i et minstemål å oppdatere meg litt på Facebook, samt ser noe film her i blandt og andre hvilepauser og småtterier. Er forholdsvis lite i hagen, bortsett fra litt sammen med hundene. Plukket inn store vin-blader (drue-blader) forleden dag og tillaget velsmakende dolmidas med de (nesten som "vår-ruller"). Har også vært på flere handleturer efter at jeg har fått låne en bil. Og er veldig glad for iallfall det. Men det norske tortur og terror regimet består enda. Og det er jeg mildt sagt ikke glad for, selvfølgelig. Men iallfall har det oppi det hele vært forholdsvis fredelig her iallfall i mange dager nu, så lenge det varer. Flere videre og nye angrep på meg og vårt hjemsted ankommer sikkert nok videre fremover. Jeg er jo ikke helt fullstendig drept enda. Oppmot 15 pluss-grader klokken 14. Og 10 klokken 20. Jeg ser stundom i disse dager på en interessant kinesisk film i 54 episoder, "Nirvana In Fire" (fra 2015), men har enda ikke helt kommet halvveis. Tildels wuxia, men mye og intrikat dialog. Både spennende og interessant hvis en får med seg det som skjer. Jeg skriver vel litt om den efter at jeg har sett den ferdig. Det har forlengst kommet dithen at jeg må prioritere også rekreasjon og ikke bare saks-dokumentasjonen. Mørkt og 9 pluss-grader klokken 22. Mørkt, vått, fuktig og 8 klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208017374886941

   Uten uvitenheten og uviljen og dermed splittelsen i forhold til menneskerettighetene så vil menneskeretts-forbrytelsene bli kompetent straffeforfulgt og dermed forsvinne.

   Skal vi med kraft bekjempe menneskeretts-forbrytelsene så må flest mulig lære seg menneskerettighetenes prinsipper og innhold.

   En slik lære og forståelse kommer ikke fra den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i dagens Norge.

   En slik lære og forståelse kommer derimot fra selve menneskerettighetene og fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD).

   Kontrasten er stor. Enormt stor.

   Konsekvensene av å lære fra feil kilde, er medvirkning i eller for politisk organisert kriminalitet.

   Anstendige eller lovlydige mennesker velger ikke å lære fra feil kilde, men velger heller den rette.

   *

   Glenn Elvis Grande:
   Dette bør det Norske Barnevern sette seg inni å lære seg??
   !

   Rune L. Hansen:
   Ja, de må jo bli gitt rehabiliterings-muligheter når de blir fengslet. Hele terror regimet.

   Glenn Elvis Grande:
   Er helt enig Rune

   Rune L. Hansen:
   Og apropos fengslingen av de. Har vi ikke fengsling av de som et konkret meget viktig og sentralt mål nu og videre fremover, så svikter vi både de forurettede og vår egen medmenneskelighet og menneskelighet og lov og rett, både som individer og samfunn!
   Vi svikter i så tilfelle egentlig også hele verden.

   Svein Harald Endresen:
   Amen

   Rune L. Hansen:
   Makter vi ikke dette så går vi en stadig mere uhyggelig, brutal, utrygg og umenneskelig fremtid og verden i møte.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153693477551875

   Mitt hovedfokus med å bruke sosial medier, er å bidra til å synliggjøre, nasjonalt og internasjonalt, hvordan rettssystemet per i dag, er designet for å holde vanlige folk nede til fordel for systemet.

   Systemet har aldri hatt til hensikt å følge menneskerettene. Av den enkelte grunn at menneskerettene er til støtte for individet, og ikke systemet. Det er det bare å erkjenne.

   I går påviste jeg hvordan et regjeringsoppnevnt utvalg, ikke la skjul på at selv om de biologiske foreldres situasjon hadde bedret seg slik at det ikke lengre var en 4-12 sak, så var skulle likevel det biologiske barnet forbli i fosterhjemmet.

   Stikk i strid altså med Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstolen sin prinsipplære, som sier at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så raskt forholdene ligger til rette for det.

   Og i barnevernssaker, foreligger heller ingen reell ankemulighet fra tingrett til lagmannsrett.

   I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett av 28.06.2013, som omhandlet tvangsadopsjon står det følgende:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Da har vi det svart på hvitt. Selv i de mest alvorlige saker som tvangsadopsjon, er regelen altså at du kun får behandlet saken i tingretten.

   Taper man der, er saken som hovedregel tapt.

   Du har altså ingen reelle ankemuligheter i barnevernssaker. Fylkesnemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan, slik at tingretten er den eneste domstolen som kan overprøve et negativt resultat i Fylkesnemnda.

   Det kommer altså stadige avsløringer om hvordan mennesker som virkelig trenger den beskyttelse som menneskerettene skal gi dem, er blitt bløffet av systemet.

   Og slik kan vi selvsagt ikke ha det. Du kan selv bli rammet før du vet ordet av det.

   Og det er ikke bare i barnevernssaker at menneskerettene systematisk blir ignorert. Det gjelder over hele "fjøla".

   Hjelp meg med å dele dette, slik at flere blir klar over rettstilstanden.

   *

   Bjørnar Hermansen:
   Du gjør en kjempejobb det er ikke alle som kommer i BV'S klør som er jurister. Derfor er flott at noen deler sin kunskap med andre, slik at en vet hvilke rettigheter en har.

   Per Ove Pettersen:
   Vi må ikke glemme at de systemer det her snakkes om er styrt av mennesker. Det er i liten grad lover og forskrifter det er noe galt med men det er den fortolkning og bruk av dem som utnyttes av myndighetspersoner.

   Greta Solheim:
   Vel og bra Marius. Men er det tilstrekkelig å synliggjøre hvordan rettssystemet per i dag er designet for å holde vanlige folk nede til fordel for systemet? Det er utvilsomt kun handling som duger mot korrupte styresmakter som akspterer et rettssystem som først og fremt verner seg selv.

   Dette kommer til uttrykk også ved at dommere først og fremst verner rettskraftsreglene fremfor folks rettssikkerhet, jf eksempelvis Borgarting lagmannsretts dom av 27.06.2016 - Saksnr: 15-145784ASD-BORG/02;

   https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-145784

   I Oslo tingrett fikk parten/e medhold i krenkelsene/menneskerettsbrudd, men uten å bli tilkjent erstatning. Mens lagmannsretten ikke bare nekter de krenkende parter å få prøvd krenkelsene, men påberoper seg endog at EMD i saken Esertas mot Litauen har ansett at hensynet til rettskraftsreglene har forrang fremfor rettsikkerhetshensyn. Det å henvise til den dommen og gi inntrykk av noe annet enn hva EMD faktisk sier, er rett og slett å lure de krenkende parter. For i den dommen lagmannsretten viser til, så konkluderer EMD i avsnitt 31 og 32 med at det foreligger en krenkelse av EMK artikkel 6. Men det har altså lagmannsretten forsøkt å underslå, fordi det åpenbart ikke passet med det resultat dommere og staten ønsket.

   Det er dessuten ingen rettskraftsregler å verne om. Selv lagmannsretten må forstå det selvsagte, nemlig at det følger overhodet ingen rettskraft av menneskerettsstridige avgjørelser, og som selv ikke Høyesterett med sin menneskerettsstridige ankenektelse kan blåse liv i.

   At rettsmiddelet er oppbrukt er noe ganske annet, og sier overhodet intet om det foreligger en rettsgyldig avgjørelse.

   Dette kommer videre til utrykk i VGs artikkel av 26.08.16 om dommer Kleppestøs i Oslo tingretts demens, og hvor det også fremgår at Borgarting lagmannsrett fortsatt ikke forholder seg til tvistelovens bestemmelser ved å hevde at ”I de fleste tilfeller avgjør imidlertid lagmannsretten sakens realitet etter å ha hørt bevisførselen”.

   Lagmannsretten tilkjennegir altså å ignorere at det er helt utlukket for ankeinstansen å ta en sak til ankebehandling når tingretten ikke har avgjort kravet i realiteten, jf tvisteloven § 29-22 andre ledd bokstav b. I slike tilfeller plikter lagmannsretten å oppheve tingrettens avgjørelse straks den mottar den, utenfor ankeforhandling og returnere saken til ny tingrettsbehandling, jf tvisteloven § 29-12 første ledd bokstav c, jf § 29-21andre ledd bokstav c, jf § 29-22 andre ledd bokstav b og c.

   Justisministers mantra om at domstolene/dommere er uavhengige i sitt virke, er altså rent sprøyt – offentlig propaganda for å bevare illusjonen om en rettsstat. Våre såkalte styresmakter utviser nemlig ganske tydelig sin støtte til at rettssystemet ikke er for å ivareta folks/en parts rettssikkerhet, men først og fremst et system for å verne staten og offentlig ansattes lovbrudd herunder dommeres direkte motarbeidelse av folks rettssikkerhet – ufravikelige menneskerettigheter. Hvilket er så ekstremt at folk flest knapt tror det før de erfarer systemet. Å opplyse folk om dette anses således fåfengt..

   Borgarting lagmannsrett: LB-2015-145784 - Lovdata
   https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-145784
   Krav mot staten om fastsettelsessøksmål for brudd på EMK av en domstol under behandlingen av en sak, ble avvist. Staten ble frifunnet for krav om erstatning for saksomkostninger pådratt i forbindelse med den samme saken samt for krav om oppreisning.
   lovdata.no

   Åse-Marit Persdatter Svendstad:
   Du gjør mye for å opplyse oss.
   Takker for alt du deler.
   Du er et lysvesen. <3 !

   Rigmor Nygaard:
   I psykologien er det noko som heiter TILKNYTTING og det forstår eg slik at dei banda som er mellom born og foreldre er så sterke og uerstattelege at det skal særs alvorlege situasjoner til for å skille born og foreldre. Det som vert praktisert i rettsvesenet i Noreg er at når born kjem til fosterforeldre, skal mor og/eller far KUN ha rett til 2-3 gonger besøk pr år i EIN time på eit rom med overvåking, dvs noen til stades!! Sjokkerande. Når då barnet vil avslutte før tida er omme avdi dette er ein unaturleg og krevjande situasjon for eit born som sjølsagt har solidaritet med foreldre, brukar retten=advokater(som ikkje har ein time psykologi i studiet sitt trur eg) dette mot foreldra!! Hårreissande! Til barnets beste? Neppe.

   Sara Mehari:
   Tusen takk!

   Olav Seildal:
   korrupte norge på sitt beste av barnesalgs mafian får ture fram som dem vil. Helt utrolig.

   Elin Fjermestad:
   Barnevernet skal også på eget initiativ hjelpe foreldrene slik at tilbakeføring kan skje fortast muligt, men gjer dei det ?

   Robert Steffensen:
   Et folk, et land som kommer i strid med seg selv skal bli liggende øde og forlatt - den store boken. Begrenset rettsbruk for rettsinstansene må tas opp med EMD, ikke bare for det ene men også for alle slike, lignende forhold. Grunnene til at det er slik, er politisk betinget og noen må gi beksjed om at det er forkastelig og strider i mot en hver rettsstats grunnleggelse, fundament. Økonomiske, politiske og biologiske "hensyn" må gjennom internasjonal lov bli forbudt i alle nasjonalsstater. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Rigmor Nygaard
   Det at barnevern overvåker er at dem skal skjule seg selv. Mange unger får munnkurv.

   Ruth Abrahamsen:
   Man blir veldig maktesløs når en kommer under barnevernet..
   Men vinner vi foreldre i tingretten så anker bv til lagmannsretten..
   Noe dem gjorde i min sak. Heldigvis så ble anken forkastet på alle punkter ! ! !

   Rune L. Hansen:
   God og gratis reklame for de det der, Ruth Abrahamsen!

   Natalia Kozłowska:
   Tusen takk Marius...Gestapo må også er redd ikke bare vi foreldre...
   Hjertelig takk <3

   Rune L. Hansen:
   Norske politikere og dommere som samstemt er uenige i både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og EMD og resten av verden (inklusivt sivilbefolkningen i Norge)!

   Men har de lov til å være det? Nei. Men er det kompetanse å være det? Nei. Men er det myndighet å være det? Nei. (Det er myndighets- og makt-forbrytelse og politisk organisert kriminalitet.)

   Og slike er det vi skal lære hva fra? Å medvirke i politisk organisert kriminalitet! Folkemord! Forbrytelser mot menneskeheten! Offentlig terror! Tortur! Inkvisisjoner! Kidnappinger! Stigmatisering! Traumatisering! Menneske-handel! Løgn og falskhet! Å krenke og å sverte hverandre! Falsk dokumentasjon! Å utplyndre hverandre! Å krige mot hverandre! Å fangeholde barn og foreldre! Og besteforeldre! Osv., osv.!

   Litt av en hovmodig og selvopprettholdende nepotisme!

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/notes/vigdis-victoria-koppang/horne-sin-tale-til-fylkesnemdene/10205285191040433
   Vigdis Victoria Koppang, 10.01. 2016:
   Horne sin tale til fylkesnemdene.
   I 2013 gjennomførte statsråd Horne en tale til fylkesnemdene i dette land.
   Det er opp til dere å mene noe om intensjonene og handlingene i dette notat.
   Det er opp til dere å mene noe om en statsråd, som hyller en nemd, som hennes eget parti, i sitt program, vil avskaffe...
   fylkesnemdene...
   Det er opp til dere om dere vil;
   ...
   See more

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Ikke noen nyhet, men bra det kan dokumenteres på den måten.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.09. 2016 shared Ingunn Sigurdsdatter's post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153691812191875

   Ingunn Sigurdsdatter, 03.09. 2016:

   Alle som kjenner Yogar Primero, en skatt og et lys av et menneske, som jobber døgnet rundt for å hjelpe andre, - kan dere besøke han på Sandviken sykehus i Bergen?

   Han, - som såååå mange som tenker outside the box - ble tvangsinnlagt på psykiatrisk der uten grunn. Sånn var det i Sovjet Unionen: tvangsinnleggelse av alle dissinter, alle som ikke trodde på kommunismen, - for de måtte jo være crazy. Les din Aleksandr Solsjenitsyn og spør deg selv om det er annerledes her? I norge er det over titusen tvangsinnleggelser i året. What does that tell you?

   *

   Per Ove Pettersen:
   Ut fra innholdet her så er dette en sak for Helsetilsynet.

   Rune L. Hansen:
   Og hvem tror du har sine nøkkel-personer i Helsetilsynet, Per Ove Pettersen?

   Atle Rørdam:
   Helsetilsynet er vel kansje også organisert gjennom frimurerlosjen eller liknende?

   Per Ove Pettersen:
   Er klar over at tilstanden der ikke er av de beste heller, men vi løser det faktisk ikke her i "boka".

   Rune L. Hansen:
   https://no.wikipedia.org/wiki/Helse-_og_omsorgsdepartementet
   Helse- og omsorgsdepartementet - Wikipedia
   no.wikipedia.org

   Rune L. Hansen:
   "Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i Norge, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet."

   https://no.wikipedia.org/wiki/Statens_helsetilsyn
   Statens helsetilsyn - Wikipedia
   Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for sosiale tjenester i Nav,…
   no.wikipedia.org

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 04.09. 2016 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1064614933574669/

   Marius Reikerås, 04.09. 2016:

   Det har lenge pågått en diskusjon her på Fb om hvorvidt forvaltningsorganer vil falle inn under begrepet "tribunal" slik det heter i EMK artikkel 6 nr 1. Gjør de det, plikter de å følge de saksbehandlingsregler som følgere av artikkel 6.

   Menneskerettsdomstolen (EMD) har i flere avgjørelser fastslått at konvensjonens domstolsbegrep, «tribunal» i den engelske originalteksten, er materielt og konvensjonsautonomt. Det samme gjelder begrepet «court» i artikkel 5(4).

   I dette ligger at det ikke er avgjørende hvilken formell posisjon organet har etter nasjonal rett, se blant annet saken X mot Storbritannia, Series A no. 46 para 53, Campbell og Fell, Series A no. 80 para 76, Lithgow, Series A no. 102, para 201 og Gustafson, Reports 1997-IV side 1149.

   I den sistnevnte avgjørelsen hvor den svenske Brottskadenemnden ble godkjent som domstol, heter det i para 45:

   «45. The Court recalls that for the purposes of Article 6 para. 1 (art. 6-1) a tribunal need not be a court of law integrated within the standard judicial machinery. It may, like the Board at issue, be set up to deal with a specific subject matter which can be appropriately administered outside the ordinary court system. What is important to ensure compliance with Article 6 para. 1 (art. 6-1) are the guarantees, both substantive and procedural, which are in place (see the Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment of 8 July 1986, Series A no. 102, pp. 72-73, para. 201).»

   Det viktige her er altså ikke hva du kaller organet, men at organet, eksempelvis Fylkesnemnda, plikter å følge de prosessregler som følger av EMK artikkel 6 nr.1.

   Man kan altså ikke skyve dette foran seg, ved å hevde at EMK artikkel 6 nr 1 først gjelder ved tingrettsbehandlingen.

   Tenk på alle de mennesker i dette landet som har tapt sine menneskeretter i organer som har levd i den "egentro" at de ikke trenger å følge EMK artikkel 6 nr 1.

   *

   Nils Mikkel Helmen:
   ja de tror de ikke trenger å følge loven de er satt til å følge. gud hjelpe meg hvor mange som trenger en jobb, men trenger ikke å forstå hva de holder på med, bare de får lønna si. som i den "bransjen". jeg har sett svært grelle eksempler i mange forskjellige "yrker".

   Rune L. Hansen:
   De tillages eller lager seg heller selv sine egne lover og regler og meninger, som de ønsker skal være isteden for menneskerettighetene. At det de gjør er ulovlig og straffbart bryr de seg ingenting om, fordi de beskytter og verner hverandre og tror de kan gjøre det ustraffet.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 04.09. 2016 shared a memory:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1064604173575745/

   Marius Reikerås, 04.09. 2014:

   Har vi ingenting lært?

   Det er altså ikke lenge siden Norge ble domfelt i en svært pirinsipiell sak av Menneskerettsdomstolen(EMD) i Starsbourg. Den 4. oktober 2007, for å være helt nøyaktig, i den såkalte Cardenas- saken.

   Veldig enkelt: Det EMD konkluderte med, var at når domstolene stigmatisere en person uten å gå inn i realiteten, så var det en klar en krenkelse av EMK artikkel 8.

   *

   Rune L. Hansen:
   De bruker løgner, sverting og stigmatisering og hvitvasking av slikt for liksom å rettferdiggjøre sine forurettelser. Og det produseres massivt i den offentlige forvaltningen i dagens Norge - for "å ta rotta på" sivilbefolkningen.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de ivrer efter å hjelpe hverandre med å produsere og hvitvaske falsk dokumentasjon. De tror og erfarer dermed at slikt kan "ta rotta på" hvem som helst.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 04.09. 2016 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1064607760242053/

   Marius Reikerås, 02.09. 2014:

   Vi er blitt lurt av begrepene rettsbehandling og saksbehandling. Rettsbehandling foregår for domstolene, mens saksbehandling foregår for forvaltningsorganene.

   Vi er blitt lurt til å tro at menneskerettene ikke gjelder ved saksbehandling. Men, det er altså en grov feil.

   I Le Compte, Van Leyven og de Meyers mot Belgia hevdet Belgia (i premiss 51) at behandlingen i Provinsrådet og Apellutvalget, ikke trengte å tilfredsstille art 6-1, siden den etterfølgende rettslige
behandlingen i Court de Cassation tilfredsstilte dette.

   EMD avfeide dette, og sa at det var INGEN forskjell på rettslig behandling og saksbehandling:

   "Both categories are equelly crucical for the outcome of proceedings relating to "civil rignts and obligations".

   *

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord er enhver offentlig saksbehandling strafferettslig forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Også dette sier jo meget om hvor viktige og helt nødvendige menneskerettighetene og deres prinsipper er.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. september 2016: 

   Mørkt, vått, fuktig og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Slørete lys blå himmel henimot klokken 09. Med 10 klokken 10. Dust skyet og slørete med 14 klokken 11.30. Noe lett og luftig tilskyende, en mild bris og opp mot 17 frem mot klokken 13. Med 14 klokken 19. Mørkt og 13 klokken 21.30 og videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208028107395247

   Hvor viktige er menneskerettighetene?

   Ja, hvor viktige er de egentlig? For den som leser selve menneskeretts-konvensjonene, uten å glemme eller fortie noe av innholdet i de, fremgår det flerfoldig at menneskerettighetene er viktigere enn noe annet! Og hvorfor det?

   Blandt annet Menneskerettserklæringen, som er inkorporert i alle menneskeretts-konvensjonene, sier med følgende ord meget om det:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Les nøye også videre, dens følgende ord:
   "kunngjør Generalforsamlingen nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen, som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har derfor også følgende lovbestemmelse:
   "Art 42: Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Og videre i blandt annet Menneskerettserklæringen:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Dette og alle og enhver av menneskerettighetene er lovbestemmelser som skal gjelde foran og over alt annet av avgjørelser!
   Og som enhver har rett til kompetent og effektiv offentlig hjelp for å verne!
   Og som altså gjelder for "hvert individ og hver samfunnsmyndighet"!

   Videre lovbestemt, blandt annet også i Menneskerettserklæringen Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   Og menneskerettighetene er altså fremfor og over noe annet grunnleggende lovbestemte rettigheter.

   Og "hvert individ og hver samfunnsmyndighet (..) skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Les alt dette og alle menneskeretts-konvensjonene meget nøye!

   Er det noen av menneskerettighetene som er viktigere og mere nødvendig enn andre? Og i så tilfelle, hvordan avgjøre det? Og hva sier menneskeretts-konvensjonene om dette?

   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at alle og enhver av menneskerettighetene skal være gjeldende og umistelige for enhver.

   Også fordi det er en selvfølgelighet at enhver menneskeretts-forbrytelse kan skjule en annen eller flere menneskeretts-forbrytelser, for eksempel som faktum, hensikt eller konsekvens. Og uforstand eller forhastede slutninger i forhold til dette skal ikke kunne forekomme.

   Skal det kunne forekomme unntak fra en eller flere menneskerettigheter? Unntak som kan lovliggjøres?

   Unntak av fullstendig nødvendighet, for en kortest mulig tid?

   Prinsippet angående nødvendige unntak fremgår av selve menneskerettighets-konvensjonene. Som inklusivt forutsetter en riktig forståelse av ordet "nødvendig" og selve nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet), som samtidig må innebære en riktig og kompetent forståelse av både forholdsmessighet-prinsippet og rettssikkerhet-prinsippet.

   Absolutt ingen offentlig myndighets-representant eller andre skal kunne opprettholde eller medvirke i å krenke en menneskerett for et menneske. Det absolutt eneste som kan lovliggjøre en krenkelse er om den skjer fullstendig efter prinsippene for nødvendighet og forholdsmessighet og rettssikkerhet. Hvilket blandt annet innebærer tilstedeværelse av en kompetent fullstendig, sannferdig og ingen krenkende offentlig begrunnelse og saks-vurdering og saks-behandling. 

   Menneskerettighetene er ment å være et gode og en nødvendighet for absolutt ethvert menneske.

   Og å endelig å gjøre slutt på den gamle tiden med politisk og offentlig organisert kriminalitet. Som alltid har vært og er farligere enn alt annet for ethvert menneske og verden.

   Enhvers trygghet og trivsel innebærer derfor fremfor noe annet at enhver reell eller mulig offentlig menneskeretts-forbrytelse kompetent saksbehandles, straffeforfølges og stoppes.

   At politikere, dommere eller andre offentlig ansatte opprettholder eller medvirker i en menneskeretts-forbrytelse er på ingen som helst måte hverken akseptabelt eller lovlig.

   Og dette er altså viktigere og nødvendigere enn noe annet. Både for menneskelighet, medmenneskelighet og verden. Og hverken kan eller skal ned-prioriteres eller bagatelliseres.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153900998938785/

   Sten Erson:
   Man har sedan lång tid åter satt människor åt sidan, ett egosamhälle där de sk hjälpinsatser man har i samhället mer är en tillflykt för en hel del av de sadister som finns.. sadister behöver föda i form av offer annars får dom inte utlopp för sin sadism.. Tyvärr så har man fel intagninstester för de som ska jobba nära människan... fel typ av insider slinker igenom.. Har jobbat med människor själv i 38 år o aldrig sårat skadat någon, har däremot sett hur andra anställda har agerat.. Svin säger jag bara..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1083978541651905/

   Cecilia Anderson:
   Millioner takk Rune og høyt verdsatt ! <3 ! 

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1065785956832482/

   John Even Hjerding:
   https://m.facebook.com/notes/john-even-hjerding/-the-strawman-/328699307521140/
   
   copy.jpg
   John Even Hjerding's photo.

   Knut Myrebøe:
   "Og hvert individ og hver samfunnsmyndighet (..) skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter osv". Det er her det hele svikter: Utdannelse og Dannelse! På alle Nivåer! Er det en menneskerett å være dum og å ramme andre med Dumhet? Norge bryter Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen, i et slikt omfang, at det nå vekker Internasjonal oppsikt! Er det Dumhet? Eller er det Korrupsjon akkompagnert av Maktsyke og/eller Grådighet? Menneskehandel?

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt og godt spørsmål, Knut Myrebøe. Og svaret er ikke vanskelig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153696533966875

   [Fwd: 15/47 Vedrørende Regjeringsadvokatens salær]
   From: marius@reikeras.no

   Date: Mon, September 5, 2016 5:36 pm
   To: berit.johansen@JD.DEP.NO
   Cc: postmottak@jd.dep.no
   Priority: Normal
   Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

   Att: Justisdepartementet

   Kopi: Offentlig

   Det vises til departementets svar på mail, med slik ordlyd:

   "Vedrørende Regjeringsadvokatens salær

   Det vises til din siste e-post 8. august 2016 vedrørende Regjeringsadvokatens salærer.

   Vi har merket oss dine synspunkter. Vi anser saken for avsluttet fra vårvside.

   Med vennlig hilsen

   Gunhild Sletmoen e.f.
   lovrådgiver

   Håkon Nyhus
   førstekonsulent"

   ---

   Det er bra at dere har merket meg mine synspunkter, og da forventer jeg:

   1. At dere tilbakebetaler til alle dem som urettmessig har blitt avkrevd saksomkostninger fra Regjeringsadvokaten.

   2. Selvsagt instruerer Regjeringsadvokaten om å slutte å kreve inn saksomkostninger på vegne av departementene.

   Oslo, den 5.9.16

   Marius Reikerås

   *

   Morten Løke:
   Synspunkter. Frekke er de.

   Rune L. Hansen:
   Dette vil de jo heller ikke snakke om, annet enn kortfattet, overfladisk og avvisende.

   Robert Mascher:
   For et uintelligent og arrogant svar fra justisdepartementet..

   Rune L. Hansen:
   Taushet, dumhet og overfladiskhet er kanskje det mest intelligente de kan svare med, sett fra deres side?

   Rune L. Hansen:
   De er jo ikke folkets tjenere.
   De pøser ut penger på unødvendigheter og sine egne ulovligheter, pluss at de utplyndrer sivilbefolkningen så godt de makter.
   Og derfor har de selvsagt ikke hverken råd til eller bruk for elementære nødvendigheter så som menneskerettighetene. De lager jo ikke ris til sin egen bak, tror de.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153697268051875

   "Kan ikke ha det slik", sier VG etter avsløringene om at 20 % av landets dommere har brutt loven ved å la være å oppføre lovpålagte verv/næringsinteresser i Sidegjøremålsregiseret.

   Velkommen etter, sier jeg bare.

   Og hva er vel 20 % lovbrudd i denne type saker, mot nær 100 % lovbrudd i menneskerettssaker?

   Dommere må følge loven
   http://www.vg.no/nyheter/meninger/stortinget/dommere-maa-foelge-loven/a/23785593/#xtor=CS6-6-[23785593%20dommere_maa_foelge_loven]
   Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at…
   vg.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1065562820146547/

   Jan Franskmann:
   VG sier at de ikke kan ha det slik ? Hva med stakkaren som har sittet på isolat for å ha filmet politiets overgrep av sin egen sønn siden mars, uten tilgang til advokat? Kan han ha det slik ? Dere rettskaffne i VG ? Hvorfor har dere ikke nevnt dette alvorlige overgrepet med et eneste ord ? Forstår dere at vi overhodet ikke har noen som helst tillit til dere som nyhetsformidlere ? :-/

   Marius Reikerås:
   bra Jan

   Jan Franskmann:
   Marius Reikerås Skulle bare mangle ! Verden er splitter pine gal !

   Vedic Seiersson:
   Aviser og TV nevner ingen overgrep som er gjort mot borgerne av SYSTEmet , de er pisseredde for å miste stats støtten sin ... viktigere å fylle smørblekka med piss og vas og såpeopra enn hva som skjer rundt i landet.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. september 2016: 

   Mørkt, en mild bris og omkring 13 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet, et vind-drag, noe antydning til yr og 16 pluss-grader frem mot klokken 13. Derefter mye regn og disig med noe vind utover eftermiddagen. Mindre regn og roligere mot kvelden, men fortsatt disig og vått. Dunkelt, disig, vått og 15 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, vått, tildels noe yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 22. Jeg har hermetisert i nesten 20 glass i dag, pluss tørke-konservert diverse. Slikt har jeg og min familie alltid holdt på med, men det at jeg er under fangehold, terror og utplyndring har efter hvert lært meg enda bedre og mere gleden, nødvendigheten og nytten av å konservere mat, medisiner og remedier for senere bruk. Mørkt, fuktig og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2016 commented on an article:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/activity/10153699567361875

   Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) mener vi har godt av at Europarådet "kikker" Norge nærmere i kortene.

   Men, det er ikke Europarådet som skal sikre at menneskerettene blir fulgt i Norge. Det heter nemlig i Grunnlovens § 92, at det er "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

   Det er følgelig en fallitterklæring av dimensjoner, når statens egne myndigheter svikter denne oppgaven på en slik måte, at Europarådet ser seg nødt til å overta de oppgaver som etter Grunnloven er tillagt statens myndigheter.

   Europarådet skal granske barnevernet
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/europaraadet/europaraadet-skal-granske-barnevernet/a/23786147/?fb_action_ids=10153699567361875&fb_action_types=og.comments
   Europarådet skal granske om norsk barnevern bryter menneskerettighetene etter den mye omtalte barnevernssaken i Naustdal.
   www.vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Og norske politikere (og deres godt betalte medspillere) later fortsatt som at det er uforståelig at barn og foreldre utsettes for kidnappinger, traumatisering, tortur, terror, falsk dokumentasjon, utplyndring, forhånelser og stigmatisering. I offentlig regi! Og som at det betyr ingenting at Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven og EMD ikke respekteres av den offentlige, inklusivt juridiske, forvaltningen!
   Kan noe i det heletatt bli galere?!

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Jeg er så frustrert!

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153698897731875
   
   Vidar Mathiassen:

    En elite- og maktmiljøvennlig rettsikkerhet og undertrykkelsesukultur hvor maktmennesker skjuler seg bakom store systemer, taushetsplikt, kompleksitet og fravær fra samfunnsdebatt og tilnærmet ingen åpenhet iblant allmennheten i befolkningen - har blitt utbredt gjennom den plutselige oljesmurte rikdommen og økonomiske fremgangen til Norge; at vi må ha internasjonale aktører (politikere og medier) med stadig større press og innsyn i hva som foregår av graverende, krenkende praksiser innen ulike rettsområder, er en ytterligere bekreftelse på hvilken evne til selvinnsikt og generelt noe om kompetansenivået blant ledere i Norge. Som kjent, er MOT til å rette opp i grovt uredelige og ufaglige praksiser uansett om man er dommer, politiker, advokat, siviløkonom, megler eller en av de andre profesjonsgruppene med stor makt, helt essensiell i disse og vedkommende lederes kompetanse og ansvarsområde.

   *

   Greta Solheim:
   Det er jeg enig i. Problemet/haken er imidlertid at det for domstolers/dommeres vedkommende ikke finnes ledere, langt mindre ledere som tar ansvar, fordi dommere angivelig skal være så uavhengige at ingen skal bry seg om deres virke herunder lovbrudd. I realiteten premieres dommere for lovbruddene som rubriseres og dermed skjules under effektivitetsprinsippet. At effektivitet i saksbehandlingen verken har forrang foran lovgivningen og forsvarliglighetsprinsippet, kan ikke anses tvilsomt. Når statlige aktører tydeligvis ikke vil ha dette på agendaen, og ignorerer å rette opp/reparere rettsbruddene, må de derfor forholde seg til statens erstatningsansvar.

   I den forbindelse kan enhver gjøre gjeldende at prinsippielt er det ingen forskjell på statlig EØS-basert erstatningsansvar og på brudd på EMKs bestemmelser, og derav statlig erstatningsansvar partene kan gjøre gjeldende etter EMK artikkel 13. EU-domstolen har for øvrig avvist innvendinger knyttet til dommeres uavhengighet under henvisning til at det gjaldt medlemstatens ansvar, ikke dommeres personlige erstatningsansvar.

   Staten blir erstatningsansvarlig også for brudd på saksbehandlingsregler, i det en hver saksbehandler herunder dommere i sin saksbehandling av en sak plikter å ivareta statens konvensjonsforpliktelser. Det vises eksempelvis til Rt. 2001-1062 (Nucleus-dommen). Her hadde lovgivningen ingen særskilt formålsbestemmelse, men forarbeidene la til grunn at lovens formål bl a var å ivareta rettsikkerhetshensyn. Det aktuelle EØS-regelverket lovfestet også rettigheter for private. Selv om lovens formål trekker i retning av en offentligrettslig lov, så er private interesser beskyttet når loven gir rettigheter til private.

   Det er ikke tilstrekkelig at lovgivningen gir rettigheter, men må også gi tilgang til materielle og prosessuelle virkemidler som faktisk kan gi beskyttelse.

   Reglene er hjemlet i EØS-rettslige krav, og lovfester i tillegg rettigheter for partene. På samme måte som i Courage og Munos viser Høyesterett til plikten til å oppfylle forpliktelsen etter EØS-avtalen artikkel 3.

   EU-domstolen har i flere saker tillatt privat håndhevelse av offentligrettslige pliktbrudd ut fra tanken om at erstatningsansvar vil gjøre lovgivningens gjennomslag og håndhevelse mer effektiv på nasjonalt nivå. Det var lenge uklart om direktiver hadde horisontal direkte virkning mellom private parter slik at man kunne gå til sak på grunnlag av brudd på EU-retten. Spørsmålet ble først avklart i 2001 gjennom avgjørelsen av Courage-saken, og der parten kunne kreve erstatning direkte på grunnlag av dagjeldende traktat art 85, jf Hagstrøm 2015, side 38.

   I sak C-453/99 Courage, uttalte EU-domstolen at nasjonale domstoler i henhold til fast rettspraksis har til oppgave å sørge for at EU-rettslige regler får full gjennomslagskraft og beskytte individuelle rettigheter, som følge av EU-lovgivningen. Videre uttalte EU-domstolen at den praktiske effekten av forbudet i art 85 kunne bortfalle eller bli redusert (”be not at risk”) hvis man ikke åpnet for at private parter kunne kreve erstatning for økonomisk tap, både på kontraktsrettslig og deliktrettslig grunnlag.

   Greta Solheim:
   Videre; I Von Colson sak C-14/83, tar EU-domstolen utgangspunkt i effektivitetsprinsippet og fremhevet at hver medlemsstat plikter å ha nasjoinale virkemidler som gir direktiver full effekt i tråd med direktivets formål. Deretter la EU-domstolen til grunn at prinsippet om effektiv rettighetsbeskyttelse også fordrer tilgang til domstolene.

   For EU-domstolen i Købler mot Østerrike, sak C-224/01, var det viktigste argumentet for domstolansvaret, hensynet til effektiv beskyttelse av private rettigheter: Med den ”afgjørende betydning” den dømmende makt har for beskyttelsen av disse rettighetene, ville EU-rettens fulle virkning bli svekket dersom private ikke kunne kreve erstatning også i tilfeller hvor krenkelsen av deres rettigheter er forårsaket av en nasjonal rettsavgjørelse.

   Innvendinger knyttet til dommeres uavhengighet ble avvist under henvisning til at det gjaldt medlemstatens ansvar, ikke dommeres personlige erstatningsansvar. Videre avviste EU-domstolen at muligheten til indirekte å angripe endelige rettsavgjørelser gjennon etterfølgende erstatningssøksmål ville kunne svekke den dømmende makts autoritet (avsnitt 42).

   Tvert imot mente EU-domstolen at erstatningsansvar ville kunne anses som en forbedring av den nasjonale rettsorden. Anførte internrettslige vanskeligheter i medlemstatene med å bestemme hvilke domstoler som skal behandle spørsmålet om statens dommere har brutt EU-retten, ble avvist under henvisning til at det påhviler hver enkelt medlemsstat å sikre beskyttelse av borgernes rettigheter ved å utpeke en kompetent rettsinstans og stille et passende rettsmiddel til rådighet (avsnitt 44-47). Dette i tråd med statens forpliktelser etter EMK artikkel 13.

   EU-domstolen fremholdte at det nasjonale domstolansvaret primært hviler på hensynet til effektiv beskyttelse av de materielle rettigheter som EU-retten tillegger private, og konkluderte med at det materielle rettsbruddet i saken var ansvarsbetingende (avsnitt 104 flg).

   Uten et erstatningsansvar for brudd på fellesskapsretten, vil håndhevingen av individets rettigheter svekkes. Dette prinsippet gjelder både i EU-retten, først oppstilt i Frankovicksaken, og EØS-retten, jf Efta-domstolens avgjørelse i Sveinbjørndottirsaken. Domstolen begrunnet dette med at EFT er et eget rettssystem som medlemstatenes domstoler er forpliktet til å anvende, jf ” …is an international treaty sui generis which contains a distinct legal order of its own”.

   I tillegg la Domstolen vekt på EFT art 5, nå art 10 som sier at statene skal iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre oppfyllelsen av sine forpliktelser. Både effektivitetshensynet og lojalitetshensynet fikk her stor vekt. Statens erstatningsansvar kommer til anvendelse når domstolene ikke har latt et direktiv komme til anvendelse, ettersom det vil virke urimelig at en privatperson ikke skal få dekket sitt tap når staten har begått feil den kan bebreides for.

   Prinsippet var grunnlaget for at staten i Finanger II saken ble gjort erstatningsansvarlig. ”Den bestemmelse som er brutt har til formål å gi enkeltpersoner rettigheter”, jf Høyesteretts presisering i Rt. 2005-1365.

   I Sveinbjørndottir argumenterte EFTA-domstolen med at: For målsettingen om et ensartet EØS spiller det ingen rolle om brudd på EØS-forpliktelser er forårsaket av den lovgivende, den utøvende eller den dømmende makt. Dette gjelder tilsvarende for hensynet til effektiv beskyttelse av de rettigheter som EØS-avtalen tillegger private. Og når EFTA-domstolen viste til lojalitetsforpliktelsene etter EØS-avtalen artikkel 3, er dette forpliktelser som også retter seg mot de nasjonale domstolene.

   For nasjonale domstolers brudd også på homogenitetsmålsettingen, vises til Høyesteretts uttalelse i avsnitt 58 i Finanger II, at erstatningsansvaret innen EØS bør ha samme omfang og ligge på samme nivå som innen EU: Det ville være lite rimelig om borgerne i EU og EØS skulle ha ulik rettsstilling når det gjelder det erstatningsrettslige vernet for deres rettigheter på det felles indre marked.

   Ytterligere vises til Finn Arnesens artikkel ”Om Statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen”, Tidsskrift for rettsvitenskap, 1997, side 662-663. Selv om artikkelen kom ut før Sveinbjørndottirsaken og Karlssonsaken, og det ennå ikke var fastslått at staten hadde et særskilt erstatningsansvar, har den likevel en viss relevans. Arnesen fremholder at ”når et vedtak er i strid med EØS-avtalen slik den er gjennomført i norsk rett, vil det foreligge en rettsstridig handling”. Han peker her på tilfeller ved brudd på interrettslig regel. Men presiserer at ”det er tilstrekkelig å fastslå at det offentliges erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak rekker minst like langt som medlemsstatenes erstatningsansvar etter fellesskapsretten for brudd på fellesskapsrettslige regler”.

   Innholdet av kriteriet ”tilstrekkelig kvalifisert” er avklart gjennom flere avgjørelser fra EU- og EFTA-domstolen, eksempelvis sak C-49/93 Brasserie du Pecheur, premiss 55-56 og EFTA-domstolen dom i sak E-4/01 Karlsson. Domstolen konkluderte med at det er et hovedprinsipp i EØS-avtalen at de kontraherende parter plikter å sørge for at enkeltpersoner får erstatning for skade og tap de utsettes for, og som skyldes at staten ikke har oppfylt sine plikter.

   Dersom et brudd på EØS-retten har vedvart til tross for at det fremgår av rettspraksis at den aktuelle atferden utgjør en overtredelse, vil bruddet være tilstrekkelig klart/kvalifisert, se Karlsson avsnitt 40.

   Rune L. Hansen:
   En interessant "omvei" og interessante stadfestelser Greta Solheim her viser hen til?

   Greta Solheim:
   Rune: Det er ingen ”omvei” til å gjøre gjeldende statlig erstatningsansvar. For det første skjer det jo at domstolene i en sak også har brutt EØS-avtalen og dens direktivbestemmelser f ex for pasient – og forbrukerrettigheter.

   Dessuten er det prinsippet om statlig erstatningsansvar som er likt, og som derfor må komme til anvendelse uansett om domstolene har brutt EØS-retten ved å ignorere en direktivbestemmelse som er inkorporert i nasjonal lovgivning, eller brutt EMKs bestemmelser via menneskerettsloven §§ 2 og 3, jf for øvrig Grunnloven kap E.

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg vet og forstår jo det. Men det jeg siktet til og som du også blandt annet innledningsvis skriver om herover, er hvordan både straffeforfølge-ansvaret, rettssikkerhets-ansvaret og erstatnings-ansvaret forties og neglisjeres av ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i dagens Norge - i forhold til sine egne forbrytelser. Dette i seg selv er jo både forskrekkelig, ulovlig og straffbart og en katastrofe! (Blandt annet også som politisk offentlig organisert grov kriminalitet.)

   Du skriver noe om det blandt annet i denne din formulering:

   "Problemet/haken er imidlertid at det for domstolers/dommeres vedkommende ikke finnes ledere, langt mindre ledere som tar ansvar, fordi dommere angivelig skal være så uavhengige at ingen skal bry seg om deres virke herunder lovbrudd. I realiteten premieres dommere for lovbruddene som rubriseres og dermed skjules under effektivitetsprinsippet. At effektivitet i saksbehandlingen verken har forrang foran lovgivningen og forsvarliglighetsprinsippet, kan ikke anses tvilsomt. Når statlige aktører tydeligvis ikke vil ha dette på agendaen, og ignorerer å rette opp/reparere rettsbruddene"

   Spørsmålet jeg egentlig har til de som leser dine mange stadefestelser over her, og til deg, Greta Solheim, er, hva kan eller vil EØS og Efta-domstolen eller norske dommere gjøre i forhold til dette, for å få stoppet galskapen?

   Uansett er det en "omvei" (og ingen formildende omstendighet) at ikke den offentlige grov-kriminelle galskapen forlengst har blitt straffeforfulgt og stoppet!

   Egil Borse-Svensen:
   Greta Solheim; Dette var artig, kan du hjelpe med noe annet? Bypakke Grenland, er en ring med bomstasjoner rundt i Grenland (Porsgrunn/Skien) som skal begynne å ta bompenger ca 1.10.2016. Men de har ikke engang begynt på bygging av veien som vil ta lang tid. Flere som meg, mener det er bedrag å ta bompenger for en vei som ikke finnes og at mange uskyldige dermed betaler for en vei de aldri vil se eller bruke. Hvor klager vi? Ryktene sier det er noen EØS avgjørelser om slikt fra Vestlandet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153698491401875

   Ja, nå kommer det frem.

   Og etter hvert, vil Europarådet skjønne at menneskerettene brytes på alle rettsområder, ikke bare under barnevernsrettens område.
   
   Europarådet skal granske om barnevernet bryt menneskerettane
   https://www.nrk.no/sognogfjordane/europaradet-skal-granske-om-barnevernet-bryt-menneskerettane-1.13121237
   Europarådet skal granske om norsk barnevern bryt menneskerettane. Bakgrunnen for initiativet er den svært så omstridde barnevernssaka i Naustdal, der eit kristent foreldrepar vart fråtekne fem barn
   www.nrk.no

   *

   Terje Lervaag:
   All ære til NRK som klarer å få det til å virke som dette er første gangen bv har sak mot seg i menneskerettsdomstolen.. Og attpåtil bare en utlending som har klaga...
   Er det rart folk i Norge forblir ignoranter..?

   Rolf Halln:
   NRK=Staten Norge, dessverre : ( : ( : ( 

   Sigbjorn Aase:
   Norges befolkning sover.

   Ole Morten Senneset:
   Helt riktig Marius, og de har blitt opplært (skolert)til og handle i strid med menneskerettene. Dette vet våre fremste politikere om , men de kan ikke stå inne for en slik handlingsmåte.

   Anita Reines:
   – Men er du ikkje redd for at det i rapporten blir slått at norsk barnevern bryt menneskerettane?

   – Nei, det føler eg meg veldig sikker på at konklusjonen ikkje blir. Vi veit ikkje kor brei rapporten blir, men det kjem sikkert til å kome fram enkelte døme på at barnevernet har vurdert feil. Christoffersen presiserer at ho uttalar seg om norsk barnevern generelt, ikkje naustdalssaka. Hun er altså helt sikker på at konklusjonen blir at barnevernet ikke bryter menneskerettigheter,

   Rolf Halln:
   Bv bryter alt som heter lover, til og med barnevernsloven : )
   Går de saker, bv-kontorer generelt, blir det nok huskestue for norske myndigheter : ) : ) : ) 

   Anita Reines:
   Ja, det vet du og det vet jeg. Men det er urovekkende når nestleder i den norske delegasjonen i europarådet går ut på forhånd og sier at de ikke kommer til å finne brudd på menneskerettighetene. Vi får håpe de som skal granske ikke har bestemt seg på forhånd!

   Alf Reuss Kollsete:
   Vi får STADIG MERE Å SPØRRE DE RESPEKTIVE STORTINGSREPRESENTANTER OM FREM MOT VALGET!!! SÅ SETT IGANG i ALLE FYLKER!!!

   Anita Skippervik Christensen:
   vil nok få seg ei overrasking når ho klarer å påstå at ho forventer at dei bare vil finne menneskerettsbrudd i enkelte saker, men for det meste ikkje...

   Mathesonn Liisamarie:
   Hva vil skje da? Om de blir dømt for brudd på menneskerettigheter? Blir alle barna som skulle aldri blitt tatt fra foreldrene returnert tilbake igjen? Det tviler jeg på!

   Sigbjorn Aase:
   Om ting får fortsette så ender det opp med. Skulle ikke vært så blind og dum. Osv. For til slutt rammer det de fleste. Til slutt ja.

   Jan Koltveit:
   Det Marius skriver over er helt korrekt. Menneskerettene brytes konsekvent på alle rettsområder. ikke bare innen barnevernsektoren.

   Sigbjorn Aase:
   På absolutt absolutt alle områder. Fritt vilt

   Vidar Mathiassen:
   Det stemmer, Marius Reikerås, en elite- og maktmiljøvennlig rettsikkerhet og undertrykkelsesukultur hvor maktmennesker skjuler seg bakom store systemer, taushetsplikt, kompleksitet og fravær fra samfunnsdebatt og tilnærmet ingen åpenhet iblant allmennheten i befolkningen- har blitt utbredt gjennom den plutselige oljesmurte rikdommen og økonomiske fremgangen til Norge; at vi må ha internasjonale aktører(politikere og medier) med stadig større press og innsyn i hva som foregår av graverende, krenkende praksiser innen ulike rettsområder, er en ytterligere bekreftelse på hvilken evne til selvinnsikt og generelt noe om kompetansenivået blant ledere i Norge. Som kjent, er MOT til å rette opp i grovt uredelige og ufaglige praksiser uansett om man er dommer, politiker, advokat, siviløkonom, megler eller en av de andre profesjonsgruppene med stor makt, helt essensiell i disse og vedkommende lederes kompetanse og ansvarsområde.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. september 2016: 

   Mørkt, vått og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Slørete lys blå himmen og 13 mot klokken 09.30. Lett overskyet, tildels ispedd noe lyst blått og 16 henimot klokken 12. Derefter helt overskyet med oppmot 17 pluss-grader. Og med 16 mot kvelden og klokken 20. Mørkt og ned til 12 frem mot klokken 22. Omkring 12 og 13 videre frem mot midnatt. 
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153700918511875

   Jeg reflekterer litt over intervjuet med riksadvokat Tor Aksel Busch på NRK 2 sent i går kveld.

   Han var overraskende krass, mot alle de feil som norsk politi- og påtalemyndighet begår.

   Og han var hele tiden opptatt med å presisere at "de måtte øve og lære".

   Men man kan ikke "øve og lære" ved å utsette andre mennesker for grove justismord.

   Man kan ikke sette mennesker i offentlige stillinger, uten at den som skal forvalte makt over andre vet hva han eller hun gjør.

   Vi må få slutt på det inkompetente, og konsekvensløse offentlige samfunnet.

   *

   Elisabeth Haugen:
   Helt enig! Offentlige maktmisbrukere burde stå personlig ansvarlig for overgrepene dem gjør mot mennesker.

   Aina Gregersen:
   Og det er DER Tor Aksel har mandatet sitt til og rydde landet !
   Ikke bedrive privat benådning og/eller straff , som seg hør og bør.
   Jeg var rystet !
   "Tisser i buksa og skylder på meg " var det ikke slik barneregla gikk !?

   Svein Harald Endresen:
   Jeg kan vanskelig se annet at Tor Axel Busch i med fordel kan øve seg på å se seg selv i speilet. Så kan han se seg selv inn i øynene og reise følgende spørsmål : 1. Hva kan vi lære av brannen i Scaninavian Star ? 2. Hvorfor tenkte jeg egentlig at Per Orderud drepte sine foreldre ? 3. Er det nå engang slik at Arne Treholt var den store spionen som vi mente dengang ? Og til sist, dog ikke minst : Hvorfor får ikke folk gjenopptatt sine saker når det kan se ut som det er all mulig grunn til det ? Eksempel: Torgersensaken.

   Per Ove Pettersen:
   Det er nok mye mer han burde beskue foran et speil, ikke minst de han jobber sammen med.

   Svein Harald Endresen:
   :-) !!!

   Svein Harald Endresen:
   Per Ove : Må jo være kort vet du , hvis folk skal gidde å lese ..................

   Aina Gregersen:
   Heldig du som ikke får lange anfall som jeg : ) men noen gidder alltids lese alikevel ! Og Da er synergieffekten i gang , vet du. : ) 

   Svein Harald Endresen:
   Aina Gregersen : Jeg har måttet trene hardt ...... ! :-)

   Trond Stenseng:
   Hvorfor er ikke noen i påtalemakten anmeldt for å plante beviser. Pengebeviset i Treholt saken er jo åpenbart ikke rett. For meg så er det mye mere alvorlig med uærlige tjenere innen polti rettsvesen osv..

   Aina Gregersen:
   : ) og jeg som ikke orker og trene - og ettersom det er bevist av samfunnet at det ikke er noen vits - eller har noen verdi (som kommentarer videre her uttrykker) - så er det svært demotiverende og skulle være den "eneste " som har klart og ta lærdom av egne "feil" .

   Aina Gregersen:
   Trond Stenseng øverste frittstående påtalemakt her i landet er'n Tor Aksel med sin stolte selvoppbyggede hær "over Dovre dro" Detfor blir ingen - i hans plan for Norge - tiltalt.
   Dette Vet politi på laveste nivå : og ler deg (meg) i ansiktet når en skal ha noe gjort, og sier :  
   "prøv Riksadvokaten ,da vel,ha ha !" Sitat slutt.

   Klaus Knag:
   Og når påtalemyndighetene øver og lærer vil feilene som de gjør i saker mellom myndigheter og borgere, gjerne stort sett alltid være til skade for borgerne, mens myndighetenes tjenestemenn går helt fri.

   Atle Rørdam:
   "Læring" som konsept og konklusjon på alt er egentlig ganske genialt. Det er passe ydmykt og det er totalt ukonkret. Folket sover videre når staten erkjenner at "læring er nødvendig".
   Man skulle lære etter 22 juli. Intet syntes lært, og ikke lærte vi av det de ikke lærte at læringen i seg selv er en endestasjon for diskusjoner.
   Vi har utvist ydmykthet ovenfor egne svakheter og skal nå "lære" å drive landet på "bedre og sikrere vis".
   Men det stopper ved utsagnet. Intet blir lært eller fulgt opp, men folket kjenner seg fornøyd med at statens ellers så arrogante kvinner og menn ydmyker seg selv med å inrømme at de ikke kan nok.
   For meg er en stat som hele tiden trenger å lære ting, en inkomptent og dysfunksjonell stat som bærer kraftig preg av nepotisme, et ord gud må forby at nordmenn lærer og forstår.

   Atle Rørdam:
   "Vi skal nå lære av erfaringene vi har fått gjennom saken(e)" er på mange måter nøyaktig det samme som blir sagt når statens kvinner og menn kommer med pisset om at "vi kan ikke kommenterer enkeltsaker".
   Folk må ikke la seg sjarmere eller lure at dette lære tullet.
   Det går rett inn i folkesjela og konseptet er nok spikket ut av kyniske psykologer/kommunikasjonsrådgiverer.
   Standard oppfølgingspørsmål til enhver som kommer med "lærebløffen" bør være følgende;
   "Vil dette si at ministeren(eller annet) erkjenner å ha vært inkompetent i sitt virke frem til etter denne "læringen"?"

   Rune L. Hansen:
   Som om "øve og lære" betyr noe annet enn øve og lære å ødelegge hvilkne som helst mennesker! Fullstendig uten negative konsekvenser for offentlig ansatte! Og å øve og lære å fortie og neglisjere Straffelovens alle lovbestemmelser som kan og skal brukes mot offentlig ansatte! Og å øve og lære fordelene ved også å fortie og neglisjere menneskerettighetene! Og å øve og lære også fordelene ved at offentlig ansatte beskytter og verner og hvitvasker hverandres forbrytelser! Og å øve og lære at det ikke er reell lov og rett som skal gjelde, men nøkkel-personene i den offentlige forvaltningen, ovenfra og ned! Og at protester, kritikk og politi-anmeldelser mot offentlig ansatte betyr ingenting! Osv.!

   Brit Jensen:
   Dere nevner frimurer . Så mange fra FRP og Høyre som er nevnt i denne artikkel.. Slett om den er upassende....

   http://filternyheter.no/17-265-norske-frimurere-kan-ikke-ta-feil-menneskeknokler-er-bedre-enn-mindfulness/
   17 265 norske frimurere kan ikke ta feil: Menneskeknokler er bedre enn…
   filternyheter.no

   Klaus Knag:
   Lærekurven synes også å være særdeles svak. Hvor myndighetene er angrepet for tvilsomme tjenestehandlinger, er det vanskelig å registrere noen form for lærekurve i det hele tatt, annet enn eventuelt hvordan påtalemyndigheten måtte ha blitt flinkere til å avskjære at myndighetene blir stillt til ansvar.

   Rune L. Hansen:
   Riksadvokat Tor Aksel Busch har lenge vært en utrolig nyttig og sentral nøkkel-person for den politiske og offentlige mafia-virksomheten i Norge. For høyt plassert å bagatellisere og benekte alt av politisk og offentlig grov kriminalitet i Norge.

   Alf Reuss Kollsete:
   DET ER KRYSTALLKLART FOR ALLE OPPEGÅENDE MENNESKER AT FEIL BEGÅTT AV POLITI/PÅTALEMAKT OG DOMSTOLENE SAMT BARNEVERN MÅ FÅ PERSONLIGE KONSEKVENSER FOR DE ANSVARLIGE!!!!!

   Stig R. Eie:
   Man skal visstnok øve og lære gjennom hele livet, uten å ta lærdom. Så skriver man en bok der en beklager at en ikke gjøre nok. Så tilgis det over en lav sko, og case closed.

   Rune L. Hansen:
   Om også forbrytere utenfor den offentlige forvaltningen skal kunne fri seg fra Straffelovens og Menneskerettslovens lovbestemmelser med å si det samme som riksadvokat Tor Aksel Busch, hva da?

   Ann Tove Buklev:
   Det kan virke som at det er nok å være en venn eller venn i nær omgangskrets med de som ansetter, for å få en plass i styrende stillinger med beslutningsmyndighet i offentlige stillinger. Kompetanse underordnet, så lenge partiboka og kameratene er i riktig posisjoner.

   Jan E. Hansen:
   Finnes det link til dette intervjuet med riskadvokaten?

   Klaus Knag:
   https://tv.nrk.no/serie/torp/NNFA52090616/06-09-2016
   NRK TV - Se Tor-Aksel Busch
   Et aktuelt og dyptpløyende intervjuprogram. Hver uke inviterer programleder Ole Torp en aktuell gjest til å…
   tv.nrk.no

   Anne Grete Axelsson:
   https://tv.nrk.no/serie/torp
   NRK TV - Se Torp
   Et aktuelt og dyptpløyende intervjuprogram. Hver uke…
   tv.nrk.no

   Rune L. Hansen:
   Han er bare en av mange nøkkel-personer for den politiske mafia-virksomheten i Norge. Men han er og har lenge vært en meget sentral slik. Alle er de mildt sagt partiske og inkompetente - og kriminelle. Han, og de andre, både aksepterer og forsvarer politisk organisert kriminalitet, men krydrer så gjerne med kritikk og små irettesettelser, for å få flest mulig til å tro at de står for kompetanse, habilitet og lov og rett. Og mange enda lar seg jo lure - endog mange lar seg liksom lure, for enda bedre å lure andre.

   Marius Reikerås:
   Ole Torp har begynt med dybdeintervjuer med aktuelle mennesker på NRK 2, og førstemann ut var riksadvokat, Tor Aksel Busch.
   Nesten en time hadde de til disposisjon, og da fremstår det for meg som komplett uforståelig, at Torp ikke berører rollen som Busch har hatt i tilknytning til etterforskningen av mordbrannen på Scandinavian Star.
   Tross alt ble 159 mennesker drept, og Busch,som øverste leder for etterforskningsarbeidet, har sviktet de etterlatte monumentalt.
   For ikke å snakke om hvordan den norske stat har sviktet enken etter han som med urette, ble utpekt som gjerningsmann.
   Men, det ble altså ikke nevnt med ett eneste ord.

   Egil Kastås:
   Det å forsvare et overgrep er også et overgrep, vi står oven en farlig utvikling, når den vanlige mann i gata ikke blir hørt. NÅR saker blir dysset ned, og ønskes en dra dit pepperen gror, Det å snakke med en som er utsatt for massiv overgrep, overgriperne har godt sove hjerte, finner vi i alle lag,,,,,,,,,,,,,,

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208045281344585

   Det er ikke minst blandt annet også Den internasjonale kriminal-domstolen (ICC) som også bør granske og straffeforfølge den offentlige kidnapper-mafiaen i Norge! Både i og for Norge, andre land og verden!

   Politiske og offentlige kidnappinger av barn og foreldre har forlengst blitt en uhyre smittsom virksomhet som stadig og i økende tempo og omfang erobrer og ødelegger land efter land, verden og lov og rett!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208047809207780

   Her er en meget kortfattet Norges-historie ...

   Mange reagerte nylig og naturlig nok på nyhets-oppslag om en norsk dommer med alzheimers sykdom.

   Konsekvensene av alzheimer i den offentlige forvaltninger kan jo være katastrofale for mange mennesker. Sykdommen forstyrrer blandt annet langtids-hukommelsen og evnen til logisk tenkning og til å samle og å forstå slutninger fra fakta og fra logisk tenkning og adekvate sammenhenger.

   Det er mye de fleste enda ikke har tenkt over angående dette, som for eksempel at alzheimer ikke rammer bare eldre mennesker, men også kan ramme unge mennesker og hele nasjoner, i forskjellig grad. Og at det er en smittsom sykdom. Som kan smitte både psykisk og fysisk miljømessig og genetisk. Og det er hva denne sykdommen, pluss også demens, i meget stor grad har gjort i Norge, stadig verre og verre.

   Sykdommen kan i utgangspunktet være forårsaket av et kosthold med for mye fett-stofer og søtstoffer av for dårlig kvalitet. Men kan smitte også uavhengig av dette. Og da særlig også ved mental eller psykisk innavl.

   For ikke mange ti-år siden var Norge et forholdsvis fattig land, ikke bare økonomisk. For å sette det noe på spissen, så bestod kostholdet for mange av kjøttkaker eller svinestek, potet og erter, krydret med salt og pepper. Eller tilsvarende med fisk i blandt, i forskjellig grad. Og melk og vann. Pluss "raffinert" sukker. Efter hvert kom frityrstekte poteter, chips, potetgull, i usunn olje. Og vann tilsatt "raffinert" sukker og mere eller mindre kunstige smaks-stoffer og farger - brus, saft, etc. Et ensporet og sykeliggjørende kosthold for de fleste. I stort monn videreført frem til i dag.

   Dette samtidig med at mange land i verden fra gammelt av hadde, og fortsatt har, langt frodigere med fødevarer og krydderier. Blandt annet også som medisiner.

   Jeg skal ikke her utbrodere alt dette. Poenget er at Norge i større grad enn de fleste andre land derfor så meget ble angrepet av alzheimer, demens, hjerte- og blod-sykdommer, etc. Med alle de konsekvenser det innebærer.

   Og samtidig selvfølgelig også norske politikere. Som med forskjellig grad av alzheimer forsøkte å lære det norske folk å tenke. Og å oppføre seg. Politikere med stadig mere olje-penger å øse av - og å bruke av. Strategier, tenkning og politikk ble preget av alzheimer og fellesskapet i og med alzheimer. Og av nepotisme og et mildt sagt enormt voksende sitt eget "personlige" offentlige byråkrati.

   Innflytelsene og konsekvensene fra dette er nu Norges-historie. Å reparere skadene og ødeleggelsen fra denne innavl lar seg ikke gjøre med innvandring av mennesker fra andre land. Tvert om blir innvandrere fra andre land efter ankomst til Norge smittet både psykisk og fysisk av den samme sykdommen - alzheimer.

   Politikere med rikelig nok penger mellom hendene trenger ikke å bruke de direkte på seg selv, de har tross alt lært seg at det er smartere å bruke de for sine egne beste medspillere. For å opprettholde og videreføre sin egen makt, karriære og innflytelse. I og for videreføringen av sin egen alzheimer-tenkning og innflytelse.

   Derfor altså, er Norges offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltning og sivilbefolkning nu gjennomsyret av alzheimer.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153907447908785/

   Mirza Ramic:
   Politikere med rikelig nok penger mellom hendene trenger ikke å bruke de direkte på seg selv, de har tross alt lært seg at det er smartere å bruke de for sine egne beste medspillere. For å opprettholde og videreføre sin egen makt, karriære og innflytelse. I og for videreføringen av sin egen alzheimer-tenkning og innflytelse.
   Derfor altså, er Norges offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltning og sivilbefolkning nu gjennomsyret av alzheimer.

   Sten Erson:
   Det mest allvarliga sjukdomsliknande tillståndet är enligt min bedömning den farliga förnekelsen... då insikt, kunskap om kärlek saknas till sina medborgare bland i stort sett de allra flesta inom denna cirkus av barnstölder...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2016 via Menneskehandel-Norge: 
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/972753112834362/

   "Humana, selskapet som ekspanderer raskest akkurat nå, ble i 2016 notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. I mai kom nyheten om at Humana hadde kjøpt en av de større aktørene i privat barnevern, Kvæfjord opplevelse og avlastning (KOA).

   På tre år har Humana overtatt Tiltak for ungdom Agder, Løft, Våre hjem, Tiltaksgruppen og Birkelund Barnevernsenter. Sammen med KOA solgte disse selskapene i fjor tjenester for 490 millioner kroner.

   Eid fra skatteparadis

   Humana er eid via svenske Inom – Innovativ Omsorg i Norden AB. Men hovedeierne er investeringsselskaper registrert i London og skatteparadiset Luxembourg.

   Team Olivia er et annet selskap av svensk opphav som kjøper seg inn i norsk barnevern. Siden 2014 har de kjøpt opp barnevernsinstitusjonene Hugin, Boenheten, Kletten Fjellgård, Solhaugen miljøhjem og Vesterled. Team Olivia er ikke lenger svenskeid, etter at investeringsselskapet Procuritas gikk inn som hovedeier for to år siden. Procuritas er registrert i skatteparadiset Guernsey. Team Olivia vil etter planen børsnoteres i september 2016 på Nasdaq-børsen i Stockholm.

   Unicare, som er mest kjent for å drive kommersielle sykehjem og hjemmetjenester, gikk i 2015 inn i barnevern og avlastning, med oppkjøpene av BAB Omsorg og Behandlingssenteret Små Enheter. Unicare er eid blant annet av de norske brødrene Varner.

   Passerte 1,5 milliarder

   Nykommerne ligger an til å gi solid konkurranse til norske Aberia og svenskeide Aleris Ungplan & BOI. Sistnevnte er vår suverent største private barneverns-aktør, som i fjor omsatte for over 1,5 milliarder kroner. Selskapet hadde for øvrig et årsresultat etter skatt på 87 millioner kroner, penger skutt inn av statens barnevernetat for å bygge barnevernstjenester rundt utsatte barn og unge."

   Les mere på linken:

   Tre nykommere gjør innhogg i barnevernsmarkedet
   http://fontene.no/nyheter/tre-nykommere-gjor-innhogg-i-barnevernsmarkedet-6.47.394819.00b15247a5
   Store selskaper med utenlandsk kapital kjøper opp norske barnevernstiltak. – Jeg ser det ikke som et problem at kommersielle tjener penger på å levere tjenester som det offentlige har behov for, sier barneminister Solveig Horne.
   fontene.no

   *

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. september 2016: 

   Morkt og omkring 12 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig, spredt lett skyet himmel og opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 11 og 20 klokken 12. Tildels noe lett overskyet og tildels blålig himmel utover eftermiddagen. Derefter lite skyer og 18 pluss-grader. En varm mild bris i hele dag. Mørkt med 18 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt. Noe yr omkring midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.08. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153671887481875

   Dommere som dømmer i alvorlige saker, og som har Alzheimers.

   Dommere som forgriper seg på små barn, men som får strafferabatt i forhold til andre som begår tilsvarende overgrep.

   Dommere som kjører i fylla med 2.98 i promille, men som slipper unna med et behandlingsprogram der andre må sone lange fengselsstraffer.

   Dommere som beskytter hverandre gjennom frimurerbroderskapet.

   Dommere som nekter å forholde seg til de grunnleggende menneskerettighetene.

   Dommere som støtter postkasseselskaper med fiktive eiere på Bahamas.

   Dommere som slår folk konkurs og straffedømmer, fordi de ikke gidder å ta en fem minutter lang telefonsamtale med sine dommer kollegaer.

   Dommer som dømmer i favør det offentlige på de fleste rettsområder, i langt over 90 % av sakene.

   Og gud bedre, hvor lang jeg kunne laget denne listen, men det er lørdag så jeg stopper her.

   Jeg spør: Kan det bli særlig værre?

   *

   Vidar Fagerholt:
   Ja. Ille er det. Og mer ille vil det bli. I nærmeste fremtid vil vi også se resultat på vår bekymring om sviktende dømmekraft i forvaltningen....

   Bjorn Hannaas:
   de ikke bare dømmer i favør av det offentlige, men gjør det pinadø stikk i strid med loven. DET er typisk norsk, det.

   Kjell Erik Midtgård:  
   Nei Bjørn, det er ikke typisk norsk, men det er bibelsk jødisk, akkurat som Jesus sa, om og til jødene, Joh 8,44 "I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." Norge er et monarki, ikke et folkestyre, og monarken Harald er jøde og den som utnevner embedsmennene / dommerne. Norge er en jødestat med de norske folk til treller.

   Espen De Lange:
   Det er bare å skrote justis-og politivesenet. Jeg har dørstoppere og bokstøtter som fortjener mer honnør..

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Nei.

   Bjørnar Hermansen:
   Shame of them all : ( : ( hva skal med disse dommerene egentlig, de er jo bare til irritasjon og ergrelse. Det er bra du holder styring på tabbene til den gjengen der Marius : (

   Johanne Almli:
   Kanskje vi skal omskrive Landsmo(r)der Gro sine ord til : "Det er typisk norsk å være naiv, likegyldig, arrogant og korrupt "!!

   Inger Helander:
   Ille dette!!!

   Natalia Kozłowska:
   Når i Polen vi har dette situasjonen folka gå ut og protesterer.....
   Men går ut ca 3 tusen folk.... mindre tusen....

   Natalia Kozłowska:
   Eller minimum 3 år fengsel

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   God helg :-) best å koble av litt når man ser sånn.

   John Terje Henriksen:
   Neppe... god weekend til alle....

   Ove Onkli:
   Værre, nei tvilsomt

   Arild Olafsen:
   Kan vi forvente noe annet, når politikera våre bruker arbeidstida til å spille? De burde få sparken fra jobben, det gjør andre. Norge har blitt et molboland.

   Bjørn Røkeness:
   JA ! Helt klart det kunne vært langt verre ! Men vi som sliter har en som deg Marius Reikerås som gir så faen i hvor mye dritt de sier om deg og du slutter aldri å banke inn i hue på mennesker uten samvittighet at dere er forbrytere og dere skal få det dere fortjener ! tusen takk Marius for at du alltid står rakrygga i denne kampen ! :)

   Roy Riksvold:
   Trist å se det som synliggjøres her. Hvor er de som har muligheten til å gjøre noe med dette ???

   Nina Kvamme:
   Vel.... vi som er aktive her kan jo få andre med oss og så får vi demonstrere som de gjør i andre land. Jeg oppfordrer selvfølgelig ikke til voldelige demonstrasjoner. Det er valg neste år, og da kan vi vise hva vi mener om de ansvarlige politikere......

   Bente Karim:
   I tillegg får de lønn... : (

   Roger Sten Snarli:
   Ett av midlene kan være en 'gapestokk' - Heng de ut med navn og foto til spot og spe for alle. Dette bør gjelde alle offentlige ansatte, - også politikere som misbruker folkets tillit. Hvem vil gå i bresjen og starte en side som man for eks. kan kalle "GAPESTOKKEN" ?

   gapestokk.jpg
   Roger Sten Snarli's photo.

   Robert Steffensen:
   Listen må forlenges og bli det viktigste dokument i moderne tid. Et evaluert og sammensatt forhold av menneskeskerettsbruddene må belyses, gjennom et felles dokument. Paraplyer og fallskjermer må ikke få større omfang, enn som det er i dag. Favoriseringer av stillingsmakt må angripes og det må fremmes krav for at lovene brukes likt for alle, og ikke noe annet. Der lovene ikke strekker til, eller utvidenhet råder, må moralske betraktninger til, og å stille moralske krav for avveininger for et hvert forhold. Uten lovenes riktige bruk for rettferdighet, så kan vi opphøre vår nasjon, så viktig er de. -- Partiet Folkets Rettigheter.

   Nils Eirik Jevne:
   En gang ble jeg kontaktet av en forsvarsadvokat i en sak der en mann hadde gått konkurs og var varetektsfengslet. Det viste seg at vedkommende hadde blitt psykisk syk og hadde så mange penger på bankkonto at han kunne dekke gjelden sin og mye mere. Han hadde vært så syk i retten at han ikke hadde klart å forklare seg i retten. Han ble løslat umiddelbart.

   Nina Kvamme:
   Håper inderlig at denne mannen har det godt idag <3

   Else Borge:
   : (

   Serentinia Laoria:
   Tragisk.

   Rune L. Hansen:
   De har gjort seg til mordere, sadister, svindlere og landsforrærdere. Kan det bli særlig verre?

   
---
---

   Vigdis Victoria Koppang, 08.09. 2016 via MENNESKERETTSPARTIET shared her post:
   https://www.facebook.com/groups/1298712406810923/permalink/1481738941841601/

   Til de som lurte, har lest evalueringen av fylkesnemndene...

   I mine øyne et opplagt bestillingsverk fra BLD,
   utført av et konsulentfirma og basert på høringsuttalelser fra barnevern-ledere, advokater, fag-kyndige og medlemmer av fylkesnemndene...

   Påstanden de skulle forholde seg til var;
   "Jeg har
   tillit til fylkesnemndas avgjørelser."

   Slitent uttrykk...
   men,
   vil mene "bukken og havresekken" passer her.

   Skuffende, meget skuffende...

   Vigdis Victoria Koppang edited a doc:

   Evaluering fylkesnemdene

   Evalueringen av fylkesnemdene er på 183 sider.
   Tenke seg til...
   Tilliten til fylkesnemdene er høy....
   mener barnevernsledere, advokater og fagkyndige.
   Fylkesnemnda ivaretar høy grad av prosessuell rettssikkerhet..
   Mon tro advokat Thea Totland og psykolog Einar Salvesen er blandt de spurte?

   "Den overordnede tilliten til nemnda er svært høy. Det kommer blant annet frem når vi har spurt barnevern-ledere, advokater, alminnelig medlemmene og fagkyndige om å ta stilling til følgende påstand:
   Jeg har tillit til fylkesnemndas avgjørelser."

   "Barnets beste og barns rettssikkerhet. Samlet sett, oppnås målet om at saksbehandlingsreglene i barnevernloven skal ivareta hensynet til barnets beste, og til barnets rettssikkerhet i tilstrekkelig
grad?
   Det er først viktig å si at fylkesnemnda ivaretar høy grad av prosessuell rettssikkerhet og har en faglig sammensetning som i stor grad sikrer relevant fagkompetanse."

   Horne sin uttalelse etter evalueringen;
   "Horne: - Markant forbedring
   - Fylkesnemndene har fungert i over 20 år og det var viktig for meg å vite om de fungerer etter hensikten. Det viser rapporten at de gjør, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp).

   *

   Rune L. Hansen:
   Skuffende? Og ikke forventet? Naiv? Du burde ha visst bedre?
   Hele kidnapper-virksomheten er svindel, terror og tortur fra ende til annen - og akkurat det og ingenting annet har det vært i mange år nu. Politisk organisert ofentlig verst tenkelige slags mafia-virksomhet.

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206911562738709&set=gm.1482102811805214&type=3&theater

   Jo ondere de er dess bedre egnet er de.

    bv-tospann.jpg

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. september 2016: 

   Mørkt, tildels noe yr og gradvis ned til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt og mere lett overskyet og 17 pluss-grader utover formiddagen og frem mot 13-tiden. Overskyet med 16 pluss-grader og et mildt og varmt vind-drag fra omkring klokken 13.30. Jeg har plukket inn bergamot-pærer i dag, flere sorter, pluss gyldne Shiro-plommer fra et tre. Forbereder nu å eksperimentere litt med konserveringen av de. Særlig mere enn det blir det ikke så jeg gjør i dag. Jeg skrev og postet et kjapt brev også. Mørkt, mild og varm bris og 16 pluss-grader klokken 21.30. Med tildels yr og 15 mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. september 2016: 

   Mørkt, tildels yr og regn, en mild bris og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og regn utover formiddagen. Mindre nedbør sent på formiddagen. Overskyet og 17 pluss-grader fra omkring 12-tiden. Med 16 pluss-grader videre utover eftermiddagen og 15 klokken 17 og 14 klokken 18. Noe yr og 13 frem mot 20-tiden og dunkelt. Mørkt klokken 21, derefter med regn og ned mot 12 fremover mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208074442113586

   Falsk eller ekte granskning av "barnevernet"?

   Fylkesmann og mange andre har liksom gransket eller revidert "barnevernet" og avgitt rapporter, forslag, kritikk, etc. Som har resultert i ingenting og det som verre er, uansett hvor meget de har funnet eller stadfestet av forbrytelser.

   De har hatt sine politisk gitte mandater og retningslinjer for sin arbeidsoppgave. Uten slikt vil de finne både folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, politisk offentlig organisert kriminalitet og et utrolig massivt mangfold av grov politisk offentlig kriminalitet. Som selvfølgelig kompetent skal straffeforfølges og dømmes.

   Men det har de altså mere eller mindre synlig ikke hatt mandat til eller retningslinjer for. De forholder seg kun til lovbestemmelser og regler av lavere rang. Ikke til Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Så hva er så meningen med det hele?

   Å berolige sivilbefolkningen med at forbrytelser er funnet eller ikke funnet og reagert på? Og med at "knusende kritikk" av "barnevernet" forekommer og er berettiget?

   Og samtidig å lukke øynene for Straffeloven og Menneskerettsloven - både sine egne øyne og andres?

   Granskning som avlednings-manøver og som dumhet, med andre ord.

   Uten å berøre de vesentlige spørsmål og kriterier.

   For eksempel om det i realiteten i det heletatt er et barnevern?

   Og hvor mange av de kidnappede barna ble "hjulpet" fordi det var helt nødvendig for en kortest mulig tid?

   Og var "hjelpen" en reell hjelp? Eller det motsatte?

   Og basert på en kompetent og sann fremstilling av saken?

   Og hvor mange ble "hjelpt" til noe som ikke var bra for barnet?

   Og forholdsvis hvor mange av barna tenker i eftertid at de ble hjulpet?

   Og hvor mange ble indoktrinert? (Stockholm-syndromet.)

   Og hvor mange ble traumatisert? Og torturert? Og skadet av kidnappingen?

   Og ble de som traumatiserte, torturerte eller skadet barnet straffeforfulgt og dømt? Eller deres forbrytelser lovliggjort av nødverge?

   Og hvor mange av foreldrene som barna ble kidnappet fra ble hjulpet? Og hvordan og til hva?

   Og viktigst av alt - og helt avgjørende, følgende:

   Skjedde kidnappingen kompetent i henhold til prinsippene for
   (a:) nødvendighet,
   (b:) forholdsmessighet
   (c:) og rettssikkerhet,
   (d:) ble menneskerettighetene fullverdig kompetent saksbehandlet og begrunnet,
   (e:) eller hadde minst en av disse prinsippene mangler og kidnappingen dermed var ulovlig (og straffbar)? Hvis minst en av disse prinsippene hadde mangler eller var fraværende så har barnet og foreldrene og andre i familien krav på (og ikke bare rett til) hurtig optimal gjenopprettelse i henhold til Barnekonvensjonen Art 8. ("Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet.") Inklusivt selvfølgelig også optimal erstatning og det at de medskyldige i kidnappingen kompetent straffeforfølges og dømmes.
   
   Uten Straffeloven og Menneskerettsloven og disse prinsippene var "granskningen" ukompetent, falsk og det som verre er.

   Problemet sett fra den politiske og offentlige kidnapper-virksomheten sin side, er at en ekte granskning vil bety at de selv må bli straffeforfulgt og dømt, til lange fengselstraffer.

   Og at egentlig så trengs meget lite ekte granskning for å stadfeste at virksomheten er politisk og offentlig organisert groveste slags kriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten.

   Det er i grunnen lett nok for enhver å se og å forstå.

   Men det ønsker de ikke.

   *

   Per Arne Dalseide:
   Har noen, utenom de som har motarbeidet eller kritisert bv blitt straffet, eller blitt trakassert av bv?

   Rune L. Hansen:
   Mere enn tankevekkende bare det ja, Per Arne Dalseide.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. september 2016: 

   Mørkt, mellom 13 og 11 pluss-grader Celsius og tildels nokså mye nedbør her ute i natt. Tildels overskyet med noe blålig og noe yr og 13 pluss-grader utover formiddagen. Halvt skyet og halvt lys blå himmmel og 16 pluss-grader klokken 14.30. Og 13 klokken 18. Mørkt med en mindre mørk himmel og 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208080765271661

   Offentlige kidnappinger og de reelle lovbestemmelser, kort fortalt

   Barn og foreldre og andre i deres familie som blir eller ble kidnappet (ulovlig adskilt) fra hverandre, har i henhold til både Menneskerettsloven, Straffelovens lovlige lovbestemmelser, Roma-statuttene og EMD krav på hurtig, kompetent og effektiv hjelp fra den politiske, juridiske og offentlige forvaltningen for snarest mulig optimal gjenforening, gjenopprettelse og erstatning, samt at de medvirkende i eller for kidnappingen kompetent straffeforfølges og dømmes.

   Offentlig ansatte eller andre som medvirker i opprettholdelse eller videreføring av forbrytelser mot dette skal i henhold til de samme over-ordnede lovbestemmelser (lex superior) gjeldende foran og over alt annet av lovbestemmelser, vedtak, avgjørelser og regler i og for Norge kompetent straffeforfølges og dømmes.

   Politisk, juridisk eller annen offentlig forvaltning som kidnapper (ulovlig adskiller) et eller flere barn fra sin ene eller begge foreldre er i seg selv blandt annet organisert kriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten.

   *

   Åse Næss Bjørnaa:
   Du har så rett

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1089052334477859/

   Cecilia Anderson:
   Millioner Takk Rune: Du er GULL verdt og burde vært justisminister ! <3

   ️
---
---

   Marius Reikerås, 11.09. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152258020296875

   Gjenåpning av en avgjørelse, kan begjæres etter tvisteloven § 31-4 bokstav b der en avgjørelse var basert på en uriktig ”anvendelse” av folkeretten.

   Senere praksis fra EMD må forstås slik at gjenåpning som utgangspunkt skal finne sted når en nasjonal avgjørelse er basert på en krenkelse av konvensjonen, jf. EMK artikkel 46.

   Det gjelder således ikke noe ”nødvendighetsvilkår”.

   Det vises spesielt til dom 26. februar 2004 i sak Görgülü mot Tyskland, avsnitt 64, dom 8. april 2004 istorkammersak Assanidze mot Georgia, avsnitt 198, dom 12. mai 2005 i storkammersakÖcalan mot Tyrkia, avsnitt 210, dom 30. juni 2009 i storkammersak Verein gegenTierfabriken Schweiz mot Sveits, avsnitt 90, 91 og 97, og dom 14. januar 2010 i sak Melnikov mot Russland, avsnitt 109.

   Jeg viser som eksempel til følgende uttalelse i dom 26. februar 2004 i sak Görgülü mot Tyskland avsnitt 64:

   ”It follows, inter alia, that a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects. Furthermore, subject to monitoring by the Committee of Ministers, the respondent State remains free to choose the means by which it will discharge its legal obligation under Article 46 of the Convention, provided that such means are compatible with the conclusions set out in the Court’s judgment . . .”

   Det går fram av disse dommene at statene er pliktige til å gjennomføre individuelle tiltak, både for å få en slutt på krenkelsen og for å gjenopprette krenkelsen ved at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som før krenkelsen.

   Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig.

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversettelse til norsk:
   "Derav følger, blant annet, at en dom hvor retten finner et brudd pålegger den innklagede stat en rettslig forpliktelse til ikke bare å betale de berørte de beløpene som tilkjennes i form av en rettferdig tilfredsstillelse, men også til å velge, underlagt tilsyn av Ministerkomiteen, generelle og / eller, hvis passende, individuelle virkemidler som skal innordnes i deres nasjonale rettsorden for å få en slutt på krenkelsen funnet av retten og til å reparere så langt som mulig effektene. Videre, gjenstand for overvåking av Ministerkomiteen, gjenstår for den innklagede stat fritt å velge de midler som den vil oppfylle sin juridiske forpliktelse i henhold til artikkel 46 i konvensjonen med, forutsatt at slike midler er kompatible med konklusjonene fastsatt etter rettens skjønn. . ."

   Rune L. Hansen:
   Men hvorfor blande Tvisteloven og Gjenåpning inn i dette forholdet? Det er jo både unødvendig og krenkende for de forurettede om ikke deres menneskerettigheter best mulig automatisk gjenopprettes, sikres og respekteres av de offentlige myndigheter.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 10.09. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1088329431216816/ ( intern )

   Åsee Nordby:
   Alt.som.har.skjedd, siden,krigen. Med.familier. som.som.har,blitt.fratatt.---sine.barn. Er.en.stor.forbrytelse.mot.menneskeheten. Men.vi.har.nu.holt-på.i.11.år. I.dag,sitter.vi.med,en.datter, som,systemet, har.ødelagt.helt. --- Hun.savner.barna.sine, har.ikke.sett.den.elste.på10.år. Vi.har.vandret --- fra.fylke.tingrett.osv.i.10.år. men, vi. kjemper.mot.en.råtten.stat. rettsystemet.er. gjennom.råttent. Vi.som.besteforeldre. hadde.part.i.saken.men, --- den.klarte.dem.og.ta.i.fra.oss. En.ting.er.hva.vi.og.barna.har.krav.på. noe.annet.er.hva.virkligheten,her,i.Norge,gir,oss. Ikke.en.dag.uten.savn, og.-tårer. Alt.er.så.uvirkelig, når,du,ser,andre,glade,foreldre. Og,mange,av.---dem, ser,rart,på,oss, dersom,vi.forteller, om,BARNEVERNET. og,hva,de.har,gjort.med,våres.FAMILIE.

   Rune L. Hansen:
   Mange i dagens Norge kjenner seg igjen i alt det der, Åse Nordby. Og stadig flere for hvert år som går. Det er et storstilt (og enda smittsomt) folkemord, hvor en politisk offentlig nepotisme og dens medspillere kidnapper, torturerer og utplyndrer barna og foreldrene i sivilbefolkningen. Og skaffer seg makt, fortjeneste, samarbeidspartnere og karriærer på menneske-handelen, fangeholdet, frihetsberøvelsen, terroren og understrykkelsen og identitets-tyveriet og familie-tyveriet. Menneskerettighetene, integriteten og livene til barna krenkes og ødelegges. Og også ikke mindre for foreldrene og samfunnet. Ja, det er ikke vanskelig å forstå når en for eksempel handler i dagligvare-butikken eller andre steder, at de i butikken undrer hvor det har blitt av barna og enda mere når de spør eller får høre svaret! Da blir en ansett som en farlig og mindreverdig. Om ikke de i butikken vet hva som egentlig foregår. Og kanskje kommer en av barna innom den samme butikken noen dager senere og blir utspurt og snakket med av de i butikken - mere og lengre enn barnets egen familie "har lov til"! Og hva skal barnet svare og si?! At det nektes sine egne foreldre og sin familie og sitt hjemsted og sitt eget liv og sin egen fremtid!?! Det er for mange enda for utrolig til å kunne være sant! Og med fakta rett foran seg for uforståelig! Og for umenneskelig! Og for fremmedartet, som fra en annen og grotesk planet!

   
---
---

   Ove Knarvik, 11.09. 2016:
   https://www.facebook.com/ove.knarvik.5/posts/1213651958676384

   Fosterforeldre er i grunnen bare med på å bryte ned og ødelegge barna de overtar, dette til tross for at det er noen som klarer seg.

   De som klarer seg ville sannsynligvis gjort det bedre i familien eller i biologisk storfamilie. Jeg støtter ikke fosterhjemsplassering hvor kontakt med kjernefamilie, biologisk slekt, venner og skole brytes. Samtlige slike plasseringer er ikke bare et brudd på menneskerettene, men en forbrytelse mot menneskeheten som snart må og skal straffes.

   Barnevernet får disse barna som tvangs plasseres til å føle seg uønsket, noe som forsterkes når de får vite at det er bortplassert med tvang og at de bor der mot at fosterforeldre får betalt for å ha de. Er det overhodet ingen i bv som ser slike ting? Kari Killen bv guruen bør stilles for retten for forbrytelser mot menneskeheten p.g.a det psykososiale eksperimentet hun står bak gjennom sin kvasi forskning på 17 barn. Hun er sannsynligvis årsak til flere dødsfall enn noen annen NORDMANN gjennom alle tider.

   Husk skjebnen til de barna som tvangs plasseres av barnevernet er ikke særlig lystig ser vi på kjent kunnskap som skjules for offentligheten. Se på historien, med vold, seksuelt misbruk, selvmord og hvor langt under gjennomsnittet disse barna skårer i voksen alder sammenlignet med alle andre grupper, inklusiv sammenlignet med de som vokser opp i så kalla dysfunksjonelle hjem. Se på at barna i barnevernets varetekt mister egne barn til bv straks de blir foreldre, Er ikke det en fallitt erklæring og dødsdom over barnevernets arbeid i forbindelse med tvangsplassering vet ikke jeg hva som kan åpne øya til allmenheten og det politiske systemet.

   Samtidig med dette vet vi at tidligere bv ansatte starter og driver lukrative bv institusjoner i privat regi. De som blir igjen skaffer barn i beste nazi stil til sine tidligere kollegaer og sjefer som tjener fett. Lederne tar ut lønner i størrelse orden 1,5 til 3 millioner i året. For hva? Ødelegge barn og ungdom noe som glassjenta og mange med henne er levende eksempel på.

   Kan det hjelpe oss i kampen Dersom vi hadde klart å skaffe midler til å fått brakt Kari Killen, Mari Trommald med flere inn for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. FINNES DET ADVOKATER SOM KAN VÆRE MED PÅ DETTE. Klarer vi som gruppe å samle midler til å utforme en slik anmeldelse? Kan vi følge dette opp med dokumentasjon som vil få de dømt.

   *

   Ove Knarvik:
   Håpet mitt er at Kari Killen skal få føle straffen før ho utånder i sin opphøyde selvgodhet. Jeg vet ikke om noen som fortener lovens strengeste straff mer enn henne.

   Cecilia Anderson:
   Jeg er med og anbefaler Marius Reikås, Jørgen Stualand, Olav Sylte, Rune Fardal og Rune L. Hansen som utvalg for slik aktivitet.
   ! <3

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig mange flere en Kari Killen medvirkende i dette folkemordet i politisk regi. Kari Killen er bare en av deres nu veldig mange nyttige idioter. En kan også gjerne si at virksomhetens akseptanter er enda verre enn Kari Killen, hvor meget mildere de enn er.

   ️Wenche Bryn Thorsen:
   Riktig� : )

   Jan Ole Vesterlid:
   Det var vel å ta hardt i å stryke alle fosterforeldre over samme kam, de aller aller fleste gjør en enorm jobb for barn som av ulike grunner ikke bør leve under samme tak som biologiske foreldre, spør bare barna fra den såkalte alvdal saken. Så det bør bli ei god stund til fosterforeldre henges ut igjen.

   Ken Joar Olsen:
   For såvidt enig Jan Ole Vesterlid, men prøv så og se det den andre veien... Da deltar jo så og oppretholder en reel kidnapping, så uansett om du krever refleksjon og forståelse så gi det samme først...

   Ken Joar Olsen:
   Men har du Jan Ole Vesterlid tenkt på å spørre barn som urettmessig er fjernet fra sin familie? For da kanskje ikke du hadde syntes det var så galt, ihvertfall ikke om barna er det som betyr noe opp i dette...

   Rune L. Hansen:
   Alle barn som i Norge er kidnappet i offentlig regi er ulovlig og straffbart kidnappet. Og alle barn skades i meget stor grad av kidnappingen. Skulle den ha vært nødvendig og lovlig så måtte den ha skjedd på en fullstendig lovlig måte - og det har enda ikke forekommet i Norge. Det overrasker vel dessuten ikke at kidnapperne og deres medspillere forsvarer sine ulovlige handlinger eller karriærer. Det helt alminnelige forsvar de bruker er å påstå at barna får et bedre liv av å bli "flyttet", men det er sjelden sant (hvor ille det enn er hos foreldrene, eller de forteller usannheter om at det er). Hadde de snakket sant så hadde de ikke nektet foreldrene retten til sitt familieliv - uansett ikke for en lengre tid og uansett ikke uten at foreldrene vedvarende gies muligheter for å velge, om i det heletatt nødvendig. Og uansett så ville de ikke om de snakket sant og vært lovlydige mennesker ha akseptert at kidnappingene skjedde ulovlig og straffbart og dessuten ulovlig og straffbart nektet foreldrene og barnet sine menneskerettigheter.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. september 2016: 

   Mørkt, en mild bris og mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig og hvitlig himmel, mild vind, sol fra øst og 13 pluss-grader frem mot klokken 09. Spredt skyet og varmere vind utover formiddagen og eftermiddagen. Mere enn 20 pluss-grader i skyggen frem mot 15- og 16-tiden. Lett overskyet drivende fra sør med varm vind og 17 pluss-grader frem mot 19-tiden. Halv-mørkt klokken 20.30. Mørkt klokken med 16 pluss-grader klokken 21, med avtagende måne snart i sør. Månen lavt i sør klokken 23 og litt sør-vest mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.09. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/1077839072253244/

   Menneskerettighetenes sentrale og ufravikelige betydning

   Menneskerettighetene er tydelige, lett forståelige og et menneskeverdets gode for alle og enhver.
   Men de skal ikke kunne bagatelliseres, forvrenges eller neglisjeres.

   Menneskerettighetene har selv som lovbestemmelse at hver enkelt av de skal være umistelige for absolutt ethvert menneske.

   Og at: "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Ethvert menneske har i og med sine menneskerettigheter en makt og myndighet som absolutt ingen offentlig myndighet skal kunne medvirke i å krenke.
   Enhver opprettholdelse av en krenkelse eller medvirkning i en krenkelse skal kompetent bli straffeforfulgt og dømt.

   Menneskerettighetene skal effektivt kunne stoppe enhver form for politiske eller offentlige myndighets-forbrytelser.
   Det er det som er selve hensikten med menneskerettighetene.

   Og videre - les hver setning nøye:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   kunngjør Generalforsamlingen nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

    Og at:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Av særlig helt sentral, ufravikelig og viktig betydning for menneskerettighetene er
   nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet)
   og forholdsmessighet-prinsippet (proposjonalitet-prinsippet)
   og rettssikkerhet-prinsippet (med blandt annet begrunnelse-prinsippet).

   Politikere, dommere eller andre i eller utenfor den offentlige forvaltningen som medvirker (inklusivt i form av unnlatelse) i å forbryte seg mot noe av dette skal kompetent straffeforfølges og stoppes. Slike forbrytelser er ulovlig og uakseptabel menneske-fiendtlighet.

   Ingen av menneskerettighetene og deres prinsipper skal kunne bagatelliseres, forvrenges eller neglisjeres.

   Og ingen av menneskerettighetene skal kunne bagatellisere, forvrenge eller neglisjere en annen menneskerettighet.

   Av så viktig og ufravikelig betydning er menneskerettighetene.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153714165106875

   Human Rights crimes in Norway.

   From: marius@reikeras.no

   Date: Mon, September 12, 2016 8:32 pm
   To: @europarl.europa.eu

   Dear European Human Rights friends.

   On June 2, the Council of Europe (PACE) approved senator and member of the PACE, Ben Oni Ardelean’s measure to create a draft report considering to what extent Norway’s CPS and its legal system, is violating Council of Europe standards.

   On behalf of very many Norwegians, I will like to express our sincere gratitude to see that PACE will take a closer look into whats going on in Norway.

   The Council of Europe is the most powerful Human Rights organization, maybe in the world and will have the power to enforce legal reforms for Norway.

   The system is producing thousands of victims, even though Norway has signed its obligations to undertake to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights, in any case to which Norway is a party,see Article 46 of the ECHR Convention.

   20 years ago, Norway was found guilty in violating Article 8 of the Convention in the Adele Johansen vs Norway case.

   The Court stated in section 78:

   ”The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. 1) judgment, p. 36, para. 81).

   Even though these words were passed on by the Court more than 20 years ago, Norway has never complied with the Courts case law.

   Instead of regarding a public care order as a temporary measure, the Norwegian authorities have, without exceptions, always considered the care order to be of long lasting nature.

   Meaning that the child taken into public care, should remain there until he or she is at least 18 years old.

   These long lasting atrocities committed to the families, must come to an end, and I am extremely happy to see that PACE now is doing the right thing:

   To make Norway responsible for its Human Rights Crimes.

   Once again: Thank you very much for bringing hope to thousands of families; children, parents, grandparents, uncles, aunts, cousins, and so on who have suffered from these gross Human rights crimes.

   Best regards,

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153714310361875

   Ja, ja verden fornekter seg ikke. Det går rykter om at Domstols administrasjonen skal holde introduksjonskurs for dommere i menneskeretter.

   Hva passer vel bedre enn å si: Bedre sent enn aldri?:)

   *

   Ken Joar Olsen:
   A little to little, a little to late...
   Men pussig det er nødvendig, med tanke på at alle dommer er i samsvar med internasjonale forpliktelser?

   Per Steinar Sørå:
   Dette er noe de skulle fått med seg, før de forlot skolebenken! Ikke da de skal gå av med trygd.!!

   Effe Bense:
   : )

   Kjell Melhus:
   er ikke det litt komisk med tanke på at staten undertegnet protokollen i 1999 ?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven ble gjeldende i 1999, Kjell Melhus, men menneskeretts-konvensjonene ble gjeldende i og for Norge i mange år før det. Det er ingen forskjell, annet enn at Menneskerettsloven inneholder akkurat de samme menneskeretts-konvensjonene og lovbestemmelsene.

   Svein Harald Endresen:
   eah..? Hvem skal forelese ....? :-)

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Så står det bare igjen å se de setter det lærte ut i praksis da ;-)

   Knut-Helge Jacobsen:
   Lurer på om de i domstoladministrasjonen har fått med seg Marius sine formaninger, og ser seg nødt til å "oppdatere" seg, eller sette seg på skolebenken for å lære hva menneskerettigheter er? :)

   Rune Fardal:
   Og hvem passer bedre som foreleser enn Marius Reikerås :-)

   Jan-Magne Thomassen:
   Flott : )

   Herman Krystad Lindstad:
   Så kommer ti-tusen kroners spørsmålet:
   Hvor hentes kursledere fra....?!!

   Silje Aanes:
   Flere som skulle hatt det.. burde være en menneskerett å få velge medisin selv også. Men nei, jeg må ut med 2044 kr i mnd fordi de ikke gir ut typen som virker best, på blå resept : (

   Ann Tove Buklev:
   Snakk om å bli satt på potta.

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. september 2016: 

   Mørkt og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, spredt lett skyet og 18 pluss-grader klokken 08. Tildels nesten overskyet og opp til 22 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Tildels enda varmere utover eftermiddagen. Nokså mørkt og 15 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og 15 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153715886811875
   
   13. september, en merkedag.

   Sannhetens time er kommet for Norges menneskerettkrenkede regime.

   Menneskerettsdomstolen skriver i dag følgende:

   94. The Court observes that an order was made for the applicant’s eviction automatically by the domestic courts after they had stripped her of ownership. They made no further analysis as to the proportionality of the measure to be applied against the applicant, namely her eviction from the flat they declared to be State-owned.

   Min kommentar:

   Det samme skjer i Norge. Tvangsutkastelser skjer automatisk, og uten at den som rammes får noen analyse hva gjelder inngrepets proporsjonalitet.

   Menneskerettsdomstolen skriver i dag følgende:

   However, the guarantees of the Convention require that any interference with an applicant’s right to respect for his or her home not only be based on the law but should also be proportionate, under paragraph 2 of Article 8, to the legitimate aim pursued, regard being had to the particular circumstances of the case.

   Min kommentar:

   Som EMD skriver: Konvensjonen forplikter enhver stat, også Norge, til å foreta en forholdsmessighetsvurdering under paragraf 2 til Artikkel 8.

   Dette har Norge ignorert til stadighet. På alle typer rettsområder.

   Menneskerettsdomstolen skriver i dag følgende:

   Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention

   Min kommentar:

   Menneskerettsdomstolen skriver at ingen nasjonal lov kan bli tolket eller anvendt på en slik måte at den undergraver den enkeltes stats forpliktelser under konvensjonen.

   Likefullt er det det som skjer i Norge, ved at norske dommere har ignorert konvensjonen og utelukkende sett hen til egen fortolkning av det interne regleverket.

   13 september, dagen da Norge for alvor ble avslørt for å ha misbrukt befolkningens menneskeretter.

   *

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Lover godt. Alt kommer til rett tid.....

   Aina Gregersen:
   Så innmari bra om dette klaffer : dette har du så innmari fortjent <3
   ( fisj for en kamp mange av oss må stå i ...

   Yusup Kalaev:
   Det er på tide

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Gjelder det tvangssalg også?

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Når felleseie skal selges, er på markedet i tre mnd uten hell, så går eksen til tvangssalg og det tar to år før det blir salg, til halv pris. Føles grådig urettferdig. Derfor jeg spør.

   Per Ove Pettersen:
   Men det hjelper dårlig så lenge vi har en forvaltning som lider av skrive-, lese- og forståelsesvansker.

   Anne Marit Myhre:
   Det var på tide ! Utrolig bra

   Svein Harald Endresen:
   Så det er ennå håp....... ! :-)

   Greta Solheim:
   Det blir for dumt av en jurist. Hvilken merkedag er dette for de som har slike saker Marius? Det må antas at enhver jurist forstår at for at noen skal kunne påberope seg prejudikatsvirkning av EMDs dommer må de i det minste vise til saksnummer for EMDs dom og hva den saken omhandlet. Så hva om du oppgir og refererer til dette istedet for å gjengi utdrag/avsnitt av en dom?

   Gs Allan:
   Andrey Medvedev v. Russia http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166685
   HUDOC - European Court of Human Rights
   hudoc.echr.coe.int

   Cecilia Anderson:
   I dag har jeg anmeldt både BV, DPS og NAV for brudd på menneskerettighetene med kunnskapen du deler Marius. Regner med at alt blir henlagt, men det er den 13/9.

   Aina Gregersen:
   Flink jente: da er det i allefall i systemet ,og Det er viktig ! ! 
   Her mangler det bare "dps"opplegget - ellers er de andre anmeldt : kommune også ! Jeg kommer ikke inn på politistasjonen da flere er anmeldt til SEFO - men SEFO tok anmeldelsen politiet ikke tillater meg og anmelde - med instrukser om hvordan føre den videre Hos dem. For politiet Skal ta i mot Alt som er av anmeldelser og gi bekreftelse på mottatt innen svært kort tid . Gi det en uke - sa SEFO. Så måtte sefo selv ta i mot det politiet ikke - ville vedrørende kommune.
   Det er i systemet ! !

   Rune L. Hansen:
   En merkedag? Både forholdsmessighet-prinsippet og lovlighets-prinsippet har EMD mange ganger tidligere utdypet og forklart og fremgår dessuten også av menneskeretts-konvensjonene og av selve prinsippene for lovlig lov og rett.

   Er det mulig de er noe enklere i tydelighet denne gangen? Og det at de samtidig slår to viktige "fluer" i en smekk? Som gjør det til en merkedag?

   Marius Reikerås:
   Ja, Rune

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Jeg opplever "merkedager", som leserens opplevelser og følelser basert på innkomne opplysninger. - Det er betydeligste lengere ute i prosessen og en annen prosess å etterspørre saksnr med videre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153716206406875

   Menneskerettssituasjonen i Norge , sett i søkelyset av dagens dommer fra EMD.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, September 13, 2016 3:34 pm
   To: anders.anundsen@jd.dep.no
   Cc: postmottak@jd.dep.no

   Åpent brev til Justisminister, Anders Anundsen.

   Kopi: Offentlig

   Som landets Justisminister, er du øverste ansvarlige for vårt rettssystem.

   Og din viktigste job, må utvilsomt være å påse at menneskerettene blir fulgt.

   Problemet er bare at færre og færre, nasjonalt og internasjonalt, tror på deg og det offentlige Norge, når dere hevder at menneskerettene blir respektert i landet vårt.

   Du må ikke tro at det er tilfeldig at Europarådet, verdens kanskje mektigste menneskerettsorganisasjon, har besluttet å granske Norges bruk av menneskerettene. Det er fordi medlemmene av Europarådet og av EU- parlamentet, over tid, er blitt gjort kjent med hva som foregår av offentlige menneskerettsovergrep i Norge.

   Selv om granskningen pt er ment å være på barnevernsrettens område, er jeg overbevist om at også andre områder, når de blir gjort tilstrekkelig kjent, vil vekke Europas søkelys.

   Så spørsmålet er om ikke sannhetens time er kommet for Norges menneskerettkrenkede regime.

   Det er uforståelig for meg, at landets dommere har avholdt saker om tvangssalg, et av de mest alvorlige menneskerettsinngrep som en stat kan foreta mot sine borgere, uten at den som rammes får muntlige forhandlinger slik han eller henne har krav på , eller får vurdert forholdsmessigheten, slik han eller hun har krav på.

   Den Europeiske Menneskerettdomstol stilte primo 2015, følgende spørsmål til den norske stat i sak 21628/11, Sagvolden vs Norway, om nettopp disse temaer:

   "1. Did the omission to hold an oral hearing in the proceedings relating to the decision to order compulsory sale off the applicant’s apartment, ending in the Appeals Leave Committee of the Supreme Court`s decision of 1. October 2010, give rise to a violation of her right to a fair and public hearing under Article & § 1 of the Convention ( See, inter alia, Jussilia v. Finland, no 73053/01, §§ 40 to 41 and 43, ECHR 2006- XIV, with further references) ?

   2. Did the order compelling the applicant to sell her apartment entail an interference with her rights under paragraph 1 of Article 8 of the Convention that was not necessary within the meaning of its paragraph 2. ( see for instance, Connors v. the United Kingdom, no 66746/01, §§ 81-84, 27 May 2004; McCann v the United Kingdom, no. 66746, no 19009/04, §§ 45-55, 13 May 2008; Cosic v Croatia, no 28261/ 06, §§ 20-23, 15 January 2009; Orilic v. Croatia no. 48833/ 07, §§ 63-72, 21 June 2011; Gladysheva v. Russia, no 7097/ 10, § 95, 6. December 2011)?"

   Etter at disse spørsmål ble adressert til den norsk stat, hadde jeg et håp om at Norge ville slutte å krenke de helt grunnleggende menneskerettene.

   Men, nok en gang ble jeg dypt skuffet.

   Norsk dommere fortsetter som før med å avholde tvangssalg, uten muntlige forhandlinger og uten at de som blir berørt, får tilstrekkelig mulighet til å få vurdert inngrepets forholdsmessighet.

   Den forholdsmessighetsvurdering som enhver dommer plikter å hensynta under EMK artikkel 8, neglisjeres stort sett på de fleste rettsområder, ikke minst på barnevernsrettens område.

   Men i dag, den 13 september, er for meg en merkedag.

   En dag da Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har stadfestet det jeg har sagt i årevis, og som norske myndigheter har ignorert, men som de ikke lengre nå kan overse.

   Menneskerettsdomstolen skriver i dag følgende:

   "The Court observes that an order was made for the applicant’s eviction automatically by the domestic courts after they had stripped her of ownership. They made no further analysis as to the proportionality of the measure to be applied against the applicant, namely her eviction from the flat they declared to be State-owned."

   Min kommentar:

   Det samme skjer i Norge. Tvangssalg og tvangsutkastelser skjer automatisk, bare norske styresmakter finner en lovhjemmel, og uten at de norske domstoler foretar en slik nødvendighetsanalyse slik at den som rammes får vurderte inngrepets proporsjonalitet.

   Menneskerettsdomstolen skriver videre i dag følgende:

   "However, the guarantees of the Convention require that any interference with an applicant’s right to respect for his or her home not only be based on the law but should also be proportionate, under paragraph 2 of Article 8, to the legitimate aim pursued, regard being had to the particular circumstances of the case."

   Min kommentar:

   Som EMD skriver:

   Konvensjonen forplikter enhver stat, også Norge, til å foreta en forholdsmessighetsvurdering under paragraf 2 til Artikkel 8.

   Dette har Norge til stadighet ignorert. På nær sagt alle typer rettsområder.

   Menneskerettsdomstolen skriver i dag følgende:

   "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention"

   Min kommentar:

   Menneskerettsdomstolen skriver at ingen nasjonal lov skal bli tolket eller anvendt på en slik måte at den undergraver den enkeltes stats forpliktelser under konvensjonen.

   Likefullt er det det som skjer i Norge, ved at norske dommere systematisk har ignorert konvensjonen, og utelukkende sett hen til egen fortolkning av det interne regleverket.

   Jeg konstaterer at landets dommere nå skal på introduksjonskurs, for å lære seg hvordan de skal håndtere menneskerettssaker

   Det er bedre sent enn aldri, men det rettferdiggjør ikke alle de tusenvis av overgrep som norske dommer har begått mot egen befolkning ved å la være å anvende menneskerettene på en skikkelig måte.

   De har en selvsagt plikt til å forvalte konvensjonsbestemmelsene slik at de respekterer de til enhver tid gjeldende menneskerettene.

   Og her har altså norske dommere sviktet fundamentalt.

   I den anledning minner jeg om reparasjonsplikten, slik beskrevet i dommen mellom Vilnes mfl og Norge premiss, 269:

   "The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002&#8209;IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009)."

   Så spørsmålet er:

   Hva har du og ditt departement tenkt å foreta dere, som arbeidsgivere for domstolene, for å bøte på det faktum at så og si ingen som har vært involvert i saker som berører inngrep etter EMK artikkel 8 eller EMK artikkel 1 protokoll 1, har fått nødvendighetsøvelsen oppfylt av norsk domstoler.

   Akkurat det svaret venter jeg på i spenning.

   Jeg minner derfor avslutningsvis om hva som står i EMK artikkel 46.

   Bergen, den 13.9.16

   Marius Reikerås

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   "There is no lie, more terrifying than the truth!"

   Julianne Olaisen:
   Igjen, - knallbra skrevet, og venter spent på svaret på dette.

   Cecilia Anderson:
   Bra skrevet Marius og tusen takk for all innsats; ydmyk, takknemlig og med dypeste respekt
   ! <3

   Anne Marit Myhre:
   Anders A har en jobb du må ta takk i du har sittet å sett på at dem har tatt alt fra meg så du får bare rydde opp !!

   Anne Marit Myhre:
   Ja stor respekt for denne mannen. Stor takk til Marius Reikerås

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153715871761875

   Her sier EMD noe som du skal merke deg.

   Den sier at dersom staten skal gå klar av en krenkelse av EMK artikkel 8, så må inngrepet være "nødvendig i et demokratisk samfunn"

   I denne vurderingen skal staten alltid vurdere individets behov, som "to the individual’s identity, self-determination, physical and moral integrity, maintenance of relationships with others and a settled and secure place in the community".

   Men norske dommere har som oftest neglisjert å vurdere nødvendighetskriteriene som borgerne har krav på å bli beskyttet under.

   Vi kan derfor trygt si, at den norske stat har sviktet borgerne fundamentalt i denne oppgaven:

   "93. It will therefore proceed to the question of whether the interference was “necessary in a democratic society”. In making this assessment the Court will have to examine if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued. It has previously held that the margin of appreciation in housing matters is narrower when it comes to the rights guaranteed by Article 8 compared to those in Article 1 of Protocol No. 1, regard had to the central importance of Article 8 to the individual’s identity, self-determination, physical and moral integrity, maintenance of relationships with others and a settled and secure place in the community (see Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, §§ 81–84, 27 May 2004, and Orli&#263; v. Croatia, no. 48833/07, 21 June 2011, §§ 63-70)."

   *

   Geir Thorvaldsen:
   Marius R, Mener du at vi kan bruke artikkel 8.her? : Mor(utenlandsk)har blitt mobbet, truet og diskriminert av barnevern, slik at hun så seg nødt til å flytte tilbake til sitt hjemland med minstemann for å få fred. Eldste sønn er i fosterhjem 4-12. Familen på 4 er tvangs-splittet.

   Veronica Andersen:
   Rebecca og Ketty: Dette kan være aktuelt å merke seg ift Karina's sak.

   Rune L. Hansen:
   Fullstendig knusende den politiske og juridiske nepotismen i dagens Norge også alt dette. : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153715861906875

   Viktig presisering fra EMD i dag.

   Når statens representanter gjør feil, så må staten stå til ansvar også menneskerettslig.

   "The Court reiterates that that the mistakes or errors of the State authorities should serve to the benefit of the persons affected, especially where no other conflicting private interest is at stake. In other words, the risk of any mistake made by the State authority must be borne by the State and the errors must not be remedied at the expense of the individual concerned (see Gashi, cited above, § 40, and, mutatis mutandis, Radchikov v. Russia, no. 65582/01, § 50, 24 May 2007)."

   *

   Cecilia Anderson:
   Fantastisk ! <3

   Per Steinar Sørå:
   Det vil også si at vi som var på statens skolehjem har rett på erstatning og oppreisning så det monner?

   Thomas Hodne:
   herregud.

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   "Retten understreker det, det at feilvurderingene elller feil av statens myndigheter skal tjene til fordel for de berørte personer, spesielt der ingen andre motstridende private interesser står på spill. Med andre ord, risikoen for eventuelle feil gjort av statens myndighet må bæres av staten og feilene må ikke utbedres på bekostning av den det gjelder (se Gashi, sitert ovenfor, § 40, og på tilsvarende måte Radchikov v. Russland, nr. 65582/01, § 50, mai 24 2007)."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1091044450945314/

   Cecilia Anderson:
   Gjenstår å se hvordan den norske stat er kompetent til å praktisere og implementere dette...?

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153716379491875

   Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstolen har i en dom mot Russland i dag, presisert at dersom staten skal gå klar av en krenkelse av EMK artikkel 8, så må inngrepet være "nødvendig i et demokratisk samfunn"

   I denne vurderingen, skal staten alltid vurdere individets behov, som

   "to the individual’s identity,

   self-determination,

   physical and moral integrity,

   maintenance of relationships with others

   and a settled and secure place in the community ".

   "93. It will therefore proceed to the question of whether the interference was “necessary in a democratic society”. In making this assessment the Court will have to examine if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued. It has previously held that the margin of appreciation in housing matters is narrower when it comes to the rights guaranteed by Article 8 compared to those in Article 1 of Protocol No. 1, regard had to the central importance of Article 8 to the individual’s identity, self-determination, physical and moral integrity, maintenance of relationships with others and a settled and secure place in the community (see Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, §§ 81–84, 27 May 2004, and Orli&#263; v. Croatia, no. 48833/07, 21 June 2011, §§ 63-70)."

   Jeg vet at veldig mange her på Facebook, har hatt en eller flere saker som omhandler EMK artikkel 8. Eksempelvis er enhver barnevernssak en artikkel 8 sak.

   Spørsmålet mitt blir derfor:

   Rekk opp hånda der ute, den som har fått en slik vurdering av om inngrepet var "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   *

   Per Steinar Sørå:
   Jeg fikk ingen!

   Kristian Dirdal:
   Har aldri hørt om det, og har aldri vært part i noe selv om det vedkom meg med! Slike ting blir gjemt bort og skjult slik at det skal sjå ut som en nødvendighet fra de som utfører et overgrep!

   Cecilia Anderson:
   Nope, Nada, Niente, Oxi, Null, Niks Og ingen ting 😰

   Rune L. Hansen:
   Alt slikt noe og mye mere til har norske dommere og politikere aldri brydd seg det minste som helst om. De trodde jo aldri de kom til å bli avslørt!

   Rune L. Hansen:
   Litt oversettelse, til norsk:
   Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstolen har i en dom mot Russland i dag, presisert at dersom staten skal gå klar av en krenkelse av EMK artikkel 8, så må inngrepet være "nødvendig i et demokratisk samfunn"
   I denne vurderingen, skal staten alltid vurdere individets behov, som

   "til den individuelles identitet, selvbestemmelse, fysiske og moralske integritet, vedlikehold av relasjoner med andre og en egen avgjort og trygg plass i samfunnet"

   "93. Det vil derfor gå videre til spørsmålet om inngrepet var" nødvendig i et demokratisk samfunn". I denne vurderingen vil domstolen måtte undersøke om det besvarer et "pressende sosialt behov", og, spesielt, om det er forholdsmessig til det legitime mål forfulgt. Det har tidligere holdt hevdet at skjønnsmarginen i boligsaker er smalere når det gjelder rettighetene garantert av Artikkel 8 i forhold til de i Artikkel 1 i Protokoll nr 1, hensynet hadde til den sentrale betydningen av Artikkel 8 til den enkeltes identitet, selvbestemmelse, fysiske og moralske integritet, vedlikehold av relasjoner med andre og en egen avgjort og trygg plass i samfunnet (se Connors v. Storbritannia, nei. 66746/01, §§ 81-84 27. mai 2004 og Orlić v. Kroatia, nr. 48833/07, 21. juni 2011, §§ 63-70)."

   Rune L. Hansen:
   Enkelt sagt, er meningen med menneskerettighetene at hvert enkelt menneske selv garantert skal ha en rettferdig og trygg makt og myndighet som ikke ustraffet skal kunne forstyrres eller krenkes av offentlige myndigheter.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. september 2016: 

   Mørkt og omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet med 15 frem mot klokken 10. Med oppmot 20 videre frem mot klokken 13. Og 15 omkring 18-tiden. Merkverdig med 17 klokken 19. Dunkelt og 15 klokken 20, halv-mørkt klokken 20.30. Mørkt og 14 efter 21-tiden og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153718047751875

   marius@reikeras.no
   Date: Wed, September 14, 2016 11:10 am
   To: Postmottak@bld.dep.no

   Att: Barneminister Solveig Horne.

   Kopi: Offentlig

   Vi er skjønt enig om at barnets rettssikkerhet, alltid må ha høyeste prioritet.

   Vedlagt følger derfor en rekke tunge forskningsrapporter, som viser at et barn tar alvorlig skade av å bli fjernet fra sin biologiske slekt.

   Mine to spørsmål til deg blir da :

   Med så mye tung forskningsdokumentasjon som her vedlegges;

   1. Hvordan kan det da ha seg at Norge er det land i verden, som foretar hyppigst offentlige omsorgsovertakelser målt per innbygger?

   2. Hvorfor etterlever ikke Norge det grunnleggende prinsipp, som ble stadfestet av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Adele Johansen v Norge, om at et barn som blir tvangsfjernet fra sin biologiske familie, skal tilbakeføres så raskt som forholdene tillater det?

   Imøteser dine svar umiddelbart, da det skal videreformidle til delegater i Europarådet og i Europaparlamentet.

   Bergen, den 14.9.16

   Marius Reikerås

   -

   English version

   Att: Children Minister, Solveig Horne.

   Cc: Public

   We do agree that the children's legal rights, always must have the highest priority.

   I therefore attach a number of heavy research- reports, showing that children take serious injury by being removed from their biological family.

   My two questions to you are:

   1. How can it be that Norway is the country in the world, making most frequent public care orders per capita?

   2. Why does not Norway comply to the fundamental Human Rights principle, which was upheld by the European Court of Human Rights in Adele Johansen v Norway, that a child being forcibly removed from its biological family, is to be returned as quickly as circumstances permit?

   I welcome your prompt answers, as I will forward them to delegates in the Council of Europe and in the European Parliament.

   Bergen, 09/14/16

   Marius Reikerås  

   *

   Sigbjorn Aase:
   <3

   Rolf Halln:
   Beklageligvis liker jeg ikke at Solveig Horne er minister i det hele tatt.
   Dessverre så må vi forholde oss til det. I mine øyne er hun en av de svakeste ministerne gjennom tidene.
   Allikevel veldig bra skrevet Marius, om hun da er "voksen" nok til å svare, hmmm

   Alf Reuss Kollsete:
   Kjempebra Marius!

   Monika Johnsen:
   Å æ sier d igjen: ka skulle vi gjort uten dæ Marius Reikerås

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Bra.

   Britt Holth:
   Takk og lov for deg som står på for så mange og som vet hvor du skal hente lovverket og kunne bruke det : )

   Cecilia Anderson:
   Takk igjen Marius ; hva skulle vi gjort uten deg?
   Har du anledning til å dele forskningsrapportene slik at jeg kan benytte de i saken min?
   Evig takknemlig
   ! <3

   Rolf Halln:
   Bare til å kjøre på : ) : )

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153718019001875 ( intern )
   Marius Reikerås 7 hrs ·
   Takker advokat Trine Ødemotland i Danmark, som har sendt meg denne svært nyttige mailen, med masse nyttig forsknings-dokumentasjon, på hva slags skader som opps...
   See more

   Seda Gundogar:
   Veldig bra skrevet igjen Marius. Så programmet ditt på tyrkisk Tv og har fulgt med siden. Beundrer innsatsen din! !

   Bjørnar Hermansen:
   Den dama er totalt handlingsrammet så her får du ikke noe svar. Jeg kan ikke se ho har gjort noe eller kommet med forslag til løsninger på den krisen BV er i, det hele nærmer seg skandale.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153718019001875
   
   Takker advokat Trine Ødemotland i Danmark, som har sendt meg denne svært nyttige mailen, med masse nyttig forsknings-dokumentasjon, på hva slags skader som oppstår på et barn som fratas sin mor og far.

   "Kære Marius,

   Jeg har netop fået nedenstående forskning vedr. skader på hjernen, når et barn fratages sin mor og far.

   Det kan være, at du kan bruge det i kampen i Norge? Jeg vil bruge det her i Danmark.

   Med ønsket om en god aften.

   Venlig hilsen

   advokat Trine Ødemotland

   Jusner advokatfirma
   Godthåbsvej 8B, Baghuset 2. sal
   2000 Frederiksberg
   CVR nr. 36346191
   T: 3022 4472
   W: jusner.dk

   ---------- Videresendte meddelelser ----------
   Fra: Milena Penkowa <milenapenkowa@gmail.com>
   Dato: 12. september 2016 kl. 22.22
   Emne: Re: Vedr. Forskningsresultater ang. barnets hjerne, når denne mister sin forælder.
   Til: advokat Trine Ødemotland <mail@jusner.dk>

   Hej Trine

   Her kommer nogle artikler (nogle som fulde /komplette artikler, andre som Abstracts -dvs resuméer), som alle har det til fælles at de viser at børn,der (tvangs)fjernes fra sine forældre (eller blot fra den ene forælder) udvikler en række forandringer, når de sammenlignes med børn, der *ikke *fjernes fra sine forældre/sin forælder.

   Sidstnævnte udgør "kontrolgruppen" og dvs sammenligningsgrundlaget.

   Forandringerne er kort sagt at der opstår DNA-ændringer, som igennem hele livet påvirker, hvilke gener der er aktive versus inaktive. Dette medvirker til at forklare, hvorfor de (tvangs)fjernede børn langt oftere udvikler en lang række problemer og sygdomme, såsom sygdomme i hjerne, sind (psykiske lidelser), hjerte og hjertekarsystem, immunsystem, stofskiftet (fx diabetes) m.fl.

   Alle disse problemer bliver værre, jo længere tid separationen varer.

   Hvis fx et barn er hospitalsindlagt, dvs ikke "fjernet fra hjemmet", men blot indlagt, så er det i sig selv nok til at der sker små ændringer i hjerne, sind og immunsystem!!

   Blot hvis en nyfødt er indlagt på neonatal-afd'en, og babyen dermed er frataget sin moderlige kontakt, kan man måle at babyens hormonsystem og nervesystem ændres i en ugunstig retning, som forklarer hvorfor barnet senere i livet rammes oftere af stress, depression og angst - når man sammenligner dem med babyer, der *ikke *har været frataget sin moderlige kontakt (kontrolgruppen).

   Med dette in mente, er det ikke så underligt at en regulær (tvangs)fjernelse fra hjemmet skaber så enorme problemer for barnet - og at disse problemer følger barnet i hele dets voksenliv.....

   Mange af disse data er høstet fra finske forskningsstudier, idet man i Findland under 2. verdenskrig foretog nogle ret udbredte (tvangs)fjernelser af børn (ca 70 000!!) fra hjemmene, hvorfor der eksisterer et kæmpe forskningsmateriale herfra.

   Der er dog også andre studier, som viser det samme, men jeg fremhæver her de finske, fordi finske børn er ret sammenlignelige med danske børn.

   Desuden blev de finske børn ofte tvangsanbragt i Danmark.....

   Der er også nogle britiske studier, som viser det samme - såsom fx at depression og angst forekommer oftere og i sværere grad hos tvangsfjernede børn end hos ikke-tvangsfjernede børn (kontrolgruppen).

   Ditto fra studier af latinoamerikanske børn, der frarives sine forældre, når de krydser grænsen til USA....Børnene får psykiske lidelser og PTSD såfremt de oplever selv kortvarig separation fra forældrene if immigrationen til USA. Sammenligningsgrundlaget (kontrolgruppen) er de samtidige latinoamerikanske børn, der immigrerer til USA *uden *at blive separeret fra sine forældre.

   Der findes meget mere videnskabelig litteratur* om emnet end det hertil vedhæftede, men hvis det blot handler om at påvise, at det skader et barn alvorligt og for livet, hvis man foretager en tvangsfjernelse, så bør det hertil vedhæftede være rigeligt.

   (*du kan se et lille udsnit af de øvrige publicerede studier om emnet i referencelisterne på de fulde artikler .....)

   Håber det giver mening (selvom sproget i artiklerne er skrevet til fagkolleger) - og især håber jeg det kan bruges i jeres kamp.

   Denne email må gerne deles.

   Med bedste hilsner
   Milena
   --
   Læge Milena Penkowa, Dr. med., Phd
   -
   http://hjerneeksperten.dk/

   *

   Vibeke Vedvik:
   Det er så grusomt å tenke på hva Norge og Norges barnevernstyranni har påført så mange av de mest dyrebare skatter som finnes!
   Uskyldige, rene av hjertet, gooode barn. : (

   Espen De Lange:
   Synd at det må forskning til, dette er jo elementært.

   Trine Ødemotland:
   Og forskningen er gammel kendt viden, som er blevet ignoreret.

   Sigrun Grønås:
   Barna er planlagt som forskningsobjekter allerede ved vurderingen av foreldre.. - Forskning på hvordan forandre dårlige gener i arv, om til lydige samfunnsnyttige Saue-hau. Ja, jeg bare undres.. forstår ikke hvorfor denne terroren er godkjent og får fortsette, og fortsette. ..

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Ja grusomt.men er også grusomt at mange av de som bestemmer over barns og foreldres liv i norge.å som jobber i det offentlige er mange ganger større omsorgssviktere en hva mange foreldre blir beskylt for...

   Sigrun Grønås:
   På tide å finne ut og dokumentere at mange av ungene er en "Case" innunder psykisk forskning.

   Cecilia Anderson:
   Tusen takk Marius; dette skal benyttes for alt det er verdt ! <3

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Tusen takk Marius Reikerås, men for gemene man at bruke i foreksempel retten mot barnevernet trenger en de fullstendige artiklene med kilder. Hvor finner jeg disse?

   Ellen Oshaug:
   Ve støtte Marious ..

   Rune L. Hansen:
   Det er en overflod med flerfoldige slags seriøse både omfattende og grundige statistikker, studier og undersøkelser som klart og tydelig viser at både barn og foreldre mangfoldig får alvorlig skade og livs-ødeleggelse av ufrivillig å bli adskilt fra hverandre, både kortvarig og langvarig.
   Alle disse og dette forties konsekvent av den politiske kidnapper-mafiaen og dens medspillere. Bare sjelden henviser de til de mest useriøse, overfladiske og bagatellmessige av slike.

   Samtidig forties konsekvent også den utrolig enorme flom av vitnesbyrd og bekjennelser fra barna og foreldrene som florerer på Internettet.
   Dette samtidig med at kidnapper-mafiaen og dens medspillere og samarbeidspartnere om og om igjen gjentar sine standard-fraser:

   "Vi vet at Barnevernet gjør mye bra og må akseptere at det også blir gjort feil." (Men å bevise at det er mye bra det de gjør eller at det i det heletatt er bra det de gjør, det kan de selvfølgelig ikke. De bagatelliserer alt og det hele.)
   "Et Barnevern må vi jo ha, hvordan skal det ellers gå med alle de barna som ikke kan bli boende hos sine foreldre?" (Men at vi fra før av har både politi og barnas familier, slekt og venner og mulighet for eventuelt om nødvendig å gi foreldrene mulighet for eller ultimatum om å beskikke seg, det sier de ingenting om. Og altså heller ingenting om de skadene og livs-ødeleggelsene de påfører både barna og foreldrene og samfunnet med en kidnapping.)
   "Barnets beste er viktigere enn rettssikkerhet." (Men at barnets meget sjelden er å bli kidnappet og minst av alt for lang tid eller fjernt, det sier de ingenting om. Og heller ingenting om at de dermed gjør offentlige kidnappinger av barn til en mafia-virksomhet.)

   Det er ikke bare alle de seriøse omfattende og grundige statistikker, studier og undersøkelser, samt barnas og foreldrenes vitnesbyrd, sorg, lidelser og ødeleggelser de fortier, men også i det heletatt verdens erfaringer og kunnskap angående slikt til og ifra alle tider, samt ikke minst reell lovlig lov og rett og Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven. Hvor tydelige og entydige de enn er.

   Som for eksempel Barnekonvensjonen Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Og Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."
   Og Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Osv., osv.! 

   Cecilia Anderson:
   Takk Rune ; høyt verdsatt ! ! <3

   Mia Christensen:
   Janni T Christiansen læs her

   Janni T Christiansen:
   Tak : )

   Janni T Christiansen:
   Det samme foregår i Danmark, her tvangsfjernes børn af myndighederne. Efter et kort stykke tid, går børne i mistrivsel og bliver behandlingskrævende pga af savnet til familien.

   Therese Brageman:
   Jag har ikke set min datter i snart 2 år.
   Og som Janni skriver, det samma sker i dk.

   Janni T Christiansen:
   Tess detta e jättevigtigt för dig .

   Therese Brageman:
   Men tror du man kommer kunna använda detta

   Janni T Christiansen:
   Ja det vet jag att du kan

   Janni Elkjær Jensen:
   Må den deles

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153718382251875

   Dette sa Den Europeiske Menneskerettsdomstol i går:

  "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention"

   Følgelig: Ingen nasjonal lov skal tolkes og anvendes på en slik måte, at den kommer i konflikt med Norges menneskerettsforpliktelser.

   Så hvorfor gjøres det da likevel?

   *

   Rune Fardal:
   Aroganse, hever seg over det meste.

   Rune L. Hansen:
   Litt oversettelse til norsk:
   "Videre, ingen juridisk bestemmelse i nasjonal lovgivning skal tolkes og bli tatt i bruk på en måte uforenlig med den respondenerende statens forpliktelser i henhold til konvensjonen."

   Alf Reuss Kollsete:
   Nå MÅ VI til å rette SKYTSET MOT Stortingsrepresentantene og de respektive Statsråder, Horne og Andersen! Husk det er de som sitter med HOVEDANSVARET, og Valgkampen er allerede igang! La OSS NÅ få dette tibake til Norge, vi har MER ENN NOK med Erna, Olemic og Co, og det MÅ GÅ FORAN Hillary og Trump!!! Vi MÅ altså MÅLRETTE DENNE KAMPEN FOR MENNESKERETTENE gjennom en Koordinert innsats fra ALLE Menneskerettsorganisasjoner og enkeltpersoner som har opplevd OVERGREPSREGIMET gjennom BARNEVERNET, POLITIET/PÅTALEMYNDIGTEN og DOMSTOLENE!!!!!

   Alf Reuss Kollsete:
   Geir OLe, vi må få samlet ALLE disse smågruppene som er enig i HOVEDSAKEN: Gjenopprettelse av RETTSSTATEN og RESPEKT for MENNESKERETTIGHETENE! Uten at det skjer vil de ALDRI få POLITISK INNFLYTELSE og blir bare en PROTESTBEVEGELSE som Erna og Co ikke bryr seg om!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare i teorien at "splitt og hersk" er et effektivt politisk terror-våpen - og det norske folk har nu gjennom flere ti-år politisk vært opplært til diskriminering og undertrykkelse i form av egoisme-fraksjonering og makt-kamp, på veldig mange av livets områder. Uten straffe-forfølgelse. Det er jo også derfor at en mange-armet, grådig og utplyndrende politisk offentlig nepotisme ("venne-krets") har kunnet utvikle seg og konsolidere seg! Og i realiteten blokkere all adgang for andre.

   Det har forlengst blitt en slags alles kamp mot alle og hver for seg og sitt. Og maktesløshet for alle andre.

   Per Ove Pettersen:
   Geir-Ole Isaksen Jeg har tatt en titt på disse partiene som du kaller det men kan ikke se at de er noe man kan kalle et politisk parti.

   Rune L. Hansen:
   Forvirrings-partiene? Dumhets-partiene? Egoisme-partiene? Hovmods-partiene? Karriære-partiene? Kolaboratør-partiene? Osv., osv.

   Per Ove Pettersen:
   Skulle gjerne visst hvem vi da skal stemme på, de er jo ingen der som har normalt gangsyn.

   Geir-Ole Isaksen:
   Man skal stemme frem partier som er for menneskerett og at folket har makta: "Norgespartiet" eller "Demokratene"

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen å stemme på, det er bare de kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres medspillere og alle de altfor dumme eller indoktrinerte som har noen å stemme på. :(

   Thomas Hodne:
   Approach The BENCH/BANK ok money motha fuckers money..

   Svein Harald Endresen:
   Er det slik og forstå Marius, at heller ikke NAV som et offentlig forveltningsorgan kan bryte menneskerettighetene ? Jeg tenker spesielt på de tilfeller NAV uten saklig grunn sykeliggjør enkelte individer uten nødvendig dokumentasjon.

   Geir-Ole Isaksen:
   Ingen har lov å bryte menneskerettene Ikke jeg eller du heller.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er den reelle lov og rett som skal gjelde for alle og enhver, både i og utenfor den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153718709226875

   Spørsmål

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, September 14, 2016 6:05 pm
   To: postmottak@jd.dep.no

   Att: Den det vedrører i Justisdepartementet

   I gårsdagens avgjørelse i saken ANDREY MEDVEDEV v. Russland, sier Den Europeiske Menneskerettsdomstol følgende i premiss 54:

   "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention"

   Mitt spørsmål til Justisdepartementet, som arbeidsgiver for domstolene, er:

   Hva gjør departementet for å påse at norske domstoler overholder forpliktelsen om ikke å tolke og anvende intern-lovgivningen i strid med menneskerettene?

   Bergen, den 14.9.16

   Marius Reikerås

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Meget bra spørsmål Marius!

   Jan Koltveit:
   Gode og konstruktive spørsmål. Kan tro de skal bite negler i departementet nå.

   Thor Nyland:
   De har vel egentlig gitt faen i å gjøre noe, derav mange klager til EMD mot Norge.

   Rune L. Hansen:
   Hadde folk flest i Norge visst om muligheten for å klage til EMD og hatt advokater som ville hjelpe de og hadde kompetanse så ville det blitt en overflod med klager til EMD fra Norge.
   Som det er nu så er nærsagt alle advokater i Norge akseptanter til ulovlige dommer og lovbestemmelser. Og til kriminelle dommere og politikere og deres medspillere.

   Rune L. Hansen:
   Det "klokeste" de gjør er kanskje å ikke svare noe som helst, annet enn eventuelt et eller annet overfladisk "god dag mann økseskaft"? En lenge brukt taktikk og strategi det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.09. 2016 shared Domstoladministrasjonen's photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153714360271875 

   Ja, hva skal vi si?

   Dommerne skal nå på et introduksjonskurs, om hvordan håndtere saker som reiser menneskerettsspørsmål.

   Vel, et sted må man begynne, så det er bedre sent enn aldri.

   På den annen side, finner jeg ikke skrevet noe sted i menneskerettslovgivningen at dommere skal få "øve" seg på menneskerettene mens de er dommere.

   Det er en forutsetning, også etter Grunnloven, at de som velger å forvalte makt over andre mennesker, og da særlig dommere, må kunne menneskerettene FØR de tiltrer sitt embete.

   Jeg mener: Hva betyr vel statens plikt til å sikre menneskerettene, om den som skal forvalte dem, ikke kjenner hva han eller hun skal forvalte?

   Med tanke på at vi er få mennesker i dette landet, og har en offentlig pengebinge de fleste andre land misunner oss, burde vi ikke hatt en eneste domfellelse for brudd på menneskerettene i internasjonal organer.

   Men, det har vi, og tallet vil øke fremover. Samtidig som at Europarådet , i realiteten, har utgitt et unisont mistillitsforslag mot Norge gjennom resolusjon av 2. juni.

   Men, bevares. Et sted må man jo begynne og skal jeg driste meg til å gi et tips:

   Start med å lære hva reparasjonsplikten innebærer, slik den blant annet er gjengitt i dommen mellom Vilnes mfl mot Norge , premiss 269.


   Introduksjonsprogram-for%20dommere.jpg

   Domstoladministrasjonen, 12.09. 2016:
   https://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen/photos/a.202418339802133.48955.195511580492809/1213382452039045/?type=3&theater
   Introduksjonsprogram for dommere arrangeres denne uken.
   Akkurat nå er tema Menneskerett - og galt, Hvordan håndtere saker som reiser menneskerettighetsspørsmål?
   Her er seminarleder høyesterettsdommer Espen Bergh med bidragsyterne lagmann Cecilie Østensen Berglund og lagdommer Susann Funderud Skogvang.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Håper de lærer om å reparere også da. For de har jo en plikt til det når krenkelser er et faktum!!!

   Kjell Melhus:
   lå det røde kjoler i Goodiebagen på hotelrommet ?

   Atle Rørdam:
   Rød kjole er et triks de har lært av damen de er like redde som beundrende ovenfor, nemlig Eva Joly.
   Domstolene vil nok satse mye på å gi de et menneskelig ansikt fremover. Det er lenge siden man kunne lese noe positivt om gjengen der.

   Greta Solheim:
   Kanskje staten ble lei av alle klager og erstatningskrav og justisminister via Domstoladministrasjonen har tvunget dommere på kurs?
   Selv om kunnskap om statens reparasjonsplikt herunder erstatningsplikt, jf EMK artikke 13 er viktig, så tenker jeg det viktigste er å anvende konvensjonsbestemmelsene fra først av i en sak, slik at en slipper å reparere krenkelser/rettsbruddene - og staten slipper ergo å bli erstatningspliktig.

   Per Ove Pettersen:
   Når man ser hva domstolene har prestert så har jeg problemer med å se hva disse kan belære andre om menneskerettigheter.

   Albert Johnsen:
   Fint at de kommer i gang med slikt kurs. Men både medlemmene i regjeringen, stortinget, samt byråkratiet bør gjennom samme opplæring. Kanskje vi kan kalle dette et lys i tunnelen, eller er det toget som kommer...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.09. 2016 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1100355363352677/

   ECHR, 14.09. 2016 - Judgement, Andrey Medvedev v. Russia:

   "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention"

   *

   Rune L. Hansen:
   Further:

   "However, the guarantees of the Convention require that any interference with an applicant’s right to respect for his or her home not only be based on the law but should also be proportionate, under paragraph 2 of Article 8, to the legitimate aim pursued, regard being had to the particular circumstances of the case."

   &
   "to the individual’s identity,

   self-determination,

   physical and moral integrity,

   maintenance of relationships with others

   and a settled and secure place in the community ".

   "93. It will therefore proceed to the question of whether the interference was “necessary in a democratic society”. In making this assessment the Court will have to examine if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued. It has previously held that the margin of appreciation in housing matters is narrower when it comes to the rights guaranteed by Article 8 compared to those in Article 1 of Protocol No. 1, regard had to the central importance of Article 8 to the individual’s identity, self-determination, physical and moral integrity, maintenance of relationships with others and a settled and secure place in the community (see Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, §§ 81–84, 27 May 2004, and Orli&#263; v. Croatia, no. 48833/07, 21 June 2011, §§ 63-70)."

   Rune L. Hansen:
   ECHR, 14.09. 2016 - Judgement, Andrey Medvedev v. Russia,
   Application no. 75737/13

   http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166685
   HUDOC - European Court of Human Rights
   hudoc.echr.coe.int

  
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153719279271875

   Har nettopp lest en avgjørelse som tingrettsdommer, Knut Anders Oskarson, i Sunnmøre tingrett har avsagt i en barnevernssak, og hvor han skriver at han ikke gidder å dypdykke i menneskerettighetene.

   Når du ser på hans tidligere arbeidsgivere, er det kanskje ikke så rart at han viser null interesse for de grunnlovsfestede menneskerettene.

Nemnder, råd, utvalg mm:
Møre og Romsdal fylkesting
Oppnevnt av:
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt:
Opphørt: 15.09.2015

Oppnevnt: 15.09.2007
Leder kontrollutvalget Møre og Romsdal fylkeskommu
Oppnevnt av: Møre og Romsdal fylkesting
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt:
Opphørt: 01.10.2015

Oppnevnt: 01.10.2011
Leder komité for kultur og oppvekst, Ålesund kommu
Oppnevnt av: Ålesuns kommunestyre
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt:
Opphørt: 01.10.2015

Oppnevnt: 01.10.2011
Siste stilling før utnevnelse til dommer:
Sted: Ålesund kommune
Org nr:
Tittel: Kommuneadvokat
Tid: 4 år

   *

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Rettssalene er blitt en guĺl-gruve for mange av norges klovner

   Cath Aurora:
   Med den bakgrunnen der, så burde han jo i aller høyeste grad hatt kunnskap om menneskerettighetene.

   Anne-Sølvi Holstad:
   Han syns ikkje det var noko å bry seg om menneskerettane ! Å slike dommere skal vi ha ! Forferdelig !

   Karin Elisabeth Ingvardsen:
   Det navnet virket kjent. Tror jeg må sjekke noen papirer. Kan du finne ut om han jobber for fylkeskommunen fortsatt?

   Synnøve Kjellby:
   Han er dommer i tingretten her i Ålesund og er både en arrogant og sleivete i kjeften dommer, og vi som er på Facebook er ganske så tåpelige i hans øyne, både han og kommuneadvokaten i Haram sa dette i min rettsak og hånlo

   Gs Allan:
   Men dommere kan vel ikke drive med politikk og stille som folkevalgte?

   http://www.nyttiuka.no/default.aspx?menu=617&id=19269
   I BILDET: En verdikonservativ pragmatiker - Startsiden - NyttiUka
   nyttiuka.no|By www.nyttiuka.no

   Heidi Turid Dammann:
   Det er svært viktig å få belyst offentlig hva disse dommerne driver med. Dommerne er vel den yrkesgruppen med mest makt i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange forbrytelser og ødelagte liv har hver av slike gjort seg skyldige i?

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. september 2016: 

   Mørkt og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus hvitlig og lys blålig himmel, en mild bris og 16 pluss-grader frem mot klokken 10. En blåligere himmel og opp mot 20 pluss-grader i skyggen og enda varmere i solveggen frem mot klokken 12.30 og videre utover eftermiddagen. Jeg har sett ferdig den kinesiske tv-serien "Nirvana In Fire" i 54 episoder og har skrevet noen ord om den ( ekstern ). Bergamot-pærene og de gyldne Shiro-plommene jeg plukket inn er jeg enda ikke helt ferdig med å konservere og plukket jeg inn enda flere av i dag og bruker jeg endel tid på. Mørkt, 15 pluss-grader og nokså full måne lavt og fjernt i sør-øst henimot klokken 22. Månen nokså høyere opp og nærmere sør og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208116026353166

   "Ca. 20 milliarder kroner brukte myndighetene på barnevern i fjor, dvs. ca. 7.500 kroner pr. sysselsatt vi har, og som betaler skatt. Mange spør seg hva som vil bli tallene for de kommende år, og hvordan pengene skal hentes inn. Barnevernministerens forslag til endringer av kostnadsfordelingen av i går, sier ikke noe om det.

   Kommunene stod for ca. 13 milliarder til ansatte, tiltak, egenandeler, fosterhjem osv, og staten for det resterende (opp mot 7 milliarder kroner).

   Kommunene mener at kostnadene til barnevern i tiden fremover vil gå kraftig opp. Hvor skal pengene komme fra?

   Av de statlige kostnadene, utgjorde ca. en halv milliard kostnader til prosessene med barnevern. Dette i form av advokatbistand i alle instanser (ca. 300 mill). Det vil si at advokatene og rettssikkerhet koster ca. 1,5 prosent av de samlede kostnadene på 20 milliarder.

   Dernest kommer fylkesnemndsansatte med driftskostnader (ca. 200 mill) og tilsvarende domstolsvirksomhet for denne sakstypen (ca. 150 mill).

   Fagfolk mener at vi de kommende 50 årene vil få en dobling av innbyggertallet i forhold til det vi har i dag. Videre spås at andelen barn som vil trenge hjelp, ut fra målestokken vi har i dag for hva som skal anses som forsvarlig, vil bli stigende.

   Samtidig med dette spår enkelte langvarig økonomisk nedgang, og høyere andel pensjonister og andre voksne som også trenger det offentliges økonomiske hjelp.

   Barnevernministerens forslag om annen fordeling av disse kostnadene mellom stat og kommune, går ikke nærmere inn på hvilke samlede ressurser det offentlige totalt sett skal sette inn i årene fremover. Det forstår vi godt - det tilhører budsjettarbeidet som kommer senere i år."

   Stephan Torp, Advokat MNA
   stephan.torp@advokatsylte.no
   Publisert FREDAG
   18.03.2016 kl. 16.00

   20.000.000.000 kroner på barnevern! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/20000000000-kroner-pa-barnevern
   1,5 prosent til rettssikkerhet.
   advokatsylte.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneske-handelen i Norge er nu en enormt stor industri! Hvor enormt mye penger settes i sirkulasjon!

   Marianne Høvik:
   W

   Marianne Høvik:
   Er det flere enn oss, som har tänkt tanken om at alle pengene i bv systemet totalt, kan være en form for hvitvasking av penger? og hvordan skulle det eventuelt skje? noe skurrer så voldsomt..at man kan få følelsen av at det er mengden penger i systemet og ikke kvaliteten av systemet som styrer..og hvilke "positive" grunner for å ha så mye penger svirrende fra statlige og fylkes kommunale busjetter skulle man ha, annet enn å få opp tallene på antallet som er i arbeid, via alle bv tiltakene..? jo...vi antar jo at staten ikke driver med hvitvasking av penger, samtidig som vi vet at den Norske stat er en av de mest korrupte..så hva lurer vi på egentlig?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare en tanke, Marianne Høvik, det er et faktum. Pengene som settes i sirkulasjon kanaliseres til mottagerne. Det er blandt annet slik denne menneske-handelen foregår. Er ikke det en selvfølgelighet da?

   Mange advokater får bare meget litt av alle disse veldig mange pengene, men det blir likevel nokså mye lett-tjente penger på hver enkelt, som samtidig både gir interessante studium og interessante samarbeidspartnere. Passer best for de mest grådige, dumme eller ondskapsfulle av de. Men gir en nokså sikker karriære.
   De lønnes og premieres egentlig for å fortie at det er politisk organisert kriminalitet, tortur, terror, traumatisering, folkemord, falsk dokumentasjon og forbrytelser mot menneskeheten de er akseptanter for. Ikke minst dommerne verdsetter deres akseptanse.
   Men de er jo mildt sagt ikke de eneste som premieres og lønnes av virksomheten.

   Kjell Selen:
   Usundt

   Anne Shrestha:
   skremmende...

   Rune L. Hansen:
   Noen av advokatene er til og med så frekke at de sier at det de tar seg betalt for er rettssikkerhet.

   
---
---

   Raymond Skorstad, 15.09. 2016 shared Aiste Ram's video, via Barnets Beste - english:
   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/permalink/1781823255398772/

   A poor little boy who asks to come home to mom Aiste. The boy was taken by child welfare authorities several years ago for trivial reasons and placed in a foster home with two lesbians. It's a shame that this matter has not been resolved and that the boy did not come home to his mom.

   I was in Lithuania and participated in a TV program and press conference for a couple of years ago where this issue was among those discussed.
   Unfortunately, Norway's EEA contribution to Lithuania on 84 million over the period 2009-14 seems to have caused the politicians there not to have done more thrust against Norwegian authorities to solve the case.

   Norway has paid out 1,735 million euros to Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Greece, Cyprus, Malta, Spain and Portugal in the period 2009-14.

   One might ask: Wouldn't that money, that is our tax money, do more good in our own country? What kind of corruption is this? What is the return favour for these humongous money gifts? That we can take their children without protest?

   See more about the EØS grants here:
   http://eeagrants.org/What-we-do/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021

   Aiste Ram, 28 October 2015
   https://www.facebook.com/aiste.ramoskiene/videos/1246249055400783/
   Han sier jeg vil hjem til Mama Aistė !!! Common give child peace and his home
   - 0:36 - 953 Views - 

   *

   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. september 2016: 

   Mørkt og mellom 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig og blålig himmel, varm vind og oppmot 23 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 13.30. Derefter tildels varmere og efter hvert lett overskyet og ned til omkring 20 pluss-grader. Halv-mørkt og 16 frem mot klokken 21. Mørkt litt derefter. Full-månen tildels synlig i sør-øst og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208124418442963

   Det totalitære sviket i Norge

   EMD har sine kvaliteter og kompetanser, men også mangler og brister. Det er blandt annet også derfor det er så viktig at menneskerettighetene og deres prinsipper, og i det heletatt prinsippene for lovlig lov og rett, blir lært og forstått i og av sivilbefolkningen, inklusivt selvfølgelig i og av alle og enhver i all offentlig forvaltning. En slik aktiv opplæring og folkeopplysning er alle og enhver i den offentlige forvaltningen lovforpliktet til i henhold til lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene.

   Enhver sivilbefolknings enkeltmennesker kan og vil bidra til en bedre forståelse av menneskerettighetene og deres prinsipper, når sivilbefolkningen lærer seg forståelse for menneskerettighetene og deres prinsipper. Dermed kan og vil neglisjering av menneskerettighetene og deres prinsipper, eller feil bruk av de, best mulig bli rettet opp og straffeforfulgt.

   Forbrytelser og krenkelser i regi av den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen, er det farligste og mest risikable og livs-ødeleggende og samfunns-ødeleggende som finnes i ethvert samfunn og land. Effektivt og kompetent å få stoppet alt og ethvert av slikt er viktigere enn noe annet.

   Verden og sivilbefolkningen har i et stadig økende omfang blitt oppmerksom på at det er meget alvorlige og grove og smittsomme og farlige menneskeretts-forbrytelser i offentlig regi som pågår i dagens Norge. Til tross for en politisk nepotisme som bruker penger i en overflod på propaganda for og videreføring av sine forbrytelser. Dette har nu og stadig verre pågått i flere ti-år. Så lenge og så grovt at det nu er omtrent bare falskhet, løgner og motsatt lov og rett som rår. Menneskerettighetene og deres prinsipper er i realiteten på det nærmeste bannlyst. Og veldig mange tjener makt, karriære eller penger på offentlige menneskeretts-forbrytelser. Og sivilbefolkningens naturlige iboende respekt for menneskerettighetene og rettferdighet er i meget stor grad pervertert og skadet.

   Norske politikere og dommere (i vid betydning av ordet) har totalt og fullstendig sviktet, til fordel for seg selv og sine venner og medspillere.

   Sivilbefolkningen og Norge trenger hjelp fra andre land og fra det internasjonale samfunn for å få straffeforfulgt og stoppet de offentlige myndighets-forbrytelsene og menneskeretts-forbrytelsene i Norge. Dette er viktig og mulig og må gjøres for menneskerettighetene, Norge og verden!

   Stoppes kompetent og faller det smittsomme terror regimet i Norge, så vil det også være en nødvendig og viktig domino-brikke, som også får andre lands terror regimer eller forsøk på terror regimer til å falle. Meget sentralt i dette er særlig å få straffeforfulgt og stoppet de offentlige kidnappingene av barn og foreldre.

   Uten at dette skjer er verden i stor fare og videre mere utsatt for menneskelige lidelser og ødeleggelser.

   *

   Cecilia Övall:
   oroa inte dig Rune orkdals släkt med wallenberg,, inte klokt de skor släkte med pengar , som stolten berg skor sin far, med god pension

   Rune L. Hansen:
   Ingen må la seg overraske over at dette møter en storm av motstand, fortielser, kompromisser og protester fra alle de som har vært og er medvirkende i menneskeretts-forbrytelsene!

   Cecilia Övall:
   ja de har sig själv att skylla nu ,, de får fly ,, : )

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. september 2016: 

   Mørkt, månen full tildels synlig i sørlig retning og omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet drivende fra sør og opp til 19 pluss-grader utover formiddagen frem mot 12-tiden. Tildels mindre overskyet og 20 frem mot klokken 14. Overskyet og 15 frem mot klokken 20. Mørkt frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre frem mot midnatt.
   
---

---

   Rune L. Hansen,
17.09. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Monicha Nyhuus Aas's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1081221695248315/

   Monicha Nyhuus Aas, 17.09. 2016:

   Det er i dag en stor gruppe mennesker som står frem og forteller om sine erfaringer med barnevernet, politiet, andre offentlige etater, psykiatrien og domstolene mv. Disse menneskene er sannhetsvitner/tidsvitner, på lik linje med de som i sin tid tok opp kampen mot okkupasjonen av Norge.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   HELT ENIG i DIN BESKRIVELSE Monicha!

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208132783492084

   Et interessant spørsmål:

   Vil du ha tillit til at dine menneskerettigheter respekteres?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1245148738891972/

   Per Edvard Akerø:
   Alle Menneskerettighetene må gjelde og respekteres. Det er ikke nok å støtte noen og ikke alle. Menneskerettighetene må gjelde for alle. Det er ikke nok at de gjelder for noen, og ikke alle.

   Øyvind Furnes:
   PR i dag??? Nei

   
---

---

   Monicha Nyhuus Aas, 17.09. 2016 shared Cato Martin Jakobsen's post:
   https://www.facebook.com/monicha.aas/posts/10207516737901355

   Så stakkars jentungen blir mer motivert til et godt liv ved at domstolene agerer på denne måten her.... på tide med en revulosjon mot domstolene i dette landet her.... jeg kjenner jeg koker i hue, med tanke på alle de tvangshandlinger myndigheter og barnevern utøvde mot dette barnet, og ingen av disse har fått straff. Les her:

   Fra Januar 2014 til senhøsten 2015 blir IDA UNNER BARNEVERNETS SÅKALTE OMSORG UTSATT FOR :

   - Minst 87 ganger hadde hun vært utsatt for tvangsinngrep
   - 36 av inngrepene var fysisk maktbruk,som regel legging i gulvet
   - 94 forskjellige ansatte var involvert i tvangsinngrepene.Å av disse var 58 forskjellige ansatte ved institusjonene enten direkte involvert i maktbruk mot Ida eller ti stede da det ble brukt makt mot henne
   - Politi hadde minst 49 oppdrag knyttet il ida
   - Minst 24 gangr ble hun lagt i håndjern av politi. I tilegg brukte poletiet ved flere anledninger sterkere maktmidler som PEPPERSPRAY, SKJOLD, BODYCUFF, KROPPSVISITERING, STRIPS PÅ BEINA OG SPYTTEMASKE
   - En gang ble hun i følge vitne siktet på med våpen
   - Minst 8 ganger ble hun arrestert og tatt med til politistasjonen eller satt på glattcelle
   - Hun ble tiltalt for 26 straffbare forhold, de fleste skadeverk eller trusler og vold mot politi og personalet
   - Minst 79 ganger ble hun fremstilt for medesinsk hjelp
   - På drøyt ett år ved institusjonen i Troms var hun 42 ganger på sykehus eller legevakt
   - På unner halvannet år var hun rundt 60 døyn på sykehus
   - Ved ett tilflle i slutten av mai 2015 ble hun lagt i reimer i 7 timer på ungdomspsykiatrisk seksjon i Tromsø
   - Minst 40 ganger begikk hun selvmordsforsøk tok overdoser med medikamenter, svelget glass eller skadet seg på andre måter
   - hun prøvde narkotika, trolig hasj, amfetamin, ecstasy og kokain
   - Unner barnevernets omsorg ble hun flyttet mellom 7 ulike hjem og hun hadde deltatt i 7 nemndsaker og 3 rettsaker

   Å så svarer barnevernsjefen på Karmøy at de har eller det bør være forbedringspotensiale !!!!

   Dette er en SKAM
   De som har hatt ansvaret her burde fått seg en kraftig straff...
   Tror noen av dere at de vil få den straffen?
   Ville biologiske foreldre fått straff om barnet opplevde dette i hjemmet sitt?

   LES DETTE SAMMENDRAGET FRA Inger Løvetann Krogh, god info Tomáš Zdechovský, Marius Reikerås

   ‎Cato Martin Jakobsen‎ to tilbakeføring til biologiske foreldre
   13 hrs ·

   Her er Ida på vei til soning i fengsel
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Her-er-Ida-pa-vei-til-soning-i-fengsel-3995916.html
   Lagmannsretten har stadfestet at Ida (18) må sone i fengsel. Ida sa ja til ungdomsstraff utenfor fengsel. Men dommerne tvilte på hennes motivasjon.
   aftenbladet.no

   *

   Torill Hammervoll:
   Ufattelig trist, og dette gjelder også mange andre unge som barnevernet har ødelagt. Det verste er jo at volden og overgrepene får fortsette uten at noen griper inn!

   Rune L. Hansen:
   Jo mere de protesterer på kidnappingen dess mere blir de mishandlet.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. september 2016: 

   Omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. En varm bris, dus blålig himmel, spredt skyet og opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 13.
   Grunnen til at jeg her og i hele saks-dokumentasjonen ikke gjengir flere og mere direkte personlige vitnesbyrd fra de forurettede mennesker i Norge, er at det er altfor mange slike og veldig mange av de ligner på slike som jeg har gjengitt tidligere. Det både er uforholdsmessig og uoverkommelig for meg å forsøke direkte å gjengi alle. Det blir uansett for mange gjentagelser av hva som også tidligere er sagt. Jeg forsøker bevisst og naturlig å unngå gjentagelser og repriser og også egoisme og krenkelser. Derfor er de indirekte vitnesbyrdene og mangfoldet og utviklingen underveis viktigere for min saksdokumentasjon. Men er uansett mere eller mindre direkte gjentagelser i blandt nødvendige, for å gjøre forståelsen og sammenhengene lettere for mange. Hva jeg i det heletatt og fordi det er nødvendig og viktigst har mest fokus på i min saksdokumentasjon, er de juridiske forhold og menneskerettighetene. Vitnesbyrdene som er for ensartede eller som er bakenforliggende kommer derfor mere elller mindre direkte eller indirekte uansett til uttrykk. Og mine ressurser og krefter er uansett underveis også stadig mere fysisk begrensede og minimalisererende. Dette her nu som en slags forklaring. Mangfoldet forsøker jeg også å ha inkludert. Men det meste og verste av overfladiskheter, naiviteter, egoismer og uvesentligheter forsøker jeg å unngå å fremheve.
   Blåere himmel, mindre med skyer og til 18 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Og 15 frem mot klokken 17. Innplukking av hageblåbær har jeg nedprioritert i flere uker nu, til fordel for blandt annet bergamot-pærer og Shiro-plommer, som jeg snart nu kanskje er ferdig med. Men det er minst et tre med fine bergamot-pærer enda, så trolig blir det så jeg ordner med særlig de i de kommende døgn.
   13 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Steven Bennett, 18.09. 2016:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/865183953581557

   The terror of the mystery caller that's gripping Norway and which often leads to destroying perfectly normal families.

   Norwegian Professor Marianne Haslev Skånland notes that barnevernet, Norway's CPS often rely on information from anonymous sources. She questions the reliability of these sources, whether the information is first hand, reliable or if they are just rumours.

   In Norway you don't have to take any responsibility or be accountable when reporting someone else to the authorities. The anonymous mystery caller who reports someone never feels any personal consequences for their actions.

   So many scorned or rejected ex-spouses, through dishonest allegations, have dragged their former partners and children in to a hellish environment when barnevernet, Norway's CPS got involved – because of accusations which are often laced with malice, caked in spitefulness and furnished with jealousy.

   And then friends, family and others help by calling in anonymous reports on this particular person or family 'Free of charge', no repercussion, no legal responsibility, no name given, absolutely nothing.

   The more reports, the more severe the case is. The number of anonymous reports constitutes to what degree of severity barnevernet deals with those they target.

   Barnevernet has rules to follow when things are reported anonymously and the possibility of someone reporting someone else out of spite is rarely considered - it just becomes a full blown investigation.

   Then you have barnevernet offices that create cases by calling in reports by themselves or with the help of friends and family. The whole system looks as if it is set up to destroy what barnevernet believe are the 'Untermensch' (sub-humans), when in fact, by barnevernet's actions, one could describe their behaviour in many instances as sub-human.

   If a neighbour is racist, envious, jealous or they just plainly and coldly hate their neighbour, one anonymous report and barnevernet snatches the neighbour's children, if the accusations are severe enough.

   If someone considers their neighbour to be living below the 'Norwegian Standard' and they make the call, barnevernet will be on their doorstep very soon.

   It's not uncommon that cases like the tragic Christoffer case (who died at 7 years old from domestic violence), never lead to an investigation. And at the same time, in cases where parents don't have what barnevernet considers good enough parenting skills, a tragic past or a low IQ, well, they get the full force, which then becomes a harrowing ordeal for a family, administered by Norway's CPS. It can be a never ending terrifying nightmare for those families that are targeted – normal families.

   Is it easier for barnevernet to target parents who don't quite hit the mark, than follow up on possible abuse victims? Is it possible that barnevernet employees focus so much of their attention and time on their targeted list of 'not good enough/no abuse' parents, instead of using this time to follow up on cases like the Christoffer case?

   The Professor points out a number of other concerns regarding barnevernet.

   According to the Professor, it has become an industry, which pays incredible amounts, especially to psychologists, for 'reports' and to foster 'parents'. A psychologist gets paid by barnevernet for writing reports, so in every case a psychologist's work is compromised or they don't have a job.

   They advertise for people to be foster parents and announce an incredible amount in yearly pay, plus paid holidays and allowances for building their house or buying an extra car plus pension entitlement. It's isn't uncommon for barnevernet employees to leave their jobs and go in to full time foster care - the pay is just too enticing for some.

   The business also provides extra income and extra jobs for barnevenet employees, writes the Professor.

   Finally, how undemocratic could one system be, where the County Board (fylkesnemnda- they decide on whether parents loose custody of their child or not) make their living from agreeing with Norway’s CPS.

   It makes you wonder where you should start with such a system/organisation - I mean it’s littered with dysfunctionality, it lacks democracy, with an added destructive ideology, which relies on the confiscation of children to keep itself, foster care homes and other institutions running. Not surprisingly, many professionals, including many honourable lawyers in Norway want not only to see a reformation of barnevernet, but ultimately a complete scrapping of the system.

   One step at a time and a first step of scrapping the County Board would be a move in the right direction, and hopefully with it, a return to some form of democracy in Norway.

   #everychildisworthfightingfor
   #letthechildrenbesetfree
   #childabuse #norway
   #stoplegalkidnappinginnorway
   #NorwayGiveUsBacktheChildrenYouStole
   #stopbarnevernet
   Image may contain: sky, text, one or more people and outdoor

   mystery-callers.jpg

   *

   Eugene Lukjanenko:
   every word goes for UK but in a bigger proportions...

   Glenn Pedersen:
   Thanks mr. Bennett for standing up against injustice and unrightousness that's happening in Norway.

   Heidi Kvamme:
   This was exceptionally good written. One side of the truth about BV.... I am sharing this one.

   Kristian Andreas Jørgensen:
   Thank you. I share it.

   Shannon Johansen:
   CPS in Norway has to inform who gave the information. Informants in CPS cases aren't allowed to remain anonymous, that is how I have understood it anyway and that information comes from the police in Live Nation Norway Norway.

   Steven Bennett:
   This is from the Bufdir link below.

   Kan du være anonym?

   Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:  

   Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

   Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
   Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

   https://www.bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/Melde_fra_til_barnevernet__privatperson/
   Melde fra til barnevernet- privatperson
   Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. Se oversikt over alle kommunale barneverntjenster og barnevernvakter i Norge
   bufdir.no

   Ken Joar Olsen:
   They are NEVER telling about origin of the anonymous reports, that would show the extent of their own made reports...

   Shannon Johansen:
   Steven Bennett thank you for the correct answer.

   Shannon Johansen:
   About the County Boards and CPS cases, that is being reviewed by a committee, I think the review is expected to be finished in about a year if I remember the date correctly.

   Effe Bense:
   I think private persons can remain anonnymous. But civil servants by law have to report " suspect" cases. They can't do it anon.

   Effe Bense:
   Of course the police can always get the number of a secret caller. They have all technical tools for that.

   Ken Joar Olsen:
   But if a private person can remain anonymous, how can one find out if it is civil servant or not...

   Ananya Devi:
   People are indeed through various media channels, encouraged to report anonymously!

   Britt Karin Engevik:
   Der kom sannheten fram !

   Marjan Pel:
   Denunzianten gab es auch bei den Nazis, die Norweger haben damals schön mitgemacht...die Mentalität scheint sich wohl nicht geändert zu haben.

   Informers, there were also in the case, the norwegians are Nazis have been through beautiful back then... the mentality I don't think seems to have changed.
   Automatically translated

   Hubert Schabel:  
   Hubert Schabel Denunzianten gibts auch heute noch genügend in Deutschland, wir haben das erst durch, als wieder das Jugendamt vor der Tür stand (und natürlich wieder des Grundstückes verwiesen wurde). Ob das jetzt missgünstige Nachbarn waren, Leute, die scharf auf unser Grundstück sind, die verkorkste Verwandschaft, Nachtreten aus Norwegen oder etwas anderes, fast unaussprechliches, weiss ich nicht. Ich habe daraufhin eine Petition beim Bundestag eingereicht, die abgelehnt wurde. Also scheint von Seiten der Politik doch ein Interesse an Denunziationen zu Bestehen. Ich bleibe auf dem Standpunkt, dass 1945 in Deutschland lediglich der Krieg zuende war.

   Fink even today, there will be enough in Germany, we have the first, than again by the social services before the door was (and, of course, back of the plot has been mentioned). If the neighbors were missgünstige now, people who are keen on our property, the messed-up relatives, after kicking from Norway or something else, almost unspeakable, I do not know. I have already made a petition to the bundestag, the submitted was rejected. So seems to be on the part of the policy but an interest in telling society to exist. I'm staying on the position that only in Germany in 1945, the war was over.
   Automatically translated

   Marjan Pel:
   Hubert Schabel Oh, das sind ja keine gute Neuigkeiten. :(

   Hubert Schabel Oh, that's not a good news. :(
   Automatically translated

   Ananya Devi:
   People are subjected to repetitious encouragement to report anything out of the ordinary, and while the authorities keep telling that removing children from their homes is always the last measure, more and more babies are taken from their parents.

   http://shutupmediaproduct.wixsite.com/shutupmedia/baby-bank-of-norway
   ShutUp! Media Productions | Baby Bank of Norway
   shutupmediaproduct.wixsite.com

   Ken Joar Olsen:
   I have never understood the unbelievable amount of snitches and false reports made here in Norway, but I now have a feeling that it is if we can get the attention on the neighbors... They will walk past us...

   Effe Bense:
   I'm sure you could pick up a random number in the phone book and report them anonymously to CPS. They will open a case without even checking first..

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153729076046875

   Norske menneskerettskrenkere har erklært menneskerettskrig mot deler av egen befolkning, og "krig" skal de få.

   Jeg skal spre budskapet om Norges menneskerettsforbrytelser,så langt internasjonalt som overhodet mulig.

   Akkurat nå venter jeg på å bli oppringt av en avis i Canada som er nysgjerrig på "whats going on in Norway" ,og nylig fikk jeg dette forslaget til timeplan for menneskerettskonferanse i Estland.

   Og midt i alvoret, skal vi fortsatt møte maktovergriperne med humor og selvironi:))

   Would you agree with this timetable?

   24.11 2pm - arrival to Tallinn

   4pm - Interview on Pereraadio

   6pm - dinner with Eesti Vanemad and SAPTK

   25.11 - 10.30 - 11.30am - press-conference in Meriton Hotel

   13.00-16.00 - interview with Tallinn TV and Parents of Latvia

   18.00 - 20.00 - seminar "Human Rights need our attention" in City Public Library hall

   26.11 - 11am- .... - round table with politicians and public figures.

   27.11 - 6am - departure to Bergen  

   *

   Rune Fardal:
   Bra Marius Reikerås, ytringsfrihet er det verste disse overgriperne i Norge vet om. Og nå skal de få mer offentlighet enn de liker ... over hele verden.

   Vedic Seiersson:
   Ja heng de ut til spott og spe for hele verden , disse hykleriske selvgode kjeltringene og tyvene .

   Per Steinar Sørå:
   Munnkurven får vi satser på vil smuldre opp!!

   Lizbeth Anita Lamey:
   Bra Marius... go get the bastards!! <3 :D

   Gro Anita Mollestad:
   Helt enig med deg Lizbeth Anita Lamey, for nå er det nok.

   Øyvind Furnes:
   Nydelig... Du gjør en kjempe viktig jobb : )

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Dette går veien. Overveldes av hva du skaper. :))))

   Rune L. Hansen:
   De har erklært krig mot hele verden, vil jeg si.
   Så la de også få merke hva det betyr!!!

   Wenche Miriam Lund:
   Bra Marius. Flere skulle vært som deg :)

   Robert Steffensen:
   Etter hvert, så vil det bli tatt initiativ til å nominere deg til Nobels-fredspris. Det vil da bli lagt ut underskriftslister over hele Norge/Verden til dette formål. Det vil komme . .

   Rune Fardal:
   Husk at dette ikke er noe en mann kan klare alene. Det er nå vi trenger alle krefter og at alle jobber på sine steder. Spre budskapet og ikke er redde for å avsløre disse menneskeretsforbryterne i domstoler og statsapparat. Ansatte i barneevrnet som mishandler familier og barn skal ikke ha noe beskyttelse bak anonymitet.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. september 2016: 

   Mørkt, månen full tildels sylig høyt og fjernt i sør og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Nokså lyst og 10 pluss-grader klokken 07. Slørete dus hvitlig og blålig himmel og 14 pluss-grader frem mot klokken 11 og 15 klokken 12. Noe varmere og tildels noe skyet utover eftermiddagen. Mørkt med 11 og 10 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.09. 2016 added 9 photos and a video:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153728632611875

   Kunngjøring.

   Hei, alle sammen.

   Sender en hilsen fra Warszawa, hvor jeg fortsatt befinner meg.

   Det er ingen hemmelighet at jeg er i en åpenlys menneskerettskamp mot den norske forvaltning, og mot domstolene.

   Den har pågått i mange år allerede, og fortsetter så lenge norske styresmakter forgriper seg på menneskerettene. Og så lenge jeg er i live, og helsa holder.

   Kampen skaffer meg venner og fiender, og det lever jeg godt med.

   Dette er ingen popularitetskonkurranse, men en dønn alvorlig kamp mot de som forvalter og misbruker sin makt i Norge.

   Det er mange som lurer på hvorfor jeg er så opptatt av barnevernssaker, all den tid jeg ikke selv er rammet av nettopp barnevernet.

   Svaret er ikke vanskelig gi.

   Jeg har ingen problemer med å gjenkjenne overgrepsmekanismene, som den norske stat bruker mot forsvarsløse familier.

   Overgrepsmekanismene vil jeg gjerne dele i to:

   Først konstruerer styresmaktene et faktum, en story, som er designet, utelukkende for deres formål:

   Nemlig å ta barnet vekk fra sin biologiske familie.

   At det offentlige har en plikt etter menneskerettene til å opptre objektivt, er irrelevant.

   Når så faktum er konstruert slik det offentlige ønsker det, brytes menneskerettene på nytt systematisk, og ved god hjelp av domstolene, som heller ikke legger skjul på at menneskerettene er nedprioritert.

   Les denne artikkelen fra mitt eget liv, så skjønner du hvor lett det er for meg å gjenkjenne overgrepene i andre typer saker.

   Smak på overskriften: "Konkurs og dømt etter misforståelse":

   http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-domt-etter-misforstaelse-214949b.html

   Om Norge var et land som ivaretar borgernes rettsikkerhet,ville selvsagt denne type dobbelt- justismord aldri ha forekommet.

   Men, slik forekommer når staten konstruerer sine justismord med vilje, og der menneskerettene tilsidesettes.

   Etter at både politi og domstolene i Bergen ble avslørt for disse justismordene, og en rekke andre, som blant annet Monika-saken, skulle man tro at rettssystemet i Bergen hadde en noe mer ydmyk holdning.

   Men, nei, selvsagt ikke.

   For ett år siden, kom det to politimenn på mitt kontor med et forelegg på kr. 20 000, med anklager om at mitt menneskerettsarbeid var ulovlig.

   Jeg så raskt på forelegget, og eskorte dem høflig ut av døren.

   Det var selvsagt helt uaktuelt for meg, å vedta dette forelegget.

   Sist torsdag var det nok mange av mine fiender som våknet til en gladmelding om at Bergen tingrett hadde avholdt en straffesak, uten meg til stede, og med anklager om ulovlig rettshjelspvirlsomhet.

   Den dagen var jeg på vei til Polen, så jeg fikk referert noe av innholdet som sto i Bergensavisen av en venn.

   Og her er oppskriften på nok et pefekt utført justismord, begått av de samme rettsmyndigheter i Bergen, og med pressen som velegnet og lydig mikrofonstativ.

   Du trenger følgende ingredienser:

   1. Et gjennområttent Bergenspoliti, som hverken evner eller ønsker å etterleve selv de mest grunnleggende menneskerettigheter.

   2. Et like gjennomgående råttent rettsvesen i Bergen, som like så godt finner det greit å avholde en rettssak uten at den som er tiltalt, altså meg i dette tilfellet, blir gjort kjent med at det skal være rettsmøte.

   3. Et offer som kan kan spille på følelser, og som dikter det nøyaktig slik politiet vil ha det.

   4. En presse (Bergensavisen) og en journalist (Olav Sundvor)som selvsagt er opptatt av å formidle en fortelling slik myndighetene ønsker.

   Men her har dem gått i baret, hele gjengen.

   Hør nå:

   Løgn nummer 1:

   Politiets mann hevder Reikerås utga seg for å være advokat.

   Nei, Reikerås gjorde aldri det.

   Han forfattet et ankeskriv, etter ønske fra denne mannen, og i ankeskrivet, som for øvrig denne mannen gjennomleste og definierte som "meget bra", har Reikerås skrevet at han er jurist.

   For jeg er da forsatt jurist, er jeg ikke?

   Løgn nummer 2:

   Politiets mann hevder at Reikerås fikk 50000 av denne mannen.

   Nei, Reikerås fikk ikke det.

   Det var denne mannens ønske å anke saken, etter å ha tapt i tingretten.

   Og bare for å ha det klart med en gang:

   Jeg visste ikke hvem denne mannen var, da han hadde sin sak for tingretten.

   Men, når han tar kontakt med meg, og velger å anke, så er reglene slik i Norge at man må forskuddsvis innbetale et rettsgebyr om man ikke er advokat, som i denne saken, på 20640 kroner for å anke til lagmannsretten.

   Og det er altså ikke jeg som har bestemt ankegebyret, men staten selv.

   At han innbetalte ankegebyret til meg for videreformidling til retten, slik at anken skal ekspederes videre, er altså milevis unna det som pressen har blåst opp.

   Og viser, nok en gang, hvor tilbøyelig politi, presse, domstoler osv er med å velge frem den storyen som passer dem.

   Om det er sant eller ikke, er altså ikke så farlig.

   Sannhet selger ofte dårlig i de kretser.

   Og dette blåser man opp, som vedtatte sannheter, og skaper nye justismord.

   For slik er Norge.

   Det er en storindustri å produsere justismord, det generer lukrative jobber for tusenvis av andre.

   I tillegg bærer landet vårt preg av at bygdedyret har fått gjennomslag over hele linja, og hvor mindreverdighetskompleksene for menneskerettene er så enorme, at de begraves til punkt og prikke.

   Ja, på en måte har jeg bidratt, helt bevisst, med å fremprovosere den storyen som Bergensavisen og deres journalist, Olav Sundvor, ga ut sist torsdag.

   Når Bergensavisen og denne journalisten blir gjort kjent med dette, har jeg ingen ambisjoner om at hverken avisen eller han, på noen som helst måte, vil korrigere det feilaktige bildet de selv har skapt.

   Akkurat slik de gjorde for noen siden, da de blåste opp anklager som jeg ble frikjent for, uten at avisen eller Sundvor nevnte frikjennelsen med ett eneste ord.

   Ei heller nevnte avisen og Sundvor, at de hadde benyttet fiktive postkasseselskaper med postadresse i Os utenfor Bergen, og med fiktiv eier på Bahamas, for å konstruere sitt plot.

   Vel, Bergensavisen er en liten avis og med et elendig rykte.

   Politiet i Bergen vil aldri kunne gjenopprette sitt rykte, særlig etter Monika- skandalen, og rettsystemet i Bergen bør settes under offentlig administrasjon for å unngå flere justismord.

   Så nei, Reikerås er ingen slagen mann her han sitter i Warszawa.

   Snarere tvert om er han mer motivert til å forsette menneskerettskampen, enn noensinne.

   Jeg mener:

   Hvor mange nordmenn i historien har fått en halvtimes taletid under pressekonferansen i det polske parlamentet, slik jeg fikk på fredag?

   Og det med Polens mest populære politiker ved siden av meg.

   I morgen er redigeringen av konferansen ferdig, og jeg legger ikke skjul på at jeg er i en menneskerettskrig mot Norges maktmisbrukere.

   Og støtten jeg får internasjonalt, vokser for hver dag som går.

   Og om jeg må gå noen dager i fengsel pga mitt menneskerettsarbeid, så gjør jeg det med glede.

   Tenk hvilken reaksjoner det vil skape rundt om, også i land som Kina og India, at Norge fengsler mennesker med engasjement for menneskerettene.

   Og slapp helt av:

   Hverken bergenspolitiet, domstolene i Bergen eller den lille lokalavisa Bergensavisen med denne journalisten, vil skremme meg fra å forsette arbeidet.

   Men siden norske myndigheter er så gira på å bli kvitt meg, vil jeg foreslå at sjefen for all justis, Anders Anundsen, skriver til Europarådet, Europaparlamentet, Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstolen, mm og erklærer at han forbyr mitt menneskerettsarbeid.

   Det er da bare rett og riktig at øverste sjef, Anundsen, underretter Europas ledende organer om dette, når vi ser hvordan hans undersåtter opererer.

   Vel, i morgen er som sagt redigeringen fra pressekonferansen i det polske parlamentet ferdig, og da legges den selvsagt ut.

   I mellomtiden legger jeg ut noen bilder, og tro meg:

   Det er allerede blitt en snakkis i polske politikerkretser, at Norge ønsker å fengsle menneskerettaktivister.

   Akkurat som det nå også vil bli gjort kjent i Europarådet,når de setter i gang å granske Norges menneskerettsovergrep i Paris den 21 september.

   Vi går spennende tider i møte :)

   God søndag:)

   MariusR-Warszawa-201609.jpg
   Marius Reikerås's photo.
   +9

   *

   Rune Fardal:
   Legg in tekst på de ulike bilder. Hvem, hva og hvor.

   Brit Jensen:
   Har stor tro på deg.. Å hva med justisminister ,ikke mye tiltro..

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   JA, det gjør vi. Spennende og lærerike tider. Takk for din innsats for alles menneskerettenr, Marius Reikerås.

   Roald Tvedt:
   Stå på. Jeg har stor respekt for mennesker som tør å utfordre systemet! Lykke til med videre arbeid!!

   Thor Nyland:
   god søndag tilbake.

   Per Steinar Sørå:
   Vi har mye å takke deg for. Ingen sak er for gammel eller ung. Her er det om å gjøre å sette myndighetene på plass. Våre myndigheter må ikke pelle østeuropeerne på nesen, det vil svi hardt for dem. Uansett parti som kommer til makten må lære seg å respektere menneskerettene og lytte til det Erik Bye sa i sin tid.

   Katrine Arnljotsdatter Fure:
   Du gjør en fantastisk innsats Marius. God bless !

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Ønsker deg alt godt i det viktige arbeidet med å avdekke brudd på menneskerettighetene <3 Noe som er mer vanlig enn vi liker og tro.

   Renate Evensen:
   Takk for din innsats og jobbing i forbindelse med mennensrettigheter. Du tør der andre stopper opp, stå på Marius!
   Mange som støtter deg! Lykke til videre. God søndag ønskes deg også : )

   Kirsten Rongved:
   Stå på Marius.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Kjør på Marius og ikke la overgriperne vinne..

   Linda Oversand Vinje:
   !

   Inger Furhovde:
   Du gjør en god jobb Marius : )

   Ellen Oshaug:
   ! !

   Nina Kvamme:
   Det er bare så grusomt å lese hvordan den norske styresett behandler folk 😭😭 du er jurist utdannet Marius..... hvor mye jus kan en politimann i forhold til deg? De burde være så jævlig flau over å prøve seg.... Håper inderlig at det blir kjent over hele verden hva Norge holder på med. Jeg er rett og slett flau over å fortelle internasjonalt at jeg kommer fra Norge

   Line Sandbæk Hansen:
   Supert : ) Keep on : ) Flott innsats Marius

   Jan Stykket:
   Stå på, Marius! Norske påtalemyndigheter og norsk politi har så mye "svin på skogen" at det lukter svidd bacon over halve jordkloden! Se bare hvordan de nå holdt Kristian Valen i arresten fra lørdag til søndag slik at de fikk tatt et avhør av ham. Norsk politi burde vite at ingen, absolut ingen, er pliktig til å forklare seg for dem. Ergo så var det å holde ham i arresten tortur. Norge har et utall ganger fått påpakning av Europarådet og Amnesty for ulovlig bruk av ransaking/pågripelse/varetekt, men det gir de blanke faen i, fra politijurist opp til Riksadvokaten!

   Aina Gregersen:
   : (

   Aina Gregersen:
   Riksadvokaten

   Julianne Olaisen:
   Du er helt enestående Marius i den kampen du utfører, og hvis noen så mye som krummer et hårstrå på ditt hode vil det bli opprør.

   Jan-Magne Thomassen:
   Stå på Marius :-)

   Marianne Skoge:
   Takk

   Kay Aabelvik:
   Flott Marius. Gi gass!!!! Reaksjonene kommer snart når noen hundre til innser galskapen de offentlige gjør hver uke framover. Ha en fin uke ! ! !

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Nå har jeg lest, og hørt litt på videoen, og tenk ingenting forundrer meg mer! Trass i at det er rystende lesestoff. Må¨si at du gjør en stor innsats for folket, og helt uten feighet ! Det lyser det respekt av, Marius ! Lykke til med videre arbeid ! :-) Dette går veien (y)

   Julianne Olaisen:
   Tar meg den frihet å legge ut linken som forteller at du ble frikjent på en viss advokat sin side. Du vet, de som harselerer værst. JWA blant annet.

   Bjørnar Hermansen:
   Flink du ingen tvil om det , tydelig at myndighetene er redd for at sannheten kommer ut i den store verden. Du har jo bred støtte både nasjonalt og internasjonalt, altså mange justice figthere som forstår deg godt og setter pris på den flotte jobben du gjør. Skal bli spennende å se hva som kommer ut av disse dagene i Warszawa.

   Ivan Sara:
   Stå på. Du gjør en fantastisk jobb!

   Haakon Olav Andreassen:
   Vi bør legge til grund for Marius Reikerås sitt utrettelig arbeide for rettigheter i Norge at han burte få Fredsprisen for sitt arbeide :)

   Johanne Almli:
   Den SATT, rett i SIKRINGSBOKSEN (Y)

   Gs Allan:
   http://www.aftenposten.no/norge/Slik-jobbet-Norge-for-a-endre-FN-teksten-og-unnga-forpliktelser-om-aldri-a-fengsle-barn-604118b.html
   Slik jobbet Norge for å endre FN-teksten og unngå forpliktelser om aldri å fengsle barn
   aftenposten.no

   Rune L. Hansen:
   Ps, Gs Allan. Bemerkelsesverdig og avslørende også at ingen offentlig finanserte foreninger eller instanser i det heletatt nevner alle de barna som fangeholdes i såkalte beredskapshjem, fosterhjem, hos falske "alene-mødre", etc. De kidnappede barna og deres fangehold, frihetsberøvelse, traumatisering og tortur forties konsekvent og blir forsøkt hemmeligholdt og bagatellisert. Likesom også alle de andre lovbestemmelse i Barnekonvensjonen fullstendig forties, bagatelliseres eller forvrenges.

   John Vidar Børjesson:
   Stå på Marius Reikerås vi er mange som støtter deg i kampen mot maktmisbruk og meneskerettighetsbrudd her i landet.

   Håvard Berg Martinussen:
   Stå på! Hilsner fra Trondheim. Vi er mange som følger med her

   Hilde Røen:
   Respekt

   Atle Krukhaug:
   !

   Fadia AL-Bargouti:
   !

   Mona Rodian:
   Krigere liker vi når det er rettferdig ! Stå på : ) 

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Vi skulle hatt flere som deg .

   Anita Skippervik:
   "Krigerhæren" vokser for kvar dag som går etter å ha opplevd ting fra staten som dei aldri ville trudd på om nokon hadde fortalt dei om det, før dei har opplevd det sjølv og melder seg til "kamp". Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv...

   Ken Joar Olsen:
   Bare en ting å si, at jeg er stolt av å kunne kalle deg en venn... Du kommer til å ha og har en stor betydning for alle våres rettigheter, og fremtid i Norge...

   Dani Sandvær:
   Folk som deg gir oss som har mista barna våre håp om å få de hjem:-) stå på Marius !

   Svein A Berg:
   Word Marius. Jo mer motstand trollet benytter jo mer eksponert blir det. Nå får man bare håpe resten av befolkningen innser hvor sjukt det er at vi i lille trygge Norge blir fengslet uten lov og dom, med åpenlys korrupsjon og kammeraderi i domstolen, ja det ser ut til at trenden er at flere og flere blir dømt uten engang å få være til stede.

   Rune L. Hansen:
   Et dikt jeg skrev og offentliggjorde i mars 1998:

Warszawa da og landet her og nu

Som Warszawa hadde og har sin massegrav
og ghetto bak fasaden, har vi her også vår.
Skjulte bak løgn og korrupsjon er våre kår.
Åpenhet i dette er et selvfølgelig folkekrav!

Medskyldige er og blir vi om vi det overser.
Og om de skyldige ikke blir stillet til ansvar.
De løgner som sier noe annet vårt hjerte tar.
Vi må ikke gjøre ugyldige de hjerter som ber!

At grøss og gru gjemmer seg bak pene klær,
bortforklaringer og hemmelighetskremmeri,
er noe vi absolutt ikke har lov til å finne oss i.
Og glemmer vi, bestemmer Fandens viskelær!

Bort skal uretten, - men ikke slik Fanden vil!
Skal Fanden ikke gjøre oss ufri i sitt bedrageri,
må åpnes våre øyne og løyne. Da bestemmer vi!
Guds vilje skje, - da temmer vi mørkets spill!

   *

   Rune L. Hansen, 03, 1998.

   Rune L. Hansen:
   Translated to English 
   A poem I wrote and published in March 1998:

Warsaw then and the country here and now

As Warsaw had and have their mass grave
and ghetto behind the facade, we have here also ours.
Hidden behind the lies and corruption is our plight.
Transparency in this is a course people claim!

Accomplices are and we become if we ignore it.
And if they guilty are not being made responsible.
The lies who says otherwise our heart takes.
We must not make void the hearts who pray!

That horror and terror hides behind nice clothes,
misdirection and secrecy,
is something that is absolutely not legal.
And if we forget, decides Devil's eraser!

Away shall the injustice - but not as the Devil will!
Shall the Devil not make us unfree in his fraud,
must opens our eyes and lies. Then we decide!
God's will be done, - then tames we Darkness game!


   *

   Rune L. Hansen, 03, 1998.


   John Terje Henriksen:
   Kjempebra av deg Marius - intet gleder meg mer enn å lese slike skriv du forfatter mot all den offentlige galskapen i norge - den har pågått alt for lenge samt at alt for mange uskyldige mennesker lider under dette - vi gleder oss til den dag da hele det offentlige norge tvinges ned i knestående stilling grunnet sine vanvittige holdninger og påarksis mot det etniske folk og fedreland... lykke til videre Marius.... vi er med deg hele tiden...

   Britt Karin Engevik:
   For mennesketett :) 

   Kolbjorn Alstad:
   BRAVO!
   Respekt!

   Monika Johnsen:
   Stå på gutt. Du har utrolig manga i ryggen.

   Eric Johanssen:
   Stå på

   Vibece Bråthen:
   Respekt! !! ! ! ! 

   Mona Benum:
   Denne jobben du gjør, er så utrolig viktig. Fantastisk jobb du gjør.

   Cecilia Anderson:
   Bravo Marius, stå på og ikke gi deg; stolt av deg. All respekt og støtte fra dette hold
   ! <3

   Leif Magne Stava:
   Kjempe bra Marius Reikerås du har mange i ryggen. stå på

   Unni Stangnes:
   Stå på Marius! Vi er mange som heier på deg, meg inkludert!

   Britt Pedersen:
   flott å lese fra første til siste ord , du er en virkelig kjemper ,for alle som lider urett i vårt såkaldte demokrati

   Ole Henriksen:
   Norges tøffeste jurist, ingen tvil.

   Tor Vidar Dønnessen:
   Melding til Nobelkomiteen her har dere neste års kandidat. Hva synes du om det forslaget Kasi Kullmann Five?

   May Britt P. Tangmo:
   RESPEKT!

   Mary White:
   Ja , Marius Reikerås til Nobelpris kandidat! For hans kamp mot menneskerettsovergrep i det verste Europa landet!

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. september 2016:  

   Månen litt avtagende i sør og omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet lys blå himmel, solen i øst og 12 pluss-grader frem mot klokken 09 og 15 klokken 12.30 og 15.30. Overskyet og 16 fra omkring 16-tiden. Halv-mørkt og 14 klokken 20.15. Mørkt videre utover kvelden, med 13 klokken 21.30 og 24.00.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153731428701875

   Polen, et land med nesten 40 millioner mennesker.

   Da jeg var i det polske parlament på fredag, ble det anslått at antall offentlige omsorgsovertakelser per år, ligger på mellom 20-40 saker.

   *

   Trine Ødemotland:
   Seriøst??

   Lill-Ann Bjørnholt:
   Denne deler jeg Marius

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Og da var det nok et reelt behov.

   Synnøve Rølland:
   Å her i landet har de gått ut av tellinga.

   Trine Ødemotland:
   Men Marius Reikerås hørte du eller så du, om børn generelt har det godt i Polen? Sådan overordnet set...

   Ivan Sara:
   Hva er det du vil fram til? At dem kanskje ikke har like mye materielt sett som norske barn flest så er barna sammen med familien. Det er det som er overordnet, ikke hvor mye skrot man kan kjøpe til ungene. Familen går foran jordisk gods, alltid!

   Trine Ødemotland:
   Ivan Sara Nej, hvor i alverden får du det fra? Jeg er skide ligeglad med materielle goder bare børn har tryghed og kærlighed hos deres familie! Det jeg ville vide var, om grunden til, at der ikke er flere tvangsfjernelser er, at børnene generelt har det godt hos deres forældre eller om de børn, der ikke har det godt, ikke får hjælp fra staten. Her i Danmark tvangsfjerner man børn, der har det godt hos deres forældre for det er de sunde børn... Og dem, der reelt lider under pædofili og vold, de kan blive i familien fordi de er dyre at fjerne, da de har brug for rigtig hjælp.

   Elzbieta Lemaniak:
   Siden jeg er selv fra Polen kan jeg bare si at folk flest i Norge har fullstendig feil forestilling om Polen. Barna er høyt prioritert i Polen, deres helse, skolegang, kulturell utvikling mm. Som i alle andre land finnes det alle slags mennesker i Polen, så det antakelig finnes tilfeller at noen barn "ikke har det bra".

   Trine Ødemotland:
   Elzbieta Lemaniak Tusind tak for din indsigt. Når man sætter børnene højt i Polen er det bestemt et land, vi andre må kopiere fra. I Danmark, som i Norge, respekteres børn på ingen måder.... Det er skrækkeligt.

   Elzbieta Lemaniak:
   Jeg har aldri hørt at barnevernet i Polen kommer til fødestua og tar nyfødte barn fra moren. Jeg kan ikke påstå at slike hendelser ikke finner sted, men jeg har aldri hørt om den type "omsorgsovertakelser".

   Trine Ødemotland:
   Elzbieta Lemaniak Og i Danmark er det gået så langt, at en sagsbehandler sagde til en kvinde, at hun skulle få kejsersnit, så de kunne tage barnet ud før tid og anbringe det i en plejefamilie. Moderen var en god og ordentlig mor.

   Effe Bense:
   How many kids would that make in Norway if there were 40 Millions inhabitants there?

   Hilde Røen:
   About 90000 taken at any time. About 4000 new children every year.

   Lill-Ann Bjørnholt:
   Dette ble skrevet i 2013 :-o 17.195 barn fikk i fjor ikke bo hjemme. I løpet av de siste fem årene har barnevernet plassert 3.743 flere unge i fosterfamilier og institusjoner.

   Marius Reikerås:
   kilde?

   Lill-Ann Bjørnholt:
   http://www.vl.no/2.615/rekordmange-barn-hentet-av-barnevernet-1.57169
   Rekordmange barn hentet av barnevernet - Vårt Land
   vl.no

   Lill-Ann Bjørnholt:
   Jeg tar med denne også jeg https://www.ssb.no/barneverng/
   Stadig fleire barn med omsorgstiltak
   53 440 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2015, knapt 1 prosent fleire enn året…
   ssb.no

   Rune Fardal:
   Tipper det nepppe er grunnet klaps på baken....

   Hilde Røen:
   Kan jeg også gjette på et stort antall saker der øvrig familie overtok den daglige omsorgen?

   Hilde Salvesen:
   Bærekraften ligger jo at enkeltmennesker oppdager universelle lover for da unngås hjelpeløshet og avmakt hos enkeltindivider. <3

   Albert Johnsen:
   Det som skjer i Polen tilsvarer 3 - 5 offentlige omsorgsovertakelser årlig i Norge. Jeg er ikke i tvil om at vi har behov for et bv som kan gripe inn i familier som ikke fungerer. Noen ganger bør endog omsorgen tas fra foreldrene, av forskjellige årsaker, men antallet i Polen synes faktisk mer normalt enn den situasjonen som har utviklet seg her i Norge. Vi må heller ikke glemme at den galskapen som vi opplever innen offentlig maktmisbruk i Norge, ikke kun gjelder bv.

   Anne Katerine Frigaard:
   Det er bare å smøre feil matpakke så vips er de overført... enkelt og greit. Skammelig å kalle seg norsk om dagen for de som er litt våkne

   Anne Katerine Frigaard:
   Dette er et spill. De er stort behov og ønske om barn i landet. Vanskelig å adoptere. Enkleste inngrep og de holder staten igang. Tåler ikke dagens lys dette som foregår her til lands... det verste er at befolkningen flest tror og mener de gjør en god jobb disse etatene.

   Rune L. Hansen:
   Hvis de herover angitte tallene Marius Reikerås har fått er riktige, så betyr det blandt annet at barn og foreldre har det meget tryggere og bedre i Polen enn i dagens Norge. Antallet "omsorgsovertagelser i Polen høres dessuten ut til å være sannsynligvis bare nødvendige tilfeller. Og dermed i overensstemmelse med blandt annet Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Men samtidig er det uansett flere spørsmål som er av interesse og må besvares. Særlig da disse: Med hvilken lovlig lovhjemmel har "omsorgsovertagelsene" i Polen skjedd? Og for en kortest mulig tid? Og med gjenforening som aktivt og iherdig pågående formål? Og skjedde det fullstendig efter prinsippene for nødvendighet, forholdsmessighet og rettssikkerhet?

   Rune L. Hansen:
   Det er disse spørsmålene enhver må lære seg å stille og å sjekke om er nødvendig rett og riktig besvart. Uten at de er det er "omsorgsovertagelsen" ulovlig og straffbar, både internasjonalt og nasjonalt! Og enhver "omsorgsovertagelse" er en meget så alvorlig samfunnsmessig sak, som hverken skal eller kan bagatelliseres, forvrenges eller ikke ha ofentlighetens fokus på seg.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.09. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153732978881875

   Jeg fikk nylig et svar fra kommuneadvokat i Fjell kommune, Dag- Heine Bjørndal, som ikke likte at jeg la ut en situasjonsrapport fra barnevernet i Nadia- saken. (Nadia vant som kjent i Fylkesnemnda, og sønnen hennes er kommet hjem.

   Nadia hadde selv delt rapporten, og jeg har klarert med Nadia at rapporten burde legges ut, for å illustrere barnevernets metoder for ikke å levere sønnen hennes tilbake.

   Her er mitt svar til den samme kommuneadvokaten, og jeg legger det frem fordi et av problemene med menneskerettssituasjonen i Norge, er at de som skal forvalte våre menneskeretter, som dommere og kommuneadvokater, ofte behersker engelsk så dårlig, at de ikke får med seg essensen i hva som blir formidlet fra Den Europiske Menneskerettsdomstol (EMD)

   Det er ingen ting galt i å beherske engelsk dårlig, men når du har påtatt deg en jobb som innebærer å forvalte menneskerettene til andre mennesker, så skal man vite hva som står i de dommer som kommer fra EMD.

   Og det fordrer en akseptabel bruk av det engelske språk, og det er det mange innenfor norsk offentlighet som ikke behersker.

   Og vi vet hva slags katastrofale konsekvenser det kan få for publikum.

   Derfor dette svaret til kommuneadvokaten:

   Jeg konstaterer det du sier kommuneadvokat, Dag- Heine Bjørndal.

   Jeg har delt et innlegg, og som er klarert med den det gjelder.

   Hadde jeg vært deg, hadde jeg vært langt mer opptatt av å lære meg menneskerettene, slik at du ikke begår overgrep mot den del av befolkningen du skal forvalte.

   Du kan begynne med å praktisere engelsken din, slik at du lettere kan lese de dommer som kommer fra EMD.

   Med tanke på det møtet vi hadde for noen uker siden, ble jeg bekymret for at engelskkunnskapene dine er for begrensede.

   Og det er selvsagt et problem, all den tid du har et selvstendig ansvar å forvalte menneskerettene,

   Med andre ord: Når du har valgt å bli kommuneadvokat, har du også et selvstendig ansvar for ikke å bryte menneskerettene. Da krever det at du behersker engelsk på en slik måte at du får med deg hva Den Europeiske Menneskerettsdomstol formidler.

   Akkurat det er jeg bekymret for om du behersker.

   *

   Elisabeth Aaslie:
   Det er vel en del som behersker norsk dårlig også : )

   Roy Riksvold:
   ! ! !

   Ronny M Eide:
   Hehe, denne svir litt tror jeg :-)

   Per Steinar Sørå:
   Ut i fra min erfaring, er det og kommuneadvokater og dommere som ikke bryr seg om menneskerettene!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Z Z Z

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Noen sover i timen..... alle timene i livets læresituasjoner..... slik som han du prøver å lære opp.

   Ola Nordmann:
   Det kan jo hende han er bekymret for at du utnytter denne morens svakhet, slik du gjorde med en av dine tidligere klienter og som du ble straffet for ved Gulating lagmannsretts dom 22.11.11 (RG-2011-1397). Fysj, tenk å utnytte en alderdomssvekket mann for egen vinning, skam deg.

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122615148198134&set=p.122615148198134&type=3
   Ola Nordmann's photo.

   Heidi Turid Dammann:
   Vi trenger et kontrollorgan som sjekker om alle landets dommere og kommuneadvokater kan menneskerettighetene. Kanskje det må sendes ut en eksamensoppgave, til hver og en av dem, som de må bestå, for å få lov til å fortsette i jobbene deres.
   Slik det er nå kan vi jo ikke fortsette å ha det.

   Anita Ramstad Hoff:
   Den var litt lei, he he. Men til pass :-)

   Elisabeth Haugen:
   : ) : ) : ) Ha ha ha! Meget bra skrevet Marius Reikerås. Og når det gjelder deg Ola Nordmann, så kan du klappe igjen kjeften. Kjenner jeg blir mektig provosert over en profil som din, og som i tillegg kaster dritt på Marius som faktisk er den beste menneskerettsforkjemperen vi har i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Det eneste vi trenger er kompetent og effektivt å få straffeforfulgt og stoppet ulovlige lovbestemmelser, dommer, regler og avgjørelser. Stort verre er det ikke.

   Line Sandbæk Hansen:
   Hvem stemmer for ett kontrollorgan som sjekker opp om alle landets dommere og advokater kan menneskerettighetene og viss de ikke kan de så kan de heller ikke få fortsette som dommere eller advokater??Dette er tydeligvis veldig viktig å få på plass i Norge og det raskt!

   Dag-Heine Bjørndal:
   Jeg noterer meg at innlegget nå ikke lenger der delt på denne siden, så det er vel mulig at jeg hadde et poeng?
   Marius Reikerås argumenterer for å dele ut sensitive opplysninger, at moren har samtykket. Det Marius Reikerås glemmer, er at barnets rettigheter (her under rett til ikke å bli offentlig eksponert) er uavhengig av morens eventuelle samtykke. Når Marius Reikerås leger ut sensitiv informasjon på sin nettside med 11000 følgere, så overser han det mest basale i barnekonvensjonen: Barnets rettigheter skal vurderes individuet og uavhengig av andre.
   Det er trist at en selveksponerende menneskerettighetsjurist som Marius Reikerås ikke ser dette.
   Når det gjelder mine engelskkunnskaper, så er de helt adekvate til å lese både avgjørelser og konvensjonstekster på engelsk.
   Marius trekker inn i diskusjonen et møte i en sak der han hevder å representere to personer. Dette er på kanten, mener jeg. Det har ikke jeg gjort, og det er også helt unødvendig. Han vet at jeg har meget begrensede muligheter til å si noe om dette offentlig, og dette utnytter han til å prøve å trekke mine faglige kvalifikasjoner i tvil. Dette er jo vanlige hersketeknikker fra hans side.
   Men jeg skal la meg lokke litt utpå: Faglig er jeg kvalifisert. Jeg har undervisningskompetanse, og jeg har (i motsetning til Reikerås) greid å ta og beholde en advokatbevilling. Engelsken er også bra nok, og jeg har karakterer til å bevise det :-)
   Jeg skal peke på ett forhold i det møtet som Reikerås viser til: Han kommer da og har påtatt seg et oppdrag å representerer to personer, i en sak som jeg vil tro er svært vanskelig for dem. I møtet kommer det frem at han ikke en gang har informert sin klient om hva saken gjelder. Dette kom frem på direkte spørsmål til hans klient. Han har heller ikke foretatt seg noe som helst av prosesshandlinger eller annet for å ivareta sine klienters intersse, utover å møte opp i møtet. Ikke ett brev, ingen prosesskriv, ingenting som helst.
   Åssen er det Marius Reikerås ivaretar sine klienter? Er det slik en selvutnevnt forkjemper for menneskerettigheter skal opptre? Jeg står på mitt, det er uetisk det han bedriver. I hvert fall mht representasjonsoppdragene. Dette er han forøvrig tiltalt for, det har vært gjennomført straffesak mot han for få dager siden. Dommen foreligger ganske så snart.

   Marjan Pel:
   So, my norwegian is not that perfect, can you please write this in English please?

   Rune L. Hansen:
   Er det da norsk eller engelsk du er ord-blind i forhold til, Dag-Heine Bjørndal? 
   
   Hva f.eks. EMD har lovbestemt fremgår blandt annet av EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Quote from a judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) - a young woman, born in 1986, has won a case - NP v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA for repeated violations of ECHR Article 8 - N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA, ECHR (Application no. 58455/13) JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015,
   Paragraph 70:
   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002?I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   Dag-Heine Bjørndal:
   Rune L. Hansen SIkkert en fin redegjørelse det der. Men hvilken sak relaterer du dette til? I hvilken sak er det jeg skal ha bommet på menneskerettighetsspørsmål?
   Jeg har kommentert et innlegg fra Marius Reikerås.
   Hva du vil frem til, med dine påstander om at jeg er ordblind, fremtrer som høyst uklart for meg. :-)

   Dag-Heine Bjørndal:
   Rune L. Hansen PS: Du har ikke innsyn i noen av de sakene jeg arbeider med. Dermed kan du svært lite om hvordan jeg vurderer dem.

   Anne Grete Axelsson:
   Vi kjenner til mange advokater og andre i rettsvesenet og deres lakeier og "din innstilling" meget godt. Lyser gjennom ALT.

   Rune L. Hansen:
   Det er en lovbestemmelse som gjelder over og foran alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, dommer og regler, Dag-Heine Bjørndal. Og som gjelder i og for hele Norge og alle saker og enhver sak.

   Iøvrig, til tross for dine forsøk på å hemmeligholde din medvirkning i politisk og offentlig organisert kriminalitet, så er det mange som likevel vet hva det handler om.

   Dag-Heine Bjørndal:
   Rune L. Hansen Skriver du her at jeg medvirker til organisert kriminalitet? Det er en meget drøy påstand. Det er faktisk ærekrenkende, noe som kan føre til erstatningsansvar.
   Det er selvsagt ikke riktig, og du har derfor ikke fnugg av bevis for dette.
   Jeg ber deg slette den kommentaren.
   Den er et lavmål. Alle andre i kommentarfeltet har greid å holde seg noenlunde saklig. Det du her gjør er å trekke debatten ned på et bunnivå.

   Hannah Mindeberg:
   HOHO

   Hannah Mindeberg:
   Nå er julenissen på ferde!

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen ærekrenkelse å konfrontere deg med slike fakta, Dag-Heine Bjørndal.
   Og din manglende respekt eller forståelse for menneskerettighetene kan ikke jeg klandres for.

   Dag-Heine Bjørndal:
   Rune L. Hansen Du beskylder meg for å være kriminell. Uten å kunne bevise det (selvsagt, fordi det ikke er sant).
   Vennligst slett kommentaren.

   Rolf Halln:
   Dag-Heine Bjørndal
   Følger du alltid menneskerettighetene (noe jeg ikke tror/vet at du ikke gjør)?
   Følger bv ansatte barnevernsloven?
   Og om de følger barnevernsloven (noe jeg er helt uenig i at de gjør) så spør jeg: Er ikke du/de forpliktet til å følge menneskerettighetene?
   Hvordan kan det da ha seg at 8 av 9 bv kontorer jeg har hatt direkte kontakt med, 5 kommune advokater, 5 rådmenn og ca 20 ordførere forteller meg at det er opp til tingretten å eventuelt ta hensyn til menneskerettighetene?
   Er ikke "alle norske lovbrukere" forpliktet til å vite at menneskerettighetene kommer før alle norske lover?

   Rolf Halln:
   Har tidligere vært politisk aktiv, dette til opplysning.

   Rune L. Hansen:
   At du er en kriminell, Dag-Heine Bjørndal, det har du selv både oppover og nedover i posteringens kommentarer tydelig nok avslørt og levert entydige bevis for. Eller tenker du at din ord-blindhet og alzheimers gjør at du var eller er i god tro?

   Dag-Heine Bjørndal:
   Du har altså ikke mer å komme med en personangrep og fornærmelser. Trist å se hva slags nivå du er villig til å legge deg på for å prøve å score billige poenger. Lykke til videre.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke jeg som angriper deg, Dag-Heine Bjørndal, det er det blandt annet Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven og Norges Grunnlov og EMD som gjør.

   Dag-Heine Bjørndal:
   Påstander om kriminalitet, alzheimers og ordblindhet, det henter du fra konvensjonene? Jeg synes du skal bli litt mer voksen i argumentasjonsteknikken din. Det er rett og slett flaut å lese.

   Ken Joar Olsen:
   Påstander Dag-Heine Bjørndal eller ytringer beskyttet av menneskerettighetene? Nu kan du gjerne belære oss med din kunnskap?

   Rolf Halln:
   Dag-Heine Bjørndal
   Jeg syns faktisk at du går til "kraftig personangrep" mot Rune L. Hansen i ditt siste innlegg her!
   "Skal bli mer voksen" "rett og slett flaut å lese" hmmmm, hva mener du om ærekrenkelse her?
   Fy Deg : ( 

   Aina Gregersen:
   Fliiire Rått : ) (er ikke noen racer selv ,men jeg flyr ikke rundt og titulerer meg rettens lov ,og sjalter og valter med et forkvaklet menneskesyn på bestilling heller !)
   Så jævla bra ,Hr Reikerås! : ) 

   Rolf Halln:
   Denne var egentlig ikke så "lei" .
   Dette var skremmende lesning og ikke pga engelskkunnskaper men pga faktiske forhold, at kommune advokaten i min nabo kommune er like dårlig i menneskerettighetene som her i kommunen : ( 
   Det er dessverre det som er tragisk : ( : ( : (

   Dag-Heine Bjørndal:
   Hvordan er det du mener jeg er dårlig skolert i menneskerettigheter?
   Så vidt jeg vet så har ikke du innsyn i noen av de sakene jeg jobber med. Dermed kan du jo ikke uttale deg om mine faglige vurderinger.
   Ditt innlegg fremtrer kun som et dårlig tilslørt forsøk på personangrep.

   Rolf Halln:
   Dag-Heine Bjørndal
   At du tar negativ kritikk som personangrep, sier igjen sitt på at Dere ikke aksepterer å ha gjort noe feil.
   Om du leser f.eks siste innlegget til Marius Reikerås ser du at man faktisk kan gå inn i enkeltsaker.
   Jeg har faktisk maaaannnnge venner og bekjente i din kommune og kan garantere Deg at jeg virkelig har innsyn i dokumenter som du har hatt med å gjøre.
   Det er "dessverre ikke alt du vet", Dag-Heine ; )

   Marius Reikerås:
   Det er bra, Dag-Heine Bjørndal, at du bekrefter at både faglig og språklig kvalitet er til stede.