----- Denne side: db202209.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  September 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. september 2022:

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og 15 pluss-grader klokken 10.30. Spredt lett skyet og 17 pluss-grader klokken 14. Ned mot 14 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt og nokså mørkt omkring klokken 21.30. Mørkt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20220901:
   
   Hvor viktig er det å befinne seg på den rette side av loven, og hva er loven?

   Hvor viktig er det å befinne seg på den rette side av loven, og hva er loven?
 
   Mange har allerede i forskjellig grad forstått at det nu forholdsvis meget fort og avgjørende og stadig fortere for enhver og alle har blitt meget viktigere enn det noensinne tidligere har vært.

   De uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er både internasjonalt og nasjonalt den høyeste loven, lex superior. Ingen lover eller avgjørelser som på noen måte krenker en eller flere av deres bestemmelser er lovlige - med midlertidig unntak for uforfalsket nødverge (emergency) på en mildest mulig måte i visse tilfeller, inklusivt tvingende nødvendige distinksjoner.

   Konseptet og nødvendigheten er at alle og enhver av lovens og samsvarende lovers bestemmelser alltid sikres og beskyttes for og av enhver borger i ens juridiksjon - fordi de enhver og alle alltid er nødvendige for å beskytte enhver videre vellykket fremferd.

   Ikke alle eller enhver er likså snare til å se eller forstå mulige farer eller konsekvenser, men enhvers ivaretagelse, lydighet og forpliktelse til lovens alle bestemmelser er altså ikke mindre meget viktig og nødvendig av den grunn, tvert om.

   Det er flere viktige samsvarende lover og bestemmelser - de er alltid gjeldende, men noen av de aktualiseres ved ønske eller behov for det eller når det er relevant. En av de som i disse dager er særlig aktuelle og relevante er Nuremberg-loven, The Nuremberg Code. Her er en link til en video som forteller litt om hvorfor:

   
Nuremberg Code 75th Anniversary
   https://odysee.com/@WorldCouncilForHealth:3/Compilation-Nuremberg:f  

   *

   
---  
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. september 2022:

   
Mørkt og omkring 11 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Med 18 pluss-grader klokken 16. Omkring halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Loven, lex superior, kan en svikte å respektere og beskytte, men en svikter da samtidig både seg selv, medmennesker, nasjonen og verden.

---

   Prinsippet om gjensidig hjelp og respekt, som jeg skrev om her forleden dag, er egentlig en selvfølgelighet som i praksis i mere eller mindre stillhet kan være og bli smittsomt til stor hjelp for å tilberede en bedre fremtid og bedre samfunn. Det er meget fleksibelt og kan brukes på mange måter og i mange forhold og sammenhenger, særlig i forhold til vanskelige situasjoner og mere eller mindre fortrolighet og mere eller mindre private eller personlige forhold. Det innebærer særlig efter evne og muligheter å samarbeide i og for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene og i praksis å innta konkret avstand fra mulige menneske-krenkelser, svik og falskhet. Hvordan og hva iøvrig det mere eller mindre aktivt enn samarbeides om, stort eller smått, kan være forskjellig. Hva som er nyttig eller nødvendig for et menneske kan være av mindre eller større betydning eller innsats for et annet menneske. Hva som er det viktige og sentrale er å forholde seg hjelpsomt - og samtidig avstandtagende og ikke hjelpsomt til menneskeretts-krenkelser, svik og falskhet.

   Dette var fra meg bare noen hastige tanker i dag videre om dette - jeg regner med at mange andre kan ha sine både bedre og dårligere tanker om dette, på sine måter mere eller mindre organisk eller nyttig. Hvordan den enkelte best kan eller velger å arbeide for dette kan variere veldig meget - det viktigste er at det blir gjort.

   Jeg lever enda ufrivillig tildels nokså usunt, og både bedre og verre har det vært og kan det bli, fordi jeg som så mange andre er forurettet og har måttet forholde meg best mulig aktivt til det. Jeg kunne uansett ha vært langt mere og sunnere ute og levd og arbeidet for selv å leve bedre og lengre og iallfall også med en for mitt vedkommende bedre økonomi, trivsel og boforhold, men valgte og prioriterte i steden med mine tilgjengelige muligheter og talenter å forholde meg slik jeg har gjort og gjør - enda også til tross for at mange andre av mine bidrag og gaver til og for fellesskapet går tapt. Forurettende, dumme og svikefulle samfunn og medmennesker skaper mye nød, ødeleggelser og elendighet.

   Jeg er økonomisk, personlig og samfunnsmessig nokså fattig, men er paradoksalt samtidig også det motsatte, uten at det noe særlig har hjulpet meg. De fleste av mine arbeider, studier, interesser, verdier, muligheter og skatter har gått tapt og går videre tapt - fordi de som har forurettet meg enda ikke har gitt meg den rettferdighet, gjenopprettelse og erstatning de er skyldige. Det i seg selv er langt mere enn bare tanke-vekkende.

   Tanke-vekkende også at mange ufødte mennesker allerede under svangerskapet er og blir for syke eller ødelagte eller redde til å kunne klare eller ønske å bli født. Og at mange fødte eller eldre mennesker underveis mere eller mindre oppdager at mangt er for sent.

---

   Nyheter på internettet meldte om at Mikael Gorbatov døde forleden dag, 92 år, tror jeg. Trist. Både han og Vladimir Putin fortjener stor respekt, - men overfladiske, tåpelige og svikefulle mennesker ser det ikke eller forstår det enda ikke.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. september 2022:

   
Mørkt og omkring 11 til 9 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Nokså skyfritt og opp til omkting 18 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. september 2022: 

   
Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Joe Biden i USA fremstår stadig mere synlig for alle og nærsagt enhver som det gjennom-korrupte, svikefulle og livs-farlige mennesket han er. Han er ikke den eneste, men folk flest stadig mere og merkbart forlater den synkende livs-farlige "skuten". Mangt blir stadig mere synlig og avslørt og mennesker våkner og vil noe fullstendig annet - mildt sagt, ikke bare i USA. Men det er fortsatt enda også mange som i det lengste er med i og for Svikets Venner - og til og med stadig mere desperate.

   Svikets Venner vil i forskjellig grad eller retning ha svikets falskhet og vilkårlighet, fordi de tror det er det som fortsatt kan og skal beskytte deres hovmod og urett. De ser og forstår bare litt av sannheten, men ikke den sannheten som er større og sterkere eller svakere enn seg selv.

   "For loven ble gitt gjennom Moses, og nåden og sannheten kom gjennom Jesus Kristus," sa en viss Johannes.

   Spredt noe skyet og opp til omkring 20 pluss-grader her ute frem mot klokken 14. Nokså overskyet og 19 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt og 14 pluss-grader klokken 22.30. Med 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. september 2022: 

   
Mørkt og omkring 13 til 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 09. Lite skyet og 18 pluss-grader eller mere her ute klokken 11.30.

   Jeg daglig oftere og nokså ofte nu svakt hører og tildels ser sporene efter flere fly, forskjellige slags fly, og antar de farter til og fra Sverige for å levere varer, deriblandt krigs-våpen, til Zelinsky og hans venner i Ukraina. Krigs-våpen og andre varer de der ikke minst selger videre og tildels bruker. Den kriminelle, perverse og aggresive Zelinsky tillater neppe at varene kommer sivil-befolkningen til gode. Han og hans venner tvert om ødelegger og dreper sivilbefolkningen der. Endog blandt annet iherdig skyter på kjernekraft-anlegg der, for å utløse enda mere og verre katastrofer. Mens hans venner og likesinnede og uvitende og molboer heier på hans ødeleggelser. Javisst er det hele mildt sagt makabert og groteskt.

   Særlig at perverse, dumrianer, hovmodige eller menneskeretts-krenkende gies eller har offentlig makt annet enn sine menneskerettigheter, inklusivt sine menneskeretts-forpliktelser og eventuelt tvingende nødvendige distinksjoner, er fullstendig livs-farlig og katastrofalt.

   En stund opp mot 23 pluss-grader her ute utover dagen. Ned mot 17 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og 17 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. september 2022: 

   Mørkt, stjerne-himmel, stille og mellom 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 04.30 i natt. Spredt dust og lett skyet og 19 pluss-grader frem mot klokken 13. Til oppmot 23 utover eftermiddagen. 14 klokken 20.30. Mørkt og 13 pluss-grader klokken 21.30.
   
   Det undrer meg at jeg enda ikke har sett eller hørt noen sammenligne Zelinsky eller noen av hans oligarker med Jeffrey Epstein. Det er jo meget nærliggende å anta at begge i sine "paradiser" filmet særlig politikere i situasjoner med prostitusjon, utroskap og perversiteter, eller såkalte honning-feller, med skjulte kameraer, for efterpå og senere å true de med avsløringer hvis ikke de gjør og sier som de får beskjed om. Et meget kraftig makt-middel overfor enhver og alle som frykter slikt. Mange vil gjøre eller betale nærsagt absolutt hva som helst for å unngå slike avsløringer. Og veldig mange har vel allerede gjort det, helt eller delvis. Bare innflytelser, fristelser, trusler og ondskap fra Klaus Schwab og George Soros og Bill Gates og Joe Biden forklarer jo ikke alt som nu skjer av offentlig kriminalitet og perversitet.

   Mørkt, stjerne-himmel og 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. september 2022: 

   Mørkt, stjerne-himmel og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Spredt noe litt skyet og 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 17 klokken 13. I overkant av 16 klokken 18. Mørkt, stjerner og omkring 12 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omkring 14 pluss-grader mot midnatt.

--- 

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. september 2022: 

   
Mørkt og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Med ned til 13 klokken 05. Og 11 og litt halvt lysnet klokken 06. For det meste noe overskyet og omkring 16 til 20 pluss-grader og tildels noe mild bris utover dagen. 16 klokken 21. Mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. september 2022: 

   Mørkt, stjerner og ned til omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Jeg stadig også i disse dager tillager og eksperimenterer med enkle ressurser mye med kimchi og surkål. Både som for meg nødvendige og mulige forberedelser for kommende tid og for helsen og av nysgjerrighet. Mangfoldig med planter og natur-remedier også, ikke minst, blandt annet i og for landskapene i den store hagen her planter, sprer og flytter på frø og renninger. Ofte mere synlig og forståelig for ekorn, fugler og diverse naturens frodighet enn for mennesker. Det er alltid mangt og meget som både kan og må prioriteres og forberedes - og tidsnok gjennomføres, eller unnlates.

   Det er blandt annet både hjorter og rådyr som tidvis og mere eller mindre ofte ferdes her på eiendommen. Jakt-tiden her i distriktet for årets felling av hjort og rådyr er tildels påbegynt i disse dager. Eiendommen her og flere andre her omkring er i år blandt annet tildelt fellings-løyve for fritt antall hjorte-kalver og rådyr. Året i år er her, i henhold til også et info-skriv som kom i post-kassen, et prøveår for kvotefri jakt på hjorte-kalver.

   Lett overskyet og 12 pluss-grader her ute klokken 10. Tildels mindre overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader videre utover dagen.

   Alle flyene som farter med våpen-leveranser til Ukraina forurenser mye og ødelegger mye og dreper mange. I regi av politikere og andre mennesker som også slik stjeler av fellesskapets penger og ressuser til og for sine personlige formål.

   Vi er enhver og alle underveis og ikke perfekte, men det er en meget stor og vesentlig forskjell på å bære skader, mangler, nød og ødeleggelser påført av omgivelsene - kontra det motsatte.

   Litt dunkelt, knott ankommet og 13 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, månen nokså full noe lavt i sør-vest og 12 pluss-grader klokken 23. Månen mere sørlig og høyere og omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. september 2022: 

   
Mørkt og ned til omkring 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mere og mindre overskyet og oppmot 20 pluss-grader utover dagen.

   Land efter land oppslukes og ødelegges av falskhet, svik, menneskeretts-krenkelser, utplyndring og tyranni - nu fremover fort videre og verre enn noensinne.

   Hovmod, dumhet, dobbel-moral og menneskeretts-krenkelser seirer seg storlig fullstendig inn i ondskapen og ødeleggelsen enda en gang. Hvem og hva kommer til å overleve denne gangen? Og hvor lenge, og hvor bra?

   Det har sine grunner at jeg er langt mere opptatt av menneskeretts-konvensjonene enn for eksempel helsen og mye annet. Sånn er det med oss alle - det varierer meget hva og hvor meget vi prioriterer og hva vi har interesse, talenter eller muligheter for. Det viktigste uansett er vel at vi enhver forsøker å hjelpe hverandre og vårt samfunn og hverandres trivsel og trygghet - og ikke det motsatte.

   Samfunnet og verden perverteres og ødelegges hvis menneskeretts-tyver får være makten.

   I underkant av 15 pluss-grader her ute klokken 20. Mørkt og 13 pluss-grader klokken 22. Mørkt, full-månen sørlig og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. september 2022: 

   
Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og 13 pluss-grader klokken 10.45. Mellom 16 og 17 pluss-grader klokken 16.

   De fleste barn og unge og mange voksne forstår dårlig konsekvensene av sine handlinger.
   De kanskje gjør det de tror er riktig og gavnlig og god reaksjon og være-måte, fordi de tror og tar det for gitt at det antagligvis eller kanskje alltid har vært slik - og skal være slik. De lærer altså umiddelbart meget av omgivelsene og særlig av andre mennesker og forhold i sin nærhet. De videre konsekvensene og nødvendighetene har de enda ikke lært, fordi de enda er underveis. De vei-ledes og vill-ledes i forskjellig grad av medmennesker og omgivelsene, men styres av sin uskyld og integritet - eller av det motsatte. Også derfor er forståelse av menneskeretts-konvensjonene og deres helhet og innhold særlig viktig og nødvendig. Det er og skal være en best mulig naturlig, respekterende og trygg prosess - inklusivt også en god nok forståelse av nødverge og distinksjoner og offentlig forvaltning.

   Mørkt og 12 pluss-grader her ute klokken 21. Med 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. september 2022: 

   
Mørkt, antydning til regn og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Regnet ankommet litt efterpå. I overkant av 14 pluss-grader og regn klokken 09. Med omkring 15 og 16 pluss-grader og for det meste nedbør videre utover dagen. Nokså mørkt, 14 pluss-grader og fortsatt regn klokken 21. Med 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. september 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels nedbør og ned til omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt hvitlig overskyet, vått, mikro-yr i luften og 13 pluss-grader klokken 12.45. For det meste overskyet og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Med 13 pluss-grader klokken 20.30. Med noe slags yr og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. september 2022: 

   Mørkt, meget vått og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Jeg har et voksende problem med en av hundene - hun heter Bruno, født her hjemme 24. november 2010, en slags søster til Solid (født 21. februar 2013).
   Bruno har en sakte voksende kul på hodet efter at hun ble bitt av en flott for minst to år siden og flotten ikke ble fjernet fort nok. Kulen er nu snart på størrelse med en liten kirsebær og jeg misliker det. Selv synes hun som enda å være leken og ha god helse og meget godt humør, men jeg frykter det videre kan utvikle seg til det verre og kanskje drepende. Samtidig har jeg ikke lyst til å eksperimentere på henne med muligvis for inngripende natur-medisiner, fordi jeg har langt mere og bedre kunnskaper om slikt i forhold til mennesker - og forskjellen på hunders og menneskers kropp og helse er tildels meget stor.
   Kanskje blir jeg efter hvert nødt til å forholde meg mere inngripende og eksperimenterende til problemet med Bruno, men jeg vet enda ikke og håper uansett alt det beste, selvfølgelig. Kidnappingene har selvfølgelig mere eller mindre direkte og indirekte hatt diverse uheldige og ødeleggende konsekvenser også for hundene.

   Vått, for det meste overskyet med noe nedbør og omkring 12 til 14 pluss-grader utover dagen. Vått og 11 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, vått og ned mot 10 pluss-grader klokken 21. Med i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. september 2022: 

   Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt og mørkt, vått, tildels noe nedbør og stille bortsett fra en stund bråkende ugler eller noe som blandt annet hørtes ut som en katt i meget stor nød. Men ikke lett å undersøke eller vite hva som skjedde, for eiendommen her har mange krinker og kroker og små og store stup og andre variasjoner. Overskyet, regn og omkring 10 pluss-grader det meste av dagen. Mørknet og fortsatt regn klokken 21 og derefter. Mørkt, regn og i overkant av 11 pluss-grader mot midnatt,

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. september 2022: 

   Vått, tildels noe nedbør og i overkant av 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og litt mere enn 11 pluss-grader klokken 09. Gradvis mindre og til lite overskyet og en smule bris utover dagen. Mørkt og mellom 11 og 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. september 2022: 

   Mørkt, stille som vanlig og o
mkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet med såvidt litt bris og omkring 10 til 12 pluss-grader utover formiddagen, Tildels mindre overskyet med omkring 12 pluss-grader utover eftermiddagen, og litt yr litt efter klokken 15. Mørkt og i overkant av 9 pluss-grader klokken 22. I underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 2022:

   Litt mere om kristendommen og menneskeretts-konvensjonene

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er en fra alle verdens tider og steder organisk fremkommet nødvendig videre-utvikling og presisering av blandt annet Bibelens 10 bud.

   Menneskeretts-konvensjonene er den rettferdighetens lov og minste-standard som forplikter ethvert menneske og enhver nasjon i forhold til sine borgere og i en viss grad i forhold til andre nasjoners borgere.

   Uten de nødvendige helhets-perspektiver og vesentligheter kan misforståelser og feil bli gjort.

   Herunder skal jeg belyse og oppsummere visse viktige elementære fakta.


   Forholdet mellom kristendommen og menneskeretts-konvensjonene er interessant.

   Sist-nevnte er juridisk forpliktende felles-menneskelig lov og rett, først-nevnte er det ikke.

   Som Johannes (3,17) skriver i NT:
   "For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."

   Johannes (1,17) skriver der også:
   "For loven ble gitt gjennom Moses, og nåden og sannheten kom gjennom Jesus Kristus."

    Og Jesus sier hos Matteus (7,12):
   "Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre imot dere, det skal også dere gjøre imot dem; for dette er loven og profetene."

   Og Jesus sier videre i Matteus (20,26):
   "Den som vil bli stor blandt dere, han skal være deres tjener."


   Også sier Jesus i Matteus (5,17-19):
   "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
    For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.
    Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike."

   Og sier Jesus videre hos Matteus (19,17):
   "Vil du gå inn til livet, da hold budene!"

   Det fremgår mange steder videre i Bibelens NT at kristendommen, i likhet med menneskeretts-konvensjonene, erkjenner, anerkjenner og eksemplifiserer nødvendigheten av uforfalsket midlertidig nødverge (emergency), inklusivt nødvendige distinksjoner.

   I mange forskjellige sammenhenger omhandler NT videre de forskjellige sentrale forhold - blandt annet og særlig forholdet mellom mann og kvinne, i forhold til ekteskap og 
familie, og foreldre og barn i forhold til hverandre, etc. Noe som blandt annet og særlig slik er formulert og lov-bestemt i menneskeretts-konvensjonene:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
 
   Johannes skriver også i NT (3,10):
   "På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror."

   *
   
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. september 2022: 

   Mørkt, stille og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Lite skyet, noe svak bris og opp til omkring 12 til 14 pluss-grader utover dagen. Mørknet og 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stjerner og i underkant av 8 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. september 2022: 

   Til ned mot 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og opp mot 10 pluss-grader klokken 09.30 og 13 klokken 11.30. Mørkt, stjerner og 8 pluss-grader klokken 21. Med 6 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. september 2022: 

   
Mørkt, stjerner og 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Lite skyet og 13 pluss-grader klokken 12.30, og en stund opptil 15 videre utover dagen. Mørknet og 8 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og i underkant av 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. september 2022: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute klokken i natt. Overskyet og opp mot 15 pluss-grader utover dagen. Mørknet og 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, stille, en mild bris og 12 pluss-grader mot midnett.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. september 2022: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tyver har vært og stjålet blandt annet de gule shiro-plommene jeg skulle plukke og bruke i dag. Overskyet, en bris og 14 pluss-grader klokken 10.30. Med noe vind-drag og 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Gradvis med regn og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 17. Mørkt og fortsatt mye regn klokken 21. Og det samme videre mot midnatt.

   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. september 2022: 

   
Mørkt, regn og omkring 14 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mindre nedbør og 11 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Halvt skyet, vått og 13 pluss-grader klokken 15.15 - overskyet og regn et minutt efterpå. Mangt kan meget fort naturlig eller unaturlig endre seg. Skiftende videre utover dagen, med 10 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20220923:

   Menneskeretts-konvensjonene, kontra frykt, fristelser og falskhet

   Meget fort kan både ens egen og andres virkelighet meget katastrofalt endre seg, til og med også verdens-situasjonen og andre vesentlige forhold, under forhold hvor politikken eller avgjørelser styres og bestemmes av menneskeretts-krenkere, andre slags kriminelle, hovmod, svikere eller forfalskere.

   I årene efter 2. verdenskrig ble det og var det multi-nasjonal enighet og forståelse for menneskeretts-konvensjonene og deres konsept, bestemmelser og nødvendighet. Samtidig ble de i praksis stadig mere også bagatellisert og forfalsket, for best mulig skjult og utspekulert å tilpasses offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere sine ønsker og handlinger.

   Og der befinner vi oss enda i dagens verden og samfunn. Fortidens, grådighetens og hovmodets verden avslørte og avslører at ondskapens og grusomheter lett og fort kan angripe, skade og ødelegge medmennesker og verden hvis og når svik og forfalskninger realiseres.

   
"Kommer et hjem i strid med seg selv, kan det ikke bli stående", som det blir sagt i Bibelens NT, Markus 3,25.

   Falskhetens frykt (trusler, etc.) eller fristelser kan vill-lede, skade eller ødelegge mennesker og samfunn,

   Hvis fristelsene er uberettiget makt, penger eller karriærer kan mangt og mange bli ødelagt. Særlig forsterket i kombinasjon med frykt.

   Covid-hysteriet er et meget omfattende eksempel fra den nu seneste tid. Klima-hysteriet er enda et lignende eksempel.

   Frykt for å bli avslørt som kriminell, dum eller pervers kan dessuten lett få mennesker til å være ødeleggende.

   Ukraina-krigen er samtidig blandt annet et eksempel på at visse mange mennesker fristet av stor fortjeneste på krigs-våpen-industriens aksjer, salg og medspillere - og på opprettholdelse og videreføring av offentlige mafia-virksomheter.

   Britiske PM,
Boris Johnson, sa, samstemt med mange andre, for nu bare noen uker siden, at:
  
"British taxpayers should pay to support freedom in Ukraine" - Britiske skattebetalere bør betale for å hjelpe frihet i Ukraina.

   Hva han og de med de ordene løy om, og ikke sa, er at det var og er ingen anstendig, velment eller rettferdig frihet i det offentlige Ukraina han siktet til - tvert om. Hans ord lokket og fristet dermed til ondskap. For ødeleggelse av medmennesker og sivilbefolkningen både i Ukraina og resten av verden.

   Det er egentlig lett å forstå at offentlige mafia-virksomheter rekrutterer og premierer sine likesinnede - og også frister, truer og narrer lett-lurte. Samt knebler, diskriminerer og ødelegger ytringsfrihet. Det er særlig slik ondskapen smitter og vokser.

   Men sannhets-søkende ydmyk og effektiv modighet er en nødvendighet.

   
Johannes 4,18 i NT sier det slik:
   "Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten."

   *

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. september 2022:

   Mørkt, stjerner, vått og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 04.30 i natt.

   Hva jeg skrev i går i disse dagboks-notatene var tildels ikke tydelig og sammenhengende nok, hvilket jeg misliker, men jeg lot det likevel i forbifarten stå slik, til tross for at jeg kanskje ikke burde før det kunne bedre gjennom-arbeides. Det blir eventuelt en utfordring for andre eller til senere. Det er ikke alltid en har perfekt tid, anledning eller ro for alt som bør gjøres eller sies - men en dog kjenner seg mere eller mindre tilskyndet eller forpliktet til.
   Det er iøvrig mangt forskjellig som har mere eller mindre varig innvirkning blandt annet på ens evne eller kapasitet også til å tenke eller å formulere seg. For eksempel ingredienser i hva en nylig har spist eller hva en har som kosthold eller sykdommer, etc.
   Verden er meget frodig og mangfoldig og grense-overgangene kan være mere eller mindre tydelige eller fleksible.

   Vått, lite skyet og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen - og jeg tror ikke jeg har hørt noen fly enda i dag, men har kanskje bare vært mindre oppmerksom.

   Selv prøvde jeg i går for første gang å spise blader fra en vekst jeg vet nesten ingenting om, i omelett. En vekst og ingrediens fra Thailand, som heter og selges som Reang Leaves (aka Pak Liang - Bai Leang) og av noen anbefales brukt sammen med egg og i omelett. Det var det jeg ville prøve og prøvde, til tross for at jeg vanligvis eller aldri forhåpentligvis egentlig er så meget eksperimenterende, for jeg vet egentlig at slik eksperimentering kan være farlig og i verste fall overskride grensen mellom liv og død eller uopprettelig skade. Jeg lot meg likevel friste til forsiktig å prøve - og fordøyer enda på resultatene av dette. Eventuelle fordeler kontra det motsatte, etc.

   Mørkt, stjerner, vått og 8 pluss-grader klokken 21.30. Med i underkant av 7 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. september 2022: 

   Til ned mot
6 pluss-grader Celsius her ute klokken i natt. Hvitlig overskyet, vått og 7 pluss-grader klokken 09.

   En tinktur laget med barken til det sør-ameikanske treet Otoba parvifolia (aka Banderilla-tre), kvalitativt tillaget av bedriften Nutramedix, er muligvis den mest effektive kjente medisin mot flått-bitt, som blandt annet særlig har forårsaket en lyme-infeksjon med den kule-formende mikro-organismen av Borrelia, både for mennesker og dyr. Nutramedix anbefaler samtidig sitt noe lignende spesial-produkt tinkturen Samento i kombinasjon for en mere robust virkning. De begge kanskje kunne hjulpet for hunden Bruno her, men jeg eksperimenterer forsiktig på leting efter billigere muligheter - å bestiile de to tinkturene vil sannsynligvis koste oppmot to tusen kroner eller mere og bli altfor dyrt for meg. Det er sikkert nok og som vel bekjent dyrt å være for fattig, hva enten det gjelder penger, makt, perspektiver eller kunnskaper.


   Omtrent det samme været videre utover formiddagen, men opp til omkring 12 pluss-grader. Med yr og omkring 10 pluss-grader og tildels svakt hørlige fly frem mot klokken 18. Med regn, noe vind-drag og noe dunkelt klokken 19.30. Mørkt og fortsatt regn og omkring 10 til 11 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. september 2022: 

   Mørkt, regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Overskyet, vått og i overkant av 9 pluss-grader klokken 07. Med 10 pluss-grader klokken 10 og ikke mye annerledes videre utover dagen. Nokså mørkt klokken 20.

   Det avholdes i disse dager flere steder i Ukraina et referendum, en slags folkeavstemning, hvor folket og deres bo-områder har valget mellom om de vil inngå i Russland eller ikke. Et valg Zelinsky og hans medspillere iherdig med drepende våpen forsøker å forhindre, men Putins Russland har lovet å beskytte og respektere med blandt annet militære fly over områdene.

   
Zelinsky og hans medspillere forsøker som vanlig konstant å ødelegge og drepe folkets vilje og interesser, men klarer det neppe der nu.

   Zelinsky, Nato, EU og USAs Biden-regime og rinos pøser stadig på med krigs-våpen og penger til Zelinsky og kompani mot sivilbefolkningen i Ukraina for å beskytte og videreføre sine offentlige mafia-virksomheter og sin globalisme og vil neppe gi seg frivillig hvor meget og hva enn det koster. Samtidig sier de at det er for å beskytte "den globale orden" - og sikter dermed med sine tve-delte tunger til sine offentlige mafia-virksomheter og sine forfalskninger av og sin mildt sagt tydelige forakt for menneskeretts-konvensjonene og alle medmennesker og sivilbefolkninger.

   Stortings-partiene i dagens Norge og deres medspillere, og mange andre steder, har lenge operert som tilsvarende groteske offentlige mafia-virksomheter. Hvordan de stadig mere nær fullstendig har ødelagt og ødelegger meg og min familie er bare et av utallige eksempler på det. Og også hvordan de uansett later som ingenting.

   Mørkt, lett yr og 9 pluss-grader klokken 22. Ned mot 8 pluss-grader og tildels lett yr også videre mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. september 2022: 

   Mørkt, vått og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Overskyet og vått klokken 08.

   Jeg plukket til medisin modne bær fra blandt annet flere eksemplar vårkornell (Cornus mas) og svarthyll (Sambucus nigra) i går, utplantet her ti til femten år siden. De modner omtrent samtidig i disse dager. Først nu efter mange år i vekst har vårkornellene begynt å gi særlige mengder frukter.

   Mange særlig barn og unge er lite interessert i natur-medisiner fordi de har enda ikke levd lenge nok til å bli skadet eller gjort syk av omgivelsene - og når de blir det så er både det egne og andres hovmod stadig i det lengste tilstedeværende.

   Mennesker, fugler og andre dyr søker ikke bare efter mat når de trenger det, men også efter medisiner, likesinnede og maker - og det beste av alt er varige og gode kombinasjoner, ikke fiender, sykdom og død. Blandt annet familien, hjemsteder, flukt og forsvar trenger de først og fremst også, selvfølgelig. Men naturen er veldig meget mangfoldig og forskjellige slags avvik, spesialiteter eller unntak finnes også.

   Overskyet og 10 pluss-grader klokken 13. Med lett yr og 11 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått, tildels yr i luften og omkring 10 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. september 2022: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr i luften og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 13 pluss-grader klokken 11.30. Med litt bris og 15 pluss-grader klokken 17. Nokså mange litt hørlige fly i dag. Mørknet og 11 pluss-grader klokken 20.30. Kanskje flere fly i dag enn "vanlig", også utover kvelden. Globalistene og deres medspillere og menneskeretts-krenkerne med sine Soros-metoder har det stadig mere travelt mens de frykter stadig mere å miste kontrollen over Ukraina og alt annet. Mørkt, stjerner og 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20220928:

   Menneskeretts-konvensjonene, nasjonene og folkets vilje

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres innhold, helhet og konsept er blandt annet og alltid fremfor alt annet et utrykk for folkets og nasjonens ukrenkelige vilje og enhver borgers mange forskjellige alltid umistelige rettigheter og forpliktelser. Å krenke, eventuelt alvorlig true, en eller flere av disse rettigheter og forpliktelser er kriminalitet.

   Dette krenker ikke en nasjons eller en borgers frihet, rettigheter, identitet eller integritet, men har bestemt de solide og trygge rammene for den. Disse er og skal aldri være åpne for kompromisser, uansett hva eller hvor meget annet er det.

   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene som lex superior er stabile og fundamentale og er og skal være både inter-nasjonal og nasjonal gjeldende lov og rett.

