-- 20100217-politi-anmeldelse-fra-TEG.html                 --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:    
                                                                                                  Mosterhamn, 17/2-10.

Til
Politimesteren i Rogaland,
Lagårdsveien 6,
Postboks 240,
4001 Stavanger.

Politianmeldelse av Peer Cato Sjursen v/Haugesund Barneverntjeneste for dokumentforfalsking.

Dokumentforfalskinga gjeld: Saksnr. 422/2009

MELDING OM ENKELTVEDTAK ( ekstern ).

Jeg anmelder hermed Peer Cato Sjursen V/Haugesund Barneverntjeneste for bevisst å forfalske innholdet i dette dokument, mot bedre vitende. Rune Hansen som her er den skadelidende part blir beskyldt i dette dokument for noe som helt og holdent er undertegnede, Trygve Einar Gjerde, Leder for Kristenfolkets Nasjonale Støttefond, sitt fulle og hele ansvar. Nemlig reparasjon av inngangsdøren til Rune Hansens hus på Tindeland i Vikebygd. Se vedlegg.
Ellers påpeker jeg 15 andre punkt som Per Cato Sjursen med vitende og vilje har ført falsk vitnesbyrd mot Rune Hansen. Alle disse punkter har jeg i brevs form ( ekstern ) gjort Peer Cato Sjursen oppmerksom på og innstendig bedt han om å rette disse alvorlige feil. Det har nå gått lang tid og jeg har ikke hørt noe fra ham, ei heller Rune Hansen.
Jeg har i 3 år nå hjulpet familien Hansen i denne for dem så onde barnevernssak. Barnevernet har vist seg helt uvillig til å sjekke de falske anklager som har vært rettet mot Rune Hansen og hans familie. Om de hadde ønsket noe godt for dem og deres barn så burde de ha kontrollert at de mange påstander som er fremsatt virkelig stemmer med sannheten.
To av Rune Hansens døtre, Frøydis 16 år og Stauda 12 år ble ved tvang fratatt ham av barnevern og politi den 13. januar i år. Disse jentene har nå til dags dato vært holdt under lås og lukke i et beredskapshjem, de ble frastjålet sine mobiltelefoner av barnevernet og har ikke kunnet ha kontakt med sin far i denne tid, dette er helt i strid med FNs barnevernkonvensjon som sier at de ikke skal hindres i å ha kontakt med sine foreldre. De tvang også Frøydis som er under 18 år til å underskrive en kontrakt med dem!!?? Barnevernet påstod også i utgangspunktet, se anmerkning 15, at barna var psykisk skadet i et så grovt omfang at de har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykisk hjelp.  Dette er ren gjetning av barnevernet! De har nå i etterkant på et møte tirsdag 16. d.m. rost jentene opp i skyene! DET HADDE DE OGSÅ SANNELIG GRUNN TIL Å GJØRE! Men det er en underlig fremferd av barnevernet!?
Alle barna til Rune var i utgangspunktet veloppdragne, flinke og elskverdige, men den eldste ble merkbart negativt forandret etter at han kom inn i en kameratflokk som brukte narkotika.
Frøydis og Stauda har bodd hos meg og min kone og vi kan skrive under på at disse jentene er psykisk sterke, sunne, veloppdragne, kloke og over gjennomsnittet i det meste når det gjelder menneskelig forståelse og moralsk/etisk framferd.
Se ellers vedlegg.

Med helsing
Trygve Einar Gjerde,
Leder i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,
5440 Mosterhamn.
Tlf. 53426206 Mobil 93030803

VEDLEGG:
                     1. Barneverntjenesten i Haugesund sin melding om enkeltvedtak. ( ekstern ).

                     2. Protestskriv til Barneverntjenesten i Haugesund, P. C. Sjursen. ( ekstern ).

                     3. Spesialistvurdering ved Hans Olav Tungesvik, spesialist i psykiatri. ( ekstern ).

                     4. Rapport om reparasjon av inngangsdøren hos Rune Hansen. ( ekstern ).

                     5. Brev til Haugesund Politikammer. ( ekstern ).

                     6. Forfulgt av barnevernet. ( ekstern ).

                     7. Vitnesbyrd om Rune Leander Hansen. ( ekstern ).


P. S. Grunnen til at jeg sender denne anmeldelse til Dere og ikke til Haugesund Politikammer, er at jeg ønsker saken gransket så uhildet som mulig! 

---