HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Sdnr00.htm

--- Hjemmeundervisning-saken i Skaun kommune i Sør-Trøndelag /

--- SAKSDOKUMENTASJONEN

- INDEX | SAKEN | HUNs FRONT-SIDE |

B1-DBN - 1992 - 1993 - 1994 - |

B2-SDNR - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 -

B3-PDNR - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 -

B4-DBN - 1995 - 1996 - 1997 - | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 -

KODE | THE END |


---

Hjemmeundervisning-saken i Skaun kommune i Sør-Trøndelag :

SaksDokumentasjonNR*-rlh/ SDNR*-rlh:, pr.: 15.08.1996:
( PS: Henv. til egen oversikt over PresseDokumenerNR*-rlh, PDNR*-rlh. K:D.
Samt til DBN, og til HUNs hjemmeside på Internett. )

- KODE /
HUNs Arkiv - Forkortelser / kode :
K:D. = Digitalisert tekst.
K:U. = Utklipp / kopi.
K:M. = Mangler.
-


- INDEX :

00- Oversikt. Denne. K:D.

* 1 - Brev fra fam. Hansen / Skjærvik, til skolekontoret i Skaun kommune, dat. 24.05.1993. K:D.

* 2 - Brev fra skolekontoret, til Hansen / Skjærvik, dat. 01.06.1993. Kopi: Skaun skolestyre. K:D.

* 3 - Brev fra Hansen / Skjærvik, til skolekontoret, dat. 31.07.1993. K:D.

* 4 - Brev fra skolekontoret, til Hansen / Skjærvik, dat. 30.08.1993. Kopi: Skaun skolestyre og Skaun sosialkontor. K:D.

* 5 - Brev fra skolekontoret, til Hansen / Skjærvik, dat. 03.09.1993. Kopi: Skaun skolestyre. K:D.

* 6 - Brev fra skolekontoret i Skaun, til sosialkontoret i Skaun, dat. 03.09.1993. Dette har fam. Hansen / Skjærvik enda - pr. 13.07. 1997 - aldri sett.

* S130893 - Brev til Skaun kommune, Helse-og sosialetaten, N-7353 Børsa, Norge. "Rapport vedr. fam. Skjærvik / Hansen", datert Trondheim 13.08. 1993. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Psykisk helsevern og sosiale tjenester / PST, Barnevernkontoret. Med kopi til Trude Skjærvik og Rune L. Hansen.

* 7 - "Utskrift av møtebok", Skaun kommune, utvalg nr. 1993/22, arkivnr. 212.01, sakens nr. 1993/1551, utvalg: skolestyret, saknr. 1993/22, utvalg: skolestyret, saksb.: SOS, dat. 14.09.93. "Særutskrift til: Hansen / Skjærvik, Lensmannen i Skaun, Skaun sosialkontor." Påskrevet "Unntatt offentligheten. Offentlighetsloven § 5 A." K:D.

* 8 - Stevning Forhørsrett til Hansen / Skjærvik fra Midt-Trøndelag forhørsrett, om rettslig avhør, underskrevet Kari Rosset, dat. 22.11.1993.

* 9 - Brev til Midt-Trøndelag sorenskriverembede, fra Hansen / Skjærvik, dat. 25.11.1993.

* 10 - Brev til Hansen / Skjærvik, fra Sorenskriveren i Midt Trøndelag, underskrevet sorenskriver Morten Gunnes, dat. 26.11.1993. Kopi: Lensmannen i Skaun. Vedlegg: 10 B.

* 10B - Brev til Skaun lensmannskontor, fra Midt-Trøndelag forhørsrett / Sorenskriveren i Midt-Trøndelag, underskrevet sorenskriver Morten Gunnes, dat. 26.11.1993. Kopi: Hansen / Skjærvik. Hvor det vises til "telefonsamtale med lensmann Forslund" samme dag, og hvor det "bes om at 2 lensmannsbetjenter holdes i beredskap slik at Trude Skjærvik og Rune L. Hansen kan hentes og bringes til rettsmøtet den 11.01.1994. Formell beslutning om pågripelse og transport vil bli oversendt på telefax dersom de to ikke møter."

* 11 - Referat fra rettslig avhør av Rune L. Hansen i Forhørsretten, dato 11.01.1994. Kopier ikke tilsendt Hansen / Skjærvik.

* 12 - Brev med forkynnelse av forelegg til Hansen / Skjærvik, fra Uttrøndelag politikammer, underskrevet p. insp. Kjell Erik Waclawczyk, dat. 09.03.1994. Ankom 22.03.1994. Vedlagt bl.a. Informasjon fra Statens Innkrevingssentral".

* 13 - Brev-begrunnelse til Uttrøndelag politikammer, ca. dato 23.03.1994, i anledning forelegg mot Rune L. Hansen. K:D.

* 14 - Pressemelding, til Adresseavisen, Avisa Trondheim, Dagbladet, Sør-Trønderen, Trønderbladet, NRK Sør-Trøndelag, Statens utdanningskontor, fra Skaun kommune, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 06.04.1994. K:D.

* 15 - Brev "Om hjemmeundervisning og Jantelov" tilsendt dagsavisen Trønderbladet, fra Rune L. Hansen, dat. 07.04.1994. K:D.

* 16 - Foredrag "Om toleranse kontra fordommer - en skolehistorie" av Rune L. Hansen på seminar hos Unge Høyre, Vikhammar 16.04.1994. Videofilmet, amatøropptak.

* 17 - Politianmeldelse, fra fam. Hansen / Skjærvik, dat. 17.04. 1994. K:D.

* 18 - Redaksjonelle ord på lederplass i dagsavisen Sør-Trønderen (eller er det "Sør-Trøndelag" den heter?) om familien Hansen / Skjærvik, dato ca. 01.05.1994. Under overskriften "Feil signal" på lederplass i avisen. Grovt injurierende og ære-krenkende ord, og en krenkelse av omdømmet. (Jmf. Straffelovens §§ 246 og 247.) Ble politianmeldt (SDNR33-rlh.).  K:D.  NB: Se f.eks. også PD270795, samme lokal-avis om det samme på lederplass!

* 19 - Brev bekreftelse på anmeldt forhold, til Rune L. Hansen fra Uttrøndelag politikammer, dat. 06.05.1994. K:D.

* 20 - Brev til Rune L. Hansen, fra Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem, dat. 16.05. 1994. K:D.

* 21 - Brev vedr. erstatningskravet til Uttrøndelag politikammer, fra Rune L. Hansen, dat. 20.05. 1994. K:D.

* 22 - Brev til Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem, fra Rune L. Hansen, dat. 21.05. 1994. K:D.

* 23 - Brev-invitasjon til Hansen / Skjærvik, fra skolekontoret, dat. 30.05. 1994, til møte 10.06. 1994. Kopi: Utdanningsdirektør Ola Moe, Fylkesmannens familie- og sosialavdeling, Advokat Arve Rosvold Alver, Rådmannskontoret, Ordfører Agnar Melby, Sosialleder Tove Egge. K:D.

* 24 - Brev til skolekontoret, fra Hansen / Skjærvik, dat. 06.06. 1994. K:D.

* 24B - Kopi overbragt skolekontoret 10.06. 1994, av et brev fra Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement til skoledirektøren i Hedmark, dat. 21.08. 1990. K:D.

* 25 - Brev fra skolekontoret, til Hansen / Skjærvik, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 13.06. 1994. Kopi: Skaun sosialkontor, Statens utdanningskontor / Ola Moe, Fylkesmannens familie- og sosialavdeling / Sverre Shetelig, Advokatfirmaet Schødt & Co. / Alver, Uttrøndelag politikammer / Waclawczyk. K:D.

* 26 - Brev til skolekontoret, fra Hansen / Skjærvik, dat. 19.06. 1994. K:D.

* 27 - Brev til Rune L. Hansen, fra Statens utdanningskontor i Sør Trøndelag, dat. 01.07. 1994. Kopi: Skaun kommune. K:D.

* 28 - Brevoversendelse til Hansen / Skjærvik fra adv. Tor Lang bach, dat. 06.07. 1994. Vedlagt 28B og 28C.

* 28B - Brev til adv. Tor Langbach, fra adv. Arve Rosvold Alver, dat.30.06. 1994.

* 28C - Brev til adv. Arve Rosvold Alver, fra adv. Tor Langbach, dat. 06.07. 1994.

* 29 - Brev til Hansen / Skjærvik, fra adv. Tor Langbach, dat. 08.07. 1994.

* 30 - Brev til Rune L. Hansen, politiinsp. Kjell Erik Waclaw czyk, Skaun skolestyre, Skolesjefen i Skaun, Rådmannen i Skaun, ifra Uttrøndelag politikammer, datert 19.07. 1994. Ad anmeldelse fra Rune L. Hansen. K:D.

* 30X - Brevsvar til St.utd. k. i ST / utd. d. Ola Moe, fra Rune L. Hansen, datert 23.07. 94. K:D.

* 31 - Brev til Uttrøndelag politikammer, fra fam. Hansen, ad statsadv.behandlingen, klage riksadv., datert 29.07. 1994. K:D.

* 32 - Brev til Rune L. Hansen, fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag / utdanningsdirektør Ola Moe, datert 09.08. 1994. Innk. til møte 9. sept. hos ham med Skaun kommune. Vedlagt: Brev til Skaun kommune ifra Statens utdaningskontor, datert 05.08. 1994 ad saksdok. og møtet.

* 33 - Politianmeldelse av lokalavisen "Sør-Trønderen", ifra fam. Hansen, datert 15.08. 1994. K:D.

* 34 - Brevbekreftelse på anmeldt forhold, ifra Uttrøndelag politikammer, datert 29.08. 1994. Ad anmeldelsen av lokal avisen "Sør Trønderen".

* 35 - Brev til Rune L. Hansen, fra Uttrøndelag politikammer, datert 31.08. 1994. Angående Uttrøndelag politikammers forelegg av 03.03. 1994 mot Rune L. Hansen, kr. 8.000, , som ble nektet vedtatt. Ad oversendelse av saken ifra påtalemyndigheten til Midt Trøndelag herrredsrett "til pådømmelse". Tre dagers svarfrist!

* 36 - Brev til Uttrøndelag politikammer, fra Rune L. Hansen, datert 06.09. 1994. Svarbrev, ang. dok. og vitner, herreds retten, etc. Vedlagt 36V1 og 36V2. K:D.

* 36V1 - Vedlegg 1: Saksdokumentasjon pr. 06.09. 1994. K:D.

* 36V2 - Vedlegg 2: Presseomtaler pr. 06.09. 1994. K:D.

* 37 - Brev til adv. Tor Langback og til Skaun kommune, fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag / Ola Moe, datert 08.09. 94. Kopi: Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, Kirke utdannings og forskningsdep. Vedlegg: 27 og 32. "Innkalling til nytt møte 05.10. 94, kl. 14.00 i Skaun rådhus." Med div. krav, m.m.

* 38 - Brev til Rune L. Hansen, fra Skolekontoret i Skaun kommune / Solveig Strand, datert 09.09. 1994. Kopi: Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag og Ut-Trøndelag politikammer.

* 39 - Brev til Rune L. Hansen, fra Uttrøndelag politikammer, datert 14.09. 94. Ang. anm. avisen "Sør-Trøndelag", underretning om "at forholdet er henlagt fordi almene hensyn ikke krever påtale."

* 40 - Brev til Rune L. Hansen, fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag / Ola Moe, datert 14.09. 94. Ad nye møtedatoen og assistanse fra advokat.

* 41 - Brev til Rune L. Hansen, fra Skaun ligningskontor, datert 15.09. 94. Melding / vedtak ad selvangivelsen for 1993.

* 42 - Brev til Rune L. Hansen, fra adv. Tor Langbach, datert 15.09. 94. Vedlagt kopi av brev til Statens utdanningskontor i Sør Trøndelag fra adv. Tor Langbach. Ad møte 05.10. 94 og advokatbistand. Gjenpart: Advokat Arve Rosvold Alver.

* 43 - Svarbrev til Uttrøndelag politikammer, fra Rune L. Hansen, datert 16.09. 94. Ad avisen "Sør-Trønderen" og erstatnings krav. K:D.

* 44 - Svarbrev til Uttrøndelag politikammer, fra Rune L. Hansen, datert 18.09. 94. Ad "Sør-Trønderen" og henleggelse / feil. K:D.

* 45 - Brev til Rune L. Hansen, fra Uttrøndelag politikammer i Trondhjem, datert 15.09. 94, poststemplet 20.09. 94, ankom 22.09. 94. Vedr. Uttr. pkm's forelegg av 03.03. 94 og oversendelse til Midt-Trøndelag herredsrett til berammelse, og ang. vitner, dok. og forsvarer. K:D.

* 46 - Brev til "Balder Hansens føresatte", ifra Jåren Råbygda skole, datert 20.09. 94. K:D.

* 47 - Brev fra St. utd. kontor i ST / utd. d. Ola Moe, til fam. Hansen, adressert til adv. Tor Langbach og Skaun kommune, datert 20.09. 94. Kopi: Kirke- , utdannings- og forsknings dep. Og Rune L. Hansen. Vedlagt: nr. 48 og 49.

* 48 - Brev fra St. utd. kontor i ST / utd. d. Ola Moe, til adv. Tor Langbach, datert 16.09. 94.

* 49 - Svarmelding pr. telefax til St. utd. kontor i ST / utd. d. Ola Moe, fra adv. Tor Langbach, datert 17.09. 94.

* 50 - "Påtegningsark" ifra Riksadvokatembedet i Oslo, til Statsadvokatene i Trondhjem, datert 22.09. 94. Kopi: Rune L. Hansen. Vedr. henleggelse. K:D.

* 51 - Brevsvar til Jan Strømman, rektor, Jåren Råbygda skole, ifra Rune L. Hansen, datert 21.09.94 og 22.09.94. Levert personlig 22.09.94. K:D.

* 52 - Brevsvar til St. utd. kontor i ST / utd. d. Ola Moe, fra Rune L. Hansen, datert 25.09.94. K:D.

* 53 - Brevsvar til Riksadvokatembedet i Oslo, fra Rune L. Hansen, datert 27.09.94. K:D.

* 54 - Brev til adv. Tor Langbach og Rune L. Hansen, fra St. utd. k. i ST / utd. d. Ola Moe, datert 23.09.94, poststemplet 26.09.94, ankom 27.09.94. Kopi: Skaun kommune og Kirke- utd.- og forskningsdep. Vedlegg til adv. Tor Lang bach og KUF: kopi av brev fra Rune L. Hansen til skolen datert 21.09.94.

* 55 - Brevsvar til St. utd. k. i ST / utd. d. Ola Moe, fra Rune L. Hansen, datert 28.09.94. K:D.

* 56 - Brev til Rune L. Hansen og adv. Tor Langbach, fra St. utd. k. i ST / utd. d. Ola Moe, datert 29.09.94. Kopi: Kirke- , utd.- og forskningsdep. og Skaun k.

* 57 - Brevsvar til St. utd. k. i ST / utd. d. Ola Moe, fra Rune L. Hansen, datert 03.10.94. K:D.

* 58 - Brev til Steinerskolen i Trondhjem, fra fam. Hansen / Skjærvik, datert 04.10.94. K:D.

* 59 - Brevorientering til Rune L. Hansen, fra adv. Tor Lang bach, datert 04.10.94. Vedlagt: nr. 60.

* 60 - Brev til adv. Tor Langbach, fra adv. Arve Rosvold Alver / adv.firmaet Schjødt, datert 03.10.94. Ang. møte i Skaun rådhus 14.10.94, kl. 12.00. Kopi: Utd. d. Ola Moe / St. utd. k. i ST og Skaun k. / skolesjef Solveig Strand og rådmann Knut Nygård.

* 61 - Brevsvar til Uttrøndelag politikammer i Trondhjem, fra Rune L. Hansen, datert 09.10.94. Ang. vitner og dok. i retts sak. K:D.

62 = pr. 09.10.94. rlh.

* 62 - Brevsvar til Rune L. Hansen og adv. Tor Langbach, fra St. utd. k. i ST / utd. d. Ola Moe, datert 06.10.94 - ankom 10.10.94. Kopi vedlagt kopi av Rune L. Hansens brev datert 03.10.94: Skaun kommune og Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet / KUF.

* 63 - Brevorientering til Rune L. Hansen, fra adv. Tor Langbach, datert 10.10.94 ankom 11.10.94. Vedlagt nr. 63 A.

* 63A - Brev til adv. Tor Langbach, Utd. d. Ola Moe, Rådmann Knut Nygård / Skaun kommune og Adv.firmaet Schjødt / adv. Arve Rosvold Alver, ifra Skolekontoret i Skaun kommune / skolesjef Solveig Strand, datert 07.10.94. "Ang. møte den 14.10.94 om skolenektsaka i Skaun." Kopi: Ordfører Agnar Melby / Skaun kommune.

* 64 - Brev til Rune L. Hansen, fra Steinerskolen i Trondhjem, datert 07.10.94 ankom 12.10.94. Vedr. test av elev. K:D.

* 65 - Brevsvar til St. utd. k. i ST. / utd. d. Ola Moe, fra Rune L. Hansen, datert 13.10.94 levert pers. ved slutten av møtet 14.10.94. K:D.

* 66 - Forslag til dagsorden for møtet 14.10.94, fra St. utd. k. i ST., utdelt i møtet.

* 67 - Innbydelse til konferansen "Skolemangfold gir bedre læring" på Follo folkehøyskole / Vestby 11. og 12.03.1995 til Rune L. Hansen / HUN, fra Jeanne d'Arc Akademiet i Norge / Moss.

* 68 - Brevkonvolutt til Rune L. Hansen, fra St. utd. k. i ST. ankom 19.10.94. Med nr. 68 A og 68 B.

* 68A - "Referat fra møte 14.10.94, kl. 12.oo 13.3o, sted: Statens utd. k. i ST / Trondhjem." Fra St. utd. k. i ST. Tilstede: Rune L. Hansen, adv. Tor Langbach, Rådmann Knut Nygård i Skaun, Kommuneadvokaten i Skaun / Arve Rosvold Alver, Utd. d. Ola Moe, Elin Østerberg / St. utd. k.

* 68B - Kopi av "Rundskriv H 25/92, 01.06.1993. Revidert versjon av rundskr. H 25/92, datert 23.12.92" til Fylkesmennene, Fylkeskommunene, Kommunene, Statens utdanningskontor, Fylkeslegene. Fra Det kongelige kommunal og arbeidsdepartement (ref.: 93/480 K EBE /.06.93). (12 A4 sider).

* 69 - Brev til adv. Tor Langbach, fra fam. Rune L. Hansen, datert 06.11.94. "Skissering av planen for vår hjemmeundervisning, og noe om bakgrunnen for den." K:D.

* 70 - Brev til Rune L. Hansen, fra Uttrøndelag politikammer, avd. Påtale, saksbeh. Kjell Mandal, datert 03.11.94 - ankom 07.11.94. Vedr. Klage over henleggelse av straffesak, og klageadgang. K:D.

* 71 - Oversendt adv. Tor Langbach, fra Rune L. Hansen, 08.11.94 (som fikk den tilsendt fra Christian W. Beck): "Plan for hjemmeundervisningen," fra Jeanne d`Arc Akademiet. K:D.

* 72 - Brevsvar til Uttrøndelag politikammer, fra fam. Rune L. Hansen, datert 13.11.94. Klage over henleggelse av straffesak, og vedr. saken. K:D.

* 73 - Brevsvar ifra adv. Tor Langbach, datert 14.11.1994.

* 74 - Brev til Idun Hansen, v / Trude og Rune L. Hansen, ifra Skaun helsestasjon / Grete Snuruås, ankom 16.11.1994.

* 75 - Brev til Idun, Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, ifra Jåren-Råbygda skole / rektor Jan Strømman, datert 08.11. 1994. Vedlagt 75-v: "Innskrivingssamtalen."

* 75a - Vedr. skrivefeil i brevet.

* 76 - Brevsvar ifra Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch (ass. riks advokat) og Tor-Geir Myhhrer (førstestatsadvokat), datert 7.12.1994, til Rune L. Hansen. (Ankom 31.12.1994.) Vedr. klager over henleggelse. K:D.

* 77 - Brev ifra Uttrøndelag politikammer / Påtale, saksbehandler politiadjutant Kjell Mandal, datert 05.01.1995, til Rune L. Hansen. Ang. klage over henleggelse. K:D.

* 78 - Brev til Tove Egge v / Skaun sosialkontor, ifra helsesøster Grete Snuruås / Skaun kommune, datert 22.06.1994. Kopi: Rune L. Hansen. Angående Rune L. Hansen m/familie.  K:D.

* 79 - Brev ifra Skaun sosialkontor / Tove Egge, til Trude Skjærvik, datert 20.12.1994. Orientering om saksbehandling og melding om vedtak.

* 80 - Brevsvar til Skaun kommuneadministrasjon / Sosialkontoret, fra Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, datert 08.01. 1995. K:D.

* 81 - Brev ifra Jåren-Råbygda skole / rektor Jan Strømman og Eli A., til Idun Hansen, datert 26.01.1995.

* 82 - Brevsvar ifra fam. Hansen / Skjærvik, til Jåren-Råbygda skole, datert 02.02.1995.  K:D.

* 83 - Brev ifra adv. Tor Langbach til Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, datert 24.01.1995.

* 84 - Brev-søknad m / notater, til Skaun sosialkontor fra fam. Hansen / Skjærvik, datert og levert 20.02.1995. Vedlegg (2): SDNR84V1-rlh og SDNR84V2-rlh.  K:D.

* 84V1 - Øk. oversikt + Notis. Vedlegg 1 av 2 til SDNR84-rlh.  K:D.

* 84V2 - Dagboksnotat. Vedlegg 2 av 2 til SDNR84-rlh.  K:D.

* 85 - Brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fra fam. Hansen, datert og levert 20.02.1995. Vedlagt: SDNR84 med vedlegg. K:D.

* 86 - "Orientering om saksbehandling og melding om vedtak", til Trude Skjærvik fra sosialkontoret Skaun kommune, datert 10.01.1995 / Tove Egge.

* 87 - Brev til Trude Skjærvik fra Skaun sosialkontor, datert 15.02.1995 / Tove Egge.

* 88 - Brev til Trude Skjærvik og Rune L. Hansen fra Skaun sosialkontor, datert 20.02.1995 / Tove Egge. K:D.

* 89 - Brevsvar til Skaun sosialkontor fra fam. Hansen / Skjærvik, datert 27.02.1995. K:D.

* 90 - Brevfax til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fra fam. Hansen / Skjærvik, datert og faxet 06.03.1995. Ang. Produksjonstillegg for landbruket (omkring 10.000,- kr.) som enda ikke er ankommet, og er ca. 14 dager forsinket ... Vedlagt SDNR84-rlh med vedlegg. K:D.

* 91 - Brev fra Skaun sosialkontor til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag / Familie- og sosialavd., datert 01.03.1995 / Tove Egge. Brevkopi til Hansen / Skjærvik. Vedr. søknad om økon. bistand fra Hansen / Skjærvik.

* 92 - Brevsvar til fam. Hansen / Skjærvik fra Fylkesmannen / Land bruksavd., datert 08.03.1995. Vedr. Produksjonstillegg i jordbruket. K:D.

* 93 - Brev til Hansen / Skjærvik fra skolekontoret i Skaun, datert 20.03.1995 / Solveig Strand. (Ankom 26.03.1995.) "Innkalling til særskilt prøve for Balder Hansen" 05.04.1995. Kopi: Jåren Råbygda skole, Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag, rådmann og ordfører i Skaun. K:D.

* 94 - Brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fra Hansen / Skjærvik, datert og levert 27.03.1995. Ang. søknaden om bistand. K:D.

* 95 - Brev til Rune Hansen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 24.03.1995. "Vedr. søknad om økon. bistand ..." Bees "komme til samtale med saksbehandlere Mariann Markussen og Klara Dille Skistad" 06.04.1995, kl. 10.00. Gjenpart: Skaun kommune / Helse- og sosialetaten / sosialavd. K:D.

* 96 - Brevsvar til Skolekontoret i Skaun fra Hansen / Skjærvik, datert 04.04. 1995. Oversendt pr. fax 05.04. 1995. K:D.

* 97 - Brev til Hansen / Skjærvik fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag / Ola Moe, datert 29.03. 1995. K:D.

* 98 - Brevsvar til Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag fra fam. Hansen / Skjærvik, datert 09.04. 1995. Vedlegg 1: Oversikt over SDNR-1 til 98. Vedlegg 2: SDNR-96. K:D.

* 99 - Brevfax oversendt journalist Hans Kringstad i dagsavisen VG (avd. Trondhjem) fra fam. Hansen / Skjærvik 13.04. 1995. Vedr. PDNR29-rlh. Vedlagt SDNR15-rlh. K:D.

* 100 - Brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksav delingen, fra Rune L. Hansen, datert 22.04.1995. K:D.

* 101 - Brev til Rune L. Hansen fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Landbruksavdelingen, datert 07.04.1995. K:D.

* 102 - Pressemelding (nr. 1, 1995, dato: 06.05.1995,) fra foreningen HUN, med særmerket utskrift til administrasjonen i Skaun kommune. Det særmerkede med den er at det øverst i høyre hjørne på ark 1 (av 2) er påskrevet følgende: "SDNR102-rlh. SÆRMERKET UTSKRIFT TIL SKAUN K., ADMINISTRASJONEN! BLE HESTEN STJÅLET, BESLAGLAGT, ELLER HVA?" Inkludert Presse-il-melding ifra fam. Hansen / Skjærvik.  K:D.

* 103 - Brev / fax til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Familie- og sosialavd., fra Rune L. Hansen, datert 00.05.1995 og faxet 09.05.1995. K:D.

* 104 - Klage til Skaun kommune-administrasjon, Sosialkontoret, fra Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, datert og levert 12.05.1995. Kopi samme dato pr. fax til, 1: Familie- og sosialavd. hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 2: Sosial departementet, 3: Kommunaldepartementet, 4: Justis- og politidepartementet. K:D.

* 105 - "Orientering om saksbehandling og melding om vedtak" til Trude Monica Skjærvik, fra Skaun kommune, Sosialkontoret, datert 10.05.1995. K:D.

* 106 - Kopi (i konv. poststemplet "Melhus 4, 08.05.95") tilsendt Rune L. Hansen: av "Rapport fra inspeksjon hos Rune Hansen, Skaun, til Lensmannen i Skaun fra Distriktsveterinæren i Støren, Gunnar Dragset, datert 04.05.1995. Vedlagt SDNR106-V. "Kopi til Fylkesveterinæren for Trøndelag."  K:D.

* 106V - Notat fra "Møte i Skaun Dyrevernsnemd hos Anne Marie Krokstad 6. mai 1995," signert, 1: Olav Jomar Blåsbreg (?), 2: Asbjørn Bøkseth, 3: Erlend Rekstad, 4: Anne Marie Krokstad. Vedlagt SDNR106. K:D.

* 107 - "Pålegg etter lov om dyrevern", hjemstedslevert av lensmann eftermiddagen 12.05.1995, til Rune L. Hansen, fra Lensmannen i Skaun, Arve Forslund, datert 12.05.1995. K:D.

* 108 - Brev til Distriktsveterinæren i Søren, fra fam. Hansen / Skjærvik, dat. 13.05.1995, faxet samme dag. Vedlegg (sendt seperat) SDNR: 100,101,107,104,103,106 + V, rlh. Kopi: Skaun kommuneadministrasjon og Sosialkontoret i Skaun, Fylkesmannen i Sør-Trøndealg, Lensmannen i Skaun, & flere ... K:D.

* 109 -

* 110 -

* 111 -

* 112 - "Åpent brev til Adresseavisen: Dato: Kristi himmelfartsdag, 25. mai 1995. Hjemmeundervisningsfamilien i Skaun dolkes om og om igjen! NIDBILDER av en død gris og et dolkestikk i ryggen!" Fra Rune L. Hansen. K:D.

* 113 - Fax, 03.06.1995, kl. 12:50, fra Distriktsveterinæren i Støren, Gunnar Dragset, til: Dyrevernnemda i Skaun, v/ Anne Marie Krokstad, 3250 Buvika. Vår ref. U 1-6/95.Vår dato 2/6 -95. RAPPORT FRA NORDLANDSHAUG 30/5 -95. Kopi til: Fylkesveterinæren for Trøndelag, Lensmannen i Skaun, Rune L. Hansen. Dat. Støren, 2/6 -95. K:D.

* 114 - Fax-brev, Skaun, fredag 09. juni 1995: "Noen ord til advokat Liv Clemetsen:" ifra Rune L. Hansen og familie, vedr. sosialkontorets "unndragelse av Trudes penger". K:D.

* 115 - Fra Skaun kommune, Sosialkontoret, til Trude Monica Skjærvik, "ORIENTERING OM SAKSBEHANDLING OG MELDING OM VEDTAK." Saken gjelder: Klage over Klientutvalgets vedtak i sak KU 99/95. Søknad om økonomisk sosialhjelp. "Saksnr.: KU-0131/95." Behandlet 19.06.95. Datert Børsa, 20.06.95. "Utskrift sendt: Søkeren, Fylkesmannen i Sør-Tr.lag." K:D.

* 116 - Til: LANDBRUKSKONTORET I SKAUN, N-7353 BØRSA. "Vi søker med dette om 2-3 år utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Vi har lyst til å drive økologisk fortsatt, men pga. problemer ønsker vi ca. 2-3 år hviletid. Vi ønsker fremtidig å fortsette med økologisk driftsform. Vi skal spørre DEBIO-inspektør om å utsette inspeksjon til senere dato pga. dagens situasjon. Hilsen ifra Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik." Datert søndag 30. juli 1995. BREVKOPI / FAX. Kopi tils. adv. Liv Clemetsen i Oslo, og DEBIO. rlh. K:D.

* 116B - Brev fra Debio v/ Tom Davis, til Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, datert lørdag 06.05. 1995. Vedr. ønsket årets inspeksjon søndag 30.07. 1995, kl. 15.00. K:D.

* 117 - Forskrudd brev til Midt-Trøndelag forhørsrett, Tinghuset, Postboks 712, 7001 Trondheim, fra Ass.avd.overlege Andreas Hamnes, Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, poliklinisk avd. Brøset, Postboks 1803 Lade, 7002 Trondheim, datert Trondheim 02.08.1995. "Kopi: Rune L. Hansen, 7360 Skaun. Politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, Uttrøndelag politikammer, Postboks 2533, 7001 Trondheim. Advokat Liv Clemetsen, Sommerrogt. 17, 0255 Oslo." Se også SDNR130-rlh og SDNR131-rlh!  K:D.

* 118 - "Stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Midt-Trøndelag herredsrett. Datert Trondheim 05.07.1995. Ifra Ansvarlig advokat Arve Rosvold Alver, Advokatfirmaet Schjødt. Saksøker: Skaun kommune v/ordføreren. Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, v/ advokat Arve Rosvold Alver. Saksøkt: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen. Prosessfullmektig: Advokat Liv Clemetsen, Advokatfirmaet Liv Clemetsen & Co." Vedlagte bevis:
Bevis 1/9: SDNR93-rlh.
Bevis 2/9: SDNR96-rlh.
Bevis 3/9: SDNR1-rlh.
Bevis 4/9: SDNR2-rlh.
Bevis 5/9: SDNR3-rlh.
Bevis 6/9: SDNR4-rlh.
Bevis 7/9: SDNR68-A-rlh.
Bevis 8/9: SDNR97-rlh.
Bevis 9/9: SDNR7-rlh.
"Stevning og begjæring om midlertidig forføyning i 4 - fire - likelydende eksemplarer."
K:D.

* 119 - Brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus, 7005 Trondheim, fra Advokatfirma Liv Clemetsen & Co. / Liv Clemetsen, datert Oslo 01. august 1995. "Vedr. søknad fritt rettsråd / fri sakførsel - Rune Hansen født 06.12.55 (...)" K:D.

* 119V - Brevkopi vedlagt SDNR119, inn-stemplet Adv.firma Liv Clemetsen & Co. 18.juli 1995: Brev til Advokatfirma Liv Clemetsen & Co., fra Statens Utdanningskontor i Sør-Trøndelag / utdanningsdirektør Ola Moe, datert 18.07.1995. K:D.

* 119A - Brev til Advokat Liv Clemetsen, Advokatfirmaet Liv lemetsen & Co., fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag / jur. kons. Hilde Bøgseth og Christine E. Kiste, datert Trondheim 07.07. 1995. "VEDR. SØKNAD OM FRI RETTSHJELP - RUNE HANSEN." Inn-stemplet hos Advokatfirma Liv Clemetsen & Co. 13. 07.1995. K:D.

* 120 - "Prosesskrift til Midt-Trøndelag herredsrett." Ifra advokat Liv Clemetsen, Advokatfirmaet Liv Clemetsen & Co. Datert Oslo, 02.08. 1995. "Sak nr. 95-000197 A."
Bilag 1/3: SDNR2-rlh.
Bilag 2/3: SDNR14-rlh.
Bilag 3/3: SDNR24-rlh.
"Prosesskrift i 4 - fire - likelydende eksemplar hvorav ett eksemplar er oversendt direkte til kommunens prosessfull mektig." Ankom fam. Hansen / Skjærvik pr. post 05.08.95.
K:D.

* 121A - Fax-brev til Rune L. Hansen, fra adv. Liv Clemetsen, Advokatfirmaet Liv Clemetsen & Co., datert og mottatt 08.08. 1995. Vedr. saken. Vedlagt SDNR121B-rlh. K:D.

* 121B - Telefax til Advokat Arve Rosvold Alver, Advokatfirma Schjødt AS, fra Advokatfirma Liv Clemetsen & Co., Liv Clemetsen. "Kopi Rune Hansen". Datert Oslo 08.08.1995. "VEDR. SAK 95-00205 D: SKAUN KOMMUNE V/ ORDFØREREN - TRUDE SKJÆRVIK OG RUNE HANSEN." Avslag på Skaun kommunens forslag 08.08.1995 om at den vil "frafalle begjæringen om midlertidig forføyning dersom det ut arbeidesen konkret oversikt eller plan over hjemmeundervisningsopplegget." K:D.

* 122 - Rapport Prøving, Balder Hansen, Oslo 27.07.1995. Underskrevet Marta Straume ifra Bergen og Christian W. Beck ifra Oslo, datert Oslo 28/7 1995. K:D.

* 122B - Fullmakt til advokat Liv Clementsen, Oslo. Dato: 16. 06. 1995. "Jeg, Rune L. Hansen, gir fullmakt til adv. Liv Clementsen til å kontakte nedenstående mennesker, for å samtale vedrørende læreplan for min fam. barn, for å kunne få til en læreplan som familien kan være med på å utforme, godkjenne og akseptere." Osv. K:D.

* 123 - Brev til Skaun kommune, fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 08.08.1995. "Vår ref.: 7728/95/mm/306.351." Brevet underskrevet avdelingssjef Per Holger Broch og saksbehandler Mariann Markussen. Gjenpart: Trude Skjærvik og Rune Hansen, Poesihaugen, 7360 Skaun. Brevet er stemplet "KOPI" med røde bokstaver øverst i høyre hjørne, og konvolutten er poststemplet 15.08.1995 og sendt som B-post. Brevet begynner slik: "TRUDE SKJÆRVIK / RUNE HANSEN, KLAGE OVER VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER §§ 5-1 og 5-2. Fylkesmannen viser til sosialtjenestens ekspedisjon hit. Klagen gjelder klientutvalgets vedtak KU-099/ 95, datert 09.05.95. Klagerne søkte sosialtjenesten om hjelp den 20.02.95. Saken ble behandlet av klientutvalget i vedtak KU-099/95 den 09.05.95. Vedtaket ble påklaget den 12.05.95 og behandlet av klientutvalget den 19.06.95 hvor det tidligere vedtaket ble opprettholdt. Saken ble mottatt hos fylkesmannen den 28.06. 95. Ved fylkesmannens avgjørelse av saken forelå de dokumenter som fremgår av sosialtjenestens oversendelsesbrev hit. Disse dokumenter forutsettes kjent av klagerne." Og det står: "Etter dette blir fylkesmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om sosiale tjenester § 8-6, stadfestes sosialtjenestens vedtak KU-099/ 95, datert 09.05.95. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre. Klagerne er underrettet ved kopi av dette brev. Sakspapirene returneres." Den som kjenner til saksdokumentene, ser straks at det oser kriminell ondskap av dette brevet ifra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og hele deres håndtering av saken! Det "sosialtjenestens oversendelsesbrev" som omtales har fam. Hansen / Skjærvik iøvrig enda aldri noensinne sett snurten av. K:D.

* 124 - Brev fra Jåren-Råbygda Skole i Skaun, til "Idun Hansen m/ foresatte, 7360 Skaun"!  "Kjære nye 1. klassingar!" Osv.! Brevet vedlagt SDNR124V-rlh.  K:D.

* 124V - Vedlagt SDNR124-rlh. Et ganske så uforståelig skjema, med overskriften "Skaun kommune - skolerute skoleåret 1995 / 96:" K:D.

* 125 - "RETTSBOK FOR MIDT-TRØNDELAG NAMSRETT," med kjennelse og slutning. Oversendt pr. telefax til Adv. firma Liv Clemetsen & Co. 16.08.1995 kl. 12.03, fra Sorenskriveren i Midt-Trøndelag. Og fra Adv. firmaet samme dag kl. 16.13 oversendt pr. telefax til fam. Hansen / Skjærvik. Som mottok denne 18 A4-siders utskriften 17?.08.1995. Brevet åpner slik: "År 1995 den 16. august ble rett holdt på Midt-Trøndelag sorenskriverkontor i 4. etasje i Trondheim tinghus.
Dommer: Dmf. Marianne Berg m. alm. flm.
Protokollfører: Kari Rosset
Sak nr. 95-0205 D
Saksøker: Skaun kommune v/ ordføreren, 7360 Skaun.
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, v/ advokat Arve Rosvold Alver, postboks 132, 7001 Trondheim
Saksøkt: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, Poesihaugen, 7360 Skaun
Prosessfullmektig: Advokat Liv Clemetsen, Sommerrogt. 17, 0255 Oslo
Saken gjelder: Begjæring om midlertidig forføyning om skoleplikt
Til stede: Kun dommeren
---------
Sakens dokumenter ble fremlagt, og det ble deretter avsagt slik
KJENNELSE:"
Derefter følger kjennelsen, med den korte slutningen: "1. Trude Skjærvik og Rune L. Hansen plikter å sørge for at deres barn Balder og Idun møter til grunnskole ved Jåren Råbygda skole ved skoleårets begynnelse 1995. Balder og Idun plikter å følge undervisningen ved skolen inntil sak nr. 197/95 A ved Midt-Trøndelag herredsrett er avgjort ved rettskraftig dom. 2. Den midlertidige forføyningen trer i kraft straks. Retten hevet, Marianne Berg, (sign.), dfm. Kjennelsen forkynnes for prosessfullmektigene."
   Et groteskt dokument, som tydelig og utvetydig nok ikke er skrevet av dommeren, men av motparten, som selv svart på hvitt dokumenterer sin kriminelle og groteske justis. På dette punkt i saken var det flere enn vår familie og våre nærmeste som, mildt sagt, begynte å bli dypt rystet og grundig forskrekket! Selv var jeg forberedt på at det værste kunne komme til å skje, i og med at jeg visste hvem de involverte var, - og deres utlslørte motiver. Dokumentet er bygd opp av løgn, vridninger, fortielser, tendensiiøse, partiske usakligheter, dokument-fusk, inkonsekvenser, forhastede slutninger og ville tolkninger - diktert av utdanningsdirektør Ola Moe i Sør-Trøndelag. K:D.

* 126 -Flyttemelding fra fam. Hansen / Skjærvik, tilsendt Folkeregisteret i Skaun kommune, datert 19.08.1995. "Vår familie her på Nordlandshaugen/Poesihaugen i Skaun, melder med dette om at vi flytter til en annen kommune i et annet fylke. Ifra i morgen, søndag 20. august 1995, er vår nye adresse: Fam. Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, (sign.), N-4850 Åmli, Norge." (Omgj.f.128.) K:D.

* 126B - Telefax fra Arne Bakken, Nyeng, N-1912 Enebakk, til Rune L. Hansen, dato: fredag 11.08. 1995, kl. 20:19.

* 126C - Avtale inngått skriftlig. Dato: søndag 20. august 1995. Mellom Rune L. Hansen og Stein Johansen. (Omgj.f.127.) K:D.

* 126D - Telefax / brev fra Stein Johansen, datert 21.08. 1995, til Rune L. Hansen, 4850 Åmli. Ankom 22.08. 1995, kl. 10.49. (Omgj.f.130.)

* 126E - Samme som SDNR126D, ankom pr. brev rekommandert.

* 126F - Telefax fra Stein Johansen, datert og ankom 24.08. 1995, til Rune L. Hansen.

* 126G - Brev / telefax til Stein Johansen, datert og oversendt 24.08. 1995, fra Rune L. Hansen. (omgj.f.131.)

-----

* aa001 - Brev til Skolekontoret i Åmli kommune, ved skolesjef Terjei Johansen, fra Rune L. Hansen / Trude Skjærvik, datert onsdag 23.08. 1995. (Omgj.f.129.) K:D.

* aa001C - Brev / til Skolekontoret i Åmli, fra adv. Liv Clemetsen, datert ? M

* aa001D - Brev fra skolesjef Tarjei Johansen, Skolestyrekontoret, Åmli kommune, til Trude Skjærvik og Rune C. Hansen, c/o Rolf Jakobsen, Øy, 4850 Åmli, datert 0?.08.1995. "Innkallelse til møte på skolesjefens kontor 31.08. 1995, kl. 14.00, til samtale ang. hjemmeundervisning". Ankom 30.08. 1995.

* aa001E - Brevsvar til skolesjef Tarjei Johansen, Åmli kommune, fra Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, datert Øy, 30.08. 1995. Invitasjon til møte fredag 08.09. 1995, kl. 12.00. K:D.

* aa003 - Brev fra skolesjef Tarjei Johansen, Skolestyrekontoret, Åmli kommune, til Trude Skjærvik og Rune C. Hansen, c/o Rolf Jakobsen, Øy, 4850 Åmli, datert 04.09.1995. "Vedkomande undervisning av eigne born heime." Vedlegg: "Retningsliner for heimeundervisning, S-sak 55/94." K:D.

* aa003V - Vedlagt aa003-rlh. K:D.

* aa004 - BREVSVAR (5 A4-sider) til: Skolesjef Tarjei Johansen, Skolestyrekontoret, 4850 Åmli. Fra: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, c/o Fam. Jakobsen, Øy, 4850 Åmli. Datert onsdag 11.10.1995. Oversendt m / vedlegg pr. telefax 11.10.1995. Vedlegg -, (1: SDNR24-B-rlh. (2: SDNR71-rlh. (3: PDNR27-rlh. K:D.

* aa005 - Til Sparebanken Midt-Norge i Trondhjem, telefax 73 58 53 84. Fra Rune L. Hansen, Skaun, telefax 72864114. Dato: mandag 18. september 1995. Vedr. lån og salg av eiendom / Poesihaugen i Skaun. K:D.

* aa005A - Annonse, salg Poesihaugen i Skaun. K:D.

* aa005B - "NOEN NOTATER TIL EIENDOMSMEGLER OLA TILSETH / SPAREBANKEN MIDT-NORGE:" Ad Regnestykket / handelen og forslag, salg Poesihaugen - Skaun. K:D.

* aa006A -

* aa006B -

* aa006C - Brev / Klage på Skaun kommune trygdekontors vedtak (datert 20.09. 1995), (tilsendes Åmli kommune trygdekontor, 4850 Åmli), datert fredag 27.10. 1995, fra Rune L. Hansen, Øy, 4850 Åmli. K:D. AA006D- Brev / søknad til Sveio trygdekontor, fra Rune L. og Trude M. Hansen, datert (og levert) 03.07. 1996. Vedlegg: aa006C- og vielsesattest.

-----

* 127 - Kjæremåls-skriv ifra adv. Liv Clemetsen, til Frostating lagmannsrett, datert
M - Dette har jeg enda ikke sett eller hørt innholdet av! RLH, pr. 12.11.1995. (Omgj.126C.)

* 128 - Forkynnelse med kjennelse og slutning fra Frostating lagmannsrett. Oversendt pr. telefax til fam. Hansen / Skjærvik i Skaun fra Adv. firma Liv Clemetsen & Co. 03.10.1995 kl. 13.51. (5 A4-sider.) Ble mottatt 03.10.1995, men anledning og tid til riktig å lese forkynnelsen kom først 10.11.1995! Forkynnelsen begynner slik: "FROSTATING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: År 1995 den 20.september ble lagmannsrett holdt i Trondheim tinghus. Dommere: Lagdommer Kjell Buer, lagdommer Aage Rundberget og lagdommer Sissel Endresen. Protokollfører: Berit K. Høgnes. Sak nr. 95-441 K: Kjærende part: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, 4850 Åmli. Prosessfullmektig: Advokat Liv Clemetsen, 0255 Oslo. Motpart: Skaun kommune v/ordføreren, 7360 Skaun. Prosessfullmektig: Advokat Arve Røsvold Alver, 7001 Trondheim. --------- Det ble avsagt slik KJENNELSE:"
   Derefter følger kjennelsen (som "er enstemmig."), og en kort slutning: "1: Kjæremålet avvises. 2: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen dømmes til å betale til Skaun kommune saksomkostninger med 3.000 - tretusen - kroner innen 2 - to - uker etter forkynnelsen av nærværende kjennelse. --------- Retten hevet. Kjell Buer, (sign.), Aage Rundberget, (sign.), Sissel Endresen, (sign.). Riktig utskrift bekreftes, (sign. Berit Høgnes, bem., og stemplet)."
   Kjennelsen avsluttes med en slik begrunnelse: "Skaun kommune har nedlagt slik påstand: "Prinsipalt: 1. Kjæremålet avvises. 2. Skaun kommune tilkjennes saksomkostninger i kjæremålssaken med kr. 3.000,-. Subsidiært: 1. Midt-Trøndelag namsretts kjennelse av 16.08.1995 stadfestes. 2. Trude Skjærvik og Rune L. Hansen dømmes til å erstatte Skaun kommune sakens omkostninger." Lagmannsretten finner at kjæremålet blir å avvise. Trude Skjærvik og Rune L. Hansen har ingen rettslig interesse i å få prøvet kjæremålet. Familien har fraflyttet Skaun kommune og har tatt ny fast bolig i Åmli kommune sammen med sin øvrige familie. Foreldrenes eventuelle plikt til å la barna Balder og Idun følge grunnskoleundervisningen gjelder under enhver omstendighet ikke ved Jåren Råbygda skole i Skaun. Trude Skjærvik og Rune L. Hansen må jf tvistemålslovens § 180 annet ledd jf § 175 dekke Skaun kommunes saksomkostninger ved kjæremålssaken. Advokat Arve Rosvold har bistått Skaun kommune. Han har fremmet omkostningskrav på kr. 3.000,- som anses nødvendig jf tvistemålslovens § 176. I namsrettens avgjørelse er saksomkostningsspørsmålet jf tvistemålslovens § 179 utsatt til avgjørelse av hovedsaken som står for Midt-Trøndelag herredsrett. Omkostningsavgjørelsen blir følgelig å avgjøre av herredsretten i den dom eller kjennelse som avslutter saken. Kjennelsen er enstemmig." ----- NB! Jeg fant nettopp (19.11. 1995, kl. 04.00) en brevkonvolutt ifra adv. LC poststemplet Oslo 25.09.1995 med SDNR128-rlh nedi! - dok. stemplet KOPI med rødt i øvre høyre hjørne. Konv. er tilsendt adresse c/o Rolf Jakobsen i Åmli, adressen overstrøket og påført "7360 Skaun" (av posten?) som igjen er overstrøket, hvorefter (synes det som) en klistrelapp (av posten, synes det som) med adressen til c/o Rolf Jakobsen er påført! Jeg fant nu nettopp brevkonv. sammen med aviser og blader som enda ikke har vært sett på eller åpnet.

* 129 - Brev fra DEBIO, til Trude Skjærvik og Rune Hansen, datert 02.10.1995.

* 130 - Bemerkelsesverdig brev fra Uttrøndelag Politikammer ved politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, til Rune L. Hansen (7360 Skaun), datert 13.10. 1995. Konvolutten poststemplet og datert Trondheim 16.10. 1995. Med rødt stempel også påført: "Uttrøndelag Politikammer, Postboks 2533, 7001 Trondheim." 3. henvendelse vedr. denne "overlege Andreas Hamnes", - med akkurat det samme frekke spørsmålet, til tross for at svar ble avgitt allerede ved 1. henvendelsen - både fra Advokat Liv Clemetsen og fra Rune L. Hansen. Brevet går slik:
   "Vedr. straffsak mot Dem for overtredelse av lov om grunnskolen. Ved slutning av 7.7.95 fra Midt-Trøndelag forhørsrett, ble overlege Andreas Hamnes oppnevnt som sakkyndig for utarbeidelse av primærpsykiatrisk erklæring av Dem. Bakgrunnen for hærværende henvendelse er å forespørre om De vil la Dem undersøke av overlege Hamnes. I såfall ber en om at De gir beskjed om dette til undertegnede i løpet av uke 42/95. Dersom De ikke er villig til å ha samtaler m.v. med overlege Hamnes, vil en anmode Hamnes om at han foretar undersøkelser på bakgrunn i komparentopplysninger m.v. - så langt dette er mulig av hensyn til evt. taushetsplikt m.v. Kjell Erik Waclaeczyk / p.insp. Gjenpart: Adv. Liv Clemetsen, Sommerroggt. 17, 0255 Oslo. - Overlege Andreas Hamnes, STPS, poliklinisk avdeling, Brøset, Trondheim. - Skaun kommune v / skolekontoret."
   Ikke et ord om bakgrunnen for en slik forskrudd henvendelse! Og det henvises til en "slutning av 07.07. 1995 fra Midt-Trøndelag forhørsrett," som fam. Hansen / Skjærvik aldri tidligere har hørt om eller sett. To slike forskudde skriftlige henvendelser nu -  se også den 1. -:  SDNR117-rlh! - Og den senere 4.: SDNR131-rlh!
   Denne politi-inspektør Kjell Erik Waclawczyk har iøvrig vært en av de involverte, på motpartens side, siden et tidlig tidspunkt i saken, da han også ble politianmeldt og efterforsket av politiets særskilte efterforskningsorgan. Deres, motpartens, desperasjon efter å unngå at saken i sin helhet skal komme for dagen i retten, når enda mere groteske høyder! Det synes tydelig nok som at det er Arnold Juklerød-metoden de er ute efter! (Omgj.126D.) K:d.

-----

* bb001 - Flyttemelding fra fam. Hansen / Skjærvik, tilsendt Folkeregisteret i Åmli kommune, med kopi til Folkeregisteret i Rindal kommune. Datert 05.11.1995. "Vår familie, melder med dette om at vi har flyttet til en annen kommune i et annet fylke. Vår gamle adresse var: c/o Fam. Jakobsen, Øy, N-4850 Åmli. Ifra søndag 29. oktober 1995, ble vår nye adresse: Fam. Rune L. Hansen og Trude Skjærvik, (sign.), Aune, N-6657 Rindal, Norge." K:D.

* bb002ok - Brev til Skolekontoret i Rindal kommune, fra Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, datert 10.11.1995. Meddelelse til skolesjefen, om hjemmeundervisning. (Henv.: SDNR137-rlh.) K:D.

* bb002u - Skisse til bb002ok-rlh, datert Rindal 05.11.1995. K:D.

* bb002 - Ny skisse til bb002ok-rlh, datert Rindal 05.11.1995. K:D.

* bb002LC - Skisse til bb002ok, ifra adv. LC, datert Oslo 10.11. 1995.

* bb003A - BOSTED / LEILIGHET, LEIEKONTRAKT. Dato: søndag 29. oktober 1995. Rindal, Aune og fam. Hansen / Skjærvik. K:D.

-----

* PDNB001 - "TIL ADV. LIV CLEMETSEN --- KAN/BØR JEG SENDE DETTE?" - SKISSE TIL (PDNB001B-rlh) BREV / TELEFAX Til: Kontorsjef Helene Marie Nergård, Kommunehuset, 6657 Rindal, Fax: 71 66 56 63. Fra: Fam. Hansen / Skjærvik, Aune, 6657 Rindal, Tlf. & fax: 71 66 58 78. Dato: -dag 00. desember 1995. K:D.

* PDNB001B - Brev Til: Kontorsjef Helene Marie Nergård, Kommunehuset, 6657 Rindal, Fax: 71 66 56 63. Fra: Fam. Hansen / Skjærvik, Aune, 6657 Rindal, Tlf. & fax: 71 66 58 78. Dato: Torsdag 14. desember 1995. Avsendt pr. post 18.12. 1995. Vedr. avis-oppslag og dementi. Vedlegg: 1:1) av leserinnlegg fra Rune L. Hansen til avisen "Sør-Trøndelag" datert 14.12. 1995 (PDNB002B-rlh.). K:D.

* PDNB002 - "TIL ADV. LIV CLEMETSEN - KAN / BØR JEG SENDE DETTE?" - SKISSE TIL (PDNB002B-rlh) BREV & INNLEGG: Til Avisen "Sør-Trønderlag", v/ redaktøren, Orkdalsvn. 57, 7300 Orkanger. Overskrift: "Hjemmeundervisning i Rindal", Rune L. Hansen, Rindal, 00.12. 1995.

* PDNB002A - Fra Advokatfirma Liv Clemetsen & Co., til Rune Hansen, 6657 Rindal. Datert Oslo, 14. desember 1995. "Det vises til ditt utkast til brev til avisen Sør-Trøndelag. Dette brevet kan du sende." K:D.

* PDNB002B - BREV & INNLEGG: Til Avisen "Sør-Trønderlag", v/ redaktøren, Orkdalsvn. 57, 7300 Orkanger. Overskrift: "Hjemmeundervisning i Rindal", Rune L. Hansen, Rindal, 14.12. 1995. Avsendt pr. post 18.12. 1995. (Kom på trykk der 22.12. 1995.) K:D.

* PDNB003 - Til: Kirke , utdannings og forskningsdep., jurist Else Britt Nilsen, Akers gt. 42, N 0180 Oslo, Norge. Fra: Familien Hansen / Skjærvik, Aune, N-6657 Rindal, Norge. Dato: 11. januar 1996. Ang. avis-oppslag og dementi. K:D.

* PDNB003B - Brevsvar fra: DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT, Postadresse: Boks 8119 Dep., 0032 Oslo 1. Saksbehandler Else-Brit Nilsen. Vår dato: 03.05.96. Vår referanse: 96/340GrR ebn. Deres dato: 11.01. 96. Deres referanse: PDNB003-rlh. Til: Rune L. Hansen, Aune, N-6657 Rindal. Overskrift: "SPØRSMÅL OM HJEMMEUNDERVISNING". K:D.

* PDNB003C - Brevsvar til: Det kongelige Kirke , utdannings og forskningsdep., jurist Else Britt Nilsen, Boks 8119 Dep., N 0032 Oslo 1, Norge. Fra: Rune L. Hansen, Vandaskog, N-5520 Sveio, Norge. Dato: Fredag 17. mai 1996. Overskrift: "BREVSVAR VEDR. HJEMMEUNDERVISNING OG VÅR FAMILIE". K:D.

* PDNB004 - Til Tove Flåtten, Livsløpskomitéen i Rindal kommune, 6657 Rindal. Fredag 5. januar 1996. "Oversender deg med dette en kopi av utklipp fra avisen "Sør-Trøndelag" for 22.12. 1995, hvor jeg har et leserinnlegg. Vår familie ber om et svar i form av et innlegg til avisen ifra deg. Henviser samtidig til brev vedrørende dette tilsendt Rindal kommune ved kontorsjef Helene Marie Nergård, som vi formoder du er blitt satt inn i eller vil sette deg inn i hvis så enda ikke har skjedd. Med hilsen Rune L. Hansen, (sign.), Avs.: Fam. Hansen / Skjærvik, Aune, 6657 Rindal." K:D.

* PDNB005A - Utkast til intervju med Rune L. Hansen, av Heidi K. Johnsen i avisen "Sør-Trøndelag". Tilsendt Rune L. Hansen pr. telefax (fra 72482305) mandag 19.08. 1996, kl. 11.23, for gjennomlesning og evt. retting. Henv. til PDNB005B-rlh. K:D.

* PDNB005B - Svar på PDNB005A-rlh til Heidi K. Johnsen i avisen "Sør-Trøndelag" fra Rune L. Hansen, oversendt pr. telefax mandag 19.08. 1996, kl. 13.00. K:D.

