-- 20100604-Folkemordet-i-Norge.html    --- Folkemordet-Index.html ( intern ) --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html ( ekstern ) ---   

RLH:     

  
   Folkemordet i Norge

   Jeg gjengir her et avsnitt fra mitt brev i dag, 04.06. 2010, til Norges Høyesterett ( ekstern ):

   "For det enda videre perspektiv vil jeg peke på at min politi-anmeldelse anfører mulighet for at kriminelle i Norges nuværende regjering under Arbeiderpartiet kan være involvert i saks-komplekset. Påtale-myndigheten ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ønsker å henlegge politi-anmeldelsen uten å innlede efterforskning, hvilket er forskriftsmessig påklaget fra min side. Jeg nevner her dette angjeldende regjeringen fordi jeg er av den oppfatning at også dette har relevant og særlig vesentlig betydning utenfor foreliggende sak, et forhold jeg regner med jeg ikke trenger utdype her, men om ønskelig også kan utdype. Jeg kan vel og bør vel her angående dette siste si så meget som at det synes som å handle om et slags folkemord nu i flere ti-år pågående i Norge i regi av særlig Arbeiderparti-regjeringen og medskyldige. Ikke for fysisk å utrydde hele befolkningen, men en viss prosent-andel av befolkningen for ved terror, trakassering og frykt å utrydde og å hindre opposisjon, og derigjennom videreføre og opprettholde sin egen makt og ideologi. Fullstendig utenfor og på tvers av overordnet lov og rett, med de mest uhyrlige kriminelle metoder og konsekvenser. Terroren og frykten og økonomisk kontroll har skapt et stadig mere omfattende nettverk av involverte særlig via nøkkel-personer innenfor myndigheter og forvaltning. I og omkring de kommunale såkalte barnevern-tjenester er i så måte særlig livlig kriminell virksomhet. Jeg og min familie står for og har integritet i hjemmeskole og livsverdier i pakt med og foredlende de felles-menneskelige verdier, slik disse vernes om i for eksempel Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges grunnlov og det kristne neste-kjærlighetens evangelium. Enkelt og greit nok, men uønsket av Arbeiderparti-ideologien, som derfor på kryss og tvers vil ha svertet og til-intetgjort undertegnede. Overdådig lett nok for enhver å se og å bevise. / Det er ikke bare prestisje og forhastede slutninger som i dette saks-komplekset har forurettet meg og mine barn og vår familie."

Rune L. Hansen

---