HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9601.htm  /  SDNR *.rlh for JANUAR 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


SDNR155B-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

TILSYNSAVTALE

med følgende innhold er i dag inngått mellom
Rindal kommune som kommune og Rune Hansen som familie:

"Tilsynslærer skal på kommunen sine vegne ivareta tilsynsansvaret jfr. grunnskolelovens § 27,3.

1. Tilsynslærer skal påse at hjemmeundervisningen har en viss grad av struktur.

2. Tilsynslærer skal påse at det er en viss grad av plan i undervisningen.

3. Tilsynslærer skal påse at undervisningen omfatter de mest sentrale emner for klassetrinnet i kjernefagene.

4. Tilsynslærer skal påse at vilkårene for hjemmeundervisning er til stede.

5. Tilsynslærer har ikke rettledningsansvar. Dette er ikke til hinder for at tilsynslærer på fritt grunnlag kan rettlede foreldrene i disses arbeid.

6. Tilbakemelding skal skje skriftlig til skolesjefen i etterkant av hvert tilsynsbesøk. Tilbakemeldingen skal være en kort oppsummering av ovennevnte punkter."

Denne avtalen skal gjelde ut skoleåret 1995/96, med mulighet for fornyelse ett år ad. gangen dersom partene ønsker en fortsettelse av avtalen.

Rindal ..................../ .......................-1996     Rindal ..................../ .......................-1996

..............................................................         .............................................................

Tove Flåtten                                                     Rune L. Hansen

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww