----- Denne side: db201612.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. desember 2016:

   Mørkt, regn, yr og oppmot omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn, yr og vått med omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og efter hvert stjerner og 1 pluss-grad mot klokken 19. Med omkring null klokken 21. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208783748245796

   Melde til "barnevernet"?

   Melde fra til en virksomhet som mishandler og ødelegger barna og deres familier så grovt som overhode mulig?! Fullstendig sinnsykt!!!

   Tortur, utplyndring, traumatisering, ødeleggelser, falsk dokumentasjon, terror, sadisme, inkvisisjoner og menneske-handel og menneske-forakt gjennomsyrer hele virksomheten.

   Det blir en meget stor gledens dag for minst halve Norge når virksomheten blir stoppet og på gjenopprettelsens dag! Da bør flaggene og røstene feirende uredd heve seg i hele Norge og hele verden!!!

   *

   Tone Kristin Syversen:
   Går med hode höyt hevet,..når den dagen kommer :)

   Amine Samier:
   Ja dt er sant rune

   Åse Næss Bjørnaa:
   Ja det er sant

   Rune L. Hansen:
   Ja og vi er alle og enhver medmenneskelig og menneskeretts-bestemt forpliktet til å få den dagen til fort å komme!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 2.11. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Helge Igjen's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1140773539293130/

   På tide med Liste nr 2 ?

   16.000 mistenkte landssvikere navngis
   http://www.aftenposten.no/kultur/16000-mistenkte-landssvikere-navngis-94036b.html
   I en 800 sider tykk bok publiserer Vega forlag Politidirektoratets Liste Nr. 1 over mistenkte for grovere arter av landssvik fra mai 1945.
   aftenposten.no

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Helt klart det er - jeg mener seriøst at Norge MÅ gjennom en runde 2 ala den etter 2ndre verdenskrig hvor ALLE som har forbrudt seg mot menneskerettighetene MÅ svare for det.
   ALT fra politikere, dommere, politi, BV ansatte, ansatte i prvate BV firmaer osv.

   Det er det ENESTE riktige som kan skje.

   Venke Elisabeth Mitander:
   Å ja tenk om det hadde vært så enkelt

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er nødvendig. Det er ingen berettiget tvil om det.

   Rune L. Hansen:
   Det norske ordet quisling vil komme til å få en enda sterkere internasjonal bruk og forståelse. I betydningen lands-forræder og menneske-forræder.

   Rune L. Hansen:
   Videre nu må vi flest mulig videre-formidle og spre kunnskap om deres forbrytelser. Særlig om hva konkret deres forbrytelser er.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208785826857760

   En politisk ideologi og virksomhet som nekter barn sine menneskerettigheter, ja som med alle midler beskytter barna mot menneskerettighetene!

   For utrolig til å kunne være sant? Det er enda verre! Virksomheten kaller seg selv for et barnevern.

   Og gjør meget iherdig alt den kan for å fjerne barnas menneskerettigheter!

   Ja, hele sivilbefolkningens menneskerettigheter. Og som lyger frekkere enn endog en Adolf Hitler!

   Hjelp oss, verden! Dette foregår i Norge nu!

   *

   A political ideology and business that deny children their human rights, even as by all means protect the children against the human rights!

   Too unbelievable to be true? It is even worse! The business call themselves a child protection service.

   And doing very strenuously everything it can to remove the children's human rights! Yes, the entire civilian population's human rights.

   And that lie bolder than even one Adolf Hitler! Help us world! This takes place in Norway now!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1149678505109893/

   Marit Andreassen:
   Adolf Hitler folk, stygge er dem

   Rune L. Hansen:
   Det er antagligvis mange som enda tenker eller tror det er en overdrivelse å sammenligne med Adolf Hitler's regime angående dette. Godt indoktrinert av kidnapper-virksomhetens propaganda-maskineri eller av underholdning og selvtilfredshet. Men det er ikke overdrivelse. Konsekvensene hvis kidnapper-virksomheten får fortsette å utfolde seg er enda verre og farligere - og vanskeligere å stoppe. Blandt annet fordi den er mere forlokkende og liksom troskyldig. Og fordi den angriper selve grunnverdiene og fundamentene for ethvert menneske og samfunn, i tillegg til selve livet. Og snur konsekvent prinsippene for lovlig lov og rett til det fullstendige motsatte av sitt innhold. Og indoktrinerer og tilvenner mennesker og folk at lov og rett egentlig er det motsatte av lovlig lov og rett. Så blandt annet barnets menneskerettigheter blir å frata barnet dets menneskerettigheter - og å krenke barnets menneskerettigheter så omfattende og meget som mulig. Altså at det i praksis blir dobbel-morals falskhet som liksom blir til lovlig lov og rett. Det blir som i H.C. Andersen's evetyr om "Keiserens nye klær". Et for alle og enhver livs-farlig molbo-land.

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange trodde på eller tok for eksempel Arnulf Øverland på alvor nok når han ifra begynnelsen av 1930-årene advarte med at "dette er og blir en ødeleggende katastrofe for hele verden - og gjelder oss alle og enhver"? Lenge ikke mange, til tross for at nazismen underveis var enda langt mere fysisk synlig!

   Inger Marina Jakola:
   Mener du å si at det norske systemet/politikken egentlig er "infiltrert" av diverse utenlandske aktører..?? - eller selv tenker jeg: - at vårt land ikke lenger er vårt land.. - fordi alt* er privatisert med de følger at feks. "innad" i Nav, i BV, i helsevesenet, i helseforetakene, i driften av våre natur ressurser osv., - er det som var våre norske* verdier/bedrifter, - helt eller delvis overtatt av andre og uoversiktelige* profittører/intersser(også tvilsomme sådanne..) - og de er kommet for å bli.. - fordi Myndigheter har gitt tillatelse til det!? - og enkelt personer innad i politikken, har igjen oppnådd egne* fordeler i form av andre* avtaler med interessentene..

   Rune L. Hansen:
   Det er nok heller norske politikere som infiltrerer og bestikker andre lands instanser og politikere. "Enhver" vet jo det at de uhemmet bruker det norske folks penger og andre felles-verdier til og for sine egne formål og for å understøtte og utbre sin egen ideologi. Samtidig som de allsidig utplyndrer og "ned-prioriterer" (neglisjerer) sivilbefolkningens nedre økonomiske og menneskelige halvdel.

   Inger Marina Jakola:
   ok mulig det er sånn..

   Rune L. Hansen:
   Er det mulig egentlig å være i tvil om at det er sånn?

   Inger Marina Jakola:
   Nei, men jg tenkte at kansje utenlandske aktører heller var mer "pågående" overfor* norske politikere.., - om du skjønner!?
   - men kansje det er "mer" motsatt - sånn du sier det!

   Inger Marina Jakola:
   men har jo "sett" en stund at utenlanske aktører er mer og mer inni bildet i politkken vår - så har ikke vært i tvil om "det"!! - altså

   Rune L. Hansen:
   Ja, klart det. Men det vesentlig er at politisk og offentlig organisert kriminalitet blir forstått og kompetent bestraffet og stoppet. Det er det som er det vesentligste viktigeste for ethvert menneske og samfunn. Det er det som er neste-kjærlighetens og medmenneskelighetens middel og verktøy i dagens verden. Og i og med det nytter det ikke at vi ledes av de reelle forbryterne eller av forbrytelser. Det går galt om ikke-seende, makt-syke eller for dumme viser oss veien. Men menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett er vår standard og enhvers livs-nødvendighet.

   Inger Marina Jakola:
   Ja, helt enig. Men ingen ser "alt" med en gang.. Veien blir opplyst/til mens vi går. -- Ved å dele historier, "belyse" saker, dele erfaringer, dele dokumenter, vise så mye åpenhet en vil,, - osv. osv. - kan vi bli mer opplyst - "se mer av veien" mens vi går..
   Men så er spørsmålet - hva hver og en kan bidra med,? - for å rette opp skjevheter..
   Mine tanker da,,

   Rune L. Hansen:
   Forutsetningen er at vi er villige og lyttende til å lære av hverandre, med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett som vår felles norm.

   Inger Marina Jakola:
   Yess!! - Viktig det òg!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, så viktig at det ikke kan eller må unnlates.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. desember 2016:

   Omkring 1 og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Lav sol med noe varme utover formiddagen. Fortsatt omkring null grader frem mot 14-tiden. Mørkt, sterner og 2 minus-grader klokken 17. 30. Og 3 minus-grader klokken 19.30. Omtrent det samme videre utover kvelden, uten stjerner mot midnatt.
   
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208791554320943

   Holdninger til kidnappingene i Norge.

   Når ble det lovlig å kidnappe barn eller foreldre? Eller å forbryte seg mot menneskerettighetene? Tortur, familie-tyveri, osv.?

   Tro ikke på hva kidnapper-virksomheten og dens medspillere forteller deg! Tro heller ikke på advokater eller andre som forteller deg at slikt er lovlig! Dessverre er hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge gjennomsyret av kidnapper-mafiaens holdninger og propaganda. Advokat-standen også. Men aksepter det ikke!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1150555175022226/

   Mona Rodian:
   Ingen aksept fra meg,NEI ! !

   Natalia Kozłowska:
   ! ! ! veldig bra skrevet du

   Rune L. Hansen:
   Det er og skal være høye strafferammer for slike forbrytelser i offentlig regi, til og med veldig høye. Alikevel later politikere, dommere, politi, advokater og andre i dagens Norge som om alle paragrafer i både Straffeloven og menneskerettighetene ikke eksisterer og derfor i det heletatt ikke skal eller kan brukes! Selv om det er ulovlig og straffbart til og med å unnlate å bruke de! Selvfølgelig også at de beskytter og verner hverandres forbrytelser!

   Ja, selv den minste som helst krenkelse i offentlig regi av en menneskerettighet er og skal være ulovlig og straffbar. Se for eksempel Straffeloven 1902 § 123:

   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Rune L. Hansen:
   Mange er naive og undervurderer den politiske og offentlige ondskapen i dagens Norge. : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/607756799348867/

   Arnfinn Wiksaas:
   - FB avslører hver dag grove overtredelser foretatt av BV og dets medsammensvorne, mens norsk presse i langt mindre grad synes interessert i fenomenet... det er derfor en begivenhet når (bl.a. undertegnede) opplever å få se en innsendt artikkel mot BV blir publisert...

   Rune L. Hansen:
   Hvilkne forbrytelser det konkret gjelder og strafferammen for forbrytelsene i henhold til Straffeloven og menneskerettighetene blir konsekvent fortiet. Som om det ikke betyr noe som helst.

   Rune L. Hansen:
   Hele Norge og hele verden bombarderes med deres forbrytelser!
   Ja, det er en gigantisk katastrofe.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2016 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/206640013077623/

   Every human right violation is an illegal punishment who is a crime.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er en ulovlig straff som er en forbrytelse.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208791645043211

   Meget interessant.

   Feminists Are Useful Idiots, And Doomed. Must Watch.
   
https://www.youtube.com/watch?v=vLqHv0xgOlc&t=1s  
   Feminists and other leftists are useful idiots who serve only to destabilise the society. When the goal is reached, they will be "lined up against the wall"....
   youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2016 Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1357087527659488/

   Menneskerettserklæringens Art 16 tydelig og utvetydig nok:

   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Barneombudet Anne Lindboe mener manipulasjon av barn og falske anklager er greit
   https://www.youtube.com/watch?v=fbMxX9pHQ6k
   Barneombudet sier rett ut at vi må akseptere at hovedomsorgspersonen manipulerer barn. Hun…
   youtube.com

   *

   Per Arne Dalseide:
   Lurer alvorlig om individer som sitter i slike stillinger har noe mellom øra som er i nærheten av noe som er normalt.

   Rune L. Hansen:
   For feminister og deres medspillere er det viktig å forsøke å "lovliggjøre" at løgn er sannhet og at inkvisisjoner i barns og foreldres familieliv er noe annet enn det egentlig er, og at diskriminering, degradering, kidnapping, tortur, traumatisering og utplyndring er noe annet enn det egentlig er, og at flest mulig særlig kvinner "tror på" dette og at det er til barnets beste. 

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=Kzm2aAzoJSw
   Wesensteen - Politisk tåkeprat
   Rolv Wesenlund og Harald Heide Steen Jr demonstrerer klar politisk tale.
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Hele opplegget forklares meget godt her, sier Per Einar Guthus:

   https://www.youtube.com/watch?v=VggFao85vTs
   Why are we in Decline - Cultural Marxism
   youtube.com

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. desember 2016:

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og i overkant av null grader utover formiddagen. Det samme med oppmot 2 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, yr, vått og omkring 2 og 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208804624007677

   Uten kritikk, argumentasjon, åpenhet og kompetent og nødvendig helhetlig straffeforfølgelse kan ikke offentlige feil og forbrytelser stoppes og rettes opp.

   Dette er det nødvendig for ethvert demokratisk samfunn å vite. Uten en slik erkjennelse og forståelse kreeres katastrofer.

   *

   
---
---

   Kathrine Sørensen, 03.12. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1152078201536590/

   bv-statistikk.jpg

   *

   Audun Søberg:
   Hvor er hjelpetiltaka...???

   Kathrine Sørensen:
   Det finnes ingen hjelpetiltak. Det kalles terroriseringstiltak.

   Kathrine Sørensen:
   Terroriseringstiltakene er observering på mødrehjem, der de skriver rapporter fulle av løgn og psyker ned foreldrene slik at de blir handlingslammet og ikke lager bråk når barnet kidnappes.
   Så har du urinprøver du må ta i et år og selv om disse viser rene prøver, kidnappes barna.
   Så har du instutisjonene der ungdom lærer å bruke narkotika. Ikke lenge siden det sto i avisen om en barnevernspedagog som ga narkotika til barnevernsbarn.
   Så har du hjemmebesøkene og observeringen der de skriver bare løgner for å kidnappe barna.

   Kathrine Sørensen:
   Og når de ikke har nok løgner så ansetter de en sakkyndig som tar oppdrag for barnevernet som må skrive løgnene barnevernslederen bestiller. Ellers vil jo ikke den sakkyndige få flere oppdrag fra barnevernet.

   Ola Friedland:
   Å hvor store er mørketallene??? Jeg vet selv av en ung mann i begynnelsen av 20 årene som ble så traumatisert av å vokse opp i fosterhjem at han tok sitt eget liv og selvmordet ble ALDRI satt i forhold til barnevernet

   Kathrine Sørensen:
   Mørketallene er nok verre en det vi ser her.

   Ola Friedland:
   Med mørketall mener jeg de som ikke er med i noen statistikk

   Kathrine Sørensen:
   Ja, og de er nok høyere en det vi ser her.

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange "selvmords-forsøk", i tillegg til disse tallene?? Det er vanlig og lett forståelig praksis å regne med mange ganger så høye selvmords-forsøk som selve "selvmordene".

   Kathrine Sørensen:
   bv-statistikk-2.jpg
   Kathrine Sørensen: 
   bv-statistikk-3.jpg


   Kathrine Sørensen:
   Og ikke glem at 437 barn er forsvunnet.

   Kathrine Sørensen:
   Over 900 på fedrene og ca 450 på mødrene

   Kathrine Sørensen:
   Så har en voldsomme dødsfall i tillegg. Dvs å kræsje med bil osv.... ca 3000

   Ola Friedland:
   Å hva med misbruken av psykiatrien??? Tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering med PSYKOFARMAKA (som er en selvoppfyllende profeti)

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Det hele er en meget makaber langstrakt godt skjult massegrav!!! Et gedigent pågående folkemord!!!

   Laila Dalbye:
   5,8 barn per mnd i 10 år! Det er mer enn graverende. Ja de er folkemord!

   Laila Dalbye:
    Og i de private hendene er vel ikke med i statistikken?

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven 2005 § 1001:
   "§ 101. Folkemord

   For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe
   a) dreper ett eller flere medlemmer av gruppen,
   b) forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,
   c) utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,
   d) iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller
   e) med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.

   Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.

   Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.
   0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4 (ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225), endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Laila Dalbye:
   Ja som vanlig har vi bra lover, men ingen som kan dömme etter de samme!

   Rune L. Hansen:
   Ja, de ønsker jo ikke å straffeforfølge og dømme seg selv.

   Rune L. Hansen:
   § 102. Forbrytelse mot menneskeheten

   For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning,
   a) dreper en person,
   b) utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis,
   c) gjør en person til slave,
   d) deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,
   e) fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med grunnleggende folkerettslige regler,
   f) torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,
   g) utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold,
   h) utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,
   i) på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,
   j) innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller
   k) begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.

   Straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år.
   0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4 (ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225), endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

   Laila Dalbye:
   Inkluderer de savnede barna betyder på 11 år smmane med antall döde, det blir 8.6 per måned. Fler om delt på 10 år som jeg gjorde ovenfor. Det er da ufattelig at ingen ansvarlige myndigheter gransket dette for mange år siden og bestemt seg for å stoppe systemet. Her sitter vi å kritiserer og kritiserer og ingen ansvarlige lytter, de driver heller med hevn for at man prater og kritiserer. Dette er terrorstat. Inget annet. Ja og så kan dere lure på HVORFOR HAR IKKE STATEN PUBLISERT STATISTIKK FOR ÅRENE ETTER 2001! Etter det vi sett som pågår er nok tallene der meget höyere og orsaken til at de ikke våger å vise fram statistikken, men det kommer for en dag - slikt kommer alltid fram til slutt.
   Ja de savnede barna, skulle ikke forundre meg at de er myrde og ligger noen steder nedgravd eller så. Det er da högst merkverdig det hele. har man ingen kontroll med hjemmene der de bor inkl. insitusjoner. Og statistikken viser vel heller ikke alle de har liggende på psykavdelinger neddopet. Folk flest må våkne.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. desember 2016: 

   Omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr og regn her ute i natt. Disig himmel, tildels yr, vått og oppmot 7 pluss-grader utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen, men mindre nedbør. Grålig overskyet, halv-mørkt, vått og i overkant av 5 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, vått og omkring 5 pluss-grader videre frem mot 21-tiden. Med yr noe senere og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208810558756042

   Loven, fellesskapet og menneskeverdet

   Både Roma-statuttene (ICC), Straffeloven og menneskeretts-konvensjonene har konkrete lovbestemmelser med total-forbud mot grove krenkelser av et eller flere mennesker i en nasjonal gruppe.

   Hva er en nasjonal gruppe? I ethvert samfunn er mange forskjellige slags nasjonale grupper, i tillegg til at sivilbefolkningen selv også er en nasjonal gruppe. Nasjonale grupper er for eksempel: kvinner, menn, barn, foreldre, mødre, fedre, trygdede, advokater, snekkere, bønder eller andre yrkesgrupper, hørselshemmede eller andre funksjonshemmede, menigheter, hjemmeundervisere, urbefolkninger, osv.

   Alle og enhver må i politisk eller annen offentlig regi behandles med nødvendig respekt for det universelle menneskeverdet og med likhet for loven som det sentrale prinsippet for lovlig lov og rett, uten forurettelse, diskriminering eller mangel på likhet for loven. (Likhet for loven innebærer blandt annet rettferdig respekt for enhvers ulike omstendigheter.)

   Enhver offentlig grovt skadelig forurettelse av et eller flere mennesker i en nasjonal gruppe er både nasjonalt og internasjonalt en forbrytelse som er ulovlig og straffbar og som ikke foreldes. Og skal kompetent straffeforfølges og dømmes. Blandt annet i henhold til lovbestemmelsene om folkemord.

   Det er nødvendig sprengkraft i blandt annet lovbestemmelsene mot folkemord. Inklusivt med reelle nødvendige høye strafferammer. Det som skal og må sprenges bort er politiske eller offentlige grove forbrytelser som rammer enkeltmennesker og det universelle menneskeverdet.

   Dette er reelle nødvendige lovbestemmelser og strafferammer som er og skal være gjeldende nu. De gjelder altså ikke bare fortid eller fremtid. De er og skal være gjeldende også nu.

   Det er en både medmenneskelig og lovbestemt forpliktelse for enhver å respektere dette. Enhver medvirkning i politisk eller offentlig organisert kriminalitet skal og må kompetent straffeforfølges og stoppes. Det er absolutt ingenting som ødelegger mennesker, samfunn og verden verre enn slike forbrytelser. Alt annet av kriminalitet er småtterier i sammenligning.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2016 via Familiekanalen:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/609095209215026/

   Tro ikke på det kidnapper-virksomheten og dens medspillere sier.

   Å tro på kidnapping, tortur og famili-tyveri er lovlig er propaganda for virksomheten.
   Det skremmer ingen bort fra virksomheten. Tvert om.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208812850613337

   A Christmas Wish
   https://chrisreimersblog.com/2016/12/03/a-christmas-wish/
   by Ragna Heffermehl: To Norway from Iraq. Here, her 5 children are taken away “Forgive them, because they don’t know what they do.” I peek into the hallway of the woman who lost all her…
   chrisreimersblog.com

   *

   Rune L. Hansen:
   The Norwegian version, slightly shorter, has been published in the Christian newspaper Norge IDAG /
   Den norske versjonen, litt kortere, har blitt publisert i den kristne avisen Norge IDAG :

   http://idag.no/debattinnlegg/et-juleonske/19.25061
   Et juleønske
   Flykter fra Irak. Norge tar fra henne barna “Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” Jeg titter inn i entreen hos…
   idag.no|By Norge IDAG

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153927207026875

   I Norge har vi et system der Trygderetten ( forvaltningsorgan) er overlatt all makt til å avhøre dine materielle rettigheter. Domstolene vil altså aldri gå inn og overprøve trygderettens materielle vurderinger.

   Høyesterett sier det slik i Rt 2001-995:

   I vår sak finner jeg det klart at det ikke er adgang til å kreve realitetsavgjørelse."

   Dette er altså nok et bevis på at vi har et doms-apparat som har eskludert seg selv fra å prøve forvaltningsorganets realitetsvurderinger.

   Samtidig er dette nok et eksempel på et rettsområde, der Norge potensielt bryter med menneskerettene.

   For det er ikke tvil om at sosiale ytelser faller inn under EMK artikkel 6 nr 1. Og da har borgerne rett til å få realitets-vurdert et vedtak truffet i forvaltningen.

   Likefullt tviholder norske domstoler, den dag i dag, på at forvaltningsvedtak i Trygderetten ikke er overprøvbare, hva realiteten angår.

   Og det bør du som borger i dette samfunnet være klar over.

   *

   Johanne Almli:
   Noen sånn sak som er tatt til Menneskerettsdomstolen ??

   Thor Nyland:
   Da er det nok et problem i rettsvesenet.

   Rune L. Hansen:
   Dere andre i den offentlige forvaltningen, gjør som dere vil, vi bryr oss ikke, er deres motto.

   Rune L. Hansen:
   Å si at det er et potensielt brudd på menneskerettighetene, er en meget underdrivelse. Mildt sagt!

   Anita Skippervik:
   Eg vil heller sei at dei dommerne ønskja å hoppe over gjærdet der det var lågast for makan til dårleg vurdereing av eiga kompetanse. Likevel er domstolen tilbakehalden med å gå inn i realitetsvurderinga og avgjere kva den skal gå ut på, men det har nå dei sutle meg gått inn i den før, og slått fast maktmissbruk og ugyldiggjort vedtaket. (indirekte sagt at dette skulle vore innvilga) Er dagens dommere blitt pingler inkludert høgsterettsdommere?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen, Artikkel 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. desember 2016: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og 4 pluss-grader frem mot klokken 10. Tildels med yr og omkring 5 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt med stjerner og 2 pluss-grader omkring 19-tiden. Med 1 pluss-grad klokken 20.30. Omkring null videre utover kvelden og med 1 minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208816014652436

   Forberedelser til den internasjonale Menneskeretts-dagen?

   I år faller den på en lørdag, den 10. desember 2016.

   Den internasjonale Menneskeretts-dagen er hvert år den 10. desember.

   Dette for å minnes, markere og feire at Menneskerettserklæringen ble vedtatt av FN's generalforsamling den 10. desember 1948.

   En av verdens største og beste begivenheter, som skiller mellom prinsippene for lovlig og ulovlig lov og rett.

   Menneskeretts-dagen har vært bestemt og markert som
offisiell FN-dag og den internasjonale Menneskeretts-dagen siden 1950.

   Menneskeretts-dagen har vært markert på forskjellige måter. Også av myndighets-forbrytere.

   Men Menneskeretts-dagen og Menneskerettserklæringen handler om å stoppe myndighets-forbrytere og myndighets-forbrytelser.

   Og om at den offentlige forvaltningen i enhvers hjemland er lovforpliktet til 100% å respektere og sikre enhvers menneskerettigheter.

   Hvilkne menneskerettigheter er det som skal og må respekteres og sikres, for alle og enhver?

   At det er samtidig alle og enhver av menneskerettighetene som skal og må respekteres og sikres, for ethvert menneske, er det mange som enda ikke har forstått eller tatt på alvor.

   Det er et prinsipp i og for menneskerettighetene at de er er en udelelig helhet, hvor enhver bestandel må respekteres og sikres. Blandt annet fordi enhver menneskeretts-krenkelse kan skjule flere og verre menneskeretts-forbrytelser og menneskeretts-forbrytere.

   Enhver av menneskerettighetene er og skal være umistelig og uavhendelig - og en garanti. Det eneste som kan lovliggjøre et unntak fra dette er nødvendighets-prinsippet.

   Nødvendighets-prinsippet innebærer i tillegg til fullverdig nødvendighet blandt annet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte og en nødvendig sann og god nok offentlig begrunnelse og saksbehandling. Uten fullverdig enhver av de nødvendige bestand-deler blir også unntaket en menneskeretts-forbrytelse.

   Enhver påstått menneskeretts-krenkelse skal og må offentlig kompetent undersøkes og saksbehandles - og hvis den er reell kompetent straffeforfølges.

   Uten at enhver menneskeretts-krenkelse helhetlig kompetent straffeforfølges er og blir menneskerettighetene et offentlig narre-spill og offentlig organisert kriminalitet som kreerer katastrofer.

   Fokus må derfor være på både helheten og bestand-delene, som må respekteres og sikres. Uten et slikt fokus kreeres både forurettende egoistiske holdninger og splittelser, som kreerer neglisjering, bagatellisering, diskriminering og katastrofer. Som altså kreerer flere og nye forbrytelser og katastrofer.

   Alle gode forberedelser og intensjoner til og for den internasjonale Menneskeretts-dagen bør ha forståelse for alt dette.

   Og at alt dette handler om politisk og offentlig organisert kriminalitet, som kompetent skal og må straffeforfølges og stoppes.

   Særlig fordi alt og ethvert av slikt er det absolutt farligste som finnes for mennesket, samfunnet og verden.

   * * *

   Noen linker om Menneskeretts-dagen:
   -- http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Menneskerettighetsdagen
   --
https://ndla.no/nn/node/129698
   -- http://www.abcnyheter.no/nyheter/2007/12/11/57232/diktatorer-dominerte-menneskerettsdag

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/610771365777171/

   Stefan Pettersson:
   Det här inlägget var anmält som skräp post till admin, kan den som anmälde förklara på vilket vis?

   Rune L. Hansen:
   Det er mange både i Norge og Sverige som er livredde for menneskerettighetene, Stefan Pettersson. Og mange vil bare ha litt menneskerettigheter, akkurat passende for sine egne ønsker og hensikter.

   Stefan Pettersson:
   Jag fick att det var anmält och såg inte av vem, liksom det är ju bra om personen förklarar. Liksom vi har olika vinklar, nya är alltid bra

   Rune L. Hansen:
   Ja, Stefan Pettersson, men vedkommende synes som å ville være anonym og å ville dirigere med makt-misbruk og baksnakkelser, uten argumentasjon og reell konfrontasjon. Så det er vel ikke underlig om vedkommende for ikke å avsløre seg selv eller å dumme seg ut som en hovmodig usling bruker slike metoder.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/313402152051425/permalink/1237754229616208/

   Rune L. Hansen:
   Lovbestemmelser om folkemord har også sine merkedager tett omkring denne dagen. Også både dagen før og dagen efter. Folkemord-konvensjonen / Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) ble vedtatt av FN's Generalforsamling den 9. desember 1948 (som General Assembly Resolution 260). Efter langvarig og iherdig arbeide fra særlig Raphael Lemkin (1900-1959).

   "Lemkin's idea of genocide as an offense against international law was widely accepted by the international community and was one of the legal bases of the Nuremberg Trials."

   https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin
   Raphael Lemkin - Wikipedia
   Raphael Lemkin (June 24, 1900 – August 28, 1959) was a lawyer of Polonized-Jewish descent who is best…
   en.wikipedia.org

   Rune L. Hansen:
   Folkemord-konvensjonen, slik den ble vedtatt av FN og er ratifisert av mange land, har meget sprengkraft i seg for å få stoppet verdens største og verste problem til alle tider, politisk og offentlig organisert kriminalitet. Både den og lovbestemmelsene om forbrytelser mot menneskeheten er således meget viktig og tett vevd sammen med menneskeretts-konvensjonene.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
   Genocide Convention - Wikipedia
   The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) was adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1948 as General Assembly Resolution 260.[1] The convention entered into force on 12 January 1951.[2] It defines genocide in legal terms, and is the culmin...
   en.wikipedia.org

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1361473323877300/

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Som kjent prøvde Staten å avskaffe samefolket som folk, ihvertfall på Statens territorium. Nå har jo samefolket skapt den fine nasjonalistiske organisasjonen Sametinget.
   Mulig det er på tide at nasjonen det norske folk skaper Nordmanntinget. Henvisninger til begrepet folkemord kan så klart være nyttig i forhold til forsvar mot Statens anti-nasjonale politikk.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Ulf Ayirtahsk Berg. Den politiske nepotismen i dagens Norge (og dens nyttige medspillere) må straffeforfølges og stoppes også med de internasjonale og nasjonale lovbestemmelsene om folkemord. Det er mange samfunns-grupper og mennesker som blir ødelagt og forsøkt ødelagt. Deriblandt også familien (som er samfunnets og livets grunncelle) og hele sivilbefolkningen, - alle unntatt seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Min hensikt er ikke å fiksere fokus på lovbestemmelsene mot folkemord. Det er uansett veldig mange andre lovbestemmelser og strafferammer som kan, skal og må benyttes. Poenget og det viktige er at politisk og offentlig organisert kriminalitet kompetent skal og må straffeforfølges. Og at uten at det skjer lever vi i et livs-farlig og livs- og samfunns-ødeleggende terror regime med offentlig kriminell forvaltning av lov og rett.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Mulig et fint sted å begynner, er å se på hvorfor man har et skille i menneskearten, mellom to ganske motsatte syn og verdier. Ett forslag kommer fra forfatternavnet Anonymous Conservative. En presentasjon fra Stefan Molyneux:

   https://www.youtube.com/watch?v=V06JBpW6O7I
   Gene Wars: r/K Selection Theory | CLASSIFIED MATERIAL [P3]
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Nytt for meg det der, Ulf Ayirtahsk Berg, men jeg skal undersøke det nærmere. Men problemet som må bli løst er at menneskeretts-forbrytelser i regi av ansatte i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen må bli straffeforfulgt og stoppet, slik de lovlige reelle lovbestemmelsene vi allerede har sier.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Enig, selvsagt. Men kunnskap er makt, og statsborgerne generelt har nesten ingen kunnskap. Her er problemet.
   Jeg syns begrepene nasjon (som i 'stammer og nasjoner'), land (altså en 'tomt' på jordens overflate, og Staten (en formelt konstituert organisasjon) er grunnleggende viktige i samfunnet, og samtidig ser ut til å herske total ignoranse om, blandt 'folk flest'. Samme gjelder forøvrig de omtrent like viktige begrepene penger, valuta og kreditt. Vi er primater, og ser ut til å tenke minst mulig. :)

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   https://www.youtube.com/watch?v=zzuALy_p_K0
   Bursting Bubbles of Government Deception!
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Kompetanse og kunnskap nok er jo både viktig og nødvendig, derfor er den omtrent fullstendige offentlige fortielse og forvrengelse av menneskerettighetene i dagens Norge (og flere andre land, i forskjellig grad) en katastrofe. Det er ikke alt av kunnskap som er likså viktig eller nødvendig.

   Alt hva jeg har informert om her er helt i samsvar med alminnelige internasjonale fakta og autoriteter. Men politiske regimer eller indoktrinerte ønsker ikke å konfronteres med sine forbrytelser, derfor forholder de seg med fortielser og forfalskninger og uten argumentasjon.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. desember 2016: 

   Mørkt og omkring 1 minus-grad Celsius først her ute i natt, derefter disig og yr med 1 pluss-grad. Disig våt luft og i overkant av null grader mot klokken 09. Meget disig utover formiddagen. Spredt litt skyet utover eftermiddagen. Mørkt med en tildels synlig tiltagende halv-måne i sør og 1 minus-grad omkring 18-tiden. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 22.30 og videre med yr mot midnatt.
   
---
---

   Vidar Fagerholt, 01.12. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1149366388474438/

   MENNESKERETTSLIG ANSVAR

   Individ - i eller utenfor det regulære rettsapparat - som i kraft av sin posisjon / stilling besitter fullmakter til å avgjøre menneskeskjebner har et formidabelt ansvar. Deres avgjørelser har som oftest menneskelige, sosiale, økonomiske og velferdsmessige konsekvenser. Ikke bare for den saken gjelder. Men også for familie og pårørende. For liv og helse. For samfunnets tillitt til - og respekt for - lovgivende, utdøvende og dømmende makt. Mao respekt for det samfunnet man skal tjene.
   Dessverre smuldrer alt dette opp. I gjentagne tilfelle observeres det fatale i systemet. At fundamentale rettsikkerhetsgarantier krenkes.
   På Løvebakken krangler man nå om tall og prioriteringer.
   Hjemme hos tusenvis av mennesker blir dette uinterressant. Fordi man slutter å bry seg om den samfunnseliten som representerer det individuelle sviket. Gang på gang.
   Trist som faen er det. Å bivåne at mennesker går til grunne. I en evinnelig kamp vs et kommunalt og statlig system som de aldri har gjort noe galt imot.
   Enda tristere : Man tvinges til å gi tapt. For i det hele tatt å eksistere.
   Klassesamfunnet er et faktum. Ferdig arbeid !

   " Velferdstaten " NORGE har " produsert " og fremprovosert tapere. Enslige. Familier. Fortvilte mennesker. Som med bitterhet i sin frustrasjon og maktesløshet fomler dypt i energiløsheten. Skrikene etter hjelp og forståelse runger i byråkratiets glatte vegger.

   Mitt varme og gode land er totalt forandret. Jeg skjemmes over den glattpolerte fasaden og de umennskelige fadesene som serveres på løpebånd.

   MEDMENNESKELIGHET OG MENNESKERETTSLIG ANSVAR er flotte ord. På papiret.

   *

   Mona Rodian:
   Veldig godt skrevet og så sant. Det er til å gråte over å ha så likegyldige politikere hvor ingen av dem gjør noe for å hjelpe oss,folket på våre premisser.

   Rune L. Hansen:
   De driver en sadisme-politikk. Med absolutt null reell respekt for menneskerettighetene og Straffeloven.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2016 shared Marius Reikerås For Statsminister's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208830473933909

   Da vil iallfall menneskerettighetene bli kjent blandt folk flest.
   Og bare det vil være en utrolig stor seier!   MR-statsminister.jpg

   *

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Er vi nå gått over fra partipolitikk til menneskerettigheret på Løwebakken?

   Rune L. Hansen:
   Parti-politikk hverken kan eller skal stå over menneskerettighetene! Absolutt ingen annen offentlig forvaltning heller!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ok, så hva er da dette?

   Rune L. Hansen:
   Jeg iallfall forstår ikke spørsmålet ditt, Kirsten Leikny Femundsenden.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Jeg er muligens treg i oppfattelsen, men jeg forstår ikke hva dette er? - Jeg visste ikke at Reikerås var statsministerkandidat.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er han det, for alle som ønsker det.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   HVA mener du?

   Rune L. Hansen:
   Jeg forstår virkelig ikke hva du mener eller forsøker å gi uttrykk for nu?

   Rune L. Hansen:
   Det er selvfølgelig ingen som kan tvinge Marius Reikerås til slikt. Så hva i all verden er problemet? Jo flere som ønsker ham som statsminister dess bedre! Godt at det er noen som tar slike iniativ! Dette og slikt bør vi støtte godt opp under!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1156568557754221/

   Kathrine Sørensen:
   Så sant. En flott mann med et stort hjerte : ) 

   Øyvind Furnes:
   Ja en mann man må støtte oppunder.. Han e helt rå

   Rune L. Hansen:
   Godt at det er noen som tar slike iniativ! Dette og slikt bør vi støtte godt opp under!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208831894569424
   
   Hva og hvem skal fjernes?

   Litt sitat:

   "Skal man verne barna våre, eller skal man fjerne dem? Er man barnekjær, eller er man rett og slett bare fjern?

   Dette er noen av spørsmålene og metaforene som til stadighet dukker opp i tankene mine når jeg skaffer meg utdypende informasjon om norsk barnevern og deres elendige forvaltning av et system, som i utgangspunktet skulle fungere som et vern for våre barn, samtidig som det skulle gi en hjelpende hånd til deres foreldre.

   Rettssikkerhet og barnevern

   Norske barn har i realiteten aldri hatt noen form for vern eller rettssikkerhet i Norge og kommer heller aldri til å få det, i følge våre myndigheters øverste ansvarlige for barn og ungdom, samt deres forvaltere. Det samme gjelder norske foreldre.

   For leser man mellom linjene på ordvalgene til de som har ansvaret for denne utviklingen og som videre skal sørge for en fornuftig forvaltning av disse offentlige «tjenestene», så skjønner man fort at de ansvarlige verken har skjønt hva god oppfostring er, eller hva et godt barnevern egentlig går ut på. De er heller ikke villige til å ta ansvar for de feilgrep man til stadighet er vitne til i barnevernssaker.

   Forsømmelse og omsorgssvikt

   Det finnes unektelig foreldre som også forsømmer sine egne barn og som til og med kanskje fortjener å miste sine barn, på grunn av alvorlig omsorgssvikt. Men det er sjelden eller aldri at barna selv fortjener å miste sine egne foreldre. Og det er sjelden eller aldri en god opplevelse å bli fysisk revet ut av armene til sin mor, heller. Det er heller ikke enkelt å forklare verken voksne eller barn, at den som skal beskytte det, selv begår handlinger som er av en slik alvorlig art at barnet selv bærer med seg traumer gjennom resten av livet. Det blir liksom som å skjære av armene på et barn, for å redde det fra sine egne foreldre.

   Og husk at det å nekte et barn kontakt med sine foreldre, også er omsorgssvikt i seg selv. Så på den måten fremstår jo det norske barnevernet selv som et kynisk omsorgssviktende overformynderi, i så måte.

   Man må rett og slett innse at norsk barnevern, sammen med psykiatrien, er i en stor grop av elendig lære og dårlig systematisering. Man kan ikke forvente å kunne få reell informasjon om barnevernssaker i gråsonen, med slike holdninger og slike prosedyrer Barnevernet i dag har.

   Det er faktisk ganske ofte mer urovekkende det enkelte ansatte i barne-institusjoner selv signaliserer som deres egen forståelse av læren om barns oppvekstvilkår, enn det i grunnen er med mange av dem som står i gapestokken deres.

   Det må uansett finnes en bedre måte å håndtere slike saker på, og man må heller ikke undergrave behovet for at foreldrene selv også kan trenge både generell rettssikkerhet og et voksenvern, dog ikke på bekostning av barnas behov, men i tillegg til barnas egne behov. Det er nemlig lov å ha to tanker i hodet på en gang, også i denne sammenhengen.

   Definisjoner og riktige intensjoner

   Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har gjentatte ganger fremstått som en mindre viten ugle uten briller, med stor mangel på kunnskap når det gjelder riktige definisjoner, i hennes iver etter å etterkomme vårt egenrådige formynderi. Hennes intensjoner er også noe vinglete, der hun insinuerer at norsk barnevern skal få enda sterkere posisjon i våre familiers private anliggende, når det gjelder oppfostring av barn. Misforstå meg riktig her, det er stor forskjell på privat anliggende og omsorgssvikt, tross ymse meninger om hva god barneoppdragelse er. Og det er heller ingen statsrett å kunne korrigere barn og deres inntrykk på løpende fabrikk-bånd.

   Horne har nemlig tidligere sendt ut lovendring på høring som vil gi barnevernet rett til å pålegge foreldre kontrolltiltak og å ta imot «hjelp» i hjemmet. Hva hun imidlertid definerer som hjelp, er et annet spørsmål. Den samme ministeren har også tatt til orde for å snakke om barns fattigdom.

   Fattigdom i seg selv skulle i utgangspunktet ikke være relatert til problematikken omsorgssvikt, skulle man tro. Men det er den. Svært ofte også. Men der kommer ministeren straks til kort, med sin lite veloverveide definisjon av både fattigdom og forbindelsen mellom barn og økonomiske forhold. (...)

   Et vern mot barnevern

   Det er i dag en større nødvendighet med et vern mot Barnevernet, en selve behovet for å verne våre barn mot omsorgssvikt og overgrep fra sine egne foreldre, slik jeg ser det.

   Norsk barnevern må man ha, for å beskytte uskyldige barn mot overgrep og omsorgssvikt, men også for å beskytte barna våre mot gale forvaltere som selv begår overgrep og omsorgssvikt mot uskyldige barn og deres foreldre. Problemet er imidlertid at vi ikke har et slikt barnevern, men at vi i realiteten kun har et «barne-fjern» som av en eller annen grunn læres opp til å begå barne -og foreldrerøveri i statens navn.

   Man er til stadighet vitne til at små barn, på brutal måte, blir revet ut av hendene til fortvilte foreldre, som i mange tilfeller faktisk selv er offer for konspirasjoner og personlige vendettaer, og som opplever å ikke bli hørt eller å få en rettferdig behandling i det offentlige.

   Forvaltning og ansvar

   Det er ikke langt mellom hver forvalter som burde få sparken i offentlig sektor, enten fordi de er noen korrupte jævler eller fordi de faktisk ikke evner å forstå forskjellen mellom rett og galt, men også fordi de ikke evner å tenke egne selvstendige tanker eller å gjennomføre fornuftige og veloverveide refleksjoner utifra egne personlige inntrykk.

   Politiet fremstår ofte som veloverveide og gjennomtenkte i de fleste situasjoner og man oppfatter dem ofte som upartiske og trygge omsorgspersoner ute i det offentlige. Men dessverre skjer det så alt for ofte at masken faller av, når de blir satt til å forvalte groteske regler mot mindre «verdige» mennesker i samfunnet.

   Det samme kan sies om barnehager, skoler og andre offentlige instutisjoner som utnytter sine posisjoner i forhold til makthavende forvaltere.

   Kriterier og premisser for angiveri

   Det skal i mange tilfeller ikke mer til enn at en eller annen lærer eller barnehagetante misliker en av foreldrene, før helvete kan bryte løst. For sannheten er at det ikke ligger noen særlig form for kriterier til rette for slike anklagelser, og at angivelser derfor like godt kan være gjort på falske premisser.

   Jeg har sagt det før og sier det gjerne igjen, dette handler om et rike som er bygget opp av syke og kyniske «forvaltere» fra en viss fortid, og som nå videreføres under ny regjerings velsignelse.

   Det må bli slutt på dette med å beskytte seg selv og sitt ansvar i det offentlige, med unnskyldninger om at man bare utfører ordre fra sin arbeidsgiver og dermed er totalt fritatt fra et personlig ansvar, og at man således i ren klassisk stil svært ofte svarer at man «kun jobber her», som unnskyldning for ikke å ta til fornuft med egne vurderinger.

   Politiet må også gå inn i seg selv og faktisk overveie hva som er rett eller galt i en tilspisset situasjon mellom gale forvaltere og stressede foreldre, enten det er i klartekstet lovdata, eller det er i sunnhetens navn. Spesielt med tanke på den prioritering de ellers driver med, hvor kriminelle saker nedprioriteres til fordel for hvitsnipper og korrupte «forvaltere», som ofte er bestående av høyere rang og anseelse i det norske samfunnet. (...)

   Internasjonal fordømmelse og tapt politisk anseelse

   Det norske Barnevernet har i den siste tiden vært ute i hardt internasjonalt vær, mye på grunn av et godt og gjennomtenkt arbeid av kjente norske familieforkjempere som Marius Reikerås og Jan Simonsen, men også på grunn av selvstendige tanker rundt den urett og groteske inngripen mange mennesker rundt om i verden opplever når det gjelder norsk barnevern.

   Jeg tipper at enkelte norske politikere opplever det litt beklemt og ubehagelig for tiden, at Norge som pådrivere for menneskerettigheter får slik dårlig internasjonal oppmerksomhet, og at det derfor er på tide at man glemmer dette flerhodede monsteret som griper om seg etter uskyldige barn, for å rettferdiggjøre sin egen lønningspose fra staten.

   Det er riktignok en og annen forskjellig synsvinkel i så måte, men en ting er sikkert, myndighetene har et klart og tydelig flertall mot seg, og da er demokratiets overordnede formål å bøye unna for flertallet. I alle fall i prinsippet.

   Men er det noe vi nordmenn mangler etter hvert, så er det prinsipper. Og der går nemlig både politikerne, kapitalistene og pressen i bresjen for hele forglemmelsen av våre egne prinsipper, der de til stadighet bykser seg frem med det eneste prinsippet de har igjen, nemlig den sterkes rett.

   Men fortvil ikke, hovmod står for fall."

   BARNEVERN ELLER BARE FJERN?
   http://standpunktet.no/2016/02/19/barnevern-eller-barne-fjern/
   Skal man verne barna våre, eller skal man fjerne dem? Er man barnekjær, eller er man rett og slett bare fjern? Norske barn har i realiteten aldri hatt noen form for vern eller rettssikkerhet i Nor…
   standpunktet.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208830845263192

   Når ble det forbudt å irettesette ulydige barn?

   Et godt spørsmål, og en meget god holdning.
   Litt sitat:
   
   Folk raser fordi jeg mener at vi må sette tydelige grenser og lære barna å respektere de voksne. Som om respekt er blitt et skjellsord. Når skjedde det? Ja, selvfølgelig må vi også respektere barna våre, MEN – JEG er den voksne. JEG er den som har ansvaret for at mitt barn får de beste forutsetningene i verden, det kan vel ikke barnet selv ha?

   Barn skal få være barn. Har vi glemt det? Barn skal prøve seg frem, utvikles, teste grensene og mislykkes på veien. Det er da de lærer. Mange foreldre er i dag enten for slappe eller helt enkelt for redde for å irettesette egne barn. Er vi redde for at kjærligheten skal forsvinne? Det gjør den kanskje ... i et par minutter. Men den kommer tilbake. Jeg elsker alltid barna mine – men av og til hater jeg å være mamma. Og det er greit. Det går opp og ned. Noen dager har man tålmodigheten til en engel – andre dager er man ikke fullt så pedagogisk. Slik er livet. Vi foreldre er ikke superhelter. Jeg gjør kanskje ikke alltid det riktige, men jeg gjør mitt beste! Å ha regler, være konsekvent og tydelig betyr ikke at man ikke ser barna og viser dem kjærlighet og omsorg, snakker om hvorfor ting blir som de blir og ber om unnskyldning. Det ene utelukker ikke det andre!

   Jeg korrigerer andres barn
   Nå er jeg i tillegg en slik mor som også korrigerer andres barn (!), og det har vekket en opphetet debatt på bloggen min. Jeg mener som så at i mitt hus gjelder mine regler. Hvis andres barn kommer hjem til oss og hopper i vår sofa og foreldrene deres ikke reagerer selv om jeg forteller at «Hos oss hopper vi ikke i møblene», så sier jeg tydelig fra. For meg er det like selvfølgelig som at jeg ikke drar hjem til våre bekjente og tenner en sigarett i stua deres. Mitt hus – mine regler. Punktum.

   Hold orden på ungene deres, for svingende, om dere ikke tåler at noen andre sier fra! Jeg ELSKER det når andre voksne irettesetter mine barn. Ingenting er mer effektivt. Hvorfor ble det tabu å skjenne på ulydige barn? Vi har vel et felles ansvar for at barna våre skal bli bra mennesker? Eller skal jeg bare gå forbi ... når barnet ditt blir mobbet i skolegården eller banket opp bak et busskur en fredagskveld fordi «de som slo ikke var mine barn»? Nei, kom igjen, da!

   Blir takknemlig hvis noen sier fra
   I motsetning til andre foreldre er jeg takknemlig hvis noen faktisk sier fra og støtter meg i min jobb som forelder.

   Vi hadde en familie på besøk der en seksåring satt i vår sofa, foran mine barn, og kalte moren sin for «jævla fittemamma» og sa at han skulle drepe henne. Her rant begeret over, jeg pekte på utgangsdøren og sa «I dette huset snakker vi ikke på denne måten til hverandre. Vær snill og ta på deg skoene og gå ut.» Ja, det hadde bygd seg opp over litt tid, men det finnes grenser. Moren ble kjempesint på meg og syntes ikke det var så farlig, og at «han mener det jo ikke». Nei, det gjør han antagelig ikke. Men MINE barn skal ikke lytte til slikt og få tro at det er greit å si noe sånt til moren sin. Det er vel aldri greit? Vi omgås ikke mer. Hun mener at ingen har rett til å irettesette hennes barn. Men så gjør det selv, da, for pokker! Noen må jo gjøre det.

   Hvordan ser fremtiden ut for et barn som i seks års alder får oppføre seg slik uten konsekvenser? Kommer han til å få respekt for lærere, venner, kjærester – sine egne barn? Eller er det slik at respekt er et skjellsord nå?

   Livet er ikke alltid mykt
   Mange blir sinte og sier at det aldri er OK å heve stemmen foran barnet sitt. Det er psykisk mishandling, og barna blir skremt til taushet i stedet for å lære seg de myke måtene. Vet dere hva? Livet er ikke alltid mykt. Vi møter motstand hele tiden og ja, det FINNES faktisk også voksne som er sinte på voksne. Tenk om den første skarpe irettesettelsen din i livet skal komme fra sjefen din? Fornedrelsen som følger når man tisser i buksen, ha ha. Kom igjen! Det er NÅ det gjelder. Det er NÅ vi former fremtidens ledere, fremtidens lærere, fremtidens sykepleiere og politifolk. Det er VI som gjør det.

   De former seg ikke selv. Uten konsekvenser og tydelige rammer får vi en flokk med lettkrenkede voksne barn som ikke har respekt for noen annen enn seg selv. De som sitter på skolen og kaller læreren «ei fitte» i dag – det er de som skal ta vare på oss når vi blir gamle. De som får kalle foreldrene sine hva som helst, som ikke lærer seg at det blir straff og konsekvenser av handlingene våre. Er det de som er fremtiden vår, eller?

   Jeg er ikke vennen, men moren deres!
   Vi reiser oss på bussen hvis det kommer noen på som trenger plassen mer, vi holder døren åpen for den som går bak, vi takker, sier vær så god og beklager – og vi viser respekt overfor de som er eldre, lærere, ledere og for omgivelsene våre. Det handler ikke om psykisk mishandling eller maktutøvelse. Det handler om sunn fornuft!

   Ja, av og til burde jeg kanskje være mer pedagogisk enn det jeg er med barna. Men vi har en fantastisk relasjon og en utrolig sterk kjærlighet til hverandre. Det er oss mot verden! (Selv om man av og til vil ta den ene og slå den andre med, ha ha, noe jeg helt sikkert nå også bør understreke at jeg ikke gjør!) Oppdragelse og kjærlighet. Det ene utelukker ikke det andre, slik mange ser ut til å tro. Jeg tror ikke at jeg «skremmer» barna mine ved å skjenne på dem. Jeg er overbevist om at det til slutt fører oss nærmere hverandre.

   Barn har godt av regler og grenser. Hvis de aldri får beskjed når de gjør feil, hvordan skal de da vite når de gjør noe riktig? Det er ikke mulig å «samtale» seg gjennom oppveksten og være bestevenner gjennom alt. Jeg er ikke bestevennen til barna mine. Jeg er moren deres!"

   Når ble det forbudt å irettesette ulydige barn?
   http://www.aftenposten.no/meninger/Nar-ble-det-forbudt-a-irettesette-ulydige-barn-73404b.html
   Seksåringen satt i sofaen vår og kalte moren sin for «jævla fittemamma». Hvordan ser fremtiden ut for et barn som oppfører seg slik uten at det får konsekvenser?
   aftenposten.no

   *

   Marie Pedersen:
   Så godt skrevet. !

   Marit Andreassen:
   bra skrevet

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. desember 2016: 

   Mørkt, yr, regn, vått og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt, yr, vått, vind-drag og 5 pluss-grader klokken 09. Disig, grålig himmel, vått, yr, regn og oppmot 8 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått, yr og 8 pluss-grader klokken 17. Omtrent det samme videre utover kvelden, med nokså mye regn og nedbør. Videre det samme også mot midnatt.
   
---
---

   Helge Igjen, 06.12. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1156074051137005/

   "Stjørdalens Blad har vært i kontakt med barnevernslederen. Vedkommede ønsker ikke å kommentere saken."

   I Stjørdal snakker rådmannen. Om barnevernet
   
   Fylkesmannen «slakter» barnevernet i Stjørdal
   http://www.bladet.no/nyheter/2016/11/12/Fylkesmannen-%C2%ABslakter%C2%BB-barnevernet-i-Stj%C3%B8rdal-13779293.ece
   Stjørdal kommune må gå gjennom 294 saker.
   bladet.no|By Jan Erik Sundøy

   *

   Johan Marit Rakbjørg Langø:
   http://www.bladet.no/nyheter/2016/12/06/Ny-barnevernsleder-f%C3%B8rst-utp%C3%A5-ny%C3%A5ret-13891202.ece
   Ny barnevernsleder først utpå nyåret
   Forsiden / Nyheter Ny barnevernsleder først utpå nyåret Organisasjonssjef Kari Linseth Øfsti Stjørdal…
   bladet.no|By Martin Haugen

   Gabriela Presthus:
   Nastepna druzyna porywaczy dzieci.Ostatnio sie szkolili - jak byc lepsi.Ciekawe co jeszcze wymysla , zeby bylo latwiej porywac dzieci .Juz im porwania noworodkow z izb porodowych nie wystarcza ?

   Next team kidnappers of children. Get trained recently - how to be better. I wonder what else to do, to make it easier to kidnap kids. Now kidnapping them adopt babies with chambers pains not enough?
   Automatically translated

   Åsmund Svendsen:
   Når vanlige folk bryter loven kalles de kriminelle, når de offentlige bryter loven kalles det systemsvikt. hmmmm merkelig.

   Odd Olstad:
   Når denne fylkesmannen tidligere har brutt Norske lover, kan man vel ikke ha respekt og tillit til denne avgjørelsen`?

   Jens Vidar Helander:
   Toppen av isfjellet..alle bv kontor i hele landet må undersøkes..

   Magne Håvåg:
   Kansje fylkesmannen bruka halal

   Grethe Hagen:
   Skulle vert stilt til ansvar

   Rune L. Hansen:
   Ja, de kritiserer og slakter hverandre i en kontinuerlig dans, for da ser det for mange ut som at de bryr seg og som at de tar det hele på alvor. Ja, mange lar seg narre av slikt, om og om igjen i det evinnelige. Men hvor mange av de ble/blir politianmeldt og straffeforfulgt for medvirkning i kidnapping, tortur, traumatisering, terror, falsk dokumentasjon, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, osv.???

   Grethe Hagen:
   Ikke noen. Den dagen de blir stilt til ansvar da blir det ikke med de

   Grethe Hagen:
   Da blir det ikke så mye med de

   Rune L. Hansen:
   En forutsetning for å gjøre offentlig karriære under dagens politiske makt-forvaltning i Norge, er å være villig til å være leie-morder for den politiske nepotismen. Det gir betaling, lønn, karriære og premiering. Den som motsetter seg dette blir selvfølgelig utestengt, ødelagt eller tilintetgjort. Det er det som er systemet i dagens Norge.

   Rune L. Hansen: 

   Felles for ethvert politisk terror regime er at mennesker ikke skal ha lov til bevissthet og selvstendig tenkning eller reell opposisjon. Menneskene skal og må gjøre som de får beskjed om, uten reell argumentasjon, da overlever eller klatrer de kanskje, hvis de blir godtatt. Men bare kanskje og neppe. Det er den fulle indoktrinering ovenfra som gjelder. Enhver skal og må befinne seg innenfor den boksen av tanker, følelser, ønsker og handlinger. Og ingen skal kunne stille den politiske nepotismen og dens medspillere til reelt ansvar for sine handlinger, inklusivt unnlatelser. Reelle helhets-perspektiver og reelle vesentlige fakta er total-forbudt. Enhver og alle skal være fangeholdt og kontrollert under mere eller mindre synlige frihets-berøvelser, deriblandt trusler og makabre ultimatum.

   Rune L. Hansen:
   Bare ubetydeligheter, uvesentligheter og bagateller, eller forhold uten reelle konsekvenser, skal kunne påklages - og som oftest heller ikke kunne endres. Det er som Jesus sier, i Bibelen, Matteus 23,24: "Blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!"

   Jens Vidar Helander:
   Ja disse refsene , kritikkene fra fylkesmenn osv..av og til bøter som kommuner må betale, men det er jo folket som i realiteten betaler de. Bare humbug og spill for galleriet alt sammen..ingen konsekvens eller ansvar tar de for noe som helst..alt skyves rundt i ring, noen ganger dukker en nyttig idiot opp og tar på seg ansvaret , dette også er avtalt spill.

   Rune L. Hansen:
   Hva angår selve kidnapper-virksomheten, må blandt annet også følgende sies: At det at det også finnes og forekommer tilfeller hvor barn og foreldre rent faktisk må adskilles, kan ikke og må ikke brukes som en rettferdiggjøring eller lovliggjøring av det politiske "barnevernet" og dets medspillere. Både de metodene og de prosessene og de avgjørelsene virksomheten bruker er mangfoldig grovt kriminelle. Og det er også den mishandling, vold, tortur, traumatisering og terror virksomheten behandler barna med. (Og foreldrene, familiene og samfunnet.) Mildt sagt. Det er på det nærmeste umulig for foreldre å klare å mishandle barn tilnærmet tilsvarende. Mennesker som aksepterer slikt noe er enten sadister, grovt kriminelle eller fullstendig indoktrinerte.

   
---
---

   Evelina Svensson Sandgren, 07.12. 2016 via Child protection - studies, statistics, etc., shared their post:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1175347895853423/

   FOR MY CHILDREN

   Love, love, love…children and parents form with some exceptions love bonds. When the social services separate children from their parents they do not care about these love bonds. Nor do they care that they damage the child for life by not allowing the children to have their parents´ and grandparents love. Without love the child cannot grow to a whole moral person.
   This film is about the suffering caused by today´s inhumane system. With children taken into forced custody without weighing risks in an adequate way and according to Swedish fundamental law, Swedish family law and in accordance with human rights.
   
   For My Children 4gb eng-svenska
   https://vimeo.com/149916109?ref=fb-share
   vimeo.com|By jerzydonus

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 07.12. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1157716320972778/

   Jeg undres over hvorfor Norge som stat, valgte og skrive under på , internasjonale avtaler om menneskerett, når de ikke gjelder i norsk rett og forvaltning? Hvis det ikke var for oss, hvem var det for da, tenker jeg?? Slutte å tenke eller ????

   *

   Rolf Schou:
   Årets beste spørsmål, Monica! Men de tenkte vel som så, med det nakketaket de hadde på det norske folket, så skulle de nok klare den biffen også!

   Bjørnar Hermansen:
   Ikke bare du som har tenkt på det Monica. Jeg har stilt det samme spørsmålet s

   Bjørnar Hermansen:
   Selv flere gang

   Ken Joar Olsen:
   Lurer selv VELDIG på hvordan advokater på BEGGE sider, kan aktivt gå inn i fylkesnemnda og på denne måten være aktive deltakere i brudd på menneskerettighetene...
   OG så er det KUN staten vi klager inn for bruddene, VILL dette SI AT ADVOKATER ER STATS ANSATTE? Og det hele et SKUESPILL?

   Monicha Nyhuus Aas:
   fikk beskjed av advokat på 90 tallet jeg, om at det hele var som en teater scene.... så da skjønte jeg plutselig så mye mer...

   Ken Joar Olsen:
   Ja men det er et teater SOM gjør dem ansvarlige, og DET ER et poeng OG en VINKEL folk må begynne å skjønne...

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ken Joar Olsen det var vel noe jeg påpekte her inne, når jeg skrev dette her i 2011:    
   https://www.facebook.com/notes/monicha-nyhuus-aas/advokater-og-menneskerettigheter/229058293793978
   Monicha Nyhuus Aas, 11 July 2011 ·
   Advokater og menneskerettigheter!!
   Et faktum jeg observerer i dette landet, er at våre advokater vegrer seg, mot å ta på seg saker som er rettet mot menneskerettighetskrenkelser. Dette forteller meg at våre jurister er redd for staten, og at de kanskje vet, at hvis de som advokat fronter en sak, hvor brudd på menneskeretten er eneste tema, så vil de true sin egen yrkes...praksis. Hvis dette medfører riktighet, så bør hele debatten og selve angrepet, rettes mot flere en bare stat og kommune. Det viser nemlig at den enkelte bruker da, ikke har noen rettsikkerhet, uansett hva slags krenkelse på denne loven, man er utsatt for!! Altså bør man virkelig ta en konfrontason med juristene på dette også!!!

   Ken Joar Olsen:
   Monicha Nyhuus Aas Ja på en måte, men jeg mener de utfører menneskerettighets krenkelsene ved aktivt å delta i nemnda for eksempel. Og derfor ikke bare vegrer, men utfører... Ergo tjener penger på å bryte individers menneskerettigheter...

   Rune L. Hansen:
   Ja, de "protesterer" ikke på rette måten. De tvert om heller gir sin aksept for virksomheten - og også for dens forbrytelser. Av enhver advokat skal en forvente det motsatte, også i form av politianmeldelser.

   Geir Andreassen:
   Har alltid tolket dette som et skuespill, dessverre. Gjelder hele systemet...

   Ken Joar Olsen:
   Ja men at ALLE i retsaken og i fylkesnemnda så deltar i brudd på menneskerettigheter, og tjener på det er en tanke som først jeg har begynnt å skjønne nu... Siden man ser advokater ikke NEKTER å være medskyldige, så må de jo være like skyldige som stat og dommmere...

   Geir Andreassen:
   Det er helt riktig. Alle parter skor seg på dette. Snakker av erfaring, har tråkket gjennom systemet noen ganger

   Rune L. Hansen:
   Det finnes vel ikke noen bedre forkledning for politisk og offentlig mafia-virksomhet? Det er det ene. Dessuten så finnes det tross alt visse steder i den offentlige forvaltningens korridorer mennesker som klarer å "lure" dumme norske politikere og andre stats-ansatte til å underskrive på avtaler de egentlig aldri i verden ville ha gått med på om de forstod innholdet.

   Jan Aksnes:

   bleier-mark-twain.jpg
   
   Rune L. Hansen:
   Politikere, dommere og andre i eller utenfor den offentlige forvaltningen som medvirker i eller for grove forbrytelser skal straffeforfølges og fengsles sier med rette og klart og tydelig Straffeloven.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes heller ingen skjønnsmargin (margin of appreciation) som lovliggjør medvirkning i eller aksept for slike forbrytelser!

   Rune L. Hansen: 
   Og hva sier blandt annet Menneskerettserklæringen - Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og blandt annet Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. desember 2016: 

   Mørkt, omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius, en mild bris og tildels yr her ute i natt. Disig himmel, yr, vått og 8 pluss-grader utover formiddagen. Det samme uten nedbør klokken 14. Derefter disigere og yr. Mørkt omkring 17-tiden. Videre med yr og omkring 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Ken Joar Olsen, 30.11. 2016 via ‎Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154686887042295&set=gm.1602058250102267&type=3&theater

   For dette vet jo ikke jurister???? ;-)

   Som jeg har sagt før, DETTE handler om vilje kontra grådighet...

   Tenk over dette når dere sitter til julemiddag med familien, og så tenk at ja dere har sakene og inntekten...

   MEN en vakker dag, er pengene ingenting iforhold til den forandringen dere advokater KAN få til...

   advokater-norge-cps.jpg

   *

   Astri Cecilie Larsen:
   Ken Joar: Her ligger det en stor sannhet som nok mange advokater, sakkyndige osv. sliter med. PENGER!!

   Susanne Bergum:
   Advokater i dette landet kan gjøre mye bra om dem står litt mer sammen, tenk på barna deres og barna dems igjen.

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange av de er villige til å politianmelde (både nasjonalt og internasjonalt) kidnapper-virksomheten og dens dirigenter, medspillere og akseptanter?

   Rune L. Hansen:
   Det er direkte svindel og bedrageri (og fanatisk ekstrem naivitet og underkastelse) å tro at en kan henvende seg til en politisk og offentlig organisert mafia-virksomhet og tro at ens menneskerettigheter og lovlig reell lov og rett blir respektert, sikret og ivaretatt!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke på mafia-virksomhetens premisser en skal protestere eller be om hjelp! Tvert om skal en få den kompetent straffeforfulgt og stoppet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153938285851875

   Om to dager er det den årlige menneskerettsdagen, og hva er status i Norge?

   Jo, her stritter makthaverne imot, når du ber dem ta i bruk menneskerettene som er nedfelt i Grunnloven.

   Hvorfor er det slik? Jeg tror litt av forklaringen er at menneskeretts-trollet er i ferd med å sprekke. Og det tåler som kjent ikke dagslys.

   Og når makthaverne må stå til ansvar for de krenkelser som de har begått overfor sin egen befolkning, så sitter langt inne å innrømme feil. Da er det bedre å late som om verden går videre, og tro at befolkningen glemmer.

   Men, heldigvis gjør den ikke det.

   *

   Rune Fardal:
   La oss trappe opp kampen og fo trollet frem i lyset.

   Dag Isgör:
   Det är allt för många som INTE GLÖMMER! Det kommer inte fungera. Norge håller 300+ Svenska barn (medborgare) som fångar i sitt vidriga Barneverns system. Räkenskapens dag kommer. Man kan inte glömma detta. Kampen fortgår.

   Tone Anita Tengs:
   Håper bobla sprekker én gang for alle - og det SNART. Vi har måttet tåle nok urett og maktmisbruk. ... : (

   Vidar Mathiassen:
   Til og med blant de politikerne og partiene på Stortinget som i festtaler og politikkideologiprogram markedsfører for velgere og øvrig befolkning at de kjemper for hvert menneske i Norge sin frihet og sine rettigheter, unnlater å ta nødvendig ansvar for innen flere sektorer og bransjer særdeles grove og skadelige menneskerettsbrudd; ofte under dekke av at de ikke kan gå inn i enkeltsaker, som de gjentar til det i seg selv blir krenkende og undertrykkende videre utover primærkrenkelsene.

   Og så legger de gjerne til argumenter som; "Vi må jo stole på de ansvarlige aktørene i finans- og eiendomsnæringen", "Vi må stole på at kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet i barnevernet, forhindrer overgrep mot biologiske foreldre og det biologiske prinsipp", "Vi må stole på at politi, påtalemyndigheter og rettsvesenet gjør jobben sin og at advokater som bryter universell etisk akseptabel advokatskikk, enten justeres eller gis andre rimelige konsekvenser" osv. osv.

   Jeg kjenner til mange og har selv opplevd, at særs mange av våre politikere og partier i landets nasjonalforsamling, synes å enten være særdeles dårlige på å koordinere arbeidet til partigruppene når kompetente varslere varsler inn grove brudd og mangler i nasjonen som ingen av de ansvarlige aktørene under 1-, og 2 statsmakt, har evnet eller villet rydde opp i. Eller så har disse partiene og politikerne en kynisk, ansvarsfraskrivende holdning som hvis kjent for hele den engasjerte og ansvarlige delen av befolkningen, ville ført partiet ved neste valg under sperregrensen og på brutalt vis ut fra Stortinget.

   Men, når gamle veteraner som har vært i disse aktuelle partiene lærer opp de unge karreriepolitikerne til erfarte kjennsgjerninger som at; "Dette vil aldri bli kjent for hele befolkningen", "I Norge vil vi aldri få grasrotbevegelser som klarer å mobilisere mot vårt parti og sviktende politikere& partier; det har ikke vært en raseripreget demonstrasjon foran tinget siden Grunnlovens tilblivelse og siden kvinner ble gitt stemmerett i landet for over 100 år siden".

   Når i tillegg yngre politikere læres opp til at varsling i Norge fra enkeltmennesker(og ikke tunge næringslivsaktører eller store organisasjoner) som hovedregel ikke trengs og bør tas på alvor, da har en likegyldigfisering og kynismeukultur virkelig slått rot i nasjonens ledelse! Derfor trengs ditt arbeid og ditt lederskap Marius Reikerås mot en slags oljemettet nasjonskynisme hvor overgrep mot de 100000er av mest underpriviligerte og ofte uheldige borgerne(da noen av menneskerettighetsovergrepene rammer tilfeldig mer enn systematisk; noen ganger også enkeltpersoner fra samfunnets øvre sosioøkonomiske lag), overses og dermed videre undertrykkes av majoriteten av vårt lands ledere og den store majoriteten av den betydelige priviligerte delen av befolkningen.

   Vidar Mathiassen:
   Og, den menneskerettighetsbefestede reperasjonsplikten tilsier også at endel av de lederne i ulike maktposisjoner som har vært sentrale i opprettholdelse og videreutvikling av ulike sektoriale og bransjebaserte menneskerettigheter, må ikke bare slippe unna med de ofte "lettvinte" og overfladiske beklagelser når menneskerettstrollet i Norge har sprukket, men disse lederne og maktansvarlige må ta konsekvensene og ut fra forholdsmessighets- og forsvarlighetsvurderinger, gis rimelige og rettferdige straffereaksjoner i den grad de ved dette bidrar til å sette de menneskerettighetsforgrepne tilbake i en slik stand som om maktovergrepene ikke hadde skjedd.

   Rune L. Hansen:
   Angående frasen om at "vi kan ikke gå inn i enkeltsaker", så er det det fullstendig motsatte menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett har lovbestemt. Og at unnlatelse eller neglisjering også er ulovlig og straffbar medvirkning.

   Vidar Mathiassen:
   Rune L. Hansen: Faktum er vel tvert imot at alle landets ledende og heltidsbetalte politikere MÅ og SKAL gå inn i enkeltsaker og enkeltmenneskers livssituasjoner, HVIS de overhode skal gjøre jobben sin om å beskytte borgerne fra overgrep som ingen under 1- og 2- statsmakt evner eller våger å ta nødvendige oppgjør med og HVIS de skal gjøre jobben sin om å utvikle alle vesentlige deler av vår nasjon?

   Lise Olsen:
   Man går jo inn i enkeltsaker men dette benyttes overfor pressen mtp. personvern. Takk og pris for det!

   Rune L. Hansen: 
   Javisst, Vidar Mathiassen, enhver både i og utenfor den offentlige forvaltningen, er lovforpliktet til å gå inn i enkeltsaker og enkeltmenneskers livssituasjon hvis eller når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd. (Men selvfølgelig ikke hvis godt nok berettigede begrensninger ønskes av den det gjelder.)

   Dette er flerfoldig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Blandt annet også i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), klart og tydelig med blandt annet følgende lovbestemmelser:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9 p5:
   "5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Rune L. Hansen:
   Art 9 p1-3 er også av selvfølgelig betydning:

   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av de rettigheter.

   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom juridisk autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enslags rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse på vedkommende sine rettigheter og friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten unødig forsinkelse.

   3. Til det samme formål, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til blandt annet :

   (a) Å klage om politikk og handlinger av enkelte tjenestemenn og statlige organer med hensyn til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter, ved begjæring eller andre passende midler, til kompetent nasjonal rettslig, administrative eller lovgivende myndigheter eller noen annen kompetent myndighet fastsatt av rettssystemet i staten, som skal tilkjennegi sin avgjørelse på klagen uten unødig opphold;

   (b) Til deltagelse på offentlige høringer, saksbehandlinger og rettsbehandlinger for således å danne en oppfatning om deres samsvar med nasjonal lovgivning og gjeldende internasjonale forpliktelser og ansvar;

   (c) Å tilby og gi faglig kvalifisert juridisk bistand eller andre relevante råd og hjelp til å forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter."

   Bjørnar Hermansen:
   Så lenge folket står på og holder trykket oppe så er det ingen som glemmer menneskerettigheter. Den dagen makthaverne innrømmer at folket er blitt ført bak lyset og faktisk hadde retten på sin side når det gjelder menneskerettigheter, den dagen vil det komme et sunami av erstatningskrav noe makthaverne vil unngå for alt det det er vært

   Jens Vidar Helander:
   Glemme skal vi nok ikke. Det nager i en hver eneste dårlige dag uten barna hjemme. Motstanden i meg vokser proporsjonalt med uretten begått. Og som fremdeles begås ved bv og dets medløperes taktikkeri, som konsekvent i vår sak går ut på å framstille oss i et dårligst mulig lys. Det eneste de er flinke på er å skrive falske framstillinger av virkeligheten. I forhold til 4.16 gjør de intet. : (

   Heidi Turid Dammann:
   Vi som vet er pliktig til å jobbe for at befolkning får vite at de ikke har noen garanti for at deres menneskerettigheter blir ivaretatt. Folk blir lurt av Breivik og Krekarsaken, som blir brukt i det vide og det brede i media, slik at folk tror at da vil også deres menneskerettigheter bli tatt vare på. Men slik er det ikke. De finner det beleilig å bruke frasen om at de ikke kan gå inn i enkeltsaker.Er ikke Krekarsaken en enkeltsak?

   Kåre Sletten:
   Det er dagen da gardinene på stortinget trekkes for, og politikerne sitter i stummende mørke i frykt for måtte svare for seg.

   Evy Gjeverth:
   Glemme ? Aldri

   Nina Sletten:
   Disse folka bryr seg ikke, har enda ikke sett noe til Solveig Hornes uttalelse att barna skulle hjem. Dem har stjålet hele barndommen til barnebarna. Årene går og hva skjer? Ikke en jævla dritt

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153938716756875

   Føler du at domstolene i Norge er arrogante mot deg? At de ikke bryr seg om dine menneskeretter?

   Om det er noen trøst: Vit at du ikke er alene.

   Selv den tsjekkiske regjering, som skrev et støtte-innlegg til fordel for 3 av sine statsborgere, og med påstand om brudd på både EMK artiklene 8 og 10, led samme skjebne,

   Lagmannsretten gadd ikke engang å vurdere de påberopte krenkelsene.

   Arrogansen virker å være total

   *

   Mona Kågen:
   Mer kunnskapsløse vil jeg hevde.

   Roger Solberg:
   Helt klart, i tillegg må jo dagens dommer stand og politikere lide av analfabetisme.

   Sigbjorn Aase:
   Norge har mest respekt for USA. Når de begynner å reagere vil du nok se reaksjoner.

   (...)
   Cleo Manlapat Nordli:
   JA ,arrogante og Helt maktbrukt. Eg opplevd på Senja Tingrett på Finnsnes helt totalt idiotisk behandling under rettsak og domstolen. TOTALT ARROGANTE DOMMERE

   Arild Randulf Jakobsen:
   Kan ikke Tsjekkia påvirke via diplomatiske virkemidler ?

   Lizbeth Anita Lamey:
   EU parlamentet og EMD, burde slutte og gå rundt grøten.... altfor mye tid går tapt. De burde gå rett inn etter alle disse sakene og rydde skikkelig opp, EN gang for alle. De har rikelig med saker og mer enn grunn nok.

   Aina Gregersen:
   ...man kan jo bare rett og slett ikke tro det er mulig. Overse et helt lands regjering . Jeg må vedgå at jeg fremdeles lar meg forskrekke .

   Elsa Drissi:
   Å være i en rettsak er som dårlig teater

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153939845091875

   I dag har det falt en interessant avgjørelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ( en sak mot Ukraina) som kan ha betydning her hjemme også.

   Jeg har lenge ment at norske domstoler er for formalistiske i sin tilnærming til det rettssøkende publikum. Eksempelvis er det slik at en sak automatisk avvises fra domstolene, om ikke vedkommende betaler ankegebyret i tide.

   Og i Norge er ankegebyret så høyt, at det sperrer for ankeadgangen for mange.

   I dagens avgjørelse, var det slik at vedkommende selskap som anket ikke hadde betalt inn rettsgebyret i tide, og saken ble deretter avvist. Slik som i Norge altså.

   Men, det ankende selskap, anket saken inn på nytt, nå med kvittering for at rettsgebyr var innbetalt.

   Men, saken ble på nytt avvist, denne gang med påskudd i at anken var levert for sent.

   Formalisme altså, som mange her hjemme vil kunne kjenne seg igjen i.

   EMD sa om dette følgende:

   "33. In applying the rules of procedure, the national courts must avoid both excessive formalism which would affect the fairness of the procedure, and excessive flexibility which would result in removing procedural requirements established by law (see Walchli v. France, no. 35787/03, § 29, 26 July 2007)."

   Videre sa EMD:

   "The Court considers that, in finding that the applicant company had not applied for an extension of time, and consequently in refusing to examine its appeal on points of law, the domestic courts showed excessive formalism. In such circumstances, the Court holds that the applicant company’s right to have its case reviewed on points of law was restricted disproportionately.
   39. There has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention in that regard."

   Følgelig: Overdreven dommer-formalisme, kan fort lede til krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er en selvfølgelighet i henhold til menneskeretts-konvensjonene at ikke uproposjonal eller hensynsløs formalisme eller stivbent bruk av mere eller mindre relevante lovbestemmelser skal kunne hindre eller nekte kompetent saksbehandling av menneskerettslige forhold. Menneskerettighetene og EMD er tydelige på at enhver menneskerettighet skal gjøres gjeldende i praksis - og være gjeldende i praksis. Dette er egentlig utvetydige selvfølgeligheter.

   Cleo Manlapat Nordli:
   JA!! så bra..

   Sigbjorn Aase:
   De må få opplæring. Tydeligvis at de har gått i dårlig skole

   Rune L. Hansen:
   Opplæring i fengselet mens de soner sine straffer bør jo være et tilbud og en mulighet.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. desember 2016: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og omkring  og 8 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og regn klokken 19. Mørkt, vått, regn og yr med omkring 6 til 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153945575451875

   Skal du lese en tekst i dag, les denne fra Elin P. Gregusson:

   Norge råtner på rot, mens statsminister Erna Solberg og hennes mannskap ser på. Det er i alle fall "noe" på gang, selv om det neppe ville sett annerledes ut om statsministeren het Jens som har beredt grunnen, eller Jonas som ligger i hardtrening.

   Klasseforskjellene øker, og de rike blir rikere mens de beriker seg på fellesskapets bekostning. (Hvis du ikke orker lese en lang tekst, scroll ned, klikk på lenken og lytt til Leonard Cohens geniale "Everybody knows")

   I det siste har jeg tenkt på Titanic, noen ganger. Da skipet krasjet med isfjellet i 1912, skroget revnet og katastrofen var et ufravikelig faktum, spilte orkesteret først oppmuntrende gla'låter for å holde humøret oppe, og mot slutten, beroligende salmer. Det var trolig det beste som kunne gjøres, slik situasjonen viste seg å være...

   Sammenligningen henspeiler på offentlig propaganda om verdens beste land. Det satses på det lette og ledige mens det snakkes lite om våre viktigste utfordringer. Smil og gøy på boksekamp - vis frem alt som er bra. Si at vi har verdens beste barnevern, verdens beste rettssikkerhet, verdens beste politi, fylkesnemnder, klagenemnder og domstoler. Norge er drømmelandet uten korrupsjon, der urett knapt forekommer og der alle dommere og politimenn er faglig dyktige og høyt hevet over enhver form for uredelighet. Advokatstanden fremstilles også som en slags edel hær med riddere.

   Nåde den som sier noe annet. Vips, så er man blitt barnevernhater, vaksinemotstander, høyreekstrem, marxist, antisemitt, dum, ond, motbydelig, useriøs, uten injurierende kraft, latterlig, kjedelig, en som skal ignoreres og overvåkes, for å nevne noe. Alle midler tas i bruk for å ikke miste go'følelsen når bandet spiller og skipet synker. -Og man trenger ikke være veldig stiv i historie for å vite at folket må være fornøyd, ellers blir det trøbbel.

   Jeg tror det ligger an til trøbbel. Men, Norge er ingen skute, og vi kommer til å overleve. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen.

   Jeg er ikke i tvil om at åpenhet og redelighet er det beste. Dette er ikke tiden for propaganda, fløte og fløyelsmusikk. Vi må sikte oss inn mot de ansvarlige. I dag er VG på sporet av noe sentralt, synes jeg

   ILPI-saken. http://www.vg.no/spesial/2016/nedrustningsavtalen/

   "K-ordet rykker stadig nærmere", skriver VG her, og røper samtidig hvor uendelig langt inne det sitter å bruke begrepet "korrupsjon" i Norge. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ilpi/k-ordet-rykker-stadig-naermere/a/23817811/

   Det ganske spesielle når det gjelder dette advokatselskapet, er mannskapet. Her er et intervju med begeistrede nye ILPIere:

   "Vi er ikke aktivister, men har startet en «advokat-boutique» for menneskerettigheter.

   Det sier forretningsadvokat Frode Elgesem og menneskerettsspesialist Njål Høstmælingen, som står bak nyvinningen ILPI Law, et advokatfirma i Oslo som skal ha menneskerettigheter som spesialfelt.

   ILPI Law har kontorfellesskap og arbeider tett med ILPI – International Law and Policy Institute – et uavhengig rådgivnings- og konsulentselskap som fokuserer på «godt styresett, fred, konflikter og folkerett». Njål Høstmælingen er direktør ved instituttet, en rolle han skal kombinere med advokatjobben.

   Tidligere justitiarius Tore Schei og Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit er to av en rekke norske og utenlandske fagfolk tilknyttet instituttet.

   – En del av sakene innenfor ILPIs faglige krets vil være typiske advokatoppdrag, som der et selskap har en sak som kan utvikle seg til en konkret konflikt, eller er usikker på sitt ansvar for en leverandør, eller trenger en fortrolig gjennomgang av rutiner. ILPI Law vil derfor være et godt supplement til ILPI, sier Høstmælingen."
   http://www.advokatbladet.no/2016/09/skal-leve-av-menneskerettigheter/

   Menneskerettigheter er fint! Det er alle norske jurister brått blitt enige om, i løpet av 2016.

   Spørsmålet er for eksempel: hvor tydelige spor etter menneskerettigheter finner man i kjølvannet av Tore Scheis mange år i Høyesterett? Hvor mye av hans kompetanse og etiske bevissthet innen menneskerettigheter - og økonomi og avtalerett, for den saks skyld, var tilstede da ektefellen hans (som satt i styret i Storebrand bank) unnslapp ansvar i den omstridte dommen der Storebrand Bank vant over far og sønn Lognvik? http://e24.no/privat/penger/hoeyesterett-godkjenner-lureri/10060951

   Kanskje kommer det godt med å ha gode venner som ikke stiller dumme spørsmål.

   Det har nok advokat Frode Elgesem.

   For han er:

   Gift med generalsekretæren i Advokatforeningen, Merete Smith.

   Svigersønn av tidl. Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

   Tidl. partner i advokatfirmaet Thommessen.

   Tidl. kollega av konen til tidligere Høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

   Tidl. kollega av mannen til NHO-president Kristin Skogen Lund

   Tidl. kollega av nåværende HR-dommer Arne Ringnes

   Tidl. kollega av en av de tidl. mistenkte i Transoceansaken

   Tidl. kollega av tidl. styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Christian Bruusgaard, som ble felt for grov uaktsomhet i KOFA-

   -Og bevare meg vel, det er klart det er mer.

   Advokatfirmaet Thommessen....

   Selskapet som vant en sak i Høyesterett som gjør at advokater kan overføre midler til skatteparadis via klientkonti, uten at Økokrim eller skattemyndigheter får innsyn, selv ved kvalifisert mistanke om økonomisk kriminalitet.

   Luften må formelig ha dirret av inhabilitet, og hvordan kan én eneste alminnelig oppegående sjel utelukke at det var kameraderi som gjorde utslaget da resultatet i Borgarting ble erstattet, og man nærmest hørte applausen runge over Oslos beste vestkant, lille julaften 2010. http://www.okokrim.no/pengeoverforinger-via-advokaters-klientkonti-taushetsplikten-gjelder

   Kanskje noen skulle spørre denne executive legal advisoren i Ilpi, med Human Rights Law som focus area?
   http://ilpi.org/people/tore-schei/

   Det hører for øvrig med til dette juleeventyret at advokatfirmaet Thommessen ikke var selvprosederende mot Økokrim.

   Selvprosedering er da heller ikke for puddinger, så adv.fa Thommessen engasjerte adv.fa. Hjort og adv. Erik Keiserud. Sånn gikk det til at både Thommessen, Hjort og Høyesterett og Advokatforeningen og kanskje de aller fleste advokater sannsynligvis sang "Glade jul" med ekstra glad røst den julen.

   Da Keisrud skulle hjelpe justisminister Anders Anundsen med å finne ny Høyesterettsjustitiarius i februar 2016, falt jommen valget på førstvoterende i nettopp denne kontroversielle saken.

   Sånn er jussens verden, i Norge.

   Jeg synes egentlig ikke det passer så godt med lette og lyse sanger når man ser på situasjonen for Norge i dag. Jeg synes det passer bedre med denne fra Leonard Cohen.
   https://www.youtube.com/watch?v=Lin-a2lTelg

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died
Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long-stem rose
Everybody knows

...

   *

   Julianne Olaisen:
   K-ordet kunne vært brukt i mange saker i dette landet. Eva Joly sa det for mange år siden da hun ble spurt om det fantes korrupsjon i Norge. Den gang trodde jeg damen var helt forrykt, men i dag vet jeg bedre. Det forgår over en lav sko.

   Dag Vidar Madsen:
   Selvbedrageri er den mest utbredte og den verste bedrageriformen som finnes. Den tjener kun selvgodhetens livsløgner og pompøse fantasier.

   Per Kjellstad:
   Vårt pene rene lille snille Norge.

   Elin P. Gregusson:
   Takk for deling, Marius Reikerås, det ER en viktig tekst. Jeg deler også disse leserinnleggene jeg hadde i Bergens Tidende og Advokatbladet i februar 2014, i kjølvannet av at Eirin Eikefjord rettet fokus mot fra et uhyre snevert miljø til Høyesterett.

   Bergens Tidene, 2. febr. 2014: "Habilitet i Høyesterett" http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Habilitet-i-Hoyesterett-319333b.html

   Advokatbladet Nr. 2/2014: http://viewer.zmags.com/publication/c4a186af#/c4a186af/9

   Konsekvensene var betydelige. Jeg ble fritt vilt på sosiale medier, og de viktigste angriperne var jurister. Jurister med over middels makt. En kjent advokat, en dommer, en politiadvokat og en jusprofessor ledet an, og slapp blant annet til over en halvside i Advokatbladet Nr. 8/2014, med reinspikka sjikane. Uten tilsvarsmulighet.

   I oktober samme år kom en forfatter og tidligere justisminister med noen grenseløse beskyldninger uten rot i virkeligheten. Hver for seg og samlet legitimerte de personangrep som vanskelig kan kategoriseres som annet enn organiserte cyberangrep - hvilket også er et samfunnsproblem. -Også i Norge.

   Kanskje det kan være noe for deg å rette oppmerksomheten mot, Eirin Eikefjord? Nettrolling som bevisst våpen mot varslere? Det krever imidlertid mer enn middels mot, for du risikerer i så fall selv å bli angrepet, jf. pkt. A nedenfor.

   Fire lenker som beskriver organiserte nettrollangrep på en pedagogisk god måte:

   A. Jessica Aro, finsk gravende journalist,
   Søndagsrevyen 27.11.16, om Trollfabrikker, (fra 26 min):
   https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa03112716/27-11-2016

   B. Gleen Greenwald. "De spionerar på dig också via internet"
   Den svenske legen og professoren, Anders Romelsjö har oversatt en artikkel av den kjente og anerkjente amerikanske advokaten og journalisten "De spionerar på dig också via internet"
   https://twitter.com/romelsj/status/798270954635935744

   C. Trond Skaftnesmo - norsk filosof skriver om metodikken i artikkelen: “Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten
   http://www.kulturverk.com/2014/07/06/konspiranoia-det-magiske-ordet-som-struper-samfunnsdebatten/

   D. Et beryktet nettroll fra den norske Nettrollheimen. Her omtalt i en blogg fra 2.7.12.
   «Tor-Jørgen Næss er mannen bak bloggen Tøvsugeren. Han har overvåket flere FB-sider i over 1 år og blogger om sin besettelse med navngitte personer han ikke kjenner, men synser uhemmet om. I følge ham selv har han tusenvis av skjermdumper av samtaler fra ulike nettsider.

   Han har forsøkt å sverte ryktet og omdømme til flere hundre personer siste året, som en typisk cyberstalker. Blant annet er han glad i å spre ladet stigma om mennesker han ikke kjenner. For eksempel er en FB-sides brukere utnevnt til å være de alternatives al-Qaeda. Ikke noe småtteri. Stikk innom Næss og se hvordan en ekte cyberstalker opererer.»
   https://infilteredperception.wordpress.com/2012/07/02/cyberstalking-et-humanetisk-angrep-pa-ytringsfriheten/

   Noen bør gå norske trollfabrikker nærmere etter i sømmene. ALT peker i retning av at "noen" tar betalte oppdrag for å produsere og spre skittpakker med sikte på å ødelegge omdømmet til varslere.

   Om man ikke orker følge alle lenker; Se Søndagsrevyen fra 27.11.16, dvs innslaget om Jessica Aro, pkt A.

   Ta gjerne kontakt med meg på epost elin@gregusson.com eller mobil: 95857251, hvis du har erfaringer eller informasjon om nettroll.

   Habilitet i Høyesterett
   DEBATT: Det finnes en liten juridisk elite i Oslo.
   bt.no

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153946247671875

   Juristelitens julebord.

   I disse julebordtider, vil jeg gjerne fortelle en fortelling fra et fiktiv julebord.

   Men, etter å ha lest den håper jeg du spør deg selv:

   Var det så fiktivt, likevel?

   Og hva gjør alle disse bindingene med rettssikkerheten vår?

   For det er, som du sikkert skjønner, ikke julebordet jeg egentlig er opptatt av.

   Men, hvordan nære bindinger i de innerste juridiske kretser, kan påvirke din og min rettssikkerhet.

   For dette er mennesker med makt. Mye makt!

   Vel, her er den fiktive fortellingen om julebordet mellom julekameratene i advokatfirmaet Thommessen, advokatfirmet Hjort, Høyesterett, Advokat foreningen, Tilsynsrådet for advokater og DnB:

   Det nærmer seg jul igjen, og atter en gang var det på tide for juristfiffen å samles.

   Skal man utøve makt, må makten pleies.

   Og hva er vel bedre enn å samle "makten bak makten" til årets julebord?

   En av initiativtakerne, er tidligere partner i Thommessens,nå partner i ILPI, Frode Elgesem .

   Ja,du vet dette "menneskerettsfirmaet" som har fått flere ti-talls millioner av Utenriksdepartementet, i strid med regelverket.

   Penger som i realiteten er mine og dine gjennom skatteseddelen. Les gjerne mer om det her:

   http://www.vg.no/spesial/2016/nedrustningsavtalen/

   "K-ordet rykker stadig nærmere", skriver VG her, og røper samtidig hvor uendelig langt inne det sitter å bruke begrepet "korrupsjon" i Norge.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ilpi/k-ordet-rykker-stadig-naermere/a/23817811/

   På gjestelisten har advokat Frode Elgesem blant annet satt opp:

   Sin kone, generalsekretæren i Advokatforeningen, Merete Smith.

   Sin svigerfar, tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

   Sine tidligere kollegaer i advokatfirmaet Thommessen:

   Partner og advokat i Thommessen, Eva Kristine Schei, konen til tidligere høyesterettsjustitiarius, Tore Schei.

   Tore Schei er selvskreven, for etter at han gikk av som sjef i Høyesterett, tiltrådte han som rådgiver i nettopp ILPI.

   Tidligere kollega Thommessen, nåværende Høyesteretts-dommer, Arne Ringnes

   Tidligere kollega i Thommessen, påtroppende Høyesterettsdommer, Borgar Høgetveit Berg

   Selvsagt må den tidligere "gudfaren" blant advokater, tidligere kollega i Thommessen og tidligere styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Christian Bruusgaard, inviteres.

   Du husker han som ble felt for grov uaktsomhet i KOFA-SAKEN.

   En sak som er bemerkelsesverdig lik den vi ser utspille seg rundt ILPI nå.

   Og siden Bruusgaard har offentlig uttalt at han er en god venn med tidligere leder av Advokatforeningen, advokat Berit Reiss Andersen, ser jeg ikke bort fra at også hun blir bedt.

   Og for ikke å glemme partner i Thommessen, Sverre Koch.

   Ja, han i Transoceansaken, vet du.

   Selvsagt skal han være med.

   Da advokatfirmaet Thommessen, for noen år tilbake, kom i Økokrims søkelys for å sluse milliarder av kroner via sin klientkonto til diverse skatteparadis, var hjelpen ikke langt unna.

   Partner i advokatfirmaet Hjort, Erik Keiserud, var klar til å ta saken.

   Keiserud var også forrige leder av Advokatforeningen.

   Og som sagt som gjort: Med Keiserud på banen,fant Høyesterett det naturlig at Thommessen skulle slippe å gi Økokrim eller andre skattemyndigheter innsyn i Thommessens klientkonto, selv ved kvalifisert mistanke om økonomisk kriminalitet.

   Selvsagt er Keiserud derfor en selvskreven gjest i dette selskapet.

   Se for øvrig:

   http://www.okokrim.no/pengeoverforinger-via-advokaters-klientkonti-taushetsplikten-gjelder

   Førstevoterende i denne saken, var for øvrig nåværende sjef for Høyesterett, Toril Marie Øie

   Og da justisminister Anders Anundsen skulle finne ny Høyesterettsjustitiarius i februar 2016, fikk han hjelp av?

   Jo! Der dukket jammen meg Erik Keiserud opp igjen.

   Og jommen meg falt valget på?

   Jo, førstvoterende i "Thommessen saken",Toril Marie Øie.

   Som altså hadde kjøpt Keiseruds argumenter, om å holde Thommessen sin klientkonto lukket for omverden.

   Og hva er da mer naturlig enn å invitere enda en av Høyesterett sine dommere:

   Tidligere partner og kollega i advokatfirmaet Hjort, nåværende Høyesteretts-dommer, Bergljot Webster.

   Og da DnB ble avslørt for å ha gjennom Panama-papers skandalen, så dukket Else Bugge Fougner i advokatfirmaet Hjort opp som en reddende engel for banken.

   Og hun er venninne med DNBs styreleder, Anne Carine Tanum, og bisto styret i redegjørelsen til Næringsdepartementet.

   Etterpå hyret DNB-styret inn advokatfirmaet(Hjort) til å foreta en ekstern og uavhengig gjennomgang av bankens rolle i samme sak.

   Hun må selvsagt få komme på julebordet.

   Slik kan det altså se ut, når "makten bak makten" avholder sine julebord.

   God førjulstid, og ikke glem Grunnloven som sier at "loven er lik for alle".

   *

   Hilde Ottesen:
   Grunnloven sier Loven er lik for alle, men folk som har åpne øyne og gidder å se hva som foregår rundt om vil si Loven er lik for alle bortsett fra........... Viktig poeng du tar opp her Marius, jeg håper bare flere får opp øynene for det

   Jane Kile:
   Godt beskrevet. Deler!

   Dag Vidar Madsen:
   Det ser snarere ut som at de her nevnte jurister" står over loven.

   Rune L. Hansen:
   Loven, for den politiske nepotismen i dagens Norge, er kun for at det nasjonalt og internasjonalt skal se fint ut på papiret. I virkeligheten er det fullstendig motsatt lov og rett som dirigerer.

   Rune L. Hansen:
   En overdrivelse, eller er det systematisk akkurat fullstendig motsatt lovlig lov og rett som stort sett bedrives i og av den offentlige forvaltningen i dagens Norge? Et spørsmål for eftertiden, eller for nutiden?

   Gs Allan:
   http://www.nettavisen.no/na24/--et-drapsforsk-er-et-drapsforsk/3390202.html
   - Et drapsforsøk er et drapsforsøk
   Han er vant med å ha det tøft. - Å være Liverpool- og Lyn-fan er krevende.
   nettavisen.no|By Ole Eikeland

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Er du sikker på at det er fiktivt? :))))

   Andreas Ørslien:

   cancer-government.jpg

   Elsa Drissi:
   Enig hvor mye som holder skjult for oss vanlige "mennesker " tør jeg nesten ikke tenke på.

   Ove Martin Kolnes:
   Er bondesønn.. og slikt kalte vi "innavl". Kommer ikke noe godt utav slike julebord med andre ord.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. desember 2016: 

   Mørkt, vått, yr og mellom 6 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt, yr, vått og 8 klokken 09. Disig himmel, vått, yr og omkring 7 pluss-grader videre utover formiddagen. Med mindre nedbør utover eftermiddagen frem mot 14-tiden. Det er den internasjonale menneskeretts-dagen i dag, 10. desember, hvert år. Jeg merker ingenting til det og er jo fortsatt kidnappet og fangeholdt. Jeg har et stort oransje ti-kilos gresskar jeg har hatt her nu i flere uker, som jeg i dag nu er i ferd med å tilordne for videre tilberedning. Det norske navnet "gresskar" er meget passende. Efter å ha skåret en passende stor åpning i det blir det mye spiselig "gress" å skrape ut, pluss også spiselige frø som vokser på "gresset". Alt inni gresskaret er spiselig, også uten tilberedning. Hundene liker det godt også, med skall også. Ja, det er gress-aktig det som er inni, selv kjøttet også når det skrapes ut med en kniv eller en skje. "Gresset" er voksende fra innsiden av skallet, mot sentrum. ("Derfor" den store, svulmende størrelsen på gresskar?) De fleste av frøene har jeg nu lagt til skånsom tørking. Alt det utskrapte kjøttet, minus det jeg og hundene spiste på direkten, skal jeg tilberede videre senere i dag og i morgen. Mørkt, disig og 6 pluss-grader klokken 17. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208872284299142

   Er det staten eller en selv som skal respektere og sikre ens menneskerettigheter?

   *

   Morten Isaksen:
   Ja du spør....

   Bertil Sandström:
   Jag tar ansvar mot andra.. tyvärr gör inte samhället det när dom med sina lagar kan förstöra familjer o enskilda,, det gäller inom många områden,, tex jag hade 2 fungerande vårdföretag,, en fd kollega gillade inte att jag lyckades, nyttja sin sk vänskap inom kronofogden för att amputera mina framgångar... kriminellt..o m¨ ånga nyttjar lagarna för att bara djävlas... det ska inte ens kunna gå att göra så.

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg spør, og spørsmålet er alvorlig ment.

   Bertil Sandström:
   Bra.. för många springer undan.. jag måste följa dom o staten ska se till att dom följer dom o att dom efterlevs.. men ser att i Sverige skiter man fullständigt i detta.. Som om dom inte tar det på allvar..

   Rune L. Hansen:
   Hva sier for eksempel Menneskerettserklæringen:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...) da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse"

   Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   Og hva sier for eksempel Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) i sin innledning? Følgende:

   "Understreker at hovedansvaret og plikt til å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter ligger hos staten"

   Judith Helvig:
   Det gjelder bare for noen ikke for alle her i dette landet. Noen har mer rettigheter enn andre

   Judith Helvig:
   Har du ikke det rette ansiktet . Så har du ingenting du skulle ha sagt . Det er bare ord og paragrafer .

   Rune L. Hansen:
   Men enhver menneskerett skal være umistelig. Hvem konkret er det som stjeler menneskerettigheter? Og med hvilken rett?

   Judith Helvig:
   Det er mange kanskje fordi de ser på menneskene som verdiløse . Og som verdiløs har en ingen rettigheter

   Judith Helvig:
   Da blir det bare ord og paragrafer

   Judith Helvig:
   Trenger en hjelp og ikke har det rette ansiktet så får en det ikke . Slik er det og har vært i mange år .

   Judith Helvig:
   Jeg lurer på hvorfor andre har mer rettigheter enn andre. Hvor er rettferdigheten i dette med lover og regler som en skal leve etter når sannheten er noe helt annet. Når de kan tjene noe er de som gribber. De gjør hva som helst for at ikke rettighetene skal komme frem. De vet ikke hvor mye de ødelegger for andre. Et menneskeliv har ikke noe betydning.

   Judith Helvig:
   Dessverre er det noe en ikke får svar på.

   Heidi Turid Dammann:
   Hvilke menneskerettigheter har jeg hvis jeg blir stevnet for retten, for et uberettiget krav, og ikke har penger til advokat og heller ikke er i stand til å prosedere selv? Kan de da bare svindle meg uten at jeg har mulighet til å forsvare meg?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig. Du er skyldig inntil det motsatte er bevist, i det landet hvor motsatt lov og rett rår. Og som en ekstra sikkerhet, skal det heller ikke være mulig for deg å bevise at du er uskyldig. : (

   Rune L. Hansen:
   Ironi, eller alvor?

   Rune L. Hansen:
   Det er i og for Menneskerettserklæringen og de andre menneskeretts-konvensjonene for eksempel også lovbestemt, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Leah Lesley Christensen:
   Jeg mener, at menneskerettigheder er en grænser der skal til for at hindre at staten ikke misligeholde deres magt. Med dem flettede inde i loven ville vi kunne sagsgøre staten for at bryde loven så mange gange at det ville hindre poltiker at indføre lov der kun vil skabe ballade for sig selv.

   Rune L. Hansen:
   Og det tror du de bryr seg noe om, Leah Lesley Christensen?

   Leah Lesley Christensen:
   som status er idag hvor menneskerettigheder ikke er inde i loven - og som jeg altid siger - med HØJERE RANG end alle andre lov - så nej, de er bedøvende lige glad for de har sikret sig at de SLET IKKE kan komme i loven - de beskytte sig selv men at hindre at de nogen sinde komme ind i loven.

   Leah Lesley Christensen:
   Ikke desto mindre er danmark FORPLIGTET af dem for hun har RATIFICERET aftalen og derfor har jeg altid krav om at blive behandlet i forhold til Universale Menneskerettigheder af 1948 i hver eneste klage jeg lave ligesom jeg altid nævne jeg er et LEVENDE mennesker og har begyndt også at tilføje LEAH til mit navn som er registreret alle andre steder.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er på mange forskjellige måter i loven, Leah Lesley Christensen. I tillegg til at de selv er loven, med overordnet og forrangs status.

   Leah Lesley Christensen:
   Ja, der forsøger alt hvad de kan at ÆNDRE de lov fra 1948 og hver eneste ændring er værre og værre og værre derfor fastholde jeg at man efter WWII blev enige om disse formuleringer og de skal ikke ændres blot fordi regeringer vil LADE SOM OM de overholde menneskerettigheder hvor de egentlig blot har MALTRAKTERET disse rettigheder.

   Leah Lesley Christensen:
   Fx har de ændret at folk har ret til LIV til at folk har ret til liv - HVIS en regering ikke tillade dødsdom - WOW !!!!!

   Rune L. Hansen:
   En menneskerett kan ikke endres nasjonalt, Leah Lesley Christensen. Det er helt umulig.

   Leah Lesley Christensen:
   Ja, det er vi enige om - her taler jeg om FN har delagtiggjort sig at lave loven om for eksempel til EUROPÆISKE mennskerettigheder og AFRIKANSKE menneskerettigheder og dem ACCEPTERE JEG IKKE for jeg er HELT enige med dig, de kan ikke bare lige laves om efter "behov".

   Leah Lesley Christensen:
   I øvrigt de Europæiske menneskerettigheder er kun gyldig for STAKE HOLDERS og de holde ikke hånden under folkets velfærd som Merkel også har bekræftet - lige EU menneskerettigheder har bekræftet. De lade de enkelte lande helst selv bestemme hvilke lov de vil føre når det gælder LEVENDE MENNESKERS rettigheder.

   Leah Lesley Christensen:
   De har OMDEFINERET at en PERSON er en JURIDSK person dvs en ikke levende væsen såsom en STAKE HOLDER - mega stor velhavende koncerner - der har ret til at klage om ULIGE BEHANDLING som om de er mennesker.

   Leah Lesley Christensen:
   LIGEBEHANDLINGSNÆVNET i Danmark tillade ikke at folk UDENFOR ARBEJDSMARKEDET må klage om ulige behandling. Er man gravid, pensionist, ledige, syge, studerende børn i fængsel, i midlertidig job, vikar, deltidsansatte, fleksjob. Alle disse har man ikke ret til at KLAGE - alstå man må ikke engang klage - om at blive ulige behandlet.

   Leah Lesley Christensen:
   Dansk institut for menneskerettigheder fokusere kun på erhvervsrettigheder - første gang jeg hørt om det, kendte jeg ikke alt det, som jeg vide idag men nu forstår jeg bedre, de fokusere udelukkende på menneskerettigheder for ikke levende PERSONER.

   Rune L. Hansen:
   Mye tull og tøv du sier der, Leah Lesley Christensen. Du burde vel forstå at å klage til kriminelle er som å skvette vann på en gås, bare veldig mye verre.

   Leah Lesley Christensen:
   ja, det vide jeg godt. Men jeg blive ved og ved og ved for folket skal forstår det så man kan stå samlet om at kræve det. Vi kan ikke samles om dette og hin individuelle klage. Vi må samles om krav til loven der vil gavne ALLE mennesker inklusive PRÆCIS dig Rune L. Hansen.

   Leah Lesley Christensen:
   ja, det vide jeg godt. Men jeg blive ved og ved og ved for folket skal forstår det så man kan stå samlet om at kræve det. Vi kan ikke samles om dette og hin individuelle klage. Vi må samles om krav til loven der vil gavne ALLE mennesker inklusive PRÆCIS dig Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   Loven er som den er, Leah Lesley Christensen. Det er ikke å endre loven denne min postering handler om. Les igjen og bedre.

   Leah Lesley Christensen:
   Det mener jeg ikke vi skal acceptere.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210937862820810&set=p.10210937862820810&type=3&theater

   Leah Lesley Christensen:
   Vi kan trækker hver især i vores eget retning eller vi kan alle trække i samme retning. Det sidste er den eneste måde at opnå ændringer på.

   Rune L. Hansen:
   Det bør vel heller ha egne posteringen. Du spammer vel her nu?

   Leah Lesley Christensen:
   Jeg bryde mig slet ikke at kaldes for en spammer når du selv har stillet mig spørgsmål !

   Rune L. Hansen:
   Så kommenter eller besvar da heller spørsmålet.

   Judith Helvig:
   Så hvor er menneskerettigheter det lurer jeg på .

   Rune L. Hansen:
   Så hvor er menneskerettighetene?
   Ja, det er det mange som lurer på. Det er noen som stjeler og benekter våre umistelige menneskerettigheter. De er altså ikke umistelige likevel?!

   Bertil Sandström:
   Jag är tämligen säker på att dessa rättigheter egentligen är medfödda instinkter.. men att dessa har dolt sig i våra sinnen när människan började utvecklade språket o "fel" del av våra hjärna började agera.. Språket o tankarna tog över våra sinne o instinkter.. så det är vår natur... ödmjukhet i sitt sannaste läge.

   Linda Skoge:
   Godt spørsmål.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1161018340642576/

   Inger Marina Jakola:
   Det er jo et flott lovverk og paragrafer," meenn" -- Som du skriver i siste avsnitt: -- "Understreker at hovedansvaret og plikt til å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter ligger hos staten" .. sitat slutt!!
   -- Når Staten ikke evner/har tilstrekkelig folk med kompetanse/ikke makter eller evner å forstå lovverket og/eller praktisere det,, - er en like langt..
   Mangler vi i hovedsak i Norge folk med rette kompetanse/erfaring/evne med mer til å forvalte de her særs viktige elementer i rette stillinger/jobber ?? -- Når "regelen" viser seg å være at menneske rettigheter blir brutt til "stadighet" - og at ikke minst Barns rettigheter ikke ivaretas - men i ytterste konsekvens fører til katastrofale konsekvenser, for ofte, - uten å utdype det her,, -- Så er det et alvorlig Varsko spør du meg

   Rune L. Hansen:
   Det er i og for Menneskerettserklæringen og de andre menneskeretts-konvensjonene for eksempel også lovbestemt, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Og i for eksempel Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1295784623775797/

   Liv Marit Bakke:
   Det er vel staten, for det er dem som har underskrevet avtalen på vegne av hele befolkningen.

   Stefan Pettersson:
   I dag är det "Den internationella" människorättsdagen
   En dag som politiker kanske bör fundera på vad de ställt till med, till socialtjänsten säger jag. "sjuk organisationer och borde inte finnas"
   Vi som mött eran svarta och mörka verksamhets, kommer driva tills de som begår brott i den organisationen, får ta sitt straff

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Laila Dalbye:
   Ja du, Norge lever ikke opp til noe av dette. Snarere tvert om.

   
   Rune L. Hansen:
   Jo flere menneskeretts-forbrytere i et land, dess mere foraktet, forfalsket og fryktet er menneskerettighetene?

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153948604006875

   Menneskerettsdagen faller på samme dag som Nobels fredspris utdelingen, altså i dag den 10 desember.

   I år er det 50 år siden FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble vedtatt. Den trådte dog først i kraft i mars 1976.

   Også FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ble vedtatt dette år.

   Så hvor står vi den dag i dag?

   Blir rettighetene våre under disse konvensjonene respektert?

   Nei, det gjør de aldeles ikke, og det sømmer seg ikke for en nasjon å sole seg i glansen av å dele ut Nobels fredspris, samtidig som at ti-tusenvis av mennesker i Norge får livene sine spolert som følge av myndighetenes maktovergrep.

   Men i et land der den offentlige selvgodheten er høyere enn alt, kan folket ikke forvente noe annet enn festtaler, uten annet enn papiret det står skrevet på.

   I det minste har det internasjonale samfunnet våknet i 2016, og sett at alt som glimrer i Norge, ikke er like vakkert i virkeligheten.

   *

   Elise Karlsen:
   Jeg avlyser hele fakkeltoget! De fleste "smarte" barneverns bekjemperne er rene bestillingsverk for dårlige advokater som tildeles mennesker som er ute av stand for å kjempe for sine rettigheter! Det betyr at de er like rotten som de værste i bv systemet. De får penger fra elendige advokater for å sende de klienter som er i behov for livsnødvendig hjelp. Det er så koruppt og ille alle veier at en kan gråte sørgmodige tårer! Så Nina Søviknes og co, fuck off!!!!! Det blir ingen landsmøte med min hjelp på Aof huset! Jeg misbruker faen meg ikke mennesker for penger! Jeg melder meg ut av alle bv grupper nå! Det er en gjeng med skikkelige onde ulver der ute! En dualisme av kontraster uten sidestykke, tro meg! Håper dere koser dere langt inn i hjerterota med svik og et deres tusenlapper til frokost! Svikere hele hyene flokken alle veier i det hele!!!!!!

   Cath Aurora:
   Nina Søviknes tjener ikke fett på å hjelpe foreldre og barn som er utsatt for BV, derimot bruker hun av egen lommebok for å reise rundt å hjelpe. Har det fullstendig rablet for deg Elise?

   Elise Karlsen:
   Nei hun er et bestillingsverk! Det kan jeg dokumentere!

   Elise Karlsen:
   Tro meg!!!!! Dama er falsk som få!!! Skal jeg legge ut dokumentasjon på det? Mye en finner ut når en undersøker tingenes virkelige tilstand. Hun er bare opptatt av penger når alt kommer til alt. Med flere andre! De vet det så inderlig godt selv! Ingen nevnt ingen glemt!

   Elise Karlsen:
   Hvem er dere?

   Elise Karlsen:
   Marius hvem er du?

   Katarzyna Debicka:

   give-back.jpg

   Nanda Frontado:
   
   humans.jpg

   Börge Johannesen:
   Ja vi er blitt en del som har blitt misbrukt, hundre tusen vis vil jeg tro så takk for du står på!

   Britt Karin Engevik:
   For menneskerett : ) og rettferdighet <3

   Ole Henriksen:
   Nord Hålogaland tater har mange gode kommentarer når det gjelder selvskryt. Som feks passer dette for den norske statsmakten. Av hjerte skinner du, sa reven.

   Cath Aurora:
   Fikk opp denne på fb nå. Hva gjør norske myndigheter for å feire menneskerettighetsdagen?

   menneskerettsdagen-fb.jpg

   Vegard Tilrem:
   Direkte pinelig at selve vertslandet her fortsatt er "degradert" fra å ha status som A- nasjon, til bare å ha status som:
   B- NASJON....
   I forhold til FN., Strasbourg, og menneskerettighetssystemet....
   Mange år efter at en ble degradert...
   Ikke bare En Nasjonal skandale, men Nå også en gedigen skandale for de Blå-Blå, som ikke har evnet å rydde opp i dette, efter at de tok over etter Rødt, for mange år siden...
   Norge, fortsatt en B- Nasjon !
   (Konstaterer jeg)...

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1157970417573442/

   Rolf Schou:
   Når så mange politikere fra alle politiske partier, ikke vil kommentere noen av disse menneske rettighets bruddene og bruddene på grunnlov, og mange andre aktuelle norske lover, sitter nok mange igjen fortvilet, etter å måtte sitte igjen som ofre for disse alvorlige overgrepene, med mer og mindre ødelagte liv, som resultat. Norge, en stat som produserer ofre for alvorlige ulovlige overgrep! Vi trenger virkelig hjelp fra EU organisasjonene! Og selv forherligelsen fra denne norske staten, gjør at en kan si, at tildekkingen og propagandaen, virker total!

   Rune L. Hansen:
   Jo flere menneskeretts-forbrytere i et land, dess mere foraktet, forfalsket og fryktet er menneskerettighetene?

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. desember 2016: 

   Mørkt med grålig mørk himmel, fuktig luft og omkring mellom 6 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet med antydninger til yr og omkring 5 pluss-grader en stund utover formiddagen, derefter disig, yr og omkring 6 pluss-grader. Mørkt, vått og fuktig omkring 17-tiden. Grålig mørk himmel med en tildels synlig nokså full måne i snart i sør og 4 pluss-grader omkring 21-tiden. Tilsvarende videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.12. 2016 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1356788121038525/

   Nå må vi våkne!!
   https://www.youtube.com/watch?v=YdZB8nO_Cm4
   Nå må vi våkne - "Familien, staten og nye lover" av Jørgen Høgetveit Bibelskolelærer, Øyvind Andersen sa følgende om dette opptaket: Før vi går over til Rome...
   youtube.com

   *

   Cate Nyvoll:
   Ja, men jeg tror nesten dette har hendt, folk våkner opp til realiteterne fra drømmeland, som kanskje engang var ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, men hva han har å fortelle er viktig.

   Cate Nyvoll:
   Rune L. Hansen Selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Jørgen Høgetveit her gir oss særlig et godt innblikk i hvordan den politiske offentlige kriminalitet i dagens Norge har vokst frem til en smittsom katastrofe i og for Norge og verden.
   I hvordan den prosessen i Norge har foregått og enda pågår, stadig verre og verre. Og ble og blir stadig verre til et samfunn og en verden med kafka-prosesser og forurettelser for sivilbefolkningen.
   Hvor biologiske prosesser og tradisjoner overstyres av makt-kåte politikere og interesser, som i full forakt for prinsippene for lovlig lov og rett, mere eller mindre godt skjult, men stadig mere tydelig i sine konsekvenser, begår allslags grove forbrytelser mot medmennesker, sivilbefolkningen og verden. Makt-kåte politikere og interesser, kommet seg til makt som snikende slanger og opphøyer seg selv og sine egne interesser til gud og lov og rett for Norge og verden! Systematisk splittende, oppløsende og ødeleggende ekteskapet, barndommen, familien, menneskeverdet, menneskelivet, menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett.
   Ødeleggende enkeltmenneskets, familiens og samfunnets myndighet, til fordel for seg selv og sin egen syke, forkvaklede og kriminelle politikk.
   Ja, dette er meget meget alvorlig! Det er et tungt, indoktrinerende og drepende mørke som senker seg over oss og verden. Og i og med et slikt mørke kan ikke mennesker overleve særlig lenge.
   Sammenlign med et tre eller en skog hvor mørket ruvende og kvelende med sin tyngde erstatter årstidene, livets gang, naturlighet og lyset. Trærne, skogen og livet dør, klarer bare i begrenset tid å overleve.
   Hvordan kan dette stoppes? Er det for sent?

   Noen ord fra Bibelen i en stund som denne til å tenke på, fra Jobs bok 8,8-19:

 "Bare spør de framfarne ætter,
 gi akt på det fedrene fant ut.
 (9) Vi er jo fra i går og vet ikke stort,
 som en skygge er våre dager på jorden.
 (10) Fedrene kan lære deg og gi deg beskjed,
 tale til deg ut fra det de vet.
 (11) Vokser det siv der det ikke er myrlendt,
 blir starrgresset stort der det ikke fins vann?
 (12) Om det ennå står friskt og ikke blir skåret,
 tørker det bort før alt annet gress.
 (13) Slik går det med alle som glemmer Gud,
 håpet svinner for den som er gudløs.
 (14) Hans trygghet henger i tynne tråder,
 han setter sin lit til spindelvev.
 (15) Han støtter seg til sitt eget hus,
 men det holder ikke;
 han klynger seg til det, men det står ikke støtt.
 (16) Han står som et frodig tre i solen,
 grenene brer seg ut over hagen.
 (17) Røttene fletter seg inn i en steinrøys,
 haker seg fast mellom steinene.
 (18) Men rives han bort fra det sted hvor han bodde,
 kjennes det ikke ved ham: "Jeg har ikke sett deg."
 (19) Se, slik tar hans livsløp slutt,
 og en annen gror opp av jorden."

   
---
---

   Fortsettelse fra 08.12. 2016: ( intern)
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1602058250102267/

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke på mafia-virksomhetens premisser en skal protestere eller be om hjelp! Tvert om skal en få den kompetent straffeforfulgt og stoppet!

   Ananya Devi:
   Jeg undres over hvorfor nettopp advokater ikke står fram mer, som for eksempel forløperen Venil Thiis har gjort, om det som mennesker blir utsatt for.
   Advokater har et unikt innsyn i hele prosessen, som er uhyggelig lik Kafkas 'Prosessen' -som beskriver en totalitær, hemmelig rettspraksis for å intimidere ofrene, der anklager også er dommeren, også videre.
Jeg håper at flere advokater kommer nå til å stå fram, til og med anonymt, om det er nødvendig for deres trygghet, for å belyse noe av det som foregår bak de lukkede dører, der de grunnnleggende rettigheter og internasjonale forpliktelser er låst ute, og dokumentasjon av hendelsesforløpet nektes.

   Rune L. Hansen:
   Hittil og foreløbig ser vi at de fleste norske advokater, nær alle og enhver, tenker mest på pengene, karriæren og seg selv. Hvordan de skal kunne bli dommere, advokater i og for kommunene, regjeringsadvokaten og andre steder i og for den politiske forvaltningens politikk. Noen av de undrer kanskje på hvordan de vil kunne overleve uten under den politiske nepotismen - og skremmes meget av hva de vet!

   
---
---

   Per Kjellstad, 11.12. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1162871023790641/

   Hva er det som foregår??

   Trygve Hegnar: - Vi blir rundlurt - hegnar.no
   http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/12/Trygve-Hegnar-Vi-blir-rundlurt 
   Hva skal vi gjøre med politikere som ikke skjønner dette?
   www.hegnar.no|By Stein Ove Haugen

   *

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Det vet vi jo, men vi snur oss vekk. - snart jul vet du, så mye å tenke på.

   Oddvar Wallstad:
   Vi blir ikke bare lurt vi blir direkte svindla på samme måte som mafian benytter.

   Per Kjellstad:
   Helt riktig dette er mafiametoder.

   Laila Dalbye:
   Venstresiden igjen, med sine drömmer og ideologier også hva gjelder miljö. Det henger ikke sammen om en objektiv og kunskapsrik hjerne skal evaluere hele raden, altså gjöre en skikkelig konsekvensanalyse för man gjör vedtak. Det skulle man tro at politikere gjorde. Men akk.

   Moon Park:
   Å hjelpe oss.... det dette vesle landet legger ned for å skape et grønt paradis, er ikke engang en ørliten svettedråpe i det enorme havet. Hvilken betydning har våre politikeres strabaser om et grønt paradis og en sunnere verden, på kloden i den store sammenheng? 0 og niks. Ørlille Norge kan ikke redde verden alene.... dette vil vel ikke politikerne se eller kanskje er det idioligisk dumhet, i det minste "intet hørt og intet sett".

   Laila Dalbye:
   Les artikkelen, dette handler om ett vedtak som allerede er gjort og som gir mye mer skade enn at man kan kalle det miljötenk. Det er "drömmenes tanker" som settes ut i livet.
   Når det gjelder hva du påpeker om det lille landet som skal redde verden - så er det etter min mening bare en frase i den indoktrinering som pågår for å legalisere alle avgifter og byrder Stortinget legger på folket. For det har ellers ingenting med miljö å gjöre da man ikke har ett helhetstenkt som skaper noe forventet resultat, slik som artikkelen i "Hegnar" sier, det har ikke den önskede virkning - tvert om.

   Kyrre Wiik:
   Da politikerne så at mange stemte på ”De Grønne” ved kommunevalget i Oslo, skulle alle være ”Grønne” koste hva det koste vil. Nå er det jo mest unge (grønnskollinger) som stemmer grønt. Men her kan det være mye penger å hente fra de dumme nordmenn. I Oslo er det planlagt en bomring som skal innkreve milliarder av kroner. Jeg bare advarer de velgerne som her tenkt på å stemme på et grønt parti.

   Jane Højlund:
   .....hvem tænker på " the pipeline " i norskehavet ? de går i det norske madfad af fisk , hvorfor er der ingen som " råber højt " om det ???? velsagtens fordi det gir indtægt , hva om der sker det samme som i den mexcanske golf ..........TANKER , som kommer når miljø kommer op og op ...

   Rune L. Hansen:
   "Norske politikere er enten dumme, kunnskapsløse eller frekke", sier Trygve Hegnar. Han burde jo ha tilføyd, at de er grovt kriminelle i sin dumhet, kunnskapsløshet og frekkhet. Og at de selvfølgelig må kompetent straffeforfølges og stoppes! (Og selvfølgelig ikke av sine egne dommere!) De er jo livs-farlige. Mildt sagt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.12. 2016 shared Kenneth Egeland's post:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/1606129886361770/

   Poenget er å lure andre til å akseptere en mafia-virksomhets domstoler?

   Billig og gratis reklame for virksomheten. Årets lotto-vinner. Og hvem var fjorårets lotto-vinner?

   Kenneth Egeland
   5 hrs

   Vil bare si, att det går ann å vinne mot barnevernet. Det gjorde vi på torsdag, ettter 6 år med løgn og påsstander jeg ikke hadde trod en offentlig etat var i stand til! Men ta opp. Alle samtaler få alt skriftleg! Da er det ivherfall vanskelig å nekte på noe, visst. Man kan dokummentere jævelskapen de er i stand å bruke. Og alltid bruk en veldig god advokat, på barnevernsaker! Gi aldri opp! Og lykke til alle som har opplevd de misbruke makten de har!

   *

   Ken Joar Olsen:
   Ja altså dette er ihvertfall pussig, og så at det både er viktig med bevis... Samtidig som man må ha en god barneverns advokat... Men selvfølgelig glad på deres vegne, hva "vannt" de egentlig?

   Rune L. Hansen:
   Ja, hva vant de egentlig, og hva er det som får de til å føle seg trygge? Og hva når det motsatte skjer i neste instans? Da blir stemningen en annen! Mens mafia-virksomheten har fått sin billige og tilsiktede gratis reklame. :(

   Rune L. Hansen:
   Pluss har fått de angjeldende inn i sine stasi-arkiver, til effektiv bruk og benyttelse ved neste "besøk" (inkvisisjon). Virksomheten har det ikke travelt, unntatt når den selv finner det for godt.

   Ken Joar Olsen:
   Men dette viser jo hvor sykt og urealistisk det er med reellt fornuftige fosterhjem uten problemer...

   fostermor.jpg

   Rune L. Hansen:
   Penger og karriære og makt er viktig for mange, vet jo enhver. :(

   Rune L. Hansen:
   Menneske-handel.

   Rune L. Hansen:
   Selv ens beste venner og egen familie kan mere enn la seg friste. Til tross for blandt annet:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 35.)

   Rune L. Hansen:
   Lett-lurte mennesker er mafia-virksomhetens ufrivillige hjelpere og støtte-spillere. :(

   Rune L. Hansen:
   Hvor er selvstendig tenkning i dagens Norge? Er den nokså fullstendig erstattet av "politisk korrekthet"?

   Ken Joar Olsen:
   Den er nok erstattet med egoismen og et behov for å være noe... Uten å tenke så mye på hva man EGENTLIG er...

   Rune L. Hansen:
   Identitets-mangel og integritets-mangel, med andre ord.
   Hvor episk og organisk tenkning, forståelse og bevissthet er erstattet med kortsiktighet og stadige politiske angrep og forstyrrelser mot integritet, privatliv, familieliv, trygghet og opparbeidede velfungerende samfunnsstrukturer. Og eneste tillatte tenkning er alzheimers sykdom. Alle og enhver er og skal være ingen som helst, unntatt den politiske nepotismen.

   Ken Joar Olsen:
   Personlig er jeg med meg selv, for barnas fremtid og trygghet. Så er man enten med meg, imot meg eller ute av veien for meg.... ; ) så simpel en mann er jeg, politikk har aldri vært min interesse...

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153953575596875

   Det er klart at barn har krav på egne partsrettigheter.

   Og spørsmålet er om ikke domstolene nå begynner å gi etter.

   Fikk akkurat en telefon fra en mor som er i en barnevernssak.

   Og hennes 12 år gamle datter, har nå fått oppnevnt egen bistandsadvokat av Oslo tingrett.

   Det borger for at alle andre bør kreve det også.

   Stå på krava, og krev dine menneskeretter!

   *

   Cato Martin Jakobsen:
   Kan det være at det kommer ordre fra høyrere hold om å "normalisere" og redusere bv-makta,men det kan de jo selsagt ikke fortelle noen ,da har de jo innrømt den gale matiasen de har vær med på?

   Per Steinar Sørå:
   Det viser at rettsapparatet forstår at det finnes menneskerettigheter som må følges! Stå Marius du får lirket menneskerettighetene på plass!

   Jeanette McCloy Groseth:
   Så er det nå sånn at i følge barns rettigheter så har barn en stemme og denne stemmen skal tillegges vekt!

   Rune L. Hansen:
   De har vel også krav på ikke å bli kidnappet, og på ikke å bli torturert, traumatisert, frarøvet sin familie, sin identitet, sin integritet, sin bevegelsesfrihet, osv.? Eller er det noen som har glemt det?
   Og blir som Jesus sier, i Bibelen, Matteus 23,24: "Blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!"

   Brynhild Karlsen:
   Barn blir fratatt eiendomsretten til eget liv, egne meninger egen familie og identitet. Når skal menneskeretten gjelde for barn? Blir de mennesker først når de er myndige?

   Rune L. Hansen:
   Myndige i og med Stockholm-syndromet? Hvis de klarer å overleve til de blir voksne.

   Brynhild Karlsen:
   Mange av de som overlever sliter med rotløshet og traumer hele livet. Jeg kjenner noen:

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg kjenner og vet om veldig mange. : (

   Trond Stenseng:
   De er like traumatisert etter at de har blitt voksne..

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge er helt i topp-sjiktet internasjonalt når det gjelder antall mennesker i sivilbefolkningen som er utsatt for tortur av den offentlige forvaltningen. Men også når det gjelder systematisk å fortie den pågående tortur (og terror). Selv ordet er fullstendig tabu-pålagt.

   Brynhild Karlsen:
   Nemlig! Men jeg kvesser orddolken.

   Siw Hammerstad:
   Gleder meg til April : ( : ( 

   Monica Nelly Johansen:
   Takk for info. Venter rettsak vet ikke dato ennå. Får vel innen 14 daga den tjukke mappa i postkassa. Dem har kommet hjem til oss 7-5 dager i uka nå i snart fire måneder. Tatt av meg 8 kg. Det går på helsa laus psykisk og fysisk bokstavelig talt.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. desember 2016: 

   Omkring 4 og 3 pluss-grader Celsius, vått og tildels noe yr og noe bris her ute i natt. Halv-mørkt, yr, disig og 3 pluss-grader klokken 09. Lyst, tildels med noe blålig og uten nedbør frem mot 11-tiden. Overskyet og 2 pluss-grader klokken 13. Mørkt og 3 klokken 17. Jeg er omtrent ferdig med konserveringen av gresskar-kjøttet, efter et døgn kokt mørt med litt råsukker, eple-eddik og chili, hermetisert i glass, som et eksperiment. Bare det cm-tykke skallet igjen nu, med et hull stort nok til at enhver av folk flest kan putte hodet inni. Mørkt, et vind-drag og 4 pluss-grader klokken 20. Omtrent det samme tildels med noe yr videre utover kvelden, med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.12. 2016 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1358038597580144/
   
   Dommer Bao, "tre helter og fem fornøyelige"

   Ja, det heter en av de nyeste mange kinesiske tv-serier og filmer om dommer Bao, som skal ha levd i Kina for omkring tusen år siden, ansatt som guvenør og dommer i forvaltningen i Song dynastiet under keiser Renzong. Fritt og mytologisk i handlingen også denne gang. Det finnes i lang tid forut for filmene både muntlige og skriftlige fortellinger og legender om dommer Bao.

   Tv-serien jeg sikter til er fra 2016, i 42 episoder. Tittelen oversatt til engelsk er "The Three Heroes and Five Gallants (De tre helter og fem fornøyelige)". Alle episodene og engelske undertekster er tilgjengelige på Internettet. Blandt annet på følgende adresse: https://www.youtube.com/watch?v=RuX2sxQsiQo

   Jeg har tidligere skrevet noen ord om en annen av tv-seriene om dommer Bao ( ekstern ), en meget bra en fra 2011 i 40 episoder, fra Taiwan's CTS (Chinese Television System). Samme CTS som i 1974 lanserte en første versjon i 350 episoder om dommer Bao (eller dommer Pao). Og en annen versjon i 1993, med 236 episoder, som umiddelbart ble et meget populært omseggripende fenomen i den kinesisk-snakkende verden. Tv-serien ble en av de mest populære dramaer mange steder i Asiatiske land. Vist i omkring 80 land, i mere enn 40 sprog. I februar 2009 lanserte CTS en tredje versjon. Jeg har ikke sett disse versjonene, men den fra 2011 i 40 episoder (1680m), som jeg tror kanskje kan være det beste fra CTS sin 2009-versjon. Men flere andre enn CTS i Taiwan har også laget sine tildels meget forskjellige versjoner, blandt annet også om den unge dommer Bao. Jeg har selv bare sett forskjellige spredte episoder av slike og har konstantert at kvaliteten varierer, både innholdsmessig og film-teknisk.

   Hva er det som gjør filmene om dommer Bao så populære? Jo, han står som et ikon for urokkelig rettferdighet, som ikke lar seg korrumpere eller kompromisse av noe eller noen som helst. Hvilket er tydelig og efterprøvbart og forutsigbart i alle hans ord og handlinger og i hele hans vesen. Noe som selvfølgelig er et vitnesbyrd om både mot, kjærlighet, anstendighet, medmenneskelighet, rettferdighet og uskyldig og edel vilje. Og hva trenger vel mennesker, samfunn og verden mere enn akkurat det!

   Og hva er det som gjør noe så nødvendig for ethvert menneske til en mangel, risiko og utrygghet? Misbruk av makt og ulik fordeling av makt, selvfølgelig. Altså urettferdighet. Fravær av nødvendige elementer i og for rettferdighet.

   Men mennesker, samfunn og verden har til alle tider forsøkt å oppnå rettferdighet. Og hva har menneskeheten lært av det, og mangler av lærdom om det?
   Blandt annet og særlig to ting, som kortfattet fremgår av blandt annet Bibelen i Ordsprogene 13,18-19, at:
   "(18) Den som ikke vil vite av tukt, får fattigdom og skam, men ære får den som akter på refsing.
   (19) Et oppfylt ønske gjør sjelen godt, å avstå fra ondskap er en gru for dårer."

   Ikke alle og enhver har vært eller er likså snare til å forstå så meget. Men sansen for og trangen til rettferdighet har alltid vokst frem så langt som mulig, forbrytelser til tross, i ethvert samfunn.
   Det er ikke uten grunn at rettferdighet i Bibelen på mange måter beskrives som Guds bolig.

   Maktforståelse og maktfordelingsprinsippet har vært og er en organisk naturkraft i verden. Når den er misforstått eller korrupt oppstår urettferdighet og forurettelser. Det handler om den rette veien kontra den gale. Dharma kontra adharma, sagt i og med gammel indisk tradisjon.

   Perspektiv på hvordan de forskjellige samfunn i verden til alle tider har forsøkt å organisere seg i forhold til dette viser utvetydig at det er vesentlige fellestrekk som er organiske, den menneskelige natur iboende.
   Et felles maktfordelingsprinsipp har alltid vært organisk fremvoksende. Hvor lite eller godt det enn har blitt forstått eller forsøkt forklart. Samtidig som det også på forskjellige måter mere eller mindre bevisst har blitt forsøkt misforstått, motarbeidet og forkvaklet.

   Maktfordelingsprinsippet er alltid tilstedeværende og tredelt, men er korrupt når det er i ubalanse eller uvirksomt. Dette som naturen og verden selv åpenbarer er det mange åndspersonligheter gjennom tidene som har forsøkt å forstå og å forklare, i forskjellig grad godt eller dårlig.

   Følgende sitat fra Store norske leksikon på internettet gir en kort og enkel forklaring på maktfordelingsprinsippet: 
   https://snl.no/maktfordelingsprinsippet
   "Maktfordelingsprinsippet, eller bare maktfordeling, er et politisk-juridisk prinsipp som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende.
   Prinsippet om maktfordeling ble lansert av den franske statsrettsfilosofen Montesquieu i arbeidet de L'Esprit des Lois («Lovenes ånd»), som kom ut i 1748.
   Montesquieus utgangspunkt var observasjonen at «den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den». Han foreslo derfor å la makt stanse makt, eller balansere makt."

   Montesquieu sitt forslag var hverken nytt eller revolusjonerende, men var enkelt forklart og bedre enn tidligere forstått. Og revolusjonerte og evolusjonerte derfor meget for manges videre forståelse i verden.
   Mens selvfølgelig fortsatt mange hverken ville eller forsøkte å forstå. Og mange, som i tidligere tider, ønsket å forvrenge prinsippet, for å beskytte sine makt-forbrytelser.

   Til grunn for den lovgivende instans er prinsippet om lovlig lov og rett, altså rettferdighet. Kontra ulovlig lov og rett. Sentralt i dette er forståelsen av at hverken majoriteter eller minoriteter skal kunne ha lov eller rett til å diskriminere, 
forurette eller krenke noen eller hverandre. Men at loven skal og må være i likhet og respekt for alle og enhvers fellesmenneskelige menneskeverd, muligheter og nødvendigheter.

   Samtidig skal og må også utøvende og dømmende instanser befinne seg og handle innenfor prinsippene for lovlig lov og rett - og ikke utenfor. Og er i prinsippet enhver utøvende og dømmende myndighet en makt - og selv ethvert voksent menneske en myndighet og makt.

   Enhver innenfor disse maktprinsippets tre instanser, som må være habile i forhold til hverandres instanser, skal og må ha makt og myndighet til å kunne straffeforfølge og stoppe noens eller hverandres forbrytelser. Inklusivt ikke å unnlate det.

   Som sagt har dette maktfordelingsprinsippet til alle tider organisk vokst frem i ethvert samfunn, mere eller mindre bevisst og forstått eller misbrukt. Det være seg de forskjelligste slags både gamle og nye land og kulturer. Vi ser det i form av land og kulturer sine konger, keisere og høvdinger, med rådgivere, departementer, ministre, representanter, militære, politi, dommere, etc. Hva enten de er monarkier med konger eller keisere i eller uten arvet rekkefølge, eller republikker uten adelige, eller diktaturer, eller hvilken styreform og politikk de enn hevder seg å ha.

   Noe av det som særlig kjennetegner det gamle Israel er folkets iherdige bestrebelser for rettferdighet. Med kongen i spissen som sin øverste representant og med blandt annet og særlig profetene og prestene som to av sine viktigste instanser, i tillegg til dommerne. Profetene for særlig iherdig å kunne fremføre konsekvens-utredninger, for bedre å kunne unngå forhastede avgjørelser. Prestene for særlig iherdig å kunne fremføre veiledning i samsvar med de uviverselle prinsippene for lovlig lov og rett, for bedre å kunne unngå ulovlige lovbestemmelser eller avgjørelser.

   Manges bestrebelser, arbeide og kamp for lovlig lov og rett og rettferdighet har gjennom lang tid ført menneskeheten fremover, men ofte så altfor sakte og meget motarbeidet av dumhet og ondskap. Ondskapens krefter og representanter har samtidig vært katastrofale.

   Med de universelle menneskerettighetene internasjonalt anerkjent og forpliktende straks efter 2. verdenskrig skjedde et stort og meget betydningsfult fremskritt. De tydeliggjorde og tydeliggjør de elementære prinsippene for lovlig lov og rett og rettferdighet, både på internasjonale og nasjonale nivå. Og at de skal og må gjelde over og foran alt annet av lover, regler, avgjørelser og myndighet. Til tross for dette neglisjeres, forfalskes, forties og forvrenges de enda i mange land, i forskjellig grad. Uansett er det et stort og meget betydningsfult og stadig fortere voksende fremskritt.

   Tilbake til den nye tv-serien om dommer Bao og "The Three Heroes and Five Gallants (De tre helter og fem fornøyelige)".

   Denne tv-serien handler egentlig i liten grad om dommer Bao, bortsett fra at han er tilstedeværende. Han er mest tilstedeværende helt i bakgrunnen, uten at hans intelligens, mot og moral kommer særlig til uttrykk. Det er for det meste de tre helter og de fem fornøyelige filmen handler om. Et stort savn i forhold til den tv-serien jeg tidligere har skrevet om, men dog likevel er den av en viss interesse og er spennende og forsåvidt underholdende.

    Tv-serien har et jevnt anstrøk av mest middelmådig humor og wuxia og karakteristikker. Som så mangt annet av tv-serier og litteratur viser og avslører den ondskap og forbrytelser i diverse former for korrupsjon i og under den offentlige forvaltningen - og hvordan hvert enkelt umoralsk menneske der med sin makt og innflytelse ødelegger mengdevis med menneskeliv og samfunnsforhold. Og hvordan de med snikende ondskap klarer å holde det pågående i det lengste uten at noen klarer å stoppe de.

   Tv-serien ender likevel litt i løse luften, vil nok mange tenke. Hvordan går det videre? Dessverre er det akkurat det det enda kommer an på.

   *

   The-Three-Heroes-and-Five-Gallants-2016-C-tv-series-ep1-42-cover.png

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 12.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153956305256875

   Det er rart det der standardiserte politiske uttrykket ,"Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker".

   For det er jo summen av alle enkeltsaker,som skaper det samfunnet vi lever i.

   Og om ikke våre folkevalgte politikere vil gå inn i enkeltsaker,hva er poenget da?

   *
 
   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er veldig godt sagt, er jo noe man svært ofte ser som kommentar.

   Lillian Lervold:
   : ) : ) : ) Latter neste . Sett opp komishow !

   Wenche Miriam Lund:
   Det var ord som var riktig sagt :)

   Tore B. Krudtaa:
   Nettopp

   Tore B. Krudtaa:
   Av og til kommer sannheten om enkeltsaker ut, til og med i mainstream media - som her:
   Norgespartiet - en samfunnstrussel?
   "...Vi mener det er feil at et lite mindretall av politikere skal kunne ta viktige beslutninger for det norske folket, når disse gang etter gang fatter beslutninger som ikke samsvarer med folkets interesser..."

   http://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet---en-samfunnstrussel/65359423
   Norgespartiet - en samfunnstrussel?
   Vi mener det er feil at et lite mindretall av politikere skal kunne ta viktige beslutninger for det norske folket, når…
   dagbladet.no

   Kathrine Sørensen:
   Når til og med fagsjefen som er sjefen til barnevernslederen sier de ikke kan gå inn i enkeltsaker, hva er de brukenes til da. Det betyr at barnevernsledere kan gjøre akkurat det de vil fordi ingen kan gå inn i enkeltsaker.

   Per Ove Pettersen:
   Du har et godt poeng her som dessverre er meget omfattende blant myndighetene generelt.

   Vidar Fagerholt:
   Poenget er at enkeltsaker får betydelig oppmerksomhet. Bare media føler " presset ".

   Ragnar Driveklepp:
   Etter HMS skal problemet løser der det oppstår og kommunen kolitikere skal fungere som ombudsmen. Eks , i bv sak om du får to kommune politikere eller ordfører til å fremme saken for kommune styre så kan den kvalitet sikres og sjekkes der da det ikke blir gjort i kommunen da klientufvalget ikke fungere er laget ned eller laget til hovedutvalget som ikke har noen arbeidsinstruks

   Andreas Harald Aure:
   De tenker slik: Vi holder fast ved våre teorier (om Norge som et nær perfekt samfunn) uansett om de er til folkets beste. Dette er også det mest praktiske. Så poenget er 1. holde fast ved sine teorier. 2. være praktiske.

   Dag Vidar Madsen:
   Direktedemokratiet er i såfall bare en trussel mot alle de udemokratisk kreftene her i landet. Dessveŕre sitter mange av disse folkene på stortinget. Det oppdager vi ikke før vi kommer i konflikt med et eller annet forvaltningsorgan. Spesielt er dette synlig i møte med rettsapparatet. Men også i møte med NAV og andre tilliggende organer. De bryter loven uten at det får konsekvenser for andre enn den lille mannen i gata. Dette skjer i sak etter sak, mot den enkelte borger. Finner det ikke det minste merkverdig at at folk med denne typen erfaringer oppfatter Norge som et reinspikka diktatur.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nei, det er akkurat det. Jeg kontaktet Høie ang min nå avdøde ektemanns sak i psykiatrien før han ble minister...og DA var han enig i at noe måtte gjøres, både i den bestemte saken og i lignende saker. Min mann tok så selv kontakt m Høie da vi fikk medhold hos fylkesmannen i at han HADDE blitt utsatt for "livsfarlig feilbehandling i mange år", i 2014, men fikk aldri svar. Jeg har så tatt kontakt m Høie flere ganger, både før min mann døde 28.7.15, og i tiden etter dødsfallet...men enten ikke fått svar, eller fått sånn svada-svar om at han "ikke kan gå inn i enkeltsaker"...

   Mona Kågen:
   Pasientklagenemda, har du forsøkt der?

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Hehe, tror jeg har klaget til enhver krig og krok av nemnder og tilsyn (som bruker flere år på saksbehandling) og tilogmed fått medhold hos fylkesmannen...men det hjelper lite mot disse selvgode psykiaterne. De gjør som de vil, uansett.

   Dag Vidar Madsen:
   Fravær av alt som heter personlig ansvar fra politiske hold, sier alt om landets tilstand. De sørger godt for seg sjøl og lar folket som har valgt dem, sitte igjen med uforettet sak. Samme hva det handler om. Stort eller smått.

   Torill Hammervoll:
   Ansvarsfraskrivelser : (

   Mona Benum:
   Enklest å sette på autopiloten, da slipper de å forhold seg til noe.

   Gs Allan:
   Det er bare tull at statsrådene ikke kan gå inn i enkeltsaker. I mai omgjorde statsråd Per Sandberg selv Mattilsynets vedtak om å ikke gi konsesjon til oppdrett av triploid laks (- til tross for at han etter forvaltningsloven hverken er klageinstans eller har vedtakskompetanse): https://www.regjeringen.no/contentassets/ff3a948fd07d4e76b737eb226b55269e/vedtak-nrs-240516.pdf

   Mona Kågen:
   Det er ikke politikerenes jobb å gå inn i enkeltsaker. Men de har godt av å få tilbakemeldinger på hvordan deres politikk fungerer i praksis for den enkelte av oss. Altså virkningen/ringvirkningen av politikken som føres.

   Dag Vidar Madsen:
   Hva handler politikk om da, hvis det ikke handler om enkeltsaker? Det gjør det alltid dersom mediene bringer det frem i lyset.

   Mona Kågen:
   Sånn er det dessverre blitt..

   Tommy Rød:
   Enkeltsaker betyr ikke noe for politikken som til enhver tid skal føres. En kan og skal ikke basere noe på enkelt hendelser. Når denne "enkelt" hendelsen har skjedde xx antall ganger så kan en se på om politikk/regelverket etc var feil. Derfor kan en ikke gå inn i enkeltsaker. Dette er for meg ren logikk.... Uansett hva en gjør så vil en alltid ha noen som faller utenfor og det er beklagelig. Politikken skal handle om flertallet og ikke enkelt tilfeller. Ikke alltid dette blir fulgt, men det er en annen diskusjon.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Men for å forstå hva som skjer, hvordan politikken virker, så må de se på enkeltsaker.

   Britt Holth:
   Dette har jeg sagt gang på gang, hver sak er en enkeltsak, og jeg ville aldri forlange sammenligning med flere i min/vår sak når jeg ba om noe fra det offentlige, de må bare fylle sekken først så det blir mange nok, da kan de liksom gi svar på generelt grunnlag.....

   Geir Shaky Amdahl:
   Svar skyldig.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Som politiker bør man kunne uttale seg om hvilken praksis og regler man skal følge i saker som har allmenn interesse..

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor sier da menneskeretts-konvensjonene at politikere og andre offentlig ansatte er forpliktet til å gå inn i enkeltsaker hvis det er tydelig at en menneskerett er krenket eller hvis det er rimelig grunn til å tro at en menneskerett er krenket?

   Rune L. Hansen:
   Det er et stort og alvorlig samfunns-problem at folk tror på hva politikere sier fordi de er politikere! (Til tross for at det er et politisk ønsket og villet problem.) Selv når politikere sier det motsatte av menneskerettighetene så tror enda likevel mange i dagens Norge at politikerne har rett - og menneskerettighetene må være feil! Det er den påtvungne forgudelse av politikere og av indoktrinering og alzheimers som gjør seg gjeldende!

   Per Steinar Sørå:
   Dessverre lever folk i troen på at politikerne gjør så godt de kan, så er det et fåtall av oss som ser at de er mer opptatt av å mele sin egen kake! De politikerne vi har må regnes som broilere som er mer opptatt av seg selv enn folket.

   Kitty Oline Mogstad:
   Nemlig. Summen av alle enkeltssaker utgjør den faktiske politikken.

   Rune L. Hansen:
   Det er enkeltsakene som viser bristene som må repareres og menneskene som må hjelpes.

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Nettopp, merkelig at noen lurer i det minste på det!

   Vidar Mathiassen:
   Den politiker eller minister som ikke er villig til å gå inn i enkeltsaker og som ikke tar enkeltmennesker på alvor, burde ALDRI ha vært og bør i fremtiden aldri bli politiker i Norge; da denne synes å være drevet av realisering av makt mer enn ønske om å beskytte borgerne og utvikle nasjonen; maktselvrealiseringsmennesker som har preget Norge i flere 10-år må degraderes slik at de kan "modnes påny", mens kompetente mennesker som jobber hardt og målrettet for mennesker og samfunn, må få våre heltidsbetalte stillinger i politikk, offentlig forvaltning/kommuner og i så stor grad som mulig, også i privat næringsliv.

   Rune L. Hansen:
   Ja, medmenneskelige svikere har så absolutt ingen berettigelse i eller for den offentlige forvaltningen.

   Anne Sunde:
   Det går inn i enkeltsaker når de selv har noe å vinne på det

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.12. 2016 shared a link:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153956511671875 

   Stortingsrepresentantenes julegave til seg selv: Ett års ekstra etterlønn
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/stortingsrepresentantenes-julegave-til-seg-selv-ett-aars-ekstra-etterloenn/a/23870872/
   Eks-stortingsrepresentanter kan nå få inntil 24 måneders etterlønn om de ikke får seg ny jobb. Det er ett år lengre enn dagens ordning.
   vg.no

   *

   Per Steinar Sørå:
   Hadde det ikke vært bedre om de som har minst, hadde fått denne godtgjørelsen???

   Per Kristian Mathisen:
   Vi erfarer at stadig flere sørger for å stjele av kaka. I Sandefjord har vi rådmann Gisle Dahn. Storhetstanker om egen verdi. De tar fra sosialhjelpsmottakere m.fl. og putter dette i egne lommer. Dette vitner om svært dårlig moral.

   Ann Tove Buklev:
   Snakk du meg om banditter! Mens de som havner på rehabilitering blir avspist med 66% av tidligere lønn, og havner på sosialstønad etter utløpt periode. "Disse late menneskene" skal ha seg opp om morran og ut og søke arbeid", som den tidligere arbeidsminister Enoksen predikerte så ivrig om. De hadde fortjent mer juling enn mat, for all dævelskapen de har gjort mot folk i landet.

   Anne Grethe Gaaserud:
   Bare å hoste opp en ny miljøavgift så har de jo penger nok å strø om seg...

   Eivor Maria Johannessen:
   Dobbeltmoral er og moral : ( : ( spark hele tinget

   Jane Kile:
   Seriøst?

   Jåhn Hansen:
   ikke si så mye .kansje prisen på mel fyker i været,dem er no god til å mele sine egne avtaler.

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Et det mulig!!!

   (... )  
   Svein Jakobsen:
   Og de fleste av disse sier de styrer for FOLK FLEST. De skulle prøvd å leve noen år på minste lønn eller uføre trygd.

   (...)
   Aud Eliassen:
   Dette var ekstremt ,så venter de respekt for at vi skal stole på deres av gjørelser.Alle svake grupper har tapt penger,til og med engenandeler på fysioterapi må det strammes inn på.Sykehusene får reduserte budsjetter ,fordi asylstrømmen har kostet så mye.Så bevilger de dette til seg selv.Det har vi råd til,Jeg vil gjerne se hvem som har stemt for dette,det vil telle i renskapet til høsten. : ( !

   Sigurd Arne Møbius:
   Demokratiets falske bløff briste. Regjeringen er totalt beskyttet da ingen har innsikt i de sakene dem behandler og de vedtakene dem gjør HEMMELIGE behandlinger. Folket får ikke noen innvirkning på hvilke saker dem behandler og ville vedtak dem gjør. Så dem sitter jo i fred og mak å mæler sin egen "kake" . Hadde dem enda lytet til oss som betaler dem meget godt for en jobb dem totalt har misforstått.

   Tor Ove Roe:
   Et godt eksempel hva som skjer der man sitter på begge ender av bordet.
   Noen ganger grenser det til noe utidig. Takk og pris at noen hadde den moralen å stemne I mot.

   Alf Reuss Kollsete:
   Høyre, SV og de Grønne stemte imot, BRA!

   Herman Krystad Lindstad:
   Noen som gikk på den....?!!
   Ingen risiko å stemme imot så lenge flertallet er sikret!
   Får jo pengene lell..!!

   Svein Magne Engdahl:
   Og de 2 partiene for folk flest, som De selv seier. Ja, de stemte for. Ap og FrP . En del politikere sitter der tydeligvis bare for å melke til seg selv.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. desember 2016: 

   Mørkt, tildels yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mørkt med lys fra full måne i øst og i overkant av null grader klokken 19. Månen høyt i sør-øst og omkring 1 minus-grad frem mot 22-tiden. Med månen snart i sør mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208916805372141

   Vi må ta det til efterretning. 

   At vi har en politisk nepotisme i dagens Norge. Og at de faktisk rekrutterer, lønner og premierer mennesker som har mangelfull samvittighet og absolutt ingen respekt for menneskerettighetene, Straffeloven og Norges Grunnlov. Rekrutterer, lønner og premierer slike mennesker for i forskjellige instanser å drifte sin grovt kriminelle virksomhet overfor sivilbefolkningen.

   Mens de selv ler av det hele.

   Det er dette faktum vi alle og enhver står overfor.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1165922713485472/

   Vedic Seiersson:
   Jeg har opplevd politikere som tomme skal uten innhold : (

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.12. 2016 added 2 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153960256651875

   I dag går min hyllest til Eva Tangstad, som med dette brevet til Bergen tingrett, gir klar beskjed om at hun ikke aksepterer å være meddommer, så lenge Bergen tingrett forbryter seg på menneskerettene.

   Les brevet hennes, og spør deg :

   Skal vi virkelig underkaste oss et system som bryter våre grunnleggende menneskeretter så fundamentalt?

   Så takk til alle mennesker der ute, som faktisk tar et oppgjør med den menneskerettskrenkende kulturen som råder blant makten i Norge.


    Eva-Tangstad-meddommer-p1.jpg

   Eva-Tangstad-meddommer-p2.jpg

   *

   Vedic Seiersson:
   RESPEKT !

   Kjetil Farstad:
   Dette står det respekt av ja!

    Per Steinar Sørå:
    Her var og min eldste bror meddommer! Han ble plaget av disse kriminelle og da takk for seg! De bille ha jam som meddommer etter at hadde fylt 70, men han hadde en lovlig grunn til å nekte! Han ble dopet ihjel.

   Mona Benum:
   Så flott. Håper flere har ryggrad til å gjøre det samme !

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Helt FANTASTISK Eva Tangstad!!!! : ) : ) : ) : ) 

   Vibece Bråthen:
   Fantastisk : ) !

   (...)
   Helene Karlsen:
   Godt at det er noen som viser menneskelighet, håper det kommer flere etter!!!

   (...)
   Reidar Stridh:
   Noen ser feilen og tar det på alvor og andre forsøker fortsatt å fraskrive seg ansvaret.

   (...)
   Sissel Wennevik:
   Så bra, sånne damer.det vil gamle Norge ha !

   (...)
   Noralf Aunan:
   Vi bør nok oppfordre flere til å følge opp et slikt opplegg, for det må helst på flere måter aksjoneres mot dagens totalt uakseptable forhold både i rettsvesenet, barnevernet og ellers i et dessverre meget uakseptabelt samfunn!

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. desember 2016: 

   Ned mot omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Lyst og 3 minus-grader omkring 9-tiden og videre frem mot 10.30-tiden. Omkring null grader og noe mere utover eftermiddagen. Mørkt omkring 17-tiden. Full måne i øst og 1 pluss-grad omkring 20-tiden. Grålig mørk himmel og mere enn 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208920372021305

   Umiddelbar opprydning er en hastende uunngåelig nødvendighet og et folkekrav!

   Veldig mange mennesker i dagens Norge har av den offentlige forvaltningen fått neglisjert sine menneskerettigheter. Og veldig mange har blitt fratatt en eller flere av sine menneskerettigheter.

   Dette er selvfølgelig grov politisk og offentlig organisert kriminalitet, som i henhold til Straffeloven og menneskeretts-konvensjonene skal straffeforfølges og har høye strafferammer.

   Det absolutt eneste i ethvert tilfelle som kan lovliggjøre medvirkning i eller aksept for en slik forbrytelse er at den har skjedd eller skjer kompetent i henhold til nødvendighets-prinsippet og forholdsmessighet-prinsippet og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - og i henhold til kompetent og offentlig godt begrunnet rettsbehandling, eller at det er helt selvfølgelig og ubestridt at det har skjedd i henhold til disse helt nødvendige prinsipppene.

   Noe annet unntak finnes ikke. Problemet og katastrofen er at dette enda ikke har skjedd i dagens Norge!

   Derfor er det veldig mange mennesker i dagens Norge som har krav på umiddelbar kompetent optimal gjenopprettelse og erstatning.

   Og veldig mange mennesker i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i dagens Norge som skal og må straffeforfølges og dømmes av en kompetent og habil rettsorden.

   Å la de grovt kriminelle forholdene i den offentlige forvaltningen i dagens Norge få fortsette eller videreutvikle seg skal ikke kunne være mulig for et myndig og anstendig menneske.

   Vi må alle og enhver insistere på at det umiddelbart ryddes opp og rettes opp i disse grovt kriminelle forholdene!

   Det er og skal være et krav og en garanti enhver og alle har!

   Å neglisjere eller utsette det er videre medvirkning i forbrytelsene overfor sivilbefolkningen!

   *

   Rune L. Hansen:
   I praksis betyr dette at menneskerettighetene i praksis enda ikke har vært eller er gjeldende i Norge, unntatt unntaksvis sjeldent. Og heller ikke har vært noe å rette seg efter. Og at dette på ingen som helst måte er akseptabelt eller kan få fortsette. Mildt sagt!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/permalink/1870892303143922/

   Alf Reuss Kollsete:
   Veldig bra formulert og begrunnet KRAV Rune, men hvordan går vi frem? Er en samlet velformulert og grunngitt skriftlig fremstilling, med en rekke kjente personligheter, med et bredt fagfelt, fremsatt til ALLE politiske partier og kandidater til Stortinget veien å gå?

   Rune L. Hansen:
   Det også selvfølgelig, Alf Reuss Kollsete. Og alle andre mulige veier å gå. Blandt annet også å realisere et nytt politisk parti, med et helt nytt politisk konsept, tilpasset den nye tids nødvendigheter, med kun basis i menneskerettighetene! Og reell overholdelse av enhver av menneskerettighetene, både i teori og praksis! (Og reelle kompetente straffeforfølgelser for enhver offentlig menneskeretts-krenkelse.) Og hvordan få det til i praksis, et slikt nytt politisk parti? Blandt annet ved å kaste overbord alt fra den gamle tid som ikke er kompetent innordnet menneskerettighetene og deres krav og nødvendigheter!

   Hva med et konkret Marius Reikerås parti? Det vil si målbevisst å forsøke å få ham som Norges kommende statsminister! Han er populær og er helt sentralt for menneskerettighetene. Det er alt vi og enhver nu trenger å vite - og at problemer, reelle nødvendigheter og hindere kan ryddes opp i underveis, for å nå dette målet, på våre (menneskerettighetene) sin premisser og betingelser!
   Hefter vi oss med egentlig unødvendige formelle krav eller fordringer fra den gamle tidens floskler i utgangspunktet eller underveis så går det neppe, men det hverken trenger eller bør vi.
   Vi kan og bør starte med å samle oss stadig flere og bedre om dette konkrete kravet om Marius Reikerås som Norges nye statsminister. Så velger han selv som han vil underveis sine nærmeste medarbeidere. Og enhver bistår som best mulig underveis for at kravet skal materialiserie seg, hvis og når det får og har tilstrekkelig oppslutning!

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det er helt unødvendig å registrere noe som helst offentlig, før det eventuelt blir berettiget på partiets egne premisser å gjøre det.

   Rune L. Hansen:
   Hvem andre enn de kriminelle har noe å tape på en slik reell mulighet?

   Rune L. Hansen:
   Forslaget om Marius Reikerås som statsminister kommer ikke fra meg, men er promotert av andre på Facebook. Men jeg går selvfølgelig inn for det.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1373074026050563/

   Siv Ragne Mørk:
   demokratiet og rettsvesenet er bare en flopp. befolkningen og enkeltpersoner blir solgt for en posisjon høyere opp.
   svikerne blir vel bare utnytte til det ikke lenger er bruk for dem men de må gjerne leve i troen

   Siv Ragne Mørk:
   det er ingen som blir hørt.
   Jeg tror neppe det blir gjort noe før vi forstår at vi egenhendig tar ansvar og går til aksjon.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208921921740047

   Richard Reiersen, 14.12. 2016:

   Politiet sin oppgave er å beskytte familier ikke angripe og ødelegge familier!

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Ja helt enig, men se på politiloven. Sentralt der er poltiets oppgave slik det er nedskrevet å forsvare byråkratiet. Derfor er det min mening at man bør få familiesynspunktene bedre beskrevet i nettopp denne loven, i målsetningen selv om eks 4, tilsier at du kan få hjelp. § 2.Politiets oppgaver
   Politiet skal

   1 beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet

   2 forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet

   3 avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold i samsvar med regler gitt i eller i medhold av lov

   4 yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig

   5 på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane

   6 samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette

   7. utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane, herunder oppgaver som i lov er lagt til lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver.

   Anne Shrestha:
   EU s regelverk ?

   Egil Borse-Svensen:
   Det er knyttet til menneskerettigheten, ellers vet jeg ikke; http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Taler-ikke-tvil-om-uavhengighet-610966b.html
   Aftenposten mener: Tåler ikke tvil om uavhengighet
   aftenposten.no

   Rune L. Hansen:
   Du tuller, Egil Borse-Svensen. Se på formåls-paragrafene i Politiloven (altså § 1, § 2 og § 3) så ser du, om du kan å lese med forståelse, at formålet selvfølgelig ikke er å forsvare byråkratiet, men tvert om er å forsvare og beskytte borgerne i samsvar med menneskerettighetene.

   Egil Borse-Svensen:
   Vel om du meer det er OK i forhold til familier, så la det være, da er arbeidet å få politiledelsen til å forstå det, men det er jo der problemet er; De forstår ikke, og da må det være klarere.

   Rune L. Hansen:
   De forstår, men vil ikke. Det er det som er problemet. Loven biter ikke på kriminelle i den offentlige forvaltningen når de beskytter hverandre mot å bli straffeforfulgt. Så enkelt er det.

   Egil Borse-Svensen:
   Altså; må man diskutere bruk av målsetningen ellr forbedre denne.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Egil Borse-Svensen, problemet er å få offentlig ansatte effektivt og kompetent straffeforfulgt. Uten at det skjer nytter ingenting.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, les for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Egil Borse-Svensen:
   Vi hadde for halvannen uke siden en mor og kone som oppsøkte faren og ektemannen som var kastet ut, lørdag kveld, ringte politi, og da han trodde det var hennes slåsskjemper, tok noen skritt, beinet låste seg og politiet tro til og næremst ødela nervene/musklene ved å tvinge han inn i politibilen; det kan ta år å gå naturlig igjen.
   De hoppet på og tok feil. De skull tatt det med ro og forsvart familien.

   Rune L. Hansen:
   Det høres komplisert ut det du forteller der, Egil Borse-Svensen. Jeg antar det hele forholdet er gjort komplisert av den politiske og offentlige mafia-virksomheten. Og at det egentlig ikke er noe annet enn et oppkonstruert problem.

   Egil Borse-Svensen:
   Nei, det er enkelt, men når det ikke fungerer, må man vurdere det. man det er idag heldigvis ikke min primæroppgave, jeg har vært med på dette og gjordt min absolutte skjerv for å forbedre situasjonen.

   Rune L. Hansen:
   En far og ektemann skal vel ikke kunne kastes ut av sitt hjemsted?!

   Egil Borse-Svensen:
   det er en historie jeg overlater til de involverte og støtter de der jeg kan, men nei, det er rett. Men så er det ikke alle menn eller kvinner som er like rasjonelle.

   Rune L. Hansen:
   For ordens skyld vil jeg gjøre deg oppmerksom på Menneskerettserklæringens Art 16:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 16:
"Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1166684840075926/

   Adam Harasimczuk:
   faktisk ikke, politiets oppgave er å beskytte staten og staten ser alle enkelt individet som potensiell fare, loven ble endre etter Anders Breivik hendelsen,, skjønner jo hva du mener, satte det bare litt på spissen

   Rune L. Hansen:
   Da har du ikke lest Politiloven, blandt annet, Adam Harasimczuk. Les særlig dens tre første paragrafer, som er formåls-paragrafene, så ser du det at politiets oppgave er å beskytte borgerne og lovlig lov og rett i samsvar med menneskerettighetene.

   Det at de i praksis gjør noe annet og fullstendig motsatt i dagens Norge skal du ikke la deg lure av. Det er nemlig den politiske nepotismen (mafia-virksomheten) som utplasserer og rekrutterer nøkkel-personene i politiet og justis-departementet, etc. i dagens Norge. Samt også dommerne, osv., osv.

   Iøvrig, les for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1607543792887046/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Enig med Richard Reiersen!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153965071196875

   Det er utrolig viktig at du viser både advokaten din og ikke minst retten, hva Høyesterett har sagt om EMK artikkel 8 , hvor jeg siterer fra Høyesterett:

   "Avgjørelsen må også være i samsvar med EMK artikkel 8 slik den er praktisert av EMD, se Rt. 2002 side 908 og Rt. 2004 side 1046 avsnitt 46 til 49. "

   Med andre ord: EMK artikel 8!

   *

   Thor Nyland:
   Det er en grei måte å bli kvitt advokaten på å fortelle hva loven er.

   Rune L. Hansen:
   Jepp.

   Rune L. Hansen:
   Det burde være unødvendig og det er en selvfølgelighet, men i dagens Norge er til og med Høyesterett inkonsekvente og falske i praksis. Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Det er iøvrig forholdsvis sjelden det trengs en ekspert for å fastslå om en menneskerett er krenket. Det at en menneskerett er krenket kan ethvert anstendig menneske lett fastslå. Men hvilken interesse har det for dommere som vilkårlig og systematisk forbryter seg mot alt som er av menneskerettigheter? Og det vet jo også advokat-standen i dagens Norge. Eller burde vite?! Men hvem bryr seg? Når den offentlige forvaltningen, inklusivt dommerne, masseproduserer både menneskeretts-forbrytelser og ødelagte mennesker - og forvirrede mennesker.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 14.12. 2016:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207491057130027

   Justisdepartementet som øverste ansvarlig for landets namsmenn :

   Att.: Justisminister Anders Anundsen

   E.post: postmottak@jd.dep.no

   Arbeids - og sosialminister Anniken Hauglie

   Att.: Anniken Haugli

   E.post: potmottak@asd.dep.no

   Justiskomiteen

   Att. Hadia Tajik

   E.post: justis@stortinget.no

   Arbeids- og sosialkomiteen

   Att: Arve Kambe

   E.post: arbeid-sosial@stortinget.no

   Rennebu og Oppdal lensmannskontor :

   Att.: Lensmann Finn Skårsmoen,

   namsfullmektigene Monica Bjørkhaug Aspeggen (på utlån) og Marina Rømo

   E.post: finn.skarsmoen@politiet.no - monica.aspeggen@politiet.no - sianpost@sismo.no - post.sor-trondelag@politiet.no

   Meglertjenester :

   Advokat Harald Hoel, Oppdal, advokat Harald Hoel

   E-post: post@advokathoel.no

   Nova Eiendomsforvaltning, eiendomsmegler Per Helge Toset

   E.post: per.helge@novaeiendomsmegling.no

   Rennebu kommune formannskapet:

   Att: Ordførerer Ola Øie

   E.post: ola.oie@rennebu.kommune.no

   Varaordfører Marit Bjerkås

   E.post: marit.bjerkas@rennebu.kommune.no

   Eli Krogstad

   E.post: eli.krogstad@rennebu.kommune.no

   Rolf Arne Fredriksli Bruholt

   E.post: rolf.bruholt@rennebu.kommune.no

   Ola T. Lånke

   E.post: Ola.Lanke@rennebu.kommune.no

   Ansatte i Rennebu kommune:

   Att: Rådmann Birger Hellan

   E.post: postmottak@rennebu.kommune.no

   Ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe

   E.post: postmottak@rennebu.kommune.no

   Hamos (renovasjon) & Betalingspartner AS (inkasso) :

   Ikke vært mulig å oppdrive noen som påtar seg ansvaret for bedrageriene utført i deiis bedriftene. Sender derfor e.posten kun til aktuelle bedriftsregistreringer

   (fungerer som et og samme firma, lokalisert på samme sted med samme ansatte, men har forskjellige e.post adresser.)

   E.post: formapost@hamos.no

   E.post: firmapost@betalingspartner.no

   Kopi:

   Menneskerettsjurist Marius Reikerås

   E.post: marius@reikeras.no

   Fastlege, xxxxxxxxxxxx

   E.post:xxxxxxxxxxx

   Jarle Mjøen

   E.post : jarle.mjoen@gmail.com

   Offentlig

   Vedr: Rennebu lensmannskontor, sak T-2016-126585. Med helt feil sum

   Slik alle adressatene allerede VET, som følge av mine tidligere informasjon og brev, baserer denne saken seg på bedrageri utført av norsk forvaltning, her ved blant annet Nav.

   De andre aktørene bedriver i beste fall helerivirksomhet og er aktive i å dekker over offentlig kriminalitet. Altså straffbare forhold.

   Siden maktovergrepene, truslene og de straffbare handlingene mot meg og min familie de senere årene, bare har tiltatt i intensitet og omfang, - og nå eskalert kraftig ved namsfullmektigens brev av 7.12.16, mottatt 8.12.16,

   Bilag 1: Brev av 07.12.2016 fra namsmannen i Rennebu og Oppdal ved Finn Skårsmoen, signert namsfullmektig Marina Rømo.

   ber jeg om omgående besvarelse fra den enkelte navngitte tilskrevne.

   Tillater meg å minne om den det ekstra hensynsløse og grove, med denne foreløpige særdeles åpenbare kalkulerte ondskapsfulle henvendelsen. - Jeg tar som en selvfølge, at samtlige som mottar denne mailen med bilag, er såpass tids orienterte, at de VET at juleaften er neste lørdag, om 11 dager.

   Selv om min helse åpenbart ikke har interesse for de tilskrevne, så velger jeg å neve, at jeg har vært svært syk den senere tid og stort sett vært sengeliggende. Brevet avstedkom naturlig nok krav til forsøk på handling fra min side. Hvilket resulterte i kjente hjerte problemer både torsdag 8.12 og lørdag 10.12.

   Jeg er satt opp til operasjon på nyåret.

   Samtlige mottakere av dette brevet, gjøres herved oppmerksom på erstatningsansvaret, som hviler på den enkelte, også uten dagens tittel. Det gjelder erstatning ikke kun til meg, men dere varsles også her om at dere er erstatningspliktige for de tapene dere har påført både meg og min nærmeste familie, siden min godkjente yrkesskade i 2006.

   Dersom jeg skulle dø av påkjenningene dere alle er kjent med, - men så langt har unnlatt å rydde opp i, vil dette også omhandle erstatning for mitt tapte liv, ved siden av alle de økonomiske tapene, traumene og verdi tapene for min nærmeste familie også. Dette til orientering.

   For ordens skyld navngir jeg hvem erstatningsansvaret omhandler ut over meg. Min nærmeste familie er:

   Jarle Mjøen, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx,

   Av disse er det er kun Jarle Mjøen som bor i Norge.

   De materielle tapene er selvsagt formidable for etterkommerne, da arv, histore og eiendommer er stjålet, destruert og fjernet av det offentliges utplukkede folk.

   I tillegg, er det selvsagt en grense for hva en menneskekropp kan tåle av påkjenninger. Det finnes ikke unnskyldninger for hvordan min familie og jeg er blitt behandlet.

   Verken jeg eller familien har ligget det offentlig Norge til last. Jeg repeterer, at jeg har arbeidet innen helsevesenet over 30 år som sykepleier, til jeg ble 100% arbeidsufør grunnet denne yrkesskaden i 2006. Min mann har jobbet som ingeniør, til han ble sykemeldt et år før pensjonsalder grunnet belastningene Nav påførte han, ved ikke å yte meg den hjelpen jeg hadde krav på. Han arbeidet som konsulent og hadde planer om å arbeide så lenge han orket, i første omgang til 73 -75 år. Selv hadde jeg utdannet meg til homeopat og skulle utvide praksisen til 100 % , da jeg ble pensjonert som sykepleier ved 65 år. Begge disse planene spolerte Nav.

   Min datter har heller aldri ligget de norske samfunnet til byrde. Hun har jobbet utenlands etter sin mastergrad fra Oxford.

   Dere kan bare stoppe å riste på hodet, - for å fortelle at dere ikke tror dette stemmer.

   Dere må ikke glemme, at Nav hindret meg, med viten og vilje, i å gjøre det som helsen min krevde, for å kunne se hvor bra jeg kunne bli igjen etter skaden. Jeg var selv svært aktiv med helsefremmende tiltak, til økonomien raknet. Jeg hadde selvsagt aldri trodd at det offentlige Norge skulle svindle meg. Men der tok jeg feil.

   Vold og ytterligere skader.

   I tillegg ødela politiet ryggen ytterligere, da de var voldelige mot min mann og meg 16.12.2014, når de overfalt oss hjemme la oss i håndjern og kjørte oss til arresten. Dette for at eiendomsmelger Jon Alvsaker, Kongsberg, vennen til politi og namsmann Jakob Walberg Sandness, også Kongsberg, skulle ha visning hjemme i Grøtterudveien 25, Hvittingfoss, den 17.12.2014.

   Kan nevne at under aksjonen, sto politi og namsmann Jakob W. Sandness, i løpende telefonisk kontakt vedrørende metodebruk og vold, som kunne tillates brukt mot meg og Jarle Mjøen.

   Opplegget var helt klart å fjerne de rundt meg og hundene. Jeg skulle bli igjen alene med fire voldelige unge politibetjenter og skremmes, legges i jern og trues. Kan nevne at jeg ble nektet toalettbesøk !! - Og at når jeg ikke klarte å holde meg lenger, så sto to unge menn å så på mens jeg skiftet. Dette er perverst. De kommenterte også alle begge rog tøy som lå rundt. Det var etter flyttingen, da vi var kommet dit fra hytta samme dag, siden jeg var for dårlig til å bo på en hytte uten skikkelig åpen vintervei. Politiet gikk sågar til avisen med opplysninger om rot hjemme, ingen sa at det var flytting, med blomster og klær. En grov krenkelse, å bli beskrevet i flere aviser at mitt hjem var kaotisk og rotete. Dette skal de få svi godt for. Avisen oppga politiet ved nav Erik Gunnerød som kilde. Jeg vet at noen av mine venner forsøkte å ringe inn, å si at det slett ikke var rotete i mitt hjem, men at det dreide seg om flytting. - Avisene nektet å rette det opp. Avisene jeg husker i farten var Drammens Tidene og Laagendalsposten

   Politiet prøvde til og med å få på meg fotlenker, men de klarte ikke få de på. Jeg skulle skikkelig TAS.

   Heldigvis har jeg et prinsipp,

   - jeg tar aldri på en ansatt i politiet.

   DE SKAL FÅ TA PÅ MEG !

   DE SKAL SELV FÆ SØRGE FOR OVERGREPENE !

   Jeg vet fra min til på AMK, at grensene er svært lave hos den yrkesgruppen, for å koke i hop en forklaring, som passer politiets versjon.

   Under anholdelsen og aksjonen overhørte jeg samtaler som han som ledet voldsbruken, teamleder Morten Ringsby, hadde med politi og namsmann Jakob Walberg Sandness. Det var politi Jakob Walberg Sandness som instruerte i de voldelige tiltakene til en viss grad tydeligvis. Ringsby fortalte blant annet Jakob, at jeg og Jarle Mjøen ikke vill forlate hjemmet frivillig. De bestilte bli til hundene (som de var redde). I ettertid fikk jeg høre at de hadde tenke å avlive de for å skade meg mest mulig, men noen klarte å få avverget det. Politiet på Kongsberg er tydeligvis en gjeng med sadister. - Ingen ny opplysning. Tidligere stasjonssjef, Glenn Roden, nå forfremmet til lensmann i Øvre Eiker forsøkte å dytte meg ut for trappen på politihuset i Kongsberg en gang, da jeg hadde avslørt blant annet at politiet i Kongsberg beskyttet kriminelle. Ja, ikke bare det, enkelte fikk som takk «lettet på økonomien» for å uttrykke meg forsiktig.

   Politiet kastet seg over meg bakfra, jeg hørte kommandoen, de vred armene mine, den dag i dag kan jeg ikke holde et kaffekrus eller mugge på vanlig måte, de presset meg med hode ned i en lenestol, slik at jeg ikke skulle få puste, samtidig som den ene politimannen sto med ene kneet sitt i korsryggen min og vred armene høyt opp på ryggen. De ødela tydeligvis et muskelfeste eller en sene.

   Kneet i ryggen, med vekten fra denne politimannen, tålte selvsagt ikke min rygg. Jeg går den da gi dag på krykker på grunn av skadene etter dette. - Heldigvis så min mann volden og fikk ropt til de, ba de skjerpe seg. - De hadde da festet hendene mine på ryggen reiste meg opp og dyttet meg så jeg falt langflat pladask på gulvet. Bare flaks hindret at jeg ikke skar meg opp i ansiktet da jeg ble dyttet slik at jeg falt oppå glassbiter fra en noen akvareller politiet hadde tråkket i stykker beskyttelsesglasset på.

   Jeg fikk oppgitt fra politiet i Kongsberg, at de andre tjenestemennene som hadde vært med på aksjonen hos meg var:

   Endre Aarvik, Borger Gurholt og Einar Åsgard.

   Ellers kom Erik Gunnerød og «unge» Skogen til etter hvert. Erik Gunnreød var jo beryktet blant annet for sin voldelige adferd, allerede da jeg jobbet som spesialsykepleier ved AMK sentralen i Buskerud på 90 tallet. Han har åpenbart fortsatt et betydelig læringspotensiale.

   Vil bemerke tre forhold :

   1)

   Politiet kjørte tydeligvis inn i gården med lysene slått av bilen. Det var bek mørkt FØR det sto fler mørkkledde menn uten identifikasjon. Jeg så kun moen mørkkledde skikkelser med mørke toppluer uten synlig logo stå på vinduet og se inn og rope.

   Hadde jeg vært av den skvettene typen, så hadde jeg vel fått hjertestans.

   2)

   Jeg nektet selvsagt å åpne døren. Når politiet brøt seg inn, hjemme ved 22:30 tiden 16.12.2014, så hadde de ikke med seg et eneste skriftlig dokument på, at de hadde lov til å trenge seg inn. Det har de ikke heller senere kunnet fremskaffe. - Så det fantes selvsagt ikke. Med mindre de konstruere noe nå i ettertid.

   3)

   Jeg ble lovet å få skriftlig dokumentert ved avhør eller senest løslatelsen, hvilke lovbrudd jeg og min mann hadde gjort, som skulle fengsles.

   Når vi ble løslatt, - uten å ha blitt avhørt……. , det fantes nemlig ikke en eneste ledig advokat i hele Drammen og Oslo den 17.12. 2014, kunne vi ikke få noe skriftlig, da vi ikke hadde gjort noe galt !!!

   Fangevokteren sa da vi ba om begrunnelse at politjuristen hadde sagt at vi ikek hadde gjort noe straffbart: «Det var lov å bo i et hus som skulle selges».

   Vi har selvsagt etterspurt dette, men det har ikke latt seg fremskaffe. Det eneste vi har truffet er noen frekke og aldeles uoppdragne politijurister.

   Nav og offentlig bedrageri

   Nav skylder meg fortsatt mange millioner for bare tap av inntekt. I tillegg kommer selvsagt ytterligere erstatninger til meg og min familie.

   Med godkjent yrkesskade skal jeg ha dekket alle mine tap. Nav Rennebu og Oppdal skulle innkalle Jarle Mjøen til møte for å få en oversikt over tapene, for å etterbetale og dekke opp for alle feilene helt tilbake til 2006.

   Etter flere år er fortsatt ingen henvendelse kommet.

   I 2015 fikk jeg endelig et lenge etterspurt møte med Nav forvaltning i Trondheim. Der møtte omsider de to øverste lederne for forvaltningen, begge ble oppgitt å være jurister, Per Roger Samstad og Jan Kåre Brandsdal. Jeg hadde med tre vitner og tok lydopptak av møtet. Da fikk vi greie på at:

   «Nav ikke kan rette opp feil, verken nedover eller oppover i systemet. Dette da det vil bety at de hadde mistillit til sine kolleger.»

   Offentlig kjent korrupsjonssystem – også bekreftet av stortingspolitiker

   Det har vist seg, at det offentlige helsesystemet, konsekvent har ført meg og mine kolleger bak lyset, hva gjelder forsikringer og stønadsmuligheter ved skader og sykdom. Glemt er ikke begrunnelsen for alle skattetrekkene i årenes løp. Jeg har sågar bedt om å få utbetalt det jeg er blitt trukket i skatter og avgifter, siden lovte fordeler tydeligvis ikke gjelder for meg.

   Jeg har, som tidligere nevnt, jobbet et helt liv og betalt inn både forsikringer og pensjoner. Klp forsikring er jo et svindelforetak uten sidestykke. De har forsøkt å avspise meg med smuler, slik de vanligvis når gjennom på, da folk lar seg skremme med at det er bedre med noe eller ikke noe. Jeg finner meg ikke i slikt. - Og på den måten har jeg avslørt et konglomerat av offentlig korrupsjon i alle ledd fra bank, inkasso og finansnæringer til forvaltningen i Norge og domstolene. Dette er selvsagt en katastrofe for Norge og demokratiet. Ja, jeg har til og med bevis på at ansatte i Arbeds- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Nav forfalsker helseopplysninger til bruk i domstolen til klientens disfavør. Dette er så grovt, at det er vanskelig å tro for folk som ikke har vært utsatt for Nav, barnevern med videre.

   Hva gjør de forskjellige departementene og etatene med brev som kommer?

   Jeg spør og forventer svar, da det ikke hadde vært mulig å behandle meg og mine saker slik tilfellet er, hvis brevene er blitt lest. Der er det listet opp gjeldende lover, så brytes og har vært brutt i behandlingen av meg og mine saker.

   Konsekvenser

   Nevner dette kort, selv om det selvsagt er innlysende for enhver.

   Når jeg ikke får mine penger utbetalt av Nav, - altså staten og kommunen. Så kan selvsagt ikke kommunen og staten pålegge meg å betale noe som helst. Det gjelder skatt, kommunale avgifter, bompenger osv.

   Det er altså Rennebu kommune som må saksøkes av Hamos, for manglende betaling av pålagt renovasjon og andre avgifter de mener at de skulle hatt. Rennebu kommune må selvsagt også betale andre av mine utgifter slik som bompenger, veiavgift, TV lisens, skatt med videre. Det samme med fastleie av strøm fo eksempel.

   Rennebu kommune skylder meg mange penger i skatter og avgifter.

   Men dette offentlige bedrageri - og helerisystemet tvangsselger mine eiendommer, eiendeler og setter meg på bar bakke.

   OBS!

   Kan bare gi en faktaopplysning.

   Jeg har sagt i fra, at siden Nav ikke har betalt det jeg skulle hatt, ei heller Klp forsikring…, og jeg er kastet ut av fire eiendommer på grunn av det, så MÅ Nav selvsagt skaffe meg en bolig på ca 600 kvadratmeter i boflate og 200 kvadratmeter uthus.

   Har jeg fått det? ……… Nei.

   2 – to- dager før jul er jeg, 65 år, og min mann, 71 år, kastet på bar bakke.

   Hvis vi ikke fjerner sakene våre, i hytta som har vært mitt hjem siden 2006, så KASTER eller SELGER politi og megler dette.

   Hva er dette for noe…..?

   DETTE ER DEMOKRATIET OG VELFERDSLANDET NORGE!!

   Nevnes bør også, at jeg ikke fikk så mye som en krone av Nav,

   - den kommunale delen,

   - da Nav, den statlige delen ulovlig hadde stoppet utbetalingene til meg, med Nav lederne Arnt Hove og Hans Bøe ved Nav Oppdal og Rennebu.

   - Disse to «grom guttene» og broren til Hans Bøe, ansvarlig for sosialstønsader,

   - rådmannen i Rennebu Birger Hellan og

   - ordfører Ola Lånke

   lot meg gå uten EN ENESTE KRONE i hele 9 måneder. Politiet visste om dette, uten å løfte en finger.

   Rennebu kommune visste dette, men inngikk altså tydeligvis en pakt med Nav og politiet om avlivning av meg, ved matmangel. Jeg hadde selvsagt også dødd, - uten mat i 9 måneder overlever ingen, hvis jeg ikke hadde tigget mat. Fikk sekker med mat som skulle brukes til dyrefor, så jeg overlevde på gammelt brød.

   Norges lover gjelder altså ikke for meg. Jeg skulle selvsagt minimum hatt stønader til livsopphold fra Rennebu kommune. Bare dette avstedkommer selvsagt en betydelig erstatningssum. Åpenbart mordforsøk av Rennebu kommune er neppe noe å være stolte av.

   Litt ekstra salt i såret kan jeg strø.

   Nav gjorde gjentatte feil vedtak på uførestønad. Når jeg kom til Trygderetten i 2015, innvilget de 100 % uførestønad med % årsak i yrkesskaden i 2006. Dette med tilbakedatering i 3 år. – til FØR Nav fjernet alle stønader til meg i 2013.

   Men har Nav ryddet opp utbetalingsfeilene? Nei, da. Selv de utbetalingene er feil

   Innavelsproblem i det offentlige.

   Tar opp et betydelig «innavelsproblem» i Rennebu kommune, som jeg mener ikke er uten betydning.

   Jeg får opplyst at rådmannen i Rennebu kommune er tidligere sosialsjef. Bror til avdelingsleder i Nav Oppdal og Rennebu, avslo sosialhjelp til meg. Det var tydelig at leder i Nav Oppdal og Rennebu var veik og feig og avhengig av godkjennelse fra avdelignslederen. Jeg har latt meg fortelle at det er tette bånd mellom lensmannen og de som Nav jobber i Nav Oppdal og Rennebu, - utover en form for samlokalisering i Oppdal. - Det er trolig mye verre en dette, hvis jeg skal legge til grunn hva jeg er blitt fortalt.

   Leder og nestleder visste ikke engang hva slags kvalifikasjoner de selv hadde. Det er et nivå på dette systemet, som bærer preg av en komplett inkompetanse, som er fascinerende, - dersom det ikke hadde hatt slike tragiske menneskelige konsekvenser.

   Jeg insisterer på at dere leser alt hva dere har fått av brev vedrørende mine saker, da mener jeg brev fra min side også, - menneskerettsjurist Marius Reikerås, Jarle Mjøen og meg.

   Legger ved et brev med opplysninger som virker å være ukjent vedrørende blant annet nødvendighetsprinsippet.

   Bilag 2 : Brev av 13.09.2016 EMK artikkel 8 eller EMK artikkel 1 protokoll 1, har fått nødvendighetsøvelsen oppfylt av Norges domstoler.

   Bilag 3 : Mitt brev av 17.07.2016 med henvisninger og påminnelser

   Lensmannen i Rennebu og justisministeren fikk et informasjonsspekket brev av menneskerettsjurist Marius Reikerås. Jeg skal ikke gå i detalj, men les og lær, følg så lovverket.

   Bilag 4 og 5 : Brev av 06.07 2016 med vedlegg Sagvolden saken, vedr. konvensjonsbrudd til justis dep. og namsmannen i Rennebu fra menneskerettsjurist Marius Reikerås.

   Viktig

   Den 17.11.2016 kom en dom som gleder alle oss, som har blitt frastjålet våre eiendommer. Så jeg gleder meg til å flytte tilbake til hjemmet mitt i Hvittingfoss. Og flytte møblene på plass i hyttene igjen.

   Kopierer inn hva menneskerettsjurist Marius Reikerås skriver. Budskapet er tydelig.

   «Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) skrev i en dom mot Russland i dag, hva gjelder å reparere de krenkelser som har funnet sted under rubrikkene tvangssalg og tvangsfravikelse av eiendom. For her sier EMD nøyaktig det jeg har hevdet overfor norske myndigheter i en årrekke: Nemlig at den som får sin eiendom tvangssolgt uberettiget, skal stilles som om krenkelsen ikke hadde skjedd.

   Med andre ord: Der staten krenker menneskerettene, så skal den som krenkes få tilbakeført eiendommen som han eller henne ( eller begge) ble tvangsutkastet fra. Og dersom det er helt umulig å tilbakeføre den opprinnelige eiendommen, så skal staten finne en tilsvarende eiendom. Med andre ord: Den krenkede skal stilles i tilsvarende situasjon som om krenkelsen IKKE hadde skjedd.

   Helt spesifikt sier EMD:

   "The Court considers that the most appropriate form of redress would be to restore the first applicant’s title to the flat. Thus, the first applicant would be put as far as possible in a situation equivalent to the one in which she would have been had there not been a breach of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention (compare, Gladysheva, cited above, § 106). In the alternative, if the Government no longer own the flat, or if it has been otherwise alienated, they should ensure that the first applicant receives an equivalent flat."

   Avslutter med å be om svar omgående på denne e.postadressen : k.l.femundsenden@gmail.com

   Det er selvsagt at svaret må være omgående, i denne situasjonen. Jeg ber om svar på hva den enkelte av dere vil gjøre med denne saken først og fremst?

   Men også hva dere vil gjøre for å rydde opp i mine saker, så jeg får det jeg har krav på og erstatninger for alle tapene, tort og svie, med mere.

   Det bør også være selvsagt, at unnskyldninger med «at dere ikke kan gå inn i enkeltsaker» er ugyldige. Dere står selv ansvarlig for jobben dere gjør og jeg har nå påpekt hvem som bører ansvaret, også uten tittel. De som velges inn eller ansetter står som enkeltindivid. – Mener dere noe annet, slutt øyeblikkelig. Da er dere valgt inn under falske premisser.

   For ordens skyld kan jeg opplyse til de som ikke allerede har fått med seg, at denne saken og øvrige av mine saker ikke blir holdt kun innenlands eller kun tjenesteveier.

   Alle tjenesteveiene er behørig forsøkt. Uten resultat.

   Informasjon om hvordan jeg, min familie og mine saker er blitt og blir behandlet, går ut offentlig og internasjonalt.

   Faktaopplysninger blir formidlet. Det vil naturlig være saker der det fremgår fulle navn og stillinger på de ansvarlige og overgriperne.

   13.12.2016

   Kirsten Leikny Femundsenden

   *

   John Terje Henriksen:
   Delt for dette er '' sprengstoff '' hva norsk offentlig svindel anngår...

   Greta Solheim:
   Du sier at ”alle tjenesteveier er forsøkt”, men hva med domstolene? Har dine krav mot Nav og KPL vært gjenstand for domstolbehandling? Eller har du stevnet staten, tatt ut et ugyldighets – og erstatningssøksmål mot staten, innbefattet et negativt søksmål med en begrunnet påstand om at staten ikke har noen rettsgyldig fordring mot deg.

   Rune L. Hansen:
   Og hvordan skal de kunne få en kompetent domstols-behandling, eller i det heletatt en domstols-behandling, Greta Solheim? Er det i det heletatt mulig?

   Greta Solheim:
   Antar enhver forstår det var kun spørsmål fra meg, siden jeg ikke kjenner saken herunder om den har vært gjenstand for domstolbehandling. Det anses dessuten noe bemerkelsesverdig å stille Staten ved Justisdepartementet erstatningsansvarlig per epost, uten å ha gått via domstolene – tatt ut søksmål mot staten. Hva angår dine spørsmål Rune (om det i det hele tatt er mulig?), så er det staten som har bevisbyrden for at man er en rettsstat med ivaretakelse av rettsstatelige prinsipper. Det er altså ikke opp til dommere.

   Jarleolav Östhus:
   Äår §aker ' til at And - ers gir Opp ? ( vinge klippet }

   Jarleolav Östhus:
   & §t as minn ; for Korka ' til & $vare ?

   Rune L. Hansen:
   Hva enten en politianmelder eller tar ut søksmål mot staten, hvis en har penger, ressurser og helse til det, så kommer en ingen vei, Greta Solheim, bortsett fra at en blir enda mere ruinert, ødelagt og drept. Og du og enhver burde jo vite at det er en politisk og offentlig mafia-virksomhet en må forholde seg til.

   Jarleolav Östhus:
   Frimurrerriet !

   Jarleolav Östhus:
   Wi har ¥eL Lov til & tenke ~ ennå ?

   Julianne Olaisen:
   Herregud, det er rystende å lese. Jeg er helt skremt.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. desember 2016: 

   Mørkt med mørk grålig himmel fra sør og omkring mellom 4 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og omkring 7 pluss-grader klokken 10. Det samme med omkring 7 og 8 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt og 8 henimot 17-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208932230477759

   Det første og viktigste du trenger å vite om menneskerettighetene.

   Det aller viktigste å vite om menneskerettighetene, er at enhver av de er og skal være umistelig og uavhendelig - og en garanti.

   Enhvers rett til sitt familieliv, til ikke å bli torturert, til 100% kompetent og habil rettsbehandling, til bevegelsesfrihet, til økonomisk trygghet, til helse og trivsel, osv.

   Ikke bare i teori, men også i 100% praksis.

   Og at skal en krenkelse av en eller flere menneskerettigheter kunne lovliggjøres så må krenkelsen være fullstendig nødvendig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte, samt være forholdsmessig.

   Og at absolutt ingen skal ha lov eller rett til å medvirke i å krenke en menneskerettighet, på noen som helst annen måte.

   Og at enhver krenkelse effektivt og kompetent skal gjenopprettes, hvilket blandt annet innebærer kompetent straffeforfølgelse.

   Dette er den helt elementære kunnskap om menneskerettighetene. Ps: Men som menneskeretts-forbrytere selvfølgelig misliker å høre eller viderebringe!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10207501391868389

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   BRA. - Tydelig og klart !

   Rune L. Hansen:
   Dog, en enkel abc som meget forlengst burde være alminnelig kjent i Norge, Kirsten Leikny Femundsenden. Men er det enda ikke!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/permalink/1332744166746554/

   Knut Erik Severinsen:
   Menneskerettighetene? ha ha..blir brutt hver dag i norske rettssaler!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10154188042668785/

   Wi Milli Wi:
   Min dotter blir utnyttjad torterad de håller på och leker med hennes hjärna.. de säger att hon stängt av känslor ,kramarna blir hårdare och kantigare , ögonen rullar och det blir svårare och svårare att få kontakt .. hon kan visa glädje men det syns unte i hennes ögon ...och de skyller på mig som knappt fått träffa mitt barn sedan 5 månaders ålder ..nu 6 år ..förstår dom inte vafan de håller på med

   Wi Milli Wi:
   Det är skrämmande hur domstol kan tycka att det är förenligt med barnets bästa med tortyyr sätta ord i hennes mun skrämma henne så att hon inte ska vilja träffa mamma

   Wi Milli Wi:
   Det är bråttom människor står och ser på ...men tingsrätt social fader och stödfamilj håller på att psyka sönder mitt barn

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208935228992720

   Ekte barnevern, som jo må være et familievern ja, er å respektere barnets, foreldrenes og familiens menneske-rettigheter. Alt annet er i beste fall ingenting annet enn synsing. Her er noen viktige menneskerettigheter, i Barnekonvensjonen:

   Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Art 16 p1 og 2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Art 8 p1 1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Det er også derfor EMD har lovbestemt angående midlertidig nødverge i forhold til slikt, i EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Landsforeningen for barnevern i Norge /
   National Association for child protection in Norway

   -- Krever at Barnekonvensjonens total-forbud mot bortførelse av barn og foreldre respekteres og sikres.
   -- Og at ufrivillige bortførelser eller adskillelser av barn og foreldre kompetent og effektivt straffe-forfølges og dømmes i henhold til Straffeloven.
   -- Effektiv gjenopprettelse og adekvat erstatning til alle ofre for bortførelse eller adskillelse av barn og foreldre.
   -- Fullstendig offentlig likestilling for foreldre.

* * *

  Landsforeningen for barnevern i Norge står 100% for respekt for og ivaretagelse av enhvers menneske-rettigheter.

   Landsforeningen for barnevern i Norge kan på ingen som helst måte gå god for eller akseptere oppfordring til ulovlige og straffbare hus-inkvisisjoner, tortur, bruk av falsk eller mulig falsk eller hvitvasket eller krenkende dokumentasjon, falsk familiestand, krenkelse av noens rett til familie-liv eller privat-liv, degradering eller diskriminering av noe menneske, mangel på rettssikkerhet, ulovlig frihetsberøvelse, ulovlige lov-bestemmelser, avgjørelser eller dommer, mangel på samsvar med prinsippene for lovlig lov og rett eller med over-ordnet lov og rett (lex superior), økonomisk trakassering eller andre menneskeretts-forbrytelser eller myndighets-misbruk.
   Landsforeningen for barnevern i Norge krever eller forventer - som et selvfølgelig utgangspunkt - kompetent og effektivt straffe-forfølge og dom for slike forbrytelser.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208935695684387

   Det er meget meget skremmende med mennesker som aksepterer å påføre barn og foreldre terror, inkvisisjoner, tortur, traumatisering og familie-tyveri!

   Hvor i all verden har de fått en slik ondskap og sadisme fra?

   *

   Truls Thue:
   Ingen friske mennesker kan jobbe med ondskap dag ut og dag inn, uten at det preger dem før eller senere. Tipper det kommer frem mye dritt i fremtiden. Jeg sier dritt, for det dekker det meste, og det er nok ikke rent lite...

   Rune L. Hansen:
   Du tipper ikke feil med en slik tipping, Truls Thue. Verden blir stadig mere sjokkert og rystet over hva som egentlig foregår i Norge. Både nasjonalt og internasjonalt. Selv de som trodde de visste mye fra før av blir fortsatt stadig mere sjokkert og rystet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1168228339921576/

   Vegard Tilrem:
   Jo, det skal jeg si deg:
   Ateisme og sekularisering (nytt Menneskesyn)...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Vegard Tilrem, det må jo være det. Men en slik åpenlys forakt for Barnekonvensjonen, barn og medmennesker er fullstendig grotesk og barbarisk!

   Vegard Tilrem:
   Ja, hvilke Menneskeforrakt (myrderier, og adskillelse), har vel ikke spesielt den "Ateistiske Sosialisme" lagt for dagen opp gjennom historien...
   Nå griner den i mot oss på nytt i tiden....
   Alle krenkelsene....

   Rune L. Hansen:
   Drapene er en side av saken, men det er også terroren, torturen og traumatiseringen, osv.
   Og også oppløsningen og ødeleggelsen av rettsvesenet og av verdiene og menneskelivene. :(

   Vegard Tilrem:
   Ja, det har jo vært advart....
   https://m.youtube.com/watch?v=YdZB8nO_Cm4
   Nå må vi våkne!!
   Nå må vi våkne - "Familien, staten og nye lover" av Jørgen Høgetveit…
   youtube.com

   Kitty Oline Mogstad:
   Ja, det er åpenlyst det som skjer, uten at det kommer fram i riksavisene.

   Rune L. Hansen:
   En kan vel snarere si at det jubles og applauderes i riksavisene, og indoktrineres. Jo flere og mere som ødelegges!

   Rune L. Hansen:
   Driftet av den samme politiske nepotismen.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1302309003123359/

   Oddvar Espegard:
   Ja, du kan spørre Rune L. Hansen. Jeg er helt enig med deg! Setter man seg ned og spør på denne måten, så blir det - - ???

   Gabriela Presthus:
   Kansje arvet ?

   Kitty Oline Mogstad:
   Ja, og hvorfor får de muligheten til å utøve slik ondsinnet atferd, og i hvilken interesse har de av å utøve slik atferd?

   Laila Dalbye:
   Feige introktinerte, de tror det staten forteller dem - ja og alle aviser som er statstyrte og er med på dette. Slik er det bare.

   Rune L. Hansen:
   Majoriteten av det tyske folk var med på Hitler sin politikk.

   Oddvar Espegard:
   Du sier det Kitty Oline Mogstad. Slike spørsmål dukker opp for oss, og det er vanskelig å finne svar.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154188825063785/

   Bertil Sandström:
   har studerat det där länge o väl.. vissa typer drar sig till yrke där det "rättfärdigas" att kliva över andra, de gör det medvetet. Där för utöver lagen ska ändras så skall människor som ska jobba med o mot människor genomgå stora kontroller av skickliga bedömare innan dom ens kommer in på utbildningarna som typ sociologi,, psykologi etc etc. Allt för många har felaktiga motiv till sina val av utbildning o yrkesval.. man ska vara noggrannare med läggningen hos de som söker snarare än betyg.

   Rune L. Hansen:
   De passer ikke som fot-soldater for en politisk og offentlig mafia-virksomhet, er det det du forsøker å si, Bertil Sandström?

   Bertil Sandström:
   ja både och...

   Wi Milli Wi:
   Ja du det undrar man..satt i rättegång själv och pga av att socialen och domstolens tänker på sin heder och inte på barnet ..så kallade de mig för respektlös?mot fader social och stödfamilj för att jag polisanmält för att de utnyttjar kränker och förnedrar barnet genom att smutskasta ge falska påhopp och utredningar under ed de drar sig inte för något... för att komma undan

   Wi Milli Wi:
   Domstol satte dom samma dag som rättegång?

   Wi Milli Wi:
   Inte ens umgänge ? Då advokat sagt till mig att ta tillbaka rättegång för annars kommer det att gå dåligt? Så de hade ju redan bestämt sig innan rättegång... rättvist? Lagligt?

   Wi Milli Wi:
   Så då ska man säga till alla som blir utsatta ..våldtagna rånade halft mördade ..du är respektlös mot förövaren? För du har polis anmält? Hör dom inte själva hur dom låter ?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/615036481954232/

   Laila Askepott Nilsen:
   Enig

   Sofie Bjerga Roth:
   Tenkt og sagt det monge gonger

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. desember 2016: 

   Mørkt med mørk grålig himmel og mellom og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt, med 5 klokken 08.30. Grålig overskyet med omkring 4 pluss-grader videre utover dagen. Halv-mørkt omkring 16-tiden. Yr og mørkt omkring 17-tiden. Omkring 5 pluss-grader og tildels noe yr og noe vind-drag videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   May- Harriet Seppola, 16.12. 2016 via SPEAKERS CORNER - Oppmøte for livet:
   https://www.facebook.com/groups/1357597630932022/permalink/1482053648486419/
   
   Helleland Hofstad kaster blår i øynene på folk. Tendensen er at folk går bort fra public service-kanaler. De kan bare holdes i live ved tvangsinnkreving.

   NRK har de senere år fått synkende oppslutning. Folk plomberer TV’ene, eller de kjøper skjermer uten mottaksmulighet, for å unngå NRK-lisensen. Noen synes NRK er blitt så politisk korrekt at de ikke orker kringkastingen. Andre bruker knapt NRK-produsert innhold og reagerer på at de må betale likevel. Særlig blant unge er oppslutningen om NRK fallende.

   Hvor skal pengene komme fra? NRK bruker ufattelige 5,3 milliarder kroner. Et lite forsvarsbudsjett. Men det er ikke nok. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har klaget over for stramme budsjett.

   Regjeringen vil innføre NRK-avgift som koppskatt
   https://www.document.no/2016/12/15/regjeringen-innfore-nrk-avgift-koppskatt/
   Kulturminister Linda Hofstad Helleland legger i ettermiddag frem et forslag om å avskaffe NRK-lisensen. Det presenteres som en…
   document.no

   *

   May- Harriet Seppola:
   Hvis markedskreftene hadde fått virke ville det blitt synlig at lisensen ikke har samme oppslutning og at brukerne bør stilles friere. Hvorfor skal man være tvangsinnmeldt i NRK?
   En blå-blå regjering går stikk motsatt vei: En koppskatt vil si at ingen slipper unna.
   Høyre og FrP vil ha gitt oss hijab i offentlig sektor og tvangsinnmelding i NRK/Ap.
   Islamisering og tvangssosialisering er fasiten vi kan se tilbake på etter fire års borgerlig styre.
   Borgerlig?

   Johnny Fredheim:
   For syv år siden uttalte Erna Solberg at hvis de fikk komme i regjering ville de fjerne tv lisensen. Hun sa ikke et ord om å legge oss alle i tvangstrøye. Nå ser vi hva hun skjulte, men virkelig mente. Høyre har i alle år talt om valgfrihet. Det opphørte brått for tre år siden. Så fikk vi tvungen bybane i Bergen, med miliarder i ny gjeld, uten at det har hjulpet på klimagassene, og videre skal kommunene "frivilig" slå seg sammen, ellers blir det tvang. Og nå som en julehilsen, kommer altså mediavgiften som en ekstra tvangstrøye. Selv har jeg ikke hatt tv på flere år, og mange med meg, men egenbestemmelse tåles visst ikke så da kommer tvangen. Sannheten er diktaturet kommer mer og mer tydelig frem i vårt land nå. Det er umulig å ikke se det. "Snurpenoten" som jeg kaller det, strammes.

   Rune L. Hansen:
   Dobbel-beskatning multiplisert mange ganger gir det reelle skatte-nivået i Norge, som de ved å stresse og jage sivilbefolkningen ikke vil at skal være synlig for verden. Og det at utplyndringen mest belastes de som har minst er flest mulig i og over den øvre middelklassen mindre rammet og derfor tause.
   Smarte jævler er hva de er!

   Johnny Fredheim:
   Rune L. Hansen Fullstendig enig i dette. Det er slik det er.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. desember 2016: 

   Mørkt, 5 pluss-grader Celsius, tildels noe yr og vind-drag her ute i natt. Regn, disig og 6 pluss-grader klokken 10 og videre. Mindre disig og uten nedbør frem mot 14-tiden. Disig, regn og mørkt omkring 16-tiden. Mørkt og regn med 5 pluss-grader klokken 17. Med regn og yr videre. En avtagende halv-måne i øst og 4 pluss-grader klokken 23, vått, men uten nedbør. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208954918764952

   Menneskerettserklæringen, Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1304144912939768/

   Laila Dalbye:
   Ja Norge kunne värt ett drömmeland. Mengder av muligheter som ikke utnyttes til alles beste. Makt og särordninger har alltid gjort at gode samfunn har gått til grunne. Dessverre. - dette er på vei.

   Arnfinn Wiksaas:
   - Samfunnet som helhet ville ha tjent på å holde hjemmene usplittet, men BV-systemet er tidens femtekolonister, og forstår å indoktrinere endog rettsapparatet...

   Rune L. Hansen:
   Det at de hvitvasker hverandres kriminalitet er vel ikke at de indoktrinerer hverandre, Arnfinn Wiksaas?

   Iøvrig, Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Arnfinn Wiksaas:
   - Les om igjen hva jeg skriver: BV indoktrinerer rettsapparatet, hvilket slett ikke betyr at de indoktrinerer "hverandre", for rettsapparatet står utenfor BV.

   Rune L. Hansen:
   Jeg leste godt nok nøyaktig hva du skrev, Arnfinn Wiksaas. Du vet liksom ikke at det politiske såkalte "barnevernet" er styrt og dirigert og akseptert ovenfra, av den politiske og juridiske forvaltningen i dagens Norge?

   Arnfinn Wiksaas:
   - Det er nok heller motsatt: BV dirigerer jurisdiksjonen, og er heller lite opptatt av det politiske. Noen BV-ansatte er enten noe høyre- eller venstre-vridde, men lite aktive, og andre er ikke politisk engasjerte i det hele tatt; deres oppgave er å overleve økonomisk og passe sin prestisje... At det hersker megen nepotisme innen faget, er imidlertid sikkert nok...

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er ikke motsatt, Arnfinn Wiksaas. Det eneste som er motsatt er at alt og det hele er fullstendig motsatt alt og ethvert av lovlig lov og rett. Og at de hvitvasker og beskytter hverandres forbrytelser.

   Liv Marit Bakke:
   Hørt om Lobbyvirksomhet?

   Liv Marit Bakke:
   https://snl.no/lobbyvirksomhet
   lobbyvirksomhet – Store norske leksikon
   snl.no

   Liv Marit Bakke:
   https://www.google.no/search?q=%22Lobbyvirksomhet%22+barnevern&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=sbtVWKfjKsOq8wef3a6wDA
   "Lobbyvirksomhet" barnevern - Google Search
   google.com

   Rune L. Hansen:
   Fosterhjemsforeninger og litt av hvert som driver lobby-virksomhet, viser Google-søket.
   Litt sitat fra "Store norske leksikon" på Internettet:
   "Lobbyvirksomhet, lobbyisme, på norsk også kjent som korridorpolitikk. Lobbyvirksomhet vil si at interesseorganisasjoner, bedrifter og pressgrupper forsøker å påvirke folkevalgte politikere og andre beslutningstakere i staten.

   Begrepet er utledet fra ordet lobby, etter navnet på inngangshallen i det britiske parlamentet. Der kan representanter for ulike interesser oppholde seg i et håp om å møte parlamentsmedlemmer som er villige til å lytte til deres budskap.

   I de senere år er det blitt stadig vanligere at større virksomheter ansetter folk som har som oppgave å påvirke politiske beslutningstakere. Noen virksomheter leier også inn såkalte kommunikasjonsbyråer til å påvirke både forvaltningen, politikere og det offentlige ordskiftet."

   Rune L. Hansen:
   Egentlig er lobby-virksomhet en to-sidig sak, i og med at politikere med makt som ønsker støtte og hjelp for sin politikk fisker efter samarbeids-partnere, som de oppmuntrer, premierer og rekrutterer.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Jo flere menneskeretts-forbrytelser i et land, dess mere foraktet, forfalsket og fryktet er menneskerettighetene.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153972963106875

   Her er jeg helt enig med Ulf Isak Leirstein.

   Det er helt sprøtt at ikke folket skal få innflytelse på hvem som velges som høyesterettsdommere.

   I dag foregår utvelgelsen nærmest som en lukket prosess, og folk flest har ikke peiling på hva som foregår.

   Og utvelgelsen skjer gjennomgående innad i en snever krets. Begrenset til Oslos beste vestkant.

   Eksempelvis er det påfallende mange som har sin bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og fra de store advokatfirmaene i Oslo, Thommessen og Hjort.

   Og nå tiltrer en ny høyesterettsdommer, og han kommer fra?

   Jo, nettopp fra advokatfirmaet Thommessen.

   At ikke folket får større innflytelse ved valg av dommere til rikets øverste domstol, bør bekymre flere enn meg.

   From: Leirstein Ulf" <ulf.leirstein@stortinget.no>
   Date: Tue, December 15, 2015 10:08 pm
   To: "marius@reikeras.no" <marius@reikeras.no>

   Hei Marius!
   FrP har ment lenge at dommere til høyesterett inkl leder burde godkjennes av stortinget gjennom en offentlig høring. Slik man gjennomfører i USA. Da ville offentligheten fått mye mer innsyn.
   Dessverre er vi eneste parti som ønsker en slik ordning...
   Vennlig hilsen
   Ulf Leirstein

   *

   Sveinung Vegsund:
   Det er helt sprøtt at ikke folket skal få innflytelse på hvem som ......

   Sveinung Vegsund:
   Vårt lands regjeringssjef/statsminister er ikke valgt, men utvalgt.
   Hvordan og hvem utpeker så landets statsminister ? De politiske partiene har etablert en praksis hvor den til enhver tid sittende partilederen også er partiets statsministerkandidat. For eksempel har samtlige av Arbeiderpartiets partiledere med unntak av en, endt opp som statsministre.
   Under Arbeiderpartiets ekstaordinære landsmøte i juni 2014 ble Jonas Gahr Støre valgt ( i realiteten utpekt) til partileder. Det er således overveiende sannsynlig at den forhenværende høyremannen Jonas Gahr Støre en gang i fremtiden vil besitte posten som vårt lands statssjef.
   Hvordan ”valgte”, eller mere presist utpekte, vårt lands største politiske parti sin leder og vårt lands sannsynlig fremtidige statsminister ?
   Jonas Gahr Støre ble i forkant av landsmøtet innstillt av valgkomiteen/nominasjonskomiteen til vervet som fremtidig partileder, uten motkandidater. Valgkomiteens fem medlemmer besto av formann Martin Kolberg + to menige kvinner og to menn. Alle nære venner/medarbeidere av Jonas Gahr Støre.
   Det legges til grunn at nominasjonskomiteens formann ved dissens avgjør hvem som skal innstilles til partiledervervet. I denne saken var to andre kandidater foreslått, men begge ble sannsynligvis presset til å trekke sitt kandidatur før realitetsbehandling i nominasjonskomiteen. Dermed var Jonas Gahr Støre enekandidat til partiledervervet i Arbeiderpartiet.
   I all enkelhet tolker jeg det slik at Jonas Gahr Støre ble utpekt som partileder og vårt lands fremtidige statsminister av høyst fem personer, som han sannsynligvis selv hadde utnevnt. Eller kanskje var det nominasjonskomiteens leder som ved hjelp av sitt avgjørende siste ord som innstillte Jonas Gahr Støre som enekandidat.
   Etter at valgkomiteens leder Martin Kolberg gikk på landsmøtets talerstol og forkynte at Jonas Gahr Støre var innstillt som partileder, tok ingen av de 300 møtedelegatene til motmele. Isteden brøt forsamlingen ut i en øredøvende stående applaus. Ordstyrer Dag Terje Andersen erklærte så at Jonas Gahr Støre var valgt som Arbeiderpartiets nye partileder i form av høylytt klapping (såkallt akklamasjon), istedenfor for ved vanlig avstemning blant landsmøtedeltagerne.
   Det konkluderes med at Jonas Gahr Støre ble valgt/utvalgt som partileder, og i det videre vårt lands fremtidige statsminister, allerede månedsvis – eller mest sannsynlig årevis i forkant av dette ekstraordinære landsmøtet. Vårt lands statminister omtales som folkevalgt.
   Jeg legger til grunn at de øvrige politiske partiene representert på Stortinget praktiserer tilsvarende prosedyrer for ”valg” av partiledere.

   Ann Tove Buklev:
   De må kanskje sikre seg at de riktige personer fører kriminaliteten videre?

   Atle H Kierkegaard:
   Bandittsyndikat

   Sigbjorn Aase:
   Kameraderi og rumpe slikking

   Rune L. Hansen:
   Og hvem andre er det i realiteten å stemme på? De har selv ordnet så det i praksis er ingen. Og hvordan få straffeforfulgt og stoppet de og det kriminelle? De har selv ordnet så det i praksis er umulig.
Det hele i praksis så anti-demokratisk og kriminelt som i det heletatt mulig!

   Rune L. Hansen:
   Og Frp er ikke mindre aktive i og for den politiske og offentlige mafia-virksomheten. Og deres forslag betyr selvfølgelig heller ingen reell praktisk forskjell. Det hele er en politisk nepotisme som har etablert, opprettholder og viderefører sin makt og mafia-virksomhet, bare "uenige" om forskjellige grader av uvesentligheter, men i blandt bjeffende til hverandre.

   Robert Steffensen:
   Det kan komme en tid hvor FrP beordrer det gjennomført. Kanskje til kommende høst og like etter. Rettsapparatets oppbygging mangler en hel rekke med nye innovative endringer. Betalingssystemets kapitalisme må fjernes og løsninger for sosial differensiering komme i stedet. En domsavsigelse må aldri pålegge noen skyld for dens utfall og forlange at en part skal betale hele saken, den tapende part. Slik er det idag og må ansees for å opprettholde oss i Mollboerland, ikke i en rettsstat. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Å bytte ut den ene molbo-oppskriften med en annen molbo-oppskrift er bare dobbelt molbo, Robert Steffensen.

   Geir Thorvaldsen:
   temaet er ihvertfall mer "matnyttig enn støyavgift på dekk, men å la Ola/Kari Pottitt stemme over dette er omtrent som å snurre lykkehjulet. Vi er dessverre for hjernevasket for øyeblikket.

   Reidar S Lorentzen:
   Off.godkj.org.krim

   Bjørnar Hermansen:
   Er ikke det normalt a, vi "vanlige" mennesker skal vel ikke mene noe om gutteklubben grei. De klarer fint å støtte hverandre og løfte de rette personer opp til toppjobbene. Kommer vel den dagen hvor vi ikke får velge hvem som skal styre landet vårt : ( 

   Rune L. Hansen:
   Den dagen har nu lenge vært i Norge, Bjørnar Hermansen. Det er politiske partier kommet til makt som selv-beskyttende velger. Valg-flesket de fisker med er bare som ethvert annet fiske, i håp om at flest mulig skal la seg friste til å bite på, særlig fordi det ikke finnes andre valg-muligheter i et anti-demokratisk land.

   Rune L. Hansen:
   Trikset er kjent og brukt i mange land, også instinktivt egoistisk. Med i forskjellig grad katastrofale konsekvenser. Jo dårligere moralsk basis og samvittighet dess verre konsekvenser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.12. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153972410426875

   ILPI-kontrakt: Trolig grovt brudd – også på norsk lov
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ilpi/ilpi-kontrakt-trolig-grovt-brudd-ogsaa-paa-norsk-lov/
   UDs ILPI-tilskudd var trolig brudd på både norsk og internasjonal lov, ifølge flere eksperter.
   vg.no

   *

   Greta Solheim:
   Er du kjent med denne storkammerdommen Marius? Og hvor det hevdes at ”Dommen har også betydning for en rekke andre områder, som miljøkriminalitet, barnevern og fiskeri, idet EMD anerkjenner statens frihet til å sette sammen hensiktsmessige og rettssikre parallelle prosesser, sier Sandvig, som prosederte saken for EMD med advokatene Christian Reusch og Marius Emberland”
   http://www.aftenposten.no/norge/Norge-vant-storkammersak-om-dobbeltstraff-i-Den-europeiske-menneskerettsdomstol-609123b.html
   Norge vant storkammersak om dobbeltstraff i Den europeiske…
   aftenposten.no
 
   Greta Solheim:
   I så fall er spørsmålet om EMD med denne storkammerdom legger til rette for å frikjenne staten og dermed avvise barnevernssakene?

   Noralf Aunan:
   Flere aktuelle synspunkter her:
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Menneskerettigheter-beveger-maktfordelingen-i-Norge--Sverre-Erik-Jebens-10968b.html
   Kronikk: Menneskerettigheter beveger maktfordelingen i Norge | Sverre Erik…
   aftenposten.no

   Rune L. Hansen:
   Ha,ha,ha. En ikke uventet tåpelig og "kunnskapsløs" (les: vill-ledende) artikkel om menneskerettighetene og Norge, Noralf Aunan. Skrevet av Sverre Erik Jebens, tidligere dommer (og dørvokter) i EMD. En forskrudd artikkel, ført i pennen av en dommer som forsøker å forsvare sine forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Saken har et meget begrenset og snevert sammenlignings-grunnlag, Greta Solheim. Hva enn advokat Jenny Sandvig ansatt hos Regjeringsadvokaten sier.

   Saken handler om to norske investorer som senhøsten 2008 ble ilagt 30 prosent tilleggsskatt for å ha unndratt henholdsvis 3,3 og 4,6 millioner kroner fra skatt gjennom selskaper registrert i lavskattland. Samtidig som de ble også dømt til fengsel i ett år.

   EMD sier at det var en kombinasjon av to forutsigbare og lovlige straffe-metoder i en og samme samtidige sak - og at straffens forholdsmessighet ikke var uforholdsmessig. Og at det derfor ikke var en dobbel-straff.

   Det kan undre mere at EMD ikke fant straffen for mild. Men det har de neppe vurdert eller saksbehandlet.

   EMD sier selv sammenfatningsvis følgende om saken - A. and B. v. Norway (nos 24130/11 and 2958/11) 15 November 2016 (Grand Chamber), at:

   "The Grand Chamber held that there had been no violation of Article 4 (right not to be tried or punished twice) of Protocol No. 7. It first noted that it had no cause to cast doubt on the reasons why the Norwegian legislature had opted to regulate the socially harmful conduct of non-payment of taxes by means of an integrated dual (administrative/criminal) process. Nor did it call into question the reasons why the Norwegian authorities had chosen to deal separately with the more serious and socially reprehensible aspect of fraud in the context of criminal proceedings rather than an ordinary administrative procedure.
The Court then found that the conduct of dual proceedings, with the possibility of a combination of different penalties, had been foreseeable for the applicants, who must have known from the outset that criminal prose cution as well as the imposition of tax penalties was possible, or even likely, on the facts of their cases. The Grand Chamber also observed that the administrative and criminal proceedings had been conducted in parallel and were interconnected. The facts established in one of the sets of proceedings had been relied on in the other set and, as regards the proportionality of the overall punishment, the sentence imposed in the criminal trial had taken account of the tax penalty.
   The Grand Chamber was therefore satisfied that, while different penalties had been imposed by two different authorities in the context of different procedures, there had nevertheless been a sufficiently close connection between them, both in substance and in time, for them to be regarded as forming part of an overall scheme of sanctions under Norwegian law."

   Rune L. Hansen:
   Om de ILPI-involverte dømmes tilsvarende mildt bør en rekke tiltak iverksettes!

   Egil Borse-Svensen:
   EMD er konservativ er det hevdet og sitter litt fast i det. Dermed er det endel nyere problemstillinger de ikke tar fatt i.

   Rune L. Hansen:
   De forskjellige dommerne i EMD er i stor grad politiske sendebud, som hver ofte i stor grad forsvarer, bagatelliserer og aksepterer den rådende politikken i sitt hjemland, dessverre.

   
---
---

   Heidi Turid Dammann, 17-12. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid, shared her link:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1170830606328016/

   Noen som kjenner til slike saker med advokater i Norge?

   Advokatbyrå ska betala 12 miljoner i skadestånd till klient efter dålig processföring
   http://www.dagensjuridik.se/2016/12/advokatbyra-ska-betala-12-miljoner-i-skadestand-till-klient-efter-dalig-processforing
   Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det konstaterar hovrätten som därför dömer advokatens byrå…
   dagensjuridik.se

   *

   Gro Ødegård:
   Nei, men det kommer.

   Kitty Oline Mogstad:
   Ja, på grunn av at folk er blitt mer opplyste.

   Laila Dalbye:
   Nei, det har jeg aldrig hört om skjer i Norge. For der finnes ingen klageadgang på dommere, bare å anke og ut med flere hundre tusen. Staten legger opp til ett system å gjöre dårlig jobb i förste instans for å sile bort de klientene. Advokater må väre veldig dårlige her til lands for de behöver faktiskt ikke gjöre en bra jobb. Det er helt tydelig og ingen i domstolene bryr seg om det. Samme gjelder arvesaker der tingretten ansetter bobestyrer selv (altså "ansatt" av retten ) og etter det gir retten fan i hvordan den gjör jobben eller overhodet ikke gjör jobben sin, steler fra boet eller hjelper ene parten. Retten vet, men bryr seg ikke. Og klart dette da eskalerer. Slik får vi det samfun vi har i dag.

   Audun Søberg:
   På tide det blir tatt tak i ja!!!

   Åge Johan Mikalsen:
   Advokatforeningen gjør også slett jobb i klagesaker. Har hatt en klagesak gående i flere år. En advokat har tatt ca 200 000,- for mye i honorar og jeg er uten rettigheter. Advokatforeningen trenerer saken.

   Audun Søberg:
   : ( : ( 

   Gro Ødegård:
   Advokatforeningen er "bukken som passer havresekken" Jeg tror vi må tørre å gå til sivil sak mot advokater som ikke gjør jobben slik de er forpliktet til langt oftere enn det blir gjort. Fremstår som et stort problem dette og at advokater som politiet, er "fredet" i sitt eget "straffeorgan".

   Åge Johan Mikalsen:
   Gro Ødegård Det er dessverre ikke gratis og saksøke en advokat heller, har ikke rett på fri rettshjelp i slike saker heller.

   Gro Ødegård:
   Jeg vet det :-(, men det er det de vet og derfor må en kanskje vurdere å sette seg i gjeld for å gjøre det. Hvis ingen gjør det får de fortsette slik. Jeg er i samme situasjon selv og har nå kommet til at jeg går til sivil stevning. Har en, en god sak så bør det ikke være noe problem, men det gjenstår å se........

   Rune L. Hansen:
   Å gå til "sivil sak" hos kriminelle dommere? Så smart da!

   Gro Ødegård:
   Rune L. Hansen Hvis en skal tenke slik så har du alt tapt da :-( Jeg er enig med deg og min tillit til systemet er ikke stor, men jeg velger å tro at det fortsatt finner hederlige folk i det systemet også. Mulig jeg tar feil...., men det gjenstår å se.

   Rune L. Hansen:
   Så blir du berettiget til erstatning både fra kriminelle dommere og advokater. ;) Problemet er bare å nå frem.

   Gro Ødegård:
   Ja det er problemet, men prøver en ikke så har en i alle fall tapt : (

   Rune L. Hansen:
   Litt av et dilemma?! : ( : (  : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1376783879023186/

   Per Arne Dalseide:
   Tror der er flere slike i dette landet også.

   Rune L. Hansen:
   Er det i det heletatt noen av de som ikke er det, Per Arne Dalseide?

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange lovlydige advokater og dommere fantes det i Hitler-regjeringens Tyskland? Hvor mange i dagens Nord-Korea? Osv.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. desember 2016: 

   Til ned mot null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Disig, yr og opp mot 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Det er enormt mye relevante posteringer og stoff på Facebook og Internettet som jeg kunne ha kommentert og her gjengitt, selv bare blandt det minimale som jeg har begrenset meg til å følge med i eller å kommentere. Av den mengden jeg har mest oversikt over forsøker jeg her å gjengi best mulig variert og sammenfattende og vesentlig direkte relevant stoff. Med ren uskyld og vesentlighet som veileder, for å sikre en best mulig samfunnsmessig, hensynsfull organisk utfoldelse bestrebet og gjengitt. Selvfølgelig også i mine stadige nødvendigheter av å minimalisere. Mørkt og omkring 4 og 5 pluss-grader, tildels med noe yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. desember 2016: 

   Mørkt med grålig mørk himmel og en tildels noe synlig avtagende halv-måne fjernt i øst og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen. Mindre disig og mindre nedbør utover eftermiddagen, med 6 pluss-grader. Mørkt, fuktig og 6 pluss-grader klokken 18. Derefter med noe yr. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208973492469283

   Å medvirke eller å stoppe!?

   Veldig mange katastrofale menneskeretts-forbrytelser i politisk, juridisk og annen offentlig regi er lett synlige og lett å kartlegge i dagens Norge.

   Det er for den politiske forvaltningen lett å stoppe de og å reparere de.

   Og dette er det absolutt viktigste og mest nødvendige i og for Norge. 

   Det eneste alternativet er å medvirke i de ved å akseptere de og dermed å gjøre seg kompetent straff skyldig.

   Dette er menneskeverdets og medmenneskelighetens og lovens ultimatum overfor enhver og alle i og under den offentlige forvaltningen i dagens Norge.

   Å medvirke eller å stoppe!?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1364775806906423/

   Walter Keim:
   Jeg tror det er hovedsaklig FN som kan gi litt håp: "FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter: Psykiatrisk tvang dvs. diskriminering basert på psykososial funksjonsnedsettelse er tortur"
   http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN-SP-rapport.html Men så langt ignorer den velmenende formynderstat FNs tilbakemeldinger.
   Inspill: Psykiatrisk tvang dvs. diskriminering basert på psykososial funksjonsnedsettelse er tortur
   Side 5 av talen av Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez 22. møte i "Human Rights Council" 4. Mars 2013: "States should impose an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions against persons with disabilities, including the non-consensual administration of psychosurgery,...
   home.broadpark.no

   Cate Nyvoll:
   Hva med de som bryter dette da ? Ingen straff ?? Så hvordan kan FN være et håp ?

   Walter Keim:
   Jeg er helt enig at grunnen til menneskerettsbrudd er bl. a. straffefrihet. Jeg har foreslått følgende: For å sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne foreslås:
   Norge må trekke reservasjoner som strider mot FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
   Fjerning av Lov om psykisk helsevern som diskriminerer mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne
   Menneskerettsbruddene tvangsmedisinering og tvungen elektrosjokk forbys ved lov
   CRPD skal inkorporeres i menneskerettsloven
   skriftlig dokumentasjon av informert samtykket ved større inngrep (f. eks. operasjoner, "antipsykotisk" psykofarmaka) gjennom pasientens underskrift
   forhåndserklæringer (psykiatrisk testament) om behandling, f. eks. reservasjon
   Sannhetskommisjon om psykiatriens overgrep og menneskerettsbruddene
   Staten beklager menneskerettsbruddene
   Erstatning for overgrepene, lidelsene og menneskerettsbruddene http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_rapport.html
   Skyggerapport til FN: Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien
   home.broadpark.no|By Walter Keim

   Rune L. Hansen:
   Min postering handler ikke om sær-interesser, Walter Keim. Den handler om menneskeretts-forbrytelsene og et ultimatum.

   Rune L. Hansen:
   Det du omtaler er bare et område av flere hvor menneskeretts-forbrytelser, inklusivt tortur, i dagens Norge er pågående, Walter Keim. Jeg vet du har særlig interesse for pågående menneskeretts-forbrytelser i området psykiatri i dagens Norge. Men du har vel ikke tenkt å diskriminere i dagens norske samfunnsliv hvor menneskeretts-forbrytelser pågår og medmennesker forurettes?!
   Hva angår FN, så er de også bare en av flere - hvor det kanskje kan være muligheter og håp. Og du har vel ikke tenkt å diskriminere de mange andre muligheter og håp?!
   Legg iøvrig merke til at min postering inneholder et ultimatum, som både kan og skal tilstrammes, fra mange hold. Og at det er nettopp slike tilstramninger vi og enhver må forsøke å manifestere, stadig bedre.

   Rune L. Hansen:
   Norske politikere eller andre offentlig ansatte skal ikke mere kunne ned-prioritere, bagatellisere, forvrenge eller neglisjere noen i Norge sine menneskerettigheter! Og de skal selvfølgelig straffeforfølges for enhver medvirkning i en eller flere menneskeretts-forbrytelser. I forhold til alt og ethvert av slikt. I forhold til enhvers rett til sitt familieliv, til økonomisk rettferdighet, til ikke ulovlig å bli utsatt for tortur, osv.

   Rune L. Hansen:
   Les særlig blandt annet Straffeloven, om strafferammene for medvirkning i slike forbrytelser! Tortur, terror, offentlig organisert kriminalitet, forbrytelser mot menneskeheten, osv.!

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Unnlatelser vil også være medvirkning.

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. desember 2016: 

   Mørkt, fuktig, noe bris og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, noe yr, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Mere vind og omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og vind med 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 

   Rune L. Hansen, 20.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208983602642031

   Noen ord om enhvers menneskerett til sitt familieliv.

   Enhvers umistelige rett til sitt familieliv var enda mere en selvfølgelighet i årene omkring 1945 da menneskeretts-konvensjonene kom til verden.

   En naturrett og selvfølgelighet er den også nu.

   Hadde den ikke allerede vært en internasjonalt anerkjent og vedtatt menneskerett til alle tider alle steder i verden, så kunne den også nu straks nedskrives som en selvfølgelig og natur-født menneskerett.

   Straks den ble nedskrevet og flerfoldig som en selvfølgelighet og solid inngikk i menneskeretts-konvensjonene begynte gradvis perverse angrep på den.

   Perverse angrep som stadig forsterket noen steder i verden har utviklet seg i meget kriminell retning, i politisk ideologisk regi.

   Enhver slik politisk ideologi er en smittsom trussel og livsfare for ethvert menneske og hele verden.

   Enhver nasjon eller politikk som på noen slags måte bagatelliserer, neglisjerer eller aksepterer noen slags forbrytelse eller krenkelse av denne menneskeretten, er en trussel, livsfare og katastrofe for mennesket, samfunnet og verden.

   Alt og ethvert av slike angrep, forstyrrelser og krenkelser må effektivt, konsekvent og kompetent straffeforfølges og stoppes.

   Den terror og tortur en aksept for ufrivillig adskillelse av barn og foreldre automatisk medfører skal ikke noe menneske eller samfunn kunne godta.

   Menneskerettighetenes krav om enhvers rett til sitt familieliv og total-forbud mot ufrivillig adskillelse av barn og foreldre må konsekvent og effektivt holdes i hevd.

   Det er en verdensvid og dyp katastrofe om ikke det konsekvent og effektivt skjer.

   *

   
---
---

   Ken Joar Olsen, 20.12. 2016 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1609560662685359/

   Håper at man snart rent taktisk kan angripe der hvor man har størst & realistisk sjanse for å redde barna...

   For eksempel ved å begynne å anmelde advokater for brudd på menneskerettigheter om de deltar i fylkesnemnda...

   Da det jo er stikk i strid med EMK art. 6
   Og eventuelt anmelder kommunal advokatene og dommere samt fylkesmenn for brudd på art. 6 og The principle of equality of arms...

   Men la oss endelig overkomplisere denne kampen til det ukjennelige, så tjener systemet og de involverte på det imens...

   Der er masser av ting å ta ansatte i barnevernet på, når man faktisk har stoppet dem og skapt en nødvendig innsikt...
   Da vil deres mangel på respekt for barneverns loven og menneskerettigetene bli åpenbar, og advokatene ledige nok til å ta seg av riktig juridisk sikring og rettferdighet for borgere...

   *

   Onisoa Tahina Andriamandimby:
   Dette interesser meg veldig.. Jeg følte jo at min egen advokat(den første) trakasserte meg... Mulig jeg var svært emosjonell..Nok om det..Men han ga opp han.. Først så klarte han å innse hva som skjedde..Fra å ha sagt "Dette er jo fars siste "utrop" for han er desperat"...Til "Jeg synes du bør godta det for barnas beste..for å skjerme barna fra konflikten...osv..

   Ken Joar Olsen:
   Ja det er jo pussig hvordan de "kjemper" mot disse overgrepene, men stadig deltar i dem og blir lønnet av samme system som de mener IKKE vil forandre overgrepene... DET er kanskje meg der er for simpel tenkende, MEN logisk sett ER DER NOE FULLSTENDIG galt her...

   Onisoa Tahina Andriamandimby:
   Utrolig godt for meg selv (terapi)... bare å lese disse..Det bekrefter hva jeg tenkte. Jeg klarte aldri å forstå min tidligere advokat... at han visste detaljert om hva som skjedde... Så så han så enkelt .. etter første forberedelsesmøte (husker ikke hva den heter), på Tingretten.. Da dommeren med sakkyndig (Skagestad) kom med at de konkluderte med at barna skulle bo hos fast far og minste samvær med meg.. Så ville han faktisk at jeg skulle bare si ja til det... Hadde jeg vært svak..(heldigvis var jeg fortsatt sterk.. fordi jeg kjempet sånn og hadde fortsatt sterk kampvilje og stort håp da)... Da sa han rett ut at om jeg "anker" så blir det sett som at jeg ikke tenkte på barnas beste... osv..

   Ken Joar Olsen:
   Ja det er pussig hvordan disse advokatene kan råde, men allikevell ikke ha forberedt saken mere enn at foreldrene er de som må påpeke fakta... Og blir da husjet på med at det ikke har en relevans... Men det er vell så relevansen som avtales på det rettsforberedende møtet mellom dommere og advokater??????? DET er så sykt og i strid med den almene rettsoppfatning, at jeg som ikke er jurist... Stadig er blitt behandlet med en langt større rettferdighet da jeg var tiltalt i straffesaker, enn når man bedriver foretninger på våres barns MANGEL på menneskerettigheter...

   Onisoa Tahina Andriamandimby:
   Listen and get shocked again and again!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208988481203992

   Politikken, familiene og galskapen.

   Barn og foreldre kidnappes, i politisk og offentlig regi, i dagens Norge og i flere andre land.

   Til tross for alt av terror, tortur, traumatisering og utplyndring dette automatisk medfører både for barna, foreldrene, familiene, samfunnet og verden.

   Og til tross for blandt annet Barnekonvensjonens mange både direkte og indirekte total-forbud mot ufrivillig adskillelse av barn og foreldre.

   Kampen om barna blir mere og mere intens og katastrofal.

   Mennesker som tjener makt, karriære eller penger på på kidnappingene neglisjerer både Barnekonvensjonen, Straffeloven og alt annet av lovlig lov og rett.

   Det er ulovlig lov og rett som rår, med ulovlige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser og regler i vilden sky.

   Mens politikerne og deres medspillere som har kreert denne katastrofen toer sine hender og later som at de er uskyldige.

   Aksepterende det som skjer, for å slippe å straffeforfølge seg selv eller sine medspillere.

   Galskapen lenge leve! (Er deres hemmelige motto.)

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1175211772556566/

   Vegard Tilrem:
   APROPO (Politikk, Familien, og Galskapen)....

   https://m.youtube.com/watch?v=YdZB8nO_Cm4

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. desember 2016:  

   Mørkt, et vind-drag, litt yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr og efter hvert nokså mye regn utover formiddagen. Noe mindre nedbør med 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt klokken 17. Vått, tildels yr og omkring 4 til 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208995964871079
   
   De nye quislingene i Norge.

   Svikerne iblandt oss kan klassifiseres efter hvilkne menneskerettigheter de har medvirket i å krenke, overfor et eller flere mennesker. Også ved sine direkte eller indirekte aksepter eller unnlatelser eller andre former for medvirkning.

   Selv om de beskytter hverandre eller sine venner eller medspillere for ikke å bli politianmeldt eller kompetent straffeforfulgt så foreldes ikke en menneskeretts-forbrytelse. Og er en slik beskyttelse ingen formildende omstendighet.

   Dokumenter best mulig solid enhver menneskeretts-forbrytelse. Både for best mulig å få de medvirkende straffeforfulgt når den tiden kommer og for å ivareta beviser og vitnesbyrd for nutid, fremtid og eftermæle. Og for med det å fremskynde den nødvendige og uunngåelige straffeforfølgelse og gjenopprettelser og erstatninger.

   Ivareta allslags dokumentasjon som viser og beviser hvilkne menneskeretts-forbrytelser de medvirkende i menneskeretts-forbrytelsene deltok i, uansett hvilkne løgner, halvsannheter, påstander, hvitvaskinger, forfalskninger eller andre metoder som ble brukt for liksom å lovliggjøre menneskeretts-forbrytelsen(e).

   I forhold til enhvers rett til sitt familieliv, til økonomisk rettferdighet, til rettssikkerhet, til ikke ulovlig å bli utsatt for tortur, osv.

   Skrem svikerne med deres egne menneskeretts-forbrytelser og hva som kommer til å skje.

   Skrem svikerne med enhvers enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter!

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette er viktig - og langt mere konkret enn mange vet eller ønsker å tro.
   Sammenlign for eksempel med Menneskerettslovens V3&4 (ICESCR), hvor det blandt annet er innledningsvis er lovbestemt at:

   "De stater som er parter til denne konvensjon, (...) innser at det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører".

   Og for eksempel med følgende meget relevante og konkrete lovbestemmelser fra Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) - som bør leses nøye:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9 p5:
   "Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1609853392656086/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Ondskapens tjenere! Menneskehetens værste!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1176272939117116/

   Gard O. Dahl:
   Halle...nei HELELUJA!!!! For faen

   Vedic Seiersson:
   Ingen gjemt og ingen glemt : )

   
---

---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1311635112190748/

   Christer Tangen:
   Viktig dette, pg forflytte opplevelsen til andre offentlige instanser også, fordi det skjer ikke bare i barnevernet... det er mye psykologi i dette, der individer beskytter hverandre for å styrke , ha allianser osv...

   Rune L. Hansen:
   Ja, Christer Tangen, det er viktig - og langt mere konkret enn mange vet eller ønsker å tro.
   Sammenlign for eksempel med Menneskerettslovens V3&4 (ICESCR), hvor det blandt annet er innledningsvis er lovbestemt at:

   "De stater som er parter til denne konvensjon, (...) innser at det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører".

   Og for eksempel med følgende meget relevante og konkrete lovbestemmelser fra Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) - som bør leses nøye:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9 p5:
   "Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. desember 2016: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og regn og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet, vått, tildels yr, regn og hagl og oppmot 4 pluss-grader utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen. Mørkt, regn, yr og hagl og mellom 4 og 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209001083719047

   Korrupsjonens dørvoktere.

   Når menneskeretts-forbryterne og deres medspillere besitter makt blir de som dørvoktere som forfalsker og nekter sivilbefolkningen tilgang til reell lov og rett.

   De blir til håndhevere og beskyttere av ulovlig lov og rett, til kriminelle i offentlig regi sine medspillere.

   Korrupsjon er en smittsom sykdom, pest og katastrofe, som strekker seg så langt som den makter.

   Vær ikke menneskeretts-forbrytere sin medspiller eller underdanige!

   Politianmeld og protester konsekvent enhver menneskeretts-forbrytelse!

   Uten det blir du deres kriminelle medspiller!

   La ikke ondskap og forurettelser spre seg i ditt land!

   *

   Onisoa Tahina Andriamandimby:
   DELT til min Facebook.. offentlig..DEL...DEL...DEL!!

   Rune L. Hansen:
   Herman J Berge i RettsNorge forteller i denne sin artikkel fra 24.12. 2011 særdeles meget om den kriminelle makt menneskeretts-forbryterne utøver og beskytter. Omfanget av deres kriminalitet både i og utenfor Norge er formidabelt og mildt sagt verdens verste katastrofe.
   Likevel sier Herman J Berge blandt annet, at:
   "Det finnes flere alternative metoder å rette opp i det kaos norsk rettsvesen befinner seg i, men husk at alle disse alternativene innebærer at du bruker din makt mot det kontinuerlige maktmisbruk som utøves fra dagens domstoler."

   http://www.rettsnorge.com/artikler/2011/November/241111_Domstolenes%20uavhengighet_Dommerforsikringer.htm
   241111 Domstolenes uavhengighet_Dommerforsikringens_Betydning - for_deg
   Dommernes uavhengighet, eller kanskje rettere sagt; en uavhengig domstol er ikke et mål i seg selv, men kun en del av et mer høyverdig mål; konseptet om en rettferdig rettergang. Uten en uavhengig dommer/domstol, vil man aldri kunne være sikker på at partene i en rettstvist har fått en rettferdig re...
   rettsnorge.com

   Brynhild Karlsen:
   Korrupsjon på alle plan i samfunnet finnes i et lite land bare vi har nok uhederlige mennesker blant oss, mennesker som verner om sin fasade og makt og råte har det med å spre seg. Bergepene redelighet og hederlighet er visst utgått på dato. glatt overflate overt råttent innhold derimot?

   Rune L. Hansen:
   Det er i forskjellig grad det, Brynhild Karlsen, og i forskjellig grad og med forskjellige metoder og midler forsøkt skjult.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1312280375459555/

   Richard Reiersen:
   Totale brutto driftsutgifter i det kommunale barnevernet var 11,8 milliardar i 2015. Dette er ein vekst på 5 prosent, omtrent som veksten året før. Ein del av desse utgiftene er knytte til dei tilsette i barnevernet. Det var 5 296 årsverk i barnevernstenesta ved utgangen av 2015, som er ein auke på 3 prosent frå 2014.

   Rune L. Hansen:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." (Barnekonvensjonen, CRC, Art 35.)

   Alejandra Aguila Gajardo:
   estar con todos sus seres queridos .

   To be with all your loved ones.
   Automatically translated

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1176857005725376/

   Vegard Tilrem:
   "Contrat Du Sosial"
   (Samfunnskontrakten av Jean Jacues Rosseaou)....
   Les den (politisk filosofi)..

   Rune L. Hansen:
   Forvent ikke at de skal lese en hel bok med seriøst innhold, Vegard Tilrem. De har jo problemer med å åpne til og med menneskeretts-konvensjonene. Særlig fordi de føler seg sikre på at de fra før av vet hva innholdet er. Det er de som skal belære boken og menneskeretts-konvensjonene, som de står over uansett hva innholdet er. Og hva enn de leser så er det fortere glemt enn gjemt. : (

   Rune L. Hansen:
   Jo klokere de er, i kraft av makt, dess dummere er de. Dummere enn loven tillater.

   Rune L. Hansen:
   De klarer og gjør enkelte unntak hvis boken er omtrent likså dum som seg selv.

   Vegard Tilrem:
   Ja, snakker jo etterhvert med noen politikere i tiden...
   Samfunnskontrakten (forholdet mellom individ, og stat),
   Eller "Contrat Du Sosial" av Jacues, Jean Rosseaou har de faktisk aldri hørt om... eller vært opptatt av...
   Ga det filosofiske grunnlag for Franske Revolusjonen, samt en skarvase av Grunnlover, og sosiale reformer i hele Europa, amerikansk grunnlov, samt FN,s menneskerettighetsartikler mm.
   Amerikansk grunnlov har faktisk approbert rene sitater av Rosseaou (så langt gikk derimot ikke Eidsvoldsmennene i 1814)...
   Retten (OG PLIKTEN) til å gjøre opprør...
   Les, søk på Rosseaou, samfunnskontrakten, Contrat Du Sosial...
   Veldig innteressang lesning (politisk filosofi)...

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, Salomo's Ordsprog, 14,9: "Dårene spotter skyldofferet, men velvilje rår blant rettsindige."

   Rune L. Hansen:
   Rosseau var en dypsindig og redelig mann, og hadde blandt annet mye tidløs visdom om barneoppdragelse og familieliv i sitt hjerte og forstand, men ble selvfølgelig derfor desto mere spottet, baksnakket og løyet om av de hovmodige både dengang og i sitt eftermæle. Uten argumentasjon og reelle fakta, selvfølgelig.
   Han ruver dog uansett, ydmykt bakenforliggende.

   Vegard Tilrem:
   Ja, nermest en kommer hans tanker (filosofi) i dag, er gjennom FN,s menneskerettighetsartikler....
   Ga det filosofiske grunnlag for hele "Franske Revolusjonen"
   Gjennom "ideen" om at mennesket er født med hvisse ukrenkelige menneskerettigheter...
   Slike tanker Fikk horder av Franskmann til å gå i opprør mot aristokratiet (tyranneriet)....

   Rune L. Hansen:
   Ja, og barna hans ble kidnappet, så vidt jeg husker, i et forsøk på å tilintetgjøre ham.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209000263898552

   Hvilkne rettigheter er det kidnapper-mafiaen skal beskytte?

   Barnets rett til sitt familieliv? Til ikke å bli torturert? Til respekt for sine foreldre? Barnets identitet, hjem og familieforhold? Barnets trivsel? Barnets respekt for menneskerettighetene? Barnets rett til beskyttelse mot økonomisk utbytting? Barnets rett til ikke å bli kidnappet? Konkret hvilken eller hvilkne konkrete av barnets menneskerettigheter er det kidnapper-mafiaen ønsker å beskytte?

   EMK Art 8:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   *

   Rune L. Hansen:
   Retten til å bli fratatt sine menneskerettigheter?

   
---
---

   Tove-Helèn Wilhelmsen Hansen, 21.12. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1311585535529039/

   Har dukka opp en ny trend blant ungdomma i Troms no, kor ungdomma har funne ut kor mykje de som bor i fosterhjem får i lommepenger.

   Ei jente på 15 spurte sin far etter 5000,- for å kjøpe seg en merkejakke og farn svarte at de (han og moren) kunne ikke kjøpe henne en jakke te 5000,- fordi de hadde ikke råd å gi de andre 3 søskene like dyre klær og forklarte henne at d ville bli urettferdi. Jenta kranglet mye me foreldrene om dettan denna dagen. Nånn daga etterpå dro barnevernet å hentet jenta på skolen og hennes 3 søsken og plasserte de på ulike beredskapshjem. Da foreldrene var på møte me barnevernet for å få vite koffer barna var hentet fortalte de at jenta på 15 hadde kontaktet dem å sagt at far var voldelig over barna og moren. Moren nektet for dette, men barnevernet trodde ikke henne og sa at hun var underkuet sin mann. Barna ble individuelt intervjuet på barnehuset, de andre 3 søskene nevnte aldri at far hadde gjort noen form for overgrep verken med de eller moren. Mens den eldste rapporterte den ene grufullheten etter den andre. Nå mot juletider spurte mor barnevernet om hun fikk treffe barna sine uten far, siden hun ikke var beskyldt for noe, da svarte barnevernet at hun kun fikk treffe barna om hun skilte seg fra mannen sin.

   Hun på 15 er eldst og ødelegger for sine yngre søsken, for foreldrene.... syns d e helt horribelt at ikke barnevernet klare å gjennomskue tenåringens rebell : ( Flere ungdommer har begynt denne trenden for å få mer lommepenger, de forstår jo ikke hva de gjør. Men d burde barnevernet!!!!

   *

   Hans Utstøl:
   Troms bv har nu ikke det beste rykte på seg heller, trur de blir glad for hver familje de få tak i og ødelagt

   Anne Kathrine Amundsen:
   Dette her er ikke noe nytt, jeg vet om flere jenter som sitter sånn her, får de ikke helt som de vil.. Løper de til bv... Dessverre..

   Annkristin Nilsen:
   : ( : (

   Ali Ahmad:
   Jeg har sett denne trenden i flere steder og kjenner folk personlig som opplevde det.
   Jeg vet også ungdommer som er over 18 år nå og angrer bittert på det de gjorde og vil hjem men foreldrene og søsken stoler ikke på dem og vil ikke ha noe å gjøre med dem etter det de gjorde med familien.

   Hans Utstøl:
   : (

   Christine Sundal:
   Uansett hva et barn sier vil jeg aldri forstå hvordan en familie kan si de ikke vil ha noe med de og gjøre, vet det må være tøff men min tro er med samtaler og ærlighet så må barnet også kunne bli tilgitt. Tenker på hvordan de føler seg etter de forstår hva de har gjort og aldri kan ta det tilbake El rette opp.. Hjerte mitt verker av barn i bvtj uansett grunn

   Ali Ahmad:
   Jeg syns det er riktig gjort. Disse bortskjemt ungdommer må få en lekse og skjønne hva livet er.
   De kan ikke løpet til barnevernet foreldre sier NEI.
   Jeg vet de kommer til å tilgi dem og la dem komme hjem men først de vil gi dem en lekse og vise andre ungdommer/barn i familien hvordan livet er uten familie

   Hans Utstøl:
   det er bv sin plikt til å undersøke slike påstander MEN men også hva som ligger bak. bv skal jo ikke ta alle barna på falske anklager

   Christine Sundal:
   At de skal lære en lekse eer en bra ting men om. en familie ikke tilgir det er noe jeg ikke forstår

   Christine Sundal:
   Jeg bare husker da jeg bodde i fosterhjem / ungdomsfamile så det het den gang i 94-96 da fikk jeg 12000 kr til klær i året, høres gjerne ikke mye ut men nå er dette 21 år siden

   Elisabeth. Hagenberg. Pedersen:
   Gises... for ei dritt jenta!!

   Bent Isaksen:
   Den jenta må jo være stokk dum.

   Hans Utstøl:
   Vil heller si "bortskjemt" og i deler av samfunnet er det normalt at vesker koster 5 10 20000 kr. der atl går ut på fine dyre ting

   Hans Utstøl:
   Og er det noen son burde kunne tenke er det bv

   Linda Gutierrez:
   Hørt at forekommer andre steder i landet også!

   Torill Hammervoll:
   Tragisk : (

   Akkie Van Nes:
   Det er en skremmende trend blandt ungdommen at materialisme er viktigere en kjærlighet, ærlighet og andre elementære medmenneskelige verdier! Kjenner et lignende tilfelle fra Fredrikstad/Sarpsborg område der hvor datteren i huset (som da var 16 år) gjorde akkurat det samme for ca 7 år siden. Datteren har psykiske problemer (tror at det er boarderline). Familien hadde en svært ubehagelig opplevelse med barnevernet - men slapp heldigvis unna bv.....

   Linda Gutierrez:
   Den dagen virkelig finner ut hva hun har gjort. Da er det faktisk for sent å angre! Da har hun ødelagt hele familien sin. Da er ikke mamma og pappa der til å trøste lenger. Selv om hun begynner å nekte for det hun har sagt, blir hun ikke trodd denne gangen. For bv vill absolutt ikke tape ansikt og innrømme feil.

   Hans Utstøl:
   Det verste i disse sakene er vel bv sin oppfatning og at bv ikke skjønner at flere forhold kan ligge bak jentas andmeldelse/utagering

   Sigbjorn Aase:
   Hallo. Viss denne eldste dattera sier hun løy. Så har ikke barnevernet lov å holde barna.

   Aina Resell Gundersen:
   Kan si meg skyldig i slikt... jeg ble mobbet for at jeg ikke hadde dyre merkeklær i en liten periode. Mamma hadde ikke råd til å kjøpe slike klær til meg, noe som fikk meg trist. Vi kranglet mye om dette. Læreren min så at jeg var trist og fortellte henne at jeg og mamma hadde kranglet om klær og merker. Læreren sa i fra til bv og tadaaaaa.... da var vi inne i dette helvetes systemet. Nå er lillebror i fosterhjem og de har løyet om ALT. Alt er min feil, men også læreren som løy til bv og bv som skriver på ting som ikke er sant. Angrer så mye nå at jeg nekter å lese de papirene som omhandler hele saken...

   Aina Resell Gundersen:
   Forresten står ikke dette om klærne og økonomi i papirene lengre, enda de har sendt mamma et skriv med absolutt hele saken fra dag 1 : (

   Hans Utstøl:
   Ja det er et stort press på barn om mote :(

   Aina Resell Gundersen:
   Desverre. Den dag i dag bryr jeg meg ingenting om hvilke klær jeg går i. Kjøper gjerne på bruktbutikk. Allerede lærer jeg datteren min om arving av klær. Hun blir 10 mnd på julaften og har hadd brukte klær siden fødsel. Viktig med gjenbruk. Merkeklær får man billig på brukthandel også : )

   Hans Utstøl:
   Slik det ser ut for meg så var dette en enkel "redning" for bv som kunne notere flere stjerner i taket :( SLETT BV ARBEID : ( : ( : ( 

   Akkie Van Nes:
   Kjempebra at du tør å stå frem med din historie. Slikt må bare komme frem - helst til så mange unge som muligt! Min veninne har ei datter som bruke bv som pressmiddel i mot dem for 7 år siden. Det var en ubehagelig opplevelse for venninnen min og mannen hennes å ha med bv å gjøre. Men det gikk heldigvis greit. Men datteren, som nå er 24 år, sliter med skyldfølelse som hun ikke tør å snakke om....

   Iris Holm Haug:
   I all verden : ( : ( : ( :( 

   Ann Helen Henriksen:
   Dette er og blir helt sinnsykt at de eldste kan gjøre dette mot familien og sine yngre søsken! : ( Dette er noe vi ser går igjen og igjen! Barnevernet "biter" på dette HVER gang,,,! Nå må de som jobber i BV se dette mønsteret på tenåringene som ikke får "viljen" sin med klær, ipad, iphone, lommepenger etc... Da skylder de ALTTID på foreldrene sine : ( : ( Stakkars uskyldige søsken og foreldre sier jeg bare,,,! Dette er helt og holdent eldste jentas feil og har utagregert slik at hele familien er gått i biter : ( Stakkars familie <3 :( Nå rett før Jul ! Typisk!!! Dette lærer de av andre venner som enten er i BV eller som har vært i BV sine klør! De eldste tror "alltid" at de kan få mest for de er eldst! Da bruker de taktikken mot BV at det enten er mor eller far som er voldelige eller lignende! Som regel er det far som blir satt i dårligt lys...

   Hans Utstøl:
   Det er ikke jenta som gjør dettte DET ER BV SOM GJØR

   Ann Helen Henriksen:
   Hadde ikke jenta ringt BV så hadde dette ikke skjedd! Har vært oppi det selv bare i en annen situasjon! Så det er ikke alltid barna men de lærer det av andre selvfølgeligt!

   Hans Utstøl:
   Hadde vi hadd et bv som fungerte så hadde ikke dette skjedd, at ungdom lyver for å få viljen sin er vel ikke unormalt

   Ann Helen Henriksen:
   Nettopp!!! Hvorfor tror DU vi vil ha det fjernet! Har hatt BV hengende på oss i 12 år grunnet ei sinnsyk X av ei heks! Så jeg vet utroligt godt hva jeg snakker om! Ødelagt eldstegutt grunnet dette! Pluss stooor påkjenning,,,! Går ikke ann at ei sjalu X, en missunnelig nabo eller slekt/venner kan ringe BV når det blir noe kluss mellom dem! Eller X-er i hytt og pine...! Trenden med BV gir så "mye" penger og andre ungdommer blir påvirket av dette! NEI,,, få BV bort!

   Ann Helen Henriksen:
   Hans Utstøl hatt et BV?

   Ann Helen Henriksen:
   Slik BV er i dag vil det ALDRI fungere! Det må bort og gjennoppbygges med noe annet! Enn det vi har i dag...

   Hans Utstøl:
   Har ikke selv tatt slilling til bv fjern men vel at bv ikke fungerer. Ser litt på Røyken og Kongskerg der familjene/slekt er mere med (familjevern)

   Dag Vidar Madsen:
   Hadde familiekontorene her i landet fungert som de skulle, så hadde det neppe vært behov for et eget barnevern. Det hadde i såfall bare vært i helt ekstreme situasjoner.

   Hege Olaussen:
   Godt dette kommer frem, er mye slikt som skjer rundt om kring

   Ann Helen Henriksen:
   Det er helt riktig!

   Ann Helen Henriksen:
   Denne trenden går faktisk over hele landet og er typisk nå rett rundt Julehøytider : ( : ( : (

   Akkie Van Nes:
   Det er på tide med endring av den materielle verdisynet som hersker og har hersket i Norge de siste 30-40 årene! Leste ei bok av Irina Lee om "shoppingfri" og hun har satt igang en stop-shop bevegelse her i Norge. Problemet er at skolen ikke gjør noe med dette mote og materialisme presset. Heller omvendt! Det virker som om lærerne er "programmert" til å rapportere alt til bv!!! Og bv får 'næring' til å opprettholde menneskehandel industrien sin!!!! Vel, lærer lønningen er vel ikke akkurat høye. Da velger de smarteste seg bort fra disse yrkene.... "When you only pay in peanuts - you only get monkeys....."

   Vera Gellein-Hansen:
   Kjenner til en sak som er nesten helt lik, men barnet som beskylder far for vold er enda yngre. Grusom hvor langt egoismen går, uten tanke på foreldre og søsken

   Hans Utstøl:
   OG HVOR GRUSOM BV ER, UTEN TANKER FOR FAMILJEN

   Vera Gellein-Hansen:
   det er jo ønskesituasjon for BV, sakene bare ramler opp i hendene på dem....... de ønsker jo at disse historiene skal være sanne og gjør ingen kvalitetsikring av slike opplysninger

   Hans Utstøl:
   OG BARNA

   Kim-André Brandsegg Stenberg:
   Har sett den der blant mange nå. E 16 og bor i troms

   Mona Benum:
   Skremmende naivt, av både ungdom og bv! De stakkars ungdommene tror sikkert det er åpen soning i bv, med retur til familien når det passer dem. De tenker overhodet ikke på konsekvensene for handlingene sine.
   At ikke bvansatte gjør en bedre jobb, med slike meldinger, sier alt om hvilke mennesker som jobber der.

   Adrian Thomassen:
   Velkommen i klubben vi sloss enda med dette. : ( 
   Her er det makt kamp på gang og det er dette dem kaller for fri oppdragelse, hvor skal verden ende...
   Og vi bor i midt troms

   Tove Edvardsen:
   er barnevernet som har laget denne trenden, ikje ungdomman, de bit bare på åtet som bv legg ut.... bv ber faktisk enkelte fosterforeldre om å gi mye og dyre ting til barna de har i fosterhjem, for deretter å ha samtaler med disse barna og indirekte be dem om å fortelle for sine venner hvor godt de har d i fosterhjemmet, og hvor snille de i bv er som har gjort d så bra for dem, og fortelle sine venner at hvis ikke de har d like flott hjemme med sine foreldre, så kan bv hjelpe dem over i et fosterhjem, så får de også like mye penger og dyre ting... en ungdom tenk som en ungdom, e ofte i opprør mot alt og alle å syns ofte alt e både urettferdig og feil, en ungdom vil ikje tenk på framtida, men kunn d som e rett foran sæ, å handla også deretter, d resulter jo i at halvparten av dissan ungdomman som blir forleda inn i bv nett, de angra bittert når de blir så gammel at de klar å tenk meir som en voksen enn en tenåring, å opplev da at d ofte e for seint å få ett godt forhold te sine biologiske foreldra og søsken igjen, både pga bitterhet og at de ikje blir stolt på av biologisk familie lenger, disse ungdomman får d vanskelig også som voksne, de slit me dårlig samvittighet og anger, og blir ofte både psykiske problema og depresjon, noen tar også livet av sæ i ren fortvilelse... den andre halvparten er de ungdomma som rett og slett bare e slæm, som ikje eie samvittighet selv som voksen, disse vil aldri mene de har gjort noe galt, og heller ikje ha dårlig samvittighet ovenfor biologisk familie, siden de e av den oppfatning at alt de selv gjorde, og alt bv gjorde var helt rett, disse ungdomman e d som gjerne utdanna sæ, og blir neste generasjon bv arbeidere, og med mange slike i jobb, så e ikje resultatet som vi ser i dag særlig overraskende, de tror faktisk selv på at d de gjør er rett, og kan nok aldri forandre den meningen, siden de tydeligvis er født med den innstillingen og har hatt den hele livet, både som barn og voksen, derfor kan nok aldri de fleste som jobber i bv forandres til å se ting fra andre sider enn sin egen, og for dem den eneste rette siden.....

   Kjell Gjerde:
   Barnevernets vurderingsevner og desperasjon etter å fylle opp sine rekker med flere barn overgår hva noen kan forestille seg.. All verdens faglighet er lagt bort i en sekk når de jakter på nye bytte for sin Business..

   Maria Andersson:
   Først og fremst er det vel barnevernet som skal ha pepper i denne sak. Ungdom har mange meninger. Voksne bør ha mer erfaring og gjennomskue testing av grenser og annet møl. Naivt. Ungdom og barn har "lov" å feile men sakbehandler i bv bør være voksne og ikke gjøre så manga tabber i jobben sin. Ikke første gang man hører om at de truer med å ta barna hvis ikke mora skiller seg fra mannen som er anklaget på falske rykter.

   Alice Loyte:
   Er det mulig ??

   Elisabeth Wårum:
   Har ei sjøl... har snudd ryggen.. og visst hun ønsker sin bror sånn.. javel... så får de se at det er ikke sånn det funker... endag skal de tjene til livets opphold sjøl;)

   Fredrik Korsen:
   Det her er bare til å le av. Den jenta kommer til angre. : ) 

   Susanne Bergum:
   Har lest om 2 liggnende saker, hvor en gutt ønsket å ha faren sin for seg selv, han jugde. Men straffen ble at dene gutten ente i fosterhjem mens de andre fikk bli.ble 3 mot 1. Han innrømmet tilslutt at han hadde jugd, men ingen som lenger vil tro på han. Også leste jeg om en jente som ønsket seg ny mobil, hun sa foreldrene slo. Nå sitter hun å gråter på en intutisjon å angrer, det var ikke hvert å ødelegge familien pga en mobil familien nektet å kjøpe. Hadde sønnen min hvert slik, så hadde han vel ringt dem nå siden jeg nekter han å kjøpe spill på internett, barnevernet aner ikke åssen dagens ungdom kan være. Dem klarer ikke å se at det kan være barn som dikter opp.

   Gøril R. Idsal:
   Det er idioti på høyt plan!

   Kim Marius Falch:
   Har vitnet til lignende, hvor ei jente klaget over foreldrene tok fra henne telefonen til sånn klagemur på BV nettside. Hun feilet siden hun ikke klarte å rasjonere dette som mishandling men ja, noen velger å gå all in.. Hun vil angre på dette denne 15 åringen

   Nadia Chebbi:
   E det mulig : ( : (  ???

   Beate Hansen:
   En uhyggelig og tragisk utvikling!! :'(

   Jostein Laugen:
   Uhyggelig men dette vil væl bv benytt sæ av tænke æ hælvetes svin

   Gøril R. Idsal:
   Himmel! Var nå bare dette som manglet! Som om ikke BV lager nok kaos, så skal de ikke gjennomskue en tenåringstrass! Nå må det snart være NOK!

   Jostein Laugen:
   Dette må ein gang ta slutt Gøril. Men vi ska kjæmpe mot bv te siste slutt.

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Herregud! Når vi har rundet ca 5 år, så skjønner vi ulike metoder, og at metodene er for å få det som man vil, helt til barn skjønner at dette er en dårlig væremåte! Når voksne hører dette så bør vel varsellampene lyse med det samme! De har vel vært barn selv! I stedet for at de lyser, så blir barn fjernet, fordi barn forteller noe! Er det mulig, ja det er det! Altså, for å få en jobb som handler om barn, må man først være voksen! Hva kan man si mer her...

   Sverre Skimmeland:
   Som tatt ut av en episode av samme tv tegneserie som Trump var med i.

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Gruefull "tegneserie"!

   Jostein Laugen:
   Rå brutal å stygg.

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Ja fysjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

   Kristian Dirdal:
   Nettopp dette er horribelt! Jeg har skrevet om det før når en kjenning ble meldt til barnevernet fordi han nektet sønnen som gikk på ungdomsskolen å reise til Oslo for å treffe en noe eldre jente som han hadde truffet på nett! Denne faren var enkemann og oppsøkte egen lege som mente at han kunne gi slipp på gutten! Barnevernet var i dette tilfellet enig med far selv om det er nedverdigende å få slike ting i trynet av utskjemte " dredunga" Gutten hadde fått sin vilje i alt for mange år, og her var takken! Historien videre er at "dredungen" i dag er voksen og siviløkonom fra NHH, og så får vi håpe at han har såpass innlevelse og sosial forstand at han kan gjøre opp for driten! Denne driten har vært lærestoffet innført og promotert av fagfolk med Magne Raundalen i spissen, og alt for mange unge har gått i en alt for tidlig grav fordi foreldre og familien har fått grensene revet av nettopp "fagfolk'"

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Jeg måtte sette på en god julesang nå for å komme meg gjennom kvelden med alt man leser og hører! Den handler om engler!

   Sigrid Fjellheim Sjøgren:
   Har hørt tundt 700 kr uka. men da må de holde toalettsaker selv

   Rune L. Hansen:
   "Barnevernet" burde, barnevernet skulle, barnevernet har plikt til, barnevernet er ikke flink nok, osv., osv. Akkurat det samme kunne hvem som helst ha sagt om Hitler-regjeringen og Gestapo også!

   Hans-Petter Bekeng:
   Tok Hitler-regjeringen og Gestapo barn fra sine foreldre over en lav sko ??
   Men burde ikke da egentlig dette argumentet med at Gestapo burde også gjelde i alle andre instanser hvor det er snakk om at "X burde" ??
   Anders Breivik burde ikke ha drept alle de menneskene, burde han vel ??
   Hitler & Co burde vel egentlig ikke ha drept så mange ikke-ariske mennesker, eller på slike grusomme måter ?? Og det burde vel også sies, selv om det at man ikke burde et eller annet kan sies om så mangt ??
Dessuten vil vel ingen egentlig si at Hitler & Co ikke var flinke nok (til det de drev med) ??

   Rune L. Hansen:
   Ja, nettopp, det er en meget stor vesentlig forskjell på burde og gjorde. Burde, er noens ønske-fantasi, gjorde er fakta. Hva enn navnet er.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig - påstandene fra jenta kunne ha kommet fra hvem som helst andre, i hvilken som helst egoistisk eller ond hensikt. Det er ikke det som har så særlig meget betydning. Problemet er at virksomheten på ingen som helst måte er noe barnevern (men tvert om er det mildt sagt fullstendig motsatte). Og, som ethvert voksent menneske vet, at virksomheten med sine medspillere har en fortid og nutid full av ulovlige straffbare forbrytelser. Som enda ikke har fått sin kompetente straffeforfølgelse. Dermed er virksomheten blandt annet hva som i Straffeloven betegnes som offentlig organisert kriminalitet. Virksomhetens dirigenter og medspillere vil ikke engang innrømme hva som er virksomhetens ulovlige og straffbare forbrytelser. Til tross for at det er meget lett å finne ut av. Virksomheten er altså en straffbar mafia-virksomhet - inntil det skjer.

   Irene Hellem:
   No e d vel sånn at det onga får som e i fosterheim bli dekt av bv. Kanskje bv ska sætt foten ned å ikke gi jakke te 5000.....

   Christine Sundal:
   Min datter fikk 1200 i uken men da skulle det være til mat da hun bodde for seg selv men heldigvis hadde hun jobb utenom men da dekket de tlf strøm husleie + at familien så Eide huset fikk full fosterhjems betaling selv om de bodde to etasjer over hun og aldri var å få tak i om det var noe , svarte ikke på tlf kom ikke innom slik de skulle og var aldri hjemme i helger

   Susanne Bergum:
   Da skulle dem ikke ha hatt de pengene, helt sykt hvor mye tragisk det er i dette landet når det gjelder hva barn opplever. Hun jeg er tante til flyttet hjemme fra da hun var 17år, flyttet på hybel var ikke noe med bv å gjøre, å se hvor selvstendig hun er nå som 18år å bor i oslo å er lærling, utrolig stolt av henne, men trist når man leser om barn som er 19-20år som bor under barnevernets omsorg fortsatt,

   Christine Sundal:
   Ja de skulle ikke hatt en Kr hun har alltid ringt meg når det var noe El hun var redd da hun har en del traumer fra fosterhjemmet hun bodde første gang fra 6-12 år (inne stengt i mørke osv heldigvis mistet de retten til fosterhjem etter en lang kamp med fyllekjøring , reiste fra hun uten å gi beskjed til hun og hun våknet opp aleine hjemme og redd ) men når hun fylte 16 år fikk hun flytte fra ungdoms hjemmet og når hun fikk tilbud om jobb fra en venn av meg prøvde bvtj og nekte hun og jobbe men hun sto på sitt og har nå lært verdien av egne penger og er veldig plikt oppfyllende og fått inn en arb moral noe så kan være vanskelig når fosterhjemmet hun bodde i var enselig mor og hjemmeværende uten noe tanker om at en bør lære barn at en trenger å jobbe i livet på 4 år hadde hun 37 jobber og ble sakt opp El sluttet pga dårlig oppmøte El forsoving

   Susanne Bergum:
   Ja det finnes mange dårlige fosterhjem, veldig få er bra. Har skjønt at de som er bra er dem som ikke nekter barnet å se foreldrene sine om barnet ønsker. Mye barnevernet ikke vet om de gode fosterforeldrene. Men er dessverre for å gode av dem. Viktig at barna lærer tidlig dette med jobb og sånt. Lærer verdien av livet. Godt å høre dette med datteren din, høres ut som en bestemt ung pike :  ) Det er mange bv har nektet ting. Men jeg sier er dem 16år å har lyst å prøve å klare seg selv, så kjør på. Etter krigen var folk helt ned I 13-14år alder når dem flyttet hjemme fra. Ble da folk av de fleste av dem : )

   Oddbjørn Melberg:
   Slik jobber barnevernet. Dette er ikke en enestående sak, desverre.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Linda B. Korsnes:
   Ikke første gang det skjer : (

   Heidi Solem Kvamsdal:
   Dette har vi også opplevd, å de har endt med tiltale men den saken vant vi, men no rett før jul missta vi huset på grunn av ein slik opplevelse.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1312782532076006/

   "Det internasjonale forbudet mot tortur kan ikke fravikes og har ingen unntak. Dette er en konsekvens av de store skadevirkninger tortur har - både på den som utsettes for tortur, for deres familie og for andre pårørende. Myndigheter som bruker tortur underminerer sin egen legitimitet og befolkningens tillit til staten, og skadevirkningene omfatter derfor også samfunnet som helhet. (...)

   Dette innebærer at en handling er tortur når den

   • med hensikt utsetter et menneske for sterk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse
   • utføres av en offentlig tjenestemann eller av en privat person dersom denne opptrer på vegne av, med samtykke fra eller under stilltiende aksept av en offentlig tjenestemann
   • utøves for å fremskaffe opplysninger eller tilståelser, eller for å straffe, skremme, true eller tvinge til underkastelse.

   Det siste er imidlertid ikke et vilkår for at en handling eller straff skal være grusom, umenneskelig eller nedverdigende. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at handlingen som påfører smerte eller lidelse er utført med hensikt (at det for eksempel ikke er skjedd ved et uhell eller en tilfeldighet) og at den utføres som ledd i myndighetsutøvelse."

   https://www.sivilombudsmannen.no/tortur-og-umenneskelig-behandling/category2861.html
   www.sivilombudsmannen.no
   sivilombudsmannen.no|By CorePublish - www.corepublish.no

   *

   Geir Thorvaldsen:
   Jeg har hatt mye nytte av dine innlegg i år Rune L. Hansen og vil benytte anledningen til å takke deg for det, samtidig ønsker jeg deg riktig god jul og et rettferdig og godt nytt år! mvh.Geir.

   Rune L. Hansen:
   Takk og hjertlig hilsen fra tortur-kammeret.

   Rune L. Hansen:
   (Et av de mange tusener i dagens Norge. : ( )

   Alejandra Aguila Gajardo:
   Que verdad lo que dices .a nuestra familia la siguen torturando no poder estar todos juntos por que una institución pensó que era lo mejor!!
   Estar separados sin nuestras hijas,sobrinas,nietas.
   Pido a Dios que haya pronto una solución
   Envío fuerza fe y unidad a todas las familias .
   Dios les bendiga .
   No olviden que para Dios nada es imposible.

   That true what they say. To our family the continued to torture not being able to be all together for an institution to thought it was the best!!
   Being apart without our daughters, nieces, granddaughters.
   I pray to God that he has a solution soon
   Sending strength faith and unity to all the families.
   God bless you.
   Don't forget that for God nothing is impossible.
   Automatically translated

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1188988534484238/

   Kristin Holm:
   Hvordan kan man klage og be om oppreisning?

   Rune L. Hansen:
   Det skal vel ikke være mulig å klage? Hensikten er jo tortur, utplyndring og drap.

   Rune L. Hansen:
   Hvem av de bryr seg om at tortur, traumatisering og utplyndring og kidnapping av barn og foreldre er flerfoldig total-forbudt i blandt annet Barnekonvensjonen og Straffeloven? Hvem av de bryr seg, annet enn om småtterier? De leker jo til og med at de "ikke kan gå inn i enkeltsaker", selv om menneskeretts-konvensjonene sier det motsatte, at de er forpliktet til det. Ja, hvem av de bryr seg om at for eksempel hele kidnapper-virksomheten er mangfoldig grovt ulovlig og straffbar? Eller bryr seg om å lese Barnekonvensjonen og Straffeloven, for å se alle forbrytelsene virksomheten og dens medspillere og dirigenter gjør seg skyldige i? Hensikten er jo tortur, utplyndring og drap.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209005283184031

   "All the evidence about Barnevernet coming in from all sorts of families in Norway should have given the Norwegian authorities an important message, too.

   They should not have discarded it as unreliable. They should have gone into every single case long ago. Then they would have found enough sure evidence to point out what their obligation was: to stop Barnevernet. Immediately."

   http://mhskanland.net/page120/page364/page364.html
   Octavian Curpas: With Barnevernet, Norway is going South
   mhskanland.net

   *

   Aud Petra Lingjerde:
   Det er ikkje forseint

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1372796602743286/

   "Ubegripelig logikk

   Et ekstremt utslag av tenkemåten avslørte en professor emeritus ved Psykologisk institutt i Oslo. En kronikk i Morgenbladet i fjor sommer ble avsluttet slik: «Det er bedre at ti uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak, enn at ett lite barn må vokse opp med vold, rus eller overgrep.» Les setningen en gang til. Alle vil si seg enig i dens siste del. Men logikken er nesten ikke til å fatte.

   Han snakker om ti uskyldige foreldre, men barna da? Om hvert foreldrepar i snitt hadde to barn, ville 20 barn bli plassert hos fremmede, helt grunnløst.

   Professoren snakker om overgrep, men nevnte feilplassering av 20 barn ville tydeligvis ikke være noe overgrep. Tvert om: i hans hode ville det være en legitim pris for å beskytte ett barn.

   Det som gjør saken særlig alvorlig, er at uttalelsen kommer fra en professor som gjennom sin lange karrière må ha hatt flere tusen studenter under sitt kateter. Man må kunne spørre:

   Når noe så dumt kan bli sagt av en ellers begavet mann, hva kan man da ikke vente seg av hans disipler?

   Den hengivne omfavnelsen hans kronikk fikk på sosiale medier sier for øvrig det meste om nettopp det."

   Hatet mot (det norske) barnevernet | Sverre Asmervik
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hatet-mot-det-norske-barnevernet--Sverre-Asmervik-600935b.html
   Er Naustdal-saken et symptom på et tenkesett i norsk barnevern? Jeg frykter det.
   aftenposten.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra Sverre Asmervik, noen måneder senere, 21.12. 2016 i en ny kronikk i avisen Aftenposten:

   "Historien er denne: 28. juli trykket Aftenposten en kronikk, der jeg med bakgrunn i den internasjonale fordømmelsen av norsk barnevern, spurte: Hvordan kan det gå så galt?

   Senere satt jeg som fagkyndig meddommer i en tingrett. Foreldre var blitt fratatt sin baby. En enstemmig fylkesnemnd vedtok at det var feil, og de fleste barnevern ville ha gitt seg og heller brukt tid på andre oppgaver. Men man anket.

   Hadde det gått prestisje i saken?
   I tingretten satt altså jeg, atter en gang vant familien, og barnevernet fikk nok en sjanse til å la familien få sin rett, men nei. Saken skulle vinnes! Hvordan? Ved å hente frem min kronikk og sende den til Eidsivating lagmannsrett med påskriften: mannen er mot barnevernet og dermed inhabil!

   En latterlig påstand
   Påstanden er latterlig. Hvordan kan man ha vært delaktig i langt over hundre omsorgsovertagelser og samtidig være «generelt» mot barnevernet? Dommen ble likevel at jeg «skulle ha veket sete».

   Lagmannsretten fant at kronikken påførte forfatteren inhabilitet. Hva i teksten min var inhabiliserende? (...)

   Kan man inhabilisere seg ved å sitere en uakseptabel professor-uttalelse? Ville det ikke være mer kritikkverdig ikke å nevne den? (...)

   Jeg har vært psykolog i 45 år, og kronikken er min eneste offentlige ytring mot barnevernet. Én kritisk ytring på 45 år, og du er inhabil! (...)

   Historien taler for seg: I de 25 år jeg har vært fagkyndig, i hundrevis av saker, har jeg neppe dissentert mer enn tre ganger. Er dét urovekkende?

   Nei, det snakkes ikke for en syk mor. Mitt yrkesliv er på hell, ingen katastrofe at dommen betyr yrkesforbud. De prinsipielle sidene er verre. Advokater advarer sakkyndige: Si for all del ikke noe negativt om barnevernet, du så hvordan det gikk med psykolog Asmervik!"

   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-na_-Hoyesterett--har-dommere-ytringsfrihet--Sverre-Asmervik-611664b.html
   Én kritisk ytring om barnevernet på 45 år, og jeg er inhabil!
   aftenposten.no
 
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1372824236073856/

   Lars Smith er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og skriver i en kronikk i avisen Morgenbladet 19. juni 2015 blandt annet følgende:

   "Noen vil hevde at det må settes svært strenge krav til dokumentasjon av omsorgssvikt, slik at ikke en familie som gir god nok omsorg, skal gi falsk indikasjon om tiltak. Andre vil mene at dokumentasjonskravet ikke må være for høyt. Førstnevnte oppfatning er typisk for dem som mener at offentlig forvaltning ikke må gripe så radikalt inn i menneskers privatsfære.

   Det andre synspunktet kjennetegner dem som søker å ivareta barnets beste. Begge fremgangsmåter er for så vidt legitime, men vi må ha i mente at jo strengere dokumentasjonskravet er, jo større er sannsynligheten for å gjøre en annen type feil: den at man ikke avviser nullhypotesen (om at det ikke har funnet sted omsorgssvikt) når den faktisk er feil, og at den alternative hypotesen (om at det har funnet sted omsorgssvikt) er riktig. Det er den såkalte type 2-feil.

   Det er barnevernets vanskelige oppgave å finne frem til og iverksette tiltak for disse barna, samtidig som man må avstå fra å gripe inn når omsorgen er god nok. Hvis barnevernet vurderer tiltak for en familie der omsorgen faktisk har vært god nok, står man i fare for på feil grunnlag å forkaste nullhypotesen. Feil av denne type, det vil si at nullhypotesen forkastes til tross for at den faktisk er riktig, er den såkalte type 1-feil.

   Et av de vanskeligste spørsmålene som barnevernet og fylkesnemndene står overfor, er hva som er «god nok» omsorg. Det er så store individuelle forskjeller når det gjelder barns sårbarhet og foreldres omsorgsutøvelse at det ikke kan gis noen oppskrift. (...)

   Prinsippet om barnets beste bør veie tungt, spesielt når barnevernet har å gjøre med barn i spedbarnsalderen, som er det alderstrinnet der omsorgssvikt forekommer oftest. Tidlige vonde barndomsopplevelser, som fysiske eller seksuelle overgrep, gjentatt atskillelse fra omsorgspersoner og foreldres mentale sykdom eller rusmisbruk, er forbundet med alvorlig sosial- og helserisiko. De aller minste har jo ingen stemme: de kan hverken fortelle om sine opplevelser eller gi uttrykk for dem gjennom politiets vanlige undersøkelsesmetoder.

   Dersom vi mener at barnevernet skal basere sitt arbeid på grunnregelen om barnets beste, bør det lages en forskrift etter mønster av ovennevnte juridiske prinsipp: det er bedre at ti uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak enn at ett lite barn må vokse opp med vold, rus eller overgrep."

   Barnevernets feil
   https://morgenbladet.no/ideer/2015/barnevernets_feil
   Alle vil være enige om at fysisk mishandling og seksuelle overgrep ikke kommer inn under begrepet god nok omsorg. Men hva er emosjonell mishandling?
   morgenbladet.no

   *

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. desember 2016: 

   Mørkt, vått, tildels regn, yr og hagl og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Vått, tildels yr og grålig overskyet utover formiddagen. Med 3 pluss-grader uten nedbør klokken 12. Grålig overskyet, vått, vind, tildels regn og yr og omkring 4 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått og nokså mye regn og yr utover kvelden og mot midnatt, med omkring 4 og 5 pluss-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209011323015023

   Verden må mobilisere, for å stoppe det nye folkemordets forførere.

   Hvilken virksomhet er det jeg sikter til? Gjett, før jeg sier det rett ut.

   Hva er for andre land det farligste med en slik virksomhet nu pågående i Norge og i forskjellig grad i flere andre land?

   I de fleste land i verden ville en slik virksomhet berettiget bli skutt straks den viste seg, om ikke en forutgående langsom indoktrinering hadde skjedd.

   Hadde virksomheten påstått seg å være et barnevern så hadde den med rette blitt betraktet som verste slags farligste og dummeste sinnssyke grov-kriminelle.

   Og hvorfor skjer enda ikke noe tilsvarende i dagens Norge? Hva har muliggjort et slikt politisk ideologisk folkemord?

   Ufrivillig adskillelse av barn og foreldre, under påskudd av å være et barnevern, eller i barnets interesse og til barnets beste.

   Til tross for Barnekonvensjonens og Straffelovens mangfoldige total-forbud mot slike handlinger og deres konsekvenser.

   Og til tross for blandt annet Menneskerettserklæringens utvetydige lovbestemmelse i Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og for eksempel Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Hva er det som likevel muliggjør slike forbrytelser, endog systematiske i politisk og offentlig regi?

   Politisk makt, olje-penger, industrialisering av virksomheten og massivt med propaganda og splittelse av befolkningen.

   I og for en hensynsløs politisk nepotisme, selv overfor samfunnets grunncelle og kjerneverdier og barna.

   Med dobbel-morals falskhet og produksjon og hvitvasking av løgner og halvsannheter som sin fremste teknikk.

   Hva er for andre land det farligste med en slik virksomhet nu pågående i Norge og i forskjellig grad i flere andre land?

   Hovedsaklig det at den er smittsom, påkostet, indoktrinerende og perverterende.

   Og at den frister og lokker med makt, karriærer og penger for sine medspillere.

   Og at den frister med liksom å lovliggjøre ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, dommer og regler, ødeleggende selve prinsippene for lovlig lov og rett.

   Fortier eller snur og vender vilkårlig både de fellesmenneskelige menneskerettigheter og alt annet av reell lov og rett til det motsatte av sitt innhold.

   Alt slikt lurer, frister eller begeistrer mange mennesker, ideologier og interesse-fraksjoner.

   Verden må nu derfor mobilisere for kompetent å få straffeforfulgt og stoppet det nye smittsomme folkemordets forførere!

   Dette gjelder hele verden og handler om aller farligste slags forbrytelser mot menneskeheten!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1610493222592103/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Bra, bladet må taes fra munnen!

   Jan Björklund:
   "Hva er for andre land det farligste med en slik virksomhet nu pågående i Norge og i forskjellig grad i flere andre land?" Smittorisken. Vi i Sverige är på väg åt samma håll som ni i Norge.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Uhyggelig og forferdelig!

   Rune L. Hansen: 
   Spre budskapet! Og oversett det gjerne til andre sprog!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1178570502220693/

   Eva Beate Fagereng:
   Ikke forvent at noen, som ikke har møtt galskapen sjøl, forstår alvoret. God jul midt i alt.

   Rune L. Hansen:
   De indoktrinerende og indoktrinerte i Norge vil vel ha visse problemer med å ville forstå alvoret i dette, og de er det sannelig mange av, men alle andre både i og utenfor Norge vil nok meget lettere forstå.

   Rune L. Hansen:
   Spre budskapet! Og oversett det gjerne til andre sprog!

   
---
---

   Per Einar Guthus, 22.12. 2016 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10211981037069888

   Denne kom frem ved en glipp, og er postet av jurist Marius Reikerås nå.

   Men dette er på ingen måte et engangstilfelle. Dette er svært ofte brukt av BV for å lage en tillitsbrudd mellom barn og foreldre/familie.

   Familien som jeg har fulgt i mange år, leverte inn gaver til BV som var merket, og som etter avtale skulle sendes videre til barna i fosterhjem. Dette ble gjort godt innenfor tidsfristen. Etter jul fikk jeg fikk telefon fra fosterfar til et av barna, som fortalte at gutten IKKE hadde fått noen gaver, og at han hadde fått vite at jentene som bodde på et annet sted, heller ikke hadde fått noen gaver fra foreldrene. Fosterfaren syntes dette var dårlig gjort av foreldrene, og at barna var veldig skuffet. Også saksbehandler Camilla Bale i Tønsberg, hadde fortalt ham, at hun heller ikke hadde fått noen gaver til barna...... Men det var hun som hadde mottatt gavene og hadde beholdt dem selv....

   Jeg konfronterte henne med dette, men ingen ting skjedde. Jeg sa fra til BV lederen, og ingen ting skjedde, så gikk jeg til Byavisen med dette i begynnelsen av februar.... Da fikk denne fosterfaren beskjed om å komme å hente gaven som var en dyr telefon, på Camilla Bales kontor.......
   Bare noen uker senere stod hun i tingretten og løy så det rant av henne, om den dårlige tilknytningen som barna hadde til foreldrene. Og hvor skadet barna var, og at de var alvorlig traumatisert, og nektet barna å få møte sine foreldre, siden de var blitt så traumatiserte. Nå VET vi at det er Camilla Bale, som har stått for denne traumatiseringen av barna. At det er denne saksbehandleren som har plantet FALSKE MINNER i barna, og av en eller annen grunn, har tvunget barna til å spise svinekjøtt, og ødelegge barnas kultur, språk og familietilhørighet. Jenta ønsker nå å bli kristen... Men hvem skal jeg stole på, når det meste BV har gjort og sagt i denne saken er LØGN.

   Barna får "hjelp" av Bupa, og spesialister. Men det disse folkene har til felles, er at de NEKTER å se opptaket fra samvær, hvor barna kaster seg mot foreldrene og hyler av glede. Og klemmer seg tett inntil foreldrene.... Det er umulig å få BV til å tenke tanken at traumene har blitt påført under alle 5 flyttingene som, BV selv har sørget for, og alle løgnene som barna har blitt fortalt..... Selv Bupa i Larvik Psykolog Hasle, fikk denne DVDen for å se utgangspunket, men hun nektet å se den/lot være. Så hva er de så redde for? Siden de er så redde for bevis som går mot den etablerte sannhet? Det er disse såkalte "Fagfolkene" som med feil fokus på årsak, er med på å traumatisere barna, da barna blir indoktrinert til å tro en historie de ikke kjenner seg igjen i.......

   De kaller det "Barnevern" gud vet hvorfor......

   julegaver-bv-cps2.jpg
   
   Marius Reikerås, 18.12. 2016:

   Denne kom frem i en rettssak ved en "glipp".

   Her utdrag fra kommunikasjon mellom fosterfamilie og barneverntjenesten .

   Trenger vel ikke si så mye mer.

   *

   Per Einar Guthus:
   Dette er artikkelen som kom ut, og det som måtte til for å tvinge saksbehandler Camilla Bale, og BV Tønsberg, til å gi fra seg gavene som ikke var levert videre. Spørsmålet bør også være: Hvor mange gaver er IKKE gitt videre, men beholdt av saksbehandlerne selv, og hvor mange er det byttet navnlapper på, slik at det fremstår som at det er fosterforeldrene som har gitt gavene, og ikke de som VIRKELIG er glad i sine barn............. Det hjelper LITE at dengang BV leder Are Karlsen som nå er ordfører i Horten, beklaget dette. Han gjorde ingen ting med sakene....

   julegaver-bv-cps.jpg
   Per Einar Guthus:
   Det er mange som opplever krig med fosterforeldre som ikke ønsker at barna skal ha kontakt med sine biologiske foreldre...
   http://www.barnefjern.org/fosterforeldrene-returnerte-julegaver-jeg-gav-til-barna-mine/
   Fosterforeldrene returnerte julegaver jeg gav til barna mine
   Noen som har opplevd noe lignende som dette? :Fosterforeldrene kom på døra 1.juledag i sinne med pakkene jeg hadde levert til barnet og jeg fikk en rasende beskjed om at "de hadde da råd til å gi barnet klær selv!" (kjøpte en ytterjakke og en hettegenser i tillegg til noen leker, fjernstyrt helikopte
   barnefjern.org

   Leif Helge Bakke:
   Kan kun beskrives med ett eneste ord: Ondskap

   Per Einar Guthus:
   http://www.aftenposten.no/norge/-Det-er-ikke-barna-som-har-gjort-noe-galt_-men-det-er-de-som-straffes-69357b.html
   – Det er ikke barna som har gjort noe galt, men det er de som straffes
   aftenposten.no

   May- Harriet Seppola:
   Fosteforeldre som blir valgt bruker samme metode overfor fosterbarn som barnevernet , de jeg kjenner til som har prøvd å samarbeide med de biologiske foreldre , får sparken, hvorfor er det ingen som forstår at dette er en politsk agende for å splitte familier .

   May-Britt Standahl:
   Fy flate kor jævlig går d an å bli ?

   Eva Beate Fagereng:
   "Straffen" for de offentlig ansatte er å "Beklage"

   Kjell Gjerde:
   Dette er nok mer normalen enn de fleste ønsker å tro.. Barnevernstyrrani satt i system.

   Lasta Sta Svendsen:
   det terrortantene i bv sier består for det meste av 99,99%løgn

   Per Einar Guthus:
   det er nok ikke det. Men de ønsker ikke å se hele bildet, og se etter hva som er til å bygge videre på i familiene, og hjelpe og støtte. Derfor overfokuserer de på problemene, slik at det blir lettere å sende jobben videre, og bli kvitt sakene...

   Rune L. Hansen:
   En virksomhet som i offentlig regi kidnapper barn og foreldre, med alle de konsekvenser det automatisk for de kidnappede og samfunnet medfører, tortur, traumatisering, terror, degradering, osv., blir selvfølgelig også automatisk en karriære-mulighet og et samlings-sted og et interesse-fellesskap for dumme og makt-grådige mennesker med liten eller ingen samvittighet og med mange slags perverse karakter-trekk. Blir automatisk det og ingenting annet. Det er fullstendig uunngåelig, hvor godt det enn blir forsøkt unngått eller hvor meget det enn blir holdt skjult.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, julaften, lørdag 24. desember 2016:

   Mørkt, nokså mye vått, regn, yr og hagl med omkring 5 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe torden både i går og i natt. Grålig overskyet, vått og tildels yr og omkring 1 pluss-grad utover formiddagen. Det samme videre utover eftermiddagen. Mørkt, noe vind og ned mot null grader frem mot klokken 17. Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.12. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209021044978066