    Uforfalsket respekt for menneskeretts-konvensjonene skal forhindre at noen, hvem enn, stjeler, fornekter, truer, selger eller forstyrrer en eller flere borgeres menneskerettigheter, inklusivt folkets natur-ressurser, trygghet, integritet og øvrige verdier og fremdrift.

   Imidlertid har offentlig offentlig organisert kriminalitet og mafia-virksomhet underveis i skyggen av naivitet og uforstand nu blitt så omfattende at det katastrofalt langt mere enn noensinne og stadig mere skader og truer alle og enhver, på flere forskjellige måter. 

   Russlands utenriksminister Lavrov gav en aktuell, viktig og imponerende kortfattet og presis tale i FNs General Assembly (
FNs generalforsamling, eller FNs hovedforsamling) forleden dag, som gir innblikk i noe av denne situasjonen: 
   FM Lavrov speaks at UN General Assembly-20220924 -
   https://rumble.com/v1le26l-fm-lavrov-speaks-at-un-general-assembly.html

   Og derefter samme dag en presse-konferanse som utdyper diverse av hva han sa:
   FM Lavrov gives press conference following UN speech-20220924 -
   https://rumble.com/v1le9gt-fm-lavrov-gives-press-conference-following-un-speech.html
   
   *

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. september 2022: 

   Mørkt og i underkant av 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Halvt lysnet klokken 07.15.

   Nyhetene melder om en storslagen terror-handling i forgårs, en meget påkostet undersjøisk gass-ledning ble utenfor Danmark ødelagt med noe slags sprengstoff. Meget sannsynligvis er Joe Biden og hans regime eller nære medspillere de skyldige - de har lenge før litt tvetydig nærmest truet med det og nærmest innrømmet det. Og de har iøvrig forlengst veldig meget forskjellig slags meget omfattende kriminalitet igangsatt.

   Mange barn og unge og mennesker som psykisk innvendig sent, senere eller aldri naturlig organisk harmonisk blir voksne, kan lett og fort bli så hovmodige og selv-opptatte at de blir lite empatiske og umiddelbart hastig misforstår meget i forhold til andre mennesker og verden. De "forstår" eller misforstår for meget for fort. Medmennesker og verden utenfor sine egne tanker kan for slike mennesker fort mere eller mindre forbigående eller varig bli av liten eller tilnærmet ingen ekte eller reell betydning, eller for fjernt. Mange slike mennesker rekruteres eller rekruterer seg selv til Soros-metoden, falskhet eller terror - det vil si for mere eller mindre bevisst eller skjult å tjene penger, makt, selvstendighet, hovmod eller karriære på undertrykkelse og ødeleggelse av andre mennesker. De har for lite reell saktmodighet og ydmykhet.

   Lite skyet og for det meste omkring 12 pluss-grader utover dagen. 10 pluss-grader klokken 10. Mørkt, stjerner og omkring 7 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt. 

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. september 2022: 

   Mørkt og 5 pluss-grader her ute klokken 02 i natt. Omtrent det samme videre utover natten. Skyfritt og 10 pluss-grader klokken 11. Lette løse sky-flater fra sør og omkring 14 pluss-grader klokken 13.30. Mørkt, noe mild bris og mellom 12 og 11 pluss-grader klokken 21.

   Menneskeretts-konvensjonene og deres konsept med enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er utrolig geniale, sentrale og vesentlige - særlig fordi de fullstendig gir makten fullverdig til ethvert enkelt-menneske og samtidig til sivilbefolkningen og nasjonen - og deres rettmessige frihet, integritet og identitet. Og fordi dette skjer - skal skje - i effektive organiske enkle prosesser og overganger - og samtidig angir og stadig optimalt definerer og hindrer offentlig kriminalitet og annen kriminalitet, inklusivt korrupsjon, urettmessige forskjeller eller perversiteter. Alt dette gir stadig mere stabilitet, rettferdighet og naturlig frodighet, trivsel og trygghet.

   At mange enda ikke forstår det eller ikke ønsker det er meget lett å forstå, men jo fortere de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene manifesteres og slik implementeres jo bedre for enhver og alle. Og det er stadig mere og fortere katastrofalt nødvendig, den sentralt viktigste nødvendighet for enhver og alle.

   Menneskerett-krenkerne og deres medspillere skal ikke være makten eller bestemmende. Hvor meget enn de frister, forfalsker, sprer frykt eller truer.

   Mørkt, mild vind og i overkant av 12 pluss-grader klokken 23.30 og videre mot midnatt.

---

---
*****

*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq