-- 20110202-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH-ang-tlf-henv.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern--- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  Denne brevet ankom meg med posten 03.02. 2011. 
Henvisning til Tilsvaret datert 24.01. 2011 står i et Oversendingsbrev datert 27.01. 2011 fra Haugaland tingrett til Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Tilsvaret ankom meg med posten eftermiddag tirsdag 01.02. 2011. Pluss nu med dette.     
--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---


Dok 3                   

Fra:
Gulating lagmannsrett


Til:
Rune L. Hansen
Tindeland
5568 Vikebygd


Dykkar referanse:       Vår referanse:  11-016621AST-GULA/AVD1          Dato:  02.02.2011

Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen

Vi viser til henvendelse pr. telefon 01.02.11, hvor De etterlyser tilsvar til anke.

Vedlagt følger tilsvar i kopi
( ekstern ).Gulating lagmannsrett

Linda M. Moen  ((  + underskrift og stempel  ))
saksbehandler


---


Adresse:
Postadresse:
Gulating lagmannsrett, Postboks 7414 Bergen.
Kontoradresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2.
Sentralbord: Bergen: 55699500. Stavanger: 51899880.
Telefaks: 55699501.
Saksbehandler: Linda M. Moen. Telefon:  55699536
Ekspedisjonstid: 08.30 - 15.00.
Organisasjonsnummer:
Internett: http://www.domstol.no/gulating/  
E-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  


---