---

* 131 - Brev fra "Ass. avdelingsoverlege Andreas Hamnes, Psykiatrisk poliklinikk, Brøset, Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, Postboks 1803 Lade, 7002 Trondheim.Til Rune L. Hansen, 7360 Skaun." Datert "Trondheim 05.11.95." Konvolutten med STPS sitt emblem, og poststemplet dato 06.11. 1995. Enda et forskrudd brev, med det samme spørsmålet for 4. gang! Brevet har overskriften "PRIMÆRPSYKIATRISK ERKLÆRING", og går slik:
   "Det henvises til telefonisk kontakt med Dem 31.07.95, kopi av brev til Midt-Trøndelag forhørsrett datert 02.08.95 samt brev til Dem fra Uttrøndelag politikammer datert 13.10.95. Hvis De er villig til å samtale med undertegnede for utferdigelse av primærpsykiatrisk erklæring, bes De vennligst ta kontakt på tlf. 73 91 65 80. Dette er et sentralbord. De vil motta hjelp med å få kontakt med undertegnede. Hvis De er villig til å gi Deres samtykke til at undertegnede innhenter kopi av journal hos Deres faste lege, vennligst undertegn vedlagte samtykkeerklæring og returner den til ovenstående adresse. Undertegnede forstår det slik at De har flyttet fra Skaun. Det sendes kopi av brevet og samtykkeerklæringen til Deres advokat, Liv Clemetsen. Undertegnede forutsetter at hun informerer Dem hvis hun skjønner at forsendelse av dette brev åpenbart skulle medføre lang forsinkelse på grunn av omadresseringer. Hvis undertegnede ikke mottar henvendelse fra Dem eller Deres advokat innen 15.11.95, blir mitt oppdrag utført i flg. Midt-Trøndelag forhørsretts oppnevning av 07.07.95, samt anmodning fra Uttrøndelag politikammer slik det fremgår av brev datert 13.10.95. Skulle De ikke være villig til samtale eller å gi ovennevnte samtykkeerklæring, vil primærpsykiatrisk erklæring måtte skrives med bakgrunn i sakens dokumenter med de faglige begrensninger det innebærer. Med vennlig hilsen, (sign.), Andreas Hamnes. Kopi: Midt-Trøndelag forhørsrett, Tinghuset, Postboks 712, 7001 Trondheim. - Politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, Uttrøndelag politikammer, Postboks 2533, 7001 Trondheim. - Advokat Liv Clemetsen, Sommerrogt. 17, 0255 Oslo."
   Et eget vedlagt A4-ark - utformet som et skjema til å utfylle - (SD131V-rlh) har overskriften "SAMTYKKEERKLÆRING", og teksten under går kort og frekt videre, slik:
   "Jeg, Rune L. Hansen, 061255 ***** (rlh: f.nr.), samtykker i at Dr. Hamnes får innhente kopi av journal hos ................. vedrørende min helse. Sted, dato Rune L. Hansen."
   Også dette brevet nevner datoen 07.07. 1995, på bestemt vis. For ordens skyld vil jeg her få sagt, at jeg omtrent ikke i mitt liv noensinne har vært i kontakt med noen psykiater eller psykolog, og heller aldri noensinne har brukt kjemisk-syntetiske eller raffinerte medisiner eller midler av noe slag og har hatt mindre problemer med "nerver" enn folk flest. Tro det eller ei! Det er ikke noe problem med å mangfoldig bevise det. Jeg har således heller ikke engang noen fast lege som jeg evt. kunne gi navnet på. Til denne Andreas Hamnes kunne iøvrig godt sies, - at bruker han "sakens dokumenter", så finner han fort ut hvem som er gal! (Omgj.126G.) K:D.

* 131V - Vedlagt SDNR131-rlh. Se overstående. K:D.

* 132 - Brev / telefax til Advokat Liv Clemetsen, fra Advokatfirmaet Schjødt AS / advokat Arve Rosvold Alver, datert 25.10.1995. Kopi fra adv. LC ankom Hansen / Skjærvik i en konvolutt poststemplet Oslo 09.11. 1995, ilag med en kopi av SDNR133-rlh. Innholdet omhandler 1:) spørsmål hvorvidt fam. Hansen / Skjærvik "igjen har bosatt seg i Skaun kommune, eller om deres tilstedeværelse er midlertidig." Og 2:) Anmodning "om at De tar opp med Deres klient spørsmålet om betaling av de ilagte omkostninger. Forsinkelsesrente påløper fra 05.10.1995 med 12%." K:D.

* 133 - Kopi av brevsvar fra Advokat Liv Clemetsen & Co., til Advokat Arve Rosvold Alver i advokatfirmaet Schjødt, datert Oslo, 31. oktober 1995. (Ankom i samme konv. som SDNR-132-rlh.) Brevet har overskrift "SKAUN KOMMUNE - TRUDE SKJÆRVIK OG RUNE L. HANSEN" - og går slik: "Det vises til Deres brev av 25.10. 1995. Familien til Trude Skjærvik og Rune L. Hansen er ikke lengre bosatt i Skaun kommune. Deres tilstedeværelse er midlertidig og har sammenheng med flytting. Med vennlig hilsen," osv. K:D.

* 134 - Brev ifra Åmli Ligningskontor og Folkeregister. Konvolutten poststemplet 07.11.1995, brevet nedi datert samme dag. I konvolutten lå også et uutfyllt flyttemeldings-skjema. (Brevet har åpenbart krysset bb001-rlh.) K:D.

* 135 - Brev fra Rindal Ligningskontor og Folkeregister, datert 14.11.1995, poststemplet 15.11.1995. I denne konvolutten lå også et uutfyllt flyttemeldings-skjema. K:D.

* 136 - Brev fra Hansen / Skjærvik til Åmli Ligningskontor og Folkeregister, datert 18.11.1995 og oversendt pr. fax 19.11.1995 (kl. 03.00 og 03.10). Samme dag postlegges et utfylt fl.m.-skjema. K:D.

* 137 - Svarbrev (på bb002ok-rlh) fra Rindal kommune / Kontorsjef Helene Marie Nergård, til Skjærvik / Hansen, datert og poststemplet 20.11. 1995. Ankom 21.11. 1995. Vedlegg: (1:) "Plan for utviklingsarbeid; skoler og barnehager 1995-98." (2:) "Arbeids- og aktivitetsplan for Bolme skole og barnehage avd. skole 1995/96." K:D.

* 138 -

* 139 - K:

* 140 - RUNE L. HANSENs MEDBRAGTE VEDLEGG OG PUNKTER TIL SAMTALEMØTET HOS KONTORSJEF HELENE MARIE NERGÅRD, KOMMUNEHUSET I RINDAL, 27.11. 1995, KL. 12.00 - 13.00. Oversikt over disse. K:D.

* 140F - Vedlegg 6 til SDNR140-rlh. ("Noen adresser:") K:D.

* 141 - Til Avisen "Sør-Trønderlag", v/ redaktør, Orkdalsvn. 57, 7300 Orkanger. Dato: 27.11. 1995. "Viser til intervju med meg og omtale av min familie i deres avis 23.11.95, og også tidligere stoff om meg og min familie i avisen "Sør-Trøndelag". Jeg har vanskelig for å kjenne meg igjen i det som dere skriver om meg og min familie. Oversender kopi av noen avisoppslag som jeg ber dere om å lese. (Samtlige ifra avisen "Dagen".) Vedlegg 1: Dobbelside 26.09.95. Vedlegg 2: Enkeltsak av 09.11.95. Vedlegg 3: Enkeltsak av 21.11.95. Vedlegg 4: Enkeltsak av 23.11.95. Med hilsen Rune L. Hansen, (sign.)." K:D.

* 141B - Skisse til brev til avisen "Tidens Krav", omtrent tilsvarende som SDNR141-rlh. K:D.

* 142 -

* 143 - "FORSLAG TIL NYTT BREV (Et forslag som først tilsendes adv. LC.): Til Avisen "Sør-Trønderlag", v/ redaktør, Orkdalsvn. 57, 7300 Orkanger. Dato: 00.12. 1995. Fra Rune L. Hansen." K:D.

* 144 - (Konv. poststemplet Trondheim 3011.95. Ankom 06.12.95 (omadr. av postvesenet antagligvis). Fra: UTTRØNDELAG POLITIKAMMER, SØNDREGT. 10, 7011 TRONDHEIM, JUS 102. Til: 41.9300, TRUDE SKJÆRVIK, NORDLANDSHAUGEN, 7360 SKAUN. 30.11.95. - 3997/93B. UNDERRETNING OM SAKSAVGJØRELSE : ANMELDELSESNR.: 3997/93B. REGISTRERT DEN 23.09.93. FORHOLDETS ART: SPES. LOV/DIV. GJERNINGSDATO/-STED: 23.08.93 / SKAUN. PÅTALEANSVARLIG: WACLAWCZYK, KJELL ERIK. ETTERFORSKER: ISDAL, KJELL. 29.11.95. DE UNDERRETTES OM AT FOR DERES VEDKOMMENDE ER FORHOLDET HENLAGT ETTER BEVISETS STILLING. MED HILSEN UTTRØNDELAG POLITIKAMMER." K:D.

* 145 - "MOMENTLISTE VEDK. TILSYN HEIMEUNDERVISNING", fra Sveio kommune 23.10.95. Rune L. Hansen fikk kopi av dette dok. fra Helene Marie Nergård 11.12. 1995, sammen med SDNR145b-rlh. K:D.

* 145B - KLADD (med 7 punkter) fra kontorsjef Helene Marie Nergård i Rindal kommune, som Rune L. Hansen fikk i samtalemøte den 11.12. 1995, sammen med SDNR145-rlh. Kladd til "RINDAL KOMMUNE - RETNINGSLINJER FOR HEIMEUNDERVISNING AV BARN I GRUNNSKOLEALDER". K:D.

* 146 - Fra: Rindal kommune, 6657 Rindal. Til: Rune L. Hansen, 6657 Rindal. "OPPSUMMERING AV SAMTALER MED RUNE L. HANSEN ANG. HEIMEUNDERVISNING AV TO BARN I SKOLEPLIKTIG ALDER", underskrevet: "Rindal, 12.12.95, Helene Marie Nergård, (sign.), referent." Ankom 14. 12. 1995. K:D.

* 147 - Brev-fax til: Kontorsjef Helene Marie Nergård, Rindal kommune, Kommunehuset, 6657 Rindal, Fax: 71 66 56 63. Fra: Fam. Hansen / Skjærvik, Aune, 6657 Rindal, Tlf. & fax: 71 66 58 78. Tirsdag 02.januar 1996. "Jeg viser til tidligere samtaler og dialog vedr. tilsyn i forbindelse med hjemmeundervisning. Vil med dette foreslå Marta Straume som tilsynsperson efter "Sveio-modellen" ut dette skoleåret og at vi kommer tilbake til saken på nytt for neste skoleår. Vennlig hilsen ifra Rune L. Hansen, (sign.)". Avsendt pr. telefax 02.01. 1996, kl. 08.10. K:D.

* 148 - "SAKSDOKUMENT FOR LIVSLØPSKOMITEEN I RINDAL 10.01.96. Side 8. 705/95. Rindal kommune. Ark.: A03 00 Jnr: / SAKNR: LL-5/96. STYRE/RÅD/UTVALG: Livsløpskomiteen. MØTEDATO: 10.1.96. Saksbehandler: HELENE MARIE NERGÅRD. RETNINGSLINJER FOR HEIMEUNDERVISNING I RINDAL. Vedlegg 1: RINDAL KOMMUNE - RETNINGSLINJER FOR HEIMEUNDERVISNING AV BARN I GRUNNSKOLEALDER". Ankom Hansen / Skjærvik 04.01. 1995. K:D.

* 148V - Vedlegg (med 4 punkter) til SDNR148-rlh: "VEDLEGG 1. / RINDAL KOMMUNE - RETNINGSLINJER FOR HEIMEUNDERVISNING AV BARN I GRUNNSKOLEALDER". K:D.

* 149 - K:D.

* 150 - K:D.

* 151 - K:D.

* 152 - K:D.

* 153 - K:D.

* 153B - K:D.

* 153C - K:D.

* 154 - K:D.

* 154B - K:D.

* 154C - K:D.

* 155 - K:D.

* 155B - K:D.

* 155C - K:D.

* 156 - K:D.

* 156B - K:D.

* 156N - K:D.

* 157 - Fra: Rindal kommune, Helene Marie Nergård, 6657 Rindal. Til: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, Aune, 6657 RINDAL. Overskrift: "GJELDER SVAR PÅ BREV FRA RINDAL KOMMUNE AV 12.01.96." Underskrevet "Rindal, 23.01. 96. Med hilsen Helene Marie Nergård, (sign.)". Ankom 25.01. 1996. Teksten: "I brev av 12.01.96 ber Rindal kommune om underskrift på at dere aksepterer retningslinjene for heimeundervisning som er vedtatt av livsløpskomiteen i Rindal. I dag tok jeg kontakt med dere over telefon. Rune L. Hansen svarte i telefonen at de to brevene som var sendt til kommunen v / Tove Flåtten, var svar fra han. Kommunen kan ikke se at de to brevene inneholder noe om at retningslinjene aksepteres. Vi ber derfor på nytt om at dere skriver under på at dere aksepterer retningslinjene. Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Vennligst send svar tilbake før 01.02.96." K:D.

* 158 - "Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kontoradr.: Klæbuveien 194, 7037 Trondheim, Tlf.: 73 94 90 11. Telefax: 73 94 93 50. Postadr.: Statens Hus, 7005 Trondheim. Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 6400 Molde. Vår ref. 263/96/gs. Ark.: Trondheim 16. januar 1996. SØKNAD OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER - TRUDE SKJÆRVIK OG RUNE HANSEN. Fylkesmannen har mottatt søknad fra ovennevntes advokat Liv Clemetsen om å dekke partenes saksomkostninger overfor motparten. Vi har tidligere behandlet søknader om fri rettshjelp på vegne av disse klientene da de bodde i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. De har nå folkeregistrert adresse i Rindal kommune, og søknaden oversendes fylkesmannen i Møre og Romsdal som rette vedkommende. Gunvor Skaar Kulseng, (sign.), avdelingssjef, Gudrun Syrstad, (sign.), saksbehandler." Ankom i konvolutt fra adv. Liv Clemetsen. Stemplet "ADV. FIRMA LIV CLEMETSEN & CO. 22 JAN 1996" øverst. (Stemplet "KOPI" en gang med rødt øverst i høyre hjørne, og en gang med svart.) K:D.

* 159 - K:D.

* 159B - K:D.

* 160 - K:D.

* 161 - K:D.

* 161A - K:D.

* 161B - K:D.

* 161C - K:D.

* 161X - K:D.

* 162S - K:D.

* 162T - K:D.

* 162X - K:D.

* 163A - Telefax-brev fra Rindal kommune v/ Helene Marie Nergård, datert 06.02. 1996, til Rune L. Hansen og Trude Skjærvik. Med overskriften "HJEMMEUNDERVISNING". Det samme ankom også som brev pr. post 0?.02. 1996. K:D.

* 164A - K:D.

* 164B - K:D.

* 165A - K:D.

* 166 - K:D.

* 166A - K:D.

* 166B - K:D.

* 166C - K:D.

* 166D - K:D.

* 166E - K:D.

* 166F - K:D.

* 166X - K:D.

* 167 - K:D.

* 167B - K:D.

* 168A - Kopi av telefax / Spørsmålskript til ordføreren i Rindal, fra journalist Svein Villy Sandnes i dagsavisen "Dagen", K:D.

* 169 - K:D.

* 169X - K:D.

* 169Y - K:D.

* 170 - Leserinnlegg til avisen "Driva" datert 24.02. 1996, fra Rune L. Hansen. Som reaksjon på SDNR170B-rlh. K:D.

* 170B - Presse-oppslag i dagsavisen "Driva" mandag 19.02. 1996, s. 2, ved siden av lederen i avisen: "Send barna på skolen!", kommentar av Ole M. Ansnes. K:D. Reaksjon: SDNR170-rlh. K:D.

* 171 - Skisse til leiekontrakt i Vandaskog, rlh. Ikke brukt. Datert 29.02. 1996. (Standard husleiebok brukt.) K:D.

* 171A - K:D.

* 171B - K:D.

* 171C - K:D.

* 171D - Invitasjon til bryllup, fra Hansen / Skjærvik. K:D.

* 171F - K:D.

* 171G - K:D.

* 171H - K:D.

* 171i - K:D.

* 171L - Husleieavtale, mellom utleier Henry Frønsdal og Fam. Rune L. Hansen, underskrevet og datert Sveio 20.06. 1996. K:D.

* 171M - Kvittering, 20.06. 1996, "Mottatt husleie for 20/6 - 30/7 betalt, mottatt 3.350,- kr. Henry Frønsdal (sign.)" K:D.

* 171X - Vedlegg til SDNR171D-rlh. "PS: (til invitasjonen):" K:D.

* 171Z - Leiekontrakt bosted / husrom, mellom Marit Aune og fam. Hansen / Skjærvik, datert Rindal 29.10. 1995. K:D.

* 172A - K:D.

* 172B - K:D.

* 172C - K:D.

* 173A - K:D.

* 173B - K:D.

* 174A - Telefax /// Brev med 6 spørsmål til advokat Liv Clemetsen, fra Rune L. Hansen, vedr. rettssak mot Skaun kommuneadministrasjon & co. Dato: 11.06. 1996. K:D.

* 174B - Vedlagt (1:2) SDNR175A-rlh.

* 174C - Vedlagt (2:2) SDNR175A-rlh.

* 175A - Brev datert 04.06. 1996 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen, til Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik, med "Krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd utbetalt i 1991-93: kr 27.000,-" Overskrift: "BRUDD PÅ ORDNINGA FOR OMLEGGINGSTILSKUDD TIL ØKOLOGISK LANDBRUK - KRAV OM TILBAKEBETALING". Deres ref: Vår ref: 96/01860 ASO/548.71. "Med hilsen Ivar Jørgen Amdal e.f, (sign.), førstekonsulent, Anne Solstad, (sign.), fylkesagronom. Saksbehandlere: Magnhild Melandsø, fylkesagronom Anne Solstad, fylkesagronom.
Vedlegg: 2.
Kopi: Skaun kommune, Landbrukskontoret, Astri Siim, her."
Brevet poststemplet B-post, -5.6.96 Trondheim, ankom 10.06. 1996. Med vedlegg 1: (SDNR174B-rlh): Statens fellesblankett (X-0073 B, Godkj. 03-90): "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak" med "Fylkesmannen i Sør-Trønelag, Landbruksavdelingen, Statens Hus, 7005 Trondheim" stemplet i rubrikk 1 som avsender. Og vedlegg 2: (SDNR174C-rlh): Postgiro innbetalinskort, med påskrevet regning til Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik på 27.000,- kr., angjeldende: "Omleggingstilskudd øk.l.br. Saksnr. 96/01860".) K:D.

* 175B - Klage på og svar på SDNR175A-rlh: "Klage vedr. deres brev med krav datert 04.06. 1996". Fra Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik. Datert 22.06. 1996. Vedlegg: SDNR116-rlh. K:D.

* 175C - Kopi av brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag / Landbruksavdelingen, til Det Kongelige Landbruksdepartement / Avdeling for matproduksjon og helse, datert 16.07. 1996. Ankom 23.07. 1996, i en brevkonvolutt poststemplet B-post og dato Trondheim 18.7.96 med rødt. Vedr. "KLAGE PÅ KRAV OM TILBAKEBETALING AV OMLEGGINGSTILSKUDD ØKOLOGISK LANDBRUK - BRUDD PÅ ORDNINGA" - hvor krav om tilbakebetaling av 27.000,- kr. opprettholdes. K:D.

* 175D - Brev-skisse 11.06. 1996 til SDNR175B-rlh. K:D.

* 175E - Brev fra Det kongelige landbruksdepartement, Oslo, til Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik, Vandaskog, datert 25.09. 1996. "Vedr. klage på krav om tilbakebetaling av tilskudd." ("Klagen taes ikke til følge.") Ankom 28.09. 1996. K:D.

* 175F - Brevsvar / klage fra Rune L. og Trude Hansen til Det kongelige landbruksdepartement, datert 25.10. 1996. "Vedr. klage på krav om tilbakebetaling av tilskudd." K:D.

* 175G - Brevsvar fra Det kongelige landbruksdepartement, Oslo, til Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik, Vandaskog, datert 22.11. 1996. "Vedr. klage på krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd." ("Klagen kan ikke imøtekommes.") Ankom ca. 26.11. 1996. K:D.

* 175H - Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik, datert (og poststemplet, B-post) 11.12. 1996 - "Krav om tilbakebetaling - purring". Ankom 17.12. 1996, med teksten: "Vi viser til vårt brev datert 04.06. 96. samt brev fra Landbruksdepartementet datert 25.09. 96. Vi kan ikke se å ha mottatt kravet som er fremmet pålydende kr. 27.000,- Det beregnes morarenter med 12 % p.a. som utgjør kr. 270,- pr. mnd. fra forfall til oppfyllelse av kravet. På bakgrunn av dette ber vi om at kr. 27.000,- blir tilbakebetalt. Beløpet skal betales til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen, Statens Hus, 7005 Trondheim, postgirokontonr. 0808 5879309 innen 31.12. 96. Ved oversittelse av betalingsfristen vil beløpet bli motregnet i produksjonstillegget eller andre tilskott, eller rettslig innkrevet. Ved rettslig inndrivelse vil det påbeløpe saksomkostninger. Med hilsen Ivar Jørgen Amdal e.f. (sign.), Magnhild Melandsø, fylkesagronom. Kopi: Skaun kommune, Landbrukskontoret, Astri Siim, her". K:D.

* 175i - Brevsvar fra Rune L. og Trude Hansen, datert ?.12. 1996, til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - "Ang. deres purring på krav om tilbakebetaling av landbruksstøtte". K:D. (u.m.)
 
 

* 175j - Brev med "Krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk" datert 03.11. 1997 - "Vår ref. (bes oppgitt ved svar): S-96/4731 LPmle" - fra Det Kongelige Landbruksdepartement, til Rune L. og Trude Hansen. Utsendt som B-post, ankom i postkassen 07.11. 1997. "Viser til gjentatte brev vedrørende krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk. Saken er nå oversendt Landbruksdepartementet  fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag." Osv. Fornyet krav om 27.000,- kr., med tidsfrist 28.11. 1997.  K:D.

* 175k - Brev-svar og klage fra Rune L. og Trude Hansen, datert og avsendt pr. post og fax 25.11. 1997, til Det Kongelige Landbruksdepartement. "Klage og bønn vedr. deres krav-brev og saksbehandling."  K:D.

* 175L - Brev-svar fra Det Kongelige Landbruksdepartement, til Rune L. og Trude Hansen, datert 14.01. 1998, ankom 19.01. 1998. Meget overraskende og gledelig svar.

* 176 - Presse-melding nr. 1, 1996, fra HUNs Presse-Tjeneste, dato tirsdag 18.06. 1996, med overskrift: "Arbeiderpartiet vil endre grunnskoleloven for å stoppe hjemmeundervisningen" og "Kommentar fra en av hjemmeundervisningsfamiliene i Sveio: - Frykter det værste!" - rlh. K:D.

* 177A - Brev fra Helsesøster i Sveio, Gunlaug Bjørnevik / Sveio helsestasjon, datert 07.08. 1996, til Trude og Rune L. Hansen - vedr. henv. fra Rune L. Hansen. Brevet ankom rekomandert, 08. - 09.08. 1996. Vedlagt kopi fra "Lov om helsetjenesten i kommunene, av 19.11. 1982 nr. 66, med endringer, sist ved lov av 15.07. 1994 nr. 55 (i kraft 01.01. 1995)". K:U.

* 177B - Fra Sveio kommune, Sveio Helsestasjon, til FØRESETTE FOR > Balder, Idun, Gudmund C. og Frøydis Skjærvik Hansen <, udatert. Uspesifisert melding fra postkontoret om rekommandert sending ankom mandag 12.08. 1996. Ble hentet fredag 23.08. 1996. K:D.

* 177C - Konvolutt påskrevet "Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, 5520 Sveio" med brev nedi datert 23.08. 1996, til Rune L. Hansen, fra Sveio kommune, Helse- og sosialetaten, Kommunelegen Trond Wirkola. Ble avlevert hjemme hos fam. Hansen mandag 26.08. 1996 av helsesøster Gunnlaug Bjørnevik og kommunelege Trond Wirkola. K:D.

* 177R - "Brev til de som er interesserte og som vil noe", fra Jeanne d`Arc Akademiet datert 16.06. 1995, til Rune L. Hansen og Trude. Med svarslipp, som ble innsendt. Ankom 00.00. 1995?

* 178A - Fax / Brev-notis til advokat Liv Clemetsen, fra Rune L. Hansen. Datert og oversendt: Sveio, mandag 24.06 1996. K:D.

* 179 - Telefax fra Marta Straume til Sveio kommune v/ skolesjef Knut Martens, datert 31.08. 1996 - "Vedkomande etablering av tilsyn med heimeundervisninga til Trude og Rune Hansen". Med kopi (pr. telefax 02.09. 1996) til Rune og Trude Hansen. K:D.

* 179B - Brev fra skolesjef Knut Martens, Sveio kommune, til Rune L. og Trude Hansen, datert 25.09. 1996, håndskrevet, ankom 26.09. 1996. Vedlagt 179C. K:D.

* 179C - Brev fra Sveio kommune, Skolekontoret, skolesjef Knut Martens, til Marta Straume, datert 25.09. 1996, "Vedk. tilsyn med heimeundervisning". Kopi: Familien Hansen. Ankom 26.09. 1996 sammen med 179B. K:D.

* 179D - Brev-skriv vedr. "Tilsyn vedkomande heimeundervisning i Sveio kommune", datert Indre Arna, 24.02. 1997, Marta Straume. Kopi: Trude og Rune Hansen. Ankom 28.02. 1997.

* 180a - Brevsvar fra forlaget H. Aschehoug & Co., til Rune L. Hansen, datert Oslo 13.09. 1996. Ankom 17.09. 1996. Vedr. manuskr. "Moderne sadisme". K:D.

* 180b - Brevsvar datert Oslo 05.11. 1996 fra forlaget H. Aschehoug & Co., til Rune L. Hansen, ankom 07.11. 1996. K:D.

* 180C - Brev fra forlaget H. Aschehoug & Co., til Rune L. Hansen, datert Oslo, 17. februar 1998. Ang. "Nødens katakombe".  K:D.

* 180D - Brev til forlaget H. Aschehoug & Co., fra Rune L. Hansen, datert Sveio, 25.02. 1998. Ang. "Nødens katakombe".  K:D.

* 180E - Brevsvar fra forlaget H. Aschehoug & Co., til Rune L. Hansen, datert Oslo, 18. mars 1998. Ang. "Nødens katakombe".  K:D.

* 181 - Rapport: "PRIVAT GRUNNSKOLEUNDERVISNING HJEMME. KAMP MOT LOKALE SKOLEMYNDIGHETER." Rapport utarbeidet av: Harald Slaathaug, Opdalsv. 63, N-3748 Siljan, Norge. Ankom 02.10. 1996, rlh. Innkludert i HUNs Rapport Bibliotek, som rapport nr. 1, med følgende omtale: "Familien Slaathaug hadde hjemmeundervisning i deres kommune Siljan (ved Skjeen) fra januar 1988 til i 1991, for to av deres barn, - fra 5. og 6. klasse og ut 9. og 10. klasse. Denne rapporten ble skrevet efter disse erfaringene." K:D.

* 182A - Brev fra Sveio kommune, Skulekontoret, til fam. Hansen, datert 13.11. 1996. "Vedk. spørsmål om vurdering og karaktersetjing i samband med heimeundervisning". Underskrevet skulesjef Knut Martens. Vedlagt SDNR182B-rlh, stemplet "Statens utdanningskontor i Hordaland 04.11. 1996". K:D.

* 182B - Vedlagt SDNR182A-rlh. Brev fra Det kongelige kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement v/ saksbehandler Øyvind Økland, til Statens utdanningskontor i Aust-Agder, datert 17.10. 1996. (Stemplet "Statens utdanningskontor i Hordaland 04.11. 1996" øverst og nederst i høyre hjørne; som hadde påskrevet at "Kopi går til kommunane v/ skoleetaten i Hordaland. Statens utdanningskontor i Hordaland, 5. november 1996, Svein Børtveit, (sign.), e.f.") K:D.
 

* 182C - Brev-fax (håndskrevet) fra Per Ola Hovd, Hovd Heimeundervisning, 7690 Mosvik, til K.U.F. v/ Hanna Marit Jahr og Geir Helgeland, Fax 22249540, datert 23.01. 1997. Brev-reaksjon på SDNR182B-rlh. RLH / HUN mottok en kopi fra Per Ola Hovd pr. fax 02.02. 1997. K:D.

* 183 - Norske Grunnskoleloven / Norsk Lov om grunnskolen - Lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen - grunnskoleloven - med endringer, sist ved lov av 16. juni 1995 nr. 28, samt tilføyde endringer ved lov av 9. september 1994 nr. 58 (ikke i kraft). HUNs Forlag, januar 1997. HUNs Studie Bibliotek nr. 004 / HSB004. K:D.

* 184 -

* 185 - Invitasjon (med program) til Hjemmeundervisningstreffet i Norge 1997. K:D.

* 186 -

* 187 - Brev fra Rune L. Hansen til Mosvik kommune, ordfører og administrasjon, N-7690 Mosvik, datert 22.04. 1997. Vedlagt "Foreldrenes rett og statens urett" del 1 og del 2 av Rune L. Hansen. Kopi til: Fam. Hovd og Fjell i Mosvik, og til adv. Liv Clemetsen i Oslo. K:D.

* 188 -

Sortert under 1998 :

* 200A - Brev fra Sveio kommune, Helse- og sosialetaten, til Trude Monica og Rune Hansen, 5520 Sveio. Datert 08.01. 1998. Ankom i posten 10.10. 1998. "BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET - MELDING OM VEDTAK". Vedlagt i samme konvolutt: SDNR200B-F-rlh, og SDNR200G-rlh.  K:D.
--- NB! - Se også:
--- 04.12. 1997, HUN www / Notater, torsdag :  "Storebror og familien Nordmann", av Rune L. Hansen, Sveio.
--- 07.12. 1997, HUN www / Notater, søndag : "Appendix om Storebror og familien Nordmann", av Rune L. Hansen, Sveio.

* 200B-F - Utskrift fra Møtebok. Administrativt vedtak. Vedlagt SDNR200A-rlh, - se dette.  K:D.

* 200G - "SLUTTRAPPORT". Vedlagt SDNR200A-rlh, - se dette.  K:D.

* 201A - Brev fra Rune L. Hansen, til Åge Utnes, datert 29.01. 1998.  K:D.

* SDNR202 - ÅPENT BREV til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert 26.02. 1998. (Avsendt pr. fax kl. 16.00 torsdag 26.02. 1998.)  Ble også tilsendt avisen Dagen pr. fax, og i dagene efterpå pr. fax tilsendt mere enn tyve norske dagsaviser etc.  K:D. Publisert 05.03. 1998 på HUN www / Internett, adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/Sdnrx98.htm#SDNR202-rlh

* SDNR202B - Brevsvar (på SDNR202-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 16.3. 1998. (Poststemplet Statens brevsenter 17.3. 98). Underskrevet Hans Olav Syversen.  K:D.

* SDNR202C-rlh : ÅPENT BREV NR. 2 til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert: mandag 30.03. 1998, Sveio. (Avsendt pr. fax kl. 23.45 mandag  30.03. 1998.)  K:D.

* SDNR202D-rlh : Brev til Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio, fra Det Kongerlige Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, datert 19.03. 1998. Poststemplet 30.03. 1998, B-post. Ankom torsdag 02.04. 1998. Ankom torsdag 02.04. 1998. Som et slags svarbrev på SDNR202-rlh og SDNR202B-rlh.  K:D.

* SDNR202E-rlh : ÅPENT BREV - svarbrev - til Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, fra familien Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. GJENPART til justisminister Aud Inger Aure, Justisdepartementet. Avsendt pr. fax kl. 15.00 torsdag 02.04. 1998. Brevsvar på SDNR202D-rlh.  K:D.

* SDNR202F-rlh : Brevsvar (på SDNR202C-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 06.04. 1998. (Ankom 14.04. 1998). Underskrevet Hans Olav Syversen.  K:D.

* SDNR202G-rlh : ÅPENT SVARBREV (på SDNR202F-rlh) fra Rune L. Hansen og familie, til Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, Hans Olav Syversen, datert og avsendt pr. fax 14.04. 1998, kl. 14.45.   K:D.

* SDNR202H-rlh : Brevsvar (på SDNR202G-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 16.04. 1998. (Poststemplet 17.04. 1998. Ankom 18.04. 1998). Ref.: 992/98. Underskrevet Hans Olav Syversen.  K:D.

* SDNR202i-rlh : SISTE ÅPNE SVARBREV fra Rune L. Hansen og familie, til Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, Hans Olav Syversen, datert og avsendt pr. fax 18.04. 1998, kl. 23.15. Som svar på SDNR202H-rlh.).   K:D.

* SDNR203 - "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. Intervju med fam. Hansen i Sveio. Om Skaun-skole-saken og Mosvik-skole-saken. K:D. Publisert 05.03. 1998 på HUN www / Internett, adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/Nyh9803.htm#- 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag

* SDNR204 - Brevfax til avisen Dagen, fra Rune L. Hansen, datert og oversendt mandag 16.03. 1998, kl. 13.30. K:D.

* SDNR205 - Brev fra Meråker kommune i vedr. hjemmeundervisning. K:D.

* SDNR206 - / - 17.06. 1998, HUN www / Notater, onsdag : "Tilsynsansvaret og Mosvik-skole-saken", av Rune L. Hansen. - Oversendt pr. fax 17.06. 1998 kl. 23.30 til KUF / Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, fra Rune L. Hansen i Sveio. K:D.

* SDNR207 - Flyttemelding fra Fam. Rune L. Hansen, til Folkeregisteret, Høylandet kommune. Datert:  Angående flytting fra Sveio kommune i Hordaland fylke til Høylandet kommune i Nord-Trøndelag fylke. K:D.
 

* SDNR208 - Brev med Vedlegg fra Halvard Løkholm, Oppvekst- og undervisningsleder, Sektor for oppvekst og undervisning, Høylandet kommune, til Rune og Trude Hansen, 7977 Høylandet. «Diskusjonsgrunnlag vedr. hjemmeundervisning - 1. utkast» Datert: 21.08. 1998. K:D.

* SDNR208B - Brevsvar, på SDNR208-rlh, til Halvard Løkholm, Oppvekst- og undervisningsleder, Sektor for oppvekst og undervisning, Høylandet kommune, fra Rune og Trude Hansen, 7977 Høylandet. Ang. «Diskusjonsgrunnlag vedr. hjemmeundervisning.» Datert og overlevert: fredag 11.09. 1998. K:D.

* SDNR208C - 18.09. 1998 /// Notat / Skisse til punkter til en tilsynsavtale. K:D.

* SDNR208D - 4 punkter til tilsynsavtale i hjemmeundervisning, Høylandet kommune, mandag 21.09. 1998. K:D.

Sortert under 1999 :
 

Sortert under 2000 :
 

Sortert under 2001 :

* S151101 - Brev fra Steinkjer kommune Oppvekstetaten Grunnskoleavdeling, Til Rune Hansen
7977 Høylandet. Datert 15.11. 2001. "Steinkjer-modellen".  K:D.
-
 

Sortert under 2002 :

S051201 -   Brev - om "Billighetserstatning" - fra fam. Rune L. og Trude Hansen, 7977 Høylandet, - til Skaun kommune, Kommuneadministrasjonen, 7353 Børsa, datert: Onsdag 05.12. 2001.
 

S121201 -   Brev fra Skaun kommune, Rådmannen Nils Kristian Moe, Rådhuset, 7353 Børsa, - til Rune L. og Trude Hansen, datert: 12.12. 2001.
 

S121201x -    NOTAT Vedr. flyttinger & biografi etc., av Rune L. og Trude Hansen, 12.12. 2001. 
 

---
---
 

RLH-sjekkes opp:

- brev /-163A, dato ? -

---

---


- TIL TOPS | INDEX | THE END / Adresse & logo ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf. og fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/~hunwww/index.htm
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif