Rune L. Hansen / dagboksnotater : Moderne sadisme -    Db199501.htm

--- ---- ---- 1995, januar /

--- Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge ...
Av Rune L. Hansen

- FORORD   | HUN  / SKAUN-SKOLE-SAKEN   |SDNR | PDNR | THE END |

DAG >
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 <

1995 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1996 > 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

---

1997 >  01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1998 >  01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

1999 >  01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12  <<<

---


---

NOTAT, ca. januar 1995 :

Vi er en familie som er blitt trakassert av administrasjonen i vår kommune i tre års tid nu. På så forskjellig vis, og vi har stridd og arbeidet med dette døgnet rundt i denne ubeskrivelig forfærdelige tiden. Vi er meget slitne og klare av det, og har i hele denne tiden håpet på - og arbeidet for - at noen skal kunne gripe inn i saken og få en slutt på det hele. F.eks. rettsvesenet, som uansett må komme inn i saken, i og med de så alvorlige kriminelle overgrep vi er blitt utsatt for. Våre henvendelser så langt til politi, rettsapperat og offentlig administrasjon er blitt møtt med sjokkerende entydig kameraderi og bortforklaringer. Alt mens vi har det meget vondt og forfærdelig vanskelig, og forlengst har skjønt at mange av de hittil involverte i saken mest av alt frykter at saken skal bli nærmere gransket og komme frem i dagslyset. Det er sosialkontoret i vår kommune som har vært ansvarlig for denne trakasseringen, men også rådmann og flere har vært involvert og delaktige, og trakasseringen har vært ganske så mangeartet forskjellig! Det er fire barn og to voksne i vår familie. Barna er fra en til åtte år. Vi flyttet hit til Skaun i 1990, hvor vi kjøpte et småbruk av Skaun kirke via et alminnelig banklån. Vi har aldri hatt noen andre inntekter enn pappa Runes uførepensjon, derfor har det

*

---

---


- TIL TOPS | THE END / Adresse |


Denne side er fra (This page is from):
Rune L. Hansen,
N-7977 Høylandet, Norge.
Telefon: 74321530. Fax-modem: 74321530.

Postbankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: hunwww@online.no
Rune L. Hansen har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
Og er daglig leder
i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
adresse: http://home.sol.no/hunwww -
e-mail: hunwww@online.no