----- Denne side: db201809.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. 
----- 
---  September 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. september 2018:

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og efter hvert omkring 15 pluss-grader og tildels noe mere utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. september 2018:

   
Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, en mild bris og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Tildels noe mindre overskyet og opp til 17 pluss-grader frem mot 13-tiden. Og med opp til 20 pluss-grader frem mot 15-tiden. Konservering av epler hele dagen - også i dag. Mange sorter, bruker bare de fineste og de som passer best. Jeg rekker iallfall litt av de enormt store mengder og gode kvaliteter - ikke bare epler, men også mange slags andre sorter frukt og bær. Blandt annet flere sorter små søte og gode blå-plommer jeg skal se om jeg rekker å plukke inn flere av. De første blå pølsefrukter, Decaisnea fargesii, modne øverst over litt for tett med andre busker og trær nært. Pauser med blandt annet blå sommerfugl te, Clitoria ternatea, og hvit te og hageblåbær. Jeg gjør mange nødvendige ned-prioriteringer samtidig. Spredt lett skyet, en mild bris og 17 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og 14 klokken 22. Med 13 mot midnatt.
   
---
--- 

   Marius Reikerås, 02.09. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155568501811875

   Krigen mot barnevernet
   https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/3j3WnL/Krigen-mot-barnevernet
   Hatgruppene» på internett vokser og blir flere, skriver professor Dag Ø.…
   bt.no

   *

   Rolf Halln:
   Hatgrupper???
   Hvor får de fantasien sin ifra?
   Helt alvorlig, er denne "professoren/forskeren", med sine fulle fem?

   Trond Stenseng:
   Utrolig å ikke ta med alle de ekstra som dør i Norsk barnevern når han først drar inn at flere dør hjemme i England...

   Trond Stenseng:
   Er det rart når man møter slik arroganse at det blir hat. Problemet er ja først og fremst tanken om at fellesskapet gjør en bedre jobb en den enkelte familie. Dette har han ikke bevist på noen måte. Tvert om så tyder antallet av selvmord for barn innen barnevernet om det motsatte.

   Eve Anoba:
   # SPEECHLESS
   = BRAINLESS

   Vibeche Molvik:
   hatgrupper ja ?? det er medias vinkling ...

   Nils Johan Persen Utsi:
   Igjen fraskrives det ansvar for enkeltsaker selv om det er nettopp da ansvaret skal tas.

   Rasha Masri:
   Hatgruppe :) :) :) :) :) alle hater dem hvis de er ikke enig med dem

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden er det denne psykolog-spesialis og professor Dag. Ø. Nordanger i Dagbladet og den politiske npotismen vet som ikke vi andre vet? Absolutt ingenting. Det er det ene. Samtidig lyger de så det fosser ut av de, og skyr og fortier og neglisjerer saklig argumentasjon og fakta. Og hva er det som kjennetegner de? Forakten for medmennesker, inklusivt forakten for barn. Og den likså fullstendige forakten for og forfalskningen av menneskerettighetene og nasjonal og internasjonal lovlig reell straffelovgivning. Mange av hans likesinnede og medspillere gidder ikke engang å lese disse og reell fakta-dokumentasjon! Alt slikt lyger de om og forfalsker og neglisjerer de - til fordel for sin menneske-fientlige og menneskeretts-fiendtlige og livs-ødeleggende og samfunns-ødeleggende politikk - og sin karriære!

   Rune L. Hansen:
   Kidnapperne og deres dirigenter og medspillere skriver seg inn i eftertiden som grov-kriminelle monstre.

   Rune L. Hansen:
   Vårt og enhvers mål er 100 prosent reell respekt for og ivaretagelse av menneskerettighetene. Uten det er vi og blir vi ekstreme og grov-kriminelle.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155569759056875

   Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt
   https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01266
   Der foreslås en ændring i lovgivningen om, at det ikke er lovligt i Danmark at tvangsbortadoptere børn. Jvf. Menneskerettighederne Bemærkninger Baggr
   borgerforslag.dk

   *

   Rune L. Hansen:
   Tvangs-adobsjon, eller i det heletatt å frarøve et menneske retten til sitt familieliv, er fra før av ulovlig i alle land som har ratifisert Barnekonvensjonen eller en eller flere annen av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, eller som respekterer prinsippene for lovlig lov og rett, eller som respekterer medmennesket. Menneskerettighetene er fra før av reelle og gjeldende internasjonale og nasjonale lovbestemmelser! Det handler ikke om at disse må endres, forfalskes eller inn i andre lovbestemmelser først for å være implementert eller gjeldende lov og rett! Ulovlige og unødvendige offentlige lovbestemmelser eller avgjørelser er uansett nulliteter og kriminalitet!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. september 2018:

   Mørkt, en mild bris og omkring 14 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet lys blå himmel og opp til 17 pluss-grader utover formiddagen og omtrent det samme tildels noe varmere utover eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 10 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155570635256875

   Hva ligger det i at staten skal sikre menneskerettene?

   Norske myndigheter har en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å ytterligere understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
    De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   “(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).”

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).

   Høyesterett sier det slik på egne nettsider:

   "Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås"

   Og EMK Artikkel 13 gir en garanti for at alle skal ha en effektiv prøvningsrett av sine rettigheter ved en nasjonal myndighet.

   *

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. september 2018: 

   Mørkt, stille og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe spredt lett skyet med gradvis opptil 19 pluss-grader utover dagen. I underkant av 18 klokken 16. Spredt lett skyet og 15 pluss-grader og sol direkte bare på den sørlige enden av eiendommen her klokken 20.
   Husene her på eiendommen er plassert slik i forhold til kvelds-solen, det vil si plassert på øst-siden av berget, for å være i godt ly for vær og vind fra vest. Sør på eiendommen er det imidlertid mere åpent i alle retninger, unntatt nord, og derfor enda mere direkte sol. Men blandt annet sør-enden av eiendommen her er enda omtrent ikke bearbeidet eller brukt av mennesker. Hadde ikke kidnappingene skjedd så ville både det og det meste av alt annet her ha blitt helt annerledes. Blandt annet ble en planlagt privat vei her til langs og bortefter strand-linjen av vannet utsatt og ned-prioritert. Den veien ville ha gjort mye av eiendommen langt mere fremkommelig og brukt og anvendelig innenfra. Da vi kjøpte eiendommen og ankom i 2002 var det meste her og omkring husene bare sur jord og furu-trær iblandet litt bjørk og røsslyng, etc. Frem til vi ble angrepet i 2006 saget jeg ned det meste av furu-trær her på øst-siden av berget og og bearbeidet jorden og beplantet med omhu et mangfold med helt annerledes forskjellige nyttige trær og vekster. Meget mye forskjellig ble plantet. Også på midlertidige vokse-steder og også som plog-vekster. Men siden vi ble angrepet og kidnappet har det vært meget lite og dårlig med tid og muligheter til å videreføre eller stelle noe som helst her. Imidlertid har det meste av det viktigste av det jeg for nu mere enn ti år siden plantet tross alt av terror og utplyndringer klart seg og vokst bra. All den flid og bevissthet jeg la i arbeidet gjorde godt. Og nu, ikke minst særlig i et så her forholdsvis varmt år, gir disse vekstene blandt annet et mangfold og en overflod av forskjellige slags nyttige og gledelige frukter. Det er i alminnelighet en stor fordel og viktighet å ha et mangfold av føtter av bevissthet, kjærlighet og muligheter å stå på og å gå med, hva gjelder så mangt. Uansett forholdene i et år så vil de forskjellige slags vekster og vokse-steder yte og forberede varierende og forskjellig, men med slike føtter vil de sett i det store perspektiv nå og klare langt og mangt. Og hvilken sannferdig berikelse og frodighet og nytte for mennesker, dyr og naturen å være nære og kjære medspillere i og for slikt!
   Det elementære, grunnleggende og fundamentale og dets aspekter og retninger er alltid viktig i og for og under det store perspektivet. Dette gjelder ikke bare menneskerettighetene, men også alt annet. Men de uforfalskede menneskerettighetene, som jo alle og enhver for enhver er og skal være umistelige og uavhendelige, er viktigere og nødvendigere enn alt annet. Sammen med alt annet. Det er særlig dette og slikt mennesker nu stadig bedre enn tidligere er i ferd med å forstå og å lære seg. Og å forstå vesentligheter i forhold til mindre vesentlige forhold og uvesentligheter. For eksempel er noe av det aller viktigste for barn i dagens verden for videregående optimalt - som et optimum - å realisere seg selv og sine muligheter, som en inngangs-billett i den store og ikke så snevre og fangende verden - er å lære seg engelsk samt også tryggest mulig å lære seg å kjøre bil. Men uten uforfalsket og reell respekt for menneskeretts-konvensjonene kommer enhver til kort og blir en ulykke og kriminell i og for verden.
   Mørkt og 12 pluss-grader her ute klokken 22. Med ned mot 11 mot midnatt.
   
---
--- 

   Linda Skoge, 04.09. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2029660200388232/

   Hei er det noen som vet om man kan klage inn en sak til menneskerett domstolen selv om man ikke har vært i høyesterett?

   *

   Merete Aubert:
   Ja !

   Linda Skoge:
   ok takk :)

   Linda Skoge:
   Noen som vet sånn ca hvor mye penger dette vil koste?

   Merete Aubert:
   Det koster ikke noe!

   Merete Aubert:
   Tar kontakt snart!

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Det koster å få saken behandlet i EMD.

   Inger Lise Danielsen Aronsen:
   Ja det kan man

   Inger Lise Danielsen Aronsen:
   Men det er lang tid å vente der og

   Rune L. Hansen:
   Det er vel på tide at EMD og enhver godt nok får vite at høyesterett og de andre domstolene og politiet og de andre instansene i dagens Norge fullstendig neglisjerer og henlegger og forfalsker menneskerettighetene! At det er bare dobbel-moral og forfalskninger som styrer og rår! Pluss ofte offentlige livs-ødeleggelser, tortur, terror, falsk dokumentasjon og utplyndringer! At det er meget risikabelt eller livs-farlig i det heletatt å forsøke å få respekt for menneskerettighetene!

   Gro Hillestad Thune:
   Svaret til deg Linda er dessverre nei. Alle rettsmidler må utnyttes først. Dvs HR også - i hvert fall er det normalt et absolutt krav.

   Merete Aubert:
   Jeg har skjema du kan bruke og adressen! Ta kontakt du!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. september 2018: 

   Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med 14 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Efter hvert spredt lett skyet og 15 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Med 13 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, noe stjerne-himmel og 11 pluss-grader klokken 23. Med 10 mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. september 2018: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius og 
stille i natten som her vanlignår fuglene ikke høres. Fuglenes vår-sang her er forlengst ferdig for i år. Hundene her gledeligvis varsler og passer på hvis og når det er noe mistenkelig eller fremmed. Grå-lysning, yr og 11 pluss-grader klokken 06. Disig himmel, yr og regn og 12 pluss-grader frem mot klokken 11. Mye regn og omkring 13 pluss-grader videre utover dagen. Med mindre nedbør klokken 19. Vått, 13 pluss-grader og efter hvert nokså mørkt frem mot klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155576220056875

   2016:

   BBC kommer til Norge vinteren 2016, og lager dokumentar om den høyst internasjonalt betente Bondariu- saken.

   Resultat: Kort tid etter at dokumentaren ble vist, så kastet norske myndigheter inn håndkleet å leverte barna tilbake til familien Bodnariu.

   2018:

   BBC kommer tilbake til Norge i juni 2018. Igjen for å lage en dokumentar om det internasjonalt beryktede barnvernet.

   Resultat:

   To av de familiene som stiller opp i dokumentaren, får tilbakeført omsorgen kort tid etter at dokumentaren ble vist for verden i begynnelsen av august 2018.

   Og om knappe 6 uker, kan hele verden følge storkammerbehandlingen av saken til familien Lobben i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det blir neppe god reklame for de norske menneskerettsovergriperne.

   *

   Berge Sørland:
   https://www.dagbladet.no/nyheter/norge-har-brutt-menneskerettighetene-i-barnevernssak/70178976
   Norge har brutt menneske­rettighetene i barnevernssak
   dagbladet.no

   Andreas Harald Aure:
   Utlendinger gjør det som norske medier forsømmer.

   Mari Anne:
   Resultatet av deres arbeid, ser jeg på som menneskehandel... Bra de leverer barna tilbake. Vi får håpe at skadene barna har fått, kan bearbeides og at barna også i voksen alder klarer å leve med de mentale påkjenningene.

   Rune L. Hansen:
   At storkammeret i EMD, med dommere fra mange land, nu skal behandle Lobben-saken er av meget stor betydning - i og med av den norske "dommeren" Erik Møse og hans medspillere og tilsvarende kriminelle "dommere" ikke skal kunne tilsidesette menneskerettighetene og EMD's praksis!

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste også nu er at alle politiske nepotismer og enhver blir gjort meget godt forstått med at enhvers alle menneskerettigheter skal og må respekteres og sikres.
   Og meget godt forstått med at det å frata et menneske retten til sitt familieliv er både unødvendig og uforholdsmessig og mangfoldig grovt ulovlig - og det mest groteske og bestialske og sadistiske og livs-ødeleggende et menneske og sivilbefolkningen kan utsettes for.

   Vibece Bråthen:
   Jubel og kanon!! Hele galskapen rakner :) :) :) !

   Rune L. Hansen:
   I dag, 06.09. 2018, kom nyheten om at Norge enstemmig er domfelt av EMD i en annen sak (Jansen v Norway), for brudd på Art 8 i EMK (retten til familieliv).
   I dagens domfellelse blir det i premiss 93 sagt at:
   "93. According to the Court’s case-law, measures that totally deprive an applicant of his or her family life with the child and are inconsistent with the aim of reuniting them should “only be applied in exceptional circumstances and could only be justified if they were motivated by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests”"
   Oversatt til norsk:
   "93. Ifølge domstolens praksis, skal tiltak som helt berøver en søker hans eller hennes familieliv med barnet og er uforenlig med målet om å gjenforene dem, kun "bli brukt i eksepsjonelle omstendigheter og kan bare være berettiget hvis de var motivert av en overordnet nødvendighet angående barnets beste""
    I begrunnelsen blir blandt annet også sagt, at:
   ".... and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible were not sufficiently weighed in the balancing exercise.'''
   Oversatt til norsk:
   "... og den positive plikten til å iverksette tiltak for å lette familie-sammenføring så snart som rimelig og lett var ikke tilstrekkelig vektlagt i den balanserende utøvelsen.""

   Klarer og ønsker dagens norske politikere å lese og å forstå hva dette innebærer og betyr?
   Og at også dette blandt annet betyr at omtrentlig eller helt samtlige norske såkalte barnevernssaker og barnefordelingssaker hittil har vært og er ulovligheter som snarest umiddelbart skal og må rettes opp og repareres og kompetent straffeforfølges.

   Heidi Turid Dammann:
   Vi trenger all hjelp vi kan få fra utenlandsk media, først da ser det ut til at sakene løser seg ! Får vi nok utenlandsk mediadekning videre vil vi kunne få til avgjørende forandringer.
   Jeg gleder meg til den dagen utenlandsk media blir klar over at i Norge brukes det i rettssakene verken stenografer, gjøres ikke lydopptak og at det heller ikke skrives rettsreferat (i rettsboken skrives kun formaliteter). I tillegg er det tabu å snakke om korrupsjon i norske domstoler og alle dommere blir behandlet som om de har et eget ærlighetsgen. At det brukes argumentasjon som manglende økonomi for at det ikke kan innstalleres opptaksutstyr i norske rettssaler blir det nok vanskelig å få media i andre land til å tro på, men det er jo fakta :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155577067246875

   6 september 2018:

   Norge dømmes for brudd på EMK Artikkel 8 i den ene saken, og erkjenner brudd på EMK Artikkel 5 i den andre.

   *

   Maria Manuela:
   Maybe ...

   Henriette Natascha Dyrby:
   KOM nu til Danmark, Marius Reikerås du gør et kæmpe godt stykke arbejde for Norske familier. Gid Danmark havde de samme folk med kamp gejst som du viser for Norske familier og deres børn.

   Camilla Johannessen:
   Så supert ! ! ! 
   Men hva blir konsekvensene?
   De slipper vel unna som med alt annet likevel

   Rasha Masri:
   Good!

   Amine Samier:
   Bra ! ! ! ! ! <3 <3 <3

   Regifaty Johnsen:
   Ótimo Marius voce é maravilhoso que Deus continue te dando força
   Great Marius you are wonderful that God keep giving you strength

   Eva Tangstad:
   https://stein-braten.com/p00023.htm
   Tilintetgjørelsens tjenere og totalitære systemlogikk
   stein-braten.com
 
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels litt yr og omkring 13 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og 14 pluss-grader klokken 10. Overskyet og omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. Nokså mørkt og 16 pluss-grader klokken 21. Mørkt og vått tildels med yr og ned mot 14 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert mindre overskyet og mindre nedbør utover formiddagen. Spredt litt skyet lys blå himmel og opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Overskyet, antydninger til yr og 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, yr og ned mot 10 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155581422066875

   Norge ble torsdag dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, for å ha sviktet i å legge til rette for, og gjennomføre tilbakeføring så snart forholdene lå til rette for det:

   Som det heter i konklusjonen:

   "to take measures to facilitate (legge til rette) family reunification as soon as reasonably feasible ( gjennomførbart)"

   Følgelig gjelder denne dommen majoriteten av alle barnevernssaker, nettopp fordi Norge, over hele landet, svikter i å respektere tilbakeføringsprinsippet.

   Norge kommer til å bli dømt i flere saker, og der de eventuelt slipper unna, vil det kun være fordi Norge har en viss skjønnsmargin før de dømmes.

   "Facilitate"
   Legge til rette

   "Feasible "
   Gjennomføre

   *

   Eve Anoba:
   Sadistic barnevernet system just to win money to feed their ego and blood.
   They have to kill many lives just to win money.

   Eve Anoba:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856283704762118&set=p.856283704762118&type=3&theater

   Mona Helgestad:
   På hvilken måte følges dette opp?

   Inez Isabel Arnesen:
   Ja Marius Reikerås hvordan blir dette fulgt opp i norske rettsystemet

   Marius Reikerås:
   Det må vi sørge for

   Trude Lobben:
   Kanskje jeg har en vinnersjanse i storkammeret den 17 okt!!!

   Rolf Halln:
   Trude
   Ja den sjansen har du garantert !

   Nina Kvamme:
   Jeg har stor tro på deg Trude, og jeg føler på meg at du vinner :) <3 ️

   Stina Bargmann Toft:
   Tak Marius Reikerås

   Amine Samier:
   Så bra ! ! ! ! !

   Christina Z. Lassen:
   Tak Marius Reikerås hvordan sikrer vi det så blir brugt i dk også da dommen jo også gælder dk

   Marius Reikerås:
   Ja den gjelder selvsagt Danmark også!!

   Anita Skippervik:
   Eg tok akkurat dette opp med Fylkesnemndsleder Andersland med spørsmålet korleis vil Fylkesnemndene betre sikre prinsippenet "temporary mission" gjennom sine avgjerder og stille større og meir konkrete krav til barnevernet. Det hadde han ikkje tenkt på for det var barnevernet sitt ansvar. Eg gav meg ikkje for Fylkesnemnda har jo også ansvar for å sikre menneskerettene, så han kom fram til at det var noko dei burde sjå nærare på. No har Norge hatt 22 år på seg etter Adele Johnsen dommen i EMD til å sikre dette betre utan at nemndene har fått med seg at desse krava må stillast til barnevernet. På tide å få prinsippa gjennomført også. etterkvart. Noreg rir ikkje samme dag som dei sadler og produserer tusenvis av nye menneskerettsbrot pr.år. Det held ikkje å stå på ein talerstol og vise at dette prinsippet kan ein utan å bruke det i praksis. Fylkesnemndene må også klare å forstå at dei skal stoppe maktmisbruk og at dette var føremålet med opprettinga av dei. Det har Noreg totalt mislukkast med. No er tidsaspektet enno tydlegare satt enn i Adele Johnsen dommen. Mogleg at Fylkesnemndene og domstolen klarer å forstå oppgåva si betre etter denne dommen enn Adele Johnsen.

   Rune L. Hansen:
   Det er mildt sagt ikke bare tilbakeførings-prinsippet kidnapper-virksomheten og dens medspillere forbryter seg mot! Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene flerfoldig lovbestemt. Dette inkluderer selvfølgelig også blandt annet enhvers rett til sitt familieliv - og til enhvers beskyttelse av sitt familieliv.
   Politiske nepotismer, sær-interesser og mennesker som ikke respekterer enhvers alle menneskerettigheter er og blir en kriminell katastrofe! Hvordan enn de selv og deres medspillere bagatelliserer, neglisjerer eller forfalsker dette! De er fundamentet og skyldigheten for politiske offentlige terror regimer og myndighets-misbrukere rundt omkring i samfunnet og verden!
   Det er bare en måte endelig å stoppe menneskeretts-forbrytere og menneskeretts-krenkelser - og det er at enhver reell eller mulig offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt og kompetent straffeforfølges. Unnlates dette så oppstår katastrofer og terror regimer!
   Situasjonen i dagens Norge er mildt sagt katastrofal og et groteskt terror regime! Dessverre også til nytte og glede og fordel og makt og karriære for dets mange medspillere. Eksempelvis for en politi-mann som også er med i et kommune-styre - og vet at om han ikke oppfyller alle og enhver av kidnapper-virksomhetens ønsker så blir han selv betraktet som en trussel for kidnapper-virksomheten og dens medspillere og dirigenter. Det samme også hva angår andre i eller utenfor den samme kommunen, hva enten de er naboer, offentlig ansatte eller annet.
   Det er onde sirkler og spiraler som tilstrekkelig ikke kan stoppes og repareres før enhver reell eller mulig offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt og kompetent straffeforfølges.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og noe bris og omkring 12 pluss-grader frem mot 12-tiden. Noe varmere og tildels mindre og mere nedbør og tildels ikke helt overskyet videre utover dagen. Nokså mørkt og vått med yr og noe vind-drag og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr, noe bris og vind og omkring 14 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels spredt skyet tidlig på formiddagen, men videre for det meste disig himmel, vått og mye regn og yr med omkring 13 pluss-grader. Stort sett mye nedbør med omkring 13 pluss-grader også videre utover dagen. Mørkt og styrt-regn klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 10.09. 2018 vis Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2036267023060883/

   av Per Einar Guthus

   Dette er ikke enkelttilfelle, men dommen slår fast, at omsorgsovertakelser SKAL VÆRE MIDLERTIDIGE.

   DVS at barnevernet må gå inn i alle saker, hvor de hevder at barnet skal vokse opp utenfor hjemmet, og se på sakene på nytt....

   Men tror noen at det vil bli gjort?

   Da er det ikke foreldrene som er problemet, men lovløse tilstander innen for dem som hevder å skulle beskytte barna.

   https://www.facebook.com/alfmagne.henriksen/videos/1881399968563784/
   nrk.no

   *

   Ove Jan Ludvigsen:
   Godt sagt, Per einar Guthus!

   Aurel Trusca:
   The Norwegian parasites Barnevernet should change their evil way of working and respect human rights, they should realize that they are in 3th millennium not stone age or Viking age, ofcourse is difficult for Norwegian politicians to do that probably they need time after all is just little over a decade since they implemented the law that prohibits sex with animals or rape animals, so hopefully they will take a good decision again and behave like other civilized countries

   Mary Ann Fedje:
   De prøver desperat og splitte familier for alltid. Råtne mennesker, godt planta i Satans rike. Spørs om de blir like glade når de ser det er der de ender

   Ove Jan Ludvigsen:
   Bør bli en tankevekker for disse familieødeleggerne!

   Rune L. Hansen:
   Typisk hvordan det bagatelliseres av blandt annet den politisk regime finanserte massemediaen! Et regime som konsekvent også bagatelliserer og fortier og forfalsker ofrene for sine forbrytelser! Og ikke minst bagatelliserer og fortier og forfalsker også menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene!

   Grete V-Nysveen:
   De bryter loven å ingen reagerer, bv tolker omsorgsovertakelse som "evig"..bv handler i god tro på at ingen bry seg :( :(

   Rune L. Hansen:
   Hvor lenge tror de at de kan uthale sitt terror regime? Hvor lenge tror de at de kan fortie, bagatellisere, forfalske og neglisjere Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og reell lovlig internasjonal og nasjonal straffelov-givning og EMD, etc.? Og hva når barna og nye generasjoner lærer seg å lese disse uforfalsket?! Og også i andre land grundig avslører virksomhetens dobbel-moral og propaganda?! Da hjelper det ikke hvor meget enn kidnapper-regimet bruker av våre penger og ressurser og sine nøkkel-personer for å eksportere og premiere menneskeretts-forbrytelsene og fanden-skapen sin til resten av verden! Virksomheten og dens medspillere og dirigenter skriver seg allerede inn i nutiden og eftertiden som grov-kriminelle monstre!

   Mary Ann Fedje:
   Stadig flere våkner og skjønner hva som skjer. Nettopp fordi det skjer med stadig flere. Mange folk har ikke trodd barnevernet er så satansk ille som de er, inntil det plutselig skjer med dem også. BV berører stadig flere familier, og nok er nok! De SKAL tvinges i kne og skjønne det!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Absolutt sant, Mary Ann Fedje.

   John Gunnar Gundersen:
   idioti politi..faen ta politi..lurer folk i barnehagen til like dem ka faen??

   Rune L. Hansen:
   Men, Per Einar Guthus, å tro eller tenke at "barnevernet må gå inn i alle saker, hvor de hevder at barnet skal vokse opp utenfor hjemmet, og se på sakene på nytt", blir fullstendig feil. Man kan ikke be de kriminelle eller deres medspillere om å efterforske seg selv!

   Mary Ann Fedje:
   Nemlig

   Rune L. Hansen:
   Dette skrev jeg 2. oktober 2014 - og det er ikke mindre sant og faktisk nu - følgende:

   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!

   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:
   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Osv.!
   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
   Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

   *

   Grete V-Nysveen:
   Det er alle som jobber rundt bv som holder det igang, skole, barnehage, skole, helsesøster, BUP, Familievernkontor,"falske venner" og familie.
   Når bv oppnår det de ønsker så er du ikke verdt en dritt og du blir overlatt til deg selv.
   Jeg hilser ikke og prater ikke med de som hjalp bv, men jeg må ha kontakt med bf der hvor barna bor.
   Det er det også, prater ikke engang med "gamle foreldre" som hjalp bv.
   Jeg er min familie værste bv hater å har ikke ett godt ord å si om bv.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155585254111875

   Dette er noe av den VIKITIGSTE læresetning som du kan ta med deg fra Menneskerettsdomstolens(EMD) rettspraksis.

   EMD sier nemlig at EMK Artikkel 6 nr 1, dekker HELE prosessen som er avgjørende for dine borgerlige rettigheter og plikter:

   Dette ble slått fast i Ringeisen avgjørelsen så tidlig som i 1971, og har altså vært en over 45 år gammel regel.

   Her heter det:

   “94… The wording of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), is far wider; the French expression "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" covers ALL proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations.”

   Med andre ord: Menneskerettene beskytter deg under HELE prosessen som du har gående mot offentlig myndighet.

   *

   Simon Strandheim:
   Og det er nettopp det den norske forvaltningen prøver å lure seg unna, de skjønner ikke/vedgår ikke/unnlater å bry seg om at at de rutiner, regelverk, og lover de bruker i sitt daglige virke står UNDER menneskerettighetene.

   Mari Anne:
   Hva med de nye metodene for å bli kvitt ansatte? Meetoo - Ord mot ord---- Ingen strafferettssak- Kun straff fra arbeidsgiver, som ikke rettsvesen eller fagforeninger vil behandle...

   Rune L. Hansen:
   Samtidig så er det også slik at en prosess eller forhold angående menneskerettigheter, uansett hva myndighets-ansatte eller andre sier, ikke er avsluttet eller foreldet så lenge en menneskeretts-krenkelse og dens konsekvenser fortsatt eksisterer. Og skal ikke ansvaret og forpliktelsen til å straffeforfølge og reparere menneskeretts-krenkelsen belastes den og de krenkede.

   Per Einar Guthus:
   Men for disse man møter, er og blir loven kun papir... da de ikke rammes av konsekvenser..... ennå....

   Vedic Seiersson:
   Hva hjelper det , når jeg er gjort rettsløs , ingen advokat "får lov" til å ta saken min , jeg får ikke prosedere selv , de har rettsak som gjelder meg uten at jeg får lov å komme i rettsaken ... jeg har motbeviser på ALT , men det driter de i .

   
---
---

   Leen Suzanne, 10.09. 2018:
   https://www.facebook.com/leen.suzanne/posts/152301119033284

   Jeg vil dele med dere det ubegrensede maktmisbruket til det norske barnevernet. Jeg ble tatt fra skolen av barnevernet og plassert på flere institusjoner mot min vilje, langt borte fra familien min.

   Og etter ni smertefulle måneder med å se de forferdelige handlingene til barnevernet, både på meg selv og andre ungdommer, nekter jeg å være stille.

   Barn blir plassert i fosterhjem med fremmede, eller plassert i barnevernsinstitusjoner - og medisinert vanligvis mot foreldrenes vilje, eller til og med uten at de vet noe. Foreldre blir krenket av systemet.
   Dette er et horribelt, kriminelt politisk fenomen i Norge.

   Barnevernet sier at de jobber for barnets beste, men "barnets beste" har også blitt omdefinert på barnets bekostning. Det er rapportert at ca 137 barn dør under barnevernets omsorg hvert år. Når et barn blir tatt av barnevernet, er det også sannsynlig at det barnet kan bli utsatt for mishandling av noe slag.
   Saksbehandlere og barnevernsansatte er ofte skyldig i svindel. De ødelegger bevis, samtidig som de blir beskyttet av statlig immunitet. Det er et stort byråkrati som består av dommere, kommuneadvokater, barnevernsansatte, statsansatte, terapeuter, psykologer, psykiatere, fosterforeldre og adoptivforeldre som er avhengig av barna i statlig omsorg for å beholde jobben de har.

   Etter å ha sett flere forskjellige barn på institusjoner, er jeg overbevist om at det blir ikke tatt noe ansvar i dette systemet. Jeg har kommet til konklusjonen:

   • at skilte foreldre ofte mister sine barn. Å være skilt betyr ikke at du ikke er en god forelder, eller at du ikke elsker barnet ditt, eller at barnet ditt skal fjernes og plasseres hos fremmede;

   • at alle foreldre er i stand til å gjøre små feil, og at å gjøre en feil betyr ikke at barna dine alltid skal fjernes fra hjemmet sitt. Selvom hjemmet ikke er perfekt, er det hjemmet til barnet; og det er der et barn er tryggest og det er hvor han eller hun vil være, med familien;

   • at saksbehandlere og barnevernsansatte ofte er skyldig i svindel. De fabrikkerer bevis og de forsøker å krenke foreldrenes rettigheter. Men når du klager og forsøker å gå til sak mot dem, blir det ignorert;

   • at nesten alle barna på barnevernsinstitusjonene jeg bodde med, brukte et type psykotisk medikament, som inkluderte ADHD medisiner, antipsykotika og antidepressiva.

   • at nesten alle barna på institusjonene begynte med rusmidler hos barnevernet. De røykte, snuste og drakk alkohol. Barnevernsansatte kjørte dem til steder der hvor de kunne kjøpe rusmidler ulovlig. De begynte etterhvert med narkotika.

   • at i følge NOVA, har 1797 barn, fra perioden 1990-2009 dødd under barnevernets omsorg.

   • at i følge NIBR, tar barnevernsbarn sine liv 8 ganger oftere enn andre barn.

   • at i følge TV2, bryter barnevernet i 33 av 36 kommuner loven.

   Dette systemet kan vi ikke stole på - det rett og slett torturerer familier og barn bare fordi det har makt til å gjøre det.

   Dette byråkratiet får veldig god nytte ut av et system som konverterer barn til kontanter, samtidig som de ødelegger livene til sine familier.

   *

   
---
---

   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway, 10.09. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2237443876329115/

   Let's not forget what tragically happened to the wonderful Bodnariu family in Norway. It's worth noting that the Bodnariu case is representative of thousands of other similar cases in Norway, where children are taken away from their families, for trivial reasons, with false accusations against the parents, without due process, and with the breaking of many children and human right’s laws in the process.

   Global protest pro Bodnariu - April, 16th 2016 (English version)
   https://www.youtube.com/watch?v=q23kebj4-z8&feature=share
   Global protest pro Bodnariu - April, 16th 2016 (English version) and against Barnevernet abuses.
   youtube.com

   *

   Runar Pedersen:
   I'm norwegian. Its a totally bisarr scene! the whole cps is corrupt in a way no one will believe is possible.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste regn og yr og omkring 13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, regn og yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Veldig mye nedbør ankommet. Antagligvis også mere nedfallen frukt rundt omkring. Nedfallen frukt blir det uansett været mye av hvis en har mange sorter epler, plommer og pærer. Mange slags frukt-trær slipper selv frukter i forskjellig mengde til forskjellige tider. Kidnapper-mafiaen har som en konsekvens av sin terror forlengst drept hønsene, moskusendene og påfuglene her, dermed blir det heller ville fugler og meitemark, etc. som har nytte og mat av de nedfallende frukter her rundt omkring. De blir ikke mere til fjærfe-kjøtt, egg og gjødsel som menneske-mat. Og jeg er fortsatt alene her. Vi er hele familen fortsatt fullstendig kidnappet og under utplyndring og nektet blandt annet bevegelses-frihet og fri kommunikasjon. Og truslene og terroren er fortsatt livs-ødeleggende. Det er livs-farlig for meg å forsøke å ta kontakt med noen av mine barn eller med deres mor, eller for noen av de å forsøke å ta kontakt med meg. Som det blandt annet står i et av dokumentene fra det såkalte barnevernet i Haugesund, at om barna forsøker å rømme hjem eller å ha noen som helst kontakt med sin far så vil de blandt annet bli gitt "både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" (som det ordrett og står i slutten av et av dokumentene fra de, fra 2010). Men diverse frø fra fruktene her kan jo likevel spire og vokse rundt omkring på mere eller mindre egnede steder. Noen av eple-sortene her, tildels interessante og nyttige, har jeg selv forut for at vi kom hit alt frem fra frø. Rot-stiklinger blir det tidvis også diverse av. Omtrent alle de podede trærne jeg plantet her ble flidig og omhyggelig plantet meget dypt, for å unngå uekte rot-skudd. Ofte gravde jeg trærne en meter og mere ned i bakken, vel vitende om at slikt frarådes i den alminnelige fag-litteraturen. Den flid og omtanke de her ble plantet med har bare gitt gode resultater. Tildels noe mindre overskyet og efter hvert uten nedbør med omkring 14 pluss-grader frem mot 15-tiden. Vått, overskyet disig himmel og yr og regn igjen fra klokken 15.30. Til og med hundene her vil for det meste være inne i dag. Uten nedbør igjen klokken 16.30. Og skiftende videre. Med yr og 11 pluss-grader mot klokken 20. Mørkt, vått og 10 pluss-grader omkring 21-tiden. Omtrent det samme, tildels med regn og yr, videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155587027531875

   Konsekvenser av dommen mot Norge

   Læresetninger fra dommen mellom Jansen og Norge, som både du og det offentlige skal kjenne til

   Omsorgsovertakelser er inngrep i EMK Artikkel 8. Det bestrider heller ikke staten.

   Spørsmålet man da som oftest står tilbake med, er om inngrepet er "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Om ikke, foreligger en krenkelse av EMK Artikkel 8.

   For å svare fornuftig på det, må man belyse saken som en helhet, og i lys av at det essensielle målet med EMK Artikkel 8, som er å beskytte borgerne mot vilkårlige offentlige inngrep, se feks Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, § 118.

   Nødvendighetskriteriet må korrespondere med et "presserende behov",

   Når begrepet "barnets beste" skal evalueres i den enkelte sak, så har EMD, i langt større grad enn norske domstoler og norsk forvaltning, anerkjent at barnets beste er å opprettholde de biologiske bånd.

   Og kun for det tilfeller der familien har vist seg å være "particularly unfit", så kan dette bærende biologiske prinsipp fravikes.

   Som EMD sier i dommen fra sist torsdag der Norge ble dømt:

   “... it is clear that it is equally in the child’s interest for its ties with its family to be maintained, except in cases where the family has proved particularly unfit, since severing those ties means cutting a child off from its roots. It follows that the interest of the child dictates that family ties may only be severed in very exceptional circumstances and that everything must be done to preserve personal relations and, if and when appropriate, to ‘rebuild’ the family.”

   I saker der all kontakt er avbrutt så går EMD enda lengre, og sier at dette bare kan tillates i de helt "exceptional circumstances".

   Videre viser EMD til at der et barn er tatt inn i offentlig omsorg, så er hovedregelen slik at en slik offentlig omsorg er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det, "to be discontinued as soon as circumstances permit".

   Det igjen foranlediger at det offentlige har en plikt til å ta de nødvendige skritt til å legge til rette for gjenforening, så snart det praktisk er gjennomførbart.

   Norge følger ikke disse enkle prinsipper, og det var da også grunnen til at Norge enstemmig ble dømt sist torsdag.

   *

   Rune Fardal:
   Delt

   Rasha Masri:
   Delt

   Vigdis Nygård:
   Delt

   Tove Brook:
   Delt

   Per Steinar Sørå:
   Delt.

   Irvine Valetti:
   Delt.

   Ronny Solem:
   delt

   Ruth Ensby:
   Delt

   Stina Bargmann Toft:
   Delt

   Rune L. Hansen:
   Egentlig er dommene fra EMD og utviklingen av praksis og forståelsen for menneskerettighetene der til og med enda mere og bedre til fordel for hele familien. Men tidvis mange av dommerne der - ikke minst fordi de kommer fra forskjellige land med forskjellig politikk - "glemmer" i forskjellig grad at enhver menneskerettighet, inklusivt blandt annet og ikke minst også enhvers rett til sitt familieliv, for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Wenche Tove Sjurseth:
   Delt

   Marianne Aardal:
   Delt

   Perry Gustavsen:
   Delt

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Hva med barnefordelingssaker?

   Monika Johnsen:
   Delt, å har tenkt å bruke dette for kanskje å få samvær med mitt barnebarn.

   Rune L. Hansen:
   Les blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen - bør leses nøye og presist:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 2:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. september 2018: 

   Mørkt, vått, tilels yr og regn og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet fra vest og 10 pluss-grader klokken 10.30. Helt overskyet og yr noen minutter senere. Derefter skiftende helt og delvis overskyet tildels med yr, med 11 pluss-grader klokken 14.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått, yr, noe bris og 10 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme med senere ned mot 8 pluss-grader videre mot midnatt, 
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og for det meste overskyet, tildels med yr og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, yr og 10 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, fortsatt yr og vått og ned mot 9 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Som jeg tidligere flere ganger har gjort oppmerksom på, hensynet til den utplyndrede og oppbrukte helsen gjør det vanskelig for meg å skrive eller innskrive særlig mere nu. Jeg gjør her nu igjen oppmerksom på det, for ordens skyld. Særlig i de senere år har det stadig blitt mindre igjen av min helse, fordi respekt for og gjenopprettelse av våre menneskerettigheter stadig lar vente på seg. Vi er i dagens Norge utrolig mange i samme situasjon. Vi blir terrorisert, torturert, utplyndret og forsøkt drept. Stadig iherdig forsøkt skjult og fortiet og bagatellisert og forfalsket av den politiske offentlige nepotismen og dens medspillere og nøkkel-personer - som ned-prioriterer og forfalsker våre menneskerettigheter. Mildt sagt! Til fordel for sine menneskeretts-forbrytelser og sin karriære og sin propaganda og seg selv og sine ønsker, svikter og forfalsker de konsekvent og fullstendig sine forpliktelser og sitt ansvar og sine medmennesker og sivilbefolkningen og verden. Enda stadig mere og enda stadig verre.
   Disig overskyet, vått, tildels regn og yr og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Med noe vind-drag og opp mot 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Tildels regn og yr videre utover dagen. Mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 21. Med ned mot 7 pluss-grader klokken 23. Og med yr videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, vått og 7 pluss-grader klokken 08.30. Helt og delvis overskyet tildels med regn og yr og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Disig himmel, dunkelt, regn og 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt, regn og 8 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått, tildels regn og yr og til 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet disig himmel, tildels regn og yr
, noe vind og 8 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme med gradvis opp til omkring 13 pluss-grader videre utover dagen frem mot klokken 17. Mørkt, vått, yr og 12 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 10 pluss-grader klokken 10. Med opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 13.
   Store mengder med blandt annet Shiro-plommer av god kvalitet er nu efter hvert nedfalne her, uten at jeg prioriterte eller rakk å gjøre noe med det. De ble i år heller ikke engang innhøstet til eddik. Men jeg forbereder nu stadig bedre. Noen få plomme-sorter her er enda ikke nedfalne eller helt nedfalne. Og enda flere eple- og pære-sorter er det enda ikke. Men flere tidlige eple-sorter er nokså nedfalne i de siste ukers tid. Særlig glass-eplene, som er blandt de aller tidligste. Transparente Blanche og Hvit Astrakan, etc. Jeg rakk ikke særlig meget av de heller. Transparente Blanche er et navn som betyr "gjennomsiktig hvit" og er her særlig god kvalitet glass-epler. Betegnelsen "glass-epler" er flerfoldig godt beskrivende. Blandt annet fordi slike epler er meget skjøre og tåler lite og fort lett nedfaller og fort blir oppspist av fugler og meitemark før de fort uansett blir ødelagte. Jeg har nu blandt annet anskaffet to glass vin-ballonger og en noe egnet plast-tønne for å gjøre epler til både eddik og mild vin eller annet. Selv drikker jeg aldri vin eller alkohol, men jeg kan kanskje begynne litt om det blir sunt og godt nok. Og mange andre er mindre restriktive og har kanskje behov for og nytte av slikt. Blandt annet slikt er jeg i disse dager særlig opptatt av, i tillegg til særlig helsen og annet. Jeg forsøker jo stadig å overleve, hvor vanskelig og umulig det enn er, selvfølgelig.
   Regn og yr og vått her ute frem mot 18-tiden. Omtrent det samme med 12 pluss-grader frem mot mørkt klokken 21. Mørkt, vått, noe bris, lite nedbør og omkring 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214366409448837

   Hva er menneskerettighetene - og menneskeretts-forbrytelser?

   Både norsk og internasjonal lov og rett, inklusivt menneskeretts-konvensjonene selv, sier at menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen skal gjelde foran og over alt annet av lovbestemmelser og avgjørelser.

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."


   Menneskeretts-konvensjonene sier klart og tydelig og mangfoldig, at absolutt enhver menneskerettighet for enhver uforfalsket er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Det er dette som fremfor noe annet kjennetegner en menneskerettighet.

   Men hva betyr egentlig dette? Betyr det at myndighets-representanter eller andre lovlig kan bestemme det motsatte?

   Nei. Blandt annet Menneskeretts-forsvarer Erklæringen i sin Art 10, sier det sik:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Det er altså viktig å gjøre sivilbefolkningen opplyst om at det hverken er stortinget, høyesterett eller andre som eier enhvers og sivilbefolkningens menneskerettigheter.

   Og at absolutt enhver menneskerettighet er, og skal for absolutt ethvert menneske være, umistelig og uavhendelig - og en personlig eiendom og forpliktelse og en minste-garanti.

   Og at dette gjelder både for enhver myndighets-representant og for ethvert annet menneske.

   Sagt slik i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Enhvers menneskerettigheter skal også være beskyttet av loven, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Eventuelle mangler eller feil i straffelov-givningen eller annet skal ikke kunne krenke en menneskerettighet eller tillate en menneskeretts-krenkelse for noen.

   Det eneste lovlige og nødvendige unntak for en menneskeretts-krenkelse er om den er kortest mulig midlertidig for ubestridelig nødvendighet og forholdsmessighet, solid og godt nok uforfalsket offentlig begrunnet.

   Alt dette betyr også at enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt skal og må kompetent straffeforfølges og repareres. Uten konkret det blir menneskerettighetene ulovlig fraværende og krenket.

   Menneskeretts-konvensjonene lovbestemmer mangfoldig "det enkelte menneskets verdighet og verdi" og ukrenkelighet, med umistelige og uavhendelige menneskerettigheter for absolutt enhver.

   Sagt og lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, med blandt annet følgende presise og konkrete ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.09. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155599742316875

   På tide å endre det som ikke fungerer
   https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/pa-tide-a-endre-det-som-ikke-fungerer/
   Det trengs en skjerping av skjønnsutøvelsen i norske barnevernssaker og det er gledelig at Europarådet har godkjent en rapport som beskriver dysfunksjonelle sider ved deler av norsk barnevern. Det er på høy tid å endre det som ikke fungerer.
   dagensmedisin.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Psykologspesialist Einar Salvesen, som har skrevet artikkelen, er ærlig inne på visse vesentligheter i sin artikkel og forståelse efter lang tid som medvirkende i kidnapper-virksomheten. Men uten respekt og forståelse for menneskerettighetene og den lovlige straffelov-givningen og deres løsninger og forpliktelser, så fremstår artikkelen dog som propaganda, kompromisser og diplomati for en videre grov-kriminell politisk offentlig kidnapper-virksomhet. Respekt for menneskerettighetene og straffelov-givningen og medmennesker er jo ikke for meget forlangt, men viser tvert om den rette veien videre!

   Blandt annet er hans forståelse for skjønnsutøvelse katastrofal mangelfull med sin basis i tillit til offentlig ansatte og en varierende, men mildt sagt kvakksalversk kompetanse - som på ingen som helst måte rettferdiggjør eller lovliggjør videre offentlige forurettelser og justismord. Enhver skjønnsutøvelse som ikke respekterer og sikrer enhver menneskerettighet for enhver, er selvfølgelig katastrofal og kriminell. Og er automatisk også vilkårlighet. Det vil si, ethvert terror regime sin ønske-drøm!

   Vilkårlighet er hva Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene i alle sammenhenger advarer mot og er og skal være en enhvers beskyttelse mot. Både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig og lett-forståelig total-forbud mot både vilkårlighet og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Men det er nettopp hva ehvert terror regimer vil ha. Vilkårlighet, med seg selvs forståelse og ønsker som norm og lov og rett.

   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at: "Ingen må utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." Og at: "Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Einar Salvesen og mange andre vet ikke eller glemmer fort og lett at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig! Det er en katastrofal kardinal-feil de dermed gjør seg skyldige i - og forårsaker!

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. september 2018: 

   Mørkt, mild vind, vått, tildels yr og omkring 13 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet lys blå himmel, noe mild vind og 16 pluss-grader klokken 10. Oppmot 20 pluss-grader og disig og regn og yr og mild vind utover dagen. Mørkt, vått, regn, mildt vind-drag og ned mot 15 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme, men med mindre og lite nedbør videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. september 2018: 

   Mørkt, vått, mild vind, tildels yr og regn og omkring 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe mildt vind-drag og 14 pluss-grader frem mot klokken 10. Sol fra dus lys blå spredt lett skyet himmel, mild bris og 16 pluss-grader klokken 14. Litt senere overskyet, tildels yr, 15 pluss-grader og efter hvert nokså kraftig vind henimot 18-tiden. Jeg plukket inn 20 liter med mange forskjellige epler i dag og omtrent det samme med andre sorter forleden dag. Omtrent det samme antagligvis også i kommende dager. Noe av det hermetiserer jeg, men det meste putter jeg grovt oppskåret i en tønne hvor de skal bli til eple-eddik. Bruker endel tid på det og tar pauser med annet innimellom. Samtidig er det også tilrettelegging av bedre rutiner til neste år eller senere bruk. Veldig mye fine og forskjellige epler. Godt endelig å vie slikt og annet mere oppmerksomhet. Yr, vind og efter hvert mørkt utover kvelden, med 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dags-lys, vått, overskyet, vind-drag og 9 pluss-grader klokken 08. Med noe regn en stund fra klokken 08.30 og tildels videre utover formiddagen, med også noen sol-åpninger og opp til 11 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 12 pluss-grader klokken 15.30 og derefter til spredt lett skyet. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 20.30. Jeg bruker mye tid og flid på konservering av epler og noen andre frukter også i dag, er jo ingen fabrikk eller masse-produsent. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.09. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214394640234589

   Noen ord om enkel tillaging (fermentering) til eddik, surkål og vin, etc.

   Det er mye underlig og interessant med epler, som umiddelbart ikke kan vites eller sees. Det viktigste å vite er at epler må håndteres med forsiktighet, minst som om de er lett-knuselige egg. Og at en ofte ikke lett eller i det heletatt straks ser at et eple er ødelagt av støt og der da ugunstige mikro-organismer eller noe - og at de dermed lett fort smitter og ødelegger friske epler i sin nærhet. Med egnede beholdere er det veldig enkelt å tillage eple-eddik, selv om det er noen enkle regler å følge. Prosessen foregår med fri tilgang til luft (skjermet med et gaz-klede eller noe for å unngå uønskede insekter og deres egg og larver), med fri tilgang til luft for de passende oppskårne eplene lagt i vann med litt sukker og eventuelt med en såkalt eddik-moder (fra tidligere prosess) som en prosess-starter. Dermed er prosessen i gang. Og blir ferdig i løpet av noen uker eller måneder, beroende på temperatur, smak og behag, etc. Også andre frukter eller råvarer med et viss sukker-innhold kan brukes for naturlig å tillage eddik.

   Mange som på forskjellige måter har god nytte av eller tillager eple-eddik er ikke oppmerksomme på og tenker ikke på at nedfalne frukter som blir ligende i hagen automatisk blir til blandt annet eddik i og for jorden og dens vann og liv. Det er en av de naturlige prosesser for oss alle de fleste enda ikke betenker eller vet noe om. Også som gunstige nedfalne eller innblandede blader og kvister eller annet til jorden bidrar til frisk jord og friskere og bedre liv, kulturer og natur - og verden.

   Noe av det samme gjelder også angående fermentering av kål til surkål, eller andre grønnsaker, hvor sukker-innholdet er lavt, men det er derimot en prosess som foregår uten tilgang til luft, men hvor luft og gasser naturlig bare presses ut. (For meget eller helt lukkede beholdere, hva enten det er eddik eller surkål en tillager, må en unngå, de sprenges når trykket blir for stort og eksplosivt.)

   Hva angår fermentering av frukt til vin så er prosessen omtrent som når en fermenterer kål eller andre grønnsaker, altså uten tilgang til luft, men sukker-innholdet er høyere og omdanner innholdet til alkohol. Jo høyere innhold av sukker (som eventuelt tilsettes), dess sterkere vin.

   Alle disse prosessene foregår i alminnelighet best mørkt eller uten tilgang til for mye lys eller varme. Gode råvarer og gode prosesser gir gode og nyttige produkter.

   Vel bekomme!
   
   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Tilsett litt salt i blandingen ved fermentering av kål og andre grønnsaker.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. september 2018: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius lenge her ute i natt. Disig med regn og yr og ned mot 7 pluss-grader mot dagen frem mot klokken 08. Tildels helt og delvis overskyet og tildels regn og yr og tildels sol og spredt lett skyet utover formiddagen, med 14 pluss-grader klokken 13.30. Overskyet, disig, plaskende regn og hørlig torden klokken 15 og derefter. Mye svarthyll-frukter som modner fint særlig i disse dager. Jeg plukket inn noen klaser samtidig som jeg innplukket mere enn tyve kilo store, fine, uskadede nettopp nedfalne pærer fra under et og samme tre hvor det fortsatt henger mange. Hva jeg skal gjøre, om noe, med blandt annet pærene vet jeg enda ikke. Mye regn det meste av dagen. Mørkt, regn og 8 pluss-grader klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155607719336875

   Norske myndigheter har en selvsagt plikt til å rette opp de krenkelser de påfører sine borgere:

   Det vises til det prinsipale i EMDs dom mellom Vilnes mfl v Norge fra 5. desember 2013, hvor den krenkede skal stilles som om krenkelsen ikke hadde skjedd:

   "The Court’s assessment

   269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002&#8209;IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009)."

   EMD forklarer seg slik om den positive og negative sikringsplikten i saken mellom i Dimitrovi og Bulgaria av 21 juli 2016, premiss 17:

   “17. The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000 XI).”

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   MEN - skjer dette da Marius Reikerås ?
   Det jeg opplever som veldig trist er at EMD ikke har noen sanksjonsmuligheter mot Norge når de ikke retter krenkelsene og ikke følger de dommer Norge blir dømt for. :(

   Marius Reikerås:
   Magnar Inge Wisnes det har du helt rett i

   Ronny Solem:
   kun en smekk på hånda. ferdig.

   Steinar J Myhre:
   Deler.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155607721296875

   I saken mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. Sverige av 20 desember 2016( brudd på EMK artikkel 13), sier EMD følgende:

   “Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order.”

   I pilotsaken mellom Burdov og Russsand av 15. januar 2009, er dette utdypet grundigere følgende:

   “1. General principles

   96. The Court notes that Article 13 gives direct expression to the States’ obligation, enshrined in Article 1 of the Convention, to protect human rights first and foremost within their own legal system. It therefore requires that the States provide a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief (see Kud&#322;a v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000 XI).

   97. The scope of the Contracting States’ obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint; the “effectiveness” of a “remedy” within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant.

   At the same time, the remedy required by Article 13 must be “effective” in practice as well as in law in the sense either of preventing the alleged violation or its continuation, or of providing adequate redress for any violation that has already occurred.

   Even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (ibid., §§ 157-58, and Wasserman v. Russia (no. 2), no. 21071/05, § 45, 10 April 2008)."

   Altså er EMK artikkel 13, i likhet med EMK Artikkel 6 nr.1, en GARANTI for at menneskerettene skal være tilgjengelig på nasjonalt nivå, og at innholdet i konvensjonene skal kunne effektivt håndheves. Det er også å understreke at konvensjonen beskytter de såkalte minimumsrettigheter.

   I en relativt nylig avsagt dom, Zubac v Croatia, så sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil, og at de aldri må lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol sa det også så tydelig som mulig i en dom avsagt den 13. september 2016, i saken ANDREY MEDVEDEV v. Russland, premiss 54 hvor det heter:

   "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention (see Stanková v. Slovakia, no. 7205/02, § 24, 9
October 2007)."

   *

   Anne Marit Myhre:
   Men gjør dem det ? Nei dem truer å fortsetter krenkelsen

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155607723566875

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK Artikkel 6 nr.1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   "(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11)."

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å Ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).

   Jeg minner i den anledning om EMK Artikkel 46 nr .1 , hvor det heter:

   "De høye kontraherende parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolenes dom i enhver sak de er part i."

   Norske dommere har følgelig en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   *

   Robert Steffensen:
   Å arbeide mot loven, som de selv har innført er straffbart og må slås hardt ned på. Alle metoder for å føre myndighetene inn på rett spor må være lov å bruke.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, men omtrent det samme utover formiddagen, med opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 12. Regn omtrent hele dagen, med en stund opp til 12 pluss-grader. Pærene fra innplukkingen i går vasker seg i regnet ute i en eske med rist som bunn og har allerede gulnet og myknet i modning, slik Williams-pærer (Bartlett pears) fort gjør. Antagligvis blir det så jeg lager pære-smør av de, hvis jeg rekker det. Det er mye forskjellig annet fra hagen her som i disse dager også trenger eller får bearbeidelse. Blandt annet veldig mye epler. Mørkt, regn og 8 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 8 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste regn og yr og disig himmel utover dagen, med opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 14 og 9 klokken 15.30. Overskyet og nedbør det meste av dagen, med ned mot 6 pluss-grader klokken 18. Mørkt, vått og i underkant av 5 pluss-grader klokken 21. Med tildels yr og ned mot 4 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Irene Hov, 23.09. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1790032007789735/

   Jeg skriver om sakkyndig psykologer og om svindelen som florerer fra de mest brukte psykologene i barnelovsaker, uten at de sakkyndige noensinne kontrolleres av deres oppdragsgiver, domstolene, som skal bruke det for å avgjøre fremtiden til tusenvis av barn hvert år.

   Hvordan harmonerer det med retten til rettferdig rettssak Domstoladministrasjonen? Og hvem har egentlig ansvar for å stanse denne vanvittige praksisen?

   Irene Hov, 23.09. 2018:

   Jeg hadde aldri vært i kontakt med politi eller barnvern før jeg var 45 år og hadde bak meg 20 års karrière i salg, Hvor jeg levde av min evne til å kommunisere med andre mennesker. Jeg jobbet med industrisalg og solgte for millioner fordi jeg evnet å forstå kundens behov, og formidle et budskap. Jeg behersket kommunikasjon så godt, at jeg kunne leve av det i 20 år. Det siste året jeg jobbet var 2004, da hadde en million i skattbar inntekt.

   Jeg og min eksmann hadde levd sammen i 10 år og hadde tilsammen 4 aktive gutter og et stort velorganisert hjem da jeg i 2008 blir stemplet av en psykolog for barnevernet etter noen få samtaler som totalt uegnet som mor og menneske, og med alvorlig personlighetsforstyrrelse, og alvorlige vrangforestillinger og helt uten evne til å kommunisere eller føre en normal dialog. Jeg evnet ikke holde på relasjoner over tid skrev hun, samtidig som hun unndro at jeg hadde jobbet 17 år på samme sted.
   Og ved å unndra helseopplysninger fra fastlege og sykehus som sa det motsatte.
   Den fatale psykolograpporten førte til at jeg ble utsatt for et justismord i 2008, og flere i årene etterpå. Alle mine protester til samtlige kontroll og tilsynsorgan er ignorert i 10 år, og rapporten brukes mer enn noengang i dag i domstolene, av politiet og mest av alt av kyniske advokater og psykologer på jakt etter salær.

   Dette er dagens virkelighet i barneretten i Norge. Les og bli vettskremt.

   Advokater og psykologers uansvarlige fråtsing i karakterdrap på foreldre i krise.
   https://irenehov.no/2018/09/23/advokater-og-psykologers-uansvarlige-fratsing-i-karakterdrap-pa-foreldre-i-krise/
   irenehov.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Meget lesverdig artikkel, Irene Hov! Forhåpentligvis går mange inn på linken og leser den, i sin helhet.
   Og videre godt forsøker å forstå den og dette i forhold til særlig menneskeretts-konvensjonene!

   Problemet og katastrofen enda i mange land, og særlig i dagens Norge (hvor det iherdig blir forsøkt skjult bak påkostet propaganda og påkostede innflytelser), er at menneskerettighetene, inklusivt særlig ikke minst begrepet "barnets beste", har blitt forfalsket og omgjort til å bety: fritt frem for vilkårlighet!

   Den enkeltes og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerett til sitt familieliv er å likestille med enhvers rett til et menneskelig og sosialt liv. Da kan man ikke ha eller akseptere et politisk offentlig regime hvor kidnapping av barn og foreldre og familie genererer penger, makt og karriærer!

   De følgende tre punktene Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 er meget viktige og sentrale for ethvert menneske og samfunn. De går i sin helhet slik:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og selvfølgelig også hva som felles-menneskelig er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-konvensjonene har videre også flerfoldig lovbestemt at: "Ingen må utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." Og at: "Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Menneskerettserklæringen Art 12 med følgende ord, at:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet Barnekonvensjonens Art 18, med følgende ord:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Ordet "vilkårlig" (arbitrary) er i "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice."
   (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuelle skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Angående alt dette sier FN's Menneskeretts-komite (HRC) i sin "Generell kommentar nr. 16" fra 1988, at:

   "Særlig er utilstrekkelig oppmerksomhet gitt til at Art 17 i menneskeretts-konvensjonen (ICCPR) omhandler beskyttelse mot både ulovlig og vilkårlig forstyrrelse."
   Og videre, at:
   "Uttrykket "ulovlig" betyr at ingen forstyrrelser kan skje, unntatt i tilfeller som er fastsatt av loven. Forstyrrelser godkjent av stater kan bare skje på grunnlag av loven, som i seg selv må overholde bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene.
   Uttrykket "vilkårlig forstyrrelse" er også relevant til beskyttelse av den rett som fastsatt i Art 17. I komiteens oppfatning kan uttrykket "vilkårlig innblanding" også omfatte forstyrrelser bestemt i loven. Innføringen av begrepet vilkårlighet er ment å garantere at selv forstyrrelse bestemt i loven skal være i samsvar med bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene og skal under alle omstendigheter være rimelige under de spesielle forholdene. (...)
   Selv med hensyn til forstyrrelser som er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene, skal relevant lovgivning spesifisere i detalj de presise omstendigheter der slike forstyrrelser kan tillates. En beslutning om å gjøre bruk av en slik autorisert forstyrrelse må bare gjøres av den myndighet som er utpekt etter loven, og bare i og for hvert enkelt tilfelle."

   Alt dette fra menneskeretts-konvensjonene og fra FN's Menneskeretts-komite er særdeles viktig, for hva er vel farligere og mere risikabelt eller krenkende og ødeleggende for mennesker og samfunnet enn offentlige eller andre inkvisisjons-prosesser, innblandinger eller forstyrrelser i menneskers familieliv, privatliv, hjemsted, eiendom, trivsel, trygghet, frihet, integritet og identitet?

   I dagens Norge har kidnappingen og handelen med barn politisk blitt gjort til et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som med propaganda og nøkkel-personer og deres falskhet og løgner og dobbel-moral smittsomt stadig mere blir forsøkt spredt til resten av verden! Alle og enhver er vi forpliktet til effektivt og rett og riktig å forsøke å stoppe dette! Alt dette er det viktigste og mest sentrale som foregår i dagens verden! Og skal ikke kunne bagatelliseres, ned-prioriteres eller forfalskes!

   Irene Hov:
   Takk takk takk Rune! Jeg rapper hemningsløst og klipper og limer. :)

   
---
---

   Susan Ghaemi, 23.09. 2018 via Family Forward Project, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1697223540511940/permalink/2265634980337457/

   Family Court is the most dangerous place for parents and children to be. It is run indistinguishable to how Organised Criminals run the Mafia with one major difference that unlike the Mafia, these crimes happen within the walls of what is called a "Court of Law".

   Lawyers, legal Counsels and Report Writers commit perjury without fear or shame.

   The agreement between the judges and other operatives who are generally friends or married to each other or to the judges is that perjury is allowed and encouraged in order to prolong the proceedings and achieve maximum profit for the Operatives.

   In this process, the Operatives have no hesitation to tear apart children from their loving parents, drive them to suicide and murder, loot their assets and bankrupt them.

   Lawyers can even become witnesses for their own client(s) by writing sworn statements. However, the judges would not allow the other party cross examine the lawyer/witness! That is the sworn statement of a lawyer is taken as indisputable true facts.

   If this approach is questioned, the judges simply refuse to call the witness to the stand for cross-examination.

   Perjury is a crime but crimes committed by a lawyer in Family Court is not prosecuted. This amongst many other outrageous and illegal conduct promoted in Family Courts must be investigated and perpetrators brought to justice.

   Join close to 28,000 who have voiced their disgust and outrage of what has been allowed to happen by design, for profit, against human and Children Rights in Family Courts, the hell holes of corruption.

   Judiciary-Fostered Legally-Protected #FamilyCourt #CrimeSyndicate Kills #Children & Parents 4 Profit
   https://www.change.org/p/call-an-independent-royal-commission-into-familycourt-s-corruption-organisedcrime-racketeering-devastation-of-children-innocent-victims-lives/u/23025752
   change.org

   *

   Rune L. Hansen:
   Signed!

   Karen Riley:
   Signed under Jane Deer, and shared..

   Randy Phillips:
   Damm Straight

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. september 2018:

   Mørkt, vått, tildels yr, månen nokså full tildels synlig sørlig og mellom 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute frem mot 02-tiden i natt. Tildels regn og yr videre utover natten og formiddagen. Med opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Innplukket i dag både ekte kastanjer og hestekastanjer og også omtrent tre typer av busk-kvede. Sjekket også de største valnøtt-trærne, men det var enda bare det ene med noen få frukter, som jeg lot få være der. Tre-fire valnøtt-frukter blir lite selv for spesiell valnøtt-pickles. Svart-valnøtt-treet enda uten frukter, men i god vekst. De nok modne busk-kvede-fruktene, som jeg tar bort kjernene fra, tenker jeg å bruke særlig som innblanding til eple-smør, etc. Busk-kvede-fruktene er pektin-rike og citrus-aktige og blir mere aromatiske efter langsom koking. Tid og flid med slikt og annet er nu både godt og nødvendig for min helse, det jeg rekker og har krefter og ressurser til. Alternativet er fortere å bli drept. Jeg har i tillegg enda veldig meget og forskjellig jeg ønsker å gjøre. Har alltid likt å ha mange "jern i ilden" samtidig, men konsekvensene av terroren, torturen og utplyndringen har satt og gitt og gir utrolig mange begrensninger og ødeleggelser. Mørkt, vått, full-månen tildels synlig i sør-øst og 4 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 3 pluss-grader og månen mere sørlig mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155614034181875

   The obligation on states to ensure that family ties are maintained was articulated by the European Court of Human Rights (ECHR) when finding a violation of the Convention in T.P. and K.M. v. the United Kingdom:

   “The Court reiterates that the seriousness of measures which separate parent and child requires that they should not last any longer than necessary for the pursuit of the child’s rights and that the State should take measures to rehabilitate the child and parent, where possible...."

   In another case, Neulinger and Shuruk v. Switzerland, (2010)App No. 41614/07, at § 91, The ECHR has held that the best interests of the child are best served by allowing the child to be free to enjoy the love, support and nurturing of his natural parents:

   "There is no doubt that it is in the “best interest” of every child to grow up in an environment that allows him or her to maintain regular contact with both parents (see, in particular, the first paragraphs of Articles 7, 9 and 18 of the Convention on the Rights of the Child."

   *

   Eve Anoba Bergen:
   Norges kvinnor kliniken- barnevernet har tortyr min kropp på min förlossningen 2016..

   Rune L. Hansen:
   Kidnapperne og deres medspillere tror liksom at å krenke barnets og familiens umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er og skal være "barnets beste".
   Og det til tross for at Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig mangfoldig sier det motsatte.
   De er så overfladiske, neglisjerende og forfalskende i forhold til menneskerettighetene og straffelovgivningen, at det er intet mindre enn direkte meget meget grovt kriminelt.
   Den samme holdningen har de også i forhold til barnet og dets familie. Og til konsekvensene av sine kidnappinger, både før og efter de kidnapper.
   Det er bare seg selv og sine medspillere kidnapperne bryr seg om. Det er så makabert og umenneskelig (og kriminelt) som noe kan bli!

   Agnieszka Maria Szuba:
   Tusen takk Reikeras at du ringte til meg slik at vi kan hjelpe den lille sonnen min.
   Kan vi ogsa lage en liste med navn - som kan hjelpe den lille sonnen min ?

   
---   
---

   Marius Reikerås, 24.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155614499566875

   Den 6 september 2018, ble Norge igjen dømt for brudd på EMK Artikkel 8. Dommen var enstemmig.

   Denne gang fordi norske myndigheter ikke la til rette for gjenforening, så snart som praktisk mulig.

   Dommens generelle prinsipper, har selvsagt validitet i alle barnevernssaker her til lands.

   Likevel opplever man at kommuneadvokater og fylkesnemndene, fortsetter å trenere tilbakeføringsprosessene så langt det lar seg gjøre.

   Vel vitende om at det ikke foreligger relle sanksjonsmuligheter, for de som fortsetter med å bryte menneskerettene.

   *

   Ken Joar Olsen:
   Ja for meg å se, så høres det ut som bevisste brudd på menneskerettighetene og det som vel kan anføres under umenneskelig behandling ref: FNs Konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

   Rune Fardal:
   En konsekvens er at de må offentliggjøres som lovbrytere så neste som har disse i din sak krever dem byttet ut. Det skjer lite før folket sier nok er nok.

   Per Steinar Sørå:
   Egentlig er styre og stell utgått på dato i Norge! Det er på tide at myndighetene blir stilt til ansvar! Erna har gått lengre enn det som burde være tillatt!

   Ken Joar Olsen:
   Ja Rune Fardal men hvem er det som er ansvarlige, de som utfører disse overgrepene? De som setter dem igang, eller de som er ansvarlige for etatene? Eller rettssystemet... Det er jo en stor grøt av ansvarlige, som går langt utenfor bare saksbehandlere og barnevernsledere...

   Aud Strandman:
   På toppen sitter "Våre" politikere med ansvaret... Men som de elegant frasier seg... Så hvem er da ansvarlig :(  ?

   Ken Joar Olsen:
   Aud Strandman ja presis, altså jeg mener jo ALLE er ansvarlige da også de som ikke tar varslerne på alvor... Men hvor mange skal man ROPE etter, for å få rettferdigheten? Det er et spørsmål om eksponering av fakta, og fortsette med det til den reelle makten ser galskapen. Som da er folket...

   Ken Joar Olsen:
   Og så en annen ting, hvordan ville det stille foreldrene i deres sak. Om de stiller seg opp å roper at disse er kriminelle lovbrytere, og de ønsker ikke saken skal behandles av dem?
   Uansett hvordan man vrir å vender dette, så blir barna og foreldrene tapere... For det er ikke rimelighet eller maktbalanse og det man da krever er sivil ulydighet som tjener alle andre enn barn og foreldre.

   Aud Strandman:
   Ja det har du helt rett i barna og foreldrene er tapere i det systemet vi har i dag..... Her trenges et helt nytt system helt fra toppen og ned... De som jobber i dette systemet jobber ikke for folket..... Bare en ting de har fokus på .. Penger... :(

   Ken Joar Olsen:
   Aud Strandman akkurat, og skal man da legge pengene i pengesekken deres. Ved å være den ustyrlige delen, og leve opp til deres påstander...

   Aud Strandman:
   Nei, men de kjører over oss uansett hva vi mener.... :(

   Ken Joar Olsen:
   Aud Strandman ja men det er da på ingen måte et gyldig argument for å gjøre det langt lettere for dem vell? Tvertimot er det jo eksponeringen av at deres påstander, på ingen måte stemmer som kan gi den nødvendige oppmerksomheten der trengs for at de ikke kan stå for sine grunnløse påstander.

   Mona Kågen:
   Feilhåndtert i begynnelsen, feil oppfølging under veis, feil avslutning.

   Mona Kågen:
   Alle skjønner at hvis det ikke ble gitt hjelpetiltak og ev hjelpemidler til hjemmene før omosrgosoverdragelsene fant sted, så er omsorgsoverdragelsene feil. Da bir oppfølgingen feil, og da blir også det å nekte barn hjem igjen, og også tvinge barn hjem igjen, som ikke engang har fått sjansen til å møte/bli kjent med/fått vært en del av, i hele sin oppvekst, feil.

   Julianne Olaisen:
   Skjønner ikke hvorfor det er så mange som jobber mot BV på hver sin kant. Hvorfor kan ikke de som fronter kampen mot etaten jobbe sammen, og på den måten stå sterkere utad? Har forundret meg lenge, - for det er jo til syvende og sist til barnas og foreldrenes beste denne kampen føres. Som det er nå så virke det tildels forvirrende.

   Ken Joar Olsen:
   Dette bør da så utdypes, for jeg mener å råde foreldrene til å gå inn i kampen på en måte som bare gjør etatens arbeide enklere vil være ufruktbart.
   Og skadelig for de som betyr mest for meg i kampen og det er barna, dem står jeg sammen med om jeg så står alene.

   Så om kampen skal kjempes på bekostning av barna, så kjemper man ikke bare mot etaten.
   Så om man vil samles, så bør man legge ting til side å heller vise en form for ydmykhet for de metodene som faktisk viser resultater da.

   Cath Aurora:
   Julianne, det handler om flere ting. Blant annet at folk jobber på ulike måter. Noen masseposter på samtlige barnevernsgrupper og tror de blir hørt. Noen hater så sterkt at de har mistet evnen til refleksjon og å se nyanser. Andre kjører et saklig løp og ønsker ikke å identifisere seg med de mest rabiate barnevernskritikerne. Noen støtter foreldre som er utsatt, mens andre er mer opptatt av å fronte seg selv.

   Julianne Olaisen:
   Ken Joar Olsen og Cath. Hele poenget med min kommentar er at jeg syns det blir rørete med så mange aktører som fronter samme sak, og kjemper mot samme kreftene. Tror det ville vært bedre for alle parter om man kjemper saken sammen, istedenfor at noen kjører sololøp. Syns det er både dumt og trist at det er ulike grupperinger i en så viktig sak.

   Ken Joar Olsen:
   Er ulike grupperinger nødvendigvis en svakhet? Har hørt noe om at man ikke skal satse alt på et brett jeg, men kanskje så der er forskjellige måter og verdier som ligger bak grupperingene. Men så lenge målet er felles, så er man jo ikke noen hindring for hverandre.

   Mona Kågen:
   Barna hadde i det minste rettigheter til å få lov å vokse opp i nærheten av hjemmene sine, sammen med nær familie eller slekt eller faddere, eller om nødvendig, få lov å vokse opp i hjemmet til nære venner av familien. På alle punkter er dette trenert og sett bort fra, da barnevernet har brutt "Lov om barnevern" i alle år, pluss at politikere ikke har skjønt at hjelpepleiere med autorisasjoner har ansvaret for alle menneskers helheltige helse og omsorg her til lands, og faktisk fjernet denne yrekesstausen, pga "økonomiske årsaker" og forsøkt erstatte yrkesgruppen med helsefagarbeidere.. for det hadde de visstnok "råd til".

   Mona Kågen:
   Etter gjentatte evalueringer av den politikken som har vært ført siden krigen og fram til idag, har jeg konkludert med, at landet vårt, og spesielt sårbare familier og barn, har blitt brukt som handelsvarer, istedet for mennesker med rettigheter.

   Mona Kågen:
   Det er kommunepolitikernes ansvar å ivareta egen befolkning, og sørge for at hver enkeltindivid får de rettighetene de har krav på.
   Og det er hjelpepleiere med autorisasjon som har ansvar for å se til at rettighetene når de som har behov for ulike former for rettigheter.
   Hjelpepleiere med autorisasjon er også pliktige til å tilkjennegi overfor folk i landet, hva de er fagutdannet til og har ansvar i.

   Agnieszka Maria Szuba:
   Reikeras Marius - provde a ringe deg. Ogsa skrev til.deg. Kan du svare meg ? Advokaten som hadde saken min tok dobbel betalt - hun sluttet midt i saken - jobbet uten dokumenter - hva ville du ha gjort? Kan du skrive til henne ? JEG lurer pa hva hun egentlig driver med?

   Mona Kågen:
   Regjeringspolitikere og stortingspolitikere som ikke tar hensyn til en hjelpepleier med autorisasjon, har ingenting i landets stortingslokaler å gjøre. Midler som skulle gått til helhetlig helse og omsorg er prioritert å gå til våpen. Betale EU, innføre EU direktiver, støtte NATO, og barnevernet, som viser seg å være en agenda som står for kjøp/salg av barn.

   Mona Kågen:
   Ifølge Norsk Grunnlov er alt dette jeg har nevnt, et brudd Norsk Grunnlovs retningslinjer og lovverk.
   Politikerne som ikke har hensyntatt vår grunnlov bør derfor overlate roret til folk i landet som respekterer grunnloven vår og landets befolkning som helhet.

   Jeg er hjelpepleier med autorisasjon. Med plikt og ansvar i å ivareta landets beboere fra vogge til grav med sine ulike former for rettigheter. At grunnloven blir fulgt. At utenlandkse regler ikke dras inn i landet og gjøres gjeldende, som bryter med mennekserettighetene.
   Jeg har ansvar i å påse at statlige midler går dit behovet er størst.
   Jeg har ansvar i å påse at helheltilg helse og omsorg har førsteprioritet.
   Der liv og helse går forran alt, med psykiatriloven som høyeste lov over alle lover og regler.
   Jeg har også ansvar i helse, men også alt som påvirker vår helhetlige helse og omsorg.

   Jeg har også ansvar i å ivareta vårt monarki, vårt forvaltingssystem, og vårt sikkerhetsnett.

   Jeg ber derfor om at saken anmeldes, hvis ikke vår sittende regjering og stortingspolitikere ikke går frivillig. De har gjort nok ugagn, med tapte liv som konsekvens, for sine handlinger og valgprioriteringer.

   Tynset, 24.09.2018 kl 20:46

   Mona Kågen
   Hjelpepleier med autorisasjon

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155614484856875

   I Rt. 2005 s 833 sa Høyesterett følgende:

   '”Norske domstoler må således forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og EMD avgjørelser.”

   Men alle vet at det ikke skjer.

   *

   Rune L. Hansen:
   De selv og deres medspillere og dirigenter vet alikevel liksom ikke at det ikke skjer. De liksom heller ikke vet at Straffelovens lovlige og gjeldende lovbestemmelser eksisterer. Kunsten å liksom være uvitende om vesentlighetene gjør de seg dyktige til.

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr, omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius og full-månen sørlig til vestlig her ute i natt. Overskyet, vått og tildels regn og yr og opp til omkring 10 pluss-grader og noe bris utover dagen. Nokså mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 20. Mørkt med yr og 9 pluss-grader og noe bris klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. september 2018: 

   Mørkt, jevnt mye regn, noe bris og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med regn og yr først på formiddagen, derefter med lite nedbør, men vått og opp til 12 pluss-grader. Tildels med regn og yr og omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen og lavere mot kvelden. Mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 21.
   På iallfall en av kiwibær-plantene her finner jeg nu allerede i disse dager spredt litt nok modne frukter jeg plukker og spiser. Det blir nokså mye kiwibær her i år, på noen av de slike planter som har fått vokse fritt, vilt og viltert i mange år nu. Det er omtrent iallfall tre eller fire forskjellige typer av slike her, men ingen av de direkte tidlig-modnende. Tidlig-modnende (i september) typer av slike ble uheldigvis ikke plantet her. Men det er godt å ha og å få også kiwibær her. Jo lengre dess bedre. Hageblåbær er det nu veldig lite igjen her ute for i år. Fuglene har tatt det meste, nesten alt. De to rynkeblad-buskene her har hatt røde frukter i mange dager nu, men fuglene har allerede spist opp minst en halvpart, allerede før de blir svarte og modne.
   Mørkt og ned mot 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155617775701875

   Dette er lagmann i Gulating lagmannsrett, Martin Tenold.

   Han var en av dommerne som ble dømt av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i 2003, for å ha krenket uskyldspresumsjonen til fetteren i Tengs-saken.

   Men, domfellelsen fikk aldri noen personlig konsekvens for ham.

   Snarere tvert om, ble han senere forfremmet fra lagdommer til lagmann.

   I Norge straffes ikke justismordere. De forfremmes.

   dommer-Martin-Tenold.jpg

   *

   Kjetil Farstad:
   Vannvidd!

   Steinar Kolnes:
   Det er en villet politikk. Eks. vil ikke høyesterett at vi vanlige borgere skal vite at du/jeg ikke har rett til å prøve om våre menneskeretter er krenket.
   Høyesterett er derfor de-facto i samme kategori som den NS-oppnevnte kommissariske høyesterett. Dette etter at rikskommissær Josef Terboven nektet Høyesterett å prøve om okkupasjonsmakten holdt seg innenfor de grenser for en okkupasjonsmakts myndighetsområde som fulgte av Den fjerde Haag-konvensjon av 1907 som bla. skulle ivareta sivilbefolkningen under en okkupasjon.

   Dengang hadde Høyesterettsdommerne ryggrad til å legge ned sitt arbeide. Den NS og nazivennlige Høyesterett som kom inn i stedet lukket øynene for nedbrenning og tvangsdeportasjon av Finnmark, jøde deportasjonene, tilfeldige represalier mot norske sivile, samt tortur og drap, mv.

   Det høyesterett ikke vil at du skal vite, er at de gjeninnførte, muligens bekreftet den samme "Terbovens ånd":

   Høyesteretts ankeutvalg ved Høyesterettsdommerne: Skoghøy, Indreberg og Falch den 7.11.2016 avsa en kjennelse [HR-2016-2276-U] med følgende ordlyd:

   «På samme måte som lagmannsretten finner utvalget det ikke nødvendig å ta stilling til om det overhodet kan fås fastsettelsesdom for menneskerettsbrudd begått under domstolsbehandlingen av en sak som er rettskraftig avgjort. Det må under enhver omstendighet påvises et reelt behov for slik dom, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd. Noe slikt behov kan ikke ses å være påvist, og utvalget finner det derfor klart at denne delen av anken ikke kan føre frem.
   Anken over avvisningsavgjørelsen blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 andre ledd.»

   Vi var part men hadde altså ikke rett til å få få en fastsettelsesdom på om det er begått menneskerettsbrudd mot oss.
   Dette etter at dommeren ble ansatt av vår motpart Statoil og fortsatt i mer en 4 måneder med å ta avgjørelser, alle i Statoils favør.
   Norge er altså ingen rettsstat!

   https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/bLRRe/Statoil-ansatte-dommeren-i-egen-tvistesak
   Statoil ansatte dommeren i egen tvistesak
   aftenbladet.no

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Ros for å ha gjort en så grov feil?????

   Espen Karlsen:
   Frimurerne styrer......

   Bente Olavsdatter:
   Ja, for i bakvendt land, det går allting an..

   Lise Antonsen:
   Norge er gjennområttent.. Bevist gang på gang.

   Eve Anoba:
   Because he is protected around him.

   Lill-Tove Sandneseng:
   Vanvittig at det går an, bra å få vite hvem disse menneskene er... BBC har nok materiale å ta av her til lands til å lage serie på flere sesonger !

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Sånn er det over hele fjøla, toppene går klar uansett hvilket land de bor, men det blir snart en ny tid hvor de ikke kan sitte å beskytte hverandre, verden er så full av griskhet og korrupsjon at det må ryddes opp

   Amine Samier:
   Bv er et terror

   Rune L. Hansen:
   Slik blir det når politiske nepotismer og sær-interesser beskytter seg selv og hverandre på bekostning av enkelt-mennesket.
   Norge er på grunn av oljen et av verdens økonomisk rikeste land, bare også det stimulerer utrolig mange "rovdyr og gribber" til å diskriminere, utestenge og drepe medmennesker!

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155617857736875

   I dag er det nøyaktig tre uker til Norge må møte i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og hvor Norge er anklaget for noen av de mest alvorlige menneskerettsforbrytelser som en stat kan gjøre mot sitt eget folk.

   Det spesielle med saken er ikke bare alvorlighetsgraden, og det faktum at den skal behandles i storkammeret.

   Det spesielle er også at saken blir fulgt av en hel "verden".

   Ikke bare har rekordmange land i Europa bedt om å intervenere i saken.

   Også land utenfor Europa, som India, Australia, Brasil og USA følger saken med stor interesse.

   Dette fordi det i løpet av de senere år har vært rettet stort internasjonalt fokus på hvorvidt Norge opptrer i dobbeltmoralistenes klør, når den norske stat på den ene siden kritiserer andre land for brudd på menneskerettene, men selv begår noen av de verst tenkelige krenkelser.

   *

   Karin Susann Owesen:
   Har noen lurt på hvordan noe sånt kan bli begått mot borgere av "verdens lykkeligste land" - og hvor i pressen blir dette dekket?

   Anita Johnsen:
   Norge skal Feie For sin Egen Dør Først. Ja. istedenFor og Kritisere Andre Land Men Gå i seg sjøl Fremst. Dette Med Barnevernssystemet og Avskyelige Rettsystemet som Driver Med utPlukkede Barn På Bestilling og illeGal BarneHandel Av værste sort Basert På Fantaseringer synsinger Falske Annklagelser og Fabrikerte Løgner For og Få Grunnlag Til og TvangFjerne TvangsAdoptere uskyldige Barn IFra Helt uskyldige Foreldre Med og stemple Foreldre Helt Nedenom Disse Psyke uNormale Avskyelige TvangsAdopsjoner. Øsj. Øsj

   Magnar Inge Wisnes:
   Så får vi bare be til de høyere makter om at Norge ikke har åpnet lommeboka så mye til de respektives land som har dommere i saken - eller nok ant. land så Norge frikjennes.

   Bodil Kvamme Myhre:
   Gjelder dette BV sak, eller noe annet?

   Hanne Bjerkvik:
   Bodil Kvamme Myhre barnevernssak.

   Bodil Kvamme Myhre:
   Hanne Bjerkvik Ok. Takk :) fint at de er kalt inn på teppe!! Får håpe at resultatet kommer frem i media her hjemme da!

   Rune L. Hansen:
   Saken gjelder samtidig også veldig mye annet. Nemlig hvordan den politiske nepotismen og dens medspillere behandler og ødelegger medmennesker og sivilbefolkningen og verden.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. september 2018: 

   Mørkt, tildels regn og yr og omkring 9 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn og yr og opp mot 11 pluss-grader frem mot klokken 11. Uten nedbør og ned mot 10 klokken 13.30. Tildels regn og yr videre utover eftermiddagen, med i underkant av 9 pluss-grader klokken 17. Vått og omtrent det samme videre. Mørkt, regn og 7 pluss-grader frem mot klokken 22. Med 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155619699731875

   Høyesterett presiserte følgende i Rt. 2010-396 avsnitt 25:

   ”Det er på det rene at staten ikke bare plikter å avslutte en vedvarende menneskerettskrenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig."

   Dette er en gjengivelse av hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen gjentatte ganger har sagt.

   Når norske myndigheter likevel velger å ignorere reparasjonsplikten, så må man spørre hva som ligger bak den offentlige motviljen.

   *

   Torill Hammervoll:
   Hvorfor får vi ikke svar på dette?

   Anne Marit Myhre:
   Noe må man gjøre så dem begynner å følget loven !

   Bent Isaksen:
   Ved å ignorere dommene, så viser myndighetene at de ikke anerkjenner menneskerettighetene som et lovverk som står over norsk lov. Ignorere, la være å handle, nekte å ta ansvar, feie under teppet, og håpe at sakene går i glemmeboka uten konsekvenser for de involverte.
   Makta beskytter seg selv. Og de utenfor systemet har oftest ikke noe å stille opp med.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. september 2018: 

   Mørkt, vått, regn, yr og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol i øst og dust grålig overskyet, vått, lett yr og i underkant av 5 pluss-grader klokken 08.30. Regn og disig klokken 10.30. Overskyet, yr og 8 pluss-grader klokken 13. Skiftevis helt og delvis overskyet og skyet videre utover dagen, tildels med regn og yr. Mørkt, vått og 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Barnevernet – dessverre en skadevolder
   http://www.mhskanland.net/page2/page69/page69.html

   1: Møte med systemet og rettsbehandlingen

   Av Marianne Haslev Skånland, 01.12. 2006

   ***
   Artikkelen ble første gang publisert i Det Liberale Folkepartiets tidsskrift LIBERAL vol 4 no 2, august 2006.

   ***

   Når jeg har vært så heldig å bli invitert av DLF til å skrive om barnevern for LIBERAL, er det naturligvis en utfordring til å gjøre mitt aller beste. Samtidig er det slett ikke lett å beskrive fra grunnen vårt avsporete barnevern, altså uten å forutsette at mine lesere har brukt tid på å skaffe seg innsikt i materien på forhånd. Vanskelighetene skyldes at dette er et felt hvor forskjellen mellom fasade og virkelighet er meget stor. Nærmest alt er anderledes enn slik det presenteres for offentligheten av vanlige media, av barnevernet selv, og av de myndigheter som er ansvarlig for dem. Alminnelig sunn fornuft har vist seg heller ikke å være pålitelig til å bedømme hvordan et slikt offentlig velferdsapparat trolig fungerer i et samfunn man ellers synes man kjenner godt, for som velferdsapparat for befolkningen er barnevernssystemet ikke rasjonelt. I denne artikkelen kan jeg bare ta for meg enkelte aspekter i oversikt, samt foreslå noen steder den interesserte leser kan søke kunnskap videre.

   For 15 år siden hadde jeg ingen anelse om hva som foregikk innen barnevernet og tilgrensende profesjoner. Jeg hadde imidlertid i mitt akademiske arbeid vært interessert i vitenskapskritikk og vitenskapsanalyse, blant annet anvendt på psykologi, og hadde registrert den uheldige oppblomstring av freudianisme og andre klart anti-vitenskapelige, spekulative retninger innen klinisk psykologi, sosialt arbeid, og samfunnspolitiske trender. Rettsapparatet lot også til å være infisert, bl.a kom Bjugn-saken som et forferdende utslag av slike trender. Jeg hadde fra tid til annen lest avisartikler om utrolig handlemåte og oppførsel fra barnevernets side i enkeltsaker, men hadde vel gått ut fra at slike barnevernsarbeidere naturligvis ble satt på plass av sine overordnede, av de berørte familier, og iallfall av rettsapparatet hvis en sak overhode kom så langt. Jeg hadde ikke sett faresignalene.

   Utrolige påstander

   Så fikk jeg se to barnevernssaker på nært hold. Det dreiet seg om mennesker jeg kjente, og særlig i det ene tilfellet kjente jeg familien så godt at jeg med én gang visste at barnevernet løy. Deres løgner og beskyldninger mot foreldrene var meget alvorlige og kunne brakt familiens syke barn i livsfare. Den andre saken brakte meg heldigvis i kontakt med en rekke mennesker i Sverige som arbeidet profesjonelt med å prøve å stoppe tilsvarende aksjoner mot familier (se artiklene i (1)). Ikke i noen av sakene ble barnevernets aktører oppsagt, straffet, eller satt på plass. Det ble klart at det jeg hadde sett, ikke var uheldige avvik men helt vanlige barnevernssaker. Og jeg skulle snart få se enda verre saker.

   Omtrent samtidig med de to første sakene ble jeg oppmerksom på at barnevernet i mange saker går til angrep på foreldre med den begrunnelse at barnas språkbruk og språkutvikling er forsinket eller regregerende. Dette hevder barnevernet og de psykologer de benytter, skyldes omsorgssvikt eller overgrep fra foreldrene eller manglende stimulering fra foreldrenes side. Jeg er selv språkforsker, og visste jo at dette er ren nonsens; det vet alle som har lest noen som helst språkvitenskapelig forskning om barnespråk. Barns språkutvikling er sterkt biologisk styrt, individuelt meget varierende over flere år, og uavhengig av miljø og stimulering forutsatt at barnet ikke lever i total taushet (2). I språkvitenskapelige miljøer er vi vel kjent med en vrangforestilling som i alle år har hersket i norsk skole: Man tror at skolelærere lærer norske barn norsk. I realiteten underviser de i hvordan man kan skrive og lese et språk elevene allerede kan. Pedagogiske kretser er lite lystne på å forstå forskjellen mellom dette og det å undervise elever i et for dem fremmed språk, og denne manglende forståelsen lider begge typer undervisning ved. Men jeg hadde ikke vært klar over at pedagogiske og sosial-psykologiske kretser hadde gått videre og bygget opp en egen, ubegrunnet "lære" om språkutvikling og språkbruk som de bruker til å "diagnostisere" barn og foreldre med. En god del av det som skrives om barnespråk fra sosial-psykologisk hold ville være en rik kilde til moro hvis bare ikke anvendelsen av dette sprøytet i praksis førte til tragedier.

   Når den slags løgner, faglige kvakksalveri og skadeverk, innenfor både teori og praksis i barnevernet, viser seg i mange saker, da skyldes det ikke bare tilfeldig inkompetanse eller ondskap hos enkelte ubrukbare aktører som har valgt profesjoner som gir dem makt. Da skyldes det systemfeil.

   Forpinte og forfulgte foreldre og barn

   Min første, famlende leting etter informasjon brakte meg i berøring med stadig flere barnevernssaker. Etter at jeg skrev noen avis-innlegg, begynte familier å ta kontakt. De rant som regel over av beretninger om barnevernssakene sine, og var mer enn villige til å levere meg kopier av saksdokumenter, rapporter, journaler, dommer og uttalelser. Det ble snart tydelig at det slett ikke dreiet seg om hatefulle, voldelige eller uinteresserte foreldre. Noen av dem hadde syke barn, noen var bare meget unge foreldre, noen var fattige eller hadde andre problemer, noen hadde faktisk ingen før barnevernet gikk løs på dem. Selv om jeg ikke var i stand til å kontrollere riktigheten av hver enkelt opplysning fra hver enkelt familie, så var mye kontrollerbart og korrekt, og det viktigste av alt: Dette var mennesker som elsket sine barn og led fryktelig ved å bli berøvet dem. Og barnevernets aksjoner overfor disse familiene er ren forfølgelse.

   Det er i grunnen underlig: Alle forstår at "alminnelige" foreldre som barna tas fra eller blir borte fra, blir fortvilet og gjør hva som helst for å få dem tilbake. Nylig hadde vi på tv en japansk dokumentar om familier som Nord-Korea har røvet barna fra og holdt fanget i årevis i Nord-Korea. De japanske foreldrene, nå aldrende, fortalte hvordan de i alle år har gjort alt for å finne sine barn, hvordan de aldri kunne glemme, hvordan deres barns skjebne hadde ødelagt deres liv. Dette har norske seere ingen problemer med å skjønne og identifisere seg med. Men når det gjelder mennesker som barnevernet har tatt barna fra, trer visst en skadefro, ganske fariseisk mobbe-refleks i aksjon hos folk her hjemme, godt hjulpet av barnevernskretsenes vedvarende propaganda: Man tillater seg å tro at disse foreldrene er for dårlige til å "egne seg" til å ha barn, at man selv har adgang til å dømme og fordømme, at de er abnorme under-mennesker, en slags hekser, at deres lengsel og fortvilelse, hysteri og desperasjon viser maktmenneskers hensynsløse form for egoisme som vil herske over barna i strid med barnas behov og ønsker, og at barna fremfor alt må og vil vekk fra disse demoniske foreldrene. Det er en gjentagelse av jakten på taternes barn her i Norden, indianerbarn i Canada, aboriginerbarn i Australia.

   Jeg har også snakket med en del tidligere fosterbarn. Det er ikke for sterkt å si at pinslene barnevernet har påført dem ved å frata dem foreldrene og hindre samvær og tilbakevending til hjemmet, preger hele deres senere liv. Noen har fått hele livet ødelagt. Det gjelder faktisk både de sakene hvor tvangsfjerningen var ubegrunnet og der hvor hjemme-forholdene var svært dårlige. Men naturligvis har det vært ekstra ille i de tilfellene hvor barnevernets sprengning av familien har vært grunnløs hvis formålet var å forbedre situasjonen for barnet, og dette gjelder majoriteten av sakene, kanskje 80-90 prosent. Katastrofen det har utgjort for barna gjelder heller ikke bare de tidligere barnehjemsbarna som nå heldigvis aksjonerer mot kommunene, men like meget barn som har vært plassert i private fosterhjem. Den svenske menneskerettighetsjuristen Siv Westerberg anser private fosterhjem for det aller verste (3, 4, 5, 6).

   Barnevernet tar ikke sjelden barn med fysisk makt, enten på "hastevedtak" eller når de har fått rettskjennelse for at barnet kan tas. De tropper opp i barnehage og tar barn uten å varsle foreldrene; de tropper opp hjemme sammen med 2-4 politifolk. Hvis foreldre setter seg til motverge, blir de lagt i bakken og påsatt håndjern. Deres protester og forsøk på å verge sine barn blir brukt som ytterligere bevis på at de er uskikket til å ha barn. Hvis barna setter seg til motverge, blir de sperret inne i politibilen og senere på institusjon med låste dører og bastant overvåking. Flykter de, blir de oppsporet, regulært fanget inn, sperret inne, og får beskjed om at ytterligere flukt vil bli straffet med total avskjæring fra ethvert samvær med foreldrene. Ikke sjelden plasseres barna så langt borte som mulig for at det skal være umulig for dem å flykte hjem og så vanskelig som mulig for foreldrene å komme til de fattigslige samværene barnevernet ikke kan hindre. Familier som har lykkes i å flykte fra landet med barna, blir forfulgt også i utlandet.

   Det er naturens mest verdifulle egenskaper som taler når både foreldre og barn setter seg imot å adskilles: Barn og foreldre søker hverandre fordi foreldre har en ganske annen impuls til å beskytte og hjelpe sine barn enn noen annen har, og fordi barn føler seg tryggere hos foreldrene enn noe annet sted. Og det er det gode grunner for (7, 8). Disse naturlige impulsene til samhørighet er kjent under navnet kjærlighet.

   Et mangslungent system av galskap

   Da det var blitt klart for meg at praksis i barnevern, mye klinisk psykologi og psykoterapi, sosialt arbeid, tilhørende sakkyndig-virksomhet, fosterhjems- og institusjons-virksomhet og utdannelse er vevet inn i hverandre, la jeg vekt på å lese meg opp i forskjellige aspekter av problemet, så vel som å sette meg inn i konkrete saker.

   Det finnes to forskjellige typer litteratur i dette feltet: (a) Reell forsknings-litteratur om historikk, om hvordan det går med barn som vokser opp under barnevernet eller i adopsjon sammenlignet med "hjemme"barn i forskjellige miljøer, om psykologiske hypoteser, vitenskapelig utprøving av dem og analyse av deres konsekvenser, om forekomst av mishandling i forskjellige miljøer hvor barn bor eller oppholder seg, om korrelasjoner mellom kriminalitet, sykdom, stoffmisbruk og barns oppvekstforhold; (b) lærestoff skrevet for undervisning i sosialarbeid og klinisk psykologisk virksomhet. Dette er preget av sterk fiendtlighet overfor foreldre, oppmuntring til ukritisk tro på egen "faglig" dyktighet, oppmuntring til å tro at hva som helst de barnefaglige profesjoner hevder og gjør, er faglig solid og gavner barn.

   Forskjellen er deprimerende. Jeg har, uten at det har vært vanskelig for noen å forstå innholdet av det jeg har sagt og dokumentert, stått i retten og vist konkret hva barneverns-ideologene skriver og hvordan det dels er selvmotsigende, dels uten grunnlag, dels forlengst er tilbakevist gjennom en rekke godt utførte undersøkelser, dels tilskyndelse til sadistiske overgrep fra de profesjonelle overfor familier, og dels sørgelig amatørmessig, omtrent som om det var en løselig skolestil prestert av en ungdomsskoleelev. Og naturligvis, dette lærestoffet later som om den vitenskapelige litteraturen og de vederheftige undersøkelsene ikke eksisterer. Isteden foretar de psyko-sosiale aktørene selv undersøkelser, som normalt mangler skikkelige hypoteser, metode, avkreftbarhet og etterprøvbarhet, og tydelig tjener aktørenes egen yrkeskarriere. Én slik undersøkelse dreiet seg om hvor mange fosterbarn som ønsket eller ikke ønsket mere samvær med sine egne foreldre. Der regnet man barn hvis foreldre var døde inn i gruppen som ikke ønsket mere samvær. Hvis mine lesere er i tvil om hvorfor: Barnevernet pretenderer alltid at barn ønsker å være i fosterhjem og føler samvær med sin egen familie som en plage.

   Skolelærere, førskolelærere, sosiallærere, helsesøstre, leger og sykepleiere, prester, advokater, dommere, får enten gjennom sin primære utdannelse eller gjennom kursing prentet inn den samme ideologien om barnevernet som barns hjelpere. Enhver skoleskulk eller uenighet lærer/foreldre kan lettvint "løses" ved at skolen fordømmer foreldrene og melder dem til barnevernet, som tar barnet og plasserer det i fosterhjem, og dette gjøres ofte (9). Enhver henvendelse til sosialkontoret fra en ubemidlet mor som ikke klarer å betale strømregningen kan forårsake tvungne psykologutredninger (til skyhøye honorarer) og beskyldninger om utilstrekkelighet som fører til at barnet tas, og dette gjøres enda oftere.

   Rettsapparatets fallitt

   Selve rettsbehandlingen av barnevernssaker er imidlertid det verste, og vår juriststand er de skyldigste av alle i ikke å ha tatt affære. De skulle ha slått alarm for lenge siden, vedvarende alarm.

   En sjelden, sjelden gang treffer barnevernsofre på dommere og meddommere som ikke er forhåndsprogrammert til å la barnevernet få sin vilje. I nesten alle barnevernssaker er imidlertid resultatet gitt, selve saksbehandlingen og rettsprosessen er kun en ferniss – det dreier seg om skinnretterganger. Der stilles ingen krav til bevis overfor barnevernet. Den private part kan ofte bringe direkte motbevis til barnevernets påstander i journaler, rapporter og i retten, men det tas ikke hensyn til i dommen. Barnevernets prosessfullmektig får ofte rettens kooperasjon i å nekte den private part å føre sine vitner. Den offentlige part er ikke det minste interessert i reelle opplysninger hverken om den enkelte familie, om fakta i saken, eller om hva forskningen viser om resultatene av deres aksjoner. Fri rettshjelp er nylig blitt skåret ned til et omfang som gjør familienes rettssikkerhet til en farse.

   Grunnen er å finne i det faktum at barnevernssakene ikke dreier seg om juss men om ideologi. Juristenes lærebøker i barnevernsrett er med få unntak skrevet av folk som står barnevernssystemets aktører nær. Godkjenningsordninger sørger for at systemets egne folk går igjen i alle funksjoner. Fylkesnevndene består av den samme type jurister, samt av systemfolk som meddommere. Dommere i tingrett og oppover i systemet er normalt blitt utnevnt blant tidligere kommuneadvokater, statsadvokater, politijurister og departementsjurister. En kommuneadvokat ønsker normalt å avansere i sin karriere, ved energisk å slåss for at hans part skal få sin vilje. Den private parts advokat vil ikke legge seg ut med dommere eller kommuneadvokater, og har dessuten vært på barnevernskurs selv; advokatforeningen tilbyr hvert år slike propagandakurs, gjerne med barnevernsideologer som forelesere (10).

   DLFs debattforum på nettet har over noen måneder hatt en del innlegg i en tråd om barnevern, hvor jeg selv også har gitt mitt besyv med. De fleste synspunkter der som er forskjellige fra mine egne, er vel kjent for meg fra annen offentlig debatt og var ikke uventede. Kun ett resonnement tok meg "på sengekanten", men burde ikke ha gjort det: det var da "simon" skrev: "Jeg forstår det slik at du har gransket slike saker i embeds medfør." Med min egen erfaring fra å analysere og kritisere barnevernets ideologi, litteratur og praksis, og mest av alt: gjennom å stå i retten som sakkyndig vitne for den private part i en del barnevernssaker, er det blitt selvsagt for meg at det er nærmest umulig i Norge å granske barnevernssaker i embeds medfør. Å gå ut offentlig mot barnevernet, eller å danne fellesskap med og mellom barnevernsofre, er direkte farefullt. De fleste som har prøvet det, har opplevet betydelige represalier i sitt yrkesliv eller privatliv. Tilfeldigvis sitter jeg nokså beskyttet til fordi jeg nærmer meg pensjonsalder, er embedsmann, og ikke har familie som kan angripes. Men barnevernet har også prøvet seg på meg, for eksempel i rettssaker i Oslo. Horten barnevern prøvet litt komisk å få min arbeidsgiver Universitetet i Bergen til å "disiplinere" meg (11). Og barnevernsofre som vil prøve å bruke som vitner i retten eller fylkesnevnden folk av min type, opplever normalt at det fører til ytterligere sanksjoner mot dem og deres barn.

   *

   Litteratur:

   (1) Lennart Hane (red) (1993): Rättvisan och psykologin – en studie över psykologins makt i domstolarna
        Stockholm: Contra. ISBN 91-86092-29-4

   (2) Marianne Haslev Skånland (2006/1995): "Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn. Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor"

   (3) Samfunnsmagasinet: "Barnehjemskandalen" (artikkelsamling)

   (4) Samhällets styvbarn (nettsted)

   (5) Radio Godhavn (nettsted)

   (6) Siv Westerberg (1995): "Barnefängelser? I Sverige?"

   (7) Marianne Haslev Skånland (2005): "Fakta og forskning: Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 2 – Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning"

   (8) Sverre Kvilhaug (2006): Atskillelse barn og foreldre
        Isdalstø: Cita. ISBN 82-303-0532-3.

   (9) Joar Tranøy (2004): "Rett informasjon? Om bruk av tilgjengelig informasjon i sakkyndighetsarbeid"

   (10) Åge Simonsen (2003/1996): Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre, kapittel 4: "Barnevernets behandling og vurderinger"

   (11) "Liv Wiborg Karlsen, leder av Horten Barneverntjeneste" (oversikt over sakskompleks og bl.a brevskriving til Universitetet i Bergen)

   *

   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. september 2018: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 6 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels regn og yr først på formiddagen, overskyet og 9 pluss-grader klokken 12. Tildels regn og yr og omkring 8 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått og yr klokken 20.30. Med omkring 9 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155623496521875

   Leen Suzanne, 29.09. 2018:

   Fra: leensuem@hotmail.com
   Til: postmottak@bld.dep.no
   —————————————

   Til:
   Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland

   Kopi:
   Offentlig.

   Jeg, Leen Sue, skriver til deg direkte, fordi jeg ønsker dermed å be om en offisiell samtale, en "debatt" med deg for å snakke om, og løse problemene som foregår hos norsk barnevern. Jeg skriver til deg for å uttrykke min dype bekymring og sterk motstand mot det som skjer på fosterhjem og barnevernsinstitusjoner i landet.

   Jeg ble først kjent med barnevernet på grunn av falske anklagelser diktet opp av en jente jeg trodde var min venninne på skolen. Jeg ble mobbet på skolen, og hun mente at å anklage min egen familie for vold kunne stoppe mobbingen. Dette trodde jeg på. Hun fortalte denne falske historien til helsesøster om at jeg hadde blitt slått fra 9-12 års alder.
   Helsesøster tok kontakt med barnevernet, og jeg ble plassert på institusjon samme dag.

   Jeg ble flyttet til forskjellige institusjoner, og jeg ble aldri hørt da jeg sa at anklagelsene var falske og at jeg ville hjem igjen.

   Jeg begynte med selvskading og selvmordsforsøk på institusjon. Derfor sendte barnevernet meg til psykiater, som ble raskt flere leger og sykehus. Disse legene hevdet at jeg hadde flere alvorlige lidelser som jeg måtte bli medisinert for.

   I retten hevdet barnevernet at jeg var "alvorlig syk" og min familie kunne ikke ta vare på meg, selvom jeg var frisk hele mitt liv.

   Jeg rømte en dag fra institusjon, og jeg møtte min mor. Vi tok reisen til Polen, og her har jeg bodd siden August 2017.

   Min mor sendte meg til flere leger som har fulgt meg opp i mer enn et år, og alle har avkreftet alle diagnosene norske leger ga meg, som inkluderte astma, lupus, hjernebetennelse, psykose, m.m.

   Nå har det gått snart to år siden alt dette begynte, og jeg har blitt kjent med flere barn og familier, både på institusjon fra perioden November 2016 til August 2017, og deretter på sosiale medier. Jeg har opplevd hensynsløs oppførsel fra mange saksbehandlere, barnevernsansatte, advokater og dommere. Jeg har blitt sjokkert av det jeg har sett og hørt fra ofre over hele Norge.

   Familiene jeg har blitt kjent med har delt sine smertefulle, hjerteskjærende opplevelser med det norske barnevernet. Noen visste ikke hvor barna var og de hadde ikke sett dem på flere år.

   Jeg er overbevist om at det blir tatt lite ansvar i barnevernstjenesten.
   Jeg har kommet til konklusjonen:

   • at foreldre med litt dårlig økonomi ofte mister sine barn. Å ha dårlig økonomi betyr ikke at du ikke er en god forelder, eller at du ikke elsker barnet ditt, eller at barnet ditt skal fjernes og plasseres hos fremmede;

   • at alle foreldre er i stand til å gjøre små feil, og at å gjøre en feil betyr ikke at barna dine alltid skal fjernes fra hjemmet. Selv om hjemmet ikke er perfekt, er det hjemmet til barna; og det er der et barn er tryggest, og det er hvor han eller hun vil være, med familien;

   • at saksbehandlere og barnevernsansatte ofte fabrikkerer bevis i retten. De forfalsker bevis. Men når man går til sak mot dem, blir det bare ignorert;

   • at det blir ikke gjort noe arbeid for å forene en familie og bidra til å holde dem sammen.

   Det har vært helt umulig for meg for å snu ryggen til disse menneskene som lider.

   Jeg har vært vitne til slik urett og skade som er brakt til disse familiene at jeg ikke er sikker på om jeg tror at å bare "forbedre" barnevernet er i det hele tatt mulig!

   Hvis du er enig, så ser jeg personlig frem til å ha en samtale med deg, på et eller annet vis.

   Leen Mahadi ("Sue")
   15 år gammel kommentator.

   (Polen, 29 september 2018)

   *

   Peter Stead:
   they have taken our 3 grandchildren all british into foster care in Norway and what a fight we are having to get them back their parents are stilling working in Norway to be a close to their children as possible they are only allowed to see them 4 times a year and not at the same time as theyare not in the same foster home my daughter is a qualified children nursery nurse and a guide leader but ofcourse Norway knows best you they are breaking my heart but I wllnot stop fighting

   Jan Granskoli:
   De går ikke ann å forbedre Barnevernet de må byggest opp på ny et Barnevern som ikke har kunskapene som trrngest skal kunn vaske wc er

   Mari Anne:
   Flott skrevet Leen Suzanne :) Perfekte foreldre finnes ikke.

   Rune L. Hansen:
   Perfekte foreldre er hva kidnapper-virksomheten minst av alt ønsker eller verdsetter. Og glem for eksempel ikke at virksomhetens dirigenter er karriære-politikere som nokså fullstendig svikter det å ha omsorg for sine egne barn - nemlig, til fordel for sin karriære. Menneskeretts-konvensjonene har blandt annet lovfestet enhvers rett til arbeide eller sosial hjelp som skal gi enhver en god og fremadskridende ikke diskriminert økonomi til å forsørge seg selv og sin familie. I steden har den politiske nepotismen langt på vei tilstrebet og tilordnet det fullstendig motsatte - blandt annet ved (under en grotesk forkledning av liksom "likestilling" og dobbel-moral) å gjøre det tilnærmet umulig at den ene av foreldrene er hjemmeværende eller at foreldrene tar selvstendige (ikke politiske) valg for sine familie-forhold. Også blandt annet det selvfølgelig med familie-ødeleggende og samfunns-ødeleggende konsekvenser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155553400286875

   Har vært i kontakt med en av de ansatte i Interpol i dag, vedrørende det faktum at politiet i Norge nettopp har henlagt en sak mot en mor som brakte sin datter i sikkerhet i Polen.

   Og begrunnelsen er fin:

   "allmenne hensyn"

   Han var glad for at norsk politi hadde tatt til fornuft, men som han sa:

   Selv om Norge ville ha sendt en utleveringsbegjæring til Polen, så ville ikke Interpol ha brukt ressurser på saken.

   Også fordi norske myndigheter har fått et så dårlig omdømme internasjonalt i barnevernssaker, at polske domstoler neppe ville tatt en begjæring om utlevering til følge uansett.

   Men nå er saken løst, og familien er endelig fri!

   En virkelig gla'nyhet på en lørdag:)

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155623896341875

   "Barnevernet er big business "

   Eva Solberg, Moderatarna

   *

   Jan Granskoli:
   Og norge er på randen av borger krig erna solberg burde blitt tvangsinnlakt

   Hilde Gjessing:
   Trist, men sant. Kryss av hva slags baby du vil ha og de leverer. Det er bare å finne noen de mener de kan finne noe på, som grunnlag til å hente baby. Groteskt

   Angelica Cavieres:
   Helt riktig... det er big business og norge er med på den - dessverre :(

   Inger Johanne Øydegard:
   Huff, er det sånn i Sverige også som i Danmark og Norge..?
   Det kommer til å krasje hvis vi ikke snur før det er for sent..

   Eve Anoba:
   # sadistic
   # narcissistic
   # nazister
   = AMBEA business

   Jan Björklund:
   Ja, så är det. Även i grannlandet är det så, och även här finns det de som har förstått det.

   Elsa Mekonen:
   Yes business

   Guilherme F.da Silva:
   big business ? its a fu............. blood money industri !!!!

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels mye regn og yr og avtagende halv-måne sørlig tildels synlig og omkring 9 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, helt og delvis overskyet tildels med nedbør og opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme med omkring 10 og 9 pluss-grader utover eftermiddagen. Mindre overskyet og mindre nedbør med ned til 7 pluss-grader klokken 19. Nokså mye nedbør også utover kvelden, med 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155626389501875

   Les dette, spar det til senere, og bruk det for hva det er verdt i møte med det offentlige.

   For her sier nemlig en av Norges mest erfarene tidligere høyesterettsdommere, Jens Edvin Skoghøy, følgende i Lov og Rett 4/15:

   "Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven":

   "I tillegg til disse nye menneskerettsbestemmelsene fikk Grunnloven § 92 en bestemmelse som pålegger statens myndigheter å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter». Denne bestemmelsen pålegger blant annet domstolene å håndheve ikke bare de menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven, men også andre internasjonale menneskerettsforpliktelser, og å sørge for at eventuelle menneskerettsbrudd blir reparert, jf. Rt. 2014 s. 1105, Rt. 2014 s. 1292 og Rt. 2015 s. 93."

   Norske myndigheter er PÅLAGT å følge menneskerettene, og menneskerrettsbrudd skal bli REPARERT av offentlige myndigheter, Om det hersker det ingen tvil.

   *

   Ellen Kollstrøm:

   EMK-Grunnloven.jpg

   Greta Solheim:
   Av Dokument 16 (2011–2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, fremgår på side 121, jf Høyesteretts presiserig i HR-2015-00787-A, at den rettslige betydningen av å grunnlovsfeste prinsippet om rett til domstolsbehandling først og fremst skulle være å vise at "prinsippet skal benyttes som et tolkningsmoment ved fortolkning av annen lovgivning. Annen lovgivning må tolkes slik at resultatet ikke kommer i konflikt med EMDs prinsipplære og avsagte dommer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155626386091875

   Trodde du at Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet for å forhindre justismord?

   Vel, kanskje du tror om igjen etter å ha lest hva BSK skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."
   For Barnesakkyndig kommisjon
   Katrin Koch
   leder.

   *

   John Terje Henriksen:
   Typisk norsk....

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq