-- Folkemordet-Index.html    --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Tortur-index.html ( intern ) --- Sannhets-og-Forsonings-kommisjonen-Norge.html ( intern ) --- Menneskehandel-Index-Norway.html ( ekstern ) ---

RLH - pr. 26.11. 2016:    

Diverse: -- Folkemord-begreper-og-ordbruk.html ( intern ) -- 20100604-Folkemordet-i-Norge.html ( intern ) -- 20100604-Folkemordets-logikk-FJS.html ( intern ) -- Folkemordet-2012.html ( intern ) -- 

---

Folkemordet i Norge / The Norwegian genocide
- Index:--
 20120301-Folkemord-politi-anmeldelse.html ( intern )Bekreftelse 01.03. 2012 på av RLH anmeldt forhold, folkemord.

--  20120319-til-FYn-fra-RLH.html ( intern ) - Inn-scannet, jpg-format: Side 1 av 3 ( intern ) , Side 2 av 3 ( intern ) og Side 3 av 3 ( intern ).

--  20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ( intern ), ((Inklusivt: 20120326-VEDLEGG.html ( intern ))).

-- 
20120329-to-India-from-Norway.html ( intern ) - Inn-scannet, jpg-format: Side 1 av 3 ( intern ) , Side 2 av 3 ( intern ) og Side 3 av 3 ( intern ).

--
20120402-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -

--
20120605-Om-drap-og-ytringsfrihet-i-Norge.html ( intern ) -

-- 
20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -

--
20120510-Rettelse.html ( intern ) -

--
20140804-Ang-kriminelle-forhold.html ( intern ) -

--
20140829-Utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern )

--
20140904-fra-Politiet-til-RLH-ang-anmeldelse-mottatt-20140829.pdf ( intern ) -

--
20140904-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -

--
20141028-til-SI-og-Politiet-og-andre-fra-RLH.html ( intern )

--
20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html ( intern ) -

--
20150201-to-ICC-from-RLH-Norway.html ( intern ) -

--
20150304-til-SI-fra-RLH.html ( intern )

--
20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern ) -

--
20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern ) -

--
20150512-Anke-over-Haugaland-tingrett-dom-20150416.html ( intern ) -

--
20150531-ang-menneskehandel-til-Finn-no-fra-RLH.html ( intern )

--
20150604-mere-ang-menneskehandel-til-Finn-no-fra-RLH.html ( intern )

--
20160818-Anke-til-Hoyesterett-fra-RLHansen.html ( intern ) -

--
20161115-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -

--
20161126-til-SI-fra-RLH.html ( intern )

--

---


---
---