-- Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html                            --- BREVENE ( ekstern )    

RLH: Dette skriv oversendes 22.12. 2010 til NAV Vindafjord ( intern ) samt til Statens Innkrevingssentral ( intern ).


RLH: Min bankkonto =  3535 20 62 357 (Sparebank1)  
PS: Det er fra hjem 13,1 km tr nær-butikken (Vikebygd landhandel). Og 38,9 km tr Skjold. Og 99,6 km tr Haugesund.
Og fra hjem til Vikebygd landhandel t 6,55 km. Og fra Vikebygd landhandel til Isvik Skjold t 13 km. Og fra Isvik Skjold til Haugesund sentrum t 30,7 km.
Og fra hjem til Isvik Skjold t 19,45 km. Og fra hjem til Haugesund t 49,7 km.
Og fra hjem: 25,6 km t Ølensvåg, og 31 km t Ølen, og 40,2 km t Sandeid.

Husholdningsbudsjett - RLH pr. 21.12. 2010, men ikke helt oppdatert særlig mht. dagligvarer, bensin, og bistand ytt av NAV Vindafjord, etc. særlig for den siste tid /          


Fra og med 22.02. 2010 /


--- --- --- Dagligvarer:
xxx -- Dagligvarer 23.02. 2010 Kiwi Isvik kr. 1049,- betalt.
xxx -- 20100303, betalt dagligvarer Vikebygd landhandel AS kr. 717,-
xxx -- Dagligvarer 08.03. 2010 Coop Prix Lykkeveien Stavanger kr. 106,- betalt
xxx -- Dagligvarer 09.03. 2010 Narvesen Hotell Atlantic kr. 69,- betalt
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 Coop Prix Lykkeveien Stavanger kr. 170,- betalt
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 Løkkeboden kr. 88,-
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 YX Løkkeveien kr. 123,-
xxx -- Dagligvarer 11.03. 2010 Noor Grønnsaker kr. 80,-
xxx -- Dagligvarer 11.03. 2010 Kiwi Isvik kr. 673,-

xxx -- Dagligvarer Coop Marked Sandeid 16.03. 2010 kr. 237,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 16.03. 2010 kr. 448,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 1.311,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 83,- bretalt.
xxx -- Dagligvarer Europris Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 285,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 22.03. 2010 kr. 547,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Isvik 26.03. 2010 kr. 1.376,- betalt.

xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 30.03. 2010 kr. 548,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 06.04. 2010 kr. 618,- betalt.
xxx --
Dagligvarer Vikebygd Landhandel 10.04. 2010 kr. 548,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Isvik 10.04. 2010 kr. 858,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 15.04. 2010 kr. 632,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 16.04. 2010 kr. 679,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 22.04. 2010 kr. 782,- betalt.
z-- Dagligvarer 27.04. 2010 Coop Mega Sola kr. 185,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 ICA Nær Langgaten Sandnes kr. 287,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 Mix Import  Sandnes kr. 95,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010
Asia-busikk Sandnes kr. 180,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 ICA Nær Vågen Sandnes kr. 227,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Rema 1000 kr. 300,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Mix Import  Sandnes kr. 229,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Vietnor Rainbow kr. 162,- betalt.

z-- Dagligvarer 02.05. 2010 Coop Sandeid kr. 86,- betalt.
z-- Dagligvarer 07.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 620,- betalt.
zz-- Dagligvarer 10.05. 2010 Kiwi Isvik kr. 684,- betalt BankAxept *623573. Tilbake-betales!
z-- Dagligvarer 15.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 619,- betalt.
z-- Dagligvarer 19.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 410,- betalt.
z-- Dagligvarer 22.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 647,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.05. 2010 Kiwi Isvik kr. 1.228,- betalt.
z-- Dagligvarer 01.06. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 424,- betalt.
z-- Dagligvarer 03.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 705,- betalt.
z-- Dagligvarer 08.06. 2010 Coop Sandeid kr. 427,- betalt.
z-- Dagligvarer 11.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 501,- betalt.
z-- Dagligvarer 16.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 820,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 805,- betalt.
z-- Dagligvarer 26.06. 2010 Kiwi Isvik kr. 765,- betalt. 
z-- Dagligvarer 29.06. 2010 Kiwi Isvik kr. 227,- betalt.
z-- Dagligvarer 02.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 560,- betalt.
z-- Dagligvarer 06.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 604,- betalt med penger lånt fra Frøydis og Stauda sin konto. Tilbakebetales!
z-- Dagligvarer 19.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 557,17 betalt.
z-- Dagligvarer 15.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1278,74 betalt.
z-- Dagligvarer 24.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1543,96 betalt.
z-- Dagligvarer 09.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1469,54 betalt.
z-- Dagligvarer 0x(13?).07. 2010 Kiwi Isvik kr. 732? betalt.
z-- Dagligvarer 28.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 987,- betalt.
z-- Dagligvarer 02.08. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 314,- betalt.
z-- Dagligvarer 04.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 764,- betalt.
z-- Dagligvarer 07.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 308,- betalt.
z-- Dagligvarer 10.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 613,- betalt.
z-- Dagligvarer 14.08. 2010 Kiwi Isvik kr. 954,- betalt.
z-- Dagligvarer 14.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 846,- betalt.
z-- Dagligvarer 20.08. 2010 Kiwi Isvik kr. 542,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.08. 2010 Coop Amanda kr. 442,- betalt.
z-- Fretex Haugesund 04.10. 2010 kr. 6,- betalt.
z-- Dagligvarer 04.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 113,98 betalt.
z-- Dagligvarer 08.10. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 328,22 betalt.
z-- Dagligvarer 21.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 1309,33- betalt.
z-- Dagligvarer 22.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 1047,04- betalt.
z-- Dagligvarer 18.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 1103,63- betalt.
z-- Dagligvarer 18.12. 2010 Vikebygd landhandel kr. 788,- betalt.

   -- Annonse 215,- kr. 14.04. - 14.05. 2010 Finn.no salg bilen Chevrolet.
   -- Annonse 25,- kr. 14.04. - 14.05. 2010 Finn.no salg hesten. Idun betale.
   --

Gjennomsnitt Dagligvarer for meg for månedene mars til og med august 2010 har vært kr. 5.862 måneden.
Dette har vært lite og for lite og på sparebluss i forhold til alt vanlig. Mere realistisk og vanlig kunne kanskje ha vært oppnådd med 10.000 kr. måneden til Dagligvarer.

--- --- --- Trygd (uførepensjon):
z ----- Trygden fra NAV for mars 2010 utbetalt med kr. 9.908,-  
z ----- Trygden fra NAV for april 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
z ----- Trygden fra NAV for mai 2010 utbetalt 14.05. 2010 med kr. 6.707,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.259).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2010 utbetalt 18.06. 2010 med kr. 6.547,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.259).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2010 utbetalt 20.07. 2010 med kr. 8.679,- (inkludert efterbetaling 01.05.-30.06, gr.pensjon opp). (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for august 2010 utbetalt ca. 20.08. 2010 med kr. 7.227,-(Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for september 2010 utbetalt 20.09. 2010 med kr. 7.227,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2010 utbetalt 20.10. 2010 med kr. 11.142,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2010 utbetalt 10.12. 2010 med kr. 20.428,- (dvs. uten skatte-trekk kr. 5.631).

--- --- --- Gaver til Rune L. Hansen:
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 15.06. 2010 kr. 3.000,- inn på min konto.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 21.06. 2010 bensin 10 liter + 2 brød + 4 melk + jordbær + fløte + div.
--- Gave fra farmor (= min mor) 06.12. 2010 kr. 5.000,- Ankom ca. 09.12. 2010.

z --  20100211- Inn kr. 1.200,- fra NAV Vindafjord - Vedtak ( ekstern ). -
z ----- 20100309 - Inn kr. 1.650,- fra Vedtak NAV Vindafjord (derav kr. 500,- til reise) ( ekstern )  
-- Inn 22.04. 2010 til min konto kr. 2.200,- fra NAV Vindafjord.
-- Fra NAV Vindafjord inn til min konto kr. 5.000,- for telefon-regningen - se vedtak ( ekstern ).
z ----- Krisehjelp NAV Vindafjord ca. 03.05. 2010 inn til min konto kr. 1.100,-
z ----- Fra NAV Vindafjord 01.06. 2010 kr. 1.200,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord (en uke "livsopphold") 08.06. 2010 kr. 600,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord 15.06. 2010 kr. 600,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 01.07. 2010 kr. 734,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 12.07. 2010 kr. 734,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? eller TEG? 14.07. 2010 kr. 784,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 20.07. 2010 kr. 1465,- inn på min konto.

------ Saldo min bank-konto 25.03. 2010: kr. 4.307,-  
------ Saldo min bank-konto kvelden 06.04. 2010: kr. 872,-
------ Saldo min bank-konto kvelden 14.04. 2010: kr. 323,-  
--- Saldo bank-konto kvelden 22.04. 2010 = 1.485,- kr. - og da ikke forsikring eller strøm etc. betalt.
-- -- Saldo min konto 26.04. 2010 kr. 7.560,-
-- -- Saldo min konto kvelden 26.04. 2010 kr. 936,-
-- -- Saldo min konto dagen 03.05. 2010 kr. 1.175,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 03.05. 2010 kr. 75,-  
-- -- Saldo min konto dagen 08.06. 2010 kr. 490,-  
-- -- Saldo min konto dagen 26.06. 2010 ca. kr. 1.400,-
-- -- Saldo min konto dagen 28.06. 2010 ca. kr. 640,-  
-- -- Saldo min konto dagen 30.06. 2010 kr. 17,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 02.07. 2010 ca. kr. 60,-?-  
-- -- Saldo min konto kvelden 25.11. 2010 ca. kr. 99,-  
-- -- Saldo min konto dagen 16.12. 2010 kr. 17.267,-  
-- --
Saldo min konto dagen 21.12. 2010 kr. 1.972,-  

--- --- --- Gjeld - skyld:
--- --- Frøydis & Stauda konto med saldo 3.400 kroner:
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 22.02. 2010 tg kr. (3000,- + 375,-) 3.375,-
-- Lånt tg 26.04. 2010 kr. 2.000,- fra Frøydis og Stauda sin konto til inn min konto.
--- Lån 19.05. 2010 kr. 2.500,- fra Frøydis og Stauda sin konto. Tilbakebetalt tg kr. 3.000,- 25.06.2010. 
-- Tilbake-betalt Frøydis og Stauda tg 03.05. 2010 kr. 1.700,- Deres saldo skal være og er nu kr. 3.400,-
-- Kr. 1.100,- overført til Frøydis og Stauda tg. 03.05. 2010 for bet. til Kjetil Skartland (1.200,- ).
-- Tilbakebetalt 25.11. 2010 Frøydis og Stauda kr. 2.800,- tg. Deres saldo skal være kr. 3.400,- og er nu 2.900,- Jeg enda altså skyldig 500,- kr.
-- Deres saldo 21.12. 2010 er kr. 2.148,48. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 2.149 = kr. 1.251,-

--- --- Master Card kreditt Sparebank1:
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 15.03. 2010 skyldig kr. 9.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 476,- forfall ca. 20. hver måned. Betalt 23.03. 2010 tg kr. 476. 
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 09.04. 2010 skyldig kr. 9.004,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 250,- forfall ca. 20. hver måned.
--
Uttak 10.04. 2010 kr. 2.000,- -- Regning Master Card Gold totalt pr. 15.04. 2010 skyldig kr. 11.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 500,-? forfall ca. 20. hver måned.
-- MasterCard Sparebank1 minimum kr. 250,- forfall 20.04. 2010. Betalt.
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.052,- Betalt tg 19.05. 2010 avdrag kr. 302,-
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.518,- Betalt tg 24.06. 2010 avdrag kr. 350,-
-Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 12.414 pr. 05.07.2010. Avdrag kr. 350,- betalt tg 25.07. 2010. (Betalings-frist 20.07.2010.)
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.312,- Betalt tg 25.08. 2010 avdrag kr. 500,-
-- Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 18.999,66 pr. 05.11.2010. Avdrag minimum å betale kr. 474,99. Betalings-frist 20.11.2010. Betalt kr. 1.000,- tg 25.11. 2010.
-- Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 18.325 pr. 03.12.2010. Avdrag minimum å betale kr. 458,13. Betalings-frist 20.12.2010. Jeg betalte nu heller kr. 13.000 dato 17.12. 2010 pr. tg.  

--- --- --- Hus-lån. Betales autotrekk: -- Hus-lån, kr. 1.471,- kr. månedlig, forfall ca. 20. i hver måned - Auto-trekk.
z -- Hus-lån kr. 1.465,- mnd. trukket 22.03. 2010. Betalt.
z -- Hus-lån kr. 1.465,- mnd. trukket 20.04. 2010. Betalt.
z--- Hus-lån, kr. 1.465,- månedlig autotrekk. 20.05. 2010. Betales av NAV Vindafjord 20.05. 2010. -
z -- Hus-lån, kr. 1.465,- månedlig autotrekk. 20.06. 2010. Betalt av NAV.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.07. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.08. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.09. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.10. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.11. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.12. 2010. Ikke Betalt - auto-trekk.

x    -- 31.03. 2010: Betalt gebyr kr. 60.- konto Sparebank1.
x--- Gebyr Sparebank1 - 31.05. 2010 kr. 60,- trukket / betalt.
x--- Gebyr Sparebank1 - 30.06. 2010 kr. 60,- trukket / betalt.
x--- Gebyr Sparebank1 - 30.07. 2010 kr. 60,- ? enda ikke trukket / betalt.

--- --- --- Bil - bruk og vedlikehold:
-- Betalt av NAV Vindafjord 22.03. 2010? eller senere?: -- Regning årsavgift bil Chrysler kr. 2.790,-
Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne fikk jeg 22.03. 2010 beskjed fra NAV Vindafjord om at de betaler, - men ingen av de andre regningene.)
z-- Tilleggsavgift (for sen betaling) Årsavgift bil Chrysler kr. 250,- betalt tg 19.05. 2010. -
-- Gjenåpnet mitt direkte-medlemskap i Falck (tidl. Falken) pr. telefon i dag 22.02. 2010, men jo for den nye bilen. Våger ikke være uten mere, i tilfelle om noe skulle skje. Koster omkring ca. 500,- kr. pr. halvår? Ikke betalt.
x -- Falck Redning AS kr. 641,- tg betalt 04.03. 2010.
- Falck Redning AS / Bil, (periode 01.08.2010 - 31.01.2010), forfall-dato 25.07.2010 betalt tg 25.07. 2010 kr. 726,- rlh ok.

   -- Bot 30.04. 2010 Sandnes kjørt noen m uten sele, kr. 1.500,- (frist 21.05. 2010), ikke betalt.
z-- Bot (uten sele noen meter) bilen Sandnes betalt tg 19.05. 2010 kr. 1.500,-
-- Europark parkeringsbot 08.03. 2010 Stavanger kr. 770,- (inkl. purregebyr kr. 60,-) forfall 26.04. 2010. Betalt.
-- Europark parkeringsbot 09.03. 2010 Stavanger kr. 770,- (inkl. purregebyr kr. 60,-) forfall 26.04. 2010. Betalt.

z -- Ferje-billett 27.04. 2010 til Sandnes kr. 161,- (+ Idun kr. 35,-) betalt.
z -- Ferje-billett 30.04. 2010 fra Sandnes kr. 161,- betalt.
z -- Bilen kjørt ca. 240 km tur retur Tindeland Sandnes 27.-30.04. 2010.

x -- Haugalandspakken AS bompenger kr. 120,- Betalt 04.03. 2010 tg.
-- Bompenger Haugalandspakken AS, kr. 120,- (betalingsfrist 23.04. 2010). Betalt.
-- Bom-penger Stavanger Sandnes 27.-30.04. 2010 kr. ?
-- Bompenger Haugalandspakken as kr. 120,- forfall 23.04. 2010. Betalt.
z-- Bompenger Haugalandpakken as betalt tg 19.05. 2010 kr. 24,-
z-- Bompenger Haugalandpakken as betalt tg 25.08. 2010 kr. 60,-
 z-- Bom-penger Nord-Jæren Bompengeselskap AS kr. 120,- bet.frist 23.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 24.06. 2010.
 z-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 96,- bet.frist 29.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 24.06. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 60,- bet.frist 27.08. 2010. Betalt tg 25.10. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 156,- bet.frist 27.09. 2010. Betalt tg 27.09. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 84,- bet.frist 22.11. 2010. Betalt tg 25.11. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 36,- bet.frist 20.12. 2010. Betalt tg 17.12. 2010.


z-- Parkering Stavanger 27.04. 2010 kr. 18,- betalt.
z-- Parkeringsavgift Haugesund Parkering kr. 30,- betalt.
-- 05.11. 2010 Parkeringsavgift Haugesund Parkering kr. 10,- betalt.

 -- TEG bil-hjelp kr. 546,- enda ikke betalt.
q   -- 20100303, betalt (TEG) ny dynamo-reim bilen fra bilverkstedet Varden Bil AS kr. 546,- Pr. 24.03. 2010 ikke betalt. Pluss evt. utgifter for TEG. Ikke betalt.
xxx -- 20100301, betalt dynamo-reim bilen oppkrav posten fra Anker kr. 530,- (Feil reim, ny må bestilles. Noe retur-betaling for den som var feil - snakke med bilverkstedet Anker om dette.)


-- Bilen, servo-olje, 03.05. 2010 kr. 120,- betalt.

xxx -- Bilen 54,86 liter blyfri 95 bensin (a 12,65 pr. liter) 23.02. 2010 Esso Skjold kr. 694,- betalt.
-- Bensin 18.03. 2010 kjøpt og betalt Esso Skjold kr. 420,- (Derav 300,- fra NAV Vindafjord betalt - se deres Vedtak datert 17.03. 2010 - ekstern )
x - (-- Bensin 26.03. 2010 - 64 liter blyfri 95 x 12,99) kjøpt og betalt Esso Skjold kr. 832,-
z -- Uttak 25.04. 2010 kreditt-kort Master Card Gold kr. 831,- bensin (64.48 liter blyfri 95).
zz-- Bensin 10.05. 2010 33,46 liter kr. 442,- betalt MasterCard *2451, tilbake-betales!
z-- Bensin 08.06. 2010 - 5 liter kr. 64,- betalt.
z-- Bensin 95 blyfri 31,16 liter 29.06. 2010 kr. 400,- betalt.
z-- Bensin 95 blyfri 59,41 liter 15.07. 2010 kr. 917,95 betalt bankkort.
z-- Bensin 02.09. 2010 Esso Raglamyr blyfri 95 (34,42 liter) kr. 518,92 betalt.
z-- Bensin (12,59 pr. lier) 95 blyfri 14.32 liter 04.10. 2010 kr. 180,29 betalt.
z-- Bensin 08.10. 2010 Shell Ølen 12,41 liter 95 blyfri kr. 150,04 betalt.
z-- Bensin 21.10. 2010 Esso Skjold blyfri 95 (59,20 liter) kr. 764,27 betalt.
z-- Bensin 19.11. 2010 Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06 betalt.

-- Nabo Kjetil for brøyting, i dag 22.02. 2010 betalt tg kr. 350,-
q   -- Kjetil brøytet 27.02. og 03.03. 2010, pr. 15.03. 2010 ikke betalt.
q   -- Idun betale Kjetil for 2 silo-baller, den siste levert 06.04. 2010, tilsammen kr. 700,-
q   -- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr). Altså 600,- kr. ikke betalt, skyldig til Idun.
q   -- Skyldig Kjetil Skartland pr. 03.05. 2010 kr. 1.200, ikke betalt.
-- Betalte Kjetil Skartland, meg og Idun, pr. tg 07.05. 2010 kr. 1.200,- for 2 stk. sne-brøyting og 2 stk. siloballer. Ikke skyldig mere.
ok-- Silo-ball fra Kjetil Skartland 11.05. 2010 kr. 350,- Idun skal betale. Betalt Idun via rlh TG 25.07. 2010. -
-Kjetil siloball Idun kr. 350,- tg-rlh-25.07. 2010 betalt  

q --  15.04. 2010: Tannlege-regningen i dag ble på 1.408,- kr. Ubetalt.
-- Tannlegen 15.04. 2010 kr. 1.408,- forfall 25.04. 2010, betalt.
 z-- Tannlege-regning faktura 315 pasient nr. 2503 dato 15.04. 2010 kr. 986,- Tannlege konto: 3201 33 64116. Betalt pr tg 25.06.2010.
 z-- Tannlege-regning faktura 368 pasient nr. 2503 dato 01.06. 2010 kr. 625,- Tannlege konto: 3201 33 64116. Betalingsfrist 11.06.2010. Betalt pr tg 25.06.2010.
-- Resept nr. 362677 egen-andel kr. 42,- betalt 05.05. 2010, anti-biotika, tannlegen.
-- Tannlegen 05.05. 2010, regning kr. 986, - betalings-frist 15.05. 2010, ikke betalt.


--- --- --- E-kraft - strøm:
x -- Skånevik kraftlag, e-kraft kr. 731,- betalt 04.03. 2010 tg.
q   -- Strøm (e-kraft) Avregning, Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 810,- (betalings-frist 30.04. 2010). Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). -
q   -- Strøm (e-kraft) Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 856,- (betalings-frist 07.04. 2010). Ny frist med innkasso-trussel 12.05. 2010. Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
q   -- Strøm (e-kraft) Avregning, Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 810,- (betalings-frist 30.04. 2010). Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
 -- Strøm-regning Avregning forfall 01.06. 2010 kr. 565,- skal betales av NAV Vindafjord?
 -- Strøm-regning Avregning forfall 05.07. 2010 kr. 648,- skal betales av NAV Vindafjord? 
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.07. 2010 kr. 438,75 skal betales av NAV Vindafjord? Purring / Inkassovarsel - frist 01.09. 2010.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.08. 2010 kr. 466,19 skal betales av NAV Vindafjord?
-- Strøm-regning Skånevik Ølen Kraftlag / Purring/inkassovarsel Kredinor saksnr. 154527710 forfall 01.12. 2010 kr. 520,89 betalt tg 25.11.2010. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 01.12. 2010 kr. 709,72 betalt tg 25.11.2010. 


--- --- ---
Forsikring:
-- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato 24.03. 2010. Videre dato ca. 24. i hver måned.
Betalt autotrekk 24.03. 2010.
-- Forsikring. Betales autotrekk: -- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato ca. 24. i hver måned. 
Fra og med 24.04. 2010 kr. 1050,- pr. mnd. (Betalt autogiro 25.04. 2010.) Fra og med 24.05. 2010 kr. 673,- pr. mnd. Fra og med 24.06. 2010 kr. 670,- pr. mnd.

z-- Forsikring hus og bil forfall 24.05. 2010 kr. 673,- Betalt. Autotrekk.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.06. 2010 kr. 670,- Betalt. Autotrekk.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.07. 2010 kr. 670,- Betalt. AvtaleGiro/Autotrekk.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.08. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.08. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.09. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.09. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.10. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.10. 2010.
z-- Forsikring hus og bil forfall 24.11. 2010 kr. 670,- Betalt kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.11. 2010.

--- --- --- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt:

q   -- Kommunale avgifter termin 1:2, 2010, kr. 1.631,- (betalings-frist 31.03. 2010). Betalings-varsel med ny frist 03.05. 2010. Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.

--- --- --- 
TV, radio:
x -- Viasat kr. 100,- betalt pr. tg 22.02. 2010.
q              - Viasat abonnement kr. 165,- + 35,- (faktureringsavgift) = kr. 200,- (betalings-frist 12.04. 2010) månedlig.
     -- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betales pr. AG ca. 23. i hver måned. Betalt 23.04. 2010.
-- Viasat tv kr. 200,- mnd. forfall 12.04. 2010. Betalt.
 z-- TV Viasat månedlig (09.05.-09.06.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 14.06. 2010, ikke betalt. Inkassovarsel kr. 260, - bet.frist 14.06. 2010, ikke betalt.
Betalt tg 15.06. 2010.
z-- TV Viasat månedlig (09.06.-09.07.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 14.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 15.06. 2010.
 z-- TV Viasat månedlig (09.07.-09.08.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 12.07. 2010, ikke betalt. Betalt pr tg 25.06.2010. Og 25.08.2010 kr 200,- (9.8-9.9.2010 frist 16.08.2010) betalt tg. Og 25.08.2010 kr 200,- (9.9-9.10.2010 frist 13.09.2010) betalt tg.
z-- TV Viasat månedlig (09.11.-09.12.2010) kr. 200,- (165 + 35), betalingsfrist 15.11. 2010t. Betalt pr tg 25.11.2010. Og fakturanr. 16669877 dato 13.11.2010 forfall 13.12.2010 krav kr. 536,- (09.12.-31.12.2010 kr. 197,- + 01.01.-31.01.2011 kr. 299,- + faktureringsavgift 40,- kr.). Betalt tg 25.11. 2010. 
 --

x -- Canal Digital (Norgespakken) betalt pr. tg 22.02. 2010 kr. 433,-
 z-- TV Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr kr. 632,- bet.frist 27.05. 2010, ikke betalt. Betalt tg 15.06. 2010.
 z-- TV Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr kr. 632,- bet.frist 27.08. 2010, ikke betalt. Betalt tg 25.08. 2010.
x-- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betalt AG 23.05. 2010.
x-- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betalt AG 23.06. 2010.
 z-- TV Canal Digital Norgespakken (597) + fakt.gebyr (35 kr) kr. 632,- periode 01.12.2010-28.02.2011 bet.frist 27.11. 2010. Betalt tg 25.11. 2010.

-NRK-Kringkastingsavgift (periode 01.07.10-31.12.10) kr. 1.217,16 betalt 25.07.2010 tg, bet-frist 31.07.2010, rlh ok.


--- --- --- Telefon & Internett:
-- Jeg har 15.03. 2010 en telefon-regning liggende foran meg på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010. Fikk utsatt betalingsfristen med en måned til 24.04. 2010. Betalt tg 26.04. 2010.
z   -- En telefon-regning, på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010. Men: Jeg fikk 25.03. 2010 utsatt betalings-fristen til senest 24.04. 2010. Regningen betalt tg 26.04. 2010.
---- NAV Vindafjord sier 15.04. 2010 på sitt kontor at de skal betale 5.000,- av telefon-regningen når Idun har innbetalt til min konto 1.670,- kr. for sin telefon-regning. Og at de iøvrig innbetaler til min konto kr. 900,- til "krisehjelp livsopphold" for 9 dager a 100,- kr. (fra 11.04. 2010) frem til 20.04. 2010.
z-- Telefon-regningen (forfall 24-04. 2010) betalt tg kr. 6.624,-
z-- Idun betalte 27.04. 2010 sin andel av telefon-regningen og iøvrig så vi kom i balanse med hverandre.
 -- Telefon-regning kr. 4.850,- (pluss Idun kr. 2.664,- = kr. 7.514,-) bet-frist 18.06. 2010, ikke betalt. Jeg telefonerte 24.06. 2010 og snakket med Telenor om problemet med å kunne betale denne regningen. Det beste vilkår jeg kunne få og fikk var at den nu blir delt opp i 3, og skal da dermed betale 1. avdrag 2515,-kr. frist 20.07.2010 og 2. avdrag 2.500,-kr. frist 20.08.2010 og 3. avdrag 2.500,-kr. frist 20.09.2010. Ny telefon-regning vil komme 02.09.2010 ble jeg fortalt.
-- 07.2010 fra Idun til RLH kr. 2.700,- = Iduns telefon-regning. Ok.
--Telenor 3-delt telefon-regning (inkl. Idun) kr. 2514,86 bet.-frist 24.07. 2010 betalt pr. tg rlh 25.07. 2010. Og kr. 2.500,- betalt tg ok 25.08. 2010.
-- Telenor Trådløs Bredbåndruter, Dag % Natt, kr. 20,- bet.-frist 05.08.2010, betalt pr tg 25.07. 2010.

-- Telenor (Betalingsavtale - 1a3) forfall 24.07.2010 betalt kr. 2.514,86 - 25.07. 2010 tg.
-- Telenor (Betalingsavtale - 2a3) forfall 24.08.2010 betalt kr. 2.500 tg 25.10. 2010.
-- Telenor (Betalingsavtale - 3a3) forfall 24.09.2010 betalt kr. 2.500 tg 27.09. 2010.

-- Telenor (Betalingsavtale - 1a3) forfall 26.11.2010 betalt kr. 2.544,- tg 25.11. 2010.
-- Telenor (Betalingsavtale - 2a3) forfall 26.12.2010 ikke betalt kr. 2.544.
-- Telenor (Betalingsavtale - 3a3) forfall 26.01.2010 ikke betalt kr. 2.546,73.

--- --- --- Diverse utgifter:
-- Betalt tg 23.03. 2010: -- Års-avgift medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 300,- forfall 23.03. 2010.
z-- Bladet HjemmePC 09.2010 - 08.2011 kr. 769,- betalt tg 25.08. 2010. Husk: Sies opp!

x    -- Avtale-Giro månedlig kr. 75,- (Canal Digital?) Betalt AG 23.03. 2010.
-- ut AG (AvtaleGiro) 23?07.2010 kr. 162?
x -- Idun skylder pr. 03.03. 2010 pappa kr. ca. ? 3 - 5 hundre kr.
-- Ferje 08.03. 2010 Arsvågen til Mortavika (Stavanger) med bil kr. 161,- (+kr. 35,- Idun passasjer) - Idun la ut.
xxx --
Ferje 11.03. 2010 Mortavika (Stavanger) til Arsvågen med bil kr. 161,-
x -- Idun betalte pappa 08.03. 2010 kr. 400,-
-- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr) ikke betalt
q   -- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr). Altså 600,- kr. ikke betalt, skyldig til Idun.
z-xx -- -- -- -- Betalt kr. 300,- av NAV 18.03. 2010 se deres Vedtak datert 17.03. 2010 -- Bensin trengs. 


--- --- --- Uventede utgifter:
q   -- 20100303, betalt (TEG) ny dynamo-reim bilen fra bilverkstedet Varden Bil AS kr. 546,- Ikke betalt. Pluss evt. utgifter for TEG. Ikke betalt.
z-- Regning årsavgift 2009 bil Chevrolet kr. 3.435,- betalingsfrist 22.05. 2009. Betalt pr. tg 21.05. 2009.
z   -- Regning årsavgift bil Chevrolet kr. 3.245,- Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne bilen skal jeg kvitte meg med, selge, men må likevel betale årsavgiften for den i og med at skiltene ikke ble innlevert før 31.12. 2009. Skiltene dens skal jeg og må jeg innlevere innen 20.03. 2010 for å slippe ytterligere utgifter med den.) Enda ikke betalt, dermed påplusses kr. 250,- tilleggs-avgift. Det hele ble dog betalt pr tg 19.05. 2010.
z-- Årsavgift bil Chevrolet + Tilleggsavgift betalt tg 19.05. 2010 kr. 3.495,-  Iøvrig: utgår: EU-kontroll bil Chevrolet, frist februar 2010, skiltene innlev. før 20.03. 2010.
q  -- Jernvare-handel Nils Ramsvik i Etne. Tak-stiger. Tlf. 48 09 09 72. RLH snakket med ham og bestilte takstige 4 m 06.04. 2010. NAV gjort vedtak om å betale ( ekstern ). Ikke levert enda og ikke betalt enda. NAV har gjort vedtak om å betale den ( ekstern ). - Nils Ramsvik kom 13.06. 2010 med tak-stigen, regningen kr. 4.200,- sender han direkte til NAV Vindafjord. 
q   -- Reperasjon vaskemaskin, Karsten Veastad tlf. 90 52 57 14, elektriker) 09. og ca. 23.04. 2010, kr. 1.000,-, regningen sendes (ca. 25.04. 2010) og betales av NAV Vindafjord - se deres vedtak ( ekstern ) om dette.-----
-- Faste regninger:

     -- Huslån
> Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk ca. 20. i hver måned. 1.471 x 12 = 17.652,-
     -- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt > kommunale avgifter kr. 272,- pr. måned - dvs. kr. 3.262,- pr år. (Termin 1:2, 2010, kr. 1.631.) 3.262 : 12 = 272,- pr. mnd.
     -- Forsikring > 670,- pr. mnd. ca. 20. i hver måned - AvtaleGiro/Autotrekk - 670,- x 12 = 8.040,- pr. år.
     -- Hus vedlikehold >
     -- Dagligvarer > 10.000,- kr. måneden (henviser til oversikt).
     -- Bilen >
                    -- Bensin bilen >
                    -- Bilen, faste årlige utgifter > 01:
Falck Redning AS / Bil pr. måned 127,- kr. (pr. år. kr. 1.524,-). 02: Årsavgift bil ca. kr. 233,- pr. måned (årsavgift Chrysler kr. 2.790,-). 
                    -- Bilen, vedlikehold > 01: Diverse alminnelig vedlikehold ca. kr. xx pr. måned. 02: EU-kontroll: kr. xx pr. måned.
                    -- Brøyting til hus > pr. måned ca. kr. 125,- (ca. 6 brøytinger a kr. 250 = kr. 1.500,- pr. år).
     -- Oppvarming ved > kr. 500,- pr. måned - dvs. ca. 5 favner ved (a kr. 1.200,- ) årlig = årlig ca. 6.000,- kr.
     -- E-kraft / strøm  > ca. kr. 800,-? pr. måned.
     -- Telefon og Internett > pr. måned ca. kr. 1.400,- (pr. år ca. kr. 16.800.-).
     -- Tv og radio >
01: NRK-Kringkastingsavgift kr. 203,- pr. måned (pr. år. kr. 2.434,- 02: Tv Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr = ca. kr. 300,- pr. måned. 03: Tv Viasat kr. 200,- pr. måned.
     -- Medlemskap > -- Pr. måned kr. 25,- Norges sopp- og nyttevekstforbund (= årsavgift kr. 300,- ).
     -- Aviser / blader >
     -- Spare-konto > (tidligere kr. 1.000,- fast pr. måned)
     -- Bank-konto-utgifter > gebyr konto Sparebank1 månedlig ca. kr. 60,-
     -- Gjeld - kredittlån - skyld - >
     -- Uventede utgifter >

--- --- Denne oversikten over mine faste utgifter pr. måned (for år 2010) - uten flere viktige poster (hverken hus vedlikehold, bilen vedlikehold og bruk, sparing, gjeld, uventede utgifter, etc.) og basert på et meget innskrenket budsjett og liv på nød-bluss og uten mulighet for videre vanlig fremdrift og som heller ikke tar hensyn til de spesielt vanskelige forhold jeg og min familie har blitt satt i og heller ikke den utplyndringen og trakasseringen som har funnet sted, slik det har vært i 2010 - gir en utgift på kr. 16.386,- pr. måned.
--- --- Skal en i dette oppsett medregne de poster her i dette skriv oppgitt av faste månedlige utgifter på nødbluss som ikke er utfylt kommer de samlede mine månedlige utgifter på kanskje anslagsvis omkring 25.000 kr.
--- ---