--  20081018-brev-fra-Trude-til-Haugaland-tingrett.html                --- BREVENE ( ekstern ) -


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


RLH: Dette brevet utarbeidet av meg og Trude var det meningen Trude skulle avsende efter å ha vært til møte med sin advokat Trond Hjelde 15.10. 2008. Efter møtet sa Trude at hun ville tenke mere på det først. Vi daterte derfor brevet frem i tid, til 18.10. 2008, så hun da heller kunne ta stilling til om brevet skulle avsendes eller eventuelt endres. Så vidt jeg husker ville hun også da at brevet skulle utsettes eller eventuelt endres. Brevet ble trolig derfor i det heletatt ikke avsendt. Bak min rygg hadde Trude nemlig allerede kvelden 15.10. 2008 bestemt seg for noe ganske så annet! Hvilket hun også gjorde.


Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund

Fra:
Trude Monica Hansen,
Skoglandveien 108,
5514 Haugesund


    Dato: lørdag 18.10. 2008.                       


   Videre forklaring fra Trude Monica Hansen ang. adv. Trond Hjelde

   Mandag 29.09. 2008 ved 14-tiden telefonerte undertegnede til advokat Trond Hjelde
for konsekvent å få stoppet eventuelle videre selvstendige handlinger ifra hans side i strid med undertegnedes og familiens ønsker og mål. Jeg fikk ifra hans sekretær beskjed om at tilsvar ifra hans side allerede var avsendt, uten at jeg har sett eller hørt noenting på forhånd i så måte. Jeg gav beskjed om at hans tilsvar i så fall må stoppes, at jeg ellers vurderer ny advokat eller prosessfullmektig i saken. Og at jeg snarest vil ha snakket med advokat Trond Hjelde om dette og den eventuelle videre bistand og strategi. Hans sekretær skulle viderebringe beskjed til advokat Trond Hjelde.
   Onsdag 01.10. 2008 telefonerte jeg igjen advokat Trond Hjeldes kontor, 
og fikk ifra advokat Hjelde sin sekretær beskjed om at hans tilsvar var stoppet. Jeg visste da ingenting om hva han hadde skrevet i sine tilsvar. Sånn har det vært siden begynnelsen. Advokat Trond Hjelde har avsendt sine prosesskriv og andre skriv uten å orientere meg om innholdet og uten å spørre meg først.
   Det viste seg dagen etterpå at advokat Trond Hjelde sine tilsvar datert 29.09. 2008 ( intern / ekstern - intern / ekstern ) likevel ikke var blitt stoppet.

   Fredag 03.10. 2008 fikk jeg 
avlevert til advokat Hjelde min skisse til tilsvar til anken av den midlertidige avgjørelsen i Haugaland tingrett ( ekstern ), og snakket etterpå både med advokat Hjelde og hans sekretær om dette. De sa, til min undring, at advokat Trond Hjelde sine tilsvar datert 29.09. 2008 likevel ikke var stoppet. Og de sa videre at tidsfristen for tilsvar ingen som helst betydning har og heller ikke innholdet i hans tilsvar - fordi at innholdet i tilsvar skrevet av meg selv kan få komme med senere i prosesskriv. Og advokat Trond Hjelde gav besked om at han ikke ville være med på et slikt tilsvar som jeg forela for ham. Og at han ville snakke videre med meg om disse forhold først onsdag 15.10. 2008.

   Jeg innleverte derfor mandag 06.10. 2008 Haugaland tingrett egne tilsvar datert 04.10. 2008 ( intern / ekstern - intern / ekstern ). Og til disse et vedlegg også datert 04.10. 2008 ( ekstern ).
   Innholdet i advokat Trond Hjelde sine tilsvar datert 29.10. 2008 viste seg endog etterpå å være meget sterkt i strid med mine og min families interesser og ønsker. Dette har også tidligere i saken vært tilfelle. For eksempel i fylkesnemnda da vi snakket motsatt hverandre. Så tydelig at det mere og mere uutholdelig og skadelig for hele familien har syntes som at han egentlig og til fulle arbeider for Iren K. Hebnes.

   Da jeg onsdag 15.10. 2008 igjen fikk snakket med advokat Trond Hjelde ble jeg av ham blandt annet rådet til å finne meg en ny advokat først før jeg sier opp advokat Trond Hjelde. Og til å tenke meg om først.
   Etter dette møtet med ham fant jeg fort ut at han ikke mere kan representere meg som advokat eller prosessfullmektig.

   Etter dette møtet med ham ble jeg også gjort kjent med innholdet i hans prosesskrift datert 13.10. 2008 til Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Også innholdet i dette hans prosesskrift virker som å være i strid med mine interesser og ønsker.
   Han sier for eksempel, at: "Det ble også klart gitt uttrykk for telefonisk overfor Trude Hansen at en burde stå fast ved det Haugaland tingrett har fastsatt i kjennelsen. / Dersom det imidlertid skulle oppstå forhold som skulle tilsi at en skulle endre dette, ville en selvfølgelig kunne komme tilbake til dette."
   Advokat Trond Hjelde er tidligere av meg gjort kjent med at innholdet og den midlertidige avgjørelsen i kjennelsen datert 21.08. 2008 ifra Haugaland tingrett ( ekstern ) er sterkt i strid med mine og familiens ønsker og interesser. Og at krav om en slik avgjørelse aldri skulle ha vært reist ifra hans side. Både hva gjelder foreldreansvar og samvær. Og at avgjørelsen har virket skadelig og ødeleggende særlig for ungene, og for hele familien.

   Videre sier advokat Trond Hjelde i sitt prosesskrift datert 13.10. 2008, at han: "presiserer overfor lagmannsretten, at dette er en sak som ikke er underlagt partenes fri rådighet, men at retten har et særskilt ansvar for å påse at barnas beste blir ivaretatt." Og at: "De dokumentene som foreligger i saken vil være tilstrekkelig for lagmannsretten til å foreta en slik vurdering."
   At advokat Trond Hjelde forklarer og unnskylder sin fortsatte overstyring og umyndiggjøring av meg og min familie med en slik selvfølgelighet virker skremmende og som er dårlig unnskyldning. Det samme gjør nå også hans utrolig frekke og uholdbare påstand om at saken er godt nok opplyst.

   Her vil jeg samtidig opplyse om at for eksempel den begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland tingrett datert 26.05. 2008 ( ekstern ) som ble avsendt ifra advokat Trond Hjelde ble utformet og avsendt ifra advokat Trond Hjelde uten at jeg visste noenting om det og at innholdet er meget så fullstendig galt - og er sterkt i strid med mine interesser og ønsker.

   Underveis i hele denne saken har jeg lite og dårlig ifra advokat Trond Hjelde blitt holdt orientert om hva han har foretatt seg.
   Etter hvert har hele saken mere og mere utartet i løgner, galskap og hysteri - og i helt viltre retninger. Dette har ikke bare vært advokat Trond Hjelde sin feil, men også min egen - i en nødverge-situasjon. På grunn av den stadig mere uholdbare skadelige situasjon dette medførte for særlig ungene, og fordi advokat Trond Hjelde gikk altfor langt i strid med familiens interesser, kunne jeg ikke mere utholde eller akseptere et videre slikt forløp i saken. Barna og barnas far har særlig vært skadelidende i dette, og dette er forhold som undertegnede nå konsekvent ønsker å rydde opp i og å få bragt inn i rett spor igjen.
   Min ektefelle, barnas far, Rune L. Hansen, ble beklageligvis helt uforskyldt og uberettiget særlig offer og syndebukk for kriminelle aktiviteter og løgner fra Iren K. Hebnes og hennes medspillere. Dette er et forhold som det ikke minst må rettes opp i.

   For ordens skyld: Iren K. Hebnes er den store og farlige skurken i denne saken, og jeg har kun handlet i nødverge i forhold til henne.    Hun truet, lokket og lurte meg nesten helt med i sitt kriminelle spill. Etter langvarig tortur, terror og trakassering. Bakgrunnen for min nødverge-situasjon var særlig at hun fullstendig løgnaktig og uberettiget i januar 2008 overfor fylkesnemnda i Rogaland begjærte sak om omsorgsovertagelse av våre barn. Med blandt annet meget så grove falske påstander om at barna i vår familie har vært og er utsatt for omsorgssvikt og uansvarlighet.
   
   Det er hermed mitt håp at Haugaland tingrett vil ta disse bekjennelser og forklaringer til etterretning og at dette vil kunne bringe saken inn på rett spor igjen.

   Hilsen fra

   Trude Monica Hansen