HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9502.htm  /  SDNR *.rlh for FEBRUAR 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---

---
---


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR82-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Til :

     Jåren-Råbygda skole,
     7360 Skaun,
     Norge.

Skaun, 02.02.1995.

     Viser til deres brev datert 26.01.1995 adressert til Idun Hansen, vår syv år gamle datter.
     Vi ber oss frabedt at dere sender brever til våre barn. Vil dere noe, så send evt. til deres foreldre. For ordens skyld så gjør vi igjen oppmerksom på at ingen av våre barn vil noensinne komme til å gå på deres skole. Det at dere adresserer brever til de - barn på 6-7 år - vitner om en pedagogisk og menneskelig usmakelighet som vekker avsky i oss, særdeles når brevenes innhold er som de er.
     Vi ønsker naturligvis at våre barn også skal kunne gå til postkassen for å hente posten tidvis, men da uten at vi risikerer å bli forulempet og trakassert. Vi regner nu derfor med at dere tar dette vårt brev til endelig og definitiv efterretning. Altså: Ingen brever til våre barn. Og: Våre barn kommer aldri noensinne til å ha skolegang ved Jåren-Råbygda skole. Og: Er det noe dere ønsker eller vil, så skriv til foreldrene i familien.
     Samtidig her nu gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at skolekontoret i Skaun kommune er orientert om hvordan vi forholder oss, og at det samarbeide og den imøtekommenhet som vi ønsker, og som også er i pakt med skolelovgivningen, er i et annet utgangspunkt.

 Hilsen ifra fam., ved
 Rune L. Hansen og Trude Skjærvik,  (sign.)

Avs.:
     Rune L. Hansen og Trude Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR84-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Med 2 vedlegg: SDNR84V1-rlh og SDNR84V2-rlh. )
 

Til :

     Skaun sosialkontor,
     7353 Børsa.

Skaun, mandag 20. februar 1995.

SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND

     Vi er for travelt opptatt med å rette opp i de problemer vi har å stri med til at vi rekker å få fylt ut noe ordinært søknadsskjema, men det vedlagte er forhåpentligvis fyldestgjørende nok - og viser hva det dreier seg om.
     Vedlegger en oversikt over det aller meste av våre regninger som har forfalt og som står for forfall. Angjeldende disse kan jeg tilføye at nabo Løfgren forteller (sint) at de nu får problemer fordi vi ikke har gjort opp med de for snebrøytingen hittil (ca. 2000,- kr.) og ikke for melk for ca 315,- kr. heller! (Det er onde sirkler her i verden!) På butikkene her er vi skyldig ca. 2.500,- for matvarer og tør vi nærsagt ikke gå til mere enda! Der hvor vi pleier kjøpe dyremat er vi skyldig 6.238,.- kr., og regner jeg med at vi ikke får kjøpt mere dyremat heller! Pga. div. problemer er vi også gått tom omtrent fullstendig for høy og halm til dyrene også! (Det meste av dyrene er slaktet, solgt og gitt bort - fordi vi så hvor det bar hen!) Vårt rykte våger jeg ikke mere tenke på, i forhold til alle de som ikke vet hva vi er utsatt for! Med mye mere! Se selv!
     Vi vedlegger vår økonomiske oversikt, hvor det og er noen notater hvor Rune gjør seg noen tanker. Og vi vedlegger et dagboksnotat ifra 15. februar 1995. Begge disse underskriver vi også.
     Ellers undrer vi på hvorfor våre tidligere henvendelser ikke er besvart?

 Hilsen ifra fam. Rune L. Hansen / Trude Skjærvik,
  (sign.)

