----- Denne side: db201611.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  November 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. november 2016:

   Mørkt, vått, regn, yr og mellom 8 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels noe yr og 5 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels yr og ned til 3 pluss-grader frem mot 22-tiden. Med i underkant av 2 omkring 23-tiden og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208535160991270

   Kort, noen ord om politikk og all annen offentlig forvaltning.

   Både politikk og all annen offentlig forvaltning må og skal være fullstendig lovlig og fullstendig nødvendig.
   
   Det er et meget stort og alvorlig problem med politikere som tror seg å ha lov til å bruke makt, unnlatelser, karriærer eller penger på å medvirke i eller akseptere avgjørelser som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Ikke bare er det et problem og unødvendig, men det er en katastrofe og gjør de seg samtidig også til kriminelle.

   Det er hva de skal vite når de tiltrer eller arbeider som politikere, uten å neglisjere, bagatellisere eller bortforklare. At de er hvor de er for å respektere og sikre enhver og alle menneskerettigheter for absolutt enhver borger i landet - og for å forhindre eller stoppe enhver offentlig forbrytelse mot en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker.

   Altså at absolutt enhver borger har og skal ha alle og enhver av sine menneskerettigheter. Og at
å medvirke i eller akseptere offentlige avgjørelser som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er og skal være ulovlig og straffbart og er en katastrofe.

   Er det uunngåelig at det likevel skjer slike forbrytelser?

   I større eller mindre grad kan det være uunngåelig at det likevel skjer slike forbrytelser, men det som er det viktige og nødvendige i mulige tilfeller av en slik forbrytelse er nærmere å undersøke forholdet og effektivt og kompetent å stoppe den mulige eller reelle forbrytelsen.

   
Lovbestemmelsen i Menneskerettserklæringen Art 30 er sentralt gjentatt i og for alle menneskeretts-konvensjoner. Dette er lovbestemmelsen:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Forutsetningen er og skal hele tiden og alltid være at absolutt ingen skal kunne medvirke i eller for noen som helst menneskeretts-forbrytelse. Og at det skal være ulovlig og straffbart.

   Finnes det muligheter for å neglisjere at medvirkning i eller for en menneskeretts-forbrytelse er ulovlig og straffbar, så er det i seg selv minst en ulovlig og straffbar forbrytelse.

   Uten at alle og enhver mulige eller reelle menneskeretts-forbrytelser mot en eller flere borgere effektivt og kompetent undersøkes, straffeforfølges og opplyses er enhver i sivilbefolkningen i realiteten overlatt til vilkårligheter og tilfeldigheter hva angår sine menneskerettigheter. Vi snakker i så tilfelle om myndighets-forbrytelser, politisk og offentlig organisert kriminalitet og om et anti-demokratisk terror regime.

   Det er også dermed samtidig en selvfølgelighet at ingen undersøkelse, inngrep, prosess, avgjørelse eller forstyrrelse skal kunne krenke en menneskerettighet for noen. Og at hva angår barn så er det foreldrene som er og skal være deres myndighet.

   Hvis eller når politikere eller andre offentlig ansatte tror seg å ha lov til å medvirke i eller akseptere avgjørelser som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker, så skal og må dette kompetent undersøkes, straffeforfølges og stoppes.

   Hverken politikk, rettsvesen eller andre instanser eller avgjørelser skal kunne stå over, neglisjere, forfalske eller bortforklare en menneskerettighet eller prinsippene for lovlig lov og rett.

   Reell respekt for og sikring av alle og enhver av menneskerettighetene og deres prinsipper for absolutt enhver, skal og må være første-prioritet og nødvendighet for enhver politiker og enhver borger.

   Politikk og annen offentlig forvaltning skal ikke kunne være tyveri av menneskerettigheter, medmennesker, eiendom, tid eller verdier. Alt slikt skal i virkeligheten være ulovlig og straffbart. Unntak skal i henhold til menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett kun kunne lovliggjøres i og under fullstendig nødvendighet, fullstendig forholdsmessighet og fullstendig rettssikkerhet.

   Politikk og annen offentlig forvaltning skal ikke kunne være unødvendigheter, urettferdighet eller noen som helst ulovlighet.

   Å realisere dette er enhvers lovpålagte plikt og ansvar.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1323664257658207/

   Cecilia Övall:
   De pådrar skader för livet på föräldrar och barn skader liver latent i kroppen myndigheter tar inte ansvar för sina handlingar . För vsd de ut sätter be folkningen för samt invandrare som har sin lagliga rättigheter från sitt land nav samarbete med olika myndigheter og med vetar i kuropta handlingar. Som de inte har laglig lov till enligt lov myndigheter ska ta ansvar för sina handlinga som de utsätter befolking för.. i första hand är det folkey som har talan om sitt land.sen kungen där efter regering regregering svart målar norges land med ondskap. När andra länder sätter sig mot hur regeringen myndigheten behandlar norska med borgare. Se till att vakna.. innan det är för sent de för ett undre krig som inte folk vill vara med om.. låt med borgare vara medborgare inte fångar i ett osäkert land som norge är..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2016 shared Jean Jacques John Ranger's video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208531470619013

   Dette gjelder nu for både Canada, Norge og flere andre land ...

   https://www.facebook.com/canadiancpswatchdog/videos/1022756994470957/
   -0:33 - 1,314 Views

   *

   
---

   https://www.facebook.com/canadiancpswatchdog/videos/1022756994470957/

   Christina Andersson:
   Great This is an industry! Well said. And it can not continue! Thank you for this great speech! Yes enough is enough!

   Jean Jacques John Ranger:
   thank you

   Christina Andersson:
   !

   Louise Fanonera:
   Agree with you .Yes enough is enough !!Amen !!

   Jean Jacques John Ranger:
   100%

   Jo-Ann M. Duncan:
   Well said John. Amen.

   Jean Jacques John Ranger:
   thank you Amen

   Salvatore Cino:
   Great work jJeAn

   Jean Jacques John Ranger:
   thank you : )

   
---
---

   Oddvar Espegard, 01.11. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1254594254561501/

   trenger vi å vite noe mer ?

   "I DAG VET VI AT DET VERSTE DU KAN GJØRE MOT ET BARN ER Å FJERNE DET FRA SINE FORELDRE, OGSÅ DE MINDRE GODE FORELDRE. NÅR BARNEVERNET BEGYNNER INKLUDERE HELE FAMILIEN ER VI PÅ RETT VEG."

   av Rune Fardal

   Olav Sylte er absolutt inne på noe her. Ikke bare godta disse titelbærernes teorier, for det er det de er. teorier.
   Husk at frem til 50 tallet var det uhørt at foreldre var med barna på sykehus, for man mente det forstyrret barnet, så viste forskning på barn under WW2 i London at det var tapet av foreldrene som var problemet. dermed ble det til at foreldre var til stede ved sykehus når barnet var innlagt.
   Norsk barnevern er på samme stadie som kunnskap om barn før krigen. De lurer på hvorfor fosterbarn ikke gjør det bedre når de flyttes. Ikke en av dem har vurdert hva tap, savn, tilknytning og sorg gjør med et barn. I dag vet vi at det verste du kan gjøre mot et barn er å fjerne det fra sine foreldre, også de mindre gode foreldre. Når barnevernet begynner inkludere hele familien er vi på rett veg.

   *

   Rune L. Hansen:
   Samtidig med at det skjer tilhører det politiske "barnevernet" landets og verdens katastrofale fortid og gjenopprettelses-plikt. Og at absolutt alt av barnevern blir og er et familievern er en selvfølgelighet.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. november 2016:

   Mørkt, vått, tildels noe yr og i underkant av 2 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 02.30 i natt. Ned mot null senere på natten. Dus blålig himmel, solen i sør-øst og 1 pluss-grad frem mot klokken 10.30. Med oppmot 4 frem mot 13-tiden. Ned mot 1 pluss-grad klokken 15.20. (Klokkene i Norge ble tilbakestilt med en time forleden dag, til såkalt "vinterklokke". I og med en to ganger årlig tåpelig politisk offentlig manipulering med klokkene.) Mørkt og null grader klokken 18 og 1 minus-grad klokken 20. Stjerne-himmel og 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 31.10. 2016: ( intern - ekstern )
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1115364091874668/

   Rune L. Hansen:
   Alt av offentlig (inklusivt politisk og juridisk) organisert kriminalitet frykter menneskerettighetene mere enn noe annet. Både fordi menneskerettighetene er reell lov og rett og for den integritet, erkjennelse, kunnskap, viten, myndighet, rettferdighet, visdom, medmenneskelighet, folkeopplysning, anstendighet og kultur menneskerettighetene gir. Jo mere de i den offentlig mafia-virksomhet føler seg truet av menneskerettighetene dess frekkere og farligere vil de bli, så lenge de makter. Hva enten det er av dumhet, hovmod eller av andre grunner.

   I dagens Norge finnes ingen offentlig makt-fordeling, kun en offentlig makt-tildeling - til og for seg selv. Uavhengig av reell lov og rett, den er selv-beskyttende og enveis-kjørende. Uansett hvorhen i den offentlige forvaltningen. Den er i sin natur og sitt vesen alt det motsatte av menneskerettighetene.

   Om ikke menneskeretts-forbrytelsene snarest blir effektivt og kompetent straffeforfulgt så vil de i stadig stigende styrke bli mere og mere intense og omfattende. Det er slik det går under, i og for ethvert terror regime. De blir stadig mere manifeste og massive, så lenge de makter.

   Selvfølgelig er Marius Reikerås - og stadig mange flere - en trussel for en slik politisk og offentlig organisert mafia-virksomhet. Jo mere det avsløres hva virksomheten egentlig bedriver. Og jo mere menneskerettighetene i seg selv er en trussel.

   Vebjørn Kirkesæther:
   Veldig bra skrevet og tenkt.

   Britt Holth:
   Jeg er en enkel sjel, har lest og forsøkt å forstå, det jeg kommer fram til er at ingen, absolutt ingen borgere av staten Norge har noen rettigheter i dette landet. Norges Lover er ikke til å forholde seg til, iallefall av den vanlige mann i gata. Hva skal vi med lovverk når det ikke blir fulgt? Og hvem er de i så tilfelle til for? Hva skal vi med menneskerettigheter om vi ikke skal få lov til å ha dem og benytte dem? Er det virkelig slik at det kun er de høye herrer som skal og kan benytte seg av dette? Er det lovstridig for en jurist /advokat og bruke dette? Jeg bare spør, for jeg er kun en enkel person. Og er det forbudt for personer å hjelpe hverandre?

   Vebjørn Kirkesæther:
   Kan forstå avmaktsfølelsen, men så håpløst er det ikke. Jeg er dog redd det ikke nytter så veldig med saklige argumenter ALENE, og det plager meg, for det har jeg drillet meg selv med gjennom lang utdannelse innen akademia, karakterer som ligger langt over snittet. Nei jeg er ikke noe geni, jeg jobbet steinhardt for det - trodde det, sammen med ren personlig interesse for ulike fagfelt, kunne utgjøre en forskjell. Så kom jeg omsider ned trappen fra nygårdshøyden med fine vitnemål - og møtte realitetene. Så koker det meste bort i retorikk, penger bak ryggen på dresskledde kvinner og menn, primært i Oslo-hekse-troll-gryta-likegyldighet og Stoltenbergsk hykleri, Solbergsk moralske søl ved å stille som "boksepromotor" for en jente som slår andre jenter helseløs, for penger og for gøy? Psykopatiske Hegnarer som setter sine penger i næringen som ødelegger våre nære havområder. Jeg er ikke historiker, men hva hjelper det å ha slike som gjemmer seg bak kontordører og ikke sprer sin kunnskap ut blant folk om hvordan samfunn har blitt endret, kan endres, kunnskap om menneskerettighetenes helt sentrale grunnlag for vår moderne kultur, om den franske revolusjon, den tyske romantikken. Hvor pokker er filosofene som sitter oppå hverandre på Nygårdshøyden å pønsker ut 800 siders avhandlinger om nyanser i den sene Wittgensteins 17 mest obskure aforismer? Hvorfor står ikke slike filosofer hver onsdag for eksempel og holder offentlige foredrag om Wittgensteins MORALSKE PROSJEKT - foran stortinget - Torgalmenningen i Bergen? Jeg er ikke jusprofessor, men, og DET har særlig irritert meg, hvor er de! Hvorfor står ikke jusprofessorene fra Dragefjellet i Bergen etter tur en gang hver uke, eller annenhver uke på Torgalmenningen i Bergen å holder forelesninger om hva juridisk metode er, hva som er forskjellen på lovverket og rettspraksis, noe som er en kronisk gjenganger til misforståelser og bortkastet til på å forsøke å forklare på FB. Dragefjellet ja - hvor ble det av de ildsprutende superakademikerne - jo de denger løs på hverandre på disputaser med 12 tilhørere, disipler som noterer seg triks for hvordan de selv kan bli som dem. Det burde inngått i stillingsbeskrivelsen og ført til refs og omsider avskjed dersom SAMFUNNOPPGAVEN med å informere folket ikke ble fulgt av akademikere, og da I DET OFFENTLIGE ROM, ikke i finpussede kronikker folk flest ikke leser. For å sitere Anine Kierulf (forsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo): "Hvordan akademia har innrettet seg er også et kjempeproblem. I universitets- og høyskoleloven har akademisk tilsatte tre plikter: forskning, undervisning og formidling. Smal formidling i bransjetidsskrifter er formidling, men vi har også et opplysningsansvar overfor statsmaktene og folk flest. Det er ikke sikkert alle trenger å vite alt om verdensrommet, men de fleste berøres på en eller annen måte av jus, og det å vite noe grunnleggende om juss mener jeg er helt nødvendig. Men det som gir prestisje, opprykk og forfremmelser er ikke undervisning eller formidling til offentligheten, men publisering i tunge fagtidsskrifter. Om du forsøker gjøre begge deler, slik noen av oss gjør, blir det overskygget av det faktum at du nedverdiger deg til å drive med forskningsformidling". Om Anine får til noe særlig vet jeg ikke, hun er meget skarp og velformulert, men hvorfor deltar ikke hun i Reikeråsdebatten? [...] Nå skal jeg ikke bare hakke på akademikere, men også på vanlige folk, shoppere, og kjøpesenterentusiaster, sydenturister og elbilfantaster. Det er ikke slik verden blir mindre skremmende for de svake, som aldri tør - med god grunn - ytre seg, for da kommer den offentlige "baseballkølla" over leggene så det singler i beinsplinter. Media i Bergen bruker hvert år ukesvis på å skremme folk med at det enkelte dager er så forurenset luft at man bør holde seg innendørs. Når skal bergensk media begynne å true med å navngi, henge ut på lederplass og i kronikker de akademikere som ikke stiller til offentlige debatter, som gjemmer seg vekk som akademikere på boklig heroin. Det er fullt mulig for Bergens tidende og BA å kjøre på med slike kampanjer, men det skjer ikke. Jeg har gitt opp akademia. Hadde jeg vært snill gutt, enda mer kynisk enn jeg faktisk er, vært tøffere og stolt mer på meg selv skulle jeg feiet kollegaer på universitetet av bordet og vært professor i dag. Det hadde jeg klart, det lå det an til. Men jeg var ikke tøff nok. Så jeg er sykepleier, og liker helst å hjelpe mennesker på tomannshånd, så lenge de helst ikke er akademikere med mer enn mastergrad eller rene psykopater og torpedoer med dobbelt diagnoser. Shoppe i Wittgenstein - shoppe på Exhibition, hva pokker er forskjellen? Det er ikke så håpløst Britt Holdt. Hvorfor det, hvordan det? Jeg tror det må bli verre før det kan bli bedre. Det virker å være en dreining hos en ikke ubetydelig del av befolkningen til å samle seg om relativt enkle, superviktige prinsipper, menneskerettigheter. Jeg håper det. La staten, akademikere, byråkrater og rettsvesen for guds skyld tråkke vanlige folk enda hardere på beina, og jeg håper nesten Norge får en krise meg boligkrakk, stor arb. ledighet, et BV som får utvikle seg i enda mer totalitær retning, at flere menn enn de allerede mange nå som diskrimineres på det groveste i barnefordelingssaker, blir enda mer latterliggjort i Bergen Tingrett, at mobbing av barn tiltar, at overdosetallene vender oppover igjen, at politiet i Bergen viser litt mer vold, og boler seg litt mer sammen med utestedsvaktene, slik at det en dag fører til at en politimann mister forstanden og å åpner ild på Fisketorget i Bergen i stereoidpsykose. at unge jenter voldtas en masse etter stengetid på barer og utesteder. For et sted går grensen, gud vet hvor,men et sted går den, der folk vil begynne å samle seg og kreve endringer ved å stille i det offentlige rom, ikke i stille fakkeltog, men som frådende menneskemasser som det må settes inn pansrede bilder mot. Da er det håp. Om endring - forhåpentligvis til det bedre, kanskje til det verre. Ekteparet Drevland, la det avdekkes 30 slike ektepar. Det er da håp!

   Kristian Andreas Jørgensen:
   Dra mæ baklængs.....
   Fy fan.
   Jeg skal med glede, uten frykt være en av dem som for all ettertid står side om side med Reikerås å rydder ut ugresset.
   Så fantastisk godt skrevet og formulert. Jeg er så imponert for det skikkelige "Trøkket" du kjører på med. Peis på... Dette trenger vi.
   Kjempehilsen fra meg.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Norsk korrupsjon, på sitt rette.

   Magnar Inge Wisnes:
   FANTASTISK bra skrevet :D
   Dessverre så frykter jeg at du aldri vil få noe svar - i alle fall ikke noe annet enn det jeg kaller "Brundta" svar, en hel haug som ikke sier noen verdens ting.
   Jeg opplever rett og slett det offentlige - og da særlig domstol, politi, barnevern, skatt, NAV også videre som så skakkjørt at det aldri vil la seg rette opp.
   Norge burde rett og slett vært satt under administrasjon fra Strasbourg, Den Haag e.l.
   En gang i tiden var jeg fengselsbetjent og hadde klokketro på at vi levde i et rettferdig samfunn - nå vet jeg at jeg har låst inne flere som var utsatt for justismord :(

   Hans Utstøl:
   fåreslår folkestyre der x antal tusen fremmer/fåreslår nye lover erller avskaflelserr av lover og folket stemmer, og tar bort fasistsymbol fra politi slik at de skal være tilfo folket

   Magnar Inge Wisnes:
   Hans Utstøl Helt enig :)

   Noralf Aunan:
   Det er ikke lovene som er så ekstremt dårlig, men etterlevelsen er det tydeligvis ikke så nøye med for de offentlige. Vi andre blir imidlertid straffet for det minste lovbrudd, og gjerne straffet uten å ha brutt noen som helst lov også. De fleste offentlige er også meget flink til å beskytte hverandre, og det kan skje når vårt rettsvesen slett ikke fungerer!

   Steinar Hansen:
   https://www.nrk.no/hordaland/_-det-henger-en-ukultur-i-veggene-pa-politikammeret-i-bergen-1.13203115
   – Det henger en ukultur i veggene på politikammeret i Bergen
   nrk.no|By NRK

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra artikkelen:

   "«Byen vest for loven» er tittelen på Thunes nye bok, hvor han forteller om sine erfaringer med politietaten i Bergen og Hordaland gjennom mange år. Erfaringene er stort sett negative, og den erfarne kjendisetterforskeren er ikke nådig i sin dom over politiet i Vestlandets hovedstad.
   Ola Thunes nye bok
   Thune hevder han allerede i Fagereng-saken på midten av 90-tallet traff på en politikultur preget av egenrådighet, prestisje og manglende ydmykhet.
   – Det har hengt en ukultur i veggene på politikammeret i Bergen så lenge som jeg kan huske. Jeg tviler ikke på at politifolk og politijurister der har gode hensikter. Men når gode intensjoner pares med inkompetanse og overdreven tiltro til sin egen fortreffelighet, da er det livsfarlig. Man kan jo spørre seg hvorfor jeg har bistått som privatetterforsker i flere saker i Bergen enn noen andre steder i Norge, sier Thune. (...)

   – I Åsane-saken ble jeg hyret inn av faren til en av dem som ble tiltalt. Han hadde god økonomi og kunne engasjere meg. Gutten ble frifunnet på bakgrunn av dokumentasjon jeg fikk fremskaffet. Hva om faren ikke hadde hatt de pengene?

   – Målet med boken er å sette fokus på et alvorlig og tiltagende problem, og på den måten bidra til å bedre rettssikkerheten. Historiene i boken viser hvor ille det kan være, men dette er bare toppen av et isfjell, sier Thune.

   Nektet å la seg avhøre
   Det har lenge vært kjent at Thunes tillit til bergenspolitiet er minimal, ikke minst etter drapet på Yngve Elvik i Gjervik i 1999, det såkalte «Lindås-drapet». Truls Guttormsen ble dømt for å henrettet Elvik som straff for tysting, men Guttormsen hevdet sin uskyld helt til sin død.

   Thune ble hyret inn som privatetterforsker på oppdrag fra Guttormsens forsvarer. I en omfattende rapport konkluderte han med at påtalemyndigheten bygget saken på feil faktum, at Guttormsen trolig var uskyldig og at en eller flere drapsmenn går fri.
   Politiet nektet å åpne ny etterforskning og tiltalte i stedet Guttormsen og hans kompis for falsk forklaring.
   Da Thune jobbet som Kripos sjef fra 2001 til 2005, mottok han flere nye opplysninger som tydet på at saken var uoppklart, men til ingen nytte.

   Forholdet til bergenspolitiet var da så kjølig at han nektet å la seg avhøre av dem om det såkalte «Lindås-drapet» da saken ble etterforsket på nytt i 2006."

   Rune L. Hansen:
   Ja, justismordene, forurettelsene og ødeleggelsene florerer når kompetansen og viljen til kompetanse er fraværende. Og sivilbefolkningen og menneskene perverteres stadig mere og verre av det. Det er de onde sirkler (og spiraler) med deres nøkkel-personer og medspillere som gjør seg gjeldende. Og slike vil bare ha sine seg selv like og medspillere som sine overordnede, underordnede og kollegaer. For å beskytte og verne hverandres forbrytelser, holdninger, handlinger og mentalitet, selvfølgelig. :(

   Rune L. Hansen:
   Jo mindre kompetanse de har, dess mere og verre tror de seg å være kompetente. Eller sagt på en annen måte: Jo dummere og ondere de er, dess mere tror de seg selv å være loven og lov og rett. Og konsekvensene blir tilsvarende. Og hvorfor ikke, - det fungerer jo i dagens Norge slik de ønsker det. Jo verre, dess bedre - og omvendt, jo bedre dess verre. De har kontrollen og styringen. Hvem i all verden kan vel finne på å våge å straffeforfølge de, på alvor - og kompetent?

   Geir-Ole Isaksen:
   Meget bra skrevet. Jeg har null respekt eller sympati med disse korrupte menneskerettsforbryterne innen det offentlige. Om det skulle skje de noe tror jeg rett ut jeg må le. Jeg har selv blitt utsatt for flere justismord å har alle dokumenter på dette. Det siste jeg sa til de ivrigste kommunistlakeiene da jeg gikk ut porten var at "dere trenger ikke si at dere håper å ikke se meg igjen, for det nytter ikke å følge loven med dette patetiske rettssystemet, og dere som støtter det har jeg også absolutt null respekt for". Synd å måtte bli anarkist i et land som kaller seg demokrati og rettsstat.

   John Terje Henriksen:
   Befolkningen forstaar ikke konsekvense av dette .... det samme gjelder blandt Storingsrepresentantene.... ingen forstaar noe som helst av dette....

   Rune L. Hansen:
   De er uansett lovforpliktet til å forsøke å forstå å forstå prinsippene for lovlig lov og rett. Og at staten er en avtale basert på prinsippene for lovlig lov og rett. Og at stats-ansatte pr. definisjon skal være borgernes lønnstagere for under prisippene for lovlig lov og rett å tjene borgerne.

   John Terje Henriksen:
   Saa enig saa enig Rune L. Hansen.... like fordømt forstaar de fleste ikke noe... baklageligvis... det hjelper lite med lovpaalegg naar det er enklest aa la vaere forstaa...

   Rune L. Hansen:
   Enklere og kortsiktig mere lønnsomt for de kriminelle eller dumme nok å la være å forsøke å forstå eller å late som de ikke forstår. For lovlydige eller anstendige mennesker er det omtrent motsatt.

   Rolf Schou:
   Et politisk styre, som unlater å svare objektivt på saklige henvendelser, agerer langt utenom norske lover. Det må rydes opp i hele denne korrumperte norske staten!

   Rune L. Hansen:
   Ja, hva enten henvendelsene er saklige eller oppriktige forsøk på å finne frem til hva som er rett og riktig.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. november 2016:

   Fra omkring 2 minus-grader Celsius til null her ute i natt. 1 minus-grad, hvitlig og blålig overskyet tidlig formiddag. Overskyet og 1 pluss-grad frem mot 12-tiden. Oppmot 4 frem mot 15-tiden og 2 og 3 henimot klokken 16 og 18. Mørkt og 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208545121400274

   Årets viktigste brev i Norge! Offentlig.
   
   Åpent brev, til alle norske politikere og andre offentlig ansatte.

   Hvor lenge må jeg vente før mine menneskerettigheter respekteres og sikres?

   De som er og skal være umistelige og uavhendelige, dere vet.

   Er de også uoppnåelige?

   Til dere synes det er nødvendig og ønskelig?

   Hva er konsekvensene imens og efterpå?

   Hilsen fra O. Nordmann, 03. november 2016.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207172670570562

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Da er der ø veeeente på svar igjen.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/permalink/10154758740165087/

   Laila Sivertsen:
   jeg synes det var godt skrevet når du trodde du hadde nådd bunnen hjelper Nav deg lenger ned, vi er mange som ikke har fått inngangskortet til å bli med the new world low order videre bare 30% av menneskeheten har de sagt men til gjengjeld så blir disse bare slaver, slaver av de mektige og 13 familier som styrer det aller meste men om du da forstår hvor lett det er å se at de bryter fine folk ned etter at det er de om haar ruinert livene deres de tar oss en for en og det er bare de sterkeste som til slutt står igjen å i denne krigern er det troen som gjør at det er noen få igjen det finnes altfor liten tro det finnnes altfor mange som ikke lever livet ut og derfor er det så f¨å med "baller" og viser du deg balle løs så er du borte med en gang slik er det du må aldri gi opp å tro på det gode det vil seire den dagen du ikke har trua så har du tapt

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/582473658543848/

   Unni Lokken:
   Du må vente til Norge fjerner tolkingsvedleggene til CRPD som i praksis er reservasjoner Norge kan bli pålagt å fjerne hvis de ikke vil forbli B-nasjon ad menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Det siktes til alle menneskeretts-konvensjonene og alle deres lovbestemmelser som skal være gjeldende menneskerettigheter, Unni Lokken. Og ikke til CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) eller lovlige reservasjoner.

   Walter Keim:
   CEPD er en menneskerettskonvensjon og reservasjonene strider mot konvensjonen:
   http://mdac.org/sites/mdac.org/files/norway_declaration_-_legal_opinion.pdf

   Rune L. Hansen:
   Bra du opplyser og dokumenterer også det, Walter Keim. De utrolig mange mere eller mindre synlige ulovlige reservasjoner, også i forhold til CRPD, hvilken form de enn har, er selvfølgelig vitnesbyrd om og beviser og dokumentasjon for pågående politisk og offentlig organisert kriminalitet, som må og skal straffeforfølges og stoppes. Og så enkelt skal det jo egentlig være.

   Walter Keim:
   For CRPD er det blitt foreslått: I would like to draw your attention to this solution according to General Assembly in resolution 60/147 (2005)(thank you WSO, CRPD Committee, 30 March 2015) to overcome these human right violations i psychiatry:
   - Restitution (restoration of liberty)
   - Compensation (economically, moral damage)
   - Rehabilitation (official declaration, public apologies)
   - Satisfaction (e. g. truth commission)
   - Guarantees of non-repetition

   http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150710sg.html
   What is the solution that NORWAY ranks highest in Europe in use of coercion in psychiatry including human rights breach forced drugging?
   Letter to Office of the Secretary General CoE: What is the solution that NORWAY ranks highest in Europe in use of coercion in psychiatry including human rights breach forced drugging?
   home.broadpark.no|By Walter Keim

   Rune L. Hansen:
   Ja, som du ser, Walter Keim, så er den offentlige politiske taktikken fortsatt i dagens Norge å øke den politisk organiserte kriminaliteten, med (ulovlige og straffbare) fortielser, forfalskninger, unnlatelser, ulovlige (og straffbare) lover, regler og avgjørelser, (ulovlige og straffbare) reservasjoner, etc. Så utspekulert som de bare makter. Dette gjelder ikke bare hva angår CRPD, men i forhold til alt og ethvert av menneskerettigheter og menneskeretts-konvensjoner.

   Hva de vet, men som mange enda ikke har forstått, er at så lenge og når menneskeretts-krenkelser i offentlig regi ikke kompetent eller i det heletatt straffeforfølges, selv om det er ulovlig og straffbart også å unnlate det, så er enhver menneskerettighet fullstendig verdiløs.

   Det er "bare" det som er det hele problemet. Løsningen er meget meget enkel og grei, men den ønsker de selvfølgelig ikke. For å si det mildt. Og det at menneskeretts-forbrytelser ikke foreldes driter de rett og slett i, fordi de håper og regner med å opprettholde og videreføre sin makt.

   
---

   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207172727411983

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, sånn kan det gjøres, kort og greit. Godt du er kommet deg til et sted, der er lov å jobbe med å menneskerettigheter, Marius Reikerås. - Ingen tvil om at det er behov ...

   Mona Kågen:
   Kommer vel helt ann på hva den mannen ser på som menneskerettigheter det? Egne lover og regler?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er for alle og enhver og er det lovbestemt at alle og enhver av de skal være umistelige og uavhendelige for alle og enhver, Mona Kågen.

   Mona Kågen:
   Nei det mener jeg ikke. Men vi har rettigheter, og vi har plikter. Følger vi ikke pliktene mister vi rettigheter, så da er det opp til hver enkelt hva man vil forholde seg til. Seg selv , eller det som er bestemt ved lov. Naturens lover bør vel holdes i naturen og ikke i sivilisasjonen? Man kan jo ikke forlange hjelp av staten hvis man selv har meldt seg ut av staten for å si det slik?

   Rune L. Hansen:
   Jeg sa ikke hva du mente, Mona Kågen, men hva som er lovbestemt i selve menneskeretts-konvensjonene.
   At dine meninger ikke respekterer og aksepterer menneskerettighetene er efter hva du sier forståelig nok.

   Mona Kågen:
   Hvis menneskerettighetene sier at man skal ha lov å være kriminell og bryte alt av lover og regler fordi man vil bestemme alt selv, da er jeg imot menneskerettighetene. Da har jeg missforstått hva de innebærer. Jeg trodde faktisk menneskerettighetene går på at de som har behov for hjelp skal få hjelp.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene sier og har lovbestemt at INGEN skal ha lov til det, hverken i eller utenfor den offentlige forvaltningen, Mona Kågen. Og akkurat det sier også Straffeloven, med alle sine lovlige lovbestemmelser. Og begge har de lovbestemt HVA som er ulovlig. Og Straffeloven har og skal i samsvar med menneskerettighetene ha lovbestemt LOVLIGE og strafferammer for hver enkelt forbrytelse. Les menneskeretts-konvensjonene, Mona Kågen, tro ikke at du vet fra før av hva de inneholder eller at du vet bedre.

   Hannah Mindeberg:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oppvekst/gir-dommere-plikt-til-aa-vurdere-kontaktforbud-for-overgripere/a/23836330/
   Gir dommere plikt til å vurdere kontaktforbud for overgripere
   vg.no

   Noralf Aunan:
   Da må man først og fremst gå løs på norsk bv generelt, for det er faktisk der det skjer flest overgrep. Hvorfor er det så umulig å gjøre noe revolusjonerende med bv, mens det er gode muligheter for endringer ellers, selv om de folkevalte er temmelig tafatte.

   Rune L. Hansen:
   De later som at problemet er i sivilbefolkningen, og forsøker å fremstille det slik. Men hele problemet er både skapt av og opprettholdt av og ønsket av diverse politikere og deres medspillere. Jo mere utspekulert og flikket på dess verre. Det gir makt og karriærer til stadig flere av deres medspillere.

   Rune L. Hansen:
   Og selvfølgelig stadig økende frykt for makt-skifte og straffeforfølgelse.

   Hannah Mindeberg:
   I høringsforslaget vektlegges også at barn etter menneskerettighetene har rett til beskyttelse, samtidig som barn og foreldre har rett til respekt for sitt privat- og familieliv

   Rune L. Hansen:
   Siv Jensen og Solveig Horne er bare to av de norske politikerne som driver propaganda for også denslags politisk og ofentlig organisert kriminalitet, Hannah Mindeberg. De later som at hverken Barnekonvensjonens eller Straffelovens lovbestemmelser finnes - og som at offentlig ansatte, deriblandt dommere, skal ha immunitet og impunity (altså at de ikke skal kunne straffes) for sine forbrytelser overfor barn, foreldre og andre. De opererer med og arbeider for sine egne politiske "menneskerettigheter", som endrer innholdet i menneskerettighets-konvensjonene til det ugjenkjennelige. De vil altså liksom lovliggjøre ulovlige reservasjoner mot menneskerettighetene - og forsøker å få også andre til å gjøre det samme.

   I avis-artikkelen du henviser til forsøker de også det samme, samtidig som de forsøker å fremstille det som at det er et forsvar for vern av barn. Og mange lar seg jo lure av denslags? Eller oftere ønsker å la seg lure av denslags.

   De argumenterer også med at det er en bedre implementering (innarbeidelse) av Barnekonvensjonens lovbestemmelser i andre norske lover og regler. Men uten å nevne at det de står for og som også i praksis vil være den konkrete konsekvensen, er en neglisjering av både Barnekonvensjonens og Straffelovens lovlige lovbestemmelser. Og at de ikke bare vil ha ulovlige lovbestemmelser, men også ulovlige straffer - til bruk mot hvem enn de måtte ønske det i sivilbefolkningen (og ikke mot seg selv og sine lydige medspillere).

   Det å implementere Barnekonvensjonens (og de andre menneskeretts-konvensjonenes) lovbestemmelser handler i virkeligheten om å få lovlige straffesammer for menneskeretts-forbrytelser, hvem enn som har medvirket i en eller flere slike forbrytelser, inn i Straffeloven. Det har vi fra før av i dagens Norge, og har vi lenge hatt, men alle neglisjeres de fullstendig av den politiske kidnapper-virksomheten og dens medspillere og nepotisme. De bruker i steden sine egne liksom (og ulovlige) "menneskerettigheter" og ulovlige strafferammer, som de lar sine dommere og andre medspillere fritt få manipulere med. Og det akkurat den samme taktikken og ingenting annet de også nu bruker, i håp om at flest mulig vil anvende, uavhengig av hvor ulovlig og straffbart det er å medvirke i eller for noe slikt.

   Rune L. Hansen:
   Åpent brev, til alle norske politikere og andre offentlig ansatte.

   Hvor lenge må jeg vente før mine menneskerettigheter respekteres og sikres?

   De som er og skal være umistelige og uavhendelige, dere vet.

   Er de også uoppnåelige?

   Til dere synes det er nødvendig og ønskelig?

   Hva er konsekvensene imens og efterpå?

   Hilsen fra O. Nordmann, 03. november 2016.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. november 2016: 

   Mørkt, vått, regn og yr med 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring 2 pluss-grader, disig himmel, vått, regn og yr utover formiddagen. Det samme med 1 pluss-grad utover eftermiddagen. Mørkt, vått, 1 pluss-grad, men uten nedbør klokken 17.30. Jeg har som snarest vært ute med hundene og plukket og spist minikiwi, men jeg ble fort nokså våt. Det ble bare en kort stund uten nedbør, fra før 18-tiden igjen regn og yr, med omkring 2 pluss-grader frem mot 20-tiden. Mørkt, regn og yr med omkring 1 pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208554438633199

   Kort, noen ord om protestene mot det politiske "barnevernet" ...

   Det er på ingen som helst måte hverken et barnevern eller familievern.

   Protestene mot det politiske "barnevernet" er massive, både innenlands og utenlands. Fra både de kidnappede barna og foreldrene og mange andre.

   Dette ser en særlig rundt omkring på Facebook og på Internettet. Tidligere ofte også i de fleste lokal-aviser. Tidvis også markert med demonstrasjoner rundt omkring, til tross for frykten dette representerer.

   Ja, protestene er omfattende og massive fra grovest tenkelige forurettede mennesker og deres medmennesker.

   Dette samtidig med at positive vitnesbyrd fra kidnappede barn og foreldre er så forsvinnende få at de rent faktisk er omtrent ikke-eksisterende.

   Ja, positive vitnesbyrd fra kidnappede er omtrent ikke-eksisterende. Bortsett fra på papiret og i munnen til kidnapperne og deres medspillere.

   Det er et barnevern i kidnapper-virksomhetens papirer, og i deres propaganda, men ikke i virkeligheten.

   Og undersøker en nærmere kidnappernes papirer, hvilket mange har gjort, så ser en at de i alminnelighet er fullstappede av kidnappernes menneskeretts-forbrytelser mot barna, foreldrene og familiene.

   Og fullstappet av løgner, halv-sannheter, krenkelser og falsk dokumentasjon. Under påskudd av å være barnevern.

   Og at den frekkhet det oppvises med å produsere løgner, krenkelser og falske påstander - som hvitvaskes - er omtrent grenseløs.

   Og når en undersøker nærmere, ser en fort at det finnes knapt i det heletatt foreldre som mishandler, foruretter, skader eller ødelegger barn tilnærmet den grovhet som menneskene bak de offentlige kidnappingene gjør.

   Tvert om ser en at det som oftest er fullstendig uskyldige og alminnelige familier. Og at virksomhetens forbrytelser overfor ethvert barn de kidnapper er utrolig mange, grove, ulovlige og straffbare.

   Og at virksomhetens akseptanter og medspillere beskytter og verner hverandres forbrytelser og løgner.

   Barn, foreldre og familier som i offentlig regi blir møtt med terror, inkvisisjoner, kidnappinger, traumatiseringer, tortur, fangehold, frihetsberøvelse, fremmedgjøring, stigmatisering, diskriminering, familie-tyveri, menneske-handel, integritets- og identitets-tyver, livs-tyveri og livs-ødeleggelse.

   Grove forbrytelser ikke bare mot barna, foreldrene og familiene, men mot hele sivilbefolkningen og verden.

   Alt og det hele selvfølgelig massivt fortiet og neglisjert av kidnapper-virksomheten.

   Og grundig og utspekulert forkledd som et barnevern.

   I virkeligheten er det ikke engang i nærheten av å ligne på et barnevern. Mildt sagt. Annet enn i navnet virksomheten bruker som forkledning.

   Hva virksomheten i virkeligheten gjør mot barna, foreldrene, familiene, samfunnet og verden, er fullstendig groteskt og meget grovt kriminelt og umenneskelig.

   Den bygger på terror, inkvisisjoner, kidnappinger, traumatiseringer, tortur, fangehold, frihetsberøvelse, fremmedgjøring, stigmatisering, diskriminering, familie-tyveri, menneske-handel, integritets- og identitets-tyver, livs-tyveri og livs-ødeleggelse.

   Slikt noe kan ikke reformeres. Det til tross er reformer, forbedringer og "kvalitets-sikring" gjennom nu flere ti-år gjennomført, med stadig verre resultat og konsekvenser.

   Det er, kort sagt, en enda smittsom og bestialsk menneske-handel, karriære-mafia og politisk nepotisme, som umiddelbart må straffeforfølges og stoppes.

   Det er en politisk offentlig organisert mafia-virksomhet, som angriper og ødelegger selve kjernen i menneskelivet, samfunnet, lov og rett og verden!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1256611084359818/

   Ole Endresen:
   Veldig godt formulert. Selv om politikerne måtte pålegge endringer, vil barnevernet fortsette å dure fram som en lovløs mafia. De har ingen respekt for loven eller grunnleggende menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og alle deres medspillere også.

   Kai Jørgensen:
   Stort bedre kan det ikke sies, men de selvhøytidlige og maktsyke sadistene vil selvfølgelig ikke inrømme de faktiske forhold.

   Laila Dalbye:
   Ja enig, veldig bra formulert og du har virkelig fått med det store bildet, det som ikke alle ser men som er det absolutt farligste da dette undergraver hvordan hele samfunnet og det demokratiet er bygget på. Det holder på å raseres totalt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1592116707763088/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Helt korrekt, Rune Larsen.

   Nina Helen Gulbrandsen:
   Så enig med hver enkelt sentning du skriver. Hadde vi bare kunnet dannet et parti som kommer i regjering for disse barna , hadde første steg mot en ny retning i det minste kunnet funnet sted. Men det er lang vei å gå mot bv , nemden, retten og regjering. Alt er så korrupt i dette landet så det skal nok bli en meget vanskelig oppgave dessverre. : ( 

   Ove Jan Ludvigsen:
   Ingen tvil om det du sier, Nina1

   John Arne Røsand:
   Du har desverre rett i det du skriver! Det som virkelig forundrer meg at omtrent hver eneste politiker både lokalt og på Stortinget stikker hodet i sanden og nekter å innse det. :-(

   Nina Helen Gulbrandsen:
   Fordi de vet at det er det største vepsebol av alle. Og tenk alle barn og foreldre som burde ha krav på erstatning for alt de har gått gjennom av psykisk og fysisk smerte. For alle de stakkars barn vi ikke har lenger blant oss for at smerten ble for stor pga savnet for sine biologiske foreldre. Alle barn som har blitt mishandlet fysisk og sexuelt i sine fosterhjem. For alle traumer barn og foreldre får pga deres feil i sine korrupte avgjørelser. Mange barn trenger hjelp oxo,så klart men bv klarer jo oxo i disse tilfellene å gjøre hverdagen enda mer vanskelig og skader disse barna yttligre . Får vondt i magen av bare å tenke på disse stakkars barna. Fikk ikke noe hjelp når jeg var barn selv så vet hvor tungt det kan være å bare vente på hvor vond neste dag skulle bli. : (

   Ove Jan Ludvigsen:
   Alt sammen i dette systemet ligger i Djevelens hender, og det styres uavkortet av han, det er bare slik og det kan ikke diskuteres. For dette er sannheten og sannheten er ufravikelig!

   Nina Helen Gulbrandsen:
   Hvordan kan djevelen være så stygg mot mot uskyldige barn og deres foreldre. Det er kun bare vi mennesker som kan være djevelen og ødelegge andres liv

   Ove Jan Ludvigsen:
   Djevelen, er den åndelige, psykiske, fysiske, og menneskeødeleggende åndsmakten, kraftkilden til all ondskap i denne verden. Og det er djevelen, som inspirerer menneskene til nettopp dette onde arbeidet. Dersom vi ikke får denne sannheten med oss, da forstår vi ikke noe av hvorfor verden er som den er. Heller ikke hvorfor barnevernet er som det er.

   Frank Roger Svendsen:
   Godt sagt

   Jeanette Hope:
   <3 jeg skulle bare ønske at di skjønte hva som var rett og galt og gjøre

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 01.11. 2016 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/1230335680359994/
   
   Det er iht. regnskapstall.no registrert 2045 aktive enheter med underenheter innen barnevernstjenester i Norge.

   Aleris alene omsatte i 2015 for drøye 1,5 milliarder kroner med vel. 120 millioner i overskudd.

   Dette er rett og slett så sinnssykt galt at ingen ord kan beskrive.

   MEN HVA GJØR VI for å få slutt på denne galskapen - HVA GJØR VI som foreldre, familie, venner osv osv???

   Ikke fyr av fra hofta nå - men sett dere ned og tenk!!!

   HVA GJØR VI egentlig for å få slutt på denne galskapen - en galskap som regelrett tar livet av flere barn hvert eneste år enn det Breivik gjorde.
   Og hvor enda mange mange flere barn blir evig lidende som psykisk lidende, rusmisbrukere og kriminelle fordi de ikke klarte dette galskapens system.
   En galskap som sender oss foreldre ut i sykemeldinger, uførhet og i mange tilfeller en død fordi vi ikke klarer mer.

   MEN - HVA GJØR VI????

   Sitter vi bare her på facebook og skriker om oss og kaller barnevernet det ene skjellsordet verre enn det andre?
   Hva oppnår vi med det?
   Den vanlige "Kari og Ola" ser rart på oss og lurer på hva i all verden for noen uoppdragne folk vi er som bruker alle disse stygge formuleringene.

   OG - JA jeg forstår frustrasjonen, MEN da må vi heller få utløp for fortvilelsen på annen måte med å gå en tur langt utenfor allfarvei og skrike det ut til vi er utmattet, finne oss en sandsekk og henge opp for så ha slå den forderdet, legge ut på en løpe eller sykkeltur hvor vi tar oss ut så vi blir så slitne at vi kryper gjennom døra hjemme av utmattelse.

   MEN - HVA GJØR VI MER enn å skrive om frustrasjonen vår her på facebook???

   Nå er det demonstrasjon i Oslo neste lørdag - skal dere dit???

   JA - jeg vet at det er mange som bor langt unna, men hvor mye ofrer dere for å faktisk delta på denne demonstrasjonen?
   Dette er snakk om prioritering - veldig lite noe annet.
   Eller sitter bare alle hjemme for å skrive ut sin frustrasjon på facebook???
   Hvorfor ikke benytte helgen som en kombinasjonshelg med litt juleshopping osv, et restaurant besøk med din kjære, eller andre koselige ting.

   Vi kan ikke bare sitte hjemme, stønne og uffe oss over at ingen hører på oss - vi MÅ ut og vise oss frem.
   Galskapens system MÅ forstå at nok er nok for lenge siden.

   Hvorfor ser vi ikke til andre land hvordan de demonstrerer for å få gjennom sine krav.
   Se på Polen, Tjekkia, Romania, Frankrike, Italia osv osv.

   Er det ikke flaut å tenke på f.eks alle de i disse landene som har demonstrert for hjelp til oss samler opptil 10.000vis av folk også samler vi bare samme antall som noen fotballag???

   Hvis folkene i disse landene ønsker å oppnå noe så sitter de IKKE hjemme og bare taster på facebook mens de syter og klager på at ingen bryr seg om dem og deres sak.
   Derimot så tar de til gatene og demonstrerer så de ikke kan overses og neglisjeres.

   MEN HVA GJØR VI ellers også?
   Engasjerer vi oss også i andres saker eller sitter vi der bare med vår egen sak i hodet uten å tenke på andre i det hele tatt.
   Da er vi i tilfelle ikke bedre enn resten av Norges befolkning som ikke bryr seg.

   Jeg etterlyste for en stund siden samhold - for sammen er vi STERKE!

   Vi MÅ legge alt annet til side - vi MÅ kun konsentrere oss om en ting:

   HVORDAN REFORMERE BARNEVERNET!!!

   Da MÅ det ikke spille noen rolle om en stemmer FRP, KRF, SV osv, det MÅ ikke spille noen rolle om en er for eller i mot innvandring, for eller i mot EU, oljeboring i nord osv osv.

   VI MÅ STÅ SAMMEN!!!

   Også kan vi diskutere de andre synspunktene på et seinere stadie hvor barnevernet er reformert - inntil da MÅ vi alle være venner og kjempe for samme sak!

   Nå vet ikke jeg om det blir arbeidet i kulissene for å få samlet alle eller ikke siden jeg bare sitter her på fjellet alene - MEN neste lørdag den 5. november skal jeg IKKE være alene, da skal jeg demonstrere sammen med ALLE DERE i Oslo!!!

   Og for å inspirere litt og for å ta vekk kommentarer som at det er lett for meg å si så reiser jeg fra Hemsedal til Tynset på fredag den 4. nov. for å ta de siste bildene på sykehuset og for å snakke med den legen som skal operere inn hofteprotese på meg mandag den 7. nov
   Men om kvelden den 4. nov. reiser jeg til Gjøvik for så å reise til Oslo og demonstrere lørdag den 5. nov. og så til Gjøvik på kvelden og så videre til Tynset på søndagen for da å bli operert på mandagen::
   Dette sier jeg ikke for å få noen forherligelse - MEN for å vise at om man bare ønsker noe nok så klarer man det - i alle fall slike ting.

   Så da regner jeg med å se de aller fleste av dere i Oslo lørdag den. 5. nov 2016 :D

   Ønsker alle en fin uke frem til vi sees på demonstrasjonen!

   *

   Rune L. Hansen:
   Mange reformer har de jevnlig holdt på med i flere ti-år nu, med alt stadig verre som resultat hver gang. Slikt noe hverken kan eller skal reformeres, det skal og må umiddelbart stoppes og kompetent straffeforfølges! Det er jo en selvfølgelighet at det må det! Og samtidig også både den såkalte "barneloven" og den såkalte "barnevernloven" umiddelbart forkastes og nullifiseres som både ulovlige og unødvendige - til fordel for Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og deres prinsipper, som uansett likevel egentlig er og skal være reell lov og rett! Reformer hjelper ikke! Tvert om! Det må konsekvent og kompetent rettes opp i alt og det hele! Dessuten vil ingen menneskerettigheter kunne gjelde om ikke det igangsettes effektive og kompetente straffeforfølgelser av alt og ethvert av menneskeretts-forbrytelser i regi av absolutt alle involverte offentlige ansatte og instanser og deres medspillere! Uten at det skjer vil menneskerettighetene selvfølgelig være verdiløse! Dessuten har alle reformer som har vært eller som er påtenkt, hatt som hensikt eller konsekvens og blitt brukt for fortsatt nullifisering og omfortolkning og forkvakling av menneskerettighetene - og samtidig som påskudd for å utsette menneskerettighetene og å gjøre de uoppnåelige, både for barna, foreldrene og alle andre!

   
---
---

   Irene Hov, 04.11. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1256893830998210/

   I dag er den hyppigste årsaken til at barn tvangsfjernes fra foreldrene sine, "manglende foreldreferdigheter". Noe sosialarbeiderne mener kan medføre "skjevutvikling" og feil "tilknytning" hos barna.

   Det er noe de har funnet på de siste årene. En ide - om mulig/kanskje skjevutvikling. En fiks ide rett og slett. Fantasi og fiksjon.

   En teori som Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch fant på i 2012.
   Det utviklingsfremmende prinsipp.

   I 2013 kom det inn i barnevernloven at "utviklingsfremmende omsorg" gikk foran det biologiske prinsipp. Dvs at sosialarbeiderne kunne fjerne barn fra familien på spådommer om skjevutvikling og feil tilknytning til foreldrene. Eller mer riktig - "spådommer" om kanskje muligens fremtidig skjevutvikling. En mistanke er nok.

   Ufaglærte barnehagetanter læres opp til å granske barn og foreldre for å lete etter manglende foreldreferdigheter. For deretter å avhøre barn i enerom og melde til bv.

   Nå har Solveig Horne fremmet forslag om å fjerne det "utviklingsfremmende prinsipp" i utkastet til ny barnevernlov. Et svært fornuftig grep for å få ned den voldsomme økningen i omsorgsovertagelser. Det liker opphavsmennene til dette svært dårlig.
   Det forstokkede barnefagmiljøet, med enda mer forstokkede professorer protesterer på lovendringen.

   Sitat:
   "Det fjerde prinsippet ble foreslått av det såkalte Raundalen-utvalget, som jeg var medlem av. Vi ønsket med det å bidra til å bedre beskyttelsen av barns utvikling. Det å bo under utrygge omsorgsbetingelser, spesielt i de to-tre første leveårene, er en risikofaktor for psykososiale problemer senere.
   Nå foreslår imidlertid NOU 2016:16 «Ny barnevernslov. Sikring av barns rett til omsorg og beskyttelse» (heretter kalt lovutvalget) å fjerne dette fjerde prinsippet i barnevernsloven. Det er en alvorlig feilvurdering."

   Willy-Tore Mørch:
   mener det er bedre at barn i gjennomsnitt får ny familie 4 ganger i ulike fosterhjem opp gjennom barndommen, (gjennomsnitt for et fosterbarn), enn å forbli hos foreldre som muligens kan påføre barna skjevutvikling. Alle vi ufaglærte vet at barn under barnevernets omsorg nærmest er garantert en skjevutvikling.

   Men professorer på såkalt barnefaglighet mener en kjærlighetsløs og rotløs oppvekst fremmer bedre tilknytning og utvikling, enn å vokse opp hos biologiske foreldre.

   Foreldrenes mentaliseringsevne granskes meget grundig - mens fosterforeldre går på Pride kurs og blir permanent godkjent som bedre omsorgsgivere enn foreldrene. Det være seg mentalisering, tilknytning og utvikling. Uten at det noengang er undersøkt noe form for tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre.

   Sitat:
   (..)forutsetter at foreldrene er sensitive for barnets signaler om trygghet og tar barnet opp på fanget, trøster det og viser kjærlighet og omsorg. De fleste foreldre gjør det intuitivt, men noen gjør det ikke."
   (Om fosterforeldrene gjør det, vet overhode ingen)

   "Dette kan skade barnet og være opphavet til flere psykososiale problemer, i verste fall psykiske helseplager dersom foreldrene reagerer inadekvat på barnets henvendelser – som sinne eller neglisjering."
   (Hvordan stiller det seg når barnet får nye kjøpeforeldre 4 ganger gjennom barndommen, og alle er like dårlig på mentalisering, tilknytning og utvikling? Får barnet i det hele tatt noe tilknytning til så mange foreldre? Og hvorfor har 8 av 10 bv barn på institusjon psykiske lidelser?)

   Feil å fjerne «det fjerde prinsippet» i barnevernsloven
   http://www.dagbladet.no/kultur/feil-a-fjerne-det-fjerde-prinsippet-i-barnevernsloven/64045561
   Ønsket med det å bidra til å bedre beskyttelsen av barns utvikling.
   dagbladet.no  

   *

   Asbjørn Nilssen:
   Finn Skårderud og Sigmund Karterud har starter kurs om ingenting, og alt de snakker om er bare tull. Manipulering og mantalisering for bunkevis av statlige kroner.

   http://mentalisering.no/
   Hjem - Institutt for Mentalisering
   Institutt for Mentalisering
   mentalisering.no|By Super User

   Irene Hov:
   Og når alt går galt setter de inn konsulentselskapene som bor på Barcoderekka - til å granske og granske for millioner av kroner.

   Ken Joar Olsen:
   Sugerørene I statskassen, får bare nye farger og navn...

   Jan Myhre:
   Raundalen og Mørch er begge nyttige idioter for SV sin politiske ideologi. De har funnet på galenmannsteorier i mange tiår. Skremmende at slike skal få så mye makt over bv og enkelte menneskers tanker, følelser, verdier og selvoppfatning. Men det er jo derfor partiene knytter de til seg - for å manipulere befolkningen.

   Irene Hov:
   Det finnes ikke opposisjon til de to i psykologfaglige miljøer.

   Jan Myhre:
   Fordi det ikke handler om fag, men politikk. Og miljøene er gjennomsyret og styrt av ytterste venstreside. Bra at Horne tar noen grep.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes selvfølgelig ingen opposisjon under deres egne finanserte ordninger. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   De grepene Solveig Horne og hennes parti-kollegaer tar er ikke ment for noe annet enn utspekulert å opprettholde og videreføre terroren, torturen, traumatiseringen, utplyndringen og de andre menneskeretts-forbrytelsene.

   Rune L. Hansen:
   Sivilbefolkningen som prøvekaniner og verdiløse bagateller. Og offentlig ansatte i instansene som guder.

   Mette Sørlie:
   Det er helt tragisk hele Raundalen utvalget og håper inderlig ikke at noen hører på han : (

   Rune L. Hansen:
   Med eller uten Raundalen-utvalget er det hele likså fullstendig tragisk og en enorm katastrofe. : (

   
---
---

   Thea Liberg, 04.11. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1256916770995916/

   Fy faan er det virkelig mulig

   liste-underveis-folkemordet-norge.jpg

   Thea Liberg's photo.

   liste-underveis-folkemordet-norge-2.jpg

   Thea Liberg's photo.

   *

   Øyvind Furnes:
   Ja det e helt sykt

   Anita Hildur Hagen:
   : (

   Tonje Olsen:
   Å fy søren!

   Øyvind Furnes:
   Det kjem inn fler å fler å fler.. På tide det norske folk våkner

   Tonje Olsen:
   Det var litt vanskelig å se alle navn, prøvde å leite etter jenta mi på den lista. Men alt blir utydelig : (

   Åse Jeanett Hansen:
   Er vanskelig og se alle navnene

   Øyvind Furnes:
   De får du se utenfor Eidsvoll plass lørdag kl 15 under demonstrasjonen

   Åse Jeanett Hansen:
   Jeg skal ikke dit på lørdagen så får ikke sett navnene : (

   Øyvind Furnes:
   Det var dumt

   Reidun Vigdal:
   Ja det er heilt sinnssykt! !

   Ken Joar Olsen:
   Nu er jeg ikke oppdatert på nøyaktig antall....  Men bare husk at det egentlig er over 10000 barn, som er i barnevernets grep... Så ikke la dette lille utsnittet, av triste skjebner sette målestokken for HVOR MYE VERRE DET ER...

   Ann Helen Henriksen:
   Klart det er mye verre! Det vet vi alle,,,men det hjelper på å ha disse navner som har kommer inn på PM alikevel med på demo! Bare disse navner/listen burde skremme hvor mange barn som er tatt av barnevernet : (

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig mange flere enn ti tusen norske barn som er rammet, Ken Joar Olsen. Men ett eneste hadde vært mere en nok.

   Ken Joar Olsen:
   Ja altså alt dette vet vi, men det er viktig å få sagt dette... Siden ikke alle vet hvor slemt det er, og de skal ikke kunne roe sin skepsis ned med dette som i det hele og store tallet er få... Var mitt poeng...

   Liv Marit Bakke:
   10 000 er ssb tall. Pr år! Å ingen blir tilbakeført. Ssb offentliggjør kun statens tall. Det private barnevern opererer med enorme mørketall.

   Bente Alertsen:
   Hvem lager denne listen ???

   Øyvind Furnes:
   Det spill vell ingen rolle?!

   Bente Alertsen:
   Jo fordi mine står ikke der.

   (...)
   June Minde:
   Hva er dette? Bortførte barn i din kommune?

   Øyvind Furnes:
   Bort førte barn i hele Norge.. Lista tar aldri slutt

   Hugo Heit:
   Øyvind Furnes Nei, dessverre : (

   Bente Alertsen:
   Hadsel kommune.

   Christoffer Walseth:
   Ikke meg eller!

   Hugo Heit:  
   ligg denne lista ute i sin heilhet leelig et annet sted? tror ikkje mine står der heller :(

   Øyvind Furnes:
   Den kommer som helhet etter demo regner jeg med, men utdrag av lister skal være ute..

   Thea Liberg:
   Min sønn står der

   (...)
   Cemal Ugur:
   Industri

   
---
---

   Utdrag fra en Facebook-samtale mellom Rune L. Hansen og advokat Preben Kløvfjell, i dag, 04.11. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/1679338722301585/1852034921698630/

   Rune L. Hansen, 04.11. 2016:

   Rettssikkerhet er ikke noe som kan økes eller reduseres, Preben Kløvfjell. Rettssikkerhet må og skal være 100%.

   *

   Preben Kløvfjell:
   Dessverre er den relative rettssikkerheten ganske variabel fra sak til sak...

   Rune L. Hansen:
   Om rettssikkerheten er relativ så er den også fraværende. Selv små menneskeretts-krenkelser kan skjule mange og grove menneskeretts-forbrytelser.

   Preben Kløvfjell:
   helt riktig og veldig sant!

   Preben Kløvfjell:
   jeg ser det dessverre altfor ofte ...

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er du ikke alene om.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten er det heller ikke nødvendigvis nok eller rettssikkert med en påstand om at rettssikkerheten er ivaretatt. Eller å påstå at enten er den der eller så er den der ikke. Dette kommer jo særlig an på hvorfra påstanden kommer - altså om den i virkeligheten kommer fra de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, eller ikke. Altså om den er virkelig og faktisk kompetent, eller ikke. Det forekommer knapt i det heletatt at rettssikkerheten er ivaretatt i dagens Norge. Blandt annet fordi det enda forekomer omtrent ikke at menneskerettighetene blir kompetent helhetlig vurdert og begrunnet. Eller i det heletatt vurdert og begrunnet. Dessuten så har jo alle dagens norske dommere og rettsinstanser gjort seg inhabile og til kriminelle, enda ikke straffeforfulgt og dømt, men er utvetydig og entydig skyldige og kriminelle. Det er blandt annet og særlig derfor Norge nu må ha inter-nasjonal reell, kompetent og effektiv hjelp til snarest mulig å få ryddet opp i alt dette.

   Rune L. Hansen:
   Og hva for eksempel med alle kidnapping-sakene? Under politisk såkalt "barnevern" og "barnefordeling". Det er jo alle og enhver saker hvor offentlig ansatte og instanser og deres medspillere skal straffeforfølges og dømmes for blandt annet medvirkning i eller aksept for blandt annet kidnapping og tortur av barn og foreldre! I henhold til både Straffeloven og menneskeretts-konvensjonene! Hvor ofte ser du det bli gjort i dagens Norge? I det heletatt ikke. Ikke bare blir det brukt feil og ulovlige lover, som dessuten heller ikke respekteres, men også blandt annet det å betegne slike saker som "sivile saker" og ikke som straffesaker, er grundig feil lov-anvendelse. For her i all hast bare å ha nevnt noe.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1319008034788810/

   En lapskaus av løgn, fortielser og propaganda, fra den politiske kidnapper-mafiaen ... Ispedd usakligheter, tåpeligheter og dumhet, forkledd som "kritikk".

   Og hvor mange lar seg narre av slikt?

   Til Barnets Beste?
   https://www.youtube.com/watch?v=7LqgsGEJgz4&feature=youtu.be
   Kritikken hagler fra fagfolk, og i utlandet arrangeres demonstrasjoner mot barnevernet. Fagfolk forteller om et kontrollsystem som ikke fungerer. Er rettsikk...
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Og her er en propaganda-film fra Domstoladministrasjonen og Barne- og Likestillings-departementet:

   https://www.youtube.com/watch?v=m1aC6HM03wo

   Her forsøker politikerne i Barne- og Likestillings-departementet sammen med Domstoladministrasjonen å rettferdiggjøre sin kidnapper-virksomhet, ved hjelp av sine kidnapper-vennlige "eksperter". Det er lett for ethvert menneske å tilpasse seg deres oppskrifter, som kort sagt går ut på å lyge og late mest og best mulig om sin ektefelle, for at kidnapper-mafiaen skal velge hvem av to foreldre den vil premiere med en kidnapper-karriære.

   Ethvert menneske er minst likså meget ekspert som disse ekspertene, men det som kjennetegner disse "ekspertene" er at de vil at absolutt hva som helst fritt skal kunne tolkes til absolutt hva som helst. Og at inkvisisjoner i sivilbefolkningens privat- og familie-liv er en moro lek og god underholdning. Som de som de lyster kan krydre med kidnappinger, terror, tortur, traumatisering, osv.

   Så forkvaklet moro som de har det da.
   Det verste med slikt er ikke bare den terror, tortur og traumatisering de bedriver, men også at slikt i offentlig regi er meget perverterende og smittsomt.

   Til barnets beste
   https://www.youtube.com/watch?v=m1aC6HM03wo
   "Til barnets beste" handler om behandlingen av barnelovsaker med…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/903430999756852

   Steven Bennett
   6 hrs ·

   There was a ‘debate’ online from Bergen, Norway yesterday evening regarding Norway’s Child Wefare Services/System, Barnevernet.

   The good news is this subject has started to be debated – the sad news is, this ‘debate’ was nothing more than propaganda, an attempt to continue to support, convince, confirm and practice the LIE – that Norway acts the same as every other country regarding the law and Human Rights – it’s a complete myth and lie, but with their confirmation bias, they continue to go in the wrong direction, building on the lies from the past.

   The first person to speak, was a woman who claimed to have done some research on why Europe react so negatively to the Norwegian CWS. And this was the funny part: she used Austria and Spain as examples, and she said that these countries are just like Norway. - they build their child welfare upon the same pillars as Norway does. She also pulled out a map that showed Europe, and where most countries were coloured in red. All these countries, she said, share the same basic values when it comes to children's rights.

   At the end of her speak she showed this bar chart of the results of a survey carried out in Austria, Spain and Norway. The numbers were said to be how much the people in these places agreed to the Child Welfare System views on the child's best interest.

   This could be possibly one of the poorest researched debates ever presented. But, many Norwegians will hear this, and naively believe it without asking any further questions – and the authorities know this.

    All Norway should do is listen, look at the facts, look at the thousands of devastated and destroyed normal families – hear the crying hearts of the children and act – let the children be set free!

   Stop the pretence – stop the lies.

   This was never a debate but a joke, a kick in the face for the suffering mothers, fathers and children in Norway.

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg lure av slikt, fordi det kommer fra myndighets-instanser som i et normalt samfunn egentlig skal og bør være respekterte. Men her i dagens Norge (og i flere land) er slike instanser besatt av verste slags grov kriminelle perverser. : ( : ( : (

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. november 2016: 

   Mørkt, regn og 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet og vått med opp til 3 pluss-grader frem mot klokken 11, derefter regn, noe bris og 2 pluss-grader frem mot 13-tiden. Med 1 pluss-grad videre frem mot 15-tiden. Mørkt, en rolig bris og 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208566396812146

   Kan en offentlig eller privat kidnapping av et barn lovliggjøres?

   Helt selvfølgelig har menneskeretts-konvensjonene (og også nasjonale Straffelover) flerfoldige både direkte og indirekte total-forbud mot enhver form for offentlig eller privat ufrivillig adskillelse av barn og foreldre.

   Hvorfor? Fordi konsekvensene av en slik adskillelse automatisk vil forbryte seg mot en mengde menneskerettigheter for en eller flere av de involverte. Og enhver menneskerettighet er og skal selvfølgelig være umistelig og uavhendelig. (Ja, det er lovbestemt både i og for menneskerettighetene.) Og fordi konsekvensene av et slikt inngrep og angrep automatisk vil ødelegge både direkte involverte, sivilbefolkningen og menneskerettighetene.

   Alikevel kan det i eksteme tilfeller forekomme at en slik adskillelse er nødvendig. Og nettopp nødvendighets-prinsippet under 100% rettssikkerhet er det absolutt eneste som i henhold til menneskeretts-konvensjonene og prinsippene for lovlig lov og rett kan lovliggjøre en slik adskillelse.

   Dette nødvendighets-prinsippet, som blandt annet inneholder et forholdsmessighets-prinsipp, innebærer blandt annet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte for enhver av de angjeldende. Og at det av offentlige myndigheter umiddelbart, vedvarende og iherdig blir gjort alle mulige forsøk på en fortest mulig gjenforenelse og gjenopprettelse. Uten at alt dette er tilstedeværende vil og skal enhver offentlig eller privat form for medvirkning i en ufrivillig adskillelse være ulovlig og straffbar.

   Det samme nødvendighets-prinsippet gjelder hva angår enhver form for offentlig eller privat forstyrrelse av noens privatliv, familieliv, eiendom eller annen menneskerettighet.

   Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene er utvetydige angående disse forhold.

   *

   Synnøve Fjellbakk Taftø:
   Selvfølgelig ikke. Ethvert individ har rett til å være i fred psykisk, fysisk, økonomisk og familiemessig. Dette er den grunnleggende rett i det norske rettssystemet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/91408050524/permalink/10157742929110525/

   Pia Hauge:
   Nej ikke efter min mening : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1314056475311690/

   Cate Nyvoll:
   Dette kan jeg ikke forstå, der er noe som er galt i rettsvesenet når slik skjer. Dette er noe unge mennesker må tænke over før de får barn, at staten kanskje kommer og stjeler barnet deres ? Hvem har lyst at sette barn til verden i NORGE under slike omstendigheter, jeg spør bare.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvem ønsker vel å leve under en slik inkvisisjon, befolkningskontroll, terror og menneske-handel?
   Og det som på engelsk heter social engineering, på norsk omtrent tilsvarende sosial manipulering og omorganisering.
   Selv om kidnapperne selv fortier, forvrenger og omfortolker hva de egentlig bedriver.
   Og det skal jo lite anstrengelse til, for å forstå at "barnevernet" er det motsatte av sitt navn.
   Og det motsatte av menneskelighet. Og det motsatte av lov og rett.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1592739977700761/

   Aina Bjørnsdatter:
   Det skulle tyde på at svært mange egentlig burde fått sine saker prøvd i menneskerettsdomstolen.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen er tydelig også angående det, Aina Bjørnsdatter. Les Barnekonvensjonens Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. november 2016: 

   Mørkt, en bris og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, et vind-drag og litt i overkant av null grader frem mot klokken 09. Gradvis blålig spredt skyet himmel med sørlig sol og oppmot 1 pluss-grad frem mot 12-tiden. 2 minus-grader og en tiltagende måne-sigd i sør-øst klokken 16.30. Mørkt og 2 minus-grader klokken 18.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208574568096423

   Hvem og hva skal vi stole på?

   Det er for enhver meget lett å se menneskeretts-konvensjonenes flerfoldige total-forbud mot ufrivillig adskillelse av barn og foreldre.

   Og at ethvert unntak fra dette bare kan lovliggjøres helt og holdent efter nødvendighets-prinsippet.

   Og at enhver offentlig eller privat forbrytelse mot dette er en unødvendighet og en straffbar ulovlighet og en katastrofe.

   Problemer og katastrofer oppstår når eller hvis offentlige kidnapper-interesser benekter eller neglisjerer dette.

   Hva og hvem skal enkelt-mennesker og sivilbefolkningen stole på i slike tilfeller av forvirring? Og har de noe valg?

   Skal de selv måtte neglisjere menneskerettighetene, til fordel for kidnapper-interessene?

   Hvem og hva skal de stole på?

   *

   
---
---

   Per Edvard Akerø, 06.11. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1121687821242295/

   "Norge vil rett og slett ha en konvensjon som er i samsvar med norsk lov som legitimerer at staten begår de groveste menneskerettsbrudd som kan tenkes overfor frie borgere som ikke har gjort noe galt.

   Realiteten i Norge er at mange mennesker lever i tvangsregimer, enten på institusjon eller i såkalt bolig, fratatt kontakt med omverdenen som familie og til og med nektet kontakt med norsk presse. De lever under vilkår som om de satt i fengsel...."

   Myten om Norge som foregangsland på menneskerettigheter
   http://www.dagbladet.no/kultur/myten-om-norge-som-foregangsland-pa-menneskerettigheter/63949573
   Vi som har fulgt med på norske myndigheters opptreden i FN, erfarer en arroganse som vi tror de færreste i Norge er klar over.
   dagbladet.no

   *

   Jane Højlund:
   ....i fengsel på isolat ...!!!

   Rune L. Hansen:
   For manges vedkommende til og med mye verre og mere livsødeleggende enn å befinne seg i et fengsel.

   Per Edvard Akerø:
   Det verste er at dette også gjøres mot barn og unge i Norge. : ( : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Ja og mot alle og enhver egentlig. Bortsett fra de mest aktive eller nyttige parti-medlemmer og deres venner og medspillere.

   Rune L. Hansen:
   Det er et storstilt og katastrofalt sosialt eksperiment og en totalitær omorganisering av alt familieliv og privatliv.
   Med inkvisisjon, befolkningskontroll, terror og menneske-handel.
   Og det som på engelsk heter social engineering, på norsk omtrent tilsvarende sosial manipulering og omorganisering.
   Selv om kidnapperne selv fortier, forvrenger og omfortolker hva de egentlig bedriver.

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=XegdPElp81A
   Social Engineering 101
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=ufh0VkGdRu0
   Human Resources - Social Engineering (1/2)
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Dessuten så er jo virksomheten et så nyttig og effektivt drapsvåpen for offentlig ansatte, hvor ale de familiene og menneskene som tilfeldig taes er i et så stort antall at det i seg selv skjuler alle de som vilkårlig og målrettet taes. På samme måte som det også skjules av at uretten og justismordene er så alminneliggjort, bagatellisert, fortiet, hemmeligholdt, premiert og systematisk at både offentlig ansatte og sivilbefolkningen stadig mere tilvennes det og perverteres av det.

   Og propagandaen i seg selv er jo så full av fortielser, løgner og ensidigheter at til og med bare det er et grovt og solid vitnesbyrd om hvor uhyre meget virksomheten frykter virkeligheten og reell lov og rett.

   Hvor enkelt for de er det vel ikke å lese Barnekonvensjonen og Straffeloven og Roma-statuttene og EMD-dommer, for å se og å forstå at virksomheten så grovt og flerfoldig som i det heletatt er mulig er ulovlig og straffbar? Men det ønsker de selvfølgelig ikke!

   Rune L. Hansen:
   De som skal vite mest om det vet liksom minst om det!

   Rune L. Hansen:
   Norsk politikk har blitt et lukket selskap som rekrutterer kun sine egne og mennesker som mangler samvittighet og er falske og løgnaktige nok. Og som opprettholder sin makt og politikk. Og med en politiske valg.ordningen som er ment for akkurat det samme. Å beskytte en lovløs anti-demokratisk nepotisme med banditter!

   Mona Rodian:
   Slaver av Norge

   Rune L. Hansen:
   En kort men megetsigende video:

   https://www.youtube.com/watch?v=konaGqreJw8
   Anti-Barnevernet discourse by John Urs at the protest in…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   En til i samme slengen:

   https://www.youtube.com/watch?v=3IWhBeHqT0U
   Chris Prunean, physician in Southern California
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Ja, og enda en kort en:

   https://www.youtube.com/watch?v=hDdNccAD_24
   Bradley Clark, Building a Difference Radio Show
   youtube.com

   Wally Andersen:
   En stor vits

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ganske så utrolig, at dagens norske politikere egentlig tror seg å stå over både Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og Straffeloven og Grunnloven og EMD og resten av verden. Til å le eller gråte over?

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208574717700163

   Kristin Holm:
   Ja, kjente en slik gutt. Mikael. Fin gutt. Elsket av familie, venner og kjæreste. Han ble sterkt begrenset i kontakt med omverdenen og tok livet sitt dagen etter 16 års dagen. Det fikk ingen konsekvenser for de som liksom skulle passe bedre på ham enn familien.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2016 shared Norgesavisen's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208578025262850

   Rune Fardal, lørdag 05. november 2016 om kidnapper-mafiaen ...

   Barnevernet i Norge / Rune Fardal
   https://www.facebook.com/Norgesavisen/videos/1796333670579915/
   -13:17 - Yesterday at 15:35 ·

   *

   Rune L. Hansen:
   Er det noen som er i tvil? Det er det vel ikke?

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. november 2016: 

   I underkant av 2 minus-grader Celsius her ute klokken 08.00. Lys blå himmel med noe spredt skyet utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og i underkant av 6 minus-grader klokken 22 og 7 minus-grader klokken 23.30 og 8 minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. november 2016: 

   Mørkt og omkring 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Ja til og med litt lavere. Her er blandt de mildeste områdene i Norge, så det er antagligvis nu enda kaldere de fleste steder i Norge. Solen lavt i sør-øst og 7 minus-grader klokken 10. Solen lavt i sør og 3 minus-grader klokken 12. Mørkt og minus 7 klokken 18. Det har falt mye fint og godt løv til bakken de siste uker. Godt at også regn og frost har presset det ned til nærmere jorden. Og at det ikke blåser bort med vind. Særlig et mangfold av løvfellende trær, busker og andre planter gjør jorden frodigere og mindre sur. Det å ha mange ben å stå på og å gå med er viktig, nødvendig og berikende og en god samvirksomhet. Mange bartrær gjør jorden sur, men bartrær som får trives og er rett plassert har også mange forskjellige fordeler. Opp til 4 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1123424361068641/

   Hva med et søknadsskjema til "barnevernet" hver gang noen skal ha sex? Og for ekteskap, etc.? Og selvfølgelig ved alle barnefødsler.

   Og hva med obligatoriske (for eksempel årlige) inkvisisjoner i privatlivet og familielivet til absolutt alle og enhver som lever i Norge? (Altså langt mere dyptgående enn den årlige økonomiske selvangivelsen.)

   Og hvordan i så tilfelle unngå kameraderi?

   Ingen skal vel slippe unna?

   *

   Ivan Sara:
   Ikke gi dem ideer...

   Rune L. Hansen:
   Jeg bare foreslår utvidet deres alminnelige praksis. Jeg vil også foreslå å lovbestemme mitt forslag.

   Johanne Jensen:
   Hva med å kreve et kurs slik fosterforeldre har fått?

   Knut Myrebøe:
   Det Rune her sier er helt i samsvar med Inga Marte Torkildsens ideer! Så er spørsmålet om Tromald, Killen og Kvisvik er like politisk forkvaklede? Mye tyder på det?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo det. Norsk offentlig barnevern i et nøtte-skall. Min tanke er å få det mere entydig formalisert og lovfestet, med forrang over og foran menneskerettighetene. Dermed vil også ethvert menneske bedre og mere konkret vite hva å forholde seg til.

   Gabriela Presthus:
   Ja mysle , ze lepsze beda krokodyle , bo lubia mieso .
   I think better crocodiles because they like meat.
   Automatically translated

   Knut Myrebøe:
   Jeg liker også krokodillekjøtt! Frityrkokt smaker det deilig kylling! I Louisiana (La Fayette) kan de dette! Nam - Nam!

   Gabriela Presthus:
   Krokodyle zjadaja mieso , a nie my zjadamy krokodyle.Krokodyle sa tu bardzo potrzebne .
   Crocodiles eat meat, and we didn't eat the crocodiles. Crocodiles are very much needed.
   Automatically translated

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1026031014173238/

   Rasmussen Marlene:
   Ja - og ansøgningsskema til dem om at få lov til at trække vejret og blinke med øjnene : )

   
---
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1260454697308790/

   Per Einar Guthus:
   Det er på vei... De har allerede Smart-Tv med toveis kommunikasjon som følger med i stuene til folk. Så Det er bare å teste... Samsung anbefaler folk å gå vekk fra TVn om det er hemmeligheter som skal sies, da opptakene blir sendt til 3. part... Og Telefonene til folk har man ikke kontroll over, Snap, tar de siste blideforandringene av ansiktene til folk, slik at de har de siste oppdateringene.... Så sett familien foran TVn Og smil til BVs overvåkningssentral :-)

   https://www.youtube.com/watch?v=_VhOkg_g3uo
   Secret Features Hidden in Your Smart TV
   youtube.com

   Hege Beate Lyngbakk:
   Med så lang behandlingstid som de noen ganger har, så kunne jo en søknad om sex vært morsomt... er da man sier godt planlagt?

   Rune L. Hansen:
   Dere, ikke spøk med slikt alvor da vel!

   Hege Beate Lyngbakk:
   Det var ingen spøk... er singel, så svaret mitt var alvorlig. Kanskje jeg får lov å date, da..

   Per Einar Guthus:
   De bryr seg ikke om at du har sex, bare de har sørget for at det ikke blir noe resultat...

   Rune L. Hansen:
   Sikker angående det kan vel ingen være.

   Siri Glidbjørg:
   Alle som har funksjonsnedsettelser har ikke samme rettigheter som alle andre i Norge har for funksjonshemmede i Norge har ikke samme Rettigheter som funksjonsfriske som kan gå

   Rune L. Hansen:
   Vel, Siri Glidbjørg, de rettigheter gående har er ofte å bli nektet retten til å gå (eller til å overleve). Det er jo ikke uvanlig at ansatte i "barnevernet", NAV, Statens Innkrevingssentral, domstolene og andre av dagens norske instanser utøver menneske-mishandling, tortur og drap. Både med og uten politisk velsignelse. Som oftest med.

   Rune L. Hansen:
   Felles for de er at alt av urett bagatelliseres, neglisjeres og videreføres eller bygges videre på. Og ingen, hverken i eller utenfor den offentlige forvaltningen, har noe sted å henvende seg for effektivt og kompetent å få straffeforfulgt og stoppet menneskeretts-forbrytelser og andre ulovligheter i regi av offentlig ansatte. Slike forbrytelser tvert om fremelskes og premieres.

   
---  
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208594311710001

   Har de noensinne brydd seg om sine medmennesker?

   Har de noensinne brydd seg om Barnekonvensjonen eller de andre menneskerettighetene?

   Eller om Straffeloven, Menneskeretts-domstolen i Strasbourg, Roma-statuttene, osv.?

   Nei.

   Bare forkvaklet når de skal ødelegge og utplyndre noen. Eller når de skal late som at de bryr seg.

   Det samme gjør de også når de tillager eller bruker mere eller mindre ulovlige og unødvengige underordnede lovbestemmelser og avgjørelser.

   Som de manipulerer med for liksom å rettferdiggjøre sine forbrytelser.

   Og det samme gjør de også med sine reformer og lovendringer.

   For å utsette og forkvakle reell gjeldende lov og rett. For i det lengste å unngå å bli straffeforfulgt og stoppet.

   Faktum er, at de ikke trenger å rette seg efter menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett,

   når de likevel ikke blir straffeforfulgt for sine forbrytelser!

   Og at de beskytter, aksepterer, bagatelliserer, fortier og viderefører hverandres forbrytelser!

   Og at det er ingenting annet de ønsker!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1260774147276845/

   Oddvar Espegard:
   Takk Rune L. Hansen. Du har nok rett. Det er et skarpt innlegg du kommer med her, men du har rett, barnevernet er så ille som du beskriver. Dette skulle kringkastes til hele det norske folk, men hvordan få det inn i hodene deres ??

   Jan Wolmersen:
   Bra skrevet ! nok er nok

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154079232968785/

   Elijah Jahnahgo:
   Strassbourg kan kun fortelle at en stat har brudt emk, men de kan ikke straffe en stat,,,

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor ikke ganske enkelt respektere og sikre menneskerettighetene, som jo uansett er og skal være reell gjeldende lov og rett?

   
---
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1123786421032435/

   Rolf Schou:
   Ja, Rune, du har så rett, slike aktører, sammen med våre forkvaklede politikere, som holder slik på, må vi så raskt som mulig, få fjernet fra stillingene sine!

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper ikke å få de fjernet fra sine stillinger, med eller uten gyldne fallskjermer eller forfremmelser og referanser, hvis de ikke kompetent og effektivt straffeforfølges. Uten at det skjer vil lov og rett, inklusivt menneskerettighetene, fortsatt ikke egentlig være gjeldende og vil uretten fortsatt både bestå og videreutvikle seg.

   Rolf Schou:
   Det hadde vært å håpe, Rune! Men det skal bli interessant å se, hvordan disse tingene blir taklet, når disse sakene kommer opp!

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. november 2016: 

   Omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Dust blålig og hvitlig lett skyet med solen lavt i sør-øst og 2 minus-grader frem mot klokken 10. Og oppmot null frem mot 13-tiden. Mørkt og 2 minus-grader klokken 19. Med en tiltagende halv-måne i sør klokken 20.30. Mørkt og 2 minus-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208604643168281

   Folkebevegelsen for våre menneskerettigheter!

   Enhver har krav på å få sine menneskerettigheter respektert og sikret av den offentlig forvaltningen.

   Likevel neglisjeres våre menneskerettigheter av den offentlige forvaltningen i dagens Norge.
   
   Forurettelser i offentlig regi, med livsødeleggende, katastrofale eller drepende konsekvenser for mange.

   Slike forurettelser burde og kunne lett nok ha vært unngått. Men er den politiske viljen tilstede?

   Nei, den politiske og offentlige viljen til i praksis å respektere og sikre menneskerettighetene er mangelfull og fraværende.

   Og dette gjenspeiler seg i hele den ofentlige forvaltningen, inklusivt i rettsvesenet.

   Menneskerettighetene hverken respekteres eller sikres, i praksis, derfor forurettes utrolig mange mennesker.

   Samtidig tjener mange mennesker makt, karriære eller penger på menneskeretts-forbrytelsene.

   Alt dette fordi offentlige menneskeretts-krenkelser knapt i det heletatt straffeforfølges og stoppes.

   Og fordi de forurettede har omtrentlig ingen steder å henvende seg for å få kompetent effektiv hjelp.

   Dette er ulovlige og straffbare forbrytelser, inklusivt unnlatelser, i dagens offentlige regi.

   Kompetent og effektiv straffeforfølgelse av offentlige menneskeretts-forbrytelser er enda fraværende.

   Men er en nødvendighet for at de forurettede skal kunne få sin rettmessige gjenopprettelse og erstatning.

   Og ubesværet få tilgang til reell lov og rett gjeldende i og for nasjonen.

   Og ikke bli rammet av ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, dommer eller regler.

   Alt dette må umiddelbart rettes opp og kompetent og effektivt straffeforfølges.

   For at sivilbefolkningen og medmennesker skal kunne ha tillit til Straffelovens lovlige lovbestemmelser og til menneskerettighetene.

   Uten er i realiteten menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett fraværende.

   Slik som det enda er i dag er det en katastrofe og livsødeleggende for veldig mange mennesker.

   Politikken og behandlingen av mennesker har blitt politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Hvor et antall mennesker tjener på, lønnes eller premieres for å medvirke i forbrytelser mot medmennesker.

   Til og med forbrytelser mot menneskeheten.

   Det er politisk eller annen offentlig medvirkning i eller aksept for utplyndring eller forurettelse av medmennesker og sivilbefolkningen.

   Det er i stor stil svindel og bedrag og forbrytelser i dagens offentlige forvaltningen, inklusivt i rettsvesenet.

   Troskyldige mennesker ankommende retts-instansene blir svindlet og bedratt, av dommere og andre som ikke er lovlydige.

   Av dommere, advokater og andre som neglisjerer menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Dommerne i dagens retts-instanser har særdeles og solid vist seg å være grovt kriminelle, men enda ikke straffeforfulgt.

   Alt dette må umiddelbart rettes opp og kompetent og effektivt straffeforfølges.

   Inklusivt også den politiske forskjells-behandlingen av mennesker, inklusivt også den skjeve fordelingen av fellesskapets økonomi.

   Inklusivt også de unødvendige eller ulovlige forstyrrelsene av menneskers og familiers liv.

   Alt dette og slikt må umiddelbart rettes opp og kompetent og effektivt straffeforfølges.

   Kompromisser i forhold til slikt er ikke lovlig og skal ikke kunne forurette et eneste menneske.

   Dette er hva vi og ethvert menneske skal stå for.

   I henhold til menneskeretts-konvensjonene og prinsippene for lovlig lov og rett!

   Hilsen, 09.11. 2016, fra

   Folkebevegelsen for våre menneskerettigheter!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1319486541435350/

   Svein Harald Endresen:
   Godt skrevet, men- litt av en jobb og følge opp bare en enseste sak. Så var det spørsmålet om hvor lenge helsen holder.........

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet ikke om jeg forstod deg rett, Svein Harald Endresen. For hvem å følge opp en sak? Og hvem sin helse?

   Svein Harald Endresen:
   Den som får mer eller mindre ødeløagt sitt liv i systemets kværn hvor uretten får råde, godt hjulpet av uredelige advokater og dommere som velger og utelate vesentlige fakta. Til og med endre på fakta. Med rett til å drive urett ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo dette som må og skal endres.

   Svein Harald Endresen:
   En bør alltid beholde håpet ! :-)

   Rune L. Hansen:
   Ja, håpet, medmenneskelighet og viljen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153865546141875

   Viktig informasjon!

   Jeg har gravd dypt ned i forarbeidene til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Og der fant jeg noe som er svært viktig.

   For i den originale versjonen presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende 3 forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

   1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser

   2. Yte full erstatning/ oppreisning

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.

   A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned: (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision; (2) to make reparation for damage caused; (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   *

   Janni T Christiansen:
   Trine Ødemotland, se her !
 
   Atle Rørdam:
   Jeg skulle ønsket meg en bedre presentasjon av EMK/EMD og dybdestoff relatert til dette i forbindelse med denne siden her. Det som er skrevet har jeg selv skrevet og det er jo ikke noe jeg kan dybden dette her. Men det er et hederlig forsøk.

   http://selvprosederende.no/europeiske-menneskerettighet-konvensjonen-europeiske-menneskerettighets-domstolen
   EMK/EMD
   EMK OG HVORFOR DET BETYR NOE FOR DEG Jo i all enkelhet fordi dersom det er brudd på en eller flere av…
   selvprosederende.no

   Kjell Gjerde:
   Fantastisk oppdagelse Marius, og velkommen på scenen igjen :)

   Jane Kile:
   Dette hadde kunnet virke preventivt mot ytteligere krenkelser av menneskerettighetene til folk. Takk!

   Bjørn Skarstad Meltzer:
   Godt forsket Marius. Et problem hvor Staten Norge har blitt feldt , har jo nettopp vært hvordan gjenopprettelse skal finne sted.

   Jonny Kleppe:
   Du er en god graver Marius Reikerås. Flott :)

   Monicha Nyhuus Aas:
   Fantastisk arbeid igjen ! !

   Lene Youngblood:
   Kjempebra :) håper alt er bra med deg/dere i et nytt land også :)

   Robert Steffensen:
   Ingen lov er virksom uten sanksjoner for å oppfylle den. Det er dette som mangler for de forhold man kjemper mot. Europarådet må ta opp problemstillingen med Norge og forlange endringer. Dersom ikke, så må det internasjonale samfunn benytte substitutter for manglende sanksjoner, Norsk oppfyllelse av lovverket. -- partiet FR.

   Rita E Antonsen:
   Flott! !

   Nina Kvamme:
   Supert Marius !!!! du er så dyktig !!!!!!

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Supert. Delt den og håper at den kan brukes på en god måte.

   Vidar Mathiassen:
   Særdeles interessant at disse funnene her, som kan oppleves som radikale og særdeles utfordrende overfor menneskeretts- og rettssikkerhetsnivået i Norge i 2016, stammer fra 1949, Marius Reikerås:-) Det viser jo med den største tydelighet, at her er det IKKE snakk om manglende kunnskap og evne, men mangel på vilje og alvorserkjennelse hos våre ledende myndigheter, inkludert også 3. og 4. statsmakt!

   Rune L. Hansen:
   Samtidig må vi vite at i og for menneskeretts-konvensjonene var det og er det meget sentralt og viktig at enhver medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse, hva enten den er i politisk, juridisk eller annen offentlig eller i privat regi, er ulovlig og skal kompetent og effektivt straffeforfølges. Offentlige tjeneste-menn og -kvinner som under 2. verdenskrig utøvde menneskeforakt og menneskeretts-krenkelser forsøkte fånyttes å unnskylde seg med at de bare gjorde som de ble beordret eller fikk beskjed og eller som var bestemt i lover, praksis og mere eller mindre politiske regler, når de medvirket i eller for slikt. Og slik skal det også være nu! Slike unnskyldninger er ikke lovlige!

   Asbjørn Alseth:
   Snakker om å bruke tiden fornuftig : ) bruk heller tiden på å hjelpe mennesker til å unngå situasjoner som tilsier at paragrafer fra 49 kan være nyttig ! : ) 7 år på rad er vi kåret til verdens beste land i bo i, jeg nekter å tro at Staten vår bryter menneskerettigheter med viten og vilje, men ja mennesker i desperasjon vil nok leite, det er trist.

   Tore B. Krudtaa:
   JUSTISMORDET OG RETTSFARSEN
   https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/04/nettmobber-oivind-bergh-justismordet-og-rettsfarsen/
   Lyst på et innblikk i grove lovbrudd og grov og bevisst tjenesteforsømmelse fra norske dommere? Du trenger ikke å lete lenge. Ikke kom å fortell meg at dommere i lagmannsretten og høyesterett ubevisst forsterket justismordet fra tingretten ved å urettmessig nekte meg å være selvprosederende i ankesaken min? Fabrikerte dommerne i lagmannsretten begrunnelser for å hindre meg i å få ankesaken behandlet? YOU BET!!!

   Justismordet og rettsfarsen – Øivind Bergh vs. Tore B. Krudtaa
   rettsfarsen.wordpress.com

   Vidar Mathiassen:
   Asbjørn Alseth; Det er slike naive eller likegyldige og for kjennere skremmende holdninger som du uttrykker ovenfor, som ofte er årsak til at de verste ukulturer kan utvikle seg videre og etablere seg sterke i selv de angivelige "beste nasjonene" i verden.

   Vibece Bråthen:
   Uff, du er naiv...

   Rune L. Hansen:
   Paragrafene er ikke bare fra 1949, Asbjørn Alseth, de er også indirekte men lett forståelig innarbeidet i alle menneskeretts-konvensjonene, pluss er en selvfølgelighet i og for prinsippene for lovlig lov og rett. Som alt og det hele daglig og i alminnelighet krenkes i og av den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Med katastrofale og livs-ødeleggende konsekvenser for veldig mange mennesker og for samfunnet og sivilbefolkningen.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er de kåringene du nevner og lignende mange ganger og grundig avslørt som være å falskhet og løgn kjøpt og betalt av den politiske nepotismen - med våre egne olje- og skatt- og avgifts-penger. Som propaganda og for ytterligere å svindle og bedra! Slik de blandt annet også bruker av de samme våre midler for å kjøpe seg inn i mange slags andre lands og internasjonale instanser for lettere å opprettholde og videreutvikle sin kriminelle nepotisme.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. november 2016: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute klokken 07. Halvt overskyet og litt i overkant av null grader frem mot 12-tiden. Nokså mørkt, en tiltagende halv-måne i sør-øst og omkring null grader klokken 17.30. Litt derefter først mørkt og 2 minus-grader en stund, men videre utover kvelden med 1 minus-grad, med den voksende halv-månen i sør omkring klokken 21-tiden. 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208613901919744

   Kidnapper-mafian og deg ...

   Ditt barn, eller dine barn, ble, eller blir, kidnappet i regi av offentlig ansatte. Hva kan du gjøre i forhold til det?

   Min familie ble angrepet av en slik trussel tidlig i 2006 og barna kidnappet tidlig i 2008. Siden har jeg hver dag kontinuerlig arbeidet for å få barna og familien frigjort. Straks og gjentagne ganger grundig politi-anmeldt kidnappingen og kidnapperne og kidnapper-virksomheten. Med samtidig krav om straffeforfølgelse og gjenopprettelse og erstatning. Også for alle andre barn og foreldre. Med enda null komma niks positiv respons eller hjelp fra politiet eller andre norske myndigheter, men kontinuerlig veldig mye av det motsatte.

   Samtidig har jeg også gjentagne ganger grundig fremmet saken for norske retts-instanser og andre myndigheter, med 
enda null komma niks positiv respons eller hjelp fra retts-instansene eller andre norske myndigheter, men kontinuerlig veldig mye av det motsatte

   Alltid har mine krav og henvendelser vært 100% skriftlige, godt og grundig dokumentert og lette å forstå. Disse og dette har alltid kontinuerlig blitt besvart med unnlatelser, neglisjering og stadige nye og flere angrep, inngrep og forurettelser.
Til tross for at jeg har alltid i livet har vært meget anstendig og lovlydig. Også ikke minst i respekt for menneskerettighetene.

   Dette har jeg, alltid skriftlig fra min side, nu kontinuerlig hver dag måttet forholde meg til i omkring ti års tid. Mens de stadige unnlatelsene og angrepene fra norske myndighets-instanser sin side stadig mere og verre har ødelagt min helse, vårt hjemsted og våre andre eiendeler, min økonomi og grundig våre liv, vår fortid, nutid og fremtid. Det er forlengst bare forsvinnende små rester og smuler igjen av det som var. Og det er gjentagne ganger bare mirakel at jeg i det heletatt har "overlevd" så langt og lenge.

   Stadig og kontinuerlig under terror, tortur, traumatisering, frihetsberøvelse, fangehold, utplyndring, degradering, fremmedgjøring, falsk dokumentasjon og andre krenkelser. Uten annet enn unnlatelser og stadig nye og flere angrep og terror fra norske myndighets-instanser sin side. Hadde jeg ikke vært så iherdig, utholdende, grundig og dyktig i skriftlig offentlig å reagere på alt og det hele så hadde jeg sikkert nok forlengst vært drept. Og derefter resten av familien, hvor enn de er, mere ødelagt og også drept.

   Ikke minst derfor kan jeg trygt og solid si at det er svindel og bedrag, terror, turtur, utplyndring og alt av menneskeretts-forbrytelser som rår i dagens norske offentlige forvaltning. Inklusivt i retts-instansene og i den politiske forvaltningen. Det er kriminelle og kriminalitet som rår. Unntakene har de forbeholdt seg selv og sine beste medspillere, pluss noe til propaganda-bruk.

   Som sagt, det er svindel og bedrag og kriminelle som rår der. Kriminelle av verste slags.

   Hva kan du gjøre i forhold til dette? Og hva bør du gjøre?

   Jeg lar foreløbig nu spørsmålet henge i løse luften. Og efterlyser kommentarer, svar og reaksjoner!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1262991320388461/

   Reidun Lucie:
   Du har rett ....

   Rasmussen Marlene:
   Det gør mig meget ondt at høre at du og din familie har stået i den situation så længe og ja, det er noget der trækker tænder ud og er altødelæggende. Jeg selv har kun stået i situationen med min søn i 3 år og jeg kan udmærket allerede mærke at det tærer på kræfterne, men fortsætter kampen som du, da det er det eneste rigtige at gøre. Som jeg ser det er den eneste løsning at befolkningen samlet kræver at disse overgreb på børn og familier stopper. Problemet er bare at fællesskabet mangler og det er tit kun de berørte familier, der kæmper for børnene, retssikkerhed og menneskerettighederne. Jeg ber til at folk snart vågner op og danner fællesskab om at kræve at børnene og familierne fremadrettet behandles ordentligt <3

   Linda Mørk:
   Få all faenskapen ut i media, og få folk til og forstå hvordan det norske systemet er! Helt SYKT

   Unni Sandberg:
   Dette minner meg om hvordan staten forfulgte jødene under krigen med forfølgelse og tortur (psykisk og fysisk). Det er slik barnevernet driver i dag. Heksejakt på de små barna våre for å tjene penger på dem til våre slunkne kommunekasser. Og nå vil jo ap med Jonas i spissen bruke mindre oljepenger og øke skatter og avgifter så det også går nok utover kidnappingen av våre små søte barn. Fysjjjjjjj

   Arthar Kanz:
   Du er nesten kjanseløs Rune. Det offentlige er så sammensveiset. For eksempel tingretten og BV. Du har ca 2% sjanse for å vinne. Jeg vant imidlertid i tingretten fordi dommerene utrolig nok forstod hvor inne i helvete feil Bv hadde behandlet oss. De hører hjemme på 1600-tallet med heksebrennig. De vrenger og vrir på alt du sier, manipulerer deg.

   Rune L. Hansen:
   Det var nok neppe derfor du vant frem i tingretten, Arthar Kanz, selv om det kanskje kan ha syntes så. Selv hadde jeg i mange år forut for kidnappingen offentlig skrevet blandt annet om menneskerettighetene, kidnapper-virksomheten og i det heletatt den norske politiske og offentlige mafia-virksomheten ... Ikke engang det hjelper. Tvert om. Men det finnes absolutt ingenting som hjelper for folk flest. Du var nok bare et heldig unntak for propaganda-bruk.

   Arthar Kanz:
   Absolutt ingenting som hjelper for folk flest er riktig Rune... Det er dessverre riktig.... sukk. Vi er maktesløse og umyndiggjort. Nå går jeg og legger meg. Stå på, ikke gi opp!

   Irene Sekse:
   ein er rettsløs i egen stat uansett hva ein prøver på så er det bare dritt å få tilbake , ein blir ikke hørt ,trodd ,det samme med barna dei har bare ett ønske her i livet å det er å komme hjem til sine foreldre søsken og resten av familien venner å alt dei kjenner : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154085328258785/

   Bertil Sandström:
   tystanden är värsta ... medveten tystnad.... börjar tro på saker som inte är rumsrena...

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1594782117496547/

   Ken Joar Olsen:
   Har du anmeldt til ICC?

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg fikk et positivt svar derfra, men derefter bare taushet.

   Kate Rasmussen:
   blir jo vanskelig å melde bv, når politiet er med på kidnappingen. Det er jo ofte de som henter barna

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1125863247491419/

   Laila Dalbye:
   Så bra at du orker å kjempe fortsatt og også deler. Det er krevende det også. Nu i en sen nattetime så önsker jeg deg en god natt og håper du får sove godt tross alt dette. Skal tenke over dine spörsmål. Jeg vet hva jeg har gjort og kommer til å gjöre, det virker du også ha gjort. Men som du sier, man möter veggen av korrupsjon og kameraderi. Så jeg tror eneste veien er det som holder på å skje nu - samarbeid og politisk få hele skiten nedlagt og siden masseerstatningssaker, kanskje kollektive.? Det må svi for å virke preventivt. De lusene som tidliger har delts ut gav ikke den effekten. Også skal de straffes som drevet med lögner og andre fixerier.Vi höres. <3

   Lene Youngblood:
   Vi reddet våre barn, men føler oss hjelpesløse i å få rettferdighet. Vi er ikke frie mennesker vi heller. Jeg vet ikke hva du skal gjøre jeg Rune. Revolusjon neste? Jeg skulle ønske dere kunne fått rettferdighet slik dere burde. <3

   Kitty Oline Mogstad:
   Gå gjennom papirene en gang til og se om du finner noe der og jobbe videre med, for etter det jeg har forstått, kan det stå litt av hvert av å ta fatt i her.

   Rune L. Hansen:
   De bryr seg ingenting om hverken dokumentasjon, fakta, virkeligheten, lov og rett eller mennesker, Kitty Oline Mogstad. Absolutt ingenting.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153868029851875

   Steinar Kolnes:

   "Den 9.11.2016 ble det skrevet rettshistorie i Norsk høyesterett.

   Det er nå fullt lovlig:

   1) At den ene parten i en sak, lovlig kan ansette dommeren midt under saksforberedelsene,

   2) og at denne dommeren lovlig fortsetter som inhabil dommer,

   3) at retten lovlig holder forholdet skjult for den andre parten,

   4) at den overtakene dommeren lovlig bryter sin embedsplikt i det han er arkitekten bak og holder forholdet skjult,

   5) at sorenskriveren når han blir konfrontert med et mulig konvensjonsbrudd fra den andre parten, lovlig feilinformerer og lukker døren for videre oppklaring.

   6) Som resultat blir dommen med inhabile dommere, rettskraftig.

   Dommeren ble klaget inn for tilsynsutvalget, hvor dommeren ble felt i form av refs, uten ytterlige konsekvenser.

   Den inhabile dommeren er fortsatt ansatt i stillingen hos Statoil ASA.

   Mens Høyesterett for 3 uker siden i HR-2016-2178-U, fastslår at man har rett på en fastsettelsesdom for konvensjonsbrudd, kommer altså dagens kjennelse til motsatt konklusjon, og der endatil en høyesterettsdommer:
   Skoghøy som for 3 ukers stemte for, nå stemmer imot retten til fastsettelsesdom for konvensjonsbrudd. Ref. HR 2016-2274, HR 2016-2275 og HR 2016-2276. Dommerne Skoghøy, Indreberg og Falch.
   https://lovdata.no/pro/auth/login#document/HRU/avgjorelse/hr-2016-2275-u?searchResultContext=1136

   Det skal også koste penger å klage på åpenbare menneskerettsbrudd, derfor ble vi saksøkerne idømt alle statens saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og høyesterett!

   Vi har forståelse at denne saken er svært pinlig for Norge da flere dommere var involvert.
   Men vi mener det likevel er langt mer uheldig i feie saken under teppet, og at saken vil bli langt mer ydmykende for Norge når saken kommer opp for EMD.

   Saken blir altså klaget inn for den Europeiske Menneskeretts-Domstolen i Strasbourg hvor vi allerede har en sak inne med reg. nr. 13935/14.

   *

   Johanne Almli:
   FLOTT at menneskerettsbruddene, ulovlighetene og kameraderisakene blir avdekket og havner der de skal, i menneskerettsdomstolen. MAKAN til praksis. HVILKEN utdannelse har disse dommerne da ??

   Lisbeth McBride:
   Utdannelse har de nok for de fleste kan gå på skole. Dannelse og empati er det nok verre med dessverre : (

   Greta Solheim:
   Steinar; krev at Høyesterett må besvare dine ”at ..”. med henvisning til hvilken lovhjemmel som kan forsvare dommeres syn - avvisning. Det tenker jeg høyesterettsdommere ikke vil besvare fordi det ikke finnes slik lovhjemmel, og dermed ikke kan forsvare/begrunne avvisning. Det er jo en avvisning. Uten noen begrunnelse så oppfyller avgjørelsen ikke å benevnes kjennelse, jf tvl kap 19. En kjennelse skal bl a begrunnes. At dommere er enig, er ingen saklig begrunnelse, det kan bety de er enig om å avsi en rettsstridig avgjørelse. Noe som synes helt åpenbart i den saken.

   Når det er sagt, så synes det som at høyesterettsdommere prøver å berge sitt omdømme og tolker lovgivningen i sin egeninteresse og slik at heller ikke staten må bære ansvaret for dommeres rettsstridige handlinger/avgjørelser. Dette ved å mene at først etter grunnlovsendringen i 2014, fikk dommere plikt/grunnlag til å ivareta Grunnlovens bestemmelser og med det også ivareta konvensjonsbestemmelsene. Ergo kan det forstås slik at før grunnlovsendringene, så hadde ikke dommere plikt til verken å veilede parter, eller til å tolke eller å anvende en saks korrekte lovgivning, og iallfall ikke en lovgivning som en part ikke hadde påberopt. Da mener dommere tydeligvis at parten ikke kan anlegge søksmål senere. For da er den rettsstridige avgjørelsen blitt såkalt rettskraftig, og den verner dommere om fremfor rettssikkerheten. At grove feil ikke skulle ha betydning, er hinsides all lovgivning.

   Med et slikt synspunkt erkjenner dommere i realiteten at de ikke ivaretar statens sikrings – og reparasjonsplikt. Så hva med å påberope EMDs pilotdomsak, der Tyskland ble pålagt å finne et effektivt rettsmiddel innen ett år som kunne behandle en begrunnet konvensjonsklage, og som har prejudikatsvirkning

   Muligens har Eidsivating lgm en sjelden type dommere, i alle fall tilkjennega lgmr i sak LE-2016-102174, at (dessuten) ”forutsettes så vel dommer som forvaltningsavgjørelser å bygge på et materielt korrekt faktum og en materielt riktig anvendelse av det relevante regelverket”. Ergo at i motsatt fall var avgjørelsene rettsstridige og derav ugyldige.

   På en annen side vet i alle fall jeg bestemt at selv om en part bl a påberopte seg at noe strider både mot sakens materielle lovgivning så vel som mot en bestemt menneskerettsartikkel under sakens ordinære gang i rettssystemet, ignorerte dommere rett og slett dette.

   Jeg kjenner saken for dårlig - det er bare dere som kan ha en formening om hva dommere burde ha veiledet dere om under sakens ordinære gang. I et innlegg like nedenfor redegjorde jeg for hva dommeres veiledningsplikt omfatter. Der ligger også min ”studie” om før og etter grunnlovsendringen i 2014.

   Ove Martin Kolnes:
   Kort hva denne sak handler om: I en sak vi hadde ved Stavanger tingrett ble ansvarlig dommer i saken, dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland, ansatt av vår motpart, Statoil. Han ble kontaktet av Statoil, innledet jobbsamtaler, ble ansatt og tiltrådte november 2012.

   Til tross for at dommerfullmektig Sikkeland var blitt ansatt av vår motpart i den sak han administrerte instruerte Sikkelands veileder og overordnede - dommer Richard Saue, ham å bli sittende i saken inntil Sikkeland tiltrådte sin nye jobb hos vår motpart. Saue var opptatt med annen sak, men ønsket ikke at saken skulle overtas av noen annen dommer enn ham selv, men forbli hos den fullmektig han var veileder for. Tidligere hadde Saue avvist den samme sak, en beslutning som ble omgjort i ankedomstolen slik at saken ble fremmet.

   Etter at dommerfullmektig Sikkeland tiltrådte sin stilling hos Statoil, overtok tingrettsdommer Saue saken og administrerte en hovedforhandling der han unnlot å opplyse om inhabiliteten og at saken hadde blitt administrert av en ansatt hos vår motpart. Hverken vi, sorenskriver, vår advokat, meddommere eller ankedomstoler ble gjort oppmerksomme på forholdet. Saue administrerte en hovedforhandling der han unnlot å opplyse om konvensjonskrenkelser. Statoil hadde imidlertid tilgang på informasjon om forholdet i og med Sikkeland nå var ansatt og tiltrådt hos dem.

   Som ansatt hos Statoil traff Sikkeland flere avgjørelser. Han sendte ut flere brev der han formidlet tolkninger av rettskraftige kjennelser gjort i saken, tolkninger som gikk i favør av sin nye arbeidsgiver. Dette villedet oss til å frafalle flere prosesskrav i saken i troen på at Sikkeland hadde lovlig domsmyndighet.

Da saken var inne til Høyesteretts ankeutvalg og vi ved en tilfeldighet fant ut at Sikkeland nå var ansatt hos Statoil, unnlot igjen Saue å informere oss om forholdet. Dette på tross av at vi flere ganger henvendte oss til Stavanger tingrett for å få mer informasjon. Saue var fullt klar over at vi ønsket mer informasjon.

   Ove Martin Kolnes:
   videre: Etter rettskraftig dom ble vi etter flere purringer gitt informasjon fra Sikkeland som kunne indikere at Sikkeland hadde administrert saken mens han var ansatt hos vår motpart, Statoil. Han kunne opplyse om at han i juni 2012 hadde blitt kontaktet av Statoil angående jobb og umiddelbart hadde takket ja til en stilling.

   Innfor behandlingen i Tilsynsutvalget for dommere ble vi klar over at jobbkontakten mellom Sikkeland og Statoil strakk seg mye lengre bak i tid enn til juni 2012 som tidligere opplyst oss, i alle fall januar/februar 2012, muligens november 2011. Vi ble også klar over at Saue visste om forholdet og hadde blitt "enig" med Sikkeland om å bli sittende som "postmann" i saken. Saue, Sikkeland og Stavanger tingrett benevnte dette som en "Postmannsordning".

   Innfor behandlingen i Oslo tingrett ble vi klar over at Saue hadde instruert Sikkeland å bli sittende for at saken ikke skulle forsvinne ut av den portefølje Saue senere skulle overta. Vi ble kjent med at Saue heller ikke hadde informert sin sorenskriver eller ankedomstoler om forholdet. Det ble også opplyst oss at Saue hadde "tildelt seg selv" den såkalte "bevissikringssaken."

   Videre ble det kjent at et av de viktigste vitner i mortifikasjonssaken hadde undertegnet Sikkelands ansettelseskontrakt hos Statoil og var Sikkelands overordnede mens hun vitnet i saken. Vi ble også kjent med at Bergljot Webster, førstevoterende i HR- ankeutvalg, var referanse for Sikkeland da han søkte jobb hos vår motpart. Samtidig som hun 3 ganger deltok i avvisningen av våre ankesaker var hun i kontakt med vår motpart i sakene hun selv deltok i behandlingen av som Sikkelands referanse.

