----- Denne side: db201610.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. oktober 2016:

   Mørkt, vått, yr og 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute frem mot 03-tiden i natt. Overskyet med litt spredt blålig himmel og 8 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 9 frem mot klokken 12. Overskyet og 10 med dus sol i sør frem mot klokken 13 og 14. Nokså mørkt og 6 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, fuktig, noe stjerne-himmel og ned mot 4 pluss-grader klokken 22. Med 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208238812942754

   Om barnevern, sitat fra en lengre artikkel skrevet av J.Johansen, 24. mai 2016:

   http://www.riksavisen.no/barnevern-og-stat-oppdrar-traumatiserte-luciferianere/
  
   Når alle TV stasjoner og media er opptatt med familievold, og vold i hjemmene, og INGEN snakker for oss som har vokst opp i kjærlige og gode kristne hjem, men tvertimot blitt overgrepet på det aller groveste i skoleverket, noen i barnevern, lensmann, prest eller pave, eller guttesakene saboteres av alskens lotter i dongeribukser med ring i nese og navle og/eller marxistisk ånd, da vet du at vårt samfunn er iferd med å renne over av propaganda for onde krefter i samfunnet. Denne propaganda er tenkt å gjøre ende på familieinstitusjonen, hvor Staten skal anses som forelder.

   Siste uken i norsk TV har de vært opptatt med familevold ‘problemer’. En populær komiker har ‘kommet ut av skapet‘ for å fremme deres perspektiver at ALLE hjem er ‘krigssoner’ og underforstått farlig for barn. De slår hardt tilbake nå, kjemper for sitt perspektivs overlevelse. Og de bruker en liten andels dårlige erfaringer som modell for samfunnet, for alle. Alle må ‘reddes’. Det offentliges overgripere som har vist seg udugelig og direkte ondskapsfulle for mange, skal altså gjøre seg bedre enn de er, enn hva foreldrene er? Hvor skal de å lyve når de er ferdig her da, disse ‘engler’ med skit på vingene (2 Corinthians 11:14 ) ?

   Barnevern og Stat er på en kulturimperialistisk frimurersk inkvisjon for å oppdra barn i sitt bilde, til å bli opprørske luciferianere, først og fremst opprørsk mot Abrahams, Moses, Jacob-Israels og Jesus’ Guds Verdensordning (de har mange andre guddommer). I deres Nye Verdensorden er det motsatt. Mennesker skal bli foreldre på Statens nåde, OM de utbrer og underlegger seg det luciferiske evangeliums doktriner. De som Gud velsignet med barn, fordi de ble ansett verdig, de tar Staten. Disse menneskene i kontroll over vår Stat, har i virkeligheten gjort seg til guder selv og gir barn til de som Gud i sin visdom ikke gir barn (perverse, infertile, satanister, homoseksuelle, transer). Satan lager lover som skal beskytte og utbre det foretrukkede system. (...)

   Tilbe ikke deres system. Vi må på personlig basis offentlig og tydelig ta avstand fra det for ikke å få del i deres urett, udåder og synder (hvilket den ‘kristne’ Dagen IKKE gjør, 1 Timothy 5:22, Ephesians 5:7, Revelation 18:4). Den som tier samtykker, og er ‘fiender av Gud‘ og Guds verdensordning. Sett ikke vår lit til mennesker (Psalm 118:8). Stort sett absolutt alle er korrumpert, makten og grådigheten gjør dem blind. Systemet kan ikke forbedres, det må elimineres. Lottene i Barnevernet kunne ikke ha gjort noe som helst ondt om de ikke var velsignet av krefter over seg, domstolen, helt til topps. Maktfordelingen er opphevet. De har blitt av «en tanke og en gjerning» (Psalm 83:5). Inklusivt den ‘4de Statsmakt’; media.

   I vår tid vil fokus være på ‘domestic violence’, familievold. Overhodet ikke noe som helst på myndighetenes vold. Det er ikke i tidsånden, eller planen, den eldgamle sataniske konspirasjon mot Gud og mennesker har ikke det på agendaen (Psalms 2:1-2, Matthew 12:14, Psalm 83:5). De må sikre den livslange traumatisering av barn, også i USA som i Madam Blavatski’s ‘lysorganisasjon’ FN (UN).

       (viii) services for the prevention and treatment of juvenile delinquency and substance abuse, services for the prevention of crime and the provision of assistance to the victims and the families of criminal offenders, and services related to intervention in, and prevention of, domestic violence; and

   http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=61375

   I Den Nye Verdensorden skal ‘Dyret’ i oss få fritt utløp, i alle med Dyrets Merke. Impulsbaserte barn, ikke så veldig høyt hevet over dyrenes nivå, alle perversiteter, når deres ‘vilje’ som voksne skal få utløp. Du salige enfold hvilken fremtid som venter, når disse nihilister skal overta makten, og gjøre sitt luciferiske evangelium mainstream, som ‘normalen’. (...)

   Se her hva denne barnehagelotten har lært på skolen sin:

   «Psykolog Per Isdal seier at vald er alle handlingar retta mot ein anna person, som gjennom at denne handlinga skader, smerter, skremmer, eller krenkjer og får denne personen til å gjere noko mot sin vilje eller å slutte å gjere noko han eller ho vil«.

   (...)
   Offentlige overgrep

   Den desidert største traumatisering av barnesinn er myndighetene som gjør når de tar bort barna fra foreldrene. De er traumatisert og ødelagt for livet av å ta dem fra foreldrene. Til og med ved fødselen. Vi gjør knapt nok dette med diende dyr. Et knip i øret, så sutrer de litt i 2-3 minutt, så er grensen satt for adekvat og god grensesetting i en kristen og annen religiøs kontekst. Det er over på de samme 3 minutt.

   Men Statens og Luciferianernes traumebaserte mind control forfølger dem livet ut. De skal liksom tvinges til å underlegge seg deres ‘myndigheten’ til deres nye ‘foreldre’ (‘nabokjerringene’). Men slik det åndelige virker så vet jeg at det motsatte skjer, mange av dem vil snu seg mot overgriperne selv med en voldsom kraft (de som Albert Pike kaller nihilistene), for Gud bruker alltid de ondes våpen mot dem selv. Da vil disse som tror seg ‘god’ sitte forviret tilbake å lure på hvorfor ikke deres teorier virker, nemlig at de hadde feil evangelium, falsk ‘lys’.

   Slangen (The Serpent) løy og forførte dem til å gjøre det onde. Jeg gleder meg til deres fall :)

   I 2015 ble bare 23,8% av svenske barn født av gifte foreldre. En forbløffende 47% av alle svensker lever i enkelthusholdninger. På 20 år har depresjons raten blant svenske barn tredoblet seg. De fleste svenske gutter er usosiale, avhengige av dataspill, og har ikke lært grunnleggende selvdisiplin. Videre er de fleste svenske foreldre innkjøpere av alkens vaksine ordninger som gjør barna enda svakere. Sverige har fått flere innvandrere enn noe annet vestlig land (per innbygger) gjør det at de svenske barna føler seg enda mer fortapt. Kilde. Svenskene vil nok få som de fortjener, som alle andre.

   (...)
   Den Frie Barneoppdragelsen, hvor barn skal oppdra seg selv, ble igrunn aldri noen suksess. Overlatt til seg selv, ta avgjørelser og hevde en vilje de ikke er moden til å ta, som foreldrene skulle ta for dem, og det er ikke nødvendigvis den statsautoriserte, men etter viljen til den Bibelske Gud av Abraham den Rettferdige, Moses, Jacob-Isael og Jesus. Her vil satanistene bli satt på sin prøve når de preker sin luciferiske og satanistiske ‘religionsfrihet’ for seg selv, men ikke for andre.

   «Most cases now don’t involve parental violence, though, or alcohol- or drug-abuse. The commonest reason for a care order now is simply «lack of parenting skills». [] Because with the bigger ones we’re told not to show any sorrow, because we make our child sad. So we really try to keep our tears to ourselves, till they’re out of the door at least.» Source

   Lovgiver tenkte først på ‘vold’ som noen som slo ungene gul og blå, vi må inn i forarbeidene til lovverket og finne ut at de nok ikke tenkte på knipse fingeren eller øret. Fordi der var for få ‘voldelige’ foreldre så måtte satanistene i Barnevernsindustrien omdefinere volsbegrepet selv, først til hva som helst fysisk, og siden til ‘psykisk vold’ (inklusivt kristen ‘indoktrinering’, de forbeholder seg retten til luciferisk indoktrinering gjennom statsinstitusjonene) slik at de fikk sjansen til å legge hva som helst under volden, helt etter eget forgodtbefinnende og dagsform.

   Og så helt på slutten nå har de fått sin favorit: «The commonest reason for a care order now is simply «lack of parenting skills» (BBC-article). Det er alle som ikke vil oppfostre sine barn som Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg og Kari Killen vil de skal gjøre det (rådende politikk). Mon tro hva det neste begrepet de finner på?

   For å forstå dette må vi forstå at dette rettsområdet har vært styrt av stort sett tre satanistiske kvinner siden midten av 80-tallet. Gro Harlem Brundtland, Doctor Death som hun populært kalles i de skjulte steder av Internet, senere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), Kari Killen og Karin Stoltenberg. Brundtland Harlem som forøvrig fikk navnet sitt på en Club of Rome sin FN rapport om ‘sustainable development’, med ‘global village’ og og ble beryktet for å promotere at ‘nabokjerringene’ måtte bry seg om hva naboene foretok seg (slutten for privatlivet).

   Disse nabokjerringene til Gro jobber idag alle sammen i Barnevernet (CPS), og det er voldsomt som de bryr seg om ting de ikke har noe med. Karin Stoltenberg avlet et narkovrak av en datter, en gutt som forøvrig er leder av NATO idag ble vel reddet av sitt AUF medlemskap hvor han var motstander av kriger, hvilket viser at utav de mest disfunksjonelle familer kan karrieremennesker fostres og ‘kunnskap’ (gnosis) av sinnet promoteres, men ikke gjøre dem som synderlig gode av hjertet.

   Gro Harlem’s sønn Jørgen har av klassekamerater blitt betegnet som et ensomt nøkkelbarn, med nøkkelen rundt halsen i skoletiden mens Gro og hans far gjorde karriere, og endte opp med å veive rundt seg med pistol i en militærleir på Andøya, og senere skjøt seg selv.

   Hvor i alle dager var Barnevernet?

   Jeg for min del er ikke sikker på hvor psyko det går an å bli av disse Statlige og Kommunale lottene som tror seg klok, hvilken gutter og senere ‘menn’ har blitt underkuet av og akseptert at de er ‘sjefen’ i de hjemlige forhold (patriarkatets fall, Bibelens verdensordning). I virkeligheten er de så dum at jeg gremmes.

   Nå skal de inn i skolen og lære opp barn til å bli lystløgnere. Her skal det bli mye ‘moro’ (for dem, uhyggelig for alle andre) fremover. Makten er flyttet fra foreldrene til ungene, som vil bruke det for enhver ting som går dem imot, de vil villig utlegge alle sine sårede følelser av å ikke få sin vilje, og en fjær vil ALLTID bli til ti elefanter. Lottene i systemet vil elske å utbrodere deres feberfantasier, og der vil IKKE være noen forstandige voksne i dette systemet som kan få dem ned på jorden. De må jo bli TRODD!

   Det er bra vi vet at barnevernet finnes
   http://www.nrk.no/nordland/_-det-er-bra-vi-vet-at-barnevernet-finnes-1.12915606

   Slik ble barna Statens barn, og ikke foreldrenes barn. Takk den fordømte horen (i overført betydning, The Woman Riding the Beast, gudinne dyrkelse aka matriarkat) Gro Harlem Brundtlands ‘nabokjerringer’ som jobber i systemet. Hun og Kari Killen, begge sannsynligvis askeNazi jødinner (Jesus sa vi skal kjenne dem på fruktene), er den største ulykke som har vedekveget dette engang kristne landet.

   (...)
   Skamløsheten

   Når alt det perverse blir normalisert for å unngå skammen, og koble ut samvittigheten.

   «With secularisation, a cultural inversion takes place.» – Ravi Zacharias.

   «Atheism is a world without God. Its true nature whether disguised in Eastern mysticism or American cynicism is despair.» (Ravi Zacharias: The Real Face of Atheism Paperback – September 1, 2004)

   «They will ever be satisfied (nihilists as per Albert Pike). This will ultimately destroy the sense of shame from a culture. You take a shame away, and you get a monster«. (19:00)

   The End of Reason: A Response to the New Atheists – Ravi Zacharias

   Kan barn og mennesker gjøres skamløse, uten samvittighet, så er det ingenting som hindrer dem å forårsake mayhem, krig, destruksjon og kaos når de vokser opp. Ikke bare av familien som er grunncellen av hvordan verden er bygget opp, men de gjør det faktisk av hele verden. Den luciferiske impuls er dødelig i sin manifestasjon, fordi den var motsetningen til liv, til godhet, til Gud.

   (...)
   «Many claim the CPS (Child protection Services or ‘Barnevernet’ in Norwegian) is an isolated thing that happens to good people, because of a system ‘error’, but evil people in CPS could not continue if there was not evil peoples above them that allowed this to happen. In this article I take a look at the spiritual forces that is behind the CPS (Child Protection Services / Barnevern).»

   CPS is not the disease, only the symptom

   (...)
   Og når nasjonene kom og kommer under Dommen, så har det alltid blitt innvadert av barbarer og morderpakk. Folk fikk den sivilisasjon de aspirerte etter, den som ledet ned til avgrunnen, til død og fortapelse. Deres bønner ble bønnhørt. Lite visste de at de skapte det selv, ved å bidra til å normalisere all slags perversjoner og velge feil folk til å lede seg.

   (...)
   Transhumanismen

   Nå skal skolene fortelle barn at Guds skaperordning om at menneskene var skapt som mann og kvinne ikke stemmer. Satanistene har sin egen oppfatning, motsatt selvfølgelig:

   Der er ingenting som heter jenter og gutter
   Parents furious over school’s plan to teach gender spectrum, fluidity
   http://www.foxnews.com/opinion/2015/05/15/call-it-gender-fluidity-schools-to-teach-kids-there-s-no-such-thing-as-boys-or-girls.html

   Er ikke dette nok til å vise at verden har blitt gjennomført satanisk, i Dyrets Merke, så vet ikke jeg.

   New Age evangelium (gnostisisme) er at alt perverst er tillat og ønsket. De tror det er ‘frihet’. Frihet til all slags perversjoner, død og fordervelse som følger i dets kjølvann (?).

   (...)
   «Å fylle det bevisste sinnet med ideelle forestillinger er karakteristisk for vestlig teosofi, men ikke en konfrontasjon med skyggen og verden av mørke. Man blir ikke opplyst ved å forestille seg figurer av lys, men ved å gjøre mørket bevisst». – Carl Jung

   (...)
   Der er falskt lys og der er ekte lys i de eteriske energifelt (Johannes 8:12). Engler og demoner kjemper om din oppmerksomhet. Myndighetene stimulerer det falske lys.

   Og der noen av oss engang var, der gjenkjenner vi hele verden kollektivt i ‘sjelens mørke natt’ – etter at den luciferiske impuls har gitt dem deres fulle frihet til all slags perversiteter, her og nå. Det blir veldig stygt på verdensscenen på hvilket lerret hvor vi kollektivt manifesterer våre indre, og vondt for mange når ‘lyset’ deres ikke oppfyller sine løfter om hvor fint og godt alt skulle bli… så skjer det motsatte av hva de forventer, for en skal nok først ned i kjelleren kollektivt sett også. Det falske lyset må nok slukkes før det ekte lyset trer fram, av erfaring. ‘Endetiden’ (Johannes Åpenbaring) er nok en ganske så bra beskrivelse av situasjonen.. men enden på noe, bærer løftet om nye nytt og bedre i seg kanskje ?

   Lidelsen bærer løftet om noe bedre i seg. Det smerter når knopper brister. Det skal menneskeheten kollektivt gjennom i vår tid. Det falske lys vil vise å være en svoren fiende av de med menneskelige fakulteter og egenskaper igjen, for det er profetert om «når ondskapen øker og hjertene blir kalde» (Matt. 24:12) og de fleste menneskene ikke lenger vet forskjell på rett og galt, perversiteter og ondskap blir dagens tidsånd (James 1:21).

   (...)
   Lucifer lover ENhet, så lenge alle skal bli lik, med DNA manipulasjon og blanding av rasene (som i Noahs Dager), også mental ENhet med tvangskonvertering eller straff for å tenke og si ‘ulovlige’ tanker som ikke er av det luciferiske evangelium eller ‘Den sataniske Bibel’ av jødiske Anton LeVey, fritt for alt det perverse (som i Lots dager). Og Enhet av alle religioner med humanisme som satanisme (ekumenisme).

   Gud skapte oss forskjellig. En mosaikk av forskjelligheter, som skulle oppøve toleranseevne. Satanistene vil det annerledes. De aler frem en åndsløs transhuman biorobot, skapt av dem selv, ikke av Gud, for Gud skapte mann og kvinne, og individuelt selvtenkende individer, ikke gruppebevissthet.

   «Utav lidelsen skapes kjærligheten. Det er ens egen sjels oppstandelse og evige liv som står på spill. Utav massebevisstheten gjenskapes vi som individer. Sprenger oss selv vei utav massesjelen. Ensomhetsfølelsen kommer av at en synes alene om sine høyeste drømmer og aspirasjoner. Det er en illusjon. Verden er ingen Enhet. Verden er hvor lys og mørke separeres, og drar hver sin vei. Ikke gå med kollektivet. Gå der du vil. Individuelt heves sjelen til nye bevissthetsstadier. Individuelt måles en i Paradisets port av «St. Peter».»

   (...)
   Inntil mange nok har funnet ut hva som er rett og galt så må nok menneskeheten kollektivt sett nedi kjelleren, som noen av oss personlig måtte det. For å vise dem at deres ‘lysbærer’ funker ikke. Som over så under. Et av kjennetegnene på Dyrets Merke er at ‘discernment’ mangler, folk med Dyrets Merke klarer ikke skille mellom hva som er rett og hva som er galt. Satan har forført dem til å snu ting på hodet.

   Jesaja kap.3: «9 Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke! 10 Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger. 11 Ve den ugudelige! Ham går det ille; for det hans hender har gjort, skal gjøres mot ham selv. 12 Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt.»

   Hold disse luciferiske lottene og deres mannlige feminiserte våpendragere borte fra maktposisjoner, sier Bibelen.

   Overgrepsindustri

   Storstilt statlig traumatisering og psykologiske og mentale overgrep av barn kommer til å foregå i stor grad ennå en tid. Dessverre. De får godt betalt de som deltar, i menneskehandelen.

   Fordi der finnes ikke EN eneste politiker som er i Jesus Kristus sin tjeneste ennå, de er alle av den luciferiske ånd, i anti-Krists tjeneste, om ikke ville de ikke kommet til posisjon i det hele tatt, for det er advart; denne verden er under Den Onde (2 Corinthians 4:4, Ephesians 2:2, 1 John 5:19). Den Onde nominerer alle sine direktører i Statsledelsen, som han fristet Jesus på fjellets topp. Slik er det bare engang. Ikke mye vi kan gjøre med det, bortsett fra å vente på at Gud finner det betimelig å gripe inn, og skrike fra hustakene om uretten så godt vi kan, inntil ropene fra de lidende masser når Himmelen (John 12:31).

   Disse statlige og kommunale ‘engler’ med skit på vingene redder altså barn fra å bli knepet i øret, men de gir dem livslange sjelesår og psykologiske sår, samt knuser deres mentale helse. En dårlig deal vil jeg mene. Et forholdsvis fåtall røde rasende revolusjonære luciferianere med dårlige erfaringer pusher sin agenda på hele populasjonen, gjør alle like skadet som de selv er, dele deres ulykkelige barndom, en patologisk tilstand de projiserer på alle og enhver.

   «Til ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar med disse ord, så er det intet lys i dem». – Jesaja 8:20 (KJV)

   Når lyset slukker, så ble det bare mørke, men redningen var/er der (Galatians 1:4, John 17:15). Peace and love og trallala (1 Thessalonians 5:3). Jeg gir ikke mye for hverken freden eller kjærligheten deres, fordi den er bygget på falske forutsetninger, på et falskt ‘lys’. Johannes 8:12 – «Jeg er Verdens Lys» – har vist seg å stemme i alle år siden.

   (...)
   «Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en «NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll»».

   (...)
   «De første autoritetene vi treffer på i verden er lærerne, etter at satanistene ad okkulte veier har ødelagt den partriarkalske samfunnsorden, slik at Staten og dens autoriteter får oppdra barna i sitt bilde, som vi skal se, ved tyrannisk lovverk. Fedrene er parkert på sidelinjen. Det første de måtte gjøre var å ødelegge familieinstitusjonen som samfunnets grunncelle, og erstatte den cellen med den kollektivistiske Staten og massebevisstheten (massesjelen, Verdensånden) som grunncellen».

   *

   Rune L. Hansen:
   En meget god og interessant artikkel. Anbefales!

   
---
---

   Jørgen Stueland, 01.10. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1578875962420496/

   Det er det barnvern, fylkesnemnd, domstoler glemmer. Mens de tuller og fjaser i pausene i retten, glemmer de at det sitter et menneske som er i en konsentrasjonsleir i salen.

   Mens de følelsesløst leser opp beskrivelser om mor som hun VET ikke stemmer, glemmer de at det sitter et menneske som er i en konsentrasjonsleir i salen. Det å vise respekt, skånsomhet, forståelse for hvordan det er å være forelder i en barnevernssak er dem fremmed. Og jeg blir som advokat like opprørt hver gang, føler på den samme skammen på vegne av oss "profesjonelle" hver gang

   *

   Anita Ramstad Hoff:
   Jeg skulle virkelig ønske at det var de som satt i den vanskelige situasjonen. Ja! Det ønsker jeg virkelig. !

   Nina Langfeldt:
   Jørgen; De fleste føler vel som deg i begynnelsen. Så etter noen år enten orker man ikke mer eller man vender seg til d, blir ufølsom eller rasjonaliserer d bort. ( Les Nils Christie berømte studie om reaksjonmønstrene til Fangevoktere i norske serberleire under 2. verdenskrig).

   Nina Langfeldt:
   Det klienten din kan gjøre i slike situasjoner, er å menneskeliggjøre seg selv. Ta en presentasjonrunde før saken starter,hils og prat med alle-om hverdagslige ting, menge seg med dem i pausene og sette seg ved bordet deres i kantine. Tilby alle en klem hver dag, til avskjed- og se reaksjonene deres- Fascinerende! Anbefales på det varmeste:)

   Rune L. Hansen:
   Ditt forslag vil for mange, kanskje for de fleste, virke fullstendig motsatt sin hensikt, Nina Langfeldt! Hverken barn eller foreldre lar seg lure av en slik motbydelig og avskyelig oppførsel - og hvis de lar seg lure så vil de både skamme seg og ikke ha godt av det !!! Sadister og torturister og kidnappere som forsøker å innynde seg hos sine ofre er en avskyelig ting - og enda mere og verre om de klarer å indoktrinere og lure sine ofre !!!

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Ja, skulle ikke de fornærmede få snakket for seg i fred og ro, og evt. sammen med sin advokat, for å frem poenget, slik at rettferdigheten kommer opp på bordet, og deretter skal vel saken dømmes på en rettskaffen måte ut i fra alle påståtte påstander, som det selvklart skal søkes dypt inn i, slik at det ikke bare blir påstander som henger i løse lufta ! Da blir det jo bare flaks eller ikke flaks om man vinner frem i sannheten ! En dom skal jo dømmes ut i fra menneskerettigheter, som er å bry seg om andre ! Loven skal jo være lik for alle, og det betyr rettferdighet ! Bare noen ord hentet fra prinsippet:- "Det biologiske prinsipp består både av rett til erverv og bevaring av identitet, og retten til familieliv." Når mennesker får uttale seg i fred, så har sannheten lett for å komme frem - litt av seg selv, men når avbrytelser som selvsagt ofte kan gi stress for den som snakker, så er det mer usikkert om sannheten kommer på bordet ! Da blir det lett forvirring, og det kan da ofte bli en feilaktig vurdering ! Ærlig talt !

   Rune L. Hansen:
   Det har muligvis enda ikke skjedd en eneste lovlig såkalt "barnevernsak" (inklusivt såkalt "barnefordeling") i Norge. Tvert om har det alminnelige vært at barn og foreldre ulovlig og straffbart har fått krenket sin rett til sitt familieliv, pluss alle de andre ulovlige og straffbare krenkelser ethvert slikt automatisk også innebærer. Dessuten har rammene for antagligvis alle slike saker også vært ulovlige og straffbare. Enhver advokat eller et annet menneske som er akseptant til slikt noe er dermed også medvirkende, i forskjellig grad, i slike forbrytelser (som er politisk og offentlig organisert) som rammer alle barn, foreldre, medmennesker, sivilbefolkningen og verden. Det er det som er det vesentlige i og med det hele.

   Susanne Bergum:
   Skulle virkelig ønske at alle i salen, bortsett fra mammaen hadde satt seg i hennes sko, fy faen så hjerteløse dem er, skulle likt å se dem oppleve å miste det kjære dem har, se hva slags sorg dem hadde fått, klarer dem ikke å sette seg inn i den situasjonen, så er de så kalde at jeg skulle ønske dem ett vis sted, AMEN.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.10. 2016 via For eller imot menneskeretts-forbrytelser?:
   https://www.facebook.com/groups/1570753299829010/1840571522847185/

   Menneskerettighetene og nasjoners og instansers nødhjelp til og for hverandre

   Det er meget viktig faktum at nasjoners og instansers nødhjelp til og for hverandre er en nødvendighet for enhvers menneskerettigheter og en bedre og tryggere verden.

   Natur og mennesker i et område av verden kan ha overskudd av medisin, remedier, perspektiv eller kunnskap som et annet område av verden, stort eller lite, er i underskudd av og sårt trenger.

   Optimal og harmonisk handel, bytte, kommunikasjon og nødhjelp er derfor meget viktig i og for verden. Som også boykotter, straffeforfølgelse og andre sanksjoner kan være en nødvendighet. Alt og det hele i og for ivaretagelse av enhvers menneskerettigheter.

   Noen nasjoner eller instanser kan eller vil være et godt eksempel til efterfølgelse for andre. Mens andre kan eller vil være det motsatte. Avgjørende for kvaliteten er deres konkrete og reelle forhold til menneskerettighetene, naturen og enkeltmennesket.

   Rett og riktig å forholde seg til alt dette er viktig og nødvendig.

   Medvirkning i eller for myndighets-instansers menneskeretts-forbrytelser er kriminalitet.

   Menneskeretts-forbrytelser, hvor enn, bør, kan eller skal optimalt kompetent saksbehandles, argumenteres og straffeforfølges.

   Hvordan og med best hjelp eller verst motstand fra hvem kan variere. Også i form av unnlatelser.

   For eksempel så kan Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) i visse tilfeller direkte være flere nasjoner til en viss hjelp.

   For her å ha nevnt bare et konkret eksempel.

   EMD med sin Art 33 tilbyr nasjoner som har ratifisert EMK en viss hjelp med saksbehandling i forhold til andre nasjoner som har ratifisert EMK.

   For disse skal iallfall dette kunne være til hjelp.

   EMD Art 33:
   "Statsklager. Enhver høy Kontraherende Part kan bringe inn for Domstolen ethvert påstått brudd av en annen høy Kontraherende Part på bestemmelsene i konvensjonen og dens protokoller."

   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. oktober 2016:

   Mørkt og omkring 4 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til 7 pluss-grader frem mot klokken 12. Temperaturen har altså nokså plutselig sunket til ned mot kjøleskap. I underkant av 10 pluss-grader klokken 14. Og 8 klokken 16 og 7 klokken 18 og 19. Mørkt, stjernehimmel og 4 pluss-grader klokken 21. Med 3 klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 02.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206925423469539

   Kjære Marius Reikerås
.
   Dette blir et brev,, med mine tanker om den nødvendige flukten fra Norge via Litauen til Polen og til ditt nye liv.
.
   Du, Marius Reikerås, og Cecilia Brækhus er to treffsikre og hardtslående, - på hver deres måte. Begge med tilhørighet til Bergen. Den ene tiljublet av politikerne og myndighetene, den andre krenket og forsøkt utslettet.
.
   Cecilia oppnådde sitt mål og vant i kveld på hjemmebane, med stor ståhei. Gratulerer til henne. Du har også oppnådd ditt mål i kveld. Om enn ikke til stor ståhei, - enn så lenge. Gratulerer til deg.
.
   Mine tanker har gått så ofte til deg i disse dagene. Ja, jeg har rett og slett vondt av deg, Marius. Du fremstår som særdeles kunnskapsrik, reflektert, bestemt, sterk og tøff . Du trenger selvsagt ingen medlidenhet, kun omtanke og respekt for det fantastiske arbeidet du utfører for oss alle. Det du utsettes for av Norske myndigheter, er forbasket uriktig og urettferdig. Enorme krenkelser, som må føles både trist og sårt.
.
   Jeg hører med til de, som mener din flukt fra Norge er nødvendig. Nødvendig for at du skal få arbeidsro og brukt dine evner på kreativt og konstruktivt arbeide. Det må ha vært utfordrende i Norge, bare å kjempe mot et system, som ser ut til å være på vei ut for stupet i ekspressfart.
   Du bør ikke lenger kaste «perler for svin». For jeg opplever, at det er «svin» av verste sort, du kjemper mot og har måttet tåle deres vrede. La de, stå igjen uten motstander. så får vi se, hvordan de håndterer hverandre etter hvert.
.
   Etter å ha gått gjennom noen dokumenter jeg fikk tilsendt fra folk, som ville advare meg mot deg, - sikkert i beste mening, så fikk jeg bevis for hvor uriktig du er behandlet. Jeg er selvsagt takknemlig for advarselen. Så takk til de som sendte meg denne dokumentasjonen.
.
   Både Jarle og jeg har gjennomgått dokumentene og konklusjonen er, at du er feilaktig fratatt bevillingen, den burde selvsagt vært gitt deg tilbake med en beklagelse. Du har også helt klart loven på din side når det gjelder å drive rettshjelpsvirksomhet. Det er sjokkerende hva folk og domstoler kan tillate seg.
.
   Du skulle heller ikke vært konkurs. Nok en feil fra norske domstoler.
.
   I tillegg har folk utnyttet din hjelpsomhet på det groveste. Ja, dokumentene viser, at du har strukket deg lengere enn langt, hva gjelder å bistå folk. Du er beskyldt for ting som ikke lar seg gjøre. Jeg blir provosert, når det fremgår, at det er tatt som en selvfølge, at du skulle utføre gratisarbeid til folk, som ba om en tjeneste. Det er en frekkhet uten like. - Og når de atpå til , tillater å kritisere din bistand, når det er de selv, som ikke har gjort det de skulle, ja da er grensen overskredet for lengst.
.
   Spørsmålet som imidlertid fortsatt står ubesvart er : Når har myndighetene tenkt å rydde opp i egne rekker med korrupsjon og det som verre er, både innad i egne rekker og ut til private virksomheter? Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fremstår som et rottereir. Jeg lurer bare på når det skal legges ned.
.
   At dine kolleger våger å kritisere deg og beskrive deg i nedsettende ordelag, som at de ikke vil forholde seg til «avskiltet advokat» osv., er sjokkerende.
   Dette viser deres store kunnskapsmangel og tarvelighet, som menneske.
.
   Når jeg da også kan gi eksempler på flere hendelser, der advokatkolleger har ødelagt familier med mere, ved sine feilaktige råd, ja da er det meste sagt.
.
   Vi her vil få ønske deg all mulig lykke med ditt nye liv, der du bestemmer deg for å slå deg ned. Det er ikke til å undres over, at du har fått mange tilbud fra forskjellige land, om å flytte til nettopp de. Det er nok utlandet, så langt, som forstår hvilken unik jobb du har utrettet for den norske befolkningen.
.
   Jeg sier bare «godt valg». Du er selvsagt velkommen til å si i fra, hvis det er noe jeg og/eller vi kan gjøre for deg/bidra med.
.
   Alt godt, Kirsten

   *

   Lizzy Gjørgensen:
   <3

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Bra skrevet og dessverre så sant. At Marius må flykte fra Norge er jo en skandale uten like og et tap for Norge, men med all den urettferdigheten som han har opplevd så forstår jeg han godt. At domstoler og styresmaktene i dette landet vil komme til å endre seg har jeg dessverre mine tvil om til det er det for mye kameraderi, griskhet og korrupsjon som ligger der og ulmer. Den dagen det går opp for folk hva som hender rundt om kring ja, det skal bli spennende å se.

   Øyvind Furnes:
   Nydelig skrevet Kirsten di får sakt ordn på AKK dette <3 <3 <3 ️

   Morten Løke:
   Jeg skal love deg de spiser hverandre opp til slutt. Det har alt begynt. Som en imploderende ubåt...

   Atle Rørdam:
   Som sagt før. Det er en voldsom misfortståelse at det er så fantastisk og bra å bo i Norge. Det er noe sjukt og bisarr som man ikke direkte kan peke på som har en klam hånd over nasjonen. Jeg skal spare dere for teorier rundt det, i og med at jeg kunne skrevet en bok om det.

   De mest lykkelige Nordmenn har jeg møtt i utlandet. Derfor mente jeg også når disse to unge måtte stikke til Polen for å slippe unna Statan, at dette ville bli en berikelse for dem personlig på sikt og når det går opp for dem hvor bra det er i andre land og hvor sosialt hyggelig, kulturellt og ikke minst prismessig, så kommer de neppe tilbake på annet en ved nødvendige ærend, om de noen gang kan det.

   Tapet er ene og alene vårt. Marius vil komme helt fint ut av det når han har funnet seg til rette og fått stablet et nytt liv på beina. Nordmenn flest ville vært tjent med å bli drevet litt ut av landet selv tidvis, slik at man for guds skyld ikke måtte leve i den villfarelsen at dette er noe annet en et gode. Ville gått langt i et veddemål om akkurat det. Letttjente penger spør du meg.

   Igjen, det at Marius følte det var best å forlate landet, som sikkert var en korrekt besluttning er ene og alene et tap for de som bor i dette landet.

   Men kansje det ikke blir det engang?

   Kansje viser dette seg å bli veldig positivt, veldig bra for sakene Marius brenner for, fordi det å få ting på distanse, gjør også at man ser ting på en annen måte en når man står mist oppi det. Man finner nye innfallsvinkler, nye krefter, kontakter og ikke minst "konsepter"(måter å bistå den Norske stat i å opptre som folk)

   Dette med at folk flykter ut av landet er jo ikke noe vi forbinder med Norge, men han er verken første eller siste mann ut.

   Det STORE spørsmålet er hvordan kan man nå reorganiserer det hele når en ledende figur i en bevegelse om man kan kalle det det, er til sitt eget beste og sannsynlig på mere en bare et vis, gått hen til utlendighet?

   La oss huske følgende:

   I dag lever vi i en globalisert verden. Det meste pågår via internet såsom denne fjesboka, via epost, twitter og mobil. Se feks hvor flink Ola Nordmann(Villmannen) er til å utnytte teknologi med live sendinger og det hele.

   -

   Jeg mener derfor at man knapt trenger å krisemaksimere.

   Dette kan bli en "gamechanger", fordi synergieffektene av det hele KAN bli svært positive for spesiellt de sakene der man trengte en "Marius".

   Men brorparten av det må og bør komme fra de som er tilbake fysisk i Norge og har et engasjement.

   Så titusen kroners spørsmålet blir hvordan man kan kjøre på videre i "Marius sin ånd", UTEN å belage seg på ham som spiss?

   Uten tvil har Marius nærmest alene satt EMK/EMD på kartet for mange. Meg inkludert. Og genistreken der er jo å utmanøvrerer Norsk kameraderi og de alltid habile domstolene, gjennom å overprøve dem uten å ligge våken om natta om folk har studert sammen, om kona til ditten jobber for datten og om den og den er i et hemmelig broderskap.

   Det er nemlig slik at i mange andre land er det faktisk langt bedre kultur og vi er tutet ørene fulle av at det IKKE er det mens vårt ego jukkes opp med løgn om beste lykkligste, ærligste landet osv.

   Så vi bør kansje heller gratulere Marius med å ikke tråkke i elendigheten her konstant, fordi han som oppfattes som alle de svakes hjelper VIL BLI NEDSLITT.

   Så jeg velger å si som følger:

   Gratulerer med et godt valg Marius. Som en som har bodd i seks land utover Norge, men sitter i "Norske myra", er jeg svært misunnelig. Håper du puster ut og ser alle de mulightene verden har å by på.

   Jeg skjønner også at du kan ikke leve av facebook likes og skulderklapp. Derfor var det godt å se at du trekker deg tilbake, henter deg inn og så er jeg veldig spennt på hva som blir fremtiden.

   Men enda mere spent på og kansje mere skeptisk til, er jeg rundt hvorvidt det vil bli slik at folk nå organiserere seg bedre, for alvor starter oppgjøret med det den uverdige Norske stat og hvilke midler de vil ta i bruk.

   Selv har jeg minst to svært konkrete tiltak på gang som utgjør et "backoffice" for dette.

   Prosjekter der ALLE vil kunne delta uavhengis av kjønn, økonomi, bosted, alder og kompetansenivå.

   Faktisk er selve det å kunne si at man er Norsk flyktning i utlandet i seg selv såpass eksotisk, at det i seg selv bør sees på som en premie. En hederstittel som henger høyt.

   Misunner deg sene kvelder på barer hvor man forteller om denne statusen til storøyde og måpende lyttere.
   Vippe opp smartphonen og vise en fullstendig horribel dokumentar om Norske tilstander på nær sagt alle språk, slik at man er "backed up by action".

  Vrir man og vrenger litt på ting kan alt negativt bli positivt. Også dette. Men mye ligger hos deg og meg.

   For å gjøre det helt klart hva slags stat vi har med å gjøre og hvorfor Marius gjorde det lurt i å dra, presenterer jeg atter dette radioprogrammet sent i år 2000 over FM båndet som forteller om hva folk kan utsettes for når kameraderi og nepotisme blir statformen.

   https://www.youtube.com/playlist?list=PL31681A861C0AC63C
   Det Skjulte Norge - Radio Modum
   En serie som ble sendt på Radio Modum i 2000
   youtube.com

   Kolbjorn Alstad:
   Toppers og helt enig med deg! Har selv bodd i utlandet (i to land) i en årrekke og sett Norge på avstand. Det er sunt å få snudd kikkerten og få en viss distanse til gamlelandet. Litt etter litt blir man faktisk mer objektiv og kan vurdere forskellige saker og ting som foregår her, og da stemmer kart og kompass bedre med tiden. Vi lever på en løgn, vi har blitt tutet ørene fulle med hvor godt og strålende alt er her i landet. Joda, materielt så er det stort sett bra for de fleste. Men det som er ekstra bekymringsfullt og som har aksellerert kraftig de siste 10-15 årene, er en tydelig økning i at politiker og byråkrater opptrer mer og mer som herskere. *De skaper særfordeler for seg selv. Unngår straffeansvar for både den ene og andre ulovligheten og tvilsomme disposisjoner, gjøren og laden.

   Kolbjorn Alstad:
   Forts.: Korrupsjonen har tydeligvis vært økende, særlig med tanke på finurlige vennetjenester dem imellom, ryggdekninger og -kløinger, og de driter i folket, tydeligvis. Selv om et overveldende flertall i folket er imot EU, EØS, TISA, GMO, ukontrollert innvandring, politikernes særfordeler, domstolenes og barnevernets horrible avgjørelser og opptredener til beste kun for stat og kommuner etc., og hvor menigmann ikke har en sjanse til å bekjempe urett og overtramp, bl.a. p.g.a. enorme kostnader for å saksøke det offentlige Norge og hvor økonomisk rettshjelp er illusorisk. Dette har nå skapt noe som ligner mer og mer på et diktatur. Å flykte til andre land kan kanskje bli en nødvendighet for flere etter hvert...

   Atle Rørdam:
   Jeg er enig i alt foruten om at menigmann ikke kan gjøre noe. Det er menigmanns fordømte plikt å gjøre noe. Viss man ikke er endel av løsningen, er man endel av problemet. Man skylder barn dette.
   Og dette er igjen mulig for alle på alle nivåer.
   Oppsummeringen av kommer fint i form av et dikt..

   https://www.youtube.com/watch?v=crnUyAwC3MA
   "Thoughts From Within" a poem by Woody Harrelson
   youtube.com

   Hanne Kløvig:
   Veldig bra skrevet å sant! De skulle skamme seg de som krenker andre å ikke tørr eller våger gå imot de korrupte!

   John Terje Henriksen:
   Kjwmpwbra skrevet Kirsten - jeg er så enig så enig med deg og sstøtter dette fullt ut.... hele veien.

   Hege Nordstrøm:
   Kjempebra skrevet Kirsten. Har også hørt på Radio Modum dette har foregått over en lav sko lenge.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ingen kommentar Kirsten Leikny Femundsenden, for jeg støtter deg i vært bidige ord her <3

   Anne Marit Myhre:
   Utrolig bra skrevet av Kirsten Leikny Femundsenden Støtter <3

   Marit Bood:
   Flotte og sanne ord. Jeg deler. Håper det er greit?

   Rune L. Hansen:
   Det er en sterk trend i verden og historien at politikere konsoliderer seg (danner og samler seg i nettverk) og misbruker sin makt og myndighet for å forurette, terrorisere, torturere og utplyndre sivilbefolkningen og dens enkeltmennesker. Og at deres hovmods regime plutselig faller, noen ganger forholdsvis fort, andre ganger forholdsvis sent. Efter fallet kommer et annet regime, noen ganger verre eller nokså likt, andre ganger et bedre og godt regime. Som hver kan ha forskjellig slags varighet. Menneskerettighetene, som ble utarbeidet straks efter 2. verdenskrig, skulle snu denne groteske trenden. Dessverre - og egentlig ikke uventet - ser vi at politikere i flere land, deriblandt Norge, i ord men ikke i handling respekterer menneskerettighetene. De fortier og forvrenger menneskerettighetene der hvor de er nødvendige, særlig i og for sitt eget land. Og adlyder og utnytter menneskeretts-forbryterne heller enn menneskerettighetene, samtidig som de tilordner og ivaretar ulovlige lover, regler, dommer og avgjørelser - og skylder på andre og hverandre for å fiksere fokus bort vekk fra seg selv. Maktfordelings-prinsippet og enhvers selvstendige ansvarlighet og myndighet forsøker de å gjøre til det motsatte av hva det egentlig skal være. Et billig triks også det, men de har makt, pengene, propaganda og indoktrinering for å spre sin falskhet og dobbel-moral. Det er denne trenden som må og skal snues, på ekte og varig!

   Rune L. Hansen:
   Med menneskerettighetene skulle og skal makten, myndigheten og ansvarligheten til enkeltmennesket.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208252244838543

   Med menneskerettighetene skulle og skal makten, myndigheten og ansvarligheten til enkeltmennesket.

   *

   Steinar Nilsen:
   Ordner det du ,håper jeg

   Rune L. Hansen:
   Ja, det håper jeg også.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 02.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206928413064277

   Norge - er foregangsland på menneskerettigheter?

   Norge - var foregangsland på menneskerettigheter?
   Norge - har ikke vært foregangsland på menneskerettigheter?
   - spør menneskerettsjurist Marius Reikerås.

   Kronikk: Bør FN-komiteer få behandle enkeltsaker mot Norge?
   http://www.vg.no/nyheter/meninger/fn/kronikk-boer-fn-komiteer-faa-behandle-enkeltsaker-mot-norge/a/23808396/#xtor=CS6-6-[23808396%20kronikk_boer_fn_komiteer_faa_behandle_enkeltsaker_mot_norge]
   Internasjonalt er Norge et uttalt foregangsland i å fremme menneskerettighetene og styrke FNs menneskerettighetsinstitusjoner. Da blir det et paradoks at…
   vg.no

   *

   Baba Dieng:
   Baba Dieng Pour ce là je te suis

   For this I'm with you
   Automatically translated

   Atle Rørdam:
   Jeg begynner å få en slags bilde at vi dyttes nå mot en oppløsning av nasjonalstaten med list og lempe.

   Lenge har jeg lurt på hva som ligger til grunne for dette med barnvernet og grusomhetene som utspiller seg.

   Med dette forstår jeg det slik at dersom man legger til grunne at Nordmenn generellt er mot EU, mot å gi vekk suverenitet etc, blir vi nå forsøkt tvunget inn i en situasjon hvor vi må be om hjelp mot egen stat gang på gang.

   Så la meg påpeke at det staten ser ut til å drive med er å over barnelik forlede oss dit hen hvor vi til slutt ønsker at FN skal overstyre landet og vips har de fått til noe langt mere globalist drømme aktig en selv EU planen.

   Og bare de politiske toppene er råtne nok, bedrar, lyver og tusker, vil alle nedover i rank følge etter.

   Til slutt har man oppnådd en stat så råtten at man verken kan stole på Storting, Regjering, domstoler, politi eller byråkrati.

   Og da vil alle, om så i alle fall mange, søke til å få dette overstyrt via FN og annet og dermed gir vi selv vekk suvereniteten i tidens svindel mot et lands folk.

   Med terror skal vi drives dit hen at vi tigger om en politi og overvåkningstat.

   Med overgrepsstaten skal vi drives dit hen hvor vi tigger om å få golbalisert overstyring av den Norske stat.

   Og der starter nå dette barnvernsgreiene å passe godt inn. For godt til å ignoreres.

   Alt som trengs er noen kyniske personer plassert sentralt her og der. Det er svært få som skal til faktisk.

   Resten av den politiske eliten trenger bare være rekruttert på bakgrunn av endeløs naivtitet, tendenser til "korrupt sjel" og andre faktorer som god til å prate, men lav faktisk IQ.

   Er det feks tilfeldig at Pokemon Go, et spill jeg forbinder med snørrunger og tilbakestående, virker utbredt på Stortinget?

   Det blir liksom umulig å ignorere utviklingen. Støre på sin side er FOR en FN styrt verdensorden. Hans kone jobber tilfedigvis som rådgiver for nettopp barnvernet.  

   http://www.dagbladet.no/2011/05/03/kultur/debatt/foredrag/store/utenrikspolitikk/16404330/

   For disse folka betyr en FN styrt verdensorden mere orden for dem på større lommebok, mere makt og gjennom å selge din og min fremtid, fremme sin egen.

   Er det bare Associated Parasites som mange vet er hundre år med svik mot landets borgere eller har det bredt seg utover og infisert andre partier?

   SV feks skulle man tro sto i mot den sannseløse bombingen av Libya som har medført et Europa oversvømmet med flyktninger og vil desturere den Norske velferdsstaten for evig tid.

   Så i dag jobber tilsynelatende ALLE for en FN styrt verdensorden, den samme som vi, folket blir forsøkt tvunget inn i med overgrep mot barn som middel.

   Jeg tror ikke du kommer til makta i et land som norge med mindre du er totalt forblåst og dermed bare et verktøy for de som ikke er forblåste.

   Hvorfor i guds navn skal Kristin Halvorsen stå frem med disse ordene her med mindre hun er en av de nyttige idiotene som som skal gi illusjonen om opposisjon og demoktrati? Når det gjelder DETTE SPØRSMÅLET går det ALLE i TAKTFULL MARSJ...

   Man tror det liksom ikke før man får se det...

   https://www.youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo
   SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden - Norsk, men meget interessant, Her siger en politiker, netop deres mål.
   youtube.com

   Bjørg Pettersen:
   Enig.. men altså, så lenge vi faktisk stadig oftere opplever overgrep og korrupsjon blant norske stats-forvaltere,og deres venner, så vil vi ønske å søke mest mulig objektive,vidsynte, og forhåpentlig mer rettferdige vurderings- organer.. Og nå trenger norske barn hjelp utenfra..

   Atle Rørdam:
   Oppsummert mener jeg bare å belyse den teoretiske muligheten for at dette er et uhyggelig kynisk spill over barnelik, der det endelige målet er å få oss til å oppfatte FN som våre øverste myndigheter i den suverene(dog infiltrerte) nasjonen Norge.
   Jeg sier dermed ikke at man ikke skal kjøre på mot Norge i feks FN etc. Men jeg vil bare påpeke det nærmest absurd opplagte bildet som stiger frem når puslespill brikkene legges etter mønsteret som stiger frem fra det Statlige korstoget mot barn og folk i landet vårt.
   Og mener således at man bør matche utviklingen i situasjonen ut i fra store politiske mål, som feks en FN styrt verdensorden.
   Det sagt, ville jeg selv ikke nøle med å klage inn Norge for FN om jeg fant det riktig og mulig, men samtidig er det greit å analysere og synse litt rundt det totalt bildet og eventuelle langsiktige konsekvenser.

   Rune L. Hansen:
   Ja, mange flere steder i verden har i det lengste latt seg lure til å tro at Norge har vært et foregangsland hva gjelder menneskerettigheter! Plutselig med enormt mye penger kom Norge inn på verdens-arenaen. Og fikk en kvinnelig statsminister og likestillings-departement, som fremmet likestilling, ønsket og trodde mange - mens hun og hennes medspillere gjorde det fullstendig motsatte, på bekosning av både barna, familien, foreldrene, frihet og samfunnet! Og fikk som det første land i verden et Barneombud, som skulle fremme, beskytte og verne barnas menneskerettigheter, ønsket og trodde mange - mens det fullstendig motsatte skjedde! Og det samme med alt annet!

   Atle Rørdam:
   By Way of Deception....

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 02.10. 2016 shared Preben Kløvfjell's post:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1088836874485808/

   Dette har Marius Reikerås hevdet i 10 år allerede. Så jeg må vel kunne si, "VELKOMMEN ETTER".
   .
   Jeg har tillatt meg å kopiere følgende kommentar fra Preben Kløvfjell :
   - ".....vi gir vår anerkjennelse til alle som gjør en innsats for å utbre profesjonell kunnskap om EMD og EMK!"
   .
   Så HVOR, har denne anerkjennelsen til Marius Reikerås tatt veien....?
.
   Mulig noe har passert min oppmerksomhet, men jeg har KUN sett EN ENESTE advokat, som har gitt Marius Reikerås anerkjennelse.

   Preben Kløvfjell, 01.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1088748417869569/

   DET TAR ALTFOR LANG TID!

   Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) skal nå foreløpig, og flere skal det bli, prøve 8 norske barnevernssaker opp mot Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK).

   Det er selvsagt vel og bra at vi nå får øket internasjonalt rettslig fokus på forholdet mellom EMK og norsk barnevernspraksis.

   Problemet er at prosessen frem til avgjørelse i EMD tar altfor lang tid, noe som også regjeringsadvokat Emberland er enig i.

   Tidsaspektet er et alvorlig rettssikkerhetsproblem for foreldre og barn i barnevernssakene.

   Regjeringsadvokat Emberland skriver «Slik sett er disse nye sakene egnet til å illustrere behovet for grundige og etterprøvbare menneskerettslige vurderinger i nasjonale rettsinstanser. Her er det mange som har roller å spille».

   Med andre ord.. time is of the issue og advokatene som bistår foreldre og barn i barnevernssaker må ha nærhet til og dybdeforståelse av bestemmelsene i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

   Vi må sørge for at EMK-anførslene fremmes allerede for våre nasjonale nemnder og domstoler!

   Kollegaer... vær deres ansvar bevisst og påse at grundig og presis menneskerettslig argumentasjonen fremmes på et tidligst mulig stadium av saken.

   Preben Kløvfjell
   advokat / partner

   Kløvfjell
   http://www.klovfjell.no/
   Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS er totalleverandør av advokattjenester og yter teambasert juridisk bistand til så vel privatpersoner som bedrifter i hele Norge.
   klovfjell.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Norske advokater som ikke har opparbeidet for mye dårlig samvittighet for medvirkning i og akseptanse til politisk og offentlig organisert kriminalitet, begynner nu mere og mere å komme efter - og godt er iallfall det. Stadig flere av de forstår at skal de kunne ha en varig videre fremtid og karriære, så må de gjøre alvor av menneskerettighetene og deres prinsipper og EMD. Uten det - og jo verre dess verre - vil de ødelegge seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Mye av problemet og katastrofen med forholdet til menneskerettighetene i Norge har vært at menneskerettighetene har vært fortidd og forvrengt til det sitt motsatte innhold, mens advokatene både har vært akseptanter til det og belønnet for det og siktet seg inn på videre karriære under de ulovlige forhold. Dette ikke minst har kreert både forvirring og maktesløshet. Og splittelser og synsing og enormt med ulovlige og unødvendige kamper og kriger. I steden for å respektere menneskerettighetene og deres prinsipper så har nærsagt alle og enhver selv og for seg selv eller det politiske regimet villet være menneskerettighetene! Menneskerettighetene for ethvert medmenneske har de fullstendig gitt blaffen i.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208253013977771

   Les, kanskje noe av det viktigste Marius Reikerås har skrevet, fra 2010:

   Marius Reikerås, 13.09. 2010 published a note:
   
https://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/pilotsakene-som-kan-bidra-til-%C3%A5-endre-det-norske-rettsystem/146790105356984

   
Pilotsakene som kan bidra til å endre det norske rettsystem

   RUMPF v. TYSKLAND

   En tysker ved navn  Rüdiger Rumpf, kan ha vist vei  for de som mener seg utsatt for systemfeil også her i Norge.

   Hans klage til Menneskerettsdomstolen, avslørte at det ikke  forelå noe effektivt rettsmiddel i tysk rett for å reparere urimelig lange rettsprosesser i sivile saker. Domstolen konkluderte dermed med at det forelå en krenkelse av artikkel 6 og 13.

   Domstolen bemerket at saken, både i forhold til artikkel 6 og artikkel 13, angikk et systematisk og strukturelt problem ved det tyske rettsvesenet. Under henvisning til artikkel 46 fant domstolen det derfor nødvendig, for første gang med Tyskland som innklaget stat, å anvende pilotdomprosedyren. Den påla på denne bakgrunn staten å innføre, innen ett år, rettsmidler i tråd med konklusjonene i den foreliggende saken.

   Domstolen pekte blant annet på at artikkel 13, tolket i lys av artikkel 1, krever at statene tilbyr et nasjonalt rettsmiddel for både å behandle innholdet i en rimelig begrunnet konvensjonsklage, og for å sikre adekvat oppreisning ved krenkelse.

   Dommen åpner for å kunne utfordre systemet på generelt grunnlag også i Norge.

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. oktober 2016:

   Mørkt, stjernehimmel og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra lys blå himmel og 8 pluss-grader klokken 12. Solen i sør og 11 pluss-grader klokken 14. Dunkelt og 6 klokken 19.30. Mørkt og 5 klokken 20. Omkring 4 utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 02.10. 2016 shared a post to Marius Reikerås's Timeline:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153761794816875

   Vi er inne i den mest avslørende tid, hva gjelder å avdekke Norges forsettlige brudd på menneskerettighetene.

   - Ville sende et helt galt signal til Europa om jeg lot meg vikle inn i en hjemlig krangel om hva som skjedde for 15 år siden
   http://www.dagbladet.no/nyheter/ville-sende-et-helt-galt-signal-til-europa-om-jeg-lot-meg-vikle-inn-i-en-hjemlig-krangel-om-hva-som-skjedde-for-15-ar-siden/63821209
   dagbladet.no|By Ralf Lofstad

   *

   Rune L. Hansen:
   Humanitære kriser skapes og videreføres av politikere som ikke respekterer menneskerettighetene annet en i ord og falskhet, mens de samtidig mere eller mindre skjult i kulissene er menneskeretts-forbrytere og myndighets-forbrytere, i og for politisk og offentlig organisert kriminalitet. Når slike mennesker og hva de har gjort og gjør forsøker å være forbilder og løsningen for andre, så vær forbeholden med å applaudere de. Særlig hvis de beskytter og verner hverandre for ikke å bli kompetent straffeforfulgt for sine forbrytelser mot medmennesker og samfunnet. Da særlig har de både et troverdighetsproblem og en dårlig og forurettende agenda. Det blir onde sirkler og spiraler utav slikt.

   Torbjørn Jagland er utrolig nok generalsekretær i og for Europarådet nu for en andre 5-årsperiode og var tidligere blandt annet statsminister i Norge, for Arbeiderpartiet. Han stod med andre i spissen og regi for den humanitære krisen og katastrofen som enda pågår i Norge, som akseptant for og medskyldig i blandt annet den offentlige kidnapper-virksomheten og i den offentlige forvaltningens fullstendige neglisjering av menneskerettighetene og ulovlig impunity.

   Hva kan man forvente av et slikt menneske, som enda ikke er blitt straffeforfulgt?

   Iøvrig er krig også kriminalitet. Og det er hva krig er.
   Når Torbjørn Jagland sine tidligere venner, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, iverksetter norsk krig mot Libya pr. SMS, så er blandt annet det også kriminalitet. Uansett hvor meget smårusk det er i forhold til alt annet de har gjort og gjør av grov ulovlig og straffbar politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Og for å skjule hva? Den storstilte våpen-industrien i Norge sine handlinger? Jonas Gahr Støre som skipsreder for ulovlige transporter? Mangt og meget av grov kriminalitet kan skjules bak annen kriminalitet.

   Når Torbjørn Jagland fortier eller aksepterer blandt annet slike forhold, hvor stor troverdighet eller applaus fortjener han?

   Hva sier du til blandt annet dette, Torbjørn Jagland? Mere fortielser og unnlatelser?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2016 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153764538526875

   Hva er EMD sin pilotdom-prosedyre?

   Ansatte ved norske Utenriksdepartementet, underskrevet avdelingsdirektør Martin Sørby og seniorrådgiver Guro Camerer, har utarbeidet et diskusjonsnotat datert 02.12. 2009 med refleksjoner som omhandler den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) sin fremtid og nutid. Dette diskusjonsnotatet (8 sider, pdf-format) omhandler blandt annet pilotdom-prosedyren og bakgrunnen for pilotdom-prosedyren.
   Dokumentet er særlig refleksjoner omkring innholdet i et annet dokument, en interim-rapport med forslag fra "Gruppen av vise personer" fra 2006, innhentet av og til Europarådet. (Report and proposals from Group of Wise Persons to the Council of Europe’s Committee of Ministers in its Interim Report in May 2006).
   Dokumentet fra norske Utenriksdepartementet er enkelt og lettlest på norsk og kan leses eller lastes ned fra følgende link:

   https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/menneskerettigheter/emd_framtid091202.pdf

   En offentlig tilgjengelig universitets-avhandling fra 28.05. 2009, fra kandidat nummer 218 på norsk (118 sider, pdf-fomat), kan også være av en viss interesse med sine synspunkter og refleksjoner omkring blandt annet pilotdom-prosedyren. I avhandlingen redegjøres blandt annet for hvordan og hvorfor EMD i større grad enn tidligere pålegger statene konkrete tiltak i sine avgjørelser. Avhandlingen kan leses eller lastes ned fra følgende link:

   https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22222/92364.pdf

   For den som vil lese på engelsk videre dokumenter om EMD og bakgrunnen for blandt annet pilotdom-prosedyren, anbefaler jeg følgende dokument og oversikt: 

   "Reforming the European Convention on Human Rights: A work in progress. A compilation of publications and documents relevant to the ongoing reform of the ECHR. Prepared by the Steering Committee for Human Rights (CDDH)" (723 sider, pdf-format).

   http://www.echr.coe.int/librarydocs/dg2/isbn/coe-2009-en-9789287166043.pdf

   Og EMD sin Internet-side om reformer i og av EMD:

   History of the Court’s Reforms, på følgende link:

   http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/reform&c=

   *

   Rune L. Hansen:
   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514441
   The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights:…
   papers.ssrn.com

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 01.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206922673520792

   Kan dette se ut som, deler av makteliten begynner å merke at taburettene deres står særdeles ustødig?

   Tror de bør løsne sikkerhetsselen, slik at de kan hoppe av i fart, i det taburetten bikker.....

   Det blir smertefullt uansett. Hoppe av i fart er ingen fornøyelse, bli med i ned avgrunnen - er trolig verre.

   Staten bør ikke gripe inn uforholdsmessig i den enkeltes frihet | Michael Tetzschner
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Staten-bor-ikke-gripe-inn-uforholdsmessig-i-den-enkeltes-frihet--Michael-Tetzschner-605570b.html
   I dag fremmer jeg et grunnlovsforslag sammen Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente S. Mathisen og Heidi Norby Lunde. Vi ønsker et grunnlovsfestet vern mot…
   aftenposten.no

   *

   Martin Thorsen:
   - haha! - litt seint å snyte seg når nasen er vekk!? - lykke til!

   John Terje Henriksen:
   Hvor haR DISSE VÆRT TIDLIGERE - DETTE ER IKKE NYTT AT NORGE IKKE VEDKJENNER SEG MENNESKERETTENE OVERFOR EGEN ETNISK BEFOLKNNING...... NÅ KOMMER RÅTTENE FREM I LYSET NÅR DE TROR DE KAN SKÅRE NOEN POLITISKE POENGER TIL EGEN FORDEL...

   Rune L. Hansen:
   Tenk det da, at offentlige mynddigheter ikke må kunne gripe inn uforholdsmessig i den enkeltes frihet eller rettigheter! Det har jo både menneskerettighetene og EMD m.m. m. sagt og lovbestemt i mange år, som overordnet og reell gjeldende lov og rett. Og nu begynner altså noen i den offentlige forvaltningen å tenke at det kanskje må taes på alvor? Og gies inn med teskjeer til hele den offentlige forvaltningen - og til hele det norske folk?

   Altså, pedagogisk sagt med en teskje, at enhver offentlig forstyrrelse av et menneske sin frihet eller menneskerett må, for å kunne være lovlig og ikke ulovlig og straffbar, være både fullstendig nødvendig og fullstendig rett og riktig forholdsmessig, i forhold til alt annet. Og, for å si det på en enda litt annen måte, en offentlig krenkelse av et menneske sin frihet eller menneskerett skal ikke kunne skje og er ulovlig og straffbar hvis den ikke er fullstendig nødvendig (nødverge-prinsippet) og heller ikke hvis den krenker en eller flere andre menneskerettigheter på en uforholdsmessig måte.

   Ja, skal endelig gjeldende reell lov og rett i og for Norge bli tatt på alvor i og av og for enhver i det norske folk? Meget bra og nødvendig det, selvfølgelig. Dermed ligger det også bedre an til straffeforfølgelser av offentlig ansatte politikere og dommere etc. Og til optimal, og optimal automatisk, gjenopprettelse og erstatning for alle og enhver i sivilbefolkningen som har vært eller er forurettet. Og til optimal god opplæring og rehabilitering for hele det norske folk og iøvrig hele verden.

   Rune L. Hansen:
   Vi er da medmennesker, er vi ikke det da?
   Og ikke helt fullstendig dumme?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153975669073785/

   Effe Bense:
   Of course they should not infringe on private life.
   They do it, have always done it and unless you start either a revolution or very strong protests in the entire Norway ,they will continue to do it.

   That's it.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1090490201028724/

   Rune L. Hansen:
   Vi er da medmennesker, er vi ikke det da?
   Og ikke helt fullstendig dumme?

   Marjan Pel:
   The germans said as they torn down the wall 27 years ago. "WIR SIND DAS VOLK!"

   Odd Olstad:
   Viktig også at fylkesmenn overholder lovene.

   Rune L. Hansen:
   Bare Fylkesmannen, eller noen flere? Eller alle og enhver?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Vidar Fagerholt's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1093021794068305/

   Vidar Fagerholt, 01.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:

   DOMMEN ER ET SLAG UNDER BELTESTEDET

   Og et formalistisk kne i ballene.

   Jeg har nå lest dommen. Og dens premisser.

   Utgangspunktet er enkelt. Et forelegg for å ha praktisert som rettshjelper. I strid med Domstolsloven.

   Det faktagrunnlag som er premissene er 4 - fire - prosessoppdrag for Høyesterett. I en periode på ca 1,5 år. Samt noen åpenbart ikke dokumenterte oppdrag.

   Bergen Tingrett har dermed konkludert med at 4 - fire prosessoppdrag er i strid med " stadig rettshjelpsvirksomhet ".

   Høyesterett har i alle sakene akseptert ham som prosessfullmektig.
   Og det er tilstrekkelig. Til å frifinne ham for " ulovlig rettshjelpvirksomhet ". Ellers ville han blitt avvist.

   Det Bergen Tingrett fullstendig neglisjerer er Domstolsloven vurdering av prosessdyktighet.

   IOM at denne siden er ment som støtte - og ikke et juridisk fora - konkluderer jeg med at Tingrettens dom er fullstendig mangelfull mht vurderingen og praktiseringen av Domstolovens § 218.

   LVF

   *

   Hans Olav:
   Det er ute av kontroll og da mener jeg "folkets kontroll". Domstolene, dommerne og hele det embetsverk som nyter godt av "the good old boys" nettverket gjør med oss som de vil. De er sterkerke enn oss. Mye mye sterkere. De kan avskilte Marius og alle andre uten konsekvenser annet enn et klapp på,skuldrene og ny jobb et annet sted hvor de kan forgripe seg mot de de er ment å tjene, folket. At dette systemet kolappser er helt sikket. Det har det gjort gang på gang opp gjennom historien. Men vi har ikke tid til å vente på at det går nedenom og hjem. Vi vil det til livs nå, med en gang. Hvordan få til det? Thats the question that begs an answer! Dette er en klassekamp. Kanskje på tide å bruke metoder brukt i klassekamp?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1278629882187683/

   Walter Keim:
   Hvem er det som, skal beskyttes her? Åpenbart er det statens krenkelse av menneskerettigheten ikke ofrene av menneskerettsbrudd. Rettssystemet skal uforstyrret fortsette å krenke menneskerettighetene.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.10. 2016 via Menneskerettspartiet Norge MpN, shared Sambou Darboe's post:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/1264114646995381/

   Sambou Darboe, 03.10. 2016 via Justice and Equality Movement:

   I hope we are not sleeping. Let us shake the justice departments global. As it has been said no one is above the law but many a time high ranking escape easily from justice. Do we have to accept injustice? I say no .They is too much corruption and we have to fight to eradicate it. It ruins many people’s lives. How many innocent people are sitting in jail in your home countries and mine?

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   Jeg håper vi ikke sover. La oss riste justis avdelingene globalt. Som det har blitt sagt ingen er hevet over loven, men mang en gang høyt rangerte unnslipper lett fra rettferdighet. Må vi akseptere urettferdighet? Jeg sier nei. Det er for mye korrupsjon, og vi må kjempe for å utrydde den. Den ruinerer manges liv. Hvor mange uskyldige mennesker sitter i fengsel i ditt hjemland og mitt?

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. oktober 2016: 

   Fra 3 til 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til 8 pluss-grader frem mot klokken 12. Opptil omkring 10 utover eftermiddagen, med 9 klokken 16. Og 6 klokken 19. Iallfall en av minikiwi-sortene her ute har begynt å modne og er gode også i år. De er blandt årets seneste frukter her og modner best når det har begynt å bli kaldere. Jeg spiste litt av de jeg snarest nådde tak i uten å klatre eller annet bry. Det samme også med årets her siste plomme-sort, en av de gode små damson-lignende sorter blå-plommer. Samtidig som jeg plukket inn litt fra noen eple-sorter. Eple-sorten Enestående er særlig og stadig meget fin og god. Blandt annet Aroma og Ribston også. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 20. Og 3 klokken 22 og 2 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208267236413323

   Norske politikere forsøker i disse dager igjen å endre sin såkalte Barnevernlov, i håp om å opprettholde og videreføre sitt folkemord og sine forbrytelser mot menneskeheten, kosmetisk forkledd som "barnevern".

   De lurer dermed fortsatt mange med på og for slik politisk offentlig organisert kriminalitet. Hva kan vi gjøre med det? Bortsett fra å fortsette med å politianmelde de og å protestere og å informere?

   Mange lar seg lure til å tro at å tillage og å bruke slike ulovlige og straffbare lover er lovlig. Det samme gjelder også den såkalte Barneloven. Begge er de katastrofalt og groteskt ulovlige og straffbare og fullstendig krenkende både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene, Menneskerettsloven, Roma-statuettene (ICC), EMD og Straffeloven. Både nasjonalt og internasjonalt.

   Alt dette fortier og neglisjerer dagens norske politikere. I håp om fortsatt videre også å kunne fortie og neglisjere alle barna og foreldrene og medmenneskene de foruretter - og vitnesbyrdene fra de.

   For mange politikere og deres medspillere er slike ulovlige lover og deres prosedyrer og prosesser både nyttige og effektive drapsvåpen og makt- og karriære-midler.

   Dette er selvfølgelig mildt sagt ikke akseptabelt.

   Skal vi derfor samtidig tillage en lovlig Barnevernlov og Barnelov, som er i pakt og samsvar med Barnekonvensjonen og iøvrig lovlig lov og rett? Til tross for at det egentlig burde være unødvendig? Og for å vise enhver hvordan det kan og skal gjøres, hvis en absolutt vil ha enslags slike unødvendige lover?

   Mange har blitt vandt med at det er slike unødvendige, ulovlige og straffbare lover, som liksom skal erstatte Barnekonvensjonen og alt annet av lovlig lov og rett.

   Skal vi derfor tillage en lovlig Barnevernlov og Barnelov, for å vise de og for å gi de inn med teskjeer hva som er og skal være lovlig lov og rett?

   Dette er et forslag fra min side. Vennligst kommenter, meld din interesse eller gi uttrykk for dine tanker eller følelser under her:

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1579927068982052/

   Her jubler kidnapper-mafiaens medspillere, i håp om å få medvirke i og for forbrytelser mot menneskeheten, kosmetisk forkledd som "barnevern" ...

   Trampeklapp for forslag til ny barnevernslov
   http://fontene.no/nyheter/trampeklapp-for-forslag-til-ny-barnevernslov-6.47.412319.cbb16b2be3
   Et fullsatt auditorium brøt ut i spontan trampeklapp da utvalgsleder Christian Børge Sørensen la fram forslag til ny barnevernslov. Barn og foreldre får styrket sine rettigheter. Og kjærlighet tas for første gang inn i norsk lov.
   fontene.no

   *

   Inez Isabel Arnesen:
   KJÆRLIGHET LOVFESTES????

   Jan Björklund:
   Men detta är ju jätteviktigt. Varför har vi hört så litet om denna nya lag här, och om detta arbete som hållit på i två år? Jag kände inte till detta.

   Bjørg Pettersen:
   Skremmende. Mye mindre rettsvern for alle barna, som vil være hos sine foreldre..og mye mer makt til stats-manipulatørene : (

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg lure, i og med at det fristes med "kjærlighet" og diverse annet. Lar seg lure til å gå med på og for hva som helst. : (
   Og alle som ser seg tjent med virksomheten lar seg bevisst lure til absolutt hva som helst.

   Jan Björklund:
   Men varför så tyst? Har ni inte känt till detta arbete, som pågått i två år? Och hur kan det komma sig att hela världen protesterar mot barnevernet och regeringen inte svarar att en ny lag är under förberedande? Är det ni i gruppen som varit slarviga, eller är det regeringen som inte vill ha några utomstående synpunkter på det pågående arbetet?

   Rune L. Hansen:
   De gjør fortløpende kosmetiske endringer og bryr seg ingenting om hverken Barnekonvensjonen, Straffeloven, EMD eller noe som helst av overordnet lov og rett - og heller ikke om de forurettede. De inviterer og oppfordrer sine medspillere i kidnapper-industrien til høringer og forslag, men fortier og neglisjerer alt annet. Det har derfor liten betydning å forsøke å forholde seg til de på slike måter, Jan Björklund.

   Jan Björklund:
   Det är något absurt över det hela. Det är som en rapport från ett religiöst väckelsemöte eller som ett gäng fotbollssupportrar. Alldeles uppenbart är det bara de anställda som är med på mötet, inte representanter för de drabbade familjerna: "Et fullsatt auditorium brøt ut i spontan trampeklapp da utvalgsleder Christian Børge Sørensen la fram forslag til ny barnevernslov."

   Jan Björklund:
   Här är medlemmarna i kommittén. Vad vet vi om dem: Professor Trude Haugli, Tromsø, Chair
   Christian Børge Sørensen, Chair of County Social Welfare Board, Stavanger, member
   Frode Lauareid, lawyer, Kongsberg, member
   Cecilia Dinardi, assistant lawyer, Oslo, member
   Wenche Dahl Elde, lawyer/senior adviser, Oslo, member
   Arne Birger Krokeide, lawyer, Gjøvik, member
   Berit Roll Elgsaas, senior adviser, Drammen, member

   Jan Myhre:
   Hvorfor er det kun representanter fra den politisk-ideologiske "Forandringsfabrikken" til SV som blir hørt? Hvor er stemmene til de mange bv barna som skriver "fuck barnevernet" og "bv ødela livet mitt"?

   Inez Isabel Arnesen:
   Lovfeste kjærlighet det er jo vannvittig! !!

   Rune L. Hansen:
   Det med "kjærlighet" betyr kanskje i praksis at de har tenkt å gi mere penger og luksus til barna og fangeholderne, hvis de tier stille om galskapen. : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1293457554022486/

   Per Arne Dalseide:
   Lurer på hvem som tror på den dritten?

   
---
---

   Steven Bennett, 02.10. 2016:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875176105915675&set=a.526777694088853.1073741825.100002698812121&type=3&theater

   Three days ago, a proposed new child welfare law was sent to the Norwegian Government.

   The new proposals are not only ridiculous but they also breach the Human Rights of the family (parents and children).

   A separate provision in the Child Welfare Act states that it is entitled to deny the parties access to documents if this can cause injury or danger to a child or others.

   So, that's the part the authorities will use to get this through. They will convince a naive and conditioned Norwegian public that this will benefit the child, but this is not about protecting a child. This is about 'using the child' to get a law through that will totally dominate and CONTROL the family, without any repercussions.

   It could be argued that lawyers for the family will not be necessary, as they will have little to no power in helping them fight for their children if all the documents are hidden.

   These new proposals take away even more rights of the child and their parents. In fact, if this law was in place while the Bodnariu children were still captive, in all probability, the children would have never been released until they were 18 years old.

   How will parents and families be able to defend themselves if they are denied access to documents that are used in the court system? Who is this proposed law really going to protect? It certainly isn't the child and most definitely not the parents.

   It really is another nail in the coffin for the Norwegian family and most people are so conditioned in Norway that they don't realise how important it is to protest against such a proposal.

   It's sadly getting worse and worse. They want to remove a parent's right to appeal to the higher courts. They want to remove their 'duty' to tell parents about starting investigations after reports. They want to be granted by law the right to deny parents their right of reading case documents and so on...

   Norway is heading backwards regarding Human Rights, back to all the faults of yesteryear.

   The Norwegian people must respond and a campaign must be set up urgently.

   Adolf Hitler stated in Mein Kampf:

   “The state must declare the child to be the most precious treasure of the people. As long as the government is perceived as working for the benefit of the children, the people will happily endure almost any curtailment of liberty and almost any deprivation."

   The proposed new law:

   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-barnevernslov-overlevert-barneministeren/id2512893/

   http://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ikke-gi-norske-barn-rett-til-a-klage-til-FN-605695b.html

   #letthechildrenbesetfree
   #childabuse #norway
   #stoplegalkidnappinginnorway
   #NorwayGiveUsBacktheChildrenYouStole
   #stopbarnevernet


   bv-cps-illegal-law.jpg

   *

   Ovidiu Popovici:
   Sad !

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Make me sick. I gotta go puke.

   Morten Løke:
   Welcome to satanic Norway!

   Georgeta Maria Ulici:
   They're gonna write a new story called: "A country without children" - cause that's what they are going to become when this happens.

   Rosielyn Ali Pettersen:
   So bad.....

   Anca Jon:
   Very sad...

   Ellen Oshaug:
   Forbiden to have a child in Norway .. : ( God help the wrong system of this Country regarding about children and human rigth..!

   Chris Reimers:
   Norway must really want attention. If this law passes, Norway's CPS will get more attention than it is getting now.
   If the new law passes, Norway may save a good deal of money in the short run, but in the long run reparations could break the back of the country.
   I am much more concerned about lives than about Norway's financial situation. Mr. Potter was an evil man who cared nothing about human life (It's a Wonderful Life). It appears that Norway has cloned Mr. Potter out of fantasy and into reality in thousands of different places in Norway. Can this situation get worse?

   Cecilia Anderson:
   They're doing like in UK;
   Removing human rights with out people knowing or having a Say ; ( 

   Morten Kufte:
   I feel ashamed of my country

   Ken Joar Olsen:
   They have never respected human rights in Norway, that is why we have ended up in this mess... That is much worse than most other countries...

   Kristens Evighet:
   it seems that they create each "law" for a single situation or circumstance.... that is is sign of weakness , instability and immaturity in social projects.... therefore the poor country,s future is very miserable. That is a consequence of ignorant leaders lacking and irrational.

   Kristens Evighet:
   i have been blessed to work within a refugee camp for underage asylum seekers in Norway. everyday, at every shift we made new "rules " ! How this was happening?: just because a young boy has showed some attitudes challenging the staff member..... immediately we sat down and make new rules according to single boy,s attitudes at a very one circumstance. I never seen weak and incompetent leadership like Norwegian.....

   Ellen Oshaug:
   Yes mess everthing .. becouse of fealure system againts the human . .. But one dayGod well do something .

   Kristens Evighet:
   God is unhappy of Norway. despite all blessings from Heaven, Norway has turned to satan in all ways of life .....

   Ellen Oshaug:
   This is arrogant self ambious has no place in kingdom of God.

   Kristens Evighet:
   yes Ellen, you can only cry if i tell u what they did to me... i am among people destroyed by Norwagian injustice..... it can help u to undetstand more

   Kristens Evighet:
   en pm ble sent på innbokesen din om irretferdige sakken mot meg i Norge.

   Kristens Evighet:
   yes indeed. especialy in an upcoming country from poverty by God,s grace like Norway...... God,s wrath will not be hold for longer.

   Steven Bennett:
   Slowly but surely, children's Human Rights in Norway are being not only diminished, but also wiped out by the authorities. This recent Norwegian article in English throws light on this topic.

   https://www.thelocal.no/20160930/norway-wont-give-children-the-right-to-file-complaints-with-un
   Norway won't give children the right to…
   thelocal.no

   Martina Mascher Pancisin:
   North Korea would be proud of Norway.

   Ane Mayasdottir:
   As long as We are (most people unaware) agreing in the company Norway owning our children and us from birth we are not protected by human rights. We are under commercial Law... as any other country registering their children with personal number when born... thats the bottom fraud that make all this unhuman mess possible.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153978408693785/

   Angelo Santini:
   Det sker detsamma med revideringen av LVU i Sverige från 2017! Tvångsomhändertagandet kommer enligt vissa studier att tredubblas! Så grattis Sverige och Norge... här skall inte föddas barn. Låt detta till politikerna - om dessa uslingar är lämpliga som föräldrar det vill säga!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208270110965185

   Jonathan Ritchie, 04.10. 2016 via Social Services and the Family Court (Help & Guidance) UK:

   What’s the attitude of the French local authorities? Back to basics social work

   Which is really what you want to know what are the local authority is like here ….. Fantastic is the answer.

   There’s a real air of get it right first time or fix it so it works here from the hospital birth onwards everything is geared towards making the family unit work which is the key difference “if it’s broke fix it don’t replace it” is a running theme from household items to their child protection system and it works.

   Another key thing here is future emotional harm isn’t recognised your children only get taken if there has been actual harm such as sexual or physical. With neglect they tend to support rather than remove, such as help with housing food household items cleaners mother and baby units etc unless it’s alcohol or drugs in which case numerous drink and drug blood and urine tests are done to ensure your clean and capable but again rehabilitation is the aim all round here.

   Keep on Running | Child Protection Resource
   http://childprotectionresource.online/keep-on-running/
   Keep on Running Leave a reply “Every family that I am aware of that have fled have kept their kid yet in the UK they wouldn’t have that – to me speaks volumes.” This is a post from Stella, a mother who has faced many care proceedings. She is now…
   childprotectionresource.online

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   Hva er holdningen til de franske lokale autoriterer? Tilbake til grunnleggende sosialt arbeid

   Som er virkelig hva du ønsker å vite, hvordan er de lokale autoriteter her ... .. Fantastisk er svaret.

   Det er en reell atmosfære av få det til rett og riktig første gang, eller fikse det slik at det fungerer, her fra sykehus og fødsel og videre er alt rettet mot å gjøre så familieenheten fungerer, noe som er den største forskjellen - "hvis den er skadet så fiks den, ikke erstatt den" er her alltid tema, fra husholdningsartiklene til sitt barnevern-system, og det fungerer.

   En annen viktig ting her, er at fremtidig følelsesmessig skade ikke er anerkjent, barna blir bare tatt hvis det har vært faktisk skade som seksuell eller fysisk. Ved forsømmelse pleier de å støtte heller enn å fjerne, for eksempel hjelp til bolig, mat, husholdningsartikler, rengjøringsmidler mor og baby-enheter etc, med mindre det er alkohol eller narkotika i så fall blir det tatt mange blod- og urin-prøver for å sikre renhet og kapasitet, men igjen rehabilitering er målet overalt omkring her.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2016 shared Gry Christin Sjue's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208270505295043

   Veldig bra Heidi Elisabeth Jensen!

   https://www.facebook.com/grychristin/videos/10153773226690880/
   -3:42 - 285 Views

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208271741485947
   
   "The Family First Prevention Act

   The Family First Prevention Services Act is a landmark piece of legislation that will at least begin the process of ending the kidnapping, rape, and murder of our children. For those of you out there who haven't been blessed with a home invasion by the Child Protective Services, affectionately known as the “CPS,” let me clue you in. Back in the day it was commonly held that your home was your castle, and all things within were safe. Your children were safe, too. Daddy went to work, mommy cleaned and cooked, and little sister always seemed to pee the bed. Life was good. Well, sometime back in the 90’s some fellas got together and decided they should fix all that so they started “protecting” children. When you start a “department” in government, it always starts as a good idea. Protecting the defenseless. Has a nice ring to it, doesn't it? Things are out of control, neighbors hear the fights, kids are always dirty, and missing school, something must be done. We all agree on that.

   The problem with a government department is that it perpetuates itself. It's not enough to build a road, that road has to be maintained, at more cost than the original pavement. It's not enough to protect the children in a dysfunctional family, ALL children must be protected for issues defined by the “department,” and brothers and sisters, there are a LOT of issues. From whippings to cigarette butts in an ashtray, we got to get them issues cleared up. The CPS keeps its ear to the ground. There are things called “mandatory reporters.” Cops, doctors, school teachers, and just about anyone the sees something that needs to come to the “department’s” attention, indeed, it's a crime NOT to report!

   So, the CPS shows up at the door to check things out. Consider yourself in a normal house on a Monday morning, after a big football game with friends over. I'm gonna tell you right now that there are dishes in the sink. In fact, most likely the trash hasn't been put out. Both of these things are what the CPS calls “red flags!” Red flags lead to something called, “reason to believe.” So, the CPS worker sees a sink full of dirty dishes. Your home is untidy. Beer cans In the trash. Looks like an alcohol problem. Gonna need some drug testing here! The two year old little girl crosses the hall going from her bedroom to the bath, NAKED! That did it! Daddy MUST be a pedophile! Daddy gets upset at this insinuation, he's aggressive. Why this is just out of control. We gotta save these kids. Them red flags are all over the place.

   The CPS gives the illusion that it's here to help. They understand. They just want to make everything comfortable. No big deal. All routine. Just go to the showers, and everything is going to be just fine. Bottom line, you lose your kids. Now, before we had all this CPS pseudo science, Aunt Jane would come running over, and take the kids to her house. Maybe grandma, or even a distant cousin. Well, the CPS fixed all that."

   Read more on the link:

   The Family First Prevention Act
   http://simpleoldboy.blogspot.no/2016/09/the-family-services-prevention-act.html
   The Family First Prevention Services Act is a landmark piece of legislation that will at least begin the process of ending the kidnapping, ...
   simpleoldboy.blogspot.com|By Wilbur Witt

   *

   Rune L. Hansen:
   "Keeping children with and connected to families whenever possible leads to better outcomes and overall well-being. (...)
    From my view here in the Heartland, the Family First Act presents an incredible opportunity to reorient the system toward the principle that children do better in families, and their own families whenever possible. That is the guidestar that should lead us in the decades to come."

   https://chronicleofsocialchange.org/blogger-co-op/family-first-act-much-needed-reform-heartland/21395
   Family First Act a Much-Needed Reform in the Heartland - The Chronicle of Social…
   chronicleofsocialchange.org

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2016 shared Rune Fardal's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208270545376045

   Rune Fardal, 04.10. 2016:

   I tråd med hva Menneskerettsdomstolen har sagt skal barn tilbakeføres når forholdene ligger til rette for det.

   Gjenforeningsmålet ble fremhevet i Menneskerettsdomstolen (EMD) i dommen Johansen v. Norge 7. august 1996, og hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8: «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. judgment, p. 36, para. 81)».

   12 månedersregelen i barnevernloven § 4-21, er i strid med menneskerettskonvensjonens artikkel 8, og da er det EMK artikkel 8 som har forrang, jf menneskerettsloven § 3. Det er følgelig helt på det rene at et konvensjonsinngrep som en omsorgsovertakelse innebærer, er av midlertidig karakter og at barnet skal tilbekeføres til sin familie så snart forholdene ligger til rette for dette.

   Følgelig er det ingen 12 måneders frist som gjelder etter EMK artikkel 8, som sier at tilbakeføringen skal skje så snart forholdene tilsier det. Barnevernet skal hjelpe foreldre(familie) slik at de får barnet(barna) tilbake. «Ifølge barnevernloven § 4-16 skal barneverntjenesten «nøye følge utviklingen til de barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, og likeledes utviklingen til deres foreldre. Barneverntjenesten skal kort tid etter en omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølgning. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgningen formidle kontakt med de øvrige hjelpeinstanser».

   Barne- og likestillingsdepartementet har i rundskriv Q-1036 22. april 2002 uttalt følgende om denne lovbestemmelsen: «Dette oppfølgningsansvaret gjelder uavhengig av om foreldrene har satt frem krav om tilbakeføring av barnet eller ikke. Når det gjelder oppfølgningsansvar i forhold til foreldrene er det viktig at barneverntjenesten bistår dem som ønsker hjelp/oppfølgning etter en omsorgsovertakelse.

   Det fremgår av forarbeidene til § 4-16 at barneverntjenesten har et slikt ansvar, både generelt og ut fra det formål å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan ha omsorgen for barnet.» Det fremgår av forarbeidene til barnevernloven § 4-16 at bestemmelsen, foruten å pålegge barneverntjenesten ansvar for en fortløpende vurdering av foreldrenes situasjon etter omsorgsovertakelsen, også innebærer at barneverntjenesten har et selvstendig ansvar for å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan makte omsorgen for barnet, jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-92) s. 47 og Innst. O. nr. 80 (1991-92) s. 25.

   Er det noen som er i tvil om at barnevernet bryter disse lover?

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. oktober 2016: 

   Mellom 1 og null grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til 8 pluss-grader frem mot klokken 12 og frem mot klokken 16. Ned mot 5 klokken 18.30. Mørkt og 4 omkring 20-tiden. Omkring 3 og 2 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208276387122085

   Gjenforenings-formålet og EMD 

   Gjenforeningsmålet ble fremhevet av den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) blandt annet i dommen Johansen v. Norge 7. august 1996, hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8:
   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. judgment, p. 36, para. 81)».

   Oversatt til norsk:
   "Retten betrakter at det å gjøre en omsorgsovertakelse skal normalt anses som et midlertidig tiltak for å bli avviklet så snart forholdene tillater det og at eventuelle tiltak til gjennomføring av midlertidig omsorg bør være i samsvar med det endelige målet om å gjenforene den naturlige forelder og barnet ( se, særlig den ovennevnte Olsson (nr. dom, s. 36, pkt. 81)"

   Men hva vil si."når forholdene ligger til rette for det"?

   Hva ordene "når forholdene ligger til rette for det" betyr fremgår av hva som videre er sagt i setningen. Og også av nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet), som er det EMD anvender og sikter til, som noe helt selvfølgelig.

   Sammenlign for eksempel også med hva EMD sier og har lovbestemt i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   *

   Rune L. Hansen:
   Nødvendighets-prinsippet innebærer blandt annet for en kortest mulig tid.

   Rune L. Hansen:
   For å si det med teskjeer:

   Poenget, er at enhvers rett til sitt familieliv er en umistelig og uavhendelig menneskerett, som det er ulovlig (og straffbart) å medvirke i å krenke. Men at det i hvert enkelt tilfelle kan lovliggjøres for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte hvis krenkelsen blir gjort fullstendig i samsvar med nødvendighets-prinsippet (inklusivt selvfølgelig forholdsmessighet-prinsippet og rettsikkerhets-prinsippet, med blandt annet lovlighets-prinsippet). Og at det fra offentlige myndigheter sin side blir gjort iherdige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre, og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem  Og at menneskerettighetene offentlig har blitt fullverdig kompetent saksbehandlet og begrunnet. Målet og hensikten skal være og må altså være en iherdig og aktiv innsats fra de offentlige myndigheter og deres medspillere sin side for snarest mulig å avvikle krenkelsen. Alt dette for at krenkelsen i det heletatt skal kunne være lovlig og ikke ulovlig og straffbar.

   Har en ufrivillig adskillelse av barn og forelder skjedd på en annen måte enn dette så har den vært og er den ulovlig og straffbar. Og i så tilfelle gjelder blandt annet Barnekonvensjonen Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Iøvrig har alt og ethvert av "omsorgsovertagelser" i Norge hittil bare skjedd ulovlig og straffbart. Og skal og må derfor blandt annet Barnekonvensjonens Art 8 umiddelbart iverksettes for alle og enhver.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/995130427263297/

   Joni Dear:
   Er 3 år innenfor midlertidig eller beveger det seg inn i langvarig?
   Forøvrig den delen med at bv skal hjelpe med å sette foreldrene i stand til å ha omsorgen igjen er ikke aktuelt fra bv sin side.

   Rune L. Hansen:
   Poenget, Joni Dear, er at enhvers rett til sitt familieliv er en umistelig og uavhendelig menneskerett, som det er ulovlig (og straffbart) å medvirke i å krenke. Men at det i hvert enkelt tilfelle kan lovliggjøres for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte hvis krenkelsen blir gjort fullstendig i samsvar med nødvendighets-prinsippet (inklusivt selvfølgelig forholdsmessighet-prinsippet og rettsikkerhets-prinsippet, med blandt annet lovlighets-prinsippet). Og at det fra offentlige myndigheter sin side blir gjort iherdige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre, og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem  Og at menneskerettighetene offentlig har blitt fullverdig kompetent saksbehandlet og begrunnet. Målet og hensikten skal være og må altså være en iherdig og aktiv innsats fra de offentlige myndigheter og deres medspillere sin side for snarest mulig å avvikle krenkelsen. Alt dette for at krenkelsen i det heletatt skal kunne være lovlig og ikke ulovlig og straffbar.

   Har en ufrivillig adskillelse av barn og forelder skjedd på en annen måte enn dette så har den vært og er den ulovlig og straffbar. Og i så tilfelle gjelder blandt annet Barnekonvensjonen Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Iøvrig har alt og ethvert av "omsorgsovertagelser" i Norge hittil bare skjedd ulovlig og straffbart. Og skal og må derfor blandt annet Barnekonvensjonens Art 8 umiddelbart iverksettes for alle og enhver.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 05.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206947602103991

   Dette er nettopp hva Marius Reikerås gjør.

   Det er derfor vi, alle støttespillerne,
   - VIL følge hans utrettelige kamp for likeverd, rettferdighet og menneskerettigheter.
   Flere og flere
   - VIL gå denne veien sammen med han.
   Hindrinegene på veien
   - VIL etterhvert smuldre bort og hviskes vekk
   Vi som ønsker det beste
   - VIL holde sammen og aldri gi opp.

   Sannheten.jpg

   *

   Hege Nordstrøm:
   Sannheten må fram.

   Per Steinar Sørå:
   Før eller siden kommer sannheten for dagen.

   Rune L. Hansen:
   Aldri vær redd for
å heve din stemme
for ærlighet,
sannhet og
medfølelse
mot urettferdighet,
løgn og grådighet.
Hvis folk over hele
verden ville gjøre
dette, ville det
endret jorden.

   - William Faulkner

   
---

   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/1291793774177778

   Atle Rørdam:
   Kom over en lenke fra det store utlandet.
   Jeg ser "Norway demands" mangler. Any takers?

   http://opexposecps.anonresistance.com/

   Atle Rørdam:
   Dette fikk meg til å tenke litt(igjen), og selvfølgelig bare litt. Men det slår meg at det er påfallende at dette skjer i større NATO land.
   På samme vis som "evigvarende" striper i himmelen som jeg ALDRI så i Afrika, men som jeg ser her hele tiden og som jeg også ser i ALLE andre NATO land. WTF...

   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway:
   https://www.youtube.com/watch?v=TRHAmHRGHNQ&feature=youtu.be
   #OpExposeCPS Shannen's Dream - The Amazing…
   youtube.com

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208277069579146

   Inger Furhovde:
   Det er sant!

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. oktober 2016: 

   Litt i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Sol fra lys blå himmel og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 11 og 12. Og med 9 omkring 13-tiden og 10 klokken 16. Mørkt og 4 pluss-grader fra klokken 20.15 og videre utover kvelden. 3 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208282747841099

   Barn, kriminelle og kriminelle

   Det er et trist og tragisk faktum at det finnes og forekommer barn som utsettes for kriminelle handlinger, inklusivt kriminelle unnlatelser, hos sine egne foreldre eller i sin egen familie.

   Hvordan skal enhver kunne hjelpe for å unngå at dette skjer?

   Dagens norske politikere (og deres medspillere) later som at de har en spesiell løsning på dette problemet. Til tross for at både menneskerettighetene og alt annet av lovlig lov og rett samt virkelighetens faktiske forhold med massiv tyngde viser at den "løsningen" som de kaller en "barneverntjeneste" eller "barnevernet" er det fullstendig motsatte av en løsning og av et barnevern.

   Det har sine forskjellige spesielle grunner at de likevel hevder at det er et barnevern og en løsning. Grunner som på ingen som helst måte er anstendige, barnevern eller lovlige. Jeg skal ikke gå nærmere inn på akkurat det her, bortsett fra å gjøre oppmerksom på at hensiktene også er forskjellige, hva enn de sier eller erklærer.

   Katastrofen er i seg selv at de i offentlig regi medvirker i ulovlige handlinger, inklusivt ulovlige unnlatelser, for å stoppe reelle og fiktive kriminelle handlinger barnet utsettes for. Fullstendig uten proposjonalitet (forholdsmessighet) og fullstendig uten efter prinsippene for nødvendighet (nødverge) og fullstendig uten efter prinsippene for reell lovlighet og rettssikkerhet. At de vilkårlig sammenblander og neglisjerer reelle og fiktive kriminelle forhold er bare en katastrofal side av saken.

   Det er og blir som når blinde leder blinde, eller kriminelle veileder kriminelle.

   Kriminelle handlinger stopper ikke kriminelle handlinger. Tvert om. Og enda mindre og verre om de kriminelle handlinger skjer i offentlig regi. Resultatet og konsekvensene blir flerfoldig og mangfoldig katastrofale.

   For å forsøke å stoppe kriminelle handlinger og forhold må forsøkene og deres videreføring være lovlige i henhold til menneskerettighetene og alt annet av overordnet lov og rett (lex superior). Forhastede slutninger og avgjørelser, dumhet, uvitenhet og uforstand lovliggjør ikke automatisk kriminalitet.

   Det er derfor alltid bedre og nødvendig forsiktig og ydmykt å forsøke å hjelpe, uten forhastede slutninger. Og først og fremst: uten ulovligheter i hjelpen eller videreføringen av hjelpen. Uten er det ikke reell hjelp, men kriminalitet.

   Det er en nødvendighet å vite, at det er bedre om hjelpen er utilstrekkelig enn om den er feil eller for dårlig.

   Det såkalte "barnevernet" i dagens Norge er massivt politisk organisert offentlig kriminalitet og må og skal kompetent straffeforfølges og dømmes derefter. Det er flerfoldig og mangfoldig ulovlig og straffbart. Så lenge det enda pågår er det smittsomt og perverterende og livs-ødeleggende for barn, foreldre, familien, medmennesker, samfunnet og verden. Det er i politisk offentlig regi samtidig både terror, inkvisisjoner, tortur, traumatisering, systematisk falsk dokumentasjon, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Med mere.

   Det er ikke et barnevern, men en forbrytervirksomhet og menneskehandel som er en humanitær krise og katastrofe. Og for de verdier, liv og samfunn den ødelegger og truer og måtene den gjør det på, er den viktigere enn noe annet kompetent og effektivt å få straffeforfulgt og stoppet i dagens verden.

   Og det haster.

   *

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. oktober 2016: 

   1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til 10 pluss-grader frem mot klokken 12 og 11 omkring 13-tiden. Og 13 frem mot 15-tiden. Dereter 10 og noe dus himmel frem mot 17-tiden. Mørkt og 5 klokken 21. Med 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208291548581112

   Russland kontra den norske feminismen

   Hvorfor de kraftige og massive protestene mot homoseksualitet i Russland (og mange andre land)? Og hvorfor plutselig for fra noen ti-år siden det motsatte i dagens Norge? Og hva er berettiget?

   De kraftige og massive protestene i Russland mot den homoseksuelle politikken i Norge (og visse andre land), kan ha sammenheng med eller være begrunnet i at den homoseksuelle politikken er et direkte angrep på - og en ødeleggelse av - familien som ethvert samfunn sin naturlige grunncelle. Og at den samtidig også er et direkte angrep på - og en ødeleggelse av - kristendommen. Og begge derigjennom også en ødeleggelse av ekteskapet og omsorgen for barna.

   Både familien som ethvert samfunn sin naturlige og organiske grunncelle og også kristendommen er høyt verdsatte verdier i en levende kvalitets-litteratur i Russland. Nevnes kan forfattere som for eksempel Tolstoy og Dostojevski, og mange flere. Norge har siden Snorre lite eller ingenting som kan måle seg med slike.

   Hva var det som nokså plutselig skjedde i Norge for noen ti-år siden, som med tydelighet endret landets forhold til familien og kristendommen, fra å være et positivt forhold til å bli et negativt?

   Lignende forhold som det som skjedde i Norge har skjedd i mange land - og skjer dessverre fortsatt i mange land. Politiske nepotismer tilraner seg makt og myndighet som misbrukes via et anti-demokratisk, hovmodig og forkvaklet forhold til felles-menneskelige menneskerettigheter og prinsippene for overordnet lov og rett. Også, som i Norge, via valg-ordninger, som pretenderer med å være demokratiske, men som er det motsatte. Og videre tilsidesettelse og neglisjering av felles-menneskelige menneskerettigheter og prinsippene for overordnet og lovlig lov og rett. Som i praksis samtidig tilordner seg selv en impunity, som selvfølgelig er ulovlig, men som beskyttes og vernes av nepotismens nøkkel-personer og nyttige idioter.

   Gro Harlem Brundtland ("lands-morderen") i og med Arbeiderpartiet tilranet seg for noen ti-år siden en slik makt. Makt- og myndighets-misbruket skjedde derefter smittsomt og perverterende i stor fart. Understøttet med enormt med penger som flommet inn i Norge med landets litt tidligere og videre nye olje-rikdom. Hun og Arbeiderpartiet ble dermed sittende med både makten og pengene i Norge og kunne derfor desto mere smittsomt spre sin politikk og ideologi, nasjonalt, men også internasjonalt. Blandt annet ved å kjøpe seg inn i og med internasjonale politiske posisjoner og samarbeids-partnere. Falskhet, hovmod, dobbel-moral og korrupsjon var og ble deres "hemmelige" motto. Med en politikk og ideologi som foraktet både kristendommen og familien som samfunnets grunncelle. Blandt annet og særlig fordi både familien og kristendommen er sentrale beskyttere av moral og enkeltmenneskets selvstendig, anstendighet og frihet.

   
Med en politikk og ideologi som foraktet både kristendommen og familien som samfunnets grunncelle, måtte de gjøre alt hva de kunne for å forkle sin politikk og ideologi som det motsatte. Og efter hvert ble motsatt lov og rett deres overordnede motto. Noe som i det lengste viste seg å være en effektiv og indoktrinerende form for politikk, for å opprettholde og videreføre sin politikk og ideologi.

   Hvordan få mange nok og flest mulig til å la seg indoktrinere eller lure av en slik politikk og ideologi? Triksene som ble brukt - og er brukt - er mange forskjellige, men har sin politiske og ideologiske fellesnevner.

   Forakten for familien som samfunnets naturlige og organiske grunncelle og for kristendommen, er meget sentrale elementer i og for en slik ideologi og politikk.

   Homoseksualitet perverterer ikke minst barna og er en viktig faktor for å ødelegge både familien og kristendommen.

   Feminisme perverterer også ikke minst barna og er er også en viktig ødeleggelse av både familien og kristendommen.
   
   Et av triksene for politisk å forsvare den homoseksuelle politikken, er å fremstille den som en beskyttelse av homoseksuelle sine menneskerettigheter. Og samtidig å fortie og neglisjere familien sine menneskerettigheter og familien som samfunnet naturlige grunncelle.

   Og et av triksene for politisk å forsvare den feministiske politikken, er å fremstille den som en beskytter av likeverd, likestilling og kvinners rettigheter. Og samtidig å fortie og neglisjere mannens og barnas menneskerettigheter og familien som samfunnets naturlige grunncelle.

   Og enda et viktig triks, som i praksis har vist seg å være og er meget sentralt, nyttig og effektivt for en slik politikk og ideologi, er liksom å lovliggjøre kidnappinger og fangehold av barn i offentlig regi. Under et motto om å påberope seg å vite hva som er "barnets beste" og "barnets interesser". Og samtidig å fortie og neglisjere både barnets, foreldrenes og familiens menneskerettigheter og alt iøvrig av overordnet lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett.
   
   Det blir ikke mye reelle menneskerettigheter og lovlig lov og rett igjen av en slik politikk og ideologi. Mildt sagt. Men det blir tvert om politisk offentlig organisert groveste slags kriminalitet, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og ødeleggelse av familien, kristendommen, samfunnet og verden. Under en selvbeskyttende politikk som påberoper seg å være lovlig, men som tvert om på det groveste er ulovlig og straffbar og perverterende og ødeleggende.

   Det er derfor ikke det minste som helst underlig at både i Russland og de fleste steder i verden vekker den norske politiske feminismen i dagens Norge avsky og forakt.

   Gledeligvis har også store deler av det norske folk en stadig voksende slik avsky og forakt for den politiske nepotismen og dens terror regime i dagens Norge. Og forsøker å riste av seg og å våkne opp fra den nasjonale indoktrineringen og propagandaen som så altfor lenge har vært rådende. Og forstår stadig bedre, det politiske regimet til tross, at det trengs internasjonal og andre lands hjelp for å fri seg fra terror regimet. Og for å få alt og det hele kompetent straffeforfulgt og dømt og stoppet.

   At blandt annet Russland ikke har latt seg smitte eller dupere av dagens norske terror regime sin nasjonale og internasjonale nepotisme og propaganda er et meget godt tegn og håp.

   Vennligst spre denne informasjonen, til blandt annet Russland.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det er homoseksuell politikk og homoseksuell uanstendighet og homoseksualitet overfor særlig barn som er perverterende. Homoseksualitet i seg selv er en menneskerett. Men skal ikke prakkes på eller forkvakle andre - minst av alt barn. Seksualisering overfor barn eller i barndom er i det heletatt umoralsk, uanstendig og samfunnsødeleggende. Seksualitet hører privatlivet til og er - skal også være - beskyttet av enhvers rett til beskyttelse av sitt privatliv og av enhvers moral og integritet.

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=c3tnsrp42Rk
   Worlds Apart: Human Rights - Universal or Flexible?
   youtube.com

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208291610262654

   "Barnevernet i Norge har i lang tid brutt menneskerettighetene våre med å ta barn fra foreldrene, og motsatt. Foreldrene blir tvunget til å flykte fra sitt eget hjemland for å beskytte familiene sine. Flere har mistet alt; karriere, familie og hele livet sitt her i Norge, forteller en nystartet organisasjon – Foreningen for Barnets Beste.

   Det har blitt dannet bevegelser og organisasjoner som vil kjempe for sin rett. Standpunktet har snakket med en av talsmennene som er innenfor flere bevegelser og organisasjoner, Tor Åge Berglid. Han er også nestleder for organisasjonen Barnets Beste.

   Det starter smått. Disse gruppene kartlegger og planlegger sine neste bevegelser nøye. De reiser rundt i andre land for å bevisstgjøre hva som skjer i Norge. Her kartlegges blant annet navn og kontaktinformasjon på ansvarlige politikere for eventuell rettsforfølgelse på et senere tidspunkt.

   – Det kan forventes et ragnarok når alle de knuste familiene reiser seg for å kjempe for rettferdighet, sier Tor Åge Berglid til Standpunktet.

   – Det norske folk holdes ansvarlig. Alle vet hva som foregår, men ingen sier noe. Det går mot en krig i Norge mot ideologien at staten eier barna, fortsetter Berglid.

   Flere motstandsgrupper planlegger den 10. desember å demonstrere utenfor ambassader i utlandet, under utdelingen av Nobels fredspris. Det vil bli lagt vekt på Kinesiske ambassader i henhold til uenighetene mellom Norge og Kina etter at Lio Xiaobo vant fredsprisen. De vil bære plakater og bilder av norsk landskap med tekster som sier hva som faktisk foregår i landet. Dette gjøres for å bruke import, eksport og turisme som en oppvekker og å vise at manglende dialog og debatt om barnevernet går utover Norges omdømme og interesser.

   Berglid forteller til Standpunktet at han jobber med å rekke ut hånden og å hjelpe familier på bena igjen, gjennom foreningen Barnets Beste.

   – Alle må se sin neste og løfte seg, da kan det fort bli et oppgjør med fortiden. Når disse overgrepene blir kjent, blir det andre som kanskje må flykte landet. Vi skal om nødvendig fotfølge dem og deres nye identitet, de som glemmer historien sin må gjenoppleve den, sier 43-åringen fra Stryn."

   Les videre på linken:

   HEMMELIG ORGANISASJON DEMONSTRERER MOT BARNEVERNET
   http://standpunktet.no/2016/10/06/hemmelig-organisasjon-demonstrerer-mot-barnevernet-artikkel/
   Barnevernet i Norge har i lang tid brutt menneskerettighetene våre med å ta barn fra foreldrene, og motsatt, forteller organisasjonen – Foreningen for Barnets Beste.
   standpunktet.no

   *

   
---
---

   Eva Tangstad, 07.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1093765257367885/

   Sakkyndig Anita Eidnes er kriminell og truer foreldre som ikke har gjort noe galt med å bruke små barn i sin kamp for å kidnappe barn vekk fra sine foreldre.

   Hun er på god fot med mange barnevernsledere og en av dem er Gro Kyte. Gro Kyte bestiller rapporter der Anita Eidnes skriver det barnevernslederen ønsker. Denne dama er livsfarlig for barn og ikke minst foreldre. En dag vil du bli holdt personlig ansvarlig for de løgner du skriver om andre mennesker. De som er med på kriminelle handlinger skal og vil bli holdt ansvarlig!

   Anita-Eidnes-cps-bv-norge.jpg

      *

   
---
---

   Anne Sunde, 07.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1093601744050903/

   Blir dette vedtatt, er angiversamfunnet lovfestet.

   Alle burde melde fra om alvorlige tilfeller, politiet melder fra om slikt ofte, men det hjelper jo lite når barnevernet flyr etter de som er lettere å ta barna fra. Barnevernet sier selv at de gjør for lite for de som trenger det mest. Jeg har snakket med politi og sosialtjeneste i flere kommuner. De er dypt fortvilet fordi bekymringsmeldingene deres om alvorlige tilfeller blir henlagt fortløpende. Det gjelder også lege og annet helsepersonell. Så hva er vitsen med et regelverk som dette når barnevernet er bremseklossen fordi de ikke har kompetanse?

   Foreslår lovendring om meldeplikt til barneverntjenesten! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/foreslar-lovendring-om-meldeplikt-til-barneverntjenesten
   Forslag om lovendring sendt på høring.
   advokatsylte.no

   *

   Eva Beate Fagereng:
   Akkurat! !

   Rune L. Hansen:
   En meget alvorlig ting er at de og dagens norske rettsvesen og andre offentlige instanser hverken har kompetanse eller habilitet og at dette vites av nærsagt alle og enhver. Minst likså alvorlig er at ingen av de (!!!) straffes kompetent for forbrytelser de begår (eller har begått) !!! Og at dagens norske politikere og deres medspillere liksom tror at dette er ok !!! Og at de fortsatt liksom tror at det er ok at deres synsinger, spekulasjoner, ansvarsfordeling og forhastede slutninger rettferdiggjør eller lovliggjør kidnapping, fangehold, tortur, traumatisering, inkvisisjoner, utplyndring og terror overfor barn, foreldre, familier, samfunnet og verden !!! Og at det norske folk brukes som prøve-kaniner og menneske-handel for deres forhastede slutninger, falskhets hensikter og inkompetanse !!!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. oktober 2016: 

   2 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. En mild bris fra nord, halvt skyet himmel, mest og tettest skyet i sør-vest, og opptil 8 pluss-grader frem mot 11-tiden. Og 10 klokken 12 og 6 klokken 18. Jeg har vært ute og plukket inn humle-blomster (Humulus lupulus) i dag, plukket fort nesten to liter. Og enda er det mere igjen. Allsidig og god medisin, blandt annet mot alzheimers. De må lagres mørkt, kjølig og luft-tett hvis de skal skånsom og mørkt tørkes tørkes og holde seg bra i flere måneder. Mørkt og 2 pluss-grader her ute klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1093870277357383/
   
   Først må de sone sin rett og riktige straff.

   Takket være Facebook, Internettet og vår tids kommunikasjon er det ingen hemmelighet eller utilgjengelig dokumentasjon at politikere, dommere og mange andre offentlig ansatte i dagens Norge har begått mange meget grove ulovlige og straffbare forbrytelser overfor sivilbefolkningens mennesker. Og at de enda ikke er kompetent straffeforfulgt og dømt for sine forbrytelser.

   Men at det haster meget at det blir gjort!

   Absolutt ingen forstandige mennesker kan forvente at slike mennesker videre skal kunne saksbehandle, dømme, avgjøre eller styre menneskene i sivilbefolkningen sin skjebne, før de er kompetent straffeforfulgt og dømt og har sonet sin straff.

   At det er så mange av de gjør at det må erklæres en slags midlertidig offentlig nødsituasjon, hvor det kompetent tilrettelegges for hva som nu og videre må skje.

   Deriblandt at alle forurettelser fortest mulig kompetent repareres.

   Så meget kan iallfall sikkert sies.

   *

   Kjell Selen:
   Harde ord men meget. Vel berettiget.

   Siv A Johansen:
   Så så sant Det Er så Kvalmende og Helt Avskyelig Møkka system At Man Kaste opp Av Den Dritten Der. Det Er Helt Motbydelig og Helt Avskyelig unormalt Dritt system. Som jeg Faen ikke Har Noe Respekt For. Helt Ræva Æsj.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1110561205660305/

   Hanne Kløvig:
   Men hva kan vi små maur gjøre med det? Ingen ting! For dette berører ikke særlig mange av gangen så det vil aldrig bli noen folkeavstemning for bytte ut å straffe forfølge disse! De som har makt vil bare få mer makt og penger! Å det hjelper ikke hvem vi stemmer på av partier eller om vi babler her inne aldrig så mye!

   Rune L. Hansen:
   De håper i det lengste at majoriteten av det norske folk ikke får vite om at det er en seriøs og meget indignert folkebevegelse, både nasjonalt og internasjonalt, for kompetent og effektivt å få strafeforfulgt og stoppet de. Og for å få frigjort alle barna og foreldrene. Det er særlig denne folkebeveglsen og folkeopplysningen de vil fortsette å fortie, bagatellisere og forvrenge. Og for det bruker de fortsatt massivt med propaganda, penger, makt, utspekulerte metoder og karriærer. Men vi også, alt dette til tross, har våre kanaler, mennesker, kunnskaper og muligheter - som uansett hvor mange av oss de ødelegger eller dreper, stadig mere er voksende!

   
---
---

   Preben Kløvfjell, 05.10. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1580548228919936/

   Perspektiver og innspill fra utenlandske kollegaer

   Jeg diskuterer ofte menneskerettigheter og herunder barnevern med kollegaer i utlandet og fra andre rettskulturer...

   Dette er noen av de mange utfordrende temaer og spørsmål som ofte går igjen i våre samtaler...;

   - hva med barnets språk og kulturbakgrunn..hvordan er det med myndighetens vilje til å følge opp dette etter et inngrep...?

   - når søsken skilles...hvordan er myndighetens vilje til å legge til rette for søskenkontakt...?

   - hva med barnas øvrige familie så som onkler, tanter, besteforeldre, fettere, kusiner osv...sørger myndighetene for å legge til rette for kontakt etter inngrep...

   - hva gjøres og hvor helhjertet er myndigetenes innsats for å utbedre påståtte mangler ved inngromsorgssituasjonen i hjemmet før det gjøres inngrep...?

   - arbeider myndighetene aktivt for å hjelpe foreldrene til å få barna tilbake etter plassering...?

   - manglende foreldreferdigheter...hva er det og hvor mye skal til for at man mister sine barn...?

   - hvordan går det senere i livet med de barna som mister sine foreldre...?

   - hvordan påvirkes barna av traumet ved å bryte bånd med sine foreldre på kort og lang sikt og hvordan påvirkes barna av savn etter sine foreldre...?

   - hvordan utvelges fosterforeldre..og har barna det alltid bedre der...?

   - konsulterer barnevernet myndighetene i barnets opprinnelsesland... og hvordan stiller andre land seg til plassering av egne borgere...?

   - hvilke parametre bruker myndighetene for iverksetting av inngripende tiltak, psykologiske, kulturelle og hvor presis er denne vitenskapen..?

   - hvordan er det med kompetansen i barnevernet... utdanning, erfaring...?

   - hvor grundige, objektive og etterretlige er myndighetene i sin faktainnhenting og påfølgende analyse...?

   - forledre som opplever det største traumet...å miste sitt barn...hva slags hjelp og oppfølging får de...?

   Undring, nye spørsmål og dels sterk mennesklig og faglig kritikk er gjennomgangsmelodien fra mine utenlandske kollegaer..

   Uansett gir samtalene meg mulighet til å se vårt system i et dypere og bredere perspektiv...noe som er nyttig når vi analyser og bistår de som er utfordret av det samme systemet...

   Nå venter vi på avgjørelse fra EMD i foreløpig 8 saker...

   .... så får vi se da ... status quo, korreksjon eller paradigmeskifte...

   Preben Kløvfjell
   advokat

   *

  
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2016 shared Barnets Bästa F's video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208296021012920

   Vi har granskat 24 utredningar
   https://www.facebook.com/barnets.basta.org/videos/961409773969909/
   Hur socialtjänsten utreder
   
-10:56
   http://www.barnetsbasta.org/blog-om/kontaktformular/

   *

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 08.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206969538972399

   ...... "En moderne Nürnberg-prosess" ...... Marius Reikerås skrev følgende for en stund siden. Limer den inn her :

   "Konstaterer at maktmennnesler, mennesker som har bidratt til å ødelegge andre mennesker gjennom generasjoner, nå "furter" fordi samfunnet er i ferd med å oppdage de krenkelser som er begått.

   De må gjerne fortsette å furte for åpen scene.

   For nå granskes Norges maktmisbruk av Europarådet, Europaparlamentet og av Menenskerettsdomstolen.

   Samtidig!

   Og de bryr seg neppe om statens klagemur.

   Tiden er kommet for et kollektivt oppgjør mot alle de som har misbrukt som makt.

   En moderne Nürnberg-prosess, er kanskje ikke så utenkelig likevel?"

   *

   Per Steinar Sørå:
   Den kommer snart, stå på!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. oktober 2016: 

   Ned til omkring null grader Celsius og somme steder rimfrost her ute i natt.
   Humle-blomstene jeg plukket inn i går (en blanding fra fire forskjellige planter) pakket jeg sammenpresset for noe vakum inn i nokså luft-tette poser og puttet i en fryseboks, for optimal holdbarhet. Jeg regner med at de dermed kanskje kan beholde mye av kvaliteten i opptil et år eller mere. Humle-blomster egner seg forholdsvis dårlig til mange former for konservering. i og med at kvaliteten lett reduseres. Det beste er derfor uansett å ha de ferske i hagen eller i nærhet. Og plassert så de best mulig selvstendig kan trives, selvfølgelig. Alle planter og dyr og mennesker vil ha og trenger kontinuerlig sin egen naturlige (og ikke unaturlige eller villfarne) selvstendige natur, integritet og trivsel, for å kunne leve og utfolde seg bra og godt. Forståelsen og stadig voksende og modnende erkjennelse av denne selvfølgelighet har for meg siden barndommen vært det viktigste naturlige prinsipp i og for mitt liv. Trivsel, erkjennelse, kunnskap, visdom og uskyld har derfor vært viktigere enn noe annet. Ikke først og fremst min egen trivsel, men barnas, familiens, enhvers og samfunnets naturlige og organiske optimale og trygge trivsel. I og med at jeg og enhver selvfølgelig har medmenneskelige forpliktelser. Og å sette seg selv i egen-kjærlighet over andre er hovmod og hverken kjærlighet, neste-kjærlighet eller visdom. Naturlig uskyldig trivsel er noe av det viktigste og mest sentrale av alt som er. Men mange i dagens Norge (og flere andre land) forstår det ikke, fordi de politisk er indoktrinert og fiksert til splittende egoistiske verdier. Det motsatte av trivsel er tortur og å forurette andre, inklusivt blandt annet traumatisering. Men tortur trenger på ingen som helst måte å være synlig for alle og enhver. Tvert om er det for de fleste som utøver eller medvirker i tortur som oftest viktig å skjule torturen og hva tortur er og sin egen utøvelse eller medvirkning. Det er med andre ord ikke uten grunn at det internasjonalt er et total-forbud mot tortur, med høye strafferammer, i flerfoldige både direkte og indirekte lovbestemmelser.
   Iøvrig har jeg i den senere tid gjort visse eksperimenter og erfaringer med agar agar, som tyder på at tilsetning av agar agar reduserer og hemmer holdbarheten i hermetiserte produkter. Og dessuten at inntak av agar agar i en viss ikke så stor mengde belaster og kan skade nyrene og urenveiene.
   Litt spredt skyet lys blå himmel og opp mot 7 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Overskyet, en mild bris og 8 frem mot klokken 14 og 15. I dag har jeg også plukket inn humle-blomster, omkring en liter, som jeg endel av først optimalt mørkt og meget skånsomt lar ligge på et lett klede eller en rist for å tørke, for å ha til fersk-konsum i te eller mat etc. i noen måneder fremover, hvis jeg ønsker det eller for eventuelle behov. Dette skriver jeg her som et tips i forbifarten og også med alle de mange i dagens Norge som trenger slik medisin i tankene. Det er folkeopplysning og kommunikasjon også det. Humle-plantene er klatre-planter som blir noen få meter høye. Jeg plukket også litt minikiwi, som jeg spiste direkte. Særlig på en av plantene, den som trives kanskje aller best, den sorten som vokser nært den tidligere ande-dammen, er det også i år mange frukter som har begynt å modne. Minikiwi-plantene er klatre-planter også de, men blir så store at de kan dekke et helt nokså stort bjørke-tre, som en av de her gjør, eller en stor låve-vegg. Jeg plukker også inn litt fra noen eple-sorter, men lar også i år fuglene og meitemarkene få det meste fra eple-trærne. Bær-klasene på de to rynkeblad-buskene (Viburnum rhytidophyllum) har blitt mange og røde og modner snart til svarte. Denne sorten busker med sine blomster og frukter er mest til mat for sommerfugler og fugler. Noen Crataegus-sorter også (hvor frøene er meget giftige for mennesker).
   Halv-mørkt og 7 pluss-grader klokken 19.30 og mørkt klokken 20. Mørkt og 6 pluss-grader frem mot klokken 22. Stjerne-himmel og mellom 6 og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208309195582276

   Naturlig trivsel - kontra tortur - og enhvers ansvar og forpliktelse

   
Naturlig uskyldig trivsel er noe av det viktigste og mest sentrale av alt som er.

   Men mange i dagens Norge (og flere andre land) forstår det ikke, fordi de politisk er indoktrinert og fiksert til splittende egoistiske verdier. Forståelsen må derfor læres.

   Det motsatte av trivsel er tortur og å forurette andre, inklusivt blandt annet traumatisering.

   Men tortur trenger på ingen som helst måte å være synlig for alle og enhver. Tvert om er det for de fleste som utøver eller medvirker i tortur som oftest viktig å skjule torturen og hva tortur er og sin egen utøvelse eller medvirkning.

   Det er med andre ord ikke uten grunn at det internasjonalt er et total-forbud mot tortur, med høye strafferammer, i flerfoldige både direkte og indirekte lovbestemmelser.

   Deriblandt er det er heller ikke uten grunn at Barnekonvensjonen i sin Art 3 p2 har følgende lovbestemmelse:

   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   En meget forpliktende lovbestemmelse.

   Helt i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som i sin innledning: "er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet"

   og "mener at barn fullt ut bør forberedes til å leve sitt eget liv i samfunnet, og oppdras i pakt med idealene fastslått i De forente nasjoners pakt og særlig i en ånd av fred, verdighet, toleranse, frihet, likhet og solidaritet".

   Og altså som en selvfølgelighet oppdraes i pakt med menneskerettighetene.

   Menneskerettserklæringen, som er inkorporert i alle menneskeretts-konvensjonene, sier videre (i sin innledning) med følgende ord meget om det:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Les nøye også videre, dens følgende ord:
   "kunngjør Generalforsamlingen nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og videre ikke bare i Menneskerettserklæringen, men i og for alle menneskeretts-konvensjonene:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Alt dette er også lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, som i tillegg til sin direkte lovbestemmelse om trivsel i Art 3, i sin Art 29 i sin helhet har følgende ordlyd, i 6 punkter:

   1. Partene er enige om at barnets utdannelse skal ta sikte på:
   a)     å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   b)     å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c)     å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   d)     å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   e)     å fremme respekten for det naturlige miljø.

   2. Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal fortolkes slik at det gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner, under forutsetning av at prinsippene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, og at den undervisningen som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav vedkommende stat eventuelt har fastsatt."

   Alt dette er viktige forutsetninger for barnets og enhvers trivsel og for rettferdighet blandt mennesker. Det motsatte er å forurette et medmenneske, altså å krenke en menneskerett (eller flere) for et menneske, hvilket er politisk offentlig organisert kriminalitet og blandt annet tortur.

   EMK er lett forståelig og tydelig i sin Art 3, som kort sagt har lovbestemt følgende:
   "Forbud mot tortur. Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og EMK i sin selvfølgelige Art 1:
   "Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene. De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon."

   Begrepet "De høye Kontraherende Parter" betyr enhver stat som har ratifisert de angjeldende menneskerettighetene. Lovbestemmelsen omfatter indirekte i praksis dessuten alt og ethvert av menneskerettigheter og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Norske straffelovens (1902) § 117a har i samsvar med menneskerettighetene (bortsett fra at den i seg selv ikke strekker seg helt likså langt) og prinsippene for lovlig lov og rett lovbestemt følgende, som også er lett å forstå:

   "§ 117a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
   a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,
   b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
   c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
   a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
   b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.

   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.

   Tilføyd ved lov 25 juni 2004 nr. 52."

   Legg merke til at (helt i samsvar med menneskerettighetene) medvirkning også "straffes på samme måte".

   Alt dette fra min side for å folkeopplyse om den meget meget viktige og sentrale betydning enhvers trivsel og enhver av menneskerettighetene har - og skal ha.

   Menneskerettighetene erkjenner helt sentralt enhvers rett til sin naturlige trivsel og til enhver og alle av menneskerettighetene.

   *

   Cecilia Anderson:
   Tusen takk ! <3 !

   ️
---

---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 09.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206970967688116
 
   Nærmer vi oss det simpleste av det simple?
   (- Klart at forakten er fremtredende i dette.)

   Spørsmålet har sin bakgrunn i, at det nå tyter frem advokater, som tidligere har gitt fullstendig blaffen i å arbeide med menneskerettigheter.
   Norske advokater har sågar motarbeidet menneskerettighetene. Men helt plutselig, finner advokatene nå å ville promotere nettopp, mennerkerettigheter, - i stor stil?.
.
   Burde jeg ikke applaudere denne MENNESKERETTSINTERESSEN hos norske advokater?
.
   Jo, hvis denne interessen hadde vært ekte så. Men nettopp det, synes å være svært lite sannsynlig.
.
   HUSK:
   I Bergen tingrett, september 2016, ble menneskerettsjurist, Marius Reikerås, dømt til bot, subsidiært fengsel, for å yte hjelp i menneskerettigheter, herunder rettshjelp som naturligvis dette dreier seg om.
.
   Det er derfor komplett usannsynlig, at andre med juridisk embedseksamen, skulle kunne starte opp med virksomhet i Norge innenfor feltet menneskerettigheter !
   Med mindre,
   - advokatene har fått beskjed om å gjøre nettopp dette, fra øverste hold !!
.
   Disse advokatene, VET med andre ord, at de ikke vil bli domfelt for å si, at de vil arbeide med menneskerettigheter.
.
   Det neste er, at staten nå har et par kinkige utfordringer de må håndtere.:
.
   1) Hvorfor planlegger staten stadig å få Marius Reikerås dømt, dette på falske premisser ?
.
   2) Europaparlamentet og den Europiske Menneskeretts Domstol har Norge under lupen.
.
   3) Det faktum, at mange land, nå har sine øyne på Norges menneskerettsbrudd, avstedkommer selvsagt tiltak, som vil forsøke å tilbakevise denne kritikken.
   Hva er da bedre, enn at flere advokater i sin beste alder, ulastelig antrukket, stiller opp på bilder der det annonseres tjenester vedrørende menneskerettigheter.

   Når Marius Reikerås ikke fikk lov til å legge ut faglig innhold på sine fb-sider, - da reagerte gribbene.
   Noen advokater tar seg godt til rette. De promoterer sitt nystartede, angivelige menneskerettsarbeide, på disse sidene.
   Ja, jeg har sågar sett, at klientsanking har foregått på sidene til Marius Reikerås. Som kjent, er det på tusenvis av folk, som følger Reikerås på sosiale medier, så en potensiell kundegruppe ligger klar for "gribbene".

   Hva jeg mener om og med dette? Forakt, dekker det meste av hva jeg føler rundt dette. Det ville altså ikke bli noen rosende omtale av norsk advokatstand og metodene staten bruker i sitt arbeid med å ødelegge folk, som Marius Reikerås.
.
   -

   *

   Roar Gjermundsen:
   linda lunde

   John Terje Henriksen:
   Huff Ja Kirsten - disse elendige menneskene....

   Tor Håve:
   Takk for at De finnes og at du informerer.

   Atle Rørdam:
   "– Jeg er ubeskjeden nok til å tro at jeg her kan styrke ILPIs kompetanse, sier han."
   Tore Schei som etter å ha stått i bresjen for Norsk Domstol i godt og vel 25 år.
   Det er altså han som må sees på som gudfaren til ALL den svært negative utviklingen domstolene har tatt i Norge. Som leder for domstolen er det umulig å ikke peke ut han som ansvarlig for dagens situasjon.
   Nå skal Schei freidig nok sko seg på nettopp Menneskerettigheter. Han som står for den grundig avslørte Schei rapporten i Scandianavian Star der det med alle midler skulle bedraes og lyves så massemorderene kunne gå fri.
   Snakk om å skape et marked for seg selv.
   I det lille utlandet som Norge forguder og samarbeider så godt med ville dette bli kalt å være en Chutzpah...
   Say no more...

   http://www.advokatbladet.no/2016/09/skal-leve-av-menneskerettigheter/
   Skal leve av menneskerettigheter
   advokatbladet.no

   Greta Solheim:
   Hvilken juridisk rådgivning kan Tore Schei bidra med? Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei skal åpenbart bidra med juridisk villedning. Dette da Schei som leder av høyesterett ikke utviste å inneha kompetanse innen menneskerettigheter, og motarbeidet folks/en parts ufravikelige menneskerettigheter. Det er videre å undres på om Schei mangler innsikt i sine handlinger/unnlatelser når han paradoksalt hevder, at han ”vil trekke på den kompetansen jeg vel føler jeg har mest av; rettslig konfliktløsning”,.

   Atle Rørdam:
   Hans spisskompetanse syntes for meg å være å underbygge og vedlikeholde et rottereir. For det er hans legacy.

   Kolbjorn Alstad:
   Godt sagt!

   Mona Kågen:
   Marius Reikerås er en helt, og hvis han har bidratt med å få advokater og dommere til å skjønne hvordan ting skal og bør gjøres, så er det utelukkende positivt. Marius fortjener ikke verken bøter eller å bli forfulgt. Han fortjener respekt!

   Greta Solheim:
   Marius: Hva med å starte et nasjonalt jurdisk rådgivningskontor for menneskerettigheter, som folk flest kan henvende seg til. Som alternativ til NI (Stortingets opprettelse av Nasjonal institusjon men som er unndratt individuell klagerett).
   Det er jo i realiteten det advokat Frode Elgesem og såkalt menneskerettsspesialist Njål Høstmælingen har gjort ved opprettelse av ILPI Law, et advokatfirma i Oslo som skal ha menneskerettigheter som spesialfelt.
   Ikke bare det, men vha av tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei boikotter disse aktørene NI, når målgruppen også er offentlige virksomheter som er NIs område, jf uttalelsen at målgruppen er ”private firmaer og offentlige virksomheter som særlig opererer i eller handler med land der menneskerettighetene i utgangspunktet kan ha dårlige vilkår, for eksempel med dårlig styresett, der arbeidernes rettigheter er svake, der barnearbeid forekommer, der urbefolkningens interesser kan stå i konflikt med forretningsplanene, eller der produksjonen for eksempel kan foregå i farlige lokaler”.

   Noralf Aunan:
   Forslaget virker meget interessant og bør diskuteres videre. Regner også med gode muligheter for å få sponsormidler til et slikt opplegg. Med noe mediaoppfølging av et slikt menneskerettstilbud, vil også fler og fler bli oppmerksom på våre manglende menneskerettigheter.

   Atle Rørdam:
   Det blir like mye mediadekning som når Tyskerungene gikk til sak mot Norge i EMD. Det ble ikke nevnt med et ord.
   Forslaget over fra Solheim er forståelig helt og holdent om man bare leser første bolk.
   Med annen bolk blir det hele litt vrient å forstå, og legger man til tredje teksbolk så må jeg inrømme at jeg verken forstår relevanse eller sammenhengen.
   Ilpi sin misjon er selvforklarende her:
   Hellestveit warns against attempts to discredit Syria’s ‘White Helmets’ @ILPInews https://t.co/jdUh0o7C8V

   Dette er vel like uavhengig som Syrian Observatory of Human Rights. SOHR.

   Bare en gjeng tullinger som får reise rundt i fine klær å lyve for NATO og mere krig under dekke av å være en menneskerettighetsgreie.
   Stiftet i 2013. Var vrient å se om Soros er bak dette eller hva som er hva.

   Hellestveit warns against attempts to discredit Syria’s ‘White Helmets’
   https://t.co/jdUh0o7C8V
   ilpi.org

   Atle Rørdam:
   Minner mye om Bondevik som ble krigsforbryter i regi av å være statminister og så gikk i sitt eget "fredskloster" i ettertid.

   Atle Rørdam:
   Et passe knippe etniske alibier er velplassert i blandt de ansatte. Dette er et proxy verktøy for vestalliansen som UD kan bestille som "uavhengig Institutt" for å nå konkrete mål de selv måtte ha.
   Svært diffust forklart på siden hva dette er og hvem som står bak. Minner meg om Jan Egeland.
   Jekyll and Hyde...

   Rune L. Hansen:
   Om Tore Schei og hans venner:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153483247161875
   2 June ·

   Atle Rørdam:
   Hmmm... Det innlegget der var særs avslørende.

   Greta Solheim:
   Atle; Mitt fokus i innlegget er løsningsorientert - et forsøk på å komme problemene til livs. Det er uforståelig om du mener at problemene best kan løses, ved kun å fokusere på problemene?

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen sin taktikk er vel fortsatt den samme, også nu når det er en stor vekkelse og folkebevegelse godt i gang for våre menneskerettigheter? Å sammenblande ekte og falskt, til fordel for det falske, splittelse og forvirring. For i det lengste å forhindre seg straffeforfulgt og stoppet og for i det lengste å opprettholde og videreføre sin makt og sine forbrytelser.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. oktober 2016: 

   Mørkt, stjerne-himmel og 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 01.30 i natt. Grålig, dunkelt og 4 klokken 07.30. Jevnt mere enn halvt overskyet himmel og 5 pluss-grader frem mot klokken 10. For det meste spredt skyet videre utover dagen, med omkring 8 og 10 pluss-grader. Mørkt og 5 klokken 20. Voksende halv-måne og 3 omkring 22-tiden. Omkring 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2016 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10153994703513785/

   Barnevern, eller politisk offentlig organisert kriminalitet 

   Mange har interesse av å påstå at problemet (les: katastrofen) med det politiske "barnevernet" i Norge er kompleks, mangeartet og vanskelig å løse.

   Men er det det? Selv om det både i og utenfor den offentlige forvaltningen fremmes så mange forskjellige meninger, uenigheter, synsinger, interesser, ideologier, ideer og tanker, etc.?

   Nei, løsningen er enkel, selv om mange i steden ønsker sine egne eller forskjellige slags løsninger.

   Men hva er den enkle og eneste rette løsningen?

   Den er at alle og enhver i virkeligheten får ivaretatt alle og enhver av sine menneskerettigheter! Og forutsetningen for dette.

   Forutsetningen for dette, er nemlig at absolutt alle og enhver effektivt kan få absolutt enhver medvirkning i enhver menneskeretts-krenkelse kompetent straffeforfulgt og dømt og reparert.

   Og selvfølgelig også påstander eller mistanker om menneskeretts-krenkelser kompetent og effektivt saksbehandlet.

   Det eneste som da blir igjen er ekte lovlig barnevern og menneskevern. All politikk og offentlig forvaltning skal og må nemlig med sikkerhet befinne seg innenfor menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett - og ikke det minste som helst utenfor. Heller ikke med forhastede eller forurettende slutninger.

   100% kompetanse og kompetent og effektiv straffeforfølgelse er derfor ikke til å komme utenom.

   Så enkelt er nemlig det hele.

   *  

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor forakter dagens norske politikere alle Barnekonvensjonens lovbestemmelser?!?

   Jan Björklund:
   Komplexiteten består i alla de ekonomiska intressen som byggts upp runt barnevernet: anställda med specialutbildning just för denna organisation, fosterhem som behöver dem för sin försörjning. Verksamheten är inte nödvändigtvis behovsstyrd, utan driven av de beroendes egna ekonomiska intressen.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1096336023777475/

   Jan Kent Knutsen:
   Politikerne har en fullstendig annen agenda enn å ivareta landet og landets innbyggere. De gir blaffen i alle viktige lover, og har hittil kommet unna med det. I realiteten begår de krigshandlinger mot sin egen befolkning. Hvor lenge skal det vare?

   
---
---

   Rune Fardal, 10.10. 2016:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153769907601150&set=a.10150935936091150.397724.716856149&type=3&theater

   Program Stortinget i dag.
   
   bv-stortinget-20161010.jpg

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2016 shared Rune Fardal's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208319963851476

   Jurist Gro Hillestad Thune om det politiske "barnevernet" i Norge

   Menneskeretts advokat Gro Thune på stortinget.
   https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10153770061281150/
   -19:03
   1,360 Views
   Rune Fardal was live.


   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=GWqm5KD2WWQ&feature=share
   Seminar om Barnevernet på Stortinget - Barnevernadvokat Ole Andreas Thrana …
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10153770686026150
   Rune Fardal, 10.10. 2016:
   Merk dere at ingen hadde innvendinger mot direkteoverføring fra Stortinget i dag, unntatt Marit, som er leder av "Barnevernsproffene".

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2016 shared Rune Fardal's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208320689029605
   
   Yngve Nedrebø på stortinget.
   https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10153769990596150/
   1 hr ·
   -15:16
   1,684 Views
   Rune Fardal was live.


   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.10. 2016 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1299339370100971/

   Hvordan barn har det under barnevernets omsorg - BARNETS BESTE? 2
   https://www.youtube.com/watch?v=BaE6GMXA0VM
   youtube.com

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. oktober 2016: 

   Omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Trekvart overskyet og 5 pluss-grader klokken 11.30 og 7 omkring 13-tiden. Efter hvert spredt skyet utover eftermiddagen, med 5 pluss-grader klokken 18. Mørkt og 4 klokken 19.30. Gradvis ned mot 1 pluss-grad videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208326512415186

   Politikk som ødelegger menneskene, landene og verden

   Både i Norge og mange andre land er det politikere med dumhet og egoistiske interesser som styrer og rår. Den makt og myndighet de har kommet seg til, misbruker de til menneskeretts-forbrytelser og indoktrinering, i forskjellig grad. Som de tror seg selv å ha fått rett til!

   I kraft av sin makt, dumhet, synsing, forhastede slutninger, konformitet og egoisme foruretter de medmennesker og sivilbefolkningen. De tror seg selv at politikk og de selv og sine ulovlige lover, regler og avgjørelser står over lov og rett - eller gir lovlig lov og rett! Og dommerne og andre sentrale nøkkel-personer velger de selv, som sine mest sentrale medspillere!

   Jo dummere eller mere forskrudde eller kriminelle de er, dess verre for sivilbefolkningen og dens mennesker! Bortsett fra at alle deres kriminelle medspillere tjener på egoismen!

   De tror seg selv å kunne bruke sivilbefolkningen som sine prøve-kaniner, slaver og undersåtter!

   Og hvordan kan slikt foregå? Jo, de sørger for at de selv ikke skal kunne bli straffeforfulgt for sine forbrytelser, forhastede slutninger, metoder og avgjørelser! Hvor ulovlige og groteske de enn er!

   Men slik kan det jo ikke fortsette! Det er jo dette og slikt menneskerettighetene skal forhindre! Ved å ha lovbestemt makten og myndigheten for ethvert menneske, til sine menneskerettigheter!

   Dumhet og egoisme kan ha sin sjarm. Men gitt makt i den offentlige forvaltningen blir den en katastrofe for sivilbefolkningen og verden! En katastrofe som kompetent og effektivt snarest mulig må straffeforfølges og stoppes! Uten blir forholdene og verden stadig verre!

   Her er et eksempel fra dagens Norge og Sverige (som også gjelder for noen flere land), hvor politisk organisert offentlig kriminalitet nu i flere ti-år stadig verre har utfoldet seg og pervertert samfunnet.

   Så inkompetente, forskrudde, kriminelle og dumme har politikerne og den offentlige forvaltningen i Norge og Sverige blitt, at barnets verste og grov kriminalitet og menneskeretts-forbrytelser mot barnet og barnets familie og det fullstendig motsatte av barnets interesse, er det samme som "barnets beste" for de!

   Og hvorfor? Fordi det er deres dumhet og individuelle og fraksjonerte egoisme og synsing og hensikter og politisk selvbestemte "frihet" til tortur, terror, traumatisering og menneske-handel som rår! Altså fullstendig motsatt menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett!

   Men slik kan det jo ikke fortsette! Det er jo dette og slikt menneskerettighetene skal forhindre! Ved å ha lovbestemt makten og myndigheten for ethvert menneske, til sine menneskerettigheter!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1096891990388545/

   Siv A Johansen:
   Få søppla i søppelkverna og Kjør Møkka Til Grønnmo.Øsj.

   Rune L. Hansen:
   Jeg likte den der allegoriske sprog-bruken din, Siv A Johansen. Den er lett å forstå og rett frem direkte. Vi trenger det også. Og ikke minst at vi ikke bøyer og føyer oss for den politiske propagandaen - som jo er søppel. Mildt sagt. Bevisst ordlegger jeg meg selv over her kortfattet og direkte og med flere utrops-tegn! La ikke konformitet eller underdanighet få forme eller bestemme våre enhvers mange forskjellige og gode uttrykks-måter!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153996263983785/

   Bertil Sandström:
   Det är så solklart att detta är ett brott mot människor, de förstår inget kan inget o vad ska jurister in i detta o göra o vad ska socionomerna in i detta o göra.. ?? Dom vet ju inte vad grundläggande kärlek är...

   Bertil Sandström:
   ta tex missbruk.. man vet inte vad det beror på där ute i forskningsvärlden,,,, trots att man inte vet ? så klampar sociala myndigheter in i folks liv hur som helst o ställer till ett helvete... Om det vore omröstning på vad som skulle kunna anses som ett rättfärdigt dödsstraff så vore det att stjäla andras barn.. Socionomer är missbrukare,,, det har jag som är missbruksexpert konstaterat för länge sedan... o missbrukare av sitt specialobjekt..människor,,Människomissbrukare är det absolut största missbruket vi har i samhället...O precis som hos alla missbrukare ligger ett enorm förnekelse som ett stort tungt grytlock i gjutjärn över dessa individer.. dom förstår inte,,, dom ser inte.. dom känner inte osv osv.. förnekar,, Förnekelsens sjukdom...

   Rune L. Hansen:
   Ja, tenk om dette hadde skjedd i et av verdens mange andre land. I for eksempel Iran, med sine 70 millioner mennesker. Det ville straks endre hjertene til menneskene der og hele sivilbefolkningen og gjøre de til kalde, grådige og utrygge mennesker - totalt endre, skade og ødelegge hjertene til hele sivilbefolkningen! Og denne smittsomme pesten har allerede spredd seg til mange andre land, i forskjellig grad!!!

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=CYoa9hI3CXg
   Rick Steves' Iran
   Join Rick as he explores the most surprising and fascinating land…
   youtube.com

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 11.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10206988087276095

   Når krenkelsene er blitt så grove, at de ikke er til å bære og den bunnløse sorgen og fortvilelsen ikke kan deles med noen, - for det er ingen rundt, som tåler den, - langt mindre forstår den,,,,,,,,,
   - ja, hva KAN da gjøres......??????

   Jeg er motstander av vold, men må si, at jeg reagerer på, at retten ikke fant noen formildende omstendigheter i dommen jeg leste om, i denne aktuelle saken, der en mor mister sine barn, uten å være inneforstått med årsaken.

   Det er ikke mulig tenker jeg, ikke å reagere hvis en er menneske, et menneske med normale følelser og instinkter.
   - Hvordan er DET MULIG , etter slik det fremgår, at denne moren og hennes to barn er blitt så feil behandlet av norsk barnevern, politi og domstol ??????
.
   Særdeles TANKEVEKKENDE. - Og sier en hel del om hva vi i Norge tillater av overgrep fra det offentlige.
   Tillater vi konformiteten å ødelegge våre barn? Vi tillater i alle fall åpenbart, - at våre barn blir traumatiserte og traumatiseres av barnevernet i dag. Dette med tillatelse fra domstoler og politi.
.
   Hvis vi ser på hvordan mødre og fedre ville reagert, hvis de hadde hatt foreldreinstinktene på plass, så er det temaet ikke uttømt. At ikke flere reiser seg og protesterer direkte mot barnevernansatte og politiet, er intet mindre enn oppsiktsvekkende.
   Men når folk blir truet, manipulert, hersjet med, da forsvinner gjerne mye av normale forsvars-/motstandsverktøyene, de blir svekket eller lagt lokk på.

   Denne «bedøvelsen» av normalreaksjoner, er helt bevisste hersketeknikker, som brukes av offentlig ansatte, mot enkeltmennesker. Ja, mot mennesker i alle situasjoner, der staten vil ha has på deg, av en eller annen årsak. Et eksempel flere av oss kjenner godt til i disse dager, er hvordan det offentlige Norge har behandlet Marius Reikerås. Han har klart kunststykket, ikke å la seg knekke, men snudd krenkelsene til inspirasjon til å kjempe mot uretten.
.
   Tilbake til det jeg innledet med.
.
   Det er vel trolig også denne normale reaksjonen, selveste barnevernet er redde for, når de har med politi på sine tokt når de skal stjele barn. Alle VET hva, som er normal reaksjon i en slik situasjon. Ingen trenger å være verken barnevernsansatt, psykolog eller rakettforsker, for å kjenne til normalreaksjonen, når noen fjerner barnet/a, eller hindrer deg i å komme i kontakt med eget barn.
   - Det er selvsagt ikke normalt å forholde seg rolig. INGEN skal selvsagt forholde seg ROLIG. Det strider jo mot naturen.
.
   Som kjent beskytter alle dyrearter, barna sine,…… bortsett fra menneskene…….
   - Var jeg RÅ nå?
   Ja, det var jeg. Men det gjør ingen ting, om vi tenker over hvordan vi mener det er akseptabelt å oppføre seg, når noen stjeler det kjæreste vi eller våre nærmeste har, - våre barn.
.
   Det er på høy tid, - overtid til og med, at vi stiller oss spørsmål om :
   - HVA barnevernet har lov til
   - HVA foreldrene har lov til
   - HVA politiet har lov til
   - HVA domstolen har lov til
.
   Den historien, som ligger til grunn for dette, er virkelig noe av det mest groteske jeg har hørt om så langt.
.
   Det var selvsagt ikke bra, at det ble valgt å ta igjen fysisk, men meget forståelig, - ja kanskje til og men en normalreaksjon i det tilfellet. Straffen er sonet, til overmål vil jeg si.
   En dag kommer barna, til å bli så stolte over sin mor. De må selvsagt først bi så store at de forstår hva deres mor og de har vært utsatte for og hvordan moren kjempet for å beskytte de. Disse barna er virkelig heldige, som har en mor, som elsker dem og som reagerer og handler med det hun har til rådighet, -for å beskytte flokken sin, - mot grusomme maktovergrep og fare for livsvarig traumatisering.
.
   I dette tilfellet burde i alle fall barnevernet og kanskje flere..... sonet i fellesskap med denne moren. – Men skjedde det ? - Langt i fra !
.
   For en ufattelig skam, å ha et slikt barneven og domssystem.som Norge vitterlig har

   Lykke, lykke til. Jeg våger å si, du som har vist oss hvor sterk kraften er hos en mor, som vil beskytte og ivareta sine barn. Du fortjener all den støtte og hjelp du kan få.

   *

   Geir Bjørnar Nedrud:
   "D er "EkPertisen" som veit bæst vøttu, i værden "Beste" Land å bo!"
   Hvis man er Asylsøker el Millionær!

   Rune L. Hansen:
   Men en ting skal slike mennesker ha, og det er at de er ekstremt flinke til å late som at de ikke forstår noe eller vet noe - annet enn sin egen navle. : (

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. oktober 2016: 

   Omkring 1 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet og tildels delvis lett overskyet drivende fra nord og opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Omkring 6 og 5 utover eftermiddagen. Mørkt og 4 omkring 20-tiden og 2 klokken 21. Med 5 mot midnatt.
   
---
---

   Elin P. Gregusson, 12.10. 2016:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636993746461835&id=100004536465723

   Norge råtner på rot, mens statsminister Erna Solberg og hennes mannskap ser på. Det er i alle fall "noe" på gang, selv om det neppe ville sett annerledes ut om statsministeren het Jens som har beredt grunnen, eller Jonas som ligger i hardtrening.

   Klasseforskjellene øker, og de rike blir rikere mens de beriker seg på fellesskapets bekostning. (Hvis du ikke orker lese en lang tekst, scroll ned, klikk på lenken og lytt til Leonard Cohens geniale "Everybody knows")

   I det siste har jeg tenkt på Titanic, noen ganger. Da skipet krasjet med isfjellet i 1912, skroget revnet og katastrofen var et ufravikelig faktum, spilte orkesteret først oppmuntrende gla'låter for å holde humøret oppe, og mot slutten, beroligende salmer. Det var trolig det beste som kunne gjøres, slik situasjonen viste seg å være...

   Sammenligningen henspeiler på offentlig propaganda om verdens beste land. Det satses på det lette og ledige mens det snakkes lite om våre viktigste utfordringer. Smil og gøy på boksekamp - vis frem alt som er bra. Si at vi har verdens beste barnevern, verdens beste rettssikkerhet, verdens beste politi, fylkesnemnder, klagenemnder og domstoler. Norge er drømmelandet uten korrupsjon, der urett knapt forekommer og der alle dommere og politimenn er faglig dyktige og høyt hevet over enhver form for uredelighet. Advokatstanden fremstilles også som en slags edel hær med riddere.

   Nåde den som sier noe annet. Vips, så er man blitt barnevernhater, vaksinemotstander, høyreekstrem, marxist, antisemitt, dum, ond, motbydelig, useriøs, uten injurierende kraft, latterlig, kjedelig, en som skal ignoreres og overvåkes, for å nevne noe. Alle midler tas i bruk for å ikke miste go'følelsen når bandet spiller og skipet synker. -Og man trenger ikke være veldig stiv i historie for å vite at folket må være fornøyd, ellers blir det trøbbel.

   Jeg tror det ligger an til trøbbel. Men, Norge er ingen skute, og vi kommer til å overleve. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen.
   Jeg er ikke i tvil om at åpenhet og redelighet er det beste. Dette er ikke tiden for propaganda, fløte og fløyelsmusikk. Vi må sikte oss inn mot de ansvarlige. I dag er VG på sporet av noe sentralt, synes jeg

   ILPI-saken. http://www.vg.no/spesial/2016/nedrustningsavtalen/

   "K-ordet rykker stadig nærmere", skriver VG her, og røper samtidig hvor uendelig langt inne det sitter å bruke begrepet "korrupsjon" i Norge.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ilpi/k-ordet-rykker-stadig-naermere/a/23817811/

   Det ganske spesielle når det gjelder dette advokatselskapet, er mannskapet. Her er et intervju med begeistrede nye ILPIere:

   "Vi er ikke aktivister, men har startet en «advokat-boutique» for menneskerettigheter.

   Det sier forretningsadvokat Frode Elgesem og menneskerettsspesialist Njål Høstmælingen, som står bak nyvinningen ILPI Law, et advokatfirma i Oslo som skal ha menneskerettigheter som spesialfelt.

   ILPI Law har kontorfellesskap og arbeider tett med ILPI – International Law and Policy Institute – et uavhengig rådgivnings- og konsulentselskap som fokuserer på «godt styresett, fred, konflikter og folkerett». Njål Høstmælingen er direktør ved instituttet, en rolle han skal kombinere med advokatjobben.

   Tidligere justitiarius Tore Schei og Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit er to av en rekke norske og utenlandske fagfolk tilknyttet instituttet.

   – En del av sakene innenfor ILPIs faglige krets vil være typiske advokatoppdrag, som der et selskap har en sak som kan utvikle seg til en konkret konflikt, eller er usikker på sitt ansvar for en leverandør, eller trenger en fortrolig gjennomgang av rutiner. ILPI Law vil derfor være et godt supplement til ILPI, sier Høstmælingen."

   http://www.advokatbladet.no/2016/09/skal-leve-av-menneskerettigheter/

   Menneskerettigheter er fint! Det er alle norske jurister brått blitt enige om, i løpet av 2016. Spørsmålet er for eksempel: hvor tydelige spor etter menneskerettigheter finner man i kjølvannet av Tore Scheis mange år i Høyesterett? Hvor mye av hans kompetanse og etiske bevissthet innen menneskerettigheter - og økonomi og avtalerett, for den saks skyld, var tilstede da ektefellen hans (som satt i styret i Storebrand bank) unnslapp ansvar i den omstridte dommen der Storebrand Bank vant over far og sønn Lognvik?

   http://e24.no/privat/penger/hoeyesterett-godkjenner-lureri/10060951

   Kanskje kommer det godt med å ha gode venner som ikke stiller dumme spørsmål. Det har nok advokat Frode Elgesem.
   For han er:

   Gift med generalsekretæren i Advokatforeningen, Merete Smith.
   Svigersønn av tidl. Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.
   Tidl. partner i advokatfirmaet Thommessen.
   Tidl. kollega av konen til tidligere Høyesterettsjustitiarius Tore Schei.
   Tidl. kollega av mannen til NHO-president Kristin Skogen Lund
   Tidl. kollega av nåværende HR-dommer Arne Ringnes
   Tidl. kollega av en av de tidl. mistenkte i Transoceansaken
   Tidl. kollega av tidl. styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Christian Bruusgaard, som ble felt for grov uaktsomhet i KOFA -

   - Og bevare meg vel, det er klart det er mer.

   Advokatfirmaet Thommessen.... Selskapet som vant en sak i Høyesterett som gjør at advokater kan overføre midler til skatteparadis via klientkonti, uten at Økokrim eller skattemyndigheter får innsyn, selv ved kvalifisert mistanke om økonomisk kriminalitet.

   Luften må formelig ha dirret av inhabilitet, og hvordan kan én eneste alminnelig oppegående sjel utelukke at det var kameraderi som gjorde utslaget da resultatet i Borgarting ble erstattet, og man nærmest hørte applausen runge over Oslos beste vestkant, lille julaften 2010.

   http://www.okokrim.no/pengeoverforinger-via-advokaters-klientkonti-taushetsplikten-gjelder

   Kanskje noen skulle spørre denne executive legal advisoren i Ilpi, med Human Rights Law som focus area?

   http://ilpi.org/people/tore-schei/

   Det hører for øvrig med til dette juleeventyret at advokatfirmaet Thommessen ikke var selvprosederende mot Økokrim. Selvprosedering er da heller ikke for puddinger, så adv.fa Thommessen engasjerte adv.fa. Hjort og adv. Erik Keiserud. Sånn gikk det til at både Thommessen, Hjort og Høyesterett og Advokatforeningen og kanskje de aller fleste advokater sannsynligvis sang "Glade jul" med ekstra glad røst den julen. Da Keisrud skulle hjelpe justisminister Anders Anundsen med å finne ny Høyesterettsjustitiarius i februar 2016, falt jommen valget på førstvoterende i nettopp denne kontroversielle saken. Sånn er jussens verden, i Norge.

   Jeg synes egentlig ikke det passer så godt med lette og lyse sanger når man ser på situasjonen for Norge i dag. Jeg synes det passer bedre med denne fra Leonard Cohen.

   https://www.youtube.com/watch?v=Lin-a2lTelg

   Everybody knows that the dice are loaded
   Everybody rolls with their fingers crossed
   Everybody knows the war is over
   Everybody knows the good guys lost
   Everybody knows the fight was fixed
   The poor stay poor, the rich get rich
   That's how it goes
   Everybody knows

   Everybody knows that the boat is leaking
   Everybody knows that the captain lied
   Everybody got this broken feeling
   Like their father or their dog just died
   Everybody talking to their pockets
   Everybody wants a box of chocolates
   And a long-stem rose
   Everybody knows

   ...

   FIKK 24 MILL. AV UD - GA KONSULENT JOBB
   http://www.vg.no/spesial/2016/nedrustningsavtalen/
   Da konsulentselskapet fikk millionstøtte, ga førstekonsulenten faglige innspill på søknaden i UD. Etter at pengene var tildelt – fikk han jobb i det privatete selskapet.     
   vg.no

   *

   Anette Bull:
   Kameraderi og ukultur som er satt i system.

   Elin P. Gregusson:
   Ja, Anette Bull, det ligner ganske mye på et system... Det er også et ufriskt tegn at enkelte advokater har legitimert og pushet de simpleste nettrollene på meg, fremfor å ta imot invitasjoner til sivilisert dialog. En av hetserne er anmeldt, hvilket ble besvart med "jeg ler høyt av anmeldelsen" og "denne saken vil ikke politiet bry seg om". Han har senere fulgt opp med teppebombing av sjikane og trusler, og derfor mener jeg det har allmenn interesse hva politiet gjør med saken. Alle vet at varsleres kår er tøffe, og det er liten tvil om at politikerne sier at netthets skal tas alvorlig, men foreløpig gjenstår det å se.

   Egil Borse-Svensen:
   Det er en stor fremgang a man tar tak i dette i media, da er det håp om at man kan gjøre noe med det.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Deler.

   Elin P. Gregusson:
   Ja, det er sant. Interessant å se hvor langt de tør gå. Uansett er det fremgang at et tradisjonelt medium omtaler et selskap med såpass tunge navn involvert.

   ILPI - Et navn man bør merke seg http://ilpi.org/people/

   Det er også interessant at de som kastet seg over nyheten om at Marius Reikerås ikke hadde vært i Bergen tingrett den 14. september, er stille som mus nå. Jeg sikter særlig til advokat Jon Wessel-Aas og Juristforbundets president Curt A. Lier, som ga blaffen i betalingsmur og likså godt tok kopi, lastet opp og lenket til en ulovlig publisering av en underlig artikkel i BA. Samt Human-Etisk Forbunds forkjemper mot netthets, liksom, advokat Liv Torill Evenrud, som har lagt seg i têtgruppen innen netthets. Den avskiltede og vingklippede juristen Reikerås skarrem ta - Først før dommen falt og deretter en ekstrarunde, lenge før ankefristens utløp og det foreligger rettskraftig dom - men IlPI?... ikke et kritisk ord i sikte, så vidt jeg har sett.

   - Og hva skal de gjøre? Hvilken advokat vil ikke være på go'fot med Menneskerettsekspertene i den splitter nye advokat-boutiquen til Frode Elgesem og Tore Schei...

   Det er litt av en suppe?

   ILPI-Tore-Schei-og-co.jpg

   Elin P. Gregusson's photo.


   Rune L. Hansen:
   Og det norske folk lar seg enda videre lure av navn og autoriteter?

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. oktober 2016: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten helt overskyet og opptil 7 pluss-grader utover formiddagen. Derefter lys blå himmel og opp mot 9 frem mot 14-tiden. Nokså mørkt, en allerede tiltagende halv-måne i østlig retning og ned mot 1 pluss-grad klokken 19.30. Månen i sør og ned mot null grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 13.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207000515746799

   I 2009 sa Høyesterett med justitiarius Tore Schei i front, at nordsjødykkerne ikke hadde rettslig interesse i å forfølge menneskerettsbrudd, fordi overgrepene lå langt tilbake i tid.

   Bare det å si noe slikt, truer rettsstaten vår.

   Høyesteretts konklusjon ble smadret av Menneskerettsdomstolen, da den i desember 2013 kom at til at Norge hadde krenket EMK artikkel 8 overfor samtlige dykkere.

   Et meget klart signal om at man aldri mister retten til å forfølge sine menneskeretter.

   Så skulle man tro, at norske domstoler hadde lært, men dessverre; nei.

   Fortsatt ser vi at domstolene hindrer folk i å forfølge sine menneskeretter, ved å si at man ikke lengre har "rettslig interesse".

   Utrolig trist å bevitne at vi har et rettssystem, som har en så fiendelig holdning til våre grunnlovsfestede menneskeretter, og at selv dommer fra Menneskerettsdomstolen ignoreres.

   *

   Geir Bjørnar Nedrud:
   "D er "EkPertisen" som veit bæst vøttu, i værden "Beste" Land å bo!"
   Prrttttttt
   Har Flere ganger, blitt "dømt" pågrunn av å ha "anført" d Stikk motsatte" av HVA J FAKTISK ANFØRTE!!
   "Dommer" som Ikke er tilstede i "Gjetten" men har Underskrevet "dommen!"
   "Detaljert, og Troverdig!"
   Prrttttttttttttt

   Rune L. Hansen:
   Motsatt lov og rett har forlengst blitt deres motto og alminnelige praksis. Under beskyttelse av at det er for utrolig til å kunne være sant.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 13.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1098687306875680/

   Marius Reikerås skriver:
   Da jeg fikk Tilsynsrådet og styreleder, partner i advokatfirmaet Thomessen, Bruusgaard, dømt for årelange brudd på anskaffelsesreglene i 2010, burde det ringe en bjelle i alle departementene.

   Styrelder, Christian Bruusgaard, hadde delt ut ti-talls millioner til forretningskompisen sin, Svein Erik Stiansen, uten å følge loven.
   Men selv etter at dette ble kjent, valgte Justisdepartementet og de på Stortinget, å forholde seg passive til denne korrupsjonspraksisen.

   Og la humla suse videre som ingenting hadde hendt.
   Og nå skjer det samme med ILPI, hvor de ulovlig"melker" Utenriksdepartementet for millionbeløp, og det gjennom sitt kontaktnett.

   *

   Oddvar Wallstad:
   Ja da intet nytt for meg at offentlig sektor er korrupt, men at staten er verst overasker, og politikkerne i stortinget reiser rundt og preika moral til andre. Rydd først i eget hus før du rydder hos andre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1098735783537499/

   Responsibility to protect (R2P / RTP) / Forpliktelse til å beskytte

   Responsibility to protect - Wikipedia
   https://no.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect
   Responsibility to protect (R2P), engelsk for «Ansvar for å beskytte», er et folkerettslig prinsipp som ble enstemmig vedtatt på De forente nasjoners (FN) verdenstoppmøte i 2005. Begrepet er beslektet med humanitær intervensjon.
   no.wikipedia.org

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette er et ansvar og en forpliktelse som fremgår også av menneskeretts-konvensjonene. Ikke bare prinsippet om enhvers selvstendige plikt til å respektere og beskytte enhvers menneskerettigheter i eget land, som selvfølgelig er det viktigste og helt nødvendige, men også ethvert land i forhold til et annet land. I sistnevnte tilfelle er og blir nødvendigheten og prosedyrene annerledes, men prinsippet er det samme.

   Cecilia Anderson:
   Takk igjen Rune: høyt verdsatt ! <3 !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.10. 2016 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1301969713171270/

   "Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.

   Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot var dette ofte tilfelle i
fosterhjem og institusjoner."

   BARNEKONVENSJONEN.
   http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/10/12/barnekonvensjonen/
  Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.   Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av...
    #barnevernkonvensjonen #eu #grunnloven
   gallerigrabolsodegarden.com|By May- Harriet Seppola
 
   *

   
---
---

   Elin Fjermestad, 10.10. 2016:
   https://www.facebook.com/efjermestad1/posts/10153766181822136

   Det er to ting eg reagerar på i dag anledning skyting av ulv

   Det 1. Det skal drepes ein del ulv fordi ulver kan drepe og gjer stor skade bl.anna ein del sau, samtidig så gjer regjeringen ingenting med bv som faktisk tar livet av og påfører store skader på fleire tusen barn både fysisk og mentalt og som faktisk fysisk tar livet av ca 200 MENNESKER kvart år (!!)

   En sau kan bli liggande blødane og li lenge etter at ein ulv har bitt han. Kor mange mange barn er det ikkje som verte liggande og li etter bv har vert involvert i liva deira?? Både fysisk og mentalt kan bare nevne : endeløs lengsel , sjølvlvskading, vald , depresjon osv Kor er logikken ???

   Den 2. er det at medan det samles fleire tusen i demo mot Norsk bv i andre land (over 10.000 på det meste) Så klarer kun nokon hundre finna vegen til Oslo (eller andre stader i landet ) og demo mot måten bv i dag behandler barna og deres familier.
   Samtidig som over 4000 har meldt seg på demo mot skyting av ulv her i Norge, dette er folk som visar stort engasjament for at ulven i dette landet sitt liv. Kvifor kan ikkje dei same 4000 tusen visa same engasjament for barna i dette landet sitt liv? Kvifor kan ikkje dei same 4000 møta opp og visa avskjy mot dei overgrepa som i dag ungar vert utsatt for ? Kvifor kan ikkje dei same 4000 sei "NEI" til at barn og deira familier stadigt skal bli utsatt for grove maktovergrep?! Eg berre spør . .

   *

   Siri-Anne Moen:
   Godt skreve!! E e SÅ eni me d der, ja =)

   Elin Fjermestad:
   Takk , dette har eg tenkt ein del på . .

   Siri-Anne Moen:
   SÅ bra =) kunne vi ikje gått sammen en gjeng i byen å demonstrert uttafor bv-kontoran på gotfred lies plass , (tror e d heite) ?? D ha nå vært nå!!

   Siri-Anne Moen:
   d MÅ bare skje nå no i år..... vi kan ikje la dem styre å bestemme over oss på denna måten, sant?

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. oktober 2016: 

   Mellom null og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet ispedd lyst blått, solen i øst og opp mot 1 minus-grad frem mot klokken 10.30. Jeg telefonerte og snakket med SI i formiddag. Mindre overskyet og mere dus blålig himmel med oppmot 8 pluss-grader frem mot 15-tiden. Med 5 omkring 17-tiden. Nesten mørkt og ned mot 1 pluss-grad klokken 19. Videre ned mot null. Tildels synlig nokså full måne i sør og omkring null grader Celsius henimot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2016 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1303691706322129/

   Når politikere eller dommere eller andre offentlig ansatte tror seg å ha lov og rett til ustraffet å begå forurettelser overfor mennesker i sivilbefolkningen, eller å akseptere eller medvirke i en forurettelse, det er da vi har et terror regime.

   *

   Berit Hauge:
   Da må noe skje til det bedre. Her hjemme er det blitt en merkelig fraskrivelse i stortinget og departementene som ikke skal høre hjemme i Norge. Dette er en følge av Stoltenbergs tyveri av felleskassen uten noen motsigelser eller stopp. Og hva med vårt rettsvesen som er helt i lommen på korrupte politikere. EUparlamentet er korrupt og solkongeaktig og diktatorisk. Penger flyter over våre hoder uten skikkelig orden fra stortingets og departementenes side. Lederne lyver og galskapen har fått lov til å vandre som fritt. Stordalen ser ut for å ha mistet bakkekontakten på grunn av dumhet. Håper det er mediene som lyver for den stakkars mannen er løftet og forledet fra bakken ser det ut for..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1099401413470936/

   Siv A Johansen:
   FN Må Ta Råtta På Det søple systemet. Ingen Har Respekt For sånn Dritt. Nei.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208355622022908

   Det er lett å svikte sine medmennesker.

   Mennesker som befinner seg blandt svikere, oppfordres til selv å være svikere. Det skjer indoktrinerende og mere eller mindre umerkelig. Det er smittsomt og perverterende. Det blir den letteste og "naturlige" vei å gå. Det er Stockholm-syndromet samfunnsmessig. Mennesker politisk eller miljømessig indoktrinert av sine omgivelser.

   Deres holdning og hensikt blir å svikte sine medmennesker og rettferdigheten. Det blir det de tror gir vinning og venner.

   Det er derfor meget viktig at de erfarer og sanner det motsatte.

   Jeg har sagt det i overført betydning tidligere - og jeg sier det igjen:

   Det er uunngåelig at mennesker som daglig spiser smultringer blir tykke og feite og dumme og teite.

   Det er folkeopplysning også dette. Fra de som befinner seg utenfor smultringen.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1099891103421967/

   Siv A Johansen:
   Det Er Mye Dritt.Ja.

   Inger Furhovde:
   Jeg er så enig Rune L. Hansen. Det er så mye svikt og mange mennesker har blitt rammet mange familier de har blitt totalt ødelagt ,og det av all løgnen andre har drevet med. BV etaten har gjort så mye urett for familier i 10tallsår, nok er nok. Og mange andre lider også at de har blitt utsatt for urettferdighet av andre grunner også!!

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 14.10. 2014:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207009864300507

   Visste dere, at i NORSKE DOMSTOLER så er det dommeren, SOM BESTEMMER hva PARTSINNLEGGET til tiltalte FÅR INNEHOLDE?

   Jeg har dette svart på hvitt, da blant annet jeg, har fått brev fra fra Jørgen Arne Skarsvåg, som fortsatt sitter arrestert.

   Skarsvåg kan fortelle, at dommeren i Inntrøndelag tingrett, Ragnhild Vada, forbød han å begrunne sin forklaring med henvisning til lovparagrefer og hans fortolkning av disse.

   Det blir bare verre og verre jo mer som fremkommer av omstendighetene og handlemåtene, norsk rettssystem utsetter befolkningen for.

   Dette sammen med, at Skarsvåg ble nektet å føre de 4 vitnene han ønsket, mens aktoratet fikk godkjent alle sine 20 ..... forteller den hel del.

   Hvor tok den objektive og nøytrale dommeren og domstolen veien mon tro.....?

   *

   Geir Bjørnar Nedrud:
   Ja Verdens Største Svindel av Befolkningen!
   "Værden "Beste" Land å bo!"
   D gjelder Kun folk m "riktig"etternavn.. @

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Knallgod :))))))

   Martin Thorsen:
   - til Nord-Korea kanskje??

   Hege Lightworker:
   det som kalles demokrati. :-(

   Egil Borse-Svensen:
   Helt seriøst; Ja, det er min absolytte mining fra erfaring på 90tallet i Trondheim og nå i Telemark, at dette varierer meget fra sak til sak, fra dommer til dommer, og er direkte feil rutiner. Som da dommer Geve som ledet tingretten i Trondheim tidlig 90tallet skulle avhøre et viten, ringte et sted, snakket med vedkommende ingen kunne høre noe fra, og sa nå var vitne avhørt. Som prosessfullmektig stod jeg igjen som et komplett spørsmålstegn. Eller dommeren i Tingretten i Agder for 1-2 år seiden, som så plutselig nektet alle vitnene! Og ingen protokoll, og en dom uten en eneste paragraf. Og slikt godtar man i norsk rettsvesen! Ja du har nok dessverre rett Kirsten Leikny Femundsenden, og desverre er det ingen advokater, eller få som tør å ta dette opp i offentligheten. Men noen begynner å forstå! Og de som ikke er advokater tør å si ifra. Det er et fremskritt.

   Rune Fardal:
   Er det mulig???

   Rune Fardal:
   Tingrettsdommer Ragnhild Vada, med hat i blikket?

   menneskefiende-Ragnhild-Vada.jpg
 
  Rune Fardal's photo.

   Martin Thorsen:
   - hat er bra! - for så lenge de som er onde får ture fram uten motstand, blir de overmodige! - dette er en strategi for å få de onde til å våge seg ut på en handlemåte som fører til at de blir 'utålelige' for det store flertallet av befolkningen! - da er tiden inne til å 'slå istykker isen de går på'! -noen ganger kan det være strategisk riktig å ikke 'gi ditt sverd til fienden,- for at han/hun skal kunne bruke det mot deg'. - vi er på tid inn i en tid der muligheten for å få retta opp tidligere overgrep m m. - det vi ikke må glemme er følgende:- har du med psykopater å gjøre?, så husk at enhver seier er bare midlertidig! - denne typen mennesker legger seg alltid i 'hvile' til stormen har lagt seg!,- for så å starte prosessene for å komme i ny posisjon!;- og hevne seg!,- ved neste mulighet!

   Tore B. Krudtaa:
   Norske domstoler er så korrupte at jeg ikke har ord. I en sak hvor jeg saksøkte et kjent nett-troll krever dommeren ingen dokumentasjon fra motparten som viser at hans påstander om meg evnt. var korrekt. Dommeren skriver en koko dom på bakgrunn av beviselig usanne muntlige påstander i retten fra saksøkte, hans advokat og 3 vitner.

   Selv om jeg klargjør dette for lagmannsretten, og ber om å få bruke to sentrale beviser som min advokat ikke gadd å bruke / fremskaffe, nekter lagmannsretten meg å bruke bevisene via prosesskriv, og de nekter meg få dager før den berammede rettssaken å være selvprosederende under påskudd av at jeg hadde "sporet av saken" og at de mente at jeg ikke kunne fremstille saken å en forståelig måte.

   Lagmannsretten svarte heller aldri på mitt krav om å benytte et nytt bevis i saken - en vitneuttalelse fra en jøde som vitnet om at innholdet i en video som motparten hevder er antisemittisk - hvor jøden, forøvrig en mangeårig visepresident i PEN International, sier at innholdet etter hans skjønn IKKE er antisemittisk. Tenk at lagmannsretten kan unnlate å besvare spørsmål om vitneutsagnet kan benyttes i retten.

   De påstår altså at jeg ikke skal klare å fremstille bevisene som viser at motparten har svertet mitt navn på det groveste - at jeg ikke klarer å lese opp hva motparten har kommet med av påstander om meg. De tror ikke jeg klarer å stille enkle spørsmål til den jeg saksøkte i rettssaken som går på: "Du har påstått X, Y og Z om meg", hvor har du grunnlaget for å komme disse konkrete påstandene. Slike enkle spørsmål klarte ikke engang min advokat i tingretten å stille den saksøkte.

   Høyesterett avslo min 1. anke, uten å begrunne hvorfor. Lagmannsretten har nå avslått min anke for 2. gang (igjen uten gydig eller lovlig grunn), og nå er ny anke sendt til Høyesterett.

   Jeg har bare ikke ord for det jeg har opplevd i norske domstoler, men det gir meg innsikt i hvor inkompetente norske dommere kan fremstå - en innsikt jeg gjerne skulle vært foruten, men som gjør at jeg lett kan forstå at MANGE andre sikkert opplever den samme arrogansen, inkompetansen og massive lovbrudd fra norske dommere og advokater.

   Jeg er en (ekstern) varsler som har avslørt svært kritikkverdige forhold i regi av Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Mattilsynet. Det kan virke som at varslere er fritt villt for nett-troll og dommere. Alle metoder er tydeligvis lov for å ødelegge omdømmet til varslere og samfunnskritikere.

   Mer om denne saken her for de som orker:

   JUSTISMORDET OG RETTSFARSEN – ØIVIND BERGH VS. TORE B. KRUDTAA
   https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/04/nettmobber-oivind-bergh-justismordet-og-rettsfarsen/

   Mona Utheim:
   De bestemmer faktisk om du som vitne for lov til å vitne i det hele tatt, detkan være de ikke finner din informasjon passende for å nå sitt mål, og dermed får du ikke komme inn i salen en gang

   Heidi Turid Dammann:
   Det er dette vi nå må få opp i lyset. Dette er desverre en del av en systemsvikt. Dommerne er kanskje den mektiske yrkesgruppen i Norge og allikevel finnes det foreløpig ingen kontroll av hvordan dommerne opererer. De er embetsmenn og kan ikke sies opp. De tillater seg å skrive dommer som er så dårlige at vi ikke kan vite om dommerne er dumme eller korrupte, for oss blir det det samme, og vi har ingen steder å henvende oss. Vi kunne kontrollert dommerne ved hjelp av opptak av alle rettssakene fra begynnelse til slutt og gjort kontroll av dommene opp mot det som er skjedd i rettssakene. Det ligger en alvorlig årsak bak, at de kommer med stadige avvikende årsaker til at det fortsatt ikke er tilrettelagt for opptak av alle rettssakene i Norge.

   Stig- Ronny Dokken:
   Hurra for KGB / statsi og norske rettssystemet. : ( : ( 

   Kolbjorn Alstad:
   Pill råttent hele det forbannede systemet: Politikere, politi, domstoler, presse barnevern etc. Det er herskernes tropper som møter oss. Hvorfor overrasket? Vi må få bort våre herskere, vi er gjort til slaver, ser dere virkelig ikke det? :O SLUTT OG STEM ELLER STEM BLANKT! Demokrati er et svada lureord for de som virkelig tror at det hjelper å stemme. Spiller det noen rolle om slave-eierne har blå, rød eller grønn uniform? Du er fortsatt en slave. Ikke bit på dette agnet mer, vær så snill (for din egen del!)

   crime-not-to-crime.jpg

   Kolbjorn Alstad's photo.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. oktober 2016: 

   Omkring null og 1 minus-grad Celsius her ute i natt. (Når det som nu ikke er sommer er det kaldere de fleste steder i Norge enn her sør-vest og sør i Norge.) Dus blålig og hvitlig skyet himmel og 5 pluss-grader frem mot klokken 11. Og 10 frem mot 13-tiden. Med en mild bris og 12 frem mot klokken 13.30. Efter hvert utover eftermiddagen med 11 pluss-grader og en nokså jevnt hvitlig og grålig himmel. Med 10 omkring 17-tiden. Dunkelt klokken 18.30 og mørkt med en mild bris derefter. Jeg har vært ute her og plukket og spist søte og gode minikiwi i dag. I motsetning til vanlig kiwi spises de og er gode med skallet på. De blir søte og myke og modner fortest når det blir litt kulde-grader. Klebrige humle-blomster har jeg allerede plukket inn og skånsomt tørket det meste av. Passelig med epler også. Selv de humle-blomstene jeg la på et luftig klede som ble liggende i godt mindre enn 20 pluss-grader Celsius tørket fort og dufter godt, så nu gjelder det å oppbevare de best mulig luft-tett og kaldt. Mørkt og 10 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---

   Rune L. Hansen, 15.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208364473324185

   Familien, barn og menneskerettighetene
   
   Offentlig ansatte politikere, dommere og andre som har politiske eller andre motiver for å misbruke sin myndighet i forhold til barn og foreldre og deres menneskerettigheter, bruker flere slags ulovlige og straffbare triks, deriblandt unnlatelser, forfalskninger og forvrengninger, for å forsøke å skjule sine forbrytelser og hensikter.

   Deriblandt å forfalske og forvrenge Barnekonvensjonen (CRC). Et av de vanlige triksene er å forholde seg lydige til ulovlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser. Et annet av deres triks er å "klippe og lime" fra Barnekonvensjonen for å gi sine hensikter og holdninger sitt ønskede innhold, annerledes enn Barnekonvensjonens lovbestemmelser.

   Derfor ser og finner en ofte også deres henvisninger til "forkortede" eller forvrengte versjoner av Barnekonvensjonen, som unnlater helhets-perspektivene med direkte henvisninger til Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og Straffeloven og EMD, etc.

   Dette er et katastrofalt stort problem i dagens Norge (og i flere andre land), og har vært det nu i flere ti-år. Hele den offentlige forvaltningen er fullstendig gjennomsyret av politisk offentlig organisert kriminalitet, særlig i forhold til barn og foreldre. Hvor de som er forpliktet til å vite mest om menneskerettighetene, inklusivt Barnekonvensjonen, i praksis er fullstendig terroriserende, neglisjerende, unnlatende og på det groveste kriminelle og inkompetente. Kidnappinger, frihetsberøvelser, terror, tortur, traumatisering og utplyndringer i offentlig (inklusivt politisk og juridisk) regi overfor barn og foreldre skjer i et enormt grovt og stort omfang. Undertrykkelser, forbrytelser mot menneskeheten, menneske-handel og fullstendig neglisjering, fortielse og forvrengning av menneskerettighetene, forsøkt skjult bak politiske grunnfalske påstander og enormt påkostet propaganda om å være "barnevern, barnets beste, barne-fordeling og barnets interesse", etc. I og for en smittsom og groteskt perverterende livs- og samfunns-ødeleggende kidnapper-industri. Hvor det fullstendig er grådighet, individuell og fraksjonert egoisme, karriærer, makt og motsatt lov og rett som er rådende. Og en sivilbefolkning som i praksis nektes menneskerettighetene og tilgang til reell lov og rett.

   Dette til tross for blandt annet Barnekonvensjonens Art 42, som har lovbestemt at:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Jeg skal derfor her nu si noe mere om dette og gi noen sentrale og nødvendige helhets-perspektiver. Men først og samtidig et lite eksempel på noe av en viss betydning. Blandt annet fordi både "homoseksuell politikk" for å forfalske eller krenke den naturlige familien og feminisme (såkalt "barnefordeling") og fagorganiserte medvirkninger (såkalt ekspertise og sakkyndighet) i kidnappingene er menneske-fiendtlige forbrytelser.

   Jeg skrev forleden dag, dvs. fredag den 7.10. 2016 ( ekstern - intern ) følgende:
   "Det er homoseksuell politikk og homoseksuell uanstendighet og homoseksualitet overfor særlig barn som er perverterende. Homoseksualitet i seg selv er en menneskerett. Men skal ikke prakkes på eller forkvakle andre - minst av alt barn. Seksualisering overfor barn eller i barndom er i det heletatt umoralsk, uanstendig og samfunnsødeleggende. Seksualitet hører privatlivet til og er - skal også være - beskyttet av enhvers rett til beskyttelse av sitt privatliv og av enhvers moral og integritet. ( ...) Et av triksene for politisk å forsvare den homoseksuelle politikken, er å fremstille den som en beskyttelse av homoseksuelle sine menneskerettigheter. Og samtidig å fortie og neglisjere familien sine menneskerettigheter og familien som samfunnet naturlige grunncelle."

   Jeg skrev altså blandt annet at "Homoseksualitet i seg selv er en menneskerett." Mange kan misforstå en slik formulering, hvis den med "klipp og lim" blir tatt bort vekk fra sin sammenheng da er den og blir den en løgn. Jeg kunne og kan nemlig likså meget ha skrevet at "Homoseksualitet i seg selv er ingen menneskerett." Og det var jo også egentlig hva jeg skrev, ser den som leser hva jeg egentlig skrev.

   For å unngå misforståelser vil jeg her nu å uttrykke meg mere kortfattet presist:
   Homoseksualitet i seg selv er ingen menneskerett, men er en menneskerett for den homoseksuelle, fordi de er beskyttet av enhvers rett til sitt privatliv og mot diskriminering.

   Det er derimot den naturlige familien som er og skal være den naturlige og grunnleggende enhhet i samfunnet. Og som har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

   Les for eksempel Menneskerettserklæringen (UDHR), Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 p3:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   Både den naturlige familien og ekteskapet er konkrete menneskerettigheter, som skal være beskyttet av alle og enhver.

   Videre om familien, samt om ekteskapet, sier Menneskerettserklæringen (UDHR), i Art 16 p1:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 p1:
   "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."

   Homoseksualitet er altså ingen menneskerett, men derimot er enhvers familieliv, som "den naturlige og grunnleggende enhhet i samfunnet", konkret en menneskerett. Og den mest sentrale av alle menneskerettigheter.

   Både homoseksualitet og mangt og meget annet som misbrukes eller overdrives, særlig i offentlig regi, kan være en trussel og fare for menneskerettighetene. Det er det som ikke må skje og ikke skal kunne skje.

   Enhvers naturlige familieliv og enhvers privatliv og enhvers integritet har krav på og rett til beskyttelse. Unntak må for å kunne være lovlige være helt nødvendige for en kortest mulig tid og forholdsmessige for å beskytte en eller flere konkrete menneskerettigheter. Dette er to av de viktigste prinsippene som fremgår av selve menneskerettighets-konvensjonene.

   Videre sier menneskerettighetene (flere steder) også at det er foreldrene som skal bestemme hvilken oppdragelse og undervisning barn skal ha, men at oppdragelsen og undervisningen skal være i samsvar med menneskerettighetene.

   Og at: "Partene påtar seg å beskytte barnet mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 34.)

   Og at barnet har "rett til beskyttelse mot økonomisk utbytting og mot å utføre ethvert arbeid som kan være farlig eller til hinder for barnets utdannelse, eller skadelig for barnets helse eller fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvikling." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 32.)

   Og at alle og enhver skal "utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 29.)

   Og at: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 7.)

   Konkret er det i menneskerettighetene samtidig også lovbestemt at alle og enhver "forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 8.)

   Og at: "Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 16.)

   Og at alle og enhver skal "respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling. (...) og "treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 2.)

   Og videre at det skal treffes "alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 19.)

   Og at: "Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre, innen sine evner og økonomiske muligheter, de levevilkår som er nødvendige for barnets utvikling." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 27.)

   Og at: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 35.) Og at: "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 36.)

   Og at: "Partene skal sikre at: Intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 37 pa.)
   
   Og at: "Partene skal sikre at: Intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 37 pb.)

   Og: "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 4.)

   Og i innledningen til Barnekonvensjonen (CRC):

   "De stater som er part i denne konvensjon (...) erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendomsforhold, fødsel eller annen stilling (...)

   - som er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet,

   - som erkjenner at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet,

   - som mener at barn fullt ut bør forberedes til å leve sitt eget liv i samfunnet, og oppdras i pakt med idealene fastslått i De forente nasjoners pakt og særlig i en ånd av fred, verdighet, toleranse, frihet, likhet og solidaritet".

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1100721813338896/

   Siv Tone Ravnå Birkeland:
   ja sånn skal det være

   Eli-Ann Egset:
   Det var skikkelig bra skrevet, ingenting hjemt og ingenting glemt! Hele nasjonen går" nedenom og vest", om dette skal fortsette : (

   Knut Myrebøe:
   En svært god karakteristikk! Men nå forsøker Regjeringen og Barneministeren å komme ut av "Knipen" med Ny Barnevernslov. Hver gang de blir rent i senk, så lager de nye lover. Men det er jo ikke noe i veien med de eksisterende Lovene? Bare med idiotene som skal følge dem?

   Tillitskrise for barnevernet?
   https://www.fo.no/nyheter/tillitskrise-for-barnevernet-article11039-1064.html
   I sommer har barnevernet gjentatte ganger blitt omtalt i media ...
   fo.no

   Rune L. Hansen:
   Efersom de sterkt misliker Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og Straffeloven og EMD, og ikke kan si det åpent og ærlig, så endrer og tillager den politiske nepotismen stadig nye lovbestemmelser og "reformer" og bukken-passer-havresekken-komiteer, med stadig utspekulert motsatt innhold og konsekvens av menneskerettighetene og lovlig lov og rett gjeldende i og for Norge. Mange mennesker lar seg stadig og om og om igjen lure av både ulovlige lover og også av dommer fra kidnapper-dommerne og at "nu skjer det noe" (fra innsiden av og medspillerne til kidnapper-mafiaen)! Og til og med av grunnfalske såkalte Barneombudet og Fylkesmann, etc. Med en utrolig naiv tro på, eller et håp om, at nu kanskje vil de besinne seg og beskikke seg (og dermed "kaste seg selv i fengsel" for mange år)! Folk flest er både maktesløse, lettlurte, naive, indoktrinerte og dumme. : (

   Rune L. Hansen:
   Ps: Folk blir dumme av å bli indoktrinerte. Og underdanige, simple og hovmodige.

   Siv A Johansen:
   Så Sant så sant Dette styre i Dette jævla Landet Er så Korrupt Ola Nordmann Blir undertrykt Av Disse Dritt Myndiighetene Her i Landert som jeg Faen ikke Har Respekt For. Nei. Om Politikere Dommere Hva Faen Det Er For Noe så Er Det En Dritt Alt. Ja. Ola Norrman Blir jo Fanken Rettsløs og Blir Behandlet uten Respekt som Dritt og ingenting. Da Må Folk Gjøre opprør Nå umiddelbart. Og styrte Dette Forbannade Dritt styret.Æsj. Fjern Hele Møkka.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1583961605245265/

   Knut Myrebøe:
   Godt ressonert og meget godt skrevet Rune! Viktig dokumentasjon, som jeg lager en ny Budstikke av!

   Rune L. Hansen:
   Bra, Knut Myrebøe, det er et ansvar og en forpliktelse enhver og alle har, at dette kommer ut til hele sivilbefolkningen i Norge.

   
---
---

   Vibeke Vedvik, 15.10. 2016:
   https://www.facebook.com/vibeke.vedvik/posts/1344418198903389

   Dager, uker, måneder og år går. Jeg er eldre nå, og preget av torturen vi må tåle hvert sekund av døgnets timer.

   Håret har blitt veldig tynt, synet blir stadig dårligere, blodet tar ikke til seg næringsstoffer fra maten vi spiser. Jeg har overfladisk pust, er kvalm hele tiden og er nummen i fingertupper og tær. Utmattelsen sitter i ryggmargen.
   Jeg blir nok aldri gammel om guttene forblir i fosterhjemmene, det er temmelig sikkert.
   Barnevernets tyrannisering i hus og hjem, og de mange grusomme omsorgsovertakelser er et angrep på mange generasjoner samtidig. Det er et angrep på familien, selve stammen. Familien som alltid har stått høyt i kurs i Norge tidligere.
   Vi ser nå et land som går sakte men sikkert i oppløsning. Barnevernet og statens kalde og kyniske grep på befolkningen sprer seg overalt i landet som uhelbredelig kreft. Hvilke enorme, livsvarige skader de påfører barna våre til alle oss som kjemper disse umenneskelig tunge kampene vil vise seg om noen år. Nettopp for alle disse umistelige, dyrebare små, kjemper vi til vi stuper. Fullstendig rettsløse holder vi sverdet høyt hevet mot maktarroganse og pengebegjær, urett og svik.

   Jeg savner guttene mine ubeskrivelig mye. Når dette er så tungt for meg, tenk da hvor tungt dette er for alle barna mine. Først og fremst for guttene som fremdeles holdes som gisler i Horten barnevern, men også for søstrene deres. Hvordan kan disse menneskene som gjør dette leve med seg selv?


   tired-torture-terror-norway.jpg

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.10. 2016 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/188586384882986/

   Principles of Human Rights

   Principles of Human Rights
   https://www.youtube.com/watch?v=c26_H2RTaYI
   The focus of this course is human rights, but what are human rights in the first place? In this lesson we are going to dive into this concept and see what we...
   youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.10. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1101036349974109/

   Denne korte filmen gjelder særlig også Marius Reikerås ...
   Og angår oss alle!

   Let's Protect Human Rights Defenders
   https://www.youtube.com/watch?v=B5W9FN74l94
   The meaning of human rights would be lost if there was no one to speak about them and defend them wherever and whenever they are violated. In this…
   youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208369987982048
   
   Marius Reikeras: "It is a war against human rights"
   https://www.youtube.com/watch?v=STIKW5LRTK8
   Human rights cousel Marius Reikeras accuses the Norwegian "Child Protection Service" Barnevernet of severe violations of childrens's rights. He himself is…
   youtube.com

   *

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. oktober 2016: 

   Mørkt og fra 10 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. 8 med litt yr klokken 05.30. Overskyet med en svak mild bris og omkring 9 og 10 pluss-grader utover formiddagen. Det samme med en litt sterkere bris utover eftermiddagen. Mørkt, 9 pluss-grader og noe yr klokken 20. Mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 15.10. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1305108179513815/ ( intern )

   Tove Mathisen:
   Et godt og grundig utredet dokument. Er tanken her å illustrere det faktum, at homoseksualitet ikke er en akseptabel posisjon i forhold til et barns oppdragelse?

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er bare et av de forhold jeg omtaler i forhold til Barnekonvensjonen. Hvis du nøye leser hva jeg skriver så ser du at jeg omtaler det som bare "et lite eksempel på noe av en viss betydning". Viktigst for meg i det hele er å la Barnekonvensjonen selv med sine lovbestemmelser helhetlig komme ut til sivilbefolkningens alle og enhver. Dette fordi det er nødvendig og en forpliktelse for alle og enhver. Ikke minst fordi Barnekonvensjonen, som skal være gjeldende reell lov og rett i og for Norge, fortsatt forties og forvrenges av den politiske forvaltningen og dens medspillere (og det gjør de til tross for at det er ulovlig og straffbart).

   Rune L. Hansen:
   Og det gjør de med katastrofale konsekvenser for barn, foreldre, familen, samfunnet og verden.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1100721813338896/

   Siv Tone Ravnå Birkeland:
   ja sånn skal det være

   Eli-Ann Egset:
   Det var skikkelig bra skrevet, ingenting hjemt og ingenting glemt! Hele nasjonen går" nedenom og vest", om dette skal fortsette : (

   Knut Myrebøe:
   En svært god karakteristikk! Men nå forsøker Regjeringen og Barneministeren å komme ut av "Knipen" med Ny Barnevernslov. Hver gang de blir rent i senk, så lager de nye lover. Men det er jo ikke noe i veien med de eksisterende Lovene? Bare med idiotene som skal følge dem?

   Tillitskrise for barnevernet?
   https://www.fo.no/nyheter/tillitskrise-for-barnevernet-article11039-1064.html
   I sommer har barnevernet gjentatte ganger blitt omtalt i media ...
   fo.no

   Kitty Oline Mogstad:
   Permanente tvangsvedtak og tvangsadopsjon — En stor styggedom!

   Rune L. Hansen:
   Og en fullstendig unødvendighet.

   Rune L. Hansen:
   Og en fullstendig og mangfoldig straffbar ulovlighet, både nasjonalt og internasjonalt.

   Rune L. Hansen:
   Efersom de sterkt misliker Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og Straffeloven og EMD, og ikke kan si det åpent og ærlig, så endrer og tillager den politiske nepotismen stadig nye lovbestemmelser og "reformer" og bukken-passer-havresekken-komiteer, med stadig utspekulert motsatt innhold og konsekvens av menneskerettighetene og lovlig lov og rett gjeldende i og for Norge. Mange mennesker lar seg stadig og om og om igjen lure av både ulovlige lover og også av dommer fra kidnapper-dommerne og at "nu skjer det noe" (fra innsiden av og medspillerne til kidnapper-mafiaen)! Og til og med av grunnfalske såkalte Barneombudet og Fylkesmann, etc. Med en utrolig naiv tro på, eller et håp om, at nu kanskje vil de besinne seg og beskikke seg (og dermed "kaste seg selv i fengsel" for mange år)! Folk flest er både maktesløse, lettlurte, naive, indoktrinerte og dumme. : (

   Rune L. Hansen:
   Ps: Folk blir dumme av å bli indoktrinerte. Og underdanige, simple og hovmodige.

   Rune L. Hansen:
   Indoktrinering fremmedgjør mennesker, både bort vekk fra virkeligheten og bort vekk fra seg selv.
   (Det samme gjør også unaturlig eller tvungen sosialisering eller integrering.)

   Siv A Johansen:
   Så Sant så sant Dette styre i Dette jævla Landet Er så Korrupt Ola Nordmann Blir undertrykt Av Disse Dritt Myndiighetene Her i Landert som jeg Faen ikke Har Respekt For. Nei. Om Politikere Dommere Hva Faen Det Er For Noe så Er Det En Dritt Alt. Ja. Ola Norrman Blir jo Fanken Rettsløs og Blir Behandlet uten Respekt som Dritt og ingenting. Da Må Folk Gjøre opprør Nå umiddelbart. Og styrte Dette Forbannade Dritt styret.Æsj. Fjern Hele Møkka.


   Rolf Schou:
   Ja, Siv, det er derfor vi er her. Det kommer stadig vekk flere og flere ofre til, her inne på Facebook. Disse du mener, har nok forregnet seg stort, når de masseproduserer ofre, slik de gjør i dag! Vi er mange i dag, og denne galskapen kan ikke fortsette, det stopper av seg selv, av svært naturlige årsaker!

   Rune L. Hansen:
   Ja, stadig fortere og flere kommer folk fra både Norge og hele verden når de får vite at vi er en stadig fortere voksende folkebevegelse og protest-storm, både internasjonalt og nasjonalt, med massivt med reell lov og rett på vår side!

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. oktober 2016: 

   Mørkt, en mild bris og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet med omkring 10 pluss-grader utover formiddagen og videre frem mot 15-tiden. Med yr fra omkring 15-tiden.
   Jeg telefonerte og snakket med SI omkring 15-tiden, i og med at jeg de forleden dag fortalte meg at jeg kunne telefonere de utpå dagen i dag for å få høre hvilken avgjørelse de i dag har gjort i sin saksbehandling overfor meg. Det overrasker vel ingen at deres avgjørelse igjen er et direkte draps-forsøk. De vil nu trekke fra trygden min mere enn 8 tusen kroner ble jeg nu fortalt. Og at de i dag har utsendt til meg en skriftlig orientering om dette, som jeg hastig kan klage på hvis jeg oversender de ny oppdatert dokumentasjon på min økonomi. De neglisjerer altså fullstendig mitt siste brev til de og den blandt annet økonomiske dokumentasjon jeg tidligere har sendt de. Og neglisjerer både proposjonalitets-prinsippet og nødvendighets-prinsippet, som så meget annet. Under sitt påskudd om ikke å ha fått tilsendt tilstrekkelig ny oppdatert økonomisk dokumentasjon påberoper de seg rett til både det og å gjøre fullstendig uproposjonale og unødvendige avgjørelser. Samtidig som de tallene de opererer med er fullstendig falske. Terror, tortur, inkvisisjoner og utplyndring og neglisjering av menneskerettighetene og deres prinsipper og EMD og Straffeloven påberoper de seg rett til. Akkurat som de andre sentrale og dypt-inngripende instanser i dagens Norge. Kan noe i det heletatt være verre? For å si det kortfattet: Hverken måten eller tidsrommet de dreper på hverken rettferdiggjør eller lovliggjør deres drap. Og heller ikke deres forkvaklede "forhastede slutninger", i regi av hvem eller hva enn. Hvor lenge jeg (og så utrolig mange andre) fortsatt kan klare å overleve under slike forhold, er forutsigbart ikke lenge og er usikkert. Og det er jo til stor glede for den politiske og offentlige mafiaen. Deres angrep, inngrep, utplyndringer og fangehold har konstant og kontinuerlig pågått nu siden vi ble angrepet i 2006 og kidnappet i 2008. Ikke bare er det også livs-ødeleggende drepende langvarig terror, tortur og utmattelse, men også tids-tyveri og livs-tyveri og sprer frykt, utrygghet, sykdom og isolasjon. Det er en kontinuerlig pågående draps-prosess. De kan ikke unnskylde seg med at de ikke vet. De er blitt informert om hva som skjer. Og det er en forutsetning at de skal vite hva de gjør. Det er en lovbestemt selvfølgelighet at de selvstendig skal vite hva de personlig gjør, hva de gjør også på vegne av andre. (I henhold til blandt annet EMK Art 17.)
   8 pluss-grader, noe vind, fuktig, tildels yr og grålig himmel omkring 17-tiden. Mørkt, noe vind og 9 klokken 20. Omtrent det samme, med tildels noe yr frem mot klokken 22. Med tildels 10 pluss-grader og noe mere yr frem mot midnatt.
   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 17.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207037525912030

   Gjennom generasjoner, har norske dommere, konsekvent, brutt med våre menneskerettsforpliktelser, på en måte som savner sidestykke i Europeisk sammenheng.
   Dette selv om de grunnleggende menneskerettsprinsippene ikke er til å misforstå. Staten skal både sikre menneskerettene og avstå fra å bryte menneskerettene,
   Men nå har denne gedigne menneskerettsbløffen innhentet Norge. Og det på en måte som vil ødelegge Norges omdømme for lang tid.

   Norge bryter menneskerettene på nær sagt alle rettsområder.
   Fordi norske dommere har utvist en arroganse , hvis omfang knapt er til å fatte.

   Og arrogansen har igjen gitt seg utslag i maktovergrep mot uskyldige, i et omfang som MÅ medføre konsekvenser for alle de, som har forbrutt seg mot menneskerettene.

   Skipet har allerede grunnstøtt, og nå er selv statsrådene i forkant av de dommer som Norge vil få mot seg:

   http://www.dagbladet.no/nyheter/horne-vil-endre-barnevernets-praksis---jeg-onsker-at-barna-skal-fa-komme-tilbake-til-foreldrene-sine/63963739
   

   Norge er satt under granskning av Europaparlamentet, Europarådet og ikke minst av Menneskerettsdomstolen.

   Og verre vil det bli, når blant annet de detaljer som fremkommer i dette skriv, vil bli gjort til gjenstand for internasjonalt søkelys.

   Norge vil da stå fullstendig avkledd igjen, og fremstå som den kanskje aller verste eleven i den Europeiske menneskerettsklassen.

   Dette er tanker sakset fra Marius Reikerås knyttet opp mot lenken til Dagblad art..

   *

   Rune L. Hansen:
   Av frykt er Solveig Horne og flere andre politikere naturligvis redd nu og forsøker mere og mere å "ro seg i land". Litt positive sitat fra artikkelen:

   "Horne vil endre barnevernets praksis: - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine.
   Barneministeren utelukker ikke at norsk praksis bryter med menneskerettigheter.

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) tar ikke lett på den internasjonale misnøyen og de mange demonstrasjonene mot norsk barnevern.

   Nå er hun spent på utfallet i Strasbourg, etter at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) skal vurdere hele sju norske barnevernssaker.

   - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser. Dette er saker som har gått hele veien i det norske rettssystemet. At EMD har kommunisert sju barnevernssaker mot Norge, er alvorlig, sier Horne.

   Hun utelukker ikke at det må endringer til for at norsk praksis skal være i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

   - Nei, jeg synes ikke det . En omsorgsovertakelse er noe av det mest inngripende det offentlige kan gjøre overfor en familie. For foreldre (min kommentar: og for barna!) er dette noe av det aller verste som kan skje."

   Og videre: "- Når man sammenholder et svært begrenset samvær og mangel på oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse, kan det reise spørsmål om konvensjonsbestemmelsene om retten til familieliv er ivaretatt. Vi foreslår nye bestemmelser som bedre ivaretar retten til familieliv slik denne er utviklet i praksis fra EMD, uttalte utvalgsleder Christian Børge Sørensen til Dagbladet tirsdag.

   - Jeg er veldig glad for at jeg satte ned lovutvalget, slik at vi kan få en tidsriktig barnevernlov. Barnevernloven har bare blitt flikka på de siste 20 åra, sier Horne. (...)

   Horne er bekymret over den negative oppmerksomheten som rettes mot norsk barnevern fra utlandet.
   - Dette er ikke noe jeg tar lett på. Vi er avhengig av at barnevernet har tillit i befolkningen."

   Samtidig er det i hennes øvrige uttalelser i artkkelen også tydelig at hun og hennes medspillere fortsatt ikke ønsker annet enn å "flikke på" den såkalte Barnevernloven (og den såkalte Barneloven) for i praksis å la alt ture frem omtrent som før. Og at de på ingen som helst måte i praksis ønsker å respektere eller ivareta Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighets-konvensjonene sine lovbestemmelser. Og at de febrilsk og frenetisk leter efter videre muligheter for å lure sivilbefolkningen og menneskerettighetene. Og ikke minst for å unngå internasjonalt å bli straffeforfulgt.

   Vet hun liksom ikke hva Barnekonvensjonen og Straffeloven og EMD har lovbestemt, både nasjonalt og internasjonalt?

   EMD for eksempel i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og hva for eksempel Nils Muiznieks, i Counsil of Europe Comissioner for Human Rights har sagt. Nemlig at:

   "Å ta barn bort fra sine foreldre er en omfattende sak og her er den ytterste forsiktighet nødvendig fordi vi må tenke: Hva er det beste for barnet? Det beste for barnet er nesten alltid å være sammen med foreldrene. Bare i ekstreme og eksepsjonelle tilfeller, der barnet kan komme til alvorlig skade på grunn av foreldrenes adferd, bør et barn bli tatt bort midlertidig fra foreldrene. Vi må gripe inn for å støtte familier slik at de kan forbli sammen og barn kan være med sine familier. Fjerne barn fra sine foreldre bør gjøres bare som en siste utvei og for en svært kort periode."

   Noralf Aunan:
   Det mangler fortsatt et klart krav om at menneskerettighetene skal etterleves før enhver eventuell forfølgelse eller omsorgsovertakelse. Hvorfor er det så umulig å fremme et slikt klart krav overfor alle kommuner og enhver bv-ansatt?

   Rune L. Hansen:
   Ja, også det mangler jo, Noralf Aunan. Til og med noe så selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Og kompetent og effektiv straffeforfølgelse for enhver og alle krenkelser gjort av enhver og alle offentlig ansatte. Inklusivt optimal gjenopprettelse og erstatning for alle og enhver både barn og foreldre og andre forurettet. Noe så selvfølgelig skal jo heller ikke kunne mangle. Uten det er jo både menneskerettighetene og alt og ethvert av lovlig lov og rett verdiløst og uten respekt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1101167209919441/

   Magnar Inge Wisnes:
   Jeg håper inderlig at noe skjer og at vi får hjelp mok til å reformere hele landet.
   Norge trenger dessverre det : (

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 17.10. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207037966203037

   Hva NÅ, Statsminister Erna Solberg ?

   Er det DU, som har påtatt deg LEDERROLLEN, som skal gi samtlige dommere i Norge sparken?
   For det er vel det du har å gjøre, siden landets dommere, systematisk, har har BRUTT MENNESKERETTIGHETENE til befolkningen i en årrekke?

   Ikke bare DET, norske domstoler bruker også POLITIET som sekretariat. - Nei, da, jeg tuller ikke.....

   Europa ser på oss med skarpt blikk og vil granske brudd på menneskerettene i NORGE.

   Vi har allerede sett reaksjonen til REGJERINGSADVOKATEN, som skyver ansvaret fra seg. Nå i dag har den første MINISTEREN kommet på banen og "ber for sin syke mor".

   - Ja, til og med forrige Høyesterettsjustitiarius, Tore Schei, har gått til pressen for og prøver å innbille oss at han og vennene hans "plutselig" skulle blitt opptatt av MENNESKERETTIGHETER.
   Han som har jobbet aktivt for å fremme menneskerettighetene i Norge i ca 16 år, han er på grunn av DEN INNSATSEN, nå er DØMT, BØTELAGT og har FORBUD mot å fortsette det arbeidet i Norge. Han engsjerte seg i å hjelpe FOR mange norske BORGERE. Jeg skriver selvsagt om Marius Reikerås.

   Spennende tider, dere.........., maken til selvmotsigelser skal det letes etter, - selv i norsk politikk.

   *

   Jarle Mjøen:
   Verre kan det vel ikke bli, av våre "forbilder". Det til og med like før valgåret starter.

   Rune L. Hansen:
   De politiske valgene endrer ingenting. De vet at ingen andre kan bli valgt. : (

   Rune Fardal:
   Det rakner nå og de skal ikke få tilgivelse de skal fengsles.

   Brit Jensen:
   De skal stille for riksrett mener jeg.. For dette er så grovt , både for folket og for dommer Marius. . Dette er en gjeng som smører å sleiker hverandre opp etter ryggen.. . Ser har du ikke råd til å skaffe deg bistand. Vel da velger de ut en som er kjøpt å betalt... Takk for det.. Men mot Marius og flere blir det justismord.

   Kolbjorn Alstad:
   Helt enig, riksrett er det rette forum for dem nå. Men - de beskytter hverandre og ryggkløinga er vel hissigere enn noen gang nå, tenker jeg. PFØY!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Da håper jeg de har dommereder og forsikringer i orden. - Ellers er vel riksrett umulig...... eksisterer det lenger?

   Brit Jensen:
   Vet ikke men hadde håpet .. For de er jo så råtne alle sammen.å

   Brit Jensen:
   https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Riksrett/
   Riksrett
   Riksretten er en domstol som dømmer i saker reist mot medlemmer av regjering, storting eller Høyesterett for…
   stortinget.no

   Ole Henriksen:
   Riktig, dette er en domstol der samtlige regjeringsmedlemmer skulle vert innom, ingen av dem er så dum at dem ikke forstår hva som foregår i vårt rettsystem.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har du rett i, Ole Henriksen. Men derfor er riksrett ikke den rette måten - nemlig fordi de fleste av de er fullstendig inhabile. Alt dette trenger vi internasjonal hjelp til for at det skal kunne skje habilt, kompetent og lovlig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208394490434594

   "Når mor ødelegger far

   Jeg skammer meg når jeg ser hva andre kvinner kan få seg til å gjøre mot barn og fedre i Norge.

   De siste to årene har jeg sett min niese i til sammen fire timer med tilsyn. Min datter har sett sin jevnaldrende kusine i fire timer med tilsyn. Min mor har sett sitt barnebarn i ti timer med tilsyn. Oldemor sitter i stolen sin og teller dagene igjen av livet som sakte ebber ut, mens hun drømmer om å få se sitt oldebarn igjen.

   Degraderingen av fedre er en lidelse for hele familien. Det gjør vondt for alle i en ressurssterk familie å ikke få være et positivt bidrag i livet til min niese. Men det aller verste har vært å se at livet til en flott og voksen bror og far pulveriseres."

   «Jeg skammer meg når jeg ser hva andre kvinner kan få seg til å gjøre mot barn og fedre i Norge»
   http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-mor-odelegger-far-1366b.html
   Jeg skammer meg når jeg ser hva andre kvinner kan få seg til å gjøre mot barn og fedre i Norge.
   bt.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208394983486920

   "KEISERENS NYE KLÆR

   Olav Sylte , ADVOKAT MNA
   olav@advokatsylte.no
   Publisert FREDAG, 30.09.2016 kl. 16.00

   Et offentlig utvalg foreslår nå at barnevernets vedtak ikke skal kunne overprøves av fylkesnemnd eller domstol mer, ihvertfall ikke ved en reell overprøving. Samtidig skal rettssystemet lures til å tro, at foreldrene får en svært god overprøving gjennom en enda bedre prosess. Dette er keiserens nye fåreklær

   Dette er muligens enda verre enn rettssituasjonen i Nord-Korea, for der ser en ihvertfall hva en har å forholde seg til, med tydelige uniformer hos de offentlig ansatte og taleforbud for befolkningen. Det gjør en ikke med en innretning som foreslås her.

   Dette er egentlig, ihvertfall slik jeg leser det, realiteten i utvalgets forslag til ny barnevernlov, overlevert til barneministeren i går.

   Forslaget strider åpenbart mot EMK artikkel 6, og utvalgets rapport er noe flau lesing, ihvertfall om Norge skal følge grunnleggende menneskerettigheter. Det synes som at utvalget ikke har sett forskjellen på å nevne menneskerettigheter, og å anvende dem i praksis.

   Det gjør det ikke mindre flaut, at forslaget ble lagt frem nesten samme dag som at Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, erklærte storoffensiv mot norsk barnevernsystem. Dette skrev blant annet Dagbladet om i går.

   I utvalgets forslag til ny lov og paragraf 82, fremgår det at barnevernet selv skal kunne velge hvilke dokumenter og opplysninger som skal legges frem i saken - og det er vist til forvaltningsloven § 17. Sistnevnte bestemmelse, sier at barnevernet kan la være å legge frem opplysninger/dokumenter som det ikke er «hensiktsmessig» å legge frem ut fra hensynet bl.a. til barnet.

   Når barnevernet er overbevist om at det er til skade for et barn å bo hjemme, ligger det i dette at alt som taler mot et slikt resonnement (dvs. taler for at barnet kan bo hjemme) ikke vil være hensiktsmessig å legge frem for dømmende instans.

   Vi foreslår at departementet bare ser bort fra utvalgets rapport, og istedet konsentrerer seg om at dagens lov og de forpliktelser vi allerede har etter EMK."

   Utvalg foreslår at foreldres ankemulighet i barnevernsaker skal bort! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/utvalg-foreslar-at-foreldres-ankemulighet-i-barnevernsaker-skal-bort
   Vil lure hele rettssystemet!
   advokatsylte.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1306960772672164/

   Steinar Hansen:
   Utvalget som har foreslått at vedtak ikke skal kunne overprøves må ha hatt "altfor mye godt i koppen" når de foreslo dette. Dette forslaget må en kort og godt se HELT BORT IFRA!!!!!!!!!!!!!!

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt:
   "Vi foreslår at departementet bare ser bort fra utvalgets rapport, og istedet konsentrerer seg om at dagens lov og de forpliktelser vi allerede har etter EMK."

   
---
---

   Steven Bennett, 29.09. 2016 feeling thankful:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/873145029452116

   This was my part of the recent seminar held in Vienna - just seven minutes long - it's good to talk.

   "Save the Children" (6) Blogger Steven Bennett reports
   https://www.youtube.com/watch?v=GBxo3mCZCe4&feature=youtu.be
   Presentation during the Symposium "Save the Children" in Vienna. Steven Bennett got active after he first heard of the plight of the Bodenariu family,…
   youtube.com

   *

   Cazacu Nicoleta:
   Hope someone heard you. And others.

   Edel Marie Lervik:
   Shared.

   Jeanette Giil:
   Thanks for your voice Steven Bennett <3

   Cristina Nicoli:
   Yes, it is great to have you on our side. You are resourceful, efficient and a great example. I can only encourage you to keep going, because it all makes a difference and as Gudrun said, social media is as good as mainstream media so never underestimate it's power and your reach in the global community. :-)

   Inez Isabel Arnesen:
   Thank you Steven for all you do to help the families

   Gabriela Branza:
   Great speech Steven, God bless you in everything you do for this cause! I just hope that a change will come for the best.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. oktober 2016: 

   Mørkt, et vind-drag og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå noe skyet himmel, et vind-drag fra sør og omkring 10 og opptil 12 pluss-grader utover formiddagen. Modne pølse-frukter jeg skulle ha plukket inn noen liter av, fra pølsefrukt buskene (Decaisnea fargesii). Får se om jeg rekker det. Plukket og surpet noen i formiddag. Plukket og spiste også modne, søte og gode minikiwi (Actinidia arguta). De har en mild stikkelsbær-lignende smak. Mange modne nu, på minst to storvokste planter. (De liker ikke å vokse for tørt.) Overskyet, 12 pluss-grader og noe yr omkring 12-tiden. Overskyet, tildels litt yr og omkring 10 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 19 og videre utover kvelden. Med en tidvis synlig avtagende halv-måne i øst mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208399814727698
   
   Bare folkeopplysning er i seg selv ikke nok

   Det er et trist og tragisk faktum, at vi i dagens Norge har en politisk forvaltning som ikke respekterer og sikrer våre menneskerettigheter. Men som tvert om gjør det motsatte. Endog med katastrofale konsekvenser for veldig mange mennesker, samfunnet og verden. Via den politiske forvaltningen sine nøkkel-personer og nyttige idioter nektes sivilbefolkningen tilgang til sine menneskerettigheter og reell lov og rett.

   Ansatte i den offentlige forvaltningen både adlyder og utnytter den politiske forvaltningen sine menneskeretts-forbrytelser og sitt myndighets-misbruk. Til tross for at det er grov straffbar politisk og offentlig organisert kriminalitet. Lydighet, ulovligheter og svik er for mange enda mindre skremmende enn lovlydighet.

   Vi trenger et politisk og offentlig regime-skifte. Og at dagens regime kompetent straffeforfølges. Dette lar seg ikke gjøre uten med internasjonal hjelp. Altfor mange i og under dagens regime er inhabile, indoktrinerte og perverterte. Altfor mange i og under dagens regime har hatt og har makt og karriærer på menneskeretts-forbrytelser.

   Vi må med alle nødvendige og forholdsmessige midler kjempe for og tilrettelegge for et nødvendig regime-skifte.

   Bare folkeopplysning er i seg selv ikke nok. Vi må også vite hva som er nødvendig og rett og riktig.

   Den politiske og offentlige nepotismen i dagens Norge er både politisk og offentlig organisert kriminalitet og anti-demokratisk. Den beskytter seg selv og sine medspillere med kriminelle handlinger og unnlatelser og med propaganda og indoktrinering. Først og fremst for å opprettholde og videreføre sine menneskeretts-forbrytelser og for å unngå å bli straffeforfulgt. Og for å unngå at menneskerettighetene og reell lov og rett kommer til makt-posisjonene.

   Dette at sivilbefolkningen frataes sine menneskerettigheter og nektes tilgang til reell lov og rett, er meget alvorlig.

   Vi trenger en kompetent og effektiv straffeforfølgelse for enhver og alle krenkelser gjort av enhver og alle offentlig ansatte. Inklusivt optimal gjenopprettelse og erstatning for alle og enhver både barn og foreldre og andre forurettet. Noe så selvfølgelig skal jo heller ikke kunne mangle. Og mangler selvfølgelig heller ikke i våre lovbestemmelser.

   Uten at dette i virkeligheten skjer er både menneskerettighetene og alt og ethvert av lovlig lov og rett verdiløst og uten respekt.

   Vi trenger og må med alle nødvendige og forholdsmessige midler kjempe for og tilrettelegge for et nødvendig og rett og riktig regime-skifte.

   Selv om det ikke er lett så er det en nødvendighet og et ansvar og en forpliktelse enhver og alle har.

   At vi skal klare det er uansett sikkert. Og hvilken seier!

   Men det haster!

   *

   Hans Jørgen Strøm:
   folkeopplysning er fylt med feil. vi må et ansvar selv også på søke kun nskap og innsikt.

   Rune L. Hansen:
   Vel, Hans Jørgen Strøm, om folkeopplysningen er eller gir feil så er den vel heller propaganda, løgn eller forholdsmessige uvesentligheter eller feil - og ikke folkeopplysning? Folkeopplysning skal jo ikke minst videreformidle sann kunnskap og innsikt. Samtidig med å avsløre eller erkjenne hva som ikke er det.

   Rune L. Hansen:
   Sann folkeopplysning gir også sann utdannelse, undervisning, oppdragelse og moral.

   Fouad Khayati Khayati:
   Helt riktig Takk Rune

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 17.10. 2016: ( intern )
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208394490434594

   Line Stabell:
   Hva med når far ødelegger mor? Dette skjer faktisk på begge sider. Og på flere sett. For det fins mange måter å ødelegge på.

   Rune L. Hansen:
   Det er en selvfølgelighet det du sier der, Line Stabell. Men det som beskrives i artikkelen er det som er det alminnelige i dagens Norge.

   Geir-Ole Isaksen:
   I 95% av barnefordelingssakene får mor omsorgen for barna uansett om hun er skikket eller ikke.

   Rune L. Hansen:
   Det er under enhver omstendighet ulovlig og straffbart i offentlig regi å frata et menneske omsorgen for sitt barn, Geir-Ole Isaksen. Det skal i det heletatt ikke kunne skje, unntatt i fullstendig nødvendige tilfeller for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Såkalte "barnefordelingssaker" er ekstreme perversiteter og forbrytelser i offentlig regi. Hvor foreldre og barn oppfordres til og premieres for å fremføre beskyldninger om hverandre, og for splittelse, svik, kidnappinger, inkvisisjoner, falsk dokumentasjon og tortur.

   Og i tillegg også premieres økonomisk og langvarig for det. Altså for på det groveste mulig å forurette sine nærmeste, sin egen familie og sine egne kjæreste.

   Det er livs-ødeleggende både for barna, familiene, foreldrene, samfunnet og verden.

   Geir-Ole Isaksen:
   Vet det, men er dessverre dagligdags i Norge.

   Jan Björklund:
   Och likadant i Sverige. :-(

   Rune L. Hansen:
   Såkalt "barnefordeling" og "barnefordelingssaker" ("vårdnadstvister") er under enhver omstendighet politisk og ofentlig organisert kriminalitet. Hvor barn og foreldre ulovlig og straffbart frataes eller innskrenkes retten til sitt familieliv, med alle de videre menneskeretts-forbrytelser slikt noe automatisk medfører. Og ulovlig og straffbart kidnappes, adskilles, frihetsberøves og utplyndres.

   Enhver slik sak er mangfoldige forbrytelser mot menneskerettighetene, Straffeloven og EMD.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. oktober 2016: 

   Mørkt, tildels noe yr og omkring 10 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels overskyet, noe yr og 7 frem mot 9-tiden, derefter halvt lys blå himmel, sol fra øst og opp mot 8 frem mot klokken 10.30. For det meste overskyet utover dagen. Mørkt, noe stjerne-himmel og 4 pluss-grader omkring 21-tiden. Mørkt med avtagende halv-måne i øst og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208408970036575

   Kriminelle ønsker og hensikter

   Typisk og nødvendig for den politiske og ofentlige kidnapper-mafiaen og dens medspillere, er at de fortier, forvrenger og forfalsker Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og Straffeloven og EMD. Metoden er i det heletatt typisk for egoisme og politiske ønsker som fornekter menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. De ønsker ikke at andre skal se og forstå at deres ønsker og hensikter er ulovlige og straffbare.

   Hvis og når de i det heletatt nevner eller henviser til disse overordnede lovbestemmelser (lex superior), så er det for å forvrenge og forfalske de. Særlig ved å henvise til bruddstykker av de eller sine egne forfalskninger av de, som utestenger den helhet de befinner seg i og hva det faktisk handler om. Dette fordi de har kriminelle ønsker og hensikter. Som de ikke vil at andre (og heller ikke seg selv) skal se eller forstå.

   Men det hender seg altså at de henviser til bruddstykker av de og sine egne forfalskninger av de. Dette for å lure andre til å tro at de er lovlydige og har de beste og lovlige hensikter. Dette i håp om å opprette, opprettholde eller videreføre politisk og offentlig organisert kriminalitet, som de ikke vil at skal bli avslørt eller straffeforfulgt. Propaganda og indoktrinering og fortielser og unnlatelser og falsk dokumentasjon og ulovlige lovbestemmelser er derfor særlig viktig for de.

   Eksemplene er mange. Og særlig mangfoldig grove og ekstremt kriminelle er de når det gjelder kidnapper-mafiaen og dens medspillere. De ønsker ikke at verden skal få vite at både Barnekonvensjonen og de de andre menneskeretts-konvensjonene og EMD og også Straffeloven har mange både direkte og indirekte total-forbud mot enhver form for ufrivillig adskillelse av barn og foreldre eller innskrenkelse av noens rett til sitt familieliv - og at det skal i det heletatt ikke kunne skje, unntatt i fullstendig nødvendige tilfeller for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, under 100% full rettsikkerhet.

   De ønsker ikke at samfunnet og verden skal lære seg Barnekonvensjonen og prinsippene for lovlig lov og rett. De ønsker fortielser, forfalskninger og unnlatelser.

   Og de ønsker ikke at verden skal få vite at enhver og alle av menneskerettighetene
(uten unntak) for ethvert og alle mennesker (uten unntak) er og skal være umistelige og uavhendelige.

   For å belyse dette, les for eksempel - og les nøye - i innledningen til Barnekonvensjonen (CRC):
   "De stater som er part i denne konvensjon (...) erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)  
   - som er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet".

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen, sier videre:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Slike viktige vesentligheter ønsker de ikke at verden skal lære seg eller forstå.

   Og videre ikke bare i Menneskerettserklæringen, men i og for alle menneskeretts-konvensjonene:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og hva sier Menneskerettserklæringen (UDHR) om familien, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og hva sies og er lovbestemt i Barnekonvensjonen Art 7, som de heller ikke ønsker at samfunnet og verden skal få vite? Nemlig at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Forties, forvrenges eller forfalskes slike vesentligheter så ødelegges og forsvinner selve Barnekonvensjonen og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Og det er nettopp det som er deres kriminelle ønske og hensikt.

   Å medvirke i eller for slikt er selvfølgelig også kriminelt.

   *

   Cate Nyvoll:
   Meget bra innlegg. Jeg er ikke inne i noget av dette, men har forstått det slik, at den <dommer verden< har al makt / rett over oss, for de har lov at manipulerer med ord og ords betydning,( definition )så man tilsist ikke forstår hvor man befinder sig. For disse menn er det deres jobb, at forvrenge og forvandle ord til det uigjenkjennelige FrimureMafiaens inntog i rettssystemet ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, de forbeholder seg selv alltid og til enhver tid at det er deres ønsker og hensikter og handlinger (inklusivt unnlatelser og avgjørelser), hvor kriminelle de enn er, som skal være og er lov og rett. Og altså at menneskerettighetene, Straffeloven og EMD ikke skal gjelde eller ha betydning. Annet enn eventuelt med forkvaklede og fortiende henvisninger.

   Rune L. Hansen:
   Det eneste forutsigbare, er at de har kriminelle hensikter og ønsker.

   Fouad Khayati Khayati:
   Takk skal du ha Rune

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/1585496098425149/

   Gro Neby:
   Deler detta

   Rune L. Hansen:
   Bra, Gro Neby. Til tross for en så direkte, sammenpresset og nådeløs forfatter-stil i dette fra min side, som nok er meget uvandt for de fleste, så er det mitt håp at mange forsøker å lese det og få med seg innholdet. Det vil kunne lette forståelsen av mangt og meget som politisk foregår for mange.

   
---
---

   Heidi Turid Dammann, 19.10. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1241403452547248/

   Vær ytterst forsiktige før dere engasjerer advokat.

   Ikke bare kan uredelige og dårlige advokater ødelegge sakene deres, men de kan i tillegg koste dere svært dyrt økonomisk. Advokaten her har spesielt mange barnevernsaker. Han ikke bare ødela saken min til fordel for min motpart, men han fakturerte meg for å lese sin egen oppsigelse.

   Adv. Østberg tar betalt for å lese sin egen oppsigelse
   http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=854
   Oversikten over timene til adv. Østberg etter at jeg hadde sagt ham opp. Den er uten moms så regningen var på 7500,-. Ikke bare hadde adv. Østberg fakturert meg for 300 timer og ikke gitt meg noen timeliste eller oversikt før over en uke…
   villmarken.no

   *

   Trond Bråthen:
   Det er bare å nekte

   Enrique Perez-Terron:
   Jo, da. Så får du en ny rettssak på halsen. Og en korrupt dommer.

   Abdoulie Martin Kumba Bojang:
   Veldig mange dårlige advokater når det gjelder bv, lurer på om de jobber faktisk for bv.

   
---
---

   Line Skjeie, 19.10. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1585682378406521/

   Hei igjen...
   Nå lever jeg et liv utenfor det "vanlige". Jeg lever et liv der andre styrer meg, jeg lever et liv der man blir utslitt både fysisk og psykisk.
   Jeg har gått igjennom 4 nemndsaker. og skal snart i tingretten. Hvor langt skal det gå? Hvor langt skal barnevernet ødelegge meg?

   Barnevernet mener jeg ikke skal ringe familie når jeg har det vondt, men du kjære saksbehandler som skal være "vergen" min, jeg kan ikke akkurat ringe deg kl 3 om natten..

   Hvor langt skal det gå? Nå har jeg vært igjennom alt kan man si med rus, vanlig omsorgsinitujson, akkutt insutujson og tvangsinsitusjon! Alt dette på 1 år og noen måneder, ser ikke du som jobber i barnevernet at jeg vil vekk fra systemet?

   En ting som jeg vet er at hadde det ikke vært for alle de fantastiske menneskene i livet mitt hadde jeg ikke vært her nå! Men jeg gjir ikke opp, som 18 åring skal jeg trappe på kontoret deres og vise dere fingeren og si " fuck dere, jeg kom meg videre i livet"!

   *

   (... )
   Rune L. Hansen:
   De er ekstreme mestere i å ødelegge barn og foreldre. Og forstår det liksom ikke selv.

   Line Skjeie:
   Det e dem! Dem skulle selv prøvd og være på tvang

   Rune L. Hansen:
   De later som at de ikke vet og ikke forstår. Og som at de er bedre enn andre. Sannheten og fakta er at de er meget verre enn nærsagt absolutt alt og alle andre i Norge! Meget meget verre!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er det meget bra at du klarer å uttrykke deg så bra som du har gjort over her! De fleste klarer ikke det, men blir og er for umåtelig forskrekket, skremt, lammet, redd og oppgitt.

   Ken Joar Olsen:
   Line er en KRIGER med STOR styrke :-D

   Rune L. Hansen:
   Det er fullstendig ekstremt groteskt at de behandler barn og foreldre slik som de gjør. :( Mildt sagt.

   Ken Joar Olsen:
   Det er jeg GODT klar over Rune, men sterke Line som lever dette hver dag trenger å høre hvor sterk hun er... For jeg snakker av erfaring, og man kjenner smerten så mye at man GLEMMER egen styrke... Og da er det egentlig DEN man trenger å bli minnet om...

   Rune L. Hansen:
   Terror, inkvisisjoner, kidnappinger, traumatiseringer, tortur, fangehold, frihetsberøvelse, fremmedgjøring, stigmatisering, diskriminering, familie-tyveri, integritets- og identitets-tyver, livs-tyveri og livs-ødeleggelse. Bare en promille av det ville ha vært altfor grovt meget!

   Rune L. Hansen:
   Det er mulig du har rett i det, Ken Joar Olsen. Det gir meg uansett noe å tenke på.

   Ken Joar Olsen:
   Takker Rune L. Hansen, for jeg skjønner hva du mener... Men vet desverre at man har nok med bare å være...

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. oktober 2016: 

   Den månedlige Internet-kvoten min her hjemme ble oppbrukt sent i går kveld. Dermed måtte jeg straks bestille og kjøpe en ekstra-kvote på 5 GB til 149,- kr. hos Telenor, som leverte straks. Den varer bare noen få dager om ikke jeg reduserer bruken til et fullstendig minimalt minimum. For å forsøke å få ekstra-kvoten til å vare lengst mulig ut denne måneden må jeg samtidig avholde meg mest mulig fra Facebook og Internettet. Dermed antagligvis også fra innskrivingen her. Det er enda 12 dager igjen til en ny måned begynner. Men mye både skjer og kan skje også i løpet av disse 12 dagene. For mange av oss videre terror, tortur og utplyndring også, iallfall.
   Omkring 4 pluss-grader Celsius og månen tildels synlig høyt sørlig her ute i natt. Lys blå tildels skyet himmel utover formiddagen, med gradvis opp mot 10 pluss-grader frem mot 14-tiden. Dunkelt og 7 klokken 18.30. Mørkt og 6 pluss-grader klokken 20. Mørkt med 6 og 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208419787627008

   Den politiske svindelen med "barnevern".

   Det er helt fullstendig groteskt at det politiske offentlige "barnevernet" i Norge (og smittsomt flere andre land) våger å ta ordene "barnets beste" i sin munn i forhold til sin virksomhet og de barn, foreldre og familier de kidnapper.

   Det finnes knapt i det heletatt foreldre som mishandler, foruretter, skader eller ødelegger barn tilnærmet til den grovhet som menneskene bak de offentlige kidnappingene gjør.

   
Terror, inkvisisjoner, kidnappinger, traumatiseringer, tortur, fangehold, frihetsberøvelse, fremmedgjøring, stigmatisering, diskriminering, familie-tyveri, integritets- og identitets-tyver, livs-tyveri og livs-ødeleggelse. Bare en promille av det ville ha vært altfor grovt meget!

   Virksomhetens forbrytelser overfor ethvert barn de kidnapper er utrolig mange, grove, ulovlige og straffbare! Og ja, det er politisk og offentlig organisert kriminalitet. På det groveste mulig.

   At virksomheten og dens medspillere forsøker å gjemme seg bak ordene "barnets beste" er fullstendig sykt og fullstendig inkompetent og fullstendig svindel!

   Ikke bare mishandler og ødelegger de barn, foreldre og familier på det groveste, men også samfunnet, lov og rett og verden!

   At de likevel
våger å ta ordene "barnets beste" i sin munn i forhold til sin virksomhet, er fullstendig groteskt, inkompetent og svindel!

   Dette er jo noe alle og enhver lett kan se og forstå - om de ikke lar seg narre av tro på makt- og myndighets-misbrukende "autoriteter" og deres bruk av ordene "barnets beste" og deres produksjon av falsk dokumentasjon og propaganda. Eller lar seg narre av indoktrinerte, eller av andre inkompetente og inhabile.

   Virksomheten er fullstendig analfabeter og så grovt og mangfoldig kriminelle som i det heletatt mulig i forhold til Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og i forhold til både nasjonal og internasjonal Straffelov. Og også i forhold til EMD.

   Uttrykket "barnets beste" brukes direkte 5 ganger i Barnekonvensjonen, pluss flere ganger i dens tilleggs-protokoller, men i en fullstendig annen betydning enn den politiske og offentlige kidnapper-virksomheten sin bruk av uttrykket! Og ikke som en lovliggjøring av ulovlige og straffbare handlinger eller unnlatelser!

   Først og viktigst i Barnekonvensjonens Art 3, med følgende ord, som bør og skal leses nøye:

   "1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
    2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Dernest i Barnekonvensjonens Art 9, to ganger, med følgende ord:

   "1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo.
   2. Under behandling av en sak i henhold til nr. 1 skal samtlige berørte parter gis anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter.
   3. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste."

   Det henvises med andre ord til "kompetente myndigheter" og til "gjeldende lover", inklusivt rettsikkerhet, menneskerettighetene, Straffeloven og kompetanse.

   Og til nødvendighets-prinsippet, HVIS "det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo". DET STÅR ALTSÅ IKKE AT DET SKAL "treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo".

   Men kidnapper-virksomheten foretrekker selvfølgelig å fremstille det annerledes og ulovlig.

   Videre brukes i Barnekonvensjonen uttrykket "barnets beste" i Art 18, i og med følgende lovbestemmelse, som selvfølgelig også bør og skal leses nøye:

   "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke.
    2. For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon, skal partene yte egnet bistand til foreldre og verger når de utfører sine plikter som barneoppdragere, og de skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen barneomsorg."

   Dessuten brukes uttrykket i Art 21, hvor kompetanse og lovlighet understrekes, hva angår adopsjon - at offentlige myndigheter skal og må:
   "
sikre at tillatelse til adopsjon bare blir gitt av kompetente myndigheter som i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler og på grunnlag av alle relevante og pålitelige opplysninger beslutter at adopsjon kan tillates på bakgrunn av barnets situasjon i forhold til foreldre, slektninger og verger og at de berørte personer, om nødvendig, har gitt sitt samtykke til adopsjonen etter å ha fått full informasjon og den rådgivning som måtte være nødvendig".

   Videre i Barnekonvensjonen er flerfoldige lovbestemmelser som understreker at det er ulovlig å krenke noen sine menneskerettigheter, deriblant og sentralt enhvers rett til sitt familieliv.
   Sammenfattet særlig i Art 7, med følgende ord:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og også særlig i Art 35, med følgende ord og lovbestemmelse:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og selvfølgelig også i Art 4, med følgende ord:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det henvises i Barnekonvensjonen iøvrig også til Menneskerettserklæringen, som også (i Art 16) erklærer, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og at:
  "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion."

   Er det fortsatt noen som lar seg narre til å tro at det politiske offentlige "barnevernet" er barnevern?

   At den offentlige kidnapper-mafiaen og dens medspillere forsøker å fremstille seg selv som et barnevern er mildt sagt groteskt.

   Den er en kriminell virksomhet som er så langt fra barnevern som noe kan bli.

   *

   Arne W Wiklund:
   Kjempe godt innlegg ! ! Få denne ondskapen og terroren satt i system frem i lyset! Dette berører så utrolig mange familier i Norge hver eneste dag! ! : ( : ( Nok en skandale som utfolder seg i det politiske Norge, som bare blir oversett, neddysset og bagatellisert på det groveste! !

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har du rett i, Arne W Wiklund.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208420059233798

   Her er en advokat også, som forsøker å "ro seg i land", i likhet med nu stadig flere i og fra kidnapper-mafiaen og dens medspillere og akseptanter.

   Litt sitat (mere på linken):

   "De demonstrerer foran Stortinget og herjer på nett, og har til felles at de mener at rettssystem ikke fungerer i det hele tatt. I hvert fall ikke når det kommer til barnevern. Nå kan de også ha fått delvis rett.

   Det er nemlig ikke lenger typisk norsk å være best, i hvertfall ikke på redelig vis, og det gjelder tilsynelatende også barnevern og rettssystem.

   Menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

   Det er ikke spørsmålet om utnyttelse av naturressurser og forurensing eller bruk av dopingmidler i idrett jeg tar opp her, men om det simple spørsmålet om barnevernets inngrep i familier og hjem, har vært «nødvendige» grep i menneskerettslig forstand.

   Alternativet er at det kan dreier seg om grove menneskerettighets-overtamp.

   Det er regelen i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 nr. 2 som formulerer kravet til «nødvendighet», og det er denne som den senere tid har vært gjenstand for debatt.

   Menneskerettighetsdomstolen (EMD)

   Bakgrunnen for at jeg tar dette opp nå, er at Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i år har satt i gang noe som ligner en unik storaksjon mot vårt barnevern og rettssystem.

   I europeisk sammenheng, er det sjelden at slikt skjer. Det forundrer meg egentlig ikke, at barnevernministeren måtte gi en oppsiktsvekkende uttalelse til Dagbladet i går. Den kommer jeg straks tilbake til nedenfor.

   Aksjonen startet med at menneskerettighetsdomstolen først slapp inn en norsk barnevernsak om tvangsadopsjon, for mulig overtredelse av EMK art. 8 i fjor. Det var menneskerettighetsjurist Marius Reikerås som stod bak, og i følge media har han måtte flytte til utlandet som følge av sin aktivitet.

   Denne saken har, sammenholdt med omfattende demonstrasjoner og kritikk av norsk barnevern det siste året, sannsynligvis gitt grobunn til at de øvrige sakene slapp gjennom det trange nåløyet som menneskerettighetsdomstolen ellers har.

   Aksjonen dreier seg om gransking av hittil 7 norske saker, hvorav flere dreier seg om adopsjon, og spørsmålet om EMK artikkel 8, herunder om kravet til «nødvendighet» er overtrådt. Les mer om aksjonen her.

   Bare det at et så stort antall saker om samme problemstilling er sluppet inn til behandling, gjør det berettiget å påstå at barnevernkritikerne allerede har fått en brakseier over det norske barnevern og rettssystem vi har.

   Barnevernet tar ikke selvkritikk

   Norsk barnevern later imidlertid som det er det motsatte har skjedd, og later som at de ikke en gang har kjennskap til EMD`s aktivitet.

   Som en illustrasjon på dette, kan jeg fvise til en sak om adopsjon som jeg hadde i ei fylkesnemnd for bare noen dager siden.

   I denne saken påstod kommuneadvokaten at menneskerettighets-bestemmelsen ikke en gang gjaldt i saker om adopsjon - selv om det er det mest inngripende og alvorlige inngrep myndighetene kan gjøre mot foreldre som ikke godtar det (tvangsadopsjon).

   Vedkommende kommuneadvokat, hadde heller ikke hørt noe om at EMD skulle ha noen aksjon på gang, og hadde overhode ingen kunnskap om EMD`s aktivitet i år.

   Det tyder i hvert fall på at overordnet barnevernmyndighet, ikke har sendt ut noen instruks om å skjerpe inn noe som helst.

   Regjeringsadvokaten

   Endatil Regjeringsadvokaten som har for vane å støtte myndighetenes praksis, har nylig uttalt at han tar høyde for at norsk barnevernssystem kan ha kommet «out of control».

   Dette uttalte han i sommer, og etter det slapp EMD inn ytterligere tilsvarende to saker til behandling (og derfor er tallet nå 7). Les mer om hva han uttalte her.

   Handlingslammet statsråd

   I går kunne en lese som hovedoppslag i Dagbladet at heller ikke barnevernministeren utelukker at norsk barnevern og rettssystem systematisk kan ha brutt menneskerettighetene slik kritikerne har påstått over flere år. Det var i hvert fall slik jeg tolket ministeren ut fra det journalisten skrev.

   Jeg håper at det statsråd Horne snarest blir forklart at det er hun som har ansvaret og kan gi instrukser som hun vil.

   Det forventes at ansvarlig statsråd straks sender instruks fra sitt departement til samtlige av landets barnevernskontor, om å legge om kursen før det er for sent.

   Korreksjonen kan komme utenfra

   Kommuneadvokatens påstand og manglende kunnskap om mediebildet, kan være en illustrasjon for norsk barnevern og et mulig nidkjær rettssystem vi har.

   Vi har et system som ikke tør å innrømme at en kan ha tatt kraftig feil, i spørsmål om grunnleggende menneskeverd. Det er jo det EMK art. 8 egentlig er.

   Når heller ikke øverste statsråd evner å handle før det er for sent, men bare konstaterer at noe kan være galt, gjenstår bare ett alternativ; nemlig at korreksjonen må komme utenfra.

   Jeg antar at den i så fall vil bli noe mer brutal. Det vil tiden fremover vise, og statsråden har fortsatt noen måneder til å rydde opp.

   Begrenser ytringsfriheten til aktørene

   Jeg har skrevet om tematikken i mange år, og har også blitt klaget inn til advokatforeningens disiplinærutvalg for det. Det er denne siden jeg har sett av Horne som øverste leder for norsk barnevern hittil, utover det som stod i Dagbladet i går. Les mer om det her."

   Brakseier for "barneverndemonstrantene"! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/brakseier-for-barneverndemonstrantene
   - og valgkampen er i gang!
   advokatsylte.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1105685302842547/

   Kjell Selen:
   Ja skjønner hva du mener rottereir synkende skute mv

   Aina Hagaløkken:
   Rottereir er bare forbokstaven du...😈

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1585967095044716/

   Ken Joar Olsen:
   Snylte er bare en ynkelig person, som har fingrene så langt nede i kake boksen... At om han hadde sagt til samboeren min igjen, at han ikke skulle ligge å hore rundt for henne... Hadde jeg spurt hvorfor ikke, du gjør det jo ellers...

   Hege Aas:
   En som suger penger ut av folk og benytter seg av svake

   Rune L. Hansen:
   Han er ikke den eneste. Det er et meget stort antall mennesker i dagens Norge som tjener makt, penger eller karriære på bortføringene av barn.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. oktober 2016:  

   Mørkt og omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet, dus sol fra sør-øst og 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 10 klokken 14 og 8 klokken 16. Mindre overskyet og 7 henimot 17.30-tiden. Halv-mørkt og i underkant av 5 pluss-grader henimot klokken 19. Jeg må spare enda mere på Internet-kvoten. Truslene og den stadig videre terroren fra SI (og deres oppdragsgivere) gjør det enda mere nødvendig. Mørkt, en skakk avtagende halv-måne i øst og i underkant av 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 21.10. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1307473282608952/

   Dung Svalland, 21.10. 2016:
   Folk sier det må være noe når de hører foreldre mister sine barn til barnevern. Da gir de de siste rett til å gjøre hva som helst med foreldrene og barna.


   *

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. oktober 2016: 

   Ned mot null grader Celsius her ute i natt. Overskyet ispedd litt blålig og 3 pluss-grader klokken 09.30. Med gradvis til 6 frem mot 12-tiden. Derefter noe mindre overskyet og oppmot 10 pluss-grader frem mot 14-tiden.
   Jeg plukker og spiser litt minikiwi (Actinidia arguta) omtrent hver dag nu også i år, når jeg mere eller mindre tilfeldig går forbi en av vokse-stedene her og når tak i de. Hundene liker de også godt, men når sjelden tak i de selv (bortsett fra litt som faller ned). De er best slik, plukket og spist rett fra plantene, og egner seg dårlig for alminnelig syltetøy-konservering. De minner litt om stikkelsbær, både i størrelse, form, smak og farge, men har hverken stikkelser eller hår. Spises med skallet og gjerne også med stilkene. Stikkelsbær-kiwi blir de av mange i Europa kalt. I dag brukte jeg en liten stige og plukket inn mere enn en liter fra den av plantene som står lunest og enda har mye frukt. De ved ande-dammen har igjen lite frukt nu. Den i bjørke-treet er en en-kjønnet type og er stor, men har enda ikke gitt noe frukt, fordi den vokser litt for langt bort vekk fra de andre. Noe jeg enda ikke har fått rettet opp. Plantene har blitt så store og godt etablerte at de skulle ha vært formet og bøyd, både for lettere å få plukket fruktene og for pryd og annen nytte. Det blir mye ustelt jungel både med de og mye annet, slik det er nu. Men jeg må daglig selvfølgelig på allslags mange forskjellige måter fortsatt prioritere å bidra optimalt i arbeidet med å få stoppet kidnappingene og den politiske og offentlige mafia-virksomheten og få frigjort alle barn, foreldre og medmennesker. Angrepene, terroren, torturen og utplyndringene mot oss også nødvendiggjør det og gjør det uunngåelig. Det er godt at det samtidig vokser og gror i hagen og rundt omkring, men ustelt blir det samtidig mange steder for mye ugress og tett og vilter jungel. I forskjellig grad ødeleggende eller drepende, på mange områder. For eksempel kan det i blandt gå flere uker før jeg rekker å få stelt og vasket meg selv slik jeg ønsker, men også det har mindre og liten betydning i forhold til alt det andre. Det er under de rådende forhold mye som skader og ødelegger kropp og helse og mye annet. For svært så mange mennesker, ofte dessverre også ikke meget synlig på utsiden.
   Pølse-fruktene (Decaisnea fargesii) venter jeg i det lengste med, fordi det er forholdsvis lite spiselig i de og fordi jeg vet de enda blir fint hengende en stund fremover. De henger godt og fint i nokså stor og fin mengde.
   Shallon-bær (Gaultheria shallon) gjorde jeg antagligvis siste innhøsting av forleden dag, nu bare en te-kopp omtrent av de. Ikke store mengdene av de enda (utplantet for ti års tid siden), busken sprer seg forholdsvis langsomt, men bra. Bærene modner gradvis og har gjort det i mange uker nu og jeg har vel i flere år nu omtrent i tre årlige omganger plukket inn og spist kanskje ti eller tyve årlige te-kopper av de, tilsammen. Bladene kan brukes som en god te eller medisin, gjerne tørket og litt røstet.
   I dag dessuten tillager jeg mere amla-candy og amla-syrup, denne gangen uten varme-behandling, men kanskje krydret. Prosessen tar en ukes tid, så jeg bestemmer meg underveis. God og typisk indisk metodikk og omsorg. India og Kina er, og har i mange århundreder vært, verdens fremste hva angår både mat og medisin og mye annet. Norge er hva angår det meste et fullstendig u-land i sammenligning og i bunn-sjiktet internasjonalt. Men Norge snylter penge-forsterket i øverste sjiktet på moderne trender hva angår medisinsk behandling og elektro-teknisk utstyr. (Hvilket gir mange uendelig med hovmod - og kriminelle muligheter, i flere nettverk.) Amla-fruktene (fra Phyllanthus emblica) er kjent og brukt overalt i India og ligner i utseende og form og litt i størrelse også på stikkelsbær, blir derfor også kalt Indian gooseberry, men er helt annerledes i smak og i det meste av alt annet. Og må tilberedes før de blir spist, sammen med mat eller drikke eller som medisin eller brukt på mange forskjellige også andre måter. Fruktene har utrolig mange positive egenskaper og er høyt og alminnelig verdsatt, særlig i India. Klimaet her i Norge passer dårlig for veksten, men fruktene er heldigvis i handelen også noen steder i og for Norge. 
   Nu i dag er det blandt annet slikt jeg tenker på. Men uansett kidnappingene, terroren og menneskeretts-forbrytelsene i Norge aller mest hele tiden.
   8 pluss-grader ved 15-tiden og 5 klokken 18. Mørkt og omkring 4 og 5 pluss-grader videre utover kvelden. Den 5 GB ekstra-kvoten (149,- kr.) for Internet-tilkoblingen jeg kjøpte ble oppbrukt før 22-tiden i kveld og varte dermed nesten bare tre døgn, til tross for minimalt bruk. Jeg hadde håpet den varte lengre. Nu er den i snegle-fart. Hadde jeg visst og beregnet bedre hadde jeg heller kjøpt en begrenset 3-døgns 15 GB kvote (199,- kr.), men det er for sent nu. Jeg skal imidlertid fortsette med å henvende meg til Telenor for om mulig at de kan tilby meg en billigere og bedre Internet-tilkobling. Det har de enda ikke klart. Antagligvis blir det en pause noen dager før jeg igjen offentliggjør noe her. Mørk og i underkant av 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208440428583019

   Dag Isgör, 19.10. 2016:

   "Ni vänner som undrar över varför jag är engagerad i hur Norsk socialtjänst beter sig / Norsk Barnevern... läs denna artikel!

   Det finns en beräkning som gör gällande att cirka 300 Svensk barn, svenska medborgare är i klorna i detta drakoniska system. I praktiken kidnappade av en främmande stat! Detta är fullkomligt oacceptabelt och den grupp av politiker som på allvar plockar upp denna fråga om mänskliga rättigheter lyfter jag hatten av för. Och många med mig.

   Detta handlar om stats subventionerad BARNHANDEL i sin renaste, vidrigaste form.

   Dela och sprid gärna detta inlägg till Era politiker. Jag träffar dem gärna och informerar dem om detta med "300 Svenska barnen" som är kidnappade av Norge.

   Det är dags att Svenska politiker sätter press på UD att börja ta i detta nu.

   Dela och sprid!
   Historien kommer döma alla oss som visste, kände till men inte agerade..Det minsta ni kan göra är att läsa denna artikel - dela och sprid.

   Även Svenska företag tjänar stora pengar på den Norska familjehems / barnhandelsmarknaden.
   Detta återkommer jag till vid ett senare tillägg."

   Stalket på aleneforsørger i flere år! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/stalket-pa-aleneforsorger-i-flere-ar
   Ville ta hennes barn!
   advokatsylte.no

   *

   Morten Isaksen:
   http://www.proff.se/befattning/peter-%C3%A5ke-wallenberg/-/10555264/
   Peter Åke Wallenberg – 24 Befattningar i svenskt näringsliv
   Proff.se ger dig information om befattningar om Peter Åke Wallenberg. Se hans officiella befattningar (24) och relationer (109) i näringslivet - och vilka branscher Peter Åke Wallenberg är aktiv i.
   proff.se

   Morten Isaksen:
   Den her mannen og hans familie er det som eier norske barn under barnevernets tjeneste, svensk konsern med verv i mange store nordiske firma, frimurere med kontakter over alle landegrenser...

   Morten Isaksen:

   Aleris-cps-bv-handel.jpg

   Morten Isaksen's photo.

   Rune L. Hansen:
   Wallenberg / Aleris er ikke de eneste, markedet vokser for hver dag. Enhver kan selv regne seg frem til de mere eller mindre skjulte børs-noterte prisene pr. barn. Og til inntjenings- og karriære-mulighetene. : (

   Dag Isgör:
   Tack vänner!

   
---
---

   Jostein Laugen, 21.10. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Solveig Staal's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1243774235643503/

   De faller som fluer!

   Enhetsleder ved Barneverntjenesten trekker seg med umiddelbar virkning
   https://www.nrk.no/troms/enhetsleder-ved-barneverntjenesten-trekker-seg-med-umiddelbar-virkning-1.12785281
   Enhetsleder for barneverntjenesten, Elizabeth Kræmer, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning etter en rekke kritikkverdige forhold av tjenesten.
   www.nrk.no|By NRK

   *

   Alexander Gamst:
   Ser da vitterlig ut som en kald og kalkulerende psykopat

   Kåre Kvalsund:
   Hurra

   Nina Dale:
   Bra : ) : ) : ) : ) 

   Hilde Strisland:
   03.02.2016- Pensjon o.l. - ja iskalde og smarte - forlater et synkende system for å hjelpe barn i nød- etter siste oppvask og millionutbetalinger for å ikke ødelegge videre jobber - eller andre muligheter "og skit på vinga"

   Yngve Kristiansen:
   nå er vel spørsmålet "hvem" de finner for godt og "sparke oppover" i systemet for og fylle tom grommet. antagelig en som har lang tid i BV og som ikke passer inn der de er nå.

   Roger Andersen:
   No er de flere og flere av di som jobber med og ta fra oss barna. som blir tatt av politie får vold mot barna sine og andre grusomme ting. Noen trenger og stoppe barnevernet før de blir være. En borger krig kan hende de blir før 2028. eg ser at folk blir mer hissige på nett og i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Hun fratrer jobben på grunn av anklager om "kritikkverdige forhold". Sitt folkemord og sine forbrytelser mot menneskeheten regner hun og hennes medspillere ikke med som "kritikkverdige forhold". Taktikken er å sette fokuset på småtterier, for å utestenge alt som har og skal ha reell betydning.

   Willy Jakobsen:
   Tromsø barnevern er et skrekkeksempel på hvordan barnevernet ikke skal fungere.

   Rune L. Hansen:
   Skrekk-eksempler på blandt annet det finner en rundt omkring i hele dagens Norge. Det er helt fullstendig groteskt at det politiske offentlige "barnevernet" i Norge (og smittsomt flere andre land) våger å ta ordene "barnets beste" i sin munn i forhold til sin virksomhet og de barn, foreldre og familier de kidnapper.
   Det finnes knapt i det heletatt foreldre som mishandler, foruretter, skader eller ødelegger barn tilnærmet til den grovhet som menneskene bak de offentlige kidnappingene gjør.
   Terror, inkvisisjoner, kidnappinger, traumatiseringer, tortur, fangehold, frihetsberøvelse, fremmedgjøring, stigmatisering, diskriminering, familie-tyveri, integritets- og identitets-tyver, livs-tyveri og livs-ødeleggelse. Bare en promille av det ville ha vært altfor grovt meget!
   Virksomhetens forbrytelser overfor ethvert barn de kidnapper er utrolig mange, grove, ulovlige og straffbare! Og ja, det er politisk og offentlig organisert kriminalitet. På det groveste mulig.

   Nora Desirè:
   Tromsø barne-Kvern kan bare drite og dra!!!! Ufyselige folk!!! De var virkelig Ille på 1990-tallet også!! Den eneste vettuge mannen, som det gikk an å prate med der -var Einar Haukland. Men, han sluttet i protest da han ikke likte metodene dem brukte overfor folk for, og "hjelpe" dem!!! : (

   Laila Dalbye:
   Ja Tromsö har ikke noen bra tradisjon i så måte, nei. Mange kan vitne om det. Dårlige advokater finnes i massevis. Det er ikke noen storby i ett lite land og mange advokater, selv om de kaller seg frie og habile, har tidligere jobbet for fylket, kommunen osv. Så startet de opp privat og BV anbefaler unge, trötte og redde klienter disse advokatene. Det er dömt til å misslykkes for klientene. De h ar ikke forutsetninger for å stille kritiske spörsmål da de tror advokater er ärlige og redelige. Ja de trodde jo det samme om BV også först, så er de i fella. Vanskelig å finne habile og dyktige advokater. Må ut av landsdelen.

   Rune L. Hansen:
   Det er vanskelig i det heletatt å finne en habil og kompetent advokat i dagens Norge. De blir indoktrinert og tvangsforet eller utryddet underveis. Og fristet med karriære, "vennskap" med dommere, politikere, ordførere og andre offentlig ansatte i sentrale posisjoner. Og med å få tilhold og aksept i den norske advokat-standen, som faktisk (forståelig nok?) er den yrkesgruppen i dagens Norge som har høyeste lønns-inntekter.

   Rune L. Hansen:
   De er derfor "alle" akseptanter til og for den politiske og offentlige kidnapper-virksomheten. Den er både indirekte og direkte lønnsom og avgjørende for de. Samtidig også en trussel, som de bare i svært så liten grad våger å angripe eller solid protestere mot.

   Rune L. Hansen:
   De både tvinges og fristes til å spille med på dens premisser.

   Reidar Stridh:
   Yesss !

   Gabriela Presthus:
   Szczury uciekaja z tonacego okretu.

   Rats run with tonacego sub.
   Automatically translated

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. oktober 2016: 

   Mørkt og mellom 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig tildels mørkt grålig overskyet med 5 pluss-grader utover formiddagen. Med oppmot 6 frem mot klokken 14. Omtrent det samme videre utover dagen, med 5 pluss-grader.
   Noe jeg i dag særlig tenker på, er at kidnappingen var et blandt annet både fysisk og psykisk og sosialt drap på barna sin far. Og på barna. Og for barna. Og på alle både deres fortid, nutid og fremtid. Og på deres beskyttelse, frodighet og rikdom. Og på den verden og virkelighet som dette representerte, som det ble igjen bare forsvinnende små smuler og bruddstykker av. Til fordel for en kidnapping og kidnappere som forkvaklet, skadet og ødela både barna, foreldrene og mange flere mennesker, og mye av samfunnet og verden. Alt dette ja, blandt annet. Og hvor viktig og nødvendig det er at optimalt alle som medvirket i eller for kidnappingen kompetent i offentlig regi straffeforfølges og dømmes hardest mulig. Og at i offentlig regi alt av optimal gjenopprettelse og erstatning vil bli både forsøkt og gjort for alle forurettede. Ikke minst er at dette blir gjort viktig også overfor samfunnet og verden. Og for at noe slikt eller lignende aldri mere skal kunne skje.
   Internet-forbindelsen her går i sneglefart nu, som sagt. Ting jeg kan gjøre eller oppdatere der tar i beste fall lang tid. Mørkt og 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. oktober 2016:

   Mørkt og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jeg skrev og avsendte et nytt brev til SI ( ekstern ) tidlig i dag, før klokken 08. Lys blå himmel og lite skyer utover dagen. Mørkt og ned mot 1 pluss-grad Celsius klokken 20.
   Konsekvensene av kidnapper-virksomheten i Norge er enorme. Og blir av enorme dimensjoner og implikasjoner samfunnsmessig også når habile straffeforfølgelser, gjenopprettelser og erstatninger skal skje. Da kan ikke mere slike forbrytelser bagatelliseres eller neglisjeres. De både har vært og er en enorm katastrofe. De skal hverken kunne kompromisses, oppheves eller småliggjøres av noen. Absolutt alle barn og foreldre har krav på det. Uten vil mye eller mere av katastrofen komme til å fortsette som før, bare i endrede mere eller mindre godt skjulte former. At mange enda ikke forstår dette, det må fullstendig endres.
   Ned mot omkring null grader Celsius og stjerne-himmel utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. oktober 2016: 

   Mørkt, stjerne-himmel og 1 minus-grad Celsius her ute omkring 03-tiden i natt. Litt spredt lett skyet utover dagen. Mere skyet sent på etermiddagen og mot kvelden. Mørkt, en svak bris og 4 pluss-grader klokken 21 og videre utover kvelden.

   Noen ord om meget viktige vesentligheter, for enhver.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene lovbestemt at menneskerettighetene er og skal være umistelige og uavhendelige. Dette og at menneskeretts-forbrytelser ikke foreldes er i tillegg en selvfølgelighet, som dog ikke alle og enhver enda har forstått. Og er bare noe av det som fiender av menneskerettighetene ikke ønsker at skal bli forstått. De, menneskeretts-krenkende politikere, dommere og andre offentlig ansatte, ønsker også ofte og gjerne at hva de selv og sine medspillere gjør av menneskeretts-forbrytelser ikke skal være ulovlig og straffbart, altså en slags immunitet eller impunity, for ikke å bli straffeforfulgt. Men også dette er selvfølgelig fullstendig motsatt av hva som er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene og hva som skal være virkeligheten.

   Det er ofte frenetisk eller hysterisk eller tragisk eller mere eller mindre direkte latterlig hvordan de forsøker å spre misforståelser og feil om menneskerettighetene. En annen av deres skitne triks er å påstå at menneskerettighetene ikke er gjeldende lovbestemmelser før de blir implementert i en egen lov, eller i Grunnloven eller i Straffeloven, etc. Men faktum er at menneskerettighetene er og ble reell gjeldende lov og rett, til og med med overordnet og forrangs status over og foran alt annet, straks de ble ratifisert. Implementering er noe annet, med mere eller mindre nødvendighet i forhold til hva som fra før av befinner seg eller ikke befinner seg i andre lovlige lover eller lovbestemmelser, for eksempel i forhold til hva som skal være lovlige, lett forståelige og presise strafferammer. Slikt noe finnes ofte fra før av i Straffeloven i og for et land, men i forskjellig omfang og grad av lovlighet og presisjon. Altså i forskjellig omfang og grad av harmoni og samsvar med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Kompetent bruk av strafferammene for forbrytelser er meget viktig. Og offentlig effektiv fullstendig kompetent straffeforfølgelse av medvirkning i menneskeretts-krenkelser i regi av offentlig ansatte. Uten at dette i virkeligheten skjer er det, som enda i dagens Norge, fullstendig lovløshet, vilkårlighet, ensidighet og politisk og offentlig organisert kriminalitet, menneske-forakt, grådighet, egoisme, nepotisme, falskhet, dobbel-moral, løgn, terror, tortur og neglisjering av menneskerettighetene som rår. Et terror regime og en katastrofe.

   
 Hverken politikk, religion, rettsvesen, offentlig forvaltning eller andre skal ustraffet kunne krenke en menneskerettighet. Heller ikke ved å forholde seg passivt eller neglisjerende til den. Straffen må og skal være kompetent, nødvendig, forholdsmessig, lovbestemt og i fullstendig rettssikkerhet. Er den ikke det så må og skal den eller de straffende straffes.

   En selvfølgelig forutsetning for dette er at straffeforfølgelse effektivt og kompetent inntrer og at hverken det eller fullstendig rettsikkerhet i noen instans kan nedprioriteres.

   Fullstendig å respektere og sikre alle og enhver av menneskerettighetene må og skal være absolutt første-prioritet for alle og enhver offentlig ansatt. Det er også det som er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Menneskerettigheter og et medmenneske skal ikke kunne forurettes på grunn av ressurs-mangel eller neglisjering.

   Og enhver skal vite at selv tilsynelatende små og ubetydelige menneskeretts-krenkelser i den offentlige forvaltningen kan skjule - og ofte enda blir brukt for å skjule - større, grovere og flere menneskeretts-forbrytelser.
   Og at et annet skitten triks som blir brukt, er
taktikken er å sette fokuset på småtterier og underordnede forhold, for å utestenge alt som har og skal ha reell betydning. Eksempelvis også at de påberoper seg som lovlige ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, regler eller tolkninger, som altså ikke er i harmoni og samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Det er meget viktig alt dette.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. oktober 2016: 

   Mørkt og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet, en bris og efter hvert yr og regn utover dagen, med oppmot 10 pluss-grader frem mot 14-tiden. Noe vind, noe disig og fortsatt regn og yr videre utover dagen, med mellom 8 og 10 pluss-grader. Vått, men uten nedbør sent på kvelden. Mørkt, vått og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. oktober 2016: 

   Mørkt, vått og 7 pluss-grader Celsius her ute omkring 03-tiden i natt. Overskyet, vått, noe disig, noe vind, tildels yr og oppmot 8 pluss-grader frem mot 11-tiden. Internet-forbindelsen går i snegle-fart, men lar seg sakte og litt bruke likevel iblandt. Overskyet, vått, tildels yr og oppmot 9 pluss-grader frem mot 15-tiden og videre utover dagen. Mørkt klokken 18.30. Tildels med eller uten regn og yr og omkring 9 og 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208485068458988

   Noe av det beste med at menneskerettighetene respekteres og sikres, er at da avslører, straffeforfølger og stopper de offentlig organisert kriminalitet.

   Men noe av det beste med at menneskerettighetene ikke respekteres og sikres, er at da avslører de et terror regime. Stort, middels eller lite av størrelse.

   *

   
---
---

   Steven Bennett, 25.10. 2016:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/893224897444129

   The shamed, lonely, forbidden mourning in the land of the frozen heart, Norway.

   According to statistics, the biggest trauma a parent can experience is losing their child. The loss is worse when the child dies either by illness or injury. The parents are in an acute and severe crisis. Both physical and psychological reactions can occur, both acute and on a long-term basis.

   It is more statistically likely that both parents experience prolonged loss of quality of life and meaning, disturbed sleep, lack of nutrient intake and experience prolonged omission from society.

   Mental disorders such as severe depression become more likely. Marriage and cohabitation fall apart more frequently than if the child had not gone away. Loss of income and therefore strained finances.

   Physical symptoms such as fatigue, with various painful conditions, but more severely, it is more likely for several cancer conditions to occur. Many experience both memory access problems and have attention deficits.

   It is one of the greatest ordeals one person may be subjected to in life. One thing that is accepted eventually, is that the child at least doesn’t suffer. And the child knows no pain or sorrow. It is only you who does.

   There is no mention of what happens to a parent who loses a child or children to Child Welfare Services (CWS). There is very little focus and research on this. Why? Is it because no one wants to join such a research project, or is it because there is too little interest in the field?

   When a child dies, the family are connected to the acute crisis team in the municipality. The priest announces their arrival if this is desirable. Family and friends put their lives on hold for a while to be there for the ailing family. Neighbours come with hot dishes, condolence cards, flowers, standing on the stairs with the newspaper retrieved.

   The elderly man down the street offers to shovel the snow away for free. Warm hands and understanding hearts listen, comfort, share fond memories of the baby, cry with and for, drying their tears, get siblings to school and vacuum floors. At the store, acquaintances and strangers nod compassionately towards you. The Kindergarten or school organise a remembrance ceremony, and classmates read works of poetry.

   But, what happens to a parent when their child is just as abruptly and painfully dragged away from their arms while two large Police Officers are holding them back, and the caseworker from CWS, that you have hardly seen before, takes the terrified and screaming child into a waiting car.

   Does anyone take any notice of you then? Does the priest come to the door? Will the kindergarten or school remember? Will anyone bring hot soup?

   The reality for many parents who lose their children to CWS in Norway is that NAV (Norway’s social services) expects you to return to work the next day.

   They deliver no flowers or condolence cards to your door. For it was your fault. You were not good enough. You were worthless than the others, you did not reach up to the sky-high threshold that you as a parent must meet in Norway; if you are to be good enough for those who think they know what is best for your child. You didn’t reach the ‘Norwegian Standard’.

   Instead, words such as 'lack of mental ability', 'no ability to collaborate’, 'no ability to make use of support or assistance', 'lack of supportive and development care' and 'inability to see the child’s perspective’ will be written on a paper and will pursue you for life as a death sentence.

   Words that you barely understood before you met the condescending, ruthless and snide caseworker in Norway’s CWS, the Barnevernet. Examiners believe in the administrative County Board, where weary judges yawn, poorly concealed behind a hand, and thinking that it’s for the child’s best.

   Where you are doomed to lose. At least in approximately 96% of cases, going by government statistics. It is David versus Goliath, and David most likely does not win this time.

   The searing clammy feeling in the chest. Your eyes that look down when you walk outside. Meetings where you rarely gaze at anyone. Stinging eyes behind dark glasses after another sleepless night in the pitch dark alone. The constant pressure in the chest and thoughts that come at you all the time.

   Ringing in the ears, numbness in the fingers. Cardiac Bank. Nightmares. Awake at night. Missing. Sorrow. Numbness. Powerlessness. The shame. Friends who turn their backs on you. The family cannot bear it.

   You do not hear more from the snide and condescending caseworker. You are no more. You are left to yourself and the emptiness. The silence only exists and pending. The relationship will be difficult also. They might be there like hawks. Look for errors, if you say or do something wrong. Then, they claim you’re difficult. Both you and your child.

   Do not show emotion. It is dangerous. Do not tell your child that you do not agree with this and are fighting tooth and nail, for the sake of being together again. You must not. You must smile, pretend, play false. Be a fool, play. That's what they expect of you. For they know not, or will not understand that your child sees through the pretence because they know you and are troubled that mummy's expression does not match how mummy really feels. Norway’s CWS supervisors do not care about that.

   You do not know the smell of your baby again. The child smells fear. Different hairstyle, differently dressed. Staring and sad eyes. Soul turning, looking from one to the other. "Mum, can we go home now?" "No, dear, not now, but maybe soon." "Now we'll enjoy ourselves together," you reply.

   And by all means do not give your child the wrong food or the wrong drink or improper gift. Everything is written down and interpreted. Most things you do are always wrong for those looking for faults with distorted eyes.

   And if your child protests at the separation, (when the two short hours are used up and the supervisor looks at his watch then at you), it is you who is doing something wrong. Then the meeting becomes harmful to the child, and zero interaction can become a reality.

   You know, because they have already given you careful instructions outlining what is tolerated and what isn’t, as you try to make the goodbye as fast as possible and race away from your child.
Actually, you just hold your child tightly and cry and promise that everything will be fine again. But you cannot say or do that. You are not allowed to. Loyalty should be at the system level, and not at the individual level in the so-called Child Welfare System in Norway.

   Emptiness afterwards. When you can finally breathe again and cry. Scream. Scream out in rage the paralysing fear you are left with. Sorrow. The endless grief that paralyses you so hard that you think you cannot handle it anymore or fight longer.

   The grief of losing your children to Norway’s CWS, Barnevernet, is not only the largest trauma you may ever experience. It is additionally shameful, lonely and forbidden.

   For there are no flowers at the door when you're in a two-hour Christmas visit, supervised in a Barnevernet office in March. And flowers that usually flourished so rampant on the windowsill - they are now dead.

   You stopped watering them even in December when life as you knew it suddenly became your worst nightmare, and the foundations under you were brutally torn away in a brief second.

   Text: Målfrid Schartau Viken (translated and slightly edited).

   the-forbidden.jpg

   *

   Synnøve Johansen:
   Thank you for sharing!

   Alesi Santef:
   Reality as the worst nightmare! Only one who is going through this is capable to describe with such clear words what is really happening with poor children and parents...
   "Scream. Scream out in rage the paralysing fear you are left with. Sorrow..."

   Cristina Nicoli:
   The stories in Norway have many facets, and like the other side of the moon, the grief of parents are a mystery. Yes, Barnevernet is supposed to be an organisation about children and their interests, but they did not become children through a stork. Until Norway recognises the rights and credibility of parents as biological custodians of children, there will always be gross neglect towards children, parents, their families, and so on. Taking them from love and putting them with another adult couple does not solve the problem. Fix this problem, Norway.

   Pavla Jansova:
   Very well written, so heartbreaking though.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. oktober 2016: 

   Mørkt, vått, noe stjerne-himmel og ned mot 5 pluss-grader Celsius her ute frem mot 04-tiden i natt. Tildels regn fra omkring 06.30-tiden, med ned til 4 pluss-grader klokken 08.30. Helt og delvis grålig overskyet, tildels regn og 4 og 5 pluss-grader utover formiddagen. Noe mere overskyet og nedbør videre utover dagen. Mørkt, vått, tildels regn og omkring 4 og 5 pluss-grader utover kvelden frem mot 21-tiden. I dag har Internet-forbindelsen her vært helt ubrukelig. Sikkert nok på grunn av snegle-farten samtidig med operativ-system og programmer som insisterer på å forsøke å oppdatere seg og bruker alt det lille av Internet-forbindelse som er tilgjengelig. Med en slik hastighet blir de neppe ferdige. Mørkt, vått og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---

*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. oktober 2016: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mellom 4 og 6 pluss-grader, grålig og tildels regn og yr utover dagen. Mørkt, vått og 4 pluss-grader utover kvelden. Jeg kontaktet Telenor i dag og fikk iallfall straks ordnet en litt utvidet avtale.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.10. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208505567651455

   Om "det skjulte" Norge ...

   Appell for barns rett til både far og mor Oslo 03.05.16
   https://www.youtube.com/watch?v=Xe3HMYOex4c
   Appell for barns rett til både far og mor Oslo 03.05.16 Jan Kenneth
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   En kort, men megetsigende tale.

   
---
---

   Jarle Mjøen, 26.10. 2016:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1734077476890197&id=100008638848664

   Akkurat nå tenker jeg på at vi I den senere tid har fått bevist at rettsstatens system består av minst dommere, politi og de fleste advokater.

   DA har vi vel mere en politistat? Disse nevnte 3 etater dømmer for staten og sørger for å få deg og meg dømt. De går over både rettferdighet og menneskeretter for å vinne saker. DET kommer an på nå da, hvis Norge taper en eller flere bv saker mot EMD. Da er jo det en dom mot det norske systemet. Det vil da virke for hele systemet og ikke bare bv. OG systemet er minst de 3 nevnte etater. Fint at rettferdighet og menneskeretter kommer først, slik at vi I Norge før korrigert systemet, så det blir bra for oss alle.

   *

   Vedic Seiersson:
   <3 <3 <3

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, staten blir sett på som EN enhet. Så da vet vi. at barnevern, Nav, helsesystem m.m. også er i det samme systemet. Det er dette, som blir spennende i forhold til hva EMD nå dømmer i de 9 barnevernsakene ligger til der, det samme også med saker vedrørende tvangssalg og annet. Det er dette norske forkvaklede systemet Marius Reikerås har gjort og gjør en formidabel innsats for å belyse og avsløre. Så hvis Norge blir dømt i en til flere saker i EMD, er det beskjed til "SYSTEMET Norge", om at systemet i Norge må endres.

   Rune L. Hansen:
   Forhåpentligvis vil EMD implementere dette i sine nu snart kommende dommer mot Norge, med et understreket og tungt nok selvfølgelighetenes krav om meget omfattende og dyptgripende frigjørelser, optimale gjenopprettelser og erstatninger på den ene side, samtidig med på den annen side tilsvarende hva gjelder kompetente, efektive og reelle straffeforfølgelser.

   Rune L. Hansen:
   Uten vil det være både unnlatelse, forurettelse og ris til egen bak fra EMD sin side.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. oktober 2016: 

   Mørkt, vått og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, grålig og yr frem mot klokken 09. Overskyet, vått og opp til omkring 6 pluss-grader frem mot 12-tiden. Dunkelt, disig himmel, yr, halv-mørkt og 6 pluss-grader klokken 17.20 og helt mørkt klokken 18. Mørkt, vått, yr og omkring 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Brev m/vedlagt ankeskrift 26.10.16, til Stats-, Justis- og Arbeidsminister, Justiskomiteen, Slottet, SOM, POD, PEN 30.10.16:
   https://www.facebook.com/notes/121411077936646/Brev%20m/vedlagt%20ankeskrift%2026.10.16,%20til%20Stats-,%20Justis-%20og%20Arbeidsminister,%20Justiskomiteen,%20Slottet,%20SOM,%20POD,%20PEN%2030.10.16/1115364088541335/

   Kirsten Leikny Femundsenden·Sunday, 30 October 2016

   Åpenbar Kafkaprosess i Norge 2016
   Straffbart å yte medmennesker hjelp

   Det er med tungt hjerte, jeg skriver til dere denne gang. - Det er likefullt nødvendig. Dette brevet burde selvsagt blitt møtt med forferdelse og opprydding fra deres side, spesielt da det viser med all sin tydelighet, at Stortinget ikke lenger besitter den lovgivende makt i Norge.
   Skremmende er, at dette ikke ser ut til å affisere stortingsrepresentantene det minste.

   Eksemplene på de faktiske hendelsene her og i vedleggene, viser at forvaltningen, politiet, fungerer som sekretariat for domstolene, og er altså i praksis slått sammen med den dømmende makt.

   Den vanlige borger har dermed ikke samme forutsetning i en straffesak, som påtalemakten, politiet. Dette siden politiet, som nevnt er sekretariat for domstolene, og dermed står fritt til å trikse og fjerne bevis til påtalemaktens fordel, før en hovedforhandling. Slikt er lovbrudd, siden partene skal stille likt forberedt i retten. Ja, domstolen har åpenbart fraskrevet seg enhver befatning med partene i en sak. De overlater alt til påtalemakten, som blir lik «bukken og havresekken». Dette er selvsagt uhørt og viser den totalt manglende rettssikkerheten for den vanlige borger.

   Denne praksisen må da bety, at grunnstenene for demokratiet er fjernet. Dette er skjedd, uten at noen jeg kjenner er blitt orientert om denne endringen.

   Jeg har selv fått bekreftet av ledelsen i politiet i Buskerud, (har det på lydtape,) at politiet ikke har noe med å gi vanlig befolkning beskyttelse, de beskytter kun de domstolene bestemmer at skal beskyttes, - altså staten og deres folk. Vedkommende sa, at nei, du har ingen beskyttelse av politiet.   Dette er jo noe befolkningen har merket mer og mer av den senere tid, men jeg skal innrømme, at det var en sterk opplevelse å få det direkte formidlet.

   Dessverre er jeg redd dere vil fortsette den praksisen dere pleier. Altså kun la systemet fortsette som før, unnlate å svare, dysse dette ned og snu ryggen til, kort oppsummert la «humla suse».
   Slik dere alle sammen er kjent med, har jeg lenge stusset over hvordan det norske demokratiet er, for den vanlige norske borger, - i alle aldre. Jeg er så gammel, at jeg hører med til de som trodde på utsagnene om at «vi bodde i verdens beste land».

   Det jeg her ber om å få besvart og begrunnet, er hvordan det er mulig, i Norge 2016, å domfelle noen for å hjelpe sine medmennesker. Ja, sågar lyve og konstruere punkter for å kunne tiltale et menneske, som gjør en formidabel jobb og har kvalifikasjoner, som klart overgår de som både anklager og dømmer han.
   Jeg omtaler her menneskerettsjurist Marius Reikerås.

   I flere offentlige og halvoffentlige etater, virker produksjonen av usannheter, i kombinasjon med pulverisering av ansvar, - å være kommet helt ut av kontroll. Dette gjelder alt fra øverste statsforvaltning, domstoler, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet,  til norsk statsstøttet presse.  Krav til etterrettelighet og overholdelse av lovverket synes å være fraværende, når det gjelder behandlingen Reikerås får.

   Spørsmål:
   Hvorfor utsettes menneskerettsjurist, Reikerås, for dette?

   Det er også verd å merke seg, at Norge er dømt ca 40 ganger i EMD for brudd på menneskerettene. Er ikke det underlig, siden det er aksept for, at norske jurister, også de med advokat og dommertitler, hevder at Norge ikke trenger å forholde seg til EMK?  Dette da menneskerettighetene er tatt inn i grunnloven. Menneskerettighetene er således ivaretatt, ved at norske domstoler baserer sitt arbeide på norsk lovverk og grunnloven? 
   Jeg er blitt fortalt, med vitner tilstede, av en statsadvokat, at EMK ligger mellom norske lover og grunnloven. Det må bety, at statsadvokaten ignorerer menneskerettsloven §3.   Det bør ringe en bjelle hos ledere i Norge, når ansatte med ansvaret for påtalemakten, kommer med slike uttalelser ? Det er også erfaringer på, at Norge tillater seg å utvise en slik arroganse, at feil som er begått og oppdaget, ikke rettes opp.

                                                                         - o O o -  

   Limer inn kunngjøringen menneskerettsjurist, Marius Reikerås, så seg nødt til formidle 27.09.2016 :

   "Kunngjøring.

   Jeg er, som alle andre, i min fulle rett til å påberope meg mine grunnleggende menneskeretter.
   Den dagen disse rettene forblir illusoriske, har vi alle tapt. Og det må aldri skje.

   Jeg legger ikke skjul på at jeg er i en omfattende "menneskerettskrig" mot norske myndigheter, og da særlig politi og rettssystemet i Bergen.
   Jeg forventer ingenting annet, enn at de rettigheter du selv påberoper deg, også gjelder for meg.

   Jeg er nylig ankommet fra Wien, og hvor jeg har forstått at Bergen tingrett har dømt meg for "ulovlig menneskerettsvirksomhet".

   Da jeg ikke selv var til stede under rettssaken, er det litt vanskelig å danne det nøyaktige bildet.
   Men, da jurister, som meg, etter loven har rett til å drive rettshjelpsvirksomhet, jf dmstl § 218, 2.ledd, 1.punktum, så må det bero på at staten mener jeg driver det som heter "stadig" rettshjelspvirlsomhet.

   Og her kommer paradokset, siden du er venn eller følger meg på sosiale medier, så er antallet følgere jeg har, i følge myndighetene, så omfattende at de mener jeg må straffes for det.
   Men alle vet at det myndighetene egentlig vil, er å ha meg så langt unna som mulig.
   Det er der skoen trykker, og det lever jeg godt med.

   Kan ikke bare myndighetene si det som det er? 
   De vil ikke at jeg utfører mitt menneskerettsarbeid i Norge.
   Enda mer synlig blir dette, når både Europarådet, Europaparlamentet, og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen verdsetter det arbeidet jeg gjør.
   Tenke seg: God nok for å føre saker for EMD, men ikke selv for de laveste rettsinstanser i Norge.
   Med tanke på at jeg har lest over 3000 dommer fra EMD de siste 15 år, så har jeg da litt kunnskap å komme med.
   Men det vil selvsagt ikke norske myndigheter ha noe av.

   Som sagt: Jeg forventer ingenting annet enn at mine menneskeretter, respekteres på samme måte som dine.
   Og dommen fra Bergen tingrett, som jeg altså ikke fikk være tilstede i, vil selvsagt bli anket.
   Og da er dommen ikke rettskraftig.

   Men denne evigvarende traksseringsproseesen som jeg har levd under fra det bergenske horroregimet, nå snart på 10- året, tar på kropp og sjel.  
   Jeg er bare et mennenske jeg også, og min største personlige gevinst er faktisk at jeg er i live i dag.
   Jeg er akkurat som alle andre som opplever krenkelsestyranniet på kroppen. Det er en kamp, hver dag, for å holde seg noenlunde i oppreist stilling.
   De vanvittige meneskerettsbrudd som den norsk stat påfører sin egen befolkning, har gjort at jeg, og mange med meg, er i en menneskerettskrig mot vår egen stat.
   Den kampen er vi alle i vår fulle rett til å kjempe.

   Jeg har, som du kanskje har skjønt, vært mye i utlandet det siste året. Ikke for moro skyld, men for å skrike ut om det som foregår av krenkelser i Norge. Og nå vil jeg heve stemmen. Ved å forsette kampen, men mer inn i det internasjonale markedet.

   Jeg konstaterer at den norske stat gjør hva den kan for å kneble meg her hjemme, så derfor skal jeg gi den norske stat den midlertidig glede, ved at jeg, på ubestemt tid, legger ned mitt menneskerettsarbeid i Norge.
   Det betyr at med denne kunngjøringen, så slutter å skrive om menneskerettene på Facebook. Kall det gjerne en protest-markering, men det er like fullt å adlyde den norske stat sitt krav om at jeg må slutte i Norge. Men det betyr ikke at jeg slutter kampen. Snarere tvert om.

   Jeg vil nå reorganisere meg, og fortsette kampen fra utlandet. Hvor i utlandet vet jeg ikke enda, men det skal jeg ta i samråd med mine kontakter.
   Og så vil jeg be om ytterligere støtte fra Europarådet, Europaparlamentet og Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstol, slik at de kan gi meg den nødvendige beskyttelse til å kunne fortsette mitt arbeide.
   Når denne støtten er ytterligere formalisert, kan det hende jeg dukker opp igjen. Men ikke før denne støtten er av slik art, at norske myndigheter ikke kan utøve ytterligere terror mot meg og min familie. Jeg har også barn og familie å ta hensyn til.  

   Så fra dette øyeblikk slutter jeg å formidle menneskerettskunnskap på dette medium, all den tid dette brukes mot meg av de samme myndigheter.
   Fredag kveld ga jeg en tale i Wien, som forteller mye om hva jeg mener, se under.
   Så selv om ikke jeg blir synlig her på en stund, vit at jeg skal gjøre, mer enn noen gang, alt jeg kan for å bekjempe Norges forbrytelser mot menneskeheten.
   Og jeg har en innstendig bønn, om at du fortsetter din kamp med full styrke. Vi kan ikke leve i et samfunn som ødelegger ti tusenvis av menesker, bare for at andre skal profitere på andres ulykke.
   Så lykke til i din videre kamp.
 
   PS: Selv om jeg blir borte på ubestemt tid, vil jeg ikke deaktivere kontoen min her på Facebook. Og jeg vil følge med fra utsiden, på den menneskerettskamp som foregår."

                                                                          - o O o -  

   Reikerås sin opplysende tale i Wien 23.09.2016 kan høres her:
   https://www.youtube.com/watch?v=yLG44VFr3dA

   Det er en stor skam for Norge, at hendelser som de Reikerås her så godt beskriver, kan skje i dette landet. Dessverre også med myndighetenes velsignelse.

                                                                         - o O o -

   Setter her fokus på noen få av svært mange momenter vedrørende de krenkelsene og lovbruddene Marius Reikerås har vært og er utsatt for, av norske myndigheter og deres samarbeidspartnere. :
   Tilbakekalling av advokatbevilling
   - Reikerås ble urettmessig beskyldt for økonomiske uryddigheter og manglende dokumenterte  pengetransaksjoner. Dette gikk så langt, at politiet i Bergen gikk inn og fjernet bilag hos Reikerås. Bilag som ikke passet med det politiet ville forsøke å få frem etter deres plan.
   Det skulle vise seg at politiet og domstolene i Bergen, var godt kjente med forhold vedrørende  et firma, som nå hadde fått nye bakmenn. Dette da firmaet viste seg å være et postkasseselskap. Firmaets tidligere leder var blitt avslørt for skattejuks og saken hadde versert i rettssystemet i Bergen for mange, mange år tilbake. Dette hadde ingen ting med Reikerås å gjøre. Men det er vanskelig å se denne saken annerledes, enn at Reikerås ble «ofret» for å unngå at myndighetene og deres «venner og kolleger» skulle miste ansikt i forbindelse med forhold rundt disse nye bakmennene, - bakmenn for i prinsippet samme firma.
   Politiet i Bergen tok en meget «fiffig etterforskningsmetode»  i bruk. for å dekke over forhold, som var særdeles lite flatterende for politiet og øvrige offentlige og halvoffentlige etater. Bedre blir ikke dette, av at politiets dekkoperasjon, åpenbart ble velsignet fra domstolen i Bergen. Politiet og domstolen skulle få det til å se ut, som om Reikerås hadde mottatt store pengebeløp, som han ikke kunne gjøre rede for.  Kort oppsummert, så viste det seg, at politiet og domstolen i Bergen støtter kriminell virksomhet. Virksomhet som viser seg drevet av bakmenn, ved hjelp av fiktive postkasseselskap på Bahamas og i Norge, Os ved Bergen.

   Heldigvis lot de bilagene, som forsvant ved politiets «fiffige etterforskningsmetode », seg  ved et umåtelig hell, gjenskaffe etterhvert. Men fortsatt er det dokumenter som ikke er kommet til rette etter politiets rassia. Reikerås ble frifunnet i 2011.

   Fientlig forhold mellom tidligere ansatt- og kollega av Reikerås, nå påtaleansvarlig i politiet og Reikerås .
   Kan kort nevne, at en av Reikerås sine ansatte, som hadde en rolle i «dykkersaken», nå er en av politiets menn. Det er jo positivt at han passer i politiet, for han mestret tydeligvis ikke «advokatrollen». Vil tro, at det ikke er dageligdags kost, - selv i norske domstoler, at dommere sender advokaten hjem med «lekser», som han vil bli hørt i ved neste oppmøte.

   Heldigvis, tilfredsstiller han åpenbart kravene til å være påtaleleder i Haugesund. Kan også nevne at nåværende politimester i Bergen og påtaleansvarlig i Haugesund, var kolleger når begge arbeidet i Haugesund. Ja, flere rykter forteller, at disse to skal ha beholdt det særdeles gode vennskapet.

   Vennskap har påtaleansvarlig derimot ikke brydd seg om å beholde med Reikerås, etter at han sluttet i firmaet til Reikerås.   Dette selv om han på et tidspunkt hadde blitt med blant annet  Reikerås på en kombinert ferie/forretningsreise til utenlandet, - betalt av Reikerås. Det var kanskje erfaringer han gjorde seg med sporadiske og nye bekjentskap på den turen, som vekket hans interesse for påtalefunksjonen innen politiet….? Nå var jeg visst litt urettferdig. Denne «påtaleansvarlige-tidligere -ansatte-hos-Reikerås», kom ved et tilfeldig møte på et utested, for noe tid tilbake, til Reikerås for å be om unnskyldning…..  Han hadde så avgjort grunn til det, siden han hadde sørget for å få slått Reikerås konkurs, ved ikke å fortelle sannheten i retten.

   Ja, ja, hva skal en si….  - En dommer (Oslo) synes han er så håpløs, at det var komplett umulig å stole på et ord av det han sa, og sender han hjem med «lekser». Reikerås måtte selv gå tungt inn i saken i hans sted.  - En annen dommer (Bergen), synes han er så til de grader til å stole på, at det gir grunnlag for å slå Reikerås konkurs med bakgrunn i løgn !

   Hmmm -  dette lukter det ikke godt «bergensk» av.  (Sett i sammenheng med dommen i saken vedrørende «stadig rettshjelpsvirksomhet» 23.09.2016, er lukten rett og slett uutholdelig.  Kommer tilbake til det senere.)
   I mellomtiden hadde Tilsynsårdet for advokatvirksomhet, fratatt Reikerås advokatbevillingen på feil grunnlag, medio mai 2009.
   Viktig å merke seg, er at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemden  fortsatt IKKE har tilbakelevert bevillingen, som de urettmessig tilbakekalte medio mai 2009.

   Et annet bemerkelsesverdig forhold er, at på det tidspunktet at Reikerås mistet sin advokatbevilling, anså Tilsynsrådet seg selv, å være en PRIVAT virksomhet.

   Spørsmål :
   1)   Hvordan kan en privat virksomhet frata noen en offentlig tittel?
   2)  Hvorfor har ikke Reikerås, for lengst, fått tilbake sin advokatbevilling?
   Advokatbevilling fratatt på feil grunnlag, skal det selvsagt ikke måtte søkes om for å få tilbake!!!

   Tilsynsrådet for advokatbevilling .
   Det skulle vise seg at dette Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mye tvilsomt for seg. Der drives det ikke bare med tilsyn for advokatvirksomhet, for den som fortsatt måtte tro det.  . Ultimo februar 2010  ble Tilsynsrådet idømt en bot på 400.000 kroner i overtredelsesgebyr. Saken var fremmet av Marius Reikerås oktober 2009.  Styreleder i Tilsynsrådet, Christian Bruusgaard,  hadde sørget for at en av sine forretningspartnere, revisor Svein Erik Stiansen, skulle ha «til salt i suppa». - Godt med salt også, vil nok kunne sies. Da det dreier seg om kontrakter tilsvarende drøye 12 millioner kroner.

   Tilsynsrådets leder måtte forstå, at han selv var inhabil, når han tildeler en forretningspartner kontrakter. Dette også uten korrekte utlysningsrutiner.

   Det må være lov å spørre seg, om folk som foretar seg slik handlinger, er skikket til å ha lederoppgaver ved et kontor, som kan frata advokater bevillingen?  At Reikerås fortsatt ikke har fått tilbake advokatbevillingen, forteller jo sitt om kaoset, som må herske innenfor veggene hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemden.

   Det stopper ikke med dette. Langt der i fra. 

   Kan videre nevne at Bruusgaard også satt som styreleder i Veidekke ASA . Og at han i den perioden tildelte egne selskap kontrakter på over 50 millioner kroner !!
   Lønn/honorar fra tilsynsrådet, lot Bruusgaard gå inn på konto i sitt private advokatfirma, Thommessen. Konsekvensen er da åpenlys, - advokatfirmaet Thommessen, har interesse i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet…… . 

   Så ryddigheten i de oppgavene Bruusgaard utførte, kan neppe sies å være påtrengende.

   Historien sier ingen ting, om hvorfor disse forholdene ikke er politianmeldt, ei heller er det et eneste signal, som sier at disse pengene er tilbakebetalt.  – Så da vet vi hvordan det ligger an med den saken.  
Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemden fikk også spørsmål om hvordan de stilte seg til at det firmaet de brukte som påskudd for å frata Reikerås bevillingen, Glarion Marine LTD AS, skulle avvikles. Det ble også bedt om bekreftelse på diverse pengetransaksjoner.

   Svaret fra Tilsynsrådet var ikke til å misforstå : mail av 23.02.2013 :
   «….. foranlediger ingen bemerkninger herfra – overhodet.»

   Justisministeren ble tilskrevet og spurt om hvorfor Tilsynsrådet ikke svarte på henvendelsene om de to fiktive postkasseselskapene i Os utenfor Bergen Glarion Marine LTD AS (nå avviklet) og Holstiftelsen (konkurs), som påskudd for å inndra advokatbevillingen til Reikerås. - Ja, ikke bare dette, men det har også vært en fiktiv eier i «skatteparadiset Bahamas»

   En må sannelig spørre seg, hvorfor er det så om å gjøre, ikke å avsløre noe rundt dette for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, politi/forliksråd og domstoler i Bergen??

   Feilaktig slått konkurs .
   - Reikerås ble feilaktig slått konkurs og fratatt levebrødet i Gulating lagmannsrett mars 2010.
   Det er mye å si om det, men nøyer meg med å påpeke at blant annet, "muntlighetsprinsippet" er brutt. Reikerås ble altså ikke innkalt til muntlige forhandlinger i denne behandlingen. Dette har fortsatt ikke staten rettet opp.

   Minner her om Reikerås sin tidligere kollega, som er nåværende påtaleleder i Haugesund og god venn med politimesteren i Bergen. Det er jo allment kjent at politiet beskytter- og dekker hverandres ugjerninger. Sikkert ikke noe unntak i Bergen og Haugesundsområdet.
   Handlingen til denne mannen er det mye å si, synse og mene om, men det alvorlige er, at vi VET, at han vill Reikerås alt annet enn vel !

   Sett i sammenheng med dommen i saken vedrørende «stadig rettshjelpsvirksomhet» i Bergen 23.09.2016, kan jeg ikke komme unna å tenke på, hva politiet i Bergen driver med, i forhold til Marius Reikerås.
De som dømmer må ha mistet gangsynet og dømmekraften for lengst, ifølge mine vurderinger. Jeg har så langt ikke fått noen begrunnelser som har overbevist meg om det motsatte. Snarere tvert om.
Skal si noe om hvordan det ser ut for meg :

   1) Reikerås var den gang en ung mann og fremstår som godt over gjennomsnittet gløgg, kvikk, vennlig, fremsynt og målbevisst.  Han spesialiserte seg innen menneskerettigheter i forbindelse med jusstudiet. – Den gang var spesialiseringen helt ny og hadde ikke veldig stor etterspørsel.

   2) Reikerås skaffet seg familie og jobb i Bergen. .

   3) Reikerås sin hovedinteresse er jussen. Ser ikke bort fra at enkelte andre felt kunne lide litt under dette. Slike ting som også kan utvikle seg med erfaringer, - for eksempel det å lese folks agenda med bekjentskapet, - «gjennomskue folk», - avsløre misunnelse med videre. Reikerås var dyktig , fikk flere interessante store saker og kontoret ekspanderte. Kan hende kontoret manglet det jeg kaller en «husmor». Vi vet alle hva «husmor oppgaver» er og en husmor gjør….. , flere av oss har sågar vært det.

   4) Reikerås har aldri sagt at han har foretatt bare riktige valg, gjort alt i livet rett og kun knyttet til seg gode mennesker. …… Forresten, - vis meg den som har gjort det.

   5) Reikerås ble altså kynisk brukt av bakmennene for nevnte postkasseselskap og deres advokat, i forsøk på å få tilegnet seg økonomiske midler. Politiet, dekker og beskytter økonomisk kriminalitet, godt hjulpet  av domstolene i Bergen.  At den som sto bak dette/disse firmaene tidligere, hadde blitt avslørt og straffet for skatteundragelser, mens Reikerås ennå var i tenårene, er en realitet.  At Reikerås, etter at han ble advokat, leide ut en kontorplass til denne mannen, er også kjent. Men de arbeidet ikke sammen. Dessuten hadde jo denne mannen gjort opp for seg, lenge før Reikerås kom til Bergen.

   6) Reikerås ble dratt inn i ei gryte med uærlighet på alle plan. Den nye aktive bakmannen, som var sønn, visste selvsagt, at faren hadde leid kontorplass hos Reikerås. Faren hadde ikke tillit til denne sønnen, han hadde gitt instrukser om hvem som skulle ha kjennskap til forhold i dette firmaet. Faren hadde vært så tydelig på dette, at han hadde gitt Reikerås fullmakt til å rydde opp etter seg, hvis noe skulle tilstøte han plutselig. Bemerker at Reikerås hadde en vennskapelig tone med faren. . Sønnen hadde altså ikke fullmakter i firmaet. DET likte selvsagt ikke denne sønnen.

   Dessverre beskyttet  politiet og domstolen i Bergen denne sønnen og advokatvennen,  som hadde nære relasjoner til politiet.  En delikat samrøre.

   Postkasseselskapene på Bahamas og Bergen, var altså blitt overtatt av arvinger.  Sønnen syntes åpenbart at det var lite penger i firmaet. - Hva kunne da passe bedre, enn å ta med en uryddig Bergens advokat,  beryktet for å bruke torpedoer, for å få gehør for sine ønsker.  Sønnen og denne advokaten møtte så uanmeldt på kontoret til advokat, Marius Reikerås like før jul 2007, og fremsatte trusler om pengeutpressing.

   Reikerås hadde på det tidspunktet nok å gjøre og hadde således en lysende karriere foran seg.
   De tenkte selvsagt at Reikerås var et lett bytte. Men der forregnet de seg. Reikerås viste de døren og fortalte at han ikke lot seg presse for penger.  . Det Reikerås ikke visste, var at disse pengeutpresserne (advokaten og hans klient, arvingen/bakmannen) hadde støtte langt inn i politiet og domstolen i Bergen.

   7) Reikerås satt selvsagt igjen med det korteste strået i pengeutpressingesaken, med forholdet 2 : 1. Veien var derfor kort, fra dette utpressingsbesøket, til falske beskyldninger om vold med mere. Politiet hjalp selvsagt sine venner og avholdt  etter hvert rassia på kontoret med fjerning av dokumenter. Dokumenter som aldri er kommet på plass igjen.  Det er på en slik måte, at politiet fjernet bilag, som talte til Reikerås sin fordel.  Domstolen tok ikke engang bryet med å ta en telefon for å sjekke, at påstanden deres ikke var korrekt.  Det måtte de unngå, for ellers hadde de ikke lyktes med å begå justismordene sine mot Reikerås!

   8) Reikerås  var dyttet mot stupet av et korrupt påtalesystem, med forgreninger til økonomisk kriminalitet. Det er mange detaljer som ikke er med. Dette er kun en liten overfladisk oversikt for å gi et lite bilde av alle overgrepene som Reikerås har vært og er utsatt for.

   9) Reikerås ble dømt skyldig i domstolene i Bergen. De ga seg ikke, før han var ribbet for alt. - Ribbet helt til skinnet og tråkket så til de grader på, at det naturlige hadde vært å begå selvmord. Ingen mennesker er konstruert for å tåle slike påkjenninger og krenkelser, - og i alle fall ikke i så ung alder.  Heldigvis valgte Reikerås å kjempe, for å få slutt på at det offentlige skal kunne ødelegge mennesker, ved å dekke over kriminalitet, ja bryte landets lover og ikke minst konvensjoner som meneskerettene.
   Tilsynsrådet dekket over den økonomisk kriminalitet  og fratok Reikerås advokatbevillingen i mai 2009. Han kunne altså ikke jobbe som advokat. Domstolen slo han også konkurs i 2010. Med spolert mulighet til å jobbe, så ville de vel at den konkursen skulle være permanent. Pr. dags dato er ikke konkursen avsluttet.  Reikerås var fratatt både, muligheten til å jobbe som advokat , og ble i dom fra Bergen tingrett av 23.09.2016 også fratatt muligheten til å jobbe, i det hele tatt, med det han kan. Det er vanvittig, at det i Norge, er straffbart å hjelpe folk. Dette kan vanskelig sees på som annet enn kalkulerte onde handlinger satt i system.
   Det verste er, at domstolene og påtalemakten har oppkonstruert grove feil og selvsagt unnlatt å benytte korrekt lovverk. Dette er så grovt at jeg mangler ord for å beskrive dette.

   10) Vil påpeke at Reikerås har ikke fått noen økonomisks stønader fra Nav. Hvorfor har han ikke det? Det er kommunens plikt å påse, at innbyggerne har penger til livsopphold og å sørge for at han blir orientert om sin rettigheter. Her er det en stor svikt !  Nav har altså forsømt seg i alle disse årene. Reikerås, på linje med andre nordmenn, har klarte krav på betydelige stønader. Han har dessuten familie, som han har forsørgeransvar for. Hvis det ikke hadde vært for venner og familie, så hadde han ikke overlevd.  Hva slags menneskerettigheter er dette? .

   Spørsmål :
   1) Nå er det over 7 år siden Reikerås ble fratatt muligheten til å arbeide som advokat og dermed ivareta sine forsørgeroppgaver. Hvor blir det av stønadene han åpenbart skulle hatt fra Nav?

   «Stadig ulovlig rettshjelpsvirksomhet» .
   Ulovlig rettshjelpsvirksomhet - Reikerås er dømt i Bergen tingrett 23.09.2016 for å ha drevet ulovlig rettshjelpsvirksomhet. Hvordan kan det være mulig, hvis loven følges?

   ST. meld. Nr. 25 (1999-2000) 6.6 Advokatmonopol, rettshjelpere og integrert rettshjelpsvirksomhet. Generelt kan sies at juridisk bistand kan ytes av andre en advokater.  Viser til domstolloven.
   I. Rettshjelpvirksomhet  . 
   § 218. Den som vil utøve rettshjelpvirksomhet, må ha bevilling som advokat etter § 220. Med rettshjelpvirksomhet menes ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp.
   Fra bestemmelsen i første ledd første punktum gjelder følgende unntak:
   1. Den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men ikke har advokatbevilling, kan yte rettshjelp.

   Det skal ikke la seg gjøre, å plukke ut og/eller neglisjere det som taler til Reikerås sin fordel, i gjeldende lovverk. Myndighetene fremstår som komplett fjollete og useriøse, når det stilles krav om, at Tilsynsrådet, det samme som uriktig fratok Reikerås bevillingen, skal godkjenne han som rettshjelper. Til overmål viser det seg, at Tilsynsrådet IKKE skal godkjenne rettshjelpsvirksomhet, verken for Reikerås eller noen andre. Det er altså fremsatt feilaktige krav til godkjenning og dømt etter feil lovanvendelse. Dette er helt spinnvilt! Jeg snakker om NORSK RETTSSYSTEM  og PÅTALEMAKT.

   Fjollete, for ikke engang norsk lovverk er fulgt. Dersom dette skulle kunne være gjeldende praksis, så må det bety, at Tilsynsrådet er rangert over norsk lov ved motstrid.
   Men uansett om så var, - ville ikke dette kunne gjelde, da menneskerettsloven §3 har forrang  ved motstrid, - slik at EMK gjelder.

   Det er disse, som skaper krenkelsene, som fremstår, som «hyklere og dønn uærlige folk».  Staten kritiserer altså Reikerås for ikke å forholde seg Tilsynsrådet, ja, sågar tiltaler og domfeller han for dette.  – Det uten å innkalle til rettsmøtet engang, slik de har gjort flere ganger, nå senest i september 2016, Bergen tingrett.

   Nevner kort at Reikerås har følgende kvalifikasjoner, som opplagt er relatert til å kunne praktisere rettshjelpsvirksomhet.  Viser til domstolloven § 218, annet ledd :  «Den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men ikke har advokatbevilling, kan yte rettshjelp.» : 
   - Engelsk mellomfag - Juridisk embedseksamen, - Spesialisering innen menneskerettigheter - Revisoreksamen ved NHH - 7 års praksis som advokat, før bevillingen urettmessig ble inndratt i perioden 2009 - 2011 av Tilsynsrådet.

   Det er åpenbart gjort feil på feil i Reikerås sin sak, uten at staten rydder opp. Det burde være innlysende for enhver, som kan tall og bokstaver, at advokatbevillingen skulle vært tilbakelevert i 2011.

   Spørsmål :
   1)  Hvor mange ganger er «stadig» sett i lys av «stadig retthjelpsvirksomhet», regnet på år?
   2)  Hvordan kan ordet «stadig» brukes i forbindelse Reikerås, han er jo ikke advokat? 
   3) Eller er Reikerås advokat og ikke advokat, ettersom det passer seg for myndighetene?
   4) Hvilke jobber og oppgaver, mener justisministeren og de øvrige tilskrevne , at Reikerås kan utøve, uten å bli straffet, basert på oppnevnte kvalifikasjoner (faglig og praktisk) og gjeldende lovverk?

   - Reikerås har minst 30 ganger så mange følgere på sosiale medier, som det er dommere i Norge.
   For sammenligningens skyld kan jeg nevne, at i den løypa ligger også forskjellen, når det gjelder følgere på sosiale medier, sett forholdet mellom Marius Reikerås og Generalsekretæren i Europarådet, Torbjørn Jagland.
   Det forteller jo en hel del om interessen rundt Marius Reikerås som menneske, hans kunnskap, gjøren og laden.

   - Det er ikke uvanlig med 100 henvendelser pr dag på Reikerås sine innbokser.
   Dette er sendt av mennesker, som ønsker kontakt med - og har bruk for den kunnskapen som Marius Reikerås besitter.  Lite visste nok disse menneskene, at deres behov for råd og hjelp i vanskelige situasjoner, altså den kontakten de opprettet med Reikerås, skulle avstedkommer straffereaksjoner mot Reikerås i norsk rettsvesen.  Det underlige er, at det gjelder kun i Norge, for i utlandet er Reikerås respektert for det fabelaktige arbeidet han gjør og sin betydelig faglige tyngde.
   - Faktum er, at Reikerås, altså er dømt for å ha FOR MANGE venner, som trenger hans kunnskap og medmenneskelighet. Vi merker oss ordet, «stadig rettshjelpsvirksomhet», som altså er brukt i forbindelse  med advokater.

   Spørsmål : 
   1) Hvor mange medlemmer kan Reikerås en ha på fb i Norge, uten å bli straffet?
   2) Hvor mange medlemmer kan andre ha på fb i Norge, uten å bli straffet?
   3) Hvor mange følgere tillates det at Reikerås har på sosiale medier, før det er straffbart for mottakeren?
   4) Hvor mange følgere tillates det at andre har på sosiale medier, før det er straffbart for mottakeren?
   5) Hvor mange henvendelser tillates besvart pr dag av Reikerås, uten at han bli straffeforfulgt og dømt?
   6) Hvor mange henvendelser tillates besvart pr dag av oss andre, uten at vi blir straffeforfulgt og dømt? . . 

                                                                           - o O o - 

   Noen avsluttende punkter vedrørende menneskerettigheter:
   Det er interessant å lese bekreftelsen på at regjeringen og byråkratiet er orienterte om hva som er i ferd med å skje. Marius Emberland har allerede begynt prosessen med å fraskrive seg ansvar. Det er tydelig når han åpenbart ikke vil bli stående med ansvaret og dytter det over på domstolen allerede nå.  Jeg skal innrømme at jeg skjønner han godt.

   Det er en skandale at Bergen tingrett kjører rettssaker mot Reikerås, uten å innkalle han til rettsmøte. Dommen ble skrevet 23.09.2016.   Politiet har i mail bedt Reikerås om å levere en eventuell anke til politiet og informere de om bakgrunnen for anken. Det er underlig at Reikerås må henvende seg til politiet og ikke slik vi andre som leverer anker, at vi forholder oss til domstolen. Brev med spørsmål er selvsagt sendt, men foreløpig ikke besvart.

   Skandalen blir ikke mindre av, at påtalemakten i Bergensområdet har et habilitetsproblem. Det fremgår av tidligere redegjørelser, med Reikerås sin tidlligere ansatte/kollega, som sørget for å få slått Reikerås konkurs ved å vitne falskt.  Gadd vite hva han fikk av belønning for å avgi dette vitneprovet.  Han har i alle fall fått en stilling som påtaleansvarlig i Haugesund, så langt……  .
   Vedrørende den saken, er det et annet meget interessant moment. Det fremgår av dommen, at en rådgiver i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet var tilstede og vitnet, - vitnet mot Reikerås i saken 14.09.2016 med dom 23.09.2016.  Det kinkige er, at det foreligger dokumentasjon, som forteller at dette vitnet fra Tilsynsrådet, vitner usant og at det ikke KAN være mot bedre vitende.
   Jeg har selv sett bilagene, som tydelig viser at det Tilsynsrådet hevder, -  ikke stemmer. Tilsynsrådet har selvsagt også tilgang til identiske bilag. Fakturaer og mailer er gått mellom Reikerås og denne mannen, som Reikerås angivelig skulle bedratt for 50.000 kroner.  Denne mannen har til og med skrevet til Reikerås at han er så fornøyd med Reikerås. Ja, han VET åpenbart at Reikerås ikke er advokat, siden det står det det gjør på fakturaene. Dokumenter er ikke signert med advokat. Så hvor tar de slike utsagn fra at Reikerås skulle utgitt seg for å være advokat? Dette er så stygt, at jeg mangler ord.
   Krenkelsene, nedsablingen og løgnene om og mot Reikerås, går så langt, at jeg er sjokkert. Selv har jeg fått tilsendt dokumenter fra en representant, som har snakket usant om Reikerås vedrørende denne saken og advokatlisensen. Jeg fikk disse dokumentene ene og alene fordi jeg skrev om Reikerås på sosiale medier.

   En kommuneadvokat fra Fjell utenfor Bergen, har jo også en åpenlys fiendtlig innstilling  til Reikerås. Denne kommuneadvokaten har også sendt inn klagemeldinger, rapporter, anmeldelser på Reikerås. Det hadde han også gjort til denne saken i Bergen tingrett av 23.09.2016. Jeg kjenner at jeg stusser over hvordan kommuneadvokaten kunne vite så nøye om denne rettssaken?  Reikerås er forøvrig ikke den eneste han sender klager på. Det som overrasker meg er, at han blir tatt på alvor.
   Når det er sagt, så har han tatt kontakt på sosiale medier noen ganger. Da har kommuneadvokaten skrevet så mye usaklig, at jeg fant det best å kopiere tråden. Det endte opp med, at han ble oppfattet som beruset av andre på tråden, - det er vanskelig å være uenig i den vurderingen.  Han sletter gjerne de verste kommentarene etter en stund. Det er derfor jeg og andre har begynt med, å kopiere de verste kommentarene, for å ha bevis i eventuelle påkommende tilfeller. Dette er åpenbart et mønster i hans adferd.  Det verste er at Tilsynsrådet og norske domstoler tar hensyn til hans distribusjon av «edder og galle».
Et annet underlig tilfelle er, at når en sak skulle opp i Oslo tingrett i fjor, så fikk Reikerås en dommer som ikke fikk med seg hva han sa. Reikerås tapte saken. Når dommeren oppfatter beløp med mange nuller til å være kr 2,50, da forstår de fleste hvordan tilstanden er. Dommeren viste seg å være meget alvorlig syk, en sykdom som ikke var akutt. Det er derfor innlysende, at domstolen var klar over denne dommerens utilregnelighet.

   Så det er på sin plass å spørre seg hvorfor norske domstoler IKKE synes å VILLE gi Reikerås en objektiv og nøytral  behandling i domstolene?

   Menneskerettsjurist .
   Marius Reikerås er engasjert i menneskerettsarbeid og KAN menneskerettighetene. Han jobber stort sett gratis for folk, han har aldri bedt verken meg eller noen jeg kjenner godt, om penger for tjenester, brevskriving osv. Bare så DET er sagt !!  På den annen side, synes jeg det er frekt, å be folk om tjenester gratis, dersom de har noe å betale med. Jeg håper, jeg får slippe å høre flere løgner om dette med penger, vedrørende Reikerås.
   Reikerås har et meget varmt og stort hjerte.  Det har ført til at han har vært svært tilgjengelig. Etter mitt syn har det ikke vært grenser for han hjelpsomhet, når folk har forventet at han skulle stille opp med «et øre» til deres historie og være klar til å gi et råd eller foreta en handling.
   Det er så ufortjent, at denne mannen med de ressursene er plukket ut, til å være offer for å dekke korrupsjon i det offentlige og halvoffentlige , og det som verre er i Norge. .  Jeg kan se at han trolig ikke var forberedt på hvordan penger styrer dagens samfunn. Reikerås var og er opptatt av juss og menneskerettigheter !! . . .

   De ansvarlige .
   Jeg kan tydelig se, at dette går hus forbi for noen, som kommer til å lese dette. Men hvis bare en eneste får med seg budskapet, så er ikke dette brevet forgjeves.  Har du som leser dette protestert med «ja, men…..» tre ganger på det jeg skriver, da bør du gå hjem å tenke over hva du har forstått av livet og hvordan dette samfunnet har kunnet bli så dysfunksjonelt og umenneskelige, for store deler av dine medmennesker. Ja det er en råskap, brist i rettssikkerheten, til og med i behandlingen av barn og foreldre, som Reikerås kunne fortalt i timevis om.

   Det er slike enorme krenkelser, som dere, landets ledere, er ansvarlige for i befolkningen, at det er på høy tid å fjerne skylappene.  Det blir sikker noen vonde øyeblikk, men hvordan tror dere det har vært for menneskene som har måttet leve med sorgen, smerten, fornedrelsen og alle tilhørende krenkelser i dag etter dag, måned etter måned, år etter år……. . 
   Dessverre for Norge, tvinges nå Marius Reikerås til å flytte utenlands. Det er godt for alle,  som trenger hans hjelp, for nå kan ikke lenger Norge terrorisere Reikerås. Han er velkommen i flere land, og har gjort sitt valg. I går dro han.
   Igjen en skamplett for Norge.
   Nedenfor limer jeg inn det regjeringen selv har skrevet om hvordan den vil at menneskerettsforkjempere skal behandles.  . . .

   Lykke til med lesingen og læringen  .
   Gi meg et hint når dere er kommet til, at reglene skal følges, - også i behandlingen av Marius Reikerås, - og selvsagt alle oss andre.  At det skal bli «likhet for loven», det har nemlig vi ikke nå.   Det skulle være meg en glede, å få lov til å gi Reikerås beskjed om, at han kan slutte å formidle om alle lovbruddene som foregår i Norge mot egen befolkning. For nå har staten bestemt seg for å ville reparere for de skadene, som er påført folk. Staten vil også heretter følge gjeldende lovverk.

   Slik det er nå, må informasjonen Reikerås gir inneholde realitetene, som er at: 
   - barnevernet mishandler og traumatiserer barn,
   - voksne mennesker traumatiseres, sulter, fryser med mere.

   Dette da det har vist seg, at barnevernet ikke jobber for barnets beste, at Nav svindler brukerne og sosiale stønader ikke fungerer eller er for lave, at mennesker kastet ut av sine eiendommer og hjem, at folk fratas arbeidet, at myndighetene bedriver helerivirksomheter til bank og finansnæringen, at domstolene og påtalemakten er tvers gjennom korrupte, at helsevesenet er en katastrofe på mange områder -
   slik kunne jeg fortsatt til listen ble lenger enn lang.

   Kort sagt at medmenneskeligheten i Norge er fraværende, rettferdighet, likestilling og menneskeretter er tilnærmet «fremmedord».  For her i Norge, dreier alt seg kun om kostnader og nytteeffekter. Materielt selvsagt, ikke menneskelig, medmenneskelig og bistand til marginaliserte grupper og mennesker som ikke kan forsvare seg selv. . . .

   På Regjeringens egen side står følgende å lese. Har sakset ut noen setninger fra lenken:

   «Menneskerettighetsforkjempere .
   Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk. Målet er at arbeidet for å fremme og verne om menneskerettigheter verden over skal kunne utføres uten hindringer og uten trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforkjempere og deres familier. Menneskerettighetsforkjempere er personer eller grupper som arbeider for å styrke vernet og gjennomføringen av menneskerettighetene uten bruk av vold eller våpenmakt. Menneskerettighetsforkjempere forsvarer andres rettigheter og er ofte talspersoner for sårbare og marginaliserte grupper eller for mennesker som ikke har mulighet til å forsvare seg selv. De representerer i mange tilfeller lokale krefter som arbeider for endringer i sitt nærmiljø. Menneskerettighetsforkjemperes innsats er uvurderlig for realisering av menneskerettighetene og avgjørende for utvikling av rettsstat og demokrati. De arbeider for sivile og politiske så vel som økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse personene og organisasjonene gjør et svært viktig arbeid med å dokumentere og påpeke brudd på statenes plikt til å fremme og respektere menneskerettighetene.

   Fortsetter i innlimte lenke: 
   https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/ny-struktur/menneskerettighetsforkjempere/id2339808/      

   Spørsmål: 
   Hvordan kan det la seg gjøre i Norge, i 2016, å behandle Marius Reikerås på en måte som krenker han på deg groveste og bryter lov om menneskeretter på den verst tenkelige måten?

   26.10.2016 
   Kirsten Leikny Femundsenden 

   Vedlegg I, II, III og IV

   *

   Anita Egenæs:
   Så flott skrevet og det blir spennende å se om det kommer et svar noen gang ,de er jo eksperter på å IKKE svare på det man spør om.

   Hans Utstøl:
   Er helt satt ut :(

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Blir også satt ut av dette - som din dag er skal også din styrke være, heter det et sted. Men kan ikke la være å undres over hvor sterk en mann skal være.

   Monicha Nyhuus Aas:
   nettopp av denne grunn, må vi holde fast ved, at "VI GIR OSS ALDRI !"

   Vebjørn Kirkesæther:
   nettopp - spille på lag. Jeg registrerer din tendens til å unnvike mine spørsmål. Det får så være, jeg mener det er verdt å kritisere. Men den større saken er totaltoverskyggende slike filleting, så jeg håper også du vil spille på lag med meg om hovedlinjene, enn hvor uenig du er med meg i filleting.

   Vidar Fagerholt:
   ÆRE VÆRE. Noen gjør en formidabel jobb her !

   John Terje Henriksen:
   Fantastisk godt skrevet artikkel Kirsten, vi maa aldri gi opp men sloss til siste stund mot det skjulte diktaturets forlengede armer.......

   Rune L. Hansen:
   Alt av offentlig (inklusivt politisk og juridisk) organisert kriminalitet frykter menneskerettighetene mere enn noe annet. Både fordi menneskerettighetene er reell lov og rett og for den integritet, erkjennelse, kunnskap, viten, myndighet, rettferdighet, visdom, medmenneskelighet, folkeopplysning, anstendighet og kultur menneskerettighetene gir. Jo mere de i den offentlig mafia-virksomhet føler seg truet av menneskerettighetene dess frekkere og farligere vil de bli, så lenge de makter. Hva enten det er av dumhet, hovmod eller av andre grunner.

   I dagens Norge finnes ingen offentlig makt-fordeling, kun en offentlig makt-tildeling - til og for seg selv. Uavhengig av reell lov og rett, den er selv-beskyttende og enveis-kjørende. Uansett hvorhen i den offentlige forvaltningen. Den er i sin natur og sitt vesen alt det motsatte av menneskerettighetene.

   Om ikke menneskeretts-forbrytelsene snarest blir effektivt og kompetent straffeforfulgt så vil