Avs.:
     Fam. Hansen / Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR84V1-rlh :
(Kopi / avskrift : HUN / rlh.)
( Vedlegg 1 av 2 til SDNR84-rlh. )
 
--- 
SDNR84V1-rlh /  
REGNINGER PR. 20.02.1995: 
------------------------------------- 
Bøker/Tidsskrifter/abonnement: 

Illustr. vitenskap --- kr. 158,- 
The English book club --- kr. 498.98 (=238,- + omk.) 
Computerworld Norge/Multimediaworld/fra nr.1-95-8-95 ---kr. 349,- 
Macworld Norge nr.6-94-5-95-forfall 190195--- kr. 149,- 
Giga 1995-bet.frist 260295!--- kr. 295,- 
Scand. music club/Sanger av Prøysen- bet. frist 02.02.95---kr. 141,- 
Scand. music club/Gipsy kings-bet.frist 050195---kr. 141,-+purr. = kr. 161,- 
Scand. music club/Cohen live-kr.141,-+purregebyr kr. 166,- 
Hagen for alle- pr.11.01.95--- kr. 152,- 
Vi og vårt-1-10-94--1-10-95-forfall 10.01.95--- kr. 120,- 
Kunnskap og kultur/Veien til frihet---  kr. 230,- 
Kunnskap og kultur/Kunsten å bli tam---  kr. 222,-  

Hjemlig/stedlig: 

Forsikring/Gjensidig 1995- bet.frist 06.02.95---(kr. 714,-+omk.) kr. 764,- 
Forsikring bil/Uni Storebrand-fom220195-210196-Termin 1:3-bet.frist 22.01.95--- kr. 568,-+purring - bet.frist 260295!/eller opphør av fors.-- - = kr. 618,- 
Telefon-bet.frist 11.02.95---  kr. 1.311,- 
E-kraft term. 1/95-bet.frist 15.02.95---  kr. 2890,- 
E-kraft term 4/94 avregn.---  kr. 7192,- 
Programbladet/NRK nr.47-94-8-95---bet.frist 040195--- kr.199,- 
Programbladet/NRKnr47-94-47-95--- kr. 698,- 

Moder jord/Rune Helland dato 21.10.94---? kr. 443,40 
EVITA/Trude- 
S-laget, Venna & Råbygda --- ca. kr. 2.500,- 
Per Aune/nabo-1 favne bl.ved-jan.95--- kr. 800,- 
Stein Johansen-  kr. 100,- 
Løfgren/nabo-snebrøyting pr. kr.  
Løfgren/nabo-melk---  kr. 
Per Hermstad-grisbrød -94-  kr. 250,- 
Tor S.-Olav --- kr. 100,- 
Ved--- kr.  
Runes mor ---  kr. 1.500,- 
Runes far --- kr. 1.000,- 
Trudes mor ---  
Her & Nå/GE Capital finans as- forfall 190695! ---kr. 4.770,- 

Gårdsdriften: 
-------------------------------------------------- 
Orkla kornsilo og mølne/dyrefòr--- 

-faktdato310894nr21667---kr. 1417,60 -- -Betalt 19.12.94-rlh. 

-fakt.dato300994nr21890 ---kr.2563,- 
-fakt.dato301194-nr22356---kr. 2216,- 
-fakt.dato311294-nr.22604---kr.1156,60 

-fakt.dato310195nr.23408---kr.297,20 

= saldo pr 0101-95- ---- kr. 6238,30 skyldig! 
------------------------------------------------------- 

Høy --- ca. kr. 2000,-? 
Halm---ca. kr. 700,-? 
Norsk Økologisk Landbrukslag 1995---  kr. 250,- 
Midtnorsk Økoring/Hummelposten 1995--- kr. 225,- 
Det norske hageselskapet 1995-forfall 220195--- kr. 300,- 

----------------------------------------------------------------------------

--- 
Noen notater, rlh : 

-bankkonoen konstant overtrukket 
-kriting & tigging i butikker, hos naboer, venner og kjente 
-forfallet & vanskjøtselen omkring oss, alle ambisjoner og alt annet arbeide tilsidesatt, av livsnødvendighet. 
-nedoverbakken 
-vi preges svært meget av trakasseringen, på stadig flere vis 
-år av våre liv under trakassering og hardt press 
-"indignasjonen" overfor Skaun kommunes administrasjon øker og øker 
-vi er forpliktet til å forholde oss fornuftig og riktig til de forfærdelige trusler vi utsettes for, og dette og disse styrer nærsagt hele vårt liv og hele vår hverdag, og har gjort det nu i mere enn to år. 
-Rune har arbeidet nærsagt døgnet rundt i mere enn to år med denne saken nu. 
-skadene vår familie er blitt påført og blir påført er så store pr. idag, at det er snakk om erstatningskrav ifra vår side på flere millioner kroner, - anslagsvis omkring fire millioner kroner pr. i dag. Hvilket kan betegnes som den økonomiske siden av saken. Forhåpentligvis vil rettssvesenet være klok nok til å øke denne summen, så Skaun kommuneadministrasjon og de involverte får så det svir grundig! 
-ved Skaun sosialkontor virker de meget glad for at  det går som det går med oss, - for det er jo det de "har sagt hele tiden" (i den duren!) at vi er uansvarlige,  pøbler, laverestående, fjerne vesner, som ingen rett har til noe som helst, avskum, uønskede individer, narkomane, forbrytere, lovløse, og hva det nu måtte være mere eller annet! Overdriver jeg? Kanskje, - ikke vet jeg! Og nu blir vi jo (iallfall meget tilsynelatende) slik som de har sagt vi er eller har behandlet oss som hele tiden! 
Apropos mht. hvorvidt jeg overdriver eller ikke, - så er det vel nok å henvise til kronikken i dagsavisen "Sør-Trønderen", hvor betegnelsene ikke var sæ ulike! (Antaglig skrevet av rådmann Knut Nygård - er det vel han heter? eller noen i hans krets. Men det er blott og bart en antagelse ifra min side. Det er vel flere enn ham som har makt og innflytelse og dårskap å forsvare i denne saken!) Sånn har vi alltid vært og sånn har vi alltid hatt det, uansvarlig avskum som vi er! 
Imidlertid: Slettes ikke! Før vi kom hithen til Skaun hendte det seg aldri, såvidt jeg kan huske - og jeg husker ikke meget galt - at vår konto var overtrukket, ikke engang at vi kritet på butikkene! Og slettes ikke noensinne at vi ikke betalte for oss noen som helst steder  (riktig nok fikk vi hjelp av sosialkontoret særlig i forbindelse med strømregningene, som vi ikke hadde mulighet for å klare bestandig, i og med at vi levde med min uførepensjon som eneste inntekt, også dengang), og alltid punktlig og presist! Også dengang sier jeg; men det verken trengte eller skulle bli problemer her i Skaun, var det ikke for noe så paradoksalt eller "ironisk" at sosialkontoret her pålesset oss problemer, mildt sagt, i fleng! 
-det at vi tilsynelatende på så mange måter er glade, solide og stødige, og har det så godt i familien, med barna, nabolaget og alt i hop, bruker de antaglig (for alt jeg vet!) også imot oss: - de har det jo så godt, "det ser vel enhver", at de på ingen måte trenger noe hjelp - ikke gjør de innbrudd, går amokk, drikker eller strigråter i armene våre for å få det heller! 
- den tilsynelatende hjelpen som sosialkontoret i Skaun har ytet Trude (en hjelp som de vel også henviser til når/hvis noen kontakter de!) har ikke vært noen reell hjelp, og slettes ikke i henhold til lovverket. Riktig nok har de gitt noe med den ene hånden, men med den andre hånden som de forsøker å skjule så godt, har de plyndret og tatt - nærsagt alt! 
-de er så sikre på seier at de ikke estimerer hvor langt over grensene de går for å utslette oss, - hva gjør det vel om de åpenbart forfalsker dokumenter og vrir og vrenger på ting og allslags trusler og forbrytelser, hvis ingen likevel skal sjekke forholdene - og når vi efter hvert likevel er "utslettet"! 