   Innfor lagmannsrettens høring uttalte Saue gjentatte ganger at mortifikasjonssaken han i utgangspunktet avviste var en "drittsak".

   Martin Thorsen:
   - norsk 'rett' i et nøtteskall??


   
---
---

   Lilliann Roppen, 09.11. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1594310970876995/

   JEG KJENTE ENGANG ET LITE BARN

   Jeg kjente engang et lite barn - et barn fylt av glede og som hadde det så bra sammen med sin familie.
   Så kom barnevernet inn i bilde og en omsorgsovertakelse var et faktum - selfølgelig uten at hjelp i hjemmet ble prøvd.

   Barnet ble hentet av barnevern og politi, og ble så sendt til et fosterhjem.

   Etter noen uker fikk jeg se bilde fra et samvær.
   Sjokket ble stort, jeg kjente nesten ikke igjen det livlige barnet.
   Nå så barnet apatisk ut, sløve øyner og smilet var ikke på lur heller.

   Jeg ble så bekymret at jeg sendte en melding til både kommuneoverlegen og Fylkesmannen.

   Men, det var ingen som brydde seg så mye om barnet at de ville undersøke mine påstander.

   Jeg tok også kontakt med ordfører og rådmann i kommunen der barnet bodde, men ingen viste interesse for barnet og mine påstander.

   Barnet har måttet bo i fosterhjem siden den gang.
   Joda, nå ser barnevernet at det er et skadet barn.

   Hvem sin skyld det er? - jo foreldrene selvfølgelig.

   Er det virkelig hverken pedagoger, ansatte i bufetat, dommere, advokater... som klarer å forstå at barn blir skadet av den groteske og kyniske måten barnevern og politi behandler barn på i slike situasjoner.

   *

   Kate Rasmussen:
   Barnearnet mitt har sakt til både lærer og pedagog at an ikke har det bra i fosterjemmet, men ingen hører på han. Bv sier at han er redd for far, og at det er derfor an gråter etter samvær. Forstå det den som kan, de må jo være totalt hjerteløse. Jeg lurer på hvordan dems egne barn har det, når de ikke har fnugg av empati

   Unni Sandberg:
   Barnevernsarbeideres barn er kalde og kyniske jeg kjenner flere som jobber i bv og deres barn. De blir som morra si! Fysjjjjjjjj

   Anne-Sølvi Holstad:
   Skal tru kva kompetanse BV har til å sei at barnet er redd far ? Trur heller barnet gret fordi det savnet far ! Hjertelause og kynisk heile BV !

   Lilliann Roppen:
   Anne-Sølvi Holstad Heller ikke sikkert det er sant at barnet gråter etter samværet, men om.., er det vel mest sannsynlig at barnet ikke vil reise fra far. Det er så horribelt det som skjer i slike saker at en kan nesten ikke tro at det er voksne mennesker som vurderer.

   Unni Sandberg:
   Så sant så sant. Ubarmhjertelig!

   Kate Rasmussen:
   Han gråter etter samvær med far, det vet vi,. BV har kontaktet pedagoger for ¨å finne ut vorfor han gråter, han sir selv at han savner pappa, og bare vil flytte hjem, men bv vrir på det, og sier at det ikke er sant. Han har også bedt læreren om hjelp, hun stilte i retten å fortalte va han hadde sakt, men bv sier det er bare tull, og at han ikke lengter hjem

   Lilliann Roppen:
   Kate Rasmussen Det som barnevernet her uttaler bør ikke få stå som sannhet, da de ikke kan bevise sine påstander. Læreren motbeviser jo også deres påstand, da han forteller hva barnet selv har sagt!

   Kate Rasmussen:
   Selv om lærer og pedagog sa at han måtte få komme hjem. Vant bv saken, 0g sønnen min fikk mindre samvær. De troe vel at barnebarnet mitt vil glemme pappan sin etter hvert, men han har bestandig vært en pappagutt, så jeg tror ikke an glemmer. Da han ble henta, kom det 6 politibiler for å hente en liten redd gutt på 4år

   Lilliann Roppen:
   Kate Rasmussen Vondt! Føler med deg!

   Elin Ording:
   Sant

   Mona Benum:
   For noen terrorister. Stakkars barna, som kommer under deres vinger. At de ikke skammer seg.
   Hvor sendes bekymringsmelding på deres barn, de må jo bli skadet av slike foreldre..

   
---
---

   Hanne Dahlø, 10.11. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1125210974223313/

   Erna solberg: vet du at forskning viser at blant fosterbarn så er selvmordsststistikken 8 ganger høyere enn hos hjemmeboende barn, uansett oppvekstvilkår?!

   Er det på tide at det lille navlebeskuende bonde-norge også setter seg inn i internasjonal forskning på bl.a traumer ved adskillelse mellom barn og foreldre?

   Og du representerer landet vårt!?...

   av med skylappene og stå ikke der og godta urett og menneskerettighetsbrudd!

   Når de blir avslørt,- (en prosess som er under oppseiling mtp sakene som er oppe til behandling i EMD), så blir fallet høyt for Erna og våre ansvarlige politikere! Og på vei ned møter dere alle de dere har krenket på veien opp. Fordom står for fall!

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1553828171297653&id=330749163605566
   Fosterhjem: Har du rom for en til?
   Se statsminister Erna Solberg takke landets fosterforeldre for innsatsen:
   
   *

   Kitty Oline Mogstad:
   Erna sitter på lånt tid :)

   Oddvar Wallstad:
   Det er mange som sitter på lånt tid, og Erna rydder ikke, overgrepene er det administrasjon ,værn og tilsyn som har sin store makt demonstrason, det kommer en dag da disse må stå til regnskap for sine handlinger.

   Nina Kvamme:
   Ja Erna er ferdig som statsminister ved neste valg, og ikke nok med det, hun har gitt Høyre et dårlig rykte. Jeg har Erna & Co i vrangstrupen og det er virkelig fristende å la hun få vite at jeg er ikke alene om det.......

   Mona Rodian:
   Flott skrevet og toer mine hender !! !! !!

   Mona Rodian:
   Erna alene skal ikke ha skyld, dette har foregått i mange,mange år så lenge jeg har levd og det er en stund. Erna har ikke stått ved roret veldig lenge, men jeg håper hun leser innlegget ditt og tar det til seg. At alle myndigheter gjør det samme.

   Kyrre Wiik:
   Nå er snart Ernas periode omme. Verken hun eller Horne har klart å rydde opp i barnevernet og Fylkesnemnder. Hun er vel en reaktiv type. Driver på med det samme som forgjengerne. Hun har ikke levert på dette området.

   Mona Rodian:
   Det blir spennende å se om neste statsminister greier det. Ingen tenker jeg. : (

   Linda Håland:
   Norge er velkjent for som jeg sier og mener Erna eller putin hutt om putt.. Erna sittet svært lenge nå og jo hvor går hun inn i saker ??? Riktig når hu får pr stunt... rydd opp i svineriet

   3aper.jpg

   Linda Håland's photo.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. november 2016: 

   Omkring 4 og 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Tildels nesten helt lett overskyet og opp til omkring null grader frem mot klokken 12. Spredt litt skyet og 1 pluss-grad klokken 15. Noe mere skyet og tildels noe overskyet mot kvelden, med 1 pluss-grad og mørkt klokken 17.30. Mørkt med 1 pluss-grad og en nesten full måne fra sør-øst til sør-vest videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 10.11. 2016: ( intern )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153868029851875

   Martin Thorsen:
   - norsk 'rett' i et nøtteskall??


   Jonny Kleppe:
   Trodde Stortinget skulle lage lover for folket og ikke makteliten.

   Ove Martin Kolnes:
   En meget sprø sak. Først vinner vi frem i Oslo tingrett og konvensjonskrenkelse fastsettes. Så avviser Borgarting lagmannsrett vår sak fra domstolene med den begrunnelse at vi ikke har "reelt behov" for en fastsettelsesdom!!! Og HR- ankeutvalg sier seg enig!!!. Jaja.. nå får vi jo prøvd dette for EMD om nasjonale domstoler kan legge til en slik begrensning for at man får sine menneskeretter fastslått og reparert. EMD tolker IKKE konvensjonen slik når de fatter sine fastsettelsesdommer. Der er det vel to vilkår.. om man har tilknytning til krenkelsen og at den ikke er "manifestly ill founded". Begge disse vilkår er oppfylt i vår sak. Jeg er redd vi er offer for kommende storsak mot yndlingen ABB i Borgarting lagmannsrett. De rydder grunnen for å kunne avvise hans fastsettelsesdom for krenkelse.

   Ove Martin Kolnes:
   Det er åpenbart og står mellom linjene hva domstolene her gjør. De beskytter sine egne mot kritikk. Det kan man se når man leser hvilket faktum lagmannsretten legger til grunn. Hele faktum som legges til grunn vitner nesten om en søndagsskoletur med fioler og blomster.. det nevnes ikke Saues åpenbare brudd på sin embetsplikt om å melde fra om inhabilitet. Istedenfor antydes det at VI er å bebreide. At VI skulle ha visst mer enn vi vil ut med da vi tok kontakt med stavanger tingrett. At vi visste at Sikkeland var ansatt hos vår motpart og at vi bare satt og ventet til dommen var rettskraftig for å gå til fastsettelsesdom :) Det er jo så kjeltringaktig det domstolene gjør at det grenser mot det komiske..

   Greta Solheim:
   Da har du skjønt det, at domstolene hindrer dere et effektivt rettsmiddel for å råde bot på skadene, fordi domstolene verner seg selv - sine egne interesser fremfor rettssikkerhetshensyn

   Greta Solheim:
   Domstolene/dommere har altså tatt utenforliggende hensyn ved å verne seg selv og sine egne interesser, og nektet dere domstolbehandling i strid med Grunnloven og EMK artikkel 1, 6 og 13. I sak HR-2015-00787-A, (sak 2014/1719), fremholdte Høyesterett den14.04.15 følgende i avsnitt 27-28:

   (27) ”Det fremgår av Dokument 16 (2011–2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, side 121, at den rettslige betydningen av å grunnlovsfeste prinsippet om rett til domstolsbehandling først og fremst skulle være å vise at "prinsippet skal benyttes som et tolkningsmoment ved fortolkning av annen lovgivning. Annen lovgivning må tolkes slik at resultatet ikke kommer i konflikt med EMDs prinsipplære og avsagte dommer.

   (28) Bestemmelsen i Grunnloven § 95 grunnlovsfester prinsippet i EMK artikkel 6 nr. 1. Det er sikker rett at selv om ordlyden i artikkel 6 ikke oppstiller en uttrykkelig rett til domstolsbehandling, følger en slik rett implisitt av bestemmelsen, se for eksempel NOU 2001: 32 Rett på sak side 169. EMK krever ikke at retten til domstolsprøving er ubegrenset, men en begrensning må fylle visse vilkår. Begrensningen må ivareta et legitimt formål, den må være proporsjonal, det vil si at det må være et rimelig forhold mellom formålet med begrensningen og virkningen av den, og begrensningen må ikke være av en slik art eller av et slikt omfang at selve kjernen i retten til domstolsadgang rammes, jf. Rt. 2003 side 301 avsnitt 34–35.

   Ove Martin Kolnes:
   Greta Solheim: "EMK krever ikke at retten til domstolsprøving er ubegrenset, men en begrensning må fylle visse vilkår. Begrensningen må ivareta et legitimt formål, den må være proporsjonal, det vil si at det må være et rimelig forhold mellom formålet med begrensningen og virkningen av den, og begrensningen må ikke være av en slik art eller av et slikt omfang at selve kjernen i retten til domstolsadgang rammes, jf. Rt. 2003 side 301 avsnitt 34–35."
   Dette gjelder som det store utgangspunkt ja, i de fleste sivile saker. Ønsker jeg en fastsettelsesdom på at «jorden er rund» vil denne kunne avvises siden jeg åpenbart ikke har noe «reelt behov» (rettslig interesse) for å få en slik dom… altså en nasjonal begrensning i domstoladgangen som er lovlig å gjøre.
   Men slik jeg forstår det blir det noe helt annet når man taler om en sak om fastsettelse av konvensjonsbrudd. Dette er noe helt annet. Da er det EMK`s praksis i fastsettelsessaker som gjelder og nasjonal lovgivning kan ikke sette sære begrensninger som den kan gjøre i andre ordinære fastsettelsessaker.
   I fastsettelsessaker om konvensjonskrenkelser er Høyesterett da forpliktet til å rette nesetippen sin helt bort fra nasjonal lovgivning siden det er totalt uinteressant hva denne måtte mene og rette nesetippen sin til konvensjonen og EMD`s praksis.
   I konvensjonen og EMD`s praksis er det følgende klare begrensninger som kan medføre at en klage til dem blir avvist uten behandling og det samme må gjelde for nasjonale domstoler:
   - At de nasjonale rettsmidler ikke er uttømt (i praksis ikke aktuell for nasjonale domstoler)
   - At man ikke er rette «victim». Man skal være tilknyttet krenkelsen.
   - At klagen er «manifestly ill- founded (kanskje oversettes til «åpenbar grunnløs»)
   Så er det vel slik nå at EMD avviser mange saker på grunn av formelle feil i selve klagen… manglende underskrift, uforståelig klage, oversittet 6 måneders fristen osv osv.. men dette er vel en skjønnsmessig «utslagning» av saker basert på alvorligheten av den påståtte krenkelsen. Siden EMD har blitt overlesset av saker gjør de en slik form for siling, dessverre.
   Derfor er det ikke lov i fastsettelsessaker i konvensjonskrenkelser å legge til ANDRE begrensninger, så som «reelt behov» etter Tvl. § 1-3. Da bryter Norge EMK Art. 13.
   Etter mitt syn er Rt. 2003 s. 301 en merkelig sak…siden de begynner med dette svadaet ovenfor. Poenget er jo at de faktisk TAR stilling til om dette er en konvensjonskrenkelse eller ikke og kommer frem til at det IKKE er det og avviser saken. De skulle selvfølgelig konkludert med «no violation», ingen krenkelse og ikke avvist den. Men de ser kanskje dette selv at hvis de skulle kunne kommet frem til noe slikt måtte de ha gitt klageren en muntlig forhandling for å kunne konkludere slik.. I alle fall, helt feil er det å avvise saken slik noe dissidenten av dommerne som fremmer saken kanskje er inne på. Ikke lest den godt nok.
   I «vår» sak avviser Lagmannsrett og HR saken fra domstolene pga manglende «reelt behov». De tar ikke STILLING til påståtte krenkelser. Hvorfor de gjør dette? De kunne jo gjort det samme som i Rt-2003 s. 301 og tatt stilling, men da måtte de «rote frem» et «legitimt formål» som tilsa at Art. 6 nr. 1 kunne omgås og det klarer de ikke fordi det ikke finnes!!! Altså, langt inni der og innimellom linjene innrømmer både lagmannsrett og HR at det faktisk er en krenkelse av Art. 6 nr. 1  .. at tingrettens fastsettelse av krenkelse var riktig.
   La dette være klart, klage innfor EMD stilles det ikke vilkår om «reelt behov». Det er knekkende likegyldig å synse rundt dette, om så klageren uttaler at han gjør dette for å benytte fastsettelsesdommen til å tørke seg bak med eller ramme den inn på veggen så har det rett og slett intet å si. Det spørres ikke om slikt innfor EMD og siden nasjonale domstoler skal være førsteinstansen i å fastsette/reparere konvensjonskrenkelser gjelder det samme for de.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er meget meget beklagelig med de "unødvendige" og krenkende silinger EMD gjennomfører, som er på grunn av manglende nødvendige ressurser i forhold til alle de så mange klagene fra medlems-landene (konvensjons-partene), men noen slags unødvendige eller ressurs-begrunnede eller ulovlige silinger eller begrensninger skal uansett ikke kunne forekomme i nasjonal-statene. Lov og rett skal ikke kunne ned-prioriteres! Det vil være og skal være ulovlig og straffbart på nasjonalt nivå!

   Enhver mulig eller adekvat påstått konvesjons-krenkelse skal og må kompetent saksbehandles og for offentligheten fullstendig redegjøres for. Ikke minst også fordi enhver konvesjons-krenkelse (menneskeretts-forbrytelse) kan skjule en eller flere menneskeretts-forbrytelser. Og det er jo nettopp det en retts-instans gjør med en dårlig eller fraværende kompetent og fullgod begrunnelse.

   Konklusjon: De forsøker å skjule og fortie sine egne forbrytelser, i håp om de og det ikke blir straffeforfulgt eller lagt særlig merke til.

   Rune L. Hansen:
   Vesentligheter det der. På den ene side "innrømmer" altså Høyesterett at: "Annen lovgivning må tolkes slik at resultatet ikke kommer i konflikt med EMDs prinsipplære og avsagte dommer." Og at både Stortinget og "Menneskerettsutvalget" er vitende om dette. (I parantes kan vel her også bemerkes at en mere riktig formulering ville være: At annen lovgivning eller dommer, regler eller avgjørelser ikke skal kunne være i strid med EMD sin prinsipplære og sine avsagte dommer. Og, for her å si enda litt mere om det, selv om det er en selvfølgelighet, at om de likevel er det så er det en ulovlighet som kanskje også er straffbar, men som uansett umiddelbart skal stoppes. Og at det under enhver omstendighet også er retts-instansene sin lovpålagte forpliktelse og nødvendighet rett og riktig også å saksbehandle og veilede også dette.)

   Og det er også en vesentlighet og selvfølgelighet at EMK og EMD "ikke krever at retten til domstolsprøving er ubegrenset", men at enhver begrensning må oppfylle visse vilkår. Og først og fremst ivareta et legitimt formål, samtidig som den må være proposjonal (forholdsmessig) - og ikke mulig være forurettende. "Og ikke være av en slik art eller av et slikt omfang at selve kjernen i retten til domstolsadgang rammes."

   Dette "innrømmer" og anerkjenner altså Høyesterett at de vet er reell lov og rett (for å imponere hvem?), samtidig som de i alminnelighet i praksis ulovlig gjør det fullstendig motsatte. Det tilfellet og den saken Ove Martin Kolnes beskriver over her er bare et av uendelig mange i dagens Norge! Og hva skal vel Norge og verden med slike kriminelle dommere? De skal jo og må jo straffeforfølges og settes i fengsel for å sone for sine forbrytelser - også fordi at det er en fullstendig perverterende livs-ødeleggende og livsfarlig katastrofe at det enda er slik!


   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. november 2016: 

   Grålig overskyet med et vind-drag fra sør og 2 pluss-grader Celsius og yr her ute omkring 8- og 9-tiden. Videre med mere yr og oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen, med 4 pluss-grader klokken 13.30. Videre også det samme og mørkt omkring 17-tiden. Mørkt, regn og yr, noe vind-drag og omkring 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2016 shared Kjetil Thue's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208626662438749

   En av Barnekonvensjonens sentrale lovbestemmelser, i Art 29, 1c:

   "Partene er enige om at barnets utdannelse skal ta sikte på: å utvikle respekt for barnets foreldre."


   farsdag.jpg

   Mannsforums åpne debattforum for menn, kvinner, barn og foreldre
   Skal tro hvor mange fedre som får en klump i halsen når de i disse dager går forbi reklameplakater som dette: : ( 
   #Mannsforum

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen har også mange flere lovbestemmelser som sier akkurat det samme, men litt mere indirekte. Uansett er både denne og de viktige og sentrale lovbestemmelser i Barnekonvensjonen. Og også for det meste av verden helt sentrale selvfølgeligheter. (I mange asiatiske land for eksempel som filial piety og filial duty.)

   Egil Borse-Svensen:
   I Asia er det mange steder vanlig at barna som begynner i jobb, kommer hjem med lønningsposen og får deretter utbetalt egne lommepenger etter hva foreldrene mener de er verd!

   Rune L. Hansen:
   Organisk privatliv i og for et organisk moralsk samfunn, Egil Borse-Svensen. Mennesker lærer av hverandre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2016 shared Familiekanalen Norge's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208622798782160

   Dette opptaket (68 minutter) fra Familiekanalen fra onsdag 09. november 2016 bør sees av hele Norge, ja av hele verden.
   
   Studio Direkte med programleder Rune Fardal. Gjester; Yngve Nedrebø og Per Edvard Akerø.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/559584460906549/
   -1:07:18 - 3,220 Views
   Familiekanalen Norge was live. 9 November at 19:00 ·

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1304562512896349/

   Unni Sandberg:
   Jeg har sett filmen fra Familiekanalen og det er så rett så rett det som blir sagt her. Skal kjøpe boka til uka. Godt å ha.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går: ( intern )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153868029851875

   Börge Johannesen:
   "Alltid" visst rettsystemet er korrupt, hvis det hadde fungert er det flere saker jeg ville tatt gjennom rettsapparatet, men ser ingen grunn å slite meg ut mot statsadvokater slik som de opererer seg vekk fra sannheten for å dekke over sin oppdragsgiver.

   Ove Martin Kolnes:
   Kall oss gjerne naive, men da vi startet opp saken mot Statoil tilbake i 2009 trodde vi på en upartisk behandling innfor norske domstoler. Etterhvert kom det små drypp som ga oss en "uggen" følelse. I 2010 kom det blant annet en liten notis i Dagens næringsliv der det ble avslørt at domstoladministrasjonen i møte med andre nordiske domstoler hadde funnet ut at Statoil hadde et litt frynsete omdømme. Domstoladministrasjonen ønsket derfor å innkalle nordiske dommere til et finere seminar slik at Statoil kunne reparere det inntrykk som hadde festet seg hos våre nordiske naboer. En sjokkerende sak som viser Statoils makt langt innover korridorene i norske domstoler, men som det bare ble en bitteliten notis av i DN. Det var da jeg begynte å fikk hetta. På det tidspunkt var Statoil som arbeidsplass på førsteplass over arbeidsplass for unge nyutdannede norske jurister og det har altså vist seg at Statoil aktivt benytter norske domstoler som rekrutterings sted i sin søken etter lovende jurister for deres selskap. Lite ante vi hva som skulle komme, men det var for sent å trekke seg fra saken. Det saken mot Statoil dreide seg om var først og fremst: Å få ut informasjon. For å komme ut med "æren i behold" og slippe å dekke våre utgifter i langvarige kontraktsforhandlinger med oss var det nødvendig for Statoil å legge frem et såkalt "red flag" i kontraktsforhandlingene med oss. I 2008 hadde Helge Lund bestemt seg for å droppe all satsing på fornybar energi, Statoil skulle rendyrkes som et rent oljeselskap. De droppet derfor alt av prosjekter som var satt i gang i forhold til fornybar energi.. noe som nok Statoil angrer på i dag. Problemet med prosjektet Biofuel var at de hadde kommet altfor langt i kontraktsforhandlingene til å trekke seg ut uten en grunn. Statoil satt imidlertid med et "red flag" i form av et påstått funn om mulig korrupsjon hos Biofuel. Problemet for Statoil var at de visste, eller burde ha visst, at det ikke var hold i korrupsjonsfunnet. Likevel la de det frem for Biofuel og kommenterte det i media om at de mistenkte Biofuel for korrupsjon. Dette medførte krise i Biofuel som var ute i markedet for å hente investorer. Ledelsen i Biofuel fikk klar beskjed fra tilretteleggere at de måtte fjerne det "røde flagget" før innhentingen av kapital fortsatte. Da Statoil la frem det "røde flagget" i kontraktsforhandlingene holdt de tilbake informasjon. Informasjon som senere har vist ville legge det røde flagget dødt, noe som Statoil var klar over. Vi gikk til sak mot Statoil først og fremst for å kunne legge dette røde flagget dødt, altså fjerne korrupsjonsmistankene over Biofuel. Saken dreide seg altså aldri om penger mot Statoil. Vi var i kontakt med flere advokater både nasjonalt og internasjonalt som mente at dette var en elementær sak, denne informasjonen (IDD- rapportene) hadde Biofuel krav på og ville få ut. Lite visste vi at den dommer som skulle bestemme dette nå var i jobbsamtaler med Statoil... og selvfølgelig nektet ham oss å få ut IDD- rapportene. Begrunnelsen for å nekte oss tilgang til IDD- rapportene var at de ikke var å anse som bevis i saken. Eller riktigere sagt, de var bevis i saken, men det var Statoils privilegium å legge de frem eller ikke siden bevisene måtte anses som såkalte "sannhetsbevis". Dette er bare en liten innføring i saken mot Statoil. Etter at saken var ferdig har vi måttet gå til en annen tingrett og har nå endelig fått hånd om IDD- rapportene gjennom en annen dommer og som selvprosederende uten advokathjelp!!! Men, dette har altså kostet oss millionvis i pådømte og påførte advokatutgifter. En enkel simpel sak som på grunn av en dommer som var ansatt hos vår motpart har lagt min økonomi i ruiner.

   Steinar Kolnes:
   Det er en langt mørkere historie bak den iveren norske myndigheter viser i å avvise vår krav om fastsettelsesdom, nemlig disse spionselskapene slik som Diligence International LLC som bla. Statoil bruker til å begå ulovligheter for å spionere på konkurrenter samt skape falske beskyldninger.
   I boken "American War Machine" av forfatter Peter Dale Scott nevnes flere ting som Diligence sammen med sine partnere har vært med på, bla. narkotika og våpen smugling. Spesielt nevnes det at Diligence er spesialister på å produsere falske "red-flags". Det var Statoilansatte dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland som nektet oss tilgang til den rapporten som Diligence hadde forfattet og som Statoil brukte mot oss (men som vi altså ikke fikk se). Det var også Statoilansatte dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland som nektet å ta en avgjørelse på å frigi navnet til Diligence!
   Alt dette fikk vi omgjort i Jæren tingrett 3 år senere, men med ny dommer.
   Diligence sine kriminelle handlinger er vel dokumenterte bla. der de utgir seg som MI5 agenter og stjeler dokumenter fra revisorselskapet KMPG.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2007-02-25/spies-lies-and-kpmg
   Spies, Lies &amp; KPMG
   An inside look at how the accounting giant was infiltrated by private intelligence firm Diligence
   bloomberg.com

   John Terje Henriksen:
   Det er bare i norge slikt er mulig...

   Rune L. Hansen:
   Det er jo i praksis ingen som straffeforfølger de, uansett hvilken forbrytelse de begår. Politikerne minst av alt.

   
---

---  

   Fortsettelse fra i forgårs, 10.11. 2016: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1594782117496547/

   Ken Joar Olsen:
   Har du anmeldt til ICC?

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg fikk et positivt svar derfra, men derefter bare taushet.

   Ken Joar Olsen:
   Det er positivt nok det, og stolt av at du også har meldt dem inn... :-)

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig har jeg forlengst gjort det. Medvirkning i offentlig kidnapping av barn og foreldre, slik det beskrives i blandt annet ICC sine Roma-statutter (som blandt annet også er med i norske Straffeloven 2005 kap. 16) er jo både internasjonalt og nasjonalt straffbart med veldig mange år fengselstraff som strafferamme. Og jeg har selvfølgelig også forlengst politi-anmeldt virksomheten for det samme og blandt annet systematisk tortur, inkvisisjoner, terror, kidnappinger, falsk og hvitvasket dokumentasjon, osv. Men har fra norske myndigheter enda bare kontinuerlig fått taushet, terror og angrep som svar.

   Norske myndighets-representanter gjør med meget stor tydelighet hva de kan for ikke å konfronteres med sin virksomhet. Hverken i saklighet eller argumentasjon. Men vi er jo uansett forpliktet til å konfrontere de - og er det en nødvendighet på vegne av enhver og alle og alt. Hvorvidt de har forsøkt å bestikke eller true ICC det vet jeg enda ikke.

   Men hva med for eksempel dagens norske advokater? Som i det store og hele er medvirkende i og akseptanter for virksomheten - selv om mange av de ofte og gjerne sier det motsatte. De er så unnlatende og svikefulle at de ikke engang politi-anmelder tortur, traumatisering og falsk dokumentasjon! Men villig vekk lar seg premiere og lønne for sine unnlatelser.

   Det er slik det er i og for og under ethvert terror regime. : (

   Ken Joar Olsen:
   Ja altså i våres tilfelle hvor både advokat Snylte sviktet med sin bruk av fullmektige, og dette er noe han spekulerer i samt advokat Thrana sitt svik grunnet kollegial lojalitet er begge disse selvfølgelig med i vår anmeldelse jeg sendte inn... Så mener noen skiller seg ut, og nærmest legger bevisene i hånden på en... Og ellers er det jo den som tier, samtykker vell reelt sett...

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er en politisk offentlig nepotisme og dens medspillere og akseptanter som drifter virksomheten.

   Kate Rasmussen:
   blir jo vanskelig å melde bv, når politiet er med på kidnappingen. Det er jo ofte de som henter barna

   Linn Perry:
   Ja, hva faen skal man gjøre?!

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 11.11. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207233774498122

   Nå må vi gjøre vår plikt ! ! ! !

   Ja, jeg mener VI = ALLE voksne MÅ gjøre vår PLIKT, - ikke bare noen få. Det forundrer meg, at de fleste av oss, - så langt, tydeligvis IKKE VIL gjøre vår PLIKT, - som Norsk voksen borger!

   Har vi noen plikt da? ? ? ? - - Ja, vi har det !
   De fleste av oss har dessuten snudd ryggen til - og HÅPET, at andre gjør PLIKTEN for oss.
   Er det noen som fortsatt mener, at Norge IKKE har klasseskille, ingen "adel", ingen "overklasse", - ja bortsett fra kongefamilien da, men DE kan vi ikke "regne med"...? !
   Ja, det er mange, mange, som fortsatt, - i 2016 - , tror at det skal være forskjeller på folk.- Selvsagt, vil det være forskjeller på hvordan den enkelte av oss vil like å leve våre liv og hva vi opplever som gode liv. Men våre ønsker og behov skal ikke begrenses av at den "usynlige adelen", som holder befolkningen NEDE !
   Det er nettopp hva som gjøres i dag ved aksept av KORRUPSJON, ja, - en korrupsjon de fleste av oss snur ryggen til.

   Nå får folk se til å reagere ! - Hvem er Norges "Trump terapi"?
   Jeg etterspør altså HVEM, som skal avruse nordmennene fra MENNESKERETTSDOPET. - Det "dopet" vi alle har fått utdelt og har vært TVUNGET til å bruke, - av våre myndigheter, så vel folkevalgte politikere som statens betalte ansatte.

   Det er ikke kun folk, som Marius Reikerås noe få andre sin PLIKT, - å avsløre hvordan Norge vanstyres av et destruktivt system.
   PLIKTEN til ALLE, er å avsløre dette, sette en stopper for den åpenbare korrupsjonen og kreve VÅR og ANDRES RETT.

   Det at Norge har klart å lure verden, i generasjoner, til å tro at vi er et foregangsland, når det gjelder å respektere menneskerettene, er en kjensgjerning.

   En av måtene Norge har gjort dette på, særlig de 20 siste år, er å sponse andre lands statsoverhoder med betydelige pengebeløp.

   Som ett eksempel, det er verdt å merke seg, er at den norske stat har overført rundt hundre millioner Euro til Clinton foundation.
   Hvordan kan det ha seg, i et "SIVILISERT SAMFUNN", at de aller, aller fleste av oss, tolererer slikt........??? Dette mens Norge har en befolkning som ikke får oppfylt sine menneskeretter på grunn av dårlig økonomi.
   - Kan nevne at barnevernet fjerner barn fra sine foreldre,
   - eldre blir feil- og underernært og får ikke nødvendig bistand,
   - hvilke tragedier som rammer folk i aldersgruppene ungdom og voksen, på grunn av dette vanstyret, skal jeg ikke engang nevne i denne omgang.

   Er vi nordmenn kun opptatte av vårt ego og er totalt likegyldige til våre medmennesker, barn og barnebarn........ og synes korrupsjon er akseptabelt?

   Jeg oppfordrer selvsagt til :
   AT VI ALLE GJØR VÅR PLIKT, FRA OG MED NÅ I DETTE ØYEBLIKK ! ! !

   *

   Per Steinar Sørå:
   Mange er dessverre redd for represalier fra det offentlige og tør ikke å gjøre noe.

   Linda Gutierrez:
   Om alle står sammen, kan de ikke gjøre noe!

   May Agnes Vedal Pettersen:
   På tide at flere våkner av dvalen, og i det minste protesterer mot all urett som foregår.

   Oddvar Wallstad:
   Det Norge gjør er å ta overgrep på enkeltmennesker da bøyer resten nakken, tar levebrødet er som oftest brukt.

   Marion Eriksen:
   Og de såkalte kommisjoner og disiplinærnemda mm som skulle påse att ting går ærlig og redelig for seg de må være kjøpt og betalt av egen erfaring kommer man ingen vei alene virker som om de støtter hverandre og ikke lille mann i gata

   Vigdis Victoria Koppang:
   Dette var det skikkelig kraft i Kirsten... nice...

   Rune L. Hansen:
   Splittelse - kontra samvittighet, samhold, solidaritet og samvirke

   Det er bare en sak som kan forene oss flest og best mulig i kampen og arbeidet for rettferdighet, både egen og andres.

   Og det er reell, kompromissløs, uforfalsket og konsekvent respekt for menneskerettighetene, for enhver, både i teori og praksis.

   Å kjempe hver for seg er nytteløst. Mildt sagt.

   Uten samhold og samme mål og målbevissthet er det splittelse, forvirring og uoversiktlig og kjemper enhver for sitt, uten den nødvendige store og solide støtte nasjonalt og internasjonalt.

   Uten er det urettferdig og diskriminerende individuell eller organisert egoisme - undertrykkelse og splittelse.

   Vi har bare et valg!

   Rune L. Hansen:
   Ja. Dessverre er det enda så altfor mange som hverken ser eller forstår problemstillingen, de er så altfor indoktrinerte, konforme og lydige under et underholdende tungt propaganda-maskineri, alzheimers, tapt evne til bevissthet og tapt uskyld. Under og i en slave-mentalitet og slave-tilbøyelighet. De klarer ikke engang å ta menneskerettighetene på alvor, til tross for at de har de eller får de rett foran nesen sin. Bare godt med folkeopplysning eller godt med makt kan endre dette. Men det er underveis og kommer, men kommer for sent for så altfor mange.
   De fleste forstår enda ikke den store og revolusjonerende betydningen av menneskerettighetene og av å ta menneskerettighetene fullstendig og uforfalsket på alvor. Så molbo er det, at de endog tar valgflesk og politiske parti-programmer mere på alvor! De heller enda hverken ser eller forstår at menneskerettighetene på alvor i seg selv er et tusener ganger bedre og viktigere og fullgodt parti-program. Men det er underveis og kommer, uansett. Samvittighet, uskyld, medmenneskelighet og rettferdighet kan ikke undertrykkes så altfor lenge, uten å eksplodere.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. november 2016: 

   Mørkt, vått, yr, noe vind-drag og i overkant av 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet utover formiddagen, med noe bris og opp til omkring 5 pluss-grader. Med oppmot omkring 6 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt fra omkring 17-tiden. 5 pluss-grader og en full måne nokså høyt i øst som lyser på en dottete skyet himmel klokken 20. Overskyet og mørkere uten synlig måne klokken 22. Og det samme med mellom 5 og 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 12.11. 2016: ( intern )
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208626662438749 

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen har også mange flere lovbestemmelser som sier akkurat det samme, men litt mere indirekte. Uansett er både denne og de viktige og sentrale lovbestemmelser i Barnekonvensjonen. Og også for det meste av verden helt sentrale selvfølgeligheter. (I mange asiatiske land for eksempel som filial piety og filial duty.)


   Egil Borse-Svensen:
   I Asia er det mange steder vanlig at barna som begynner i jobb, kommer hjem med lønningsposen og får deretter utbetalt egne lommepenger etter hva foreldrene mener de er verd!


   Rune L. Hansen:
   Organisk privatliv i og for et organisk moralsk samfunn, Egil Borse-Svensen. Mennesker lærer av hverandre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og selvfølgelig er barn glade i og takknemlige for sine foreldre, som har født seg. Vel vitende om at de er det kjæreste og mest nødvendige og livsviktige også for hverandre. Og om noe skulle mangle eller det ikke er slik så er det alltid vennligsinnet familie, slekt, venner, naboer, politi og andre som kan hjelpe til. Alt slikt som er fratatt menneskene i dagens Norge! I et Norge hvor menneskene av et politisk regime tilskyndes, oppfordres og premieres for å kidnappe barn og foreldre og å ødelegge familien. Til tross for blandt annet hva som er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og til tross for Barnekonvensjonen, Straffeloven, Roma-statuttene, EMD, osv.! Og til tross for at en slik politikk automatisk er politisk og offentlig organisert kriminalitet, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, terror, inkvisisjoner, tortur, kidnappinger, traumatisering, degradering, sadisme, frihetsberøvelse, osv.!

   At det er en molbo-politikk og verdens-katastrofe er bare forbokstavene.

   Egil Borse-Svensen:
   Helt enig, det virker litt som om det har utviklet seg en stammekultur der du skal være underordent stammedisiplinen, og er du ikke det, skjer det noe. Alt fra å ta unger til miste jobb etc. Altså vis oss din lojalitet og du får hjelp, vis den ikke, og du blir straffet. Og derfor er arbeid for menneskerettighetene meget viktige i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og enda verre, for det er ofte nok at det er et eller annet eller en eller annen noen av de misliker eller er irritert eller misunnelig mot, eller er uenig med, eller ser fortjeneste i, osv., forårsaket av absolutt hva som helst. Dermed begynner de å produsere løgner og krenkelser mot de som skal taes, som de får sine andre medspillere til å hvitvaske, for liksom å "lovliggjøre" og "rettferdiggjøre" sine forbrytelser. Samtidig som de vet at i de øvre og øverste lag av hierarkiet sitter samme slags mennesker i nøkkel-posisjoner som uansett stempler og godkjenner deres ønsker og hensikter, i de fleste tilfeller, også med sine unnlatelser, og at de uansett ikke straffeforfølges. De eneste virksomheten ikke tar er sine venner og beste medspillere - altså de mest lojale. Pluss noen tilfeller som er ubetydelige nok, som det ikke er for mye prestisje i, men som det kan være en annen verdi eller fortjeneste i, for eksempel til propaganda-bruk, eller bare som gisler, etc. Eller bare midlertidig, for å overlate det til en annen instans og senere. Jo lengre prosessen varer og jo flere dokumenter dess mere drukner selve forbrytelsen og dens med-forbrytelser i det hele. En kort og eventuelt blodig prosess ville ha vært så altfor synlig!

   Dette perverterer selvfølgelig samfunnet, mennesker, lov og rett og verden. Og også de bortførte barna, som må forsøke å overleve under Stockholm-syndromet, tortur, utrygghet, traumatisering, fremmedgjøring, falsk dokumentasjon, frastjålet familie, frihetsberøvelse, identitets-krise, integritets-fravær, etc. Slike barn blir garantert skadet og ødelagt for livet. Og også deres foreldre. Men også andre mennesker som forurettes eller taes eller indoktrineres av en slik offentlig mafia-virksomhet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208630898984660

   Splittelse - kontra samvittighet, samhold, solidaritet og samvirke

   Det er bare en sak som kan forene oss flest og best mulig i kampen og arbeidet for rettferdighet, både egen og andres.

   Og det er reell, kompromissløs, uforfalsket og konsekvent respekt for menneskerettighetene, for enhver, både i teori og praksis.

   Å kjempe hver for seg er nytteløst. Mildt sagt.

   Uten samhold og samme mål og målbevissthet er det splittelse, forvirring og uoversiktlig og kjemper enhver for sitt, uten den nødvendige store og solide støtte nasjonalt og internasjonalt.

   Uten er det urettferdig og diskriminerende individuell eller organisert egoisme - undertrykkelse og splittelse.

   Vi har bare et valg!

   *

   Grethe E Oddemilsdatter:
   Blind lydighet for autoriteter lar seg ikke forene med samvittighet, alt for mange bare følger ordre uten å tenke og bruke samvittigheten først, spørre seg det enkle spørsmålet- er dette moralsk riktig.

   Rune L. Hansen:
   Eller å spørre seg om det er lovlig i henhold til menneskerettighetene! Menneskerettighetene er jo enkle å forstå og skal være hvermanns-eie og en minste-standard!

   Rune L. Hansen:
   Enhver av menneskerettighetene skal gjelde over og foran alt annet av lover, regler, dommer og avgjørelser og skal for enhver være umistelige og uavhendelige, er det lovbestemt både i og for selve menneskerettighetene. De er en slags iboende umistelig verdi-papir og myndighet absolutt enhver borger har - og skal ha. Som alltid skal stå over og gå foran enhver offentlig myndighets-representant. Det skal heller ikke kunne være noen slags skjønns-margin eller bort-fortolkning av en menneskerett. Lovbestemmelsen både i og for menneskeretts-konvensjonene er at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettighetene skal effektivt kunne stoppe enhver form for politiske eller private eller offentlige myndighets-forbrytelser.
   Det er det som er selve hensikten med menneskerettighetene.
   Og hvem vil vel ikke det?

   Rune L. Hansen:
   Skal en menneskerett lovlig kunne krenkes av en offentlig myndighet så skal det bare kunne skje fullverdig i henhold til nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet), som inkluderer blandt annet forholdsmessighet-prinsippet (proposjonalitets-prinsippet) og rettsikkerhets-prinsippet og offentlig fullverdig og sann begrunnelse. Dette innebærer blandt annet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte og med iherdige forsøk på gjenopprettelse. Mangler noe av alt dette så er krenkelsene ulovlige og straffbare.

   Rune L. Hansen:
   Dette er alt enkle og lett forståelige prinsipper og lovbestemmelser i menneskerettighetene, som også gjør det lett for enhver å avsløre en offentlig menneskeretts-forbrytelse. Vit samtidig at en menneskeretts-forbrytelse ikke foreldes og at den kompetent skal straffeforfølges.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. november 2016: 

   Oppmot 7 pluss-grader Celsius, noe vind-drag fra sør og antydninger til yr her ute i natt. Dunkelt, regn og omkring 7 pluss-grader klokken 08. Regn og vått også videre utover formiddagen. Det samme med omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Nye draps-forsøk ankom meg med posten i dag, fra SI ( ekstern ). Mørkt, vått, regn og yr og 8 pluss-grader utover kvelden. Nokså mye regn sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208646496254582
   
   Hvorfor respekterer ikke dagens norske politikere og offentlige forvaltning barnets og familiens menneskerettigheter?

   Vet de ikke hvilke lovbestemmelser som er reell gjeldende lov og rett i og for Norge?
   Og at det mangfoldig er grovt ulovlig (og straffbart) å forbryte seg mot disse?

   Det er selvfølgelig foreldrene som kjenner sine barn og har naturlig kjærlighet til sine barn og som har ansvaret for sine barn.

   Enhvers naturlige familieliv og enhvers privatliv og enhvers integritet har krav på og rett til beskyttelse. Unntak må for å kunne være lovlige være helt nødvendige for en kortest mulig tid og forholdsmessige for å beskytte en eller flere konkrete menneskerettigheter. (Dette er to av de viktigste prinsippene som fremgår av selve menneskerettighets-konvensjonene.)

   Menneskerettighetene har lovbestemt (flere steder) at det er foreldrene som skal bestemme hvilken oppdragelse og undervisning barn skal ha, men at oppdragelsen og undervisningen skal være i samsvar med menneskerettighetene.

   USA Høyesterett har med rette uttalt: "Det er en formodning at foreldre opptrer i sine barns beste interesse, Parham v J. R., 442 U. S. 584, 602; det er normalt ingen grunn eller tvingende interesse for staten å injisere seg selv inn i den private sfære til familien for videre spørsmål om en foreldres evne til å ta de beste beslutninger angående sine barn. Reno v. Flores, 507 U. S. 292, 304. Staten kan ikke blande seg inn i barneoppdragelse avgjørelser når en forelder er tilgjengelig. Troxel v. Granville , 530 US-57 (2000)."

   The United States Supreme Court has stated: “There is a presumption that parents act in their children’s best interests, Parham v. J. R., 442 U. S. 584, 602; there is normally no reason or compelling interest for the State to inject itself into the private realm of the family to further question a parents’ ability to make the best decisions regarding their children. Reno v. Flores, 507 U. S. 292, 304. The state may not interfere in child rearing decisions when a parent is available. Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000)."

   Og Barnekonvensjonen har som en selvfølgelighet lovbestemt at alle og enhver skal "utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 29.)

   Og at: "Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 16.)

   Og at: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 7.)

   Og at alle og enhver "forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 8.)

   Og at alle og enhver skal "respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling. (...) og "treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 2.)

   Og at: "Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre, innen sine evner og økonomiske muligheter, de levevilkår som er nødvendige for barnets utvikling." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 27.)

   Og at: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 35.) Og at: "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 36.)

   Og at: "Partene skal sikre at: Intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 37 pa.)
   
   Og at: "Partene skal sikre at: Intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 37 pb.)


   Og videre at det skal treffes "alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk". (Barnekonvensjonen, CRC, Art 19.)

   Og i Barnekonvensjonen Art 29 er lovbestemt de 5 grunn-pillarer som skal gjelde for barnets oppdragelse og utdannelse, med følgende ordlyd:

  "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   e) å fremme respekten for det naturlige miljø."


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1266358966718363/

   Unni Sandberg:
   Nei de respekterer ikke det norske folk, kun seg selv der det er penger å tjene. Og nå skal de oppjustere fjerning av barn fra fødestuene med 3x. Skammelig! Fysjjjjjjjjjjjjjjjjjj

   Rune L. Hansen:
   Folkemordets mekanikk?

   Geir Thorvaldsen:
   ..Det virker nesten som om de kjører norge i grøfta med vilje..

   Unni Sandberg:
   Med Mari du bedåre i spissen.

   Oddvar Espegard:
   Jeg deler absolutt synet ditt Geir Thorvaldsen!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke lett for de å stoppe sine lojale underordnede, uten at det samtidig blir å innrømme for meget.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153876857366875

   Norske politikere har, gjennom årtier, vært opptatt av å leke verdenshelter.

   Det knøttlile hjørnet vårt skal "redde" verden, må vite.

   Paradokset er at vi er så opptatt av å fremstå som verdensmestre utad, at vi delvis har glemt vår befolkning innad.

   Undertrykkelse er roten til svært mye vondt. Det gjelder i Norge så vel som i resten av verden.

   Så det er på høy tid at våre makthavere begynner å gjøre jobben de er satt til:

   Å beskytte menneskerettene til sitt eget folk.

   Først når det er ryddet i eget hus, kan de samme makthaverne reise rundt i verden å forfekte egen fortreffelighet.

   Jeg er akkurat kommet hjem fra Polen.

   Et land med 40 millioner mennesker.

   Altså 8 ganger folketallet i Norge.

   Spør du meg, er jeg dessverre redd det er større sannsynlighet for et terroranslag i Norge enn i Polen.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.11. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208649581451710

   Menneskeretts-forbryterne er i krig mot sivilbefolkningen.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1570753299829010/permalink/1864552587115745/

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Den krigen taper dem , for europa er imot dem

   Rune L. Hansen:
   Ja, de har meget imot seg, uansett hvor mange av oss de ødelegger og dreper.

   
---

---

   https://www.facebook.com/groups/91408050524/permalink/10157789119270525/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det stemmer, men det er sderes aganda - DSSVERRE!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo tydelig det. Og typisk at de sier det er for å redde verden.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Ja, forstår. "Og typisk at de sier det, er for å redde verden." Det klarer dem ikke, de har allerede nedkalt dommen over seg selv, med den uhyggelige undergangen det vil få for disse, menneskene. Synd og trist, men dog sant!

   Rune L. Hansen:
   Ja, de har meget imot seg, uansett hvor mange av oss de ødelegger og dreper.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er det som er det grufulle, grusome i hele det spillet som dem kjører sin agenda i.

   Rune L. Hansen:
   Men de håper de klarer å skjule det i det lengste, for mange nok.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det gjør de, men for Herren er ingenting skjult, alt ligger åpent og bart for Ham! det er Han som har det siste ordet, også i denne saken.

   Rune L. Hansen:
   Got mit uns (Gud med oss), sa den forskudd Hitler og hans medspillere. Vi får enhver være meget flinkere i og for Guds vilje!

   
---

   Rune L. Hansen, 14.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208649964581288

   The human rights criminals are at war against the civilian population.

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. november 2016: 

   Mørkt, vått, regn, disig, et vind-drag og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vått med 8 pluss-grader utover formiddagen. Gradvis mindre overskyet og til 5 pluss-grader utover eftermiddagen frem mot 16-tiden. Jeg skrev og oversendte omkring 17-tiden et nytt brev med klage til SI ( ekstern ). Mørkt, vått og 4 pluss-grader klokken 17. Mørkt, med en mørk grålig himmel, vått og omkring 4 og 6 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208651743145751

   Og virksomhetens medspillere håper det ikke blir sett og forstått at virksomheten er politisk offentlig organisert kriminalitet, terror, tortur, sadisme, familie-tyveri, identitets-tyveri, osv., osv.

   Europarådet skal granske barnevernet
   http://www.dagen.no/Nyheter/nyheter/Europar%C3%A5det-skal-granske-barnevernet-383529
   Europarådet skal granske om norsk barnevern bryter menneskerettighetene etter den mye omtalte barnevernssaken i Naustdal.
   dagen.no - Dagen Debatt

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva f.eks. EMD har lovbestemt fremgår blandt annet av EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Quote from a judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) - a young woman, born in 1986, has won a case - NP v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA for repeated violations of ECHR Article 8 - N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA, ECHR (Application no. 58455/13) JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015,
   Paragraph 70:
   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002?I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   
---
---

   Steinar Aadnekvam, 15.11. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1267501089937484/

   Jeg er sk. Utenlandsnorsk, dvs bor i utlandet.

   Mange ganger har jeg tenkt at det ville være fint å flytte hjem til Norge, men sånn som barnevernet åpenbart agerer er det for meg som forelder en umulighet å stole på det norske samfunnet i forhold til barna mine. Det er ikke rimelig å risikere. Derfor kan man si at jeg befinner meg i ufrivillig eksil fra Norge. Utrolig trist.

   Hva skjedde med landet vårt? Hvor kommer den sykelige selvgodheten fra som må antas ligge til grunn for denne politikken? Hvorfor og hvor lenge aksepterer folket angiveri og maktmisbruk?

   *

   Audifriik Flyen:
   Vi er flere der... reiser jeg hjem så tar dem barna basert på et sykt spill og løgner... så aldri om jeg tørr å sette beina på norsk jord... verste er å ha reiste ifra familie og venner til et land man kun viste at eksisterte på kartet... så føler virkelig med deg! <3

   Liv Marit Bakke:
   Den sykelige selvgodheten kom vel etter krigen å steg i takt med oljefondet vokste. Der noen få¨familier har tilrøvet seg makten ved å spenne bein på alle andre

   Dung Svalland:
   Det er sannhet det du skriver, Steinar Aadnekvam. Du er blant mange som lever i eksil i utlandet og det blir stadig flere av dere

   Jan Myhre:
   Er det selvgodhet eller politisk ideologi? Så lenge det ikke bråkes mer enn det gjør, trives folket best med å ikke ville vite. De sluker propagandaen.

   Per Kristian:
   ditto

   Laila Janette Andersen Moe:
   Bare så du vet det. Det er flere som har reist fra Norge med barna sine pga barnevernet...... Helt sykt.

   Vidar Johansen:
   Samme her oxo. Di får bli med hjem når di er 18år

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Les hva filosofen Naom Chomsky sier om " we amuse ourself to death".

   Aina Starseed Hagaløkken:
   Snart vil ingen flytte til Norge lengre, Sannheten vet snart hele verden!

   Rune L. Hansen:
   Mange i Norge tenker ikke over at å bortføre barn og foreldre fra hverandre ikke "bare" er en bortføring, men samtidig automatisk også er og blir et mangfold av flere og andre forbrytelser. Degradering, tortur, traumatisering, inkvisisjoner, sosial og økonomisk utplyndring, stigmatisering, identiets-tyveri, familie-tyveri, frihetsberøvelse, barnemishandling, folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, osv. Altså automatisk samtidig medfører i offentlig regi en utrolig mengde grove (ulovlige og straffbare) forbrytelser, som automatisk skader og ødelegger barna, foreldrene, familien, lov og rett, sivilbefolkningen og verden. Dette forties med politisk makt og propaganda i dagens Norge, til fordel for en menneske-handel som premieres for sin virksomhet og selvfølgelig stadig utvider seg selv og skaper mere propaganda, fortielser og løgner om sin virksomhet. Det hele og alt av det er så molbo og grovt kriminelt at det er helt fullstendig sadisme og menneske-fiendtlighet - under forkledning av å være det motsatte! Og enda er det mennesker som lar seg lure av slikt!

   Rune L. Hansen:
   Og alt dette må kidnappede barn og foreldre forholde seg til efter å ha blitt kidnappet. Det både tar og ødelegger automatisk nærsagt all ens tid og alt ens liv og både fortid, nutid og fremtid. Og slutter aldri.

   Laila Dalbye:
   Sånn tenker jeg også. Går ikke an å stifte familie i Norge og föle seg trygg. Plutselig en dag i barnehagen eller skolen så hetes barna med politi og flere ukjente. Traumet er skapt for livslangt lidene.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. november 2016: 

   Mørkt, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels med yr fra omkring 02.30-tiden. Disig, regn, noe vind og 6 pluss-grader frem mot klokken 09. Omtrent det samme videre utover dagen. Regn, disig og dunkelt klokken 16. Halv-mørkt, vått og 2 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt klokken 17. Tildels yr videre utover kvelden. 2 pluss-grader og nokså full måne tidvis noe synlig høyt i østlig retning mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208662096044567

   Det nyeste beste hjelpemiddel for menneskeretts-forsvarere!

   Dette er et meget viktig dokument for alle som ønsker eller trenger rettferdighet og lovlig lov og rett og for å stoppe ulovlig lov og rett.
   Og for alle og enhver som ønsker å arbeide for menneskerettighetene, eller som allerede gjør det.

   Erklæringen om menneskeretts-forsvarere
(The Declaration on Human Rights Defenders), vedtatt av FN i 1998.

   Eller med sitt lange navn, som også er brukt:
   Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 1998
   (Erklæring om rett til og ansvar for enkeltpersoner, grupper og organer i samfunnet til å fremme og beskytte universelt anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter.)

   Erklæringen artikulerer eksisterende rettigheter på en måte som gjør det lettere å bruke dem til situasjonen for menneskerettighets-forsvarere. Den angir hvordan menneskerettighetene gjelder menneskerettighets-forsvarere.

   Den inneholder et forord og 20 viktige Artikler:

   http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
   www.ohchr.org

   * * *

   I en rapport fra 2011, fra UN's Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, sies det blandt annet følgende:
 
   Mandatet bemerker at noen regjeringer har gjort anstrengelser for å sikre at nasjonal lovgivning gjenspeiler statlige forpliktelser i Erklæringen og andre internasjonale menneskerettighets-standarder (E/CN.4 /2006/95, para.49). Til tross for noen positive utviklingstrekk, tyder informasjonen mottatt av mandatet på at den nuværende trenden i mange land er å vedta lover og regler som begrenser plassen for menneskerettighetsarbeid. Mange nasjonale lover fortsetter å være, eller ha blitt, uforenlige med internasjonale standarder og med Erklæringen spesielt. Mens de fleste nasjonale konstitusjoner formelt garanterer menneskerettigheter, har sekundære lover samtidig begrenset rettigheter som er avgjørende for full gjennomføring av Erklæringen. I mange tilfeller har stater brukt disse nasjonale lover for å legitimere brudd på menneskerettigheter og alvorlig svekke arbeidet for menneskerettighetsforkjempere. I tillegg, selv der arbeid er gjort for å vedta lover som er i tråd med internasjonale standarder, er deres ineffektive implementering i praksis fortsatt et tilbakevendende problem. (E/CN 4/2006/95, para. 50).
   Spesialrapportøren mener at ytterligere innsats er nødvendig for å bedre forståelsen for det ansvaret som er nedfelt i Erklæringen om menneskerettighetsforsvarere. Mer enn et ti-år efter at den er vedtatt av generalforsamlingen, er Erklæringen ikke et instrument som er tilstrekkelig kjent hverken for dem som bærer hovedansvaret for gjennomføringen - nemlig regjeringer - eller for sine rettighetshavere, menneskerettighetsforkjempere (A/63/288, para. 60).

   Report from 2011, from the UN's Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
   http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
   Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
   www.ohchr.org

   * * *

   WikipediA har også litt stoff om dette, på følgende link:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_activists

   * * *

   Her er noen flere linker til stoff som kan være av interesse angående dette.

   Statement on defenders in Norwegian language (På norsk, fra The Human Rights House Network):
   http://humanrightshouse.org/Articles/5560.html

   ENSURING PROTECTION - EUROPE AN UNION GUIDELINES ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS: 
   https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
   
   The Declaration on human rights defenders in different languages:
   http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx

   Model Law for the recognition and protection of Human Rights Defenders:
   http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/06/model-law_FULL_Digital-2.pdf

   * * *

   *

   Rune L. Hansen:
   I 1998 vedtok FNs generalforsamling landemerket Erklæringen om menneskerettighets-forsvarere. Vedtagelsen av Erklæringen var et kritisk punkt i menneskerettighetenes historie - fordi det erkjenner i folkeretten den ekstreme viktigheten og legitimiteten til aktiviteter for menneskerettighetene, og behovet for å beskytte det sammen med de som bærer det ut.

   Hva er det Erklæringen sier?
   Erklæringen definerer en menneskerettighetsforkjemper som alle som arbeider for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Denne brede definisjonen omfatter faglige så vel som ikke-profesjonelle menneskerettighetsarbeidere, frivillige, journalister, advokater og andre som utfører, selv på tilfeldig basis, en menneskerettighets aktivitet.

   Erklæringen uttrykker eksisterende menneskerettigheter på en måte som gjør det lettere å bruke dem til situasjonen for menneskerettighets-forsvarere. Den angir hvordan rettighetene i de store menneskerettighets-instrumenter, herunder retten til ytringsfrihet og forsamling, gjelder for forsvarerne. Den skisserer også de spesifikke plikter stater har og det ansvar alle har med hensyn til å forsvare menneskerettighetene.

   Hvor er vi i dag?
   I 2000 FN tok et positivt skritt ved å etablere et spesifikt mandat på menneskerettighetsforsvarere (nå kjent som Spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere), for å bidra til å overvåke og presse på for gjennomføringen av Erklæringen.

   Den dårlige nyheten er at mens Erklæringen legger et ansvar på statene til å gjennomføre og respektere alle dens bestemmelser, særlig plikt til å beskytte menneskerettighets-forsvarere fra skade som følge av sitt arbeid, mens i virkeligheten gjør mange stater enda ikke det.

   Autoritære regimer begrense det sivile samfunn, undertrykker dissens, og nekter å respektere menneskerettighetenes lovbestemmelser. Når de kritiseres for å gjøre det, de fengsler, trakasserer, sjikanerer, fjerner, torturer og til og med dreper de menneskerettighets-forsvarere som står opp i protest.

   En del av problemet er at hverken stater eller menneskerettighets-forkjempere er tilstrekkelig kjent med Erklæringen. FNs ekspert på menneskerettighets-forsvarere sin "Kommentarer til Erklæringen" ble utviklet for å avhjelpe dette problemet og er en god kilde til ytterligere informasjon om emnet.

   Det er et presserende behov for å oversette løftet av Erklæringen om menneskerettighets-forsvarere til en realitet.

   Erklæringen om menneskerettighetsforkjempere stadfester at alle har et ansvar for å fremme og beskytte menneskerettighetene.

   Mere om dette for eksempel på følgende link:

   http://olddoc.ishr.ch/hrdo/documents/FactSheet29.pdf
   Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights', Fact Sheet No. 29, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208662047683358

   The latest best tool for human rights defenders!

   This is a very important document for all who want or need justice and legal rule of law and to stop illegal law and justice.
   And for everyone who wants to work for human rights, or who are already doing it.

   Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the UN in 1998.

   Or with it's long name, which is also used:
   Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 1998.

   The Declaration articulates existing rights in a way that makes it easier to apply them to the situation of human rights defenders. It specifies how the human rights apply to human rights defenders.

   It contains a preface and 20 important Articles:

   http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
   
   * * *

   In a report from 2011, from the UN's Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, are said that among other things the following:

   "The mandate notes that some Governments have made efforts to ensure that domestic legislation reflects State obligations contained in the Declaration and other international human rights standards (E/CN.4/2006/95,  para. 49). Notwithstanding some positive developments, the information received by the mandate suggests that the current trend in many countries is to pass laws and regulations restricting the space for human rights  activities. Numerous national laws  continue to be or have become incompatible with international standards and with the Declaration in particular. While most national Constitutions formally guarantee human rights, secondary laws have subsequently restricted rights that are pivotal for the full implementation of the Declaration. In many cases, States have used these domestic laws to legitimize violations of human rights and to seriously impair the work of human rights defenders. In addition, even where efforts are made to adopt laws that are in line with international standards, their inefficient implementation in practice remains a recurrent  problem. (E/CN 4/2006/95, para. 50).
   The Special Rapporteur believes that further efforts are needed to improve understanding of the responsibilities enshrined in the Declaration on human rights defenders. More than a decade after its adoption by the  General Assembly, the Declaration is not an instrument that is sufficiently familiar either to those who bear the principal responsibility for its implementation - namely, Governments - or to its rights-holders, human rights defenders (A/63/288, para. 60).

   Report from 2011, from the UN's Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
   http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
   Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
   www.ohchr.org

   * * *

   Wikipedia also has some useful information about this, visit the following link:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_activists

   * * *

   Here are some additional links to material that may be of interest regarding this.

   ENSURING PROTECTION - EUROPE AN UNION GUIDELINES ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS: 
   https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
   
   The Declaration on human rights defenders in different languages:
   http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx

   Model Law for the recognition and protection of Human Rights Defenders:
   http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/06/model-law_FULL_Digital-2.pdf

   * * *

   *

   Dan Cristea:
   Rune, I know that you mean well and want to help defend families and children against abuses by evil CPS services like Barnevernet etc, but I want to also present to you the view of some people that have studied the United Nations and all of its affiliated organizations and conventions including this Declaration that it issues under the pretense of helping defend the rights of individuals. Nothing could be further from the truth.

   The reason that many of us here in the United States oppose everything that is and comes from the United Nations (UN) is because the UN from its very beginning and up to today has been decidedly anti-Christian, and very sympathetic to Communism, to Socialism, to Collectivism, and it seeks to promote Internationalism to the detriment of the Independence and Sovereignty of individual states because the UN’s ultimate goal and purpose is to create a One World Government. Anyone willing to study this subject by looking at original documents will find that this is true and not made up.

   Because of this many of us here in the United States have been working for more than 50 years on a very well coordinated campaign to end our country’s membership in the UN. Please don’t look for any of us who share this point of view to all of a sudden become fans and supporters of this UN Declaration, or for the Charter of the United Nations, or anything else United Nations, regardless of how wonderful the words of this declaration may appear.

   Actually the words of this declaration do not even appear very nice in the first place because it makes everything it says subservient to the higher authority, which in the case of the UN is the Charter of the UN. See Article 20 which reads, “Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support and promote activities of individuals, groups of individuals, institutions or non-governmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United Nations.”

   Essentially in UN vocabulary, rights are granted by the State (who is their god) and are not granted by God. The United States Constitution/Declaration of Independence state that rights come from God and are therefore unalienable. By contrast, the rights that the UN talks about are good only as long as they do not interfere with the higher purposes of the UN as enshrined in the Charter of the UN. So it’s not as simple as it looks on the surface.

   Many of us have bumper stickers on our cars that read “Get US out of the U.N.” How can we support this Declaration as “the best tool for human rights defenders” when we actively campaign with our cars and our very being to Get US out of the U.N.? It cannot be done. I hope you understand. There are many other ways to defend families and children from the abuses of Barnevernet, without having to bow down to the altar of the UN and all its evil purposes and activities. One good place to start is to follow our lead in getting our country and your country out of the UN. Steven Bennett

   Rune L. Hansen:
   I have long seen and understood the problem, especially regarding the United States. And have full sympathy for American protests against the United Nations Association. Why? Because so many in the United States now long time have seen and understood that the UN human rights conventions have the opposite effect than of good intentions and principles of legal law and justice. But the same is also the fact regarding the national laws of the United States, including the Constitution. Why? Yes, because every political and public organized crime distorts real legal law provisions to the contrary of their content. It is the consequences of this very many in the US have seen that takes place in such large dimensions in several European and other countries. Understandable?

   Said in Norwegian:
   Jeg har forlengst sett og forstått problemet, særlig i forhold til USA. Og har full sympati for amerikanske protester mot FN-sambandet. Hvorfor? Fordi så mange i USA forlengst har sett og forstått at FNs menneskeretts-konvensjoner virker motsatt av gode hensikter og prinsippene for lovlig lov og rett. Men det samme gjør jo også de nasjonale lovene i USA, inklusivt Grunnloven. Hvorfor? Jo, fordi enhver politisk og offentlig organisert kriminalitet forvrenger reelt lovlige lovbestemmelser til det motsatte av sitt innhold. Det er konsekvensene av det veldig mange i USA har sett at foregår i så store dimensjoner i flere Europeiske og andre land. Forståelig?

   Rune L. Hansen:
   In 1998 the UN General Assembly adopted the landmark Declaration on Human Rights Defenders.
   The adoption of the Declaration was a critical point in human rights history – because it recognised in international law the extreme importance and legitimacy of human rights activity, and the need to protect it along with those who carry it out.

   What does the Declaration say?
   The Declaration defines a human rights defender as anyone working for the promotion and protection of human rights. This broad definition encompasses professional as well as non-professional human rights workers, volunteers, journalists, lawyers and anyone else carrying out, even on an occasional basis, a human rights activity.

   The Declaration articulates existing human rights in a way that makes it easier to apply them to the situation of human rights defenders. It specifies how the rights contained in the major human rights instruments, including the right to freedom of expression, association and assembly, apply to defenders. It also outlines the specific duties of States and the responsibility of everyone with regard to defending human rights.

   Where are we at today?
   In 2000, the UN took a positive step by establishing a specific mandate on human rights defenders (now known as the Special Rapporteur on Human Rights Defenders), to help monitor and press for the implementation of the Declaration.

   The bad news is while the Declaration puts a responsibility on States to implement and respect all of its provisions, particularly the duty to protect human rights defenders from harm as a consequence of their work, in reality many States are still failing to do so. 

   Authoritarian governments restrict civil society, suppress dissent, and refuse to respect human rights laws. When criticised for doing so, they jail, harass, disappear, torture and even murder those human rights defenders who stand up in protest.

   Part of the problem is that neither States nor human rights defenders are sufficiently familiar with the Declaration. The UN expert on human rights defenders’ Commentary to the Declaration was developed to help address this issue and is a good source of additional information on the subject.

   There is an urgent need to translate the promise of the Declaration on Human Rights Defenders into a reality.

   The Declaration on human rights defenders states that everyone has a responsibility to promote and protect human rights.

   More about this for example at the following link:

   http://olddoc.ishr.ch/hrdo/documents/FactSheet29.pdf
   Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights', Fact Sheet No. 29, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. november 2016: 

   Vått, tildels regn og yr og store, tunge mørke skyer, omkring 2 pluss-grader Celsius og månen litt avtagende og tildels synlig høyt i sør her ute i natt. Grålig, disig og regn utover formiddagen. Noe dus blå himmel spredt skyet og sløret og 2 pluss-grader omkring 14.30-tiden. Nokså mørkt og 2 pluss-grader klokken 17. Mørkt og regn frem mot klokken 18. Mørkt, vått, 2 pluss-grader og tildels regn og yr videre utover kvelden. Uten nedbør mot midnatt.
   
---

---

   Rune L. Hansen, 17.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208672317420095
   
   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD)

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen fra FN-sambandet skal gjelde som lov og rett i og for Norge, på like linje med de andre menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen.

   Det vil si som overordnet lov og rett, som skal gjelde både foran og over alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, myndighet, vedtak, dommer, regler og praksis.

   Derfor må meget enda endres i Norge, for snarest å komme i samsvar med dette.

   Jeg oppdaget i går at til og med Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen enda ikke er oversatt til norsk! Ikke kunne jeg finne den noen steder iallfall.

   Derfor har jeg i dag skyntet meg å oversette den i sin helhet til norsk. Fordi det er viktig og nødvendig og et stort behov for å ha den oversatt til norsk.

   Hvorfor kan alle og enhver forstå som leser Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen.

   Her er den, på engelsk - og av meg nu oversatt til norsk.

   Vel bekomme.

   Og gi gjerne kommentarer, eller varsel om du ser noe som kan være feil i oversettelsen.

   http://hunwww.net/The-Human-Rights-Defender-Declaration-HRDD.html
   hunwww.net

   *

   Rune L. Hansen:
   Alle og enhver, både i og utenfor den offentlige forvaltningen, er, som det fremgår, lovforpliktet til å bruke denne Erklæringen.
   Og jo flere som bruker den dess bedre blir Norge, og verden.
   Dette er også noe som alle og enhver uansett forholder seg til, på rett eller gal side.

   
---
---
--- Her også:
   ( Engelsk - norsk )

   UN's Human Rights Defenders Declaration (HRDD) / The-Human-Rights-Defender-Declaration:

   Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

   Adopted by General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998

   The General Assembly ,

   Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world,

   Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights as basic elements of international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the United Nations system, as well as those at the regional level,

   Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and separately, their solemn obligation to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance of achieving international cooperation to fulfil this obligation according to the Charter,

   Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination and the right of every people to exercise full sovereignty over its wealth and natural resources,

   Recognizing the relationship between international peace and security and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence of international peace and security does not excuse non-compliance,

   Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible, interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair and equitable manner, without prejudice to the implementation of each of those rights and freedoms,

   Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State,

   Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels,

   Declares :

   ( English - Norsk )

   ---

   FN-sambandets Erklæring om menneskeretts-forsvare / Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD):
   (Oversatt til norsk av Rune L. Hansen, pr. 17. november 2016)

   Erklæring om retten og ansvaret enkeltpersoner, grupper og organer i samfunnet har for å fremme og beskytte universelt anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter

   Vedtatt av Generalforsamlingens resolusjon 53/144 av 9 desember 1998

   Generalforsamlingen
   
   Stadfester viktigheten av overholdelse av formålene og prinsippene i FN-pakten for fremme og beskyttelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker i alle land i verden,

   Stadfester også viktigheten av Menneskerettighetserklæringen og de internasjonale pakter om menneskerettigheter som grunnleggende elementer i det internasjonale arbeidet for å fremme universell respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og viktigheten av andre menneskerettighetsinstrumenter vedtatt i FN-systemet, samt de på regionalt nivå,

   Understreker at alle medlemmer av det internasjonale samfunn skal oppfylle, i fellesskap og hver for seg, deres alvorsfulle forpliktelse til å fremme og oppfordre respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene for alle uten forskjell av noen art, inkludert forskjeller basert på rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status, og stadfester den spesielle viktigheten av å oppnå internasjonalt samarbeid for å oppfylle denne forpliktelsen i henhold til pakten,

   Erkjenner den viktige rollen av internasjonalt samarbeid for, og det verdifulle arbeidet til enkeltpersoner, grupper og foreninger i bidrag til, effektiv eliminering av alle krenkelser av menneskerettigheter og grunnleggende friheter for folk og individer, inkludert i forhold til masse, åpenbare eller systematiske krenkelser slik som de som følger av apartheid, alle former for rasediskriminering, kolonialisme, utenlandsk dominans eller okkupasjon, aggresjon eller trusler mot nasjonal suverenitet, nasjonal enhet eller territorial integritet og fra avslag til anerkjennelse til retten for folk til selvbestemmelse og retten hvert folk skal ha til full suverenitet over sin rikdom til andre og naturressurser,

   Erkjenner forholdet mellom internasjonal fred og sikkerhet og gleden av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og er klar over at fraværet av internasjonal fred og sikkerhet ikke unnskylder avvik,

   Stadfester at alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter er universelle, udelelige, avhengige av hverandre og henger sammen og bør fremmes og gjennomføres på en rettferdig og likeverdig måte, uten forbehold for gjennomføringen av hver av disse rettigheter og friheter.

   Understreker at hovedansvaret og plikt til å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter ligger hos staten,

   Erkjennende rett og ansvar for enkeltpersoner, grupper og foreninger til å fremme respekt for og fremme kunnskap om menneskerettigheter og grunnleggende friheter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

   Erklærer :

   ---

   Art 1:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels."

   Art 1:
   "Enhver har rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å fremme og å streve for beskyttelse og realisering av menneskerettigheter og grunnleggende friheter på nasjonalt og internasjonale nivå."

   Art 2:
   "1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia , by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.
   2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed."

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blant annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 3:
   "Domestic law consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be implemented and enjoyed and within which all activities referred to in the present Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and freedoms should be conducted."

   Art 3:
   "Nasjonal lovgivning i samsvar med FN-pakten og andre internasjonale forpliktelser for staten innen menneskerettigheter og grunnleggende friheter er den juridiske rammen i hvilken menneskerettigheter og grunnleggende friheter bør gjennomføres og nytes innenfor og der alle aktiviteter referert til i denne Erklæring for fremme, beskyttelse og effektiv realisering av de rettigheter og friheter bør gjennomføres."

   Art 4:
   "Nothing in the present Declaration shall be construed as impairing or contradicting the purposes and principles of the Charter of the United Nations or as restricting or derogating from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international instruments and commitments applicable in this field."

   Art 4:
   "Ikke noe i denne Erklæringen skal tolkes som innskrenkning eller motsigelse av formålene og prinsippene i FN-pakten eller som begrensning eller fravik fra bestemmelsene i Menneskerettighetserklæringen, de internasjonale pakter om menneskerettigheter og andre internasjonale instrumenter og forpliktelser som gjelder på dette området."

   Art 5:
   "For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels:

   (a) To meet or assemble peacefully;

   (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups;

   (c) To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations."

   Art 5:
   "For det formål å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, på nasjonalt og internasjonalt nivå:

   (a) Til å møtes eller samles fredelig;

   (b) Til å danne, inngå og delta i frivillige organisasjoner, foreninger eller grupper;

   (c) Til å kommunisere med frivillige eller mellomstatlige organisasjoner."

   Art 6:
   "Everyone has the right, individually and in association with others:

   (a) To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms, including having access to information as to how those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative systems;

   (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms;

   (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters."

   Art 6:
   "Enhver har rett til, individuelt og i samarbeid med andre:

   (a) Til å vite, søke, innhente, motta og lagre informasjon om alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, inkludert å ha tilgang til informasjon om hvordan disse rettigheter og friheter er gitt effekt i innenlandske lovgivende, rettslig eller administrative systemer;

   (b) Som bestemt i menneskerettigheter og andre gjeldende internasjonale instrumenter, fritt å publisere, formidle eller spre til andre synspunkter, informasjon og kunnskap om alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter;

   (c) Til studere, diskutere, danne og holde meninger om overholdelse, både i loven og i praksis, av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter og, gjennom disse og andre egnede midler, å trekke offentlig oppmerksomhet til de sakene."

   Art 7:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance."

   Art 7:
   "Enhver har rett, individuelt og i samarbeid med andre, til utvikle og diskutere nye menneskerettighets ideer og prinsipper, og til argumentere for deres aksept."

   Art 8:
   "1. Everyone has the right, individually and in association with others, to have effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs.
    2. This includes, inter alia , the right, individually and in association with others, to submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms."

   Art 8:
   "1. Enhver har retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å ha effektiv tilgang, på en ikke-diskriminerende måte, til deltakelse i regjeringen i hjemlandet og i offentlige anliggender.
    2. Dette omfatter, blant annet, retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å oversende til statlige organer og etater og organisasjoner som arbeider med offentlige anliggender kritikk og forslag til å forbedre deres funksjon og for å trekke oppmerksomhet til ethvert aspekt av deres arbeid som kan hindre eller vanskeliggjøre fremme, beskyttelse og realisering av menneskerettigheter og grunnleggende friheter."

   Art 9:
   "1. In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as referred to in the present Declaration, everyone has the right, individually and in association with others, to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights.

   2. To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has the right, either in person or through legally authorized representation, to complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing before an independent, impartial and competent judicial or other authority established by law and to obtain from such an authority a decision, in accordance with law, providing redress, including any compensation due, where there has been a violation of that person's rights or freedoms, as well as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay.

   3. To the same end, everyone has the right, individually and in association with others, inter alia :

   (a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay;

   (b) To attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion on their compliance with national law and applicable international obligations and commitments;

   (c) To offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms.

   4. To the same end, and in accordance with applicable international instruments and procedures, everyone has the right, individually and in association with others, to unhindered access to and communication with international bodies with general or special competence to receive and consider communications on matters of human rights and fundamental freedoms.

   5. The State shall conduct a prompt and impartial investigation or ensure that an inquiry takes place whenever there is reasonable ground to believe that a violation of human rights and fundamental freedoms has occurred in any territory under its jurisdiction.

   Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av de rettigheter.

   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom juridisk autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enslags rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse på vedkommende sine rettigheter og friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten unødig forsinkelse.

   3. Til det samme formål, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til blant annet :

   (a) Å klage om politikk og handlinger av enkelte tjenestemenn og statlige organer med hensyn til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter, ved begjæring eller andre passende midler, til kompetent nasjonal rettslig, administrative eller lovgivende myndigheter eller noen annen kompetent myndighet fastsatt av rettssystemet i staten, som skal tilkjennegi sin avgjørelse på klagen uten unødig opphold;

   (b) Til deltagelse på offentlige høringer, saksbehandlinger og rettsbehandlinger for således å danne en oppfatning om deres samsvar med nasjonal lovgivning og gjeldende internasjonale forpliktelser og ansvar;

   (c) Å tilby og gi faglig kvalifisert juridisk bistand eller andre relevante råd og hjelp til å forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   4. Til samme formål, og i samsvar med gjeldende internasjonale instrumenter og prosedyrer, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til uhindret tilgang til og kommunikasjon med internasjonale organer med generell eller spesiell kompetanse til å motta og behandle henvendelser om saker om menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon.

   Art 10:
   "No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 11:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics."

   Art 11:
   "Enhver har rett, individuelt og i samarbeid med andre, til lovlig utøvelse av hans eller hennes yrke eller profesjon. Alle som: som et resultat av hans eller hennes yrke, kan påvirke den menneskelige verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter til andre bør respektere de rettigheter og friheter og være i samsvar med relevante nasjonale og internasjonale standarder for yrke og faglig oppførsel eller etikk."

   Art 12:
   "1. Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms.

   2. The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

   3. In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to States that result in violations of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms.

   Art 12:
   "1. Enhver har retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å delta i fredelige aktiviteter mot brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   2. Staten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre beskyttelse av de kompetente myndigheter i alle, individuelt og i samarbeid med andre, mot noen vold, trusler, hevn, de facto eller de jure negativ diskriminering, press eller annen vilkårlig handling som en konsekvens av hans eller hennes legitime utøvelse av rettighetene referert til i denne Erklæringen.

   3. I denne forbindelse har alle rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å være beskyttet effektivt under nasjonal rett i å reagere mot eller motsette seg, med fredelige midler, aktiviteter og handlinger, inkludert de ved unnlatelse, som kan henføres til stater som resulterer i krenkelser av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, samt voldshandlinger begått av grupper eller enkeltpersoner som påvirker gleden av menneskerettigheter og grunnleggende friheter."

   Art 13:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present Declaration."

   Art 13:
   "Enhver har retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å be om, motta og utnytte ressurser for det uttrykkelige formål å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter med fredelige midler, i samsvar med artikkel 3 i denne Erklæringen."

   Art 14:
   "1. The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding by all persons under its jurisdiction of their civil, political, economic, social and cultural rights.

   2. Such measures shall include, inter alia :

   (a) The publication and widespread availability of national laws and regulations and of applicable basic international human rights instruments;

   (b) Full and equal access to international documents in the field of human rights, including the periodic reports by the State to the bodies established by the international human rights treaties to which it is a party, as well as the summary records of discussions and the official reports of these bodies.

   3. The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution."

   Art 14:
   "1. Staten har ansvaret for å treffe lovgivningsmessige, juridiske, administrative eller andre passende tiltak for å fremme forståelsen for alle personer under dens jurisdiksjon av sine sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

   2. Slike tiltak skal inkludere, blant annet :

   (a) Publikasjonen og utbredt tilgjengelighet av nasjonale lover og reguleringer og av tilgjengelige grunnleggende internasjonale menneskerettighetsinstrumenter;

   (b) Full og lik tilgang til internasjonale dokumenter innen menneskerettigheter, inkludert de periodiske rapporter fra staten til de organer som er fastsatt av de internasjonale menneskerettighetstraktater som den er en part i, samt også sammendragene gjort av diskusjoner og de offisielle rapportene av disse organer.

   3. Staten skal sikre og støtte, hvor det er behov for det, etablering og utvikling av ytterligere uavhengige nasjonale institusjoner til fremme og beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter i alle territorium under dens jurisdiksjon, enten de er ombudsmenn , menneskerettighets-kommisjoner eller noen annen form for nasjonal institusjon."

   Art 15:
   "The State has the responsibility to promote and facilitate the teaching of human rights and fundamental freedoms at all levels of education and to ensure that all those responsible for training lawyers, law enforcement officers, the personnel of the armed forces and public officials include appropriate elements of human rights teaching in their training programme."

   Art 15:
   "Staten har ansvar for å fremme og tilrettelegge undervisning i menneskerettigheter og grunnleggende friheter på alle utdanningsnivåer og for å sikre at alle de som er ansvarlige for opplæring advokater, polititjenestemenn , personell i de væpnede styrker og offentlige tjenestemenn inkluderer nødvendige elementer av menneskerettigheters undervisning i sitt treningsprogram."

   Art 16:
   "Individuals, non-governmental organizations and relevant institutions have an important role to play in contributing to making the public more aware of questions relating to all human rights and fundamental freedoms through activities such as education, training and research in these areas to strengthen further, inter alia , understanding, tolerance, peace and friendly relations among nations and among all racial and religious groups, bearing in mind the various backgrounds of the societies and communities in which they carry out their activities."

   Art 16:
   "Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og relevante institusjoner har en viktig rolle å spille i å bidra til å gjøre allmennheten mer oppmerksom på spørsmål knyttet til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter gjennom aktiviteter som utdanning, opplæring og forskning på disse områdene for å styrke ytterligere, blant annet, forståelse, toleranse, fred og vennskapelige forhold mellom nasjoner og blant alle raser og religiøse grupper, bærende i tankene de ulike bakgrunner av samfunn og lokalsamfunn der de utfører sine aktiviteter."

   Art 17:
   "In the exercise of the rights and freedoms referred to in the present Declaration, everyone, acting individually and in association with others, shall be subject only to such limitations as are in accordance with applicable international obligations and are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

   Art 17:
   "I utøvelsen av de rettigheter og friheter referert til i denne Erklæringen, enhver, handlende individuelt og i samarbeid med andre, skal bare bli undergitt slike begrensninger som er i samsvar med gjeldende internasjonale forpliktelser og er bestemt ved lov utelukkende med det formål å sikre en rettsindig anerkjennelse og respekt for rettighetene og frihetene til andre og for å møte rettferdige nødvendigheter fra moralitet, den offentlige orden og den generelle velferd i et demokratisk samfunn."

   Art 18:
   "1. Everyone has duties towards and within the community, in which alone the free and full development of his or her personality is possible.

   2. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations have an important role to play and a responsibility in safeguarding democracy, promoting human rights and fundamental freedoms and contributing to the promotion and advancement of democratic societies, institutions and processes.

   3. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations also have an important role and a responsibility in contributing, as appropriate, to the promotion of the right of everyone to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights and other human rights instruments can be fully realized.

   Art 18:
   "1. Enhver har forpliktelser overfor og innenfor samfunnet, som alene muliggjør den frie og fulle utvikling av hans eller hennes personlighet.

   2. Enkeltpersoner, grupper, institusjoner og frivillige organisasjoner har en viktig rolle å spille og et ansvar for å ivareta demokratiet, fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter og bidra til fremme og utviklingen av demokratiske samfunn, institusjoner og prosesser.

   3. Enkeltpersoner, grupper, institusjoner og frivillige organisasjoner har også en viktig rolle og et ansvar i å bidra, som passende, til å fremme retten for enhver til en sosial og internasjonal orden i hvilken rettighetene og frihetene fastsatt i Menneskerettighetserklæringen og andre menneskerettighets-instrumenter kan bli fullstendig realisert."

   Art 19:
   "Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying for any individual, group or organ of society or any State the right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights and freedoms referred to in the present Declaration.

   Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Art 20:
   "Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support and promote activities of individuals, groups of individuals, institutions or non-governmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United Nations.

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   * * *

   *

   
---
---

   Rune L. Hanse, 17.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208668362161216

   Mere eller mindre likegyldig til den politiske kidnapper-virksomheten og dens medspillere i Norge?

   Hvilkne begrunnelser, fantasier, spekulasjoner, motiver eller løgner virksomheten enn bruker så er den ikke lovlig - og heller ikke medvirkning eller aksept i eller for den - så lenge den er driftet av og for kriminelle som enda ikke er straffeforfulgt.

   Og så lenge det er en virksomhet som har en fortid og nutid som er så grotesk og umenneskelig og grovt kriminell at dens terror, inkvisisjoner, kidnappinger, tortur, traumatiseringer, barnemishandling, menneskeforakt, familie-tyverier, falske dokumentasjoner, propaganda, osv. - faller inn under både det og politisk og offentlig organisert kriminalitet, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og systematiske forbrytelser mot omtrent alt og ethvert i Barnekonvensjonen og mengdevis mot Straffelovens og de andre menneskeretts-konvensjonenes og EMD's lovbestemmelser!

   Advokater eller andre som ikke tar dette på alvor, men som er akseptanter til eller medvirker i eller for en slik virksomhet, er det av uvitenhet? Eller for karriære? Eller makt? Eller gunst? Eller penger? Eller finnes det noen annen grunn eller unnskyldning for det?

   Kan et eller noe menneske akseptere slikt noe? Og hva har de gjort for å protestere mot en slik virksomhet?
Eller hvor lenge skal de utsette det? Og er det de har gjort tilstrekkelig nok?

   *

   
---
---

   Hannah Mindeberg, 17.11. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1133281090082968/

   denne skjønner ikke jeg .. skjønner du Rune L. Hansen ?

   Dommere og nemndsledere bør pålegges å gå i "terapi"! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/dommere-og-nemndsledere-bor-palegges-a-ga-i-terapi
   Fylkesnemnda og menneskerettighetr!
   advokatsylte.no
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg skjønner det godt Hannah Mindeberg, og det bør også flest mulig andre. Og det er interessant beskrevet av advokat Olav Sylte, selv om det bare er bruddstykker av en sak og helhetsbildet mangler. Men den nemslederen (Christian Børge Sørensen?) som advokat Sylte omtaler så positivt er tilsynlatende en kompetent og sjelden "fugl". For det og den fylkesnemnsleder han omtaler så positivt forekommer i virkeligheten sjeldent og nærsagt aldri. Men har altså forekommet i fylkesnemda i Rogaland i den senere tid, i flere enn et tilfelle? Det at advokat Sylte sier at han "kunne nevnt utallige eksempler på at det ikke er slik at alle nemnder og nemndsledere på en gang det er noe galt med", endrer ikke dette og er en både en usann og paradoksal påstand. Paradoksal av flere grunner enn de advokat Sylte selv er inne på i sin artikkel.

   Helhetsbildet og de faktiske rammene for det mangler, som sagt. Men det er, som advokat Sylte selv også innrømmer og innser, meget bra med vitnesbyrd om en slik god og solid kompetanse som han omtaler. Og reell kompetanse - i ALLE sakers ledd og avgjørelser - er og blir en helt nødvendig forutsetning for at en sak i det heletatt skal kunne være lovlig, hvis ikke feil og ulovligheter KOMPETENT rettes opp underveis. Men vil advokat Sylte og visse mange andre til fulle (og ikke bare litt eller utilstrekkelig) innrømme og forstå også det?

   Når det gjelder menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett så er det også og først og fremst alle-for-en-prinsippet som er nødvendig, både menneskelig og helhetlig saksmessig.

   Uten nødvendig kompetanse blir og er enhver saksbehandling ulovlig og straffbar hvis den foruretter noen.

   Jeg skrev og posterte tidlig i dag en kort postering som belyser alt dette, som jeg her nu også kan gjengi. Følgende:

   Mere eller mindre likegyldig til den politiske kidnapper-virksomheten og dens medspillere i Norge?

   Hvilkne begrunnelser, fantasier, spekulasjoner, motiver eller løgner virksomheten enn bruker så er den ikke lovlig - og heller ikke medvirkning eller aksept i eller for den - så lenge den er driftet av og for kriminelle som enda ikke er straffeforfulgt.

   Og så lenge det er en virksomhet som har en fortid og nutid som er så grotesk og umenneskelig og grovt kriminell at dens terror, inkvisisjoner, kidnappinger, tortur, traumatiseringer, barnemishandling, menneskeforakt, familie-tyverier, falske dokumentasjoner, propaganda, osv. - faller inn under både det og politisk og offentlig organisert kriminalitet, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og systematiske forbrytelser mot omtrent alt og ethvert i Barnekonvensjonen og mengdevis mot Straffelovens og de andre menneskeretts-konvensjonenes og EMD's lovbestemmelser!

   Advokater eller andre som ikke tar dette på alvor, men som er akseptanter til eller medvirker i eller for en slik virksomhet, er det av uvitenhet? Eller for karriære? Eller makt? Eller gunst? Eller penger? Eller finnes det noen annen grunn eller unnskyldning for det?

   Kan et eller noe menneske akseptere slikt noe? Og hva har de gjort for å protestere mot en slik virksomhet? Eller hvor lenge skal de utsette det? Og er det de har gjort tilstrekkelig nok?

   ---

   
---
---

   Rune Fardal, 17.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10153871648736150

   Viste du at nærmere 2000 familier har rømt fra Norge for å unnslippe barnevernet? Bare i Bergen er det et hundretalls familier. Hvor står dette media?

   *

   Unni Anita Iversen:
   nei, visste ikke det var så mange.

   Monicha Nyhuus Aas:
   hvor har du funnet det tallmatrialet ??

   Rune Fardal:
   Flere kommuner oppgir tall, og da kan det beregnes

   Cemal Ugur:
   Ja det stemmer

   Cemal Ugur:
   Bare her i Oslo vet jeg om flere hundre familier som har rømt pga barnevern

   Cemal Ugur:
   Det må være mye mer

   Anne Berit Bjørsvik:
   Noen fra Ålesund rømte til Sverige

   Cemal Ugur:
   Flere hundre til Tyrkia

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. november 2016: 

   Mørkt, disig, vått, regn og yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   SI har bestemt seg for at de skal se om jeg klarer å overleve med 8.206,- kr. i måneden i trygd ( ekstern ). Det blir ikke engang nok til dagligvarer tilkjørt for en måned. (Og angrepene og inngrepene intensiveres ustanselig, for stadig mere ødeleggelse og utrygghet.) Så det blir kanskje ikke meget lengre jeg klarer å overleve. Det er også slikt av tortur, terror, utplyndring og drap den offentlige forvaltningen i dagens Norge systematisk driver med. Mange klarer ikke å overleve særlig lenge. At jeg hittil såvidt har klart det har vært veldig vanskelig, livs-ødeleggende og mirakuløst. De og deres dirigenter og medspillere påbegynte sitt drapsforsøk straks og samtidig med at jeg og min familie ble kidnappet i 2008. Dommerne og politikerne og deres medspillere, via NAV, SI, etc. Som bevisst driver en slik politisk og offentlig organisert kriminalitet. Ikke bare overfor meg og min familie, men overfor veldig mange andre mennesker og grupperinger.
   Disig, regn og yr utover formiddagen. Tildels yr utover eftermiddagen, fortsatt med omkring 2 pluss-grader. Mørkt, regn og yr, vått om omkring 3 og 2 pluss-grader utover kvelden. Tildels mindre nedbør sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2016 via NAV - når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned:
   https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/permalink/10154809306765087/

   En bot som ikke straffer eller stopper noen som helst ...

   Kvinne sultet i hjel etter å ha flyttet hjem fra sykehjem
   https://www.nrk.no/ostlandssendingen/kvinne-sultet-i-hjel-etter-a-ha-flyttet-hjem-fra-sykehjem-1.13233403
   Oslo kommune har fått en bot på 2 millioner kroner for å ha gitt mangelfullt helse- og omsorgstilbud til en kvinne som døde av avmagring i sitt eget hjem.
   nrk.no|By NRK

   *

   Liv Serine Helgesen:
   Og ingen konsekvenser for de u-ansvarlige..

   Janke Johansen:
   WTF

   Rune L. Hansen:
   Tortur, utplyndring og drap gir i det store og hele overskudd og inntjening for "eliten". : (

   Rune L. Hansen:
   Pengene settes i sirkulasjon til deres egne formål.

   Dag Vidar Madsen:
   En bot fra den kanten er det samme som å belønne seg selv for å gjøre en dårlig jobb.

   Kristin Skoglund:
   Horribelt : (

   Rune L. Hansen:
   Dette gjelder ikke bare eldre eller syke, det brukes systematisk av den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Av både politikere, dommere, ansatte i NAV og SI og flere. Av stortings-politikerne blandt annet ved at de fastsetter en økonomisk "levestandard" og norm som er så lav og det for mange er umulig å leve med eller overleve på. Og viten om dette brukes flittig av mange i den offentlige forvaltningen, for å torturere, utplyndre og drepe. Samtidig har de ofte og når det passer seg vanskeliggjørende eller umenneskelige eller innviklede krav til oppmøte eller dokumentasjon og prosesser som ofte kan være umulige å innfri, selv for de som likevel våger seg på eller makter å forsøke - mens tiden går og de det gjelder tortureres, utplyndres, blir syke eller dør. Dette er både dommerrne, politikere og mange andre oppmerksomme på og vitende om, og bruker bevisst som et draps-våpen. For utrolig til å kunne være sant? Dette kan jeg - og sikkert også mange andre - solid dokumentere og bevise. Men hva nytter det, å klage eller politianmelde kommer en oftest ingen vei med, bortsett fra at en straffes enda mere og verre. Det er på øvre nivåer i hele den offentlige forvaltningen utplassert samvittighetsløse mennesker som nøkkel-personer i og for den offentlige forvaltningen, som hverken bryr seg om medmennesker eller lov og rett. De vil ikke engang innrømme hva som er reell lov og rett!

   Våre alles behov og levekår er forskjellige, blandt annet som en konsekvens av offentlig ansatte som premierer, karriære-ansetter og lønner seg selv og sine egne, samtidig som de ned-prioriterer eller mere eller mindre fullstendig neglisjerer eller diskriminerer veldig mange mennesker og grupperinger i samfunnet. Vi er forskjellige blandt annet fordi våre boutgifter er forskjellige, og også våre familie-forhold, vennskap, avstand eller tilgjengelighet til butikker, kontorer, etc., egne behov for mat, helse, medisiner, bil, offentlig transport, etc. Osv. Likhet for loven i forhold til alt dette, er å respektere og hensynta ulikhetene. Men når det iverksettes normer og standarder som er for lave og prosesser som er krenkende eller vanskelige eller vilkårlige, eller uten frihet, så skades, ødelegges og drepes mennesker. Selvfølgelig. Og når de som medvirker i å oppføre seg slik mot medmennesker og sivilbefolkningen ikke engang straffeforfølges og stoppes, da sier det seg selv at dette er så galt og unødvendig og kriminelt som bare det. Altså ikke engang tortur og drap i offentlig regi kompetent straffeforfølges, til tross for blandt annet Straffelovens høye strafferammer for ethvert slikt forekommende i offentlig regi.

   Tortur, utplyndring og drap gir i det store og hele overskudd og inntjening for "eliten". Pengene settes heller i sirkulasjon til deres egne formål.

   Deres hensikter er på ingen som helst måte å hjelpe "de svakeste" i samfunnet, eller å utjevne forskjellene mellom seg selv og sine medspillere og "de svakeste". Eller reelt kompetent å erkjenne hvem som er "de svakeste" og hvem som er "de rikeste". Tvert om, kan vi alle og enhver erkjenne.

   Nevnte jeg reell lov og rett? Eller våre enhvers menneskerettigheter? Som de altså i det heletatt ikke respekterer. Sentrale lovbestemmelser - som egentlig skal være ukrenkelige - angående dette er blandt annet og særlig Menneskerettslovens V3&4 Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse), med følgende lovbestemmelse:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   SI har bestemt seg for at de skal se om jeg klarer å overleve med 8.206,- kr. i måneden i trygd. Det blir ikke engang nok til dagligvarer tilkjørt for en måned. (Og angrepene og inngrepene intensiveres ustanselig, for stadig mere ødeleggelse og utrygghet.) Så det blir kanskje ikke meget lengre jeg klarer å overleve. Det er også slikt av tortur, terror, utplyndring og drap den offentlige forvaltningen i dagens Norge systematisk driver med. Mange klarer ikke å overleve særlig lenge. At jeg hittil såvidt har klart det har vært veldig vanskelig, livs-ødeleggende og mirakuløst. De og deres dirigenter og medspillere påbegynte sitt drapsforsøk straks og samtidig med at jeg og min familie ble kidnappet i 2008. Dommerne og politikerne og deres medspillere, via NAV, SI, etc. Som bevisst driver en slik politisk og offentlig organisert kriminalitet. Ikke bare overfor meg og min familie, men overfor veldig mange andre mennesker og grupperinger.

   Hva sier blandt annet alt dette om dagens norske politikere og deres medspillere og akseptanter?

   Janke Johansen:
   veldig bra skrevet

   Jeanine Horntvedt:
   Hei, takk for uvurderlig innspill. Kan jeg sette det inn i en bloggpost med ditt navn sammen med artikkelen - eller anonymisere deg?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig. Som du selv ønsker det. Alt dette handler jo om å få straffeforfulgt og stoppet meget grov politisk og offentlig kriminalitet.

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153888642376875

   Marius Reikerås:
   En kvinne i 60-årene har dødd som følge av avmagring, og Oslo kommune er i dømt en bot på 2 millioner, for den skyld kommunen har i at kvinnen døde.

   Her er det åpenbart at det offentlige har sviktet, og nærliggende å anta at det foreligger brudd på EMK artikkel 2, som skal beskytte befolkningens liv og helse.

   Det sier seg selv at boten på 2 millioner betales av det offentlige til det offentlige.

   Altså et rent pengebytte, innefor samme ordning.

   Utover det er det ingen offentlige ansatte som blir stilt til ansvar, selv om det åpenbart er en eller flere offentlige ansatte som kan holdes ansvarlig for den dypt tragiske hendelsen.

   Men slik er det offentlige Norge:

   Uansett hvor alvorlige menneskerettsbrudd som gjøres; ingen blir holdt ansvarlige.

   Man kan si det slik: Først så begår offentlige ansatte grove menneskerettsforbrytelser, ved å la kvinnen dø av avmagring .

   Deretter begår det offentlige enda en krenkelse, ved å ikke holde noen personlig ansvarlig.

   I forarbeidene til Menenskerettskonvensjonen, presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende punkt 3 i forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Som det heter i originalteksten:

   The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned: (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision; (2) to make reparation for damage caused; (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Eva Tangstad:
   Så for å bøte på boten så henter de inn et par nye barn. Og vipps er kommunen på pluss siden. Korrupsjonen har ingen grenser.

   Oddvar Wallstad:
   Som vanlig, eldre hevda sosalistan seg eneretten til å ivareta, når di så har fot pasienten på hjem berga kommunen inntekta og etterpå bryr ingen seg med omsorgen person skal ha. Vi må få private alternativ som eldre har valgmuliheter.

   Eli Leiren:
   Dei ansvarlige , hvor er dei ???

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153888681086875

   Listen to what the Portuguese lawyer is adressing in this message.

   Portuguese Lawyers against Forced Adoption support event in Tallinn 25 11 2016
   https://www.youtube.com/watch?v=PaU4DNIULN4&feature=share
   Huge international support for the event against CPS outrage and Forced Adoption! The world is waking up!
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Et meget viktig og godt budskap!
   A very important and good message!

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153888968316875

   Hva nå, Norge?

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen innrømmer den norske stat en viss skjønnsmargin (margin of appreciation) før den konstaterer menneskerettskrenkelser.

   Forutsetningen er imidlertid at den norske stat, ikke hindrer barn (i alle fall de som er 12 år og eldre) fra å utøve sin selvbestemmelsesrett.

   Følgelig skal tolvåringen selv bestemme over sin egen fremtid, uten at staten skal blande seg inn i hans eller hennes selvbestemmelsesrett.

   Så hva gjør staten nå, når EMD har kommet med denne klare uttalelsen?

   *

   Morten Løke:
   De sitter i for mye dritt. Veien til slutten er kortere.

   Rune L. Hansen:
   Ja, nok en selvfølgelighet og menneskerettighet som konsekvent er og fortsatt i det lengste vil bli fullstendig neglisjert og fortiet av dagens norske politikere og deres medspillere.

   Marianne Høvik:
   Gjelder denne uttalelsen fra EMD også på saker som har vært til avgjørelse FØR avgjørelsen falt? Hva med alle sakene som ble avgjort, i Norge før dette..Der 12 åringer og eldre ikke ble hørt. Ikke fikk en egen stemme... og der feks også deres foreldre blir straffeforfulgte, som konsekvens av at deres barn ikke blir hørt ?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig gjør den det, Marianne Høvik. Den europeiske menneskerettsdomstolen bare fastslår og stadfester hva menneskerettighetene er. Det er jo mange som både hverken vil eller ønsker å vite det.

   Thor Nyland:
   fant det ikke på Hudoc, noen som har en link?

   Jannicke Langøy:
   Men, hvordan få barna til å si sin mening, når de er redd for hva Bv og fosterfamilie kan true de med og si til de! ?

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor skal de i det heletatt trenge å si sin mening, Jannicke Langøy?

   Jannicke Langøy:
   Sånt,så sant.

   Helene Karlsen:
   Det skal vi ikke godta, hvis de ikke gjør jobben vi har støttet dem til får de bare ta sin hatt og gå!!!

   Rune L. Hansen:
   Da skal de ta sin hatt med fallskjerm og sitt tyvegods og gå til neste post, Helene Karlsen? Det er ikke det hva Straffeloven har lovbestemt.

   Monica Anette Nymann:
   Hmmm ja sier noe men hva med de barna som blir manipulert av den andre foreldre/fosterhjemmet eller barnvernet???? og ikke tørr å si sin egen mening eller vet sitt eget beste??? Ja hvordan kan en 12 åring vite sitt eget beste? Jeg tror ikke det er bra at et barn må få så stort ansvar, når barnet allerede er så sterkt presset... ???

   Rune L. Hansen:
   Du ser bort ifra, Monica Anette Nymann, at om barnet ikke har blitt bortført og heller ikke blir bortført og bortføring av barnet heller ikke gir økonomisk eller annen fortjeneste, men tvert om straffeforfølges og stoppes, så forsvinner problemet. Det er slik det er de fleste steder og i alle naturlige samfunn og slik det også er lovbestemt i menneskerettighetene og alt annet av lovlig lov og rett. Så enkelt og så rett og riktig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208680736110557
   
   Apropo den av menneskeretts-forbryterne selv utnevnte "institusjonen for menneskeretter". Bare det at de i utgangspunktet erklærer at den ikke skal ha lov til å behandle enkeltsaker er jo i seg selv en meget grov menneskeretts-forbrytelse!

   Dessuten det samme også deres påstand om at de selv og andre "ikke kan sette seg inn i enkeltsaker"! En i seg selv meget grov menneskeretts-forbrytelse også det!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153888473981875

   Stadig flere land, blir klar over at alt ikke er som det skal være i "annerledeslandet" Norge.

   Har hatt en lengre chat med en advokat fra Sveits i dag, og også hun er rystet over det som kommer frem om grove menneskerettsovergrep.

   Så er det slik at "hele" verden tar feil, eller er det på tide for norske myndigheter å slutte med propagandaen, og heller gjøre noe konkret med det faktum at omfattende krenkelser skjer rett utenfor deres stuedør?

   *

   Camelia Smicala:
   Finland,too.There are also children in Finland.If you are fighting for human rights should fight for all

   Marianne Høvik:
   I belive, as time goes by, that Norway can break the ice, on the issue of human rights breaches and crimes against humanity. Norway is a relative small country... inhabitants... with high numbers of people hit by the state machinery, run over... outside the law...  and because of the relative small numbers of inhabitants in Norway + the relative high level of education and possibility to stay together, find each each other in the fight... by exposing Norway... we can be a door opener for everyone else, all others from other countries, who have also been caught in the matrix of injustice.

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153888254671875

   For oss som er opptatt av menneskerettighetene, må dette kunne sies å ha vært en god uke så langt.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har denne uke avsagt en rekke interessante avgjørelser, som i alle fall er veldig inspirerende med tanke på mitt videre arbeid.

   Reparasjonsregelen for de tilfeller der staten bryter menneskerettene i tvangssalgssaker (og alle andre type saker), er nå ytterligere klarlagt.

   Som EMD sier i en dom avsagt i går:

   "110. The Court reiterates that, normally, the priority under Article 41 of the Convention is restitutio in integrum, as the respondent State is expected to make all feasible reparation for the consequences of the violation in such a manner as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see, among other authorities, Piersack v. Belgium (Article 50), 26 October 1984, § 12, Series A no. 85; Tchitchinadze v. Georgia, no. 18156/05, § 69, 27 May 2010; Fener Rum Patrikliği (Ecumenical Patriarchy) v. Turkey (just satisfaction), no. 14340/05, § 35, 15 June 2010, § 198; and Stoycheva v. Bulgaria, no. 43590/04, 19 July 2011).

   Consequently, having due regard to its findings in the instant case and to the fact that the applicants did not receive compensation for loss of title to the flat in the domestic proceedings, the Court considers that the most appropriate form of redress would be to restore the applicants’ title to the flats.

   Thus, the applicants would be put as far as possible in a situation equivalent to the one in which they would have been had there not been a breach of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention (compare, Gladysheva, cited above, § 106).

   In the alternative, if the Government no longer own the flats, or if they have been otherwise alienated, the Government should ensure that the applicants receive equivalent flats."

   *

  Sissel Omdal:
  Godt jobba!

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2016 shared his post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153889156331875

   Hva tenker jeg på nå, spør Facebook.

   Jo, akkurat nå tenker jeg på tingrettsdommer i Drammen, Erik Stillum.

   For to måneder siden skrev jeg et åpent brev til ham, se vedlegg, hvor jeg uttrykte sinne over at han ikke lot en snart 12 år gammel gutt, selv få medbestemmelsesrett i sin egen sak.

   Gutten det gjelder, har gjentatte ganger gitt uttrykk til dommer Stillum at han vil hjem til sin mor.

   Men det ga den samme Stillum en god blaffen i.

   Gutten fikk ikke engang lov å være part i egen sak, selv om jeg gjorde mitt ytterste for å belære Stillum om minimumsrettigheter til gutten i forkant av saken.

   Stillum, som altså ga blaffen i guttens rettigheter, dømte selvfølgelig i favør av det offentlige.

   Men, tro hva Stillum sier nå, nå som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) nylig har sagt at barn (i alle fall de rundt 12 år og eldre) har full selvbestemmelsesrett over egen livssituasjon.

   For i motsetning til Stillum og norske dommere, har både jeg og EMD full tiltro til at barn er kloke individer, som selv skal få lov til å gi uttrykk for sine meninger.

   I går møtte jeg en 11 1/2 år gammel gutt,som er et unikum av et menneske.

   Så smart, reflektert, varm og balansert at det et er en fryd å lære av ham.

   Så Stillum: Neste uke kommer det nok et åpent brev til deg.

   Og da lurer jeg på hva du nå tenker, nå som EMD konkluderer med det stikk motsatte av hva du og dine norske dommerkollegaer gjør.

   Hei barna, sier jeg!

   Og vekk med sirumpa og krenkende dommere.

   * * *
   Marius Reikerås, 23.09. 2016:

   Vedr:

   Det å krenke en 11 år gammel gutt sine grunnleggende menneskerettigheter.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, September 22, 2016 8:21 pm
   To: erik.stillum@domstol.no
   Cc: postmottak@jd.dep.no

   Åpent brev til Tingrettsdommer, Erik Stillum, i Drammen tingrett.

   Vedr: Det å krenke en 11 år gammel gutt sine grunnleggende menneskerettigheter.

   Du er en av de i dette landet som åpenlyst bryter menneskerettene, og med det setter andre mennesker i bunnløs sorg.

   Du har nylig avholdt en hovedforhandling i en barnevernssak, og hvor du, helt bevisst, ignorerte den 11 år gamle guttens rett til å få være part i sin egen sak.

   Det å nekte denne gutten å få være part i en sak som omhandler hans beste, er et svært grovt brudd på de fundamentale menneskeretter.

   Du var også klar over at denne gutten hadde sendt deg en rekke brev, med innstendige oppfordringer om å få komme hjem til sin mor.

   Men, du ignorerte ham. Som om han var luft.

   Du skrev til og med i dommen din at:

   "Flertallet finner også grunn til å bemerke at mor deler mye av sine følelser på nettet, herunder karakteristikker av personer innen barnevern osv. Det er bekymringsfullt at xxxx får tilgang til disse synspunktene og det øker ikke hans mulighet til â akseptere omsorgsovedragelsen og å knytte seg til fosterhjemmet."

   Den stakkars gutten det er snakk om, har i dag sendt meg en rekke meldinger om hvor grusomt han har det. Han gråter, Stillum!

   Og du har et medvirkende ansvar, at han nå er i en slik desperat situasjon.

   Alle mennesker forstår at det er en dommers privilegium å dømme.

   Men det er ikke en dommers privilegium, å se vekk fra menneskerettene.

   Den 13 september i år, kom Den Europeiske Menneskerettsdomstol med en uttalelse som ikke er til å misforstå:

   Den uttalte at ingen land, ei heller Norge, kan tolke og anvende sitt interne regelverk på en måte som kommer i strid med konvensjonen.

   Men, det gjorde du, ved å nekte gutten å få være part.

   Nå sitter han og hans familie sønderknust tilbake, og skjer det noe med gutten, er du medansvarlig.

   Det er slutt på den tid da dommere i dette landet, skal få lov til å opptre som enekonger, uten å hensynta hvilke menneskerettigheter folket har.

   Og hvis du er i tvil, kan du henvende deg til Europarådet, Europas mektigste menneskerettsorgan, som har sett seg så lei av Norges menneskerettsarroganse, at de har igangsatt egen granskning av Norge

   I så måte er ditt bidrag verdifullt, med tanke på å synliggjøre hvordan en rekke av landets dommere, særlig de på laveste trinn, tråkker på folkets menneskerettigheter.

   Og det å tråkke på barnas rettigheter, er det nedrigste.

   Bergen, den 22.9.16

   Marius Reikerås

   *

   Steinar Kolnes:
   Marius, dette er interessant. Vi må få dommere som bryter menneskerettene frem i lyset og holde dem ansvarlige. Nå er det slik at en dommer kan dømme igjen og igjen i motstrid til EMK/EMD og ingen vet det, og ingen kan gjøre noe med det.
   Jeg tenkte om jeg skulle gå igjennom de siste EMD dommene mot Norge de siste 15 årene eller så.
   Gå tilbake til sakene som man finner på lovdata, finne dommerne, hva de har dømt, lage en liste over de som dømte i stide med EMK/EMD. Det kan gås helt ned til tingrettsnivå. Tror disse data er interessante for å kartlegge dommernes stemmegivning i konkrete saker.

   Marius Reikerås:
   Kjempebra Steinar!

   Steinar Kolnes:
   Finnes det en liste på alle EMD dommer på Norge, eller må jeg søke opp hver og en på Lovdata?

   Steinar Kolnes:
   Ser eks, i siste Case of KRISTIANSEN v. NORWAY hvor Norge tapte. Her er saksrekkefølgen; Sarpsborg tingrett TSARP-2008-107274 - Borgarting lagmannsrett LB-2008-160145 - Høyesterett HR-2009-1337-A. EMD 1176/10.

   Nå kan jeg gå inn på hver rettsinstans, sjekke hva dommerene konkrete stemte, med fasit i denne EMD dommen. Fasiten er jo EMD dommen.

   Så legger vi alt ut offentlig. Det betyr at hver gang en ny høyestrettsdommer skal ansettes, så vil hans meritter i tidligere ting- og lagretter innhente han.
   Dermed kan vi effektivt kutte videre karriere utvikling.
   Dette skulle jo ha vært på plass tidligere, men ingen advokater tør å ta opp denne hansken. Dommere og advokater er jo et kollegium hvor man vandrer inn og ut som dommer eller advokat.

   (...)
   Steinar Kolnes:
   Det interessante er å avdekke de dommerne som til stadighet krenker menneskerettighetene. I dag har vi tom. et prikksystem for bilkjøring, dvs. har du over et visst antall mister du lappen for en tid, kanskje ta et kurs? (Har aldri hatt mer enn to prikker så jeg vet ikke hva som skjer). Men disse dommerne er de som dømmer folk til langvarige fengselstraffer, ruinerer folk, konfiskerer eiendom, skiller barn fra foreldre. Det minstemål vi må forvente er at menneskerettsbrudd overhode IKKE forekommer.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. november 2016: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 1 og 2 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr, med omkring 2 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Helt mørkt vått og 1 pluss-grad klokken 18. Mørkt, stjerne-himmel og i overkant av null grader klokken 22. Mørkt, antydninger til yr, en avtagende halv-måne i øst og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 17.11. 2016: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154104338853785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   OBS! UN's Human Rights Defenders Declaration (HRDD) / The-Human-Rights-Defender-Declaration är översatt till alla världens språk - förutom svenska, norska, danska och finska.

   Det förefaller som om regeringarna i de nordiska länderna trodde att deras medborgare inte skulle kunna veta om UN General Assembly resolution 53/144 som antogs den 9 December 1998.

   Rune L. Hansen:
   Ja, til og med mere hemmeligholdt enn Barnekonvensjonen. Den har sikkert nok også vært meget lettere å hemmeligholde. Men begge vil sikkert nok også videre med "nebb og klør" bli forsøkt hemmeligholdt. Det er jo lett å forstå hvorfor.

   Rune L. Hansen:
   En ting er at Barnekonvensjonen temmelig så konsekvent blir neglisjert av den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen. De få gangene noe i den blir nevnt eller referert til så er det temmelig så konsekvent forvrengt til det motsatte av innholdet. Samtidig som alt annet i den blir utelatt. Dermed blir hva som står i Barnekonvensjonen fullstendig ugjenkjennelig og gitt et fullstendig motsatt innhold! Som oftest konsekvent krenkende alt og ethvert i Barnekonvensjonen! Dette ser en både i deres vedtak, avgjørelser, dommer, praksis og bruk av "underordnede" lover, regler og avgjørelser! Og at de også dermed tror seg å være smarte.

   De altså ikke bare ikke gjengir innholdet i den enkelte lovbestemmelse forvridd og feil og til det ugjenkjennelige, men også både samtidig og uansett neglisjerer alt og ethvert i Barnekonvensjonen! Dette er en meget alvorlig og kriminell side av deres praksis, med katastrofale konsekvenser. Som de stadig gjør propaganda for og vil ha mere av!

   Slikt noe kan selvfølgelig ikke få fortsette! Og alt slikt må selvfølgelig rettes opp, både for fortid, nutid og fremtid!

   Og menneskerettighetene må grundig og fullstendig respekteres og sikres, for absolutt enhver borger - og bli lært og kjent av enhver og alle. Det er også det som er lovbestemt i selve menneskeretts-konvensjonene - og at enhver av de for enhver skal være umistelig og uavhendelig! Og at dette skal taes på alvor, av og for enhver borger.

   Dette må skje uten forvrengninger, utelatelser, krenkelse eller unnlatelser.

   Alt dette er også lovbestemt i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen. Og blandt annet i dens korte innledning understreket med følgende formulering og lovbestemmelse - at:

   "Alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter er universelle, udelelige, avhengige av hverandre og henger sammen og bør fremmes og gjennomføres på en rettferdig og likeverdig måte, uten forbehold for gjennomføringen av hver av disse rettigheter og friheter."

   Det at de er udelelige betyr at de er en helhet, hvor alle menneskerettigheter og bestanddeler og enhver samtidig skal respekteres og sikres.

   Den presise ordlyden og helheten er selvfølgelig meget viktig og skal ikke kunne jukses med eller bli forstått feil. Derfor har jeg selvfølgelig også forsøkt å være meget nøye i og med min oversettelse av Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen.

   Rune L. Hansen:
   Sitat, Ruby Harrold-Claesson:
   "OBS! UN's Human Rights Defenders Declaration (HRDD) / The-Human-Rights-Defender-Declaration är översatt till alla världens språk - förutom svenska, norska, danska och finska.

   Det förefaller som om regeringarna i de nordiska länderna trodde att deras medborgare inte skulle kunna veta om UN General Assembly resolution 53/144 som antogs den 9 December 1998."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208689151800944

   USA Høyesterett har med rette uttalt:

   "Det er en formodning at foreldre opptrer i sine barns beste interesse, Parham v J. R., 442 U. S. 584, 602; det er normalt ingen grunn eller tvingende interesse for staten å injisere seg selv inn i den private sfære til familien for videre spørsmål om en foreldres evne til å ta de beste beslutninger angående sine barn. Reno v. Flores, 507 U. S. 292, 304. Staten kan ikke blande seg inn i barneoppdragelse avgjørelser når en forelder er tilgjengelig. Troxel v. Granville , 530 US-57 (2000)."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154109509768785/

   Bertil Sandström:
   Som har dessutom inge kriterier för vad som är vad i livet.. att ett barn under en tillfällig period får motstånd är en mycket viktig sak i ett barns tillväxt..enligt soc ska man tydligen köra barnet i en barnvagn med pansarstål..

   Mirza Ramic:
   bravo

   Mirza Ramic:
   ni två är hjältar bara kan se HJÄLTAR I RUNE och människor som han

   Mirza Ramic:
   Rune har verkligt verkligt HJÄRTA

   Mirza Ramic:
   värld saknar är hjärnor och hjärtor

   Bertil Sandström:
   Robotar

   Rune L. Hansen:
   Jeg blir rent blyg jeg, Bertil Sandström.

   Bertil Sandström:
   Hur menar du Rune ?

   Rune L. Hansen:
   Bare det at jeg er blyg og beskjeden av meg.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1135292333215177/

   Laila Dalbye:
   Ja takk for bra info, tenkende mennesker forstår dette. Men Norge som stat har jo alltid fortalt folket hva de bör tenke og det var tidlig innlärt at å si i fra om noe var negativt. Slike som gjorde det ble alltid stigmatiserte. Kritikk av det bestående og nytenk/ideér har alltid i bra stater värt sett som utviklende og positivt, men ikke i Norge. Puber ar syndige plasser sa man, der kunne jo selges alkohol sades det. Men saken er vel närmest sannheten at der kunne folk treffes og diskutere politikk, bli eninge og uenige. Legg merke til at i bostadsområdene skal det helst ikke finnes samlingsplasser for vanlige mennesker å kunne treffes, alle årsklasser og nivåer. Mange sitter hjemme alene og kunne heller hatt en pub/kafé nede på hjörnet? Skolebökene om krigen og annet var også indoktrinering. Slik er det at vi som folk ikke er vant til å argumentere, diskutere, väre uenige og likevel venner. Andre land er flere generasjoner framför oss i den sosiale intelligensutvikling.

   Rune L. Hansen:
   Vel, et løssluppent forhold til alkohol er ikke godt for noen, Laila Dalbye. Men uten en samfunnsmessig respekt for menneskerettighetene så ødelegges jo moral, rettferdighet, argumentasjon, lov og rett, integritet og fellesskap.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 18.11. 2016 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154105986938785/

   Sverige försöker framstå som världens barnvänligaste land, genom att skicka sina lagar på export runtom i världen.

   Föräldrabalken 6:1 lyder: "Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling."
Denna lag förefaller gälla endast för biologiska barn.

   Barn som är tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem eller institutioner blir grovt fysiskt och psykiskt misshandlade utan att de som förövar brotten mot barnen ställs till svars, t ex behandlingshemmet Oasen i Aneby och SiS-hemmen. Och barn har dödats i fosterhem och institutioner, utan att någon utredning har gjorts eller någon ställts till svars, t ex i fallen Daniel Sigström, Felicia Pettersson och Donia Hassan.

   Sexuella och fysiska övergrepp i familjehem - P4 Västmanland
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6565224
   Två ensamkommande pojkar som Arboga kommun placerat i familjehem på annan ort, har anmält att de utsatts för sexuella och fysiska övergrepp.
   sverigesradio.se|By Sveriges Radio

   *  

   Akita Achatina:
   Jag SKÄMS över sverige som låtsas att de är ett barnvänligt land, när sanningen är precis tvärtom. Så sorgligt!!

   Mirza Ramic:
   KLART ATT NI ALDRIG FÅR SINA BARN HEMM PGA MÄINISKOR SOM HATAR SANNING OCH RADERAR VIKTIGA NYCKLAR FÖR BARNS FRIHET

   Andreas Åkesson:
   Lagarna gäller inte ens biologiska barn, då tingsrätten gick helt emot en rad lagar när det kom till mina 2 äldsta flickor!
   Samtliga nivåer/myndigheter tittade ej till konkret fakta utan valde att gå på ostyrkta ord..
   De valde ett hem till barnen som flera misstankar riktas mot, flera oroande uppgifter, skolans ord, barnens mående samt mammans agerande kring barnen..

   De senaste 3 åren har min bild av vårat samhälle, våra lagar och framför allt barnens rättigheter blivit en helt annan än tidigare..
   Och det va samhället själv som avslöjade sanningen!

   Мария Томова-Каллмир:
   Det är Sveriges kollektiva hemlighet att sexualla övergrepp och fysisk och mental tortyr, svält, isolation, tvångsdroger, skrämsel, bestraffningar etc räknas som "samhällsvård". Har aldrig sätt maken av liknande ute i världen!

   Мария Томова-Каллмир:
   glömde lägga till våldtäckter. organhandel, tvangseutanasia, allt det som skulle hända oss. det kallar soc i uddevalla för "barnens bästa"!

   Мария Томова-Каллмир:
   en del faktiskt hända oss, följa mina bloggs

   Мария Томова-Каллмир:
   misshandel och gifter det verkar de starta med liksom..

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153890971886875

   National Institution on Human Rights

   The Norwegian Centre for Human Rights at the University of Oslo has since 2001 had the status of a national institution in Norway. However, in 2012, the UN degraded this institution from A to B status.

   Degradation means that the Norwegian Centre for Human Rights no longer has the right to speak in the various UN monitoring bodies.

   With B status, the Centre can no longer vote in the international network and cannot receive positions in this system.

   For a national human rights institution to achieve A status, it must satisfy the so-called Paris Principles. According to these principles, the National Institution (NI) must be regulated by a separate act, it must be assured influence through institutionalised channels as well as being a visible driving force and receiving sufficient funding.

   *

   John Terje Henriksen:
   Er ikke dette TYPISK NORSK -Så Vet IKKE JEG....

   Rune Fardal:
   Enkelt sagt: De som bryter menneskerettene i Norge, staten og deres lakeier, oppretter "menneskerettsinstitusjoner" som ikke behandler enkeltsaker, samtidig som de får sine mindguards i media (eks. TV2) og blant advokater og dommere, til å mobbe folkets organisering for avsløring av menneskerettsbrudd (eks. Rettsikkerhetsgruppen). Og de rettsforfølger de som kritiserer dette systemet.
   Så folkens, nok er nok... og det finner de nok ut etter hvert.

   Ken Joar Olsen:
   Og når vi er ferdige med dem vil de ha havnet så langt nede i alfabetet, så de kun kan ønske de kunne få kjøpt seg et bokstav til å kunne henge på veggen...

   Erik Østby:
   Feige politikere og korrupte byråkrater har skapt et pill råttent system i Norge.
   ' Vi kan ikke uttale oss om enkeltsaker' sier de.
   Det finnes BARE enkeltsaker..
   Vi er ALLE enkeltmennesker.
   Om du HAR RETT, vil du ikke nødvendigvis FÅ RETT, sier de.
   Ingen kan vente rettferdighet i Norge.
   Bare én ting er sikker: om du kritiserer uretten i Norge, vil det få konsekvenser.

   Greta Solheim:
   Etter dette - etter artikkelens utgivelsedato (febr 2016) har jeg hørt påstander om at Norge nå har fått tilbake A-statusen, men har ikke sett noen dokumentasjon på det;

   http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/OEkonomiske-sosiale-og-kulturelle-rettigheter
   Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i Norge
   fn.no

   Rune L. Hansen:
   Og når problemer blir forsøkt løst, så alltid gjøres det motsatte, selvfølgelig. : (

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Hadde ikke Norge A status ved en feil? Ja vi er B status, og det har vi egentlig alltid vært.

   Rune L. Hansen:
   Eller C-status.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, nemlig Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Det passer nok bedre ja.

   Ove Onkli:
   Menneskerettighetene ble til i 1948 og i 1952 ratifiserte Norge menneskerettighetene.!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, - så det er lov å lure litt på hva som foregår.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men langt mere enn litt. Mildt sagt.

   Natalia Kozłowska:
   Dere har på en måte samme system som øst Europa til 1989..

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. november 2016: 

   Mørkt, yr og i overkant av null grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Det samme med i overkant av 1 pluss-grad videre utover natten. Overskyet himmel, tildels slørete med litt blålig, utover formiddagen, med dus sol ifra sør-øst og 1 pluss-grad klokken 11. Grålig og hvitlig overskyet med opp til 2 frem mot 14-tiden. Yr og regn frem mot klokken 16.30 og halv-mørkt. Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 1 og 2 pluss-grader utover kvelden. Omkring null grader og noe stjerner mot midnatt.
   
---
---

   Bjørg Ødegård, 20.11. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1271820652838861/

   ENSLIGE MØDRE

   Du vil ikke si at du har blitt sett sammen med en mann? Spionene var der også? Smådjevlene vil nok gni seg i henda. De er i sitt ess, det blir futt og fart på barnevernskontoret nå. Fantasien settes i sving. Ble hun gravid også? Dette må vi til bunns i, etterforskninga er i gang. Det offentlige har nemlig et kontroll-nettverk!
   Vær glad det ikke var i 50-åra, da hadde du blitt sperra inne på en anstalt. I journaler og rapporter: Hun ferdes ute, et moralsk klandrevedig liv, usedelig oppførsel, rett og slett en tøs, usømmelig og utfordrende!
   Javel, men mon tro om det ikke tenkes slik i dag også. Kanskje brukes det bare andre ord. Også i dag vil det offentlige ha kontroll av kvinner. Snakker vi om de uønskede mødrene? Samfunnet må beskyttes mot sånne. Derfor har det offentlige et bortsettings-system av barn. Det offentlige vil ha makt og kontroll. Med tvang og straff turer de fram. Mødrehjem er dagens tvangsanstalter. Bebreidelser, forskrudde holdninger, rasisme og iq-testing som maktmiddel.
   Moralens voktere, de er hyklere. De må fjerne den bjelken de har i sitt eget øye før de kan se splinten i mødrenes øyne!
   Offentlig kvinnemishandling er det. Vi finner oss ikke i å bli stempla verken som det ene eller det andre.
   Til alle enslige mødre, både dere som har barna hjemme og til dere som fortsatt venter: Lev med hodet høyt hevet. Du er unik!

   *

   Rune L. Hansen:
   Men tenk over det, at de fleste "alene-mødre" lever og har karriære og fortjeneste på å forurette barna og barnas foreldre. Selv om de fleste har vært tvunget til det av en politisk offentlig kidnapper-virksomhet. I stor alminnelighet ser vi at barna og far nektes eller reduseres og diskrimineres den umistelige og uavhendelige retten til sitt familieliv. Dette samtidig med at barnas far (eller mor) kan erstatte denne familieretten med hvem som helst andre. Og til og med samtidig absolutt hvem som helst andre hvermannsen kan ha mere og bedre kontakt med barna enn barnas far eller mor. Ja altså absolutt hvem som helst.

   Hvor er den lovlige logikken og menneskerettighetene i det hele? Finnes ikke. Og finnes heller ikke i kidnapper-virksomhetens øvrige virksomhet.

   Samtidig må jo også sies at å forurette et medmenneske (eller flere) for å premiere seg selv eller andre, hverken er akseptabelt eller lovlig.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapper-virksomheten vil ha menneskeretts-forbrytelser så som trakassering, inkvisisjoner, terror, diskriminering, kidnappinger, tortur, osv.! Menneskeretts-forbryterne, både innenfor og utenfor den offentlige forvaltningen, respekterer hverken Straffelovens eller menneskerettighetenes forbud og strafferammer for slikt! De tvert om beskytter og verner hverandres forbrytelser. Det er dette som er hoved-problemet og katastrofen i dagens Norge - og i mange andre land!

   Mekanikken i det er at hvis og når noen er akseptanter for en menneskeretts-forbrytelse, så er de samtidig i virkeligheten nokså automatisk akseptanter for allslags menneskeretts-forbrytelser i sitt eget hjemland! Tenk over også det, enhver og alle. Og at dette gjelder ikke bare enhvers rett til sitt privatliv og familieliv! Som iøvrig er den mest sentrale og nødvendige menneskerett i det heletatt.

   Ikke minst også såkalte "alene-mødre" i dagens Norge (og enda flere land). Hvor mange av de respekterer Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16, hvor det er lovbestemt at:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Eller for eksempel Barnekonvensjonens Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Gabriela Presthus:
   Bjørg Ødegård -BRAVO

   Helen Leo:
   Du traff spikeren! !!!!!!

   Oddvar Espegard:
   Takk skal du ha Bjørg Ødegård.

   Helen Leo:
   det værste er at dette tøs politiet, er gifte menn med handa i the cockie yar og nå straks skjegget i postkassa. men en ting er så synd, det er at disse makt gale mennene, anser ikke sine koner som mennesker, men som objekter til deres maktposisjon. se på trump sin historie. hans 3.kone er like mye verdt for han, som en ansatt i et av hans byråer. kan lett byttes ut med en ny ubrukt fersk blind narsisist. grunnen til at jeg sier dette? oppvokst i det og vært vitne til det på nært hold, og faktisk blitt påført mental hets av disse, fordi de forsøker å harme mitt rykte og sannferdighet. de har med vilje fortalt meg hvem de er, på lik linje som trump forteller hele verden hvem han er. de har tilgang til leiligheten min. hvordan vet ikke. men iknn kommer de uten en skramme på låsen. dødstrusler. og mye mye mer. dette er et nettverk av narkobaroner, foretningseiere, pedofile, politikere. dessverre misstenker jeg en større celle som politiet selv må granske seg selv i. Bergen er ingenting i forhold til Skedsmo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Helen Leo Skedsmo:
   består forresten av nedre romerrike og øvre romerrike...... ugler i mosen og libertistenes lekeplass.

   Nadia Bekkelund:
   TAKK<3

   Øyvind Furnes:
   Ja merkelig dette er ikke dem fleste kvinner som jobber ved disse anstalter også????

   Liv Marit Bakke:
   ja dem gned seg godt i henda å feira med kaffe å kaker å "vel utført" når kidnappingen var ferdig

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 20.11. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1136054043139006/

   Et faktum jeg observerer i dette landet, er at våre advokater vegrer seg, mot å ta på seg saker, som er rettet mot menneskerettighetskrenkelser.

   Dette forteller meg, at våre jurister er redd for staten, og at de kanskje vet, at hvis de som advokat fronter en sak, hvor brudd på menneskeretten er eneste tema, så vil de true sin egen yrkespraksis. Hvis dette medfører riktighet, så bør hele debatten og selve angrepet, rettes mot flere en bare stat og kommune. Det viser nemlig at den enkelte bruker da, ikke har noen rettsikkerhet, uansett hva slags krenkelse på denne loven, man er utsatt for!! Altså bør man virkelig ta en konfrontasjon med juristene på dette også!!! Det er nemlig ikke holdbart, med en juristflokk, som konsekvent nekter å bruke dette lovverket.

   *

   Anette Henriksen:
   De er rett og slett redd av sakkyndige og staten og dommere og alt. Jeg kunne aldri forestille meg å bli advokat hvis jeg ikke kjemper for en mer rettferdig system. Da er du ingen advokat.... da er du en del av problemet og dette systemet som ikke fungerer eller tar ansvar .....

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hovedproblemet er nok total mangel på kunnskapen om.

   Anette Henriksen:
   Og mangler av moral. En kan ikke kaller seg psykolog når en Gjør sånne dårlige vurderinger basert på hvem som betaler til deg og det såkalte "lojalitet"

   Rune L. Hansen:
   Ja, eksempelvis kidnapper-virksomheten, som vil ha menneskeretts-forbrytelser så som trakassering, inkvisisjoner, terror, diskriminering, kidnappinger, tortur, osv.! Fordi menneskeretts-forbryterne, både innenfor og utenfor den offentlige forvaltningen, hverken respekterer Straffelovens eller menneskerettighetenes forbud og strafferammer for slikt! De tvert om beskytter og verner hverandres forbrytelser. Det er dette som er hoved-problemet og katastrofen i dagens Norge - og i mange andre land! Og ikke minst også advokater som er akseptanter til slikt!

   Hvor er den lovlige logikken og menneskerettighetene i det hele? Finnes ikke. Og finnes heller ikke i kidnapper-virksomhetens øvrige virksomhet.

   Mekanikken i det er at hvis og når noen er akseptanter for en menneskeretts-forbrytelse, så er de samtidig i virkeligheten nokså automatisk akseptanter for allslags menneskeretts-forbrytelser i sitt eget hjemland! Tenk over også det, enhver og alle. Og at dette gjelder ikke bare enhvers rett til sitt privatliv og familieliv! Som iøvrig er den mest sentrale og nødvendige menneskerett i det heletatt.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Enig med deg.

   
---
---

   Tore B. Krudtaa, 20.11. 2016 uploaded a file:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1136066869804390/

   *** OM HØYESTERETT og praksisen med å ikke begrunne en kjennelse ***

   En ting jeg tenker på er hvordan Høyesterett kan få seg til å utstede kjennelser hvor dommere enstemmig kommer med følgende, eller lignende påstander:

   "Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem."

   og det uten at det begrunnes hvorfor de kom frem til et slikt resultat.

   Hvis man ser til naturvitenskapen og hvordan den fungerer på sitt beste ved at ting skal kunne etterprøves og etterkontrolleres, blir det raskt innlysende at det som praktiseres ved Høyesterett er et grovt brudd på lov og rett, en hån mot god rettspraksis - og en hån mot de menneskene som blir utsatt for slike irrasjonelle kjennelser.

   Tenk dere hvis Albert Einstein i sin tid hadde påstått at lysets hastighet i vakum var 299 000 000 m/s, ved kun å komme med følgende påstand:
   "Lyshastigheten er 299 000 000 m/s. Vi er 3 fysikere som har kommet frem til dette, og avgjørelsen er enstemmig". Påstanden har navnene til de 3 fysikerne påskrevet på slutten av den skriftelige påstanden, men den eneste som har signert det hele er en sekretær.

   Ingen begrunnelse - altså ingen matematiske utregninger (teoretiske begrunnelser) og ingen fysiske eksperimenter som beviser at påstanden medfører riktighet.

   Hvordan tror dere vitenskapsmiljøet hadde reagert? Ville de andre fysikerne rundt om godtatt dette uten massive protester? Selvfølgelig ikke. Einstein og de 2 andre fysikerne ville blitt møtt av hånlatter og for evig og alltid blitt satt i den vitenskapelige skammekroken.

   Tenk dere hvordan det ville blitt i vitenskapens verden hvis det var nok at en påstand var enstemmig (av 3 personer)? Mange er f.eks. klar over den grenseløse korrupsjonen som finnes i legemiddelindustrien. Den er svært godt dokumentert. Tenk hvordan tilstander det ville blitt dersom ting ikke skulle kunne etterprøves og kontrolleres? Tenk om en av de mest korrupte industrier ikke skulle kunne ettergås nærmere i sømmene? Er det noen som tror at dommere i Norge ikke kan være korrupte?

   Men norges viktigste domstol, Høyesterett, ikke bare kan gjøre en tilsvarende irrasjonell handling som eksemplet med de 3 fysikerne - men man gjør det gang på gang, og i full åpenhet - og uten at det fører til massive protester fra de andre juristene i Norge (med få unntak) som visstnok skal være eksperter på lov og rett.

   Hvordan kan noen vite om en kjennelse fra Høyesterett er basert på lov og rett, bevisets stilling og faktum i saken - når mange av disse kjennelsene ikke begrunnes? Hvordan skal noen da kunne etterprøve sannhetsgehalten i utsagnet "enstemmig klart at anken ikke kan føre frem"?

   Hvordan kan man vite om det er korrupsjon, kameraderi og/eller politisk styring som er årsaken til en kjennelse, når den ikke begrunnes? Det kan man ikke. Hva gjør dette med tilliten til vår øverste domstol?

   Hvordan ble det slik i landets "høyeste" domstol, at de kan unnlate å begrunne en kjennelse?

   I kjennelsen stod det følgende:
   "Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.

   Hva står i tvisteloven § 30-9 annet ledd? Der står følgende:
   Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
   [...]
   § 30-9.Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger
   [...]
   (2) Dersom Høyesteretts ankeutvalg enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre fram, kan den avvises eller forkastes uten annen begrunnelse enn det.

   Det betyr at juristene og myndighetene i dette landet har fått på plass en lovtekst som legger til rette for korrupsjon, kameraderi og/eller politisk styring.

   Og det betyr at dommere i landets øverste domstol begrunner en kjennelse kun med at det er enstemmighet om resultatet. De sier i klartekst at faktum i saken og bevisets stilling er irrelevant, og de sier i klartekst at de gir blaffen i om det er umulig å etterprøve om kjennelsen er rettferdig eller ikke.

   Det hele er genialt ut fra makthavernes behov. For hvis det f.eks. skulle dukke opp noen brysomme varslere som klager på kritikkverdige forhold i f.eks. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Mattilsynet, Barnevernet, Politiet, Domstolene, eller kanskje være så frekke å påpeke at det kanskje er noe grunnleggende feil med det politiske systemet i Norge (at en bedre politisk grunnplatform vil være et direktedemkrati med bindende juridiske folkeavstemminger) - er det fritt frem for en korrupt elite å knekke de som står på for å få et bedre land å bo i.

   Betyr ikke det i realiteten at Høyesterett i flere saker, har samme funksjon som Den Spanske Inkvisisjonen? Inkvisisjonen var jo beryktet for å "dømme" mennesker på ikke-eksisterende grunnlag. Nå er vel ikke en kjennelse å regne som en dom. Men det er vel liten tvil om at resultatet for den som blir utsatt for uretten å få en urettferdig kjennelse mot seg - en kjennelse som opprettholder en urettmessig dom, at det i praksis føles og oppleves som en dom. Konsekvensen er at en urettmessig dom blir rettskraftig.
 
   Det er ille nok at Høyesterett har en slik praksis. Det er svært urovekkende at det ikke er en massiv protest mot denne praksisen fra landets dommere, advokater og ikke minst rikspressen.

   Hva er årsaken til denne massive stillheten, og hvordan kan dommerne i Høyesterett holde på slik år etter år uten at det får konsekvenser for ledelsen ved landets "høyeste" domstol? Kan årsaken være at man helt bevisst har åpnet for at våre dommere kan bryte med grunnleggende rettsprinsipper - når de måtte føle for det, og at det skal kunne gjøres uten at det får juridiske konsekvenser for dommerne (det står jo svart på hvitt i tvisteloven at de kan gjøre hva pokkerde vil, bare det er enstemmig)?

   Vedlagt er en kjennelse jeg fikk mot meg i min ankesak, hvor dommerne kun kommer med en udokumentert og ubegrunnet påstand, og hvor ingen av dommerne har signert kjennelsen.

   Jeg har påstått hele tiden at dommen mot meg fra Sandefjord tingrett er et grovt justismord. Men hvorvidt den dommen er et justismord eller ikke, er uvesentlig i det jeg her trekker frem. Det som er poenget er at landets øverste domstol gang etter gang kan utstede kjennelser uten at kjennelsen begrunnes. De som måtte ha interesse av å se nærmere på det justismordet jeg ble utsatt for kan gjøre det ved å gå inn på denne bloggen: rettsfarsen DOT wordpress DOT com

   kjennelse-fra-hoyesterett-datert-2016-11-09.pdf · version 1
   Portable Document Format

   *

   Solveig Staal:
   Færseth du tenker på?

   Rune L. Hansen:
   Nei, vi ser vel godt at dette ikke handler om Færsreth, men at det handler om landets nuværende dommere og politikere. Og altså ikke minst dommerne. Og her nu deres fullstendig og groteske menneskeretts-stridige fraværende begrunnelser, som samtidig også er ulovlige anke-nektelser. Bare med en slik "liten" menneskeretts-forbrytelse skjuler og bedekker de hvor mange av sine menneskeretts-forbrytelser?! Samtidig som de også dermed nekter sivilbefolkningen forståelse og bruk av lov og rett! Det er meget alvorlig at slikt noe skal kunne forekomme! Selv om dette er mildt sagt ikke er det eneste makabre og kriminelle med virksomheten (inklusivt unnlatelsene) til dagens norske dommere - og politikere!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er som Tore B. Krudtaa sier, helt "genialt" ut fra kriminelle makthaveres behov - hvis det ikke blir stoppet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153893228311875

   Les hva Albert Johnsen, en av de store frontkjemperne i nordsjødykkersaken, så klokt skriver:

   "All erfaring viser at det er svært langt fra Norge til Strasbourg og enda lengre tilbake igjen. Norge har ikke fulgt en eneste bokstav fra EMD-dommene uten at det har blitt kjempet igjennom av ofrene og deres støttespillere, med alle lovlige virkemidler. Myndighetenes strategi er at menneskeretter skal ikke komme lettvint. Kanskje på tide at norske myndigheter får oppleve at dersom de ikke følger spillereglene fra EMD, kommer saken raskt under "Crime against humanity" og skal i stedet håndteres av ICC, den internasjonale straffedomstolen."

   *

   Kjell Erik Midtgård:
   Enhver tro / tillit til Europa samarbeidet og dets domstoler er i strid med erfaring. Det er dårskap å tro på disse domstolene.

   Line Sandbæk Hansen:
   Klokt skrevet!

   Kjell Erik Midtgård:
   Takk

   Rolf Halln:
   Tror faktisk mer på disse enn det Norske rettsystem : )

   John Terje Henriksen:
   Vi kan med sikkerhet konsatntere at mange mennesker er lei av at Norge ikke følger opp Dommene fra EMD Domstolen, og har følgelig oversendt sin sak til I C C - The International Crime Court i Haag....vanvittig at folk må gå til dette skritt for å kjempe for sine Rettigheter...

   Robert Steffensen:
   ICC er tjenlig og nyttig i kampen, et redskap til bruk i sluttføringene for den, til en hver tid søkte endring og oppreisning. ICC kan ha uante virkemiddel som straffereaksjoner mot statene. Den må ikke unnlates til bruk mot alle neglisjeringer som den norske stat tillater seg. Leve Norge og de som er urettferdig behandlet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153893754791875

   Hadde nettopp en lengre samtale med en journalist i en av Tyrkias store aviser.

   Avisen skal lage en større reportasje om barnevernet i Norge,og journalisten,som snakket flytende engelsk,la ikke skjul på at de var forskrekket over hva som kom til overflaten.

   Synes hun sa det veldig bra:

   "Her i Tyrkia legger vi i alle fall ikke skjul på at det foregår grove menneskerettsovergrep, mens det virker som at norske myndigheter reiser til alle andre land med sin dobbeltmoral."

   Hun hadde selvsagt fått med seg at Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, nylig har vært på besøk hos Tyrkias president, Erdogan, og at han tok opp menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia.

   Da spurte hun:

   Så hvorfor er ikke Jagland opptatt av menneskerettighetssituasjonen i Norge?

   *

   (...)
   Helene Karlsen:
   Norske myndigheter skjemmer seg ut i verden!!!

   Mogens Iuel:
   De skjemmer dessverre ut hele landet.

   Albert Johnsen:
   Jagland er inhabil til å mene noe om menneskerettssituasjonen i Norge. Han har jo som sentral politiker og tidligere statsminister akseptert brudd på EMK og er medansvarlig for den situasjonen vi opplever og nå gradvis avdekker. Vi må innse at Jagland og andre mektige norske politikere ønsker at alt om menneskerettsbrudd i Norge skal dekkes til. Det er en del av problemet vårt.

   Sigbjorn Aase:
   Bare si dette. Har jeg lært. De som virkelig ikke er rettmessig flinke gjør oftest feil. De vil alltid forsøke å spille kunnskap sterke. Og til mer støy de kommer med til mindre kan de. Derfor når det gjelder barnevern saker så er det ikke måte på hvor mye saks dokumenter som blir produsert med bare løgnerier mot familier. Befolkningen for øvrig blir rund lurt til å tro på myndighetene.

   Heidi Pettersen:
   Fordi han tjener like fett ved å la det være

   Hanne Kløvig:
   Alt virker være dobbel moral og dobbel roller! Kaller dem bare schizofrene dobbeltforkoblinger!

   Kristian Dirdal:
   Her burde journalisten fra Tyrkia gravd litt i Tyrkia saken, og sett hva de bruker til fosterforeldre! Fosterforeldre som de støtter to the bitter end selv om disse får klager på seg, og når de så til slutt blir tatt og får dom for å lokke barn på nett ved å utgi seg for å være et barn selv!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1136176369793440/

   Knut Myrebøe:
   Svaret er enkelt: Ibsens Livsløgner er erstattet med Norske politikeres Lystløgner! Alternativet er at de er Idioter!

   Marius Tobiassen:
   Det er med overlegg!

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. november 2016: 

   Mørkt, vått, fuktig og tildels yr her ute i natt, med omkring 1 pluss-grad Celsius. Utover formiddagen med opp til 3 og 4 pluss-grader. Vått og tildels yr utover eftermiddagen. Mørkt, vått og omkring 2 pluss-grader frem mot 19-tiden. Ned mot null grader litt senere. Mørkt, vått, omkring 1 pluss-grad og tildels yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153895708491875

   Et av nåtidens store paradokser, er at norske myndigheter snakker fint om menneskerettigheter på papiret, men unnlater konsekvent å følge opp i praksis.

   Så da må du ta skjeen i egne hender, og til stadighet minne de samme myndigheter om hva de selv har skrevet.

   Som dette avsnittet fra NOU 2016:16:

   14.3.3.1

   «EMD har lagt til grunn at myndighetene har en plikt til jevnlig å undersøke om det har vært forbedringer i familiens situasjon som kan tilsi at et barn som er tatt ut av sin familie kan tilbakeføres.

   Det er imidlertid ikke tilstrekkelig etter konvensjonene at det jevnlig vurderes om vilkårene for å opprettholde omsorgsovertakelsen er tilstede.

   Myndighetene har i en viss utstrekning også en positiv plikt til å tilrettelegge for familiegjenforening.»

   *

   Mona Benum:
   Ord og handling har visst ikke samme betydning for de på tinget. Enten det er skriftlig eller muntlig.
   Den ukulturen de har bevilget seg der, forplanter seg utover hele landet. Dermed de tilstandene vi har her til lands.
   Dette skal vi ikke finne oss i!

   Nina Kvamme:
   Ja de er handlekraftig i ordene, men 100 % lammet når det gjelder å ta vare på det norske samfunnet...... jeg blir kvalm av sånne mennesker. Bare vent til de starter valget neste år...... da skal de få vite hva jeg mener om de.....

   Rune L. Hansen:
   Ja, Marius Reikerås, og det blir enda tydeligere sagt og lovbestemt i blandt annet EMD sitt premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og hva vil si."når forholdene tillater det"?

   Hva ordene "når forholdene tillater det" betyr fremgår av sammenhengen i hva som videre er sagt og lovbestemt. Og også av nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet), som er det EMD anvender og sikter til, som noe helt selvfølgelig. Det handler altså, om et inngrep lovlig eller ulovlig har skjedd, om: "statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Samtidig og på samme måte handler det selvfølgelig også om blandt annet Barnekonvensjonen Art 7, som også er og skal være reell gjeldende i og for Norge:

   Art. 7: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Myndighets-representanter eller andre som sier noe annet eller unnlater å respektere disse lovbestemmelser er altså direkte på det groveste kriminelle. Som kompetent skal og må straffeforfølges og stoppes. Og hvor mange har de hittil forurettet, barn, foreldre og familier? Som enhver og alle har et selvfølgelig krav på en optimal gjenopprettelse og erstatning!

   Unnlatelser i forhold til umiddelbar respekt for dette er og vil også være ulovlig og straffbart! I henhold til en mengde av Straffelovens lovlydige lovbestemmelser - og både internasjonalt og nasjonalt!

   Rune L. Hansen:
   Her er iøvrig noen meget relevante lovbestemmelser fra Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD), som er gjeldende i og for Norge - og som bør leses nøye:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av de rettigheter.

   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom juridisk autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enslags rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse på vedkommende sine rettigheter og friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten unødig forsinkelse.

   3. Til det samme formål, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til blandt annet :

   (a) Å klage om politikk og handlinger av enkelte tjenestemenn og statlige organer med hensyn til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter, ved begjæring eller andre passende midler, til kompetent nasjonal rettslig, administrative eller lovgivende myndigheter eller noen annen kompetent myndighet fastsatt av rettssystemet i staten, som skal tilkjennegi sin avgjørelse på klagen uten unødig opphold;

   (b) Til deltagelse på offentlige høringer, saksbehandlinger og rettsbehandlinger for således å danne en oppfatning om deres samsvar med nasjonal lovgivning og gjeldende internasjonale forpliktelser og ansvar;

   (c) Å tilby og gi faglig kvalifisert juridisk bistand eller andre relevante råd og hjelp til å forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   4. Til samme formål, og i samsvar med gjeldende internasjonale instrumenter og prosedyrer, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til uhindret tilgang til og kommunikasjon med internasjonale organer med generell eller spesiell kompetanse til å motta og behandle henvendelser om saker om menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   Rune L. Hansen:
   Ingenting av dette skal kunne ned-prioriteres eller unnlates! Og ingenting av lover, regler, avgjørelser, dommer, praksis, prosedyrer eller løfter skal kunne bortforklare det eller neglisjere det. Menneskerettighetene skal alltid være viktigere enn noe annet for enhver offentlig myndighets-representant! Og for alle mennesker. Både i teori og i praksis.

   Rune L. Hansen:
   Vær også oppmerksom på at det er ikke nødvendig for offentlige myndigheter å tillage eller bruke en egen "barnelov" eller "barnevernslov" for at noe av dette skal være gjeldende lov og rett i Norge. Tvert om kan ethvert slikt komme til å ha både avvik og smutthull som hensikt eller konsekvens!

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Det er uansett menneskerettighetene, inklusivt EMD, som skal gjelde. Så hva er vitsen eller hensikten, om ikke ondsinnet?

   
---
---

   Suranya Aiyar, 20.11. 2016:
   https://www.facebook.com/suranya.aiyar/posts/10154805642394359

   DECLARATION TO ALL MY GAY FRIENDS IN INDIA

   Yes, I have many. So far. I was moved to write this after seeing an announcement about Delhi's Gay Pride March scheduled for later this month.

   Yesterday was International Men's Day, and no one cared. Before you start smirking - men have real problems - they are the highest proportion of society almost anywhere to commit suicide, they are the highest proportion of society almost anywhere that is looking for work but cant find it, as boys they are the target of all kinds of female chauvinism - being the lowest recipients of benefits from the Indian Women and Child Development Ministry in India and being the target of, far more than girls, ADHD misdiagnosis with associated forced drug intake and behaviour control, to name a few of many, many examples. No one cares.

   Every day dozens of mothers have their babies snatched from their arms by an inhumane and largely corrupt state machinery in all the parts of the world where Gay Pride is most celebrated. And no one cares.

   So, first, there are many injustices and many ignored issues. Your Gay Pride is not the centre of the world. And you have to ask yourselves why your cause gets so much visibility and has so many vocal supporters, where other causes don't.

   This is not a plea for egalitarianism amongst causes. All I am saying is that organisation takes money and other institutional support. The question is where is yours coming from and why? And why do you not care?

   Second, are you a radical feminist? Do you believe that biology and gender are separate? Do you believe that gender is a social construct - that there is no innate difference between men and women? Do you believe that there is no such thing as motherhood or fatherhood, and that it makes no difference whether a child is raised by men without a mother, or by women without a father? Do you believe that for a child, there is no difference between being raised by your biological parents, by heterosexual adoptive parents, by two men, or two women? Do you believe that a stable family is the fundamental unit of society, or do you believe that family stability is optional and in reality a cover for patriarchal subjugation of women and children? If you don't believe in these ideas, then, please wake up. Because this is what Gay Pride stands for these days. And this is why I don't support your Gay Pride marches.

   I'm really addressing this to my older gay friends - men in their sixties and seventies. You were raised in Indian families. You remember the lap of your mother. Do you really think it is right for society to not consider that children are entitled to their biological parents, and failing that, to preferably be placed with families that mimic the structure of the biological family and respect their ethnicity? Are you ok with well off people using poor women as surrogates?

   Most of you, still talking to the older guys here, did some real work in your lives and established yourselves with impressive careers. By contrast, look at the superficial, spoilt, lazy young people who are espousing the gay rights movement in our cities today. How many of them has a job, or any sense of responsibility? Do you have any respect for these jokers? Are you blind to the way they are working the gay activism thing to avoid growing up or doing any real work? This is a real problem for our society and our future in India. Life is not all ha ha hee hee. Middle class Indian moms and dads need their sons and daughters to find real employment and stability in their lives.

   Don't tell me that I'm a bigot. I come from a very respectable family and we have always included you in our lives. Some of you are personal gurus, some of you are close friends. So, if I am a bigot, then I think you have a pretty good deal in bigots.

   If you feel beleaguered. Then I feel beleaguered too,. I'm seeing some pretty bad things happening to women and children, all instigated by radical feminist ideology. So your association with this distorted ideology bothers me a lot. The main reason why men rights and unjustified child confiscation by the State receives no attention is that radical feminists are opposed to these issues and see advocacy for them as being a threat to their ideology - which it is, and rightly so. Their ideology is distorted and totalitarian,

   Also, sex is not everything. By sixty and seventy, this is something you must have learnt. Sex, love, self-expression - if only these things were a simple matter of deciding whether you are gay or straight. Its all very complex and self-contradictory and changeable, and......who knows. You have seen what has to be given up when you decide to live gay and single, and you have seen what has to be given up when you live straight and married. These are tough choices and, so much is dictated by circumstance. So, can we please not live in a world where we pretend that sex is something that can be taught in schools, or that love is political. I agree that we should take sex off the statute books - we should not criminalise certain sexual practices. But can we please say a firm no to gender studies type indoctrination of primary schoolers. I am not comfortable with small children being introduced to the idea of men loving men or women loving women. No normalisation of gay and lesbian relationships in cartoons and other children's entertainment. If you invade my children's space with all of this, then I am going to shut down. And I don't make an exception of sexual orientation in this regard - I don't want primary schoolers being exposed to any kind of sex education, storybooks about divorce or single motherhood, abortion, drugs, smoking, drinking, cross dressing, or any of these other adult topics. Not for small kids, not in a school environment, and not without parental supervision.

   So, there you have it. Or atleast some of it. Forget this gay pride march. There has never been the kind of resistance to same sex relationships here in India as there has been in the West. The vast majority of people have other things to worry about. Let things grow here organically vis-à-vis gay rights, as they were until the narcissists and radical feminists took over. Because they are pushing a lot of people who are reasonably open to gay rights in a corner with their anti-gender and anti-family agenda.

   *

   Chris Reimers:
   You are probably aware that my opinion about gayness comes from the Bible, Suranya. At the same time, anyone who would call you a bigot because of your concern for children and families has a seriously distorted and egocentric view of the world. I didn't even know that gay pride parades were held in India. I thought this was only done in Western countries. Thank you for the education.

   Sanjeev Prakash:
   I do think she gets chronically bigoted sometimes, but not because of her work on children and families. That's the best thing about her. People are not one thing however, saith the fox, and the hedgehog disagrees. "I think you have a pretty good deal in bigots", coming from a privileged, upper class, upperest caste, opiniated mama is typical. Its like having "a pretty good deal in racism".. so be thankful, hey! Hosanna! :D

   Suranya Aiyar:
   The only gays I know are richer than me by hundreds of millions, come from the more empowered gender and super upper class and caste. Lower caste poor people have other things to think about and are grateful to the institution of marriage and for their children. Who you sleep with, who you love - these are all accessories to real life.

   Saurabh Kirpal:
   I would never consider you to be a bigot. I may disagree with you on issues, but never doubt your integrity

   Suranya Aiyar:
   That means a lot >3 Thank you for your generosity.

   Sanjeev Prakash:
   Bigotry has nothing to do with integrity, though. That's bribery you are thinking of. : (

   Arun Swanand Dohle:
   WOW! you have balls!

   Rune L. Hansen:
   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 p3:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. november 2016: 

   Mørkt, regn og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Mye regn her ute i natt. Halvt skyet drivende fra sør og 7 pluss-grader klokken 11. Grålig overskyet fra sør, vått og tildels yr med 7 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels med regn og yr frem mot 19-tiden. Fortsatt omkring 7 pluss-grader, vått og nokså mye regn, tildels også et vind-drag, utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153898302506875

   Denne artikkelen er 1 1/2 år gammel, men mer aktuell enn noen gang. Særlig i lys av en avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), der EMD sier at barn ( i alle fall de over 12 år) selv kan ha full selvbestemmelsesrett over sine valg.

   Artikkelen er også aktuell , i kjølvannet av at tingrettsdommer i Drammen, Erik Stillum, nektet en 11 1 /2 år gammel gutt i å få være part i saken sin tidligere i høst, og det på tross av at gutten selv hadde skrevet en rekke brev til Stillum hvor han "ba på sine knær" om å få komme hjem til sin mamma,

   Stillum ignorerte guttens menneskerettigheter, og fattet en avgjørelse uten at gutten fikk forklare seg i retten. Jeg har hatt mye kontakt med gutten, og er svært bekymret for ham. Og Stillum er personlig ansvarlig under menneskerettene, for at guttens rettigheter er blitt neglisjert.

   Men igjen; det hjelper lite om ministeren er bekymret, når ingenting skjer fra øverste hold, og hvor det er barna som blir skadelidende,

   Ministeren bekymret etter nedslående forskning om barnevernet
   https://www.nrk.no/troms/ministeren-bekymret-etter-nedslaende-forskning-om-barnevernet-1.12305761
   Ny forskning viser at barna selv sjelden blir hørt i barnevernssaker. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, tar resultatet alvorlig.
   nrk.no|By NRK

   *

   Mona Benum:
   For en tragedie. Ministeren som prater med to tunger, og er handlingslammet. Når skal de ta makta fra bv? Hvor mange barn skal de ødelegge?

   Klara Torunn Mammo Mi:
   de der vender kappen etter øvinden etterhvert som årene går, og de få godgjort offerene sine

   Siv Karin Ellingsen Sayari:
   Å detta e fra april 2015 å ennu e det ikje skjedd en skit i bedring i dettan systemet, helt horribelt e det! : (

   Per Arne Dalseide:
   Hva vi skal med individer som sier ditt og datt, men likefullt gir blanke fanden i menneskerettigheter bør stilles for det korrupte rettsystemet vi har i dette landet. Penger er mer verdt enn mennesker hos slike individer.

   Sigbjorn Aase:
   Bare bekymret. Burde vært sjokkert!!!!!

   Halldor Hamre:
   Horne har sagt i 20 år at hun er bekymret men ikke mer enn at hun ikke gjør noe med det !

   Johanne Almli:
   Denne ministeren har mistet all troverdighet :(

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Hva er problemet? Mangler hun myndighet til å gjøre noe?

   Rune L. Hansen:
   I de få tilfellene hvor barna blir hørt gir barna selvfølgelig klart og tydelig uttrykk for at de vil hjem og at de hverken vil bli kidnappet, fangeholdt eller torturert eller fratatt retten til sitt familieliv. Så hva i all verden er hensikten med at barn blir hørt i slike saker? Og de som blir hørt blir selvfølgelig uansett ikke respektert det minste som helst.
   Dette til tross for Barnekonvensjonens alle lovbestemmelser. Blandt annet Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."
   Og for eksempel Art 37:
   "Partene skal sikre at:
    a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Og Art 36:
   "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel."
   Og Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Osv., osv.!

   Leif Helge Bakke:
   Manglende Sherlock Holmes egenskaper hos dommer bestanden er desverre realiteten. Det virker på meg som om de er mer opptatt av å føre mennesker som trenger hjelp enda lenger ned i lidelsen, i stedet for å hjelpe folk opp med sine horrible dømminger. Måtte de snart ta til vettet. Når et barn sier at det vil bo hjemme, så skal barnet lyttes til. Si meg, er ikke dommere opptatt av rettferdighet? Om de ikke er det, så synes jeg ikke de skal få lov å sitte i den viktige jobben som det dommer jobben er. Er ikke mye til håp, når selv dommerbestanden viser klart og tydelig for alle at de er familiefiendtlige. Men at det bygger sinne i flere og flere mennesker d er for meg klart. Etter noen tusen timer med lesing på nettet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er med all mulig tydelighet og systematisk og omfattende det fullstendig motsatte av barnevern de driver med. For å si det mildt. Det er utrolig nok, som du sier, Leif Helge Bakke, "de er mer opptatt av å føre mennesker som trenger hjelp enda lenger ned i lidelsen". Og enda verre! For de fleste barna og deres foreldre og familier er fra før av hverken i lidelse, nød eller behov for hjelp! Og aller minst for det motsatte av hjelp. Ja, virksomheten og dens medspillere er utvetydig familie-fiendtlige. Og barne-fiendtlige. Og foreldre-fiendtlige. Og driver rett og slett sadisme og terror overfor alle disse og overfor sivilbefolkningen og verden! Det er ikke for utrolig til å kunne være sant! Det er fullstendig og alt-omfattende sant!

   Rune L. Hansen:
   Men selvfølgelig er det også noen barn som trenger hjelp. Men de får det aldri. Tvert om.

   Leif Helge Bakke:
   Jeg tar sterk avstand fra splittelses spillet som bv, politikere, og en haug med andre yrkes kategorier gjør mot befolkningen. Jeg blir aldri tilhenger av en politikk som i sannheten fører en stor del av befolkningen dypt inn i depresjons verden. Om alle disse skole geniene fortsetter og kreve at alle skal tenke likt som dem selv, så blir jeg bare enda mer forbanna. Vi er alle forskjellige, og det skal respekteres, også av folk med skolering.

   Leif Helge Bakke:
   Noe alle bør ta del i, er at vi i fellesskap aldri skal akseptere overgrep. Hverken innafor eller utafor statens omsorg. Hvor mine mistanker om at flest overgrep blir begått i statens omsorg.

   Rune L. Hansen:
   Vel, i mine øyne, og i den store verdens øyne, representerer virksomheten og dens dirigenter og medspillere på ingen som helst måte skolering. Bortsett fra i politisk og offentlig mafia-virksomhet. Mange av de er indoktrinerte eller indoktrinerende "nyttige idioter" eller dumhetens og ondskapens "nyttige idioter", og i praksis foraktende alt og ethvert av annen og reell skolering.

   Leif Helge Bakke:
   Jeg venter med lengsel etter dagen Kari Killens verker blir fjernet fra samfunnet. Jo før, jo bedre. Er mye syk litteratur der ute som bidrar i hjernevaskingen av maktmennesker, som gjør dem blinde i sine overgrep på befolkningen. Familiefiendtlig litteratur bør fjernes fra samtlige bokhyller.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er velkjent og brukt politikk i og for ethvert terror regime, å utplassere i forvaltningens nøkkel-posisjoner sine beste medspillere og mennesker med minst mulig samvittighet.

   Rune L. Hansen:
   En kan jo også kalle deres egen-produserte litteratur og propaganda for juridisk pornografi - og anti-juridisk snik-propaganda. Og valgflesk for ondskapens og egoismens og naivitetens tilhengere og medspillere i samfunnet og verden.

   Janne-grethe Jakobsen:
   Disse maktmenneskene mangler både sunt vett og skolering.

   Per Arne Dalseide:
   En av de Store grunner til at jeg IKKE STOLER PÅ DET "NORSKE RETTSYSTEM". KORRUPSJON. ONDSKAP, PENGEGRISKHET og MAKTSYKE.

   Pitshou Pelagie Lumona:
   Det riktig norske rettsystem korrupsjon, de triste Norge ingen demokratie mot barnevernet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153898342276875

   Vedr: Det å krenke en 11 år gammel gutt sine grunnleggende menneskerettigheter.]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, November 22, 2016 10:50 am

   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: postmottak@jd.dep.no

   Åpent brev til statsrådene Solveig Horne og Anders Anundsen.

   Kopi: Offentlig.

   Vedrørende barnas menneskerettigheter i barnevernssaker.

   Jeg har en rekke ganger skrevet til dere vedrørende min store bekymring for hvordan barnas rettigheter blir neglisjert, senest med kopi av mitt åpne brev til Erik Stillum i Drammen tingrett, se under.

   Jeg viser også til at minister Horne, i april 2015, selv er "bekymret etter nedslående forskning om barnevernet. Ny forskning viser at barna selv sjelden blir hørt i barnevernssaker."

   https://www.nrk.no/troms/ministeren-bekymret-etter-nedslaende-forskning-om-barnevernet-1.12305761

   Men, på tross av både klare menneskerettsbrudd om å nekte barn å få være part i egne saker, samt forskning som viser at barna ikke blir tatt seriøst, så er stillheten og passiviteten på toppnivå overveldende.

   For å gå tilbake til tingrettdommer Stillum:

   Hvordan skal han kunne fatte en beslutning om "barnets beste", når han ikke engang inviterer gutten til sin rettssal slik at han kan fremme sine synspunkter?

   Og det særlig når Stillum har fått gjentatte brev av denne gutten, som uttrykkelig sier han vil hjem til sin mor.

   Hvordan tror dere gutten har det, etter at han fikk vite at Stillum nektet han å komme hjem? Og det uten at han fikk forklare seg!

   Jeg er forbannet over den arrogansen som makthaverne viser mot barn, og skjer det gutten noe, så har dere et ansvar.

   Som dere skal være kjent med sier forarbeidene (1949) til reparasjonsregelen i EMK artikkel 41 :

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Det er utvilsomt slik at EMD gir den norske stat en viss skjønnsmargin i barnevernssaker, FØR den eventuelt konkluderer med menneskerettsbrudd.

   Men, forutsetningen er selvsagt at skjønnsmarginen ikke misbrukes, og i det ligger det en forutsetning at barn, i alle fall de rundt 12 år eller eldre, uhindret skal få utøve sin selvbestemmelsesrett.

   Slik det er formulert i premiss 29 i saken T.S. and J.J. vs Norge av 3 november:

   "Given his age (12 years at the time of the Supreme Court’s decision), and taking into account the fact that there will be nothing to prevent him from taking the initiative to increase contact at any time in the future if he so desires,"

   Formuleringen som EMD her gir er klokkeklar:

   Altså : Om barna ( i alle fall de rundt 12 og eldre) ønsker, så er det ingenting i fremtiden som kan hindre dem i å selv utøve deres selvbestemmelsesrett.

   Og den gutten det her er snakk om, og som sier han bor i "fangenskap" i Tønsberg-området, er klar på at han vil hjem til sin mamma.

   Så hva gjør dere, for å sikre hans menneskeretter, og sørge for at han får ønske sitt om å komme hjem til mamma oppfylt umiddelbart?

   Her krever jeg umiddelbart svar, fordi det ikke er eneste dag å miste.

   22.11.16

   Marius Reikerås

   *

   Jane Kile:
   Og det finnes flere av dem der ute.

   Line Sandbæk Hansen:
   Det er mange tusen som vil hjem!

   Aina Starseed Hagaløkken:
   Selvfølgelig er der mange tusen som vil hjem!!!

   Vibeke Vedvik:
   Jeg håper inderlig at denne tapre, skjønne, gode gutten får komme hjem til den tapre mamma'n sin. <3

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   ...og så ble gutten og hans støttespillere møtt med øredøvende stillhet.....av de som ikke vil gjøre noe for enkeltindivider, - annet enn å ta i mot deres enkeltstemmer....... HVOR LENGE SKAL VI FINNE OSS I DENNE ARROGANSEN !!!!

   Vibeke Vedvik:
   De har mailen min fra søndag å slite med også vettu : ) Og sikkert mange flere som sender inn krav og klager. Håper jeg hvertfall.

   Janne-grethe Jakobsen:
   De er offret for at bv industrien skal tjene masse penger .Skal hjulene gå rundt må de ha flere og flere barn slik at de kan få økte bevilgninger og flere arbeidsplasser. Hele dette "systemet" minner meg om hekseprossen på 1600- tallet. Det er det samme som skjer i dag bare i en nyere og "moderne" innpakning. Det er uskyldige barn som må betale prisen for gallskapen.

   Arild Randulf Jakobsen:
   Horne og Anundsen er to politikere jeg tidligere hadde stor respekt for. Så kom de begge til makta og den respekten jeg hadde for dem forsvant som dugg for solen.

   Rune Fardal:
   De tror vi gir oss og blir lei..... de kjenner ikke oss. De skal få høre oss stadig høyere og flere steder.

   Grethe Hagen:
   ! ! !

   Raymond Skorstad:
   Barnevernet mener ofte at barn ikke er modne nok til å forstå sitt eget beste. De får ikke engang lov å si sin mening i fylkesnemnd og rett men må bruke en talsperson som kun stille de spørsmål fylkesnemnda diktere, uten kontradiksjon fra foreldrenes part. Etter min mening, så er et slikt system ikke verdig i et demokrati. Så da kan en spørre seg; har vi et demokrati, eller er vi lurt til å tro at vi har det? Støtt oss i Foreningen for Barnets Beste
   www.barnetsbeste.com
   Foreningen for Barnets Beste - For alle som vil Barnets Beste
   barnetsbeste.com

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Da er jo barna allerede kidnappet, Raymond Skorstad. Eller blir det. Noe av det også mest skremmende med virksomheten og dens medspillere er at de bruker uttrykket "barnets beste" samtidig som de konsekvent og alltid forbryter seg både på barnets og familiens alle menneskerettigheter og på Straffelovens og Menneskerettsdomstolens lovbestemmelser. Barnets beste betyr tydeligvis for de å forbryte seg mot alt og ethvert av barnets og familiens menneskerettigheter, så grundig som i det heletatt mulig! Hva i all verden er det som gjør at visse mennesker enda tar en slik virksomhet på alvor?! Indoktrinering, eller bare kriminelle ønsker og hensikter?!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1338473596175587/

   "For sønnen, som nå skulle gått i niende klasse, er skolen et sted der han har opplevd å bli kidnappet, og han frykter at det skal skje igjen. Han har fått diagnosen posttraumatisk stress, han stoler ikke på andre voksne enn foreldrene – og han tør ikke fortelle behandlerne noe som helst. De kan jo bruke det mot ham, forteller de til Romerikes Blad."

   BARNEVERNET ØDELA BARNAS FREMTID
   http://standpunktet.no/2016/11/22/barnevernet-odela-barnas-fremtid/
   Møtet med barnevernet ble et mareritt for foreldrene Karianne Asla Løke og Espen Løke på Skedsmokorset, skriver Romerikes Blad. De modige foreldrene står frem i avisen og forteller om hvordan barne…
   standpunktet.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1598825210425571/

   John Arne Røsand:
   Denne "barnefjernindustrien" ødelegger livet til tusenvis av barn og foreldre. Jeg undrer meg virkelig over at politikere og media ikke vil/ tør ta tak i dette.

   Jan Inge Iversen:
   Vi tar da tak i den vi?

   John Arne Røsand:
   Ja vi prøver! Men de aller fleste politikerne stikker hodet i sanden og nekter å innse at barnevernet er en dysfunksjonell og korrupt organisasjon.

   Mona Benum:
   Og de slipper stadig unna, med å beskytte seg selv med taushetsplikten. Da skal barna beskyttes fra offentligheten, ifølge dem, men akuttplasseringen deres og den inngripen det medførte, da trenger ikke barna beskyttes. Selv om en hel bhg og skole og nærmiljø får dette med seg.
   Hvilke reaksjoner får andre barn i nærmiljø/skole av slike rassia de utfører?
   At ikke slike overgrep får etterspill for bv og kommune, er tragisk. De kan ødelegge barn og familier, uten at det får konsekvenser for de.
   Hvor lenge skal vi ha det slik i dette landet, hvor mange fler skal de få lov å ødelegge, med sin inkompetanse? Skremmende!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2016 via NAV - når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned:
   https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/10154825222320087/

   Brita har ikke råd til å spise
   http://www.h-a.no/nyhet/brita-har-ikke-raad-til-aa-spise
   Brita Katrina Kristiansen sulter seg i flere dager før datteren kommer på besøk, slik at hun får råd til å ha mat på bordet.
   h-a.no|By Hamar Arbeiderblad

   *

   Gry Mørk Lie:
   Kan vel ikke være lov og ha så lite å leve for..er det ikke normer for slikt.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettslovens V3&4 Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse), med følgende lovbestemmelse:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   Roy Bjørnstad:
   I verdens beste land, kun en løgn

   Willy Raknes:
   Trist å lese.... Hun er ikke alene, hender jeg må gjøre det samme før mine barn kommer på besøk. Er trist at det skal være slik i "verdens beste land"

   Roy Bjørnstad:
   DDR var også i sin tid verdens beste land å bo i, ifølge myndighetene i landet

   Jan-morten Solem:
   Jeg blir så utrolig lei meg når jeg leser slikt, nå må staten begyne å få opp øya og gjøre noe : (  : (

   Rune L. Hansen:
   Det er jo det de gjør. Med vilje.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som de ødsler enormt med penger på sine egne medspillere og på bestikkelser og sine prosjekter utenlands - og i det heletatt til sine egne formål og seg selv!

   Rune Engelien:
   Man hører politikere si, vi må ta vare på velferdsstaten vår. De evner ikke å se at den i flere år har "smuldret opp". Alle vet det, gjennom en eller annen informasjonskanal, men skjønner det forståelig nok ikke. Man må være så uheldig å blir syke, skadet eller ha lyte for å erfare virkeligheten i elendet. De sykes rettigheter er lettest å angripe, fordi de ikke har noen som står opp for dem. Så lenge man er i arbeidslivet er man verdt noe, er man uheldig og havner utenfor så er man null verdt og bare en utgiftsdel.

   Rune L. Hansen:
   En også annen makaber side av "velferds-hjelpen" i dagens Norge, er at mange tror (eller vil tro) at enhver og alle vil gies hjelp eller en anstendig ordning økonomisk og for sine livs-forhold hvis noe oppstår eller forholdene er eller blir så de har behov for det. Og at menneskerettighetene og de andre lovbestemmelsene er og vil være gjeldende. Og forskrekkelsen, lidelsen, fortvilelsen, nøden og torturen når de oppdager at det ikke er slik i dagens Norge. Men at alt og det hele for mange og seg selv er og blir lovløshet, vilkårlighet, trakassering, utplyndring, terror, tortur, utsulting og endeløse prosesser med korrespondanse, oppmøter, venting, inkvisisjoner og utmattelse i offentlig og politisk regi! Mange trodde ikke, eller tror ikke, at det er slik før de selv erfarer det. Og trodde at alle fortellingene og vitnesbyrdene om forholdene var overdrivelser eller løgner ("for utrolig til å kunne være sant!"). Og trodde at det er lov og rett og menneskelighet og velferd og rettferdighet som gjelder! Og veldig mange tror og håper det i det lengste!

   Rune Engelien:
   https://www.nrk.no/dokumentar/innleide-nav-leger-tjener-seg-rike-1.7817817
   Innleide NAV-leger tjener seg rike
   nrk.no|By NRK

   Anna B Pedersen:
   Synes Kristoffer Joner kan starte innsamling til henne, han er jo så flink med slikt

   Rune L. Hansen:
   Innsamling til meg og alle de veldig mange andre også?

   Tone Adamsson:
   Fyf

   Astrid Lillian Steinmoen:
   Trist!

   Miriam Alexandra Jørgensen:
   Jeg er uføretrygdet og hadde også økonomisk verge i 7 år. Det siste året måtte jeg og min sønn leve på 1000 kr i uka, de pengene skulle dekke,buss,frisør,klær,evt en tur i bassenget,mat,kino. Det sier seg selv at det var ett sant Helvette å få ting til å gå rundt. Ikke mange utskeielser på oss. Men så fikk jeg nåkk,og sparket den økonomiske rådgivern. Vi har akkurat samme utgifter som før,men vi har faktisk mye bedre råd nå. Noe jeg syntes er veldig rart i.o.m at jeg hadde akkurat samme inntekt da som nå.

   MonaLisa Johansen:
   629 kr i uka er ULOVLIG! Det har ingenting å si om du har tvungen forvaltning!

   Lars Krogset:
   OK her er det snakk om priotering mat nei røyk og øl ja OK så slutt å klag

   Rune L. Hansen:
   For de fleste vil vel også to tusen kroner i uken, pluss boutgifter, være for lite til å kunne leve eller overleve særlig lenge eller bra. Og ikke bare være diskriminerende og stigmatiserende og skremmende, umulig og uutholdelig.

   Rune L. Hansen:
   Mange har dessuten ikke mulighet for å kunne leve på venner, slektninger eller andre nød-ressurser. Og mange har også hensyn til helse, kropp, avstander, kommunikasjon, osv., å forsøke å ivareta.

   Renata Ataner:
   Dette er ikke lovlig. uansett hur mye gjeld du har så hae du krav å beholde penger til livsopphold. kontakte snarest sosial ombud.

   Katarina Karlsen:
   kan også møte opp på frelsesarmeen 1 gang i mnd for å få mat , nå er det jule mat også ... er man tom kan man gå når man trenger det .. var der senest i dag .. så søk opp slike frivillige mat utdelings steder .. jule gaver til barn finnes også

   Ida Merete Holum:
   Har det sånn vi oxo... 600 kr å leve for i uka... ikke noe nytt dessverre

   Rune L. Hansen:
   Ja, det hjelper lite med menneskerettigheter og andre fine lovbestemmelser når den politiske offentlige makt er kriminelle som konsekvent forbryter seg mot de. Også via ned-prioriteringer og andre unnlatelser. : (

   Karin Marie Mehlgård:
   Trist

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettigheter, anstendighet, lov og rett, menneskelighet og fellesverdiene, alt slikt har den politiske makten forbeholdt seg selv og sine venner og mest nødvendige og nyttige medspillere. Det er den brutale sannheten i dagens Norge. Og når hver enkelt av folk flest erfarer det er det for sent å protestere!

   Per Askilsrud:
   Den alminnelige foreldeslfrist er 3 år. Gjeldsbrev foreldes etter 10 år. Renter av gjeldsbrev foreldes etter 3 år. Både forliksrådet og innkassobyråene gjør sitt ytterste å få debitor til og erkjenne gammel gjeld. Dette for og få debitor inn i felle, dersom man går med på nedbetalings avtale, da fornyes gjelden. Uansett alle har krav få livsopphold, den kan heller Nav gjøre noe med. Dette forteller bare at offentlig sektor, er til for stat og kommune, ikke for menneskene som kommer i vansker. De nederste på stigen har ingen rettsikkerhet i Norge. Sant og forferdlig trist.

   Willy Raknes:
   Uff... håper du sletter mesteparten av denne kommentaren da den inneholder så mye faktafeil.... har ikke verken tid eller lyst å gå inn på konkrete feil, da lovverket er så omfattende, men finnes på lovdata.no man kan søke på gjeldsloven bl.a. eller et raskt Søk i google på "foreldelsesfrist gjeld" så får man mange fakta om dette... er ikke snakk om å få debitor/skyldner inn I en felle, men å opprettholde kravet nettopp for at kravet ikke skal berøres av foreldelsesfristen. ...

   Per Askilsrud:
   Willy Raknes. Du kan mene hva du vil, jeg sletter ikke. Har juridisk emetseksamen med forvaltnings lover som spesialitet. Og har jobbet med det i 25 år, ikke i advokat firma, men i et privat firma. Det jeg er enig med deg i er lovverket har blitt komplisert, men lovens bokstav og rett praksis er to forskjellige ting, desverre. Men jeg er pensjonert nå, og Loven jeg henviser til er fra 2011, så noe kan ha vært oppdatert i etterkant.

   Willy Raknes:
   Jeg sikter mest til punktet der du mener forliksråd og inkassobyrå skal få debitor til å erkjenne gammel gjeld for å få debitor inn I en "felle" Dette er ikke en riktig måte å fremstille det på. Se paragraf 15. Dette er grunnen til at kreditor/inkassobyrå sender kravet til forliksråd/namsmann/retten.
   Din henvisning til foreldelsesfrist er ikke det jeg mener er feil, men at kreditorer skal lure debitor I en "felle" dette gjøres fra kreditorene sin side nettopp for å opprettholde kravet så det IKKE blir rammet av foreldelsesfristen, som er nevnt i paragraf 14

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-05-18-18
   Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) - Lovdata
   Foreldelsesloven - fl.
   lovdata.no

   Rune L. Hansen:
   Og namsmannen og de andre retts- og myndighets-instansene (feil-instansene og myndighets-misbruker-instansene passer nok bedre) krever og utøver så ofte og gjerne ulovlige økonomiske krav og trusler - og tortur og terror og drap. I en mengde slags urettferdige eller rett og slett både oppkonstruerte og uforholdsmessige bøter, avgifter, gebyr, innkrevinger og saksomkostninger. Uten hensyn til hverken menneskerettigheter eller menneskelighet - som de overlater til NAV, Statens Innkrevingssentral, inkassobyråer og andre instanser å ivareta, vel vitende om at de igjen ikke i det heletatt eller meget liten grad og vilkårlig bryr seg, samtidig som de underforstått skylder på de andre instansenes representanter og nøkkel-personer sine avgjørelser. Utplassert for sin ilterhet og mangel på samvittighet. Og det hele er selvfølgelig en tilsiktet livs-ødeleggende, tid-krevende, utmattende, terroriserende, torturerende og utplyndrende runddans og ond sirkel og spiral.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som rammes som ikke har gjeld, Per Askilsrud. Men de påføres jo "gjeld", ofte for så lenge som de klarer å overleve. At noe av det uansett foreldes gjelder neppe særlig mange og har vel uansett også mange vilkår og smutthull som mere eller mindre vilkårlig eller ulovlig forvaltes. Slikt noe hjelper altså ikke særlig mange.

   Rune L. Hansen:
   Dette er også en av de sentrale lovbestemmelser de fullstendig neglisjerer - Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen (HRDD) Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Per Askilsrud:
   Rune L. Hansen , det er dette med teori og praksis da.

   Rune L. Hansen:
   Ja, eller sagt på en annen og bedre måte: Det er dette med rett og galt da. Eller lovlig og ulovlig.

   Aqil Abu Uthman Zamir:
   Hadde hun vært en falsk asylsøker, hadde hun fått 40 000kr utbetalt i måneden.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208712772711452

   Jonny Lund-Hanssen:
   For jævlig og det er mange som sliter her i kongeriket.

   Merete Kittilsen:
   Nordmenn er ikke verd skosålene på nav eller politisk ståsted. Vi har gitt folkefondet vinger, nå kan de ødelegge oss, dette går de 110% inn for, de knuser egne og omformulerer grunnloven. Forbanna skrømt

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. november 2016: 

   Mørkt, vått, regn og yr, et vind-drag og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute langt utover natten. Overskyet med omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 11. Dus lys blå himmel med solen lavt i sør og 4 pluss-grader klokken 13. Ned mot null grader og mørkt og vått mot kvelden, tildels med noe yr. Mørkt, yr og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208717450788401
   
   Kortfattet om forståelse og respekt for menneskerettighetene.

   Forståelse og respekt for menneskerettighetene og deres prinsipper er helt nødvendig i og under den offentlige forvaltningen. Enhver menneskeretts-krenkelse i og under den offentlige forvaltningen er ulovlig og kan være katastrofal og livs- og samfunns-ødeleggende. Og skal absolutt ikke kunne skje. Heller ikke at en menneskeretts-krenkelse skjuler en annen eller flere menneskeretts-forbrytelser.