----- Denne side: db202208.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. august 2022:

   Mørkt, stille og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute iallfall frem mot klokken 03.30 i natt. Lyst og 8 pluss-grader klokken 06. Omtrent halvt skyet og 15 klokken 11 og derefter. Jeg og Solid har i dag plukket og spist stikkelsbær. Solid er nokså ivrig og flink med slikt, mens Bruno er mindre ivrig og har spist annet. Det er utrolig fantastisk hva plantene og livet bringer frem fra himmel og jord og det samspillet og metamorfosene som foregår. Nokså skyfritt og 14 pluss-grader klokken 17. Lett litt skyet og 12 pluss-grader klokken 20.

   Prisene stiger fortsatt fort, særlig og først og fremst på strøm og drivstoff, og derav litt senere og stigende på alt annet. Det er også slik NWO og deres medspillere vil ødelegge mest mulig og flest mulig med sin Soros-politikk. Antallet drepte i Europa og mange andre steder vil stige dramatisk i og efter kommende vinter. Hvor mange og hvilkne nye og videre draps-metoder de vil igangsette gjenstår også å se. Frykt, falskhet og forvirring er også videre ikke minst deres våpen. Når mennesker og samfunn erstatter menneskerettighetene med menneskeretts-krenkere da må det gå galt og galere og galere.

   Mørkt, stille og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. august 2022:

   Omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   
Frykt, falskhet, feighet og forvirring er svake og dårlige måter å forholde seg for anstendige mennesker til andre anstendige mennesker - da heller om nødvendig med forsiktighet la seg friste til det motsatte. Vi trenger sinnsro, styrke, sannhet og samling. Hvem enn en er, vi trenger å våge å søke ekte sannhet, vennskap og samling - og ikke svik. Den som svikter seg selv, sannheten eller andre, svikter alt og alle.

   Overskyet, ankommende yr og 12 pluss-grader klokken 07. Noe yr og noe bris og omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og omkring 16 pluss-grader og noe bris videre utover dagen, tildels med noe yr igjen utover kvelden. Dunkelt, vått og stille klokken 22.30. Mørkt og noe vått mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. august 2022:

   Mørkt, noe vått, noe vind-drag, stille og mellom 16 og 17 pluss-grader Celsius her ute i natt iallfall frem mot klokken 03. Mye regn og noe vind frem mot klokken 06 og en stund derefter. For det meste overskyet og omtrent 17 pluss-grader utover formiddagen. Og det samme videre utover dagen.

   Det skjer fortsatt i disse dager i stigende grad både godt og ondt i USA. Republikanerne på den ene side med stadig stigende fremgang - og Demokratene og rinos på den andre side med en grotesk ondskap som stadig mere avsløres og går videre mot sin undergang.

   Efter at globalistene med verdens-omfattende valg-svindel innsatte Joe Biden som president i USA er Nancy Pelosi det nest mektigste menneske i den offentlige forvaltningen i USA. Hun er omtrent likså gjennom-korrupt som Joe Biden, bare langt mere utspekulert. Hun var og er blandt annet også hjernen bak og igangsetter av 6. januar-cirkuset. Nu har hun nettpp vært på en "provoserende" visitt til Taiwan - antagligvis for å ha et hemmelig møte med kinesiske myndighets-representanter, for å avtale hvordan de fort og best kan overta Taiwan.

   Mørkt, noe vind, stille og i underkant av 16 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. august 2022: 

   
Mørkt, stille og omkring 16 og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Overskyet, lett yr og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 08. Med yr og regn videre utover formiddagen.

   Når menneskene i et samfunn ikke skjønner at de er under ledelse av menneskeretts-krenkere, løgnere, plyndrere og perverser da går det meget ille og stadig fortere verre og verre.

   Dessverre kan veien til sannheten være meget vanskelig å finne og å befinne seg på i et samfunn som er gjennomsyret av løgner, forhastede slutninger, falskhet og urett.

   Vått og overskyet, tildels disig, men mindre og uten nedbør og ned mot 12 pluss-grader, tror jeg, utover eftermiddagen. Nokså mørkt, vått og 12 pluss-grader klokken 23.
Mørkt mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. august 2022: 

   
Mørkt, stille, og ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Halvt lett skyet og 12 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 13. Delvis skyet og omkring 14 pluss-grader utover dagen. 11 pluss-grader klokken 21.30.

   Det er mye jeg ikke skriver om her, selvfølgelig. For eksempel fordi det ikke særlig angår saken, eller fordi det mere angår egne eller andres personlige og private forhold eller tanker og følelser, eller jeg tidligere har skrevet om det - og jeg liker heller ikke å gjenta meg selv, om enn jeg ofte refererer direkte fra menneskeretts-konvensjonene og relaterte selvfølgeligheter. Det er konkret grov kriminalitet og ondskap kontra det motsatte hele denne saks-dokumentasjonen og politi-anmeldelsen handler om og har fokus på, særlig angående norske forhold.

   Og jeg og min familie er enda kidnappet, som så veldig mange andre i Norge. Og det er enda det samme groteske kidnapper- og utplyndrer-regimet og dets medspillere som styrer og rår i Norge. Det til tross er det mange som i det lengste er likegyldige og selv-tilfredse, som det også var det blandt annet i Tyskland under Hitler-regimet.

   Stadig flere nu og fremover, ikke minst også i Norge, reagerer på de stadig stigende og utplyndrende prisene på særlig strøm og drivstoff. Priser som nu trinn for trinn blir stadig meget høyere og som er et konkret vitnesbyrd om uhyre grov-kriminell korrupsjon som svir og ødelegger for nærsagt alle og enhver. Hvor lenge klarer og makter sivil-befolkningen å finne seg i også det? I et land hvor blandt annet strømmen og oljen er gitte natur-ressurser og nødvendigheter som ikke trenger å koste nærsagt noenting. Men som de korrupte tyvene og sadistene heller selger til høyest-bydene i andre land, for sin egen og andres fortjeneste og lønnsomhet. Skal Norge selge strøm eller andre natur-ressurser til andre enn sivil-befolkningen så skulle jo egentlig slikt bli billigere og bedre enn noensinne for sivilbefolkningen i Norge. Men det er enda de kriminelles motsatt lov og rett som styrer og rår. Og bevisene er mildt sagt meget mange og meget tydelige og utvetydige.

   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet, i  ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) - i Art 25, at:

   "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."
   "Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources."

   Og for eksempel blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Halv-mørkt, stille og 10 pluss.grader klokken 22.45. Mine tidvise ord i disse dagboks-notatene om været, årstiden og hagen, etc. er nærmest bare faste småtterier og krydderier for på en måte å fastholde tidsforløpet og rammen jeg befinner meg i. Mørkt, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. august 2022: 

   Den dagen jeg og min familie får tilbake vår frihet og trygghet og våre menneskerettigheter vil jeg nødvendigvis komme til å skrive om her - også hva angår våre medmennesker i Norge. Det er en nødvendig og må kommende dag, hvis ikke vi alle er utryddet før den tid.

   Vått, yr og mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, vått, med og uten nedbør og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, stille og 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. august 2022: 

   Yr og regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Viljen til uskyld, ydmykhet og sannhet er nøkkelen og veien til rettferdighet, tillit, trivsel og trygghet. Svikter eller sviktes noe av den viljen så åpnes for det motsatte.

   Yr og regn og omkring 14 pluss-grader videre utover dagen. Tildels uten og mindre nedbør utover kvelden. Mørkt, yr og i overkant av 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. august 2022: 

   Vått og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet klokken 05.

   Jens Stoltenberg og kompani sitt Europa og Joe Biden og kompani sitt USA er to likså perverse, løgnaktige og gjennom-korrupte områder av verden - det er det mange særlig andre steder i verden som nu har forstått. De er nokså grundig avslørt, for å si det sånn. At de stadig sender penger og krigs-våpen til sin perverse sparegris og penge-forvalter og Soros-politikk i Ukraina har vært og er særlig avslørende, samtidig med sin groteske liksom klima-politikk og groteske gjennom-falske liksom pandemi-politikk, etc. De og deres medspillere ødelegger og perverterer verden og de land og mennesker de later som de beskytter og hjelper. Og det er både smittsomt og indoktrinerende.

   Og hva og hvem skylder de på når de får gjort Norge til et Venezuela eller verre? Ikke på seg selv i alle fall, for de er jo så gode og kloke, i sine egne øyne, for sin egoisme og sitt hovmod. Og hva og hvem kommer diverse andre europeiske lands offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere til å skylde på, annet enn på andre? Menneskeretts-konvensjonene og folkets beste kommer de aller fleste i det lengste til å late som de har respektert og respekterer. De kommer ikke til å gi seg frivillig, men håper i tide å kunne sno seg unna med størst mulig egen fortjeneste og minst mulig å være avslørt.

   Omtrent 13 pluss-grader og bare litt skyet klokken 10.30. Jevnt overskyet og omkring 14 pluss-grader klokken 13.30. I en ukes tid nu har jeg antagligvis daglig svakt hørt antagligvis jet-fly høyt vest for eiendommen her, men også høyt øst for eiendommen. Deres retning har antagligvis vært både sør-østlig og nord-vestlig. Sist hørt nu nettopp mens jeg stod ute og barberte meg mens jeg kikket på meg selv i et lite speil.

   Terror-regimet har underveis sterkt og meget endret og forstyrret både min helse og mitt utseende, særlig siden 2008 og særlig med alle sine indirekte draps-forsøk og mine kontinuerlig nødvendige forsøk på forvar, beskyttelse og rettferdighet. Håret har jeg latt gro siden vi ble kidnappet i 2008, fordi vi har pleid å være hverandres frisører i familien.

   Særlig på grunn av globalist-bandens kneblinger og allehånde onde metoder er det mange som forstår lite av hva som foregår i verden nu, og som er forvirret - og mange er også terrorisert eller drept. En av de som har forstått ganske mye er nu mere enn 80 år gamle archbishop Viganò i Italia. En annen og stadig mere kommende er dyktige og modige nu 22 år gamle Jackson Hinkle i USA. Her i Norge synes det som at blandt annet dyktige Hans Rustad i Document.no - https://odysee.com/@DocPod:b - forstår stadig mere. For her i forbifarten nu å ha nevnt bare noen.

   Mere og mindre overskyet med omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her utover dagen. 14 frem mot klokken 22. Mørkt, stille og 14 pluss-grader klokken 23.

   Folk flest i Norge er enda grotesk og katastrofalt naive og indoktrinerte i forhold til den mangfoldige grov-kriminelle ondskapen og perversiteten fra politikere som Jens stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Gro Harlem Brundtland og deres medspillere sin side, mildt sagt. De er altomfattende katastrofale, menneske-fiendtlige, farlige og ødeleggende som Joe Biden og kompani i USA.

   Mørkt og i underkant av 14 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. august 2022: 

   Mørkt, stille og ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 05 hvor det såvidt har begynt å lysne. Overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 17. Jeg har tilfeldigvis svakt hørt samme slags jet-fly minst to ganger også i dag, høyt litt vest for eiendommen her. Noe dunkelt og ned mot 15 pluss-grader klokken 22. Mørknet og stille klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2022:

   Kortfattede ord om lov og rett og menneskeretts-konvensjonene

   Joe Biden vakte oppsikt og forundring i USA da han forleden sa at ikke alle bestemmelsene i grunnloven alltid er og skal være gjeldende eller skal være uforanderlige. Han ytret og hevdet svikefullt med andre ord det fullstendig motsatte av hva grunnloven selv sier og har bestemt.

   Ameriikanere flest har meget høy respekt for grunnloven, som ansees som deres lex superior, og grunnloven sier at dens bestemmelser er selvinnlysende og gitt av Gud og at alt annet må altså være i samsvar med grunnlovens bestemmelser, hvilket er og skal være the rule of law.

   Kjernen i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og i internasjonal lov og rett erkjenner det samme og er den samme, alle deres bestemmelser er og skal alltid og samtidig for enhver være ukrenkelige, umistelige og uavhendelige, hvilket jo forplikter alle og enhver. Enhver krenkelse av dette er kriminalitet og tyveri, eventuelt forårsaket av uvitenhet, eller må være uforfalsket midlertidig nødverge (emergency), eller uforfalsket nødvendige distinksjoner. Alt dette er rettferdighetens og lovens ukrenkelige prinsipp og kjerne.

   I praksis innebærer dette at enhver og alle bestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene alltid og samtidig er og blir ethvert menneske sin alltid umistelige eiendom og nødvendighet og makt, som 100 prosent alltid forplikter alle andre.

   Blandt annet Norge sin grunnlov og sine lovbestemmelser manglet dette før ratifisering av menneskeretts-konvensjonene.

   USA var altså langt tidligere ute med sin erkjennelse og forståelse av dette med sin noe eldre og i utgangspunket bedre grunnlov.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene ble verdens-omfattende utformet og ratifisert senere, som en samsvarende nødvendig utvidelse, sammenfatning og presisering av tidligere lovers felles kjerne-verdier. Dette ble et revolusjonerende "nytt" konsept og en felles erkjennelse av uforanderlige nødvendigheter og rettferdighetens fundament og prinsipp. Og slutten for makt-eliter og vilkårlighet.

   Implementering av menneskeretts-konvensjonene innebærer og betyr at ethvert menneske alltid skal og må adlyde, respektere og beskytte alle menneskerettigheter for absolutt ethvert menneske, og ikke adlyde andre mennesker, grupperinger eller instanser som neglisjerer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter. Det er alltid og samtidig de felles-menneskelige menneskerettighetene som skal være og er makten, for absolutt enhver medborger i ens jurisdiksjon.

   For mennesker som ikke er statsborgere i ens nasjon, altså ikke tilhørende ens jurisdiksjon, er ansvars-forholdet og forpliktelsene annerledes, men konkret det skal jeg ikke omtale her nu.

   *

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. august 2022: 

   Mørkt, stille og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Halvt lysnet og stille klokken 05.30.

   Dette hastig notert i forbifarten fra min side:
   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene i praksis i og for en nasjon og enhver av dens borgere gir en optimal ramme og grunnmur for levende dynamiske naturlige organiske prosesser som i rettferdighet respekterer, beskytter og beriker alle og enhver av dens borgere, uten å akseptere svik. Alle og enhver av menneskerettighetene skal alltid og samtidig likeverdig være sikret og beskyttet for absolutt enhver av dens borgere. Inklusivt også med uforfalsket nødvendige distinksjoner og uforfalsket nødvendige midlertidige unntak for en kortest mulig tid på mildest mulig måte.

   Spredt lett skyet, en frisk bris og 19 pluss-grader klokken 13.30.

   Jeg nevnte her i mine offentlige dagboks-notater den 19. april i år at en
montør same dag var her og monterte ny antenne og ruter fra Telenor. Jeg hadde fått tilbud fra de om et rimeligere og bedre interett-abonnement, som også inkluderte ny wi-fi-antenne og ruter ferdig montert og klar til bruk. Jeg har nu daglig brukt dette siden og det virker bra og gir ubegrenset data-mengde og nokså høy hastighet og sikkerhet. Nu betaler jeg noe mindre enn 800,- norske kroner månedlig for dette, i motsetning til tidligere oppmot det dobbelte for en begrenset data-mengde.
   Jeg fikk også med en 10 meter ledning fra ruteren til pc da jeg spurte montøren om det, for dermed når jeg ømsket det å kunne stenge av "radio-signaler" fra ruteren, hvilket var noe av det første jeg efterpå i ruterens meny gjorde. I menyen byttet jeg også til nye passord, samt opprettet et gjeste-nettverk som jeg også kunne stenge av når eller hvis jeg ønsker det. Det hele i menyen enkelt og fort gjort og effektivt, iallfall for meg som omtrent daglig har arbeidet med data-teknologi og Internettet i omtrent 30 års tid eller mere.
   Jeg har med andre ord nu endelig fått en iallfall billigere og bedre og mere nyttig internett-forbindelse.

   Den pc-n jeg for det meste daglig har brukt de siste 7 års tid, en Asus Rog GL752VW-T4004T fra Taiwan, har fungert meget bra for meg, og forhåpentligvis enda en tid, men begynner nu å bli moden og overmoden for utskifting av enkelte av sine komponenter. Hvorvidt jeg har økonomi til det gjenstår å se. Asus sine pc-er er stort sett av fremragende kvalitet, dog ikke de i de lavere eller laveste pris-klasser. Nyttig å vite, her nu nevnt i forbifarten.

   China har to regjeringer, den ene er en eksil-regjering på Taiwan, et øy-samfunn utenfor fastlandet. Et sjeldent, men interessant fenomen. Like så med den matnyttige planten meldestokk, Chenopodium album (Common pigweed), som har to slags frø på en og samme plante.

   Spredt lett litt skyet, en frisk bris og 20 pluss-grader her ute klokken 16. Mangt kan fort endre seg, også det og annet. Alt og enhver er delaktige i det som skjer, mere eller mindre.

   Menneskeretts-konvensjonene er en helhet hvor hver menneskerettighet er en nødvendighet, hvor ingen kan bagatelliseres, forfalskes eller ignoreres uten at det kan få katastrofale konsekvenser. Dette har jeg tidligere skrevet om og forklart hvordan og hvorfor og skal jeg ikke her nu utbrodere. La det uansett være sagt og understreket at enhver menneskerettighet er en nødvendighet.

   Halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader klokken 22. Også i dag har jeg til forskjellige tider hørt flere fly på samme måte, men i dag iallfall også forskjellige fly. Jeg vet ikke hva det drives med angående disse flyene. Mørkt, stille og i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. august 2022: 

   Omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Med 22 pluss-grader klokken 15.

   
Menneskeretts-erklæringen med menneskeretts-konvensjonene er geniale og et gigantisk, helhetlig og entydig vitnesbyrd om felles-menneskelige bestrebelser gjennom alle tider for rettferdighet, medmenneskelighet og gjensidig respekt. Bare kriminelle, hovmodige og andre svikefulle misliker dette og uvitende vet det enda ikke eller er forvirret.

   Spredt lett litt skyet, litt frisk bris og til ned mot 18 pluss-grader frem mot klokken 19. Noe dunkelt, stille og ned mot 16 klokken 22. Mørkt og 15 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. august 2022: 

   Mørkt, stille og i underkant av 15 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Delvis overskyet og opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 19 pluss-grader klokken 16. Flere ganger tilsvarende fly også i dag, merkelig, men jeg vil notere det her hvis det endrer seg.

   Et brev i posten i dag fra NAV med melding om at jeg snart blir 67 år og at min trygd da omgjøres til såkalt alders-trygd. Jeg vet ikke hva det innebærer, men vil ikke bli overrasket om det representerer mere urett og diskriminering.
   Ps: Mennesker som tar kontakt med meg med ønske om noe slags samarbeide eller nærmere kontakt, hva enn det gjelder, kan føle seg trygge på at jeg ikke vil skrive om det her eller offentlig, uten at det eventuelt er gjensidig ønske om det.
   Min ektefelle, om hun fortsatt er det eller regnes som det vet jeg ingenting om, har jeg ikke hatt noen som helst kontakt med på mere enn ti år. Mine barn omtrent det samme og antar jeg har blitt og blir stadig mere indoktrinert av kidnapperne og deres medspillere og omgivelser,
   Jeg kan uansett også trenge en ny og ikke svikefull eller feig kone eller samboer, for å opprettholde og videreføre naturlige prosesser. Men regner med at jeg mildt sagt forlengst har blitt så stigmatisert, utplyndret og fysisk skadet at jeg og det mere skremmer andre enn tiltrekker seg noen som helst.
   Kanskje kan jeg dog også forsterke mitt håp om å overleve, for blandt annet også å ferdiggjøre manuskripter og andre arbeider og studier og ikke minst også å forsøke å leve sunnere og bedre. Jeg anser også dette og slikt være av betydning og å trenge tid og naturlige prosesser.
Jeg skriver ikke en bok hvis noe heller kan sies med en setning, men også det trenger kommunikasjon, noe gunstige forhold og naturlige prosesser, for å si det sånn.
   Og hvem og hva skal ivareta og arve ens viktigste verdier, kjærlighet og beskyttelse?
   Gode, redelige og pålitelige samarbeids-partnere og gjensidig help, respekt og nytte er viktig for enhver og alle, hvordan enn utgangspunktet, forholdene, ønskene og behovene er.

   Lite skyet og 19 pluss-grader her ute klokken 17.30. Med 17 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og 15 klokken 22. Mørkt og 14 pluss-grader klokken 23.20 - og to av flyene, antagligvis ikke de samme, nettopp forbi ikke langt fra eiendommen her. Begge lavere enn tidligere og også senere på dagen, det ene i retning mot nord og det andre i retning mot sør.

   Menneskeretts-konvensjonene har i meget lang tid blitt forfalsket av veldig mange, hvilket selvfølelig også blandt annet har indoktrinert veldig mange og har forvoldt enormt mange og store katastrofer. Dette er et meget alvorlig og sentralt problem og onde sirkler og spiraler som utrolig meget gjør seg gjeldende, men som lett kan overkommes om viljen til det tilstrekkelig er omfattende, sannhets-søkende og grundig. Forhåpentligvis snarest mulig.

   
Enda et fly klokken 23.50. Mørkt, stille og omkring 14 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. august 2022: 

   Mørkt, stille og 13 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04.30. Disig himmel, fuktig, antydninger til yr og 14 pluss-grader frem mot klokken 08. Lite skyer og opp til omkring 19 pluss-grader utover formiddagen, inkludert med en eller to litt spede eksos-striper fra fly. Omtrent det samme videre utover dagen, og flere fly. Meget merkelig dette med flyene, men jeg tenker meget lite på det. 19 pluss-grader og flere fly i tiden frem mot klokken 21. Halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 22.30.

   Noe av det mest geniale og fineste med menneskeretts-konvensjonene er at de er kortfattede, presise og tydelige og at absolutt enhver alltid fritt kan og må argumentere for eller mot lovligheten av egne eller andres lover, avgjørelser eller angående beslutninger. Inklusivt også eventuelle nødverge-beslutninger eller distinksjoner, Dermed er det og blir det enkelt for enhver og alle å se begrunnelser og lovligheten eller ulovligheten og konsekvenser - fordi absolutt ingen av noens umistelige og uavhendelige menneskerettigheter skal være krenket, unntatt midlertidig ved eventuelt uforfalsket nødverge, som må være for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte og betryggende nok. Eller også ved tvingende nødvendige distinksjoner.
   
   Dette blandt annet gjør rettferdighet, lov og rett, moral og etikk til noe dynamisk levende opplysende, beskyttende og utviklende. Her nu dette hastig nevnt fra min side. Og for ordens skyld sagt og understreket også her:

   Menneskeretts-konvensjonene er både internasjonal og nasjonal faktisk lov og rett - og dommer.

   Mørkt, stille og omkring 14 pluss-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. august 2022: 

   
Menneskeretts-konvensjonene gjør det med andre ord lett for enhver og alle å avsløre skurken, hvem enn skurkene er. Og dette er selvfølgelig den fremste og viktigste grunnen til at skurker i praksis misliker, hindrer eller forakter menneskeretts-konvensjonene og åpen kommunikasjon.

   Mørkt, den en smule avtagende full-månen i sør, stille og 14 pluss-grader her ute klokken 03 i natt. Nokså skyfri himmel og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11.

   Hovmod er molboers og kriminelles forhold til verden og seg selv og andre.

   De nu enda daglige og litt hyppige her svakt hørlige flyene i sin merkverdige rute ikke svært langt herifra er kanskje på vei til og fra Sverige i regi av Joe Biden, Jens Stoltenberg, Jonas Gaht Støre og deres medspillere med krigs-våpen til Zelensky og Ukraina for å beskytte sitt korrupsjons-paradis og krigens og våpen-handelens fordeler for seg selv og sine medspillere. De fortsetter med det, sin svikefulle natur tro, til Ukraina og Europa er nokså fullstendig ødelagt og knapt noe blivende sted å være for noen på meget lang tid. Og nettopp det skjer og kan videre skje mildt sagt enda meget fortere, om ikke noe stopper de. Hadde jeg vært William Shakespeare så ville også dette gitt basis for mangt et manuskript, mildt sagt.

   Klokken er 14.50 og omkring 24 pluss-grader her ute. Jeg har nettopp kommet inn og har vært ute og nødvendig provisorisk reparert på taket her. Når en er under terror og utplyndring så blir det meste eller alt provisorisk, så lenge det er mulig. Interessant å se at mye av taket her ute nu er dekket av drue-planter som trives godt. Aldri så vondt at det ikke er godt for noe eller noen, heter det i et gammelt folkelig ordtak. Ja, selv de dummeste og mest likegyldige kan kroppslig overleve i det lengste hvis det er til nytte for de bestemmende krefter.

   Nu har jeg tillaget meg en kopp med kaffe, efter nu noen år uten kaffe efter flere års overforbruk av blandt annet kaffe for å holde meg våken. Til vanlig har jeg aldri likt kaffe noe særlig, men dr. Eric Berg på Internettet inspirerte meg forleden dag med sin informasjon om kaffe, så jeg tenkte meget forsiktig å prøve igjen. Han har blitt en av de flinkeste leger jeg vet om.

   Nokså mørkt, stille og 17 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. august 2022: 

   Mørkt, stille og i underkant av 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Overskyet med litt antydning til yr og opp til mkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 21 pluss-grader klokken 13. Og 22 og fly klokken 14.30. Med 20 pluss-grader klokken 18.

   To noe små ekorn både synlig og hørlig tidligere i dag både lett klatrende og rolig observerende i det store og største furu-treet her ute, efter at jeg først litt forstyrret deres nysgjerrighet rett her utenfor. De er særlig blandt annet interessert i mange slags nøtter og store frø, som de blandt annet flytter på og studerer og planter og spiser. Og også i forskjellige slags egg. Det er sånn sett en tildels felles interesse vi har.

   Jeg var også ute og plukket blandt annet litt steinsopp og kantareller og piggsopp for å ha til maten. De største steinsoppene jeg fant var meget store, men blandt annet de og andre forskjellige lot jeg stå uberørt. I norsk natur og også her omkring er det meget for lite av også denslags.

   Mange mennesker ser ikke skogen, men bare trær - og mange mennesker ser ikke trærne, men bare skog.

   Og
mange mennesker ser ikke menneskene, men bare mennesker - og mange mennesker ser ikke mennesker, men bare menneskene.

   En umoden og farlig en-øyd blind og ikke inklusiv eller respekterende holdning til verden og medmennesker. Helhets-perspektivet er innskrenket og altfor meget fraværende.

   Jeg omtalte i forgårs og i går den helt sentrale og enkle metoden som helt naturlig gitt er innebygd i menneskeretts-konvensjonene, for å avsløre skurker. Selv kaller jeg metoden blandt annet for fiskekrok-metoden eller fiskenett-metoden, men hva enn man kaller den og uansett om man ser den eller ikke ser den så er den alltid og alle steder tilstedeværende og mere eller mindre nyttig og hjelpende.

   
Fiskekrok-metoden og fiskenett-metoden er selvfølgelig viktig og vesentlig i forhold til både handlinger, holdninger og unnlatelser.

   Nokså mørkt, stille og 18 pluss-grader klokken 22. Mørkt, regn og noe torden mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. august 2022: 

   Mørkt, tildels regn, yr og torden og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Disig himmel, meget fuktig og vått, noe yr i luften og 17 pluss-grader frem mot klokken 08.30.

   
Jeg har mange både gode og ikke gode minner fra barndommen. Hvorfor og hvordan?

   Jeg levde troskyldig trygt og godt underveis før jeg ble født og forstod og lærte om den kjærlighet og respekt hos min far og mor jeg umiddelbart ville møte og ankomme til og forventet efter fødselen. Dette var min verden og mitt univers og min selvfølgelighet, min iboende natur og omkringliggende natur. Det var naturlig for meg å være glad i både min og deres og vår felles verden og å lære mere om den.

   Det er ikke foreldrenes kunnskaper, moral, visdom, rådgivning eller bevissthet som gjør at en er glad i sine foreldre eller som gjør det viktig, rett og riktig. Deres egenskaper sånn sett kan mildt sagt være elendig dårlige og farlige. De trenger uansett ens kjærlighet og hjelp.

   Jeg forstod bedre efter hvert at vi enhver er unike og ankommet uskyldige og har forskjellige interesser og nivåer av umodenhet, bevissthet og uskyld. Og at ikke alle innflytelser er gode eller riktige i forhold til dette.

   Jeg måtte søke bedre og dårligere og annerledes forståelse i andre mennesker, verdens-litteraturen, verdens-historien og i naturen og dens mangfold og prosesser. Og la meg ledes av min uskyld og søken efter sannheten og virkeligheten. En føler seg i forhold til mangt både umoden, forsiktig og uforsiktig og søkende og finnende. En er heldig om ens foreldre kan være eller er til hjelp i forhold til dette - det kan være fullstendig motsatt.

   Min egen søken ledet meg blandt annet til Grekenland, hvor jeg særlig ville oppsøke øyen Samothrake - fordi jeg ville forstå de eldgamle fødsels-mysteriene der, som blandt annet Rudolf Steiner hadde fortalt om. Jeg kom ikke lengre enn til ferje-stedet over til øyen, men havnet i steden blandt annet på Olympen.

   Det er mangt og meget vi enda ikke forstår eller vet eller som vi misforstår. Det er uansett viktig å være best mulig underveis og sannhets-søkende.

   Omtrent det samme været videre utover dagen. Med noe mere enn 18 pluss-grader klokken 16.

   Jeg nevnte dr, Eric Berg forleden dag, som en av de flinkeste leger jeg vet om. Jeg siktet blandt annet til hans relative allsidighet. Men det er mange andre meget flinke og fremragende leger som jeg også via Internettet forsøker å holde meg oppdatert på - blandt annet dr. Naomi Wolf, dr. Mobeen Syed, dr. Robert Malone, osv. Det er meget fint og nyttig at så mange og forskjellige også leger benytter Internettet for å informere og kommunisere. Gledeligvis benytter nu de fleste ikke Facebook eller Youtube, men andre stadig nye og bedre fremvoksende sosiale plattformer som ikke er kneblende og mangfoldig kriminelle.

   Jeg har ingen peiling på hva som har skjedd eller skjer på Facebook siden jeg ble utestengt derfra kvelden søndag 29. mai 2022, nu snart tre måneder siden. Men håper fortsatt å finne et passende egnet Facebook-alernativ efter hvert. Jeg har ikke gitt meg selv tid til å undersøke godt nok enda. Hvor mange som leser det jeg skriver her har jeg heller ingen peiling på, men det er fordi det ingen betydning har for neg. Men jeg savner selvfølgelig noen å kommunisere levende med. Hadde jeg vært fri for frykten for å bli totalt kneblet så hadde jeg selv kanskje skapt en sosial plattform, eller i det minste nokså totalt endret og bedre designet mine internet-sider. Jeg ble også foreslått et samarbeide om det for nu noen år siden. Kidnapperne og deres medspillere og globalister ønsker fortsatt meg selvfølgelig helt drept og kneblet - og deres forsøk underveis har vært mange. Jeg har vært dyktig underveis som har overlevd såpass lenge - og samtidig i det stille også har fått utrettet mye nødvendig, som forhåpentligvis ikke går tapt.

   Dette med barns forhold til sine foreldre og foreldres forhold til sine barn er av meget sentral betydning og har vært en selvfølgelighet i de fleste samfunn og kulturer til nærsagt alle tider, Dette gjenspeiles blandt annet i menneskeretts-konvensjonene i deres bestemmelser og hele konsept, som blandt annet erkjenner og bestemmer at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   De mest totalitære og perverse regimer har til alle tider foraktet og motarbeidet denne forståelse. Men denne forståelse er både den helt naturlige og helt logiske og helt nødvendige. Bare indoktrinerte, overfladiske, hovmodige, kriminelle og forvirrede mennesker vil det annerledes eller forstår det ikke,

   Mørkt, vått, noe yr og i underkant av 18 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. august 2022: 

   Mørkt, vått, noe yr i luften og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Med 14 pluss-grader og lysnet klokken 07. Omtrent det samme videre utover dagen. Med 13 pluss-grader klokken 20.30. Noe dunklt og omkring 13 pluss-grader klokken 21.45. Mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Arbeidet med fermenteringer til kimchi i og med forskjellige beholdere gjør jeg fremadskridende tildels jevnlig og trinn for trinn uten hastverk. Ikke minst i Norge er også dette et nyttig pioner-arbeide og meget mat-nyttig. Forsiktig men vågsom prøving og feiling og eksperimentering er det også rom for. Omtrent to av ti beholdere, altså omtrent tyve prosent, mislykkes for meg, hvilket ikke er et dårligere resultat enn jeg har forventet. Gode og rene råvarer, beholdere og prosesser og forståelser er særlig viktig. Å tillage og bruke dagens moderne silo-baller innpakket i plast er langt enklere, for å si det sånn.
   Kvaliteten på fermenterings-produkter og kvaliteten på deres virkninger kan i forskjellig grad være viktig og forskjellig,

---
---

   Hadde menneskeretts-konvensjonene vært sannere respektert og forstått så hadde verden vært et bedre sted å være.
   De fleste vet enda ikke engang hva en menneskerettighet er, de bare efterplaprer de som selv vil være menneskerettighetene og makten.
   En uforfalsket forståelse av de uforfalskede menneskeretts-konvensjone er med andre ord veldig meget viktig.

   Vi enhver har menneskerettigheter, ergo betyr det samtidig også at vi enhver er forpliktet til å ikke medvirke i eller for å krenke noen av noens menneskerettigheter.

   De fleste av gårsdagens og de fleste enda av dagens politikere har gjort og gjør de offentlige forvaltninger og instanser til offentlige mafia-virksomheter og seg selv og andre til menneskeretts-tyver og kriminelle.

---
---

   Hensikten med god kimchi er hverken mengden eller smaken, som begge kan være en fordel, men hensikten er første og fremst å gi næring og nytte til helse-fremmende bakterier og mikro-organer i magen, tarmene og hele kroppen. Uten dette som tilbehør til maten kan det være vanskeligere for kroppen å tilegne seg eller produsere blandt annet nyttige og nødvendige vitaminer og mineraler. Dessuten er kimchi en konserverings-prosess og oppbevarings-metode for gode egnede råvarer og prosesser.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. august 2022: 

   Mørkt, stille og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Noe lysnet klokken 05.45. Halvt skyet og 15 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Helt og delvis skyet utover eftermiddagen. Jeg kjørte med farmors bil i dag da eksos-anlegget ble brutt av på grunn av rust og nesten falt av og måtte taes av - og bilen ble og er nu en bråke-bil. Mørkt og ned mot 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Tusener mennesker i Serbia ute og protesterer mot såkalt "EuroPride", melder nyhetene på Internettet. Det er altså anstendighet i Serbia som vil beskytte barna og ungdommen mot perversiteter og fremmedgjørende seksualisering.
Perversiteter og seksualisering vill-leder særlig barna og ungdommen bort fra anstendighet og inn i en pervers vekket søken efter forståelse og selvstendighet. Og fremmedgjør og indoktrinerer bort fra de naturlige prosessers uskyld, samvittighet, fortid og anstendighet - hvilket fort kan gå meget og lenge galt eller fullstendig galt. Fortiden kommer i en slags avbrudd. Det blir som en slags plukket mere eller mindre sterk blomst som tvinges til å gjenfinne sine røtter. Prosessen kan ta kort eller lang tid om det skal gå noe bra, men dette er meget sterke krefter og både naturlige og unaturlige prosesser. Slikt bør det også ikke minst snakkes grundig om.

   Det er særlig derfor det såkalte barnevernet i Norge (aka cps), som er det fullstendig motsatte av hva nevnet betyr, som noe av det første de i alminnelighet gjør er å seksualisere barna. Og det er blandt annet derfor de sjelden eller helst aldri tilbake-leverer barna til sine foreldre. Og også sjelden eller aldri lar barna og foreldrene ha kontakt eller kommunikasjon med hverandre. Barna blir som regel roligere og mere selv-sentrert av det og klarer sjelden å snakke med noen som helst om det.

   Det er veldig mange mennesker og grupperinger som får makt, penger eller karriærer av den offentlige kidnapper-virsomheten i Norge, for å medvirke i å kidnappe, fremmedgjøre og seksualisere barn. Ikke bare pedofile. Virksomheten har i praksis null respekt for menneskerettighetene og andre lover - og hærjer fritt frem. Så i Norge i alle fall er det enda knapt noen som våger eller makter å protestere, mens samfunnet stadig mere perverteres og familiene og menneskene stadig mere ødelegges og splittes.

--- 

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. august 2022: 

   Mørkt og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, omkring 17 pluss-grader og noe antydning til yr frem mot klokken 10. Derefter regn og yr, men mindre nedbør henimot klokken 13. Med yr og 16 pluss-grader frem mot klokken 18. Halv-mørkt, vått og 15 pluss-grader klokken 22. Mørkt, vått og 14 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Mange unge er meget hovmodige og selv-sentrerte fordi de tror de eldre har gjort at det er så mye elendighet og urettferdighet i verden og i sitt eget land. De unge er umodne og enda livs-sterke underveis, men de tar grundig feil i så måte. Det var nemlig akkurat relativt slik også tidligere. Nu som dengang og kommende var det og er det både sannferdige rettferdige mennesker på den ene siden - og falske og svikefulle mennesker på den andre siden. Og hvilken side befinner de fremste av de unge seg selv på, tror de eller håper de - både nu og siden?

   Det er nemlig det som er det sentrale og vesentlige, som alltid. At de unge ikke kan og forstår verdens-historien og vår fortid og nutid og rettferdighet godt nok, det berettiger ikke deres hovmod - tvert om. Er de egentlig bare duster og svikere? Som så mange før seg og omkring seg.

   Hvor lenge å vente før forståelse av dette? Til du og andre blir rettferdige nok, eller blir gamle nok? Eller får gjort eller rettet opp mange nok feil?
   Akkurat som dengang.
   Situasjonen er vel den samme nu som da Adolf Hitler levde? Eller alle de andre diktatorene som ble så hedret og beundret?
   
   Skal vi vente til du og andre får lest og forstått de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene godt og grundig nok, kanskje? Eller har misforstått og sviktet eller vært underveis lenge og grovt nok, kanskje? Eller til det er for sent?

   Hva og hvem er det du pynter deg for? Hva og hvem er det du hjelper?

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. august 2022: 

   Mørkt,
stille, den avtagende månen østlig, vått og i underkant av 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Nokså skyfritt, vått, noe bris og opp mot 15 pluss-grader klokken 10. Halvt lett skyet og opp mot 17 pluss-grader klokken 12. Overskyet med styrt-regn frem mot klokken 14. For det meste overskyet tildels med yr og regn og noe bris og omkring 16 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Dunkelt, yr og regn omkring klokken 09.30. Mørkt, regn, noe bris og 15 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---

   Hva er betydningen av begrepet "gjensidig hjelp og respekt?

   En av de selvfølgelige erkjennelser i utgangspunktet er at ingen av oss er perfekte. Vi og vår situasjon kan hver for oss være meget langt ifra perfekt eller bra, hva enn årsaken er.

   Men det betyr også at vi ikke skal hjelpe hverandre eller noen i å medvirke i eller for noen slags menneskeretts-krenkelse.

   Dette innebærer og betyr blandt annet også at det handler om gjensidig trygghet, trivsel, tillit, frivillighet og pålitelighet. Og ikke handler om å medvirke i eller for noen slags form for ulovlig eller unødvendig tvang eller overherredømme. Og at eventuell uenighet i forhold til noe av dette skal bli forsøkt løst via kommunikasjon.

   Dette innebærer og betyr blandt annet også en erkjennelse av at viljen til eller muligheten for hjelp angående noe kan være begrenset eller fraværende.

   Og erkjennelsen av at samarbeide, vennskap og samling for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene er meget viktig og av meget stor betydning.

   Og at dette er et konsept som kan være og forhåpentligvis blir til hjelp og nytte for enhver og alle.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. august 2022:  

   Mørkt, regn og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels regn og yr og disig og omkring 15 pluss-grader utover dagen. Nesten overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 19 - og flyene har kansje blitt hyppigere de siste dager.

   Når menneskeretts-tyver er i ledelsen av et land eller er aktive i samfunnet da går det galere og galere og verre og verre.
   Mens Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, etc. og deres medspillere har makt så må det gå stadig mere altomfattende katastrofalt galt. De skjuler seg bak sin egen propaganda og falskhet så lenge de kan, mens deres ødeleggelser og pervertering av samfunnet stadig mere smitter og fremadskrider, både gradvis og trinnvis. At de bytter på å ha makten gjør det ikke bedre, men vanskeligere for folk flest å avsløre - og det vet de.

   Halv-mørkt, lett yr og 12 pluss-grader klokken 22. Mørkt, vått og mindre nedbør nærmere midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. august 2022: 

   Mørkt, tildels stjerne-himmel og 10 pluss-grader Celsius og vått her ute klokken 02 i natt. Mørk himmel, yr og 11 pluss-grader klokken 04. Helt og delvis skyet utver dagen, med omkring 14 pluss-grader eller mere, tror jeg. Mørkt og 13 pluss-grader klokken 22.30.

   Dette er meget viktige ord å forstå:
   Svikeren og svikerens likesinnede lærer sine omgivelser svik.
   Medskyldig, skyldig eller uskyldig, det er spørsmålet.

   Mørkt og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. august 2022: 

   
Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og 15 pluss-grader klokken 10. Lite skyet videre utover dagen, med omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 16. Lett overskyet og ned mot 18 pluss-grader frem mot klokken 21. Nokså mørkt klokken 22. Mørkt og omkring 19 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. august 2022:

   
Mørkt og omkring 19 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt overskyet og noe bris klokken 07.30. Med omkring 22 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Halv-mørkt, noe vind-drag og ned mot 21 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. august 2022: 

   
Mørkt, stille og omkring 20 pluss-grader Celsius for det meste her ute i natt, med omkring 18 pluss-grader og noe yr omkring 05-tiden.

   Jeg har blitt meget uvant med å snakke med andre mennesker i nu mere enn ti års tid. Kidnapperne og deres medspillere fryder seg over det, for jo mere de kan stigmatisere, utplyndre, isolere, drepe og kneble dess bedre føler og tror de seg selv. De vil ha monopol på sannheten og ytringsfrihet og alt annet. Heldigvis har jeg alltid likt å skrive og å dokumentere vesentligheter og vært sannhets-søkende og behersker teknologisk kommunikasjon ganske godt og har mange slags nyttige kunnskaper, hvis ikke hadde det hele alt sikkert nok vært enda meget verre - og det er alltid uansett prioriteringer som må gjøres, små og store. Det i det heletatt å overleve med indre moral og uskyld intakt under et terror-regime kan være og er meget vanskelig eller umulig. Folk flest klarer ikke det, for da nytter det ikke lenge eller godt med løgner, forfengelighet eller svik - da mister en fort både seg selv og andre.

   Dessuten kan skadene, ødeleggelsene og skammen påført av å være forurettet gjøre det enda vanskeligere, eller umulig. Evnen eller muligheten til å kunne kommunisere kan svekkes eller helt forsvinne. Og å overleve med hva intakt eller indoktrinert - eller beskyttet?

   Og hva lærer andre mennesker av det hele alt? Å bli forurettet, sviktet og drept? Hva og hvem kan beskytte en med kraft nok for enhver og alle? Hva og hvem kan og skal sannferdig, utholdende og modig hjepe? Tilfeldigheter, hovmod, svik eller vilkårlighet hjelper ikke godt eller lenge - tvert om.

   Overskyet, tildels med yr og omkring 18 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Overskyet, vått og 18 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, noe bris og 19 pluss-grader klokken 22. Mørkt, noe vind-drag og i overkant av 20 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. august 2022: 

   Efter hvert ned til omkring 16 pluss-grader Celsius og regn her ute i natt, For det meste regn og meget lett yr og i overkant av 15 pluss-grader først utover dagen. Halvt lett skyet, vått og 14 pluss-grader frem mot klokken 20. Dunkelt og 13 klokken 21.30.

   Ikke alt og alle overlever menneskeretts-tyvenes svik og ondskap, og meget store og viktige verdier går fortsatt unødvendig tapt.

   Mørkt og omkring 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. august 2022: 

   Mørkt, stjerne-himmel, vått, stille og mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet lys blå himmel og 15 pluss-grader klokken 11.30. Med 16 pluss-grader klokken 14 og 15 klokken 18. Jeg og hundene har vært ute i hage-jungelen her og har spist årets siste lille porsjon med stikkelsbær - og noen sorter små-plommer også. Noen meget fine pærer venter også på å bli plukket. Samtidig kuttet jeg noe invasiv pil-bambus for stadig trinnvis forsiktig å gjøre det mere fremkommelig og mindre for viltert. Mange busker og trær her gir lite eller ingen frukter i år - det synes som de respekterer mine ønsker og behov, og jeg deres. Mørkt og 11 pluss-grader klokken 22. Med 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2022:
   
   Menneskeretts-konvensjonene og vår fortid, nutid og fremtid

   Ikke alt og alle som drepes er dinosaurer.
Ikke alt og alle som drepes drepes av dinosaurer. Det er mangt og meget vi som mennesker ikke forstår eller mere eller mindre dårlig forstår. Verdens og naturens prosesser kan mere eller mindre skjule eller åpenbare mange slags mysterier. Underveis er vi enhver mere eller mindre hovmodige eller ydmyke og hjelper eller ødelegger oss selv og hverandre. Mangt erkjenner og forstår eller misforstår vi i forskjellig grad underveis, og mangt ikke.

   Samtidig med de forskjellige slags naturlige prosesser har gjennom meget lang tid organisk fra alle verdens områder og situasjoner vokst frem den felles-menneskelige erkjennelsen og formuleringen av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonenes nødvendighet og selvfølgelighet for å beskytte oss selv og vår verden.

   Ethvert som krenker eller truer en eller flere av våre felles-menneskelige menneskerettigheter er et livs-farlig angrep på oss enhver og alle. Fordi enhver menneskerettighet er og skal for enhver rettmessig borger i ens land være ukrenkelig, umistelig og uavhendelig. Uforfalsket nødverge (emergency) er og må alltid uansett være et midlertidig unntak for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte - med effektiv optimal gjenopprettelse som en forpliktelse. Herunder dermed på samme måte tvingende nødvendige distinksjoner.

   Uansett hvordan vår egen eller andres situasjon er, så er dette noe som mere enn noe annet er forpliktende og viktig og nødvendig å vite for absolutt enhver. Og at menneskeretts-tyver og menneskeretts-krenkere alltid må og skal rettmessig straffeforfølges og offentlig og personlig og forholdsmessig ansvarliggjøres - uten er det og blir det offentlige mafia-virksomheter som styrer og rår, til fare og ødeleggelse for enhver og alle.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Absolutt alle og enhver bør altså lære å lese de uforkortede og uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   *

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. august 2022: 

   Mørkt og mkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lite skyet og opp til omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 11 og 17 klokken 14. Med 14 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20220829:

   
Menneskeretts-konvensjonene kontra falskhet, svik og ondskapens vei

   At hovmodige, perverse, svikefulle og kriminelle mennesker i og omkring den offentlige forvaltningen forakter og også forfalsker menneskeretts-konvensjonene, til tross for at de sier det motsatte, er egentlig lett å forstå.

   Det er likså selvfølgelig som at de og deres likesinnede tilsynelatende er hjelpende og lovlydige for at sivilbefolkningen skal gi de sin stemme eller aksept, men at de samtidig og efterpå i praksis er løgnaktige, svikefulle og kriminelle - og forsøker å skjule det så meget de makter.

   Det er også likså selvfølgelig som at de best mulig skjult forsøker å omgi seg med og promoterer og premierer likesinnede, Det de egentlig mere eller mindre bevisst ønsker er egoistisk å premiere og beskytte seg selv og sin karriære og sine muligheter og med-hjelpere, men det kan de jo ikke innrømme eller si for høyt. De heller først, som en Lucifer, bruker løgner og fristelser for å fiske med-spillere og likesinnede.

   Grunnen til at de egentlig både forakter, forfalsker, bagatelliserer, ned-prioriterer og ignonerer menneskeretts-konvensjonene er at de uforfalskede
menneskeretts-konvensjonene gjør det lett for nærsagt enhver og alle å avsløre deres menneske-forakt, tyverier og annen kriminalitet. Og at de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene samtidig medfører rettferdighet, velstand og optimal trivsel, trygghet og frihet for enhver av landets borgere.

   Menneskeretts-krenkerne ønsker selv heller enn
menneskeretts-konvensjonene å være makten - oppnår de helt eller delvis det så må det selvfølgelig automatisk gå galt og galere og galere, fortere og fortere. Og det har de forlengst allerede oppnådd.

   *

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. august 2022: 

   Mørkt og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mere og mindre skyet og gradvis opp mot 20 pluss-grader utover dagen. Ned mot 16 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt. 

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. august 2022: 

   
Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og omkring 13 pluss-grader klokken 09.30. Spredt lett skyet og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 13. Jeg har vært ute og plukket og spist bjørnebær og små-plommer. Mere eller mindre halvt lett skyet og omkring 17 og 18 pluss-grader mot klokken 17. Mørkt, stille og 12 pluss-grader klokken 23. Med 11 mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 30.08. 2022:

   
Menneskeretts-konvensjonene og samfunnets oppdragelse

   
Menneskeretts-konvensjonene forplikter og oppdrar enhver til å være nødvendig altomfattende hensynsfulle. På den annen side (av loven) er menneskeretts-krenkerne som uforpliktende egentlig oppdrar enhver til å være altomfattende perverse, ødeleggende og katastrofale.

   I mellom-sjiktet er mennesker underveis mellom de to "poler", mellom lovlydighet (
til de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene) kontra svik. Forledes, forvirres, forføres eller fristes de til vilkårlighet så er de inne på en farefull, risikabel og fatal vei. Men de som har en god oppdragelse av omgivelsene og er sannhets-søkende og ivaretar sin uskyld og sine alle egentlige vesentlige forpliktelser er på den naturlige sant berikende veien.
   
   Særlig barn og ungdom kan lett og fort narres og lures av dårlige omgivelser og innflytelser - derav er det også et selv-innlysende faktum at mange mennesker i et dårlig og korrupt samfunn sjelden eller aldri modnes til å bli riktig voksne, ansvarlige og frie mennesker.

   Å orientere seg godt og rett i verden i forhold til de viktigste vesenligheter og selvfølgeligheter forutsetter sant helhetlige perspektiver og forståelser som fundamentalt i sin basis er helhetlig organisk fremkommet og gitt i
menneskeretts-konvensjonene og deres konsept.

   
De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene som oppdragelse og i praksis er både en nødvendighet og en forpliktelse.

   Skal menneskers, samfunnets og verdens ondskap og urettferdighet kunne stoppes (før det er for sent), så må enhver efter evne og muligheter kommunisere og samles i og for
de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene som ramme.

   *

   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, onsdag 31. august 2022: 

   Jevnt overskyet og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 06,30 - og jeg hører et av flyene. Spredt lite skyer og 11 pluss-grader klokken 08.

   Den norske politiske eliten (stortings-partiene), som seg imellom tilsynelatende bytter litt på å ivareta (og å krenke og misbruke) makten, er fortsatt en ivrig offentlig mafia-virksomhet, som også i mange andre land. Deres mere eller mindre skjulte agenda er å opprettholde makt-misbruket og karriærene og sin propaganda og indoktrinering, for å berike og hedre seg selv og sin politikk (koste hva det koste vil). De også fortsatt sender penger og krigs-våpen til Zelinsky og nazistene i Ukraina, for å beskytte og forsvare det Ukraina som enda er et av deres viktigeste og nærmeste sentrale korrupsjons-paradis. At de samtidig ødelegger og utrydder mye av sivil-befolkningen i Ukraina estimerer de ikke. At de også samtidig stadig nærmere og nærmere får atom-kraftverk der til å eksplodere, meget verre enn Tjernobyl-ulykken for noen år siden, og utløser en kjernekraft-krig og allehånde kjemiske og biolab-våpen, og fattig-gjør og isolerer blandt annet sivilbefolkningen i Europa, estimerer de heller ikke. De har sine grunner, som sin likesinnede Joe Biden og hans alle medspillere. Å ødelegge og drepe medmennesker og nasjoner er Soros-politikk, som gir mange forskjellige slags fortjenester, muligheter og karriærer. Det er kjernen i og for NWO og deres likesinnede. Mange mennesker har også forskjellige slags aksjer eller interesser i og for krigs-våpen-industrien. Og for å skape pandemier, energi-kriser, økonomiske kolapser, hungersnød, etc.

   Mange mennesker har også vært på visitter i Ukraina, eller på direkte eller indirekte forretnings-besøk, blandt annet for å hvitvaske penger og transaksjoner. Og mange har villet eller havnet i honning-feller, fristelser og trusler der - ikke bare pedofile. Det er ikke bare Steklov som har mye å skjule, som de ikke vil ha avslørt og ikke er stolte av og som er trusler - og som de vil ha ødelagt (koste hva det koste vil). For Klaus Schwab, George Soros og deres likesinnede er slike mennesker og forhold av stor verdi. Mange samarbeider også for å skjule og å kneble slikt, eller for å bruke det som trusler. Jo mere perverst, motsatt lov og rett og umenneskelig og ødeleggende det er, dess verre eller bedre for slike mennesker. Slik kan de styre og dirigere mangt og meget - og det er hva de gjør.

   Det er vel unødvendig å si at slikt er smittsomt og perverterende og stadig mere og fortere ødeleggende og alt-omfattende?

   Slike ting og forhold har vært en mere eller mindre viktig inntekts-kilde, et skjulested, eller fornøyelse for diverse mennesker både i og utenfor Ukraina. Kidnappinger, honning-feller, våpen-transaksjoner, livs-farlige eksperimenter med mennesker, land og bio-våpen, etc, etc.

   For det meste overskyet og nesten overskyet med opptil omkring 17 pluss-grader her ute utover formiddagen frem mot klokken 12.30 - og fortsatt tidvis et og annet litt hørlige fly. Ganske mange fly enkeltvis utover dagen. Jeg tipper Jonas Gahr Støre, nu som tidligere, er en av de mange særlig aktive i og for våpen-forsendelser. Og at både han og Jens Stoltenberg og flere er snurtne for at det ikke gikk helt og så fort som de planla angående det norske Oljefondet. Men de tar det jo igjen også på andre måter.

   Lite skyet og 15 pluss-grader klokken 19. Mørkt, stjerne-himmel og omkring 11 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq