-- 20130211-fra-NAV-I-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 11.02. 2013 ankom meg med posten torsdag 14.02. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130211-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----