----- Denne side: db201703.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mars 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. mars 2017:

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 1 minus-grad frem mot 10-tiden. Derefter lett og fort smeltende sne en stund og oppmot 1 pluss-grad frem mot 12-tiden. Dus sol og tildels oppmot halvt overskyet og 7 pluss-grader utover eftermiddagen. Disig med en kraftig hagl-skur og dus sol omkring klokken 15.15. Disig og regn omkring 16-tiden. Delvis overskyet og 1 pluss-grad klokken 17. Tre av hvalpene utlevert nu, den fjerde antagligvis lørdag. Sånn som de roter så er jeg glad for det og har jeg heller ikke tid til hver av de. Den siste, altså den femte, tenkte jeg å beholde enda kanskje en ukes tid eller deromkring, for at overgangen for mammaen ikke skal bli for brå og også for i tilfelle hun får melkspreng. Hvalpene suger litt enda. Den siste (den hvite ullete han-kjønn) er det flere som er interessert i. De går fort og lett unna. Mørkt og omkring null grader, tildels med yr og hagl utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209594583956182

   Litt mere om maktfordelings-prinsippet.

   Offentlig valgte eller ansatte politikere har selvfølgelig ikke lov til å vedta eller bruke ulovlige lover, regler eller avgjørelser.

   Selv om de representerer eller er en lovgivende forsamling og myndighet så vil og skal det være ulovlig og straffbart.


   Offentlig ansatte dommere har selvfølgelig heller ikke lov til å vedta eller bruke ulovlige lover, regler eller avgjørelser.

   Selv om de representerer eller er en dømmende forsamling og myndighet så vil og skal det være ulovlig og straffbart.


   Offentlig ansatte i politiet eller militæret har selvfølgelig heller ikke lov til å vedta eller bruke ulovlige lover, regler eller avgjørelser.

   Selv om de representerer eller er en utøvende forsamling og myndighet så vil og skal det være ulovlig og straffbart.

 
   Hva er det som skal kompetent og effektivt stoppe hver enkelt av de hvis en eller flere av de likevel forsøker seg?

   Både menneskerettighetene, Straffeloven, Grunnloven og alt med relevante lovlige lovbestyemmelser i samsvar med lex superior.

   Dette er "The Rule of Law" for ethvert samfunn som har ratifisert eller på andre måter lovfestet menneskerettighetene.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hvordan er det den politiske og offentlige mafiaen og dens medspillere forholder seg til dette?

   Deres fremste metode er å sørge for at enhvers tilgang til lovlydig og kompetent lov og rett er og blir en utilgjengelighet - og i forhold til seg selv så risikabelt og taps-bringende at ingen egentlig kan vinne frem, annet enn tilsynelatende.

   Samtidig som de aktivt og iherdig sprer forvirring, babbel og liksomt alvor. Tidvis også overskrifter om at de tar menneskerettighetene, lov og rett, demokrati, argumentasjon og medmennesker på alvor. Mens underskriftene i dobbel-moralens navn klart og tydelig sier det motsatte.

   De vil og ønsker at menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett og demokrati skal være diffuse, utilgjengelige, uforpliktende og åpne for sin egen manipulasjon og synsing.

   De misliker iherdig menneskeretts-konvensjonene sitt lovbestemte prinsipp om at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Her er et eksempel fra en av de siste dagene, med en viktig og tilsynelatende interesant overskrift. Den som leser og forstår hva som står under overskriften ser imidlertid fort at de forsøker å narre sivilbefolkningen til å tro at de tar viktige samfunns-problemer på alvor. Mottoet er: Bli likså dumme og perverse som oss, så blir du tatt på alvor og betraktet som nesten likså klok, vitende og forstandig. Det er det som er politisk korrekthet. At mot dumhet skal selv gudene kjempe forgjeves - og gudene det er oss, i det gode mafia-selskap. Mange lar seg dessverre lure og indoktrinere (og pervertere) av slikt.

   http://www.advokatbladet.no/2016/02/mener-hoyesterett-undergraver-demokratiet/
   Mener Høyesterett undergraver demokratiet
   Høyesterett tar seg til rette på lovgivers bekostning, mener professor Anne Robberstad ved Institutt for offentlig rett…
   advokatbladet.no

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor i det heletatt underslå det faktum at dagens norske rettsvesen er den politiske og offentlige mafiaens mest sentrale nøkkel-personer?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209594981366117

   Hva er barnets beste?

   Barnets beste befinner seg alltid innenfor Barnekonvensjonen - og ikke utenfor.

   Sitat fra Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   Rune L. Hansen:
   Grundig, iherdig og kontinuerlig forsøkt bortforklart av kidnapper-mafiaen og dens medspillere.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209595044567697

   What is the best interests of the child?

   The best interests of the child is always within the CRC - and not outside.

   Quote from the CRC:

   "The States Parties to the present Convention,
   - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   - Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   *

   Rune L. Hansen:
   Thoroughly, persistently and continually tried explained away by the kidnapper mafia and its fellow players.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. mars 2017:

   Mørkt, vått, tildels yr med et cm-tykt lag med hagl på bakken og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 1 pluss-grad utover formiddagen. Med 3 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels med yr og ned mot 1 pluss-grad mot kvelden. Jeg har vært travelt opptatt med rydding det meste av dagen i dag og har knapt hatt tid til innom Facebook. Jeg må fortsette ryddingen i morgen. Mørkt, vått, yr og til omkring 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. mars 2017:

   Mørkt, vått, yr og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Disig overskyet, yr, vått og omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Det florerer stadig mere massivt på Facebook og Internettet med beskrivelser, beviser og vitnesbyrd om den grov-kriminelle ondskapen og sadismen til kidnapper-mafiaen. Jeg kunne (og burde kanskje) ha gjengitt utrolig veldig mye her, men det har jeg ikke krefter, tid eller ressurser til. Mørkt, vått og tildels noe yr utover kvelden og mot midnatt, med omkring 3 til 1 pluss-grad.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.03. 2017 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/1444363185614351/

   Overskrifter og underskrifter.

   Det er ikke alt som er hva det gir seg ut for å være, eller blir oppfattet som å være. Overskriften kan narre i forhold til innholdet. Hva enten det er bevisst eller ikke bevisst.

   Eksempelvis kan omslaget på en bok, film eller avis-artikkel være forlokkende, men innholdet tåpelig, vill-ledende, uinteressant eller avskyelig. Eller overskriften på en annonse være forlokkende, mens innholdet i annonsen eller hva som står med små skrift kan være bedrageri.

   Overskriften eller navnet kan narre mange. Slik var det også i H.C. Andersen sitt eventyr om "Keiserens nye klær".

   Og slik er det for eksempel også med det politiske "barnevernet". Innholdet er det helt fellstendig motsatte av hva navnet indikerer.

   Bedrageri, falskhet, svindel og dobbel-moral skjuler seg ofte og gjerne bak en forlokkende overskrift. Eller bak en autoritet som ikke er hva den utgir seg for å være, eller er ment å være.

   En myndighets-representant kan være en myndighets-forbryter, eller automatisk offentlig organisert kriminalitet under eller sammen med flere.

   En offentlig lovbestemmelse, dom eller avgjørelse kan være en ulovlig lovbestemmelse, dom eller avgjørelse, men utgi seg for eller oppfattet som å være lovlig.

   Politisk valg-flesk kan være fristelser for å dekke over en virksomhet sine forbrytelser, fortielser eller egentlige hensikter.

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet har alltid vært nasjoners, menneskers og verdens mest livs-ødeleggende og perverterende form for kriminalitet.

   Hva enn noe eller noen utgir seg for å være, eller oppfattes som å være, så kan innholdet være delvis eller helt fullstendig det motsatte.

   Med perverterende og katastrofale konsekvenser.

   En overskrift eller underskrift kan under slike forhold være grov kriminalitet.

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet og nepotisme har alltid vært populært og smittsomt, med katastrofale konsekvenser.

   Falskhet, løgner, fortielser og unnlatelser er hva som kjennetegner slike mennesker og virksomheter.

   Hvordan avsløre og stoppe slike og slikt?

   Se hva de egentlig sier eller gjør, i forhold til enhver og alle av menneskerettighetene.

   Forbryter de seg mot en eller flere av menneskerettighetene så er de kriminelle.

   Hva eller hvem enn overskriftene eller underskriftene er.

   Kriminelle som kompetent skal og må straffeforfølges og stoppes.

   Med ekte reell og ikke falsk kompetanse.

   La oss og verden ikke mere bli lurt og ødelagt av overskrifter og underskrifter!

   Vi vil ha lovlige og ikke falske overskrifter og underskrifter!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1391927077494884/

   Linda Håland:
   Riktig

   org-kriminalitet.jpg

   Rune L. Hansen:
   Politisk og offentlig organisert kriminalitet er nok det tryggeste og mest interessante for de fleste, ikke bare i Norge, men i de fleste land. Overalt hvor menneskerettighetene i praksis ikke respekteres og sivilbefolkningen i praksis nektes beskyttelse mot slik kriminalitet. Jo flere som deltar eller er akseptanter dess mere beskyttet er den, så lenge den har nok makt. Det viktigste for slik kriminell virksomhet er derfor å få eller å opprettholde mere makt og innflytelse.

   Mona Rodian:
   Veldig bra innlegg !

   Rune L. Hansen:
   Ps - bottom line (footline): Posteringen er langt mere dypsindig enn mange umiddelbart ser.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1454477561243542/

   Tove Mathisen:
   Godt resonnement! !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.03. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Wilfred Hall's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1438651446157801/

   Wilfred Hall, Yesterday at 04:49

   Barnevernet har basert hele sin eksistens på at folk ikke ville stå frem å tale sin sak i det offentlige. Nå er alle som har stått frem blitt en maktfaktor i Norge. Jeg har en utrolig respekt for de folkene. De er mine helter. Stå på, dette er noe vi vinner. Alle skurkene i BV, helsevesenet, leger og rettsvesenet skal bort.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.03. 2017 shared a link, via Folkemordet i Norge (FIN) The Norwegian genocide:
   https://www.facebook.com/groups/313402152051425/1329949410396689/

   Javisst. Litt sitat:

   "Selvsagt reagerer moren når hun blir holdt fast og barnet frarøves ved fysisk makt. Jeg hadde garantert blitt fengslet på livstid om noen hadde forsøkt å ta mine barn fra meg! Vi SKAL nemlig beskytte vår barn. Å bli DØMT for dette forteller litt om hvilket samfunn vi lever."

   Kvinne dømt for å ha beskyttet sitt barn
   https://trudehelenhole.no/2015/09/10/kvinne-domt-for-a-ha-beskyttet-sitt-barn/
   Barnevern.org. Kvinnens forsvarer hevdet i retten at barnets mor handlet i nødverge, og at politibetjentenes fastholding av henne var et angrep. Men adgangen til nødverge mot offentlige tjenestemen…
   trudehelenhole.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209612324839693

   Åse Næss Bjørnaa:
   Få de bort de gjør det verste og ikke det beste for barnet å fam

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209614236807491

   Bestialiteten til kidnapper-virksomheten

   Bestialitetene til virksomheten overgår ethvert annet terror regime.

   Ethvert noenlunde normalt menneske vet at å ta et barn fra en far eller mor, og en far eller mor fra et barn, er den verst tenkelige groteske forbrytelse et menneske kan utsettes for.

   Det å pervertere et menneske eller flere mennesker til å tro at det er rett og riktig eller nødvendig, er den groveste form for forbrytelse mot menneskeverdet og menneskeheten.

   Og fullstendig forakt for Barnekonvensjonen (CRC) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og samtidig jo også for alt annet av menneskerettigheter, som samtidig automatisk blir krenket.

   Og det å ha en politisk, juridisk eller annen offentlig virksomhet som gjør eller aksepterer slikt mot et eller flere medmennesker, er fullstendig totalitær terror.

   Hvordan det enn foregår.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1454765281214770/

   Tove Mathisen:
   Ordforklaring: https://snl.no/bestialitet
   bestialitet – Store norske leksikon
   Bestialitet, dyrisk råhet; umenneskelighet..
   snl.no

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1392166254137633/

   Mona Rodian:
   Helt enig !

   Angelina Canoy Egner:
   Det bra at vi har noen barnevernet som kan forsvare til barna som kan trenger det men det er misforstår her i Norge. Ja ikke så bra. : ( grusomt

   Rune L. Hansen:
   De forsvarer ikke barna, Angelina Canoy Egner, men mishandler, torturerer, traumatiserer og skader barna verre enn verst. Og krenker grundig og systematisk nær alle og enhver av barnas menneskerettigheter. Du må ikke la deg lure av navnet virksomheten bruker om seg selv! Det er så fullstendig falskt og usant som noe bare kan bli!

   Elias Kermashani:
   helt enig med

   Angelina Canoy Egner:
   eg vet det Rune L. Hansen jeg er en av dem som blitt torturerer. eg har brev fra dem og eg kan ikke åpne det pga det er bare nigativet siste gang eg hadde åpnet det blitt jeg angst og så grusomt eg var på ambulanced og eg trodde jeg nå barnevernet vant fordi eg blitt syk nå skal jeg ikke åpne det da så grusomt. nå eg vil bare tenke positive og barna mine kan bare blitt der og det skal bare la gi meg fri. så ekkelt og grusomt. ikke så bra.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1182729005186708/

   Mona Rodian:
   Det er riktig og jeg håper inderlig at veldig mange leser og forstår det flotte innlegget ditt. Vi har regler her i landet, men folk blir så frustrerte over all den faenskapen som skjer her i landet. Det er så mye som rører seg at vi "glemmer" loven.

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. mars 2017: 

   Mørkt og noe på pluss-grad Celsius og antydninger til yr her ute i natt. Dottete overskyet himmel først og derefter overskyet og noe pluss-grad utover formiddagen. Tildels noe spredt blålig med sol og omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Overskyet og 3 pluss-grader klokken 17. Den fjerde av hvalpene ble avlevert i dag, den femte avleveres mandag. Det kom mange henvendelser, minst tyve. Mørkt, noe vind-drag og omkring 3 og 4 pluss-grader utover kvelden og med 5 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209618447312751

   Hovmod står for fall.

   Når politikerne, dommerne, påtale-myndigheten eller menneskene i en nasjon tror seg å være klokere enn menneskerettighetene.

   Da er det ikke lov og rett, demokrati eller menneskelighet som rår.

   Da er det hovmod, et terror regime, anti-demokrati, utplyndring, sadisme, falskhet og umenneskelighet som rår.

   Veid er det på vekten og funnet for lett. (Bibelen, Daniel 5, 24-27.)

   Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall. (Bibelen, Ordsp16,18.)

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/808363962527679/permalink/1405455009485235/

   Nils Salvigsen:
   Gammel visdom er like sann nå som tidligere.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1392577807429811/

   Linda Håland:
   Håper du har rett.. Vold og overgrep vernes av barnevernet feks : kostermor Monica Pettersson Sløgedal Djupvik har fått fri utføring med lønn av barnevernet for å kunne kjøre sitt løp mot barnet, familien... se gjerne min profil. også bedt Politiet om hjelp, enda ikke fått svar (2012). Er det fostermors rettigheter myndighetene i vare tar ?..... Er det kun hun som har rett til slike handlinger ?

   Irene Jeanette Larsen:
   Ja.. Hob modern star for fall

   Rune L. Hansen:
   I offentlig eller privat regi å bortføre eller fangeholde barn er så absolutt ingen menneskerettighet, Linda Håland. Tvert om, det er mangfoldig fullstendig ulovlig og straffbart. Og familien og enhver har krav på beskyttelse mot slikt. Problemet er at dagens norske myndighets-representanter er myndighets-forbrytere. Det er en politisk og offentlig mafia-virksomhet, med andre ord.

   Her er noen av lovbestemmelsene gjeldende i og for Norge som de egentlig skal respektere, men likevel ikke gjør:
   
    Menneskerettserklæringen, Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Straffeloven § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar.
    Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffeloven, § 118:
   "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Linda Håland:
   Det betyr at Monica Pettersson Sløgedal Djupvik ikke har lov til å krenke, drapstrue, gi falske anmeldelser.. Men om du ser så vet både Politiet og Barnevernet om dette.. Di velger å ikke svare når jeg ber om gransking, se brev jeg la på min profil i går.. Rart at ikke mitt barn og mine rettigheter betyr noe.. Monica får lønn for sine handlinger og vernes for bidrag...

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og alt og ethvert i Straffeloven som er for å beskytte sivilbefolkningen er enda fullstendig konsekvent nektet sivilbefolkningen, av dagens norske offentlige representanter, Linda Håland.

   (...)
   Nina Rong:
   Ja,og det har vist seg å stemme!!

   Mona Rodian:
   Ja, det kommer en tid hvor saker og ting kollapser.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1183217295137879/

   Janne Yvonne Bang:
   Ja, hovmod står for fall det vet di fleste, d er tolkningen det er noe alvorlig galt med.. eller e det bare æ som blir motløs når hovmod står for fall er oversatt til :Nor hovmodet er borte ramler du.. ja, for jo mer hoven folk e jo stødigere sitter dem..

   Rune L. Hansen:
   Politikere, dommere eller andre offentlig ansatte som neglisjerer eller ned-prioriterer et medmenneske sine menneskerettigheter er det noe alvorlig grov-kriminelt galt med.

   Rolf Schou:
   Man må være offer for menneskerettighets brudd og ulovlig adferd fra norske offentlige myndigheter, for egentlig å skjønne hvor kriminelt denne staten kan oppføre seg, mot enkelt menneske her i landet.

   (...)
   Nina Dale:
   Viktig å være på vakt for hovmod og stolthet. Må innrømme jeg har kjent på det selv. Det må man minne seg selv på hele tiden. Syns hovmod er verre en stolthet.....
   Blir som fordommer også noe vi alle har utfordringer med.... også meg.....

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1421577964528136/

   Lisbeth Kverneng:
   Hva mener du er riktig å gjøre for å hjelpe barn som faktisk lever hos foreldre som ikke har evnen til å ta vare på dem?

   Beth Ann Almeda Gerdts:
   Det finnes foreldre som ikke er i stand til å ta vare på seg selv- og langt mindre på barna sine. Det finnes foreldre som alltid setter sine egne behov foran barna's behov. Det finnes foreldre som gjør uopprettelig skade som ødelegger barnas fremtid

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor problematisere noe som ikke er et problem, Lisbeth Kverneng og Beth Ann Almeda Gerdts? Dere mener vel ikke at den forbrytelse det er å forurette et barn skal straffes med ulovlige straffer og lovparagrafer? Eller straffes med å begå andre og flere forbrytelser? (Til noens fortjeneste?)

   Les for eksempel Barnekonvensjonen, Art 19, det er en lovbestemmelse som gjelder både i forhold til offentlige og private representanter:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Lisbeth Kverneng:
   Jeg forstår ikke hva ditt svar har med mitt spørsmål å gjøre?

   Rune L. Hansen:
   Forstår du ikke at både Menneskerettsloven og Straffeloven skal gjelde for enhver? Og ikke lovbestemmelser, avgjørelser eller synsing som sier eller bestemmer noe annet.

   Beth Ann Almeda Gerdts:
   https://www.unicef.no/barn-og-unge/barns-rettigheter-barnekonvensjonen
   Barns rettigheter | UNICEF
   FNs barnekonvensjon handler om dine og andre barns rettigheter. Den er en slags lov som sier at alle barn i…
   unicef.no

   Beth Ann Almeda Gerdts:
   http://barneombudet.no/om-barneombudet/
   Om Barneombudet - Barneombudet
   Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges…
   barneombudet.no

   Beth Ann Almeda Gerdts:
   https://www.youtube.com/watch?v=Rk6l-CmYU7w&sns=em
   Filmen om Barneombudet
   Her er en film om Barneombudet, dine rettigheter og hvem som kan hjelpe deg
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor linker du til den politiske mafia-virksomheten, Beth Ann Almeda Gerdts? Du vet vel at de er beryktet for systematisk å kidnappe, torturere, traumatisere og utplyndre barn og foreldre?

   Beth Ann Almeda Gerdts:
   Are you for real??v
   Beklager, jeg vil ikke bruke mer energi på svar og kommentarer som er verre enn usaklig

   Rune L. Hansen:
   ??

   Rune L. Hansen:
   Hør hva barna forteller ... Video: Selv idag, flere år senere,,,,får jeg frysninger av ordet "Barnevern" ...

   https://www.youtube.com/watch?v=x_5k7oIhcn4&feature=youtu.be
   Kopi av Selv idag, flere år senere,,,,får jeg frysninger av ordet "Barnevern" ...
   youtube.com

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. mars 2017: 

   Mørkt og et vind-drag med 5 pluss-grader først på natten, efter hvert yr, vått, vind-drag og ned mot 1 pluss-grad. Overskyet, vind-drag, noe yr og omkring 3 til 5 og 1 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med yr og sludd omkring 17-tiden. Mørkt, vått, yr, noe vind, fastere lett sne og ned til omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209633144600174
   
   Vil de prøve det selv?

   Hvordan forestiller du deg at du kan kunne overleve uten retten til ditt eget familieliv?

   Og hvordan forestiller du deg det å bli nektet rett til kontakt og samliv med dine egne barn?

   Og dermed vel også med andre barn og med barnefamilier?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/672540346203845/

   Solfrid Sandøy:
   Har prøvd dette alt for lenge, men å miste håpet er veldig farlig. Da er løpet kjørt, og det er våre barn for verdigfulle til. Her må mann kjempe med nebb og klør : ( : (

   Jarleolav Östhus:
   Ja ' Hardt & kjæmpe imot §atan !

   Rune L. Hansen:
   Kjempe, eller gi opp? Er det noe annet valg? Og hva vil det innebære å gi opp?

   Solfrid Sandøy:
   Jeg har kjempet i snart 13 år nå, mot alle løgnene de har skrevet om meg, som aldri har gjort en katt engang noe..Men lever i håpet d skal gå bra til slutt : ( : (

   Linda Håland:
   Det er et av svarene May Britt Stenjor skal gi meg tilbake meldig på etterhvert.... Hun jobber i Vennesla Barnevern og fikk 3 tekst meldinger om disse emnene du tar opp her. Tenker går mot mnd 2 uten svar siden siste mld ble sendt. Hm...bedt om å slippe å purre via Fylkesmannen for å få svar på mine spørsmål,utrolig sliten måte å samarbeide på ,følges opp på...Ikke mitt valg, så skal ha svar.
Herja og hersa lenge nok den kjerringa der...Løyner og erfaren manipulator !!

   Solfrid Sandøy:
   Det eneste de kan disse folka er å lyve om folk... Sette på de løgndetektor, har hele greia gått i lufta av bare muggen løgn ! ! !

   Linda Håland:
   Riktig, så derfor når enn sier di lyver så er det viktig å fortelle om episoder, legg gjerne ved fakta.. Blir feil å kalle noen ,noe uten å begrunne...

   Solfrid Sandøy:
   Ja så klart ,har alt svart på hvitt : ( !

   Rune L. Hansen:
   Blir det som å leve i et fengsel eller i et tortur-kammer eller som å være fredløs eller som å lure seg til et slags liv, eller som alltid å måtte holde ut, eller som samme hvilken måte å begå "selvmord" på, eller er det mulig å late som ingenting, eller hva i all verden?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1446936142023722/

   Aud Petra Lingjerde:
   ja det er falske dommere , det var rett sak for ei tid sidan ,det var garantert at bv hadde betalt godt med pengar til dommaren i Tønsberg dommaren han sat og smilte heile tida er det ikkje på tide at innkvan rydda opp i galskapen som foregår

   Rune L. Hansen:
   Jeg tror nok han gjør det helt uten betaling også. At "det gode selskap" er betaling nok. Det å være på lag med makten er moro nok. Det vet vi fra ethvert terror regime.

   Aud Petra Lingjerde:
   men kvifor bytter bv dommere og advokater

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor ikke?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1184931948299747/

   Kitty Oline Mogstad:
   Jeg kunne ikke ha overlevd uten daglig omsorg for mine barn.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke så lett som mange bevisst eller ubevisst forsøker å fremstille det som?

   Rune L. Hansen:
   Det er kanskje egentlig nokså umulig? Både barna og ens familieliv vokser organisk ut fra ens indre, som hos alle andre også ...

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1394117700609155/

   Jan Hansen:
   Barnevernet skaper arbeid for psykiatrien !

   Jan Kent Knutsen:
   Ja, og begravelsesbyråene...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.03. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Alf Magne Henriksen's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1440079412681671/

   I henhold til Barnekonvensjonen (Art 3) er det foreldrene som har det juridiske ansvaret for barna. Og foreldrene som har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling (Art 18).

   ‎Alf Magne Henrikse, 04.03. 2017:

   Barna er det foreldrene eller staten sine ?

   *

   Rune L. Hansen:
   Og i henhold til Barnekonvensjonen Art 29 b og c, er:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c) å utvikle respekt for barnets foreldre".

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 18:
   "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."

   Rune L. Hansen:
   Kan du låne meg "dine" barn, eller "dine" foreldre? Barn er organisk født av SINE EGNE foreldre - som er både en naturrett og en menneskerett.

   Rasha Masri:
   Alle mennesker er født fri og ingen stat kan eie befolkningen. Slaveri er over for mange år siden og alle mennesker uansett alder, rase eller religion har rett for frihet og respekt for deres familieliv.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Rasha Masri. Det er det menneskerettighetene forteller oss også.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. mars 2017: 

   Mørkt, vått, yr, lett, fuktig sne, et vind-drag og omkring null grader Celsius her ute i natt. Med oppmot en cm sne som ble liggende litt før den smeltet. Grålig overskyet, et vind-drag og lite sne å se omkring 08-tiden med omkring null grader. Det samme videre utover formiddagen. Gradvis mindre overskyet og mere sol efter hvert utover eftermiddagen. Mørkt, stjernehimmel, en tiltagende halv-måne fra sør-øst til sør-vest og ned mot 4 minus-grader frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209636756770476

   Hverken ved handling eller ved å unnlate å handle ...

   Det er ikke bare ved å vedta eller å bruke særegne lovbestemmelser eller dommer at offentlige myndighets-representanter skal respektere og sikre enhver menneskerettighet for ethvert menneske i sitt land.

   Eller for å unngå at en menneskerettighet blir krenket for et eller flere mennesker.

   Blandt annet Menneskerettserklæringen (Art 30) sier klart og tydelig, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 2 p2 sier klart og tydelig, at:
   "Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Legg merke til ordene "effektivt garantert".

   Og i Art 2 p1, at:
   "Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis."

   Og i Art 10, at:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

  Dette gjelder selvfølgelig også i forhold til Straffeloven. Det er derfor det er lovbestemt i Straffeloven § 4, at:
  "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

  Og i § 40:
  "Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat."

   Og i § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Og i § 60a:
   "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.
   Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger."

   Og i § 110: 
   "En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Og i § 117a:
   "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte".

   Og i § 117:
   "Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed."
   
   Og i § 120: 
   "Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1394570140563911/

   Linda Håland:
   Disse loven fungerer ikke helt 2017 , ikke uten grunn enn gjør Norge informert om overgrep som vernes ,betales for... Direkte korrupsjon ,mange veldig syke som vernes ,lønnes..... Leder Monica Brunner oi oi..... Skal ikke hu i bur som gjeng leder ?

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt ingen av disse lovbestemmelsene som respekteres av den offentlige forvaltningen i dagens Norge, Linda Håland. Det er det katastrofale faktum. Det er et terror regime som hærjer fritt frem overfor sivilbefolkningen.

   Rune L. Hansen:
   Men det har likevel sine gode grunner at jeg nu poster disse lovbestemmelser, under den overskriften jeg valgte. De er ikke tilfeldig valgte lovbestemmelser, men er så kortfattet som mulig antagligvis den rekken og rekkefølgen med lovbestemmelser som er mest vesentlige, sentrale, opplysende og nyttige for alle og enhver og flest mulig i Norge. Ikke minst også i forhold til det å politianmelde i dagens Norge. Og det bør uansett gjøres, av flest mulig. Det kommer dager efter dette, og menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Mange flere relevante lovbestemmelse kan ofte påplusses i og for veldig meget av det som pågår av offentlig organisert kriminalitet i dagens Norge. Det skal jeg ikke gå inn på her nu.

   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. mars 2017: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 5 minus-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Lys blå himmel og opp mot 1 pluss-grad utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen, med 3 minus-grader frem mot klokken 17. Den femte hvalpen skulle egentlig avleveres i går, til en pensjonert politimann i Bergen, men ble avbestilt samme dag, uten at jeg vet hvorfor. I dag har jeg derfor for ordens skyld lagt inn en ny annonse om at den er til salgs, på finn.no. Det er den lyse ullne, meget fin. Nokså mørkt, omkring 5 minus-grader og den tiltagende halv-månen snart i sør klokken 19.30. Halv-månen litt sør-vest og 6 minus-grader omkring 22-tiden og videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 06.03. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1394570140563911/

   Rune L. Hansen:
   Ps: Mange flere relevante lovbestemmelse kan ofte påplusses i og for veldig meget av det som pågår av offentlig organisert kriminalitet i dagens Norge. Det skal jeg ikke gå inn på her nu.

   Linda Håland:
   Ja..Det lover ikke godt for Norsk barnevern og deres virksomhet . Absolutt ingen respekt... Enn ser grove brudd,svik ,ignorering,løyn i fleng.. Og hva skjer ? Barnevernet prøver å forhindre at det kommer fram ,slik at di kan fortsette sitt vant virke !! Brukerne må tåle at både barn og familie utsettes for offentlig overgrep, finnes ingen formidlende ,alt bevisst.... Du nevnte en gang Rune L. Hansen ,at Menneske rettighetene aldri foreldes ! Tusen takk ,har det i minnet...

   Rune L. Hansen:
   Ja de vet hva de gjør, men bryr seg ikke. Mishandler, traumatiserer og torturerer barn og foreldre grovt - og later som ingenting. Og later som at de har lov til det og at det er rett å gjøre. Og som at det er nødvendig, både overfor barna, foreldrene, besteforeldrene, samfunnet og verden. Bare det at de later som at de ikke vet er avslørende og groteskt og umenneskelig.

   Rune L. Hansen:
   Ruby Harrold-Claesson i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR) sier i en kommentar følgende:
   "Hvordan kan barnevernlederen i Tønsberg, Ellen Fisher, med god samvittighet, reise på ferie med sine egne barn. Og slå dette opp på helside i Tønsbergs blad; At "barna og mannen klarer hun seg ikke uten...."
   Det heter ju, "Mina barn, men andras ungar!

   Rune L. Hansen:
   Det verste er at det er mange blandt folk flest også som hermer efter kidnapper-mafiaen og dens medspillere. I å bagatellisere, bortforklare og å late som ingenting! Eller i å underdane seg virksomhetens kriminelle og syke premisser og tenkemåte! Og lukkede ører! Indoktrineringens og propagandaens virkninger blir et megetsigende interessant studium for eftertiden.

   Linda Håland:
   med skyldig , forstår ikke at di klarer sove om natten... Så grovt

   Rune L. Hansen:
   Næh, de onde sover godt når har sine ønskede medspillere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154190933646875

   Kildeskatten. På tide at våre folkevalgte innser at den er konvensjonsstridig.

   Det er interessante tider for de av oss som er opptatt av urimelighetene rundt kildeskatten.

   Skatten ble innført i 2010, og over natten fikk mange utenlandsboende kuttet pensjonen sin med 15 %.

   Uten at det offentlige hadde foretatt noen konsekvensanalyse.

   Og som i alle menneskerettskamper mot staten:

   Veien er lang og tung.

   Men endelig skjer det noe.

   Skatten blir nå angrepet fra flere hold internasjonalt.

   For det første, har EFTAs overvåkingsorgan, ESA, allerede konkludert med at innføringen av kildeskatten inneholder diskriminerende elementer, i strid med EØS avtalen.

   Og i dag falt det en uhyre interessant dom i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som berører nettopp kutt i velferdsytelser.

   En ungarer hadde fått betydelig kutt i sin oppebårene pensjon som følge av en lovendring,og en enstemmig Menneskerettsdomstol kom til at kuttene var i strid med hans eiendomsrett,beskyttet under EMK artikkel 1 Protokoll 1.

   Kuttene var urimelige.

   Så det gjelder her som ellers, å aldri gi opp for statens uthalingstaktikk.

   Historien har gjentatte ganger vist at staten kan slås, bare man holder ut.

   *

   Rune L. Hansen:
   En ting er konsekvens-analyse, som selvfølgelig ikke skal mangle. Men samtidig må det jo også være konsekvens-hjelp, eller altså konsekvens-opprettelse, både effektivt inntredende og tilstedeværende - ved og for enhver inntreffende menneskeretts-krenkelse, uansett om den er forutsett eller ikke. Mangler noe så selvfølgelig så er det jo offentlig organisert kriminalitet, som må og skal kompetent straffeforfølges og dømmes.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154190697976875

   Høsten 2013 ble Norge dømt av ekspertkomiteen i Strasbourg (del av Europarådet) for alders-diskriminering.

   Ekspertkomiteen, som forvalter den Europeiske Sosialpakt, kom enstemmig til at Norge hadde krenket Europarådets konvensjon om sosiale rettigheter for å ha aldersdiskriminert sjøfolk som hadde passert 62 år.

   Komiteen kom frem til at sjømannslovens daværende 62 års grense er diskriminerende, og i strid med sosialpaktens artikkel 1, hvor det fremgår at «alle skal ha mulighet til å tjene til livets opphold i et yrke har eller hun fritt har valgt», samt i strid med artikkel 24, hvor det fremgår at staten plikter å anerkjenne «alle arbeidstakeres rett til ikke å få sitt ansettelsesforhold avsluttet uten gyldige grunner for dette knyttet til deres arbeidsevne eller opptreden eller basert på foretakets, virksomhetens eller tjenestens operative krav.»

   Men Norge lærer lite av sine domfellelser, og igjen er Norge "dømt" for diskriminering av eldre borgere. Denne gang er det ESA, EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority) som kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Norge, som mener at kildeskatten er konvensjons-stridig opp mot diskrimineringsforbudet.

   Ikke rart at det oppstår en stadig større kløft mellom borgere og den selverklærte "eliten" i dette landet.

   Kanskje pressen bør gå bak fasaden, og spørre seg selv:

   Hva er årsaken til at denne kløften i Norge stadig brer om seg?

   Jeg skal hjelpe litt på vei i besvarelsen av spørsmålet:

   Mye av årsaken er menneskerettskrenkelser over hele linja, iscenesatt av den samme "eliten" som nå gjør seg til "ofre" og klager over at Kari og Ola endelig har begynt å ta igjen.

   Etter år med vedvarende menneskerettsbrudd og unødvendig undertrykkelse, er det sannelig på tide.

   *

   Wenche Olafsen:
   Den som tror på pressa blir skuffet hver gang, dessverre.

   Wenche Olafsen:
   Den som tror på hjelpe fra pressa blir skuffet hver gang, dessverre.

   Per Steinar Sørå:
   Pressen er redd for å miste pressestøtten.

   Linda Mari Wiig Turner:
   Får ikke Norge noen konsekvenser for å bryte disse lovene ?

   Magnar Inge Wisnes:
   Linda - på meg så virker det ikke slik.
   Norge kan bli dømt og dømt - de gir blaffen og så langt jeg vet så er det ingen konsekvenser som kan innføres mot landet.
   Stemmer ikke dette Marius Reikerås?

   Linda Mari Wiig Turner:
   Da kan man jo bare bryte loven gang på gang, det har ikke noe å si om man blir dømt. Helt idiotisk mener nå jeg.

   Marius Reikerås:
   jo det stemmer.ingen konsekvenser av å bryte menneskerettene

   Linda Mari Wiig Turner:
   :-( Da er det ikke rart de bryter menneskerettighetene : (

   Rune L. Hansen:
   Ingen konsekvenser. Både menneskerettighetene, EMD, Straffeloven, Grunnloven og protester neglisjeres fullstendig.

   Rune L. Hansen:
   De øser og pøser penger og ressurser og til og med "fallskjermer" i enorme mengder til sine egne medspillere og potensielle medspillere, ikke minst også utenlands, men noe så enkelt og selvfølgelig og nødvendig som å respektere og sikre enhver borgers menneskerettigheter neglisjerer og ned-prioriterer de fullstendig, til fordel for sine egne ønsker og hensikter. Det særdeles lille de gjør av folke-opplysning om enhvers menneskerettigheter er så minimalt, forkvaklet og menneske-fiendlig at mange tusener borgere årlig tortureres, utplyndres og dør av mangel på lov og rett. Samtidig som de forlanger at folket skal være sine tjenere og slaver, og ikke omvendt. Hovmodet og egoismen samtidig bare vokser, stadig mere perverterende, forurettende, samfunns-ødeleggende og livs-ødeleggende. Hvem av de har interesse av å lese - og å respektere - enhvers menneskerettigheter? Tilsynelatende omtrentlig ingen der i sitt eget "gode selskap", når det kommer til praksis og virkelighet. Hvor meget ondskap og egen organisert kriminalitet det enn medfører.

   Hans-peder Myrli:
   Det er flere temaer i Norsk samfunnsdebatt hvor den landsdekkende presse er mer eller mindre fraværende. For å nevne noe: Forsvarets nedbygging i nord, den voksende motstand mot EØS og Schengen. Det stilles ikke gode nok spørsmål hva arbeidsinnvandring fra øst gjør med norsk arbeidsliv. Endringer i samfunnet grunnet økt påvirkning av Islam.

   Rune L. Hansen:
   Uten den norm som menneskerettighetene er og skal være tildstedeværende i både argumentasjon og praksis er og blir alt av både politikk og rettsvesen kvakksalveri, utplyndring og samfunns-ødeleggelse. Og norske rettsvesenet og påtale-myndigheten er i dag 100% korrupt og livs-farlig.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. mars 2017: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring 4 minus-grader Celsius her ute det meste av natten. Det er fortsatt vinter her sør i Norge, men bare variabelt periodevis minus-grader i forskjellig grad. Det meste av Norge har lengre og meget kaldere vintre. Overskyet og opp mot 1 minus-grad med antydninger til sne i luften frem mot 10-tiden. Den siste hvalpen forsøker jeg nu å annonsere til salgs i håp om å få igjen langt mere for den enn de andre (tre tusen kroner), men prisen er likevel rimelig (fem tusen kroner) i forhold til de fleste andre hvalper som selges via finn.no. Og hvalpen er på alle måter usedvanlig fin. Den høyere pris er likevel først og fremst fordi jeg trengrer pengene og fordi efterspørselen efter de andre hvalpene var stor. Og jeg regner med jeg trenger pengene langt mere enn de fleste andre. Dessuten er det bare en fordel at jeg fortsatt har den enda noen dager eller uker ekstra. Det er meget lettere og meget stor forskjell på å ta vare på en hvalp enn to eller flere. Også for de andre hundene, som nu også leker mere med den. De som kjøpte de andre hvalpene, som alle fort ble avlevert, gjorde også et meget godt kjøp. Og det er godt å få ryddet opp det meste rotet efter de her. Ja, er de to eller flere små hvalper så roter de meget og utrolig fort. Luften nokså tett med sne-rusk og lett sne fra omkring 10-tiden og videre utover formiddagen. Efter hvert utover eftermiddagen oppmot 1 pluss-grad, grålig overskyet med nedbøren mere i form av yr. Mørkt med 1 pluss-grad klokken 20. Mørkt, regn og 2 pluss-grader omkring 21-tiden. Uten nedbør med omkring 1 pluss-grad videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209659004526656

   I henhold til Barnekonvensjonen og dens prinsipper og basis så skal ingen kamp om barn kunne være mulig.

   Når vi likevel ser og vet at at det i politisk offentlig regi smittsomt og perverterende skjer, så bevitner vi både et folkemord og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten.

   Dette er en gigantisk katastrofe som har rammet både Norge og stadig flere andre land.

   Den må umiddelbart stoppes, selvfølgelig.

   *   

   
---
---

   Per Edvard Akerø, 08.03. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1188064647986477/

   De grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen og Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig skapte enighet om at menneskerettigheter var et viktig internasjonalt tema. Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. I 1946 begynte arbeidet med å lage en Verdenserklæring for menneskerettigheter.

   Artikkel 1.
   Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

   Artikkel 2.
   Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

   Artikkel 3.
   Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, men hvor er respekten i praksis for menneskerettighetene i dagens Norge? Er den fullstendig fraværende?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. mars 2017: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, yr og 4 pluss-grader frem mot klokken 10 og videre utover formiddagen. Omkring 5 pluss-grader og lite nedbør utover eftermiddagen. Og nokså disig og nokså mye yr omkring 17-tiden. Gradvis mindre og uten nedbør og ned mot null grader utover kvelden, med månen høyt nær full gradvis lengre mot sør. Mørkt, grå himmel og i underkant av null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209666804481650

   Offentlig barnevern og lov og rett.

   Både den offentlige status og navnet frister mange til å tro at dette må være noe bra - og lovlig. Og propagandaen gjør også det samme. Ja, de mange som har fortjeneste, nytte eller karriære av virksomheten gjør også det samme. Samtidig som dette i seg selv lokker til seg stadig flere. Og stadig mere penger som settes i sirkulasjon.

   Det er den ene side av saken. På den andre siden av saken, som iherdig blir fortiet, bagatellisert, forfalsket og forsøkt holdt skjult, ser vi mennesker, barn, foreldre og familier i et meget stort antall som blir forskrekket, skadet, ødelagt og som protesterer. Både på vegne av seg selv og andre. Virksomheten er kontroversiell, og meget ødeleggende, for å si det mildt. Og menneskerettighetene og Straffeloven neglisjerer, fortier, forfalsker og bagatelliserer den. Ikke bare de som blir direkte angrepet av virksomheten oppdager det, men også stadig flere andre, i et både nasjonalt og internasjonalt meget fort voksende antall.

   Er virksomheten med sin bortførelse av barn og foreldre egentlig lovlig (legal)? Og nødvendig? Og forholdsmessig?

   Det må den jo være for å kunne være lovlig. Men er den det?

   Både Barnekonvensjonen og dens prinsipper og basis i de andre menneskeretts-konvensjonene sier ferfoldig og mangfoldig at virksomheten ikke er lovlig. Det samme sier også Straffeloven og prinsippene for lovlig lov og rett. Og det samme gjelder for og sier også Grunnloven. Alt dette gjelder selvfølgelig også den form for "barnevern" som skjer under såkalte "barnefordelings-saker". Og også i forhold til alt annet.

   Også Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD/ECHR) sier at virksomheten ikke er lovlig. Kanskje mest tydelig og forklarende sagt i saken
N.P. v. MOLDOVA, i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015. Her blir det følgende sagt:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."


   Av alt dette fremgår også at ethvert ekte offentlig barnevern er og skal og må være et lovlig hjelpende familievern.

   Hva med lovlig skjønnsmargin og hva med barnets beste i forhold til alt dette? Alt slikt må selvfølgelig også befinne seg innenfor menneskerettighetenes og lovens ramme-betingelser for å kune være lovlig. 

   Og hva med virksomheten og dens dirigenter og medspillere sin kompetanse? Kompetanse er jo fullstendig fraværende når virksomhetens aktører og medspillere fremstiller det som, eller aksepterer, at "barnets beste" befinner seg utenfor Barnekonvensjonen, eller i menneskeretts-forbrytelser og annen kriminalitet i henhold til prinsippene for lovlig lov og rett.

   Virksomheten er altså fundamentalt ikke hverken lovlig eller kompetent. Og vet så lite og falskt om "barnets beste" at den ikke engang respekterer menneskerettighetene.

   At virksomheten mangfoldig og fundamentalt er ulovlig er en ting. Samtidig er det også viktig å vite at virksomheten og dens dirigenter og medspillere kan, skal og må kompetent straffeforfølges og dømmes for sine forbrytelser - og at deres straffbare forbrytelser i alminnelighet er utrolig mange i forhold til enhver slik sak, både i forhold til nasjonale og internasjonale reelle straffelov-bestemmelser. Og at slike forbrytelser ikke foreldes. Og at det samfunnsmessig er viktigere enn noe annet effektivt og kompetent å straffeforfølge, dømme og fordømme slike forbrytelser.

   I forhold til alt dette er særlig 
Barnekonvensjonens Art 8 meget viktig. Den har følgende lovbestemmelse:

   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1188853371240938/

   Rolf Schou:
   Godt informert og godt skrevet!

   Jarleolav Östhus:
   Men dær ' Dör @_ ' bare Lar seg Lukke !

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154197839201875

   Denne artikkelen er interessant, sett opp mot en nylig avsagt dom som falt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen(EMD) sist tirsdag.

   Dommen slår fast at trygdeytelser er beskyttet av EMK Artikkel 1 Protokoll 1 (vern om eiendomsretten).

   Noe for øvrig EMD også tidligere har slått fast.

   Trygdekutt som er "excessive" for den som rammes, vil fort være en krenkelse av EMK Artikkel 1 Protokoll 1.

   Slik også i dommen som falt tirsdag, hvor EMD altså konstaterte krenkelse.

   – Dette er skjult tyveri av trygd
   https://www.vest24.no/okonomi/dette-er-skjult-tyveri-av-trygd/s/1-5541029-7679785
   – Regjeringen bedriver skjult tyveri av uførepensjonen vår, raser kristiansunder.
   vest24.no

   *

   Kjetil Farstad:
   da er det jo kjekt å vite at Norge ikke forholder seg til menneskrettighetslovene - så her er det fritt frem..

   Borghild Dorthea Dahl:
   De lever i luxus av jordens goder som skulle vært fordelt rettferdig.

   Turid Bråten:
   Forholder de seg til lover i det hele tatt!

   Anita Skippervik:
   Reformen som kom i fjor saman med endringer av bustøtteordninga fører til at dei som har minst får enno mindre. Målet var at det skulle bli "lønnsamt " ( å bli pressa ut i arbeid) for uføretrygda å ta arbeid. Det er ein grunn for at folk er uføre og ikkje i stand til å arbeide og som er årsak til at dei ikkje kan ta ordnært arbeid.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Dem tar fra bostøtten vært år.

   Rune L. Hansen:
   Og gir ikke bostøtte til de som trenger det mest.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Nei det er sikkert mange som kunne trenge det som ikke får. Når en får en liten økning på minstetrygd går maten opp mm. Så det blir ikke noe igjen av økningen.

   Kai Aspenes-Jensen:
   Norge burde vært meldt til menneskrettsdomstolen for å ta fra dem som har minst fra før.

   Espen Karlsen:
   Det hjelper lite, de viser gang på gang at dommer mot Norge ikke tas hensyn til.

   Eli Lauvli:
   Samboere før uførereformen i 2015.....fikk redusert trygden med 1000kr,-pr mnd..hvis de inngikk samboerskap.....(dette var avhengig av hvilket årstall en fikk uføretrygd)...disse pengene er ikke tilbakeført .......så her kan samboere da i tillegg blitt trekt 1000kr,- til.... i den nye ordningen....og mistet 1000 kr i bruttoinntekt pr mnd på uførereform 2015.....Siden den tok hensyn til brutto inntekt i desember 2014.....der de tidligere 1000kr.- ikke var med.........

   Mona Johansen:
   Denne her skal jeg bruke for det det er. Nav vil stjele penger fra meg

   Per Steinar Sørå:
   Da har vel politikerne ikke lov til å kutte i pensjoner og trygder?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettslovens V3&4, Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."
   Art 25 p1:
   "Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."
   Art 27 p1:
   "Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder."
   Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."
   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Også disse menneskerettighetene er og skal være umistelige og uavhendelige og en garanti, selvfølgelig. Og for å beskytte mot den politiske og offentlige forvaltningen sine hensikter, tanker eller ønsker om å ned-priortere eller diskriminere medmennesker i sivilbefolkningen til fordel for seg selv og sine medspillere sine ønsker og hensikter, eller politikk.

   Steve V. L Jensen:
   Da burde kanskje noen gjøre noe med dette?

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154197921161875

   Yes!!

   Dette er svært gode nyheter!

   Vekk med fylkesnemnda! Det er og blir et konvensjonsstridig organ.

   Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene
   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-a-flytte-behandling-av-barnevernssaker-fra-fylkesnemnda-til-domstolene/id2542461/
   Særdomstolsutvalget anbefaler ikke en egen forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget…
   regjeringen.no

   *

   Nina Dale:
   Love it <3

   Robert Steffensen:
   Supert -- de kan bare kalle seg hva de vil og endre hva de vil, men det hele er fremkommet som resultat av kampen som folket og frontkjempere har ført mot staten, politikken og forvaltningen. Folket har tvunget dem til å tenke å endre forholdene -- forvaltningen får ingen ære fra meg, men det er velkommen til samfunnets gjenoppbygging for norsk rettsikkerhet. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Albert Johnsen:
   Bv-problemet har vokst og begynner å bli synlig i all sin gru, også for de blinde. Jeg ser både dette og Dagbladets dobbelt bokføring av argumenter som forsøk på at myndighetene skal komme seg ut av ei hengemyr, pulverisere ansvaret for det som har skjedd, samt begrense de ansvarliges konsekvenser og erstatningsansvar. Snart vil de benekte at fy-nemnder har eksistert.

   Kitty Oline Mogstad:
   :)

   Noralf Aunan:
   Da må det uansett skiftes ut mannskap, slik at de aller aller fleste Fy-nemndlederne må finne seg andre gjøremål!

   Steinar J Myhre:
   ;-))

   Jeanette Olsen:
   Dette må jo gjelde alle saker å ikke bare for utlendinger? Eller missforsto jeg innlegget?

   Synnøve Johansen:
   Les forslaget, før dere skriker Yes! Dette er verre enn det dag praktiseres. De samme folka, samt begrense ankemulighet.

   Trond Stenseng:
   Vel jeg er litt skeptisk til denne spesialkompetansen ... Det må være spesialkompetanse på menneskerettigheter...

   Gerd Knutsen:
   Gode nyheter. I dag er fedre ofre for tilfeldige lokale fylkesdommere som ikke evner eller tør ta egne avgjørelser, men er mer opptatt av minste motstands vei, som går i kvinners favør, i barne fordelings saker. Barns beste i normal saker er ikke redusert tid m far.

   Marius Fynboe:
   Men nå går jo ikke barnefordelingssaker i fylkesnemdene heller.

   Ewa Be:
   Kan noen forklare meg hvorfor dette vil bli bedre for utenlandske familier ? Jeg har ikke peiling hvordan bv saker føregår

   Elin Fjermestad:
   Ja, så får me vekk bv med dæ sama http://www.underskrift.no/vis/6518
   *Før valet 2017: Erstatt bv som splitter viktige bånd med full satsing på…
   underskrift.no

   Rune L. Hansen:
   Hele den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge er en katastrofal og utplyndrende nepotisme, som beskytter og verner hverandres forbrytelser. Sivilbefolkningen har både systematisk og vilkårlig blitt utplyndret og forurettet, meget meget grovt i henhold til straffelovgivningen og fakta. Og dagens dommere har med sine handlinger og unnlatelser vært meget sentrale aktører i og for forbrytelsene overfor sivilbefolkningen. Skal man liksom bare tilgi og glemme disse forbrytelsene? Nei, selvfølgelig kan man ikke det.
   Men det er jo det forbryterne og deres medspillere ønsker.

   Også med overnevnte forslag nu, selvfølgelig. Som bare overfladisk og kriminelt derfor kan narre til å tro at det vil være et fremskritt. Dessuten så innebærer forslaget bare en litt annerledes slags "familie-domstoler" (noe som i seg selv er kriminelt), nokså tilsvarende hva som i mange år nu har poppet opp i mange land hvor smitten har spredt seg, med mange felles-trekk (smittet fra land til land) og litt variasjon. Alle disse og lignende "familie-domstoler" eller "family courts" har grundig vist seg å være en katastrofe i og for land efter land hvor de har poppet opp. Så dette er absolutt ingenting å være begeistret for!

   Trond Stenseng:
   Enig.. Men det er en fordel at rettsprosessen blir kortere.. Det er kvaliteten på rettsprosessen som er avgjørende.
   Hadde med sønnen min på Kiel ferga.. Vi spiste middag og etter et kvarter så kom det en kommentar fra ei som sa hun var fra barnevernet. Hun påstod at jeg ga sønnen min for lite oppmerksomhet... Dette kunne hun se... Vel jeg har bare å si at jeg gir sønnen men sikkert ti ganger mere oppmerksomhet en hva jeg fikk av min far... Uten at jeg føler at han var forlite tilstedet.
   Det er dette vi må til livs... Mennesker i barnevernet som tror de er overmennesker...

   Rune L. Hansen:
   Det gjelder ikke bare de direkte ansatte i "barnevernet", Trond Stenseng, men også dommerne og politikerne og flere andre av deres medspillere. Og hvor og når er og blir den nødvendige rettsprosessen mot de? Og skal de fortsatt få kunne gjøre som de vil? Og både dette med "familie-domstoler" og inkvisisjons-tropper, hvordan en enn snur og vender på det, er og blir en fiasko og ulovlighet. Familien og familielivet har i henhold til menneskeretts-konvensjonene krav på (og ikke bare rett til) det offentliges og enhvers beskyttelse og vern. Og på ingen som helst måte intervensjon, skade eller ødeleggelse!

   Trond Stenseng:
   Jeg kunne ikke være mere enig...

   Trond Stenseng:
   JEg har prøvd å anmelde 25 norske dommere til politiet.. Det fikk jeg ikke lov til å ble belønnet med glattcelle i 2 døgn...

   Britt Pedersen:
   ja dette tror jeg er gode nyheter .

   Rune L. Hansen:
   Direkte fra den politiske mafiaen, som ber på sine knær om å få bli straffeforfulgt eller tilgitt ... og om å få fortsette omtrent som før. : )

   Elsa Drissi:
   Ikke jeg heller, men vil gjerne vite hva det går ut på i praksis. Har aldrid hørt om det før.

   Monica Nelly Johansen:
   hmm. vanlig tingrett må jo være bedre . da må dem i det minste følge jussen . menneskelige hensyn er jeg mer usikker på. og hvis du da taper så blir det vel en mindre ankemulighet ? men det mørke nede i fylkesnemnda. det er gjør akkurat som de vil . og aviser alt med et pennestrøk bryter loven med loven i hånd. nei det er grusomt. Æ vet bare at æ tør ikke få flere barn. .

   Rune L. Hansen:
   I meget stor og katastrofal grad følges ikke jussen i rettsvesenet heller i dagens Norge, Monica Nelly Johansen. Et av problemene med det er at det er mange som later som at det er det de gjør - og også ikke minst at det er mange som enda tror eller håper at det er det de gjør. Men de manipulerer med både ulovlige og lovlige lovbestemmelser, og neglisjerer i stor alminnelighet både menneskerettighetene og Straffeloven, for å gjøre akkurat som de selv og deres medspillere ønsker. De har erstattet lov og rett gjeldende i og for Norge med seg selv.

   Trond Stenseng:
   Dommere som juker med brev.. Tilbake daterer osv... TAr fra deg vitner.. osv

   Rune L. Hansen:
   Osv, osv, osv. Ja, de er en katastrofe. Og livs-farlige for alle og enhver, unntatt for sine egne og mest nyttige medspillere. : (

   
---
---

   Rune Fardal, 09.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10154173929286150


   bv-cps.jpg

   *

   Ellen Thoresen:
   Det er jammen sant.

   Anne-Sølvi Holstad:
   Sant !

   Elin Fjermestad:
   https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1394932987194293&type=3&hc_location=ufi
   Elin Fjermestad added 5 new photos to the album Hjelp å samle underskrifter! Kampanje 1.
   6 March at 19:20 ·
   Navn: Samtlige medverkande til kriminalitet i barnevernsaker skal holdast person...
   See more

   Elin Fjermestad:
   http://www.underskrift.no/underskrifter.asp?Kampanje=6518
   *Før valet 2017: Erstatt bv som splitter viktige bånd med full satsing på…
   underskrift.no

   Jeanette Olsen:
   Det er helt forferdelig alle saker man hører, ser å leser om <3 Kan ikke forstå at ikke staten tar tak i dette nå når familier å barn ytrer å bli urettferdig behandlet. Dette er knusende for mennesker. Tenk å betale skatt, følge loven, være snille så skal man få livet ødelagt av saksbehandlere som ikke er friske. Når man på toppen av det hele ber om hjelp så blir man ikke hørt. Finner ikke ord snart på denne terrorisme etaten : ( : ( : (

   Linda Håland:
   Monica Pettersson Sløgedal Djupvik og Rune Skogerbø...: ) kjent oppførsel ?

   Rune L. Hansen:
   Og glem ikke deres medspillere og akseptanter ...

   Linda Håland:
   Riktig !! Mange ansvarlige..

   Dag Hennum:
   En grei oppsummering, Rune!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. mars 2017: 

   Regn fra efter midnatt og utover natten, med omkring 1 pluss-grad Celsius. Overskyet disig himmel, vått og 3 pluss-grader klokken 10. Tildels med noe yr, dus sol og opp til 8 pluss-grader videre utover formiddagen og frem mot klokken 13.30. Og 6 klokken 14. Tildels noe yr videre utover eftermiddagen og til 5 pluss-grader frem mot 18-tiden. Den femte hvalpen ble solgt og avlevert i dag. Omkring null grader og tildels dust synlig nesten full måne høyt i sør-øst klokken 22. Mørk grå himmel, månen sporadisk tildels synlig høyt i sør og 1 pluss-grad frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209676897973981

   Menneskerettighetene, en garanti og nødvendighet.

   Menneskerettighetene - er meget viktigere og nødvendigere enn mange tror, eller ønsker.

   Det er ofte lett å stadfeste tilstedeværelsen av en menneskeretts-forbrytelse i forhold til et eller flere mennesker.

   Og det er viktig at det effektivt blir gjort. Og effektivt blir rettet opp.

   Dette er viktigere enn noe annet, for ethvert menneske og samfunn.

   At det blir gjort betyr fremskritt, trivsel, menneskelighet, rettferdighet og trygghet både for enhver og for sivilbefolkningen.

   Og det betyr også ikke minst at både offentlige og private menneskeretts-forbrytelser motarbeides og stoppes.

   Det at nød og forurettelser motarbeides og stoppes er viktig og nødvendig for ethvert samfunn.

   Ingen skal kunne akseptere en menneskeretts-forbrytelse, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Dette også fordi enhver menneskeretts-forbrytelse kan skjule flere menneskeretts-forbrytelser.

   Enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Derfor skal de også være det. Uten er mennesket og samfunnet i livsfare.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209680874113382

   Det farligste som finnes i verden.

   Det er å tillate et eller flere mennesker politisk eller offentlig makt til å plage eller forurette sivilbefolkningen.

   *

   Paulousek Farstad Lene Monica:
   Så sindsygt sant!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154201998956875

   Den 20 desember i fjor, avsa EMD dom i saken mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. SWEDEN

   I dommens premiss 117 heter det:

   «Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order. The effect of this Article is thus to require a remedy in domestic law in respect of grievances which can be regarded as “arguable” in terms of the Convention, allowing the competent national authority both to deal with an “arguable complaint” and to grant appropriate relief. The scope of the obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint, and the State is afforded some discretion as to the manner in which it conforms to its obligations under this provision. However, the domestic remedy must be “effective” in practice as well as in law (see, for instance,Keegan v. the United Kingdom, no. 28867/03, § 40, ECHR 2006 X, and De Souza Ribeiro v. France [GC], no. 22689/07, § 78, ECHR 2012).»

   Det EMD her sier, er at Artikkel 13 er en garanti for at rettighetene skal prøves på det nasjonale rettsnivå.
   Det er følgelig ikke noe rettsmyndighetene kan se vekk fra.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det kan være viktig samtidig igjen å gjøre oppmerksom på at menneskerettighetene skal respekteres og sikres i og av enhver offentlig forvaltning, administrativt og i praksis. Og at det er ved tvil, klager og protester at real-kompetente retts-myndigheter skal kobles inn og for enhver være effektivt tilgjengelige.

   Rune L. Hansen:
   En suppedass av fest-taler, bagatellisering, menneske-fiendtlighet, unnlatelser og utsettelser - 13. juni 2013 - Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?

   http://www.advokatbladet.no/2013/06/stortinget-hvor-gar-du-hvis-du-mener-at-dine-menneskerettigheter-er-krenket/
   Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
   advokatbladet.no

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   Art 10:
   "Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres."

    Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av de rettigheter.

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. mars 2017: 

   Omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet og oppmot 6 pluss-grader frem mot 10-tiden og videre utover formiddagen. Med yr og 5 pluss-grader fra 13-tiden. Mørkt med grå mørk himmel og yr og vått med omkring 4 og 5 pluss-grader utover hele kvelden.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. mars 2017: 

   Mørkt, vått og for det meste yr og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Det er utrolig meget trist å tenke på og å vite den flom av menneskeretts-forbrytelser som i offentlig, inklusivt politisk og juridisk, regi utøves i dagens Norge overfor sivilbefolkningen. Og det å høre bagatelliseringer, fortielsene, unnlatelsene, falskheten, halv-sannhetene og løgnene fra de medvirkende i eller for deres forbrytelser. Og det å vite at det er så lett og viktig at det kunne ha vært unngått. Og det å se og å vite at de stadig iherdig videre avslører seg selv, for å opprettholde, beskytte og verne den katastrofale kriminelle mafia-virksomheten. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 20 og videre utover kvelden.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. mars 2017: 

   Mørkt og 5 pluss-grader Celsius og efter hvert med yr her ute i natt. Disig himmel, yr og vått og omkring 5 og 6 pluss-grader det meste av dagen. Mørkt, vått og 5 klokken 20.
Jeg har fortsatt noe pause fra Facebook og innskrivinger her, til fordel for lenge tiltrengt avkobling. Arbeidet med saks-komplekset og forholdene jeg er satt i sliter fortsatt mye på helsen og kreftene, selvfølgelig. Mindre nedbør og mindre vått videre utover kvelden, fortsatt med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. mars 2017: 

   Mørkt, regn, yr, vått, vind og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og opp til 6 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 11.30. Derefter spredt skyet dus lys blå himmel og opp til 8 pluss-grader først utover eftermiddagen. Derefter noe skiftende, tildels med dus blå himmel og sol, derefter disig og regn med 6 pluss-grader. Det er varmere og mere vår i luften. Jeg gjør diverse nødvendig provisorisk vedlikehold her, slikt som ikke koster noe. Det er noe avkobling å bruke tid på det også, selv om saks-dokumentasjonen alltid er pågående og selvfølgelig viktigere og nødvendigere enn noe annet. Utplyndringen har ødelagt mye, inklusivt også tyveriene og rotet som underveis har vært gjort her. Men jeg har ikke noe annet valg enn å forsøke å gjøre det beste ut av forholdene og det jeg makter. Det var meningen at vi skulle bygge nytt hus i løpet av ti år, og nu har det gått snart femten år. Hele vår fremtid og fortid og omtrent alt ble fullstendig ødelagt. Disig og regn med 5 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt, vått, tildels yr og 4 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154214965511875

   Domstoladministrasjonen skriver i et brev til meg, at dommere kan "øve" på menneskerettene gjennom kurs og studieturer til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Men Grunnloven sier at dommere plikter å sikre menneskerettene.

   Man plikter altså å sikre disse FØR man tiltrer som dommer.

   Men, fasiten vet vi.

   Mange dommere har svært liten kunnskap og / eller interesse for meneskerettene, og taperen blir alltid individet.

   Med de katastrofale konsekvenser det får for så altfor mange.

   Det er rart vi godtar det.

   Ville du for eksempel tillatt en lege å operere deg for kreft, om du visste at legen ikke hadde den nødvendige kompetansen, og at han ville "øve" seg på deg?

   Nei, selvsagt ville du ikke det.

   *

   Monika Johnsen:
   Hva kan vi gjøre da? Vi protester gjennom avisinnlegg, demonstrasjonstog og forlanger at menneskerettene skal følges i møte med det offentlige, men de kjører sitt eget løp likevel.

   Aina Gregersen:
   En lege Plikter og oppdatere seg i yrket hvert 5 år . Skrev Edmund Asbøl vår mest profilerte pasientskaderstatter advokat. .. før han "forsvant litt" ...
   Er det ingen slike Plikter for Dommere ?
   Alt har sin tid... det er en tid for alt . Den kommende garde vil være mer årvåkne ,og ikke utsette seg for offentlig utdriting -
   Kanskje >kunnskapsløftet< faktisk vil skje ?! (Med gaffel og kniving : ) kunne ikke dy meg ! : ) )

   Egil Borse-Svensen:
   Vi trenger et politisk millionløft for å opplære dommere og heve kompetansen som man gjorde med lærerne. Selv de unge kjenner ikke loven, så noe er galt med jusstudiet.

   Aina Gregersen:
   Omvendt : for Godt arbeid !
   Mye erstattningsutbetalinger, og dermed en fare for statens regning eller andre aktører med organisert krimminell svindelkompetanse .. så de kunne ha kontroll på folket ved og overse rettighetene demses. Klart han måtte stoppes - trues til taushet. Han var jo til Stadighet på tv før noen "kvalte" han nok til at han ble stille nok . Det gikk jo en farsott over landet i 2007 med profilerte advokater som "forsvant" ! Han drev jo med menneskerettighetene om utbetaling av erstatninger !

   Rune L. Hansen:
   De og deres medspillere forsøker jo å få andre til å godta det. Forklaringen er enkel: De har ikke tenkt å innrømme eller å bli straffeforfulgt for noen som helst av sine forbrytelser. Tvert om. Og mange tar det som "god fisk" og som ikke så nøye. (Konkret hvem er også av interesse og betydning.) Og slik håper de det kan passere ... og fortsette, selvfølgelig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154214646101875

   VIKTIG!

   I en nylig avsagt dom, Zubac v Croatia, så sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil.

   Feil som staten gjør, skal aldri lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Delte den jeg.

   Laila Janette Andersen Moe:
   Delte jeg også :)

   Stina Bargmann Toft:
   Tak Marius Reikerås

   Nina Kvamme:
   Deler : ) 

   John Vidar Børjesson:
   Delte jeg og

   Greta Solheim:
   Marius; Om dette er viktig, så hva med å legge ut i hvilken sammenheng EMD uttalte dette? Å benytte bruddstykker tatt ut av en ukjent kontekst er lite seriøst. For det andre kan jeg ikke se at en i slike tilfeller overhodet trenger å påberope seg menneskererettene, da det er elementært, nærmest som barnelærdom å regne, og noe enhver kan ha en berettiget forventning om at så ikke skal forekomme, det at statens aktører ”sparker nedover” og projiserer sine kvalifiserte klandreverdige forsømmelser og dermed ansvar, over på parter.

   Hilde Stein Damm:
   Vil dette si at når feks NAV gjør feil så må de fikse denne feilen og ikke nekte skyld?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209718725579645

   Selvfølgelig får kidnappede barn meget store og alvorlige problemer ...
   
   Placerade barn mår dåligt

   Placerade barn och unga är överrepresenterade när det gäller självskador och bruk av psykofarmaka – och har högre dödlighet. På punkt efter punkt ges de sämre möjligheter, skriver Lars-Erik Holm och Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

   "Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade."

   Under ett år omhändertas drygt 26000 barn och unga i samhällets vård, vilket motsvarar 1,1 procent av alla i åldersgruppen 0–20 år. De placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) av socialnämnden i kommunen där de bor.

   I dag publicerar Socialstyrelsen utvärderingen ”Vård och omsorg om de placerade barnen”. Rapporten ger en alarmerande bild av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning:

   • Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade jämfört med andra unga i åldern 15–24 år.

   • Tio gånger fler barn och unga som är placerade på HVB har vårdats för självskador än barn och unga som inte varit placerade.

   • 15–19 gånger fler barn och unga som är placerade i HVB tar regelbundet sömnmedel, antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel jämfört med barn och unga i hela befolkningen.

   • Bara 6 av 10 som placerades före 10 års ålder går ut grundskolan med grundläggande gymnasiebehörighet (godkänt i svenska, engelska och matematik) jämfört med 9 av 10 i hela ungdomsgruppen. För dem som placerades första gången efter 12 års ålder är förutsättningarna ännu sämre.

   • Det är fem gånger vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland unga vuxna som varit placerade i familjehem jämfört med dem som inte varit placerade.

   Från forskningen vet vi att placerade barn ofta inte får sina behov tillgodosedda när det gäller utbildning och hälsa. Vi vet också att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Skapliga eller bra betyg i årskurs 9 minskar risken för tidig död, ohälsa och psykosociala problem som missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och försörjningsproblem.

   Resultaten i vår utvärdering är oroväckande entydiga när det gäller läkemedelsanvändningen. Placerade barn tar regelbundet psykofarmaka i mycket högre grad än andra barn och unga. Den klart högsta användningen av läkemedel har de som är placerade i HVB."

   Placerade barn mår dåligt
   https://www.svd.se/placerade-barn-mar-daligt
   DEBATT. Placerade barn och unga är överrepresenterade när det gäller självskador och bruk av psykofarmaka – och har högre dödlighet. På punkt efter punkt ges de sämre möjligheter, skriver Lars-Erik Holm och Mona Heurgren,…
   svd.se

    *

   Rune L. Hansen:
   Det har gjennom flere ti-år efter hvert fra flere land blitt gjort utrolig mange seriøse, grundige og omfattende undersøkelser, studier og statistikker om virkningene og konsekvensene av offentlig adskillelse av barn og foreldre. Med meget stor tydelighet viser de alle at skadene barn får av en slik adskillelse er meget store, flerfoldige og alvorlige. Og at alle barn hører hjemme og har det best og bedre hos sine foreldre. Unntak kan forekomme meget sjeldent. Og selv da er løsningen ingenting i nærheten av hva kidnapper-virksomheten har som sine løsninger. Løsninger på problemer som enten ikke eksisterer eller som er fullstendig overdimensjonerte, samtidig som de selv skaper problemer og katastrofer. Dette er jo dessuten noe nærsagt alle mennesker til alle tider har visst. Til tross for alt dette later den politiske mafiaen som at denne store mengde av undersøkelser, studier og statistikker ikke finnes! Fordi de ikke passer inn med deres fantasier og ønsker. Men later som at det finnes mengder med barn de har hjulpet. Og som at de ønsker og kan hjelpe, til tross for at fakta sier det fullstendig motsatte. Og til tross for at å frata et menneske retten til sitt familieliv automatisk er medvirkning i et mangfold av menneskeretts-forbrytelser.

   De finner heller frem til forskrudde personligheter som Inga Marte Thorkildsen, Kari Killen, Anne Lindboe, Reidar Hjermann, Trond Giske, Anniken Huitfeldt, Audun Lysbakken, Magne Raundalen, etc. som de utplasserer eller utnevner til sine egne "ledere", "eksperter" og "fagkyndige" - som med den samme iver konsekvent fortier alt og ethvert av seriøse undersøkelser, studier og statistikker. Og med den samme iver selvfølgelig også fortier og neglisjerer Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighets-konvensjonene, Straffeloven, EMD, barna og alt og ethvert av lidelser, nød, tortur og smerte. Og hvorfor? Fordi det setter makt, karriærer og penger i sirkulasjon. Og selvfølgelig også fordi mange anser det som nyttig effektivt å kunne kvitte seg med et eller flere mednennesker. Og enda flere finner det også lønnsomt.

   Rune L. Hansen:
   Og jo lettere tilgjengelig muligheten er, dess flere vil benytte seg av den. Særlig når den koster ingenting annet enn løgn og falskhet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209718531854802

   "Dr. Phil shares some shocking statistics about children being raised in today’s family paradigm:

   Your children were born into a very different world from the one you were born into and grew up in. When the game changes, so do the rules, and boy, oh boy, has the game changed for your children! The family paradigm has changed radically.

   When I grew up, the typical family was still a working dad, a stay-at-home mom, and two or three children in a neighborhood full of intact families. Today, the divorce rate is around 40 percent, and children living with a single parent or in a blended family are common. And this creates a whole new environment of risk for children.

   Did you know that compared to a child living in what researchers refer to as an intact family:

    A child with a biological mother who lives alone is 14 times more likely to suffer abuse.
    A child with a biological father who lives alone is 20 times more likely to suffer abuse.
    A child with biological parents who are cohabitating but not married is 20 times more likely to suffer abuse.

   And, most shocking of all:

    A child with a biological mother who is living with a man who is not the child’s father is 33 times more likely to suffer abuse. (Source: Dreamcatchers for Abused Children)

   When I’ve presented these statistics to audiences on my show, the reaction is incredulity. But there’s more:

    Children living in households with unrelated adults are nearly 50 times as likely to die of inflicted injuries as children living with two biological parents. (Source: Journal of American Academy of Pediatrics, 2005.)
    Children of single parents had 77 percent greater risk of being harmed by physical abuse than children living with both parents. (Source: National Incidence Study)"

   Parenting in the Real World: Shocking Statistics | Dr. Phil
   http://www.drphil.com/advice/parenting-in-the-real-world-shocking-statistics/
   Parents, you need to prepare your children for the real world — not the world you wish they were inheriting. From Life Code: The New Rules for Winning in the Real World, Dr. Phil shares some shocking statistics about children being raised in today’s family paradigm: Your children were born into a ve...
   drphil.com

   *

   Eva Lexander Edward Kobierski:
   Skremmende.

   Rune L. Hansen:
   Folkemord koster. : (

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154212965891875

   Det er på høy tid å kurse norske dommere i menneskerettslæren.

   From: marius@reikeras.no

   Date: Mon, March 13, 2017 5:04 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   Bcc: justis@stortinget.no

   Til de det gjelder i Justisdepartementet og i Domstoladministrasjonen.

   Kopi: Justiskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Det er på høy tid å kurse norske dommere i menneskerettslæren.

   I 2014 ble menneskerettene innlemmet i et eget kapittel i Grunnloven, kapittel E.

   Åpenbart fordi Stortinget mente det var nødvendig å synliggjøre menneskerettenes ypperste betydning for det norske folk.

   Men, som kjent har menneskeretter uten at det kommer folket til gode, heller ingen praktisk verdi.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) fungerer på følgende måte:

   Den utleder først de såkalte "General principles", altså generelle menneskerettsprinsipper.

   Dette er våre grunnleggende menneskeretter, som gjør at folket både skal ha garantert rettssikkerhet og rettslig forutberegnelighet i møte med det offentlige.

   Deretter anvender EMD disse generelle prinsippene på den enkelte sak som den har til behandling, såkalt "Application of those principles to the present case"

   Norske myndigheter har fortsatt store problemer med å forstå at den skal forholde seg til den rettspraksis som EMD har utledet. Både kunnskap og vilje til å tilegne seg kunnskap, mangler.

   For der de generelle rettsprinsippene ligger i bånn, som et felles multiplum for alle borgere i hele Europa, så må de selvsagt anvendes individuelt fra sak til sak.

   Men resultatet vil alltid bli feil, om det offentlige,altså de som er satt til å forvalte våre menneskeretter og da ikke minst flere av landets dommere, ikke vet hva de generelle rettsprinsippene går ut på.

   For hvordan kan forvalterne av våre menneskeretter behandle de konkrete saker i tråd med våre menneskeretter, om han eller hun ikke selv kjenner til regelverket ?

   Og av det oppstår titusenvis av offentlige justismord hvert år.

   Uten konsekvenser for de(n) om utøver overgrepene, men med voldsomme konsekvenser for de som blir rammet.

   La meg ta et eksempel.

   I en pågående sak der Norge er involvert,( anmodning om henvisning til storkammeret er sendt innen tre måneders fristen) utleder nettopp EMD en rekke generelle prinsipper i saker som vedrører tvangssalg av privat bolig.

   Selv om dommen åpner for visse unntak hva gjelder hovedregelen om muntlige forhandlinger i tvangsalgssaker, ( avgjørende er at prosessen "overall" har vært fair) så har EMD nå utbrodert den generelle prinsipplære slik:

   "Assessment by the Court

   (a) General principles

   111. In assessing whether the absence of an oral hearing in the proceedings in question amounted to a failure to comply with Article 6 § 1, the Court will have regard to the principles in its case-law. It reiterates that in Jussila, cited above, §§ 40 to 44, it stated:

   “40. An oral, and public, hearing constitutes a fundamental principle enshrined in Article 6 § 1. This principle is particularly important in the criminal context, where generally there must be at first instance a tribunal which fully meets the requirements of Article 6 (“see Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, § 79, Reports of Judgments and Decisions 1997-I), and where an applicant has an entitlement to have his case ‘heard’, with the opportunity, inter alia, to give evidence in his own defence, hear the evidence against him, and examine and cross-examine the witnesses."

   Med andre ord, er hovedregelen helt klar:

   Retten til muntlige forhandlinger utgjør et fundamentalt prinsipp, slik det er garantert under EMK artikkel 6 nr 1.

   Likeledes er det nå slått fast i dommen fra EMD, at tvangssalg utgjør et inngrep i EMK artikkel 8.

   Det heter om dette i premiss 136:

   "136. The Court considers that the impugned order of compulsory sale gave rise to an interference with the applicant’s “right to respect for ... home” within the meaning of Article 8 § 1 (see Orliã, cited above, §§ 56-59, with further references) and sees no need to pronounce any view on whether it also entailed an interference with her right to respect for “private life.”

   Når vi nå har fått slått fast, i en dom der Norge er part, at tvangssalg utgjør et inngrep etter EMK artikkel 8, så påhviler det norske domstoler å vurdere hvorvidt inngrepet er "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Dette fordrer følgelig en full realitetsbehandling.

   Som EMD sier i en beslutning mot Norge fra januar 2006:

   "The Court, having regard to the parties submissions, considers that the complaint under Article 13 of the Convention raises complex issues of law and fact, the determination of which should depend on an examination of the merits of the complaint"

   Bergen tingrett er en versting i Norge, når det gjelder sin historikk i å avholde tvangssalg uten å følge menneskerettene.

   De får en tvangssalgsbegjæring inn på sit kontor, og legger denne nærmest uten unntak til grunn, uten muntlige forhandlinger, og uten noen som helst form for realitetsbehandling.

   Altså det motsatte av hva EMD sier den skal gjøre.

   Tingrettsdommer i Bergen, Berit Sangolt, er en av disse som nylig har gjort dette, altså hun har ikke giddet å følge en eneste bokstav i menneskerettslæren, før hun har fattet en "beslutning", på fire linjer, om tvangssalg.

   Med de potensielt enorme konsekvenser det kan får for en hel familie, hvor også barn er involvert.

   Hva mener Sangolt og Bergen tingrett. At familien skal flytte på gata?

   Her er for øvrig et annet grelt eksempel på hvordan Bergen tingrett gjør det:

   https://www.ba.no/nyheter/bygard-gikk-pa-tvangssalg-etter-krangel-om-stromregning-pa-6000/s/1-41-7664111

   For å si det slik:

   Det er langt viktigere at regjeringen begynner å fjerne dommere som åpenlyst krenker menneskerettene, og som har potensiale til å ødelegge for titusenvis av mennesker, nettopp fordi de ikke gidder å sette seg inn i hva menneskerettene faktisk betyr.

   En dommer som forbryter seg mot menneskerettene, har ingen rett til å sitte i sin stilling for deretter å ødelegge flere mennesker på sin vei.

   Det er ikke rart i at det oppstår en stadig større forakt mellom vanlige folk og makthavere som forbryter seg mot menneskerettene.

   Og denne forakten vil bare tilta å øke i omfang, helt til våre makthavere forstår nødvendigheten av å respektere menneskerettene, og slutter å krenke dem.

   13.3.17

   Marius Reikerås

   *

   Jean Charles:
   Delt. Dette kan ikke gjentas nok . . .inntil det blir generel praksis i Norge.

   Kirsten Laika Schei:
   Amen.
   Men det gjelder jo ikke bare tvangssalg. ...Dette gjelder jo ALLE offentlige beslutningsprosesser.
   EMK skal ligge som MAL på hvordan både lovtekst, regler , mm skal behandles.
   For det er vel slik at : om noen myndighet/saksbehandler ikke engang direkte bryter med EMK, Er det likevel brudd på EMK om RESULTATET bryter med EMK.  

   Nina Kvamme:
   Det koker innvendig når mennesker blir så dårlig behandlet..... deler saken

   Greta Solheim:
   Hva er anslaget for domstolsvindel - justismord mon tro? Eller er det sånn at det bare forutsettes at nei dommere begår ikke lovbrudd, men legger alltid parters bevis til grunn og anvender lovgivningen herunder menneskerettskonvensjonene i alle saker?

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/13/195285157/rapport-hvitsnippforbrytelser-koster-12-milliarder-arlig
   Rapport: Hvitsnippforbrytelser koster 12 milliarder årlig | ABC Nyheter
   abcnyheter.no

   Edel Marie Rasmussen:
   Har selv vært i Bergen tingrett . Ang omsorgsovertakelse .far ble dømt for vold og måtte sone staff ...etter da lang tid der han fikk mulighet til å se barnet igjen skulle han ha gutten på helgesamvær .jeg hadde full omsorg grunnet historikk med alvorlig vold .far holdt ungen igjen igjen .gitten kom aldri tilbake etter endt samvær ,far ble anmeld ,politi grep ikke inn og beklaget seg så alt for sent . Gutten ble holdt igjen i 4 måneder uten att noe ble gjort . Det ble sak ...... Siden da gar hadde sørget for å ulovlig skrive inn min sønn på skole ,endre adr ...leger ... alt som er uten tilatetelse fra meg (jeg har da på d tidspunk full omsorg da far ble fratatt etter alvorlig vold med 5 barn til stede )vant han likevell sak ....om jeg da var en mor som ikke kunne ta omsorg for mitt barn ....pga vold og flere år med trakasering ,,,,burde da ikke min kjære sønn havnet alle andre plasser enn hos sin far ....det er gått maaaaange år 7-8 og jeg sitter enda den dag idag og ikke fatter hvordan dette skjedde

   Lindis Kronberg:
   Amen 

   Jan-Olav Hamre:
   Hei Marius. Du kan også ta med vår felles kjente dommer Beate Blom i Bergen Tingrett. Hun krever nå mitt hus tvangssolgt fordi jeg har dokumentert at min nabo har oppført en rasfarlig mur på min eiendom. I tillegg til en rekke andre lovbrudd. Rottereiret i Bergen-byen vest for loven passer på sine?

   
---
---

   Dung Svalland, 14.03. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1403269359693989/

   Det ble fortalt jeg bor i verdens beste land. Men jeg bor virkelig i verdens verste

   *

   Dag-Einar Ivarsen:
   HELT ENIG

   Atle Rørdam:
   Dette med verdens beste land har vært en svært effektiv hjernevask operasjon ovenfor Nordmenn av vår #FakeStat, slik at femtekollonistene vi er infiltrert av kan trekke teppe under nasjonen. Det startet med GHB og "Typisk Norsk å være god" eller hva det var. Så har det gått slag i slag.

   Atle Rørdam:
   Man kan høre litt om "VERDENS BESTE LAND" her fra Radio Modum sin sending om Rikets tilstand fra år 2000.

   https://www.youtube.com/playlist?list=PL31681A861C0AC63C
   Det Skjulte Norge - Radio Modum - YouTube
   youtube.com

   Linda Aagset:
   Enig !

   Anita Hildur Hagen:
   De er liksom fine fjell og vakker natur men reglene og skatter og avgifter og makt mot folket de er eit diktatur....

   Dung Svalland:
   Det er pga barnevernet som blander seg inn i familien min. med konsekvensen av jeg ikke har noen mening med livet etter de kidnappet mine barn

   Kitty Oline Mogstad:
   Det er bare tragisk.

   Nadine H Martinsen:
   Enig

   Josephine Bayo:
   Det er heilt sant. Vi bor i eit av verdens verste land når det gjelder kidnappe av barne våres : ( : (  Det føles som vi bor i Nord Korea der alt må vere perfekt og det er aldri fornøyd med det vi foreldre gjer : ( : ( 

   Stine Veronica Synnes:
   Helt enig. Norge er ett TRAGISK land : (

   Rolf Gundersen Janzon:
   Intelligent question of movement award!

   Elin Fjermestad:
   http://www.underskrift.no/vis/6518
   *Før valet 2017: Erstatt bv som splitter viktige bånd med full satsing på…
   underskrift.no

   Sari Katariina Riippi:
   Same here in Finland. It is worst than living in a dictatorship.

   Jorunn Øygarden Lien:
   Hadde jeg vært ung hadde jeg flytta ut for lenge siden.

   Elin Bragdø:
   Korrekt! : (

   Paal Morten Berg:
   Vi er rettsløse

   Anne Lise Haugen:
   Helt enig, vi er umyndiggjort i vårt eget land : (

   Elias Kermashani:
   verste er at menn eier ikke Barna sine i sitt eget land og kan ikke Røre seg heler

   Maria Wiig:
   Æ e egentlig litt uenig og æ skjønne på en måte ka du mene, men kommer an på ka temaet er.
   Vi bor ikke i verdens verste land, det e en overdrivelse Men du burde ha skrevet et komma og skrevet grunnen : (

   Rune L. Hansen:
   Det hadde vært bedre fort å ha bli drept og utryddet, spør du meg. Bedre synlig ville det også ha vært.

   Atle Rørdam:
   Slapp helt av. Det kommer det og. Planen for Norge er ikke særlig snill.

   Elias Kermashani:
   ta med ro Rune L. Hansen det går over snart Systemet vil bli forandret

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg mente for for mitt eget vedkommende. Det å tvinges til å leve er verre enn noe annet, men samtidig nødvendig all den stund det i det heletatt er mulig.

   Huy Luong:
   Føler akkurat samme, ingen tvil

   Linda Østli:
   Enig!

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. mars 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mange småfugler å høre i morgengryet omkring 07-tiden. Disig og plaskende med regn og hagl omkring 07.30-tiden. Overskyet, tildels nedbør og opp til 6 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, omkring 4 pluss-grader, vått og endel regn og yr utover kvelden. Mørkt, regn og 3 pluss-grader klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209727613121828

   Forskjellen på lovlig og ulovlig offentlig forvaltning.

   Politikk rundt omkring i verden til alle tider har vist seg å ha både fellestrekk og forskjeller - og problemer. Og at problemene i de forskjellige tidsrom i forskjellig grad har gitt katastrofale konsekvenser.

   De felles-menneskelige menneskerettighetene, som endelig som en kortfattet, lett forståelig og presis minste-garanti fremkom og vokste med stor tydelighet i efterkant av 2. verdenskrig, var - og er - et rop om hjelp og nødvendighet fra hele verdens visdom, erfaringer og forståelse.

   Menneskeretts-erklæringene og -konvensjonene bygger på og bærer i seg de sentrale prinsippene for rettferdighet, medmenneskelighet og lovlig lov og rett. Og det at enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig. Menneskerettighetene dekker samtidig, direkte eller indirekte, de fleste og viktigste forhold enhver har eller kan ha til eller med enhver offentlig forvaltning.

   De ble - og er - derfor kjærlig omfavnet av verdens medmenneskelighet.

   Dessverre ofte også av falskhet, dobbel-moral og hykleri.

   Hva konkret er det som er nødvendig for best mulig å kunne unngå slike problemer og katastrofale konsekvenser? Med andre ord, for å unngå ulovlig offentlig forvaltning og politikk?

   Det handler altså om hvordan forhindre ulovlige offentlige (inklusivt politiske og juridiske) lovbestemmelser, avgjørelser, dommer, regler, prosesser og konsekvenser.

   Forutsetningen for at det skal kunne skje er lett å forklare. Forutsetningen og nødvendigheten er at enhver offentlig menneskerett-krenkelse effektivt og kompetent straffeforfølges, dømmes og rettes opp.

   Lett å forklare og lett å forstå. Og enkelt og lett å gjennomføre i praksis. Men hva når den og de som er eller blir forurettet likevel ikke får effektiv og kompetent straffeforfølgelse, gjenopprettelse og erstatning? Det at menneskeretts-forbrytelser ikke foreldes er da til mager trøst.

   Ja, det er dette som nu i forskjellig grad er problemet og katastrofen i mange land, til tross for menneskerettighetene og til tross for at tilstedeværelsen av en menneskeretts-krenkelse ofte er lett å identifisere. Politisk og offentlig organisert kriminalitet. Fortsatt det store, katastrofale problemet i verden og i alle land til alle tider. Alltid mere farlig og ødeleggende i og for alle land og hele verden enn noe annet. Men nu med menneskerettighetene tilstedeværende, som egentlig skal stoppe alt og ethvert av slikt. Og det er det som må skje. Det viktige og vesentlige er å unngå at makt erstatter, neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker menneskerettighetene.

   Dermed har jeg her kortfattet forklart forskjellen på lovlig og ulovlig offentlig forvaltning.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/808363962527679/permalink/1417272988303437/

   Solveig Helgesen:
   Dessverre ønsker vi ikke å bli minnet om dem nå. En gang omfavnet vi dem , men ikke nå når vi blir prøvet .

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154217661546875

   Det er betenkelig, hvor mange hindere man må forsere, for å kjempe for sine menneskeretter i Norge.

   Ikke bare må man kjempe mot en stat med utømmelige ressurser.

   Man må også møte på en rekke nettroll, som løper statens ærend i å spre mest mulig desinformasjon.

   Målet til mange av disse nettrollene er selvsagt å få deg til å bruke mest mulig tid på dem, slik at fokuset på hva som er viktig, nemlig de prinsipielt viktige menneskerettsspørsmålene, de som angår oss alle, blir borte.

   Sagvolden- saken som nå er sendt til EMD med anmodning om videre behandling i storkammeret, illustrerer dette veldig godt.

   Saken dreier seg om tvangssalg av bolig, noe Menneskerettsdomstolen selv har definert som et av de mest inngripende tvangstiltak som en stat kan gjøre mot enkeltmennesker.

   Den norske stat har svært lite å være stolt av, når det gjelder behandlingen som tusenvis av mennesker har fått, og fortsatt får, i forbindelse med denne type tvangsprosesser.

   Stort sett har disse prosessene foregått gjennom domstolenes "samlebåndprinsipp."

   Dommeren får en begjæring om tvangssalg, og legger denne til grunn, uten muntlige forhandlinger og uten realitets-prøvelse.

   Men, legg følelser til side.

   Vi har menneskeretter nettopp fordi vi skal kunne møte det offentlige, vel vitende om at våre rettigheter blir ivaretatt.

   Derfor var det et historisk øyeblikk da saken til Sagvolden slapp gjennom det trange nåløyet i Strasbourg for to år siden, og hvor EMD ville vite om den norske stat brøt menneskerettene da den nektet Sagvolden muntlige forhandlinger forut for selve tvangssalget, og om den brøt menneskerettene ved å ikke vurdere nødvendigheten av selve tvangssalget.

   Og takket være Sagvolden, så fikk vi en dom som avklarte en del av de mer generelle rettsprinsippene. Prinsipper som kan komme deg til gode.

   Som at det er en fundamental rettighet under EMK artikkel 6 nr. 1 at muntlige forhandlinger skal gjennomføres, og at selv om det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen i visse tilfeller, så må prosessen som sådan være "fair."

   Videre er det nå slått fast at tvangssalg er et inngrep etter EMK Artikkel 8.

   Følgelig må staten bevise at inngrepet er nødvendig etter EMK Artikkel 8 nr. 2.

   Så takket være Sagvolden- saken, kan vi andre nå nyte godt at av rettstilstanden på området er mer oversiktlig hva gjelder dine og mine menneskeretter.

   Det kan, som sagt, komme deg til gode senere, om du skulle havne i en slik tvangsalgsprosess.

   Men, selv om de generelle prinsippene er klargjørende, så skal de anvendes i hver konkrete sak. Og ingen sak er som kjent lik.

   I Sagvolden- saken, mente kammeret at det var holdt så mange muntlige forhandlinger tilknyttet sakskomplekset i forkant av selve tvangssalgsprosessen, at faktum var kartlagt.

   Og de mente at det faktum de var blitt gjort kjent med , rettferdiggjorde tvangssalgs-prosessene.

   Men, vi mener at det faktum EMD har lagt til grunn, ikke gjenspeiler virkeligheten.

   En virkelighet som går tilbake til 1983, og som viser en stat som nesten tok livet av Sagvolden. Ikke bare en gang, men to ganger.

   Bjørn Sagvolden var en av våre ypperste menn,

   Headhuntet til forsvarets spesialkommando (FSK).

   Og hvor han, høsten 1983, nesten forulykket som følge av feil pustegass i et hemmelig dykkeroppdrag.

   Og hvor han, for å holde kjeft om ulykken, ble beordret inn på et rom, påført hette over hodet, for deretter å oppleve at det ble avfyrt skarp ild rett over hodet på ham.

   Vi som har jobbet med nordsjødykkersaken, vet at staten er villig til å ga langt i å hemmeligholde informasjon av negativ betydning for det offentlige omdømme.

   Jeg kommer heller aldri til å glemme da saken for krigsbarna skulle opp for Den Europeiske Menneskerettsdomstol, våren 2007.

   Den kypriotiske dommeren, som åpenbart hadde sympati for krigsbarna sine historier, sa for åpen sal:

   Kan dere være så snill å skaffe bevis?

   Da sa advokaten til krigsbarna at det ikke lot seg gjøre grunnet hemmelighold.

   Slik med dykkersaken også, hvor viktige dokumenter var klausulert med 80 års- hemmelighold.

   Og slik også med Bjørn Sagvolden.

   Midt i 20- årene opplevde han å nær bli drept to ganger på kort tid.

   Og hvor ingen offentlig etat tok ansvar, og han ble nærmest parkert på gata etter de sjokkartede hendelsene. Med de konsekvenser det får for resten av livet.

   Vel, nå har vi klart å formulere dette dystre bildet av norsk offentlighet til Den Europeiske Menneskerettsdomstol, så får vi se om de ser litt annerledes på saken og henviser den til videre behandling i storkammeret.

   Vi har mye å takke personer som Sagvolden for. De som kjemper for våre menneskeretter.

   Takket være Sagvolden, vil det nå bli betydelig vanskeligere fremover for dommere å unnlate å avholde muntlige forhandlinger, og unnlate å vurdere forholdsmessigheten av de inngrep de utfører mot sine borgere.

   Men, i stedet for et aldri så lite takk, så gasser enkelte seg over alt av negativitet som er mulig å finne.

   Jeg har tidligere lagt ut brevet fra EMD, Som viser at de gir Bjørn Sagvolden mulighet til å anmode om å fremme saken for storkammeret.

   Et slik brev sendes ikke, om ikke EMD hadde sett på Bjørn Sagvolden som part i saken.

   For det er bare parter som kan fremme en slik anmodning, jf EMK artikkel 43.

   Men selv om EMD har sendt et slikt brev, så har en rekke troll laget en masse støy ved å hevde at han ikke er part.

   De bryr seg åpenbart ikke om EMDs eget regelverk, det viktigste er å lage støy for støyens skyld.

   Og man viser til at Bjørn Sagvolden ikke kan ha vært part i saken, fordi han ikke fikk tre inn i sin mors posisjon, etter at hun døde før saken ble behandlet i kammeret.

   Hallo! Stopp en halv.

   Spørsmålet om Bjørn Sagvolden kunne tre inn i denne rettsposisjonen, som altså er realitetsbehandlet av EMD, kunne ikke ha skjedd om han IKKE var part.

   Og nå, med de nye og oppsiktsvekkende opplysningene om hvordan Norge bedriver menneskerettsbrudd mot sine egne, herunder å skyte med skarpt på et menneske som nesten holdt på å omkomme i en drukningsulykke i offentlig regi, hvis formål var å få han til å holde kjeft om ulykken, så kan det hende bildet snur, ikke sant?

   Uansett: For meg er alle de som kjemper for menneskerettene sanne helter. Det er vel ingen som sier nei takk til bedre rettigheter?

   Så får menneskerettsmotstandere fortsette med sitt.Vi lar oss ikke affisere av det.

   For hver dag som går, blir det stadig flere av oss.

   Og vi gir oss aldri før staten slutter å begå menneskerettsforbrytelser mot egen befolkning.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hemmeligheten bak frihet er å gi folk kunnskap, mens hemmeligheten bak tyranniet derimot er å holde dem i uvitenhet.

   Alf Reuss Kollsete:
   GLIMRENDE UTTRYKT Marius!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Målet til mange av disse nettrollene er selvsagt å få deg til å bruke mest mulig tid på dem, slik at fokuset på hva som er viktig, nemlig de prinsipielt viktige menneskerettsspørsmålene, de som angår oss alle, blir borte.

   Aina Gregersen:
   Velsignet være deg ,Reikerås . <3

   Ole Johnny Ponny Bjørgan:
   Holdninger til fremskrittet bli ofte borte? Alle lærer hva de skal tenke? Men få vet hvordan de skal tenke! Som man sier oftere du går på oftere glemmes de som kommer etterpå? Plutselig blir du ståemde alene å vente. Går du tilbake er stien gjengrodd!

   Sigbjorn Aase:
   Det du møter Marius Reikerås er en stat som har latt slike etater styre som de er uavhengige av politikere og folket. Dommerstanden, barnevernet, du finner problematikken i Nav og. En masse folk som er altfor politisk korrekte. Arrogante og rett å slett vemmelige mennesker mot den menige mann.

   Aina Gregersen:
   https://sol.no/nyheter/2016_03_08_80650_nav-slaktes-i-ny-rapport.html
   NAV slaktes i ny rapport
   De siste seks årene er det avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler, ifølge en ny rapport fra Statens helsetilsyn.
   sol.no

   Svein A Berg:
   Det er helt sjukt. Jeg skammer meg over å være nordmann. Takket være slike som Sagvolden så kan jeg og andre nyte fordelen av et land med gode sosiale tjenester og god

   Jan Koltveit:
   Den var god Svein. Hva i all verden har Sagvolden med våre gode velferdsordninger å gjøre?

   Svein A Berg:
   Jeg blandet to saker her Jan Koltveit, kan du ikke heller engasjere deg i noe fornuftig istedenfor å være en sutrekopp?

   Jan Koltveit:
   http://halvhild.blogspot.no/2017/03/reikeras-menneskerettsjurist-eller.html
   Reikerås - menneskerettsjurist eller..?
   Marius Reikerås framstiller seg om menneskerettsjurist. Han gir inntrykk av å føre mange og tunge saker i EMD (den Europeiske menneskeretts...
   halvhild.blogspot.com

   Svein A Berg:
   Aldri opplevd at Marius har gitt inntrykk av å føre mange tunge saker i EMD Jan Koltveit. Men jeg husker godt ditt engasjement i Dommerforsikringssaken.

   Marius Bjorland:
   Takker for ditt pågangsmot! Vi skal gjennom dette! Det rettferdige skal seire!

   Bjørn Sagvolden:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208940009687854&set=p.10208940009687854&type=3&theater

   
---

---

   Marius Reikerås, 15.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154217172171875

   I en rekke saker som TV 2 nylig har dekket, har vi sett at det offentlige påfører mennesker gale diagnoser, og hvor den gale diagnosen senere blir brukt til å ta fra dem deres biologiske barn.

   Det gir seg selv, at det å påføre andre mennesker gale diagnoser, med de vannvittige konsekvenser det kan medføre, åpenbart vil kunne være i konflikt med EMK Artikkel 8.

   Artikkelen har nettopp til hovedformål å beskytte mot vilkårlige inngrep i privatlivet fra offentlige myndigheter.

   Når først krenkelsen har skjedd, så har det offentlige en ubetinget plikt til å gjenopprette tilstanden som om krenkelsen aldri hadde skjedd.

   Da sier det seg selv at det offentlige har en plikt til å fjerne den gale diagnosen, som det offentlige har påført individet.

   Derfor var det så jeg knapt trodde det jeg så og hørte, da Fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, uttalte til TV 2 at de ikke hadde ambisjoner om å fjerne slike gale diagnoser.

   Med dette legitimerer hun menneskerettsbrudd, nettopp ved å la være å rydde opp.

   *

   Helene Karlsen:
   Hun er vel også betalt av barnevernet!!!

   Rune L. Hansen:
   Mange anser det som en stor fordel for seg selv å hjelpe det politiske "barnevernet".

   Jan Franskmann:
   Hva er det ikke man blir servert i TvSirkuset hver dag, som de kaller nyheter ? Ekspertuttalelser !!! Det kan ofte se ut til at alle såkalte eksperter jobber for TV ! :-/

   John Vidar Børjesson:
   Kan vise til tilsvarende fra Sortland kommune, ikke diagnoser men fabrikerte påstander og usanne bekymringsmeldinger fra en og samme person. som jeg nektes å få rettet og slettet i henhold til personopplysningslovens § 27 og 28 samt 6 slettede dokumenter i min sak som jeg mener er brudd på arkivlovens §9

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210760387437144&set=p.10210760387437144&type=3&theater

   John Vidar Børjesson: 
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210760394357317&set=p.10210760394357317&type=3&theater

   Alf Reuss Kollsete:
   Har du konfrontert Meltveit Kleppa med EMK art. 8, Marius?

   Gunn Elisabeth Jørgensen:
   Det skjer i psykiatrien alt for ofte...

   Hasse Örn:
   Att brännmärka falska diagnoser, eller andra skadliga falska uppgifter, på människor är en tortyrteknik som används i systematisk och vidsträckt omfattning i Sverige sedan regeringens Brännmärkningsdeklaration kungjordes i Sveriges riksdag den 14 juni 1995. När jag påtalade denna tortyr i ett möte år 2006 med dåvarande UN Special Rapporteur on Torture, Mr Manfred Novak, blev vi eniga om att brännmärkning inte bara är en olaglig tortyrteknik utan också en olaglig slaveriteknik (Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, Art 5.).

   Mr Novak uttalade då vidare att det han ansåg vara det värsta av den svenska regeringens tortyrbrott är att den ljuger och lämnar falska uppgifter till FN's Tortyrkommitté. Tortyrkommittén kan inte göra egna utredningar och kan alltså aldrig ta beslut om annat än vad en regering frivilligt ger information om. Jag utmanade då Mr Novak med att uttala min egen mening att ett ännu värre tortyrbrott är det missbruk av rättigheter (ECHR Art 17) med vilket regeringen inte bara förstör FN-organens funktionsförmågor, utan systematiskt även förstör hela den internationella standard och förståelse av mänskliga rättigheter som FN-organen är satta att försvara. Den förstörelsen av mänskliga rättigheter med vilken Sveriges regering nu har utnämnt sig själv till "världsledande humanitär stormakt".

   Varför falska uppgifter används av domstolar och poliser berättas mer om i den här intervjun med högsta domstolens domare Göran Lambertz, som själv är mest känd för att brännmärka psykiatriska diagnoser på människor som kräver effektiva rättsmedel:

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/33804?programid=3071
   Göran Lambertz: Polisen ljuger i domstolar - Ekots lördagsintervju
   sverigesradio.se

   Hasse Örn:
   Vid det Nordisk Juristmötet i Reykjavik har högsta domstolens domare Göran Lambertz hållit det här föredraget om brännmärkning av psykiatriska diagnoser på människorättsförsvarare:

   http://jura.ku.dk/njm/37/rattshaverister_problem_utmaning.pdf

   Laila Renate Dalen:
   Fint land vi leve i.

   Mona Benum:
   Så settes det også mange avdanka politikere inn i jobben som fylkesmann, av en eller annen merkverdig grunn.

   Paul Hjelvik:
   Ja, og hva så om disse diagnosene var riktige? Skal en slik diagnose være grunnlag god nok til å ta barna fra folk? Er det dette vi forventer oss i et land som påberoper seg å være blant verdens rikeste og beste land å bu i? I så fall ser jeg frem til den dagen vi blir litt fattigere slik at denne galskapen tar slutt. Når vi vet hva det koster i form av lønninger å ta barna fra folk og hva de koster å ha de i fosterhjem, hadde dette vært nok til å lønne en person til å hjelpe barnet og foreldrene slik at barnet fikk bu hjemme. Kanskje trenger de bare litt hjelp.
   Nei folkens, her er det ikke barna som beskyttes, men arbeidsplassene til alle de som lever av denne geskjeften. Barnevetnsansatte, Psykologer, Advokster, Dommere, Lagdommere, nå etterhvert også Politiet For ikke å nevne ringvirkninger som tilfaller hotell og transportbransjen samt skatteinntekter til statskassen. Alt dette på grunn av en diagnose, kanskje gitt en ungjente i hennes oppvekst?

   Per Kjellstad:
   Store deler av befolkningen er blitt påført kvikksølvforgiftning fra amalgam og vaksiner.
   Kvikksølvforgiftning gjør at et menneske så vidt klarer å ta vare på seg selv.
   Katastrofale følger på alle områder.
   www.noamalgam.org
   Amalgam og kvikksølvforgiftning
   noamalgam.org

   Arnie Solbakk:
   Da får vi bare leve med dem da...

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154216875781875

   Gjenforeningsmålet ble fremhevet i Menneskerettsdomstolen (EMD) i dommen Johansen v. Norge 7. august 1996, og hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8:

   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. judgment, p. 36, para. 81)».

   Gjenforening skal altså skje "as soon as circumstances permit", og det er er altså INGEN 12 måneders regel slik barnevernsloven opererer med.

   Men, det hjelper lite om jeg opplyser om dette, om ikke de som er berørt, pålegger advokatene sine å ta i bruk denne regelen fra EMD.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   har Norge noen gang endret praksis, pga en dom i EMD ??

   Cleo Manlapat Nordli:
   nei!!!

   Rolf Halln:
   Men det må de om presset utenifra blir større.

   Mette Karin Heggøy:
   Hjelper ikkje å be advokat om det når forvaltnings organ å rett ikkje respekterer menneskerettigheter : (

   Noralf Aunan:
   Første betingelse er i alle fall at advokatene prosederer på menneskerettighetene!

   Dag Vidar Madsen:
   Tipper at effekten blir langt større med et kraftig press innenifra, Rolf. Det kan de ikke ignorere. Særlig ikke, hvis disse sakene blir tatt med direkte i valgkampen. Rettferdighet og rettsikkerhet burde oppta alle norske borgere. Tipper at de partiene som setter dette først på dagsorden, kommer til å tjene mye på det i form av mange sikre stemmer.

   Rune L. Hansen:
   Mange i dagens Norge har blitt så tilvendt menneskeretts-forbrytelser at de tror det er slik det skal være, dessverre. Og stadig flere har hatt nytte, makt, karriære eller annen interesse og fortjeneste av å samarbeide med eller underkaste seg menneskeretts-forbryterne ... at de også av den grunn ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154216964851875

   Information about ICC.

   From OTP InformationDesk [mailto:OTP.InformationDesk@icc-cpi.int]

   Dear Sir/Madam,

   Please note that the International Criminal Court has a very limited jurisdiction. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes as defined by Articles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred after 2002, and can only exercise jurisdiction in the countries that have ratified it.

   For more information on the Court’s jurisdiction and the full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the attached document and our website as well as our address,  <http://www.icc-cpi.int> www.icc-cpi.int.

   We encourage you to carefully review this information.

   If, after your careful review, you still believe the ICC is the correct
   place for your case and would like to submit a claim to the Court, thenplease follow the directions for how to do so on page 1 of the attached document.

   If you decide to submit information, kindly use only this email
   address: <mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int>
   otp.informationdesk@icc-cpi.int.

   Kind regards,

   OTP Information Desk

   International Criminal Court

   *

   Ken Olsen:
   Her må alle som er utsatt for bv sine overgrep sende sakene sine inn, da de er forbrytelser mot menneskeheten.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. mars 2017: 

   Vått og tildels yr og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, lett yr, et vind-drag og opp til 6 pluss-grader utover formiddagen. Videre tettere og mere nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått og 4 pluss-grader omkring 20-tiden. Tildels regn og yr og ned mot 1 pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154219816831875

   "– I boken vil jeg komme med navn på aktørene – det være seg politietterforskere, aktoratet og dommere. Det er en opptreden av dommere i denne saken som, etter min oppfatning, er helt uhørt, sier Sandberg til TV 2."

   Ja, dette sa Tore Sandberg i anledning de grufulle justismordene som ble begått mot Fritz Moen for 10 år siden.

   Og jeg deler hans syn.

   Selv etter at offentlige tjenestemenn og kvinner har ødelagt mennesker gjennom utførelsen av sine justismord, er det som en hellig regel at de skal beskyttes.

   Men, hvorfor det?

   Hvorfor skal de som ødelegger andre, konsekvensløst få fortsette som om ingenting har skjedd.

   Hvorfor er offentlige ansatte i realiteten immune mot å straffeforfølges, når de påfører andre justismord og ødelegger deres liv.

   Og hva med lærdomsfaktoren?

   Lærer de som har utført disse justismordene av sine feil, eller er det "buisness as usual"?

   En av de som var med på justismordet mot Fritz Moen, var lagmann Dag Nafstad i Hålogaland lagmannsrett.

   Selvsagt fikk han fortsatte som før.

   I dag er han involvert i den etter hver så kjente saken, der X sitter i varetekt i Trondheim på 13 måneden!

   Hvorfor han sitter der?

   Fordi hans menneskerettskamp oppfattes som plagsomt for autoritetene i regionen.

   Nafstad, som øverste leder for Hålogaland lagmannsrett, har bevisst hindret X i å få prøvet sine menneskeretter, og har en arroganse i sin fremferd overfor andre, som viser at han ingenting har lært av de grufulle justismordene han var med på å forfatte i Moen -saken.

   Så hvorfor skal vi stillesittende sitte å se på at justismord gjøres konsekvensløst av de som forvalter makt, uten mulighet for å forhindre at de samme maktutøverne forbryter seg på mennesker igjen.

   Er vi virkelig så lite verdt for de som bestemmer?

   Jeg bare spør.

   Vil henge ut «justismordere»
   https://www.siste.no/krim/vil-henge-ut-justismordere/s/1-103-2260621
   Privatetterforsker Tore Sandberg vil henge ut dem som sørget for at Fritz Moen måtte sone 18 år i fengsel for drap.
   siste.no

   *

   Eva Anita Hjelde:
   Vi er kun verdt pengene vi "produserer". Å når vi koster for mye, gjemmer de oss til døde....
   Brutal måte å si det på, men likevel skremmende sant ! ! !
   ! Sammen, er eneste sjanse vi har mot disse u-"maktene" <3

   Eva Anita Hjelde:
   Følg pengene og man finner svarene!!! : (

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nei, hvorfor skal offentlig ansatte få fortsette som om ingenting har skjedd, når de har ødelagt folk totalt...eller som i vår sak; feilbehandlet og torturert en psykisk syk mann i 15 år før de tilslutt drev ham inn i døden, og gjorde meg til enke etter mannen jeg har elsket over alt annet siden jeg var 14 år, og gjorde en 11-åring farløs...hvorfor skal de slippe unna alt?????

   Elin-Madeleine Høhrbye:
   Det er helt forkastelig at ondskapsfulle mennesker slipper unna straff, når de anmelder andre mennesker de vet er uskyldige... Man må innse at når noen er i stand til å drepe, er det også noen som er i stand til å juge om at noen har drept. Den som er uskyldig risikerer 21 års fengsel og mye trakassering, mens den som vet at den jugde får ingen straff og kanskje en pris og heder og ære....

   Nina Kvamme:
   Det er så ufattelig grusomt : ( : (  hva med deg Marius, vil du også komme med en bok?

   Sigbjorn Aase:
   Stakkars menneske.

   Ola Bergem:
   Jeg er vanligvis ikke særlig begeistret for Carl I Hagen men loven han fikk igjenom om at de som bestemmer hvilke beviser som skal legges fram i en rettssak må skrive under på at det er de som har utført jobben er helt klart et fremskritt for rettsikkerheten.
   En kan jo bli helt oppgitt når en ser rettsakter (feks mot Tomas Quick) der både politi, jurister og medisinsk sakkyndige er fulstendig på bærtur. Er helt enig med kriminalprofessor Leif Gw Persson i at når arbeidet blir så til de grader dårlig utført bør det få konsekvenser for arbeidsforholdet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor? Svaret er enkelt: Kriminelle respekterer ikke Menneskerettsloven og Straffeloven.

   Lill Marie Hammerstad:
   Tenk på juryen . Trekker seg tilbake finne ut om det blir ja eller nei .Ganske grusomt må det være -;)

   Rune L. Hansen:
   En jury lar seg som oftest lett overtale av dommerne. Og dommerne har som oftest god erfaring med hvordan.

   Mette Ask:
   I en verden som består av løyn og bedrag er det løyneren som først ble trodd
   Fordi mennesker og verden vil bedraes.
   Men løynen slår alltid sin egen herre på halsen og nå er tiden kommet for dette .

   Johanna Bakken Utvik:
   En hårreisende sak. Moen hadde ikke en gang samme blodtype som overgriperen ! ! Og der satt landets best betalte advokater og dommere, - - uten en eneste innvending ! !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1198210636971878/

   Vidar Fagerholt:
   Vanskelig å "like" dette. Men bifalles !

   Brith Dyrseth:
   Enig-

   Jan Sandoy:
   Det skjer fordi ofrene, helt forståelig, har blitt preget av offerrollen. Tiden er imidlertid moden for å tvinge makten i kne og sikre befolkningen menneskerettssikkerhet.

   Anne Sunde:
   En dag kommer vel boken om barnevernofrene også. Jeg er spent på hvem som skriver den. Vi burde hatt en databank med historier og fakta.

   Jan Sandoy:
   Vi begynner snart

   Erik Kaa:
   Skal den kapittel- inndeles i distrikter eller i typen statlig overgrep ?

   Jan Sandoy:
   Inndeles i seksjoner etter type Forbrytelser mot sivile. Det kommer noe på nett som vil ha mye større slagkraft enn en bok.
   Hvilket område vil du være ansvarlig for å arkivere Forbrytelser mot sivile som skal publiseres samlet?

   Noralf Aunan:
   Det finnes flere bøker allerede, og du kan f.eks. prøve denne adressen og se hva redaktøren har erfart:
   http://www.sfm.no/
   Forsiden - Samfunnsmagasinet
   Et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig nettmagasin for allmenn journalistikk
   sfm.no

   Margaret Hennum:
   Det er ingen grunn til at oss skal vere stillteiande vitne til justismord. Sandberg kallar det å offentleggjere namna på dei ansvarlege, ikkje å henge dei ut. At dei skuldige kjenner seg uthengde, er ei anna skål. Uthengjing kallar eg å plage uskuldige folk i det offentlege romet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209736055012870

   Offentlig parti-politikk er og blir menneskeretts-krenkende.

   Offentlig parti-politikk er ikke demokrati, men er og blir nepotisme, diktatur og anti-demokrati, uansett antall partier.

   Hvor meget moral eller gode hensikter det enn har som basis eller utgangspunkt så vil det korrumpere og pervertere.

   I offentlig parti-politikk er det partiene som velger og bestemmer både representanter, saker, saks-avgjørelser og holdninger. Og selvfølgelig også sine samarbeidsformer, både foran og bak kulissene. Offentlig parti-politikk stimulerer til offentlig organisert kriminalitet, intern og ekstern fraksjonert egoisme, egen-interesser og ansvars-forvirring.

   Iøvrig er offentlige valg-ordninger hvor det stemmes på politiske partier en menneskeretts-krenkelse og anti-demokratiske.

   Blandt annet er det i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Det er altså ikke hverken politiske partier eller andre som skal kunne avgjøre hvem noen skal stemme på eller hvem ikke stemme på. Og heller ikke hva som er lovlig eller ulovlig. Det er likevel det som skjer i mange land i verden i dag. Med offentlig organisert kriminalitet og korrupsjon som resultat og konsekvens, i form av nepotisme (eliter) og impunity (totalitær selvbeskyttelse). Det skjer i Kina med sitt ett-parti-system, det skjer i USA med sitt to-parti-system, det skjer i Norge med sitt knippe-parti-system, det skjer i Nederland med sitt multi-parti-system. Etc.

   Dessuten gir ikke slike politiske valg-ordninger et uttrykk for hva flertallet eller folket ønsker eller har krav på. De gir bare et uttrykk for hvor mange som lett lar seg narre eller indoktrinere. De gir ikke uttrykk for noe flertall, hvor mange eller hva enn som summeres, de gir bare et uttrykk for begrensede muligheter og slave-mentalitet. De er falske og manipulerte flertall.

   Hvor meget flertall de enn tilsynelatende gir uttrykk for så kan realiteten og fakta være at de er et mindretall. Men selv om de også kan telles som et flertall, så er det flerfoldige og også andre problemer knyttet til dette.

   Det finnes faktisk mennesker som tror at demokrati er en styreform hvor flertallet bestemmer. Sammenlignbart med at hvis det er en sak med tre parter, hvor to av de er ulver og den tredje er sau, så er det ulvene som skal bestemme hva middagen skal være. Etc.

   Ekstrem-demokrati? Javel, det er det det er, hva enten det er ulv, sau eller ulv i fåreklær som styrer og bestemmer. Hyrden, hyrdene, mangler. Eller sagt med andre ord: Rettferdighet mangler, prinsippene for lovlig lov og rett mangler. Det er de felles-menneskelige menneskerettighetene i praksis som mangler.

   Det var denslags "demokrati" Sokrates for mere enn to tusen år siden advarte mot. Og det var denslags "demokrati" (et selv-utnevnt flertall) som groteskt og liksom lovlig drepte også Sokrates.

   Og det var denslags "demokrati" grunnlovs-fedrene i og for USA fryktet og advarte mot. De ville ha et demokrati styrt av prinsippene for lovlig lov og rett, "the rule of law", hvilket de kalte republikk. Hvor hverken et offentlig flertall eller mindretall, falskt eller ekte, skulle kunne forurette hverandre eller bestemme over noen.

   Dette fordi prinsippene for lovlig lov og rett, senere efter hvert sammenfattet i menneskerettighetene, allerede fra før av er felles-menneskelige og universelle. Og er og skal være ukrenkelige og umistelige.

   Likevel feilet også USA grundig underveis. Som så mange andre land. Årsakene kan sammenfattes i disse kjerne-punktene:

   - Selvbeskyttende politisk og offentlig kriminalitet, bagatellisert eller neglisjert og som ikke effektivt og kompetent blir straffeforfulgt. (Nepotisme, impunity og inkompetanse.)
   - Politisk og offentlig organisert kriminalitet er uhyre smittsomt og perverterende, både internt og eksternt.
   - En menneskeretts-krenkende offentlig politisk valg-ordning.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1247985085238641/

   John Even Hjerding:
   Et nyttig supplement på veien videre :)

   https://docs.google.com/document/d/1gvLqp7zZoGvJuKqzqIgo6rmI6kPACCLbLVUbdXIRV78/edit
   Tid for Frihet til Folk Flest!
   Tid for Frihet til Folk Flest! KILDE : www.mehr-demokratie.de Sveits er det eneste land utenom det…
   docs.google.com

   Rune L. Hansen:
   Vel, den offentlige politiske ordningen som foregår i Sveits er jo noe bedre enn i mange andre land, men er samtidig også et eksempel på "ulvene" som spiser "sauene", etc. Og er også et eksempel på at til og med det ikke er verre enn det som foregår i de fleste andre land. Den økonomiske rikdommen for mange i Svdeits har sine forklaringer, pluralistiske handels-avtaler, lave skatter og avgifter, mere nøkternt byråkrati, etc. Likevel gjelder hva jeg har skrevet over her i posteringen, og de tre kjerne-punktene, også i forhold til Sveits. Kompromisser med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett er aldri noensinne den rette veien å gå.

   John Even Hjerding:
   Er enig i at det finnes noen svakheter, men det prinsippet om forsterket autonomi, er helt essensielt med tanke på friheten. Vil Også anbefale på vegne av denne gruppa å utforske ideene til rudolf steiner angående den sosiale tregrening,hvorpå frihet er forent kulturelt, - likhet (juridisk) samt det arbeidende brorskap:)

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare "noen svakheter" som kan bagatelliseres eller aksepteres, det er katastrofale svakheter. Hvorfor har jeg forsøkt å forklare i posteringen. Og ps hva angår Rudolf Steiner og den sosiale tre-grening, så er det jo av en viss underordnet betydning og viktighet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154220116806875

   Dagbladet har i en rekke artikler tatt for seg det de kaller for den økende hetsen mot offentlige ansatte, og da særlig innenfor barnevernsektoren.

   Men, hva vil egentlig det offentlige Norge, og ikke minst pressen selv?

   Vil de øke avstanden mellom folket og det offentlige borgerskap, eller vil de minske den?

   Spørsmålet er høyst betimelig for en ting er sikkert:

   Avstanden vil bare fortsette å øke i omfang, så lenge det offentlige opptrer så arrogant og menneskrettskrenkede mot sin egen befolkning.

   Det er bare å se på noe av det som faktum:

   Det er et rekordstort antall klager som har sluppet gjennom nåløyet i EMD innenfor kategorien barnevernssaker. Det viser at den Europeiske Menneskerettsdomstolen er bekymret for Norge på dette rettsområdet.

   Uten at det virker som om det offentlige Norge, bryr seg nevneverdig av den grunn.

   Det er et faktum at hundretusener av mennesker, verden over, har protestert mot Norges menneskerettsbrudd.

   Uten at det offentlige Norge virker å bry seg nevneverdig med det heller.

   Det er et faktum at deler av Europarådet, verdens mektigste menneskerettsorgan, har sett seg så lei av Norges arroganse, at de egenhendig har besluttet å granske om Norges barnvernspolitikk er i samsvar med Europas lovgivning på dette området.

   Men hva bryr vel det offentlige seg om det?

   Ja, det er et faktum at tusenvis av pasienter som har reist til utlandet for å oppsøke tvingende nødvendig medisinsk hjelp,har møtt en kald skulder av offentlige instanser når de har bedt om å få refundert kostnadene.

   Vi er jo best i verden må vite, så om du oppsøker medisinsk ekspertise i utlandet så får du betale selv, lyder mantraet i de offentlige korridorer.

   At ESA, EFTAs overvåkingsorgen mener at praksisen bryter med våre EØS- forpliktelser, bryr ikke AS Norge seg særlig om.

   I 2010 fant noen luringer ut at det var på tide å kutte med 15 % i pensjonen til de av pensjonistene som ville tilbringe sine eldre dager i utlandet.

   Dette gikk særlig utover minstepensjonister, og har skapt harme blant 10- tusenvis av pensjonister.

   Også her mener ESA at dette er i strid med våre internasjonale forpliktelser, men hva sier det offentlige? :

   "We could not care less."

   Og slik blåser det offentlige orkesteret videre:

   Påfører sine borgere menneskerettskrenkelser i sedvanlig tempo,og virker å furte og innta offerrollen, når noen nå begynner å ta igjen.

   For hva er egentlig verst?

   Å ødelegge mennesker for livet gjennom alvorlige offentlige menneskerettsforbrytelser, eller å si ord og uttrykk som ikke er akademisk korrekt gjennom sosiale medier?

   En ting er, som allerde sagt, sikkert:

   Gapet mellom offentlige ansatte og deler av befolkningen vil bare fortsette å øke, så lenge mange av makthaverne fortsetter å gi blaffen i menneskerettene.

   Men, kanskje det er nettopp det det offentlige ønsker?

   Det er jo valg snart, så da er det passende å spørre de som vil bestemme over oss, om hva de egentlig vil.

   *

   Elin Alvestad:
   Det er fullt mulig å kritisere saker og avgjørelser, uten å hetse personer.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Vel...det er ikke de som lider som hetser mest....

   Elin Alvestad:
   Nei, det kan jeg tro på. Men de føler nok at de har førsterang på lidelse og roper høyest. Dessverre.

   Monicha Nyhuus Aas:
   De som hetser mest, er de i samfunnet som er mest opptatt av å finne noe negativt i mennesker... ja Norge har faktisk produsert sin egen trollheim til dette formålet. Og du heier på dem Elin Alvestad, det har blitt veldig synlig for meg.

   Trond Stenseng:
   Poenget er at vi må velge den strategien som fører lengst. Vi oppnår lite ved å få befolkningen i mot oss. Så det er viktig med kritikk som er seriøs. Den rammer hardest. Kritikken bør også følges opp med fakta som viser galskapen i sytemet. Så mest mulig fakta og minst mulig drittkasting-

   John Vidar Børjesson:
   Vet ikke helt hva du ville frem til med din kommentar men tolker det dertil at man ikke kan legge ut dokumenter som vitterlig beviser galskapen det offentlige Norge gjør. Jeg er i mot trusler om drap, vold og lignende, jeg er også imot enhver oppfordring til slike handlinger men å legge ut dokumenter usladdet det mener jeg er min rett til dette for å belyse uretten begått av enkeltmennesker i den offentlige administrasjon og imøteser en diskusjon på dette.

   Trond Stenseng:
   John Vidar Børjesson ja det er utvilsomt din rett så lenge det ikke skader andre.. Men det er ikke sikkert at vi kommer lengst ved å legge frem dokumenter usladdet. Det kommer litt an på hvem som blir lagt ut. I Hemsedalssaken så tenker jeg at man la ut navnene på meddommerne ikke var riktig.. Men offentlige dommere må stå for sine valg tenker jeg... Private tenker jeg må sladdes..

   Trond Stenseng:
   Tenker også at vi må unngå ord som dumme gale osv .. Selv om vi aldri så mye tenker det...

   John Vidar Børjesson:
   Trond Stenseng Jeg er litt uenig, i min sak mot barnevernet har 2 ansatte fabrikkert bevis som jeg har lagt ut på en egen side her på boka samtidig så har jeg konfrontert impliserte parter som benekter å ha vært med på slikt, det har vært en heksejakt på meg som person over år så nå har jeg begynt å ta igjen og kommer ikke til å gi meg selv om barnevern og kommunen skulle anmelde forholdet, sannheten skal frem og dette er eneste vei

   Trond Stenseng:
   Vel dette lar jeg være opp til deg.. Men det son er viktig å ha for øye er hvordan vi får mest mulig forståelse og publisitet. Det er åpenbart at barnevernet nå spiller på at de blir forfulgt og da kan budskapet ditt drukne i dette.
   Spiller det forresten stor rolle for din sak at de er der med navn..

   John Vidar Børjesson:
   For min egen og familien min sin del så mener jeg det er viktig. Men det skal jo og sies at dette er dokumenter dem selv har skrevet, ikke jeg. Syntes det er viktig da andre som rår ut for de samme saksbehandlere vet hva dem faktisk kan finne på og gjøre samt en barnwvwrnsleder som mener at det som står der er riktig.

   Elin Alvestad:
   Jeg kritiserer det jeg syns bør kritiseres, Monicha og er ikke på noens side. Siden du tydeligvis følger med, bør du ha fått med deg det : )

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det er nok økonomikreftene som styrer det offentlige, de bryr seg ingen ting om mennesker lider...men de som lider bør holde kjeft, for hvis ikke, kommer staten å tar deg. De tåler ikke klager.

   Bente Olavsdatter:
   Men, tenker jeg. Dersom at navn på dem som urettmessig begår menneskerettighetsbrudd i disse sakene får navnet sitt på trykk, så vil det kunne ha en preventiv effekt.

   Anne Shrestha:
   De er vel strafferettslig ansvarlige... ? Konsekvensløs galskap varer ikke lenge...

   Bjørg Pettersen:
   De skjuler seg bak skranken..

   John Vidar Børjesson:
   Ja prøv å levere en anmeldelse mot en barnevernsannsatt, den er henlagt før du tar i dørklinken på tur ut fra politiet

   Kristian Dirdal:
   Det er en ting å ha rette, det er noe annet å få rett i kampen mot en rik stat med masse tilsette, og som brukes på befolkningen!

   Anne Shrestha:
   politike føringer... maktmisbruk delux.. fra de i toppene spes..

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   I september kan det endres. Alle off ansatte innehar ikke makt over folket. Men, ny regjering og retningsendring i norsk politikk bør skje. Tenk om alle uføre og pensjonister hadde meldt seg inn i pensjonistpartiet. Over natten hadde vi styrt landet. En god tanke.

   Aud Strandman:
   Ja det kunne vært en ide...men så vanskelig å få samlet alle som er mot maktmisbruk ....

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Aud Strandman Påvirk din familie og venner. Vi er i flertallet av norske borgere nå og i de kommende år.

   Aud Strandman:
   Ja prøver jo på det ,men ikke så enkelt... Håper her er mange som er lei av dette makt systemet

   Anne Shrestha:
   stemme på juks ... nei det går ikke.. jeg stemmer libralistene. ... uansett .. dratiske endringer er påkrevd hurtig... og der er det fornuft i mye.

   Julianne Olaisen:
   Anne-Kristin Abbedissen Banken. Kan ikke se hvem den nye regjeringen skal bestå av.

   Scott Johansen:
   Så lenge landets politiske og ikke minst byråkratiske elite er klar over at nordmenn ikke har en kultur for å protestere høylytt mot urett og brudd på menneskerettighetene, så kan de fortsette å bryte menneskerettighetene og sikre sine egne posisjoner. Mainstream media, som er kontrollert av landets myndigheter veit å bruke media for å fremme egene interesser. For det er ikke tvil om at det det er maktpersoner i det offentlige med forbindelser til det private, som med alle middler beskytter sine økonomiske interesser. Derfor MÅ offentlige maktpersoner som misbruker sin stilling henges ut offentlig...selv om disse vil true med politiannmeldelse...og offentlig forfølgelse...

   Rune L. Hansen:
   Makt og rikdom har alltid rævv-sleikere under seg, mere eller mindre synlig.

   Brynhild Karlsen:
   Jeg har lenge kalt det regimet som herjer med oss for ELITENS DIKTATUR!! Men diktaturer har gått overende før. På tide at de får besøk av NEMESIS!

   Ann Mari Bigset:
   Veldig bra innlegg, Marius, og så sant, så sant. Personlig hadde jeg, og har jeg ikke, gått ut med navn på verken bv eller fosterhjem jeg har vært i kontakt med, men jeg skjønner godt at noen gjør det, når jeg leser hva disse menneskene har gjort mot dem. Men å true og hetse offentlige annsatte, er også brudd på menneskerettighetene, og skal en bruke de for å få gjennom saken sin, må de ikke bryte dem selv.

   Greta Solheim:
   Statens aktører målsetting er å vinne alle saker;

   https://www.nrk.no/ytring/staten-ma-tale-a-tape-1.13430241
   Staten må tåle å tape
   Staten bruker betydelige ressurser for å vinne pasientskadesaker i domstolene.
   nrk.no

   Greta Solheim:
   Slik staten opptrer er det rett og slett farlig å være pasient. Og tro bare ikke at dommere er uavhengige og objektive. Nei dommere opptrer som statens forlengende arm. Det kan iallefall jeg dokumentere, at så er tilfelle

   Kathi Geigenbau Myhre:
   Slik blåser det offentlige orkesteret videre...
   Det minner meg om noe komponisten Richard Strauss en gang sa; "never look at the trombones, it only incourages them!"
   For å ta ordene hans på alvor, så er det altfor lenge siden noen har sett på disse "trombonene"!
   Nå har de blitt altfor mektige, og har bestemt seg for å gjøre som de selv ønsker!!

   Anne Gran:
   Situasjon hos min samboer akkurat nå. Brev sendt fylket 1.desember 2016 i en alvorlig sak, fortsatt ikke besvart. Arroganse og trenering. I tillegg har de godkjent utbetaling til motpart uten å ta hensyn til konfliktsak og i tillegg ikke sjekket faktaopplysninger som ligger hos politiet. Neida, det er jo bare å tro motparten selvsagt og gjøre slik den vil. Så uhørt at jeg blir rasende når jeg vet fakta i saken. Slik fungerer altså det vi skal ha tiltro til. Rettferdighet av myndigheter.???

   Rune L. Hansen:
   Vel, man kan ikke forvente, Ann Mari Bigset, at forurettede mennesker skal kunne makte eller inneha de kvaliteter eller standarder en selv ønsker.
   Og heller ikke at mennesker som foruretter er bedre.

   Les begynnelsen av Menneskerettserklæringen:
  "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,"

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. mars 2017: 

   Mørkt, vått og i underkant av 2 pluss-grader Celsius her ute omkring 02-tiden i natt. Grålig lyst, vått og yr omkring 07-tiden. Derefter tildels noe yr og sludd og opp mot 3 pluss-grader videre utover formiddagen. Helt og delvis nokså tykt overskyet og tildels yr utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels yr og i overkant av null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154221678141875

   Kan norske dommere selv bestemme om de vil følge menneskerettene eller ikke? Nei, selvsagt kan de ikke det.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol sa det så tydelig som mulig i en dom avsagt den 13. september 2016, i saken ANDREY MEDVEDEV v. Russland , premiss 54 hvor det heter:

   Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention (see Stanková v. Slovakia, no. 7205/02, § 24, 9 October 2007).

   I EMK artikkel 17 , heter det også:

   Forbud mot misbruk av rettigheter

   Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til.

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   Vi har sett lenge at Norge ikke bryr seg om hva 2ndre Land sier.
   
   Rune L. Hansen:
   Men hvem bryr seg når de ikke gjør det? Og hvem skal bry seg når de ikke gjør det? Dagens norske politikere er jo jublende glade for at de ikke gjør det! Og alle andre nektes jo å bry seg!

   Juro Kuvicek:
   Norge blir jo dømt i Haag gang på gang og (på godt norsk) driter i at de blir det... Og gjerne grove menneskerettighetsbrudd selv overfor barn!! Barn, fedre, menn er rettsløse i mange saker i retten!

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154221679851875

   Men selv om de grunnleggende menneskerettsprinsippene ikke er til å misforstå, staten skal både sikre menneskerettene, og avstå fra å bryte menneskerettene, har norske myndighetspersoner, gjennom generasjoner, konsekvent brutt med våre menneskerettsforpliktelser.

   Ja, vi snakker om offentlig sabotasje av de mest grunnleggende menneskerettene, som nettopp er der for å beskytte befolkningen mot offentlige overgrep.

   Men nå har altså denne gedigne menneskerettsbløffen endelig innhentet Norge.

   *

   Jan Franskmann:
   Har det seg kanskje slik, at når Staten innrømmer at de ikke er folket, av, eller for folket, og er en egen korporasjon, med egne motiver og forretninger, så trenger de ikke forholde seg til slikt ?

   Helene Karlsen:
   Tragisk at slikt skjer!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154221676611875

   HVA LIGGER DET I AT STATEN SKAL SIKRE MENNESKERETTENE?

   Spesifikt har Stortinget bestemt , gjennom Grunnlovens § 92, at:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Staten har to primære oppgaver slik det er nedfelt i menneskerettene.

   For det første, skal den sikre menneskerettene. Dette kalles for den positive sikringsplikt.

   Deretter skal staten avstå fra å krenke menneskerettene. Dette kalles den negative sikringsplikt.

   EMD forklarer seg slik om den positive og negative sikringsplikten i saken mellom i Dimitrovi og Bulgaria av 21 juli 2016, premiss 17:

   “17. The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000 XI).”

   Dette er likelydende med hva som står i dommen der Norge ble domfelt i saken mellom Vilnes mfl- Norge ( Nordsjødykkerdommen) :

   I premiss 269, heter det:.

   “The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002 IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009). Furthermore, the indispensable condition for making an award in respect of pecuniary damage is the existence of a causal link between the damage alleged and the violation found (see Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 73, ECHR 1999-II, and Muñoz Díaz, cited above).”

   *

   Per Steinar Sørå:
   Hvordan skal staten ivareta menneskerettene, når politikerne raserer grunnloven? Her må det inn andre instanser fra EMD til å rettlede politikerne.

   May Brith Harestad Hollos:
   Når Staten er redd folket så har vi ett Demokrati. Når Folket er redd Staten da har vi ett diktatur. ! Bilderberger - De Fremstår som bitre fiender utad, for at de så i neste omgang sammarbeider, og blir tilldelt nye stillinger, og hjelper hverandre.. -
   Demokrati er en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Ordet betyr folkestyre. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til være uenig med flertallet og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas

   May Brith Harestad Hollos:
   Et demokrati er en stat hvor fri meningsutveksling ikke ender med begravelse. Winston Churchill

   Sigbjorn Aase:
   Kan like godt innføre data maskin som dommere.

   May Brith Harestad Hollos:
   Du kan jo tro på julenissen. Tror du aktor og dommer ville ønske at deres manglende kompetanse ble kjent for hele Norge. Tror heller at myndighetene burde sjekket kompetansen hos de som er anklagere og de som dømmer. Advokater som ikke gjør jobben sin eller påtar seg saker de ikke kan, burde mistet lisensen til å drive. Det er det vi kunnet håpet på, men skulle vi kunne påvirke noe her, må vi inn i politikken. Myndighetene er på linje med KGB og Gestapo.

   May Brith Harestad Hollos:
   Til høsten er det stortingsvalg. Da blir vi igjen nyttige idioter på valgdagen. Etter valget har vi ingenting å si. Da kan partikratiet fortsette uten å bli forstyrret av folkestyret. Da kan de fortsette uten å ta hensyn til demokrati og folkemakt -

   Linda Håland:
   Mulig Heidi Salvesen fungerende leder Kristiansand barnevern har mulighet til å gi meg en innføring ; ) ; ) Er det en menneske rettigheter å drapstrue mamma ? Falskt anmelde ? Benytte falske id er på fosterbarn? Henge barne og familie offentlig ut men også i aviser og internett...Osv osv.. Dette skjer er betalt og verna av norsk barnevern. Saksbehandler Annie H Vigsnes. Kosterhoder Monica Pettersson Sløgedal Djupvik bor i Flekkefjord og Rune Skogerbø bor i Vennesla.. Litt mer info på min profil.. Er det rettigheter som kun er til for spesielt utvalgte ? Når feks tilsynsfører melder grov svikt blir hun bedt om å endre rapport, da Furrebøe nektet fikk hun sparken..den gang saksbehandler Siri Løvbukten nå ansatt Fylkesmannen.. Hvem sine rettigheter blir ivaretatt....?

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154221686281875

   Nærmere om reparasjonsplikten: ¨

   Det er sikker praksis fra EMD, at en sak skal kunne gjenåpnes der det har vært eller er potensielle krenkelser( potensial infringments) av konvensjonen, jf. bla saken mellom Melnikov mot Russland § 109.

   Særlig er dette tilfellet, hvor ingen andre typer for ”redress” har vist seg mulig, og hvor krenkelsene fortsatt pågår.

   Samme type prinsipp, om at vedkommende skal stilles, så langt det lar seg gjøre, i den posisjon han var i forut for krenkelsen (e) , følger av saken mellom VILNES mfl v. Norge ( nos. 52806/09 and 22703/10), av 5. desember 2013 premiss 269:

   “The Court’s assessment

   269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred”

   Disse fundamentale prinsipper, underbygges i en rekke andre avgjørelser fra EMD, og beskrives godt i sakene Somogyi vs Italia § 86 og BOCOS-CUESTA v. Nederland § 82.

   I førstnevnte dom heter det:

   “86. The Court refers to its settled case-law to the effect that in the event of a violation of Article 6 § 1 of the Convention the applicant should, in so far as possible, be put in the position that he would have been in had the requirements of that provision not been disregarded (see Piersack v. Belgium (Article 50), judgment of 26 October 1984, Series A no. 85, p. 16, § 12). The Court considers that, where it finds that an applicant has been convicted despite a potential infringement of his right to participate in his trial, the most appropriate form of redress would, in principle, be trial de novo or the reopening of the proceedings, in due course and in accordance with the requirements of Article 6 of the Convention (see, mutatis mutandis, and in connection with a trial court's lack of independence and impartiality, Gençel v. Turkey, no.53431/99, § 27, 23 October 2003, and Tahir Duran v. Turkey, no. 40997/98, § 23, 29 January 2004).”

   Med andre ord sier EMD at der det foreligger en eller flere potensielle krenkelser, er det mest velegnede rettsmiddel å gjenåpne saken i samsvar med EMK artikkel 6.

   I BOCOS-CUESTA v. Nederland (App no. 54789/00) fra 10 November 2005 heter det i premiss 79 flg:

   “The Court reiterates that, where it has found a breach of the Convention in a judgment, the respondent State is under a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000-XI).”

   Den praksis som følger fra EMD og fra Ministerkomiteen, er fulgt opp av Stortinget i Innst O. nr 114 ( 2000-2001):

   ”5. Gjenopptakelse ved brudd på folkerettslige forpliktelser:

   Komiteens merknader
   Komiteen vil understreke Norges selvsagte plikt til å underkaste seg folkerettslige forpliktelser, og er enig med Regjeringen i at brudd på folkerettslige forpliktelser skal gi rett til gjenopptakelse i større utstrekning enn i dag.

   Komiteen er enig i departementets syn på vilkårene for gjenopptagelse som følge traktatstridig saksbehandlingsfeil, og mener derfor at det i disse tilfellene er for strengt å kreve at det må antas at gjenopptagelse burde føre til en annen avgjørelse før en avgjørelse om gjenopptagelse kan fattes. Komiteen er enig i at kravene til gjenopptagelse på grunnlag av saksbehandlingsfeil som nevnt skal være om det er grunn til å anta at feil kan ha hatt betydning for avgjørelsen, og at gjenopptakelse er nødvendig for å bøte på den skaden”

   Følgelig er spørsmålet om norske domstoler NÅ er kapable til å behandle de krenkelser de selv har utført?

   De har tidligere ikke vist at de evner det , men før eller siden kan ikke Norge ignorere disse rettighetene lenger.

   *

   Albert Johnsen:
   Jeg har to kommentarer til dette: 1) De som sitter med makta i Norge, våre sentrale politikere på Stortinget og i Regjeringen, samt våre ledere i byråkratiet har ikke fått med seg en eneste bokstav av dette. 2) Jeg er også overbevist om at å fortsette bruddene på menneskerettene uten å bry seg om "...the legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences..." idag er brudd på de internasjonale straffebestemmelsene. Roma Statuttene som forvaltes av den Internasjonale Straffedomstolen (ICC) i den Haag gjelder for Norge fra 1 juli 2002. Under Crimes Against Humanity finner en under Art 7.1 (h) og 7.2 (g) hva som defineres som Persecution. Ved å ikke følge internasjonal lov og reparere skadene, for alle ofrene på en fullstendig måte, har staten har min mening tatt steget fra menneskerettsbrudd mot ofrene til forfølgelse av de samme personene.

   Dag Vidar Madsen:
   For psykopater går det alltid prestisje i sak. Utfordrer du den på fakta og kunnskap, så skal du tas for enhver pris. Da spiller det ingen rolle hvor mange lik de legger igjen på slagmarken. Norge fremstår som psykopatenes diktatur. Det offentlige forbryter seg ikke bare i følge EMK, De bryter med alt som heter lov og rett, i følge det lovverket de nåværende myndighetene, selv har vært med på å forfatte.

   Rune L. Hansen:
   Både EMD og mange andre har vært så naive eller uvitende at de har trodd forbrytelsene har vært sjeldne enkelt-tilfeller og at de straks ville bli rettet opp. Men slik var det og er det altså ikke.

   Albert Johnsen:
   En må ikke glemme at det er ikke EMD, men den norske stat som har ansvaret for å sikre menneskerettene i Norge. Som regel ser en at de må legge statens fremstilling av faktum til grunn for rettens behandling. Slaget om fremstilling av faktum har alt stått i det norske rettsystemet, og det har staten som regel vunnet klart. Grunnen er at de kontrollerer bevisene i saken. De gjemmer avslørende dokumenter, de lager nye tilpassede dokumenter, de manipulerer vitner, de påvirker uttalelsen fra sakkyndige, mens ofrene står der med to tomme hender og, som oftest, med en ukvalifisert og kostbar advokat. Da kan ikke resultatet bli bedre.

   Dag Vidar Madsen:
   Det ser ut til at en del politikere lever i den naive tro at de kan fjerne et problem med et enkelt vedtak eller en lovendring. Fakta er at det må handling til for å løse problemene. De løser seg ikke med festtaler og gode hensikter. Det må hardt og motivert arbeid til for å oppnå ønskede resultater. På Stortinget sitter det folk uten arbeidserfaring. Resultatet gir seg sjøl. Ideologisk tullprat produserer ingenting.

   Dag Vidar Madsen:
   Jeg misstenker på det sterkeste at det nettopp er reperasjonsplikten"som skremmer vannet av norske myndigheter. Prisen for alle skadene kan bli skyhøye og hvem skal betale for tabbene? Er det norske folk forberedt på å ta denne regningen?

   Dag Vidar Madsen:
   Gi folk praktisk hjelp og riktig veiledning, så kan de legge ned den største delen av psykiatrien,barnevernet,sosialkontor.osv Samtlige av disse etatene gjør mer skade enn nytte. Pluss det koster samfunnet enorme summer å drifte disse statsterroristene" Bruk pengene på noe nyttig i steden. Gi folk det de trenger for å ha et velfungerende liv. Gi folk makta tilbake i eget liv. Så er de fleste problemer løst på kort tid.

   Albert Johnsen:
   Folket har makta i et demokrati. Men det krever også at folket tar ansvar og ikke sover i timen.

   Dag Vidar Madsen:
   Da må vi lage så mye støy at de våkner opp, Albert Johnsen.

   Albert Johnsen:
   Sosiale media har gitt folket en unik mulighet til å samarbeide, også om store og vanskelige oppgaver.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.03. 2017 via Human Rights Understanding (multi-lingual), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/241033206304970/

   To vote and to be elected ...

   International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Art 25:

   "Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions:
   a. to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
   b. to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
   c. to have access, on general terms of equality, to public service in his country."

   *

   20mar2014 HKU CCPL views on nomination procedures in elections
   https://www.youtube.com/watch?v=sRjlcKuQZHI
   本片為 [SocREC 社會記錄協會] 擁有,傳媒借用請標註來源. views on 'Requirements of ICCPR article 25 in terms of nomination procedures in elections' http://…
   youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.03. 2017 via Human Rights Understanding (multi-lingual), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/240000606408230/

   Democracy or democrazy?

   Democrazy
   A mismanaged democracy;

   A system of government where the elected representatives turn irresponsible and the civil society is forced to play the opposition. A problem faced by a democracy when it fails to elect sensible representatives.

   Republic vs Democracy
   https://www.youtube.com/watch?v=KFXuGIpsdE0
   Our system of government was never intended to be a democracy. Although many believe that we live in one, they have never been asked to vote on the decisions...
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Democracy or demagoguery?

   https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTk
   Why Socrates Hated Democracy
   We’re used to thinking hugely well of democracy. But interestingly, one of the…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Democracy or tweedism?

   https://www.youtube.com/watch?v=PJy8vTu66tE
   Our democracy no longer represents the people. Here's…
   youtube.com

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154221668686875

   Staten er ett- 1- rettssubjekt i forhold til konvensjonen.

   Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan som politi og påtalemyndighet, rubriseres under ett-1- rettssubjekt, og det er staten Norge.

   Etter forarbeidene retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69).

   Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange i dagens Norge forstår hva dette innebærer? Og hva det ikke innebærer?
   På tide at alle og enhver tar menneskeretts-konvensjonene på alvor? Det er vi fullstendig lovforpliktet til. Det er for enhver i Norge ulovlig og straffbart ikke å gjøre det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154221673186875
   
   Selv om Norge er domfelt en rekke ganger i EMD for brudd på uskyldspresumsjonen, jf. EMK artikkel 6 nr. 2, så viser det seg ofte at i praksis så må tiltalte bevise sin uskyld.

   Prinsippet om uskyldspresumpsjon står sterkt både i borgernes rettsoppfatning og i Europas Menneskerettighetskonvensjon.

   Enhver rettsstat, bygger på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

   I uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang, heter det i nr. 2:

   «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»

   Uskyldspresumsjonen er også inntatt i andre folkerettslige instrumenter, blant annet FN- konvensjonen SP artikkel 14 nr. 2.

   Uskyldspresumpsjonen utgjør for det første en bevisbyrderegel.

   Det er påtalemyndigheten som må føre bevis for tiltaltes skyld i straffesaker.

   For det andre, utgjør uskyldspresumsjonen en skranke for hvilke uttalelser offentlige myndigheter kan avgi som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort av en domstol.

   Etter en frifinnende dom vil det for det tredje, kunne være i strid med uskyldspresumsjonen å behandle den frifunnede som om han likevel er skyldig.

   Det vises til Hammeren v Norge og O v Norge, avsagt 11. februar 2003. Hammeren premiss 47:

   ”47. As to the further question, whether Article 6 § 2 was complied with in the compensation case, the Court reiterates that this provision embodies a general rule that, following a final acquittal, even the voicing of suspicions regarding an accused's innocence is no longer admissible (see Rushiti, cited above, § 31).”

   Norge ble domfelt i begge saker for brudd på uskyldspresumsjonen.

   For det fjerde, stiller bestemmelsen visse materielle krav til hvordan straffebestemmelser må utformes.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det hjelper ikke å være uskyldig i dagens Norge. Det hjelper ikke det minste som helst.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. mars 2017: 

   Noe lett sne straks efter midnatt her ute. Mørkt, noe stjerne-himmel, en avtagende halv-måne i sør og omkring 1 minus-grad Celsius i natt ved 04-tiden. Grå-lysning, 2 minus-grader og kommet oppmot en halv cm lett sne på bakken omkring 06-tiden. Helt og delvis overskyet med omkring 2 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mange sneklokker som har begynt å blomstre nu, og noen krokuser også. Nesten mørkt og 1 minus-grad omkring 20-tiden. Mørkt, noe stjerner og 2 minus-grader klokken 22. Med 3 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.03. 2017 via Human Rights Understanding (multi-lingual) shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/242130472861910/

   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

   Preamble

   The States Parties to this Convention,

   Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,

   Having regard to the Universal Declaration of Human Rights,

   Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the other relevant international instruments in the fields of human rights, humanitarian law and international criminal law,

   Also recalling the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance adopted by the General Assembly of the United Nations in its resolution 47/133 of 18 December 1992 ,

   Aware of the extreme seriousness of enforced disappearance, which constitutes a crime and, in certain circumstances defined in international law, a crime against humanity,

   Determined to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance,

   Considering the right of any person not to be subjected to enforced disappearance, the right of victims to justice and to reparation,

   Affirming the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end,

   Have agreed on the following articles:

   Part I

   Article 1

   1. No one shall be subjected to enforced disappearance.

   2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.

   Read further and more:

   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance | CRIN
   https://www.crin.org/en/library/legal-database/international-convention-protection-all-persons-enforced-disappearance
   CRIN is a global children's rights advocacy network.
   crin.org

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. mars 2017: 

   Mørkt og omkring 1 og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og gradvis opp til 3 pluss-grader med noe antydninger til sne og en bris fra sør utover formiddagen. Disig overskyet og omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Nokså mørkt, lett yr og 2 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, yr og 2 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 19.03. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1200805176712424/

   STYRK FAMILIEN OG DENS VERN

   "Men la meg stille et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?"
.
   av Lars-Arne Høgetveit
.
   Familien og dens sameksistens er det helt avgjørende for nasjonens fremtid – nedbygges og ødelegges den forvitrer nasjonens fundament. Systemer som underminerer familien bør rykkes opp med rot og nye gode systemer, om de er nødvendige, på plass. I saken omtalt i denne artikkelen vil en sterkt mene at Barnevernloven bør oppheves og et familierådgivnings- og familiehjelpekontor etableres (og politiet overta de alvorlige sakene) – samtidig må staten settes på plass slik at den stopper den systematiske ødeleggende påvirkningen på barn og voksne. Det er etter hvert et betydelig antall eksempler på at Barnevernet lar foreldre og barn «ligge igjen i rennesteinene» etter at de ikke undersøkte saker godt nok, grovt feilvurderte informasjon eller rett og slett gjorde ett vedtak på pervertert statsideologisk grunn. I dag er systemet rundt Barnevernet slik at hvem som helst kan sende inn anonyme bekymringsmeldinger, saker er unntatt offentlighet og i realiteten også unntatt rettslig prøving i domstolene de første uker/måneder. Staten kan i prinsippet på denne måten arrestere alle voksne, midlertidig ta over omsorgen for alle barn og også gå fysisk inn i ett hvert norsk hjem.

   I Østlands-Posten 29.12.16 fronter Aps stortingsrep. Steinar Gullvåg sosialismens øde-leggende familiepolitikk med en overskrift slik: «Barnevernet må styrkes» i en politisk korrekt tone. Advokat Kvilhaug, som var borti barnevernsaker over mange lange år, skrev rundt 2000tallet: "Barnevernet knuser familiene…" Lege og nestleder i helse- og sosialkomiteen Kjersti Toppe (Sp) uttaler fra Stortingets talerstol 25.10.16 i ett spørsmål til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne om «Glassjenta» (søk i Google), hun som Barnevernet i flere fylker mishandlet (rundt 84 overgrep!) og ødela over 2 år følgende: "Glassjenta-saken viser ikke systemsvikt i barnevernet. Den viser svik satt i system." Horne sa så: – Glassjenta-granskingen kommer til å endre hele barnevernstjenesten i framtida, sa Solveig Horne til Stortinget.» Intet tyder på det foreløpig, man ønsker bare å plastre på verkebyllen.
   Advokat Erik Bryn Tvedt i Sandefjord avslutter slik i Aftenposten 29.07.2016: «Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket var riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre – og det kan vi takke utenlandske medier for!»

   Advokat Costea, med-signert av 103 advokater fra 4 kontinenter, skrev 13.05.16 brev til Erna Solberg om Naustdalsaken – der han påviser brudd på religionsfriheten m.fl. menneskerettigheter. Først ved et slikt internasjonalt press slippes de 5 barna hjem igjen til sine foreldre inkl diebarnet som ble tatt 3 mnd. gammelt, men nå ville ikke barna lenger bo i Norge, så enn så lenge har de flyttet til Romania. Det fortelles også fra ulike deler av landet at barnefamilier, bl.a. fra Romania men også norske, flytter ut av Norge av frykt for barnevernet.

   I menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ligger nå 7 (sju!) saker om norsk barnevern, det skal være helt unikt. Og 06.09.16 kom leder av den norske delegasjonen til Europarådet med en oppsiktsvekkende nyhet: Europarådet skal granske det norske barnevernet. For ikke å glemme de mer enn 150 fagfolk som i juni 2015 skrev en alvorlig bekymringsmelding om norsk barnevern til statsråd Horne.
   I Norge dukker det månedlig opp nye overgrepssaker fra norsk barnevern, utført av barnevernet. Den dagen det virkelig sprekker for denne destruktive familiepolitikken er den dagen ansatte i barnevernet virkelig begynner å snakke åpent og varsler internt fra, eller muligens at sakene fra Strasbourg begynner å gå i dybden. Det som skjer er en ulykke også for de barna som har ett behov for hjelp, for det er et stort ressurssløseri, samtidig en ulykke for de voksne/barn som ble traumatisert uten grunn. En annen sak som nå kommer til overflaten er at mange fosterbarn ønsker seg hjem – men nektes det. En tredje sak er de rundt 500 barna som av Barnevernet er plassert langt fra sitt hjemmemiljø, der ensomheten er stor – for å fylle opp tomme plasser i institusjoner!
   Så 03.01.17 kommer denne meldingen fra Polen: "Det polske justisdepartementet er i ferd med å utarbeide en ny lov som skal være til hjelp for polske foreldre som blir utsatt for overgrep fra barnevernet i land utenfor Polen. Under en nylig avholdt pressekonferanse kunngjorde statssekretæren i Justisdepartementet, Michael Wojcik, de nye tiltakene, og pekte spesielt på problemer med Norge, Storbritannia og Tyskland, skriver den polske nettportalen niezaleza."

   For den som mot formodning begynner å tenke at artikkelforfatternen ser spøkelser ved høylys dag - kan lese denne saken fra TV2 den 6. januar 2017, der Barnevernet i Stange ble tvunget i retten til å godta at et vedtak i Fylkesnemda fra juni 2016 ble opphevet, etter - i følge advokaten - å ha rasert en familie som måtte flykte til Polen.
   En mastergrad oppgave fra ca 2012 viser hvor dramatisk, med døden til følge, dette systemet er. Masteroppgaven til Anne-Lill Haddeland, leder for selvmordsforebyggende team ved RVTS Sør viser at – "18 av 49 barnevernskuratorer har opplevd å miste en klient i selvmord." Dette viser nok bare at mye av dette arbeidet i barnevernet driver "klientene" helt ut på ytterkanten av det de som mennesker kan klare og noen klarer det altså ikke. Det er nok også noe av bakgrunnen til at det nå i begynnelsen av 2017 begynner å komme til overflaten et farlig opprør fra dem som har blitt utsatt for dette offentlige forvaltningsorganet, der de hevder å gå etter barnevernsledere, barnevernsansatte og deres familier. Det er ikke rette metoden, men staten skulle på eget initiativ nedlagt barnevernet og etablert et familierådgivnings- og familiehjelpekontorer. Det som i tillegg nok må gjøres er å rettsforfølge en del i dette systemet, men de sitter også betydelig høyere oppe i systemet og ikke bare lokalt - de som har hovedansvaret for Barnevernet. Samtidig vil en måtte benytte mange millioner til erstaninger for overgrep gjor i regi av staten, mange svært alvorlige også med alvorlige senskader og noen med døden til følge.
   Her følger ytterligere dyster lesning om temaet Barnevernbarnas helse og forsåvidt videreført her: Barnevern i Norge 1990-2010.

   Det jeg henviser til i avsnittet over fra 2017 mht et opprør er det mediene skriver om "Skrekkrapport fra 104 barnevernledere". Og en kan frykte at dette er toppen av isfjellet og at bak sitter det ideologer som presser og presser familier (barn og foreldre) pga at disse ideologer ønsker og fremelsker oppløsning og voldsomme motsetninger som fører fram til revolusjon slik at folk til slutt reagerer i raseri og panikk, hvilket vi som skrevet ikke er tjent med. Det er ikke ukjent at krisemaksimering benyttes under kulturrevolusjoner.
   Husk så at: 150 fagfolk av jurister og psykologer sendte bekymringsmelding til statsråd Horne i 2015. Glem heller ikke at menneskerettsdommer Gro Hillestad Thune (17 år i menneskerettsdomstolen i Strasbourg) har kommet med kraftige advarsler til Barnevernet i Norge og i Europarådet og Strasbourg venter 8 store norske saker, som store media kjører nå, den ene sak etter den andre. Det er også en rekke andre dyktige mennesker som har advart. (Se også Morsdagsheftet 2017, side 7) Det må arbeides og bees om å få roet dette ned og løse denne dype konflikten med rasjonelle tanker og argumenter.

   For den som tror at systemet er begrenset i omfang kan jo lese følgende: Barnevernets totale brutto driftsutgifter i det kommunale barnevernet var 11,8 milliarder i 2015. Det var 5 296 årsverk og det ble sendt inn til barnevernet ca 54 000 bekymringsmeldinger på ca 48 000 barn i Norge! I tillegg kommer ca 7 milliarder på statlig nivå.
   På Romerike er et av disse barna og han har ikke tørt gå på skolen siden 4 klasse, etter at Barnevernet da tok han, nå er de enste han stoler på sine foreldre Karianne Asla Løke og Espen Løke. Sønnens feiltrinn var at for å slippe ei svært så innpåsliten lærerinne, slo han ei plate om sin far.
   Det er et argument som går igjen, at det er så mange alvorlige saker. De sakene skal en selvsagt ta tak i, men er det de som preger statistikken - selv om en skal tenke enkelt barn når overgrep skjer? Bufetat skriver: "Foreldrenes manglende foreldreferdigheter er den dominerende årsaken til at nye barn kom inn i barnevernet i 2015."

   Sakene er mange etter hvert, med mange traumatiserte barn og foreldre og som nok er helt ubegrunnet utsatt for statens barnevern (og også legger beslag på svært mye ressurser i Barnevernet) med bakgrunn i uttalelsene under fra Lars Smith. Professor emeritus ved psykologisk institutt i Oslo Lars Smith (som nok har undervist flere tusen i barnevernet bl.a. gjennom lærebøker) skrev en kronikk i Morgenbladet 19.06.15 der han uttaler noe han benevern som et nytt juridisk prinsipp: «Det er bedre at 10 uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak, en at et lite barn vokser opp med vold, rus eller overgrep.» Prinsippet om å pågripe og traumatisere kanskje 20 uskyldige barn og 20 foreldre for å hjelpe det ene barnet som virkelig trengte hjelp er uhyrlig i en rettsstat (og fremsatt av en av landets fremste eksperter på barns adferd), men fremsatt som en statsideologi. Det er ikke underlig at norske foreldre frykter Barnevernet mer enn å få en atombombe i hodet – det siste er svært usannsynlig.

   Kulturmarxismen, med sine røtter i Frankfurterskolen, har i mange generasjoner arbeidet hardt med ideologisk samfunnsendring, en kulturrevolusjon. Familien er et hatobjekt fra deres side (den minner dem om Skapelsen i 1. Mosebok og Guds vilje med mennesket inkl De Ti Bud og Frelse fra den personlige Synd i Jesus Kristus), derfor skal begrepet som «far», «mor», «kjønn», «familie» med far og mor i stor grad bekjempes både i ord og lovverk. Et begrep som «foreldrerett» liker man ikke, for staten har i prinsippet den retten – mener de. Vi kjenner slike totalitære tanker fra andre ideologier, beslektet med sosialismen. Motsatsen er profeten Mika der han taler om mor og hjemmet i kp 2, 9 "Mitt folks kvinner driver dere ut av de hjem som var deres lyst; fra deres små barn tar dere for alltid bort den pryd jeg har gitt dem,-". Det er nok å nevne en liten kritikk av barnehagene som institusjon, så kommer motangrepene over en lav sko – selv om dokumentasjonen på faren for mulig separasjonsangst og høye nivå av stresshormon i blodet for småbarna, er meterhøy og med fare for senskader.

   Men la meg stille et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?
Ett grelt eksempel på det er bruken av animasjonsfilmen «Sinna Mann» som barn i barneskolen ned til 8-9 år må se på som offisiell informasjon fra Barnevernet – det finnes voksne som også lar seg skremme av denne type «info» (ett uhyre av en voldelig far, med meget sterke voldsscener/effekter!) - som ble laget i 1986 få år før Bjugnsaken dukket opp! Et enda mere grelt eksempel er bruken av en animasjonsfilm med to pedofile scener! Den heter «Trøbbel» og brukes ned i 2. klasse (6-7 år) i grunnskolen! Barn introduseres for pedofili i skole-oppstarten! Overgrep beskriver best det å vise slike filmer for barn - om en tenker objektivt til barnas beste, mens foreldreansvaret midlertidig er overlatt til lærerne. Kan en del av denne påførte statlige perversjonen være medvirkende til at noen begår overgrep senere, for de man i tidlig alder perverteres?
   Det er ikke vanskelig, men svært naturlig, å forstå at sosialister m.fl. ønsker et system som går inn under huden på familiene etc. Fryktsamfunnet alà Stasi i tidligere DDR er et effektivt verktøy for å nå sine mål, mens de samme barna må leve opp i et samfunn der staten fyller dem med destruktive opplevelser rett inn i et sårbart barnesinn. Det henger ikke på greip og står ikke til troende at det er «til det beste for barna» - det bl.a. Steinar Gullvåg prediker, for bevisene på det motsatte er overveldende.

   *

   Kitty Oline Mogstad:
   Bra innlegg.

   Laila Dalbye:
   Det der var fantastisk bra skrevet, alle bör lese og jeg håper det kommer alle politikere til kjenne. Ja media også. Der behöves virkelig adekvat kunskap så ideologier kan få sprekker - om det er mulig.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 19.03. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1201352163324392/

   Dung Svalland:
   Barnevernet er barnas fiende nr 1.

   *

   Eva Beate Fagereng:
   True!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Sørgelig, men SANT!

   Kitty Oline Mogstad:
   Tragiske folk, som man ikke kan stole på.

   Jan Sandoy:
   De som ikke gjør noe med barnevernet er barnas fiende nr 1

   Cecilia Övall:
   Kan säga de tål inte sanningen . På bv .. släng ut den . Barnen fiende är skola skolsköterska dagis ansatta grannar som gillar sprida skit runt sig . .och förstöra familje (sjuktfolk som inte vet vad de gör )
   Translated from Swedish
Can say they can't handle the truth. At BV.. Throw it out. Kids enemy is school school nurse kindergarten-pressed neighbours who like spreading shit around her. . and destroy the family (Sjuktfolk who don't know what they are doing)

   Jan Sandoy:
   De vet hva de gjør. Og de vet at ofrene kommer til å klage og kritisere, men ikke gjøre noe som de trenger å bry seg om.

   
---
---

   Øyvind Furnes, 19.03. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1200680813391527/

   Noen som sa damen var frisk??!

   SV vil fjerne barn fra skadelige foreldre
   http://www.tv2.no/a/4009692
   SV vil at hensynet til barnas trygghet skal veie tyngre enn barnas biologiske tilknytning til foreldrene i barnevernssaker.
   www.tv2.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er jo "logisk" det. Heller drepe foreldrene enn barna.
   Hun ønsker vel premie for evnen til å tenke.

   Jarleolav Östhus:
   Da ryker ' § ¥ ~ Ut ~

   Therese Frøyna Burum:
   Hvem har retten til å bestemme at noen har mer rett til å eksistere på jorden enn andre?

   Rune L. Hansen:
   Sitat fra Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra artikkelen:
   "– Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet, sier SV-nestleder og barne-, familie og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen."

   Hennes teori, ideologi, ønske og vilje er altså at både Straffeloven, Barnekonvensjonen, Grunnloven og EMD ikke skal gjelde.
   Og at det å frata barna disse lovbestemmelser og menneskerettigheter er og skal være trygghet.
   
   Gro Åse'sdatter Isaksen:
   Jeg fremsetter herved min bekymring opp mot denne personens omsorgsevner. Hun går mot Norges grunnlov og jeg ytrer stor bekymring hvilke verdier hun tilfører sine barn. Med stor sannsynlighet vil denne moren få barn som vender seg mot henne i mangel på tryggheten ved å være elsket .Vet denne damen hva ekte mors/farskjærlighet er. Dette kan ses på som mulig mangel som vil økes med tiden.Jeg ber om snarlig start av undersøkelsesak!

   Jarleolav Östhus:
   Da ' £mpati ` en Uteblir !

   Lasta Sta Svendsen:
   hun er regelrett farlig for barn, og hun er livsfarlig for sitt eget barn, så hennes barn skulle vært fjernet for lenge siden, hun bedriver faktisk omsorgssvikt i stor skala, er nesten aldri tilstede for sitt eget barn

   Lasta Sta Svendsen:
   på tide hun får smake sin egen medisin

   Ca Ga:
   Norges politikkere er sykt på høyeste niveau. Men det fins vel ikke så masse spesialtilpasset terapier og plasser til dette folk i dette land.

   (...)
   Lillian Mäkinen:
   Samme tenkesett som bvansatte , alle må passe inn i den hjemmelagede fasiten deres , passer du ikke inn der så er du skadelig for barna dine . En svært subjektiv og skremmende måte å tenke på .

   (...)
   Hilde Ottesen:
   Ifølge SV er joalle foreldre skadelige foreldre.... Bortsett fra dem selv da

   Ole Henriksen:
   Er det ikke på tide at vi som velgere fjerner skadelige politikere? Vi har anledning til høsten.

   Ole Henriksen:
   Er det ikke på tide at vi som velgere fjerner skadelige politikere? Vi har muligheten, det er valg til høsten.

   Rune L. Hansen:
   Og det er de samme partiene som bestemmer hvem og hva vi skal stemme på.

   Morten Bakken:
   Null i toppen på hun der

   Nadine H Martinsen:
   syk kjerring

   Cleo Manlapat Nordli:
   Vær så snill.send henne til fengsel for alltid..vi at hun syns fortjener det.

   Nadine H Martinsen:
   er politikere i Norge som er bra foreldrene men resten av lande dårlig foreldre helt sykt ???,,

   Gunn Vedal:
   Når skal denne damen bli VOKSEN?

   Glynt Høiensahl:
   Bør hun da ha barne, skadelig med sine utalelser så hun bør ikke ha barn

   Frode Rognes:
   Under sperregrensa de der til valget håper jeg.

   Jan Hansen:
   Denne tøtta er sannelig ikke god i toppen. Som BLD statsråd begikk hun JUSTISMORD. Kom deg ut av politikken. Du er et skadedyr av verste sort!

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Hun kan ikke være helt frisk. Hun har vært med og svekket barns rettighetet. FYSJ

   Anita Abbedissen:
   Heller fjerne farlige bv ledere og farlige fosterforeldre...

   Roar Magne Hagen:
   Kan de ikke starte med å fjærne skadelige politikere fra befolkningen først.

   Anita Abbedissen:
   Jo,det kunne vært en start... så bv ledere og fosterforeldre som overhodet ikke skulle vært det...

   Kari Olderøy:
   Hva er skadelige foreldre, ?definer det ,

   Rune L. Hansen:
   Indoktrinerende, utviklingshemmende, menneskeretts-fiendtlige, torturerende, traumatiserende, stressende, har ikke tid eller kjærlighet til barna, løgnaktige, hovmodige, uforsiktige, venstre-vridde, høyre-vridde, etc.

   Aina Gregersen:
   VI HAR ET STORTING SOM LAR DETTE GÅ . VI HAR ET FINANSDEPARTEMENT SOM BETALER FOR DE OVERFAKTURERTE BILAGENE TIL DISSE UTENLANDSKE AKTØRENE - OG VI HAR ET ØVERSTE PÅTALEMAKTORGAN SOM SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR AT DETTE SKAL FUNGERE ,SLIK AT KRIMMINELLE INNEN DETTE SYSTEMET SKAL STRAFFES.
(inga marthe er en NOBODY i dette spillet fra meget høyere hold )
   Når det ikke evnes av dere og adressere dette til rette instanser : så skjer det heller intet. Ikke forsto dere da forrige Justisminister bad om innspill til den nye politireformen - da politiet skulle slippe og hente psykisk syke når psykiatrien ringte for dette
   - og jeg uttrykkelig sa at NÅ er det sjangsen for og få skilt politet fra barnehandlen,ved at barn skulle hvertfall ha de samme rettigheter som psykisk syke. Og politiet kunne aggere mot urett og ulovligheter innen forfalskede dokumenter ,og ta anmeldelser på disse da i det at det hadde blitt UAVHENGIG av politiets LOVPÅLAGTE oppgaver fra barnehandel etatene. Og stå fritt til og bruke skjønn istede for og måtte ta anmeldelser på seg selv - da politiet er lovpålagt og være med på bortføringen .
   Men dere evner ikke og se styringstrukturen i landet !
   Og de Vet det , og de ler av dere ! At dere ikke evner og se denne enkle lovendringen som det absolutt 1. Bud for hjelp.

   Rune L. Hansen:
   Politiet er lovpålagt både det og det motsatte, Aina Gregersen. De velger selv.

   Aina Gregersen:
   Jeg har også beskrevet før denne scitzofrene tilstanden for politiet - i samme moment som politireformen - og er veldig klar over at de er pålagt både det ene og det andre - men trodde ikke dette var nødvendig og gjenta - da det er elementært.
   Men at de kan velge . . . er høyest tvilsomt. Hvordan kan de det ?
   - de kaver jo mellom to lovpållagte oppgaver - og trenger hjelp til og komme ut av det. Heller ikke politiet evner og bruke hodet på lov og rett ! Ledelsen deres evner det ikke ! Og var det sannerlig ikke Humlegård som "gikk over" (fra til noe stillinger) (prøver og huske saken /omstruktureringen : da jeg mener og huske at den er viktig for tilstandene) sammen med Killengren rundt millennium - så fikk Killengren ta støyten for noe - og Humla fikk suse . Og gjør det enda ! Så du tror de har valg når de tar initiativ til rett og galt. (Monicasaken ,124 pedofile i Oslo de ikke har "ressurser" til og hanke inn ) vi vet Alle har en sjef som har en sjef som har POD som sjef . Og i "Humlebolet" (artikkel) kan dere lese om ansettelsetrussler ,da gjøkungen fra Drammen presset alle ut av reiret 9 dager på ansetelsesprossesss på overtid (han som var adv for Hells Angels og er gift med Kripos topp (vg) . Det er jo Dallas og Dynastiet der også - som til slutt sitter og ler av hele Riksadvokaten . . . med rette ! Tror ikke det er så mye valg for politiet : når politiets "tillitsvalgte" - Ber sine egne om ikke varsle om uregeelnessigheter (snusk) innen eget organ .

   Rune L. Hansen:
   De har jo, som enhver, valget mellom å respektere Barnekonvensjonen heller enn å respektere menneskeretts-krenkende lovbestemmelser, dommmer, avgjørelser og regler. Og som sagt, de enhver velger selv. Valget er mellom lovlig og ulovlig.

   Aina Gregersen:
   Ja !

   Kari Olderøy:
   Skadelige foreldre, alle som har mistet barna sine er med andre ord skadelige for barna. Det er det dette krenket påstår.

   Arnfinn Wiksaas:
   - SV holder seg på kanten i flere saker; just nu tales det for omskjæring av gutter på sykehus, fordi dette angivelig skal være mer betryggende, og SV vil derfor ikke ha noen lov som totalforbyr dette inngrepet. Men hva med omskjærelse av småpiker, som fremdeles er totalt forbudt her tillands; skal også dette inngrepet gis adgang til på sykehus, fordi det er mer "betryggende"...?

   Petter Jonsen:
   Galskap, det er vel ikke annet å si?

   Mona Rodian:
   Det er til å spy av disse politikere. De er IKKE mennesker,de er uvesener. Har ikke empati eller medlidenhet med andre enn seg selv og sine.UFF : (

   (...)
   Elin Janita Blix:
   Thorkildsen pressa igjennom sitt forslag, og Horne har prøvd å rydde opp.
   Nå skal de styrke det biologiske prinsippet igjen.

   Petter Jonsen:
   Det er fint, men det er lang vei å gå! Det er mange barn som er urettmessig fratatt sine foreldre. Men det er også så mye annen uforstand i dette systemet, et maktsystem som trakasserer, lyver, krenker, skader og misbruker sin rolle som barnas beskytter.

   Elise Ness:
   Hun må trekke seg å det er opp til folket

   Elin Janita Blix:
   Trekke seg fra hva da, Elise Ness?
   Hun er ikke barneminister.

   Øyvind Furnes:
   Nei men hu e skyldig i overgrep mot menneskeheten

   Elin Janita Blix:
   Det besvarer ikke spørsmålet mitt.

   Øyvind Furnes:
   Heldigvis ble hu avsatt ved siste valg. Men DEsverre ble hu tatt inn i varmen å skal ha ansvaret for de eldre i Oslo, å vi ser jo åssen det foregår!!! Hu bør aldri få ha med noen å gjøre. Hu sku vært syko testa sammen men Kari Killen

   Aina Gregersen:
   Trommald er det skumleste kortet de har ! Evil .

   Maivi Hornenes:
   Enig med deg der Aina Gregersen. Det trengs en grundig opprydding i ledersjiktet i hele barnevernsindustrien. Det samme med fylkesnemnda, bruk av sakkyndige. De som skal føre tilsyn har også svikta.

   Aina Gregersen:
   Statsministeren og stortingspresidenten svikter Totalt : de har >I N G E N< kontroll
   Fake Storting - puppets in the wanderhall - jævla Barbiehus !  

   Aina Gregersen:
   : ) jeg Ler meg i hjel : ) ja kan De ikke drive menneskehandlen SELV : ja da blir det HELVETE her - lover Listhaug ! : ) Hva er dette for dobbeltkommunikasjon ? Bare tull alt sammen ! (Fant den "beleilig" hos deg Maivi Hornenes)

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/01/13/195193541/listhaug-ma-stoppe-menneskesmuglerne
   Listhaug: Må stoppe menneskesmuglerne | ABC Nyheter
   abcnyheter.no

   Maivi Hornenes:
   Alle menneskehandel må stoppes Aina Gregersen. Mennesker er ingen vare.

   Aina Gregersen:
   JEG Vet Dét - men hun er undelig taus om barnehandlen i statlig regi.

   Maivi Hornenes:
   Det er det partifelle Horne som styrer. Hadde det viktigste departementet hatt ein minister med samme gjennomslagskraft som Listhaug, hadde barn i flere tilfeller sovet trygt hos sine nære.

   Aina Gregersen:
   Det er Bestemt at det skal samhandles på tvers av etatene !
   Derfor er finansdep, helsedep, kommunaldep, statsmin og stortingspresident og HELE gjengen i alle departement ansvarlig for at dette ryddes opp i : i Buf dir /og etat !
   Slutt og fragmentere ansvaret !
   Hvordan kan disse TRE personene som ble byttet ut i BLD ved regjeringskiftet få ryddet bakmennene ,som har sittet der hele tiden- UAVHENGIG av hvilket parti som har styrt ?

   Aina Gregersen:
   Horne styrer ikke en dritt.

   Maivi Hornenes:
   Horne er ansvarlig for barnevernet. Sånn er det.

   Aina Gregersen:
   : ) ja ja -
   "ta ikke livsløgnen fra et menneske - da dør det !"
   Shakespeare/Bacon

   Maivi Hornenes:
   Ja ja. Gidder ikkje krangle. Du har sikkert rett.

   Aina Gregersen:
   Jeg er ikke sur og kranglete med deg : jeg er bare ytterst fortvilet over at stort sett folk tror det er slik. Mens de ler av oss som gjør det : (

   Maivi Hornenes:
   Eg mener vi må ansvarliggjøre lederne i den (u)kulturen barnevernet har utviklet. Da er det Horne, Trommald, den enkelte barnevernsleder, deres nettverk til produsenter av rapporter som ensidig sverter foreldre uten å se styrker. Eg vil ansvarliggjøre fylkesnemnda, fylkesmenn og rettsvesenet. Du sier eg fragmenter fordi eg holder Listhaug utenfor. La gå med det.

   Aina Gregersen:
   Ja men statsministeren tar ikke ansvar - og hun er sjefen over Horne - som har fått svære kommersielle aktører og krefter og jobbe mot. Og et svært farlig system som er overveldet med midler og sterke kontakter seg i mellom - det handler om svært syke pedofile og proffitører som har Egne banker i Sveits - samt torpedoer og en rekke ting som de holder bakmennene på BLD gissel med. (En av de der på bakrommet - har etter fortellende missbrukt sin halvsøster ,og har brukt nettverket til og sverte henne for og unslippe dette gjørende selv. De som vil tjene på dette som likner mer og mer på Norges egen pizzagate skandale - vil følgelig ha nytte av en slik person i sentral posisjon.
   Wallenbergfamilien som drev med jødehandel under WW2 - er disse som har Aleris stasjoner tett som en soppkultur spredt over hele landet - og de ansatte sloss for atbeidsplassene koste hva det koste ville. "Den enes brød er en annens død " - slik er Tellus bygget. Og når folk ENDA IKKE er klar over at dette er ispedd organhandel og alskens grusomheter - så forstår man ikke hvor omfattende og farlig dette er . Det er Helt og Totalt ute av kontroll - og politiet er bundet på hender og føtter med tulletøyseting (i forhold) som alkoblås og småtterier de Heller ikke har kontroll på .

   Grete Sigrid Klever:
   Det kan de færreste gjøre noe annet enn å ødlegge!

   Laila Dalbye:
   Jeg kan jo også väre enig i at Barn skal fjernes fra skadelige foreldre. Biologisk prinsipp står jo ikke i noe motsetningsforhold til det. Biologiske prinsippet handler jo ikke om det, har jo ingenting med saken å gjöre om foreldre er skadelige, da skal helt klart ett slikt prisipp vike og det skriver all juridisk teori også, dette henger ikke i hop og IMT aner ikke hva hun prater om.
   Problemet for BV er dog at de ikke har kunskaper nok til å vurdere og å vite hva er "SKADELIGE FORELDRE"? For det er nettopp det som er problemet. Jeg, du og flertallet i Norge mener vel virkelig skadelig for barnets daglige liv, helse og utvikling, vold, incest, fyll og droger. Mens BV ofte mener "for tjukke brödskiver", mamma liker ikke kakaou og da får ikke barnet det heller", barnet får spise for mye, eller for lite, det er ikke rett farge på barnerummets vegger, de har gammeldags klär på seg og de må gå i kirken på söndag osv osv.
   Helt enkelt töv som staten ikke har med å gjöre.
   BV har hittill viset at det er subjektive framtidstolkninger de mener er "SKADELIGE FORELDRE, altså tolker inn at du ikke er kompetent - trolig - ? Hvor seriöst er det? Er vel ingen som önsker barn skal vokse opp hos skadelige foreldre. Men problemet ligger i - HVA ER DET?

   Aina Gregersen:
   På tide at stortingspresident og statsminister tar Ansvar - for én gang skyld. Så en kan Slippe dette tjaset på nederste plan !

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 19, er en lovbestemmelse som gjelder både i forhold til offentlige og private representanter:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209758000481493

   Are Constitutional Sheriffs America’s Hope to Ending Child Protective Services’ Tyranny?
   http://medicalkidnap.com/2015/08/18/are-constitutional-sheriffs-americas-hope-to-ending-child-protective-services-tyranny/
   Too often, readers feel overwhelmed by the tragic stories published on MedicalKidnap.com, wondering how they can help, what can be done to change…
   medicalkidnap.com

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=n4ygEk7lvvg
   Richard Mack: The Untouchable Bill of Rights
   youtube.com

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. mars 2017: 

   Mørkt, tildels noe yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 8 pluss-grader utover formiddagen, dels noe sol og mindre overskyet først på formiddagen. Disig, et vind-drag fra sør, vått, regn og yr og 4 og 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Kraftig disig regn omkring 18-tiden. Dunkelt, roligere vær uten nedbør, spredt skyet og 4 pluss-grader omkring 19-tiden. Mørkt, vått og 3 pluss-grader klokken 21. Derefter med yr og regn og noe vind videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154229238831875

   Se for deg at du går til doktoren, og er bekymret for at du har en alvorlig sykdom.

   Du beskriver forholdet til legen, og legen kontakter deg noen dager senere skriftlig med følgende setning:

   "Forholdet er vurdert"

   Ville du ha godtatt legens "vurdering", uten fnugg av undersøkelser eller begrunnelse?

   Og hva om legen tok feil, med den konsekvens at sykdommen ikke ble oppdaget, og at du i verste fall ville dø som følge av legens overflatiskhet.

   I rettsapparatet derimot, aksepterer Kari og Ola derimot det meste .

   Norge er domfelt av to internasjonale rettsorganer, FN komiteen i Genève og av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, for ikke å begrunne sine standpunkt tilstrekkelig.

   Likevel bryr norske dommere seg mindre, og fortsetter å "spy" ut avgjørelser uten fnugg av begrunnelse.

   Tenk bare på alle de saker Høyesterett avviser hvert år, uten snev av begrunnelse.

   Og lavere domstoler har en fin en.

   For ikke å "glemme" menneskerettene helt, slenger følgende standardiserte setning på:

   "Forholdet til EMK artikkel .. er vurdert."

   Det eneste du vet når du ser denne setningen, er at menneskerettene ikke er vurdert.

   Men, så lenge vi godtar det så blir det heller ingen forandring.

   Og taperen er som vanlig individet som får sine rettigheter krenket.

   *

   Liv Tone Snipstad:
   Dette er omtrent som off. norsk helsevesen driver også. Særlig om en vet at kvikksølv fra tannhelsetjenesten er årsak til skader og dysfunksjon. Tannleger en del av oss var utsatt for som barn, fulgte hverken pasient-eller menneske-rettigheter. Og en del tannleger / kvakksalvere driver fortsatt og bryter disse i tillegg til faglig etikk og alminnelig moral. Deres implantering av kvikksølv etter fjerning av frisk tannsubstans som barn. Og 12 doble kobberamalgamfyllinger oppløst til damp ved feilest mulig amlagamsaneringsmetode og utstyr benyttet, har ødelagt min organisme på 18. året nå. Og jeg får ikke en frisk fungerende organisme igjen noen gang dette livet, fordi kvikksølveksponeringen var nummeret fra dødelig for meg. Det nyttet ikke for meg å ta kampen opp mot Goliat. Så for meg ble off. helsevesen stedet jeg fikk ødelagt livet totalt pga. deres massive forgiftninger av meg.

   Liv Marit Bakke:
   bv.loven 4-12 A er brudd på sosialloven å bv.loven 4-12 D er bevis på forhåndsdømming. Begge bryter FNs menneskerettigheter.

   Heidi Turid Dammann:
   Hvis ingen dommere er blitt avsatt for korrupsjon, på i hvert fall 120 år og 4% av de spurte sier de har betalt bestikkelser til rettsvesenet, må det jo være noe som mangler. Hvorfor behandler vi dommerne som om de, i motsetning til andre, har et eget ærlighetsgen? Det er viktig at alle, som opplever dommere som misbruker sin stilling, anmelder dem. http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=2547
   Politianmeldelse av dommer Jahr
   Nedenfor har jeg lagt ved politianmeldelsen av dommeren som avskar mine bevis rett før rettssaken…
   villmarken.no

   Lilliann Roppen:
   Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling - krav til begrunnelse
   Høyesteretts kjennelse, 04.03.2010, HR-2010-00404-A, (sak nr. 2009/1464), sivil sak, anke over beslutning

   A og B (advokat Monica Gjerde Sperre) mot X kommune (advokat Kristin Otterlei)
   Tvisteloven § 36-10 tredje ledd
   Dommere: Stabel, Webster, Indreberg, Bruzelius, Coward
   Tvisteloven § 36-10 tredje ledd. EMD artikkel 6 nr 1. Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling i sak om tvangsvedtak etter barnevernloven, må begrunnes.

   Fylkesnemnda traff vedtak om ikke å tilbakeføre omsorgen for foreldrenes fire år gamle datter, som hadde vært under barnevernets omsorg og i fosterhjem siden hun ble født. Tingretten stadfestet vedtaket. Lagmannsretten ga ikke samtykke til anken, da ingen av lovens vilkår for å gi slikt samtykke, ble funnet å være til stede. Foreldrene anket til Høyesterett, da de mente det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens beslutning ikke var begrunnet. Anken førte ikke frem.

   Høyesterett kom til at det ikke gjelder en alminnelig begrunnelsesplikt for slike beslutninger. Rt. 2009 side 1118 om at ankenektelser etter tvisteloven § 29-13 skal begrunnes, bygget på avgjørelsen i Rt. 2008 side 1764 om begrunnelsesplikt for ankenektelser etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Bakgrunnen – systembetraktninger og hypotetisk lovgivervilje – kunne ikke overføres på barnevernsakene etter § 36-10 tredje ledd. Bestemmelsen bygger – av hensyn til barna – på ønsket om raskest mulig avslutning av den rettslige prøvingen av saken. Etter grundig prøving i fylkesnemnda og i tingretten skal samtykke til anke bare kunne gis når spesielle, strenge, vilkår er oppfylt. Det er derfor tilstrekkelig at lagmannsretten viser til at ingen av lovens vilkår er oppfylt, med andre ord slik at den ikke har kompetanse til å gi samtykke. Mener derimot lagmannsretten å ha kompetanse, men ikke vil gi samtykke, vil det være best i samsvar med EMK artikkel 6 nr. 1, at dette opplyses. Selve skjønnet behøver ikke begrunnes.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne vet fullstendig godt at en dårlig eller manglende begrunnelse for å nekte anke er ulovlig. På samme måte vet de også at barna er ulovlig kidnappet. Derfor er det eneste de kan gi som "begrunnelse" taushet, eller babbel.

   Egil Borse-Svensen:
   Barnesaker er ikke et prosesull (kan stanses av prosessgrunner som at det må avgjøres raskt), men materiell sak (barnets forhold) så vidt jeg forstår av tidligere avgjørelser, og da kan eventuell ny sak reises, men da må det værre noe reelt om barnets ved og vel. Og slik jeg forstår dagens rettsvesen er ikke biologi relevant etter en tid om barnet har det bra der det er, desverre.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer. Og det er nettopp slik det er også i dagens Norge. Menneskerettighetene og lovlig lov og rett viser de i praksis bare forakt for. Alt annet fra de er bare hykleri, falskhet og løgner.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor i all verden ta slike grov-kriminelle dommere på alvor?!

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ville nok hatt en ekstra vurdering i begge tilfeller, men der kommer vi oftest for kort.

   Mari Anne:
   Lege foreningen og norsk lov er klar på, at utredning skal skje der det er kvalitetsmessig sikkert at pasienter blir utredet riktig.
   Som regel krever diagnosering at spesialisthelsetjenesten (sykehus), tar seg av dette. Kroniske sykdommer etc ikke lettere somatiske sykdommer.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209769052797794

   Barnekonvensjonemn Art 16:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   (Tilsvarende Menneskerettserklæringens Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   "Hva er galt med barnevernet?"
   https://www.youtube.com/watch?v=J__MCMPTIQ0
   Fra rapport laget av Bernt Hauge, Rådgivningsgruppa, Trondheim. På oppdrag fra : ”3 Mai – Barn og unge i fokus” Menneskeretter, Verdens erklæringen, Barnekon...
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling."

   Art 19, er en lovbestemmelse som gjelder både i forhold til offentlige og private representanter:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Osv., osv.!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1202179163241692/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Når intet er normalt, er alt galt!

   Annina Karlsson:
   Vilken domare eller åklagare bryr sej i lagen?

   Ove Jan Ludvigsen:
   Nei de bryr seg ikke, ikke i det hele tatt!

   Rune L. Hansen:
   De bryr seg ikke i det heletatt. Og det er det mange som liksom ikke har oppdaget enda?! Kanskje fordi dommerne iblandt også dømmer eller vurderer nokså rett og lovlydig. Og fordi de nær alltid avgjør til fordel for politisk og offentlig mafia-virksomhet.
   Det er og blir som H.C. Andersen sier i og med sitt eventyr om "Keiserens nye klær": - Autoritets-tro er en ideologi som gjør mennesker blinde (av makt-lydighet).

   Ove Jan Ludvigsen:
   Godt sagt!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1457397424283203/

   Rasha Masri:
   Hva som er riktig med barnevernet?

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingenting, Rasha Masri.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1408841422470116/

   Laila Dalbye:
   Fantastik bra og konkret. Takk.

   Aud Petra Lingjerde:
   hva som er galt med barnevernet det skaleg fortelja dykk om dere likar det elle ei- Barnvernet dei skal hjelpa folk i steden for å ødelegge folk ,fameliar dei som driv med rus og alkohol dei skal ha hjelp hjemme det er heimen og famelien som er medisin og ikkjje tar dei vekk det er mange i komunen og staten som ikkje skulle ha hatt den dei plukkar ut folk det er rett og slett korufte folk som er ute og går

   
---
---

   Oddvar Espegard, 20.03. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1202269146566027/

   Bjørg Ødegård:

   Det er når barnevernet kommer på banen at problemene starter.

   *

   Per Edvard Akerø:
   Ikke i alle tilfeller, Oddvar Espegard. Hils tilbake til Bjørg Ødegård å si at vi begynner å se nyanser i dette nå, og at hun er hjertelig velkommen til å skrive innlegg her selv, om han ønsker det.

   Oddvar Espegard:
   Takk for den Per Edvard Akerø. Det første: Skaff deg noen gode briller slik at du kan se at lese og skrive! De nyansene du snakker om blir nok borte når du får på deg de rette brillene.

   Per Edvard Akerø:
   Jeg har lese og skrive vansker. Hva har det med saken å gjøre? Jeg har hvert til optiker og skal hente nye briller om en uke. Hvorfor gjør du et poeng ut av det? Jeg sier bare at du sender ut mange uttalelser som andre kommer med. De fleste kan snakke for seg selv, og kan også svare for seg.

   Oddvar Espegard:
   Unnskyld da, jeg visste ikke at du hadde slike problemer. Men jeg reagerer veldig på dine gjentatte negative bemerkninger /kommentarer. Det bør du holde deg for god til Per Edvard Akerø!

   Per Edvard Akerø:
   Om barneverns tantene kun leter etter feil hos foreldre, er det kun feil de finner.
   Om vi lager en gruppe som kun er for de som vil fjerne barnevernet, klarer vi ikke å se hele bilde. Jeg tror vi må opptre saklig og ikke bare spre løse påstander rundt omkring. Og du sprer andres påstander i grupper som de ikke kan svare for.
   --> Det er ikke alle barn som får problemer når barnevernet kommer.

   Oddvar Espegard:
   Har du enda ikke forstått at vi ikke snakker om de barna som ikke får problemer når barnevernet kommer? Dette blir for dumt Per Edvard Akerø !

   Per Edvard Akerø:
   Hvorfor vil du da fjerne hele barnevernet, og ikke bare de lovbrudd, forfalskninger, manipulering, osv som vi kan dokumentere og bevise?

   Jens Marton:
   ehm...selv i saker som muligens kan ha gått bra så har det også værdt lovbrudd, forfalskninger, manipulering osv

   Oddvar Espegard:
   Fordi at en kriminell organisasjon som barnevernet ikke lar seg helbrede. Galskapen sitter i hodene og i veggene. Jeg vil gjerne at du svarer meg på spørsmålet mitt: Lar det seg gjøre å dra både godt og vondt vann opp fra en forurenset brønn?

   Per Edvard Akerø:
   Brønnen må renses, men den må vi ha.

   Oddvar Espegard:
   Ok, greitt det. Men når brønnen er renset, hva er da igjen ned ei brønnen ??

   Jens Marton:
   Vi trenger ikke bv brønnen, vi har familie med brønner av uforurenset vann o_O

   Oddvar Espegard:
   Takk Jens Marton! Du sier det !

   Per Erik Haslem:
   Så du mener små barn som blir mishandlet til døde av familien er helt greit du da, Jens Marton. Sier vel mye det. Godt noen forsvarer de foreldrene også, ikke sant. Alvdal saken er bare en sak og ett tilfelle, men slikt familie liv som også er greit kanskje. Se saker og værden fra flere kanter og aspekter, men alltid noen som synes slikt er greit

   Noralf Aunan:
   Det er naturligvis alt som ikke fungerer i norsk bv som skal fjernes, og da må faktisk mange bv ansatte også fjernes!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor vil du ikke at Straffeloven skal straffeforfølge mennesker som foruretter barn, Per Erik Haslem?

   Per Erik Haslem:
   Hva? Hvor har jeg skrevet eller gitt uttrykk for dette her i denne tråden Rune L. Hansen? Men når temaet her er at problemene alltid starter når barnevernet kommer inn i bildet, så undrer jeg på om overgrep i hjemmet da er greit

   Rune L. Hansen:
   Det er jo derfor jeg spør deg, Per Erik Haslem. Tenk deg bedre om.

   Oddvar Espegard:
   Du liker å kverulere Per Erik. Nei, overgrep i hjemmet er ikke greit. Men barnevernet lager 1000 flere problemer. DET ER DET SOM ER SAKEN. Bv produserer problemer og trøbbel for familiene i dette landet i ett bankende kjør. Du må ikke kverulere deg vekk fra saken!

   Oddvar Espegard:
   En eller annen form for bv må vi ha, greitt, men de som skal arbeide med barna våre skal være gode mennesker, med gode hjerter og så skal de gå på de rette skoler og lære ordentlige fag !! INGEN ANDRE FÅR LOV Å ARBEIDE MED BARNA VÅRE !! - Vi setter da ikke spinnville mennesker, de største kriminelle, til å ta seg av det skjøreste vi har; barna !!

   Per Edvard Akerø:
   Er du ett slikt godt menneske, Oddvar Espegard? Skal du skille hvem som er god og ond? Er det greit om barn blir fratatt sine foreldre om det blir gjort av ett godt menneske?

   Per Erik Haslem:
   Er det greit at barn blir misbrukt seksuelt eller blir mishandlet til døde av egen familie kanskje? Eller skjer ikke det i din boble? Eller er det, det som skjer så det er skummelt med utenforstående? Bare undrer her jeg, for vet mye skjer i familier rundt i landet og we klar for å kjempe for de svakeste i samfunnet. Ville ikke kunne levd med å vite at noe skjer med ett barn ute å ha handlet

   Noralf Aunan:
   Hva da med alle overgrep som skjer under offentlig omsorg både i beredskapshjem, fosterhjem og institusjoner? Barn som vokser opp, selv i problemhjem, berger vesentlig bedre enn de som opplever overgrep under offentlig omsorg, og ingen skal i alle fall akseptere overgrep under bv!

   Rune L. Hansen:
   Det er loven som skiller mellom gode og dårlige mennesker, avgjørelser og virksomheter, Per Edvard Akerø. Men loven må være lovlig, i henhold til prinsippene for lovlig lov og rett.

   Per Edvard Akerø:
   Å frata foreldre sitt barn er ikke ulovlig. Ikke engang om man følger Menneskerettighetene.
   Barnevernet må følge lover og regler, og vi må sikres mot forfalskning, økonomiske interesser, ubrukelige "fag rapporter" osv, uansett om barnehage tanten er "ond" eller "god".
   Dette er bare noen håpløse liksom kristne uttrykk som bare provoserer.

   Rune L. Hansen:
   Jo, Per Edvard Akerø, det er mangfoldig ulovlig i henhold til både menneskerettighetene og nasjonal og internasjonal straffelovgivning. Det er bare nødverge som kan lovliggjøre det.

   Oddvar Espegard:
   Jens Marton skriver tydelig over her: -"ehm...selv i saker som muligens kan ha gått bra så har det også værdt lovbrudd, forfalskninger, manipulering osv" - - Det er slik de driver, slik som Jens Marton skriver her. Bv driver med lovbrudd, forfalskninger o.l. hver eneste dag, og loven sier at det er strengt forbudt, det kvalifiserer til fengselstraff Per Edvard Akerø. Hvorfor blir ikke de ansatte tatt for lovbruddene sine? Om jeg skulle gjøre et lovbrudd, så blir jeg tatt for det.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 20.03. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1408911805796411/

   Barnevernet er blitt til barneødeleggeren.
   - Jan Simonsen.

   *

   Dung Svalland:
   Ingen problem for de som sover.

   Dung Svalland:
   Norge er et kaldt samfunn. Vi får bare hardere og hardere folk som kun tenker på penger og ting. En bekjent av oss syns det var helt greit at barnevernet tok våre barn for da kunne de ha så mange fine ting

   Oddvar Espegard:
   Jan Simonsen får sagt det tydelig. Tenke seg til, selveste barnevernet i Norges land, som folk tror så godt om, er blitt en regelrett ødelegger av barn! Barnevernet legger barn øde, i tusentall !! La oss tygge litt på dette.

   Rune L. Hansen:
   Ja, sant nok, men det er jo faktisk enda langt verre enn det. Virksomheten mishandler, skader og ødelegger ikke bare barna! Men også foreldrene, familien, sivilbefolkningen, samfunnet og enda veldig mye mere!

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209770037422409

   Mona Rodian:
   Ja, det stemmer, men ikke alle har skjønt det !

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. mars 2017:  

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 5 pluss-grader utover formiddagen. Disig, kraftig regn og 4 pluss-grader omkring 13-tiden. Derefter disig himmel, vått, tildels yr og mellom 3 og 4 pluss-grader. Dunkelt, vått og 3 klokken 19. Mørkt, vått og yr med omkring 3 og 2 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209775268673187

   Uavhendelige menneskerettigheter.

   I alle menneskeretts-konvensjonene er det lovbestemt at enhver menneskerettighet for ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Det er nettopp dette som kjennetegner menneskerettighetene. Enhver av de er en minste-garanti som skal være umistelig og uavhendelig og som av offentlig forvaltning ikke skal kunne krenkes.

   Menneskerretts-konvensjonene har klart og tydelig lovbestemt at ikke noen skal kunne medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse. Og heller ikke i å forfalske en menneskerettighet.

   Og at enhver menneskerettighet alltid skal respekteres og sikres alltid også administrativt, i og av enhver offentlig forvaltning. Uavhengig av alt annet.

   Dermed så finnes det vel ingen unntak? Eller hva? Jo det finnes et eneste unntak og ingenting annet som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse.

   Og det unntaket er det absolutt eneste som skal kunne lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker.

   Lovliggjort nødverge, nemlig. Og da er forutsetningen og betingelsen at enhver av de ufravikelige kravene for nødvendighet og forholdsmessighet er innfridd.

   Hvilket betyr blandt annet at krenkelsen må være tvingende fullstendig nødvendig. Og for et kortest mulig tidsrom. Og for enhver på en mildest mulig måte.

   Hvis en eller flere av de nødvendige krav mangler eller er for dårlig begrunnet så kan ikke en lovlig lovliggjøring finne sted. Og dette er meget viktig, selvfølgelig.

   Meget viktig blandt annet fordi enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule en eller flere andre menneskeretts-krenkelser og forurettelser.

   Alt dette forteller oss også at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne bagatelliseres. Og at konkret viten om menneskerettighetene er meget viktig.

   Og at real-kompetanse i praksis er viktig og helt nødvendig for enhver offentlig forvaltning.

   Og at ethvert av lover, dommer, avgjørelser, regler eller prosesser som ikke er i samsvar med dette, umiddelbart må rettes opp.

   Og at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kompetent og effektivt må straffeforfølges og stoppes og advares mot.

   Til slutt her nu noen ord fra Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.03. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1408107055876886/

   CPS: The Criminal Institution

   CPS: The Criminal Institution
   https://www.youtube.com/watch?v=w2Vn705bMPk
   Houston CPS force 3-year-old to take overprescribed psychotropic drugs Texas is one of 5 states where children in foster care are often targeted by psychotro...
   youtube.com

   *

   Stéphanie Célestin:
   Tusen takk, ! : ) good blessed you !

   
---
---

   Irene Hov, 21.03. 2017:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10155172164432899

   Snakker om å bagatellisere elendig arbeid..?

   Hvordan stiller dette seg dersom 90% er feil? Er det bare å si at "jeg orker ikke all kritikken.."? Det blir ikke mer sympatisk av at fagforeningen fremstiller de som helter som redder barna. Her skrives det at barnevernet blir kritisert for dårlig saksbehandling, mens realiteten er kritikk for umenneskelig fjerning av andres barn. Her viser barnevernet nøyaktig hvor lite de forstår av menneskesinnet og hvor sterke følelser barn og foreldre har overfor hverandre. Dette er enda en erklæring om hvor ukvalifiserte de er.

   "Jeg orker ikke lenger å forholde meg til all kritikken barnevernet får. Det er ikke det at barnevernet ikke gjør feil, eller at vi ikke kan bli bedre; vi har alltid forbedringspotensiale. Men sakene er for ensidig vinklet. Det er ofte foreldre og venner av familien som får fortelle sin versjon av en komplisert historie. Vi flytter for eksempel ikke et barn ut av et hjem fordi barna ikke gjør leksene sine. Men det er lett for mannen i gata å kaste seg på kritikken slik bildet blir presentert i media."

   Flere barnevernsansatte blir drapstruet og hetset
   
http://frifagbevegelse.no/nyheter/flere-barnevernsansatte-blir-drapstruet-og-hetset-6.158.454695.4bbedf60a4 
   Barnevernstjenesten kritiseres for dårlig saksbehandling. Ansatte hetses på sosiale medier. Ailén Kristiansen Henriksen har mange ganger vurdert om hun orker å fortsette i jobben.
   frifagbevegelse.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at eventuelle drapstrusler er forståelige som et forsøk på å avverge eller motarbeide grov nok politisk og offentlig kriminalitet som på andre måter ikke lar seg effektivt avverge eller stoppe. Presses et menneske (eller dyr) langt nok inn i et livstruende hjørne så har det ingen andre valg.

   Dag Vidar Madsen:
   Kan i det minste kalle det en adekvat reaksjon på en trussel. Hvor er de såkalt fagkyndige psykologene tilstede for alvorlig traumatiserte foreldre? Har ikke sett mye av den omtanken i mediene.

   Jan Myhre:
   Ingen forsvarer drapstrusler. Men barnevernsledere flytter f. eks. et barn ut av et hjem pga uriktige påstander om "psykisk utviklingshemmet", "vold", "mulig fremtidig omsorgssvikt" osv. De flytter et barn ut av et hjem ved hjelp av løgner, synsinger og feilaktige påstander i sakspapirene de legger frem i fylkesnemnda. De bedriver lemfeldig og uredelig saksbehandling. Det er bv som vinkler sakene ensidig! Hvor mange saker må de ha dukumentert før de slutter å syte og ta på seg "stakkars meg" sjalet?
   Trusler som regel tomme ord. Omsorgsovertakelse er en utført handling. Jeg vet godt hva jeg ville levd best med.

   Rune L. Hansen:
   Ingen mennesker eller sivilbefolkning skal finne seg i å bli behandlet slik. Eller i å bli frarøvet sine barn og retten til sitt familieliv.

   Reinert Vigdal:
   Kan noen finne ut om det er bare teoretiske kvinner uten livserfaring med barn og single, sosialister som jobber der??

   Rune L. Hansen:
   Slike arbeidsplasser tiltrekker seg alt som er av sadister, perversiteter, dumhet, samvittighetsløse, etc., som ser det som en mulighet.

   Kristian Dirdal:
   Det er bare et under at ikke mer skjer i kjølvannet til disse torturistene! Men en dag får de igjen da det rablef fullstendigt for noen! Det er slett ikke normalt å gi de som ødelegger livet til noen og så be om å få en klem av vedkommende! Men det skjer, og er kan hende pensum i opplæringen til disse, men det finnes knapt noe sted der de nedverdiger sine offer mer enn i "barnevernet" og noen ser faktisk ut til å nyte det!

   Dag Vidar Madsen:
   Blir de drapstruet er det en sak for politiet. Ikke for media. Da blir det bare et klovnesirkus delux.

   Irene Hov:
   Trusler er ikke greit, men hører sjeldent om noen som står på barrikadene med masse sympati for disse sosialarbeiderne.

   Dag Vidar Madsen:
   Hele fundamentet raser ut under beina på dem. Hele barnevernets eksistensgrunnlag er truet. Det består ikke av noe annet enn bare subjektiv synsing, og myter som de forsøker å skape rundt seg sjøl og egen virksomhet. Hele apparatet er basert på teorier og syke ideer som de har fått plantet inn i hodet, om de fæle foreldrene som er skadelige for egne barn. Hvor logisk et den påstanden i tusenvis av saker? Det finnes knapt noe tilsvarende i andre land. Nå er de sjøl på tiltalebenken, og trives svært dårlig med det. Det er jaggu på tide, etter min mening. Andre har hatt det fælt nok i en evighet på grunn av deres manglende vurderingsevne.

   Irene Hov:
   Det er akkurat sånn det er Dag Vidar Madsen. :)
   "De fæle foreldrene som er skadelige for egne barn" er en illusjon så lenge hovedtyngden av barna er fjernet for noe en sosialarbeider tror kommer til å skje i fremtiden.
   Deg liker jeg ikke - så du kommer nok til å være slem mot barna dine. Da sier vi det.

   Dag Vidar Madsen:
   Har erfaring på akkurat det du sier. Det rammet en nær bekjent av meg for mange år siden. Jeg var selv vitne til episoden. Etter det fulgte mange år med sabotasje. Fordi alle rapportene som ble skrevet baserte seg bare på den første. Ingen gadd å sette seg inn i saken etter det. På tross av iherdig innsats og en mengde brev. Kanskje over 1000 sider, uten å få et eneste svar fra offentlige myndigheter. Bare henvisninger til lovdata på små praktisk ting. Ingenting av nytteverdi. Saken hennes går 19 år tilbake i tid. Hun sliter fortsatt med traumer. Så hva skal jeg si?

   Kjell Selen:
   Det er vel noen kraftsalver fra en nordlenning ellr to som er tolket som drapstrusler ... ???

   Dag Vidar Madsen:
   Det er vel bare folk fra nord som tør å synge ut. Sørpå er vi så dresserte at vi knapt tør å åpne kjeften. Kan jo bero på barnemisshandling i tidligere generasjoner?

   Rune L. Hansen:
   Om reell lov og rett er fraværende så kan også trusler være nødverge.

   Geir-Ole Isaksen:
   Når folket føler seg tvunget å gå til krig mot staten/annen del av befolkningen kalles det borgerkrig. Jeg ser ikke på det som en umulighet slik det utvikler seg i Norge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154232144421875

   Albert Johnsen:

   "Jeg mener at etter 1 juli 2002 kan noen bv-saker klages inn og etterforskes av den internasjonale straffedomstolen (ICC) i den Haag.

    Myndighetenes bruk av falske bevis rammes etter min mening av de internasjonale straffebestemmelsene (The Rome Statute) under Crimes Against Humanity. Denne domstolen kan granske saker selv, og kan reise tiltale, men en må sannsynliggjøre, eller helst kunne bevise, brudd på folkeretten, for eksempel ved at myndighetene har blokkert familiens mulighet til å oppnå det viktige kravet om rettferdig rettergang, ved å benytte falske bevis. Det som en oftest ser er at dokumenter forfalskes, dokumenter holdes tilbake, vitner manipuleres, sakkyndige manipuleres for å snu sakens faktum på hodet i retten. Jeg mener at slik praksis kan klassifiseres som 'persecution' (forfølgelse) og bryter med for eksempel Art 7.1 (h) og 7.2 (g) av folkerettens straffebestemmelser. Alternativt bryter dette med bestemmelsen som forbyr tortur slik det er definert."

   *

   Ken Olsen:
   Personlig så mener jeg at alle skal anmelde saken til ICC, da der egentlig ikke er særlig mange saker hvor inngrepet er i tråd med internasjonale bestemmelser.
   Og ikke hjelpe tiltak kunne vært nok...

   Ken Olsen:
   Skjema for anmeldelse lastes ned her...

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/1555031571471602/
   Ken Joar Olsen uploaded a file in the group: Barnevernet må bort og noe annet på plass.
   23 July 2016 ·
   Hei ALLE sammen anbefaler vi en gang for alle stiller disse overgriperne til ansvar, og spesielt nu hvor HELE verden retter øynene mot Norge og deres unikt skremmende atferd rundt omsorgsovertakelser og tvangsadopsjon...
   SÅ UTFYLL DETTE Skjemaet, vedlegg den dokumentasjonen som er vesentlig for å bekrefte påstandene.
   De har allerede akseptert en sak inn til gransking, OG DETTE GÅR på PERSONEN/E som har utført OVERGREPENE imot dere og deres barn.
   SÅ dette ER DET VI ØNSKER, VI ønsker de skal stilles for en dommer for deres brudd mot menneskeheten og rettighetene... DETTE KAN SAKTENS GJØRES, UAVHENGIG ANNEN saksbehandling som er igang...
   DET VIL SI ALT Å VINNE, INTET Å TAPE...

   Icc.pdf
   https://lookaside.fbsbx.com/file/Icc.pdf?token=AWxXAuTG4gD_s8BeCauLB7HIiedG4J_-XBM3JBfBLYQzatHYPZvHRpt8Iy9FMfEK7B792VdwavcR6FvKkbRomA0F2XlhTUvd35UPDqm08r9uoZWvH5uAlWX5VuurWHQWnlBsdX1oiNjWAoe1aCATWVKY
   PDF
   Download - Preview - Upload - Revision

   Sigbjorn Aase:
   Garantert kan svært mange bevise sin uskyld. Iallefall sette riktig lys.

   Rune L. Hansen:
   Her er et enda enklere klage-skjema til samme ICC. Både engelsk og norsk tekst.
   Alt er ferdig skrevet. At en gir sin "underskrift" ved å trykke på en signerings-knapp er alt som trengs.

   https://www.change.org/p/international-criminal-court-national-and-international-call-and-petition-against-kidnapping-of-children-and-parents
   International Criminal Court : National and international call and petition against…
   change.org

   Ken Olsen:
   Det er så en klage, og ikke en anmeldelse... Og det er viktig at man ikke ser bort fra at det nettopp er personlige anmeldelser som må til.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det beste og optimale er både det skjemaet du har lagt ut på din link herover, Ken Joar Olsen - og å signere der hvor jeg linker til. Begge vil nå frem til ICC. Enkelt og greit.

   Ken Olsen:
   Rune L. Hansen signert : )

   
---
---

   Eva Tangstad, 21.03. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1409621842392074/

   Dette er trusler barnevernet har skapt selv mot sitt eget folk.

   Det er ikke greit å true noen mennesker og kidnappe andres barn på disse akuttvedtakene slik barnevernet bedriver. Menneskerettighetene sier at ingen skal berøves sitt liv før de har blitt dømt i en domstol for en forbrytelse. Og hva gjør barnevernet? Jo de kidnapper og fangeholder barn på løgner og synsinger. Dette må stoppes og hele barnevernet må legges ned slik det er i dag. Dere har påført så mange barn ufattelige lidelser og ikke minst er det mange flere barn som har dødd under deres omsorg. Den største trusselen etter Nazismen er det norske barnevern.

   Barnevernet ber om hjelp fra advokat
   http://www.p4.no/nyheter/barnevernet-ber-om-hjelp-fra-advokat/artikkel/693720/
   Til Dagbladet sier ledelsen i Tønsberg at de har levd med grove trusler i åresvis, uten at politi eller myndigheter har tatt grep.
   p4.no

   *

   Morgan Heian:
   Barnevernet er en ordensforstyrrelse i seg selv, og bør avvikles !

   Allan Jorung:
   "Ende med dødsfall"... For hvem?
   Om jeg tar livet mitt imorgen fordi jeg er iferd med å miste sønnen min som er så glad i pappan sin.... Alt på grunn av en supermanipulerende barnemor og et kunnskapsløst, maktmisbrukende og arrogant barnevern i Tønsberg..... hvem bryr seg om det? Dere har ØDELAGT HELE LIVET TIL GUTTUNGEN OG 10 ÅR AV MITT ved å handle eller ikke handle som dere har og ikke har gjort...... og det er dere som skal beskyttes? Det er deres liv som skal reddes??? Ærlig talt Tønsberg barnevern. Dere går NED.
   Men jeg er helt enig i konklusjonen til fjotten i lydklippet..... her må noe gjøres før liv går tapt. #caritopaps

   Morgan Heian:
   For noen år sia fikk jeg oppreisning av bvt fordi de sviktet min sak, og like etter dette, går de hen og tar min sønn !
   Snakk om kørka folk !
   De kødder med folk som ikke har noe igjen å miste faktisk !
   Dæven jeg blir forbanna på de der !!!

   Kitty Oline Mogstad:
   Enig med deg, Eva Tangstad. Tenk å ha et barn i barnehagen og plutselig en dag så er det borte vekk. Selv trodde jeg dette kun var mulig i en skrekkfilm, og barnevernet er sånn i hodet sitt at de gjør det som en del av sin praksis.

   Kitty Oline Mogstad:
   Det overstående var kun et eksempel. Men akuttvedtak også er en del av samme praksis. Plutselig forsvinner et barn fra barsel i et akuttvedtak??? som egentlig bare skal gjøre hvis det er fare akutt fare for et barns liv og helse her og nå.

   Laila Dalbye:
   ja og tilbakeföres STRAKS den akutte faren er over. Og plassering i.o.m. den akutte faren skal gjöre så skånsomt for barnet som mulig, helst til kjente, kjäre for barnet.

   Laila Dalbye:
   Er det sant at de BV-ansatte levd med trusler uten at politi og andre grepet inn, ja da forstår de (eller gjör de ikke det?) hvordan vanlige folk har det det når BV griper inn uten grunn og der de truer og også utförer trusselen til slutt. Foreldrer som trakkaseres på denne måte av BV har anmeldt og t.o.m opplevd at politi nekter ta i mot anmeldelse og blir politiet presset til å ta i mot ja så henlegges den oftest. Så hva med å se på situasjonen og da klare å sette seg inn i andres situasjon som absolutt er verre fordi disse familiene ikke har BV `s makt og tar ikke heller barna deres eller står i retten og sier at pga. du snakket i media så tar vi barnet - eller sender sms med den samme trusselen osv. osv. Ja vanlige folk skulle jo ikke få hverken en F.nemnd eller en rett til å gi de medhold i slike påstander. Så likhet for loven? Hvor? Ikke i dette landet nei.

   Inez Isabel Arnesen:
   Når barn og foreldre sliter etter å ha stått i prosess mot barnevernet og i ytterste konsekvens ender livene sine, så tror jeg den siden har "vinner" tittel på offer en barneverntjenesten som nok en gang prøver å "røver" stemplet som offer .Jeg tror at opinionen nå begynner å våkne å se at her er det en tjeneste som må vedkjenne seg sine feil å forbedre seg. Røyken kommune og Kongsberg kommune har tjenester som har gjort endringer til det bedre. Politikerne må hodes ansvarlig for at tjenestene er gode tjenester.Vi venter ikke på Karma og biter ikke tilbake MEN vi griper tak i de som faktisk kan få til endring-politikerne. Det er valgår og samlet sett utgjør en lobbygruppe mer en bare foreldre. For når en familie rammes så går det ikke bare utover foreldre og barn. Men besteforeldre, søsken, onkler, tanter, fettere, kusiner, kamerater, naboer m.m for når Systemet griper inn som ringer i vannet så preger dette samfunnet vårt.a Det er valg. Vi må kreve politikerne må innfri med å være tydelige i sitt standpunkt og vi utøvet vår MAKT og gir vår tillitt. Dette krever at vi må mobilisere og at for en valgperiode at man lar en sak være førende for beslutningen man tar. Vi må synliggjøre nå og utover at dette er en HOVEDSAK i valget for det handler om BARNS BESTE og politikernes vilje til å satse på biologisk familie kontra å kjøpe inn omsorg

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen å stemme på ved de offentlige politiske valgene i dagens Norge. Det er den samme politiske nepotismen som bestemmer hvem og hva en skal stemme på. Og som uansett besitter makten, om de ikke blir straffeforfulgt og stoppet.

   Marina Lorieri:
   det er vel heller motsatt dem har terrorisert foreldre i årevis og nå er beger fullt og renner over... det dem driver med er iallefall sikkert at er horror.

   Rune L. Hansen:
   Det er fullstendig groteskt hvilket parti eller hvem enn en stemmer på som fra før av besitter makten, eller hvem enn en stemmer på som ikke i praksis vil komme til 100% å respektere og sikre menneskerettighetene for enhver.

   Rune L. Hansen:
   Og løgn, falskhet, politisk offentlig kriminalitet, propaganda, fortielser og hykleri gjennomsyrer hele dagens Norge. Det er så nærsagt halve Norge lever av og for slikt. Landet er fullstendig pervertert.

   
---
---

   Frida Therese, 21.03. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1409678509053074/

   tusen takk barnevernet

   for at dere løy meg rett opp i trynet gjennom hele oppveksten, og ga meg falske forhåpninger til fremtiden.

   hadde dere fortalt meg med engang at dere skulle fjerne meg fra familien min og isolere meg fra alt jeg hadde kjært; så hadde jeg aldri holdt ut.

   tusen takk for at dere alltid sa at jeg snart skulle få det bedre, selvom dere visste selv at dere løy.

   hadde dere ikke matet meg med løgner de siste årene så hadde jeg mest sannsynlig ikke vært her nå idag.

   dere ga meg håp når dere sa ting skulle bli bedre, og det lille håpet er grunnen til at jeg lever.

   nå har jeg holdt ut i flere år hos dere og snart er jeg ferdig med dere for godt.

   jeg begynner å se lyset i enden av tunnelen og nå som alt det vonde snart er over så kan jeg kanskje få en ny sjanse til å begynne på nytt.

   så tusen takk barnevernet for at dere stjal flere år av livet mitt og brøt meg ned til det ikke var noe igjen av meg; for den gleden jeg har nå av å komme meg ut kan faen ikke beskrives.

   takk for at dere aldri sa sannheten til meg, for hadde jeg visst hva som skulle skje fra begynnelsen av så hadde jeg tatt livet mitt for lenge siden.

   *

   Morten Løke:
   Det er dødssynd å stjele barn. Dagens system er et kredittbasert kriminelt system. Ingen av disse som begår disse overgrepene vil overleve in the real world...

   Frida Therese:
   er så mye verre på innsiden også. ikke bare stjeler dem barn, dem skader foreldrefiendtlige ungdommer og hjernevasker tenåringer for å snu hatet dems mot familien sin. jeg har gått igjennom mobbing i flere år av ansatte, og jeg tror mer å mer på det for hver dag.. de ødelegger liv, de ødelegger drømmer, de ødelegger mennesker.

   Morten Løke:
   Du er med oss som jobber for et fritt Norge! <3

   Frida Therese:
   <3

   Safia Mahamud:
   <3 <3

   Laila Dalbye:
   Frida Therese, <3

   Rasha Masri:
   De har og skal ødelegge Mange liv, det som ikke barnetvernet forstår er at, de som er hjernevasket nå er samme som hater dem resten av livet

   Hilde Kristin Eriksen:
   Frida du har krav på advokat. Saksøk dem. Penger kan aldri lindre smerten. Men d kan hjelpe dæ til en ny start videre i livet.

   Frida Therese:
   gjort det, tak saken opp til tingretten men siden det er bare meg imot systemet så vant jo såklart barnevernet..:(

   Hilde Kristin Eriksen:
   Ikke gi dæ. Prøv på nytt. Kanskje bytte advokat som e en rå tass på såny

   Rune L. Hansen:
   I et terror regime som aksepterer slik ondskap er det bare regimets kriminelle medspillere eller akseptanter som kan vinne, og enhver slik "seier" er ingenting å skryte av - tvert om.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. mars 2017:  

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 pluss-grader Celsius først her ute i natt, derefter ned mot 2 minus-grader. Spredt skyet lys blå himmel og opp til 5 pluss-grader utover formiddagen. Omkring 2 og 3 pluss-grader, tildels noe tilskyende og spredt skyet og tildels noe yr utover eftermiddagen. Dunkelt, disig himmel, noe yr og 2 pluss-grader omkring 19-tiden. Mørkt, yr og i overkant av null grader klokken 20.30. Noe stjerner og 2 minus-grader klokken 22. Vått og tildels med yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Carito og paps i Gambia, sannheten skal frem, 22.03. 2017:
   https://www.facebook.com/caritopaps/posts/1853663091568794

   (For å unngå misforståelser og forvirring; det er ikke meg som omtales i denne saken)

   HOVEDNYHETEN PÅ DB.NO, FANTASTISK BRA! Takk til dere reddharer i Tønsberg barnevern, dere har ikke engang begynt å kjenne _smaken_ av ekte frykt. Hvordan kan jeg si det? Hvordan tror dere det føles når det du bryr deg mest om i hele livet, et levende lite menneske som du har hatt et helt perfekt og problemfritt forhold til helt siden han ble født, står i akutt fare for å forsvinne ut av livet ditt når du VET at det er løgner, manipulasjon, menneskelige svakheter og maktmisbruk som ligger til grunn? Hvordan tror dere det føles for en god pappa som ofrer ALT for å ivareta sønnen sin mot en skadelig mor og mot et etterhvert enstemt hjelpeapparat som ikke gjør noe annet enn å opprettholde og forverre situasjonen rundt barnet?

   TI ÅR ER GÅTT.

   Og dere snakker om frykt? Hva når denne fantastiske pappaen som allerede har levd mange år i et levende helvete, må gå til det drastiske skrittet å stenge ned hele det etablerte livet rundt seg selv og sitt barn i sitt eget land og forsvinne ut i noe USIKKERT, SKREMMENDE og RISIKOFYLLT, til et midlertidig liv i en annen del av verden der han hverken kjenner noen eller har noe forhold til fra før? Hva ER egentlig frykt??? Er frykt å bli skremt og ikke tåle det, eller er det å FØLE AT LIVET TIL ENS ENESTE BARN OG EGET LIV ER I AKUTT FARE FOR Å RASERES med lite eller ingen håp for at ting skal bli gjort godt igjen? Når "uhellet" først er ute? Hva med en frykt for å måtte tåle DE ULTIMATE KONSEKVENSENE av ALVORLIGE HANDLINGER når en vet at det ikke kunne BLITT mere urettferdig? Hvem er det som har bestemt at jeg ikke skal få leve i fred med sønnen min? Har noen bestemt det?
   Og, kan jeg gå til politiet? Jada, men de bare ler av meg. Kan jeg kontakte media? Jada, men av 250 mailer får jeg ingen svar. Man har nesten ikke gjort noe annet i 10 år enn å tråkke etter i farvannet av skadelig påvirkning og skadelige konsekvenser for barnet, så ser man at ting om mulig bare blir værre og værre? Ingen lytter til far? Ingen lytter til hva barnet sier? Barnet spør hvordan en 8-åring kan skjønne mer enn voksne i barnevernet? Er det frykt når man har vært 2 1/2 runde i norsk rettsvesen og sitter igjen med følelsen av å ha blitt Voldtatt, med sitt eget barn som livredd tilskuer? Barnet sier "men pappa, det var jo ikke det jeg sa jeg ville" og de voksne i barnevernet sier "Carito, din mening har blitt tatt hensyn til"? I hvor stor grad har man GRUNN TIL Å FØLE FRYKT når en ser at ikke en gang rettsvesenet er i stand til å ivareta et sårbart barn og hans relasjon til det eneste mennesket han er trygg på i hele verden? Er man berettiget til å føle frykt om en i sitt eget velutviklede hode graderer den praktiske rettssikkerheten for seg selv og barnet på 7, på en skala fra 0 til 100?

   Hadde jeg kunne velge, kjære drittmennesker i Tønsberg barnevern, så hadde jeg ønsket at dere henrettet både meg og sønnen min umiddelbart etter at vi kom i kontakt med dere. Det hadde føltes tryggere, om jeg hadde visst hva som skulle komme... Det hadde vært MER til barnets beste enn den usannsynlige drittbehandlingen dere har gitt oss. I TI LANGE ÅR har dere gjort livene våre til et ULEVBART HELVETE. Min sønn er for lengst MERKET FOR LIVET på grunn av hva dere har gjort og ikke gjort "for" ham og oss foreldre. Og jeg kommer aldri til å få bli den jeg var eller kunne blitt på grunn av arrogansen, i kompetansen og den regelrette terroriseringen dere har holdt på med.

   Og dere snakker om frykt, etter noen SKREVNE BOKSTAVER på en Facebook-profil og noen egg i vinduskarmen på kontoret?

   FAEN TA DERE, RETT OPP I SAKEN VÅR UMIDDELBART ELLER TA KONSEKVENSENE AV SKADENE DERE HAR PÅFØRT OSS.
   Dere har nok skjønt det nå: jeg lar dere ALDRI SLIPPE UNNA med det dere har gjort mot oss. ALDRI. Og jeg har såvidt begynt.

   Og for jævla ordens skyld; tolker noen denne teksten som en trussel til å begå straffbare handlinger får dere faen meg lese den om igjen. Det hele koker ned til en LOVNAD om at jeg skal fortsette å kjempe mot dere med lovlige midler dere ikke engang visste fantes...helt til dere TAR ANSVAR, INNRØMMER FEIL og GJØR DET DERE KAN FOR Å RETTE OPP I SKADENE DERE HAR PÅFØRT OSS. Jeg vil ha en oppreisning, og i første omgang handler det bare om ord. Ord er gratis, det krever bare en brøkdel av størrelsen på ballene mine for å innrømme feil, selv om feilene dere har gjort har fått enorme konsekvenser for meg og oss. Jeg vil bare at noen skal stoppe opp og beklage, snu på flisa, slutte å dekke gamle feil med nye.

   Først da vet jeg at denne kampen er over, at sønnen min er trygg.
   Da vet jeg at jeg kan slippe frykten som har preget alt jeg har tenkt og gjort de siste ti årene.

   Det er alt jeg ber om.

   Livredde barnevernansatte raser mot politiet: - Er det først når barna mine blir kidnappet at vi skal få hjelp?
   http://www.dagbladet.no/nyheter/livredde-barnevernansatte-raser-mot-politiet---er-det-forst-nar-barna-mine-blir-kidnappet-at-vi-skal-fa-hjelp/67379692
   Norske barnevernledere er livredde etter årevis med grove trusler. I Tønsberg har barnevernet leid inn den kjente advokaten Carl Bore for å få politiet til å forstå…
   dagbladet.no

   *

   Borghild Dorthea Dahl:
   BV kan takke seg selv for at folk har fått nok av overgrepa deres. Hvor mange familier har dere ødelagt opp igjennom fra starten av. Har hørt mange triste historier om deres behandling av mennesker. Hvet at det er sant.
   Løgnaktigeheten som dere i tillegg holder på med er grusom.
   Tar ikke alle under en kam.  

   Nina Dale:
   Å jada. Han har helt rett. For et system... Vi må sette en stopper for dette. Vi må samle oss og kreve rettsikkerhet. I verdens "lykkeligste land "

   Carito og paps i Gambia, sannheten skal frem:
   Jeg må bare si at det ikke er meg som er omtalt i denne saken. Jeg kjenner nok vedkommende og setter stor pris på alt han i lang tid har ofret for å avdekke den dritten som foregår i Tønsberg. Og det viktigste er at vi får dette frem i lyset, at vi får medias oppmerksomhet. Så får vi sammen heller betale den prisen det koster, dette skal stoppes.

   Anette Røed Jørgensen:
   ! flott inlegg

   Oddvar Wallstad:
   Barneværnet har ingen andre å bebreide en seg selv for situasjon di er kommet opp i. Barnevænet stjel og bortfør andres barn, di må da forvente atter noen tid kommer mottrekk.

   Jann-Gunnar Hansen:
   Bvtjenesten er ikke I stand til å beklage feil og overgrep som er blitt gjort mot foreldre og barn, I stedet for innrømmelse og beklagelse så begår de nye overgrep for å dekke over gamle overgrep.

   Vibeke Vedvik:
   Jeg lider med deg og gutten din, men vi kjemper sammen hele gjengen! Dette skal stoppes!

   Laila Nielsen:
   Helt utrolig latterlig. Alle og enhver med god norsk kunnskap skjonner jo hva som blir sagt...politiet har helt rett..hvordan i alle dager kan disse personene ha med alvorlige problemstillinger atferd etc å gjøre. ..det er skremmende...Tenker på partnerdrap, selvmord der folk har ropt om hjelp. Jeg personlig var vitne til et selvmord i regi barnevernet. .vi steller bedre med hundene våre enn den behandlingen hun fikk....rusfri ungjente over lang tid...hun.mistet omsorg pga rus og ville ha samvaer etter flere år uten rus....satt på gangen. Barnevernet skulle bli med i møte til ruskonsulenten på time avtale. Ingen beskjed om at saksbehandleren ble forsinket...nei...merklig... klokka gikk....fortsatt ingen som kom...naermet seg tidspunktet for timeavtalen ... nei ingen i dora....tilslutt kom hun dessverre nå har klokken blitt så mye at jeg rekker det ikke!!!..ingen forklaring på status ingen beklager....ingen ny avtale...sabotasje av en ungjente forventnigsfull over å komme seg videre i livet...å møte sitt eget barn!!! Hun begynte heller ikke med dop igjen ... etter utallige andre hendelser...hun kjempet videre med advokat isedet i konflikt med barnevern...og alle vet hvem som har makten..hva skal man så stille opp med? Når systemet også bryter rettens bestemmelser.. ..Laila jeg er enormt skuffet husker jeg hun sa....etter å kjempet seg rusfri...noen som vet vansklig stumpe royken? annen sak nesten en mor tatt livet av...hadde det ikke vaert for kolleger. Voldsak hvor voldsutover pratet de rundt og fikk omsorg. Derretter begar han nesten drap....!

   Jeg blir sjokkert over innholdet i artikkelen og dramatiseringen deres..når de selv bagatelliserer og terroriserer andres liv som de gjør. ..gjennom uprofosjonell saksbehandling... .har de dyseleksi eller noe?de forstår jo ikke teksten. ...nå skjønner jeg mer av hvorfor ting er som det er, konklusjon: saksbehandleren stilte ikke fordi hun var eks narkoman ..det kunne vaere farlig...hmm...og de ga barna til voldsutoveren for de turde ikke annet... nok en gang ironisk..men man kan jo lure......hva med brannmenn skal de slutte slukke brann fordi det er farlig. ..nesten ikke til å tro! Godt tankegangen kommer frem i media! Å måtte de felle sloret for fremtiden med mer synlighet på tingene sine. Håper virkelig de må tre dette opptrinnet nedover orene...å bli profesjonelle.

   Mona Rodian:
   Dette er forståelig. Jeg skjønner sinne og hatet hans. Håper inderlig at rettferdigheten skjer fyldes. Stakkars mennesker : ( Helt forferdelig at vi skal ha sånne tilstander i bitte lille Norge !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1410436558977269/

   Rune L. Hansen:
   «Måtte noen kidnappe barnevernslederens barn (…) slik at det blir en reaksjon, som kan stoppe denne galskapen», skriver mannen.
   Under en av meldingene om barnevernlederen på Facebook skriver en av mannens Facebook-venner:
   «Jeg har sagt det mange ganger, det forundrer meg stort, nesten til det utrolige, at ingen av disse overgriperne er tatt livet av».
   Mannen svarer: «Det er bare et spørsmål om når, ikke om det kommer til å skje…».

   Jarleolav Östhus:
   I £tterpåkLokskapen `s Navn ' når Huset er brendt ned !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.03. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1203625903097018/

   Hadde de vært kompetente på ekte ...

   Hadde de vært kompetente på ekte ... og hadde de brydd seg på ekte ...

   Så ville de ha ivret efter å rette opp offentlige menneskeretts-forbrytelser.

   Og ville de ha ivret efter å unngå å begå eller å medvirke i offentlige menneskeretts-forbrytelser.

   Men hva er det vi ser og hører og vet, og enhver vet eller forstår at er faktum?

   Jo, at de konsekvent og ivrig hverken bryr seg eller har interesse av å være kompetente på ekte.

   Og hvem er det jeg nu snakker om? Blandt annet et politisk statlig såkalt "barnevern".

   Både alle de ansatte der og deres dirigenter, medspillere og akseptanter.

   Hvorfor er det de konsekvent og aktivt medvirker i og fortier menneskeretts-forbrytelser?

   Overfor barn, foreldre og andre medmennesker? Hvorfor?

   Offentlig ansatte menneskeretts-forbrytere. Hvem er det som aksepterer slikt?

   Hvem konkret er det som opprettholder - og viderefører - slikt?

   Hva enn begrunnelsen er eller kan være?

   Ikke meg iallfall. Tvert om.

   *

   Jarleolav Östhus:
   Da B v er en av Nök ~ Lene ' for & Takke for sist !

   Ove Jan Ludvigsen:
   Veldig bra skrevet, Rune L. Hansen. Barnevern system-rusket, må støves bort til et usynlig intet, for aldri mer å komme på banen Igjen. Ja, det er ihvertfall alle normale menneskers store ønske!

   Bjorn Emberland:
   Som man reder så ligger man

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er der ingen tvil om, at som man reder, slik ligger man!

   Rune L. Hansen:
   Det er faktisk så utrolig groteskt hva angår den politiske offentlige kidnapper-virksomheten (inklusivt dens dirigenter og medspillere), at den til og med bruker uttrykket "barnets beste" fra Barnekonvensjonen! Til og for hva? Jo, for å fornekte hele selve Barnekonvensjonen! For å fornekte både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven, Grunnloven og EMD!!! Så utrolig groteskt og uslåelig inkompetente er det altså mulig å bli!!!

   Jarleolav Östhus:
   Dærfor ¥ikthig for Po L¿t¿ sk LedeLse med ; &ndsvak §t as ~ minn ~ ₹

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.03. 2017 shared Jan Sandoy's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209786385391098

   Carta Norge, pr. 20170522

   Meget bra, Jan Sandoy! Det meste av det (Magna) Carta Norge presenterer kortfattet og presist hva som allerede fra før av er gjeldende lov og rett i og for Norge, men som forbrytes av politisk og offentlig mafia-virksomhet. Punktene i Carta Norge gir hva som både sikkert og muligvis langt på vei kan løse det meste av problemet. Meget bra!

   CartaNorge-20170322.jpg

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1363729257004100&set=p.1363729257004100&type=3&theater

   *

   Ca Ga:
   Jeg ønsket ennå å se at rettssaker blir ikke mer "trekkt" fram i mange år. Det går vel an at man jobber litt mer tidsreell

   Jan Sandoy:
   Hvis du har litt tålmodighet, skal ditt ønske gå i oppfyllelse mer enn du så for deg )))

   Rune L. Hansen:
   Ja, å måtte ha rettssaker for å ivareta sine helt soleklare menneskerettigheter hører ingen steds hjemme! Og enda meget langt verre når "rettssakene" og "retts-prosessene" er og blir livs-ødeleggende kafka-prosesser, inkvisisjons-prosesser og mafia-prosesser.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Det er et tankekors at hvis domstolene dømte i samsvar med fakta, bevis og lov, ville ikke forbrytelser mot sivile skjedd, og minst 100 milliarder offentlige kroner kunne vært brukt til positive ting for folk og land.
   Vi har en jobb å gjøre, men fra nå av blir det en parademarsj!

   Rune L. Hansen:
   Tilsiktelsen og hensikten med chartaet er tydelig i samsvar med menneskeretts-konvensjonene - og det å komme frem til løsninger for i praksis å få stoppet offentlige menneskeretts-forbrytelser. Et både globalt og nasjonalt problem og en katastrofe som stadig verre smitter fra land til land, i følge blandt annet Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, FN's High Commissioner for Human Rights. Han sier angående dette også blandt annet at det er viktig og nødvendig å få fokus på og forståelse for at det er alle og enhver av menneskerettighetene, altså også menneskerettighetene som helhet, som må og skal respekteres og sikres av enhver offentlig forvaltning - og at altfor mange grupperinger og fraksjoner dessverre har et splittende fokus på bare enkelte menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   What says Zeid Ra'ad Al Hussein, UN High Commissioner for Human Rights?

   Publisert 26. okt. 2015
   Zeid Ra’ad Al Hussein took office in September 2014 as the seventh UN High Commissioner for Human Rights, a post established by the 1993 World Conference on Human Rights as the principal human rights official in the UN system. His office has some 1100 staff members based in Geneva, New York and in 13 country offices and 13 regional offices or centers around the world. 700 more international human rights officers serve in UN peace missions or political offices.

   While serving variously as Jordan’s Ambassador to the UN, the United States and Mexico during the years 1996-2014, Zeid was a leader in many international efforts to advance human rights, including as President of the Assembly of State Parties of the International Criminal Court, and Chair the Consultative Committee for the United Nations Development Fund for Women. He holds a PhD from Cambridge University.

   Challenges to Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein, UN High Commissioner for Human Rights
   https://www.youtube.com/watch?v=e4U2J5Io4kw
   Challenges to Human Rights: Zeid Ra’ad Al…
   youtube.com

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209786385391098

   Per Edvard Akerø:
   Hva er din gjennomtenkte kommentar til punkt 7 da, Rune? Mener du virkelig 100% seriøst at dette gjelder i alle tilfeller?

   Per Edvard Akerø:
   Og er det greit å begå kriminelle handlinger bare det ikke skader andre? Punkt 8.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, angående punkt 7, Per Edvard Akerø.

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Per Edvard Akerø:
   Hva om den ene part er voldelig eller pedofil. Ville du ikke gjøre ett lite unntak i mantra da?

   Rune L. Hansen:
   Les Barnekonvensjonen Art 19, Per Edvard Akerø:

   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Per Edvard Akerø:
   Jeg slettet mine spørsmål da jeg har fått nok svar. Takk for opplysningen

   Rune L. Hansen:
   Les begynnelsen til Barnekonvensjonen nøye:

   Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Per Edvard Akerø:
   Takk. du trenger ikke skrive mer. Vennligst slett alle kommentarene jeg er tagget i. Takk : )

   Rune L. Hansen:
   Grunnen til at jeg refererte til ditt navn i mine kommentarer til deg var for å gjøre det lettere for alle andre å forstå og å delta i samtalen. Ikke for noe annet. Iøvrig syns jeg ikke du skal slette dine spørsmål og kommentarer, mange andre kan også ha nytte av slike dialoger. Og jo mindre behov for reprise angående dette dess bedre. ; )

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1494340743972769/

   Jan Sandoy:
   pkt 2 er kanskje det viktigste for å sikre at makten ikke kan begå forbrytelser mot sivile.
   En paragraf vil være retten til offentlige høringer der politi, dommere, barnevern, etc må møte og forsvare lovbrudd, kortslutninger, inkompetanse, overlegg, etc.
   Om domstolene fulgte loven, ville det ikke skjedd forbrytelser mot sivile. Når dommere risikerer å bli stilt for retten (av ofrene, ikke politi) i en menneskerettssikkerhetsdomstol, vil de bli meget nøye med at dømme i samsvar med fakta, bevis og lov.
   Dommere i menneskerettssikkerhetsdomstolen trenger litt kursing i metodene makten bruker, absurditeter, bortforklaringer, misbruk av lover, etc, men det tar ikke lang tid å utvikle.

   Rune L. Hansen:
   Jeg skal forsøke å fordøye på alt og det hele der, og håper også flest mulig andre vil gjøre det. Forhåpentligvis vil vi kunne komme frem til gode, presise og nødvendige formuleringer - og god eller viktig argumentasjon. Det gjelder at det er meget viktig og nødvendig å unngå at det ender i uvørne eller forhastede slutninger. Å komme frem til fullstendig og altomfattende hensynsfullhet er nødvendig.

   Jan Sandoy:
   Hvert pkt skal underbygges. Om du kjenner noen som egner seg, eller tekst som er utarbeidet, etc, mottas det med takk.

   Jan Sandoy:
   Og alle som vil at Norge skal bli en rettsstat må begynne å lage liste over personer som kan tenkes å ville skrive under på manifestet.

   Rune L. Hansen:
   Det er dog visse punkter i manifestet som bør klargjøres bedre. Punkt 8 kan virke uforståelig. Og hva og hvordan er eller skal en "sivildomstol" (punkt 3) være? Og hva om hvordan en "sivil etat med intervensjonsrett" (punkt 5)?

   Jan Sandoy:
   Ja, alt må konkretiseres. Pkt 8 handler i første rekke om kriminalisering av brukere av narkotika, mest hasj. En kriminalisering som har forårsaket verre skader enn narkotika, slik kriminalisering av alkohol gjorde i sin tid.

   Jan Sandoy:
   En sivildomstol skal være for enkle saker, med fast pris for selve saken, uten at det er nødvendig å bruke advokat.

   Rune L. Hansen:
   At tilgang til lov og rett skal koste penger hører vel ingen steds hjem?

   Jan Sandoy:
   Det vil avlaste tingretter og forhåpentlig gjøre dem mer profesjonelle, spesielt med nye regler for rettssaker. Det blir ikke lenger anledning til å pøse på med hummer og kanari og så vente på en dom der dommeren har lagt til grunn ditt og datt og utelatt det som betyr at dommen er feil.

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Ikke i utgangspunktet, men med denne bestemmelsen kan du reise sak for kr 5000.- og få beløpet dekt av motparten om du hadde grunn til å reise sak.
   Det er forskjell på 5000 og 150 000.-

   Rune L. Hansen:
   Angående punkt 8 bør vel heller uttrykkes at alt og ethvert av lovlig lov og rett må være i samsvar med menneskerettigheten og prinsippene for lovlig lov og rett (the rule of law)?

   Jan Sandoy:
   Rune L. Hansen Det er grunnlaget for alle pkt i Carta Norge. Om det ikke konkretiseres, ville det ikke skje før som siste land i verden.

   Rune L. Hansen:
   Det med pengene, at det skal koste noen person noe, blir vel både unødvendig og ulovlig.

   Jan Sandoy:
   Den som har en god sak, betaler ingenting. Den som saksøkes kan unngå kostnadene ved å erkjenne feil.
   Vi kan ikke åpne for en uhorvelig mengde saker om rene bagateller?

   Jan Sandoy:
   Sivildomstolen skal erstatte forliksråd, konfliktråd, etc.

   Rune L. Hansen:
   Og være og virke hvordan?

   Rune L. Hansen:
   En gruppe av tullinger?

   Jan Sandoy:
   Tror jeg skal være i stand til å sette opp et bedre regelverk enn i dag, med sikringskonstruksjoner.

   Jan Sandoy:
   Alt blir filmet og det er adgang til å få en åpen høring om dommen er i strid med fakta, bevisene og loven. Da må dommeren erkjenne inkompetanse, erstatnings- og straffeansvar.

   Jan Sandoy:
   Om dommen ankes, må dommeren stille til grilling om hva som rettsaken, bevisene og dommen.

   Rune L. Hansen:
   Angående de 5 tusen kroner, så kan 5 tusen kroner være livs-farlig for meg og mange andre, og både 5 tusen og 150 tusen være som ingenting for mange andre igjen.

   Jan Sandoy:
   Beklager! Sivildomstolen er for sivile tvister, ikke for forbrytelser mot sivile. De koster selvsagt ingenting. Ikke bare det, du går til en siviletat som sjekker ut om du har en sak, så overtar de nesten alt for deg. De har advokater, eksperter på overgrep, metodene, etc

   Rune L. Hansen:
   Tre-kløveret lovgivende, utøvende og dømmende myndighet skal egentlig være kompetente tjenende representanter for enhver i sivilbefolkningen og enhvers menneskerettigheter. I steden har de smittsomt og perverterende blitt det motsatte. Det er dette som må rettes opp - og et slikt charter kan bidra med og for.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. mars 2017: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring 2 minus-grader Celsius først her ute i natt, derefter mere stjerne-himmel og ned mot 4 minus-grader. Gradvis tilskyende og opp til 5 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og 6 og 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Dunkelt halv-mørkt, noe yr og 3 pluss-grader klokken 19.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154237881081875

   This is the primary purpose of Article 8 of the Convention, stated by the European Court of Human Rights in such way:

   "The Court reiterates that the object of Article 8 is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities. Any interference in the rights protected under this Article must, in order to be permissible, satisfy the conditions set out in paragraph 2 of Article 8 in terms of lawfulness and necessity, including the requirements of legitimate aim and proportionality."

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   Dette er det primære formålet med Art 8 i konvensjonen, stadfestet av Den europeiske menneskerettsdomstol på en slik måte:

   "Retten understreker at formålet med Art 8 i hovedsak er å beskytte den enkelte mot vilkårlig innblanding av offentlige myndigheter. Enhver innblanding i rettigheter beskyttet i henhold til denne artikkel må, for å være tillatt, oppfyller vilkårene i punkt 2 i Art 8 i form av lovlighet og nødvendighet, herunder kravene til saklig formål og proporsjonalitet."

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154237933346875

   Viktig!!

   Nok en gang har Den Europeiske Menneskerettsdomstol definert formålet med EMK Artikkel 8.

   Formuleringen lyder:

   "The Court reiterates that the object of Article 8 is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities. Any interference in the rights protected under this Article must, in order to be permissible, satisfy the conditions set out in paragraph 2 of Article 8 in terms of lawfulness and necessity, including the requirements of legitimate aim and proportionality."

   Vi vet feks. at alle saker som vedrører omsorgsovertakelse, er Artikkel 8 saker. Det samme med saker som vedrører tvangssalg av privat eiendom.

   Med andre ord: Enhver sak som vedrører omsorgsovertakelse, er et inngrep i EMK Artikkel 8.

   Spørsmålet er da, slik EMD definerer over, om inngrepet kan rettferdiggjøres etter EMK Artikkel 8 nr.2. Det er det offentlige som har bevisbyrden for dette. Hvis ikke det offentlige kan bevise dette under EMK Artikkel 8 nr 2, så foreligger det en krenkelse av EMK Artikkel 8.

   For at et slikt inngrep skal kunne rettferdiggjøres etter EMK Artikkel 8 nr.2, så må det offentlige bevise at;

   1. Inngrepet har blitt utført i samsvar med gjeldende lov ( typisk barnevernsloven)

   2. Inngrepet må ha forfulgt et legitimt formål.

   3. Inngrepet må ha vært nødvendig i et demokratisk samfunn, noe som i realiteten betyr at inngrepet har vært tvingende nødvendig, og er proporsjonalt i forhold til hensikten inngrepet er ment å oppfylle.

   Alle tre punktene må være oppfylt.

   Hvis ikke foreligger det altså brudd på EMK Artikkel 8.

   Spørsmålet er til alle der ute som er blitt utsatt for omsorgsovertakelse:

   Hvor mange har opplevd å fått prøvd sin sak prøvd etter EMK Artikkel 8 i det norske rettssystemet, slik EMD faktisk sier du har krav på?

   Jeg vedder på, basert på erfaring, at svaret er lik null.

   Spørsmålet er så videre :

   Vil du godta det , eller vil du klage å be om fornyet behandling i tråd med dine rettigheter etter EMK Artikkel 8?

   Men, EMK Artikkel 8 stopper ikke der.

   Den sier også at en omsorgsovertakelse, om den er lovlig, som hovedregel er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så raskt forholdene ligger til rette for det, og at gjenforening mellom biologiske bånd alltid er hovedmålet.

   Så da blir neste spørsmål:

   Er det noen der ute som har opplevd at det offentlige, på eget initiativ, har jobbet for å fremme en slik gjenforeningsprosess så fort forholdene ligger til rette for det?

   Jeg vedder på at også her er svaret labert, tett opp under null %.

   Så bruk dine rettigheter. Du kommer ingen vei uten dem .

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja, menneskerettigheter har liten verdi, hvis folk ikke påberoper seg dem.

   Rune L. Hansen:
   I og med at dommerne og all annen offentlig forvaltning er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene, så skal det egentlig ikke være nødvendig å påberope seg noe som helst.

   Ken Olsen:
   Nei det har jeg ikke opplevd, og har påberopt dette til SAMTLIGE møter med både BV og kommunal direktørene i Lørenskog....

   Per Steinar Sørå:
   Menneskerettighetene bestemmer myndighetene etterforgodtbefinnende! Går en til sak mot stat og kommuner, har en ingen rettigheter, mens offentligheten kan dømme en nord og ned uten skånsel! Det finnes derfor ingen menneskerettigheter i Norge! Det er kun på et visst papir som er brukt og skylt ned!!

   Nina Dale:
   Vi er rettsløse i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Husk at den offentlige forvaltningen i enhver prosess også er forpliktet til å respektere og sikre alle andre menneskerettigheter. Retten til en rettferdig rettergang (Art 6), forbud mot tortur (Art 3), etc. - og selvfølgelig også Barnekonvensjonen og Straffeloven, etc.!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2017:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154237798696875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3&theater


   crimes-against-humanity.jpg
 
   *

   Karsten B. Ause:
   Dersom den norske stat systematisk hadde brukt barnevernet mot etniske minoriteter, dissidenter osv så hadde det vært innenfor. Men Norge har en forpliktelse etter menneskerettighetene (!) å sikre barnas oppvekstvilkår. Det medfører i noen tilfeller at man må gi barn andre omsorgspersoner permanent eller midlertidig. At det har skjedd mye galt i barnevernet i Norge er det vel ingen som er uenig i, men å trekke Norge inn for samme domstol som krigsherrer fra Balkan og Afrika blir så useriøst at det er kontraproduktivt. Jeg håper forøvrig at de som har sendt anmeldelser dit er voksne nok til å legge brevene fra domstolen ut.

   Rune L. Hansen:
   Les en gang til, Karsten B. Ause. Du er jo ikke analfabet ... men kanskje ordblind?

   Solveig Korneliussen:
   Det verste et menneske kan oppleve er å bli frattat sitt barn urettmessig, og det skjer i stor skala under det norske barnevernet! Så det er absolutt nødvendig å blande inn stormakten når Norske myndigheter ikke vil høre på sitt eget folk angående denne uretten!

   Marianne Høvik:
   hva mener du, Karsten B. Ause, med å legge brevene fra domstolen ut ?

   Marianne Høvik:
   hvis man kan bevise alle de punktene som er ringet rundt med rødt, + punkt 4..hva er det da ? er det ikke crimes against humanity fordi, barnevernets lover har som intensjon å beskytte barn? Og... hvor stod det noe om at etniske minoriteter i denne sammenhengen... crimes against humanities, foregår også overfor mennesker som ikke er minoriteter, og ingenting ICC/ ICJ driver med er forbeholdt minoriteter. Det virker utrolig rotete og inkonsekvent det jeg leser i K.B.Ause´s innlegg over.+ at det foregår hele tiden overfor mennesker som er en del av en minoritet.. hva mer behøver du for å fatte

   Jan Franskmann:
   Minner om en jobbliste for norske styresmakter....

   Marianne Høvik:
   den som ikke forstår humor, skjønner sjelden alvor...

   Line Sandbæk Hansen:
   Karsten B. Ause er en falsk profil, opprettet for 7 timer siden!

   Line Sandbæk Hansen:
   Jeg har googlet han og han finnes ikke!

   Jan Franskmann:
   Det har blitt skrevet før, men hvorfor ikke gjenta det... George Owells 1984 bok var en advarsel, ikke en kjørebok !!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154237281551875

   I dag snakket jeg med en mann som har vært uten førerkortet sitt i fire år, fordi politiet mener han er eller har vært for glad i en fest.

   I og med at han har en lett funksjonsnedsettelse, sier det seg selv at det er prekært for ham å være uten førerkort over så lang tid.

   Han er altså ikke tatt i promillekjøring, men politiet i Kristiansand mener at hans "glade livsstil" ikke er bra.

   Så av preventive årsaker, har de derfor holdt på hans førerkort i fire år.

   Det er å bemerke at mannens fastlege, støtter han ett hundre prosent med tanke på å få førerkortet tilbake.

   Grunnlovens § 96 sier at ingen må straffes uten etter lov og dom. Det samme sier Den europeiske menneskerettskonvensjon som benytter begrepet " criminal sanctions" i flere av sine artikler.

   Jeg vil derfor stille følgende spørsmål:

   Kan politiet, som et forvaltningsorgan, holde på et førerkort i fire år, uten at dette er prøvd for domstolene?

   Eller: Kan forvaltningsorganer utføre straffeliknede tiltak uten at dette kommer i konflikt med Grunnloven og med våre internasjonale forpliktelser?

   Politiet skal selvsagt følge menneskerettene, og EMD har sitt eget straffebegrep.

   Dvs at straffebegrepet (criminal sanction) er autonomt, og skal klarlegges uavhengig av hva politiet selv måtte mene.

   EMDs etablerte rettspraksis, skisserer tre kriterier, kjent som ”Engel kriterier" (etter Engel- dommen), som skal fastslå om forholdet utgjør en "criminal sanction".

   Det første kriteriet er den juridiske klassifiseringen av lovbruddet under nasjonal lovgivning,

   det andre selve lovbruddets art

   og det tredje er alvorlighetsgraden av straffen som vedkommende risikerer å pådra seg.

   Det andre og tredje kriteriene er alternative og ikke nødvendigvis kumulativ.

   Dette er imidlertid ikke å utelukke en kumulativ tilnærming der separate analyser av hvert kriterium ikke gjør det mulig og nå en klar konklusjon med hensyn til eksistensen av en ” criminal sanction” (se, Jussila v. Finland [GC], no . 73053/01, § § 30-31, ECHR 2006.
   EMD har gjentatte ganger presisert at den juridiske karakterisering av en dom i henhold til nasjonal lov, ikke er av betydning for hvorvidt EMD klassifiserer et tilfelle som " criminal sanction"

   Ellers ville anvendelsen av denne bestemmelsen bli overlatt til skjønn i de kontraherende stater som kan føre til resultater som er uforenlig med det formål og hensikt konvensjonen har.

   Dette kommer også klart frem i Zolotukhin mot Russland, premiss 52:

   ” The Court reiterates that the legal characterization of the procedure under national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of the principle of non bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. Otherwise, the application of this provision would be left to the discretion of the Contracting States to a degree that might lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention”

   Saken mellom Nilsson v. Sverige fra 2005, er et godt eksempel på det:

   Det EMD ser på, er "the severity of the measure", altså alvorligheten av tiltaket.

   I Nilsson sin sak mot Sverige, var alvorligheten av å bli frarøvet førerkortet for 18 måneder, tilstrekkelig til at EMD mente det var straff.

   Følgelig: Når denne mannen fra Lindesnes har vært uten lappen i nå 48 måneder, så snakker vi altså om at han er ilagt straff av forvaltningen, men uten at lovligheten av inngrepet er ført for noen domstol

   Nok et eksempel altså, på hvordan norsk forvaltning bryter med menneskerettene.

   *

   Joste Dalsbreen:
   Førerkortet er et "privilegium", må vite. Well... biler går på drivstoff, ikke på førerkort.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ufattelig å lese, og jeg tenker, er det ingen grenser for maktmissbruk hos enkelte ??

   Kjetil Farstad:
   Dette har de verken lov eller anledning til - men spørsmålet er jo om de bryr seg.. De har makta,og da er det bare å trampe ivei...

   Ellbjørc Moen:
   Skal høre mye dumt før ørene detter av, dette er blank løgn

   Hilde Ottesen:
   Hmm jeg fikk brev fra fylkeslegen om å levere inn lappen jeg aldri hadde tatt pga sykdom. Politiet fant selvsagt ut at jeg ikke hadde lappen og kunne derfor ikke ta den. Så de gav meg sperrefrist på ubestemt tid isteden. Uten dom

   Hilde Ottesen:
   Lurer på om de fortsetter straffe meg for flukten til utlandet

   Tove Bolme:
   Det her bli som bv - man tar barna/førerkortet fordi de mistenker at i fremtiden blir det omsorgssvikt/ruskjøring. Sykt system :(

   Gunnar Reinsnes:
   Slik inndraging er standard når unge menn blir tatt for befatning med narkotika, uten å ha kjørt i påvirket tilstand. Da må de jevnlig avlegge rene urinprøver i minst ett år før de får førerkortet tilbake. Neppe i samsvar med EMK?

   AK Anne Kristine Våg:
   er det en menneskerett å ha sertifikat?

   Joste Dalsbreen:
   AK Anne Kristine Våg Nei, men du skal ikke straffes uten å ha gjort noe galt. DET er en menneskerett.

   Inger Anna Lise Sandby:
   Dette her er helt på jordet. Dem bruker makt, masse psykopater i politiet. Og med at dem får på seg uniform er oxo makten der. Men det finnes dem med empati og omsorg oxo for å få det sagt......

   Nina Haug:
   Vi burde vel vært uten førerkort hele hurven, kan jo hende vi kommer til å kjøre for fort.. ja, og ha nå på oss håndjern så vi ikke blir fristet til å stjele.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23-03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154237093461875

   Lederen av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), sier at utviklingshemmede ikke skal anbefales å sterilisere seg.

   – Slik jeg oppfatter det, er ikke dette nasjonale retningslinjer, men retningslinjer som sykehuset har laget selv, sier Kjos til TV 2.

   Og her er Kari Kjønaas Kjos inne på noe helt grunnleggende. Det er folket som utøver den lovgivende makta gjennom Stortinget, jf Grunnloven § 92.

   Problemet er bare at vi, i stadig større grad, ser at utøvende og dømmende makt tilegner seg denne makten. Altså ignorerer de lovgivende myndighet, og setter seg selv inn i lovgiver-setet.

   Som Wenche Røkke i dette tilfellet. Hun representerer den utøvende makt ( forvaltningen) .

   Hun har dermed en plikt til å respektere menneskerettene , jf Grunnloven § 92. Menneskerettene er selvsagt helt tydelig på at du ikke kan diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke opp til Røkke og hennes likesinnede og lage menneskeretter. De skal kunne dem, følge dem, og sikre dem til folkets beste.

   Men, når Røkke uttaler seg til TV 2 slik hun gjør, så betyr det, i beste fall, at hun ikke kjenner til innholdet i de menneskerettskonvensjoner som hun er satt til å sikre.

   I verste fall er hun blitt så maktglad, at hun setter seg seg over både Stortinget og menneskerettene.

   Og slike maktmisbrukere er det urovekkende mange av i Norge.

   Derfor må Stortinget, som folkets tillitsvalgte, begynne å gripe inn overfor de som bevisst krenker våre menneskeretter.

   - Dette er diskriminering. Her dømmer man folk basert på en diagnose de kanskje ikke har
   http://www.tv2.no/a/9010696
   Lederen av Stortingets Helse- og omsorgskomiteen reagerer sterkt etter TV 2-avsløring om at personer med lettere psykisk utviklingshemning har blitt anbefalt…
   tv2.no

   *

   Anita Skippervik:
   Mange av desse som krenker menneskerettene, krenker dei dobbelt med aktivt å sende bekymringsmeldinger til barnevernet utan å være reelt bekymra som er eit krav - ei kvar opplysning om ein person gjev ikkje grunnlag for ein offentleg tilsett å sende bekymringsmelding. Det har gått inflasjon og automatikk i det offentlege at dei trur at dei er pliktige til det dersom dei mottek den og den opplysninga om ein person. Dette er også eit tema som stortinget bør gå grundig gjennom.

   Rune L. Hansen:
   Hadde ekte bekymring vært motivet så hadde de ikke henvendt seg til en politisk mafia-virksomhet!

   Greta Solheim:
   Har dommere ikke forstått sine plikter, eller mangler de innsikt i hva deres uttalelser rent faktisk innebærer, eller kanskje håper at folk ikke forstår det? Dommere plikter ex officio, av eget tiltak, helt uavhengig av parters anførsler/påberopelse, å sørge for korrekt rettsanvendelse, jf tvisteloven § 11-3, jf Grunnloven § 92 tidligere § 110c, samt å reparere, rette opp underinstansens feil, jf EMK artikkel 1 og 13. Noe som jo er selve formålet med ankeinstanser.

   I realiteten trenger en part i grunnen ikke å påvise/påberope seg annet enn beviselige faktiske forhold. Bestemmelsene kan (selvsagt) ikke tolkes slik at dersom en part ikke aner hvilken korrekt rettsregel som favner dennes beviselige faktiske forhold, eller påberoper feil rettsregel/lovgivning, så har dommere ingen forpliktelser. Noe som er direkte rettsstridig, hensett at dommere er ansatt nettopp for å anvende/håndheve lovgivningen og korrekt rettsanvendelse, og staten har forpliktet seg i henhold til lovgivningen, herunder EMK og EØS-avtalen.

   På Høyesteretts egne sider heter det: ”Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås.”

   Altså når et saksforhold er undergitt rettslig behandling, så er det dommeres ansvar å anvende korrekt rettsanvendelse, innbefattet EMK og EØS-retten, og som også omfatter å tolke lovgivningen innskrenkende eller utvidende.

   Men når dommere ikke utøver disse pliktene, så benekter de jo i realiteten disse forhold, bl a i Biofuel-saken ved å hevde at deres krav sorterer under en ”omkamp” om partens ”glemte anførsler”. Altså mener dommere at dette er parters ansvar. Mens det i realiteten dreier seg om dommeres kvalifisert klandreverdig forsømmelser av sine plikter. Hvilket tilsier å angå et såpass prinsipielt anliggende, som trenger en rettslig avklaring.

   Connie Skjolden:
   jeg kan si mange ting... Det ene er dama er "gal" og det der er "sinnsykt"... Beklager at jeg ikke er enig med Røkke her. Men foreldre med utviklingshemning kan faktisk være en bedre forelder.... Dette er diskriminering av meget GROV art og bør granskes av Likestillingsombudet og eventuelt burde de utsatt for dette få erstatning av dette helsepropaganda apparatet og stedet Røkke arbeider for burde legges ned....

   Anne Sunde:
   Vi lærer ikke en dritt her i landet og jeg mistenker at det offentlige ikke ønsker å lære, de kan jo bare dele ut noen penger seinere, ikke sant? Først tvangssterilisering av taternne, så skandalene med barnehjemmene. Nå skal vi tvangssterilisere mennesker som har fått påklistret en diagnose de kanskje ikke har og som er stillet av en allmennpraktiker som synset for mange år siden eller av en IQ-test som ikke holder mål? Selv med ny utredning som viser at diagnosen er feil, blir de ikke kvitt stempelet, særlig barnevernet tvilholder på den feile diagnosen. Disse menneskene får bl a store problemer med å skaffe seg jobb og de mister ungene sine; de blir ribbet for alt pga en diagnose som høyst sannsynlig er feil. I tillegg er der rikelig med mennesker som har fått slik diagnose stillet av barnevernet; av ansatte der som ikke er kvalifisert for å stille diagnoser i det hele tatt
   ''Lederen av Stortingets Helse- og omsorgskomiteen reagerer sterkt etter TV 2-avsløring om at personer med lettere psykisk utviklingshemning har blitt anbefalt sterilisering.''
   ''TV 2 har avdekket at en IQ-test brukt på flere tusen unge fra 2003 til 2009, hadde svakheter som kan ha gitt feildiagnoser.
   Tirsdag fortalte TV 2 at Habiliteringsavdelingen ved Sykehuset Innlandet anbefaler alle med denne diagnosen å ikke få barn.''

   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås sier herover blandt annet at: "Problemet er bare at vi, i stadig større grad, ser at utøvende og dømmende makt tilegner seg denne makten. Altså ignorerer de lovgivende myndighet, og setter seg selv inn i lovgiver-setet."
   Enhver som er noe voksent opplyst i dagens Norge vet at Marius Reikerås med de ordene peker på et meget alvorlig problem: Forbrytelser i og av den offentlige forvaltningen. Hva enn forbrytelsene er forårsaket av. Uvitenhet, ond vilje, grådighet, hovmod, gode hensikter, ideologi, etc. Verdens verste problem og katastrofe i verden til alle tider. Hva enn forbryterne og deres medspillere selv har ment eller trodd.
   Men glem ikke at også representanter for den lovgivende makt ikke mindre har gjort seg skyldige eller medskyldige i slike forbrytelser! Blandt annet ved å tillage eller bruke ulovlige lovbestemmelser, regler eller avgjørelser.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. mars 2017:

   Mørkt, vått, tildels noe lett yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, antydninger til yr og 4 og 5 pluss-grader utover formiddagen. Vått, disig himmel og tildels regn og yr utover eftermiddagen. Nokså mye og jevnt nedbør og disig fra omkring 15-tiden. Mørkt, vått, 4 pluss-grader og mindre nedbør utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.03. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209801706694121

   The best interest of the child (barnets beste) ...

   Only crazy people use the phrase "the best interests of the child" from the CRC for to disown the contents and the law-provisions in the CRC.  

   Bare gale mennesker bruker uttrykket "barnets beste" fra Barnekonvensjonen for å benekte innholdet og lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen.

   *

   Marit Andreassen:
   Ja finne ord, men det er langt i fra sannheten der ute

   Espen Hæhre:
   Mantra uten innhold.

   Rune L. Hansen:
   Ikke misforstå. Barnets beste er ikke å krenke Barnekonvensjonens menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Do not misunderstand. The child's best interests is not to violate the CRC's human rights.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Rune L. Hansen:
   The Convention on the Rights of the Child (CRC):

   "The States Parties to the present Convention,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Art 4:
   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   
---   
---

   Steven Bennett, 24.03. 2017:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1031415283625089

   Norway admits to violating the Human Rights of its citizens, but qualifies this statement by saying - they are concerned about the 'best interest of the child'.

   The mother of Tonje Jacobsen who fled from Norway to Sweden to give birth, claims she was told that they recommend sterilization of people with the diagnosis of slightly retarded/handicapped.

   On Sunday, TV2 in Norway told the story of 20-year-old, Tonje Jacobsen who fled from Norway’s Child Welfare System (NCWS), Barnevernet. She moved to Sweden to give birth to her child, because she felt persecuted in Norway. Tonje’s diagnosis of lightly mentally retarded is most likely wrong. In Sweden, she is considered a good mother.

   TV2 has now confirmed that the Habilitetcenter (Centre for Rehabilitation and Competence (CRC)), at Innlandet Hospital (Hedmark and Oppland County) recommends everyone with this diagnosis not to have children.

   The CRC in Norway are the operators of studies and diagnosis, and they provide advice and guidance to people who are handicapped or have other disabilities.

   It was when Tonje became pregnant, when her mother called CRC. They were the ones who gave Tonje the diagnosis of lightly mentally retarded and the mother now wanted advice due to Tonje being a single mum.

   Tonje’s mother said, CRC advise those with such a diagnosis to be sterilised, those that are perceived to be slightly retarded. Tonje’s mother was in deep shock and completely stunned that they could say something like that about her daughter.

   TV2 showed a web article from 2015 from the leader of CRC in Innlandet. Former employees of CRC write here about what they say to young people with developmental disabilities or learning difficulties when they give them courses. And they use the word sterilisation:

   Excerpt from the SOR-report 4/2015:

   To undergo surgery is called sterilisation, and it is cost free for the handicapped in Norway (5). We know of no one with a retardation that has got to keep their baby after it’s born. Children's services have a separate law that takes care of the child's rights, and it becomes too difficult for the handicapped to take care of children. Therefore, NCWS helps the children, so they live with someone who can take good care of them (10).

   Wenche Røkke, the leader of the CRC in Innlandet apologised to the mother, and agreed that it could be interpreted as discriminatory, but she said they must adhere to the content. They do not recommend handicapped people to have children.

   NCWS was made aware of the violation of Human Rights, but nothing happened.

   The leader at the CRC in Innlandet again confirmed that their advice to slightly retarded people is very clear - they do not recommend them to have children.

   Tonje fled to Sweden when the NCWS received a report of concern because of the diagnosis ‘lightly retarded’, a diagnosis specialist in psychology, Ester Solberg, now says is, with great probability, incorrect.

   In addition, the child welfare services in Sweden have concluded that she is a good mother. TV2 has also recently revealed that an IQ test applied to several thousand young people in Norway from 2003 to 2009, had weaknesses that may have resulted in many wrong diagnoses.

   TV2 has also been to Sweden. In Sweden, the opinion is different - those who are developmentally disabled will always need support if they choose to become parents. This is their basis when they give their advice, and they are clear on that a great deal of these people will not be able to handle the task.

   But they give people with disabilities customised help. TV2 also met with two lightly developmentally disabled mothers with children who think they are tremendously great parents, “Absolutely, of course - why wouldn’t we be. With the right kind of help everything is possible,” says Eleonor Belin, who has a son that is now 17 years old.

   Wenche Røkke will not comment on the TV2 report from Sweden. She will only answer on the Norwegian side. “We cannot decide anything or force anyone to do anything. We give our advice based on our professional stand,” she says.

   According to the Human Rights Act, people with disabilities have every right to start a family and have children. This is also written in the convention that Norway has signed, including the convention on rights of people with disabilities.

   “Do you admit to your advice being in contradiction to the Human Rights?” asked TV2. “The way you ask the question, I will have to say that they are,” says Wenche Røkke and points out that they are concerned with the child's best interest.

   Tonje’s mother reacts strongly to the statements from Wenche Røkke. “It’s so discriminatory that I don't have any words for it, really,” she says.

   Wenche Røkke says she will adhere to the counselling they provide at the CRC in Innlandet.

   “So you think no handicapped person should have children?
   “Yes, I think I have given you a very clear answer to that now,” says Wenche Røkke.

   After Tonja gave birth, Norway sent a message of concern to child welfare in Sweden. Home visits and observations were set up with Tonje and her baby.

   TV2 was present when Tonje and her lawyer received the results of children service’s findings in Sweden.

   They had no concerns at all about Tonje’s parental ability. They recognised that the baby and mother worked well together, and they have followed this up over the last four months," says Tonje’s lawyer, Astrid Gjøystdal.

   After hearing that Tonje’s was a great mother, Tonje’s mother responded, “you know what Tonje, you’re the best mum – it was so great to hear.” And, of course, for Tonje it was such fantastic news - “I was completely shocked, and so very happy."

   Tonje’s mother thinks that the CRC in Norway has shown no respect for the family.

   “None. Neither to my daughter, to the expected baby or to us as parents, says Sissel Hermansen.”

   #everychildisworthfightingfor
   #letthechildrenbesetfree
   #childabuse #norway
   #stopbarnevernet

   This is the link to the article:

   Tonje (20) rømte til Sverige for å føde
   http://www.tv2.no/a/9004846/

   *

   Cazacu Nicoleta:
   Really? They are joking, right?

   Marianne Høvik:
   : )

   Effe Bense:
   Germany had Gestapo, Norway has Childsbestinterest... : )

   Lena Kostazou Oberg:
   Νο they are not joking..

   Eugene Lukjanenko:
   UK also justifies destruction of families by " best interests of a child" Surely only ss know those " best interests "

   Rune L. Hansen:
   The best interest of the child (barnets beste) ...

   Only crazy people use the phrase "the best interests of the child" from the CRC for to disown the contents and the law-provisions in the CRC.

   Bare gale mennesker bruker uttrykket "barnets beste" fra Barnekonvensjonen for å benekte innholdet og lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen.

   Rune L. Hansen:
   Do not misunderstand. The child's best interests is not to violate the CRC's human rights.

   Jan Hansen:
   Concerned MY ASS!!!

   Eugene Lukjanenko:
   But all UK system of "child protection " is built around exemption of Art.8

   Rune L. Hansen:
   The Convention on the Rights of the Child (CRC):

   "The States Parties to the present Convention,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Art 4:
   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   Brian A. Asbury:
   Sounds a heck of a lot like eugenics. People they deem flawed, morally corrupt, or incompetent coerced into sterilization so they can't reproduce. That's freaking eugenics! My country once practiced this terrible crime against humanity, and so did Nazi Germany. If this is truly what Norway's CPS is doing, I oppose and condemn it 100%. This is a hate crime, just like racism.

   Therese Frøyna Burum:
   Norsk barnevern: barnet må i fosterhjem etter fødsel.
   Svensk barnevern: oppfølging av mor i 4 måneder. Konklusjon: hun er verdens beste mamma

   Joseph E Kyllingmark:
   not full-fledged eugenics yet, but heading down that road. How long before politics/culture becomes the basis for these kinds of policies?

   Brenda Kreher:
   the sterilization of those deemed "unfit is the very heart of eugenics. fyi, in Iceland, all babies determined in utero to have Down's Syndrome are aborted. 100%. it is government policy. -     http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/essay2text.html
   Social Origins of Eugenics
   eugenicsarchive.org

   Steve Osfield:
   And the road to hell is paved with best intentions - one would have thought a country occupied in WW2 by the Nazis would be very careful about using the belief that the end justifies the means.

   Eugene Lukjanenko:
   I guess Bodnariu case influenced general conditions of Barneverent?

   Pénélope Wee:
   Welcome to Gattaca… soon enough.

   Ken Olsen:
   Strange that the best interest of the child, is in conflict with the rights of the child...

   Marianne Høvik:
   most cancers and tumors of the society destructs itself from the inside, if the right nutrition and care is given to the body/society https://www.youtube.com/watch?v=OA1V7cI28hI
   Chris Rea - The road to hell (long version CD) HD
   youtube.com

   Camelia Bogdan:
   At least they recognized & admit violating the Human Rights. But how about misdiagnosing parents as retards ? Are psychiatrists doctors corrupt & put such diagnostic in cooperation with Barnevernet to help them taking away children from healthy families? How about teachers who are bribed to make fake reports for the same reason? Your whole system is corrupt at all levels. This remember me our country during the dictatorship of Ceausescu who created the Security ( like KGB or Nazi) to spy on people & to hire informants ( like Norway's teachers) to make fake reports. We were terrified & not trust each other, even our neighbors. Is this what Norway' people want? At least we got rid of our dictator, but his Security servants after hiding for a while were able to take key positions in leading the country into almost total economic disaster. My people still fight to get rid of corruption, and the evilest communists.

   Therese Frøyna Burum:
   Det blir innmari enkelt for staten å ta alle avgjørelser for barna når de små barna ikke kan snakke for seg

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 14p2:
   "Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling."

   Brian A. Asbury:
   Therese, it starts when parents are deprived of the right to not only speak for themselves, but also to raise their children according to their traditional family values, the way that seems best to them. There is a reality that Norway's government just doesn't want to accept; governments, no matter what country, suck at raising children. Is the government going to be there to read children bedtime stories? To tuck them in at night? To comfort them when they fall off their bicycles and scrape their knees? When they get sick and throw up all over the bathroom? To teach them right from wrong as they grow? Can the government guarantee that the foster homes these confiscated children go to will be able to provide these things?? No they cannot. They can't guarantee it in Norway, they can't guarantee it in America, or England, or anywhere else. But I sure see a string of broken-hearted parents and children here, and a lot of children facing horrible abuse in the foster care system. I'm convinced that Norway's CPS system doesn't care about the families they tear apart, as long as that government money keeps rolling in. Corruption stinks doesn't it?? : (

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154240236896875

   Da jeg besøkte det polske parlamentet i fjor høst, kom jeg i kontakt med en rekke hyggelige polske parlamentarikere som var interessert i fenomenet "Det norske barnevernet".

   Med en smule ironi i stemmen, sa de at hadde ikke Norge hatt så mye penger til bruk i offentlig sektor, så hadde heller ikke fenomenet rundt pengemaskinen "barnevernet" kunne oppstå.

   Da hadde man, som i Polen, heller sett til storfamilien for å løse det som eventuelt måtte være av familiære problemer. Noe som selvsagt er samfunnsmessig langt rimeligere.

   Polen er et land med nærmere 40 millioner innbyggere. Altså 8 ganger innbyggerantallet av hva som er i Norge.

   Da jeg spurte de samme parlamentarikerne om hvor mange reelle omsorgsovertakelser det var per år i Polen, var det ingen som kunne svare eksakt, men noen anslo tallet til å være mellom 30 til 40 per år.

   Uansett i sterk kontrast til de tusenvis av omsorgsovertakelser som skjer i Norge.

   Det er altså liten tvil om at offentlige penger er et nøkkelord her.

   Om det stemmer at det norske barnevern har en totalkostnad per år på ca 20 milliarder kroner, så sier det seg selv at det er mange som vil danse rundt denne pengemaskinen.

   Og nå viser det seg at "kjendisadvokaten" som barnevernet har hyret inn i forbindelse med at ansatte føler seg krenket på nettet, tar angivelig rundt 4000 kroner timen.

   Men, det er vel ikke så farlig hva det koster, all den tid det er det offentlige som betaler, ref skattebetalerne.

   Det ironiske i dette, er altså at det er de som barnevernet påstår krenker dem, som i realiteten er med på å finansiere barnevernets praksis gjennom skatteseddelen.

   Men den motsatte vei, altså når individet påstår at barnevernet krenker dem, så er det neppe noen som har råd til å bla opp 4000 kroner per time, for å hyre en advokat.

   Dette viser, nok en gang, at loven ikke er lik for alle, selv om likhet for loven er grunnlovsfestet.

   *

   Albert Johnsen:
   Samfunnsøkonomisk ineffektivitet er den uunngåelige baksiden av medaljen i vår olje-smurte økonomi. 'Det kreves en god rygg til å bære gode dager', er et av de gamle ordtakene som beskriver denne situasjonen. I mange ti-år har vi rekruttert ledere og beslutningstakere i samfunnet, som skal ta de vanskeligste valgene og beslutningene, basert på 'riktig' parti-bok og 'kveldskurs i polka og rosemaling', som har blitt fremstilt som universitetsutdannelse. Jeg tror ikke at en kan forvente noe annet enn de problemene som vi ser.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Handel med barn!

   Albert Johnsen: 
   Ja, Rosa, det er det verste, og viser hvor langt ut på viddene våre ukvalifiserte ledere i samfunnet er i stand til å gå.

   Linda Håland:
   Loven er ikke lik for alle....Jeg ønsket og hadde avtale med Annie H Vigsnes saksbehandler i Kristiansand barnevern om å få utlevert saksdokumenter. Først tok jeg kontakt med resepsjonen, der sa di jeg måtte fylle ut papir, dette var en torsdag i 2017. Jeg forberedte og sa jeg kom innom neste uke så kopiering bare kunne starte.Neste uke dro jeg på kontoret til barnevernet. Skrev under på skjema jeg fylte ut. Fikk beskjed om at få papirer var blitt kopiert, di trengte tid (dette skjedde uken etter). Avtalte da å ta kontakt igjen neste uke. Dagene går og fredag uken etter får jeg ikke papirer. Opp i denne ventingen slet også barnevernets kopi ansvarlig med sykdom. Får mld av Annie H Vigsnes om at papirer ikke utleveres.
   Begrunnelsen viser at Annie H Vigsnes, mener jeg har skrevet negativt om fostermor Monica Pettersson Sløgedal Djupvik på internett/favebook i november 2016.
   Dette må da være feil ? Annie hvor mange år har du visst om den offentlige uthengingen av både barn og familie. Også på internetti i aviser. For øvrig sjekk min profil.
   Hvorfor behandles loven ulikt ? Noen kan si og gjør som di vil. Fungerende leder Heidi Salvesen, du skrev også under på Annie H Vigsnes sin begrunnelse. ... Vil noen lærde forklare meg hvorfor ?

   Kirsten Laika Schei:
   Dette er rent pi. .... (Beklager utrykket) fra BV s side.
   De har ikke anledning til å synse noe som helst i det hele tatt rundt hvorvidt utlevering av saksdokumenter til part skal finne sted.
   Dette er lovfestet partsrettighet og bør havne på skarpskodd advokats bord umiddelbart. !!

   Linda Håland:
   Går videre, men den vurdringen hadde vært fint å få svar på. Klaget til Kristiansand barnevern på avgjørelsen. Håper på snarlig svar ellers må jeg vel klage til Siri Løvbukten s kontor/arbeidssted (tidligere saksbehandler), i dag ansatt Fylkesmannen.

   
---
---

   Klaus Knag, 24.03. 2017:
   https://www.facebook.com/notes/klaus-knag/frels-oss-fra-sannheten/1026434177498654

   Frels oss fra sannheten!

   Å fydda, nei nå har sannhetsøkeren Svein Olav Nordlien vært på ferde igjen. Hvorfor kan han ikke bare gi seg med spørsmålene som politiet og påtalemyndighetene ikke vil svare på?

   Dette er en stygg sak som jeg tidligere har omtalt og gitt introduksjon til i artikkelen «Saksbeskrivelse: uskyldig, men domfelt i voldtektssak - nøkkelpunkter gjeldende for delspørsmål i straffesak» (se https://www.facebook.com/notes/klaus-knag/saksbeskrivelse-uskyldig-men-domfelt-i-voldtektssak-n%C3%B8kkelpunkter-gjeldende-for-/1007563312719074/)

   Nei, nå ser det vel stygt ut for trollene lensmannen, statsadvokaten og Riksadvokaten. Og hvilken katastrofe ville det ikke være om sannheten kom fram.

   Men nei, så enkelt er det nok ikke i møte med makten. Her møter vi en helt annen virkelighetsoppfatning med andre og mer tungtveiende hensyn som er på spill. Lensmannen, statsadvokaten og Riksadvokaten må jo tenke på etatenes renome og troverdighet. Det samme må domstolene. Vi må tenke med forferdelse på hva som vil kunne skje hvis den allminnelige tilliten til disse blir borte. Situasjonen kan komme ut av kontroll hvor lovløshet, anarki, kaos og panikk kan komme til å bre seg. Tenk hvor ødeleggende en slik utvikling ville kunne bli for samfunnet.

   Myndigheter tar seg gjerne friheten til å omdefinere ubehagelige sannheter etter behov. Sannheten må til enhver tid være det som sluttresultatene av myndighetenes beslutninger er. Denne konstruerte virkelighetsoppfatningen, eller eventyrfortellingen synes myndighetene å kunne leve godt med i et samfunn hvor folk flest gjerne lever tryggest med å få beholde sine livsløgner:

   - Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme (fra «Villanden» av Henrik Ibsen, se https://no.wikipedia.org/wiki/Livsl%C3%B8gn)

   Myndighetene har ikke alltid tid og ressurser til å gjøre rett og opptre rettferdig. Vi kan ikke ha det slik at alle og enhver kan kreve å få svar på sine kritiske spørsmål.

   Tiltroen til autoritetene - et naturlig menneskelig instinkt

   Den som er i posisjon til å kunne utøve makt og myndighet vil i kraft av dette få en maktgitt autoritet over borgerne. I den grad borgerne har gitt sin tilslutning ved valg eller på annen måte ha akseptert makten med dens regler og strukturer som sin samfunnsramme vil tiltroen være sterkere

   Autoritetene, da i hovedsak myndighetene nyter allerede høy grad av blind tillit fra den aller meste lydige befolkningen. Milgram-eksperimentet har bekreftet vitenskapelig hvordan dette fungerer i praksis:
- Eksperimentet viste at et vanlig menneskes lydighet overfor en autoritetsperson er mye større enn mennesket selv tror, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet. (se https://no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet)

   Myndighetene har definisjonsmakten. Da er det greit å framføre konklusjoner uten begrunnelse for å avskjære videre diskusjon om hva slags overveiinger som måtte ligge bak. Her er det gjerne tilstrekkelig å opplyse at myndighetene har vurdert saken og kommet til at det enten ikke foreligger noe kritikkverdig, eller om det skulle foreligge feil, da er ikke disse alvorlige nok til at de ville ha fått konsekvenser for avgjørelsen.

   Når folk allerede har tiltro til myndighetene oppstår det automatisk en selvbedragende psykologisk effekt. Det er menneskets natur å tolke inntrykkene skjevt og i samsvar med hva som oppfattes å være det forventete bildet av situasjonen. Inntrykkene blir slik gjerne benyttet til å bekrefte den oppfatningen en har fra før. Observasjoner som gir en annen tolkning blir enten helt sett bort i fra, eller de blir tillagt lavere og ikke avgjørende vekt. (jf. (se https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias) Det er mulig at denne bekreftelsesskjevheten kan forklare Milgram-effekten, eller at det dette bekreftelsesskjevheten forsterker Milgram-effekten og gir en oppfølgende og mer varig effekt.

   Tilfeldighetenes nesten rettferdige spill

   Det er avgjørende for makten at borgerne har tiltro til at myndighetene representerer det gode. Alt gjøres i beste mening, også når det gjøres feil. Hva gjør det vel om det noen ganger rettes baker for smed for å sikre at makten kan få fred til å konsentrere seg om sine andre viktige prioriteringer. Hensynet til opprettholdelse av lov og orden gjør at myndighetene må få borgerne til å innordne og disiplinere seg.

   Domfelte var kanskje bare var litt uheldig ved trekningen når bevisene skulle vurderes. Noen er heldige, mens andre er uheldige. Slik er tilfeldighetenes spill. Om ikke annet må borgerne ha tiltro til at trekningen var rettferdig. Det var sikkert ikke vondt ment om treknings­resultatet var uheldig for domfelte. Myndighetene har begrensete ressurser. Trekningen er ferdig, og domfelte må akseptere resultatet av den. Nå må vi legge dette bak oss og komme oss videre.

   De gode statistikkene etter seierherrenes målestokk

   Politi- og påtalemyndighetene får selvsagt en ny stjerne i boken ved at de har klart å få dømt og straffet en. Oppklaringsprosenten blir høyere. De fleste blir dermed fornøyde. Hvor vidt vedkommende reelt sett måtte være uskyldig og om bevisene var tvilsomme eller usikre, det vises ikke i statistikken til påtalemyndighetene sine tall for måloppnåelse. Gode tall er selvsagt viktig for å opprettholde tilliten til disse etatene.

   Hvem teller vel på objektivitetsmanglene underveis, når det endelige resultatet foreligger. Nei, da teller man de endelige resultatene. Selvsagt vil de endelige resultatene også være det det som blir lettest trodd av så vel pressen som den allminnelige borgeren.

   Begrepet «den endelige løsningen» er ellers kjent fra den andre verdenskrigen for et annet «problem», en ideologist tanke som ikke vekker den samme entusiasmen etter at det ble avdekket hva slags praktiske konsekvenser dette hadde fått i forhold til respekten for menneskeverdet. Hadde imidlertid motparten vunnet krigen, hadde denne helt sikkert kunnet definere løsningene til beste for sitt bilde og måloppnåelse. Seierherren pleier uansett å skrive historien og definerer derved den vedtatte sannheten for ettertiden.

   Trenger sannheten en hjelpende hånd når fakta er utilstrekkelige for å oppnå det man ønsker?

   Myndighetene får gjerne mye tiltro i utsagnet:

   - Den gud gir et embete gir han også forstand. (se http://tidsskriftet.no/2016/03/sprakspalten/den-gud-gir-et-embete-gir-han-ogsa-forstand)

   Dette utsagnet kan tolkes til at embetsmennene derved utfører guds vilje overfor borgerne. På en tilsvarende måte forstås gjerne at embetsmennene og gjerne også at tjenestemennene under dem representerer det gode uegennyttige og samfunnsnyttige. Borgerne flest oppfatter gjerne essentsen av dette, og den psykologiske bekreftelsesskjevheten fyller ut resten.

   Embete og posisjon, autoritet blir mye av det samme. Fotballstorheten Diego Maradonna hevdet at det var guds hånd som førte til en skåring. Videobilder viste at det var Maradonna sin egen hånd som stod for skåringen. Her gav han æren eller skylden til gud for jukseskåringen. (jf. «Maradona 'Hand of God' Goal 1986 World Cup» , https://www.youtube.com/watch?v=-ccNkksrfls) Sagt på en annen måte gav han sannheten om at skåringen var reell en hjelpende hånd, hvorpå skåringen ble godkjent.

   - Tunisiske Ali Bennaceur var kampleder i VM-kvartfinalen mellom England og Argentina på Azteca stadion i Mexico i 1986. Maradona avgjorde kampen med to mål, det ene med hånden etter en luftig duell med Englands keeper Peter Shilton. Dommer Bennaceur fikk ikke med seg den argentinske legendens tjuvtriks og godkjente scoringen til voldsomme engelske protester.

   - Etter kampen hevdet Maradona at målet ble scoret med «Guds hånd»

   - I intervjuer etter kvartfinalen for 29 år siden beskyldte Bennaceur den bulgarske assistentdommeren Bogdan Dotsjev for ikke å ha fått med seg handsen.

   - Før kampen ga FIFA oss klare retningslinjer: Hvis en kollega er bedre plassert enn deg selv, skal hans avgjørelse gjelde. Det var akkurat det jeg gjorde. Assistenten min løftet ikke flagget, sa tunisieren til det franske fotballmagasinet So Foot nylig..

   (se http://www.dagbladet.no/sport/maradona-scoret-ikke-det-malet-helt-pa-egen-hand-jeg-var-hans-assistent/60644569)

   Kombinasjonen av at fotballstjernen hadde høy tiltro og at dommeren og hans assistenter ikke fulgte godt nok med, og overså fakta gjorde at skåringen ble gjort gjeldende. Enten resultatoppnåelsen oppnås ved at sannheten omdefineres med en hjelpende hånd eller ved at dommerne ser bort i fra de faktiske forholdene, vil i begge tilfeller medføre at et uriktig resultat blir det gjeldende.

   Når påtalemyndigheten lar være både å avhøre vitner og undersøke bevis, samt ser vekk når de blir konfrontert med slike mangler i ettertid, etter at dom er falt, da har vi et tilfelle av en form for hjelpende hånd for at et uriktig resultat vil bli stående som det gjeldende.
 
   --------

   I den aktuelle straffesaken som Nordlien er blitt engasjert i, var det opplyst som innledning til overgrepet at tiltalte A hadde vist porno på en datamaskin. Politiet hadde beslaglagt en datamaskin fra A, og han skulle få den tilbake. De undersøkte den ikke og leverte den senere tilbake. Politiet hadde altså både forspilt bevismuligheter som kunne ha sjekket A ut av saken for dette forholdet, men de opprettholdt likevel påstanden. Senere ble den datamaskinen som A hadde i bruk på den tiden undersøkt av en ekstern dataekspert, som kunne konstatere at den ikke hadde vært i bruk i perioden en uke før og en uke etter det opplyste overgrepet skulle ha skjedd. Politiet ignorerte også dette beviset som kom i ettertid.

   Politiets hjelpende hånd var å tro på fantasi i ulike variasjoner, når det fantes håndfaste bevis på det motsatte, som de lot være å undersøke. Heller ikke foretok de noen rekonstruksjon for å finne ut av om fornærmedes forklaring faktisk var sannsynlig. Hvis de hadde gjort det ville de høyst sannsynlig ha funnet ut at handlingsforløpet neppe ville ha foregått på den måten som det var beskrevet. Påtale­myndig­hetens grunnlag for at det straffbare forholdet var bevist utover enhver rimelig tvil var kun den høyst usikre påstand mot påstand.

   Riksadvokatens hjelpende hånd er å si at Nordliens henvendelser ikke gir grunnlag for en ny realitetsvurdering også med henvisning til at det har vær fremnet to gjenopptakelses­begæringer uten at Gjennopptakelseskommisjonen har funnet grunnlag for gjenåpning. Da det ikke finnes rimelig grunnlag til å forstå hva slags høyere kunnskap eller forståelse som måtte ligge bak denne «guddommelige beslutningen» må det kontateres at Riksadvokaten, statsadvokaten, lensmannen og Gjenopptakelseskommisjonens veier må være uransakelige eller som det på engelsk lyder «moves in mysterious ways».

   --------

   Den som måtte gå til angrep på politi og påtalemyndigheten kan støte på en vegg av lojalitetskultur:

   - Baidoo-saken viser tydelig at politifolk heller avgir falsk forklaring enn å vitne mot en kollega, sier professor Anders Bratholm. - Det er ingen tvil om at politiet beskytter hverandre. Lojaliteten kollegene imellom er svært sterk, og nettopp dette fenomenet gjør det nærmest umulig at slike saker ender med domfellelse. (se https://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-reportasjer/sefo-politiets-beskytter)

   --------

   Et annet eksempel på en hjelpende hånd gjelder domstolene, domstoladministrasjonen og dommerstanden.

   Den 26. juni 2012 da behandlet Høyesterett der en avgjørelse var blitt krevet opphevet på bakgrunn av en manglende avgitt dommerforsikring. Fra Rt. 1916-559 var det klargjort at en manglende dommerforsikring er en absolutt opphevelsesgrunn:

   - Efter min opfatning av loven foreligger her netop et saadant tilfælde, idet jeg mener, at de forannævnte domsmænd ikke lovligen kunde være dommere uten foregaaende edfæstelse. Det er et i vor rettergangsordning inden dens hele omraade gjennemført princip, at ingen maa utøve dommermyndighet uten først at ha avlagt den i loven for tilfældet foreskrevne ed. (se http://rettsnorge.com/Sakslinker/Rettspraksis/Rt-1916-559_Dommered.htm)

   Situasjonen var avdekket fra og med rundskriv G-49/91 av 15. mars 1991:

   - Etter domstolslovens § 60 skal alle dommere avgi forsikring. Dette synes ikke å være praksis i dag ved alle embeter. (se http://www.sakkyndig.com/lov/DF/1991-G49.pdf)
Videre rundskriv G-12/02 av 5. juli 2002 bekreftet at situasjonen på ingen måte var brakt under kontroll:

   - Forsikringen sendes i dag fra domstolen til fylkesmannen. Det synes ikke å være praksis ved alle embeter per i dag, og det er grunn til å anta at det er domstoler med dommere og dommerfullmektiger som ikke har avgitt dommerforsikring. (se http://www.rettsnorge.com/Sakslinker/Dommerforsikringer/Andre%20dokumenter/Rundskriv%20G%2012-02.pdf)

   Brev av 15. mai 2012 fra Domstoladministrasjonen til Regjeringsadvokaten:

   - I 2008 ble DA klar over at det manglet mange dommerforsikringer i arkivet. Som følge av dette ble dommernes personalmapper gjennomgått. (se http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Juli/150512%20Domstoladministrasjonen%20NOTAT%20uoff.pdf).

   Justis og beredskapsminister Grete Faremo opplyste 9. mars 2012 til Stortinget at

   - det per i dag mangler dokumenterte dommerforsikringer for 150 av 564 dommere. Dommerne dette gjelder, ble alle oppnevnt før 1. november 2002. (se  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52928)

   Når svært mange dommerne ikke klarte å oppfylle sine plikter etter domstolloven § 60, til å avgi dommerforsikring i tide, og de administrative myndigheter hadde vist seg ute av stand gjennom 21 år til å løse det velkjente problemet, da måtte Høyesterett ta de nødvendige grep med en hjelpende hånd slik at kravene ble senket slik at dommerne oppfylte kravene. Høyesterett kunngjorde derved med avgjørelsen 26. juni 2016 at

   - De dommere som til enhver tid tjenestegjør i norske domstoler, er erfarne og kvalifiserte jurister som gjennom utdanning og arbeid fullt ut er kjent med og har internalisert de plikter og prinsipper som gjelder for dommergjerningen, og som i dag er nedfelt domstolloven § 55 tredje ledd. Dommerforsikringens form og innhold gir ikke noe ekstra bidrag til at disse pliktene overholdes, og er derfor ikke egnet til å påvirke dommeratferd. (se (82))

   - det etter norsk rett ikke er et vilkår for å være dommer at det er avgitt dommerforsikring. (se (88))
(se http://www.domstoladministrasjonen.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2012/saknr2012-398.pdf).

   Hvis vi skulle være en smule pirkete da lå beslutingen utenfor domstolenes mandat, siden de er dømmende makt og ikke er lovgivende makt og at

   - the principle that the judicial organisation in a democratic society should not depend on the discretion of the executive.” (se punkt 37, siste punktum i Gurov mot Moldova, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76297)

   Dommerforsikringen lyder:

   - Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil opfylle mine plikter som dommer - at jeg vil handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av hat eller vennskap, hverken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet. (se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1927-06-10-3)

   Førstevoterende Førstevoterende Wilhelm Matheson, med ikke innstemplet dommerforsikring datert 13. august.2009, må da virket som dommerfullmektig i Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete 1987-88 uten at dommerforsikring var avgitt (jf. http://www.domstoladministrasjonen.no/globalassets/upload/internett_fillister/dommerforsikringer/matheson-wilhelm.pdf og  https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Matheson#Utdanning). Han derved dømte seg selv fri med tilbakevirkende kraft ved avgjørelsen 26. juni 2012. Dette var åpenbart en grei måte å benytte sin maktposisjon til å rydde unna mulige framtidige problemer for seg.

   Signalet fra Høyesterett er klinkende klart: Når myndighetene har brutt loven eller sine forsikringer, da gjelder verken loven eller forsikringene. De som var ved makten hadde også definisjonsmakten, hvor de også har gjort det klart at de vil bruke den om deres posisjon, renomé ikke minst oppfatningen av nasjonens ære i dere bilde er truet.

   Vel, når mer eller mindre hele nasjonens domstoler og dommerstands renomé stod på spill her, da var det bare høyst naturlig å gi en hjelpende hånd til seg og sine med å gjøre et unntak fra både loven og stort sett samtlige av dommerforsikringens forpliktelser med en avgjørelse der bukken til fikk lov til passe havresekken.

   --------

   Borgerne blir ikke tillagt den samme gudsbenådete forstand og ledende hånd, som offentlige tjenestemenn. Borgerne oppfattes ikke like lett som uengennyttige og samfunnsnyttige, men de kan lettere å mele sin eller sines egen kake eller ha andre motiver, eller antas å ha mangelfull forståelse og erfaring. Borgerne blir dermed de suspekte, mens de de offentlige tjenestemennene blir de gode. Når disse «gode» har tatt noen snarveier for «å hjelpe sannheten» en smule da har disse lettere for å bli tatt for god fisk og tilgitt om de blir oppdaget.

   De offentlige tjenestemennene er jo også nasjonens ansikt utad. Nei, da får vi vel heller godta at enkelte uhumskheter kan feies under teppet fra tid til annen. Hva gjør man ikke for å beholde fasaden?

   Lojaliteten til maktens tjenestemenn viktigere enn borgernes beskyttelse

   FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art. 14 nr. 1 første punktum som lyder at

  (1) Alle skal være like for domstolene. (se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_spn-3#spn/a14)

   Offentlige myndigheter og borgerne er dessverre på ingen måte like overfor domstolene. Det er ulike varianter av særregler som gjør at myndighetene slipper lettere unna en andre, og hvor myndighetene har sanksjonsmuligheter ovefor borgerne som borgerne ikke har overfor myndighetene.

   Når myndighetene først har tatt en avgjørelse, da passer det dårlig og anses som lite sammfunnsøkonomisk lønnsomt, å kaste bort myndighetsressurser på å behandle klagespørsmål. Spesielt gjelder dette de spørsmålene som er vanskelig å svare på eller hvor det kanskje ikke er noen gode svar å hente for å forsvare beslutningene. Det vil være ressurskrevende å behandle slike spørsmål. Det vil også være en stor belastning for den som måtte være ansvarlig etter å ha blitt beskylt for tvilsome handlemåter og beslutninger. Her må vi altså velge. Skal vi bruke ressurser til å renvaske en person som myndighetene har ansett for å være tvilsom, eller er det bedre å renvaske den eller de tjenestemennene som har vært ansvarlige? Hva slags nytte vil det være for makten å irettesette eller straffe den tjenestemann som har ytt sitt i beste mening for å styrke maktens posisjon. Svaret til myndighetene gir seg selv når etatens ære og renomé står på spill, og følgene kan bli oppstand mot myndighetene med anerki, kaos og panikk. Selvsagt må etatens ved og vel og belastningen for den enkelte tjenestemann veie tyngst.

   I tilfelle det skulle være kritikkverdige forhold som tjenestemennene vanskelig kan komme seg unna ved intetsigende avvisninger, da er det naturlig å opplyse at myndighetsinstansen vil gjennomgå rutinene med sikte på å forbedre disse.

   Feilhandlinger vil stort sett aldri få konsekvenser for tjenestemennene, selv om det er en plikt at myndighetene til oppfylle reglene. Borgerne som har vært utsatt for feilbehandingen, som regel ikke få noen erstatning eller kompensasjon for dette. Reglene er gjerne slik at det er plikter for myndighetene, men ingen rettigheter for borgerne når de brytes, eller hvor det måtte være slike regler da vil det som regel være strenge og tungvinte vilkår før erstatning gis. (jf. «Innføring av saksbehandlingsfrister i forvaltningen – hvilke konsekvenser?», Moderniserings­departementet 12.04.2005, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/mod/rap/2005/0006/ddd/pdfv/253819-saksbehandlingsfrister_juridisk_vurdering.pdf og »Rettslige krav til saksbehandlingstid i forvaltningen», JUS399 Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 29. mai 2003, http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7119/108933726.pdf) I praksis vil borgerne for det aller meste ikke ha reelle virksomme rettigeter for å forebygge at de blir utsatt for feilbehandling. Reglene er slik ofte et spill for galleriet, for altså å gi borgerne en illusjon om at de har fungerende system som ivaretar deres behov og som gir dem betryggende rettsbeskyttelse.

   Tiltak mot misytringer

   Hensynet til maktens instanser og tjenestemenn må også veie tyngst overfor andre som kommer med misytringer. For å ivareta etatens renomé er det formålstjenlig at kritikerne må ufarliggjøres ved at de usynliggjøres, latterliggjøres, avskjæres for ressurser som de trenger for å føre sin kamp videre eller at de om nødvendig kues til taushet. En virksom teknikk er å stemple kritikerne som kverulanter, konspirasjonsteoretikere eller å hevde at deres budskap først og fremst bare er misnøye eller hevde at de ikke har tilstrekkelig juridisk eller annen fagkunnskap til å forstå saken. Hvis klagerne har kommet med mange nok henvendelser, selv om de har fått stort sett summariske intetsigende svar, kan det være mulig å avskjære og stemple vedkommende som kommer med ikke misnøye uten vektige argumenter, hvorpå henvendelsene arkiveres på saken, men besvares ikke. Klageren vil derved framstå som uviktig, en nullitet, en ikke-person for sakens vurdering. Slik vil angrep med selv uimotsigbare fakta og rasjonelle argumenter enkelt tilbakevises uten vurdering.

   Slik usynliggjøring er i likhet med tilbakeholdelse av informasjon begge blant Berit Ås sine fem hersketeknikker (se https://no.wikipedia.org/wiki/De_fem_hersketeknikker#Berit_.C3.85s.27_definisjon_av_de_fem_hersketeknikkene).

   Når det gjelder en innsatt som mener seg uskyldig dømt, da er det grunn til å anta at vedkommende lider unødvendig ved situasjonen. Enkelte kan så vel bli påført skade av situasjonen. For å gi håp er det viktig å holde en viss progresjon. Er du for passiv da kan det ødelegge mye av håpet for innsatte. For å komme noen vei med spørsmål hvor motparten vegrer seg for å gi deg å få gjennomslag, da må du opprettholde et visst trykk, der være seg med saklig progressjon eller aktivitet. Hvis du er for passiv, da har du gjerne ikke nok trykk bak til at det vil skje noe. Er du for pågående så er kan du tas for dette. Du er liksom ansvarlig for alt og blir slik utsatt for en form for fordømmelse ved å kunne bli straffet uansett hva du gjør. Når motparten reagerer på din aktivitet og adferd med å angripe din person, da kan dette oppfattes ærekrenkende og også ødelegge fokus. Motparten kan forsøke å underkjenne din innsats, din innsikt, din kompetanse, indikere at ødelegger saken for din klient og tar initiativ for å avskjære deg fra å representere vedkommende. Når innsatte ikke måtte ha andre ressurser å støtte seg på, da vil slike initiativ kunne gi stikk av håpløshet. Både innsatte og deg selv vil kunne oppfatte dette som ydmykende, en blottstillelse og en latterliggjøring, med påføring av skyld og skam også i forholdet til ansvaret du og innsatte måtte ha overfor hverandre. Da har vi stort sett dekket alle de gjenværende hersketeknikkene fra Berit Ås.

   De ulike hersketiknikkene vil alle ha til hensikt å påføre den aktive kritiker en følelse av at videre motstandskamp er håpløst. Dette vil forhåpentligvis få klagerne til å innse at disse av myndighetene er blitt degradert så mye at videre klaging uansett ikke vil føre fram, slik at dette blir et formålsløst ressurssløseri mot en ugjennomtrengelig klagemur.

   Det gjelder altså ikke å gå inn i en akademisk saklig diskusjon med klagerne, men avvise klagen med minst mulige holdepunkter for hva vurderingen går på i forhold til saken, slik at klagemuren framstår som uimotståelig og robust.

   Mot en slik uforsonlig, uhåndgipelig, urokkelig og ugjennomtrengelig utfordring vil de fleste ventelig gi opp.

   Hvordan håndtere vel aktive kritikere?

   Nordlien har vært aktiv og pågående mens politi- og påtalemyndighetene har vært tilbakeholdne, eventuelt bevisst passive og har ikke overholdt svarfristene i forvaltningsloven. Slik har myndighetene provosert fram mer aktivitet fra Nordliens side. Med intetsigende vegrende svar fra myndighetene har de både provosert ham ytterligere, samt at det har vært naturlig å se nærmere på hva som måtte være årsakene til slik vegring. Nordlien har slik sett etter systemfeil og har kommet med filosofiske ytringer om dette.

   Det er flere instanser/nivåer som har ansvar i saken. Etter at Nordlien har oppfattet svikt eller tvilsom saksbehandling i samtlige har han fulgt opp med å henvende seg til flere samtidig. Slik aktivitet har ikke behaget påtalemyndighetene.

   Myndighetene foretrekker nok at borgerne må gå igjennom hele den vanlige prosedyren eller spissrotrunden hver gang. Med slik behandling kan hvert angrep kan gis behandlingfrist på hvert nivå hvorpå det avvises, arkiveres og derved begraves som endelig avgjort fra påtale­myndig­hetenes side. Slik prosess er velegnet til å få borgerne til å roe seg, vente pent på svar og til å disiplinere seg når svaret fra hver instans måtte gå imot. Muligheten for å klage til neste instans vil slik bidra til borgeren blir tilvennet med å bli avvist eller på annen måte ikke få nevneverdig medhold. Her er det meningen at borgeren skal oppfatte at når han har fulgt tjenesteveien for klageprosessen til endes, da har han på en måte oppfylt sitt samfunnsansvar. Når de høye herrer i maktapparatet som med sin autoritet derved vet mye bedre enn borgeren har vurdert saken, og bestemt at klagen ikke førte fram, er det meningen at borgeren skal slå seg til ro med at myndighetene vet best og det som de har bestemt.

   Underveis og eventuelt med nye klagerunder er det også lagt til rette for at borgeren kan tømme ut sine ressurser i møte med maktapparatet som med tilgang til hele samfunns­ressursene har tilnærmet uendelige ressurser. Slik kan borgeren få nedkjempe sin egen motstandsevne. Etter dette vil borgeren gjerne bli ufarliggjort som et lam.

   Nordliens manglende vilje til å underkaste seg myndighetenes ansvars­vegrings­prosess er deretter blitt brukt mot ham
.
   Myndighetene definerer ikke bare sannheten, de definerer også spillets regler og omdefinerer dem ved behov. Dette vil aldri være en likeverdig prosess. Myndighetene har generelt alltid rett når dette er viktig for dem. Hvis du reagerer med å være for aktiv eller at du protesterer for sterkt, da får det konsekvenser:

   - Ytterligere henvendelser i sakskomplekset må påregnet lagt til arkiv her uten svar til dere.

   (fra brev av 8. februar 2017 fra Riksadvokaten til Svein Olav Nordlien og Ørjan Hesjedal)

   - Herfra fastholdes avgjørelsen om at det foranlediget av Nordliens henvendelser ikke er funnet grunn til videre undersøkelser om politiet har opptrådt kritikkverdig, og at det ikke er grunnlag for å kritisere politiet for manglende overholdelse av retningslinjer for behandling av klager over kritikkverdige forhold som ikke er straffbare.

   - Framtidige henvendelser fra Svein Olav Nordlien vil selvfølgelig bli vurdert, men han er for god ordens skyld samtidig orientert om at framtidige henvendelser/klager over forhold som er besvart eller avgjort tidligere, ikke lenger kan påregnes besvart.

   (gjengitt fra brev av 10. mars 2017 fra Hordaland politidistrikt til postmottak POD (Politidirektoratet))

   Ellers må det oppfattes at Politidistrikt vest har tatt initiativ for å få fjernet Nordlien som verge for domfelte/innsatte A:

   - Når det gjelder spørsmålet om hvem som [skal] representere[r] A forutsettes det at A avklarer det med sine fullmektiger. Det er notert at Fylkesmannen i Hordaland - etter samtykke fra A - har oppnevnt Svein Olav Nordlien som hans verge. Fylkesmannen opplyser samtidig at A med det ikke er umyndiggjort, og at vergemålet vil bli opphevet dersom A trekker sitt samtykke. (Anonymisert)

   - Det er en del av forsvarers oppgaver å rettlede klientene om relevante forhold, og å bistå med å føre dialog med andreaktører på klientens vegne. Når A har valgt å la seg representere ved advokat, er det naturlig at det er denne som på hans vegne fører dialog om forhold som er relevante i forhold til straffesaken, og at politiet forholder seg til advokaten, og ikke til både advokaten og parten/vergen samtidig. På tilsvarende måte er det den påtaleansvarlige som opptrer på påtalemyndighetens vegne i saken.

   (gjengitt anonymisert fra brev av 10. mars 2017 fra Hordaland politidistrikt til postmottak POD (Politidirektoratet))

   Det må forstås slik at myndighetene har oppfattet Nordlien som plagsom, at de derfor mener at hans aktiviteter ikke er til det hensiktsmessig til det beste for A.

   Hvordan er det så med tillitsforholdet mellom A og Nordlien. Kontakten mellom dem var blitt etablert ved at Nordlien hadde lekt litt med ham der hvor Nordlien drev forretnings­virksomhet, ellers ingen familiær tilknytning eller kontakt. Hans befatning med saken begynte i 2013, da domfelte skulle inn til soning. Denne krevde å bli hentet av Nordlien for å kunne komme inn til soning. Nordlien ble utpekt som nærmeste pårørende av domfelte ved inntaket til soning. Etter å ha blitt kastet dette ansvaret i fanget tok Nordlien på seg dette ansvaret, og han han tok åpenbart også ansvaret alvorlig. Han er den som også etter hvert har gjort seg kjent med A, og som har hatt ressurser og initiativ til å gå tungt inn for å sjekke fakta i saken. Slik har han gravd fram opplysninger om, og som har stillt kritiske spørsmål til at etterforskingen og bevisførselen under domfellelsen som er skjedd fra påtalemyndighetenes side har vært vesentlig og avgjørende mangelfull.

   En innsatt får normalt sett ikke dekket utgifter til gjenopptakelsesspørsmål etter at vedkommende er blitt domfelt. Advokat Arvid Sjødin ble engasjert forsvarsadvokat for domfelte fra sommeren 2015. Han fikk ifølge Nordlien betalt ca. 10-12 timer fra staten som forsvarer ved gjenopptakelsessaken. Siden har han måttet arbeide uten betaling. Det er selvsagt urealistisk å forvente at en advokat skulle kunne gjøre en forsvarlig gjennomgang av saken og skrive en egnet gjenåpningsbegjæring på så kort grunnlag. En kjent og høyt profilert forsvarer som Arvid Sjødin vil være engasjert i mange saker. Det er ikke å forvente at han vil ha tid å arbeide så tungt med slike saker.

   Påtalemyndighetenes intitiativ sikter etter å forsøke å frata A virkemidlene han måtte ha for å kunne føre sak for å komme seg fri fra videre sonong for noe han ikke hadde begått.
Styrke og ressursforholdet mellom myndighetene og borgeren blir som et gammelt bibelord:

   - For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. (se Bibelen, Matteus 13,12, http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?book=MAT&chapter=13&verse=12)

   Splitt og hersk for å temme misnøye

   Vel, selvsagt må en og annen få vurdert sin sak på nytt, for å gi borgerne sjelefred og tiltro til at det er mulig å nå fram hvis man har berettiget grunn til dette. Det er klart at dette bare kan skje unntaksvis for å unngå å ramme politi, påtalemyndighetene, domstolenes og de andre myndighetenes renomé. Ved at noen ytterst få får gjennomslag, da kan dette benyttes både for å framføre dette som myndighetenes overveiende gode statistikk, og som argument for at de mange som ikke nådde igjennom må ha hatt utilstrekkelig argumentasjon for å nå fram.

   Slik splitt og hersk er gjennomprøvd strategi gjennom historien. De fleste klagerne burde ha slått seg til ro med den foreliggende beslutningen. Myndighetene har vist borgerne at sikkerhets­ventilen finnes, for å ivareta borgernes oppfatning av at det hersker rettssikkerhet, slik at borgerne kan slå seg til ro med denne tryggheten.

   Borgerne må imidlertid forstå at det er stort sett er både uønsket og unødvendig å forsøke å benytte seg av klagemuligheten. Statistikken med myndighetenes egne resultattall viser at myndighetene stort sett er ufeilbarlige når det gjelder å behandle enkeltsaker mot borgerne. Myndighetene kan igjen vise til disse sine egne resultattall som bevismateriale overfor borgerne, om at deres rettssikkerhet er blitt godt ivaretatt av myndighetene.

   De som måtte mene noe annet, har ikke samme grad av endelige myndighetsaksepterte resultattall å vise til. Hvor myndighetene altså har den endelige definisjonsmakten, vil både pressen og borgerne flest finne det mest bekvemt å føye seg.

   La keiseren få beholde sine nye klær

   - de Klæder, som bleve syede af Tøiet, havde den forunderlige Egenskab at de bleve usynlige for ethvert Menneske, som ikke duede i sit Embede, eller ogsaa var utilladelig dum. (se https://da.wikisource.org/wiki/Keiserens_nye_Kl%C3%A6der)

   Myndighetene vet selvsagt best når de selv sitter med definisjonsmakten av hva som er rett og riktig og best. Når disse altså har vurdert spørsmålene og saken da er alt hva det skal være.

   Den som deretteter likevel opponerer mot myndighetenes sannheter, er gjerne rett og slett udugelig eller utilatelig dum og gjerne selvdestruktiv. Det må vekommende jo være når vedkommende fortsetter å banke hodet i en uforsonlig urokkelig ugjennomtrengelig klagemur.

   Nei, her må vi skjære igjennom. Kan vi ikke bare holde oss til de mangelfulle faktiske opplysningene, og den av versjonene av saksforholdet som påtalemyndigheten og retten har lagt til grunn, og legge lokk på fornærmetes andre forklaringer, og andre vitneutsagn. For å komme videre er det altså viktig at vil forholder oss til en og bare en versjon at sannheten. Myndighetene har definisjons­makten over sannheten og reglene. Dette må vi borgere bøye oss i støvet for.

   Kan vi ikke bare fri oss fra sannheten og holde oss i den eventyrverden hvor vi kan la myndighetene leve på sine livsløgner. Alternativet er å si snipp snapp snute, så var eventyret ute.

   Nå er det troen på myndighetene som gjelder

   Når definisjonsmakten likevel ligger hos makten, da er det et spørsmål om du vil satse på seieerherren eller om du vil gå i opposisjon til makten som har tilnærmelsesvis uendelige ressurser til å nedkjempe deg.
Ta det inn over deg, vi er nå i post-fakta-alderen. Faktabevis og fornuft synes mindre viktig. Det er makten som teller, og som må hylles. De opplysningene som ikke passer inn i det ønskete helhetsbildet unntas fra saksframstillingen, eller omtolkes slik at de passer. Hensynet til ro og orden hvor alle slutter opp og unngår konflikt med makten vil kunne gjøre at styringen av landet går mer smidig. Vær gjerne dum, lykkelig og føyelig med å tro på og heie fram myndighetene hvor du erklærer din uforbeholdne tillit til rettssystemet, til politiet, til regjeringen og utøvende myndigheter for øvrig, til Stortinget, og til kontrollorganene.

   Her følger en omskrvning av bønnen Fader vår fra Bibelen, tilpasset for å hjelpe deg med den nye troen din til støtte for makten og nasjonens ære utad:

   MAKTA RÅR
   Makta vår
   Du som er i myndigheten
   La ditt virke holdes uransakelig og underkastende
   La ditt rike komme
   La din vilje skje over borgerne, som i makthierarkiet.
   Gi oss i dag vår daglige kuelse.
   Forlat oss vår selvstendige vilje,
   Som vi derved forlater til deg våre midler til skatt og vår motstand med bøyet hode.
   Led oss ikke inn i sannhetssøken.
   Men frels oss fra frihetstenkning og rettferdighetstrang.
   For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

   Amen.

   *

   Marius Reikerås:
   meget bra sammenfattet. Deler

   Rune Fardal:
   Veldig bra Klaus Knag, delt

   Svein Aabo:
   Informativ og grundig gjennomanalysert innlegg som forklarer hvorfor sannheten har liten grobunn i det norske maktapparatet. At politikerne ikke ser eller vil se hva som foregår, er en skam. Godt at noen står på for å få fram den virkelige sannheten. Deler.

   Kjetil Hagenes:
   Her treffer du så det holder...:)

   Unni Sandberg:
   Viktige saker. Håper regjeringen forstår frustrasjonen i det norske folk.

   Bergljot Bruåsdal Hesvik:
   Ein god analyse over dei reelle fakta, det tragiske er at samfunnet vårt er samansett i forvaltningsapparatet med slike systemer. Systemet er her kjernen på det som vi vanlege borgarar lyt innfinna oss med av definisjonsmakta.... lyt vi det....... Nordlien si rolle i dette umoralske samfunnssystemet er prisverdig for oss alle og parallellt så må dette få ikkje berre borgarar av folket, men likefullt regjerande myndigheter til å stoppa opp og kva med den enkelte student som skal seinare inn i eit slikt system.... eg meiner at dette avdekker ein tydeleg omstrukturell sterkare fagleg "eksamen" i fleire ledd.... det er heilt påkreve... viss vi skal ha tillit til overordna system..... ansvaret ligg i det regjerande organ og statskontrollapparatet i offentleg ljos og ikkje berre innanfor det akademiske systemet.... det må vera eit FOLKE krav....

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. mars 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, tildels med yr og opp til 7 pluss-grader utover formiddagen. Disig, vått, yr og omkring 6 og 7 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og 6 klokken 20.30. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Robert Aasen, 25.03. 2017 via Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!:
   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1850520871879788/

   I et demokrati og en rettsstat må det bare være lov å stemme på enkeltpersoner uavhengig av partier.

   Hvem som helst som er myndig må kunne registrere seg og stille til valg.

   *

   Laila Stokke:
   JA - bra idé

   Ingar Grøndahl:
   FLOTT Robert Aasen! NETTOPP hva EKTE demokrati SKAL VÆRE!
   Det heter seg at vi i Norge har et representativt demokrati! HVOR EKSISTERER DET?
   Gjerne finn ET FYLKE dette fungerer! Eller for å gjøre det mer artig: Finn EN KOMMUNE hvor dette fungerer i Norge i 2017! LYKKE TIL!
   OM noen tror det fungerer i en kommune, så forklar meg hvor! Se så å sakene som i dag skjer, hvor kommuner har hatt folkeavstemning og fortsatt får krav om sammenslåing av kommuner med tvang! Gratulerer!       OM DU BRYR DEG, les siste avsnitt i § 49 og § 2 i Norges Grunnlov!
   MEN HVEM POKKER BRYR SEG MED DETTE? IKKE LOKALPOLITIKERE, IKKE STORTINGSPOLITIKERE IKKE VELGERNE!
   Ønsker alle et riktig godt nytt valgår!!;-)Ingar

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det å registrere seg er unødvendig.

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet er det i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Martin Rusten:
   Hemlig valg sikkrer og at bakmennene kan manipulere valgresultater uten noen som helst risiko.......!

   Rune L. Hansen:
   Det er bare to enkle forutsetninger for enhver ekte demokratisk nasjon. Den ene er full respekt for Art 25, uten forfalskninger eller juks. Den andre forutsetningen er full reell respekt for enhver og alle av menneskerettighetene for ethvert menneske i nasjonen, uten forfalskninger eller juks. Så enkelt er det altså, om det er rettferdighet og lovlighet en vil ha.

   Rune L. Hansen:
   Og forutsetningen for at menneskerettighetene i praksis skal kunne være reelle og ikke illusoriske, er at enhver mulig offentlig menneskeretts-krenkelse kompetent, effektivt og fritt straffeforfølges.

   Rune L. Hansen:
   Uten at disse to konkrete enkle forutsetningene for menneskerettighetene og demokrati i praksis alltid er tilstedeværende hviler "demokratiet" og menneskerettighetene bare på enhvers moral eller mangel på moral ... eller altså på meget så utrygg og livs-farlig basis.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.03. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1461967260492886/

   With Barnevernet, Norway is going South / Med Barnevernet er Norge på nedtur
   (English / Norsk)

   "All the evidence about Barnevernet coming in from all sorts of families in Norway should have given the Norwegian authorities an important message, too. They should not have discarded it as unreliable. They should have gone into every single case long ago. Then they would have found enough sure evidence to point out what their obligation was: to stop Barnevernet. Immediately. (...)

   Thousands of children would have been saved from these rotten outcomes if Norway had reformed its Child Welfare system to emphasize safe, proven programs to keep families together!"

   "All dokumentasjonen om Barnevernet som kom fra alle slags familier i Norge burde gitt norske myndigheter viktige opplysninger også. De skulle ikke ha avfeiet det som upålitelig. De skulle gått inn i hver eneste enkeltsak for lenge siden. Da ville de ha funnet nok av sikker evidens til å vise dem hva som var deres plikt: å stoppe Barnevernet. Omgående. (...)
   
   Tusner av barn kunne vært reddet fra disse råtne resultatene hvis Norge hadde reformert sitt system for barnevelferd, og gått inn for pålitelige, evidensbaserte metoder for å holde familier sammen!"

   Med Barnevernet er Norge på nedtur
   https://armoniamagazineusa.com/2016/03/03/med-barnevernet-er-norge-pa-nedtur/
   Av Octavian D. Curpaș Phoenix, Arizona, USA “Kommunisme er sjelens død. Det er organiseringen av total konformitet – kort og godt av tyranni – og det er totalt innstilt på å gjøre tyranniet u…
   armoniamagazineusa.com

   *

   
---
---

   Liv Marit Bakke, 16.03. 2017:
   https://www.facebook.com/notes/liv-marit-bakke/fremtidig-omsorgssvikt/1143075629136155

   Fremtidig omsorgssvikt

   "Omsorgsovertaking etter bvl.§ 4-12 d krev at det er «overveiende sannsynlig» at barnet si helse eller utvikling kan verte alvorleg skadd. At noko er “overveiende sannsynlig” må forståast på den
måten at det er ein del større sjanse for at det er, enn at det ikkje er. I dette vilkåret vert det eigentleg stilt opp eit beviskrav for noko som ikkje har skjedd. At det må vera «overveiende» sannsynleg betyr at det må vere tale om eit strengt beviskrav, strengare enn § 4-12 første ledd bokstav a-c – der barnevernet følger det sivilrettslege kravet om alminneleg sannsynlegovervekt.
   Rettspraksis understrekar òg at sannsynlegovervekta må vera stor. I RG 12/2001 s. 761 uttalar lagmannsretten at “det må kreves en forholdsvis klar sannsynlighetsovervekt” med tanke på skaderisikoen overfor barnet. "

   http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/11491/135117553.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   Fremtidig omsorgssvikt hjemler dem altså i bvl § 4:12 d

   "d)  dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet."

   Det er altså ikke omsorgssituasjonen på tidspunktet som vurderes, men en spådom om framtiden. Å vedtaket/domen hviler derfor på ting som enda ikke har skjedd!!! En forhåndsdom!!!

   Dette er altså direkte brudd av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Universal Declaration of Human Rights idet man ikke skal dømmes for noe som ikke er skjedd!

   "Artikkel 10.
   Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

   Artikkel 11.
   1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
   2. Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått."

   http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

   "Ordlyden tyder på at ein ikkje kan bruke § 4-12 første ledd bokstav d for foreldre som ikkje er tunge rusmisbrukerar, ikkje har alvorleg psykisk sjukdom eller ikkje har nedsett psykisk funksjonsevne. Foreldra må vere «ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar». Ein må rekne med at foreldre flest er i stand til dette, sjølv om dei likevel ikkje gjer det i praksis. Om dei faktisk er i stand til å ta «tilstrekkelig ansvar» kan ikkje omsorgsovertaking skje på bakgrunn av denne bestemminga, då må ein eventuelt sjå på bokstav a-c om det er omsorgssvikt og grunnlag for omsorgsovertaking ut ifrå eit av desse punkta. Vilkåret om “tilstrekkeleg ansvar” gjev rom for å tenkje at ein her har ønska å sikte til at det ligg føre ei slags minimumsgrense.
   Ordlyden verkar å opne for tanken om at foreldreansvaret må vera over ein viss minimumsterskel for å unngå å kome i situasjoner der bvl. § 4-12 første ledd bokstav a-c kjem til bruk.

   Forholdet mellom bvl. § 4-12 første ledd bokstav a og bokstav d
   Når ein skal gjere ei vurdering om bruk av § 4-12 første ledd bokstav d, vil ein gjerne kome automatisk i kontakt med bokstav a. Dette er fordi ein etter bokstav d skal vurdere om «barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd», og bokstav a heimlar òg omsorgsovertaking når det er manglar i forhold til dagleg omsorg for barnet, personlig kontakt og tryggleik som barnet treng. Dermed vil det vere naturleg å kombinere desse til ein viss grad. Når det er tale om barn som har vore hjå foreldra sine ei tid, altså ikkje spedbarn, ser ein gjerne i fyrste omgang på om det er bruk for å heimle msorgsovertakinga i bokstav a i staden for bokstav d.

   Sjølv om vurderingstemaet «barnets helse eller utvikling» berre er formulert i bokstav d, er det ikkje utenkeleg at desse ofte òg får relevans i ei vurdering av eit barn sin situasjon etter bokstav a. Ordbruken «alvorlige mangler i den daglige omsorgen» legg opp til å sjå på barnets situasjon i heilskap, og dermed òg barnet si helse og utvikling. Såleis er bokstav a og bokstav d nært knytta opp mot kvarandre, og det er ikkje utan grunn at ein ofte ser desse to bestemmingane i ein kombinasjon eller nemnt i samband med kvarandre. "

   http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/11491/135117553.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   bvl. § 4-12 første ledd bokstav a lyder som følger
   "a)  dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,"

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100#KAPITTEL_4

    “3.4 Kort om omsorgsovertaking etter bvl.§ 4-12 første ledd bokstav a-c
   For dei situasjonane der barn allereie lever under forhold som vert sett på som skadelege, kan omsorgsovertaking gjennomførast etter § 4-12 første ledd bokstav a-c.
   Bokstav a fanger opp dei tilfella der barnet ikkje får den personlege kontakta og tryggleiken barnet treng i sin situasjon eller tilfelle der den daglege omsorga som barnet skal få har alvorlege manglar. Vilkåra her fangar opp både situasjonar der det er tale om praktisk omsorg og psykisk omsorg. Når det gjeld det første, kan til dømes manglar på mat, klede eller andre grunnleggande praktiske behov oppfylle vilkåret. Bestemminga vernar òg mot svikt som gjeld den psykiske tryggleiken, kontakta og omsorga som barn treng. Når det gjeld manglar, er det klart at det må vere tale om alvorlege avvik frå det ein kan rekne som ein normal oppvekst. “

   http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/11491/135117553.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   En  fosterhjemsplass koster ca 50 000 kr av dine å mine skattepenger, hver  måned. Ofte er omsorgsovertakelsen begrunnet med at det ikke var reint  nok i hjemmet.
   Riktig hjelpetiltak i disse sakene, er hushjelp.  Jeg anslår at 200 kr timen er en god lønn til slike hushjelper. Aupairer  får betydelig mindre.
   50000 / 200 = 250 arbeidstimer deler man dette på 20 arbeidsdager pr mnd, blir det 12,5 arbeidstimer pr dag.
   Kostnaden for en fosterhjemsplass hadde altså vært fullgodt  hjelpetiltak i disse sakene, å hadde kommet hele søskenflokker til gode. 
   For har man 4 barn som skal omplasseres blir dette 200 000 pr mnd av dine å mine skattepenger, ettersom barneflokken skilles.
 
   Fns verdenserklæring om menneskerettigheter
   "Artikkel 22.
    Enhver har som medlem av samfunnet rett til  sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle  goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av  hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og  internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og  ressurser.
   Artikkel 25.
   1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og  hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og  helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i  tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom  eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke  er herre over.
   2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og  hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i  eller utenfor ekteskap."

   http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

   bvl. § 4-12 første ledd bokstav a bryter de