-- 20100406-Ang-Vedlegg-til-anken-til-HR-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Dette skriv avsendes pr. e-post tirsdag 06.04. 2010, pluss med Vedlegg dvd-plate lyd-opptak med vanlig post samme dag.           

Til:
Påtalemyndigheten v/ statsadvokat Tormod Haugnes
e-post: post.rogaland@statsadvokatene.no  
for videresending til lagmannsretten.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd


Angående vedlegg og bemerkninger
til anken

til Norges Høyesterett,
sak nr.
09-023220AST-GULA/AVD 2


          Dato: tirsdag 06. april 2010, Tindeland.

   Her, som varslet i mitt Støtteskriv til anken ( ekstern ) datert 29.03. 2010, vedlagt oversendt med vanlig post en dvd-plate med komplette lyd-opptak av rettssaken 9. til 11. mars 2010 i Gulating lagmannsrett i Stavanger ( ekstern ). Dvd-platen i to eksemplar. Lyd-opptakene i mp3-format.

   Samtidig vil jeg hermed nu knytte flere bemerkninger til mitt Støtteskriv til anken av saken.

   Og innledningsvis gjøre oppmerksom på den glipp at mitt skriv datert 27.02. 2010 - ti dager før rettssaken - ( ekstern ) ikke kom med i selve Støtteskrivet datert 29.03. 2010, men derfor oversendt vedlagt et ps samme dag ( ekstern ). Hvilket var litt uryddighet fra meg, som jeg beklager. Og iøvrig her nevne angående skrivet 27.02. 2010, at min advokat Cecilie Schløsser Møller ti dager før rettssaken ble oversendt dette pr. e-post.

   Innledningsvis oppsummeringsvis også henvise til mitt oversendte skriv datert 31.03. 2010 med bemerkninger til anken ( ekstern ).
 

   Trude og hennes advokat Hjelde har utvetydig beviselig om og om igjen gjennom hele saks-komplekset så som kjernen og vesentlighetene i sitt fremlegg i overdådig frekkhet bevisst fremført usanne påstander, bevisst for med vitende og vilje å føre retten bak lyset, i kriminelle hensikter. Dette har de og noen til gjort sammen med Barnevern-tjenesten i Vindafjord og Haugesund kommune. Det samme har de samme om og om igjen også gjort overfor politiet. Trude har for sitt vedkommende vært truet og fristet til det.

   Det er pr. i dag altfor lett grovt og livsfarlig å misbruke lov og rett i Norge. Det er hele denne saken og saks-komplekset et meget godt eksempel på.

   Bevis-byrden er det og skal det i henhold til lov og rett være anklager som har.
   Rettssaken eller påtalemyndigheten har ikke bevist noenting som helst, annet enn litt av hva både jeg og flere til har forsøkt å fortelle, samt sin egen trakassering og manipulering.

   Bevis-vurdering er en ting, saks-behandling noe annet.
   Saks-behandlingen i Gulating lagmannsrett uberettiget hindret og nektet både min versjon, mine beviser og vitnemål og mere til.
   Hvilket ikke var den eneste feil med saks-behandlingen, både hos politiet og i Haugaland tingrett og i Gulating lagmannsrett. Saken ble meget for dårlig og forvridd opplyst og behandlet.
   Saken i sin helhet må derfor til ny saksbehandling, eller fullstendig frafalles.
   Dette har jeg med god grunn og full rett ifra begynnelsen bedt om, og må jeg og gjør jeg også nu.
   At saken frafalles er kanskje av så forskjellige grunner det rette. Også fordi jeg og de fleste av mine barn og flere til med rette ønsker en slik sak med motsatt fortegn.

   Det er mangt og meget av betenkeligheter, feil og urett i denne saken, og i hele det saks-komplekset den som et aspekt inngår i og handler om.

   Nokså komplett saks-dokumentasjon er av meg og min familie ifra begynnelsen publisert på Internettet. (Unntatt lyd-opptakene.)

   
Den som på Internettet orienterer seg litt i og omkring den publiserte saks-dokumentasjonen angående fengslingen av meg ( ekstern ), vet lett fort på så forskjellig vis veldig meget mye mere enn juryen og retten i Gulating lagmannsrett i Stavanger i mars 2010, og politiet og Haugaland tingrett, i tillegg til akkurat det samme. Hvilket ikke minst fremgår av lyd-opptakene av rettssaken ( ekstern ).
   Nøyaktig det samme kan også sies om den såkalte sivile sak mellom meg og Trude ( ekstern ). Og også med hensyn til den er det komplette lyd-opptak av hele rettssaken ( ekstern ) som endte med uberettiget rettskraftig dom i Haugaland tingrett datert 08.05. 2009 ( ekstern ). Og om saks-komplekset i sin helhet ( ekstern ).
   Hele saken og hele saks-komplekset er på alle måter overdådig en skriftlig sak. Uten andre beviser enn samlet foreliggende skriftlige beviser, og lyd-opptak, samt eventuelle av nytt eller mere.
   Den ensidige, diskriminerende kort-versjon som hittil er blitt presentert og lagt som basis av visse representanter for myndigheter og "mine mot-parter" i denne saken og i hele saks-komplekset, er på ingen som helst måte rett, holdbar eller akseptabel. Så overdådig tvert imot.

   Både saken og saks-komplekset dreier seg samtidig om livs-viktige og liv-farlige konsekvenser for mange av de egentlig involverte, samt på så forskjellig vis også for vårt norske samfunn. Blandt annet mht. hvordan ond-sinnet falsk dokumentasjon ifra en kommunal barnevern-tjeneste kan ha vidt-rekkende katastrofale følger, utartene i barnerov, kidnappinger, fangehold av barn og voksne, terror, trakassering og tortur.


   Trude påstod overfor politiet og retten at jeg i månedsskiftet september-oktober 2008 for å tvinge henne til å være med på min strategi og familiens ønsker og behov og rett, og for å tvinge henne til å underskrive og innlevere Tilsvar og brev til retten, hadde truet med både å drepe henne og å begå selvmord.
   Dette samtidig med at Barnevern-tjenesten i Haugesund og ("hennes") advokat Hjelde truet henne med å røve våre barn og sette barna i barnehjem eller fosterhjem for å bli borte fra sine foreldre og sitt liv og hjemsted for evig og alltid, hvis Trude så meget som tenkte på å gjenoppta samlivet med sin ektefelle eller å ha kontakt med ham eller på at barna skulle kunne ha kontakt med sin pappa eller sitt hjemsted! (Og det var hva både hun og ektefelle og barna hadde gjort.) Eller også hvis hun mente alvor med hva hun skrev i sine Tilsvar og brev til retten! Og i Trude sitt møte med sin advokat Hjelde onsdag 15. oktober 2008 ble truslene ifra advokat Hjelde sin side forsterket. Trude kom temmelig så forskrekket målløs ut ifra hans kontor. Hun fordøyde på hva han sa, og også tidligere hadde sagt, og anså at hennes eneste valg var å påstå at jeg hadde truet henne. Advokat Hjelde hadde da blandt annet sagt at hvis jeg hadde truet henne så måtte hun skaffe seg vitner. Hun ringte derfor til kidnapper-gjengen og sa at jeg hadde truet henne og at det var derfor hun var hjemme i Vikebygd og derfor hun hadde innlevert Tilsvar og brev til retten. Ingen av de hun ringte til hadde vært vitne til noe som helst av det hun sa.
   Men det var dette som gjorde at jeg fullstendig uskyldig ble fangeholdt og isolert, i nær fem måneder. Samt som bevirket veldig mye annet av enda pågående konsekvenser.
   Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere skulle, som alt i saks-komplekset har dreid seg om, tilrane Trude en falsk familiestand, for derigjennom å til-intetgjøre undertegnede. Trude har hele veien vært truet til dette, men aldri noensinne truet av meg til noe som helst.

   Hva enn jeg eller flere hadde påstått eller påstår om Trude så vil det ikke være noe som helst annet enn en påstand, ikke med mindre påstanden kan bevises - samtidig som hun selv derefter fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset eller bevisene og påstanden! Det samme gjelder med hensyn til enhver. Det er hva lov og rett egentlig handler om. Men hvem bryr seg vel om lov og rett? Hvis jeg påstår at Trude er løgnaktig og falsk og frekk av seg, og at hun tidvis er hysterisk av seg og dessuten svikefull og så absolutt ikke troverdig, da er dette en påstand eller flere ifra min side og ikke noe bevis. Det er ikke noe bevis hvis jeg ikke samtidig solid kan bevise påstanden, og Trude derefter fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset. Påstanden må Trude slippe å mot-bevise hvis ikke jeg har ført solide beviser for påstanden eller påstandene. Og hvis jeg altså har ført solide beviser for påstanden må Trude derefter fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset. Hvis jeg påstår jeg kan fremlegge solide beviser for min påstand eller mine påstander, kreves det at jeg skal måtte kunne gjøre det, og hvis og når jeg har gjort det (og iøvrig når som helst) skal Trude fullgodt gies mulighet for å mot-bevise beviset eller bevisene. Kan hun det så var min påstand uberettiget og mine bevis uberettigede. I så fall svekkes iallfall min troverdighet. Forutsetningen må som et minimum hele tiden være at forskjellen på påstand og bevis og erkjent bevis fastholdes! Indikasjoner er heller ikke bevis, og hva gjelder indikasjoner gjelder det samme som hva gjelder påstander. Indikasjon blir dog aldri noe annet enn påstand hvis ikke lov og rett fastholdes. Antagelser, meninger eller synsing - fullstappede av forhastede eller berettigede slutninger - er på linje med indikasjoner, men kan være underordnet indikasjon i verdi.
   Hvis og når jeg påstår at jeg solid og grundig kan bevise at Hebnes-Westly (og Fylkesnemnda) sine påstander er uberettigede og falske, og at jeg - om noen skulle finne på å regne de som fremført med bevis - også kan mot-bevise deres såkalte "bevis", hva da?
   Og det er hva jeg helt siden begynnelsen har gjort og gjør! Det gjorde Trude likså absolutt også ifra begynnelsen, inntil hun gav opp og trodde ingen av løvene var interessert i sannheten eller lov og rett, og hun derfor gradvis heller gjorde seg delaktig i det kriminelle! (Både truslene og fristelsene, som pekte en og samme vei, gjorde i tillegg sitt.)
   Belærer jeg retten nu?
   Jeg gjør jo det. Det er mye dommeren i retten kan og vet som ikke jeg kan eller vet, men begge kan vi både det norske alfabetet og 7-gangen, egentlig. Mye er forskjellig, men mye er dog uansett også felles, endog også felles-menneskelig elementært.
   Hvis og når en dommer glemmer eller forbigår det er det både i min og min advokats og enhvers rett, plikt og interesse ydmykt eller konkret fast og bestemt å være belærende.
   Eller hva?
   Vil det ikke være kriminelt å være unnlatende?
   Retten skal en våke over. Ellers kommer gjøken og sparket den ut av reiret.
   Det har den kanskje nokså fullstendig allerede gjort?   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen,

   tirsdag 06. april 2010, Tindeland.Kopi av dette skriv (uten lyd-opptakene) oversendes samtidig, pr. e-post til:

-- Trude Monica Hansens bistandsadvokat Trond Hjelde.
-- Rune L. Hansens forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller.---