-- 20100603-Enda-mere-ang-besoksforbud-fra-RLH.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---       

RLH: Dette brev ble avsendt pr. e-post 03.06. 2010.    


Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
e-post: tone@torstrup.no  

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd,
e-post:
hunwww@online.no  


Dato: torsdag 03. mai 2010.                          
   Enda mere angående såkalt Besøksforbud

   Altså enda en gang noen ord fra meg om det der såkalt Besøksforbud m.v. Fordi jeg i dag nu mottok din oversendelse til meg av Kjennelsen datert 27.05. 2010 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ) saksnr. 10-067327ASK-GULA/AVD2 angående det der med Fylkesnemnda og bortføringen av Frøydis og Stauda 13.01. 2010, hvor Fylkesnemnda og Haugaland tingrett fortsatt konsekvent vil jeg skal være umyndiggjort i forhold til både mine barn og deres og mitt liv.
   Jeg klandrer ikke deg advokat Tone Linn Thingvold. Det er de der som forholder seg misbrukende og forbiseende til både overordnede og underordnede lover, i krig-føring. Det overrasker kanskje deg mere enn meg, men jeg syns og tror du hittil har vært og er meget flink. Håper bare de ikke skremmer deg for mye, men skjønner godt hvis du syns det blir for mye og for risikabelt farlig for deg og dine med slike mektige kriminelle krefter. Jeg vet ikke?

   Ville bare ha det sagt først. Det forekommer meg å være endel å reagere på mht. Kjennelsen, særlig i forhold til Menneskerettsloven. Men det jeg for mitt vedkommende tilfeldigvis først nu reagerer på er et avsnitt i nedre del av side 4 i Kjennelsen, hvor det står følgende:
   "Lagmannsretten nevner ellers at fylkesnemnda har vedtatt ikke å overta omsorgen for de to barna. I vedtaket heter det at det som har vært avgjørende, er at "far har forholdt seg til det besøksforbudet han er pålagt, og som nå er forlenget fram til mars 2010". I tillegg er mor utstyrt med voldsalarm som hun etter det opplyste ikke har funnet grunn til å bruke til nå.  / Ovenstående gir en del - om ikke hele - bakgrunnsbildet for nærværende sak."

   Til dette er å si, som du vel vet, at jeg (far) har i det heletatt ikke forholdt meg på noe som helst annet vis til det der såkalte Besøksforbudet ( ekstern ) enn at jeg har gitt beskjed om til politiet og retten om at det er uberettiget og kreves rettsbehandlet ( ekstern ), samt at jeg har sagt og skrevet noen ord til deg om hvorfor og om hva det innebærer og hva det er forårsaket av. Jeg har aldri under noen omstendighet tenkt å hente barna eller å skade Trude.

   I desember 2006 ( ekstern ) forsøkte jeg fredelig, sindig, høflig og vennlig å hente de tre barna Trude da først kidnappet og fangeholdt og kneblet, og både jeg og barna ble da i steden enda mere forurettet. Det lærte jeg av. Da jeg 07.04. 2008 ( ekstern ) kom på besøk til Aud Signy Jakobsen hvor Trude hadde kidnappet, fangeholdt og kneblet barna dro jeg og kom jeg dithen for å finne ut av hva som skjedde, utrustet med lyd-opptagere ( ekstern ), og ble da jeg og barna skulle kjøre hjem og derefter enda mere forurettet, likesom barna. Det lærte jeg også av. Jeg har lært den der leksen. At det er frekkhet, selvtekt, løgn, kidnapping, fangehold, knebling, trakassering, mishandling og Iren K. Hebnes og hennes øvrige venner som rår. Hva jeg lærte av det var at imot slikt noe er det myndighetene, lov og rett som må forsvare, verne og hjelpe barna og meg. Med andre ord at myndighetene må ta seg av det der. Det er deres plikt og oppgave å hjembringe barna. Og det er hva jeg selvfølgelig forventer at de må komme til å gjøre, for ikke å pådra seg enda mere skyld og delaktighet i det kriminelle. Endog da jeg 
04.07. 2008 ( ekstern ) i fred og fordragelighet med Trude (som selv-sikker trodde Fylkesnemnda hadde tilkjent henne alene den daglige omsorg for barna) hentet seks av ungene hos Åse Kristensen i Fusa kommune, hvor Trude da hadde kidnappet og fangeholdt ungene, ble jeg og barna forskrekket angrepet av Trude i følge med kidnapper-gjengen. Jeg og Trude var da blitt enige om pr. telefon, på bakgrunn av mitt og barnas sterke ønske og vilje, at nu måtte barna og jeg få være sammen en stund og hjemme, iallfall noen dager, så kunne vi forsøke å bli enige om en slags ordning for det videre efter hvert. Trude ville ikke blamere seg med noe annet eller mindre overfor ungfolket der hvor hun befant seg hos Åse Kristensen. Da jeg kom dit og hentet ungene kom Trude rett før vi kjørte med en lapp hun ville jeg skulle underskrive på og sa noe om at jeg må underskrive på at jeg kommer til henne med ungene igjen den og den dagen, og jeg sa jeg undeskriver på hva som helst nu for å få kjøre hjem med ungene. Jeg underskrev og vi kjørte. Ungene i stor fryd og glede, men de ville ikke tilbake igjen til Trude og de fremmede efter noen dager, og jeg tenkte da at vel nå er ungene ikke mere kidnappet eller fangeholdt, de er hjemme der hvor de faktisk i henhold til enhver lov og rett bor, endelig, så får jeg heller forsøke å bli enig med Trude og retten om hvordan vi til beste for oss alle skal gjøre det videre. Men slik gikk det altså ikke! Hvilket jeg også, på annet slags vis lærte av. Hva som da skjedde har jeg både politi-anmeldt og skrevet om og dokumentert tidligere.

   Men tilbake til nu. Jeg har enda ikke fått noen tilbake-melding eller reaksjon på mitt krav 18.05. 2010 om rettsbehandling av Beslutningen om Besøksforbud datert 04.03. 2010 (som jeg tror Arild Austrheim ved Vindafjord lensmannskontor står bak). Han holdt den i bakhånd og ventet lenge med å forkynne den. Først efter at det gikk rykter om den og den flere steder fra min side ble efterspurt. Må også reaksjon på mitt krav om rettsbehandling av Beslutningen snart efterspørres og eftersøkes?

   Iøvrig, hvordan skal en med rette reagere på slike svertende og trakasserende formuleringer som det der vedrørende Besøksforbud og volds-alarm etc. i Kjennelsen ( ekstern )? Det er meget krenkende og trakasserende å se slikt noe i et offentlig dokument, også for barna. Like så mht. flere formuleringer i Vedtaket 06.05. 2010 fra Fylkesnemnda ( ekstern ), - som jo rett og slett 100% ukritisk gjengir (og altså hvitvasker) løgner fra den såkalte Barnevern-tjenesten.

   Ville samtidig nevne for deg at det står i et brev til meg fra NAV Forvaltning Karmøy datert 10.05. 2010 ( ekstern ) blandt annet følgende: "Det fremgår også av Folkeregisterets opplysninger at barna er registrert med ny adresse fra 140110."
   Jeg undrer på om dette kan stemme? Eller om det er Iren K. Hebnes og kompani som igjen har vært der med usannheter. (De er veldig aktive på rutine-messig å spre om seg med slikt!) Jeg har ikke mottatt noe som helst beskje om slikt noe fra Folkeregisteret. Men jeg skal forsøke å få undersøkt med de, for ordens skyld. 

   Håper å få snakket litt med deg i morgen ...


   Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen


---