--- Denne side:  div-saker.html  <-----  saker-index.html ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- korr-index.html  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  <---- linker.html  ( ekstern )  <---- norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern )  <----- kommisjon-justismord.html  ( ekstern )-- Diverse enkelt-saker & engasjement ang. den offentlige Barnekverna!
                Presenterer seg selv. (Kom med henvendelse!)


---

---->
-----> Mona Lygre ( ekstern ) -
----> Sveio-saken  ( ekstern ) -
----> Vindafjord-saken  ( ekstern ) -
---->
---

---