HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Tssd001.htm

--- Tana-skole-saken / Dokumentasjon, etc.

---

 INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |

--- SISTE NYTT :

- 15.01. 1998, Dagen, s. 16 / kort sagt, torsdag : "Lilletun, samene og foreldreretten", av Per Ola Hovd, Mosvik.

- 10.01. 1998, Dagen, s. 6 / nyheter, lørdag : "Ingen enighet i Tana", av Svein Villy Sandnes og NTB.

- 08.01. 1998, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, torsdag : «Truer med rettsak», og «Tana kommune krever at barna begynner på skolen: Jan Olsen truer med rettssak», av Svein Villy Sandnes.

- 25.12. 1997, HUN www / Notater - Til avisen Dagen, torsdag : "Foreldreansvar ifra departementet?!" av Rune L. Hansen.

- 23.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, tirsdag : "Lilletun vil løse Tana-strid" / "Jon Lilletun og Svein Helgesen til Finnmark: Ønsker å løse læreplan-konflikten", av Svein Villy Sandnes.

- 03.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, onsdag : "Ordføreren i Tana: Avviser kompromisset fra Beck", av Svein Villy Sandnes.
* - Mere om galskapen i kommuneadministrasjonen i Tana!!

- 01.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, mandag : "Christian W. Beck med kompromissforslag i skolestriden i Tana: Nasjonal læreplan kan innføres i Tana", av Svein Villy Sandnes.

- 29.11. 1997, Dagen, 3:3 lederplass, s. 3, lørdag : "Skolesaken i Tana", av Finn Jarle Sæle.

- 26. 11. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d25869.htm - : "Foreldre i Finnmark forbereder privatskole", NTB.
* "Foreldrene i Tana som står bak skolestreiken mot samisk læreplan, har fått signaler om at den nye regjeringen ikke vil trekke læreplanen. Foreldrene forbereder derfor etablering av egen privatskole. Bare 3 av de 86 ungene som i høst ble holdt hjemme fra de to Tana-skolene Seida og Austertana, får fortsatt hjemmeundervisning. De andre foreldrene sendte i slutten av september ungene på skolen igjen, i tillit til at det nye Stortinget ville forstå deres synspunkter." Osv. 

- 21.11. 1997, Dagen, forsiden + s. 9 / kristenliv, fredag : "Foreldre i Alta fortviler over avkristningen i skolen:
Etablerer privat grunnskole / Foreldre i Alta starter privat skole", og "Alta kommune: Er imot planene om ny skole", av Svein Villy Sandnes.
 

- 15.09. 1997, Dagen, forsiden - huv, mandag : "Avblåste markering foran Stortinget", -.

- 11.09. 1997, Dagen, s. 16 / kort sagt / debatt, torsdag : "Innstiller politisk arbeid", av Tana Høyre, v / Kåre Breivik, gruppeleder.

- 11.09. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, torsdag : "Forstår ikkje "foreldrerett"" - og: "Jon Lilletun anklager departementet: - Mangel på forståelse", og: "KFF fryktar opplæringslova", av Knut Bergheim.
* "- Departementet forstår ikkje omgrepet "foreldrerett" når dei legg seg opp i det teologiske ved planane for dei kristne friskulane, seier stortingsrepresentant Jon Lilletun (KrF). Side 6"

- 06.09. 1997, Dagen, s. 10 / nyheter, lørdag : "Christian W. Beck til hjemmeundervisere i Tana: - Skriv ikke under på noen ting", av Svein Villy Sandnes.

- 03.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, onsdag : "Jon Lilletun om den siste utviklingen i Tana-saken: Ønsker venteår for samisk læreplan", av Svein Villy Sandnes.

- 02.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, tirsdag : "Orienteringsmøte med Straume og Beck gav ringvirkninger: 100 barn får hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 30.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 6 / nyheter, lørdag : "Foreldremøte i Tana mobiliserte til hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 29.08. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, fredag : "- Full skolekrig i Tana", av Svein Villy Sandnes. NB!!!

- 28.08. 1997, Dagen, s. 6 - helside / nyheter, torsdag : "Marta Straume og Christian W. Beck til Tana i dag: Møte om hjemmeundervisning", og "Streiker på ubestemt tid", av Svein Villy Sandnes.
* "Høyskolelektor Marta Straume og førsteamanuensis Christian W. Beck har reist til Tana for å delta på et folkemøte om hjemmeundervisning i kveld. TRONDHEIM / TANA: På folkemøtet i kveld blir det gitt informasjon om hvordan familier som satser på hjemmeundervisning kan gå fram. Arrangementet vil finne sted på Tana turisthotell og arrangør er aksjonsgruppen som streiker imot at alle elevene i Tana skal ha samisk læreplan." Osv.

- 27.08. 1997, Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18558.htm - Oppdatert: 27. august 1997 kl. 0:03 - : "Ultimatum til Tana-foreldre", av Ole Magnus Rapp, i Tana.
* "I dag får de streikende foreldre i Tana ultimatum fra kommunen: - Følg de strenge reglene for hjemmeundervisning, eller avbryt aksjonen." Osv.

- 27.08. 1997, HUN / Notater : "Løgn og trusler i Tana kommune?" av Rune L. Hansen, 27.08. 1997. NB!

- 27.08. 1997, HUN / fax, onsdag : Fax til Tana kommune, fra Rune L. Hansen / HUN.

- 27.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, onsdag : "Kommunen informerer" - "Tana kommune: Informerer om hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 26.08. 1997, Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18469.htm - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18469.htm - Innenriks - : "Mot langvarig skolestrid i Tana", av Ole Magnus Rapp.
* "Den bitre skolestriden i Tana kan bli langvarig. Både departementet og foreldrene står steilt på sine krav." Osv.

- 26.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, tirsdag : "- Diktat uten lovhjemmel" - "Utdanningsdirektøren i Finnmark får kritikk: - Statlig diktat uten lovhjemmel", og "- Kjemper mot feilinformasjon", av Svein Villy Sandnes.

- 26.08. 1997, Nettavisen - http://www.nettavisen.no/valg97/8465.html - : "- Tvungen samisk neste år", av Olav Anders Øvrebø.
* "Elevene på skolene i Tana kommune kan selv velge undervisningsspråk. Det beroliger ikke Jan Olsen, aksjonsleder for skolestreiken i Finnmark-kommunen. - Neste år blir det tvungen samisk, sier Olsen til Nettavisen." Osv.

- 23.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 6, helside / nyheter, lørdag : "Sterke reaksjoner mot samiske læreplaner: Skolestreik i Tana mandag", og "Foreldre i Tana går mandag til skolestreik: Nei til samiske læreplaner", og "Følger opp saken", av Svein Villy Sandnes.
* "Det går mot skolestreik i Tana og Kåfjord kommuner i Finnmark. Mandag holder foreldre barna borte fra skolen i Tana og starter hjemmeundervisning i protest mot de samiske læreplanene som er innført. - Departementet har tatt fra oss retten til å bestemme læreplaner lokalt, derfor streiker vi, sier aksjonsleder Jan Olsen i Tana. Foreldre i Kåfjord slutter også opp om streiken. Statssekretær Astrid Søgnen i KUF ber mandag Statens Utdanningskontor i Finnmark å følge opp saken for å se om opplegget for hjemmeundervisning er i strid med bestemmelsene for skolen. Side 6." Osv.

- 21.08. 1997, Dagen, 1/3 s. 7 / nyheter, torsdag : "Foreldre holder barna hjemme fra skolen", NTB.
* "TROMSØ: Foreldre fra flere skolekretser i Tana i Finnmark vil holde barna sine hjemme fra skolen når den starter i neste uke, i protest mot den nye samiske læreplanen, melder Nordlys.
   Det er aksjonen Nei til Sameland som på denne måten markerer at den ønsker at barna skal følge ordinær norsk læreplan. En avstemning blandt foreldrene resulterte i at tre av fem skolekretser ønsket norsk læreplan, men Utdanningsdepartementet pålegger dem likevel å følge den samiske.
   Leder av aksjonen Nei til Sameland, Jan Olsen, sier til Nordlys at foreldrene vil starte private skoler dersom ikke departementet bøyer av.  NTB."
 

---

------

- INDEX :

*
* ---
*
-
 

---
 
 

***

-

---

---


TIL TOPS | INDEX | THE END / Adresse & logo ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif