-- 20100131-dbn-RLH.html                  --- BREVENE ( ekstern ) -

       -- Dagboks-notater, søndag 31. januar 2010, Vinberget:


   Klokken 6 i dag tidlig var det kommet nær 10 cm sne her ute!
   Klokken 11 her ute 3 minus-grader Celsius. Og det sner enda noe, noe litt fuktig og hard sne nu.

---
   Jeg finner meg ikke i å bli fratatt foreldre-ansvaret for mine barn.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn fangeholdes.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn kidnappes - om og om igjen.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn frarøves sin far, sitt hjemsted, sin identitet, sin integritet, sin trivsel, sine livsverdier, sin skole, sin trygghet, etc.
   Jeg finner meg ikke i at jeg og mine barn frarøves hverandre.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn eller min familie trakasseres og terroriseres.
   Jeg finner meg ikke i at jeg eller min familie frarøves livets rett.

   Slikt noe er det ingen berettiget eller lovlig begrunnelse for.
   Derfor er det heller ikke gitt noe som helst som ligner det minste som helst på berettiget eller lovlig begrunnelse for noe som helst i retning av slikt noe!
   Slikt noe er så kriminelt som noe kriminelt kan bli.

   Jeg hverken har vært eller er eller har gjort noe som helst av det negative som Iren K. Hebnes eller andre sier eller tror!
   Ikke det minste som helst av noe av det.
   Deres svertinger, løgner, iscenesettelser, påstander og synsing, forvridninger eller mistanker har absolutt ingenting som helst med meg å gjøre!
   Har jeg her nu sagt det presist og bastant nok?
   Er det noen som enda ikke skjønner hva jeg og mine vitner og beviser sier og vil ha sagt?
   Det er som jeg om og om igjen siden begynnelsen har sagt endog lett solid og grundig å motbevise alt og ethvert av det negative som har blitt sagt om eller vedrørende meg!
   Og jeg gjentar:

   Jeg hverken har vært eller er eller har gjort noe som helst av det negative som Iren K. Hebnes eller andre sier eller tror!
   Ikke det minste som helst av noe av det.
   Deres svertinger, løgner, iscenesettelser, påstander og synsing, forvridninger eller mistanker har absolutt ingenting som helst med meg å gjøre!
   Har jeg her nu sagt det presist og bastant nok?
   Er det noen som enda ikke skjønner hva jeg og mine vitner og beviser sier og vil ha sagt?
   Det er som jeg om og om igjen siden begynnelsen har sagt endog lett solid og grundig å motbevise alt og ethvert av det negative som har blitt sagt om eller vedrørende meg!


---
   Tre kvinnelige dommere også denne gang, med Kjennelsen fra Høyesterett ( ekstern ).
   Som forrige gang, med Kjennelsen (02.09. 2009) ifra Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Tre kvinnelige dommere også da.
   Likesom kvinnelig dommer også i dommen (08.05. 2009) i Haugaland tingrett ( ekstern ).
   Likesom dommer Helga Hågenvik der før det ( ekstern )!

   Forfulgt av kvinner! Av skammens karriære-bevisste kvinner.
   Tull-høner alle som en, eller hva?
   Også i forhold til lov og rett!
   Og ensidighet satt i høysetet.

   Kjennelsen ifra Høyesterett nu er grotesk - på alle sett og vis i forhold til hva den dreier seg om.
   Først sier Høyesterett 11.11. 2009 ( ekstern ) at saken ikke kan avvises, blandt annet fordi Kjennelsen som 02.09. 2009 avviste saken mangler begrunnelse. Og saken tilbakevises derfor til Gulating lagmannsrett.
   Der gir så det første tre-kløveret med kvinnelige dommere en tåpelig, urett og tilbakevist begrunnelse, samt storlige vitnesbyrd om at de knapt vet hva saken dreier seg om! Og ingenting mere.
   Hvilket altså så overhendes tre kvinnelige dommere i Høyesterett, som igjen likeså avviser saken - uten begrunnelse!
   Til tross for hva Høyesterett først sa om manglende begrunnelse. Men da, 11.11. 2009, var det faktisk tre mannlige dommere, som det altså endog var vett og forstand og saklighet i.
   Er det den norske borgerkrigen mann-kvinne som også råder i Norges Høyesterett?!

   Og de tre kvinnelige dommerne i Høyesterett som skal prøve saksbehandlingen gjort av de tre dommerne i Gulating lagmannsrett, sier rett ut at det har de ikke giddet eller hatt forstand til!
   Derfor sier de i Kjennelsen at saksbehandlingen i Gulating lagmannsrett antagligvis var rett og riktig.
   Til tross for at det altså heller jo ikke var noen som helst saksbehandling i Gulating lagmannsrett!

   Ingen av de kvinnelige dommerne forstod eller ville forstå hva saken dreier seg om, dens uhyre alvor til tross.
   Mens altså de tre mannlige dommerne i Høyesterett ikke hadde noe som helst problem med å forstå hva saken dreier seg, eller med å forholde seg saklig til den!
   Og de sier og sa det motsatte av de kvinnelige dommerne.

   Og hva skal en vel si eller gjøre med slikt noe?
   De krigerske og menneske-fiendtlige kvinnelige dommerne?

   Annet enn å politi-anmelde de!
   Eller hva annet?

   Dette er uhyre alvorlige saker.
   Forstår mennene, evt. andre der i rettsvesenet det?
   Sakens alvor.
---
   Og dette er altså Norges Høyesterett!?
   Og dette og slikt skal altså være norsk rettsvesen?!
   Som egentlig skal være rettferdighet, kvalitet og autoritet!

   Og som nu altså på det nærmeste slakter meg og mine barn og vår familie.
   Og alt det motsatte av lov og rett.
---
   Hva skal en kunne gjøre med slikt noe?
   Jeg har i de siste dager skrevet på en slags politi-anmeldelse, som enda ikke er ferdig ( ekstern ), og jeg konfererer noe med flere advokater om.
   Og hva blir det vel ut av det?
   Antagligvis iallfall flere glupse "fisker" på rovdrift i selv-avsløringens ærend!
   Og hva iøvrig og eventuelt mere bevitnes også.
   Alt og det meste.
---
   Idun blir tidvis nokså lamslått av det hele.
   Det er stadig utrolig mye forskrekkelig som skjer, over lang tid, og hun er nu 22 år.
   Det ville vært rarere om hun ikke ble det.
   Og det er mye å fordøye på.
--
   Grovere og mere omfattende brudd på menneskerettighetene skal en i realiteten måtte lete lenge efter!

   Dette er ikke et saks-kompleks som hverken politiet, retten eller andre kan overlate til den Barnevern-tjenesten som utøver de kriminelle ugjerningene!
   Så meget skulle og burde en forvente at mest av alt en dommer forstår!
   Dog altså ikke.
   Det er forskrekkelig mange tankekors i alt dette.
---
   Jeg skrev i dag inn et lite dikt til Gjesteboken til HUNs hjemmesider på internettet. Diktet "Malerier". Det går slik:

   Malerier

   Landskaper er malerier
   og jeg og du deres befrier.
   Med trær, skog og stier,
   visdom og uskyld i harmonier.

   Rune L. Hansen, 31.01. 2010, Tindeland.


---
   Dommerne i retten hører ord som vold, trusler, krisesenter, beredskapshjem, kidnappinger, underkuelse, psykiatri, tvangsinnleggelse, fengsling, etc., og hører det har skjedd masse spetakkel og kriminelt, og tror kanskje det har noe med meg å gjøre. Men hva har det vel med meg å gjøre? Det har det ikke det minste som helst! Det er jo nettopp det som er saken: - at det ikke har det minste noe som helst med meg å gjøre!

   Sverting, iscenesettelser og påstander om og vedrørende meg som har absolutt ingenting som helst med virkelighetens verden å gjøre, annet enn er nettopp hva det er: sverting, falskhet, forvridninger, iscenesettelser og påstander overfor et uskyldig menneske.
   For å ødelegge og tilintetgjøre meg og min familie.
   Ved å fremstille det som det har vært og er noe galt med meg.
   Hvilket det dog så absolutt ikke har vært eller er!
   Og midt i det hele står Iren K. Hebnes og ler.
   Og mange ler heller med henne enn å undersøke hva som har skjedd!
   Slik kan tingene altså foregå i Norge.
   Inn i de perverse ondskapens høyder!
   Motsatt og bakvendt anstendighet, saklighet, lov og rett.
---
   Det er så absolutt ikke min feil eller mitt ansvar at Iren K. Hebnes eller andre fremmer løgner, synsing eller mistenkeliggjøring om meg og min familie!
   At andre igjen tror på det eller later som de tror på det er heller ikke mitt ansvar.
   Jeg sier ifra om det både muntlig og skriftlig. 
   Det er ikke jeg som har forårsaket noe som helst av det negative som har skjedd!
   Jeg forholder meg konsekvent og naturlig anstendig, hensynsfull, saklig, åpenhjertig, mild, lovlydig, redelig, ydmyk, snill, reflektert og ansvarlig i forhold til det alt. Langt mere og bedre enn de fleste.
   Det er ikke jeg som har gjort noe som helst galt.

   Hvis en tror på noe som helst av hva Iren K. Hebnes, Trude og deres medskyldige har sagt og sier om meg og vår familie så er en grundig på feil spor!
---
*****