 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR84V2-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Vedlegg 2 av 2 til SDNR84-rlh. )

DAGBOKSNOTATER --- Poesihaugen, Skaun -15. februar 1995 :

     Tove Egge ved sosialkontoret i Skaun tlf. hit kl. 11.10 i dag. Hun sa hun hadde trukket 900,-kr. for mye for jan. og feb. av Trudes penger, og at hun hadde avtalt eller snakket med Trude muntlig om dette. Det har hun imidlertid ikke; Trude har undret seg mye på hvorfor hun ikke har fått rett utbetalt (= ca. 4.000,- kr. minus 900,- kr. =ca. kr. 3.100,-), eller det som står i vedtaket som skulle være gyldig fom. januar 1995. (En sum som vi iøvrig også har gjort oppmersompå er feilaktig på en katastrofal måte for oss.)
     Ingenting som helst har vi blitt enige med Tove Egge om muntlig, hvilket vi 100% unngår enda som vanlig i de siste årene. Hun får klar, entydig og tydelig beskjed, skriftlig og muntlig om at alle og enhver forslag, henvendelser, spørsmål, etc. om noe som helst må fremsettes overfor oss skriftlig for at vi skal kunne komme med noe som helst svar, kommentar, etc. - skriftlig også ifra vår side, selvfølgelig.
     Hvis Tove Egge har noen som helst annen oppfattelse av dette så er den ukorrekt. Det hun i dag sa om at hun har avtalt noe slikt med Trude, om å trekke mere enn de 900,-kr., var rett og slett usant.
     Trude fikk utbetalt ca. 2.500,- kr. for januar 1995 ifra sosialkontoret, og ca. 2.500,- kr. for februar 1995, og dette at Trude ikke får utbetalt hva hun og hennes familie naturlig nok forventer medfører ytterligere vanskeligheter for hele denne familien.
     Vi vet og har erfart grundig og lidende i tre års tid at sosialkontorets bestrebelser i Skaun kommune har vært umenneskelig forfærdelige og katastrofale for vår familie. Virkningen av alle de problemer og forfærdeligheter som vi har vært og er påført av dette sosialkontorets mennesker - hvor det var sosialleder Olav Høstad som på umenneskelig og forbrytersk vis startet det hele, virkningen av alt dette har vært fullstendig katastrofal for vår familie, uten at vår familie har klart å stoppe trakaseringen ved hjelp av politi, rettsvesen, massemediahenvendelser, henvendelser til administrasjon i kommune og fylke, henvendelser til naboer, venner og kjente, til Kirken og til Familierådgivningskontor, m.m. Snart tre år av våre liv har vært et ubeskrivelig Helvete påført oss
av Skaun sosialkontor med enkelte kameraderi-kretser. Vi arbeider naturligvis for at saken skal få komme til nødvendig rettslig behandling, og det er dette vi setter vår lit til og som er lyset i enden av den mørke tunnelen nu. Hva vår familie er fratatt gjennom denne tiden med alt vi har vært utsatt for er uerstattelig, fullstendig forfærdelig sørgelig og uerstattelig! Likevel har det lenge nu vært vår hensikt og bestrebelse og beslutning å fremsette et rettslig krav om et økonomisk erstatningsansvar overfor de skyldige og angjeldende mennesker, og overfor Skaun kommunes administrasjon. En rimelig erstatningssum for hva vi hittil, pr. i dag, har vært utsatt for, vil efter vår vurdering nu kunne dreie seg om anslagsvis 4 millioner n. kr.
     Iøvrig ringte Tove Egge hit en dag for to-tre uker siden også, og snakket med Trude mens jeg satt i nærheten og hørte på, og noen ord med meg først. Den dagen fortalte hun at E-verket samme dag var på vei oppover til oss for å stenge av strømmen, fordi vi ikke ønsket å la sosialkontoret kunne trekke tilbake innbetaling ifra deres side til E-verket ifra våre evt. skattepenger. Vi stadfestet at vi ikke ville gi sosialkontoret noen slik fullmakt eller tillatelse, likevel sa Tove Egge før telefonsamtalen var ferdig at hun likevel skulle forsøke å ordne så strømmen ikke ble utkoblet. Til tross for at hun kom med ultimatum om at vi først måtte gå med på at det ble gjort inndragelse i våre evt. skattepenger.
     Strømmen ble ikke frakoblet den dagen, og er det enda ikke heller. Det synes som at hun har foretatt seg et eller annet. De forrige gangene har de vært ivrige efter å holde oss uten strøm, men nu denne gangen synes det som om de slett ikke har ønsket at vi igjen skal bli frakoblet strømmen, for tredje eller fjerde gang på to års tid. Er hun frekk nok - og det er hun antaglig ? - så vil hun påstå at vi i telefonsamtalen gav henne et muntlig samtykke i å kunne inndra ifra våre skattepenger, eller at hun gråt ved tanken på at vi skulle bli uten strømmen!
     I og med at Tove Egge er medskyldig i trakasseringen av vår familie så burde hun ha vett nok til å overføre saken med vår familie til noen andre, rett og slett. Det er altfor vektige og tunge anklager som fremsettes, til at hun burde, eller skal kunne, håndtere saken.

 *

     Det var iøvrig tredje gangen ca. nu at Tove Egge "forsøkte" å gjøre det vanskelig for oss å få utbetalt Trudes penger der. Forrige gang tok det nesten en uke forsinkelse, og hadde det gjort nu også om ikke Trude hadde kontaktet de (og Fylkesmannen).
     Trude ba henne sende en skriftlig melding om sitt "forslag" om å trekke mere enn de 900,- kr., så vi kunne se hva det dreide seg om, og se om det hele var ok. Og det sa hun, iallefall, at hun skulle gjøre. Det er ikke dermed sagt at hun gjør det; Tove Egge lyver gjerne så det renner av henne ... har vi også erfart tidligere. Og hun er virkelig forfærdelig fæl på så mange vis. Trude glemmer fort slikt; det gjør ikke jeg.

 *

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR85-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Datert og levert 20.02.1995. Vedlagt: SDNR84 med vedlegg. )
 

Til :
     Fylkesmannen,
     Sør-Trøndelag,
     Trondhjem.

Skaun, mandag 20. februar 1995.

     Forhåpentligvis kan dette være noe for Fylkesmannen å ordne opp i!
     Det dreier seg om det som fremgår av vedlagte brevkopi (brev til Skaun sosialkontor i dag, med to vedlegg).

 Hilsen fra
 Fam. Rune L. Hansen/Trude Skjærvik,
  (sign.)

Avs.:
     Fam. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
SDNR88-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
     Skaun kommune,
     Helse- og Sosialetaten,
     Sosialavdelingen,
     7353 Børsa.

Til :
     Trude Skjærvik og Rune L. Hansen,
     7360 Skaun.

Vår ref.: 1183-95. Børsa 20.02.1995.
Ark.: Kla

Viser til brev fra dere, datert 20. februar 1995.
I og med at dere er skeptisk til sosialkontorets behandling av deres sak, ønsker jeg å oversende søknaden til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å få råd om hvordan saken bør behandles.

Jeg vil med dette be om tillatelse til at søknaden sendes til fylkesmannen.

(sign.)
Tove Egge,
sosialleder
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
SDNr. 89, rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

 
Til :
 Skaun sosialkontor,
 7353 Børsa.

 Skaun, mandag 27. februar 1995.

     Henviser til deres brever ifra 15.02.1995 og 20.02.1995.

     Først et svar på deres brev datert 20.02.1995. I dette brevet ifra dere, ved sosialleder Tove Egge, står det følgende: "I og med at dere er skeptisk til sosialkontorets behandling av deres sak, ønsker jeg å oversende søknaden til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å få råd om hvordan saken bør behandles. Jeg vil med dette be om tillatelse til at søknaden sendes til fylkesmannen."
     En underlig henvendelse og et underlig spørsmål, sett på bakgrunn av at vår familie de siste to årene flere ganger og på forskjellig vis skriftlig overfor Skaun sosialkontor har gitt uttrykk for et vel lett forståelig ønske om at vår sak bør behandles av et annet sosialkontor eller noen andre.
     Så får vi nu spørsmål om vi ønsker dette, hvis vi forstår det rett? Dette har vi naturligvis fortsatt ønske om og behov for! Men hvorfor så skrive til oss og spørre om dette? For å trenere saken? For å uthale saken for å gjøre vondt værre? Fordi muligheten for "døds-støtet" øynes?
     Dere vet vi har det ekstra meget vanskelig nu, hvilket også fremgår av vårt brev til Skaun sosialkontor forleden (datert og overlevert dere 20.02.1995). For å utbrodere vår mistenksomhet litt: Kanskje står dere bak det faktum at vi enda ikke har mottatt overføringen av produksjonstillegg i landbruket ifra Landbruksdepartementet enda i år? Først i går fikk vi vite at de andre fikk denne utbetalingen for ca. 8-9 dager siden, mens vi nøye hver dag har kikket efter den i postkassen de siste ukene, uten å se det minste til den. Dette mens situasjonen er som den er, - og for å nevne noe: Nabo Kjell Lofgren som brøyter sneen for oss er vi skyldig omkring 2.000,- kr. for brøyting hittil i vinter, og han sier vi må betale for oss hvis han skal brøyte mere (og at hans familie også får problemer pga. utestående betaling) og hvis vi skal hente mere melk. Vi er også skyldig omkring 300,- kr. for melk hentet hos de de siste ukene. Og Orkla Kornsilo & Mølne hvor vi handler vår pellets-dyremat skal ha mere enn seks tusen kroner vi er skyldig for de siste månedene, og "venter" sånn sett også på vårt produksjonstillegg ifra Landbruksdepartementet. Likeså det lille vi har igjen her av dyr, fordi det også skal kjøpes høy og halm til de, som vi er helt tomme for og har prekært behov for. Mao.: Vi risikerer å bli helt innesnedd her, og ikke nok med det: - uten ved - og kanskje også uten strøm, og uten strø og dyremat, med en talle som det omtrent ikke er varme igjen i? Og det ene med det andre og værre enn det andre. Hver dag er sånn sett en mulig katastrofal grenseovergang for oss.
     Da vi i går fant ut at de andre har fått produksjonstillegget for en ukes tid eller mere siden, ble vi meget forbauset,- fordi vi ikke har fått noen som helst beskjed eller noe ifra Landbrukskontoret etc. Derfor telefonerte Trude til Landbrukskontoret i dag, hvor hun hun snakket med også fant det forunderlig. Hun skulle undersøke nærmere og derefter telefonere Trude, - og det gjorde hun. Hun kunne gi beskjed om at vårt produksjonstillegg var tatt ut til manuell utbetaling, fordi det visstnok skulle være noe uklart som skulle oppklares med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag eller landbrukets fylkesavdeling, og at utbetalingen skulle komme derfra i løpet av uken her. Hun syntes også det var ganske rart. Hun sa det dreide seg visstnok om at Skaun kommune ikke har kvoter for melkegjeiter, og vi hadde noen melkegjeiter. Det har vi hatt årene forut også, og vi har fyllt ut søknadsskjemaene forskriftsmessig hele veien. Særlig på bakgrunn av at sosialkontoret i Skaun tidligere, for vel to års tid siden, har gjort aktive fremstøt for å forsøke å ta ifra oss produksjonstillegget ifra Landbruksdepartementet, er det vi nu nevner alt dette. Som for alt vi vet kanskje ikke nu er forårsaket av dere?
     Forhåpentligvis er det ikke så mange flere hos Fylkesmannen enn utdanningsdirektøren som er involvert i hele denne saken på en utrolig så kriminell måte!
     Enskjønt det begynner å bli endel også høyere opp!

 *

     Angående deres brev datert 15.02.1995 kan vel også ett og annet sies. Men det trenger vel kanskje ikke vi si, når andre likså greit kan se hva som står der og forhåpentligvis vil kunne behandle saken. Det er såvidt vi kan se også mye å bemerke til dette deres brev, hvor deres forutgående vedtak er fraveket og endret uten videre, og "småbarntillegget" i barnetrygden jaktes på. Det sies heller ikke noe om avregningen ifra e-verket for 1994, hvorvidt den er betalt eller ikke - og vår henvendelse i sakens anledning?
     Heller ikke noe mere vedrørende alt det andre vi var inne på! Det er kanskje ikke viktig nok for dere? Dere har kanskje annet å gjøre på?

 Hilsen ifra
 Fam. Hansen / Skjærvik,
  (sign.)

Avs.:
     Fam. Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww