-- 20100403-fra-TEG-vedr-Runesaken.html               --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:                                                                                                               Mosterhamn, ¾-10.

Til
Advokat Cecilie Schløsser Møller.

Vedrørende Runesaken.

Jeg har samtalet med Rune noen ganger etter rettsaken i Stavanger. Jeg forstår det slik på ham at verken Frøydis eller Idun ble skikkelig forhørt da dommeren feide dem av slik han gjorde med meg. Dette må jeg si er underlig?
Det som er betenkelig med denne sak er at hverken Idun, Frøydis, Stauda eller Alfredo er forhørt etter å ha fått visst anklagen mot deres far, at han skulle ha kommet med drapstrusler mot deres mor. Ingen av dem visste noe om dette da de ble forhørt første gangen, de ante ikke hvorfor deres far var i fengsel!
Da jeg så en dag fikk oversendt kopi av alle forhørene av barna og hadde studert dem så tok jeg kopi av dette og siktelsen mot Rune og kjørte til Skogland, der ble Idun og Frøydis med meg i bilen til busstoppen. Jeg overleverte dem da disse dokumenter og ba dem sjekke nøye at de var korrekt gjengitt i politirapportene. Da så Idun leste nedover siktelsen mot faren, så utbrøt hun: Ja, men dette er jo ikke sant, det er blank løgn! Det samme sa Frøydis. Jeg spurte dem da om de ikke var klar over hva faren var fengslet for? ”Nei, det aner vi ikke!” Jeg må si at jeg fikk litt av et sjokk ved dette, jeg trodde ikke at det var mulig at Trude til de grader skulle skjermes så ikke barna skulle få vite hva hun anklaget sin mann for. Hun visste vel at Rune hele sitt liv hadde lært barna opp til ikkevold, da dette er en av ideologiene til selvbergerforeningen de er med i. Han har også lært dem at mennesker og dyr skal leve i en skjønn harmoni her på jord, derfor hadde de mange dyr på Tindeland, og de praktiserte det de lærte!
Barna konfronterte selvfølgelig sin mor med det at hun hadde løyet for dem. Hun hadde da svart at: ”Trygve Einar lyger han også!” Det syntes jeg var trist å høre, for Trude vet vel at jeg hele tiden har snakket sant både til henne, Rune og barna.
Det hele utartet seg slik at Trude tok mobiltelefonen fra Frøydis, dette skjedde i et basketak der mor både sparket og slo sin datter! Slikt gjør man ikke mot sine barn!
Når så Rune slapp ut av fengslet den 12/3-09, så fikk jeg en SMS fra Frøydis den 15/3 Kl. 11:49:20 der det står: ”Kan du ringe til pappa og si at vi har begynt og gå.”  Da flyttet de hjemmefra, og bodde hjemme til 13/1-10 da de med tvang av barnevernet ble tatt bort fra sitt hjem!

Det andre som jeg undret meg over var at da Rune ble fremstilt i Haugaland Tingsrett så måtte han ha håndjern på både til og fra retten og Trude måtte sitte i et annet rom under rettsforhandlingene, for Rune var en farlig person!!! Men her i Stavanger hadde han ikke håndjern og Trude satt bare 3-4 m fra ham i rettssalen. Rune var tydeligvis ikke ”farlig” lenger, men retten dømte ham til samme straff! Dette strider mot min rettsoppfattning!

Jeg skjønner ikke helt hvorfor politiadvokaten spurte om min forklaring til politiet om Balder. Balder var jo ikke sak den gangen! Jeg måtte jo bare gi en generell opplysning om min kjennskap til familien. Jeg lærte jo Balder bedre å kjenne senere! Ja, senest i går var han inne på Facebook og skjelte og bannet meg ut, grunnen til det vet jeg ikke men han er neppe edru når han gjør slikt.
Ellers skulle jeg ha ønsket å forklart meg mer om politiets forsøk på å hindre meg i å hjelpe familien, rett etter at Rune var arrestert, der politibetjent Mæland enda til virket truende mot meg i telefonen, dette var en vond opplevelse som jeg ennå ikke har fått svar på HVORFOR???
Også det med rasering av Runes hjem 3 dager før han angivelig skulle ha sluppet ut av fengslet, det skulle jeg ønsket at politiet ville ha undersøkt og at jeg hadde fått kunnet forklart meg om disse ting, der nok Balder var hovedmannen!
En annen ting som jeg gjerne vil nevne for deg, selv om det ikke har noe direkte med saken i Stavanger å gjøre, men det avspeiler politiets holdning til Rune og saken. Jeg leverte nemlig inn en anmeldelse mot en person i Barneverntjenesten i Haugesund for dokumentforfalskning ( ekstern ). Barneverntjenesten hadde nemlig sendt et hastevedtak til Fylkesnemnda i Rogaland om omsorgsovertakelse av Frøydis 16 år og Stauda 12 år ( ekstern ). Dette dokument inneholdt 16 alvorlige feil som jeg påpekte. En av disse ting Barneverntjenesten anklaget Rune for hadde overhode ikke noe med ham å gjøre, men med meg å gjøre! Dette skrev jeg til Barneverntjenesten om og ba dem rette opp de 16 feil som de hadde gjort ellers måtte jeg anmelde dette. Fikk ikke svar! Sendte etter 3 uker en anmeldelse til Politimesteren i Rogaland og fikk straks svar om at saken ville bli etterforsket ( ekstern ), noe den også straks ble. Hadde jeg sendt denne anmeldelse direkte til Haugesund Politikammer så hadde saken blitt liggende i en skuff enten hos Lensmann Gjærde i Vindafjord eller hos politiadvokaten i Haugesund. Dette skjedde nemlig tidligere! Vell jeg fikk altså svar fra Politimesteren i Rogaland og straks etter fra Politiet i Haugesund at saken ble etterforsket. 14 dager sener fikk jeg så et skriv fra dem ( ekstern ) at de hadde etterforsket saken og fant ikke noe å laste denne personen i Barneverntjenesten for!!! Jeg undres over grunnen til det men er kommet frem til at årsaken må være at Rune er far til disse to barn og da skal ikke noe hos Barnevernet kritiseres, det er fritt frem for dem å si og mene hva de vil om Rune og hans barn uten at dette medfører noen risiko for dem. Vel jeg kommer ikke lenger med saken og slik er det bare.
Med vennlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
Leder for Kristenfolkets Nasjonale Støttefond 
5440 Mosterhamn. Tlf. 53426206 mobil 93030803.

 

---